Page 1

10 maja 2013

EGZ. BEZPŁATNY ISSN 1897-9947

9(136) / 2013

Uroczystości 3-majowe Tegoroczne obchody z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Starogardzie Gdańskim miały wyjątkowy charakter. Uroczystości rocznicowe zostały połączone z odsłonięciem pomnika Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

STRONA 2


WYDARZENIA | AKTUALNOŚCI ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Uroczystości 3-majowe Tegoroczne obchody z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Starogardzie Gdańskim miały wyjątkowy charakter. Uroczystości rocznicowe zostały połączone z odsłonięciem pomnika Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Obchody rozpoczęły się od uroczystego odsłonięcia pomnika na rondzie, które jakiś czas temu Rada Miasta nadała imię Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. - To, że Bractwo zostało uhonorowane tym rondem im. Bractwa Kurkowego, to w szczególności zasługa wszystkich radnych Rady Miasta, która uznała, że my na to rondo zasługujemy. W imieniu naszego Bractwa na ręce pana prezydenta i przewodniczącego Rady chciałbym złożyć serdeczne podzięko-

wania – mówił Lech Magnuszewski, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim. - Bylibyśmy dumni, gdyby każdy wjeżdżający i wyjeżdżający ze Starogardu widział ten pomnik na rondzie i zawsze go wiązał z naszym królewskim miastem jak i również Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Starogardzie Gdańskim. Po odsłonięciu pomnika uczestnicy przeszli do kościoła Św. Katarzyny, gdzie odbyła się msza święta. Z kościoła nastąpił przemarsz pod Ratusz, gdzie nastąpiło wciągnięcie na maszt flagi państwowej. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali przed Pomnik Niepodległości, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił przewodniczący Rady Miasta Sławomir Ruśniak. - W dziejach państwa polskiego funkcjonowało 10 konstytucji, w tym trzy tak zwane małe. Nie wszystkie były autorstwa naszych rodaków, niektóre z nich zostały nam narzucone i nie do

końca były zaakceptowane przez nasze społeczeństwo. Trudno wymagać od przeciętnego obywatela naszego

państwa, aby znał te wszystkie ustawy zasadnicze, kiedy zostały uchwalone i o czym mówiły. Jednak każdy z nas wie o tej pierwszej, uchwalonej 222 lata temu, 3 maja 1791 roku – mówił przewodniczący. Na koniec delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Jubileusz zasłużonego artysty W piątek (3 maja) w kinie „Sokół” odbył się koncert z okazji 40-lecia pracy artystycznej Henryka Sadowskiego - znanego starogardzianina, satyryka i kabareciarza. Sala Kina Sokół wypełniła się po brzegi, co świadczy o tym, że dorobek artystyczny Henryka Sadowskiego wypracowany w trakcie 40-letniej działalności jest doceniany przez starogardzian. Muzyka w wykonaniu Rajmunda Pałkowskiego, występ kabaretu „Ciężko było, będzie lżej” oraz piosenki i monologi w wykonaniu jubilata stworzyły niezapomniana atmosferę. Jubileuszowy koncert wypadł okazale, a my składamy Panu Henrykowi najlepsze życzenia z okazji tak zacnego jubileuszu.

STR. 2 | Nr 9(136)/2013 |STAROGARDZKI RATUSZ


|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| AKTUALNOŚCI

Wpisać się w strategię województwa Ruszają konsultacje w zakresie regionalnych programów strategicznych dla Pomorza na lata 2014-2020. 16 maja w Starogardzie ma się odbyć konferencja konsultacyjna dla subregionu nadwiślańskiego. - Chcielibyśmy dostosować nasze programy rozwojowe jak najbardziej do zapisów ujętych w strategii województwa pomorskiego. Okazuje się, że zmiany będą bardzo istotne, dlatego, że jeżeli chodzi o kwestie związane z inwestycjami nie będą one podlegały konkursom.

Od czerwca będzie tworzona baza projektów do dofinansowania, na podstawie której zarząd województwa pomorskiego wybierze projekty realizujące w największym stopniu strategię rozwoju województwa. Konkursy będą obowiązywały jedynie w zakresie programów miękkich – mówi Henryk Wojciechowski, zastępca prezydenta Starogardu ds. techniczno-inwestycyjnych. Projekty preferowane będą musiały obejmować zintegrowany program terytorialny, co oznacza, że jedna gmina będzie miała niewielkie szanse przy dofinansowaniu. - Trzeba będzie kojarzyć kilka gmin i realizować przedsięwzięcia infrastrukturalne nastawione na obsługę pewnych obszarów. Są to sprawy poważne decydujące o tym, jakie pieniądze wpłyną na nasz teren w przyszłym okresie finansowania unijnego – twierdzi Henryk Wojciechowski.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nowy dziekan Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna wskutek upływu 5-letniej kadencji księży dziekanów z dniem 28 kwietnia powołał na 5-letnią kadencję Ks. prałata Józefa Picka na urząd dziekana Dekanatu Starogardzkiego. Ks. Pick zastąpi na tym urzędzie ks. prałata Stanisława Człapę - proboszcza parafii św. Mateusza.

Ks. prałat Józef Pick jest proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na Łapiszewie. Urząd dziekana, nie jest godnością, ale funkcją administracyjną. Dziekan stoi na czele wikariatu okręgowego, czyli dekanatu który jest okręgiem terytorialnym w obrębie diecezji, utworzonym z kilku sąsiadujących ze sobą parafii. Dziekan jest też reprezentantem biskupa w diecezji i sam jest proboszczem jednej z parafii. W skład Dekanatu Starogardzkiego wchodzą następujące parafie: Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce, św. Barbary w Kokoszkowach, św. Jana Chrzciciela w Suminie oraz w Starogardzie Gdańskim: Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Najświętszego Serca Pana Jezusa, NMP Matki Kościoła, św. Wojciecha i Miłosierdzia Bożego.

Prezydent „oddał” władze Dawid Burczyk na jeden dzień przejął obowiązki prezydenta Starogardu od Edmunda Stachowicza. Prezydencki fotel wylicytował podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Młody mieszkaniec Kleszczewa uczestniczył w naradzie z naczelnikami, poznał specyfikę pracy Urzędu Miasta, a także spotkał się dziennikarzami podczas zorganizowanej konferencji prasowej. - W przeszłości myślałem kilka razy o karierze samorządowca, polityka, obecnie jednak nie wiążę z tym przyszłości. Myślę, że aby być skutecznym politykiem to trzeba być człowiekiem charyzmatycznym i przebojowym, a jak znam siebie, to raczej się do tego nie nadaję – powiedział dziennikarzom Dawid Burczyk, na co dzień pracownik Polpharmy.

