Page 1

www.espektrum.sk

E-mail: redakcia@espektrum.sk spektrum.stropkov@stonline.sk

Ročník MMX 22. 2. 2010

Cena

0,32 €

Číslo 8

Hala je na spadnutie, rekonštrukcia je nevyhnutná Zatiaľ stále nie je známe, kedy začne športovou verejnosťou dlhoočakávaná rekonštrukcia mestskej športovej haly. Mesto dostalo na tento účel dotáciu z ministerstva školstva i rezervy vlády spolu 232 tis. eur (7 mil. korún). „Za túto sumu bude v športovej hale bude realizovaná kompletná rekonštrukcia, v rámci

ktorej sa vymení celý obvodový plášť, osadené budú nové okná, opravia sa sociálne zariadenia, šatne, sprchy, elektroinštalácia, vykurovacie telesá a palubovka,“ informoval hovorca MsÚ Imrich Makó. Napriek tomu, že štátna dotácia bola mestu priznaná ešte v auguste minulého roka, kedy vo Svidníku zasada-

la slovenská vláda, hovorca mesta ani koncom minulého týždňa nevedel upresniť termín, kedy by mala rekonštrukcia prebehnúť. V súčasnosti je projekt vo fáze výberu dodávateľa stavby s  tým, že zmluva o  dielo by mohla byť podpísaná zhruba v  polovici marca. Najneskôr do začiatku nového školského roka by mala byť rekonštrukcia ukončená. „Športová hala je vo veľmi zlom stave a  jej rekonštrukcia je nevyhnutná. Po jej zrealizovaní získame v  Stropkove moderné priestory pre športové aktivity, ktoré chceme ponúknuť všetkým základným školám, viac ako trom stovkám mladých futbalistov a  samozrejme širokej verejnosti,“ doplnil I. Makó. Aj keď verejnosť i futbalový klub využívajú tieto priestory nepretržite počas celého roka, pohľad na zanedbané šatne, hygienické zariadenia, zničenú palubovku či takmer nefungujúce osvetlenie je dôkazom toho, že v  uplynulom období sa starostlivosti o  toto športovisko nevenovalo príliš veľa pozornosti. Napriek tomu,

že mesto si dáva s rekonštrukciou načas, je pozitívne, že vďaka nej budeme mať v Stropkove po dlhých rokoch kvalitne vybavenú športovú halu hodnú okresného mesta.  -np-

Súkromné opatrovateľské centrum

LIENKA

začalo svoju činnosť. Ponúkame celomesačnú, dennú aj hodinovú starostlivosť o deti vo veku od 1 do 3 rokov. Tel.: 0903 635 658, 0917 233 837

SKALKA POTRAVINY Nákupy nad 20,- €

donáška domov ZDARMA!!! Objednávky od 6.00 do 24.00 hod.

Tel.: 0911 355 424 0917 620 844

Váš predajca vozidiel Škoda

Š-Autoservis, Stropkov:

Požiarnická 5, Stropkov

054/742 2650, 0904 311 111


2

Editoriál

Slovensko zaplavila obrovská olympijská radosť. Biatlonistka Nasťa Kuzminová vybojovala pre našu krajinu historicky prvé zlato. Polemiky, či je naozaj slovenské, keďže Nasťa je Ruska, pokladám za smiešne. Na Slovensku žije, trénuje, Slovensko reprezentuje a od slova do slova odspievaná slovenská hymna pre olympijského víťaza je už len pomyselnou čerešničkou na torte. Čo je však oveľa dôležitejšie, Nastenka, ktorej športový príbeh tak trochu pripomína osud jej rozprávkovej menovkyne z Mrázika, nám všetkým dala aj cennú životnú lekciu. Na Slovensko prišla po tom, čo ju kvôli tehotenstvu ako neperspektívnu vyhodili z ruskej reprezentácie. Nevzdala sa a dôveru, ktorú do nej, už ako do matky malého Jeniseja vložil Slovenský zväz biatlonu, nesklamala. Naopak, všetkým, ktorí jej verili, sa odmenila tým najkrajším spôsobom - olympijským zlatom. Nezlomilo ju ani obrovské sklamanie po vyradení z ruskej reprezentácie, ani úraz krátko pred olympiádou. Nasťa zvíťazila napriek prvému nevydarenému výstrelu, ktorý by iného športovca psychicky zložil. Na pohľad skromná, krehká, usmievavá žena, vo vnútri osobnosť zocelená tvrdými životnými skúškami. Jej zlatý príbeh je príkladom obrovskej sily ľudského ducha. Ponaučenie, ktoré z neho plynie, je pre všetkých Slovákov rovnako cenným darom, ako samotné olympijské zlato. Vďaka Nastenka:-)

22. február 2010

Spektrum

Ruský veľvyslanec oceňoval odbojárov v mene ruského prezidenta A. Medvedeva V  malej zasadačke Obvodného úradu vo Svidníku sa uplynulý štvrtok uskutočnilo slávnostné

Michal Bartko. Vyzdvihol tradičné slovensko-ruské priateľstvo a poprial všetkým zúčastneným hlavne

zhromaždenie pri príležitosti odovzdávania jubilejných medailí prezidenta Ruskej federácie „65 rokov víťazstva vo veľkej vlasteneckej vojne 1941-1945.“ V úvode slávnostného zhromaždenia vystúpil prednosta Obvodného úradu vo Svidníku Milan Cocuľa, ktorý privítal najmä priamych účastníkov bojov v  II. svetovej vojne, hostí a  taktiež J. E. Alexandra Udaľcova, veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku. Prítomní boli plk. Alexander Jakunin, vojenský pridelenec Ruskej federácie na Slovensku a  Vladimír Štefko, honorárny konzul Ruskej federácie na Slovensku. Po príhovore podpredsedu Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svidníku Jána Uhríka vystúpil aj samotný ruský veľvyslanec Alexander Udaľcov. Vyzdvihol odvahu, statočnosť a bojovnosť priamych účastníkov bojov a  pristúpil k odovzdávaniu medailí. Ocenených bolo 27 priamych účastníkov bojov z okresov Svidník a  Stropkov v  pôsobnosti ObIastného výboru SZPB vo Svidníku. Po prevzatí medailí sa v  mene ocenených poďakoval Ján Jurčišin, veľmi pekné a  dojímavé bolo vystúpenie „kultúrnej úderky“ v podaní Anny Vaňkovej, Márie Labikovej a Miroslava Humeníka. V  závere predniesol slávnostný prípitok primátor mesta Svidník

P. Prokopovič v parlamente skončí Minulý týždeň rozhodlo prezídium opozičnej SDKÚ-DS o sedemnástich nominantoch na kandidátku do nadchádzajúcich parlamentných volieb. Ďalších kandidátov na poslancov nominovali regionálne zväzy strany. 27. februára sa v primárnych voľbách SDKÚ-DS rozhodne o definitívnej podobe straníckej kandidátky. Isté však je, že v  nasledujúcom volebnom období nezasadne do poslaneckých lavíc, bez ohľadu na volebný výsledok strany, bývalý minister dopravy Pavol Prokopovič. Prezídium ani prešovský regionálny

pevné zdravie. ObIastný výbor SZPB vo Svidníku sa chce týmto poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu slávnostného zhromaždenia v meste Svidník. Ocenenie - jubilejnú medailu prezidenta Ruskej federácie „65 rokov víťazstva vo veľkej vlasteneckej vojne 19411945“ získali: Michal Bartko, Vasiľ Čobirka, Michal Danko, Peter Derco, Michal Dziana, Peter Fecko, Andrej Hafič, Ján Jurčišin, Vasiľ Jurčišin, Ján Kniš, Andrej Paľa-Kočiščák, Ján Komišák, Michal Kriško, Karol Ladimirský, Ján Maťaš, Ján Mihok, Ján Mikula, Štefan Nemec, Štefan Paňko, Ján Popik, Vasiľ Račko, Juraj Škublík, Imrich Šramko, Ján Štefaník, Michal Trebišovský, Vasiľ Vašuta, Eliáš Želizňák. Dodajme, že niektorým z nich bolo ocenenie udelené in memoriam. Pavel Gaľ, Oblastný výbor SZPB vo Svidníku

zväz ho totiž do primárok nenominovali. Stropkov však s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať vo farbách SDKÚ-DS v  parlamente zastúpenie. V „silnej“ štrnástke kandidátov prezídia zaujal siedmu pozíciu riaditeľ ústrednej kancelárie strany Stropkovčan Kamil Homoľa. O  dôveru delegátov sa v  primárkach bude uchádzať aj súčasný poslanec NR SR Jaroslav Ivančo zo Svidníka (nominant prezídia) a  z  jedenásteho miesta MZ Prešov vstupuje do primárok aj Jaroslav Prokopovič.  -np-


Spektrum

22. február 2010

SAD komfort cestujúcich príliš nezaujíma Cestujúci na spoji číslo 10, kto- na riaditeľku závodu SAD Humenné, rý vyráža päť minút po deviatej ráno a.s. odštepný závod Vranov nad Topz Vyšnej Olšavy do Stropkova, môžu ľou Annu Bačíkovú. o  bežnom komforte cestovania iba „Na linke 711401 Stropkov snívať. Mercedes Vario s  kapacitou Potôčky - Veľkrop - Vyšná Olša18 miest na sedenie a 22 na státie je va, spoj č. 10 s odchodom z Vyšuž v polovici trasy doslova natrieska- nej Olšavy o  09.05 hod. došlo ný. Starší ľudia nastupujúci napríklad od platnosti nových cestovných v  Breznici nemajú najmenšiu šancu poriadkov (13.12.2009) k  zmenám sadnúť si, pretože miesta na sedenie výkonu niektorých spojov inými sú už obsadené prevažne mamička- vodičmi a tým aj inými autobusmi. mi s deťmi a dôchodcami. Veľký počet cestujúcich v  malom priestore má za následok aj takmer nedýchateľný vzduch. 15. februára dorazil spomínaný autobus do Breznice taký preplnený, že ľudia čakajúci v  zime na zastávke nemali najmenšiu šancu dostať sa dnu. Ochotnému šoférovi neostávalo nič iné, Ilustračné foto než po dojazde do Stropkova a  vyprázdnení autobusu vrátiť sa späť Dôvodom týchto zmien je dodržiado Breznice a  dopraviť do mesta vanie Zákona č. 462/2007 o organiaj cestujúcich, ktorí sa pôvodne do zácii pracovného času v doprave. autobusu nevmestili. Paradoxne, Vodič, ktorý tento spoj vykonáhoci sa ceny cestovného naposle- val pred 13. 12. 2009, musel byť dy zvyšovali minulého roku, úroveň vzhľadom na platnú legislatívu služieb cestujúcim, teda aspoň na nahradený iným vodičom. V  čase tejto konkrétnej linke, rapídne klesla. potrebnom na výkon spojov č. 9 S otázkou, čo viedlo SAD k rozhod- a  10 do a  z  Vyšnej Olšavy preto nutiu vymeniť klasický autobus za musí čerpať prestávku v  práci. malý Mercedes Vario, sme sa obrátili Z týchto dôvodov bol výkon tých-

Anketa

Anketa

Ste spokojní so službami SAD?

to spojov pridelený vodičovi iného turnusového obehu, ktorý už má prestávku v práci vyčerpanú. Tieto spoje preto vykonáva autobus Marcedes Vario s kapacitou 18 sediacich a 22 stojacich cestujúcich, nakoľko sa jedná o  spoje mimo dopravnej špičky. Podľa frekvenčného výkazu využíva tieto spoje priemerne 22 až 28 cestujúcich, na čo dopravca pri zohľadnení kapacity autobusu Marcedes Vario prihliadal. Dňa 15. 2. 2010 došlo k  nárastu cestujúcich na počet 63, pričom bol spoj v úseku Breznica - Stropkov vykonaný dvakrát. Predpokladom tohto nárastu je začiatok školských prázdnin. Dňa 16. 2. 2010 bol počet prepravených cestujúcich na tomto spoji v  počte 29 a  dňa 17. 2. 2010 to bolo 28 cestujúcich,“ vysvetlila. Je otázne, či cestujúceho, ktorý riadne zaplatí za cestovný lístok, takáto odpoveď uspokojí. Je totiž veľký rozdiel, či sa do Stropkova pri tej istej výške cestovného odvezie pohodlne usadený v  príjemne vyhriatom autobuse, alebo či tú istú trasu absolvuje postojačky natlačený spolu s ďalšími cestujúcimi v malom nepohodlnom Mercedese.  -ada-

3

Polícia hlási Z náhrobného kameňa ukradli vázu a svietnik

11. februára prijali na OO PZ Stropkov oznámenie, že z jedného z náhrobných kameňov niekto ukradol bronzový svietnik a bronzovú vázu. Prípad bol kvalifikovaný ako priestupok proti majetku. Po páchateľovi krádeže pátrajú stropkovskí policajti.

Chytili pytliaka

13. februára osobne oznámil na OO PZ Ľ. K. zo Svidníka, že pri kontrolovaní zveri v katastri obce Potoky videl, ako neznámy muž nesie domov na chrbte srnu zabalenú do trávnice. Prípad prešetrujú stropkovskí policajti.

Rozbil sklo na dverách

17. februára osobne oznámil na OO PZ D. P. zo Stropkova, že neznámy páchateľ rozbil sklenenú výplň a poškodil zatvárací mechanizmus na vchodových dverách bytovej jednotky na Mlynskej ulici. Prípad realizujú stropkovskí policajti.

Chcel ukradnúť kompóty

17. februára telefonicky oznámil na OO PZ M. K. zo Stropkova, že sa mu neznámy páchateľ pokúsil ukradnúť 5 fliaš 0,7 l jablkového kompótu zo špajze, ktorá sa nachádza na chodbe pri jeho byte. Prípad prešetrujú stropkovskí policajti.

Okradol muža, ktorý ho ubytoval

Minulý týždeň obvinili stropkovskí policajti 25-ročného muža zo Stropkova. Obvinený Stropkovčan prespával v dome 35-ročného muža v  Stropkove. Koncom predminulého týždňa v  dopoludňajších hodinách, keď majiteľ nebol doma, ukradol z domu rôzne veci. Za pomoci vyhotoveného duplikátu pravého kľúča si otvoril dvere a ukradol notebook, ruksak, starožitný meč, loveckú dýku, spacák a snežné návleky. Všetko veci majiteľa domu, ktorý mu poskytoval nocľah. Hodnota ukradnutých vecí je vyčíslená na 920,- €.

Ján Guman (Nižná Olšava): Ja som so službami poskytovanými SAD celkom spokojný. Akurát máme v Stropkove veľmi biednu autobusovú stanicu. Čo sa týka prístupu šoférov, väčšinou sú slušní, hoci niekedy sa stretnem aj s nie príliš pekným jednaním.

Dnešnú anketu sme robili na autobusovom nástupišti v Stropkove. Zaujímalo nás, či sú cestujúci spokojní so službami, ktoré im SAD poskytuje. Tu sú odpovede našich piatich respondentov:

p. Makarová (Stropkov): So službami poskytovanými SAD som celkom spokojná. Akurát mi vadí, že zrušili spoj, ktorý išiel ráno o ôsmej do Humenného. Chodím tam na návštevu k sestre, tak musím chodiť iným komplikovanejším spojom.

Žaneta Siváková (Vyšná Olšava): Zle sa mi čaká na autobus, človek nemôže ísť ani do vnútra, lebo tam je všetko popísané, zničené. Niektorí vodiči sú dobrí, niektorí sú drzí. Ale inak je cestovanie autobusom celkom v pohode.

