Page 1

news

POLAGRA poznański magazyn targowy ISSN 1230-8994

(R)ewolucja POLAGRY – historia targów krok po kroku

WYDANIE SPECJALNE


1973 IV

I Edycja Targów TAROPAK

1974 1977 1980 1984 1985 X POLAGRA -

POLAGRA AGROEXPO - -AGROEXPO

1986 1987 X pierwszy raz TAROPAK towarzyszy targom POLAGRA

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 IX POLAGRA - FARM

2000 IX POLAGRA - FOOD

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 II

AGRO - PREMIERY (Polagra - PREMIERY)

2007 IV BAKEPOL

2007 V GARDENIA

2007 IX

POLAGRA-TECH

2007 X FARMA

2008 2009 X

GASTRO-TRENDY

2010 2011 2 2012

Co z tą Polagrą? garść historii POLAGRA – kiedyś jedne targi, obecnie kilka wyspecjalizowanych targowych projektów skierowanych dla branży rolniczej, hodowlanej, ogrodniczej i spożywczej. Dlaczego POLAGRA uległa transformacji i kiedy to nastąpiło? – odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w niniejszej publikacji. bardzo szeroki i  obejmował: maszyny i urządzenia do uprawy i hodowli, maszyny i  urządzenia dla przemysłu spożywczego, środki chemiczne stosowane w  rolnictwie, produkty rolnow  latach 80-tych spożywcze, POLAGRA była drugą największą, nasiona, saUdany debiut po czerwcowych Międzynarododzonki, kwiaPierwsza edywych Targach Poznańskich, ekspoty, zwierzęta cja miała miejzycją targową prezentującą wszystżywe, pasze. sce w  1985 r. ko, co z  rolnictwem i  przemysłem Można było w  Poznaniu rolno-spożywczym jest związane obejrzeć taki  nosiła nazwę że maszyny Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze POLA- i  urządzenia dla przemysłu przeGRA-AGROEXPO (od 1986 r. do twórczego, młynarstwa, piekar1999 r. nosiła nazwę Międzynaro- stwa, gastronomii, przemysłu dowe Targi Rolno-Przemysłowe mięsnego, mleczarskiego i  wiele POLAGRA). Została zorganizo- innych. POLAGRZE towarzyszyła wana przy współpracy z: AGPOL, wystawa zwierząt hodowlanych ANIMEX oraz Centralną Spółdziel- oraz aukcja koni i  owiec, pokazy nią Ogrodniczo-Pszczelarską. koni w ruchu, pod siodłem i w zaZakres ówczesnej POLAGRY był przęgu. POLAGRA była czołowymi europejskimi targami rolno-spożywczymi, które na przestrzeni kilkudziesięciu lat istnienia mocno zaznaczyły swoją obecność na międzynarodowym rynku targowym. Odbywająca się

Prestiżowe targi

POLAGRA szybko stała się największą imprezą wystawienniczą organizowaną w naszym kraju z  kilkadziesiąt tysiącami metrów kwadratowych ekspozycji i setkami tysięcy zwiedzającymi. Tym samym dołączyła do ścisłego grona czołowych targów rolniczych i  spożywczych w Europie. POLAGRA zdobyła również wyjątkowy prestiż – targi odwiedzali nie tylko przedsiębiorcy zainteresowani prezentowanymi tematami, ale też osobistości ze świata gospodarki i  polityki, w  tym delegacje resortów rolnictwa z  całej Europy. Kolejne lata POLAGRY to jej dynamiczny rozwój.

POLAGRA W LICZBACH - dane z ostatniej edycji targów vs statystyki targów POLAGRA

Polagra-Tech

Polagra-Food, Gastro Trendy, Smaki Regionów, Pakfood

853

Bakepol

130

Gardenia

Gardenia

265

Polagra-PREMIERY Farma

Polagra-Tech i Taropak

545

Taropak

Farma

105 2 793

(obecnie)

Liczba firm

| Polagra NEWS – wydanie specjalne

54 563 17 437 5 000 23 825

Polagra-PREMIERY

290

RAZEM

124 906

(ostatnia edycja - 1999 r.)

