Page 1


productie publicitara

Eroarea semnalisticii digitale: Este vorba de strategia de marketing, nu de tehnologie Chris Frampton, Director de vânzãri ºi marketing la Dynamax Technologies explicã faptul cã semnalistica digitalã trebuie sã furnizeze mult mai mult decât suma elementelor sale

10

Nu existã nicio îndoialã cã industria semnalisticii a fãcut progrese importante în ultimii ani: metode ºi unelte de producþie revoluþionare, introducerea de materiale noi, ieftine, ºi abilitatea de a crea materiale mai atrãgãtoare într-un timp mai scurt. În acord cu acest progres, spaþiul semnalisticii digitale a devenit în mod asemãnator mult mai atractiv ºi sofisticat, ca rezultat al marilor inovaþii în tehnologiile hardware, software ºi middleware. De fapt, acest sistem orbitor de tehnologie este miezul desfãºurãrii oricãrei semnalistici digitale. În ciuda acestor minunate progrese, sectorul semnalisticii digitale este în pericol, dacã abordarea sa primarã nu se schimbã, ºi dacã nu se schimbã imediat. Este ceeace eu numesc Eroarea Semnalisticii Digitale ºi este o concepþie greºitã care este ca o plagã pentru aceastã piaþã în dezvoltare. Eroarea Semnalisticii Digitale se manifestã astfel: Producãtorii de conþinut spun: “ Conþinutul este rege”, companiile de tehnologie spun: “Tehnologia este cheia”, proprietarii de media spun:”Locaþia este totul”, dar ca furnizor de tehnologie eu ºtiu cã semnalistica digitalã nu înseamnã doar tehnologia din spatele reþelei. Dar companiile din ecosistemul semnalisticii digitale- de la fabricanþii de ecrane, la furnizorii de software, la integratorii de sistem- vând aceste soluþii bazându-se exclusiv pe specificaþiile tehnice ºi cerinþele componentelor individuale ale reþelei, cum ar fi display-uri, software de management al conþinutului ºi middleware. Aceasta este abordarea greºitã ºi atitudinea greºitã. De ce este aºa?

Ca sã fiu înþeles, tehnologia este o parte inerentã a instalãrii semnalisticii digitale ºi astfel, niciodatã nu trebuie ignoratã. Totuºi, industria trebuie sã se concentreze asupra ceeace face posibilã instalarea, ºi a ceeace realizeazã, dintr-o perspectivã de marketing tradiþionalã, iar aceasta necesitã o cunoaºtere ºi expertizã temeinicã în crearea ºi implementarea unei strategii de marketing sãnãtoase. Ceeace uitã mulþi este cã semnalistica digitalã este totuºi un alt element al amestecului din piaþã, alãturi de print, broadcast ºi publicitatea online, mailul direct, marketingul viral, promoþiile de vânzãri ºi relaþiile publice, pentru a aminti doar câteva tactici. De la LCD-ul de raft Edge pânã la panorile outdoor masive, cerinþele mecanismului de furnizare rãmân aceleaºi, în timp ce obiectivele cumpãrãtorilor, deþinãtorilor de media, retailerilor, se vor schimba pentru a se alinia cerinþelor clienþilor, companiilor de investiþii în media, cumpãrãtorilor ºi proiectanþilor de media ºi cel mai important, mãrcilor de bunuri de consum. Pentru a vinde în mod corect unui client final, furnizorul soluþiei trebuie sã convingã potenþialul client cã semnalistica digitalã este cu adevãrat un vehicul viabil de comunicaþie în marketing, ºi unul care efectiv þinteºte audienþa potrivitã, la momentul potrivit ºi cu conþinutul potrivit. Acesta este un dat, dar în plus, potenþialul client trebuie deasemenea convins de faptul cã reþeaua poate atinge obiective de marketing foarte specifice, ca parte a unei campanii integrate complet. Este esenþial ca utilizatorii sã vadã un profit al investiþiei în aceastã tehnologie ºi faptul cã soluþia semnalisticii digitale le va face viaþa mai uºoarã. În final, adoptarea unei perspective mai strategice în luarea în calcul a cumpãrãrii unei reþele de semnalisticã digitalã va face potenþialul cumpãrãtor sã vadã deosebirea dintre succesul sãu ºi… eºec.


productie publicitara

Mai mult, jucãtorii din acest domeniu adesea ignorã faptul cã mai sus menþionatele componente ale reþelei, în cele mai multe cazuri, sunt produse esenþiale, fãrã prea multe deosebiri între ele –cel puþin din punctul de vedere al cumpãrãtorului. Asta nu înseamnã cã nu existã diferenþe reale în termenii calitãþii, performanþei, caracteristicilor ºi funcþionalitãþii. Bineînþeles cã existã, ºi adesea cumpãratorul ºtie acest lucru. La urmã se aflã ideea cã valoarea intrisecã a reþelei de semnalisticã digitalã nu vine din însumarea componentelor sale, ci mai degrabã din abilitatea ei de a îndeplini un rol specific în amestecul de marketing al companiei, ºi din performanþa sa de a intra în miezul problemei,

în frecvenþã ºi obiectivul de a face cunoscut brandul. În sfârºit, strategia de marketing determinã tacticile care trebuie utilizate împreunã cu ideile de cum, când ºi unde sunt implementate. În concluzie, citând unul din clienþii noºtri, ”oamenii nu schimbã staþia din care cãlãtoresc din cauza unui ecran LED, audienþa ºi afluxul rãmân constante”. Este cunoaºterea construitã de-a lungul a 25 de ani în industrie care permite deþinãtorilor de media sã foloseascã cel mai bine tehnologia ºi tehnologia trebuie sã fie suficient de flexibilã sã furnizeze ceeace vor experþii. Tehnologia a jucat un rol foarte important în aducerea la zi a semnalisticii digitale, ºi va continua sã

facã acest lucru pe mãsurã ce se accelereazã dezvoltarea industriei.Totuºi, sectorul nu va trebui sã piardã din vedere importanþa criticã a strategiei de marketing în ciclul vânzãrilor, ºi cum poate susþine în mod realist ºi sã adauge valoare semnalistica digitalã unui program de marketing al unei companii. Deci, nu uitaþi cã experþii din industrie, care sunt în afacere dinainte de a vã naºte, ºtiu câteva lucruri despre Semnalisticã (în orice sferã s-ar afla ei) ºi dvs. ignoraþi aceastã expertizã în detrimentul dvs. Pentru mai multe informaþii vizitaþi: www.dynamaxworld.com Articol preluat din revista

