Messeprogram - Fotomesse 2018

Page 1

FOTOMESSE 2018

MESSEPROGRAM

0 6 . - 11. N OV

- Ã…rets fotobegivenhet!

FOTO: ROY MANGERSNES


FOTOMESSE 2018

VESLKOM EN THE R I V ER A ND M SE A There was once a Groom who used to spend long hours clipping and combing the Horse of which he had charge, but who daily stole a portion of his iallowance of oats, andgang sold og it for own profit.i Stavanger The Horse Fotomessen år blir større enn noen dethis meste foregår gradually got into worse and worse condition, and at last cried Hall på Clarion Hotell, kun noen minutters tofåthe Groom...gange fra butikken. Her steller vi i stand tradisjonell fotokveld fredag 9. november, mens vi på lørdag 10. november lager en kjempefest av en fotomesse. Vi har samlet flere leverandører og utstillere enn noen gang, og i tillegg kan vi by på flere spennende workshops og foredrag med anerkjente og prisvinnende fotografer. Det blir selvfølgelig messetilbud på nett og i butikk under hele fotomessen. Ta turen innom disse dagene og bli med på å lage fotofest! Inngang og alle arrangementer er GRATIS!

Vi ønsker velkommen til den største fotobegivenheten i Rogaland!

GODE MESSETILBUD PÅ NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

2


F l e re u t s t i l l e re en n noen gang ! Vi har samlet flere utstillere enn noen gang! Kom og møt representanter fra:

Nikon

Samyang

Moab

Canon

Nisi

Sandisk

Panasonic

Lowepro

Eizo

Fujifilm

Sirui

Tell, Apple Premium Reseller

Leica

DJI

NOF

Olympus

Sennheiser

Naturvernforbundet

Sony

Røde

Lukkertid

Sigma

Elinchrom

Bryne Fotoklubb

Tamron

Manfrotto

Stavanger Fotoklubb

Epson

Wacom

Biofoto

Zeiss

Loupedeck

Rogaland Fotograflaug

Steiner

Chromaluxe

med flere...

Bli med i trekningen av flotte premier! Alt du trenger å gjøre er å møte opp på et bestemt foredrag eller en bestemt stand til et bestemt tidspunkt og du er med i trekningen. Se programmet for hvilke foredrag, stands og tidspunkt som gjelder!

GODE MESSETILBUD PÅ NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO


FOTOMESSE 2018

M E S SE PROGR A M

TORSDAG 8. NOV

På torsdag har du mulighet til å få med deg noen få spesialiserte foredrag. Foredragene passer like godt for profesjonelle som amatører og er en ypperlig anledning til å få inspirasjon og påfyll samt bli bedre kjent med utstyret. Alle foredragene på torsdag foregår i butikken.

T O R S DAG - S TAVA N G E R F O T O

SKANNING

12 : 0 0

PE R A R N FIN N PE R SE N, PROFIL DATA

13 : 0 0

S O N Y K N A P PE R O G K N O T T E R A7+A9 K A M E R A

14 : 0 0

K A L I B R E R I N G , FA R G E S T Y R I N G O G S O F T P R O O F I N G

15 : 0 0

P R I N T I N G O G F O T O PA P I R

MICHAL DUNIN TOMASZEWICZ, SONY

PE R A R N FIN N PE R SE N, PROFIL DATA

PE R A R N FIN N PE R SE N, PROFIL DATA

FRE DAG 9. NOV F R E DAG - S TAVA N G E R F O T O

15 : 0 0

A R B E I D S F LY T G H 5/G H 5 S O G V- L O G L M A R T I N WA L L G R E N , PA N A S O N I C

GODE MESSETILBUD PÅ NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

4


NOV 2018

M E S SE PROGR A M

FRE DAG 9. NOV

Vi inviterer til en inspirerende fotokveld med foredrag og premiering i fotokonkurransen. Programmet starter kl 18.30, mens dørene åpner kl. 18.00. Før foredragene blir det mulighet for å ta en kaffe eller andre forfriskninger og slå av en prat med felles fotointeresserte. Du har også mulighet til å stemme på finalistene i årests fotokonkurranse. Fotokvelden finner sted i Stavanger Hall på Clarion Hotel Stavanger, kun et par minutters gange fra butikken.

