Page 1

HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIMS STUDENTAVIS nr. 4 2013, årgang 30

Eksamenstid

Finansdagen 2013 Valget 2013 Nye ledere Alumni-intervju Sparing: fond vs bank Gaute Steen - ny TØHf leder


LEDEREN Min siste lederartikkel i TØHsa er i gang, og jeg har som vanlig mye på hjertet. Det nærmer seg slutten av 2013, og min tid som STØH-leder er snart over. Jeg ønsker å takke alle som har bidratt til at miljøet på skolen er blant landets beste, at arrangementene stadig forbedres, og at stadig flere engasjerer seg. Enten du har et stort verv, et lite verv, eller er med som deltager på det som skjer, er ditt bidrag livsviktig for studentforeningen. Etter nyttår flytter vi ned til Hesthagen, og jeg både håper og tror at STØH stiller minst like sterkt der som på Moholt. Den skuten skal imidlertidig ikke jeg styre lenger, noe som er både vemodig og befriende. STØH-leder 2014, Martin Grimm Strømme, skal sammen med sine nye styremedlemmer og utvalgsledere ta STØH til nye høyder, noe jeg er overbevist om at de klarer. STØH-kalenderen er naturligvis ikke så fullstappet i slutten av semesteret, men jeg håper at alle i løpet av høsten har fått blitt med på det de ønsket, og at dere føler at tilbudet STØH gir er bra. Vi er selvfølgelig alltid åpne for innspill dersom du har en god idé eller to til hvordan ting kan bli enda bedre. Til slutt håper jeg dere overlevde julebordsesongen, og at dere har mye energi til å gå løs på lange dager med eksamenslesing. Lykke til! og husk, det er snart jul! Mvh Henrik Tveiterås

2

REDAKTØREN Da er vi allerede halvveis i november, og eksamen nermer seg med stormskritt. Det er utrolig hvor fort dette året har gått! Min tid som redaktør i TØHsa går mot slutten, og en ny æra venter. Jeg har hatt et meget spennende og lærerikt år, med mange gleder og ikke minst like mange utfordringer. Det har vært fantastisk å være en del av det gode samholdet og samarbeidet i STØH sammen med styret og de andre SU- lederne. Jeg vil gratulere alle nye ledere (og styremedlemmer) for 2014. Valget ble vel gjennomført, og det var mange gode kandidater som stilte. Nå gir jeg stafettpinnen videre til Hjørdis Bakke, som jeg vet kommer til å gjøre en knallgod jobb og en fantastisk innsats for den kjære studentavisen vår. Håper alle har hatt et fint semester med mye lærdom og moro, så blir det spennende å endelig møtes igjen etter nyttår på helt nytt campus. Vi gleder oss alle sammen til å se hvordan nye TØHnna blir, og ikke minst til innvielsesfesten som kommer! Ønsker alle sammen masse lykke til på eksamen! Mvh Mia Legner Redaktør 2013


TAVLA:

Denne utgaven

Kvinner smil e

r mer enn m

enn. ransport men for t

for n sikreste

Å fly er de

i verden.

Vinterkonferansen feirer 30 år i 2014. Dette skal feires på helt nytt campus!

t ditt er g datatastature o et rd o b ve ri Både sk toalett. skitnere enn et

e vet rikanern e m a v a en . Halvpart n stjerne e r e n le ikke at so

Mennesker som drikker kaffe tar sjeldne re selvmord enn de som ikke gjør det.

REDAKSJONEN Mia Legner, redaktør Hanne Schia Tina Tomter Hilde Ekrem Astrid-A Kråkmo Hjørdis Isabell Bakke Mathilde Bélanger Line Nysæter Bente Westad Lunde Kathrine Ruud Backe

TRYKK: Fagtrykk AS. 400 stk. November 2013 Handelshøyskolen i Trondheims Studentavis, STØH. www.sftoh.no

02 04-05 06-07 08 09 10-11 12-15 16-17 18 19 20-21 22-23 24-25 26 27-29 30-31 32

Leder, Redaktør Finansdagen 2013 Nye ledere 2013 Valget STØH Kapital: Sparing - fond vs bank Studentprofil: Gaute Steen TØHsa Sport: Fotballjentene på tur ++ Midtsiden Alumni-intervju: Morten Bakken 5 i vrimla Kokkesiden Kultursiden Filmanmeldelser Månedens vin, TØH SK ærespris Nytt fra utvalgene Sistesiden Kalenderen

3


FINANSDAGEN 2013 Den 11. November ble Finansdagen arrangert for andre år på rad, denne gang på Clarion Hotell. Finansdagen så lyset for første gang den 24. Oktober i fjor, og gjentar suksessen i år, med en rekke sterke foredragsholdere innenfor finans og økonomi. John Peter Tollefsen, som er daglig leder i AksjeNorge, er konferansier og leder oss gjennom foredragene. TEKST Tina Tomter og Hilde Ekrem FOTO Henrik Bøhler og Mia Legner

Finansdagen er et godt tilbud til oss studenter, og gir oss mulighet til å få et større innblikk i finans i praksis og et annet perspektiv enn det vi får fra lærebøkene. Noen dager før arrangementet fant sted ble det til og med annonsert at arrangementet ville bli gratis i år, grunnet overskudd på budsjettet! Først ut var DNBs morgenrapport, hvor man også fikk informasjon rundt aksjekonkurransen som arrangeres i løpet av dagen. Man skulle krysse av tre selskaper på en liste som man tror vil ha størst økning i aksjekurs mellom kl. 10.00 og 15.00. Videre ble det vist en video av DNBs morgenrapport fra oslo Børs, hvor publikummet på Finansdagen også fikk en personlig hilsen.

4

Etter en liten pause starter foredragene. Finn Øystein Bergh, som i tillegg til å være investeringsdirektør i Pareto AS har skrevet boken Aksjeskolen, prater om aksjer og diverse feiltolkninger mange har når det kommer til hva som påvirker aksjekurser og utvikling. Han påpeker blant annet hvordan dårlige tider ikke nødvendigvis betyr dårlig marked, og at BNPvekst og børsavkastning ikke nødvendigvis henger sammen. Her viser han til et eksempel, som viser at BNP-veksten i USA og Norge har vært rimelig lik siden år 1900, men én krone investert for over 100 år siden ville vokst nesten ti ganger så mye på det amerikanske markedet. Han fortsetter med en rekke feilkoblinger, som virkelig får en til å tenke; volatile kurser ≠ volatil inntjening, oslo Børs ≠ Norsk næringsliv, verdi ≠ pris, aksjer ≠ selskaper og nedgangstider ≠ minustider, for å nevne noen. oddbjørn Dybvad var neste foredragsholder ut. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og han jobber i dag som senior porteføljeforvalter i oDIN. Dybvad sitt foredrag handlet blant om hva man bør være på utkikk etter når man skal finne gode investeringsobjekter. Han hadde en «fiffig» måte å finne ut dette på, for han sammenliknet en tur til legen med hva man skal se på hos selskaper man ønsker og investere i. Der legen tar tester som blodprøve, blodtrykk, urinprøve, vekt og mål, så ser man på årsrapport, kontantstrøm, kapitalavkastning, balanse/gjeld, driften, prisen og kjøp/ salg. Han sier at det er «enkelt» å finne gode selskaper, men at det er vanskelig å finne gode investeringer. En god investering finner man gjennom gode selskaper der kostanden for deg som investor ikke blir for store. Som regel hvis man finner gode investeringsobjekter så får man god avkastning. Når man investerer er det viktig at man har et langsiktig perspektiv, og da på 5 år eller lenger. Det er nok mange som investerer i dag som ønsker stor avkasting på kort tid, men noen ganger lønner det seg å ha litt is i magen. Fra dette foredraget så var det nok noen som ser litt annerledes på investeringsobjekter. Statoil er et godt selskap, men det er ikke sikkert det er det aller beste. Etter en god lunsj var det var det klart for et foredrag av Kjersti Haugland. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og jobber i dag som seniorøkonom i DNB Markets. Hennes foredrag handlet om renteutvikling, og hvordan dette påvirker den norske befolkningen. Hun forteller hvordan Norge er direkte påvirket av hvordan renten blir satt i utlandet for eksempel i Europa. Hvis det blir en for stor rentedifferanse

