Page 1

str. 3

W maszyny

warto inwestować

str. 6

Premiery

rynkowych nowości

str. 33

Owocne

kontraktacje

str. 34

Targi rolnicze

– gdzie jeszcze warto być?


Jak co roku Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają do skorzystania z dofinansowania przyjazdu na targi Polagra-PREMIERY zorganizowanych grup autokarowych (minimum 12 osobowych). Dofinansowanie przyjazdu wynosić będzie 1,50 zł netto + VAT za kilometr trasy przejazdu do Poznania (czyli w jedną stronę).

W ramach dofinansowania przyjazdu oferujemy również:  bilet wstępu dla uczestników w niższej cenie 10 zł od osoby  bezpłatny parking dla zgłoszonych wcześniej autokarów (parking MTP przy ul. Matejki 63)  kwartalną prenumeratę Tygodnika Rolniczego oraz upominek targowy dla organizatora grupy Jak uzyskać dofinansowanie – KROK PO KROKU: KROK 1 Zgłosić minimum 12 osobową grupę autokarową w terminie do 5.02.2010, podając miejsce wyjazdu, ilość kilometrów do Poznania oraz markę i nr rejestracyjny autokaru. Dla wcześniej zgłoszonych grup zapewniamy bezpłatny parking strzeżony przy tzw. Wolnych Torach. W przypadku braku miejsc, autokary będą kierowane na parking przy ul. Matejki 63.

KROK 2 Wypełnić listę wycieczkową wraz z potwierdzeniem wyjazdu (pieczątka urzędu gminy, sołtysa lub innej instytucji) i przyjazdu do Poznania (pieczątka do uzyskania u menagera holu wejściowego). Lista musi być czytelnie uzupełniona o wszystkie dane i podpisana przez wszystkich uczestników. Przyjazd grupy będzie potwierdzany przy wejściu na targi – (w Holu Wschodnim, od ulicy Głogowskiej i Zachodnim od ulicy Śniadeckich).

Zgłoszenia kierować prosimy do Polskiego Wydawnictwa Rolniczego:  telefonicznie pod numerami: 061 886 29 00 lub 061 869 06 30  przez e-mail: b.uzar@topagrar.com.pl

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania na www.polagra-premiery.pl

KROK 3 Przedstawić fakturę VAT (UWAGA! bez faktury nie możemy udzielić dopłaty) od przewoźnika lub organizatora. Faktura VAT powinna być wystawiona na: Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. ul. Reymonta 9, 60-791 Poznań NIP 778-01-64-903

Kwota na fakturze: liczba km w jedną stronę x 1,50 zł/netto+VAT Gotówka będzie wypłacana na stoisku głównym TOP AGRAR POLSKA w paw. 5 po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Termin zgłoszeń: 5.02.2010


w w w. p o l a g r a - p r e m i e r y. p l W minionym roku obchodziliśmy pięciolecie naszej obecności w Unii Europejskiej. Włączenie w jednolity rynek z blisko 500 milionami konsumentów okazało się wielką szansą dla rozwoju gospodarki żywnościowej, która jest z powodzeniem wykorzystywana. Polskie firmy z branży mięsnej, czy mleczarskiej bardzo się zmodernizowały i należą dziś do najnowocześniejszych zakładów nie tylko w Europie, ale także na świecie. Potwierdzeniem tego są wyniki handlu rolno-spożywczego. W ciągu 5 lat eksport tych artykułów zwiększył się prawie trzykrotnie, z 4 do 11,3 mld euro. Wzrósł także import z 3,6 do 9,8 mld euro. Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie modernizacja zakładów i modernizacja gospodarstw rolnych. Trudno też mówić o dobrym surowcu bez nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz nowoczesnego zarządzania w gospodarstwie. Rolnicy i przetwórcy najlepiej wykorzystują dostępne dla nich środki finansowe zarówno te pochodzące z budżetu unijnego, jak i te z budżetu krajowego przeznaczone na współfinansowanie. Tak było w przypadku przedakcesyjnego programu SAPARD, jak i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Teraz wykorzystywane są środki pochodzące z kolejnego programu PROW na lata 2007-2013. I nie ma tu obawy, że nie zostaną one dobrze wykorzystane. Rolnicy inwestują w swoje gospodarstwa, kupując nowoczesne maszyny i urządzenia, oraz wszystkie środki niezbędne do produkcji rolnej. Dzięki temu wiele firm pracujących na rzecz rolnictwa mogło się rozwijać i utrzymać zatrudnienie nawet w czasie kryzysu. Od początku urzędowania położyliśmy nacisk na usprawnienie funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Znacznemu przyspieszeniu uległo przekazywania płatności i większość rolników otrzymało je przed końcem marca. W tym roku również zaczęliśmy wcześniej. Już od 16 listopada br, rozpoczęło się wypłacanie należności z tytułu gospodarowania na terenach trudnych (ONW). Sprawnie przebiega też wypłata płatności bezpośrednich. Agencja posiada też akredytacje na wszystkie działania. To z tych pieniędzy będą finansowane zakupy wielu z tych maszyn i urządzeń, które będzie można zobaczyć w Poznaniu. Jestem przekonany, że otwierająca sezon targów rolnych Polagra-PREMIERY będzie bardzo przydatna dla wszystkich zainteresowanych najnowszą techniką. W jednym miejscu, w dogodnym terminie, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zaprezentowane będą najnowsze propozycje firm produkujących maszyny i urządzenia techniczne. Tradycyjnie też odbędą się liczne seminaria i konferencje, a jeden dzień targowy będzie specjalnie poświęcony młodym rolnikom. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia targów Polagra-PREMIERY, do udziału w seminariach i konferencjach, do zapoznania się z najnowszą techniką. Warto w lutym przyjechać do Poznania, gdyż impreza ta odbywa się co dwa lata i następna będzie dopiero w 2012 roku.

zdjęcie: Biuro Prasowe MRiRW

11-14 LUTEGO 2010 w w w. p o l a g r a - p r e m i e r y. p l w w w . p r o - h o r t i . p l

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Patron Honorowy targów Polagra-PREMIERY i Salonu Pro-HORTI

zdjęcia: serwis prasowy MTP

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

1


Premierowy przednówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Europejska inicjatywa, branżowe rozmowy . . . . . . . . . 4-5 • Dzień Agrospecjalisty • Europejski Dzień Młodego Rolnika

Nowości Polagra-Premiery i Pro-HORTI. . . . . . . . . . . . . 6

Z przyjemnością prezentujemy około 200 nowości prawie 70 firm, jakie będą mogli Państwo zobaczyć na targach. Rynkowe premiery wyróżniane są na ekspozycjach specjalnym znakiem „Nowość” – to swoisty drogowskaz ułatwiający dotarcie do tych, którzy proponują najnowsze technologie

Wystawcy targów Polagra-PREMIERY i Salonu Pro-HORTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Doradzamy przed sezonem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Gołuchów i Poznań – efekt synergii . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Targi rolnicze – marka godna zaufania. . . . . . . . . . . . . . 34 Złoto dla najlepszych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Złote Medale MTP to najważniejsze wyróżnienie przyznawane na targach dla najlepszych produktów. Wśród nich są rynkowe nowości. Warto wiedzieć, jakie warunki trzeba spełnić, by zdobyć to prestiżowe wyróżnienie.

Skrócony program wydarzeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 PATRONI BRANŻOWI: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

Polska Izba Nasienna

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

Przełom marca i kwietnia to czas, kiedy rolnicy po raz pierwszy w nowym roku kalendarzowym wyjeżdżają w pole. Potrzebują odpowiedniego sprzętu, nawozów, środków ochrony roślin i nierzadko - dodatkowego źródła finansowania. Kompleksową ofertę maszyn i urządzeń oraz porady, w jaki sposób skorzystać z dostępnych środków Unii Europejskiej znajdą w Poznaniu - podczas targów Polagra-PREMIERY. Lutowa Polagra z całą pewnością to dobry termin i miejsce, by zapoznać się z aktualną ofertą, tematyką i trendami w rolnictwie. Przez cztery dni, od 11 do 14 lutego, będzie można obejrzeć i wypróbować maszyny rolnicze, poznać nowości prezentowane przez polskie oraz światowe koncerny, wziąć udział w ciekawych branżowych seminariach, prezentacjach, pokazach i konkursach. To także niepowtarzalna okazja, by wziąć udział w Europejskim Dniu Młodego Rolnika, który będzie miał miejsce w drugim dniu PREMIER. Ta wszechstronna oferta to atut, o którym znaczeniu i wartości należy przekonać się na miejscu, przyjeżdżając do Poznania! Zachęcając Państwa do odwiedzenia targów, polecam lekturę Rolniczych Aktualności Targowych, w których znajdą Państwo opis najciekawszych punktów programu, nowości i plany ekspozycji Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa Polagra-PREMIERY. Serdecznie zapraszam do lektury tego wydania oraz do stolicy Wielkopolski na spektakularne premiery światowych marek maszyn rolniczych. Tomasz Kobierski Wiceprezes Zarządu MTP Serdecznie zachęcam do zwiedzania kolejnej edycji targów PolagraPREMIERY. Oddaję w Państwa ręce czwarte specjalne wydanie Rolniczych Aktualności Targowych, dzięki którym z wyprzedzeniem mogą się Państwo zapoznać z nowościami i wstępnym programem targów. Życzę przyjemnej lektury i  owocnych rozmów podczas wizyty na targach. Dariusz Muślewski Dyrektor Projektu Polagra-PREMIERY

zdjęcie: serwis prasowy MTP

Spis treści

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Maszyn Rolniczych

PATRONI MEDIALNI: Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań tel. +48 61/869-20-00, fax. +48 61/869-29-99 e-mail: info@mtp.pl, www.mtp.pl

2

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

zdjęcie: serwis prasowy MTP

11-14 LUTEGO 2010

Projekt graficzny i przygotowanie do druku: EXPANSJA Advertising Sp. z o.o. Druk: JM Stefko Małgorzata Stefko i Synowie Sp. J.


w w w. p o l a g r a - p r e m i e r y. p l

Premierowy przednówek Rolnicy poszukują maszyn, które nie tylko pomogą im w polu, ale także w pracach w obrębie gospodarstwa. Taką kompleksową prezentację urządzeń i innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie prezentują, odbywające się w lutym, Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra-PREMIERY.

zdjęcie: archiwum własne

Goście targowi odwiedzający Poznań podkreślają potrzebę udziału w wydarzeniach branżowych, szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego. Wskazują na rolę i znaczenie targów jako ważnego kompendium wiedzy na temat najnowszych, wydajnych pod względem ekonomicznym, rozwiązań. O tym, że oferta i formuła PREMIER sprzyja rozwojowi własnego biznesu świadczą liczby – podczas drugiej edycji nowości i pełną ofertę zaprezentowało blisko 300 wystawców i firm reprezentowanych z kilkunastu krajów Europy, a targi odwiedziło prawie 40 tysięcy osób, z czego 90 % stanowili zwiedzający bezpośrednio związani z rolnictwem. – Zaskoczył nas zasięg targów, mieliśmy wielu zwiedzających ze wschodniej ściany Polski, a także z zagranicy. To sukces zarówno organizatorów jak i wystawców. Dzięki temu nawiązaliśmy kontakty, których, szczerze

mówiąc, nawet się nie spodziewaliśmy – uważa Piotr Dziamski z firmy John Deere. Największa halowa ekspozycja Termin, w jakim odbywa się Polagra-PREMIERY, to doskonała okazja dla producentów rolnych,

Przez cztery dni w Poznaniu będzie można nie tylko zobaczyć, ale też ocenić i przetestować szereg ciągników, agregatów, urządzeń do zbioru zielonek, przygotowania kiszonek, przygotowania pasz, ścielenia słomy oraz wiele innych. Nie zabraknie także ofert z zakresu środków ochrony

czych w Polsce. Swój udział zapowiedziała zdecydowana większość firm działających w  sektorze rolniczym, w tym praktycznie wszyscy liderzy i najbardziej opiniotwórcze instytucje branżowe. Jednocześnie z targami PolagraPREMIERY odbędzie się Salon Kontraktacji Ogrodniczych Pro-

Dobrym sygnałem w biznesie maszyn rolniczych jest korzystny przelicznik związany z dopłatami bezpośrednimi. Dzięki temu na rynek wpłynie o ponad 3 mld zł więcej unijnych pieniędzy niż w 2008 r. To jednak kropla w morzu potrzeb, a przede wszystkim rozbudzonych nadziei i oczekiwań. Nie uda się zwiększyć ruchu w składnicach maszyn, jeśli nie będzie dobrych źródeł finansowania, w tym programów unijnych. Optymizmem napawa rekordowa frekwencja zwiedzających na targach rolniczych. Setki tysięcy zwiedzających nie jadą oglądać sprzętu tylko po to, aby nacieszyć nim oczy, lecz zobaczyć, w co warto zainwestować. Jan Józefowicz, Top Agrar Polska którzy jeszcze przed rozpoczęciem sezonu polowego, chcą poznać najnowszą ofertę polskich i  światowych marek urządzeń mechanicznych.

roślin, nawozów oraz nasion. Najbliższa edycja PREMIER zajmie niemal cały teren wystawienniczy Międzynarodowych Targów Poznańskich i będzie największą halową prezentacją maszyn rolni-

Dynamicznie rozwijające się Targi Polagra–PREMIERY to pierwsza okazja do zaprezentowania polskich wyrobów w 2010 roku. Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Maszyn Rolniczych od początku czynnie uczestniczy w tych targach realizując założone przez Stowarzyszenie cele stworzenia swoim członkom możliwości:  uczestniczenia w spotkaniach z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, konferencjach, seminariach, targach i wystawach,  dostępu do rzetelnej i aktualnej informacji o światowych trendach w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla rolnictwa oraz ich dystrybucji Rolnicy mówią, że Targi Polagra–PREMIERY to doskonała okazja do zapoznania się z nowościami. Będzie to więc dla nich pierwsza, najpoważniejsza przed sezonem wiosennym, sprzyjająca okoliczność, aby podjąć decyzje o zakupie ciągników i maszyn rolniczych. Dlatego też na targach będzie większość firm działających w sektorze rolniczym, w tym praktycznie wszyscy polscy i zagraniczni liderzy. Stanisław Kulas Wiceprezes Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Maszyn Rolniczych

zdjęcie: archiwum własne

Targi receptą na kryzys

HORTI. Poznańskim spotkaniom rolników od samego ich początku patronuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronatu branżowego udzieliły najważniejsze instytucje i związki, jak: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz , Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polska Izba Nasienna, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Stowarzyszenie Producentów i  Dystrybutorów Maszyn Rolniczych. Patronat medialny objął Top Agrar Polska oraz TVP 1.  ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

3


11-14 LUTEGO 2010

Europejska inicjatywa, branżowe rozmowy

4

Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych ma już swoją wieloletnią historię. Zrzesza 14 Regionalnych Związków, do których należą właściciele, dzierżawcy i administratorzy dzierżawionych gospodarstw rolnych Skarbu Państwa. Gospodarstwa rolne, które reprezentuje Federacja gospodarują na powierzchniach około 2 mln hektarów i można je w większości zaliczyć do wyróżniających się w kraju – zarówno pod względem skali prowadzonej działalności, jak i osiąganych efektów produkcyjnych i ekonomiczno-finansowych. Współczesny rolnik to nowoczesny producent rolny, któremu niezbędne są wydajne i ekonomiczne maszyny i urządzenia, środki chemiczne, nasiona oraz wiedza. Dlatego też prowadzenie doradztwa menedżerskiego i szkoleń, szczególnie z zakresu marketingu, finansów, nowych technik i technologii oraz organizacji produkcji jest jednym z zasadniczych zadań programowych Federacji. Mając to na uwadze, Federacja objęła Patronatem Branżowym trzecią edycję Targów Polagra-PREMIERY. Zima to doskonały czas na spokojne i rzeczowe zastanowienie się nad perspektywami rozwoju i modernizacji swojego gospodarstwa, nad zaplanowaniem zakupów środków produkcji i poszerzeniem swojej wiedzy rolniczej, a temu mogą sprzyjać zorganizowane już po raz trzeci Targi Polagra-PREMIERY 2010. W imieniu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych witam przybyłych na Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa wystawców, gości i zwiedzających, w tym producentów i przedsiębiorców rolnych. Zapraszam do zwiedzania bogatej ekspozycji targowej oraz aktywnego uczestnictwa w organizowanych seminariach, spotkaniach i prezentacjach. Wyrażam przekonanie, że czas spędzony przez Państwa na targach będzie dobrą inwestycją dla Waszych gospodarstw i firm, a szeroka oferta targowa spełni Państwa oczekiwania. Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

Dwa pierwsze dni Polagry dedykowane są określonym grupom zwiedzających. 11 lutego będzie „Dniem Agrospecjalisty”, w którym do Poznania zjedzie znacząca liczba właścicieli i managerów gospodarstw wielkotowarowych, a także firmy handlowe. Tego dnia spotkania ze swoimi sieciami dealerskimi zapowiedziało wielu liderów branżowych. To doskonała okazja, by zapoznać się z ofertą nowości prezentowanych przez wystawców oraz skorzystać z ciekawych propozycji programu, które poruszą najaktualniejsze problemy branży. M.in. odbędzie się Forum Producentów Rzepaku, Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy czy Forum Roślin Energetycznych. Wzorem lat ubiegłych, do dyskusji zaproszeni zostaną nie tylko producenci rolni, ale także eksperci i analitycy rynku. Odbędzie się również kilka otwartych paneli dysku-

syjnych na temat rynku maszyn rolniczych, które poprowadzi Top Agrar Polska. Ciekawymi punktami programu będą konferencje zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  „Okrągły Stół – biopaliwa i biokomponenty”,  „Funkcjonowanie instrumentów prawnych wpływających na poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz ochronę i kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej”,  „Znaczenie kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji roślinnej oraz ochrona prawna odmian roślin – prawa i obowiązki hodowcy i producenta rolnego”,  „Integrowana ochrona roślin jako element zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin”,

zdjęcia: serwis prasowy MTP

zdjęcie: archiwum własne

Lutowa Polagra to nie tylko spektakularne premiery światowych marek maszyn rolniczych, czy międzynarodowa oferta wystawców. To także debaty, konferencje, konkursy i pokazy – podzielone tematycznie, specjalnie z myślą o profesjonalnych zwiedzających.


Wzorem lat ubiegłych VIII Forum Producentów Rzepaku, które odbędzie się w pierwszym dniu targów Polagra-PREMIERY, poświęcone będzie problemom rozwoju produkcji i przetwórstwa rzepaku w Polsce. Poruszona zostanie tematyka związana z aktualną sytuacją na rynku rzepaku. Tematem przewodnim forum będzie „Czy rzepak to uprawa z perspektywą?”. Forum jest doskonałą okazją do spotkania się producentów rzepaku, jego przetwórców oraz producentów biopaliw i koncernów paliwowych. Przewidujemy obecność około 200 osób zainteresowanych problemami branży biopaliw, w tym również producentów rolnych. Warto wziąć udział w tej dyskusji, poznać aktualne problemy branży widziane z perspektywy jej uczestników, a także bliżej zapoznać się z rozwiązaniami technicznymi uprawy rzepaku zwiedzając ekspozycje targów.