F R E DAG - C L A R I O N H O T E L S TAVA N G E R

18 : 0 0

DØRENE ÅPNES

18 :3 0

S T I G H ÅVA R D D I R D A L

19 : 3 0

PAU S E

REKL AMEFOTOGR AF

SL Å AV E N FO TOPR AT O G S T E M PÅ DI N FAVOR I T T I FO TOKON K U R R A NSE N

W E NC H E DA H L E

20:00

21: 0 0

NAT U R- OG K U NST FOTOGR A F

PR EMIERING FOTOKONKUR R A NSE

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

5


FOTOMESSE 2018

M E S SE PROGR A M

LØRDAG 10. NOV

Foredrag Det blir en rekke spennende foredrag med noen av Norges og verdens dyktigste fotografer. Alle foredragene finner sted i foredragsrommet på messeområdet i Stavanger Hall på Clarion Hotel Stavanger.

L Ø R DAG - C L A R I O N H O T E L S TAVA N G E R - F O R E D R AG S R O M

TROND LINDHOLM

09:00

G AT E FO TO G R A F O G A M B A S S A D Ø R O LY M PUS V I N N E N T H I N K TA N K S T R E E T WA L K E R P R O ! VI TREKKER EN HELDIG VINNER BLANT DE OPPMØTTE

10 : 0 0

11 : 0 0

12 : 0 0 13 : 0 0

14 : 0 0

JONAS BORG D O K U M E N TA R O G P O R T R E T T F O T O, PA N A S O N I C A M B A S S A D Ø R

TOMMY ELLINGSEN R EPORTASJ EFOTOGR A F OG FOTOJOU R NA LIST

JOHNN Y H AGLUND R E I S E - O G R E P O R T A S J E F O T O G R A F, C A N O N E X P L O R E R

ROB WHITWORTH V I D E O - O G S T I L L S F O T O G R A F, N I K O N A M B A S S A D Ø R

ROY MANGERSNES N A T U R F O T O G R A F, S T AVA N G E R F O T O PA R T N E R

GODE MESSETILBUD PÅ NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

6


NOV 2018

M E S SE PROGR A M

LØRDAG 10. NOV

Hva skjer på stand? Kom og møt leverandører, snakk med foredragsholdere eller prøv utstyret selv. Leverandører er til stede hele dagen og det blir en rekke spennende ting som skjer på standene. Vi starter dagen med utlodding av en DJI Osmo Mobile 2 på DJI-standen. I tillegg blir det workshops, kurs og mulighet til å slå av en prat. L Ø R DAG - C L A R I O N H O T E L S TAVA N G E R - M E S S E O M R Å D E

DJ I -S TAND

M Ø T OPP O G BL I M E D I T R E K N I NG AV

0 9. 0 0

E N DJ I OSMO MOBI L E 2!

LOWE PRO -S TAND

M Ø T OPP O G BL I M E D I T R E K N I NGE N AV E N LOW PRO PRO TAC T IC 45 0II!

11 . 5 0

SE NN H E ISE R-S TAND

M Ø T OPP O G BL I M E D I T R E K N I NGE N AV SE N N H EISE R M E MORY M IC

12 . 5 0

SI RU I -S TAND

M Ø T OPP O G BL I M E D I T R E K N I NGE N AV ET SI RU I T-12 0 5!

