Dragør Nyt nr. 38 – 2016

Page 8

Drag­ør Nyt

Side 8 Vi har modtaget

Forandringsledelse uden ledelse

Havde der dog bare været en strategi for reformprocessen i skolevæsenet i Dragør Kom­ mune, og var den dog bare blevet kommunikeret ud, så alle havde været klar over, hvad det egentlig er, vi er i gang med. Så kunne meget have set anderledes ud. I Dragørs skolevæsen er man i gang med et foran­ dringsledelsesprojekt, men der er ingen ledelse, så lige nu står skolerne kun tilbage med

forandring, der set fra manges synspunkt desværre på ingen måde er til det bedre. Der bliver gennemført ændringer, som kun nogle få mennesker kender meningen med, og uroen vokser blandt forældre, lærere og ledelser. Det samme gør det netværk, der arbejder sammen på side­ linjen for at opretholde gode skoleforhold for vores børn. Netværket bliver større og større, og modstanden mod skolechefen er massiv, men

trods det vælger politikerne at holde hånden over hende. Forældre og andre med til­ knytning til skolevæsenet, som dog desværre selv er afholdt fra at kunne ytre sig eller tryk­ ke »Like« til opslag på Face­ book af frygt for at blive kaldt til samtale hos skolechefen eller velfærdsdirektøren (ja, det er ikke kun liste T, der har hørt det), er i oprør, og påtaler den ene gang efter den anden de fejl og mangler, der er ved skolechefens håndtering af sin

ledelsesopgave, og det kaos, det skaber i deres dagligdag, samt det kvalitetsmæssigt ringe arbejde, der foregår på skoleforvaltningen. Sandt nok, så tilbyder borg­ mesteren og udvalgsforman­ den at mødes med urolige borgere, og de lytter (eller rettere: De hører de ord, vi si­ ger) – men agerer på det, det gør de altså bare ikke. Jeg har været til møde med de herrer mange gange, og hver gang efterlyser de noget konkret, som de så har fået i form af lange breve med opremsnin­ ger af kritikpunkter, men på trods af det, sker der intet.

Dragør Kommune & 32 89 01 00

De kan enten ikke genken­ de det konkrete i det, de har modtaget, eller også vælger de at ignorere det. Der bliver holdt fast i egne holdninger og meninger, og enten går politi­ kerne i flyverskjul og holder radiotavshed, eller også hol­ der de den ene forsvarsmono­ log efter den anden, hvor de konsekvent går efter manden i stedet for efter bolden. Det er faktisk ærgerligt, at den politiske arena i Dragør er så påvirket af, at det poli­ tiske flertal ser behovet for at holde fast i en situation, der i så manges øjne er så uhold­ bar.

20. september 2016 Læs for eksempel borg­ mester Eik Dahl Bidstrups indlæg i Dragør Nyt i denne uge. Her ytrer han ønske om dialog og retfærdiggør sit ind­ læg med, at »Liste T’s angreb kræver et svar«. Dette svar indledes så med »Liste T taler ikke sandt ...« – og det er svært at se, hvordan det at påstå, at ens modpart lyver, er en ind­ ledning – endsige en god ind­ ledning – til en konstruktiv, frugtbar dialog. Det er også nævneværdigt, at Facebook gang på gang nedgøres af det politiske fler­ tal, når det bliver sat i spil som borgernes og oppositionens

www.dragoer.dk

Personlig henv. fra kl. 10 Åbningstid: Man.–tirs. kl. 10–14, ons. lukket, tors kl. 10–18, fre. kl. 10–13

Hollænderhallen informerer:

Vejarbejde

Dragør Bibliotekerne

Der holdes loppemarked i Hollænder­ hallen søndag den 30. oktober 2016 kl. 9.00–15.00

I uge 38 med start mandag den 19. eller tirsdag den 20. september 2016 bliver der udlagt asfalt-slidlag på Skydebanevej, Fælledvej mellem Bachersmindevej og Søndergade samt Søndre Kinkelgade mellem Søndergade og Englandsvej.

Dragør Bibliotek er lukket fredag den 23. september

Der er voksenstader i idrætshallen og et lille børnemarked i Dansesalen. Stadeplaner kan ses på Hollænderhallens hjemmeside www.hollaenderhallen.dk under punktet »Arrangementer«.