605

Polagra-Food, Gastro Trendy, Smaki Regionów, Pakfood

Bakepol

POLAGRA

2 022

(ostatnia edycja - 1999 r.)

41 600 9 810

RAZEM (obecnie)

Liczba zwiedzających

152 235


www.mtp.pl

Wydarzenia towarzyszące targom POLAGRA: » »Krajowa Wystawa Ogrodnicza

(od 1985 r. do 20008 r., w cyklu corocznym), organizowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i   Te c h n i k ó w Ogrodnictwa;

» »Międzynarodowy Salon Te c h n i k i Pakowania i Magazynowania TAROPAK

(pierwsza edycja odbyła się w 1973 roku, w latach 1987, 1989, 1991, 1993-1995 odbywał się równolegle z POLAGRĄ, później samodzielnie, aby od 2004 r. odbywać się razem z Polagrą-Food);

POLAGRA zmienia się

2000 rok – to pierwsza istotna data, jaką warto uwzględnić w transformacji POLAGRY. Targi te podzielone zostały na dwie specjalistyczne imprezy – Międzynarodowe Targi Rolnicze » »W y s t a w a Zwierząt POLAGRA-FARM oraz MiędzynaHodowlanych (od 1985 r., w cyklu rodowe Targi Przemysłu Spożywczego Polagra-Food. Po raz pierwszy targi w  tym układzie odbyły się Szeroko pojęte rolnictwo, w  tym również hodowla w  dniach 5  – zwierzęca, ogrod10 październiFARMA, POLAGRA-TECH, nictwo i  leśnictwo ka 2000 roku, P O L A G R A - P R E M I E R Y, – tak w  skrócie aby od roku POLAGRA-FOOD, GASTRO przedstawiała się następnego TRENDY i  GARDENIA to targi tematyka targów odbywać się wywodzące się z POLAGRY. POLAGRA-FARM. w  dwóch różNatomiast maszyny i  urządzenia dla nych terminach.

wyodrębnionych z POLAGRY POLAGRA

127 769

(ostatnia edycja - 1999 r.)

Polagra-Tech

22 745,70

Polagra-Food, Gastro Trendy, Smaki Regionów, Pakfood

44 387,30

Taropak Bakepol Gardenia Polagra-PREMIERY Farma

35 350,00 6 500 12 441,50 39 105,60 12 441,50

RAZEM

172 972

(obecnie)

Powierzchnia wystawowa targów (m2 brutto)

corocznym), organizowana przy współpracy z firmą Animex (od 2002 r. jako Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych organizowana wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi);

» »W y s t a w a Opakowań Szklanych (w 2000 r., wydarzenie

jednorazowe) przy współpracy z firmą Witrocer; » »Salon Ekologiczny (w  1988 r., wydarzenie jednorazowe);

» »Międzynarodowy Salon Turystyczny TOUR SALON

(odbywał się równolegle z POLAGRĄ w latach 1989-1992, później samodzielnie).

przetwórstwa spożywczego i gastronomii, a także artykuły spożywcze to ogólny zakres tematyki targów POLAGRA-FOOD. Rok 2007 stanowił drugi ważny etap zmian w  dawnej POLAGRZE – nastąpił kolejny podział, a  tym samym specjalizacja poszczególnych wydarzeń targowych. Z  POLAGRY-FARM wyłoniły się: FARMA Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i  Rozwoju Obszarów Wiejskich, AGROPREMIERY Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa (późniejsza nazwa to Polagra-PREMIERY) oraz Targi Ogrodnicze GARDENIA, a  z  POLAGRY-FOOD: POLAGRA-TECH Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych oraz POLAGRA-FOOD Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i  Gastronomii. Targom spożywczym towarzyszą targi logistyki i  opakowań, naprzemiennie: Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD oraz Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i  Logistyki TAROPAK. ■