Ivana Martičková (Vyšná Olšava): Čo pokladám za veľký nedostatok, je autobusová stanica v Stropkove. Hlavne vo večerných hodinách je človek nútený buď čakať dnu v  budove, kde sú nekultúrne priestory, smrad, alebo mrznúť vonku na zime. Pre cestujúcich by mohli byť na stanici SAD vytvorené kultúrnejšie podmienky na čakanie na spoj. Hlavne teraz v zime, keď sa skoro stmieva, je to dosť nepríjemné. Čo sa týka prístupu vodičov, niektorí sa správajú príjemne, ale občas natrafím aj na drzejších, ktorí šomrú, keď im dám napríklad drobné centy.

Martin (Medzilaborce): Cestujem dosť často a som celkom spokojný. Vodiči autobusov sú v pohode, čo je na škodu veci, je zastaralý vozový -ada-, -Bdpark.


4

Spektrum

22. február 2010

Kamil Soóš vystavuje fotografie zachytávajúce život medveďov v Západných Tatrách V priestoroch mestskej knižnice sprístupnili ďalšiu zaujímavú výstavu fotografií, tentokrát pod názvom Prechádzky s medveďmi. Už jej názov naznačuje, že objektom záujmu amatérskeho fotografa Kamila Soóša bola najväčšia šelma žijúca vo voľnej prírode. Na 25 fotografiách, ktoré vznikali v období troch rokov v Západných Tatrách, môžu návštevníci vzhliadnuť impozantného medveďa v jeho prirodzenom prostredí. „V  poslednej dobe fotím čisto divočinu, teda zvieratá vo voľnej prírode, nie napríklad v oborách, ohradách, pri kŕmidlách. Medvede chodím pozorovať už asi desať rokov. Často som v spacáku na karimantke,

v prípade zlého počasia s celtou nad sebou prespával v lese, kosodrevine, na skalách, lúkach a čakal na medveďa aj niekoľko dní. Spolupracujem s kamarátmi, ktorí sa pozorovaniu medveďov v  prírode venujú oveľa dlhšie ako ja, práve o týchto zvieratách dokončili film a knihu,“ reagoval Kamil na otázku, ako vznikali fotografie, ktoré práve vystavuje. Fotograf, milovník prírody, ale najmä zanietený ochranár pozoruje život medveďov úplne zblízka. „Najbližšie som sa k medveďovi priblížil na tri metre. Nebral som to ako riziko, pretože viem, že toto zviera nikdy bezdôvodne nezaútočí. Veľakrát som pozoroval

Vyhodnotili literárnu súťaž Poézia a próza 2009 V utorok 16. februára vyhodnotili v mestskej knižnici literárnu súťaž Poézia a próza 2009. Zapojilo sa do nej deväť tvorcov vo veku od 12 do 35 rokov. Svoje dielka predstavili žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl, ale aj dospelí. Predsedníčka poroty PhDr. M. Antošová PhD., vysokoškolská pedago-

gička FF UKF v Nitre vo svojom príhovore uviedla: „ Aj tento rok som poverená zložitou úlohou, a síce zhodnotiť vaše práce a  vybrať z  nich tie najlepšie. Nie je to jednoduché, pretože som postavená do pozície objektívneho kritika a to aj napriek tomu, že si hlboko cením, že vôbec tvoríte a v tvorbe sa snažíte dotýkať vznešenosti, originality i  krásy. Pokúsim sa

teda v zmysle svojho najlepšieho vedomia a  svedomia nazvať veci pravým menom a to nie preto, aby som vás od ďalšej tvorby odradila, ale naopak, aby som vás k neustálej práci na sebe a na svojich textoch motivovala.“ Verdikt poroty bol následovný: prvé miesto nebolo udelené, na druhom mieste skončila Lea Szabóová, tretie miesto obsadila Alica Ternová. Cenu poroty za rozprávačské umenie získal Miroslav Šalap, za schopnosť fantazírovania ocenila porota Nikoletku Novoveskú. „V  závere by som vám odkázala - čítať, čítať, čítať. Snažiť sa o  ľahkosť, originalitu a  krásu slova. Keďže umenie je o živote a všetci, aj keď samozrejme každý po svojom, prežívame rovnaké fakty života - zradu, bolesť, lásku atď., musíme o nich hovoriť a písať tak, ako to nikto pred nami doposiaľ neurobil. Navyše tok slov je nutné „popretkávať“ krásou, lebo ona je atribútom, bez ktorého by umenie nebolo umením,“ dodala na záver M. Antošová. Všetci zúčastnení boli odmenení diplomom a  knihou. Ceny do súťaže venoval majiteľkníhkupectvaHviezdoslav. -ada-

medvede, ako si pochutnávajú na čučoriedkach, brusniciach. Od turistického chodníka, po ktorom išli turisti, boli vzdialené nejaké tri metre. Pozoroval som, čo vtedy medveď urobí. Pozrel na turistov, ukryl sa, počkal niekoľko minút, kým sa vzdialia a ďalej žral čučoriedky. Turisti ani netušili, že v ich bezprostrednej blízkosti je medveď. Smiali sa, hlučne sa bavili, vykrikovali - ako to naši turisti vedia. Toto sa v Tatrách bežne stáva.“ Sporadické prípady, keď medveď napadne človeka, sú však realitou. Kamil vysvetľuje, kedy je toto riziko naozaj reálne. „Napadnutia medveďom sú najčastejšie napríklad pri spoločných poľovačkách. Poľovníci zaplavia les, vyplašia zvieratá a keď je v blízkosti medvedica s mladými, čo iné ako útok jej ostáva? Je jednoducho vystrašená a  zmetená. Chybu robia aj hubári, ktorí chodia hľadať huby veľmi hlboko do lesa a vyrušia tam ukrytého medveďa. Mňa medveď na svoju prítomnosť veľakrát upozornil fučaním. Jeho upozornenie som rešpektoval, odišiel som z jeho územia a všetko bolo v poriadku. Alebo si zoberme takých zberačov čučoriedok. Doslova vykántria územia, na ktorých si medvede hľadajú svoju obživu. Potom nech sa nedivia, že ich medveď napadne. Príde do lesa aj viac ako tridsať ľudí, začnú bubnovať, robiť hluk, aby všetky zvieratá vyplašili, každý z nich

nazbiera denne desať litrov čučoriedok, takže medveďom zoberú až 50 % potravy. Alebo poľovník vystrelí na medveďa len preto, že ho vidí vo vzdialenosti nejakých tridsať metrov. Myslí si, že medveď by naňho hneď zaútočil. To je blud. Ja sa bežne k medveďovi priblížim na dvadsať metrov, sadnem si a sedím. On keď ma zbadá, utečie, pretože je to plaché zviera.“ Množia sa aj správy o tom, že medvede strácajú prirodzenú ostražitosť a čoraz častejšie sa približujú k ľudským obydliam. „Toto je problém človeka. Jednak zmenšujeme životný priestor medveďov, teda ich teritóriá, jednak nechávame otvorené kontajnery s odpadkami, čo oni pokladajú za ľahký prístup k potrave.“ Kamil hovorí, že on pokladá medvede za také horské kravy, pretože si radi pochutnajú na horskej tráve, šťavnatých rastlinách, jarabine, čučoriedkach, brusniciach, cenným zdrojom proteínov sú zase malé živočíchy a hmyz. „Informácie o tom, že medvede sú premnožené, sú nepravdivé a najmä účelové. Medvede majú samoregulačnú schopnosť, čo znamená, že v rámci vlastného druhu vedia kontrolovať svoju populáciu.“ Najviac si cení záber, ktorý urobil, keď sa pred ním vynoril medveď z  nepriehľadnej hmly. Výstava, ktorej hlavným zámerom je poukázať na zhoršujúci sa stav medvedej populácie, potrvá do 15. marca, potom poputuje do susedného Svidníka.  -ada-

Smútočné oznámenie S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 4. 2. 2010 nás vo veku 84 rokov navždy opustil náš drahý otec, dedko a pradedko Ján Hurný zo Stropkova. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Synovia Viliam a Ján s rodinami, dcéry Edita a Mária s rodinami.

Spomienka Dňa 23. februára 2010 si pripomenieme 5 rokov od smrti našej milovanej manželky, mamky a babky Heleny Chvastášovej zo Stropkova. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku a modlitbu. S láskou spomína smútiaca rodina.

Spomienka Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami. Už len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať a s láskou spomínať. Smutný je deň 23. február, keď pred piatimi rokmi navždy dotĺklo srdce nášho manžela, otca a dedka Jána Pecucha z Vislavy. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Spomienka Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci bolieť neprestáva. Dňa 26. februára uplynie 5 rokov od smrti RSDr. Jána Obšajsníka. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku a modlitbu. S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.


Spektrum

22. február 2010

5

V Brusnici vyrástol jadrový fyzik svetového formátu Jaroslav Antoš: „Posledných sedemnásť rokov ovplyvňuje celý môj život top kvark.“ V našom regióne vyrástlo množstvo úspešných ľudí, ktorí sa svojou prácou a schopnosťami zaradili nielen medzi slovenskú, ale aj medzi svetovú elitu. Jednou z takýchto osobností je aj RNDr. Jaroslav Antoš CSc., ktorý svoje detstvo prežil v Brusnici. Narodil sa na Štedrý deň v roku 1950 v Plzni, keď mal dvanásť rokov, jeho rodina sa presťahovala do spomínanej obce. Prvý stupeň základnej školy absolvoval v Breznici, druhý v Stropkove, kde ukončil aj gymnázium. V roku 1974 úspešne absolvoval štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Svetovo uznávaný jadrový fyzik pôsobí v súčasnosti ako vedúci vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied v Ústave experimentálnej fyziky v Košiciach.

šími jednotkami sú kvarky a leptony. Medzi leptony patrí napríklad elektrón. Kombinácia troch kvarkov vytvorí napríklad protón, čo je vlastne jadro atómu vodíka. Kvarky a leptony sa už nedajú na nič menšieho rozdeliť. Existuje 6 leptonov a mal by existovať taký istý počet kvarkov. Piaty kvark bol objavený v roku 1977 a odvtedy

V Ústave experimentálnej fyziky sme museli rýchlo vymyslieť technológiu, postaviť manufaktúru a vyrobiť cca 2000 kusov takýchto elektród. Podarilo sa. V rokoch 1989 - 1991 som dlhodobo pôsobil v CERN (Centrum Européenne pour la Recherche Nucléaire - Európske centrum pre jadrový výskum) v Ženeve. Robili sme experimenty HELIOS I a III. Jeden z výsledkov bol považovaný za dôkaz existencie nového stavu hmoty tzv. kvark-gluonovej plazmy. V rokoch 1992 - 1995 som dlhodobo pôsobil v IPAS (Institute of Physics, Academia Sinica) v Taiwane. Dostal som pozvanie od Čínskej akadémie vied. V Taiwane na Academii Sinica som pomáhal založiť sa intenzívne hľadal šiesty. Podarilo experimentálnu skupinu pracu- sa ho objaviť až v roku 1995, teda po Jaroslav Antoš - jadrový fyzik júcu vo fyzike vysokých ener- osemnástich rokoch. Vraj ste nemali ďaleko k získagií a  elementárnych častíc. Od svetového formátu roku 1993 v podstate dodnes niu Nobelovej ceny za fyziku... To je trochu prehnané. Nikto neFyzika nie je medzi žiakmi prá- spolupracujem s americkým FNAL ve najobľúbenejším predmetom. (Fermi National Accelerator Laborato- pochybuje o tom, že objav top kvarku Kedy ste zistili, že vás fascinuje? ry), kde chodím na krátkodobé pobyty. patrí k najvýznamnejším objavom vo Niekedy koncom základnej a na Pracujeme na experimente CDF, ana- fyzike vysokých energií a elementárzačiatku strednej školy. lýzach dát, príprave novej série expe- nych častíc. Ale je treba tiež povedať, Absolvovali ste množstvo štu- rimentov, objave top kvarku, meraní že za týmto objavom stoja dve veľké skupiny fyzikov pracujúcich na dvoch dijných pobytov po celom svete. hmotnosti top kvarku, náboja. Môžete v krátkosti zhrnúť, kde všaSte spoluautorom objavu top nezávislých experimentoch. Každá de ste pôsobili? kvarku a niekoľkých originálnych z  týchto skupín pozostávala v tom čase z cca 400 ľudí V rokoch 1976 a ich dlhoročné úsi- 1980 som bol lie bolo korunované v Spojenom ústave úspechom. Ja jadrových výskusi ani neviem predmov v ruskom Dubstaviť, ako by sa ne. Išlo o dlhodobý mohla technicky pobyt, pracoval v  takom prípade som tam na dvoch udeliť Nobelova experimentoch cena. Tá sa udeľuv  Laboratóriu jadje maximálne trom rových problémov. ľuďom. Ako vybrať V rokoch 1986 tých troch z toho - 1988 som bol množstva ľudí? na krátkodobých Je všeobecne pobytoch v DESY známe, že Slo(Deutche Elektrovensko má veľa nen Synchrotron) „mozgov“, lenže v Hamburgu. Priv našej krajine pravovali sme tam nemajú vytvorené experiment H1 podmienky, aby na urýchľovacom Pri ostrove Orchideji v Taiwane sa mohli naplno komplexe HERA. realizovať. Dajú Bolo to veľmi náročné obdobie. Našim vkladom do metód určenia jeho hmotnosti. sa porovnať podmienky pre prácu experimentu bola výroba tzv. čítacích Vysvetliť laikovi tieto pojmy zrej- vedca na Slovensku a v zahraničí? O tom sa dá veľa diskutovať. elektród. V tom čase komerčná tech- me nebude jednoduché, ale aspoň A  zrejme veľa závisí od konkrétnej nológia u nás ani inde v Európe ne- v skratke - o čo ide? bola schopná takéto elektródy vyrobiť. Podľa súčasných predstáv témy. Informačná revolúcia, ktorá práProblémom boli veľkosť a presnosť. o  štruktúre hmoty tými najzákladnej- ve prebieha, robí z celého sveta jed-

nu veľkú dedinu. A nezáleží na tom, v ktorej časti tej dediny sa človek nachádza. Samozrejme, pokiaľ vedecký pracovník potrebuje k svojej práci náročné vedecké prístroje, tie sú len v niektorých centrách. Čo považujete za svoj doposiaľ najväčší úspech na poli vedeckého bádania?

Ako si spomínate na detstvo v Brusnici? Boli to veľmi pekné roky, stále sa do Brusnice rád vraciam.

