Roboty Koszące STIGA - folder reklamowy

Page 1

Autonomiczne roboty Prawdziwa autonomia.

Naturalnie zdrowy trawnik.

Darmowy, Dbamy o trawniki.

Roboty STIGA.

Inteligentne oprogramowanie. Niezawodna konstrukcja.

Prawdziwa autonomia, to zasada STIGA technologie

3

Wirtualny obszar koszenia

Autonomiczne roboty STIGA przewodów.

obszar koszenia

STIGA.GO

4
i intuicyjna instalacja.
ustawienie Stacja Stacja referencyjna 1 º 2 3 5
Dowolne

Inteligentna technologia

Technologia AGS pozwala robotowi na inteligentne planowanie sesji koszenia

ogrodu w odpowiednim czasie.

6

Aktywne mapowanie ogrodu

Wie, gdzie 7
Precyzyjny

Zorganizowany

Zorganizowane

koszenie

Krótszy czas potrzebny na koszenie

zorganizownemu, robot pozostawi Twój trawnik

Indywidualna orientacja kierunku koszenia

Schematy koszenia

9
wieloma strefami koszenia

Koszenie

Koszenie jeszcze bardziej wydajne

Strefy Wie gdzie

Najkrótsza droga

10

Automatyczna

11
Czujnik deszczu
12

Koszenie 4G

Bezpieczne dane

pakiet godzin pracy.

na stiga.pl

13
STIGA .GO App aplikacji STIGA.GO • • • • • • • 14 • •

Technologia akumulatorowa STIGA.

15

Autonomiczny

Poziom

Level

Dopasuj

robota autonomicznego do swojego ogrodu.

A 500

A 500

Experience

Experience

Obszar koszenia 0 2

S gges ed working area 0 2

C ing zones U i z e

Ba er y ca aci y

Max. czas koszenia na cykl i 28 1 2

Max c ing ime er cycle i

Blade y e Pi i e

Blade s eed 28

C ing wid 1

C ing eig range 2

C ing eig adj s men le i O i al

Maxim m slo e

Connec ivi y & naviga ion ser vice incl ded 0 ea

(LwA) - dB(A)

G aran eed so nd ower level (LwA) - dB(A)

Waga 8

Prod c weig 8 2

16

Robot , PS, 5 m

A
A
A 1500 Experience Experience Experience 2 100 2 1 0 2 U i z e U i z e U 1 i z e 2 2 i 3 i 3 i Pi i l e Pi i l e Pi i l e 28 28 28 1 1 1 2 2 2 le i le i a i le i O i al O i al Ye ea ea 1 10 ea 8 2 8 2 8 A
A 1000 A 1500 Experience Experience Experience 2 100 2 1 0 2 2 2 i 3 i 3 i 28 28 28 1 1 1 2 2 2 O O 8 1 8 1 8 N
Kontrola APP P 17
750
1000
750
awigacja P

Dopasuj robota autonomicznego do swojego ogrodu.

Poziom

Level

A 3000

A 3000

Expert

Expert

Obszar koszenia 3000 m2

Suggested working area 3000 m2

Ilość stref koszenia do 10 stref

Cutting zones Up to 10 cutting zones

Pojemność akumulatora 5 Ah

Batter y capacit y 5 Ah

Max. czas koszenia na cykl 2 h 30 min

Max cutting time per cycle 2 h 30 min

Rodzaj ostrza 6 obrotowych ostrzy

Blade t ype 6 Pivoting blades

Prędkość ostrza 2400 obr. / min

Blade speed 2400 rpm

Szerokość koszenia 26 cm

Cutting width 26 cm

Zakres wysokości koszenia 20 - 65 mm

Cutting height range 20 - 65 mm

Regulacja wys. koszenia Automatyczna & Elektroniczna

Cutting height adjustment Automatic & Electronic

Automatyczna detekcja przeszkód

Tak

Stopień nachylenia 50%

Yes

Maximum slope 50%

Pakiet danych

Connectivit y & navigation ser vice included 2000 h 3 years

Dożywotni pakiet łączności

Poziom natężenia dźwięku (LwA) - dB(A) 57 db(A)