Co jego zdaniem należy poprawić w naszym mieście? - Jako młody człowiek zwracam szczególną uwagę na kwestie dotyczące młodego pokolenia, czyli na kulturę i rozrywkę. Starogard w porównaniu do innych miast pod tym względem troszeczkę odbiega. Młodzi ludzie często nie mają gdzie tutaj spędzić wolnego czasu, nie ma atrakcyjnych opcji, stąd często uciekają ze Starogardu. Warto by się zastanowić nad poprawą infrastruktury związaną z kulturą, sportem i rozrywką – dodał.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nowy prezes w ciepłowniczej spółce Od 24 kwietnia funkcję prezesa w Zakładzie Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” pełni Marcin Lewandowski, który zastąpił na tym stanowisku Barbarę Stanuch. Marcin Lewandowski na stanowisko prezesa „STAR-PEC” został powołany we wtorek (23 kwietnia) przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. Nowy prezes ma szerokie doświadczenie na stanowiskach zarządczych w spółkach branży ciepłowniczej. Był między innymi prezesem Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej „KOSPEC”

w Kościerzynie. W strukturach Grupy GPEC zajmował stanowisko dyrektora ds. Dyspozycji GPEC, a obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Finansowych GPEC. Marcin Lewandowski swoje nowe obowiązki będzie dzielił z dotychczasowymi zadaniami wykonywanymi w ramach Grupy GPEC. Barbara Stanuch – prezes spółki od 2010 roku - podjęła decyzję przejścia na emeryturę. Nadal będzie jednak związana ze spółką, zasiadając w jej Radzie Nadzorczej. - Bazując na dotychczasowym sukcesie spółki, chciałbym dalej ją rozwijać, wspierając jednocześnie rozwój samego Starogardu i kontynuując oferowanie wysokiej jakości usług dla jego mieszkańców – zapowiada Marcin Lewandowski.

STAROGARDZKI RATUSZ | Nr 9(136)/2013 |STR. 3


WYDARZENIA | AKTUALNOŚCI ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Trójka w Turcji Kabatas Kaymakamligi nad morzem Czarnym w Turcji było miejscem drugiego spotkania w ramach programu Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”. Nauczyciele i uczniowie pięciu państw, czyli Polski, Rumunii, Grecji, Włoch i Turcji przedstawiali i dyskutowali nad wykonanymi zadaniami z przyjętego wcześniej projektu. Prace te ukazywały działania szkolnego wolontariatu grupy Comeniusa, których celem było między innymi organizacja akcji charytatywnej dla sierot, półsierot i osób niepełnosprawnych. Innym tematem prezentowanym na spotkaniu w Turcji były problemy związane z ochroną środowiska. Koordynatorzy poszczególnych państw podsumowali dotychczasowe osiągnięcia i dyskutowali nad realizacją dalszych zamierzeń oraz ustalili terminy kolejnych spotkań, tj. w Starogardzie (23 – 28 września) oraz w Atenach (2 – 8 luty).

- W czasie pięciodniowego pobytu mieliśmy okazję poznać kulturę i codzienne życie ludzi regionu czarnomorskiego północnej Turcji, którego stolicą jest miasto Ordu. Mogliśmy również doświadczyć życzliwości, gościnności i otwartości mieszkańców Fatsa, Kabatas czy Aybastii – mówi Wojciech Piskorski. - Pomimo wielu różnic pomiędzy naszymi państwami, np. językowych, religijnych, obyczajowych czy kulturowych zostaliśmy bardzo gościnnie potraktowani, zaakceptowani i włączeni w ich codzienność. Możemy z przekonaniem powiedzieć, że zostawiliśmy tam przyjaciół, na których oczekujemy we wrześniu w Starogardzie Gdańskim. - Pobyt w Turcji był zaskakujący i pełen wrażeń. Zupełnie zmieniło się moje postrzeganie tego kraju. To nie miejsce pełne gorących i przepięknych kurortów turystycznych, gdzie można leniwie wypocząć nad hotelowym basenem. Turcja to przede wszystkim ludzie o wielkich sercach i otwartych umysłach. Nigdy nie spotkało mnie tyle miłych gestów ze strony ludzi w ciągu pięciu zaledwie dni – dodaje Anna Warzonkowska.

Roztańczone przedszkolaki „Wszystkie dzieci nasze są”, pod takim hasłem odbył się VI Przegląd Tańców Dziecięcych. Organizatorem imprezy było Miejskie Przedszkole Publiczne nr 10 „Słoneczna Kraina”. W czwartek (25 kwietnia) w Kinie Sokół dzieci ze starogardzkich przedszkoli prezentowały swoje umiejętności taneczne, które podziwiane były przez wielu gości na czele z prezydentem miasta Edmundem Stachowiczem oraz przewodniczącym Rady Miasta Sławomirem Ruśniakiem. Organizatorzy nie zapomnieli również o „Roku Bezpiecznego Przedszkola”. Wszystkie dzieci biorące udział w uroczystości z inicjatywy Prezydenta Miasta, a przy współudziale Straży Miejskiej, otrzymały upominki odblaski-miśki oraz

plecaczki, dzięki którym będą mogły poczuć się bezpieczniej. Przedszkolaki z MPP nr 10 zaśpiewały piosenkę „Noś odblaski” a utwór „O zabawie Uli i Rafała w miejscu niedozwolonym” przeczytał dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” prezydent Edmund Stachowicz. Dzieci zgromadzone w kinie chórem obiecały, że będą przestrzegać zasad bezpiecznej zabawy a dorośli z uwagą przeczytali opracowaną przez „Słoneczną Krainę” ulotkę „Dziecko bezpieczne to dziecko szczęśliwe .

