Dragør Nyt nr. 29 – 2015

Page 5

14. juli 2015

Dragør Nyt

Kan der skaffes midler til at bevare Kuglen i Dragør i fem år – eller skal den brændes ned som et endeligt kunstnerisk udtryk. Dragør Nyt har talt med arkitektparret, der har skabt Kuglen, om deres tanker Af Birgit Buddegård Med udstillingen REflex indtog samtidskunsten Dragør sidste sommer. Udstillingen var en del af fejringen af Dragør Kommunes 40-års-jubilæum, og bag udstillingen stod REflesioner – foreningen for samtidskunst – med formanden Annette Lindroos som kurator. Udstillingsperioden løb til den 28. september, hvor værkerne blev taget ned – undtagen Kuglen, som kommunen og fredningsmyndighederne gav tilladelse til at blive stående til søndag den 18. oktober i år. Kuglen har i den forløbne tid levet sit eget liv og er

blevet taget i brug af folk til mange forskellige formål og arrangementer. Foreningen for samtidskunst, REfleksioner har nu indledt en dialog med Dragør Kommune om muligheden for, at kommunen erhverver værket. REfleksioner peger blandt andet på, at Kuglen har et potentiale til at blive Dragørs nye kulturelle vartegn, som både ville kunne bruges i turismeindsatsen og til at skabe merværdi for borgerne. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vedtog med et spinkelt flertal på sit møde i juni, at kommunen udstiller Kuglen i yderligere fem år under forudsætning af, at det kan

ske omkostningsfrit for kommunen – det vil sige, at REfleksioner skal finde fondsmidler – og at fredningsnævnet godkender opstillingen. Op til mødet i udvalget udspandt sig en debat på Facebook, hvor spørgsmålet dog hurtigt tog en retning af, om Kuglen skulle være Dragørs vartegn i stedet for lodstårnet. Men Kuglen har aldrig været tænkt som et nyt vartegn for Dragør, siger kunstnerne bag til Dragør Nyt, Jennifer Dahm Petersen og Niels Lund Petersen fra OP arkitekter, som Dragør Nyt har talt med for en kommentar til debatten. »Det må godt være et vartegn,« siger Jennifer Dahm Petersen, men understreger samtidig, at det aldrig har været hensigten.

Sakral og folkelig

To af skaberne af Kuglen, arkitekterne Jennifer Dahm Petersen og Niels Lund Petersen. Foto: Hans Jacob Sørensen.

De to har sammen med Mads Knak-Nielsen – også fra OP arkitekter – skabt Kuglen, og alle tre har været med til at bygge den, men har siden forholdt sig tavse omkring værket. Men de vil naturligvis gerne fortælle om Kuglen, men synes også, der er noget smukt over, den blot står og folk bruger den, som de vil. Værket skal kunne tale for sig selv. Niels Lund Petersen kalder med et grin Kuglen for en forvandlingskugle, for da den blev skabt var den gul som den gamle by, men nu har vejr og vind gjort træet gråt som havet og de gæs, der tusser rundt om den.

Vi har modtaget:

Inklusion kan også være eksklusion! I Dragør Nyt nr. 28 (fra den 7. juli 2015) beskrives kommunens inklusion af børn med særlige behov som en succes. Faktisk så succesfuld, at det nævnes i bladet Folkeskolen. Dragør har kun fem elever, som modtager undervisning uden for kommunen. Umiddelbart lyder det jo også godt, men som forældre til et barn med særlige behov og med en fortid i en af Dragørs »almindelige« folkeskoler, så tænker jeg ikke umiddelbart, at dette nødvendigvis skal anses som en succes. Det er måske en økonomisk succes, idet det er billigere at have elever inden for egen kommunegrænse fremfor i anden kommune. Men hvad med de børn, det handler om? De børn, som har lidt så store nederlag i deres tid i det såkaldte »normal«område. De børn, som er blevet misforstået, mobbet og i den grad ekskluderet af fællesskabet – nogle i en sådan grad, at de i flere måneder ikke har gået i skole. Hvad med dem? Hvor er de henne i denne debat? Er de blevet hørt? Jeg er i kontakt med flere af disse børn og deres forældre.

