Issuu on Google+

ODBORNÝ VELETRH 09

WWW.GODELMANN.CZ

VÝROBKY A CENY 2009 Dne 23. a 24. dubna se poprvé koná odborný veletrh FREIRAUM 09. Fórum pro živou výměnu zkušeností mezi architekty, urbanisty, zástupci měst a obcí, zahradními a krajinnými architekty a odbornými prodejci. Online registrace - výhra cen! WWW.GODELMANN.CZ


OBSAH

od strany

Novinky

2

Zvláštní pokyny

4

Technické poznámky

5

Godelmann online

7

DUROSAVE® – hloubková ochrana pro vaše kameny

8

Poradenství a prodej

10

Abecední index

12

Mnohotvárnost našich výrobků v číslech

TERASOVÉ DESKY 15

DESKY

VELKOFORMÁTOVÉ DESKY 33

FUNKCIONÁLNÍ DESKY 43 PRAVOÚHELNÍK/ČTVERCOVÁ DLAŽBA 47

DLAŽBY

MODULOVÁ DLAŽBA 61 EKOLOGICKÁ DLAŽBA 81

FUNKCIONÁLNÍ DLAŽBA 93

Schody a podesty

99

ZDI PRO KRAJOVÉ A SVAHOVÉ UPEVNĚNÍ

105

MANUFAKTURA

119

DOPRAVNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

125

PŘÍSLUŠENSTVÍ

137

Zóny a kódy pro dopravné

141

Prodejní a dodací podmínky

158

Godelmann vzorové zahrady

160

Vydáním tohoto ceníku 2009 pozbývají všechny předešlé ceníky a cenová ujednání svoji platnost.

Všechny zde otištěné ceny, data a informace zobrazují stav v okamžiku vydání do tisku. Za změny z výrobně technických důvodů a za tiskové chyby nepřebíráme záruku.

Věnujte pozornost našim prodejním a dodacím podmínkám na str. 158.

1


NOVINKY

TIARO desky strana 16 Nadčasové elegantní povrchy jsou u plošných dlažeb plně v trendu. Moderní dlažební systém TIARO připomíná svou žilkovanou strukturou desky lámané břidlice. Sedm decentních unibarev a hedvábně matný lesk kamenných desek zachovají exkluzivní ambiente

na terasách a místech k sezení. Dva

atraktivní délkové formáty (80 x 40 cm, 60 x 40 cm) i klasický 40 x 40 cm formát umožní mnoho variant pro pokládku. S DUROSAVE® vzhled čištěním.

CORTANO desky

strana 17

CORTANO terasové desky jsou vhodným vstupem do oblíbeného mediteránního životního stylu. harmonii a odolnost.

CORTANO spojuje nadčasovou

Velkorysé terasy nebo romantická místa

k sezení v zahradě zachovají svou přírodní dlažbou a teplým barevným řešením včetně nepravidelných kamenných boků kouzelné ambiente. Teplé barevné odstíny cotta a tóny vápencového pískovce v klasickém formátu 35 x 35 cm jsou k dispozici. Další výhoda: z důvodu rovného povrchu desky, stojí terasový nábytek na CORTANO deskách pevně.

2

hloubkovou ochranou nabízí TIARO

přírodní

v kombinaci s omezením ukládání nečistot a snadným


MOLINA velko a maloformátový dlažební systém MOLINA otevírá nové perspektivy

strana 70

kreativní tvorbě domovních

vchodů, teras a cest. Neobvyklé na MOLINA je elegantní, přímá řeč forem a příjemně na sebe sladěné barvy. MOLINA je vícekamenový systém, který lze položit z deseti maloformátových nebo tří velkoformátových velikostí kamenů, samostatně nebo v kombinaci. Svou optickou krásu čerpá MOLINA z možnosti různých barevných odstínů. K dispozici jsou nyní tři decentně odstupňované barevné odstíny (světlý, střední, tmavý) a v základních odstínech šedá, žlutá nebo porfyr. Pokládka z devíti namíchaných nebo jednotlivých

barev je skutečným poutačem.

Pohrajte si s tvary a barvami a vytvořte si Váš oblíbený prostor.

NUEVA desky a dlažba

strana 26,48

NUEVA je jednoduchou inovací osvědčené QUINTA® série. Vybrané, tón v tónu ušlechtilé drtě i

jemně ušlechtilé povrchy dodávají

NUEVA dlažbě svou nadčasovou eleganci. Velkorysé

formáty (až 80 x 80 cm) stejně jako klidné, přírodní barvy zdůrazňují decentně rezervovaný plošný dojem dlažby NUEVA.

3


Z vl áštní pokyny

Tento ceník je platný od 1. dubna 2009 Vydáním tohoto ceníku pozbývají všechny předešlé ceníky a cenová ujednání svoji platnost. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a bez dopravy. Náklady za přepravu zboží se účtují od sídla společnosti GODELMANN CZ, s.r.o. v Plzni, dle tabulek zón a kódů pro dopravné (od str. 141). Veškeré nabídky a dodávky zboží podléhají zveřejněným obchodním podmínkám od str. 158 tohoto ceníku. Realizaci dodávky menšího množství lze zajistit dokládkou (bez závazného příslibu termínu dodání) za odpovídající cenu minimálního nákladu. Dodávka V případě zajištění transportu společností GODELMANN bude dodávka realizována pomocí dopravních souprav bez jeřábu (40 tun), přívěsem a tahačem. V případě potřeby zajistíme vykládku jeřábem, cena: 55,00 Kč/tuna. U staveb, ke kterým se dostanete pouze nákladním vozidlem, nás musíte předem infomovat.

4

Množství dodávky Prodávají se pouze kompletní vrstvy jako nejmenší dodávané množství. Počet výrobků v jedné vrstvě najdete u každého výrobku v položce „obsah/vrstvy”. Kompletace Vícenáklady za přípravu jiného balení než je uvedeno u každého produktu ve sloupci obsah vrstvy k dodání, se účtuje poplatek ve výši 100,00 Kč za expediční jednotku. Kontrola dodávky Při převzetí dodávky zkontrolujte údaje na dodacím listu a zboží z hlediska závad. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku neodborného, nepřiměřeného užití nebo chybné manipulace se zbožím. Transport/skladování Nesprávnou manipulací s betonovou dlažbou dochází k poškození. Převážně se jedná o poškození ostrých hran, ulomení rohů a poškrábání povrchu. Proto je nezbytně nutné při transportu, vykládce a pokládání zacházet opatrně s materiálem a používat vhodné pomůcky. Vestavba a pokládka Nikdy nevibrujte dlažbu v  mokrém stavu. Mohly by vzniknout nehezké bílé skvrny na povrchu dlažby. Doporučujeme pro všechny povrchy použít vibrační desku s pryžovou ochranou. Skladování zboží Tento ceník nás nezavazuje ke skladování všech uvedených produktů.

Rady a doporučení Za rady a doporučení nemůžeme ve smyslu Občanského zákoníku přebírat žádné záruky. Doporučení nelze chápat jako architektonické nebo inženýrské poradenství. Neručíme za námi navrhnutý počet nutných výrobků, pokud od zadavatele neobdržíme konkrétní údaje a plány nebo klient zvolí jiný způsob pokládky.

Palety Poskytnuté palety odpovídající normě 269110 (EUR, WORLD) účtujeme ve výši 300,00 Kč bez DPH/ks. Při vrácení do našeho skladu do 60-ti dnů Vám bude vystaven dobropis na celou částku. Godelmann jednorázové palety nebudou s nástupem tohoto ceníku dobropisovány. Balení Balící fólie a pásky budou při zpětném vrácení do našeho skladu bezplatně převzaty. Balící matriál, který nepochází z  našeho dodavatelského závodu nebo obsahuje-li cizí látky, nemůže být námi převzat, protože jej nelze předat k recyklaci. Balící materiály musejí být druhově roztříděny a vráceny ve vhodných obalech. Vrácení zboží Vrácení zboží je možné za předpokladu našeho předchozího souhlasu. Zpětně budou převzaty pouze celé, neotevřené, neznečištěné a nepoškozené balíky s odvoláním na dodací list a číslo zakázky. Zpětné vrácení zboží je možné do 4 týdnů ode dne expedice. Za zpětné naskladnění bude účtováno 25% hodnoty vráceného zboží. Zboží, které nesplňuje výše uvedená kritéria, bude po vstupní kontrole dle stavu převzato zpět za následujících podmínek: – za sníženou prodejní cenu o 50% z původní prodejní ceny – nebo jako bezplatná likvidace. Nekompletní vrstvy kamenů, řezané a nebo lámané produkty, obloukové klíny, zakázková výroba stejně tak i zvláštní položky prodaného zboží zásadně nemohou být zpětně převzaty nebo dobropisovány.


TECHNICKÉ POKYNY

CE-označení Všechny naše výrobky jsou označeny symbolem CE, čímž harmonizují s prohlášením Evropské unie a nesou CE - symbol. Prohlášení o shodě je dokumentováno u našeho výrobce a k dispozici i v naší společnosti v Plzni. Normy pro betonové výrobky Pro stavební prvky, desky a obrubníky z betonu platí od srpna 2003 evropské normy DIN EN 1338 (betonové dlažební bloky), DIN EN 1339 (betonové dlažební desky) a DIN EN 1340 (obrubníky z betonu). Od března 2005 jsou tyto tři normy závazně zavedeny, mají status EN - normy a podléhají tímo stavebním zákonům. Jako další nová norma se používá DIN EN 13198 pro (uliční nábytek, betonové zvláštní stavební díly a prvky zahradní architektury). Vedle technických požadavků, které musí stavební výrobek splnit, definuje také nutné zkušební postupy. Zkušební postupy jsou náročnější než dříve. Tímto zodpovídá výrobcem provedená výrobní kontrola řízení procesu DIN EN ISO 9001. Prohlášení o shodě je dokladem, který těmto požadavkům odpovídá. stupně kvality V DIN EN-normách se pro určité vlastnosti stanoví tzv. stupně kvality. U každého výrobku v tomto ceníku poukazujeme na normu a stupeň kvality výrobku. Nenormované betonové produkty Pokud produkty nejsou zařaditelné dle výše uvedených norem, podléhají směrnicím týkající se těchto produktů. Pokládka Pro pokládku našich betonových produktů vám rádi doporučíme vhodné nástroje a partnery ve vašem okolí. Věnujte prosím pozornost pokynům k pokládce produktového sortimentu.

Barevně tónované plochy Barevné a speciálně barevně odstínované betonové prvky a desky je nutné před zpracováním vyjmout z různých balíků a v každé paletě z jiné vrstvy, aby byl dosažen celkově harmonický obraz. Podle výrobní šarže a dodaného množství může dojít z důvodu náhodných koncentrací barev k rozdílním odstínům. Z tohoto důvodu je nutno považovat exponáty z našich vzorkových stojanů a ploch pouze informativně. Minimální barevné odchylky od vzorů, výstavních prvků a dodatečně dokoupených materiálů stejného druhu, tvaru a barvy nejsou důvodem pro oprávněnou reklamaci.

Vápenné výkvěty Vlivem počasí, obzvlášť u barevných betonových výrobků, mohou vzniknout vápenné výkvěty. Tyto bílé skvrny vznikají vylučováním ve vodě rozpuštěného vápenného hydrátu, který po odpaření vody a reakce oxidu uhličitého ze vzduchu zanechává calciumcarbonat na povrchu. Vlastnosti a kvalita výrobku se tímto neovlivňují. Užíváním a vlivem počasí tyto výkvěty brzy zmizí.

Čištění a péče Běžně znečištěné kameny a desky je možné čistit koštětem, vodou a mýdlem. Při silnějším znečištění je nutné použít čistící prostředky. Viz. str. 140. Nepoužívejte žádné čistící prostředky obsahující kyselinu.

Zima a posyp Plochy, které musí zůstávat vodopropustné, by se neměly ošetřovat solí nebo chemickými prostředky. Používejte v tomto případě drobné drtivo 2/5 mm, aby se nezacpaly póry dlažby. Musíte- li používat sůl, tak nepoužívejte syntetické soli.

Zásadně jsou pokyny výrobce k vestavbě a pokládce přiloženy ke každé dodávce, stejně tak i předpis normy DIN 18318. Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům, týkající se materiálu beton. Předejte tyto informace také vašim zákazníkům.

Beton a barva Beton se skládá z přírodních produktů: štěrku, písku, vody a cementu. Téměř všechny plošné systémy GODELMANN se vyrábí s lícním betonem z přírodního kamene. Tento lícní beton se sestavuje až z 80% zrnitého přírodního kamene a drobných ušlechtilých kamenů. U barevných betonových výrobků používáme výhradně vzácné a kontrolované barevné pigmenty. Z důvodu používání převážně přírodních materiálů může i přes pečlivou kontrolu z různých důvodů dojít ke kolísání barevného odstínu. Lehké barevné rozdíly mezi jednotlivými velikostmi výrobní řady jsou z výrobních důvodů možné a normálně se přírodním vlivem počasí a užíváním zase vyrovnají.

5


TECHNICKÉ POKYNY

1 Rozměry

Veškeré rozměry výrobků v tomto ceníku jsou rastrové (délka/šířka/tloušťka). Tyto rozměry jsou pro architekty a pokladače důležitou informací, aby bylo možné s výrobky plánovat, protože se jedná o rozměry k pokládce materiálu. Údaje v jednotlivých položkách o potřebě dlažby v "ks/m2“ obsahuje i nutné spáry (3 - 5 mm dle předpisu). Celkový rastr pokládky je nutné zjistit předem - rozložením dlažebních řad. Rastrové rozměry se mohou změnit v případě, že se několik formátů použije pro různé vzory. U požadovaných údajů rozměrů dle evropských norem se jedná o reálné rozměry stavebních prvků.

vegraSTON® Kč/m2 bez DPH a dopravy

rastrový rozměr délka

šířka

tloušťka

váha

1 cm

cm

cm

kg/m2

obsah

obsah

vrstvy

palety

spotřeba

m2

m2

ks/m2

9,60

barevné odstíny šedý

antracit

2

červený

lasturové

FC

vápno

pravoúhlý kámen (30 mm spára) 30,0 20,0 8,0 155,0 0,96 čtvercový kámen (30 mm spára) 20,0 20,0 8,0 155,0 0,96 čtvercový kámen (13 mm spára, ostrohranný)* 17,3 17,3 8,0 165,0 1,05

16,66

294,00

351,00

351,00

-

11

9,60

25,00

294,00

351,00

351,00

-

11

10,50

33,41

348,00

405,00

405,00

666,50

11

pravoúhlý kámen (26 mm spára, ostrohranný)* 20,8 17,3 8,0 175,0 0,90 pravoúhlý kámen (30 mm spára) 28,5 19,0 10,0 175,0 čtvercový kámen (30 mm spára) 19,0 19,0 10,0 175,0

7,20

27,79

378,00

432,00

432,00

**699,00

12

0,87

6,94

18,46

324,00

378,00

378,00

-

12

0,87

6,94

27,70

324,00

378,00

378,00

-

12

6,94

4,61

378,00

-

-

-

12

deska (30 mm spára) ze 6-ti spojených kamenů 57,0 38,0 10,0 175,0 0,87

3

Vlastnosti výrobku průsakuschopný, zatravňovací dlažební systém z pevného betonu se spárou pro trávu uvedené rozměry jsou včetně distančních nopů plné oběžné propojení pomocí systému zazubení se zkosenou hranou (kromě*) s distančními nopy lícní beton ze 100 % vysoce pevného betonu, vyroben s přídavkem křemene s vysokou odolností proti cyklu mráz/tání a rozmrazovacím solím, oděru a s UV odolnou barvou oxidu

deska

Názvy barev našich výrobků jako např. lasturové vápno tónované nebo pískovcově-žluté označují jen barevný charakter stavebních prvků. Berte prosím na vědomí, že i přes stejné barevné označení našich dlažebních kamenů, desek a zdí, nemusí z důvodu různé výrobní technologie spolu barevně harmonizovat.

Technické poznámky

5

Vestavba a pokládka

betonová dlažba dle DIN EN 1338

2 Názvy barev

železitého

4

betonové dlažební desky DIN EN 1339 s křížovou spárou, strojní pokládka možná (kromě barevného odstínu lasturové vápno)

pokládka desek

řadová pokládka ve 2/3 spojení

6 7 8

barevné odstíny:

šedý

antracit

červený

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

lasturové vápno

Doklad schopnosti cca 30% podíl plochy průsakuschopné spáry/vegetační plochy Informace pro plánování lze kombinovat s viaSTON® viz strana 56 Dodací podmínky ** výroba pouze na zakázku, zboží není skladem

3 Specifické údaje k výrobku

Údaje výrobce k vlastnostem výrobku: povrch, lícní beton, zkosená hrana, distančník a.t.d.

Rastrový rozměr kombinace kamenů Rastrový rozměr kámen 1

4 Technické pokyny

Údaje k odpovídajícím směrnicím a pokynům na stupně kvality. Podrobné písemné informace výrobce vám poskytneme na požádání.

86

Rastrový rozměr kámen 2

Rozměr spáry Jmenovitý rozměr kámen 1

Jmenovitý rozměr kámen 2

5 Vestavba a pokládka

Detailní informace pro zpracování našich výrobků přikládáme ke každé dodávce.

6 Pokyny pro plánování

Naše doporučení v oblastech použití, kombinačních možností s dalšími produkty a pokyny pro zakázkovou výrobu.

7 Dodací podmínky

6

Berte prosím na vědomí naše zvláštní informace k dodání zboží.

Kámen 2 Kámen 1


GODELMANN online

Všechny informace ohledně GODELMANN produktového programu jsou nonstop dostupné. Tak rozdílné, jako jsou Vaše individuální plány, tak rozmanitá je naše nabídka betonových produktů v  designu a funkci. Proto jsme naše internetové stránky sestavili s orientací na Vaše potřeby. Jeden klik na příslušný produkt Vás přivede k  technickému popisu se znázorněním dostupných barev, forem a povrchů. Náš plánovač KLASSIKline Vás podpoří při návrhu Vaší individuální KLASSIKline zdi a nabízí pomocné dodatkové funkce k  výpočtu množství a ceny. Více informací na www.klassikline.com Navštivte nás na našich internetových stránkách!

www.godelmann.cz www.klassikline.com

NOV

www.allanblock.com

NOV

É É


DUROSAVE ® – Vsaďte na jistotu a bezpečnost

Jednoduše čistá záležitost Díky DUROSAVE® nemůže nečistota, zapříčiněná např. blátem, trávou, oleji, mastnotou, žvýkačkou nebo povětrnostními vlivy, vůbec přilnout a vniknout do povrchu. Výsledkem jsou lehce čistitelné plochy, které si ponechávají svůj atraktivní vzhled po více než několik let. DUROSAVE® garantuje trvalou hloubkovou ochranu povrchu kamenů.

Necistoty

Zvykacky 8

Olejove skvrny


DUROSAVE ® – hloubková ochrana vaší dlažby

sestava: krycí lak základní lak

lícní beton

jádrový beton

Trvale a spolehlivě DUROSAVE® je náš nový způsob trvalé hloubkové ochrany dlažeb a dlažebních systémů. Nyní jdeme ještě o krok dále. Pomocí speciálně vyvinuté DUROSAVE® – technologie získáme již jádrový a lícní beton s účinnou vnitřní ochranou. Poté v následujícím vícestupňovém zušlechťujícím procesu je na povrch nanesen dvouvrstvý transparentní potah a pomocí speciální technologie je navždy spojen s kamenem. Póry betonu jsou tímto uzavřeny. Kámen je trvale zapečetěn a chráněn.

DUROSAVE® hloubková ochrana Jedinečná technologie DUROSAVE® hloubková ochrana trvale zapečeťuje povrchy proti znečištění. Výhody: snadné čištění trvale barevně ušlechtilý a brilantní povrch zpomalující růst mechu a řas

DUROSAVE® – Lotusový efekt Pro povrstvení našich produktů používáme vysoce hodnotné Nanolaky. Tyto mikrostruktury základního laku zapečetí póry lícního betonu. Krycí lak se postará o záběr a propůjčí povrchu trvalý tzv. lotus- efekt. Toto povrstvení je čiré a uchovává přirozenou atraktivitu materiálů.

bez vápenných výkvětů odolnost vůči skluzu a smyku odolný vůči mrazu a soli Zpracování: K vytvoření spár doporučujeme pevné spárovací hmoty. Desky povrstvené DUROSAVE® nesmí být vyspárovány volným spárovacím pískem (zvýšené riziko poškrábání povrchu).

Upozorněte prosím vaše DUROSAVE zákazníky na následují body:

Před vibrováním pomocí vibračního přístroje, nutno odstranit z plochy veškeré

®

Beton, kov a keramika – nestavět přímo na DUROSAVE povrch! Ostrohranné a špičaté předměty opatřete gumou nebo filcem! Zamezte nahromadění vlhkosti především pod květináči a vázami! ®

nečistoty, písek a drť. Péče: K pravidelnému čištění doporučujeme DUROSAVE® Politur

(viz str. 140) Lehké škrábance na povrchu (způsobené odřením kontaktních 5 míst) zmizí během času používáním, vlivem počasí a pravidelnou péčí (s ředěnou

NEU!

“DUROSAVE® Politur”). Hlubší stopy po poškrábání mohou být s “DUROSAVE® Politur” minimalizovány. Přípravky s obsahem kyselin a alkalicky reagující nesmí být použity.

9


POR ADENST VÍ A PRODEJ

Vítejte u společnosti GODELMANN

Za naším výhradním dodavatelem – společností BETONWERK GODELMANN KG v bavorském Höglingu – leží 60 let podnikatelské tradice, ve které jako rodinný podnik třetí generace se 140 zaměstnanci dodržuje svůj stabilní kurz v podnikání a patří dnes k nejinovativnějším výrobcům vysoce kvalitní betonové dlažby v Německu.

GODELMANN CZ, s.r.o. IČO: 264 14 490 DIČ: CZ 264 14 490 společnost je zapsaná v oddílu C - vložka 18706 u Krajského soudu v Plzni jednatel společnosti: Bernhard Godelmann Pod Vinicemi 931/2 - 301 00 Plzeň telefon: 377 534 222, 377 534 223 fax: 377 534 225 e-mail: info@godelmann.cz www.godelmann.cz

10


Servis

výrobní areál o rozloze 25 hektarů v německém Höglingu / Horní Falcko

11


Abecední index A Allan Block®. ............................................. strana 108/109 appiaSTON®.............................................. strana 66-69 Autobusové obrubníky.............................. strana 132 B Bazaltová drť (čedičová)............................ strana

139

C

caroSTON®. .............................................. strana CASADO® desky a příslušenství.................. strana Cena za řez............................................... strana Chodníková deska..................................... strana colorSTON® . ............................................ strana CORTANO desky ...................................... strana creaSTON ................................................ strana

79-80 20-25 139 44 53 17 77-78

D

decaSTON® .............................................. strana Distančník pro desky ................................ strana Dlažba okolo šachty ................................. strana Dopravní maják . ...................................... strana drainSTON® ............................................. strana DUROSAVE® hloubková ochrana ............... strana Doporučení k vestavbě.............................. strana

72-76 139 134 120 82/83 8/9 90

E EASYCROSS®............................................. strana

126

G

galaSTON® ............................................... strana GARDAline® kameny pro zdění ................. strana Geomříž.................................................... strana gowiTEC................................................... strana GRANblock®. ............................................. strana greenSTON®............................................. strana greenSTON® maxx.................................... strana

53 113 109 95 106 88 88

H H-Beton ostrohranný............................... strana H-Beton zkosený a příslušenství............... strana hygoDRAIN®............................................. strana

97 96 94

K

KLASSIKline kameny pro zdění................... strana 110 KLASSIKline malta...................................... strana 112 KLASSIKline obrubník................................. strana 114 KLASSIKline palisády.................................. strana 115 KLASSIKline plný schod.............................. strana 100 KLASSIKline sada........................................ strana 112 Kódy na dopravné..................................... strana 152-156 Kódy pro dodací zóny............................... strana 142-151 Koule........................................................ strana 121 Křížový distančník...................................... strana 139

L L-KÁMEN.................................................. strana LUMERA® světlo do kamene ..................... strana

117 138

M MASSIMO®. .............................................. strana MASSIMO® light . ..................................... strana MOLINA . ................................................. strana

35 35 70/71

N Nádoby na rostliny............................. strana NUEVA desky............................................ strana NUEVA dlažba........................................... strana

120 26/27 48

12

O

Oblý obrubník....................................... strana Obrubník................................................ strana Obrubník nájezdový............................ strana Obrubník se zušlechtěným povrchem........ strana Obrubník se žlabem.............................. strana Okapová deska...................................... strana Orientační a vodící systémy.............. strana Originální mnichovská chodníková deska.... strana Okapový kámen..................................... strana

P

Palety........................................................ strana 140 Palisády.................................................. strana 116/117 Pilíře, sloupy, kryty.................................... strana 122 Plný schod............................................ strana 100/101 Plný schod rohový............................. strana 102 Podesta plného schodu..................... strana 103 Podesta schodišťového stupně....... strana 103 POLYGON dlažba . ................................... strana 64/65 Poplatky za kompletaci.............................. strana 4 Pravoúhelník........................................ strana 52 Prostředky na čistění.................................. strana 140 Prostředky na údržbu................................ strana 140 Přechodový kámen - retardér.................... strana 132

Q QUINTA® desky a příslušenství................... strana QUINTA® dlažba........................................ strana

130 134 130 114 135 135 127 45 135

28-31 50/51

S SCADA® ................................................... strana SCADA® obloukový klín ............................ strana SCADA® pur.............................................. strana SCADA® Kombi pur................................... strana Schodišťový stupeň................................... strana Spárovací písky.......................................... strana Šikmý obrubník......................................... strana

36-39 40 40 41 101 139 131

T

T-DISTANČNÍK.......................................... strana 139 Technické pokyny..................................... strana 5/6 Tetrago ................................................. strana 54/55/85 TIARO....................................................... strana 16 TOPSTONE®.............................................. strana 34 Trávníkové mříže.................................. strana 89

V

vegra spára pro viaSTON®......................... strana 59 vegraSTON®. ............................................ strana 86/87 VERDANO® ............................................... strana 18/19 VERDANO® plný schod.............................. strana 19/100 viaSTON® ................................................. strana 56-58 viaSTON® kombinovaném stavu................ strana 62/63 Vrácení zboží............................................. strana 4 Všeobecné obchodní podmínky................ strana 158/159

Z

Zahradní deska..................................... strana 44 Zapuštěný obrubník............................. strana 133 Zatravńovací díl.................................. strana 84 Žlab......................................................... strana 135 Zvláštní pokyny......................................... strana 4 Zvýšený obrubník................................. strana 128/129


É NOV TIARO

É NUEVA

NOV

VERDANO®

QUINTA®

TOPSTONE®

SCADA®

MASSIMO®

SCADA® pur

MASSIMO® light

TERASOVÉ DESKY

od strany 16 VELKOFORMÁTOVÉ DESKY DESKY

É CORTANO

NOV

CASADO®

® É NOV SCADA Kombi pur

od strany 34

ZAHRADNÍ DESKA

FUNKCIONÁLNÍ DESKY

CHODNÍKOVÁ DESKA ORIGINÁLNÍ MNICHOVSKÁ CHODNÍKOVÁ DESKA galaSTON®

QUINTA®

colorSTON®

PRAVOÚHELNÍK

Tetrago

viaSTON® v kombinovaném stavu É V NO POLYGON DLAŽBA

É NOV MOLINA

viaSTON®

PRAVOÚHELNÍK/ČTVERCOVÁ DLAŽBA

od strany 48 caroSTON®

MODULOVÁ DLAŽBA

decaSTON®

appiaSTON®

creaSTON

drainSTON®

Tetrago 5 mm spára

ZATRAVŃOVACÍ DÍL

greenSTON®

vegraSTON®

greenSTON® maxx

od strany 62 TRÁVNÍKOVÁ MŘÍŽ

EKOLOGICKÁ DLAŽBA

DLAŽBA

V!É NUEVA EU NO N

od strany 44

od strany 82

hygoDRAIN®

FUNKCIONÁLNÍ DLAŽBA

gowiTEC® od strany 94

KLASSIKline plný schod

PLNÝ SCHOD

PLNÝ SCHOD strojní výroba

ˇ SCHODIŠŤOVÝ STUPEN

PODESTA SCHODIŠŤOVÉHO SCHODY&PODESTY STUPNĚ PODESTA PLNÉHO SCHODU

VERDANO® plný schod

ROHOVÝ PLNÝ SCHOD

od strany 100

GRANblock®

GARDAline®

Allan Block®

KLASSIKline obrubník

PALISÁDY

KLASSIKline

OBRUBNÍK s ušlechtilým povrchem

L-kámen

NÁDOBY NA ROSTLINY

INDIVIDUÁLNÍ OBJEKTY

KOULE

NÁBYTEK-KOMBINACE BETON/ DŘEVO BETONOVÝ SLOUPEK SE SVĚTLEM PILÍŘE/SLOUPY/KRYTY

EASYcross® BEZBARIÉROVÉ VODÍCÍ SYSTÉMY ZVÝŠENÝ OBRUBNÍK OBLÝ OBRUBNÍK OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ

ŠIKMÝ OBRUBNÍK AUTOBUSOVÉ OBRUBNÍKY PŘECHODOVÝ KÁMEN-RETARDÉR ZAPUŠTĚNÝ OBRUBNÍK OBRUBNÍIK

DLAŽBA OKOLO ŠACHTY OBRUBNÍK SE ŽLABEM OKAPOVÝ KÁMEN OKAPOVÁ DESKA ŽLAB

LUMERA® světlo do kamene

Řezy diamantovou pilou

Spárovací písky

Prostředky pro údržbu a čištění

DISTANČNÍKY

Palety

ZDI

ZDI PRO KRAJOVÉ A SVAHOVÉ UPEVNĚNÍ

od strany 106 MANUFAKTURA

od strany 120 VODÍCÍ SYSTÉMY

od strany 126 PŘÍSLUŠENSTVÍ

od strany 138

PŘÍSLUŠENSTVÍ VODÍCÍ SYSTÉMY MANUFAKTURA

DOPRAVNÍ MAJÁK

SCHODY

H-BETON


NUEVA

VERDANO速

QUINTA速


TERASOVÉ DESKY

® É NOV TIARO s DUROSAVE

hloubková ochrana OVÉ CORTANO deska

N

CASADO® finerro s DUROSAVE® strana 16

hloubková ochrana

strana 26

É NOV NUEVA fino deska

strana 27

strana 20

strana 17 NOVÉ CASADO fino s DUROSAVE ®

É NOV NUEVA ferro deska

®

hloubková ochrana

strana 22

QUINTA® ferro deska

strana 28

CASADO® finerro

strana 24

QUINTA® fino deska

strana 30

VERDANO® s DUROSAVE® hloubková ochrana

strana 18

VERDANO®

strana 19

TIARO DUROSAVE®


É

NOV

TIARO DUROSAVE®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

barevné odstíny

čedičově břidlicově

80,0 60,0 40,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

spotřeba

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

40,0 40,0 40,0

5,0 5,0 5,0

110,0 110,0 110,0

7,36 5,52 3,68

14,74 11,04 14,72

3,12 4,17 6,25

černý

arkticky

ledovcově

Sahara

šedý

bílý

žlutý

šedý

pískovcově pískovcově béžový

FC

červený

969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00

8 8 8

Vlastnosti výrobku DUROSAVE® technologie hloubkové ochrany (viz strana 9) břidlicová optika se zkosenou hranou barevné odstíny:

lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

čedičově černý

břidlicově šedý

arkticky šedý

ledovcově bílý

k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky zobrazení spár viz. níže Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

Saharažlutý

pískovcově béžový

pískovcově červený DUROSAVE® hloubková ochrana

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Jedinečná technologie hloubkové ochrany DUROSAVE® zapečeťuje povrchy proti znečištění.

příklad pokládky: Výhody:

snadné čištění stále ušlechtilý a barevně brilantní povrch zpomalující růst mechu a řas bez vápenných výkvětů odolnost vůči skluzu a smyku odolný vůči mrazu a soli Zpracování: K vytvoření spár doporučujeme pevné spárovací hmoty. Desky povrstvené DUROSAVE® nesmí být vyspárovány volným spárovacím pískem

(zvýšené riziko poškrábání povrchu). Před vibrováním pomocí vibračního přístroje, nutno odstranit z plochy veškeré nečistoty, písek a drť.

