Page 1

donderdag 16 januari 2014 - 16e jaargang nr. 1

pasfoto’s en nog veel meer.... 2e Daltons darttoernooi

Foto Voerman sluit winkel

Weissensee 4-kids actie

Op donderdag in de on-even week huis aan huis in: Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden, Hasselt, Westenholte. Oplage: 30.000

Oudestraat 34 Kampen (to Hema)

Onbeperkt stamppot eten voor Hongarije

Actie

IJSSELMUIDEN - Binnen de kerkelijke gemeente De Hoeksteen uit IJsselmuiden is al jaren een jongerenproject actief. Dit project heeft ten doel om vanuit het geloof je geloof handen en voeten te geven. Iets betekenen, doen voor anderen. Hierbij heeft de stuurgroep van dit project een project gevonden in Dunaalmas te Hongarije. Het betreft hier een tehuis voor gehandicapte jongens en mannen.

ia

Op zoek naar werk of personeel? Tel. (038) 344 74 78 www.actievia.nl

Visie op

beter zien Markeresplein 9 IJsselmuiden Tel. 038-33 28 000

Glasschade? schrijveroptiek.nl

De vormen van beperkingen van de bewoners zijn van uiteenlopende aard. Je moet dan denken aan bewoners met syndroom van Down, schizofrenie, ernstige lichamelijke en geestelijke beperkingen. Na het eerste jaar kwam de stuurgroep er achter dat er zoveel te doen was. De omstandigheden waar deze mensen in leefden was erbarmelijk. De technische staat van het gebouw was erg slecht. Om geld in te zamelen worden er op 14 en 15 februari twee stamppotavonden gehouden. Lees het artikel verder op pagina 3

Glasschade? Glasschade?

Bel IJsselglas!

Bel IJsselglas!

Bel IJsselglas! Wij leveren en plaatsen alle soorten beglazing NBBU Bewoners Koekoek vrezen gevolgen bestemmingsplan

Op al onze offertes, op alle opdrachte Algemene Leverings- en Betalingsvoo

nieuwe tuinder zal ook niet tot de koop overgaan, omdat de oppervlakte te klein is voor een rendabel glastuinbouwbedrijf. Het gevolg is dat de woning onverkoopbaar is. Dit probleem zal ongeveer 40 tot 60 van de 120 huishoudens treffen. Het hele gebied zal verpauperen en daar zitten zowel burgers als bedrijven niet op te wachten. We zien dit als een gezamenlijk probleem. Er zijn voldoende andere mogelijkheden om een volwaardig glastuinbouwgebied te realiseren en een goed woon- en leefklimaat voor alle bewoners te creëren.’ (door Niek Teune) IJSSELMUIDEN – De bewoners van de Koekoek maken zich ernstig zorgen over het voortbestaan van het poldergebied. Bestemde bedrijfswoningen waar geen bedrijf meer aan gekoppeld is, mogen door de burgers in de toekomst niet meer bewoond worden. Zo wil de gemeente bereiken dat de Koekoek een volwaardig glastuinbouwgebied wordt, ter grootte van 200 hectare. ‘Het wordt al jaren oogluikend toegestaan dat er burgers in bedrijfswoningen huizen’, vertelt een bewoner van het poldergebied. ‘Deze burgers zijn in veel gevallen ex-tuinders, die gestopt zijn met hun bedrijf maar nog wel wonen in de bedrijfswoning. Officieel is dit een illegale situatie. De gemeente is in staat dit te legaliseren, door o.a. de bestemming bedrijfswoning om te zetten naar burgerwoning of plattelandswoning. De gemeente wil dit niet, zij wil met het nieuwe bestemmingsplan bereiken dat de Koekoekspolder zich ontwikkelt tot een volwaardig glastuinbouwgebied. Voor burgers

is gewoon geen plaats.’ ‘Als het plan wordt doorgevoerd, zijn de gevolgen niet te overzien’, aldus een andere gedupeerde bewoner. ‘Denk bijvoorbeeld aan de bewoners die hier jarenlang gewoond en gewerkt hebben. Een heel aantal van hen heeft nooit pensioenpremie afgedragen, omdat ze hun huis voor een

Een derde bewoner vreest voor de toekomst van het poldergebied. ‘Particulieren, zelfs je eigen kinderen, mogen niet als burger in de bedrijfswoning wonen. Een potentiële

Hooijer & Tuinman

Vloerraambekleding Oudestraat 209en - Kampen - Tel (038) 332 53 50 Oudestraat 209 - Kampen - Tel. 038 - 332 53 50 www.hooijerentuinman.nl

Koers Klus en onderhoudsbedrijf IJsselmuiden •

mooi bedrag wilden verkopen. Het bedrag dat door de verkoop van het huis zou worden ontvangen, zou meer dan genoeg zijn om de resterende jaren door te brengen. Als het huis van een dergelijk persoon nu helemaal geen waarde meer kent, is het begrijpelijk dat het leed voor de desbetreffende niet te overzien is. De bijstand is de enige oplossing, na jarenlang hard werken.’

Tel. (038) 33 22 179

T. 038 333 2005

www.delangewitgoed.nl www.delangewitgoed.nl

Industrieweg 3G Kampen Tel. 038 – 331 34 23 Industrieweg 3G Kampen Tel. 038 – 331 34 23

www.ijsselpersoneel.nl - Tel. 06-349 652 91 ‘Wij willen de gemeenteraad vragen MerijnKampen Ruiters het ontwerpbestemmingsplan te M %+().+*'.& Peter Riezebos heroverwegen vanwege de mogelijk rampzalige gevolgen. Er zal nieuw beleid moeten komen, wat door de gehele polder wordt gedragen en zal bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het gebied. Door het huidige beleid worden zowel burgers als ondernemers de dupe. Dat kan toch niet de bedoeling van de gemeenteraad zijn.’

Bezoekadres :X`ZgihigVVi&%o -'+(87@6BE:C

Postbus EdhiWjh&% -'+%66@6BE:C

E lZg`5^_hhZaeZghdcZZa#ca Wlll#^_hhZaeZghdcZZa#ca T %(-(((+-&) F %(-(((+-&*

VERVANGING LAPTOPSCHERMEN REPARATIE VAN ALLE TABLETS, SMARTPHONES, iPHONES EN iPADS Markeresgang 7 IJsselmuiden Tel. 038-3333950 info@schermkapot.nl- www.schermkapot.nl

Alleen dit weekend

40%

KORTING OP TOPAPPARATUUR m an d e m ake rs.nl

Veldoven 17, 8271 RT IJSSELMUIDEN Tel. 038 - 711 33 28 - info@oosta.nl

Zwo ll e, M ars we g 37a 038-4 6 69 050

Vra a g n a a r d e vo o r wa a rd e n.

De Koekoekspolder van boven gezien. Foto: Freddy Schinkel

aldaar neergelegde tekst. D Wij leveren en plaatsenlaatstelijk alle soorten beglazing Wij leveren en plaatsen alle soorten beglazing T. 038 333 2005 T. 038 333 2005


2

donderdag 16 januari 2014

Pasfoto’s laten maken? laten maken? U U vindt vindt ons ons nét nét over over de de brug brug tegenover het oude stadhuis tegenover het oude stadhuis in in de de Oudestraat Oudestraat Ook Ook het het adres adres voor: voor:

---

digitale printservice digitale printservice verkoop digitalecamera’s, camera’s, verkoop digitale albums, lijsten,enz enz albums, lijsten,

Groente en witlof van eigen teelt Wij ook Fujizijn T350 Wij zijn ook het het adres adres voor.... voor....

• • •

GLADHEIDSGLADHEIDS99,= Samsung WB600 BESTRIJDING BESTRIJDING

14 megapixel 10x optische zoom met tas en 4 GB geheugenkaart €

Servies van h Marieke wit At Home 20-40% korting op Jet servies

Goede kwaliteit Bildtstar, Irene en Eigenheimer

• 12.0 megapixel • 15x optische zoom • 24 – 360 mm • antishake CCD €

Volop peulvruchten

Kamper speltkoeken van Bakkerij René Verweij

159,=

Zuivel van Erf

FOTO VOERMAN

Oudestraat 138, Kampen (tegenover oude Stadhuis), tel. 038-3313688 www.fotovoerman.nl

en

Wij zijn ook het a

Winterkost, o.a. zuurkool uit ‘t vat, boerenkool van het land en rookworst van Van Asselt

GLADHE BESTRIJ

Grafhorsterweg 71, IJSSELMUIDEN Tel. 038 - 331 67 15 www.kwekerijvahl.nl

SNEEUWVRIJ SNEEUWVRIJ Wij zijn ook het adres voor.... GLADHEIDSBESTRIJDING MAKEN MAKEN GLADHEIDS-

Bouwbedrijf

Ook het adres voor

Bruinhorst & vd End bv

Tevens sneeuwvrij maken van van o.a.bedrijventerreinen bedrijventerreinen van o.a. o.a. bedrijventerreinen GRONDVERZETBEDRIJF GRONDVERZETBEDRIJF

BESTRIJDING

Nieuwbouw-verbouwrenovatie-onderhoud Tel. 038-3310558 Grafhorst www.bruinhorstenvdend.nl “ uw wens is ons doel “

Bisschopswetering 81 Tel.(038) (038)344 34462 6236 36 Bisschopswetering 81- -MASTENBROEK Mastenbroek - --Tel. Bisschopswetering 81 Tel.529 (038) 344 6236 36 Vlotbrugweg ALMERE - Tel. (036) 09344 36 62 Bisschopswetering 813- -MASTENBROEK Mastenbroek - Tel. (038) Vlotbrugwegwww.visscherbv.nl 3 - ALMERE - Tel. (036) 529 09 36

www.visscherbv.nl www.visscherbv.nl www.visscherbv.nl

en

SNEEUW MAK

en

van o.a. bedrijve

e i t c a s r a a j W e U Nu 50,- retour ENIiEnd SNEEUWVRIJ MAKEN E I T K A S R A JA

e p r e h c s r e p Su Dus

GRO

Bisschopswetering van o.a. bedrijventerreinen Bisschopswetering81 81- -MASTENB Mastenbr Vlotbrugweg 3 - ALMERE -

www.vissch www.vissch

ge!! n a L e D r a a n l sne

bij aankoop GRONDVERZETBEDRIJF van een Siemens iSensoric wasmachine of warmtepompdroger

Bisschopswetering Tel.(038) (038)344 34462 6236 36 Bisschopswetering81 81- -MASTENBROEK Mastenbroek - -Tel. Vlotbrugweg 3 - ALMERE - Tel. (036) 529 09 36

+www.visscherbv.nl 50,- inruilkorting www.visscherbv.nl

Rekenvoorbeeld 1:

8 kg. wasautomaat 1400 toeren, Normaal € 799,-€ 50,- van Siemens -€ 50,- inruilkorting Uw prijs is dus: € 699,-

Uw voordeel kan oplopen tot 150,-

Rekenvoorbeeld 2:

8 kg. wasautomaat 1400 toeren, Normaal € 799,-€ 50,- van Siemens Uw prijs is dus: € 749,Industrieweg 3G Kampen Telefoon: 038 – 331 34 23 Internet: www.delangewitgoed.nl Twitter: twitter.com/delangewitgoed

gratis

kket

a wasmiddelenp

+ gratis wasmiddelenpakket t.w.v. € 100,Dus indirect is uw prijs € 649,-


donderdag 16 januari 2014

3

Vervolg voorpagina

Onbeperkt stamppot eten voor Hongarije

Op de foto v.l.n.r. Bert Last, Marcel Wezenberg, Harjan de Ruiter en Robert van Olst. De gemeente De Hoeksteen heeft zich dit aangetrokken en naast de jongeren is er aanvullend vanuit dezelfde doelstelling een groep van volwassenen samengesteld welke verdergaande technische werkzaamheden konden uitvoeren. De beide groepen zijn inmiddels 7 jaar actief in dit tehuis. Hierbij zijn diverse ruimten gesloopt en weer volledig opgebouwd met als hoogtepunten het realiseren van 6 appartementen in de bestaande zustervleugel en een compleet nieuwe keuken “We gaan dit jaar weer met een groep van 26 personen van 20 tot 28 september naar het Hongarije. We zullen dit jaar weer een volledige wooneenheid gaan verbouwen. Je moet hierbij denken aan slaapgelegenheid, wasruimte een kleine keuken, toiletten, vloeren, plafonds, wanden, elektriciteit en schilderwerk. Ondanks de recessie hopen wij dit ook weer met sponsorgeld te realiseren, maar wij beseffen ook dat dit niet meer zo eenvoudig is als de afgelopen jaren. Daarom hebben wij als groep besloten om een aantal acties te gaan houden om geld binnen te halen voor dit project. Om te beginnen gaan we twee stamppotavonden

organiseren waar iedereen zich voor op kan geven. Wij gaan dit op vrijdag 14 februari en zaterdag 15 februari houden. Deze avonden worden gehouden bij de familie Last aan de Hartogsweg. Zij stellen hun ruime schuur ter beschikking. Er zal een live band aanwezig zijn en natuurlijk de gehele projectgroep die alles voor u zal klaarmaken en zal serveren. De prijs voor de stamppotavond bedraagt € 15, per persoon, exclusief de drankjes. Geef u op via de mail hongarije7@gmail.com of via telefoonnummer 06-423 456 00 (Marcel Wezenberg graag bellen na 18.00 uur)

De eerste 5 rijlessen voor € 149,-

Foto Voerman stopt na veertig jaar

De nieuwe zadencatalogus van Oranjeband Zaden ligt weer gratis voor u klaar in onze winkel. Ook treft u in deze catalogus een bestellijst aan die u thuis in kunt vullen.

Voorjaarsbeurt gazonmaaiers Denk aan uw winter-/voorjaarsbeurt. Het is weer eerder maaitijd dan u denkt. Tevens hebben wij weer ons nieuwe assortiment klaar staan in de winkel.

KAMPEN - Heel wat bijzondere Kamper familiemomenten zijn er sinds de jaren zeventig dankzij Foto Voerman in een lijstje beland. Nu, na veertig jaar, vindt Jan Voerman van Foto Voerman het welletjes. Zijn beste kracht Arend de Vos gaat met pensioen en het huurcontract van het pand loopt af. Hij zal de stad missen, maar grijpt dit moment aan om zich volledig te richten op de Zwolse vestiging.

tot eind januari te bezoeken. Vaste klanten die afscheid willen nemen van Arend de Vos hebben dus nog even de tijd.

“Arend heeft 45 jaar ervaring”, aldus eigenaar Jan Voerman. “Het zou een hele klus zijn om een vervanger te vinden met zoveel kennis van het vak, daar wil ik niet aan beginnen. Ikzelf heb mijn handen vol aan het filiaal in Zwolle, dus voor mij is heen-en-weer-reizen geen optie.

Voerman benadrukt overigens dat de garantie op gekochte producten gewoon doorloopt. “We stoppen niet. We verplaatsen enkel al onze werkzaamheden naar Zwolle. Alle Kampenaren en oude klanten zijn welkom in Zwolle, voor nieuwe aankopen, maar ook voor vragen over in Kampen gekochte producten.”

Tegelijkertijd met het vertrek van meneer De Vos, loopt het huurcontract van dit pand af. Het wordt verbouwd, waarna we het terug kunnen huren, maar ongetwijfeld tegen minder gunstige voorwaarden. Dit alles heeft meegespeeld bij de beslissing om te stoppen.” De Kamper vestiging van Foto Voerman is nog

Oranjeband zaden

Foto Voerman Kampen, Oudestraat 138, tel. (038) 331 36 88. Foto Voerman Zwolle, Van Karnebeekstraat 7, tel. (038) 421 68 55

Thermo handschoen

Winterlaarzen diverse modellen op is op Vanaf:

2 paar van € 11,90

€ 8.

95

€13.

incl. btw

95

Afbeeldingen kunnen afwijken. Druk- en zetfouten voorbehouden

Landbouwsluis B.V.B.V. Landbouwsluis internet: www.landbouwsluis.nl internet: www.landbouwsluis.nl e-mail:e-mail: info@landbouwsluis.nl info@landbouwsluis.nl

www.landbouwsluis.nl info@landbouwsluis.nl Kamperzeedijk Tel: 0386441 - 344 6441 Kamperzeedijk 57 57 Tel: 038 - 344 8281 PB Genemuiden Fax: 038 6355 8281 PB Genemuiden Fax: 038 Tel: - 344 6355 Kamperzeedijk 57 038 - 344 344 6441 8281 PB Genemuiden Fax: 038 - 344 6355 internet: e-mail:


4

donderdag 16 januari 2014

Sleurink Bouw

* Diverse merken trampolines

Dick Sleurink

* Little Tikes speelhuisjes

Berklaan 26 We kunnen een afspraak met u 8262 BK Kampen Sleurink Bouw T: 06 - 14442053 maken en vrijblijvend een E: dick@sleurinkbouw.nl offerte maken om eventueel nog te profiteren van

UW COMPUTER GEGARANDEERD GOED VOOR EEN VASTE PRIJS!

Uw computer in goede handen

Bouw 6Sleurink % B.T.W.

* Skelters,

in van Dickplaats Sleurink 21%Sleurink B.T.W. op Bouw arbeid

meer dan * 100 stuks op voorraad!

Berklaan 26 8262 BK Kampen T: 06 - 14442053 E: dick@sleurinkbouw.nl

Zwartewaterweg 6 HASSELT Tel. 038 - 477 12 43 www.rietmanhasselt.nl

Maak nu een einde aan uw PC zorgen. Wij checken uw PC en/ of laptop op defecten en lossen kleine problemen direct op. Virussen en spyware behoren tot het verleden.

Met het PC Plan is uw computer in deskundige handen.

Dick Sleurink Berklaan 26 8262 BK Kampen T: 06-14442053 E: dick@sleurinkbouw.nl

Ook uw bedrijfsautomatisering is bij ons in goede handen

EENMALIG

€ incl. 32.50 btw

GEEN VOORRIJKOSTEN

www.vrad.info

BUSINESS PARTNER

Burg van Engelenweg 47 | 8271 AL IJsselmuiden | Tel: (038) 3336124 | info@vrad.nl

GRATIS LABELWRITER BIJ 3 LABELROLLEN

Nu € 65,incl. btw

Acer Aspire Laptop 15’6” Processor: AMD Dual Core E1-2500 Geheugen: 4GB DDR3 Opslag: 500 GB Connectiviteit: Wifi/Bluetooth/ Usb 3.0/HDMI/VGA Scherm: 15.6 incl LED Grafische kaart: AMD Radeon HD8240 OS: Windows 8 Kleur: Black/Silver Garantie: 2 jaar Send-in

Nu € 399,incl. btw • Drukt tot 51 etiketten per minuut* af

HP Deskjet 1510 All-in-One

• Maakt gebruik van thermische printtechnologie, geen dure inkt of toner nodig

Type: Kleureninktjetprinter A4 Functionaliteit: Print/Scan/Copy Afdruksnelheid: tot 7/4 ppm (mono/kleur) Afdrukresolutie: 4800 x 1200 dpi Connectiviteit: USB 2.0 Garantie: 2 jaar Send-in

• Druk etiketten direct vanuit Microsoft® Word, Excel®, Outlook® en CardScan® af • Elke avond open • Gratis koffie • Ook op zaterdag geopend

GENEMUIDEN: Puttenstraat 12 8281 BP Genemuiden (038) 385 24 00

SPECIAL PACK

Nu € 54,99 incl. btw

KAMPEN: Zambonistraat 9a 8263 CE Kampen (038) 385 24 06

Openingstijden: ma/vr: 08.00 – 20.00 uur • za. 08.00 – 17.00 uur


donderdag 16 januari 2014

Met de bakfiets volgeladen

5

U moet de groenten uit de Koekoek hebben!!

10 kg. bildtstar 500 gram gesn boerenkool 1kg. witlof 15 zoete mandarijnen 1kg. bieten

€ 5,00 € 1,25 € 1,25 € 1,95 € 0,75

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m volgende week woensdag.

wk 03

Tuinderij W.J. v.d. BERG IJSSELMUIDEN – Van Martien Pol uit Kampen ontvingen we deze prachtige foto. Op de foto ziet u een vader met zoon

die een ‘bakfiets’ nodig hadden om het gekochte vuurwerk van Felix te kunnen vervoeren.

Hartogsweg 15 IJsselmuiden Tel. 038-331 40 28

Open: ma t/m vr van 09.00 tot 18.00 uur. Za 08.30-17.00. Geen koopavond

Toneelgroep Deltaruiters in Stadsgehoorzaal

Gastouderopvang ’t Vosje 1 jaar KAMPEN - Op 18 januari bestaat gastouderopvang ’t Vosje aan de Andoorn 22 in Kampen alweer één jaar. Na de start in 2013 is het uitgegroeid tot een volwaardige gastouderopvang die kleinschalige en professionele opvang biedt in een huiselijke sfeer. Dit alles onder de bezielende leiding van Harma Vos. Ze werkt samen met Gastouderland en Tante Vroesh; twee zeer betrouwbare en professionele bureaus die zorgen dat de kwaliteit en begeleiding van zowel de gastouderopvang maar ook naar de ouders toe wordt gewaarborgd. ’t Vosje heeft een hbo-diploma sociaal-pedagogische hulpverlening en een ehbo-certificaat. Bijscholing vindt voortdurend plaats. Harma werkt samen met KIKI: kansen in kinderen, een veelzijdig en voorschools educatieprogramma waar gastouders snel en gemakkelijk mee aan de slag kunnen. Voor ’t Vosje is het belangrijk om de kinderen

een veilige omgeving te bieden waarin ze kunnen groeien en zich ontwikkelen. Op 18 januari pakt ’t Vosje uit met een feestje voor haar opvangkinderen bij Kinderboerderij Canteclear in Kampen. Lekker spelen dus. Er is een paardenkar en de kinderen ontdekken wat er allemaal nodig is om overheerlijke pannenkoeken te maken. Dat wordt smullen! Ook de ouders kunnen elkaar hier ontmoeten en het feestje meevieren. Adresgegevens: Gastouderopvang ’t Vosje, Harma Vos, Andoorn 22, 8265 KL Kampen, tel. 038 33 11 026 of 06 298 68 168, gastouderopvangtvosje@ziggo.nl.

Uit eten gaan en daarmee ook een goed doel steunen!! REGIONAAL - Janka Tanya organiseert samen met Stichting O2 en met Restaurant De Atlas voor de tweede keer een benefietavond. Afgelopen maart was de eerste keer en dit was een groot succes. Mensen hebben genoten van de maaltijd onder begeleiding van Hongaarse live muziek en na afloop waren er enthousiaste reacties. Janka Tanya is ontstaan uit een initiatief van Janneke Brinks en Kati Bárányos. Janneke en Kati zijn bezig met het opzetten van een zorgboerderij in Hongarije voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Janneke en Kati, allebei ervaren begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gaan hun deskundigheid inzetten voor de zorg in Hongarije. Hiermee verbeteren zij de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking en autisme naar een niveau dat in deze tijd gevraagd mag worden.

Colofon Oplage: 30.000 Elke 14 dagen huis aan huis in: Genemuiden, Grafhorst, Hasselt, ’s-Heerenbroek, Kampen, Kamperveen, Kampereiland, Kamperzeedijk, Mastenbroek, Wilsum, Westenholte, IJsselmuiden, Zalk en de Zande REDACTIE EN ADVERTENTIES: Willem de Zeeuw Groenendael 209, 8271 EM IJsselmuiden, tel: 038 - 3334550, fax mail: 084 - 8705460 e-mail: info@streeknieuws.nu www.streeknieuws.nu BEZORGING: Al uw vragen en klachten over de bezorging kunt u sturen naar: bezorging@streeknieuws.nu DRUKKERIJ: Hoekstra krantendruk Emmeloord Techniekweg 10-12 8300 BA Emmeloord Tel: 0527-630200

Janka Tanya staat in de startblokken en wacht momenteel op de uitslag van een subsidieaanvraag. Daarnaast organiseren we verschillende acties om gelden binnen te halen. Eén van de acties is een benefietavond in samenwerking met Restaurant de Atlas.

IJSSELMUIDEN - Op 24 en 25 januari aanstaande is er weer een uitvoering van de toneelgroep van de Deltaruiters. Zij spelen voor u een kluchtig blijspel waar u met veel plezier naar kunt komen kijken. De titel luidt: ‘Opa in de Kreukels’. Volgens de zeer spaarzame Martha is haar schoonvader een verkwistende luie kerel, omdat hij plezier beleeft aan zijn mobiele telefoon, laptop en motor in plaats van te helpen op de boerderij. Opa is dit zeker niet van plan, maar heeft andere wilde plannen. Hoe zal dit aflopen?

komen ki jken. Kaartverkoop en plaatsbespreking kan vanaf maandag 20 januari vanaf 10:00 uur aan de kassa van de Stadgehoorzaal te Kampen. U kunt ook bellen naar 038-3317373 (voor telefonisch reserveren wordt er € 0,50 in rekening gebracht).

Het belooft een gezellige maar vooral leuke avond te worden. Bent u nieuwsgierig geworden? Dan nodigen wij u van harte uit om te

Wanneer: 24 en 25 januari. Waar: Stadgehoorzaal Kampen. Aanvang: 20:00 uur. Entreeprijs: €8.75 (telefonisch reserveren + €0.50)

Hoe gaat het in z’n werk. Op 27 januari a.s. biedt Restaurant de Atlas een 3-gangen diner aan voor € 35,00 incl. twee drankjes. Een leuke manier om nader kennis te maken met het werk van Janka Tanya en ook nog een avondje uit te zijn. De avond wordt omlijst met Hongaarse muziek verzorgt door Edina Csüllög.

Gratis Brilmonturen bij Schrijver Optiek

Kaarten kunt u op de volgende manier bestellen: Janka-Tanya@hotmail.com, Telefonisch: 06 – 15 54 53 14 of via info@deatlas.nl o.v.v. Janka Tanya. Verdere informatie over Janka Tanya is te vinden op www.Janka-Tanya.eu . Janka Tanya is ook te volgen op Faceboek en Twitter. Het adres van het restaurant De Atlas: Ossenmarkt 9 in Zwolle.

Bij binnenkomst zie je gelijk het enorme aanbod afgeprijsde brillen van onder meer Look, Guess, Replay, Marco Polo, Lindberg, Bellinger, Lacoste, Vanni, Shuttle en Reebok.

Snertvliegen KAMPEN – Op 18 januari gaat modelvliegclub Cumulus in Kampen snertvliegen, ofwel met een modelvliegtuig een buitenvlucht maken in de kou. Er wordt gevlogen met diverse modellen, zowel aangedreven door brandstof als electro. Bij sneeuw halen de piloten ski's voor de vliegtuigen uit de kast. In het clubhuis is er chocomelk om op te warmen. Er staat een modelvliegsimulator klaar zodat men kennis kan maken met het modelvliegen

IJSSELMUIDEN - Schrijver Optiek houdt t/m 7 februari weer een grote uitverkoop. Zo zijn er fikse kortingen op de in rood-, geel-, en groen gestickerde brillen van gerenommeerde merken, die variëren van 30 en 50 tot wel 100 procent.

Bij alle gestickerde zonnebrillen gaat er vijftig procent van de prijs af. “Het is er jaar weer opnieuw een groot succes”, vertelt eigenaar en opticiën Jan Schrijver, die jaarlijks zo’n grote opruiming houdt. Klanten hebben in deze grote opruiming een royale keuze uit wel driehonderd monturen.   Bij Schrijver Optiek kan iedereen al bijna 25 jaar terecht voor de vele modemonturen en ook kinderen kunnen kiezen uit een ruim zonder brokken te maken. De dag is vrij toegankelijk voor leden, gastvliegers en geïnteresseerden. Kijk voor meer informatie op www. mvc-cumulus.nl.

aanbod brillen. Bovendien zijn klanten voor een nauwkeurige, betrouwbare Brafo-gecertifceerde oogmeting hier aan het beste adres. Wie van de uitverkoop wil profiteren en rustig wil rondsnuffelen bij de diverse monturen, kan gerust eens binnenlopen in de moderne optiekzaak met de oogstrelende uitstraling.   Schrijver Optiek, Markeresplein 9, IJsselmuiden, tel. 038-332 80 00. www.schrijveroptiek. nl Dinsdag-middag en zaterdag-middag is de zaak gesloten. Gratis parkeren voor de deur.

WASMACHINE STUK? Burg. van Engelenweg 45, IJsselmuiden 038 - 332 4555


donderdag 16 januari 2014

GRENEN, TEAK & EIKEN

Meer dan 25 jaar

ANTIEK NIEUW MAATWERK RESTAURATIE LOGEN SPUITEN VAN UW MEUBEL OF KEUKEN uw sfeermaker in huis

J.W. van Dijk

Verkoop keukens & Keukenrenovatie

Reparatie en onderhoud alle merken auto’s Banden - Uitlaten - APK

6

Dagelijks geopend

Open: ma. t/m za. van 9.00 t/m 12.00 uur, ƝƦƝƥƭơƜƝƦΎ̜ƣƙƥƨƝƪƲƝƝƜơƢƣ̝ 13.00 t/m 16.00 uur, vrijdagmorgens gesloten

www.jwvandijk-grenen.nl

Spoordwarsstraat 31 IJsselmuiden Tel. 06-126 285 61

Schellerweg 21, ZWOLLE, tel. (038) 4655447

www.autoservice-vaandering.nl

Showroom elke vrijdag geopend

500x vensterenvelop

van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Andere tijden op afspraak

Dit jaar ECHT werk maken 2:van huisstijl 14-6-2013 uw goede voornemens? Of eindelijk kiezen voor de juiste persoonlijke begeleiding? Life Coach Judith wenst u een heel goed, gelukkig en voorspoedig 2014!

ƜȯɂɃȻ

ƬȷȸȲ

ƜȯɂɃȻ

ƬȷȸȲ

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷ Verzinkerij ˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷ ˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷ Formido ˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷ ˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

Kleiland 14b IJsselmuiden Stoter tel. 038-344 77 27 of: 06-174 070 56 ƙƞƫƨƪƙƣƝƦƣƙƙƪƬ

ɄȯȼΎȲȳȼΎƝȼȲ˹ƮȳȺɂȻȯȼ

Oostermaat 48 Genemuiden (Kamperzeedijk) ƧƧƫƬƝƪƥƙƙƬΎ̷̳˴Ύ̷̷̱̰ΎƪƜΎƟƝƦƝƥƭơƜƝƦΎ̜ƣƙƥƨƝƪƲƝƝƜơƢƣ̝ΎΎΎ www.lifecoachjudith.nl Tel. 038-303 02 35 - info@lifecoachjudith.nl !Ύ̷̯̲˺̴̲̯̲̯̱̲ΎΎΎΎ"ΎơƦƞƧ˳ƤơƞƝƛƧƙƛƠƢƭƜơƬƠ˷ƦƤΎΎΎơΎƯƯƯ˷ƤơƞƝƛƧƙƛƠƢƭƜơƬƠ˷ƦƤ

Zw ols

ew eg

Ve ld

ov en

Kleiland

AutoPalace

ƚȳȼɂΎɃΎɄȳɀȶȷȼȲȳɀȲ˾ ƜȯȼΎȵɀȯȯȵΎ̱̳ΎɃɃɀΎɂȳɄȽɀȳȼΎȯˌȳȺȺȳȼΎȯȼȲȳɀɁΎɅȽɀȲȳȼΎȳɀΎȹȽɁɂȳȼΎȷȼΎɀȳȹȳȼȷȼȵΎȵȳȰɀȯȱȶɂ˷

voorzijde visitekaart ‘Samen Kerst Vieren’ De Hoeksteen een groot succes

Hier vindt u ons op bedrijventerrein Zendijk

achterzijde afsprakenkaart

IJSSELMUIDEN – Op kerstavond hebben de mensen die aangesloten zijn bij de voedselbank, en aangegeven hebben mee te willen doen, een kerstmaaltijd en kerstpakket ontvangen van de Herv. Gemeente De Hoeksteen uit IJsselmuiden. “Om dit te realiseren waren veel vrijwilligers nodig, waaronder koks en kokkinnen, bezorgers, inpakkers etc. Ook hebben deze keer ontzettend veel sponsoren hun bijdrage geleverd. Het was een bijzonder groot succes en zonder de hulp van vrijwilligers en sponsoren was dit niet gelukt! Het team ‘Samen Kerst Vieren’, willen daarom iedereen via deze weg bedanken voor hulp en steun. Het Samen Kerst Vieren project is een interkerkelijk project. Het organisatie team ‘Samen Kerst Vieren’, bestaat uit leden van de Hervormde Gemeente de Hoeksteen uit IJsselmuiden.

Vrijwilligers bedankt

We willen graag iedereen hartelijk bedanken. Koks en kokkinnen voor het bereiden van de geweldige maaltijden. Chauffeurs en bezorgers voor het bezorgen van de maaltijden en pakketten bij de mensen. Inpakkers voor het inpakken van de pakketten en de “sjouwers” voor het brengen van de pakketten en maaltijden naar de auto’s van de chauffeurs en bezorgers. Muzikanten van het mini orkest Show en Drumfanfare Oranje, IJsselmuiden

250 stuks

De Hoeksteen, IJsselmuiden, voor het gebruik van de zalen De Hoeksteen, IJsselmuiden, catechesegroep De Hoeksteen, IJsselmuiden, Missionaire Commissie Kalter aardbeien, IJsselmuiden Karwei, Kampen Koster, licht en geluid, IJsselmuiden Van Lente groente en fruit, IJsselmuiden Maaike’s bloemenhuys, IJsselmuiden Mijn 102 Meuleman Schilders- en klusbedrijf, IJsselmuiden Philadelphia Plastall Verfcentrum, Kampen Post Technische groothandel, Kampen Schotte b.v, Kampen Schouten, Kampen Slagerij van Campen, Kampen Slagerij v Ingen, IJsselmuiden ƧƧƫƬƝƪƥƙƙƬΎ̷̳˴Ύ̷̷̱̰ΎƪƜΎƟƝƦƝƥƭơƜƝƦΎ̜ƣƙƥƨƝƪƲƝƝƜơƢƣ̝ Streeknieuws, IJsselmuiden VakantieXperts, Kampen Vanda Carpets, Genemuiden Vitamientje, Kampen Van de Wetering Hekwerken, IJsselmuiden Zuivelboerderij ERF 1, Kamperzeedijk Zusterkring IJsselmuiden

kleuren, materiaal. Bij goedkeuring graag getekend reactie ngeboden ontwerp of voortvloeiende soortgelijke stukken. Sponsoren bedankt Dit waren onze sponsoren: Apotheek de Wetering, Kampen Apple Industries, Marknesse Argendos Sportcentrum, Kampen Van de Berg groenten, IJsselmuiden Van de Berg interieur, IJsselmuiden Biljartvereniging Kamperzeedijk Boni, Genemuiden Boni, IJsselmuiden Van Boven Banket, Kampen Bruins witlof, IJsselmuiden C1000, Genemuiden C1000, IJsselmuiden Co Fien Installatie bedrijf, IJsselmuiden Dekker elektrotechniek, IJsselmuiden Driepak verpakkingen, IJsselmuiden HEMA, Kampen

500x vensterenvelop

Scholen bedankt

CNS Zandbergschool, IJsselmuiden Ichthus basisschool, IJsselmuiden Kindercentrum Ichthus, Genemuiden Prokino Stichting Kinderpeuterspeelzalen, Kampen en IJsselmuiden Rehobothschool, IJsselmuiden Het Stroomdal, onderdijks Kampen Trekschuit, IJsselmuiden

ƜȯɂɃȻ

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷

En alle niet bij name genoemde particuliere sponsoren Mede namens de Voedselbank Kampen, hartelijk dank!! Team Samen Kerst Vieren

ɄȯȼΎȲȳȼΎƝȼȲ˹ƮȳȺɂȻȯȼ ƧƧƫƬƝƪƥƙƙƬΎ̷̳˴Ύ̷̷̱̰ΎƪƜΎƟƝƦƝƥƭơƜƝƦΎ̜ƣƙƥƨƝƪƲƝƝƜơƢƣ̝ΎΎΎ !Ύ̷̯̲˺̴̲̯̲̯̱̲ΎΎΎΎ"ΎơƦƞƧ˳ƤơƞƝƛƧƙƛƠƢƭƜơƬƠ˷ƦƤΎΎΎơΎƯƯƯ˷ƤơƞƝƛƧƙƛƠƢƭƜơƬƠ˷ƦƤ

ƜȯȼΎȵɀ


donderdag 16 januari 2014

Vika Bedrijfswagens levert drie nieuwe Iveco Daily’s af aan gemeente

7

Politiek Café RTV IJsselmond in de Hanzestad                 

HATTEMERBROEK - Eind december vond op het terrein van de Gemeentewerf Oldebroek de overdracht plaats van drie splinternieuwe Iveco bedrijfswagens van het type Daily. Hoofd inkoop, de heer Ton van Langen, was onder de indruk geraakt van de onstuitbare superkracht van de Daily’s en zorgde dat er een gesloten bestelwagen en twee kippers aan het gemeentelijk wagenpark werden toegevoegd. De gemeente heeft een uitstekende ervaring  met het merk Iveco. Enkele jaren geleden werd ook al een  voertuig van het type Iveco Eurocargo 3 zijdige kipper met kraan aangeschaft.  “Deze bedrijfswagen voldoet uitstekend bij het ruimen van sneeuw en het strooien van zout”.

Bij de aanschaf van de drie Daily’s heeft ook een rol gespeeld dat Vika Hattemerbroek gelegen is in de gemeente Oldebroek, waardoor ook snel kan worden beschikt over service, onderhoud e.d. Salesmanager Joop Raggers van Vika ontvangt u graag om alles te vertellen over de nieuwe modellen van Iveco. Het adres is: Zuiderzeestraatweg 680, Hattemerbroek, tel. 038-3761234 (www.vika-bedrijfswagens.nl ). Op de foto ziet u Joop Raggers van Vika overhandigt de sleutels  aan èèn van de chauffeurs

Weissensee-4kids actie bij Van Lente groente en fruit

De VVD, Partij van de Arbeid en ChristenUnie willen u op de hoogte brengen van hun plannen na de Verkiezingen. Ze gaan daar met elkaar het politieke gevecht aan om de gunst van de kiezer. Men discussieert over  onderwerpen als 2e Zuiderzeehaven en uitbreiding van het Vliegveld Lelystad. Is Kampen daar bij gebaat of zitten we straks alleen maar met nadelen opgezadeld? Het geheel wordt uitgezonden door RTV IJs-

selmond, zowel via Radio als Televisie. De presentatie en discussieleiding is in handen van Piet van Ommen en Henk Wolters. Bij het vorige politieke café waren circa 50 mensen, maar de zaal is groot genoeg voor het dubbele aantal mensen. Kiezers, politici en aanhangers van politici, kom vooral mee discussiëren. Het helpt echt uw keuze te bepalen. Nog 8 weken en u kunt naar de stembus.

Bovenkerk te Kampe

Concert Woord en Daad in Bovenkerk

KAMPEN – Op zaterdag 25 januari vindt er in de Bovenkerk te Kampen een concert plaats m.m.v. het Christelijk Mannenkoor ‘Eiland Urk’ o.l.v. Gerrit Schinkel. Piano:  Gerwin van der Plaats, orgel: Hendrik van Veen. 



De aanvang van dit concert is om 19.30 uur Ds. J. IJsselstein zal de meditatie verzorgen,  en de kerk is vanaf 19.00 uur open. Dit conen mevr. R. Molenaar zal namens Woord en cert wordt georganiseerd door het Woord  Daad iets komen vertellen.  en Daadcomité Kampen/IJsselmuiden n.a.v. Woord en Daad verbindt vanuit Bijbels perhet 40-jarig jubileum van Woord en  Daad spectief, al 40 jaar, mensen over de gehele   (landelijk) in 2013. wereld in hun strijd tegen de armoede.

Urk rijk is. Met zo’n 100 leden die in tradieen collecte gehouden worden ten bate van  tionele kleding hun zangkunsten ten gehore  Woord en Daad. Kijk ook eens op www. brengen is het koor een graag geziene gast. woordendaad.nl/40jaar



 

Wijn Spijs avond

KAMPEN/IJSSELMUIDEN - Als lid van het Van  Halm  IT/Gilden  schaatsteam gaat ook Gert -Jan van Lente op 24 januari a.s. 200 kilometer schaatsen op de Weissensee voor  het Ronald MC Donald huis en Orange Babies. op een stamppotbuffet voor 8 personen. Of u doneert € 1,- in de speciale Weissensee4kids pot en dan doet u tevens mee voor het stamppotbuffet.   kortom  u iets lekkers en zij een kans. U doet toch ook mee! Volg ons team en de overige deelnemers op weisensee4kids.nl. 

De zuinigste wasmachine van Nederland nu bij de Hagenpoort KAMPEN - Bij de Hagenpoort staat op dit moment de zuinigste wasmachine van Nederland volop in de aandacht. Deze machine is in staat om in dezelfde tijd als andere vergelijkbare apparaten schoon te wassen en toch de zuinigste van Nederland te zijn. In de eerste fase van het programma mixt de machine door een ingenieus pompsysteem de

Jubileumconcer

“Eiland Urk” is één van de grotere koren die De toegang van het concert is gratis. Er zal

Het Weissensee-4kids team met 2e van links Gert-jan Van Lente

Daarom is het deze week bij Groente- en Fruitspeciaalzaak Van Lente in Kampen en IJsselmuiden Weisensee4kids week. Dit houdt in dat er de hele week een speciale Weisensee4kids salade zal worden verkocht. Van  elk verkochte bakje rauwkost gaat 50% naar het goede doel en tevens maakt u kans

KAMPEN – Op donderdag 16 januari, vanavond dus is er een Politiek Café in zalencentrum de Hanzestad, IJsseldijk 12 te Kampen. De zaal is open vanaf 19 uur. Het eerste kopje koffie wordt u aangeboden door RTV IJsselmond. Wethouder Pieter Treep houdt een korte inleiding over de situatie van de lokale economie.

zeep. Daardoor neemt de waskracht toe en kan de machine met minder energie af. Ook beschikt de machine over een energiezuinige motor en schakelt de machine na het gebruik het display uit. Daardoor heeft de machine het energielabel 50% zuiniger dan A+++. Als je dit zou vergelijken met een wasmachine die ouder dan 8 jaar is en er zou 5 keer mee gewassen worden dan levert dit een besparing op van € 50.- per jaar en bij 8 keer wassen is dit € 80.- per jaar legt Rob Bottenberg uit.

ZALK - Op vrijdagavond 31 januari, om 19:30 allemaal gaat proeven. Deze proeverij wordt  uur, organiseert De Oase in Zalk een Wijn vergezelt van bijpassende gerechten allemaal Spijs avond met Duitse wijnen. Roel Popma toegespitst op de Duitse keuken. van het bekende wijnhuis “de kasteelhoeve” uit IJhorst komt u een boeiend verhaal vertel-  Reserveer eventueel online via len over 10 Duitse wijnen die u uiteraard ook www.deoase-zalk.nl



Nieuwe dans- en spoedcursussen bij ’t Danshuus

IJSSELMUIDEN - ’t Danshuus, gevestigd in de Vinkehorst te IJsselmuiden, gaat weer beginnen met de nieuwe cursussen. De cursussen bestaan uit 14 lessen. Wanneer men dat toch teveel vindt dan kan men gebruik maken van de spoedcursussen van 4 lessen. Van beginners Brons tot vergevorderden Masterclass, iedereen is van harte welkom. Ook kunt u “instromen” in een cursus wanneer u al eens eerder hebt leren dansen. Regelmatig worden er gezellige dansavonden op de zaterdagavond georganiseerd. Ook voor zalenverhuur bent u hier aan het juiste adres. Er is een

WIJ VERVANGEN ALLES IN UW KEUKEN! Van werkbladen, keukendeurtjes, spoelbakken, kranen, laden en scharnieren tot inbouwapparaten en afvalsystemen.

“Bij de Hagenpoort zijn we er trots op dat we deze machine verkopen. Het is een energiezuinige machine die ook nog eens duurzaam is. Op de motor zit maar liefst 10 jaar garantie en ook de 9 Kg trommel is helemaal van deze tijd”. En mocht er ooit een defect ontstaan dan de technische dienst van De Hagenpoort deze machine prima van de juiste service voorzien. De Hagenpoort is door AEG benoemd als Gold Dealer. Dat betekent dat ze gecertificeerd zijn om zowel binnen als buiten de garantie service te mogen doen.

BESPAREN IS GEMAKKELIJKER DAN U DENKT

grote en een kleine zaal voor de verhuur. Vergaderingen, verjaardagen, koffietafels, recepties, tentoonstellingen, georganiseerde feesten met of zonder catering, het kan allemaal verzorgd worden. Voor verdere informatie www.danshuus.nl of u kunt bellen met Odette Gorter 0578-795025 of 06- 1222 0590


donderdag 16 januari 2014

MARKT IJSSELMUIDEN knip-uit voordeel op de vrijdagmarkt IJsselmuiden DEZE EN VOLGENDE WEEK DUBBELE ZEGELS BIJ ELKE KRAAM

DE KOUSEWINKEL Deze en volgende week:

DUBBELE SPAARZEGELS TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN

WWW.HENRIETSKIDSFASHION.NL

Deze en volgende week:

Deze en volgende week:

€ 1, - KORTING bij aankoop

van 3 rookworsten grof of fijn DE KAMPER KAASHANDEL

Deze week:

DUBBELE SPAARZEGELS

6 ZOUTE HARING VOOR 10,-

DAMESMODE RIENTS PAMA

VAN POORTEN BROOD - BANKET - CHOCOLATERIE Deze en volgende week:

Deze en volgende week:

DUBBELE SPAARZEGELS

70% KORTING OP ELK 2 ARTIKEL* E

* korting geldt voor laagst geprijsde artikel

ELDT VOOR LAAGST GEPRIJSDE ART

DE NOOTNICO

BRANDSMA KLEINVAK

Deze week:

King Size Pinda’s

Deze en volgende week:

2.

50

POELIERSBEDRIJF J. DRAGT Deze en volgende week:

Kalkoen dijenvlees 500 gram ................................................................................................................

2e kledingstuk voor € 2,VISHANDEL BOTTENBERG

Deze en volgende week:

500 gram van 2,95 voor.................................................................................

OPRUIMING!

4.50

VITAMIENTJE AARDAPPEL, GROENTE EN FRUIT Deze week: Gieser Wildeman stoofperen

99 1. Clementine mandarijnen zoet & zonder pit 2.99 per zak .........................................................................................................................

20 stuks .......................................................................................................................

DUBBELE SPAARZEGELS JANSEN ONDERGOED

Deze en volgende week:

25% KORTING

op de nachtkleding (Uitgezonderd de basiscollectie)

BEDMODESPECIALIST S. VAN DALFSEN Deze en volgende week:

TOPKWALITEIT!

Grote opruiming dekbedhoezen

10 TOT 50% KORTING

8


donderdag 16 januari 2014

9

Drukte tijdens boekpresentatie Bert Nieuwenhuis staan – hij kent Sinterklaas van nabij - tevens eerbied ten opzichte van paarden te hebben opgebouwd.

IJSSELMUIDEN/KAMPEN – Bert Nieuwenhuis uit IJsselmuiden heeft in zijn boek zijn 60 jaar ervaring met honden beschreven. In het 220 pagina’s tellende boek worden onderwerpen als gedachtegang over en omgang met honden in de jaren ’50 van de vorige eeuw, tegenover die van nu, overduidelijk beschreven. De prijs van het boek is 16,-. In aanwezigheid van de Kamper kerstman, burgemeester Koelewijn en veel belangstellenden werd het boek op 21 december gepresenteerd in ’t Trappetje aan de Oudestraat in Kampen. Al vanaf 1999 schrijft Bert maandelijks een column in Streeknieuws. Ook dit keer drukken we zijn column weer graag voor u af: “TERUGKIJKEN” Eigenlijk is dit niet de methode die ik aanhang; een mens kan beter vooruit kijken. Maar soms ontkom je er niet aan. Zo ook vergaat het de presentatie van mijn hondenboek: ‘Met hon-

den geen hondenleven’. Mede doordat ik al bijna 15 jaar mijn verhaaltjes in het streekblad dat u nu leest, kwijt kan, is de boekpresentatie een succes geworden. Het aantal mensen dat daarna heeft gereageerd, liegt er trouwens ook niet om. Tijdens de presentatie werd het mij, maar ook de aanwezigen duidelijk, dat het aanwezige kerstechtpaar maar ook onze burgemeester, behalve veel met mensen, het nodige met dieren hebben. De Kamper kerstman is in deze rol natuurlijk heel erg begaan met zijn rendieren, maar schijnt in de loop van zijn acteursbe-

Dat de burgemeester vanaf zijn jeugd al iets met honden heeft gehad, was voor mij een verrassing. Naast enkele eigen honden vanuit het ouderlijk huis, heeft hij tegenwoordig een band met de honden die hij tegen komt als hij zijn sportieve bezigheden uitoefent. Volgens eigen zeggen moet hij dan nog wel eens bochten om de viervoeters heen maken, om aan vermeende geweldplegingen van deze dieren te ontsnappen. Ondanks dit draagt hij honden toch geen kwaad hart toe en die vergevensgezindheid siert onze burgervader. Overigens, mijn opvatting hierover is dat de eigenaren hun hond onder controle moeten hebben. Dit kan in veel gevallen heel gemakkelijk, als je maar gewend bent om je hond te ‘lezen’. De manier waarop een hondenbaas dit machtig kan worden, staat naast andere tips eveneens in mijn boek beschreven. Voor iemand als ik, die om honden geeft, was het een genot om dit boek te schrijven en te presenteren. Mochten er onder de (trouwe) lezers nog mensen zijn die het boek in hun bezit willen hebben dan kan dit alsnog. Er liggen nog enkele exemplaren in Kampen bij de boekhandels Rhozanitsa, boekhandel Bos de Plantage en bij de dierenartsenpraktijk ‘De nieuwe Hanze’. In IJsselmuiden zijn ze te koop bij ‘de Petstop’ en bij kantoorboekhandel Schutte. In Zwolle heeft ‘Westerhof boeken’ enkele exemplaren klaarliggen aan de Jufferenwal (bij de Mediamarkt) en in Stadshagen (Wade 106). De mensen die reeds in het bezit zijn van mijn boek wil ik bedanken voor hun belangstelling die ze hebben getoond door het aan te schaf-

Column Theo Luten, Hasselt

Theo’s Muizenissen

Strenge winter Nu maar denken dat er geen winter komt , wel houd je hart maar vast. Er zit nog wat aan te komen, het gevogelte spreekt. Piet Paulusma verwacht in januari nog een Elfstedentocht. Hij krijgt gelijk omdat me het volgende overkwam. In mijn schuur liggen een paar houten klompen op de plank, schoeisel wat nooit meer gedragen wordt. Nu betrapte ik de laatste dagen al een paar keer een tjilpend vogeltje die in de klomp zat. Als ik de schuur binnenstapte vloog het paniekerige beestje er snel uit. Over mijn hoofd heen scheert het vervolgens naar buiten en gaat dan op de punt van mijn schuurdak tippelen. Ik pakte de klomp en tot mijn verbazing zag ik nestvulling, blijkbaar had het vogeltje zich op de winter voorbereid. Ik laat mijn gevleugelde vriend die nog regelmatig in de klomp zit met rust. Maar deze opvallende vogelactie zegt me genoeg de winter is in aantocht. Slijp de sneeuwschuiver maar alvast! reageren: theoluten@hotmail.com

fen. Gezien enkele reacties die ik al heb gehad, is het door hen zeer positief ontvangen. De mensen die alsnog hun boekenkast willen aanvullen met een exemplaar wens ik veel leesplezier toe.

Tweede Daltons Darttoernooi op 7 februari a.s.

Van der Weerd Grafhorst kiest voor Yamaha Quads

IJSSELMUIDEN - Na het succes van vorig jaar, organiseert Stichting De Daltons dit jaar weer het Koppel-darttoernooi op vrijdagavond 7 februari 2014 vanaf 19.00 uur (Deelnemers uiterlijk 18.30 uur aanwezig). Net als vorig jaar hebben zich ook dit jaar weer 80 koppels ingeschreven.

MASTENBROEK/GRAFHORST - Na vier jaar trouwe dienst heeft van der Weerd Grafhorst B.V. opnieuw gekozen voor vier nieuwe Yamaha Grizzly 450 quad’s.

Ook dit jaar wordt het darttoernooi gehouden bij Peppers Unlimited, Middenweg 5 in IJsselmuiden. Een leuk avondje uit, met volop gezelligheid en vertier. Ook als u geen darter bent, zult u zich deze avond zeker niet vervelen. U kunt genieten van muziek van o.a. Why Not!? en verder zal het u aan niets ontbreken op het gebied van eten en drinken. Deze avond worden er mooie prijzen verloot waaronder twee tablets die beschikbaar zijn gesteld door De Lange Witgoed. Alle sportprijzen worden beschikbaar gesteld door Dekker Elektrotechniek.

De vier quads werden vorige week afgeleverd door Van den Berg Mechanisatie uit Mastenbroek. “Deze machine’s worden ingezet bij het berm onderhoud voor bijvoorbeeld het uitmaaien van hectometerpaaltjes en andere voorkomende werkzaamheden. Hiervoor zijn ze uitgerust met een kenteken, waardoor er gewerkt mag worden langs de openbare weg” aldus Gerjan Riezebosch van Van den Berg Mechanisatie. “Ook zijn deze nieuwe Yamaha quads speciaal uitgerust met led-flits lampen. Hierdoor zijn de quads beter zichtbaar voor de overige

weggebruikers en dat komt de veiligheid ten goede”.

Wie zijn de Daltons? Stichting ‘De Daltons’ is een stichting uit IJsselmuiden die zich in de regio wil inzetten voor mensen in nood door het inzamelen van geld voor lokale goede doelen. De Daltons zijn gewone jongens die willen werken zonder strijkstok. Stichting ‘De Daltons’ is niet gebonden aan enige organisatie, waarvoor ze zelf iets organiseren en evenmin is zij gebonden aan enige maatschappelijke, kerkelijke of politieke richting. De Daltons willen acties, evenementen

en activiteiten organiseren, waarbij de bevolking actief kan meedoen of als toeschouwer aanwezig kan zijn. Uitgangspunt daarbij is dat het aantrekkelijk moet zijn voor u als sponsor, voor u als deelnemer, voor het goede doel om de opbrengst, maar ook voor ons om te organiseren. ‘De Daltons’ willen graag iets betekenen voor sponsors die de stichting een warm hart toedragen. Neem voor informatie gerust contact met hen op. Het emailadres is: stichtingdedaltons@ziggo.nl

Extra service is de pendeldienst die u vanaf 22.00 uur weer thuis kan brengen. (Binnen een straal van 5 km, kosten €5,- p.p.) Kortom een gezellige avond waar u als darter of toeschouwer niet mag ontbreken. De opbrengst van deze avond is bestemd voor een goed -lokaal- doel. Goede doelen Enkele van de lokale doelen die de Daltons afgelopen jaar konden steunen (sommige i.s.m. Stichting Present) zijn: Een bijdrage voor een

trekkerlift voor Jorian Knol, een gift aan hoogzwangere jonge vrouw in nood voor inrichting noodopvang (ism Stichting Present Kampen), een gift aan stichting Present voor het aanpakken van een woonhuis waar een moeder met 4 kinderen woont, een gift aan een ernstig ziek kind uit IJsselmuiden om te besteden voor iets leuks, 40 kaartjes Circus geschonken aan voedselbank om uit te delen aan kids die het wat minder hebben, een gift aan voedselbank via actiedag die kinderen hadden georganiseerd in augustus, een gift aan 2 leerlingen die door verschillende omstandigheden anders als enige twee niet mee hadden gekund met de werkweek van school. Dit is een greep uit de doelen die De Daltons konden steunen met de opbrengst van het Daltons Darttoernooi 2013. Sponsoring De Daltons zijn nog op zoek naar bedrijven of sponsoren die met een prijs willen bijdragen aan de tombola die deze avond gehouden zal worden. De namen van de deelnemende bedrijven worden verschillende keren omgeroepen. 

Bent u ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden van een quad op uw bedrijf, informeer dan eens bij Van den Berg Mechanisatie in Mastenbroek. Ook nodigen we u graag uit om eens een kijkje te nemen op onze website www.quadhandel.nl Op de foto ziet u links Dhr. Prins die namens Van der Weerd Grafhorst B.V. de quads in ontvangst neemt van Gerjan Riezebosch.


10

donderdag 16 januari 2014

IJsselmuider Oranje Vereniging Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de

algemene ledenvergadering van IJ.O.V. op donderdag 13 februari 2014 Plaats: Het Danshuus (De Vinkehorst) Burg. van Engelenweg 100, IJsselmuiden. Aanvang: 20.00 uur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

n i k r ! e t k r S e w t a ma

Opening Vaststellen verslag vorige ledenvergadering 18 februari 2013 Mededelingen Ingekomen stukken Jaarverslag 2013 secretaris Financieel verslag 2013 penningmeester Verslag kascommissie Verkiezing nieuwe kascommissie Bestuursverkiezing: -Aftredend en niet herkiesbaar: Marcel Wezenberg -Voorstel te benoemen, nieuw bestuurslid: Hans Hartsuiker, algemeen lid. Eventuele tegenkandidaten kunnen voor 13 februari schriftelijk ingediend worden bij de secretaris.

Pauze

Kamper Houthal Hout- en plaatwerk Stoomstraat 3 Kampen Tel. 06-4617 0893 Kozijnen - Deuren www.kamperhouthal.nl Hang- en sluitwerk

l

www.kamperhouthal.n

10. 11. 12. 13.

Begroting 2014 Festiviteiten 2014 Rondvraag Sluiting

www.ijov.nl

OPGERUIMD MET OPGERUIMD MET MULTIMATE DE BREKER! MULTIMATE DE BREKER! LUXE SCHUIFDEURKASTEN OPmet MAAT Opgeruimd Opgeruimd met LUXE SCHUIFDEURKASTEN OP MAAT

Multimate Breker! Doeland dede Breker! TIJDELIJK GRATIS MONTAGE LuxeNAAR schuifdeurkasten Luxe schuifdeurkasten Luxe schuifdeurkasten op maat TIJDELIJK GRATIS MONTAGE VRAAG DE VOORWAARDEN

VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN Tijdelijk gratis montage Tijdelijk montage Tijdelijk een aantrekkelijke korting Vraagmontage naar de voorwaarden Ook mogelijk Vraag naar

en 50% korting op lades De Breker

DE BREKER

Buiten de Enkpoort 15, Hasselt, tel. 038 - 477 12 58 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 0.8.00 tot 19.30 uur zaterdags van 08.30 tot 16.30 uur Kijk www.doelanddebreker.nl Kijk ookook op op www.multimatedebreker.nl

De Sebo Groep is met Sebo Personeelsdiensten een betrokken en toonaangevend bedrijf in het detacheren en uitzenden van medewerkers. Wij werken in diverse branches en door geheel Nederland. Onze medewerkers zijn dagelijks actief voor overheden, in de Bouw, Infra, Groen en voor de Land- en Tuinbouw sector. Onze nadruk ligt op discipline en flexibiliteit, die een bewezen meerwaarde vormen voor onze relaties. Sinds 2011 hebben wij onze dienstverlening uitgebreid door ons bedrijf landelijk te laten erkennen voor het regelen van verkeer. Onze medewerkers hebben ruime ervaring en feeling voor het infra- en wegenbouwwerk, waardoor zij zich uitstekend lenen voor het verkeersregelaars vak. Zij voelen zich hier snel thuis en verstaan hun taak meteen. Daarom zijn nu inmiddels ruim 30 medewerkers in het bezit van de landelijke verkeersregelaarspas. De welbekende kwaliteit van onze gedreven medewerkers en organisatie, is nu ook het visitekaartje van Sebo Traffic Services.

Onze verkeersregelaars zijn specialist in: • • • • • •

Veiligheid rondom uw project Kruispuntovernames Wegafsluitingen Hulp bij incidenten Evenementen Parkeerbeheer

Ook kunnen wij u ontzorgen met: • Verkeersplannen en vergunningsaanvragen voor uw project of evenement • Verkeersborden en afzetmaterialen voor uw project of evenement Bent u op zoek naar een baan in het Verkeersregelaars vak? U bent altijd welkom op 1 van onze vestigingen.

IJSSELMUIDEN:

MULTIMATE DE BREKER BUITEN DE ENKPOORT 15 8061 HASSELT 038-4771258 MULTIMATE DEHR BREKER BUITEN DE ENKPOORT 15 8061 HR HASSELT 038-4771258

OPENINGSTIJDEN: MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 8:00 TOT 19:30 UUR ZATERDAG VAN 8:30 TOT 16:30 OPENINGSTIJDEN: MAANDAG T/M VRIJDAG VAN UUR 8:00 TOT 19:30 UUR www.multimatedebreker.nl ZATERDAG VAN 8:30 TOT 16:30 UUR

Grafhorsterweg 2a IJsselmuiden Tel. (038) 33 22 888

ERKEND VERKEERSREGELAAR

NIJKERK:

Amersfoortseweg 130b Nijkerkerveen Tel. (033) 82 00 330

BALKBRUG:

Coevorderweg 46b Balkbrug Tel. (0523) 820 330


donderdag 16 januari 2014

11

Meer over Het Meer De bouw van de eerste fase van Het Meer IJsselmuiden is in volle gang. De realisatie van deze mooie, nieuwe woonwijk is in handen van de gemeente Kampen en PWM BV, een combinatie van De Gilden en BEMOG. In deze rubriek houden zij u regelmatig op de hoogte van de voortgang en de leukste weetjes van het werk.

Geslaagden bij ‘Jong Oranje’ IJsselmuiden In de week van 17 t/m 21 juni werden bij Quintus, muziekschool in Kampen/IJsselmuiden de jaarlijkse examens voor HaFa weer afgenomen. Ook jeugdleden van Show- en Drumfanfare “Oranje” deden hier in grote getale aan mee. De jeugdbegeleiding van Show- en Drumfanfare Oranje feliciteert alle jeugdleden met het behalen van hun diploma A, B, C of D.

Meer weten over de wijk en de beschikbare koopwoningen? www.woneninhetmeer.nl en www.facebook.com/hetmeerijsselmuiden

De geslaagden zijn: Althoorn A diploma: Robin van Zuthem. Dwarsfluit A diploma: Niels van Zuthem, Brigitta Teunissen, Linda Zwanepol. Dwarsfluit B diploma: Irma Knol. Snare traject 1 A diploma: Lars van den Brink, Henrico Potkamp, Tim Wijnhoud. Trompet A diploma: Rijan van Doorn, Maarten Klooster, Lennart Kraus, Julian van Werven, Gerko van Werven. Bariton A diploma: Mart van de Kamp. Altsaxofoon A diploma: Demi van den Brink,

Foto: Richard Tennekes

IJSSELMUIDEN - – Dat er veel belangstelling bestaat voor de nieuwbouwwoningen in Het Meer bleek maar weer bij de kennismakingsdag op 27 december. Het was een gezellige drukte bij de woonbeurs in de comfortabel verwarmde tenten. Tientallen nieuwsgierigen namen een kijkje in de woningen van het type Stekelbaars en Brasem. Het casco daarvan staat al fier overeind en door het uitblijven van de vrieskou kunnen de eerste woningen naar verwachting al eind maart worden opgeleverd. Veel bezoekers waren zo enthousiast dat ze zich gelijk inschreven voor een woning, onder andere voor het type Salamander. Om beter aan te sluiten op de vraag in de markt is de opzet van dit rijtje van zes bijzondere waterwoningen aan de Trekvaart de afgelopen maanden aangepast. De tuinen met veranda liggen nu aan de waterkant en bieden de toekomstige bewoners rust en privacy. Een goede zet, zo bleek, want bij de kennismakingsdag

Of u doneert € 1,- in onze weissensee 4 kids pot en dan doet u ook mee voor het stamppotbuffet. Kortom u iets lekkers, zij een kans!

Inruil eigen woning

G. van Lente

Jan van Arkelstraat 75 Kampen, Tel.: 038 - 3312829 Burg. van Engelenweg 155 IJsselmuiden, Tel.: 038 - 3318287

Fuji appelen per kilo Bloemkool per stuk

Inmiddels hebben al heel wat nieuwe bewoners van Het Meer een beroep gedaan op de inruilregeling. Doordat zij de zekerheid hebben van verkoop van hun huidige woning, tegen een zekere verkoopopbrengst, blijven zij niet met mogelijk blijvende, dubbele, woonlasten zitten.

U kunt gebruik maken van deze bon of per e-mail. Alléén gratis voor particulieren.

€ 1,49 € 1,49

Gesneden rode kool 500 gram € 0,89 Vol sap! Pers sinaasappelen € 3,60 20 stuks

www.van-lente.nl

Om de aanschaf van een nieuwe woning in de wijk Het Meer wat te vergemakkelijken, biedt PWM de mogelijkheid om de huidige woning in te ruilen. In de basis werkt het systeem net als bij de aanschaf van een auto. Je kunt je auto trachten zelf te verkopen tegen een maximale prijs, of je laat de waarde van je auto taxeren door de dealer en ruilt hem tegen die prijs in. Bij de aanschaf van een eigen woning zit er vaak een half jaar tijd tussen koop en oplevering. Kopers kunnen er voor kiezen die tijd te benutten om de woning zelf te verkopen of gelijk de bestaande woning in te ruilen tegen een vooraf overeengekomen taxatieprijs. Met iedereen die zijn of haar woning wil inruilen wordt een overeenkomst op maat afgesproken.

