__MAIN_TEXT__

Page 1

Irakaskuntza EAE Pribatua 53

Lege gordailua BI-2729/00

www.stee-eilas.org

zenbakia

2012ko azaroa


aurkibidea Editoriala

3

Gatazka kolektiboak pil-pilean

4

GURE ERANTZUNA, ORDEA, BENETAKOA DA

Concertación: Los “ajustes” de López y Celáa 5 Una incierta reforma laboral

6

Balance de tres años y medio de gestión educativa en la CAV 7 Eskaera garbiak gobernu berriari

8

Nuestras demandas al nuevo gobierno

9

Nuevas medidas (recortes) de Rajoy 10 Raxoiren neurri (murrizketa) berriak

11

Berriak

12

LOMCEren ezkutuko egiak

13

Hezkidetza

14

Jendarte mugimenduak

15

Han hemenka irakurritakoak

16

2

STEE-EILAS 2012 AZAROA

stee-eilasirakaskuntzapribatua


EDITORIALA Ikasturte berria hasi da oso egoera ezegonkorrean. Laugarren ikasturtez, elkarrekin bizi beharko dugu krisialdiarekin eta berau, ustez geldiarazteko, aktibatu dituzten erreformekin. Gero eta ohikoagoak dira eskubideen galerak, larrialdi sozialeko egoerak, zerbitzu publikoei egindako jazarpenak, prestazio sozialak eskuratzeko aukeren murrizketak.... Zoritzarrez, zantzuak norabide bera seinalatzen dute, alegia, murrizketekin eta, aldi berean, erantzuteko mobilizazioekin jarraituko dugula. Eta STEE-EILAS hor egongo dela garbi dugu. Bainan ikastaro berriarekin batera kontuan hartzeko hainbat nobedade badago. Gasteizen Eusko Jaurlaritza berria izango dugu, hezkuntza politika berria gauzatzeko prest. 2013rako aurrekontuen proiektuarekin eta Madriletik datozen murrizketen inguruan hartuko duen jarrerarekin erretratatuko da (kobratuko ote dugu Gabonetako soldata berezia?). Zelatan izango gaitu! Madrileko gobernuak hezkuntza erreforma berria ezartzeko irrikitan dago eta horretarako lege arrotz eta atzerakoia erabiliko du. Lege horrek euskal hezkuntza sistema gure beharren arabera garatzeko eskubidearen gainetik pasatuko da, gure eskola eredua (integratzailea eta jatorrizko desberdintasunen konpensatzailea) zeharo hondatuz. Ez gara geldirik geratuko! Azkenik, negoziazio kolektiboaren erronka ere badugu aurten, Ikastolen eta Giza Ekimeneko ikastetxeen hitzarmenen luzapena kolokan dagoelako. Krisiaren ondorioz Administrazioak dituen muga finantziariak, lansarien murrizketen kontrako Auzitegi Gorenaren sententziek eta lan erreforma berriek patronalei eskaintzen dizkien aukerek baldintzatuko dute erabat prozesu negoziaziatzailea. Borrokatzeko prest egon behar dugu bai, baita imaginatiboak izan ahalegin askorekin lortutako eskubideak bidean galdu ez daitezen. STEE-EILASek ildo beretik jarraituko du: elkarlanean mobilizatzen triskantza geldiarazteko prest daudenekin. Bidea zaila da baina ez dago besterik. Orain arte bezala, zurekin kontatu nahi dugu.

El nuevo curso escolar se inicia en un panorama nada estable. Va a ser el cuarto curso en el que deberemos convivir con la crisis y las consecuencias de las reformas que están activando, pretendidamente para frenarla. Cada vez son más habituales la pérdida de derechos, las situaciones de emergencia social , el acoso a los servicios públicos, las limitaciones en el acceso a las prestaciones sociales... Desgraciadamente, todas las señales apuntan a que continuará la escalada de recortes y paralelamente, la de movilizaciones de respuesta. Tenemos claro que STEE-EILAS estará ahí. Pero el curso nos trae novedades que deberemos tener en cuenta. Tendremos en Gasteiz un nuevo gobierno que dictará una nueva política educativa y que se retratará con su proyecto de presupuestos para 2013 y su actitud ante los recortes de Rajoy (¿cobraremos la paga extra de Navidad?) Les estaremos vigilando. El gobierno de Madrid está empeñado en imponernos una reforma educativa por medio de una ley extraña y caduca que pasa por encima del derecho que tenemos a regular nuestro sistema educativo y que se carga el concepto de escuela integradora y compensadora de desigualdades. Nos tendrán enfrente. Y por último, deberemos afrontar el reto de la negociación colectiva desde una perspectiva diferente como consecuencia de las limitaciones financieras de las instituciones, de la aplicación de las sentencias sobre los recortes salariales y el nuevo horizonte que marca la última reforma laboral. Deberemos ser beligerantes pero también imaginativos a fin de conseguir que no se pierdan en el camino derechos conseguidos con mucho esfuerzo. STEE-EILAS seguirá movilizándose y trabajando con quienes estén en la misma linea, con el fin de detener tanto estropicio. Es camino difícil pero no hay otro. Esperamos contar contigo como hasta la fecha.

stee-eilasirakaskuntzapribatua

2012 AZAROA

3


GATAZKA KOLEKTIBOAK PIL-PILEAN Aurreko irailaren 24an Madrilgo Auzitegi Gorenak Ikastoletako langileek hasitako konflikto kolektibori amaiera eman zion. Gogoratuko duzuenez, gatazka sortu zen Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak Zapatero presidenteak 2010ean administrazio Publikoko soldata %5 murrizteko hartutako erabakia bere egin zuten eta Hego Euskal Herrian, irakaskuntza publikoan eta pribatuan ezarri zutenean. Itunpeko ikastetxeetako erakunde patronalek aldebakarrez erabaki zuten murrizketa hau langileei ezartzea. Patronalen erabakiari aurre egiteko STEE-EILAS eta beste sindikatuek mobilizazioari ekin genion eta baita bide juridikoari ere. Banakako erreklamazioak ez ezik gatazka kolektibo demanda ere sartu genuen Gizarte ekimeneko ikastetxe eta ikastoletan. Bakoitzak bere bidea egin du eta ikastolei zegokiena helmugara iritsi da. Kasu batean zein bestean EAEko Auzitegi nagusiak erabaki zuen, bere garaian, lansari murrizketak legez kanpokoak zirela; baina patronal erakundeek helegiteak ipini zituzten eta prozedurak luze jo du. Lehen aipatu moduan Auzitegi Gorenak behin betiko erabakia hartu du eta Partaide eta Eusko Ikastolen Batza patronal erakundeen helegiteak atzera bota ditu. Honen ondorioz ikastoletako irakasle guztiek 2010, 2011 eta 2012ko lansari murrizketaren ondoren galdutako dirua bereganatu ahalko dute. Hemendik aurrera ikastolaz ikastola jarraitu beharko kontu hau eta kasuan kasuko erabakiak hartu beharko dira.