Péče: K pravidelnému čištění doporučujeme DUROSAVE® polituru (viz str. 140). Lehké škrábance na povrchu (způsobené odřením kontaktních míst) zmizí během času používáním, vlivem počasí a pravidelnou péčí (s ředěnou “DUROSAVE® Politur”). Hlubší stopy po poškrábání mohou být s “DUROSAVE® politurou” minimalizovány. Přípravky s obsahem kyselin a alkalicky reagující nesmí být použity.

16


Terasové desky

É

NOV

CORTANO antikplus

rozměr kamene

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

35,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny jura Cotta

FC

580,00

10

vápencově

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

světlý

35,0

6,5

143,0

2,21

8,82

8,16

580,00

hnědý

Vlastnosti výrobku s nepravidelně lámanou hranou lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého barevné odstíny:

Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 Vestavba a pokládka doporučujeme pokládku s křížovou spárou. Při pokládce s průběžnou vazbou musí být desky na stavbě dořezány

jura vápencově světlý

Cotta hnědý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

viz pokyny výrobce dle DIN 18318 vestavba s 3mm nebo 5mm distančníky Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

17


VERDANO® DUROSAVE®

rastrový rozměr

délka

šířka

Kč/m2 bez DPH a dopravy

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

břidlice

terakota

šedý

tónovaný

barevné odstíny lasturové

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

ks/m2

tónovaný

tónovaný

20,0 40,0 60,0 60,0

20,0 40,0 40,0 60,0

5,5 5,5 5,5 5,5

125,0 125,0 125,0 125,0

24,0 21,0 21,0 21,0

144,0 84,0 42,0 21,0

25,00 6,25 4,16 2,77

969,00 969,00 969,00 969,00

969,00 969,00 969,00 969,00

969,00 969,00 969,00 969,00

FC

vápno

9 9 9 9

Vlastnosti výrobku DUROSAVE® technologie hloubkové ochrany (viz. strana 9) jednotlivé kameny mají různý profil se zaoblenou a zakřivenou zkosenou hranou lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové desky dle DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 tvorba spár viz. níže barevné odstíny:

pokládka s 5 mm distančníky Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

břidlice šedý tónovaný

terakota tónovaný

lasturové vápno tónovaný

DUROSAVE® hloubková ochrana Jedinečná technologie hloubkové ochrany DUROSAVE® zapečeťuje povrchy proti znečištění.

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Výhody: snadné čištění stále ušlechtilý a barevně brilantní povrch zpomalující růst mechu a řas bez vápenných výkvětů odolnost vůči skluzu a smyku odolný vůči mrazu a soli Zpracování: K vytvoření spár doporučujeme pevné spárovací hmoty. Desky povrstvené DUROSAVE® nesmí být vyspárovány volným spárovacím pískem

(zvýšené riziko poškrábání povrchu). Před vibrováním pomocí vibračního přístroje, nutno odstranit z plochy veškeré nečistoty, písek a drť.

Péče: K pravidelnému čištění doporučujeme DUROSAVE® polituru (viz str. 140). Lehké škrábance na povrchu (způsobené odřením kontaktních míst) zmizí během času používáním, vlivem počasí a pravidelnou péčí (s ředěnou “DUROSAVE® politurou”). Hlubší stopy po poškrábání mohou být s “DUROSAVE® politurou” minimalizovány. Přípravky s obsahem kyselin a alkalicky reagující nesmí být použity.

18


Terasové desky É VERDANO® schody NOV

najdete také na straně 100

VERDANO®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

břidlice

terakota

šedý

tónovaný

barevné odstíny lasturové

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

ks/m2

tónovaný

tónovaný

20,0 40,0 60,0 60,0

20,0 40,0 40,0 60,0

5,5 5,5 5,5 5,5

125,0 125,0 125,0 125,0

24,0 21,0 21,0 21,0

144,0 84,0 42,0 21,0

25,00 6,25 4,16 2,77

753,00 753,00 753,00 753,00

753,00 753,00 753,00 753,00

753,00 753,00 753,00 753,00

FC

vápno

9 9 9 9

Vlastnosti výrobku jednotlivé kameny mají různý profil se zaoblenou a zakřivenou zkosenou hranou lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce pokládka s 5mm distančníky v závislosti na výrobě dochází ke snížení intenzity barvy až po prvních týdnech/měsících po pokládce. Teprve poté vynikne přirozené a decentní barevné tónování.

barevné odstíny:

Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

břidlice šedý tónovaný

terakota tónovaný

lasturové vápno tónovaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

VERDANO® plný schod

É

NOV

ruční výroba

Ihned k dodání!

délka

šířka

výška

váha

obsah

vrstvy

palety

břidlice

terakota

lasturové

šedý

tónovaný

vápno

cm

100,0 É 60,0 V O N

Kč/ks bez DPH a dopravy, bez opracování čela

obsah

barevné odstíny

cm

cm

kg/ks

ks

ks

tónovaný

tónovaný

40,0 40,0

14,0 14,0

134,4 80,7

2,0 3,0

8,0 12,0

2810,00 2050,00

2810,00 2050,00

2810,00 2050,00

FC

14

Technické poznámky prvky zahradní architektury z betonu dle DIN EN 13198 ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře schodu v porovnání s dlažbami a deskami nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) barevné odstíny:

břidlice šedý tónovaný

terakota tónovaný

lasturové vápno tónovaný

19


CASADO® finerro DUROSAVE®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

titanově

opál-

pískovcově

jantar-

šedý

šedý

bílý

žlutý

hnědý

- 1223,00 - 1139,00 1422,50

1252,50 1268,00 1185,00 1185,00 1468,50

1252,50 1268,00 1185,00 1185,00 1468,50

- - 1185,00 1185,00 1468,50

8 8 8 8 8

FC

barevné odstíny

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

50,0 80,0 60,0 40,0 20,0

50,0 40,0 40,0 40,0 40,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

5,75 7,36 5,52 3,68 0,96

11,50 14,72 11,04 14,72 11,52

4,00 3,12 4,17 6,25 12,50

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

titanově

opál-

pískovcově

jantar-

šedý

šedý

bílý

žlutý

hnědý

rastrový rozměr

délka

šířka

cm

- 1193,50 1112,00 1112,00 1395,50

cm

cm

kg/ks

d eska s pohledovou hranou 1 pohledová hrana 40,0 40,0 5,0 17,6 2 pohledové hrany 40,0 40,0 5,0 17,6 soklové lišty 40,0 8,0 1,0 0,75

ks

ks

FC

ks/bm

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny

zakázková výroba zboží není na skladě

6,0

72,0

6,0 72,0 0,96 m2 11,52 m2 -

-

2,5 2,5

850,50 1077,00

880,00 1104,00

907,00

907,00

907,00

2

1150,00

1150,00

1150,00

2

168,50

168,50

1

zakázková výroba zboží není na skladě

2,5

168,50

168,50

168,50

Vlastnosti výrobku DUROSAVE® technologie hloubkové ochrany (viz str. 9) povrch broušený a tryskán ocelovými kuličkami se zkosenou hranou (kromě 20/40/5 na říznuté straně) lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého 20/40/5 – deska je řezaná diamantem, řezy bez zkosené hrany, dodací lhůta 4 dny (pouze na zakázku) pohledové hrany jsou přesně řezány a budou lepeny barevné odstíny:

Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 pohledové hrany u desek 50/50, 80/40 a 60/40 nelze z výrobně-technických důvodů

stříbrně šedý

titanově šedý

zhotovit

opálbílý

DUROSAVE® hloubková ochrana Jedinečná technologie hloubkové ochrany DUROSAVE® zapečeťuje povrchy proti znečištění. Výhody: snadné čištění

pískovcově žlutý

jantarhnědý

stále ušlechtilý a barevně brilantní povrch zpomalující růst mechu a řas

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

bez vápenných výkvětů odolnost vůči skluzu a smyku

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

odolný vůči mrazu a soli Zpracování: K vytvoření spár doporučujeme pevné spárovací hmoty. Desky povrstvené DUROSAVE®

k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky

nesmí být vyspárovány volným spárovacím pískem

tvroba spár viz. vpravo Dodací podmínky dodací lhůta při soklových lištách je cca 4 dny dodací lhůta u desek s pohledovou hranou je cca 2 týdny dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

(zvýšené riziko poškrábání povrchu). Před vibrováním pomocí vibračního přístroje, nutno odstranit z plochy veškeré nečistoty, písek a drť.

Péče: K pravidelnému čištění doporučujeme DUROSAVE® polituru (viz str. 140). Lehké škrábance na povrchu (způsobené odřením kontaktních mist) zmizí během času používáním, vlivem počasí a pravidelnou péčí (s ředěnou “DUROSAVE® politurou”). Hlubší stopy po poškrábání mohou být s “DUROSAVE® politurou” minimalizovány. Přípravky s obsahem kyselin a alkalicky reagující nesmí být použity.

20


Terasové desky pouze na zakázku zboží není skladem

CASADO® finerro dekorační kámen DUROSAVE®

rastrový rozměr délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

vrstvy

palety

stříbrně

titanově

opál-

pískovcově

jantar-

šedý

šedý

bílý

žlutý

hnědý

cm

cm

trojúhelník 40,0/40,0 56,0 2) pruh 40,0 8,0 3) kostka 8,0 8,0

Kč/ks bez DPH a dopravy

obsah

barevné odstíny FC

cm

kg/ks

ks

ks

5,0

8,80

12,0

96,0

291,50

291,50

291,50

291,50

291,50

1

5,0

3,52

28,0

224,0

141,50

141,50

141,50

141,50

141,50

1

5,0

0,70

96,0

768,0

48,50

48,50

48,50

48,50

48,50

1

1)

Vlastnosti výrobku dekorační kámen pro desky DUROSAVE® technologie hloubkové ochrany (viz strana 9) barevné odstíny:

lícní beton se stálobarevnou přírodní drtí povrch broušený a tryskán ocelovými kuličkami tvorba hran:

stříbrně šedý

titanově šedý

opálbílý

1) zkosené původní hrany, diagonální ostrohranný řez diamantem

2) strana řezu má ostrou hranu, pohledové plochy se zkosenou hranou

3) 4 strany s ostrými hranami

barevná pigmentace: UV odolné barvy oxidu železitého Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky

pískovcově žlutý

jantarhnědý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

zobrazení spár viz. níže Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) dekorační kámen je pouze na zakázku a nelze jej vrátit

DUROSAVE® hloubková ochrana Jedinečná technologie hloubkové ochrany DUROSAVE® zapečeťuje povrchy proti znečištění. Výhody: snadné čištění stále ušlechtilý a barevně brilantní povrch zpomalující růst mechu a řas bez vápenných výkvětů odolnost vůči skluzu a smyku odolný vůči mrazu a soli Zpracování: K vytvoření spár doporučujeme pevné spárovací hmoty. Desky povrstvené DUROSAVE® nesmí být vyspárovány volným spárovacím pískem (zvýšené riziko poškrábání povrchu). Před vibrováním pomocí vibračního přístroje, nutno odstranit z plochy veškeré nečistoty, písek a drť. Péče: K pravidelnému čištění doporučujeme DUROSAVE® polituru (viz str. 140). Lehké škrábance na povrchu (způsobené odřením kontaktních mist) zmizí během času používáním, vlivem počasí a pravidelnou péčí (s ředěnou “DUROSAVE® politurou”). Hlubší stopy po poškrábání mohou být s “DUROSAVE® politurou” minimalizovány. Přípravky s obsahem kyselin a alkalicky reagující nesmí být použity.

21


É

NOV

CASADO® fino DUROSAVE®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

titanově

opál-

šedý

bílý

cm

80,0 40,0

cm

cm

kg/m2

m2

m2

5,0 5,0

110,0 110,0

7,36 3,68

14,72 14,72

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

titanově

opál-

šedý

bílý

rastrový rozměr

délka

šířka

3,12 1223,50 6,25 1139,00

cm

cm

kg/ks

d eska s pohledovou hranou 1 pohledová hrana 40,0 40,0 5,0 17,6 2 pohledové hrany 40,0 40,0 5,0 17,6 s oklová lišta 40,0 8,0 1,0 0,75

ks

ks

ks/bm

pískovcově

FC

1268,00 1185,00

8 8

žlutý

ks/m2

1268,00 1185,00

cm

barevné odstíny

40,0 40,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny pískovcově

FC

907,00

2

1150,00

2

žlutý

zakázková výroba zboží není na skladě

6,0

72,0

6,0 72,0 0,96 m2 11,52 m2 -

-

2,5 2,5

880,00 1104,00

907,00 1150,00

zakázková výroba zboží není na skladě

2,5

168,50

168,50

168,50

1

Vlastnosti výrobku DUROSAVE® technologie hloubkové ochrany (viz strana 9) povrch broušený se zkosenou hranou (kromě 20/40/5 na říznuté straně) lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého barevné odstíny:

deska 20/40/5 je řezána diamantem, řezy bez zkosené hrany, dodací lhůta 4 dny (pouze na zakázku) pohledové hrany jsou přesně řezány a budou lepeny Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339

titanově šedý

opálbílý

pískovcově žlutý

pohledové hrany u desek 40/40 nelze z výrobně-technických důvodů vyrobit

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

DUROSAVE® hloubková ochrana Jedinečná technologie hloubkové ochrany DUROSAVE® zapečeťuje povrchy proti znečištění. Výhody: Vestavba a pokládka

snadné čištění

viz pokyny výrobce dle DIN 18318

stále ušlechtilý a barevně brilantní povrch

k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky

zpomalující růst mechu a řas

tvorba spár viz. vpravo

bez vápenných výkvětů

Dodací podmínky dodací lhůta soklových lišt je cca 4 dny dodací lhůta u desek s pohledovou hranou je cca 2 týdny dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

odolnost vůči skluzu a smyku odolný vůči mrazu a soli Zpracování: K vytvoření spár doporučujeme pevné spárovací hmoty. Desky povrstvené DUROSAVE® nesmí být vyspárovány volným spárovacím pískem (zvýšené riziko poškrábání povrchu). Před vibrováním pomocí vibračního přístroje, nutno odstranit z plochy veškeré nečistoty, písek a drť. Péče: K pravidelnému čištění doporučujeme DUROSAVE® polituru (viz str. 140). Lehké škrábance na povrchu (způsobené odřením kontaktních míst) zmizí během času používáním, vlivem počasí a pravidelnou péčí (s ředěnou “DUROSAVE® politurou”). Hlubší stopy po poškrábání mohou být s “DUROSAVE® politurou” minimalizovány. Přípravky s obsahem kyselin a alkalicky reagující nesmí být použity.

22


TerasovĂŠ desky

23


CASADO® finerro

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

titanově

opál-

pískovcově

jantar-

šedý

šedý

bílý

žlutý

hnědý

- 1021,00 923,00 923,00 1206,50

902,50 1021,00 969,00 969,00 1252,50

902,50 1049,00 969,00 969,00 1252,50

- - 969,00 969,00 1252,50

8 8 8 8 8

FC

barevné odstíny FC

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

50,0 80,0 60,0 40,0 20,0

50,0 40,0 40,0 40,0 40,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

5,75 7,36 5,52 3,68 0,96

11,50 14,72 11,04 14,72 11,52

4,00 3,12 4,17 6,25 12,50

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

titanově

opál-

pískovcově

jantar-

šedý

šedý

bílý

žlutý

hnědý

726,00

726,00

726,00

2

969,00

969,00

969,00

2

132,00

132,00

1

rastrový rozměr

délka

šířka

cm

- 976,00 896,00 896,00 1179,50

cm

cm

kg/ks

d eska s pohledovou hranou 1 pohledová hrana 40,0 40,0 5,0 17,6 2 pohledové hrany 40,0 40,0 5,0 17,6 s oklové lišty 40,0 8,0 1,0 0,75

ks

ks

ks/bm

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny

zakázková výroba zboží není na skladě

6,0

72,0

6,0 72,0 0,96 m2 11,52 m2 -

-

2,5 2,5

669,50

699,00

896,00

923,00

zakázková výroba zboží není na skladě

2,5

132,00

132,00

132,00

Vlastnosti výrobku povrch broušený a tryskán ocelovými kuličkami se zkosenou hranou (kromě 20/40/5 na říznuté straně) lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého deska 20/40/5 je řezána diamantem, řezy bez zkosené hrany, dodací lhůta 4 dny (pouze na zakázku) pohledové hrany jsou přesně řezány a budou lepeny Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 pohledové hrany u desek 50/50, 80/40 a 60/40 nelze z výrobně-technických důvodů barevné odstíny:

zhotovit

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce položené desky je nutné zaklepat gumovým kladivem nebo vibrační deskou stříbrně šedý

titanově šedý

opálbílý

k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky Pokyny k údržbě viz naše prostředky k údržbě a čištění Dodací podmínky dodací lhůta při soklových lištách je cca 4 dny dodací lhůta u desek s pohledovou hranou je cca 2 týdny

pískovcově žlutý

jantarhnědý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

24

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné schody (viz strana 100)


Terasové desky

pouze na zakázku zboží není skladem

CASADO® finerro dekorační kámen

rastrový rozměr délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

vrstvy

palety

stříbrně

titanově

opál-

pískovcově

jantar-

šedý

šedý

bílý

žlutý

hnědý

cm

cm

trojúhelník 40,0/40,0 56,0 2) pruh 40,0 8,0 3) kostka 8,0 8,0

Kč/ks bez DPH a dopravy

obsah

barevné odstíny FC

cm

kg/ks

ks

ks

5,0

8,80

12,0

96,0

232,00

232,00

232,00

232,00

232,00

1

5,0

3,52

28,0

224,0

110,50

110,50

110,50

110,50

110,50

1

5,0

0,70

96,0

768,0

37,50

37,50

37,50

37,50

37,50

1

1)

Vlastnosti výrobku dekorační kámen pro desky lícní beton se stálobarevnou přírodní drtí barevné odstíny:

povrch broušený a tryskán ocelovými kuličkami tvorba hran:

1) zkosené původní hrany, diagonální ostrohranný řez diamantem

2) strana řezu má ostrou hranu, pohledové plochy se zkosenou hranou

3) 4 strany s ostrými hranami

barevná pigmentace: UV odolné barvy oxidu železitého stříbrně šedý

titanově šedý

opálbílý

Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

pískovcově žlutý

jantarhnědý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Pokyny k údržbě viz naše prostředky k údržbě a čištění Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) dekorační kámen je pouze na zakázku a nelze jej vrátit

25


!

Desky formátu 80/80/5 cm

É

NOV

NUEVA ferro deska

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

šedý

antracitový

stříbrně

pískovcově

uni

uni

šedý

žlutý

819,50 769,50 715,00 715,00 982,50

838,00 795,00 735,00 735,00 1009,50

889,50 839,50 795,00 795,00 1053,00

É NOV

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

barevné odstíny

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

80,0 80,0 60,0 40,0 20,0

80,0 40,0 40,0 40,0 40,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

0,64 7,36 5,52 3,68 0,96

7,68 14,72 11,04 14,72 11,52

1,56 3,12 4,17 6,25 12,50

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

soklových

rastrový rozměr

délka

šířka

cm

cm

cm

kg/ks

deska s pohledovou hranou 1 pohledová hrana 40,0 40,0 5,0 17,6 2 pohledové hrany 40,0 40,0 5,0 17,6 soklová lišta 40,0 8,0 1,0 0,75

ks

ks

lišt ks/bm

FC

889,50 839,50 795,00 795,00 1053,00

8 8 8 8 8

FC

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny

šedý

antracitový

stříbrně

pískovcově

uni

uni

šedý

žlutý

zakázková výroba zboží není na skladě

6,0

72,0

6,0 72,0 0,96 m2 11,52 m2 -

-

2,5

523,50

545,00

585,50

585,50

2

2,5

699,00

726,00

769,50

769,50

2

132,00

1

zakázková výroba zboží není na skladě

2,5

132,00

132,00

132,00

Vlastnosti výrobku povrch tryskán ocelovými kuličkami se zkosenou hranou (kromě formátu 20/40 na říznuté straně) lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého deska 20/40/5 je řezána diamantem, řezy bez zkosené hrany, dodací lhůta 4 dny (pouze na zakázku) pohledové hrany jsou přesně řezány a budou lepeny Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 barevné odstíny:

pohledové hrany u desek 80/80, 80/40 a 60/40 nelze z výrobně-technických důvodů zhotovit Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 položené desky je nutné zaklepat gumovým kladivem nebo vibrační deskou

šedý uni

antracitový uni

stříbrně šedý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

pískovcově žlutý

k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky Pokyny k údržbě viz naše prostředky k údržbě a čištění Informace pro plánování další barevné odstíny na dotaz vhodné schody (viz strana 101) Dodací podmínky dodací lhůta při soklových lištách je cca 4 dny dodací lhůta u desek s pohledovou hranou je cca 2 týdny dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

26


Terasové desky

É

NOV

NUEVA fino deska

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

pískovcově

šedý

žlutý

715,00 965,00

715,00 965,00

8 8

stříbrně

pískovcově

FC

šedý

žlutý

cm

40,0 20,0

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

5,0 5,0

110,0 110,0

3,68 0,96

14,72 11,52

6,25 12,50

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

soklových

rastrový rozměr

délka

šířka

cm

barevné odstíny

40,0 40,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

cm

cm

kg/ks.

deska s pohledovou hranou 1 pohledová hrana 40,0 40,0 5,0 17,6 2 pohledové hrany 40,0 40,0 5,0 17,6 soklová lišta 40,0 8,0 1,0 0,75

ks

ks

lišt ks/bm

FC

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny

zakázková výroba zboží není na skladě

6,0

72,0

6,0 72,0 0,96 m2 11,52 m2 -

-

2,5 2,5

769,50 934,50

769,50

2

934,50

2

132,00

1

zakázková výroba zboží není na skladě

2,5

132,00

Vlastnosti výrobku povrch broušený se zkosenou hranou (kromě formátu 20/40 na říznuté straně) lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého barevné odstíny:

deska 20/40/5 je řezána diamantem, řezy bez zkosené hrany, dodací lhůta 4 dny (pouze na zakázku) pohledové hrany jsou přesně řezány a budou lepeny Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339

stříbrně šedý

pískovcově žlutý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce položené desky je nutné zaklepat gumovým kladivem nebo vibrační deskou k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky Pokyny k údržbě viz naše prostředky k údržbě a čištění Informace pro plánování další barevné odstíny na dotaz vhodné schody (viz strana 101) Dodací podmínky dodací lhůta při soklových lištách je cca 4 dny dodací lhůta u desek s pohledovou hranou je cca 2 týdny dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

27


!