3


Szanowni Państwo, mimo, iż targi o nazwie POLAGRA zniknęły w 1999 r. z kalendarza imprez organizowanych przez MTP, to jednak jej miejsce zajęło kilka imprez targowych, będących jej kontynuatorami. FARMA, Polagra-PREMIERY, GARDENIA, POLAGRA-FOOD, POLAGRA-TECH, TAROPAK, PAKFOOD – to targi z jasno określoną formułą i precyzyjnie dobraną grupą docelową wystawców oraz zwiedzających. Osiągnięcie tego stanu nie byłoby możliwe w przypadku POLAGRY, której zakres tematyczny był bardzo szeroki i zróżnicowany. Dzisiaj w targach, które wyłoniły się z POLAGRY znajdziemy nie tylko jej potencjał i zbliżoną tematycznie ofertę, ale znacznie więcej. Mamy nadzieję, że publikacja pozwoli Państwu usystematyzować wiedzę na temat poszczególnych targów oraz ułatwi zaplanowanie udziału w nich. Redakcja

SPIS TREŚCI TREŚCI SPIS Co z tą POLAGRĄ?...................................................2-3 Apetyt na dużą skalę.................................................4-5 Kompleksowo dla branży HoReCa..............................7 Nowoczesne technologie dla przemysłu spożywczego.........................................................8-9 Wiosenne spotkanie branży poza Poznaniem.......... 11 Sukces w dobrym opakowaniu.............................12-14 Kalendarium targów na lata 2011-2012.....................15 Diagram targów POLAGRA .................................16-17 Kalendarium targów na lata 2011-2012 (c.d.)...........18 Polskie premiery światowych marek..........................19 Hodowlana esktraklasa.........................................22-23 Ogród dobrego biznesu..............................................25 Jesteśmy miejscem międzynarodowych spotkań ludzi myślących o przyszłości.............28-29 Targi wciąż inwestują.............................................30-31

news

POLAGRA poznański magazyn targowy ISSN 1230-8994

WYDANIE SPECJALNE

Redaktor naczelna: Halina Buczkowska Redaktor prowadząca: Dominika Redlicka Redakcja: Anna Adamska, Marzena Banasz, Natalia Filipiak, Ewa Rutkowska Projekt graficzny i przygotowanie do druku: PRZECINEK s.c., www.przecinek.com Fotografie: serwis prasowy MTP, archiwum Druk: Zakład Poligraficzny Moś & Łuczak sp.j. Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska Tel. +48 61/ 869 20 00, fax. +48 61/ 869 29 99 e-mail: info@mtp.pl, www.mtp.pl

4

| Polagra NEWS – wydanie specjalne

Apetyt na dużą skalę Jesteś zawodowo związany z sektorem spożywczym i interesuje cię bieżąca sytuacja na rynku? Szukasz rozwiązań dla własnego biznesu? Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra-Food to największa w Europie Środkowo-Wschodniej platforma spotkań i przestrzeń prezentacji oferty sektora spożywczego podzielona na cztery salony tematyczne. SALON WYROBÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW

SALON WYPOSAŻENIA SKLEPÓW

W ramach tego salonu można zapoznać P r e z e n t u j e najnowsze rozsię z  bogatą ofertą producentów, dys- w i ą z a n i a w   z a k r e s i e a r a n trybutorów, hurtowników i sprzedawców ż a c j i p r z e s t r z e n i h a n d l o w e j . detalicznych dziaTo d o s k o n a ł e łających w branży Co wyróżnia targi Polagra-Food? miejsce prespożywczej. Salon ●●najważniejsze spotkanie sektora z e n t a c j i noodwiedzany jest woczesnego spożywczego w Nowej Europie przez przedstawii  funkcjonalne●●nowoczesny matchmaking cieli sieci handlogo wyposażenia ●●branżowe know-how wych, właścicieli sklepów. Salon sklepów i hurtowni ten odwiedzają spożywczych oraz producentów. właściciele i menedżerowie sklepów, którzy poszukują nowych inspiracji oraz firmy, które chcą rozszerzyć SALON WIN I ALKOHOLI Dedykowany wyrobom przemysłu spi- swoją działalność przy wsparciu rytusowego i  drożdżowego, wyrobom i nadzorze znanych marek. winiarskim oraz produktom przemysłu piwowarsko-słodowego. Stanowi plat- SALON FRANCHISINGU formę spotkań producentów, importe- Stanowiący forum komunikacji franczyrów i  dystrybutorów win i  alkoholi oraz zodawców, franczyzobiorców i  pozoprzedstawicieli hurtowni, sklepów spe- stałych zainteresowanych tym systecjalistycznych, restauratorów i właścicie- mem sprzedaży (sieci franchisingowe li piwnic winiarskich. Salon wyposażony wyrobów spożywczych, gastronomii, jest w  salki degustacyjne z  profesjonal- punktów usługowych i  punktów sprzenym serwisem kieliszkowym i lodowym. daży). ■