Mariusz Olejnik Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku

Jako Związek Młodzieży Wiejskiej od 2006 r. jesteśmy pełnoprawnym członkiem Euro­pejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA) z siedzibą w Brukseli. Europejska Rada Młodych Rolników to największa organizacja lobbingowa młodych rolników w Europie. Należą do niej przedstawiciele związków zawodowych i organizacji młodzieżowych z 27 krajów Unii Europejskiej. Trzy lata naszej obecności w strukturach CEJA, nauczyły nas jednego – aby skutecznie zabiegać o sprawy polskich rolników w Polsce i Europie, nie wystarczy celnie „trafić jajkiem” w polskiego, francuskiego czy niemieckiego ministra rolnictwa. Na forum europejskim do polskich racji trzeba przekonać rolników i decydentów z innych krajów UE. Wyznacznikiem skuteczności są pragmatyczne argumenty, których źródłem muszą być ekspertyzy, dane liczbowe, wieloletnie prognozy dla poszczególnych rynków rolnych itd. To duże wyzwanie dla młodych rolników w Polsce, ale również dla instytutów naukowych pracujących na rzecz rolnictwa, środowisk związków zawodowych, izb rolniczych, a także polityków. Skuteczny lobbing rolniczy w Brukseli to zadanie nie tylko dla ministra rolnictwa, ale w równym stopniu dla nas samych, organizacji rolniczych, związków zawodowych czy izb rolniczych. Naszym zamierzeniem jest, aby Europejski Dzień Młodego Rolnika stał się platformą wymiany wiedzy, informacji, platformą dyskusji i debat młodych rolników dotyczących. przyszłości i kierunków rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej, również po roku 2013. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej i podobnym inicjatywom będziemy potrafili bardziej profesjonalnie przedstawiać interesy młodego pokolenia polskiej wsi na forum europejskim. Zapraszamy i cieszymy się na Waszą wizytę! Michał Modrzejewski Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej, Zarząd Krajowy

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

zdjęcie: archiwum własne

 „Program ‚Owoce w szkole’ – szansa na upowszechnienie diety bogatej w owoce i warzywa wśród młodych konsumentów”. W konferencjach wezmą udział przedstawiciele stowarzyszeń rolniczych, instytutów naukowych, placówek doradczych, czy instytucji kontrolnych. Patronat nad „Dniem Agrospecjalisty” objęła Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Natomiast 12 lutego odbędzie się „Europejski Dzień Młodego Rolnika”. Do Poznania przyjedzie kilkuset osobowa delegacja młodych rolników z kilku krajów Unii Europejskiej, w tym także Polski, by wziąć udział w sesji plenarnej Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA). Przewodzić jej będzie prezydent CEJA, pan Joris Baecke. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z procesem decyzyjnym na szczeblu europejskim oraz ze specyfiką lobbingu rolniczego w Brukseli. Europejski Dzień Młodego Rolnika jest wspólną inicjatywą Międzynarodowych Targów Poznańskich, Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. Projekt ten powstał przy kooperacji z Krajową Radą Izb Rolniczych. Tego dnia młodzieży zostaną symbolicznie przekazane klucze do MTP i będą oni sprawować rolę gospodarzy targów. To niewątpliwie nowatorskie wydarzenie, a co najważniejsze jego inicjatorem, a  zarazem gospodarzem są młodzi rolnicy. Poza sesją planowane są liczne spotkania młodzieży z doradcami, a także rozstrzygnięcie konkursu, organizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych, na „Najbardziej Innowacyjnego Młodego Rolnika 2009”. Odbędzie się również seminarium „Grupy Producentów Rolnych – zasady tworzenia i funkcjonowania” zorganizowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

zdjęcie: archiwum własne

w w w. p o l a g r a - p r e m i e r y. p l

5


N O W O Ś C I

AG BAG Polska Sp. z o.o.

AG BAG Grain Bagger Maszyna silosująca AG BAG Grain Bagger przeznaczona jest do pakowania i magazynowania wilgotnego oraz suchego ziarna zbóż (także zbóż konsumpcyjnych) oraz różnych wilgotnych produktów ubocznych przemysłu spożywczego. Technologia ta pozwala na niedrogie i elastyczne magazynowanie cennych płodów rolnych, bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych na budowę silosów lub magazynów.

Maszyna może współpracować z ciągnikiem, bądź też może być wyposażona we własny silnik.

Krampe „Bandit” Przyczepa rolnicza KRAMPE typu „BANDIT” jest wyposażona w gumową podłogę poruszającą się w dwóch kierunkach. Przewożony ładunek można zatem – bez udziału ścian i tłoków hydraulicznych – bezpiecznie, dokładnie i łatwo za- i wyładować. Gumowa podłoga jest napędzana przez dwa silniki usytuowane z przodu i z tyłu maszyny. Maszyna posiada znacznie niższą masę własną, co powoduje oszczędność od 1,2 do 1,9 tony. Możliwe jest także transportowanie cięższych towarów, na przykład ziemi i szlamu.

AGCO Sp. z o.o.

AG BAGGER CT8 Maszyna AG BAGGER CT8 jest przeznaczona do kompostowania materii organicznej, choć alternatywnie może być także wykorzystana do pakowania np. całych buraków cukrowych do rękawów foliowych. Buraki cukrowe są jednym z wydajniejszych substratów przy produkcji biogazu, pod warunkiem, że można je w sposób bezpieczny zmagazynować przez okres całego roku. Technologia AG BAG oferuje możliwość zapakowania i całorocznego przechowywania tego cennego substratu w rękawach foliowych. 6

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

Valtra Seria S Nowa linia dużych ciągników Valtra Serii S to pięć modeli ciągników o mocy od 270 do 370 KM. Podstawą i sercem nowej Serii S jest silnik AGCO Sisu Power (znany dotychczas pod nazwą Sisu Diesel) 8,4CTA-4V i bezstopniowa przekładnia AGCO, AVT (AGCO Variable Transmission). Bezstopniowa przekładnia

AGCO (AVT) to sprawdzona technologia, która pozwala użytkownikom ciągników usprawnić pracę na wiele różnych sposobów. Seria S wprowadza do sektora maszyn rolniczych zaawansowaną technologię silników selektywną redukcją katalityczną (SCR). Valtra Seria N i T rozszerzone o wersje Direct i Versu. Ciągniki Valtra Serii N i T rozszerzone zostały o wersje z nowymi układami przeniesienia napędu: Direct wyposażoną w  bezstopniową przekładnię i Versu z wielostopniową przekładnią Powershift. Poszczególne przełożenia Powershift w przekładni pięciostopniowej przełącza się za pomocą trzech przycisków ergonomicznie umieszczonych w podłokietniku operatora. W ciągniku z przekładnią bezstopniową, kierowca wybiera zakres za pomocą dźwigni, prędkość za pomocą pedału przyspieszenia, a kierunek używając dźwigni przekładni nawrotnej, którą może sterować lewą ręką. Nowe modele Versu i Direct Serii T i N można łatwo odróżnić dzięki nowym pokrywom silnika i  tylnym błotnikom. Ciągniki Versu i  Direct są niezwykle łatwe w obsłudze. Nowe ciągniki standardowo wyposażone są w  hydraulikę Load-Sensing i posiadają wiele opcji wyposażenia opcjonalnego do wyboru. Challenger 680B Nowy model 680B to połączenie innowacyjności ze sprawdzoną pod każdym względem technologią kombajnów rotacyjnych. Dzięki sprawdzonemu systemowi wyładowczemu, dużemu rotorowi i silnikowi o dużej mocy udało się osiągnąć większą wydajność. 12,5-litrowy silnik Caterpillar®

C13 ACERT™ to ogromna moc 459 KM pozwalająca zwiększyć jego możliwości, wydajność

i oszczędność paliwa. Ogromny zbiornik na zboże o pojemności 12.300 litrów poprawia efektywność zbioru dzięki dłuższym okresom nieprzerwanej pracy między rozładunkami. Kombajn ten wyposażony w największy w branży rotor – długi na 3,55 m i szeroki na 800 mm, zapewnia znaczący wzrost wydajności prac żniwnych. Nowy model 680B to maksymalna wydajność przy najniższych kosztach w przeliczeniu na tonę.

Agrarada

FL 720 FL 720 jest połączeniem znanych już maszyn : kosza przyjęciowego, stołu selekcyjnego i usypywacza pryzm. Po raz pierwszy została zaprezentowana na tegorocznej Agri Technice. Stacja polowa pozwala na bardzo dobre przyjęcie produktu, jego rozsortowanie, przebranie przez ludzi i delikatny załadunek na auto. Zyskujemy przy tym systemie czysty produkt, który może jechać do odbiorcy bez sortowania oraz innych, dodatkowych zabiegów.


N O W O Ś C I Stan na dzień 10.12.2009 r. Aktualna lista nowości na stronach: www.polagra-premiery.pl oraz www.pro-horti.pl Zapytaj o nowości na stoisku organizatora w pawilonie 5.

Agri Con Sp. z o.o.

Agro-Sur

z działalnością rolniczą każdego gospodarstwa, takich jak obrysy

Terminal systemu jazdy równoległej Trimble AgFmx Najnowszy terminal systemu jazdy równoległej Trimble AgFmx z wbudowanym podwójnym odbiornikiem – satelit systemu GPS i GLONAS oraz wbudowanym radiomodemem systemu RTK kontroluje pracę systemów automatycznego prowadzenia EZSteer oraz Autopilot. Portal Danych AgriPort Internetowa platforma służąca do przechowywania wszelkich danych cyfrowych GIS związanych

i powierzchnie pól, podkłady ewidencyjne, mapy glebowe, mapy przydatności rolniczej, mapy wy­ so­kościowe, zdjęcia lotnicze i satelitarne, rejestracja zabiegów i inne.

Moduł Regulatory Wzrostu dla systemu Yara N-Sensor. Moduł pozwala na precyzyjną regulację regulatorów wzrostu z uwzględnieniem zróżnicowania łanu poprzez pomiar biomasy. Pozwala to na zaoszczędzenie od 10 do 20 procent kosztów środków chemicznych oraz wyrównanie łanu.

AGRO-SUR

WOJCIECH SUROWIEC 42-582 Rogoźnik ul. Kościuszki 231 tel./fax: +48 32 287 62 43 tel.: +48 32 381 96 80, 381 96 81 agrosur@agrosur.com.pl

a jego jedyną siłą napędzającą jest ciśnienie wody, pod wpływem której mechanizm zasysa zagęszczony preparat, dozuje określoną porcję, a następnie miesza preparat z wodą.

Ramię zraszające wewnętrzne Ramię zraszające wewnętrzne wyposażone jest w szybki silnik napędowy oraz kompletny zestaw szyn napędowych, uchwytów, węży i kabli zasilających łącznie z uchwytami do mocowania szyn do konstrukcji obiektu. Dysze nawadniające wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, szczelina wylotowa chroniona kołnierzem zabezpieczającym dyszę przed uszkodzeniem mechanicznym. Dozownik proporcjonalny Dosatron Di 16 zamontowany na ramieniu podłączony jest do sieci wodociągowej,

Ramię zraszające zewnętrzne Ramiona zraszające do produkcji polowej umożliwiają bardzo dużą dokładność podlewania, przekładającą się na oszczędne gospodarowanie wodą. Jest to idealne rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju upraw. Konstrukcja nośna ramion wykonana jest ze stali ocynkowanej. System linek naciągających ramiona zapewnia właściwe zba-

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA „POD KLUCZ” W UPRAWIE POD OSŁONAMI

www.agrosur.com.pl

TECHNIKA DLA PROFESJONALISTÓW

)3/

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

7


N O W O Ś C I

lansowanie całej deszczowni. Ramię posiada napęd z przekładnią pozwalająca na uzyskanie prędkości od 1,5 do 25 m/minutę. Wózek napędowy wyposażony jest w specjalne deflektory zapewniające dobre układanie węża i przewodu zasilającego w czasie pracy urządzenia.

ników wraz z komputerem Siemens. Nowością w naszej ofercie

Agrotech Baryczka

jest brykieciarka o wydajności do 150 kg/h przy 5,5 kW mocy zainstalowanej, co jest istotnym czynnikiem obniżającym koszty eksploatacji, bowiem faktyczne zużycie energii przy wydajności 150 kg/h wynosi zaledwie 3,5 kW/h.

Thaler Nowa gama ładowarek Thaler to nie tylko nowy design, ale także urzeczywistnienie idei użytkowników ładowarek, których sugestie pozwoliły ją zmienić. Thaler wyposażony jest w nową hydraulikę jezdną Bosch – Rexroth, rozdzielacze hydrauliczne firmy Bucher oraz osie Comer. Wszystkie maszyny są nieco dłuższe, a dzięki niżej osadzonemu środkowi ciężkości maszynę cechuje jeszcze większa stabilność i dużo większe parametry udźwigu. Kąt skrętu (60 stopni) zapewnia niesamowitą zwrotność nawet przy zwiększonych gabarytach.Siedzisko operatora osadzone 12 cm niżej zapewnia komfort i poczucie stabilności. Maszyny, jako jedyne sposród ładowarek, posiadają hydrauliczno-gazowy amortyzator powietrza zapewniający komfort pracy oraz automatyczny system oczyszczania suchego filtra powietrza.

Alchemik Brykieciarka do prasowania trocin, słomy oraz surowców roślinopochodnych W pełni zautomatyzowane brykieciarki do prasowania trocin, słomy oraz innych surowców roślinopochodnych. Wszystkie funkcje ruchowe są wykonywane hydraulicznie, a kontrolowane przez układ elektronicznych czuj8

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

stożkowych. Obudowa wzmocniona dla lepszej ochrony przed

zużyciem i zabezpieczona przed zniszczeniem od kamieni. Dzięki unikalnej budowie brona ta pracować może na dużych głębokościach.

W maszynach zamontowano nową, jeszcze bardziej wydajną i odporną na zużycie turbinę oraz 4-biegową w pełni zsynchronizowaną skrzynię biegów. Wprowadzono również półautomatyczny system blokady skrzyni i szpuli. Konstrukcja układu napędowego szpuli do minimum ogranicza straty energii. W ramach tej struktury oferowanych jest 48 modeli dużych maszyn w 5 strukturach.

Asket

Alpego Sp. z o.o.

Głębosz Głębosz jest narzędziem penetrującym głębokie warstwy ziemi, rozbijającym ubitą glebę i napowietrzającym ją. Po zastosowaniu głębosza na polu nie pojawią się już zastoiska wodne, a deszczówka bez przeszkód wniknąć będzie mogła głęboko w ziemię. Poprzez spulchnioną glebę – z jej głębszych warstw – wilgoć łatwo podejdzie do warstw powierzchniowych nawadniając w ten sposób spragnione korzenie. Kąt zagłębiania się zębów w ziemię został tak zaprojektowany, by zoptymalizować zapotrzebowanie mocy ciągnika, które jest stosunkowo niewielkie. Do ciągniku o danej mocy można zastosować głębosz o szerokości roboczej dwa razy większej niż pług. Brona wirnikowa z systemem TWIN FORCE Brona wirnikowa wyposażona została w specjalnie zaprojektowane noże dla małej absorpcji mocy i uniknięcia zapychania ziemią, oraz system TWIN FORCE – rotory osadzone na łożyskach

Siewnik pneumatyczny AS 3 Siewnik pneumatyczny Air Speed 3 wyposażony jest w innowacyjny system transportu nasion z przedniego zbiornika do zbiornika środkowego na tyle ciągnika, a dopiero stamtąd do dystrybutora. Siewnik AS 3 łączy w sobie zalety tradycyjnych siewników ze zbiornikiem tylko na przedzie i  siewników ze zbiornikiem na tyle ciągnika.

Aqua-Rol Sp. z o.o.

Deszczownie szpulowe OCMIS typu VR Deszczownie typu RV (Vario Rain) to super nowoczesna tech­nologia. Bęben szpuli nadbudowany jest bezpośrednio na podwoziu, a specjalne ustawienie kół pozwala na manewrowanie dużą maszyną nawet w przypadku ograniczonego miejsca. Koła zębate i wieniec wykonane są ze stali o najwyższej twardości i wytrzymałości. Deszczownia wykonana jest tak, by zapewnić ciągłą pracę przez tysiące godzin. W  systemie układacza węża zastosowano wałek dużej średnicy.

BIOMASSER® MOBILE BIOMASSER® MOBILE to przewoźna, zabudowana na przyczepie kołowej wytwórnia brykietów ze słomy i siana. Linia BIOMASSER® MOBILE przeznaczona jest do brykietowania słomy, siana i innych roślin trawiastych w technologii BIOMASSER® przy wykorzystaniu urządzeń tworzących kompletną linię produkcyjną zabudowaną na przyczepie kołowej. Takie rozwiązanie umożliwia łatwe transportowanie wytwórni brykietów do miejsca składowania surowca jak np. do stogu zabalotowanej słomy na polu lub stodoły i podjęcie bezpośredniej produkcji brykietów w miejscu składowania surowca.

Avant Polska

Avant 420 Najnowszy model Avant’a z serii 400 to wielofunkcyjna ładowarka, będąca odpowiedzią na zapotrzebowania klientów. Jest to kompaktowa, ekonomiczna wielofunkcyjna ładowarka z silnikiem


N O W O Ś C I

wysokoprężnym, mająca dość siły do walki z pracą przez cały rok. Avant 420 łączy wydajność, wszechstronność, zwrotność, ergonomię i bezpieczeństwo pracy.

BOTT Agro

ALBUZ AD-AC, AVI 80 i TVI Zestaw AD-AC, AVI 80 i TVI to rozpylacze ceramiczne marki ALBUZ, montowane w opryskiwaczach sadowniczych. Zastosowanie ich służy najlepszej penetracji wysokich partii koron drzew i ochronie środowiska podczas oprysków.

ALBUZ ESI 6-otworowe ceramiczne rozpylacze ESI marki ALBUZ zamontowane w podwójnych oprawach regulowanych węży rozlewowych, pozwalają na dokładne dawkowanie RSM. Dzięki temu systemowi aplikacji, nawóz trafia bezpośrednio pod korzeń rośliny. Możemy regulować kąt pomiędzy dwoma rozpylaczami, co przy zróżnicowanym rozstawie rzędów i ryzyku spalenia uprawy, jest rzeczą bardzo istotną.

Brinkman Polska Sp. z o.o.

Transplanter Transplantery to roboty, wykorzystywane do automatycznego przesadzania sadzonek z komór wielodoniczek do większych wielodoniczek lub doniczek. Robot za pomocą chwytaków wyciąga 10

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

sadzonki z komory wielodoniczki i wsadza np. do doniczek podawanych na doniczkarce. Robot może być wyposażony w kilka lub kilkadziesiąt chwytaków. Na zamówienie produkowane są urządzenia wyposażone maksymalnie w 48 głowic przesadzających. Każda głowica posiada indywidualny napęd zapewniający jej ruch w pionie i w poziomie.

mocno zbrylonej gleby. Główną zaletą tych bron są elementy robocze, czyli talerze zębate zawieszone na indywidualnych sprężynach. Wpływa to bardzo dobrze na zagłębianie się talerzy nawet w zeschniętą glebę, a równocześnie zabezpiecza je przed uszkodzeniem. Kompaktowe brony talerzowe półzawieszane KBT PLUS są składane hydraulicznie, co ułatwia przemieszczanie po drogach publicznych.

Chemirol

Siewnik Visser Siewniki Visser do precyzyjnego wysiewu wszelkiego rodzaju nasion o różnych kształtach, także nasion otoczkowanych i nasion o bardzo małych rozmiarach. Możliwe jest ustawienie parametrów na wysiewanie kilku nasion (3 lub 4 szt.) do jednej komory multiplety. Siewnik może współpracować z różnymi typami wielodoniczek plastikowych i styropianowych, wielodoniczkami o  nietypowym kształcie, np. z  bardzo głębokimi styropianowymi multiplatami do produkcji sadzonek w leśnictwie.

Bury Maszyny Rolnicze

Brona talerzowa „KBT PLUS” Kompaktowa brona Talerzowa „KBT PLUS” 8.0 m półzawieszana jest przedstawicielem maszyn uprawowych z typoszeregu o szerokości roboczych 4, 5, 6 i 7 metrów. Brony KBT PLUS wyróżniają się nowatorskimi rozwiązaniami oraz solidną budową. Przeznaczone są głównie do upraw pożniwnych i uprawy bezorkowej. Wykorzystywane są również do przykrywania poplonów, mieszania nawozów i gnojowicy z glebą oraz do kruszenia

Kompaktowa ładowarka 3507H JLG® 3507H JLG® to pierwszy model z nowej gamy kompaktowych ładowarek JLG. Pod zakrzywioną pokrywą silnika, zmniejszającą awaryjność związaną z blokadą i pyłem przedostającym się podczas pracy, ukryty jest silnik Tier III Deutz, zapewniający moc 102 KM. Model 3507H zapewnia również komfortowe otoczenie robocze; kabina została podniesiona, co znacznie poprawia widoczność, a zakrzywiona pokrywa zwiększa widoczność z prawej strony. Z powodu geometrii ustawienia sterowania tylnych kół ze wspomaganiem, ustawienie tylnych kół stało się dużo prostsze.