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Wiosna, wiosna ach to Ty! 21 kwietnia o godzinie 14:00 w „Zielonym zakątku” przy ulicy Wróblewskiego w Starogardzie Gdańskim, odbyło się spotkanie z cyklu „Dwie godziny dla rodziny” zatytułowane „Wiosna, wiosna ach to Ty”.

wały i powyklejały wspaniałe, iście wiosenne kapelusze, jak również Danuta Kozikowska, która dba o to, aby spotkania odbywały się regularnie i żeby dzieci wiedziały, że „Zielony Zakątek” jest ich drugim domem do którego zawsze mogą przyjść i dobrze się bawić. Podczas spotkania na placu czas umilali rycerze oraz damy ze Starogardzkiego Bractwa Rycerskiego, którzy rozbili swój obóz, zaprezentowali walki rycerskie i co ciekawsze

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Przedszkolaki na Dzień Ziemi Świat dookoła nas bardzo się zmienia. Aby zmienić nastawienie człowieka do środowiska trzeba zacząć już od najmłodszych lat, dlatego 22 kwietnia w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 4 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Ziemi. Dzieci z całego przedszkola wraz z personelem ubrały się w tym dniu na zielono oraz wykonały prace plastyczne przedstawiające zachowania ekologiczne, które zostały przedstawione na tablicach poszczególnych grup. Na gazetce dla rodziców widniały podstawowe zasady dbania o otaczające nas środowisko naturalne. W ciągu ca-

łego tygodnia dzieci w poszczególnych grupach omawiały tematykę ekologiczną. W poniedziałek, 22 kwietnia dzieci z wszystkich grup przedszkolnych wspólnie uczciły Dzień Ziemi poprzez montaż słowno – muzyczny, przedstawienie scenki ekologicznej oraz złożyły przyrzeczenie, w którym zobowiązały się szanować środowisko naturalne.

STR. 4 | Nr 9(136)/2013 |STAROGARDZKI RATUSZ

Każdy niezależnie od wieku znalazł dla siebie odpowiednią rozrywkę i zabawę. O to, aby czas został spędzony w sposób niezwykle aktywny zadbali Jan Radzewicz – który prowadził całą imprezę, Sławek Hoduń – dzięki któremu zabawę i radość dzieci będących na placu słychać było het daleko, Ewa Landowska – która czuwała aby dzieci pomalo-

zaprezentowali jak wygląda bicie monety. Ponadto czas umilały dzieci z zespołu wokalnego „Rytm”, prowadzone pod czujnym i niezwykle profesjonalnym okiem Pana Karola Wiśniewskiego. Na zakończenie na uczestników zabawy czekała słodka niespodzianka.... Ogromny tort ufundowany przez cukiernię Pana Weisbrodt.


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| WYDARZENIA | AKTUALNOŚCI

Koncert w kościele 21 kwietnia w Kościele św. Katarzyny odbył się pierwszy tegoroczny koncert z cyklu „Muzyka z Polpharmą”, w którym wystąpiła Beata Przybytek ze znakomitym pianistą Bogusławem Kaczmarem. Artystka dała prawdziwy popis swoich możliwości wokalnych. Szczególnie wyróżniała się interpretacja wykonywanych utworów, które głównie pochodziły

Starogard bez retuszu

z jej najnowszego albumu „I’m gonna rock you”. Z kolei Bogusław Kaczmar świetnie akompaniował gwieździe wieczoru wzbogacając wykonywane utwory własnymi solówkami. Publiczność jak zawsze dopisała. Koncert odbył się dzięki pomocy ZF Polpharma S.A.

W piątek (26 kwietnia) w Muzeum Ziemi Kociewskiej odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Starogard bez retuszu”, na którym przedstawiono zdjęcia wykonane podczas 5 plenerów fotograficznych zorganizowanych w latach 2010-2011 przez Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim we współpracy z Trójmiejską Szkołą Fotografii oraz Starogardzkim Towarzystwem Fotograficznym.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pierwsze krok taneczny Starogardzkie Centrum Kultury i Klub Tańca Towarzyskiego „Impuls” zorganizowało Turniej Tańca Towarzyskiego pod hasłem „Pierwszy Krok Taneczny”. W konkursie wzięło udział 128 osób z 9 klubów tanecznych. Wszyscy tancerze otrzymali medale. Sędziowie Helena Kowalke (Gdańsk), Beata Wałkuska (Gdańsk), Tomasz Chocianowski (Sopot) oceniali pary i solistki w poszczególnych kategoriach wiekowych. Pary sportowe w wieku 12-15 lat z Klubu Tańca Towarzyskiego „Impuls”, posiadające klasę taneczną

„E” lub „D” rozegrały między sobą mistrzostwa klubu. Partnerem imprezy było Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” w Starogardzie Gdańskim. Wolontariusze z tej organizacji służyli pomocą w przeprowadzeniu tej imprezy. Sędziowie

W kategorii dzieci do 7 lat złoty medal otrzymali wszyscy, czyli 43 uczestników. Pary 8-9 lat: Julia Szramke i Konrad Prabucki (GOK Skarszewy), Marcelina Odia i Kacper Konsik (GOK Skarszewy) Solistki 8-9 lat: Alicja Sobczyk (GOK Zblewo), Wiktoria Nowak (GOK Lubichowo), Oliwia Wohlert (GOK Skarszewy) Solistki 10-12 lat: Wiktoria Kleina (MOK Skórcz), Adrianna Marula (Klub Tańca Towarzyskiego „Impuls” Starogard Gd.), Ewelina Mąkosa (GOK Skarszewy), Kornelia Trzemielewska (Studio Tańca „Beata” Gdańsk), Paulina Hinc (Studio Tańca „Beata” Gdańsk), Emilia Gołąbek (Świetlica Miejska „Kulturalnia” Czarna Woda)

Przypomnijmy, że plenery prowadzili znani trójmiejscy fotograficy Leszek Jerzy Pękalski oraz Wojciech Korsak. Zdjęcia prezentowane podczas wystawy wykonali także inni uczestnicy plenerów: Paweł Alicki, Kamila Barejka, Anna Boużyk, Tomasz Dresler,

Artur Hossa, Siergiej Kanarski, Marcin Koszałka, Daniel Krawczyk, Dariusz Milewski, Bartłomiej Patelczyk, Anna Rezulak, Joanna Sobieszyńska, Jakub Świątkiewicz, Magdalena Wójtowicz (Alenowicz), Ewa Życzyńska. Wystawę potrwa do czerwca tego roku.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ZAPROSZENIE Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Jazzowej „Jazz Fan Club” Gmina Miejska Starogard Gdański zapraszają na koncert grupy bluesowej Yellow Cab Tomasz Kalemba (harmonijka ustna), Tomasz Karkoszka (perkusja), Wojciech Hamkało (gitara, śpiew) piątek 10.05.2013 r. godz.20,00 Restauracja „Ogródek”, ul. Lubichowska 82 Bilety: w przedsprzedaży od 4.05.2013 r. - 17 zł przed koncertem - 22 zł ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Solistki powyżej 13 lat: Wiktoria Pietrasik (Klub Tańca Towarzyskiego „Impuls” Starogard Gd.), Małgorzata Brunke (Klub Tańca Towarzyskiego „Impuls” Starogard Gd.), Wiktoria Szramke (GOK Skarszewy) Pary 10-13 lat (początkujące): Adrianna Nadolna i Paweł Kuziemko (MOK Skórcz), Wiktoria Aranowska i Mateusz Spich (Klub Tańca Towarzyskiego „Impuls” Starogard Gd.) Pary 12-15 lat (klasy taneczne „E”,”D”): Natalia Witakowska i Łukasz Sojka (Klub Tańca Towarzyskiego „Impuls” Starogard Gd.) Pary Hobby Dorośli I: Wioleta Szejerka i Rafał Drwięga (Klub Tańca Towarzyskiego „Impuls” Starogard Gd.), Małgorzata Konopacka i Robert Konopacki (Klub Tańca Towarzyskiego „Impuls” Starogard Gd.) Pary Hobby Dorośli II: Anna Wilczewska i Janusz Wilczewski (Klub Tańca Towarzyskiego „Impuls” Starogard Gd.), Teresa Cychnerska i Piotr Cychnerski (Klub Tańca Towarzyskiego „Impuls” Starogard Gd.)