De udtrykker, at det først er efter, de har fået et »special tilbud«, at de oplever glæde ved at gå i skole, glæde ved igen at lære, opleve sig som en del af et fællesskab – og ikke mindst blive set og anderkendt som det unikke barn, det er. I artiklen fremhæves inklusionsvejledere som et bærende element for, at succesen er opnået. Jeg synes, det lyder som en fin ide med inklusionsvejledere. Min bekymring går på den tid, det vil tage, for at alle lærere, deres ledelse samt de »normale børn« og deres forældre vil være i stand til at rumme og anderkende børn med særlige behov. De fysiske rammer, som børn med særlige behov har gavn af (og ofte også brug for), kan nemt imødekommes. Men de psykiske rammer er straks noget mere udfordrende. Det er i sig selv et paradoks, at vi skelner mellem børn inden for »normal området« kontra børn med særlige behov, og at vi taler om inklusionsvejledere. Det er vel i sig selv ekskluderende. Hvis vi betragter børn med særlige behov som børn med

Vi har modtaget:

1. Dragør Kommune udbedrer omgående de skader, der er sket på bygningen, og forhindrer nye skader i at opstå. 2. Fondsmidler søges til etablering af teatersal m.m. i underetagen. 3.  Mødelokaler m.m. etableres i tagetagen. Dette er skrevet uden den fornødne viden om forholdene i bygningen, men jeg håber at høre nærmere. Hvordan har Kulturstyrelsen kunnet beskæftige sig med sådan en sag i flere år, uden at give ejeren påbud om vedligeholdelse? Vil man gerne kunne sige: »Vi vandt – stolper og hanebånd var intakte, da skidtet faldt sammen«? Jeg sender de bedste ønsker for Krudthus 2. Med venlig hilsen Frank Hansen Engløkken 106

Krudthus 2 Hvor er det dog dejligt at læse et så sagligt oplysende indlæg, som Ole Storgaards i Dragør Nyt nr. 28 – fra den 7. juli. Vi har kun boet her – tæt på Krudthus 2 – i et par år, og glæder os over opsummeringen. Vi vil med det samme melde os ind i foreningen for Krudthus 2. For mig at se, er Kulturstyrelsen kun den næststørste »skurk« i sagen – nummer et må være Dragør Kommune, som på trods af viden om svamp, utæt tag og direkte ødelæggelse af bygningen ikke foretager sig noget. Det er selvfølgelig belejligt at vente på fondsmidler. Vi er jo sådan en fattig kommune ... Er der noget i vejen med en anden plan for Krudthus 2? For eksempel:

unikke forudsætninger – betragter børn med koncentrations-vanskeligheder som idérige børn – så giver det en noget mere positiv ladet tilgang – og først der kan vi, efter min mening, tale om, at der sker en inklusion. Mit håb og ønske er, at vi/ beslutningstagerne angriber dette ud fra en helhedsorienteret betragtning – altså, hvad er bedst for det enkelte barn. Og hvis det er at være i et tilbud uden for kommunens grænser, så skal vi være villige til at betale for dette. Jeg tror på, at det er en livslang investering – både på et økonomisk plan, men også – og ikke mindst – for det enkelte barns trivsel. Med venlig hilsen Line Hinsby Mathiesen

skal den ned, skal det ske med et brag, siger de enstemmigt. Som installation har den tjent sit formål, konstaterer de og foreslår at brænde den af. Brand har i øvrigt været med i tankerne helt fra starten, fortæller Jennifer Dahm Petersen og henviser til det amerikanske begreb »Burning man«. En gang årligt mødes tusindvis af mennesker i Nevadas ørken og skaber en række midlertidige kunstværker, som de, når festivalen er slut, brænder ned. Og Niels Lund Petersen siger, det også fra et kunst-

nerisk synspunkt kan være interessant at brænde kunsten ned. Men uanset hvad der bliver resultatet af Kuglens liv i Dragør, har parret planer om en workshop på arkitekturens dag den 1. oktober. Her vil interesserede kunne komme til Kuglen og se, hvordan den er blevet til, og selv, sammen med arkitekterne og ingeniørfirmaet bag, med små stykker træ skabe et værk. Det være sig en kugle, et tårn eller noget helt tredje. Jennifer Dahm Petersen og Niels Lund Petersen glæder sig til at se, hvad deltagerne kommer frem til.

