Page 1


In deze uitgav In deze uitgave Jaargang 26 Mei 2011 nummer 2 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave : 1 juli 2011 Het volgende clubblad verschijnt in juli.

Verenigingsgegevens ............................................................................... 1 Weekschema zomertraining 2011 ........................................................... 2 Contributie en lidmaatschap 2011........................................................... 4 Aktiviteitenkalender 2011........................................................................ 4 Van de voorzitter ..................................................................................... 5 De 23e Parelloop (door Richard Lavalle).................................................. 7 Plattegrond Sportcomplex Ter Waerden (bron Gem. Landgraaf) ........... 9 Impressie van een locatietraining (door Jan Manders) .........................11 Ode aan een Marathontrainer (door John Oostdijk) .............................13 Profiel (een artikel uit de Runners 1987…. 24 jaar geleden) .................18 Estafetteloop Vaals-Venlo (door Theo Schmeits) ..................................19 De 6e Venloop (door Anke Linssen)........................................................21 Terug in de tijd – S.T.B. 10 jaar geleden (door Theo Schmeits) .............23 Verjaardagskalender ..............................................................................26 Braveheartbattle 2011 (door Laurens Slaats) .......................................27 Vrouwen bij STB (door Loraine Homminga) ..........................................29 Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga) ..................................................32 Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) .......................................................34 Blik uit het venster (door Jan Manders).................................................35 Johnny (door Wim van der Linden)........................................................38 De oorzaak van kramp tijdens een wedstrijd (door Anke Linssen)........39 Heb jij een doel of motto voor het leven? (door Caroline Radstake) ....42 Laatste baantraining winterseizoen (door Theo Schmeits) ...................43


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Albert Verbunt Tel. 06-54347709, e-mail : albertverbunt@kpnplanet.nl

Secretaris

Vicky Teeken, Ovidiusstraat 51, 6417 VS Heerlen Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@wanadoo.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@wanadoo.nl

Leden

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : frank.eisenga@home.nl Bert Daemen, Streeperveld 27, 6371 JK Landgraaf Tel. 06-15868357, e-mail : bertdaemen@hotmail.com

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport

Dick van Pelt, Spaarweiden 37, 6374 MD Landgraaf Tel. 045-5325803, e-mail : dick.vanpelt@tele2.nl

Website

www.avstb.nl

Postadres

Ovidiusstraat 51, 6471 VS Heerlen

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Weekschema zomertraining 2011 Dag

Tijd

Plaats

Maandag

18:30

Cooperbaan

Maandag

18.30

Cooperbaan

Maandag

19:00

Sportzaal Hoefveld

Dinsdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18.30

Cooperbaan

Woensdag Woensdag

18:30 19.00

Cooperbaan Cooperbaan

Donderdag

18:30

Cooperbaan

Vrijdag

18.30

Cooperbaan

Vrijdag

18:30

Cooperbaan

Vrijdag Zaterdag

18.30 10:00

Cooperbaan Cooperbaan

Zaterdag

17.00

Exdel, Landgraaf

Zondag

8:30

Cooperbaan

Training Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, hooguit 10 km p.u. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen op de heide. (Hierbij is geen trainer / loopgroepbegeleider aanwezig) Conditietraining. 1 uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Intervaltraining. Deze zwaardere training duurt ± 1:15 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1:15 uur op een rustiger tempo lopen, kunnen meedoen. Duurloop. 1 uur, Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is ± 9 km p.u. Duurloop. 1 uur. Bestemd voor de lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is ± 10 km p.u. Pupillen A,B,C. 1 uur. Junioren. 1,5 uur. Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de Cooperbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen Hierbij is geen trainer / loopgroepbegeleider aanwezig Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is ± 10 km p.u. Junioren. 1: 30 uur. Pupillen A,B,C. 1 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Begeleiders Cor van Haaren

Vrije training

Marjo Moonen

Ger Bodelier Jos Bex Wiel Frins Richard Thomas Marcel Coerver

Leo Kokkelkorn

Theo Schmeits Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden

Vrije training

Vrije training Jeugdtrainers Jeugdtrainers Harry Lejeune Huub Collaris Theo Schmeits

Inlichtingen over trainingen Senioren : Jeugd :

Wim van der Linden Dick van Pelt

Tel. 045-5217013 Tel. 045-5325803

E-mail: wlinden@brunssum.net E-mail: dick.vanpelt@tele2.nl

3


Contributie en lidmaatschap 2011 Recreant

Lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 48,-

Wedstrijdlicentie

Licentiebedrag € 20,35 wordt afgedragen aan de Atletiekunie € 68,35

Jeugd

Eenmalig aan Atletiekunie : Via automatische incasso per maand:

€ 22,50 € 6,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 54,-

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie eenmalig Overschrijvingskosten:

€ 6,15 € 9,05

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2011 15 mei 5 juni 19 juni 26 juni 1 juli 3 september 18 september 25 september 2 oktober 29 oktober 4 december 31 december

Zondag Zondag Zondag Zondag Vrijdag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zaterdag Zondag Zaterdag

32e Mayk van Beek Heideloop Locatietraining 5e CZ Megaloop 26e Vaals-Venlo Estafetteloop 2e Meander Midzomerloop STB clubkampioenschappen met bergoploop en barbecue 4e Traploop 2e Biesloop Clubreis 26e Singelloop Breda Haloweenjogging met afterparty (verdere informatie volgt t.z.t.) 28e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop Oliebollenloop Kijk voor de aanvangstijden op onze website.

4


Van de voorzitter ben ik overtuigd, met de nieuwe accommodatie is de grondsteen gelegd voor de verdere ontwikkeling van onze mooie sport. Ik wil iedereen bedanken voor de interesse en zeker de jeugd die ook zonder stemrecht massaal aanwezig was. We zijn er nog niet de andere deelnemers UOW 02 en Jong Nederland moeten nog akkoord gaan. Zodra er meer nieuws is zal het bestuur jullie de informatie mededelen.

Vreugde en verdriet liggen heel kort bij elkaar Tijdens de belangrijke extra ledenvergadering op 20 april ontvingen het bericht over het overlijden van John Borjans. De verslagenheid was groot, John was geliefd bij iedereen . Bij de crematieplechtigheid waren vele STB ers die afscheid hebben genomen. John je zult altijd in onze gedachten blijven. Maar het leven gaat verder, na een jaar van voorbereiding en vele vergaderingen mocht er tijdens de extra ledenvergadering gestemd worden of men akkoord ging met de huurovereenkomst voor de atletiekbaan. Na de presentatie door Annick Ploumen, volgde de stemming met als uitslag : 49 voor, 1 tegen. STB krijgt na 26 jaar een kunststof atletiekbaan met verlichting een eigen kleedaccommodatie en voldoende bergruimte! Op pagina 9 kunnen jullie zien hoe de e.e.a. komt uit te zien. STB mag vooruitblikken op een nieuwe mijlpaal in haar bestaan, want, en daarvan

Zoals ieder jaar organiseren wij weer onze wedstrijden, voor de Heideloop op 15 mei zijn er reeds veel voorinschrijvingen en het zal wederom een goed organiseerde wedstrijd worden. Bij deze wil ik namens STB onze nieuwe Heideloop sponsor, Mayk van Beek, bedanken voor de geweldige sponsoring van dit evenement. Zoals ieder jaar willen wij ook weer een beroep doen op jullie om op 19 juni te helpen tijdens de CZ Megaloop. We zoeken 8 personen voor de inschrijving, 17 Verkeersregelaars en 20 parcourswachters. Uiteraard zijn onze vaste speakers Wim en Roger aanwezig. Mensen die willen helpen gaarne mailen naar de voorzitter. De Bergloop met Barbecue wordt samen met de clubkampioenschap gehouden op zaterdag 3 september georganiseerd en wij verwachten weer een goed bezochte activiteit. Verder wil ik jullie alvast attenderen op de clubreis voor dit jaar, die naar de Singelloop in Breda gaat. Deze vindt plaats op zondag 2 oktober. Wij hopen weer op een grote deelname. Albert Verbunt.

5


Mijn naam is Anja Smulders en ben erkend Massagetherapeut van beroep. In onze praktijk kunt u terecht voor verschillende therapie vormen en pedicure behandelingen. Met ingang van september 2010 start ik met de opleiding Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS). De praktijk is aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen). In de omgang met onze patienten gelden de bepalingen, de beroepscode en het tuchtrecht van de VBAG. Verder is de praktijk geregistreerd en erkend door de RBNG (HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg) De leden van de VBAG werken volgens een strenge beroepscode. Voor u is dit een kwaliteitsgarantie en voor een groot aantal zorgverzekeraars een reden om de massage consulten (deels) te vergoeden.

RELAXATIE BEHANDELINGEN Ontspanningsmassage Ontspanningsmassage-hotstone Orang-malu massage Thaise voet- en onderbeenmassage Japanse gezichtsmassage AFSLANKMASSAGE Sveltessa THERAPEUTISCHE BEHANDELING Vunkuwa / Dorntherapie Bindweefselmassage Kijk voor mĂŠĂŠr informatie op onze website : www.massagepraktijkbodyline.nl Hier vindt u alle informatie over behandelingen en massages. Ook adviseren wij u graag over de vele mogelijkheden. U bent van harte welkom.

6


De 23e Parelloop (door Richard Lavalle) Januari 2011. De feestdagen zijn net achter de rug. Het is nog drie maanden tot de Parelloop. Gedurende een half jaar heb ik wat last gehad van de hamstrings. Gelukkig is dat achter de rug en kan er weer fatsoendelijk getraind worden. De baantraining op donderdag is daar een essentieel onderdeel van. Gedurende de drie maanden voorbereiding begin ik met en met te merken dat ik langzaam aan wat sneller begin te worden. De Overmuntheloop gaf een goede indicatie dat de vorm er langzaam maar zeker begon te komen. In de laatste maand voor de Parelloop begin ik te merken dat de baantraining steeds beter begint te lopen. Ik loop sneller dan voorheen. Ook tijdens mijn eigen vaste rondjes om de kerk merk ik dat ik sneller ben geworden. Dat geeft hoop, maar presteren in de training is nog altijd iets anders dan presteren in een wedstrijd. Dan breekt de dag aan van de parelloop. De spanning voor de wedstrijd slaat toe. Ik kleed mij aan. Mijn moeder is zo goed om mij met de auto naar Brunssum te rijden. Twee uur voor de start arriveer ik. Het is nog droog, er staat weinig wind. Gunstige omstandigheden. Ik ga naar de sporthal om mijn startnummer en chip op te halen. Ik zie wat bekende gezichten en maak links en rechts een praatje. Zoals altijd is het weer tot in de puntjes georganiseerd bij de Parelloop. Een uur voor de start, de toprun start en ik ga langzaam inlopen, het begint licht te regen. Niet zo heel erg fijn om te gaan inlopen maar het is niet anders, gelukkig is het niet koud. Ik trek mij even een plastic regenjas aan. Doorweekt aan de start staan is niet gunstig. Ik krijg met en met wat van de Top Run mee. De eerste toprunners komen binnen, helaas ook voor de organisatie, geen nieuw wereldrecord, volgens de winnaar is de regen spelbreker geweest. Ik doe nog een paar steigerungen en ga dan naar de start. Ik stel mij op bij de start, het is harder gaan regenen. Ik zie links en rechts wat bekende gezichten, waaronder ongeveer volgens mij half STB. Rob Riksen spreekt mij bemoedigend

toe dat er toch wel een aantal zeer snelle jongens aan de start staan. 13.00 uur het startschot klinkt en we zijn weg. Ik lig ongeveer meteen aan kop samen met nog drie anderen.