Dena den, Partaide eta Eusko Ikastolen Batza patronal erakundeen jarreraren berri izan genuen ikastoletako Hitzarmenaren Mahaian. Krisi egoera eta finantziaketa arazoak aitzaki, patronalek ez dute bermatzen hitzarmena errespetatzea eta lansariak bere osotasunean ordaintzea. Gizarte Ekimeneko ikastetxeei dagokionez prozedura zerbait gehiago luzatzen ari da. Dagoeneko finkaturik dago ebazpena bozkatzeko, azaroak 6. Jakina, itxaropentsu gara eta Auzitegi Gorenaren ebazpena denbora gutxi barru plazaratzea eta Ikastolenaren ildo berekoa izatea espero dugu. Ez dugu ahaztu behar Irakasle ez direnen kasuan ere badaukagula beste gatazka kolektiboa. STEE-EILAS sindikatuak pasa den azaroan gatazka kolektibo demanda bat sartu zuen EAEko Auzitegi Nagusian kristau Eskola eta AICE patronalek ez dutelako bete 2008-2009ko Gizarte Ekimenezko Ikastetxeen hitzarmenak irakasle ez diren langileentzat finkatzen dituen lansariak. Aipatu auzitegiak emandako epaiak arrazoia eman zigun eta Kristau Eskola eta AICE patronal erakundeak %95ko ekiparazio konpromisoa betetzera kondenatu zituen. Erakunde hauek, noski helegitea egin zuten eta behin betiko erabakiaren zain gaude. STEE-EILASek langileen eskubideen defentsan tinko jarraituko du. Horretarako negoziazioa, mobilizazioa eta bide juridikoa erabiliko ditugu eta, kasu honetan, erabakia gure aldekoa izanik, egin beharreko guztia egingo dugu ikastolek epaia lehenbailehen bete dezaten.

CONFLICTOS COLECTIVOS AL ROJO VIVO

El pasado mes de octubre el Tribunal Supremo dictó sentencia definitiva en relación al conficto colectivo planteado en las Ikastolas de la CAPV y Navarra por los recortes salariales que aplicaron de manera unilateral las patronales del sector. En dicha sentencia se desestima el recurso presentado por las organizaciones patronales contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el que se consideraban dichos recortes como ilegales. Por tanto los trabajadores y trabajadoras de las ikastolas podrán recuperar las cantidades correspondientes a los recortes salariales que han sufrido durante 2010, 2011 y 2012. Aunque ello no va a resultar sencillo, ya que Partaide y Eusko Ikastolen Batza manifestaron en la Mesa de Negociación del Convenio que no garantizan su pago. En relación con el conflicto de los Centros de Inicativa Social, ha quedado señalado el día para la votación y fallo en el recurso de casación por el recorte de salario, es 6 de Noviembre, así que podemos esperar que ese mes se dará a conocer la sentencia. Confiamos en que la sentencia sea similar a la de ikastolas y el Tribunal nos reconozca el derecho a percibir las cantidades marcadas en el convenio correspondiente. Además tenemos pendiente la resolución del conflicto colectivo correspondiente al personal no docente de centros de Iniciativa Social, en el que se demandaba a las patronales por no cumplir lo marcado en el convenio en relación con su homologación al 95% con el personal no docente de la enseñanza pública. El tribunal Superior de Justicia del País Vasco falló a favor de la demanda y las organizaciones patronales interpusieron el recurso pertinente en el Tribunal Supremo. Ante este panorama STEE-EILAS se reafirma en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada. Seguirá luchando para que se respeten nuestros derechos y en el caso de las ikastolas, cumplan la sentencia definitiva.

4

2012 AZAROA

stee-eilasirakaskuntzapribatua


CONCERTACIÓN:

LOS “AJUSTES” DE PATXI LÓPEZ E ISABEL CELAÁ A falta de su publicación en el BOPV, ya están decididos los conciertos educativos planificadas para el curso 2012-13 y la propuesta de planificación para los próximos 4 cursos. Los ratios alumnos/unidad que se han aplicado para determinar el número de aulas a concertar para los 4 próximos cursos (incluido el 12-13) son los que aparecen en esta tabla Ratio máximo

Ratio minimo

Ratio mantenimiento

E. Infantil ( 2. ciclo)

25

17

20

E. Primaria

25

17

20

ESO

30

17

22

Bachilleratos

35

18

25

Ciclos formativos

25

12

18

PCPIs

15

10

Enseñanza

Si bien el Departamento ha mantenido el criterio fundamental a la hora de concertar teniendo en cuenta una ratio máxima y mínima que no ha cambiado, sí se ha modificado sustancialmente el criterio en los casos en los que se pueda producir una disminución de unidades a concertar con respecto al curso anterior como consecuencia de una pérdida de alumnado (porque se van, porque repiten). Hasta ahora, se podían mantener los grupos aun no llegando a la ratio mínima establecida, siempre que la media de alumnos-as por etapa alcanzase la referida ratio mínima. A partir de ahora, para la continuidad de cualquier grupo se va a exigir una ratio mínima de mantenimiento, además de que no existan grupos sin completar. Esta ratio de mantenimiento se establece en 20 para E. Infantil (2º ciclo) y E. Primaria, 22 en ESO y 25 en Bachillerato. En el caso de los ciclos y PCPI, esa ratio es de 18 y 10 respectivamente pero debe haber de media esa cantidad en el primer curso del ciclo. Así mismo y en todos los niveles, además de cumplir esa ratio de mantenimiento, no pueden existir grupos sin completar. Estos criterios, en comparación con los del curso anterior, y como ya denunciamos en mayo, han sido más restrictivos y como consecuencia de ello el número de aulas concertadas ha disminuido, como queda reflejado en la tabla. Diferencia nº de aulas concertadas respecto a 2011-12

Enseñanza

ARABA

BIZKAIA GIPUZKOA

TOTAL

E.I (2º ciclo) +E.P. + ESO

-5

+2

-47

-50

BACH+CICLO S+PCPI

-5

-29

-13

-47

stee-eilasirakaskuntzapribatua

Aunque estos datos sean provisionales, a falta de publicarse en el BOPV, se han dejado de concertar alrededor de 97 aulas lo que supone una pérdida de al menos unos 150 puestos de trabajo. Como consecuencia de esta disminución y valiéndose de los instrumentos que les ofrece la reforma laboral las organizaciones patronales han despedido a un buen número de trabajadores y trabajadoras en diferentes centros. Estos despidos se han ejecutado como despidos procedentes y, por tanto, con indemnizaciones de tal sólo 20 días por año trabajado y en muchos casos pagadas por la Administración, aprovechándose de la subvención que el Acuerdo de Centros en Crisis marca para estos casos. Debemos recordar que estos recortes se suman a los salariales realizados anteriormente, a las cargas de trabajo crecientes, etc. Todo esto, además de atacar gravemente las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, daña la calidad misma de la educación y nos sitúa en la dirección contraria de las medidas que se deben adoptar en esta situación de crisis poniendo en peligro nuestro presente y el futuro de las nuevas generaciones.

Una y otra vez hemos escuchado a la Sra. Celaá como abanderada de la no aplicación de recortes en la enseñanza calificándolos como meros ajustes; pero la realidad es muy tozuda y una vez más deja en evidencia a la consejera. El mismo Gobierno Vasco, que públicamente rechaza los recortes en educación impuestos desde Madrid, aplica recortes sibilinos en la enseñanza concertada. Las Patronales que dicen defender los intereses de sus trabajadores y trabajadoras, ni siquiera han compartido la información con nosotros durante la negociación. ¡Basta ya de hipocresía! STEE-EILAS va a utilizar todos los medios a su alcance para defender los puestos de trabajo en cada empresa, así como la calidad de la enseñanza.

