Page 1

ODBORNÝ VELETRH 09

WWW.GODELMANN.CZ

VÝROBKY A CENY 2009 Dne 23. a 24. dubna se poprvé koná odborný veletrh FREIRAUM 09. Fórum pro živou výměnu zkušeností mezi architekty, urbanisty, zástupci měst a obcí, zahradními a krajinnými architekty a odbornými prodejci. Online registrace - výhra cen! WWW.GODELMANN.CZ


OBSAH

od strany

Novinky

2

Zvláštní pokyny

4

Technické poznámky

5

Godelmann online

7

DUROSAVE® – hloubková ochrana pro vaše kameny

8

Poradenství a prodej

10

Abecední index

12

Mnohotvárnost našich výrobků v číslech

TERASOVÉ DESKY 15

DESKY

VELKOFORMÁTOVÉ DESKY 33

FUNKCIONÁLNÍ DESKY 43 PRAVOÚHELNÍK/ČTVERCOVÁ DLAŽBA 47

DLAŽBY

MODULOVÁ DLAŽBA 61 EKOLOGICKÁ DLAŽBA 81

FUNKCIONÁLNÍ DLAŽBA 93

Schody a podesty

99

ZDI PRO KRAJOVÉ A SVAHOVÉ UPEVNĚNÍ

105

MANUFAKTURA

119

DOPRAVNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

125

PŘÍSLUŠENSTVÍ

137

Zóny a kódy pro dopravné

141

Prodejní a dodací podmínky

158

Godelmann vzorové zahrady

160

Vydáním tohoto ceníku 2009 pozbývají všechny předešlé ceníky a cenová ujednání svoji platnost.

Všechny zde otištěné ceny, data a informace zobrazují stav v okamžiku vydání do tisku. Za změny z výrobně technických důvodů a za tiskové chyby nepřebíráme záruku.

Věnujte pozornost našim prodejním a dodacím podmínkám na str. 158.

1


NOVINKY

TIARO desky strana 16 Nadčasové elegantní povrchy jsou u plošných dlažeb plně v trendu. Moderní dlažební systém TIARO připomíná svou žilkovanou strukturou desky lámané břidlice. Sedm decentních unibarev a hedvábně matný lesk kamenných desek zachovají exkluzivní ambiente

na terasách a místech k sezení. Dva

atraktivní délkové formáty (80 x 40 cm, 60 x 40 cm) i klasický 40 x 40 cm formát umožní mnoho variant pro pokládku. S DUROSAVE® vzhled čištěním.

CORTANO desky

strana 17

CORTANO terasové desky jsou vhodným vstupem do oblíbeného mediteránního životního stylu. harmonii a odolnost.

CORTANO spojuje nadčasovou

Velkorysé terasy nebo romantická místa

k sezení v zahradě zachovají svou přírodní dlažbou a teplým barevným řešením včetně nepravidelných kamenných boků kouzelné ambiente. Teplé barevné odstíny cotta a tóny vápencového pískovce v klasickém formátu 35 x 35 cm jsou k dispozici. Další výhoda: z důvodu rovného povrchu desky, stojí terasový nábytek na CORTANO deskách pevně.

2

hloubkovou ochranou nabízí TIARO

přírodní

v kombinaci s omezením ukládání nečistot a snadným


MOLINA velko a maloformátový dlažební systém MOLINA otevírá nové perspektivy

strana 70

kreativní tvorbě domovních

vchodů, teras a cest. Neobvyklé na MOLINA je elegantní, přímá řeč forem a příjemně na sebe sladěné barvy. MOLINA je vícekamenový systém, který lze položit z deseti maloformátových nebo tří velkoformátových velikostí kamenů, samostatně nebo v kombinaci. Svou optickou krásu čerpá MOLINA z možnosti různých barevných odstínů. K dispozici jsou nyní tři decentně odstupňované barevné odstíny (světlý, střední, tmavý) a v základních odstínech šedá, žlutá nebo porfyr. Pokládka z devíti namíchaných nebo jednotlivých

barev je skutečným poutačem.

Pohrajte si s tvary a barvami a vytvořte si Váš oblíbený prostor.

NUEVA desky a dlažba

strana 26,48

NUEVA je jednoduchou inovací osvědčené QUINTA® série. Vybrané, tón v tónu ušlechtilé drtě i

jemně ušlechtilé povrchy dodávají

NUEVA dlažbě svou nadčasovou eleganci. Velkorysé

formáty (až 80 x 80 cm) stejně jako klidné, přírodní barvy zdůrazňují decentně rezervovaný plošný dojem dlažby NUEVA.

3


Z vl áštní pokyny

Tento ceník je platný od 1. dubna 2009 Vydáním tohoto ceníku pozbývají všechny předešlé ceníky a cenová ujednání svoji platnost. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a bez dopravy. Náklady za přepravu zboží se účtují od sídla společnosti GODELMANN CZ, s.r.o. v Plzni, dle tabulek zón a kódů pro dopravné (od str. 141). Veškeré nabídky a dodávky zboží podléhají zveřejněným obchodním podmínkám od str. 158 tohoto ceníku. Realizaci dodávky menšího množství lze zajistit dokládkou (bez závazného příslibu termínu dodání) za odpovídající cenu minimálního nákladu. Dodávka V případě zajištění transportu společností GODELMANN bude dodávka realizována pomocí dopravních souprav bez jeřábu (40 tun), přívěsem a tahačem. V případě potřeby zajistíme vykládku jeřábem, cena: 55,00 Kč/tuna. U staveb, ke kterým se dostanete pouze nákladním vozidlem, nás musíte předem infomovat.

4

Množství dodávky Prodávají se pouze kompletní vrstvy jako nejmenší dodávané množství. Počet výrobků v jedné vrstvě najdete u každého výrobku v položce „obsah/vrstvy”. Kompletace Vícenáklady za přípravu jiného balení než je uvedeno u každého produktu ve sloupci obsah vrstvy k dodání, se účtuje poplatek ve výši 100,00 Kč za expediční jednotku. Kontrola dodávky Při převzetí dodávky zkontrolujte údaje na dodacím listu a zboží z hlediska závad. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku neodborného, nepřiměřeného užití nebo chybné manipulace se zbožím. Transport/skladování Nesprávnou manipulací s betonovou dlažbou dochází k poškození. Převážně se jedná o poškození ostrých hran, ulomení rohů a poškrábání povrchu. Proto je nezbytně nutné při transportu, vykládce a pokládání zacházet opatrně s materiálem a používat vhodné pomůcky. Vestavba a pokládka Nikdy nevibrujte dlažbu v  mokrém stavu. Mohly by vzniknout nehezké bílé skvrny na povrchu dlažby. Doporučujeme pro všechny povrchy použít vibrační desku s pryžovou ochranou. Skladování zboží Tento ceník nás nezavazuje ke skladování všech uvedených produktů.

Rady a doporučení Za rady a doporučení nemůžeme ve smyslu Občanského zákoníku přebírat žádné záruky. Doporučení nelze chápat jako architektonické nebo inženýrské poradenství. Neručíme za námi navrhnutý počet nutných výrobků, pokud od zadavatele neobdržíme konkrétní údaje a plány nebo klient zvolí jiný způsob pokládky.

Palety Poskytnuté palety odpovídající normě 269110 (EUR, WORLD) účtujeme ve výši 300,00 Kč bez DPH/ks. Při vrácení do našeho skladu do 60-ti dnů Vám bude vystaven dobropis na celou částku. Godelmann jednorázové palety nebudou s nástupem tohoto ceníku dobropisovány. Balení Balící fólie a pásky budou při zpětném vrácení do našeho skladu bezplatně převzaty. Balící matriál, který nepochází z našeho dodavatelského závodu nebo obsahuje-li cizí látky, nemůže být námi převzat, protože jej nelze předat k recyklaci. Balící materiály musejí být druhově roztříděny a vráceny ve vhodných obalech. Vrácení zboží Vrácení zboží je možné za předpokladu našeho předchozího souhlasu. Zpětně budou převzaty pouze celé, neotevřené, neznečištěné a nepoškozené balíky s odvoláním na dodací list a číslo zakázky. Zpětné vrácení zboží je možné do 4 týdnů ode dne expedice. Za zpětné naskladnění bude účtováno 25% hodnoty vráceného zboží. Zboží, které nesplňuje výše uvedená kritéria, bude po vstupní kontrole dle stavu převzato zpět za následujících podmínek: – za sníženou prodejní cenu o 50% z původní prodejní ceny – nebo jako bezplatná likvidace. Nekompletní vrstvy kamenů, řezané a nebo lámané produkty, obloukové klíny, zakázková výroba stejně tak i zvláštní položky prodaného zboží zásadně nemohou být zpětně převzaty nebo dobropisovány.


TECHNICKÉ POKYNY

CE-označení Všechny naše výrobky jsou označeny symbolem CE, čímž harmonizují s prohlášením Evropské unie a nesou CE - symbol. Prohlášení o shodě je dokumentováno u našeho výrobce a k dispozici i v naší společnosti v Plzni. Normy pro betonové výrobky Pro stavební prvky, desky a obrubníky z betonu platí od srpna 2003 evropské normy DIN EN 1338 (betonové dlažební bloky), DIN EN 1339 (betonové dlažební desky) a DIN EN 1340 (obrubníky z betonu). Od března 2005 jsou tyto tři normy závazně zavedeny, mají status EN - normy a podléhají tímo stavebním zákonům. Jako další nová norma se používá DIN EN 13198 pro (uliční nábytek, betonové zvláštní stavební díly a prvky zahradní architektury). Vedle technických požadavků, které musí stavební výrobek splnit, definuje také nutné zkušební postupy. Zkušební postupy jsou náročnější než dříve. Tímto zodpovídá výrobcem provedená výrobní kontrola řízení procesu DIN EN ISO 9001. Prohlášení o shodě je dokladem, který těmto požadavkům odpovídá. stupně kvality V DIN EN-normách se pro určité vlastnosti stanoví tzv. stupně kvality. U každého výrobku v tomto ceníku poukazujeme na normu a stupeň kvality výrobku. Nenormované betonové produkty Pokud produkty nejsou zařaditelné dle výše uvedených norem, podléhají směrnicím týkající se těchto produktů. Pokládka Pro pokládku našich betonových produktů vám rádi doporučíme vhodné nástroje a partnery ve vašem okolí. Věnujte prosím pozornost pokynům k pokládce produktového sortimentu.

Barevně tónované plochy Barevné a speciálně barevně odstínované betonové prvky a desky je nutné před zpracováním vyjmout z různých balíků a v každé paletě z jiné vrstvy, aby byl dosažen celkově harmonický obraz. Podle výrobní šarže a dodaného množství může dojít z důvodu náhodných koncentrací barev k rozdílním odstínům. Z tohoto důvodu je nutno považovat exponáty z našich vzorkových stojanů a ploch pouze informativně. Minimální barevné odchylky od vzorů, výstavních prvků a dodatečně dokoupených materiálů stejného druhu, tvaru a barvy nejsou důvodem pro oprávněnou reklamaci.

Vápenné výkvěty Vlivem počasí, obzvlášť u barevných betonových výrobků, mohou vzniknout vápenné výkvěty. Tyto bílé skvrny vznikají vylučováním ve vodě rozpuštěného vápenného hydrátu, který po odpaření vody a reakce oxidu uhličitého ze vzduchu zanechává calciumcarbonat na povrchu. Vlastnosti a kvalita výrobku se tímto neovlivňují. Užíváním a vlivem počasí tyto výkvěty brzy zmizí.

Čištění a péče Běžně znečištěné kameny a desky je možné čistit koštětem, vodou a mýdlem. Při silnějším znečištění je nutné použít čistící prostředky. Viz. str. 140. Nepoužívejte žádné čistící prostředky obsahující kyselinu.

Zima a posyp Plochy, které musí zůstávat vodopropustné, by se neměly ošetřovat solí nebo chemickými prostředky. Používejte v tomto případě drobné drtivo 2/5 mm, aby se nezacpaly póry dlažby. Musíte- li používat sůl, tak nepoužívejte syntetické soli.

Zásadně jsou pokyny výrobce k vestavbě a pokládce přiloženy ke každé dodávce, stejně tak i předpis normy DIN 18318. Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům, týkající se materiálu beton. Předejte tyto informace také vašim zákazníkům.

Beton a barva Beton se skládá z přírodních produktů: štěrku, písku, vody a cementu. Téměř všechny plošné systémy GODELMANN se vyrábí s lícním betonem z přírodního kamene. Tento lícní beton se sestavuje až z 80% zrnitého přírodního kamene a drobných ušlechtilých kamenů. U barevných betonových výrobků používáme výhradně vzácné a kontrolované barevné pigmenty. Z důvodu používání převážně přírodních materiálů může i přes pečlivou kontrolu z různých důvodů dojít ke kolísání barevného odstínu. Lehké barevné rozdíly mezi jednotlivými velikostmi výrobní řady jsou z výrobních důvodů možné a normálně se přírodním vlivem počasí a užíváním zase vyrovnají.

5


TECHNICKÉ POKYNY

1 Rozměry

Veškeré rozměry výrobků v tomto ceníku jsou rastrové (délka/šířka/tloušťka). Tyto rozměry jsou pro architekty a pokladače důležitou informací, aby bylo možné s výrobky plánovat, protože se jedná o rozměry k pokládce materiálu. Údaje v jednotlivých položkách o potřebě dlažby v "ks/m2“ obsahuje i nutné spáry (3 - 5 mm dle předpisu). Celkový rastr pokládky je nutné zjistit předem - rozložením dlažebních řad. Rastrové rozměry se mohou změnit v případě, že se několik formátů použije pro různé vzory. U požadovaných údajů rozměrů dle evropských norem se jedná o reálné rozměry stavebních prvků.

vegraSTON® Kč/m2 bez DPH a dopravy

rastrový rozměr délka

šířka

tloušťka

váha

1 cm

cm

cm

kg/m2

obsah

obsah

vrstvy

palety

spotřeba

m2

m2

ks/m2

9,60

barevné odstíny šedý

antracit

2

červený

lasturové

FC

vápno

pravoúhlý kámen (30 mm spára) 30,0 20,0 8,0 155,0 0,96 čtvercový kámen (30 mm spára) 20,0 20,0 8,0 155,0 0,96 čtvercový kámen (13 mm spára, ostrohranný)* 17,3 17,3 8,0 165,0 1,05

16,66

294,00

351,00

351,00

-

11

9,60

25,00

294,00

351,00

351,00

-

11

10,50

33,41

348,00

405,00

405,00

666,50

11

pravoúhlý kámen (26 mm spára, ostrohranný)* 20,8 17,3 8,0 175,0 0,90 pravoúhlý kámen (30 mm spára) 28,5 19,0 10,0 175,0 čtvercový kámen (30 mm spára) 19,0 19,0 10,0 175,0

7,20

27,79

378,00

432,00

432,00

**699,00

12

0,87

6,94

18,46

324,00

378,00

378,00

-

12

0,87

6,94

27,70

324,00

378,00

378,00

-

12

6,94

4,61

378,00

-

-

-

12

deska (30 mm spára) ze 6-ti spojených kamenů 57,0 38,0 10,0 175,0 0,87

3

Vlastnosti výrobku průsakuschopný, zatravňovací dlažební systém z pevného betonu se spárou pro trávu uvedené rozměry jsou včetně distančních nopů plné oběžné propojení pomocí systému zazubení se zkosenou hranou (kromě*) s distančními nopy lícní beton ze 100 % vysoce pevného betonu, vyroben s přídavkem křemene s vysokou odolností proti cyklu mráz/tání a rozmrazovacím solím, oděru a s UV odolnou barvou oxidu

deska

Názvy barev našich výrobků jako např. lasturové vápno tónované nebo pískovcově-žluté označují jen barevný charakter stavebních prvků. Berte prosím na vědomí, že i přes stejné barevné označení našich dlažebních kamenů, desek a zdí, nemusí z důvodu různé výrobní technologie spolu barevně harmonizovat.

Technické poznámky

5

Vestavba a pokládka

betonová dlažba dle DIN EN 1338

2 Názvy barev

železitého

4

betonové dlažební desky DIN EN 1339 s křížovou spárou, strojní pokládka možná (kromě barevného odstínu lasturové vápno)

pokládka desek

řadová pokládka ve 2/3 spojení

6 7 8

barevné odstíny:

šedý

antracit

červený

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

lasturové vápno

Doklad schopnosti cca 30% podíl plochy průsakuschopné spáry/vegetační plochy Informace pro plánování lze kombinovat s viaSTON® viz strana 56 Dodací podmínky ** výroba pouze na zakázku, zboží není skladem

3 Specifické údaje k výrobku

Údaje výrobce k vlastnostem výrobku: povrch, lícní beton, zkosená hrana, distančník a.t.d.

Rastrový rozměr kombinace kamenů Rastrový rozměr kámen 1

4 Technické pokyny

Údaje k odpovídajícím směrnicím a pokynům na stupně kvality. Podrobné písemné informace výrobce vám poskytneme na požádání.

86

Rastrový rozměr kámen 2

Rozměr spáry Jmenovitý rozměr kámen 1

Jmenovitý rozměr kámen 2

5 Vestavba a pokládka

Detailní informace pro zpracování našich výrobků přikládáme ke každé dodávce.

6 Pokyny pro plánování

Naše doporučení v oblastech použití, kombinačních možností s dalšími produkty a pokyny pro zakázkovou výrobu.

7 Dodací podmínky

6

Berte prosím na vědomí naše zvláštní informace k dodání zboží.

Kámen 2 Kámen 1


GODELMANN online

Všechny informace ohledně GODELMANN produktového programu jsou nonstop dostupné. Tak rozdílné, jako jsou Vaše individuální plány, tak rozmanitá je naše nabídka betonových produktů v designu a funkci. Proto jsme naše internetové stránky sestavili s orientací na Vaše potřeby. Jeden klik na příslušný produkt Vás přivede k  technickému popisu se znázorněním dostupných barev, forem a povrchů. Náš plánovač KLASSIKline Vás podpoří při návrhu Vaší individuální KLASSIKline zdi a nabízí pomocné dodatkové funkce k  výpočtu množství a ceny. Více informací na www.klassikline.com Navštivte nás na našich internetových stránkách!

www.godelmann.cz www.klassikline.com

NOV

www.allanblock.com

NOV

É É


DUROSAVE ® – Vsaďte na jistotu a bezpečnost

Jednoduše čistá záležitost Díky DUROSAVE® nemůže nečistota, zapříčiněná např. blátem, trávou, oleji, mastnotou, žvýkačkou nebo povětrnostními vlivy, vůbec přilnout a vniknout do povrchu. Výsledkem jsou lehce čistitelné plochy, které si ponechávají svůj atraktivní vzhled po více než několik let. DUROSAVE® garantuje trvalou hloubkovou ochranu povrchu kamenů.

Necistoty

Zvykacky 8

Olejove skvrny


DUROSAVE ® – hloubková ochrana vaší dlažby

sestava: krycí lak základní lak

lícní beton

jádrový beton

Trvale a spolehlivě DUROSAVE® je náš nový způsob trvalé hloubkové ochrany dlažeb a dlažebních systémů. Nyní jdeme ještě o krok dále. Pomocí speciálně vyvinuté DUROSAVE® – technologie získáme již jádrový a lícní beton s účinnou vnitřní ochranou. Poté v následujícím vícestupňovém zušlechťujícím procesu je na povrch nanesen dvouvrstvý transparentní potah a pomocí speciální technologie je navždy spojen s kamenem. Póry betonu jsou tímto uzavřeny. Kámen je trvale zapečetěn a chráněn.

DUROSAVE® hloubková ochrana Jedinečná technologie DUROSAVE® hloubková ochrana trvale zapečeťuje povrchy proti znečištění. Výhody: snadné čištění trvale barevně ušlechtilý a brilantní povrch zpomalující růst mechu a řas

DUROSAVE® – Lotusový efekt Pro povrstvení našich produktů používáme vysoce hodnotné Nanolaky. Tyto mikrostruktury základního laku zapečetí póry lícního betonu. Krycí lak se postará o záběr a propůjčí povrchu trvalý tzv. lotus- efekt. Toto povrstvení je čiré a uchovává přirozenou atraktivitu materiálů.

bez vápenných výkvětů odolnost vůči skluzu a smyku odolný vůči mrazu a soli Zpracování: K vytvoření spár doporučujeme pevné spárovací hmoty. Desky povrstvené DUROSAVE® nesmí být vyspárovány volným spárovacím pískem (zvýšené riziko poškrábání povrchu).

Upozorněte prosím vaše DUROSAVE zákazníky na následují body:

Před vibrováním pomocí vibračního přístroje, nutno odstranit z plochy veškeré

®

Beton, kov a keramika – nestavět přímo na DUROSAVE povrch! Ostrohranné a špičaté předměty opatřete gumou nebo filcem! Zamezte nahromadění vlhkosti především pod květináči a vázami! ®

nečistoty, písek a drť. Péče: K pravidelnému čištění doporučujeme DUROSAVE® Politur

(viz str. 140) Lehké škrábance na povrchu (způsobené odřením kontaktních 5 míst) zmizí během času používáním, vlivem počasí a pravidelnou péčí (s ředěnou

NEU!

“DUROSAVE® Politur”). Hlubší stopy po poškrábání mohou být s “DUROSAVE® Politur” minimalizovány. Přípravky s obsahem kyselin a alkalicky reagující nesmí být použity.

9


POR ADENST VÍ A PRODEJ

Vítejte u společnosti GODELMANN

Za naším výhradním dodavatelem – společností BETONWERK GODELMANN KG v bavorském Höglingu – leží 60 let podnikatelské tradice, ve které jako rodinný podnik třetí generace se 140 zaměstnanci dodržuje svůj stabilní kurz v podnikání a patří dnes k nejinovativnějším výrobcům vysoce kvalitní betonové dlažby v Německu.

GODELMANN CZ, s.r.o. IČO: 264 14 490 DIČ: CZ 264 14 490 společnost je zapsaná v oddílu C - vložka 18706 u Krajského soudu v Plzni jednatel společnosti: Bernhard Godelmann Pod Vinicemi 931/2 - 301 00 Plzeň telefon: 377 534 222, 377 534 223 fax: 377 534 225 e-mail: info@godelmann.cz www.godelmann.cz

10


Servis

výrobní areál o rozloze 25 hektarů v německém Höglingu / Horní Falcko

11


Abecední index A Allan Block®. ............................................. strana 108/109 appiaSTON®.............................................. strana 66-69 Autobusové obrubníky.............................. strana 132 B Bazaltová drť (čedičová)............................ strana

139

C

caroSTON®. .............................................. strana CASADO® desky a příslušenství.................. strana Cena za řez............................................... strana Chodníková deska..................................... strana colorSTON® . ............................................ strana CORTANO desky ...................................... strana creaSTON ................................................ strana

79-80 20-25 139 44 53 17 77-78

D

decaSTON® .............................................. strana Distančník pro desky ................................ strana Dlažba okolo šachty ................................. strana Dopravní maják . ...................................... strana drainSTON® ............................................. strana DUROSAVE® hloubková ochrana ............... strana Doporučení k vestavbě.............................. strana

72-76 139 134 120 82/83 8/9 90

E EASYCROSS®............................................. strana

126

G

galaSTON® ............................................... strana GARDAline® kameny pro zdění ................. strana Geomříž.................................................... strana gowiTEC................................................... strana GRANblock®. ............................................. strana greenSTON®............................................. strana greenSTON® maxx.................................... strana

53 113 109 95 106 88 88

H H-Beton ostrohranný............................... strana H-Beton zkosený a příslušenství............... strana hygoDRAIN®............................................. strana

97 96 94

K

KLASSIKline kameny pro zdění................... strana 110 KLASSIKline malta...................................... strana 112 KLASSIKline obrubník................................. strana 114 KLASSIKline palisády.................................. strana 115 KLASSIKline plný schod.............................. strana 100 KLASSIKline sada........................................ strana 112 Kódy na dopravné..................................... strana 152-156 Kódy pro dodací zóny............................... strana 142-151 Koule........................................................ strana 121 Křížový distančník...................................... strana 139

L L-KÁMEN.................................................. strana LUMERA® světlo do kamene ..................... strana

117 138

M MASSIMO®. .............................................. strana MASSIMO® light . ..................................... strana MOLINA . ................................................. strana

35 35 70/71

N Nádoby na rostliny............................. strana NUEVA desky............................................ strana NUEVA dlažba........................................... strana

120 26/27 48

12

O

Oblý obrubník....................................... strana Obrubník................................................ strana Obrubník nájezdový............................ strana Obrubník se zušlechtěným povrchem........ strana Obrubník se žlabem.............................. strana Okapová deska...................................... strana Orientační a vodící systémy.............. strana Originální mnichovská chodníková deska.... strana Okapový kámen..................................... strana

P

Palety........................................................ strana 140 Palisády.................................................. strana 116/117 Pilíře, sloupy, kryty.................................... strana 122 Plný schod............................................ strana 100/101 Plný schod rohový............................. strana 102 Podesta plného schodu..................... strana 103 Podesta schodišťového stupně....... strana 103 POLYGON dlažba . ................................... strana 64/65 Poplatky za kompletaci.............................. strana 4 Pravoúhelník........................................ strana 52 Prostředky na čistění.................................. strana 140 Prostředky na údržbu................................ strana 140 Přechodový kámen - retardér.................... strana 132

Q QUINTA® desky a příslušenství................... strana QUINTA® dlažba........................................ strana

130 134 130 114 135 135 127 45 135

28-31 50/51

S SCADA® ................................................... strana SCADA® obloukový klín ............................ strana SCADA® pur.............................................. strana SCADA® Kombi pur................................... strana Schodišťový stupeň................................... strana Spárovací písky.......................................... strana Šikmý obrubník......................................... strana

36-39 40 40 41 101 139 131

T

T-DISTANČNÍK.......................................... strana 139 Technické pokyny..................................... strana 5/6 Tetrago ................................................. strana 54/55/85 TIARO....................................................... strana 16 TOPSTONE®.............................................. strana 34 Trávníkové mříže.................................. strana 89

V

vegra spára pro viaSTON®......................... strana 59 vegraSTON®. ............................................ strana 86/87 VERDANO® ............................................... strana 18/19 VERDANO® plný schod.............................. strana 19/100 viaSTON® ................................................. strana 56-58 viaSTON® kombinovaném stavu................ strana 62/63 Vrácení zboží............................................. strana 4 Všeobecné obchodní podmínky................ strana 158/159

Z

Zahradní deska..................................... strana 44 Zapuštěný obrubník............................. strana 133 Zatravńovací díl.................................. strana 84 Žlab......................................................... strana 135 Zvláštní pokyny......................................... strana 4 Zvýšený obrubník................................. strana 128/129


É NOV TIARO

É NUEVA

NOV

VERDANO®

QUINTA®

TOPSTONE®

SCADA®

MASSIMO®

SCADA® pur

MASSIMO® light

TERASOVÉ DESKY

od strany 16 VELKOFORMÁTOVÉ DESKY DESKY

É CORTANO

NOV

CASADO®

® É NOV SCADA Kombi pur

od strany 34

ZAHRADNÍ DESKA

FUNKCIONÁLNÍ DESKY

CHODNÍKOVÁ DESKA ORIGINÁLNÍ MNICHOVSKÁ CHODNÍKOVÁ DESKA galaSTON®

QUINTA®

colorSTON®

PRAVOÚHELNÍK

Tetrago

viaSTON® v kombinovaném stavu É V NO POLYGON DLAŽBA

É NOV MOLINA

viaSTON®

PRAVOÚHELNÍK/ČTVERCOVÁ DLAŽBA

od strany 48 caroSTON®

MODULOVÁ DLAŽBA

decaSTON®

appiaSTON®

creaSTON

drainSTON®

Tetrago 5 mm spára

ZATRAVŃOVACÍ DÍL

greenSTON®

vegraSTON®

greenSTON® maxx

od strany 62 TRÁVNÍKOVÁ MŘÍŽ

EKOLOGICKÁ DLAŽBA

DLAŽBA

V!É NUEVA EU NO N

od strany 44

od strany 82

hygoDRAIN®

FUNKCIONÁLNÍ DLAŽBA

gowiTEC® od strany 94

KLASSIKline plný schod

PLNÝ SCHOD

PLNÝ SCHOD strojní výroba

ˇ SCHODIŠŤOVÝ STUPEN

PODESTA SCHODIŠŤOVÉHO SCHODY&PODESTY STUPNĚ PODESTA PLNÉHO SCHODU

VERDANO® plný schod

ROHOVÝ PLNÝ SCHOD

od strany 100

GRANblock®

GARDAline®

Allan Block®

KLASSIKline obrubník

PALISÁDY

KLASSIKline

OBRUBNÍK s ušlechtilým povrchem

L-kámen

NÁDOBY NA ROSTLINY

INDIVIDUÁLNÍ OBJEKTY

KOULE

NÁBYTEK-KOMBINACE BETON/ DŘEVO BETONOVÝ SLOUPEK SE SVĚTLEM PILÍŘE/SLOUPY/KRYTY

EASYcross® BEZBARIÉROVÉ VODÍCÍ SYSTÉMY ZVÝŠENÝ OBRUBNÍK OBLÝ OBRUBNÍK OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ

ŠIKMÝ OBRUBNÍK AUTOBUSOVÉ OBRUBNÍKY PŘECHODOVÝ KÁMEN-RETARDÉR ZAPUŠTĚNÝ OBRUBNÍK OBRUBNÍIK

DLAŽBA OKOLO ŠACHTY OBRUBNÍK SE ŽLABEM OKAPOVÝ KÁMEN OKAPOVÁ DESKA ŽLAB

LUMERA® světlo do kamene

Řezy diamantovou pilou

Spárovací písky

Prostředky pro údržbu a čištění

DISTANČNÍKY

Palety

ZDI

ZDI PRO KRAJOVÉ A SVAHOVÉ UPEVNĚNÍ

od strany 106 MANUFAKTURA

od strany 120 VODÍCÍ SYSTÉMY

od strany 126 PŘÍSLUŠENSTVÍ

od strany 138

PŘÍSLUŠENSTVÍ VODÍCÍ SYSTÉMY MANUFAKTURA

DOPRAVNÍ MAJÁK

SCHODY

H-BETON


NUEVA

VERDANO速

QUINTA速


TERASOVÉ DESKY

® É NOV TIARO s DUROSAVE

hloubková ochrana OVÉ CORTANO deska

N

CASADO® finerro s DUROSAVE® strana 16

hloubková ochrana

strana 26

É NOV NUEVA fino deska

strana 27

strana 20

strana 17 NOVÉ CASADO fino s DUROSAVE ®

É NOV NUEVA ferro deska

®

hloubková ochrana

strana 22

QUINTA® ferro deska

strana 28

CASADO® finerro

strana 24

QUINTA® fino deska

strana 30

VERDANO® s DUROSAVE® hloubková ochrana

strana 18

VERDANO®

strana 19

TIARO DUROSAVE®


É

NOV

TIARO DUROSAVE®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

barevné odstíny

čedičově břidlicově

80,0 60,0 40,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

spotřeba

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

40,0 40,0 40,0

5,0 5,0 5,0

110,0 110,0 110,0

7,36 5,52 3,68

14,74 11,04 14,72

3,12 4,17 6,25

černý

arkticky

ledovcově

Sahara

šedý

bílý

žlutý

šedý

pískovcově pískovcově béžový

FC

červený

969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00

8 8 8

Vlastnosti výrobku DUROSAVE® technologie hloubkové ochrany (viz strana 9) břidlicová optika se zkosenou hranou barevné odstíny:

lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

čedičově černý

břidlicově šedý

arkticky šedý

ledovcově bílý

k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky zobrazení spár viz. níže Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

Saharažlutý

pískovcově béžový

pískovcově červený DUROSAVE® hloubková ochrana

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Jedinečná technologie hloubkové ochrany DUROSAVE® zapečeťuje povrchy proti znečištění.

příklad pokládky: Výhody:

snadné čištění stále ušlechtilý a barevně brilantní povrch zpomalující růst mechu a řas bez vápenných výkvětů odolnost vůči skluzu a smyku odolný vůči mrazu a soli Zpracování: K vytvoření spár doporučujeme pevné spárovací hmoty. Desky povrstvené DUROSAVE® nesmí být vyspárovány volným spárovacím pískem

(zvýšené riziko poškrábání povrchu). Před vibrováním pomocí vibračního přístroje, nutno odstranit z plochy veškeré nečistoty, písek a drť.

Péče: K pravidelnému čištění doporučujeme DUROSAVE® polituru (viz str. 140). Lehké škrábance na povrchu (způsobené odřením kontaktních míst) zmizí během času používáním, vlivem počasí a pravidelnou péčí (s ředěnou “DUROSAVE® Politur”). Hlubší stopy po poškrábání mohou být s “DUROSAVE® politurou” minimalizovány. Přípravky s obsahem kyselin a alkalicky reagující nesmí být použity.

16


Terasové desky

É

NOV

CORTANO antikplus

rozměr kamene

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

35,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny jura Cotta

FC

580,00

10

vápencově

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

světlý

35,0

6,5

143,0

2,21

8,82

8,16

580,00

hnědý

Vlastnosti výrobku s nepravidelně lámanou hranou lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého barevné odstíny:

Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 Vestavba a pokládka doporučujeme pokládku s křížovou spárou. Při pokládce s průběžnou vazbou musí být desky na stavbě dořezány

jura vápencově světlý

Cotta hnědý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

viz pokyny výrobce dle DIN 18318 vestavba s 3mm nebo 5mm distančníky Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

17


VERDANO® DUROSAVE®

rastrový rozměr

délka

šířka

Kč/m2 bez DPH a dopravy

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

břidlice

terakota

šedý

tónovaný

barevné odstíny lasturové

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

ks/m2

tónovaný

tónovaný

20,0 40,0 60,0 60,0

20,0 40,0 40,0 60,0

5,5 5,5 5,5 5,5

125,0 125,0 125,0 125,0

24,0 21,0 21,0 21,0

144,0 84,0 42,0 21,0

25,00 6,25 4,16 2,77

969,00 969,00 969,00 969,00

969,00 969,00 969,00 969,00

969,00 969,00 969,00 969,00

FC

vápno

9 9 9 9

Vlastnosti výrobku DUROSAVE® technologie hloubkové ochrany (viz. strana 9) jednotlivé kameny mají různý profil se zaoblenou a zakřivenou zkosenou hranou lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové desky dle DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 tvorba spár viz. níže barevné odstíny:

pokládka s 5 mm distančníky Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

břidlice šedý tónovaný

terakota tónovaný

lasturové vápno tónovaný

DUROSAVE® hloubková ochrana Jedinečná technologie hloubkové ochrany DUROSAVE® zapečeťuje povrchy proti znečištění.

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Výhody: snadné čištění stále ušlechtilý a barevně brilantní povrch zpomalující růst mechu a řas bez vápenných výkvětů odolnost vůči skluzu a smyku odolný vůči mrazu a soli Zpracování: K vytvoření spár doporučujeme pevné spárovací hmoty. Desky povrstvené DUROSAVE® nesmí být vyspárovány volným spárovacím pískem

(zvýšené riziko poškrábání povrchu). Před vibrováním pomocí vibračního přístroje, nutno odstranit z plochy veškeré nečistoty, písek a drť.

Péče: K pravidelnému čištění doporučujeme DUROSAVE® polituru (viz str. 140). Lehké škrábance na povrchu (způsobené odřením kontaktních míst) zmizí během času používáním, vlivem počasí a pravidelnou péčí (s ředěnou “DUROSAVE® politurou”). Hlubší stopy po poškrábání mohou být s “DUROSAVE® politurou” minimalizovány. Přípravky s obsahem kyselin a alkalicky reagující nesmí být použity.

18


Terasové desky É VERDANO® schody NOV

najdete také na straně 100

VERDANO®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

břidlice

terakota

šedý

tónovaný

barevné odstíny lasturové

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

ks/m2

tónovaný

tónovaný

20,0 40,0 60,0 60,0

20,0 40,0 40,0 60,0

5,5 5,5 5,5 5,5

125,0 125,0 125,0 125,0

24,0 21,0 21,0 21,0

144,0 84,0 42,0 21,0

25,00 6,25 4,16 2,77

753,00 753,00 753,00 753,00

753,00 753,00 753,00 753,00

753,00 753,00 753,00 753,00

FC

vápno

9 9 9 9

Vlastnosti výrobku jednotlivé kameny mají různý profil se zaoblenou a zakřivenou zkosenou hranou lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce pokládka s 5mm distančníky v závislosti na výrobě dochází ke snížení intenzity barvy až po prvních týdnech/měsících po pokládce. Teprve poté vynikne přirozené a decentní barevné tónování.

barevné odstíny:

Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

břidlice šedý tónovaný

terakota tónovaný

lasturové vápno tónovaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

VERDANO® plný schod

É

NOV

ruční výroba

Ihned k dodání!

délka

šířka

výška

váha

obsah

vrstvy

palety

břidlice

terakota

lasturové

šedý

tónovaný

vápno

cm

100,0 É 60,0 V O N

Kč/ks bez DPH a dopravy, bez opracování čela

obsah

barevné odstíny

cm

cm

kg/ks

ks

ks

tónovaný

tónovaný

40,0 40,0

14,0 14,0

134,4 80,7

2,0 3,0

8,0 12,0

2810,00 2050,00

2810,00 2050,00

2810,00 2050,00

FC

14

Technické poznámky prvky zahradní architektury z betonu dle DIN EN 13198 ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře schodu v porovnání s dlažbami a deskami nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) barevné odstíny:

břidlice šedý tónovaný

terakota tónovaný

lasturové vápno tónovaný

19


CASADO® finerro DUROSAVE®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

titanově

opál-

pískovcově

jantar-

šedý

šedý

bílý

žlutý

hnědý

- 1223,00 - 1139,00 1422,50

1252,50 1268,00 1185,00 1185,00 1468,50

1252,50 1268,00 1185,00 1185,00 1468,50

- - 1185,00 1185,00 1468,50

8 8 8 8 8

FC

barevné odstíny

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

50,0 80,0 60,0 40,0 20,0

50,0 40,0 40,0 40,0 40,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

5,75 7,36 5,52 3,68 0,96

11,50 14,72 11,04 14,72 11,52

4,00 3,12 4,17 6,25 12,50

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

titanově

opál-

pískovcově

jantar-

šedý

šedý

bílý

žlutý

hnědý

rastrový rozměr

délka

šířka

cm

- 1193,50 1112,00 1112,00 1395,50

cm

cm

kg/ks

d eska s pohledovou hranou 1 pohledová hrana 40,0 40,0 5,0 17,6 2 pohledové hrany 40,0 40,0 5,0 17,6 soklové lišty 40,0 8,0 1,0 0,75

ks

ks

FC

ks/bm

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny

zakázková výroba zboží není na skladě

6,0

72,0

6,0 72,0 0,96 m2 11,52 m2 -

-

2,5 2,5

850,50 1077,00

880,00 1104,00

907,00

907,00

907,00

2

1150,00

1150,00

1150,00

2

168,50

168,50

1

zakázková výroba zboží není na skladě

2,5

168,50

168,50

168,50

Vlastnosti výrobku DUROSAVE® technologie hloubkové ochrany (viz str. 9) povrch broušený a tryskán ocelovými kuličkami se zkosenou hranou (kromě 20/40/5 na říznuté straně) lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého 20/40/5 – deska je řezaná diamantem, řezy bez zkosené hrany, dodací lhůta 4 dny (pouze na zakázku) pohledové hrany jsou přesně řezány a budou lepeny barevné odstíny:

Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 pohledové hrany u desek 50/50, 80/40 a 60/40 nelze z výrobně-technických důvodů

stříbrně šedý

titanově šedý

zhotovit

opálbílý

DUROSAVE® hloubková ochrana Jedinečná technologie hloubkové ochrany DUROSAVE® zapečeťuje povrchy proti znečištění. Výhody: snadné čištění

pískovcově žlutý

jantarhnědý

stále ušlechtilý a barevně brilantní povrch zpomalující růst mechu a řas

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

bez vápenných výkvětů odolnost vůči skluzu a smyku

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

odolný vůči mrazu a soli Zpracování: K vytvoření spár doporučujeme pevné spárovací hmoty. Desky povrstvené DUROSAVE®

k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky

nesmí být vyspárovány volným spárovacím pískem

tvroba spár viz. vpravo Dodací podmínky dodací lhůta při soklových lištách je cca 4 dny dodací lhůta u desek s pohledovou hranou je cca 2 týdny dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

(zvýšené riziko poškrábání povrchu). Před vibrováním pomocí vibračního přístroje, nutno odstranit z plochy veškeré nečistoty, písek a drť.

Péče: K pravidelnému čištění doporučujeme DUROSAVE® polituru (viz str. 140). Lehké škrábance na povrchu (způsobené odřením kontaktních mist) zmizí během času používáním, vlivem počasí a pravidelnou péčí (s ředěnou “DUROSAVE® politurou”). Hlubší stopy po poškrábání mohou být s “DUROSAVE® politurou” minimalizovány. Přípravky s obsahem kyselin a alkalicky reagující nesmí být použity.

20


Terasové desky pouze na zakázku zboží není skladem

CASADO® finerro dekorační kámen DUROSAVE®

rastrový rozměr délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

vrstvy

palety

stříbrně

titanově

opál-

pískovcově

jantar-

šedý

šedý

bílý

žlutý

hnědý

cm

cm

trojúhelník 40,0/40,0 56,0 2) pruh 40,0 8,0 3) kostka 8,0 8,0

Kč/ks bez DPH a dopravy

obsah

barevné odstíny FC

cm

kg/ks

ks

ks

5,0

8,80

12,0

96,0

291,50

291,50

291,50

291,50

291,50

1

5,0

3,52

28,0

224,0

141,50

141,50

141,50

141,50

141,50

1

5,0

0,70

96,0

768,0

48,50

48,50

48,50

48,50

48,50

1

1)

Vlastnosti výrobku dekorační kámen pro desky DUROSAVE® technologie hloubkové ochrany (viz strana 9) barevné odstíny:

lícní beton se stálobarevnou přírodní drtí povrch broušený a tryskán ocelovými kuličkami tvorba hran:

stříbrně šedý

titanově šedý

opálbílý

1) zkosené původní hrany, diagonální ostrohranný řez diamantem

2) strana řezu má ostrou hranu, pohledové plochy se zkosenou hranou

3) 4 strany s ostrými hranami

barevná pigmentace: UV odolné barvy oxidu železitého Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky

pískovcově žlutý

jantarhnědý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

zobrazení spár viz. níže Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) dekorační kámen je pouze na zakázku a nelze jej vrátit

DUROSAVE® hloubková ochrana Jedinečná technologie hloubkové ochrany DUROSAVE® zapečeťuje povrchy proti znečištění. Výhody: snadné čištění stále ušlechtilý a barevně brilantní povrch zpomalující růst mechu a řas bez vápenných výkvětů odolnost vůči skluzu a smyku odolný vůči mrazu a soli Zpracování: K vytvoření spár doporučujeme pevné spárovací hmoty. Desky povrstvené DUROSAVE® nesmí být vyspárovány volným spárovacím pískem (zvýšené riziko poškrábání povrchu). Před vibrováním pomocí vibračního přístroje, nutno odstranit z plochy veškeré nečistoty, písek a drť. Péče: K pravidelnému čištění doporučujeme DUROSAVE® polituru (viz str. 140). Lehké škrábance na povrchu (způsobené odřením kontaktních mist) zmizí během času používáním, vlivem počasí a pravidelnou péčí (s ředěnou “DUROSAVE® politurou”). Hlubší stopy po poškrábání mohou být s “DUROSAVE® politurou” minimalizovány. Přípravky s obsahem kyselin a alkalicky reagující nesmí být použity.

21


É

NOV

CASADO® fino DUROSAVE®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

titanově

opál-

šedý

bílý

cm

80,0 40,0

cm

cm

kg/m2

m2

m2

5,0 5,0

110,0 110,0

7,36 3,68

14,72 14,72

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

titanově

opál-

šedý

bílý

rastrový rozměr

délka

šířka

3,12 1223,50 6,25 1139,00

cm

cm

kg/ks

d eska s pohledovou hranou 1 pohledová hrana 40,0 40,0 5,0 17,6 2 pohledové hrany 40,0 40,0 5,0 17,6 s oklová lišta 40,0 8,0 1,0 0,75

ks

ks

ks/bm

pískovcově

FC

1268,00 1185,00

8 8

žlutý

ks/m2

1268,00 1185,00

cm

barevné odstíny

40,0 40,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny pískovcově

FC

907,00

2

1150,00

2

žlutý

zakázková výroba zboží není na skladě

6,0

72,0

6,0 72,0 0,96 m2 11,52 m2 -

-

2,5 2,5

880,00 1104,00

907,00 1150,00

zakázková výroba zboží není na skladě

2,5

168,50

168,50

168,50

1

Vlastnosti výrobku DUROSAVE® technologie hloubkové ochrany (viz strana 9) povrch broušený se zkosenou hranou (kromě 20/40/5 na říznuté straně) lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého barevné odstíny:

deska 20/40/5 je řezána diamantem, řezy bez zkosené hrany, dodací lhůta 4 dny (pouze na zakázku) pohledové hrany jsou přesně řezány a budou lepeny Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339

titanově šedý

opálbílý

pískovcově žlutý

pohledové hrany u desek 40/40 nelze z výrobně-technických důvodů vyrobit

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

DUROSAVE® hloubková ochrana Jedinečná technologie hloubkové ochrany DUROSAVE® zapečeťuje povrchy proti znečištění. Výhody: Vestavba a pokládka

snadné čištění

viz pokyny výrobce dle DIN 18318

stále ušlechtilý a barevně brilantní povrch

k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky

zpomalující růst mechu a řas

tvorba spár viz. vpravo

bez vápenných výkvětů

Dodací podmínky dodací lhůta soklových lišt je cca 4 dny dodací lhůta u desek s pohledovou hranou je cca 2 týdny dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

odolnost vůči skluzu a smyku odolný vůči mrazu a soli Zpracování: K vytvoření spár doporučujeme pevné spárovací hmoty. Desky povrstvené DUROSAVE® nesmí být vyspárovány volným spárovacím pískem (zvýšené riziko poškrábání povrchu). Před vibrováním pomocí vibračního přístroje, nutno odstranit z plochy veškeré nečistoty, písek a drť. Péče: K pravidelnému čištění doporučujeme DUROSAVE® polituru (viz str. 140). Lehké škrábance na povrchu (způsobené odřením kontaktních míst) zmizí během času používáním, vlivem počasí a pravidelnou péčí (s ředěnou “DUROSAVE® politurou”). Hlubší stopy po poškrábání mohou být s “DUROSAVE® politurou” minimalizovány. Přípravky s obsahem kyselin a alkalicky reagující nesmí být použity.

22


TerasovĂŠ desky

23


CASADO® finerro

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

titanově

opál-

pískovcově

jantar-

šedý

šedý

bílý

žlutý

hnědý

- 1021,00 923,00 923,00 1206,50

902,50 1021,00 969,00 969,00 1252,50

902,50 1049,00 969,00 969,00 1252,50

- - 969,00 969,00 1252,50

8 8 8 8 8

FC

barevné odstíny FC

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

50,0 80,0 60,0 40,0 20,0

50,0 40,0 40,0 40,0 40,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

5,75 7,36 5,52 3,68 0,96

11,50 14,72 11,04 14,72 11,52

4,00 3,12 4,17 6,25 12,50

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

titanově

opál-

pískovcově

jantar-

šedý

šedý

bílý

žlutý

hnědý

726,00

726,00

726,00

2

969,00

969,00

969,00

2

132,00

132,00

1

rastrový rozměr

délka

šířka

cm

- 976,00 896,00 896,00 1179,50

cm

cm

kg/ks

d eska s pohledovou hranou 1 pohledová hrana 40,0 40,0 5,0 17,6 2 pohledové hrany 40,0 40,0 5,0 17,6 s oklové lišty 40,0 8,0 1,0 0,75

ks

ks

ks/bm

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny

zakázková výroba zboží není na skladě

6,0

72,0

6,0 72,0 0,96 m2 11,52 m2 -

-

2,5 2,5

669,50

699,00

896,00

923,00

zakázková výroba zboží není na skladě

2,5

132,00

132,00

132,00

Vlastnosti výrobku povrch broušený a tryskán ocelovými kuličkami se zkosenou hranou (kromě 20/40/5 na říznuté straně) lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého deska 20/40/5 je řezána diamantem, řezy bez zkosené hrany, dodací lhůta 4 dny (pouze na zakázku) pohledové hrany jsou přesně řezány a budou lepeny Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 pohledové hrany u desek 50/50, 80/40 a 60/40 nelze z výrobně-technických důvodů barevné odstíny:

zhotovit

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce položené desky je nutné zaklepat gumovým kladivem nebo vibrační deskou stříbrně šedý

titanově šedý

opálbílý

k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky Pokyny k údržbě viz naše prostředky k údržbě a čištění Dodací podmínky dodací lhůta při soklových lištách je cca 4 dny dodací lhůta u desek s pohledovou hranou je cca 2 týdny

pískovcově žlutý

jantarhnědý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

24

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné schody (viz strana 100)


Terasové desky

pouze na zakázku zboží není skladem

CASADO® finerro dekorační kámen

rastrový rozměr délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

vrstvy

palety

stříbrně

titanově

opál-

pískovcově

jantar-

šedý

šedý

bílý

žlutý

hnědý

cm

cm

trojúhelník 40,0/40,0 56,0 2) pruh 40,0 8,0 3) kostka 8,0 8,0

Kč/ks bez DPH a dopravy

obsah

barevné odstíny FC

cm

kg/ks

ks

ks

5,0

8,80

12,0

96,0

232,00

232,00

232,00

232,00

232,00

1

5,0

3,52

28,0

224,0

110,50

110,50

110,50

110,50

110,50

1

5,0

0,70

96,0

768,0

37,50

37,50

37,50

37,50

37,50

1

1)

Vlastnosti výrobku dekorační kámen pro desky lícní beton se stálobarevnou přírodní drtí barevné odstíny:

povrch broušený a tryskán ocelovými kuličkami tvorba hran:

1) zkosené původní hrany, diagonální ostrohranný řez diamantem

2) strana řezu má ostrou hranu, pohledové plochy se zkosenou hranou

3) 4 strany s ostrými hranami

barevná pigmentace: UV odolné barvy oxidu železitého stříbrně šedý

titanově šedý

opálbílý

Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

pískovcově žlutý

jantarhnědý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Pokyny k údržbě viz naše prostředky k údržbě a čištění Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) dekorační kámen je pouze na zakázku a nelze jej vrátit

25


!

