Dragør Nyt nr. 28 – 2015

Page 5

7. juli 2015

Dragør Nyt

Side 5

Nyt fra Dragør Golfklub:

Tre dragørhold i knockoutkampe C-holdet har for tredje år i træk vundet sin pulje. Denne gang med en ny holdkaptajn, Jan Borup, ved roret. Det er endnu ikke klart, hvem holdet skal møde. Endelig ligger det til, at seniorholdet også vinder sin pulje med en ny holdkaptajn, Jan F. Jakobsen. Heller ikke her er der fundet en modstander ...

Vi holdear d af m

Der blev lyttet efter da Fredrik Seistrup delt ud af tips til åbent vand-svømning. Foto: Dirch Jansen.

Åbent vand-svømning Dragør Søbad følger med den kraftigt stigende interesse for

åbent vand-svømning. Det er blevet meget populært, ikke

kun blandt tri-folk, men også blandt almindelige svømmere. Derfor havde Drag­ ør Søbad taget initiativ til et kursus,

Vi har modtaget:

Brug Kuglen – det er gratis! Som det måske er kendt for mange, blev kunstværket Kuglen opført til udstillingen REFLEX sidste sommer. Kuglen er tænkt som et midlertidigt værk. Vi finder, at midlertidige kunstprojekter tilføjer noget helt særligt til byrummet og kan være med til at udvikle vores opfattelse af Drag­ ørs kulturelle identitet og historie. På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde i juni har et flertal af politikere givet tilladelse til, at Kuglen kan udstilles i 5 år. Om det bliver muligt vil tiden vise. I Refleksioner ønskede vi et værk, der også kunne fungere som mødested og scene ifm. kulturarrangementer. Vi vil gerne opfordre alle interesserede til at bruge Kuglen og fylde den med liv. I er selv arrangører. Kun fantasien sætter grænser og så er det gratis. Vi kan forestille os små intimkoncerter, korsang, litteraturoplæsninger, børnefødselsdage, møder, måske et bryllup? Men husk, at al færdsel i og på skulpturen sker på eget ansvar.

Markør for Drag­ør Det er mange måder, hvorpå lokale har taget Kuglen til sig og ladet sig inspirere af den. Skulpturen er f.eks. blevet brugt på facebook profiler, grafisk plakat og i businessvideoer. Børnehaver har været forbi og tegnet og talt bjælker. Geocachere kender også skatten ved Kuglen, der er udlagt af en lokal. Og så har 4.-klasser deltaget i et kunstformidlingsprogram, hvor eleverne har lavet flotte billedcollager og skrevet anmeldelser, der har været bragt i Drag­ør Nyt. Vi er af den opfattelse, at Kuglen er en samtidskulturel markør for Drag­ør, som turistkontoret og kommunen med fordel kan brande byen med. Turistkontoret fortæller, at udstillingen sidste år var den 2. mest besøgte underside på deres hjemmeside, og at der stadig er besøgende, der spørger efter skulpturen.

Historie og samtid Sidste sommer var der rig lejlighed til at deltage i REFLEX kunstvandringer »art to go« og forskellige arrangementer, hvis man havde lyst til at vide mere om tankerne bag vores projekter og værkerne på udstillingen. På vores ture lagde vi megen vægt på at for-

midle Drag­ørs særlige historie og trække linjer til vores samtid og fornemmede, at det vakte eftertanke og skabte nysgerrighed hos både børn og voksne. Da mange ikke er bekendt med spørgsmålet om, hvordan Kuglen relaterer sig til Drag­ør, og hvorfor Kuglen ligger, som den gør, vil vi kaste lys over det.

Stedets ånd Alle værker på REFLEX udstillingen var, med undtagelse af et, nye og stedsspecifikke. At et værk er stedsspecifikt betyder meget forenklet, at lokale og specifikke træk ved et sted, i dette tilfælde Drag­ ør, skal reflekteres i værkerne. Det er således op til kunstnerne, hvordan de griber det an, og som vi så, var der lige så mange udtryksformer som, der var, deltagende kunstnere. Den københavnske arkitektgruppe OP, der arbejder i krydsfeltet mellem kunst og arkitektur, har tegnet Kuglen. Arkitekterne i OP har stor erfaring med at aflæse steders betydning og bringe det ind i deres værker. Ifm. Kuglen fandt de inspiration på havnen i bl.a. bindingsværk, bolværk, kulturspor og ikke mindst lodstårnets karakteristiske tømmerkonstruktion. Arkitekterne har også kigget længere tilbage i historien mod det antikke amfiteater, som de forskudte siddepladser inde i Kuglen refererer til, og mod Pantheon i Rom med lyskilden i hvælvingen.

Kuglens placering Kuglens placering er begrundet i historiske oplysninger omkring sømærker og sigtelinjer, som Helge Christiansen, der bor i Drag­ør, har bidraget med. I vinteren skrev han en interessant artikel trilogi i Drag­ør Nyt (nr. 52 i 2013, nr. 7 og nr. 13 i 2014) og vi kan kun opfordre jer til at læse eller genlæse artiklerne. Vi bringer et uddrag her: »Tænker man sig lodshusets gamle jordnære udkigsposition forskudt ud ad en linje direkte mod syd i retning af Drag­ ør Sandrev (Drag­ ør Tønde) til et punkt på Knuds Bro – som vi i dag må tænke os som en ret linjeføring fra Drag­ ør Søforts vestligste punkt til Batteribakken, ville vi få et centralt udgangspunkt for refleksioner. Anbringes Kuglen i dette krydsfelt, for-

