Page 8

Veiligheid Buitenland

OVER DE GRENS … Lara Emde

Wanneer we in België praten over strenge veiligheidsnormen, wordt vaak naar ‘de Duitse normen’ verwezen. Maar wat weten

De VBG is als verzekeraar in verschillende sectoren actief. Heinz belandde 28 jaar geleden eerder toevallig op de afdeling Producties en Evenementen van de VBG. Ondertussen is de VBG uitgegroeid tot een toonaangevende partner op gebied van veiligheid en preventie in Duitse theaters, productiehuizen en bij evenementen. “Ik ben elektro-ingenieur van opleiding, maar vandaag maken niet alleen ingenieurs, maar ook sportfysiologen, biologen, psychologen en artsen deel uit van ons team.” Drie klassieke gevaren De mens zelf, zwaartekracht en elektriciteit, zijn volgens Heinz de belangrijkste gevaren voor de werkende podiumtechnicus. Gevaren en daaraan verbonden risico’s zijn universeel en overschreiden landsgrenzen. Of vijftig kilo naar beneden komt in België, Duitsland of Italië doet er niet toe. En toch adviseert Heinz duidelijk: als je in het buitenland aan het werk bent, informeer je dan over de wettelijke vereisten. Het internet geeft veel informatie weg, maar ook als je de VBG om informatie vraagt, verwijzen ze je graag door naar de gepaste bron. Alleen op basis van de juiste informatie kan je inschatten wat zeker niet mag (rood licht), wat onder voorwaarden kan (oranje) en wat wettelijk is toegestaan (licht op groen). We werken in een wereld die steeds zotter wordt, met producties die elkaar in spektakelgehalte overtreffen. Je moet kunnen inschatten wanneer je gezondheid in gevaar is en over de nodige informatie beschikken om een duidelijke grens te kunnen trekken: durven neen zeggen.

we echt over de stand van zaken in ons

Neen zeggen is niet makkelijk

buurland? STEPP praatte met preventie-

als er geen concrete wetgeving

expert Johannes Heinz, van de Duitse verzekeraar VBG. Een gesprek over universele risico’s, het belang van netwerken en de toekomst van veiligheid in de sector.

of normen bestaan. Sector moet investeren in vaardige risicoanalyse Neen zeggen is niet makkelijk als er geen concrete wetgeving of normen bestaan. “De wetgever bedient zich van abstracte formuleringen en laat het over aan de verschillende sectoren om dat kader te concretiseren. In plaats van duidelijke normen, wordt meer ingezet op risicoanalyses, gekoppeld aan actieplannen. Vele ondernemers zijn daar echt nog niet klaar voor,” geeft Heinz toe. Een kant-en-klaar recept voor veiligheid op de werkvloer is een aanlokkelijk idee, maar dat bestaat niet. “De sector moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, risicoanalyses leren maken en maatregelen nemen.” De VBG ondersteunt hierin

OVER DE GRENS ... STEPP | 15

STEPP Mag #08  
STEPP Mag #08  
Advertisement