Desky formátu 80/80/5 cm

É

NOV

NUEVA ferro deska

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

šedý

antracitový

stříbrně

pískovcově

uni

uni

šedý

žlutý

819,50 769,50 715,00 715,00 982,50

838,00 795,00 735,00 735,00 1009,50

889,50 839,50 795,00 795,00 1053,00

É NOV

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

barevné odstíny

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

80,0 80,0 60,0 40,0 20,0

80,0 40,0 40,0 40,0 40,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

0,64 7,36 5,52 3,68 0,96

7,68 14,72 11,04 14,72 11,52

1,56 3,12 4,17 6,25 12,50

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

soklových

rastrový rozměr

délka

šířka

cm

cm

cm

kg/ks

deska s pohledovou hranou 1 pohledová hrana 40,0 40,0 5,0 17,6 2 pohledové hrany 40,0 40,0 5,0 17,6 soklová lišta 40,0 8,0 1,0 0,75

ks

ks

lišt ks/bm

FC

889,50 839,50 795,00 795,00 1053,00

8 8 8 8 8

FC

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny

šedý

antracitový

stříbrně

pískovcově

uni

uni

šedý

žlutý

zakázková výroba zboží není na skladě

6,0

72,0

6,0 72,0 0,96 m2 11,52 m2 -

-

2,5

523,50

545,00

585,50

585,50

2

2,5

699,00

726,00

769,50

769,50

2

132,00

1

zakázková výroba zboží není na skladě

2,5

132,00

132,00

132,00

Vlastnosti výrobku povrch tryskán ocelovými kuličkami se zkosenou hranou (kromě formátu 20/40 na říznuté straně) lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého deska 20/40/5 je řezána diamantem, řezy bez zkosené hrany, dodací lhůta 4 dny (pouze na zakázku) pohledové hrany jsou přesně řezány a budou lepeny Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 barevné odstíny:

pohledové hrany u desek 80/80, 80/40 a 60/40 nelze z výrobně-technických důvodů zhotovit Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 položené desky je nutné zaklepat gumovým kladivem nebo vibrační deskou

šedý uni

antracitový uni

stříbrně šedý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

pískovcově žlutý

k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky Pokyny k údržbě viz naše prostředky k údržbě a čištění Informace pro plánování další barevné odstíny na dotaz vhodné schody (viz strana 101) Dodací podmínky dodací lhůta při soklových lištách je cca 4 dny dodací lhůta u desek s pohledovou hranou je cca 2 týdny dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

26


Terasové desky

É

NOV

NUEVA fino deska

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

pískovcově

šedý

žlutý

715,00 965,00

715,00 965,00

8 8

stříbrně

pískovcově

FC

šedý

žlutý

cm

40,0 20,0

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

5,0 5,0

110,0 110,0

3,68 0,96

14,72 11,52

6,25 12,50

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

soklových

rastrový rozměr

délka

šířka

cm

barevné odstíny

40,0 40,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

cm

cm

kg/ks.

deska s pohledovou hranou 1 pohledová hrana 40,0 40,0 5,0 17,6 2 pohledové hrany 40,0 40,0 5,0 17,6 soklová lišta 40,0 8,0 1,0 0,75

ks

ks

lišt ks/bm

FC

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny

zakázková výroba zboží není na skladě

6,0

72,0

6,0 72,0 0,96 m2 11,52 m2 -

-

2,5 2,5

769,50 934,50

769,50

2

934,50

2

132,00

1

zakázková výroba zboží není na skladě

2,5

132,00

Vlastnosti výrobku povrch broušený se zkosenou hranou (kromě formátu 20/40 na říznuté straně) lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého barevné odstíny:

deska 20/40/5 je řezána diamantem, řezy bez zkosené hrany, dodací lhůta 4 dny (pouze na zakázku) pohledové hrany jsou přesně řezány a budou lepeny Technické poznámky betonové dlažební desky dle DIN EN 1339

stříbrně šedý

pískovcově žlutý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce položené desky je nutné zaklepat gumovým kladivem nebo vibrační deskou k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky Pokyny k údržbě viz naše prostředky k údržbě a čištění Informace pro plánování další barevné odstíny na dotaz vhodné schody (viz strana 101) Dodací podmínky dodací lhůta při soklových lištách je cca 4 dny dodací lhůta u desek s pohledovou hranou je cca 2 týdny dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

27


!

XXL - Desky formátu 80/80/5 cm

QUINTA® ferro deska

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

žulově

čedičový

šedý

písek

É NOV

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

40,0 20,0 80,0 50,0 80,0 60,0 40,0 20,0

40,0 40,0 80,0 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0

3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

66,0 66,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

5,60 0,96 0,64 5,75 7,36 5,52 3,68 0,96

22,40 11,52 7,68 11,50 14,72 11,04 14,72 11,52

6,25 12,50 1,56 4,00 3,12 4,17 6,25 12,50

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

soklových

rastrový rozměr

délka

šířka

cm

cm

barevné odstíny

780,00 1063,50 819,50 769,50 769,50 699,00 699,00 982,50

cm

kg/ks

deska s pohledovou hranou 1 pohledová hrana 40,0 40,0 5,0 17,6 2 pohledové hrany 40,0 40,0 5,0 17,6 soklová lišta 40,0 8,0 1,0 0,75

ks

ks

lišt

bílo

červený

černý

- - - - - - 726,00 1009,50

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

- - 889,50 839,50 839,50 769,50 769,50 1053,00

- - - - - - 769,50 1053,00

pastelově

FC

žlutý

- - - - 769,50 769,50 1053,00

6 6

pastelově

FC

8 8 8 8 8

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny žulově

čedičový

šedý

písek

bílo

červený

černý

žlutý

ks/bm zakázková výroba zboží není na skladě

6,0

72,0

6,0 72,0 0,96 m2 11,52 m2 -

-

2,5

523,50

545,00

2,5

699,00

726,00

585,50

585,50

585,50

2

769,50

769,50

769,50

2

132,00

132,00

1

zakázková výroba zboží není na skladě

2,5

132,00

132,00

132,00

Vlastnosti výrobku povrch otryskán ocelovými kuličkami se zkosenou hranou (kromě formátu 20/40 na říznuté straně) lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého deska 20/40/5 je řezaná diamantem, řezy bez zkosené hrany, dodací lhůta 4 dny (jen na

zakázku) pohledové hrany jsou přesně řezány a budou lepeny

Technické poznámky desky z betonu DIN EN 1339 barevné odstíny:

pohledové hrany 80/80, 50/50, 80/40 a 60/40 nelze z výrobních důvodů realizovat Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 položené desky je nutné zaklepat gumovým kladivem nebo vibrační deskou k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky

žulově šedý

čedičový písek

bílo černý

červený

Pokyny k údržbě viz naše prostředky k údržbě a čištění Informace pro plánování další barevné odstíny na dotaz vhodné schody (viz strana 101) Dodací podmínky

pastelově žlutý Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

28

dodací lhůta pro podlahové lišty činí cca 4 dny. dodací lhůta u desek s pohledovou hranou činí cca 2 týdny dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)


Terasové desky

jen na zakázku zboží není skladem

QUINTA® ferro dekorační kámen pro desky

rastrový rozměr délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

vrstvy

palety

žulově

čedičový

bílo

šedý

písek

černý

cm

cm

trojúhelník 40,0/40,0 56,0 2) pruh 40,0 8,0 3) kostka 8,0 8,0

Kč/ks bez DPH a dopravy

obsah

barevné odstíny červený

FC

cm

kg/ks

ks

ks

5,0

8,80

12,0

96,0

251,00

251,00

251,00

251,00

1

5,0

3,52

28,0

224,0

118,50

118,50

118,50

118,50

1

5,0

0,70

96,0

768,0

40,50

40,50

40,50

40,50

1

1)

Vlastnosti výrobku dekorační kámen pro desky povrch otryskán ocelovými kuličkami

barevné odstíny:

lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého tvorba hran:

1) zkosené původní hrany, diagonální ostrohranný řez diamantem

2) strana řezu má ostrou hranu, pohledové plochy se zkosenou hranou

3) 4 strany s ostrými hranami

Technické poznámky žulově šedý

čedičový písek

bílo černý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

červený

betonové dlažební desky DIN EN 1339 betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce položené desky je nutné zaklepat gumovým kladivem nebo vibrační deskou k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky Dodací podmínky dodací lhůta dekoračního kamene pro desky je cca 2 týdny dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) dekorační kámen je pouze na zakázku a nelze jej vrátit

29


QUINTA® fino deska

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

žulově

čedičový

šedý

písek

cm

40,0 20,0

barevné odstíny

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

40,0 40,0

5,0 5,0

110,0 110,0

3,68 0,96

14,72 11,52

6,25 12,50

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

soklových

rastrový rozměr

délka

šířka

desek

ks/bm

cm

834,00 1128,50

cm

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

cm

kg/ks

deska s pohledovou hranou 1 pohledová hrana 40,0 40,0 5,0 17,6 2 pohledové hrany 40,0 40,0 5,0 17,6 soklová lišta 40,0 8,0 1,0 0,75

ks

ks

866,50 1158,00

bílo

FC

černý

907,00 1201,00

8 8

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny žulově

čedičový

bílo

šedý

písek

černý

FC

zakázková výroba zboží není na skladě

6,0

72,0

6,0 72,0 0,96 m2 11,52 m2 -

-

2,5 2,5

631,50

645,00

691,00

2

834,00

866,50

907,00

2

zakázková výroba zboží není na skladě

2,5

135,00

135,00

135,00

1

Vlastnosti výrobku povrch broušený se zkosenou hranou (kromě formátu 20/40 na říznuté straně) lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého barevné odstíny:

deska 20/40/5 je řezaná diamantem, řezy bez zkosené hrany, dodací lhůta 4 dny (jen na

zakázku) pohledové hrany jsou přesně řezány a budou lepeny

Technické poznámky desky z betonu DIN EN 1339 žulově šedý

čedičový písek

bílo černý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce položené desky je nutné zaklepat gumovým kladivem nebo vibrační deskou k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky Pokyny k údržbě viz naše prostředky k údržbě a čištění Informace pro plánování další barevné odstíny na dotaz vhodné schody (viz strana 101) Dodací podmínky dodací lhůta pro soklové lišty činí cca 4 dny. dodací lhůta u desek s pohledovou hranou činí cca 2 týdny. dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

30


Terasové desky

jen na zakázku zboží není skladem

QUINTA® fino dekorační kámen pro desky

rastrový rozměr délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

vrstvy

palety

žulově

čedičový

bílo

šedý

písek

černý

cm

cm

trojúhelník 40,0/40,0 56,0 2) pruh 40,0 8,0 3) kostka 8,0 8,0

Kč/ks bez DPH a dopravy

obsah

barevné odstíny FC

cm

kg/ks

ks

ks

5,0

8,80

12,0

96,0

251,00

251,00

251,00

1

5,0

3,52

28,0

224,0

118,50

118,50

118,50

1

5,0

0,70

96,0

768,0

40,50

40,50

40,50

1

1)

Vlastnosti výrobku dekorační kámen pro desky povrch broušený

barevné odstíny:

lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého tvorba hran:

1) zkosené původní hrany, diagonální ostrohranný řez diamantem

2) strana řezu má ostrou hranu, pohledové plochy se zkosenou hranou

3) 4 strany s ostrými hranami

Technické poznámky žulově šedý

čedičový písek

bílo černý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

desky z betonu DIN EN 1339 betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce položené desky je nutné zaklepat gumovým kladivem nebo vibrační deskou k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) dekorační kámen je pouze na zakázku a nelze jej vrátit

31


MASSIMO速

SCADA速 pur

SCADA速


VELKOFORMÁTOVÉ DESKY

TOPSTONE®

strana 34

MASSIMO®

strana 35

SCADA®

strana 36

MASSIMO® light

strana 35

SCADA® obloukový klín

strana 40

SCADA® pur

strana 40

Foto: Rainer Viertelboeck

® É NOV SCADA Kombi pur

strana 41

MASSIMO®


jen na zakázku zboží není skladem

TOPSTONE® rozměry:

volitelné délky a šířky do 200x200 cm

tloušťky od 5,0-20,0 cm

cena:

na dotaz

Vlastnosti výrobku vícevrstvá deska (sestávající se z betonového soklu a desky z přírodního kamene) s volně volitelnými rozměry do 200x200 cm variabilní tloušťky od 5,0 – 20,0 cm spojovací systém s pevným zámkovým spojem (Kombilith postup) tloušťka přírodního kamene: 2,0 až 3,0 cm

velikost formátu a desky z přírodního kamene volně volitelné

povrch dle volby žíhaný, broušený, leštěný, s povrchem lomu ušlechtilé oceli, otryskaný ocelovými kuličkami distančníky: standard 4 mm (2-stranné), jiné velikosti na dotaz plně spojený systém/stabilizační zazubení pomocí: 4 mm distančníků (tloušťka: 6,5 cm; 8,0 cm; 12,0 cm) 6 mm distančníků (tloušťka: 14,0 cm; 16,0 cm; 20,0 cm) Technické poznámky betonový dílec DIN EN 13369 betonová dlažba dle DIN EN 1338 vlastnosti materiálu a kvalitativní skupiny dle DIN EN 1341/DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 Informace pro plánování pouze na zakázku a na dotaz přírodní desky a jejich druhy, opracování povrchu, tloušťka a rozměry volně volitelné na

Výběr z variant přírodního kamene

základě technického odsouhlasení stabilita pokládky desky - působením vlastní vysoké váhy výztuž dle statického zatížení doporučeno pro dopravní zátěž do třídy III jednoduchá a cenově výhodná pokládka

AZUL Platino

Blanco Iberico

Lanhelin

Rosino

Sardena

SardenaGriggio

ksargate

Tarn BDB

IMPALA

Rosa-Tupin

Zimbabwe

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

34

šířky spár stejně jako u betonové dlažby/desek dle DIN 18318


Velkoformátové desky

jen na zakázku zboží není skladem

MASSIMO® rozměry:

volné délky a šířky do 240 x 240 cm

tloušťky od 6,0 - 20,0 cm

cena:

na dotaz

Vlastnosti výrobku velkoformátová deska ze samozhutňujícího betonu s volnou volbou rozměrů do

240x240 cm variabilní tloušťky 6,0 – 20,0 cm

velikost formátů, barvy a vzhled povrchu volně volitelné

standardně bez distančníků možné i s 4 mm distančníky (2-stranně) Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 desky z betonu DIN EN 1339 betonový dílec DIN EN 13369 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 MASSIMO® desky jsou vysokohodnotné betonové výrobky. Z tohoto důvodu je nutné

pokládce věnovat zvýšenou pozornost. Při pokládce je nutné, brát zřetel na velké

formáty s různou váhou a dobrým technickým vybavením staveniště zabránit nehodám nebo poškození desek.

Informace pro plánování zakázková výroba k dodání i jednotlivé desky! výztuž dle statického zatížení barevné odstíny:

doporučeno pro dopravní zátěž do třídy III Dodací podmínky

barva, tvar a zpracování povrchu volně volitelné povrch - hladký pohledový beton na přání se zušlechtěným

dodací lhůta na dotaz

povrchem, vhodný k produktu SCADA®

dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

MASSIMO® light rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

pohledový

pohledový

beton

beton

cm

100,0 50,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

barevné odstíny

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

světlešedý

antracit

100,0 50,0

6,0 6,0

130,0 130,0

1,00 4,00

- -

1 4

2340,50 2340,50

2421,50 2421,50

pohledový

FC

beton béžový

2475,50 2475,50

9 9

Vlastnosti výrobku velkoformátová deska ze samozhutňujícího betonu povrch: lícní beton 2/2 mm zkosená hrana Technické poznámky desky z betonu DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce MASSIMO® light desky jsou vysokohodnotné betonové výrobky. Z tohoto důvodu je nutné pokládce věnovat zvýšenou pozornost. Při pokládce je nutné, brát zřetel na velké formáty s různou váhou a dobrým technickým vybavením staveniště zabránit nehodám nebo poškození desek. Informace pro plánování

barevné odstíny:

k dodání i jednotlivé desky! Dodací podmínky dodací lhůta cca 2-3 týdny dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny) pohledový beton světlešedý

pohledový beton antracit

pohledový beton béžový

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

35


Zakázková výroba od 100 m2/formát

!

pouze na zakázku zboží není skladem

SCADA® Vlastnosti výrobku

barevné odstíny:

povrch dle výběru fino (broušen), finerro (broušen a otryskán ocelovými

kuličkami), tecto (pemrlovaný) bez zkosené hrany, ostrohranné – odpovídající druhu opracování povrchu ostře opracované hrany

fino stříbrně šedý

fino platinově šedý

fino titanově šedý

fino porfyrčervený

plně spojený systém/stabilizační zazubení pomocí:

fino pískovcově žlutý

4mm distančníků (tloušťka: 6,5 cm; 8,0 cm; 12,0 cm; 16/32/16 cm) 6 mm distančníků (tloušťka: 14,0 cm; 16,0 cm;18,0 cm;20,0 cm) dle volby kalibrovaná tloušťka kamene, tímto je redukována rozměrová tolerance tloušťky kamene z +/- 3,0 mm na +/- 1,0 mm lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou

finerro stříbrně šedý

finerro platinově šedý

finerro titanově šedý

finerro porfyrčervený

finerro pískovcově žlutý

oxidu železitého

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

tecto stříbrně šedý

tecto platinově šedý

tecto titanově šedý

tecto porfyrčervený

tecto pískovcově žlutý

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Informace pro plánování doporučeno pro dopravní zátěž třídy III a VI

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

další formáty SCADA® a hotové betonové díly na dotaz Vedle zde zobrazených standardních rozměrů nabízíme na dotaz další

další barevné odstíny/předsádka na dotaz

formáty a barevné odstíny SCADA® a k tomu navíc velkoformátové

Dodací podmínky

systémy (MASSIMO®) a hotové prvky s povrchem SCADA®.

dodací lhůta na dotaz dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

Opcionálně je možné, veškeré SCADA -povrchy zapečetit ®

s technologií DUROSAVE® - hloubkovou ochranou.

16/24

20/40

50/50

24/24

36/24

40/40

60/40

100/50

80/80

rovnoběžníková deska

36

48/24

60/24

16/32

80/40

120/40

30/60

120/80

60/60

90/90

Další formáty naleznete v XXL přehledu - vpravo.

32/32

48/32

37,5/37,5

64/32

75/37,5

90/60

80/60

96/96

80/32

75/75

120/60

120/120


Velkoformátové desky

XXL-desky rastrové rozměry

délka

É

NOV

Přehled formátů

pouze na zakázku zboží není skladem

barvy viz vlevo

šířka

tloušťka v cm

spotřeba

É V NO É V NO É NOV É NOV

cm

40,0 40,0 60,0 20,0 16,0 24,0 36,0 48,0 60,0 30,0 16,0 32,0 48,0 64,0 80,0 37,5 75,0 20,0 40,0 60,0 80,0 120,0 48,0 96,0 50,0 100,0 30,0 60,0 80,0 90,0 120,0 75,0 80,0 120,0 90,0 96,0 100,0 120,0

cm

6,5 10,0 10,0 20,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 30,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 37,5 37,5 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 48,0 48,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 75,0 80,0 80,0 90,0 96,0 100,0 120,0

6,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

zvláštní formáty: SCADA® Kombi (různé formáty) É 96,0 tloušťka 8 a 12 cm se 4 cm rastrem zazubení NOV 128,0

ks/m2

38,46 25,00 16,66 25,00 26,04 17,36 11,57 8,68 6,94 11,11 19,53 9,76 6,51 4,88 3,90 7,11 3,56 6,25 6,25 4,16 3,12 2,08 4,34 2,17 4,00 2,00 5,55 2,78 2,08 1,85 1,38 1,78 1,56 1,04 1,23 1,09 1,00 0,69

0,81

Velkoformátové desky

šiřka spáry: šířka spáry cca 6,0 mm u tloušťky kamene do 12,0 cm

rovnoběžníková deska (58,3°/121,7°) É 60,0 tloušťka 16 cm s rastrem zazubení NOV 138,0 navigační systém pro nevidomé 64,0 32,0 - -

-

-

šířka spáry cca 8,0 mm u tloušťky kamene do 14,0 cm

-

-

1,21

4,88

rastrový rozměr zazubení (Můžete kombinovat pouze formáty se stejným rastrovým rozměrem zazubení!) 4 cm rastrový rozměr zazubení 5 cm rastrový rozměr zazubení distančník bez systému zazubení k dostání také biskupská čepice pro diagonální pokládku a kruhové kameny pro libovolnou tvorbu oblouků

37


Opcionálně můžete všechny SCADA® - povrchy trvale zapečetit s technologií hloubkové ochrany DUROSAVE®

SCADA®

tloušťka: 6,5 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

platinově

barevné odstíny titanově

porfyr

šedý

šedý

šedý

červený

pískovcově

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

36,0 48,0 16,0 48,0 64,0

24,0 24,0 32,0 32,0 32,0

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

143,0 143,0 143,0 143,0 143,0

0,78 0,77 0,77 0,62 0,82

7,78 7,68 7,68 6,15 8,20

11,57 8,68 19,53 6,51 4,88

zvláštní výroba pouze na dotaz

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

platinově

titanově

porfyr

šedý

šedý

šedý

červený

SCADA®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny pískovcově

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

36,0 48,0 16,0 32,0 48,0 64,0 60,0 90,0

24,0 24,0 32,0 32,0 32,0 32,0 60,0 60,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

0,78 0,69 0,62 0,62 0,62 0,82 0,72 1,08

6,22 5,53 6,15 4,92 4,92 6,56 5,76 8,64

11,57 8,68 19,53 9,76 6,51 4,88 2,77 1,85

zvláštní výroba pouze na dotaz

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

platinově

titanově

porfyr

m2

m2

ks/m2

šedý

šedý

šedý

červený

5,76 5,76 5,76 4,80 5,18 4,67 4,15 5,18 6,48 4,30 3,69 3,69 4,92 4,61 5,06 5,06 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 6,00 6,00 4,30 6,48 3,36 3,84 5,52 6,00

38,46 25,00 25,00 26,04 17,36 11,57 8,68 6,94 11,11 19,53 9,76 6,51 4,88 3,90 7,11 3,56 12,50 6,25 4,16 3,12 2,08 4,00 2,00 2,78 1,85 1,78 1,56 1,09 1,00

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

cm

40,0 40,0 20,0 16,0 24,0 36,0 48,0 60,0 É NOV 30,0 16,0 32,0 48,0 64,0 80,0 37,5 75,0 20,0 40,0 60,0 80,0 120,0 50,0 100,0 60,0 90,0 75,0 80,0 É NOV 96,0 É NOV 100,0 biskupská 12,0 38

FC

žlutý

12 12 12 12 12 12 12 12

tloušťka: 12,0 cm

10 10 10 10 10

tloušťka: 8,0 cm

SCADA®

FC

žlutý

cm

6,5 10,0 20,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 30,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 37,5 37,5 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 60,0 60,0 75,0 80,0 96,0 100,0 čepice pro 45,2

cm

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 32,0 cm 12,0

kg/m2

265,0 0,96 265,0 0,96 265,0 0,96 265,0 0,96 265,0 0,86 265,0 0,78 265,0 0,69 265,0 0,86 265,0 1,08 265,0 0,72 265,0 0,61 265,0 0,61 265,0 0,82 265,0 0,77 265,0 0,84 265,0 0,84 265,0 0,96 265,0 0,96 265,0 0,96 265,0 0,96 265,0 0,96 265,0 1,00 265,0 1,00 265,0 0,72 265,0 1,08 265,0 0,56 265,0 0,64 265,0 0,92 265,0 1,00 rastrový rozměr 265,0 0,32

2,24

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny pískovcově

FC

žlutý

zvláštní výroba pouze na dotaz 9,48

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15


Velkoformátové desky

SCADA® tloušťka: 14,0 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

cm

50,0

porfyr

šedý

šedý

červený

pískovcově

308,0

1,00

5,00

4,00

zvláštní výroba pouze na dotaz

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

platinově

titanově

porfyr

šedý

šedý

šedý

červený

šířka

tloušťka

váha

17

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny pískovcově

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

10,0 24,0 32,0 32,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 80,0 90,0 120,0

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

0,96 0,69 1,02 0,82 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1,00 1,00 1,08 0,72 0,54 0,72 0,96 0,81 1,44

3,84 2,76 4,08 3,28 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 4,00 4,00 4,32 2,89 2,16 2,90 3,84 3,24 5,76

16,66 8,68 19,53 4,88 12,50 6,25 4,16 3,13 2,08 4,00 2,00 5,55 2,77 1,85 1,38 1,04 1,23 0,69

zvláštní výroba pouze na dotaz

délka

šířka

váha

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

É

tloušťka

FC

žlutý

NOV

tloušťka: 18,0 cm

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

platinově

barevné odstíny titanově

porfyr

šedý

šedý

šedý

červený

pískovcově

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

40,0 60,0 60,0 80,0

18,0 18,0 18,0 18,0

396,0 396,0 396,0 396,0

0,96

3,84

4,16

0,72 0,96

2,90 3,84

1,38 1,04

zvláštní výroba pouze na dotaz

SCADA®

FC

žlutý

tloušťka: 16,0 cm

FC

žlutý

44 44 44 44

tloušťka: 20,0 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

48,0 96,0

titanově

šedý

14,0

rastrový rozměr

cm

barevné odstíny

50,0

platinově

SCADA®

60,0 80,0 120,0 120,0

stříbrně

ks/m2

cm

m2

rastrový rozměr

palety

m2

délka

48,0 16,0 64,0 20,0 40,0 60,0 80,0 120,0 50,0 100,0 30,0 60,0 90,0 120,0 120,0 É 90,0 V O N 120,0

vrstvy

kg/m2

É NOV 60,0

spotřeba

cm

cm

obsah

cm

SCADA®

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

stříbrně

platinově

barevné odstíny titanově

porfyr

šedý

šedý

šedý

červený

pískovcově

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

48,0 48,0

20,0 20,0

440,0 440,0

0,92 0,92

2,76 2,76

4,34 2,17

zvláštní výroba pouze na dotaz

FC

žlutý

44 44

39


jen na zakázku zboží není skladem

SCADA® obloukový klín

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

cm

cm

32,0

8,0-40,0

cm

kg/m2

12,0

265,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

vrstvy

palety

stříbrně

platinově

barevné odstíny titanově

porfyr

m2

m2

šedý

šedý

šedý

červený

pískovcově

FC

žlutý

1,0 klín/0,92 6,0 klín/5,52 cena na dotaz

15

Vlastnosti výrobku lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého povrch dle volby fino (broušen) finerro (broušen a otryskán ocelovými kuličkami),

tecto (pemrlován) přesná tloušťka kamene pomocí kalibrace bez zkosené hrany, s 4 mm distančníky jako systém zazubení betonová dlažba dle DIN EN 1338 barevná pigmentace: UV-odolné barvy oxidu železitého obloukový klín z 12 jednotlivých kamenů, otočí dlažbu o cca 4,8°. Nejmenší kámen obloukového klínu (kámen č. 1) začíná s 8 cm a největší kámen (kámen č. 12) končí s 40 cm. Délka obloukového klínu je 3,84 m. Plocha obloukového klínu činí 0,92 m2. Obloukový klín můžete pro libovolnou šířku cesty zkrátit nebo prodloužit.

SCADA® pur

rastrový rozměr

délka

šířka

váha

cm

40,0 80,0 120,0 80,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

tloušťka

obsah

obsah

vrstvy

palety

kámen

barevné odstíny

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

40,0 40,0 40,0 80,0

12,0 12,0 12,0 12,0

265,0 265,0 265,0 265,0

0,96 0,64 0,96 0,64

5,76 3,84 5,76 3,84

6,25 3,13 2,08 1,56

žula

FC

světle šedá

1026,00 1026,00 1134,00 1134,00

15 15 15 15

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého distančníky se 4 cm rastrovým rozměrem plné propojení stabilizovaným zazubením Technické poznámky betonové dlažební desky DIN EN 1339 betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka barevné odstíny:

k pokládce vám rádi doporučíme firmu ve vašem okolí viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

žula světle šedá Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

40


Velkoformátové desky

SCADA® Kombi pur

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

cm

cm

cm

kg/m2

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

m2

m2

24,0 24,0 8,0 265,0 0,12 0,72 32,0 24,0 8,0 265,0 0,07 0,42 48,0 24,0 8,0 265,0 0,12 0,72 32,0 32,0 8,0 265,0 0,10 0,60 44,0 32,0 8,0 265,0 0,14 0,84 52,0 32,0 8,0 265,0 0,16 0,96 40,0 40,0 8,0 265,0 0,32 1,92 48,0 40,0 8,0 265,0 0,19 1,14 1,22 m2 7,32 m2

SCADA® Kombi pur

rastrový rozměr

délka

barevné odstíny žula

tloušťka

váha

cm

cm

kg/m2

nelze dodat jednotlivě

940,00

12

É

NOV

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

m2

m2

24,0 24,0 12,0 265,0 0,12 0,72 32,0 24,0 12,0 265,0 0,07 0,42 48,0 24,0 12,0 265,0 0,12 0,72 32,0 32,0 12,0 265,0 0,10 0,60 44,0 32,0 12,0 265,0 0,14 0,84 52,0 32,0 12,0 265,0 0,16 0,96 40,0 40,0 12,0 265,0 0,32 1,92 48,0 40,0 12,0 265,0 0,19 1,14 1,22 m2 7,32 m2

FC

světle šedá

ks/m2

šířka

cm

Kč/m2 bez DPH a dopravy

tloušťka: 12,0 cm

É

NOV

tloušťka: 8,0 cm

ks/m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny žula

FC

světle šedá

nelze dodat 1090,00 jednotlivě

15

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou 44 x 32

32 x 32

lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého

52 x 32

distančníky se 4 cm rastrovým rozměrem, plné propojení stabilizovaným zazubením Technické poznámky betonové dlažební desky DIN EN 1339

48 x 24

24 x 24

24 x 24

32 x 24

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka strojní pokládka možná! k pokládce vám rádi doporučíme firmu ve vašem okolí

48 x 40

40 x 40

40 x 40

viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce dle volby lze dodat i pro strojní pokládku, cena za přípravu na dotaz Dodací podmínky

barevné odstíny:

SCADA® combi pur v 8,0 cm tloušťce je k dispozici od března 2009! dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

žula světle šedá Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Výhody: 6 různých délek kamene - 3 šířky kamene nelze dodat jednotlivě další barevné odstíny na dotaz

41


42


FUNKCIONÁLNÍ DESKY

ZAHRADNÍ DESKA

strana 44

CHODNÍKOVÁ DESKA strana 44

ORIGINÁLNÍ MNICHOVSKÁ CHODNÍKOVÁ DESKA strana 45


Zahradní deska

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

É NOV *

cm

80,0 50,0 80,0 60,0 40,0 20,0

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

80,0 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

0,64 5,75 7,36 3,60 3,68 0,96

7,68 11,50 14,72 14,40 14,72 11,52

1,56 4,00 3,12 4,16 6,25 12,50

495,00 364,50 445,00 297,00 297,00 583,00

šedý otryskaný

610,00 480,50 555,00 407,00 407,50 696,50

červený

FC

otryskaný

- - - - 467,00 753,00

8 8 8 8 8 8

Vlastnosti výrobku povrch: kvalitní obrusná vrstva z křemene dle volby také otryskání ocelovými kuličkami možné se zkosenou hranou (kromě 20/40/5 cm) lícní beton z čisté křemenité drti a UV odolnou barvou oxidu železitého * deska 20/40/5 je řezaná diamantem, říznutá strana bez zkosené hrany, dodací lhůta 4 dny (pouze na zakázku) Technické poznámky betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka k zábraně poškození hran materiálu používejte distančníky. viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky barevné odstíny:

šedý

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

šedý otryskaný

červený otryskaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Chodníková deska

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

cm

35,0 35,0 35,0 35,0

cm

cm

kg/m2

ks/m2

35,0 17,5 35,0 17,5

6,5 6,5 10,0 10,0

143,0 143,0 220,0 220,0

6/0,7 12/0,7 6/0,7 12/0,7

m2

ks/m2

šedý

60/7,35 8,16 120/7,35 16,32 48/5,88 8,16 96/5,88 16,32

297,00 351,00 cena 380,50 na dotaz 440,00

Vlastnosti výrobku povrch: kvalitní obrusná vrstva z křemene dle volby také otryskání ocelovými kuličkami možné bez zkosené hrany, ostrohranné s distančníky lícní beton z čisté křemenité drti a s UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky barevné odstíny:

betonové dlažební desky DIN EN 1339 betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

šedý

šedý otryskaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

44

FC

otryskaný

Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

10 10 14 14


Funkcionální desky

Originální mnichovská chodníková deska

rozměr kamene

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

kámen

Kč/m2 bez DPH a dopravy

barevné odstíny šedý

* *

cm

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 50,0 35,0 35,0 20,0 20,0

cm

cm

kg/m2

35,0 17,5 35,0 17,5 35,0 17,5 30,0 35,0 17,5 20,0 10,0

5,0 5,0 6,5 6,5 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

110,0 110,0 143,0 143,0 175,0 175,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0

m2

m2

2,82 11,27 1,41 11,27 2,21 8,82 1,10 8,82 1,84 7,35 1,84 7,35 1,80 7,20 1,47 5,88 0,74 5,88 1,91 7,65 48,0 ks 384,0 ks

šedý

FC

otryskaný

ks/m2

8,16 16,32 8,16 16,32 8,16 16,32 6,66 8,16 16,32 25,00 50,00

375,00 499,50 418,50 540,00 691,00 cena 810,00 na dotaz 899,00 815,00 950,00 888,00 62,00 Kč/ks

8 8 10 10 12 12 14 14 14 14 1 (ks)

Vlastnosti výrobku vyrobeno pomocí hermetik - technologie povrch: kvalitní obrusná vrstva z křemene dle volby také otryskání ocelovými kuličkami možné bez zkosené hrany - ostrohranný bez distančníků lícní beton z žulové a čedičové kamenné drti * desky 35,0/17,5/5,0 a 20/10/10 jsou řezané diamantem, dodací lhůta 4 dny (jen na zakázku) Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 Vestavba a pokládka barevné odstíny:

viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky při objednávce 35/35 cm se dodává až 10% celkového počtu půlkových desek 35/17,5 cm za stejnou cenu

šedý

šedý otryskaný

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

45


viaSTON® lineární

QUINTA® ferro

viaSTON® antikplus


PRAVOÚHELNÍK | ČTVERCOVÁ DLAŽBA

É NOV NUEVA ferro dlažba

strana 48

Tetrago lineární

strana 54

viaSTON® lineární

strana 56

viaSTON antikplus

strana 57

®

QUINTA ferro dlažba

strana 50

Tetrago

QUINTA® fluido dlažba

strana 51

tloušťka 8 cm

strana 54

viaSTON® obloukový klín

tloušťka 10 cm

strana 55

vegra spára pro viaSTON strana 59

tloušťka 12 cm

strana 55

®

PRAVOÚHELNÍK

strana 52

strana 58

®

PRAVOÚHELNÍK obloukový klín

strana 52

galaSTON® antik

strana 53

colorSTON®

strana 53

QUINTA® ferro


É

NOV

NUEVA ferro dlažba

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

šedý

antracit

stříbrně

pískovcově

uni

uni

šedý

žlutý

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

60,0 60,0 40,0 60,0 30,0 30,0 20,0 20,0 10,0

60,0 40,0 40,0 30,0 30,0 20,0 20,0 10,0 10,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

0,72 0,96 0,96 1,08 1,08 1,08 0,96 0,96 0,70

5,76 7,68 7,68 8,64 8,64 8,64 7,68 7,68 5,60

2,77 4,16 6,25 5,55 11,11 16,66 25,00 50,00 100,00

barevné odstíny FC

940,00 1020,00 750,00 835,00 750,00 835,00 cena na dotaz 750,00 835,00 687,00 893,00 770,00 893,00 687,00 770,00 864,00 893,00 687,00 770,00 864,00 893,00 687,00 770,00 864,00 893,00

12 12 12 12 12 12 12 12 12

Vlastnosti výrobku povrch: otryskán ocelovými kuličkami se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky dle DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce barevné odstíny:

Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování další formáty a barevné odstíny na dotaz

šedý uni

antracit uni

stříbrně šedý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

48

pískovcově žlutý

kombinace s drainSTON® ferro (viz strana 83, ekologická dlažba) je možná vhodné schody (viz strana 101)


Pravoúhelník | Čtvercový kámen

49 NUEVA ferro deska


QUINTA® ferro dlažba

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka: 8 cm

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

žulově

čedičový

bílo

šedý

písek

černý

cm

80,0 90,0 60,0 50,0 60,0 40,0 20,0 U NE ! 60,0 45,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 10,0 žlab 30,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

80,0 60,0 60,0 50,0 40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 20,0 15,0 20,0 10,0 10,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

0,64 0,54 0,72 1,00 0,96 0,96 0,96 1,08 1,08 1,08 1,08 0,90 0,96 0,96 0,70

5,12 4,32 5,76 8,00 7,68 7,68 7,68 8,64 8,64 8,64 8,64 7,20 7,68 7,68 5,60

1,56 1,85 2,77 4,00 4,16 6,25 12,50 5,55 7,40 11,11 16,66 22,22 25,00 50,00 100,00

barevné odstíny FC

30,0

červený

7,5/10,0 56,0 kg/bm 12,0 ks 72,0 ks 3,33 ks/bm

918,00 12 918,00 12 837,00 12 756,00 12 cena na dotaz 756,00 12 756,00 12 756,00 12 756,00 12 756,00 12 688,50 747,50 839,50 12 688,50 747,50 839,50 12 688,50 839,50 12 688,50 747,50 839,50 839,50 12 688,50 747,50 839,50 839,50 12 688,50 747,50 839,50 839,50 12 12 cena na dotaz

Vlastnosti výrobku povrch otryskán ocelovými kuličkami se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování

žlab

další formáty a barevné odstíny na dotaz

kombinace s drainSTON® ferro (viz strana 83, ekologická dlažba) možná vhodné schody (viz strana 100)

barevné odstíny:

žulově šedý

50

čedičový písek

bílo černý

červený


Pravoúhelník | Čtvercový kámen

QUINTA® fluido dlažba

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka: 8 cm

tloušťka

váha

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

žula

světle šedá

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 10,0

30,0 20,0 15,0 20,0 10,0 10,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

1,08 1,08 0,90 0,96 0,96 0,70

8,64 8,64 7,20 7,68 7,68 5,60

11,11 16,66 22,22 25,00 50,00 100,00

barevné odstíny žula

FC

stříbrně šedá

561,50 561,50 561,50 561,50 561,50 561,50

604,50 604,50 604,50 604,50 604,50 604,50

12 12 12 12 12 12

Vlastnosti výrobku povrch otryskán vodou se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky barevné odstíny:

dodávka na vratných paletách (viz. zvláštní pokyny) Informace pro plánování další formáty a barevné odstíny na dotaz

žula světle šedá

žula stříbrně šedá

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

51


PRAVOÚHELNÍK

rastrový rozměr délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

20,0 10,0 20,0 10,0

10,0 10,0 10,0 10,0

8,0 8,0 10,0 10,0

175,0 175,0 220,0 220,0

0,96 0,70 0,96 0,70

7,68 7,00 7,68 5,60

50,00 100,00 50,00 100,00

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

šedo

lasturové

černě

vápno

tónovaný

tónovaný

540,00 - - -

610,00 - - -

232,00 259,00 329,00 356,00

antracit

červený

286,00 313,00 * 383,00 * 410,00

286,00 313,00 * 383,00 * 410,00

hnědý

299,50 326,70 - -

FC

12 12 14 14

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky plné propojení stabilizovaným zazubením lícní beton z čisté křemenité drti a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky

barevné odstíny:

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce šedý

antracit

červený

možnost strojní pokládky – kromě barev: šedo černě nuancovaná a lasturové vápno nuan-

hnědý

cované Dodací podmínky * jen na zakázku – zboží není skladem dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

šedo černě tónovaný

lasturové vápno tónovaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

PRAVOÚHELNÍK obloukový klín

rastrový rozměr délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

FC

3 klín/0,60 30 klín/6,00 666,50

12

cm

cm

cm

kg/m2

20,0

6,0 – 16,0

8,0

175,0

m2

m2

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton z čisté křemenité drti Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny) barevné odstíny:

Vestavba a pokládka nejmenší klín číslo 1 začíná s 6 cm a největší kámen číslo 10 končí s 16 cm šířky, délka klínu činí 2 m. Jeden klín = 0,20 m2. Jeden klín sestavující se z 10 ks jednotlivých kamenů, otočí dlažbu o cca 3°, klín se může pro libovolnou šířku cesty zkrátit nebo prodloužit. viz pokyny výrobce dle DIN 18318

šedý Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

52

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce


Pravoúhelník | Čtvercový kámen

galaSTON® antik

rastrový rozměr

délka

šířka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

pískovcově

terakota

žlutý

hnědý

cm

15,0 20,0 20,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

tloušťka

cm

cm

kg/m2

m2

m 2

15,0 15,0 5,0

6,0 6,0 6,0

130,0 130,0 130,0

0,64 0,74 0,67

7,63 8,83 6,74

ks/m2

barevné odstíny béžově

FC

hnědý

44,44 33,33 100,00

608,50 608,50 608,50

608,50 608,50 608,50

716,50 716,50 716,50

9 9 9

Vlastnosti výrobku s nepravidelně lámanou hranou (opracované povrchy a hrany) bez zkosené hrany, bez distančníku jednovrstvý s UV odolnou barevnou pigmentací barevné odstíny:

kombinovatelné barevné odstíny Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

pískovcově žlutý

terakota hnědý

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

béžově hnědý

lze využít i k tvorbě schodu kámen probarven (žádný jádrový beton) Dodací podmínky

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování lze použít jako okrajový kámen, pro malé zdi, jako obklad, schod atd.

colorSTON®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

20,0 20,0 10,0

cm

cm

kg/m2

m2

m 2

20,0 10,0 10,0

8,0 8,0 8,0

175,0 175,0 175,0

0,96 0,96 0,70

9,60 9,60 7,00

ks/m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny color

FC

mix

25,0 50,0 100,0

369,50 369,50 369,50

12 12 12

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton s vysoce hodnotnou přísadou křemene, písku a UV odolné barvy oxidu železitého barevné odstíny:

color-mix: barevné odstíny červené, hnědé, jura-žluté a antracitové Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

color mix

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

53


Tetrago lineární ostrohranné

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

16,0 16,0 20,8 16,0 16,0

16,0 24,0 17,3 16,0 24,0

8,0 8,0 8,0 10,0 10,0

175,0 175,0 175,0 220,0 220,0

0,90 0,96 0,90 0,90 0,96

9,00 9,62 9,00 7,20 7,68

39,06 26,04 27,77 39,06 26,04

šedý

FC

otryskaný

291,50 291,50 291,50 zakázková výroba zboží není skladem 329,00 329,00

12 12 12 14 14

Vlastnosti výrobku

barevné odstíny:

viz také strana 85 povrch: kvalitní obrusná vrstva z křemene dle volby také otryskání ocelovými kuličkami možné (za příplatek) se zkosenou hranou šedý

se zapuštěnými distančníky

šedý otryskaný

lícní beton z čisté křemenité drti Technické poznámky

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

Tetrago

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka: 8 cm tloušťka

váha

cm

80,0 90,0 60,0 50,0 60,0 40,0 20,0 É 60,0 V NO 45,0 30,0 30,0 30,0 25,0 25,0 20,0 20,0 10,0 16,0 16,0 žlab 30,0

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

barevné odstíny antracit

FC

545,00 545,00 464,00 383,00 383,00 383,00 383,00 383,00 383,00 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 356,00 291,50 356,00 291,50 356,00 291,50 291,50 cena na dotaz 7,5/10,0 56,0 kg/bm 12,0 ks 72,0 ks 3,33 ks/bm 165,00 Kč/bm

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

80,0 60,0 60,0 50,0 40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 20,0 15,0 25,0 12,5 20,0 10,0 10,0 16,0 24,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

0,64 0,54 0,72 0,50 0,96 0,96 0,96 1,08 1,08 1,08 1,08 0,90 0,94 0,94 0,96 0,96 0,70 0,90 0,96

5,12 4,32 5,76 4,00 7,68 7,68 9,60 8,65 10,80 10,80 10,80 9,00 9,40 9,40 9,60 9,60 7,00 9,00 9,62

1,56 1,85 2,77 4,00 4,16 6,25 12,50 5,55 7,40 11,11 16,66 22,22 16,00 32,00 25,00 50,00 100,00 39,06 26,04

30,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy šedý

Vlastnosti výrobku

barevné odstíny:

povrch: kvalitní obrusná vrstva z křemene dle volby také otryskání ocelovými kuličkami možné (za příplatek) se zkosenou hranou a se zapuštěnými distančníky lícní beton z čisté křemenité drti a UV odolnou barvou oxidu železitého šedý

antracit

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

54

6 (bm)


Pravoúhelník | Čtvercový kámen

Tetrago

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka: 10 cm tloušťka

váha

É V NO

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

40,0 30,0 30,0 20,0 20,0 10,0 16,0 16,0

40,0 30,0 20,0 20,0 10,0 10,0 16,0 24,0

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0

0,96 1,08 1,08 0,96 0,96 0,70 0,90 0,96

7,68 8,64 8,64 7,68 7,68 5,60 7,20 7,68

6,25 11,11 16,66 25,00 50,00 100,00 39,06 26,04

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

antracit

červený

FC

- - - - 383,00 - - -

- - - - 383,00 - - -

14 14 14 14 14 14 14 14

421,00 329,00 329,00 329,00 329,00 329,00 329,00 329,00

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton z čisté křemenité drti a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

barevné odstíny:

šedý

antracit

červený

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Tetrago

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka: 12 cm tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

cm

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

16,0 32,0 48,0 64,0 80,0

32,0 32,0 32,0 32,0 32,0

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

265,0 265,0 265,0 265,0 265,0

0,72 0,61 0,92 0,61 0,77

4,30 3,69 5,53 3,69 4,61

19,53 9,76 6,51 4,88 3,90

šedý

FC

otryskaný

567,00 567,00 zakázková výroba 567,00 zboží není skladem 783,00 864,00

15 15 15 15 15

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou a se zapuštěnými distančníky lícní beton z čisté křemenité drti a UV odolnou barvou oxidu železitého plně spojený systém/stabilizační zazubení pomocí: 4 mm distančníků ve 4 cm rastrovém rozměru Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

barevné odstíny:

šedý

šedý otryskaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

55


Příslušenství viz KLASSIKline

viaSTON® lineární

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

pískovcově

hnědo

šedo

lasturové

žlutý

žlutě

černě

vápno

tónovaný

tónovaný

tónovaný

FC

cm

kg/m2

m2

m2

8,0

175,0

0,90

7,20

27,79

402,00

648,00

575,00

575,00

648,00

12

8,0

175,0

1,01

8,06

55,58

402,00

648,00

575,00

575,00

648,00

12

8,0

175,0

0,79

6,32

111,80

402,00

-

-

-

648,00

12

8,0

175,0

1,05

8,40

33,41

402,00

648,00

575,00

575,00

648,00

12

8,0

175,0

0,54

4,32

67,21

402,00

-

-

-

-

12

1/1 kámen, 5 mm spára 20,8 17,3 8,0

175,0

0,90

7,20

27,79

429,00

-

-

-

-

12

1,05

8,40

33,41

429,00

-

-

-

666,50

11

0,90

5,40

27,79

*429,00

-

-

-

*675,00

14

1,01

6,06

55,58

*429,00

-

-

-

*675,00

14

0,63

3,78

111,80

*429,00

-

-

-

-

14

1,05

6,30

33,41

*429,00

-

-

-

*675,00

14

0,54

3,24

67,21

*429,00

-

-

-

-

14

0,90

5,40

27,79

*453,50

-

-

-

*699,00

12

1/1 kámen 20,8 17,3 1/2 kámen 17,3 10,4 1/4 kámen 10,4 8,6 čtvercový kámen 17,3 17,3 1/2 čtvercový kámen 17,3 8,6

čtvercový kámen, 13 mm spára 17,3 17,3 8,0 165,0 1/1 kámen 20,8 17,3 10,0 220,0 1/2 kámen 17,3 10,4 10,0 220,0 1/4 kámen 10,4 8,6 10,0 220,0 čtvercový kámen 17,3 17,3 10,0 220,0 1/2 čtvercový kámen 17,3 8,6 10,0 220,0 1/1 kámen, 26 mm spára 20,8 17,3 8,0

175,0

ks/m2

Vlastnosti výrobku ostrohranný, bez zkosené hrany se zapuštěnými distančníky lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého distančník od 30 mm umožní spáru na trávu nebo drť (viz strana 59) Technické poznámky barevné odstíny:

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce u barevného odstínů šedý je možnost strojní pokládky kromě formátu ¼ kámen a ½ čtvercový

šedý

pískovcově žlutý

hnědo žlutě tónovaný

šedo černě tónovaný

kámen Doklad o způsobilosti Posudek specifického výkonu průsaku vodopropustného dlažebního systému typu viaSTON® při 5 mm spáře (viz zkušební zpráva společnosti HydroCon s.r.o.) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline a viaSTON® lineární obloukový klín (viz strana 58) Dodací podmínky

lasturové vápno tónovaný

* zboží pouze na zakázku – není skladem dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Pokyny: pokud chcete mezi sebou kombinovat více formátů, použijte viaSTON® v kombinovaném stavu-od strany 62. Tento obsahuje 3 velikosti kamene v jedné vrstvě!

