Page 19

Museumwereld

MUSEUM OP VISITE Annelies Van de Vyver

Een museum kennen we als een permanente instelling die een collectie kunst verwerft, behoudt en presenteert. Daarnaast zorgt het museum voor het onderzoeken en documenteren van kunst, om er dan ook de nodige ruchtbaarheid aan te geven. Het doel van deze inspanningen is studie, educatie en genoegen, zoals The International Council Of Museums omschrijft in haar definitie van een museum. De ontsluiting van de collectie gebeurt bijvoorbeeld door het organiseren van tentoonstellingen binnen de infrastructuur van het museum. Dat is voor de doorsnee bezoeker de meest bekende manier waarop een museum haar stukken toont. Een museum als het M HKA past echter meerdere manieren toe om deze functie in te vullen.

H

et M HKA kent bijvoorbeeld ook een intensief bruikleenverkeer. Het verzorgt leenbeurten aan andere musea waarbij in 2013 alleen al 260 werken werden uitgeleend voor 38 internationale tentoonstellingen en 60 werken voor 19 lokale tentoonstellingen. Er zijn ook een 120-tal langdurige bruiklenen aan overheidsinstellingen of ministeries. Dit betekent een intensieve logistieke beweging om al deze bruiklenen uit te voeren. Het omvat het geheel van manipulaties, de opslag, het verpakken en het transport van kunst. Daarnaast engageert het M HKA zich ook in samenwerkingen die meer zijn dan louter bruiklenen. Een dergelijk ontsluitingstraject is ‘Visite’: een project dat een katalysator wil zijn om de kracht van beeldende kunst expliciet in te zetten in

20 | STEPP MUSEUM OP VISITE

een lokale context. M HKA-directeur Bart De Baere: “Dankzij ‘Visite’ kunnen de kunstwerken van de Vlaamse Gemeenschap even andere hoeken van hun thuisbasis – de maatschappij – opzoeken, om daarna verrijkt met inzichten terug te keren naar het huis dat zorg voor hen draagt, het museum. Dankzij dit traject worden een aantal werken op die manier opgeladen. Het M HKA kijkt alvast uit naar de verhalen en inzichten die ze achteraf met zich zullen terugbrengen.” ‘Visite’ is een samenwerking tussen Locus, het M HKA en respectievelijke culturele centra. In 2014 zijn er visites gepland in Bornem, Genk en Diest. Elk van deze projecten is uniek in de keuze van de kunstwerken, in de omgeving waarin

STEPP Mag #12  
STEPP Mag #12  
Advertisement