Stavební výkresy

CZ

Studijní opora pro kreslení stavebních výkresů.

http://cad.fce.vutbr.cz/