56


Pravoúhelník | Čtvercový kámen Příslušenství viz KLASSIKline

viaSTON® antikplus

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

1/1 kámen 20,8 17,3 1/2 kámen 17,3 10,4 1/4 kámen 10,4 8,6 čtvercový kámen 17,3 17,3 1/2 čtvercový kámen 17,3 8,6

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

pískovcově

hnědo

šedo

lasturové

žlutý

žlutě

černě

vápno

tónovaný

tónovaný

tónovaný

FC

cm

kg/m2

m2

m2

8,0

175,0

0,90

7,20

27,79

456,00

702,00

629,00

629,00

702,00

12

8,0

175,0

1,01

8,06

55,58

456,00

702,00

629,00

629,00

702,00

12

8,0

175,0

0,79

6,32

111,80

456,00

-

-

-

702,00

12

8,0

175,0

1,05

8,40

33,41

456,00

702,00

629,00

629,00

702,00

12

8,0

175,0

0,54

4,32

67,21

456,00

-

-

-

-

12

1,05

8,40

33,41

483,00

-

-

-

720,50

11

0,90

5,40

27,79

*483,00

-

-

-

*729,00

14

1,01

6,06

55,58

*483,00

-

-

-

*729,00

14

0,63

3,78

111,80

*483,00

-

-

-

-

14

1,05

6,30

33,41

*483,00

-

-

-

*729,00

14

0,54

3,24

67,21

*483,00

-

-

-

-

14

0,90

5,40

27,79

*507,50

-

-

-

*753,00

12

čtvercový kámen, 13 mm spára 17,3 17,3 8,0 165,0 1/1 kámen 20,8 17,3 10,0 220,0 1/2 kámen 17,3 10,4 10,0 220,0 1/4 kámen 10,4 8,6 10,0 220,0 čtvercový kámen 17,3 17,3 10,0 220,0 1/2 čtvercový kámen 17,3 8,6 10,0 220,0 1/1 kámen, 26 mm spára 20,8 17,3 8,0

175,0

ks/m2

Vlastnosti výrobku s nepravidelně lámanými hranami (opracované povrchy a hrany) se zapuštěnými distančníky lícní beton s vysoce hodnotným přídavkem křemene, písku a UV odolné barvy oxidu železitého distančník 30 mm umožní spáru na trávu nebo drť (viz strana 59) Technické poznámky

barevné odstíny:

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce šedý

pískovcově žlutý

hnědo žlutě tónovaný

šedo černě tónovaný

Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline a viaSTON® antikplus obloukový klín (viz strana 58) Dodací podmínky * zboží pouze na zakázku-není skladem dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

lasturové vápno tónovaný

antikplus je novou technologií povrchové úpravy dlažby s antickým charakterem

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Výhody: dodávka čistých, prostorově úsporných balíků kamenů na staveniště nic se nevyklápí, vše je paletováno i malý počet se dodává na paletách Pokyny: pokud chcete mezi sebou kombinovat více formátů, použijte viaSTON® v kombinovaném stavu-od strany 63. Tento obsahu-

různé formáty lze lehce rozeznat, tímto větší efektivnost při pokládce vrchní strana kamene balíkem předem definována značná úspora času a nákladů pro stavitele a pokladače

je 3 velikosti kamene v jedné vrstvě!

57


viaSTON® lineární obloukový klín

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

cm

cm

cm

kg/m2

20,8 20,8

10,4 - 27,9 10,4 - 27,9

8,0 10,0

175,0 220,0

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

1,0 klín/0,64 8,0 klín/5,12 1020,50 1,0 klín/0,64 6,0 klín/3,84 *1109,50

jura žlutý

1096,00 *1182,50

lasturové

FC

vápno

1242,00 *1333,50

12 14

Vlastnosti výrobku ostrohranný, bez zkosené hrany se zapuštěnými distančníky lícní beton s vysoce hodnotným přídavkem křemene, písku a UV odolné barvy oxidu železitého nejmenší kámen číslo 1 začíná s 10,4 cm a největší kámen číslo 16 končí s 27,9 cm šířky,

5

4 3 2 14 13 1 16 15 12 11 7 6 10 9 16 15 14 5 4 8½ 13 12 3 2 11 10 1 9 8 7 6 5 4 3 2 16 15 14 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9

8

6

7

5

4

3

2

délka klínu činí 3,36 m. 1 klín = 0,64 m2. Jeden klín, sestavující se z 16 ks jednotlivých kamenů, otočí dlažbu o cca 3°.

Klín je možné pro libovolnou šířku cesty zkrátit nebo prodloužit

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Dodací podmínky * zboží na zakázku-není skladem dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Vestavba a pokládka

1

viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

viaSTON® antikplus obloukový klín

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

cm

cm

cm

kg/m2

20,8 20,8

10,4 - 27,9 10,4 - 27,9

8,0 10,0

175,0 220,0

obsah

obsah

vrstvy

palety

m2

m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

1,0 klín/0,64 8,0 klín/5,12 1,0 klín/0,64 6,0 klín/3,84

1074,50 *1163,50

jura žlutý

1150,00 *1236,50

lasturové

FC

vápno

1296,00 *1387,50

12 14

Vlastnosti výrobku s nepravidelně lámanou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton s vysoce hodnotným přídavkem křemene, písku a UV odolné barvy oxidu železitého nejmenší kámen číslo 1 začíná s 10,4 cm a největší kámen číslo 16 končí s 27,9 cm šířky, 5

16 15 14 13 12 11 10 9 16 15 14 13 12 11 10 9 16 15 14 13 12 11 10 9

8 8 8 8

délka klínu činí 3,36 m. 1 klín = 0,64 m2. Jeden klín, sestavující se z 16 ks jednotlivých 3

7

kamenů, otočí dlažbu o cca 3°.

2

14 13 1 16 15 12 11 10 9 6 5 8½ 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

7

16 15 14 13 12 11 10 9

4

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

Klín je možné pro libovolnou šířku cesty zkrátit nebo prodloužit

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Dodací podmínky * zboží na zakázku-není skladem dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

58


Pravoúhelník | Čtvercový kámen Příslušenství viz KLASSIKline

Vegra spára pro viaSTON®

deska typ

distan-

šířka

materiál

1/1 kámen

1/2 kámen

čtvercový kámen

1/2 čtvercový kámen

spotřeba spotřeba spotřeba spotřeba spotřeba spotřeba spotřeba spotřeba spotřeba spotřeba

spáry

distan-

distan-

distan-

distan-

čníku

čníků

čníků

čníků

čníků

ks/m2

T 30

mm

30,0

PVC

m2

ks/m2

m2

0,78

21,92

0,73

m2

40,66 0,66

ks/m2

m2

ks/m2

m2

72,80

0,71

47,60

0,63

distan-

cena distan-

čníků

čníků

ks/m2

Kč/ks

84,10 10,50

FC

1

Vlastnosti výrobku 30 mm distančník umožňuje spáru na trávu nebo drť Dodací podmínky jedno balení obsahuje 400 ks

59


viaSTON® antikplus v kombinovaném stavu

appiaSTON® antikplus

creaSTON ferro


MODULOVÁ DLAŽBA

viaSTON®

strana 62

É NOV MOLINA

v kombinovaném stavu É NOV Polygon DLAŽBA

velko a malodlažební systém strana 70

strana 64

creaSTON lineární

strana 77

creaSTON antikplus

strana 77

creaSTON ferro

strana 78

Velkodlažební systém Velkodlažební systém appiaSTON® lineární

strana 66

appiaSTON antikplus

strana 67

®

decaSTON® lineární

strana 72

caroSTON®

strana 79

decaSTON® antikplus

strana 73

caroSTON® fluido

strana 79

caroSTON ferro

strana 80

®

Malodlažební systém Malodlažební systém

decaSTON® lineární

strana 74

appiaSTON lineární

strana 68

decaSTON antikplus

strana 75

appiaSTON antikplus

strana 69

decaSTON ferro

strana 76

® ®

® ®


viaSTON® lineární – v kombinovaném stavu DUROSAVE® NOVÉ tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

hnědo

šedo

hnědo

žlutý

černý

béžový

vápno

tónovaný

tónovaný

tónovaný

tónovaný

nelze dodat jednotlivě

795,00

795,00

795,00

868,00

cm

Kč/m2 bez DPH a dopravy

tloušťka

cm

cm

kg/m2

ks

ks

1/1 kámen 20,8 17,3 8,0 175,0 12,0 96,0 1/2 kámen 17,3 10,4 8,0 175,0 12,0 96,0 čtvercový kámen 17,3 17,3 8,0 175,0 12,0 96,0 1,03 m2 8,24 m2

ks/m2

barevné odstíny lasturové

FC

12

viaSTON® lineární – v kombinovaném stavu É NOV tloušťka kamene: 6 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

barevné odstíny

antracit

Kč/m2 bez DPH a dopravy

spotřeba červený

jura

hnědo

šedo

hnědo

lasturové

žlutý

žlutý

černý

béžový

vápno

ks/m2

1/1 kámen 20,8 17,3 6,0 130,0 12,0 120,0 nelze 1/2 kámen dodat 395,00 17,3 10,4 6,0 130,0 12,0 120,0 jedno čtvercový kámen tlivě 17,3 17,3 6,0 130,0 12,0 120,0 1,03 m2 10,30 m2

395,00

FC

tónovaný tónovaný tónovaný tónovaný

407,00

510,00

510,00

510,00

590,00

9

FC

tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

spotřeba

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

barevné odstíny:

barevné odstíny

antracit

1/1 kámen 20,8 17,3 8,0 175,0 12,0 96,0 1/2 kámen 17,3 10,4 8,0 175,0 12,0 96,0 čtvercový kámen 17,3 17,3 8,0 175,0 12,0 96,0 1,03 m2 8,24 m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy červený

ks/m2

jura

hnědo

šedo

hnědo

lasturové

žlutý

žlutý

černý

béžový

vápno

nelze dodat 448,00 jednotlivě

448,00

465,00

tónovaný tónovaný tónovaný tónovaný

575,00

575,00

575,00

648,00

Vlastnosti výrobku lineární: bez zkosené hrany, s ostrou hranou odkaz na DUROSAVE® hloubková ochrana viz strana 9 se zapuštěnými distančníky lícní beton s vysoce hodnotným přídavkem křemene, písku a UV odolné barvy oxidu

antracit

červený

jura žlutý

hnědo žlutý tónovaný

železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

šedo černý tónovaný

hnědo béžový tónovaný

lasturové vápno tónovaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Dodací podmínky všechny 3 různé velikosti kamene najdete v jedné vrstvě a kameny nelze zakoupit jednotlivě. Dodávají se pouze kompletní vrstvy dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušentsví pod viaSTON® obloukový klín strana 58

62

12


Modulová dlažba

viaSTON® antikplus – v kombinovaném stavu É NOV tloušťka kamene: 6 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

ks

barevné odstíny

antracit

Kč/m2 bez DPH a dopravy

spotřeba červený

ks

ks/m2

jura

hnědo

šedo

hnědo

žlutý

žlutý

černý

béžový

1/1 kámen 20,8 17,3 6,0 130,0 12,0 120,0 nelze 1/2 kámen dodat 475,00 17,3 10,4 6,0 130,0 12,0 120,0 jedno čtvercový kámen tlivě 17,3 17,3 6,0 130,0 12,0 120,0 1,03 m2 10,30 m2

475,00

lasturové

FC

vápno

tónovaný tónovaný tónovaný tónovaný

487,00

590,00

590,00

590,00

670,00

9

lasturové

FC

tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

spotřeba

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

ks/m2

šedo

hnědo

žlutý

černý

béžový

502,00

519,00

vápno

tónovaný tónovaný tónovaný tónovaný

629,00

629,00

629,00

702,00

12

20,8x17,3

17,3x10,4

se zapuštěnými distančníky

17,3x10,4

železitého

20,8x17,3

20,8x17,3

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka

17,3x10,4

17,3x10,4

17,3x10,4

20,8x17,3

20,8x17,3

lícní beton s vysoce hodnotným přídavkem křemene, písku a UV odolné barvy oxidu

17,3x17,3

viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky

17,3x17,3 17,3x17,3

17,3x17,3 17,3x17,3

20,8x17,3

všechny 3 různé velikosti kamene najdete v jedné vrstvě a kameny nelze zakoupit jednotlivě. Dodávají se pouze kompletní vrstvy.

17,3x10,4

20,8x17,3

antikplus: s nepravidelně lámanou hranou (opracované povrchy a hrany) 20,8x17,3

17,3x17,3

17,3x10,4

17,3x10,4 17,3x10,4

17,3x10,4

20,8x17,3 17,3x10,4

17,3x17,3

17,3x17,3

17,3x10,4

17,3x17,3

hnědo

žlutý

Vlastnosti výrobku

17,3x17,3 17,3x17,3

20,8x17,3

jura

nelze dodat 502,00 jednotlivě

vrstva:

17,3x17,3

červený

1/1 kámen 20,8 17,3 8,0 175,0 12,0 96,0 1/2 kámen 17,3 10,4 8,0 175,0 12,0 96,0 čtvercový kámen 17,3 17,3 8,0 175,0 12,0 96,0 1,03 m2 8,24 m2

20,8x17,3

barevné odstíny

antracit

Kč/m2 bez DPH a dopravy

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) 20,8x17,3

Informace pro plánování vhodné příslušentsví pod KLASSIKline viaSTON® antikplus obloukový klín (viz strana 58)

barevné odstíny: příklad pokládky

antracit

červený

jura žlutý

šedo černý tónovaný

hnědo béžový tónovaný

lasturové vápno tónovaný

hnědo žlutý tónovaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

63


É

NOV

POLYGON dlažba lineární

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

pískovcově

FC

tónovaný

tónovaný

520,00

520,00

??

cm

cm

cm

kg/m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

ks

ks

1/1 kámen 40,6 33,1 8,0 175,0 8,0 64,0 1/2 kámen 27,0 17,6 8,0 175,0 3,0 24,0 1/4 kámen 15,6 16,6 8,0 175,0 3,0 24,0 0,93 m2 7,44 m2

barevné odstíny porfyrově

ks/m2

nelze dodat jednotlivě

Vlastnosti výrobku

vrstva:

vypouklý povrch bez zkosené hrany, s ostrou hranou budící dojem spáry s distančními bloky rozměr spáry ca 8-12 mm lícní beton s vysocehodnotným přídavkem křemene, písku a UV odolné barvy oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce při pokládce se používají všechny kameny kompletně z jedné vrstvy, k doplnění celých kamenů použijeme půlkové a čtvrtinové kameny. Tímto získáme komplexní vzhled, na kterém nerozpoznáme skutečný způsob pokládky. Dodací podmínky

barevné odstíny:

3 rozdílné velikosti kamene jsou namíchány v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování pískovcově tónovaný

porfyrově tónovaný

vhodné příslušenství pod KLASSIKline

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Výhody: 3 různé formáty kamene-2 různé šířky kamene velmi jednoduchá pokládka celými, půlkovými a čtvrtinovými kameny krajní kameny jsou obsaženy již ve vrstvě všechny formáty v jedné vrstvě jsou použitelné a musí být spotřebovány společně komplexní vzhled, jednoduchá pokládka

Pokládka POLYGON dlažby. Jedna vrstva kamenů je vyznačena šedivě. 64


Modulová dlažba

É

NOV

Polygon dlažba antikplus

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

pískovcově

tónovaný

tónovaný

600,00

600,00

cm

cm

cm

kg/m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

ks

ks

1/1 kámen 40,6 33,1 8,0 175,0 8,0 64,0 1/2 kámen 27,0 17,6 8,0 175,0 3,0 24,0 1/4 kámen 15,6 16,6 8,0 175,0 3,0 24,0 0,93 m2 7,44 m2

ks/m2

barevné odstíny porfyrově

FC

nelze dodat jednotlivě

??

Vlastnosti výrobku

vrstva:

vypouklý povrch antikplus: s nepravidelně lámanou hranou (opracované povrchy a hrany) budící dojem spáry s distančními bloky rozměr spáry ca 8-12 mm lícní beton s vysocehodnotným přídavkem křemene, písku a UV odolné barvy oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce při pokládce se používají všechny kameny kompletně z jedné vrstvy, k doplnění celých kamenů použijeme půlkové a čtvrtinové kameny. Tímto získáme komplexní vzhled, na kterém nerozpoznáme skutečný způsob pokládky. Dodací podmínky

barevné odstíny:

3 rozdílné velikosti kamene jsou namíchány v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování pískovcově tónovaný

porfyrově tónovaný

vhodné příslušenství pod KLASSIKline

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

antikplus je novou technologií povrchové úpravy dlažby s antickým charakterem Výhody: dodávka čistých, prostorově úsporných balíků kamenů na staveniště nic se nevyklápí, vše je paletováno i malý počet se dodává na paletách různé formáty lze lehce rozeznat, tímto větší efektivnost při pokládce vrchní strana kamene balíkem předem definována značná úspora času a nákladů pro stavitele a pokladače

Každý celý kámen může být nahrazen pomocí půlkových a čtvrtinových kamenů. 65


appiaSTON® lineární velkodlažební systém tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

16, 22, 28 16, 20, 24, 28 16, 20, 24, 28 20, 22, 28

16,0 18,0 20,0 22,0

8,0 8,0 8,0 8,0

175,0 175,0 22,0 ks 176,0 ks 175,0 =ˆ 0,93 m2 =ˆ 7,44 m2 175,0

ks

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny

šedo

lasturové

černý

vápno

607,50

680,00

FC

ks/m2

ks

nelze dodat jedno- tlivě

12

tloušťka kamene: 10 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

16, 22, 28 16, 20, 24, 28 16, 20, 24, 28 20, 22, 28

16,0 18,0 20,0 22,0

10,0 10,0 10,0 10,0

kg/m2

ks

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny

šedo

lasturové

černý

vápno

661,50

734,00

FC

ks/m2

ks

220,0 220,0 22,0 ks 132,0 ks 220,0 =ˆ 0,93 m2 =ˆ 5,58 m2 220,0

nelze dodat jedno- tlivě

14

tloušťka kamene: 12 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

16, 22, 28 16, 20, 24, 28 16, 20, 24, 28 20, 22, 28

16,0 18,0 20,0 22,0

12,0 12,0 12,0 12,0

kg/m2

ks

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny

šedo

lasturové

černý

vápno

715,50

788,00

FC

ks/m2

ks

265,0 265,0 22,0 ks 132,0 ks 265,0 =ˆ 0,93 m2 =ˆ 5,58 m2 265,0

nelze dodat jedno- tlivě

15

Vlastnosti výrobku

vrstva:

20 x 28

22 x 22

20 x 16

20 x 20

16 x 22

22 x 28

16 x 16

16 x 22

18 x 16

oblý povrch 20 x 16

bez zkosené hrany, ostrohranné

18 x 20

s distančnímy bloky rozměry spáry cca 8-12 mm 20 x 20

lícní beton z vysoce hodnotných přísad s křemenem, drtivem a UV-odolnou barvou Technické poznámky

22 x 20

betonová dlažba dle DIN EN 1338 16 x 28

18 x 28

20 x 24

22 x 22

16 x 28

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

18 x 24

18 x 20

16 x 22

22 x 28

při pokládce tzv. „divokého propojení“ plánujte výrazně více času!

POZOR! Nesmí vzniknout skok vpřed nebo zpět v rozměrech 2 nebo 14 cm !!! Z důvodu toho, že se jedná o „divoké propojení“ neexistuje schéma pro vzor pokládky.

Doklad o způsobilosti Posudek specifického výkonu průsaku vodopropustného dlažebního systému typu

barevné odstíny:

appiaSTON® při 4 mm spáře (viz zkušební zpráva společnosti HydroCon s.r.o.) Dodací podmínky všech 14 velikostí kamene najdete v jedné vrstvě a nelze kameny zakoupit jednotlivě. Dodávají se jen kompletní vrstvy. šedo černý

lasturové vápno

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

66

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline


Modulová dlažba

appiaSTON® antikplus velkodlažební systém tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

16, 22, 28 16, 20, 24, 28 16, 20, 24, 28 20, 22, 28

16,0 18,0 20,0 22,0

8,0 8,0 8,0 8,0

175,0 175,0 22,0 ks 176,0 ks 175,0 =ˆ 0,93 m2 =ˆ 7,44 m2 175,0

ks

ks

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny

šedo

lasturové

černý

vápno

661,50

734,50

FC

ks/m2

nelze dodat jedno- tlivě

12

tloušťka kamene: 10 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

16, 22, 28 16, 20, 24, 28 16, 20, 24, 28 20, 22, 28

16,0 18,0 20,0 22,0

10,0 10,0 10,0 10,0

kg/m2

ks

ks

220,0 220,0 22,0 ks 132,0 ks 220,0 =ˆ 0,93 m2 =ˆ 5,58 m2 220,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny

šedo

lasturové

černý

vápno

715,50

788,00

FC

ks/m2

nelze dodat jedno- tlivě

14

tloušťka kamene: 12 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

16, 22, 28 16, 20, 24, 28 16, 20, 24, 28 20, 22, 28

16,0 18,0 20,0 22,0

12,0 12,0 12,0 12,0

kg/m2

ks

ks

265,0 265,0 22,0 ks 132,0 ks 265,0 =ˆ 0,93 m2 =ˆ 5,58 m2 265,0

antikplus

šedo

lasturové

černý

vápno

769,50

842,00

opracované povrchy a hrany oblý povrch s distančními bloky rozměry spáry cca 8-12 mm lícní beton z vysoce hodnotných přísad s křemenem, drtivem a UV-odolnou barvou

dodávka čistých, prostorově úsporných balíků kamenů

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338

nic se nevyklápí, vše je paletováno

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

různé formáty lze lehce rozeznat, tímto větší efektivnost

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

při pokládce

při pokládce tzv. „divokého propojení“ plánujte výrazně více času!

vrchní strana kamene balíkem předem definována značná úspora času a nákladů pro stavitele a pokladače

15

Vlastnosti výrobku

Výhody:

i malý počet se dodává na paletách

FC

ks/m2

nelze dodat jedno- tlivě

charakterem

na staveniště

barevné odstíny

je novou technologií povrchové úpravy dlažby s antickým

Kč/m2 bez DPH a dopravy

POZOR! Nesmí vzniknout skok vpřed nebo zpět v rozměrech 2 nebo 14 cm !!!

Z důvodu toho, že se jedná o „divoké propojení“ neexistuje schéma pro vzor pokládky.

Doklad o způsobilosti Posudek specifického výkonu průsaku vodopropustného dlažebního systému typu appiaSTON® při 4 mm spáře (viz zkušební zpráva společnosti HydroCon s.r.o.) Dodací podmínky všech 14 velikostí kamene najdete v jedné vrstvě a nelze kameny zakoupit jednotlivě. Dodávají se jen kompletní vrstvy. dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline

67


appiaSTON® lineární malodlažební systém tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

16,18,20,22,24 8,0 12, 16, 18, 20 10,0 18, 20, 22 12,0

barevné odstíny

šedo

lasturové

černý

vápno

607,50

680,00

cm

kg/m2

8,0 8,0 8,0

175,0 nelze 52,0 ks 416,0 ks 175,0 dodat =ˆ 0,92 m2 =ˆ 7,36 m2 175,0 jednotlivě

ks

Kč/m2 bez DPH a dopravy FC

ks/m2

ks

12

tloušťka kamene: 10 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

16,18,20,22,24 8,0 12, 16, 18, 20 10,0 18, 20, 22 12,0

cm

kg/m2

10,0 10,0 10,0

ks

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny

šedo

lasturové

černý

vápno

661,50

734,00

FC

ks/m2

ks

220,0 nelze 52,0 ks 312,0 ks 220,0 dodat =ˆ 0,92 m2 =ˆ 5,52 m2 220,0 jednotlivě

14

tloušťka kamene: 12 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

kámen

vrstvy

palety

šedo

lasturové

černý

vápno

715,50

788,00

cm

cm

16,18,20,22,24 8,0 12, 16, 18, 20 10,0 18, 20, 22 12,0

cm

kg/m2

12,0 12,0 12,0

ks

barevné odstíny FC

ks/m2

ks

265,0 nelze 52,0 ks 312,0 ks 265,0 dodat =ˆ 0,92 m2 =ˆ 5,52 m2 265,0 jednotlivě

15

Vlastnosti výrobku

10 x 16

8 x 18 8 x 24

12 x 18

10 x 20

8 x 20

8 x 22 10x12

10 x 20

8 x 20

rozměry spáry cca 8-12 mm

8 x 16

8 x 22

8 x 16

s distančnímy bloky

10 x 16

8 x 16

10 x 16

ostrohranný, bez zkosené hrany

10 x 16

lícní beton z vysoce hodnotných přísad s křemenem a drtivem a UV-odolnou barvou Technické poznámky

8 x 16

8 x 22

10 x 18

oblý povrch

8 x 18

10x12

12 x 22

12 x 18

12 x 18

10 x 20 8 x 22

10x12

10 x 16

8 x 20

12 x 20

10 x 18

10x12

12 x 22

12 x 22

12 x 20

8 x 24

12 x 20

8 x 22

12 x 22

8 x 16

12 x 22

10x12

12 x 20

8 x 16

12 x 18

10 x 18

vrstva:

8 x 18

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

dlažba z betonu DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

8 x 22

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

8 x 16 10 x 16 8 x 22

při pokládce tzv. „Divokého propojení“ plánujte výrazně více času! POZOR! Nesmí vzniknout skok vpřed nebo zpět v rozměru 2 nebo 14 cm !!!

Z důvodu toho, že se jedná o „divoké propojení“ neexistuje schéma pro vzor pokládky.

Doklad o způsobilosti Posudek specifického výkonu průsaku vodopropustného dlažebního systému typu appiaSTON® při 4 mm spáře (viz zkušební zpráva společnosti HydroCon s.r.o.)

barevné odstíny:

Dodací podmínky všech 12 velikostí kamene najdete v jedné vrstvě a nelze kameny zakoupit jednotlivě. Dodávají se jen kompletní vrstvy. dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) šedo černý

lasturové vápno

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

68

Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline


Modulová dlažba

appiaSTON® antikplus malodlažební systém tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

16,18,20,22,24 8,0 12, 16, 18, 20 10,0 18, 20, 22 12,0

šedo

lasturové

černý

vápno

661,50

734,00

cm

kg/m2

175,0 nelze 52,0 ks 416,0 ks 175,0 dodat =ˆ 0,92 m2 =ˆ 7,36 m2 175,0 jednotlivě

ks

barevné odstíny

8,0 8,0 8,0

ks

Kč/m2 bez DPH a dopravy FC

ks/m2

12

tloušťka kamene: 10 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

16,18,20,22,24 8,0 12, 16, 18, 20 10,0 18, 20, 22 12,0

cm

10,0 10,0 10,0

kg/m2

ks

ks

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny

šedo

lasturové

černý

vápno

715,50

788,00

FC

ks/m2

220,0 nelze 52,0 ks 312,0 ks 220,0 dodat =ˆ 0,92 m2 =ˆ 5,52 m2 220,0 jednotlivě

14

tloušťka kamene: 12 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

16,18,20,22,24 8,0 12, 16, 18, 20 10,0 18, 20, 22 12,0

cm

12,0 12,0 12,0

kg/m2

ks

ks

šedo

lasturové

černý

vápno

769,50

842,00

opracované povrchy a hrany oblý povrch s distančnímy bloky rozměry spáry cca 8-12 mm

Výhody:

lícní beton z vysoce hodnotných přísad s křemenem a drtivem a UV-odolnou barvou

dodávka čistých, prostorově úsporných balíků kamenů na

Technické poznámky dlažba z betonu DIN EN 1338

nic se nevyklápí, vše je paletováno

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

různé formáty lze lehce rozeznat, tímto větší efektivnost při

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

pokládce

při pokládce tzv. „Divokého propojení“ plánujte výrazně více času!

vrchní strana kamene balíkem předem definována značná úspora času a nákladů pro stavitele a pokladače

15

Vlastnosti výrobku

charakterem

i malý počet se dodává na paletách

FC

ks/m2

je novou technologií povrchové úpravy dlažby s antickým

staveniště

barevné odstíny

265,0 nelze 52,0 ks 312,0 ks 265,0 dodat =ˆ 0,92 m2 =ˆ 5,52 m2 265,0 jednotlivě

antikplus

Kč/m2 bez DPH a dopravy

POZOR! Nesmí vzniknout skok vpřed nebo zpět v rozměru 2 nebo 14 cm !!!

Z důvodu toho, že se jedná o „divoké propojení“ neexistuje schéma pro vzor pokládky.

Doklad o způsobilosti Posudek specifického výkonu průsaku vodopropustného dlažebního systému typu appiaSTON® při 4 mm spáře (viz zkušební zpráva společnosti HydroCon s.r.o.) Dodací podmínky všech 12 velikostí kamene najdete v jedné vrstvě a nelze kameny zakoupit jednotlivě. Dodávají se jen kompletní vrstvy. dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline

69


É

NOV

MOLINA velkodlažební systém tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

žulově

světlý

střední

cm

Kč/m2 bez DPH a dopravy

tloušťka

cm

cm

kg/m2

ks

ks

barevné odstíny pískovcově tmavý

světlý střední

porfyrově tmavý

světlý

střední

FC tmavý

ks/m2

30,0 30,0 8,0 175,0 3,0 24,0 nelze 45,0 30,0 8,0 175,0 2,0 16,0 dodat 60,0 30,0 8,0 175,0 3,0 24,0 jednotlivě 1,08 m2 8,65 m2

627,00

677,00

677,00

12

Vlastnosti výrobku

vrstva:

É sametový povrch

NOV

ostrohranný rohový rádius, bez zkosené hrany 30 x 30

s charakterem řezaného přírodního kamene

30 x 30

se zapuštěnými distančníky

45 x 30

lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého 60 x 30

ve 3 základních barvách jsou 3 odstupńované barevné tóny (světlý, střední, tmavý),

tím je k dispozici 9 barevných odstínů. Tyto mohou být pokládány jednotlivě nebo v kombinaci.

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 60 x 30

60 x 30 45 x 30

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

30 x 30

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky 3 různé velikosti kamene jsou namíchány v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání. Dodávají se pouze kompletní vrstvy.

barevné odstíny:

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline

žulově světlý

žulově střední

žulově tmavý výhody: 3 různé délky kamene - 1 šířka kamene všech 9 barev lze spolu kombinovat! všech 9 barev lze zakoupit jednotlivě nebo kombinovaně

pískovcově světlý

pískovcově střední

pískovcově tmavý

porfyrově světlý

porfyrově střední

porfyrově tmavý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

70

ideální ke kombinaci s MOLINA malodlažebním systémem viz vpravo


Modulová dlažba

É

NOV

MOLINA malodlažební systém

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

žulově

světlý

střední

cm

cm

cm

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

kg/m2

ks

ks

barevné odstíny pískovcově tmavý

světlý střední

porfyrově tmavý

světlý

střední

FC tmavý

ks/m2

malodlažební systém tloušťka kamene: 8 cm 16,0 15,0 8,0 175,0 4,0 32,0 17,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 18,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 19,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 20,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 22,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 23,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 25,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 27,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 35,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 0,90 m2 7,20 m2

nelze dodat jednotlivě

627,00

677,00

677,00

12

Vlastnosti výrobku

vrstva:

É sametový povrch

NOV

19 x 15

25 x 15

16 x 15

22 x 15

18 x 15

20 x 15

ostrohranný rohový rádius, bez zkosené hrany s charakterem řezaného přírodního kamene

35 x 15

17 x 15

19 x 15

27 x 15

se zapuštěnými distančníky

22 x 15

lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého ve 3 základních barvách jsou 3 odstupňované barevné tóny (světlý, střední, tmavý),

16 x 15

27 x 15

23 x 15

20 x 15

16 x 15

18 x 15

tím je k dispozici 9 barevných odstínů. Tyto mohou být pokládány jednotlivě nebo v kombinaci.

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 23 x 15

35 x 15

17 x 15

25 x 15

20 x 15

betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka

16 x 15

17 x 15

18 x 15

19 x 15

23 x 15

27 x 15

viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce distančníky jsou umístěny na 3 stranách kamene. Při pokládce se musí položit

barevné odstíny:

kameny tak, aby distančníky směřovaly stejným směrem (např. nahoru, vpravo,vlevo) Dodací podmínky 10 různých velikostí kamene je namícháno v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání dodávají se pouze kompletní vrstvy

žulově světlý

žulově střední

žulově tmavý

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline

pískovcově světlý

pískovcově střední

pískovcově tmavý

výhody: 10 různých délek kamene - 1 šířka kamene různými délkami kamenů lze bez větší náročnosti na řezání realizovat každou šířku cesty všech 9 barev lze spolu kombinovat! všech 9 barev lze zakoupit jednotlivě nebo kombinovaně

porfyrově světlý

porfyrově střední

porfyrově tmavý

ideální ke kombinaci s MOLINA velkodlažebním systémem viz vlevo

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

71


decaSTON® lineární velkodlažební systém tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

kámen

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

ks/m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy

barevné odstíny šedo

pískovcově

lasturové

hnědo

černě

žlutý

vápno

béžově

tónovaný

tónovaný

tónovaný

tónovaný

536,00

627,00

627,00

627,00

30,0 30,0 8,0 175,0 3,0 24,0 nelze 45,0 30,0 8,0 175,0 2,0 16,0 dodat 60,0 30,0 8,0 175,0 3,0 24,0 jednotlivě 1,08 m2 8,64 m2

šedý

492,00

FC

12

Vlastnosti výrobku

vrstva:

ostrohranný rohový rádius, bez zkosené hrany s charakterem řezaného přírodního kamene 30 x 30

30 x 30

se zapuštěnými distančníky lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého

45 x 30

Technické poznámky 60 x 30

betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

60 x 30

60 x 30 45 x 30

Dodací podmínky 3 různé velikosti kamene jsou namíchány v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání. Dodávají se pouze kompletní vrstvy

30 x 30

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline barevné odstíny:

Výhody: 3 různé délky kamene - jedna šířka kamene šedý

šedo černě tónovaný

pískovcově žlutý tónovaný

lasturové vápno tónovaný

ideální ke kombinaci s decaSTON® malodlažebním systémem od stany 74

hnědo béžově tónovaný Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

příklad kombinace decaSTON® velko a malodlažebního systému (nejedná se o závazný příklad pokládky) 72


Modulová dlažba Příslušenství pod KLASSIKline

decaSTON® antikplus velkodlažební systém tloušťka kamene: 8 cm

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

ks/m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedo

pískovcově

lasturové

hnědo

černě

žlutý

vápno

béžově

tónovaný

tónovaný

tónovaný

tónovaný

606,00

697,00

697,00

697,00

30,0 30,0 8,0 175,0 3,0 24,0 nelze 45,0 30,0 8,0 175,0 2,0 16,0 dodat 60,0 30,0 8,0 175,0 3,0 24,0 jednotlivě 1,08 m2 8,64 m2

šedý

562,00

FC

12

Vlastnosti výrobku

barevné odstíny:

s nepravidelně lámanou hranou (opracované povrchy a hrany) se zapuštěnými distančníky lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky šedý

šedo černě tónovaný

pískovcově žlutý tónovaný

lasturové vápno tónovaný

betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky

hnědo béžově tónovaný Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

3 různé velikosti kamene jsou namíchány v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání. Dodávají se pouze kompletní vrstvy dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline

antikplus je novou technologií povrchové úpravy dlažby s antickým charakterem Výhody: 3 různé délky kamene - jedna šířka kamene Výhody:

ideální ke kombinaci s decaSTON® malodlažebním systémem od stany 75

dodávka čistých, prostorově úsporných balíků kamenů na staveniště nic se nevyklápí, vše je paletováno i malý počet se dodává na paletách různé formáty lze lehce rozeznat, tímto větší efektivnost při pokládce vrchní strana kamene balíkem předem definována značná úspora času a nákladů pro stavitele a pokladače

73


decaSTON® lineární malodlažební systém

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

ks/m2

malodlažební systém, tloušťka kamene: 6 cm É 6,0 130,0 - - NOV * 16,0-35,0 15,0 0,90 m2 9,00 m2 malodlažební systém, tloušťka kamene: 8 cm 16,0 15,0 8,0 175,0 4,0 32,0 17,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 18,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 19,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 20,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 22,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 23,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 25,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 27,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 35,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 0,90 m2 7,20 m2 malodlažební systém, tloušťka kamene: 10 cm * 16,0-35,0 15,0 10,0 220,0 - - 0,90 m2 5,40 m2

-

barevné odstíny šedo

pískovcově

lasturové

hnědo

černě

žlutý

vápno

béžově

tónovaný

tónovaný

tónovaný

tónovaný

357,00

508,00

590,00

590,00

590,00

9

395,00

518,00

594,00

594,00

594,00

12

nelze dodat jednotlivě

-

Kč/m2 bez DPH a dopravy

šedý

zvláštní výroba pouze na dotaz, zboží není skladem

FC

14

Vlastnosti výrobku

vrstva:

* formáty viz tloušťka kamene 8 cm 19 x 15

25 x 15

16 x 15

22 x 15

18 x 15

20 x 15

ostrohranný rohový rádius, bez zkosené hrany s charakterem řezaného přírodního kamene

35 x 15

17 x 15

19 x 15

27 x 15

22 x 15

se zapuštěnými distančníky distančníky pouze na 3 stranách lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého

16 x 15

27 x 15

23 x 15

20 x 15

16 x 15

18 x 15

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339

23 x 15

35 x 15

17 x 15

25 x 15

20 x 15

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

16 x 15

17 x 15

18 x 15

19 x 15

23 x 15

27 x 15

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce distančníky jsou umístěny na 3 stranách kamene. Při pokládce se musí položit kameny tak, aby distančníky směřovaly stejným směrem (např. nahoru,

barevné odstíny:

vpravo,vlevo) Dodací podmínky 10 různých velikosti kamene je namícháno v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání. Dodávají se pouze kompletní vrstvy. dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

šedý

šedý černá tónovaný

pískovcově žlutý tónovaný

lasturové vápno tónovaný

Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline

Výhody: hnědý béžově tónovaný Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

74

10 různých délek kamene - jedna šířka kamene různými délkami kamenů lze bez větší náročnosti na řezání realizovat každou šířku cesty ideální ke kombinaci s decaSTON® velkodlažebním systémem od strany 72


Modulová dlažba Příslušenství pod KLASSIKline

decaSTON® antikplus malodlažební systém

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

malodlažební systém, tloušťka kamene: 8 cm 16,0 15,0 8,0 175,0 4,0 32,0 17,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 18,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 19,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 20,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 22,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 23,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 25,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 27,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 35,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 0,90 m2 7,20 m2 malodlažební systém, tloušťka kamene: 10 cm * 16,0-35,0 15,0 10,0 220,0 - - 0,90 m2 5,40 m2

ks/m2

barevné odstíny šedo

pískovcově

lasturové

hnědo

černě

žlutě

vápno

béžově

tónovaný

tónovaný

tónovaný

tónovaný

572,00

648,00

648,00

648,00

nelze dodat jednotlivě

-

Kč/m2 bez DPH a dopravy

šedý

470,00

zvláštní výroba pouze na dotaz, zboží není skladem

FC

12

14

Vlastnosti výrobku

barevné odstíny:

s nepravidelně lámanou hranou (opracované povrchy a hrany) se zapuštěnými distančníky lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého

šedý

šedo černá tónovaný

pískovcově žlutý tónovaný

lasturové vápno tónovaný

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce

hnědo béžově tónovaný Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

distančníky jsou umístěny na 3 stranách kamene. Při pokládce se musí položit kameny tak, aby distančníky směřovaly stejným směrem (např. nahoru, vpravo,vlevo) Dodací podmínky 10 různých velikostí kamene je namícháno v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě

antikplus je novou technologií povrchové úpravy dlažby s antickým charakterem

k dodání. Dodávají se pouze kompletní vrstvy dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline

Výhody: dodávka čistých, prostorově úsporných balíků kamenů na staveniště

Výhody:

nic se nevyklápí, vše je paletováno

10 různých délek kamene - jedna šířka kamene

i malý počet se dodává na paletách

různými délkami kamenů lze bez větší náročnosti na řezání realizovat každou šířku

různé formáty lze lehce rozeznat, tímto větší efektivnost při pokládce

cesty ideální ke kombinaci s decaSTON® velkodlažebním systémem od strany 73

vrchní strana kamene balíkem předem definována značná úspora času a nákladů pro stavitele a pokladače

75


decaSTON® ferro

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

kámen

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

šedo

pískovcově

lasturové

hnědo

černě

žlutě

vápno

béžově

tónovaný

tónovaný

tónovaný

tónovaný

nelze dodat jednotlivě

761,00

837,00

837,00

837,00

ks/m2

malodlažební systém, tloušťka kamene: 8 cm 16,0 15,0 8,0 175,0 4,0 32,0 17,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 18,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 19,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 20,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 22,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 23,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 25,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 27,0 15,0 8,0 175,0 3,0 24,0 35,0 15,0 8,0 175,0 2,0 16,0 0,90 m2 7,20 m2 malodlažební systém, tloušťka kamene: 10 cm * 16,0-35,0 15,0 10,0 220,0 - - 0,90 m2 5,40 m2

barevné odstíny

Kč/m2 bez DPH a dopravy

-

zvláštní výroba pouze na dotaz, zboží není skladem

FC

12

14

Vlastnosti výrobku

vrstva:

* formáty viz tloušťka kamene 8 cm 19 x 15

25 x 15

16 x 15

22 x 15

18 x 15

20 x 15

povrch tryskán ocelovými kuličkami bez zkosené hrany

35 x 15

17 x 15

19 x 15

27 x 15

22 x 15

s charakterem řezaného přírodního kamene se zapuštěnými distančníky distančníky pouze na 3 stranách

16 x 15

27 x 15

23 x 15

20 x 15

16 x 15

18 x 15

lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338

23 x 15

35 x 15

17 x 15

25 x 15

20 x 15

betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka

16 x 15

17 x 15

18 x 15

19 x 15

23 x 15

27 x 15

viz pokyny výrobce dle DIN 18318 příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce distančníky jsou umístěny na 3 stranách kamene. Při pokládce se musí položit

barevné odstíny:

kameny tak, aby distančníky směřovaly stejným směrem (např. nahoru, vpravo,vlevo) Dodací podmínky 10 různých velikostí kamene je namícháno v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání. Dodávají se pouze kompletní vrstvy.

šedo černě tónovaný

pískovcově žlutě tónovaný

lasturové vápno tónovaný

hnědo béžově tónovaný

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Výhody: 10 různých délek kamene - jedna šířka kamene různými délkami kamenů lze bez větší náročnosti na řezání realizovat každou šířku cesty

76


Modulová dlažba

creaSTON lineární

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

kámen

cm

cm

cm

kg/m2

normální kámen 21,7 13,2 8,0 175,0 19,2 13,2 8,0 175,0 15,7 13,2 8,0 175,0 13,2 13,2 8,0 175,0 kruhová sada 8,0 175,0

ks

ks

barevné odstíny

šedo

hnědo

černě

žlutě

vápno

tónovaný

tónovaný

tónovaný

467,00

526,50

567,00

602,00

12

1196,00

1228,50

1263,50

1306,50

12

lasturové

FC

ks/m2

šedý

7,0 ks 56,0 ks nelze 17,0 ks 136,0 ks dodat 11,0 ks 88,0 ks jedno- 7,0 ks 56,0 ks tlivě 1,00 m2 8,00 m2 1,06 m2 7,84 m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy

lasturové

FC

creaSTON antikplus

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

kámen

cm

cm

cm

kg/m2

normální kámen 21,7 13,2 8,0 175,0 19,2 13,2 8,0 175,0 15,7 13,2 8,0 175,0 13,2 13,2 8,0 175,0 kruhová sada 8,0 175,0

ks

ks

barevné odstíny

ks/m2

šedý

šedo

hnědo

černě

žlutě

vápno

tónovaný

tónovaný

tónovaný

521,00

580,50

621,00

656,00

12

1250,00

1282,50

1317,50

1360,50

12

7,0 ks 56,0 ks nelze 17,0 ks 136,0 ks dodat 11,0 ks 88,0 ks jedno- 7,0 ks 56,0 ks tlivě 1,00 m2 8,00 m2 1,06 m2 7,84 m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy

Vlastnosti výrobku bez zkosené hrany s distančním blokem lícní beton s barevně sladěnou drtí přírodního kamene (kromě šedé) a UV odolnou barvou barevné odstíny:

oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 šedo černě tónovaný

lasturové vápno tónovaný

hnědo žlutě tónovaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

u kruhové sady obsahuje jedna vrstva 21 čtvercových kamenů, 39 velkých klínových

kruhový

malý

velký

čtvercový

stř. kámen

klín

klín

kámen

1

2

3

4

ks

ks

ks

ks

m 2

1 - - - -

- 8,0 - - -

- - 14,0 12,0 13,0

- - - 8,0 13,0

0,02 0,10 0,30 0,62 1,06

cm

17,0 35,0 62,0 89,0 116,0

všechny 4 různé velikosti kamene jsou namíchány v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání. Dodávají se pouze kompletní vrstvy.

Potřeba kamenů pro kruhovou pokládku: průměr

u barevného odstínu šedý, možná strojní pokládka Dodací podmínky

plocha

kamenů, 8 malých klínových kamenů a 1 středový kámen. dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod KLASSIKline a pod schody, podesty a krajové upevnění

Ø 89

Ø 62

Ø 35

pokládka kruhových kamenů: výpočet kruhové plochy:

Ø 17

rozšíření kruhu se realizuje pomocí normálních kamenů

Ø 116

šedý

radius [r]2 x 3,14 = plocha [m2]

77


creaSTON ferro

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

žula

šedo

hnědo

šedý

černě

žlutě

vápno

tónovaný

tónovaný

tónovaný

718,00

774,50

818,00

850,50

12

1439,00

1471,50

1503,50

1568,50

12

cm

cm

cm

kg/m2

normální kámen 21,7 13,2 8,0 175,0 19,2 13,2 8,0 175,0 15,7 13,2 8,0 175,0 13,2 13,2 8,0 175,0 kruhová sada 8,0 175,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

ks

ks

ks/m2

barevné odstíny

7,0 ks 56,0 ks nelze 17,0 ks 136,0 ks dodat 11,0 ks 88,0 ks jedno- 7,0 ks 56,0 ks tlivě 1,00 m2 8,00 m2 1,06 m2 7,84 m2

lasturové

FC

Vlastnosti výrobku povrch tryskán ocelovými kuličkami bez zkosené hrany s distančním blokem barevné odstíny:

lícní beton s barevně sladěnou drtí přírodního kamene a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka

žula šedý

šedo černě tónovaný

lasturové vápno tónovaný

hnědo žlutě tónovaný

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

malý

velký

čtvercový

stř. kámen

klín

klín

kámen

plocha

jednotlivě k dodání. Dodávají se pouze kompletní vrstvy. u kruhové sady obsahuje jedna vrstva 21 čtvercových kamenů, 39 velkých klínových kamenů, 8 malých klínových kamenů a 1 středový kámen.

1

2

3

4

ks

ks

ks

ks

m2

1 - - - -

- 8,0 - - -

- - 14,0 12,0 13,0

- - - 8,0 13,0

0,02 0,10 0,30 0,62 1,06

17,0 35,0 62,0 89,0 116,0

u barevného odstínu žula šedý, možná strojní pokládka všechny 4 různé velikosti kamene jsou namíchány v jedné vrstvě a nejsou

kruhový

cm

příprava podloží a spár dle obecných pokynů k pokládce Dodací podmínky

Potřeba kamenů pro kruhovou pokládku: průměr

viz pokyny výrobce dle DIN 18318

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

78

Ø 89

Ø 62

Ø 35

Radius [r]2 x 3,14 = plocha [m2]

Ø 17

pokládka kruhových kamenů: výpočet kruhové plochy:

Ø 116

rozšíření kruhu se realizuje pomocí normálních kamenů


Modulová dlažba

caroSTON® osmihranný kámen: barva šedá, povrch neupravený

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

cm

10/10/8 z výrobního programu

„pravoúhelník”

celý kámen – barva: šedý 22,2 22,2 8,0 půlkámen – barva: šedý 22,2 11,1 8,0 kostka 10,0 10,0 8,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy (včetně 10/10/8 - barva dle volby)

spotřeba

šedý, antracit

kg/m2

m2

m2

ks/m2

175,0

0,80

8,00

20,0/m2

175,0

0,60

6,00 4,5 ks/lfm

175,0

0,70 5,60/7,00 20,0/m2

QUINTA®

QUINTA®/NUEVA

fluido

ferro

červený, hnědý

450,50

507,50

523,50

FC

12

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton z vysoce hodnotného křemene a štěrkové přísady Technické poznámky

barva osmihraného kamene

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 u osmihranných kamenů je možnost strojní pokládky Dodací podmínky

šedý

dlažební kameny 10/10/8 z QUINTA® a NUEVA programu se dodávají na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Barevné odstíny povrchu QUINTA® 10/10/8: NUEVA/QUINTA® ferro strana 48/50 QUINTA® fluido strana 51

caroSTON® fluido osmihranný kámen: barva žula stříbrně-šedá, povrch fluido (otryskaný vodou)

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

spotřeba

cm

cm

cm

kg/m2

10/10/8 z výrobního programu

celý kámen – barva: žula stříbrně šedá 22,2 22,2 8,0 175,0 půlkámen – barva: žula stříbrně šedá 22,2 11,1 8,0 175,0 kostka 10,0 10,0 8,0 175,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy (včetně 10/10/8 - barva dle volby)

m2

m2

ks/m2

0,80

6,40

20,0/m2

0,60

4,80 4,5 ks/bm

0,70

5,60

QUINTA®

QUINTA®/NUEVA

fluido

ferro

707,00

720,50

FC

12

20,0/m2 Vlastnosti výrobku povrch otryskaný vodou se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnou barvou oxidu železitého

barva osmihranného kamene

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 u osmihranných kamenů je možnost strojní pokládky

žula

stříbrně šedá Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Barevné odstíny povrchu QUINTA® 10/10/8: NUEVA/QUINTA® ferro strana 48/50 QUINTA® fluido strana 51

položené kameny zavibrovat lehkou vibrační deskou s přetahem z umělé hmoty (gumová zástěra) a zapískovat drceným pískem 0 - 3 mm nebo křemičitým pískem 0,7 – 1,2 mm. Zapískování několikrát opakovat, až budou spáry kompletně uzavřené. Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

79


caroSTON® ferro osmihranný kámen: barva žula šedá, povrch ferro (otryskán ocelovými kuličkami)

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

10/10/8 z výrobního programu

celý kámen – barva: žula šedý 22,2 22,2 8,0 175,0 půlkámen – barva: žula šedý 22,2 11,1 8,0 175,0 kostka 10,0 10,0 8,0 175,0

m2

m2

ks/m2

0,80

6,40

20,0/m2

0,60

4,80 4,5 ks/bm

0,70

5,60

barva osmihranného kamene

Kč/m2 bez DPH a dopravy (včetně 10/10/8 - barva dle volby)

spotřeba QUINTA®

QUINTA®/NUEVA

fluido

ferro

704,50

718,00

20,0/m2 Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton z vysoce hodnotného křemene a štěrkové přísady Technické poznámky

žula šedý Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 u osmihranných kamenů je možnost strojní pokládky Dodací podmínky dlažební kameny 10/10/8 z QUINTA® a NUEVA programu se dodávají na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Informace pro plánování vhodné příslušenství pod schody, podesty a krajové upevnění

80

FC

12


EKOLOGICKÁ DLAŽBA

drainSTON®

strana 82

greenSTON®

strana 88

doporučení k vestavbě

drainSTON ferro

strana 83

greenSTON maxx

strana 88

spárovací materiál

ZatravňovaCí díl

strana 84

trávníková mříž

strana 89

Tetrago 5 mm spára

strana 85

vegraSTON®

strana 86

vegraSTON® fluido

strana 87

®

®

strana 90


drainSTON® povrch: neupraven

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

20,0 20,0 8,0 160,0 půlkámen (bez drenážního systému) 20,0 10,0 8,0 175,0 20,0 20,0 10,0 210,0 půlkámen (bez drenážního systému) 20,0 10,0 10,0 220,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

antracit

šedo

lasturové

černě

vápno

FC

m2

m2

ks/m2

tónovaný

tónovaný

0,96

7,68

25,0

556,00

629,00

12

0,96 0,96

9,60 7,68

50,0 25,0

7,68

50,0

556,00 629,00 zvláštní výroba pouze na dotaz

12 14

0,96

264,50 318,50 334,50 388,50 334,50 388,50

264,50

318,50

14

Vlastnosti výrobku průsakuschopný dlažební systém se strukturovaným betonem s horizontálním a vertikálním kanálovým systémem k odvodu dešťové vody plné oběžné propojení pomocí systému zazubení povrch: vysokohodnotná křemenitá vrstva s 2 mm zkosenou hranou, sklon 45° 4 mm distančník (šířka spáry 7-9 mm) dolní strana kamene profilována lícní beton ze 100 % vysoce pevného betonu, vyroben s přídavkem křemene s vysokou odolnosti proti cyklu mráz/tání a rozmrazovacím solím, oděru a s UV odolnou barvou oxidu barevné odstíny:

železitého jako první/krajní kámen slouží 20/10/8 resp. 20/10/10 z Tetrago-programu Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka

šedý

antracit

šedo černě tónovaný

zvláštní pokyny výrobce k pokládce a návod pro vodopropustné zpevnění dopravních ploch

lasturové vápno tónovaný

pro plánování a realizaci plošných průsakových zařízení doporučujeme hydrogeologický průzkum půdního podkladu

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

podklad dlažby pro optimální průsak:

štěrk velikosti 2/5 mm, sladěn s použitým spárovacím materiálem. Tloušťka vrstvy lože ve zhutněném stavu: 3 až 5 cm. spárovací materiál

štěrk velikosti zrna 1/3 mm vložit před zvibrováním dlažby, spáru naplnit až k vrchní hraně dlažby

Doklad schopnosti expertiza specifického výkonu prosáknutí dlažebního systému typu drainSTON® (viz. posudek HydroCon s.r.o.) Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

82


Ekologická dlažba

drainSTON® ferro povrch: ferro (otryskán ocelovými kuličkami)

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

žula

šedý

cm

cm

cm

kg/m2

20,0 20,0 8,0 160,0 půlkámen (bez drenážního systému) 20,0 10,0 8,0 175,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

obsah

barevné odstíny čedičový písek

m2

m2

ks/m2

0,96

7,68

25,0

0,96

7,68

50,0

688,50 747,50 688,50 747,50

FC

12 12

Vlastnosti výrobku průsakuschopný dlažební systém se strukturovaným betonem s horizontálním a vertikálním kanálovým systémem k odvodu dešťové vody plné oběžné propojení pomocí systému zazubení povrch: otryskán ocelovými kuličkami barevné odstíny:

s 2 mm zkosenou hranou, sklon 45° 4 mm distančník (šířka spáry 7-9 mm) lícní beton ze stálobarevné přírodní kamenité drti a UV odolnou barvou oxidu železitého dolní strana kamene profilována lícní beton ze 100 % vysoce pevného betonu, vyroben s přídavkem křemene s vysokou

žula šedý

odolností proti cyklu mráz/tání a rozmrazovacím solím, oděru a s UV odolnou barvou oxidu

čedičový písek

železitého jako první/krajní kámen slouží 20/10/8 z QUINTA® programu

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka zvláštní pokyny výrobce k pokládce a návod pro vodopropustné zpevnění dopravních ploch pro plánování a realizaci plošných průsakových zařízení doporučujeme hydrogeologický průzkum půdního podkladu podklad dlažby pro optimální průsak:

štěrk velikosti 2/5 mm, sladěn s použitým spárovacím materiálem tloušťka vrstvy lože ve zhutněném stavu: 3 až 5 cm spárovací materiál

štěrk velikosti zrna 1/3 mm vložit před zvibrováním dlažby, spáru naplnit až k vrchní hraně dlažby

Doklad schopnosti expertiza specifického výkonu prosáknutí dlažebního systému typu drainSTON® (viz. posudek HydroCon s.r.o.) Informace pro plánování kombinace s QUINTA® ferro možná (viz strana 50) Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

83


Zatravňovací díl

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

kámen

Kč/m2 bez DPH

barevné odstíny

šedý

FC

cm

40,0

cm

cm

kg/m2

m2

m 2

ks/m2

(6,5+3,5)

12,0

185,0

0,96

5,76

25,0

485,00

12

Vlastnosti výrobku průsakuschopný, zatravňovací dlažební systém z betonu s nálitky v 35 mm šířce pro vytvoření zatravňovacích otvorů 4/2,5 mm zkosená hrana distančníky se 4 cm rastrovým rozměrem, plné propojení stabilizovaným zazubením kombinovatelné s TETRAGO a SCADA® v tloušťce 12 cm Technické poznámky Barva:

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka zvláštní pokyny výrobce k pokládce a návod pro vodopropustné zpevnění dopravních ploch díky šířce dělícího pruhu lze rastrovou šířku požadovaného odstavného místa regulovat. Tímto jsou umožněny rastrové šířky: 230, 240, 250 a 260 cm. Vzory pokládek pro všechny rastrové šířky jsou k dispozici v digitální podobě.