2012 AZAROA

5


UNA INCIERTA REFORMA LABORAL Está claro que no se puede hacer un balance muy positivo de la reforma laboral. Ha aportado destrucción de empleo, conflictividad, peores condiciones laborales y bloqueo de la negociación colectiva. Además persiste una inseguridad jurídica en torno a su aplicación, como resultado de la no resolución definitiva de una serie de cuestiones determinantes de cara al desarrollo futuro de la reforma. De ahí la amenaza de una nueva reforma que venga a atar estos cabos. La reforma ha traído consigo la judicialización de lo laboral y las diferencias de interpretación se reflejan en los tribunales. Se suceden sentencias contradictorias referidas a salarios de tramitación, despidos objetivos, improcedentes ... Hay muchas dudas referidas a la renovación de convenios. Este año en la CAPV sólo se han renovado 4 de los más de 120 convenios sectoriales (provinciales o autonómicos) que finalizan su vigencia en junio de 2013; entre ellos están el de Ikastolas y el de Centros de Iniciativa Social. La reforma laboral limitó a un año el plazo para renovar los convenios, a contar desde la aprobación definitiva (6-7-2012). Pero no está tan claro qué sucederá una vez que se supere ese tiempo. Las patronales quieren interpretar que las condiciones laborales que en ellos se recogen dejarán de tener validez. Se deberá establecer si ésto es así o si -por el contrario- esas nuevas condiciones únicamente son de aplicación al personal de nueva contratación. Además, el 50% de los Convenios sectoriales tienen difícil encaje en uno de ámbito estatal. En estos casos no habría convenio de referencia al que adherirse y las condiciones laborales ¿cuáles serían?, ¿las del Estatuto de los trabajadores?, ¿el salario mínimo? Tampoco está definitivamente aclarado si han dejado de tener validez las clausulas de renovación automática (año a año) que incluyen muchos convenios, incluso en el caso en que dicho convenio haya sido denunciado por alguna de las partes. Si el convenio sectorial se va al garete, se planteará también un problema con las mejoras respecto al convenio que se venían disfrutando. Así, los complementos de centro, ¿son retribuciones adicionales? (por lo tanto eliminables vía art.

41 del E.T) ¿o se debe considerar el salario en su conjunto?, con lo que sólo sería eliminable mediante procesos de descuelgüe (art. 82.3 del E.T), previo acuerdo. Las modificaciones colectivas de condiciones de trabajo (descuelgues) si afectan a convenios se regulan mediante el art. 82.3 del E.T y precisan de acuerdo entre las partes. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Recientemente se ha regulado la Comisión Consultiva de convenio colectivos. Ese organismo atenta contra la negociación colectiva en tanto que puede resolver directamente o imponer un arbitraje obligatorio. Su ámbito de aplicación solo es efectivo en los casos que afecten a centros de trabajo de una empresa situados en más de una comunidad autónoma. Por el momento la CAPV y Navarra no han creado un órgano correspondiente, con lo que los descuelgues no se podrán resolver, a no ser que los distintos gobiernos firmen un convenio de colaboración con dicha Comisión. En los pactos de empresa o convenios extraestatutarios (no publicados) o los derechos adquiridos consolidados (pactos de empresa no escritos) la vía de modificación es el art. 41 del E.T, que es extremadamente flexible y favorable a las empresas. Si no hay representación sindical en la empresa en caso de modificaciones colectivas, se crea una comisión ad doc elegida por los trabajadores u otra integrada por miembros de la comisión negociadora del Convenio sectorial. ¿Si no se constituye ninguna de ellas? ¿hay que interpretar que el periodo de consultas transcurre igual si el empresario notifica adecuadamente? Y la resolución ¿sólo sería recurrible en base a razones de discriminación? (dolo, coacción, fraude o abuso). Muchas preguntas aún sin respuesta.

ZALANTZAZKO LAN ERREFORMA Argi dago ezin dela egin Lan erreformari buruzko balantze positiboa. Enplegua suntsitu, gatazka, lan baldintza kaskarragoak eta negoziazioa kolektiboaren blokeo baino ez du ekarri. Horrez gain bere ezarpena dela eta ez dago inolako segurtaun juridikoa ez dago ez direlako behin betiko erabaki erreformaren garapenerako garrantzitsuak diren zenbait kontu. Hemendik dator hau guztia lotuko lukeen lan erreforma berriaren mehatxua. Zalantza handiak daude hitzamenen berritzearen inguruan. Aurten, EAEn alorreko (herrialdeko zein autonomikoak) 120 hitzarmenetatik - ikastoletakoa eta ekimenzko ikastexetakoa tarte- 4 baino ez dira berritu. Lan erreformak aprobatu zenetik ( 2012-7-6) urte beteko epea eman zuen hitzarmenak berritzeko. Hala ere, ez dago batere argi zer gertatuko den. Patronalek uste dute indarrean dauden baldintzak bertan behera geratzen direla. Erabaki beharko da horrela den edo badintza berriak kontratatu berrientzako diren soilik. Ez dago erabat argi ere hitzamen mordoek daukaten luzatze automatikorako klausulak baliagarri diren ala ez, nahiz eta dagokion alde batek salatu . Hauekin batera ere bestelako zalantzak eta galderak sortzen dira.Galdera gehiegi eta erantzun gutxi.

6

2012 AZAROA

stee-eilasirakaskuntzapribatua


UNA LEGISLATURA LAMENTABLE QUE DEJA UN PANORAMA DESOLADOR (BALANCE DE TRES AÑOS Y MEDIO DE GESTIÓN EDUCATIVA EN LA CAV) 1. INTRODUCCIÓN La legislatura de la CAPV que ahora termina arrancó en 2009, con Patxi López como lehendakari e Isabel Celaá en Educación. El partido socialista accede a la lehendakaritza y al gobierno, gracias al pacto suscrito con el PP, que supone el diseño conjunto de estos dos partidos de las líneas fundamentales de trabajo, incluidas las de educación. Tres años y medio más tarde nos encontramos con un sistema educativo que no ha avanzado en cuestiones sustanciales, con una enseñanza pública debilitada y con un grave empeoramiento de las condiciones de trabajo. Una legislatura lamentable que deja un panorama desolador. 2. LA EDUCACIÓN ENTENDIDA COMO GASTO, NO COMO INVERSIÓN La consejera Celaá ha dicho más de una vez el tópico de que la educación no es un gasto sino una inversión, y últimamente ha reiterado la idea de que aquí no se aplican los recortes de Madrid. Sin embargo pese al continuo aumento del alumnado, el presupuesto destinado a Educación desciende en los años de gestión: en 2012, el 0,9%, 24 millones de euros menos. Quien trabaja en educación a pie de obra sabe que esta es la situación, y que los recortes se notan, suponen más carga de trabajo, ratios más elevadas y menos recursos. Además se han encarecido otros servicios: oferta de Haur Eskolak en 0-2 años, comedores escolares, matrículas de la UPV y se restringe el acceso a otros: transporte, becas... 3. UNA POLÍTICA EDUCATIVA DESENFOCADA Y ERRÓNEA Respecto a la política educativa que ha seguido este departamento, tampoco se puede hacer una valoración positiva. Veamos cuáles han sido sus rasgos generales: a) Seguidismo a las políticas de Madrid: especialmente durante el mandato de Zapatero, la Consejería de Educación ha seguido de forma sumisa las propuestas del gobierno central: III Plan de Formación Profesional, plan Escuela 2.0 de Zapatero introducido con calzador, modificaciones en Enseñanzas Medias (4º ESO, PCPI…). No se ha utilizado el margen que ofrece el autogobierno para buscar propuestas acordes con nuestra realidad. b) La obsesión político-identitaria: se empezó culpando al conjunto del profesorado de adoctrinamiento en las aulas. Se continuó expurgando del currículum la palabra Euskal Herria, se siguió con un plan de paz que se transformó en plan de deslegitimación del terrorismo, y cuya mayor virtud parece ser haber llevado a las víctimas a las aulas.

