Gazeta Swistak nr 10/2012

Page 1

Nr 1 (10)-2012

Rok III

Dwumiesięcznik

ISSN 2081-7088

Cena 1,60 zł

Borkowizna, Czółna, Kolonia Sobieszczany, Krebsówka, Krężnica Jara, Majdan Sobieszczański, Marianka, Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna, Radawczyk, Sobieszczany, Strzeszkowice, Tomaszówka, Trojaczkowice, Warszawiaki, Załucze Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

Piotruś już po operacji

W numerze: Strzeszkowice bez wyborów, s. 2

w Kiermaszu Wielkanocnym

Co dalej z dworcem PKP w Niedrzwicy Dużej? s. 3

który odbędzie się

25 marca 2012 r. w godz. 9.00 – 14.00 w sali widowiskowej GOKSiR w Niedrzwicy Dużej.

IX Gminny Przegląd Teatrów, s. 4

Zachęcamy do zaprezentowania wyrobów rękodzieła, stroików, palm, pisanek oraz prac plastycznych nawiązujących do tematyki Świąt Wielkanocnych.

Osiągnięca uczniów ze szkoły w Mariance, s. 5

Zgłoszenia i rezerwacje stoiska przyjmujemy pod numerem telefonu 81 517 51 59 oraz adresem mailowym gokniedrzwica@o2.pl

do dnia 21 marca 2012 r. Zapraszamy również do udziału w konkursie plastycznym na „Wiosenny Ogródek”. Prace należy zgłaszać do siedziby GOKSiR

do dnia 23 marca 2012 r. do godz. 18:00. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej

Bal karnawałowy w Czółnach, s. 7

Na zdjęciu: Piotruś Łyjak W dniu 17 lutego 2012 roku Piotruś Łyjak przeszedł skomplikowaną operację serca w Klinice Großhadern Uniwersytetu Ludwiga Maxymilliana w Monachium. Operację, trwającą kilka godzin, przeprowadził prof. Edward Malec, który stwierdził, że przypadek Piotrusia był wybitnie skomplikowany. Przez kilka dni Piotruś znajdował się w śpiączce farmakologicznej, obecnie jest już wybudzony i powoli wraca do zdrowia, czeka go jeszcze długi proces rekonwalescencji. Dla przypomnienia dodam, że na rzecz Piotrusia Łyjaka prowadzone były

zbiórki pieniężne, które swój finał znalazły na koncercie charytatywnym zorganizowanym w GOKSiR w dniu 11 grudnia ubiegłego roku. Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli za okazane serce i pomoc w umożliwieniu przeprowadzenia tej operacji, która dla Piotrusia była szansą na dalsze życie. Więcej szczegółów z pobytu Piotrusia i jego rodziców w Monachium w następnym numerze.

Ferie w GOKSiR s.8 Wspomnienie o Wisławie Szymborskiej, s. 9 Wywiad z Robertem Bieleckim, s. 11

Andrzej Pyda

Trudna sytuacja niedrzwickiej oświaty Podobnie jak w całej Polsce, problemy oświaty nie ominęły również naszej gminy. Niestety, subwencja z budżetu państwa jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków związanych z oświatą, co powoduje, że brakującą kwotę trzeba wyłożyć z gminnej kasy. W ubiegłym roku dofinansowanie do subwencji osiągnęły kwotę ponad 3 mln zł., a w roku bieżącym osiągnie około 4 mln. Tak duże wydatki przy zadłużonym budżecie mogą spowodować zablokowanie wszelkich inwestycji, a z całą pewnością zdecydowanie je ograniczą. Dlatego też potrzebne jest podjęcie działań zmierzających do ograniczenia tych wydatków. W tym celu Rada Gminy Niedrzwica Duża przyjęła, większością głosów, stanowisko zobowiązujące Wójta do zastosowania działań zmierzających do ograniczenia wydatków na oświatę we wszystkich jednostkach oświatowych. Przykładem może być szkoła w Mariance, gdzie roczny koszt utrzymania jednego ucznia to 13 777,28 zł, przy subwencji z budżetu państwa wynoszącej 7 299 zł. Problemem jest posyłanie dzieci do szkół poza teren naszej Gminy, głównie do Osmolic i Pszczelej Woli. Stąd prośba skierowana do rodziców tych

dzieci, aby zapisywali je do szkoły w Mariance, co w znaczący sposób zmniejszy koszt utrzymania ucznia. W celu uzyskania oszczędności w „małych szkołach”, zwiększeniu ulegnie liczba godzin łączonych. Oszczędności dotyczą również „dużych szkół”, gdzie poczynione zostaną działania zmierzające do zmniejszenia kosztów ich funkcjonowania. Odbywać się to będzie na zasadzie redukcji liczby oddziałów, tym samym zwiększenia liczby uczniów w poszczególnych klasach. Zmiany te mają dotyczyć klas I szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013. Na sesji w dniu 23 lutego 2012 roku Wójt zaproponował, aby zmiany te dotyczyły również klas IV. Będą one wprowadzane na zasadzie negocjacji pomiędzy dyrektorami szkół i Wójtem. Miejmy nadzieję, że w czasie najbliższego roku zmieni się system finansowania oświaty przez państwo, bądź też wypracujemy kompromis, który wszystkich usatysfakcjonuje. W międzyczasie pojawiła się jeszcze jedna informacja dotycząca liczby dzieci w oddziałach, które mają wynosić po 30 uczniów. Przepisy zezwalają na tworzenie tak licznych oddziałów, jednak

w przypadku naszej gminy (zgodnie ze wskazaniami demograficznymi) nie będzie tak licznej klasy. Dla przykładu podam, że w szkole podstawowej w Niedrzwicy Dużej do klas III, uczęszcza łącznie 51 uczniów w trzech oddziałach czyli na jeden oddział przypada 17 dzieci. Po redukcji liczby oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 będą dwie klasy 25 i 26 osobowa. Podobna sytuacja jest w klasach II gdzie uczęszcza 47 uczniów w 3 oddziałach, co daje nam 2 oddziały po 16 uczniów i jeden oddział 15 osobowy. W przypadku redukcji będą 2 oddziały po 23 i 24 uczniów. Jeszcze ciekawsza sytuacja przedstawia się w naborze do klas I na rok szkolny 2012/2013, gdzie liczba dzieci które uczęszczają do zerówki to 37 uczniów, czyli dwie klasy 18 i 19 uczniów. Rodzi się zatem pytanie skąd 30 osobowe oddziały? Kto i w jakim celu wprowadza rodziców w błąd? (Informacja o liczbie dzieci w klasach I w szkole podstawowej w Niedrzwicy Dużej w roku szkolnym 2012/2013 może ulec zmianie, pełne dane będą dostępne po zakończeniu naboru. Spowodowane jest to możliwością posyłania 6-cio latków do klas I). Andrzej Pyda

Podziękowania Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Niedrzwicy Dużej. Serdecznie dziękuję za poparcie udzielone mi 15 stycznia 2012 r. w wyborach uzupełniających do Rady Gminy. Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie głos oraz dziękuję tym, którzy głosowali na moją kontrkandydatkę. Państwa udział w tych wyborach jest potwierdzeniem mojej wiary, że w naszej Gminie możliwe są zmiany na lepsze. Daliście mi Państwo wielki mandat zaufania. Dołożę wszelkich starań, aby obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobronaszej gminy i jej mieszkańców. Będę starał się tego zaufania nie zawieść. Zachęcam jednocześnie do kontaktu ze mną i zgłaszania problemów, spraw i bolączek, jakie chcieliby Państwo poruszać na forum Rady Gminy. Ze swojej strony pragnę zapewnić, że będę starał się pomagać przy rozwiązywaniu wszelkich problemów. Dziękuję! Zygmunt Śpiewak

1


W Strzeszkowicach jednak nie będzie wyborów OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niedrzwicy Dużej z dnia 2 marca 2012 r. Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 113 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Niedrzwicy Dużej podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych. Okręg wyborczy nr 5 Lista Nr 1 – KWW Razem dla Gminy 1. Pawełczak Maria Jadwiga, lat 60, zam. Strzeszkowice Duże Jednocześnie Gminna Komisja Wyborcza w Niedrzwicy Dużej podaje do wiadomości wyborców, że wobec zarejestrowania w okręgu wyborczym Nr 5 tylko jednej listy kandydatów zawierającej jedną kandydaturę dla wyboru jednego radnego, to w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 25 marca 2012 r.

GŁOSOWANIA NIE PRZEPROWADZA SIĘ. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Niedrzwicy Dużej Ludwika Chamera

Wyniki wyborów uzupełniających w Niedrzwicy Dużej Wybory uzupełniające do Rady Gminy Niedrzwica Duża – okręg nr 1 (Niedrzwica Duża część I i II oraz Tomaszówka) już za nami. W wyborach, które odbyły się 15 stycznia 2012 roku wystartowało 2 kandydatów: Barbara Oleszek z KWW Barbary Oleszek i Zygmunt Śpiewak z KWW Razem dla Gminy. Z kandydowania do Rady Gminy zrezygnowali: Marek Krakowski z KWW Uczciwie i Gospodarnie i Barbara Irena Oleszek z KWW Niezależni. W wyniku przeprowadzonego głoso-

wania zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów 1. Barbara Oleszek - zgłoszona przez KWW Barbary Oleszek - 246 ważnych głosów, 2. Zygmunt Śpiewak - zgłoszony przez KWW Razem dla Gminy 406 ważnych głosów. Wydano 656 kart do głosowania, głosów ważnych oddano 652. Frekwencja wyborcza wyniosła 20,14 %. Marcin Pastuszak

Akcja charytatywna na rzecz Państwa Lipowskich W trakcie kiermaszu wielkanocnego w GOKSiR 25 marca 2012 r. prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na rzecz Państwa Lipowskich z Czółen, którzy jesienią ubiegłego roku w wyniku pożaru stracili cały swój dobytek. Pieniądze będą zbierane do puszek, a także pochodzić będą ze sprzedaży stroików, palm itp. Akcję prowadzić będzie Stowarzysze-

nie Wspierania Inicjatyw Społecznych we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych w Czółnach. Akcję wspierają również: Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.

06-106/11 pt. „Niedrzwicki Ogród Integracji” złożonego w dniu 30.09.2011 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/7.3/2011 w ramach priorytetu VII. Promocja Integracji Społecznej działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pod nazwą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 3. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej w Mariance do partnerskiego projektu „Kultywowanie tradycji regionalnych kluczem do edukacji międzypokoleniowej” nr POKL.09.05.00-06132/11 w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej. Uchwała ta dotyczy zmiany ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym w wysokości 5 zł, bez zmian pozostał udział strażaków w działaniu ratowniczym, który wynosi 10 zł za każdą godzinę udziału.

Redakcja

XIII Sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża W dniu 23 lutego 2012 roku odbyła się XII sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża VI kadencji. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez Radnego Zygmunta Śpiewaka wybranego w wyborach uzupełniających w dniu 15 stycznia 2012 roku. Na sesji podjęto między innymi: 1. uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Niedrzwica Duża w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Uchwała ta dotyczy zwiększenia opłaty za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Niedrzwica

Duża w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ze stawki 0,10% na 0,13% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Bezpłatne godziny finansowane w całości z budżetu gminy to 5 godzin dziennie, za każdą następną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu płacą rodzice, bądź opiekunowie. Przy stawce 0,10% obowiązującej do tej pory każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu kosztowała 1,50 zł, po podwyżce będzie kosztowała 1,95 zł. Podwyżka ta ma na celu urealnienie kosztów funkcjonowania przedszkola i będzie obowiązywała od września 2012 roku. 2. uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu nr: POKL.07.03.00-

Po co oszczędzać?