Ik doe het meeste kopwerk, af en toe neemt de nummer 2 over maar dat is meestal van korte duur. De nummer 3 en 4 blijven hangen. Al met al een sterke groep. Het blijft maar regenen. Wij lopen op kilometer vier het bergje af en draaien richting de Tolenhof waar het weer wat oploopt. Opeens hoor ik vanuit de flats aan de overzijde de stem van onze trainer Wim via de megafoon. Hij roept geduld hebben, hoofd erbij houden. Geweldig die aanmoediging. Met dat in het hoofd gaan wij richting het 5 kilometerpunt. Ik zie dat ik daar doorkom op 16.47. Ik voel mij nog goed en ben vandaag heel gefocused. Een nieuw PR onder de 34 minuten lijkt mogelijk. Wij lopen door en tot kilometer 8,5 liggen wij nog dicht bij elkaar. Ik lig eigenlijk voortdurend op kop. Dan pleegt de nummer 2 een versnelling en

7


pakt even de kop. Ik pareer die en pak weer de kop. De nummer 3 en 4 moeten iets terrein prijsgeven. Nu is de strijd losgebarsten en is het de dood of de gladiolen. Ik voer langzaam het tempo op met in het hoofd om de laatste kilometer bij de Tolenhof volle bak te gaan. Wim roept nog wat aanmoedigingen via de megafoon en ik zet mijn eindoffensief in.

finish en hoor de luide aanmoedigen. Ik zet een eindsprintje in en finish in 33 minuten 27 seconden. Geweldig 1e plaats en een dik nieuw PR. Doorweekt maar voldaan plof ik achter de finisch op een bankje. Al het harde werk in de afgelopen maanden heeft zich uitbetaald. Fantastisch. Ik word vakkundig opgevangen door de organisatie en naar de prijsuitreiking geleid. De massa mensen die altijd op de Parelloop afkomt is ongelooflijk. De huldiging is dan ook weer geweldig. Dank ook aan alle mensen die mij van de kant aangemoedigd hebben waaronder veel STBers. Helaas kon ik niet altijd een reactie teruggeven. Ik was zo gefocused dat ik alles maar ten dele heb meekregen. Speciaal woord van dank aan Wim voor de aanmoedigingen met de megafoon en zijn altijd goede adviezen met de baantraining.

Het resultaat van Richard nog eens even samengevat :

De benen worden zwaarder evenals de ademhaling. Ik ruik echter de finish. Ik heb geen idee hoever de nummer twee achter mij ligt. Op 500 meter voor de streep zie ik mijn doorkomsttijd en mijn PR lijkt heel goed aan te scherpen. Dat geeft vleugels. Ik bijt op mijn tandvlees en geef nog een keer alles. Ik zie de

8

Naam

Richard Lavalle

Woonplaats

Landgraaf

Afstand

GIBO Groep Business Run 10 km

Categorie

M10km

Totaal plaats

1 / 588

Categorie plaats

1 / 357

Snelheid

17,937 km/uur

5 kilometer

16:47

Bruto tijd

33:28

Netto tijd

33:27

Richard, nogmaals proficiat met dit behaalde resultaat (red.)


Plattegrond Sportcomplex Ter Waerden (bron Gem. Landgraaf) Concept

9


10


Impressie van een locatietraining (door Jan Manders) Op zondag, 20 maart j.l. , werd de derde locatietraining van dit kalenderjaar door STB georganiseerd. Na Limbricht, Gangelt was er nu gekozen voor Noorbeek in ons prachtige heuvelland. Bij deze derde uitvoering waren de weergoden ons meer dan gezind. Maarts lenteweer met een stralende zon aan een strakblauwe hemel.

Rond half negen werd ik opgehaald door Jaqueline, schoonzus van Roger Gillissen. Zij had goede verhalen gehoord over onze locatietrainingen en wilde ook eens graag van deze STB-actviteit genieten. Afgebogen van de weg Vaals-Maastricht doemde al snel voor ons een mooie coulisse op: het pittoreske dorp Noorbeek gegroepeerd rond de oude Heilige Brigidakerk uit de 13e eeuw. Het weerhaantje op de toren weerkaatste het zonlicht. Eeuwenlang reeds bezoeken pelgrims uit alle windstreken dit genadeoord. Noorbeek wordt omgeven door heuvels van een niet Nederlandse schoonheid. Tijdens de route zouden we vanaf de plateaus rond dit dorp nog volop van vergezichten kunnen genieten. Al snel vulde de parkeerplaats zich met auto’s van STB-ers, die zich reeds verheugden op een mooie tocht. De sfeer was meteen weer des STB’s: gezellig en open. John Hendrix had de tocht voorbereid en zou zelf meefietsen. Er werd gestart in twee groepen: een groep voor 11 km/uur met Herman en de andere groep voor 10 km/uur o.l.v. Theo. Jaqueline en ik voegden ons bij de groep van Theo. De kerkklok sloeg in de zondagstilte half tien en de locatietraining nam zijn aanvang. Na een kilometer uit het dorp kregen we de eerste van de twee “bergjes”voor de kiezen. Via een holle weg

kwamen we door het gehucht Schey, bestaande uit mooi gerenoveerde, nostalgische Limburgse boerderijen; strak in de lak. De klim loonde zich. Op het plateau aangekomen ontvouwde zich voor ons een wijds panorama. Gezellig kletsend zette de groep de route voort richting België. Inmiddels waren we op een hoogte gekomen van 210 meter. We vervolgden onze weg door een natuurreservaat en daalden hierna richting Nederland, genietend van schitterende uitzichten aan beide kanten. Tijdens de afdaling haalde groep Herman ons bij. Het stuk door het dal legden we samen af, op weg naar “bergje “twee. Een zeer steile en lange klim lag voor ons. De gesprekken staakten, want eenieder had zijn/haar lucht hard nodig om goed boven te komen. Herman’s groep nam weer een beetje afstand. Nog twee kilometer. John Hendrix moedigde ons vanaf zijn fiets voortdurend aan.Eerst nog door het idyllische dorpje Bergenhuizen en vervolgens in snelle vaart naar beneden richting Noorbeek. Rond elven arriveerden we weer bij onze uitgangspositie. Even omkleden en dan rap naar het dichtbijgelegen historische dorpsplein d’r Pley. Op het zonovergoten terras van de dorpsherberg met dezelfde naam (overbekend van de Brandbierreclame) was het in een oogwenk gezellig vol met STBers. Heerlijke vlaai en koffie . Ook een koel biertje werd niet versmaad. “John je had een schitterende route uitgezocht, bedankt. Het was weer een zeer geslaagde locatietraining.” Op naar de volgende op zondag 1 mei a.s.!

11


12


Ode aan een Marathontrainer (door John Oostdijk) The Road To Rotterdam… 10 april 2011 De eerste training startte met een kick-off meeting…Of die term wel zo goed gekozen was? Stonden we daar met een man en vrouw of 7½?? De trainer stelde zich voor aan de groupie’s , sorry groep. Cor van Haaren?? Nooooooooit van gehoord. Dacht nog bij mezelf moeten deze honderdvier en een halve kilo (en een paar zerquetschte onsjes) mij helpen om een marathon fluitend binnen 4 uur te laten lopen?? Schrok er echt wel van zijn verschijning, achter zo’n man moet je niet lopen als hij gas gaat geven, springen je toch echt de klinkers om de oren!!! Enfin, toch maar gedaan of ik geïnteresseerd was (was ik natuurlijk ook), laat hem maar eens vertellen wat ik nog niet weet! (hahahahahaha). Viel me dat even tegen of je kan het natuurlijk het ook in het positieve zien: viel me dat even mee!!! Deze kleerkast wist waar over hij sprak! Hij zei er wel meteen bij dat behaalde resultaten in het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. (moest meteen aan mijn gekelderde aandelenpakket bij Delta LLoyd denken, de tranen stonden weer in mijn ogen). Vroeg Cor toen: Heb je het koud John?? Je staat zo te huilen? Nou nee Cor, ben normaal gesproken niet zo’n koukleum, ik denk dat mijn lenzen niet goed zitten (je moet toch iets verzinnen?). Na een paar minuten startte dan eindelijk de eerste training, een rustige duurloop van een uurtje zou het worden. Ging lekker, ook het contact met de andere groupie’s was leerzaam en natuurlijk leuk. Had meteen een goed contact met, wat later in de trainingen bleek, een zeer gemotiveerde vrouw die het

leuk vindt om medelopers van achteren op de hielen te lopen! (Over deze vrouw, Peggy genaamd, zal ik verder op in mijn verhaal nog terug komen!) Verder liep ook ene Els mee, niet om voor een marathon te trainen maar om gewoon zomaar lekker af te zien. Zal wel een slecht huwelijk hebben dacht ik nog. (ja ja vergissen is menselijk en ook ik kan me dus vergissen!, dus Wiel doe er je voordeel mee) Als derde vrouw had Francien zich bij de groep gevoegd, zij was er vooral voor de morele steun!! (ook hier kom ik nog op terug!) Natuurlijk liep er ook een aantal mannen mee, Theo W., Ger en onze Guido die we later tuinkabouter zouden gaan noemen (niet verder vertellen hoor, want volgens mij weet Guido dat nog niet). Na afloop van de eerste training gaf Cor aan wat er in de komende 12 weken van ons verwacht wordt. Dat was niet misselijk (ik werd er persoonlijk wel een beetje misselijk van) Cor zou op zijn “site” (www.loopsjoon.nl) een plek in ruimen voor onze groep. Daar zou het complete trainingsschema op vermeld worden onder het tabje: Marathon R’dam 2011) Wil er meteen bij vermelden dat Ger niet in Rotterdam de marathon zou lopen maar in Dusseldorf. (4 weken ná Rotterdam) Tja, dat heb je met ambtenaren, bij hun duurt het altijd wat langer!! Theo en ik besloten om de trainingen samen af te leggen, we schreven ons ook in voor The road to Rotterdam van de Stichting Parelloop. De eerste training hier voor was op 9 januari jl. moesten we 20 km. lopen. Ik heb het geweten, was de week ervoor ziek geweest (luchtweginfectie). In deze 20 km. ben ik 2

13


keer dood gegaan en 3 keer onwel geworden! Was blij dat Theo W. en Ger mee liepen anders was ik uit gestapt! Deze heren hebben me 7 keer over een dood punt geholpen.

nabijheid van Francien hebben gelopen want dan kunnen ze niets meer horen!!!

De eerste dinsdag van onze training brak aan………..Interval ??? Inter wat?? (Dit staat iedere dinsdag op het programma wist Theo me te melden. Waarom bereid ik me nou nooit eens goed voor, schoot er door mijn hoofd.) Je weet wel zei Cor, 2 km op tempo dan 4 minuten dribbelen en dan weer 2 km op tempo etc. etc. En dit dan in verschillende variatie’s. Cor gaf tevens aan welk tempo we moesten lopen (je bent trainer of je bent het niet), ik had hier geen kaas van gegeten. Ook deze eerste interval training werd een nachtmerrie voor me, na de eerste 2 km. konden ze me al op rapen. Een beetje te enthousiast van start gegaan! Tja, had ik maar moeten luisteren naar Cor! De weken daarna verliepen de dinsdag trainingen gelukkig redelijk goed. Francien liep op de dinsdag ook in “mijn” groepje mee. Dat heb ik geweten!! Ik ben nog bij “Beter horen” geweest, dacht op meerdere woensdagen op het werk dat ik slechthorend was geworden. Ook thuis kreeg ik problemen met mijn, altijd achter mij staande, lieve, enthousiaste, en goed uitziende vrouw . John ben je doof?? Hallo!!! Kontakt!! Earth to John , answer me please! Ik heb je nu al 3 keer gevraagd om die kliko buiten te zetten!! Waar ben je met je gedachten? Volgens mij ben je verslaafd aan dat stomme lopen! Etc, etc, etc, Dit zal menig loper onder ons bekend in de oren klinken, als ze tenminste niet in de

De vrijdag avonden werden besteed aan een rustige duurloop van een uur. Vond ik niet zo prettig…Mijn dart avond ging er aan!! (weer geen alcohol…lees bier) Op deze avonden hadden we vaak morele steun van en ik noem er maar enkele: Ben, Alois, Iris, Mathijs, Herm, Jos , Frank, Sjack, Wim, Josette en nog vele andere. De maandagen idem dito! Tja, en jullie begrijpen het al, ook op de woensdagen werd er getraind, vaak met Theo S. of met Leo K. of ik liep zelf op kop. Op deze woensdagen liepen we ook een uurtje op ons gemak.