13 . 5 0

S O N Y- S T A N D

M I N I-WOR K SHOP M E D H E L L E NAV R AT I L

10:0 0

M I N I-WOR K SHOP M E D H E L L E NAV R AT I L

11 . 3 0

M I N I-WOR K SHOP M E D H E L L E NAV R AT I L

13 . 3 0

OM FO TOPA PI R

0 9. 3 0

K A L I BR E R I NG O G FA RGE S T Y R I NG

10. 3 0

S ORT H V I T T PR I N T

12 . 3 0

AC T ION FO TO BRY N E T R A M PE T T

0 9. 0 0

LYSSE T T I NG O G P ORT R E T T

11 . 4 5

M I N I-WOR K SHOP M E D BJØ R N OPSA H L

11 . 0 0

M I N I-WOR K SHOP M E D BJØ R N OPSA H L

13 . 0 0

M A K RO -WOR K SHOP M E D

12 . 0 0

PRO FI L DATA-S TAND

E L I NCHROM-S TAND L E ICA-S TAND MAKROS TAND O LYM PU S -S TA N D

A N DR E A S K A LV IG A N DE R S ON T RON D L I N DHOL M PÅ S TA N D. FÅ T I L BA K E M E L DI NG PÅ BI L DE N E DI N E ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

7

10.0 0


FOTOMESSE 2018

A L L E FOTO: W ENCHE DA HL E

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

8


NOV 2018

WE NCH E DAH LE Natur- og kunstfotograf

Wenche

Dahle

har

utmerket

seg i norske og internasjonale konkurranser og smelter sammen naturfoto og kunst på en spennende måte. Hun er utdannet innen estetiske fag og eksprimenterer både

OM F OR E DR AGE T

med kamera og etterbehandlingen.

I naturen har Wenche funnet ro

Fremfor alt handler bildene hennes

og anledning til å ta en pause fra

om å skape en spenning, men

hverdagen. Å ta innover seg alt

også det enkle og det sarte kan

det vakre vi har rundt oss kan gi

ofte gjenspeiles i bildene. Hun

inspirasjon og styre oss i retning

har tidligere holdt foredrag under

av egne uttrykk. Hennes mål er at

Inspiration Nature i Tyskland og

bildene kan være til inspirasjon og

Naturfotofestivalen i Ski.

kanskje vekke følelser, tanker, et minne og et håp.

Foredrag: Fredag kl. 20:00

Møt opp og bli kjent med hvordan Wenche finner inspirasjon til egne bilder og kunstverk i naturen hun har rundt seg.

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

9


FOTOMESSE 2018

A L L E F O T O : S T I G H ÅVA R D D I R D A L

GODE MESSETILBUD PÅ NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

10


NOV 2018

S TI G HÅVARD D I RDAL Reklamefotograf

”Fotografier som ikke lar seg passere i stillhet, – som suger seg fast i en - det er lykke det!” - sier fotograf Stig Håvard Dirdal. Hans arbeider passerer virkelig ikke i stillhet. Stig Håvard Dirdal er mer enn bare

OM F OR E DR AGE T

fotograf. Han er en kreativ hjerne

Bli med inn i en spennende og kreativ

uten like. Som hoff-fotograf for blant

verden. Stig Håvard har plukket ut

annet Rogaland Teater kombinerer

et utvalg av fotografier han har satt

han gjerne stilarter og teknikker fra

stor pris på å gjøre og gir et innblikk

vidt forskjellig hold i sine arbeider.

i hvordan han tenker og jobber for å

Stig Håvard er også mannen bak

lage disse bildene som ikke passerer

Stavanger foto sine julekort. Kom

i stillhet, men som suger seg fast i

og bli kjent med ’oppskriften’ han

den som ser dem.

bruker i arbeidene sine og få se fotografier han har satt stor pris på

Foredrag: Fredag kl. 18:30

å gjøre – og bli kjent med hvordan det ble gjort.

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

11


FOTOMESSE 2018

ALLE FOTO: ROB WHIT WORTH

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN!