Claas Polska Sp. z o.o.

ARION 400 Seria ciągników CLAAS ARION 400 dzięki swoim właściwościom i wymiarom ARION 400 znajduje się między ARION 500 a AXOS. Nowy typoszereg ARION 400 jednoczy w sobie

właściwości wielu klas ciągników takie, jak zwrotność, niewielką wysokość, udźwig do 6,5 tony i niezwykłą w klasie czterocylindrowych kompaktów dopuszczalną masę całkowitą 8,8 t. ARION 400 z całkowitą wysokością 2,74 m i długością 444  cm ma naprawdę kompaktowe wymiary. Nowy ARION 400 oferuje wiele komfortu. Podstawą ku temu jest wyjątkowo duża, wyciszona kabina. Jest w niej wygodne siedzisko także dla pasażera. Przez duże szyby nic nie zakłóca widoczności w każdą stronę, przeszklony luk w dachu (opcja) pozwala na niczym nieograniczoną obserwację podniesionego ładowacza czołowego. Obsługa przekładni odbywa się komfortowo, przyciskami, bez konieczności zmiany uchwytu przez kierowcę.

AVERO 240 Nowy typ kombajnu Claas, AVERO 240 to kompaktowej klasy maszyna, znajdująca się dokładnie między kombajnami Dominator 150 a TUCANO 320. Kombajn ten przeznaczony jest dla wszystkich gospodarstw stawiających na własną mechanizację. Kluczowym elementem AVERO 240 jest system omłotu i oddzielania o zupełnie nowej konstrukcji, bazujący na 4 klawiszowym wytrząsaczu połączonym z układem APS (Accelerated Pre Separation – przyspieszenie i wstępne oddzielanie). Dużo niespotykanego w tej klasie maszyn komfortu daje nowemu AVERO 240 kabina High-Tech. Obszerna, klimatyzowana VISTA CAB wyposażona jest w siedzisko pasażera oraz trzystopniowo przestawialna kolumna kierownicy. W kabinie jest chłodzony schowek, radio z odtwarzaczem płyt CD, funkcją MP3, zestaw głośnomówiący (bluetooth), przyłącze USB


N O W O Ś C I

i kieszeń kart SD. Do ośmiu reflektorów roboczych gwarantuje doskonałą widoczność o zmroku i w ciemnościach.

Tucano z systemem CLAAS HYBRID Nowy TUCANO HYBRID jest kombajnem z wyższej klasy średniej. TUCANO 470 z silnikiem Mercedes Benz o mocy 326 KM oraz TUCANO 480 z silnikiem Caterpillar o mocy 365 KM skonstruowane zostały jako maszyny pilotowe w technologii Hybrid. Ich potencjał wydajności przewyższa TUCANO 450. Podnoszący wydajność system hybrydowy zastrzeżony jak dotąd tylko dla klasy LEXION, pracuje teraz w TUCANO 470 i TUCANO 480. Różnica w stosunku do LEXION: zamiast dwóch rotorów w TUCANO obraca się jeden rotor o większej średnicy. HYBRID SYSTEM oferuje sprawdzone zalety. Liczba obrotów systemu omłotu APS pozwala ustawiać się niezależnie od liczby obrotów systemu oddzielania resztek ziarna ROTO PLUS. Tym samym cały proces można indywidualnie dostosować do zmieniających się warunków zbioru i przebiegu pracy w ciągu dnia. Zagwarantowany jest łagodny omłot przy bardzo wysokiej przepustowości. Nowoczesna kabina VISTA CAB z pneumatycznie amortyzowanym fotelem kierowcy i pełnowartościowym siedziskiem pasażera umożliwia operatorowi spokojną pracę przez długie letnie dni żniw.

CNH Puma CVX Puma CVX to rozwinięcie znanej i uznanej serii ciągników Puma wyposażonych w bezstopniową skrzynię biegów i nowej koncepcji

podłokietnik. Dzięki ergonomicznemu rozmieszczeniu elementów

sterowania w podłokietniku oraz wskaźnikom znajdującym się na prawym słupku ciągniki Puma CVX są niezwykle przyjazne dla użytkownika. Dla wygody obsługi sterowanie czasem otwarcia i regulacją wydatku wszystkich 9 par wyjść hydraulicznych jest realizowane za pomocą tylko jednego pokrętła a pompa hydrauliczna o wydajności 150 l/min gwarantuje wystarczający wydatek dla najcięższych zastosowań. Wysokowydajne silniki wpływają na doskonałą ekonomię pracy. System zarządzania mocą udostępnia dodatkowo do 44 KM do wykorzystania przy ciężkich pracach. Systemy automatycznej blokady napędu na 4 koła i blokady mechanizmu różnicowego oraz aktywna amortyzacja przedniej osi zapewniają bezpieczeństwo i komfort.

Crystal Tractor

Crystal ORION Seria ORION to nowoczesny ciągnik zbudowany na sprawdzonych podzespołach renomowanych firm niemieckich, na bazie których swoją produkcje opierają również takie firmy ciągnikowe jak Same, Deutz Fahr, Fendt, Case, Lamborghini, Valtra. Nowa linia ciągników opracowana została z myślą o klientach, którzy poszukują ciągników średniej i dużej mocy charakteryzujących się prostą, łatwą obsługą, ale zapewniającą niezawodność i dużą

efektywność pracy. Najnowsze ciągniki z serii ORION wyposażone są w silnik z systemem Common Rail, który cechuje się bardzo niską emisją spalin, spełniającą normy EURO III, niskim zużyciem paliwa oraz bardzo dużą żywotnością i niezawodnością. Silnik ten posiada wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach, dzięki systemowi elektronicznej regulacji wtrysku uzyskuje dużą elastyczność oraz przyrost mocy.

materiałów i/lub tam gdzie gotowe baloty dłużej składowane są na otwartej przestrzeni. Wzmocniony zagęszczony środkowy segment siatki zapobiega pękaniu siatki po nawilżeniu materiału żniwnego opadami i następnie jego pęcznieniu w środkowej strefie beli, z uwagi na mocniejsze sprasowanie w tej części materiału.

Defalin

Rolnet Classic Siatka raszlowa składająca się z 50 łańcuszków osnowy o specjalnych właściwościach splotu cechująca się właściwością poszerzania EXTEND o standardowym trójkątnym kształcie oczek, posiadająca właściwość rozszerzenia się siatki, po odwinięciu z rolki. Ma powszechne zastosowanie do zbiorów materiałów żniwnych, szczególnie tam, gdzie składowane baloty zabezpieczone są przed opadami atmosferycznymi.

Rolnet Powerful Siatka raszlowa składająca się z 50 łańcuszków osnowy o specjalnych właściwościach splotu cechująca się właściwością poszerzania EXTEND o mieszanym trójkątno-trapezowym kształcie oczek, w której pewna liczba środkowych pasaży posiada kształt oczek trójkątno-trapezowych, przez co uzyskuje się zagęszczenie splotu, powodując wzrost wytrzymałości siatki w strefie środkowej. Siatka stosowana do zbiorów ciężkich

Astra Siatka raszlowa składająca się z 50 łańcuszków osnowy o specjalnych właściwościach splotu cechująca się właściwością poszerzania EXTEND, charakteryzująca się symetrycznym trójkątnym splotem i jego lustrzanym odbiciem, w której brzegowe pasaże siatki wyposażone są dodatkową nitkę wątku. Oznacza to, że krawędzie beli są lepiej zabezpieczone, a symetryczny splot siatki gwarantuje doskonałe rozprowadzenie siatki na rolkach maszyny belującej, a jeśli konstrukcja maszyny zezwala, to jej brzegowe pasaże zachodzą na krawędzie beli wygładzając występujące ostre źdźbła dodatkowym zagęszczeniem brzegowych pasaży co z powodzeniem sprawdza się w zastosowaniu siatki do zbioru materiałów przeznaczonych do zakiszania.

Rolnet S Siatka raszlowa składająca się z 50 łańcuszków osnowy o specjalnych właściwościach splotu cechująca się właściwością poszerzania EXTEND posiada również zagęszczone, brzegowe pasaże dodatkową nitką wątku, przy konwencjonalnym, trójkątnym splocie siatki. ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

11


N O W O Ś C I

Expom

Goliat Goliat to zwarty w budowie i łatwy w prowadzeniu kompaktowy agregat talerzowy. Jego wszechstronność pozwala na wymieszanie ścierniska i resztek pożniwnych. Występuje w szerokościach roboczych 3,0; 4,0; 4,8 oraz 5,6 m. Praca wykonywana jest przez dwa rzędy przesuniętych talerzy, których ułożenie powoduje agresywne nacinanie całej gleby podczas jednego przejazdu. Agresywność talerzy zmienia się wraz z głębokością pracy (regulowaną poprzez hydraulikę ciągnika).

Tornado Agregat Tornado dzięki zmiennemu rozstawowi zębów ramy przedniej w stosunku do ramy tylnej kultywatora uzyskuje lepszy przepływ gleby przez agregat nawet przy silnym zbryleniu. Przeznaczony jest do przedsiewnej uprawy gleby i służy do spulchniania jej wierzchniej warstwy, rozbijania i rozkruszania brył zeskorupiałej powierzchni oraz ugniatania powierzchni dla lepszego podsiąkania wód gruntowych.

Farmer Farmer F4-6258 oraz F4-7258 Ciągniki wyposażone są w ekonomiczne 4-cylndrowe silniki o poj 2,5 firmy John Deere. Ich główną zaletą jest przedni most napędowy o dużym nacisku. Dzięki temu ciągniki mają napęd na 4 koła, 12

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

normy Euro IIIA, o mocy 64,5 kW / 87,8 KM. Układ napędowy

a zwarta konstrukcja i duża wytrzymałość podzespołu pozwala na zamontowanie ładowacza czołowego o dużym udźwigu ok. 1600kg. W konstrukcji zastosowano nowoczesną transmisję (skrzynię biegów) z rewersem, która ma 8 przełożeń do przodu i 8 przełożeń do tyłu, dzięki czemu możliwe były zastosowanie wału odbioru mocy (WOM) o  dwóch trybach pracy – zależnym i niezależnym oraz dwóch prędkościach obrotowych. Dla nowych modeli stworzona została też komfortową i bezpieczną kabinę, wpływająca na efektywność pracy i wygląd ciągnika.

Farmtrac

Farmtrac 7100 DT Farmtrac 7100 DT wyposażony został w 4-cylindrową jednostkę napędową Perkins 1104D-44T spełniającą normy Euro IIIA, o mocy 72 kW / 98 KM. Układ napędowy ZF, ze skrzynią biegów o ilości przełożeń 32+16R (powershift, biegi pełzające) pozwalaj rozwinąć prędkość 40 km/h. Ciągnik posiada przednią oś Carraro, a udźwig podnośnika wynosik 4900 kg. W standardzie zamontowany jest EHR firmy Bosch. Ciągnik posiada wygodną i komfortową kabinę. Na życzenie klienta wyposażony może zostać w klimatyzację oraz przedni WOM, TUZ. Farmtrac 690 DT Farmtrac 690 DT posiada 4-cylindrową jednostkę napędową Perkins 1104D-44T spełniającą

Carraro, ze skrzynią biegów o ilości przełożeń 24+24R pozwalającą rozwinąć prędkość 40 km/h. Udźwig podnośnika to 3100/3500 kg. Komfortowa i przestronna kabina na życzenie klienta wyposażona może zostać w klimatyzację. Na życzenie montowany jest również przedni WOM,TUZ.

Farmtrac 685 DT Farmtrac 685 posiada 4-cylindrową jednostkę napędową Perkins 1104D-44T spełniającą normy Euro IIIA, o mocy 60,5 kW / 82,3 KM. Układ napędowy Carraro, ze skrzynią biegów o ilości przełożeń 24 +24R pozwalającą rozwinąć prędkość 40 km/h. Udźwig podnośnika to3100/3500 kg. Komfortowa kabina na życzenie klienta wyposażona zostać może w klimatyzację. Na życznie montowany jest również przedni WOM, TUZ.

FarmTrade Dom Handlowy

Brona talerzowa Jean de Bru-Moliner X Jest to narzędzie uprawowe do spulchniania i rozdrabniania roli. Jej szerokość transportowa wynosi 2,5 m, natomiast szerokość pracy 4,4-8,1 m, składana ho-

ryzontalnie. Średnica talerzy to 610, 660, 710 mm. Zaczep przegubowy umieszczony jest za ciągna dolne, obrót we wszystkich kierunkach. Możliwość agregatowania z wałami doprawiającymi. Zapotrzebowanie na moc brony to 150-420 km.

Opryskiwacz polowy zawieszany Projet Opryskiwacze polowe firmy Projet wykonane są z najwyższej jakości polietylenu, szerokość robocza od 20-28 m. Pojemność zbiornika 1000-1500 l. Belka składana hydraulicznie, samopoziomująca, regulacja wysokości, filtr ssania z automatycznym zaworem odcinającym, Mixer o pojemności 30 l ze sprężyna do obsługi urządzeń mobilnych. Występuje szybkie połączenie jednostronnego działania Traktor Control, system płukania z zaworem zwrotnym, zbiornik do mycia rąk.

Pług obrotowy firmy Goizin Venus NSH 3+1 Pług obrotowy Venus NSH 3+1 posiada wiele cech, które czynią go tak wartościowym. Jego rama ma wymiary 150 x 100 x 8, rozstaw korpusów to 90 cm. Szerokość robocza pługa to 1,43-1,63 m. Zapotrzebowanie na moc 90-130 KM Posiada zabezpieczenie hydrauliczne i przedpłużki. Waga pługa 1177 kg. Wał uprawowy Jean de Bru TERRAPACK Wały uprawowe TERRAPACK składane są hydraulicznie do transportu 2,5 m. Ich szerokość


N O W O Ś C I

robocza wynosi od 4,2-12,4 m, natomiast zapotrzebowanie na

moc to 70-210 KM. Nacisk na glebę do 650 kg na m².

Faska Sp. z o.o.

Mobilny dozownik do melasy Mobilny dozownik melasy dozuje roztwór melasy na paszę treściwą w korytarzach paszowych. Zwiększa spożycie paszy, zmniejszając jednocześnie ilość niedojadów. Agregat podgrzewa wodę do temperatury 35-40°C, roztwarza melasę, którą wlewa się do perforowanego kosza w zbiorniku oraz dozuje roztwór poprzez dysze umieszczone na specjalnych ramionach, które można regulować na długości i wysokości. Pompa dozując równocześnie miesza zawartość zbiornika, utrzymując jednakowe stężenie i temperaturę roztworu melasy.

Firmeko

Hermes F1 Nowa, późna (140 dni wegetacji) odmiana do długiego przechowywania. Tworzy bardzo atrakcyjne, gładkie, cylindryczne korzenie bez tendencji do zazielenienia główki. Ze względu na mocną nać i wysoką odporność na łamanie polecana do mechanicznego zbioru i mycia. Przydatna w przetwórstwie do produkcji plastrów. 14

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

Koros F1 Jedna z najwcześniejszych odmian na rynku (55-65 dni od sadzenia), polecana do nasadzeń wiosennych – także pod osłonami – oraz w cyklu jesiennym. Tworzy niezwykle wyrównane, ciemnozielone, zwarte róże bez tendencji do jamistości głąba o masie 500-700 g. Dzięki kompaktowym roślinom łatwa do zbioru. Zalecane zagęszczenie 35-40 tys./ha. Idealna dla potrzeb supermarketów.

Octopus F1 Nowa odmiana do produkcji jesiennej. Rośliny cechuje silny wigor, doskonałe krycie oraz wysoka zdrowotność. Śnieżnobiałe róże są bardzo zbite i trwałe. W uprawie dla przetwórstwa daje różyczki o najwyższych parametrach. Zalecane zagęszczenie 22-26 tys./ha.

Fuchs Oil

Agrifarm Stou 10W-40 MC PRO Agrifarm Stou 10W-40 MC PRO to wielofunkcyjny olej typu SHPD (STOU/MFO) najnowszej generacji na bazie najnowocześniejszej technologii MC i specjalnych dodatków. Przeznaczony jest do stosowania w silnikach, skrzynkach biegów, hamulcach mokrych, układach hydraulicznych w ciągnikach, kombajnach zbożowych jak również w mechanizmach różnicowych z blokadą przekładni w maszynach rolniczych. Produkt ten posiada także dopuszczenia producentów maszyn rolniczych. Może być stosowany w maszynach największych światowych producentów.

FAO 240. Polecana jest do uprawy przede wszystkim na kiszonkę

Agrifarm MOT 15W-40 Agrifarm MOT 15W-40 jest nowoczesnym, całorocznym wysokowydajnym olejem silnikowym klasy SAE 15W-40 produkowanym wg nowej receptury. Został opracowany specjalnie pod kątem nowoczesnych silników Diesla stosowanych w maszynach i ciągnikach rolniczych, które stawiają wysokie wymagania co do okresów obsługi i czystości silnika. Dlatego też AGRIFARM MOT 15W40 zalecany jest w szczególności do silników z i bez turbodoładowania.

Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A.

Wapno nawozowe Wapno nawozowe zawierające magnez węglanowy. Posiada bardzo korzystne właściwości chemiczne. Wapno nawozowe ma bardzo szerokie zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie, jako nawóz odkwaszający glebę – źródło wapnia i magnezu. Poprawia jednocześnie jej chemiczną i fizyczną strukturę oraz cechy jakościowe roślin, oddziaływując na zdrowotność produktów roślinnych przeznaczonych dla człowieka i zwierząt. Wapno nawozowe dostępne jest luzem, w 500 kilogramowych opakowaniach „big-bag” lub w opakowaniach foliowych „Dolomit CM” po 20, 10 lub 5 kilogramów.

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Opoka Opoka to średniowczesna, trójliniowa (TC) odmiana mieszańcowa kukurydzy pastewnej o liczbie

na terenie całego kraju, za wyjątkiem północnej części III rejonu uprawy kukurydzy. Jej głównym walorem użytkowym jest wysoki, stabilny w latach i dobrej jakości plon kiszonki. Bardzo dobra strawność kiszonki została potwierdzona w badaniach rejestrowych COBORU, w których Opoka uzyskała 103,7% plonu wzorca w świeżej masie i 101,1% w plonie ogólnym suchej masy. Daje to gwarancję uzyskania wysokiego plonu jednostek pokarmowych z ha (średnio o 110 jednostek powyżej wzorca), oraz wysokoenergetycznej kiszonki. Opoka cieszy się uznaniem nie tylko polskich rolników, gdzie już w 3. roku po rejestracji zajmuje 4. miejsce pośród najpowszechniej uprawianych odmian. Na potrzeby innych krajów Unii Europejskiej jest reprodukowana przez jedną z firm austriackich. Muza Muza to najnowsza, zarejestrowana w 2009 r., odmiana grochu typu pastewnego, która jako pierwsza i  jedyna łączy w sobie bardzo dużą plenność, bujność i sztywność. Cechą charakterystyczną tej odmiany są wysokie niewylegające rośliny o dużej masie zielonej, pozostawiające znakomite stanowisko. Jest to szczególne ważne dla gospodarstw ekologicznych. Odmiana plonuje wysoko i wiernie, zalecana jest do uprawy w całym kraju, w siewie czystym, jak też w mieszankach ze zbożami. Milwa Milwa to bardzo plenna odmiana typu pastewnego. Rośliny o wysokości 75-80 cm, o bardzo sztywnej łodydze, praktycznie niewy-


N O W O Ś C I

legające są odmianą wcześnie i bardzo równo dojrzewająca, do

uprawy w całym kraju. Odmiana mało wrażliwa na mączniaka rzekomego i bardzo tolerancyjna na szarą pleśń. Dzięki swoim zaletom coraz bardziej popularna w uprawie, mająca największą repartycję nasienną ze wszystkich odmian grochu siewnego.