kan dette negativt sett føre til at den Norske kronen blir for sterk, som får direkte negative følger for eksportindustrien. Rentedifferansen i dag er ikke så stor som det den var på sitt «verste» etter finanskrisen. Haugland forteller også hvordan Norge er «annerledeslandet», i forhold til blant annet eurosonen. Etter finanskrisen har det vært 6 kvartaler med nedgang i Europa, mens Norge har åtte ganger større vekst nå enn i 2008. Vi skiller oss i hovedsak ut gjennom olje og gass industrien. Likevel ser vi at denne veksten er noe avtakende da man ser at flere sparer enn før. I dag sparer vi mer enn vi gjorde før, og dette er bra siden det kan gjøre oss mer motstandsdyktige hvis det kommer en ny krise. Avslutningsvis nevnte hun at DNB Markets anslår at lønnsveksten i Norge kommer til avta, da man ser at forskjellen mellom Norge og andre land er altfor stor. Dette er med på å sette en stor bremse på produksjon av varer og tjenester innenlands, og som videre fører til et fall i veksten i Norge. Dette bør forhindres! Foredraget var veldig interessant og det er spennende å få et innblikk i hvordan DNB tenker rundt makroøkonomiske forhold. Elisabeth Grieg var neste foredragsholder. Hun har utdannelse fra Handelshøyskolen BI og University of San Francisco. I dag er hun CEo i Grieg International, styreleder i Grieg Star og medeier i Grieg gruppen. Hennes foredrag handlet om verdiskapning i en ny tid: hvordan sikrer vi konkurransekraft for kommende generasjoner. Elisabeth Grieg har et stor klimaengasjement og er blant annet engasjert i The Sahara Forest Project. Hun sier at politikerne er de som kan utgjøre et stor forskjell, men at de dessverre ikke gjør en god nok jobb. Det hun sier at det man må fokusere på i kampen mot klimaforandringene er fornyelse, innovasjon og utvikling av ny og bedre teknologi. Grieg gruppen er en internasjonal gruppe som har virksomheter innenfor flere næringer, blant dem shipping og fiske. Grieg gruppen er eid og styrt av Griegfamilien gjennom 4 generasjoner og de har kontorer i 15 land, med hovedkontor i Bergen. Et råd om hva vi studenter bør ha på CVen, er å ha vært ute i verden. Har man vært ute og sett verden har man kanskje tillært seg andre kulturer og sett hvilke forandringer som skjer der ute. Det siste foredraget på Finansdagen i år stod for tur, og det var det Petter Eilif de Lange som skulle holde. Han jobber i dag som sjeføkonom i Sparebank 1 SMN Markets. Foredraget handlet om internasjonal makro med fokus på Kina, India og Japan samt USA. I USA ser man at trendveksten er ubehagelig svak. På en annen side ser man at konsumet innenlands er veldig høyt. Dette på tross av lave inntekter, høy arbeidsledighet og at flere jobber i deltidsstillinger da de ikke får tak i fulltidsstillinger. I Asia sier de Lange at det er overmodnet for en strukturell reform og i India er veksten mye mindre enn hva den har vært. Vi kan også se, sier de Lange, at den globale handelen ikke har vokst siden 2009. I Kina vises det mange tegn på at de er på vei mot en kredittboble. De har en politisk styrt industri og ikke en profittmaksimerende, dette er på mange måter en hindring for dem. I flere land i Asia har man et behov for et innenlands etterspørselssjokk, som kan føre til en devaluering av valutamarginene, dette kan føre til at de kan sette opp lønningene. Dette kan likevel føre til en valutakrig, som kan være starten på en kredittboble i flere land. Fra Kina er det veldig vanskelig å få tak i riktig tall rundt økonomien da disse er politisk styrt


og renset. I India ser man det ikke er noe vekst i investeringene i realøkonomien og heller ingen kredittvekst. Her er det en ekstrem høy offentlig pengebruk og både basisbalansen for drift og porteføljeinvesteringene viser negative tall. Japan er en av de landene i Asia det står aller dårligst til med. De har en offentlig gjeld som er på 220% av BNP. I disse dager gjennomføres det en ekspansiv penge- og finanspolitikk i håp om at dette skal berge landet fra en enorm krise. Finansdagen 2013 var et vellykket arrangement med mange interessante foredragsholdere. Det var kanskje et noe skuffende oppmøte av studenter med tanke på at dette er tilbud for både BI, NTNU og HHiT sine studenter. Neste år oppfordrer vi alle til å møte opp og få et bra tilskudd av ny kunnskap!

5


STØHLEDERE 2014 AV Kathrine Ruud Backe

Styret 2014

6

Martin Grimm Strømme (22) STØH leder

Alexander Funch (21) Sosialansvarlig

Crister Næss (24) Nestleder

Ida Bolsønes (21) Fagansvarlig

Hanne Sørbel (21) Økonomiansvarlig

Thor Axel Gamst Straume (22) Studentpolitisk ansvarlig

Rikke Waal (23) Markedsansvarlig

Eirik Engen Skadal (23) Masteransvarlig


Utvalgsledere 2014

Andreas Barfod (22) Næringslivsutvalget

Aleksander Dvergenes(22) Utvalgsøkonomiansvarlig

Emma Vikingsdotter (25) Event

7

Erik Bruland Johansen(22) TØH SK

Hjørdis Bakke (20) TØHsa

Gaute Steen (21) TØHf

Lasse Eggen (23) Invest

Henriette Pedersen (24) TØHnna

Terje Helland Sakariassen (24) Master


STØH- valg 2013 TEKST Tina Tomter

Dag 1 - Valg av nytt styre Dag 2 - Valg av nye studentutvalgsledere På valgdagen i forelesningssal CF01 var det mange engasjerte studenter. Det virker som om STØH-seminaret var et vellykket arrangement og som har skapt flere engasjerte studenter. Dette er flott å se og det er noe skolen nyter godt av; engasjerte studenter som er villig til å bringe skolen opp og frem. Leder for STØH var det første valget som skulle foretas. Her stilte tre veldig engasjerte studenter som alle hadde gode argumenter for at akkurat de skulle bli valgt som leder. Det ble stilt mange gode spørsmål fra salen fra studentene som hadde møtt opp. Det ble faktisk stilt så mange at svartiden måtte bli satt ned. Ny leder som ble valgt var Martin Grimm Strømme, som tidligere har vært nestleder i TØH SK.

8

Neste valg som stod på agendaen var valg av nestleder. Her var det tre som stilte. De holdt alle sammen en kort tale om seg selv om hvorfor de skal bli valgt som nestleder. Til dette valget var spørsmål fra salen satt ned til fem for å ikke dra ut tiden i alt for stor grad. Den nye nestlederen ble Crister Næss som tidligere har vært leder for TØHf. Neste ut var valg av økonomiansvarlig, her var det ei som hadde stilt på forhånd og ei som ble benket. Når noen blir benket vil det si at noen fra salen foreslår en eller flere personer, og man skriver et navn på en lapp med to underskrifter. Den som ble valgt ble Hanne Sørbel. Valget av markedsansvarlig var det neste. Her var det to som stilte og det var ei som ble benket. Rikke Waal ble valgt. Neste ut var fagansvarlig. Her var det ingen forhåndsstilte kandidater, men det var to som ble benket. Ida Bolsønes ble valgt som ny fagansvarlig. Så var det valget av ny sosialansvarlig som stod for tur, og her var det en forhåndsstilt kandidat. Ny sosialansvarlig ble Alexander Funch.

Det var klart for dag 2 av valget ved Handelshøyskolen i Trondheim. Nå hadde vi kommet til valg av ledere for de forskjellige utvalgene i studentforeningen. oppmøte av engasjerte studenter var ikke like stort i dag som i går, men det var fortsatt en del. Det var ikke like mange forhåndstilte kandidater til de ulike vervene heller, men de som stilte var engasjerte og inspirerende. Alle som stilte var sterke kandidater, og det er ingen tvil om de nye lederne vil gjøre en god jobb. Første valg ut i dag var valg av leder for næringslivsutvalget. Ingen forhåndstilte kandidater, men et benkeforslag. Andreas Barfod ble valgt som ny leder av NU med trampeklapp fra salen. Neste valg ut var leder for TØHf. Her var det ei som hadde forhåndsstilt, samt tre benke forslag. To av de som ble benket takket nei. Ny leder for TØHf er Gaute Steen. Neste ut var TØH event. En forhåndsstilt kandidat og ei som ble benket. Den som ble valgt som ny leder av TØH event ble Emma Vikingsdotter. I valget om hvem som skulle bli ny leder av TØHnna, så falt dette ledervervet på Henriette Pedersen. Når det kom til valg av utvalgsøkonomisk ansvarlig var det to som ble benket, og en som takket ja. Alexsander Dvergsnes ble valgt til vervet. Neste på agendaen var valg av representanter til Kontrollkomiteen, som egentlig skulle holdes dagen før. Siden det var ingen som stilte ble dette utsatt til neste dag. I dag var det en som ble benket og han ble også valgt som representant og han heter Johan Giæver Marvik.

Så var det valg av masteransvarlig og her var det ingen forhåndsstilte kandidater, men en ble benket. Neste var leder for var masterleder, og der var det kun en som stilte. En liten opplysning om disse er at masteransvarlig har den direkte kontakten opp mot STØH, mens masterleder har ansvaret for de ulike utvalgene på master. Ny masteransvarlig ble Eirik Engen Skadal og ny leder for master er Terje Helland Sakariassen.

Til de øvrige valgene var det både noe som hadde forhåndsstilt og noen som takket ja da de ble benket. Det var likevel tre utvalg som slet med å finne noen som ville stille til de ulike vervene. Etter mye om og men og en del arbeid i kulissene ble det til slutt også valgt ledere til disse utvalgene. For Invest ble ny leder Lasse Eggen. Ny leder for studentavisen vår TØHsa ble Hjørdis Bakken. Det siste vervet var valget av ny fadderansvarlig, og dette vervet ble det besluttet at skulle velges av STØH-styret, sittende fadderansvarlig og sittende QUAK-leder.

I valget om hvem som skal være ny studentpolitiskansvarlig var det to som stilte. Det var Thor Axel Straume som ble valgt.

Valget av ny leder for TØH SK ble holdt noen dager før valget her på skolen. Ny leder som ble valgt er Erik Bruland Johansen.

Så var det to representanter til Studentparlamentet. De som ble valgt inn ble Ingvild Tajet og Arve Lingaas.

Til slutt er det bare å takke alle som stilte og alle som turte å takke ja når de ble benket. Så må vi ønske alle nye ledere i STØH og i SU lykke til i sine verv!