Na kurze paraglidingu Ťažko povedať. Zhruba posledných sedemnásť rokov môj život, či sa mi to páči, alebo nie, ovplyvňuje top kvark. Na čom momentálne pracujete? Snažíme sa (naša menšia skupina) zmerať náboj top kvarku. Myslíte si, že najnovšie vedecké objavy na poli kvantovej fyziky môžu vysvetliť vznik vesmíru? Z môjho pohľadu jednou z najdôležitejších vecí bude objasnenie podstaty tzv. tmavej hmoty vo vesmíre. 95 % hmoty vo vesmíre je v skrytej forme. To, čo vidíme priamo z vesmíru - planéty, hviezdy, galaxie, tvorí iba okolo 5 % hmoty vo vesmíre. Akým spôsobom ovplyvnila veda váš svetonázor? Asi iba tým spôsobom, že som dosť skeptický k jednoduchým receptom, ktoré by mali vyriešiť všetky problémy sveta. Viem o vás, že okrem kvarkov, leptónov či protónov vás fascinujú aj športy, ktoré sú všeobecne považované za adrenalínové... Tie športy, ktoré máte na mysli, ma nepriťahovali kvôli adrenalínu, skôr kvôli tomu, že ponúkajú možnosť ponoriť sa do úplne iného sveta. Rekreačne sa venujem potápaniu. Je skutočne fantastické, čo všetko môže človek vidieť v teplých moriach. Pred rokmi som absolvoval aj paraglidingový kurz, bohužiaľ, odvtedy som sa tomuto športu nevenoval. Stále však dúfam, že si nájdem trochu času, aby som si trochu zalietal. Pripúšťam, že niektorí kolegovia si môžu myslieť, že som tak trochu uletený:-) -ada-


6

22. február 2010

Spektrum

Obnovujúce valné zhromaždenie MO Matice slovenskej V popoludňajších hodinách sa dňa 14. februára 2010 v  reprezentačných priestoroch historickej budovy stropkovského renesančného kaštieľa uskutočnilo obnovujúce valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Stropkove. Jeho hlavnou úlohou bolo po dvojročnom útlme činnosti zvoliť nový výbor MO MS, spresniť a  aktualizovať evidenciu členov a  schváliť hlavné body práce na nasledujúce tri roky. Po úvodnej piesni Aká si mi krásna v  podaní spevokolu Karmel, pod vedením Ing. Andreja Náboženého, a  pôsobivom Proglase v  staroslovienčine i  súčasnom jazyku v  interpretácii PhDr. Márie Kotorovej, čím si prítomní pripomenuli výročie úmrtia sv. Konštantína-Cyrila, členka prípravného výboru Mgr. Eva Flešárová na úvod privítala hostí: poslanca NR SR a  Prešovského VÚC, primátora mesta Stropkov MUDr. Petra Obrimčáka, pod záštitou ktorého bolo podujatie organizované, správcu Matice slovenskej Mgr. Jána Eštoka, predsedu Krajskej rady MS a  predsedu MO MS v  Prešove PhDr. Ladislava

Matiska, riaditeľku Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou a dlhoročnú spolupracovníčku s MO MS PhDr. Máriu Kotorovú, externého člena Výtvarného klubu Miroslava Potomu a  zástupcov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej obce.

obnovenie matičnej činnnosti v apríli 1968 až po jej aktivity po roku 1989. Svoje slová ukončil vyjadrením nutnosti zintenzívniť činnosť matičiarov ako protipól narastajúcej globalizácie a postupného odcudzovania sa súčasnej mládeže.

Potom so svojim príspevkom vystúpil člen prípravného výboru Ing. Slavomír Cichý. Zrekapituloval históriu Miestneho odboru Matice slovenskej od jeho vzniku v roku 1938, cez

Po ňom vystúpil primátor mesta Stropkov MUDr. Peter Obrimčák. Nasledovala voľba návrhovej a volebnej komisie, po ktorej vystúpil so svojim slovom správca Matice slovenskej Mgr. Ján Eštok. Okrem iného vyzdvihol aj prácu jedného zo zakladateľov terajšieho MO MS a ostatného predsedu MO MS zosnulého Jána Cichého. Pri tejto príležitosti správca MS odovzdal manželke Jána Cichého Ďakovný list Matice slovenskej in memoriam. Zosnulého Jána Cichého

Zbor sv. Cyrila a Metoda jubiluje Rada Európy vydala vyhlásenie, v ktorom vyzýva všetky členské štáty chrániť si svoje jazyky a kultúrne dedičstvo. Zánik aj toho najmenšieho národa a jeho kultúry by bol nenahraditeľnou stratou. Kultúry vznikali a zanikali spolu s národmi, ktoré ich vytvárali. Kultúra v každej etape vývoja národov je svojská, neopakovateľná. Inými slovami povedané dejiny sa vtískali, vtláčali do kultúry každého národa. Neopakovateľnú krásu má každý jazyk, jeho kultúra, melódie a spevy. Studnica ľudových a duchovných piesní je dedičstvom, ktoré nám zanechali predchádzajúce generácie našich rodičov. Vznešené, radostné a niekedy aj smútočné melódie v našom meste prezentujú dva spevácke zbory. Zbor „Karmel“, ktorý v r. 2009 oslávil 30. výročie od svojho založenia a Spevácky zbor sv. Cyrila Metóda pri chráme redemptoristov, ktorý v tomto roku oslávi 10. výročie od svojho založenia. Repertoár zboru sv. CM tvoria liturgické piesne siahajúce do čias cyrilometodejských a účinkovania sv. Jána Zlatoústeho, prezentujú duchovné piesne 19. a 20. storočia, jeho vystúpenia sú obohatené o piesne slovenských hudobných skladateľov Mikuláša Schneidera Trnavského, Eugena Suchoňa a Milana Nováka, ktorý pre tento zbor upravuje aj v súčastnosti nové skladby a možno ho nazvať „ich dvorným skladateľom“. V rámci cirkevnej hudby, piesne, s  ktorými zbor vystupuje možno charakterizovať ako zmes konzervatívnych duchovných a moderných skladieb. Ich koncerty prinášajú očistný zážitok, lebo spev v ich podaní vychádza zo srdca, z duše. Prítomné obecenstvo z nich odchádza príjemne prekvapené a niekedy až k slzám dojaté. Členovia zboru sú obyčajní ľudia,

s veľkým srdcom a úprimným vzťahom k duchovnej hudbe. Na čele so svojou dirigentkou, pani Ľudmilou Jakubčovou, hľadajú vždy niečo nové, príťažlivejšie. Ich piesne rozkvitli, vymkli sa z našich malých provincionálnych pomerov. Ich spev sa ticho a nenápadne vznáša aj v zahraničí, kde sú neustále pozývaní. Všetky tieto úspechy si vyžadujú veľa úsilia. Skúšky a nácviky predstavujú okolo 100 hodín ročne. Toľko času tvoria aj vystúpenia na pobožnostiach, akciách mesta, vystúpeniach v okolitých obciach a najmä vystúpenia v družobných farnostiach a v zahraničí. Zbor má aj dlhodobé ciele. V súčastnosti sa intenzívne pripravuje na 3. púť grécko-katolíkov na Velehrad, ktorý bol jedným z najdôležitejších miest Veľkej Moravy. Určite po ňom kráčali kniežatá Rastislav a Svätopluk, ale aj sv. Cyril a Metod. Púť sa uskutoční v r. 2011. Spojené grécko - katolícke zbory zo Stropkova, Svidníka, Michaloviec, Sečoviec, Trebišova a  Vranova n/T. pripravujú archijerejskú sv. liturgiu v staroslovienskom jazyku, ďalej akadémiu a pobožnosti. Prvá púť sa uskutočnila v roku 1946. Zúčastnili sa jej aj blahoslovený biskup Gojdič a blahoslovený o. Dominik Trčka, ktorý pôsobil v Stropkove. Naše poďakovanie patrí otcom redemptoristom, ktorí držia nad zborom ochrannú ruku a funkcionárom a  poslancom mesta, ktorí v rámci možnosti rozpočtu mesta podporujú činnosť zboru aj finančne. V neposlednom rade poďakovanie patrí i všetkým priaznivcom, ktorí fandia nášmu zboru a zúčastňujú sa na vystúpeniach zboru. Členovia zboru sa riadia heslom: „Sme šťastní z duchovných a kultúrnych zážitkov“. MUDr. Ján Ivan, člen zboru sv.CaM

si prítomní uctili minútou ticha. Po diskusii prítomní priamou voľbou zvolili nový výbor MO MS v Stropkove. Vo výbore budú pracovať: Ľudmila Antošová, vedúca Mestskej knižnice, Patrik Balko, podnikateľ, Ing. Slavomír Cichý, pedagóg, Mgr. Eva Flešárová, pedagóg, Jaromír Hybeľ, technik, Mgr. Anna Knežová, pedagóg a  Mgr. Zuzana Olčaková, pedagóg. Náhradníkom sa stal Michal Bujdoš, výtvarník. Kontrolnú činnosť bude vykonávať Anna Vatehová, administratívna pracovníčka. Prítomní potom zvolili aj predsedu MO MS v  Stropkove, ktorým sa stal Ing. Slavomír Cichý. Po jeho zvolení nový predseda oboznámil prítomných s plánom práce na obdobie 2010 – 2013. Ďalším bodom rokovania bolo schválenie členského príspevku. Na záver predseda návrhovej komisie Patrik Balko prečítal návrh uznesenia valného zhromaždenia, ktoré prítomní schválili. Valné zhromaždenie prišli spestriť svojim kultúrnym programom aj členovia folklórneho súboru Stropkovčan pod vedením Mgr. Anny Knežovej. Rokovanie ukončili stropkovskí matičiari spevom hymnickej piesne Kto za pravdu horí. Po nej primátor mesta MUDr. Obrimčák pozval matičiarov na slávnostnú recepciu. výbor MO MS Foto: Michal Bujdoš


Spektrum

7

22. február 2010

Rómsky gospelový koncert v bardejovskom hospici Sobota 30. 1. 2010 bola pre mládež z  Rómskeho komunitného centra v  Stropkove obzvlášť výnimočná. V  rámci projektu “Gospel ako dialóg“ cez grantový program Mládež v akcii nadácie IUVENTA sa predstavilo 16 mladých Rómov so svojim koncertom, ktorý bol pripravený pre pacientov Hospicu Matky Terezy v  Bardejovskej Novej Vsi. Repertoár speváckeho zoskupenia tvorili rómske i slovenské gospelové piesne. Do koncertu bola vložená aj hraná scénka s  biblickým motívom o  márnotratnej dcére v  modernom spracovaní, ktorú pripravili štyri dievčatá z neformálnej skupiny. Tieto pod dohľadom svojej tútorky námet, texty i dialógy spracovali a  spolu so svojimi rovesníkmi v  RKC celú scénku a koncert nacvičili. Takto na vlastnej koži mali možnosť vyskúšať si prácu s ľuďmi, aké môže byť ťažké ich zorganizovať, aby prišli načas a aby

sa mohlo nerušene nacvičovať. No podarilo sa im to a ich najväčšou odmenou bol úsmev na utrápených tvárach starých a chorých ľudí. Pre samotných pacientov a mladých to bol neopísateľný emocionálny zážitok s  pozitívnym nábojom. Mnohí si po vystúpení povzdychli s presvedčením, že aj keď na tom nie je každý existenčne najlepšie, predsa majú to najcennejšie - zdravie, čo ľuďom v  hospici chýba. Všetci však boli radi, že mohli práve im spríjemniť jedno „obyčajné“ popoludnie. Tiež ich veľmi tešilo, že všetko zvládli tak, ako si to predstavovali. Radosťou pre nich bolo aj spoločné slávenie svätej omše s miestnym kňazom a prítomnými veriacimi. Na spiatočnej ceste ich síce zastihla snehová kalamita, ale tá už nemohla nič ubrať z krásneho zážitku v hospici. Ten bol ešte umocnený výborným občerstvením, ktoré ich

čakalo doma v RKC. Najviac sa však mladí tešili z toho, že dokázali prekročiť vlastný tieň, dokázali sa zmobilizovať a viacmenej samostatne pripraviť, skoor-

centuálnu sadzbu nákladov, poplatky za predlženie a postup pri nesplácaní úveru a  podmienky zabezpečenia. Skôr, ako podpíšete poistnú zmluvu, pýtajte sa na poistné výluky, na aké nebezpečenstvá ste krytí, čo a  ako dostanete v  prípade poistnej udalosti, či je možné znížiť platené poistné a aké podmienky a dôsledky sa vzťahujú na vypovedanie zmluvy. Skôr, ako podpíšete zmluvu o investíci-

Časy, keď sa ľuďom o bývanie a prácu staral štát, sú dávno preč a preto o  všetko sa musí človek v  podstate postarať sám. V  súčasnej dobe sme si na ekonomickú situáciu v  spoločnosti zvykli hovoriť o  hospodárskej kríze, ktorá zasiahla nemalou mierou nielen veľkých či malých podnikateľov resp. podniky, ale aj obyčajných ľudí. V terajšej situácii vyvstáva otázka, ako riešiť alebo zmierňovať dopad krízy a  tak udržať predpokladaný ekonomický stav a rast domácnosti alebo podniku. Z toho dôvodu je potrebné myšlienku o nejakej kríze vypustiť z hlavy a začať racionálne prehodnocovať „za a proti“ v oblasti financií. Už z minulosti vieme, že je dobré sa poradiť iba s  tým, kto vie dobre poradiť. Na začiatok by pomohlo aj týchto „gazdovských“ desatoro. 1. Plánujte svoje financie Každý mesiac si spočítajte svoje príjmy a výdavky, sledujte jednotlivé položky a z bilancie vychádzajte pri plánovaní finančných tokov. Stanovte si svoje ciele a priority v oblasti peňažných výdavkov. Premyslite si, ako budete šetriť deťom, ako budete financovať bývanie,

ako ste pripravení na dôchodok. Skrátka, majte svoj krátkodobý i dlhodobý plán a jeho plnenie si strážte. Je veľmi dobré mať vo svojich peniazoch poriadok. Plán si môžete zostaviť sami, alebo vám s ním môže pomôcť dobrý finančný agent. 2. Počítajte Nebuďte leniví a  nevyhýbajte sa jednoduchým výpočtom. Spočítajte si, koľko preplatíte na vašej pôžičke, spočítajte si koľko si pravidelným strádaním nasporíte za 10 rokov, spočítajte si, koľko musíte investovať, aby ste si v  starobe mohli zanechať svoju životnú úroveň. 3. Tvorte rezervy Najzákladnejšia a aj tak stále veľmi prehliadaná rada – majte finančnú rezervu na nepredvídané situácie a výdavky. Názory na nutnú výšku rezervy sa líšia, obyčajne sa ale jedná o  tri až šesť mesačných príjmov. Tieto majte k dispozícii napríklad na sporiacom účte, kde vyložene nestrácajú hodnotu, ale je možné ich kedykoľvek vybrať. 4. Čítajte zmluvy Vždy si prečítajte zmluvu skôr ako ju podpíšete. Aj keby bola dlhá, aj keby na vás niekto tlačil, aj keby sa vám skrátka nechcelo a ten, kto vám ju predkladal, bol veľmi dôveryhodný, vždy si zmluvu pred podpísaním prečítajte. Kľudne si ju vezmite domov alebo si sadnite bokom, aby ste mali na jej prečítanie kľud. 5. Nebojte sa spýtať Ak niečomu v  zmluve alebo vo vlastnostiach produktu nerozumiete, rozhodne sa pýtajte. Najhoršie je vedome ignorovať varovné otázky vo vašej hlave. Skôr, ako podpíšete úverovú zmluvu, poznajte presnú výšku všetkých splátok, úrokovú sadzbu, poplatky za poskytnutie a  vedenie účtu, ročnú per-

dinovať a zrealizovať celý koncert. V rámci tohto projektu ich čaká ešte 6 podobných podujatí a  už teraz sa na ne všetci tešia. RKC

Gazdovských desatoro rozumného hospodárenia

8. Vyberajte úvery Ak si už musíte požičať, vyberajte si a buďte obozretní. Neberte si úver na krátkodobý a zbytočný tovar alebo službu. Poznajte ponuky rôznych spoločností a ich zmluvné podmienky. Zoznámte sa s podmienkami daného finančného produktu a zakomponujte ho do svojho mesačného rozpočtu a finančného plánu. 9. Problémy riešte včas Akékoľvek problémy s  finančnými produktmi, či už dlhy alebo poistku riešte včas. Opäť tu platí, že sa jednanie na rovinu dlhodobo vypláca. Nebojte sa zdvihnúť slúchadlo a do banky zavolať. Vyjednávajte s nimi, navrhnite riešenie, ktoré je pre obe strany prijateľné. 10. Myslite na zadné dvierka Každý nerád premýšľa nad katastrofickými scenármi – čo by sa stalo keby... Občas je to ale skrátka nutné. Rozmyslite si, akú nepríjemnú udalosť môžete vyriešiť finančnou rezervou a kde je potrebné dobré poistenie. Odpovedzte si na otázku, čo sa stane, ak nebudete schopní splácať úver, ak budete dlho chorí alebo sa vám stane úraz s  trvalými následkami. Myslite na zabezpečenie svojich detí a na to, ako ste pripravení na dôchodok v prípade, že už nebudete mať dostatočnú podporu od štátu. Skrátka uvažujte, ako byť maximálne zodpovedný k sebe i svojej rodine. Ak potrebujete pomoc, radu alebo spôsob riešenia problémov v  oblasti financií, na pobočke Fin Consulting (Hlavná 73/44, Stropkov) je pre vás k  dispozícii tím finančných agentov, ktorí bezplatne, ochotne a profesionálne poradia. Riadime sa zásadou náš zákazník - náš pán. Ing. Zuzana Ševcová, riaditeľka pobočky Fin Consulting, a.s.

