Page 1

NATURSTEN UNIK STYRKA OCH LÅNG LIVSLÄNGD


Unik styrka och lång livslängd Natursten har stor variation i yta, färg och struktur. Lystern och färgen som är inbyggda i mineralet framträder olika starkt beroende på bearbetningsgrad. Varje stensort har unika egenskaper som styr hur den låter sig delas, dess kornstorlek och hårdhet. Olika stentyper lämpar sig bäst för olika ändamål, men granit är ett säkert kort när det gäller natursten för utomhusbruk. Därför har vi medvetet valt att satsa extra på just granitprodukter. Stenhuggarens tidigare tunga och tekniska hantverksyrke har numera ersatts av industriella metoder för bearbetning av natursten. Vi har fått ett bredare urval då stenprodukter i ovanliga mineral importeras från andra länder. Det har samtidigt medfört att stenen kan användas i många fler sammanhang än tidigare. Från att ha varit ett dyrbart byggnadsmaterial för katedraler och slott kan var och en som så önskar pryda sin trädgård med slipade plattor och huggen gatsten. Och varför inte kombinera det med ett annat bestående naturmaterial, betong.


Kantsten Kantstenens uppgift är att skilja mellan olika markytor och trafikslag. Granitkantsten har en hög hållfasthet och lång livslängd som gör den särskilt lämpad för hårt trafikerade miljöer. I park- och trädgårdsmiljö är slitaget normalt mindre och där blir kantstenen mest en dekoration med en praktisk funktion. Granitkantsten tillverkas enligt standard SS-EN 1343. Standarden anger stenens mått, toleranser och ytbehandling. Kantsten levereras vanligen i fallande längder mellan 0,9 och 2 m. Våra raka kantstenar är ca 1 m långa. Busshållplatskantstödet i krysshamrad granit är en funktionell specialprodukt för lite mer exklusiva miljöer.

RV 2

RF 2

RV 4

RF 4

GV 1

GF 1

Hållplatskantstöd

Hållplatskantstöd avslutning


Små- och storgatsten Gatsten är vårt äldsta markbeläggningsmaterial i Sverige. De på traditionellt vis stenlagda gatorna och torgen ger äldre stadskärnor och nylagda promenadstråk en trivsam atmosfär och dyrbar prägel. Gatsten tillverkas vanligen av granit och ges en råkilad yta. Svensk Standard SS-EN 1342 som anger begrepp, toleranser och provningsmetoder för gatsten, nämner inga dimensioner. Smågatstenens format är lämpat för olika mönstersättningar, men för att få bästa resultat vid sättning bör storleken sorteras med tanke på aktuellt mönster, pga de vida toleranserna. Mönsterverkan kan förstärkas med olika färgsättning i materialet.


Plattor Markbeläggningar med plattor och hällar används såväl i privata trädgårdar som i offentliga miljöer som torg, gångbanor och entréer. Välj material efter användningsområde. Granit är okänslig för halkbekämpning med tösalt och passar på gångvägar och i trappor, medan kalksten vittrar sönder av salt. Tänk också på att slipade, polerade eller sågade plattor blir hala vid väta. Vi följer Svensk Standard SS-EN 1341 som anger krav på tillverkning och provningsmetoder för markbeläggningsplattor. Exempel på olika ytbearbetningar av naturstensplattor: Flammad yta - stenens naturliga struktur och lyster framhävs. Ytan blir sträv och halksäker. Krysshamrad yta - utförs vanligen på sågade plattor. De blir mycket sträva och halksäkra. Råkilad yta - ger vanligen en grov yta beroende på granitens klyvegenskaper. Råkopp - är en råkilad yta där kanterna har satts till så att fogkanterna är plana. Detta minskar snubbelrisken. Slipad yta - utgår från en sågad yta. Blir blank och slät och lätt att rengöra, men också lätt hal då den är fuktig.


Entréplan, trappblock och trappbeklädnad Entréplan och trappblock Granit är ett tåligt material och passar därmed bra till trappor. Med våra råkilade block kan man skapa trappor i olika former. Det halvmåneformade eller rektangulära entréplanet är lämpligt vid mindre nivåskillnader. Sättstegen är råkilade och planstegen flammade, vilket bevarar den genuina känslan av natursten. Trappbeklädnad Trappbeklädnaden i form av separat plan- och sättsteg i granit monteras på en befintlig trappa för en lyxigare prägel. Trappnosen och ovansidan är flammade, övriga ytor sågade.


Murbeklädnad och Murblock Murbeklädnad Beklädnadselement i tunna naturstensskivor monteras mot en bärande betongstomme som stödmurselement, Lecamur eller husgrund och ger en exklusiv mur i huggen granit. Muren kan vara enkel- eller dubbelsidig. Avsluta med en krönplatta för att skydda muren mot inträngande vatten. Murblock De råkilade blocken har en naturligt strukturerad och ojämn yta. Stenmurar i natursten utförs både som stödmurar eller som dubbelsidiga murar. Muren fogas med murbruk eller limmas med stenlim.


