5 Publications
Publisher logo©artwroc.kk
Zaleski A. © "Wspomnienia lwowskie, kazachstańskie...", "Zabierajcie się ze wszystkim – pojedziecie"
Adam Zaleski (ur. 1928) lwowianin, sybirak, fototechnik, tenisista, narciarz, maratończyk, meloman, turysta. Emerytowany profesor zwyczajny nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej; prodziekan Wydziału Chemicznego (1969-1974), dyrektor Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej (1986-1991). Autor wielu patentów, publikacji naukowych, aplikacyjnych i popularyzujących technikę. Zasłużony i honorowy członek Fotoklubu RP (od 1998). Honorowy członek Royal Photographic Society of Great Britain (od 2000). Z racji pochodzenia z przedwojennego Lwowa, patriotycznego wychowania, doświadczeń stalinowskiej wywózki do Kazachstanu, niewolniczej pracy na zesłaniu, morderstwa Ojca w Charkowie, byłego jeńca Starobielska – był świadkiem wydarzeń, które obecnie nie mają charakteru tylko osobistego, ale przede wszystkim dla nas stanowią cząstkę wojennej historii Polaków, a szczególnie mieszkańców przedwojennych Kresów Wschodnich. http://zaleski.adam.artwroc.com