12


NOV 2018

ROB WH I T WOR TH Video- og stillsfotograf, Nikon ambassadør Rob Whitworth jobber både med video og stillbilder. Ved hjelp av timelapse-teknikker

gjør

han

stillbilder levende og via Vimeo og YouTube har millioner latt seg fascinere av det særegne uttrykket

OM F OR E DR AGE T

i videoene hans. Han bryter ned

Rob har skapt sin egen hyperlapse

rammene for tid og rom og gir

genre, og setter sammen 100.000

seeren et unikt perspektiv på

vis av bilder i noe som fremstår

kjente og ukjente steder. Han har

som film. Her manipulerer han

har gjort oppdrag over hele verden

med oppfattelse av tid og rom, som

for selskaper som Nike, Turkish

presenterer virkeligheten på en

Airlines, Netflix og BBC. Sistnevnte

spennende og alternativ måte! Er

resulterte i en BAFTA-pris og Emmy-

du god på komposisjon på stills, men

nominasjon for arbeidet med Planet

føler at det er vanskelig å videreføre

Earth II.

i video? Lær å sett sammen stills, stillsekvenser og filmsnutter til

Foredrag: Lørdag kl. 13:00

visuelt pene produksjoner!

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

13


FOTOMESSE 2018

ALLE FOTO: JONAS BORG

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

14


NOV 2018

JONAS BORG Dokumentar- og portrettfotograf, Panasonic Lumix ambassadør Jonas

Borg

ble

Panasonic

sin

første ambassadør i Europa og har gjennom 15 år levert bilder til internasjonale aviser, firma, organisasjoner og PR-byrå. Han sier selv han stadig jobber for å finne nye

OM F OR E DR AGE T

vinkler og perspektiver til bildene

Kom og bli inspirert! Se hvordan

sine. Kombinert med en bakgrunn

Jonas Borg jobber for å finne de

i fotojournalistikk gir det bildene

annerledes og unike vinklene i

hans et unikt og dokumentarisk preg

situasjonene

og det gjør han til en ettertraktet

Hvordan kan det å jobbe med et lite

fotograf til eventer og begivenheter.

kamera gi frihet og kreativitet i gate-

Blant

og reisefotografering? Hvordan skal

de

oppdragene

mest er

prestisjefulle

oppdragene

han

fotograferer.

for

man tenke for å skape annerledes og

den svenske kongefamilien, særlig

unike bilder som skiller seg ut blant

kronprinsbryllupet i 2010.

mengden?

Foredrag: Lørdag kl. 10:00 Møt Jonas på Panasonic-standen

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

15


FOTOMESSE 2018

ALLE FOTO: ROY MANGERSNES

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

16


FOTO: OLE JØRGEN LIODDEN

NOV 2018

ROY M ANGE RSN E S Naturfotograf, Stavanger foto partner Roy Mangersnes er en av verdens dyktigste naturfotografer med flere av de mest prestisjefulle premiene på hylla. Han har gitt ut flere bøker og bildene hans publiseres over hele verden. Med bakgrunn som biolog

OM F OR E DR AGE T

er han aktivt opptatt av naturvern

Hvordan kan du forbedre bildene

og er en av grunnleggerene bak

dine ved hjelp av komposisjon? Roy

organisasjonen

Penguin

World.

viser hvordan komposisjon kan

Roy

en

ettertraktet

hjelpe med å bygge opp bilder. Det

foredragsholder og arrangerer også

kan ofte føles vanskelig å finne den

fototurer over hele verden gjennom

“rette” komposisjonen når man er ute

WildPhoto.

i naturen, men med grunnleggende

er

også

kunnskap om linjeføring og hvordan Foredrag: Lørdag kl. 14:00

man best kan plassere de ulike

Møt Roy på Nikon-standen

elementene i forhold til hverandre så vil det bli lettere å skape harmonier, selv i rotete hverdag.