Z notatnika niedrzwickiego strażaka

2

Od początku roku OSP w Niedrzwicy Dużej, będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, interweniowała już 7 razy. W dniu 23 stycznia 2012 roku strażacy brali czynny udział w usuwaniu skutków wypadku drogowego na ulicy Lub e l s k i e j , w zdarzeniu uczest

niczyły dwa samochody osobowe. W dniu 28 stycznia 2012 roku strażacy z OSP brali udział w gaszeniu pożarów w Kolonii Radawczyk, gdzie paliła się obora. W tym samym dniu w godzinach wieczornych w miejscowości Majdan Sobieszczański miał miejsce pożar budynku mieszkalnego, na szczęście obyło się bez ofiar. W dniu 1 lutego 2012 roku strażacy in-

Andrzej Pyda

terweniowali w miejscowości Kolonia Sobieszczany, gdzie miał miejsce pożar budynku mieszkalnego. Przyczyną pożaru było zapalenie się sadzy w przewodzie kominowym, w wyniku czego lekkiemu zaczadzeniu uległa jedna osoba. W dniu 3 lutego 2012 roku w godzinach nocnych strażacy udali się z interwencją do Kolonii Borzechów, gdzie paliła się obora. W akcji gaśniczej dużym utrudnieniem była niska temperatura powietrza osiągająca -24ºC. Do akcji przystąpiło 12 zastępów straży pożarnych, w tym 3 z Państwowej Straży Pożarnej i 3 jednostki OSP z terenu naszej Gminy (OSP KSRG Niedrzwica Duża, OSP KSRG Strzeszkowice i OSP Sobieszczany). 13 lutego 2012 roku do miejscowości Kolonia Sobieszczany została zadysponowana OSP Niedrzwica Duża do miejscowego zagrożenia pożarem budynku mieszkalnego. 20 lutego 2012 roku w godzinach porannych miał miejsce pożar budynku mieszkalnego w Niedrzwicy Dużej. Z uwagi na dużą liczbę pożarów budynków mieszkalnych w okresie grzewczym przypominamy o konieczności czyszczenia przewodów kominowych, przynajmniej dwa razy w roku. OSP Niedrzwica Duża

Problem warunków lokalowych w szkole w Niedrzwicy Dużej, zarówno w podstawówce, jak i w gimnazjum, nie jest problemem nowym. Konieczność nauczania dwuzmianowego powoduje że zajęcia kończą się około godziny 17. Zarówno Wójt jak i Rada Gminy widzą potrzebę poprawienia warunków lokalowych w szkołach w Niedrzwicy Dużej. Obowiązujący projekt budowy gimnazjum, wspólnie z powiatem, przy ul. Bełżyckiej coraz bardziej wydaje się odległy i jego realizacja może nigdy nie dojść do skutku. Dlatego należy poważnie zastanowić się nad budową gimnazjum własnymi środkami przy istniejącym budynku szkoły przy ulicy Lubelskiej. Wiąże się to z koniecznością szukania oszczędności w tym również w oświacie, ponieważ tylko takie kroki przybliżą nas do realizacji tego przedsięwzięcia. Andrzej Pyda


Co dalej z dworcem PKP w Niedrzwicy Dużej? Dworzec PKP w Niedrzwicy Dużej stanowił kiedyś jedną z wizytówek naszej gminy. Piękny, przedwojenny budynek, podziwiany był nie tylko przez miejscowych, ale także przez osoby podróżujące na trasie Lublin-Stalowa Wola. Czasy świetności dworca powoli przechodzą w zapomnienie. Czy znajdzie się ktoś, kto zatrzyma coraz szybsze niszczenie budynku i przywróci go do stanu z czasów jego świetności? Dziś ze świetność z tamtych lat zostało już niewiele. Z roku na rok budynek dworca PKP w Niedrzwicy Dużej popada w coraz większa ruinę. Klomb przed budynkiem dworca nie pamięta już rosnących na nim kwiatów. Okna pozabijane deskami i obsypujący się tynk odstraszają tylko mieszkańców i coraz bardziej psują wizerunek miejscowości. Budynek dworca dla wielu mieszkańców naszej gminy wpisuje się w pamięci jako miejsce, które swego czasu tętniło życiem. Stad mieszkańcy jeździli do pracy do Lublina, tu spotykali się ze znajomymi w oczekiwaniu na pociąg. Wiele lat temu istniał tu punkt gastronomiczny, poczekalnia była przestronna i ogrzewana, co szczególnie doceniane było przez podróżnych w zimie. W kasie bez problemu można było kupić bilet. Dziś po tamtych czasach zostało tylko wspomnienie. W połowie lat 90-tych XX wieku budynek dworca zaczął popadać w ruinę. Przyczyn tego stanu można szukać wiele. Jedną z ważniejszych jest przekształcenie Polskich Kolei Państwowych w szereg spółek i jednoczesny spadek liczby osób

Na zdjęciu. budynek dworca PKP w Niedrzwicy Dużej (foto. Michał Mazurek)

korzystających z transportu kolejowego. Spółka PKP nie inwestowała w budynki poza wielkimi miastami. Nie ma już budynków dworców w Niedrzwicy Kościelnej czy Majdanie. Ostatnio Spółka PKP postanowiła podjąć działania związane z przekazaniem dworca w prywatne ręce. Propozycja przejęcia budynku dworca skierowana została początkowo do Gminy Nie-

Laboratorium Edukacyjne ECDL w Niedrzwicy Dużej Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej może pochwalić się kolejnym sukcesem. Na początku tego roku szkoła otrzymała dokument poświadczający, iż jest certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL. ECDL to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence), jaki może uzyskać każda osoba, która pomyślnie zda egzamin w zakresie podstawowych pojęć Technologii Informacyjnych oraz

Wieczory artystyczne

umiejętności obsługi komputera. Certyfikat ECDL jest uznawany w całej Europie. Od tego roku egzaminy ECDL mogą być przeprowadzane również w Zespole Szkół przy ul. Bełżyckiej w Niedrzwicy Dużej. W/w laboratorium obsługuje administrator ECDL, a w gronie nauczycieli Zespołu Szkół są dwie osoby posiadające uprawnienia Egzaminatora ECDL. Marcin Pastuszak

GIMBAL w Niedrzwicy Dużej zaliczony! Ostatnia sobota stycznia - to był wieczór rocznika 96 i pozostanie on w naszych wspomnieniach na zawsze. Na przygotowania mieliśmy mało czasu, bo zabraliśmy się do nich dwa tygodnie przed balem. Ale zdążyliśmy ze wszystkim. Nie udałoby się to bez pomocy rodziców i nauczycieli, dlatego jeszcze raz bardzo dziękujemy. Wyszło lepiej niż to sobie wyobrażaliśmy. 28 stycznia o godzinie 16:00 krokiem poloneza trzecioklasiści rozpoczęli bal. Pary wspaniale się prezentowały. Chłopcy ubrani w garnitury, dziewczęta w sukienki. Wszystko pięknie wyglądało. Można to dostrzec na zdjęciach, bo było ich niemało. Uczniów aż oczy bolały od nieustannych fleszy. Ale trzeba uwieczniać takie chwile. Po polonezie głos zabrała pani dyrektor, która życzyła nam udanej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Do życzeń dołączył się też wójt gminy pan Adam Kuna. Po oficjalnych przemówieniach złożyliśmy przysięgę, że będziemy bawić się do upadłego. Tak też było. Po obiedzie, gdy DJ zagrał pierwsze dźwięki, ruszyliśmy na pusty parkiet. Wtedy ostatni raz był pusty. Już później nikt z niego nie schodził. Niektórzy przetańczyli wszystkie tańce, bez przerwy. Tradycją na naszych gimbalach jest

drzwica Duża, jednak brak jasno sprecyzowanego pomysłu co po przejęciu zrobić z dworcem, pozostawił sprawę nierozstrzygniętą. W chwili obecnej spółka PKP poszukuje osób prywatnych bądź też firm, które zdecydują się przejąć budynek. Są dwie możliwości: 1. kupno budynku (bez części, w której znajdują się mieszkania),

2. dzierżawa budynku (bez części mieszkalnej). Cena proponowana Gminie w przypadku sprzedaży budynku to około 350 tys. zł. W przypadku dzierżawy spółka zaoferowała się, że wyremontuje elewację budynku. Pomieszczenia, które można wydzierżawić/kupić, mają łącznie około 210 m2. W przypadku dzierżawy koszt za 1 m2 wynosi około 3,70 zł miesięcznie. Same pomieszczenia wymagają generalnego remontu. Wstawić trzeba okna i drzwi, polożyć nową instalację elektryczną, doprowadzić ogrzewanie, wodę itd. Z informacji, jakie udało się uzyskać redakcji „Świstaka” od przedstawiciela spółki PKP wynika, że w chwili obecnej budynek dworca nie znajduje się pod opieką konserwatora zabytków. Zainteresowani wydzierżawieniem lub kupnem obiektu mogą kontaktować się z Panem Markiem Cichoszem - Zastępcą Dyrektora PKP S.A. Oddziału Nieruchomości w Lublinie ul. Okopowa 5, tel. 81 472 33 48. Marcin Pastuszak

przyznawanie statuetek. W tym roku rozdawaliśmy medale. Zdobyli je: Wodecki roku: Marcin Pałka Warzywo roku: Natalia Selegrat, Laluś roku: Adrian Rozdoba, Abstynent roku: Karol Tokarski, Dźwiękowiec roku: Karol Łabiga, Przypałowiec roku: Przemek Gadziak, Blondynka roku: Dominika Wrona, Imprezowicz roku: Ola Wałachowska, Chrapacz roku: Magda Tymińska. Kontynuacją części artystycznej była prezentacja scenek z życia gimnazjalistów. Jedna z nich nosiła tytuł "Stefcia wybiera", a druga "Wiesio i Rózia". Dużo śmiechu wywołał występ wychowawców prezentujących się pod nazwą "Kwartet egzotyczny". Nauczyciele przebrani w peruki i stroje estradowe, śpiewający piosenkę zespołu Kult "Gdy dzieci nie ma w domu", byli nie do rozpoznania. Zaśpiewali dla nas tylko jeden utwór, bo musieli jechać w dalszą trasę koncertową. Po występach znowu zaczął grać DJ i tak już do końca, do północy. Uczniowie wraz z nauczycielami bawili się wyśmienicie. Wytańczyli się za wszystkie czasy! Panowała atmosfera nie do opisania. Trzeba było tam być i przeżyć wszystko razem z nami. Małgorzata Kozak

