Structuur van de Cat Fancy 2009

Page 1

De Structuur van de Cat Fancy

OP (overlegplatform)

Felikat (FiFé)

OP

NRKV (FNK)

Mundikat (FiFé)

Het OP (is opgericht om de Plannen van Aanpak te maken voor LNV Hierin zitten van (erkende) verenigingen 1 à 2 bestuursleden. De FiFé en de Onafhankele verenigingen. De FiFé is een wereldwijdeorganisatie waaronder Felikat en Mundikat vallen. De Onafhankelijke verenigingen vallen onder FNK


Het FNK (Federatie Nederlandse Kattenverenigingen)

Limbra

Neocat NKFV

ECF

NLKV

FNK

NPV

NVvK

Saint ProCat

NKU SARA NRKV

In het FNK zitten alle erkende onafhankelijke verenigingen. Het FNK probeert de de regels wat betreft showen, ras en kleurerkenning en stamboekregels te structureren Alle vereningingen moeten aan vastgestelde eisen voldoen, wat betreft minimaal aantal leden, het hebben van statuten (bij de notaris vastgelgd) een HHR, een tijdschrift minimaal 4 x per jaar uitgeven, een zelfstandig stamboek hebben en 2 Internationale show’s per jaar organiseren. Nieuwe verenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden aspirantlid worden.


Verklaring van de afkorting: OP FNK Neocat NKFV NLKV NRKV NPV NVvK ECF NKU Sara Saint ProCat Felikat Mundikat

Stichting Overleg Platvorm van de Nederlandse Catfancy Federatie Nederlandse Kattenverenigingen Nederlandse KattenFokkers Vereniging Nederlandse LanghaarKatten Vereniging Nederlandse RasKatten Vereniging Nederlandse Perzen Vereniging Nederlandse Vereniging van Kattenvrienden European Cat Fanciers Nederlandse Katten Unie Nederlandse Vereniging van Kattenliefhebbers


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.