Produktkatalog 2024 DK

Page 157

Specialgafler

VI TILBYDER ET VÆLD AF SPECIALGAFLER: Kontakt vores kundeservice for mere information

Coilgaffel

Kabelgaffel

Rustfri lomme

Fræsning i gaffel

Fræset side

Fiskekassegaffel

Markering på gaffel

Big bag gaffel

Belastningsstøtte på gaffelryg

Knivgaffel

Finérgaffel

157


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.