12


productie publicitara

Soluţii de semnalistică de la Spandex Spandex ºi-a extins gama sa Sign Systems prin adãugarea de douã noi clipsuri Infopanel, unul pentru foi rigide, celãlalt pentru sticlã. În acelaºi timp, a fãcut modificãri la gama sa clasicã C-Fix. Clipsul Infopanel Rigid Sheet permite substraturilor plane rigide sã fie fixate pe toate profilurile existente Signpole ºi Signpost, asigurând astfel o alternativã economicã la sistemele curente, reþinând în acelaºi timp robusteþea Signpole ºi Signpost. Disponibile în douã formate: 3,3 ºi 3,5 mm, clipsurile merg la o gamã de panouri rigide incluzând foi din aluminiu, Dibond, panouri din spumã, acrilic ºi multe altele. Infopanel Glass Clip este ideal pentru semnalisticã de interior cât ºi pentru cea de exterior ºi este potrivit pentru sticlã de pânã la 8 mm grosime. Se fixeazã cu o garniturã interioarã de protecþie ºi cu un distanþier învelit cu silicon pentru a preveni deteriorarea

suprafeþei sticlei ºi pentru a asigura o poziþionare sigurã fãrã alunecare. Acest sistem uºor de folosit este compatibil cu Signpole 55, 80, 140 ºi Duoline, folosind douã distanþiere ºi un ºurub de fixare. Acum, datoritã îmbunãtãþirii componentelor cheie ale sistemului, C-Fix oferã o abordare modernã a semnalisticii simple ºi clare. Din nou, datoritã existenþei sistemelor Rigid Sheet ºi Glass Clip, companiile de semnalisticã ºi clienþii lor au libertatea sã aleagã substratul în ambele forme ºi dimensiuni. Pentru mai multe informaþii vizitaþi: www.spandex.com

noutati

Compania J&J Group lanseazã `n premierã absolutã pentru România magazinul online “displays4u” Compania J&J Group lanseazã în premierã absolutã pentru România magazinul online “displays4u”. Construit pe acelaºi principiu ca magazinele online de produse IT “displays4u” face mai uºor de ales ºi de comandat displayurile din acrylic sau plastic transparent, standurile de broºuri, info board-urile, restierele, urnele ºi alte asemenea produse pentru industria publicitarã. În prezent “displays4u” - marca înregistratã a J&J Group SRL, are peste 100 de produse disponibile în stoc ºi este actualizat în permanenþã. În magazin veþi gãsi preþurile afiºate în funcþie de cantitatea comandatã ºi un sistem de navigare foarte util. Sistemul de navigare este bazat pe ordonarea ºi filtrarea produselor dupa criteriile de care are nevoie fiecare vizitator. De exemplu, se pot folosi filtre pentru afiºarea produselor doar de o anumitã dimensiune, cum ar fi A4 sau A5. Sau se pot adãuga la acest filtru ºi alte filtre: 1/3 A4, 2x1/3 A4. Utilizatorul poate face selecþia

14

mai uºoarã folosind filtrele de categorie: restiere, leaflet dispensers ºi altele. Pentru mai multe detalii legate de modalitãþile de platã ºi de livrare au fost pregãtite explicaþii simple în secþiunile “Cum cumpãr” ºi “Condiþii de utilizare”.

Magazinul este destinat atât cumpãrãtorilor noi cât ºi celor care au mai cumpãrat de la J&J Group prin sistemul cerere-ofertã. Prin „displays4u” venim în întãmpinarea nevoilor clientilor noºtri ºi prin faptul cã facem mai uºor de ales produsul potrivit dintr-o varietate din ce în ce mai mare.


noutati

BILANŢ ADVERTISING SHOW În anul 2003, în cadrul ROMEXPO, îşi deschidea porţile ADVERTISING SHOW - Târg de producţie publicitară - apreciat deopotrivă de expozanţi, specialişti în domeniu şi publicul larg. Succesul înregistrat de-a lungul anilor i-a determinat pe organizatori – ROMEXPO şi EUROEXPO – să se orienteze şi către atragerea firmelor internaţionale din industria de profil. Ajuns anul acesta la cea de-a VI-a ediţie, ADVERTISING SHOW a reuşit să reunească, în cadrul Pavilionului Central din Complexul Expoziþional ROMEXPO, 210 firme din cadrul industriei add&print, provenind din România, Ungaria, Turcia, Polonia, Bulgaria, Olanda, Austria, Grecia, Germania, Israel, Cipru şi Cehia. Astfel, în perioada 17 – 20 septembrie 2008, specialiştii în domeniu, dar şi publicul

16

2008

amator au avut ocazia să descopere cele mai noi tehnologii şi oferte în materie de producţie publicitară: de la echipamente, software şi hardware, materiale şi accesorii, neon/luminã, semnalistică indoor şi outdoor, imprimare digitală în format mare outdoor, imprimare digitală pentru aplicaţii indoor, imprimare serigrafică, imprimare tampografică, gravură, servicii, obiecte promoţionale, şi până la agenţii de publicitate, case de producţie audiovideo, echipamente fotografice, fotografie publicitară, papetărie, birotică, publicaţii şi site-uri de specialitate. Conform informaţiilor disponibile, ADVERTISING SHOW 2008 a fost un adevărat succes, iar acest fapt se datorează – în bună măsură – şi sprijinului acordat de către APIIP,

partenerul oficial al ediţiei de anul acesta. Relatările din mass media, dar şi datele statistice înregistrate de către organizatori sunt dovezi extrem de pertinente ale notorietăţii evenimentului. În plus, graţie sistemului de pre-înregistrare online introdus anul acesta, s-a putut obţine o evidenţă clară a numărului real de vizitatori de specialitate, dar şi a domeniilor de interes vizate de către aceştia. Totodată, participarea internaţională numeroasă din rândul expozanţilor şi disponibilitatea lor către o colaborare viitoare susţin intenţia organizatorilor de a transforma ADVERTISING SHOW într-un eveniment etalon pentru industria naţională şi internaţională de profil!


materiale si utilaje

Mozaik a făcut trendul la Advertising Show La Advertising Show ediţia 2008, Mozaik Consulting a avut cel mai simpatic stand. Şi cel mai vesel. În mijlocul standului, a fost amplasat un bar după toate uzanţele unui bar din Caraibe: cu frigider, pahare, băuturi alcoolice sau răcoritoare, alune, barmaniţe frumoase şi câteva postere cu palmieri exotici scoase evident la imprimantele din dotarea Mozaik. Printre imprimante, cutter-plottere sau scannere, au fost amplasate taburete comode, iar muzica a atras atenţia asupra faptului că aici, în pavilionul central de la Romexpo, se află grupul MOZAIK. Şi nu a atras atenţia degeaba, la acest târg echipa Mozaik a reuşit chiar să vândă o imprimantă chiar în prima zi de expoziţie. Dl. Pakai Andras şi Dl. Albert Zsolt au avut amabilitatea să ne ofere câteva informaţii privind pariciparea şi mai ales activitatea Mozaik pe piaţa de profil din România.