Priser: Voksenstade Børnestader* Depositum**

kr. kr. kr.

300,25,200,-

* Børn skal tilmeldes af en voksen, og barnet skal kunne stå alene på stadet. ** Alle betaler depositum. Dog betaler familier, der har både voksen- og børnestade kun ét depositum. Tilmelding til staderne åbner på Hollænderhallens hjemmeside onsdag den 28. september 2016 kl. 19.00 Den kvittering, der modtages straks efter tilmeldingen, er ikke en meddelelse om en stadeplads, men kun en registrering af tilmeldingen. Tilmeldingen lukker, når der er tilmelding til alle stadepladser, og ventelisten er fuld. Vi skriver på hjemmesiden, når tilmeldingen er lukket. Stadeplads eller plads på ventelisten tildeles i den rækkefølge tilmeldingerne er modtaget. Meddelelse udsendes senest fredag den 30. september 2016 til den e-mailadresse, der er opgivet i tilmeldingen. Tildelt stadeplads kan vælges og betales ved personlig henvendelse i hallen fra søndag den 2. oktober 2016 til og med mandag den 10. oktober 2016 i hele åbningstiden. Medbring udskrift af meddelelsen om tildeling af stadeplads og lige penge. Der skal betales med 100- og 200-kronesedler, så vi kan lægge depositum til side med det samme. Vi kan ikke veksle, og der kan ikke betales med betalingskort eller mobilbetaling. Stadepladser, der ikke er valgt og betalt senest mandag den 10. oktober 2016, sælges til ventelisten. Den tildelte stadeplads må ikke overdrages til en anden person. Aflysning skal ske til Hollænderhallen på e-mailadressen: hollaenderhallen@dragoer.dk – stader sælges herefter til ventelisten.

Strækningerne søges hele tiden at være passable, men der kan forekomme forsinkelser for trafikanterne på de relativt smalle veje. Arbejderne vil være overstået inden den følgende weekend. Arbejderne udføres i form af remix-metoden, hvor eksisterende asfalt genanvendes og sammenblandes med nyt asfalt i én proces udført af et relativt langt vogntog. Plan og Teknik og vores entreprenør håber på forståelse for eventuelt opståede gener i forbindelse med udførelsen. Med venlig hilsen Plan og Teknik

Da Dragør Bibliotekernes personale skal på kursus, er Dragør Bibliotek lukket for publikum fredag den 23. september.

Brug Hollænderhallens Bibliotek Biblioteket i Hollænderhallen er åbent for selvbetjening mellem kl. 8–21, men vil af samme årsag være uden betjening hele dagen.

Kom igen lørdag Begge biblioteker holder åben, som normalt, om lørdagen.

Interaktivt teater for børn på 2–5 år Det Lille Verdens Teater spiller »Spor«

Frivillig Fredag

Mød Dragørs frivillig-liv på havnen fredag den 30. september Arrangementet foregår bag Café Espersen fra kl. 15.30– 19.00, hvor der en opstilles scene. Dragør fejrer Frivillig Fredag for at hylde og synliggøre byens frivillig- og foreningsliv.

En dag fik morfar lyst til at skyde til måls efter månen med sin slangebøsse. Men månen er alt for langt væk.

Tid og sted Torsdag den 29. september kl. 15.00–15.40 i Kedelhuset, Wiedergården 2.

Billetter Billetter koster 50 kroner, og kan købes på www.drabib.dk Både børn og voksne skal have billetter.

Mad og drikke Der vil være borde og bænke og picnic-pakker til bestilling fra Hr. Munks vinbar og Café Dragør Sejlklub. Dragør Kommune serverer dertil kaffe, kage og frugt i anledning af dagen. Der vil også være mulighed for at købe forskellige drikkevarer.

Udpluk fra dagens program Der kommer stadig aktiviteter til, men herunder kan du se et udpluk af de oplevelser, som nu er fastlagt på og omkring scenen: • Dragør Gymnasterne giver opvisning • Dragør Musik- og Kulturskole optræder • Cykellegebanen har aktiviteter for de små trafikanter • Dragør Revyen giver numre og udlodder billetter • Cykling uden alder introducerer nye »piloter« • Trioen Old Friends byder på 60’er-musik • Fægteklubben Aramis giver introduktion til sporten og opvisning • Venligboerne byder på dans fra Eritrea Derudover vil Dragør Boldklub, Kunstforeningen Refleksioner, Dragørs Aktivitetshus, AOF Amager og Dragør Qigong Forening m.fl. være til stede på dagen i pavilloner med info og aktiviteter, ligesom det frivilligt drevne Dragør Turistkontor på havnepladsen er åbent.