Čas krízy- čas nových výziev ách, poznajte riziká, poplatky, investičný horizont aj možné výnosy a straty. Skrátka pýtajte sa na všetky situácie, ku ktorým by mohlo v  súvislosti s  finančným produktom dôjsť. 6. Nechajte si dobre poradiť Finančný trh je skutočnou džungľou a finančné produkty sú mnohokrát veľmi zložité. Nechajte si dobre poradiť. Kvalitný finančný agent musí spĺňať niekoľko podmienok – musí byť objektívny, to znamená že by nemal predávať iba produkty jednej spoločnosti, musí naopak spolupracovať s  celým radom firiem a vyberať produkt najvhodnejší pre vás. Musí radiť konkrétne vám, to znamená, že sa musí snažiť poznať vašu finančnú situáciu. Dobrý finančný agent najprv vypracuje finančný audit vašich financií. Svojho agenta by ste mali mať možnosť kedykoľvek kontaktovať s  otázkami a  mal by vám byť schopný vysvetliť veci, ktoré vám nie sú jasné. Mal by vedieť radiť komplexne, teda v  oblasti rezerv, úspor, poistenia a investícií. 7. Evidujte účtenky Poriadok vo svojich financiách si urobíte aj starostlivou evidenciou zmlúv, listov od finančných inštitúcií, ale i účteniek a výpisov z účtov. Nespoliehajte sa na svoju pamäť.

Fin Consulting patrí medzi 3 najvýznamnejšie a najväčšie sprostredkovateľské spoločnosti na Slovensku. Sme známi svojou profesionalitou a vysokou odbornou zdatnosťou v oblasti rodinných financií. Prinášame klientom jedinečné služby, hľadáme neustále lepšie riešenia a produkty pre našich klientov. Fin Consulting poskytuje svoje služby v rámci celého Slovenska rovnako kvalitne a profesionálne.

Tel.: 054/7181 098, Mobil: 0905 444 366, e-mail: zuzana.sevcová@finconsulting.sk, web: www.finconsulting.sk


8

22. február 2010

Spektrum

IX. Ples Nižnoolšavčanov zakončil fašiangy Poslednú fašiangovú sobotu roku 2010 využilo 110 obyvateľov obce, rodákov obce a ich známych, aby sa stretli na už tradičnom, v poradí IX. plese Nižnoolšavčanov. Úvodné slovo patrilo starostovi obce Ing. Igorovi Madzinovi, ktorý po úvodnom privítaní všetkých prítomných pokračoval: „Úprimne sa teším z Vašej prítomnosti tu v sále obecného úradu, kde s niektorými sa stretám už siedmy či ôsmykrát, ale niektorí zažívajú atmosféru nášho plesu po prvýkrát. Verím, že všetci prežijeme krásne chvíle, na ktoré budeme radi spomínať dlho

po tom, ako sa rozídeme ráno domov za svojimi blízkymi a za svojimi povinnosťami.“ Moderátorka plesu a  aranžérka v  jednej osobe Mgr. Jana Kačmarová, riaditeľka ZŠ, po úvodnom príhovore pozvala starostu obce a  poslancov OZ s  manželkami na tanečný parket, ktorý po malej chvíli patril všetkým prítomným. Ďalšie tanečné kolo patrilo dvojiciam, ktoré sa vytvorili zo srdiečok s  menami slávnych a známych rozprávkových, historických, filmových a  divadelných postáv. A  tak na parkete sme videli Rómea a  Júliu, Janka a  Marienku, Tristana a Izoldu, Adama a Evu, Esmeraldu a Quasimoda, Ruslana a  Ľudmilu, Jane a  Tarzana, Claudiusa s  Kleopatrou, Radúza s  Mahulienou a  mnoho ďalších. To, že išlo v mnohých prípadoch o zaujímavé dvojice, môžete posúdiť z  priložených foto záberov. Potom sa už len hralo, spievalo, tancovalo a  zabávalo. Prispela k  tomu taktiež hudobná skupina Fortuna, ktorá predvádzala svoje hudobné umenie nielen z malého javiska, ale tiež

okolo stolov. Veľkým lákadlom je každoročne losovanie tomboly, kde každý pár, vyhráva jednu tombolovú cenu. Na IX. plese ich bolo pripravených 57. Rozdávali sa elektrické veci ako multifunkčný mixér, mikrovlná rúra, ručný mixér, rýchlovarná konvica, ale tiež keramika v podobe nádherných kávových a čajových súprav. Naprázdno neobišli ani domáci

majstri keď odchádzali s vodováhou, ručným záhradným náradím. Hospodárov zasa potešilo vrece kukurice či pšenice. Zábava potom pokračovala do samého rána. Prví plesajúci začali odchádzať okolo 4.00 hod. ráno, ale s nádejou, že o rok sa tu v zdraví zídeme v takom počte a v takej dobrej nálade a príjemnej atmosfére aká bola na IX. plese Nižnoolšavčanov. -OcÚ-

Fašiangy v ZŠ s MŠ Havaj Fašiangy - obdobie veselosti, zábavy, hodovania. Počas fašiangov sa v  minulosti organizovali zabíjačky a zábavy. Ľudia sa obliekali do masiek. Tie okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam a  mali chrániť proti pôsobeniu negatívnych síl, mali zabezpečiť úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat. Také boli fašiangy v minulosti a také sú takmer

patrili smažené šišky – pampúšiky a fánky. Vyvrcholenie fašiangových sviatkov bolo vo fašiangový utorok – posledná zábava spojená s pochovávaním basy. Bodku za fašiangovým časom urobili v našej škole umelci zo Základnej umeleckej školy F. Veselého v Stropkove v piatok 12. 2. 2010 svojim vydareným koncertom. Ďakujeme

vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Fašiangové obdobie sa vlastne začína už v čase od Troch Kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je obdobím prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu až do Veľkej noci. Fašiangová sezóna neodmysliteľne patrí k zime, ako aj k našej škole. Už tradične vrcholí školským karnevalom, ktorému v  tomto školskom roku predchádzala veľká spoločná sánkovačka. Karneval pre svojich žiakov zorganizovali pedagogickí a  nepedagogickí zamestnanci školy s finančnou podporou rodičov. Vo štvrtok 11. 2. 2010 sa z  nádherne vyzdobenej telocvične ozývala detská radosť. Okrem výbornej zábavy, nechýbalo ani pohostenie, občerstvenie, pekné ceny a zaujímavá tombola. Na slovenskom vidieku v minulosti k fašiangom patrili neodmysliteľné zakáľačky, maškary a muzika. Mnohé dediny a osady si tieto obyčaje zachovávajú dodnes. Mládenci – fašiangovníci poobliekaní do masiek sa v  poslednú fašiangovú nedeľu vydávali na obchôdzku z domu do domu. Za odmenu dostávali slaninu, klobásu, vajíčka, koláče a samozrejme aj vypiť. K typickému pečivu „na ponúkanie“

spevákom, hudobníkom, tanečníkom, hercom, výtvarníkom a ich pedagógom. Okrem búrlivého potlesku sme všetkých svojich kamarátov odmenili sladkým Valentínskym srdiečkom, ktoré pre nás napiekli v cukrárni Amfora v Stropkove. Veľké veci sa rodia z maličkostí. Podobne aj z našej spoločnej usilovnosti a pracovitosti vzniklo veľké dielo a  pekné priateľstvo. Ďakujeme ! PaedDr. Anna Komišáková


Spektrum

Ples Brezničanov 2010 Opäť sme sa stretli po roku už na 11. ročníku plesu Brezničanov, ktorý bol výsledkom snaženia a spolupráce Základnej školy, Materskej školy a Obecného úradu v Breznici. Hostí pri vstupe do kultúrneho domu privítali organizátorky plesu: riad. MŠ Ľubica

9

22. február 2010

nálade a skvelej atmosfére. Celé toto podujatie sa mohlo uskutočniť aj vďaka sponzorom, ktorí do tomboly venovali hodnotné ceny. LCD televízor, mikrovlnná rúra, gril, značkové športové potreby a  iné zaujímavé ceny prilákali všetkých účastníkov

Motorest Fulimex, Karol Brendza, PD Stropkov, JODO, Peter Gombita, Pizzeria Fiori Ľubomír Petruška, Drevmat Jozef Materňák, Fedor Maleš, Ekoprodukt Brusnica s.r.o., Kvetinárstvo Amaryllis, Šraga- Gajdoš, Kaderníctvo Martina Nábožná, Agro Vojtovce, PSS-Ing. Slavomíra Bazyľáková, Anton Vaško, Pem sport Peter Mihálik, Jana Gonosová, Milk Agro Breznica, Boel Miroslav Hrnčar, Kozmetický salón Slávka Smoligová, Mäso Eso Ján Varga, TO & Ma Stropkov, riaditeľky ZŠ a MŠ, Kníhkupectvo Hviezdoslav, Predajňa Saly Jaroslav Saloň.  -ov-

Karneval v Lomnom

Gonosová a poverená riad. ZŠ Mgr. Jana Gombitová. Úvodným slovom Ing. Slávky Bazyľákovej, poslankyne obecného úradu bol ples Brezničanov oficiálne otvorený. Manželia Draveckí, učitelia ZUŠ v  Stropkove, svojimi hudobnými vstupmi spríjemňovali priebeh plesu. Stretli sa tu samí príjemní ľudia, ktorí sa rozhodli na chvíľu zabudnúť na každodenné starosti a  problémy a  pri výbornej hudbe skupiny Prospekt a  dobrom jedle, o  ktoré sa postaral tím Dušana Malačinu, nič nechýbalo k dobrej

Nastal čas fašiangový, čas zábav, karnevalov a plesov. Aj my, žiaci ZŠ a MŠ v Lomnom, sme sa v tomto fašiangovom čase zabávali na karnevale. V  rytme hudby sa našim

aj tak vyhodnotila tie najoriginálnejšie masky. Po chutnom obede sme čakali na žrebovanie tomboly. Cien v tombole bolo veľa a netrpezlivo čakal, ktoré číslo z tomboly bude jeho.

rodičom, učiteľom, žiakom predviedli rôzne masky: perla, vianočný stromček, mačka, žehlička, rodinka upírov a pod. Porota mala neľahkú úlohu, ale

Perfektnou diskotékou sa náš karneval schýlil ku koncu. Tešíme sa na ďalší a dúfame, že bude ešte lepší ako tento. Žiaci ZŠ a MŠ Lomné

k zakúpeniu si tombolových lístkov. Hlavnú cenu tomboly – LCD televízor vyhrala Mgr. Gabriela Vašková z Breznice. Celý výťažok z plesu poputuje na školské potreby Materskej a Základnej školy v Breznici. Vrelá vďaka patrí týmto sponzorom: Dúha Prešov, Obec Breznica, Fulimex- Anton Ruda, Trio – Štefan Jakub, Dušan Malačina, Urbariát Breznica, Novoplyn Stropkov, Materňak Ladislav, Slavomír Brendza, Dušan Malačina, Hora Brez- poľovný revír, Dachcom s.r.o. Ján Dovičák,

Okienko

Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Stropkov

*************** Predaj povolení na rybolov na rok 2010 ***************

Fašiangový ples vo Vyšnej Olšave V sobotu 30.1.2010 sa vo Vyšnej Olšave uskutočnil fašiangový ples, ktorý je v našej obci už tradíciou. Ples zahájil krátkym príhovorom starosta obce p. Ján Olčák. Po slávnostnom prípitku sa začala samotná zábava, ktorá začala naberať na obrátkach už od samotného úvodu a pokračovala do skorých ranných hodín. Pre všetkých plesajúcich organizátori plesu pripravili bohatú tombolu. Po 24.00 hod sa začalo s losovaním, vyžrebovaný výherca si cenu sám vybral prepichnutim balónika, v ktorom bolo ukryté číslo tombolovej ceny. Výhercovia sa určite potešili z pekných cien, ako bol DVD prehrávač,

rýchlovarná kanvica, hriankovače, torta, smetný kôš a pod. Ako starosta obce sa chcem aj touto cestou poďakovať sponzorom nášho fašiangového plesu a to: Poslancovi PSK Ing. Bzdiľovi Milanovi, tiež sponzorom, ktorými boli Drustav, s.r.o. Svidník, Potraviny Juraj Kasarda Vyšná Olšava, Jozef Gula Stropkov, Kamenárstvo p. Fiľarský Stropkov, Piváreň Jozef Dráb Vyšná Olšava, Potraviny Vyšná Olšava, Poľnohospodárske družstvo Nižná Olšava, Ján Ilčisko Okrúhle, RIKI – Olčák Richard Vyšná Olšava, Obecný úrad Vyšná Olšava. -OcÚ-

Povolenia na rybolov na rok 2010 sa budú predávať na VN Stropkov (rybník Ondava) v termínoch: 24. 2. 2010 (streda) od 16.00 - do 17.00 hod. 27. 2. 2010 (sobota) od 9.00 - do 10.00 hod. Pri kúpe povolenia na rybolov je nutné mať pri sebe členskú legitimáciu a platný rybársky lístok. Bez týchto dokladov nebude žiadne povolenie vydané. Zároveň je nutné uhradiť všetky podlžnosti voči MO SRZ (pokuty za brigády, pokuty uložené v disciplinárnom konaní a pod.). Cenník povolení na rok 2010 je zverejnený na nástenke MO SRZ Stropkov alebo na stránke http://www.srzrada.sk Ďalšie termíny predaja povolení budú oznámené na nástenke MO SRZ Stropkov, prípadne v týždenníku SPEKTRUM.