Poolkantsten En elegant och exklusiv poolkant i krysshamrad granit Padang Dark blir pricken över i oavsett poolens form eller storlek. Granitens starka och halkfria yta är mjuk och behaglig att gå på barfota. Poolkantstenen har mjukt rundade kanter som passar alla pooler. De enskilda stenarna håller alla samma mått och därför lätta att montera. Fördelen med sten istället för andra material är att granitpoolkanten håller sig lika fin år från år. Sargen murknar inte utan är helt underhållsfri över tiden. En poolkant i tålig granit ger livslång glädje.


Övriga naturstensprodukter Granitklot De krysshamrade kloten kan fungera som låga pollare som leder trafikanterna rätt och delar av ytor utan att skymma sikten. De kan även användas som solitära prydnadsföremål. Grindstolpe – pollare Grindstolpar i sten ger ett välkomnande och prydligt intryck av huset redan vid infarten. Våra massiva grindstolpar har ett kvadratiskt snitt och råhuggen yta. Stolpen bör förankras med minst 1/3-del i mark, eller frostfritt djup, och gjutas i betong om grindar ska hängas i den. Stegsten Stegstenen leder vägen genom trädgårdens olika rum. Sätt den i dekorsten eller sänk ner den i gräsmattan. Men tänk på att stegstenen passar bäst längs de mindre utnyttjade gångarna.


Dekorsten Dekorsten är den senaste trenden för att smycka trädgårdsrummet på ett naturligt sätt. Med dekorsten ges planteringarna ett prydligare intryck och flera positiva effekter för växterna. Täcklagret inte bara hindrar ogräs att växa utan det skapar också en varmare och fuktigare livsmiljö för trädgårdens växter. Lika användbart är dekorationssten i offentliga miljöer som rondeller och i glesa planteringar där man inte vill ha undervegetation. Välj mellan ett stort antal tilltalande färger och storlekar. Årets nyhet är tumlat stenkross i olika mörka färgtoner. Kombinera dem med större dekorstenar som placeras ut som utropstecken mellan växter och dekorgrus.


Skifferkross tumlad, svart (40)

Skifferkross tumlad, grön (40)

Dolomit (15–25, 25–40) Salt & Peppar tumlad (30-60, 50-100)

Mörk granit tumlad (20-40)

Basalt (15–25, 25–40)

Skifferkross tumlad, plommon (40)

Granite Balls (70–90) Natursingel (11–16)

Sjösten, grå/brun (6–12)

Sjösten, gulmelerad (16–30, 30–60)

Atlantic (6–12)

Svensk kullersten tumlad (30-60, 50-100) Älvdalsporfyr (6–12, 16–30)

Vit Marmor (11–16) Sjösten, svartvit (8-16,16–30, 30–60)

Absolute White (50–100) Sjösten, svart (16-30)

Diabas (11–16, 16–30, 40–100)

Kullersten (100–300)


200

PRODUKTINFORMATION

1500

h1

270

150

GV = vinkelsten utan fas, gradhuggen krysshamrad yta

400

Busshållplatskantstöd Krysshamrad

Höjd

H2

RV 2

Råhuggen

120 + 6

300

150

60

90

RV 4

Råhuggen

100 + 6

300

150

60

85

RV 6

Råhuggen

75 + 6

260

100

60

60

RF 2

Råhuggen

120 + 6

300

150

60

90

RF 4

Råhuggen

100 + 6

300

150

60

85

GV 1

Gradhuggen

150 + 3

300

150

100

130

GF 1

Gradhuggen

170 + 3

300

150

100

130

30

Plattor

415

min 2/3 b

Bredd

400

30

320

1000

Ytbehandling

200

400

215

GF = faskantsten, gradhuggen krysshamrad yta

SIS beteckning

30

200

h2

RF = faskantsten, råhuggen yta

600

30

150

h3

Råhuggen eller gradhuggen enl EN 1343:2000 RV = vinkelsten utan fas, råhuggen yta

400

600

b

(mm)