šedý Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Pokládací jednotka parkovací plochy (240x500 cm zatravňovacího dílu)

Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

Vzor pokládky

3,5 cm 6,5 cm 28,0 cm

84

12,0 cm


Ekologická dlažba

É

NOV

Tetrago lineární ostrohranné 5 mm spára

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

cm

20,8 20,8

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

kg/m2

m2

m2

17,3 17,3

8,0 10,0

175,0 220,0

0,90 0,90

9,00 7,20

barevné odstíny:

Kč/m2 bez DPH

kámen

barevné odstíny

ks/m2

27,77 39,06

šedý

321,00 348,00

FC

12 14

Vlastnosti výrobku povrch: kvalitní obrusná vrstva z křemene na přání otryskání povrchu ocelovými kuličkami možné bez zkosené hrany se zapuštěnými distančníky

šedý

lícní beton z čisté křemenité drti Technické poznámky

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz Zvláštní pokyny)

85


vegraSTON®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

m2

barevné odstíny šedý

antracit

červený

lasturové

FC

vápno

m2

ks/m2

9,60

16,66

294,00

351,00

351,00

-

11

9,60

25,00

294,00

351,00

351,00

-

11

10,50

33,41

348,00

405,00

405,00

666,50

11

7,20

27,79

378,00

432,00

432,00

**699,00

12

0,87

6,94

18,46

324,00

378,00

378,00

-

12

0,87

6,94

27,70

324,00

378,00

378,00

-

12

6,94

4,61

378,00

-

-

-

12

pravoúhlý kámen (30 mm spára) 30,0 20,0 8,0 155,0 0,96 čtvercový kámen (30 mm spára) 20,0 20,0 8,0 155,0 0,96 čtvercový kámen (13 mm spára, ostrohranný)* 17,3 17,3 8,0 165,0 1,05 pravoúhlý kámen (26 mm spára, ostrohranný)* 20,8 17,3 8,0 175,0 0,90 pravoúhlý kámen (30 mm spára) 28,5 19,0 10,0 175,0 čtvercový kámen (30 mm spára) 19,0 19,0 10,0 175,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

spotřeba

deska (30 mm spára) ze 6-ti spojených kamenů 57,0 38,0 10,0 175,0 0,87

Vlastnosti výrobku průsakuschopný, zatravňovací dlažební systém z pevného betonu se spárou pro trávu uvedené rozměry jsou včetně distančních nopů plné oběžné propojení pomocí systému zazubení se zkosenou hranou (kromě*) s distančními nopy lícní beton ze 100 % vysoce pevného betonu, vyroben s přídavkem křemene s vysokou odolností proti cyklu mráz/tání a rozmrazovacím solím, oděru a s UV odolnou barvou oxidu

deska

železitého Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka s křížovou spárou, strojní pokládka možná (kromě barevného odstínu lasturové vápno)

pokládka desek

řadová pokládka ve 2/3 spojení Doklad schopnosti

barevné odstíny:

cca 30% podíl plochy průsakuschopné spáry/vegetační plochy Informace pro plánování lze kombinovat s viaSTON® viz strana 56 Dodací podmínky šedý

antracit

červený

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

86

lasturové vápno

** výroba pouze na zakázku, zboží není skladem


Ekologická dlažba

Na všech průsakuschopných dlažebních systémech zpevněných dopravních ploch, se při zimní údržbě nedoporučuje chemický posyp. Doporučujeme použití kmenné drti jako posypového materiálu

vegraSTON® fluido

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/m2

pravoúhlý kámen (30 mm spára) 30,0 20,0 8,0 155,0 čtvercový kámen (30 mm spára) 20,0 20,0 8,0 155,0 pravoúhlý kámen (30 mm spára) 28,5 19,0 10,0 175,0 čtvercový kámen (30 mm spára) 19,0 19,0 10,0 175,0 deska (30 mm spára) ze 6-ti spojených 57,0 38,0 10,0 175,0

Kč/m2 bez DPH a dopravy

spotřeba ks/m2

barevné odstíny žula

FC

světle šedá

m2

m2

0,96

9,60

16,66

499,50

11

0,96

9,60

25,00

499,50

11

0,87

6,94

18,46

542,50

12

0,87 kamenů 0,87

6,94

27,70

542,50

12

6,94

4,61

596,50

12

Vlastnosti výrobku průsakuschopný, zatravňovací dlažební systém z pevného betonu se spárou pro trávu uvedené rozměry jsou včetně distančních nopů plné oběžné propojení pomocí systému zazubení povrch otryskán vodou se zkosenou hranou s distančními nopy deska

lícní beton s přídavkem stálobarevné drti z přírodního kamene Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka s křížovou spárou, strojní pokládka možná

pokládka kamenů

řadová pokládka ve 2/3 spojení Doklad schopnosti

barevné odstíny:

cca 30% podíl plochy průsakuschopné spáry/vegetační plochy Informace pro plánování lze kombinovat s QUINTA® fluido dlažbou (viz strana 51)

žula světle šedá Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

87


Na všech průsakuschopných dlažebních systémech zpevněných dopravních ploch, se při zimní údržbě nedoporučuje chemický posyp. Doporučujeme použití kmenné drti jako posypového materiálu

greenSTON®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH

spotřeba

barevné odstíny

cm

25,0

šedý

FC

cm

cm

kg/m2

m2

m2

ks/m2

25,0

8,0

96,0

0,94

7,52

16,0

459,00

10

Vlastnosti výrobku průsakuschopný, zatravňovací dlažební systém z mezerovitého betonu s otvory pro trávu rozměry otvorů pro zatravnění: 4,5x4,5 cm (256 ks/m2) Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka greenSTON®, strojní pokládka možná

barevné odstíny:

položené kameny zavibrovat lehkou vibrační deskou s přetahem z umělé hmoty

(gumová zástěra)

Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Doklad schopnosti šedý

cca >60% podíl plochy průsakuschopné spáry/vegetační plochy 100% průsakové plochy

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

greenSTON® maxx

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

kámen

cm

cm

cm

kg/m2

ks

ks

barva

šedý

FC

Kč/m2 bez DPH

ks/m2

40,0 40,0 10,0 115,0 5,0 40,0 nelze dodat 299,50 20,0 40,0 10,0 115,0 2,0 16,0 jednotlivě 0,96 m2 7,68 m2

12 12

Vlastnosti výrobku plné oběžné propojení pomocí systému zazubení průsakuschopný, zatravňovací dlažební systém z betonu s otvory pro trávu rozměry otvorů pro zatravnění: 6,5x6,5 cm Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 barevné odstíny:

Vestavba a pokládka strojní pokládka možná položené kameny zavibrovat lehkou vibrační deskou s přetahem z umělé hmoty

(gumová zástěra) vyznačení parkovacích míst je možné pomocí TETRAGO v tloušťce 10 cm (viz strana 55)

Dodací podmínky šedý Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

celé a půlkové kameny jsou namíchány v jedné vrstvě a nejsou jednotlivě k dodání Doklad schopnosti cca >42% podíl plochy průsakuschopné spáry/vegetační plochy

Pokládací jednotka:

88


Ekologická dlažba

Trávníkové mříže

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

m2

m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

FC

cm

pochozí 60,0 pojezdový 60,0 pojezdový 60,0

cm

cm

40,0 8,0 osobním autem 40,0 10,0 nákladním autem 40,0 12,0

kg/m2

ks/m2

100,0 0,96/1,2 9,6/12,0

4,16

229,50

8

130,0 0,96/1,2 7,68/9,6

4,16

243,00

10

155,0

4,16

275,40

12

1,20

7,20

Vlastnosti výrobku průsakuschopná, zatravňovací mřížová deska se zapuštěnými distančníky otvory seřazeny v úhlu 45º s rozměry 9x9 cm lícní beton z čisté křemenité drti a UV odolnými barvami oxidu železitého Technické poznámky betonové dlažební desky DIN EN 1339 Vestavba a pokládka zvláštní pokyny výrobce k pokládce a návod pro vodopropustné zpevnění dopravních ploch barevné odstíny:

strojní pokládka možná Informace pro plánování s cca 37 % podílu trávy, přispívají trávníkové mříže k vytvoření průsakuschopné plochy tloušťka 8 cm: pochozí tloušťka 10 cm: pojezdové osobním autem

šedý

tloušťka 12 cm: pojezdové nákladním autem

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

® 89 greenSTON


Na všech průsakuschopných dlažebních systémech zpevněných dopravních ploch, se při zimní údržbě nedoporučuje chemický posyp. Doporučujeme použití kmenné drti jako posypového materiálu

Doporučení k vestavbě drainSTON® ložní vrstva pod dlažbu ložní vrstva pod dlažbu dle obecně závazných norem k pokládce zrnitost: granulovaná drť 2/5 mm nebo 2/8 mm (podsítné<5%) odolnost proti rázu: S≤18% (hodnota odolnosti proti drcení rázem) tloušťka: 3-5 cm (v zhutněném stavu) drainSTON® spárovací materiál pro jednostupňovou filtračně stabilní tvorbu spár: dlažební spára zrnitost: granulovaná drť 1/3 mm (podsítné<5%) odolnost proti rázu: S≤18% (hodnota odolnosti proti drcení rázem)

vegraSTON®/greenSTON®/greenSTON® maxx/Trávníková mříž/Zatravňovací díl ložní vrstva pod dlažbu a spárovací materiál Doporučený materiál pro ložní vrstvu, zatravňovací otvory a spárovací materiál: ložní vrstva pod dlažbu zrnitost: granulovaná drť 2/5 mm nebo 2/8 mm (podsítné<5%) odolnost proti rázu: S≤18% (hodnota odolnosti proti drcení rázem) tloušťka: 3-5 cm (v zhutněném stavu)

ložní vrstva pod dlažbu zrnitost: granulovaná drť 1/3 mm, 2/5 mm nebo 2/8 mm (podsítné<5%) odolnost proti rázu: S≤18% (hodnota odolnosti proti drcení rázem)

k docílení trvalého podrostu travin a zároveň vodopropustnosti, musí být podíl vrchní půdy pro vegetaci redukován na požadovanou míru. Tento podíl omezíme na 10-20% celkového objemu. Další funkce nosné vrstvy pro travní kořeny může převzít minerální zrno (např. písek 0/2 nebo 0/4 mm) v podílu cca 40 % celkového objemu. Abychom předešli škodám, způsobeným dopravním zatížením, je nutno použít nosné zrno (například drť 2/5 mm) se  40-50% podílem celkového objemu.

90


Ekologická dlažba

Na všech průsakuschopných dlažebních systémech zpevněných dopravních ploch, se při zimní údržbě nedoporučuje chemický posyp. Doporučujeme použití kmenné drti jako posypového materiálu

Zjištění spotřeby spárovacího materiálu

rastrové rozměry délka

šířka

tloušťka

cm

drainSTON 20,0 20,0

spotřeba spár. materiálu

spotřeba

zrnitost 1,0 - 3,0 mm

extenzivního

čedičový písek (1,5 t/m3)

substrátu

cm

cm

kg/m2

l/m2

20,0 20,0

8,0 10,0

cca 12,5 cca 15,5

není možné není možné

spotřeba spár. materiálu

spotřeba

šířka

tloušťka

zrnitost 1-3, 2-5 a 2-8 mm

extenzivního

®

rastrové rozměry délka

cm

cm

zatravňovací díl 40,0 10,0 greenSTON® 25,0 25,0 greenSTON® maxx 40,0 40,0 20,0 40,0 vegraSTON® 30 mm spára 30,0 20,0 30 mm spára 20,0 20,0 13 mm spára 17,3 17,3 30 mm spára 28,5 19,0 30 mm spára 19,0 19,0 30 mm spára 57,0 38,0 26 mm spára 20,8 17,3 trávníková mříž 35 mm spára 60,0 40,0 60,0 40,0 60,0 40,0

čedičový písek (1,5 t/m3)

substrátu

cm

kg/m2

l/m2

12,0

cca 63,0

cca 42,0

8,0

cca 60,5

cca 40,5

10,0 10,0

cca 61,5 cca 61,5

cca 41,0 cca 41,0

8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0

cca cca cca cca cca cca cca

cca cca cca cca cca cca cca

8,0 10,0 12,0

cca 45,0 cca 56,0 cca 67,0

28,5 33,5 17,5 37,0 44,0 44,0 31,0

19,0 22,5 11,5 25,0 29,5 29,5 20,5

cca 30,0 cca 37,5 cca 45,0

91


92


FUNKCIONÁLNÍ DLAŽBA

hygoDRAIN®

strana 94

H-Beton

strana 96

se zkosenou hranou gowiTEC

strana 95

H-Beton

strana 97

se zkosenou hranou obloukový klín H-Beton ostrohranný

strana 97


hygoDRAIN®

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

FC

cm

cm

cm

kg/m2

m2

celý kámen 20,0 16,5 8,0 155,0 0,94 H-Beton-krajní kámen (spotřeba: 5,0 ks/bm) 20,0 14,0 8,0 175,0 36,0 ks/0,90 H-Beton-půlkámen (spotřeba: 3,5 ks/bm) 16,5 10,0 8,0 175,0 64,0 ks/0,91 celý kámen 20,0 16,5 10,0 200,0 0,94 H-Beton-krajní kámen (spotřeba: 5,0 ks/bm) 20,0 14,0 10,0 220,0 18,0 ks/0,45 H-Beton-půlkámen (spotřeba: 3,5 ks/bm) 16,5 10,0 10,0 220,0 36,0 ks/0,51

m 2

ks/m2

9,43

35,0

275,40

12

9,00

40,0

275,40

12

9,10

70,0

275,40

12

7,54

35,0

307,80

14

3,60

40,0

307,80

14

4,12

70,0

307,80

14

Vlastnosti výrobku dvojité propojení kamene se systémem zazubení se zkosenou hranou celý kámen

krajní kámen

půlkámen

lícní beton z čisté křemenité drti Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338

barevné odstíny:

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 strojní pokládka možná Informace pro plánování s 23% průsakových otvorů přispívá hygoDRAIN® kámen k zachování spodních vod a tím

šedý Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

94

odlehčuje systému veřejných odpadních vod krajní a půlkové kameny včetně kamenů pro značení lze použít z H-Beton programu


Funkcionální dlažba

gowiTEC

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

barevné odstíny šedý

FC

267,00

14

Kč/m2 bez DPH a dopravy

cm

cm

cm

čtvercový kámen 22,0 22,0 10,0 krajník levý/pravý 22,0 10,0 10,0 krajní/ukončující kámen 22,0 10,0 10,0

kg/m2

m2

m 2

220,0

0,96

7,68

220,0

0,86

6,88

-

267,00

14

220,0

0,86

6,88

-

267,00

14

ks/m2

25,00

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton z čisté křemenité drti čtvercový kámen

krajník levý/pravý

krajní/ukončující kámen

barevné odstíny:

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318 vysoká efektivita strojní pokládky

šedý Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

95


H-Beton se zkosenou hranou

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

antracit

červený

FC

-

-

9

-

-

9

-

-

9

272,50

12

cm

cm

cm

kg/m2

malý balík celý kámen * 20,0 16,5 6,0 130,0 krajník (spotřeba: 5,0 ks/bm) * 20,0 14,0 6,0 130,0 půlkámen (spotřeba: 3,5 ks/bm) * 10,0 16,5 6,0 130,0 pokládací balík celý kámen 20,0 16,5 8,0 175,0 krajník (spotřeba: 5,0 ks/bm) 20,0 14,0 8,0 175,0 půlkámen (spotřeba: 3,5 ks/bm) 10,0 16,5 8,0 175,0 malý balík celý kámen 20,0 16,5 8,0 175,0 pokládací balík celý kámen 20,0 16,5 10,0 220,0 krajník (spotřeba: 5,0 ks/bm) 20,0 14,0 10,0 220,0 půlkámen (spotřeba: 3,5 ks/bm) 10,0 16,5 10,0 220,0

m2

m 2

ks/m2

0,51

6,17

35,0

24,0 ks/0,60

7,20

40,0

42,0 ks/0,60

7,20

70,0

191,50 191,50 191,50

0,94

9,43

35,0

218,50

272,50

36,0 ks/0,90

9,00

40,0

218,50

-

-

12

64,0 ks/0,91

9,10

70,0

218,50

-

-

12

0,51

5,14

35,0

218,50

-

-

12

0,94

7,52

35,0

253,50

310,50

-

14

36,0 ks/0,90

7,20

40,0

253,50

-

-

14

64,0 ks/0,91

7,30

70,0

253,50

-

-

14

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky kromě * lícní beton z čisté křemenité drti a UV odolnými barvami oxidu železitého celý kámen

krajník

půlkámen

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka

barevné odstíny:

viz pokyny výrobce dle DIN 18318 u 8 a10 cm tloušťky kamene: k dodání balíky pro strojní pokládku

šedý

antracit

červený

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

96


Funkcionální dlažba

H-Beton se zkosenou hranou, obloukový klín

rastrový rozměr délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

m2

m2

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

FC

591,00 658,50

12 14

658,50 658,50

12 14

cm

cm

20,0 13,0 – 27,2 20,0 13,0 – 27,2 vyrovnávací kámen č. 15 20,0 13,0 – 27,2 20,0 13,0 – 27,2

cm

kg/m2

8,0 10,0

175,0 220,0

8,0 10,0

175,0 220,0

1 klín/0,56 10 klínů/5,60 1 klín/0,56 8 klínů/4,48 0,64 0,64

6,40 5,13

Vlastnosti výrobku se zkosenou hranou se zapuštěnými distančníky lícní beton z čisté křemenité drti Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka nejmenší klín číslo 1 začíná s 13 cm a největší kámen číslo 14 končí s 27,2 cm šířky, délka klínu činí 2,80 m. Jeden klín = 0,56 m2. Jeden klín sestavující se ze 14 ks jednotlivých

15 15 6 15 5 15 4 10 3 15 15 9 8 2 7 1 14 6 15 13 5 15 12 4 2 1 14 3 11 13 2 12 1 11 7 6 10 9 5 4 14 13 8 3 2 12 11 10 9 1 8 7 6 5 4 3 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

kamenů, otočí dlažbu o cca 3°. Klín se pomocí vyrovnávacího kamene č. 15 může zkrátit

10

nebo prodloužit pro libovolnou šířku cesty.

10

10

10

10

viz pokyny výrobce dle DIN 18318

10

15 15 14 13 12 11 10 1 2

9

8

7

6

4

5

3

2

1

H-Beton ostrohranný

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

Kč/m2 bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

FC

232,00

12

cm

cm

cm

pokládací balík - celý kámen 20,0 16,5 8,0

kg/m2

m2

m2

ks/m2

175,0

0,94

7,52

35,0

Vlastnosti výrobku bez zkosené hrany se zapuštěnými distančníky příslušenství viz H-Beton se zkosenou hranou ( -> k dodání pouze se zkosenou hranou) lícní beton z čisté křemenité drti strojní pokládka možná barevné odstíny:

Technické podmínky betonová dlažba dle DIN EN 1338 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN 18318

šedý Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

97


Schodiště

Schody

KLASSIKline plný schod


SCHODY & PODESTY

STANDARDNÍ SCHODY

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

KLASSIKline plný schod

strana 100

PLNÝ SCHOD

strana 101

PLNÝ SCHOD

strana 100

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ

strana 101

strana 100

ROHOVÝ PLNÝ SCHOD

strana 102

strojní výroba

VERDANO plný schod ®

PODESTA SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ strana 103 PODESTA PLNÉHO SCHODU

strana 103


sTandardní schody

Plánujte s novým KLASSIKline plánovačem pod

www.klassikline.de

!

KLASSIKline plný schod

délka

šířka

výška

váha

cm

20,0 40,0 80,0 100,0

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny

obsah

obsah

lasturové vápno, pískovcově béžový, šedo černá

vrstvy

palety

bez opracování

1 čelo opracované 1 čelo opracované

cm

cm

kg/ks

ks

ks

čela

vlevo

vpravo

40,0 40,0 40,0 40,0

15,0 15,0 15,0 15,0

25,0 50,0 102,0 128,0

10,0 4,0 2,0 2,0

50,0 20,0 10,0 10,0

- - 1096,00 1231,00

- - 1212,00 1347,00

- - 1212,00 1347,00

FC 2 čela

opracovaná

496,50 801,50 1328,00 1463,00

4 6 12 12

Vlastnosti výrobku jednovrstvý beton z čisté křemenité drti a s UV odolnou barvou oxidu železitého nášlap schodu tepaný pohledová strana lámaná Technické poznámky rozměrovým tolerancím délky a šířky +/- 1,5 cm nelze zabránit z důvodu rubových lámaných ploch zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka

barevné odstíny:

pokládka dle DIN EN 18333 viz pokyny výrobce k vestavbě k zazdění a zároveň k vytvoření spáry doporučujeme KLASSIKline maltu (viz strana 112) Dodací podmínky lasturové vápno

pískovcově béžový

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

šedo černá

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

PLNÝ SCHOD

strojní výroba

K dodání ihned!

délka

šířka

výška

váha

cm

75,0 100,0 125,0

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

kg/ks

ks

ks

40,0 40,0 40,0

15,0 15,0 15,0

96,0 128,0 160,0

3,0 2,0 2,0

12,0 8,0 8,0

Kč/ks bez DPH a dopravy, bez opracování čela barevné odstíny beton šedý

FC

553,50 669,50 791,00

10 12 15

Vlastnosti výrobku zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

VERDANO® plný schod

É

NOV

ruční výroba

K dodání ihned!

délka

šířka

výška

váha

cm

100,0 É NOV 60,0

Kč/ks bez DPH a dopravy, bez zpracování čela

obsah

obsah

vrstvy

palety

břidlicově šedý

terakota

barevné odstíny lasturové vápno

cm

cm

kg/ks

ks

ks

tónovaný

tónovaný

tónovaný

40,0 40,0

14,0 14,0

134,4 80,7

2,0 3,0

8,0 12,0

2810,00 2050,00

2810,00 2050,00

2810,00 2050,00

FC

14 11

Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře schodu v porovnání s dlažbami a deskami nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky

100

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)


Schody & Podesty

PLNÝ SCHOD Vysoce kvalitní beton

Dodací lhůta: na dotaz

Výška schodu v zaručeně přesných rozměrech

délka

šířka

výška

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

50,0 75,0 100,0 125,0 150,0

cm

cm

kg/ks

ks

ks

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

66,0 100,0 132,0 165,0 198,0

4,0 2,0 2,0 2,0 2,0

12,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Kč/ks bez DPH a dopravy beton šedý

licí beton šedý ferro

fino

finerro

otryskaný

broušený

broušený/otrys.

(QUINTA®)

(QUINTA®)

(CASADO®)

hladký

747,50 1058,00 2118,50 1449,50 1706,00

otryskaný

1190,50 1506,50 1749,50 1890,00 2381,00

1738,50 2211,00 2651,00 3334,50 3812,00

2003,00 2502,50 3334,50 4168,50 5003,00

2111,00 2637,50 3512,50 4392,50 5270,00

FC

10 12 14 15 15

Vlastnosti výrobku povrchy: nášlap i pohledová strana opracovány ferro: otryskání ocelovými kuličkami fino: broušené finerro: broušené a otryskané ocelovými kuličkami pohledové hrany zkosené ruční výroba spodní strana schodu kalibrovaná (rovně broušená) -> přesná výška schodu vysoce kvalitní beton ze stálobarevné přírodní drtě a UV odolné barvy oxidu železitého Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře schodu v porovnání s dlažbami a deskami Příplatek za barvu

nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci

Opracování čela

žlutá/červená/černá/bílá 15%

Příplatek 270,00 Kč/čelo

Vestavba a pokládka pokládka dle DIN EN 18333

další barevné odstíny pouze na dotaz

viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky další barevné odstíny a rozměry na dotaz dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ Vysoce kvalitní beton

Dodací lhůta: na dotaz

Výška schodu v zaručeně přesných rozměrech

délka

šířka

výška

váha

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

100,0 125,0 150,0

hladký

cm

cm

kg/ks

ks

ks

33,0 33,0 33,0

17,0 17,0 17,0

60,0 75,0 90,0

4,0 4,0 4,0

12,0 12,0 12,0

licí beton šedý

otryskaný

Kč/ks bez DPH a dopravy SZ beton šedý ferro

fino

finerro

otryskaný

broušený

broušený

otryskaný

1633,50 2046,50 2457,00

3215,50 4020,00 4824,50

2230,00 2640,50 3051,00

2751,00 4326,00 4020,00

3037,50 3796,00 4557,50

FC

14 15 15

Vlastnosti výrobku povrchy: nášlap i pohledová strana opracovány ferro: otryskání ocelovými kuličkami fino: broušené finerro: broušené a otryskané ocelovými kuličkami pohledové hrany zkosené ruční výroba Příplatek za barvu žlutá/červená/černá/bílá 15% další barevné odstíny pouze na dotaz

Opracování čela Příplatek 270,00 Kč/čelo

spodní strana schodu kalibrovaná (rovně broušená) -> přesná výška schodu vysoce kvalitní beton ze stálobarevné přírodní drtě a UV odolné barvy oxidu železitého standardní tloušťka 5 cm Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře schodu v porovnání s dlažbami a deskami nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci Vestavba a pokládka pokládka dle DIN EN 18333 viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky další barevné odstíny a rozměry na dotaz dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

101


Zvláštní výroba

Přídavky ke schodům

opracování čela schodu L-stupeň

uzavřené čelo schodu - schodišťový stupeň

opracování čela schodu - plný schod

okapnice na podelné straně

270,00 Kč/čelo

518,00 Kč/ks

405,00 Kč/čelo

270,00 Kč/bm

okapnice na čelní straně

drážka kulatá

drážka

drážka v profilu vzadu

202,50 Kč/ks

– cena na dotaz –

283,50 Kč/ks

550,50 Kč/bm

zkosení / nadhled

točitý schod

rovný řez 405,00 Kč

405,00 Kč/ks

– cena dle rozměru nebo na dotaz –

šikmý řez 459,00 Kč

ROHOVÝ PLNÝ SCHOD Výška schodu zaručeně přesných rozměrů

délka

šířka

tloušťka

úhel

váha

cm

50/50 50/50

cm

35,0 35,0

cm

14,8 14,8

90° 135°

obsah

obsah

vrstvy

palety

kg/ks

ks

ks

85,0 110,0

2,0 2,0

8,0 8,0

Kč/ks bez DPH a dopravy SZ beton šedý hladký

otryskaný

licí beton šedý ferro

FC

pouze na zakázku zboží není skladem

14 14

Vlastnosti výrobku povrchy: nášlap i pohledová strana opracovány ferro: otryskání ocelovými kuličkami pohledové hrany zkosené ruční výroba spodní strana schodu kalibrovaná (rovně broušená) -> přesná výška schodu vysoce kvalitní beton ze stálobarevné přírodní drtě a UV odolné barvy oxidu železitého Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře schodu v porovnání s dlažbami a deskami nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky dodací lhůta: 3 týdny další barevné odstíny a rozměry na dotaz dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

Příplatek za barvu žlutá/červená/černá/bílá 15% další barevné odstíny pouze na dotaz

102

Opracování čela Příplatek 270,00 Kč/čelo


Schody & Podesty

PODESTA SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ Cena

na dotaz

Naše podesty se vyrábí na míru na základě Vašich údajů. Na přání je možné podesty vybavit integrovanou rohožkou nebo drážkou.

Podesta drážky,

výřezy a zaoblení jsou přídavek-vícepráce. Pouze na dotaz!

PODESTA PLNÉHO SCHODU Cena

na dotaz

Naše

podesty se vyrábí na míru na základě Vašich údajů.

Podesta

Drážka pro rohožku

Výřez pro samočinné zavírání dveří nebo dveřní zárubeň

103


Allan Block®

KLASSIKline

KLASSIKline palisáda


ZDI, KRAJOVÉ A SVAHOVÉ UPEVNĚNÍ

ZDI & SVAHOVÉ UPEVNĚNÍ GRANblock®

strana 106

KRAJOVÉ UPEVNĚNÍ KLASSIKline obrubník

strana 114

Obrubník Allan Block®

strana 108

se zušlechtěným povrchem strana 114

Allan Block® geomříž

strana 109

KLASSIKline palisády

strana 115

Obdélníková palisáda strana 116 KLASSIKline

strana 110

Kruhová palisáda

strana 117

Zdící malta

strana 112

L-kámen

strana 117

GARDAline®

strana 113

GRANblock®


Zdi & Krajové upevnění

GRANblock®

délka

výška

váha

spotřeba

cm

cm

cm

kg/ks

ks/m2

24,0 100,0 25,0 141,0 4,0 32,0 100,0 25,0 188,0 4,0 40,0 100,0 25,0 235,0 4,0 48,0 100,0 25,0 288,0 4,0 80,0 100,0 25,0 470,0 4,0 É 100,0 25,0 517,0 4,0 NOV 88,0 krycí kámen 24,0 100,0 25,0 141,0 4,0 32,0 100,0 25,0 188,0 4,0 40,0 100,0 25,0 235,0 4,0 48,0 100,0 25,0 288,0 4,0 80,0 100,0 25,0 470,0 4,0 É 88,0 100,0 25,0 517,0 4,0 V NO krycí kameny s opracovaným čelem vlevo a vpravo 24,0 75,0/25,0*3 25,0 141,0 - 32,0 75,0/25,0*3 25,0 188,0 - 40,0 75,0/25,0*3 25,0 235,0 - 48,0 75,0/25,0*3 25,0 288,0 - 80,0 75,0/25,0*3 25,0 470,0 - 3 É 517,0 - NOV 88,0 75,0/25,0* 25,0

cena v Kč/ks

bez DPH a dopravy, (vč. kompletace)

barevné odstíny

váha

pískovcově béžový, šedý

zdi

rastrový rozměr šířka

kg/m2

pro zpevnění svahů*1

jedno nebo dvoustranně hr. lamaný

FC

pro volně stojící zdivo*2 oboustranně hrubě lamaný

564,0 752,0 940,0 1152,0 1880,0 2068,0

606,00 836,00 - 1174,00 - 2325,00

770,00 - 1090,00 - 2325,00 -

10 13 14 16 44 44

564,0 752,0 940,0 1152,0 1880,0 2068,0

802,00 1045,00 - 1371,00 - 2450,00

964,00 - 1371,00 - 2450,00 -

10 13 14 16 44 44

564,0 752,0 940,0 1152,0 1880,0 2068,0

1190,00 1436,00 - 1763,00 - 3010,00

1355,00 - 1763,00 - 3010,00 -

10 13 14 16 44 44

Vlastnosti výrobku *1) GRANblock® pro zpevnění svahů má z výrobních důvodů částečně jednostranně

a částečně dvoustranně hrubě lámaný povrch! *2) GRANblock® pro volně stojící zdivo má vždy oboustranně hrubě lámaný povrch *3) GRANblock® krajní kameny 75,0 a 25,0 nejsou jednotlivě k dodání přirozený, hrubě lámaný povrch pevné spojení kamenů pomocí péra a drážky jednovrstvý beton z čisté křemenité drti a s UV odolnou barvou oxidu železitého veškeré uvedené rozměry jsou rastrové rozměry (včetně spáry) !

Reálné rozměry se mohou z důvodu lámaných ploch odlišovat!

(š ±3,0 cm: d, v ± 1,0 cm)

Technické poznámky barevné odstíny:

zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě spárování pomocí malty není nutné Dodací podmínky

pískovcově béžový

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

šedý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Upozornění Na přání lze lámat v různé šířce, ceny na dotaz.

106

!


Zdi & Krajové upevnění

107


Zdi & Krajové upevnění

Informujte se také pod

www.allanblock.com

!

Allan Block®

rastrový rozměr

kámen

délka

šířka

č.

výška

váha

obsah

obsah

spotřeba

vrstvy

palety

A B C D E F G H I J K L M

cm

cm

cm

Normální kámen 33,00 30,0 20,0 Junior 22,00 30,0 20,0 Lite 33,00 30,0 10,0 Half Lite 22,00 30,0 10,0 Krajní kámen levý malý 33,00 30,0 20,0 Krajní kámen pravý malý 33,00 30,0 20,0 Krajní kámen levý velký 49,50 30,0 20,0 Krajní kámen pravý velký 49,50 30,0 20,0 Rohový prvek levý (dvoudílný) 49,50 33,0 20,0 Rohový prvek pravý (dvoudílný) 49,50 33,0 20,0 Krycí kámen 33,00 34,8 10,0 Krycí rohový kámen levý 53,12 34,8 (36,9) 10,0 Krycí rohový kámen pravý 53,12 34,8 (36,9) 10,0

kg/ks

ks

27,0

Kč/ks bez DPH a dopravy, (vč. kompletace) barevné odstíny

šedý

lasturové

ks/m2

vápno

8,0

48,0

15,00

164,50

180,50

5

19,0

12,0

36,0

22,50

140,00

156,50

4

14,0

8,0

48,0

30,00

110,50

126,50

4

10,0

12,0

72,0

45,00

91,50

108,00

4

27,0

8,0

32,0

15,00

288,50

307,50

5

27,0

8,0

32,0

15,00

288,50

307,50

5

41,0

8,0

32,0

10,00

375,00

399,50

6

41,0

8,0

32,0

10,00

375,00

399,50

6

68,0

4,0

12,0

6,00

645,00

699,00

8

68,0

4,0

12,0

6,00

645,00

699,00

8

25,5

6,0

36,0

30,00

205,00

221,00

4

45,0

-

-

-

572,00

612,50

6

45,0

-

-

-

572,00

612,50

6

A Normální kámen

B Junior pouze u 84o

C Lite pouze u 84o

D Half Lite pouze u 84o

E Krajní kámen levý malý

F Krajní kámen pravý malý

G Krajní kámen levý velký

H Krajní kámen pravý velký

I Rohový prvek levý (dvoudílný)

J Rohový prvek pravý (dvoudílný)

barevné odstíny:

K Krycí kámen

L Krycí rohový kámen levý

M Krycí rohový kámen pravý

šedý

lasturové vápno

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

108

FC

ks


Zdi & Krajové upevnění

!

Informujte se také pod

www.allanblock.com

Vlastnosti výrobku

Informace pro plánování

hrubě štípaná pohledová plocha

možnosti použití: opěrné zdi, protihlukové zdi, ke zpevnění břehů, koryt řek,

patentovaný systém opěrné zdi (dutinové moduly), při způsobu stavby ze dvou

jako opěrných pilířů mostů krycí kameny:

vzájemně spojených zdí, lze vystavět jako volně stojící zeď, jako zeď tížnou nebo také jako zeď

• jeden kámen pro všechny sklony (87°, 84° nebo 78°) krajní kameny a rohové prvky:

sklony o 87°, 84° nebo 78° možné (Junior, Lite, Half Lite pouze ve sklonech 84°) bezmaltová spojovací konstrukce

• sklony v 87°, 84° nebo 78° možné

minimálně nutný štěrkový základ a dále dle statických požadavků

• vždy levé a pravé kameny

pokládka rovně nebo v radiusech Pozor!

veškeré uvedené rozměry jsou rastrové rozměry! Reálné rozměry

se mohou z důvodu lámaných ploch odlišovat! (d, š, v ± 1,0 cm)

k výstavbě opěrné zdi Allan Block® je nutný statický výpočet dle výšky a zatížení

Technické poznámky

dopručujeme se obrátit na autorizovaného odborníka

zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 viz nenormované betonové výrobky Vestavba a pokládka Příslušenství

viz pokyny výrobce k vestavbě a pokládce Dodací podmínky

Potřebnou součástí k výstavbě zdi Allan Block®

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

je plastová geomříž viz dole

!

integrovaná drenáž

Allan Block® geomříž pro plastem vyztuženou zeminu >120 cm

Kč/m2 bez DPH a dopravy,

délka

šířka

(vč. kompletace)

FC

cm

cm

dle statických požadavků

500

280,00

2

Vlastnosti výrobku geotextil k výztuži nástavby zdiva geomříže se dle statických nutností zakládají do spár, rozteč vrstev a délka záleží na statice

a plánu provedení

Doklad schopnosti jednoosá geomříž dle statiky životnost je >120 let vhodné pro použití plastem vyztužované zeminy, při výstavbě se zdícími kameny Allan Block® vyplněnými štěrkem o zrnitosti 0/45 s podílem jemného zrna <10% s drenážní vrstvou a pro zpětné zaplnění zeminou v prostoru geomříže Vestavba viz pokyny k vestavbě

dokončená Allan Block® zeď s KLASSIKline plnými schody

Vložení Allan Block® geomříže (dle statických požadavků!) 109


Zdi & Krajové upevnění Pro plné zaspárování zdí se závěrečným uhlazením spár doporučujeme naši KLASSIKline speciál – zdící maltu.

KLASSIKline kameny pro zdění

šířka

výška

váha

cm

cm

barevné odstíny

lasturové vápno, pískovcově béžový, šedo černý

rastrový rozměr délka

Kč/ks bez DPH a dopravy, (vč. kompletace)

cm

normalní

krycí

normalní

krycí

vrstvy

palety

kámen

kámen

kámen

kámen

170,00 162,00 118,50 91,50 64,50 251,00 237,50 175,50 135,00 94,50 410,00 391,50 283,50 213,00 145,50

267,00 259,00 180,50 140,00 97,00 348,00 334,50 237,50 178,00 126,50 510,00 496,50 351,00 267,00 180,50

186,00 175,50 129,50 102,50 78,00 270,00 251,00 189,00 145,50 102,50 442,50 423,50 310,50 240,00 172,50

280,50 272,50 194,00 153,50 108,00 361,50 348,00 251,00 194,00 135,00 542,50 526,50 380,50 291,60 207,50

2 2 2 1 1 4 4 3 2 2 6 6 5 3 3

278,00 151,00

375,00 199,50

297,00 162,00

391,50 210,50

4 2

135,00 135,00 156,50 156,50 175,50 175,50

178,00 178,00 207,50 207,50 237,50 237,50

145,50 145,50 170,00 170,00 194,00 194,00

191,50 191,50 218,50 218,50 284,00 284,00

1 1 1 1 1 1

-

385,00

-

385,00

2

ks

ks

20,0 16,9 13,5 10,0 6,8 40,0 33,8 27,0 20,0 13,5 60,0 50,7 40,5 30,0 20,3

6,0 6,0 9,0 12,0 18,0 6,0 6,0 9,0 12,0 18,0 4,0 4,0 6,0 8,0 12,0

60,0 60,0 90,0 120,0 180,0 30,0 30,0 45,0 60,0 90,0 12,0 12,0 18,0 24,0 36,0

36,0 18,0

6,0 12,0

30,0 60,0

2,5 1,5 5,0 3,0 7,5 4,5

13,5

antik

obsah

kg/ks

50,0 25,0 7,5 42,0 25,0 7,5 34,0 25,0 7,5 25,0 25,0 7,5 17,0 25,0 7,5 50,0 25,0 15,0 42,0 25,0 15,0 34,0 25,0 15,0 25,0 25,0 15,0 17,0 25,0 15,0 50,0 25,0 22,5 42,0 25,0 22,5 34,0 25,0 22,5 25,0 25,0 22,5 17,0 25,0 22,5 sloupkové kameny 34,0 34,0 15,0 17,0 34,0 15,0 oblé kameny 10,0-15,0 25,0 7,5 5,0-10,0 25,0 7,5 10,0-15,0 25,0 15,0 5,0-10,0 25,0 15,0 10,0-15,0 25,0 22,5 5,0-10,0 25,0 22,5 krycí kameny s okapničkou 34,0 25,0 7,5

linear

obsah

- - -

-

- -

-

9,0

90,0

FC

Vlastnosti výrobku volitelné provedení lineární (ostrohranné) nebo antik (ostařené) zdící systém v 5 délkách kamene a ve 3 výškách kamene 50/25/7,5

42/25/7,5

34/25/7,5

25/25/7,5

17/25/7,5

zvláštní výhoda: 4 lámaně hrubé strany (odpadává krajní a ukončující kámen) krycí kameny s lámaným povrchem pohledový beton z čisté křemenité drtě a UV odolnými barvami oxidu železitého veškeré uvedené rozměry jsou rastrové rozměry (včetně spáry) ! Reálné rozměry se

mohou z důvodu lámaných ploch odlišovat! (d, š, v ± 3,0 cm)

Technické poznámky 50/25/15

42/25/15

34/25/15

25/25/15

17/25/15

zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě k vyzdění a zároveň k vytvoření spáry doporučujeme KLASSIKline maltu (viz strana 112) Dodací podmínky

50/25/22,5

42/25/22,5

34/25/22,5

25/25/22,5

17/25/22,5

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) oblé kameny lze dodat i jednotlivě

Doporučení k údržbě sloupkový kámen

oblý kámen

barevné odstíny:

krycí kámen s okapničkou

Po dokončení výstavby zahradní zdi je nutné zeď postříkat ochranným prostředkem. Doporučujeme „Steinschutz neutral"(neutrální ochranu kamene), kterou Vám můžeme dodat. Prostředek brání znečištění a minimalizuje proniknutí vlhkosti do zdiva. Postřik je nutné nejméně jednou ročně zopakovat. Láhev postřiku stačí na cca 10 m2 zdiva

lasturové vápno

pískovcově béžový

šedo černý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

110

(viz strana 140)

Pozor! Na přání lze lámat v různé délce, ceny na dotaz! formáty do 96,0x72,0 cm jsou možné


É

NOV

Zdi & Krajové upevnění

!

Plánujte s novým KLASSIKline plánovačem pod

www.klassikline.de

STŘÍDAVĚ ZDĚNÁ KONSTRUKCE Pro KLASSIKline střídavě zděné konstrukce zde uvádíme ceny pro různé výšky zdi. Pro každou výšku nabízíme příslušný modul. Při rozšíření modulů nebo výstavbě delší nebo kratší střídavě zděné konstrukce se změní i ceny. Jednotlivé moduly najdete také pod naším aktuálním Plánování & Tvorba nebo na našich webových stránkách www.klassikline.de. PŘÍKLAD:

Chcete -li zjistit cenu pro střídavě zděnou konstrukci lineární, výška = 90 cm, délka cca 10,00 m. 10,00 m potřebujete modul č. 9 = = 4,902 krát ~ 5,0 krát 2,04 m 5,0 x 7.781,00 Kč = 38.905,00 Kč bez DPH a dopravného, (včetně příplatku za kompletaci).

Základem jsou vždy běžné kameny a vrchní řada krycích kamenů.

Od výšky 188 cm jiné než volně stojící zdi a od 180 cm volně stojící zdi, je nutný statický výpočet.

rastrový rozměr

Kč/jednotka bez DPH a dopravy,

(vč. kompletace) barevné odstíny

lasturové vápno, pískovcově béžový, šedo černý

linear

antik

FC

Modul

délka

výška

č.

cm

cm

Kč/Modul

Kč/m²

Kč/Modul

Kč/m²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0

30,0 37,5 45,0 52,5 60,0 67,5 75,0 82,5 90,0 97,5 105,0 112,5 120,0 127,5 135,0 142,5 150,0 157,5 165,0 172,5 180,0 187,5 195,0 202,5 210,0 217,5 225,0 232,5 240,0 247,5 255,0 262,5

2889,00 3439,50 9363,50 4538,50 5216,00 5686,00 6126,00 6822,50 7781,00 7924,50 8491,50 9225,50 9749,50 14185,50 15060,50 15689,50 16537,50 17101,50 17841,50 18573,00 19494,00 20158,00 21033,00 21227,00 22142,50 23031,00 24003,00 42939,50 25469,00 25938,50 26964,50 27747,50

4720,50 4496,50 4317,50 4245,50 4261,50 4129,00 4004,00 4054,00 4238,00 3984,00 3964,00 4020,00 3982,50 4090,50 4101,50 4047,50 4053,00 3992,00 3975,00 3958,50 3981,50 3952,50 3965,50 3853,50 3876,50 3893,00 3922,00 3943,50 3901,50 3853,00 3887,50 3886,00

3191,00 3753,00 4313,50 4914,00 5697,00 6231,50 6660,50 7479,00 8475,00 8696,50 9298,50 10133,00 10710,50 15584,00 16556,00 17220,50 18181,50 18713,50 19575,00 20347,00 21297,50 21988,50 23001,00 23236,00 24221,50 25209,50 26314,00 27288,50 27936,50 28455,00 29578,50 30439,50

5214,50 4905,50 4700,00 4597,00 4654,00 4525,50 4353,50 4443,50 4616,00 4372,00 4341,00 4415,00 4375,00 4493,50 4508,50 4442,50 4456,00 4368,00 4361,50 4336,50 4350,00 4311,50 4336,50 4218,50 4240,50 4261,00 4299,50 4315,00 4279,50 4226,50 4264,50 4263,00

Pozor! moduly nelze vrátit zpět! KLASSIKline zdi s tloušťkou stěny 25,0 cm mají váhu ca 550 kg/m2

111


Zdi & Krajové upevnění

KLASSIKline sada

šířka

výška

váha

cm

cm

cm

Kč/m2

bez DPH a dopravy,

(vč. kompletace) barevné odstíny

obsah

obsah

lasturové vápno, pískovcově béžový, šedo černý

vrstvy

palety

lineární

ks

ks

rastrový rozměr délka

kg/ks

9,0 6,0 30,0 2484,00 13,5 6,0 30,0 18,0 6,0 30,0 ^ ^ 0,684 m2 ^ = 360 kg/m2 = = 3,42 m2 Kč/ks 13,5 9,0 90,0 405,00

17,0 17,0 15,0 25,0 17,0 15,0 34,0 17,0 15,0 krycí kameny s okapničkou 34,0 25,0 7,5

antik

FC

2646,00

19

Kč/ks

440,00

2

Vlastnosti výrobku provedení dle výběru lineární (ostrohranný) nebo antik (ostařený) zvláštní výhoda : 4 lámaně hrubé strany (odpadává krajní a ukončující kámen) 17/15/15

25/17/15

krycí kámen s okapničkou

34/17/15

jednovrstvý beton z čisté křemenité drti a UV odolnou barvou oxidu železitého veškeré uvedené rozměry jsou rastrové rozměry (včetně spáry)! Reálné rozměry kamene se mohou z důvodu lámaných bočních ploch odlišovat! (d, š, v ± 3,0 cm)

barevné odstíny:

Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě lasturové vápno

pískovcově béžový

k vyzdění a současnému vypracování spár doporučujeme KLASSIKline maltu (viz dole)

šedo černý

Dodací podmínky tři různé velikosti kamenů jsou ve vrstvě namíchány a nelze je jednotlivě dodat

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

V KLASSIKline setu se dodávají pouze kompletní vrstvy dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

Ošetřování povrchu Po dokončení výstavby zahradní zdi je nutné zeď postříkat ochranným prostředkem.