Ferielukket i uge 30 og 31

Burning man Parret er glade for forslaget om at bevare Kuglen. De er bestemt ikke ligeglade, men siger, det skal være Dragør selv, der vælger den til. Det er trist at tale om penge, men der skal findes midler – blandt andet til et eftersyn, hvis den skal blive stående. Det er det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, der – uden beregning for kunstens skyld – har lavet beregningerne for Kuglen. Og de får stor ros fra arkitektparret, der også roser de mange frivillige, der deltog i projektet. Niels Lund Petersen fortæller, at beregningerne for opførelsen af Kuglen er sket, som var det et hus, for at sikre, den kan holde til for eksempel en hel skoleklasse på besøg. Men også derfor skal der ske et eftersyn for at sikre, den er fortsat er i forsvarlig stand, når mange mennesker opholder sig der på én gang. Så kan der findes midler, vil parret gerne lade den stå, men

BEAUTY ANGEL LYS

TORSDAG

90,-

14

Højst 3 flasker pr. kunde til den anførte pris i tilbudsperioden.

FREDAG

SØNDAG

GLUTEN HVEDEMEL 2 kg.

179,-

10,-

naturklinikken indre balance. ydre skønhed

Kongevejen 18, 1. sal • 2791 Dragør Tlf. 32 53 36 66

www.naturklinikken.info Dragør Nyt – find os på Facebook

Sydstrandens Bageri 10,-

JOHNNIE WALKER RED LABEL 70 cl.

95

Vi ses på Naturklinikken!

3 teboller kr.

LØRDAG

KARAT INSTANT 100 g.

Prøv det skønne Beauty Angle Lys på Naturklinikken

Pris

Vi holdear d af m

––––––––––––––––––

Kuglen – til refleksion og debat

Kuglen, der på en gang både er super simpel og ret avanceret, som Trine Ross skrev i en rosende anmeldelse i Politiken, er både en rund kugle og en spiral med kig til himlen – både gennem åbningen foroven og gennem træblokkene. Det giver en særlig fornemmelse af noget meditativt – et sted til refleksion – ja, der er noget sakralt over stemningen inde i Kuglen. Men på den anden side er det et folkeligt og brugbart rum, siger Niels Lund Petersen. Og Jennifer Dahm Petersen opfordrer til, at man går ned og oplever Kuglen og danner sig et indtryk af mulighederne.

Side 5

ANTHON BERG BLOMME I MADEIRA

15,-

Tilbuddene gælder i uge 29.

Møller Jensen, Krudttårnsvej 171, Dragør, tlf. 32 53 22 55

(gældende fra onsdag til søndag) Sydstrandens Bageri v/Nete og Peter · 32 15 16 87

Åbningstider: Man.–fre. 9–20 Lør. 8–18 Søn. 8–18

se hvad der sker på den blå planet 1. juni – 16. august

kriblende krabber

Krabbefiskeri på Den Blå Planet. Kom og fisk hver dag fra kl. 10.30 til 17.45 – om mandagen helt til klokken 20.00. Det kræver ikke fisketegn at deltage, og du kan låne fiskestænger på stedet.

27. juni - 16. august

kystmarked

Rørebassinerne med krabber, søstjerner og fladfisk er flyttet udenfor sammen med ansigtsmaling og maleværksted, hvor alle kan male gips-dyr i regnbuens farver.

- 4 ÅRS FRI SERVICE - PERSONLIG RÅDGIVNING - 30 ÅRS AUDIOLOGISK ERFARING - MULIGHED FOR ØRELÆGE KONSULTATION

Vi startede på Amagerbrogade i 1998 og de seneste 7 år har vi boet på Amagerbrogade 248, v/Sundbyvester Plads. Hvis dit hørecenter er lukket, kan vi sikkert hjælpe dig med en god løsning. Ring og bestil tid til en uforpligtende samtale.

27. juni - 16. august

øresundssafari Oplev Øresund med mulighed for at se sæler ved Saltholms kyst.

Vi tilbyder et stort udvalg af høreapparater til forskellige priser. Fælles for dem alle er at kvaliteten er i orden, og derfor ikke kan leveres uden egenbetaling. Dog er der stadig tilskud fra det offentlige og Sygeforsikringen Danmark.

LC HAIRSTYLE Engvej 66a

32 16 22 88

Vi har også høreapparater fra danske GN Hearing.

ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag kl. 9.00-17.00 Fredag kl. 9.00-14.00

HØRECENTER AMAGER Amagerbrogade 248, 2300 Kbh. S Telefon 32 50 00 55

hold øje med vores aktivitetskalender på denblaaplanet.dk

åbent 365 dage om året


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.