Page 21

NEK-leir – suksessen fortsetter

både da Hellig Olavs legeme ble lagt i kirken og da Magnus den gode ba til Gud og hellig Olav om hjelp i et avgjø­ rende slag.

Tamilsk valfart til Mariaholm

ŠŠFra trondheim.katolsk.no

Katolsk friluftsmesse i Sarpsborg Foto: Roy Thore Hagen

Over 40 deltagere – alle over 55 år – nøt dagene på Norges eldre katolikkers (NEKs) sommerleir på Mariaholm i juli. Leirprogrammet var variert og besto av både messer, bønn, åndelige impulser, felles sang, bading, tur til Romsåsgruvene etc. Årets leirprest var p. Arne Fjeld OP, som over to dager fortalte om John Henry Newmans vei til katolisismen og hans liv som katolsk prest og senere kardinal. Hyggelig var det å få besøk av biskop Eidsvig, som holdt foredrag om Sigrid

Søndag den 26. juni ble det feiret pontifikal friluftsmesse i St. Nikolas kirkeruin i Sarpsborg. Byen ble grunn­ lagt av kong Olav Haraldsson, senere St. Olav, i år 1016. Sarpsborg har derfor feiret sitt 1000- årsjubileum i år, og den katolske messen i kirkeruinen var én av de mange markeringene av dette.

Den årlige tamilske mariavalfarten til og samlingen på Mariaholm – den tolvte i rekken – fant sted 4.-7. august og samlet omlag 1000 troende.

Biskopen av Jaffna på Sri Lanka, Justin Gnanapragasam, celebrerte lør­ dagens vesper og søndagens festmesse. Foto: Roy Thore Hagen

ŠŠSt. Olav

Pavens bønneintensjoner

2016

September

Biskop Bernt Eidsvig var hovedcele­ brant i messen. Omkring 300 mennes­ ker deltok – de katolske menighetene i Østfold hadde satt opp egne busser. St. Birgitta menighet i Fredrikstad sto ansvarlig for arrangementet. St. Nikolas kirkeruin danner sentrum i Borgarsyssel museumsom­ råde og er årsaken til at museet ble grunnlagt på dette stedet. Kirken ble oppført i middelalderen, trolig så tidlig som 1115, og ble ødelagt i bybrannen i 1567. Ruinene ble gravd fram i 1916. De blir flere ganger i året benyttet til ulike kirkelige arrangementer, især ved olsok, men dette er kanskje eneste gang i moderne tid at en gudstjeneste med helt katolsk liturgi har funnet sted i ruinparken. ŠŠVidar Olaussen

Undset. Mer spesifikt var temaet den katolske forfatterinnens forhold til na­ zismen og hennes vanskeligheter med å finne seg til rette etter at hun kom hjem til Norge fra Amerika etter krigen. Elisabeth Golding har stått i bre­ sjen for å få installert to trappeheiser på Mariaholm – utrolig flott! På årets leir hadde vi en deltager som er 100 % rullestolavhengig, som for første gang kunne «kjøre» opp og ned uten pro­ blemer. Trappeheisene ble høytidelig «innviet» ved biskoppelig velsignelse og snorklipping av Elisabeth. Kveldene gav tid til underholdning, katolske anekdoter, dikt, sang og mu­ sikk, snacks og noe godt å leske seg på i den flotte og varme sommernatten. Vi gleder oss allerede til neste sommer!

Generell intensjon At enhver må bidra til det felles beste og til å bygge et samfunn som setter enkeltmennesket i sentrum. Misjonsintensjon At kristne må bli seg mer bevisst på sitt evangeliseringsoppdrag ved å ta del i sakra­ mentene og reflektere over Skriften.

Oktober Generell intensjon: Journalister At journalister i sitt arbeid alltid må være motivert av respekt for sannheten og en sterk etisk drivkraft. Misjonsintensjon: Verdensmisjonsdagen At verdens misjonsdag i alle kristne fellesskap må fornye evangeliets glede og ansvaret for å forkynne det.

November Generell intensjon: Land som mottar flyktninger At landene som tar inn et stort antall tvangs­ forflyttede mennesker og flyktninger, må oppleve at deres solidariske anstrengelser mottar støtte. Misjonsintensjon: Samarbeid mellom prester og legfolk At prester og legfolk må samarbeide til tjeneste for fellesskapet i menigheter uten å gi etter for fristelsen til å bli motløse.

ŠŠEwa Bivand og Nikoline Myklevik

4–2016

21

St. Olav - katolsk kirkeblad 2016-4  

St. Olav - katolsk kirkeblad 2016-4

St. Olav - katolsk kirkeblad 2016-4  

St. Olav - katolsk kirkeblad 2016-4