STAROGARDZKI RATUSZ | Nr 9(136)/2013 |STR. 5


WYDARZENIA | AKTUALNOŚCI ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Libero wśród najlepszych w kraju Siatkarki UKS Libero MOS Starogard Gdański zakwalifikowały się do finałów Mistrzostw Polski młodziczek. Mało kto się zapewne spodziewał, że starogardzianki już po pierwszym dniu turnieju półfinałowego zapewnią sobie awans do finałów Mistrzostw Polski. Nasze dziewczęta najpierw po zaciętej walce pokonały Dziewiątkę Łódź. Pierwszy set zakończył się wygraną zawodniczek z Łodzi. Nasze dziewczęta zawodziły przede wszystkim w zagrywce. Ten element gry poprawiły w drugiej partii, a utrzymując poziom gry w ataku i przyjęciu dało to wygraną do 20. O wszystkim więc zadecydował tie break, który był bar-

dzo wyrównany. Co prawda podopieczne Leszka Sintka cały czas prowadziły lecz nieznacznie, gdyż rywalki nie pozwalały odskoczyć starogardziankom. „Liberki” przy ogłuszającym dopingu kibiców ze Starogardu Gdańskiego wygrały ostatecznie 16:14. Najlepszą zawodniczką meczu wybrano atakującą Libero Martę Zielonkę. Po południu w bojowych nastrojach przystąpiły do pojedynku z Galą Skarżysko-Kamienna, dla której był to mecz o być albo nie być w turnieju. Starogardzianki wygrały pierwszego seta, by drugiego nieznacznie przegrać. Siła ataku była mniejsza, gdyż w tej części gry kontuzji nabawiła się czołowa zawodniczka Jowita Nowacka. Tie break należał już do naszej drużyny, która pokazała, że ma prawdziwy zespół i każda wchodząca zawodniczka wnosi coś do gry. Najlepsza zawodniczką spotkania uznano tym razem Aleksandrę Wąsowską.

W ostatnim meczu Sparta Braniewo wygrała 2:1 z Dziewiątką Łódź i tym samym gospodynie turnieju, czyli Sparta wraz z Libero MOS Starogard Gdański zapewniły sobie awans do finałów Mistrzostw Polski. Tak więc niedzielne mecze nie miały już większego znaczenia. W meczu najlepszych drużyn gospodynie pokonały Libero 2:1. Zespół grał w składzie: Julia Turzyńska, Aleksandra Wą-

sowska, Agata Lamek, Kamila Kobus, Julia Kulla, Marta Zielonka, Kinga Kwaśniewska, Aleksandra Lubawska, Magda Rezmer, Jowita Nowacka, Kornelia Adamska, Agnieszka Jastrzębska, Monika Kotkiewicz. Finały Mistrzostw Polski odbędą się w dniach 17-19 maja w Człuchowie. Rywalkami starogardzianek w grupie będą: WTS KDBS Bank Włocławek, UKS Libero Wałcz i UKS Orzeł Malbork.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

KOMUNIKAT

Uwaga wędkarze Zarząd Koła organizuje zawody spławikowe o „Mistrzostwo Koła”. Zawody odbędą się w dwóch turach. Zapraszamy w dniu 12.05.2013 r. na I turę zawodów oraz w dniu 19.05.2013 r. na II turę zawodów. Obowiązuje opłata startowa od zawodnika w wysokości 5 zł na każdą turę zawodów, w całości wykorzystana na poczęstunek. Zawody odbędą się na jez. Zduny. Zbiórka i zapisy uczestników zawodów od godz. 6.30 do godz. 7.00 nad jez. Zduny – Szpęgawsk. Początek zawodów godz. 7.00.

Program zawodów: godz. 6.30 – 7.00 – zbiórka i zapisy uczestników zawodów godz. 7.00 – 7.15 – odprawa sędziowska, losowanie stanowisk godz. 7.15 – 8.00 – zajmowanie stanowisk godz. 8.00 – 12.00 – zawody w dyscyplinie spławikowej godz. 12.00 – 13.00 – ważenie ryb, podsumowanie zawodów godz. 13.00 – I tura – ogłoszenie wyników, poczęstunek II tura – zakończenie zawodów, poczęstunek ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

OSiR zaprasza Rajd rowerowy W sobotę (11 maja) odbędzie się rajd rowerowy. Zbiórka o godz. 8.45 przy Ratuszu na Rynku po stronie południowej. Trasa rajdu: Starogard, ul. Zielona, Kochanki, Szpęgawsk - leśniczówka Szpęgawsk, Zduny, Helenowo, Rywałd, Kolincz, Starogard.

STR. 6 | Nr 9(136)/2013 |STAROGARDZKI RATUSZ

Tym razem pobiegła młodzież 26 kwietnia odbyły się biegi towarzyszące w ramach XXX Biegu Szpęgawskiego. Rywalizacja odbywała się na stadionie miejskim im. Kazimierza Deyny, a udział w niej wzięło łącznie 1325 młodych biegaczy ze szkół podstawowych i gimnazjów. WYNIKI BIEGÓW: Chłopcy Szkoły podstawowe klasy I-II 1. Bartosz Apostołowicz Smętowo 2. Dawid Bernhager Osieczna 3. Adrian Dam - PSP4 Starogard Szkoły podstawowe klasy III-IV 1. Krzysztof Grzegorzewski - PSP3 Starogard 2. Marian Stonglewicz - PSP1 Starogard 3. Łukasz Piaskowski - Sumin Szkoły podstawowe klasy V-VI 1. Brajan Holk - Trzcińsk 2. Szymon Kolasiński Osieczna 3. Patryk Naczyk – Jabłowo