stee-eilasirakaskuntzapribatua

c) El euskara, al margen: se cambió el sistema de matriculación para evitar los supuestos problemas que impedían la matriculación en modelo A, pero año tras año ha seguido descendiendo. El llamado Plan de Educación Trilingüe nos lleva a una situación en la que, respecto al mayoritario modelo D, aumentan las horas lectivas en castellano y en inglés reduciéndose las impartidas en euskara. d) La imposición como talante: El desarrollo de estas políticas y propuestas se ha realizado a menudo con prepotencia, despreciado el diálogo y el contraste con los actores de la comunidad educativa, incluidos los sindicatos. Se han atrevido a firmar un Acuerdo laboral en la enseñanza pública para tres años con la minoría sindical (¡27%!). Para los centros educativos, muchas de las propuestas del departamento (gestión, Eskola 2.0…) se han introducido de forma autoritaria, dejando escaso margen a la autonomía de centro. Desde STEE-EILAS pensamos que ha faltado un análisis propio de nuestra realidad educativa para detectar problemas y encontrar propuestas propias, apertura y diálogo para buscar soluciones en común y ha sobrado interés mediático en la política educativa. 4. UN CASTIGO INCESANTE PARA LOS Y LAS TRABAJADORAS DEL SECTOR Hacer más con menos era el planteamiento que repetían los responsables del departamento. Esa es la realidad de los trabajadores y trabajadoras del sector: hacemos más trabajo, con más alumnado, con más exigencias, con menos sueldo, con menos sustituciones, con menos recursos, con menos formación, con menos tiempo, con menos expectativas de jubilación… La herencia que deja tras de sí esta legislatura es terrible, cargas e hipotecas que no serán fáciles de superar a corto plazo. En todos los sectores y ámbitos educativos ha habido motivos para la protesta y hemos estado en la calle una y otra vez. 5. CONCLUSIÓN: Ha sido una legislatura lamentable y deja además un panorama desolador para las y los trabajadores del sector. No hemos visto en ningún momento esa prioridad de la educación en tiempos de crisis de la que alardean una y otra vez. La educación pública queda debilitada seriamente. Ha habido recortes continuos y no hemos podido negociar nada sustancial. No ha existido, al menos con STEE-EILAS verdadero diálogo y búsqueda de acuerdos. Triste balance para esta legislatura que termina.

2012 AZAROA

7


ESKAERA ARGIAK GOBERNU BERRIARI 2009an STEE-EILASek Patxi Lopezek PPren laguntzarekin osatutako gobernuari egindako eskaerek ez dute erantzun onik jaso nabaria denez. Zoritxarrez, lana erraztu digute hurrengo gobernuari eskaera luzatzeko garaian, orduan zehaztutako aldarrikapenak erabateko gaurkotasuna mantentzen baitute. Aldarrikapen horiexek dira lau haizetara zabaldu ditugunak hiru urte hauetan ikastetxeetan, lankideen artean, komunikabideetan eta jendartearen aurrean. Orduan zehaztutakoak izan dira orain arteko prozesu guztietan lehen lerroan jarri ditugunak. Negoziazioetan, mobilizazioetan, adierazpenetan, eztabaidetan, izan garen une eta leku guztietan: Euskal Eskola Publikoaren aldarria, gure eskola eredua, zerbitzu publikoen beharra eta kalitatea, eta hezkuntzako langileen lan baldintza duinak nabarmentzen saiatu gara. Gasteiz, Iru単ea eta Madrilgo gobernuek hartu dituzten neurri basatien aurkako borrokan ere lehen lerroan jarri ditugu gure aldarrikapen hauek, benetan krisiari aurre egiteko ezinbestekoa baita kalitatezko zerbitzu publikoak sendotzea gizarte kohesioa bermatzeko. Lakuako gobernuan egon direnen jardunak, ordea, bi ardatz nagusi izan ditu. Batetik, estali nahi izan duten murrizketa dinamika antisoziala ezarri dute. Hau itxuratzeko propaganda eta gezurra erabili dute, kaltetu dituzten oinarrizko zerbitzu publikoak eta gastu sozialak defendatzen zituztela esanez. Bide batez, langileon lan baldintzak nabarmen okertu dituzte. Bestetik, uniformizazioa eta hezkuntzaren erabilpen partidista egiten hasi ziren inolako lotsarik gabe, Euskal Herriko mapak desitxuratzen eta curriculumak aldatzen. Hauteskunde kanpainari begira aurpegi autonomista atera nahi izan dute amaieran. Nonbait, ez gara bakarrak izan halako irakurketa egiten eta azken hauteskundeetako emaitzak honen froga nabarmena dira. Aurrera begira jartzeko garaia den honetan, osatuko den gobernu berriari modu argian adierazi nahi diogu hezkuntzako langileok ez dugula onartzen azken hiru urte hauetan ezarri diren neurriak, irakaskuntzaren kalitateari egin zaion kaltea eta langileon lan baldintza eta eskubide sindikalei emandako egurra. Etorriko den gobernuari erabateko norabide aldaketa gauzatu behar dela esan nahi diogu, beste moduak badaudela krisiari aurre egiteko eta zerbitzu publikoak ukiezinak izan behar dutela, areago, inoiz baino gehiago indartu behar dira hauek direlako gizarte kohesioaren berme nagusia.

8

Norabide horretan, Hezkuntza alorrean gure ustetan ditugun premia eta lehentasunei buruzko iritzia eman eta horietaz hitz egiteko prest gaudela adierazi nahi diogu, ardatz nagusiak aipatzearekin batera: - Hezkuntza gobernuaren gizarte politikaren lehentasuna, BPG-PIBen %6ko inbertsioaz, Europan ohikoa den moduan -Eskola publikoa hezkuntza sistemaren ardatza, eskola mapan ere -Azpiegituren hobekuntza. Erronka berriei (IKT, etorkinak, elkarbizitza, eskola porrota, kudeaketa...) aurre egiteko behar diren baliabideez hornitzea -0-3 etapan doako eskaintza publikoa zabaltzea -Eskola integratzailea eta ez ghettoak (maila sozio-ekonomiko baxukoak, etorkinak eta A ereduak ikastetxe publikoetan ez pilatzea) -Arreta berezia eskola txikiei eta landatar zonaldeei -Bi hizkuntza ofizialen ezagutza praktikoa bermatzea, euskara maila egokiak ziurtatzeko oraingo sistema birplanteatuz -Sektoreko langileen lan baldintzak hobetzea, ordezkoen eta 55 urte baino gehiagokoen egoerari aurre egitea -Itunpeko ikastetxeetako langileen guztion homologaziorako neurriak hartzea -Errelebo-kontratoa bultzatea plantillak eraberritzen eta gaztetzearen aldera Langileok ez gaude gehiago agoantatzeko prest, Zerbitzu Publikoak lortutako kalitate mailak arriskuan daude eta ez dugu ametituko beste agintaldi honetan bide beretik jarraitzea. Ez dugu onartutako urteetan lortutakoa oraingoan txanda hartuko dutenek arriskuan jartzea. Asko dugu galtzeko, gizarteko sektore ahulenek, bertako langileok eta jendarteak. Adostasun bideak partekatzeko asmo zintzoa eskaintzen bazaigu, ordea, eskuak zabalik izango ditugu. Beste batzuk dute hitza.