14

De zondag ochtenden werden ingeruimd voor de langzame lange duurlopen. Daar moest ik toch wel even aan wennen zeg, op tijd naar bed en nog veel erger, zo goed als geen alcohol op de zaterdag avond!! Deze lange duurlopen verliepen allen in een zeer gemoedelijke sfeer. Rustig keuvelend langs ‘s heren wegen, ja, ja dat moet op zondag. Iedereen genoot met volle teugen (soms bleef ook wel eens iemand achter, kwam door de kou zei hij , (ik bedoel dan ons tuinornamentje).

De weken vlogen voorbij in een rap tempo. (nou ja, rap rap rap, in ons langzame duurloop tempo dan, we heten niet allemaal Iwan). Ik raakte helemaal geobsedeerd van het lopen, wist me geen raad als het zaterdag werd , help ik wil, ik zal, ik moet …..maar ik mocht niet van mijn altijd achter mij staande, lieve, enthousiaste, en goed uitziende vrouw. Nee de zaterdag was voor de boodschappen, het shoppen en het huishouden en en en….. Verschillende oefenloopjes stonden in onze agenda’s gepland (Westzipfellauf, De Venloop, De Parelloop) Bij de Westzipfellauf had ik toch andere gedachten………… Mooi weer , strakke truitjes, zipf….ach ja waar een gezonde loper niet allemaal aan denkt. Tijdens deze Westzipfellauf was het weer ons niet goed gezind, veel wind , benauwd en dan ook nog eens 21 km en nog wat…Zelf liep ik


wel lekker. (ja ja, de trainingen van Cor begonnen effect te sorteren!) Nu moet ik dan terug komen op die gemotiveerde vrouw genaamd Peggy. Peggy had de weersomstandigheden helemaal fout ingeschat tijdens deze loop!? Ze liep met Cor deze loop en er ging van alles niet goed. Lag het aan de trainer?? Waren ze te snel gestart? Of moet ik zeggen een vrouw heeft geen man nodig?? Ik weet het even niet, wat ik wel weet is dat Peggy te veel op kop in de wind heeft gelopen want haar ogen stonden vol tranen!!! Met man en macht hebben we Peggy na de wedstrijd weer op moeten lappen, Peggy…Blijf bij jezelf, have Faith and Fun.!! Met Ger ging het onderweg ook wat minder, tijdens de “zware” klim op 5 km voor de finish kreeg hij weer last van zijn hamstring. Zijn eindtijd was wel super ! Twee weken na de Westzipfellauf (moet ik toch weer aan dat mooie weer denken en….) stond de Venloop op het programma. En ja hoor …Goed en zonnig weer ! Ik heb me vergaapt aan al dat moois! STB was zeer goed vertegenwoordigd. Theo en ik zouden samen lopen in een rustig tempo. Immers Rotterdam staat voor de deur. Gezien onze eindtijden zijn we toch wel erg enthousiast geweest! (Cor bedankt!!!) Er werden verschillende PR’s door STB leden op de klok gezet!! Super, allemaal gefeliciteerd.!! Ger heeft zich hier rustig gehouden, nog steeds last van zijn blessure. 3 April jl. was de parelloop aan de beurt. Nu was ik toch wat voorzichtig, s’morgens de businessrun van 5 km. in een gematigd tempo gelopen. Om 13.00 uur zou de 10 km starten en ik had mijn neefje, (Mathijs) beloofd hem te helpen om onder de 50 minuten te lopen. Ook dat is gelukkig gelukt. Cor (onze, nu wel welbekende trainer) liep ook deze beide afstanden. Gelukkig is er van die honderdvier en een halve kilo (en een paar zerquetschte onsjes) heel wat af gegaan!! Cor fantastisch , ik ben trots op je!!! Wederom was STB overweldigend vertegenwoordigd!! Iwan, Richard gefeliciteerd…klasse!!!

9 april…in de auto en op naar Rotterdam. Het weer is fantastisch en de vooruitzichten voor morgen zijn ook goed, alleen wat aan de warme kant maar daar laat ik me niet door afschrikken!! Pas ik gewoon mijn doelen aan. Ik ben immers niet meer de jongste en onverantwoord lopen hoort er bij STB gewoon niet bij!!! Ook daar wordt je door de trainer wel op geattendeerd!! Reis naar Rotterdam verliep voorspoedig en om 14.30 uur heb ik mijn startnr. al te pakken en ga ik me mentaal voorbereiden op de dag van morgen. Heerlijk een aantal uurtjes op een terrasje gezeten, wat gedronken, gegeten en mensen gekeken. Ook mijn vrouw , dochter en kleindochter genoten hier zichtbaar van. (Mijn schoonzoon wat minder want hij moest de rekening betalen!!) Met hen nog even de dag van morgen door gesproken en afgesproken dat ik na 3 uur en 30 minuten op het 40 km. punt zou zijn om dan daar met hun een pilsje te drinken. Waarom het 40 km. punt?? Simpel is bij mijn dochter in de straat. Goed, op tijd naar bed en hopelijk goed slapen (is gelukt!!) en geen pils vanavond (is niet gelukt!). 10 April: Om 8 uur wordt ik gewekt door mijn kleindochter van 10 maanden oud, heerlijk om zo wakker te worden. Nu wordt ik toch wat onrustig, voel hier en daar weer wat oude blessures op spelen en wordt wat misselijk. Stel je niet aan roept mijn vrouw, dat heb je altijd voor een marathon!! Ben je nu een vent of niet??!! En daar moet ik het dan maar weer mee doen!

15


16


Eerst maar eens een lekkere bak koffie en een paar sneetjes brood met speculaas!! (Ja daar loop ik nu echt lekker op). Dan even , nou ja even , naar het toilet!! Verder begin ik nu met het innemen van genoeg vocht. Het wordt warm. Looptenue aan, rug en borst nummer op spelden (of is het nou borst en rug nummer?, waar maak ik me eigenlijk druk om?). Om 10 uur de deur uit en richting mijn startvak. Hier heb ik afgesproken met Theo. De eerste bekende die ik zie is onze tuinkabouter (Guido) . Hij zier er gespannen uit. Om 10.45 uur komt Theo uit het niets het startvak ingehuppeld, ziet er fris en fruitig uit. Ik heb er zin in vandaag, roept hij enthousiast!! Nu begint het toch echt te kriebelen, niet in mijn benen maar in mijn blaas, moet alweer de tuinslang uitrollen. Na ja, eerst maar even starten en dan na een km. of 3 de brand maar blussen. Om exact 11.00 uur valt het startschot en weg zijn we. Lekker rustig in de menigte mijn tempo vinden (wist niet dat je die zomaar op straat kon vinden). Even plassen en dan weer concentreren op de race. Op de beruchte brug, “Orgasmusbrug” geheten geloof ik, hoor ik mijn naam roepen, daar loopt onze stresskip samen met onze nu wel heel erg bekende trainer, succes jongens!!! Bij km. 21 komen we Guido weer tegen, hij ziet er niet zo fris uit. Kom op joh!! Doorgaan!! Theo en ik blijven de eerste 28 km. bij elkaar waarna ik langzaam bij hem weg loop. Op 29,5 km. (op mijn klokje) staan mijn eerder genoemde familie leden me luidruchtig aan te moedigen (de stem van mijn vrouw herken ik uit honderdduizenden!) Dit punt is tegenover het 40 km. punt in de race.

Nu het beruchte Kralingse bos in en daar staat de man met de hamer te wachten, tenminste daar heeft iedereen me voor gewaarschuwd. Deze waarschuwingen heb ik in de wind geslagen (heb toch kei en kei hard getraind!!, die man dat is iets voor mietjes en niet zoals mijn vrouw pleegt te zeggen voor een echte vent). Zo nu op km. 34 aangekomen en daar staat iemand op me te wachten…. had een ongelooflijke zware moker in zijn handen!!! (had ik toch gelijk, het was geen hamer, hahahaha). Heb me door een zeer moeilijke kilometer heen moeten vechten maar op km punt 35 voelen de benen weer goed. Nu op naar het pilsje bij km punt 40!! En ja hoor na 3 uur en 32 minuten kom ik daar aan. Hier staat ook onze vriend Jos met zijn fototoestel. Even een paar slokjes van dat heerlijke gerstenat en dan op naar de finish. Moe maar voldaan loop ik de Coolsingel op. Hier wordt ik door een echt fantastisch publiek opgewacht!! Met mijn eindtijd ben ik ook zeer content. Theo komt vlak na mij over de finish in een nieuw persoonlijk record!!! Gefeliciteerd!!! Ook Peggy loopt een fantastische race (samen met Cor, die haar de hele afstand moreel heeft bijgestaan) en kan samen met haar partner, Jos het feestbeest uit gaan hangen!! Beiden een PR.!!! Ook Guido haalt de eindstreep in een PR !! Hier ook de felicitaties aan John, Ger en Iwan!! Ik sluit nu mijn ode aan Cor af met : Cor, heel heel heel erg bedankt!! Je bent een kerel naar mijn hart!!! Nogmaals hartelijke dank voor alles!!

17


Profiel (een artikel uit de Runners 1987‌. 24 jaar geleden)

18


19


Estafetteloop Vaals-Venlo (door Theo Schmeits) Op zondag 27 juni a.s. vindt weer voor de 27e keer de estafetteloop van Vaals naar Venlo plaats. STB is elk jaar met zo´n 4 ploegen vertegenwoordigd bij deze wedstrijd. Het is elk jaar weer een enorme gezellige dag waar zowel het wedstrijdelement als het plezier de boventoon voert. Elke deelnemende ploeg bestaat uit 7 lopers of loopsters die samen ruim 100 kilometer overbruggen. Onderweg worden de deelnemers geassisteerd door een of twee meefietsende begeleiders, die met behulp van een routebeschrijving en eventuele wegmarkeringen de juiste route bepaalt.

Overzicht van de etappes : 1e etappe 15.5 km Vaals - Wylre 2e etappe 17.8 km Wylre - Oirsbeek 3e etappe 15.2 km Oirsbeek - Nieuwstadt 4e etappe 10.8 km Nieuwstadt - St. Joost 5e etappe 17,1 km St. Joost - Herkenbosch 6e etappe 17,2 km Herkenbosch - Beesel 7e etappe 17, 4 km Beesel - Venlo

Na de vierde etappe is er een lunchpauze en een `restart` ingelast. De finish is in de loop van de middag, vanaf 16.30 uur, op de atletiekbaan in Venlo. STB heeft reeds meermalen deze wedstrijd gewonnen. Het is spannend of het dit jaar weer zal gaan lukken. Voor de nieuwkomers die graag op deze 27e keer ook van de partij willen zijn, volgen hier de etappes, met hun respectievelijke lengtes. Let op, er is ditmaal een wijziging van de 2e etappe. Daar nu elke zondag de Makro in Nuth open is kan de parkeerplaats niet meer als finish/startplaats gebruikt worden. Dit is nu Oirsbeek geworden, houdt nu wel in dat de 2e etappe 4 km langer is geworden. Daarentegen is de 3e etappe 2,2km korter.