www.polagra-food.pl ZAKRES TEMATYCZNY: Stowarzyszenia współpracujące: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP Związek Województw RP Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Polskie Mięso Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego Krajowa Rada Drobiarstwa Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych Expo Sweet SCAE (Speciality Coffee Association of Europe) Polska Izba Handlu Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Związek Rzemiosła Polskiego

Polagra dla biznesu

W ramach Polagry-Food można skorzystać z szeregu programów i pakietów stworzonych z myślą o przedsiębiorcach, m.in.: Program VIP Buyer – to kompleksowa obsługa profesjonalnych zwiedzających (kupców sieci handlowych, prezesów firm), Dwa Dni dla Dystrybucji – to cykl konferencji, wykładów i  seminariów dla przedstawicieli szeroko pojętego handlu, oraz Business Corner – to wyjątkowe miej-

sce spotkań matchmakingowych. Na targach stoiska prezentują nie tylko liczni polscy i zagraniczni wystawcy, ale również resorty rolnictwa. Polagra-Food od lat cieszy się honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, rokrocznie zaproszenie na targi przyjmują również resorty zagraniczne oraz branżowe organizacje i stowarzyszenia. ■

Zwiedzający targi Polagra-Food – profil działalności produkcja wyrobów spożywczych lub napojów 35,00%

handel wyrobami spożywczymi 31,60% gastronomia 18,40%

inne 2,90%

izba, stowarzyszenia 2,30%

usługi dla przemysłu spożywczego 5,00% handel maszynami dla przemysłu spożywczego 4,80%

Salon Wyrobów Spożywczych ●● mięso i przetwory mięsne ●● wyroby przemysłu jajczarskodrobiarskiego oraz dziczyzny ●● produkty połowów i przetwory rybne ●● produkty mleczarskie ●● produkty przemysłu piekarskiego ●● wyroby cukiernicze ●● owoce ●● warzywa i grzyby ●● przetwory owocowe i warzywne ●● przetwory ziemniaczane i skrobiowe ●● produkty przemysłu cukrowniczego ●● wody mineralne i napoje bezalkoholowe ●● produkty przemysłu tłuszczowo-olejarskiego ●● wyroby przemysłu koncentratów spożywczych ●● używki naturalne, zioła, przyprawy, przyprawy korzenne, bakalie ●● wyroby kulinarne i garmażeryjne ●● wyroby mrożone ●● miód i produkty pszczelarskie ●● odżywki dla dzieci ●● żywność ekologiczna, dietetyczna, zdrowa żywność Salon Win i Alkoholi ●● wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego (wódki czyste, wódki kolorowe, whisky, brandy, likiery, koniak miody pitne) ●● wyroby winiarskie ●● wyroby przemysłu piwowarsko-słodowego Salon Franchisingu ●● sieci franchisingowe wyrobów spożywczych ●● sieci franchisingowe w gastronomii ●● sieci franchisingowe punktów usługowych ●● sieci franchisingowe produktów finansowych ●● sieci franchisingowe punktów sprzedaży Salon Wyposażenia Sklepów ●● systemy IT oraz POS ●● meble sklepowe ●● systemy zabezpieczeń ●● dekoracje

