Leesmonitor - het magazine 2020

Page 8

8

• LEESMONITOR

DE LITERATUUR WEEKT ZICH LOS VAN PAPIER

Literatuur komt in vele

In het digitale tijdperk is het traditionele boek steeds minder de dominante manier waarop lezers met literatuur en verhalen in aanraking komen. Films, games, series

multimediale vormen

via streamingplatforms als Netflix en narratieve podcasts maken van de lezer steeds meer een kijker en luisteraar. Het is verleidelijk te denken dat de literaire lees- en boekencultuur daardoor dreigt te verdwijnen. Maar dat is erg negatief. Onze huidige

en treedt steeds meer

mediacultuur toont juist dat verhaalkunst onverminderd populair is. De nieuwe media vormen niet alleen maar een bedreiging: ze creëren nieuwe vormen van literatuur-

buiten het boek.

(beleving) en daarnaast kunnen ze kinderen en jongeren ook naar boeken leiden.

Veelzeggend voorbeeld van dat laatste is de reportage in tijdschrift Lezen naar aanleiding van de pilot van de Bibliotheek op school van een van de mbo-afdelingen van het Koning Willem I College in Den Bosch. Twee leerlingen die in de net opgestarte bibliotheek op zoek waren naar boeken voor de zomervakantie, kozen bewust titels van door boekverfilmingen bekend geworden schrijvers. Zo tipte de een de ander Paper Towns. ‘Je weet wel,’ overtuigde ze haar klasgenoot, ‘van John Green, die The Fault in Our Stars heeft geschreven, dat ook verfilmd is.’ Zelf pakte ze even later Suzanne Collins’ Hongerspelen uit het schap. De toelichting: ‘Ik ken de film en die vind ik echt goed’, (Stichting Lezen, 2018).

Deze leerling blijkt niet de enige die dit boek dankzij de film heeft gevonden. In het jaar waarin de eerste The Hunger Games-film verscheen, steeg de verkoop van de gelijknamige boekenreeks met zo’n 200% (Roback, 2013). Een ander noemenswaardig voorbeeld van hoe een film of serie de kijker naar het boek kan gidsen, is Game of Thrones. Het effect op de verkoop van George R.R. Martins Songs of Ice and Fire, de boekenreeks waarop de acht seizoenen tellende HBO-serie is gebaseerd, is enorm.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.