XXL - Desky formátu 80/80/5 cm

QUINTA® ferro deska

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

žulově

čedičový

šedý

písek

É NOV

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

40,0 20,0 80,0 50,0 80,0 60,0 40,0 20,0

40,0 40,0 80,0 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0

3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

66,0 66,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

5,60 0,96 0,64 5,75 7,36 5,52 3,68 0,96

22,40 11,52 7,68 11,50 14,72 11,04 14,72 11,52

6,25 12,50 1,56 4,00 3,12 4,17 6,25 12,50

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

soklových

rastrový rozměr

délka

šířka

cm

cm

barevné odstíny

780,00 1063,50 819,50 769,50 769,50 699,00 699,00 982,50

cm

kg/ks

deska s pohledovou hranou 1 pohledová hrana 40,0 40,0 5,0 17,6 2 pohledové hrany 40,0 40,0 5,0 17,6 soklová lišta 40,0 8,0 1,0 0,75

ks

ks

lišt

bílo

červený

černý

- - - - - - 726,00 1009,50

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

- - 889,50 839,50 839,50 769,50 769,50 1053,00

- - - - - - 769,50 1053,00

pastelově

FC

žlutý

- - - - 769,50 769,50 1053,00

6 6

pastelově

FC

8 8 8 8 8

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny žulově

čedičový

šedý

písek

bílo

červený

černý

žlutý

ks/bm zakázková výroba zboží není na skladě

6,0

72,0

6,0 72,0 0,96 m2 11,52 m2 -

-

2,5

523,50

545,00

2,5

699,00

726,00

585,50

585,50

585,50

2

769,50

769,50

769,50

2

132,00

132,00

1

zakázková výroba zboží není na skladě

2,5

132,00

132,00

132,00

Vlastnosti výrobku povrch otryskán ocelovými kuličkami se zkosenou hranou (kromě formátu 20/40 na říznuté straně) lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého deska 20/40/5 je řezaná diamantem, řezy bez zkosené hrany, dodací lhůta 4 dny (jen na

zakázku) pohledové hrany jsou přesně řezány a budou lepeny

Technické poznámky desky z betonu DIN EN 1339 barevné odstíny:

pohledové hrany 80/80, 50/50, 80/40 a 60/40 nelze z výrobních důvodů realizovat Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 položené desky je nutné zaklepat gumovým kladivem nebo vibrační deskou k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky

žulově šedý

čedičový písek

bílo černý

červený

Pokyny k údržbě viz naše prostředky k údržbě a čištění Informace pro plánování další barevné odstíny na dotaz vhodné schody (viz strana 101) Dodací podmínky

pastelově žlutý Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

28

dodací lhůta pro podlahové lišty činí cca 4 dny. dodací lhůta u desek s pohledovou hranou činí cca 2 týdny dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)


Terasové desky

jen na zakázku zboží není skladem

QUINTA® ferro dekorační kámen pro desky

rastrový rozměr délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

vrstvy

palety

žulově

čedičový

bílo

šedý

písek

černý

cm

cm

trojúhelník 40,0/40,0 56,0 2) pruh 40,0 8,0 3) kostka 8,0 8,0

Kč/ks bez DPH a dopravy

obsah

barevné odstíny červený

FC

cm

kg/ks

ks

ks

5,0

8,80

12,0

96,0

251,00

251,00

251,00

251,00

1

5,0

3,52

28,0

224,0

118,50

118,50

118,50

118,50

1

5,0

0,70

96,0

768,0

40,50

40,50

40,50

40,50

1

1)

Vlastnosti výrobku dekorační kámen pro desky povrch otryskán ocelovými kuličkami

barevné odstíny:

lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého tvorba hran:

1) zkosené původní hrany, diagonální ostrohranný řez diamantem

2) strana řezu má ostrou hranu, pohledové plochy se zkosenou hranou

3) 4 strany s ostrými hranami

Technické poznámky žulově šedý

čedičový písek

bílo černý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

červený

betonové dlažební desky DIN EN 1339 betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce položené desky je nutné zaklepat gumovým kladivem nebo vibrační deskou k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky Dodací podmínky dodací lhůta dekoračního kamene pro desky je cca 2 týdny dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) dekorační kámen je pouze na zakázku a nelze jej vrátit

29


QUINTA® fino deska

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

žulově

čedičový

šedý

písek

cm

40,0 20,0

barevné odstíny

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

40,0 40,0

5,0 5,0

110,0 110,0

3,68 0,96

14,72 11,52

6,25 12,50

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

soklových

rastrový rozměr

délka

šířka

desek

ks/bm

cm

834,00 1128,50

cm

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

cm

kg/ks

deska s pohledovou hranou 1 pohledová hrana 40,0 40,0 5,0 17,6 2 pohledové hrany 40,0 40,0 5,0 17,6 soklová lišta 40,0 8,0 1,0 0,75

ks

ks

866,50 1158,00

bílo

FC

černý

907,00 1201,00

8 8

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny žulově

čedičový

bílo

šedý

písek

černý

FC

zakázková výroba zboží není na skladě

6,0

72,0

6,0 72,0 0,96 m2 11,52 m2 -

-

2,5 2,5

631,50

645,00

691,00

2

834,00

866,50

907,00

2

zakázková výroba zboží není na skladě

2,5

135,00

135,00

135,00

1

Vlastnosti výrobku povrch broušený se zkosenou hranou (kromě formátu 20/40 na říznuté straně) lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého barevné odstíny:

deska 20/40/5 je řezaná diamantem, řezy bez zkosené hrany, dodací lhůta 4 dny (jen na

zakázku) pohledové hrany jsou přesně řezány a budou lepeny

Technické poznámky desky z betonu DIN EN 1339 žulově šedý

čedičový písek

bílo černý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce položené desky je nutné zaklepat gumovým kladivem nebo vibrační deskou k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky Pokyny k údržbě viz naše prostředky k údržbě a čištění Informace pro plánování další barevné odstíny na dotaz vhodné schody (viz strana 101) Dodací podmínky dodací lhůta pro soklové lišty činí cca 4 dny. dodací lhůta u desek s pohledovou hranou činí cca 2 týdny. dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

30


Terasové desky

jen na zakázku zboží není skladem

QUINTA® fino dekorační kámen pro desky

rastrový rozměr délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

vrstvy

palety

žulově

čedičový

bílo

šedý

písek

černý

cm

cm

trojúhelník 40,0/40,0 56,0 2) pruh 40,0 8,0 3) kostka 8,0 8,0

Kč/ks bez DPH a dopravy

obsah

barevné odstíny FC

cm

kg/ks

ks

ks

5,0

8,80

12,0

96,0

251,00

251,00

251,00

1

5,0

3,52

28,0

224,0

118,50

118,50

118,50

1

5,0

0,70

96,0

768,0

40,50

40,50

40,50

1

1)

Vlastnosti výrobku dekorační kámen pro desky povrch broušený

barevné odstíny:

lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého tvorba hran:

1) zkosené původní hrany, diagonální ostrohranný řez diamantem

2) strana řezu má ostrou hranu, pohledové plochy se zkosenou hranou

3) 4 strany s ostrými hranami

Technické poznámky žulově šedý

čedičový písek

bílo černý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

desky z betonu DIN EN 1339 betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce položené desky je nutné zaklepat gumovým kladivem nebo vibrační deskou k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) dekorační kámen je pouze na zakázku a nelze jej vrátit

31


MASSIMO速

SCADA速 pur

SCADA速


VELKOFORMÁTOVÉ DESKY

TOPSTONE®

strana 34

MASSIMO®

strana 35

SCADA®

strana 36

MASSIMO® light

strana 35

SCADA® obloukový klín

strana 40

SCADA® pur

strana 40

Foto: Rainer Viertelboeck

® É NOV SCADA Kombi pur

strana 41

MASSIMO®


jen na zakázku zboží není skladem

TOPSTONE® rozměry:

volitelné délky a šířky do 200x200 cm

tloušťky od 5,0-20,0 cm

cena:

na dotaz

Vlastnosti výrobku vícevrstvá deska (sestávající se z betonového soklu a desky z přírodního kamene) s volně volitelnými rozměry do 200x200 cm variabilní tloušťky od 5,0 – 20,0 cm spojovací systém s pevným zámkovým spojem (Kombilith postup) tloušťka přírodního kamene: 2,0 až 3,0 cm

velikost formátu a desky z přírodního kamene volně volitelné

povrch dle volby žíhaný, broušený, leštěný, s povrchem lomu ušlechtilé oceli, otryskaný ocelovými kuličkami distančníky: standard 4 mm (2-stranné), jiné velikosti na dotaz plně spojený systém/stabilizační zazubení pomocí: 4 mm distančníků (tloušťka: 6,5 cm; 8,0 cm; 12,0 cm) 6 mm distančníků (tloušťka: 14,0 cm; 16,0 cm; 20,0 cm) Technické poznámky betonový dílec DIN EN 13369 betonová dlažba dle DIN EN 1338 vlastnosti materiálu a kvalitativní skupiny dle DIN EN 1341/DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 Informace pro plánování pouze na zakázku a na dotaz přírodní desky a jejich druhy, opracování povrchu, tloušťka a rozměry volně volitelné na

Výběr z variant přírodního kamene

základě technického odsouhlasení stabilita pokládky desky - působením vlastní vysoké váhy výztuž dle statického zatížení doporučeno pro dopravní zátěž do třídy III jednoduchá a cenově výhodná pokládka

AZUL Platino

Blanco Iberico

Lanhelin

Rosino

Sardena

SardenaGriggio

ksargate

Tarn BDB

IMPALA

Rosa-Tupin

Zimbabwe

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

34

šířky spár stejně jako u betonové dlažby/desek dle DIN 18318


Velkoformátové desky

jen na zakázku zboží není skladem

MASSIMO® rozměry:

volné délky a šířky do 240 x 240 cm

tloušťky od 6,0 - 20,0 cm

cena:

na dotaz

Vlastnosti výrobku velkoformátová deska ze samozhutňujícího betonu s volnou volbou rozměrů do

240x240 cm variabilní tloušťky 6,0 – 20,0 cm

velikost formátů, barvy a vzhled povrchu volně volitelné

standardně bez distančníků možné i s 4 mm distančníky (2-stranně) Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 desky z betonu DIN EN 1339 betonový dílec DIN EN 13369 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 MASSIMO® desky jsou vysokohodnotné betonové výrobky. Z tohoto důvodu je nutné

pokládce věnovat zvýšenou pozornost. Při pokládce je nutné, brát zřetel na velké

formáty s různou váhou a dobrým technickým vybavením staveniště zabránit nehodám nebo poškození desek.

Informace pro plánování zakázková výroba k dodání i jednotlivé desky! výztuž dle statického zatížení barevné odstíny:

doporučeno pro dopravní zátěž do třídy III Dodací podmínky

barva, tvar a zpracování povrchu volně volitelné povrch - hladký pohledový beton na přání se zušlechtěným

dodací lhůta na dotaz

povrchem, vhodný k produktu SCADA®

dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

MASSIMO® light rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

pohledový

pohledový

beton

beton

cm

100,0 50,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

barevné odstíny

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

světlešedý

antracit

100,0 50,0

6,0 6,0

130,0 130,0

1,00 4,00

- -

1 4

2340,50 2340,50

2421,50 2421,50

pohledový

FC

beton béžový

2475,50 2475,50

9 9

Vlastnosti výrobku velkoformátová deska ze samozhutňujícího betonu povrch: lícní beton 2/2 mm zkosená hrana Technické poznámky desky z betonu DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce MASSIMO® light desky jsou vysokohodnotné betonové výrobky. Z tohoto důvodu je nutné pokládce věnovat zvýšenou pozornost. Při pokládce je nutné, brát zřetel na velké formáty s různou váhou a dobrým technickým vybavením staveniště zabránit nehodám nebo poškození desek. Informace pro plánování

barevné odstíny:

k dodání i jednotlivé desky! Dodací podmínky dodací lhůta cca 2-3 týdny dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny) pohledový beton světlešedý

pohledový beton antracit

pohledový beton béžový

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

35


Zakázková výroba od 100 m2/formát

!

pouze na zakázku zboží není skladem

SCADA® Vlastnosti výrobku

barevné odstíny:

povrch dle výběru fino (broušen), finerro (broušen a otryskán ocelovými

kuličkami), tecto (pemrlovaný) bez zkosené hrany, ostrohranné – odpovídající druhu opracování povrchu ostře opracované hrany

fino stříbrně šedý

fino platinově šedý

fino titanově šedý

fino porfyrčervený

plně spojený systém/stabilizační zazubení pomocí:

fino pískovcově žlutý

4mm distančníků (tloušťka: 6,5 cm; 8,0 cm; 12,0 cm; 16/32/16 cm) 6 mm distančníků (tloušťka: 14,0 cm; 16,0 cm;18,0 cm;20,0 cm) dle volby kalibrovaná tloušťka kamene, tímto je redukována rozměrová tolerance tloušťky kamene z +/- 3,0 mm na +/- 1,0 mm lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou

finerro stříbrně šedý

finerro platinově šedý

finerro titanově šedý

finerro porfyrčervený

finerro pískovcově žlutý

oxidu železitého

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

tecto stříbrně šedý

tecto platinově šedý

tecto titanově šedý

tecto porfyrčervený

tecto pískovcově žlutý

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Informace pro plánování doporučeno pro dopravní zátěž třídy III a VI

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

další formáty SCADA® a hotové betonové díly na dotaz Vedle zde zobrazených standardních rozměrů nabízíme na dotaz další

další barevné odstíny/předsádka na dotaz

formáty a barevné odstíny SCADA® a k tomu navíc velkoformátové

Dodací podmínky

systémy (MASSIMO®) a hotové prvky s povrchem SCADA®.

dodací lhůta na dotaz dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

Opcionálně je možné, veškeré SCADA -povrchy zapečetit ®

s technologií DUROSAVE® - hloubkovou ochranou.

16/24

20/40

50/50

24/24

36/24

40/40

60/40

100/50

80/80

rovnoběžníková deska

36

48/24

60/24

16/32

80/40

120/40

30/60

120/80

60/60

90/90

Další formáty naleznete v XXL přehledu - vpravo.

32/32

48/32

37,5/37,5

64/32

75/37,5

90/60

80/60

96/96

80/32

75/75

120/60

120/120


Velkoformátové desky

XXL-desky rastrové rozměry

délka

É

NOV

Přehled formátů

pouze na zakázku zboží není skladem

barvy viz vlevo

šířka

tloušťka v cm

spotřeba

É V NO É V NO É NOV É NOV

cm

40,0 40,0 60,0 20,0 16,0 24,0 36,0 48,0 60,0 30,0 16,0 32,0 48,0 64,0 80,0 37,5 75,0 20,0 40,0 60,0 80,0 120,0 48,0 96,0 50,0 100,0 30,0 60,0 80,0 90,0 120,0 75,0 80,0 120,0 90,0 96,0 100,0 120,0

cm

6,5 10,0 10,0 20,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 30,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 37,5 37,5 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 48,0 48,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 75,0 80,0 80,0 90,0 96,0 100,0 120,0

6,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

zvláštní formáty: SCADA® Kombi (různé formáty) É 96,0 tloušťka 8 a 12 cm se 4 cm rastrem zazubení NOV 128,0

ks/m2

38,46 25,00 16,66 25,00 26,04 17,36 11,57 8,68 6,94 11,11 19,53 9,76 6,51 4,88 3,90 7,11 3,56 6,25 6,25 4,16 3,12 2,08 4,34 2,17 4,00 2,00 5,55 2,78 2,08 1,85 1,38 1,78 1,56 1,04 1,23 1,09 1,00 0,69

0,81

Velkoformátové desky

šiřka spáry: šířka spáry cca 6,0 mm u tloušťky kamene do 12,0 cm

rovnoběžníková deska (58,3°/121,7°) É 60,0 tloušťka 16 cm s rastrem zazubení NOV 138,0 navigační systém pro nevidomé 64,0 32,0 - -

-

-

šířka spáry cca 8,0 mm u tloušťky kamene do 14,0 cm

-

-

1,21

4,88

rastrový rozměr zazubení (Můžete kombinovat pouze formáty se stejným rastrovým rozměrem zazubení!) 4 cm rastrový rozměr zazubení 5 cm rastrový rozměr zazubení distančník bez systému zazubení k dostání také biskupská čepice pro diagonální pokládku a kruhové kameny pro libovolnou tvorbu oblouků

37


Opcionálně můžete všechny SCADA® - povrchy trvale zapečetit s technologií hloubkové ochrany DUROSAVE®

SCADA®

tloušťka: 6,5 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

platinově

barevné odstíny titanově

porfyr

šedý

šedý

šedý

červený

pískovcově

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

36,0 48,0 16,0 48,0 64,0

24,0 24,0 32,0 32,0 32,0

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

143,0 143,0 143,0 143,0 143,0

0,78 0,77 0,77 0,62 0,82

7,78 7,68 7,68 6,15 8,20

11,57 8,68 19,53 6,51 4,88

zvláštní výroba pouze na dotaz

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

platinově

titanově

porfyr

šedý

šedý

šedý

červený

SCADA®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny pískovcově

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

36,0 48,0 16,0 32,0 48,0 64,0 60,0 90,0

24,0 24,0 32,0 32,0 32,0 32,0 60,0 60,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

0,78 0,69 0,62 0,62 0,62 0,82 0,72 1,08

6,22 5,53 6,15 4,92 4,92 6,56 5,76 8,64

11,57 8,68 19,53 9,76 6,51 4,88 2,77 1,85

zvláštní výroba pouze na dotaz

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

platinově

titanově

porfyr

m2

m2

ks/m2

šedý

šedý

šedý

červený

5,76 5,76 5,76 4,80 5,18 4,67 4,15 5,18 6,48 4,30 3,69 3,69 4,92 4,61 5,06 5,06 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 6,00 6,00 4,30 6,48 3,36 3,84 5,52 6,00

38,46 25,00 25,00 26,04 17,36 11,57 8,68 6,94 11,11 19,53 9,76 6,51 4,88 3,90 7,11 3,56 12,50 6,25 4,16 3,12 2,08 4,00 2,00 2,78 1,85 1,78 1,56 1,09 1,00

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

cm

40,0 40,0 20,0 16,0 24,0 36,0 48,0 60,0 É NOV 30,0 16,0 32,0 48,0 64,0 80,0 37,5 75,0 20,0 40,0 60,0 80,0 120,0 50,0 100,0 60,0 90,0 75,0 80,0 É NOV 96,0 É NOV 100,0 biskupská 12,0 38

FC

žlutý

12 12 12 12 12 12 12 12

tloušťka: 12,0 cm

10 10 10 10 10

tloušťka: 8,0 cm

SCADA®

FC

žlutý

cm

6,5 10,0 20,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 30,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 37,5 37,5 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 60,0 60,0 75,0 80,0 96,0 100,0 čepice pro 45,2

cm

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 32,0 cm 12,0

kg/m2

265,0 0,96 265,0 0,96 265,0 0,96 265,0 0,96 265,0 0,86 265,0 0,78 265,0 0,69 265,0 0,86 265,0 1,08 265,0 0,72 265,0 0,61 265,0 0,61 265,0 0,82 265,0 0,77 265,0 0,84 265,0 0,84 265,0 0,96 265,0 0,96 265,0 0,96 265,0 0,96 265,0 0,96 265,0 1,00 265,0 1,00 265,0 0,72 265,0 1,08 265,0 0,56 265,0 0,64 265,0 0,92 265,0 1,00 rastrový rozměr 265,0 0,32

2,24

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny pískovcově

FC

žlutý

zvláštní výroba pouze na dotaz 9,48

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15


Velkoformátové desky

SCADA® tloušťka: 14,0 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

cm

50,0

porfyr

šedý

šedý

červený

pískovcově

308,0

1,00

5,00

4,00

zvláštní výroba pouze na dotaz

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

platinově

titanově

porfyr

šedý

šedý

šedý

červený

šířka

tloušťka

váha

17

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny pískovcově

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

10,0 24,0 32,0 32,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 80,0 90,0 120,0

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

0,96 0,69 1,02 0,82 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1,00 1,00 1,08 0,72 0,54 0,72 0,96 0,81 1,44

3,84 2,76 4,08 3,28 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 4,00 4,00 4,32 2,89 2,16 2,90 3,84 3,24 5,76

16,66 8,68 19,53 4,88 12,50 6,25 4,16 3,13 2,08 4,00 2,00 5,55 2,77 1,85 1,38 1,04 1,23 0,69

zvláštní výroba pouze na dotaz

délka

šířka

váha

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

É

tloušťka

FC

žlutý

NOV

tloušťka: 18,0 cm

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

platinově

barevné odstíny titanově

porfyr

šedý

šedý

šedý

červený

pískovcově

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

40,0 60,0 60,0 80,0

18,0 18,0 18,0 18,0

396,0 396,0 396,0 396,0

0,96

3,84

4,16

0,72 0,96

2,90 3,84

1,38 1,04

zvláštní výroba pouze na dotaz

SCADA®

FC

žlutý

tloušťka: 16,0 cm

FC

žlutý

44 44 44 44

tloušťka: 20,0 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

48,0 96,0

titanově

šedý

14,0

rastrový rozměr

cm

barevné odstíny

50,0

platinově

SCADA®

60,0 80,0 120,0 120,0

stříbrně

ks/m2

cm

m2

rastrový rozměr

palety

m2

délka

48,0 16,0 64,0 20,0 40,0 60,0 80,0 120,0 50,0 100,0 30,0 60,0 90,0 120,0 120,0 É 90,0 V O N 120,0

vrstvy

kg/m2

É NOV 60,0

spotřeba

cm

cm

obsah

cm

SCADA®

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

platinově

barevné odstíny titanově

porfyr

šedý

šedý

šedý

červený

pískovcově

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

48,0 48,0

20,0 20,0

440,0 440,0

0,92 0,92

2,76 2,76

4,34 2,17

zvláštní výroba pouze na dotaz

FC

žlutý

44 44

39


jen na zakázku zboží není skladem

SCADA® obloukový klín

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

cm

cm

32,0

8,0-40,0

cm

kg/m2

12,0

265,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

vrstvy

palety

stříbrně

platinově

barevné odstíny titanově

porfyr

m2

m2

šedý

šedý

šedý

červený

pískovcově

FC

žlutý

1,0 klín/0,92 6,0 klín/5,52 cena na dotaz

15

Vlastnosti výrobku lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého povrch dle volby fino (broušen) finerro (broušen a otryskán ocelovými kuličkami),

tecto (pemrlován) přesná tloušťka kamene pomocí kalibrace bez zkosené hrany, s 4 mm distančníky jako systém zazubení betonová dlažba dle DIN EN 1338 barevná pigmentace: UV-odolné barvy oxidu železitého obloukový klín z 12 jednotlivých kamenů, otočí dlažbu o cca 4,8°. Nejmenší kámen obloukového klínu (kámen č. 1) začíná s 8 cm a největší kámen (kámen č. 12) končí s 40 cm. Délka obloukového klínu je 3,84 m. Plocha obloukového klínu činí 0,92 m2. Obloukový klín můžete pro libovolnou šířku cesty zkrátit nebo prodloužit.

SCADA® pur

rastrový rozměr

délka

šířka

váha

cm

40,0 80,0 120,0 80,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

tloušťka

obsah

obsah

vrstvy

palety

kámen

barevné odstíny

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

40,0 40,0 40,0 80,0

12,0 12,0 12,0 12,0

265,0 265,0 265,0 265,0

0,96 0,64 0,96 0,64

5,76 3,84 5,76 3,84

6,25 3,13 2,08 1,56

žula

FC

světle šedá

1026,00 1026,00 1134,00 1134,00

15 15 15 15

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého distančníky se 4 cm rastrovým rozměrem plné propojení stabilizovaným zazubením Technické poznámky betonové dlažební desky DIN EN 1339 betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka barevné odstíny:

k pokládce vám rádi doporučíme firmu ve vašem okolí viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

žula světle šedá Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

40


Velkoformátové desky

SCADA® Kombi pur

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

cm

cm

cm

kg/m2

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

m2

m2

24,0 24,0 8,0 265,0 0,12 0,72 32,0 24,0 8,0 265,0 0,07 0,42 48,0 24,0 8,0 265,0 0,12 0,72 32,0 32,0 8,0 265,0 0,10 0,60 44,0 32,0 8,0 265,0 0,14 0,84 52,0 32,0 8,0 265,0 0,16 0,96 40,0 40,0 8,0 265,0 0,32 1,92 48,0 40,0 8,0 265,0 0,19 1,14 1,22 m2 7,32 m2

SCADA® Kombi pur

rastrový rozměr

délka

barevné odstíny žula

tloušťka

váha

cm

cm

kg/m2

nelze dodat jednotlivě

940,00

12

É

NOV

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

m2

m2

24,0 24,0 12,0 265,0 0,12 0,72 32,0 24,0 12,0 265,0 0,07 0,42 48,0 24,0 12,0 265,0 0,12 0,72 32,0 32,0 12,0 265,0 0,10 0,60 44,0 32,0 12,0 265,0 0,14 0,84 52,0 32,0 12,0 265,0 0,16 0,96 40,0 40,0 12,0 265,0 0,32 1,92 48,0 40,0 12,0 265,0 0,19 1,14 1,22 m2 7,32 m2

FC

světle šedá

ks/m2

šířka

cm

Kč/m2 bez DPH a dopravy

tloušťka: 12,0 cm

É

NOV

tloušťka: 8,0 cm

ks/m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny žula

FC

světle šedá

nelze dodat 1090,00 jednotlivě

15

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou 44 x 32

32 x 32

lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého

52 x 32

distančníky se 4 cm rastrovým rozměrem, plné propojení stabilizovaným zazubením Technické poznámky betonové dlažební desky DIN EN 1339

48 x 24

24 x 24

24 x 24

32 x 24

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka strojní pokládka možná! k pokládce vám rádi doporučíme firmu ve vašem okolí

48 x 40

40 x 40

40 x 40

viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce dle volby lze dodat i pro strojní pokládku, cena za přípravu na dotaz Dodací podmínky

barevné odstíny:

SCADA® combi pur v 8,0 cm tloušťce je k dispozici od března 2009! dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

žula světle šedá Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Výhody: 6 různých délek kamene - 3 šířky kamene nelze dodat jednotlivě další barevné odstíny na dotaz

41


42


FUNKCIONÁLNÍ DESKY

ZAHRADNÍ DESKA

strana 44

CHODNÍKOVÁ DESKA strana 44

ORIGINÁLNÍ MNICHOVSKÁ CHODNÍKOVÁ DESKA strana 45


Zahradní deska

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

É NOV *

cm

80,0 50,0 80,0 60,0 40,0 20,0

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

80,0 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

0,64 5,75 7,36 3,60 3,68 0,96

7,68 11,50 14,72 14,40 14,72 11,52

1,56 4,00 3,12 4,16 6,25 12,50

495,00 364,50 445,00 297,00 297,00 583,00

šedý otryskaný

610,00 480,50 555,00 407,00 407,50 696,50

červený

FC

otryskaný

- - - - 467,00 753,00

8 8 8 8 8 8

Vlastnosti výrobku povrch: kvalitní obrusná vrstva z křemene dle volby také otryskání ocelovými kuličkami možné se zkosenou hranou (kromě 20/40/5 cm) lícní beton z čisté křemenité drti a UV odolnou barvou oxidu železitého * deska 20/40/5 je řezaná diamantem, říznutá strana bez zkosené hrany, dodací lhůta 4 dny (pouze na zakázku) Technické poznámky betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky. viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky barevné odstíny:

šedý

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

šedý otryskaný

červený otryskaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Chodníková deska

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

cm

35,0 35,0 35,0 35,0

cm

cm

kg/m2

ks/m2

35,0 17,5 35,0 17,5

6,5 6,5 10,0 10,0

143,0 143,0 220,0 220,0

6/0,7 12/0,7 6/0,7 12/0,7

m2

ks/m2

šedý

60/7,35 8,16 120/7,35 16,32 48/5,88 8,16 96/5,88 16,32

297,00 351,00 cena 380,50 na dotaz 440,00

Vlastnosti výrobku povrch: kvalitní obrusná vrstva z křemene dle volby také otryskání ocelovými kuličkami možné bez zkosené hrany, ostrohranné s distančníky lícní beton z čisté křemenité drti a s UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky barevné odstíny:

betonové dlažební desky DIN EN 1339 betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

šedý

šedý otryskaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

44

FC

otryskaný

Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

10 10 14 14


Funkcionální desky

Originální mnichovská chodníková deska

rozměr kamene

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

kámen

Kč/m2 bez DPH a dopravy

barevné odstíny šedý

* *

cm

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 50,0 35,0 35,0 20,0 20,0

cm

cm

kg/m2

35,0 17,5 35,0 17,5 35,0 17,5 30,0 35,0 17,5 20,0 10,0

5,0 5,0 6,5 6,5 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

110,0 110,0 143,0 143,0 175,0 175,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0

m2

m2

2,82 11,27 1,41 11,27 2,21 8,82 1,10 8,82 1,84 7,35 1,84 7,35 1,80 7,20 1,47 5,88 0,74 5,88 1,91 7,65 48,0 ks 384,0 ks

šedý

FC

otryskaný

ks/m2

8,16 16,32 8,16 16,32 8,16 16,32 6,66 8,16 16,32 25,00 50,00

375,00 499,50 418,50 540,00 691,00 cena 810,00 na dotaz 899,00 815,00 950,00 888,00 62,00 Kč/ks

8 8 10 10 12 12 14 14 14 14 1 (ks)

Vlastnosti výrobku vyrobeno pomocí hermetik - technologie povrch: kvalitní obrusná vrstva z křemene dle volby také otryskání ocelovými kuličkami možné bez zkosené hrany - ostrohranný bez distančníků lícní beton z žulové a čedičové kamenné drti * desky 35,0/17,5/5,0 a 20/10/10 jsou řezané diamantem, dodací lhůta 4 dny (jen na zakázku) Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 Vestavba a pokládka barevné odstíny:

viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky při objednávce 35/35 cm se dodává až 10% celkového počtu půlkových desek 35/17,5 cm za stejnou cenu

šedý

šedý otryskaný

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

45


viaSTON® lineární

QUINTA® ferro

viaSTON® antikplus


PRAVOÚHELNÍK | ČTVERCOVÁ DLAŽBA

É NOV NUEVA ferro dlažba

strana 48

Tetrago lineární

strana 54

viaSTON® lineární

strana 56

viaSTON antikplus

strana 57

®

QUINTA ferro dlažba

strana 50

Tetrago

QUINTA® fluido dlažba

strana 51

tloušťka 8 cm

strana 54

viaSTON® obloukový klín

tloušťka 10 cm

strana 55

vegra spára pro viaSTON strana 59

tloušťka 12 cm

strana 55

®

PRAVOÚHELNÍK

strana 52

strana 58

®

PRAVOÚHELNÍK obloukový klín

strana 52

galaSTON® antik

strana 53

colorSTON®

strana 53

QUINTA® ferro


É

NOV

NUEVA ferro dlažba

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

šedý

antracit

stříbrně

pískovcově

uni

uni

šedý

žlutý

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

60,0 60,0 40,0 60,0 30,0 30,0 20,0 20,0 10,0

60,0 40,0 40,0 30,0 30,0 20,0 20,0 10,0 10,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

0,72 0,96 0,96 1,08 1,08 1,08 0,96 0,96 0,70

5,76 7,68 7,68 8,64 8,64 8,64 7,68 7,68 5,60

2,77 4,16 6,25 5,55 11,11 16,66 25,00 50,00 100,00

barevné odstíny FC

940,00 1020,00 750,00 835,00 750,00 835,00 cena na dotaz 750,00 835,00 687,00 893,00 770,00 893,00 687,00 770,00 864,00 893,00 687,00 770,00 864,00 893,00 687,00 770,00 864,00 893,00

12 12 12 12 12 12 12 12 12

Vlastnosti výrobku povrch: otryskán ocelovými kuličkami se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce barevné odstíny:

Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování další formáty a barevné odstíny na dotaz

šedý uni

antracit uni

stříbrně šedý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

48

pískovcově žlutý

kombinace s drainSTON® ferro (viz strana 83, ekologická dlažba) je možná vhodné schody (viz strana 101)


Pravoúhelník | Čtvercový kámen

49 NUEVA ferro deska


QUINTA® ferro dlažba

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka: 8 cm

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

žulově

čedičový

bílo

šedý

písek

černý

cm

80,0 90,0 60,0 50,0 60,0 40,0 20,0 U NE ! 60,0 45,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 10,0 žlab 30,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

80,0 60,0 60,0 50,0 40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 20,0 15,0 20,0 10,0 10,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