2012 AZAROA

stee-eilasirakaskuntzapribatua


NUESTRAS DEMANDAS AL NUEVO GOBIERNO Las demandas que realizamos en 2009 al gobierno que formó Patxi López con la ayuda del PP no han recibido ninguna consideración a lo largo de toda la legislatura. Desgraciadamente, esto va a facilitar la laborde presentar nuestras demandas al próximo gobierno ya que las reivindicaciones que realizábamos en aquel momento siguen estando vigentes. Estas reivindicaciones las hemos tenido presentes a lo largo de estos tres últimos años en los centros, entre nuestros compañeros y compañeras, en los medios de comunicación y entre la ciudadanía. Esas reivindicaciones específicas son las que hemos puesto encima de la mesa en todos los procesos. En las negociaciones, movilizaciones, declaraciones, debates, en cualquier momento y lugar: Hemos reivindicado la Escuela Pública Vasca, nuestro modelo educativo, la calidad de los servicios públicos y condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras del sistema educativo. También las hemos reivindicado en la lucha contra las medidas salvajes que han tomado los gobiernos de Gasteiz, Iruñea, Madrid ya que para hacer frente a la crisis es indispensable fortalecer unos servicios públicos de calidad que sean garantía de cohesión social. La acción del gobierno saliente de Lakua ha tenido dos ejes. Por un lado, han llevado una dinámica de recortes sociales que han querido ocultar. Para ello han utilizado la propaganda y la mentira, manifestando una y otra vez que defendían los servicios públicos y el gasto social mientras implantaban medidas que las dañaban. Por otro lado, comenzaron a utilizar, sin ningún tipo de rubor, de manera partidista la educación y la uniformización, modificando los curriculum. En las últimas elecciones, a lo largo de la campaña electoral, han querido mostrar su cara más autonomista. Al parecer, no somos los únicos que hemos realizado esta lectura y los resultados de estas últimas elecciones así los han reflejado Es el momento de mirar hacia adelante, es el momento de manifestar claramente al nuevo gobierno que los trabajadores y trabajadoras del sistema educativo vasco no aceptamos las medidas tomadas a lo largo de estos tres últimos años, ni el daño infligido a la calidad de la enseñanza y tampoco el deterioro de las condiciones laborales y derechos sindicales sufrido por los trabajadores y trabajadoras del sector. Queremos manifestar al próximo gobierno que es necesario un cambio de rumbo en la política social, que hay otras maneras de hacer frente a la crisis, que los servicios públicos no sólo deben ser

stee-eilasirakaskuntzapribatua

intocables sino que hay que reforzarlos más que nunca porque son la máxima garantía de cohesión social. Con este objetivo estamos dispuestos a dialogar, contrastar ideas, negociar sobre las prioridades y necesidades del sistema educativo vasco. Estos serían las cuestiones principales a tratar - Prioridad de la educación en la política social del gobierno, con una inversión que llegue al 6% del PIB, tal y como es habitual en Europa. - Escuela pública como eje del sistema educativo, también en el mapa escolar. - Mejora de las infraestructuras. Dotar de recursos suficientes para hacer frente a los nuevos retos ( TIC, emigración, convivencia, fracaso escolar, gestión,...). - Ampliación de la oferta pública del ciclo 0-3 años. - Escuela integradora y ausencia de ghettos ( no acumular en la escuela pública alumnado de niveles socio-económicos bajos, inmigrantes y modelos A). - Atención especial a las escuelas pequeñas y de sectores rurales. - Garantizar el aprendizaje práctico de los dos idiomas oficiales, replanteándose el actual sistema para asegurar un nivel adecuado de euskara - Mejora de las condiciones laborales del personal de enseñanza pública y afrontar la situación del funcionariado interino y del personal mayor de 55 años. - Homologación de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada concertada. - Impulsar el contrato de relevo para rejuvenecer las plantillas. Los trabajadores-as no estamos dispuestos a aguantar más recortes; el nivel de calidad alcanzado por el sistema educativo vasco está en peligro y no vamos a admitir que siga por el mismo camino otra legislatura más. No vamos a tolerar que los nuevos mandatarios pongan en peligro lo conseguido. Los sectores más débiles de la sociedad, los trabajadores, trabajadoras y la ciudadanía tenemos mucho que perder . Sin embargo, seremos generosos si se nos ofrecen, de manera sincera, oportunidades para conseguir acuerdos. La pelota está en su tejado

2012 AZAROA

9


NUEVAS MEDIDAS (RECORTES) DE RAJOY El pasado 27 de septiembre, justo el día siguiente a la huelga general, el gobierno central del PP adoptó en su consejo de ministros una serie de medidas que, cumpliendo los pronósticos, amplían los recortes laborales y sociales. Se aprobaron entre otras medidas el proyecto de ley de presupuestos generales del estado para el 2013, medidas tributarias, reformas estructurales dentro de la estrategia de política económica ( se comprometen a tomar más de cuarenta iniciativas legislativas en los próximos 6 meses) y otra serie de reformas que afectan a la negociación colectiva, pensiones,…. El proyecto de presupuestos para 2013, que aumenta un 5,6% respecto al presupuesto de 2012, incluye fuertes recortes y nuevas subidas de impuestos y según dicho proyecto “ son unas cuentas austeras que contemplan la mayor parte del ajuste por vía del gasto…”. Pero este incremento no supone mayor inversión, ni más dinero para mantener el estado de bienestar, sino que es debido al fuerte aumento de los gastos financieros; es decir al pago de los intereses de la deuda. Esta cantidad que supone el 22,70 % del total del gasto se eleva a 38.590 millones de euros. Además, el conjunto del gasto de ministerios prevé una reducción de un 89% y se eleva a 39.722 millones (solamente 1.132 millones más que el gasto destinado a pagar por la deuda) Dicho proyecto incluye entre otras medidas: - la congelación de retribuciones salariales de los empleados públicos (sic)- que seguramente se extenderá al personal de los centros concertados; al que se podría añadir la eliminación de la paga extra de Navidad - Congelación de la nueva oferta de empleo público – excepto sectores sensibles como personal de hospitales, personal docente de educación,..- Incremento del 1% de todas las pensiones; aunque no garantiza si las personas pensionistas van a recuperar el poder adquisitivo perdido este año 2012 por el aumento de un 3,5 del IPC interanual.

10

-Se elimina la reposición del paro en caso de despido (hasta ahora se cubrían 180 días)y se propone una reducción del 6,3% del gasto en prestaciones por desempleo -La regulación de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos. Este organismo resolverá en los casos de desacuerdo en la aplicación de los descuelgues de Convenio. Afortunadamente, no tiene atribuciones en la CAPV y Navarra mientras el Gobierno Navarro y el Gobierno Vasco no firmen convenios de colaboración con el Ministerio de Empleo. En relación con las iniciativas legislativas que se compromete a presentar a lo largo de los 6 próximos mese caben destacar: - Regulación del factor de sostenibilidad- afecta a la edad legal de jubilación, a la jubilación parcial y anticipada - de las pensiones: más recortes en la jubilación. - reforma laboral: desarrollo contrato de aprendizaje y formación profesional de carácter dual. -privatización parcial de servicios públicos de empleo - Ajustes en servicios públicos: sanidad, educación, dependencia, administración… Todas ellas son medidas graves que inciden en el deterioro de los servicios sociales, los derechos laborales y las condiciones de vida de la ciudadanía. . Se siguen dando millones de euros a los bancos para “sanearlos” y la deuda de estas entidades se convierte en pública, con lo que nos la hacen pagar a toda la ciudadanía. Obsesionados con el déficit, reducen el gasto social al tiempo que destinan ingentes cantidades de fondos públicos a intereses privados o a actuaciones socialmente no prioritarias (TAV): STEE-EILAS exige, nuevamente, la derogación de éstas medidas al tiempo que hace un llamamientoa las diversas instituciones a que se comprometan a no aplicarlas en Euskal Herria. Y una vez más recordamos la importancia de la movilización para frenar estas políticas antisociales.