Kantsten

600

Typ

Dimension

Vikt kg/m²

Antal /m²

Granit Granit

Trafikklass Ytbehandling

600x600x30

81 - 90

2,8

G

Flammad

600x400x30

81 - 90

4,2

G

Flammad

Beteckning

Längd

Bredd

Höjd

Vikt kg/st

Granit

400x400x30

81 - 90

6,2

G

Flammad

Normalstöd

1000

415

320

254

Granit

400x200x30

81 - 90

12,5

G

Flammad

Anslutning höger

1500

415

320

298

Kalksten

600x400x30

81 - 90

4,2

G

Slipad

Anslutning vänster

1500

415

320

298

Färger: Crystal Grey, Crystal Black, Padang Dark och Fossile Grey

H3 Vikt kg/lpm

420

560 ~90/110

30

~90/110 ~90/110

~140

~200

Stegsten

~140

~200

~140 ~50

Typ

Dimension

Granit

560 x 420 x 30

Vikt kg/m2

Trafikklass Ytbehandling

20

G

Flammad

Färg: Padang Dark

Raka kantstenar är normalt 1000 mm långa men måttet kan variera något H

Lathund för uträkning av radier Färg

Radie m

~ Längd

Antal på cirkel

Röd

0,5

800

4

Brun

0,6

800

4

Grön

0,75

800

5

Guld

1,0

1000

7

Lila

1,5

1000

10

Vit

2,0

1000

13

Ljusgrön

3,0

1000

19

Blå

4,5

1000

29

Silver

6,0

1000

38

Koppar

7,5

1000

48

Orange

10,0

1000

63

Gul

12,0

1000

76

Smågatsten Färg

Dimension

Förp

Grå

~90/110

Lösvikt

Grå

~90/110

Crystal Black Vit Marmor

L

2

m /förp

Vikt/förp

Storsäck

5

1 ton

~90/110

Låda

8

1,6 ton

~90/110

Låda

5

1 ton

Trappblock

Storgatsten Färg

Dimension

Förp

Grå

~200x140x140

Crystal Black

~200x140x140

Grå

~200x140x50

Låda

B

2

Plansteg flammad yta, sättsteg råkluven yta Färg

Längd

Bredd

Höjd

Vikt kg/st

Pearl Grey

1050

350

150

150

Padang Dark

1050

350

150

160

Pearl Grey

1200

350

150

171

Padang Dark

1200

350

150

182

m /förp

Vikt/förp

Säck

10,7

1,6 ton

Pearl Grey

1500

350

150

214

Lösvikt

10,7

1,6 ton

Padang Dark

1500

350

150

228

3

1 ton

Pearl Grey

2000

350

150

285

Padang Dark

2000

350

150

304


Olika toningar. Olika tekniker 1500

1000

200

390

250

500

150

250

515

50

140

50 1400

440

1200 150

Murblock

250

Murblocket har två sidor råkluvna, övriga ytor flammade

Entréplan

Rundat råkluven yta

Typ

Längd

Rektangulär

390

500

Bredd

Höjd

Antal/m2

Vikt kg/st

200

140

18

30

50

Typ

Längd

Djup

Höjd

Halvrund

1500

1000

150

Rektangulär

1400

1200

150

500

250

Färg: Pearl Grey

50

20/50

Poolkantsten Krysshamrad 300 350

Färg: Padang Dark

40

600 700

20/50

Ø 300, 500

Typ

Dimension

Rak sten

250x500x50

Padang Dark

Färg

Radiesten

250x515/440x250x50

Padang Dark

Inner hörn

500x500x50

Padang Dark

Ytter hörn

500x500x50

Padang Dark

300

Granitklot

Krysshamrad yta Diameter

150

Vikt kg/st

Ø 300

38

Ø 500

176

Färg: Crystal Grey 250

250

300

Murbeklädnad - Mushroom

Kortsidorna sågade, långsidorna huggna, översidan flammad Typ

Dimension

Färg

Normalplatta

300x600x20/50

Crystal Grey

Krönplatta

350x700x40

Crystal Grey

Hörnplatta

300x300/150x20/50

Crystal Grey 350

1600

700 30

Dekorsten 130 700

20

Grindstolpe Råhuggen yta Typ

Längd 250

Färg: Crystal Grey

Bredd 250

Höjd 1600

Vikt kg/st 265

Trappbeklädnad

Utsidor flammade, övriga sidor sågade Typ

Dimension

Färg

Plansteg

350x700x30

Crystal Grey

Sättsteg

130x700x20

Crystal Grey

Fraktion mm

Rek.lager tjocklek mm

25kg täcker m²

250kg täcker m²

1000kg täcker m²

6-12 16-30

25

0,6

6-7

24-26

50

-

3-5

13-15

30-60

70

-

2-3

9-11

60-100

120

-

2-3

6-8

100-300

-

-

1

4-5

*För gångytor öka rekommenderad lagertjocklek ett steg i tabellen.


Richard Lundberg - S:t Eriks / 0712 steriks 32.01

www.steriks.se I info@steriks.se

Hjällbo tel 031-43 03 00 Jönköping tel 036-30 98 30

Kil tel 0554-68 97 00 Mjölby tel 0142-170 00

Piteå tel 0911-50 00 00 Staffanstorp tel 046-23 33 00

Umeå tel 090-18 87 80 Uppsala tel 018-16 09 00

Vara tel 018-16 09 00 Växjö tel 0470-75 03 06

Natursten  

S:t Eriks naturstenssortiment

Advertisement