0,64 0,54 0,72 1,00 0,96 0,96 0,96 1,08 1,08 1,08 1,08 0,90 0,96 0,96 0,70

5,12 4,32 5,76 8,00 7,68 7,68 7,68 8,64 8,64 8,64 8,64 7,20 7,68 7,68 5,60

1,56 1,85 2,77 4,00 4,16 6,25 12,50 5,55 7,40 11,11 16,66 22,22 25,00 50,00 100,00

barevné odstíny FC

30,0

červený

7,5/10,0 56,0 kg/bm 12,0 ks 72,0 ks 3,33 ks/bm

918,00 12 918,00 12 837,00 12 756,00 12 cena na dotaz 756,00 12 756,00 12 756,00 12 756,00 12 756,00 12 688,50 747,50 839,50 12 688,50 747,50 839,50 12 688,50 839,50 12 688,50 747,50 839,50 839,50 12 688,50 747,50 839,50 839,50 12 688,50 747,50 839,50 839,50 12 12 cena na dotaz

Vlastnosti výrobku povrch otryskán ocelovými kuličkami se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování

žlab

další formáty a barevné odstíny na dotaz

kombinace s drainSTON® ferro (viz strana 83, ekologická dlažba) možná vhodné schody (viz strana 100)

barevné odstíny:

žulově šedý

50

čedičový písek

bílo černý

červený


Pravoúhelník | Čtvercový kámen

QUINTA® fluido dlažba

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka: 8 cm

tloušťka

váha

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

žula

světle šedá

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 10,0

30,0 20,0 15,0 20,0 10,0 10,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

1,08 1,08 0,90 0,96 0,96 0,70

8,64 8,64 7,20 7,68 7,68 5,60

11,11 16,66 22,22 25,00 50,00 100,00

barevné odstíny žula

FC

stříbrně šedá

561,50 561,50 561,50 561,50 561,50 561,50

604,50 604,50 604,50 604,50 604,50 604,50

12 12 12 12 12 12

Vlastnosti výrobku povrch otryskán vodou se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky barevné odstíny:

dodávka na vratných paletách (viz. zvláštní pokyny) Informace pro plánování další formáty a barevné odstíny na dotaz

žula světle šedá

žula stříbrně šedá

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

51


PRAVOÚHELNÍK

rastrový rozměr délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

20,0 10,0 20,0 10,0

10,0 10,0 10,0 10,0

8,0 8,0 10,0 10,0

175,0 175,0 220,0 220,0

0,96 0,70 0,96 0,70

7,68 7,00 7,68 5,60

50,00 100,00 50,00 100,00

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

šedo

lasturové

černě

vápno

tónovaný

tónovaný

540,00 - - -

610,00 - - -

232,00 259,00 329,00 356,00

antracit

červený

286,00 313,00 * 383,00 * 410,00

286,00 313,00 * 383,00 * 410,00

hnědý

299,50 326,70 - -

FC

12 12 14 14

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky plné propojení stabilizovaným zazubením lícní beton z čisté křemenité drti a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky

barevné odstíny:

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce šedý

antracit

červený

možnost strojní pokládky – kromě barev: šedo černě nuancovaná a lasturové vápno nuan-

hnědý

cované Dodací podmínky * jen na zakázku – zboží není skladem dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

šedo černě tónovaný

lasturové vápno tónovaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

PRAVOÚHELNÍK obloukový klín

rastrový rozměr délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

FC

3 klín/0,60 30 klín/6,00 666,50

12

cm

cm

cm

kg/m2

20,0

6,0 – 16,0

8,0

175,0

m2

m2

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton z čisté křemenité drti Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny) barevné odstíny:

Vestavba a pokládka nejmenší klín číslo 1 začíná s 6 cm a největší kámen číslo 10 končí s 16 cm šířky, délka klínu činí 2 m. Jeden klín = 0,20 m2. Jeden klín sestavující se z 10 ks jednotlivých kamenů, otočí dlažbu o cca 3°, klín se může pro libovolnou šířku cesty zkrátit nebo prodloužit. viz pokyny výrobce dle DIN 18318

šedý Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

52

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce


Pravoúhelník | Čtvercový kámen

galaSTON® antik

rastrový rozměr

délka

šířka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

pískovcově

terakota

žlutý

hnědý

cm

15,0 20,0 20,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

tloušťka

cm

cm

kg/m2

m2

m 2

15,0 15,0 5,0

6,0 6,0 6,0

130,0 130,0 130,0

0,64 0,74 0,67

7,63 8,83 6,74

ks/m2

barevné odstíny béžově

FC

hnědý

44,44 33,33 100,00

608,50 608,50 608,50

608,50 608,50 608,50

716,50 716,50 716,50

9 9 9

Vlastnosti výrobku s nepravidelně lámanou hranou (opracované povrchy a hrany) bez zkosené hrany, bez distančníku jednovrstvý s UV odolnou barevnou pigmentací barevné odstíny:

kombinovatelné barevné odstíny Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

pískovcově žlutý

terakota hnědý

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

béžově hnědý

lze využít i k tvorbě schodu kámen probarven (žádný jádrový beton) Dodací podmínky

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování lze použít jako okrajový kámen, pro malé zdi, jako obklad, schod atd.

colorSTON®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

20,0 20,0 10,0

cm

cm

kg/m2

m2

m 2

20,0 10,0 10,0

8,0 8,0 8,0

175,0 175,0 175,0

0,96 0,96 0,70

9,60 9,60 7,00

ks/m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny color

FC

mix

25,0 50,0 100,0

369,50 369,50 369,50

12 12 12

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton s vysoce hodnotnou přísadou křemene, písku a UV odolné barvy oxidu železitého barevné odstíny:

color-mix: barevné odstíny červené, hnědé, jura-žluté a antracitové Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

color mix

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

53


Tetrago lineární ostrohranné

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

16,0 16,0 20,8 16,0 16,0

16,0 24,0 17,3 16,0 24,0

8,0 8,0 8,0 10,0 10,0

175,0 175,0 175,0 220,0 220,0

0,90 0,96 0,90 0,90 0,96

9,00 9,62 9,00 7,20 7,68

39,06 26,04 27,77 39,06 26,04

šedý

FC

otryskaný

291,50 291,50 291,50 zakázková výroba zboží není skladem 329,00 329,00

12 12 12 14 14

Vlastnosti výrobku

barevné odstíny:

viz také strana 85 povrch: kvalitní obrusná vrstva z křemene dle volby také otryskání ocelovými kuličkami možné (za příplatek) se zkosenou hranou šedý

se zapuštěnými distančníky

šedý otryskaný

lícní beton z čisté křemenité drti Technické poznámky

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

Tetrago

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka: 8 cm tloušťka

váha

cm

80,0 90,0 60,0 50,0 60,0 40,0 20,0 É 60,0 V NO 45,0 30,0 30,0 30,0 25,0 25,0 20,0 20,0 10,0 16,0 16,0 žlab 30,0

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

barevné odstíny antracit

FC

545,00 545,00 464,00 383,00 383,00 383,00 383,00 383,00 383,00 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 356,00 291,50 356,00 291,50 356,00 291,50 291,50 cena na dotaz 7,5/10,0 56,0 kg/bm 12,0 ks 72,0 ks 3,33 ks/bm 165,00 Kč/bm

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

80,0 60,0 60,0 50,0 40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 20,0 15,0 25,0 12,5 20,0 10,0 10,0 16,0 24,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

0,64 0,54 0,72 0,50 0,96 0,96 0,96 1,08 1,08 1,08 1,08 0,90 0,94 0,94 0,96 0,96 0,70 0,90 0,96

5,12 4,32 5,76 4,00 7,68 7,68 9,60 8,65 10,80 10,80 10,80 9,00 9,40 9,40 9,60 9,60 7,00 9,00 9,62

1,56 1,85 2,77 4,00 4,16 6,25 12,50 5,55 7,40 11,11 16,66 22,22 16,00 32,00 25,00 50,00 100,00 39,06 26,04

30,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy šedý

Vlastnosti výrobku

barevné odstíny:

povrch: kvalitní obrusná vrstva z křemene dle volby také otryskání ocelovými kuličkami možné (za příplatek) se zkosenou hranou a se zapuštěnými distančníky lícní beton z čisté křemenité drti a UV odolnou barvou oxidu železitého šedý

antracit

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

54

6 (bm)


Pravoúhelník | Čtvercový kámen

Tetrago

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka: 10 cm tloušťka

váha

É V NO

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

40,0 30,0 30,0 20,0 20,0 10,0 16,0 16,0

40,0 30,0 20,0 20,0 10,0 10,0 16,0 24,0

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0

0,96 1,08 1,08 0,96 0,96 0,70 0,90 0,96

7,68 8,64 8,64 7,68 7,68 5,60 7,20 7,68

6,25 11,11 16,66 25,00 50,00 100,00 39,06 26,04

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

antracit

červený

FC

- - - - 383,00 - - -

- - - - 383,00 - - -

14 14 14 14 14 14 14 14

421,00 329,00 329,00 329,00 329,00 329,00 329,00 329,00

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton z čisté křemenité drti a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

barevné odstíny:

šedý

antracit

červený

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Tetrago

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka: 12 cm tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

16,0 32,0 48,0 64,0 80,0

32,0 32,0 32,0 32,0 32,0

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

265,0 265,0 265,0 265,0 265,0

0,72 0,61 0,92 0,61 0,77

4,30 3,69 5,53 3,69 4,61

19,53 9,76 6,51 4,88 3,90

šedý

FC

otryskaný

567,00 567,00 zakázková výroba 567,00 zboží není skladem 783,00 864,00

15 15 15 15 15

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou a se zapuštěnými distančníky lícní beton z čisté křemenité drti a UV odolnou barvou oxidu železitého plně spojený systém/stabilizační zazubení pomocí: 4 mm distančníků ve 4 cm rastrovém rozměru Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

barevné odstíny:

šedý

šedý otryskaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

55


Příslušenství viz KLASSIKline

viaSTON® lineární

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

pískovcově

hnědo

šedo

lasturové

žlutý

žlutě

černě

vápno

tónovaný

tónovaný

tónovaný

FC

cm

kg/m2

m2

m2

8,0

175,0

0,90

7,20

27,79

402,00

648,00

575,00

575,00

648,00

12

8,0

175,0

1,01

8,06

55,58

402,00

648,00

575,00

575,00

648,00

12

8,0

175,0

0,79

6,32

111,80

402,00

-

-

-

648,00

12

8,0

175,0

1,05

8,40

33,41

402,00

648,00

575,00

575,00

648,00

12

8,0

175,0

0,54

4,32

67,21

402,00

-

-

-

-

12

1/1 kámen, 5 mm spára 20,8 17,3 8,0

175,0

0,90

7,20

27,79

429,00

-

-

-

-

12

1,05

8,40

33,41

429,00

-

-

-

666,50

11

0,90

5,40

27,79

*429,00

-

-

-

*675,00

14

1,01

6,06

55,58

*429,00

-

-

-

*675,00

14

0,63

3,78

111,80

*429,00

-

-

-

-

14

1,05

6,30

33,41

*429,00

-

-

-

*675,00

14

0,54

3,24

67,21

*429,00

-

-

-

-

14

0,90

5,40

27,79

*453,50

-

-

-

*699,00

12

1/1 kámen 20,8 17,3 1/2 kámen 17,3 10,4 1/4 kámen 10,4 8,6 čtvercový kámen 17,3 17,3 1/2 čtvercový kámen 17,3 8,6

čtvercový kámen, 13 mm spára 17,3 17,3 8,0 165,0 1/1 kámen 20,8 17,3 10,0 220,0 1/2 kámen 17,3 10,4 10,0 220,0 1/4 kámen 10,4 8,6 10,0 220,0 čtvercový kámen 17,3 17,3 10,0 220,0 1/2 čtvercový kámen 17,3 8,6 10,0 220,0 1/1 kámen, 26 mm spára 20,8 17,3 8,0

175,0

ks/m2

Vlastnosti výrobku ostrohranný, bez zkosené hrany se zapuštěnými distančníky lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého distančník od 30 mm umožní spáru na trávu nebo drť (viz strana 59) Technické poznámky barevné odstíny:

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce u barevného odstínů šedý je možnost strojní pokládky kromě formátu ¼ kámen a ½ čtvercový

šedý

pískovcově žlutý

hnědo žlutě tónovaný

šedo černě tónovaný

kámen Doklad o způsobilosti Posudek specifického výkonu průsaku vodopropustného dlažebního systému typu viaSTON® při 5 mm spáře (viz zkušební zpráva společnosti HydroCon s.r.o.) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline a viaSTON® lineární obloukový klín (viz strana 58) Dodací podmínky

lasturové vápno tónovaný

* zboží pouze na zakázku – není skladem dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Pokyny: pokud chcete mezi sebou kombinovat více formátů, použijte viaSTON® v kombinovaném stavu-od strany 62. Tento obsahuje 3 velikosti kamene v jedné vrstvě!

56


Pravoúhelník | Čtvercový kámen Příslušenství viz KLASSIKline

viaSTON® antikplus

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

1/1 kámen 20,8 17,3 1/2 kámen 17,3 10,4 1/4 kámen 10,4 8,6 čtvercový kámen 17,3 17,3 1/2 čtvercový kámen 17,3 8,6

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

pískovcově

hnědo

šedo

lasturové

žlutý

žlutě

černě

vápno

tónovaný

tónovaný

tónovaný

FC

cm

kg/m2

m2

m2

8,0

175,0

0,90

7,20

27,79

456,00

702,00

629,00

629,00

702,00

12

8,0

175,0

1,01

8,06

55,58

456,00

702,00

629,00

629,00

702,00

12

8,0

175,0

0,79

6,32

111,80

456,00

-

-

-

702,00

12

8,0

175,0

1,05

8,40

33,41

456,00

702,00

629,00

629,00

702,00

12

8,0

175,0

0,54

4,32

67,21

456,00

-

-

-

-

12

1,05

8,40

33,41

483,00

-

-

-

720,50

11

0,90

5,40

27,79

*483,00

-

-

-

*729,00

14

1,01

6,06

55,58

*483,00

-

-

-

*729,00

14

0,63

3,78

111,80

*483,00

-

-

-

-

14

1,05

6,30

33,41

*483,00

-

-

-

*729,00

14

0,54

3,24

67,21

*483,00

-

-

-

-

14

0,90

5,40

27,79

*507,50

-

-

-

*753,00

12

čtvercový kámen, 13 mm spára 17,3 17,3 8,0 165,0 1/1 kámen 20,8 17,3 10,0 220,0 1/2 kámen 17,3 10,4 10,0 220,0 1/4 kámen 10,4 8,6 10,0 220,0 čtvercový kámen 17,3 17,3 10,0 220,0 1/2 čtvercový kámen 17,3 8,6 10,0 220,0 1/1 kámen, 26 mm spára 20,8 17,3 8,0

175,0

ks/m2

Vlastnosti výrobku s nepravidelně lámanými hranami (opracované povrchy a hrany) se zapuštěnými distančníky lícní beton s vysoce hodnotným přídavkem křemene, písku a UV odolné barvy oxidu železitého distančník 30 mm umožní spáru na trávu nebo drť (viz strana 59) Technické poznámky

barevné odstíny:

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce šedý

pískovcově žlutý

hnědo žlutě tónovaný

šedo černě tónovaný

Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline a viaSTON® antikplus obloukový klín (viz strana 58) Dodací podmínky * zboží pouze na zakázku-není skladem dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

lasturové vápno tónovaný

antikplus je novou technologií povrchové úpravy dlažby s antickým charakterem

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Výhody: dodávka čistých, prostorově úsporných balíků kamenů na staveniště nic se nevyklápí, vše je paletováno i malý počet se dodává na paletách Pokyny: pokud chcete mezi sebou kombinovat více formátů, použijte viaSTON® v kombinovaném stavu-od strany 63. Tento obsahu-

různé formáty lze lehce rozeznat, tímto větší efektivnost při pokládce vrchní strana kamene balíkem předem definována značná úspora času a nákladů pro stavitele a pokladače

je 3 velikosti kamene v jedné vrstvě!

57


viaSTON® lineární obloukový klín

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

cm

cm

cm

kg/m2

20,8 20,8

10,4 - 27,9 10,4 - 27,9

8,0 10,0

175,0 220,0

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

1,0 klín/0,64 8,0 klín/5,12 1020,50 1,0 klín/0,64 6,0 klín/3,84 *1109,50

jura žlutý

1096,00 *1182,50

lasturové

FC

vápno

1242,00 *1333,50

12 14

Vlastnosti výrobku ostrohranný, bez zkosené hrany se zapuštěnými distančníky lícní beton s vysoce hodnotným přídavkem křemene, písku a UV odolné barvy oxidu železitého nejmenší kámen číslo 1 začíná s 10,4 cm a největší kámen číslo 16 končí s 27,9 cm šířky,

5

4 3 2 14 13 1 16 15 12 11 7 6 10 9 16 15 14 5 4 8½ 13 12 3 2 11 10 1 9 8 7 6 5 4 3 2 16 15 14 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9

8

6

7

5

4

3

2

délka klínu činí 3,36 m. 1 klín = 0,64 m2. Jeden klín, sestavující se z 16 ks jednotlivých kamenů, otočí dlažbu o cca 3°.

Klín je možné pro libovolnou šířku cesty zkrátit nebo prodloužit

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Dodací podmínky * zboží na zakázku-není skladem dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Vestavba a pokládka

1

viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

viaSTON® antikplus obloukový klín

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

cm

cm

cm

kg/m2

20,8 20,8

10,4 - 27,9 10,4 - 27,9

8,0 10,0

175,0 220,0

obsah

obsah

vrstvy

palety

m2

m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

1,0 klín/0,64 8,0 klín/5,12 1,0 klín/0,64 6,0 klín/3,84

1074,50 *1163,50

jura žlutý

1150,00 *1236,50

lasturové

FC

vápno

1296,00 *1387,50

12 14

Vlastnosti výrobku s nepravidelně lámanou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton s vysoce hodnotným přídavkem křemene, písku a UV odolné barvy oxidu železitého nejmenší kámen číslo 1 začíná s 10,4 cm a největší kámen číslo 16 končí s 27,9 cm šířky, 5

16 15 14 13 12 11 10 9 16 15 14 13 12 11 10 9 16 15 14 13 12 11 10 9

8 8 8 8

délka klínu činí 3,36 m. 1 klín = 0,64 m2. Jeden klín, sestavující se z 16 ks jednotlivých 3

7

kamenů, otočí dlažbu o cca 3°.

2

14 13 1 16 15 12 11 10 9 6 5 8½ 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

7

16 15 14 13 12 11 10 9

4

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

Klín je možné pro libovolnou šířku cesty zkrátit nebo prodloužit

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Dodací podmínky * zboží na zakázku-není skladem dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

58


Pravoúhelník | Čtvercový kámen Příslušenství viz KLASSIKline

Vegra spára pro viaSTON®

deska typ

distan-

šířka

materiál

1/1 kámen

1/2 kámen

čtvercový kámen

1/2 čtvercový kámen

spotřeba spotřeba spotřeba spotřeba spotřeba spotřeba spotřeba spotřeba spotřeba spotřeba

spáry

distan-

distan-

distan-

distan-

čníku

čníků

čníků

čníků

čníků

ks/m2

T 30

mm

30,0

PVC

m2

ks/m2

m2

0,78

21,92

0,73

m2

40,66 0,66

ks/m2

m2

ks/m2

m2

72,80

0,71

47,60

0,63

distan-

cena distan-

čníků

čníků

ks/m2

Kč/ks

84,10 10,50

FC

1

Vlastnosti výrobku 30 mm distančník umožňuje spáru na trávu nebo drť Dodací podmínky jedno balení obsahuje 400 ks

59


viaSTON® antikplus v kombinovaném stavu

appiaSTON® antikplus

creaSTON ferro


MODULOVÁ DLAŽBA

viaSTON®

strana 62

É NOV MOLINA

v kombinovaném stavu É NOV Polygon DLAŽBA

velko a malodlažební systém strana 70

strana 64

creaSTON lineární

strana 77

creaSTON antikplus

strana 77

creaSTON ferro

strana 78

Velkodlažební systém Velkodlažební systém appiaSTON® lineární

strana 66

appiaSTON antikplus

strana 67

®

decaSTON® lineární

strana 72

caroSTON®

strana 79

decaSTON® antikplus

strana 73

caroSTON® fluido

strana 79

caroSTON ferro

strana 80

®

Malodlažební systém Malodlažební systém

decaSTON® lineární

strana 74

appiaSTON lineární

strana 68

decaSTON antikplus

strana 75

appiaSTON antikplus

strana 69

decaSTON ferro

strana 76

® ®

® ®


viaSTON® lineární – v kombinovaném stavu DUROSAVE® NOVÉ tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

hnědo

šedo

hnědo

žlutý

černý

béžový

vápno

tónovaný

tónovaný

tónovaný

tónovaný

nelze dodat jednotlivě

795,00

795,00

795,00

868,00

cm

Kč/m2 bez DPH a dopravy

tloušťka

cm

cm

kg/m2

ks

ks

1/1 kámen 20,8 17,3 8,0 175,0 12,0 96,0 1/2 kámen 17,3 10,4 8,0 175,0 12,0 96,0 čtvercový kámen 17,3 17,3 8,0 175,0 12,0 96,0 1,03 m2 8,24 m2

ks/m2

barevné odstíny lasturové

FC

12

viaSTON® lineární – v kombinovaném stavu É NOV tloušťka kamene: 6 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

barevné odstíny

antracit

Kč/m2 bez DPH a dopravy

spotřeba červený

jura

hnědo

šedo

hnědo

lasturové

žlutý

žlutý

černý

béžový

vápno

ks/m2

1/1 kámen 20,8 17,3 6,0 130,0 12,0 120,0 nelze 1/2 kámen dodat 395,00 17,3 10,4 6,0 130,0 12,0 120,0 jedno čtvercový kámen tlivě 17,3 17,3 6,0 130,0 12,0 120,0 1,03 m2 10,30 m2

395,00

FC

tónovaný tónovaný tónovaný tónovaný

407,00

510,00

510,00

510,00

590,00

9

FC

tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

spotřeba

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

barevné odstíny:

barevné odstíny

antracit

1/1 kámen 20,8 17,3 8,0 175,0 12,0 96,0 1/2 kámen 17,3 10,4 8,0 175,0 12,0 96,0 čtvercový kámen 17,3 17,3 8,0 175,0 12,0 96,0 1,03 m2 8,24 m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy červený

ks/m2

jura

hnědo

šedo

hnědo

lasturové

žlutý

žlutý

černý

béžový

vápno

nelze dodat 448,00 jednotlivě

448,00

465,00

tónovaný tónovaný tónovaný tónovaný

575,00

575,00

575,00

648,00

Vlastnosti výrobku lineární: bez zkosené hrany, s ostrou hranou odkaz na DUROSAVE® hloubková ochrana viz strana 9 se zapuštěnými distančníky lícní beton s vysoce hodnotným přídavkem křemene, písku a UV odolné barvy oxidu

antracit

červený

jura žlutý

hnědo žlutý tónovaný

železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

šedo černý tónovaný

hnědo béžový tónovaný

lasturové vápno tónovaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Dodací podmínky všechny 3 různé velikosti kamene najdete v jedné vrstvě a kameny nelze zakoupit jednotlivě. Dodávají se pouze kompletní vrstvy dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušentsví pod viaSTON® obloukový klín strana 58

62

12


Modulová dlažba

viaSTON® antikplus – v kombinovaném stavu É NOV tloušťka kamene: 6 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

ks

barevné odstíny

antracit

Kč/m2 bez DPH a dopravy

spotřeba červený

ks

ks/m2

jura

hnědo

šedo

hnědo

žlutý

žlutý

černý

béžový

1/1 kámen 20,8 17,3 6,0 130,0 12,0 120,0 nelze 1/2 kámen dodat 475,00 17,3 10,4 6,0 130,0 12,0 120,0 jedno čtvercový kámen tlivě 17,3 17,3 6,0 130,0 12,0 120,0 1,03 m2 10,30 m2

475,00

lasturové

FC

vápno

tónovaný tónovaný tónovaný tónovaný

487,00

590,00

590,00

590,00

670,00

9

lasturové

FC

tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

spotřeba

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

ks/m2

šedo

hnědo

žlutý

černý

béžový

502,00

519,00

vápno

tónovaný tónovaný tónovaný tónovaný

629,00

629,00

629,00

702,00

12

20,8x17,3

17,3x10,4

se zapuštěnými distančníky

17,3x10,4

železitého

20,8x17,3

20,8x17,3

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka

17,3x10,4

17,3x10,4

17,3x10,4

20,8x17,3

20,8x17,3

lícní beton s vysoce hodnotným přídavkem křemene, písku a UV odolné barvy oxidu

17,3x17,3

viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky

17,3x17,3 17,3x17,3

17,3x17,3 17,3x17,3

20,8x17,3

všechny 3 různé velikosti kamene najdete v jedné vrstvě a kameny nelze zakoupit jednotlivě. Dodávají se pouze kompletní vrstvy.

17,3x10,4

20,8x17,3

antikplus: s nepravidelně lámanou hranou (opracované povrchy a hrany) 20,8x17,3

17,3x17,3

17,3x10,4

17,3x10,4 17,3x10,4

17,3x10,4

20,8x17,3 17,3x10,4

17,3x17,3

17,3x17,3

17,3x10,4

17,3x17,3

hnědo

žlutý

Vlastnosti výrobku

17,3x17,3 17,3x17,3

20,8x17,3

jura

nelze dodat 502,00 jednotlivě

vrstva:

17,3x17,3

červený

1/1 kámen 20,8 17,3 8,0 175,0 12,0 96,0 1/2 kámen 17,3 10,4 8,0 175,0 12,0 96,0 čtvercový kámen 17,3 17,3 8,0 175,0 12,0 96,0 1,03 m2 8,24 m2

20,8x17,3

barevné odstíny

antracit

Kč/m2 bez DPH a dopravy

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) 20,8x17,3

Informace pro plánování vhodné příslušentsví pod KLASSIKline viaSTON® antikplus obloukový klín (viz strana 58)

barevné odstíny: příklad pokládky

antracit

červený

jura žlutý

šedo černý tónovaný

hnědo béžový tónovaný

lasturové vápno tónovaný

hnědo žlutý tónovaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

63


É

NOV

POLYGON dlažba lineární

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

pískovcově

FC

tónovaný

tónovaný

520,00

520,00

??

cm

cm

cm

kg/m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

ks

ks

1/1 kámen 40,6 33,1 8,0 175,0 8,0 64,0 1/2 kámen 27,0 17,6 8,0 175,0 3,0 24,0 1/4 kámen 15,6 16,6 8,0 175,0 3,0 24,0 0,93 m2 7,44 m2

barevné odstíny porfyrově

ks/m2

nelze dodat jednotlivě

Vlastnosti výrobku

vrstva:

vypouklý povrch bez zkosené hrany, s ostrou hranou budící dojem spáry s distančními bloky rozměr spáry ca 8-12 mm lícní beton s vysocehodnotným přídavkem křemene, písku a UV odolné barvy oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce při pokládce se používají všechny kameny kompletně z jedné vrstvy, k doplnění celých kamenů použijeme půlkové a čtvrtinové kameny. Tímto získáme komplexní vzhled, na kterém nerozpoznáme skutečný způsob pokládky. Dodací podmínky

barevné odstíny:

3 rozdílné velikosti kamene jsou namíchány v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánov��ní pískovcově tónovaný

porfyrově tónovaný

vhodné příslušenství pod KLASSIKline

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Výhody: 3 různé formáty kamene-2 různé šířky kamene velmi jednoduchá pokládka celými, půlkovými a čtvrtinovými kameny krajní kameny jsou obsaženy již ve vrstvě všechny formáty v jedné vrstvě jsou použitelné a musí být spotřebovány společně komplexní vzhled, jednoduchá pokládka

Pokládka POLYGON dlažby. Jedna vrstva kamenů je vyznačena šedivě. 64


Modulová dlažba

É

NOV

Polygon dlažba antikplus

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

pískovcově

tónovaný

tónovaný

600,00

600,00

cm

cm

cm

kg/m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

ks

ks

1/1 kámen 40,6 33,1 8,0 175,0 8,0 64,0 1/2 kámen 27,0 17,6 8,0 175,0 3,0 24,0 1/4 kámen 15,6 16,6 8,0 175,0 3,0 24,0 0,93 m2 7,44 m2

ks/m2

barevné odstíny porfyrově

FC

nelze dodat jednotlivě

??

