Stemband #14 december 2017

Page 13

Jouw koor of zangproject hier in de kijker? Bezorg ons een recente en originele foto met een tekstje van maximum 100 woorden. Mail naar stemband@koorenstem.be voor 6 november 2017.

MADE IN BELGIUM – BRUSSELS CHAMBER CHOIR

GOUDEN JUBILEUM ZING MET ONS UIT WILDERT Het begon op 13 februari 1968 met Een sneeuwwit vogeltje en Viva la musica in een klasje van de lagere school in Wildert. In het jubileumjaar 2018 klinken het Requiem van Mozart en het Gloria van Vivaldi. Zing met ons werd gaandeweg volwassen en het repertoire veelzijdiger en uitdagender. Op 18 februari 2018 viert Zing met ons zijn 50–jarig bestaan tijdens een dankviering in de kerk van Essen– Wildert, gevolgd door een receptie in paro­ chiecentrum Den Baptist. Exact een maand later op 17 en 18 maart brengt het koor onder de bezielende leiding van dirigent Renaat Deckers zijn jubileumconcert in dezelfde kerk.

De nieuwe cd Made in Belgium van het Brussels Chamber Choir (BCC) o.l.v. Helen Cassano is een project dat een heden­ daags polyfoon panorama biedt langs de drie regio’s van ons land. Daarmee laat het koor de traditionele kloof die ons beeld over artiesten, muzikanten, burgers en medebur­ gers uit die verschillende regio’s beperkt, ver achter zich. Misschien moesten we voor een dergelijk initiatief wachten op dat van een expat: Helen Cassano werd geboren in Londen en leefde lange tijd in Madrid alvo­ rens ze zich in België vestigde. Vanaf de eerste beluistering treffen de voca­ le kwaliteit en de ernstige muzikale aanpak van het BCC de luisteraar: de verschillende stemmen zijn homogeen van kleur en per­ fect in evenwicht. De souplesse van de zin­ nen en de verfijnde dynamiek getuigen van hard werk op hoog niveau. Het geheel kan je omschrijven als een mooi beeldhouwwerk of een schilderij waarbij het palet zowel de zachte tinten als het clair–obscur weergeeft. Vijftien nummers na elkaar beluisteren kan wel een zware dobber zijn: je moet de tijd nemen om te stoppen en aandachtig ieder stuk te beluisteren om de schoonheid ervan te appreciëren. Het repertoire gaat van religieuze muziek over volkse melodieën uit Vlaanderen en Wallonië tot composities op gedichten van Belgische, Franse, Engelse en Nederlandse auteurs. Enerzijds herinnert de esthetiek van

de religieuze werken in de zorg voor detail en een bijna mystiek wereldbeeld soms aan de schilders van de Vlaamse primitieven. Anderzijds getuigt het repertoire van eclec­ tische muzikale invloeden als het gregori­ aans, modale harmonieën, impressionisme en dissonante voorslagen. Het is duidelijk dat de opname hedendaag­ se componisten wil verzamelen: buiten Guy–Philippe Luypaerts, die in 1999 stierf, zijn alle componisten momenteel actief op de Belgische en internationale muzikale scène als zanger, instrumentist, pedagoog of koordirigent. Naast gevestigde waarden ontdek je enkele veelbelovende jonge talen­ ten: de polyfonie die zijn wortels vindt in een eeuwenlange traditie is als expressiemiddel nog steeds springlevend. Deze nieuwe op­ name is een interessante illustratie van de hedendaagse polyfonie in België, zowel qua repertoirekeuze als qua interpretatie. Ik durf te hopen dat ze de deur opent naar andere soortgelijke initiatieven. Bruno Crabbé (LS, vertaling uit het Frans) Verschenen bij Et’cetera en te bestellen bij www.brusselschamberchoir.be of via mail naar info@brusselchamberchoir.be

13


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.