20

Uitgebreide informatie is natuurlijk ook op internet te vinden op de site van Scopias onder www.scopias.nl


De 6e Venloop (door Anke Linssen) Al drie jaar lang wilde ik graag meedoen aan de Venloop. Helaas lukte het twee keer niet. Maar, drie keer is scheepsrecht, dit jaar stond ik op tijd ingeschreven en kwamen er geen andere verplichtingen tussendoor. Ik had ook maar meteen besloten het deze keer serieus aan te pakken. Nadat ik in Eindhoven in 2010 zonder specifieke training 1.35 had gelopen, dacht ik dat ik deze keer met een gedegen voorbereiding wel sneller moest kunnen. ‘Onder de 1.35’ werd ‘richting 1.30’, hetgeen uiteraard leidde tot een schema geschreven op 1.30, wat mijn loopmaatjes vertaalden als ‘onder 1.30’. Een ambitieus doel, zei Wim. Dat vond ik zelf eigenlijk ook wel. Met name de bloktrainingen waren soms dan ook best pittig. Het trainingsschema van Wim was echter heel gevarieerd en het was dan ook niet moeilijk om enthousiast te blijven trainen. De testlopen van 10 en 15 km wezen uit dat het de goede kant uit ging. De 15 km (Berdenvoorjaarsloop in Venlo) ging zelfs zo gemakkelijk dat ik bang was dat ik te vroeg had gepiekt. De laatste 2 weken begon het langzaam te kriebelen. Was ik wel fit genoeg? Als ik maar niks zou oplopen! Er spookte van alles door mijn hoofd. Er was echter geen reden tot zorgen, ik had alle trainingen met succes volbracht, was niet ziek, niet overbelast, alles zat mee. Een prettige gedachte was ook dat ik wist dat ik voorin mocht starten, een kwestie van veel geluk. Na afloop van de Berdenvoorjaarsloop liep mijn vader een oud-klasgenoot tegen het lijf, Carel van Nisselroy, racedirector bij de Venloop. Hij zei tegen mij: stuur mij een mailtje, dan zorg ik dat je vooraan kunt starten, direct achter het topveld. Daarnaast bood zich tijdens de laatste training voor de wedstrijd zomaar ineens een haas aan. Marcel Coerver had zijn eigen doel door ziekte in het water zien vallen, en bood in plaats daarvan aan met mij mee te gaan. Het leek mij wel een luxe, een heuse haas! 27 maart 2011, het is zover! Samen met Michel en Claudia rijden Andy en ik naar Venlo. Claudia loopt de 10 km die al om 11.45u start. Ze heeft zichzelf niets opgelegd,

want door ziekte heeft ze weinig kunnen trainen, maar loopt desondanks met 49.42 een hele mooi tijd.

Om half 2 zijn de halve marathonlopers aan de beurt. In het startvak voor de ‘stickeratleten’ sta ik onder andere tussen Patrick Delait, Jo Schoonbroodt en Luc Krotwaar. Voor de startstreep lopen de topatleten zich warm. De linten tussen de vakken worden losgemaakt en even later staat Marcel achter me. Dat kan alvast niet meer misgaan. Een kwartier na de geplande starttijd klinkt het startschot. Tussen al die snelle lopers is het moeilijk om niet te hard te starten. We lopen de eerste kilometer dan ook in 4 minuten. Om 1.30 te lopen moet ik 4.15 min/km lopen. Het voorstel van Marcel was om te proberen de eerste 5 km in 21 minuten te lopen, de 10 in 42 minuten, 15 in 1.03, zodat we uiteindelijk 6 minuten overhouden voor de laatste km. De eerste 5 km lopen we echter in 20.30. Ik heb nu al dorst en krijg het al behoorlijk warm. We lopen over een stukje van het parcours van de Berdenvoorjaarsloop, waar mijn ouders staan. Bij 6 km komt (eindelijk, voor mijn gevoel) de eerste drankpost. We lopen Venlo uit, richting Tegelen. We passeren het centrum waar ik vroeger boodschappen met oma Linssen ging doen. Ik kom hier tegenwoordig nog maar heel weinig, het is leuk om deze plekken nog eens terug te zien. Het weer is prachtig, maar ik vind het erg warm en ben blij met de volgende drankpost en geef mezelf ook maar een waterdouche. We rennen Steyl in. Even opletten, we passeren zo meteen het huis van mijn

21


peettante. En ja hoor, daar heeft de familie Linssen zich verzameld. Een eindje verderop staan ook mijn ouders weer langs de kant. (Ze vertellen later dat ze flink hebben moeten door fietsen om overal weer op tijd te staan). Ik kan de support goed gebruiken, vanaf km 10 heb ik het al best moeilijk. Dankzij de namen op de startnummers komen er ook veel aanmoedigingen uit het publiek. Marcel vraagt zich wel af waarom iedereen ‘Hup Anke!’ roept en niet ‘Hup Marcel’, maar ik denk dat ze aan mij zien dat ik dat meer nodig heb dan hij ;-) Toch ben ik blij dat even later ook zijn naam geroepen wordt, want van mij hoeft hij ook al niet veel te verwachten. Marcel houdt me up to date over het tempo maar ik kan weinig terug zeggen, het valt niet mee. Bij km 15 denk ik: ‘In de vorige wedstrijd mocht ik nu

22

stoppen…’, maar ook: ‘Kom op, het is niet meer ver, nu loop je ook gewoon op dit tempo door.’ Het stuk door Blerick is voor mij onbekend terrein. Marcel zegt dat we ruim binnen de tijd zijn ‘Je hoeft nu niet meer te bijten als je niet wilt’. ‘Maar dat wil ik wel!’ kan ik er nog net uitpersen. Als we de brug over gaan komt de stad weer in zicht. We zijn er echt bijna. Op de parade staat het publiek rijendik. ‘Sprinten!’ spoort Marcel me aan. ‘Maar ik ga al zo hard’ denk ik bij mezelf, ‘ik kan niet meer harder’. Achteraf zie ik dat de laatste km op gemiddeld 16 km/u ging, dus dat kan kloppen. Er staan bordjes: 300 m, 200 m, poeh wat lijkt dat ineens nog veel… Maar dan is daar toch echt de finish! In 1.28.21. Doel ruim gehaald! Marcel bedankt!!! Ik geloof niet dat dit me in mijn eentje gelukt was!


23


24


Terug in de tijd – S.T.B. 10 jaar geleden (door Theo Schmeits) In “Het woord van de voorzitter”gaf Wim van der Linden te kennen dat hij per 1 jan. 2002 wilde stoppen met zijn taak als voorzitter van S.T.B. met de volgende reden: Ruim 7 jaar geleden heb ik de keuze gemaakt om voorzitter te worden. Prachtige bezigheid, dankbaar werk. Ik heb er geen moment spijt van (al zou ik liegen als ik zou ontkennen dat er in het verleden toch wel moeilijke momenten waren). Ik heb een probleem en dat is dat ik moeilijk ‘nee’kan zeggen. Op het ogenblik heb ik op meer dingen ‘ja’gezegd dan ik kan verhapstukken. Ik heb steeds meer het gevoel dat ik niet meer aan mezelf toekom en mijn vrije tijd naast mijn toch al niet erg rustige baan alleen aan/voor anderen besteed. Ik pleeg een beetje roofbouw op mezelf en begin dat te merken. Ik moet de keuze maken om een stapje terug te doen en wat meer tijd voor mezelf te reserveren, anders gaat het een keer mis. Zeven jaar lang heb ik geprobeerd de situatie voor jullie zo optimaal mogelijk te houden of te maken. Ik heb al enige tijd gevraagd: “Wie lost mij af als voorzitter?” Steeds weer heb ik de keuze om te stoppen uitgesteld. Nu maak ik nadrukkelijk de keuze om te stoppen. Wat de wedstrijden betreft stond er weer “de dertig van Tilburg” op het programma, een uitstekende voorbereiding voor de voorjaarsmarathon. Er werden deze keer 2 PR’s gelopen op deze 30 km, Rob Riksen liep 01:48:18 (4e Sen.)en Theo Schmeits 02:00:33 (1e M50). Verder liep Ronald Oostwegel 02:15:52 (17e Sen.), Saskia Rademakers 02:24:18 (3e V35). Henk Verbroekken02:25:35 (45e M40), Ger Schaffhausen 02:26:28 en Henri Giesen 02:39:27 (50e M40) Dan was er de Marathon van Bonn, de wedstrijd waarin Herm Gerards een PR liep (03:10:48) gevolgd door Pierre Muijrers (03:10:55).

Bij de parelloop werd in 2001 een wereldrecord gelopen,maar onze STB’ers presteerde ook niet slecht, bij de 10 km wedstrijdloop werd Hub Donders 2e in 00:32:16 en Jos Krist 3e in een tijd van 00:33:23. Herman Gerards liep een PR bij de 10 km prestatieloop (00:38:43) en Rob Riksen werd 3e bij de 5km Businessrun. Dan de marathon van Rotterdam, de marathon waarin Ger Bodelier het clubrecord wilde verbreken, hij moest dan onder de 02:30 lopen. Tot km 30 lag hij nog op schema maar bij km 33 was het over en uit. Het ging totaal niet meer, in een tijdsbestek van 1 a 2 kilometer was het gebeurd. Ger verloor minuten op het schema, en hij besloot te stoppen om zich niet helemaal total loss te lopen. Voor Saskia was het haar eerste marathon en ze was uitermate tevreden met haar tijd. De uitslagen van de overige STB’ers, H.Mar. Rob Riksen 01.18.58 Jos Krist 01.18.51 Theo Schmeits 01.25.58 Roger Gillissen 01.34.26 Saskia Rademakers 01.45.35 Jan Vroomen 01.50.28 Ronald Oostwegel 01.43.22

Mar. 02.46.46 02.50.43 02.55.50 03.19.07 03.36.29 03.39.39 03.41.28

Ook wilde men in 2001 een samenwerking van de atletiekclubs van Parkstad. Het doel was het bundelen van de krachten op het gebied van de cross- weg - en baanatletiek.De drijfveer hiervoor is de afnemende belangstelling voor de "Moeder aller sporten" en voor atletiekevementen in de regio, de werving van jonge atleten en het gebrek van een wedstrijdenreeks voor bedrijven en basisscholen. Er was al een bestuur gevormd en er waren al diverse onderhandelingen geweest. Maar uiteindelijk is deze hele samenwerking een stille dood gestorven.

25


Verjaardagskalender

Juli

Juni 2 5 6 7 7 8 9 11 11 11 16 16 20 25 26 28 28 28 29 30

26

Carla Willems Frank Stevelmans Marianne Bex Loraine Homminga Kelly Roelands Jos Bex Els Frins Jacques Senden René van Malde Peter Bex Lenie Boessen-Heldens Guus Goossens Rebecca Zagar Bert Vanthoor Yvonne Monse-de Haan David Richter Daniëlle Aldenhoven Mirna Stassen Ed Monse Beau Penders

50 47 47 19 14 49 52 67 51 18 48 16 18 50 48 15 16 18 50 11

1 1 2 2 3 3 4 5 5 7 11 13 13 15 15 15 16 17 17 18 22 22 23 23 24 25 28 29 30 30

René Clement Mirco Dubois Kyra Gidding Liset Radstake Ray Penders Frank Joosten Max Jahach Ronald Smeets Annick Ploumen Herman Gerards Peggy de Bas Leo Logister Ben Paulssen Eric Raemaekers Herman Rutten Ilya Nijsters Fred Geilenkirchen Henri Giesen Paul van Hameren Michelle Voraschen José Bäumler Ger Bodelier Frans Quaedvlieg Angelique Thomas Ineke de Ploeg Tonny Geilenkirchen-van Ooyen Jean Herpers Ger Logister Dirk Goossens Richard Lavalle

50 15 13 16 43 44 12 43 43 54 47 42 49 23 69 37 46 60 50 17 53 46 61 39 57 44 42 52 14 43


Braveheartbattle 2011

(door Laurens Slaats)