Rejsekort og DOT-app På denne IT-café kan du blive forberedt til din næste tur med offentlig transport.

Lær at bruge Rejsekortet og DOT-app’en Få personlig hjælp til Rejsekortet og DOT-app’en. Rejsekortet er din rejsehjemmel og DOT-app’en er en hjælp til at planlægge din rejse.

Tid og sted IT-caféen finder sted torsdag den 29. september kl. 12.00– 14.00 på Biblioteket i Hollænderhallen, Halvejen 3.

Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.

Hvad er dansk? Kulturministerens Danmarkskanon Kulturministerens Danmarkskanon handler om at finde det særlige danske.

Deltag på Dragør Bibliotekerne

Formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Kenneth Gøtterup, åbner dagen

Dragør Kommunes Initiativpris uddeles på scenen kl. 17.30

Danmarkskanon-udstillingen er på biblioteket fra tirsdag den 13. september til fredag den 7. oktober.

Kl. 17.30 uddeles Dragør Kommunes Initiativpris for »en særligt bemærkelsesværdig indsats for at fastholde og styrke fællesskabet i kommunen«.

Et dommerpanel med borgmester Eik Dahl Bidstrup, kulturchef Karina Møller, formand for folkeoplysningsudvalget Pia Osbæck og filialdirektør Claus Dehn-Christoffersen fra Danske Bank Tårnby foretager den endelige udvælgelse.

Forpagtning af areal beliggende Kirkevej 9, del af matr. nr. 16b i Dragør Kommune Dragør Kommune udbyder hermed et areal på 1,3 tdr. land til forpagtning for en 3-årig periode pr. 1. december 2016. Arealet bortforpagtes til jordbrugsmæssig drift. Arealet udbydes til højestbydende, dog forbeholder kommunen sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud. Tilbud skal være skriftlige og afgives i lukket kuvert mærket »Forpagtning« til Dragør Kommune, Kirkevej 7, 2791 Dragør, att.: Borgmestersekretariatet. Tilbud skal være Dragør Kommune i hænde senest mandag den 17. oktober 2016 kl. 12.00. Nærmere oplysninger om forpagtningsvilkår fås ved henvendelse til Borgmestersekretariatet, Heidi Andersen på tlf. 32 89 01 16.

Ud over æren, som følger med prisen, begaves vinderen med 25.000 kr. Præmien sponsoreres af Danske Banks Tårnby Afdeling.

Pust liv i din hverdag Gratis lungefunktionsmåling Rygestopvejleder fra Dragør Kommune og sygeplejersker fra Lungemedicinsk ambulatorium fra Amager Hospital tilbyder lungefunktionsmålinger i Sundhedshuset arkade fredag den 30. september kl. 9–14 – Kamillevej 4 i Kastrup. Kom og få en snak om lunger og information om rygestoptilbud, nikotinprodukter og rygestopmedicin.

• pibende eller hvæsende vejrtrækning

Om Frivillig Fredag

• du bliver mere forpustet end dine jævnaldrende, når du bevæger dig, f.eks. når du går på trapper eller løber efter bussen

Arrangementet foregår fredag den 30. september – fra kl. 15.30 til 19.00 – på Dragør Havn – mellem Café Espersen og Cykellegebanen.

er malet både på lærred, træ og karton. Herman Helsinghof star­ tede med at male for cirka syv år siden. Han begyndte med at male i oliemaling, men han blev træt af den lange tørre­ tid – og begyndte i stedet for at male med akrylfarve. Han lader sig inspirere af de gamle mestre og af livet omkring ham – og maler både abstrakt og naturalistisk. Christa Dahl udstiller en række stemningsfulde foto­ grafier blandt andet fra Berlin og Gran Canaria. Christas fotografier er me­ get varierede. Det er lysvirk­ ningen, billedkomposition og lignende elementer, som hun lægger vægt på. Plyssen holder åbent lørdag og søndag fra kl. 13.00–16.00. Gratis adgang.