Horsch

Express 3 TD Pronto Express 3 TD jest kompaktowym, zawieszanym agregatem uprawowo-siewnym dla gospodarstw, które posiadają mniejszy areał, bądź też rozdrobniony rozłóg lub tam, gdzie zastosowanie siewników zaczepianych Pronto DC oraz Sprinter jest ograniczone. Express TD ma uniwersalny zakres zastosowania (po orce, w mulcz i w siewie bezpośrednim). Siewnik posiada wszystkie elementy Pronto DC zapewniając: uprawę, zagęszczenie, wysiew oraz dociskanie nasion w jednym przejeździe. Redlice Turbo Disc posiadają zdolność kopiowania dzięki możliwości ruchu (do 15 cm), umożliwiając w ten sposób regularne i precyzyjne wysianie wszystkich nasion na żadaną głębokość.

J. A. Gąska Części zamienne do silników i ciągników Nowy i poszerzony asortyment części do silników i ciągników zachodnich marek.

Części zamienne do kombajnów zbożowych Nowy i poszerzony asortyment części do kombajnów zbożowych Claas, New Holland, Johne Deere oraz innych zachodnich marek.

Pasy rolnicze Nowe, specjalistyczne pasy rolnicze przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach.

John Deere Polska

John Deere 1470/1570 Nową seria kombajnów John Deere 1470/1570 to następczyni modeli 1450/1550 seria 2. W porównaniu do poprzedników, dokonano wielu zmian zwiększając niezawodność, wytrzymałość i  ułatwiając codzienną obsługę kombajnu. Przenośnik pochyły został całkowicie przeprojektowany, aby zapewnić jeszcze bardziej płynny odbiór materiału roślinnego z zespołu żniwnego. Nowy układ hydrauliczny umożliwia szybszą reakcję, jak również

większy udźwig zespołu żniwnego i wyższą prędkość nagarniacza. Wprowadzono też zmiany w układzie kierowniczym, elektrycznym, napędzie sit i rozdrabniacza, które korzystnie wpływają na warunki pracy operatora i zwiększają funkcjonalność. Nowe światła zapewniają lepsze oświetlenie, a więc lepszą widoczność podczas pracy nocą. Nowa seria kombajnów 1470/1570 może zostać wyposażona w system satelitarnego prowadzenia AutoTrac Universal 200, który po sezonie żniw w łatwy sposób można zamontować na innych maszynach w gospodarstwie.

John Deere serii 5E Ciągniki bez kabiny serii 5E (5055E, 5065E i 5075E) przeznaczony jest dla osób trudniących się rolnictwem dorywczo i gospodarstw specjalistycznych. Silniki zastosowane w tych ciągnikach to 3-cylindrowe jednostki spełniające normę Tier III o mocy od 55 do 75 KM. Przekładnia zastosowana w tej serii ciągników posiada 9 przełożeń do przodu i 3 w tył. Ostatni bieg jest zsynchronizowany. Przekładnia wyposażona jest w blokadę parkingową. Ciągniki te doskonale nadają się do gospodarstw specjalistycznych, w których potrzebne są maszyny o niedużych wymiarach szczególnie na wysokość. Komfortowa i intuicyjna obsługa poprawiają wydajność pracy, a jednoczęściowa maska znacznie ułatwia dostęp do silnika podczas codziennej obsługi. John Deere serii 5M Ciągniki John Deere nowej serii 5M posiadają 4,5 litrowy silnik wysokoprężny John Deere PowerTech M (spełniający normę emisji spalin IIIA) o mocy znamionowej od 70 do 100 KM (wg

97/68 EC). Zależnie od indywidualnego zamówienia, ciągnik

5M może zostać wyposażony w różnorodne przekładnie. Dzięki zwartym wymiarom, ciągniki te są idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich gospodarstw zajmujących się produkcją zwierzęcą, najlepiej przystosowane są do zadawania pokarmu zwierzętom, pracy z ładowaczem czołowym, koszenia, belowania, czy transport i rozrzucanie nawozów. Ważną cechą ciągników serii 5M jest rama, która przenosi obciążenia z silnika na siebie i umożliwia montaż ładowaczy czołowych John Deere oraz przedniego podnośnika bez ingerencji w blok silnika. Poza doskonałą widocznością i niezrównanym komfortem operatora, kabina ciągników serii 5M wyróżnia się jasnym wnętrzem, zaprojektowaną od nowa deską rozdzielczą, ergonomicznymi elementami sterowniczymi łącznie z odchylaną kolumną kierowniczą oraz różnorodnymi opcjami siedziska i oświetlenia.

John Deere serii 8R John Deere zaanonsował nowe modele ciągników kołowych 8R i ciągników gąsienicowych 8RT. Zgodnie z nową numeracją firmy, te nowe ciągniki zastępują modele aktualnej serii 8030. Wszystkie ciągniki serii 8R i 8RT są wyposażone w 9-litrowy, 4-zaworowy silnik wysokoprężny z Common Rail PowerTech Plus John Deere od 245 do 345 KM. Nowa kabina CommandView II zwiększa efektywność operatora wydłużając ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

15


N O W O Ś C I

jego dzień pracy. Ciągniki John Deere 8R i 8RT są wyposażone w inteligentny system sterowania narzędziem (iTEC). Dodatkowo, wszystkie modele 8R w standardzie gotowe do współpracy z systemem satelitarnego prowadzenia AutoTrac, a opcjonalnie mogą zostać wyposażone w iTEC Pro do automatycznego pokonywania uwroci.

Prasy zwijające i prasoowijarki John Deere Nowe prasy John Debre: stałokomorowe serii 600 i zmiennokomorowe serii 800 oraz prasoowijarki serii 700 wyposażone zostały w nowy mechanizm odblokowujący prasę, pozwalający na szybsze usunięcie niedrożności bez straty plonu. Ramię formujące belę posiada nową konstrukcję pozwalającą na zwiększenie jej gęstości o 15%. Na targach Polagra-PREMIERY zaprezentowane zostana między innymi prasoowijarka, posiadająca w standardzie m.in. technologię wymiany danych oraz ISOBUS oraz automatyczny tryb pracy, jak również prasa 864 Premium wyposażona w system automatyzacji komunikacji prasa-ciągnik. Model ten nagrodzony został srebrnym medalem targów Agritechnica 2009 w Hannoverze.

Joskin Polska Sp. z o.o.

Joskin Ferti-CAP Gama rozrzutników Joskin Ferti-CAP jest przeznaczona głównie dla producentów rolnych, poszukujących maszyn prostych, 16

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

wydajnych i wielofunkcyjnych. Gama obejmuje rozrzutniki od 7 do 14 ton. Skorupowa skrzynia jest wykonana całkowicie ze stali o wysokim limicie plastyczności HLE, z odpowiednio profilowanej blachy, co nadaje jej wyjątkową wytrzymałość. Pionowe wałki rozrzutnika Ferti-CAP umożliwiają rozrzucanie na szerokości 8-12 metrów w zależności od rozrzucanego materiału. Rozrzutnik Ferti-CAP jest wyposażony w resorowany dyszel, który zapewnia wysoki komfort jazdy.

i 3-stronnym przechyłem. Maszyna ta, poza dużym komfortem jazdy po drodze i bezpiecznym przechyłem, cechuje wąska rama umożliwiająca zastosowanie szerokich kół, które nie tworzą kolein na polu. Specjalna budowa ramy wykonanej przez firmę JOSKIN sprawia, że jest to jedyna maszyna na rynku z tak nisko położonym środkiem ciężkości. Rama wykonana z profili o dużym przekroju jest cynkowana ogniowo, co skutecznie chroni ją przed korozją. W opcji dostępna jest plandeka z balkonem przednim, a także drabinki do transportu beli siana i nadstawki do zielonki.

Kalchem

Joskin Siroko Joskin Siroko jest rozrzutnikiem obornika o małym tonażu, przeznaczonym dla gospodarstw dysponujących ciągnikami o mocy 60-150 KM, które uzupełniły ostatnio gamę rozrzutników TORNADO 2. Siroko jest rozrzutnikiem o wąskiej skrzyni na dużych kołach. Wąska skrzynia wiąże się ze zmniejszeniem obciążeń przy przesuwaniu obornika do tyłu. System rozrzucania składa się z dwóch pionowych, lekko nachylonych wałków. Wyposażonych w stalowe zęby ze specjalnej stali Hardox, które wbijają się w  masę obornika (lekko rozpulchnionego) na całej wysokości i wyrzucają go na zewnątrz. W efekcie obornik jest rozrzucany w sposób jednolity i na dużej szerokości (7-8 m), będąc tym samym doskonale rozprowadzany na powierzchni pola.

Joskin Tetra Cap Wywrotka Joskin Tetra Cap charakteryzuje się samonośną ramą

Dragon ZL 10 Ładowarka przegubowa Dragon ZL 10 o szerokości 1,5 metra, udźwigu 1 tony i mocy silnika 36 KM wyposażona jest w napęd hydrostatyczny, dwie prędkości do przodu i do tyłu, operowanie z joysticka, oraz hydrauliczny rewers.

ny o poj. 4400 l. z belką polową o szerokości 24 m składaną i roz-

kładaną niezależnie. Nowością jest nowy typ belki. Heros 1500/21/PHH Heros 1500/21/PHH jest opryskiwaczem rolniczym zawieszanym o poj. 1500 l. z belką hydrauliczną o szerokości 21 m. Nowością jest pojemność zbiornika, do tej pory maks. 1200 l.

Belki do opryskiwaczy typu PHX Nowe szerokości belek do opryskiwaczy polowych typu PHX. Do tej pory produkowane tylko w szerokościach do 15 m, obecnie wprowadzane na rynek szerokości 16 i 18 m.

KFMR Krukowiak

Goliat Plus 5000/30/PHB Goliat Plus 5000/30/PHB to opryskiwacz rolniczy przyczepiany o poj. 5000 l. z belką polową o szerokości roboczej 30 m składaną i rozkładaną niezależnie. Nowością jest pojemność (do tej pory maks. 4400) oraz nowy typ belki. Goliat Plus 3500/24/PHB Goliat Plus 3500/24/PHB to opryskiwacz rolniczy przyczepia-

Kopaczka do ziemniaków ECO Kopaczka do ziemniaków ECO – nowa jednotaśmowa, jednorzędowa kopaczka dla najmniejszych producentów ziemniaków. Atrakcyjna cena poniżej 5000 zł brutto. Na rynek została wprowadzona w roku 2009, ale w Poznaniu nie była jeszcze prezentowana.

Korbanek Sp. z o.o. Gregoire-Besson RWY8 RWY8 Gregoire-Besson to 6-skibowy pług zawieszany, posiada-


N O W O Ś C I

jący hydrauliczną regulację szerokości roboczej (system Vario),

siłownik centrujący wspomagający obrót pługa, hydrauliczne poziomowanie poprzeczne oraz hydrauliczne zabezpieczenie korpusów przeciw kamieniom. Najważniejszymi elementami tego pługa są dwa koła podporowo-transportowe typu boogie, bardzo dobrze ustalające i stabilizujące głębokość pracy oraz amortyzacja trzeciego górnego punktu. Łącznik górny ciągnika zaczepiony jest do pługa poprzez siłownik hydrauliczny (o dowolnie regulowanym ciśnieniu), który amortyzuje (nie ma sztywnego połączenia jak dotychczas) i ogranicza bujanie ciągnikiem na poprzeczniakach podczas nawrotów. Patent ten pozwala na zaczepienie pługa 6 korpusów do ciągnika o mocy 180 KM.

Prasa kostkująca Fendt 1290 N Prasy kostkujące Fendt wyróżnia stabilność, trwałość i perfekcyjna technika oparta na długoletnim doświadczeniu, należącej do grupy AGCO. Prasy te przeznaczone są do dużych gospodarstw rolnych, jak i firm usługowych. Ich wysoka wydajność i prosta konstrukcja to podstawowe atuty pras kostkujących Fendt. Wydajny podbieracz o szerokości 2,26 m zapewnia doskonałe podbieranie. Wstępna komora prasowania napełniana jest nieprzerwanie. Następnie materiał zostaje przesuwany do komory głównej, gdzie następuje jego zagęszczenie przez tłok pracujący z 47 uderzeniami

na minutę. Aparaty wiążące z podwójnym wiązaniem gwarantują perfekcyjne wiązanie kostek o wysokim stopniu zgniotu. Trwałość aparatów wiążących zapewnia automatyczne smarowanie oraz czyszczenie powietrzem. Prasy kostkujące Fendt mogą być wyposażone opcjonalnie w mechanizm tnący, przez co doskonale nadają się również do przygotowania sianokiszonek.

SULKY DPX 28 Francuski producent SULKYBUREL wprowadza nowy model rozsiewacza nawozów: DPX 28. Ten dwutarczowy, zawieszany, rozsiewacz nawozów, charakteryzuje się pojemnością podstawową zbiornika 1500 litrów (istnieje możliwość zamontowania nadstawki do 2100 l) i systemem rozsiewu DPX (ze zmiennym miejscem spadania granulek nawozu względem środka tarczy rozsiewającej). Model DPX 28 może rozsiewać nawóz w zakresie od 12 aż do 28 metrów. W standardowym wyposażeniu maszyna posiada zestaw oświetlenia drogowego, zestaw do „próby kręconej” dawki rozsiewu oraz zestaw do pomiaru nierównomierności poprzecznej (poprawnej szerokości pracy). Rozsiewacz seryjnie wyposażony jest w mechaniczne a opcjonalnie może być wyposażony w hydrauliczne otwieranie zsypów, plandekę oraz w komputer Vision DPB utrzymujący stałą dawkę na hektar niezależnie od prędkości pracy, zgodny z systemami GPS. Massey Farguson MF 8670 Nowo zaprojektowana seria ciągników MF 8600 wpisuję się tradycję innowacyjności opartej na analizie potrzeb klientów marki Massey Ferguson. Seria 8600 to 5

modeli w zakresie mocy od 270 do 370 KM. Ciągniki te mogą być wyposażone w system SCR (Selective

Catalytic Reduction – Selektywna Redukcja Katalityczna) pozwalający na redukcję zużycia paliwa. W modelach tych zastosowano wiele nowych rozwiązań zwiększających komfort pracy operatora niespotykanych w innych ciągnikach rolniczych. Bardzo obszerna, nowoczesna 4-słupkowa kabina wraz z nowym systemem amortyzacji, nawiewami w dolnej części kabiny oraz nowym fotelem operatora wraz z wielofunkcyjnym podłokietnikiem umożliwia długotrwałą pracę operatora w komfortowych warunkach.

Fendt serii 200 Vario Nowa seria 200 Vario to ciągniki kompaktowe o mocy maksymalnej od 70 do 110 KM (wg. ECE R24). Ciągniki 200 Vario napędzane są przez trzy cylindrowy silnik Sisu Power wyposażony w turbodoładowanie, intercooler, Common Rail i system recyrkulacji spalin AGRex. Do przeniesienia napędu ciągników 200 wykorzystana została znana i ceniona w większych modelach bezstopniowa przekładnia Vario. Pozwala ona na jazdę ciągnikiem z prędkością od 0,02 do 40 km/h. Maszyna posiada również system TMS, pozwalający na wspólne nadzorowanie pracy silnika i przekładni tak, aby zużycie paliwa było jak najniższe. Tylny podnośnik hydrauliczny o udźwigu 4200 kg oraz opcjonalny przedni – 2490 kg znajdą szerokie zasto-

sowanie w gospodarstwie rolnym. Ciągniki posiadają komfortową klimatyzowaną kabinę z płaską podłogą, a dzięki ergonomicznemu rozmieszczeniu elementów sterujących obsługa ciągnika będzie łatwa i przyjemna.

Fendt serii 800 Vario Nowa seria 800 Vario to ciągniki o mocy maksymalnej od 200 do 280 KM (wg. ECE R24). Jednostką napędową serii 800 Vario jest sześciocylindrowy silnik Deutz Hightech w wersji czterozaworowej. Posiada on nowoczesny wtrysk paliwa Common Rail i system zewnętrznej recyrkulacji spalin AGRex oraz technologię AdBlue, aby ciągniki spełniały nowe normy emisji spalin Tier 4 i były bardziej przyjazne dla środowiska. Ciągnik wyposażono w zbiornik paliwa o pojemności 505 l.Do przeniesienia napędu użyto znanej przekładni Vario skonstruowanej specjalnie dla nowej serii 800. Pozwala ona na jazdę z prędkością od 0,02 do 60 km/h. Ciągnik wyposażony jest standardowo w system TMS nadzorujący pracą silnika i przekładni tak, aby zużycie paliwa było jak najmniejsze. Nowa kabina X5, znana dotychczas z ciągników serii 900 to nowoczesne, przestronne i wygodne miejsce pracy. Wyposażona jest w nowy system amortyzacji dla lepszego komfortu pracy, automatyczną klimatyzację i  pneumatycznie amortyzowany fotel operatora. Dla specjalnych zadań komunalnych czy leśnych ciągniki nowej serii 800 można wyposażyć opcjonalnie w system do jazdy wstecz. Fendt 9460 X 9460 X to najnowszy kombajn zbożowy firmy Fendt. Jest to pierwszy kombajn hybrydowy z nowej serii X. System hybrydoROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

17


N A TA R G I P O L A G R A - P R E M I E R Y O R A Z S A L O N P R O - H O R T I Z A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Instytut Budownictwa, Mechanizacji Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin i Elektryfikacji Rolnictwa

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz

Polska Izba Nasienna

Solplast S.A.

www.rolnictwo.com.pl 18

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE


A P R A S Z A J Ą M I Ę D Z Y N A R O D O W E TA R G I P O Z N A Ń S K I E O R A Z :

Farmer

Łuczak Maszyny Rolnicze i Przetwórcze

Mustang

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

Spójnia Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Maszyn Rolniczych

Tym

Stan na dzień 20.11.2009 r. Aktualna lista wystawców na stronach: www.polagra-premiery.pl i www.pro-horti.pl.

Zielony Sztandar

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

19


N O W O Ś C I

wy powstał z połączenia konwencjonalnego systemu omłotowego

z poprzecznie umieszczonym bębnem z równolegle umieszczonymi wzdłuż kombajnu rotorami separacyjnymi. Rotory te zastępują tradycyjne wytrząsacze. Istotnym elementem w systemie omłotowym tego kombajnu jest odrzutnik o średnicy 376 mm oraz podajnik rotorowy, który równomiernie rozdziela masę na rotory, co powoduje zwiększenie wydajności. Kombajn ten wyposażony został w wydajniejszy system czyszczący. Na uwagę zasługuje tez nowy 7-cylindrowy silnik AGCO SISU POWER z technologią AdBlue o pojemności 9,8 l i mocy maksymalnej 496 KM (razem z Power BOOT). Kabina operatora wyposażona została w zwiększające komfort pracy: klimatyzację, pneumatyczny fotel, regulowaną kierownicę oraz komputer pokładowy Datavision znany z wcześniejszych modeli kombajnów.

Massey Ferguson ACTIVA Kombajny zbożowe Massey Ferguson serii ACTIVA to doskonałe kombajny zbożowe 5 i 6 wytrząsaczowe. Moc silnika w tych kombajnach wynosi od 176 do 275 KM, a zbiorniki na ziarno od 5200 do 8800 litrów. Układ omłotowy stanowi duży bęben młócący o średnic 600 mm, bęben odrzutnika oraz w wersji z symbolem S, separator odśrodkowy z możliwością odłączenia klepiska. Activa S posiada również dodatkowy walec zasilający na przenośniku 20

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

pochyłym. Zapewnia to równomierne podawanie materiału na układ omłotowy. Kombajny Activa to także bardzo duże powierzchnie oddzielania i czyszczenia. Dużą zaletą kombajnów ACTIVA jest galwanizacja. 80% powierzchni blaszanej kombajnu są właśnie ocynkowane. Dzięki temu trwałość kombajnu jest większa. W standardzie znajduje się siekacz słomy, który doskonale rozdrabnia i rozrzuca pociętą słomę. Kombajny MF Activa to także bardzo komfortowa kabina (klimatyzowana, ogrzewana) zapewniająca doskonałe warunki pracy. Urządzenie obsługowe rozmieszczone są w sposób ergonomiczny, a ich obsługa jest łatwa i intuicyjna. Wszystkie kombajny Activa mają napęd hydrostatyczny dzięki temu praca jest przyjemniejsza i bardziej efektywna.

