S:t Staffans församling

S:t Staffans församling

Staffanstorp, Sweden

S:t Staffans församling är en del av Svenska kyrkan och finns i Staffanstorps kommun i Skåne.

Här publicerar vi församlingsblad med mera. Issuu-profilen administreras av kommunikatör Tina Linde, 046-274 25 03.

www.svenskakyrkan.se/ststaffan