Vlastnosti výrobku

vrstva:

vypouklý povrch antikplus: s nepravidelně lámanou hranou (opracované povrchy a hrany) budící dojem spáry s distančními bloky rozměr spáry ca 8-12 mm lícní beton s vysocehodnotným přídavkem křemene, písku a UV odolné barvy oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce při pokládce se používají všechny kameny kompletně z jedné vrstvy, k doplnění celých kamenů použijeme půlkové a čtvrtinové kameny. Tímto získáme komplexní vzhled, na kterém nerozpoznáme skutečný způsob pokládky. Dodací podmínky

barevné odstíny:

3 rozdílné velikosti kamene jsou namíchány v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování pískovcově tónovaný

porfyrově tónovaný

vhodné příslušenství pod KLASSIKline

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

antikplus je novou technologií povrchové úpravy dlažby s antickým charakterem Výhody: dodávka čistých, prostorově úsporných balíků kamenů na staveniště nic se nevyklápí, vše je paletováno i malý počet se dodává na paletách různé formáty lze lehce rozeznat, tímto větší efektivnost při pokládce vrchní strana kamene balíkem předem definována značná úspora času a nákladů pro stavitele a pokladače

Každý celý kámen může být nahrazen pomocí půlkových a čtvrtinových kamenů. 65


appiaSTON® lineární velkodlažební systém tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

16, 22, 28 16, 20, 24, 28 16, 20, 24, 28 20, 22, 28

16,0 18,0 20,0 22,0

8,0 8,0 8,0 8,0

175,0 175,0 22,0 ks 176,0 ks 175,0 =ˆ 0,93 m2 =ˆ 7,44 m2 175,0

ks

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny

šedo

lasturové

černý

vápno

607,50

680,00

FC

ks/m2

ks

nelze dodat jedno- tlivě

12

tloušťka kamene: 10 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

16, 22, 28 16, 20, 24, 28 16, 20, 24, 28 20, 22, 28

16,0 18,0 20,0 22,0

10,0 10,0 10,0 10,0

kg/m2

ks

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny

šedo

lasturové

černý

vápno

661,50

734,00

FC

ks/m2

ks

220,0 220,0 22,0 ks 132,0 ks 220,0 =ˆ 0,93 m2 =ˆ 5,58 m2 220,0

nelze dodat jedno- tlivě

14

tloušťka kamene: 12 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

16, 22, 28 16, 20, 24, 28 16, 20, 24, 28 20, 22, 28

16,0 18,0 20,0 22,0

12,0 12,0 12,0 12,0

kg/m2

ks

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny

šedo

lasturové

černý

vápno

715,50

788,00

FC

ks/m2

ks

265,0 265,0 22,0 ks 132,0 ks 265,0 =ˆ 0,93 m2 =ˆ 5,58 m2 265,0

nelze dodat jedno- tlivě

15

Vlastnosti výrobku

vrstva:

20 x 28

22 x 22

20 x 16

20 x 20

16 x 22

22 x 28

16 x 16

16 x 22

18 x 16

oblý povrch 20 x 16

bez zkosené hrany, ostrohranné

18 x 20

s distančnímy bloky rozměry spáry cca 8-12 mm 20 x 20

lícní beton z vysoce hodnotných přísad s křemenem, drtivem a UV-odolnou barvou Technické poznámky

22 x 20

betonová dlažba dle DIN EN 1338 16 x 28

18 x 28

20 x 24

22 x 22

16 x 28

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

18 x 24

18 x 20

16 x 22

22 x 28

při pokládce tzv. „divokého propojení“ plánujte výrazně více času!

POZOR! Nesmí vzniknout skok vpřed nebo zpět v rozměrech 2 nebo 14 cm !!! Z důvodu toho, že se jedná o „divoké propojení“ neexistuje schéma pro vzor pokládky.

Doklad o způsobilosti Posudek specifického výkonu průsaku vodopropustného dlažebního systému typu

barevné odstíny:

appiaSTON® při 4 mm spáře (viz zkušební zpráva společnosti HydroCon s.r.o.) Dodací podmínky všech 14 velikostí kamene najdete v jedné vrstvě a nelze kameny zakoupit jednotlivě. Dodávají se jen kompletní vrstvy. šedo černý

lasturové vápno

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

66

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline


Modulová dlažba

appiaSTON® antikplus velkodlažební systém tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

16, 22, 28 16, 20, 24, 28 16, 20, 24, 28 20, 22, 28

16,0 18,0 20,0 22,0

8,0 8,0 8,0 8,0

175,0 175,0 22,0 ks 176,0 ks 175,0 =ˆ 0,93 m2 =ˆ 7,44 m2 175,0

ks

ks

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny

šedo

lasturové

černý

vápno

661,50

734,50

FC

ks/m2

nelze dodat jedno- tlivě

12

tloušťka kamene: 10 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

16, 22, 28 16, 20, 24, 28 16, 20, 24, 28 20, 22, 28

16,0 18,0 20,0 22,0

10,0 10,0 10,0 10,0

kg/m2

ks

ks

220,0 220,0 22,0 ks 132,0 ks 220,0 =ˆ 0,93 m2 =ˆ 5,58 m2 220,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny

šedo

lasturové

černý

vápno

715,50

788,00

FC

ks/m2

nelze dodat jedno- tlivě

14

tloušťka kamene: 12 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

16, 22, 28 16, 20, 24, 28 16, 20, 24, 28 20, 22, 28

16,0 18,0 20,0 22,0

12,0 12,0 12,0 12,0

kg/m2

ks

ks

265,0 265,0 22,0 ks 132,0 ks 265,0 =ˆ 0,93 m2 =ˆ 5,58 m2 265,0

antikplus

šedo

lasturové

černý

vápno

769,50

842,00

opracované povrchy a hrany oblý povrch s distančními bloky rozměry spáry cca 8-12 mm lícní beton z vysoce hodnotných přísad s křemenem, drtivem a UV-odolnou barvou

dodávka čistých, prostorově úsporných balíků kamenů

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338

nic se nevyklápí, vše je paletováno

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

různé formáty lze lehce rozeznat, tímto větší efektivnost

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

při pokládce

při pokládce tzv. „divokého propojení“ plánujte výrazně více času!

vrchní strana kamene balíkem předem definována značná úspora času a nákladů pro stavitele a pokladače

15

Vlastnosti výrobku

Výhody:

i malý počet se dodává na paletách

FC

ks/m2

nelze dodat jedno- tlivě

charakterem

na staveniště

barevné odstíny

je novou technologií povrchové úpravy dlažby s antickým

Kč/m2 bez DPH a dopravy

POZOR! Nesmí vzniknout skok vpřed nebo zpět v rozměrech 2 nebo 14 cm !!!

Z důvodu toho, že se jedná o „divoké propojení“ neexistuje schéma pro vzor pokládky.

Doklad o způsobilosti Posudek specifického výkonu průsaku vodopropustného dlažebního systému typu appiaSTON® při 4 mm spáře (viz zkušební zpráva společnosti HydroCon s.r.o.) Dodací podmínky všech 14 velikostí kamene najdete v jedné vrstvě a nelze kameny zakoupit jednotlivě. Dodávají se jen kompletní vrstvy. dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline

67


appiaSTON® lineární malodlažební systém tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

16,18,20,22,24 8,0 12, 16, 18, 20 10,0 18, 20, 22 12,0

barevné odstíny

šedo

lasturové

černý

vápno

607,50

680,00

cm

kg/m2

8,0 8,0 8,0

175,0 nelze 52,0 ks 416,0 ks 175,0 dodat =ˆ 0,92 m2 =ˆ 7,36 m2 175,0 jednotlivě

ks

Kč/m2 bez DPH a dopravy FC

ks/m2

ks

12

tloušťka kamene: 10 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

16,18,20,22,24 8,0 12, 16, 18, 20 10,0 18, 20, 22 12,0

cm

kg/m2

10,0 10,0 10,0

ks

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny

šedo

lasturové

černý

vápno

661,50

734,00

FC

ks/m2

ks

220,0 nelze 52,0 ks 312,0 ks 220,0 dodat =ˆ 0,92 m2 =ˆ 5,52 m2 220,0 jednotlivě

14

tloušťka kamene: 12 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

kámen

vrstvy

palety

šedo

lasturové

černý

vápno

715,50

788,00

cm

cm

16,18,20,22,24 8,0 12, 16, 18, 20 10,0 18, 20, 22 12,0

cm

kg/m2

12,0 12,0 12,0

ks

barevné odstíny FC

ks/m2

ks

265,0 nelze 52,0 ks 312,0 ks 265,0 dodat =ˆ 0,92 m2 =ˆ 5,52 m2 265,0 jednotlivě

15

Vlastnosti výrobku

10 x 16

8 x 18 8 x 24

12 x 18

10 x 20

8 x 20

8 x 22 10x12

10 x 20

8 x 20

rozměry spáry cca 8-12 mm

8 x 16

8 x 22

8 x 16

s distančnímy bloky

10 x 16

8 x 16

10 x 16

ostrohranný, bez zkosené hrany

10 x 16

lícní beton z vysoce hodnotných přísad s křemenem a drtivem a UV-odolnou barvou Technické poznámky

8 x 16

8 x 22

10 x 18

oblý povrch

8 x 18

10x12

12 x 22

12 x 18

12 x 18

10 x 20 8 x 22

10x12

10 x 16

8 x 20

12 x 20

10 x 18

10x12

12 x 22

12 x 22

12 x 20

8 x 24

12 x 20

8 x 22

12 x 22

8 x 16

12 x 22

10x12

12 x 20

8 x 16

12 x 18

10 x 18

vrstva:

8 x 18

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

dlažba z betonu DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

8 x 22

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

8 x 16 10 x 16 8 x 22

při pokládce tzv. „Divokého propojení“ plánujte výrazně více času! POZOR! Nesmí vzniknout skok vpřed nebo zpět v rozměru 2 nebo 14 cm !!!

Z důvodu toho, že se jedná o „divoké propojení“ neexistuje schéma pro vzor pokládky.

Doklad o způsobilosti Posudek specifického výkonu průsaku vodopropustného dlažebního systému typu appiaSTON® při 4 mm spáře (viz zkušební zpráva společnosti HydroCon s.r.o.)

barevné odstíny:

Dodací podmínky všech 12 velikostí kamene najdete v jedné vrstvě a nelze kameny zakoupit jednotlivě. Dodávají se jen kompletní vrstvy. dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) šedo černý

lasturové vápno

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

68

Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline


Modulová dlažba

appiaSTON® antikplus malodlažební systém tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

16,18,20,22,24 8,0 12, 16, 18, 20 10,0 18, 20, 22 12,0

šedo

lasturové

černý

vápno

661,50

734,00

cm

kg/m2

175,0 nelze 52,0 ks 416,0 ks 175,0 dodat =ˆ 0,92 m2 =ˆ 7,36 m2 175,0 jednotlivě

ks

barevné odstíny

8,0 8,0 8,0

ks

Kč/m2 bez DPH a dopravy FC

ks/m2

12

tloušťka kamene: 10 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

16,18,20,22,24 8,0 12, 16, 18, 20 10,0 18, 20, 22 12,0

cm

10,0 10,0 10,0

kg/m2

ks

ks

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny

šedo

lasturové

černý

vápno

715,50

788,00

FC

ks/m2

220,0 nelze 52,0 ks 312,0 ks 220,0 dodat =ˆ 0,92 m2 =ˆ 5,52 m2 220,0 jednotlivě

14

tloušťka kamene: 12 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

16,18,20,22,24 8,0 12, 16, 18, 20 10,0 18, 20, 22 12,0

cm

12,0 12,0 12,0

kg/m2

ks

ks

šedo

lasturové

černý

vápno

769,50

842,00

opracované povrchy a hrany oblý povrch s distančnímy bloky rozměry spáry cca 8-12 mm

Výhody:

lícní beton z vysoce hodnotných přísad s křemenem a drtivem a UV-odolnou barvou

dodávka čistých, prostorově úsporných balíků kamenů na

Technické poznámky dlažba z betonu DIN EN 1338

nic se nevyklápí, vše je paletováno

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

různé formáty lze lehce rozeznat, tímto větší efektivnost při

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

pokládce

při pokládce tzv. „Divokého propojení“ plánujte výrazně více času!

vrchní strana kamene balíkem předem definována značná úspora času a nákladů pro stavitele a pokladače

15

Vlastnosti výrobku

charakterem

i malý počet se dodává na paletách

FC

ks/m2

je novou technologií povrchové úpravy dlažby s antickým

staveniště

barevné odstíny

265,0 nelze 52,0 ks 312,0 ks 265,0 dodat =ˆ 0,92 m2 =ˆ 5,52 m2 265,0 jednotlivě

antikplus

Kč/m2 bez DPH a dopravy

POZOR! Nesmí vzniknout skok vpřed nebo zpět v rozměru 2 nebo 14 cm !!!

Z důvodu toho, že se jedná o „divoké propojení“ neexistuje schéma pro vzor pokládky.

Doklad o způsobilosti Posudek specifického výkonu průsaku vodopropustného dlažebního systému typu appiaSTON® při 4 mm spáře (viz zkušební zpráva společnosti HydroCon s.r.o.) Dodací podmínky všech 12 velikostí kamene najdete v jedné vrstvě a nelze kameny zakoupit jednotlivě. Dodávají se jen kompletní vrstvy. dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline

69


É

NOV

MOLINA velkodlažební systém tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

žulově

světlý

střední

cm

Kč/m2 bez DPH a dopravy

tloušťka

cm

cm

kg/m2

ks

ks

barevné odstíny pískovcově tmavý

světlý střední

porfyrově tmavý

světlý

střední

FC tmavý

ks/m2

30,0 30,0 8,0 175,0 3,0 24,0 nelze 45,0 30,0 8,0 175,0 2,0 16,0 dodat 60,0 30,0 8,0 175,0 3,0 24,0 jednotlivě 1,08 m2 8,65 m2

627,00

677,00

677,00

12

Vlastnosti výrobku

vrstva:

É sametový povrch

NOV

ostrohranný rohový rádius, bez zkosené hrany 30 x 30

s charakterem řezaného přírodního kamene

30 x 30

se zapuštěnými distančníky

45 x 30

lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého 60 x 30

ve 3 základních barvách jsou 3 odstupńované barevné tóny (světlý, střední, tmavý),

tím je k dispozici 9 barevných odstínů. Tyto mohou být pokládány jednotlivě nebo v kombinaci.

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 60 x 30

60 x 30 45 x 30

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

30 x 30

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky 3 různé velikosti kamene jsou namíchány v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání. Dodávají se pouze kompletní vrstvy.

barevné odstíny:

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline

žulově světlý

žulově střední

žulově tmavý výhody: 3 různé délky kamene - 1 šířka kamene všech 9 barev lze spolu kombinovat! všech 9 barev lze zakoupit jednotlivě nebo kombinovaně

pískovcově světlý

pískovcově střední

pískovcově tmavý

porfyrově světlý

porfyrově střední

porfyrově tmavý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

70

ideální ke kombinaci s MOLINA malodlažebním systémem viz vpravo


Modulová dlažba

É

NOV

MOLINA malodlažební systém

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

žulově

světlý

střední

cm

cm

cm

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

kg/m2

ks

ks

barevné odstíny pískovcově tmavý

světlý střední

porfyrově tmavý

světlý

střední

FC tmavý

ks/m2

malodlažební systém tloušťka kamene: 8 cm 16,0 15,0 8,0 175,0 4,0 32,0 17,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 18,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 19,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 20,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 22,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 23,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 25,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 27,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 35,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 0,90 m2 7,20 m2

nelze dodat jednotlivě

627,00

677,00

677,00

12

Vlastnosti výrobku

vrstva:

É sametový povrch

NOV

19 x 15

25 x 15

16 x 15

22 x 15

18 x 15

20 x 15

ostrohranný rohový rádius, bez zkosené hrany s charakterem řezaného přírodního kamene

35 x 15

17 x 15

19 x 15

27 x 15

se zapuštěnými distančníky

22 x 15

lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého ve 3 základních barvách jsou 3 odstupňované barevné tóny (světlý, střední, tmavý),

16 x 15

27 x 15

23 x 15

20 x 15

16 x 15

18 x 15

tím je k dispozici 9 barevných odstínů. Tyto mohou být pokládány jednotlivě nebo v kombinaci.

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 23 x 15

35 x 15

17 x 15

25 x 15

20 x 15

betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka

16 x 15

17 x 15

18 x 15

19 x 15

23 x 15

27 x 15

viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce distančníky jsou umístěny na 3 stranách kamene. Při pokládce se musí položit

barevné odstíny:

kameny tak, aby distančníky směřovaly stejným směrem (např. nahoru, vpravo,vlevo) Dodací podmínky 10 různých velikostí kamene je namícháno v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání dodávají se pouze kompletní vrstvy

žulově světlý

žulově střední

žulově tmavý

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline

pískovcově světlý

pískovcově střední

pískovcově tmavý

výhody: 10 různých délek kamene - 1 šířka kamene různými délkami kamenů lze bez větší náročnosti na řezání realizovat každou šířku cesty všech 9 barev lze spolu kombinovat! všech 9 barev lze zakoupit jednotlivě nebo kombinovaně

porfyrově světlý

porfyrově střední

porfyrově tmavý

ideální ke kombinaci s MOLINA velkodlažebním systémem viz vlevo

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

71


decaSTON® lineární velkodlažební systém tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

kámen

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

ks/m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy

barevné odstíny šedo

pískovcově

lasturové

hnědo

černě

žlutý

vápno

béžově

tónovaný

tónovaný

tónovaný

tónovaný

536,00

627,00

627,00

627,00

30,0 30,0 8,0 175,0 3,0 24,0 nelze 45,0 30,0 8,0 175,0 2,0 16,0 dodat 60,0 30,0 8,0 175,0 3,0 24,0 jednotlivě 1,08 m2 8,64 m2

šedý

492,00

FC

12

Vlastnosti výrobku

vrstva:

ostrohranný rohový rádius, bez zkosené hrany s charakterem řezaného přírodního kamene 30 x 30

30 x 30

se zapuštěnými distančníky lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého

45 x 30

Technické poznámky 60 x 30

betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

60 x 30

60 x 30 45 x 30

Dodací podmínky 3 různé velikosti kamene jsou namíchány v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání. Dodávají se pouze kompletní vrstvy

30 x 30

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline barevné odstíny:

Výhody: 3 různé délky kamene - jedna šířka kamene šedý

šedo černě tónovaný

pískovcově žlutý tónovaný

lasturové vápno tónovaný

ideální ke kombinaci s decaSTON® malodlažebním systémem od stany 74

hnědo béžově tónovaný Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

příklad kombinace decaSTON® velko a malodlažebního systému (nejedná se o závazný příklad pokládky) 72


Modulová dlažba Příslušenství pod KLASSIKline

decaSTON® antikplus velkodlažební systém tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

ks/m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedo

pískovcově

lasturové

hnědo

černě

žlutý

vápno

béžově

tónovaný

tónovaný

tónovaný

tónovaný

606,00

697,00

697,00

697,00

30,0 30,0 8,0 175,0 3,0 24,0 nelze 45,0 30,0 8,0 175,0 2,0 16,0 dodat 60,0 30,0 8,0 175,0 3,0 24,0 jednotlivě 1,08 m2 8,64 m2

šedý

562,00

FC

12

Vlastnosti výrobku

barevné odstíny:

s nepravidelně lámanou hranou (opracované povrchy a hrany) se zapuštěnými distančníky lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky šedý

šedo černě tónovaný

pískovcově žlutý tónovaný

lasturové vápno tónovaný

betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky

hnědo béžově tónovaný Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

3 různé velikosti kamene jsou namíchány v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání. Dodávají se pouze kompletní vrstvy dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline

antikplus je novou technologií povrchové úpravy dlažby s antickým charakterem Výhody: 3 různé délky kamene - jedna šířka kamene Výhody:

ideální ke kombinaci s decaSTON® malodlažebním systémem od stany 75

dodávka čistých, prostorově úsporných balíků kamenů na staveniště nic se nevyklápí, vše je paletováno i malý počet se dodává na paletách různé formáty lze lehce rozeznat, tímto větší efektivnost při pokládce vrchní strana kamene balíkem předem definována značná úspora času a nákladů pro stavitele a pokladače

73


decaSTON® lineární malodlažební systém

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

ks/m2

malodlažební systém, tloušťka kamene: 6 cm É 6,0 130,0 - - NOV * 16,0-35,0 15,0 0,90 m2 9,00 m2 malodlažební systém, tloušťka kamene: 8 cm 16,0 15,0 8,0 175,0 4,0 32,0 17,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 18,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 19,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 20,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 22,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 23,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 25,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 27,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 35,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 0,90 m2 7,20 m2 malodlažební systém, tloušťka kamene: 10 cm * 16,0-35,0 15,0 10,0 220,0 - - 0,90 m2 5,40 m2

-

barevné odstíny šedo

pískovcově

lasturové

hnědo

černě

žlutý

vápno

béžově

tónovaný

tónovaný

tónovaný

tónovaný

357,00

508,00

590,00

590,00

590,00

9

395,00

518,00

594,00

594,00

594,00

12

nelze dodat jednotlivě

-

Kč/m2 bez DPH a dopravy

šedý

zvláštní výroba pouze na dotaz, zboží není skladem

FC

14

Vlastnosti výrobku

vrstva:

* formáty viz tloušťka kamene 8 cm 19 x 15

25 x 15

16 x 15

22 x 15

18 x 15

20 x 15

ostrohranný rohový rádius, bez zkosené hrany s charakterem řezaného přírodního kamene

35 x 15

17 x 15

19 x 15

27 x 15

22 x 15

se zapuštěnými distančníky distančníky pouze na 3 stranách lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého

16 x 15

27 x 15

23 x 15

20 x 15

16 x 15

18 x 15

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339

23 x 15

35 x 15

17 x 15

25 x 15

20 x 15

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

16 x 15

17 x 15

18 x 15

19 x 15

23 x 15

27 x 15

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce distančníky jsou umístěny na 3 stranách kamene. Při pokládce se musí položit kameny tak, aby distančníky směřovaly stejným směrem (např. nahoru,

barevné odstíny:

vpravo,vlevo) Dodací podmínky 10 různých velikosti kamene je namícháno v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání. Dodávají se pouze kompletní vrstvy. dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

šedý

šedý černá tónovaný

pískovcově žlutý tónovaný

lasturové vápno tónovaný

Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline

Výhody: hnědý béžově tónovaný Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

74

10 různých délek kamene - jedna šířka kamene různými délkami kamenů lze bez větší náročnosti na řezání realizovat každou šířku cesty ideální ke kombinaci s decaSTON® velkodlažebním systémem od strany 72


Modulová dlažba Příslušenství pod KLASSIKline

decaSTON® antikplus malodlažební systém

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

malodlažební systém, tloušťka kamene: 8 cm 16,0 15,0 8,0 175,0 4,0 32,0 17,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 18,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 19,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 20,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 22,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 23,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 25,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 27,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 35,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 0,90 m2 7,20 m2 malodlažební systém, tloušťka kamene: 10 cm * 16,0-35,0 15,0 10,0 220,0 - - 0,90 m2 5,40 m2

ks/m2

barevné odstíny šedo

pískovcově

lasturové

hnědo

černě

žlutě

vápno

béžově

tónovaný

tónovaný

tónovaný

tónovaný

572,00

648,00

648,00

648,00

nelze dodat jednotlivě

-

Kč/m2 bez DPH a dopravy

šedý

470,00

zvláštní výroba pouze na dotaz, zboží není skladem

FC

12

14

Vlastnosti výrobku

barevné odstíny:

s nepravidelně lámanou hranou (opracované povrchy a hrany) se zapuštěnými distančníky lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého

šedý

šedo černá tónovaný

pískovcově žlutý tónovaný

lasturové vápno tónovaný

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

hnědo béžově tónovaný Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

distančníky jsou umístěny na 3 stranách kamene. Při pokládce se musí položit kameny tak, aby distančníky směřovaly stejným směrem (např. nahoru, vpravo,vlevo) Dodací podmínky 10 různých velikostí kamene je namícháno v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě

antikplus je novou technologií povrchové úpravy dlažby s antickým charakterem

k dodání. Dodávají se pouze kompletní vrstvy dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline

Výhody: dodávka čistých, prostorově úsporných balíků kamenů na staveniště

Výhody:

nic se nevyklápí, vše je paletováno

10 různých délek kamene - jedna šířka kamene

i malý počet se dodává na paletách

různými délkami kamenů lze bez větší náročnosti na řezání realizovat každou šířku

různé formáty lze lehce rozeznat, tímto větší efektivnost při pokládce

cesty ideální ke kombinaci s decaSTON® velkodlažebním systémem od strany 73

vrchní strana kamene balíkem předem definována značná úspora času a nákladů pro stavitele a pokladače

75


decaSTON® ferro

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

kámen

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

šedo

pískovcově

lasturové

hnědo

černě

žlutě

vápno

béžově

tónovaný

tónovaný

tónovaný

tónovaný

nelze dodat jednotlivě

761,00

837,00

837,00

837,00

ks/m2

malodlažební systém, tloušťka kamene: 8 cm 16,0 15,0 8,0 175,0 4,0 32,0 17,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 18,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 19,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 20,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 22,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 23,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 25,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 27,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 35,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 0,90 m2 7,20 m2 malodlažební systém, tloušťka kamene: 10 cm * 16,0-35,0 15,0 10,0 220,0 - - 0,90 m2 5,40 m2

barevné odstíny

Kč/m2 bez DPH a dopravy

-

zvláštní výroba pouze na dotaz, zboží není skladem

FC

12

14

Vlastnosti výrobku

vrstva:

* formáty viz tloušťka kamene 8 cm 19 x 15

25 x 15

16 x 15

22 x 15

18 x 15

20 x 15

povrch tryskán ocelovými kuličkami bez zkosené hrany

35 x 15

17 x 15

19 x 15

27 x 15

22 x 15

s charakterem řezaného přírodního kamene se zapuštěnými distančníky distančníky pouze na 3 stranách

16 x 15

27 x 15

23 x 15

20 x 15

16 x 15

18 x 15

lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338

23 x 15

35 x 15

17 x 15

25 x 15

20 x 15

betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka

16 x 15

17 x 15

18 x 15

19 x 15

23 x 15

27 x 15

viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce distančníky jsou umístěny na 3 stranách kamene. Při pokládce se musí položit

barevné odstíny:

kameny tak, aby distančníky směřovaly stejným směrem (např. nahoru, vpravo,vlevo) Dodací podmínky 10 různých velikostí kamene je namícháno v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání. Dodávají se pouze kompletní vrstvy.

šedo černě tónovaný

pískovcově žlutě tónovaný

lasturové vápno tónovaný

hnědo béžově tónovaný

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Výhody: 10 různých délek kamene - jedna šířka kamene různými délkami kamenů lze bez větší náročnosti na řezání realizovat každou šířku cesty

76


Modulová dlažba

creaSTON lineární

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

kámen

cm

cm

cm

kg/m2

normální kámen 21,7 13,2 8,0 175,0 19,2 13,2 8,0 175,0 15,7 13,2 8,0 175,0 13,2 13,2 8,0 175,0 kruhová sada 8,0 175,0

ks

ks

barevné odstíny

šedo

hnědo

černě

žlutě

vápno

tónovaný

tónovaný

tónovaný

467,00

526,50

567,00

602,00

12

1196,00

1228,50

1263,50

1306,50

12

lasturové

FC

ks/m2

šedý

7,0 ks 56,0 ks nelze 17,0 ks 136,0 ks dodat 11,0 ks 88,0 ks jedno- 7,0 ks 56,0 ks tlivě 1,00 m2 8,00 m2 1,06 m2 7,84 m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy

lasturové

FC

creaSTON antikplus

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

kámen

cm

cm

cm

kg/m2

normální kámen 21,7 13,2 8,0 175,0 19,2 13,2 8,0 175,0 15,7 13,2 8,0 175,0 13,2 13,2 8,0 175,0 kruhová sada 8,0 175,0

ks

ks

barevné odstíny

ks/m2

šedý

šedo

hnědo

černě

žlutě

vápno

tónovaný

tónovaný

tónovaný

521,00

580,50

621,00

656,00

12

1250,00

1282,50

1317,50

1360,50

12

7,0 ks 56,0 ks nelze 17,0 ks 136,0 ks dodat 11,0 ks 88,0 ks jedno- 7,0 ks 56,0 ks tlivě 1,00 m2 8,00 m2 1,06 m2 7,84 m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy

Vlastnosti výrobku bez zkosené hrany s distančním blokem lícní beton s barevně sladěnou drtí přírodního kamene (kromě šedé) a UV odolnou barvou barevné odstíny:

oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 šedo černě tónovaný

lasturové vápno tónovaný

hnědo žlutě tónovaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

u kruhové sady obsahuje jedna vrstva 21 čtvercových kamenů, 39 velkých klínových

kruhový

malý

velký

čtvercový

stř. kámen

klín

klín

kámen

1

2

3

4

ks

ks

ks

ks

m 2

1 - - - -

- 8,0 - - -

- - 14,0 12,0 13,0

- - - 8,0 13,0

0,02 0,10 0,30 0,62 1,06

cm

17,0 35,0 62,0 89,0 116,0

všechny 4 různé velikosti kamene jsou namíchány v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání. Dodávají se pouze kompletní vrstvy.