18

Care e povestea firmei? Mozaik Consulting a fost înfiinţată în anul 2005. Este componentă a grupului nostru de firme, care s-a axat pe consultanţă în domeniul producţiei publicitare, logistică, dezvoltarea relaţiilor cu furnizorii pe plan internaţional, căutarea unor nişe noi de piaţă. Povestea îşi are începuturile într-o asociere dintre două grupuri de specialişti: unul vinde din 1999 (atunci a devenit reprezentant Roland), iar celălalt grup s-a ocupat mai mult de service şi comercializarea aparatelor pe partea de copycenter – aparate de copiat, printere de format mic, desktop şi office use. Cele două echipe s-au unit să formeze Mozaik Consulting în 2005 şi de atunci Mozaikul reprezintă cu succes câteva branduri de renume mondial cum ar fi: Roland DG Japonia (imprimante de format mare pentru indoor şi outdoor, cutter-plottere, printer-cuttere, modelatoare 3D, scanere 3D, consumabile); suntem, de asemenea, reprezentanţi Step Four Austria (aparate de tăiere, gravare şi modelare 3D); am dezvoltat mai multe colaborări cu firme producătoare de aparate şi materiale pentru această industrie, cum ar fi: Anajet, Antares, Stahl’s, Sawgrass, X-rite şi Wasatch din SUA, Coldenhove Olanda, Aslan, Biedermann şi Ibena Germania, Meca Numeric Franţa, Bordeaux Digital Israel. De ce aţi numit grupul Mozaik? Am vrut să ne ocupăm de mai multe lucruri şi astfel afacerea a devenit un fel de mozaic diversificat. Şi atunci ni s-a părut normal să îl denumim MOZAIK. Câţi angajaţi sunteţi? Suntem 12 angajaţi care activăm în sediul din Cluj şi punctul de lucru din

Bucureşti. De un an de zile avem un punct de lucru şi în Capitală, el se află în dezvoltare şi în creştere. Punctul din Bucureşti a fost pornit pentru a deservi partea de asistenţă tehnică. Colegii de la Cluj fac vizite cu regularitate în Bucureşti spre a-l sprijini. Care a fost cifra de afaceri a Mozaik anul trecut şi cât estimaţi pentru 2008? Aproximativ 1,5 milioane de euro, neam propus şi cred că o să şi avem o creştere de cel puţin 20% pentru 2008. Care credeţi că va fi drumul urmat de Mozaik în anii care vor veni? Vom face aceleaşi lucruri pe care leam făcut şi până acum, principala activitate este vânzarea acestor aparate de producţie publicitară, mai exact a printerelor de dimensiune medie şi mare. Pe lângă ele avem o imprimantă de la ANAJET care foloseşte o nouă tehnologie de printare direct pe textile pentru tricouri şi textile de format mic, tehnică ce sperăm că va prinde la clienţi. A fost prima dată când am prezentat-o la târg . Cum vi s-a părut Advertising Show, ediţia actuală a târgului de anul acesta? Cam slăbuţ din punct de vedere al vizitatorilor, în rest foarte bun. Ne-am simţit bine. Ideea noastră a fost să facem un stand în care să ne simţim bine, noi şi clienţii noştri. Am primit reclamaţii foarte dese de la vecinii de stand că avem muzica dată prea tare. Acesta era şi scopul la noi, să venim să facem “scandal”. Să se audă că suntem aici. Cine a păşit în standul nostru a apreciat asta, noi asta am vrut: să ne simţim bine cu clienţii noştri în cadrul acestei expoziţii, să bem o


materiale si utilaje

bere, să discutăm prieteneşte. Anul trecut am aglomerat standul cu prea multe utilaje şi nu mai aveam loc să ne simţim bine cu clienţii. Chiar şi aşa, în 2007 am avut succes. La ediţia actuală am schimbat strategia şi am obţinut din nou succes. Concurenţii noştri au încercat să ne copieze, în sensul că au abordat strategia noastră de anul trecut şi au adus foarte multe utilaje aşa cum am făcut noi în 2007. Noi însă am schimbat strategia de abordare a Advertising Show şi se pare că face trendul la acest târg. Cred că anul viitor vor da toţi bere şi muzica la maxim (râde!) Aţi reuşit să stabiliţi contracte sau precontracte? Bine-nţeles am vândut aparate, una chiar în prima zi de expozitie, pe care clientul l-a şi ridicat din stand, mai mult l-a şi achitat. Întotdeauna după acest târg se înfăptuiesc multe contracte sau dacă nu, măcar se încep discuţii în vederea întocmirii acestora. Aveţi o strategie de dezvoltare? Strategia noastră este de a optimiza tot ceea ce facem. În acest sens am reuşit să eliminăm anumiţi furnizori care nu prezentau nici o garanţie şi am adus noi branduri de succes care şi-au găsit o poziţie foarte bună pe piaţa românească. Cealaltă strategie este dezvoltarea biroului din Bucureşti, care constituie o prioritate în continuare. Se simte faptul că v-aţi mutat la Bucureşti? Suntem o firmă care activăm pe tot teritoriul României, avem clienţi pe tot arealul, cel mai bine stăm în Transilvania şi Moldova. Bucureştiul este zona cu cea mai mare creştere în ultimul an. Am deschis un punct de lucru aici, nu ne-am mutat în Bucureşti şi nici nu o vom face pentru că suntem clujeni şi Clujul rămâne sediul central, dar ca plan de dezvoltare rămâne Bucureştiul. De la Cluj, din punct de vedere al vânzărilor, ne putem face treaba foarte bine. Punctul de lucru de la Bucureşti a fost înfiinţat fiindcă dacă se iveşte o nevoie, să fim mai aproape de clienţii noştri şi să îi ajutăm. Nu avem planuri de investiţii care să difere de ceea ce am făcut până acum. În plus, considerăm că acest aspect face parte din bucătăria noastră internă şi nu e necesar să le facem cunoscute tuturor. În APIIP cum aţi ajuns? Din simplul fapt că este singura asociaţie care cât de cât ne reprezintă interesele. Adică e singura asociaţie din industria publicitară care face ceva pe această piaţă. Mai suntem şi membrii Asociaţiei Tipografilor Transilvani, asociaţie care la rândul ei face ceva în interesul nostru: încearcă să dezvolte această piaţă şi să ne reprezinte interesele în faţa autorităţilor. Aţi avut probleme, în care aţi avut nevoie de intervenţia APIIP, ne-aţi putea da un exemplu în acest sens?