Fendt 9460 R Kombajn zbożowy Fendt 9460 serii R to wysokowydajne maszyny przeznaczone dla dużych gospodarstw rolnych i firm usługowych. Do ich napędu użyto silnik o mocy 459 KM. Tajemnica sukcesu tych maszyn to największy z dostępnych na rynku rotor młócąco separujący, wydajny system czyszczący, pojemny zbiornik ziarna o wielkości 12 334 litrów i system wyładunku ziarna z prędkością 159 l/s, na wysokość 4,34  m. Kombajn wyposażono w przyrząd żniwny o szerokości 9,2 m z systemem PowerFlow, zapewniającym precyzyjne koszenie i perfekcyjne przygotowanie masy do omłotu. Dodatkową zaletą hederów PowerFlow jest ich przystosowanie do zbioru rzepaku. Wysokowydajny 8 rzędowy rozdrabniacz słomy zapewnia krótkie cięcie i rozrzucenie materiału na szerokość przyrządu żniwnego. Komfortowa kabina z dużą prze-

szkloną powierzchnią zapewnia dobrą widoczność podczas pracy. Wielofunkcyjnym terminalem obsługujemy szybko i precyzyjnie ustawienia maszyny i informuje o parametrach głównych podzespołów podczas pracy.

Köckerling

Agregat uprawowy Vector Agregat uprawowy Vector charakteryzuje się szerokością roboczą od 4,6 do 8 m. Zaletą agregatu są hydrauliczne ustawienie precyzyjnej głębokości pracy 0 do 35 cm, równomierne rozgarnięcie i wymieszanie słomy, brak zapychania się, sztywne zakończone lemieszami TOPMIX łapy, oraz niskie koszty eksploatacji. Jest to uniwersalna maszyna do uprawy w systemie bezorkowym, do uprawy przedsiewnej i uprawek pożniwnych. Pole uprawiane gruberem VECTOR ma bardzo dużą zdolność pochłaniania i magazynowania wody w glebie. Sprzyja szybkiej humifikacji masy organicznej i stwarza dogodne warunki dla rozwoju życia biologicznego w glebie.

Kuhn Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.

Rozsiewacz nawozów z wagą RAUCH AXIS 50.1W Nowy model rozsiewacza nawozowego RAUCH AXIS 50.1W został seryjnie wyposażony w system ważenia o pojemności zbiornika 3000 do 4000 l. Szerokość robocza rozsiewacza AXIS 50.1 W to 12 do 50 m! AXIS 50.1W to maszyna, pozwalająca wykonać

kolejny krok w stronę rolnictwa precyzyjnego. Największymi zaletami maszyny są elektroniczny system ważenia i przetwarzanie danych oraz łatwość obsługi. AXIS 50.1 W, podobnie jak pozostałe rozsiewacze tej rodziny są wyposażone w system CDA® łączący wyjątkową wygodę obsługi oraz ochronę granul nawozu, a tym samym precyzję wysiewu.

Zawieszane przetrząsacze karuzelowe GF seria 102 3 nowe modele zawieszane na trójpunktowym układzie zawieszenia przetrząsaczy karuzelowych GF serii 102 GF 422, GF 502 i GF 642 o szerokościach roboczych 4,2 m (4 karuzele), 5,0 m (4 karuzele) i 6,4 m (6 karuzeli) są odpowiedzią na oczekiwania rolników szukających nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań w niższej cenie. Napęd karuzel jest przenoszony przez system DIGIDRIVE® doskonale znany ze swojej niezawodności i minimalnych wymagań obsługowych. Inną zaleta tego systemu jest możliwość składania maszyny do bardzo małych wymiarów transportowych i magazynowych. Przetrząsacze GF serii 102 mogą pracować w skośnym ustawieniu względem ciągnika umożliwiającym przetrząsanie pokosu na skraju łąki, bez ryzyka wyrzucania roślin np. na drogę.

Owijarka KUHN RW 1400M Zaczepiana owijarka do bel okrągłych RW 1400, przystosowana jest do pracy z mniejszymi ciągnikami. Hydraulicznie sterowa-


N O W O Ś C I

ne ramię ładujące znajduje się po prawej stronie maszyny i jest przystosowane do załadunku bel o wadze do 1 tony i średnicy 1,2 do 1,5 m. Rama nośna jest wyposażona w koło z regulowanym rozstawem, które w kilka sekund pozwala na przestawienie maszyny z pozycji transportowej w roboczą, zapewniając stabilną pracę nawet przy podnoszeniu ciężkich bel, bez potrzeby stosowania przeciwwag. Koła są umieszczone za stołem, co pozwoliło uzyskać jego niską pozycję, bardzo istotną przy wyładunku bel – takie rozwiązanie pozwala na delikatniejsze położenie owiniętej beli na podłożu i zmniejsza ryzyko uszkodzenia folii. Manualne sterowanie maszyną (M) odbywa się za pomocą 3 dźwigni, które za pośrednictwem linek łączą się z blokiem zaworów.

Zmiennokomorowa prasa rolująca VB 2190 Opticut Zmiennokomorowe prasy rolujące VB 2190 z systemem ISOBUS, o maksymalnej średnicy bel do 1,85 m. wyposażone są w system podający INTEGRAL ROTOR, w którym po obu stronach rotora znajdują się ślimaki nagarniające pokos do części środkowej wyposażonej w zęby oraz 14 noży. Taka konstrukcja zapewnia płynne podawanie i dokładne cięcie pokosu, niezależnie od jego ciężaru i wilgotności. Wszystkie zmiennokomorowe prasy rolujące KUHN VB posiadają system stopniowego zwiększania zgniotu formowanych bel, tzw. Progressive Density. Prasa VB 2190 OC14 jest wyposażona w system owijania siatka i sznurkiem, skrętne koła kopiujące zgniatacza, automatyczny system smarowania łańcuchów, wyrzutnik bel oraz zawór proporcjonalny regulujący stopień zgniotu rdzenia beli i hydrauliczny napęd zwrotny

rotora PowerPush eliminujący blokowanie pokosu.

Siewniki zawieszane do siewu solo PREMIA® 3000 / PREMIA® 4000 W siewniki zbożowe PREMIA® 3000 i 4000 zastosowano koła o dużej średnicy. Wygodne dojście do aparatów wysiewających bardzo ułatwia przeprowadzanie próby kręconej lub czyszczenie zbiornika. Dno zbiornika posiada skośne przegródki zapewniające precyzyjny wysiew drobnych nasion. Maszyna została wyposażona w pionowo składane znaczniki z mechanizmem zabezpieczającym przy najeździe na przeszkodę oraz zagarniacz i pełne oświetlenie. Dwa koła zapewniają niezawodny napęd rowkowych aparatów wysiewających. Regulacja stopnia otwarcia aparatów odbywa się za pomocą śruby mikrometrycznej. Wykonanie próby kręconej jest szybkie i wygodne.

SPEEDLINER C 3000 Nowy model zaczepianego siewnika SPEEDLINER C został stworzony z myślą o średnich i dużych gospodarstwach rolnych. Wersja „C” oznacza maszynę w  specjalnej opcji wyposażenia i  w  specjalnej ofercie cenowej. Jego największe zalety to kompaktowa konstrukcja, wydajność pracy, komfort obsługi oraz precyzyjne umieszczanie nasion w  glebie. Speedliner jest siewnikem bardzo uniwersalnym, a jego konstrukcja pozwala na siew w każdej technologii uprawy, zarówno orkowej, jak i uproszczonej.

3,5 lub 4,0 m z 2 lub 3 rzędami zębów wzmocnionych o profilu

PROFILE PROFILE to seria kompaktowych wozów paszowych z pionowymi ślimakami, prezentowana po raz pierwszy w Polsce podczas wystawy Polagra PREMIERY 2010. Nowa generacja wozów paszowych z 2 pionowymi ślimakami została stworzona z myślą o gospodarstwach, w których wykorzystanie maszyn do przygotowania i zadawania paszy było do tej pory ograniczone ze względu na małe wymiary bram budynków.

Kverneland

Pług zawieszany obracalny Kverneland 150 B Nowy pług zawieszany obracalny Kverneland 150 B dostępny jest od 3 do 5 korpusów z odległością między korpusami 100 cm i prześwitem pod ramą 80 cm. Model ten posiada zabezpieczenie na kamienie w postaci kołków ścinających (śrubowe). Pług jest wyposażony w nowy typ głowicy 130 (dla ciągników o mocy max. 130 KM) oraz posiada skokową regulację szerokości orki 35, 40, 45, 50 cm na korpus. Pług charakteryzuje się całkowicie nową konstrukcją słupicy opartą na prostokątnej rurze o profilu 80x40 mm wykonanej specjalną metodą obróbki cieplnej „heat-treated”. Dzięki temu model ten ma mała wagę oraz niskie zapotrzebowanie na udźwig. Bierny agregat uprawowy Access Nowy bierny agregat uprawowy zawieszany Access dostępny jest w szerokościach roboczych 3,0;

45x10 mm. Model ten charakteryzuje się mocną i wytrzymałą ramą oraz głowicą o całkowicie nowej konstrukcji, co zapewnia możliwość agregatowania maszyny z dużymi i ciężkimi siewnikami zarówno Kverneland Accord, jak i innych producentów. Poprzez tylny wał uprawowy kontrolowana jest głębokość pracy, a regulacja odbywa się w prosty sposób za pomocą sworznia. Płozy boczne zawieszane na równoległoboku płynnie dostosowują się do nierówności gruntu. Jest także szeroki wybór wałów uprawowych: rurowy 550 mm, pełny zębaty 500 lub 585  mm, ogumiony „Flexiline” 585 mm lub „Actipack” 560 mm.

Siewnik zębowy TS EVO Siewnik zębowy zawieszany do siewu konwencjonalnego i uproszczonego z pneumatycznym systemem wysiewu. Dostępny w szerokościach roboczych 4,0; 4,8; 5,0; 5,6 lub 6,0 m. Maszyna jest wyposażona w 5 rzędów redlic wysiewających o stałym nacisku 50 kg w rozstawie 12,5 lub 15,0 cm. Jako opcja dostępna jest przednia włóka równająca typu „Crossboard” regulowana hydraulicznie. Pojemność zbiornika może wynosić 1200, 1700 lub 2200  l, co zapewnia wysoką wydajność. Zwiększona odległość między rzędami redlic oraz umieszczenie kół kopiujących w centralnej części agregatu zapewnia optymalne kopiowanie ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

21


N O W O Ś C I

terenu i umieszczenie nasion na prawidłową głębokość. Mocne i wytrzymałe zęby, które jednocześnie uprawiają i sieją są zabezpieczone na kamienie non-stop (resorowo). Maszyna charakteryzuje się prostą nastawą głębokości pracy, która jest przeprowadzana w 4 punktach bez użycia narzędzi.

Starguide II Starguide II to automatyczny system sterowania sekcjami dla opryskiwaczy Kverneland Rau. Urządzenie wykorzystuje położenie GPS i zapisuje opryskany obszar, aby automatycznie wyłączyć każdą z sekcji opryskiwacza nachodzącą na obszar już opryskany. Redukcja nałożeń oszczędza nakłady na środki produkcji, czas oraz nerwy operatora, jak również zmniejsza stres roślin.

Przyczepy objętościowe Vicon T-Rex 400-450-500- 550 Przyczepy objętościowe Vicon to maszyny o dużym załadunku wagowym i objętościowym oraz szybkim rozładunkiem. Użytkując je można usprawnić proces zbierania i zwożenia kiszonki z pola. Modele Vicon T-Rex 400, 450, 500, 550 o objętości 40, 45, 50, 55 m³ odpowiednio do każdego modelu oraz załadunku wagowym do 22, 24, 24 lub 34 tony są idealnie zaprojektowane do transportu kukurydzy, czy też trawy. Konstrukcja maszyny jest niezwykle masywna, gdzie profile burt przymocowane są do solidnych kłonic bocznych. Dzięki podwójnemu przenośnikowi 22

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

listwowo-łańcuchowemu oraz szerokiemu włazowi tylnej klapy wyładunek odbywa się szybko i sprawnie. Opcyjnie dołożyć można do przyczep siłownik hydrauliczny dociążający przednią oś w ciągniku, dając nam możliwość zwiększenia uciągu potrzebnego podczas transportu.

Lemken Polska Sp. z o.o.

Kristall Kristall to nowa generacja kultywatora, który po raz pierwszy został zaprezentowany na Agritechnice 2009. Łączy w sobie cechy kompaktowego grubera dwubelkowego z efektem pracy jaki mamy w gruberach trzy i więcej belkowych. Dwubelkowy Kristall jest znacząco krótszy oraz bardziej kompaktowy niż wielobelkowe kultywatory. Dzięki temu znacznie można zredukować zapotrzebowanie na udźwig, przez co mniejszy traktor może pracować z większymi szerokościami roboczymi. Nowy gruber ścierniskowy znacząco redukuje koszty uprawy. Optymalna liczba zębów znacznie zmniejsza koszty wymiany elementów roboczych oraz oszczędza czas.

Compact Solitair Nowy Compact Solitair to szybki kompaktowy siewnik do szerokości roboczej 6 m. pneumatyczny zestaw uprawowo-siewny jest uniwersalnym i opłacalnym rozwiązaniem dla gospodarstw stosujących uprawę tradycyjną, jak i siew mulczowy. Dwa rzędy karbowanych i wysklepionych talerzy jako sekcja uprawowa Compact-

Solitair, gwarantują intensywne mieszanie i pracę bez zapychania także z dużą ilością masy organicznej. Zbiornik ziarna w Compact-Solitair o pojemności 4500 litrów może być napełniany z Big Bag’ów, ładowaczem czołowym lub przenośnikiem ślimakowym zapewnia ogromną wydajność powierzchniową. Zirkon 8 Nowy model brony wirnikowej Zirkon 8, który zastąpi dotychczas istniejącą bronę Zirkon 7. Dostępne szerokości robocze od 2,5 do 4 m w układzie 4 wirników na metr z przesuniętymi zębami względem siebie o 90 stopni zapewniają stabilną oraz cichą pracę maszyny. Zęby podczas pracy przechodzą obok siebie, co daje równomierne przeniesienie mocy nawet na najcięższych warunkach. Wanna z kołami zębatymi została wykonana jako jedna całość ze stali grubościennej. Nowy Zirkon 8 wyposażony został w skrzynię przekładniową umożliwiającą zmianę prędkości obrotów wirników. Bronę wirnikową można agregatować z różnymi siewnikami zarówno mechanicznymi jak i pneumatycznymi.

Sirius Opryskiwacz zawieszany Sirius dostępny jest w dwóch wersjach jako Sirius 7 oraz jako Sirius 9. Pojemność zbiornika zawiera się w przedziale od 1600 do 1900 litrów. Cała konstrukcja jest zaprojektowana tak, aby środek ciężkości znajdował się w jak najbardziej ergonomicznym położeniu. Rozkład sił w opryskiwaczu Sirius jest maksymalnie zoptymalizowany tak, aby zapewnić idealne obciążenie obydwu osi w ciągniku. Dzięki temu praca możliwa jest we wszystkich warunkach polowych.

VariTansanit VariTansanit to „pług hybrydowy”, łączący zalety pługa zawieszanego i półzawieszanego o odstępie między korpusami 105 cm, prześwit pod ramą 85 cm. Regulowany łącznik środkowy przenosi ciężar z koła podporowego pługa na tylną oś traktora, w  efekcie czego wzrasta siła uciągu ciągnika, a poślizg kół zostaje zminimalizowany. VariTansanit może być używany przez ciągniki mniejszej mocy w porównaniu ze zwykłymi pługami półzawieszanymi o tej samej liczbie korpusów płużnych.

Łuczak Maszyny Rolnicze

Pielnik uniwersalny PU-4 Przeznaczony do mechanicznej pielęgnacji roślin uprawnych, w szczególności warzyw pielnik PU-4 jest pierwsza tego typu maszyną, która nie tylko niszczy chwasty w rzędach, ale też między roślinami, co eliminuje stosowanie opryskiwacza i ręczne motyczenie. Pielnik spulchnia ziemię, napowietrza, tworząc poduszkę izolacyjną skutecznie zatrzymujac parowanie wody w okresie suszy. Maszyna podsiewa wtórnie nawozy sztuczne i ekologiczne, szczególnie te z dodatkami mikroelementów.

Maschio Gaspardo Poland Agregat uprawowo-siewny Maschio-Gaspardo – DAMA Nowy Agregat uprawowo-siewny Maschio-Gaspardo – DAMA to kombinacja mechanicznego


48 rzędów niebieskiej precyzji Compact-Solitair firmy LEMKEN Im wyższe oczekiwania co do maszyn, tym lepiej – uniwersalny zestaw uprawowo-siewny Comapct-Solitair spełnia wszystkie wymagania, dzięki wysokiej technologii firmy Lemken. Kompaktowa budowa maszyny, sekcja uprawowa w postaci krótkiej brony talerzowej, wał trapezowy do wstępnego zagęszczenia gleby oraz szyna wysiewająca z 48 dwutarczowymi redlicami OptiDisc wyposażonymi w kółko kopiujące.

Wszystkie te innowacyjne rozwiązania firmy Lemken zapewniają Państwu w praktyce precyzyjną uprawę oraz wysiew. Równocześnie ze zbiornikiem o pojemności 4.500 litrów zyskuje się wysoką wydajność powierzchniową. To jest właśnie zachwycająca jakość firmy Lemken, nazywana niebieską precyzją.

LEMKEN POLSKA Sp. z o.o. Żalęcino 21, 73-115 Dolice tel. +48 91 563 76 46, fax. +48 91 563 76 04 www.lemken.com.pl AGRO-EKO Kietrz (077) 471-17-65, Agro Kompleks Szamotuły (061) 292-61-23, Agroma Białystok (085) 661-00-41, AGROMIX Rojęczyn (065) 538-82-76, MT Agro Stara Dąbrowa (059) 811-34-20, AGROVOL Sulechów (068) 455-50-55, Bartnik Staroźreby (024) 261-70-22, GRAVIT AGRO-POL S.A. Lublin (081) 744-56-62, INVEST-ROL Czarnocin (044) 616-53-30, BDH Jacek Król Bierutów (071) 315-62-13, KAGRO Stara Łubianka (067) 216-03-18, LEHMANN Agrotechnika Wielkawieś (061) 894-90-01, MIRTRANS Płoskinia (055) 243-13-10, Ottomeyer Agrotechnik Przelewice (091) 564-33-78, Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. Legnica (076) 850-61-49, PIOMAR AGRO-TECH Grójec (048) 670-30-27, ROL-MECH Radymno (016) 628-22-66, Rolmot Sp. z o.o. Zakrzewo (054) 272-00-88, ROLTECH Henryk Witaszek Brzesko (091) 563-83-69, TECHPOM Krzywonoś (023) 655-01-71, URSON Włosienica k/Oświęcimia (033) 875-51-29, Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp. z o.o. Kowróz (056) 675-73-12, ZIP AGRO Kurzejewo (052) 330-52-41, Marian Kisiel Górno k. Kielc (041) 302-32-10.


N O W O Ś C I

siewnika i brony aktywnej. Siewniki nabudowane są na bronach

aktywnych Maschio. Brony te wyróżniają się szczególnie mocną konstrukcją. Każda z bron jest wzmocniona i zabezpieczona przeciw kamieniom. Wzmocnienia bron polegają na stosowaniu podwójnego dna i ścian wanny, w której umieszczone są tryby napędzające rotory. Rotory natomiast, a raczej trzymaki zębów są okrągłe i przez to mają zwiększoną wytrzymałość. Brony zabezpieczone są przeciw kamieniom poprzez przykręcane stalowe „bloki”, które zapobiegają wpadaniu kamieni pomiędzy zęby robocze a dno wanny. Siewniki zagregowane są z broną za pomocą szybkosprzęgu, a zatem w przypadku konieczności pracy samą broną nie ma problemu z odczepieniem siewnika.