Potřeba kamenů pro kruhovou pokládku: průměr

u barevného odstínu šedý, možná strojní pokládka Dodací podmínky

plocha

kamenů, 8 malých klínových kamenů a 1 středový kámen. dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline a pod schody, podesty a krajové upevnění

Ø 89

Ø 62

Ø 35

pokládka kruhových kamenů: výpočet kruhové plochy:

Ø 17

rozšíření kruhu se realizuje pomocí normálních kamenů

Ø 116

šedý

radius [r]2 x 3,14 = plocha [m2]

77


creaSTON ferro

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

žula

šedo

hnědo

šedý

černě

žlutě

vápno

tónovaný

tónovaný

tónovaný

718,00

774,50

818,00

850,50

12

1439,00

1471,50

1503,50

1568,50

12

cm

cm

cm

kg/m2

normální kámen 21,7 13,2 8,0 175,0 19,2 13,2 8,0 175,0 15,7 13,2 8,0 175,0 13,2 13,2 8,0 175,0 kruhová sada 8,0 175,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

ks

ks

ks/m2

barevné odstíny

7,0 ks 56,0 ks nelze 17,0 ks 136,0 ks dodat 11,0 ks 88,0 ks jedno- 7,0 ks 56,0 ks tlivě 1,00 m2 8,00 m2 1,06 m2 7,84 m2

lasturové

FC

Vlastnosti výrobku povrch tryskán ocelovými kuličkami bez zkosené hrany s distančním blokem barevné odstíny:

lícní beton s barevně sladěnou drtí přírodního kamene a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka

žula šedý

šedo černě tónovaný

lasturové vápno tónovaný

hnědo žlutě tónovaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

malý

velký

čtvercový

stř. kámen

klín

klín

kámen

plocha

jednotlivě k dodání. Dodávají se pouze kompletní vrstvy. u kruhové sady obsahuje jedna vrstva 21 čtvercových kamenů, 39 velkých klínových kamenů, 8 malých klínových kamenů a 1 středový kámen.

1

2

3

4

ks

ks

ks

ks

m2

1 - - - -

- 8,0 - - -

- - 14,0 12,0 13,0

- - - 8,0 13,0

0,02 0,10 0,30 0,62 1,06

17,0 35,0 62,0 89,0 116,0

u barevného odstínu žula šedý, možná strojní pokládka všechny 4 různé velikosti kamene jsou namíchány v jedné vrstvě a nejsou

kruhový

cm

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky

Potřeba kamenů pro kruhovou pokládku: průměr

viz pokyny výrobce dle DIN 18318

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

78

Ø 89

Ø 62

Ø 35

Radius [r]2 x 3,14 = plocha [m2]

Ø 17

pokládka kruhových kamenů: výpočet kruhové plochy:

Ø 116

rozšíření kruhu se realizuje pomocí normálních kamenů


Modulová dlažba

caroSTON® osmihranný kámen: barva šedá, povrch neupravený

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

cm

10/10/8 z výrobního programu

„pravoúhelník”

celý kámen – barva: šedý 22,2 22,2 8,0 půlkámen – barva: šedý 22,2 11,1 8,0 kostka 10,0 10,0 8,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy (včetně 10/10/8 - barva dle volby)

spotřeba

šedý, antracit

kg/m2

m2

m2

ks/m2

175,0

0,80

8,00

20,0/m2

175,0

0,60

6,00 4,5 ks/lfm

175,0

0,70 5,60/7,00 20,0/m2

QUINTA®

QUINTA®/NUEVA

fluido

ferro

červený, hnědý

450,50

507,50

523,50

FC

12

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton z vysoce hodnotného křemene a štěrkové přísady Technické poznámky

barva osmihraného kamene

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 u osmihranných kamenů je možnost strojní pokládky Dodací podmínky

šedý

dlažební kameny 10/10/8 z QUINTA® a NUEVA programu se dodávají na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Barevné odstíny povrchu QUINTA® 10/10/8: NUEVA/QUINTA® ferro strana 48/50 QUINTA® fluido strana 51

caroSTON® fluido osmihranný kámen: barva žula stříbrně-šedá, povrch fluido (otryskaný vodou)

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

spotřeba

cm

cm

cm

kg/m2

10/10/8 z výrobního programu

celý kámen – barva: žula stříbrně šedá 22,2 22,2 8,0 175,0 půlkámen – barva: žula stříbrně šedá 22,2 11,1 8,0 175,0 kostka 10,0 10,0 8,0 175,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy (včetně 10/10/8 - barva dle volby)

m2

m2

ks/m2

0,80

6,40

20,0/m2

0,60

4,80 4,5 ks/bm

0,70

5,60

QUINTA®

QUINTA®/NUEVA

fluido

ferro

707,00

720,50

FC

12

20,0/m2 Vlastnosti výrobku povrch otryskaný vodou se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého

barva osmihranného kamene

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 u osmihranných kamenů je možnost strojní pokládky

žula

stříbrně šedá Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Barevné odstíny povrchu QUINTA® 10/10/8: NUEVA/QUINTA® ferro strana 48/50 QUINTA® fluido strana 51

položené kameny zavibrovat lehkou vibrační deskou s přetahem z umělé hmoty (gumová zástěra) a zapískovat drceným pískem 0 - 3 mm nebo křemičitým pískem 0,7 – 1,2 mm. Zapískování několikrát opakovat, až budou spáry kompletně uzavřené. Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

79


caroSTON® ferro osmihranný kámen: barva žula šedá, povrch ferro (otryskán ocelovými kuličkami)

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

10/10/8 z výrobního programu

celý kámen – barva: žula šedý 22,2 22,2 8,0 175,0 půlkámen – barva: žula šedý 22,2 11,1 8,0 175,0 kostka 10,0 10,0 8,0 175,0

m2

m2

ks/m2

0,80

6,40

20,0/m2

0,60

4,80 4,5 ks/bm

0,70

5,60

barva osmihranného kamene

Kč/m2 bez DPH a dopravy (včetně 10/10/8 - barva dle volby)

spotřeba QUINTA®

QUINTA®/NUEVA

fluido

ferro

704,50

718,00

20,0/m2 Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton z vysoce hodnotného křemene a štěrkové přísady Technické poznámky

žula šedý Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 u osmihranných kamenů je možnost strojní pokládky Dodací podmínky dlažební kameny 10/10/8 z QUINTA® a NUEVA programu se dodávají na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod schody, podesty a krajové upevnění

80

FC

12


EKOLOGICKÁ DLAŽBA

drainSTON®

strana 82

greenSTON®

strana 88

doporučení k vestavbě

drainSTON ferro

strana 83

greenSTON maxx

strana 88

spárovací materiál

ZatravňovaCí díl

strana 84

trávníková mříž

strana 89

Tetrago 5 mm spára

strana 85

vegraSTON®

strana 86

vegraSTON® fluido

strana 87

®

®

strana 90


drainSTON® povrch: neupraven

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

20,0 20,0 8,0 160,0 půlkámen (bez drenážního systému) 20,0 10,0 8,0 175,0 20,0 20,0 10,0 210,0 půlkámen (bez drenážního systému) 20,0 10,0 10,0 220,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

antracit

šedo

lasturové

černě

vápno

FC

m2

m2

ks/m2

tónovaný

tónovaný

0,96

7,68

25,0

556,00

629,00

12

0,96 0,96

9,60 7,68

50,0 25,0

7,68

50,0

556,00 629,00 zvláštní výroba pouze na dotaz

12 14

0,96

264,50 318,50 334,50 388,50 334,50 388,50

264,50

318,50

14

Vlastnosti výrobku průsakuschopný dlažební systém se strukturovaným betonem s horizontálním a vertikálním kanálovým systémem k odvodu dešťové vody plné oběžné propojení pomocí systému zazubení povrch: vysokohodnotná křemenitá vrstva s 2 mm zkosenou hranou, sklon 45° 4 mm distančník (šířka spáry 7-9 mm) dolní strana kamene profilována lícní beton ze 100 % vysoce pevného betonu, vyroben s přídavkem křemene s vysokou odolnosti proti cyklu mráz/tání a rozmrazovacím solím, oděru a s UV odolnou barvou oxidu barevné odstíny:

železitého jako první/krajní kámen slouží 20/10/8 resp. 20/10/10 z Tetrago-programu Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka

šedý

antracit

šedo černě tónovaný

zvláštní pokyny výrobce k pokládce a návod pro vodopropustné zpevnění dopravních ploch

lasturové vápno tónovaný

pro plánování a realizaci plošných průsakových zařízení doporučujeme hydrogeologický průzkum půdního podkladu

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

podklad dlažby pro optimální průsak:

štěrk velikosti 2/5 mm, sladěn s použitým spárovacím materiálem. Tloušťka vrstvy lože ve zhutněném stavu: 3 až 5 cm. spárovací materiál

štěrk velikosti zrna 1/3 mm vložit před zvibrováním dlažby, spáru naplnit až k vrchní hraně dlažby

Doklad schopnosti expertiza specifického výkonu prosáknutí dlažebního systému typu drainSTON® (viz. posudek HydroCon s.r.o.) Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

82


Ekologická dlažba

drainSTON® ferro povrch: ferro (otryskán ocelovými kuličkami)

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

žula

šedý

cm

cm

cm

kg/m2

20,0 20,0 8,0 160,0 půlkámen (bez drenážního systému) 20,0 10,0 8,0 175,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

barevné odstíny čedičový písek

m2

m2

ks/m2

0,96

7,68

25,0

0,96

7,68

50,0

688,50 747,50 688,50 747,50

FC

12 12

Vlastnosti výrobku průsakuschopný dlažební systém se strukturovaným betonem s horizontálním a vertikálním kanálovým systémem k odvodu dešťové vody plné oběžné propojení pomocí systému zazubení povrch: otryskán ocelovými kuličkami barevné odstíny:

s 2 mm zkosenou hranou, sklon 45° 4 mm distančník (šířka spáry 7-9 mm) lícní beton ze stálobarevné přírodní kamenité drti a UV odolnou barvou oxidu železitého dolní strana kamene profilována lícní beton ze 100 % vysoce pevného betonu, vyroben s přídavkem křemene s vysokou

žula šedý

odolností proti cyklu mráz/tání a rozmrazovacím solím, oděru a s UV odolnou barvou oxidu

čedičový písek

železitého jako první/krajní kámen slouží 20/10/8 z QUINTA® programu

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka zvláštní pokyny výrobce k pokládce a návod pro vodopropustné zpevnění dopravních ploch pro plánování a realizaci plošných průsakových zařízení doporučujeme hydrogeologický průzkum půdního podkladu podklad dlažby pro optimální průsak:

štěrk velikosti 2/5 mm, sladěn s použitým spárovacím materiálem tloušťka vrstvy lože ve zhutněném stavu: 3 až 5 cm spárovací materiál

štěrk velikosti zrna 1/3 mm vložit před zvibrováním dlažby, spáru naplnit až k vrchní hraně dlažby

Doklad schopnosti expertiza specifického výkonu prosáknutí dlažebního systému typu drainSTON® (viz. posudek HydroCon s.r.o.) Informace pro plánování kombinace s QUINTA® ferro možná (viz strana 50) Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

83


Zatravňovací díl

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

kámen

Kč/m2 bez DPH

barevné odstíny

šedý

FC

cm

40,0

cm

cm

kg/m2

m2

m 2

ks/m2

(6,5+3,5)

12,0

185,0

0,96

5,76

25,0

485,00

12

Vlastnosti výrobku průsakuschopný, zatravňovací dlažební systém z betonu s nálitky v 35 mm šířce pro vytvoření zatravňovacích otvorů 4/2,5 mm zkosená hrana distančníky se 4 cm rastrovým rozměrem, plné propojení stabilizovaným zazubením kombinovatelné s TETRAGO a SCADA® v tloušťce 12 cm Technické poznámky Barva:

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka zvláštní pokyny výrobce k pokládce a návod pro vodopropustné zpevnění dopravních ploch díky šířce dělícího pruhu lze rastrovou šířku požadovaného odstavného místa regulovat. Tímto jsou umožněny rastrové šířky: 230, 240, 250 a 260 cm. Vzory pokládek pro všechny rastrové šířky jsou k dispozici v digitální podobě.

šedý Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Pokládací jednotka parkovací plochy (240x500 cm zatravňovacího dílu)

Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

Vzor pokládky

3,5 cm 6,5 cm 28,0 cm

84

12,0 cm


Ekologická dlažba

É

NOV

Tetrago lineární ostrohranné 5 mm spára

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

cm

20,8 20,8

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

kg/m2

m2

m2

17,3 17,3

8,0 10,0

175,0 220,0

0,90 0,90

9,00 7,20

barevné odstíny:

Kč/m2 bez DPH

kámen

barevné odstíny

ks/m2

27,77 39,06

šedý

321,00 348,00

FC

12 14

Vlastnosti výrobku povrch: kvalitní obrusná vrstva z křemene na přání otryskání povrchu ocelovými kuličkami možné bez zkosené hrany se zapuštěnými distančníky

šedý

lícní beton z čisté křemenité drti Technické poznámky

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

85


vegraSTON®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

m2

barevné odstíny šedý

antracit

červený

lasturové

FC

vápno

m2

ks/m2

9,60

16,66

294,00

351,00

351,00

-

11

9,60

25,00

294,00

351,00

351,00

-

11

10,50

33,41

348,00

405,00

405,00

666,50

11

7,20

27,79

378,00

432,00

432,00

**699,00

12

0,87

6,94

18,46

324,00

378,00

378,00

-

12

0,87

6,94

27,70

324,00

378,00

378,00

-

12

6,94

4,61

378,00

-

-

-

12

pravoúhlý kámen (30 mm spára) 30,0 20,0 8,0 155,0 0,96 čtvercový kámen (30 mm spára) 20,0 20,0 8,0 155,0 0,96 čtvercový kámen (13 mm spára, ostrohranný)* 17,3 17,3 8,0 165,0 1,05 pravoúhlý kámen (26 mm spára, ostrohranný)* 20,8 17,3 8,0 175,0 0,90 pravoúhlý kámen (30 mm spára) 28,5 19,0 10,0 175,0 čtvercový kámen (30 mm spára) 19,0 19,0 10,0 175,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

spotřeba

deska (30 mm spára) ze 6-ti spojených kamenů 57,0 38,0 10,0 175,0 0,87

Vlastnosti výrobku průsakuschopný, zatravňovací dlažební systém z pevného betonu se spárou pro trávu uvedené rozměry jsou včetně distančních nopů plné oběžné propojení pomocí systému zazubení se zkosenou hranou (kromě*) s distančními nopy lícní beton ze 100 % vysoce pevného betonu, vyroben s přídavkem křemene s vysokou odolností proti cyklu mráz/tání a rozmrazovacím solím, oděru a s UV odolnou barvou oxidu

deska

železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka s křížovou spárou, strojní pokládka možná (kromě barevného odstínu lasturové vápno)

pokládka desek

řadová pokládka ve 2/3 spojení Doklad schopnosti

barevné odstíny:

cca 30% podíl plochy průsakuschopné spáry/vegetační plochy Informace pro plánování lze kombinovat s viaSTON® viz strana 56 Dodací podmínky šedý

antracit

červený

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

86

lasturové vápno

** výroba pouze na zakázku, zboží není skladem


Ekologická dlažba

Na všech průsakuschopných dlažebních systémech zpevněných dopravních ploch, se při zimní údržbě nedoporučuje chemický posyp. Doporučujeme použití kmenné drti jako posypového materiálu

vegraSTON® fluido

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

pravoúhlý kámen (30 mm spára) 30,0 20,0 8,0 155,0 čtvercový kámen (30 mm spára) 20,0 20,0 8,0 155,0 pravoúhlý kámen (30 mm spára) 28,5 19,0 10,0 175,0 čtvercový kámen (30 mm spára) 19,0 19,0 10,0 175,0 deska (30 mm spára) ze 6-ti spojených 57,0 38,0 10,0 175,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

spotřeba ks/m2

barevné odstíny žula

FC

světle šedá

m2

m2

0,96

9,60

16,66

499,50

11

0,96

9,60

25,00

499,50

11

0,87

6,94

18,46

542,50

12

0,87 kamenů 0,87

6,94

27,70

542,50

12

6,94

4,61

596,50

12

Vlastnosti výrobku průsakuschopný, zatravňovací dlažební systém z pevného betonu se spárou pro trávu uvedené rozměry jsou včetně distančních nopů plné oběžné propojení pomocí systému zazubení povrch otryskán vodou se zkosenou hranou s distančními nopy deska

lícní beton s přídavkem stálobarevné drti z přírodního kamene Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka s křížovou spárou, strojní pokládka možná

pokládka kamenů

řadová pokládka ve 2/3 spojení Doklad schopnosti

barevné odstíny:

cca 30% podíl plochy průsakuschopné spáry/vegetační plochy Informace pro plánování lze kombinovat s QUINTA® fluido dlažbou (viz strana 51)

žula světle šedá Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

87


Na všech průsakuschopných dlažebních systémech zpevněných dopravních ploch, se při zimní údržbě nedoporučuje chemický posyp. Doporučujeme použití kmenné drti jako posypového materiálu

greenSTON®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH

spotřeba

barevné odstíny

cm

25,0

šedý

FC

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

25,0

8,0

96,0

0,94

7,52

16,0

459,00

10

Vlastnosti výrobku průsakuschopný, zatravňovací dlažební systém z mezerovitého betonu s otvory pro trávu rozměry otvorů pro zatravnění: 4,5x4,5 cm (256 ks/m2) Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka greenSTON®, strojní pokládka možná

barevné odstíny:

položené kameny zavibrovat lehkou vibrační deskou s přetahem z umělé hmoty

(gumová zástěra)

Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Doklad schopnosti šedý

cca >60% podíl plochy průsakuschopné spáry/vegetační plochy 100% průsakové plochy

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

greenSTON® maxx

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

kámen

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

barva

šedý

FC

Kč/m2 bez DPH

ks/m2

40,0 40,0 10,0 115,0 5,0 40,0 nelze dodat 299,50 20,0 40,0 10,0 115,0 2,0 16,0 jednotlivě 0,96 m2 7,68 m2

12 12

Vlastnosti výrobku plné oběžné propojení pomocí systému zazubení průsakuschopný, zatravňovací dlažební systém z  betonu s otvory pro trávu rozměry otvorů pro zatravnění: 6,5x6,5 cm Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 barevné odstíny:

Vestavba a pokládka strojní pokládka možná položené kameny zavibrovat lehkou vibrační deskou s přetahem z umělé hmoty

(gumová zástěra) vyznačení parkovacích míst je možné pomocí TETRAGO v tloušťce 10 cm (viz strana 55)

Dodací podmínky šedý Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

celé a půlkové kameny jsou namíchány v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání Doklad schopnosti cca >42% podíl plochy průsakuschopné spáry/vegetační plochy

Pokládací jednotka:

88


Ekologická dlažba

Trávníkové mříže

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

m2

m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

FC

cm

pochozí 60,0 pojezdový 60,0 pojezdový 60,0

cm

cm

40,0 8,0 osobním autem 40,0 10,0 nákladním autem 40,0 12,0

kg/m2

ks/m2

100,0 0,96/1,2 9,6/12,0

4,16

229,50

8

130,0 0,96/1,2 7,68/9,6

4,16

243,00

10

155,0

4,16

275,40

12

1,20

7,20

Vlastnosti výrobku průsakuschopná, zatravňovací mřížová deska se zapuštěnými distančníky otvory seřazeny v úhlu 45º s rozměry 9x9 cm lícní beton z čisté křemenité drti a UV odolnými barvami oxidu železitého Technické poznámky betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka zvláštní pokyny výrobce k pokládce a návod pro vodopropustné zpevnění dopravních ploch barevné odstíny:

strojní pokládka možná Informace pro plánování s cca 37 % podílu trávy, přispívají trávníkové mříže k vytvoření průsakuschopné plochy tloušťka 8 cm: pochozí tloušťka 10 cm: pojezdové osobním autem

šedý

tloušťka 12 cm: pojezdové nákladním autem

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

® 89 greenSTON


Na všech průsakuschopných dlažebních systémech zpevněných dopravních ploch, se při zimní údržbě nedoporučuje chemický posyp. Doporučujeme použití kmenné drti jako posypového materiálu

Doporučení k vestavbě drainSTON® ložní vrstva pod dlažbu ložní vrstva pod dlažbu dle obecně závazných norem k pokládce zrnitost: granulovaná drť 2/5 mm nebo 2/8 mm (podsítné<5%) odolnost proti rázu: S≤18% (hodnota odolnosti proti drcení rázem) tloušťka: 3-5 cm (v zhutněném stavu) drainSTON® spárovací materiál pro jednostupňovou filtračně stabilní tvorbu spár: dlažební spára zrnitost: granulovaná drť 1/3 mm (podsítné<5%) odolnost proti rázu: S≤18% (hodnota odolnosti proti drcení rázem)

vegraSTON®/greenSTON®/greenSTON® maxx/Trávníková mříž/Zatravňovací díl ložní vrstva pod dlažbu a spárovací materiál Doporučený materiál pro ložní vrstvu, zatravňovací otvory a spárovací materiál: ložní vrstva pod dlažbu zrnitost: granulovaná drť 2/5 mm nebo 2/8 mm (podsítné<5%) odolnost proti rázu: S≤18% (hodnota odolnosti proti drcení rázem) tloušťka: 3-5 cm (v zhutněném stavu)

ložní vrstva pod dlažbu zrnitost: granulovaná drť 1/3 mm, 2/5 mm nebo 2/8 mm (podsítné<5%) odolnost proti rázu: S≤18% (hodnota odolnosti proti drcení rázem)

k docílení trvalého podrostu travin a zároveň vodopropustnosti, musí být podíl vrchní půdy pro vegetaci redukován na požadovanou míru. Tento podíl omezíme na 10-20% celkového objemu. Další funkce nosné vrstvy pro travní kořeny může převzít minerální zrno (např. písek 0/2 nebo 0/4 mm) v podílu cca 40 % celkového objemu. Abychom předešli škodám, způsobeným dopravním zatížením, je nutno použít nosné zrno (například drť 2/5 mm) se  40-50% podílem celkového objemu.

90


Ekologická dlažba

Na všech průsakuschopných dlažebních systémech zpevněných dopravních ploch, se při zimní údržbě nedoporučuje chemický posyp. Doporučujeme použití kmenné drti jako posypového materiálu

Zjištění spotřeby spárovacího materiálu

rastrové rozměry délka

šířka

tloušťka

cm

drainSTON 20,0 20,0

spotřeba spár. materiálu

spotřeba

zrnitost 1,0 - 3,0 mm

extenzivního

čedičový písek (1,5 t/m3)

substrátu

cm

cm

kg/m2

l/m2

20,0 20,0

8,0 10,0

cca 12,5 cca 15,5

není možné není možné

spotřeba spár. materiálu

spotřeba

šířka

tloušťka

zrnitost 1-3, 2-5 a 2-8 mm

extenzivního

®

rastrové rozměry délka

cm

cm

zatravňovací díl 40,0 10,0 greenSTON® 25,0 25,0 greenSTON® maxx 40,0 40,0 20,0 40,0 vegraSTON® 30 mm spára 30,0 20,0 30 mm spára 20,0 20,0 13 mm spára 17,3 17,3 30 mm spára 28,5 19,0 30 mm spára 19,0 19,0 30 mm spára 57,0 38,0 26 mm spára 20,8 17,3 trávníková mříž 35 mm spára 60,0 40,0 60,0 40,0 60,0 40,0

čedičový písek (1,5 t/m3)

substrátu

cm

kg/m2

l/m2

12,0

cca 63,0

cca 42,0

8,0

cca 60,5

cca 40,5

10,0 10,0

cca 61,5 cca 61,5

cca 41,0 cca 41,0

8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0

cca cca cca cca cca cca cca

cca cca cca cca cca cca cca

8,0 10,0 12,0

cca 45,0 cca 56,0 cca 67,0

28,5 33,5 17,5 37,0 44,0 44,0 31,0

19,0 22,5 11,5 25,0 29,5 29,5 20,5

cca 30,0 cca 37,5 cca 45,0

91


92


FUNKCIONÁLNÍ DLAŽBA

hygoDRAIN®

strana 94

H-Beton

strana 96

se zkosenou hranou gowiTEC

strana 95

H-Beton

strana 97

se zkosenou hranou obloukový klín H-Beton ostrohranný

strana 97


hygoDRAIN®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

FC

cm

cm

cm

kg/m2

m2

celý kámen 20,0 16,5 8,0 155,0 0,94 H-Beton-krajní kámen (spotřeba: 5,0 ks/bm) 20,0 14,0 8,0 175,0 36,0 ks/0,90 H-Beton-půlkámen (spotřeba: 3,5 ks/bm) 16,5 10,0 8,0 175,0 64,0 ks/0,91 celý kámen 20,0 16,5 10,0 200,0 0,94 H-Beton-krajní kámen (spotřeba: 5,0 ks/bm) 20,0 14,0 10,0 220,0 18,0 ks/0,45 H-Beton-půlkámen (spotřeba: 3,5 ks/bm) 16,5 10,0 10,0 220,0 36,0 ks/0,51

m 2

ks/m2

9,43

35,0

275,40

12

9,00

40,0

275,40

12

9,10

70,0

275,40

12

7,54

35,0

307,80

14

3,60

40,0

307,80

14

4,12

70,0

307,80

14

Vlastnosti výrobku dvojité propojení kamene se systémem zazubení se zkosenou hranou celý kámen

krajní kámen

půlkámen

lícní beton z čisté křemenité drti Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338

barevné odstíny:

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 strojní pokládka možná Informace pro plánování s 23% průsakových otvorů přispívá hygoDRAIN® kámen k zachování spodních vod a tím

šedý Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

94

odlehčuje systému veřejných odpadních vod krajní a půlkové kameny včetně kamenů pro značení lze použít z H-Beton programu


Funkcionální dlažba

gowiTEC

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

barevné odstíny šedý

FC

267,00

14

Kč/m2 bez DPH a dopravy

cm

cm

cm

čtvercový kámen 22,0 22,0 10,0 krajník levý/pravý 22,0 10,0 10,0 krajní/ukončující kámen 22,0 10,0 10,0

kg/m2

m2

m 2

220,0

0,96

7,68

220,0

0,86

6,88

-

267,00

14

220,0

0,86

6,88

-

267,00

14

ks/m2

25,00

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton z čisté křemenité drti čtvercový kámen

krajník levý/pravý

krajní/ukončující kámen

barevné odstíny:

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 vysoká efektivita strojní pokládky

šedý Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

95


H-Beton se zkosenou hranou

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

antracit

červený

FC

-

-

9

-

-

9

-

-

9

272,50

12

cm

cm

cm

kg/m2

malý balík celý kámen * 20,0 16,5 6,0 130,0 krajník (spotřeba: 5,0 ks/bm) * 20,0 14,0 6,0 130,0 půlkámen (spotřeba: 3,5 ks/bm) * 10,0 16,5 6,0 130,0 pokládací balík celý kámen 20,0 16,5 8,0 175,0 krajník (spotřeba: 5,0 ks/bm) 20,0 14,0 8,0 175,0 půlkámen (spotřeba: 3,5 ks/bm) 10,0 16,5 8,0 175,0 malý balík celý kámen 20,0 16,5 8,0 175,0 pokládací balík celý kámen 20,0 16,5 10,0 220,0 krajník (spotřeba: 5,0 ks/bm) 20,0 14,0 10,0 220,0 půlkámen (spotřeba: 3,5 ks/bm) 10,0 16,5 10,0 220,0

m2

m 2

ks/m2

0,51

6,17

35,0

24,0 ks/0,60

7,20

40,0

42,0 ks/0,60

7,20

70,0

191,50 191,50 191,50

0,94

9,43

35,0

218,50

272,50

36,0 ks/0,90

9,00

40,0

218,50

-

-

12

64,0 ks/0,91

9,10

70,0

218,50

-

-

12

0,51

5,14

35,0

218,50

-

-

12

0,94

7,52

35,0

253,50

310,50

-

14

36,0 ks/0,90

7,20

40,0

253,50

-

-

14

64,0 ks/0,91

7,30

70,0

253,50

-

-

14

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky kromě * lícní beton z čisté křemenité drti a UV odolnými barvami oxidu železitého celý kámen

krajník

půlkámen

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka

barevné odstíny:

viz pokyny výrobce dle DIN 18318 u 8 a10 cm tloušťky kamene: k dodání balíky pro strojní pokládku

šedý

antracit

červený

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

96


Funkcionální dlažba

H-Beton se zkosenou hranou, obloukový klín

rastrový rozměr délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

m2

m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

FC

591,00 658,50

12 14

658,50 658,50

12 14

cm

cm

20,0 13,0 – 27,2 20,0 13,0 – 27,2 vyrovnávací kámen č. 15 20,0 13,0 – 27,2 20,0 13,0 – 27,2

cm

kg/m2

8,0 10,0

175,0 220,0

8,0 10,0

175,0 220,0

1 klín/0,56 10 klínů/5,60 1 klín/0,56 8 klínů/4,48 0,64 0,64

6,40 5,13

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton z čisté křemenité drti Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka nejmenší klín číslo 1 začíná s 13 cm a největší kámen číslo 14 končí s 27,2 cm šířky, délka klínu činí 2,80 m. Jeden klín = 0,56 m2. Jeden klín sestavující se ze 14 ks jednotlivých

15 15 6 15 5 15 4 10 3 15 15 9 8 2 7 1 14 6 15 13 5 15 12 4 2 1 14 3 11 13 2 12 1 11 7 6 10 9 5 4 14 13 8 3 2 12 11 10 9 1 8 7 6 5 4 3 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

kamenů, otočí dlažbu o cca 3°. Klín se pomocí vyrovnávacího kamene č. 15 může zkrátit

10

nebo prodloužit pro libovolnou šířku cesty.