20

Nu am avut probleme, dar APIIP-ul ne-a ajutat foarte mult în negocierea anumitor interese comune a membrilor, fiind vorba sau de bani sau proceduri simplificate în obţinerea anumitor date. Sunteţi doar distribuitori de produse… Nu aş da prea multe informaţii legate de acest subiect fiindcă poate anul viitor vom veni cu nişte surprize şi poate vom veni cu nişte produse proprii. Da, pentru moment suntem distribuitori şi suntem singurul service autorizat Roland D.G. din Romania, oferim servicii şi consultanţă clienţilor noştri. Cât costă o maşină de tipul celei pe care aţi vândut-o? 17.000 de euro fara TVA. Nu vindem doar nişte obiecte, producem o soluţie clienţilor noştri şi asta se vinde. Cred că nu e suficient doar să vinzi un produs ci să şi oferi o soluţie de durată. Ne place să spunem că atunci când un astfel de aparat se vinde/livrează clientului e începutul unei lungi poveşti de succes. Regăsesc aici şi filozofia de afaceri a firmei? Cum noi activăm pe piaţă anterior momentului înfiinţării Mozaik Consulting în 2005, avem relaţii cu clienţii încă din 1999, aşadar avem o relaţie foarte lungă cu ei şi o menţinem aşa. E foarte important să ne “fidelizăm” clienţii.

Cine vă concurează în mod direct? Fiind un număr mare de nişe pe care activăm nu putem vorbi de un concurent direct, suntem singurii care furnizează produsele Roland Digital Group şi încă alte câteva branduri de renume în ţară. Leycom-ul a devenit anul trecut dealer Roland, dar între timp şi-a schimbat direcţia spre HP, care are o politicã fermă în privinţa reprezentării a altor mărci concurente. Nu avem concurenţi direcţi, dar avem concurenţi foarte mulţi pe partea de dezvoltare. Piaţa este în continuă schimbare şi dezvoltare, nu putem să ne pronunţăm care este moneda câştigătoare peste doi ani de acum încolo. Nouă ne place să spunem că: alţii vor avea în noi un concurent de nădejde. Aveţi sugestii pentru APIIP? Ar fi timpul să-şi facă o expoziţie proprie. Pentru că ne pierdem vremea altfel. Relaţia cu asociaţia similară din Transilvania e la fel cu cea de la APIIP sau vă aduce avantaje în plus fiind vorba de Transilvania? Fiind o asociaţie mai veche e vorba şi de un număr mult mai mare de membri. Dar piaţa reprezentată de ei nu este chiar cea pe care activăm noi, sigur sunt foarte multe interferenţe, însă nu se compară cu APIIP. APIIP-ul a făcut multe lucruri pozitive pe această piaţă. Aş putea da exemplu: revista APIIP magazin care este un vehicul foarte bun pentru a comunica cu potenţialii clienţi şi clienţii nostri. Clubul APIIP e un fel de întâlnire foarte prietenoasă între concurenţi, clienţi şi furnizori, iar întâlnirile APIIP – gen cea din Deltă – sunt toate lucruri foarte bune. Text Alice-Claudia Gherman foto Alice-Claudia Gherman şi arhiva Mozaik


materiale si utilaje

Noua folie digitală ultra detaşabilă de la Doro Doro Tape ºi-a extins gama de materiale printabile digital prin adãugarea a douã noi produse. Primul este folia pentru decoraþiuni interioare DFP40, care este proiectatã sã transforme temporar diferite suprafeþe în opere de artã. Proiectatã de Aslan ºi disponibilã în varianta alb strãlucitor, aceastã folie ultra detaºabilã poate fi aplicatã direct pe pereþii interiori ca parte a unei promoþii, ºi este deasemenea perfectã pentru folosire pe tapet, pe suprafeþe din lemn pictate sau sticlã. Pe spate are un strat acrilic special pentru lipire prin presare, care permite repoziþionarea de mai multe ori ºi detaºarea fãrã reziduuri, fãcând-o astfel idealã pentru folosirea de scurtã duratã. DFP40 este compatibilã cu toate printerele pe bazã de solvenþi ºi eco-solvenþi obiºnuite, ºi oferã multe variante creative de transformare a oricãrui perete sau suprafaþã. Este disponibilã în role cu lãþimea de 1370 mm pentru printare pe format mare ºi poate fi ºi tãiatã pentru folosirea cu printere de orice lãþime.

A doua adãugare din gamã este ca urmare a cererii clienþilor pentru un vinil opac complet, printabil ºi alb pe ambele pãrþi. Double White Window Block a fost proiectat pentru comerþul cu amãnuntul, POS, vitrine ºi este folosit împreunã cu un vinil printat transparent pe verso, cum ar fi D-jet 75 de la Doro, care se aplicã umed pe sticlã. Partea adezivã a lui Double White Window Block, care acoperã grafica transparentã, este o folie albã lucioasã care va fi “back-up” pentru imagine ºi care va da viaþã culorilor, în timp ce stratul negru din mijloc asigurã opacitatea optimã. Folia de deasupra este o folie albã lucioasã, printabilã cu solvent ºi eco-solvent, care faciliteazã producerea de graficã de afiºaj cu douã feþe cu reclame diferite pe fiecare parte. Pentru mai multe informaþii vizitaþi: www.dorodigital.co.uk

Seal îşi extinde gama de laminate SEAL Graphics ºi-a reproiectat ºi în acelasi timp extins populara sa gamã de laminate pe bazã de apã Print Shield (PS) pentru folosirea în aplicaþii la rece, sensibile la presiune. În general, acestea sunt pentru articole cu duratã de folosire scurtã cum ar fi în punctele de vânzare sau cu alte scopuri promoþionale, dar gama se extinde pentru a oferi o durabilitate de trei pânã la patru ani în mediul exterior. PS Base îmbunãtãþit este o folie nou apãrutã disponibilã în finisaj Lustre ca ºi Matte ºi Gloss care asigurã protecþie de pânã la doi ani.

