Lezen 3 2015

Page 16

16

• LEZEN •

KINDERBOEKENWEEK

San Francisco ligt aan BOEKENTIPS – Met een Kinderboekenweek over wetenschap,

die kinderen zonder al te veel gevaar zelf thuis kunnen doen.

natuur en techniek voor de boeg (7-18 oktober) verschijnen

Hoe je zonder pijn en bloed een groot gat in je hand kunt

er veel kinderboeken rond het thema. Jelle Reumer, directeur

maken waar je dwars doorheen kunt kijken bijvoorbeeld.

van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, hoogleraar

Uiteindelijk gaat het om de vragen die de proefjes oproepen

paleontologie en columnist voor Trouw, las zich door een

en om nadenken over de waarnemingen.

stapel heen en maakte een aanstekelijke selectie.

NRC-journalisten Margriet van der Heijden en Menno Steke-

DOOR JELLE REUMER

tee bundelden hun aantrekkelijke kinderpaginastukjes over respectievelijk wiskunde en dieren; tweemaal 58 items om

Kinderen en wetenschap vormen een interessante combinatie.

wiskundig precies te zijn. In Het wiskundehondje lees je wat

Zodra kinderen de wereld om zich heen gaan verkennen, wor-

een palindroomgetal is, dat je voor alles wel een formule

den ze gedreven door nieuwsgierigheid. Driejarigen kunnen

hebt maar niet voor zoiets simpels als de omtrek van een el-

vragen stellen die de meeste ouders niet weten te beantwoor-

lips, en hoe je kunt rekenen met hagelslag. De minireuzen-

den: ‘Waarom is het gras groen?’, ‘Waarom is het water nat?’,

miereneter staat bol van leuke weetjes. De miereneters in

‘Wie was de eerste mens?’ De antwoorden liggen verborgen

Artis zijn pruteters en San Francisco ligt aan een haaibaai

in de fysica, de biologie, de paleontologie. Het zijn weten-

met mensenetende engerds. Tot nu toe liep dat goed af.

schappelijke vragen en wetenschappers doen precies dat: vragen stellen. Net als kinderen; in zekere zin is een goede

Ongelooflijk rwaar! Onvoorstelbare

wetenschapper altijd een beetje een nieuwsgierig kind gebleven.

ruimteweetjes

Bij de meeste onderzoekers liggen hun wetenschappelijke

Astronomie en quantumfysica vormen de voorhoede van

wortels in hun jeugd, met ouders met een boekenkast, een

de echte harde wetenschap. Quantumnatuurkunde gaat over

onderwijzer met passie, een verrekijker, een microscoop of

het oneindig kleine; astronomie over het oneindig grote, ver-

een visnet. En boeken. Boeken voor kinderen over wetenschap

re en vaak onzichtbare deel van de werkelijkheid. Het zijn

zijn het fundament van de universiteit en de vooruitgang.

vakken voor nerds en wie zoiets moeilijks voor kinderen kan uitleggen verdient alle lof. Govert Schilling, de Mister Heelal

Proefjesboek, Het wiskundehondje,

van Nederland, kan dat. We lezen hoeveel kilo ruimtestof er

De minireuzenmiereneter

dagelijks op aarde neerdaalt, dat je de oerknal kunt waar-

Uitgeverij Nieuwezijds, die al jaren non-fictie voor volwasse-

nemen op een ‘sneeuwende’ televisie, dat je een zwart gat

nen publiceert, stort zich met ingang van najaar 2015 op de

kunt zien en wat het is, waarom het op de maan altijd volko-

markt voor kinderen. En meteen met drie erg fijne boeken,

men stil is en dat de planeet Mercurius langzaam krimpt en

bundels van eerder verschenen en bewerkte stukjes van de

daarbij verschrompelt als een oude appel. Ergens tussen

website proefjes.nl en de kinderpagina van NRC Handelsblad.

Mars en Jupiter draait planetoïde nummer 10986 trouw zijn

Het Proefjesboek laat 65 huis-, tuin- en keukenproefjes zien

rondjes om de zon, astronomen hebben het rotsblok ‘Govert’