10

10

10

10

viz pokyny výrobce dle DIN 18318

10

15 15 14 13 12 11 10 1 2

9

8

7

6

4

5

3

2

1

H-Beton ostrohranný

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

FC

232,00

12

cm

cm

cm

pokládací balík - celý kámen 20,0 16,5 8,0

kg/m2

m2

m2

ks/m2

175,0

0,94

7,52

35,0

Vlastnosti výrobku bez zkosené hrany se zapuštěnými distančníky příslušenství viz H-Beton se zkosenou hranou ( -> k dodání pouze se zkosenou hranou) lícní beton z čisté křemenité drti strojní pokládka možná barevné odstíny:

Technické podmínky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

šedý Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

97


Schodiště

Schody

KLASSIKline plný schod


SCHODY & PODESTY

STANDARDNÍ SCHODY

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

KLASSIKline plný schod

strana 100

PLNÝ SCHOD

strana 101

PLNÝ SCHOD

strana 100

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ

strana 101

strana 100

ROHOVÝ PLNÝ SCHOD

strana 102

strojní výroba

VERDANO plný schod ®

PODESTA SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ strana 103 PODESTA PLNÉHO SCHODU

strana 103


sTandardní schody

Plánujte s novým KLASSIKline plánovačem pod

www.klassikline.de

!

KLASSIKline plný schod

délka

šířka

výška

váha

cm

20,0 40,0 80,0 100,0

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny

obsah

obsah

lasturové vápno, pískovcově béžový, šedo černá

vrstvy

palety

bez opracování

1 čelo opracované 1 čelo opracované

cm

cm

kg/ks

ks

ks

čela

vlevo

vpravo

40,0 40,0 40,0 40,0

15,0 15,0 15,0 15,0

25,0 50,0 102,0 128,0

10,0 4,0 2,0 2,0

50,0 20,0 10,0 10,0

- - 1096,00 1231,00

- - 1212,00 1347,00

- - 1212,00 1347,00

FC 2 čela

opracovaná

496,50 801,50 1328,00 1463,00

4 6 12 12

Vlastnosti výrobku jednovrstvý beton z čisté křemenité drti a s UV odolnou barvou oxidu železitého nášlap schodu tepaný pohledová strana lámaná Technické poznámky rozměrovým tolerancím délky a šířky +/- 1,5 cm nelze zabránit z důvodu rubových lámaných ploch zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka

barevné odstíny:

pokládka dle DIN EN 18333 viz pokyny výrobce k vestavbě k zazdění a zároveň k vytvoření spáry doporučujeme KLASSIKline maltu (viz strana 112) Dodací podmínky lasturové vápno

pískovcově béžový

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

šedo černá

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

PLNÝ SCHOD

strojní výroba

K dodání ihned!

délka

šířka

výška

váha

cm

75,0 100,0 125,0

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

kg/ks

ks

ks

40,0 40,0 40,0

15,0 15,0 15,0

96,0 128,0 160,0

3,0 2,0 2,0

12,0 8,0 8,0

Kč/ks bez DPH a dopravy, bez opracování čela barevné odstíny beton šedý

FC

553,50 669,50 791,00

10 12 15

Vlastnosti výrobku zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

VERDANO® plný schod

É

NOV

ruční výroba

K dodání ihned!

délka

šířka

výška

váha

cm

100,0 É NOV 60,0

Kč/ks bez DPH a dopravy, bez zpracování čela

obsah

obsah

vrstvy

palety

břidlicově šedý

terakota

barevné odstíny lasturové vápno

cm

cm

kg/ks

ks

ks

tónovaný

tónovaný

tónovaný

40,0 40,0

14,0 14,0

134,4 80,7

2,0 3,0

8,0 12,0

2810,00 2050,00

2810,00 2050,00

2810,00 2050,00

FC

14 11

Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře schodu v porovnání s dlažbami a deskami nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky

100

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)


Schody & Podesty

PLNÝ SCHOD Vysoce kvalitní beton

Dodací lhůta: na dotaz

Výška schodu v zaručeně přesných rozměrech

délka

šířka

výška

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

50,0 75,0 100,0 125,0 150,0

cm

cm

kg/ks

ks

ks

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

66,0 100,0 132,0 165,0 198,0

4,0 2,0 2,0 2,0 2,0

12,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Kč/ks bez DPH a dopravy beton šedý

licí beton šedý ferro

fino

finerro

otryskaný

broušený

broušený/otrys.

(QUINTA®)

(QUINTA®)

(CASADO®)

hladký

747,50 1058,00 2118,50 1449,50 1706,00

otryskaný

1190,50 1506,50 1749,50 1890,00 2381,00

1738,50 2211,00 2651,00 3334,50 3812,00

2003,00 2502,50 3334,50 4168,50 5003,00

2111,00 2637,50 3512,50 4392,50 5270,00

FC

10 12 14 15 15

Vlastnosti výrobku povrchy: nášlap i pohledová strana opracovány ferro: otryskání ocelovými kuličkami fino: broušené finerro: broušené a otryskané ocelovými kuličkami pohledové hrany zkosené ruční výroba spodní strana schodu kalibrovaná (rovně broušená) -> přesná výška schodu vysoce kvalitní beton ze stálobarevné přírodní drtě a UV odolné barvy oxidu železitého Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře schodu v porovnání s dlažbami a deskami Příplatek za barvu

nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci

Opracování čela

žlutá/červená/černá/bílá 15%

Příplatek 270,00 Kč/čelo

Vestavba a pokládka pokládka dle DIN EN 18333

další barevné odstíny pouze na dotaz

viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky další barevné odstíny a rozměry na dotaz dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ Vysoce kvalitní beton

Dodací lhůta: na dotaz

Výška schodu v zaručeně přesných rozměrech

délka

šířka

výška

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

100,0 125,0 150,0

hladký

cm

cm

kg/ks

ks

ks

33,0 33,0 33,0

17,0 17,0 17,0

60,0 75,0 90,0

4,0 4,0 4,0

12,0 12,0 12,0

licí beton šedý

otryskaný

Kč/ks bez DPH a dopravy SZ beton šedý ferro

fino

finerro

otryskaný

broušený

broušený

otryskaný

1633,50 2046,50 2457,00

3215,50 4020,00 4824,50

2230,00 2640,50 3051,00

2751,00 4326,00 4020,00

3037,50 3796,00 4557,50

FC

14 15 15

Vlastnosti výrobku povrchy: nášlap i pohledová strana opracovány ferro: otryskání ocelovými kuličkami fino: broušené finerro: broušené a otryskané ocelovými kuličkami pohledové hrany zkosené ruční výroba Příplatek za barvu žlutá/červená/černá/bílá 15% další barevné odstíny pouze na dotaz

Opracování čela Příplatek 270,00 Kč/čelo

spodní strana schodu kalibrovaná (rovně broušená) -> přesná výška schodu vysoce kvalitní beton ze stálobarevné přírodní drtě a UV odolné barvy oxidu železitého standardní tloušťka 5 cm Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře schodu v porovnání s dlažbami a deskami nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci Vestavba a pokládka pokládka dle DIN EN 18333 viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky další barevné odstíny a rozměry na dotaz dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

101


Zvláštní výroba

Přídavky ke schodům

opracování čela schodu L-stupeň

uzavřené čelo schodu - schodišťový stupeň

opracování čela schodu - plný schod

okapnice na podelné straně

270,00 Kč/čelo

518,00 Kč/ks

405,00 Kč/čelo

270,00 Kč/bm

okapnice na čelní straně

drážka kulatá

drážka

drážka v profilu vzadu

202,50 Kč/ks

– cena na dotaz –

283,50 Kč/ks

550,50 Kč/bm

zkosení / nadhled

točitý schod

rovný řez 405,00 Kč

405,00 Kč/ks

– cena dle rozměru nebo na dotaz –

šikmý řez 459,00 Kč

ROHOVÝ PLNÝ SCHOD Výška schodu zaručeně přesných rozměrů

délka

šířka

tloušťka

úhel

váha

cm

50/50 50/50

cm

35,0 35,0

cm

14,8 14,8

90° 135°

obsah

obsah

vrstvy

palety

kg/ks

ks

ks

85,0 110,0

2,0 2,0

8,0 8,0

Kč/ks bez DPH a dopravy SZ beton šedý hladký

otryskaný

licí beton šedý ferro

FC

pouze na zakázku zboží není skladem

14 14

Vlastnosti výrobku povrchy: nášlap i pohledová strana opracovány ferro: otryskání ocelovými kuličkami pohledové hrany zkosené ruční výroba spodní strana schodu kalibrovaná (rovně broušená) -> přesná výška schodu vysoce kvalitní beton ze stálobarevné přírodní drtě a UV odolné barvy oxidu železitého Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře schodu v porovnání s dlažbami a deskami nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky dodací lhůta: 3 týdny další barevné odstíny a rozměry na dotaz dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

Příplatek za barvu žlutá/červená/černá/bílá 15% další barevné odstíny pouze na dotaz

102

Opracování čela Příplatek 270,00 Kč/čelo


Schody & Podesty

PODESTA SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ Cena

na dotaz

Naše podesty se vyrábí na míru na základě Vašich údajů. Na přání je možné podesty vybavit integrovanou rohožkou nebo drážkou.

Podesta drážky,

výřezy a zaoblení jsou přídavek-vícepráce. Pouze na dotaz!

PODESTA PLNÉHO SCHODU Cena

na dotaz

Naše

podesty se vyrábí na míru na základě Vašich údajů.

Podesta

Drážka pro rohožku

Výřez pro samočinné zavírání dveří nebo dveřní zárubeň

103


Allan Block®

KLASSIKline

KLASSIKline palisáda


ZDI, KRAJOVÉ A SVAHOVÉ UPEVNĚNÍ

ZDI & SVAHOVÉ UPEVNĚNÍ GRANblock®

strana 106

KRAJOVÉ UPEVNĚNÍ KLASSIKline obrubník

strana 114

Obrubník Allan Block®

strana 108

se zušlechtěným povrchem strana 114

Allan Block® geomříž

strana 109

KLASSIKline palisády

strana 115

Obdélníková palisáda strana 116 KLASSIKline

strana 110

Kruhová palisáda

strana 117

Zdící malta

strana 112

L-kámen

strana 117

GARDAline®

strana 113

GRANblock®


Zdi & Krajové upevnění

GRANblock®

délka

výška

váha

spotřeba

cm

cm

cm

kg/ks

ks/m2

24,0 100,0 25,0 141,0 4,0 32,0 100,0 25,0 188,0 4,0 40,0 100,0 25,0 235,0 4,0 48,0 100,0 25,0 288,0 4,0 80,0 100,0 25,0 470,0 4,0 É 100,0 25,0 517,0 4,0 NOV 88,0 krycí kámen 24,0 100,0 25,0 141,0 4,0 32,0 100,0 25,0 188,0 4,0 40,0 100,0 25,0 235,0 4,0 48,0 100,0 25,0 288,0 4,0 80,0 100,0 25,0 470,0 4,0 É 88,0 100,0 25,0 517,0 4,0 V NO krycí kameny s opracovaným čelem vlevo a vpravo 24,0 75,0/25,0*3 25,0 141,0 - 32,0 75,0/25,0*3 25,0 188,0 - 40,0 75,0/25,0*3 25,0 235,0 - 48,0 75,0/25,0*3 25,0 288,0 - 80,0 75,0/25,0*3 25,0 470,0 - 3 É 517,0 - NOV 88,0 75,0/25,0* 25,0

cena v Kč/ks

bez DPH a dopravy, (vč. kompletace)

barevné odstíny

váha

pískovcově béžový, šedý

zdi

rastrový rozměr šířka

kg/m2

pro zpevnění svahů*1

jedno nebo dvoustranně hr. lamaný

FC

pro volně stojící zdivo*2 oboustranně hrubě lamaný

564,0 752,0 940,0 1152,0 1880,0 2068,0

606,00 836,00 - 1174,00 - 2325,00

770,00 - 1090,00 - 2325,00 -

10 13 14 16 44 44

564,0 752,0 940,0 1152,0 1880,0 2068,0

802,00 1045,00 - 1371,00 - 2450,00

964,00 - 1371,00 - 2450,00 -

10 13 14 16 44 44

564,0 752,0 940,0 1152,0 1880,0 2068,0

1190,00 1436,00 - 1763,00 - 3010,00

1355,00 - 1763,00 - 3010,00 -

10 13 14 16 44 44

Vlastnosti výrobku *1) GRANblock® pro zpevnění svahů má z výrobních důvodů částečně jednostranně

a částečně dvoustranně hrubě lámaný povrch! *2) GRANblock® pro volně stojící zdivo má vždy oboustranně hrubě lámaný povrch *3) GRANblock® krajní kameny 75,0 a 25,0 nejsou jednotlivě k dodání přirozený, hrubě lámaný povrch pevné spojení kamenů pomocí péra a drážky jednovrstvý beton z čisté křemenité drti a s UV odolnou barvou oxidu železitého veškeré uvedené rozměry jsou rastrové rozměry (včetně spáry) !

Reálné rozměry se mohou z důvodu lámaných ploch odlišovat!

(š ±3,0 cm: d, v ± 1,0 cm)

Technické poznámky barevné odstíny:

zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě spárování pomocí malty není nutné Dodací podmínky

pískovcově béžový

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

šedý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Upozornění Na přání lze lámat v různé šířce, ceny na dotaz.

106

!


Zdi & Krajové upevnění

107


Zdi & Krajové upevnění

Informujte se také pod

www.allanblock.com

!

Allan Block®

rastrový rozměr

kámen

délka

šířka

č.

výška

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

A B C D E F G H I J K L M

cm

cm

cm

Normální kámen 33,00 30,0 20,0 Junior 22,00 30,0 20,0 Lite 33,00 30,0 10,0 Half Lite 22,00 30,0 10,0 Krajní kámen levý malý 33,00 30,0 20,0 Krajní kámen pravý malý 33,00 30,0 20,0 Krajní kámen levý velký 49,50 30,0 20,0 Krajní kámen pravý velký 49,50 30,0 20,0 Rohový prvek levý (dvoudílný) 49,50 33,0 20,0 Rohový prvek pravý (dvoudílný) 49,50 33,0 20,0 Krycí kámen 33,00 34,8 10,0 Krycí rohový kámen levý 53,12 34,8 (36,9) 10,0 Krycí rohový kámen pravý 53,12 34,8 (36,9) 10,0

kg/ks

ks

27,0

Kč/ks bez DPH a dopravy, (vč. kompletace) barevné odstíny

šedý

lasturové

ks/m2

vápno

8,0

48,0

15,00

164,50

180,50

5

19,0

12,0

36,0

22,50

140,00

156,50

4

14,0

8,0

48,0

30,00

110,50

126,50

4

10,0

12,0

72,0

45,00

91,50

108,00

4

27,0

8,0

32,0

15,00

288,50

307,50

5

27,0

8,0

32,0

15,00

288,50

307,50

5

41,0

8,0

32,0

10,00

375,00

399,50

6

41,0

8,0

32,0

10,00

375,00

399,50

6

68,0

4,0

12,0

6,00

645,00

699,00

8

68,0

4,0

12,0

6,00

645,00

699,00

8

25,5

6,0

36,0

30,00

205,00

221,00

4

45,0

-

-

-

572,00

612,50

6

45,0

-

-

-

572,00

612,50

6

A Normální kámen

B Junior pouze u 84o

C Lite pouze u 84o

D Half Lite pouze u 84o

E Krajní kámen levý malý

F Krajní kámen pravý malý

G Krajní kámen levý velký

H Krajní kámen pravý velký

I Rohový prvek levý (dvoudílný)

J Rohový prvek pravý (dvoudílný)

barevné odstíny:

K Krycí kámen

L Krycí rohový kámen levý

M Krycí rohový kámen pravý

šedý

lasturové vápno

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

108

FC

ks


Zdi & Krajové upevnění

!

Informujte se také pod

www.allanblock.com

Vlastnosti výrobku

Informace pro plánování

hrubě štípaná pohledová plocha

možnosti použití: opěrné zdi, protihlukové zdi, ke zpevnění břehů, koryt řek,

patentovaný systém opěrné zdi (dutinové moduly), při způsobu stavby ze dvou

jako opěrných pilířů mostů krycí kameny:

vzájemně spojených zdí, lze vystavět jako volně stojící zeď, jako zeď tížnou nebo také jako zeď

• jeden kámen pro všechny sklony (87°, 84° nebo 78°) krajní kameny a rohové prvky:

sklony o 87°, 84° nebo 78° možné (Junior, Lite, Half Lite pouze ve sklonech 84°) bezmaltová spojovací konstrukce

• sklony v 87°, 84° nebo 78° možné

minimálně nutný štěrkový základ a dále dle statických požadavků

• vždy levé a pravé kameny

pokládka rovně nebo v radiusech Pozor!

veškeré uvedené rozměry jsou rastrové rozměry! Reálné rozměry

se mohou z důvodu lámaných ploch odlišovat! (d, š, v ± 1,0 cm)

k výstavbě opěrné zdi Allan Block® je nutný statický výpočet dle výšky a zatížení

Technické poznámky

dopručujeme se obrátit na autorizovaného odborníka

zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 viz nenormované betonové výrobky Vestavba a pokládka Příslušenství

viz pokyny výrobce k vestavbě a pokládce Dodací podmínky

Potřebnou součástí k výstavbě zdi Allan Block®

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

je plastová geomříž viz dole

!

integrovaná drenáž

Allan Block® geomříž pro plastem vyztuženou zeminu >120 cm

Kč/m2 bez DPH a dopravy,

délka

šířka

(vč. kompletace)

FC

cm

cm

dle statických požadavků

500

280,00

2

Vlastnosti výrobku geotextil k výztuži nástavby zdiva geomříže se dle statických nutností zakládají do spár, rozteč vrstev a délka záleží na statice

a plánu provedení

Doklad schopnosti jednoosá geomříž dle statiky životnost je >120 let vhodné pro použití plastem vyztužované zeminy, při výstavbě se zdícími kameny Allan Block® vyplněnými štěrkem o zrnitosti 0/45 s podílem jemného zrna <10% s drenážní vrstvou a pro zpětné zaplnění zeminou v prostoru geomříže Vestavba viz pokyny k vestavbě

dokončená Allan Block® zeď s KLASSIKline plnými schody

Vložení Allan Block® geomříže (dle statických požadavků!) 109


Zdi & Krajové upevnění Pro plné zaspárování zdí se závěrečným uhlazením spár doporučujeme naši KLASSIKline speciál – zdící maltu.

KLASSIKline kameny pro zdění

šířka

výška

váha

cm

cm

barevné odstíny

lasturové vápno, pískovcově béžový, šedo černý

rastrový rozměr délka

Kč/ks bez DPH a dopravy, (vč. kompletace)

cm

normalní

krycí

normalní

krycí

vrstvy

palety

kámen

kámen

kámen

kámen

170,00 162,00 118,50 91,50 64,50 251,00 237,50 175,50 135,00 94,50 410,00 391,50 283,50 213,00 145,50

267,00 259,00 180,50 140,00 97,00 348,00 334,50 237,50 178,00 126,50 510,00 496,50 351,00 267,00 180,50

186,00 175,50 129,50 102,50 78,00 270,00 251,00 189,00 145,50 102,50 442,50 423,50 310,50 240,00 172,50

280,50 272,50 194,00 153,50 108,00 361,50 348,00 251,00 194,00 135,00 542,50 526,50 380,50 291,60 207,50

2 2 2 1 1 4 4 3 2 2 6 6 5 3 3

278,00 151,00

375,00 199,50

297,00 162,00

391,50 210,50

4 2

135,00 135,00 156,50 156,50 175,50 175,50

178,00 178,00 207,50 207,50 237,50 237,50

145,50 145,50 170,00 170,00 194,00 194,00

191,50 191,50 218,50 218,50 284,00 284,00

1 1 1 1 1 1

-

385,00

-

385,00

2

ks

ks

20,0 16,9 13,5 10,0 6,8 40,0 33,8 27,0 20,0 13,5 60,0 50,7 40,5 30,0 20,3

6,0 6,0 9,0 12,0 18,0 6,0 6,0 9,0 12,0 18,0 4,0 4,0 6,0 8,0 12,0

60,0 60,0 90,0 120,0 180,0 30,0 30,0 45,0 60,0 90,0 12,0 12,0 18,0 24,0 36,0

36,0 18,0

6,0 12,0

30,0 60,0

2,5 1,5 5,0 3,0 7,5 4,5

13,5

antik

obsah

kg/ks

50,0 25,0 7,5 42,0 25,0 7,5 34,0 25,0 7,5 25,0 25,0 7,5 17,0 25,0 7,5 50,0 25,0 15,0 42,0 25,0 15,0 34,0 25,0 15,0 25,0 25,0 15,0 17,0 25,0 15,0 50,0 25,0 22,5 42,0 25,0 22,5 34,0 25,0 22,5 25,0 25,0 22,5 17,0 25,0 22,5 sloupkové kameny 34,0 34,0 15,0 17,0 34,0 15,0 oblé kameny 10,0-15,0 25,0 7,5 5,0-10,0 25,0 7,5 10,0-15,0 25,0 15,0 5,0-10,0 25,0 15,0 10,0-15,0 25,0 22,5 5,0-10,0 25,0 22,5 krycí kameny s okapničkou 34,0 25,0 7,5

linear

obsah

- - -

-

- -

-

9,0

90,0

FC

Vlastnosti výrobku volitelné provedení lineární (ostrohranné) nebo antik (ostařené) zdící systém v 5 délkách kamene a ve 3 výškách kamene 50/25/7,5

42/25/7,5

34/25/7,5

25/25/7,5

17/25/7,5

zvláštní výhoda: 4 lámaně hrubé strany (odpadává krajní a ukončující kámen) krycí kameny s lámaným povrchem pohledový beton z čisté křemenité drtě a UV odolnými barvami oxidu železitého veškeré uvedené rozměry jsou rastrové rozměry (včetně spáry) ! Reálné rozměry se

mohou z důvodu lámaných ploch odlišovat! (d, š, v ± 3,0 cm)

Technické poznámky 50/25/15

42/25/15

34/25/15

25/25/15

17/25/15

zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě k vyzdění a zároveň k vytvoření spáry doporučujeme KLASSIKline maltu (viz strana 112) Dodací podmínky

50/25/22,5

42/25/22,5

34/25/22,5

25/25/22,5

17/25/22,5

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) oblé kameny lze dodat i jednotlivě

Doporučení k údržbě sloupkový kámen

oblý kámen

barevné odstíny:

krycí kámen s okapničkou

Po dokončení výstavby zahradní zdi je nutné zeď postříkat ochranným prostředkem. Doporučujeme „Steinschutz neutral"(neutrální ochranu kamene), kterou Vám můžeme dodat. Prostředek brání znečištění a minimalizuje proniknutí vlhkosti do zdiva. Postřik je nutné nejméně jednou ročně zopakovat. Láhev postřiku stačí na cca 10 m2 zdiva

lasturové vápno

pískovcově béžový

šedo černý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

110

(viz strana 140)

Pozor! Na přání lze lámat v různé délce, ceny na dotaz! formáty do 96,0x72,0 cm jsou možné


É

NOV

Zdi & Krajové upevnění

!

Plánujte s novým KLASSIKline plánovačem pod

www.klassikline.de

STŘÍDAVĚ ZDĚNÁ KONSTRUKCE Pro KLASSIKline střídavě zděné konstrukce zde uvádíme ceny pro různé výšky zdi. Pro každou výšku nabízíme příslušný modul. Při rozšíření modulů nebo výstavbě delší nebo kratší střídavě zděné konstrukce se změní i ceny. Jednotlivé moduly najdete také pod naším aktuálním Plánování & Tvorba nebo na našich webových stránkách www.klassikline.de. PŘÍKLAD:

Chcete -li zjistit cenu pro střídavě zděnou konstrukci lineární, výška = 90 cm, délka cca 10,00 m. 10,00 m potřebujete modul č. 9 = = 4,902 krát ~ 5,0 krát 2,04 m 5,0 x 7.781,00 Kč = 38.905,00 Kč bez DPH a dopravného, (včetně příplatku za kompletaci).

Základem jsou vždy běžné kameny a vrchní řada krycích kamenů.

Od výšky 188 cm jiné než volně stojící zdi a od 180 cm volně stojící zdi, je nutný statický výpočet.

rastrový rozměr

Kč/jednotka bez DPH a dopravy,

(vč. kompletace) barevné odstíny

lasturové vápno, pískovcově béžový, šedo černý

linear

antik

FC

Modul

délka

výška

č.

cm

cm

Kč/Modul

Kč/m²

Kč/Modul

Kč/m²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0

30,0 37,5 45,0 52,5 60,0 67,5 75,0 82,5 90,0 97,5 105,0 112,5 120,0 127,5 135,0 142,5 150,0 157,5 165,0 172,5 180,0 187,5 195,0 202,5 210,0 217,5 225,0 232,5 240,0 247,5 255,0 262,5

2889,00 3439,50 9363,50 4538,50 5216,00 5686,00 6126,00 6822,50 7781,00 7924,50 8491,50 9225,50 9749,50 14185,50 15060,50 15689,50 16537,50 17101,50 17841,50 18573,00 19494,00 20158,00 21033,00 21227,00 22142,50 23031,00 24003,00 42939,50 25469,00 25938,50 26964,50 27747,50

4720,50 4496,50 4317,50 4245,50 4261,50 4129,00 4004,00 4054,00 4238,00 3984,00 3964,00 4020,00 3982,50 4090,50 4101,50 4047,50 4053,00 3992,00 3975,00 3958,50 3981,50 3952,50 3965,50 3853,50 3876,50 3893,00 3922,00 3943,50 3901,50 3853,00 3887,50 3886,00

3191,00 3753,00 4313,50 4914,00 5697,00 6231,50 6660,50 7479,00 8475,00 8696,50 9298,50 10133,00 10710,50 15584,00 16556,00 17220,50 18181,50 18713,50 19575,00 20347,00 21297,50 21988,50 23001,00 23236,00 24221,50 25209,50 26314,00 27288,50 27936,50 28455,00 29578,50 30439,50

5214,50 4905,50 4700,00 4597,00 4654,00 4525,50 4353,50 4443,50 4616,00 4372,00 4341,00 4415,00 4375,00 4493,50 4508,50 4442,50 4456,00 4368,00 4361,50 4336,50 4350,00 4311,50 4336,50 4218,50 4240,50 4261,00 4299,50 4315,00 4279,50 4226,50 4264,50 4263,00

Pozor! moduly nelze vrátit zpět! KLASSIKline zdi s tloušťkou stěny 25,0 cm mají váhu ca 550 kg/m2

111


Zdi & Krajové upevnění

KLASSIKline sada

šířka

výška

váha

cm

cm

cm

Kč/m2

bez DPH a dopravy,

(vč. kompletace) barevné odstíny

obsah

obsah

lasturové vápno, pískovcově béžový, šedo černý

vrstvy

palety

lineární

ks

ks

rastrový rozměr délka

kg/ks

9,0 6,0 30,0 2484,00 13,5 6,0 30,0 18,0 6,0 30,0 ^ ^ 0,684 m2 ^ = 360 kg/m2 = = 3,42 m2 Kč/ks 13,5 9,0 90,0 405,00

17,0 17,0 15,0 25,0 17,0 15,0 34,0 17,0 15,0 krycí kameny s okapničkou 34,0 25,0 7,5

antik

FC

2646,00

19

Kč/ks

440,00

2

Vlastnosti výrobku provedení dle výběru lineární (ostrohranný) nebo antik (ostařený) zvláštní výhoda : 4 lámaně hrubé strany (odpadává krajní a ukončující kámen) 17/15/15

25/17/15

krycí kámen s okapničkou

34/17/15

jednovrstvý beton z čisté křemenité drti a UV odolnou barvou oxidu železitého veškeré uvedené rozměry jsou rastrové rozměry (včetně spáry)! Reálné rozměry kamene se mohou z důvodu lámaných bočních ploch odlišovat! (d, š, v ± 3,0 cm)

barevné odstíny:

Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě lasturové vápno

pískovcově béžový

k vyzdění a současnému vypracování spár doporučujeme KLASSIKline maltu (viz dole)

šedo černý

Dodací podmínky tři různé velikosti kamenů jsou ve vrstvě namíchány a nelze je jednotlivě dodat

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

V KLASSIKline setu se dodávají pouze kompletní vrstvy dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

Ošetřování povrchu Po dokončení výstavby zahradní zdi je nutné zeď postříkat ochranným prostředkem.

Doporučujeme „Steinschutz neutral"(neutrální ochranu kamene), kterou Vám můžeme

dodat. Prostředek brání znečištění a minimalizuje proniknutí vlhkosti do zdiva. Postřik

je nutné nejméně jednou ročně zopakovat. Láhev postřiku stačí na cca 10 m2 zdiva.