Od października do grudnia 2011 roku, grupa uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu wraz z uczennicami z Zespołu Szkół w Niedrzwicy Kościelnej, realizowała projekt: „Wieczory artystyczne“ współfinansowany ze środków Gminy Niedrzwica Duża. Podczas czwartkowych wieczornych spotkań, uczniowie obydwu placówek mieli możliwość bliższego zapoznania się z różnymi technikami pracy w glinie. Ten znany od wieków materiał plastyczny ma w sobie wielką mocsłuży do tworzenia różnorodnych przedmiotów codziennego użytku, jak również przedmiotów dekoratorskich. Praca z gliną ma właściwości terapeutyczne: na niektórych uczniów działa uspokajająco, redukuje napięcia, uczy koncentracji uwagi, daje możliwość rozładowania negatywnych emocji, pozwala uczniom nieśmiałym otworzyć się, rozwija cierpliwość i uczy pracy w grupie. Zabawa z gliną jest twórcza i kształcąca, zachęca uczniów do samodzielnego i kreatywnego działania, jest doskonałą formą arteterapii. Ugniatanie jej, lepienie, dziurawienie, uderzanie rozwija aktywność ucznia, kształtuje wyobraźnię artystyczną oraz podnosi wrażliwość estetyczną. Wpływa na rozwój umiejętności manualnych. To nie tylko zabawa, ale również praca motoryki małej. Zmusza człowieka nie tyko

do wysiłku fizycznego, ale także umysłowego. Oprócz własciwości terapeutycznych, wspólne spotkania nauczyły uczestników współpracy w grupie, pomocy mniej sprawnym kolegom i koleżankom. Atmosfera wzajemnego wsparcia i tolerancji pokazały, że pełna akceptacja osoby niepełnosprawnej przez pełnosprawnych rówieśników jest możliwa i daje wiele radości. Utwierdziły one również w przekonaniu, że każdy może zostać artystą, niezależnie od stopnia sprawności. Podczas zajęć powstały prace wykonane ręcznie: aniołki, drzewa, domki, wazoniki i półmiski. Niektórzy uczestnicy podjęli próbę toczenia przedmiotów na kole garncarskim, które zakończyły się sukcesem. Wspólne zajęcia mogły być realizowane dzięki Fundacji na Rzecz Edukacji i Rozwoju Środowiska Lokalnego Niedrzwicy Kościelnej „Dziupla“ oraz Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Załuczu. Wystawę prac uczestników projektu będzie można zobaczyć podczas Kiermaszu Wielkanocnego 25 marca w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Marta Flis SOSW w Załuczu

3


Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Czółnach

W koncercie wystąpią: Celina Małek Joanna Putowska Aleksandra Wapińska Barbara Kuna Weronka Pylak Elżbieta Kobiałka Mariola Matlakowska Teresa Strug z Zespołem Krajka Zespół La Fete

Jacek Łabiga Marek Dziekanowski Marcin Pastuszak Sławomir Pyc Zespół w składzie: Wiesław Brzózka Kazimierz Wnuk Jacek Łabiga

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Niedrzwicy Dużej

Na zdjęciu: przedszkolaki z Niedrzwicy Dużej W niedzielę 15 stycznia o godz.11.00 w kościele w Niedrzwicy Dużej zostały wystawione Jasełka. Był to występ dzieci z naszego Przedszkola – z grupy 5 -6 – latków, wspierany przez gimnazjalistów z 2 klasy. Dzieci, jak na profesjonalistów przystało doskonale zagrały swoje role, a były to: Aniołki w białych tunikach, srebrnych peruczkach i aureolach, Święta Rodzina z Dzieciątkiem, król Herod, diabeł, pastuszkowie i dostojni Trzej Królowie. Śpiew kolęd i nie tylko rozbrzmiewał głośno w kościele. Występ dzieci był bardzo barwny i ciekawy, został serdecznie przyjęty przez zgromadzo-

nych wiernych, którzy nagrodzili artystów gromkimi brawami. Po występie Ks. Administrator w ciepłych słowach podziękował przedszkolakom, gimnazjalistom, Pani Dyrektor i Pani wychowawczyni za przygotowanie Jasełek oraz nagrodził dzieci słodkimi upominkami. Za opracowanie scenariusza i przygotowanie dzieci do występu odpowiedzialna była nauczycielka Pani Urszula Michalewska. Przedszkole w Niedrzwicy Dużej

Uczniowie z Sobieszczan pomagają zwierzętom Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieszczanach przystąpili do akcji charytatywnej na rzecz schroniska dla zwierząt w Lublinie. Akcja rozpoczęła się w listopadzie 2011 r. i trwała do stycznia 2012 r. Zebraliśmy 38 kg karmy dla zwierząt.

4

Dary dzieci zostały przekazane do schroniska ul. Metalurgiczna 5 na początku lutego. Za udział w akcji szkoła otrzymała podziękowanie i zaproszenie na wyjazdową lekcję. Andrzej Kowalczyk Szkoła Podstawowa w Sobieszczanach

Dnia 23 stycznia w SP w Czółnach odbyła się wspaniała uroczystość zorganizowana na cześć naszych najukochańszych Babć i Dziadków. Licznie przybyli goście punktualnie o godzinie 13.00 zostali powitani przez panią dyrektora Alinę Kłos, która złożyła serdeczne życzenia Babciom i Dziadkom z okazji ich święta oraz zaprosiła do obejrzenia przygotowanego przez dzieci programu artystycznego. Jako pierwsi na scenie pojawili się najmłodsi. Podczas swojego występu zapewniali dziadków o wielkiej miłości płynącej z ich maleńkich serduszek. Występy przedszkolaków rozbawiały i wzruszały naszych gości do łez. Następnie pewnym krokiem na scenę wkroczyli uczniowie zerówki i klasy I. Zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskowokalne. Najpiękniej jak potrafili wyrecytowali wiersze oraz zaśpiewali piosenki, w których dziękowali Babciom i Dziadkom za okazaną miłość, dobroć i

cierpliwość. Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie naszym seniorom Jasełek. Podczas występów dziadkowie gorąco oklaskiwali wnuczęta, a niejednemu z nich zakręciła się łza w oku. Po części artystycznej dzieci wręczyły dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki w postaci ramki ze swoim zdjęciem. Miłym zakończeniem spotkania była wspólna biesiada przy herbatce i słodkościach. Ciepła, miła i rodzinna atmosfera sprawiła, iż czas szybko upłynął i z ciężkim sercem rozstawaliśmy się z naszymi gośćmi. Wydarzenie to było doskonałą okazją aby zacieśniać więzi rodzinne oraz dobrą lekcją ucząca szacunku do ludzi starszych. Grono pedagogiczne serdecznie dziękuje wszystkim Dziadkom i Rodzicom za zaangażowanie się w uroczystość. Sylwia Wójcik nauczycielka SP w Czółnach

IX Gminny Przegląd Teatrów „A nadzieja znów wstąpi w nas…” Pod hasłem „A nadzieja znów wstąpi w nas…” w Szkole Podstawowej w Czółnach odbył się IX Przegląd Teatrów Szkolnych. Jak zwykle poprzedziły go gorączkowe przygotowania, w które zaangażowali się wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice. Próby, a także przygotowanie dekoracji przeciągały się do godzin popołudniowych. Efekt okazał się wart poniesionego trudu i 19 stycznia 2012 roku wszystko było dopięte na ostatni guzik Swoją obecnością podczas przeglądu zaszczycili nas ksiądz proboszcz Marian Kaczmara, ksiądz administrator – Wiesław Cieszko, Sławomir Zygo – Przewodniczący Rady Powiatu Lubelskiego i Prezes GS w Niedrzwicy Dużej. Przedstawienia oceniało jury w składzie: Janina Głąbowa, Izabela Mazurek, Wiesława Gosk. Komisja Konkursowa złożyła serdeczne podziękowanie wszystkim zespołom teatralnym i ich opiekunom artystycznym za pracę włożoną w przygotowanie widowisk i chęć prezentowania efektów swojego trudu. Jury wyraża zadowolenie, że młodzi ludzie chcą zajmować się działalnością teatralną, sztuką mówienia i aktywnością twórczą. Miło było nam gościć uczniów ze szkół całej gminy, zespoły zaprezentowały przygotowane przez siebie spektakle: „Niesforna klasa” - ze Szkoły Podstawowej w Mariance - uczniowie przygotowani przez panią Agnieszkę Rozwałka i pana Michała Adamczyka; „Mali kolędnicy”- ze Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej - uczniowie przy-

gotowani przez panie Iwonę Putowską i Jolantę Kwiecień; „Jasełka” - ze Szkoły Podstawowej w Sobieszczanach - uczniowie przygotowani przez panie Aldonę Niezgoda i Beatę Bąk; „Jasełka” - ze Szkoły Podstawowej w Strzeszkowicach- uczniowie przygotowani przez panie Annę Banach i Lucynę Kłos; „Oszaleli Anieli” – ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej - uczniowie przygotowani przez panie Ewę Zarajczyk i Annę Malarczyk. W ostatniej chwili z powodu choroby aktorów z występu zrezygnowało 46 uczniów ze szkoły w Warszawiakach. Nasze przedstawienie nosiło tytuł „W drodze do ludzkich serc”, zostało przygotowane pod czujnym okiem Pań Joanny Łukasik, Aliny Kłos i Anny Nowak. Brali w nim udział uczniowie klas 4-6, oprawę muzyczną przygotowały uczennice uczęszczające na dodatkowe zajęcia muzyczne. Wśród zebranych panowała miła atmosfera, wszyscy bawili się świetnie i z wielkim zainteresowaniem śledzili występy swoich kolegów i koleżanek. Przeprowadzenie imprezy nie byłoby możliwe bez wsparcia i hojności lokalnych sponsorów oraz zaangażowania wielu rodziców. Do zobaczenia za rok na dziesiątym, jubileuszowym przeglądzie teatrów w Czółnach! Anna Nowak nauczycielka SP w Czółnach

Rekrutacja do Przedszkola w Niedrzwicy Dużej Od 1 marca 2012 roku rozpoczęły się zapisy dzieci do Przedszkola w Niedrzwicy Dużej i trwać będą do 13 kwietnia Zainteresowai rodzice proszeni są o pobranie ,,Karty zgłoszenia dziecka” z tutejszej placówki lub ze strony internetowej www.przedszkole-niedrzwicaduza.com i złożenie w w/w terminie u dyrektora przedszkola codziennie w godz. 8.00-15.00. Rodzice dzieci, które już uczęszczają do

tutejszej placówki też zobowiązani są złożyć kartę na nowy rok szkolny. Przyjęcie dziecka zatwierdza Komisja Kwalifikacyjna. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3-go roku życia. Barbara Gąska Dyrektor Przedszkola w Niedrzwicy Dużej


Sięgamy po laury - osiągnięcia uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mariance Szkoła Podstawowa w Mariance jest placówką na miarę XXI wieku. Wymagania dzieci są duże, dlatego staramy się zaproponować naszym uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Bieżący rok szkolny jest kolejnym rokiem przynoszącym wiele wymiernych korzyści, którymi są sukcesy naszych uczniów w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach, imprezach kulturalnych i środowiskowych, m. in.: • Laureat wojewódzkiego konkursu literackiego; • IX Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej – kategoria kl. I – III: I i III miejsce, kl. IV – VI: III miejsce; • IV Gminny Przegląd Teatrów Amatorskich: I miejsce; • IX Międzyszkolny Konkurs „Hej, kolędy to czas” – kl. I – III: II i III miejsce, kl. IV – VI: III miejsce; • Konkurs plastyczny „Moja miejscowość coraz piękniejsza” zorganizowany przez LGD „Kraina wokół Lublina” – 4 wyróżnienia. Aktywnie współpracujemy z wieloma ośrodkami kultury, instytucjami i szkołami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom

naszych uczniów wzbogacamy bazę dydaktyczną pozyskując środki z realizacji kolejnych projektów unijnych. Od września bieżącego roku szkolnego przy naszej szkole działa dziesięciogodzinny Punkt Przedszkolny funkcjonujący w ramach projektu EFS „Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu.” Z początkiem lutego bieżącego roku naszkoła przystąpiła do II edycji projektu „Szkoła dobrych praktyk”, którego celem jest upowszechnienie i promocja pozytywnych działań, rozwiązań realizowanych w szkołach. W przypadku naszej placówki będą to działania w obszarze funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. Pod hasłem „Moja Mała Ojczyzna” od 2008 roku organizowany jest Dzień Regionalny, który wpisał się na stałe do tradycji naszej szkoły. Mottem, które nam przyświeca, są słowa: „Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich”. Mamy świadomość ogromnej wagi tych słów, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby rozwinąć w naszych uczniach postawy, które będą dla nich drogowskazem w dorosłym życiu. Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Mariance

