__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 40

KOMMENTAR

Prestationssamhället krackelerar – vi höjer rösten mot utbrändhet och ångest S T B L – 2 0 1 9

– Vi jämför vår yttre otillräck-

– Förväntningar är större än

lighet i speglar, och vår inre

när vi själva var unga och

otillräcklighet i människor vi

de nya manickerna har för-

möter, säger Heidi Hakala

ändrat det sociala umgäng-

som skrivit boken Bara lite

et, säger Carl-Gustaf Wentzel

till och hållit otaliga offentliga

och Oscar Silén som turne-

samtal om utmattning och

rar i högstadier och gymnas-

duktighetssyndrom.

ier med Taimines pjäs Lyckomanifestet.

38

– Det är omgivningen och

– Det skulle säkert ha varit

de äldre som ställer kraven

lättare för andra att hjälpa

så att unga blir pressade att

mig om jag hade erkänt mitt

göra för snabba beslut om

problem, säger Jennie Kari

vilket liv man vill leva. Men

som överlevt ett självmords-

det är okej att ta det lugnt

försök.

och bara vara glad för att du lever, säger Emeline Sigfrids som

släppt

låten

Endless

Days som handlar om just prestationsångest. – Vårt samhälle ställer mer

– Arbetet borde börja redan i

krav på studerande än för-

dagis för att vi någonsin ska

ut. Det här gör att många

bli fri från prestationsångest.

snabbare hamnar i känslo-

Det handlar om en ständig

knutar som man tidigare haft

framåtrörelse så dset finns

mer tid att tampas med, sä-

inga direkt lösningar, säger

ger Katarina Kiiskinen som

Michaela Rosenback som är

är studiepsykolog vid Åbo

redaktören bakom vloggse-

Akademi.

rien Så jävla duktig på Yle.

OBS! Genom att uppmärksamma prestationsångest vill ingen av de som Stbl intervjuat minimera problemet. De vill validera och öppna för en diskussion. Det är inte bara supermänniskor – med tusen järn i elden – som drabbas av utmattningsdepression. Vem som helst kan drabbas och ingen ska behöva känna skam över sina känslor. Läs mera om vad de har att berätta på stbl.fi.

Studentbladet

Hösten 2019

DE FYRA ELEMENTEN

Profile for Studentbladet

Studentbladet Höstnummer 2019  

Ett magasin vars innehåll räcker över hela vintern och framåt.

Studentbladet Höstnummer 2019  

Ett magasin vars innehåll räcker över hela vintern och framåt.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded