Advertisement
The "St. Paul skole" user's logo

St. Paul skole

Bergen, Norway

http://www.stpaul.no

St. Paul skole er en kristen katolsk barne- og ungdomsskole i Bergen. Skolen ble etablert som menighetsskole i 1873 og er en av fire katolske grunnskoler i Norge.

Publications