PS Plus este o folie nouã cu finisaj Matte, Gloss ºi Lustre care poate fi oferitã utilizatorilor finali ca parte a unei soluþii garantate pânã la doi ani. Este idealã pentru uz zilnic acolo unde grafica finitã necesitã protecþie suplimentarã la praf ºi abraziune ºi o longevitate mai mare. Noul PS premium oferã viaþã outdoor între trei ºi patru ani. ªi acesta este disponibil în trei variante de finisaje ºi asigurã o protecþie importantã pentru produsele grafice proiectate sã rãmânã in-situ pentru mai mult timp. Pentru mai multe informaþii vizitaþi: www.sealgraphics.nl

Articol preluat din revista

22


materiale si utilaje

Viitorul este verde ! Prin natura procedeelor de fabricaþie folosite, semnalistica ºi printarea screen ºi cea digitalã nu sunt inerent ecologice. Totuºi, confruntate cu diminuarea resurselor, dezbaterea globalã ºi cu legislaþia tot mai strictã, operatorii din toate cele trei sectoare devin tot mai concentraþi pe problemele ecologismului. Mike Connoly priveºte la câteva din companiile ºi organizaþiile care demonstreazã o atenþie sporitã asupra mediului, examinând mai cu atenþie procedurile de funcþionare ºi portofoliile de produs, mai larga adoptare a materiilor prime mai puþin riscante, a conservãrii energiei ºi reducerea deºeurilor prin noi iniþiative de reciclare. Viziunea asupra mediului a lui Epson În timpul unei recente conferinþe de presã la Bruxelles, Akihiko Sakai, Executive Officer, la Oficiul de strategie al corporaþiei Seiko Epson, a dezvãluit viziunea asupra mediului a corporaþiei pentru urmãtoarea generaþie. Sakai a expus un program ambiþios

care se adreseazã mai multor aspecte presante asupra mediului pânã în 2050 ºi cum intenþioneazã Epson sã le abordeze în urmãtorii 10 ani. În mod concret, printre scopurile prezentate era un plan de reducere semnificativã a emisiilor de CO2 datorate companiei de-a lungul ciclului de viaþã al produselor ºi serviciilor, de asigurare cã toate produsele sunt fie refolosite fie reciclate, ºi participarea activã la proiecte de biodiversitate.

Câteva cuvinte despre REACH Localizatã în Helsinki, ECHA (European Chemical Agency) este responsabilã pentru administrarea implementãrii REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), al cãrei prim obiectiv este înlãturarea chimicalelor cele mai dãunãtoare ºi a metalelor grele din industrie ºi, oriunde este posibil, înlocuirea acestora cu alternative potrivite mai sigure. Astfel, orice iniþiativã care este proiectatã sã promoveze ecologismul va cântãri mai mult. Sub egida SEARCH, obligaþia de a face dovada siguranþei substanþelor chimice va fi transferatã de la statele membre la industrie. Substanþele de mare risc sunt subiectul unei proceduri de autorizare stricte iar companiile care cer autorizaþie trebuie sã demonstreze cã riscul reprezentat de aceste substanþe este controlat corespunzãtor, sau cã beneficiul socio-economic datorat folosirii lor depãºeºte riscul. Obiectivul fundamental, totuºi, este înlocuirea acestor substanþe cu alternative potrivite, mai sigure ºi mai prietenoase cu mediul oriunde ºi oricând acest lucru este posibil.

24

Inovaþia tehnicã a Epson a contribuit deja la economii substanþiale de energie reducând consumul printerelor sale inkjet cu 73%. Tehnologia unicã inkjet Micro Piezo s-a dezvoltat deoarece capetele sale de printare cu funcþionare îndelungatã reduc cantitatea de voltaj ºi curent necesare ºi astfel reduce semnificativ consumul de energie. Pentru mai multe informaþii vizitaþi: www.epson.com

Articole preluate din revista

Aceasta înseamnã cã furnizorii vor trebui sã fie mult mai atenþi cu ceeace importã ºi sã declare exact ce componentã din aceste produse poate constitui o ameninþare la standardele de sãnãtate ºi siguranþã cât ºi impactul pe care l-ar avea asupra mediului. Acest lucru s-ar aplica în special la metalele grele, cum sunt cadmiul ºi plumbul ºi plastifiatorii ºi stabilizatorii folosiþi în procesul de fabricaþie. Dacã materialul folosit în fabricaþie ar proveni din Europa s-ar Precauþia este acum cuvântul cheie! putea considera cã ar fi ºanse sã întruneascã cerinþele specificaþiilor REACH. Totuºi, multe Pentru informaþii suplimentare vizitaþi din materialele relativ ieftine provenind din http://echa.europa.eu/home_ro.asp. Estul Îndepãrtat nu vor corespunde.


materiale si utilaje

“Mila verde”

Cât de ecologistã a fost Drupa anul acesta în sectorul formatului mare? Este tehnologia de printare cu latex a HP cea mai bunã opþiune ecologicã? Un articol de Sophie Matthews Paul.

26

Cât de ecologistã a fost Drupa anul acesta în sectorul formatului mare? Este tehnologia de printare cu latex a HP cea mai bunã opþiune ecologicã? Sophie Matthews Paul investigheazã De-a lungul ultimilor doi ani sectorul afiºajului a aflat cã este vizat, la fel de mult ca ºi altã industrie, de cei care cred cã ar trebui ca noi toþi sã adoptãm practici mai prietenoase cu mediul. Totuºi, a devenit o dihotomie pentru utilizatorii de printere ºi clienþii lor. Cu toþii dorim sã ne purtãm frumos cu tot mai fragila noastrã planetã ºi sã facem tot ce putem pentru ea, dar când este vorba de ce dorim ca rezultat al printãrii, fiecare vrea durabilitate, culori vii ºi preþuri mici. Anul acesta extravaganþa printãrii a Drupa desfãºuratã la Messe Dusseldorf a acoperit toate tipurile de proces dar, pentru prima datã, a fost o mare concentrare de opþiuni digitale pe format mare, în ciuda faptului cã majoritatea expozanþilor din aceastã categorie participaserã deja la FESPA Digital Printing Europe la începutul lui aprilie. Totuºi, chiar în cele câteva sãptãmâni dintre cele douã expoziþii importante, inkjet-ul pare sã fi avansat cu cea mai remarcabilã apariþie-platforma de printare, care va folosi cernelurile latex ale HP. Dar va fi acesta Sfântul Graal al producãtorilor de afiºaj ecologic? Toatã lumea a fost bucuroasã când au apãrut cernelurile UV-curable, care au fost rapid acceptate ca o opþiune mai sigurã, mai durabilã de lucru, decât omoloagele lor cu solvent. Deºi nu produc VOC ºi emisii împreunã cu alte formulãri de cerneluri durabile, nimeni nu putea spune în mod special cã este plãcut de lucrat cu ele. Totuºi, pentru acel moment, au fost o opþiune bunã pentru producãtorii de semnalisticã, care nu prezentau pericol ºi nici criterii de fabricaþie complexe, deºi multe dintre ele erau urât mirositoare. Elementul ecologic merge mai departe decât tipul cernelei, bineînþeles, ºi folosirea celei mai frumoase posibil cernele pe materiale fabricate din PVC va nega orive intenþie ecologistã. Clorura