Doporučujeme „Steinschutz neutral"(neutrální ochranu kamene), kterou Vám můžeme

dodat. Prostředek brání znečištění a minimalizuje proniknutí vlhkosti do zdiva. Postřik

je nutné nejméně jednou ročně zopakovat. Láhev postřiku stačí na cca 10 m2 zdiva.

(viz strana 140)

KLASSIKline malta Speciální zdící malta ke zdění a zároveň k vytvoření spáry

KLASSIKline zdící malta

balení

Kč/pytel

30 kg/pytel 261,50

Výhody

barevné odstíny

FC

šedý

4

Vlastnosti výrobku

vysoká pevnost díky speciální nosné drti

maltová skupina dle DIN 1053 a dle EN 998-2

žádné usazení maltové vody

pevnost v tlaku > 5 N/mm2

přesahující malta se neodtrhává, žádné znečištění čelních ploch malto-

zrnitost 0/4 mm

vou hmotou po vytvrdnutí je odolná vůči povětrnostním vlivům, prudkému dešti a mrazu

spotřeba vody cca 4,5 I/30 kg vydatnost cca 21 I/30 kg spotřeba cca 55 kg/m2

stabilní propojení mezi kamenem a maltou

skladování cca 6 měsíců

lehké a časově nenáročné zpracování

forma dodávky 30 kg/pytel

minimalizace výkvětu

barva šedá

112


Zdi & Krajové upevnění

GARDAline® kameny pro zdění 2 podélné strany hrubě lámané, čelní strany – betonově hladké

rastrový rozměr

délka

šířka

výška

váha

spotřeba

cm

cm

Kč/ks bez DPH a dopravy,

cm

40,0 20,0 20,0 40,0 20,0 10,0 30,0 20,0 20,0 30,0 20,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 10,0 krycí kameny (lineární) 33,3 27,0 10,0 oblé kameny 16,1/23,9 20,0 20,0 16,1/23,9 20,0 10,0

váha

zdi

(vč. kompletace) barevné odstíny pískovcový

břidlicový

FC

kg/ks

ks/m2

ks/bm

kg/m2

36,8 18,0 27,0 13,5 18,0 9,0

12,5 25,0 16,6 33,3 25,0 50,00

2,50 2,50 3,33 3,33 5,00 5,00

440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0

333,00 201,00 252,00 151,00 168,00 100,00

333,00 201,00 252,00 151,00 168,00 100,00

4 2 3 2 2 1

19,5

-

3,0

-

333,00

333,00

2

18,0 9,0

- -

- -

-

168,00 168,00

168,00 168,00

2 1

Vlastnosti výrobku antik – hrany kamene ostařené zdící systém ve 3 délkách a 2 výškách kamene Rozměrové tolerance z důvodu hrubě lámaných stran (včetně spáry)! Reálné rozměry se mohou z důvodu lámaných bočních ploch odlišovat!

(d ± 2 mm, š±1-2 cm, v ± 5 mm)

Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě k zazdění a zároveň k vytvoření spáry doporučujeme KLASSIKline maltu (viz strana 112) Dodací podmínky

barevné odstíny:

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

pískovcový

břidlicový

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

GARDAline® střídavě zděná konstrukce 113


Krajové upevnění

KLASSIKline obrubník

rastrový rozměr délka

šířka

výška

váha

Kč/ks bez DPH a dopravy,

(vč. kompletace) barevné odstíny

lasturové vápno, pískovcově béžový, šedo černý

obsah

obsah

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/ks

ks

ks

15,0

15,0

20,0

10,8

20,0

100,0

FC

81,00

1

Vlastnosti výrobku obrubníky s hrubě lámanými bočními plochami dvě protilehlé strany a čelní plocha lámaně hrubá jednovrstvý beton z čisté křemenité drti a UV odolnou barvou oxidu železitého barevné odstíny:

provedení hran lineární Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě

lasturové vápno

pískovcově béžový

Dodací podmínky

šedo černý

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Obrubník se zušlechtěným povrchem

šířka

výška

délka

váha

obsah

vrstvy

cm

cm

cm

kg/ks

ks

8,0

30,0

100,0

54,0

12,0

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny ferro žula

čedičový písek

šedý

594,00

623,50

FC bílo černý

685,50

6

Vlastnosti výrobku povrchy a čelní strana otryskány ocelovými kuličkami se zkosenou hranou lícní beton na povrchu a vrchní polovině se stálobarevnou kamennou drtí a UV odolnou

barvou oxidu železitého

Technické poznámky barevné odstíny:

betonové obrubníky DIN EN 1340 Dodací podmínky dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) Upozornění

žula šedý

čedičový písek

bílo černá

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

114

podobné produkty najdete na straně 133

!


Krajové & Svahové upevnění

KLASSIKline palisády

rastrový rozměr délka

šířka

výška

váha

Kč/ks bez DPH a dopravy,

(vč. kompletace) barevné odstíny

obsah

obsah

vrstvy

palety

normální

lasturové vápno, pískovcově béžový, šedo černý krajní

cm

cm

cm

kg/ks

ks

ks

palisáda (N)

palisáda (K)

15,0 15,0 15,0 15,0

15,0 15,0 15,0 15,0

40,0 60,0 80,0 100,0

19,0 29,0 38,0 48,0

12,0 8,0 4,0 4,0

60,0 40,0 20,0 20,0

170,00 226,50 321,00 410,00

207,50 288,50 450,50 537,00

FC

3 4 5 6

Vlastnosti výrobku palisády s hrubě lámanými bočními plochami normální palisáda(N): dvě protilehlé strany rovněž i čelní plocha hrubě lámaná krajní palisáda(K): dvě protilehlé strany i čelní plocha hrubě lámaná, 3. strana sražená jednovrstvý beton z čisté křemenité drti a s UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky

barevné odstíny:

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

lasturové vápno

pískovcově béžový

šedo černý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

115


Krajové & Svahové upevnění

OBDÉLNÍKOVÁ PALISÁDA

délka

šířka

výška

váha

spotřeba

cm

cm

cm

kg/ks

ks/bm

16,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

40,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

16,0 15,5 22,0 28,0 35,0 50,0 58,0 67,0

6,25 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55

Kč/ks bez DPH a dopravy

barevné odstíny

šedý

hnědý

FC

94,50 94,50 237,50 329,00 421,00 486,00 537,00 602,00

124,00 - - - - - - -

2 2 3 3 4 5 6 6

Vlastnosti výrobku s oběžnou zkosenou hranou bez armatury Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky

barevné odstíny:

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

šedý

hnědý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

116


Krajové & Svahové upevnění

KRUHOVÁ PALISÁDA

průměr

výška

váha

Kč/ks bez DPH a dopravy

spotřeba

barevné odstíny

cm

mini palisáda 10,0 – 11,0 17,5 – 20,0 17,5 – 20,0 17,5 – 20,0 17,5 – 20,0 17,5 – 20,0 17,5 – 20,0 17,5 – 20,0 * 17,5 – 20,0 * 17,5 – 20,0

cm

kg/ks

ks/bm

35,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0

7,5 22,0 32,0 43,0 54,0 65,0 76,0 88,0 100,0 112,0

10,0 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

šedý

hnědý

FC

zvláštní výrobek zboží není skladem

54,00 186,00 251,00 345,50 432,00 496,50 650,50 818,00 972,00 1166,00

72,50 221,00 291,50 367,00 461,50 567,00 707,00 891,00 1044,50 1271,50

1 3 4 5 6 6 7 7 8 9

Vlastnosti výrobku s oběžnou zkosenou hranou bez armatury s dutým jádrem s UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky dodací lhůta: dva týdny u * a u barevného odstínu hnědý dodávka na vratných paletách (viz. zvláštní pokyny) barevné odstíny:

šedý

hnědý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

L-KÁMEN

Kč/ks bez DPH a dopravy

výška

hloubka

(v)

(h)

cm

40,0 60,0 80,0 100,0

šířka

váha

obsah

(š)

barevné odstíny

spotřeba

šedý

FC

palety

cm

cm

kg/ks

ks

ks/bm

30,0 30,0 40,0 40,0

35,0 35,0 35,0 35,0

42,0 54,0 75,0 87,5

24,0 16,0 8,0 8,0

2,85 2,85 2,85 2,85

113,00 162,00 321,00 421,00

6 7 10 11

Vlastnosti výrobku bez armatury tloušťka horní stěny: 7 cm Technické poznámky

v

zahradní prvky z betonu DIN EN 13198

v

Vestavba a pokládka v

v

viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky

š

h

š

h

š

h

š

h

dodávka na vratných paletách (viz. zvláštní pokyny)

117


INDIVIDUÁLNÍ VÝROBA

VODNÍ NÁDRŽKA

STŮL


MANUFAKTURA

NÁDOBY NA ROSTLINY

strana 120 NOVÉ NÁBYTEK BETON/DŘEVO strana 121

DOPRAVNÍ MAJÁK

strana 120 NOVÉ BETONOVÝ SLOUPEK

KOULE

strana 121

S OSVĚTLENÍM

strana 122

PILÍŘE/KRYTY

strana 122

INDIVIDUÁLNÍ OBJEKTY strana 123


pouze na zakázku, zboží není skladem

NÁDOBY NA ROSTLINY

Kč/ks bez DPH a dopravy

název

délka

šířka

výška

cm

cm

nádoba na rostliny A 50,0 50,0 nádoba na rostliny B 50,0 50,0 nádoba na rostliny C 100,0 50,0 nádoba na rostliny D Ø 50,0 nádoba na rostliny E 100,0 30,0 nádoba na rostliny F Ø 50,0 - 28,0 nádoba na rostliny G Ø 50,0 nádoba na rostliny H 45,0 45,0

váha cca

cm

kg/ks

45,0 45,0 45,0 50,0 22,0 40,0 50,0 45,0

106,0 106,0 220,0 120,0 90,0 110,0 115,0 120,0

barevné odstíny

licí beton šedý

pohledový beton

ferro

fluido

otryskaný

vymývaný

3839,00 3982,50 5656,50 5103,00 3402,00 4252,50 4962,50 4252,50

3839,00 3982,50 5656,50 5586,00 3685,50 4649,00 5329,50 4649,40

3199,50 3339,50 5062,50 4452,00 3061,50 3715,00 4452,00 3715,20

FC

12 12 15 12 10 12 12 12

Vlastnosti výrobku pohledové plochy neupravené, ferro nebo fluido možné vysoce kvalitní beton ze stálobarevné přírodní drti a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 nádoba na rostliny A

nádoba na rostliny B

nádoba na rostliny C

ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře v porovnání s dlažbami a deskami nelze

nádoba na rostliny D

technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky dodací lhůta na dotaz další barevné odstíny na dotaz

nádoba na rostliny E

nádoba na rostliny G

nádoba na rostliny F

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

nádoba na rostliny H

Příplatek za barvu žlutá/červená/černá/bílá 15% další barevné odstíny na dotaz

pouze na zakázku, zboží není skladem

DOPRAVNÍ MAJÁK

délka

šířka

výška

jednotka

cm

cm

dopravní maják „Aldingen“ Ø 30,0 – 35,0

váha cca

cm

ks

kg/ks

80,0

1

188,0

Kč/ks bez DPH a dopravy

barevné odstíny

licí beton žula šedý, bílo černý

pohledový beton

ferro

fluido

otryskaný

vymývaný

4095,50

4195,50

3195,50

FC

15

Vlastnosti výrobku pohledové plochy neupravené, ferro nebo fluido možné vysoce kvalitní beton ze stálobarevné přírodní drti a UV odolnou barvou oxidu železitého Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 dopravní maják „Aldingen“

ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře v porovnání s dlažbami a deskami nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci

barevné odstíny: QUINTA® ferro

Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce k vestavbě a osazení Dodací podmínky dodací lhůta na dotaz další barevné odstíny na dotaz

žula šedý

bílo černý

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné.

Příplatek za barvu žlutá/červená/černá/bílá 15% další barevné odstíny na dotaz

120

dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)


Manufaktura

pouze na zakázku, zboží není skladem

KOULE

průměr

Kč/ks bez DPH a dopravy

barevný odstín

váha

licí beton šedý

cm

Ø Ø Ø Ø

60,0 50,0 30,0 20,0

cca kg/ks

270,0 156,0 36,0 10,5

ferro

FC

otryskaný

5790,00 3294,00 1922,00 1630,50

15 11 4 2

Vlastnosti výrobku stálobarevný plný materiál z přírodní ušlechtilé drti povrchy otryskány ocelovými kuličkami (ferro) Dodací podmínky dodací lhůta na dotaz dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny)

Příplatek za barvu žlutá/červená/černá/bílá 15% další barevné odstíny na dotaz

É

NOV

NÁBYTEK BETON/DŘEVO

délka

šířka

výška

jednotka

cm

cm

cm

ks

stůl - kombinace dřeva a betonu (jednotlivý formát) 200,0 40,0 73,0 2 sedačka ze dřeva a betonu (jednotlivý formát) 40,0 40,0 43,0 6

váha cca kg/ks

pouze na zakázku, zboží není skladem

Kč/kombinaci bez DPH a dopravy

barevný odstín

licí beton šedý a dřevo

pohledový beton

FC

a dřevo

50,0/230,0 49,0

cena na dotaz

15

Vlastnosti výrobku navrhnuto od společnosti Ottopal Lottner s.r.o. viz obrázek strana 119 betonová souprava:

vysoce kvalitní beton structo (strukturovaná forma) ze stálobarevných přírodních drtí a UV odolných barev oxidu železitého dřevěná souprava:

okartáčované a naolejované modřínové dřevo

Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře v porovnání s dlažbami a deskami nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci Dodací podmínky dodací lhůta na dotaz další barevné odstíny na dotaz Nábytek ze dřeva a betonu pro posezení.

121


É

NOV

BETONOVÝ SLOUPEK S OSVĚTLENÍM

délka

šířka

výška

jednotka

cm

cm

SZ-beton zahradní lampa 30,0 30,0

váha cca

cm

ks

kg/ks

110,0

2

180,0

pouze na zakázku, zboží není skladem

Kč/ks bez DPH a dopravy

barevné odstíny

šedý

pohledový beton

24000,00

leptaný

FC

24000,00

15

Vlastnosti výrobku vysoce kvalitní beton ze stálobarevných přírodních drtí a UV odolných barev oxidu železitého světelné těleso s nasazeným „děrovaným kvádrem“ Technické poznámky zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 ruční výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře schodu v porovnání s dlažbami a deskami nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci Dodací podmínky dodací lhůta na dotaz další barevné odstíny na dotaz dodávka na vratných paletách (viz. Zvláštní pokyny) SZ-beton zahradní lampa

Příplatek za barvu žlutá/červená/černá/bílá 15% další barevné odstíny na dotaz

PILÍŘE/KRYTY cena

na dotaz

na požádání vyrobíme pro oplocení pozemku pilíře a kryty pilířů dle individuálních požadavků Požadujte to na nás ! stavební prvky lze dodat v různých barevných odstínech

122

pouze na zakázku, zboží není skladem


Manufaktura

INDIVIDUÁLNÍ OBJEKTY ze SZ-betonu Dle Vašich představ vyrobíme individuální objekty ze samozhutňujícího (SZ) betonu. výroba dle technického výkresu povrchová úprava dle výběru hodí se pro všechny výrobky s ušlechtilým povrchem

Tvary Plná krása pohledového betonu se přesvědčivě prezentuje náročným a kvalitním zpracováním, ať již se jedná o plné schody, krychle, nábytek k sezení nebo o ohraničení. Vysoká pevnost a možnost realizovat i výrobky z tenkého betonu, dávají architektům nevídané možnosti. Vysoká odolnost materiálu vůči ohybu a tlaku poskytuje dokonce možnost výroby stabilních stolů a židlí – estetických, příjemných k použití a zatížitelných.

Výhody samozhutňujícího betonu SZB na pohled volná tvorba objektů a prvků vysoká kvalita pohledového betonu vysoká odolnost vůči ohybu a tlaku minimální sesychání vysoká trvanlivost štíhlé a lehké stavební díly individuální barevné odstíny a povrchové struktury

123


ZVÝŠENÝ OBRUBNÍK

EASYCROSS®

PŘECHODOVÝ KÁMEN


BEZBARIÉROVÉ A DOPRAVNÍ SYSTÉMY & SYSTÉMY PRO ODVÁDĚNÍ VODY

BEZBARIÉROVÉ SYSTÉMY EASYCROSS® oblý obrubník

strana 126

ORIENTAČNÍ A VODÍCÍ SYSTÉMY

SYSTÉMY PRO ODVÁDĚNÍ VODY

DOPRAVNÍ SYSTÉMY

strana 127

ZVÝŠENÝ OBRUBNÍK

strana 128

OBRUBNÍK SE ŽLABEM

strana 135

OBLÝ OBRUBNÍK

strana 130

OKAPOVÝ KÁMEN

strana 135

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK

strana 130

OKAPOVÁ DESKA

strana 135

ŠIKMÝ OBRUBNÍK

strana 131

ŽLAB

strana 135

AUTOBUSOVÉ OBRUBNÍKY strana 132 PŘECHODOVÝ KÁMEN

strana 132

ZAPUŠTĚNÝ OBRUBNÍK

strana 133

OBRUBNÍK

strana 134

DLAŽBA OKOLO ŠACHTY

strana 134


Bezbariérové systémy

pouze na zakázku, zboží není skladem

EASYCROSS® oblý obrubník - 25 x 15

šířka

výška

délka

váha

Kč/bm bez DPH

jednotka

barva

světle šedý

cm

přechod. kámen oblý obrubník

cm

cm

kg/

pohledový beton

FC

jednotka

25,0 12,5/15,0 100,0 25,0 12,5/15,0 25,0

85,0 85,0

bm bm

1505,00 2500,00

7 7

25,0 12,5/15,0

85,0

bm

2500,00

7

levý/pravý

50,0

Vlastnosti výrobku přejezdový kámen pro tělesně postižené povrch s dotykovým profilem lichoběžníku protiskluzová hodnota > 60 Technické poznámky oblý obrubník

přechodový kámen levý

přechodový kámen pravý

betonové obrubníky dle DIN EN 1340 DIN 32984 Informace pro plánování ideální přechod mezi dopravní částí a chodníkem s profilem

lichoběžníku

Dodací podmínky dodací lhůta 2 týdny

EASYCROSS® oblý obrubník – 25x15

126

Orientační a vodící systémy s trapézovým profilem

Orientační a vodící systémy s nopovým profilem


Bezbariérové systémy Obsáhlé informace a pokyny k vestavbě naleznete v naší stavebnici

ORIENTAČNÍ A VODÍCÍ SYSTÉM s trapézovým profilem

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

spotřeba

Kč/bm bez DPH

barevné odstíny

cm

cm

trapézový profil 30,0 30,0

cm

kg/ks

ks/bm

8,0

16,0

3,33

trapézový profil

bílý

pouze na zakázku, zboží není skladem

antracit

FC

beton

648,00

-

7

Vlastnosti výrobku dotyková orientační dlažba lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnými barevnými pigmenty s distančníky protiskluzová hodnota > 60 Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338

povrch s dotykově citlivým profilem

DIN 32984

lichoběžníku

Vestavba a pokládka

řídící systém pro nevidomé

viz pokyny výrobce dle DIN EN 18318

s dotykově citlivým profilem

lichoběžníku (řídící pás) pro chodce

v silničním provozu, železnice a u zastávek DP

Dodací podmínky dodací lhůta 2 týdny

ORIENTAČNÍ A VODÍCÍ SYSTÉM s nopovým profilem

rastrový rozměr

délka

šířka

tloušťka

váha

spotřeba

Kč/bm bez DPH

barevné odstíny

bílý

cm

cm

cm

kg/ks

ks/bm

nopový profil 30,0

30,0

8,0

16,0

3,33

nopový profil

pouze na zakázku, zboží není skladem

antracit

FC

beton

648,00

-

7

Vlastnosti výrobku dotyková orientační dlažba lícní beton se stálobarevným přírodním kamenem a UV odolnými barevnými pigmenty s distančníky protiskluzová hodnota > 60 Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338

povrch s dotykově citlivým nopovým

profilem řídící systém pro nevidomé s

dotykově citlivým nopovým profilem

(řídící pás) pro chodce v silničním

provozu, železnice a u zastávek DP

DIN 32984 Vestavba a pokládka viz pokyny výrobce dle DIN EN 18318 Dodací podmínky dodací lhůta 2 týdny

127


Dopravní systémy

ZVÝŠENÝ OBRUBNÍK - H 18 x 20 - H 18 x 30

šířka

výška

délka

váha

cm

cm

cm

kg

Kč/ks bez DPH a dopravy

obsah

vrstvy

šedý

barevné odstíny FC

ks

100,0

82,0

5,0

167,00

7

15,0/18,0 30,0 15,0/18,0 30,0

100,0 50,0

122,0 61,0

5,0 -

183,50 167,00

9 7

100,0

85,0

5,0

167,00

7

100,0

103,0

5,0

340,00

8

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

4,0/5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00

8 8 8 8 8 8 8 8 8

80,0

-

696,50

7

stř. kámen

zv. obrubník

14,5/18,0 20,0

jako oblý obrubník

přechod. kámen

r r r r r r r r r

rohový kámen

obloukový kámen

18,0

22,0

levý/pravý 15,0/18,0 30/22

= = = = = = = = =

0,50 m 1,00 m 2,00 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m 8,00 m 10,00 m

vnitřní/vnější 15,0/18,0 vnitřní/vnější 15,0/18,0 vnitřní/vnější 15,0/18,0 vnitřní/vnější 15,0/18,0 vnitřní/vnější 15,0/18,0 vnitřní/vnější 15,0/18,0 vnitřní/vnější 15,0/18,0 vnitřní/vnější 15,0/18,0 vnitřní/vnější 15,0/18,0

90°

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

vnitřní/vnější 15,0/18,0 30,0 33,0/33,0

Technické poznámky betonové obrubníky dle DIN EN 1340, DIN 483-2004

zvýšený obrubník

středový kámen

přechodový kámen

přechodový kámen

levý

pravý

obloukový kámen

obloukový kámen

rohový kámen 90º

rohový kámen 90º

vnější

vnitřní

vnější

vnitřní

Berte na vědomí změněné názvy vnitřní/vnější u obloukového a rohového kamene

128

!


Dopravní systémy

ZVÝŠENÝ OBRUBNÍK - H 12 x 20 - H 15 x 25 - H 15 x 30

šířka

výška

délka

váha

cm

stř. kámen

zv. obrubník

8,5/12,0 12,0/15,0 12,0/15,0 12,0/15,0 jako oblý obrubník

15,0

vrstvy

šedý

barevný odstín FC

cm

cm

kg

ks

20,0 25,0 30,0 30,0

100,0 100,0 100,0 50,0

55,0 85,0 100,0 50,0

8,0 6,0 6,0 -

140,00 162,00 167,00 167,00

6 7 8 7

22,0

100,0

78,0

6,0

153,50

7

30/22 25,0 16,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

100,0 100,0 50,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

80,0 135,0 75,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

6,0 5,0/6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

332,00 742,50 315,50 364,50 364,50 364,50 364,50 364,50 364,50 364,50 364,50 364,50

7 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

k R 15 x 22 k šikm. obr. typ 1 k šikm. obr. typ 2 r = 0,50 m r = 1,00 m r = 2,00 m r = 3,00 m r = 4,00 m r = 5,00 m r = 6,00 m r = 8,00 m r = 10,00 m

levý/pravý 12,0/15,0 levý/pravý 25,0 levý/pravý 45,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0

45° 90° 135°

vnitřní/vnější 12,0/15,0 30,0 45,0/45,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 30,0 33,0/33,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 30,0 45,0/45,0

75,0 55,0 75,0

-

591,00 591,00 591,00

7 6 7

90° 135°

vnitřní/vnější 12,0/15,0 30,0 vnitřní/vnější 12,0/15,0 30,0

98,0 98,0

-

855,50 855,50

8 8

r = 0,50 m

87,0

-

855,50

7

oblý kámen

roh. kámen rostliny roh. kámen parkbox rohový kámen

přechod. kámen

Kč/ks bez DPH a dopravy

obsah

78,0 78,0

vnější 12,0/15,0 30,0 50,0/50,0

Technické poznámky betonové obrubníky dle DIN EN 1340, DIN 483-2004

Potřeba obloukových kamenů pro H 15x30 zvýšený obrubník

středový kámen

obloukový kámen

obloukový kámen

vnitřní

vnější

přechodový kámen

přechodový kámen

levý

pravý

vnitřních a vnějších

rádius

obvod kruhu

plný kruh

m

m

kameny/kusů

0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00

3,14 6,28 12,57 18,85 25,13 31,42 37,70 50,26 62,83

4 8 16 24 32 40 48 64 80

rohový kámen 45° rohový kámen 90° rohový kámen 135° vnější vnitřní vnější

rohový kámen

rohový kámen

rohový kámen

parkbox

parkbox

rostliny

90° vnější/levý

90° vnitřní

vnější, r = 0,50 m

129


Dopravní systémy

OBLÝ OBRUBNÍK

- R 18 x 22 - R 15 x 22

šířka

výška

délka

váha

vrstvy

šedý

barevné odstíny FC

cm

cm

cm

18,0 15,0

22,0 22,0

100,0 100,0

85,0 78,0

4,0 6,0

167,00 153,50

7 7

levý/pravý 12,0/15,0 30,0/22,0 100,0 levý/pravý 15,0/18,0 30,0/22,0 100,0

80,0 103,0

6,0 4,0

332,00 240,00

7 7

-

334,50 334,50 334,50 334,50 334,50 334,50 334,50 334,50 334,50

7 7 7 7 7 7 7 7 7

r r r r r r r r r

obloukový kámen

= = = = = = = = =

0,50 m 1,00 m 2,00 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m 8,00 m 10,00 m

vnitřní/vnější vnitřní/vnější vnitřní/vnější vnitřní/vnější vnitřní/vnější vnitřní/vnější vnitřní/vnější vnitřní/vnější vnitřní/vnější

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

kg

přechod. kámen oblý obrubník

Kč/ks bez DPH a dopravy

obsah

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

ks

Vlastnosti výrobku R 15 x 22 = středový kámen k H 15/30 R 18 x 22 = středový kámen k H 18/30 Technické poznámky oblý obrubník

betonové obrubníky dle DIN EN 1340, DIN 483-2004

přechodový kámen levý

obloukový kámen

obloukový kámen

vnitřní

vnější

!

Berte na vědomí změněné názvy vnitřní/vnější u obloukového kamene

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ

- F 10 x 15 - F 20 x 15

výška

šířka

délka

váha

cm

cm

É NOV

10,0

15,0

100,0

20,0

15,0

100,0

obrubník nájez.

cm

kg

68,0

obsah

vrstvy

Kč/ks bez DPH a dopravy barevný odstín šedý

ks

5,0

137,00

Technické poznámky betonové obrubníky dle DIN EN 1340 ,DIN 483-2004 s náběhem 15 cm

130

FC

7


Dopravní systémy

pouze na zakázku, zboží není skladem

ŠIKMÝ OBRUBNÍK - typ 1 - H 25 x 25

šířka

výška

délka

váha

cm

FC

3,0/25,0 16,5/25,0 100,0

125,0

ks

642,50

10

130,0

ks

742,50

10

levý/pravý

25,0

25,0

cm

šedý

ks

k H 15 x 30

cm

barevné odstíny

kg

přechod. kámen šikmý obrubník

Kč/ks bez DPH a dopravy

jednotka

100,0

Vlastnosti výrobku pro vjezd na pozemek s náběhem 8,5 cm Technické poznámky betonové obrubníky DIN EN 1340, DIN 483-2004 šikmý obrubník

přechodový kámen vlevo přechodový kámen vpravo

Dodací podmínky dodací lhůta 2 týdny

pouze na zakázku, zboží není skladem

ŠIKMÝ OBRUBNÍK - typ 2 - H 44 x 17

šířka

výška

délka

váha

cm

šedý

FC

kg

ks

4,0/44,0 7,0/17,0

50,0

72,0

ks

305,00

7

50,0

75,0

ks

315,50

7

k H 15 x 30

levý/pravý

44,0

cm

barevné odstíny

cm

přechod. kámen šikmý obrubník

Kč/ks bez DPH a dopravy

jednotka

17,0

Vlastnosti výrobku pro vjezd na pozemek s náběhem 10 cm šikmý obrubník

přechodový

přechodový

obrubník vlevo

obrubník vpravo

Technické poznámky betonové obrubníky DIN EN 1340, DIN 483-2004 Dodací podmínky dodací lhůta 2 týdny

131


Dopravní systémy

pouze na zakázku, zboží není skladem

AUTOBUSOVÝ OBRUBNÍK - H 18 x 30

šířka

výška

délka

váha

cm

šedý

FC

cm

kg

ks

10,1/18,0 30,0

100,0

115,0

ks

1431,00

9

100,0 20,0

120,0 38,0

ks bm

1633,50 1012,50

9 4

autobusový obrubník

cm

barevné odstíny

přechod. kámen

Kč/ks resp. bm bez DPH a dopravy

jednotka

k H 18 x 30 levý/pravý 10,1/18,0 30,0 spojovací kámen 20,0 8,0

Vlastnosti výrobku jako zvláštní profil pro nízkopodlažní autobusy hladký lícní beton C 30 - 37 výstup a povrch s nopovým profilem Technické poznámky autobusový obrubník

přechodový kámen vlevo

přechodový kámen vpravo

spojovací kámen

betonové obrubníky DIN EN 1340, DIN 483-2004 Dodací podmínky dodací lhůta 2 týdny

retardér pouze na zakázku, zboží není skladem

PŘECHODOVÝ KÁMEN

šířka

tloušťka

délka

váha

přechod. kámen

cm

normální kámen rohový kámen vnitřní kámen

cm

cm

36,0 12,0/17,0 36,0 36,0 12,0/17,0 36,0 18,0 8,0 18,0

Kč/ks resp. bm bez DPH a dopravy

jednotka

barevné odstíny

křemen

čedičový písek

světlý

antracit

kg

ks

otryskaný vodou

otryskaný vodou

45,0 48,0 175,0

ks ks m2

672,50 796,50 739,50

- - 739,50

FC

5 5 12

Vlastnosti výrobku na snížení rychlosti dopravy viz směrnice na výrobu a dohled na nenormované výrobky z betonu, vydání 1991 Technické poznámky betonové obrubníky DIN EN 1340, DIN 483-2004 Dodací podmínky dodací lhůta 2 týdny

132


Dopravní systémy

ZAPUŠTĚNÝ OBRUBNÍK

šířka

výška

délka

váha

vrstvy

Kč/ks bez DPH a dopravy barevné odstíny šedý

hnědý

FC

cm

cm

kg/ks

ks

8,0

20,0

100,0

36,0

12,0

81,00 -

zapuštěný obrubník 8,0 r = 0,50 m vnější 8,0 r = 1,00 m vnější 8,0 r = 2,00 m / 3,00 m vnější 8,0 r = 4,00 m / 5,00 m vnější 8,0 r = 6,00 m vnější 8,0

25,0

100,0

45,0

12,0

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

10,0 12,0 12,0 12,0 12,0

89,00 126,50 5 256,50 - 7 256,50 - 7 243,00 - 7 243,00 - 7 243,00 - 7

T 8 x 20

cm zapuštěný zapuštěný zapuštěný obloukový kámen zapuštěný zapuštěný

obsah

T 8 x 25 T 8 x 30 T 8 x 40 T 8 x 50

T 8,5 x 17,5

T 12 x 30 T 10 x 30

T 10 x 25

8,0

30,0

100,0

54,0

12,0

zapuštěný obrubník

8,0

40,0

100,0

72,0

zapuštěný obrubník

8,0

50,0

100,0

zapuštěný

zapuštěný obrubník

zapuštěný obrubník zkosený zapuštěný obrubník nezkosený

8,5 8,5

17,5 17,5

r r r r r r

vnější vnější vnější vnější vnější vnější

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

zapuštěný obrubník zapuštěný obrubník r = 0,50 m vnější r = 1,00 m vnější r = 2,00 m / 3,00 m vnější r = 4,00 m / 5,00 m vnější r = 6,00 m vnější

zapuštěný zapuštěný obloukový kámen zapuštěný

obloukový kámen

zapuštěný obrubník

4

102,50

143,00

6

10,0

194,00

-

7

90,0

10,0

256,50

-

7

100,0 100,0

33,5 33,5

12,0 12,0

81,00 81,00

- -

4 4

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

-

264,50 264,50 264,50 264,50 264,50 264,50

- - - - - -

7 7 7 7 7 7

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

100,0 100,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

45,0 56,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0

10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0

99,50 108,00 318,50 318,50 305,00 305,00 305,00

- - - - - - -

5 6 7 7 7 7 7

zapuštěný obrubník

10,0

30,0

100,0

67,0

10,0

132,00

-

6

zapuštěný obrubník

12,0

30,0

100,0

85,0

5,0

-

7

= = = = = =

0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

m m m m m m

vnitřní vnitřní vnitřní vnitřní vnitřní vnitřní

/ / / / / /

pouze na zakázku zboží není skladem

Vlastnosti produktu se zkosenou hranou Technické poznámky betonové obrubníky DIN EN 1340, DIN 483-2004

133


Dopravní systémy

OBRUBNÍK

šířka

výška

délka

váha

obrubník obrubník obrubník obrubník

obrubník

obrubník

6 x 30 6 x 30 6 x 25 5 x 30 5 x 25 5 x 20

Kč/ks bez DPH a dopravy

obsah

vrstvy

šedý

barevné odstíny hnědý

FC

cm

cm

cm

kg/ks

ks

kulatý kulatý zkosený kulatý zkosený

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

20,0 25,0 25,0 30,0 30,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

22,0 28,0 28,0 34,0 34,0

19,0 19,0 19,0 19,0 19,0

62,00 72,50 72,50 89,00 89,00

- 94,50 94,50 124,00 124,00

2 3 3 4 4

bez drážky a péru

zkosený

6,0

25,0

100,0

34,0

16,0

89,00

124,00

4

s drážkou a pérem

zkosený

6,0

30,0

100,0

40,0

16,0

94,50

132,00

5

bez drážky a péru

zkosený

6,0

30,0

100,0

40,0

16,0

94,50

132,00

5

s s s s s

drážkou drážkou drážkou drážkou drážkou

a a a a a

pérem pérem pérem pérem pérem

DIN EN 1340 - D T I, DIN 483-2004 DIN EN 13198

pouze na zakázku, zboží není skladem

DLAŽBA OKOLO ŠACHTY

šířka

délka

tloušťka

váha

obsah

obsah

jednotka

vrstvy

palety

cm

cm

cm

kg/Satz.

ks

ks

A-kámen

barevné odstíny

šedo

červeno

antracitový

hnědý

1709,00

1079,00

12

1,0

869,00

869,00

6

1,0

607,50

607,50

3

1,0

607,50

607,50

3

dlažba okolo šachty Ø 78,5 (8 A-kameny / 4 B-kameny) 120,0 120,0 8,0 170,0 sada pro víko hydrantu variabilní Ø 26,5/37 60,0 60,0 8,0 50,0 sada pro víko vodní skříňky Ø 20,0 cm 40,0 40,0 8,0 21,0 sada pro víko vodního ventilu Ø 15,0 cm 40,0 40,0 8,0 24,0

Kč/ks bez DPH a dopravy

FC

ks

1,0

viz směrnice na výrobu a dohled na nenormované výrobky z betonu, vydání 1991 individuální výrobou vzniklé rozdíly v barvě a struktuře v porovnání s dlažbami nelze technicky vyloučit a nejsou důvodem k reklamaci

B-kámen

134


Systémy pro odvádění vody

OBRUBNÍK SE ŽLABEM šířka

stavební

cm

normální kámen 40 přechodový levý a pravý nízký normální kámen 50 přechodový levý a pravý nízký

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

cm

váha

délka

cm

cm

kg/bm

Kč/bm

obsah

obsah bez DPH a dopravy

vrstvy

palety

ks

40,0 20,0 33,0 130,0 16,0 40,0 15-20 33,0 110,0 16,0 40,0 15,0 33,0 110,0 16,0 50,0 20,0 33,0 156,0 16,0 50,0 15-20 50,0 136,0 16,0 50,0 15,0 33,0 136,0 16,0

barevné odstíny

11

FC 20

ks

šedý

32,0 16,0 32,0 32,0 16,0 32,0

288,50 288,50 288,50 375,00 375,00 375,00

9 8 8 11 9 9

10

tloušťka délka

33

40 20 11 15

10

33

40 Technické poznámky betonové obrubníky dle DIN EN 1340, DIN 483-2004 11 10

15

33

40

OKAPOVÝ KÁMEN

šířka

délka

tloušťka

váha

cm

cm

cm

s e zkosenou hranou 16,0 16,0 10,0 bez zkosené hrany 16,0 16,0 10,0 se zkosenou hranou 16,0 16,0 14,0

obsah

obsah

Kč/ks

spotřeba bez DPH a dopravy

vrstvy

palety

barevné odstíny

kg/ks

ks

ks

ks/bm

šedý

5,7

35,0

280,0

6,25

13,50

16,00

1

5,7

35,0

280,0

6,25

13,50

16,00

1

8,0

36,0

216,0

6,25

16,00

-

1

obsah

obsah

vrstvy

palety

barevné odstíny

ks

ks

ks/bm

šedý

6,0 12,0 12,0 12,0

36,0 120,0 96,0 72,0

3,33 2,85 2,85 2,85

43,00 35,00 51,00 56,50

FC

červený

Technické poznámky betonová dlažba dle DIN EN 1338

OKAPOVÁ DESKA

šířka

délka

tloušťka

váha

cm

30,0 17,5 17,5 17,5

cm

cm

kg/ks

30,0 10,0/12,0 24,0 35,0 6,5 9,4 35,0 8,0 11,3 35,0 10,0 14,1

Kč/ks

spotřeba bez DPH a dopravy FC

3 2 2 2

12

10

35

30

,5

17

30

Vlastnosti výrobku z tvrzeného lícního betonu C 45/55 Technické poznámky betonové obrubníky dle DIN EN 1340, DIN 483-2004

ŽLAB

šířka

délka

tloušťka

váha

cm

* 30,0 30,0 50,0

cm

cm

kg/lfm

30,0 7,5/10,0 56,0 33,0 8,0/10,0 62,0 33,0 12,0/15,0 148,0

obsah

obsah

vrstvy

palety

ks

ks

ks/bm

12,0 18,0 16,0

72,0 36,0 32,0

3,33 3,03 3,03

Kč/bm

spotřeba bez DPH a dopravy

barevné odstíny

FC

šedý

156,00 170,00 337,50

6 6 11

33

/50

30

Technické poznámky betonové obrubníky dle DIN EN 1340, DIN 483-2004 * Tetrago žlab s vysocehodnotnou obrusnou vrstvou z křemene

135


PŘÍSLUŠENSTVÍ

LUMERA®

Prostředky

světlo do kamene

strana 138

pro údržbu a čištění

strana 140

Spárovací písky

strana 139

Palety

strana 140

DISTANČNÍKY

strana 139

Řezání diamantovou pilou

strana 139


LUMERA® světlo do kamene

Kč/vestavěné světlo vč. vrtání

bez DPH a dopravy

barevné odstíny

ambra

teplá bílá

studená bílá saténově

LUMERA®

2122,00

2122,00

É

NOV

2122,00

modrá

2122,00

LUMERA® kus 2122,00 Kč 1 lampa pro zabudování 57 mm průměr vnější lampy 60 mm výška 1 Power-LED 130 mA IP67 –> homogenní světlo 1 Power-LED = 1 Watt LED – síťový přípoj ca 183 x 90 x 45 mm pro až 6 LUMERA® lamp max. 8W ve vodotěsném provedení IP68

amber

teplá bílá

studená bílá

saténově modrá

LED – mini rozdělovač ca 95 x 95 x 27 mm 1 x vstup 3 x výstup (pro 3 LUMERA® lampy) ve vodotěsném provedení IP68

kus 2322,00 Kč

kus 488,50 Kč

přívod 230V~

rozvaděč +

2x

-

+

H3 LED 1W

PE

1x

H5 LED 1W

AC AC T1 2~ = - +

pozor: rozvaděč nebo LED připojit!

PE H1 LED 1W

L1 N

rozvaděč +

+

-

-

1x 2x

-

+

+

H2 LED 1W

-

+

2x 1x

H4 LED 1W

atd. -

-

+

2x 1x

Pozor: Vždy je nutný komplet: LUMERA® světlo, LED-síťový přípoj a LED-minirozdělovač!

138

-

!


Příslušenství

Spárovací písky spárovací písky

barva

balení

křemičitý písek 0,7 – 1, 2 mm šedý čedičový písek 0 – 3 mm černá čedičový písek 0 – 3 mm černá dopravné jako dokládka

Kč/pytel

bez DPH

a dopravy

25 kg/pytel 25 kg/pytel volné

113,00 156,50 1044,50/t 56,70

nevibrujte v žádném případě v mokrém stavu, mohou vzniknout

nežádoucí bílé skvrny na povrchu dlažba a desky s ušlechtilým povrchem a dlažební prvky s ostrou

hranou lze vibrovat jen s gumovanou zástěrou větší množství se dodává na paletách - viz zvláštní informace!

DISTANČNÍK

Typ

distančníku

šíře

tloušťka

spáry

spotřeba

Kč/100,0 ks

distančníků

bez DPH

40/40 60/40 50/50 60/60 a dopravy

ks/m2 ks/m2 ks/m2 ks/m2

mm

mm

křížový distančník 3,0 30,0 6,16 4,12 4 2,8 T-distančník 3,0 30,0 12,32 8,24 8 5,6 křížový distančník 3,0 15,0 6,16 4,12 4 2,8 T-distančník 3,0 15,0 12,32 8,24 8 5,6 křížový distančník 5,0 30,0 7,16 4,12 4 2,8 T-distančník 5,0 30,0 12,32 8,24 8 5,6 dopravné jako dokládka

386,00 386,00 302,00 302,00 386,00 386,00 16,00

distančník 30 mm: vhodný pro tloušťku desky do 5,5 cm distančník 15 mm: vhodný pro tloušťku desky 3 cm Dodací podmínky jedno balení odpovídá 100 kusům PVC-distančníků

lze zakoupit jen celé balení.

Řez diamantovou pilou

tloušťka

Kč/bm mokrého řezu

cm

paralelní řez k venkovní hraně

3,0 5,0 6,0 6,5 8,0 10,0 12,0

197,00 226,50 264,50 283,50 340,00 415,50 491,00

paralelní řez

diagonální řez

Při řezu diagonálně nebo šikmo k vnější hraně se započítá vícenáklad 67,50 Kč/bm v mokrém řezu. Nezávisle na délce šikmého řezu se vždy účtuje

šikmý řez

diagonální délka desky!

139


Prostředky pro údržbu a čištění

jednotka

Kč za jednotku

bez DPH a dopravného

silně čistící koncentrát na beton Čistič s bělícím účinkem odstraňovač vápenného výkvětu betonu odstraňovač zelených povlaků na betonu ochrana kamene „Steinschutz-neutral“ ochrana kamene „Steinschutz-perfekt“ DUROSAVE® - politura Rozprašovač dopravné za přiložení k nákladu

1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 ks

305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 100,00 80,00

Silně čistící koncentrát na beton se používá k odstranění tvrdošíjních znečištění

1kg =1l maxim. na 12 m2

Odstraňovač zelených povlaků na betonu účinně likviduje růst mechů a řas.

veškerého druhu na minerálních podkladech, speciálně na betonovém povrchu.

Tento koncentrát působí antibakteriálně, fungicidně a tím dlouhodobě dezinfikuje.

Na dlažebních kostkách, deskách a betonových elementech se znečištění a starší

Koncentrát působí za 1-3 dny tím, že potlačí zelený povlak, potlačí úporné

usazeniny spolehlivě odstraní. Čistící koncentrát nelze používat na broušeném a povrchově upraveném betonu, protože by mohlo dojít k poškození podkladu. Z důvodu velmi dobrého hloubkového účinku je možné, bez problémů odstranit

zakořenění v podloží a současně dojde k odumření porostu řas. Tyto odumřelé, zelené povlaky jednoduše odstraníme proudem vody. Ochrana kamene „Steinschutz-perfekt“ odpuzuje vodu a oleje ošetřených

rez, olej a mastnoty, dokonce i kyselinu huminovou (rozpadající se hlínu a listí). Silně

ploch a zároveň propůjčuje extrémně výrazný barevný odstín. Ochrana kamene

čistící koncentrát na beton odstraňuje veškeré znečištění, součastně desinfikuje a

„Steinschutz-perfekt“ zabraňuje jakékoliv nečistotě na betonových plochách a na

zabrání zaručeně dlouhodobě růstu řas a mechu

ostatních minerálních podkladech tím, že zabrání jejímu pronikání.

Čistič s bělícím účinkem lze použít k odstranění veškerého organického znečištění,

Ochrana kamene „Steinschutz-neutral“ zušlechťuje povrchovou plochu, čímž

speciálně na hladkých, broušených, ale i na veškerých minerálních površích.

odpuzuje vodu a oleje, po zaschnutí nezanechává viditelné stopy po ošetření. Silně

Koncentrát odstraňuje rychle, důkladně a dlouhodobě běžná znečištění, úporné zbar-

redukuje výskyt mechů a řas, omezuje zvětrávání. Nečistoty jen stěží pronikají do

vení rostlinami, květy, listy a zeminou a další znečištění. Používá se k důkladnému čištění silně znečištěných venkovních kamenných obkladů jako terasy, chodníky, schody, zdi, betonové dlažby atd. – obzvlášť přírodní a betonové kameny budou

betonových povrchů a tím jsou lehce odstranitelné. DUROSAVE® - politura je transparentně zasychající tekutina k elastickému zušlechtění povrchů. Je určena pro povrchy, které jsou zapečetěné DUROSAVE® hloubkovou

zase světlé a čisté. Pro budoucí ochranu proti znečištění by se kámen nebo beton po

ochranou. DUROSAVE® – politura může být použita neředěná na povrchy opotřebené

čištění měl impregnovat ochranou kamene nebo betonu neutral nebo perfekt.

běžným užíváním, mimo jiné i k ošetření opotřebených ploch, jemných škrábanců

Odstraňovač výkvětu betonu potlačuje veškeré druhy vápenných uloženin, uvolní zpevněné částky z pórové struktury, vytlačí je na povrch a umožní jednoduché

popř. odřených míst na ploše s hloubkovou ochranou DUROSAVE®, tím jí propůjčuje původní vzhled. DUROSAVE® – politura se ředí vodou v poměru max. 1 : 8.

spláchnutí usazenin. Zvláštní hloubkový účinek desinfikuje a současně ošetřuje plochy proti budoucí tvorbě zeleného povlaku (řasy, mechy a jiné).

Palety

Kč/ks bez DPH a dopravy

Vratné palety dodané se zbožím Vám vyúčtujeme. Po vrácení nepoškozených palet do 60-ti dnů do našeho skladu, Vám budeme celou částku dobropisovat.

prodejní cena palety dobropisovaná cena palety při vrácení

140

300,00 300,00

Bude-li nutné vyzvednout palety k vrácení naší dopravou na stavbě, vzniklé náklady na zpětný odvoz, Vám budou vyúčtovány.