Dzień Babci i Dziadka w Niedrzwicy Dużej Dzieci z Przedszkola w Niedrzwicy Dużej wraz z wychowawczyniami postanowiły w tym roku uczcić Dzień Babci i Dziadka, zapraszając swoich Najbliższych na występ artystyczny pt. „Popołudnie z Babcią i Dziadkiem”. Przedszkolaki przygotowywały się do tej niezwykłej uroczystości ponad dwa tygodnie ucząc się piosenek oraz układów tanecznych, które najpiękniej oddały uczucie do kochanych Babć i Dziadków. 21 stycznia w Gminny Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej odbyła się uroczysta premiera przedstawienia przegotowanego przez przedszkolaki. Wszystkich zebranych powitała Pani Dyrektor, składając równocześnie seniorom najserdeczniejsze życzenia. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem i powagą zaprezentowały program artystyczny. Na koniec występów przedszkolaki swoim najbliższym wręczyły przygotowane słodkie, piernikowe upominki, aby długo przypominały o tak ważnym Dniu. Małych artystów wspierał w trakcie pokazu zespół „Krajka”, który zaprezentował zabawne, rozśpiewane przedstawienie jasełkowe pt. „Tradycje Kolędowania”. Następnie swoją muzyką

i śpiewem zespół ten umilał miłym gościom czas, w trakcie słodkiego poczęstunku, który uświetnili wypiekami pysznych ciast rodzice. Był to dzień niezwykły, pełen uśmiechów, wzruszeń i radości. Stu lat w zdrowiu, spokoju i miłości życzą wszystkie wnuczęta, a do życzeń przyłączają się nauczyciele. Marta Maik Przedszkole w Niedrzwicy Dużej

Na zdjęciu: występ przedszklaków

Punkty przedszkolne w Mariance, Sobieszczanach i Czółnach

Na zdjęciu: przedszkolaki z Marianki O września 2011 roku przy szkołach w Czółnach, Mariance i w Sobieszczanach funkcjonują darmowe, 10-godzinne punkty przedszkolne, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poprzez wdrażanie nowatorskich osiągnięć dydaktyki w zakresie nauczania zapewniamy dzieciom profesjonalną opiekę i edukację, indywidualne tempo rozwoju, rozwój zainteresowań i uzdolnień, poczucia własnej wartości, optymizmu i kreatywności. Obejmujemy dzieci programem wczesnego wspomagania rozwoju. Staramy się, aby w naszych punktach panowała atmosfera zgody, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Dziecko jest dla nas najwyższą wartością, ma swoje prawa, ale ma też obowiązki. Zapewniamy ciekawy program edukacyjny, dzięki któremu Państwa dzieci zdobędą wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w dorosłym życiu. Dbamy o to, aby dzieci przez zabawę uczyły się współdziałania w grupie, poz-

nawały reguły życia społecznego. W atmosferze radości odkrywały świat dźwięków, barw, liter i cyfr. Wykwalifikowany i przyjazny personel dokłada wszelkich starań aby Państwa dzieci radośnie stawiały pierwsze kroki w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu otaczającego ich świata. Naszym przedszkolakom oferujemy również szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, opiekę logopedyczną (3 razy w tygodniu), psychologiczną (5 razy w miesiącu) i pedagogiczną (3 razy w miesiącu). W sierpniu będą prowadzone zajęcia adaptacyjne, aby zapewnić najmłodszym łagodne przystosowanie się do świata przedszkolnego. Wszystkie zajęcia dodatkowe są wplecione w harmonogram zajęć dydaktyczno-opiekuńczych oraz prowadzone przez wykwalifikowane osoby, mające przygotowanie pedagogiczne. Część z nich będzie prowadzona w bloku popołudniowym, aby nie przeciążać dzieci nadmiarem zajęć w bloku przedpołudniowym, przecież dzieciństwo jest po to, aby się bawić.

Oferujemy ponadto: 1. Rytmikę 1 raz w tygodniu. Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Dzieci uczą się piosenek, tańców, poczucia rytmu, gry na prostych instrumentach perkusyjnych. 2. Język angielski 2 razy w tygodniu. Nauka języka angielskiego odbywa się przez gry i zabawy. Nauczyciele wykorzystują różnorodne metody pracy z dziećmi. Zajęcia są dynamiczne, tempo zajęć zmienne, zabawy statyczne przeplatają się z piosenkami i zabawami ruchowymi. 3. Zajęcia teatralne wplecione w proces zajęć dydaktycznych. Dzieci uczą się właściwej dykcji, prezentacji scenicznej i nabywają umiejętności recytatorskich oraz przygotowują przedstawienia okolicznościowe. 4. Zajęcia gimnastyczne. Dzieci ćwiczą sprawność fizyczną i wzmacniają kondycję. Doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową oraz precyzję i płynność ruchów. 5. Zajęcia informatyczne. Na tych zajęciach dzieci będą mogły poznać podstawowe tajniki obsługi komputera. 6. Zajęcia plastyczne. Dzieci zapoznają się z nowymi technikami plastycznymi, z nietypowymi materiałami oraz możliwościami ich przetwarzania. Zajęcia te pobudzają wyobraźnię, rozwijają ekspresję plastyczną, uczą się wyrażania własnych przeżyć, nastrojów, stanów emocjonalnych. Pozwalamy na wymyślanie i tworzenie bez pouczeń. W ten sposób dzieci poznają własne kompetencje. Jesteśmy po to, aby działać wyzwalając możliwości jakie drzemią w dzieciach. Nie poprawiamy i nie krytykujemy, lecz wspieramy, zachęcamy i podpowiadamy. Dostrzegamy i rozumiemy potrzeby swoich podopiecznych, dbamy o to, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu dostarczał im miłych wrażeń, a jednocześnie pamiętamy o przestrzeganiu reguł i zasad, po to, aby zapewnić dzieciom po-

czucie bezpieczeństwa. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej punktów przedszkolnych www.szkolamarianka.internetdsl.pl Od marca rozpoczynamy przyjmowanie kart zgłoszeń. Kryteria rekrutacji oraz karty zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej szkoły, w Biurze Projektu przy Szkole Podstawowej w Mariance, są też do pobrania w poszczególnych szkołach u dyrektorów. Kontakt do poszczególnych szkół: - Szkoła Podstawowa w Czółnach: tel.: 815175035, 723812714, - Szkoła Podstawowa w Mariance: tel.: 815175034, 723812709, - Szkoła Podstawowa w Sobieszczanach: tel.: 815116012, 723812581 Koordynator projektu: tel. 665711034, 723812735. Zofia Stec - koordynator projektu

Na zdjęciu: teatrzyk w przedszkolu w Mariance

5


Wyniki konkursu Tesco dla szkół „EKOREWOLUCJA” Konkurs TESCO dla szkół „EKOREWOLUCJA” dobiegł już końca. Koło Małych Ekologów ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej, za pomysłowe ekologiczne rymowanki, otrzymało aż 942 głosy. Niestety, wynik ten nie był wystarczający do zdobycia głównej nagrody, którą była pracownia multimedialna. Prezes Tesco przyznał jednak specjalne wyróżnienie dla członka naszego zespołu – Łukasza Pietrzaka z klasy IIIa. Zwycięzca został wyłoniony przez Prezesa Tesco spośród wszystkich prac konkursowych, w których przygotowaniu brało udział co najmniej jedno dziecko pracownika Tesco. Nagrodą jest laptop o wartości rynkowej 2.000 zł, którą Łukasz otrzyma w najbliższym czasie. Pomimo tego, że nie zdobyliśmy nagrody w konkursie, sam udział w nim był świetną zabawą, a przy tym zachętą do dbania o nasze środowisko. Zebrano mnóstwo plastikowych butelek i nakrętek, zużytych baterii, makulatury oraz aluminiowych puszek, co z pewnością przełożyło się na widoczną poprawę czystości w naszej gminie oraz zwiększe-

nie świadomości jak ważne jest dbanie o środowisko. Wszystkim głosującym na nasz EKOfilmik w Konkursie TESCO dla szkół „EKOREWOLUCJA” dziękujemy za oddane głosy. Poniżej oficjalna notatka ze strony TESCO Polska: „Prezes Tesco, pan Ryszard Tomaszewski, przyznał specjalne wyróżnienie członkowi jednego z zespołów projektowych, który jest jednocześnie dzieckiem pracownika Tesco. Nagrodę Prezesa, którą stanowi nowoczesny laptop, otrzymał Łukasz Pietrzak, którego mama Beata pracuje w Tesco w Lublinie. Prezes w nagrodzonej pracy, którą współtworzył Łukasz ze swoimi kolegami z Niedrzwicy Dużej, docenił humor ekorymowanek, a także odwagę małych manifestantów, którzy maszerując przez miejscowość z transparentami Eko dotarli aż pod Urząd Gminy.” Iwona Pastuszak Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej

Z nauką na łąkę - projekt Fundacji Dziupla w Szkole Podstawowej w Sobieszczanach Pod takim tytułem realizowany był w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieszczanach projekt edukacyjny. Z inicjatywą jego realizacji w naszej szkole wystąpiła Fundacja Dziupla. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach historycznych, matematycznych i przyrodniczych, prowadzonych metodami aktywizującymi uczniów. Zajęcia historyczne przybliżyły uczestnikom życie we wsi średniowiecznej. Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem przygotowując potrawy, m.in. z soczewicy, podpłomyki, ogórki z miodem. Poznali obyczaje społeczeństwa średniowiecznego. Wykonali zabawki i makietę przedstawiającą zabudowę ówczesnej wsi. Na zajęciach matematycznych uczniowie „szukali liczb” w szkole i jej najbliższym otoczeniu. Na przykład obliczyli, ile m² paneli należy zakupić do pomiesz-

czeń szkolnych, a ile m² listwy podłogowej. Mierzyli także natężenie ruchu na trasie Kraśnik – Lublin i Lublin – Kraśnik. Dla ciekawostki: w ciągu 15 minut na trasie Lublin – Kraśnik przejeżdża ok. 17 samochodów ciężarowych i 69 osobowych, zaś z Kraśnika do Lublina jedzie ok. 18 samochodów ciężarowych i 71 osobowych. Najmłodsi chętnie uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych. Wykonali karmnik, dokarmiali ptaki, rozpoznawali różne gatunki drzew, promowali zdrowe odżywianie. Poprzez zabawę poznali ciekawostki na temat mieszkańców lasów. Efekty pracy na zajęciach zaprezentowali przed Panią Anną Jurzyńską – członkiem Zarządu Fundacji oraz społecznością szkolną podczas podsumowania projektu. Agnieszka Woźniak Szkoła Podstawowa w Sobieszczanach

Zespół Szkół w Krężnicy Jarej jednym z partnerów sesji okolicznościowej „Wojna i miłość. 70 lat Armii Krajowej”

Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Niedrzwicy Dużej w 2011 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy Dużej bierze udział w projekcie edukacyjnym DKK - Dyskusyjne Kluby Książki od października 2007 roku, wtedy odbyło się pierwsze spotkanie DKK w naszej bibliotece. Spotkania DKK odbywają się średnio raz w miesiącu, dodatkowo Instytut Książki oddaje w darze kilka książek rocznie dla biblioteki prowadzącej klub (na chwilę obecną otrzymaliśmy 125 wol. książek). Rokrocznie w klubie odbywają się finansowane przez Instytut Książki spotkania autorskie. Gościliśmy: Beatę Ostrowicką, Annę Onichimowską, Jacka Dehnela, naszego krajana, historyka starożytnego, autora kilku prac i wielu artykułów z tej dziedziny – pana Krzysztofa Gęburę, w 2011 roku odbyły się dwa spotkania ze Stefanem Dardą i Marcinem Wrońskim. Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt Instytutu Książki i Bibliotek Wojewódzkich adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Pomysł oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie. Kluby powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają przy jego wsparciu finansowym i merytorycznym od początku 2007 roku przy bibliotekach różnego stopnia – od bibliotek wojewódzkich, po filie biblioteczne w małych miejscowościach. Klubami w obrębie jednego województwa opiekuje się koordynator wojewódzki.