Gratis streekjes

Aardappel-, groenten- & fruitspeciaalzaken

Wanneer u deze week een bakje weissensee 4 kids rauwkost salade bij ons koopt gaat er 50% van naar het goede doel en tevens dingt u mee voor een stamppotbuffet voor 8 personen.

Dorpswijk met diversiteit Het Meer ontwikkelt zich snel tot een gezellige, nieuwe dorpswijk met veel diversiteit.

Ook huurwoningen Woningcorporatie Beter Wonen IJsselmuiden speelt eveneens op die trend in. Het ziet er namelijk naar uit dat deze lente kan worden begonnen met de bouw van negen aantrekkelijke seniorenwoningen langs de Trekvaart. Ten Zuiden van de nieuw te bouwen school komen verder acht mooie, seniorenwoningen. Al deze woningen hebben een slaapkamer, badkamer en toilet op de begane grond. Daarnaast worden er vijf eengezinswoningen voor starters gerealiseerd. Alle woningen zijn extra energiezuinig.

Oranje wil graag groeien in aantal maar ook zeker in kwaliteit. Ze stimuleren en ondersteunen alle jeugdleden om naast de lessen die ze krijgen bij “Oranje” een muzikale opleiding te volgen bij Quintus. Van het bestuur kregen alle geslaagden een attentie en feliciteerde alle jeugdleden met het behalen van hun diploma.

WEISSENSEE 4 KIDS ACTIE

werd de helft van de zes Salamanderwoningen binnen de kortste keren al onder optie genomen. Geïnteresseerden in deze markante A++ woningen kunnen contact zoeken met een van de projectmakelaars voor Het Meer: Berg Makelaardij, Renes en Hoksbergen Makelaardij.

Dit voorjaar zal projectcombinatie PWM voor een gevarieerd publiek opnieuw een aantal woningen op de markt brengen. Het gaat dan om starterswoningen, tweekappers en seniorenwoningen met slaapkamer op de begane grond. Hiermee biedt Het Meer een oplossing voor de vele senioren die in IJsselmuiden op zoek zijn naar woonruimte.

Rik Mulder. Snare traject 1 B diploma: Yorick van Lenthe. Snare traject 1 C diploma: Julian Meurer. Drums D diploma (lichte muziek) Niels Beens. Trompet B diploma: Nathan Holtland, Anton Veltman. Trompet C diploma: Jordi Fuite

Stuur uw streekje op naar: Streeknieuws - Groenendael 209 - 8271 EM IJsselmuiden

of per e-mail: info@streeknieuws.nu

De redactie heeft altijd het recht om ingeleverde advertenties zonder opgave van reden, niet te plaatsen.

beleef het mee Vrijdag 7 februari a.s.

Groots opgezet met livemuziek van why not?!, horeca, snacks en maak kans op mooie prijzen! Bij Peppers Unlimited, Middenweg 5 te IJsselmuiden. Start toernooi 19.00 uur, deelnemers 18.30 uur aanwezig. Iedereen welkom op deze gezellige avond! Vanaf 22.00 uur pendeldienst naar huis binnen een straal van 5 km voor € 5,- p.p.

80 dartkoppels strijden in een recreanten en gevorderden poule om de eer. Komt allen en geniet van 100% gezellig, voor darters én toeschouwers. De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan lokale goede doelen. U wint dus altijd! Meer informatie over deze avond via stichtingdedaltons@ziggo.nl.


12

donderdag 16 januari 2014

WINTER

10 tot

SALE 50% KORTING

Top kwaliteit voor lage prijzen BOXSPRINGS, SLAAPKAMERS, TIENERBEDDEN, BODEMS, MATRASSEN, OVERTREKKEN, DEKBEDDEN...

Direct aan de

A28

Rondweg 72 Wezep Tel: 038 376 12 12

www.koopsbedden.nl


donderdag 16 januari 2014

13

Jongens redden pony uit de sloot

Column

IJSSELMUIDEN – Op weg naar school kwamen Julian Last uit IJsselmuiden, Nathan Bos van de Kamperzeedijk en Julian van ‘t Oever uit Genemuiden voor een onaangename verrassing te staan in de Koekoek.

in het water lag en besloten om weer terug te fietsen” vertelt Julian Last. We moesten over een hek en een stukje het land inlopen en toen we bij de sloot kwamen zagen we een pony in het water liggen. Wij hebben geprobeerd de Shetlander op de kant te trekken maar dat lukte niet. We hadden hem bijna. Toen hebben we 112 gebeld en het was nog een heel gedoe om uit te leggen waar wij precies waren. Die mevrouw van 112 werd nog chagrijnig ook omdat wij geen huisnummer konden zeggen. We zeiden: We staan hier midden in een weiland aan de Oudendijk in IJsselmuiden. Moet toch niet moeilijk zijn” aldus één van de jongens lachend. Maar de boodschap was toch goed overgekomen want na een poosje kwamen er twee brandweerauto’s aangereden. “Het was lachen want er waren toen ineens tien brandweermannen terwijl er maar drie aan het werk gingen en die andere zeven gingen een shaggie draaien” aldus Julian. Maar de pony was gered en daar waren de jongens blij om. Door de actie kwamen de jongens te laat op school maar daar was alle begrip voor.

fietsten hoorden we een raar geluid en zagen we wat glinsteren in de sloot. Maar we waren nog duf en fietsten gewoon door. Maar na een paar meter vroegen we ons toch af was daar

Op de foto de jongens bij het bruggetje op de Oudendijk. De foto is afgelopen zaterdag gemaakt en de pony liep alweer vrolijk door de wei.

Zoals gewoonlijk fietsen de jongens met elkaar mee naar school en afgelopen vrijdag moesten ze vroeg beginnen dus was het nog donker. “Toen we over het bruggetje op de Oudendijk

Durf jij de uitdaging aan? Gezellig muziek maken met andere kinderen?

Berdien Rigterink naar de finale!

IJSSELMUIDEN – Oranje biedt jou nu de mogelijkheid om - nog voordat je lid wordt van ‘Oranje’ - op een hele leuke en speelse manier ’gratis’ kennis te maken met allerlei onderdelen van de muziek. Op dinsdag 21 januari starten wij opnieuw een s©oolkids project voor kinderen die kennis willen maken met een instrument. Dit project is bedoeld voor kinderen die op de basisschool in groep 3 - 4 en 5 zitten. Voorafgaand aan het muziekproject wordt er op vrijdagavond 17 januari een introductieavond tussen 19 – 20 uur georganiseerd. Tijdens de introductieavond kan je de verschillende instrumenten, zoals o.a.: trombone, hoorn, saxofoon, bariton, dwarsfluit, trommel en trompet eens flink uitproberen en dan jouw favoriete instrument kiezen welke je in bruikleen mag meenemen om zo ook thuis te kunnen oefenen. Het is vooral onze bedoeling om je wegwijs te maken met de muziek zodat je al in een korte tijd in

staat bent om leuke melodietjes te spelen. Je leert verder wat een notenbalk is, een muzieksleutel en wat een maat is en welke verschillende instrumenten er allemaal zijn. Dit leren we allemaal aan op een leuke en uitdagende manier. Het traject van 10 weken is geheel vrijblijvend en verplicht je tot niets. Het traject wordt afgesloten met een miniconcert voor ouders en familie en een muziekdiploma voor jou. Ben je nieuwsgierig geworden of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Klaas Fuite, M 06-20928009 of mailen naar: scoolkids@oranje-ijsselmuiden.nl. Verenigingsgebouw: Erfgenamenstraat 1a

Verrassing voor bewoners Maarlenhof

IJSSELMUIDEN – Zestien bedrijven uit IJsselmuiden, meest van Bedrijventerrein Spoorlanden, hebben op 24 december alle bewoners van Woonzorgcentrum De Maarlenhof in IJsselmuiden verrast. Op die dag werden alle bewoners namelijk verrast met een goed gevulde fruitdoos. De ondernemers hebben deze spontane actie in korte tijd gerealiseerd. “Middenin de drukke

tijd voor ons allemaal. Maar we vonden het erg leuk en dankbaar om dit voor onze ouderen in IJsselmuiden te kunnen doen” was de reactie van één van de ondernemers.

Gezellig avondje dansen? Dansles; met de nadruk op gezelligheid! Spoedcursussen; leer in 4 lessen dansen Privélessen Zalenverhuur Alle lessen starten vanaf 20 januari

‘t Danshuus (Vinkehorst) IJsselmuiden www.danshuus.nl info@danshuus.nl 0578-795025 / 06-1222 0590

IJSSELMUIDEN - In december stond Berdien Rigterink, schoonheidsspecialiste bij Suz en Zo in IJsselmuiden, in de halve finale van de Miss Wellness Beauty Nederland verkiezing en daar wist ze zelfs door te dringen naar de finale. Deze finale vindt plaats op 9 februari in de Sint Jans kerk in Den Bosch. De grootste prijs waarvoor gestreden wordt is een jaar lang ambassadrice worden van de Wellness sector. “Het is een geweldige ervaring en het zou ook een hele eer zijn om de sector te mogen vertegenwoordigen” verteld Berdien. 9 februari is een belangrijke dag, maar voor die tijd is ze al druk bezig met het verzamelen van extra punten voor de finale. Dit gaat via Facebook op de pagina van Miss Wellness Beauty Nederland. Daar kunt u de foto van Berdien ‘liken’.

Enquête over uitgaan in Kampen KAMPEN – Voor zijn afstudeeronderzoek heeft Michael Geels, van Hogeschool Windesheim, een enquête opgesteld over uitgaan in Kampen. De enquête is alleen voor mensen van 16 t/m 30 jaar uit de regio Kampen, hij is te vinden op http://bit.ly/UitInKampen. Er kunnen maximaal 400 mensen meedoen aan de enquête en er worden vier leuke prijzen verloot. 1x €100,- aan VVV bonnen + bioscooparrangement voor 2 personen t.w.v. € 25,-. 1x € 50,- aan VVV bonnen + Bioscooparrangement voor 2 personen t.w.v. € 25,- en 2x Bioscooparrangement voor 2 personen t.w.v. € 25,-

Zo kun je het ook zien

Vuurwerk en verkiezingen Dit is de eerste Column in de eerste Streeknieuws van dit jaar! Daarom mag ik in dit medium de rijen sluiten, wat betreft de gelukswensen voor het nieuwe jaar. Alle Streeknieuwslezers, bij deze dus, een Voorspoedig, Gezegend en vooral ook Gezond Nieuwjaar. U hebt natuurlijk ook de discussies al gevolgd die er aan de gang zijn m.b.t. vuurwerk. Aangespoord door Groen Links (landelijk), wil men het consumentenvuurwerk verbieden en daarvoor in de plaats gemeenten voor vuurwerk. Het heeft mijn sympathie, maar ik denk er meteen bij: “Onhaalbaar!” Waarschijnlijk zal het smokkelen van vuurwerk vormen aannemen, die wat betreft omvang en criminele betrokkenheid, de smokkel van drugs in de laatse maanden van het jaar zal overtreffen. En als je al tot een verbod komt op consumentenvuurwerk, wat zal dan de spelregel zijn m.b.t. de melkbus en het carbidschieten? Een ander voorstel, beperking van de tijdsperiode waarin vuurwerk verkocht mag worden en het aanwijzen van bepaalde “gedoogzones” lijkt me een beter plan. Niet in de laatste plaats m.b.t. handhaven. Want het blijft zielig voor mensen die het maar lijdzaam over zich moeten laten komen en voor onze (huis)dieren. Wellicht is het voorstel van Sretlow wel aardig om te betrekken bij de evaluatie van het afgelopen Ouden Nieuwjaar. Ondertussen gaan we steeds dichter naar de Gemeenteraadsverkiezingen toe. In mijn opinie heeft onze burgemeester helemaal gelijk als hij stelt, dat de kiezer de gemeenteraad krijgt die men verdient. Verdienen, door naar de stembus te gaan. Maar misschien ook wel, door zich voor die tijd goed te oriënteren op alle uitgangspunten van deelnemende partijen. Misschien wilt u partijen ook wel belonen door opnieuw op ze te stemmen, omdat ze het in uw ogen goed gedaan hebben. Of (integendeel), door op een heel andere partij te stemmen, omdat u het faliekant met ze oneens bent! Om welke reden dan ook. Het mooie is, dat u dat niet allemaal hoeft uit te leggen. Dat mogen die partijen doen. En dat doen ze ook, de komende weken. Vanavond o.a. in het Politieke Café in de Hanzestad, dat georganiseerd is (en wordt uitgezonden) RTV IJsselmond. Maar ook in allerlei artikelen in een blad als Streeknieuws. U hoeft alleen maar uw keuze te maken in het stemhokje. Sommige mensen zeggen: “Ach, waarom zal ik gaan stemmen?” “Of je nu van de hond of de kat gebeten wordt..” Die mensen zeg ik, lees je kranten en kijk naar de TV. Als je ziet hoe ondemocratisch of het in bepaalde werelddelen en landen toegaat, dan moet je jezelf toch de ogen uit je hoofd schamen, als je hier de mogelijkheid hebt om te stemmen voor je eigen gemeentebestuur en dat dan maar laat zitten! Of zie ik dat verkeerd? Sretlow denkt eigenlijk, van niet! M.i. wordt er héél veel bepaald door de politiek. Landelijk, maar ook steeds meer lokaal. Dat kan je niet afdoen met “Ik heb geen zin.” En achteraf hebt u m.i. helemaal geen recht van spreken, als u niet bent wezen stemmen. Tot ziens, in het Politiek Café (vanavond in de Hanzestad) op een partijbijeenkomst, of op weg naar het stemlokaal! Want nu u even hebt nagedacht, vindt u politiek toch wel héél belangrijk! Ja toch? Niet dan? Sretlow


donderdag 16 januari 2014

TE KOOP: Mercedes-Benz SLK 200, cabrio, bj. 06-1997, kleur grijs metallic, 98.500 km, in zeer goede staat, APK en grote beurt, tel. 06-10374612

Vetservice Hajo haalt gratis uw oude frituurvet op. Vraag een APK KEURINGEN gratis emmer aan waar het vet Service en onderhoud www.portas.nl in kan via info@vetservicehajo. alle merken auto’s en nl of via 06-29040622 (sms uw aanhangwagens Showroom adres). Ook kunt u zich aanmelOud en versleten wordt weer mooi en modern: Met onze individuele renovatieden via onze website: www. do en vr open oplossingen bespaart U zich totale en een bouwplaats. De eerstevetservicehajo.nl Deze service 10.00-16.00 uurnieuwe aanschaf GEZELLIG EEN is nu nog alleen in Kampen en klas onderhoudsvriendelijke PORTAS-kwaliteit garandeert jarenlang AVONDJE UIT? woonplezier. Katoenstraat 22 IJsselmuiden.

PORTAS info-dagen Hartelijk welkom!

Plasweg 45, IJsselmuiden Tel. 038-33 155 40 www.nieuwenhuisauto’s.nl

TE KOOP: oude munten verzameling van 27 landen, niet compleet, doe een goed bod, tel. 038-3321183

deuren Genemuiden

-

Ambachtsstraat 2-4 8263 AK Kampen Tel. 038-3332400

Openingstijden:

10.00 - 12.00 uur di t/m za 13.30 - 17.00 uur ma t/m vr (za morgen in de even weken geopend)

www.post-roemenie.nl

Van ma. tot en met vr. tussen Reserveer ...... en ......8.30 uur en 16.30 uur kunt u van ...... tot ....oude uur kleding en afgedankte voor onze gordijnen etc. brengen naar de PORTAS-vakbedrijf manege S.P.G.IJ, Oosterholtsewijnspijs ............... weg 11b in IJsselmuiden. Info: Tel. 038- 3333439. Adres avond

038-385 94 51 GEVRAAGD: kinderkleding, nieuwe sokken en ondergoed voor weeshuis in OekraÔne (Stichting CHOE). Inleveren bij fam. ten Cate, Bevernel 4 Kampen.