Smurfen, engeltjes, overvallers en polizisten,‌ Carnaval? Nee, de carnaval is net voorbij maar bij de xtremeloop Braveheartbattle wordt het nog dunnetjes overgedaan. 1163 Deelnemers stonden uiteindelijk na de voorbereidingsperiode daadwerkelijk aan de start al waren de gelederen reeds gedecimeerd door een griepgolf. Bij ons team waren er ook vooraf uitvallers te betreuren. Gelukkig kon ik nog rekenen op Rob Smulders en Ron Fens, Ik loop in kilt en zij met kniebeschermers; bisst du weich oder was? Nouja in ieder geval geen wetsuit, dat gaat echt niet. De orga stelt vooraf nog enige teams voor, oa. De gettingtoughs, last option heros, racing cops, cabanauten en missing in action. Elk team juicht om het hardest. Verder was Markus, geblesseerd teamlid, toch gekomen om een deel van de filmreportage op zich te nemen. Gelukkig kon ik van Ron het armtasje lenen zodat de camera toch mee kon. Het startveld ging zoals gebruikelijk vooraf door de knieen om de zegening van de lokale pastoor te ontvangen. Een schot in kilt zweept de menigte vast op door Wallace aan te roepen. Hillariteit rondom. Daarna neemt het wachten een eind en wordt het veld in groepen van 250 man het slachtveld opgestuurd. Ditmaal wachten 20km met 28 verschillende hindernissen, sommige 2maal te nemen, op ons. De uitdaging, Een ijskoude rivier, kruiptrajecten, schrikdraad, loopgraven en modder, veel modder maken hier deel van uit, alles wat een Braveheart begeert. Na de start gaat het over een paar lage hordes en maken we kennis met de killing hill, eerst maar eens bergaf richting het Lauerdal. Aldaar zien we de hangman, een steigerstellage

waarmee men droog aan de overkant kan komen als men voldoende kracht in de armen heeft. Deelnemers staan al massaal te wachten om een poging te wagen, uiteindelijk halen slechts weinigen de 12 meter droog naar de overkant. Met de gedachte, nat worden we toch, storten we ons direct in de snelstromende 2áľ’C warme rivier. Zo overlopen we meteen al een paar honderd deelnemers. De komende kilometers gaan over een met molshopen gegarneerd grasveld en maken we naast een verpleegster met borsthaar wederom kennis met de Lauer. Ook hier is het water heupdiep en steenkoud. De camera laat ik regelmatig meedraaien, in ieder geval als ik mn beide handen niet nodig heb. Vanaf een brug worden de deelnemers toegejuicht door de uitgelopen lokale bevolking. Nat tijgeren we onder de volgende hindernis door, klimmen 7 meter omhoog en omlaag over strobalen om vervolgens met stro en modder gepaneerd weer een duikgang te maken. De drankpost wordt gebarrikadeerd door het verpleegstersteam, het is nog vroeg in de wedstrijd, we lopen gelijk door en winnen weer wat plaatsen. Na weer wat grasmeters hebben hangen een viertal Birma bruggen over de Lauer. Door het gewicht van de deelnemers hangen deze toch nog met de voetjes in het water. Wat grote hooibalen en daar staat een vrachtwagen met behoorlijke logs over het pad. Behendig wordt eroverheen geklommen om vervolgens door een bouwput met een roodbruine blubber te waden. Bij de swingerclub van vorig jaar ligt nu een behoorlijke bandenstapel.

27


We klauteren eroverheen en zien dat het deelnemersveld stil staat. Is er iets voor niets? Nee, vier bandentunnels versperren de menigte de weg. Na een minuut of 10 wachten zijn we erdoor, dat ik mn kilt onderweg verlies laat ik maar achterwege. We vervolgen de weg over een saai stuk asfalt om vervolgens af te slaan naar de INOV8 valley. Deze doet zn naam eer aan, het pad volgt doorkruist meermaals een slingerend beekje, levende en dode begroeing, stenen en blubber waar al velen gegleden hebben stellen de lopers op de proef. Halverwege verspert een lage brug het pad en is weer wachten op je kans om onderdoor te tijgeren. Als hecht groepje wordt er weer op elkaar gewacht en

volgen de route naar onze tweede kennismaking met het staubecken. Ditmaal kunnen we gewoon waden in de lengte van het bekken, vervolgens door een waterloop richting HamburgerHill. Ron en Rob vliegen omhoog, ik doe het wat rustiger aan. Deze lange steeds stijler wordende klim zuigt de krachten weg, niemand rent hier helemaal naar de top. Bovenop wordt weer gehergroeppeerd, hier is ook het verste punt van de route. Bij een oeroud Teutoons monument is een lage kooi gebouwd waarin nauwe doorgangen met hooibalen gemaakt zijn. Dit leverde verder geen problemen op. Nu gaat het weer stijl omlaag, tot een punt waar een grapjas een drietal 2+meter diepe

als groep gaan we verder. Nu horen we wat gelach en gevloek. Om de hoek is een traject met schrikdraad het volgende obstakel. Dus weer op de buik onderdoor schuiven. Toeschouwers moedigen ons aan maar wachten vol leedvermaak op het volgende slachtoffer. Gelukkig komen we er zonder brandblaren vanaf. Nu wederom door INOV8 valley welke ons naar een asfaltweg brengt alwaar meerdere vuurhindernissen te overspringen zijn, dan ontwaren we het reichenbacherregenwasserstaubecken. Vanaf het hoge talud glibberen we omlaag en staan meteen tot de nek in het water. Lekker fris, ff doorbijten en zwemmen, onder een pallet doorduiken en aan de andere kant weer het talud bestijgen.

sleuven in de aarde gegraven heeft we volgen het voorbeeld van Rob die op snelheid in een verre hoek vrij snel eruit klimt. We overlopen de ploeg gehelmde brandweer- mannen welke ons al enige tijd in het zicht loopt en komen nu in de tegengestelde richting uit bij de vuurhindernissen alwaar ons de achterhoede tegenmoet loopt. We nemen bij de drankpost een potje appelmoes met water en lopen weer richting INOV8 valley. Voor ons loopt Steffi, een in zwartlak verkleedde verpleegster met zweepje, en we schroeven het tempo op om haar in te halen, hetgeen uiteindelijk op het einde van de Valley ook lukt. Ron besluit onvrijwillig nog even meermaals de bodem van dichtbij te bestuderen. In het stadje blijven we nu op de andere oever, waar na de nieuwe pannering van modder en stro een tweetal wandjes de wegversperren. We zijn allen moe, en met moeite klimmen we eroverheen, hé hallo, ik ben geen commando geweest. Normaal is dit een techniek met snelheid, afzetten, een arm erover en dan de rest. Volgend jaar ben ik prepared voor dit

M’n voorgangster trapt in paniek tegen m’n hand en blijft m’n schoen even aan iets onder water hangen. Is dat de vermiste persoon waarover de pers het had? Ik zal het nooit weten en klim achter Ron het steile talud op. Wederom vele toeschouwers hier en we 28


soort obstakels. Maar goed aan de achterkant van de tweede wand staat een cameraman van RTL welke mij op de korrel neemt. Wat nu? Ik spreid m’n armen en begin te zingen;”als de lente komt dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam…”. Het publiek roept: Aaaaah, die Holländer en Rob en Ron duiken weg voor de camera. Rest ons nog de laatste 2 km met wat te overspringen grindzakken en

de KillingHill welke me de laatste krachten wegneemt, bij mij gaat de lamp langzaam uit en moeten de jongens bovenop wachten totdat ik bij ben. Nu nog de hoek om en dan is de finish in zicht. Gezamenlijk komen we over de finish en kunnen we terug kijken op een geslaagd evenement. Volgend jaar komen we nog eens terug, liefhebbers kunnen zich nu al bij mij melden.

Vrouwen bij STB (door Loraine Homminga) Nu is het dan mijn beurt om jullie iets wijzer te maken over de sportieve dames bij STB. Iets dat eigenlijk zo lang mogelijk moet worden uitgesteld want het succes recept van de hardlopende dames van STB moeten we natuurlijk niet verklappen. Het recept dat ook ik is sinds december 2009 heb gekregen. In de tijd dat ook ik ben begonnen met hardlopen bij STB. Een half jaar eerder heb ik al eens poging gewaagd om te gaan hardlopen, waarna ik ook mijn eerste wedstrijd heb gelopen: “de dam tot dam loop by night.” Maar toen de winter eenmaal aanbraak en het wel heel erg koud werd om te lopen had ik de moed alweer opgeven. Toen ik in december eenmaal besloot om eens mee te rennen bij STB ging toch een wereld voor me open. Hardlopen werd geen zware cardiotraining meer waar je de hele week

tegenop ziet maar een gezellig kaakspiertrainingsuurtje ( na de eerste 6 weken althans, ervoor had ik alle energie nodig om nog te kunnen ademen). En al snel werd me duidelijk dat niet alleen vrouwen je de oren van de kop af kunnen kletsen, maar dat mannen er ook heel wat van kunnen. Vaak werd er gekletst over de geweldige prestatie in het weekeinde met de daarbij vermelde tijden. En ik kan je vertellen dat dat toch echt mijn grootste frustratie is bij STB. Want zelfs nu ik zelf ook wedstrijden loop, snap ik daar nog altijd helemaal niks van. Of ik nu 3:50- of 4:00 minuten op de kilometer loop, dat zegt me helmaal niets. Daarom zijn de praatjes van trainer Wim, tijdens de baantraining op donderdag ook altijd maar een groot mysterie. En zodra hij klaar is met zijn praatje weet ik

29


30


niet hoe snel ik de mensen met ongeveer hetzelfde tempo op moet zoeken die al met de hightech horloges staan te klokken om te zorgen dat ze precies “op schema” lopen.

En ja daar hobbel ik gewoon lekker achteraan, totdat het mijn beurt is om voorop te lopen (omdat dat ook maar eens moet). Dan wordt iedereen eerst gewaarschuwd dat ik niet over een horloge beschik en volledig op gevoel loop dus dan klinken er achter mij de woorden van de coaches, “te hard”, “te langzaam” totdat het tempo perfect is. En tijdens wedstrijden laat ik dat gekloemel met zo’n high-tech horloge maar al te graag aan mijn vader over. Waar overigens iedere loper zowat een kilo aan horloge aan zijn arm heeft hangen. Zo’n horloges geven mij toch vaak de indruk dat ik wel wat kan verwachten van de betreffende loper en zeker in combinatie met de imponerende kleding die ze daar vaak bij dragen (gestroomlijnde zonnebril, compressiesokken en een outfit met de nieuwste snufjes dat overigens allemaal op elkaar is afgestemd). Dan kijk ik in het startvak eens om me heen en begin mijn kansen op een prijsje met mijn “gewone sporttenue” toch wel minder sterk in te schatten. En als het dan toch lukt om in die top 3 te eindigen denk ik: “old-fashioned winnen kan dus toch nog.” En zodra ik dan naar de uitslagen kijk, en ontdek hoeveel mannen er voor me zijn geëindigd dan stelt mijn prijsje niet meer veel voor. De tijden die zij rennen doen mij bijna vermoeden dat ze ergens een derde long hebben zitten. Vooral als je die Kenianen tijdens een marathon voorbij ziet vliegen. Waarschijnlijk houdt ik ze

tijdens een sprintje van 500 meter nog niet bij. En als wij als recreanten dan binnen komen, zitten zij al zowat thuis op de bank. Maar goed de harde trainingen laat ik maar al te goed aan deze mensen over zodat wij ons kunnen richten op de iets meer gezellige kant van hardlopen. Zoals de locatietrainingen en vooral ook de “Kaffee und Kuchen” na de locatietraining. Eigenlijk houdt ik helemaal niet van Duitse restaurants. Dat zijn ware “schnitzelparadijzen”, en dus niet geschikt voor fijnproevende vegetariërs. Maar alleen na de locatietraining ben ik blij dat deze Duitse restaurants toch bestaan. En vooral als dan ook nog eens het zonnetje schijnt en je buiten op een terrasje kunt genieten van je welverdiende stukje vla. En welverdiend is het stukje vla zeker, zodat wij het volgende scenario als sportievelingen aan ons voorbij laten gaan.

Nee hardlopers hebben eerder last van andere kwaaltjes zoals hardloopverslavingen. Ook al bereik je na 21 kilometer hijgend, zwetend en met allerlei kwaaltjes de finish, op de een of andere manier sta je de week erna toch weer in de startblokken met je old-fashioned outfit. Dus wens ik iedereen bij STB nog lang durende hardloopverslavingen toe. En tot ziens in de trainingen. P.S. graag wil ik hier nog wel bij vermelden dat ik sinds dat ik twaalf jaar ben, denk, schrijf, lees en luister in het Engels. En dat mijn Nederlands niveau daarom ver onder de maat is.