6

Gminna Biblioteka Publiczna wraz ze swoimi filiami bierze udział w programie Fundacji Orange - Akademia Orange dla bibliotek. W ramach projektu biblioteka otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1408,77 zł, w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych

w placówce głównej i filiach. Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy Dużej bierze udział w programie Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Przyznano nam kwotę 6564 zł. Kolejnym projektem realizowanym przez bibliotekę był Program Rozwoju Bibliotek. Celem programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych

znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. W ramach projektu w 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna i filie otrzymały w darze sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne o wartości 32 420,77 zł. Cecylia Słotwińska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niedrzwicy Dużej

Na zdjęciu: uczniowe z Krężnicy Jarej W 70. rocznicę utworzenia AK - 14 lutego 2012 r. – odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uroczysta sesja okolicznościowa "Wojna i Miłość. 70 lat Armii Krajowej", przygotowana przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii KUL - przy współpracy Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK w Lublinie, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Zarządu Fundacji Niepodległości, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, weterani AK, młodzież szkolna i akademicka. Rocznica utworzenia AK przypada w obchodzony powszechnie Dzień Zakochanych, co stało się dla organizatorów okazją, żeby dodatkowo opowiedzieć o miłości w czasach wojny. Udział w sesji wzięli żołnierze Armii Krajowej - Marianna Krasnodębska ps. Wiochna, Jan Busiewicz ps. Basza, Stanisław Gajewski ps. Staś. W przerwie obrad uczestnicy mogli obejrzeć wystawę fotograficzną „Portret Weterana”, przygotowaną przez studencką agencję fotograficzną AF "Terra". Jednym z partnerów tej uroczystości był Zespół Szkół w Krężnicy Jarej. Występ Zespołu Wiolinki w składzie: Jagoda Ossowska, Natalia Pieńkowska, Milena Gieroba, Weronika Gauda, Marcelina Błasik, Mateusz Obara, Antonina Matysek, Anna Kwiecień, Żaneta Wójcik, Faustyna Łabiga, Laura Łabiga stanowił oprawę artystyczną tego wydarzenia.

Uczniowie zaśpiewali następujące utwory: „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, zwaną też „Kołysanką leśną”, słowa i melodię do niej napisał zimą 1943 roku w Lublinie Stanisław Magierski ps. Jacek, magister farmacji, żołnierz Armii Krajowej; „Pałacyk Michla” - piosenka bohaterskiego batalionu harcerskiego „Parasol”, słowa napisał Józef Szczepański ps. Ziutek w czasie, gdy ze swą drużyną pełnił służbę na terenie Pałacu Michla i stąd początkowe słowa; „Białe Róże”; „Marsz Zaporczyków” - autorem tekstu powstałego w 1945 r. jest Stanisław Gabriołek ps. ,,Grot”; „Biały krzyż” – ze słowami Janusza Kondratowicza i muzyką Krzysztofa Klenczona. Na zakończenie spotkania uczniowie wykonali piosenkę do słów Andrzeja Rosiewicza pt. „Może to przeznaczenie”. Dodatkowo na specjalne życzenie uczestników sesji Jagoda Ossowska zaśpiewała piosenkę pt. „Powrócisz tu”, a Zespół Wiolinki wykonał „Marsz Sybiraków”. Udział w tym przedsięwzięciu był dla nas zaszczytem. Mieliśmy okazję usystematyzować wiedzę historyczną z zakresu dziejów AK, mogliśmy poznać sylwetki polskich działaczy niepodległościowych związanych z Lubelszczyzną, a spotkanie z kombatantami, wysłuchanie ich wspomnień, było wspaniałą, wzruszającą i niezapomnianą lekcją historii. Elżbieta Nowakowska Zespół Szkół w Krężnicy Jarej


Z wizytą u sąsiadów: Dom Kultury w Zakrzówku

Na zdjęciu: dzieci na zajęciach w GOK w Zakrzówku Inauguracja działalności Gminnego Domu Kultury była w Gminie Zakrzówek niecodziennym wydarzeniem. Miejscowość nasza doczekała się ukończenia i oddania do użytku budynku przeznaczonego na działalność kulturalną dla dzieci, młodzieży, stowarzyszeń, kół

gospodyń, dorosłych i seniorów. Zaczęliśmy od zorganizowania grupy kolędniczej, która zaprezentowała swój program mieszkańcom Gminy, a następnie, z sukcesem, wzięła udział w Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych w Polichnie, zajmując

pierwsze miejsce. Bardzo się cieszymy i gratulujemy młodzieży oraz Pani Ani Pudło. Kolejną przygotowaną przez nas atrakcją były ferie zimowe. Bardzo chętnie wzięło w nich udział około czterdzieścioro uczestników. Dzieci wykonywały biżuterię z koralików, malowały różnymi technikami zimowe krajobrazy, jeździły na basen do Janowa, a na seansie filmowym w Kraśniku Fabrycznym obejrzały film „Kot w butach” w wersji 3D. Z wielkim przejęciem obserwowały pokaz ratownictwa medycznego, zaprezentowany przez strażaków z Zakrzówka. Tańczyły, a także słuchały fragmentów bajek wielkiego przyjaciela dzieci Janusza Korczaka, którego w tym roku wspominamy. Warto podkreślić, że rozdział „Kajtusia Czarodzieja” przeczytał dzieciom Pan Wójt Grzegorz Lemiecha, który w pierwszym dniu ferii odwiedził zimowisko wraz z Przewodniczącym Rady Gminy, Panem Markiem Drozdem. Obaj Panowie

obdarowali uczestników ferii słodyczami oraz życzyli miłego spędzania czasu na zabawie i rozrywce w gronie rówieśników. Do naszego Domu Kultury chcielibyśmy zaprosić także seniorów z naszej Gminy. Wkrótce planujemy otwarcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich i osób kreatywnych zapoznaliśmy się z oczekiwaniami, związanymi z jego otwarciem. Z przyczyn ekonomicznych będzie to model angielski, oparty na samokształceniu i samopomocy seniorów. Mamy nadzieję, że jak największa liczba mieszkańców Gminy znajdzie w nowym Domu Kultury coś ciekawego dla siebie. Serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do odwiedzin. Joanna Nasiłowska oraz pracownicy i wolontariusze GOK w Zakrzówku.

To był bal... czyli karnawałowe szaleństwo w Czółnach Dnia 11 lutego 2012 roku w sali OSP w Czółnach odbył się już po raz piąty Bal Karnawałowy, którego organizatorem była Rada Rodziców miejscowej szkoły podstawowej. Zabawa zaczęła się o godzinie 20:00 i trwała do białego rana. Mimo, że na dworze straszył siarczysty mróz (poniżej – 17 stopni Celsjusza), na sali atmosfera była gorąca. Frekwencja była wysoka, wśród balowych gości znaleźli się między innymi nauczyciele i pracownicy szkoły oraz oczywiście mieszkańcy Czółen i okolic. Wszyscy szybko się rozkręcili i zabawa była wyśmienita. Do tańca przygrywał zespół PULSart, skutecznie zachęcając do zabawy – już po pierwszych taktach parkiet pękał w szwach. W przygotowanie imprezy zaangażowani byli rodzice, nauczyciele, strażacy oraz członkinie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Czółnach. Była to kolejna okazja, aby zebrać się przy wspólnej pracy i zabawie. Bal wszystkim bardzo

się podobał, wiele par prosiło o wpisanie na listę gości przyszłorocznej imprezy. Pomysł organizacji balu na rzecz szkoły stał się bardzo popularny w naszej Gminie. Coraz więcej szkół podejmuje się przygotowania takiego przedsięwzięcia, a my cieszymy się, że nasze działania zyskują tak wielu naśladowców. Dochód z tegorocznego balu zostanie przeznaczony, podobnie jak poprzednie, na rzecz Szkoły Podstawowej w Czółnach. W ubiegłym roku zakupiliśmy nowe drzwi wejściowe do szkoły, a o tegorocznych zebranych funduszach zadecyduje już wkrótce Rada Rodziców. Więcej informacji o balu na stronie szkoły: www.spczolna.edupage.org Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok! Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Czółnach

Na zdjęciu: dyrektor SP w Czółnach Alina Kłos i Radny Rady Gminy Niedrzwica Duża Zygmunt Sapiński

Śpiewające Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej

Na zdjęciu: chór z Gimnazjum w Niedrzwicy Dużej W okresie od marca 2008 r. do grudnia 2011 r. chór Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy

Dużej pod kierunkiem Pani Danuty Kołtyś brał udział w Programie Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”. Celem programu jest: - edukacja świadomych odbiorców sztuki, - poznanie przez młodzież wartościowej polskiej i światowej literatury muzycznej, - rozwój muzykalności dużej ilości młodych ludzi, którzy w przyszłości zasilą profesjonalne i amatorskie zespoły chóralne, - wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości , jakie sztuka niesie, - rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną, - zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, - kontakt uczestników programu z wybitnymi artystami, - doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunku pracy z dziećmi. W ramach realizowanego programu dwa razy w roku odbywają się wojewódzkie przeglądy i konkursy chórów szkolnych biorących udział w programie. W grudniu 2011 r. chór Gimnazjum zdo-

był srebrny dyplom w V Wojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych w ramach XI Prezentacji Chórów Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. W poprzednich konkursach chór prezentował również wysoki poziom zajmując jednocześnie czołowe miejsca. Justyna Polaczek dyrektor Gimnazjum w Niedrzwicy Dużej