TE KOOP: dames en herenfiets, Kom - kijk tel. 038-3318382 GEZOCHT: Gastgezinnen voor en weeskinderen uit OekraÔne in bewonder! TE KOOP: gebruikte goed de zomervakantie. Informatieuitziende stockboeken voor avond donderdag 23 januari om postzegels, 8 bladig, 16 blz., 20.00 in de Bazuinkerk, Cello 1 23x30,5 cm, 1 voor Ä 4,-, 3 voor te Kampen. (Stichting CHOE) Ä 10,-, 7 voor Ä 20,-, tel. 0383316917 TE KOOP: i.z.g.s. scootmobiel, merk: Pride Luna, blauw, ANGEBODEN: diverse Parker met 2 nwe accuís voor vele pennen met en zonder reclame kilometers, vr.pr. 625,-, tel. 038vanaf 1,50, aantal Waterman 3323145 / 06-52312548 (graag en Rotring rollerbals. tel. 06na 16:30 uur) 82071100 TE KOOP: wegens omstandigTE KOOP: eiken salontafel heden; nw. Sta-op stoel, bekl. l.135xb.55xh.48 cm 10,-, Linda stof, kleur mokka, zitoppervlak heel jaar Ä 5,-, tel. 038-3314517 50 cm diep en 45 cm breed, nw.pr. 1680,-, vr.pr. 600,-, tel. 038-3323145 / 06-52312548 (graag na 16:30 uur)

Jan Post Hal

trappen

TE KOOP: d.bruin massief houten Canadese buffetkast, uniek, koopje, b.180xd.50xh.200 cm, tel. 038-3446486 TE KOOP AANGEBODEN: Wegens omstandigheden Z.g.a.n. scootmobiel (4 wielen) met mandje en stokhouder, tel. 038-3323571/06-14050550

Laat uw kostbare herinneringen door ons overzetten naar

DVD incl. box en kaftinlage Lage prijzen en korte levertijd Vraag meer informatie aan bij:

Digital Video Systems

Aida 11, 8265 TG Kampen, tel. 038-333 28 59 e-mail: casablanca.nl@home.nl

Plaats op vr. 31 jan.

Recht deur zee start met nieuw seizoen

IJSSELMUIDEN – Mannenkoor Recht deur zee uit IJsselmuiden is weer begonnen met de wekelijkse repetities op de maandagavond. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom op maandagavond in de Oosterholthoeve. Dus hou je van zingen en van Nederlandstalig repertoire kom dan mee zingen met het veelzijdige koor. Ook is Recht deur zee op zoek naar een drummer die samen met drummer Jan van Unen het koor wil begeleiden.

AUTO DEMONTAGEBEDRIJF

DE MARS

Kijk snel op onze website De renovatiespecialist Nr. 1 in Europa www.deoase-zalk.nl, SCHADE AUTO’S EN ONDERDELEN bel of reserveer online

Graham Bellstraat 13 Zwolle • MARSLANDEN F Tel. 038-4655323 • www.marscars.nl

informeer naar de prijzen Kerkplein 3 - Zalk Tel. 038 - 363 62 70

www.deoase-zalk.nl TE KOOP: Zonnescherm knikarm met cassette, breed 350 cm,uitval 225cm, zware kwaliteit doek groen/Wit kleurecht, elektr.bediening met SomfiÆ motor, slechts 2 jaar oud, 2 seizoenen gebruikt, 250,-, Voor Kampen: pasklaar voor sen. woningen aan IJsbaanpad, Hilbert van Dijkstraat en M.Postlaan. Tel. 038-3315327 WEET U DAT: er een organisatie is met vrijwilligers die de zorg overnemen in de laatste levensfase? STTK, tel 0383326285, www.terminalethuiszorgkampen.nl Elke zaterdagmorgen van 08.00 tot 12.30 en elke woensdagavond van 18.30 tot 20.30 uur staan de oud papier containers van IJVV achter de voormalige bakkerij Fuite aan de Plasweg in IJsselmuiden. Ook kunt u daar uw oud frituurvet en bakolie inleveren. TE KOOP: nostalgie poppenwagentje, bruin linnen kap, ijzeren wielen, slaappop, t.e.a.b., tel. 038-4772818

Gratis montage of hoge meeneemkorting.

Peugeot 206 XT automaat nieuwstaat............1999

BMW 320i Businessline, 6 versnellingen ........2010 BMW 320i Executive .......................................1998 Citroën C2 1.1 Seduction ...................2004 + 2006 Citroën C2 1.4 Sensodrive VTR, automaat.... 2004 Citroën Xsara break 1.6, 16V ..........................2001 Citroën Xsara 1.6 VTR Coupé, LM velgen ......1999 Citroën Xsara 1.4 5-drs., st.bekr., cv ..............1998 Fiat Punto 0.9 Turbo Twin-air, cruise ctrl., climat, etc. .......................................................2013 Ford Ka 1.3, airco, st. bekr. .............................2005 Ford Street Ka 1.6 airco, rood leren bekleding, 17” lm velgen ...................................................2004 Hyundai Coupé 2.0, 74.000 km ......................2001 Hyundai Getz 1.1, 5-drs ..................................2008 Jaguar X-type 2.5 V6 automaat ......................2002 Kia Carens 1.8 16V, st.bekr., lm velgen, enz...2001 Kia Joice 2.0 7-pers. MPV autom. ..................2000 Maserati Bi Turbo.............................................1983 Mercedes Bens A-Klasse 160 Elegance.........1998 Mercedes CLK 200, compressor, coupé, pdc, rood/zwart leren bekl., lm. velgen, navigatie ..2004 Opel Astra 1.6 16V Station, cv ........................1998 Opel Omega 2.5 V6, automaat, full options ...2000 Opel Vectra 1.6 XEL automaat ........................1998 Opel Vectra B 2.5 V6, climat, lm-velgen .........1997 Opel Vectra 1.8 16V airco................................2003 Peugeot 206 CC 1.6 16V ................................2001

Peugeot 207 1.4 16V .......................................2007 Peugeot 306 Break 1.6....................................1997 Peugeot 306 sedan 1.8 XT Belfort automaat 1996 Renault Megane Scénic 1.6 16V.....................2006 Renault Megane Scénic 1.6 16V Air, airco......2002 grijs-zwart metallic...........................................2000 Subaru Forester 2.0 All wheel drive, lederen bekl. ....................................................2008 Subaru Impreza 2.0 GL AWD plus ..................1999 Toyota Avensis 1.8 Linea Luna........................2000 Toyota Avensis Linea Sol, airco, LM-velgen ...1999 Volvo S40 1.8 Europa, oud type .....................2005

Diesel auto’s: Audi Avant 2.7 TDi ...........................................2006 Citroën Berlingo 1.6 HDI airco, cruise control met achterklep en zij-schuifdeur .....................2008 Citroën Xantia 2.0 HDi, airco ...........................2002 Mercedes C220 CDi Elegance, automaat ......2000 Peugeot 207 SW 1.6 HDi airco .......................2008 Peugeot 308 1.6 HDi break Navtech ..............2011 Peugeot 407 1.6 HDiF 16V..............................2005 Peugeot Partner 1.9D ......................................2002

NIEUWBROEK KOEKOEKSWEG 15 - IJSSELMUIDEN TEL: 038 - 331 65 59

d n o z e g n e r Lekke n i r e t n i w e d

Punterweg 11 - Zwolle / Westenholte Punterweg 11, Westenholte (Bedrijventerrein Voorst(Voorst C) C) Tel. 038 - 42 81 180 Tel. 038-428 11 80 Voorheen Vadam banden Voorheen Vadam Banden

Bij ons standaard

20-25% KORTING op de adviesverkoopprijzen

Meubelhal Oudleusen

Dommelerdijk 20, tel. 0529-471423 Vrijdag en zaterdags geopend! www.meubelhaloudleusen.nl

APK KEURINGEN WINTER Service en onderhoud alle merken auto’s en BANDEN aanhangwagens

Plasweg 45, IJsselmuiden Tel. 038-33 155 40 www.nieuwenhuisauto’s.nl

Gezondheidsbessen/zaden

NU 3 halen, 2 betalen

(het goedkoopste zakje is gratis)

o.a. Bridgestone, Metzeler, Michelin, Dunlop, Conti, Avon

Autoservice Schouten

U kunt uw kleding voor Dorcas inleveren bij het depot aan de Grafhorsterwerg 83c, Grafhorst, tel. 038-3311908/3325852. De kleding moet schoon, heel en opgevouwen zijn. In dichtgebonden zakken aanleveren a.u.b. Ook DE Punten zijn welkom.

AUTOBEDRIJF

Nu ook in motorbanden de Goedkoopste!

Het adres voor APK en onderhoud van alle merken auto’s

www.schreudertweewielers.nl

Renault Megane Scénic 1.9 DCi, airco ...........2003

NU OOK AIRCO ONDERHOUD

RUIME COLLECTIE - velgen - schokbrekers - uitlaten Gratis montage of hoge meeneemkorting.

Burg. van Engelenweg 159 IJsselmuiden - Tel. 3332425

Citroën Xantia 2.0 HDi break, airco.................1999

VERLAGINGSSET VOOR ALLE MERKEN AUTO’S

Voor ALLE motorbanden

SCHAATSEN FIETSSLEUTELS verkoop AUTOSLEUTELS HUISSLEUTELS slijpen * tweewielers

Smart Micro Compact, cv, lm velgen, airco,

www.autobedrijfnieuwbroek.nl

WINTERBANDEN Nu extra scherp geprijsd BRINK TREKHAKEN

OCCASIONS Benzineauto’s:

Op zaterdag 8 maart is er weer inloopavond in de Hanzestrad in Kampen. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!Wilt u meer weten dan kunt u bellen met voorzitter Gerard van Unen, tel. 06-228 424 72.

* e-bikes * fietsaccessoires

Voor u geselecteerd: Occasions voor de kleine beurs Auto’s vanaf € 250,- incl. nieuwe of recente APK

Café-Eethuisje de Oase

14

U heeft de keuze uit: • Healthy Mix • Hennepzaad • Moerbeibessen

• Inca Berries • Goji bessen • Chia zaad

zak sappige perssinaasappelen

€ 1,50


donderdag 16 januari 2014 Column

Goede raad Hoeveel raadsleden kunt u bij name noemen? Hoeveel kent u er persoonlijk? En wethouders? Nederlanders ervaren een grotere afstand tot gemeenteraadsleden dan tot leden van de Tweede Kamer. Dat geldt niet voor inwoners van niet-stedelijke gemeenten. Burgers waarderen het gemeentebestuur wel meer dan de politiek in Den Haag. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Inwoners van dorpen zijn iets meer tevreden over hun lokaal bestuur dan inwoners van steden. Maar de verschillen moeten niet worden overdreven. Want de mate van verschil van tevredenheid over het eigen gemeentebestuur tussen stad en land is miniem. De onderzoekers hadden verwacht dat in kleinere gemeenten die tevredenheid groter zou zijn, omdat het bestuur dichter bij de burgers zou staan. Ook al gezien de opkomstcijfers bij gemeenteraadsverkiezingen die in kleinere gemeenten hoger zijn dan in grotere gemeenten. Maar kennelijk is er geen rechtstreeks verband tussen de omvang van een gemeente en de mate van tevredenheid over het gemeentebestuur. Volgens het rapport zouden Nederlanders ook opvallend weinig belangstelling voor de lokale politiek hebben vergeleken met andere Europeanen. Dat komt volgens het rapport wellicht doordat lokale politieke beslissingen in de beleving van burgers niet zo belangrijk zijn voor hun eigen leven. Met welke andere landen de onderzoekers onze situatie precies hebben vergeleken weet ik niet, maar uit de contacten die ik zelf met buitenlandse gemeenten heb, herken ik dat beeld niet. Vorige week mochten we honderden bezoekers welkom heten op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur. Dank voor de vele goede wensen die wij persoonlijk, maar ook al eerder via kaartjes mochten ontvangen. Ook u een goed en gezegend nieuw jaar gewenst! De nieuwjaarsreceptie beschouw ik zelf als een belangrijke mogelijkheid waarop allerlei organisaties en verenigingen elkaar ‘toevallig’ontmoeten. Want het zijn vooral verenigingen, instellingen, organisaties, kerken en ondernemers die samen met de gemeente structuur geven aan onze gemeenschappen in steden, dorpen, kernen en platteland. Door verbindingen te leggen komen we er achter wat wij voor elkaar kunnen betekenen! Vorig jaar hebben tal van organisaties bijvoorbeeld meegedaan om een goede vorm te bedenken hoe wij in de toekomst met zorgvragen omgaan. Met een prachtig resultaat waarin de zorgvrager centraal staat. Dit jaar wordt uw betrokkenheid als stemgerechtigd burger in elk geval gevraagd bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen zijn al volop bezig met hun presentaties, zodat u op 19 maart weet op welke partij u uw stem kunt uitbrengen. Het ziet er naar uit dat maar liefst 11 partijen aan de verkiezingen in Kampen gaan deelnemen. Ook via ‘politieke cafe’s’ die door RTV IJsselmond worden verzorgd kunt u al kennis maken en horen hoe zij de toekomst willen invullen. Als burgemeester breng ik uiteraard geen stemadvies uit, maar roep ik wel graag ieder op om uw stem echt te gebruiken! Om daar een beeld van te maken moest ik vorige week met een fotograaf zelfs de Nieuwe Toren beklimmen. Ben benieuwd wat dat wordt. En dat geldt niet minder voor de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Elke gemeente krijgt de raad die zij verdient! De raad is van u! Over betrokkenheid gesproken! Bort Koelewijn Burgemeester van Kampen

15

Open Huis bij Sportcentrum Sonnenberch

Huis kan iedereen langskomen voor meer informatie over het zwembad en zwemlessen in 2015.

IJSSELMUIDEN - Op zaterdag 18 januari van 09.00 tot 14.00 uur houdt Sportcentrum Sonnenberch Open Huis. Ook in 2014 is het sportcentrum in IJsselmuiden volop in beweging. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen en activiteiten gaande. Zoals eerder al bekend werd, heeft het sportcentrum per 2015 het pand van het naastgelegen zwembad gekocht. Leden van het sportcentrum kunnen dit jaar al gebruik maken van

het zwembad en vanaf 2015 zal het sportcentrum de zwemactiviteiten, zoals zwemlessen en doelgroepen zwemmen, voortzetten in het zwembad in IJsselmuiden. Tijdens het Open

Ook binnen het sportcentrum zijn er weer veel sporten ontwikkeld. Nieuw is bijvoorbeeld Bootcamp indoor en outdoor, Freestyle step en een ski-circuit-training voor de perfecte voorbereiding op de wintersport. In de fitnesszaal zijn er nieuwe cardio-toestellen toegevoegd. Er zijn 2 nieuwe super calorie verbranders in de vorm van wandelloopbanden. Er is een unieke loopband van de Amerikaanse marktleider Freemotion die tot 30 graden bergop kan lopen en tot 3 graden bergaf. Ideaal voor lange-afstand wandelaars en hardlopers. Door verbinding met Google Maps en IFit Live is het mogelijk om op iedere locatie van de wereld te trainen. Ook zijn er nieuwe fietsen en een ligfiets voor de grote groep minder valide sporters. Hierdoor wordt voor iedereen de drempel om te bewegen vele malen lager.

Al met al genoeg te zien en ontdekken bij Sportcentrum Sonnenberch! Dus kom langs op 18 januari, amuseer je fit en kom in beweging!

De Houtburcht helpt de Voedselbank KAMPEN – De voedselbankactie die De Houtburcht in Kampen eind vorig jaar heeft georganiseerd is een groot succes geworden. Van elke aankoop in de actieperiode ging 10% naar de voedselbank in Kampen. Van dit bedrag werden, in overleg met de Voedselbank, door De Houtburcht levensmiddelen gekocht. De artikelen werden ruim voor de kerst geschonken aan de vrijwilligers van de Voedselbank.

Gemeente enthousiast over Vetservice Hajo KAMPEN - Naast glas, blik en papier kunt u als particulier nu ook uw oude bak- en frituurvet gratis op laten halen. Vetservice Hajo geeft u een emmer waar u het oude vet in kunt doen. De oude verpakking kunt u bij het plasticafval doen en de volle vet-emmer wordt gratis bij u thuis opgehaald. Goed voor het milieu en u kunt langer met uw restcontainer doen. Het gebruikte vet wordt gerecycled tot biodiesel.

H.J. Bartelink (teammanager reiniging). Zij staan erg positief tegenover dit burgerinitiatief om mee te werken aan het scheiden en milieuvriendelijk verwerken van afval.

Vetservice Hajo, die het afgelopen half jaar al een grote tevreden klantenkring heeft opgebouwd presenteerde haar plannen deze week aan wethouder dhr. M.M. Ekker en dhr.

Wethouder Ekker: ‘Op deze manier kunnen burgers nog een extra stap zetten bij het scheiden van hun afval, en kosten besparen!’