Udstillingspladser tilbydes For foreninger, hobbyfolk, samlere og andre, der ønsker at fremvise deres aktivite­ ter og samlinger for et større publikum, er der ledige ud­ stillingspladser på Plyssen i år 2017. Henvendelse herom kan ske til udstillingsleder Heinrich Ehrenreich, By­ grænsen 50, 2770 Kastrup, tlf. 32 51 09 11, 41 67 62 62, ­heinrich.ehrenreich@gmail.com

H STORE MAGLEBY KIRKE Tirsdag den 20. sept. kl. 17.00: Skumringsgudstjeneste med spisning – Gitte Turin Søndag den 25. sept. kl. 10.00: Gitte Turin Tirsdag den 27. sept. kl. 17.00: Skumringsgudstjeneste Marianne Bach

Underholdning Søndag den 25. sept. kl. 14.00: Ullerup Line-Dancers giver opvisning.

✝ 15. september 2016

Elsket og savnet

Mød op og oplev prisoverrækkelsen.

Tid og sted

DRAGØR KIRKE Tirsdag den 20. sept. kl. 18.45: Offentligt menighedsrådsmøde Onsdag den 21. sept. kl. 09.30: Morgensang Søndag den 25. sept. kl. 10.00: Høstgudstjeneste Anette Lyneborg Onsdag den 28. sept. kl. 09.30: Morgensang

* 11. maj 1963

Borgmester Eik Dahl Bidstrup holder en tale i forbindelse med prisoverrækkelsen.

Dragør Kommune bruger Frivillig Fredag til at fejre, belønne og synliggøre de mange Dragør-borgere, der hver dag gør en ekstra indsats for at gøre kommunen til et godt sted at leve. Dagen er desuden en god mulighed for borgere i Dragør Kommune til at møde Dragørs frivillig- og foreningsliv.

I september kan man på Plys­ sen, Amager Strandvej 350 i Kastrup, opleve Ingrid Slotts og Herman Helsinghofs ma­ leri­udstillinger, og man kan se Christa Dahls fotografier. Den 1. juli var det 23 år si­ den Ingrid Slott første gang smeltede voksen på et stryge­ jern og lavede et voksmaleri. Siden er mange andre tekni­ ker blevet afprøvet – og alt fra landskabsbilleder og blomster til abstrakte billeder blevet til. I øjeblikket har Ingrid Slott fokus på portrætter. De bliver malet med en speciel stylus – en malepen, der bruges til at lave fine detaljer. Billederne

Per Birk Aabye

Kan du svare ja til nogle af disse spørgsmål, kan der være god grund til, at du får snakket med en sygeplejerske om dine symptomer og eventuelt målt din lungefunktion. • hoste – enten tør eller med slim

Frivillig Fredag fejres i danske kommuner over hele landet. Dagen handler om at skabe synlighed omkring frivillig- og foreningslivet.

det for angreb på afsendere, som vi har set det hidtil. Med konkrete initiativer mener jeg ikke en handleplan som den, der omtales i indlægget: »Handleplanen skal danne grundlag for ønsket om øget opmærksomhed på dialog og inddragelse.« Det er jo varm luft og så ukonkret som noget. Der er da ikke behov for en handleplan, der skal danne grundlag for et ønske ...! Ej heller forstår jeg udmel­ dingen: »Et flertal i økonomi­ udvalget har foreslået og be­ sluttet en plan for, hvordan vi kommer videre. Det tager vi ansvaret for og følger op på. Det er demokratiets spillereg­ ler.« Selvom der ikke altid er en ensartet opfattelse af ordet demokrati, så kunne jeg godt tænke mig, at det i hvert fald ikke begrænses til at betyde ovenstående. Den oprindeli­ ge betydning af ordet dækker mere over lighed for loven, politiske frihedsrettigheder, tale-, trykke- og forsamlings­ frihed og retssikkerhed. Borgmesteren skriver et sted i sit indlæg, at »Vi har i de seneste uger fået henven­ delser fra flere medarbejdere, der i den grad føler sig taget som gidsler af denne dagsor­ den og blot ønsker at passe deres arbejde og fokusere på vores børns trivsel og læring. Jeg ønsker for dem og vores børn, at dette snart må ske ....« Flere ønsker ... Nå, tilbage til den konkrete handleplan – den afventes med spænding, så vi kan få sat gang i tiltag, der betyder, at fremtiden for Dragørs sko­ levæsen ikke længere skal basere sig på borgmesterens fromme ønsker og en egenrå­ dig skoleforvaltning. Med venlig hilsen Charlotte Kjelde