7


Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej

Na zdjęciu: zajęcia z wolontariuszami Across the skyline

8

Podczas tegorocznych ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zgromadził bardzo liczną grupę dzieci. Z oferty na ferie skorzystało łącznie ok. 120 dzieci w wieku 6 – 14 lat. Poniedziałki i środy pełne były zajęć kreatywnych: obok warsztatów plastycznych, kulinarnych i dziennikarskich odbywały się gry i zabawy edukacyjne. Wtorki i czwartki spędzaliśmy pod znakiem rywalizacji sportowych. Bardzo niskie temperatury, jakie panowały w pierwszym tygodniu, wykluczały aktywność na świeżym powietrzu. Nam jednak siarczysty mróz nie był niestraszny! Dzieciaki grały w ping-ponga, skakały na trampolinie, brały udział w grach i zabawach sportowych. Drugi tydzień przyniósł poprawę pogody, zatem całe gromady wesołych feriowiczów maszerujących z kijkami trekkingowymi można było spotkać na ulicach Niedrzwicy Dużej. Na każdy dzień przygotowana była też ciekawa prezentacja multimedialna. Z cyklu zajęć plastycznych „Fabryka sztuki” odbyliśmy podróż w 3D wehikułem czasu, gdzie dzieci odwiedziły następujące miejsca: odległa planeta, pustynna oaza, park zabaw, ogród zwierząt, szkoła magii, kraina wiecznej zimy, pałac syren, stumilowy las, wioska smerfów, fabryka zabawek oraz ogród marzeń. Młodzież wykonała dużych rozmiarów ilustracje do kalendarza, w których wycięto owalne otwory służące pozowaniu do fotografii. Na czas warsztatów kulinarnych kuchnię GOKSiR wypełniły zapachy rodem z ciastkarni. Upieczone zostały: Ciastka z niespodzianką – nadzienie i kształt stały się prawdziwym popisem fantazji kulinarnej, Chińskie ciastka z wróżbą - w środku złożonego w kwadracik ciastka kryła się zapisana na zwiniętym pasku papieru informacja np.: „Nigdy nie rezygnuj z marzeń. To one nadają twojemu życiu sens” , „Uwierz w swoje szczęście myśląc o tych, którzy cię kochają” lub „Pomocy! Przetrzymują mnie w piekarniku!”, „Przed spożyciem ciasteczka skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą”. Prawdziwym hitem okazały się zajęcia taneczne Zumba. Na scenie instruktor Magdalena Bielecka przy dynamicznej muzyce prezentowała układ taneczny, zaś ustawieni na sali

widowiskowej młodzi tancerze, niczym w lustrzanym odbiciu, powtarzali układ. W efekcie powstał widowiskowy występ taneczny. Roztańczona młodzież nie dawała sobie chwili wytchnienia i najbardziej wytrwali domagali się kolejnych utworów muzycznych. Zamienili się na miejsca z instruktorem zajęć i w blasku

rękodzielnicze, teatralne, taneczne, rekreacyjne i dziennikarskie w ramach projektu „Moja miejscowość w internecie”, finansowanego ze środków Fundacji Wspomagania Wsi realizującego program „Pożyteczne Ferie”. Atlas Wsi jest inicjatywą FWW mającą na celu zebranie opisów polskich wiosek, miejscowości i osad. Uczestnicy projektu przyczynili się do wzbogacenia zakładki poświęconej Niedrzwicy Dużej w Atlasie Wsi. Oto przykładowe wpisy do zakładki „Atrakcje w Niedrzwicy Dużej”: Gosia S.: „Wiele w Polsce różnych miast, wiele różnych miejscowości. Mi najmilej płynie czas w mojej wiosce, co każdego chętnie gości. Wioska moja zwie się Niedrzwica, i często na łąkach tu królik kica. Kilka stawów jest też tu, a wędkarzy ponad stu.” Julia P.: „Nasza Niedrzwica jest pełna wdzięku i rozrywek. Znajduje się tu plac zabaw bardzo często odwiedzany przez dzieci, a nawet młodzież. Najlepszą atrakcją organizowaną raz do roku są dożynki. W ferie też nie można się nudzić, bo w domu kultury organizowane są zajęcia. Co tu dużo mówić - nasza miejscowość jest najlepsza!” Wszystkich zainteresowanych zachę-

Na zdjęciu: zajęcia w ramach Fabryki sztuki kolorowych świateł scenicznych, niczym profesjonalny band pod wodzą instruktora, zawładnęli sceną GOKSiR. Dzięki uprzejmości Sebastiana Wiśniewskiego odbył się również cykl zajęć GRY PLANSZOWE. Dzieci mogły wcielić się w bajkowych poszukiwaczy Talizmanu w grze opanowanej magią i mieczem, konstruktorów sieci kolei europejskiej, a nawet walczących z grawitacją niestrudzonych drwali. Pewnego dnia ogłoszony został konkurs na telegram do domu. Laureatem konkursu został Bartłomiej Sochan. Oto treść jego listu: „WZYWAM MAMĘ I TATĘ, ZGŁOŚ SIĘ! STOP ZOSTAJĘ W GOKSIRZE NA NOC STOP POWIEDZMY NUDZIE STOP DZIŚ W NOCY BĘDZIE WYCIECZKA DO HOGWARTU STOP ZAPISUJĘ SIĘ NA UCZNIA STOP ZACZĄŁ SIĘ MŁODZIEŃCZY BUNT STOP NIE BĘDĘ CHODZIŁ DO NORMALNEJ SZKOŁY STOP”. Stowarzyszenie Animacji Kultury „Heksa” w czasie ferii w GOKSiR zorganizowało dla dzieci i młodzieży warsztaty

camy do współpracy przy opisywaniu naszych miejscowości - regulamin współpracy znajduje się na stronie www.atlaswsi.pl. W cyklu zajęć z wolontariuszami z „Across the skyline” dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez gości z różnych zakątków świata. Każdy z wolontariuszy przedsta-

wił dzieciom kulturę swojego kraju: Hector z Brazylii zaprezentował nam animowany film z lat 50-tych autorstwa Walta Disneya inspirowany jego krajem, Yessem z Turcji chwaliła się potrawą baklawa, Jesse z Tajlandii zaprezentowała nam taniec z dzwoneczkami wykonywany podczas święta plonów, zaś Winda z Indonezji promowała swoją ojczyzną jako raj dla pasjonatów surfingu. W piątek 3 lutego już wczesnym rankiem grupa wesołych feriowiczów jechała autobusem prosto do Radio Lublin. Wędrując długimi korytarzami o ścianach pokrytych płytami wyciszającymi wnętrza, pod opieką reporterów Radio Lublin - Agnieszki Krawiec i Adama Rozwałki, zwiedzaliśmy najważniejsze miejsca w życiu rozgłośni radiowej. Widzieliśmy jak powstają audycje na żywo oraz gdzie przygotowuje się materiał do późniejszej prezentacji w eterze. Dzieciaki miały okazję wcielić się w role reporterów radiowych. Przeprowadzony przez kolegów wywiad mieli okazję odsłuchać w pokoju montażowym. W samym sercu radia, gdzie mieści się niewiarygodna ilość urządzeń radiowych, widzieliśmy niezwykły ruchomy obraz dźwięku. Dodatkowym łutem szczęścia było poznanie pana Tomasza Zeliszewskiego - perkusisty zespołu Budka Suflera, który w największym, koncertowym studio Radia Lublin opowiedział nam o tworzeniu muzyki. Prosto z Radio Lublin wycieczka udała się do Kina Plaza w Lublinie. Dzieciaki oglądały film „Alvin i wiewiórki 3”. W ostatni dzień naszych dwutygodniowych spotkań, nadszedł czas na Wielką Galę Młodych Talentów. Uczestnicy ferii zamienili się w koty, diabły, biedronki, czarownice oraz prezenterki TV po to, by wziąć udział w balu przebierańców. Przygotowując się do imprezy stworzyli bajeczne pałace lodowe wykonane z wafli, bitej śmietany i wielobarwnych łakoci. Konstruktorzy inżynieryjni w jednej chwili zamienili się w łasuchy i wszystkie popisy architektoniczne zostały zjedzone ze smakiem. Podczas zabawy przy muzyce popisy taneczne były dowodem na doskonałą pamięć z zajęć Zumby. Podczas ferii w GOKSiR dzieciaki bawiły się fantastycznie. Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć Fotografie z zajęć na stronie internetowej www.goksir.com. Renata Gawryluk-Juszka Weronika Pylak GOKSiR

Na zdjęciu: wycieszka do Radia Lublin


Odeszła poetka... S skromność - kiedy myślimy o Szymborskiej, to na pierwszy plan wysuwa się obok talentu jej skromność i nieśmiałość w kontaktach z innymi ludźmi; przed oczami mamy starszą, uśmiechniętą panią, nierzadko z papierosem lub/i kieliszeczkiem nalewki - że nie wypada? Jej wypadało. Nigdy nie lubiła rozgłosu, więcej niż pięć osób to dla niej był już tłum. Jak to się stało, że osoba tak mało medialna, nie krzykliwa, mająca w swym dorobku tak niewiele utworów (podawana jest liczba ok. 350 wierszy), stała się najbardziej znaną poetką w Polsce? Tłumaczy to tylko jej talent. Z Zakopane, Kraków, Prowent w 1923 r. w Prowencie (obecnie Kórniku pod Poznaniem) przychodzi na świat Maria Wisława Anna Szymborska, niedługo potem rodzina Szymborskich przeniosła się do Krakowa, w którym to ukochanym przez nią mieście poetka mieszkała aż do śmierci. Z Zakopanem pisarka związana była za przyczyną swego ojca Wincentego Szymborskiego, który był zarządcą położonych tam dóbr hrabiego Władysława Zamoyskiego. Później Szymborska często wypoczywa w Zakopanem, tam też zastaje ją wiadomość o Nagrodzie Nobla. Y Wołanie do Yeti - to jeden z tytułów zbiorów wierszy Szymborskiej, inne w zestawieniu chronologicznym: • Dlatego żyjemy, 1952, 1954. • Pytania zadawane sobie, 1954. • Wołanie do Yeti, 1957. • Sól, 1962. • Sto pociech, 1967. • Wszelki wypadek, 1972. • Wielka liczba, 1976. • Ludzie na moście, 1986. • Koniec i początek, 1993. • Chwila, 2002. • Dwukropek, 2005 • Tutaj, 2009. M Miłosz - z autorem „Doliny Issy” Szymborska przyjaźniła się od lat 50., tych dwoje noblistów wzajemnie ceniło swoją twórczość. „Mozart poezji”, „Wielka Dama polskiej poezji”, wreszcie Wisełka - „Wisełką” była dla swoich przyjaciół, „Mozartem”

czy „Damą poezji” pewnie nie pozwoliłaby im się nazywać, zawsze skromna, wręcz umniejszała swój wkład w literaturę polską. B boks, kicz, stare pocztówki Boks i Szymborska? Nasza noblistka uwielbiała Gołotę - zawsze, niezależnie od godziny nadawania w telewizji, oglądała relacje jego walk, była jego wielka fanką, nawet dla niego zaczęła oglądać Taniec z gwiazdami, kiedy tam występował. Poetka miała słabość do kiczowatych bibelotów kupowanych na pchlich targach, nie wstydziła się przyznawać, że „Trędowata”, „Niewolnica Isaura”, „Dynastia” były jej ulubionymi filmami. Zbierała stare pocztówki, robiła z nich kolaże i wysyłała znajomym. Przyjaciele ze swych podróży zwozili jej stare pocztówki, bibeloty, nawet Miłosz nie oparł się temu szaleństwu „Od kilku lat wysyłam Wisławie drobne curiosa, na przykład owady z plastiku, fotografie zwierzątek” - mówił. O oskarżona? osądzona? o co? - o wszystko: - że zagarnęła nagrodę należącą się Herbertowi, który nigdy nie splamił się komunizmem, - że była w partii (wystąpiła z niej w 1966 roku), - że pisała wiersze sławiące Lenina i Stalina, - że ma tak mały dorobek literacki - na ten ostatni zarzut odpowiadała krótko „bo miałam w pokoju kosz na śmieci”, a wiersze, które napisała rano, nie zawsze podobały jej się wieczorem, ba, te wiosenne nie zawsze na jesieni nadawały się, według autorki, do publikacji. O swym związku z partią mówiła: Byłam wówczas głęboko przekonana o słuszności tego, co piszę – ale stwierdzenie to nie zdejmuje ze mnie winy wobec tych czytelników, na których moje wiersze może jakoś oddziaływały. [...] gdyby nie ten smutek, to poczucie winy, to może nawet nie żałowałabym doświadczeń tamtych lat. Bez nich nigdy bym nie wiedziała, co to takiego jest wiara w jakąś jedyną słuszność. Ale to przecież było pół wieku temu, któż