2012 AZAROA

stee-eilasirakaskuntzapribatua


RAXOIREN NEURRI(MURRIZKETA) BERRIAK Pasa den irailaren 27an PPren Madrilgo gobernuak murrizketak areagotzen dituzten neurri atzerakoiak hartiu zituen. . Hauei guztiei aurre egiteko informazioa ezinbestekoa denez, hona hemen Rajoy-ren gobernuak ezarritako azken murrizketen artean neurri esanguratsuenak: - Langile publikoen soldatak izoztea- ziurrenik itunpeko ikastetxeetako langileei ere ezarriko zaiena- eta gabonetako aparteko paga ez ordaintzearekin osatko dena. (ikus beheko koadroan orain arte izandako galera hezkuntza pribatuen kasuan). - EPEak geldiaraztea. - Pentsioak %1 igotzen dira, KPIrekin gaurkotzea ziurtatu barik. -EREak: kaleratzeetan langabezia berritzea ezabatzea (orain 180 egun babesten dira) eta langabeziako prestazioa %6,3 murrizten da . - Hitzarmen kolektiboen Kontsulta-Batzordea arautzea. Hitzarmenen “ezbetetzeen” inguruan ezadostasuna dagoenean, erakunde honek erabakiko du. -Zorionez, EAEn eta Nafarroan ez dauka eskuduntzarik Nafarroako zein EAEko Gobernuek Enplegu Ministerizatrekin hitzarmenik adosten ez duen bitartean. - Kontrataziorako laguntzak desagertzea, aitatasun baimenaren luzapena atzeratzea (13tik 20 egunera), - Pentsioak ordaintzeko, Gizarte Segurantzako erreserba fondoa lehen aldiz erabiltzea. - Zerga berriak ezarri dituzte: loterian, etxebizitza erosteagatik desgrabazioa kentzea... Sei hilabeteko epean aurkeztuko duten 40 lege proiektuen artean daude: - Pentsioetan murrizketa gehiago. Iraunkortasun faktorea erregulatuko da - jubilazioaren adin legalari, jubilazio partzialari eta aldez aurretikoari eragiten die-.

-Lan erreforma: aprendiz kontratua garatzea eta lanbide heziketa duala. - Enplegu zerbitzu publikoen pribatizazio partziala. - Zerbitzu publikoak “doitzea”: osasuna, hezkuntza, dependentzia, administrazioa... - Mutuen erreforma, osasun eskubidea gehiago mugatzeko. - Erkidego Autonomoak fiskalizatzeko erakunde bat sortzea. - Banku Txarra deritzona sortzea: Bankaren galerak sozializatzea. Eta hauek guztiak langabeziari aurre egiteko, enplegua sustatzeko eta ongizatea indartzeko hartutako neurriak direla diote. EZ DUTE LOTSARIK! Bi datu aipatuko ditugu, besterik ez, egoeraren argazkia “errealagoa” izan dezagun: 1.- Estatuak bankaren faktura bere egingo du, zor pribatua publiko bihurtuz. 2.- Zorra hori ordaintzeak aurrekontuaren herena jango du (40.000 milioi). Urte luzetan egindako borrokan lortutakoak defendatzen jarraitzea ezinbestekoa da duintasunari eta langileon eskubide laboral eta sindikalei eutsiko badiegu. STEE-EILASek berriro exijitzen du neurri hauek indargabetzea eta, aldi berean, deitzen die bertako erakunde guztiei Euskal Herrian ez aplikatzeko konpromisoa har dezaten. Beste sindikatu, eragile sozial eta gaurko egoera gaitzesten duten herritarrekin gizartearen aurkako politika hauek geldiarazteko mobilizazioak burutzeko prest izango gara.

PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO-EROSTEKO ADQUISITIVO-EROSTEKO AHALMENAREN GALERA En el siguiente cuadro se puede observar la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido los trabajadores y trabajadoras del sector en los tres últimos años. Ondorengo taulan ikus daiteke langileok azken hiru urteotan izan dugun erosteko ahalmenaren galera

2012 (1): Soldata gaur egunean indarrean dauden murrizketekin/ Salario actual teniendo en cuenta los recortes vigentes Galera (1): Eroste ahalmenean galdutakoa orain arte/ Porcentaje de pérdida actual del poder adquisitivo 2012 (2) Soldata, gabonetako soldata berezia kenduta/ Salario en caso de no cobrar la extra de diciembre Galera (2): Galduko dena hori gertatzen bada./ Porcentaje de pérdida en caso de que ocurra lo anterior Kalkulua aintzinatasuna kontuan hartu gabe/ Cálculos realizados sin tener en cuenta la antigüedad

stee-eilasirakaskuntzapribatua

2012 AZAROA

11


BERRIAK Hezkuntzarako inbertsioa gero eta txikiagoa Espainian Hiru urte jarraian daramate Espainiko gobernuek gero eta gutxiago inbertitzen hezkuntzan. 2013 aurrekontuetan hezkuntzarako , 2012koa baino %1 4,4 txikiagoa - 326 milio gutxiago- da eta 2011n baino %31 baino txikagoa. 21012 baino eta 2009ean baino 2123 gutxiago. Diru gutxiago ikasle kopurua handitu bada ere eta familiak krisialdi gogorra bizitzen ari direnean. Honen ondorioz ia milio erdi ikaslek eskola materila eta testu liburuentzako diru laguntzak galduko dituzte. Hala ere, ministerioak dio 15.000 pertsonak gehiago iango dutela dirulaguntza nahiz eta 185 millioi gutxiago egon dirulaguntzak emateko Eskola Porrota UNESCOk dioenez Espainia da eskola porrot handienarik duen Europako herrialdea.2012ko “Hezkuntza Guztientzat” izeneko urteko ikerketaren arabera Espainia da gazteen artean eskola porrot handienarik eta lan inserzio kaskarreneko herrialdea . Espainian 15 eta 24 urte bitarteko 3 gaztetik batek bere ikasketak bigarren hezkuntza amaitu aurretik uzten dituen bitartean Europan, batez bestez, 5etik bakarrak uzten ditu. Informe egileentzat kezkagarria dira datuok Espainia gogor eraso duelako krisiak eta aurtengo martxoan gazteen arteko langabezi tasa %50 baino handiago zelako. Informeak dio bigarren hezkuntzako lehengo zikloa amaitzean ikasketak utzi zituen espainiar gazteen laurdenak eta batxilergoaren ondoren utzi zuen bostenak ez dutela lanik bilatzen. Horregatik erakundeak behin eta berriz dio lanbide heziketa hobetu behar dela gazteak prestuagoak izan daitezen lan mundurako. Nafarroa: Borroka da bide bakarra Navarra ha registrado hasta septiembre 1.375 protestas relacionadas con la crisis económica por la aprobación de la reforma laboral, por la aplica-

12

ción de expedientes de regulación de empleo y por la pérdida de derechos de los trabajadores. Según los datos de la Delegación del Gobierno, las manifestaciones relacionadas con la actual coyuntura se han duplicado este año con respecto a 2011, ya que en el ejercicio pasado se contabilizaron 725 marchas. El grave escenario al que nos han llevado las distintas reformas de los últimos gobiernos del PSOE, PP y UPN provoca que los trabajadores-as y la ciudadanía manifiesten su rabia ante la pérdida de derechos sociales y laborales,que creen injustificados, por medio de movilizaciones . Estas protestas son la única forma que tenemos la clase trabajadora y la sociedad para frenar a las patronales y los gobiernos central y autonómico y que dejen de aplicar recortes y más recortes, den un giro a sus políticas neoliberales y pongan a las personas, y no al mercado, en el centro de sus decisiones Laminaciones Arreguiko kaleratzeak bertan behera geratu dira Joan den urriaren 10ean EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak Celsa taldeak, Gasteiz eta Urbinako lantegietako 358 langileentzako aurkeztutako enplegua eteteko txostena nulutzat eman zuen”. Epaia egin zenerako Celsak Gasteizeko lantegitik 178 langile kaleratu zituen eta maiatzatik aurrea greban zeuden. Ebazpenak dioenez, Celsa taldeak 178 langile hauek iraizteko erabakia greba eskubidearen eta askatasun sindikalaren aurkakoa da, eta beraz despidoak bertan behera uzten ditu. Auzitegiak enpresa komiteak enpresaren txostenaren aurkako arrazoiak onartu zituen eta ebazpeneak dio “enpresa ixteko zio ekonomiko eta ekoizpenari lotutakoak ez dituela biltzen”. Enpresa komitearen kideek dioten modura “ epaia argia da, kaleratzeak nuloak dira” eta horrez gain zuzendaritzaren neurria “ sindikatuen aurkako errepresalia zen, kaleratuak ELA, LAB eta ESK-ko kideak zirelako, batez ere”