ZÓNY A KÓDY PRO DOPRAVNÉ

Přehled PSČ -dodací zóny

Prodejní a strana 142 – 151

Cenové kódy dopravného

strana 152 – 156

dodací podmínky strana 158 – 159


Tabulka dodacích zón PSČ 100 00 – 277 43 PSČ 100 00 102 00 109 00 110 00 120 00 130 00 140 00 142 00 143 00 148 00 149 00 150 00 153 00 154 00 155 00 155 31 160 00 161 00 162 00 170 00 180 00 182 00 190 00 190 11 190 12

místo Praha 10 Praha 102 Praha 111 Praha Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 411 Praha 412 Praha 414 Praha 415 Praha 5 Praha 512 Praha 514 Praha 515 Praha 511 Praha 6 Praha 614 Praha 616 Praha 7 Praha 8 Praha 82 Praha 9 Praha 911 Praha 912

zóna 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9

PSČ 190 14 190 15 193 00 199 00 250 01 250 63 250 64 250 65 250 66 250 67 250 68 250 69 250 70 250 72 250 73 250 75 250 81 250 82 250 83 250 84 250 87 250 88 250 89 250 90

místo zóna Praha 914 9 Praha 915 9 Praha 913 9 Praha 99 9 Brandýs nad LabemStará Boleslav 1 10 Mratín 9 Mesice u Prahy 9 Líbeznice 9 Zdiby 8 Klecany 9 Rez u Prahy 8 Vodochody 9 Odolena Voda 9 Kojetice u Prahy 9 Jenstejn 9 Káraný 10 Nehvizdy 10 Úvaly 9 Skvorec 10 Sibrina 9 Mochov 10 Celákovice 10 Lázne Tousen 10 Jirny 10

PSČ 250 91 250 92 251 01 251 62 251 63 251 64 251 65 251 66 251 67 251 68 251 69 252 02 252 03 252 04 252 05 252 06 252 07 252 08 252 09

PSČ 257 01 257 03 257 06 257 08 257 09 257 21 257 22 257 23 257 24 257 25 257 26 257 28 257 41 257 42 257 44 257 51 257 53 257 55 257 56 257 62 257 63 257 64 257 65 257 66

místo zóna Postupice 11 Jankov 10 Lounovice pod  Blaníkem 13 Naceradec 13 Pravonín 13 Porící nad Sázavou 10 Cercany 10 Prestavlky u cercan 10 Chocerady 10 Kozmice u Benesova 11 Divisov 11 Chotýsany 11 Týnec nad Sázavou 10 Krhanice 10 Netvorice 10 Bystrice u Benesova 11 Vrchotovy Janovice 9 Marsovice 8 Neveklov 8 Kladruby u Vlasimi 12 Trhový Stepánov 12 Zdislavice 13 Cechtice 13 Krivsoudov 13

PSČ 257 68 257 71 257 86 257 87 257 88 257 89 257 91 257 92 258 01 259 01 261 01 262 02 262 03 262 04 262 05 262 06 262 11 262 12 262 13 262 14 262 15 262 21 262 22 262 23 262 25

PSČ 267 64 268 01 269 01 269 02 270 01 270 02 270 04 270 06 270 07 270 08 270 09 270 21 270 23 270 24 270 31 270 32 270 33 270 34 270 35 270 36 270 41 270 42 270 51 270 52 270 53

místo zóna Olesná u Horovic 3 Horovice 4 Rakovník 1 5 Rakovník 2 5 Knezeves u Rakovníka 5 Kolesovice 5 Horesedly 5 Kounov u Rakovníka 6 Mutejovice 6 Hredle 6 Krupá 6 Pavlíkov 5 Krivoklát 5 Zbecno 6 Senomaty 5 Orácov 4 Jesenice u Rakovníka 4 Cistá u Rakovníka 4 Petrovice u Rakovníka 4 Lubná u Rakovníka 5 Slabce 4 Skryje u Rakovníka 4 Luzná v Cechách 5 Lisany u Rakovníka 6 Krusovice 6

PSČ 270 54 270 55 270 61 270 62 270 64 270 65 271 01 272 01 272 03 272 04 273 01 273 02 273 03 273 04 273 05 273 06 273 07 273 08 273 21 273 22 273 23 273 24 273 25 273 26 273 27

142

252 10 252 16 252 17 252 18 252 19

místo zóna Zelenec v Cechách 9 Sestajovice 9 Rícany u Prahy 9 Mukarov 10 Strancice 9 Mnichovice 10 Ondrejov 10 Senohraby 10 Pysely 10 Kamenice 9 Velké Popovice 9 Jíloviste 8 Ritka 7 Cisovice 7 Hvozdnice 9 Davle 9 Stechovice 9 Slapy nad Vltavou 7 Hradistko pod  Medníkem 9 Mnísek pod Brdy 7 Nucice 6 Tachlovice 6 Úhonice 6 Rudná u Prahy 6

PSČ 252 25 252 26 252 28 252 29 252 30 252 31 252 41 252 42 252 43 252 44 252 45 252 46 252 61 252 62 252 63 252 64 252 65 252 66 252 67 252 68 252 81 252 82 253 01 254 01 256 01

místo zóna Jinocany 7 Trebotov 7 Cernosice 7 Dobrichovice 6 Revnice 6 Vsenory 7 Dolní Brezany 8 Jesenice u Prahy 8 Pruhonice 8 Psáry 9 Zvole u Prahy 8 Vrané nad Vltavou 8 Jenec 7 Horomerice 8 Roztoky u Prahy 8 Velké Prílepy 8 Tursko 8 Libcice nad Vltavou 8 Tuchomerice 8 Stredokluky 8 Petrov u Prahy 9 Kamenný Prívoz 9 Hostivice 7 Jílové u Prahy 9 Benesov u Prahy 11

místo zóna Dolní Kralovice 13 Soutice 12 Milicín 10 Strezimír 10 Cervený Újezd u Votic 9 Hermanicky 9 Sedlec-Prcice 1 9 Sedlec-Prcice 2 9 Vlasim 12 Votice 9 Príbram 1 5 Stará Hut u Dobríse 6 Nový Knín 7 Nová Ves pod Plesí 7 Velká Lecice 7 Korkyne 7 Rosovice 5 Oboriste 6 Necín 7 Hrimezdice 7 Borotice 7 Obecnice 6 Hlubos 5 Jince 5 Picín 5

PSČ 262 31 262 32 262 41 262 42 262 43 262 44 262 51 262 52 262 55 262 56 262 61 262 62 262 63 262 72 262 81 262 84 262 85 262 91 262 93 263 01 264 01 266 01 267 01 267 03 267 05

místo zóna Milín 5 Pecice 6 Bohutín 5 Rozmitál pod Tremsínem 4 Vesín 4 Hvozdany 4 Dublovice 7 Vysoký Chlumec 8 Petrovice u Sedlcan 7 Krásná Hora nad Vltavou 7 Visnová u Príbrame 6 Dolní Hbity 6 Kamýk nad Vltavou 7 Breznice 5 Tochovice 5 Zaluzany 6 Drahenice 5 Kosova Hora 8 Nalzovice 8 Dobrís 1 6 Sedlcany 8 Beroun 1 5 Králuv Dvur u Berouna 5 Hudlice 5 Nizbor 6

PSČ 267 06 267 07 267 11 267 12 267 16 267 17 267 18 267 21 267 22 267 23 267 24 267 25 267 26 267 27 267 28 267 29 267 41 267 42 267 43 267 51 267 53 267 54 267 61 267 62 267 63

místo zóna Hýskov 6 Chynava 6 Vráz u Berouna 6 Lodenice u Berouna 6 Vysoký Újezd u Berouna 6 Morina 6 Karlstejn 6 Tman 5 Suchomasty 5 Lochovice 4 Hostomice pod Brdy 5 Osov 5 Vseradice 5 Liten 6 Svinare 6 Zadní Treban 6 Kublov 5 Broumy 5 Bzová u Horovic 4 Zdice 5 Zebrák 4 Praskolesy 5 Cerhovice 3 Komárov u Horovic 4 Zajecov 3

místo zóna Revnicov 6 Pochvalov 7 Lány 7 Rynholec 8 Msec 7 Srbec 7 Nové Strasecí 6 Kladno 1 7 Kladno 3 7 Kladno 4 7 Kamenné Zehrovice 7 Tuchlovice 7 Stochov 8 Kacice 7 Smecno 8 Libusín 7 Vinarice u Kladna 7 Pchery 7 Hobsovice 8 Hospozín 9 Cernuc 9 Velvary 9 Zvoleneves 9 Olovnice 9 Otvovice 9

PSČ 273 28 273 29 273 41 273 42 273 43 273 45 273 51 273 53 273 54 273 61 273 62 273 63 273 64 273 71 273 72 273 73 273 74 273 75 273 76 273 77 273 78 273 79 274 01 276 01 277 01

místo zóna Zákolany 9 Kolec 8 Brandýsek 8 Stehelceves 8 Bustehrad 8 Hrebec 7 Unhost 7 Hostoun u Prahy 8 Lidice 8 Velká Dobrá 7 Druzec 7 Bratronice 6 Doksy u Kladna 7 Zlonice 8 Slapanice v Cechách 9 Vraný u Slaného 9 Klobuky v Cechách 9 Trebíz 8 Pozden 7 Malíkovice 8 Risuty 8 Turany u Slaného 8 Slaný 1 8 Melník 1 10 Dolní Berkovice 11

PSČ 277 03 277 04 277 05 277 06 277 07 277 08 277 11 277 13 277 14 277 15 277 16 277 21 277 23 277 24 277 31 277 32 277 33 277 34 277 35 277 36 277 37 277 38 277 41 277 42 277 43

místo zóna Horní Pocaply 11 Cítov 11 Spomysl 10 Luzec nad Vltavou 11 Vranany 10 Ledcice 10 Neratovice 1 10 Kostelec nad Labem 9 Drísy 10 Tisice 10 Vsetaty 10 Libechov 11 Kokorín 11 Vysoká u Melníka 11 Velký Borek 10 Bysice 10 Repín 11 Nebuzely 11 Mseno u Melníka 11 Lobec 12 Chorusice 11 Melnické Vtelno 11 Kly 10 Obríství 10 Chlumín 10


ZÓNY A KÓDY PRO DOPRAVNÉ

Tabulka dodacích zón PSČ 277 44 – 353 01 PSČ místo zóna 277 44 Vojkovice u Kralup  nad Vltavou 9 277 45 Úzice u Kralup nad  Vltavou 9 277 46 Veltrusy 9 277 51 Nelahozeves 9 277 52 Nová Ves u Melníka 10 278 01 Kralupy nad Vltavou 1 9 280 02 Kolín 2 12 281 01 Velim 12 281 02 Cerhenice 12 281 03 Radim u Kolína 12 281 04 Planany 11 281 06 Vitice 11 281 07 Svojsice u Kolína 12 281 21 Cervené Pecky 12 281 23 Starý Kolín 13 281 25 Konárovice 13 281 26 Týnec nad Labem 14 281 27 Krakovany v Cechách 14 281 28 Radovesnice 15 281 29 Zizelice nad Cidlinou 14 281 30 Ohare 13 281 41 Ratbor 12 281 43 Becváry 12

PSČ 281 44 281 46 281 51 281 61 281 62 281 63

místo zóna Zásmuky 12 Horní Kruty 11 Velký Osek 12 Kourim 11 Oleska u ceského Brodu 11 Kostelec nad  cernými Lesy 10 Jevany 11 Stríbrná Skalice 10 Rostoklaty 10 Prisimasy 10 Ceský Brod 10 Kutná Hora 1 13 Kutná Hora 3 13 Kutná Hora 4 13 Miskovice u Kutné Hory 12 Suchdol u Kutné Hory 12 Jindice 13 Uhlírské Janovice 12 Sázava 11 Rataje nad Sázavou 12 Kácov 12 Cestín 12 Nepomerice 13 Zbraslavice 13

PSČ 285 22 285 23 285 25 285 31

PSČ 289 33 289 34 289 35 289 36 289 37 289 41 290 01 293 01 293 06 293 07

místo zóna Krinec 13 Rozdalovice 13 Kosík 13 Mcely 13 Loucen 13 Pnov 12 Podebrady 12 Mladá Boleslav 1 12 Kosmonosy 13 Josefuv Dul u Mladé  Boleslave 13 Bakov nad Jizerou 13 Knezmost 13 Obruby 14 Dolní Bousov 14 Dlouhá Lhota u  Mladé Boleslave 13 Brezno u Mladé  Boleslave 13 Loukov u Mnichova  Hradiste 14 Zdár u Mnichova  Hradiste 14 Mohelnice nad  14 Jizerou místo zóna Tymákov 2 Starý Plzenec 2 Stáhlavy 2 Nezvestice 2 Chválenice 2 Strízovice u Plzne 2 Stenovice 2 Hradec u Stoda 2 Chotesov 2 Stod 2 Prestice 2 Dobrany 2 Chlumcany u Prestic 2 Dnesice 2 Dolní Lukavice 2 Rence 3 Merklín u Prestic 3 Roupov 3 Luzany u Prestic 2 Horsice 3 Nepomuk 1 3 Nepomuk 3 3 Vrcen 3 Dozice 3 Kasejovice 4

294 01 294 02 294 03 294 04 294 05 294 06 294 11 294 12 294 13

PSČ 332 01 332 02 332 03 332 04 332 05 332 07 332 09 332 11 332 14 333 01 334 01 334 41 334 42 334 43 334 44 334 45 334 52 334 53 334 54 334 55 335 01 335 03 335 41 335 43 335 44

285 32 285 33 285 41 285 42 285 43 285 44 285 45 285 46 285 47 285 61 285 62 285 63 285 64 285 65 285 71 285 72 285 73 285 74 285 75 285 76

místo zóna Zruc nad Sázavou 1 13 Vlastejovice 13 Bohdanec u Zbraslavic 14 Nové Dvory u Kutné  Hory 13 Hlízov 13 Církvice u Kutné Hory 13 Malesov 13 Cervené Janovice 14 Pabenice 14 Trebonín 14 Kluky u Kutné Hory 15 Úmonín 14 Kresetice 14 Zleby 14 Hostovlice u cáslave 14 Tupadly 15 Vlkanec 15 Zbýsov v Cechách 15 Vrdy 14 Bílé Podolí 14 Horusice 14 Záborí nad Labem 14 Zehusice 14 Chotusice 14

289 03 289 04 289 05 289 06 289 07 289 08 289 11 289 12 289 13 289 14 289 15 289 16 289 17 289 21 289 22 289 23 289 25 289 26 289 31 289 32

místo zóna Cáslav 14 Nymburk 2 12 Dymokury 14 Knezice u Mestce  Králové 14 Mestec Králové 13 Opocnice 13 Zehun 13 Sány 14 Libice nad Cidlinou 12 Berunice 13 Pecky 12 Sadská 11 Zverínek 11 Porícany 11 Kounice 11 Prerov nad Labem 11 Semice 11 Kostomlaty nad Labem 11 Lysá nad Labem 11 Milovice nad Labem 1 11 Straky 11 Stará Lysá 11 Bobnice 12 Oskorínek 13

PSČ místo zóna 294 14 Jivina u Mnichova  Hradiste 14 294 15 Kláster Hradiste nad  Jizerou 14 294 21 Belá pod Bezdezem 13 294 23 Cistá u Mladé  Boleslave 13 294 24 Brezovice u Mladé  Boleslave 12 294 25 Katusice 13 294 26 Skalsko 13 294 27 Velké Vselisy 12 294 28 Chotetov 12 294 29 Bezno 12 294 30 Dolní Cetno 12 294 31 Krnsko 12 294 41 Dobrovice 12 294 42 Lustenice 12 294 43 Cachovice u Mladé  Boleslave 13 294 45 Jabkenice 12 294 46 Semcice 12 294 47 Ledce u Mladé Boleslavi 13 294 48 Domousnice 13 294 71 Benátky nad Jizerou 1 11

PSČ 294 73 294 74 294 75 294 76 294 77 294 78 294 79 295 01 301 00 312 00 315 00 317 00 318 00 321 00 322 00 323 00 330 01 330 02 330 03 330 04 330 05 330 07 330 08 330 11 330 12

místo zóna Brodce nad Jizerou 12 Predmerice nad Jizerou 11 Sojovice 10 Kostelní Hlavno 11 Meceríz 12 Dolní Slivno 12 Kropácova Vrutice 11 Mnichovo Hradiste 13 Plzen 1 2 Plzen 12 2 Plzen 15 2 Plzen 17 2 Plzen 18 2 Plzen 21 2 Plzen 22 2 Plzen 23 2 Kysice 2 Dýsina 2 Chrást u Plzne 2 Hromnice 2 Dobríc 2 Druztová 2 Zruc-Senec 2 Tremosná u Plzne 2 Horní Bríza 2

PSČ 330 13 330 14 330 16 330 17 330 21 330 22 330 23 330 24 330 25 330 26 330 27 330 32 330 33 330 34 330 35 330 36 330 38 330 41 331 01 331 41 331 44 331 51 331 52 331 62 331 65

místo Trnová u Plzne Ledce u Plzne Vseruby u Plzne Chotíkov Líne Zbuch Nýrany Hermanova Hut Blatnice u Plzne Tlucná Vejprnice Kozolupy Mesto Touskov Úlice Lístany Pernarec Únesov Bezverov Plasy Kralovice Kozlany Kaznejov Dolní Belá Manetín Zihle

PSČ 335 46 335 47 335 51 335 54 335 55 335 61 335 62 335 63 335 64 336 01 337 01 337 03 338 01 338 05 338 06 338 08 338 21 338 22 338 23 338 24 338 26 338 28 338 41 338 42 338 43

PSČ 338 44 338 45 339 01 340 04 340 12 340 21 340 22 340 34 341 01 341 42 341 92 342 01 344 01 345 01 345 02 345 06 345 07 345 09 345 21 345 22 345 25

místo zóna Dobrív 3 Strasice 3 Klatovy 1 4 Zelezná Ruda 6 Svihov 3 Janovice nad Úhlavou 4 Nýrsko 5 Plánice 4 Horazdovice 5 Kolinec 5 Kasperské Hory 7 Susice 1 6 Domazlice 1 5 Mrákov 5 Kout na Sumave 5 Kdyne 5 Vseruby u Kdyne 6 Pocinovice 5 Meclov 4 Pobezovice 5 Hostoun u  Horsovského Týna 5 345 26 Belá nad Radbuzou 5 345 32 Ceská Kubice 5 345 33 Trhanov 5

PSČ 345 34 345 35 345 43 345 45 345 61 345 62 346 01 347 01 348 01 348 02 348 06 348 15

místo zóna Klencí pod cerchovem 5 Postrekov 5 Kolovec 4 Blízejov 4 Stankov 3 Holýsov 3 Horsovský Týn 4 Tachov 1 5 Staré Sedliste 5 Bor u Tachova 4 Primda 5 Planá u Mariánských  Lázní 5 Stríbro 3 Konstantinovy Lázne 4 Bezdruzice 4 Kladruby u Stríbra 3 Cheb 2 8 Frantiskovy Lázne 8 Hranice u Ase 10 Skalná 9 Plesná u Chebu 9 Luby u Chebu 9 As 1 9 Mariánské Lázne 1 6

281 66 281 67 281 71 281 72 282 01 284 01 284 03 284 04 285 01 285 02 285 03 285 04 285 06 285 07 285 09 285 10 285 11 285 21

místo zóna Oselce 4 Nekvasovy 4 Mecholupy u Blovic 3 Zinkovy 4 Neurazy 4 Spálené Porící 2 Borovno 3 Nové Mitrovice 3 Cízkov u Blovic 4 Blovice 2 Rokycany 1 2 Rokycany 3 2 Holoubkov 3 Mýto v Cechách 3 Cheznovice 3 Zbiroh 3 Osek u Rokycan 2 Volduchy 2 Sedlecko u Rokycan 2 Brasy 1 2 Újezd u Svatého Kríze 2 Radnice u Rokycan 2 Klabava 2 Hrádek u Rokycan 2 Mirosov 1 2

PSČ 286 01 288 02 289 01 289 02

349 01 349 52 349 53 349 61 350 02 351 01 351 24 351 34 351 35 351 37 352 01 353 01

zóna 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4

143


Tabulka dodacích zón PSČ 354 91 – 394 92 PSČ 354 91 356 01 356 04 357 01 357 03 357 07 357 09 357 31 357 33 357 34 357 35 357 51 357 55 358 01 360 01 360 04 360 05 360 06 360 07 360 10 360 17 360 18 362 21 362 22 362 25

místo zóna Lázne Kynzvart 6 Sokolov 1 7 Dolní Rychnov 7 Rotava 1 8 Svatava 7 Oloví 8 Habartov 7 Horní Slavkov 6 Loket 6 Nové Sedlo u Lokte 6 Chodov u Karlových Var 1 7 Kynsperk nad Ohrí 8 Bukovany u Sokolova 7 Kraslice 8 Karlovy Vary 1 6 Karlovy Vary 4 6 Karlovy Vary 5 6 Karlovy Vary 6 6 Karlovy Vary 7 6 Karlovy Vary 10 6 Karlovy Vary 17 6 Karlovy Vary 18 6 Nejdek 1 8 Nejdek 2 8 Nová Role 7

PSČ 362 33 362 34 362 35 362 36 362 51 362 63 362 72 362 73 363 01 364 01 364 52 364 53 364 61 364 64 364 71 370 01 370 04 370 05 370 06 370 07 370 08 370 10 370 11 370 18 373 01

místo zóna Hroznetín 7 Merklín u Karlových Var 7 Abertamy 8 Pernink 8 Jáchymov 8 Dalovice 6 Kyselka 6 Vojkovice nad Ohrí 7 Ostrov nad Ohrí 7 Touzim 4 Zlutice 4 Chyse 4 Teplá u Touzime 5 Becov nad Teplou 5 Bochov 5 Ceské Budejovice 1 11 Ceské Budejovice 4 11 Ceské Budejovice 5 11 Ceské Budejovice 6 11 Ceské Budejovice 7 11 Ceské Budejovice 8 11 Ceské Budejovice 10 11 Ceské Budejovice 11 11 Ceské Budejovice 20 11 Temelín 9

PSČ 377 01 378 01 378 02 378 03 378 04 378 05 378 06 378 07 378 08 378 09 378 10 378 16 378 17

PSČ 378 43 378 46 378 52 378 53 378 55 378 56 378 58 378 61 378 62 378 71 378 72 378 73 378 81 378 82

378 26 378 31 378 32 378 33 378 41 378 42

místo zóna Jindrichuv Hradec 1 12 Lásenice 14 Stráz nad Nezárkou 14 Majdalena 13 Chlum u Trebone 14 Klikov 14 Suchdol nad Luznicí 14 Rapsach 14 Dvory nad Luznicí 14 Nová Ves nad Luznicí 15 Ceské Velenice 15 Lomnice nad Luznicí 11 Novosedly nad  Nezárkou 12 Stríbrec 13 Kardasova Recice 12 Pluhuv Zdár 11 Destná u Jindrichova  Hradce 11 Lodhérov 12 Horní Pena 13 Címer 13 Nová Bystrice 14 Jarosov nad Nezárkou 13 Nová Vcelnice 18

378 83 378 91 378 92 379 01 380 01 381 01 382 01 382 02 382 03 382 06

místo Horní Radoun Rosec Blazejov Strmilov Popelín Studená Velká Lhota Clunek Kunzak Staré Hobzí Písecné nad Dyjí Desná u Dacic Slavonice Staré Mesto pod  Landstejnem Ceský Rudolec Budískovice Budec Trebon Dacice Ceský Krumlov 1 Dolní Trebonín Zlatá Koruna Kremze Brloh

PSČ 384 92 385 01 386 01 387 01 387 06 387 11 387 15 387 16 387 19 387 20 387 31 387 32 387 33 387 34 387 35 387 36 387 37 387 42 387 43 387 51 387 52 387 56 387 71 387 72 387 73

místo zóna Borová Lada 9 Vimperk 9 Strakonice 1 6 Volyne 7 Malenice nad Volynkou 8 Katovice 6 Strelské Hostice 6 Volenice 7 Cestice 8 Kraselov 7 Radomysl 6 Sedlice u Blatné 6 Kadov u Blatné 5 Záborí u Blatné 6 Doubravice u Strakonic 6 Mecichov 6 Trebohostice 6 Lnáre 4 Belcice 5 Steken 8 Cehnice 7 Ceprovice 8 Cícenice 9 Libejovice 9 Bavorov 8

PSČ 387 75 388 01 389 01 390 01 390 02 390 03 390 05 391 01 391 02 391 11 391 16 391 17 391 18 391 20 391 21 391 26 391 27 391 31 391 32 391 33 391 35 391 36 391 37 391 42 391 43

místo zóna Skocice 8 Blatná 5 Vodnany 8 Tábor 1 9 Tábor 2 9 Tábor 3 9 Tábor 5 9 Sezimovo Ústí 1 9 Sezimovo Ústí 2 9 Planá nad Luznicí 10 Myslkovice 10 Kosice u Sobeslave 10 Choustník 10 Radenín 10 Turovec 10 Tucapy u Sobeslave 10 Dírná 11 Drazice 9 Bozejovice 8 Jistebnice 8 Borotín u Tábora 10 Sudomerice u Tábora 10 Chotoviny 9 Ratiborské Hory 10 Mladá Vozice 11

378 18 378 21 378 24 378 25

144

zóna 12 12 13 14 18 18 15 13 14 16 16 21 15 15 14 20 20 12 15 12 12 12 12 11

PSČ 373 02 373 03 373 04 373 11 373 12 373 14 373 15 373 16 373 22 373 23 373 24 373 31 373 32 373 33 373 34 373 35 373 36 373 41 373 43 PSČ 382 08 382 11 382 16 382 18 382 21 382 22 382 23 382 26 382 29 382 31 382 32 382 41 382 42 382 72 382 73 382 76 382 78 382 79 382 81 382 82 382 83 382 91 382 92 382 93 PSČ 391 52 391 53 391 55 391 61 391 62 391 65 391 71 391 72 391 73 391 74 391 75 391 76 391 81 392 01 393 01 394 01 394 02 394 03 394 04 394 05 394 09 394 11 394 12

místo zóna Neznasov 8 Kolodeje nad Luznicí 9 Chrástany u Týna  nad Vltavou 9 Ledenice 12 Borovany 12 Komarice 12 Nová Ves u ceských  Budejovic 12 Dobrá Voda u  ceských Budejovic 11 Locenice 13 Svatý Jan nad Malsí 12 Rímov 12 Olesnice u ceských  Budejovic 13 Jílovice u Trhových Svin 14 Nové Hrady v  jizních Cechách 13 Bynov 14 Horní Stropnice 14 Rychnov u Nových  Hradu 14 Hluboká nad Vltavou 11 Purkarec 10

PSČ 373 44 373 46 373 47

373 81 373 82 373 84 374 01 375 01

místo zóna Zliv 10 Pistín 10 Sedlec u ceských  Budejovic 9 Dívcice 9 Mydlovary 9 Olesník 9 Dríten 9 Hrdejovice 11 Chotýcany u ceských  Budejovic 11 Sevetín 10 Dynín 10 Dolní Bukovsko 10 Zimutice 9 Rudolfov 11 Lisov u ceských  Budejovic 12 Stepánovice u  ceských Budejovic 12 Kamenný Újezd 12 Borsov nad Vltavou 11 Dubné 10 Trhové Sviny 12 Týn nad Vltavou 1 9

místo zóna Chvalsiny 11 Vetrní 13 Svetlík 13 Rozmberk nad Vltavou 14 Kájov 12 Horice na Sumave 13 Cerná v Posumaví 12 Horní Planá 12 Boletice u ceského  Krumlova 12 Mirkovice 13 Velesín 12 Kaplice 1 13 Kaplice 2 13 Dolní Dvoriste 14 Vyssí Brod 15 Loucovice 15 Lipno nad Vltavou 14 Frymburk 13 Besednice 13 Benesov nad cernou 14 Pohorská Ves 14 Malonty 14 Rozmitál na Sumave 14 Horní Dvoriste 14

PSČ 383 01 384 01 384 02 384 03 384 04 384 11 384 21 384 22 384 25 384 26 384 27 384 32 384 33 384 41 384 42 384 43 384 44 384 51 384 62 384 71 384 72 384 73 384 81 384 86 384 91

místo zóna Prachatice 9 Nebahovy 9 Lhenice 10 Ktis 11 Chroboly 10 Netolice 10 Husinec 9 Vlachovo Brezí 8 Dub u Prachatic 9 Strunkovice nad Blanicí 9 Vitejovice 9 Laziste 9 Záblatí u Prachatic 9 Zbytiny 10 Lenora 10 Strázný 10 Stozec 12 Volary 10 Nová Pec 11 Sumavské Hostice 9 Zdíkov 9 Stachy 8 Ckyne 8 Vacov 8 Horní Vltavice 9

místo zóna Smilovy Hory 11 Vodice u Tábora 11 Chýnov 10 Oparany 9 Stádlec 9 Bechyne 9 Breznice u Bechyne 9 Sudomerice u Bechyne 10 Hlavatce 10 Zelec u Tábora 10 Malsice 10 Slapy u Tábora 9 Veselí nad Luznicí 1 11 Sobeslav 11 Pelhrimov 15 Rynárec 16 Dobrá Voda u  Pelhrimova 16 Horní Cerekev 17 Nový Rychnov 16 Vyskytná u  Pelhrimova 16 Kojcice 15 Cetoraz 11 Obratan 11

PSČ 394 13 394 14 394 15 394 21 394 22 394 24 394 26 394 27 394 28 394 43 394 44 394 45 394 46 394 51 394 52 394 56 394 59 394 61 394 62 394 63 394 64 394 68 394 70 394 91 394 92

místo zóna Kámen u Pacova 11 Leskovice 12 Nová Cerekev 12 Horepník 15 Kosetice 14 Kresín u Pacova 14 Lukavec u Pacova 14 Vyklantice 14 Velká Chyska 15 Mladé Bríste 15 Zeliv 15 Krelovice u Pelhrimova 14 Cervená Recice 14 Kaliste 14 Kejzlice 15 Senozaty 14 Koberovice 14 Bozejov 17 Libkova Voda 16 Castrov 17 Pocátky 18 Zirovnice 18 Kamenice nad Lipou 12 Bohdalín 12 Mnich 11

373 48 373 49 373 50 373 51 373 61 373 62 373 63 373 64 373 65 373 66 373 71 373 72 373 73


ZÓNY A KÓDY PRO DOPRAVNÉ

Tabulka dodacích zón PSČ 394 93 – 468 02 PSČ místo zóna 394 93 Chválkov u Kamenice  nad Lipou 11 394 94 Cernovice u Tábora 11 394 95 Krec 11 394 96 Temice u Kamenice  nad Lipou 12 395 01 Pacov 15 396 01 Humpolec 15 397 01 Písek 1 7 397 02 Písek 2 7 398 01 Mirotice 6 398 04 Cimelice 6 398 06 Mirovice 5 398 07 Orlík nad Vltavou 6 398 11 Protivín 8 398 15 Tálín 8 398 16 Albrechtice nad Vltavou 8 398 17 Chrestovice 8 398 18 Záhorí u Písku 7 398 19 Kluky u Písku 7 398 21 Kestrany 8 398 22 Razice 8 398 31 Cízová 6 398 32 Vráz u Písku 7 398 33 Ostrovec 6

PSČ 398 34 398 35 398 42 398 43 398 47 398 48 398 51 398 52 398 53 398 55 398 58 398 59 399 01 400 01 400 02 400 03 400 04 400 07 400 10 400 11 403 01 403 13 403 17 403 21 403 22

místo zóna Kucer 7 Oslov 7 Veselícko u Milevska 8 Bernartice u Milevska 8 Slabcice 8 Jetetice 8 Sepekov 8 Nadejkov 8 Chysky 8 Kovárov 7 Kostelec nad Vltavou 6 Hrejkovice 7 Milevsko 1 7 Ústí nad Labem 1 11 Ústí nad Labem 2 11 Ústí nad Labem 3 11 Trmice 11 Ústí nad Labem 7 11 Ústí nad Labem 10 11 Ústí nad Labem 11 11 Dolní Zálezly 13 Rehlovice 10 Chabarovice 11 Ústí nad Labem 17 13 Ústí nad Labem 20 11

PSČ místo zóna 403 23 Velké Brezno 12 403 27 Malecov u Ústí  nad Labem 13 403 31 Ústí nad Labem 16 11 403 32 Povrly 12 403 34 Velké Chvojno 11 403 35 Libouchec 11 403 36 Tisá 12 403 37 Petrovice u Ústí  nad Labem 11 403 38 Telnice u Ústí  nad Labem 11 403 39 Chlumec u Ústí  nad Labem 11 403 40 Ústí nad Labem 19 11 405 02 Decín 2 12 405 05 Decín 5 12 407 01 Jílové u Decína 12 407 03 Dobkovice u Decína 12 407 11 Decín 9 13 407 13 Ludvíkovice 13 407 14 Arnoltice u Decína 14 407 15 Srbská Kamenice 14 407 16 Jetrichovice u Decína 14 407 17 Hrensko 14

PSČ 407 21 407 22 407 23

PSČ 407 80 407 81 407 82 408 01 410 02 411 01 411 03 411 08 411 11 411 12 411 13 411 14 411 15 411 16 411 17 411 18 411 19 411 20 411 21 411 31 411 32 411 33 411 41 411 42 411 45

místo zóna Vilémov u Sluknova 15 Lipová u Sluknova 15 Dolní Poustevna 14 Rumburk 16 Lovosice 2 12 Zalhostice 13 Libochovany 13 Stetí 11 Sulejovice 12 Cízkovice 13 Trebenice 13 Vlastislav 13 Trebívlice 9 Klapý 10 Libochovice 10 Budyne nad Ohrí 9 Msené-lázne 9 Redhost 9 Vrbicany 10 Velemín 13 Milesov u Lovosic 13 Prackovice nad Labem 13 Zitenice 12 Ploskovice 13 Ústek 13

PSČ 411 46 411 47 411 48 411 55 411 56 411 62 411 64

PSČ 415 10 417 01 417 04 417 05 417 12 417 13 417 22 417 23 417 24 417 25 417 31 417 32 417 41 417 42 417 43 417 52 417 53 417 54

412 01 413 01 415 01 415 03

místo zóna Libesice u Litomeric 12 Polepy 12 Kresice 12 Terezín 12 Bohusovice nad Ohrí 12 Sukorady 12 Vrbice u Roudnice  nad Labem 12 Chodouny 11 Hostka u Roudnice  nad Labem 12 Chcebuz 11 Snedovice 12 Brozany nad Ohrí 11 Doksany 11 Hrobce 11 Straskov-Vodochody 10 Horní Berkovice 10 Bechlín 11 Krabcice u Roudnice  nad Labem 11 Litomerice 1 12 Roudnice nad Labem 11 Teplice 1 10 Teplice 3 10

417 57 417 61 417 62 417 63 417 65 417 71

místo zóna Teplice 10 10 Dubí u Teplic 1 10 Hrob 10 Osek u Duchcova 9 Probostov u Teplic 10 Modlany 10 Háj u Duchcova 10 Kostany u Teplic 10 Oldrichov u Duchcova 10 Lahost 10 Novosedlice 10 Cínovec 11 Krupka 3 10 Krupka 1 10 Krupka 4 10 Hostomice nad Bílinou 9 Svetec 9 Kostomlaty pod  Milesovkou 10 Hrobcice 9 Bystrany 10 Rtyne nad Bílinou 10 Zalany 10 Ohníc 10 Zabrusany 9

PSČ místo zóna 417 72 Ledvice 9 417 81 Moldava v Krusných  horách 10 418 01 Bílina 1 9 418 04 Bílina 4 9 419 01 Duchcov 9 430 01 Chomutov 1 8 430 03 Chomutov 3 8 430 04 Chomutov 4 8 431 01 Sporice 8 431 02 Zelená 8 431 11 Jirkov 1 8 431 14 Strupcice 8 431 15 Vrskman 8 431 21 Bolebor 8 431 32 Kalek 9 431 41 Údlice 8 431 43 Hrusovany u Chomutova 7 431 44 Drouzkovice 8 431 45 Brezno u Chomutova 7 431 51 Klásterec nad Ohrí 1 7 431 53 Petipsy 6 431 54 Vilémov u Kadane 6 431 55 Radonice u Kadane 6 431 56 Mastov 6

PSČ 431 57 431 58 431 59 431 63 431 82 431 83 431 84 431 86 431 91 432 01 434 01 435 01 435 11 435 13 435 21 435 22 435 24 435 26 435 32 435 33 435 43 435 45 435 46 435 47 436 01

místo zóna Chbany 7 Místo 8 Vysoká Pec 8 Perstejn 8 Hora Svatého Sebestiána 9 Výsluní 9 Medenec 8 Kovárská 8 Vejprty 9 Kadan 1 7 Most 1 8 Havran 7 Lom u Mostu 1 9 Meziborí u Litvínova 9 Obrnice 8 Branany 9 Luzice u Mostu 9 Becov u Mostu 8 Mariánské Radcice 9 Louka u Litvínova 9 Horní Jiretín 8 Nová Ves v Horách 9 Hora Svaté Kateriny 9 Brandov 10 Litvínov 1 9

PSČ 436 03 438 01 439 01 439 02 439 03 439 04 439 05 439 06 439 07 439 08 439 09 439 14 439 15 439 21 439 22 439 23 439 24 439 26 439 31 439 42 439 49 439 63 439 65 439 67 439 68

místo zóna Litvínov 3 9 Zatec 1 6 Cerncice 8 Cítoliby 7 Chlumcany u Loun 7 Hrískov 7 Panenský Týnec 9 Vrbno nad Lesy 8 Peruc 9 Pátek u Loun 10 Slavetín nad Ohrí 8 Smolnice 8 Vinarice u Loun 7 Kostice nad Ohrí 8 Chozov 8 Lenesice 8 Raná u Loun 8 Libceves 9 Mecholupy u Zatce 6 Postoloprty 7 Stankovice u Zatce 7 Libesice u Zatce 7 Hrivice 7 Rocov 7 Domousice 7

PSČ 439 69 439 71 439 72 439 75 439 81 439 82 439 83 439 84 439 85 439 86 439 87 439 88 440 01 441 01 460 01 460 03 460 05 460 06 460 07 460 08 460 09 460 10 460 14 460 15 463 03

místo zóna Tuchorice 7 Nepomysl 6 Krásný Dvur 6 Libocany 6 Kryry 5 Vroutek 6 Lubenec 5 Blatno u Podboran 5 Petrohrad 5 Strojetice 5 Ocihov 5 Blsany 5 Louny 1 8 Podborany 5 Liberec 1 16 Liberec 3 16 Liberec 5 16 Liberec 6 16 Liberec 7 16 Liberec 8 16 Liberec 50 16 Liberec 10 16 Liberec 14 16 Liberec 15 16 Stráz nad Nisou 16

PSČ 463 11 463 31 463 34 463 42

411 71 411 72 411 73 411 74 411 81 411 82 411 83 411 84 411 85 411 86 411 87

407 25 407 29 407 41 407 42 407 44 407 45 407 46 407 47 407 51 407 52 407 53 407 55 407 56 407 57 407 60 407 61 407 77 407 78 407 79

463 43 463 44 463 45 463 46 463 48 463 52 463 53 463 62 463 65 463 73 464 01 466 01 466 02 466 04 466 05 466 06 468 01 468 02

místo zóna Ceská Kamenice 15 Benesov nad Ploucnicí 14 Frantiskov nad  Ploucnicí 14 Vernerice 13 Velká Bukovina u  Decína 14 Dobrná 13 Markvartice u Decína 14 Chribská 16 Kytlice 15 Krásná Lípa u  Rumburka 16 Varnsdorf 1 16 Rybniste 16 Varnsdorf 3 16 Jiríkov 16 Dolní Podluzí 15 Jiretín pod Jedlovou 15 Horní Podluzí 16 Brtníky 16 Staré Krecany 16 Sluknov 17 Velký Senov 15 Mikulásovice 17

místo zóna Liberec 30 16 Chrastava 17 Hrádek nad Nisou 18 Hodkovice nad  Mohelkou 15 Ceský Dub 15 Sychrov 15 Pencín u Liberce 14 Prísovice 14 Vselibice 15 Osecná 15 Krizany 16 Hejnice 18 Nové Mesto pod  Smrkem 18 Habartice u Frýdlantu 19 Frýdlant v Cechách 17 Jablonec nad Nisou 1 16 Jablonec nad Nisou 2 16 Jablonec nad Nisou 4 16 Jablonec nad Nisou 5 16 Jablonec nad Nisou 6 16 Jablonec nad Nisou 8 16 Rychnov u Jablonce  nad Nisou 15

145


Tabulka dodacích zón PSČ 468 03 – 538 52 PSČ 468 03 468 04 468 11 468 12

PSČ místo zóna 468 61 Desná v Jizerských  horách 17 468 71 Lucany nad Nisou 16 470 01 Ceská Lípa 1 13 470 06 Ceská Lípa 6 13 471 01 Zahrádky u Ceské Lípy 13 471 03 Kravare u Ceské Lípy 13 471 04 Blízevedly 13 471 05 Valterice 14 471 06 Horní Police 14 471 07 Zandov u Ceské Lípy 14 471 08 Jezvé 14 471 11 Horní Libchava  u Ceské Lípy 14 471 12 Volfartice 14 471 13 Nový Oldrichov 14 471 14 Kamenický Senov 15 471 15 Prysk 15 471 16 Polevsko 14 471 17 Skalice u Ceské Lípy 14 471 18 Pihel 14 471 21 Dobranov 14 471 23 Zákupy 13 471 24 Mimon 14 471 25 Jablonné v Podjestedí 15

PSČ 471 26 471 27 471 28 471 29 471 41 471 51 471 52 471 54 471 55 471 56 471 57 471 58 471 61 471 62 471 63 471 67 472 01 473 01 500 02 500 03 500 04 500 06 500 08 500 09 500 11

místo zóna Dubnice pod Ralskem 15 Stráz pod Ralskem 14 Hamr u Ceské Lípy 16 Brniste 14 Dubá 12 Svor 15 Sloup v Cechách 14 Cvikov 14 Kunratice u Cvikova 15 Marenice 15 Krompach v Cechách 15 Lindava 15 Jestrebí 13 Okna 12 Staré Splavy 13 Provodín 13 Doksy 13 Nový Bor 14 Hradec Králové 2 16 Hradec Králové 3 16 Hradec Králové 4 16 Hradec Králové 6 16 Hradec Králové 8 16 Hradec Králové 9 16 Hradec Králové 11 16

PSČ 500 12 503 01 503 02 503 03 503 04 503 05 503 06 503 11 503 12 503 13 503 14 503 15 503 16 503 21 503 22 503 23 503 24 503 25 503 26 503 27 503 31 503 32 503 33 503 43 503 44

místo zóna Hradec Králové 12 16 Hradec Králové 16 16 Predmerice nad Labem 16 Smirice 17 Cernozice nad Labem 17 Luzany nad Trotinou 17 Horineves 17 Hradec Králové 15 16 Vsestary 16 Dohalice 17 Stracov 16 Nechanice 16 Dolní Prím 16 Stezery 16 Libcany 16 Boharyne 15 Kratonohy 15 Dobrenice 15 Osice 15 Lhota pod Libcany 15 Vysoká nad Labem 16 Hradec Králové 22 16 Praskacka 16 Cernilov 17 Librice 17

PSČ místo zóna 503 46 Trebechovice pod  Orebem 17 503 51 Chlumec nad Cidlinou 14 503 52 Skrivany u Nového  Bydzova 15 503 53 Smidary 15 503 54 Ohnistany 16 503 55 Petrovice u Nového  Bydzova 15 503 56 Hlusice 14 503 57 Starý Bydzov 15 503 61 Lovcice u Nového  Bydzova 14 503 62 Luzec nad Cidlinou 14 503 63 Nepolisy 14 503 64 Meník 15 503 65 Kosicky 15 503 66 Káranice 14 504 01 Nový Bydzov 15 506 01 Jicín 1 15 507 02 Zeretice 15 507 03 Vysoké Veselí 15 507 04 Trtenice 16 507 05 Konecchlumí 16 507 06 Luzany u Jicína 16

PSČ 507 07 507 11 507 12 507 13 507 15 507 21 507 22 507 23 507 24 507 31 507 32 507 33 507 34 507 42 507 43 507 44 507 45 507 52 507 53

místo zóna Úlibice 15 Valdice 15 Radim u Jicína 15 Zeleznice 15 Libun 14 Velis u Jicína 15 Strevac 14 Libán 14 Detenice 14 Jicíneves 15 Kopidlno 14 Vrsce 14 Zlunice 15 Markvartice u Sobotky 14 Sobotka 14 Libosovice 14 Mladejov v Cechách 14 Ostromer 16 Chomutice u Horic v  Podkrkonosí 16 Podhorní Újezd 16 Mlázovice 16 Sárovcova Lhota 17 Miletín 17 Dobrá Voda u Horic 16

PSČ 507 77 507 81 507 82 507 91 507 92 508 01 509 01 511 01 512 01 512 02 512 03 512 04 512 06 512 11 512 12 512 13 512 31 512 32 512 33 512 34 512 35 512 36 512 37 512 38 512 41

místo zóna Cerekvice nad Bystricí 17 Lázne Belohrad 16 Pecka 17 Stará Paka 16 Úbislavice 16 Horice v Podkrkonosí 16 Nová Paka 16 Turnov 1 14 Slaná u Semil 15 Kostálov 16 Libstát 16 Mrícná 16 Benesov u Semil 16 Vysoké nad Jizerou 16 Jesenný 16 Bozkov 16 Roztoky u Jilemnice 17 Martinice v Krkonosích 17 Studenec u Horek 17 Horka u Staré Paky 17 Cistá u Horek 17 Horní Branná 17 Benecko 17 Vítkovice v Krkonosích 17 Víchová nad Jizerou 17

PSČ 512 42 512 43 512 44 512 45 512 46 512 47 512 51 512 52 512 53 512 61 512 63 512 64 512 65 512 71 513 01 514 01 516 01 516 03 517 01 517 02 517 03 517 04 517 11 517 12 517 21

místo zóna Poniklá 17 Jablonec nad Jizerou 17 Rokytnice nad Jizerou 1 17 Rokytnice nad Jizerou 3 17 Harrachov v Krkonosích 17 Paseky nad Jizerou 17 Lomnice nad Popelkou 16 Veselá u Semil 15 Tatobity 15 Prepere 14 Rovensko pod Troskami 15 Vysker 14 Vsen 14 Nová Ves nad Popelkou 16 Semily 1 16 Jilemnice 16 Rychnov nad Kneznou 19 Lukavice 19 Solnice 19 Kvasiny 19 Skuhrov nad Belou 19 Cerníkovice 19 Javornice 19 Liberk 19 Týniste nad Orlicí 18

PSČ 517 22 517 23 517 24 517 25 517 31 517 32 517 33 517 34

PSČ 517 71 517 72 517 73 517 83

místo zóna Ceské Mezirící 17 Jílovice u Dobrusky 17 Opocno 18 Olesnice v Orlických  horách 19 Ohnisov 19 Destné v Orlických  horách 19 Kounov u Dobrusky 19 Dobré 19 Dobruska 18 Podbrezí 19 Pardubice 2 16 Pardubice 3 16 Pardubice 6 16 Pardubice 9 16 Pardubice 12 16 Dasice v Cechách 17 Sezemice 17 Drítec 16 Zdechovice 14 Chvaletice 14 Recany nad Labem 14 Kladruby nad Labem 15 Hlavecník 14

PSČ 533 16 533 21 533 22 533 31 533 32 533 41 533 42 533 43 533 44 533 45 533 52

místo zóna Vápno u Prelouce 15 Vysoké Chvojno 17 Býst 17 Lány na Dulku 16 Cepí 17 Lázne Bohdanec 15 Zivanice 16 Rohovládova Belá 15 Staré Zdánice 16 Opatovice nad Labem 16 Staré Hradiste u  Pardubic 16 Choltice 16 Svojsice u Prelouce 15 Turkovice u Prelouce 15 Lipoltice 16 Dolní Roven 18 Moravany u Holic 18 Uhersko 18 Horní Jelení 18 Dolní Redice 17 Holice v Cechách 17 Prelouc 16 Chrudim 1 17 Chrudim 3 17

PSČ 537 05 538 01 538 02 538 03 538 04 538 05 538 07 538 21 538 23 538 24 538 25 538 26 538 31 538 32 538 33 538 34 538 35 538 36 538 41

místo zóna Chrudim 5 17 Bylany 16 Morasice u Chrudime 15 Hermanuv Mestec 15 Prachovice 15 Sec 3 15 Sec 1 15 Slatinany 17 Liciborice 16 Svídnice u Chrudime 17 Nasavrky 18 Bojanov 15 Medlesice 17 Úhretice 17 Trojovice 18 Rosice u Chrasti 18 Zajecice 18 Zumberk 18 Podhorany u Ronova  nad Doubravou 15 Ronov nad Doubravou 14 Tremosnice 15 Bestvina 15 Chrast u Chrudime 18 Hroubovice 18

468 21 468 22 468 24 468 25 468 26 468 27 468 33 468 41 468 43 468 44 468 45 468 46 468 47 468 48 468 49 468 50 468 51

517 35 517 36 517 41 517 42 517 43 517 45 517 50 517 54 517 55 517 56 517 57 517 61 517 64

146

místo zóna Rádlo 15 Jablonec nad Nisou 7 16 Janov nad Nisou 16 Bedrichov u  Jablonce nad Nisou 16 Bratríkov 16 Zelezný Brod 15 Drzkov 16 Zásada 16 Hut 16 Nová Ves nad Nisou 16 Jenisovice u Jablonce  nad Nisou 15 Tanvald 16 Albrechtice v  Jizerských horách 17 Josefuv Dul u Jablonce  nad Nisou 16 Velké Hamry 17 Plavy 16 Zlatá Olesnice 16 Príchovice 17 Korenov 17 Polubný 17 Smrzovka 16

místo zóna Albrechtice nad Orlicí 18 Zdár nad Orlicí 18 Borohrádek 18 Cermná nad Orlicí 18 Bolehost 17 Prepychy 18 Trnov u Dobrusky 18 Voderady u Rychnova  nad Kneznou 18 Licno 18 Olesnice u Rychnova  nad Kneznou 18 Kostelec nad Orlicí 18 Doudleby nad Orlicí 19 Potstejn 19 Chleny 19 Castolovice 18 Vamberk 19 Rybná nad Zdobnicí 19 Slatina nad Zdobnicí 19 Pecín u Rychnova  nad Kneznou 20 Rokytnice v Orlických  horách 20 Orlické Záhorí 20

507 54 507 58 507 59 507 71 507 73

517 84 517 91 517 92 517 93 518 01 518 03 530 02 530 03 530 06 530 09 530 12 533 03 533 04 533 05 533 11 533 12 533 13 533 14 533 15

533 61 533 62 533 63 533 64 533 71 533 72 533 73 533 74 533 75 534 01 535 01 537 01 537 03

538 42 538 43 538 45 538 51 538 52


ZÓNY A KÓDY PRO DOPRAVNÉ

Tabulka dodacích zón PSČ 538 54 – 586 03 PSČ 538 54 538 61 538 62 538 63 538 64 538 65 539 01 539 41 539 42 539 43 539 44 539 45 539 52 539 53 539 55 539 56 539 57 539 61 539 71 539 72 539 73 539 74 539 76 541 01 541 02

místo zóna Luze 18 Kocí 17 Hrochuv Týnec 17 Chroustovice 18 Jenisovice u Chrudime 19 Repníky 19 Hlinsko v Cechách 1 19 Kamenicky 19 Svratouch 20 Krouna 19 Prosec u Skutce 19 Nové Hrady u Skutce 19 Trhová Kamenice 16 Horní Bradlo 16 Miretice u Hlinska 18 Vrbatuv Kostelec 18 Vcelákov 18 Vortová 19 Holetín 19 Raná u Hlinska 19 Skutec 18 Predhradí 19 Prosetín u Hlinska 19 Trutnov 1 19 Trutnov 4 19

PSČ 541 03 542 01 542 03 542 04 542 11 542 12 542 13 542 21 542 23 542 24 542 25 542 26 542 27 542 32 542 33 542 34 542 35 542 36 542 37 542 38 542 41 542 42 542 43 543 01 543 02

místo zóna Trutnov 3 19 Zaclér 1 20 Královec 20 Bernartice u Trutnova 20 Chvalec 19 Radvanice v Cechách 20 Jívka 20 Pec pod Snezkou 1 19 Mladé Buky 18 Svoboda nad Úpou 18 Janské Lázne 18 Horní Marsov 19 Malá Úpa 19 Úpice 19 Rtyne v Podkrkonosí 19 Malé Svatonovice 19 Velké Svatonovice 19 Libnatov 19 Batnovice 19 Havlovice nad Úpou 19 Vlcice u Trutnova 19 Pilníkov 18 Staré Buky 18 Vrchlabí 1 17 Vrchlabí 4 17

PSČ 549 34 549 36 549 37 549 41 549 46 549 47 549 48 549 52 549 54 549 55 549 56 549 57 549 62 549 63 549 64 549 71 549 72 549 73 549 74 549 81 550 01 551 01 551 02 552 01 552 02

místo zóna Hronov 4 19 Stárkov 20 Zdárky 20 Cervený Kostelec 19 Horní Radechová 19 Slatina nad Úpou 19 Studnice u Náchoda 18 Horní Adrspach 21 Police nad Metují 1 20 Zdár nad Metují 20 Ceská Metuje 20 Teplice nad Metují 21 Police nad Metují 4 20 Machov 20 Bezdekov nad Metují 20 Sonov u Broumova 21 Otovice u Broumova 21 Martínkovice 21 Bozanov 21 Mezimestí u Broumova 1 21 Broumov 1 21 Jaromer 1 17 Jaromer 3 17 Dolany u Jaromere 18 Velký Trebesov 18

PSČ 552 03 552 04 552 05 552 11 552 12 552 21 552 22 552 24 552 25 560 02 561 01 561 02 561 12 561 13 561 14 561 15 561 16 561 17 561 18