Gimnazja 1. Sebastian Szczygieł - PG Nowe 2. Mikołaj Dzienniak - PG Lubichowo 3. Jakub Kolasiński - PG Osieczna Dziewczęta Szkoły podstawowe klasy I-II 1. Agata Karbowska – PSP 4 Starogard 2. Weronika Kropidłowska - Lubichowo 3. Zuzanna Kopeć – PSP 1 Starogard Szkoły podstawowe klasy III-IV 1. Michalina Wierzba – PSP 1 Starogard 2. Weronika Nowacka – PSP 3 Starogard 3. Ola Cejrowska – PSP 1 Starogard Szkoły podstawowe klasy V-VI 1. Monika Dubiella - PSP Lubichowo 2. Amelia Fijał - PSP Lubichowo 3. Paulina Prekop - PSP Lubichowo Gimnazja 1. Zuzanna Czaja - PG Osieczna 2. Patrycja Kielbratowska – PG 1 Starogard 3. Natalia Sengerska – PG 3 Starogard


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| WYDARZENIA | AKTUALNOŚCI

Chlubna współczesność wpisana w 100-letnią historię Publiczne Gimnazjum nr 3 w Starogardzie Gdańskim znajduje się przy ul. 2-go Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 4. Budynek, w którym funkcjonuje szkoła został wybudowany w 1914 roku. Początkowo była to szkoła powszechna chłopców. Obchodziło w nim swoje urodziny kilka szkół ponadpodstawowych. Niezmienny okazał się fakt, że, niezależnie od tego, kto był gospodarzem, zawsze w nazwie występowała „Trójka”. Czytając zapiski kroniki szkoły, można śmiało stwierdzić, że uczniowie tej placówki zawsze odnosili sukcesy dydaktyczne, artystyczne i sportowe, zawsze też pracowała tam wyszkolona i dbająca o dobro i rozwój dzieci dyrekcja i kadra pedagogiczna. Tak jest i obecnie. Do Publicznego Gimnazjum nr 3 uczęszcza 504 uczniów nauczanych przez 46 nauczycieli. Jednym z priorytetów szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów. Dlatego też na terenie placówki działa wiele kół przedmiotowych, na których zainteresowani uczniowie mogą rozwijać i doskonalić swoje zdolności. Każdego roku mamy finalistów olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim z chemii, biologii, języka polskiego, informatyki, geografii, matematyki, fizyki, języków obcych czy religii. Poziom nauczania w naszym gimnazjum jest bardzo wysoki i dlatego osiągamy bardzo dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych – od wielu lat w „Trójce” średni wynik egzaminów z poszczególnych przedmiotów jest wyższy od średniej miasta, powiatu i województwa. Olimpiady przedmiotowe to nie jedyne pole, na którym działają uczniowie naszej szkoły. Biorą także udział w wielu innych konkursach, na których osiągają wysokie miejsca, jak np.: Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”, Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Olimpus”.

Nasi uczniowie mają też możliwość rozwijania swoich zdolności literackich – biorą udział w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Idź, ale nie odchodź”, na którym każdego roku zdobywamy nagradzane miejsca i Międzynarodowym Konkursie Literackim Dzieci i Młodzieży, na którym w 2012r. mieliśmy dwóch laureatów oraz w Konkursie Publicystycznym im. Edmunda Falkowskiego. Szkoła zapewnia swoim uczniom rozwijanie zainteresowań artystycznych. Zespół muzyczny GRYF od wielu lat uświetnia swoimi występami akademie szkolne i uroczystości państwowe organizowane przez miasto, wśród których warto wymienić Rocznicę Katyńską czy Dzień Zwycięstwa. Oprócz Gryfu przy szkole działa zespół piosenki turystycznej. Na terenie szkoły działa też koło plastyczne i teatralne. Nasi uczniowie zdobywają nagradzane miejsca, na różnych konkursach recytatorskich, teatralnych i poezji śpiewanej. W tradycję szkoły wpisało się też organizowanie kuratoryjnych przeglądów o zasięgu wojewódzkim.Uczniowie rozwijają także swoje zdolności plastyczne i biorą udział w licznych konkursach, zdobywając na nich czołowe miejsca, m.in. w Ogólnopolskich Konkursach Twórczości Plastycznej: „Krajobraz Polski – Tradycje, współczesność, przyszłość” i „Tu, gdzie mieszkam” czy Powiatowym Konkursie „Wakacje z moją rodziną” . Starogardzka „Trójka” to również szkoła ze sportowymi tradycjami. Wiele lat wiodącą dyscypliną była piłka ręczna dziewcząt, któ-

rą prowadził pan Andrzej Piechowski. Wtedy uczennice osiągały sukcesy na arenach powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich a także międzynarodowych. Obecnie naszymi wiodącymi dyscyplinami są piłka nożna i piłka ręczna chłopców. W tym roku nasi uczniowie zajęli I miejsce na miejskiej Gimnazjadzie i na zawodach Powiatowych. Natomiast w Półfinałach Wojewódzkich II miejsce, co jest dużym sukcesem sportowym. W naszym gimnazjum są klasy sportowe o profilu – piłka nożna. Młodzi sportowcy reprezentują szkołę oraz klub KP Starogard Gdański. Przy gimnazjum działają dwa kluby sportowe: KaEmka, w którym dziewczęta trenują piłkę siatkową oraz Cor Cordium, w którym młodzież może uczestniczyć w zajęciach piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykowej i nożnej. W tradycji ,,Trójki” jest również coroczny liczny udział młodzieży w biegach masowych organizowanych przez OSiR. W gimnazjum prężnie działa biblioteka i świetlica. Znajdują się tam komputery, z których uczniowie korzystają podczas przerw i po lekcjach. Świetlica każdego roku propaguje wśród uczniów Ogólnopolski Konkurs ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” a panie z biblioteki nie tylko służą pomocą w wyborze dobrej książki, ale są organizatorami wielu konkursów szkolnych : fotograficznych, plastycznych oraz konkursów literackich o zasięgu rejonowym, np. ,,Moje gimnazjum – historia a współczesność” , ,, Moje miasto – moja mała ojczyzna” , ,,Biblioteka moich marzeń” . W bibliotece młodzież ma możliwość wykazać się inwencją twórczą, organizując różnorakie wystawy, np.: ,,Historia książki” , ,,Różne oblicza książki”. Nauczyciele biblioteki razem z polonistami dba też o piękno słowa, dlatego też cyklicznie odbywają się w czytelni tematyczne konkursy pięknego