2012 AZAROA

stee-eilasirakaskuntzapribatua


LOMCEren EZKUTUKO EGIAK Arrazoi asko dago Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) delakoaren proiektuaren kontra egoteko: atzera begira egindako legea da, pedagogikoki atzerakoia, eskolako partaide guztien parte hartzea mugatzen du, kanpoko frogak ezarri, ikastetxeak emaitzen arabera sailkatuko ditu… Astia egongo da arrazoi guzti hauek eta beste asko aztertzeko. Oraingoz, komenigarria litzateke legearen helburuen inguruan hausnarketa egitea. Gaixotasun larriak bezala, isilka, LOMCE-ren legearen egitasmoa aurrera doa Madrilgo kongresuan. Oinarrian hezkuntza kontrarreforma osoa bada ere, (proposamenak oso sakonak dira) formalki indarrean dagoen LOEren moldaketa bezala aurkeztu dute, berehalako ezarpena burutzeko. Eta handik etorriko da lehenengo arazoa: presaren presaz 2013-14 ikasturtean indarrean jarriko denez, legeari lotuta dagoen derrigorrezko arautegia (gutxieneko edukien dekretua, esaterako) hilabete batzuetan gauzatuko da inolako zorroztasunik gabe. Eta zer esan ikastetxeek egin beharko dituzten egokitzapenei buruz edo irakasleek jaso beharko luketen formazioaren inguruan? Legeak arazoak konpondu beharrean oztopoak ekarriko dizkigu eta hau maizegi errepikatzen den akats berbera da. Inor ez al da konturatuko egonkortasun falta duela edozein hezkuntza sistemak? Beste aldetik, eskertzekoa da Wert ministro ahoberoak publikoki agertu duen benekotasuna, oso argi adierazi baititu legearen benetako helburuak. 1.-Lehenengo eta behin uniformitatea bilatzen dute. LOMCE-a diseinatu dutenen obsesioa, Euskal Herriak (eta beste hainbat lurraldek) hezkuntza arloan dituzten eskuduntzen maila jaistea da. Bost axola EAEko eta Nafarroako eskola porroten tasak Estatu mailakoaren ia erdia izatea. Ez gara inozoak eta ez da kasualitatea lurralde batzuetan hezkuntza sistema propioa ez ezik, hizkuntza eta kultura propioa, nortasun nazionala, eta etorkizunaren inguruan sentipen politiko ezberdinak ere egotea. Ildo horri jarraiki, LOMCE legearen bidez hezkuntzaren kontrola izatez gain, zerbait gehiago lortu nahi dela ematen du. Ministroaren hitzetan “espaniolizatu” nahi gaituzte eta horretarako, bertako errealitatean oinarriturik euskaldunok hezkuntza sistemak geure moduan antolatzeko dugun nahia eta beharraren gainetik igarotzeko prest daude. Gure aldetik, LOMCE-ren

aurrean Lege propioaren beharra aldarrikatzen dugu. 2.-Bigarrenez, eskolak –batez ere eskola publikoak- orain arte jokatu duen funtzio sozialarekin amaitu nahi dute. Hezkuntza sistema izugarrizko tresna baliagarria izan da kohesio soziala lantzeko orduan. Aurrera begira akabo eskola inklusiboa, integratzailea, jatorrizko desberdintasunen konpensatzailea. Bere ordez beste eredu batekin datozkigu: eskola segregatzailea (ikasle onak eta txarrak, neskak eta mutilak), merkatuaren beharren zerbitzura (lan baldintza prekarioak) eta konpetibitatean oinarrituta (ikasleen eta ikastetxeen artekoa). 3.-Hirugarrenez, finantziazio arazoa. Eskolak baliabide falta du eta lege honen garapenarekin, indarrean dauden murrizketak estrukturalak bihurtzeko arriskua dago. Berriro ere hitzetik ekintzara pasatzeko orduan, arazoak daude erakunde publikoen aldetik. Noren lepotik egin nahi dute erreforma? Ikusten denez, Wert-ek proposatzen digun ereduak talka egiten du erabat -aipatutako arrazoiengatik- gure sindikatuak defendatzen duenarekin. Beraz, badugu zer esan eta zer egin.

LAS VERDADES OCULTAS DE LA LOMCE Habrá tiempo para conocer en profundidad las cargas de profundidad que nos reserva el proyecto de ley LOMCE. Por ahora proponemos un ejercicio de reflexión en torno a los objetivos últimos de esta propuesta que quieren esté en vigor el próximo curso. Es una ley que busca uniformizar más allá del ámbito educativo y que no respeta el derecho de Euskal Herria a diseñar sus sistemas educativos conforme a sus realidades. También pretende acabar con la función social de la escuela y convertir en estructurales los recortes del PP. Todo ello choca frontalmente con el modelo educativo que defiende STEE-EILAS.

stee-eilasirakaskuntzapribatua

2012 AZAROA

13


HEZKIDETZA: EZ DA TXANTXA, INDARKERIA DA Harremanetan mehatxuak eta irainak ematen direnean, beste pertsona baloratzen ez denean, bestearen bizitza kontrolatzen denean, lagunengandik bereizten saiatzen denean, norbait beste pertsonen aurrean barregarri uzten denean edota gaizki ateratzen den guztiaren errua botatzen denean. Egoera hauek pertsona gaizki sentiarazten dute bere autoestimuan eraginez, indarkeria psikologikoari buruz ari gara. -Edonori kalte egin diezaiokeen ekintza fisiko nahiz ahozkoari indarkeria deritzogu. Ekintza hauek modu jarraian gertatzen badira, tratu txarretan oinarritutako harremanei buruz ari gara. Indarkeria fisikoa da hautematen errazena eta mobilizazioen, iritzi kritikoen, sentsibilizazio kanpainen edota unitate didaktikoen bitartez lortu da honekiko jarrera arbuiagarri eta orokorra gure gizartean, errotik desagertzea lortu ez den arren. Norbaitek beste edonor erlazio harremanak izatera behartzen duenean edo saiatzen denean, bere bikotekidea izan edo ez, sexu bidezko indarkeriari buruz ari gara. Batzuetan, indarkeria leuna eta ikusezina izan daiteke. Harremanetan mehatxuak eta irainak ematen direnean, beste pertsona baloratzen ez denean, bestearen bizitza kontrolatzen denean, lagunengandik bereizten saiatzen denean, norbait beste pertsonen aurrean barregarri uzten denean edota gaizki ateratzen den guztiaren errua botatzen denean. Egoera hauek pertsona gaizki sentiarazten dute bere autoestimuan eraginez, indarkeria psikologikoari buruz ari gara. Bestalde, badira indarkeriazkotzat hartzen ez diren ekintzak baina ondoeza edo ezeresotasuna sentiarazten dutenak pertsonen sent-

sibilitatea urratuz: generoaren estereotipoekin bat ez etortzeagatik esamesaka aritzea, txiste sexistak, keinu lizunak... Maila kontua da, baina hala ere, ezin da ukatu hori ere indarkeria dela. Azaroaren 25erako prestatu dugun unitate didaktikoan ez diogu indarkeria fisikoari emango garrantzia gehien, ezta indarkeria psikiko nabarmenari ere. Unitate honetan indarkeriaren balio sinbolikoa erakutsi nahi dugu, indarkeria leuna, hain da leuna, pertsona askorentzat ikusezin bilakatzen dela eta normaltasunez estaltzen dela. Identitate kulturalaren, tradizioaren edo egunerokotasunaren barne balego bezala inkontzienteki erabiliaz. Proposatzen ditugun ariketekin, indarkeriazko ekintzek sorrarazten dituzten eta pertsona batetik bestera ezberdinak izango diren emozioak identifikatu nahi dira, egoera bakoitzean emozio hauek kanporatzeko modurik egokienari buruz hausnartuz eta besteengan eragin ditzaketen erreakzioak aurreratuz. Errespetua eta enpatia landu nahi ditugu, beste pertsonen larruan jartzen ikasiz eta besteak kontuan hartuta jokatzen ikasiz. Modu honetan indarkeria sexistaren prebentzioan eta desagerpenean lagunduz.