STØH Kapital:

Sparing: fond VS bank TEKST Louis Repain, STØH Kapital

Har du plassert sparepengene dine i banken med «fantastisk rente»? Skandiabankens høyrentekonto, DNB Superspar og Nordeas sparekonto for unge gir deg per dags dato henholdsvis 2,90%, 3,00% og 1,70% inntil 100 000 kr. I tillegg til eventuelle restriksjoner du har på antall uttak per år, obligatoriske spareavtaler og minimumsinnskudd har du kanskje en rente som ikke engang dekker opp for inflasjonen, som betyr at du faktisk taper penger på disse spareproduktene. Fordelen med banksparing er sikkerhet: går banken du sparer i konkurs er pengene dine fortsatt sikret av bankenes sikringsfond inntil 2 millioner kroner inklusive opptjente renter. Historisk sett har det vist seg å være mye mer lukrativt å spare i fond enn i banken, så er du en langsiktig sparer og tåler å se pengene svinge litt kan det lønne seg å lese videre. Hva er et fond? Et fond er en form for kollektiv sparing. Du kjøper en andel av et fond, pengene blir forvaltet av en profesjonell fondsforvalter og du kan selge din andel når du ønsker det. Andelsverdien blir bestemt hver bankdag ut fra verdien på porteføljen som blir forvaltet. De viktigste fondstypene er aksjefond, obligasjonsfond og blandingsfond. Man må vite at høyere forventet avkastning er lik høyere risiko. Når du vil investere i fond må du vurdere tidshorisont på sparingen og hvor store svingninger du kan tåle. En enkel regel er at jo lengre pengene kan stå i fondet, desto høyere risiko kan du ta. Skal de stå lengre enn 5 år, kan du ha en større andel i aksjefond. Et aksjefond er et fond som plasserer minst 80% av forvaltningskapitalen i aksjer. Det er det mest risikoutsatte men også der man kan forvente høyest avkastning. Et rentefond plasserer 100% av kapitalen i rentebærende verdipapir som f.eks. obligasjoner og statsobligasjoner. Disse er enten korsiktige (<1 år) eller langsiktige. Et kombinasjonsfond er en kombinasjon av disse fondstypene. Pengemarkedsfond

er en annen type fond med veldig lav risiko, som vil være første alternativ til høyrentekonto i banken. Disse har en relativt jevn, men lav avkastningsutvikling. Alle fond er regulert av verdipapirloven som gir bestemmelser om bl.a. spredning på mange verdipapirer. Aksjefond må f.eks. spre investeringen over minst 16 aksjer, noe som hindrer uforsvarlig risiko. Hvordan velge fond? På f.eks. Nordnet kan du lese hvordan forvalteren ser for seg at fondet skal styres (investere i geografiske områder, eventuelt en utvalgt sektor, følge indekser eller veldig diversifiserte investeringer?), vurdere risikoen (kredittkvalitet i obligasjonene som kjøpes, om de fokuserer på vekstmarkeder, små eller store selskaper...), historisk avkastning, hvem forvalteren er og hvor lenge han har hatt rollen, se på hvordan fondet utviklet seg under finanskrisen i forhold til indeksen og sist men ikke minst hvor stort det årlige forvaltningshonoraret er i prosent. Dersom dette høres komplisert ut finnes det allerede sammensatte fondsporteføljer der man velger risikonivå fra «meget lav» til «meget høy» med forskjellig vekting i de forskjellige typer fond etter risikonivået man vil følge. «Morningstar»-rating gir også et bilde av den risikojusterte avkastningen justert for avgifter og er en grei indikator. Du blir altså ikke millionær over natten ved å spare i fond med liten til moderat risiko, men det er et godt sparealternativ for folk flest som med stor sikkerhet vil gi bedre avkastning enn banken. Fondssparing kan du enkelt starte med gratis hos f.eks. Nordnet, eventuelt via banken din. Man må ikke glemme at risiko alltid er involvert og muligheten for å tape penger er til stede. Jo tidligere du starter, jo mer vil investeringen din potensielt være verdt den dagen du trenger pengene. Lykke til!

9


studentprofilen:

Gaute Steen -ny TØHf leder 2014 Etter 13 år skolegang er det mange som ønsker seg en pause etter man er ferdig på videregående. Noen tar et år på folkehøgskole, mens andre jobber. Nye TØHf -leder Gaute Steen valgte å bruke sitt friår på en seilbåt sammen med fire venner, en seiltur som ville ta dem til tre verdensdeler og over et verdenshav. TEKST Hanne Schia FOTO Privat

Gautes interesse for seiling begynte lenge før hans egen seiltur. Familie har i flere år reist på turer og eier egen båt. Hele 8. klasse ble tilbrakt på en båt med familien. «Den seilturen med familie var definitivt det som gjorde at jeg hadde lyst til gjøre dette selv.»

10

I august 2011 satte fire kompiser fra barndommen ut på en seiltur over store deler av verden, sammen med fire kompiser. «Vi hadde jobbet i hele sommeren og spart penger til denne turen, vi hadde satt opp budsjett og alt var klart for flere måneders reise. Heldigvis fikk vi låne min families båt.» Turen startet med å seile over Skottland og Irland, før de kom ned til Frankrike. Deretter nedover rundt Portugal før de ankret båten ved en havn i Marokko. Der leide guttene en bil og kjørte nesten hele Marokko rundt. Nå hadde det nesten gått to måneder siden starten og den store ferden over Atlanterhavet til Karibien. Dette er en reise som ville ta nesten 3 uker, så før de kunne seile videre måtte de gjøre klar båten. «I Karibien var vi ca. 4 måneder og seilte innom flere øyer. Vi var innom blant annet Barbados og den Dominikanske Republikk. Vi delte oss også, to dro til Peru, mens jeg og en annen ble igjen på den Dominikanske Republikk og surfet.» Etter å ha vært i Karibien i noen måneder var det på tide å reise hjem igjen. Etter turen over Atlanteren igjen havnet de i Spania. «Meningen var egentlig å dra til England, men der var det så dårlig vær, så da fristet det litt mer å ta noen dager i Spania!» Når man setter ut på en slik tur er også risikoen for at noe skal gå galt der. Dette opplevde selvfølgelig også Gaute og kameratene. Midt på Atlanteren knakk bommen på båten, og de mistet dermed hovedseilet sitt. På vei tilbake fra Karibien møtte de også en del storm, noe som resulterte i at masten knakk. Den eneste utvei da var å seile tilbake en uke og de havnet dermed i samme havn de hadde reist fra. «På

det tidspunktet var stemningen ganske laber. Vi var på vei tilbake og så måtte vi reise tilbake den samme veien vi hadde kommet fra. Vi opplevde også en del storm på hjemturen. Men sånne småting må man nesten regne med. Sett bort i fra noen sånne småtilfeller, hadde vi en vellykket tur.» Gaute er også ny TØHf leder, i tillegg til å spille innebandy på TØH SK sitt lag. Når vi spør Gaute hvorfor han ønsket å stille som TØHf leder kommer svaret fort: «Jeg har alltid vært interessert i fritidsliv. Jeg har syklet mye og jeg står ofte på alpint. Surfing er også noe jeg holder mye på med. Jeg gikk surfelinjen på folkehøgskole. Jeg ble med i TØHf med en gang og syns det var veldig gøy. og, jeg hadde lyst til å gjøre TØHf enda bedre, så da var det egentlig et enkelt valg.» Føler du at det er viktig å ta del engasjere seg i studietiden? Er du veldig opptatt av det? «Ja, jeg syns det er viktig. Man får være med på noe man syns er gøy, og møte mennesker med samme interesser. Studietiden blir mer morsom hvis man engasjerer seg. Man blir jo heller ikke kjent med noen når man bare sitter i forelesningssalene. Så jeg syns absolutt det er viktig.» Du sa du ønsket å gjøre TØHf bedre, er det noe spesielt du ønsker å gjøre? «Jeg syns TØHf allerede har mange gode arrangementer og turer, så jeg ønsker ikke nødvendigvis å innføre noen nye turer. Det jeg ønsker er imidlertid å få flere med. Både i TØHf som en helhet, men også på de enkelte turene. Det er ikke alltid det er like mange med på de ulike arrangementene og det har jeg lyst til å endre. og, ja, kanskje få til enda kulere surfeturer!» Selv om Gaute er svært interessert i friluftsliv og surfing, og kunne godt tenkt seg å dra på seiltur igjen er det studiene som står i fokus akkurat nå. Etter to friår er det nå utdanning som er viktigst. Men du skal allikevel ikke se bort ifra at du finner Gaute på en eller flere av TØHf sine surfeturer. Til slutt vil Gaute komme med en oppfordring til idrettsglade studenter: «Folk må stille opp på TØHf-arrangementer, fordi det er tøft!»


