Page 7

RECYCLING ROMA RATAPLAN RECUPEREERT ART DECO-BIOSCOOP ALS LOCATIE VOOR PODIUM KUNSTEN

:

INTERVIEW LUC OH000HE

Na jaren van Leegstand en verkrotting gebeurde wat niemand had verwacht. De Roma wordt opnieuw een pubLieke pLaats en het cuLtureLe hart van Borgerhout. Proscenium had een gesprek met Guido Canfyn, Technisch Directeur van het KoninkLijk BaLLet van VLaanderen en oudvoorzitter van BASU.

op wetke manier ben je bij het Rama-praject betrakken? Als rechtstreekse buur, de zaaL Ugt op twee straten van mijn huis. De medewerkers van Ratap[an zochten vrjwitti gers voor de schoonmaak en het opnieuw in gebruik nemen van de zaat. Ook bereidwittige firma’s en mensen met ervaring in de sector waren heel welkom. Rataplan is een theaterwerkplaats die zich in de buurt wil integreren, en hiervoor de steun geniet van de stad Antwerpen. Met een gevarieerd programma onder impuls van Paul Schyvens trachten ze de verpaupering van deze wijk een halt toe te roepen.

-

-

Het aanbod van gemotiveerde vrijwilligers was enorm. Was het geen maeitijke klus om dit te organiseren? We vroegen ons ook af of die 60 mensen allemaal wel moesten komen, maar dat was niet rechtstreeks mijn bevoegdheid. Rataptan heeft dit zeer goed aangepakt en gestructureerd. Bevriende ondernemingen stuurden vier professionete ploegbazen om de evacuatie van de berg afval op een vLotte manier te verzekeren. Bobcats, kruiwagens reden af en aan; het leek wel een kolonie mieren. Tijdens het eerste weekend zagen we bijna minuut per minuut de berg afval kleiner worden. In totaal werden er 27 containers of 180 ton afval geruimd. Een container puin wegvoeren kost gemakkelijk 500 euro. Gelukkig werden, door bemiddeling van officiële instanties, de kosten voor contai ners, vervoer en storten enorm beperkt. Het puinruimen was een sympathieke bedoe ning, het enthousiasme was groot. Er waren zelfs potitici komen opdagen om mee te scheppen of met de kruiwagens te rijden!

Foto’s Koen Broos

Ging je vroeger naar De Roma, kende je het gebouw? Sinds het einde van de jaren zestig woon ik in Borgerhout. Toen was het een grote bioscoop waar ook af en toe muziekoptredens of musicals gebrachtwerden. Ik denk datin dejaren zeventig Paul McCartney, James Brown en de jazzmuzikant Lionet Hampton er opgetreden hebben. Met het Ballet van Vlaanderen hebben wij er, tussen 1974 en 1979, vier of vijf maat een voorstelling gegeven van een mixed bill zoals wij dat noemen; een opeenvolging van drie vier kor tere dansstukken. Toen hebben wij de nadelen van deze zaal kunnen ondervinden, zoals het moeilijk binnenbrengen van materiaal en het te kleine podium. Je moet immers altijd door de zaal om het podi um te bereiken. De hoge boogvormige traptre den voor de scène moesten telkens volLedig overbouwd worden om de dansoppervlakte te vergroten. Het was een zaal die me toen al fas cineerde omwille van de art deco-stijl, en omwille van de theatertechnische mogelijkhe den. De cinema met het bijbehorende appartements gebouw is opgericht in 1928 naar een ontwerp van architect Pauwels. In die periode bouwde men de bioscopen als een verlengstuk van het

theater. Er was dus ook een orkestbak en een echte toneeltoren van rond de zestien meter hoog, gemeten van de toneelvloer tot de rollenzolder. Hij is beperkt in de diepte zeven meter van toneellijst tot achtermuur en van muur tot muur dertien meter breed, en zou opnieuw kunnen ingericht worden als men het nodige geld vindt om er in te investeren. -

-

Ro%IÂ De zaal zelf meet ongeveer 27 meter in de diepte en is 24,50 meter breed met een capaciteit van ongeveer 2 000 zitplaatsen. Maar dat wordt nogal gauw gezegd. Ik heb toevallig nog de stoelenplannen teruggevonden van toen wij er met het Ballet optraden, in de jaren ‘70. Het totaal van de stoelen op de parterre bedroeg 987, en de balkons samen hadden een maxi mumcapaciteit van 618. Het grootste getal dat ik op papier weet staan is toch maar 1605, wat nog altijd een fameuze bezetting is.

PROSCENIUM: RECYCLING ROMA 07

Proscenium 26  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you