Spulchanicze uprawowe Spulchniacze uprawowe MaschioGaspardo zostały wyposażone w zęby robocze z nakładkami szybkowymiennymi. Nakładki są obracalne, co znacznie przedłuża czas użytkowania jednej nakładki. Wał kolczasty wyposażono w kolce wykonane z odpowiednio zahartowanych odkuwek znacznie zwiększających żywotność elementów. Ramię hydrauliczne LARA 850T Wśród szerokiej gamy wykaszarek do rowów i poboczy Maschio-Gaspardo na uwagę zasługują ramiona hydrauliczne, czyli 24

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

cych do budowy pomp stali nierdzewnej, Bertolini stosuje stal

kosiarki z głowicą tnącą umieszczoną na wysięgniku. Największy oferowany model to LARA 850 T. Wyposażona jest w głowicę tnącą 1,30 m, a jej zasięg pracy w poziomie to aż 8,10 m. Ramię maszyny ma hydropneumatyczną amortyzację, co umożliwia dobre kopiowanie terenu. Poza tym ten system pozwala odchylić ramię w razie najechania na przeszkodę. Elementami roboczymi w zależności od potrzeb użytkownika mogą być młotki lub noże.

Meprozet Kościan S.A. Aplikator do rzędowego dozowania gnojownicy Zawieszany aplikator do rzędowego dozowania gnojownicy o szerokości 3 metrów wyposażony jest w dwa rzędy krojów tarczowych. Zmiksowana gnojowica jest wlewana przy pomocy węży do rowków wykonanych przez pierwszy rząd krojów. Drugi rząd zasypuje rowki zabezpieczając nawóz przed utlenieniem. Doglebowe aplikowanie pozwala na nawożenie gleby zmniejszając straty związków azotowych.

kwasoodporną. Zamiast prostej technologicznie plastyfikacji głowic Bertolini do zabezpieczenia głowicy pompy przed korozją opracował metodę podwójnego wtrysku. Po wykonaniu aluminiowego rdzenia głowicy, zabezpieczany jest on podczas drugiego wtrysku warstwą plastiku. Tak wykonane zabezpieczenie jest odporne na uderzenia i zapewnia niespotykaną trwałość głowicy.

Przyczepka Hera T703 Przyczepka o ładowności do 3,5 tony wyposażona jest między innymi w ramę trójkątną ramę podwozia z profili zamkniętych, sztywny dyszel do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika, pneumatyczną jednoprzewodową instalację hamulcową oraz instalację oświetlenia.

Ładowarka Z 593 z załadunkiem przednim

Linia wozów asenizacyjnych Nowością w ofercie Meprozet Kościan S.A. jest linia wozów asenizacyjnych o pojemnościach: 14000 litrów (z 3 m aplikatorem talerzowym), 5000 litrów (wyposażonej w 2 m aplikator talerzowy) oraz 6000 litrów (w znacznie tańszej wersji ekonomicznej).

Rozpylacze Guardian Air Lurmark-Hypro. Rozpylacze eżektorowo-wirowe do oprysków grzybowych Guardian Air firmy Lurmark zostały zaprojektowane specjalnie do wykonywania oprysków przy silnym wietrze. Dysze wytwarzają napowietrzone, odporne na znoszenie krople. Są one dużo mniejsze niż w typowych eżektorach, co zapewnia lepsze pokrycie roślin. Odchylenie strugi powoduje powstanie wiru, który wspomaga penetrację roślin na każdym jej poziomie, dlatego rozpylacze Guardian Air doskonale nadają się do oprysków przeciwko grzybom i szkodnikom w tak trudnych do ochrony roślinach jak ziemniaki, buraki i rzepak.

Mescomp

Metal-Fach

Pompy do opryskiwaczy Bertolini Pompy Bertolini wyróżniają się jakością zastosowanych materiałów i innowacyjną technologią. W odróżnieniu od innych dobrych producentów używają-

Platforma do bel 11,5T T-009/1

Moskit

Opryskiwacz polowy zawieszany 1000 l - P113/9 – 10 Opryskiwacz polowy zawieszany 1000 l (z belką 12 m lub 15 m) jest maszyną nowoczesną, wyposażoną w liczne podzespoły renomowanych producentów. Odpowiednio wyprofilowany zbiornik z gładkimi ścianami kryje wkomponowany 100-litrowy zbiornik na czystą wodę do płukania armatury. Wydajna pompa 130 lub 160 litrów na minutę zasila 24 lub 30 rozpylaczy firmy Lechler, osadzonych w wielopozycyjnych głowicach obrotowych. Jako opcję dodatkową można wybrać zawór stałociśnieniowy, który może być także sterowany elektrycznie (otwieranie, zamykanie, regulacja ciśnienia), komputer, rozkłądanie hydrauliczne belki, wymu-


N O W O Ś C I

szoną stabilizację belki lub pełną hydraulikę, rozwadniacz środków (polski lub włoski), różne rodzaje rozpylaczy firmy Lechler i węże rozlewowe.

Agregat uprawowo-siewny półzawieszany U811/6 – 7 Agregaty uprawowo-siewne półzawieszaneprzeznaczone są do przedsiewnego doprawiania gleby po orce, jak również po bezorkowej uprawie gleby wykonanej drapaczami lub maszynami aktywnymi. W zależności od rodzaju gleby agregaty mogą być wyposażone w różne wały krusząco-niwelująco-zagęszczające, takie jak: prętowe, rurkowe, strunowe, crosskil lub Packer. Agregaty te posiadają sprzęg do siewnika, umożliwiając jednoczesny wysiew nasion.

NDS Grzegorz Michałek

Smartrain 63-150 / 63-125 / 55-170 Smartrain to nowa seria deszczowni szpulowych, których producentem jest austriacka firma Bauer. Dostępne modele 63-150, 63-125, 55-170 przeznaczone są do nawadniania upraw rolnych, szkółkarskich, ogrodniczych, łąk, parków, obiektów sportowych, itp.

Zestawy pompowe Zestawy pompowe projektowanie oraz wykonywanie zestawów

pompowych na bazie pomp elektrycznych.

Biogaz Wyposażanie biogazowni rolniczych w zbiorniki na biomasę, zbiorniki fermentacyjne, laguny, instalacje sanitarne, zabezpieczające, elektryczne, łącznie z układami sterującymi, które integrują wszystkie elementy w funkcjonalną całość, urządzenia do odseparowywania wody po procesie biogazowni.

New Holland

New Holland T6090 Najmłodszy i jednocześnie najmocniejszy przedstawiciel rodziny ciągników T6000. Wyposażony w 6 cylindrowy silnik o pojemności 6,7 l. z systemem CommonRail dysponuje mocą maksymalną z EPM 201KM (znamionowo 165  KM). Skrzynia biegów 19x6 Power Command pozwala na zmianę wszystkich biegów pod pełnym obciążeniem, bez użycia sprzęgła. Ciągnik standardowo wyposażony jest w 4 pary elektrohydraulicznych rozdzielaczy, dotykowy, kolorowy monitor IntelliView III zamontowany na nowoczesnym podłokietniku SideWinder II. W związku z niską masą własną ciągnik ten zapobiega ubiciu gleby, a wyposażony w tylne opony o rozmiarze R42 staje się bardzo wszechstronny. New Holland T6070 Elite Wraz z tym modelem rodzina ciągników serii T6000 Elite zostaje rozszerzona o modele wyposażone w 6 cylindrowe silniki o pojemności 6,7 l. z systemem Common Rail o mocach znamionowych od

117 do 141 KM. Udźwig maksymalny tylnego podnośnika

w tych ciągnikach wynosi prawie 8 ton. Ciągniki te standardowo są wyposażone w skrzynię biegów Power Shift 16x16 pozwalającą na zmianę 4 biegów pod pełnym obciążeniem, bez użycia sprzęgła. Standardowo ciągniki Elite wyposażone są w 4 pary wyjść hydraulicznych, amortyzację kabiny i klimatyzację. Wśród opcjonalnego wyposażenia znajdują się: klimatyzacja automatyczna, oś superskrętna SuperSteer, zintegrowany przedni TUZ oraz przedni TUZ i WOM.

New Holland Boomer 8N Seria ciągników kompaktowych Boomer obejmuje 11 modeli o mocy od 20 do 60 KM, przeznaczonych do pielęgnacji terenów zielonych (parki, boiska sportowe, pola golfowe) oraz dla rolników-hobbystów. Model Boomer 8N nawiązuje stylistyką do legendarnego, bardzo popularnego modelu ciągnika z roku 1947. Oryginalna stylistyka łączy się z nowoczesnymi rozwiązaniami, przejętymi z komfortowych samochodów osobowych. Jest wyposażony w 4 cylindrowy silnik o mocy 50 KM, napęd na 4 koła oraz bezstopniową automatyczną skrzynię CVT, sterowaną pojedynczym pedałem jazdy bez użycia sprzęgła, bez zmiany biegów. Posiada poręczne sterowniki i zaczepy ułatwiające montaż wielu narzędzi. Może np. współpracować z ładowarką czołową, koparką zawieszaną, itp.

Orlen Oil

Platinum Multu UTTO 10W-30 Platinum Multi UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) to uniwersalny, wielofunkcyjny, wysokiej jakości olej hydraulicznoprzekładniowy nowej generacji. Charakteryzuje się doskonałymi własnościami smarnymi, przeciwzużyciowymi i przeciwkorozyjnymi wymaganymi podczas intensywnej eksploatacji nowoczesnych przekładni i układów hydraulicznych. Wykazuje bardzo dobrą kompatybilność z różnorodnymi materiałami uszczelnień układu, odporność na utlenianie oraz świetne własności niskotemperaturowe, doskonale tłumi drgania układu. Wysoki wskaźnik lepkości zapewnia bardzo dobrą charakterystykę lepkościowo temperaturową. Olej ten przeznaczony jest do smarowania różnego typu przekładni stosowanych w sprzęcie rolniczym, budowlanym i  przemysłowym (skrzynie biegów, przekładnie główne, kierownicze, mechanizmy różnicowe) oraz wysokoobciążonych układów hydraulicznych. Może być stosowany w traktorach, w których przekładnia manualna, mosty, osprzęt hydrauliczny oraz „mokre hamulce” smarowane są za pomocą jednego układu olejowego.

Pichon

Rozdrabniacz B4 i B41 PICHON Rozdrabniarki B4 i B41 zostały stworzone, aby wykonywać intensywną pracę w różnych sytuacjach. Zamierzenie tego naROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

25


N O W O Ś C I

rzędzia daje łatwą obsługę oraz długą żywotność dzięki strukturze ocynkowanej na gorąco. Dwa noże i noże przeciwstawne powodują doskonałe rozdrabnianie słomy i zapewniają lepszą homogenizację gnojowicy. Średnica wałka napędowego śmigła jest dużego rozmiaru po to, żeby otrzymać długotrwałość użytkowania. Sprzedawana wraz z siłownikiem opuszczającym i wałek z ogranicznikiem zabezpieczającym WOM. Długość rozdrabniacza B4 to 5m, a B41 7m, waga 420 do 620 kg.

Kabina zamknięta homologowana ROPS-FOPS on PICHON loader

Ramię pompujące model prawy i lewy BP2

PIMR

Maszyna do jednofazowego zbioru wierzby krzewiastej Maszyna przeznaczona jest do ścinania i jednoczesnego rozdrabniania ściętych pędów wierzby krzewiastej na zrębki. Rozdrobniony materiał podawany jest rzutnikiem pneumatycznym na przyczepy transportowe, ciągnione obok agregatu ścinającego. 26

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

Pol-Mot Warfama S.A.

Mini ładowarka AM 765 Agromatic 765 to sterowana przegubowo ładowarka, wyposażona w 3 cylindrowy silnik diesla o mocy 28 KM lub 4-cylindrowy o mocy 37 KM. Jej maksymalny udźwig wynosi 1800 kg, a wysokość podnoszenia 2,7 m. Jest ona małogabarytowym mistrzem ciężkich ładunków. Wyższe zawieszenie i nieco większe opony dają maksymalne zdolności jezdne w najbardziej ekstremalnych sytuacjach roboczych i w wyjątkowo trudnym terenie. Agromatic 765 posiada układ dzwigni równoległych jako standard, co umożliwia poziome podnoszenie i transport.

Rozrzutnik N-265 i N-266 Nowe rozrzutniki posiadają konstrukcję bazująca na dotychczasowych sprawdzonych rozwiązaniach. Rozrzutniki przeznaczony jest do roztrząsania obornika, torfu i kompostu. Mogą być również stosowane do transportu płodów rolnych. Współpracują z ciągnikami wyposażonymi w dolny zaczep transportowy typu „hitch”. Rozrzutniki są w pełni przystosowane do transportu po drogach publicznych, posiadają pneumatyczną instalację hamulcową i instalację elektryczną. Przyczepa T-670 i T-610 Dwuosiowe przyczepy skrzyniowe o ładowności 10 ton z trójstronnym wyładunkiem charakteryzują się lekką konstrukcją, resorowanym układem zawieszenia oraz

centralnie zamykanymi bortami. Możliwa jest praca w zestawie dwóch przyczep.

niezrównanym partnerem w pracach polowych i transportowych. Wyposażenie w napęd osi przedniej oraz hydrostatyczny układ kierowniczy zapewnia lepsze wykorzystanie mocy silnika oraz ułatwia manewrowanie, zwiększając tym samym wydajność pracy.

PRP Technologies Polska

Owijarka Z-555/1 Stacjonarna owijarka bel Z-555/1 jest urządzeniem sterowanym hydraulicznie z kabiny ciągnika i prostym w obsłudze. Przeznaczona jest do owijania pojedynczych bel siana półsuchego z traw i roślin motylkowych o wilgotności około 60%, zebranych prasą zwijającą. Przystosowana jest do współpracy z ciągnikami o mocy min. 30 kW (40 KM) posiadającymi trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi. Owijarka posiada elektroniczny licznik owinięć, a wyładowanie beli odbywa się poprzez uniesienie cięgieł dolnych TUZ.

Pol-Mot Foton 824 / 904 Ciągnik Foton to doskonały wybór dla rolników ceniących wygodę, niskie koszty eksploatacji i wydajność w każdych warunkach. Wygodę zapewnia obszerna kabina wyposażona w ogrzewanie i klimatyzacje z dogodnie rozmieszczonymi urządzeniami sterowniczymi. W ciągnikach zastosowano oszczędne silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa. W połączeniu z dobrze pniowaną skrzynia biegów ciągnik jest

PRP SOL PRP SOL jest produktem polepszającym funkcje życiowe gleby. Występuje w formie granulatu, PRP SOL jest utworzony na bazie węglanu wapnia i magnezu oraz minerałów właściwych dla technologii PRP. Całość jest związana rozpuszczalnym spoiwem pochodzenia roślinnego: sulfonianem ligniny. Pomocnicze dodatki technologiczne używane w metodzie MIP takie jak sód, żelazo, cynk, bor, są selekcjonowane i dozowane zgodnie ze ściśle określonymi wymogami (proporcje między poszczególnymi elementami, stopnie utleniania i redukcji, pochodzenie). PRP EBV PRP EBV jest roztworem mineralnym o działaniu stymulującym procesy fizjologiczne, stosowanym do oprysku roślin. PRP EBV oddziaływuje na roślinę za pośrednictwem jej części nadziemnych. Wzbogacenie rośliny w związki mineralne sprzyja lepszemu funkcjonowaniu wszystkich jej komórek. Zwiększenie stanu redoks rośliny, bezpośrednio uwarunkowane dostarczeniem związków mineralnych z  PRP EBV, umożliwia walkę ze stresami oksydacyjnymi. Uprawa charakteryzuje się bardziej regularnym cyklem rozwojowym, zachowując w sposób optymalny swój potencjał produkcyjny.


N O W O Ś C I

wszechobecnej już w tym przedziale mocy elektroniki, jak również nazbyt skomplikowanych układów przeniesienia napędu i hydrauliki. PRP FIX PRP FIX to mieszanka składników mineralnych przeznaczona do zagospodarowania odpadów z produkcji zwierzęcej. PRP FIX wpływa na florę mikrobiologiczną i zmienia kierunek fermentacji substancji organicznej. Odpady z  produkcji zwierzęcej stanowią produkt uboczny hodowli, który można wykorzystać jako nawóz lub środek użyźniający. Od jakości tej substancji zależy zarówno klimat pomieszczeń inwentarskich, jak i sposób postępowania z odpadami oraz ich wartość nawozowa. Granulacja PRP FIX w  postaci grysu ułatwia połączenie z gnojowicą oraz aplikację na ściółkę, także w obecności zwierząt.

SaMasz

Przetrząsacze Karuzelowe 2 nowe rodzaje przetrząsaczy karuzelowych (4 gwiazdowy o szerokości roboczej 5,3 m oraz 6 gwiazdowy o szerokości 6,5 m). poddane zostały gruntownej modernizacji, otrzymując nowe mocniejsze przekładnie, zmodernizowane zawieszenie, nowe ramiona i kilka innych zmian.

SAME Deutz-Fahr

Romanowski

McCormick seria T105 Produkowany we Włoszech McCormick serii T105 jest następcą popularnego ciągnika gąsienicowego DT-75.

McCormick seria G-Max Nowa seria ciągników G-Max, z przedziału mocy 117-157 KM, powinna przypaść do gustu mniej wymagającym rolnikom. Cztery kołowe ciągniki z serii G-Max – 125, 135, 145 i 165 – są niemal całkowicie pozbawione często

Agrotron TTV 630 Agrotron TTV 630 to więcej mocy i komfortu przy mniejszym zużyciu paliwa. Główną cechą nowego traktora DEUTZ jest sześciocylindrowy silnik turbo-diesel DCR wyposażony w DPC (regulację mocy DEUTZ-FAHR) o  mocy 224 KM (164 kW) i o maksymalnym momencie obrotowym 851  Nm. Nowa, innowacyjna technologia czterozaworowa obejmuje system wtrysku paliwa DEUTZ common rail oraz opatentowany przez DEUTZ system zewnętrznej recyrkulacji spalin (EGR) przekładający się na ogromne ograniczenie zużycia paliwa oraz emisji dzięki powrotowi schłodzonych gazów wydechowych do komory spalania cylindra. Wyciszenie kabiny nowego modelu Argotron TTV 630 zostało ulepszone w  celu osiągnięcia niskiego poziomu hałasu wewnątrz kabiny, co czyni

Argotron TTV 630 jednym z najcichszych traktorów w swojej klasie. Obsługa przyjazna dla użytkownika jest wyjątkową cechą tego nowego modelu oferującego nawet 16 różnych sekwencji sterowania, możliwych do zaprogramowania w trakcie transportu i pracy, a następnie przywrócenia dawnych ustawień przy pomocy tej samej dźwigni.

Scharmüller GmbH & Co KG

Programy zaczepów kulowych Programy zaczepów kulowych znajdują zastosowanie w wyposażeniu maszyn rolniczych. Dzięki bezluzowej konstrukcji, większym uciągom oraz zwiększonemu kątowi nachylenia w porównaniu do tradycyjnych zaczepów ze sworzniem, „kula” zdobywa coraz większe uznanie wśród użytkowników.

System sterowania skrętem osi System sterowania skrętem osi w tandemach i tridemach. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu opartemu na budowie modułowej, system w pełni wykorzystuje drzemiące w nim możliwości, dając większą kontrolę nad prowadzonym pojazdem.

Zaczep kulowy do ciągników siodłowych. Zaczep kulowy do ciągników siodłowych to nowoczesne rozwiązanie zwiększające wytrzymałość elementów sprzęgających oraz wpływające na bezpieczeństwo i komfort jazdy.

SIPMA S.A.

Prasa zwijająca zmiennokomorowa Z-599 Nowa Prasa zwijająca zmiennokomorowa Z-599 przeznaczona jest do zbioru słomy, siana i zielonki na sianokiszonkę. Wyposażona jest w komputer pokładowy monitorujący prawidłowość działania newralgicznych elementów prasy i kontrolujący równomierność wypełnienia komory. Komora zwijania składa się z pięciu bezszwowych pasów, które pozwalają wykonywać bele o średnicy od 0,8 do 1,8 m. Szeroki podbieracz i rotacyjny podajnik znacznie podwyższają zdolność transportowania materiału oraz zwiększają wydajność zbioru.