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

17


FOTOMESSE 2018

ALLE FOTO: BJØR N OPSAHL

GODE MESSETILBUD PÅ NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

18


NOV 2018

BJØRN OPSAH L Portrett- og kunstfotograf, Leica ambassadør Bjørn Opsahl er en av Norges mest profilerte fotografer. Han er spesielt kjent for sine uredde artist-portretter tatt backstage i forbindelse med Skavlan, og han har tatt bilder av norske og internasjonale artister

OM F OR E DR AGE T

fra Lene Marlin til Justin Bieber og

Kom og møt Bjørn Opsahl på standen

Adele. Opsahl er en ettertraktet

til Leica. Han vil blant annet vise

foredragsholder og underviser i

hvordan han jobber med Leica SL og

tillegg i fotografi ved Bilder Nordic

hvordan han utnyttet kamera under

School of Photography.

Skavlan hvor det var begrenset med plass og muligheter.

Foredrag: Lørdag kl. 11:00, kl. 13:00 Møt Bjørn på Leica-standen

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

19


FOTOMESSE 2018

ALLE FOTO: JOHNN Y HAGLUND

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

20


NOV 2018

JOH N NY HAGLU N D Reise- og reportasjefotograf, Canon Explorer Johnny

Haglund

er

en

sann

historieforteller og prisvinnende reportasjefotograf med hele verden som arbeidsplass. Han har reist til de mest fjerntliggende steder og besøkt over 80 land. Hvert år er han

OM F OR E DR AGE T

5-6 måneder på reise og det har så

Johnny fikk tilsendt et Canon EOS

langt resultert i 5 bøker og over 500

R og dro rett på rundreise i Tibet.

artikler for ulike magasiner.

Han har virkelig fått testet kamera i praksis. Er han overbevist? Som

Foredrag: Lørdag kl. 12:00

en av Norges mest anerkjente

Møt Johnny på Canon-standen

reportasjefotografer med hele verden som arbeidsplass er han avhengig av at kamera leverer under alle forhold. Johnny forteller om hvilke erfaringer han har gjort seg på den siste reisen til et myteomspunnet og geografisk omstridt sted.

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

21


FOTOMESSE 2018

ALLE FOTO: TOMMY ELLINGSEN

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

22


NOV 2018

TOM MY E LLI NGSE N Reportasjefotograf og fotojournalist

Tommy Ellingsen har jobbet heltid som fotograf i ti år. Han jobber for nasjonale og internasjonale aviser og magasiner. Tommy har vunnet flere priser, blant annet årets bilde i 2011 og årets nyhetsbilde i 2017. Han

OM F OR E DR AGE T

har også bidratt til et dusin bøker.

Møt opp og finn ut hva som skal til

Tommy bor og jobber fra Stavanger,

for å lykkes som freelance-fotograf.

der han sammen med en kollega

Tommy deler sine erfaringer etter

også har startet et fotogalleri.

10 år i bransjen. For hvordan lykkes man som freelance-fotograf i en

Foredrag: Lørdag kl. 11:00

verden der hvem som helst kan ta bilder med mobilen? Hva skal til for å få innpass i redaksjonene og hvordan kan man bruke bildemediet til å fortelle historier?

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

23


FOTOMESSE 2018

F O T O : H E L L E N AV R A T I L

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

24


NOV 2018

H E LLE NAVR ATI L Reklame- og portrettfotograf

Fotograf Helle Navratil er kjent for sin fargerike og kreative stil og sine unike bildemontasjer. Bildene hennes er lette å bli fascinert av og vanskelige å ignorere. Det ligger mye arbeid bak, og hun kan fort bruke en

OM F OR E DR AGE T

måned i Photoshop på kompliserte

Få et unikt innblikk i hvordan Helle

montasjer. Hun har hatt utstillinger

jobber. Helle tar deg gjennom hele

rundt om i landet og levert bilder

prosessen fra shoot til ferdig bilde.

til blant annet Natt&Dag, Modern

Det hele starter med en kreativ og

Design og Norsk Oljemuseum.

fargerik fotografering med modell og siden tar Helle deg med gjennom hele

Workshop: Lørdag kl. 10:00,

prosessen i Photoshop. Underveis får

kl. 11:30, kl. 13:30

du et innblikk i hvordan hun tenker

Møt Helle på Sony-standen

og går frem for å skape sine særegne bilder med en unik stil.