:

studentprofi len: n e te

S Navn: Gaute 992 Født: 03.09.1 ed. sker n vi seilte m te å b e m m Oppvokst: A a ns ed iliens båt, de ren, 1. året v Jæ å p le o k Bosted: Fam s høg 1 år på folke Utdanning: kolen handelshøys rnia dligere på Je ti t e b b Jo andy : b Job spiller inneb g o r e rf u , S : På fritiden i en fast jobb g is v n ig rfi tl u n S e : p n å forh e ute Kan ikke lev år: Vet ikke, 0 1 m o lv e s deg yns er gøy. s g je Hvor ser du t e d l ti e og fritid kanskje dam

11


Fotballjentene på tur:

Bykamp i Fredrikstad TEKST Mariann H. Solibakke og Veronica B. Mo

Etter en eventyrlig sesong med hverken uavgjort eller tap som sluttresultat i studentserien, vant TØH1 også den gjeve tittelen «Årets bylag», i et sluttspill hvor både studentlag og bedriftslag deltok. Premien var tur til Fredrikstad der vi skulle møte oslo’s bylag. Reise, opphold, mat og bankett ble dekket av bedriftsidretten.

bare ett lag som klarer å få uttelling, og det var dessverre ikke oss… Vi ble litt satt ut av at «Underlaget» klarte å score gang på gang, og at vi strevde med å finne posisjonene våre og holde markeringene. Til pause står det 0-3, og vi prøvde å samle laget og skjerpe oss til andre omgang. Vi gjorde vårt beste, men hadde virkelig trengt flere innbyttere, da vi bare hadde en innbytter, og det ble mye bytting på Endelig var dagen kommet. Lørdag 9.november var det tidlig posisjonene og lite struktur i spillet. Vi hadde våre sjanser framfor avreise og kurs mot Værnes. Det var så tidlig på morgenen at ikke mål, men klarte ikke å sette dem, i motsetning til motstanderlaget… en gang Dagens Næringsliv var utenfor døra, til stor skuffelse for Handelshøyskolens engasjerte økonomistudenter. Ni opplagte jenter Kampen ender 0-6, og er ikke et resultat vi kan skryte av. Vi møtte er klar for innsjekking, da en av spillerne har med seg litt mer bagasje rett og slett et bedre lag, med mer rutinerte og samspilte spillere. Det enn resten, fire kofferter/bager, vi skal jo tross alt være borte i over ryktes også at dette hverken var et bedriftslag eller studentlag, men ett døgn! Vi ankommer Gardermoen, og setter kursen mot oslo S håndplukkede spillere. Vi fikk også en skade på laget, da det bare var og togbytte, der vi møter eks TØH-spiller, vår kjære Tonje Frøystad 20 sekunder igjen, som endte i tårer og veldig mange banneord. Vi Garvik, som skal bidra som motivator og gledesspreder på turen. prøvde å glemme tapet, og satset i stedet på å vinne banketten- noe Hun prater i ett sett hele togturen, ingen andre får bidra i samtalen. vi vil si vi klarte med glans.

12

Da vi ankommer Fredrikstad går vi mot hotellet etter litt ufrivillig sightseeing, der vi blant annet har fått betraktet Kirken, Rådhuset og Kinoen, spennende. På hotellet ble det avslapping med kortspill arrangert av Mariann for de som var interessert, mens vi ventet på å få utdelt rom. Det ble servert en «enkel» lunsj på hotellet, før avreise, der elgkarbonader til hovedrett, og eplekake til dessert, stod på menyen. Mulig vi burde spist litt mindre da det bare var 2 timer til kamp! Under lunsjen var også vårt første møte med «Underlaget», våre motstandere. Vi blir muligens litt utpsyket da de ser meget veltrente ut, og bare spiser grønnsakene og potetene på tallerkenen, mens vi presser i oss alt vi kan, vi er jo tross alt studenter.

Vi startet å vorse tidlig på hotellrommet. Til og med Veronica, som muligens har røket korsbåndet, stilte med godt humør og var klar for fest. Sorgene skulle druknes, og et par priser skulle deles ut. Mette Hande får prisen for «årets spiller,» og vi skåler for Mette med et par tequila-shots. Vi er klare for bankett! Vi fikk servert mye god mat: Laksepaté, biff og en dessert ingen husker plukket av. Det ble også holdt en god del taler, der selvfølgelig vi også bidrar med både gjennomtenkte ord og et par vitser.

Tross tap var det en veldig artig tur, og vi føler at vi har blitt bedre kjent og styrket samholdet i laget. Nå er vi en opplevelse rikere, og har blant annet erfart at (godt) voksne mennesker også kan drikke Da vi ankom fotballhallen var vår første tanke, «er dette en 7-er seg dritings og dumme seg ut. Så vi vil avslutte med å takke alle for bane?», da 7-er banene i Fredrikstad er hakket større enn på Eberg. turen. Dere er en kjempegjeng og tross tap, samt at vi gikk glipp av Vi startet oppvarmingen, og hadde gode spurter før kampstart. Vi årets happening, julebordet for TØH SK, angrer vi ikke et sekund på var tente og klare for kamp! Vi hang godt med i starten og klarte at vi reiste, og delte denne opplevelsen med dere. å spille ball. Begge lagene fikk sine sjanser foran mål, men det var


13

Ledersamling og jubileumsfeiring av NSI TEKST Erik Bruland Johansen

Den første helgen i november dro deler av det nye TØH SKstyret på Ledersamling og 100 års jubileum i regi av Norges Studentidrettsforbund. Samlingen ble holdt på Ullevål stadion og det var rundt 50 andre representanter fra studentidrettslag i Norge tilstede. Fredagen startet med en presentasjon av alle studentidrettslag og TØH SK høstet ros for det engasjementet man finner i SK, som gjenspeiles av Klubben i Mitt Hjerte. I løpet av første halvdel på lørdagen var det flere interessante foredragsholdere, både fra NIF og studentidretten. På lørdagskveld var det duket for jubileumsfeiring. 100års jubileumet ble feiret med en flott tre-retter og god underholdning. Utover kvelden steg stemningen ytterligere, og man kan si at TØH SK gjorde en særdeles god innsats for dette. Søndagen ble brukt til å diskutere ulike case, som omhandlet både Studentleker og anleggsutvikling. Helgen kan oppsummeres med at det både var godt faglig innhold, en særdeles god feiring og en bra gjeng fra SK.


TØH SK Langrenn TEKST Erik Bruland Johansen

Etter noen rolige år er langrennstilbudet ved TØH SK startet opp igjen. Tilbudet er i regi TØH SK, men skal være et gratistilbud til alle studentene ved Handelshøyskolen i Trondheim. Fokuset skal være på langrenn, men utenfor sesongen vil vi ha annen kondisjonstrening. Langrennsgruppa skal være et lavterskeltilbud som er tilpasset alle ambisjons- og ferdighetsnivå, slik at det blir en god treningsarena for alle. I tillegg ønsker vi å skape et godt sosialt miljø på treningene. Vi kommer til å drive med barmarkstrening når det ikke er skiføre, men så snart forholdene tillater det flytter vi arena til skiløypene i Trondheimsområdet. Under vintertreningene vil vi ha fokus på teknikk. Det vil være flere medstudenter som har god skierfaring som kan bidra med kunnskap. Vi har som målsetting å hente inn eksterne instruktører til noen treninger i løpet av sesongen. Har du ambisjoner om å bli med på Birken eller Vasaloppet? Eller ønsker du bare å komme i bedre form kombinert med sosialt samvær? Tilbudet vil gi en god basistrening til alle idretter! Lik TØH SK langrenn på facebook for mer informasjon.

14


Kampreferat fra Volleyball TEKST Ola Falkenberg Nordvik

Det var onsdag kveld og TØH SK 1 var klare for å spille sin 2. kamp for sesongen. Etter et surt tap i første kampen var det 7 sultene spillere som møtte opp på Ranheim for å spille mot Powel. Før start var det spent stemning, og det skapte litt uro da Tommy Dahlstrøen klaget over noen smerter i armen. Men så var kampen i gang. 1. sett starter litt kronglete. TØH havner litt bakpå, og sliter med å sette inn ballen. TØH hadde noen gode perioder, men Powel fikk en ganske solid ledelse på hele 19-10. Det så veldig mørkt ut, men TØH sin teamspirit var det ikke noe å si på. 2-3-TØH, og en form for trompetfanfare Mariann Raddum lagde, gjallet gjennom hallen. Lagleder Eskil Smith Sørhøyd løp rundt og ga high five’s mellom hver ball, og alle var klare på at ingen ting var tapt enda. Så vant TØH ballen på stillingen 11-19, og da startet opphentingen. Spillet satt, vanskelige baller ble plukket opp og smashene var så harde at motstanderne falt bakover. Det var nære på at det glapp på slutten da Powel ledet 23-21, men TØH hadde en knallhard avslutning, og tok første sett 25-23. I pausen var det fokus på å holde den gode flyten vi hadde avsluttet med, og det klarte vi bra! Kristine Hansen og undertegnede fikk utrolig nok inn noen blokker og Tommy fungerte som en vegg fremme ved nettet. Charlotte Bjørnhaug Evensen kom inn fra benken og hadde med Ingunn Sjøvang Maurset solide opplegg som Eskild, Tommy, Mariann og undertegnede knuste ned i gulvet på andre siden av nettet. og med litt akrobatiske innhentinger, og en lang finger fra Tommy ble det nok et sett til TØH med stillingen 25-19. Neste sett var ikke noe dårligere. Sjelden har et TØH lag spilt så solid. Tommy «the wall» Dahlstrøen sørget for at ordet smash spaserte ut av motstanderens ordforråd og Eskild «the hammer» Sørhøy sørget for at ordet mottak fulgte like etter. Stillingen 25-15 snakker for seg selv. En herlig seier, og en utrolig bra kamp av hele laget!

15


Midtsiden Julebord, ViT- hyttetur mm.

16 1616


17


Tidligere HHiT-student:

Morten Bakken Morten Bakken tok først en bachelor i revisjon på Handelshøyskolen i Trondheim. Etter tre år i arbeidslivet vendte han tilbake til skolebenken på HHiT og tok en master i finans. I dag jobber han som Financial Controller i AtB AS. Vi har vært så heldige å få høre mer om hans erfaringer både fra studietiden og arbeidslivet. TEKST Bente Westad Lunde FoTo Privat

Hvorfor valgte du å studere på HHiT? Økonomi har alltid interessert meg og som Trondheimsgutt ble HHiT et naturlig valg. Hadde også hørt mye bra om skolen. Hvilken studieretning valgte du på HHiT og hvorfor?