de polivinil este produsã prin polimerizarea monomerilor de clorurã de vinil ºi, deoarece cea mai mare parte din compoziþia sa este clorura, foloseºte mai puþin petrol în compoziþia sa. Totuºi, încorporarea plastifiatorilor ºi a altor chimicale a fost exacerbatã de folosirea DEHP (ftalat dietilhexil) ca emolient, despre care cercetãrile au arãtat cã poate fi nociv. Încorporarea acestor agenþi face ca materialul sã fie suficient de maleabil pentru a fi folosit în multe industrii, inclusiv a noastrã. Deci atingerea obiectivelor de mediu este mult dupã modelul de printer folosit ºi producãtorii de afiºaj chiar trebuie sã fie atenþi la combinaþia de materiale ºi cerneluri, înainte de a anunþa un puternic credit ecologist. Vedem deja un declin al producþiei de PVC în favoarea compoziþiilor care au opþiuni mai mari de reciclare ºi acest lucru îºi face loc în sectoarele semnalisticii ºi afiºajului. În ciuda faptului cã pentru multe cerneluri din gama celor pe bazã de solvent bat clopote de înmormântare, ele încã sunt promovate ca ºi noile platforme. Drupa a expus noi produse de la Fujifilm care vrea sã introducã noua sa maºinã care foloseºte capete de printare Spectra de la Dimatix, în timp ce Seiko I Infotech plãnuieºte sã revitalizeze fostul Colorpainter într-o nouã configuraþie care va apare pe piaþã în momentul în care aranjamentul de exclusivitate cu HP înceteazã la începutul anului viitor. Printerele UV-curable continuã sã aparã la toate nivelurile, cu Agfa care în sfârºit lanseazã Anapurna XLS la Drupa ºi Truepress Jet 2500UV de la Screen. Acestea sunt doar douã din maºinile de 2,5m care sunt destinate pieþei de mijloc, în timp ce Agfa a vizat segmentul de intrare cu seriile sale M, acum disponibile în opþiuni de patru culori cu sau fãrã opþiunea spot varnish, ca ºi versiunea sa originalã de ºase culori. La acest eveniment au captat atenþia maºini de la toate nivelurile de preþuri, cu EFI VUTEk expunând un prototip de printer la concurenþã cu Inca Onset ºi Agfa M-Press ºi care combinã printarea screen ºi digitalã într-o singurã unitate.


Deasemenea, am vãzut Gerber Solara Ion proaspãt lansatã, care deja funcþioneazã în UK. Acesta este un alt printer UV-curable, care, de data aceasta, foloseºte cerneluri cationice, selectate de companie, împreunã cu sistemul sãu cure, ca printer proiectat sã ofere producãtorilor de semnalisticã extra aderenþa ºi flexibilitatea cernelei necesare în aplicaþii cum sunt cele de colare a autovehiculelor. Durst, care a anunþat o nouã cernealã în conjuncþie cu divizia de cerneluri Sunjet a Sun Chemical, Gandinnovations ºi gigantul cernelurilor Hexion, sunt deasemenea ocupaþi sã promoveze produse ceea ce înseamnã cã termoformarea este acum o opþiune care foloseºte produse fãrã radicali. La fiecare nivel al pieþei pare sã existe acum o maºinã UV-curable sau pe bazã de solvent de toate dimensiunile, acoperind majoritatea tipurilor de aplicaþii, care sã atragã producãtorii de afiºaj. Dar ce se întâmplã cu cei care vor sã meargã mai departe în zona ecologistã? În ultimele luni au existat zvonuri despre ultima tehnologie de printare cu latex a HP deºi informaþiile au fost relativ limitate deoarece data oficialã de lansare pentru ultima sa platformã a fost întotdeauna planificatã sã fie la Drupa. La sfârºitul lui mai, HP în sfârºit a dezvãluit al sãu Designjet L65500 ºi, deºi numele sãu nu este chiar cel mai rezonant în industrie, tehnologia ar trebui sã fie suficientã pentru a face oamenii sã se gândeascã de douã ori înainte de a investi în alt printer format mare roll-fed. Folosirea nomenclaturii de latex este un pic pe lângã adevãr; implicã de fapt produse din cauciuc natural, dar , în realitate, formula acestor produse cuprinde o soluþie pe bazã de apã þinutã în cosolvenþi ºi aditivi inofensivi. Produsul finit este un produs care oferã rezultate similare în ce priveºte fidelitatea culorii ºi durabilitate cu cernelurile pe bazã de solvent fãrã a fi nocive ºi urât mirositoare. La începutul acestui an când apãruserã zvonuri despre printarea cu latex, unii au întâmpinat cu entuziasm ideea iar alþii cu scepticism.