Plyssen i september

Pris og tilmelding

Skriv dit bud på et postkort og aflever det i de #HvaderDansk-postkasser, der er sat frem på biblioteket. Du kan også give dit bud på hjemmesiden: www.danmarkskanon.dk

Deadline for nomineringer var 16. september. Ved redaktionens slutning var indløbet nomineringer af: • Ann Madsen/Stafet For Livet • Bettina Nada Fellov/Venligboerne • Casper Kvist/Dragør Boldklub • Dorte Christensen/Dragør Håndbold klub • Dragør Revyen • Lena Just Lund/Dragør Turistkontor • Mette Jansen/Dragør Biografforenings bestyrelse • Philip Helgstrand/Dragør Havnefest

medie, men når borgmesteren og udvalgsformanden ønsker at henlede opmærksomheden på deres successer, så er me­ diet tilsyneladende helt ok. Jeg synes personligt ikke, at det bliver mere ok at skrive, at andre lyver eller er uansvar­ lige eller at fremsætte adskil­ lige udokumenterede påstan­ de, bare fordi man skriver det i en avis. Påstanden, jeg taler om, er bl.a. (citat af Eik Dahl Bidstrup fra indlæg af 13. sep­ tember) »... man til enhver tid kan booke et møde med mig og tale om tingene i en for­ trolig og afslappet atmosfære. Ingen af medarbejderne har gjort dette og kun meget få forældre.« Det kan godt være, at det kun er skolebestyrel­ serne, borgmesteren har set på borgmesterkontoret, men det er jo fordi, netop skolebe­ styrelserne repræsenterer en meget stor forældregruppe, og taler på vegne af denne. Flere gange i indlægget retfærdiggør borgmesteren sit skriftlige indlæg, som han siger, går imod hans egen overbevisning om dialog per­ son til person, og »skylden« pålægges nogle andre, nemlig liste T og Ulla Erlandsen, hvis indlæg ifølge borgmesteren henholdsvis kalder på og kræ­ ver et svar. Mit indlæg kræver også et svar! Borgmesteren skriver nemlig i sit indlæg: »Jeg ved godt, hvad der er mest an­ svarligt – og hvad der skaber arbejdsro på skolerne.« Det vil jeg så hermed gerne bede om en helt konkret beskrivel­ se fra borgmesteren af, hvad er. Det kunne være afskedi­ gelse af skolechefen, men det kunne eventuelt også være et svar i Dragør Nyt i næste uge, som kunne vise saglighed og konkrete initiativer i ste­

Det gælder især, hvis du: • ryger eller tidligere har røget. • arbejder eller har arbejdet i et erhverv med meget støv, damp eller røg

Fakta om lungefunktionsmåling Med en enkel lungefunktionsmåling kan man finde de fleste tidlige tegn på syge lunger. Målingen forgår ved, at du puster i et apparat, som måler din lungefunktion. Det registrerer hvor meget og hvor hurtigt, du kan puste luft ud af dine lunger. Målingen fortæller, om din lungefunktion er normal eller nedsat.

På familiens vegne Lotte, Mads og Mille Bisættelsen finder sted fra Store Magleby Kirke fredag den 23. september kl. 13.00

Vor kære

Jørgen W. Stochholm Civilingeniør * 29. december 1934

✝ 13. september 2016

På familiens vegne Neel Bisættelsen finder sted i Dragør Kirke torsdag den 22. september kl. 14.00

ADVOKATFIRMAET WELDINGS Medlem af Danske FAMILIEadvokater og DanskeArveretsAdvokater

Testamente · Ægtepagt · Arv og dødsboskifte Har du brug for rådgivning? Få seriøs og kyndig rådgivning og vejledning. Aftal tid for et uforpligtende formøde Kontakt advokat Nina Welding nw@weldings.dk eller tlf.: 32 844 824 AMAGERBROGADE 184 · 2300 KØBENHAVN S · 32 844 824 · WWW.WELDINGS.DK


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.