Owijarka MAJA Z-583 Owijarka MAJA Z-583 przeznaczona do owijania bel wykonanych z półsuchej trawy lub roślin motylkowych o 40-50% zawartości suchej masy. Układ technologiczny „przód-tył” umożliwia pracę owijarki w takim samym kierunku jak prasą (wzdłuż pola) a nie poprzecznie, zapewnia szybki załadunek beli, owijania folią w czasie przejazdu do następnej i dużą wydajność. Elektroniczny panel sterujący podaje użytkownikowi podstawowe parametry pracy oraz obsługuje wszystkie najważniejsze funkcje maszyny, ograniczając rolę operatora do podebrania beli i wciśnięcia guzika.

Staltech Agregat uprawowo-siewny T40S Agregat uprawowo-siewny T40S (4,0 m) przeznaczony jest ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

27


N O W O Ś C I

do uprawy i doprawiania roli na wszystkich typach gleb pod

zboża i warzywa. Służy między innymi do spulchniania gleby po orkach zimowych, kultywatorowania ściernisk itp. Maszyna przystosowana jest również do współpracy z siewnikiem. Głębokość pracy regulowana jest za pomocą tylnego wału. Standardowo agregat wyposażony jest w wał rurowy.

w komputer Mullera oraz hydrauliczne rozkładanie belki na 4x. Atutem jest to, że każda strona belki rozkłada się i składa indywidualnie na dwa razy. Idealny dla średnich i dużych gospodarstw.

TL412 TL412 jest opryskiwaczem polowym zawieszanym 400 l z belką ręcznie rozkładaną 12 m. Idealny sprawdza się w pracy w gospodarstwach o małym areale.

Tama Polska Sp. z o.o.

Kultywator ścierniskowy Cenius W nowym zawieszanym kultywatorze ścierniskowym Cenius zastosowano rozwiązanie zabezpieczenia zębów 3D sprawdzone już w kultywatorach Centaur.

Siewnik Cayena Nowy siewnik Cayena szczególnie przydatny jest w siewie na glebach bardzo suchych i zakamienionych.

Tornum Pług U170J Pług U170J skonstruowany został w systemie konstrukcji modułowej, o optymalnej funkcjonalności, prostej obsłudze, ograniczonej masie przy wysokiej wytrzymałości i dużej efektywności gospodarczej. Pług posiada (skokową regulację szer. korpusu: 28, 32, 36, 40 cm), co pozwala dostosować go do różnych zadań i warunków polowych. Przeznaczony jest do orki głębokiej ziem lekkich i średnich. Maszynę wyposażono w system zabezpieczeń mechanicznych – śruba zrywająca M16.

Tad-Len

Tama Marathon 4200m Tama Marathon 4200m to siatka rolnicza najnowszej generacji, przeznaczona do pras rolujących wszystkich typów. Wykonana w technologii pozwalającej osiągnąć maksymalną długość i wytrzymałość przy zachowaniu optymalnej wagi rolki.

Suszarnie HR z odzyskiem ciepła Suszarnie typu HR umożliwiają oszczędność energii do 30% w porównaniu z tradycyjną suszarnią. Nowe suszarnie z odzyskiem ciepła HR mogą zostać wyposażone w system odpylający, redukujący emisję pyłów do atmosfery.

TECH-KOM

Unia Group

Kultywator obrotowy KX 3000 Nowy kultywator obrotowy KX 3000 do ciągników o mocy maksymalnej do 190 KM to sprawdzone rozwiązania techniczne przejęte z rodziny kultywatorów KG.

POLONEZ Najnowsze rozwiązania technologiczne zastosowane w siewniku POLONEZ pozwalają w pełni wykorzystać możliwości tradycyjnego siewnika mechanicznego. Powiększony rozstaw redlic talerzowych ułatwia wysiew nasion na glebach z pozostałościami pożniwnymi. Hydrauliczny docisk centralny oraz centralna regulacja głębokości pracy redlic daje możliwość dokładnego ustawienia redlic w każdych warunkach glebowych. Redlice talerzowe dwutarczowe, przemienne posiadają specjalne uchwyty do zamontowania zespołu dogniatająco-kopiującego. Nowy, prosty

Opryskiwacz UG 3000 Nowy opryskiwacz UG 3000 Super zapewnia większa wydajność poprzez zastosowanie pompy o wydatku 370 l/min TL3021 TL3021 to opryskiwacz polowy przyczepiany 3000 l z belką hydraulicznie rozkładaną. Szerokość robocza wybranego modelu to 21 m. Wyposażony on jest 28

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

Opryskiwacz UX 6200 Super Nowy opryskiwacz UX 6200 Super jest największym modelem z rodziny opryskiwaczy UX, pojemności zbiornika głównego wynosi tu 6200 l.

i ergonomiczny mechanizm do przeprowadzania próby kręconej wysiewu pozwala szybko ustawić żądaną dawkę nasion. Duża i czytelna skala, na której ustawiamy normę wysiewu jest pomocna szczególnie przy wysiewie drobnych nasion w niewielkich ilościach.

FOCUS Najnowszy nabudowany zestaw uprawowo-siewny ze środkiem ciężkości przesuniętym w kierunku ciągnika, redukuje siłę potrzebną do podniesienia maszyny. W zależności od warunków glebowych zestaw może być wyposażony w jeden z trzech agregatów: bierny ze sprężynami (FOCUS), bierny talerzowy (FOCUS T) lub aktywny (FOCUS active). Precyzyjny pneumatyczny system wysiewu zapewnia wentylator napędzany silnikiem hydraulicznym. Dwutarczowe przemienne redlice talerzowe z zespołem dogniatająco-kopiującym sprawiają, że nasiona umiejscowione są na jednakowej głębokości i dociśnięte do wilgotnej gleby. Wielostopniowa regulacja docisku oraz duży zakres pracy redlic ułatwia siew na terenach pagórkowatych. OMEGA II Nowa konstrukcja precyzyjnego, punktowego siewnika do wysiewu nasion: buraka, kukurydzy, słonecznika itp. Pneumatyczny podciśnieniowy system wysiewu zapewnia dużą dokładność wysiewu. OMEGA II może być wyposażona w tarcze o różnej liczbie i średnicy otworów w zależności od kalibrażu wysiewanych nasion. Nowy korpus wysiewający ma teraz dwa zgarniacze nasion, które można łatwo regulować. Prosta regulacja zgarniaczy wpływa na dokładność wysiewu nasion o różnym kalibrażu. Specjalna budowa


N O W O Ś C I

korpusu ułatwia opróżnianie komory wysiewającej z pozostałych nasion. Koła dogniatające mają większą średnicę i są specjalnie wyprofilowane. Nowa redlica ma większą wytrzymałość na wycieranie, a jej kształt pozwala precyzyjnie umieścić ziarno na zakładaną głębokość. OMEGA II w wersji do wysiewu kukurydzy może posiadać wykonany w całości z tworzywa podsiewacz nawozów DELTA do zadawania dawki startowej nawozów.

Agregat CROSS Agregat CROSS służy do bezorkowej uprawy gleby, może być wyposażony w różne elementy robocze. Stosowany jest do płytkiej uprawy ścierniska jak również do pracy na głębokości do 25 cm, gdzie następuje intensywne mieszanie resztek pożniwnych. Elementami roboczymi w  wersji CROSS L jest kombinacja: trzyrzędowej sekcji zębów z  zabezpieczeniem sprężynowym przed przeciążeniem, przystosowanej do szybkiej uprawy gleby na głębokości do 25 cm oraz podwieszonej do ramy agregatu sekcji talerzowej o średnicy talerzy 460 mm, której zadaniem jest intensywne przecięcie resztek pożniwnych przy jednoczesnym wymieszaniu ich z wierzchnią warstwą gleby.

Agregat podorywkowy KOS T Agregaty KOS charakteryzują się zastosowaniem silnej ramy o dużym prześwicie. Konstrukcja ramy zapewnia odpowiednie dociążenie maszyny oraz jej stabilność. Zabezpieczenie bezpiecznikowe lub korzystniejsze w pracy sprężynowe typu non-stop, zapewniają

bardzo dobrą pracę w różnych warunkach. Nowością jest agregat KOS T w którym zastosowana jest dwurzędowa sekcja talerzy rozcinająco – zagarniających o  średnicy 460  mm z zabezpieczeniem przeciążeniowym w postaci amortyzatorów gumowych. Głębokość robocza agregatu regulowana jest punktowo na ramie wału zagęszczającego.

Pług IBIS LH 3+1 Zwieszany pług obracalny IBIS LH posiada zabezpieczenie resorowe typu non-stop, bezpiecznikowe oraz zabezpieczenie hydrauliczne. Regulacja tego parametru pracy dokonuje się poprzez zmianę ciśnienia w układzie hydraulicznym, odpowiadającego warunkom roboczym. Każdy korpus zamiast bezpiecznika czy resoru wyposażony jest w siłownik hydrauliczny. Wszystkie siłowniki połączone są z akumulatorem hydrauliczno-gazowym, który odpowiada za utrzymanie określone siły wyzwalania ustawionej przy użyciu zaworu.

Pług obracalny IBIS z tylnym kołem podporowotransportowym + TERRA H Nowością tego zestawu jest zastosowanie sterowanego hydraulicznie wału doprawiającego zintegrowanego z pługiem obracalnym IBIS XL oraz tylnego koła podporowo-transportowego. Jeśli na polu znajduje się przeszkoda, którą trzeba oborać (słupy, kamienie, drzewa itp.) lub wykonać orkę na granicy pola to jeden siłownik unosi ramię z narzędziem, a drugi ustawia jego belkę z elementami roboczymi

w pozycji równoległej do ramy pługa. Po ominięciu przeszkody operator opuszcza belkę , która wraca do poprzednio zajmowanej pozycji roboczej. Wszelkie zmiany w ustawieniu tego podzespołu w czasie orki są sterowane z kabiny ciągnika. TERRA H występuje w szerokościach roboczych 2,0 i 2,5 m.

Opryskiwacze PLUS Nowa seria opryskiwaczy PLUS wyposażona została w nowe zbiorniki poliestrowe. Opryskiwacze zastąpią obecnie produkowane maszyny o pojemności 2000 i 2500 l ze zbiornikami polietylenowymi. Zmianie ulegnie również układ cieczowy opryskiwacza – wzbogacony o płuczki wirowe zbiornika głównego. Dla wersji 2000 l przewidziano również nowy układ kołowy z regulowanym płynnie rozstawem kół w zakresie 1,5-1,8 m oraz koła 9,5x44”, zapewniające większy prześwit pod opryskiwaczem.

Opryskiwacze EUROPA II Największe produkowane opryskiwacze polowe firmy PILMET przeznaczone są do profesjonalnej ochrony, wyposażone w zbiorniki poliestrowe o maksymalnej pojemności 4000 l wzbogacone zostaną o nowy układ zaczepowy z dyszlem śledzącym, umożliwiający podążanie kół opryskiwacza za śladami ciągnika. Układ będzie sterowany manualnie z pulpitu przez operatora lub automatycznie. Opryskiwacze serii Europa II posiadają bogate wyposażenie podstawowe. Dla wszystkich modeli przewidziano również możliwość rozbudowy

komputera sterującego o system GPS, automatyczne sterowanie sekcjami oprysku czy układ automatycznego sterowania wysokością belki polowej.

TYTAN 7 premium Rozrzutnik TYTAN 7 premium o ładowności 5.5 tony, został wyposażony w uniwersalny adapter 2 walcowy pionowy z talerzami pozwalający wysiewać również wapno, pomiot kurzy, torf lub kompost. Rozrzutnik charakteryzuje solidna i nowoczesna konstrukcja, a bogate wyposażenie standardowe pozwalaja optymalnie wykorzystać zalety rozrzutnika. Zastosowany układ jezdny tandem pozwala stabilnie pracować rozrzutnikiem w ciężkich warunkach polowych a możliwość szybkiego dopasowania dyszla w górne lub dolne położenie pozwala optymalnie dobrać właściwe położenie do posiadanego ciągnika.

APOLLO 8 Rozrzutnik APOLLO 8 tak jak pozostałe rozrzutniki (APOLLO 11, APOLLO 14) z tej serii został wyposażony w układ jezdny oparty na jednej osi i duży kołach. Taki układ gwarantuje mniejszy opór toczenia, zapewnia dobrą nośność i manewrowość oraz zdecydowanie ułatwia poruszanie się po trudnym terenie. Rozrzutnik APOLLO 8 standardowo jest wyposażony w uniwersalny dwuwalcowy adapter ślimakowy szerokiego rozrzutu. Dwa agresywne walce rozrzucające szybko przerabiają wynoszony przez listwy podłogowe obornik lub inny materiał. Duże talerze z ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

29


N O W O Ś C I

czterema łopatkami, odpowiednio ukształtowanymi, odpornymi na ścieranie pozwalają osiągnąć nawet kilkunastometrową szerokość rozrzutu przy zachowanie bardzo dobrej równomierności.

TYTAN 24 TYTAN 24 to rozrzutnik o ładowności 18 ton. Wykonany na szerokim ogumieniu i amortyzowanej osi zapewnia właściwą stabilność pracy w ciężkich warunkach. W zależności od potrzeb rozrzutnik może być wyposażony w uniwersalny adapter pionowy 2-walcowy, który umożliwia rozrzut obornika oraz innych drobnych materiałów lub w adapter poziomy i tarczowy do wysiewu drobnych materiałów takich jak wapno, kompost lub torf.

Kosiarka dolnonapędowa Alka XL Dolnonapędowa kosiarka dyskowa Alka XL, tylna, ze spulchniaczem pokosów służy do koszenia wszelkich upraw zielonych przeznaczonych do bezpośredniego skarmiania, na siano, lub do dalszej obróbki. Charakteryzuje się dużą szerokością roboczą, wydajnością i małym zapotrzebowaniem mocy. Wyposażona może być w spulchniacz lub zgniatacz pokosu. Maszyna posiada masywne, wytrzymałe zawieszenie, poziomujący siłownik hydrauliczny ułatwiający zapinanie maszyny do ciągnika, oraz oryginalny układ centralnego zawieszenia listwy roboczej. Kosiarka dolnonapędowa Alka XLC, czołowa, ze spulchniaczem pokosów Kosiarki czołowe ALKA XLC to nowoczesne, profesjonalne maszy30

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

ny przeznaczone są do koszenia wszelkich upraw zielonych przeznaczonych do bezpośredniego

skarmiania na siano, lub do dalszej obróbki. Mogą być wyposażone w spulchniacz lub zgniatacz pokosu. Masywne, wytrzymałe zawieszenie, oraz nowatorski układ centralnego zawieszenia listwy roboczej umożliwiają pracę maszyny nawet w trudnych warunkach terenowych.

produkcji warzyw i roślin. Pionowe farmy stwarzają możliwość 20-krotnego zwiększenia rocznego plonu przy jednoczesnym zredukowaniu zużucia wody o 90%. W pełni kontrolowane środowisko zapewnia szybki i bezpieczny wzrost roślin bez konieczności użycia pestycydów. Rośliny rosną w specjalnie zaprojektowanych pojemnikach, które osadzone są piętrowo na systemie przenośnikow pozwalających zaopatrywać każdy pojemnik w wodę i substancje odżywcze. VertiCrop™ może być przystosowany do każdego regionu klimatycznego zapatrując lokalny rynek w świeże owoce i warzywa 365 dni w roku.

Veles-Agro

Prasa df1,9z Prasa df1,9z jest prasą zmiennokomorową, pasową o szerokości podbierania 2,1m. Średnicę beli można regulować odpowiednio do potrzeb w zakresie od 0,8 do 1,87m. Dzięki pasowej konstrukcji komory prasowania bela jest silnie prasowana już od samego początku jej tworzenia. Ciśnienie zgniotu regulowane jest hydraulicznie i płynnie aż do osiągnięcia maksymalnej wartości 200 bar. Ponadprzeciętną przepustowość systemu podającego zapewnia wydajny, spiralny rotor. W wersji df1,9zd maszyna wyposażona jest w docinacz, który gwarantuje otrzymanie wysokoenergetycznej sianokiszonki.

Valcent

VertiCrop™- Pionowe farmy do uprawy roślin. VertiCrop™ wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniczne i naukowe w dziedzinie efektywnej

Pług dyskowy PD – 3,3 Pług dyskowy PD – 3,3 przeznaczony jest do uprawy gleby pod rośliny zbożowe i techniczne.

Zuptor

Mieszalnik 2500 kg Ze względu na pojawiającą się potrzebę wykorzystania mieszalnika pasz również jako zbiornika na gotową paszę, stworzyliśmy mieszalnik o ładowności 2500 kg. Urządzenie może pracować zarówno samodzielnie, jak i w linii technologicznej z rozdrabniaczem. Atutem mieszalnika są optymalne parametry: wysokość 3,5 m, średnica 1,80 m, moc zamontowanego silnika 5,5 kW, dokładność mieszania 1:10000. Istnieje możliwość zastosowania odpylenia filtracyjnego górnego lub dolnego.

Terra Dig Terra Dig to nowa maszyna łącząca w sobie spulchniacz i gruber. Przeznaczony jest do wgłębnej odbudowy i konserwacji struktury gleby. Dolna część spulchnia

Rozdrabniacz 30 kW Nowy typ rozdrabniacza ssącotłoczącego z silnikiem 30 kW umożliwia osiągnięcie wydajności 3 t/h. Niektóre elementy robocze zostały wykonane z materiału bardziej odpornego na ścieranie, co pozwala wydłużyć żywotność części zamiennych.

glebę bez warstwowego wymieszania. Zamontowane skrzydełka na zespołach roboczych pozwalają stosować uprawę bezorkową. Podwójny wał hakowy z regulacją hydrauliczną bardzo dobrze miesza podciętą glebę. Dostępny w rozmiarach od 2,5 do 5 m, głębokości pracy między 55 a 70 cm. I od 5 do 11 zębów roboczych na zabezpieczeniu kołkowym lub hydraulicznym.

Rozdzielacz wielodrogowy do rozdrabniacza ssąco-tłoczącego Rozdzielacz wielodrogowy umożliwia pobieranie zboża przez rozdrabniacz ssąco-tłoczący z wielu miejsc (np. z kilku pryzm zboża, silosów, itp.), bez utraty wydajności rozdrabnianego materiału. Rozdzielacz może być wykonany w wersji od 2- do 8-drogowej. 

Vogel & Noot Polska


Salon Kontraktacji Ogrodniczych

www.pro-horti.pl Poznań 11-14.02.2010

Zapakuj swoje produkty z firmą MULTIVAC! Tylko na Salonie Pro-Horti dynamiczne pokazy linii pakujących owoce, warzywa, płody rolne i produkty zwierzęce.

Zapraszamy na stoisko Multivac w pawilonie 6A.


