Page 6

Trekkenwanden

DOSSIER TREKKENWANDEN HIJSEN EN HEFFEN IN HET THEATER Bert Moerman

Vorige zomer nodigde STEPP zichzelf uit op het kabinet van minister van cultuur Sven Gatz. Sedert 2012 zet de Vlaamse overheid in op automatisering van theatertrekken via de investeringssubsidies voor bovenlokale infrastructuur. Als steunpunt voor productionele, ontwerpende en technische krachten van de brede culturele sector vinden we dat uiteraard een goede zaak. We pleitten er alvast voor de automatisering van de trekkenwanden te behouden als ĂŠĂŠn van de beleidsprioriteiten. Anderzijds vestigden we ook de aandacht op drempels in het reglement. Die vormen namelijk een belemmering tot het indienen van dossiers, wat zich dan weer vertaalt in een kleine beweging in het veld. We hamerden er in dat opzicht dus op de voorwaarden aan te passen.

6 | STEPP DOSSIER TREKKENWANDEN

STEPP Mag #23  

Dossier trekkenwanden (Bert Moerman) - Wetgeving frequenties (Glenn Willems) - Portfolio: Scenografie voor The World Of Charles and Ray Eame...

STEPP Mag #23  

Dossier trekkenwanden (Bert Moerman) - Wetgeving frequenties (Glenn Willems) - Portfolio: Scenografie voor The World Of Charles and Ray Eame...

Advertisement