Gratis een emmer ontvangen? Stuur dan een email naar info@vetservicehajo.nl of sms het woord EMMER en uw huisadres naar 06-290 40 622. Foto: Bert van den Berg

Jubilarissen IJVV

IJSSELMUIDEN - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van IJVV zijn de volgende jubilarissen gehuldigd: Achter vlnr: Henk Bottenberg(40), Berry Prinsen(25) Anco Wienen (25), Ton van Unen(40), Peter Paul Schreuder (25), Michiel Jongbloed(25) en Piet van den Berg(40); voor vlnr: Bertil Schinkel (25), Arend Schreuder(40), Marinus van der Kamp (50) en Aart Boer (50). Niet op de foto (Henk Jan Keizer(25), Albert van den Berg(40) en Willem Meuleman (50 jaar lid).

Vanaf 22 januari, ook pijlen en flights van Michael van Gerwen en Andrean Lewis, en altijd goedkoper dan bij de concurrent!

Ontwikkelingswerk

Bijvoorbeeld: Flights van Van Gerwen, overal € 1.85 Bij ons € 1.50 Wegens grote inkoop geld onze aanbieding in dartborden nog steeds: Winmau overal € 52.50 Bij ons € 39.95 / Target overal € 45.00 Bij ons € 34.95

GENEMUIDEN – Op maandagavond 20 januari om 19.30 uur vertelt Willem van der Haar in de Meente te Genemuiden over zijn ontwikkelingswerk in velerlei landen. Hij werd al 21 keer uitgezonden. Entree € 3, incl. koffie of thee.

Wij staan ook op de toernooien in de Koekoek op 7 februari en 14 maart in de Driester aan de Kamperzeedijk Plasweg 82-84 IJsselmuiden (038) 33 276 87

www.twilightpromotie.nl


16

donderdag 16 januari 2014

Welkom op de Veluwe...

Bezoek onze website: www.bswbanden.nl

Goedkoopste van de regio in

• autobanden • velgen • cleaning • uitlaten • remmen • accu’s • en overige automaterialen VERHUUR EN OPSLAG VAN WINTER- EN ZOMERBANDEN Bovenheigraaf 133b Wezep - T 038-3759277

EEN GEBRUIKTE VOLVO.....

Dé bandenspecialist Wij leveren en monteren alle soorten banden voor uw auto, vrachtwagen, landbouwvoertuigen, shovel Ook bezitten en motorfiets Breng eens een bezoekje aan ons moderne onderkomen!

wij 2 mobiele reparatieeenheden “langs de weg ”.

Hullerweg 116 - Nunspeet - Tel. 0341-26 45 45 Fax. 0341-25 30 85 - Mob. 06-50 65 22 45

www.autobedrijfajanse.nl

BEDRIJFSWAGENS

NU LEVERBAAR! Gelukkig is er Al 22 jaar een NISSAN-DEALER in uw omgeving

VIKA HATTEMERBROEK

Zuiderzeestraatweg 680, tel. (038) 376 12 34 Verkoper: Dhr. J. Raggers Voor een bedrijfszeker wagenpark; ook truckverhuur

Camperspecialist voor de N.O.-Veluwe

Zoekt u gebruikte auto-onderdelen? DAN NAAR:

Erkend autodemontagebedrijf Lid van ARN

Autodemontagebedrijf BASTIAAN v.o.f. sinds 1983

Rondweg 3 - Wezep - Tel. (038) 376 13 37 Geopend: ma.-vr. 8.30-17.30 uur, zat. 8.30-12.00 uur

Officiële vrijwaringsbewijzen

• IN ÉÉN DAG GEPLAATST • ALLE MATEN • I0 JAAR GARANTIE OP KUNSTSTOF DAKKAPELLEN • INCL. VERZORGING BOUWTEKENINGEN VOOR VERGUNNING AANVRAAG • ONZE SHOWROOM IS GEOPEND

Noorderbreedte 9•8081 PX Elburg•0525-662204•www.frankendakkapellen.nl

Snor scooters tegen aantrekkelijke prijzen. Ga goedkoop naar het werk met een scooter van HBS Epe met 3 jaar garantie. Tevens elektrische fietsen en auto banden tegen spotprijzen. www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33/35, Epe Tel. 0578 -614 510

VERLOREN?: Uw ring verloren tijdens het werk in de tuin? Met een metaaldetector vaak snel weer terug te vinden. Tel. 038-4233226

Het adres voor verkoop en verhuur van campers

AUTOGAS

G. V.D. WEIDE Ringtank vanaf

1250,-

Inbouw vanaf

1000,Erkend inbouwer LPG

Keuring tijdens inbouw Ook voor oldtimers Nu ook G3-installaties

Ruime keus in nieuw en gebruikt

Broekerenk 33/35, 8095 PK Oldebroek Tel. 0525 633 300 / 06 21 26 85 71 campers. fobbe.nl

TE KOOP: boek: Zwollerkerspel rond Euro 7,50, telf. 0613442580

TE KOOP: houten trekladders, 52-36-34 sport, tel. 0383313784

TE KOOP: 50 z.g.a.n. streekromans, 7,50, tel. 038-3319275

HEEFT U OUD IJZER LIGGEN?: Bel Rick, 06-27177465, na 16.00 uur

Spaerbroekweg 8 Doornspijk Tel. 0525 66 13 05 Mob.: 06 505 72 689


17

donderdag 16 januari 2014

Tractorpullingteam The Judge klaar voor het nieuwe seizoen (door Niek Teune) KAMPEN – Tractorpullingteam The Judge ziet uit naar de start van het nieuwe seizoen. Het team is sinds 2003 op de baan te vinden en hoopt deze jaargang weer hoge ogen te gooien in de competitie. De ervaringen van voorgaande jaren worden meegenomen in het strijdplan en zo nodig worden er aanpassingen aan de tractor gedaan. Ieder jaar opnieuw moeten er dilemma’s worden opgelost. ‘Het blijft een kwestie van proberen en afwachten’, aldus Frans Kloosterziel. ‘We merken gelukkig wel dat onze keuzes vaak goed uitpakken. Langzamerhand zijn we steeds iets dichter bij de top gekomen. We hebben jarenlang ervaring opgedaan en weten wat onze tractor nodig heeft op gebied van de techniek, de aandrijving en de motoren. Ook hebben we de banen door het hele land meermaals gereden, waardoor we rekening kunnen houden met de situaties op de desbetreffende baan.’

werkt. We moeten ook wel zelf onderdelen maken, omdat het budget ontbreekt om allerlei onderdelen te kopen. Gelukkig zijn er de nodige sponsoren die ons op de been houden, want anders hadden we niet kunnen bestaan.’ ‘Tractorpulling is een hele mooie sport’, zegt Frans. ‘De band tussen de verschillende teams is erg goed. Op de baan zijn we concurrenten, maar als het nodig is dan helpen we elkaar naast de baan. Iedereen staat voor je klaar in geval van nood. Een team waar wij veel aan hebben, is team Screamin’ Bobcat uit IJsselmuiden. Het is een team van formaat, die zowel Nederlands als Europees kampioen is geworden. Ze hebben ons team in het verleden gesponsord. We zijn concurrenten maar helpen elkaar als het nodig is.’

De geschiedenis van The Judge voert terug naar 2001. Teamlid Jan Brokkelkamp was toentertijd begonnen met de bouw van de tractor. Hij kocht een vliegtuigmotor van Frans Kloosterziel, die ook actief in de sport was. Na 2 jaar hard werken werden de eerste wedstrijden Bovenste rij v.l.n.r.: Helmer Kloosterziel, Jan Brokkelkamp, Alexander van der Kolk, Antonie Bosman. op de kleibaan gereden, met ondertussen een Onderste rij v.l.n.r.: Geert de Leeuw, Kor Wielink, Frans Kloosterziel, Theo Fijn (coureur). team van 8 personen. De eerste jaren was het De meest bijzondere ervaringen deed The voornamelijk aftasten en ervaringPLAFONDopdoen. Judge op in 2011. ‘Toen waren we verkozen tot The Judge kocht nog een motor en besloot om ‘puller of the year’. Dit was voor ons team een PLATEN hun wedstrijden te rijden in de gewichtsklasse hele bijzondere prijs. Het is een stukje waardeErkend Kant en klare plafondtegels autodemonvan 3500 kilogram. ‘Het is de bedoeling dat stucco ring effect voor je inzet en de manier waarop je met tagebedrijf met parelwit Lid van ARN de tractor een sleepwagen van 23000Afmeting: kg zover120 de naar NAAR: x 60sport cm bezig bent. Aansluitend zijn weDAN • Tijdbesparend • Duurzaam mogelijk trekt. Na de kwalificatieronde gaan Finland geweest, dit was mogelijk omdat we in Sterk Evt. overschilderbaar de vier besten door naar de finale.• In de •finale de Nederlandse competitie voldoende punten • Geen geknoei • Eenvoudige is het de bedoeling om de grootste afstand af hadden verzameld. Het was fantastisch, we montage • Bijpassende plinten sinds 1983 te leggen. De sleepwagen maakt tijdens de race reden een geweldige race. Helaas ging het in Beekhuizen steeds meer wrijving met de bodem, waardoor de finale mis. WeRondweg kwamen buiten de baan 3 - Wezep - Tel.en(038) 376 13 37 b.v. er steeds zwaarder getrokken moetHoekerd worden.’ waren het spoorGeopend: volledig bijster. Officiële ma.-vr. Uiteindelijk 8.30-17.30 uur, vrijwaringsElburgerweg 53 • NUNSPEET we als 7e geëindigd. Voor ons zat. 8.30-12.00 uurgevoel had bewijzen Tel. (0341) 25zijn 43 34 Antonie Bosman vertelt: ‘De motoren zijn er meer in gezeten, maar dat is helaas niet enorm zwaar en daarom proberen we de gelukt’, vertelt Antonie enigszins teleurgesteld. tractor steeds lichter uit te voeren, zodat het voertuig een grote afstand kan overbruggen. ‘We zijn behalve in Finland ook in landen als Het adres voor een ruim en Daarnaast hebben we een datalogger op de Engeland en Duitsland geweest. Dat zijn abfraai assortiment binnen- en tractor. De datalogger geeft informatie over de solute hoogtepunten, maar helaas kunnen we buitendeuren. GEVRAAGD: Spullen uit meest uiteenlopende zaken. De gegevens slaan ons dat niet elk weekend veroorloven. Naast grootmoederstijd voor wij op en daarmee ontwikkelen we de tractor ons werkErfen onze hobby hebben we ook onze Tevens ruim 500 deuren Hoofdweg 13 Ringtank vanaf Streekmuseum „Ons verder.’ families en gezinnen. We doen mee aan deze uit voorraad leverbaar goed” Kampen/IJsselmui8166 AC Emst sport vanwege de gezelligheid die het met den. Tel. 038-3446480 ‘We rijden met19 twee98 Rolls Royce Griffon V12 zich meebrengt. Bovendien is het boeiend om 0578 - 66 Beekhuizen RUSTgebouwd en ruimte op vliegtuigmotoren uit een Shackleton, elk de jaarboerzo goed mogelijk op de vanaf baan te verInbouw Hoekerd b.v. derijcamping, omgeving Elww.stokhof.nl in 1948. In het oorspronkelijke vliegtuig zaten schijnen. De concurrent brengt aanpassingen Elburgerweg 53 • NUNSPEET burg (aan rand van Veluwe), Tel. (0341) 25 43 34 vier motoren, met per motor een cilinderinaan,viswater, wij veranderen ons recept en dan is het mooie fietsomg. en houd van 36,7 liter. De historie seizoenpl. achter de moafwachten of het een goede stap is geweest. en voll. ing. caratoren en het geluid maken het van voorteons extra Het is een combinatie van factoren, je moet afKAMPEN - Radio IJsselmond heeft op zaterdagmorgen tussen 10 en 11 uur weer het huur. Inl. Stal Geralja, speciaal. We kunnen echter niettel. roekeloos met wegingen maken tussen snelheid en techniek.’ programma “Stromingen langs de IJssel” met nieuwe uitzendingen en kandidaten. A.s 0525-621315. www. camping-stal-geralja.nl ons materiaal omgaan, want de onderdelen zaterdag januari komt Johannes Witte van alles vertellen over zijn partij de PBBO OP18= OP erkend inbouwer LPG zijn zeldzaam en duur, omdat het al zestig jaar Tractorpullingteam The Judge is 25 januari De Partij voor een Betaalbare VERLOREN? Uw ring verWEG = PECH en Betrouwbare Overheid. Waarom toch een nieuwe paroud is.’ Frans kan een glimlach niet onderdruka.s. te bewonderen in de IJsselhallen te Zwolle. tij, terwijl we alleen in Kampen al zoveel partijen hebben die 31 zetels moeten verdelen? loren tijdens het werk in de www.hbstweewielers.nl nken. NUNSPEET zijn!zie van een vliegende Daar wordt een indoorwedstrijd ‘Als ik een filmpje gereden, die Dat zal een van de eerste vragen zijn. Maar ook wie er kandidaat staan voor deze parti Keuring tijdens tuin? Met een metaaldetecShackleton, dan verplaats ik mij altijd insnel de weer om terug 11 uurte‘s ochtends en inbouw om 6 uur ’s avonds komt aan bod. v.a. €499,Nieuwe SCOOTERS tor vaak Wij bemiddelen ook bij Ookzien voor oldtimers excl. afleveringskosten piloot. Een heelmet bijzonder gevoel. ’ start. Als u meer wilt over The Judge, is vinden. Tel. 038-4233226 uw schade dat ook mogelijk. Op de website staan filmpjes EenOMAFIETSEN week later verwelkomen NU OOK de verzekeringsexpert v.a. €159,- we Groen Links seldelta Zuid al een gelopen race is wil er bij de Boekenmarkt. Elke 1e za‘Het is prachtig dat wij als team zoveel techniek en foto’s. Daarnaast is The Judge ook actief Lijsttrekker Nieke Jansen in de studio. Zij zal GroenLinksers niet in. Maar ook meer groen G3-INSTALLATIES terdag v.d. maand van NU25 OOK GLASPAREL STRALEN in huis hebben en ook relaties wereldwijd om de op Facebook en Twitter. Voor meer inforop januari komen vertellen wat de plannen in Kampen is een van de doelstellingen. Ge9.00-12.00 uur. Julianalaan Spaerbroekweg 8 HBS onderdelen te kunnen krijgen. We maken ook matie over de indoorwedstrijd kunt u kijken van Groen Links zijn voor de komende raad- woon luisteren tussen 10 en 11 uur, naar Radio 2, Heerde (achter de kerk). DOORNSPIJK huur: ge-plezier Lange Veenteweg 33 • EPE veel zelf, verschillende waar we heel veel beleven. op of www.indoortractorpulling.nl en voor meer speriode. Groen Links gaat er weer helemaal IJsselmond en u kunt weer een hoop opsteken Inl.:aan038-4470733 0578Tel. 0525-661305 Telefoon 0578 - 614 510 orteborden voor 1 euro 692145 Het is geweldig als het dan uiteindelijk ook goed informatie over TheMobiel Judge op www.thejudge.nl tegenaan. Dat bepaalde zaken m.b.t. tot IJs- over Lokale Politiek. E-mail: bosmanhbs@hetnet.nl 06-50572689 r dag. Tel. 06-49903114

OM BIJ ONDERSTAANDE BEDRIJVEN OP DE VELUWE Zoekt u gebruikte auto-onderdelen?

Autodemontagebedrijf BASTIAAN v.o.f.

STREEKJES AUTOGAS

DEUREN

G. V.D. WEIDE

1250.1000.-

“Stromingen langs de IJssel” heeft nieuwe kandidaten

autobedrijf

Huur en verkoop Welkom op de Veluwe... van sneeuwkettingen en ski-boxen

Autobedrijf Van Huffelen

- Ook voor schadereparatie - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken

Robbertsmatenstraat 21 ELBURG - APK keurstation Tel. 0525-68ook 54voor 15 roetmeting

- Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco service

SPECIALIST IN DAKKAPELLEN

Altijd keuze uit ca. 40 goede occasions

• In één dag geplaatst • Alle maten en kleuren • Levering door heel • Nederland • 10 jaar garantie op • kunststof dakkapellen • Wij leveren meer dan Heerde. Tel. 0578-692924. • 700 dakkapellen per jaar!