(viz strana 140)

KLASSIKline malta Speciální zdící malta ke zdění a zároveň k vytvoření spáry

KLASSIKline zdící malta

balení

Kč/pytel

30 kg/pytel 261,50

Výhody

barevné odstíny

FC

šedý

4

Vlastnosti výrobku

vysoká pevnost díky speciální nosné drti

maltová skupina dle DIN 1053 a dle EN 998-2

žádné usazení maltové vody

pevnost v tlaku > 5 N/mm2

přesahující malta se neodtrhává, žádné znečištění čelních ploch malto-

zrnitost 0/4 mm

vou hmotou po vytvrdnutí je odolná vůči povětrnostním vlivům, prudkému dešti a mrazu

spotřeba vody cca 4,5 I/30 kg vydatnost cca 21 I/30 kg spotřeba cca 55 kg/m2

stabilní propojení mezi kamenem a maltou

skladování cca 6 měsíců

lehké a časově nenáročné zpracování

forma dodávky 30 kg/pytel

minimalizace výkvětu

barva šedá

112


Zdi & Krajové upevnění

GARDAline® kameny pro zdění 2 podélné strany hrubě lámané, čelní strany – betonově hladké

rastrový rozměr

délka

šířka

výška

váha

spotřeba

cm

cm

Kč/ks bez DPH a dopravy,

cm

40,0 20,0 20,0 40,0 20,0 10,0 30,0 20,0 20,0 30,0 20,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 10,0 krycí kameny (lineární) 33,3 27,0 10,0 oblé kameny 16,1/23,9 20,0 20,0 16,1/23,9 20,0 10,0

váha

zdi

(vč. kompletace) barevné odstíny pískovcový

břidlicový

FC

kg/ks

ks/m2

ks/bm

kg/m2

36,8 18,0 27,0 13,5 18,0 9,0

12,5 25,0 16,6 33,3 25,0 50,00

2,50 2,50 3,33 3,33 5,00 5,00

440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0

333,00 201,00 252,00 151,00 168,00 100,00

333,00 201,00 252,00 151,00 168,00 100,00

4 2 3 2 2 1

19,5

-

3,0

-

333,00

333,00

2

18,0 9,0

- -

- -

-

168,00 168,00

168,00 168,00

2 1

Vlastnosti výrobku antik – hrany kamene ostařené zdící systém ve 3 délkách a 2 výškách kamene Rozměrové tolerance z  důvodu hrubě lámaných stran (včetně spáry)! Reálné rozměry se mohou z důvodu lámaných bočních ploch odlišovat!

(d ± 2 mm, š±1-2 cm, v ± 5 mm)

Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě k zazdění a zároveň k vytvoření spáry doporučujeme KLASSIKline maltu (viz strana 112) Dodací podmínky

barevné odstíny:

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

pískovcový

břidlicový

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

GARDAline® střídavě zděná konstrukce 113


Krajové upevnění

KLASSIKline obrubník

rastrový rozměr délka

šířka

výška

váha

Kč/ks bez DPH a dopravy,

(vč. kompletace) barevné odstíny

lasturové vápno, pískovcově béžový, šedo černý

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/ks

ks

ks

15,0

15,0

20,0

10,8

20,0

100,0

FC

81,00

1

Vlastnosti výrobku obrubníky s hrubě lámanými bočními plochami dvě protilehlé strany a čelní plocha lámaně hrubá jednovrstvý beton z čisté křemenité drti a UV odolnou barvou oxidu železitého barevné odstíny:

provedení hran lineární Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě

lasturové vápno

pískovcově béžový

Dodací podmínky

šedo černý

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Obrubník se zušlechtěným povrchem

šířka

výška

délka

váha

obsah

vrstvy

cm

cm

cm

kg/ks

ks

8,0

30,0

100,0

54,0

12,0

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny ferro žula

čedičový písek

šedý

594,00

623,50

FC bílo černý

685,50

6

Vlastnosti výrobku povrchy a čelní strana otryskány ocelovými kuličkami se zkosenou hranou lícní beton na povrchu a vrchní polovině se stálobarevnou kamennou drtí a UV odolnou

barvou oxidu železitého

Technické poznámky barevné odstíny:

betonové obrubníky DIN EN 1340 Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Upozornění

žula šedý

čedičový písek

bílo černá

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

114

podobné produkty najdete na straně 133

!


Krajové & Svahové upevnění

KLASSIKline palisády

rastrový rozměr délka

šířka

výška

váha

Kč/ks bez DPH a dopravy,

(vč. kompletace) barevné odstíny

obsah

obsah

vrstvy

palety

normální

lasturové vápno, pískovcově béžový, šedo černý krajní

cm

cm

cm

kg/ks

ks

ks

palisáda (N)

palisáda (K)

15,0 15,0 15,0 15,0

15,0 15,0 15,0 15,0

40,0 60,0 80,0 100,0

19,0 29,0 38,0 48,0

12,0 8,0 4,0 4,0

60,0 40,0 20,0 20,0

170,00 226,50 321,00 410,00

207,50 288,50 450,50 537,00

FC

3 4 5 6

Vlastnosti výrobku palisády s hrubě lámanými bočními plochami normální palisáda(N): dvě protilehlé strany rovněž i čelní plocha hrubě lámaná krajní palisáda(K): dvě protilehlé strany i čelní plocha hrubě lámaná, 3. strana sražená jednovrstvý beton z čisté křemenité drti a s UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky

barevné odstíny:

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

lasturové vápno

pískovcově béžový

šedo černý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

115


Krajové & Svahové upevnění

OBDÉLNÍKOVÁ PALISÁDA

délka

šířka

výška

váha

spotřeba

cm

cm

cm

kg/ks

ks/bm

16,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

40,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

16,0 15,5 22,0 28,0 35,0 50,0 58,0 67,0

6,25 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55

Kč/ks bez DPH a dopravy

barevné odstíny

šedý

hnědý

FC

94,50 94,50 237,50 329,00 421,00 486,00 537,00 602,00

124,00 - - - - - - -

2 2 3 3 4 5 6 6

Vlastnosti výrobku s oběžnou zkosenou hranou bez armatury Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky

barevné odstíny:

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

šedý

hnědý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

116


Krajové & Svahové upevnění

KRUHOVÁ PALISÁDA

průměr

výška

váha

Kč/ks bez DPH a dopravy

spotřeba

barevné odstíny

cm

mini palisáda 10,0 – 11,0 17,5 – 20,0 17,5 – 20,0 17,5 – 20,0 17,5 – 20,0 17,5 – 20,0 17,5 – 20,0 17,5 – 20,0 * 17,5 – 20,0 * 17,5 – 20,0

cm

kg/ks

ks/bm

35,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0

7,5 22,0 32,0 43,0 54,0 65,0 76,0 88,0 100,0 112,0

10,0 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

šedý

hnědý

FC

zvláštní výrobek zboží není skladem

54,00 186,00 251,00 345,50 432,00 496,50 650,50 818,00 972,00 1166,00

72,50 221,00 291,50 367,00 461,50 567,00 707,00 891,00 1044,50 1271,50

1 3 4 5 6 6 7 7 8 9

Vlastnosti výrobku s oběžnou zkosenou hranou bez armatury s dutým jádrem s UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky dodací lhůta: dva týdny u * a u barevného odstínu hnědý dodávka na vratných paletách (viz. zvláštní pokyny) barevné odstíny:

šedý

hnědý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

L-KÁMEN

Kč/ks bez DPH a dopravy

výška

hloubka

(v)

(h)

cm

40,0 60,0 80,0 100,0

šířka

váha

obsah

(š)

barevné odstíny

spotřeba

šedý

FC

palety

cm

cm

kg/ks

ks

ks/bm

30,0 30,0 40,0 40,0

35,0 35,0 35,0 35,0

42,0 54,0 75,0 87,5

24,0 16,0 8,0 8,0

2,85 2,85 2,85 2,85

113,00 162,00 321,00 421,00

6 7 10 11

Vlastnosti výrobku bez armatury tloušťka horní stěny: 7 cm Technické poznámky

v

zahradní prvky z betonu DIN EN 13198

v

Vestavba a pokládka v

v

viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky

š

h

š

h

š

h

š

h

dodávka na vratných paletách (viz. zvláštní pokyny)

117


INDIVIDUÁLNÍ VÝROBA

VODNÍ NÁDRŽKA

STŮL


MANUFAKTURA

NÁDOBY NA ROSTLINY

strana 120 NOVÉ NÁBYTEK BETON/DŘEVO strana 121

DOPRAVNÍ MAJÁK

strana 120 NOVÉ BETONOVÝ SLOUPEK

KOULE

strana 121

S OSVĚTLENÍM

strana 122

PILÍŘE/KRYTY

strana 122

INDIVIDUÁLNÍ OBJEKTY strana 123


pouze na zakázku, zboží není skladem

NÁDOBY NA ROSTLINY

Kč/ks bez DPH a dopravy

název

délka

šířka

výška

cm

cm

nádoba na rostliny A 50,0 50,0 nádoba na rostliny B 50,0 50,0 nádoba na rostliny C 100,0 50,0 nádoba na rostliny D Ø 50,0 nádoba na rostliny E 100,0 30,0 nádoba na rostliny F Ø 50,0 - 28,0 nádoba na rostliny G Ø 50,0 nádoba na rostliny H 45,0 45,0

váha cca

cm

kg/ks

45,0 45,0 45,0 50,0 22,0 40,0 50,0 45,0

106,0 106,0 220,0 120,0 90,0 110,0 115,0 120,0

barevné odstíny

licí beton šedý

pohledový beton

ferro

fluido

otryskaný

vymývaný

3839,00 3982,50 5656,50 5103,00 3402,00 4252,50 4962,50 4252,50

3839,00 3982,50 5656,50 5586,00 3685,50 4649,00 5329,50 4649,40

3199,50 3339,50 5062,50 4452,00 3061,50 3715,00 4452,00 3715,20

FC

12 12 15 12 10 12 12 12

Vlastnosti výrobku pohledové plochy neupravené, ferro nebo fluido možné vysoce kvalitní beton ze stálobarevné přírodní drti a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 nádoba na rostliny A

nádoba na rostliny B

nádoba na rostliny C

ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře v porovnání s dlažbami a deskami nelze

nádoba na rostliny D

technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky dodací lhůta na dotaz další barevné odstíny na dotaz

nádoba na rostliny E

nádoba na rostliny G

nádoba na rostliny F

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

nádoba na rostliny H

Příplatek za barvu žlutá/červená/černá/bílá 15% další barevné odstíny na dotaz

pouze na zakázku, zboží není skladem

DOPRAVNÍ MAJÁK

délka

šířka

výška

jednotka

cm

cm

dopravní maják „Aldingen“ Ø 30,0 – 35,0

váha cca

cm

ks

kg/ks

80,0

1

188,0

Kč/ks bez DPH a dopravy

barevné odstíny

licí beton žula šedý, bílo černý

pohledový beton

ferro

fluido

otryskaný

vymývaný

4095,50

4195,50

3195,50

FC

15

Vlastnosti výrobku pohledové plochy neupravené, ferro nebo fluido možné vysoce kvalitní beton ze stálobarevné přírodní drti a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 dopravní maják „Aldingen“

ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře v porovnání s dlažbami a deskami nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci

barevné odstíny: QUINTA® ferro

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky dodací lhůta na dotaz další barevné odstíny na dotaz

žula šedý

bílo černý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Příplatek za barvu žlutá/červená/černá/bílá 15% další barevné odstíny na dotaz

120

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)


Manufaktura

pouze na zakázku, zboží není skladem

KOULE

průměr

Kč/ks bez DPH a dopravy

barevný odstín

váha

licí beton šedý

cm

Ø Ø Ø Ø

60,0 50,0 30,0 20,0

cca kg/ks

270,0 156,0 36,0 10,5

ferro

FC

otryskaný

5790,00 3294,00 1922,00 1630,50

15 11 4 2

Vlastnosti výrobku stálobarevný plný materiál z přírodní ušlechtilé drti povrchy otryskány ocelovými kuličkami (ferro) Dodací podmínky dodací lhůta na dotaz dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

Příplatek za barvu žlutá/červená/černá/bílá 15% další barevné odstíny na dotaz

É

NOV

NÁBYTEK BETON/DŘEVO

délka

šířka

výška

jednotka

cm

cm

cm

ks

stůl - kombinace dřeva a betonu (jednotlivý formát) 200,0 40,0 73,0 2 sedačka ze dřeva a betonu (jednotlivý formát) 40,0 40,0 43,0 6

váha cca kg/ks

pouze na zakázku, zboží není skladem

Kč/kombinaci bez DPH a dopravy

barevný odstín

licí beton šedý a dřevo

pohledový beton

FC

a dřevo

50,0/230,0 49,0

cena na dotaz

15

Vlastnosti výrobku navrhnuto od společnosti Ottopal Lottner s.r.o. viz obrázek strana 119 betonová souprava:

vysoce kvalitní beton structo (strukturovaná forma) ze stálobarevných přírodních drtí a UV odolných barev oxidu železitého dřevěná souprava:

okartáčované a naolejované modřínové dřevo

Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře v porovnání s dlažbami a deskami nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci Dodací podmínky dodací lhůta na dotaz další barevné odstíny na dotaz Nábytek ze dřeva a betonu pro posezení.

121


É

NOV

BETONOVÝ SLOUPEK S OSVĚTLENÍM

délka

šířka

výška

jednotka

cm

cm

SZ-beton zahradní lampa 30,0 30,0

váha cca

cm

ks

kg/ks

110,0

2

180,0

pouze na zakázku, zboží není skladem

Kč/ks bez DPH a dopravy

barevné odstíny

šedý

pohledový beton

24000,00

leptaný

FC

24000,00

15

Vlastnosti výrobku vysoce kvalitní beton ze stálobarevných přírodních drtí a UV odolných barev oxidu železitého světelné těleso s nasazeným „děrovaným kvádrem“ Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře schodu v porovnání s dlažbami a deskami nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci Dodací podmínky dodací lhůta na dotaz další barevné odstíny na dotaz dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) SZ-beton zahradní lampa

Příplatek za barvu žlutá/červená/černá/bílá 15% další barevné odstíny na dotaz

PILÍŘE/KRYTY cena

na dotaz

na požádání vyrobíme pro oplocení pozemku pilíře a kryty pilířů dle individuálních požadavků Požadujte to na nás ! stavební prvky lze dodat v různých barevných odstínech

122

pouze na zakázku, zboží není skladem


Manufaktura

INDIVIDUÁLNÍ OBJEKTY ze SZ-betonu Dle Vašich představ vyrobíme individuální objekty ze samozhutňujícího (SZ) betonu. výroba dle technického výkresu povrchová úprava dle výběru hodí se pro všechny výrobky s ušlechtilým povrchem

Tvary Plná krása pohledového betonu se přesvědčivě prezentuje náročným a kvalitním zpracováním, ať již se jedná o plné schody, krychle, nábytek k sezení nebo o ohraničení. Vysoká pevnost a možnost realizovat i výrobky z tenkého betonu, dávají architektům nevídané možnosti. Vysoká odolnost materiálu vůči ohybu a tlaku poskytuje dokonce možnost výroby stabilních stolů a židlí – estetických, příjemných k použití a zatížitelných.

Výhody samozhutňujícího betonu SZB na pohled volná tvorba objektů a prvků vysoká kvalita pohledového betonu vysoká odolnost vůči ohybu a tlaku minimální sesychání vysoká trvanlivost štíhlé a lehké stavební díly individuální barevné odstíny a povrchové struktury

123


ZVÝŠENÝ OBRUBNÍK

EASYCROSS®

PŘECHODOVÝ KÁMEN


BEZBARIÉROVÉ A DOPRAVNÍ SYSTÉMY & SYSTÉMY PRO ODVÁDĚNÍ VODY

BEZBARIÉROVÉ SYSTÉMY EASYCROSS® oblý obrubník

strana 126

ORIENTAČNÍ A VODÍCÍ SYSTÉMY

SYSTÉMY PRO ODVÁDĚNÍ VODY

DOPRAVNÍ SYSTÉMY

strana 127

ZVÝŠENÝ OBRUBNÍK

strana 128

OBRUBNÍK SE ŽLABEM

strana 135

OBLÝ OBRUBNÍK

strana 130

OKAPOVÝ KÁMEN

strana 135

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK

strana 130

OKAPOVÁ DESKA

strana 135

ŠIKMÝ OBRUBNÍK

strana 131

ŽLAB

strana 135

AUTOBUSOVÉ OBRUBNÍKY strana 132 PŘECHODOVÝ KÁMEN

strana 132

ZAPUŠTĚNÝ OBRUBNÍK

strana 133

OBRUBNÍK

strana 134

DLAŽBA OKOLO ŠACHTY

strana 134


Bezbariérové systémy

pouze na zakázku, zboží není skladem

EASYCROSS® oblý obrubník - 25 x 15

šířka

výška

délka

váha

Kč/bm bez DPH

jednotka

barva

světle šedý

cm

přechod. kámen oblý obrubník

cm

cm

kg/

pohledový beton

FC

jednotka

25,0 12,5/15,0 100,0 25,0 12,5/15,0 25,0

85,0 85,0

bm bm

1505,00 2500,00

7 7

25,0 12,5/15,0

85,0

bm

2500,00

7

levý/pravý

50,0

Vlastnosti výrobku přejezdový kámen pro tělesně postižené povrch s dotykovým profilem lichoběžníku protiskluzová hodnota > 60 Technické poznámky oblý obrubník

přechodový kámen levý

přechodový kámen pravý

betonové obrubníky dle DIN EN 1340 DIN 32984 Informace pro plánování ideální přechod mezi dopravní částí a chodníkem s profilem

lichoběžníku

Dodací podmínky dodací lhůta 2 týdny

EASYCROSS® oblý obrubník – 25x15

126

Orientační a vodící systémy s trapézovým profilem

Orientační a vodící systémy s nopovým profilem


Bezbariérové systémy Obsáhlé informace a pokyny k vestavbě naleznete v naší stavebnici

ORIENTAČNÍ A VODÍCÍ SYSTÉM s trapézovým profilem

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

spotřeba

Kč/bm bez DPH

barevné odstíny

cm

cm

trapézový profil 30,0 30,0

cm

kg/ks

ks/bm

8,0

16,0

3,33

trapézový profil

bílý

pouze na zakázku, zboží není skladem

antracit

FC

beton

648,00

-

7

Vlastnosti výrobku dotyková orientační dlažba lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnými barevnými pigmenty s distančníky protiskluzová hodnota > 60 Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338

povrch s dotykově citlivým profilem

DIN 32984

lichoběžníku

Vestavba a pokládka

řídící systém pro nevidomé

viz pokyny výrobce dle DIN EN 18318

s dotykově citlivým profilem

lichoběžníku (řídící pás) pro chodce

v silničním provozu, železnice a u zastávek DP

Dodací podmínky dodací lhůta 2 týdny

ORIENTAČNÍ A VODÍCÍ SYSTÉM s nopovým profilem

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

spotřeba

Kč/bm bez DPH

barevné odstíny

bílý

cm

cm

cm

kg/ks

ks/bm

nopový profil 30,0

30,0

8,0

16,0

3,33

nopový profil

pouze na zakázku, zboží není skladem

antracit

FC

beton

648,00

-

7

Vlastnosti výrobku dotyková orientační dlažba lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnými barevnými pigmenty s distančníky protiskluzová hodnota > 60 Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338

povrch s dotykově citlivým nopovým

profilem řídící systém pro nevidomé s

dotykově citlivým nopovým profilem

(řídící pás) pro chodce v silničním

provozu, železnice a u zastávek DP

DIN 32984 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN EN 18318 Dodací podmínky dodací lhůta 2 týdny

127


Dopravní systémy

ZVÝŠENÝ OBRUBNÍK - H 18 x 20 - H 18 x 30

šířka

výška

délka

váha

cm

cm

cm

kg

Kč/ks bez DPH a dopravy

obsah

vrstvy

šedý

barevné odstíny FC

ks

100,0

82,0

5,0

167,00

7

15,0/18,0 30,0 15,0/18,0 30,0

100,0 50,0

122,0 61,0

5,0 -

183,50 167,00

9 7

100,0

85,0

5,0

167,00

7

100,0

103,0

5,0

340,00

8

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

4,0/5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00

8 8 8 8 8 8 8 8 8

80,0

-

696,50

7

stř. kámen

zv. obrubník

14,5/18,0 20,0

jako oblý obrubník

přechod. kámen

r r r r r r r r r

rohový kámen

obloukový kámen

18,0

22,0

levý/pravý 15,0/18,0 30/22

= = = = = = = = =

0,50 m 1,00 m 2,00 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m 8,00 m 10,00 m

vnitřní/vnější 15,0/18,0 vnitřní/vnější 15,0/18,0 vnitřní/vnější 15,0/18,0 vnitřní/vnější 15,0/18,0 vnitřní/vnější 15,0/18,0 vnitřní/vnější 15,0/18,0 vnitřní/vnější 15,0/18,0 vnitřní/vnější 15,0/18,0 vnitřní/vnější 15,0/18,0

90°

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

vnitřní/vnější 15,0/18,0 30,0 33,0/33,0

Technické poznámky betonové obrubníky dle DIN EN 1340, DIN 483-2004

zvýšený obrubník

středový kámen

přechodový kámen

přechodový kámen

levý

pravý

obloukový kámen

obloukový kámen

rohový kámen 90º

rohový kámen 90º

vnější

vnitřní

vnější

vnitřní

Berte na vědomí změněné názvy vnitřní/vnější u obloukového a rohového kamene

128

!


Dopravní systémy

ZVÝŠENÝ OBRUBNÍK - H 12 x 20 - H 15 x 25 - H 15 x 30

šířka

výška

délka

váha

cm

stř. kámen

zv. obrubník

8,5/12,0 12,0/15,0 12,0/15,0 12,0/15,0 jako oblý obrubník

15,0

vrstvy

šedý

barevný odstín FC

cm

cm

kg

ks

20,0 25,0 30,0 30,0

100,0 100,0 100,0 50,0

55,0 85,0 100,0 50,0

8,0 6,0 6,0 -

140,00 162,00 167,00 167,00

6 7 8 7

22,0

100,0

78,0

6,0

153,50

7

30/22 25,0 16,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

100,0 100,0 50,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

80,0 135,0 75,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

6,0 5,0/6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

332,00 742,50 315,50 364,50 364,50 364,50 364,50 364,50 364,50 364,50 364,50 364,50

7 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

k R 15 x 22 k šikm. obr. typ 1 k šikm. obr. typ 2 r = 0,50 m r = 1,00 m r = 2,00 m r = 3,00 m r = 4,00 m r = 5,00 m r = 6,00 m r = 8,00 m r = 10,00 m

levý/pravý 12,0/15,0 levý/pravý 25,0 levý/pravý 45,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0

45° 90° 135°

vnitřní/vnější 12,0/15,0 30,0 45,0/45,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 30,0 33,0/33,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 30,0 45,0/45,0

75,0 55,0 75,0

-

591,00 591,00 591,00

7 6 7

90° 135°

vnitřní/vnější 12,0/15,0 30,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 30,0

98,0 98,0

-

855,50 855,50

8 8

r = 0,50 m

87,0

-

855,50

7

oblý kámen

roh. kámen rostliny roh. kámen parkbox rohový kámen

přechod. kámen

Kč/ks bez DPH a dopravy

obsah

78,0 78,0

vnější 12,0/15,0 30,0 50,0/50,0

Technické poznámky betonové obrubníky dle DIN EN 1340, DIN 483-2004

Potřeba obloukových kamenů pro H 15x30 zvýšený obrubník

středový kámen

obloukový kámen

obloukový kámen

vnitřní

vnější

přechodový kámen

přechodový kámen

levý

pravý

vnitřních a vnějších

rádius

obvod kruhu

plný kruh

m

m

kameny/kusů

0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00

3,14 6,28 12,57 18,85 25,13 31,42 37,70 50,26 62,83

4 8 16 24 32 40 48 64 80

rohový kámen 45° rohový kámen 90° rohový kámen 135° vnější vnitřní vnější

rohový kámen

rohový kámen

rohový kámen

parkbox

parkbox

rostliny

90° vnější/levý

90° vnitřní

vnější, r = 0,50 m

129


Dopravní systémy

OBLÝ OBRUBNÍK

- R 18 x 22 - R 15 x 22

šířka

výška

délka

váha

vrstvy

šedý

barevné odstíny FC

cm

cm

cm

18,0 15,0

22,0 22,0

100,0 100,0

85,0 78,0

4,0 6,0

167,00 153,50

7 7

levý/pravý 12,0/15,0 30,0/22,0 100,0 levý/pravý 15,0/18,0 30,0/22,0 100,0

80,0 103,0

6,0 4,0

332,00 240,00

7 7

-

334,50 334,50 334,50 334,50 334,50 334,50 334,50 334,50 334,50

7 7 7 7 7 7 7 7 7

r r r r r r r r r

obloukový kámen

= = = = = = = = =

0,50 m 1,00 m 2,00 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m 8,00 m 10,00 m

vnitřní/vnější vnitřní/vnější vnitřní/vnější vnitřní/vnější vnitřní/vnější vnitřní/vnější vnitřní/vnější vnitřní/vnější vnitřní/vnější

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

kg

přechod. kámen oblý obrubník

Kč/ks bez DPH a dopravy

obsah

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

ks

Vlastnosti výrobku R 15 x 22 = středový kámen k H 15/30 R 18 x 22 = středový kámen k H 18/30 Technické poznámky oblý obrubník

betonové obrubníky dle DIN EN 1340, DIN 483-2004

přechodový kámen levý

obloukový kámen

obloukový kámen

vnitřní

vnější

!

Berte na vědomí změněné názvy vnitřní/vnější u obloukového kamene

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ

- F 10 x 15 - F 20 x 15

výška

šířka

délka

váha

cm

cm

É NOV

10,0

15,0

100,0

20,0

15,0

100,0

obrubník nájez.

cm

kg

68,0

obsah

vrstvy

Kč/ks bez DPH a dopravy barevný odstín šedý

ks

5,0

137,00

Technické poznámky betonové obrubníky dle DIN EN 1340 ,DIN 483-2004 s náběhem 15 cm

130

FC

7


Dopravní systémy

pouze na zakázku, zboží není skladem

ŠIKMÝ OBRUBNÍK - typ 1 - H 25 x 25

šířka

výška

délka

váha

cm

FC

3,0/25,0 16,5/25,0 100,0

125,0

ks

642,50

10

130,0

ks

742,50

10

levý/pravý

25,0

25,0

cm

šedý

ks

k H 15 x 30

cm

barevné odstíny

kg

přechod. kámen šikmý obrubník

Kč/ks bez DPH a dopravy

jednotka

100,0

Vlastnosti výrobku pro vjezd na pozemek s náběhem 8,5 cm Technické poznámky betonové obrubníky DIN EN 1340, DIN 483-2004 šikmý obrubník

přechodový kámen vlevo přechodový kámen vpravo

Dodací podmínky dodací lhůta 2 týdny

pouze na zakázku, zboží není skladem

ŠIKMÝ OBRUBNÍK - typ 2 - H 44 x 17

šířka

výška

délka

váha

cm

šedý

FC

kg

ks

4,0/44,0 7,0/17,0

50,0

72,0

ks

305,00

7

50,0

75,0

ks

315,50

7

k H 15 x 30

levý/pravý

44,0

cm

barevné odstíny

cm

přechod. kámen šikmý obrubník

Kč/ks bez DPH a dopravy

jednotka

17,0

Vlastnosti výrobku pro vjezd na pozemek s náběhem 10 cm šikmý obrubník

přechodový

přechodový

obrubník vlevo

obrubník vpravo

Technické poznámky betonové obrubníky DIN EN 1340, DIN 483-2004 Dodací podmínky dodací lhůta 2 týdny

131


Dopravní systémy

pouze na zakázku, zboží není skladem

AUTOBUSOVÝ OBRUBNÍK - H 18 x 30

šířka

výška

délka

váha

cm

šedý

FC

cm

kg

ks

10,1/18,0 30,0

100,0

115,0

ks

1431,00

9

100,0 20,0

120,0 38,0

ks bm

1633,50 1012,50

9 4

autobusový obrubník

cm

barevné odstíny

přechod. kámen

Kč/ks resp. bm bez DPH a dopravy

jednotka

k H 18 x 30 levý/pravý 10,1/18,0 30,0 spojovací kámen 20,0 8,0

Vlastnosti výrobku jako zvláštní profil pro nízkopodlažní autobusy hladký lícní beton C 30 - 37 výstup a povrch s nopovým profilem Technické poznámky autobusový obrubník

přechodový kámen vlevo

přechodový kámen vpravo

spojovací kámen

betonové obrubníky DIN EN 1340, DIN 483-2004 Dodací podmínky dodací lhůta 2 týdny

retardér pouze na zakázku, zboží není skladem

PŘECHODOVÝ KÁMEN

šířka

tloušťka

délka

váha

přechod. kámen

cm

normální kámen rohový kámen vnitřní kámen

cm

cm

36,0 12,0/17,0 36,0 36,0 12,0/17,0 36,0 18,0 8,0 18,0

Kč/ks resp. bm bez DPH a dopravy

jednotka

barevné odstíny

křemen

čedičový písek

světlý

antracit

kg

ks

otryskaný vodou

otryskaný vodou

45,0 48,0 175,0

ks ks m2

672,50 796,50 739,50

- - 739,50

FC

5 5 12

Vlastnosti výrobku na snížení rychlosti dopravy viz směrnice na výrobu a dohled na nenormované výrobky z betonu, vydání 1991 Technické poznámky betonové obrubníky DIN EN 1340, DIN 483-2004 Dodací podmínky dodací lhůta 2 týdny

132


Dopravní systémy

ZAPUŠTĚNÝ OBRUBNÍK

šířka

výška

délka

váha

vrstvy

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

hnědý

FC

cm

cm

kg/ks

ks

8,0

20,0

100,0

36,0