*********** Výročná členská schôdza MO SRZ STROPKOV *********** Dňa 7. 3. 2010 (nedeľa) sa uskutoční Výročná členská schôdza MO SRZ, v programe ktorej sú aj voľby členov Výboru a Kontrolnej komisie na obdobie rokov 2010 – 2014. V tejto súvislosti vyzývame našich členov na čo najvyššiu účasť na členskej schôdzi a voľbách do orgánov MO SRZ. Pozvánka na schôdzu bude v predstihu doručená členom MO SRZ na adresu uvedenú pri vydávaní povolenia na lov rýb. Pozvánka bude zaslaná len členom so zaplateným členským v roku 2009. Rovnako bude pozvánka zverejnená na nástenke MO SRZ a v týždenníku SPEKTRUM. S pozdravom Petrov zdar

Výbor MO SRZ


10

Spektrum

22. február 2010

Od srdca k srdcu

Minulú stredu darovali krv na HTO vo Svidníku títo bezpríspevkoví darcovia krvi: PhDr. Zoltán Šafran (55. odber), Ján Klučár (9.), Pavel Leľo (69.), Ján Troščák (46.), MUDr. Mária Štochmáľová (5.), Martina Molnárová (16.), Jozef Jurina (53.), Ivo Hladoník (16.), Alexander Macejko (5.) - všetci zo Svidníka, Pavol Zvijáč (11.), Robert Andrejko (3.), Ľudovít Klika (5.), Ing. Peter Stenčík (10.), Silvia Imrichová (prvodarkyňa), Stanislav Mojsej (prvodarca), Lukáš Šalap (prvodarca) - všetci zo Stropkova, Emília Chovancová (31.) - Dubová, Ľubomír Grešlík (5.) - Nižný Komarník, Mária Grešlíková (3.) - Nižný Komarník, Martin Madej (8.) - Chotča, Martin Gajdoš (18.) - Mlynárovce, Marek Jesenský (3.) - Stročín, Pavol Šidelský (3.) - Radoma, Pavol Šidelský (2.) - Radoma, Nikola Remetová (3.) - Mestisko, Marek Vavrek (54.) Kalnište, Slavomír Čurpek (19.) - Pstriná, Vladimír Perháč (49.) - Cernina, Ján Ivančo (prvodarca) - Šarišský Štiavník, Rastislav Daňo (prvodarca) - Hrabovčík, Jitka Džupinová (prvodarkyňa) - Vyšná Jedľová, Jitka Džupinová (23.) - Vyšná Jedľová, Róbert Vavrek (prvodarca) - Potoky, Jaroslav Šak (7.) - Vyškovce, Mária Gereková (11.) - Šemetkovce.

Program Program Program

Svidník Svidník Svidník ALVIN A CHIPMUNKOVIA 2 27. 2. 2010 o 19.00 hod. 28. 2. 2010 o 16.00 hod. Vstupné: 2,20 € MP 100 min.

Predpredaj vstupeniek hodinu pred začiatkom predstavenia v pokladni kina Dukla.

Vďaka Vám za Váš šľachetný čin! ÚzS SČK Svidník

Miškovského 1, P.O. BOX 26, 085 26 Bardejov tel. 054/472 4882, fax: 054/488 2800, 0902 608 009 avbj@aveducation.sk, www.aveducation.sk

Mimoriadna ponuka!

Akadémia vzdelávania v Bardejove Vás pozýva na

seminár s JUDr. Oľgou Groszovou

dňa 11. marca 2010 Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2009 a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2009 Za mimoriadnu cenu 24 eur! S kompletným obedom a občerstvením.

VÝPREDAJ SVADOBNÝCH A SPOLOČENSKÝCH ŠIAT ZA CENU POŽIČOVNÉHO Svadobný salón Excluzive, ul. Cintorínska, tel.: 054 742 2619, 0903 609 843.

Aktuálna ponuka na WWW.PEHACOM.SK

Hlavná 65 (obchodný dom) STROPKOV

INTERNET ADSL – AKCIA:

Dátovo neobmedzené pripojenie rýchlosťou 2048 kbit/s za 11,90 €/mesiac (358,50 Sk) počas celej doby viazanosti, (18 mes), DSL modem za 0,04 € (1,19 Sk). K tomu zadarmo 5 schránok elektronickej pošty a 5 MB miesta pre web CD média od 15 centov (4,52 Sk), DVD média od 20 centov (6,03 Sk)

Notebook TOSHIBA L500 s WINDOWS 7

Dvojjadrový INTEL T4300, 4GB RAM, HDD 320 GB, 15.6“, WiFi, WEBCAM, DVD RW, WINDOWS 7 HOME PREMIUM 519,- € s DPH (15 635,39 Sk)

SUPER AKCIA s LG !!! 19” LCD monitor LGW1930 len za 99,- €

Tel.: 742 2938

AKCIA !!!

Mobil: 0905 253 489


Spektrum

Podujatia

Rubrika pripravená v spolupráci s kníhkupectvom HVIEZDOSLAV Malcolm Gladwell VÝNIMOČNÍ Výnimoční sú rozprávaním o úspechu, ktorého hrdinami sú právnici, vrcholoví športovci, softvéroví magnáti, ale aj dvanásťročná školáčka či hyperinteligentný farmmár, ktorý nikdy nedoštudoval. Mozaikou príbehov Gladwell postupne narúša mýtus individuálnej zásluhy, inteligencie a ambícií ako predpokladov úspechu a odvracia pohľad od úspešných a výnimočných na ich okolie. Či sa človek stane hviezdou, vrcholovým športovcom alebo úspešným podnikateľom, závisí od toho, kedy a kde sa narodí, aké má rodinné zázemie, či bude mať možnosť tvrdo a dostatočne dlho pracovať a aké dedičstvo preberá z kultúry, v ktorej žije. Toto všetko vytvára príležitosť, ktorá je pre úspech prinajmenšom taká dôležitá - ak nie dôležitejšia ako kvality jednotlivca. Gladwell tvrdí, že ak chcete byť miliardárom zo Silicon Valley, záleží na tom, v ktorom roku ste sa narodili, a ak chcete byť úspešným pilotom, dôležité je miesto vášho narodenia. Život výnimočných ľudí sa odvíja podľa zvláštnej a prekvapujúcej logiky a  vysvetlením tejto logiky Gladwell ponúka fascinujúci a provokatívny vzor na čo najlepšie využitie ľudského potenciálu. Candace Bushnellová SEX V MESTE Kto z nás by aspoň raz nechcel nahliadnuť do sveta bohatých a  slávnych, pozrieť sa do ich prepychových bungalovov a - len si to priznajme jedným okom nazrieť do spálne. Čo sa tam asi tak odohráva? Divoké bujné milovanie ako z erotického časopisu, alebo snáď rovnaká manželská nuda ako kdekoľvek inde? Candace Bushnellová pre nás tú pomyselnú kľúčovú dierku otvára a  pohľad na milostné ihrisko svojich blížnych ešte svojim zábavným a  ironickým spôsobom komentuje. So svojim príznačným humorom predstaví „mladých a krásnych“ ľudí, ktorí tiahnu z večierkov do barov a klubov, v lete jazdia do prepychových prímorských letovísk a v zime na lyže. Cerrie, prototyp strápenej mladej spisovateľky, hľadá lásku výhradne na nesprávnych miestach, a nie vždy vychádza všetko podľa jej predstáv. Jej priateľky Samantha, Miranda a Charlotte sú tiež nadšenými lovkyňami mužov a vždy sú ochotné poslúžiť veľmi konkrétnymi radami. Fotogenické krásavice balia kdekoho, neurotické maminy sa vychvaľujú svojimi otrasnými deťmi a príkladnými manželmi, a všetci dohromady zaujíma len jedno jediné - sex.

11

22. február 2010 1.2.-28.2. Zábavný internet (od 9.00-18.00 hod.) – CVČ, 1.2.-28.2. Premietanie rozprávok a filmov (od 9.00-16.00 hod.) – CVČ, 23.2. Z  rozprávky do rozprávky - podujatie pre deti ŠKD – CVČ, 24.2. Karnevalový make up – CVČ, 25.2. Rozprávkové vretienko - okresná súťaž v prednese rozprávky – CVČ, 28.2. Módny návrhár – téma - „Karnevalová maska“ – CVČ, 28.2. Veselé farbičky – téma - „Kŕmidlo pre vtáčiky“ – CVČ, 28.2. Poštová známka – téma - „Zvieratká z džungle“ – CVČ, 28.2. Svet vtákov - korešpondenčná súťaž – CVČ, 28.2. Mladý spisovateľ – téma - „Fašiangy, Turíce“ - CVČ

Výstavy

1.2.-28.2. Veselé farbičky, téma: „Zasnežený domček“ – CVČ, 1.2.-28.2. Módny návrhár, téma: „Silvestrovská roba“ – CVČ, 1.2.28.2. Poštová známka, téma: „Sladkovodné živočíchy – CVČ, 1.2.-28.2. Mladý spisovateľ, téma: „Zima, zimička“... - CVČ

Módny návrhár

V mesiaci január bola vyhlásená téma – „Čižmy“. Teší nás, že sa vám táto téma páčila a že ste sa do tejto výtvarno-návrhárskej súťaže zapojili. Najkrajšie práce sme odmenili vecnými cenami a  výhercom srdečne gratulujeme! Vyhodnotenie najlepších módnych návrhárov: I. kategória: 1. miesto: Ingrid Bokšanská - ZŠ Duplín, 2. miesto: Sofia Bartleovičová - ZŠ Vyšná Olšava, 3. miesto: Katarína Dudiňaková - ZŠ Kolbovce, 3. miesto: Adam Pelecháč – 2. odd. ŠKD Hrnčiarska II. kategória: 1. miesto: Milan Fedák - ZŠ Bukovce, 2. miesto: Jaroslava Čaklošová - ZŠ Bukovce, 3. miesto: Viktória Bačová - ZŠ Kolbovce Už teraz sa tešíme na vaše módne návrhy na tému: „Karnevalová maska“.

Karneval na ľade

V piatok 12. 2. 2010 v  popoludňajších hodinách ABC CVČ zorganizovalo pre deti mesta a  deti v  krúžku

korčuľovania karneval na ľade na mestskom klzisku. Fašiangový ľadový karneval sa niesol v duchu skvelej zábavy, tanca. Na akcii nechýbali ani pravé karnevalové masky, balóny, hudba. Počasie nám prialo a štadión sa zapĺňal maskami malých i veľkých, bez rozdielu veku, s korčuľami na nohách, ale aj bez nich.

Program sme spestrili vystúpením krúžku mažoretiek, pod vedením vedúcej Betky Džupinovej a krúžku korčuliarok pod vedením vedúcej Ľudmily Roháľovej. V duchu tradícií fašiangov a  karnevalov sa nieslo najmä vystúpenie pána Jozefa Roháľa s manželkou. Obdivovali sme jeho hru na fujare a ich prekrás-

ne ľudové kroje. Najlepšie masky boli ocenené vecnými cenami a ostatné deti masky aj nemasky dostali sladkosti. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník!

Poštová známka

Okresná výtvarná súťaž pre žiakov 1. - 9. ročníka ZŠ V mesiaci január bola vyhlásená téma „Zasnežená krajinka“. Centrum voľného času zaplavili koncom mesiaca nádherné známky. Oceňujeme chuť, snahu a  originalitu našich žiakov. Najkrajšie práce sme odmenili diplomom a vecnými cenami. Výhercom srdečne gratulujeme: I. kategória: 1. miesto: Tomáš Potoma - ZŠ Chotča, 2. miesto: Daniela Kocáková - ZŠ Bukovce, 3. miesto: Jarka Talianová - ZŠ Duplín II. kategória: 1. miesto: Viktória Bačová - ZŠ Kolbovce, 2. miesto: Vlado Fedák - ZŠ Bukovce, 3. miesto: Michal Zápotocký - ZŠ Mlynská Malú pozornosť od poroty získavajú: L. Vargová - ZŠ Miňovce, J. Gina - ZŠ Breznica, S. Smetanka, D. Dubasová ZŠ Bukovce, J. Pavlík - ZŠ Havaj, K. Dudinaková, M Fečko - ZŠ Kolbovce, S. Siváková ZŠ V. Olšava, D. Kaňuk - ZŠ N. Olšava.

Mladý spisovateľ

Okresná súťaž pre žiakov 1. – 9. ročníka ZŠ V mesiaci január bola vyhlásená téma: „Domáci miláčikovia“ v básnickej korešpondenčnej súťaži s názvom Mladý spisovateľ. Na túto tému mali žiaci napísať jednu báseň. Všetky básne sa nám veľmi páčili a na niektorých sme sa aj dobre pobavili. Už teraz sa tešíme na ďalšie príspevky s témou – Fašiangy, Turíce,... Vyhodnotenie: I. kategória: 1. miesto: Matúš Kuzma - ZŠ Havaj, 2. miesto: Sofia Bartkovičová - ZŠ V. Olšava, 3.miesto: Anastázia Olčáková - ZŠ V. Olšava. II. kategória: 1. miesto: Miška Hutňanová - ZŠ Mlynská, 2. miesto: Nikola Čakurdová - ZŠ Hrnčiarska, 3. miesto: Ján Berezný - ZŠ Hrnčiarska Cenu poroty získavajú: P. Gajdoš, J. Talianová, M. Šmilňáková, J. Hutňanová, D. Verba - ZŠ Hrnčiarska Výherné básne: Domáci miláčikovia Máme doma psíka, ktorý stále šteká. Na ocka, na mamičku, Aj na malú sestričku. Náš kocúrik Murko, ten len stále mrká, nechce chytať myši musí papať z misy. Matúš Zuzma, 2. ročník, ZŠ Havaj Šteniatko Mám ja doma šteniatko, také milé zvieratko. Všade šantí kde sa dá, chvostíkom sa oháňa.

A ten psíček maličký, niekedy je hlúpučký. Vždy si beží o stošesť, potom chce len jesť a jesť. Niekedy sa chce len hrať, inokedy prechádzať. Nikdy nevie čo je zima, ochráni ho kožušina. Skrýva sa nám každý deň, vždy len pod ten veľký peň. Moja milá malá Molly, vyprevadí ma do školy. Miška Hutňanová, 6. ročník, ZŠ Mlynská


12

Spektrum

22. február 2010

OBČIANSKA INZERCIA PREDÁM Ponúkame na predaj stavebný materiál za výhodné ceny. Tel.: 0908 801 119

www.lacne-notebooky.eu Tel.: 0907 664 322 * Predám psíka špica. Tel.: 0908 854 981, 742 2281. * Prijímam objednávky na morky. Tel.: 0904 162 755. * Predám mladé nosnice v znáške. Tel.: 0904 162 755. * Predám alebo požičiam svadobné šaty. Tel.: 0905 514 781. * Predám palivové drevo - metrovica. Tel.: 0902 528 133. * Predám kachľovec. Tel.: 0902 885 072. * Predám palivové drevo. Tel.: 0918 418 407. Predám horský bicykel Admiral vo veľmi dobrom stave po GO - 80 E a kovové bránky na futbal, hokej, rozmer 150 cm x 100 cm - 10 E. Tel.: 0915 904 774. * Predám šteňatá nemeckého ovčiaka. Tel.: 0903 921 735. * Predám klietky pre psov. Tel.: 0902 104 564.

NEHNUTEĽNOSTI * Ponúkame na predaj 3–izb. neprerobený byt v Stropkove,

blízko centra mesta. Tel.: 0904 320 613. * Predám 3-izbový byt s balkónom a garážou v Stropkove. Tel.: 0910 951 186. * Predám 3-izbový byt, komplet prerobený, na Krátkej. Tel.: 0907 669 179, 0908 190 129. * Kúpim 3 alebo 4-izbový neprerobený byt. Volať po 18. hod. Tel.: 0904 830 501. * Predám 2,5 izbový zrekonštruovaný byt. Volať po 19.00 hod. Tel.: 0904 559 385. * Predám 3-izbový byt v OV vo veľmi dobrom stave na ul. Hlavnej (7. posch.). Cena dohodou. Tel.: 0904 676 915. * Predám z osobných dôvodov Spol. s.r.o s lukratívnou zabehnutou multifunkčnou prevádzkou v centre mesta na Nám. SNP. Cena dohodou. Tel.: 0918 693 668.