DRAGØR MUSIKUDLEJNING Skal du holde fest og mangler højttalere og lys, så kontakt din lokale musikudstyrs leverandør

Plug a pla nd smart y fra phon tablet e/

Vi sætter lydkvalitet, rådgivning og service i højsædet Gratis levering og opsætning i Dragør og Kastrup Kontakt os på telefon 93 95 73 20 eller besøg vores website www.dragørmusikudlejning.dk

LC HAIRSTYLE Engvej 66a

32 16 22 88

nemmer vi stadig at være nær havoverfladen omgivet af store sten hist og her i græsset. Vel en bevaret rest af den store stenstrøning fra istiden, der ved lavvande stadig ligger synlig i Sundet lige syd for. Vi har imidlertid også et par andre interessante udkig fra krydsfeltet her: Mod øst går en linje nord om fortet mod Peberholmen og Torsoen i Malmø i det fjerne. Mod vest har vi Batteribakken som pendant til fortet, og kan tænke os til Arne Jacobsens nedrevne livreddertårn som pendant til Torsoen. Mod nord ser vi selvfølgelig lodstårnet.« Arkitekterne besluttede at placere Kuglen omkring dette historiske krydsfelt, som Helge Christiansen omtaler. Da det er i krydsfelter, at nye ting opstår, og at x’et er den ukendte faktor, var det nærliggende at skrive REFLEX med X.

REFLEX 15 Dette års kunstprogram REFLEX 15 indvies i midten af august med en installation af kunstneren Christian Hansen, der er uddannet fra Rotterdam Kunstakademi. Christian Hansen tager udgangspunkt i zonerne omkring lufthavnshegnet i St. Magleby. Installationen vil

hvor der var masser af tips og gode ideer fra professionel svømmer Fredrik Seistrup, der har 10-års trænererfaring med svømning i åbent vand. bl.a. bestå af reallydoptagelser af trådhegnet (kaldet »field recordings«) samt erindringsinterviews med tre søstre fra St. Magleby, der fortæller, hvordan området så ud før, lufthavnen »klippede« Amager Landevej over og ødelagde tulipanmarkerne. Kunstprogrammet er støttet af kommunen og lokale sponsorer. Med venlig hilsen Monica Nielsen, Mette Bache, Vibeke Cramer, Annette Lindroos, Lisbeth Anker & Hanne Wanscher Bestyrelsen i REFLEKSIONER

BEAUTY ANGEL LYS

TORSDAG

DANSKE JORDBÆR 500 g.

12

95

10,-

179,-

Vi ses på Naturklinikken!

naturklinikken indre balance. ydre skønhed

Kongevejen 18, 1. sal • 2791 Dragør Tlf. 32 53 36 66

www.naturklinikken.info

53

50

TULIP SPARERIBS 550 g.

35,-

SØNDAG

BÄHNCKE TAFFEL SENNEP 325 g.

Fasanvænget 34

32

Vildt billig t

FREDAG

Prøv det skønne Beauty Angle Lys på Naturklinikken

Pris

LØRDAG

––––––––––––––––––

Tre hold fra Dragør Golfklub har spillet sig videre til knockoutkampene i regionsgolfen. B-holdet under ledelse af Allan Theland skal i 1/8-finalen møde Hjortespring på Mølleåens anlæg; som eneste hold i puljen formåede holdet, med en 7–4-sejr over Københavns Golfklub, nemlig at vinde på udebane.

Kun 2 kr. pr. stk

Tilbuddene gælder i uge 28.

ISVAFLER 5 STK.

10,-

Møller Jensen, Krudttårnsvej 171, Dragør, tlf. 32 53 22 55

51

Tirsdag-onsdag 9-17.30, torsdag-fredag 9-19, mandag og lørdag lukket

Åbningstider: Man.–fre. 9–20 Lør. 8–18 Søn. 8–18

se hvad der sker på den blå planet 1. juni – 16. august

kriblende krabber

Krabbefiskeri på Den Blå Planet. Kom og fisk hver dag fra kl. 10.30 til 17.45 – om mandagen helt til klokken 20.00. Det kræver ikke fisketegn at deltage, og du kan låne fiskestænger på stedet.

27. juni - 16. august

kystmarked

Rørebassinerne med krabber, søstjerner og fladfisk er flyttet udenfor sammen med ansigtsmaling og maleværksted, hvor alle kan male gips-dyr i regnbuens farver.

- 4 ÅRS FRI SERVICE - PERSONLIG RÅDGIVNING - 30 ÅRS AUDIOLOGISK ERFARING - MULIGHED FOR ØRELÆGE KONSULTATION

Vi startede på Amagerbrogade i 1998 og de seneste 7 år har vi boet på Amagerbrogade 248, v/Sundbyvester Plads. Hvis dit hørecenter er lukket, kan vi sikkert hjælpe dig med en god løsning. Ring og bestil tid til en uforpligtende samtale.

27. juni - 16. august

øresundssafari Oplev Øresund med mulighed for at se sæler ved Saltholms kyst.

Vi tilbyder et stort udvalg af høreapparater til forskellige priser. Fælles for dem alle er at kvaliteten er i orden, og derfor ikke kan leveres uden egenbetaling. Dog er der stadig tilskud fra det offentlige og Sygeforsikringen Danmark.

Vi har også høreapparater fra danske GN Hearing.

ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag kl. 9.00-17.00 Fredag kl. 9.00-14.00

HØRECENTER AMAGER Amagerbrogade 248, 2300 Kbh. S Telefon 32 50 00 55

hold øje med vores aktivitetskalender på denblaaplanet.dk

åbent 365 dage om året


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.