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

25


FOTOMESSE 2018

ALLE FOTO: JOHN HAGBY

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

26


NOV 2018

JOH N HAGBY Mote- og portrettfotograf, Elinchrom og Olympus ambassadør John er lidenskapelig opptatt av faget sitt; portrettfoto. Det å fotografere mennesker og få modellene til å være komfortable foran kamera er det han liker aller best. Kombinert med svært god kunnskap om lyssetting så er

OM F OR E DR AGE T

det ikke rart at han er en av sveriges

Actionbilder med Bryne Trampett

dyktigste

I

Ta med deg kamera og bli med på

tillegg til å fotografere selv, er han

akrobatisk actionfotografering! Se

også en ettertraktet foredragsholder

hvordan du ved hjelp av blits kan

og har ofte kurs og workshops i

fryse akrobatene midt i bevegelsene

portrettfoto og lyssetting.

og fange spektakulære øyeblikk.

portrettfotografer.

Studiofotografering Workshop: Lørdag kl. 9:00, kl. 11:45

Bli med på en unik gjennomgang av

Møt John på Elinchrom-standen

arbeidsflyten i studio, fra oppsett og utstyr til hvordan jobbe med modellen, og til ferdig bilde. Det blir modeller og produkter i studio og mulighet til å prøve selv også.

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

27


FOTOMESSE 2018

ALLE FOTO: TROND LINDHOLM

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

28


FOTO: PETTER BERG

NOV 2018

TRON D LI N D HOL M Gatefotograf, Olympus ambassadør Trond Lindholm er blitt en kjent skikkelse for mange i gatefotomiljøet. Mannen

bak

Instagram-kontoen

@streets_of_oslo med over 35.000 følgere - samt boken med samme navn - arrangerer jevnlig workshops

OM F OR E DR AGE T

og foredrag i gatefoto, både i Norge

Trond er en mann som evner å

og tidvis internasjonalt. Trond er en

inspirere og som deler raust av

mann som evner å inspirere og som

egne tips og erfaringer og har en

deler raust av egne tips og erfaringer

avslappet tilnærming til fotografiet

og har en avslappet tilnærming

– det skal tross alt være mest gøy.

til fotografiet – det skal tross alt

Trond prater om gatefoto generelt

være mest gøy! Han har hatt flere

og viser egne og andres bilder. En

utstillinger, både alene og sammen

time med inspirasjon, litt latter og

med andre, og hans bilder er

pur fotoglede. Kanskje du til og med

publisert i norske og internasjonale

kan snappe opp noen tips.

fotoblader og nettsteder.

Trond er også tilgjengeli på Olympus-

Foredrag: Lørdag kl. 9:00

standen. En ypperlig anledning til å

Møt Trond på Olympus-standen.

slå av en fotoprat.

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

29


FOTOMESSE 2018

OM F OR E DR AGE T Per Arnfinn holder en rekke foredrag om temane print og fargestyring. Her er det mulig å få oppdatert kunnskapen av en av de mest kunnskapsrike i bransjen. Kalibrering, fargestyring og softproofing - Kalibrerings-standarder til web, print/trykk og video - Hvordan få skjerm og print til å bli like - Demo på skjermkalibrering og softproofing - Løsninger, produkter og priser

Skanning - Grunnleggende om skanning - Preview skann og stille inn histogram til hvert bilde - Arbeidsflyt i Lightroom - Løsninger, produkter og priser