Goście z USA odwiedzili gimnazjalistów 5 stycznia w sali gimnastycznej niedrzwickiego gimnazjum miało miejsce niezwykłe spotkanie: przybyli do nas dwaj goście ze Stanów Zjednoczonych: pan Boyd Marsing i Rex Roberts. Panowie przyjechali do Polski na tyle dawno, by świetnie rozumieć skomplikowaną polszczyznę (p. Rex Roberts - w kraju od listopada 2011!), a nawet biegle posługiwać się nią w bieżącej komunikacji z młodzieżą (p. Boyd Marsing nauczył się naszej mowy w ciągu roku!!). W razie wątpliwości pomocą służył tłumacz, pan Andrzej Boguta, dzięki któremu nawiązaliśmy kontakt z amerykańskimi studentami. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją dotyczącą kultury USA, upodobań mieszkańców tego państwa, a następnie pan Marsing bardzo zabawnie komentował dziwne, a nawet szokujące dla obcokrajowca sytuacje, zjawiska, zachowania czy potrawy Polaków (deklarował na przykład, że nigdy nie skosztuje zimnych

nóżek czy kaszanki). Ciekawostkę stanowił fakt, że obaj studenci są Mormonami obecnie przebywającymi w naszej ojczyźnie na misjach. Prezentacja oraz przyniesione przez gości zdjęcia stały się pretekstem do dalszej rozmowy: uczniowie zadawali pytania dotyczące sławnych osób, rodziny i sympatii pana Boyda oraz… upolowanego przez niego z łuku (!) jelenia. Dzwonek na przerwę nie zakończył dyskusji - sporo osób pragnęło osobiście dowiedzieć się wielu interesujących szczegółów. Dodać należy, że wymiana wrażeń (i informacji - zależnie od tego, co kto zrozumiał z "amerykańskiego angielskiego" pana Marsinga) trwała jeszcze długo. Pragniemy serdecznie podziękować naszym gościom i panu Andrzejowi Bogucie za tę wspaniałą, interaktywną lekcję. Nauczyciele i uczniowie z Gimnazjum w Niedrzwicy Dużej

Wisława Szymborska (zdjęcie z zasobów internetu) z nas zna z autopsji te czasy? Chyba już czas jej to wybaczyć. R Rusinek Michał - osobisty sekretarz poetki, opiekujący się Szymborską po przyznaniu jej literackiej Nagrody Nobla, który zajmował się - jak ujęła to Wisława - „szuraniem papierami”, czyli załatwianiem spraw administracyjnych, ale też merytorycznych. Umiał wytworzyć wokół niej barierę ochronną, by mogła normalnie pracować, mimo ciągłego zamieszania, był swoistym buforem, od którego odbijały się fale popularności. Szymborska wybrała go spośród kilku kandydatów na swojego sekretarza po tym jak - wcale nie symbolicznie - przywrócił u niej ciszę w mieszkaniu przecinając kabel nieustannie dzwoniącego telefonu. S Sztokholm, sztokholmska katastrofa Wisława Szymborska nagrodę Nobla nazwała "katastrofą sztokholmską", bowiem od tego momentu media w Polsce i na świecie zainteresowały się nią - trafiła na okładki gazet, na języki wszystkich prezenterów radiowych i telewizyjnych. Musiała odpierać „ataki” zarówno mediów, jak i swoich fanów. Przez tę nagrodę była częściej zapraszana na

wieczory autorskie czy oficjalne uroczystości, co wcale nie znaczy, że częściej tam bywała. I tak to przyznana jej nagroda Nobla - ogromne wyróżnienie i zaszczyt dla każdego pisarza, dla Szymborskiej, osoby skromnej, nie lubiącej rozgłosu wokół własnej osoby, okazała się ogromnym problemem. K Kornel Filipowicz, „Kot w pustym mieszkaniu” - wiersz ten dla niektórych wcale nie jest o osamotnionym po śmierci swego pana kocie. Niektórzy dopatrują się tu personifikacji podmiotu lirycznego, co może sugerować, iż nie chodzi tu o czworonoga, ale o człowieka i relacje międzyludzkie. Wiersz powstał po śmierci długoletniego towarzysza życia Szymborskiej, pisarza Kornela Filipowicza, poetka nie mogła wprost wyrazić bólu po stracie kogoś ukochanego, sugerując, że łatwiej i bez skrępowania wyraża go w milczeniu kot. Niezależnie od interpretacji - przejmujący utwór. A analiza wierszy - zostawiam to krytykom, jej poezję albo się czuje lub nie. Marzena Boryga

Kapliczki jako element tradycji ludowej

W dniu 17 lutego 2012 roku odbyła się prezentacja projektu pt. "Kapliczki jako element tradycji ludowej" w wykonaniu uczennic kl. III d - Karoliny Boguty, Niny Pierzchalskiej oraz Barbary Szwed. Koordynatorem projektu była Pani Celina

Małek. Kapliczki czy przydrożne krzyże mijamy codziennie. Rzadko kiedy zastanawiamy się dlaczego i po co powstały? Jaka potrzeba zrodziła myśl, jaka myśl zrodziła dzieło. Okazuje się, że chociaż czasy się zmieniają, my niekoniecznie, nadal potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, opieki. Gwarantem tego jest wiara, w tradycji ludowej - prosta i wdzięczna. Czego wyrazem są chociażby Kapliczki jako dziękczynienie czy prośba - "Serce Jezusa nie opuszczaj nas." Celem projektu było ukazać jak dalece ten element szeroko rozumianej kultury ludowej tkwi w nas po dziś dzień. Nie wyobrażamy sobie przecież żeby kapliczki i krzyże przydrożne zniknęły z naszego krajobrazu - one są częścią tego, skąd nasz ród! Celina Małek

9


Sytuacja w służbie zdrowia po 1 stycznia 2012 roku Dowody ubezpieczenia zdrowotnego Korzystanie z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych wiąże się z przedstawieniem dowodu ubezpieczenia. Do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Chodzi tu przede wszystkim o dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę - aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę. - legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy - aktualne zaświadczenie z zakładu pracy - druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego 2. Osoba prowadząca działalność - aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. - druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego 3. Osoba ubezpieczona w KRUS - zaświadczenie lub legitymacja wydana przez KRUS wraz z dowodem wpłaty składki za ostatni kwartał. 4. Emeryci i renciści - legitymacja emeryta/rencisty. - dokument potwierdzający przekazanie emerytury np. odcinek przekazu lub wyciąg. 5. Bezrobotny aktualne zaświadczenie wydane przez Urząd Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. 6. Członek rodziny ubezpieczonego - dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny, - legitymacja rodzinna z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy oraz aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę.

7. Dla uczniów i studentów - dokumenty są tu takie same jak w przypadku członka rodziny oraz aktualna legitymacja uczniowska lub studencka. Co zrobić gdy nie mamy takiego dokumentu przy sobie? Taki dokument może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu. Jeżeli przedstawienie dowodu ubezpieczenia w tym terminie nie jest możliwe, dokument ten może być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Nieprzedstawienie dokumentu skutkuje wypisaniem recepty ze 100 procentową odpłatnością. Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń Obecne przepisy dają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez 30 dni od dnia utraty ubezpieczenia. W związku z tym potwierdzenia dowodów ubezpieczenia należy dokonywać co 2 miesiące - uznając ich ważność na okres obejmujący miesiąc, w którym zostało wystawione potwierdzenie oraz następny jako objęty ewentualnym 30 dniowym uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych w przypadku utraty ubezpieczenia. Wyjątkami od tej zasady są: - legitymacja emeryta – ważna bezterminowo, - zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca terminu ważności, - decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji. Zdzisław Chmielewski

Recepty w chorobach przewlekłych Warunkiem koniecznym przy wystawianiu pacjentom recept na leki refundowane w chorobach przewlekłych jest dysponowanie przez lekarza poz udokumentowanym rozpoznaniem schorzenia. Dokumenty potwierdzające chorobę przewlekłą: 1. Karta informacyjna ze szpitala 2. Zaświadczenie od specjalisty. Zaświadczenie powinno być wydane nie rzadziej niż jeden raz w roku, a bezwzględnie w każdym przypadku zmiany leczenia. Powinno zawierać informacje o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu ordynowanych lekach, w tym także okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. (podstawa prawna rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku ,,Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).

10

Choroby w których lekarz rodzinny potrzebuje opinii specjalisty. 1. Astma oskrzelowa i przewlekła

Uchwała Nr XII/108/2011 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach ze Szpitalem Powiatowym im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bełżycach. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.1) oraz art. 66 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) – Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje: §1 1. Dokonuje się połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach ze Szpitalem Powiatowym im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bełżycach w ten sposób, że mienie Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bełżycach przejmuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach. 2. Zobowiązuje się Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach do złożenia, w terminie czterech miesięcy od dnia podjęcia uchwały wniosku o wykreślenie Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bełżycach z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz z Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Z dniem wykreślenia Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bełżycach z Krajowego Rejestru Sądowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach, bez względu na charakter prawny tych stosunków. §2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie. §3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Zajęcia na basenie zakończone! Jak co roku w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są wyjazdy na basen. W roku szkolnym 2011/2012 odbywały się w każdą środę , począwszy od 26.10.2011 do 22.02.2012 w godzinach 16.45-20.00. W tym okresie odbyło się 15 wyjazdów. W kursie pływania uczestniczyło 40 uczniów z klas II-VI. Uczestnicy podzieleni byli na 3 grupy, w zależności od stopnia umiejętności pływania lub jej braku. Zajęcia odbywały się na basenie Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach. Zajęcia w wodzie, czyli naukę pływania i doskonalenie umiejętności pływania, prowadziło 3 instruktorów z CKF i S w Bełżycach. Nieodpłatnie opiekę nad dziećmi

sprawowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Magdalena Lewandowska, Barbara Niezgoda i Agnieszka Rudzka. Po zakończeniu nauki pływania, niektórzy uczestnicy mogą pochwalić się zdobytą kartą pływacką. Zajęcia na basenie ciszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Już niebawem będą oni mogli doskonalić techniki pływania poprzez uczestnictwo w kolejnych wyjazdach na basen. Bowiem wczesną wiosną, a może i wcześniej, rusza kolejna edycja. Zapisy chętnych w sekretariacie szkoły. Renata Szymańska Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej

obturacyjna choroba płuc. 2. Cukrzyca. 3. Choroby neurologiczne – padaczka, zespół i ch. Parkinsona, miastenia. 4. Nowotwory. 5. Choroby psychiczne. 6. Jaskra. 7. Choroby kardiologiczne – dusznica bolesna, stan po zawale, miażdżyca, hipercholesterolemia. 8. Choroby endokrynologiczne – moczówka prosta, akromegalia, niedoczynność tarczycy. 9. Fenyloketonuria i mukowiscydoza. 10. Osteoporoza, reumatoidalne zapalenie stawów – aktywna postać. 11. Choroba Leśniowskiego Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Zdzisław Chmielewski