Majoritatea oamenilor au aºteptat sã vadã ce tip de printer va fi dezvoltat pentru a încorpora noua cernealã ºi cum va fi corelat capetele de printare ale companiei. Mãrimea ºi preþul erau de asemenea factori relevanþi, bineînþeles, dar la 2,5m ºi la un preþ în jur de 70000 de lire, maºina a devenit realitate ºi poate fi prinsã în viitoarele planuri de investiþii. Criteriile ecologiste se aflã la începutul listei de prioritãþi a HP. Ca urmare a achiziþiilor sale din ultimele 12 luni, acum stã în vârful muntelui de printere format mare, în termenii echipamentului ºi tehnologiei care le oferã sectoarelor semnalisticii ºi afiºajului. Reciclarea este o prioritate a HP. Sunt incorporate opþiuni ecologice, inclusiv media cu care era destul de dificil de lucrat ºi în sectorul ink-jet. HDPE (high density polyethylene) a fost un produs care a fost solicitat datoritã proprietãþilor sale ecologice, ºi HP îl adaugã la portofoliul sãu asigurându-se cã sunt deasemenea incluºi terþi producãtori. Dacã nu ar fi existat o atât de mare preocupare de aducere pe piaþa de afiºaj de practici mai ecologiste, HP ar fi lucrat atât de susþinut pentru a scoate o cernealã durabilã, care sã conþinã foarte puþin VOC ºi fãrã emisii? Compania a fost, evident, foarte ocupatã în spatele scenei, dar nimeni nu poate pretinde cã printarea cu latex va atinge apogeul segmentului de piaþã de printare flatbed ºi roll-fed - încã. În realitate, planurile pentru printarea verde trebuie sã fi început atunci când HP era încã implicat în piaþa de printere cu cerneluri pe baza apoasã ºi, în timp ce a pus la cale o strategie de investiþii cu Scitex Vision, ColorSpan ºi NUR, s-a bazat pe echipa de dezvoltare care urmãrea o alternativã la tehnologiile inkjet, anume producþia pe bazã de solvent. Acum cã HP are acces la capetele de printare piezo-electrice ca ºi devoþiunea sa pentru opþiunile termice, au existat câteva sprâncene ridicate ca rãspuns la anunþul lor cã s-au decis sã rãmânã pe ultimul lor produs –printerul L65500.

Dar durata de viaþã a capetelor folosite în noua tehnologie a fost îmbunãtãþitã astfel încât, în termenii costurilor de înlocuire ºi ai duratei de viaþã, sumele sunt asemãnãtoare cu cele pentru o maºinã care foloseºte cerneluri ecosolvente. Noul printer foloseºte experienþa termicã a companiei în forma capetelor sale de printare wide scan, care pot fi înlocuite de utilizator ºi nu necesitã proceduri de mentenanþã consumatoare de timp din moment ce totul este automat. Cernelurile sunt proiectate sã întreþinã duzele iar acest lucru optimizeazã performanþa capetelor care este esenþialã pentru utilizatorii care vor ca printerele lor sã funcþioneze la capacitate maximã. Punerea accentului pe protecþia mediului nu compromite în niciun fel producþia sau calitatea ºi Designjet L65500 patentat de HP cu sensorul sãu optic combinat cu reþeaua sa de capete de printare de 108mm þine cont de acurateþe. Viteza sa respectabilã de 37m2/orã pentru aplicaþii indoor este completatã de dublarea ei de pânã la 75m2/orã pentru aplicaþii outdoor. ªi, în termenii durabilitãþii, existã un factor de permanenþã de aproximativ trei ani pentru uz în exterior ºi cinci ani pentru afiºaje de interior deºi ambele perioade pot fi aproape dublate dacã aplicaþiile sunt laminate. Este acesta printerul dvs.? Dacã produceþi aplicaþii care sunt dependente de materiale flexibile ºi roll-fed atunci rãspunsul poate fi –DA, mai ales cã HP este hotãrât sã-ºi menþinã nivelurile de preþuri comparabile cu cele actuale ale output-ului pe bazã de solvent. Pentru printarea pe substrat rigid, cernelurile UV-curable încã deþin piaþa. În ceeace priveºte mediul, UK începe sã simtã presiunea tot mai crescutã din toate pãrþile, inclusiv de la clienþi ºi autoritãþile locale, deoarece toatã lumea încearcã sã facã tot ce pot pentru o lume mai verde. HP trebuie felicitat pentru ajutorarea clienþilor sãi în reducerea poluãrii, ºi fãrã îndoialã, alþi producãtori de maºini, cerneluri ºi materiale vor decide în final sã meargã pe acelaºi drum. Articol preluat din revista

27


noutati

Leykom la AD SHOW HP Designjet H35500, cea mai nouă şi mai avansată soluţie de print digital în format mare, integrează un portofoliu diversificat, menit să ajute clienţii să obţină o dezvoltare mai accelerată a afacerii şi un succes financiar garantat. Calitatea cheie a printerelor HP Designjet H35000 este capacitatea de schimbare rapidă de la imprimarea pe materiale flexibile cu alimentare pe rolã (vinil, hârtie, PVC flexibil, etc.) la imprimarea directă pe material rigid cu grosime de pânã la 2,5 cm ºi o lungime de 244 cm. Publicul a fost uimit de sistemele auto-set calibration, auto-jet calibration, auto-tune calibration, color calibration, autoedge ºi media out detection.

Leykom a păstrat din nou tradiţia la Advertising Show 2008 impresionând atât prin originalitate şi eleganţă cât şi prin complexitatea şi performanţa soluţiilor prezentate. Participarea la Advertising Show 2008 a reprezentat o soluţie clasică pentru clienţii ºi partenerii Leykom de a intra în contact cu cele mai noi produse utilizate zi de zi in industria publicitară. Varietatea produselor prezentate de LEYKOM pieţei româneşti de producţie publicitară este completată de echipamentele şi sistemele performante ale celor mai renumiţi producãtori din domeniu la nivel mondial. Dintre echipamentele care au putut fi văzute în standul Leykom amintim doar cateva: VUTEk® QS3200r - Calitate şi vitezã de la Efi în premierã în România prin Leykom! Cel mai nou membru al premiatei familii de imprimate VUTEk QS, noua QS 3200r oferă combinaţia căştigãtoare: rezoluţii de până la 1080 dpi la o vitezã de peste 170 mp/h. Acum puteţi produce imagini foarte clare pentru decorarea autoturismelor, bannere, POP şi alte aplicatii pe suport flexibil. Şi toate acestea cu o eficienţă sporită şi un profit crescut datorită opţionalelor special dezvoltate pentru aceste imprimante. Adãugaţi software-ul de rip EFI Fiery XF cu management de culoare şi cernelurile flexibile produse de VUTEk şi vei avea fundaţia perfectă a unei companii în creştere.