czytania, a od trzech lat młodzież skupiona w aktywie bibliotecznym przygotowuje wesołe i pełne humoru przedstawienia wielkanocne – największym zainteresowaniem cieszą się te, które dotyczą świąt na Kociewiu. W szkole propaguje się też nowoczesność w nauczaniu i obecnie rozpoczął się proces wyposażenia szkoły w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne. W najbliższej przyszłości planuje się wprowadzenie dzienników elektronicznych. Dyrekcja oraz Rada Rodziców dba także o zdrowie uczniów. Mając na uwadze coraz liczniejszą grupę uczniów chorujących na alergię, placówka pozbywa się dawnych tablic i kredy, a sale lekcyjne wyposażane są w białe tablice i markery. W szkole działa wolontariat. Tradycją też jest organizowanie przez młodzież spotkań wigilijnych w Starogardzkim Klubie Amazonek. Spotkania te zawsze uświetniają występy artystyczne naszych recytatorów i zespołu GRYF. Tradycją szkoły jest też organizowany bal integracyjny młodzieży naszego gimnazjum z osobami niepełnosprawnymi. Gimnazjum nr 3 uczestniczy także w projektach miejskich i europejskich. Uczniowie brali udział w dziesięciu edycjach propagowanego przez miasto projekcie ,,Mój biznesplan – moja firma”. A obecnie bierzemy udział w programie Comenius „Lifelong Learning Programe – Uczenie się przez całe życie”. Jest to projekt europejski a naszymi partnerami są: Grecja, Włochy, Turcja, Rumunia. W szkole został założony klub Comeniusa. W ramach jego działań młodzież prowadziła konferencje przez Internet, dokonała prezentacji dotyczącej systemów szkolnictwa, wielkich osób z każdego kraju. Organizowali bal charytatywny dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzili konkursy plastyczne. Uczniowie Comeniusa odwiedzili też swoich znajomych we Włoszech.

STAROGARDZKI RATUSZ | Nr 9(136)/2013 |STR. 7


NIEZBĘDNIK INTERESANTA ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

W jaki sposób dokonać podziału nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdański? Wniosek o wszczęcie postępowania podziałowego nieruchomości można pobrać i złożyć wypełniony z niezbędnymi załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku (3 egz. wstępnego projektu podziału, wyciąg z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów) w Urzędzie Miasta w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00 w pok. 01 na parterze. W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością lub w użytkowaniu wieczystym kilku osób, wniosek wypełniają wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści wpisani w księdze wieczystej. Załączony do wniosku w 3 egz. wstępny projekt podziału nieruchomości winien być opracowany przez geodetę na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu. We wniosku należy określić precyzyjnie cel podziału nieruchomości łącznie ze wskazaniem funkcji wydzielanej działki/ek, a w przypadku wydzielania działki/ek usługowej/ych rodzaju usługi. Wnioski o wszczęcie postępowania podziałowego nieruchomości realizuje z upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa (tel. 58 530 60 73) zatwierdzając go stosowną decyzją bądź odmawiając jej zatwierdzenia po wcześniejszym zasięgnięciu opinii zgodności tegoż projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego rejonu miasta. Pozytywna opinia wstępnego projektu podziału jest podstawą do sporządzenia przez uprawnionego geodetę mapy z projektem podziału nieruchomości, która stanowi załącznik decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Decyzję wysyła się na podany adres klienta lub zgodnie z życzeniem odbiera osobiście w pok. 201, II piętro w godz. 7.30 – 15.30. WAŻNE! Podziału nieruchomości można dokonać tylko wtedy, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego poza wyjątkami wynikającymi z art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zmianami)

STR. 8 | Nr 9(136)/2013 |STAROGARDZKI RATUSZ

Urząd MiASTA Starogard Gdański ul. Gdańska 6 83-200 Starogard Gdański http://www.starogard.pl e-mail: rat������������������� usz@um.starogard.pl Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 7.30 - 15.30 Środa: 7.30 - 17.00, Piątek: 7.30 - 14.00 Obsługa Kasowa w godzinach pracy Urzędu Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001  Numery telefonów Urzędu Miasta: Sekretariat prezydenta tel.: 58 530 6006, fax: 58 530 6000 Prezydent Miasta Edmund Stachowicz Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych i Rozwoju Iwona Lewandowska Zastępca Prezydenta Miasta ds. TECHNICZNO-INWESTYCYJNYCH Henryk Wojciechowski WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Sekretarz Miasta - Zbigniew Toporowski 58 530 6102 Biuro Obsługi Klienta 58 530 6020, gg: 2014954 skype: urzad.miasta.starogard.gdanski WO - BIURO RADY MIASTA 58 530 6024, 58 530 6025 WYDZIAŁ FINANSOWY Wymiar Podatkowy: 58 530 6036 Wpłaty Podatkowe: 58 530 6031 Handel i Działalność Gospodarcza: 58 530 6038 Podatek od Środków Transportu: 58 530 6100 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 58 530 6050 58 530 6046 - sprawy wojskowe ZESPÓŁ PRAWNY 58 530 6055 WYDZIAŁ ROZWOJU 58 530 6104 AUDYTOR WEWNĘTRZNY: 58 530 6056 REFERAT KONTROLI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 58 530 6057 WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 58 530 6061, wpiwz@um.starogard.pl PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I UZALEŻNIEŃ 58 530 6092 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 58 530 6059 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 58 530 6126 REFERAT LOKALOWY 58 530 6124, 58 530 6125 REFERAT WINDYKACJI I EGZEKUCJI 58 530 6015 WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, GEODEZJI I ROLNICTWA Sprzedaż mieszkań: 58 530 6076 WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY Inwestycje: 58 530 6065