AUTO-MOTO

* Predám Ford Focus Combi 1,9 Tdi a Renault Thalia r. v. 2001 a 2003. Tel.: 0905 326 240. * Predám Š-Felícia, LPG, r.v. 1999. Tel.: 0910 974 537.

KÚPIM

* Kúpim kultivátor za traktorom. Tel.: 742 8798.

RÔZNE

Stropkov, nám. SNP – stará pošta, 1. poschodie Tel.: 0907 693 450, 0944 464 345, e-mail: lureta@centrum.sk www.lureta.sk, www.topreality.sk, www.reality.sk Výhodne od Vás ODKÚPIME vašu nehnuteľnosť, aj zadĺženú. Aktuálna ponuka nehnuteľností NA PREDAJ mesto STROPKOV • 2-izb. byt - Matice Slov. - cena 21 000,- €; rodinný dom SITNÍKY - cena 49 800,- € • 2,5 izb. byt ul. Hrnčiarska - cena 38 200,- € rekr. chatka BAŇA – cena 12 000,- € • rodinný dom DUPLÍN - cena 37 000,- € rodinný dom RADOMA - cena 23 240,- €; CESTOVNÁ AGENTÚRA - ponúka široký výber možností dovolenky s Valentínskou zľavou na LETO 2010

FIRST MINUTE do 1. 3. 2010 – 33% ZĽAVA alebo 1 dieťa úplne ZADARMO

Ponúkam do prenájmu priestory na kancelárie a predajne - Sitníky pri hlavnej ceste. Tel.: 0904 320 613 Prenajmeme 60 m nebytových priestorov vhodných na podnikanie. Tel.: 0905 359 563, 0905 977 060 2

Prenajmem priestory autoumyvárne. Len vážny záujem. Tel.: 0944 286 047 Ponúkame na predaj alebo prenájom prevádzkovú budovu v Stropkove – časť Sitník, vhodnú na podnikateľské účely (reštaurácia, výrobná časť, obchod, kancelárie, sklady, príp. s pomocou fondov EÚ vhodná ako motorest alebo penzión). Cena dohodou. Tel.: 0904 320 613

Renovácia vaní priamo u zákazníka. Tel.: 0915 869 735, 0911 869 735

* Výhodný úver bez poplatkov vopred. Tel.: 0918 719 845. * Jazdím autom každý pondelok Stropkov - Bratislava, vezmem spolucestujúcich. Tel.: 0907 925 256. * Ponúkam vodoinštalatérske, kúrenárske, murárske práce bytových jadier a väčších objektov. Tel.: 0911 300 986. * Oprava šijacích strojov, brúsenie nožníc, nožov. Tel.: 054 742 8223, 0908 213 646. * Hľadám spolucestujúceho Stropkov - Košice a späť. Odchod - nedeľa, príchod - piatok. Tel.: 0905 182 602. * Pôžičky, oddĺženie. zn. Diskrétne. Tel.: 0917 368 731. * Ponúkam osobnú prepravu od 1 do 20 osôb minibusmi a nákl. dopravu do 2 t, aj zahraničie. Cena od 0,40 €. Kuriérske služby. Montáž slnečných konektorov. Ponúkam aj predaj a opravy kotlov + kúrenie a voda. Pôžičky. Tel.: 0907 911 502

SBS - Kurzy odbornej spôsobilosti. Tel.: 0915 111 116 Bytové spoločenstvo S-12 Akad. Pavlova hľadá firmu na rekonštrukciu bytového domu (zateplenie). Ponuky podávať do konca februára. Tel.: 0918 579 730. Novootvorená predajňa M&S Vás pozýva na nákup detského, dámskeho a pánskeho oblečenia za výhodné ceny. Predajňa sa nachá­ dza na Námestí SNP, modrý polyfunkčný dom, 1. poschodie. Robím akrilové a gélové nechty. Tel.: 0907 213 926 Novootvorené štúdio krásy ESTETIC Vás srdečne pozýva na kvalitné profi ošetrenia pleti. Námestie SNP (modrá budova vedľa pošty). Tel.: 0908 640 608

Tel.: 0905 824 033.

DARUJEM

* Darujeme maštaľný hnoj. Tel.: 742 3585. Hypopôžička. Predschválenie do 5 minút. Tel.: 0918 709 029 Spracujem podvojné a jednoduché účtovníctvo vrátane DPH, miezd a personalistiky. Ing. Dana Hudáková. Tel.: 0911 735 717 Zateplenie budov, sadrokartóny, stierky, omietky, výmena okien, dlažby, obklady, podlahy, maľby, bytové jadrá, chodníky, zámkove dlažby, všetko za super ceny - rýchlo a kvalitne Tel.: 0908 344 443, Tel.: 0907 555 098, Tel.: 0907 535 862.

Elektroinštalácie a bleskozvody. Elektroinštalácie do 1000 Voltov, prípojky, revízie, revízne opravy, rekonštrukcie elektroinštalácií, montáž bleskozvodov, možnosť zabezpečenia elektroinštalačného materiálu, elektroinštalácie pre každého a kdekoľvek. Kontakt: Tel. fax: 054 788 1590, mobil: 0905 596 092, 0905 824 634, email bilas@zoznam.sk.

OCHUTNÁVKA

TOKAJSKÝCH A MALOKARPATSKÝCH VÍN pri OC TESCO

sudové víno od

0,99 €

široký výber fľašových vín slovenských výrobcov

Tel.: 0908 334 446

PRACOVNÉ PONUKY Vzdelávacia inštitúcia ASINED otvára vo februári 2010 v Stropkove kurzy akreditované MŠ: • Opatrovateľstvo • Nemčina pre opatrovateľov + info a kontakty na prácu v Rakúsku Tel.: 0915 544 915, 0905 357 424 * Ponúkame prácu na pobočke FinColsulting v Stropkove so zaujímavým finančným ohodnotením, kariérnym a odborným rastom. Podmienka VŠ. Prax v odbore ekonomiky a fin. poradenstva vítaná. Tel.: 0905 444 366. * Bytové družstvo Stropkov

prijme do TPP samostatnú účtovníčku, vzdelanie SŠ ekonomického smeru, prax min. 3 roky v odbore. Tel.: 0905 967 058. * Hľadám súkromnú učiteľku nemčiny. Tel.: 0944 116 084. * Rakúsky spolok hľadá zdravotné sestry a opatrovateľky. Tel.: 0905 692 498.


Spektrum

22. február 2010

13

O. Špilár našiel ako jediný kľúč k chorvátskej bráne Slovenská reprezentačná „sedemnástka“ rozložila svoj tréningový stan v  rámci prípravy na II. fázu kvalifikácie o  postup na Majstrovstvá Európy do 17 rokov v chorvátskom Umagu, kde sa predstavila v  dvoch prípravných dueloch proti domácim rovesníkom. V  nominácii trénera Petra Štefaňáka sa objavili aj dvaja hráči staršieho dorastu MŠK Tesla Stropkov Oliver Špilár a Jozef Haraščák. Cieľom sústredenia bolo vytvoriť pre hráčov priestor, aby sa pred kvalifikačnými súbojmi zohrali a  preto kouč P. Štefaňák kvitoval okrem kvality súpera tiež fakt, že zápasy sa hrali na výborne pripravenom prírodnom trávniku. V  prvom meraní síl mladí Slováci podľahli chorvátskemu tímu 0:1, no v odvete s  nimi uhrali remízu 1:1, keď skóre už v  5. min. otvoril O. Špilár. „Chorváti boli podstatne silnejší v útoku ako v obrane, kde sa

nevyhli viacerým chybám. V ofenzíve ťažili zo zohratosti a technického potenciálu svojich hráčov. Snažili sa hrať po zemi a  dobrým pohybom si pýtali loptu do priestoru. Vychádzali im brejkové situácie a  preto sa naši

Klub slovenských turistov Slávia Stropkov usporiadal v nedeľu 14. 2. 2010 ďalšiu vydarenú turistickú akciu. 33. ročníka prejazdov Ondavskou vrchovinou sa zúčastnilo 25 účastníkov. Na poslednú chvíľu sa nám ospravedlnili záujemcovia zo Sabinova, pre snehovú kalamitu nemohli pricestovať. Škoda. Autobusom sme sa prepravili na Valkov, kde bol začiatok trasy. Už prvý „stupák“ nás poriadne rozohrial, ale síl mal každý dostatok. Počasie bolo výborné aj napriek menšej viditeľnosti, čo nám bránilo pokochať sa peknými výhľadmi. Na trase bolo veľa snehu, takže bola aj radosť do neho nie-

zjazdy aj rovinky, kde sme sa pekne vyšantili. Najnáročnejší úsek na Ferdasku sme absolvovali bez lyží. Tých 200 nebezpečných metrov nikomu nechýbalo, veď kedy sa už budeme brodiť v snehu po pás? Veľmi pekný úsek nás čakal do Šandala a potom „šusom“ z kopca.

brankári nenudili. Napriek prehre musím priznať, že v prvom zápase sme hrali lepšie, ale doplatili sme na efektivitu v  koncovke, keď sme ne-

33. ročník Prejazdu Ondavskou vrchovinou

kedy spadnúť. Skutočne, takú „snehovú perinu“ nám príroda už nejaký rok bola dlžná. Turisti z Giraltoviec sa odpojili nad Kručovom a šľapali ďalej domov cez Fijaš. Nás čakali ešte krásne

Fantázia, úžasné, rozprávka a iné prirovnania bolo počuť z  úst väčšiny účastníkov, keď sme pri šandalskom moste odopínali bežky. Jediná žena medzi nami bola Boďa, ktorá trasu zvládla bez problémov. Všetci sme šťastlivo a  bez zranení došliapali do cieľa a  to je najdôležitejšie. Veď zima ešte nekončí a  nás čakajú ďalšie zasnežené kopce, cez ktoré prejdeme a  zanecháme za sebou bežeckú stopu, po ktorej sa môžete k nám pripojiť. www.kstsp.szm.sk J. Vereščák

dokázali premeniť ani jednu z našich štyroch príležitostí. V  odvete sme boli podstatne úspešnejší, pretože na jeden gól nám stačila jedna šanca. Úlohou nás útočníkov bolo sklepávať lopty pre stredopoliarov. Jeden center však zaletel až k  súperovým obrancom, ktorí sa nedohodli a  loptu odhlavičkovali ku mne. Vystrelil som spoza šestnástky a  domáci brankár už na moju strelu nedočiahol,“ opísal gólový moment z úvodu druhého stretnutia jeho autor Oliver Špilár. Hoci O. Špilár a  J. Haraščák nie sú v  mládežníckych reprezentáciách nováčikmi, na spoločnom zraze sa obaja stretli prvýkrát. Ich snahou bolo zabojovať o nomináciu na II. fázu kvalifikácie, v ktorej sa na prelome marca a  apríla predstaví v  Anglicku, okrem domácich a  našich hráčov, aj Švédsko a  Malta. Na európsky šampionát do Lichtenštajnska postúpi iba víťaz skupiny. V  programe P. Štefaňáka figurujú ešte dva kempy. Prvý sa uskutoční 23. februára a pred odchodom na Britské ostrovy sa nominovaní hráči stretnú v  marci. „Hoci nás čakajú futbalovo známe krajiny, pri pohľade na iné skupiny môžeme byť so žrebom ešte spokoj-

ní. Napriek tomu nás nečakajú ľahké zápasy, v ktorých nesmieme nič podceniť. Verím, že Maltu futbalovo preskočíme a Švédi v I. fáze kvalifikácie postúpili „iba“ vďaka trom remízam. Najťažším súperom bude domáce Anglicko, ale pokiaľ dáme do hry všetko a  pomôže nám aj potrebné šťastie, určite nie sme bez šance na úspech. Pred ukončením sústredenia si tréner zavolal na osobné pohovory každého z  hráčov. Na moju adresu povedal, že moje kvality pozná z domácej súťaže, no uvedomujem si, že v útoku máme naozaj silnú konkurenciu, pretože Vojtuš nedávno prestúpil do Interu Miláno a ďalší útočník Malec využíva naplno svoju dvojmetrovú výšku,“ dodal O. Špilár na margo konkurencie v tíme. K  nominácii na kvalifikačné boje v  Anglicku by sa chcel O. Špilár prestrieľať aj svojimi výkonmi v  drese prvoligového staršieho dorastu MŠK Tesla Stropkov. V jesennej časti prispel k  4. miestu šiestimi presnými zásahmi. „Myslím si, že našimi výkonmi v jeseni sme si u súperov získali rešpekt a  preto verím, že proti nám už nikto nebude nastupovať s  cieľom získať

povinné tri body. O našej sile snáď svedčí aj to, že doma sme neprehrali rok,  hoci paradoxne nám túto sériu pretrhla predposledná Dunajská Streda. V jarnej časti by sme si našu pozíciu určite radi udržali, pričom pre nás všetkých je absolútnou motiváciou, že pre Stropkov môžeme uhrať historicky najlepší výsledok v najvyššej slovenskej dorasteneckej súťaži,“ zdôraznil za kabínu O. Špilár. V  prípade futbalového životopisu O. Špilára pôsobí zaujímavo informácia, že preskočil kategóriu mladšieho dorastu. Keď pre vek opustil starších žiakov, okamžite naskočil do vlaku medzi staršími dorastencami, čo podľa jeho slov nebolo jednoduché, ale novú situáciu prijal ako výzvu. „Pre mňa to bola veľká zmena, ale na druhej strane som si povedal, že to bude výborná príležitosť posunúť sa hráčsky opäť ďalej. Pri prechode k staršiemu dorastu mi maximálne pomohli tréneri J. Lehocký a  J. Parilák. V  kategórii starších žiakov som hral proti chlapcom nižším o hlavu. Vďaka môjmu fyzickému fondu som mal obrovskú výhodu. Stačilo mi, ak som si hodil loptu a už som postupoval sám na bránu. Medzi staršími dorastencami som zrazu nemal žiadny voľný priestor a aj v osobných súbojoch som mal rovnocenných partnerov. Napriek tomu som sa ďalej snažil hrať individuálne, no tréneri ma začali tlačiť viac do spolupráce a kombinácie, za čo som im veľmi vďačný. Od začiatku ma motivovali, že stále môžem byť lepší, no naplno musím ísť aj v  súbojoch na tréningu. Verím, že po roku som dnes ako hráč o krok ďalej, i keď si uvedomujem, že pred sebou mám ešte poriadny kus cesty,“ konštatoval O. Špilár. Študent stropkovského gymnázia pochádza zo športovej rodiny. Jeho starý otec Marko Špilár je bývalý úspešný mládežnícky volejbalový tréner a strýko Marek Špilár je známy futbalovej verejnosti z pôsobenia v Drnoviciach, Prešove, Košiciach, Ostrave, Olomouci, FC Bruggy,  Nagoje Grampus a  slovenskej reprezentácie. „K športu som mal blízko od mala. Pre mňa bolo prirodzené, že chcem hrať futbal a  preto ma do tréningu nikdy nikto nútiť nemusel. S  Marekom sa o  futbale bavím rád a často, pretože jeho skúsenosti sú na nezaplatenie. Hoci hral na defenzívnych postoch a  ja som útočník, prístup k  futbalu a  ciele sú rovnaké. V mnohom mi poradil a preto som mu veľmi vďačný. Síce stále si zo mňa uťahuje, vraj kde skončím s  futbalom, ale verím, že raz ho preskočím. Svoj prvý zápas za seniorskú reprezentáciu odohral ako 21-ročný a  ja by som ho rád prekonal, aby som mu vtipkovanie mohol vrátiť,“ hodil rukavicu s úsmevom O. Špilár. Imrich Makó