Guaranteed sound power level (LwA) - dB(A) 57

Waga 12 70 kg

Product weight 12 60 Kg

18

Nawigacja

GPS RTK

Kontrola APP GPRS-4G

Regulacja wysokości koszenia

Elektroniczna

A 5000 A 7500 A 10000

A 5000 A 7500 A 10000 Expert Expert Expert

m2

5000 m2

00 m2 Up to 10 cutting zones

10 stref

to 10 cutting zones

2 x 5 Ah 2 x 5 Ah

10 stref 2 x 5 Ah

to 10 cutting zones

h

min

6 obrotowych ostrzy 6 obrotowych ostrzy 6 obrotowych ostrzy

atic & Electronic

atic & Electronic

Automatyczna & Elektroniczna Automatyczna & Elektroniczna Automatyczna & Elektroniczna Tak Tak Tak

Dożywotni pakiet łączności Dożywotni pakiet łączności Dożywotni pakiet łączności db(A)

W zestawie: Robot , stacja dokująca z anteną referencyjną GPS, 5 m przedłużacza, ładowarka.

750
100
Expert Expert Expert 5000
0 m2
Up
Up
6
votin
6 Pivoting bla
2400 rpm 2400 rpm 2400 rpm 26 cm 26 cm 26 cm 20
65 mm 20 - 65 mm 20
65 mm
Autom
Autom
Yes Yes Yes 50% 50% 50% 420
6750
8750
years 57 57 57 13 40
13 40 Kg 13 40
2 x 6 Ah 4
30
4 h 30 min 5 h 30 min 6 Pivoting blades
Pi
g blades
des
-
-
Autom
atic & Electronic
0 h 3 years
h 4 years
h 4
Kg
Kg
750
1000
do
do
2
2
4
4
5
0 m2
0 m2 do
10 stref
x 5 Ah
x 6 Ah
h 30 min
h 30 min
h 30 min
240
2400 obr.
min 2400 obr.
min 26 cm 26 cm 26 cm 20 - 65 mm 20 - 65 mm 20 - 65 mm
0 obr. / min
/
/
50% 50% 50% 57 db(A) 57 db(A) 57 13 40 kg 13 50 kg 13 50 kg
19

Poziom e ial Obszar koszenia

2

C

ax. czas koszenia na cykl

l e (LwA) - dB(A) Waga

Przewodowe
G 300
30
o-
28
P
10
przewodowym 20
o-
M
1 2 a
20

Nawigacja

Kontrola APP

Po przewodzie

Bluetooth

Tryb cięcia Losowy

G 600

G 1200

Essential Essential

600 m2

Baza +3

2 .5 Ah

1 h 30 min

4 obrotowe ostrza

2850 rpm

18 cm

20 - 60 mm

Manualna

Bluetooth

59 db(A)

7 90 kg

Robot, stacja dokująca, ładowarka. Akcesoria instalacyjne (przewód, szpilki) do nabycia opcjonalnie.

1200 m2

Baza +5

5 Ah

2 h 30 min

4 obrotowe ostrza

2850 obr. / min

G 3600

Experience

3600 m2

Baza +10

2 x 5 Ah

4 h 30 min

6 obrotowych ostrzy

2400 obr. / min

18 cm 26 cm

20 - 60 mm

Manualna

Bluetooth

59 db(A)

8 20 kg

Robot, stacja dokująca, ładowarka. Akcesoria instalacyjne (przewód, szpilki) do nabycia opcjonalnie.

20 - 65 mm

Elektroniczna

GPRS-4G

57 db(A)

13.5 0 kg

Robot, stacja dokująca, ładowarka. Akcesoria instalacyjne (przewód, szpilki) do nabycia opcjonalnie.

45% 45% 50%
21
DO 22
A 10000 A 7500 A 1500 Na ra 23

Asortyment marki STIGA dostępny u autoryzowanych dilerów STIGA i na stiga.pl

stiga.pl

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.