1818

Bachelorgraden var i Revisjon. Etter 3 års arbeidserfaring i revisjonsselskapet BDo valgte jeg å fordype med i et annet fagfelt for å få mer bredde. Mastergraden ble derfor tatt i Finans. Hva synes du om HHiT, både miljømessig og faglig? Miljømessig er HHiT helt unikt. Jeg har hatt 5 utrolige år med fantastiske medstudenter. Faglig sett mener jeg HHiT er på et høyt nivå, og derfor kom jeg tilbake etter 3 år i arbeid. Hva husker du best fra HHiT?

I hvor stor grad får du brukt det du lærte på HHiT videre i stillingen? Det er vanskelig å sette fingeren på noe konkret jeg lærte på HHiT som jeg bruker i arbeidet mitt. Jeg tror imidlertid man tilegner seg en økonomisk tankegang og en solid bred plattform gjennom alle fagene på HHiT som man indirekte benytter i ulike arbeidssituasjoner.

Kaffekroken i 4. etasje, Roar, TØH alumni og alle medstudenter på Hva er de største utfordringene i jobben din? Og hva er det master (og bachelor). morsomste? Hvordan har livet ditt forandret seg fra studietiden til Sørge for at alt er korrekt til enhver tid. Forstå hele arbeidslivet i dag? virksomheten og medarbeidernes oppgaver i den daglige driften. Mellomværende mellom selskaper og kompleksiteten av salget Har jo vært i arbeidslivet tidligere, så visste hva jeg gikk til. Men klart, skjønner at mange opplever overgangen som stor, da du får byr også på en del utfordringer. Svært varierte arbeidsoppgaver, der ingen dager er like. Det er videre meget interessant å ta del mye ansvar og forpliktelser. Samtidig tror jeg de fleste opplever i hvor selskapet skal videre, samt implementere nye tjenester i dette som positivt. driften. Fortell litt om arbeidsplassen din og dine spesifikke Har du noen råd eller kommentarer rundt jobbsøking til oss arbeidsoppgaver. som fortsatt går på TØH? Jobber som Financial Controller i AtB AS. Har med dette «alt» Finn ut hva du ønsker å jobbe med i dag, om 5 år og om 10 år. økonomisk ansvar for den daglige driften. Med dette innebærer Søk arbeidsgivere deretter. Første jobbtilbud er ikke nødvendigvis ansvarlig for regnskapsavleggelse og rapportering til styre og det beste. Havner du på feil «hylle» kan veien til drømmejobben ledelsen, oppfølging av kontrakter og enkelte anskaffelses være lang. prosesser. Faglig ansvar for medarbeidere.


5 i vrimla

st under uka?

be 1. Hva likte du

?

g mest til i jula

u de 2. Hva gleder d

AV Line Nysæter

Kiet Tran, 1. kull 1. Calvin Harris. Det var en opplevelse litt utenom det vanlige, sånt som ikke skjer så ofte her i Trondheim. Diderik Shønheyder, 1. kull

2. Litt klisjé kanskje, men det er nok maten, gaver og å være samlet med familien.

1. Calvin Harris. 2. Å feire sammen med familien og den gode maten.

Darja Dalseg, 2. kull 1. Synes både oktoberfesten og Calvin Harris var veldig bra. 2. Stemninga, julestemninga.

Kamilla Skarbø Kleivenes, 3. kull Mette Hande og Hilde Christine Killingrød, 2. kull 1. Trønderfesten. 2. Familietid, stemningen, julemat og å komme hjem til fullt kjøleskap. og forhåpentligvis snø.

1. Trønderfesten var best. 2. Å bli ferdig med eksamensperioden og få ferie!

19


Skal det være brennende kjærlighet eller linsesuppe? LAGET AV Hjørdis Isabell Bakke og Line Nysæter

Bon appétit!

Brennende kjærlighet Tida med eksamensstress og mindre timer på kjøkkenet har ankommet. Det er på tide å finne frem kreativiteten for å lage minst mulig tidkrevende middagsretter. Dette er en rett som kan ta litt tid pga steketiden. Alternativet er å ta med pensumboka inn på kjøkkenet mens retten står i ovnen. Dette er en rett jeg lærte allerede i heimkunnskapen (mat og helse) på barneskolen. Retten er ukjent for de fleste, men veldig god. Det er like lett som å lage taco og koster ikke veldig mye for studentlommeboka. Slå til mens du kan og inviter venner på middag fremfor en frossenpizza hver eneste dag. Eventuelt lag en stor ildfast form og spar til flere dager, da slipper du å bruke så mye tid på kjøkkenet de neste dagene.

HANDLELIST

E (2 pers)

Slik gjør du:

20

1. Stek kjøttdeig, lag potetmos og og kok opp grønnsakene hver for seg. Følg anvisningene på pakkene. 2. Finn frem en ildfast form. Fordel grønnsaker, kjøttdeig og potetmos i den rekkefølgen du vil i den ildfaste formen. Kan også blandes. 3. Legg et ønsket lag med ost på toppen. 4. Stek på 200ºC til osten begynner å bli gyllen. Ca 20-25 min.

Eksamenstips: gå sammen med en annen og bytt på å lage middag i eksamensperioden!

KOKKELERER

1 pk kjøttdeig 1 pose potetm os 1 ss smør 2 dl melk 1/4 pose am erikansk bla nding Ost Salt og olje SUM

19,7,3,3,4,4,2,42,-


. . . m mm

Mm

Tips! Tilsett mais, gulrot eller

rsoner)

HANDLELISTE (4 pe

1 stor løk, hakket 2 fedd hvitløk mater 1 boks hakkede to 2 stenger selleri 1 liter buljong 200g linser 200g kikerter 1ts pepper 2ss olje SUM

4,1,5,3,2,8,6,0,50,0,50,30,-

kjøottbiter

21

Sunn og billig linsesuppe Slik gjør du: 1. Løk og hvitløk hakkes og surres i olje. 2. Skjær opp selleri og tilsett dette sammen med resten av ingrediensene. 3. La suppen småkoke i 20-30 min slik at linsene blir ferdigkokte.

KOKKENS VURDERING

Studenter har ofte et lite variert god mat er kosthold, dyrt og va nskelig å la er å dele e ge. Min op t måltid i T pgave Ø H sa som er g samtidig o odt å spise verkomme og lig for en s tudentlom mebok. Alle retten e jeg lager er for to. E lages samm nten kan d en med en e s t u dievenn ell litt ekstra er en kan f rester til lu å nsj på sko len dagen etter.

Brennende kjærlighet

Linsesuppe

ca 40-45 min

ca 40 min

Vanskelighetsgrad Tidsbruk


KULTURSIDEN

- Trondheim byr på vinter

AV Hjørdis Bakke

n e r e t n i V

interen v m o g n ti e v iti s o - 10 p

De fleste har nok et lite hat forhold til denne årstiden. Kulde, snø, slaps, glatt og ikke minst nok en eksamens periode….. Men vinteren er så mye mer, og det er om å gjøre å fokusere på de fine tingene ved disse alt for lange mørke månedene. Her får du noen: 1. LUFTA - Lufta blir utrolig spesiell i månedene fremover. Har du noen gang tenkt over hvor frisk og god den føles? Kalde nesetipper og kinn. Ja, den kan være positiv!

UKA 2013#

2. SNØEN - Snøen er også noe mange egentlig liker. Så lenge bakken blir hvit, det ikke blir for mye og ikke blir vått. Snøen kan brukes til så mye. Skiturer, slalom, snowboard, snømannbygging, aking, snøballkrig osv.

22

3. VINTERSPORT PÅ TV - Hopp, langrenn, skøyter, skiskyting. Petter Northug skal vel knuse svenskene denne sesongen og? 4. JUL - Juletiden er kanskje det folk flest ser på som positivt om vinteren. Familie, venner, juleferie, julemat, julebakst, julekalender, julefilmer, julegaver, julepynt, julelukt, julenissen, julegodt og julestrømpe. Viktig å tenke på julen også i eksamens perioden.

5. INNETID - Hva er vel koseligere enn å krype under et deilig pledd foran peisen om du er så heldig som har det. Kakaokoppen med marshmellows i hendene mens du leser en god bok (alternativt pensumboka). Kos deg med venner og familie allerede nå! 6. NYTTÅRSAFTEN - Et nytt år, nye muligheter. Nye nyttårsforsetter (du aldri klarer å holde uansett), ny skole, ny skolehverdag, ÅRE-tur, nye venner og alt det andre nye. Klar for å kicke igang det nye året på en helt spesiell måte? 7. TRADISJONER - Desember er kanskje kjent for sine mange tradisjoner? På tide å finne frem gamle og skape nye tradisjoner. 8. STEMNING - Stemninga om vinteren blir også veldig spesiell. Sene, mørke nattetimer. Tidlige mørke morgener. Lysglimt fra stjernene. Gleden, stresset, julestemninga som sniker seg innpå, følelser osv. Herlig! 9. FILMKVELDER - På tide og samle vennegjengen og krype opp i sofaen(senga om du ikke har annet) og snurr film på tven. Mens vinteren herjer utenfor vinduet, koser dere dere inne i varmen. Bruk punkt 5 for å gjøre det ekstra koselig. 10. VINTEREN TAR SLUTT - For noen er kanskje slutten på vinteren høydepunktet. Snøen forsvinner, grønt gress titter frem og varmen kommer snikende.