14

ŠPORT

ŠPORT

Spektrum

22. február 2010

Do pozornosti stolnotenisovým oddielom, športovým klubom, telovýchovným jednotám a školám Medziokresné Majstrovstvá mládeže Ondavský oblastný stolnotenisový zväz vo Svidníku v spolupráci z ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník usporiada dňa 27. 2. 2010 (sobota) v  telocvični Spojenej školy vo Svidníku Majstrovstva okresov Svidník a Stropkov v týchto kategóriách. Najmladší žiaci narodení 1. 1. 1999 a mladší zo začiatkom 9.00 hod. Mladší žiaci narodení 1. 1. 1997 a mladší zo začiatkom 11.00 hod. Starší žiaci narodení 1. 1. 1995 a mladší zo začiatkom 13.00 hod. Dorast narodení 1. 1. 1992 a mladší zo začiatkom 15.00 hod. Právo štartu majú stolní tenisti registrovaní v  kluboch ktoré riadi OOSTZ, alebo neregistrovaní z  trvalým pobytom v  okresoch Svidník alebo Stropkov. Majstrovstiev sa môžu zúčastniť aj dievčatá. Bližšie informácie môžete získať na tel. čísle 0905 977 842.  Predseda OOSTZ, Miroslav Kurečko

O pohár primátora mesta Svidník 2010

Pred jarnými prázdninami v dňoch 12. - 13. februára 2010 sa žiačky 8. a 9. ročníka športových tried pri ZŠ Mlynská 697/7 Stropkov zúčastnili medzinárodného Volejbalového turnaja starších žiačok O pohár primátora mesta Svidník. Na turnaji sa predstavilo v  súčasnosti 10 najlepších družstiev z východného Slovenska. V prvý deň odohrali družstvá, rozdelené do dvoch  päťčlen-

Výsledky: skupina A: Stropkov 8. roč – Bardejov 2:0 (17, 21), Stropkov 8. roč - Spiš. N. V. B 2:0 (18,17), Stropkov 8. roč – Svidník A 1:2 (-15, 21, -11), Stropkov 8. roč – Košice 0:2 (-14, -22). O postup do finálovej skupiny: Stropkov 8. roč - Spiš. N. V. A 2:1 (-16, 22, 12). Skupina B: Stropkov 9. roč. - Vranov 2:0 (4, 13), Stropkov 9. roč. - Spiš. N. V. A 2:1 (17, -15, 12), Stropkov 9. roč.

ných skupín, zápasy systémom každý s každým na dva víťazné sety. Prvý dvaja zo skupín postupovali do finálovej skupiny priamo, tretí bojovali o postup medzi sebou. Druhý deň prebiehali zápasy v skupine o 1. - 5. miesto (finálová skupina) a v skupine 6. - 10. miesto, pričom sa započítavali zápasy zo základných skupín. Po výborných výkonoch v základnej skupine a bez prehry si dievčatá 9. roč. zabezpečili postup z  prvého miesta do finálovej časti turnaja. O  rok mladšie Stropkovčanky, ktoré po dvoch víťazstvách a dvoch prehrách v skupine skončili na 3. mieste, čakal barážový zápas so silnou Spišskou Novou Vsou A, ktorú zdolali v  tajbrejku a  zabezpečili si postup do finálovej skupiny. Boje v skupine o 1 - 5. miesto, ktoré sa hrali v sobotu, priniesli výborné zápasy, v ktorých nechýbalo nasadenie a bojovnosť. V  prvom zápase nastúpili Stropkovčanky proti sebe, kde  staršie bez veľkých problémov zvíťazili. Kvalitný výkon podali žiačky 8.  ročníka proti Snine, kde sa rozhodovalo v tajbrejku, v ktorom nakoniec zvíťazili. O celkové prvenstvo na turnaji bojovali tradiční rivali stropkovské a  svidnícke „ačka“, z  ktorých sa napokon radovali domáce hráčky. Celkovo sa naše dievčatá umiestnili na 2. mieste (9. ročník) a 4. mieste (8. ročník).

- Svidník B 2:0 (13, 10), Stropkov 9. roč. – Snina 2:0 (19, 10). Finálová skupina - 1. - 5. miesto: Stropkov 8. roč. - Stropkov 9. roč 0:2 (-14, -9), Stropkov 8. roč. – Snina 2:1 (18, - 18, 12), Stropkov 9. roč. – Košice 2:0 (18, 17), Stropkov 9. roč. - Svidník A 0:2 (-24, -17). Celkové poradie: 1. Svidník A, 2. Stropkov 9. roč., 3. Košice, 4. Stropkov 8. roč., 5. Snina, 6. Spiš. N. V. A, 7. Bardejov, 8. Svidník B, 9. Spiš. N. V. B, 10. Vranov. Zostava - Stropkov 9. roč: Bochnovičová, Čepová, Gumanová, Čurová, Špaková, Holodová, Hnátová, Timanová, Pundžáková, Kušnierová, Gnaľová, Simčaková I., Simčaková A., Kušnierová. Tréner: Mgr. M. Haľko Zostava – Stropkov 8. roč: Tabišová, Andrejčáková, Rabská, Bochmačová M., Pariláková, Bzdiľová, Marčišinová V., Mušinská, Belinová, Jobková. Tréner: Mgr. P. Alexík Individuálne ocenenia: Najlepšia nahrávačka - Dáša Chymičová (Košice), Najlepšia smečiarka - Agáta Čepová (Stropkov A), Najlepšia blokárka - Veronika Jesenská (Svidník A), Najlepšie libero - Marianna Dudášová Marianna (Svidník A), Najvšestrannejšia hráčka - Tamara Krestianková (Svidník A).  -pa-

Oznam OOSTZ

OOSTZ oznamuje priaznivcom stolného tenisu , že na internetovej stránke východoslovenského stolnotenisového zväzu www. dugi.sk/vsstz bol zriadený priečinok pre oblastné stolnotenisové zväzy kde si môžu prečítať oznamy, ale tak isto pridať oznam cez poverenú osobu. Pre OOSTZ vo Svidníku je to predseda zväzu Miroslav Kurečko.

Stolný tenis

0:18 (E. Tomko, Ľ. Tomko, S. Kočiš, Ľ. Kočiš po 4,5) Bokša „B“ - GS V. Hrabovec 9:9 (Smalik 3; T. Kekeľ, Polivčak po 2,5; Fedor1 – Kapa 4,5; Bartkovič 3,5; Miľo 1) Svidnička - ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník „E 12:6 (T. Noga 4,5; Vl. Kosť 4; Kozak 2; Vl. Noga 1,2 – M. Kosť 2,5; Štefanco 2; Kurečko 1,5) Breznica - Bokša „A“ 6:12 (Goč ml., Rys po 2,5; Kuriľak 1 – Fiľarsky, Tirer po 4; J. Bedruň 2; Calko 1,5; B. Bedruň 0,5) TJ ŠM Staškovce – Brusnica 9:9 (Michľovič 3,5; Gojdič 2,5; R. Maliňak 2; Homza 1 –M. Antoš 4,5; Fečko 2,5; Ľ. Antoš 2) STOP Oľšavka - STMK Stropkov „B“ Tisinec 9:9 (Harvilko 3,5; Harmada, Mulik po 2; Pašeň 1,5 Prvoligoví starší žiaci ŠŠK Centrál – J. Čabala st. 3; Timan 3,5; Malina 2,5) Spojená škola Svidník z ľava Juraj 22. kolo 26. 2. 2010 o 17.30 Jurko, Tomáš Dubec, Ľubomír Lažo hod. mujú dvojice resp. trojice, ktoré sa po ŠŠK Centrál Spojená škola Svidbijú o  to svoje konečne umiestnenie. ník „F“-STOP Oľšavka; Stropkov „B“ Tisinec aj po remíze zo Stopkou je na- Tisinec - TJ ŠM Staškovce; Brusnica ďalej na čele ale už iba o bod. Zaváha- – Breznica; Bokša „A“- Svidnická; ŠŠK nie Brusnice využili Bokšania, ktorý sa Centrál Spojená škola Svidník „E“ dostali pred nich vďaka vzájomnému Bokša „B“; GS V. Hrabovec-TJ Cerbel stretnutiu. Derby tabuľkových susedov Cernina; JMC Lužany - TJ Radoma vyšiel lepšie pre Svidničku. Zaujímavé Tabuľka bude sledovať aj koniec tabuľky kde sú traja no- 1. Stropkov „B“ Tisinec 21 17 3 1 258:120 58 váčikovia z  minimálnym 2. JMC Lužany 21 16 4 1 257:121 57 21 14 3 4 261:117 52 bodovým rozdielom a  ur- 3. Bokša „A“ 21 14 3 4 240:138 52 čite o poradí sa rozhodne 4. Brusnica 21 13 1 7 245:133 48 v  ich vzájomných súbo- 5. Svidnička 6. ŠŠK Centrál Svidník „E“ 21 12 1 8 208:170 46 joch. 21 12 0 9 237:141 45 TJ Radoma – ŠŠK 7. Breznica 21 10 3 8 225:153 44 Centrál Spojená škola 8. STOP Oľšavka Svidník „F“3:15 (Ra- 9. ŠŠK Centrál Svidník „F“ 21 10 1 10 216:162 42 10. ŠM Staškovce 21 8 2 11 179:199 39 domsky 2; Dančišin 1 – 11. ŠK Bokša „B“ 21 5 1 15 114:264 32 Antoš 4,5; Dudáš, Baran, 12. TJ Cerbel Cernina 21 2 0 19 86:292 25 Kostelník po3) TJ Cerbel 13. TJ Radoma 21 1 1 19 54:324 24 Cernina - JMC Lužany 14. GS V. Hrabovec 21 0 3 17 61:317 24 Piatkové 21. kolo napovedá, že medziokresná stolnotenisová liga sa pomaly blíži ku svojmu koncu. Pohľad na tabuľku prezrádza, že už sa for-

III. liga skupina SEVEROVÝCHOD Hrané dňa 21. 2. 2010 o 10.00 hod. Stropkov v 17. kole nastúpil proti kvalitnému súperovi z Bardejova, hoci snahu o dobrý výsledok mu nemožno uprieť, ale tento mladý tím   bol nad jeho sily. Stropkov po tom tomto kole klesne o jednu priečku na predposlednú pozíciu. STMK STROPKOV- STJ DRUŽBA BARDEJOV C 6:12 Body: Stolárik 2,5 Bunda 2,0 Kočiš 1,0 a Čižmár 0,5 Najbižšie kolo nastúpia na palubovke susedu z tabuľky vo Svidníku, v nedeľu 28. 2. 2010 o 13.30 hod., kde privítajú B tím.


Spektrum

22. február 2010

ŠPORT

15

ŠPORT

V 12. kole zaujala najviac prehra Bizonov s Vargaplastom V  12. kole Športcentrum ligy v halovom futbale vo Svidníku pútala najväčšiu pozornosť prehra Bizonov s Vargaplastom. V stretnutí okorenenom červenými kartami pre Š. Marušáka a J. Frančáka začali lepšie Bizoni, ktorí viedli 2:0 a po zmene strán 3:2. Svidnícki mladší dorastenci však opäť potvrdili, že sú najpríjemnejším a najfutbalovejším prekvapením tohto súťažného ročníka. Proti skúsenejšiemu súperovi sa nevzdali a zápas otočili vo svoj prospech. Tento výsledok mohol v tabuľke pomôcť Gibonom a EJ-HA. Obidva tímy sa stretli vo vzájomnom meraní síl a viac sa vstup do stretnutia vydaril Gibonom, pretože viedli 2:0 a 3:1. EJ-HA vyrovnalo počas presilovej hry v úvode druhého polčasu. Giboni sa však opäť dostali do dvojgólového vedenia, no v 45. min. zariadil deľbu bodov P. Goriščák. V 47. min. vybojoval pokutový kop T. Zmij, ale J. Biroš strelu M. Čepu do pravého dolného rohu vyrazil. Zaujímavý zápas odohrali aj GMT Club a Kružlová, ktorá otočila skóre z 1:3 na 4:3. Hoci GMT Club siahal po remíze, tri body pre Kružlovú zabezpečil v  závere M. Slivovič. Povinnú jazdu za víťazstvami absolvovali Parné Valce, V. Mirošov, Acta SK a Cherryňári, no práve partia okolo V. Bochina ponúkla s Drvičmi Radoma ofenzívne divadlo. Predovšetkým za stavu 4:2 vytiahol V. Bochin ml. dva bravúrne zákroky, čo bol rozhodujúci moment, pretože v ďalšom priebehu zvýšili M. Bučko s V. Bochinom na 6:2 a zápas sa premenil na jasnú záležitosť favorita. Výsledky 12. kolo Cer Bel – Parné Valce 6:11 (2:4) Góly: Krajňák 3, Špak, Jurek, Joz. Soroka po 1 – Vachaľ 7, Potoma 3, Kentoš. Zostava Cer Bel: Jurek – Noga, Špak, Krajňák, Ksenič, Džubák, Horvath, Karala, Hamarčák, Vaňko, Joz. Soroka. Zostava Parné Valce: Bujdoš – Špak, Potoma, Béreš, Kočiš, Vachaľ, Kentoš, Tirer, Bokšanský. Cherryňári – Drviči Radoma 10:2 (4:1) Góly: J. Medvec 3, Fedorco, V. Bochin, Bučko po 2, Dolutovský – Medvec, Tirko po 1. Zostava Cherryňári: V. Bochin ml. – Dolutovský, J. Medvec, V. Bochin, Bučko, Pánik, Fedorco. Zostava Drviči Radoma: R. Juhás - Lad. Juhás, Malačina, Ľ. Kočiš, Medvec, T. Kočiš, Tirko, Mušinský, Luk. Juhás.

Pam Stav – Acta SK 3:10 (2:4) Góly: Juhás 2, Pat. Štefanco – Motyka 3, Teraz, Bujdoš po 2, Vateha, Jakubčo, Špilár po 1. Zostava Pam Stav: Pet. Štefanco – Mihaľ, Juhás, Kimák, Čobej, Munka, M. Ksenič, Džoganik, Pat. Štefanco, L. Ksenič, Vansa, Puchír. Zostava Acta SK: Vateha – Teraz, Jakubčo, D. Kovalčík, Calko, Špilár, Bujdoš, Motyka. Vargaplast – Bizoni 7:5 (2:2) Góly: Bača, Bilas, J. Rodák po 2, Hnát – Komišák 3, Ľ. Ludvik ml., Gergeľ po 1. Zostava Vargaplast: M. Rodák – Lutáš, Bača, Bilas, Jurč, J. Rodák, Frančák, Hnát. Zostava Bizoni: Potočňák – Kandráč, Marušák, Petráš, Komišák, Ľ. Ludvik, Ľ. Ludvik ml., Štoffa, Gergeľ, Kozák.