Brugstraat 4, 8181 VH E-mail: info@vanhuffelen.nl Info: Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00 0525-662204

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl . FRANKEN DAKKAPELLEN B.V. oorderbreedte 9 e rpBiddingSche TE KOOP: pendule i.g.st. 50,-, 1 TE KOOP: boek: 25 jaar 081 PX ELBURG en ijz pr gaaf Gouda plateel handwerk huizen 1963 - 1988, euro 7,50, ww.franken-dakkapellen.nl kaststel 50,-, tel. 038-4234895 tel. 0613442580

Dijkstra Bedrijfsauto’s BV Eperweg 50A, Heerde Tel. 0578 - 69 18 28 Al sinds 1929 het adres voor: • Levering van nieuwe en gebruikte (bedrijfs-) auto’s van alle merken • Leasing en Financiering van nieuwe en gebruikte auto’s • Onderhoud, reparatie & APK-keuringen Kijk voor onze complete voorraad op

www.dijkstrabedrijfsauto’s.nl Tevens kuntverkoop u bij ons terecht voorVolvo het huren personenbussen, * Ook nieuwe en van Seat personenauto’s bedrijfsauto’s en verhuiswagens. * Al het onderhoud van personenauto’s (ook lease-auto’s)

Voor een greep uit onze collectie occasions zie:

www.auto-eilander.nl ONDERHOUD EN REPARATIE ALLE MERKEN

BOVAG

Ook voor de W van Winterbanden Moet u bij van Winsum zijn!

VAN WINSUM Groteweg 42 Wapenveld Tel. 038-4478531

Wir leben Autos

Huur en verkoop van sneeuwkettingen en ski-boxen

LID

AUTO

AUTOMOBIELBEDRIJF EILANDER Mussenkampseweg 8, 8181 PK Heerde, 0578-692705

Robbertsmatenstraat 21 ELBURG Tel. 0525-68 54 15


donderdag 16 januari 2014

18

Marcel’s Goud

Vers en voordelig

IJsselmuiden

RECHTSTREEKS VAN DE BOERDERIJ UIT VOORRAAD LEVERBAAR PURE KWALITEIT

Kom en zie wat uw ‘schat’ oplevert, wat in de lade ligt en

ontvang DIREKT (veel)

Het vlees ligt diepvriesbevroren en vacuum verpakt op voorraad aan de WOLFSHAGENWEG 2 TE HASSELT

CONTANT GELD Inkoop en verkoop van:

Leuke vleesgeschenken in een koekenpan of ovenschaal

NU OOK VARKENSVLEES

• oude gouden munten • gouden tientjes • krugerranden • gouden baartjes

• zilveren guldens en rijksdaalders • zilver • slotjes etc.

• oude sieraden, heel of kapot. • smeltgoud • antieke juwelen • tandengoud

Heerlijk vlees uit de IJsseldelta

Deze advertentie uitknippen en bewaren!! - parkeren vrij voor de zaak - legitimatie verplicht

4.50

Per

Voor

½ varken Per kilo

Tevens losse verkoop, diepvries klaar!

Even een belletje en we helpen u graag!

U kunt bij ons vlees bestellen, diepvries klaar in 1/16 ± 25 kg of 1/8 ± 50 kg

6.50

Voor

Per kilo

Vraag naar de voorwaarden

Henri: 06 - 515 810 75 Teunie: 06 - 130 013 54

Voor inlichtingen: 06-53245237 (na 12.00 uur) Openingstijden: dinsdag t/m woensdag van 15.30 tot 20.30 uur donderdag en vrijdag van 15.00 tot 20.30 uur | zaterdag van 12.00 tot 20.30 uur zondag rustdag

Dorpsweg 2a, hoek Dorpsweg/Burg. van Engelenweg 8271 BM IJsselmuiden (glazen kiosk naast gebouw Rabobank)                 

Jubileumconcert Bovenkerk te Kampen 

   

   

KWALITEIT WINT ALTIJD

Blonde d’Aquitaine vlees

Al 6 jaar het vertrouwde adres voor het inleveren van uw oude goud. Kijk en vergelijk! Gegarandeerd de hoogste prijs voor uw oude goud, heel of kapot.

Marcel Goud IJsselmuiden

Borstlappen Bieflappen Mager rundvlees Entrecote Gehakt Tartaargehakt mager Haasbiefstuk Kogelbiefstuk Hamburger Ossenstaart Riblappen Rib eye Rosbief Hollandse biefstuk Rundertong Runderpoulet Rundervinken Hacheevlees Sucade Verse worst Rookworst Schenkel Lever Rollade

Verfspuiten van zowel muren, plafonds als houtwerk

Spuiten van verf in plaats van schilderen met de kwast of roller heeft vele voordelen: Het resultaat is strakker. Het werkt sneller en bovendien is het goedkoper voor de klant. Wilt u hier meer van weten? Bel dan voor een vrijblijvende offerte.



 

  

 

-Onderhouds schilderwerk -Nieuwbouw schilderwerk -Wandafwerking -Spuitwerken

PB Schilderwerken Koraal 81, 8271 KH IJsselmuiden, Tel (038) 33 24 920 www.pbschilderwerken.nl


donderdag 16 januari 2014

19

Kerkelijk nieuws uit de Streek

Hoeksteenbazaar 2014

en/of Marianne uit IJsselmuiden of laat j zelf verwennen door nagelstyliste Lies. Voor de kinderen is er een Spellencircuit/ schminken. Er is een Rad van Avontuur Daarnaast is er een Woon & Brocante Kraam met verkoop van o.a. houten borden, trappetjes, brood- en serveerplanken, gehaakte potjes, windlichtjes enz. En er zijn kraampjes met groente, fruit, bloemen, verse sinaasappelsap, slaatjes en heerlijke gebakken cake en koek. Er is een gezellige koffiehoek en ook is er een warme hap te koop zoals broodje hamburger/frikandel De organisatie kan nog veel hulp gebruiken, bijvoorbeeld mensen die willen helpen op 22 maart a.s. of mensen die willen bakken/of iets maken. Ook zoeken ze nog prijzen voor het rad van avontuur. Voor meer informatie of aanmeldingen kunt terecht bij jet@roetman.info of 06-526 576 65/ 06-291 722 82.

IJSSELMUIDEN - OP 22 Maart is het zover, dan gaan s ’morgens om 10.00 uur de deuren open voor de eerste Hoeksteenbazaar. De opbrengst van die dag komt ten goede aan de kerk. Er is van alles te doen die dag. Hieronder een kleine opsomming: Laat uw haar knippen door de kapsters Alice uit Genemuiden

Cursus jeugdpastoraat met open les KAMPEN – Op zaterdag 18 januari start de verkorte cursus kinder- en tienerpastoraat. Christelijke gemeenten, maatschappelijke organisaties en onderwijs zijn gebaat bij kennis. De cursus telt vijf lesdagen en is gericht op kennis over pastorale begeleiding van kinderen en tieners. Allerlei onderwerpen uit de wereld van tieners en kinderen komen aan bod, zoals identiteit, eigenwaarde, rouw en verdriet. Maar ook social media en de plaats ervan in het leven van jongeren. De eerste lesdag is een open dag. Vanaf 9.30 uur is iedereen welkom die belangstelling heeft. U kunt de ochtend- en middagles volgen in de Schalmei aan de Triangel 1 in Kampen. De cursusdata zijn: 18 januari, 8 februari, 22 maart, 12 april en 10 mei. Opgave is nog steeds mogelijk bij Martin Kalle via kinderjeugdwerk@baptistenkampen.nl of via tel.nr 06 361 222 54.

Tora en Evangelie KAMPEN - Binnenkort begint in het Open Hof, Lelystraat 49, een nieuwe serie leerdiensten Tora en Evangelie. In dit ‘laboratorium’ verdiepen de predikanten ds. Gijsbertsen en ds. Eigenhuis zich in de Joodse uitleg van de Tenach (voor christenen: het Oude Testament). De Joodse uitleg levert vaak verrassende gezichtspunten op die in de christelijke traditie zijn ondergesneeuwd. Het zet ook aan het denken over de verhouding tussen God en Israel, tussen God en de volkeren, en tussen Israel en de volkeren. En niet de minste vraag: hoe verhoudt Jezus Christus zich tot God en Israel en de volkeren? De serie wordt gehou-

Kerstpostactie KAMPEN - Bij de Chr. Geref. Kerk te Kampen worden gedurende het jaar verschillende acties gehouden om geld in te zamelen voor Hongarije/Roemenië/Oekraïne en Botswana. Eind vorig jaar hield de kerk een kerstpostactie. Deze heeft € 728,15 opgeleverd.

DANKBETUIGING Na het overlijden van onze lieve vader en opa,

Willem Dillen Wim

Was het fijn om te vernemen dat ook in verdrietige tijden zoveel mensen met ons meeleefden, door een kaart te sturen, een bezoek te brengen of aanwezig te zijn bij de begrafenis. Graag willen wij u daarvoor bedanken. Jeanet en Gert Kragt-Dillen Henk en Laura Dillen-Stehouwer Jaap en Agnes Dillen-Visscher en kleinkinderen IJsselmuiden, januari 2014

Zingend naar de Zondag

Jeugddienst Bovenkerk

Rob Favier in Stinskerk

KAMPEN - Op zaterdagavond 18 januari begint om 19 uur in de kamper Westerkerk een dienst van ‘Zingend naar de Zondag’. Medewerking wordt verleend door het Chr. Geref. Kerkkoor’ Zingend Getuigen’ o.l.v Gerwin van der Plaats. Ds. W. Dekker verzorgt de meditatie en de orgelklanken komen van Herman Kamp.

KAMPEN - Op 19 januari is er een jeugddienst in de Kamper Bovenkerk. Voorganger is ds. B. Gijsbertsen met als thema “Jezelf aanvaarden? Over geloof en geweten”. Muzikale medewerking wordt verleend door de chr. muziekvereniging ‘Euphonia’ uit Wilsum o.l.v. Henk Beens. De gemeentezang wordt begeleid door Ab Weegenaar. De dienst begint om 19 uur.

WESTENHOLTE - Op zondag 2 februari komt zanger, liedjesschrijver en entertainer Rob Favier naar Westenholte om een dienst te verzorgen in de Stinskerk. Zijn manier van voorgaan/optreden is heel eigen: een mengeling van prediking en liedjes die zeer herkenbaar zijn en waarbij humor een prominente rol speelt. De dienst begint om 19 uur.

Taizéviering Open Hof

Doe de Youth Alpha!

KAMPEN – Op zondagavond 19 januari is er om 19 uur in het Open Hof te Kampen een avondgebed met liederen van Taizé. In deze viering wordt veel gezongen en gebeden en er is een moment van stilte en bezinning. De liturgie is in de stijl van de oecumenische leefgemeenschap van het dorpje Taizé in Frankrijk. Het zingen is onder begeleiding van een muziekgroep met piano, contrabas en blaasinstrumenten. Omstreeks 18.50 uur kunt u alvast meedoen met het inoefenen van enkele liederen.

Op proef bij Overdagkoor KAMPEN - Van dinsdag 14 januari tot en met 18 februari kan iedereen gratis kennismaken met het Christelijk Overdagkoor uit Kampen. Het start met nieuw repertoire. Een mooi moment om een aantal keren mee te zingen. De repetities zijn elke dinsdagochtend o.l.v. Marijn de Jong van 9 tot 11 uur in de Schalmei, Triangel 1 te Kampen. Het repertoire bestaat uit Engels- en Nederlandstalige liederen afkomstig uit allerlei tradities en tijden, van modern tot klassiek. Kijk ook op http://christelijkoverdagkoor.nl.

KAMPEN - Wat is het doel van het leven? Is er meer tussen hemel een aarde? Vind je zulke vragen best interessant, dan ben je welkom bij de Youth Alpha! Hou je ook nog eens van een hoop gezelligheid en lekker eten en wil je ook nieuwe mensen leren kennen?

den op de zondagen 19 en 26 januari; 2, 16 en 23 februari; 2, 16 en 23 maart; telkens om 17.00 uur. U hebt vrij entree.

Dan dagen wij jou uit om op een leuke en interactieve manier kennis te maken met het christelijk geloof. Youth Alpha start met drie inloopavonden vanaf maandagavond 27 janu-

ari in Jongerencentrum “De Mix”, Venestraat 8 in Kampen. De inloopavonden zijn bedoeld zodat jongeren tussen de 14 en 19 jaar op een gezellige en informele manier met de Youth Alpha kunnen kennismaken.

De avonden zijn van 18.30 tot ongeveer 21.30 uur. De start is altijd met een maaltijd om elkaar beter te leren kennen. Kosten € 2,50. De rest van de avond is gratis. De eerste drie avonden zijn vrijblijvend om te kijken of de Youth Alpha echt iets voor je is.

Zoek je werk in Kampen/IJsselmuiden?

Licht, ruimte en een zee van mogelijkheden!

Voor al uw hekwerken Spoorstraat 55 IJsselmuiden Tel. 038-33 319 17

www.heass.nl

Woning uitbreiden? De dakkapelspecialist denkt met u mee! In een vrijblijvend gesprek laten wij u alle mogelijkheden zien. Uw wensen zijn daarbij het uitgangspunt. Uiteraard gebruiken wij materialen van hoogstaande kwaliteit.

Mail dan je CV naar marjan@achtkampen.nl De voordelen; Prefab plaatsing Wind- en waterdicht in 1 dag Bezemschone oplevering Maatwerklevering Afvalafvoer Bijna alles is mogelijk! Geen aanbetaling

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie:

Informeer vrijblijvend Naar de mogelijkheden en uw voordeel!

www.dedakkapelspecialist.com

Marjan Palland van den Brink Venedijk Noord 2 8265 VX Kampen Tel. 06 - 833 322 99 marjan@achtkampen.nl www.achtkampen.nl


50% ENERGIEVERBRUIK

20

donderdag 16 januari 2014

PW PFGTG XGTFGT VWY OGPVGP

DE ZUINIGSTE WASMACHINE VAN NEDERLAND Wobblers

AEG Ă–KOMix Perfecte wasresultaten. 50% energieverbruik.

AEG ProSteam Perfecte droog- ĂŠn stoomresultaten. Met het hoogste vulgewicht van 9kg.

op van een

Mix wasmachine

koop van een OSTEAM droger

Bij aankoop van een AEG Ă–KOMix wasmachine

Bij aankoop van een AEG ProSteam droger

Actie loopt van 1 januari t/m 28 februari 2014. Vraag naar de voorwaarden.

Actie loopt van 1 januari t/m 28 februari 2014. Vraag naar de voorwaarden.

020_00_068_cashback_actie_campagnebeeld_okomix_a4.indd 1

10-12-13 09:48

020_00_068_cashback_actie_campagnebeeld_prostream_a4.indd 1

Vakmanschap

Nu 75 euro reto AEG Ă–KOmix

is meesterschap

7YMNCPVGPYKNNGPperf \GMGTKPFG\GVKLFGPUE YCUCWVQOCCVGPFG#' maar liefst 75 euro op

11-12-13 10:12

%CORCIPGDGGNFGP

Wielink, hĂŠt adres voor uw meubelen op maat

%QPUWOGPVGPHQNFGTU

Superieure wasprestaties door Ă–koMix techniologie

22427.1400-1322.AEG OKOMIX brochure NL.indd 1

Ă–koinventor motor zorgt voor het laagste energieverbruik Geen energieverbruik na afloop van het wassen Trommelinhoud 9 kg.

+

De nieuwe Ă–koMix L89496FL van AEG verbruikt 50% minder energie dan een klasse A+++ wasautomaat en is daarmee de meest energie-efficiĂŤnte machine op de markt.

SINDS 1920

28-10-13 16:40

NU EXTRA VOORDELIG !! â‚Ź 999,2 jaar gratis stroom*: - â‚Ź 50,â‚Ź 949,Retour via AEG: - â‚Ź 75,-

Helemaal naar uw smaak...

UW PRIJS IS DUS:

ambachtelijk en deskun

â‚Ź 874,-

GRATIS

dig!

*Gemiddeld energiegebruik volgens opgave van fabrikant

Oudestraat 231-235 Kampen Tel. 038-332 22 25

Kerkwetering 5 Mastenbroek tel. 038-3446200 www.meubelmakerijwielink.nl

Meubelmakerij

BRIL NODIG? SUPER KANS !!!! t/m 07 februari 2014

Gratis montuur. U betaalt allĂŠĂŠn de glazen Kies daarvoor uit onze opruiming, de rode sticker

% 0 30% 50% 170% 0

korting op alle monturen

korting op alle monturen

korting op alle monturen

GROENE STIP

GELE STIP

RODE STIP

;0//&#3*--&/ Monturen uit de opruiming: WEL service, GEEN garantie

(&;*&/ Gratis parkeren voor de deur, behalve op vrijdag i.v.m. weekmarkt

#&5&3

;*&/ .BSLFSFTQMFJO*+TTFMNVJEFO5FM

Dinsdagmiddag en zaterdagmiddag gesloten

160114 streeknieuws  

Streeknieuws week 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you