PSČ 561 31 561 32 561 33

561 25

místo zóna Ceská Skalice 18 Chvalkovice v Cechách 18 Horicky 19 Velichovky 17 Hermanice nad Labem 17 Rasosky 17 Jasenná 18 Velká Jesenice 18 Rychnovek 18 Ceská Trebová 2 21 Hnátnice 20 Dolní Dobrouc 21 Brandýs nad Orlicí 19 Sudslava 19 Ceské Libchavy 20 Sopotnice 19 Libchavy 20 Dlouhá Trebová 20 Nemcice u ceské  Trebové 20 Ostrov u Lanskrouna 21 Damníkov 22 Trebovice u  Lanskrouna 21 Rudoltice 21

PSČ 569 07 569 11 569 12 569 14 569 22 569 23

místo zóna Radimer 22 Koclírov u Svitav 22 Opatov v Cechách 22 Vendolí 22 Krenov 23 Brezina u Moravské  Trebové 23 Kuncina 22 Staré Mesto u  Moravské Trebové 23 Trebarov 22 Rychnov na Morave 22 Mladejov na Morave 22 Mestecko Trnávka 23 Chornice 24 Jevícko 23 Jaromerice u Jevícka 23 Morasice u Litomysle 20 Cerekvice nad  Loucnou 19 Janov u Litomysle 20 Cistá u Litomysle 20 Trstenice u Litomysle 21 Dolní Újezd u  Litomysle 20

PSČ 569 62 569 63 569 65 569 66 569 67 569 71 569 72 569 73 569 74 569 82 569 83 569 91 569 92 569 93 569 94 570 01 571 01 572 01 580 01 582 21 582 22 582 23 582 24 582 31 582 32

místo zóna Sebranice u Litomysle 20 Lubná u Policky 21 Budislav u Litomysle 20 Jarosov u Litomysle 19 Osík u Litomysle 20 Pomezí 21 Rohozná u Policky 22 Svojanov 22 Trpín 21 Borová u Policky 20 Pustá Kamenice 20 Jedlová u Policky 22 Bystré u Policky 21 Korouhev 21 Telecí 21 Litomysl 20 Moravská Trebová 1 22 Policka 21 Havlíckuv Brod 1 16 Pohled 17 Pribyslav 17 Havlíckova Borová 18 Oudolen 17 Okrouhlice 15 Lipnice nad Sázavou 16

569 24 569 32 569 33 569 34 569 35 569 41 569 42 569 43 569 44 569 51 569 53 569 55 569 56 569 57 569 61

561 22 561 23 561 24

PSČ 543 03 543 41 543 42 543 44 543 51 543 52 543 61 543 62 543 71 543 72 543 73 543 74 543 75 543 76 543 77 544 01

místo zóna Vrchlabí 3 17 Lánov 17 Dolní Dvur 18 Cerný Dul 18 Spindleruv Mlýn 18 Strázné 17 Kuncice nad Labem 17 Dolní Branná 17 Hostinné 18 Rudník u Vrchlabí 18 Prosecné 17 Dolní Kalná 17 Dolní Olesnice 17 Chotevice 18 Cermná u Vrchlabí 18 Dvur Králové nad  Labem 1 17 Dvur Králové nad  Labem 4 17 Choustníkovo Hradiste 18 Kuks 18 Vlckovice v Podkrkonosí 18 Doubravice u Dvora  Králové nad Labem 18 Bílé Policany 17

PSČ místo zóna 544 54 Velký Vrestov 17 544 55 Dubenec u Dvora  Králové nad Labem 17 544 56 Hribojedy 18 544 61 Nemojov u Dvora  Králové nad Labem 18 544 62 Vítezná-Koclérov 18 544 64 Kocbere 18 544 66 Hajnice 19 544 72 Bílá Tremesná 17 544 74 Horní Brusnice 17 544 75 Mostek 18 544 77 Borovnice u Staré Paky 17 547 01 Náchod 1 19 549 01 Nové Mesto nad Metují 1 18 549 06 Bohuslavice nad Metují 18 549 07 Nahorany nad Metují 18 549 08 Provodov-Sonov 18 549 11 Dolní Radechová 19 549 12 Vysokov 19 549 21 Ceská cermná 19 549 22 Nový Hrádek 19 549 23 Mezilesí 19 549 31 Hronov 1 19 549 32 Velké Porící 19

místo zóna Tatenice 22 Cotkytle 22 Horní Hermanice v Cechách 22 Výprachtice 21 Retová 20 Letohrad 20 Vermerovice 21 Dolní cermná 21 Bystrec 21 Orlicky 21 Horní cermná 21 Cervená Voda 1 22 Cervená Voda 3 22 Nekor 20 Jablonné nad Orlicí 21 Jamné nad Orlicí 21 Techonín 21 Mladkov 21 Lichkov 21 Králíky 22 Písecná u Zamberka 20 Kunvald v Cechách 20 Klásterec nad Orlicí 20 Lísnice 20

PSČ místo zóna 561 85 Ceská Rybná u  Zamberka 20 561 86 Záchlumí 19 562 01 Ústí nad Orlicí 1 20 562 03 Ústí nad Orlicí 3 20 562 04 Ústí nad Orlicí 4 20 562 06 Ústí nad Orlicí 6 20 563 01 Lanskroun 21 564 01 Zamberk 20 565 01 Chocen 1 19 565 42 Vraclav 19 565 43 Zámrsk 18 565 44 Sruby 19 565 52 Ceské Hermanice 20 565 53 Sloupnice 20 565 55 Hrusová u Vysokého  Mýta 19 566 01 Vysoké Mýto 19 568 02 Svitavy 2 21 569 01 Hradec nad Svitavou 22 569 02 Brezová nad Svitavou 22 569 03 Rozhraní 23 569 04 Brnenec 23 569 05 Belá nad Svitavou 22 569 06 Vítejeves 22

PSČ místo zóna 582 33 Dolní Mesto 15 582 34 Krásná Hora u  Havlíckova Brodu 16 582 35 Lucice 16 582 41 Skuhrov u  Havlíckova Brodu 16 582 42 Kámen u Habru 16 582 43 Tis u Chotebore 15 582 44 Sázavka 15 582 45 Uhelná Príbram 16 582 51 Slapanov 17 582 52 Veznice u  Havlíckova Brodu 17 582 53 Stoky 16 582 54 Úsobí 16 582 55 Herálec u  Havlíckova Brodu 15 582 56 Vez 16 582 57 Lípa u Havlíckova  Brodu 16 582 61 Ceská Belá 17 582 62 Sobínov 18 582 63 Zdírec nad Doubravou 18 582 64 Horní Studenec 18 582 65 Slavíkov 18

PSČ místo zóna 582 66 Krucemburk 18 582 71 Dolní Krupá u  Havlíckova Brodu 17 582 72 Rozsochatec 17 582 73 Nová Ves u Chotebore 16 582 74 Jerisno 16 582 76 Malec 18 582 77 Libice nad Doubravou 18 582 81 Habry 15 582 82 Golcuv Jeníkov 15 582 83 Vilémov u Golcova  Jeníkova 15 582 86 Lestina u Svetlé  nad Sázavou 15 582 87 Cíhost 14 582 91 Svetlá nad Sázavou 15 582 92 Kamenná Lhota 14 582 93 Kozlí 14 582 94 Hnevkovice u Ledce  nad Sázavou 13 583 01 Chotebor 17 584 01 Ledec nad Sázavou 14 586 01 Jihlava 1 17 586 02 Jihlava 2 17 586 03 Jihlava 3 17

544 04 544 42 544 43 544 44 544 51 544 52

561 34 561 41 561 51 561 52 561 53 561 54 561 55 561 56 561 61 561 62 561 63 561 64 561 65 561 66 561 67 561 68 561 69 561 70 561 81 561 82 561 84

147


Tabulka dodacích zón PSČ 586 05 – 679 74 PSČ 586 05 588 01 588 05 588 11 588 12 588 13 588 21 588 22 588 23 588 24 588 25 588 26 588 27 588 31 588 32 588 33 588 34 588 35 588 41 588 42 588 44 588 45 588 51 588 52 588 54

místo zóna Jihlava 5 17 Smrcná 16 Dusejov 16 Strítez u Jihlavy 17 Dobronín 17 Polná 17 Velký Beranov 17 Luka nad Jihlavou 17 Kamenice u Jihlavy 18 Rehorov 18 Jersín 18 Zhor u Jihlavy 17 Jamné u Jihlavy 17 Puklice 17 Brtnice 18 Stonarov 18 Dlouhá Brtnice 18 Vílanec 17 Vyskytná nad Jihlavou 16 Vetrný Jeníkov 16 Rohozná u Jihlavy 17 Dolní Cerekev 18 Batelov 17 Horní Dubenky 18 Mrákotín 18

PSČ 624 00 625 00 627 00 628 00 634 00 635 00 636 00 637 00 638 00 639 00 641 00 642 00 643 00 644 00 664 01 664 02 664 03 664 04 664 05 664 06 664 07 664 08 664 11 664 12 664 17

592 11 592 12 592 13 592 14 592 31 592 32 592 33 592 41 592 42

místo zóna Telc 18 Kostelec u Jihlavy 17 Urbanov 19 Krasonice 19 Nová Ríse 19 Rozsec u Tresti 19 Stará Ríse 19 Trest 18 Zdár nad Sázavou 1 18 Zdár nad Sázavou 2 18 Herálec pod Zákovou  horou 19 Svratka 19 Snezné 20 Frysava pod Zákovou  horou 19 Velká Losenice 18 Nízkov 18 Bohdalov 18 Nové Veselí 18 Nové Mesto na Morave 19 Jámy 19 Radesínská Svratka 20 Dalecín 20 Jimramov 20

PSČ místo zóna 592 44 Vecov 20 592 45 Lísek u Bystrice  nad Pernstejnem 20 592 51 Dolní Rozínka 20 592 52 Rozná nad  Pernstejnem 21 592 53 Strázek 20 592 54 Moravec 20 592 55 Bobrová 20 592 56 Zvole nad Pernstejnem 21 592 57 Rozsochy 20 592 61 Doubravník 22 592 62 Nedvedice 21 592 63 Stepánov nad Svratkou 21 592 64 Prosetín u Bystrice  nad Pernstejnem 21 592 65 Rovecné 21 592 66 Vír 21 593 01 Bystrice nad  Pernstejnem 20 594 01 Velké Mezirící 19 594 41 Uhrínov 19 594 42 Merín 18 594 44 Radostín nad Oslavou 19 594 45 Ostrov nad Oslavou 19

PSČ místo zóna 594 51 Krizanov 19 594 52 Orechov u Velkého  Mezirící 20 594 53 Osová Bítýska 20 594 54 Kroví 21 594 55 Dolní Loucky 21 594 56 Zdárec 20 594 57 Vidonín 20 594 58 Hermanov u Velké  Bítese 20 594 61 Bory 19 595 01 Velká Bítes 20 602 00 Brno 2 23 603 00 Brno 3 23 612 00 Brno 12 23 613 00 Brno 13 23 614 00 Brno 14 23 615 00 Brno 15 23 616 00 Brno 16 23 617 00 Brno 17 23 618 00 Brno 18 23 619 00 Brno 19 23 620 00 Brno 20 23 621 00 Brno 21 23 623 00 Brno 23 23

místo zóna Brno 24 23 Brno 25 23 Brno 27 23 Brno 28 24 Brno 34 23 Brno 35 22 Brno 36 23 Brno 37 23 Brno 38 24 Brno 39 23 Brno 41 22 Brno 42 23 Brno 43 23 Brno 44 23 Bílovice nad Svitavou 24 Ochoz u Brna 24 Podolí u Brna 24 Mokrá 24 Tvarozná 24 Vinicné Sumice 25 Pozorice 24 Blazovice 24 Zbýsov u Brna 22 Oslavany 22 Tetcice 22

PSČ 664 23 664 24 664 31 664 32 664 34 664 41 664 42 664 43 664 44 664 46 664 47 664 48 664 49 664 51 664 52 664 53 664 54 664 55 664 56 664 57 664 58 664 59 664 61 664 62 664 63

místo zóna Cebín 22 Drásov 22 Lelekovice 23 Vranov u Brna 23 Kurim 23 Troubsko 22 Modrice 23 Zelesice 23 Orechov u Brna 23 Prstice u Brna 23 Strelice u Brna 22 Moravany u Brna 23 Ostopovice 24 Slapanice u Brna 23 Sokolnice 23 Újezd u Brna 24 Tesany 24 Moutnice 24 Blucina 24 Menín 24 Prace 24 Telnice u Brna 24 Rajhrad 23 Hrusovany u Brna 24 Zabcice 24

PSČ 664 64 664 65 664 66 664 67 664 71 664 75 664 81 664 82 664 83 664 84 664 91 665 01 666 01 666 02 666 03 667 01 669 02 669 04 671 01 671 02 671 03 671 06 671 07 671 10 671 22

místo zóna Dolní Kounice 23 Malesovice 24 Nemcicky u Zidlochovic 23 Syrovice 24 Veverská Bítýska 22 Deblín 21 Ostrovacice 21 Rícany u Brna 21 Domasov u Brna 21 Zastávka u Brna 22 Ivancice 22 Rosice u Brna 22 Tisnov 1 22 Predklásterí 22 Tisnov 3 22 Zidlochovice 24 Znojmo 2 22 Znojmo 4 22 Citonice 23 Sumná 22 Vranov nad Dyjí 22 Safov 23 Uhercice u Znojma 21 Bítov 22 Satov 23

PSČ 671 24 671 25 671 26 671 27 671 28 671 29 671 31 671 32 671 33 671 34 671 38 671 39 671 40 671 42 671 51 671 52 671 53 671 54 671 55 671 56 671 61 671 62 671 63 671 64 671 65

místo zóna Vrbovec 23 Hodonice 23 Dyjákovice 24 Hrádek u Znojma 24 Jaroslavice 24 Strachotice 23 Únanov 23 Plavec u Znojma 23 Mikulovice u Znojma 23 Horní Dunajovice 23 Visnové u Znojma 23 Beharovice 22 Tavíkovice 23 Vémyslice 23 Kravsko 22 Hluboké Masuvky 22 Jevisovice 22 Hostim 21 Blízkovice 21 Greslové Mýto 21 Prosimerice 23 Oleksovice 25 Lechovice 24 Bozice 24 Brezany u Znojma 24

PSČ místo zóna 671 67 Hrusovany nad  Jevisovkou 26 671 68 Hrabetice 26 671 69 Hevlín 25 671 71 Hosteradice 24 671 72 Miroslav 24 671 73 Tulesice 22 671 75 Lodenice u  Moravského Krumlova 24 671 76 Olbramovice u  Moravského Krumlova 24 671 77 Branisovice 25 671 78 Jirice u Miroslavi 25 671 81 Znojmo 5 23 671 82 Dobsice 23 672 01 Moravský Krumlov 23 674 01 Trebíc 1 20 675 01 Vladislav 21 675 02 Konesín 21 675 03 Budisov u Trebíce 20 675 04 Hodov 20 675 05 Rudíkov 20 675 06 Benetice 19 675 07 Cechtín 18 675 08 Kouty u Trebíce 18

PSČ 675 21 675 22 675 23 675 24 675 25 675 26 675 27 675 28 675 29 675 31 675 32 675 33 675 34 675 41 675 42 675 43 675 44 675 45 675 51

místo zóna Okrísky 19 Starec 20 Kojetice na Morave 20 Cáslavice 20 Rokytnice nad Rokytnou 20 Zeletava 19 Predín 19 Opatov na Morave 19 Knezice u Trebíce 18 Jemnice 21 Trebelovice 21 Desov 21 Police u Jemnice 21 Nové Syrovice 21 Budkov 20 Domamil 20 Lesonice 20 Sebkovice 20 Jaromerice nad  Rokytnou 21 Lipník u Hrotovic 21 Valec u Hrotovic 21 Dalesice 22 Hrotovice 22 Dukovany 22

PSČ 675 57 675 58 675 59 675 60 675 71 675 73 675 74 675 75 675 76 675 77 675 78 675 79 676 02 678 01 679 01 679 02 679 03 679 04 679 05 679 06 679 07 679 11 679 13

místo zóna Rouchovany 22 Biskupice u Hrotovic 22 Radkovice u Hrotovic 22 Mysliborice 21 Námest nad Oslavou 21 Rapotice 21 Brezník 21 Mohelno 22 Hartvíkovice 22 Kramolín-vodní dílo 22 Cikov 20 Tasov 20 Moravské Budejovice 2 20 Blansko 1 23 Skalice nad Svitavou 23 Rájec-Jestrebí 24 Olomucany 23 Adamov 1 24 Krtiny 24 Jedovnice 24 Kotvrdovice 24 Doubravice nad Svitavou 24 Sloup v Moravském  Krasu 24 679 14 Ostrov u Macochy 24

PSČ 679 15 679 21 679 22 679 23 679 24 679 31 679 32 679 33 679 34 679 35 679 36 679 37 679 38 679 39 679 51 679 52 679 53 679 61 679 62 679 63 679 65 679 71 679 72 679 73 679 74

místo zóna Lipovec u Blanska 24 Cerná Hora 23 Lipuvka 23 Lomnice u Tisnova 22 Unín u Tisnova 22 Sebranice u Boskovic 22 Svitávka 23 Vísky u Letovic 23 Knínice u Boskovic 23 Sebetov 24 Vanovice 23 Borotín u Boskovic 24 Cetkovice 24 Úsobrno 24 Nemcice u Boskovic 24 Zdárná 24 Benesov u Boskovic 25 Letovice 23 Kretín 23 Velké Opatovice 24 Skrchov 23 Lysice 23 Kunstát na Morave 22 Rozsec nad Kunstátem 22 Olesnice na Morave 21

148

PSČ 588 56 588 61 588 62 588 64 588 65 588 66 588 67 589 01 591 01 591 02 592 01 592 02 592 03 592 04

675 52 675 53 675 54 675 55 675 56


ZÓNY A KÓDY PRO DOPRAVNÉ

PSČ 679 75 679 76 680 01 682 01 683 01 683 03 683 04 683 05 683 08 683 21 683 23 683 33 683 35 683 41 683 51 683 52 683 54 684 01 685 01 686 01 686 04 686 05 686 06 687 03

místo zóna Cernovice u Boskovic 21 Drnovice u Lysic 23 Boskovice 23 Vyskov 1 26 Rousínov u Vyskova 25 Lulec 25 Drnovice 25 Racice-Pístovice 26 Studnice u Vyskova 27 Pustimer 26 Ivanovice na Hané 26 Nesovice 26 Letonice u Vyskova 25 Bohdalice 26 Holubice 24 Krenovice u Slavkova 25 Otnice 24 Slavkov u Brna 24 Bucovice 25 Uherské Hradiste 1 28 Kunovice 28 Uherské Hradiste 5 28 Uherské Hradiste 6 28 Babice u Uherského  Hradiste 28

PSČ 687 04 687 05 687 06 687 07 687 08 687 09 687 10 687 11 687 12

PSČ 691 55 691 56 691 62 691 63 691 64 691 65 691 67 691 71 691 72 691 73 691 74 691 75 691 76 691 81 691 82 691 83 691 85 691 86 691 88 691 89 692 01 693 01 695 01 696 01 696 02 PSČ 733 01 734 01 735 03 735 06 735 11 735 14 735 31 735 32 735 33 735 34 735 35 735 41 735 42 735 43 735 51 735 52 735 53 735 61 735 62 735 71 735 72 735 81 735 83 736 01

687 13 687 22 687 23 687 24 687 25 687 31 687 32 687 33 687 37 687 38 687 41 687 42 687 51 687 52 687 53

místo zóna Traplice 29 Jalubí 28 Velehrad 28 Tupesy 28 Buchlovice 27 Borsice u Buchlovic 28 Zlechov 28 Topolná 29 Bílovice u Uherského  Hradiste 29 Brezolupy 29 Ostrozská Nová Ves 29 Ostrozská Lhota 29 Uherský Ostroh 28 Hluk 29 Sumice 30 Nezdenice 30 Hradcovice 29 Polesovice 28 Nedakonice 28 Medlovice 27 Osvetimany 27 Nivnice 30 Korytná 30 Suchá Loz 30

PSČ místo zóna 687 54 Bánov u Uherského  Brodu 30 687 55 Bystrice pod  Lopeníkem 30 687 56 Praksice 30 687 61 Vlcnov 29 687 62 Dolní Nemcí 29 687 63 Borsice u Blatnice 30 687 64 Horní Nemcí 30 687 65 Strání 30 687 66 Kvetná 31 687 67 Brezová u Uherského  Brodu 31 687 71 Bojkovice 31 687 74 Starý Hrozenkov 31 688 01 Uherský Brod 1 30 690 02 Breclav 2 27 690 03 Breclav 3 27 690 06 Breclav 6 27 691 01 Moravský Zizkov 26 691 02 Velké Bílovice 26 691 03 Rakvice 26 691 04 Prítluky 26 691 05 Zajecí 26 691 06 Velké Pavlovice 26

PSČ 691 07 691 08 691 09 691 10 691 11 691 12 691 21 691 22 691 23 691 24 691 25 691 26 691 27 691 29 691 30 691 41 691 42 691 43 691 44 691 45 691 46 691 51 691 52 691 53 691 54

místo zóna Nemcicky u Breclavi 26 Boretice u Hustopecí 26 Vrbice u Breclave 26 Kobylí na Morave 26 Brumovice na Morave 25 Boleradice 25 Sedlec u Mikulova 26 Pasohlávky 25 Pohorelice 24 Pribice 25 Vranovice 24 Pouzdrany 25 Popice 25 Dolní Vestonice 26 Vlasatice 25 Breclav 4 27 Valtice 27 Hlohovec u Breclave 27 Lednice na Morave 27 Podivín 26 Breclav 5 27 Lanzhot 28 Kostice u Breclave 28 Tvrdonice 28 Týnec u Breclave 27

místo zóna Moravská Nová Ves 27 Hrusky 27 Uhercice u Hustopecí 24 Velké Nemcice 24 Nosislav 24 Krepice u Hustopecí 25 Sakvice 25 Diváky 25 Klobouky u Brna 25 Krumvír 26 Velké Hosterádky 25 Borkovany 24 Sitborice 24 Brezí u Mikulova 26 Novosedly na Morave 26 Drnholec 25 Dolní Dunajovice 26 Perná 26 Milovice u Mikulova 26 Bulhary 26 Mikulov na Morave 26 Hustopece u Brna 25 Hodonín 1 28 Rohatec 28 Ratískovice 28

PSČ 696 03 696 04 696 05 696 06 696 11 696 12 696 13 696 14 696 15 696 16 696 17 696 18 696 19 696 21 696 31 696 32 696 33 696 34 696 35 696 36 696 37 696 38 696 39 696 41 696 42

místo zóna Dubnany 28 Svatoborice 27 Milotice u Kyjova 27 Vacenovice 29 Mutenice 26 Hovorany 26 Sardice 26 Cejc 26 Cejkovice 27 Starý Poddvorov 27 Dolní Bojanovice 27 Luzice u Hodonína 28 Mikulcice 27 Prusánky 27 Bukovany u Hodonína 26 Zdánice 26 Archlebov 26 Zarosice 26 Damborice 26 Násedlovice 26 Zeletice u Kyjova 26 Strázovice 26 Lovcice u Kyjova 26 Vlkos u Kyjova 27 Vracov 27

PSČ 696 47 696 48 696 49 696 50 696 51 696 61 696 62 696 63 696 64 696 65 696 66

místo zóna Zeravice 27 Jezov 27 Zádovice 27 Moravany u Kyjova 27 Kostelec u Kyjova 27 Vnorovy 30 Stráznice 29 Hroznová Lhota 30 Knezdub 30 Petrov u Hodonína 29 Sudomerice nad  Moravou 29 Radejov u Hodonína 30 Blatnce pod Svatým Antonínkem 29 Lipov 30 Hrubá Vrbka 31 Velká nad Velickou 30 Louka nad Velickou 30 Bzenec 28 Domanín 28 Temice u Hodonína 27 Moravský Písek 1 28 Kyjov 1 27 Veselí nad Moravou 28

PSČ 700 30 702 00 703 00 708 00 709 00 710 00 711 00 712 00 713 00 714 00 715 00 716 00 717 00 718 00 719 00 720 00 721 00 722 00 723 00 724 00 725 25 725 26 725 27 725 28 725 29

místo Ostrava 30 Ostrava 2 Ostrava 3 Ostrava 8 Ostrava 9 Ostrava 10 Ostrava 11 Ostrava 12 Ostrava 13 Ostrava 14 Ostrava 15 Ostrava 16 Ostrava 17 Ostrava 18 Ostrava 19 Ostrava 20 Ostrava 21 Ostrava 22 Ostrava 23 Ostrava 24 Ostrava 25 Ostrava 26 Ostrava 27 Ostrava 28 Ostrava 29

místo zóna Karviná 1 38 Karviná 4 38 Karviná 3 38 Karviná 6 38 Orlová 1 37 Orlová 4 37 Bohumín 3 37 Rychvald 37 Doubrava 38 Stonava 38 Horní Suchá 37 Petrvald u Karviné 37 Terlicko 37 Albrechtice u  ceského Tesína 37 Bohumín 5 37 Bohumín 4 37 Dolní Lutyne 37 Chotebuz 38 Ceský Tesín 6 38 Detmarovice 38 Petrovice u Karviné 39 Bohumín 1 37 Bohumín 6 37 Havírov 1 37

PSČ 737 01 738 01 739 01 739 04 739 11 739 12 739 13

místo zóna Ceský Tesín 1 37 Frýdek-Místek 1 36 Baska 36 Prazmo 36 Frýdlant nad Ostravicí 36 Celadná 36 Kuncice pod  Ondrejníkem 36 Ostravice 36 Staré Hamry 35 Paskov 36 Stará Ves nad  Ondrejnicí 35 Krmelín 35 Sviadnov 36 Vratimov 1 36 Senov u Ostravy 37 Sedliste 36 Horní Bludovice 37 Dolní Domaslavice 37 Lucina 36 Palkovice 35 Frýdek-Místek 8 35 Staríc 35 Brusperk 35

PSČ 739 45 739 46 739 47 739 49 739 51 739 53 739 55 739 59

místo zóna Frycovice 35 Hukvaldy 35 Kozlovice 35 Metylovice 36 Dobrá 36 Hnojník 37 Smilovice u Trince 37 Strítez u ceského  Tesína 37 Trinec 1 38 Milíkov u Jablunkova 38 Písek u Jablunkova 38 Jablunkov 38 Návsí 38 Vendryne 38 Bystrice nad Olsí 38 Hrádek nad Olsí 38 Mosty u Jablunkova 39 Nový Jicín 1 33 Suchdol nad Odrou 33 Studénka 3 34 Koprivnice 1 35 Starý Jicín 34 Jeseník nad Odrou 33 Odry 33

PSČ místo zóna 742 36 Jakubcovice nad  Odrou 32 742 37 Spálov 33 742 42 Senov u Nového Jicína 33 742 43 Pustejov 34 742 45 Fulnek 1 33 742 47 Hladké Zivotice 34 742 51 Mosnov 35 742 53 Kunín 34 742 54 Bartosovice na Morave 34 742 55 Albrechticky 35 742 56 Sedlnice 34 742 58 Príbor 34 742 60 Petrvald u Nového  Jicína 35 742 65 Rybí 34 742 66 Stramberk 34 742 67 Zenklava 35 742 71 Hodslavice 34 742 72 Morkov 34 742 73 Verovice 35 742 74 Tichá 35 742 75 Lichnov u Nového  Jicína 35 742 81 Bravantice 35

739 14 739 15 739 21 739 23 739 24 739 25 739 32 739 34 739 36 739 37 739 38 739 39 739 41 739 42 739 43 739 44

696 67 696 71 696 72 696 73 696 74 696 76 696 81 696 83 696 84 696 85 697 01 698 01

739 61 739 81 739 84 739 91 739 92 739 94 739 95 739 97 739 98 741 01 742 01 742 13 742 21 742 31 742 33 742 35

zóna 36 37 36 32 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 37 32 36 35 32 32 32 32

149

Dodávky

Tabulka dodacích zón PSČ 679 75 – 742 81


Tabulka dodacích zón PSČ 742 82 – 793 36 PSČ 742 82 742 83 742 85 742 91 742 93 743 01 744 01 746 01 747 05 747 06 747 07 747 11 747 14 747 15 747 16 747 17 747 18 747 19 747 20 747 21 747 22 747 23 747 24 747 25

místo zóna Jistebník 35 Klimkovice 35 Vresina u Bílovce 32 Velké Albrechtice 34 Slatina u Bílovce 35 Bílovec 1 34 Frenstát pod  Radhostem 35 Opava 1 30 Opava 5 30 Opava 6 30 Opava 7 30 Kozmice u Hlucína 31 Ludgerovice 32 Silherovice 32 Hat u Hlucína 33 Darkovice 32 Píst 32 Bohuslavice u Hlucína 32 Vresina u Hlucína 32 Kravare u Hlucína 31 Dolní Benesov 31 Bolatice 31 Chuchelná 32 Sudice 32

PSČ 747 27 747 28 747 31 747 33 747 35 747 41 747 43 747 44 747 45 747 51 747 52 747 53 747 54 747 55 747 56 747 57 747 61 747 62 747 63 747 64 747 66 747 67 747 68 747 69 747 70

místo zóna Koberice 31 Stepánkovice 31 Velké Hostice 31 Oldrisov 32 Hnevosice 32 Hradec nad Moravicí 31 Vetrkovice u Vítkova 33 Brezová u Vítkova 34 Skripov u Opavy 35 Steborice 30 Hlavnice 29 Jakartovice 29 Mladecko 29 Litultovice 30 Dolní Zivotice 30 Slavkov u Opavy 30 Radun 31 Mokré Lazce 31 Hrabyne 1 31 Velká Polom 31 Dolní Lhota 32 Hrabyne 3 31 Kyjovice 31 Pustá Polom 31 Opava 9 30

PSČ 747 71 747 73 747 74 747 75 747 81 747 82 747 84 747 86 747 87

PSČ 753 64 753 66 753 67 753 68 755 01 756 01 756 02 756 03 756 04 756 05 756 06 756 07 756 11 756 12 756 14 756 21 756 22 756 23 756 24 756 25 756 27 756 31 756 41 756 42 756 43

místo zóna Belotín 32 Hustopece nad Becvou 32 Milotice nad Becvou 32 Cernotín 32 Vsetín 1 32 Hovezí 33 Huslenky 33 Halenkov 33 Nový Hrozenkov 34 Karolinka 34 Velké Karlovice 34 Zdechov 33 Valasská Polanka 32 Horní Lidec 33 Francova Lhota 33 Ratibor u Vsetína 31 Hostálková u Vsetína 31 Jablunka nad Becvou 32 Bystricka 32 Ruzdka 32 Valasská Bystrice 33 Liptál 32 Lesná 33 Choryne 33 Kelc 31

PSČ místo zóna 756 44 Loucka u Valasského  Mezirící 31 756 45 Branky na Morave 31 756 51 Zasová 32 756 52 Strítez nad Becvou 32 756 53 Vidce 33 756 54 Zubrí 32 756 55 Dolní Becva 33 756 56 Prostrední Becva 33 756 57 Horní Becva 33 756 61 Roznov pod  Radhostem 1 33 756 62 Hutisko-Solanec 33 757 01 Valasské Mezirící 1 33 760 01 Zlín 1 30 760 05 Zlín 5 30 763 01 Myslocovice 29 763 02 Zlín 4 30 763 07 Velký Orechov 29 763 11 Zlín 11 30 763 12 Vizovice 31 763 15 Slusovice 30 763 16 Frysták 30 763 17 Lukov u Zlína 30 763 18 Trnava u Zlína 31

PSČ 763 19 763 21 763 23

PSČ 783 05 783 06 783 13 783 14 783 16 783 21 783 22 783 23 783 24 783 25 783 32 783 33 783 35 783 36 783 42 783 44 783 45 783 46 783 47 783 49 783 53 783 54 783 55 783 56 783 57

místo zóna Horní Lodenice 27 Domasov nad Bystricí 28 Stepánov u Olomouce 26 Bohunovice 30 Dolany u Olomouce 29 Chudobín 25 Cholina 26 Vilémov u Litovle 25 Slavetín u Litovle 25 Bouzov 24 Náklo 26 Príkazy 26 Horka nad Moravou 29 Krelov-Bruchotín 29 Slatinice 28 Námest na Hané 26 Senice na Hané 26 Tesetice 29 Hnevotín 28 Lutín 28 Velká Bystrice 29 Práslavice 29 Velký Újezd 30 Doloplazy 30 Trsice 30

PSČ 783 61 783 65 783 72 783 73 783 75 783 83 783 85 783 86 783 91 783 96 783 97 784 01 785 01 787 01 788 01 788 03 788 04 788 05 788 11 788 13 788 14 788 15 788 16 788 20 788 21

PSČ 788 23 788 25 788 32

150

místo zóna Hlubocky 1 30 Hlubocky 3 30 Velký Týnec 29 Grygov 29 Dub nad Moravou 28 Troubelice 25 Sumvald u Unicova 25 Dlouhá Loucka 25 Unicov 1 25 Újezd u Unicova 25 Paseka u Sternberka 25 Litovel 25 Sternberk 1 27 Sumperk 1 24 Oskava 25 Nový Malín 24 Hrabisín 24 Libina 25 Loucná nad Desnou 24 Vikýrovice 24 Rapotín 24 Velké Losiny 25 Sobotín 25 Dolní Studénky 24 Sudkov 24

747 91 747 92 747 94 747 95 748 01 749 01 750 02 750 03 751 01 751 02 751 03 751 04 751 05 751 11 751 14

763 24 763 25 763 26 763 31 763 32 763 33 763 34 763 41 763 45 763 51 763 61 763 62 763 63 763 64 765 02 766 01 767 01 768 01 768 02 768 03

788 33 789 01 789 61 789 62 789 63 789 64 789 69 789 71 789 72 789 73 789 74 789 75 789 82 789 83 789 85 789 91 790 01 790 03 790 51 790 52 790 53

místo zóna Brumovice u Opavy 29 Vávrovice 31 Neplachovice 30 Velké Heraltice 29 Otice 30 Stáblovice 30 Melc 30 Kruzberk 30 Budisov nad  Budisovkou 29 Stítina 31 Háj ve Slezsku 31 Dehylov 32 Suché Lazce 31 Hlucín 32 Vítkov 1 33 Prerov 2 29 Prerov 3 29 Tovacov 28 Troubky nad Becvou 29 Brodek u Prerova 29 Rokytnice u Prerova 29 Kokory 29 Radslavice 30 Drevohostice 30

PSČ 751 15 751 16 751 17 751 18 751 19 751 21 751 22 751 23

místo zóna Kasava 30 Slavicín 1 31 Dolní Lhota u  Luhacovic 31 Vlachovice 32 Újezd u Valasských  Klobouk 32 Luhacovice 31 Brumov-Bylnice 1 32 Nedasov 32 Stítná nad Vlárí 32 Brumov-Bylnice 3 32 Biskupice u Luhacovic 30 Brezuvky 30 Bohuslavice u Zlína 30 Napajedla 29 Tlumacov 29 Halenkovice 29 Spytihnev 29 Otrokovice 2 29 Valasské Klobouky 32 Kromeríz 1 28 Jarohnevice 28 Zdounky 28 Rostín 27

PSČ 768 04 768 05 768 11 768 12 768 13 768 21 768 23 768 24 768 31 768 32 768 33 768 34 768 41

768 71 768 72 768 75 769 01 772 00 779 00

místo zóna Strílky 27 Korycany 26 Chropyne 28 Rataje u Kromeríze 28 Litencice 27 Kvasice 28 Brest 29 Hulín 28 Zlobice 27 Zborovice 28 Morkovice-Slízany 27 Paclavice 27 Bystrice pod  Hostýnem 7 30 Prusinovice 29 Kostelec u Holesova 29 Mískovice u Holesova 29 Bystrice pod  Hostýnem 1 30 Rajnochovice 31 Chvalcov 30 Loukov u Kromeríze 30 Holesov 1 29 Olomouc 2 29 Olomouc 9 29

místo zóna Jindrichov u Sumperka 23 Branná 24 Staré Mesto pod  Snezníkem 23 Hanusovice 23 Zábreh 23 Bludov 23 Olsany u Sumperka 23 Ruda nad Moravou 23 Bohdíkov 23 Postrelmov 24 Lestina u Zábreha 23 Dubicko 24 Úsov 25 Rohle 24 Brnícko u Zábreha 24 Moravicany 24 Lostice 24 Mohelnice 24 Stíty 22 Jeseník 1 25 Jeseník 3 25 Supíkovice 26 Velké Kunetice 26 Stará cervená Voda 26

PSČ 790 54 790 55 790 57 790 58 790 61 790 63 790 64 790 65 790 69 790 70 790 81 790 82 790 84 792 01 793 02 793 03 793 05 793 12 793 15 793 16 793 23 793 24 793 26 793 31 793 36

místo zóna Cerná Voda 26 Vidnava 26 Bernartice u Javorníka 27 Velká Kras 27 Lipová-lázne 1 24 Lipová-lázne 3 24 Vápenná 25 Zulová 1 26 Bílá Voda u Javorníka 23 Javorník u Jeseníku 26 Ceská Ves 25 Písecná u Jeseníku 25 Mikulovice u Jeseníku 1 26 Bruntál 1 28 Lomnice u Rýmarova 28 Detrichov nad Bystricí 27 Moravský Beroun 28 Horní Benesov 28 Lichnov u Bruntálu 29 Zátor 28 Karlovice 27 Karlova Studánka 26 Vrbno pod Pradedem 27 Svetlá Hora 1 28 Malá Morávka 27

751 24 751 25 751 27 751 31 751 44 752 01 753 01 753 52 753 53 753 54 753 55 753 56 753 61 753 62 753 63

768 42 768 43 768 52 768 61

místo zóna Domazelice u Prerova 29 Zelatovice 29 Horní Mostenice 29 Ríkovice 29 Vlkos u Prerova 28 Prosenice 29 Osek nad Becvou 30 Dolní Újezd u  Lipníka nad Becvou 30 Prerov 4 29 Veselícko u  Lipníka nad Becvou 30 Pencice 30 Lipník nad Becvou 31 Polkovice 28 Kojetín 28 Hranice 1 32 Skalicka u Hranic 32 Vsechovice 31 Sobechleby 30 Parsovice 31 Opatovice u Hranic 32 Hranice 4 31 Potstát 31 Strítez nad Ludinou 32


ZÓNY A KÓDY PRO DOPRAVNÉ

PSČ 793 42 793 44 793 51 793 56 793 68 793 71 793 74 793 76 793 82 793 83 793 84 793 91 793 93 793 95 793 97 793 99 794 01 795 01 796 01 796 03 796 04 796 07 798 02 798 03 798 04

místo zóna Janovice u Rýmarova 26 Horní Mesto 26 Bridlicná 27 Ryzoviste 27 Dvorce u Bruntálu 29 Holcovice 27 Hermanovice 26 Zlaté Hory v Jeseníkách 27 Tremesná u Krnova 28 Jindrichov u Krnova 28 Janov u Krnova 27 Úvalno 29 Brantice 29 Mesto Albrechtice 28 Slezské Rudoltice 29 Osoblaha 29 Krnov 1 29 Rýmarov 26 Prostejov 1 27 Prostejov 3 27 Prostejov 4 27 Prostejov 7 27 Mostkovice 28 Plumlov 28 Urcice 27

PSČ 798 05 798 06 798 07 798 08 798 09 798 12 798 13 798 14 798 16 798 17 798 21 798 23 798 24 798 25 798 26 798 27 798 28 798 29 798 30 798 41 798 42 798 43 798 44 798 45

místo zóna Myslejovice 27 Otaslavice 27 Brodek u Prostejova 27 Kelcice 27 Vresovice 27 Kralice na Hané 28 Vrbátky 28 Olsany u Prostejova 28 Celechovice na Hané 28 Smrzice 28 Bedihost 28 Klenovice na Hané 27 Pivín 27 Dobromilice 27 Nezamyslice u  Prostejova 27 Nemcice nad Hanou 27 Morice 27 Tistín 27 Pavlovice u Kojetína 27 Kostelec na Hané 28 Lesany u Prostejova 28 Ptení 26 Strazisko 25 Suchdol u Prostejova 25

PSČ 798 46 798 47 798 48 798 49 798 51 798 52 798 53 798 54 798 55 798 56 798 57 798 58 798 61 798 62

místo zóna Brodek u Konice 24 Horní Stepánov 24 Protivanov 25 Malé Hradisko 25 Premyslovice 25 Konice 24 Jesenec 24 Kladky 24 Hvozd u Prostejova 25 Bohuslavice u Konice 25 Laskov 25 Cechy pod Kosírem 28 Drahany 25 Rozstání 25

PSČ

místo

zóna

151

Dodávky

Tabulka dodacích zón PSČ 793 42 – 798 62


Cenové kódy 1 – 4 Cenové kódy 1 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 2,16 3 1485,00 2,97 4 1620,00 3,24 5 1755,00 3,78 6 1890,00 4,32 7 2025,00 4,59 8 2160,00 4,86 9 2295,00 5,13 10 2430,00 5,40 11 2565,00 5,94 12 2700,00 6,21 13 2835,00 6,48 14 2970,00 6,48 15 3105,00 6,75 16 3240,00 7,02 17 3375,00 7,83 18 3510,00 8,10 19 3645,00 8,64 20 3780,00 8,91 21 3915,00 9,45 22 4050,00 9,72 23 4185,00 9,99 24 4320,00 10,26 25 4455,00 10,53

Cenové kódy 3 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 11,34 3 1485,00 13,23 4 1620,00 15,93 5 1755,00 17,82 6 1890,00 20,25 7 2025,00 21,87 8 2160,00 22,95 9 2295,00 24,57 10 2430,00 27,81 11 2565,00 28,89 12 2700,00 30,51 13 2835,00 31,59 14 2970,00 32,67 15 3105,00 34,02 16 3240,00 35,91 17 3375,00 38,34 18 3510,00 40,50 19 3645,00 42,93 20 3780,00 44,55 21 3915,00 46,17 22 4050,00 47,79 23 4185,00 49,68 24 4320,00 51,30 25 4455,00 52,65

152

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

1,89 2,16 2,97 3,24 3,51 3,78 3,78 4,32 4,86 4,86 5,13 5,40 5,40 5,94 6,21 6,48 6,75 7,02 7,56 7,83 8,10 8,64 8,64 8,91

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

1,62 1,89 1,89 2,16 2,97 3,24 3,51 3,51 3,78 4,32 4,59 4,59 4,59 4,86 5,13 5,40 5,94 6,21 6,21 6,48 6,75 6,75 7,02 7,56

1,35 1,62 1,62 1,89 2,16 2,97 2,97 3,24 3,24 3,51 3,51 3,78 3,78 4,32 4,32 4,59 4,86 5,13 5,13 5,40 5,40 5,94 6,21 6,21

1,08 1,35 1,62 1,62 1,89 2,16 2,16 2,16 2,97 3,24 3,24 3,24 3,51 3,51 3,78 3,78 4,32 4,59 4,59 4,86 4,86 5,13 5,13 5,40

1,08 1,35 1,35 1,62 1,62 1,89 1,89 2,16 2,16 2,97 2,97 3,24 3,24 3,24 3,51 3,51 3,78 4,32 4,32 4,59 4,59 4,59 4,86 4,86

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

9,45 11,34 12,96 15,12 16,74 18,09 19,17 20,79 22,95 24,03 25,65 26,46 27,27 28,08 29,97 31,86 34,02 35,64 37,26 38,34 39,69 41,04 42,93 44,28

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

7,83 9,45 11,07 12,42 14,31 15,12 16,20 17,01 19,17 19,98 21,33 21,87 22,68 23,22 24,84 26,73 28,08 29,70 30,78 32,40 33,21 34,29 35,64 36,45

6,48 7,83 8,91 10,26 11,61 12,69 13,23 14,58 16,20 16,47 17,55 18,09 18,90 19,44 21,06 22,41 23,22 24,57 25,92 26,73 27,81 28,89 29,70 30,51

5,40 6,75 7,83 8,91 10,26 11,07 11,61 12,42 14,31 14,58 15,39 15,93 16,47 17,01 18,09 19,17 20,79 21,60 22,41 23,22 24,03 24,84 25,92 26,73

5,13 6,21 7,02 8,10 9,45 9,99 10,53 11,34 12,69 12,96 14,31 14,58 15,12 15,39 16,47 17,55 18,36 19,44 20,25 21,33 21,87 22,68 23,22 24,30

Cenové kódy 2 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 6,75 3 1485,00 8,64 4 1620,00 9,99 5 1755,00 11,34 6 1890,00 12,69 7 2025,00 13,50 8 2160,00 14,58 9 2295,00 15,39 10 2430,00 17,55 11 2565,00 18,09 12 2700,00 19,17 13 2835,00 19,98 14 2970,00 20,79 15 3105,00 21,33 16 3240,00 22,68 17 3375,00 24,03 18 3510,00 25,65 19 3645,00 26,73 20 3780,00 28,08 21 3915,00 29,16 22 4050,00 29,97 23 4185,00 31,32 24 4320,00 32,40 25 4455,00 33,21

Cenové kódy 4 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 14,31 3 1485,00 16,74 4 1620,00 19,44 5 1755,00 22,41 6 1890,00 25,65 7 2025,00 27,54 8 2160,00 28,89 9 2295,00 30,78 10 2430,00 34,56 11 2565,00 35,91 12 2700,00 38,07 13 2835,00 39,42 14 2970,00 40,77 15 3105,00 42,12 16 3240,00 44,82 17 3375,00 47,79 18 3510,00 50,76 19 3645,00 53,46 20 3780,00 55,62 21 3915,00 57,51 22 4050,00 60,21 23 4185,00 62,10 24 4320,00 63,99 25 4455,00 66,15

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

5,94 6,75 8,10 9,45 10,53 11,61 11,88 12,96 14,58 15,12 15,93 16,47 17,01 17,82 18,90 20,25 21,33 22,41 23,22 24,30 24,84 26,19 26,73 27,81

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

4,86 5,94 6,75 7,83 8,91 9,72 9,99 11,07 11,88 12,69 13,23 13,50 14,58 14,85 15,93 16,74 17,82 18,90 19,44 20,25 21,06 21,60 22,41 22,95

4,32 4,86 5,94 6,48 7,02 7,83 8,64 8,91 9,99 10,26 11,07 11,34 11,88 12,42 12,96 14,31 14,85 15,39 16,20 16,74 17,55 18,09 18,36 19,17

3,51 4,32 4,86 5,94 6,48 6,75 7,02 7,83 8,64 9,45 9,72 9,99 10,26 10,53 11,34 11,88 12,69 13,23 14,31 14,85 15,12 15,93 16,20 16,74

3,24 3,78 4,59 5,13 5,94 6,21 6,48 7,02 7,83 8,10 8,91 8,91 9,45 9,72 10,26 11,07 11,61 12,42 12,69 13,23 13,50 14,58 14,85 15,12

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

11,61 14,31 16,47 18,36 21,06 22,95 24,03 25,92 28,89 29,70 31,59 32,94 34,02 35,10 37,80 39,69 42,12 44,55 46,17 47,79 49,68 51,84 53,46 55,35

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

9,72 11,61 13,77 15,39 17,55 19,17 19,98 21,60 24,03 24,84 26,46 27,54 28,35 29,43 31,32 33,21 35,37 37,26 38,88 40,23 41,31 43,20 44,55 45,90

8,10 9,72 11,34 12,96 14,85 15,93 16,74 17,82 19,98 21,06 21,87 22,95 23,49 24,30 26,19 27,81 29,43 30,78 32,40 33,21 34,56 35,91 37,26 38,34

6,75 8,64 9,99 11,34 12,69 13,50 14,58 15,39 17,55 18,09 19,17 19,98 20,79 21,33 22,68 24,03 25,65 27,27 28,08 29,16 29,97 31,32 32,40 33,21

6,48 7,56 8,91 10,26 11,61 12,69 13,23 14,31 15,93 16,47 17,55 18,09 18,36 19,17 20,79 21,87 23,22 24,30 25,65 26,46 27,54 28,35 29,16 29,97


ZÓNY A KÓDY PRO DOPRAVNÉ

Cenové kódy 5 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 17,82 3 1485,00 21,60 4 1620,00 24,84 5 1755,00 28,89 6 1890,00 32,67 7 2025,00 35,37 8 2160,00 37,26 9 2295,00 39,69 10 2430,00 44,28 11 2565,00 46,17 12 2700,00 49,14 13 2835,00 50,76 14 2970,00 52,38 15 3105,00 54,27 16 3240,00 57,78 17 3375,00 61,83 18 3510,00 65,34 19 3645,00 68,85 20 3780,00 71,82 21 3915,00 74,25 22 4050,00 76,95 23 4185,00 79,65 24 4320,00 82,35 25 4455,00 85,05

Cenové kódy 7 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 31,32 3 1485,00 37,53 4 1620,00 43,74 5 1755,00 50,22 6 1890,00 56,16 7 2025,00 61,02 8 2160,00 64,26 9 2295,00 68,85 10 2430,00 76,95 11 2565,00 79,92 12 2700,00 84,78 13 2835,00 88,02 14 2970,00 90,99 15 3105,00 94,50 16 3240,00 100,44 17 3375,00 106,65 18 3510,00 113,13 19 3645,00 119,34 20 3780,00 124,20 21 3915,00 128,79 22 4050,00 133,65 23 4185,00 137,97 24 4320,00 142,56 25 4455,00 147,42

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

15,12 17,82 21,06 24,03 27,27 29,43 30,78 33,21 37,26 38,34 40,77 42,12 44,01 45,36 48,60 51,30 54,27 57,24 59,94 61,83 63,99 66,69 68,58 71,01

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

12,42 15,12 17,55 19,98 22,68 24,57 25,92 27,81 30,78 32,40 34,02 35,37 36,18 37,80 40,23 42,93 45,36 47,52 49,68 51,30 53,46 55,35 57,24 58,86

10,26 12,42 14,58 16,74 18,90 20,79 21,60 22,95 25,92 26,73 28,35 29,43 30,51 31,59 33,75 35,64 37,80 39,69 41,31 42,93 44,55 45,90 47,52 49,41

8,91 11,07 12,69 14,58 16,47 17,82 18,36 19,98 22,41 23,22 24,57 25,65 26,46 27,54 29,16 30,78 32,94 34,56 35,91 37,53 38,88 40,23 41,31 42,93

8,10 9,99 11,61 12,96 14,85 16,20 17,01 18,09 20,25 21,33 22,41 23,22 24,03 24,57 26,46 28,08 29,70 31,59 32,67 34,02 35,37 36,18 37,80 39,15

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

26,19 21,60 31,32 26,19 36,18 29,97 41,31 34,56 46,98 39,15 51,03 42,66 53,46 44,55 57,51 47,79 63,99 53,46 66,96 55,62 70,47 58,86 73,44 61,02 75,60 63,18 78,57 65,61 83,70 69,66 88,83 73,98 94,50 78,57 99,63 83,16 103,14 86,13 107,46 89,64 111,24 92,61 115,02 96,12 119,07 99,36 123,12 102,60