31


Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga) 27/2

Malta Marathon

20/3 HM

113

Peggy de Bas

1:57:09

6 202 20/3

Marathon

2 30 71 6/3 2027 12/3 494 495 496 13/3 43 13/3 1 2 4 16 24 13/3 119 139 35 42 43 96 103 123 1 42 69 87 103 109 111 112 120 123 20/3 15 4 30 20/3 18 20/3 160

32

Jos Lempers Berden Voorjaarsloop - Venlo Anke Linssen Hardter Strassenlauf Mönchenglb. 5 km Iwan Theunissen Herman Gerards 10 km Ronald Hoogeboom Marathon Barcelona Sjack Hoop Braveheart Battle Münnerstadt 20 km Laurens Slaats Ron Fens Rob Smulders 16e Meuleberg Recycl. 6 u. loop Stein John Haan Vijverparkloop - Brunssum 8,2 km Jos Krist Leo Kokkelkorn Léon Schoonbroodt Huub Collaris Martin Dumoulin Westzipfellauf - Tüddern 2,5 km Francien van Haaren Suzanne van Haaren 10 km Michel van Eert Herman Gerards Ronald Hoogeboom Leo Logister Pierre Muijrers Harry Hamers HM Iwan Theunissen Jos Lempers John Oostdijk Hub Wijnands Frank Eisenga Alois Pillich Guido Pelzer Geert Pouls Cor van Haaren Ger Logister Posno Sport Halve Maratahon – Weert HM (cat.plaats) Hub Wijnands Pierre Muijrers Ronald Smeets Kievitloop – Bergen op Zoom 10 km Albert Verbunt 41. Int. Volkslauf - Eschweiler 10 km Harry Hamers

3:18:05 1:03:14

0:16:03 0:20:22 0:43:11 3:19:09

2:46:15 2:46:15 2:46:17 68,63 km

0:29:59 0:30:50 0:33:14 0:41:09 0:45:18

0:16:15 0:17:06 0:42:28 0:43:17 0:43:29 0:49:50 0:50:45 0:53:08 1:14:17 1:33:26 1:39:11 1:43:18 1:44:42 1:45:59 1:46:39 1:47:02 1:48:04 1:48:35

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

57 27/2 2 5/3

27 23/3 3 27/3 494 980 78 114 169 249 250 346 385 482 477 557 601 733 750 849 964 965 966 1042 1067 1701 1576 1510 1871 2117 2516 2/4 145 150 161 274 3/4

0:47:25

1 3 5 14 33 71 73 124 166 200 339

0:53:34

20 58

1:38:38 1:46:03 1:49:20

41. Int. Volkslauf - Eschweiler HM Guido Meys Harry Hamers 4e Geilenkirchener Stadtlauf 10 km Hub Collaris NK Veldlopen Ned. Gemeenten 2011 9 km Branka Rybakowski 6e ING Venloop – Venlo 10 km Claudia Steinbusch Alice Lendfers HM Ger Bodelier Leo Kokkelkorn Erik Haakma Anke Linssen - PR! Marcel Coerver Jos Lempers Herman Gerards Michel Beckers - PR! Michel van Eert Ronald Hoogeboom Loraine Homminga John Oostdijk - PR! Theo Wessels - PR! Hub Wijnands Alois Pilich - PR! Jan Schwanen Sjack Hoop Laurens Slaats Frank Eisenga Geert Pouls Ronald Smeets Roger Gillissen Ger Logister Josette Gijselaers Peggy de Bas 22. Euregio Dreiländerlauf - Kelmis 12 km Hub Wijnands Herman Kremer Ronald Smeets Harry Hamers 23e Parelloop - Brunssum 5 km – Business Run Iwan Theunissen Arno Hanssen Leo Kokkelkorn Nick Custers Michel Beckers - PR! Annick Ploumen Branka Rybakowski Claudia Steinbusch - PR! Connie Tempelman John Oostdijk Kristie Hanssen 5 km Ivo Eijkenboom René Homminga - PR!

1:20:35 2:05:08

0:47:53

0:43:20

0:49:42 0:55:57 1:17:40 1:20:44 1:24:52 1:28:21 1:28:21 1:30:38 1:32:19 1:34:14 1:34:33 1:36:08 1:36:43 1:37:20 1:37:34 1:40:43 1:41:17 1:41:18 1:41:18 1:42:33 1:42:53 1:46:42 1:46:48 1:48:35 1:49:45 1:52:48 1:57:26

0:58:50 0:59:31 1:00:39 1:17:28

0:16:38 0:17:22 0:17:43 0:18:58 0:20:11 0:22:12 0:22:20 0:23:38 0:24:14 0:25:16 0:29:06 0:17:00 0:20:49


100 106 140 208 248 307 502 519 526 527 85 1 10 15 19 21 22 26 28 39 57 58 68 78 86 96 100 115 118 134 143 171 179 150 170 175 185 212 218 222 213 225 254 274 300 325 333 394 396 522 9/4 30 93 125 10/4 6 17 3 24 27

23e Parelloop – Brunssum (vervolg) 5 km Roger Gillissen Carmen Jacobs Hub Collaris Monique Dahmen Jan Manders Iris Pilich Francien van Haaren Caroline Radstake Cor van Haaren Suzanne van Haaren 10 km TOP Run Jos Krist 10 km Prestatie/Recreatie Run Richard Lavalle - PR! Ger Bodelier Kamiel Jacobs Richard Thomas Rob Riksen Marcel Coerver Eric Raemaekers Erik Haakma Martin Dumoulin Léon Schoonbroodt Anke Linssen Ronald Bouwens Jan Schwanen Jo Born Niels Hermans Loraine Homminga Leo Quaedflieg Tim Roks René Homminga Laurens Slaats Frank Joosten Rene Clement Roy Paulssen Guido Pelzer Angelique Thomas Herman Kremer Theo Wessels Alois Pilich Cor van Haaren Geert Pouls Astrid Arets-Rietbroek Ronald Smeets Sabine Krieg John Oostdijk Pierre Muijrers Ger Logister André Roumen Harry Hamers Nancy Nunumete 15. Titzer Volks- und Strassenlauf 10 km Herman Gerards Ronald Smeets Harry Hamers 5e DIS Familieloop – Sittard 5 km Richard Lavalle Eric Ramaekers - PR! Anke Linssen - PR! Ronald Bouwers Bas Nicaise

31 51 0:22:16 0:22:26 0:23:27 0:25:41 0:25:44 0:27:20 0:32:50 0:33:39 0:34:01 0:34:01 0:36:35 0:33:27 0:35:48 0:36:49 0:37:28 0:37:39 0:37:44 0:38:21 0:38:31 0:39:20 0:40:44 0:40:47 0:41:12 0:41:35 0:42:09 0:42:29 0:42:47 0:43:18 0:43:28 0:44:13 0:44:26 0:45:07 0:45:11 0:45:18 0:45:18 0:45:29 0:45:49 0:46:10 0:46:18 0:46:23 0:46:35 0:46:52 0:47:14 0:48:13 0:48:31 0:49:13 0:49:25 0:51:08 0:51:46 0:56:10

0:42:29 0:48:21 0:53:19

0:15:58 0:18:00 0:19:14 0:19:16 0:19:35

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

3/4

11 13 28 32 38 3 66 70 96 8 10/4 138 216 677 1106 2615 3038 4215 4214 5027 16/4 102 17/4 4483 4550 17/4 4 1 5 2 14 18 20 23/4 91 129 160 216 262 385 426 447 25/4 4 1 3 15 30 31 21 13 6 62 96 3 7 7 14

Dinand Radstake - PR! Hub Collaris 15 km Arno Hanssen Jos Krist Marcel Coerver Erik Haakma Martin Dumoulin Loraine Homminga - PR! Roy Paulssen René Homminga - PR! Hub Wijnands Carmen Jacobs 31e ABN/AMRO Marathon - Rotterdam Ger Bodelier Iwan Theunissen Jos Lempers - PR! John Haan John Oostdijk - PR! Theo Wessels- PR! Peggy de Bas - PR! Cor van Haaren Guido Pelzer - PR! Marathon Zeeuws Vlaanderen Sjack Hoop Fisherman’s Friend Strongmanrun 18 km Laurens Slaats Geert Pouls 34e Treech ING Loop 11,5 km (cat.plaats) Erik Haakma Lara Klaassen Martin Dumoulin Jan Schwanen Ronald Hoogeboom Ronald Smeets Hub Wijnands 33e Int. Osterlauf - Eupen 15,7 km Jan Schwanen Ronald Hoogeboom Herman Gerards Ronald Smeets Hub Wijnands Pierre Muijrers Harry Hamers Leo Logister 25e Peter Rusmanloop - Oirsbeek 5,5 km (cat.plaats) Kamiel Jacobs Richard Thomas Leo Kokkelkorn Ad Diederen Ilya Nijsters Paul Jacobs Matthijs Oostdijk Lenie Jacobs Iris Pilich Wim Rutjens Harrie Boesten 10 EM (cat.plaats) Arno Hanssen Marcel Coerver Erik Haakma Martin Dumoulin

0:20:14 0:22:34 0:54:35 0:55:05 0:59:10 0:59:47 1:01:28 1:06:13 1:06:47 1:07:25 1:11:00 1:12:25 2:45:18 2:51:24 3:08:58 3:20:58 3:43:57 3:49:15 4:05:05 4:05:05 4:18:37 3:38:53

2:58:14 2:59:11

0:44:27 0:45:14 0:45:28 0:47:00 0:50:17 0:52:58 0:53:04

1:09:50 1:12:26 1:14:00 1:18:59 1:21:23 1:29:40 1:34:21 1:36:16

0:20:02 0:20:29 0:20:38 0:23:30 0:25:41 0:25:47 0:26:14 0:28:59 0:29:33 0:29:33 0:49:08 0:59:04 1:02:19 1:02:45 1:05:42

33


25/4 21 25 36 25 53 51 58 58 66 82 87 88 5 25/4 81 116

25e Peter Rusmanloop 10 EM (vervolg) Marcel van de Pol Sjack Hoop Rene Homminga Michel van Eert Hub Wijnands Ronald Smeets Rene Clement Cor van Haaren Alois Pilich Ger Arnoldussen Roger Gillissen Geert Pouls Josette Gijselaers 11e Jaarbeurs Utrecht Marathon Jos Lempers John Haan

1:10:00 1:10:21 1:13:01 1:16:24 1:17:40 1:17:44 1:18:26 1:19:44 1:19:44 1:22:15 1:23:09 1:23:12 1:24:15

25/4 153 30/4 159 186 30/4 7 18 3 18 28 30

25. Int. Broichbachtallauf - Alsdorf Harry Hamers Bütgenbach HM Hub Wijnands Ronald Smeets 2e Rabobank Queensrun – Beek 5 km Eric Ramaekers Paul van Hameren 10 km Iwan Theunissen John Haan Ronald Hoogeboom Roy Paulssen

0:54:14

1:45:38 1:48:52

0:17:49 0:19:54 0:33:41 0:40:21 0:42:23 0:43:08

3:21:42 3:29:11

Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) S.T.B. heet van harte welkom: Connie Tempelman Connie, 41 jaar, woont in Voerendaal in de Tenelenstraat. Zij zocht naar een atletiekvereniging, zag op de diverse wedstrijden mensen met een STB-shirtje is daardoor op onze site terechtgekomen. De vele trainingsmogelijkheden en de “leuke” dingen die wij organiseerden sprak haar wel aan en is daardoor lid geworden.

John Oostdijk in aanraking met onze club gekomen. Een paar keer meetrainen beviel hem zo goed dat hij nu lid is geworden. Ilya Nijsters Ilya, 36 jaar, getrouwd 1 kind, woont in Landgraaf in de Pungel, overbuurman van Frank Eisenga. Dus de vraag hoe hij bij STB geraakt is, is hiermee wel beantwoord.

Mathijs Oostdijk

Beëindiging lidmaatschap :

Mathijs, woont in de Tichel in Heerlen en is 24 jaar oud. Mathijs is via zijn oom en STB-lid

De Jeugdleden: Jeffrey Roelands.