Ochrona Środowiska: 58 530 6068 Drogi: 58 530 6069 WYDZIAŁ PLANOWANIA I URBANISTYKI 58 530 6085, 58 530 6083 WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH Oświata: 58 530 6087 Stypendia: 58 530 6078 URZĄD STANU CYWILNEGO Rejestracja urodzeń: 58 530 6144 Sporządzanie aktów małżeństw, zgonów: 58 530 6143 STRAŻ MIEJSKA Oficer Dyżurny : 58 530 6095, 986 Telefony instytucji miejskich: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 58 562 24 33, 58 562 53 21 Miejski Zakład Komunikacji 58 562 30 01 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” 58 562 81 90 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Starkom” 58 562 30 67, 58 562 30 68 Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” tel.: 58 562 39 30, fax: 58 562 21 73 SP ZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień tel.: 58 562 94 93, 58 562 71 95, fax: 58 562 94 93 SP ZOZ Przychodnia Lekarska tel.: 58 562 34 16, 58 775 44 94, fax: 58 775 44 98 SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji 58 775 03 37, 58 775 03 38 Ośrodek Sportu i Rekreacji: 58 562 21 20 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel.: 58 562 44 58, fax: 58 561 29 84 Miejska Biblioteka Publiczna 58 719 21 70 Muzeum Ziemi Kociewskiej 58 562 46 75 Starogardzkie Centrum Kultury 58 561 29 45 Telefony alarmowe POLICJA – 997 ul. Bohaterów Getta 2 STRAŻ MIEJSKA – 986 ul. Gdańska 6 PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA – 998 ul. Lubichowska 1 POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 ul. Dr Balewskiego 1 POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991 ul. Pelplińska 24 POGOTOWIE GAZOWE 58 562 97 54 ul. Jagiełły 32 WODOCIĄGI I KANALIZACJA 58 562 81 91 ul. Lubichowska 128 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 58 562 24 86 ul. Pomorska 26


|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| PRZETARGI | OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 9 kwietnia 2013 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 89/04/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, dot. udziału 0,0391 w nieruchomości wspólnej przy ul. Piłsudskiego 10 – działka nr 19/1 obręb 17, KW 31643. Zarządzenie wraz z wykazem tabelarycznym podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200), na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronach internetowych urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 585306076. Prezydent Miasta Starogard Gdański Edmund Stachowicz Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późniejszymi zmianami) – Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE:

1. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Iwaszkiewicza (II przetarg) – działka nr 179/151 o pow. 3 251 m², obręb 12, KW 24974; cena wywoławcza (w tym VAT) 290 000,00 zł (dwieściedziewięćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 29 000,00 zł (dwadzieściadziewięćtysięcyzł); postąpienie minimalne 2 900,00 zł; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem C1.56.P3 – tereny obsługi komunikacyjnej, w tym w szczególności stacji paliw, zespołu garaży, parkingu wielostanowiskowego, placu manewrowego, placu do nauki jazdy. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 3 kwietnia 2013 r. 2. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Szornaka (V przetarg) – dz. nr: 78/1,78/2 o łącznej pow. 2250 m², obr.29, KW 38703; cena wywoławcza (w tym VAT) 160 000,00 zł (stosześćdziesiąttysięcyzł); wadium w wysokości 16 000,00 zł (szesnaścietysięcyzł); postąpienie minimalne 1 600,00 zł; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość oznaczona symbolem E.72.MN.2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; konieczność ustanowienia służebności korzystania z uzbrojenia technicznego znajdującego się na nieruchomości; Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 5.09.2012 r., drugi 24.10.2012 r., trzeci 19.12.2012 r., a czwarty 6.03.2013 r. 3.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kochanki (I przetarg) – działka nr 57/2 o pow. 1 520 m², obręb 7, KW 24794; cena wywoławcza (w tym VAT) 114 000,00 zł (stoczternaścietysięcyzłotych); wadium w wysokości 11 400,00 zł (jedenaścietysięcyczterystazł); postąpienie minimalne 1 140,00 zł; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.156. MN.3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, w tym usługami rzemiosła, sytuowanie usług – wbudowane, dobudowane lub wolnostojące; Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 4. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gminie Starogard Gdański obręb Dąbrówka (III przetarg) – działka nr 85 o pow. 2 200 m², KW 13931; cena wywoławcza (w tym VAT) 170 000,00zł (stosiedemdziesiąttysięcyzł); wadium w wysokości 17 000,00 zł (siedemnaścietysięcyzł); postąpienie minimalne 1 700,00 zł; zgodnie z ważną decyzją o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową gastronomiczno turystyczną z częścią mieszkalną; na nieruchomości znajduje się tablica informująca o turystycznych trasach rowerowych postawiona w uzgodnieniu z Powiatem Starogardzkim. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 30 stycznia 2013 r., a drugi 3 kwietnia 2013 r. …............................................................................................................................................................................................................................ Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 5 czerwca 2013 r. (środa) w sali nr101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10.00. Wadium (w gotówce) należy wnieść najpóźniej do 29 maja 2013 r. (środa) na konto Urzędu Miasta Starogard Gd. - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. W dniu 4 czerwca 2013 roku (wtorek) od godz. 12.00 do 15.00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu. Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58 530 6075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Urząd Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, tel. 58 530 6079 (poz. 1-3) i Urząd Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, tel. 58 562 5067 (poz. 4).

STAROGARDZKI RATUSZ | Nr 9(136)/2013 |STR. 9


PRZETARGI | OGŁOSZENIA ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Władysława Jagiełły 12, zlokalizowanego na dwóch kondygnacjach budynku: III piętrze i poddaszu użytkowym, znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji nieruchomości nr 14/3, obręb 17, o powierzchni 129 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD1A/00033508/8:

1

2

3

Udział w gruncie i w częściach wspólnych 4

1

67,29 + 7,82

2 + poddasze

0,1700

Lp.

Powierzchnia użytkowa lokalu i piwnicy w m2

Ilość pokoi

Cena wywoławcza w zł 5 88 050,00

6

Postąpienie minimalne w zł 7

8 805,00

890,00

Wadium w zł

Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego. Przetarg odbędzie się 22 maja 2013 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10.00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 16 maja 2013 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Lokal można będzie oglądać 13 maja 2013 r. w godzinach 15.00 – 15.30. 21 maja 2013 r. (wtorek) od godz. 10.00 do 15.00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal mieszkalny w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 530 6076.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 30 kwietnia 2013 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 100/04/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański dotyczące czterech lokali, o których kupno wystąpili ich najemcy: 1) ul. Krasickiego 2/17 – KW 14914, 2) ul. Piłsudskiego 10/1 – KW 31643, 3) ul. Traugutta 38/25 – KW 17188, 4) ul. Traugutta 38/67 – KW 17188. Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 101/04/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański dotyczące jednego lokalu, o którego kupno wystąpili jego najemcy: 1) ul. Iwaszkiewicza 3/15 – KW 33521. Dnia 7 maja 2013 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 107/05/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości dotyczące jednej działki nr 356/6 o pow. 94 m², obręb 22, położonej przy al. Armii Krajowej – KW 24792. Zarządzenia wraz z wykazami tabelarycznymi podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200), na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronach internetowych urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty . Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 530 6076 lub 58 530 6075. Prezydent Miasta Starogard Gdański Edmund Stachowicz

Radni z Klubu Platformy Obywatelskiej proszą mieszkańców miasta zainteresowanych spotkaniem o telefoniczne umawianie się z radnymi PO pod numerem telefonu Biura Rady Miasta 58 530 60 25

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. 83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56, tel. 58 562 24 33; 58 56253 21; 58 560 02 35

oferuje swoje usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania nieruchomościami (w tym wspólnotami mieszkaniowymi, kamienicami etc.)