Printing og fotopapir Vi viser hvordan gjøre printingen enklere, raskere og billigere med printprogrammer som Mirage 4 og Epson Print Layout. - Legge inn ICC-profiler, riktig papirtykkelse, PlatenGap og MediaType - Lage maler for enklere reprint - Hvordan velge rett papir til akkurat «det» bildet - Gjennomgang av ulike papirtyper

Om fotopapir Valg av riktig fotopapir kan løfte og fremheve bildet mer enn det å bytte kamera. Valg av arkivbestanding kunstfotopapir gir holdbarhet i generasjoner - Hvordan velge rett papir til akkurat «det» bildet - Gjennomgang av ulike papirtyper - Løsninger, produkter og priser

GODE MESSETILBUD PÅ NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

30


NOV 2018

PE R ARNF I N N PE RSE N Profil Data

Per Arnfinn Persen er daglig leder i Profil Data AS og ekspert på fotoskrivere og skjermer. Han har lang og bred erfaring med Epsons profesjonelle

storformatskrivere.

Det Per Arnfinn ikke vet om skjerm og print er ikke verdt å vite, så her kan man virkelig lære av en mester og gjøre printhverdagen litt enklere, morsommere og ikke minst rimeligere.

Foredrag: Per Arnfinn holder foredrag torsdag og lørdag. Se program for detaljer. Møt han på Profil Data-standen på lørdag!

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

31


FOTOMESSE 2018

A L L E FO TO: M A RT I N WA L L G R E N

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

32


NOV 2018

M AR TI N WALLGRE N Filmfotograf, Panasonic Martin er en svensk fotograf og filmskaper som har mye praktisk erfaring. Han jobber ofte med dokumentarprosjekter og med små team, noe som har gjort han til ekspert på å dra mest mulig ut av

OM F OR E DR AGE T

kamera og utstyret uten kompliserte

Under innspillingen av storfilmen

oppsett. Men en kombinasjon av å

Skjelvet ble Panasonic GH5 brukt

kjenne utstyret, riktige innstillinger

som B-kamera og Martin var med

og godt etterarbeid evner han å

som GH5-spesialist. Martin forteller

skape fantastiske stemninger på

om hvorfor man valgte å bruke et

film. Dette er en erfaring han også

såpass lite og billig kamera på en så

tar med seg på musikkvideoer og

stor produksjon og gir et innblikk

andre prosjekter.

i arbeidsprosessen og hvordan de matchet bildene fra GH5 opp mot

Foredrag: Fredag kl. 15:00

bildene fra det langt dyrere Arri

Du treffer han også på Panasonic-

Alexa Mini. En unik mulighet til å

standen på lørdag.

få et innblikk i hvordan man jobber profesjonelt med GH5 og V-LogL.

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

33


FOTOMESSE 2018

FOTO: S T I G H Ã…VA R D D I R D A L

34


M esset i l bud på net t og i bu t i k k ! Messetilbudene varer fra tirsdag 6. november til og med søndag 11. november. Det er selvfølgelig de samme gode prisene både på nett og i butikk. Handler du på nett for over 1000,- så er det dessuten gratis frakt under hele Fotomessen!* Følg med på www.stavangerfoto.no for messetilbud!

Kontakt oss gjerne dersom det er noe du lurer på: post@stavangerfoto.no 51 52 10 20

*Fri frakt gjelder fraktalternativ MyPack for bestillinger betalt med kort, Vipps eller Santander. GODE MESSETILBUD PÅ NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO


M E S SE OMR ÅDE Fotomessen vil være på to forskjellige lokasjoner. På torsdagen er foredragene og workshopene i lokalene våre. Fredagen og lørdagen vil alle foredrag og leverandører være til stede i Stavanger Hall på Clarion Hotel Stavanger. Se i programmet hvor de forskjellige aktivitetene skal være.

Åpningstider butikk under Fotomessen: Man-ons: 09.00-16.30 Torsdag: 09.00-19.00 Fredag: 09.00-16.30 Lørdag: 09.00-15.00

FOTO: JOACHIM GOA ST EIN BRU


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.