Salon Kontraktacji Ogrodniczych PRO-HORTI to projekt jedyny w swoim rodzaju, bo poruszający kompleksową tematykę związaną z  sadownictwem, warzywnictwem oraz uprawami pod osłonami. Salon został zaprojektowany po to, by w jednym czasie i miejscu stworzyć najkorzystniejsze dla wystawców, oraz profesjonalnych zwiedzających, warunki do rozmów biznesowych. W ciągu czterech dni będzie można zapoznać się z szerokim zakresem profesjonalnej oferty - od traktorów sadowniczych, poprzez opryskiwacze, podłoża do upraw, po nawozy, donice i palety. Z uwagi na pokrewieństwo branżowe, druga edycja poznańskich Kontraktacji towarzyszy lutowym targom Polagra-Premiery. Jestem głęboko przekonany, że kompleksowość ekspozycji stworzy doskonałą okazję do rozpoznania rynku i stanie się składową sukcesu uprawowo-produkcyjnego.

zdjęcie: serwis prasowy MTP

11-14 LUTEGO 2010

zdjęcia: serwis prasowy MTP

PATRONI BRANŻOWI:

PATRONI MEDIALNI:

32

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

Sadownicy od zawsze tworzyli elitę polskiego rolnictwa. Branża ta, wcześniej niż inne poznała i zaczęła stosować zasady wolnego rynku. Nowe technologie, które się pojawiały, natychmiast były przez polskich ogrodników wdrażane w gospodarstwach. Sytuacja taka ma miejsce po dzień dzisiejszy. Świadczy o tym niezaprzeczalnie ilość do tej pory wykorzystanych pomocowych środków zarówno krajowych, jak i europejskich. Nowoczesne gospodarstwa wyposażone w ciągniki, maszyny, chłodnie, sortownie, szklarnie i tunele foliowe, to dzisiaj wyrazisty obraz polskiego sadownictwa. Znacząca większość polskich gospodarstw dzięki subwencjom jest już lepiej wyposażona, niż nasi sąsiedzi z Europy Zachodniej. W dzisiejszych czasach, aby sprostać konkurencji i być liczącymi się partnerami na rynku europejskim i światowym, musimy stale się rozwijać i dążyć podnoszenia jakości naszych produktów. Tego rodzaju imprezy mają głównie na celu upowszechnianie fachowej wiedzy sadowniczej, upowszechnienie nowych rozwiązań technicznych, niskokosztowym wytwarzaniu surowca, a także ocenie aktualnej sytuacji na rynku. Jestem przekonany, iż również tegoroczna edycja Salonu Kontraktacji Ogrodniczych PRO-HORTI przyniesie wiele trafnych rozwiązań i celnych decyzji. Mirosław Maliszewski Prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej

zdjęcie: archiwum własne

Jakub Patelka Menedżer Produktu Pro-HORTI


w w w . p r o - h o r t i . p l

Unowocześnianiu produkcji i upraw owoców, warzyw oraz roślin pod osłonami dedykowany jest Salon Kontraktacji Ogrodniczych Pro-HORTI. To tu, w Poznaniu, osoby związane z sadownictwem i warzywnictwem znajdą kompleksowe rozwiązania, które mogą stać się motorem napędowym dla ich biznesu.

Pro-HORTI to doskonała platforma konsultacji oraz nawiązania kontaktów handlowych. Znakomitym dopełnieniem tar-

gów jest część konferencyjna, podczas której o najnowszych rozwiązaniach i najważniejszych problemach będą mówić wybitni specjaliści z branży. Jednymi z ciekawszych seminariów będą dyskusje poświęcone błędom w nawożeniu roślin ogrodowych oraz agrotechnice w warzywnictwie. Warto podkreślić, że dwa pierwsze dni poznańskich Kontraktacji dedykowane są profesjonalistom: 11 lutego program wydarzeń skierowany będzie do największych gospodarstw ogrodniczych, sadowników oraz plantatorów warzyw, natomiast 12 lutego wydarzenia dedykowane są studentom uczelni o profilu ogrodniczym. Salon odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a patronatu branżowego udzieliły mu Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowe Forum Chłodnictwa oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

zdjęcie: serwis prasowy MTP

W ciągu czterech dni niezbędne wyposażenie i najnowsze rozwiązania dla ogrodnictwa, sadownictwa oraz upraw pod osłonami zaprezentują firmy z całej Polski. Szeroką ofertę drugiej edycji poznańskich Kontraktacji, w tym nowatorskie maszyny i urządzenia wraz z nowoczesnymi środkami produkcji, uzupełnią pokazy maszyn w pracy. – Na naszym stoisku, w pawilonie 6A, będzie można zobaczyć prezentacje kilku różnych tematycznie linii pakujących – zapowiada Ryszard Kiernicki, dyrektor ds. marketingu firmy Multivac. – Pakowanie, które ma na celu zachowanie świeżości i dłuższej trwałości owoców, warzyw, płodów rolnych i produktów zwierzęcych, to rozwiązanie nie tylko dla hurtowników, ale także dla plantatorów.

We współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, od kilku lat KFCh jest współorganizatorem najbardziej prestiżowych targów chłodniczych w środkowo-wschodniej Europie: Polagra-Tech w Poznaniu. Niezależnie od tego, Krajowe Forum Chłodnictwa już po raz drugi udziela patronatu branżowego targom PRO-HORTI, gdyż technika chłodnicza jest dziś niezbędna praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki – także w profesjonalnym sadownictwie i ogrodnictwie. Krajowe Forum Chłodnictwa od ponad 9 lat wspiera rozwój branży oraz realizuje przedsięwzięcia promujące przyjazne dla środowiska korzystanie z techniki chłodniczej. Firmy należące do KFCh to liderzy branży chłodnictwa i klimatyzacji w Polsce. Członkostwo w Forum świadczy o ich profesjonalizmie i rzetelności. Grzegorz Michalski Prezes Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa

zdjęcie: archiwum własne

Doradzamy przed sezonem

Gołuchów i Poznań – efekt synergii Współpraca z Krajowymi Dniami Ogrodnika, które odbywają się w Gołuchowie koło Kalisza, to partnerstwo sprzyjające rozwojowi oferty dla ogrodników i plantatorów. Podczas tego wydarzenia prezentowane są najnowsze technologie i środki produkcji m.in. takie jak: nasiona, nawozy, środ-

ki ochrony roślin, stymulatory wzrostu, ciągniki i nowoczesne maszyny ogrodnicze, wyposażenia przechowalni i chłodni, podłoża, systemy nawadniania, fertygacji, doświetlania, urządzenia sortujące i  pakujące, mierniki, automatyka szklarniowa, konstrukcje, zasłony, szkło, folie, urządzenia ciepłownicze, włókniny oraz wiele innych.

Ekspozycję tej imprezy wystawienniczej uzupełniają konsultacje doradców oraz punkty informacyjne agencji rządowych. Kolejna edycja, tym razem Międzynarodowych Dni Ogrodnika, będzie miała miejsce w Gołuchowie w dniach 11-12 września 2010 r. Dodatkowo, na dzień 10 września planowane jest seminarium z  udziałem ogrodników

z kilku krajów Unii Europejskiej oraz Rosji, Ukrainy i Białorusi. Organizatorem tego projektu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa – Oddział w Kaliszu oraz Polski Związek Ogrodniczy. Patronat Honorowy sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

33


T A R G I

W

K R A J U

Targi rolnicze – marka Nie tylko zakres ekspozycji jest znakiem jakości i profesjonalizmu targowych wydarzeń, ale także ilość wystawców, zwiedzających oraz zaangażowanie ważnych branżowych organizacji i instytucji. To właśnie dzięki tym składowym, projekty rolnicze prowadzone przez Międzynarodowe Targi Poznańskie cieszą się uznaniem i są potwierdzeniem, że są marką na rynku, której warto zaufać. się w Poznaniu już w dniach 2628 luty 2010 r. Patronat branżowy sprawują najważniejsze instytucje i związki, jak: Związek Szkółkarzy Polskich, Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów, Polski Związek Działkowców oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Patronat medialny: Kwietnik, Bukiety, Ogrody.

AGRO-PARK Otwiera sezon imprez dla branży rolniczej w regionie Polski południowo-wschodniej. Te targi rolnicze współorganizowane razem z  Międzynarodowymi Targami Lubelskimi, to projekt o wysokim potencjale. Prócz najnowszych propozycji producentów i dystrybutorów maszyn, Transformacja targów rolniczych organizowanych lub współorganizowanych przez MTP, będąca efektem badań marketingowych oraz rozmów z wystawcami i profesjonalnymi zwiedzającymi, praktycznie dobiegła końca. Nowa formuła poniższych targów ma sprzyjać wykorzystaniu całego potencjału handlowego prezentujących swoje produkty firm, wymianie doświadczeń i dyskusji na temat nowych rozwiązań technicznych czy nowoczesnej produkcji. Nie tylko Poznań jest stolicą największych spotkań rolniczych. Projekty, którym flagują targi poznańskie odbywają się także w innych rejonach Polski. 34

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

GARDENIA Projekt ten został przygotowany z myślą o przedstawicielach handlu z zakresu ogrodnictwa oraz o architektach krajobrazu i zarządach zieleni w miastach i gminach. Zakres tematyczny Targów Ogrodniczych GARDENIA obejmuje m.in.: materiał roślinny, narzędzia i sprzęt ogrodniczy, maszyny i  urządzenia do ogrodnictwa, nawadnianie i akcesoria do nawadniania, chemię ogrodową, małą architekturę ogrodową, meble ogrodowe, parasole, namioty, zadaszenia, oczka wodne, place zabaw i ich wyposażenie, architekturę krajobrazu oraz florystykę. Kolejna edycja odbędzie

na targach można zapoznać się m.in. z nowościami z zakresu nasion, chemii, czy wyposażenia dla hodowli. Dopełnieniem oferty kolejnej edycji AGROPARKU, która odbędzie się w Lublinie w dniach 29-30 maja 2010 r., będą produkty, usługi i seminaria kierowane do sadowników, producentów chmielu oraz tytoniu. Patronat honorowy nad AGRO-PARKIEM rokrocznie sprawuje Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Lubelski. Patronat medialny sprawuje Tygodnik Rolniczy.

EURORZEPAK Wystawa Maszyn i Urządzeń do Produkcji i Przetwórstwa Rzepaku to targi odbywające się na Opolszczyźnie, a dokładniej – w Łosiowie. Region ten uważany jest za swoiste zagłębie produkcji rzepaku. Współorganizatorem tego projektu, oprócz MTP, są ODR w Łosowie i Krajowy Związek Producentów Rzepaku. Patronat Honorowy sprawuje Marszałek Województwa Opol-


godna zaufania Zakres ROLTECHNIKI to m.in. traktory, mini traktory, kosiarki, pługi, agregaty uprawowosiewne, rozsiewacze, prasy oraz owijarki. Dopełnieniem oferty są ekspozycje z zakresu pasz, dodatków paszowych i nawozów, a także konsultacje firm zajmujące się doradztwem i finansowaniem rolnictwa.

FARMA

tory, opryskiwacze, przyczepy, estry, biopaliwa.

ROLTECHNIKA Wystawa Maszyn i Urządzeń Rolniczych organizowana co roku w Wilkowicach (Gmina Lipno / k. Leszna). Towarzyszy jej Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników im. Jerzego Samelczaka, w którym uczestniczą także zagraniczni kolekcjonerzy. Najbliższa edycja odbędzie się w sierpniu 2010 r. pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a przy współpracy Klubu Miłośników Starych Ciągników „Traktor i Maszyna” oraz Gminy Lipno.

zdjęcia: serwis prasowy MTP

skiego, a patronat medialny – Top Agrar Polska. W ramach Eurorzepaku, który odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2010 r., zostaną zorganizowane Dni Otwartych Drzwi OODR w Łosiowie oraz Środkowoeuropejski Dzień Rzepaku. Targom towarzyszyć będą specjalistyczne prezentacje, wykłady oraz panele dyskusyjne. Specjalnie na tę okazje przygotowane zostały poletka doświadczalne, na których nasi zwiedzający będą mogli zobaczyć najnowsze odmiany rzepaku i skorzystać z porad uznanych ekspertów. Zakres tematyczny ekspozycji to m.in. magazyny, suszarnie, nasiona, chemia, maszyny, trak-

Znana przede wszystkim z prezentacji wzorowych budynków inwentarskich to Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt. W ubiegłym roku targi te po raz

pierwszy odbyły się w zmienionej formule – oferta skierowana była dla profesjonalnych zwiedzających. Dominowały konferencje i debaty poruszające aktualne tematy z zakresu chowu i hodowli zwierząt, biogazowni, czy najnowszych rozwiązań technologicznych. Nie zabrakło także pokazów maszyn w pracy, czy prezentacji na trzech przestrzeniach specjalnych: kurnik, chlewnia, obora. Kolejna edycja FARMY, rozszerzona znacznie o tematykę biogazowni i biopaliw, odbędzie się w 2011 r. w  niach 10-13 luty. 

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE

35


Złoto dla najlepszych Nie tylko w sporcie przyznawane są medale za najwyższe osiągnięcia. Także na Międzynarodowych Targach Poznańskich złoto trafia do rąk tych firm, których produkty i usługi wyprzedzają konkurentów pod względem innowacyjności i jakości. To prestiżowe wyróżnienie, będące wyrazem uznania, przyznawane jest na każdych targach, także podczas Polagra-PREMIERY oraz Salonu Pro-HORTI. Złoty Medal MTP – nagroda, o którą co roku walczą wystawcy, przeznaczona jest wyłącznie dla najlepszych. Jury konkursowe, składające się z praktyków i naukowców, przyznaje ją tylko tym wyrobom, które mogą się pochwalić najwyższą jakością i najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi. W dobie silnej rynkowej rywalizacji uzyskanie tak ważnego wyróżnienia na targach doceniane jest wśród

Po raz pierwszy Złote Medale zostaną przyznane niemal miesiąc przed targami, a ich uroczyste wręczenie będzie miało miejsce w pierwszy dzień targów (11 lutego 2010 r.). To całkowicie nowa formuła, mająca wzmocnić promocję wyróżnionych produktów. Informacje o laureatach oraz nagrodzonych produktach już w styczniu trafią do redakcji pism branżowych i ogólnopolskich, pojawią się na stronach internetowych MTP, a specjalny newsletter zostanie wysłany do zarejestrowanych zwiedzających oraz członków federacji i stowarzyszeń branżowych. Specjalnie przygotowany biuletyn medalowy będzie dostępny dla mediów i zwiedzających przed i podczas targów, stanowiąc przewodnik po nagrodzonych produktach, z precyzyjnym wskazaniem, gdzie znajdują się ekspozycje wyróżnionych firm. OCENA ZGŁOSZONYCH PRODUKTÓW ODBĘDZIE SIĘ NA PODSTAWIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI, A TERMIN ZGŁOSZEŃ DO MEDALU TO 10 STYCZNIA 2010 r.

profesjonalistów, którzy bardzo często opierając się na wyniku werdyktu Sądu Konkursowego dokonują zakupów nagrodzonych wyrobów. 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie o Złoty Medal targów Polagra-PREMIERY oraz Salonu Pro-HORTI. W celu uzyskania dokładnych informacji prosimy o kontakt z p. Jolantą Kanikowską - tel. 061/869-24-06, tel./fax 061/ 866-66-50, e-mail: j.kanikowska@binte.pl. Zgłoszenie i regulamin konkursu na stronach: www.polagra-premiery.pl oraz www.pro-horti.pl

SKRÓCONY PROGRAM WYDARZEŃ TARGOWYCH* Godzina 10.00

11.00

11.30 11.45 12.00 12.00

13.00

14.00

15.00

Wydarzenie CZWARTEK 11 lutego 2010 Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Centrum Prasowe – Pawilon 10 Uroczystość otwarcia targów Polagra-Premiery i Salonu ProHorti Gala wręczenia nagród: Złoty Medal MTP, Puchar Ministra Rolnictwa, Acanthus Aureus Paw. 11 VIII Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Polski Związek Producentów Kukurydzy, BIN, Agro Serwis, MTP Paw. 3 – Speaker’s Corner VIII Forum Producentów Rzepaku Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, MTP – Sala WTC Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych – Paw. 14 b Funkcjonowanie instrumentów prawnych wpływających na poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz ochronę i kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej MRiRW – Dep. Gospodarki Ziemią Paw. 3, Sala Niebieska Znaczenie kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji roślinnej oraz ochrona prawna odmian roślin – prawa i obowiązki hodowcy i producenta rolnego MRiRW – Dep. Hodowli i Ochrony Roślin Paw. 3, Sala Niebieska Integrowana ochrona roślin jako element zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin MRiRW – Dep. Hodowli i Ochrony Roślin Paw. 3, Sala Niebieska „Program ‚Owoce w szkole’ – szansa na upowszechnienie diety bogatej w owoce i warzywa wśród młodych konsumentów” MRiRW – Dep. Rynków Rolnych – Paw. 3 – Speaker’s corner

Godzina 9.30-12.00 10.30-12.30 10.30-16.00 11.00 12.00-13.30 12.00 12.30 12.30-13.30 13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Wydarzenie PIĄTEK 12 lutego 2010 Problemy Rozwoju Technicznych Środków Produkcji Rolniczej PIMR, MTP – Paw. 3 Speaker’s corner Europejski Dzień Młodego Rolnika – sesja plenarna „Skuteczny lobbing rolniczy w Brukseli” Związek Młodzieży Wiejskiej, Centrum Narodowe Młodych Rolników, MTP – Paw. 12 Forum Roślin Energetycznych. Rolnictwo wobec zmian klimatu Wydawnictwo Abrys, MTP – Pawilon 3, Sala Zielona Grupy Producentów Rolnych - zasady tworzenia i funkcjonowania MRiRW – Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich Paw. 3, Sala Niebieska Rynek maszyn rolniczych – nowa oferta sprzętu na potrzeby gospodarstwa. Kombajny zbożowe – otwarty panel dyskusyjny MTP, Top Agrar Polska – Paw. 3 – Speaker’s corner Debata polityczna Krajowej Rady Izb Rolniczych – sesja zamknięta – WTC „Okrągły Stół – biopaliwa i biokomponenty” MRiRW – Dep. Rynków Rolnych – Paw. 3 – Sala Niebieska Środkowoeuropejski Dzień Rzepaku – briefing prasowy – Paw. 10 Debata polityczna Krajowej Rady Izb Rolniczych – sesja otwarta Paw. 3 – Speaker’s corner SOBOTA 13 lutego 2010 Rynek maszyn rolniczych – nowa oferta sprzętu na potrzeby gospodarstwa. Rozsiewacze nawozów – otwarty panel dyskusyjny MTP, Top Agrar Polska – Paw. 3 – Speaker’s corner NIEDZIELA 14 lutego 2010 Rynek maszyn rolniczych – nowa oferta sprzętu na potrzeby gospodarstwa. Traktory – otwarty panel dyskusyjny MTP, Top Agrar Polska – Paw. 3 – Speaker’s corner

* stan na dzień 10.12.2009 r. Aktualizowany program na www.polagra-premiery.pl oraz www.pro-horti.pl Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

36

ROLNICZE AKTUALNOŚCI TAGROWE


10-13.02.2011

TARGI

DLA PRAWDZIWYCH

HODOWCÓW

www.farma.mtp.pl


11-14 lutego 2010 r.

• Stan na dzień 10.12.2009 r.

Planowana ekspozycja*

Zarezerwuj hotel: www.polagra-premiery.pl, zakładka „Podróż i pobyt”. GODZINY OTWARCIA:

od 9.00 do 17.00 (kasy czynne w godzinach 8.30-16.30)

WEJŚCIE ZACHODNIE WEJŚCIE WSCHODNIE WEJŚCIE PÓŁNOCNE

(od strony ul. Śniadeckich) (od strony ul. Głogowskiej) (od strony ul. Bukowskiej)

PARKING MTP

przy ul. Matejki 63 Koszt postoju: 3 PLN / godzina – samochód osobowy 5 PLN / godzina – autobus

KATALOG WYSTAWCÓW

Do kupienia w kasach – 10 PLN

UWAGA:

CENY BILETÓW:

Bilet zakupiony on-line – www.polagra-premiery.pl

BILET JEDNORAZOWY   7 PLN BILET WIELOKROTNEGO WSTĘPU 21 PLN  Po rejestracji (on-line lub na miejscu w holach wejściowych) BILET JEDNORAZOWY 10 PLN BILET WIELOKROTNEGO WSTĘPU 30 PLN 

Bez konieczności rejestracji

BILET JEDNORAZOWY 

20 PLN

Zorganizowane grupy szkolne/uczelniane (piątek / sobota / niedziela)**

Wstęp na podstawie szkolnej listy wycieczkowej (piątek, sobota, niedziela) 7 PLN

dzień 11.02.2010 (czwartek) jest „Dniem Agrospecjalisty” – nie będzie w tym dniu możliwości zakupu biletu szkolnego.

** GRUPY SZKOLNE zapraszamy do udziału w Dniu Młodego Rolnika w piątek, 12 lutego 2010 r.

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 66 www.polagra-premiery.pl • www.pro-horti.pl

Rolnicze Aktualności Targowe - Polagra Premiery  
Rolnicze Aktualności Targowe - Polagra Premiery  

Serdecznie zachęcam do zwiedzania kolejnej edycji targów Polagra-PREMIERY oraz Salonu Pro-Horti. Oddaję w Państwa ręce czwarte specjalne wyd...

Advertisement