Page 23

Geluid

Amai, mijn oren!

Op 10 juni 2011 keurde de Vlaamse regering de reglementering goed van het maximale geluidsniveau op muziekevenementen. De sector leverde belangrijke inspanningen om tot een compromis te komen. En om er op toe te zien dat niet té sterk geraakt word aan bepaalde artistieke vrijheden en technische ver-

Regeling voor geluidsnormen eisten. De essentie van ons vak is nog steeds in muziekevenementen een positieve muziekervaring meegeven... Er is nu eenmaal een zekere dynamiek nodig om die volle ervaring te kunnen aanbieden. We zijn het land met één van de meest rijke festival- en concertculturen in de hele wereld. Tekst Bart Smekens

Het zou zonde zijn dat te verliezen.

M

aar evengoed is er nood aan sensibiliseren en begeleiden, op alle niveaus. Ik ben overtuigd dat de wil groot is binnen onze sector, zodat het niet echt een probleem vormt. Hoe gaat dat sensibiliseren in z’n werk? Om daar achter te komen is het belangrijk enkele basistermen te begrijpen. Ik geef hieronder bondig en duidelijk de essentie mee. De reglementering werd opgesteld rond drie peilers: maximaal geluidsniveau, meten en desgevallend registreren van die niveaus, en preventief oordoppen ter beschikking stellen. Een kanttekening: het moet financieel haalbaar blijven voor alle verenigingen. Het meet- en registreermateriaal is niet goedkoop, en ik hoop maar dat de vele uitleendiensten de beloofde regelingen zullen nakomen. Verschillende verenigingen geven occasioneel een concertje en investeerden daarvoor zelf al in een basis P.A.-setje. Ik denk aan een jeugdhuis dat vier keer per jaar iets organiseert. Zij hebben enkele speakers, een goedkoop mengtafeltje, wat basismicrofoons. Die meetapparatuur zal niet echt binnen de budgetten valt. Belangrijk dus om niet enkel op korte termijn te begeleiden, maar ook te investeren in expertise op lange termijn. Jeugdhuizen en andere vrijwilligersorganisaties hebben nu eenmaal een wisselend leden- en verantwoordelijken bestand. Die mensen moeten constant kunnen bijgeschoold worden. 22 | STEPP AMAI, MIJN OREN

STEPP Mag #02  

Melomaan of megalomaan? (Mia Vaerman), Katrollen in tien stappen (Chris van Goethem), Tegen de technische stroom in (Mia Vaerman), Getest: S...

STEPP Mag #02  

Melomaan of megalomaan? (Mia Vaerman), Katrollen in tien stappen (Chris van Goethem), Tegen de technische stroom in (Mia Vaerman), Getest: S...

Advertisement