? t n e d u t s g Fatti

stisk r fanta o v H ? r ha lutt du ikke lsier, er abso od e o n r ti g e r treng Som navnet med en liten e l l e , r er nge r så kk? ikke tre n GRATIS buti miljøproblem u ikke trenge u d e o . d ar du n har startet e dagens rne bort det /portal/index h t o e j k m s opp Kan i gje .org noen å støtte noe gratis, g //svartlamon ikke at g t ti e k d i v r e r få p: s. Det e nsker å n på htt septet. . alt grati om du ikke ø av det. Gå in kon 0-17.00 g 0 . o 4 n . 1 e g e d r k n age få gle butik gjerni t mand er om n re kan e d m p n s å a e r l n og olde noe tion=38 g den h c o e s A ? 7 p 2 ph eien trandv S i u d r n finne Butikke

m i e h d n o r T i g n i Underholdn November 27.11 22.11 & 23.11 29.11 & 30.11

Melissa Horn (Konsert) 370,Kristian Valen - fra Hillevåg til Hollywood (Show) 485,Kristian Valen - fra Hillevåg til Hollywood (Show) 485,-

Desember

Julegavetips Sliter du med motivasjon til å dra ut for å handle julegaver? Eller er det tiden som ikke strekker til? Med noen få tastetrykk kan du enkelt bestille hjem julegaver til både far og mor. Dette er ikke en oppfordring til å drive med nettshopping, men et lite tips hvis du føler deg stresset. Det finnes utallige nettsider som selger både billige og dyre ting. Under får du et lite utvalg. Klær http://www.asos.com http://www.hm.com/no/ http://www.zara.com http://www.boozt.com/no/no/menn http://www.nelly.com http://www.smartguy.no Interiør http://www.lunehjem.no http://kremmerhuset.no http://www.ting.no Gadgets & annet http://www.coolstuff.no http://www.morostuff.no http://www.clasohlson.com/no/ http://www.ikea.com/no/no/ http://www.gadgets-store.no

oBS. Ingen garanti for 100% sikre sider. Husk alltid å sjekke priser på frakt og toll før du bestiller.

6.12 07.12 13.12 19.12 7.12 & 22.12 13.12 & 22.12 20.12 & 22.12

Humorgalla (Show) 470,Klypa - Seiler i beltestredet (Show) 370,Lattergalla (Humorforestilling) 390,Bigbang (Konsert) 380,Julestemning (Juleforestilling) 150,Julemarked på Torvet No e D.D.E jul igjen (Julekonsert) 195,-

* Alle billettene er «fra» priser. De kan derfor varierer noe.

Kino program November 08.11 Jackass Presents: Bad Grandpa 15.11 The Counselor 20.11 The Hunger Games: Catching Fire 22.11 Den femte statsmakt Desember 06.12 Escape Plan 11.12 Hobbiten: Smaugs ødemark 20.12 Prisoners

23


TØHSA PÅ CINEMATOGRAFEN ANMELDERE Tina Tomter og Hilde Ekrem

Captain Phillips

arshofsky, Paul Greengrass Chernus, David W el ha ic M , er en Ke ine Tom Hanks, Cather Max Martini ma Action/Biografi/Dra Sjanger: 2t. 14 min Lengde: r Somalias rsk Alabama utenfo ae M V M t pe ki es i oman til kapringen av last stor last fra havnen en Dette er filmen om ed m i ve på det r k Alabama va denne perioden og i r te ra pi av kyst i 2009. Maers et pr ka . Skipet blir stor risiko for å bli enfor Somalias kyst ut es rd Mombasa. Det var fe m so ip mmer sninger til alle sk lippe. Neste dag ko ns un å t ra ku ak var sikkerhetsanvi k er to båter, men klar i å kapre MV Maers av es kk et ly pr e ka D t . er øk or rs ot fo først erkere m blir med en båt med st kapteinen Phillips s en m , et m om nr piratene tilbake, nå maski tak i pet gjemmer seg i til piratene er å få en kt si en H t. Alabama. Mannska pe ka ns pingfirmaet. ne om å finne man selskapene til ship gs rin ik beordret av pirate rs fo a fr er n Phillips så presse peng orpå de tar kaptei hv 0, 00 0. $3 mannskapet for å på e tt r penger. rnøyde med et utby ringsselskapene fo ik rs fo se Piratene var misfo es pr om t med nytt håp som gissel i en livbå en sann Filmen er basert på . lm fi t ge lla ve og øshet. Tom svært spennende erasjon og hjelpesl sp de Dette er uten tvil en av en ls le fø som virkelig kjenne er veldig god film e ett D s. ip ill Ph historie. Man kan n ptei e i sin rolle som Ka Hanks er glimrend erkeste! anbefales på det st

Regi: Med:

24


About Time Regi: Med: Sjanger: Lengde:

Richard Curtis Rachel McAdams, Domhn all Gleeson, Bill Nighy, Le e Asquith Coe, Tom Holla Komedie/ Drama nder 2t. 3 min

About Time er den nye fi lmen av regissør Richard Curtis, som tidligere har hjertevarmende filmer so gitt oss m Love Actually og Bridg et Jones’ Diary. Her møt Tim, i starten av 20-åren er vi en ung mann, e, som ikke får det helt ti l i møte med jentene. Nå hemmeligheten om at all r faren avslører e mennene i familien ka n reise i tid, gir det Tim de gjerne trenger for å gi de n ekstra sjansen han t inntrykket han ønsker, og møter snart sin utkåre de, Mary. Filmen preges av en lysti g humor, og du kjenner igjen den britiske stemnin Curtis’ tidligere filmer. Sa gen som også preger mtidig har den flere scen er som byr på en mer em får det til å rykke litt i tå osjonell setting som rekanalene. Med et buds kap om å sette pris på hv livet, går man hjem med er t et øyeblikk her i lystig, og kanskje også et tankefullt sinn. Filmen lev både innenfor sin sjanger, er er som forventet og fra den erfarne regissø ren. Er liker du romantikk en del av Hollywood-hum og komedie, uten oren som preger mang en Amerikansk komedie, an turen. befaler jeg å ta

25


Månedens vin Månedens vin går til en person som har gjort noe som forjener en liten oppmerksomhet. Kåringen skjer gjennom utvalgsledere. Alle kan komme med forslag til kandidater, og den endelige avgjørelsen blir gjort av sosialansvarlig.

OKTOBER Maiken Selmar Maiken har gjort en veldig god jobb med planlegging og gjennomføring av donwhilltur til Åre, og har generelt bidratt til veldig god stemning i styret den siste tiden. Hun har også bidratt til at surfeturen ble fylt opp, og gitt mange kreative innspill. Hun har også vist stor interesse for andre mennesker under turen til Åre, og ved skadetilfeller der. Det kan også nevnes at hun har satt seg godt inn i det økonomiske i TØHf, og viser stor forståelse. All ære til Maiken Selmar, som antakeligvis har gjort mest for det sosiale miljøet på skolen denne måneden.

NOVEMBER Julie Kofstad og Johan Giæver Marvik Johan har siden januar i år vært ansvarlig for Finansdagen på Handelshøyskolen i Trondheim sine vegne. Han har vært nestleder i Finansdagen Trondheim 2013, men tok i høst over som leder og gjorde en fantastisk jobb! Han har jobbet hardt og sørget for at Finansdagen Trondheim 2013 ble en stor suksess! Tusen takk for en fantastisk jobb og et godt gjennomført arrangement! Julie har gjort en svært bra jobb som leder for temafesten, hvor hun har engasjert mange i planleggingen. Julie er veldig inkluderende, noe som har ført til den store oppslutningen rundt planlegginen av festen. Uten hennes humør og engasjement ville aldri denne festen blitt noe av.

Hun engasjerer seg også virkelig for koret. Hun har ingen lederstilling her, men står på og gjør en kjempebra innsats for å rekruttere folk til koret, og for å gjøre koret gøy å være med i. Hun stiller alltid opp om det er noe som må gjøres. Julie er også leder for Revy-bandet. Hun er en person som alltid stiller gladlig opp, enten det er planlegging av utvalgsfesten eller vasking av TØHnna. Med et stort engasjement har hun bidratt til at Event har vokst denne høsten. Julie er alltid i godt humør, og skaper alltid god stemning rundt seg. I tillegg er hun svært inkluderende, og bidrar til at alle som vil være med i Event blir inkludert.Hun stiller alltid opp der det trengs, og gjør en super innsats!

26

TØH SK: Årets hederspris til Jonas Helland SKREVET AV Kamilla Skarbø Kleivenes

Juryens begrunnelse: Prisvinneren beskrives som en hyggelig og jovial venn, som legger stor vekt på at andre skal ha det bra. Sosialisering er en viktig del av livet, og praten går ofte i ett. Jonas har i lang tid hatt et brennende engasjement for TØH SK, samtidig som han prøver å redde verden. Selv om han til tider kan virke høy på seg selv er det andres beste han har i fokus! Generelt er han veldig aktiv og på Årsoppgjøret så vi han springe mellom hallene for å rekke å få med seg alt! Samtidig kan han også være litt seig. Under Styrkeprøven var kneet et problem og på stopp på Lillehammer kom maten opp igjen. Hans kreative løsninger har kommet godt til nytte, både da han satt som leder for TØH SK i 2011 og da han samme året var en av to som fikk ideen om å starte opp Sykkelgruppa. Å sykle Trondheimoslo har vist seg å blitt en stor suksess, mye takket være han! Årets hederspris går til en ildsjel som brenner for bredden og som virkelig fortjener å bli hedret. Siden vinneren ikke kunne være tilstede på julebordet, ble det vist en live-overføring fra utlandet, hvor en stolt Jonas Helland takket og ønsket oss en fantastisk kveld!