Dvorčák. Zostava GMT Club: Cap – M. Kriško ml., Varga, M. Kriško, Homoľa, Olčák, Cimbala, L. Mojsej, M. Mojsej. Zostava Kružlová: P. Želizňák – J. Želizňák, Kupčina, Bujdoš, Šramko, Slivovič, Dvorčák. EJ-HA Giboni 5:5 (3:2) Góly: Goriščák 3, P. Lukáček, Darivčák po 1 – Kochan, Potoma, P. Skysľak, Zmij, Čepa. Zostava EJ-HA: Biroš – Fedorko, P. Lukáček, Matvej, Miga, J. Lukáček, Majda, Goriščák, Sirý, Kriško, Hirka, Darivčák, Čičvara. Zostava Giboni: M. Goč – Šubert, Kochan, Potoma, P. Skysľak, Vrábeľ, Prokopovič, P. Goč, Zmij, T. Skysľak, Pavlíček, Kováč, Bučko, Prusák, Čepa, Michrina. V. Mirošov – Res Mestisko 14:4 (9:2) Góly: Husák 4, Šraga 3, Bilas, Boruv po 2, Ducár, Gáll, Karala po 1 – Munka 2, Kapišovský, Sadiv po 1. Zostava V. Mirošov: Hvozda – Bilas, Petranik, Ducár, Husák, Gáll, Karala, Mihalík, Boruv, Šraga. Zostava Res Mestisko: Kapišovský – Kaščák, Braja, Jurčenko, Munka, Sadiv, Cimbala, Tkáč, Dubas Fešáci – Sparta 2:5 Góly: Venglár, Puchír po 1 – Petričko 3, Slávik, A. Čakurda po 1. Zostava Fešáci: Harvilko – Buč-

(V. Mirošov), 25 gólov - Dominik Teraz (ACTA SK), 23 gólov - Jozef Fiľarský (GMT Club), 21 gólov - Viktor Bochin (Cherryňari), 20 gólov - Ľubomír Kentoš (Parné Valce), Miloš Čepa (Giboni), 19 gólov - Marián Paňko (Fešáci), 17 gólov - Dávid Jadviš (Sparta), 16 gólov - Patrik Fedorco (Cherryňari), 15 gólov - Jakub Rodák (Vargaplast), Dávid Dovičák (Drviči), Ján Puchír (Fešáci), Jozef Kovalčík (ACTA SK), Adrián Čakurda (Sparta). Program 13. kolo – 28. 2. 2010 11:00 Fešaci - GMT Klub 12:00 EJ-HA - Sparta 13:00 Res Mestisko - Giboni 14:00 Cer Bel - V. Mirošov 15:00 Cherryňari - P. Valce 16:00 ACTA SK - Drviči 17:00 Bizoni – Pam Stav 18:00 Kružlova - VargaPlast DK ŠcLHF: 1. Trestá hráča Bizonov Štefana Marušáka zastavením činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne, od 21. 2. 2010. 2. Trestá hráča Vargaplastu Jána Frančáka zastavením činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne, od 21. 2. 2010. 3. Trestá hráča Cer Belu Vladimíra Nogu zastavením činnosti na 3 stretnutie nepodmienečne, od 21. 2. 2010.

GMT Club – Kružlová 4:5 (3:1) Góly: Homoľa 2, M. Kriško ml., M. Kriško po 1 – Šramko, Slivovič po 2,

Prípravný futbal Stropkov – Jaslo 4:2 (1:1) Góly: Fečko 2, Potoma, Kentoš. Zostava Stropkova: Vateha – Teraz, Veselý, Pavlík, Porkoláb, Medvec, Gonos, Kapišovský, Bujdoš, Potoma, Fečko. Striedali Biroš, Ličko, Fiľarský, D. Kovalčík, Kentoš, Bokšanský. V utorok privíta Stropkov o 15.00 hod. Humenné a v sobotu o 10.30 hod. Sninu.

Úradná správa č. 21 zo dňa 16. februára 2010

VV a Rada OOFZ: 1. Schválili zásady účasti na zasadnutiach VV a Rady OOFZ. 2. Vzali na vedomie správu o  priebehu Volebnej komisie OOFZ 2010. 3. Schválili za predsedu Športovo-technickej komisie OOFZ Mariána Kovaľa, Disciplinárnej komisie OOFZ Pavla Fedeša, Komisie rozhodcov a  delegátov OOFZ Marcela Bochnoviča, Trénersko-metodickej komisie a  komisie mládeže OOFZ Michala Klimika, Matrično-registrač-

nej komisie OOFZ Michala Holuba a Hospodárskej komisie OOFZ Martina Čonku. Sekretariát OOFZ: 1. Oznamuje, že R a  DZ pôsobiaci v súťažiach VsFZ si môžu „Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti“ prevziať na Sekretariáte OOFZ. 2. Oznamuje, že futbalový turnaj účastníkov I. triedy dorastu Memoriál Štefana Hrušča sa uskutoční 27. februára 2010 v Stropkove. Začiatok turnaja je o 10.00 hod. a zraz účastníkov o 9.30 hod.

Parné Valce venovali víťazstvo nad Cer Belom spoluhráčovi Jozefovi Tirerovi (vpravo), ktorý v sobotu oslávil 26. narodeniny. S prianím pevného zdravia a nekončiacich úspechov vo futbalovom a súkromnom živote sa pripája aj redakcia týždenníka Spektrum. Joži, všetko najlepšie! ko, Venglár, Mulík, Gulla, Kokinda, Puchír. Zostava Sparta: Bilas – Petričko, Slávik, A. Čakurda, Horochonič, Jadviš, Bľacha, T. Čakurda. Najlepší strelci po 12. kole 49 gólov - Ján Vachaľ (Parné Valce), 32 gólov - František Husák (V. Mirošov), 31 gólov - Ján Medvec (Cherryňari), 26 gólov - Ľubomír Horochonič

Tabuľka po 12. kole 1. Parné Valce 2. ACTA SK 3. Cherryňari 4. V. Mirošov 5. Sparta 6. Bizoni 7. Giboni 8. EJ-HA 9. Fešáci 10. Res Mestisko 11. Cer Bel 12. Vargaplast 13. Drviči 14. Kružlová 15. GMT Club 16. Pam Stav

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 10 9 8 7 7 6 6 6 4 4 3 3 1 1 1

0 2 1 2 2 2 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0

0 159:40 0 115:49 2 158:70 2 134:58 3 73:48 3 80:60 3 84:65 4 72:79 6 79:69 8 58:84 8 76:107 8 75:116 9 51:90 10 51:133 11 65:162 11 42:142

36 32 28 26 23 23 21 20 18 12 12 10 9 4 3 3


16

Spektrum

22. február 2010

VAŠE OHLASY Chcel by som nadviazať na článok v minulotýždňovom čísle Spektra, kde čitateľka opisuje svoju nemilú skúsenosť na šmykľavom schodišti pri samoobsluhe „pod schodami“. Podobne ako pisateľka som nedávno dopadol aj ja. Len šťastím bolo, že moje pošmyknutie si odniesol „len“ môj mobil a  moje zranenie nebolo vážnejšie. Pošmykol som sa na treťom schode a  po páde sa ocitol až dole. Mobil mi pritom vypadol z  ruky a  po náraze sa poškodil celý displej. Škodu mi

v servise vyčíslili na 60 eur. Chcel by som sa kompetentných opýtať, kto je za takýto stav schodov zodpovedný a prečo nie sú vybavené protišmykovým povrchom? Kto mi preplatí škodu? Čo tak osadiť v  zimných mesiacoch na tieto schody drevený podklad, ako je to napríklad na Mestskom úrade. Mne sa totiž len rozbil mobil, ale čo ak sa niekomu stane horší úraz s  väčšími následkami? Potom budú, pochopiteľne, hľadať vinníkov, ale už bude neskoro! Peter Skysľak

PALETA 2010

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci s odborom školstva a kultúry v Stropkove pripravujú 6.ročník regionálnej výstavy PALETA 2010. Tejto výstave bude predchádzať okresná súťaž Paleta 2010. V súťaži bude hodnotený okres Svidník a okres Stropkov samostatne. Uzávierka súťaže je 3. marca 2010, výstava sa uskutoční v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Stropkove a potrvá do 6. apríla 2010. Vernisáž výstavy je naplánovaná na 12. marca o 16.00 hod. (na základe pozvánky). Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, ktorú menujú riaditelia oboch kultúrnych zariadení. Technické podmienky: Výtvarné práce prihlásené do súťaže musia byť označené na zadnej strane diela štítkom s  uvedením mena a  priezviska, veku, adresy, názvu práce, techniky a  kategórie. Všetky výtvarné práce prihlásené do súťaže musia byť adjustované (pasparta, rám a pod). Každý autor vyplní priloženú prihlášku, v ktorej bude uvedený zoznam diel prihlásených do súťaže. Súťaží sa v piatich kategóriách. Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných disciplínach: v  kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe i  v  prácach intermediálneho charakteru fotografický záznam akčného umenia, land- artu a pod., kvalitný, väčšieho formátu. Do súťaže nebudú prijaté práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného designu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci zo Slovenskej republiky a mladí autori, ktorí v roku 2010 dosiahnu vek 15 rokov. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom. Do súťaže budú prijaté práce realizované v rokoch 2009 a  2010. Prihlášky do okresného kola musia byť dôsledne a  čitateľne vyplnené. Výtvarné práce z  okresu Svidník doručte na POS vo Svidníku do 3.3.2010, z obvodu Giraltovce na oddelenie kultúry a školstva v Giraltovciach do 2.3.2010, z okresu Stropkov na oddelenie školstva a kultúry v Stropkove do 3.3.2010. Bližšie informácie získate na OŠK Mestského úradu v Stropkove č. dv. 41, alebo na č. t. 054 48 68 892. Prihlášky na regionálnu výstavu PALETA 2010 si môžu záujemcovia vyzdvihnúť priamo na OŠK, prípadne si ich môžu stiahnuť aj z internetovej stránky: www.stropkov.sk. -ošk-

Súťaž fotoamatérov AMFO 2010

Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje okresnú súťaž amatérskej fotografie AMFO 2010. Okresná súťaž, ktorú organizuje Odbor školstva a kultúry MsÚ v Stropkove je prvým stupňom celoštátnej súťaže AMFO - najstaršou súťažnou prehliadkou fotografií na Slovensku. Uzávierka pre doručenie súťažných fotografických prác je 8. apríla 2010, vernisáž a vyhodnotenie výstavy spojené s rozborovým seminárom sa uskutoční 20. apríla vo vestibule MsKS v Stropkove. Krajské vyhodnotenie AMFO 2010 sa uskutoční v  Galérii Provinčný dom v  Starej Ľubovni. Uzávierka krajského kola je 10. mája 2010, vernisáž je naplánovaná na 4. júna. Cieľom súťaže je konfrontovať tvorivé výsledky súčasnej tvorby amatérskych fotografov Prešovského kraja. Výstavnou prezentáciou zvyšovať záujem o  fotografiu u ľudí všetkých vekových skupín. Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf, občan SR. Súťaž sa člení podľa vekových a formálnych kritérií. Každý súťažiaci môže svoje diela prihlásiť do jednotlivých kategórií (autori nad 21 rokov, autori do 21 rokov, autori do 16 rokov). V intenciách pokynov MK SR a MSVR SR a v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 vyhlasuje NOC samostatnú súťažnú kategóriu pre fotografie zobrazujúce túto problematiku. Platia pre ňu všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa jej môžu autori všetkých vekových skupín. Odborná porota ktorú menuje vedúci OŠK Mestského úradu v Stropkove navrhne oceniť a vystaviť fotografie s postupom na krajskú súťaž do Starej Ľubovne. Bližšie informácie získate na OŠK Mestského úradu v Stropkove č.dv. 41, alebo na č.t. 054 48 68 892. Prihlášky na okresnú súťaž AMFO si môžu záujemcovia vyzdvihnúť priamo na OŠK, prípadne si ich môžu stiahnuť aj z internetovej stránky: www.stropkov.sk Ošk-

XIII. ročník súťaže v maľovaní veľkonočných kraslíc

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, OO ÚŽS v Stropkove a obec Nižná Olšava organizujú 21. 3. 2010 XIII. ročník regionálnej súťaže v maľovaní veľkonočných kraslíc. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku (oproti OD Profit) osobne, alebo na tel. č. 054/7521068 do 19. 3. 2010.

Mládežnícka skupina v rámci projektu Gospel ako dialóg Vás pozýva na

Gospelový koncert

s krátkymi scénkami „Márnotratná dcéra a Zakázaná láska“ Kedy?: 28. 2. 2010 (nedeľa) Začiatok: o 14.00 hod. krížovou cestou Kde?: V Gréckokatolíckom chráme v Šandale Mládež Rómskeho komunitného centra

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku Vás pozýva na

FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU

súťažnú prehliadku ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov dňa

27. februára 2010 o 15.00 hod.

v Dome kultúry vo Svidníku. Súčasťou festivalu je rozborový seminár s odborníkmi, na ktorý pozývame vedúcich všetkých folklórnych súborov, skupín, muzikantov a spevákov. Pre starostov a ďalších organizátorov kultúrnych podujatí je to možnosť nájsť vhodných účinkujúcich pre miestne kultúrne podujatia.

R ozpis pohotov ostných služ i e b l e k á r n í v m e s te S tr o p k o v

Týždeň

8. 2010 9. 2010 10. 2010 11. 2010 12. 2010 13. 2010 14. 2010

GALENOS

UNIVERSA KAPPA

FONTÁNA PROXIMA

————— 1.3. - 7.3. ————— ————— ————— 29.3. - 4.4. —————

————— ————— ————— ————— 22.3.- 28.3. ————— —————

22.2.- 28.2. ————— ————— ————— ————— ————— —————

Hlavná 1544/65 obchodný dom

Hlavná 1649 pri pošte

Akad. Pavlova pri nemocnici

————— ————— ————— ————— ————— ————— 5.4. - 11.4.

oproti pri štvorobvode far.kostolu

————— ————— 8.3.- 14.3. ————— ————— ————— —————

Dr. Max

v nemocnici

————— ————— ————— 15.3.-21.3. ————— ————— —————

Program MsTV Po-Ne:

Videotextové vysielanie

Štvrtok:

17.00 hod. – 18.00 hod.

„Prezentácia stredných škôl“

SPEKTRUM - vydáva SPEKTRUM Stropkov s.r.o., IČO: 31708617. Vychádza každý pondelok. Šéfredaktor: Peter Novák. Redaktorka: Andrea Stupáková, inzercia: redaktori. Sadzba a grafika: Ing. Marián Kačur. Adresa redakcie: Námestie SNP 554/17, 091 01 Stropkov, tel.: 054/742 3895, 7181 017, tel./fax: 054/ 7181 018, mob.: 0907 534 180, E-mail: redakcia@espektrum.sk, spektrum.stropkov@stonline.sk. Rozširuje Kapa - DAB, s.r.o., Slovenská pošta, a.s. a súkromní predajcovia. Uzávierka je každý piatok do 12.00 hod., pre športové spravodajstvo v nedeľu do 20.00 hod. Príspevky redakcia nevracia, tiež si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Uverejnené články nemusia vyjadrovať stanoviská redakcie a vydavateľa. Registrácia na MK SR pod číslom EV 3741/09. Tlač: Rotaprint s.r.o. Košice podľa dodaných predlôh. Vydávateľ týždenníka Spektrum je členom Asociácie vydávateľov regionálnej tlače na Slovensku - AVRT a jej reklamnej siete REGIONET.

Spektrum 08.2010  
Spektrum 08.2010  

Spektrum 08.2010

Advertisement