¡NO ES BROMA , ES VIOLENCIA! El maltrato puede ser sutil e invisible, aunque no por eso hace menos daño. Cuando se amenaza, insulta o no valora la otra persona, cuando se intenta separarla de sus amistades y controlar su vida, cuando se le pone en ridículo delante de otras personas o se le quiere convencer de que todo lo que sale mal es por su culpa… Todas estas situaciones son de maltrato psíquico y pueden afectar gravemente la autoestima y hacer sentir que no se sirve para nada.

14

2012 AZAROA

stee-eilasirakaskuntzapribatua


GAROÑA IXTEKO EPEA LUZAEZINA DA Garoña, Estatuko zentral nuklearrik zaharrena, arriskutsuena eta Fukushimako erreaktore baten bikia izanik, aspaldian itxita egon behar zuen. Dena den, 2013ko uztailean itzali behar delako berria oso ona da denontzat.

Gauza jakina denez, STEE-EILAS Araba Garoñarik Gabe ekimeneko partaidea izan da sorreratik eta, beraz, 2013ko uztailaren 6an Garoña itzali behar delako berria oso ona da guretzat. Mugimendu antinuklearraren arrakasta handia da eta Estatuko beste zentral nuklearrek jarraitu beharko luketen bidearen eredua. Nuclenor-ri, Santa Maria de Garoñako zentraleko enpresa kudeatzaileari, ez zaio gelditzen luzapena eskatzeko aukerarik, epea irailaren 6an amaitu baitzen. Konpainiaren arduradunek zentralaren bizitza luzatzeko eskaera egiteko “eskubidea” gorde arren, gobernuak aukerarik ez dagoela onartu behar izan du, gogoz kontra. Nuclenor konpainiaren erabakiak arrazoi ekonomikoak ere baditu. Oso esanguratsua da 2019ra arte irekita egoteko, 120 milioi euro inbertitu beharko zituela eta, gauzak horrela, ezin izango zuela diru etekinik atera urte horietan.

Honek garbi adierazten du energia nuklearra ez dela hain merkea, bere defendatzaileek oraindik hori esaten badute ere. Industria nuklearrak gastu guztiak ordaindu beharko balitu (hondarren kudeaketa, istripu nuklearra estaltzen dituen asegurua...) inongo zentralik ez litzatekeela errentagarria izango argi dago. Azkenik, prozesua ez dela amaitu gogoratu behar da. Erne egongo gara arazo asko daudelako oraindik bideratzeko, batik bat desmantelamenduari buruzko zalantzak (segurtasuna, finantziazioa...), eta inguruan izango duen eragin sozio-ekonomikoa.

EL PLAZO PARA LA CENTRAL DE GAROÑA ES IMPRORROGABLE Garoña, la central nuclear más antigua e insegura del Estado español y gemela de uno de los reactores de Fukushima, debería ser cerrada de inmediato. En todo caso, su apagón en julio de 2013 es una buena noticia que ha sido también provocada por los esfuerzos del movimiento antinuclear a la hora de exponer y denunciar los riesgos de esta energía. STEE-EILAS, como miembro de la iniciativa Araba sin Garoña se alegra de la noticia. stee-eilasirakaskuntzapribatua

2012 AZAROA

15


HAN HEMENKA IRAKURRITAKOAK: ZORTZI ZAURITU DONOSTIAN, I-26ko HITZALDI LUZEEN ONDORIOZ Gipuzkoako hiriburuan ez zen izan liskarrik manifestarien eta polizien artean greba orokorreko manifestazioan, baina protestaldiaren amaierako ekitaldiko LABeko eta ELAko ordezkarien hitzaldi luzeek eragin birrintzaileak eduki zituzten. Hiru lagunek buruhezurreko traumatismoa eduki zuten, gatzik eta piperrik gabeko mintzaldiek sehaskatuta zutik lokartu eta lurrera zerraldo erori baitziren. Beste hiruk meningeetan odoljarioak eduki zituzten, mezu errepikakorren presioaren poderioz. Eta beste bik belarrietan bihurrituak egin zituzten, hitzaldiak entzun nahian belarriak tente denbora gehiegi emateagatik Serio Demonioko erredaktoreek zenbait adituren iritziak bildu dituzte. Emilio Chueca historialariak azaldu duenez, “mitin luzeak duela mende eta erdi asmatu zituzten, egunkaririk, irratirik, telebistarik, Internetik ez zegoenean; baina egun guztiz anakronikoak dira”. Haren idurikoz, “meza latinez eliztarrei bizkarra emanda egiten duten apaizak bezalakoak dira...” Teknologia berrietako aditu Luistxo Rozasen aburuz, “mitinak 140 karakteretara mugatu beharko lituzkete, eta lanuzteari buruzko datuak zein balorazioak jasotzeko loturak eskaini, labsindikatua.org/segimendua, ela-sindikatua.org/balorazioa, eta abar”. Azalpena bi kontsigna oihukatuz amaitu zuen: “Smartphonik gabe, iraultzarik ez! Gora Euskal Herria konektatuta!”. Juan Cruz Lakasta eta Zaldieroa (Berrian)

MOZTU EGIN BEHAR BADUTE, MOZTU DEZATELA ONGI!!

EL SINDICATO CCOO UTILIZA LA NUEVA REFORMA LABORAL PARA DESPEDIR A SUS 24 EMPLEADOS DE LA PLANTILLA DE FOREM (GALICIA) El sindicato CC.OO. ha hecho efectivo el expediente de regulación de empleo(ERE) extintivo para 24 personas de la fundación Forem, al concluir este miércoles sin acuerdo el periodo de consultas, informa a Europa Press una portavoz de los trabajadores, María Díaz. La salida de esas 24 personas, con indemnizaciones de 20 días por año trabajado como autoriza la nueva reforma laboral, se formalizará el próximo viernes, cuando acudan para firmar el finiquito. Los trabajadores denuncian "las formas" y el "poco tacto" de la organización sindical durante todo el proceso, además de criticar que no accediera a la mediación como así lo solicitó la asamblea de empleados que se declaró en huelga indefinida la semana pasada. ... María Díaz ha reprobado que "no han modificado ni un ápice las indemnizaciones" y ha señalado también que dos técnicos verán reducida su jornada laboral. "Ahora ya pasamos a manos de la justicia si ha lugar. No hay más acciones", ha apuntado antes de lamentar que se rechazase la mediación, pues CC.OO. fue promotor de esta vía con la que la plantilla de Forem buscaba que las condiciones de los despidos fuesen "menos dolorosas". Así las cosas, indica que la situación es "penosa" y entre los empleados existe "mucho descontento". ... resalta María Díaz, quien llama la atención sobre el "llanto global de las 31 personas" que estuvieron en huelga. "Lamentablemente, nuestro patrón y nuestro sindicato se han portado igual", ha advertido. EL PAIS (2012-10-03)

16

2012 AZAROA

stee-eilasirakaskuntzapribatua

Profile for steilas sindikatua

irakaskuntza pribatua azaroa 53.zkia  

STEE-EILAS irakaskuntza pribatuko aldizkaria

irakaskuntza pribatua azaroa 53.zkia  

STEE-EILAS irakaskuntza pribatuko aldizkaria

Advertisement