NYTT FRA UTVALGENE:

INVEST Hei, Siden forrige utgave av TØHsa har vi i Invest arrangert Finansdagen Trondheim 2013 sammen med finansutvalgene på NTNU og BI Trondheim. Til tross for at eksamenstiden er over oss og de fleste allerede sitter begravd i bøker, var det mange som tok seg tid til å få med seg fem svært gode foredrag. Vi vil takke alle som møtte opp og håper at den innfridde forventningene deres. Jeg vil også rette en stor takk til Johan Giæver Marvik for en fantastisk jobb som leder for dagen! Jeg ønsker også gratulere Lasse Agentoft Eggen som nyvalgt leder for Invest. At han vil gjøre en fantastisk jobb er noe jeg er sikker på og jeg ser fram til å overlate styringen til ham! Ettersom det begynner å nærme seg eksamen er det lite som skjer i utvalget. Jeg ønsker derfor alle lykke til på eksamen. Har du noen spørsmål om utvalget eller ønsker å delta aktivt i Invest neste år? Ikke nøl med å ta kontakt! Mvh Håkon Holm Østvedt Leder TØH Invest tohinvest@gmail.com / 97435333

Event Nå nærmer eksamnene seg for alvor, og høstsemesteret er snart over. Tiden min som leder nærmer seg dermed slutten, og jeg vil benytte anledningen til å takke for meg. Året som Event- leder har vært fantastisk! Jeg vil takke alle som har vært med og arrangert Åre-tur, Vinterball, Revy, Moteshow, X-russefest og 90-tallsfest. En stor takk rettes også til de som har vært med å starte HHiT Help (tidligere Prosjekt Mosambik) og HHiT etter HIT. Event har vokst mye dette året og det har vært utrolig gøy å være med på denne utviklingen! Jeg vil også takke alle som bidro til at vi ble kåret til Årets Utvalg 2013! Til slutt vil jeg gratulere Emma Vikingsdotter som nye Eventleder! Jeg vet at hun kommer til å gjøre en kjempebra jobb, og jeg gleder meg til å se at hun tar Event til nye høyder. Lykke til med eksamener alle sammen! Hilsen Anne Grete Raanaa Leder Event v/STØH event.stoh@gmail.com

27

MASTER Vil benytte siste innlegg til å takke for innsatsen til de som har fått hjulene til å gå rundt på master. Jeg takker for innsatsen til sosialt ansvarlig Hans Kristian og alle i sosialt utvalg. Ønsker lykke til med orging til nyttårsballet. Takk til leder for fagutvalget Ane og alle i fagutvalget. Ane og gjengen har gjort en viktig jobb for å styrke det faglige nivået på master. Retter også en takk til NU-leder Ingrid og hennes disipler for en strålende jobb ved å knytte master tettere opp mot næringslivet. Ingrid har i tillegg, sammen med Marianne, markedsført Handelshøyskolen i Trondheim på forskjellige skoler i landet dette semesteret! Bra jobba! - Frode

Vinterkonferansen Det er mye som skjer i Vinterkonferansen for tiden. Arrangementer planlegges, bedrifter og foredragsholdere kontaktes og møter holdes. Bit etter bit begynner vinterens konferanse å komme på plass. Alle våre medlemmer jobber hardt for at vi skal få gjennomført den beste Vinterkonferansen gjennom tidene. Neste års konferanse er spesiell da ViT feirer 30 år. Å være 30års-jubilant er ikke bare bare. Vi vil derfor gjøre stas på oss selv og Handelshøyskolen. Vi kan ikke røpe alt for mye om konferansen ennå, men det vi kan si er at det kommer til å bli bra! Eksamenstiden nærmer seg, og møtene i ViTs ulike underutvalg begynner å nærme seg slutten for dette semesteret. Som alle andre utvalg har også vi hatt julebord, til stor suksess for alle våre medlemmer og som en bra avslutning for et morsomt semester. Da er det bare begynne å glede seg til 18. januar og Åpningfest på den nye skolen! - Vinterkonferansen


NYTT FRA UTVALGENE: TØHf Hei alle sammen, og god eksamensperiode! Først av alt vil nåværende leder, Crister Aa. Næss gratulere den nye lederen Gaute Steen så masse med å vinne valget om ledervervet. Det er stor enighet om at Gaute kommer til å gjøre en knallbra innsats og er en kjernekar, noe valgresultatet viser. Crister trer inn som ny nestleder i STØH, og vil derfor fortsette å være en del av studentforeningen, noe har er veldig fornøyd med selv. «Jeg har hatt den glede av å ha Gaute med meg i styret før valget, og oppfordret han til å stille som ny leder. Jeg mener, og vet, at Gaute kommer til å gjøre en kjempegod jobb som ny leder! Han er rene definisjonen av TØHf(f) og har mye god erfaring, blant annet fra et år som kaptein på seilbåt-eksepdisjon. Lykke til, og gi gass kamerat!» – Crister Aa. Næss

søndag 03.11. TØHf så seg desverre nødt til å avlyse grunnet for få påmeldte lag. Vi utfordret BI og INDØK på NTNU til å stille lag. Men vi fikk ingen påmeldte lag fra de respektive skolene, som sikkert skylles at et lag fra Handelshøyskolen i Trondheim neppe ville gitt fra seg seieren til studenter fra verken NTNU eller BI, selvfølgelig. Likevel virker det som om interessen for 71 grader TØHf er der. Mange sier de ville vurdert å delta om konkurransen ikke hadde krasjet med julebordene. Til våren blir det muligens mulighet til å melde på et lag igjen, og da regner man med at det blir full påmelding! 13. oktober ble det planlagt søndagstur. Der hadde man et estimat på 12 «attending» og 15 «maybe» på Facebook, men ingen møtte opp!! Noe av forklaringen kan vel ligge i at folk var fyllesyke og mange festet hardt under UKA på lørdagen.

TØHf har i løpet av oktober måned arrangert den tradisjonelle surfeturen til LaPoint Surfcamp på Stad. Turen gikk som planlagt og var en stor suksess. Den var godt organisert og gjennomført, og i tillegg fikk deltakerne erfare bra surfebølger. Turen hadde over 30 deltakere som virket meget fornøyde og turen er absolutt et av høsten høydepunkt i TØHf!

Det nærmer seg eksamen og det vil derfor være lite aktivitet fremover. Vemund Sundt vil fortsette å arrangere klatrekvelder gjennom gruppen TØHf klatring. Det vil også foregå kompetanseoverføring til den påtroppende TØHf lederen, Gaute Steen. Dette arbeidet har leder allerede begynt. Det blir selvsagt et kickoff etter nyttår, så følg med! Ta kontakt med den nye lederen, Gaute Steen, om det er noe dere lurer på.

TØHf brukte mye tid og ressurser på å planlegge arrangementet 71 grader TØHf. Konkurransen var planlagt fra lørdag 02.11 til

Lykke til i eksamensperioden!

28

MARKEDSFØRINGSUTVALGET I den siste perioden har MU gjennomført kurs og workshop, knyttet til hvordan vi skal jobbe med merkevaren Handelshøyskolen i Trondheim. I tillegg til faglig påfyll er vi godt igang med planleggingen av åpen dag på Handelshøyskolen. Dette arrangementet blir avholdt tirsdag 11. februar, og vi håper og tror på godt oppmøte, særlig med tanke på nybygget som står klart til neste semester. Rett over julen blir det messe- og skolebesøk. Undertegnede skal stå for Handelshøyskolen på utdanningsmessen i Lillestrøm og ser meget frem til det. Julen er rett rundt hjørnet og det betyr at min tid som leder for MU er over. Det er vemodig å skulle gi fra seg ledervervet, men vi kan se tilbake på en fantastisk utvikling. MU har fått restrukturert og posisjonert seg som et stort og handlekraftig utvalg. Vi er et redskap studentforeningen og administrasjonen kan bruke og har allerede stor nytte av. Dermed vil jeg få takke for meg og ønske Glenn Eric lykke til med ledervervet i neste periode. Simen Jørgensen Leder, Markedsføringsutvalget.

Næringslivsutvalget Det blir en ny runde med bedriftspresentasjoner neste semester, og vi er godt i gang med booking av bedrifter, med et mål om å få et bredt spekter av bransjer representert. Representanter fra promoteringsgruppen innad i NU har i løpet av høsten besøkt mange spennende bedrifter som Telenor og Mills, for å presentere skolen og utvalget, i håp om at de ønsker å komme på skolen for å delta på våre arrangementer. I tilegg til våre faste gjengangere vil også Orkla, Falck Nutec og Aker Solutions avholde bedriftspresentasjon til våren, noe vi ser veldig frem til! Jeg vil gratulere Andreas Barfod som ny leder for Næringslivsutvalget. Han har fått med seg et godt styre, og jeg har stor tro på at de vil sørge for videre vekst og framgang for Næringslivsutvalget. Med dette ønsker jeg og mitt styre å takke for oss, og vi ønsker å rette en stor takk til utvalgets medlemmer for den gode jobben som dere gjør for utvalget. Vi ønsker også å takke skolens studenter for det gode oppmøtet på våre arrangementer. Nå er eksamensperioden like rundt hjørnet, og jeg vil ønske alle sammen lykke til! Med vennlig hilsen Maria Endresen Leder for Næringslivsutvalget 93253610