34

Imke Hollands, Kelly en


Blik uit het venster (door Jan Manders) Deze aflevering van BLIK UIT HET VENSTER wijd ik geheel aan mijn impressie van een superdag in Lelystad. Enige tijd geleden werd ik door Hein Bodelier (ultra-loper en voormalig STB-er) benaderd om voor de derde keer mee te gaan als schrijver/loper naar het NK Veldloop Gemeenten. De editie van 2011 zou worden gehouden in Lelystad. Met plezier voldeed ik ook dit jaar weer aan zijn verzoek, zeker gezien de zeer positieve ervaringen met de lopersgroep van de gemeente Heerlen tijdens de vorige twee uitvoeringen. Mijn eerste gedachte was wel: “Hopelijk zouden de weergoden ons deze keer beter gezind zijn.” In 2009 werd het NK Veldloop gehouden in Ede. Het grootste deel van de dag plensde de regen op de locatie van de Elias Beeckmankazerne Gelukkig konden alle lopen doorgaan. De nazit in de grote feesttent met de lopersgroep Heerlen vergoedde veel. In 2010 werd het een ander verhaal. De locatie op de terreinen van Neeltje Jans bij de Oosterscheldekering in Zeeland was schitterend. Helaas stak al snel een hevige storm op, vergezeld van regenvlagen. Na twaalven werd het onverantwoord om te blijven rennen en alle lopen werden geannuleerd. De weersverwachting voor editie Lelystad was zeer gunstig. Je ziet: Drie keer is scheepsrecht. Woensdagmorgen, 23 maart, vertrok ik rond vijf uur op de fiets met mijn sporttas naar de Voskuilenweg. Bij het gebouw van Beheer & Onderhoud stond al een mooie touringcar klaar. Hein heette mij welkom. Al snel was ik in gezellige gesprekjes gewikkeld met een aantal deelnemers en voelde ik me weer als vanouds opgenomen in de lopersgroep Heerlen. Nadat iedereen aanwezig was, werden de tassen ingeladen en rond half zes vertrokken we. Op de zetels lag voor eenieder een lunchpakket. Tijdens de busreis kwam men met vers belegde broodjes rond. Voor de inwendige mens was wederom uitstekend gezorgd. Hein heette ons hartelijk welkom en wenste ons een sportieve en gezellige dag toe.

Hierna gaf hij de microfoon aan wethouder Gillissen, die deze dag meereisde om de deelnemers met zijn aanwezigheid te steunen en te enthousiasmeren. Zelf zou hij, door mee te doen aan een van de lopen, het sportieve voorbeeld geven. Ook hij wenste ons een fantastische dag toe in Lelystad. Bij het station in Nuth en bij Echt werden de resterende deelnemers opgepikt. Ook zij werden van harte welkom geheten. Naast mij waren er nog twee andere STB-ers present: Branka Rybakowski en Leo Logister. De sfeer in de bus was, net als andere keren, ouderwets gezellig. De eerste helft van de reis was het nog mistig. Maar een oud gezegde luidt: ”Trekt wel op die mist, zegt de optimist.” Na Utrecht brak de zon door de mistflarden en beloofde veel goeds. Rond half negen arriveerde onze bus bij Sportcentrum De Koploper: Het kloppend hart van de organisatie. Na het uitstappen werden we muzikaal onthaald door de Antiliaanse band: “All in Brassmasters“. Met hun tropische klanken zorgden ze voor een zonnige en frisse sfeer. Deze band zouden we nog vaker horen op het complex. Hein ging de nummers halen in de Koploper en wij begaven ons richting Sportcomplex Langezand. In de grote festivaltent creëerden we een plek voor onze tassen. Even later kwam Hein en verdeelde de enveloppen met startnummers. Na een smakelijke kop koffie met (gratis) gebak ging ik eens poolshoogte nemen op het complex. In de festivaltent waren diverse stands van allerlei bedrijven en instanties, o.a. van het Astmafonds, het goede doel van NK 2011 . Het motto van het evenement in Lelystad: “Lelystad geeft lucht” behoeft dan ook geen nadere uitleg. Van de accommodaties en voorzieningen van de diverse sportclubs konden we gebruik maken. De finish van de lopen was gepland op de mooi aangelegde atletiekbaan van A.V. Spirit. Terwijl het complex zich vulde met duizenden deelnemers, afkomstig uit 293 gemeenten, brak de zon stralend door. Spontaan klonken in mijn hoofd de klanken van het Beatleslied ”Here comes the sun”. George Harrison leek

35


Aannemers– en Timmerbedrijf

Werkplaats : Stenenbrug 27

Edisonstraat 23 6372 AK Landgraaf

Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf Tel. 045 - 5318849

Edisonstraat 23 6372 AK Landgraaf Telefoon: 045-5321088 Telefoon: 0455321088Telefax : 045-5321128 Telefax : 045-

Auto Maessen Verkoop nieuw en gebruikt Eerste klas occasions met BOVAG garantie Inruil mogelijk Reparatie en onderhoud APK-keuringen

Scm: inbouwspecialist autobeveiligingssystemen

BP Tankstation-Carwash Hogeweg 78 Voerendaal

Tel: 045-5751449

36


het wel voor vandaag geschreven te hebben. Om half elf was de start van de eerste race: 6 km tot 45 jaar. Een half uur voor elke loop was een warming-up gepland op het grasveld naast de start. Aangetrokken door de klanken van Latijnse muziek ging ik eens kijken naar deze activiteit. De lucht was extreem blauw met hier en daar een dunne veeg wit. Onder deze stralende hemel waren de deelnemers enthousiast aan hun warming-up bezig bij de warme klanken van een spetterende Zumbaworkout. De vonken sprongen er vanaf. Hein moest om 11.15 starten voor zijn 6 km (v.a. 45 jaar). Dit zou zijn wedstrijd worden voor klassering. Later zou hij nog eens de 12 km lopen voor de afstand. De ware ultra-loper. De aanmoedigingen bij elke start door het talrijk publiek, waaronder vele Heerlenaren, waren letterlijk en figuurlijk hartverwarmend. Het motto van de lopersgroep: IK LOOP WARM VOOR HEERLEN zou vandaag in meerdere opzichten een uitstekende blijken. Bij de finishlocatie was steeds veel publiek. Onze deelnemers werden luid toegejuicht bij hun/haar aankomst. Om een uur ’s middags was ik aan de beurt: 9 km voor 45 plus, maar eerst een spetterende warming-up. Bij de start vertelde de speaker, dat we ons moesten realiseren, dat deze plek ongeveer 50 jaar geleden 5 m onder de waterspiegel van de voormalige Zuiderzee lag. In 1967 kwamen de eerste inwoners naar Lelystad en de provincie Flevoland bestaat dit jaar 25 jaar. Een oud Frans gezegde luidt niet voor niets ” God schiep de wereld, maar de Hollanders schiepen hun land.” Onder de klanken van aanzwellende muziek werden we weggeschoten over een schitterend parcours. Een breed lint van lopers begaf zich onder luide aanmoedigingen van collega’s op weg. Een groot deel ging door het Oostervaartbos en het Bergbos. Overwegend over aangestampte zand - en schelpenpaden. Er waren zelfs, verrassend in de polder , enkele heuveltjes in het parcours. Onderweg las ik op t-shirts vele gemeentenamen, zoals: Haarlem, Friese Meren, Hattem. Grappig was een loper, die mij toeriep: “Jan (stond op het startnummer)je zweet, je loopt je echt warm

voor Heerlen.” (achterop mijn loopshirt stond: Ik loop warm voor Heerlen). Na 50.28 minuten kwam ik onder luide aanmoedigingen en met een goed gevoel over de finish. Het was run for fun. Na douchen en omkleden genieten van de zon en een verdiend koel biertje. Door het mooie weer bleef de grote tent vrijwel leeg. De mensen zaten of lagen heerlijk buiten te genieten van de lentezon. Het leek wel de aanblik van een popfestival. Zeker bij de klanken van de ambtenarenband uit Ede en gevolgd door de ambtenarenband uit Oss met de toepasselijke naam: Ambtelijke Stukken, vol gas gevend in de festivaltent. De sfeer was werkelijk SUPER. Twee van onze deelnemers vielen in de prijzen: Branka en Hein.Onder luid applaus haalden zij hun prijzen af op het podium. Branka werd prachtig derde bij de vrouwen 35 – 39 jaar op de 9 km en Hein behaalde een mooie tweede plaats bij de M 60 op de 6 km. Een groot succes voor de lopersgroep Heerlen. Ieder van ons was zeer tevreden met zijn/ haar prestaties op deze dag, zoals altijd een overwinning op jezelf. Leo liep de twaalf kilometer in een mooie tijd van 59.37. Er volgde nog een gezellige nazit in en buiten de tent. Rond half zes werd het evenement gesloten: 4208 deelnemers waren er geweest uit 293 gemeenten, we hadden ruim acht uren zon, gemiddeld 15 graden en het goede doel( het Astmafonds) ontving een cheque van 6800 euro. De organisatie wenste ons behouden thuiskomt en een weerzien in 2012. De 25e NK Veldloop gemeenten zal volgend jaar worden gehouden in Heemstede. Het parcours wordt uitgezet in het prachtige Noord-Hollands duinreservaat. In Heemstede werd ook het 1e NK Veldloop Gemeenten gehouden. Het motto van de jubileumeditie wordt dan ook: “Terug naar start”. Na de sluiting begaven we ons naar de bus, die rond zes uur huiswaarts keerde. Een zonnige superdag was ten einde. Drie uur later waren we weer bij onze thuisbasis. De lopersgroep Heerlen had zijn zaakjes perfect geregeld en was weer een ervaring rijker. Ik wil daarom net als vorig jaar eindigen met een kleine variatie op het motto van de lopersgroep: “Wij liepen vandaag weer SAMEN warm voor Heerlen.

37


Johnny (door Wim van der Linden) Woord van Wim van der Linden tijdens de crematieplechtigheid op 26 april 2011. Mevrouw Borjans, Monique, Rachelle, Rik, familie, vrienden en kennissen. In de rouwbrief staat dat John overleed tijdens het uitoefenen van zijn hobby het hardlopen. Hij stopte daardoor net zo rigoureus en plotseling met hardlopen als hij ermee was begonnen halverwege de jaren 80. Toen liep hij ineens mee in de zeer getrainde groep marathonlopers van atletiekvereniging STB. Vanaf het begin op de manier zoals we hem allemaal kennen: Zeer aanwezig, gezellig druk en op de trainingen zeer gedreven en nauwelijks te remmen. Zo liep hij, ongedurig als hij was, tijdens de gezamenlijke duurlopen vaak een klein stukje voor de groep uit en voerde het looptempo op. Hij moest steeds worden teruggefloten. Als je te laat was voor een training en de lopersgroep was al vertrokken, hoefde je niet lang te zoeken op de Brunssummerheide. John was op grote afstand te horen. Al na een paar maanden liep hij zijn eerste marathon in Rotterdam. Hij liep meteen een supertijd van 2 uur en 52 minuten. En dat voor een atleet, die eigenlijk helemaal niet de bouw had van een lange-afstandsloper. Ook al was hij in korte tijd 20 kilo afgevallen, hij bleef altijd een opvallend grote en zwaargebouwde loper tussen de tengere, iele atleten. Dit compenseerde hij ruimschoots met zijn onverzettelijkheid, zijn pure kracht en zijn passie voor het lopen. Eens zei een bekende atletiektrainer tegen hem: Man, jij hebt helemaal geen postuur voor een loper. Jij bent veel te grof gebouwd en veel te zwaar. John werd door deze uitspraak zo gemotiveerd, dat hij een week later zijn persoonlijke besttijd op de halve marathon verbeterde naar een tijd van 1 uur en 11 minuten. Als we aan John denken zien we het beeld van een zeer gedreven, goedaardige krachtpatser, boordevol energie. Dat was hij niet alleen als atleet, maar ook in het dagelijkse leven. In zijn vriendenkring was John ‘Johnny’ en was de gangmaker en het middelpunt. Daar genoot hij ook met volle teugen van. Hij beheerste de kunst van het entertainen als geen ander. Zo had hij met

