Page 1

StedelijkGroen

Bloembollen Flirten met de lente

www.stedelijkgroen.com


Onderbroken bermbeplanting

Maaibeheer

Crocusmix

Bezuinigen met meerwaarde We zien binnen dorpen en steden veel heestervakken omgevormd worden naar gras. Het aanplanten van bloembollen is een mooie manier om de openbare ruimte van extra kleur te voorzien.

Het is belangrijk altijd de focus te houden op het feit dat, als vuistregel, pas 6 weken na de bloei van de laatste bloeiende soorten aan maaien kan worden gedacht. Een bloembollenmengsel wordt dus beperkt door de publieke tolerantie van de slordige aanblik na de bloei, maar vaak ook door het heersende maaibeleid. Bij mengsels die lang doorbloeien moet met de maaiaannemer kortgesloten worden dat de eerste maaibeurten niet of aangepast plaatsvinden. Bij vroeg bloeiende mengsels en soorten is dit niet nodig. Op plaatsen waar een iets ruiger beeld geaccepteerd wordt of waar bollen gecombineerd worden met vaste planten kunnen langer bloeiende formulemengsels met succes toegepast worden.

Passen bloembollen in een bescheidener budget? Tenzij u extreme budgetkortingen moet verwerken komt het moment dat u een overweging zult maken wel of geen bloembollen toe te passen. Het meest valide argument is natuurlijk hoeveel het oplevert in verhouding tot de kosten. In dat opzicht leveren verwilderingssoorten een hoog rendement omdat zij, bij doordachte toepassing, veel waar voor het geld bieden. Meer is niet altijd mooier. Twee gebakjes bij de koffie is meestal niet lekkerder dan één. Honderd violen klinken niet per definitie mooier dan één viool. Overweeg bijvoorbeeld altijd het onderbreken van een bermbeplanting of het anders groeperen van een aanplant. Hierdoor kan met minder kosten toch een bevredigend resultaat bereikt worden. Creativiteit wordt steeds belangrijker.

Tulipa bakeri Lilac Wonder


´´Flirten met de lente´´

Chionodoxa forbesii

Samensteling afhankelijk van de standplaats Het is verstandig het mengsel aan te passen aan de op de plaats heersende omstandigheden. Allerlei standplaatsen bieden hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Het is de kunst uw voorkeuren omtrent bloeitijd, structuur, hoogte en kleurstelling zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de gegevens van de toepassingslocatie. De aangeboden melanges kunnen door ons zo goed mogelijk aan de lokale situatie aangepast worden. Tulpen, crocussen en enkele alliumsoorten prefereren bijvoorbeeld een droge, warme en zonnige standplaats. Camassia’s, leucojums enkele alliums, Fritillaria meleagris en de meeste soorten narcissen houden juist van een vochtige standplaats. Op een standplaats in de schaduw gedijen Anemone blanda en nemarosa, Chionodoxa, Eranthis, Hyacinthoides en de meeste soorten scilla goed.

Leucojum aestivum

Tulipa saxatilis, Tulipa clusiana, Narcissus Suada


Bloembollenmelanges Melangeren met bloembollen is een manier om een speels beeld te creëren en daarnaast, indien gewenst, de bloeitijd te verlengen. Een formulemengsel met een langere bloeiperiode, waarbij zorgvuldig op elkaar afgestemde soorten in één arbeidsgang worden geplant, is een uiterst aantrekkelijke optie. Hierbij wordt een assortiment gebruikt dat bij een juiste toepassing en onderhoud 5 tot 10 jaar achtereen tot bloei kan komen. Daartoe geschikte soorten kunnen in een juiste setting zelfs tot verwildering komen. Hier zijn ter inspiratie enkele van onze mengsels weergegeven. Voor meer foto’s en het verloop van het mengsel door het voorjaar verwijzen wij u naar onze website.

Purple Haze

Springdance

Blue Wave

Wereldmix

Stedelijk Groen bv Meentweg 18 9756 AN Glimmen T: +31 (0) 50 402 85 06 F: +31 (0) 50 402 85 07 www.stedelijkgroen.com mail@stedelijkgroen.com

Hoornse meer

Stedelijk groen bloembollen  

Door het mengen van daarvoor geschikte soorten met een verwilderingskarakter kan met één aanplant een langdurig effect worden bereikt. Het i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you