17,82 21,60 25,65 28,89 32,67 35,37 37,53 40,23 44,55 46,17 49,14 50,76 52,65 54,54 58,32 61,83 65,61 68,85 71,82 74,25 77,22 79,92 82,89 85,32

15,93 18,90 21,87 24,84 28,08 30,78 32,40 34,56 38,88 40,23 42,66 44,28 45,90 47,25 50,49 54,00 56,97 60,21 62,37 64,80 67,23 69,66 72,09 73,98

14,31 17,01 19,98 22,95 25,92 28,08 29,43 31,59 35,37 36,45 38,88 40,23 41,31 43,20 45,90 48,87 51,84 54,54 56,70 58,86 61,02 63,18 65,61 67,50

Cenové kódy 6 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 24,03 3 1485,00 28,89 4 1620,00 33,75 5 1755,00 38,34 6 1890,00 43,20 7 2025,00 46,98 8 2160,00 49,41 9 2295,00 52,92 10 2430,00 59,13 11 2565,00 61,83 12 2700,00 65,34 13 2835,00 67,50 14 2970,00 69,93 15 3105,00 72,36 16 3240,00 77,22 17 3375,00 81,81 18 3510,00 86,67 19 3645,00 91,80 20 3780,00 95,31 21 3915,00 99,36 22 4050,00 102,60 23 4185,00 106,38 24 4320,00 109,62 25 4455,00 113,40

Cenové kódy 8 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 44,01 3 1485,00 52,65 4 1620,00 61,56 5 1755,00 70,20 6 1890,00 79,11 7 2025,00 86,40 8 2160,00 90,99 9 2295,00 97,47 10 2430,00 108,27 11 2565,00 112,86 12 2700,00 119,61 13 2835,00 123,93 14 2970,00 128,25 15 3105,00 132,57 16 3240,00 141,75 17 3375,00 150,66 18 3510,00 159,30 19 3645,00 168,48 20 3780,00 174,96 21 3915,00 181,44 22 4050,00 188,19 23 4185,00 194,67 24 4320,00 201,42 25 4455,00 208,17

Dodávky

Cenové kódy 5 – 8 Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

19,98 24,03 28,08 31,86 35,91 39,15 41,04 44,28 49,41 51,30 54,27 56,16 58,32 60,48 64,26 68,31 72,36 76,68 79,65 82,89 85,32 88,56 91,53 94,77

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

16,47 19,98 23,22 26,73 29,97 32,67 34,29 37,26 41,04 42,93 45,36 46,98 48,87 50,49 53,46 56,97 60,48 63,72 66,15 68,58 71,55 73,71 76,14 78,84

13,50 16,47 19,44 22,41 24,84 27,27 28,89 30,78 34,29 35,64 37,80 39,15 40,50 41,85 44,55 47,52 50,49 52,92 55,35 57,24 59,13 61,56 63,45 65,88

11,88 14,58 16,74 19,17 21,60 23,49 24,84 26,73 29,70 30,78 32,94 34,02 35,37 36,18 38,88 41,04 44,01 46,17 47,79 49,68 51,84 53,46 55,35 57,24

11,07 12,96 15,39 17,55 19,98 21,60 22,68 24,30 27,27 28,08 29,70 30,78 31,86 33,21 35,37 37,80 39,69 41,85 43,74 45,36 46,98 48,87 50,49 51,84

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

36,18 44,01 51,30 58,59 66,15 72,09 75,60 81,27 90,45 93,96 99,63 103,14 106,92 110,97 117,99 125,55 132,57 140,40 145,80 151,20 156,87 162,27 167,67 173,61

30,51 36,45 42,93 49,14 55,08 60,21 63,18 67,50 75,33 78,57 83,16 86,13 89,10 92,07 98,28 104,49 110,97 116,91 121,23 126,09 130,68 135,27 140,13 144,18

25,65 21,87 19,98 30,51 26,46 24,03 35,64 30,78 28,08 40,77 35,37 32,40 45,90 39,69 36,18 50,22 43,74 39,42 52,38 45,63 41,31 56,16 49,14 44,55 62,64 54,54 49,68 65,34 56,97 51,84 69,12 60,21 54,54 71,82 62,37 56,70 74,25 64,26 58,59 76,95 66,96 60,75 81,81 71,55 64,80 86,94 75,60 68,85 92,07 80,19 73,17 97,47 84,78 76,95 101,25 88,29 79,92 105,03 91,26 83,16 108,54 94,77 86,13 112,86 98,01 89,10 116,64 101,52 92,07 120,42 104,49 95,31

153


Cenové kódy 9 – 12 Cenové kódy 9 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 51,84 3 1485,00 62,37 4 1620,00 72,63 5 1755,00 83,43 6 1890,00 93,69 7 2025,00 101,79 8 2160,00 107,46 9 2295,00 113,40 10 2430,00 128,25 11 2565,00 133,65 12 2700,00 141,21 13 2835,00 146,34 14 2970,00 151,74 15 3105,00 157,14 16 3240,00 167,40 17 3375,00 177,93 18 3510,00 188,19 19 3645,00 198,99 20 3780,00 206,55 21 3915,00 214,38 22 4050,00 222,21 23 4185,00 230,31 24 4320,00 237,87 25 4455,00 245,70

Cenové kódy 11 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 61,83 3 1485,00 73,98 4 1620,00 86,67 5 1755,00 99,36 6 1890,00 111,78 7 2025,00 121,50 8 2160,00 127,98 9 2295,00 137,16 10 2430,00 152,82 11 2565,00 159,03 12 2700,00 168,48 13 2835,00 174,69 14 2970,00 180,63 15 3105,00 187,11 16 3240,00 199,53 17 3375,00 211,95 18 3510,00 224,64 19 3645,00 237,06 20 3780,00 245,97 21 3915,00 255,69 22 4050,00 265,14 23 4185,00 274,32 24 4320,00 284,04 25 4455,00 293,22

154

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

43,20 51,84 60,75 69,12 78,30 85,05 89,64 96,12 106,65 111,24 117,72 122,31 126,36 130,68 139,59 148,23 157,14 165,51 171,99 178,74 185,22 191,70 198,18 204,93

35,91 43,20 50,49 57,51 65,34 71,01 74,25 79,92 89,10 92,61 98,01 101,79 105,30 109,08 116,37 123,39 130,68 137,97 143,37 148,77 154,17 159,84 165,24 170,64

29,70 35,91 42,12 47,79 54,27 58,86 62,10 66,69 73,98 77,22 81,54 84,78 88,02 90,99 96,93 102,87 109,08 114,75 119,61 124,20 128,79 132,84 137,70 142,29

26,19 31,32 36,45 41,85 46,98 51,30 54,00 57,78 64,26 67,23 71,01 73,71 76,68 78,84 84,51 89,64 94,77 100,17 103,95 108,00 111,78 115,83 119,61 123,93

23,49 28,35 33,21 38,07 42,93 46,71 49,14 52,65 58,59 61,02 64,26 66,96 69,12 71,82 76,68 81,27 86,13 90,99 94,77 98,01 101,79 105,30 109,08 112,59

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

51,30 42,93 61,83 51,30 72,36 60,48 82,89 68,85 92,88 77,49 101,52 84,51 106,65 88,83 114,21 95,31 127,17 106,11 132,57 110,16 140,40 116,91 145,53 121,23 150,93 125,55 156,06 129,87 166,32 138,51 176,58 147,15 187,11 156,06 197,64 164,70 205,47 171,18 213,03 177,66 220,86 184,41 228,69 190,89 236,79 197,37 244,08 203,85

35,64 42,93 50,22 57,24 64,26 70,20 73,98 79,65 88,56 91,80 97,47 101,25 104,49 108,27 115,56 122,85 129,87 137,16 142,56 148,23 153,36 158,76 164,16 169,83

31,32 37,53 43,74 50,22 56,16 61,02 64,26 68,85 76,95 79,92 84,78 88,02 90,99 94,50 100,44 106,65 113,13 119,34 124,20 128,79 133,65 137,97 142,56 147,42

28,08 34,02 39,69 45,36 51,03 55,62 58,59 62,64 69,93 72,63 77,22 79,92 82,89 85,59 91,26 96,93 102,87 108,27 112,86 116,91 121,23 125,55 129,87 134,19

Cenové kódy 10 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 56,97 3 1485,00 68,58 4 1620,00 79,92 5 1755,00 91,53 6 1890,00 102,87 7 2025,00 112,32 8 2160,00 117,99 9 2295,00 126,36 10 2430,00 140,94 11 2565,00 146,88 12 2700,00 155,25 13 2835,00 161,19 14 2970,00 166,86 15 3105,00 172,26 16 3240,00 184,41 17 3375,00 196,02 18 3510,00 207,36 19 3645,00 218,97 20 3780,00 227,34 21 3915,00 235,98 22 4050,00 244,35 23 4185,00 253,26 24 4320,00 261,90 25 4455,00 270,54

Cenové kódy 12 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 69,66 3 1485,00 83,70 4 1620,00 97,74 5 1755,00 112,32 6 1890,00 126,09 7 2025,00 137,16 8 2160,00 144,18 9 2295,00 154,98 10 2430,00 172,26 11 2565,00 179,82 12 2700,00 190,08 13 2835,00 197,37 14 2970,00 204,39 15 3105,00 211,14 16 3240,00 225,45 17 3375,00 239,22 18 3510,00 253,53 19 3645,00 267,30 20 3780,00 278,10 21 3915,00 288,63 22 4050,00 299,43 23 4185,00 309,96 24 4320,00 320,49 25 4455,00 330,75

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

47,25 39,42 56,97 47,52 66,69 55,62 76,14 63,45 85,59 71,82 93,69 78,03 98,28 81,81 105,84 88,02 117,72 98,01 122,58 101,79 129,60 108,00 134,46 111,78 139,32 115,83 143,91 119,88 153,63 127,98 163,08 135,81 172,26 143,91 181,98 152,01 189,27 157,68 196,56 163,89 203,85 169,83 210,87 176,04 217,89 181,71 225,45 187,92

32,94 39,69 46,17 52,65 59,67 64,80 68,31 73,44 81,54 85,05 89,91 93,15 96,66 99,90 106,65 113,13 119,88 126,36 131,49 136,35 141,75 146,34 151,74 156,60

28,89 34,29 40,23 45,90 51,84 56,70 59,13 63,72 71,01 73,71 78,30 80,73 83,97 86,67 92,61 98,28 104,22 109,89 114,48 118,80 123,12 127,71 131,49 136,08

26,19 31,32 36,45 41,85 46,98 51,30 54,00 57,78 64,26 67,23 71,01 73,71 76,68 78,84 84,51 89,64 94,77 100,17 103,95 108,00 111,78 115,83 119,61 123,93

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

57,78 69,93 81,54 93,15 105,03 114,48 120,42 129,33 143,64 149,31 158,49 164,16 170,10 176,04 187,92 199,53 211,14 222,75 231,93 240,57 249,21 258,39 267,03 275,94

48,60 58,32 68,04 78,03 87,21 95,31 100,17 107,73 119,61 124,74 132,03 136,89 142,02 146,88 156,60 166,32 176,04 186,03 193,05 200,61 207,90 215,46 222,48 229,77

40,50 48,60 56,70 64,80 73,17 79,65 83,70 89,64 99,90 103,95 109,89 114,21 118,26 122,58 130,41 138,51 146,88 154,98 160,65 166,86 173,34 179,55 185,49 191,70

34,83 42,12 49,41 56,16 63,45 69,12 72,63 78,03 86,67 90,45 95,58 99,36 102,87 106,38 113,40 120,42 127,71 134,73 140,13 145,53 150,66 156,06 161,19 166,59

31,86 38,34 44,82 51,03 57,51 62,64 66,15 71,01 78,84 82,35 86,94 90,18 93,15 96,66 103,14 109,35 115,83 122,58 127,17 132,03 136,89 141,75 146,34 151,74


ZÓNY A KÓDY PRO DOPRAVNÉ

Cenové kódy 13 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 78,03 3 1485,00 93,15 4 1620,00 109,08 5 1755,00 124,74 6 1890,00 140,67 7 2025,00 152,82 8 2160,00 160,65 9 2295,00 172,26 10 2430,00 192,51 11 2565,00 200,07 12 2700,00 211,95 13 2835,00 219,78 14 2970,00 227,61 15 3105,00 235,71 16 3240,00 250,83 17 3375,00 266,76 18 3510,00 282,69 19 3645,00 298,35 20 3780,00 309,96 21 3915,00 321,84 22 4050,00 333,72 23 4185,00 345,33 24 4320,00 356,94 25 4455,00 369,09

Cenové kódy 15 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 105,84 3 1485,00 126,90 4 1620,00 148,23 5 1755,00 169,56 6 1890,00 191,16 7 2025,00 207,90 8 2160,00 218,97 9 2295,00 234,36 10 2430,00 261,36 11 2565,00 271,89 12 2700,00 288,09 13 2835,00 298,89 14 2970,00 309,42 15 3105,00 319,95 16 3240,00 341,28 17 3375,00 362,61 18 3510,00 384,21 19 3645,00 405,54 20 3780,00 420,93 21 3915,00 437,13 22 4050,00 453,33 23 4185,00 469,26 24 4320,00 485,46 25 4455,00 501,12

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

64,80 78,03 90,99 103,95 116,91 127,71 134,19 143,91 160,11 166,59 176,58 183,06 189,54 196,29 209,25 222,21 235,71 248,67 258,39 268,11 277,83 287,82 297,81 307,26

54,00 64,80 75,60 86,67 97,47 106,38 111,78 119,88 133,65 139,05 147,15 152,55 158,22 163,62 174,69 185,22 196,29 207,36 215,46 223,56 231,39 239,76 248,13 256,23

44,82 54,27 63,18 72,36 81,27 88,56 92,88 99,90 111,24 115,83 122,85 127,17 131,49 136,08 145,53 154,17 163,62 172,26 179,55 186,30 193,05 199,80 206,55 213,30

39,15 46,98 55,08 62,64 70,47 77,22 80,73 86,67 96,66 100,98 106,65 110,16 114,48 118,26 126,09 134,46 142,29 150,39 156,06 162,00 167,67 173,88 179,82 185,49

35,64 42,93 50,22 56,97 63,99 69,93 73,71 78,84 88,02 91,53 96,93 100,44 104,22 107,73 114,75 122,31 129,33 136,35 142,02 147,15 152,55 158,22 163,35 168,75

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

88,29 105,84 123,39 141,21 159,03 173,34 181,98 195,21 217,62 226,80 240,03 248,94 258,12 266,49 284,31 302,13 319,95 337,77 351,27 364,50 377,73 390,96 404,19 417,69

73,44 88,29 102,87 117,72 132,57 144,18 152,01 163,08 181,44 188,73 199,80 207,63 214,65 222,21 237,06 251,64 266,49 281,61 292,68 303,48 314,82 325,62 336,96 348,03

61,02 73,44 85,59 98,01 110,16 120,42 126,36 135,81 151,20 157,41 166,59 173,07 179,01 185,22 197,64 209,79 222,21 234,36 243,81 253,26 262,17 271,62 281,07 289,98

52,92 63,72 74,79 85,32 96,12 104,49 109,89 117,99 131,22 136,89 145,26 150,39 155,52 160,65 171,72 182,52 193,05 204,12 211,95 220,32 227,88 236,25 244,08 252,45

48,60 57,78 68,04 77,49 87,21 95,04 100,17 107,46 119,61 124,47 131,49 136,35 141,75 146,34 156,06 165,78 175,50 185,49 192,78 199,80 207,63 214,65 221,94 229,23

Cenové kódy 14 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 88,02 3 1485,00 105,30 4 1620,00 123,12 5 1755,00 140,67 6 1890,00 158,49 7 2025,00 172,26 8 2160,00 181,44 9 2295,00 194,67 10 2430,00 217,08 11 2565,00 225,72 12 2700,00 238,95 13 2835,00 248,13 14 2970,00 256,77 15 3105,00 265,68 16 3240,00 283,23 17 3375,00 301,05 18 3510,00 318,60 19 3645,00 336,42 20 3780,00 349,92 21 3915,00 363,15 22 4050,00 376,11 23 4185,00 389,61 24 4320,00 402,84 25 4455,00 415,80

Cenové kódy 16 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 119,61 3 1485,00 143,64 4 1620,00 167,67 5 1755,00 191,97 6 1890,00 216,00 7 2025,00 235,44 8 2160,00 247,59 9 2295,00 265,68 10 2430,00 295,92 11 2565,00 307,80 12 2700,00 326,16 13 2835,00 338,31 14 2970,00 350,19 15 3105,00 362,07 16 3240,00 386,37 17 3375,00 410,40 18 3510,00 434,97 19 3645,00 458,73 20 3780,00 477,09 21 3915,00 494,64 22 4050,00 513,27 23 4185,00 531,36 24 4320,00 549,45 25 4455,00 567,54

Dodávky

Cenové kódy 13 – 16 Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

73,17 88,02 102,60 117,45 132,03 143,91 151,20 162,27 180,63 188,19 199,26 206,28 214,11 221,13 235,98 250,56 265,68 280,26 291,33 302,40 313,47 324,54 335,61 346,68

60,75 73,17 85,32 97,74 109,89 119,88 126,09 135,27 150,66 156,87 165,78 171,99 178,20 184,68 196,83 209,25 221,13 233,55 242,73 251,91 261,36 270,54 279,72 289,17

50,76 61,02 71,55 81,54 91,53 99,90 105,03 112,86 125,55 130,68 137,97 143,37 148,50 153,63 163,89 174,15 184,68 194,67 202,50 210,06 217,62 225,45 233,28 240,57

44,28 52,92 62,10 71,01 79,92 86,67 91,26 98,01 109,08 113,40 120,42 124,74 129,33 133,92 142,56 151,74 160,38 169,56 176,04 182,79 189,27 196,29 202,77 209,52

40,23 48,60 56,16 64,26 72,36 78,84 83,16 89,10 99,36 103,14 109,35 113,40 117,72 121,23 129,60 137,70 145,80 153,90 160,11 165,78 171,99 178,20 184,41 190,35

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

99,63 119,61 140,13 160,11 180,09 196,29 206,28 221,13 246,78 256,50 271,62 281,61 291,60 301,59 322,11 342,09 362,07 382,32 397,44 412,56 427,41 442,80 457,92 472,77

83,16 99,90 116,64 133,65 150,39 163,62 171,72 184,68 205,47 213,84 226,26 234,90 243,27 251,64 268,11 284,85 301,59 318,60 331,02 343,71 356,40 369,09 381,24 394,20

69,12 83,16 96,93 111,24 125,28 136,08 143,37 153,63 171,18 178,20 188,46 196,02 202,77 209,52 223,56 237,60 251,64 265,41 276,21 286,47 297,00 307,26 317,79 328,59

60,48 72,36 84,51 96,66 108,54 118,80 124,47 133,92 148,77 154,98 163,89 170,10 176,31 182,52 194,40 206,28 217,08 230,85 240,03 248,94 258,39 267,03 276,48 285,66

54,54 65,88 76,95 88,02 98,55 107,73 113,13 121,23 135,54 140,94 149,04 154,71 160,11 165,51 176,58 187,92 198,99 209,79 217,89 226,26 234,90 243,27 251,37 259,74

155


Cenové kódy 17 – 19, 44 Cenové kódy 17 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 129,60 3 1485,00 155,52 4 1620,00 181,71 5 1755,00 207,90 6 1890,00 234,09 7 2025,00 255,15 8 2160,00 268,11 9 2295,00 287,82 10 2430,00 320,49 11 2565,00 333,45 12 2700,00 353,16 13 2835,00 366,39 14 2970,00 379,35 15 3105,00 392,31 16 3240,00 418,50 17 3375,00 444,69 18 3510,00 470,88 19 3645,00 497,07 20 3780,00 516,51 21 3915,00 536,49 22 4050,00 555,93 23 4185,00 575,64 24 4320,00 595,35 25 4455,00 614,79

Cenové kódy 19 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 149,31 3 1485,00 179,82 4 1620,00 209,79 5 1755,00 240,03 6 1890,00 270,27 7 2025,00 294,30 8 2160,00 309,42 9 2295,00 332,10 10 2430,00 369,63 11 2565,00 384,75 12 2700,00 407,43 13 2835,00 422,55 14 2970,00 437,40 15 3105,00 452,79 16 3240,00 482,76 17 3375,00 513,27 18 3510,00 543,24 19 3645,00 573,21 20 3780,00 595,89 21 3915,00 618,57 22 4050,00 641,25 23 4185,00 664,20 24 4320,00 686,88 25 4455,00 709,56

156

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

108,00 129,60 151,74 173,34 194,94 212,76 223,56 239,76 267,03 278,10 294,30 305,37 316,17 327,24 348,84 370,71 392,31 414,18 430,38 446,85 463,32 479,52 495,72 512,19

89,91 108,00 126,09 144,18 162,54 176,85 186,30 199,80 222,48 231,39 245,16 254,61 263,25 272,70 290,79 309,15 327,24 345,33 358,56 372,60 386,10 399,33 413,37 426,87

74,79 90,18 126,90 120,42 135,54 147,42 154,98 166,59 185,49 193,05 204,39 211,95 219,51 227,07 242,19 257,04 272,70 287,82 299,16 310,50 321,84 333,18 344,25 355,59

65,34 59,13 78,30 71,55 91,53 83,16 104,49 95,31 117,99 106,92 128,25 116,64 135,27 122,85 144,72 131,49 161,19 146,34 167,67 152,55 177,66 161,73 184,68 167,40 191,16 173,61 197,64 179,82 210,60 191,43 224,10 203,31 237,06 215,46 250,02 227,34 260,01 236,25 270,00 245,16 279,72 254,61 289,44 263,25 299,43 272,16 309,42 281,34

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

124,47 149,85 174,96 199,80 225,45 245,16 258,12 276,75 308,07 320,76 339,66 352,08 364,77 377,46 402,30 427,41 452,79 477,90 497,07 515,70 534,60 553,50 572,40 591,03

103,95 124,74 145,80 166,59 187,65 204,39 214,92 230,58 256,77 267,03 282,96 293,49 304,02 314,28 335,34 356,40 377,46 397,98 413,91 429,84 445,50 744,66 477,09 492,48

86,40 103,95 121,23 139,05 156,60 170,37 179,01 191,97 214,11 222,75 235,98 244,35 253,26 261,90 279,45 297,00 314,28 332,10 345,06 358,02 370,98 384,48 397,44 410,40

75,06 90,45 105,84 120,69 135,81 148,23 155,52 166,86 186,30 193,59 204,93 212,76 220,32 227,88 243,27 258,39 273,24 288,63 299,97 311,31 322,65 333,99 345,60 356,94

68,31 82,35 96,12 109,62 123,39 134,73 141,75 152,01 169,02 176,04 186,57 193,32 200,07 207,36 220,86 234,36 248,67 262,17 272,70 282,96 293,49 304,02 314,01 324,27

Cenové kódy 18 dodací minim. zóna náklad 0 – 4,5 t 2 1350,00 139,59 3 1485,00 167,67 4 1620,00 196,02 5 1755,00 224,10 6 1890,00 251,91 7 2025,00 274,59 8 2160,00 288,63 9 2295,00 309,96 10 2430,00 345,06 11 2565,00 358,83 12 2700,00 380,16 13 2835,00 394,47 14 2970,00 408,51 15 3105,00 422,55 16 3240,00 450,36 17 3375,00 479,25 18 3510,00 507,06 19 3645,00 535,14 20 3780,00 556,20 21 3915,00 577,53 22 4050,00 598,59 23 4185,00 619,65 24 4320,00 640,98 25 4455,00 662,31

Kč za dopravní jednotku celková váha 4,6 – 9 t

9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t ab 22,1 t

116,37 139,59 163,35 186,57 210,06 228,69 240,57 258,39 287,82 299,43 316,98 328,59 340,47 352,08 375,57 399,06 422,55 446,31 463,59 481,41 498,96 516,51 534,33 551,61

96,66 116,64 136,08 155,52 175,23 190,89 30,51 215,46 239,76 249,21 264,06 273,78 283,50 293,49 312,93 332,64 352,08 371,79 386,37 400,95 415,53 430,38 445,23 459,81

80,46 96,93 113,13 129,60 146,07 158,76 166,86 179,55 199,53 207,90 220,32 228,42 236,25 244,35 261,09 277,02 293,49 309,69 322,11 333,99 346,41 358,56 370,98 383,13

70,20 84,51 98,28 112,86 126,90 137,97 145,53 156,06 173,61 180,63 191,43 198,45 205,74 212,76 227,07 241,11 255,15 269,46 279,99 290,52 301,32 311,85 322,38 333,45

Cenové kódy 44 Kč za dopravní jednotku dodací minim. celková váha zóna náklad 0 – 4,5 t 4,6 – 9 t 9,1 – 13 t 13,1 – 18 t 18,1 – 22 t 2 1350,00 398,25 332,10 276,75 230,58 200,61 3 1485,00 478,71 399,06 332,64 277,02 241,11 4 1620,00 559,44 466,02 388,53 323,73 281,61 5 1755,00 639,90 533,25 444,42 370,17 322,11 6 1890,00 720,36 600,48 500,31 417,15 362,61 7 2025,00 784,62 653,94 544,86 454,14 395,01 8 2160,00 825,12 687,42 572,94 477,36 415,26 9 2295,00 885,33 737,64 614,79 512,19 445,50 10 2430,00 986,04 821,61 684,99 570,78 496,26 11 2565,00 1026,00 855,36 712,80 594,00 516,51 12 2700,00 1086,75 905,31 754,38 628,83 546,48 13 2835,00 1126,98 939,06 782,46 652,32 567,27 14 2970,00 1166,94 972,54 810,27 675,27 587,52 15 3105,00 1207,44 1006,02 838,35 698,49 607,50 16 3240,00 1287,63 1072,98 894,51 744,93 648,00 17 3375,00 1368,09 1140,21 950,40 791,91 688,50 18 3510,00 1449,09 1207,44 1006,02 838,35 729,27 19 3645,00 1529,28 1274,40 1061,91 885,06 769,50 20 3780,00 1589,22 1324,89 1104,03 919,89 800,01 21 3915,00 1649,70 1375,11 1145,61 954,72 829,98 22 4050,00 1710,18 1425,06 1188,00 989,82 860,76 23 4185,00 1770,66 1475,55 1229,85 1024,65 891,00 24 4320,00 1831,14 1526,04 1271,43 1059,75 921,51 25 4455,00 1891,62 1575,99 1313,55 1094,58 952,02

63,72 76,95 89,64 102,60 115,02 125,55 132,03 141,75 157,68 164,16 174,15 180,36 186,84 193,32 206,01 219,24 232,20 244,89 254,61 264,06 273,78 283,50 293,22 302,67

ab 22,1 t

182,25 219,24 255,69 292,95 329,40 358,83 377,73 405,00 451,17 469,53 497,34 515,43 533,79 552,42 589,14 625,86 662,85 699,57 727,38 754,65 782,46 810,00 837,81 865,35


157


Prodejní a dodací podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených společností GODELMANN CZ, s. r.  o. Jakékoli odchylky od těchto podmínek musí být dohodnuty písemně v  kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek. § 1 – Všeobecné – rozsah platnosti (1) Následující dodací a platební podmínky platí výlučně. Podmínky, které nejsou v souladu s těmito podmínkami, nebo podmínky objednatele odchylující se od našich prodejních a dodacích podmínek, neuznáváme, ledaže jsme výslovně písemně odsouhlasili jejich platnost. Naše prodejní a dodací podmínky platí i tehdy, pokud při vědomí existence podmínek, které nejsou v souladu s těmito podmínkami, nebo odchylných podmínek objednatele, aniž bychom však tyto odsouhlasili, bez výhrad provádíme dodávku objednateli. (2) Naše prodejní a dodací podmínky platí také pro všechny budoucí obchody s objednatelem, nedojde-li v mezidobí k jejich změně a nestanou-li se změněné prodejní a dodací podmínky na základě souhlasného projevu vůle smluvních stran součástí daného obchodního vztahu, ledaže se jedná o koupi zboží spotřebitelem. § 2 Nabídka (1) Námi vyhotovenými nabídkami jsme vázáni po dobu deseti dnů ode dne jejich vyhotovení. (2) K  vyobrazením, výkresům, kalkulacím a jiným podkladům si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva. To platí i pro takové písemné podklady, které jsou označeny jako „důvěrné“. Před předáním dokumentů uvedených v  tomto odstavci třetí osobě si musí objednatel obstarat náš výslovný písemný souhlas. (3) Námi udělené písemné potvrzení zakázky určuje obsah a rozsah plnění, které má být poskytnuto z  naší strany. Potřebné výpočty učiněné z  naší strany na základě podkladů objednatele jsou nezávazné. Odkaz na normy DIN je popisem zboží nikoliv ujednáním o vlastnostech. Technické porady nejsou předmětem smlouvy; jsou závazné pouze tehdy, pokud se uskuteční písemně. Nezprošťují objednatele povinnosti věcného a odborného zpracování našich výrobků. § 3 Ceny – platební podmínky (1) Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a bez dopravy. Náklady za přepravu zboží se účtují od sídla společnosti GODELMANN CZ, s. r. o. v Plzni. (2) Pokud z potvrzení zakázky nevyplývá nic jiného, je kupní cena splatná během 14 dnů od data doručení faktury. Ohledně prodlení s platbou platí zákonná ustanovení. (3) Je-li objednatel podnikatelem, vyhrazujeme si právo změnit přiměřeným způsobem naše ceny, pokud mezi uzavřením smlouvy a dodávkou došlo ke snížení nákladů nebo zvýšení nákladů, zejména na základě změn nákladů na nerostné suroviny, energie, mzdy nebo přepravních nákladů, pokud se dodávka dle smlouvy má uskutečnit více než čtyři měsíce po uzavření smlouvy a my se k  okamžiku zvýšení ceny nenacházíme v  prodlení s  dodáním. Zvýšení nákladů objednateli na žádost prokážeme. Pokud bude uplatněno zvýšení cen o více jak 5  %, budou smluvní strany nově jednat o cenách. Pokud přitom nebude během 14 dnů od doručení požadavku na změnu dosažena shoda, může každá ze smluvních stran odstoupit od smlouvy. Nepřevezme-li objednatel nabídnuté zboží v  termínu uvedeném v  potvrzení zakázky, platí ceny k  okamžiku dodávky. Poplatky za půjčovné a použití obalového materiálu (např. palety, dřeva atd.) jdou stejně jako náklady na jejich zpětné zaslání k tíži objednatele. (4) Dostane-li se objednatel do prodlení s  platbou, jsme oprávněni požadovat od podnikatelů úroky z  prodlení ve výši 8  % nad odpovídající základní úrokovou sazbou Evropské centrální banky. Dostane-li se do prodlení objednatel, který je spotřebitelem, poté jsme oprávněni požadovat úroky z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva. Zaplacením úroků z  prodlení zůstává nedotčeno naše právo požadovat náhradu škody přesahující hodnotu úroků z prodlení. (5) V případě, že objednatel zruší objednávku jednostranně bez písemné dohody s námi, je v takovém případě povinen zaplatit nám smluvní pokutu – storno poplatky, které jsou stanoveny procentní sazbou z ceny dodávky zboží v závislosti na době zrušení objednávky: - storno 15 a více dní před smluvním termínem dodávky – 0 % z ceny dodávky zboží, - storno 14 – 8 dní před smluvním termínem dodávky – 5 % z ceny dodávky zboží, - 7 dní a méně před smluvním termínem dodávky a po smluvním termínu dodávky zboží, avšak před dodáním zboží objednateli – 20 % z ceny dodávky zboží. Uhrazením smluvní pokuty zaniká povinnost objednatele odebrat objednané zboží a zaplatit za něj kupní cenu. Zaplacením této smluvní pokuty však zůstává nedotčeno naše právo na úhradu nám případně vzniklé škody. § 4 Dodání (1) Rozsah naší dodavatelské povinnosti vyplývá výlučně z  potvrzení zakázky tvořící základ smlouvy. Změny konstrukce, formy a barvy, které spočívají na zlepšení techniky nebo na požadavcích zákonodárce, zůstávají vyhrazeny, pokud změny nejsou pro objednatele podstatné nebo nejsou-li pro objednatele nepřijatelné. (2) Počátek námi uvedené doby dodání předpokládá vyjasnění všech technických otázek jakož i včasné a řádné splnění povinností objednatele. (3) Dodací termíny a lhůty dodání platí s výhradou nerušeného chodu výroby u výrobce objednaného zboží a možnosti jeho zaslání a dovezení bez překážek existujících nezávisle na naší vůli. Sjednané termíny se vztahují na dodání zboží k  dispozici k  převzetí resp. k jeho předání k přepravě. Naše povinnost k dodání se pozastavuje po dobu, po kterou je objednatel vůči nám v prodlení se splatným závazkem vzniklým mu z jakéhokoliv právního důvodu. (4) Pokud nám samotným nebude dodáno zboží, ačkoliv jsme jej objednali u spolehlivého dodavatele, jsme zproštěni povinnosti dodání a můžeme odstoupit od smlouvy. Jsme povinni objednatele neprodleně informovat o nedostupnosti plnění a neprodleně nahradíme každé již poskytnuté protiplnění objednatele. (5) Pokud nelze sjednanou lhůtu v  důsledku nedostatku nerostných surovin nebo energii, stávky, výluk, poruch v  dopravě a úředních nařízení jakož i překročení dodacích termínů od subdodavatelů, poruch ve výrobě, všech případů vyšší moci a jiných okolností neležících na naší straně ani na straně našich subdodavatelů dodržet, jsme po dobu jejich existence, pokud ohrožují naši schopnost splnit dodávku, zproštěni naší povinnosti k dodání. Tato lhůta se přiměřeným způsobem prodlužuje. O takovémto případě budeme objednatele neodkladně informovat. Pokud tyto zabraňující okolnosti stále setrvávají jeden měsíc po uplynutí sjednané dodací lhůty, nelze-li odhadnout konec této překážky dodání nebo je-li pro nás plnění nemožné nebo nepřijatelné, může každá smluvní strana od smlouvy odstoupit. (6) Při nedodržení platebních podmínek nebo při okolnostech, o kterých jsme se dozvěděli po uzavření smlouvy a které mohou mít za následek snížení důvěryhodnosti objednatele, se naše veškeré pohledávky stávají okamžitě splatnými, o čemž objednatele neprodleně písemně vyrozumíme. To samé platí, pokud objednatel pozastaví své platby, je předlužený, byl na jeho majetek prohlášen konkurs nebo prohlášení konkursu bylo zamítnuto z důvodu nedostatku majetku. V tomto případě jsme oprávněni provést naše ještě neuskutečněné plnění dle naší volby pouze proti zaplacení předem nebo oproti poskytnutí jistoty. Pokud se platba nebo poskytnutí jistoty neuskuteční po odpovídající výzvě během přiměřené dodatečné lhůty dvou týdnů, můžeme odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu škody kvůli nesplnění. To neplatí, pokud prodlení objednatele

158

s platbou spočívá na odůvodněné reklamaci dodávky. (7) Dostane-li se objednatel do prodlení s vyžádáním, převzetím nebo vyzvednutím, zavinil-li zpoždění se zasláním nebo doručením nebo poruší-li jiné povinnosti součinnosti, můžeme požadovat za každý týden prodlení objednatele smluvní pokutu ve výši 3  % hodnoty dodávky, maximálně však 15  % hodnoty dodávky. Nárok na náhradu nám způsobené škody tím zůstává nedotčen. Kromě toho jsme , aniž by byly dotčeny jiné naše nároky, oprávněni požadovat paušální náhradu nákladů ve výši místně obvyklých nákladů na skladování, a to nezávisle na tom, zda zboží uskladníme u nás nebo u třetí osoby. Bude-li odeslání odloženo na přání objednatele, jsme po stanovení a marném uplynutí přiměřené lhůty oprávněni nakládat s předmětem dodání jiným způsobem, např. jej prodat a výtěžek prodeje započítat na naše pohledávky vůči objednateli. Rezervujeme-li na žádost objednatele výrobní kapacity a nedojde-li z důvodů, které nebyly zaviněny z naší strany, k  provedení nebo dojde-li k  provedení opožděně, odpovídá objednatel také za škodu z toho vzniklou. § 5 Přechod nebezpečí – místo plnění – náklady na balení (1) Místem plnění pro dodání a platbu je odpovídající expediční sklad. To platí i pro případ koupě zboží spotřebitelem, pokud se nejedná o zasilatelský prodej. (2) Kromě případu koupě zboží spotřebitelem přechází nebezpečí zániku nebo zhoršení kupní věci na objednatele předáním dopravci – i při dodávce „na staveniště“; při zásilce našimi vlastními vozidly přechází nebezpečí na objednatele uzavřením zásilky v závodě. K tomuto okamžiku se zásilka považuje za splněnou. (3) Balicí fólie a pásy bereme zpět v rámci zákonných povinností bezplatně, pokud jsou zákazníkem resp. na jeho náklady odděleně zaslány zpět. Dodání zákazníkem se uskuteční prosté dovozného. To platí pouze pro obalový materiál společnosti GODELMANN CZ, s.r.o. Při odběru zboží účtujeme odběrateli poskytnuté palety (EUR a WORLD) a vystavíme dobropis při jejich vrácení do našeho skladu. Za palety účtujeme 300,00 Kč/ks, dobropis po vrácení činí 300,00 Kč/ks. Jsme oprávněni přijmout pouze nepoškozené palety schopné dalšího použití k expedici zboží. (5) Pokud si to objednatel přeje, pojistíme dodávku přepravním pojištěním; náklady vzniklé v důsledku takovéhoto pojištění nese objednatel. (6) Při „dodání na staveniště“ se předpokládají vhodné cesty sjízdné pro nákladní vozidla do nákladové hmotnosti 40 tun. Vícenáklady způsobené špatně sjízdnými příjezdovými cestami s  mosty, jejichž nosnost je nižší než celková hmotnost jízdní soupravy, nebo s podjezdy, které nelze projet s vozem s jeřábem, jakož i tímto vzniklé škody na vozidlech, nákladech atd. jdou k tíží objednatele. To platí také pro vícenáklady, které vzniknou tím, že musejí být dopravovány menší jednotlivé náklady nebo že musí být použito objížděk. Náklady vytažení uvíznutých vozidel nese objednatel. Objednatel přesně popíše místo vykládky. Pokud k  času vykládky není přítomný žádný personál objednatele k  popisu přesného místa vykládky, nese objednatel náklady na případné přeložení zboží. Běžný čas vykládky činí 30 min. Při delším čase vykládky účtujeme tarifní dopravní sazbu za dodatečný čas stání. U staveb, ke kterým se dostaneme pouze nákladním vozidlem, nás musíte předem informovat. (7) Nevyhnutelné škody při přepravě a škody při vykládce do výše 2 % jdou k tíži objednatele. § 6 Záruka (1) Zjistitelné vady, dodání chybného zboží, chybějící nebo větší množství nám musí být neprodleně písemně vytknuto. Vytknutí a uplatnění tvrzených nároků se musí v každém případě uskutečnit před zpracováním, spojením nebo smísením a během záruční lhůty. V případě koupě zboží spotřebitelem to platí pouze pro očividně zjistitelné vady, dodání špatného zboží, chybějící nebo větší množství, přičemž musí být dodržena lhůta pro vytknutí v délce dvou týdnů od dodání. Také skryté vady nám musí být nahlášeny neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však před uplynutím záruční resp. zákonné lhůty. Objednatel musí dodané zboží – případně zpracováním vzorku – při doručení přezkoumat, zda nemá vady ohledně jakosti a účelu použití. Nám musí být umožněno nechat přezkoumat vady námi samotnými a/nebo námi pověřenými odborníky; tato práva nám náležejí, pokud nám objednatel přesvědčivě neprokáže, že kvůli nebezpečí z prodlení musela být učiněna okamžitá opatření. Převzetí nákladů pro znalce pověřené cizí osobou vyžaduje v jednotlivém případě písemného ujednání. (2) Vykazuje-li zboží během záruční resp. zákonné lhůty věcnou vadu, jsme podle naší volby oprávněni k odstranění vady nebo dodání náhradního zboží, pokud příčina existovala již k okamžiku přechodu nebezpečí. Nároky objednatele z titulu nákladů potřebných k účelu dodatečného splnění, zejména přepravních, cestovních, pracovních a materiálových nákladů jsou vyloučeny, pokud tyto byly způsobeny tím, že věc byla objednatelem dodána do jiného místa než je místo plnění, ledažeby umístění odpovídalo užití odpovídajícímu určení. Reklamované zboží může být objednatelem zasláno zpět pouze s naším výslovným souhlasem. (3) Nezdaří-li se odstranění vad / dodání náhradního zboží, vyžaduje-li tento postup nepřiměřené náklady nebo je-li pro objednatele nepřijatelný, je objednatel dle své volby oprávněn požadovat odstoupení od smlouvy nebo snížení kupní ceny. Při zabudování může být požadováno pouze snížení kupní ceny. Nejprve nám však musí být vždy poskytnuta možnost k dodatečnému splnění během přiměřené lhůty. (4) Záruční doba činí u nových věcí jeden rok od dodání. Při koupi zboží spotřebitelem činí záruční doba 2 roky. U použitých věci resp. materiálů náleží objednateli před odesláním právo prohlédnutí a přezkoušení zboží na vlastní náklady; vyexpedováním se zakázka považuje za úplnou a řádnou – objednatel v takovémto případě přebírá věci tak jak stojí a leží. Dodání těchto věcí se uskutečňuje pouze s vyloučením záruky. Pro případ koupě použitého zboží spotřebitelem činí záruční lhůta jeden rok od dodání – záruka se u těchto věcí nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí objednatelem. (5) Na námi dodané zboží poskytujeme plnou záruku na odborné vlastnosti a zpracování v rámci odpovídajícím dané branži. Nároky objednatele z vad věci nevznikají u přirozeného opotřebení nebo u škod, které vznikly až po přechodu nebezpečí na věci v důsledku chybného nebo nedbalého zacházení, nadpřiměřeného zatížení, nevhodných provozních prostředků, vadných stavebních prací, nevhodného stavebního podloží nebo které vznikly na základě zvláštních vnějších vlivů, které nejsou podle smlouvy předpokládány, jakož i u vad vzniklých ze softwarových chyb, které nelze reprodukovat. Pokud budou objednatelem nebo třetí osobou provedeny nepřiměřené změny nebo práce související s uvedením do provozu, neexistují pro tyto a z  nich vznikající následky rovněž žádné nároky z  vad věci. Naše užívání nerostných surovin (cement, písek, štěrk, ostrohranný štěrk atd.) může podmiňovat barevné odlišnosti jakož i rozdílné vlastnosti povrchu našich výrobků. Vada či ohrožení funkce s tím není spojeno. Plnoautomatický průběh prací neumožňuje, aby byl každý výrobek jednotlivě kontrolován. Jak u cementově šedivých výrobků tak i u barevných cementových výrobků nemůže být zaručena stejnost barev. Také případný vápenný výkvět nebo hnědé zabarvení betonových výrobků nepředstavuje žádnou vadu. (6) Nesprávnou manipulací s betonovou dlažbou dochází k poškození. Převážně se jedná o poškození ostrých hran, ulomení rohů a poškrábání povrchu. Proto je nezbytně nutné při transportu, vykládce a pokládání zacházet opatrně s materiálem a používat vhodné pomůcky, jakož i zboží neskladovat v rozporu s našimi pokyny a doporučeními (zejména


Prodejní a dodací podmínky

Prodejní a dodací podmínky

je poté zakázána přeprava jednotlivých palet se zbožím ve více vrstvách na sobě – skladování jednotlivých palet se zbožím mimo přepravu ve více, max. však ve třech vrstvách na sobě je přípustné). (7) Zákonné regresní nároky objednatele vůči nám existují pouze v té míře, do jaké objednatel se svým odběratelem neučinil žádná ujednání jdoucí nad nároky z vad upravené v těchto prodejních a dodacích podmínkách. Pro rozsah regresního nároku objednatele proti nám platí dále odpovídajícím způsobem § 6 odst. 2 věta 2 a 3 těchto podmínek. § 7 Úprava smlouvy – Smluvní pokuty (1) Pokud nepředvídané události změní hospodářský význam nebo obsah dodání podstatným způsobem nebo budou mít podstatný vliv na chod našeho provozu, bude smlouva při dodržení dobré víry přiměřeně upravena. Pokud toto není hospodářsky přijatelné, náleží nám právo odstoupit od smlouvy. Chceme-li uplatnit toto právo na odstoupení, musíme jej po zjištění dosahu události neprodleně oznámit objednateli, a to i tehdy, pokud s objednatelem bylo nejprve sjednáno prodloužení lhůty. (2) Smluvní pokuty jsou vůči nám účinné pouze tehdy, pokud byly zvlášť sjednány pro každý jednotlivý případ. Byla-li sjednána smluvní pokuta, není objednatel oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. § 8 Zajišťovací právo – výhrada vlastnictví (1) Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení našich pohledávek z obchodníku styku s objednatelem – bez ohledu na jejich právní důvod nebo okamžik jejich vzniku – naším vlastnictvím. To platí i tehdy, pokud jednotlivé pohledávky nebo veškeré pohledávky byly zahrnuty do průběžné faktury a byl uznán účetní zůstatek. V případě chování objednatele odporujícího smlouvě, zejména při prodlení s placením, jsme oprávnění k odebrání dodané věci. Toto jednání ani zabavení zboží s výhradou vlastnictví neznamená odstoupení od smlouvy, ledaže bychom to výslovně písemně prohlásili. Po odebrání dodané věci jsme oprávněni k  prodeji věci, výtěžek z  prodeje věci – po odečtení přiměřených nákladů na prodej věci – bude započítán na závazky objednatele. Za účelem odebrání zboží nám objednatel neodvolatelně povoluje vstupovat bez překážek do jeho obchodních a skladovacích prostor a vzít si s sebou zboží. (2) Objednatel je povinen o zboží, k  němuž se vztahuje výhrada vlastnictví, řádně pečovat. Při porušení této povinnosti jsme oprávněni požadovat okamžité vydání věci. Zejména je povinen nechat zboží na vlastní náklady pojistit proti krádeži, rozbití, ohni, vodě a jiným škodám. Jinak jsme oprávněni uzavřít na náklady objednatele odpovídající pojištění. Pokud jsou zapotřebí údržbové a inspekční práce, musí tyto provést včas na vlastní náklady objednatel. (3) O zabavení zboží s  výhradou vlastnictví nebo jiných zásazích třetích osob k  tomuto zboží nás musí objednatel neprodleně písemně vyrozumět, abychom mohli podat případnou žalobu na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí resp. konkursního řízení. Pokud třetí osoba není schopna nám nahradit odpovídající soudní a mimosoudní náklady související s podáním žaloby dle předcházející věty, ručí nám objednatel za jejich uhrazení. (4) Objednatel je oprávněn koupené zboží, k  němuž se vztahuje výhrada vlastnictví (takzvané zboží s  výhradou vlastnictví), v  rámci řádného chodu obchodů dále prodat nebo spotřebovat (spojit, smísit, zpracovat). Objednatel nesmí zboží ani zastavit ani k němu učinit zajišťovací převod vlastnického práva. Objednatel nám již nyní postupuje všechny své pohledávky, a to jak současné tak i budoucí, které mu vznikly z dalšího prodeje zboží s  výhradou vlastnického práva jeho odběratelům nebo třetím osobám, v hodnotě odpovídající našim pohledávkám; to platí nezávisle na tom, zda byla dodaná věc dále prodána bez zpracování nebo po zpracování. K inkasu této pohledávky zůstává i po postoupení oprávněn objednatel. Naše oprávnění samostatně inkasovat pohledávku zůstává nedotčeno. Po dobu, po kterou objednatel řádně plní své platební závazky vůči nám, není v prodlení s platbou a po kterou nebyl podán návrh na zahájení vyrovnacího nebo konkursního řízení nebo nebyly pozastaveny platby, se vzdáváme práva na vlastní inkasování. V ostatních případech můžeme požadovat, aby nám objednatel oznámil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, učinil veškeré právní úkony potřebné k inkasu, vyhotovil k  tomu náležející dokumenty a dlužníkům (třetím osobám) oznámil postoupení. Objednatel se zavazuje, že pohledávky proti svým dlužníkům nepostoupí třetím osobám. (5) Nám náležející zajištění se zavazujeme na žádost objednatele uvolnit v takovém rozsahu, v jakém realizovatelná hodnota našich zajištění přesahuje zajišťované pohledávky o více než 20 %. Výběr zajištění, které budou uvolněny, náleží nám § 9 Soudní příslušnost (1) Soudní příslušnost – také pro směnečné, šekové a listinné řízení – se, pokud není podle ustanovení občanského soudního řádu dána výlučná soudní příslušnost jiná, řídí sídlem naší společnosti. V rámci zákonných možností jsme však na základě našeho rozhodnutí také oprávněni podat žalobu u soudu příslušného podle  sídla resp. bydliště objednatele. § 10 Všeobecné (1) Práva objednatele z  této smlouvy jsou nepřenositelná. Objednatel výslovně není oprávněn postoupit své pohledávky vůči nám na třetí osobu bez našeho předchozího písemného souhlasu. (2) Pokud budou tyto obchodní podmínky zcela nebo zčásti neplatné, zůstává smlouva v ostatním v platnosti. Pokud jsou jednotlivá ustanovení neúčinná, řídí se obsah smlouvy podle zákonných ustanovení, zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění. (3) Pro tento smluvní vztah platí výlučně české právo při vyloučení úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží, i když má objednatel své firemní sídlo nebo bydliště v zahraničí.

GODELMANN CZ, s. r. o.

159


Godelmann VZOROVÁ Z AHR ADA V hÖGLINGU

Rádi Vám poradíme při výběru produktů.

Vzorová zahrada je volně dostupná a nepřetržitě otevřená.

vzorová zahrada Högling: provozní doba pro poradenství: Po. – Pá.: 08.00 – 17.00 hod. Sjednání termínu možné!

160

(duben – říjen)


IČO 26414490 - DIČ CZ26414490 společnost je zapsána v oddílu C - vložka 18706 u Krajského soudu v Plzni

Z důvodu technických možností tisku jsou zde odchylky barev možné!

GODELMANN CZ, s.r.o.

jednatel společnosti: Bernhard Godelmann Pod Vinicemi 931/2 - 301 00 Plzeň telefon: 377 534 222 fax:

377 534 225

e-mail: info@godelmann.cz 01/09 · 0031

internet: www.godelmann.cz

Godelmann_CZ  

WWW.GODELMANN.CZ WWW.GODELMANN.CZ ODBORNÝ VELETRH 09 Dne 23. a 24. dubna se poprvé koná odborný veletrh FREIRAUM 09. Fórum pro živou výměnu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you