STAROGARDZKI RATUSZ, bezpłatny dwutygodnik Urzędu Miasta Starogard Gdański. Redaguje Zespół Prasowy Urzędu Miasta Starogard Gdański. Adres redakcji: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, tel. 58 530 6009, redakcja@um.starogard.pl. Ukazuje się w nakładzie 2100 egzemplarzy, w ponad 50 punktach miasta. Druk: Drukarnia TOP DRUK Łomża. Copyright © Gmina Miejska Starogard Gdański. Wszelkie prawa zastrzeżone. STAROGARDZKI RATUSZ, ani żadna jego część, bez zgody właściciela nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem fotograficznym, elektronicznym, mechanicznym lub innym.

STR. 10 | Nr 9(136)/2013 |STAROGARDZKI RATUSZ


Z dziejów starogardzkiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Początki bractw strzeleckich sięgają czasów średniowiecza, kiedy to w miastach masowo powstawały przymusowe organizacje mieszczan, mające zapewnić im bezpieczeństwo (straże obywatelskie, milicje mieszczańskie, oddziały cechowe i bractwa strzeleckie).

Powstanie bractwa strzeleckiego w krzyżackim wówczas Starogardzie datować należy na drugą połowę XIV w., a więc na czasy po otrzymaniu przez miasto chełmińskich praw miejskich (1348 r.). Przyjmuje się, że powstało ono w 1351 r. (lub w 1353 r.), i że założone zostało przez ówczesnego Wielkiego Komtura i późniejszego Wielkiego Mistrza Zakonu Niemieckiego (Krzyżackiego) Winrycha von Kniprode, który był orędow-

nikiem zakładania tzw. ogródków strzeleckich, przeznaczonych do ćwiczeń z bronią w ręku. W tym samym czasie powstało wiele innych bractw strzeleckich na terenie Pomorza Nadwiślańskiego. Ich członkowie ćwiczyli się w strzelaniu do kura z łuku, potem z kuszy. W Starogardzie ćwiczenia i zawody strzeleckie odbywały się za murami miejskimi, przy fosach lub na łąkach nad Wierzycą. Strzelec, który trafił kura w pierś,

zostawał królem kurkowym. Już w czasach późniejszych każdorazowy król otrzymywał znaczne przywileje, takie jak: zwolnienia od podatków, pozwolenia na warzenie piwa czy na sprowadzania towarów bez cła itp.

Rozbiory Rzeczypospolitej nie spowodowały upadku bractw kurkowych na ziemiach polskich. Bractwo w Starogardzie działało nadal, chociaż teraz pod pruskim zarządem. Istotną zmianą było zerwanie z tradycją strzelania do kura i zastąpienie tego celu tarczą strzelecką. Pruska gildia strzelecka w Starogardzie wzmogła swą działalność w poł. XIX w. Starą strzelnicę przeniesiono z terenu miasta pod Kocborowo (1845 r.), urządzono też strzelnicę niedale-

ko Owidzkiego Młyna i zaczęto używać dalekosiężnej broni palnej. Od tego czasu członkowie bractwa mieli też jednolite umundurowanie. W 1848 r. bractwo otrzymało w dzierżawę 3 ha pas ziemi na skraju lasu po prawej stronie drogi do Tczewa,

który później wykupiło. Do 1892 roku powstał tam trzykondygnacyjny dom bracki z czerwonej cegły (t zw. Dom Strzelców), zachowany do dnia dzisiejszego, z restauracją, obszerną salą, nową strzelnicą, a także z 30-metrową, częściowo krytą halą do strzelań ćwiczebnych. Już 1878 r. starogardzkie bractwo otrzymało nowy statut, w oparciu o który działało pod kontrolą państwa pruskiego aż do końca 1 wojny światowej. STAROGARDZKI RATUSZ | Nr 9(136)/2013


Po zakończeniu wojny bractwa strzeleckie zaczęły się odradzać pod polskimi sztandarami, głównie w Wielkopolsce, na Pomorzu i na Śląsku. Już w 1920 r. w Starogardzie powstało nowe bractwo strzeleckie, włączone wkrótce (1924 r.) wraz z innym pomorskimi bractwami do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej (Zjednoczenie KBS RP). Nobilitacją dla starogardzkiego Bractwa było przyjęcie honorowej godności Króla Kurkowego przez Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego. Prośbę o przyjęcie tej godności władze bractwa skierowały do Prezydenta w końcu 1926 r. Dnia 17.I.1927 r. na posiedzeniu Zarządu starogardzkiego bractwa odczytano list z kancelarii Pre-

Tekst i foto: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Starogardzie Gdańskim.

zydenta RP, w którym jej szef informuje, że Prezydent przyjął godność Króla Kurkowego w Starogardzie. Jednocześnie prezydent przesłał starogardzkiemu bractwu swój srebrny portret w formie płaskorzeźby z następująca deklaracją; „Bractwu Strzeleckiemu w Stargardzie na pamiątkę przyjęcia godności Króla Kurkowego na rok 1927/28. Prezydent RP Ignacy Mościcki”. Członkami przedwojennego bractwa byli m. in.znani obywatele miasta: Jan Buchholz, Adam Czwójdziński, Jan Czyżewski, Feliks Gumiński, Czesław Nagórski, Stanisław Odya, Jan Pillar i wielu innych.

Wybuch wojny przerwał kilkusetletnie dzieje bractwa strzeleckiego w Starogardzie, które odrodziło się dopiero po 1989 r. W 1992 r. uformował się w Starogardzie Gd. Komitet Założycielski, stawiający sobie za cel reaktywowanie starogardzkiego bractwa. Już 26 kwietnia 1993 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku zarejestrował stowarzyszenie pod nazwą: „Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Starogardzie Gdańskim”.W 1994 r. starogardzkie Bractwo przyjęte zostało do Zjednoczenia KBS RP. Od tego momentu Bractwo działa aktywnie na terenie miasta, Pomorza, Polski i Europy. Przypadające w tym roku 20-lecie reaktywowania Bractwa uświetnione zostanie ogólnopolskim Zjazdem Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP organizowanym w Starogardzie Gdańskim w dniach 8 – 9 czerwca.

Starogardzki Ratusz Nr 9(136)/2013  

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Starogard Gdański

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you