TØH SK Oktober har vært fartsfylt. Sykkelgruppa har feiret seg selv på bankett med premiere på dokumentaren NKF laget om TrondheimOslo. Her får vi oppleve alt fra smerte, tårer, store kraftanstrengelser, en ekstrem lagånd og virkelig idrettsglede! Det er bare å se fram til til den offisielle visningen! Håndball har møtt gode lag hittil i sesongen, men har troen på seier i neste kamp. I volleyball ligger TØH SK 1 omtrent midt på tabellen i 2.div, mens TØHmbs Up nå ligger på 7.plass i 3.div. Etter å ha tapt internoppgjøret mot tommeltottene 3-0, står TØH SK 3 uten poeng enn så lenge. Fotballsesongen utendørs er nå over og futsal er i gang. Jentene endte med tabelltopp og en 8.plass i studentligaen, 11er-laget på en 5.plass og 7er på en 9. plass. TØH SK Fun er som regel bare moro, bortsett fra akkurat da 1.plassen glapp i siste seriekamp. Trener Tveiterås signaliserte godt hva han mente da han knakk undertegnedes flaggstang i to! Dette la imidlertid ingen demper på stemningen da vi 9.november feiret oss selv på et heidundrende julebord. Det var hæla i taket og jeg våknet neste dag med sår hals. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger TØH SK-sangen ble sunget! Et nytt styre for 2014 er nå valgt og etter kompetanseoverføringen på Graffi er jeg sikker på at klubben er i trygge hender videre! De har allerede vært på Ledersamling med Norges Studentidrettsforbund i Oslo og måtte i tradisjon tro ta utfordringen med å tømme ei champagneflaske på julebordet. Den nye lederen viste at han tar ansvar! Jeg ønsker dere alle lykke til med eksamenstiden. Husk at trening gir overskudd! Sportslig hilsen Kamilla Skarbø Kleivenes, Leder TØH SK tohidrett@gmail.com

Forum – studentpolitisk aktivitet Eksamensperioden er over oss og det blir mindre tid til studentpolitisk aktivitet, men vi har likevel rukket å gjøre masse gjennom dette året. Vi har vært på møter og diskutert saker som er viktige for alle studenter. Vi har vært aktive på twitter og andre sosiale medier for å få politikerne til å høre på oss når det gjelder 11 måneders studiestøtte, vi har fått gjennomslag for noe og noe har blitt utsatt. Men en ting er sikkert, vi fortsetter å kjempe for studentene! I løpet av oktober hadde vi valg av ny studentpolitisk ansvarlig. Han er veldig flink, god på store ord, en god diskusjonspartner og rett og slett en morsom type. Han heter Thor Axel Gamst Straume og jeg tror han kommer til å gjøre en god jobb med å lede FORUM videre. Jeg går nå av som studentpolitisk ansvarlig. Jeg må si at jeg har hatt et helt fantastisk år, og til alle dere som har et engasjement for noe så anbefaler jeg dere å stille til valg neste år. Man lærer så mye om seg selv og mestrer utfordringer man før trodde at man ikke klarte. Men mest av alt har jeg fått så mange gode venner, det er det viktigste. Jeg blir ikke helt borte fra studentpolitikken,jeg vil fortsatt sitte i studentparlamentet og fremme studentenes sak. Hvis det er noe som irriterer, mangler eller dere bare vil ha en god diskusjon om studentpolitikk, så kom og snakk med meg. Ut over neste år vil idrettsaken og modeller for studentidretten bli mye diskutert. Har dere innspill til dette eller andre saker å ta kontakt på forum.stoh@gmail.com Ha en god eksamensperiode, jul og nytt år. Vi ses i januar. Mvh Ingvild Tajet (Avtroppende) studentpolitisk ansvarlig

TØHnna Da var tiden kommet for å takke for meg som leder av TØHnna! Stafettpinnen sendes videre til Henriette Berge Pedersen, og jeg har stor tro på at hun vil gjøre en formidabel jobb! Jeg vil også benytte anledningen til å gratulere Henriette, samt resten av utvalgslederne og STØH-styret 2014, med valgseieren, og ønsker de lykke til med sine respektive verv. Vi har hatt mange flotte arrangement på TØHnna i høst, hvorav den siste måneden har vært preget av diverse julebord og en heidundrende Alumni-fest. Det ryktes forresten at noen glemte igjen trusa si i vrimla etter julebordet til Event, Invest og MU… Julebordsesongen er nå over og eksamensperioden har startet. Det er derfor ikke mange arrangementer igjen på vår kjære TØHnna på Moholt. For dere som trenger et lite avbrekk fra eksamenslesingen kommer vi til å vise håndball-VM på storskjerm inne på TØHnna, og baren vil selvfølgelig være åpen. Semesteret avsluttes med to eksamensfester, og TØHnnas aller siste arrangement på Moholt noen sinne blir eksamensfesten 20. desember. Håper selvfølgelig å se så mange som mulig av dere der! Til slutt vil jeg få takke for meg som TØHnnaleder for 2013. Det har vært et fantastisk år med mye moro, og jeg kommer til å savne vervet! Jeg vil også takke STØH-styret og SU for et godt samarbeid! Lykke til med eksamensforberedelsene, og takk for meg! Vi snakkes fortsatt i baren, Marianne Tennøy Leder TØHnna 2013

29


n e d i s e t s i S AV Astrid- A Kråkmo

Kryssord 1. Noe salt du spiser evt har på bankkortet 2. Kinesisk valuta 3. Forbruk 4. Hjembyen til Ishavskatedralen 5. Sentralbanksjef USA 6. Sitrusfrukt man spiser mye av i disse tide 7. Fylke bestående av Skien og Porsgrunn 8. Nåtid 9. Ironisk sakprosatekst

30

10. Skolesekk

Tegneserier

Løsningsord: Inntektsår


Vitser & sånt Det var en gang en svenske, en franskmann og en amerikaner som var dødsdømt. De skulle henrettes i Paris, og fikk velge mellom henging og giljotinen. Siden franskmannen var fra Frankrike, skulle han få velge først. Han valgte giljotinen. Franskmannen ble lagt på bordet. Kniven ble sluppet, men rett før den nådde halsen hans, stoppet den. Når slikt skjer, får den dødsdømte gå. Så var det amerikanerens tur å velge. Han tenkte at det samme kunne jo skje med han som med franskmannen, så han valgte også giljotinen. Det samme skjedde, og han fikk gå. Da det var svensken sin tur sa han: «Det er jo tydelig at giljotinen er i ustand i dag, så jeg velger henging!» Det var en gang tre vampyrer som skulle få tak i mest blod. Den første kom tilbake med blod på tennene og sa: «Ser dere det huset der, der fikk jeg tak i det blodet.» Den andre kom tilbake med blod rundt munnen og sa: «Ser dere det slottet der, der fikk jeg tak i det blodet» Den tredje kom tilbake med blod på hele ansiktet og sa: «Ser dere den muren der, den så ikke jeg.»

En ung buktaler har en kveld en forestilling i en liten by. Med dukken på fanget. Han starter som vanlig med sine dumme blondinevitser. Plutselig spretter en blond kvinne på 4. rad opp på stolen sin og begynner å rope: - Jeg har hørt nok av sånne dumme blondinevitser. Hva får deg til å tro at du kan stigmatisere kvinner på den måten? Hva har fargen på en kvinnes hår å gjøre med hennes verdi som menneske? Det er karer som deg som gjør at kvinner som meg ikke blir respektert i arbeids- og samfunnslivet, og til å utnytte vårt potensiale til fulle. Det er fordi du og dine likesinnede fortsetter å diskriminere oss. Ikke bare blonde kvinner, men kvinner generelt… oG ALT I HUMoRENS NAVN! Den etter hvert litt flaue buktaleren begynner å beklage, og da roper kvinnen: Du holder deg unna dette, jeg snakker med den lille drittsekken på kneet ditt!

TØHsas hjelpespalte Kjære T Jeg brakk nylig arma mi og legen sa jeg måtte operere og sette inn skruer i beinet. Først tenkte jeg at skruene var midlertidig men han sa det ble permanent til jeg ble en gammel dame på minst 150 år. Liker ikke dette. Har du noen betryggende ord? Hilsen gipset student Kjære gipset student Jeg har fått meg jobb i Statens pensjonskasse etter dette studieåret. At du kommer til å bli minst 150 år skremmer også meg. Men wow, tenk å bli så gammel da, du kommer til å oppleve minst tre konger til. Kjære T Jeg har en veldig spesiell dialekt og har nettopp søkt deltidsjobb som konsulent for en bank. Det blir mye telefonprat og jeg er redd folk kommer til å slite med å skjønne meg. Har du noen tips før jobbintervjuet? Hilsen konsulentsøkeren Kjære konsulentsøkeren Jeg er en mester på dialekter. Jeg var på en pub her om dagen, og overhørte tre svært store kvinner snakke i baren. Deres dialekt syntes å være fra Fredrikstad, så jeg gikk bort og spurte: «Hei, er dere tre damer fra Fredrikstad?»Den ene av de ble irritert, og skrek: «Det er Hvaler, din jævla idiot. Hvaler!» Så jeg ba om unnskyldning, og svarte: «Jeg beklager. Er dere tre hvaler fra Fredrikstad?» og det er det siste jeg husker.. Kjære T Jeg har fått meg en slags deltidsjobb ved siden av skolen, men å være gateselger er langt fra drømmejobben.. Har du noen motiverende råd. Hilsen Nordremannen Kjære Nordremannen Kjære Nordremannen Gateselger du gitt. Si meg, hva koster en gate i disse dager. Jeg er keen på å investere i noe spennende.

31


Kalenderen Desember 16.12

Eksamensfest

20.12

Eksamensfest

24.12

Julaften!

Januar 13.01

Semesterstart

Lykke til på eksamen! :-)

god jul Vi i STØH-styret ønsker dere en hjertelig god jul her fra Handelshøyskolen i Trondheim!

Kalenderen kan også leses på www.sftoh.no

Utg. 4 - 2013  
Utg. 4 - 2013  

Studentavisen ved Handelshøyskolen i Trondheim

Advertisement