38

carnaval vaak een prinsenpak aan. Als we in een zaal kwamen stond John binnen de kortste keren op het podium en dacht iedereen dat hij de prins van Waubach was. Hij kreeg dan alle aandacht. Iedereen in het dorp kende hem dan ook. Ook liep hij eens met zijn vriend Ger verkleed als 2 verliefde paashazen door de duinen van Texel en zorgde voor de nodige hilariteit onder de toeristen. Een rol die op zijn lijf was geschreven. Niet voor niets was hij grote fan van de Rolling Stones. Dat energieke gedrag van Mick Jagger ,die grote mond, dat in de spotlights staan: dat was echt iets voor Johnny. Er is echter ook een ander beeld van John. Onder die buitenlaag van kracht en uitbundige vrolijkheid zat nog een laag. Daar zat spanning, zijn onrust, zijn doorlopende zoeken naar meer, zijn onzekerheid, zijn kwetsbaarheid en zijn gevoeligheid. Hij kon hele gesprekken met je houden over zijn gevoelens. Deze dingen stopte John echter meestal weg achter die zorgenloze buitenlaag. Toch worstelde hij er mee, tot aan het eind toe. In dat sterke lijf zat een klein hartje. Op het moment dat wij het bericht van zijn plotselinge overlijden kregen was er een ledenvergadering van STB gaande. Er was zojuist besloten om akkoord te gaan met een nieuwe atletiekbaan in Waubach. John was één van de eerste STBers die aan baanwedstrijden deelnam. Het doet pijn om te beseffen dat het leven dus gewoon verder gaat. Ook zonder onze sportvriend John. Dat is moeilijk en hard, zeker voor de mensen die dicht bij hem staan. Wij wensen hen veel sterkte toe. John stierf met het shirt van de loodzware Jungfaumarathon in Zwitserland aan. Die liep hij in het jaar 2000. Iedereen die de finish haalt krijgt zo’n shirt als aandenken. Op de voorkant staat het woord Finisher. Hulpverleners hebben het woord doorgeknipt om John te helpen. Hij is geen finisher meer, hij is de finish voorgoed gepasseerd. Hij krijgt nu zijn verdiende rust na een leven dat veel te kort was, maar wel vol passie en intensiteit geleefd is. John, we zullen je niet vergeten. En als we aan je denken, zullen we dat doen met een grote glimlach.


De oorzaak van kramp tijdens een wedstrijd (door Anke Linssen) Veel hardlopers krijgen wel eens te maken met spierkramp tijdens een wedstrijd. Kramp wordt gedefinieerd als een syndroom waarin sprake is van onvrijwillige pijnlijke spasmen van de skeletspieren. Kramp komt het vaakst voor in de kuiten en hamstrings. In het algemeen wordt aangenomen dat kramp veroorzaakt wordt door vochtgebrek en een tekort aan magnesium. Kramp met een medische oorzaak (denk bijvoorbeeld aan diaree, overgeven) gaat inderdaad samen met een verlaagd magnesium gehalte.

Er is echter geen bewijs voor het idee dat kramp die gerelateerd is aan inspanning, zoals bijvoorbeeld in een marathon, veroorzaakt zou worden door een gebrek aan magnesium. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan met marathonlopers en triatleten die geen verband konden aantonen tussen de hoeveelheid magnesium die aanwezig is in het bloed en het optreden van spierkramp. Hoewel spierkramp tijdens een (hardloop) wedstrijd een veel voorkomend probleem is, is nog steeds niet geheel duidelijk wat de oorzaken van en risicofactoren voor het ontstaan van deze krampen dan wel zijn. Een recent idee is dat vermoeidheid van de spieren bijdraagt aan het ontstaan van kramp.

Vermoeidheid zou vervolgens kunnen leiden tot abnormale spiercontrole. Met een zeer grondige opzet onderzochten onderzoekers uit Kaapstad de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van krampen in een grote groep deelnemers aan een Ironman triatlon. Voor en na de race werd er bloed afgenomen voor het bepalen van het natriumgehalte in het bloed. Verder werden de sporters vooraf en achteraf gewogen als indicatie van voor het verlies van lichaamsvocht. De sporters moesten ook aangeven of en zo ja hoe vaak zij tijdens en gedurende 6 uur na de wedstrijd last hadden van kramp. Op grond hiervan werden er twee groepen gemaakt de ‘kramp-groep’ en de ‘geen-kramp-groep’ met respectievelijk 43 en 166 deelnemers.

Vervolgens ging men op zoek naar mogelijke verschillen tussen die twee groepen die wellicht zouden kunnen bijdragen aan het ontstaan van spierkramp. Er waren geen verschillen tussen de twee groepen in leeftijd, lengte en BMI. De groepen verloren gedurende race ook evenveel gewicht en vertoonden dezelfde veranderingen in bloedwaardes. Ze gaven ook aan ongeveer

39


40


evenveel gedronken te hebben tijdens de wedstrijd. De groepen waren wel verschillend wanneer men keek naar zowel de voorspelde eindtijden als de daadwerkelijke wedstrijdduur. De groep die last had van kramp voorspelde namelijk vooraf al dat ze sneller zouden fietsen en lopen dan de ‘geenkramp-groep’ en was ook daadwerkelijk sneller dan de ‘geen-kramp-groep’. Het opvallende is dat er geen verschillen waren tussen beide groep in recente finishtijden, aantal jaren ervaring en eerdere deelname aan andere evenementen.

voorbereiding en evaring was er dus eigenlijk geen reden voor de mensen uit de ‘krampgroep’ om te voorspellen dat ze eerder zouden finishen dan de ‘geen-kramp-groep’. Toch legden ze de wedstrijd inderdaad sneller af. Ze betaalden daarvoor wel een prijs: spierkramp! De onderzoekers vroegen de sporters ook of ze al eerder last hadden gehad van kramp. Daaruit bleek dat de mensen uit de ‘krampgroep’ in de laatste 10 wedstrijden waaraan ze deel hadden genomen ook al vaker last hadden gehad van kramp. De conclusie van de onderzoekers is: De belangrijkste factoren die dus het verschil maken of je wel of geen kramp krijgt tijdens een wedstrijd zijn blijkbaar: 1. Eerder last gehad van spierkramp 2. Snellere finishtijd op een Ironman triatlon

Ook het aantal en de omvang van trainingen gedurende de laatste 15 weken en de allerlaatste week voor de triatlon waren niet verschillend tussen de groepen. Op basis van

Men ziet dit als bewijs voor het idee dat vermoeidheid van de spieren bijdraagt aan het ontstaan van spierkramp. Dit bevestigt eerder onderzoek waaruit bleek dat uitdroging en uitgeputte voorraad van electrolyten (magnesium, kalium, natrium, chloride) niet samenhingen met het ontstaan van kramp.

41


Heb jij een doel of motto voor het leven? (door Caroline Radstake) En toen werd ik gevraagd een stukje voor het Establètje te schrijven. Als iemand met een nieuw lidmaatschap bij de club, maar toch al een beetje vertrouwd met het geheel, waag ik me het een en ander op papier te zetten. Al een aantal jaar draai ik met veel plezier mee in de jeugdcommissie die voor de jeugd van STB activiteiten organiseert zoals: de paastraining, de clubkampioenschappen, het jeugdkamp, de sinterklaasavond, de kapellerbosloop en de koffiebar. Bij de jeugd zie je veel enthousiasme, terwijl toch het plezier erin gehouden wordt. Omdat ze tijdens een wedstrijd veel verschillende onderdelen moeten doen, zijn we met de kinderen vaak een hele dag op pad. We nemen een campingstoeltje en een lunchbox mee en soms zetten we zelfs de partytent op voor een beetje schaduw. Daardoor krijg je saamhorigheid onder jeugdleden en ouders. Kinderen leren veel op zo’n wedstrijddag. Geduld, omgaan met winnen en verliezen, je eigen PR verbeteren en het geleerde in de praktijk brengen. Neem nou zaterdag 23 april. We vertrokken om half 10 vanuit Landgraaf (lees McDonalds, ons vaste verzamelpunt) naar Roermond waar een blokmeerkamp was voor pupillen en C+D junioren, georganiseerd door AV Swift. In het warme weer werden veel PR’s gebroken en verbaasde menig kind zichzelf door aan een onderdeel mee te doen waarvoor ze weinig of niet getraind hadden. Even voor de duidelijkheid: als je een onderdeel niet start mag je aan de andere onderdelen niet meer meedoen. De pupillen hadden hoogspringen, sprint, balgooien en verspringen. Jay Cornelissen wist bij de blokmeerkamp de zilveren medaille te

42

bemachtigen. Voor Bo Penders dit keer geen medaille maar toch een goede inzet met als beloning een PR. Als extra onderdeel voor de pupillen was er de 1000 meter. Ook hier was Jay sterk en haalde een bronzen plak. Proficiat Jay, geweldig gedaan! Voor de junioren jongens C was er: 100 meter, sprint, hordelopen, hoogspringen, speerwerpen en verspringen. Onze zoon Rik verbaasde zichzelf door hoogspringen en hordelopen te doen en er een PR bij neer te zetten. Dan hadden we nog een groep meiden: Kyra Gidding, Imme Wagemans, Julliette Franken, Sharyn Spanjer en Veerle Simons. Zij hadden ook een aardig aantal onderdelen af te werken: sprint, hordelopen, hoogspringen, kogelstoten. Onze giechelmeiden kunnen er wat van hoor. Veerle Simons haalde een gouden plak voor het blokmeerkamp. Super gedaan Veerle, proficiat! Ook hier zagen we Sharyn aan de horden verschijnen, terwijl ze zich er niet zeker over voelde. Ze deed het toch, een geweldig gevoel moet dat zijn achteraf. Ook een applausje voor Juliette, die voor het eerst dit jaar met wedstrijden meedoet! En zo kwamen we om 5 uur moe, maar voldaan, terug in Landgraaf. Met dank aan Dick van Pelt en Jos Bex, die ook de hele dag aanwezig waren, voor jullie support. Afgelopen maanden heb ik zelf mogen ervaren hoe het is om op de cooperbaan te trainen met een echte trainer. Ik kan je vertellen, het is pittig. Steeds maar weer je grenzen opzoeken om te verbeteren. En dan heb ik het alleen nog maar over hardlopen. Ik zie mezelf nou niet bepaald hordelopen of hoogspringen. Kogelstoten of speerwerpen zou ik misschien nog kunnen leren maar discuswerpen lijkt me


echt moeilijk. Het ziet er een stuk makkelijker uit vanaf de zijkant. Dus mijn motto: doen wat kan in de brede zin van het woord. Helpen bij de jeugd zodat de kinderen een mooie tijd hebben. Zelf iets aan

sport doen zodat je een betere conditie krijgt (dat natuurlijk ook niet verkeerd is voor je figuur). Maar boven alles staat de gezelligheid: op wedstrijden, tijdens de trainingen en vooral ook na de trainingen.

43


Laatste baantraining winterseizoen (door Theo Schmeits) Traditiegetrouw wordt er aan het einde van de baantrainingen bij A.V.O.N. in het winterseizoen een 5 kilometer testloop gehouden. De resultaten hiervan worden door Wim van der Linden verwerkt in het nieuwe trainingsschema voor de zomermaanden. Zo ook op donderdag 17 maart jl. Zo’n 17 STB’ers deden hieraan mee. Ook traditie is

dat na de laatste baantraining het winterseizoen wordt afgesloten bij Pizzeria Salvatore, daar werd onder genot van de diverse pasta’s en pizza’s, en de bijbehorende drankjes een punt gezet aan weer een seizoen training op de atletiekbaan bij AVON.

44

Resultaten 5 km testloop 17 maart 2011 Naam Richard Lavalle Kamiel Jacobs Leo Kokkelkorn Eric Ramaekers Erik Haakma Leon Schoonbroodt Martin Dumoulin Marcel Meens Tim Roks Ronald Bouwers Niels Hermans Hub Wijnands Ronald Smeets Sabine Krieg Herman Kremers Jochen Hanssen Carolien Radstake

Tijd 16:38 17:15 17:55 18:42 18:43 18:52 18:55 19:38 20:26 20:27 20:28 22:34 22:40 22:59 23:46 27:07 30:13

STB Clubblad 2011 nr 2  
Advertisement