28

Echipamentul HP Z6100 se adresează în principal clienţilor care oferă servicii de imprimare pe format mare însă este un echipament potrivit oricui doreşte să imprime imagini de cea mai bună calitate, în cel mai scurt timp posibil şi la costuri avantajoase. Acest echipament, foarte bine primit de piaţă, răspunde exact nevoilor clienţilor: viteză mult mai mare la o calitate excelentă, fiabilitate mai ridicată şi cea mai mare diversitate media, toate la un cost de imprimare scăzut. EASY 160 - Laminator la rece ideal pentru aplicaţii industriale! Caracteristicile acestui produs îl recomandă ca fiind unul dintre cele mai performante şi mai uşor de folosit laminatoare din câte există pe piaţă în acest

moment. EASY este foarte potrivit în cazul aplicaţiilor industriale pentru fixarea filmelor protective (fãrã sistem de aliniere). Înlocuirea materialului folosit se realizează în doar câteva secunde datorită sistemului de rotire şi a celui de îndepărtare a materialului folosit. Modele de laminatoare profesionale EASY 140 ºi 160 au fost realizate de către FLEXA pentru fixarea imaginilor, adezivului dublu şi a benzii adezive, uºor, rapid şi precis. FOTOBA - WIDE ROLLCUT 61 SL – Noul sistem optic cu senzori de tăiere care asigură o aliniere perfectã între printuri. WIDE ROLLCUT 61 SL este una din cele mai performante soluţii existente pe piaţă pentru a obţine tăieri pe ambele axe X şi Y. Echipamentul se poate încărca cu material necesar pentru tăierea a 10 metri de print pe minut, urcând pânã la 8 unitãþi motorizate de tãiere. Acest model revoluþionar de cutter WIDE poate fi încărcat cu numeroase tipuri de material cu un maxim de grosime de 0,5 mm (500 microni) cum ar fi: materiale policarbonat, laminat, hârtie foto, vinil, PVC, filme grafice şi multe altele.


noutati

ªi în materie de soluþii media, Leykom a propus noi produse, special proiectate pentru a face faţă chiar şi celor mai exigente cerinţe ale clienţilor dintre care amintim: Foliile Reflectiv sunt soluþia ideală în decorarea suprafeţelor transparente având ca beneficii crearea unui mediu ambiental care oferă intimitate ºi relaxare. Aceste folii însumeazăo serie de calităţi dobandite pe parcursul a 25 de ani de cercetări,

remarcându-se prin rezistenţă îndelungată şi diversitate. Foliile Reflectiv sunt aplicabile pe orice suprafaţă din sticlă: ferestre ale clădirilor, compartimentări de birouri, obiecte pentru decoraţiuni din sticlă, uşi etc. Foliile Reflectiv sunt disponibile într-o gamă variată cu stiluri şi modele geometrice diferite. Cu ajutorul foliilor Reflectiv poþi transforma ambientul înnobilându-l prin originalitate, cãldură şi veselie, păstrând în acelaşi timp luminozitatea spaţiilor.

Acrylic Silver Mirror sunt plăci acrilice extrudate de calitate superioară, rigide, cu grad ridicat de reflexie a luminii şi luciu. Argintii ºi foarte rezistente la condiþiile de mediu ºi la factorii mecanici, plãcile acrilice Acrylic Silver Mirror sunt alegerea ideală pentru producerea diferitelor tipuri de aplicaţii specifice mai multor domenii: publicitate, arhitectură, decoraţiuni, cosmetice etc. Noul Autocolant Oglindă de la Avery este ideal pentru a adăuga un element de atracţie pentru ferestrele şi panourile de sticlă, oglinzile şi ecranele, precum şi altor suprafeţe transparente sau opace în interior şi la exterior. Încercând sã concluzionãm, prezenţa Leykom la Advertising Show a fost o excelentă ocazie de a prezenta publicului nu doar informaþii despre produse ci de a oferi şansa de a vedea aceste echipamente performante la lucru. Şi chiar dacã nu mai era nevoie, Leykom a demonstrat încă o dată angajamentul ferm faţă de calitatea superioară, fiabilitatea şi suportul pe care clienţii noştri au ajuns să le aştepte. Puteţi afla mai multe detalii vizitând www.leykom.ro sau sunând la telefon 021.252.73.86

noutati

Leykom propune: VISUALBOND Excelenta calitate pentru materiale rigide! Cu scopul de a oferii clienþilor săi soluþii performante ºi complete, Leykom propune profesioniştilor un nou material: Visualbond. Fie cã sunt destinate folosirii la interior sau la exterior, plãcile Visualbond sunt cea mai bunã alegere atunci când se doreºte confecþionarea unor semne sau placări de dimensiuni mari, cu o anumitã rezistenţă. Visualbond este un material compozit cu feţe din aluminiu, având o grosime de 0,3 mm şi miez de polietilenă. Principalul avantaj oferit de Visualbond îl reprezintã raportul excelent dintre rezistenţa şi rigiditatea de care dă dovadă, ºi greutatea redusă a materialului. Veţi proiecta şi construi mult mai uşor, deoarece plãcile Visualbond sunt extrem de uşor de utilizat. Folosind plăcile Visualbond veþi obţine rezultate uimitoare în diferite amenajări de spaţii, standuri expoziţionale, panouri etc.

30

Visualbond este un material decorativ care se remarcă prin excelenta planeitate şi rezistenţa ridicată la condiţiile de mediu. După condiþiile de mediu în care este expus, produsul este disponibil în douã variante Visualbond PE recomandat pentru aplicaþii de interior şi Visualbond PVDF recomandat pentru aplicaþii de exterior. Având o faţă silver iar cealaltă albă, Visualbond poate fi cu usurinţă imprimat, obþinându-se de fiecare dată culori excelente şi detalii foarte fine. Prelucrarea materialului se poate face cu uºurinţă prin cele mai variate tehnici: debitare, gãurire, perforare, nituire etc. Pentru roluire ºi îndoire se recomandă folosirea echipamentelor speciale.

• Suprafaþã durã, perfect planã, idealã pentru serigrafiere ºi tipãrire digitalã • Rezistenþã la coroziune • Uºor de prelucrat cu maºini uzuale, electrice sau pneumatice • Amortizeazã vibraþiile, astfel utilizarea în construcþii sau amenajãri reprezintã un avantaj • Se poate folosi atât în aplicaþii de interior cât ºi de exterior • Rezistenþã UV deosebitã • Stabilitate exterioarã excelentã, temperatura de lucru între -50C° ºi + 80C°. • Expansiune termicã minimã • Plãcile sunt prevãzute cu folie de protecþie pe ambele feþe

Caracteristici: • Greutate redusã • Rezistenþã excelentã la impact ºi la condiþiile de mediu

Pentru a afla mai multe detalii contactaþi Departamentul Comercial sau vizitaþi www.leykom.ro


Expofairstand e-magazine test  

Test for an e-publication for marketing and trade fair exposition

Expofairstand e-magazine test  

Test for an e-publication for marketing and trade fair exposition

Advertisement