Na zdjęciu: uczniowe doskonalą naukę pływania


„O Niedrzwicy na pewno będzie głośno...” - rozmowa z Robertem Bieleckim Robert Bielecki to znany wielu mieszkańcom Gminy Niedrzwica Duża nauczyciel wychowania fizycznego, społecznik i animator życia sportowego w środowisku lokalnym. Jak sam podkreśla, całe jego życie związane jest ze sportem. Swoją przygodę z piłką nożną zaczął już w wieku 10 lat, grając w miejscowym klubie Orion Niedrzwica. Następnie został zauważony przez „Stal Kraśnik”, gdzie trenował przez 2 lata. Uczęszczając do szkoły średniej przez 4 lata grał i trenował w klubie „Motor Lublin”. Następnie powrócił do Orionu, w którym grał bez przerwy przez kolejne 15 lat. Już od dawna myślał o tym, żeby zostać trenerem, instruktorem piłki nożnej, a oprócz tego również tenisa stołowego. Trenował młodzików, trampkarzy i seniorów w Orionie, a przez ostatnie kilka lat „Perłę Borzechów”. Dzięki tak wielu doświadczeniom dojrzał pomysł prowadzenia zajęć dla dzieci w młodszym wieku, czyli z klas 1-4 szkoły podstawowej. Mateusz Drozda: Skąd wziął się pomysł, aby prowadzić zajęcia sportowe dla dzieci, i jak został on odebrany w środowisku lokalnym? Robert Bielecki: Ten pomysł nie pojawił się nagle, miałem go już pięć, sześć lat temu. Próbowałem na różne sposoby. Rok temu zacząłem współpracować z Fundacją „Dziupla”. Wszystko wyszło zupełnie przypadkowo, bo rok temu prowadziłem imprezę sportową w Niedrzwicy Kościelnej – „Czerwcówkę”. Dobrze nam się współpracowało, więc zostałem zaproszony na posiedzenie zarządu, gdzie zapytano mnie w jaki sposób można by zająć czas dzieciom z terenu naszej gminy, aby odciągnąć je np. od siedzenia przed komputerem. Rzuciłem hasło, żeby prowadzić zajęcia sportowe dla dzieciaków 7-8 lat i 9-10 lat. Pomysł się przyjął i rozpoczęliśmy wspólne działania. M.D.: Czy spodziewał się Pan, że zajęcia będą cieszyć się tak dużym zainteresowaniem? R.B.: Zakładaliśmy, że powstaną dwie grupki: klas 1 i 2 - około 16 może 18 osób i klas 3, 4 - w tej samej liczbie. Życie przerosło pozytywnie nasze oczekiwania, ponieważ grupy są dwa razy liczniejsze. W związku z tym byliśmy zmuszeni prosic o pomoc. Teraz zajęcia prowadzi także mój brat - Marcin Bielecki, który również jest instruktorem piłki nożnej. Widać, że zapotrzebowanie na zajęcia dla dzieci jest ogromne. M.D.: Czego dzieci uczą się na zajęciach? R.B.: Są to dzieci nauczania początkowego, gdzie lekcje wychowania fizycznego prowadzone są w sposób zabawowy, nie ma tam ćwiczeń tylko gimnastycznych, rozwijających ogólną motorykę, sprawność. Dlatego też ćwiczenia nasze nie są nastawione typowo na piłkę nożną, ale jej elementy. Głównie bazujemy na tym, żeby dzieci były sprawne, żeby miały rozwiniętą koordynacje ruchową, wzmocnione mięśnie, umiały współpracować w grupie oraz doskonaliły swoje indywidualne zdolności. To jest taka mozolna, powolna praca, nie spodziewamy się efektów w ciągu tych czte-

Na zdjęciu: uczniowie podczas treningu rech miesięcy. Jest długofalowa praca na kilka lat. M.D.: Dzieci mogą równie dobrze kopać w piłkę, trenować, czy ćwiczyć w domu lub na boisku i uczyć się grać same lub wśród rówieśników. To po co więc takie zajęcia? Co one dają? Dlaczego trenowanie pod Pana okiem jest lepsze? R.B.: Jest to bardzo dobre spostrzeżenie i pytanie, ale odpowiedź jest równie oczywista. Przykładem czegoś takiego jestem sam ja, bo na początku nikt nie zajął się mną, tylko sam właśnie kopałem, kopałem i oczywiście to też dawało efekty. Gdy poszedłem do klubu, byłem uznawany za zdolnego piłkarza i sportowca, nawet rozwijano przede mną świetlaną przyszłość i mówiono, że mogę zawędrować wysoko w piłce nożnej. Ale okazało się, że właśnie mam braki podstawowe, czyli np. nie wytrenowaną lewą nogę, gdzie na treningu stosuje się ćwiczenia naprzemienne. Jeżeli jedno ćwiczenie wykonywane jest na lewą stronę, to kolejne na prawą. Jest to główny argument, gdyż później, jak się nawet trafi talent jakiś sportowy, to ciężko nadrobić stracony czas. Kolejnym argumentem jest to, że dziecko kopiąc piłkę samo to tylko kopie piłkę. A musi ono jeszcze umieć ruszać głową, czyli myśleć. Musi także poz-

nać pewne zasady współdziałania w grupie. Później często widzimy na boisku, że ktoś jest dobrym piłkarzem, ale np. głowa jest pochylona tylko w dół i nie widzi co się dzieje naokoło. To zresztą widać nawet na poziomie reprezentacji Polski, że gdzieś tam wyciągnięte talenty z niższych lig są niedotrenowane. Oprócz tego chodzi jeszcze o całościowy, ogólny rozwój organizmu. Dziecko nie ma pojęcia jakie mięśnie należy wzmocnić. Wiadomo, że mięśnie pleców, kręgosłupa i nóg są najważniejsze. W takich treningach chodzi o to, aby dziecko oprócz tego, że rozwija się sportowo, to rozwijało się też zdrowotnie. Dodatkowym argumentem jest również to, że treningi odbywają się regularnie, zachowana jest ich systematyczność. Wszystko to też odbywa się na zasadzie planowania, tworzymy plany krótkoterminowe np. na miesiąc, plany średnioterminowe na trzy miesiące i plan długoterminowy na cały rok, gdzie rozkłada się po prostu ćwiczenia. Tak więc samo dziecko nie jest w stanie czegoś takiego sobie wymyślić. M.D.: Z jaką opinią na temat zajęć spotkał się Pan ze strony znajomych, rodziców dzieci uczęszczających na treningi, czy mieszkańców gminy Niedrzwica Duża?

R.B.: To jest ciekawe pytanie i stwierdzam, że świadomość rodziców w porównaniu do czasów 20 lat temu, kiedy to ja trenowałem, ogromnie wzrosła. Rodzice chcą odciągnąć dzieci od komputera, chcą aby wyszły one na świeże powietrze, czy chociaż poruszały się na sali, żeby się rozwijały. Ja idąc na trening słyszałem od swojej babci: „Gdzie idziesz? Znowu kopać tą piłkę? Po prostu wziąłbyś się do roboty, to ci jakiś efekt przyniesie”. Na pewno też by przyniosło efekt, ale potrzebny są i sport i praca. Jeśli chodzi o wspomniane opinie rodziców i znajomych, to są niesamowicie pozytywne. Praca jest ciężka, ale zarazem przyjemna. Rodzice widząc efekty wspomagają nas, chociażby przywożąc dzieci na treningi, dzielą się na zespoły, że jeden rodzic przywozi czwórkę dzieci, w drugim tygodniu inny. Spotykam się również z nauczycielami uczącymi te dzieciaki, bo oprócz trenowania wprowadzamy też program wychowawczy. Nauczyciele zauważają spore różnice: uczniowie upominają się nawzajem, żeby nie używać brzydkich słów, bo trener będzie zły, uspokajają się, bo nie będziesz ćwiczył na treningu za karę. Pilnujemy porządku w szatni, dzieci mają tam swoje drobne zadania do wykonania, wiedzą jaki jest system nagród i kar. Oprócz rozwijania tych sportowych zdolności, staramy się wpajać im zdrowe i kulturalne zasady w życiu. M.D.: Czy wśród dzieci uczęszczających na zajęcia zaobserwował Pan wybitne talenty sportowe? R.B.: Na około 70 dzieciaków uczęszczających na zajęcia, w tym momencie jesteśmy w stanie wyłonić około kilkunastu, które prowadzone systematycznie, mogą osiągać naprawdę wysokie wyniki. M.D.: Czy ma pan nadzieje, że spośród dzieci, które trenują pod Pana opieką, wyłonią się wielkie gwiazdy sportu? R.B.: Zależy co rozumiemy przez pojęcie wielkie. Myślę, że jeżeli poćwiczymy te grupy trzy, cztery lata, to na pewno o Niedrzwicy będzie głośno co najmniej w województwie lubelskim. M.D.: Dziękuję za rozmowę.

Na sport nigdy nie jest za wcześnie Z inicjatywy Fundacji ,,Dziupla" zorganizowane zostały zajęcia sportowe dla dzieci w wieku 7-8 lat i 9-10 lat. Prowadzone są one od września, dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki w godzinach popołudniowych (od 16.30 do 18.00 - grupa młodsza i od 18.00 do 19.30 - grupa starsza). Obecnie, w okresie zimowym, odbywają się one na hali sportowej przy zespole szkół nr 2 im. Jerzego Popiełuszki w Niedrzwicy Kościelnej. Poprzednio zajęcia były prowadzone na boisku ,,Orlik” i rozpoczną się na nim ponownie, gdy tylko będzie odpowiednia pogoda. Trenerami są Robert Bielecki i Marcin Bielecki.

Opinie rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia sportowe są jednoznaczne: - Dzieci bardzo lubią zajęcia, uwielbiają trenować, sprawia im to ogromną radość. - Treningi są motywacją do działania. - Bardzo dobrze, że są takie zajęcia, są one potrzebne. - Dzieci w aktywny i zdrowy sposób mogą spędzić czas, zamiast siedzieć przed komputerem, czy telewizorem. - Jest to dobre rozwiązanie, aby spożytkować rozpierającą je energię. - Dzieci stają się bardziej systematyczne, szybciej odrabiają zadane lekcje, potrafią się lepiej skoncentrować, chętniej wykonują polecenia, są spokojniejsze. - Treningi ogólnie bardzo pozytywnie

wpływają na dzieci. - Rodzice chętnie wspierają dzieci i pomagają im w tym, aby mogły trenować, np. poprzez to, że przywożą je na treningi. - Dzieci uczą się pracy w grupie, poznają nowych rówieśników, bo większość gier to gry zespołowe. - Wzmacniają się ich mięśnie, poprawia kondycja i koordynacja, poprawia się ogólna motoryka ciała i rozwój. - Trenerzy to profesjonaliści, bardzo dobrze radzą sobie w pracy z dziećmi, bez obaw można pozostawić dzieci pod ich opieką, są bardzo mili, duży podziw dla nich. - Rodzice o zajęciach wiedzą dzięki in-

formacjom podawanych w szkołach, w Urzędzie Gminy i w GOKSiR. - Sami pamiętają jak byli dziećmi i także lubili sport. - W pełni popierają stwierdzenie ,,W zdrowym ciele zdrowy duch". - Uważają, że zajęcia sportowe należy kontynuować! Informacje zebrał Mateusz Drozda

11


23 marca, 13 kwietnia i 27 kwietnia w godzinach 18.00 - 21.00

12

Wydawca: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Adres redakcji: ul. Ogrodowa 13, 24-220 Niedrzwica Duża, tel. 663 830 210, 601 675 251, e-mail: gazetaswistak@gmail.com Redaktor naczelny: Andrzej Pyda Korekta: Marcin Pastuszak, Marta Wójcik-Szczawińska Skład i łamanie: Marcin Pastuszak Współpraca: Małgorzata Kozak, Mateusz Drozda, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Druk: Drukarnia Sampol, Lublin ul. Piekarska 8, Nakład 800 egz.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.