1973 IV

I Edycja Targów TAROPAK

1974 1977 1980 1984 1985 X

POLAGRA - AGROEXPO

1986 1987 X pierwszy raz TAROPAK towarzyszy targom POLAGRA

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 IX POLAGRA - FARM

2000 IX POLAGRA POLAGRA -FOOD - FOOD

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 II

AGRO - PREMIERY (Polagra - PREMIERY)

2007 IV BAKEPOL

2007 V GARDENIA

2007 IX

POLAGRA-TECH

2007 X FARMA

2008 2009 X

GASTRO-TRENDY

2010 2011 5 2012


www.polagra-food.pl

Wydarzenia towarzyszące targom Polagra-Food Co wyróżnia targi Gastro Trendy? ●●Prestiżowy konkurs kulinarny ●●Pokazy najlepszych baristów ●●Precyzyjnie dobrana grupa zwiedzających.

TARGI SMAKI REGIONÓW

To inicjatywa promująca polską, ekologiczną i certyfikowaną żywność. Na stoiskach znaleźć można m.in. wina, nalewki, chleby, ciasta, wędliny, sery, przetwory warzywne i owocowe oraz wiele innych smakołyków. Wystawę urozmaicają pokazy sztuki ludowej, tradycyjnego rzemiosła, rękodzieła oraz prezentacja oferty gospodarstw agroturystycznych.

PANELE DYSKUSYJNE

Podczas paneli poruszane są kluczowe kwestie dla rozwoju sektora. Współorganizatorami i partnerami merytorycznymi są m.in. redakcje czasopism branżowych oraz Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

„DWA DNI DLA DYSTRYBUCJI”

Organizowany od 2005 roku cykl specjalistycznych konferencji, podstawowym założeniem organizatorów jest przekazanie praktycznej i rzetelnej wiedzy o nowych trendach na rynku oraz stworzenie platformy dialogu i wymiany doświadczeń.

FORUM RZEŹNIKÓW I WĘDLINIARZY

Podczas targów od lat spotykają się rzeźnicy i wędliniarze, aby omówić najważniejsze dla branży tematy. Forum towarzyszą liczne konkursy wędliniarskie, m.in. o tytuł Najlepszego Producenta Wędlin oraz Najlepszy Wyrób Wędliniarski w Ocenie Konsumenckiej. ■

6

| Polagra NEWS – wydanie specjalne

Początkowo Gastro Trendy towarzyszyły targom Polagra-Food jako gastronomiczny salon wystawienniczy. W 2009 roku, w  związku z  dużym zainteresowaniem branży, przekształcone zostały w  samodzielne wydarzenie targowe. W  ramach ekspozycji prezentowane są maszyny i urządzenia dla gastronomii (m.in. do obróbki żywności, do przyrządzania kawy i produkcji lodów), wyposażenie lokali, produkty spożywcze dla gastronomii, sprzęt i  oprogramowanie komputerowe a  także usługi w  zakresie doradztwa technicznego, szkoleń, bankowości oraz realizacji obiektów. Gastro Trendy odwiedza co roku liczne grono profesjonalistów z  branży HoReCa. ■


www.gastrotrendy.pl ZAKRES TEMATYCZNY:

Kompleksowo dla branży HoReCa Prowadzisz restaurację? Chcesz zainwestować w lokal gastronomiczny? Jesteś zawodowo związany z branżą HoReCa? Międzynarodowe Targi Gastronomii Gastro Trendy stworzono z myślą o Tobie. 65% gości odwiedzających targi Gastro Trendy to kadra zarządzająca kierownik 21,00% szef kuchni 21,00% właściciel 19,00%

dyrektor 23,00%

●● Maszyny i urządzenia: do obróbki owoców, warzyw i mięsa, do gotowania, podgrzewania, smażenia i pieczenia, do krojenia i porcjowania, do przygotowywania i rozlewu napojów, do przyrządzania kawy, do produkcji lodów, zmywarki i suszarki do naczyń, automaty sprzedające, wyposażenie lokali gastronomicznych ●● Akcesoria gastronomiczne ●● Produkty spożywcze dla gastronomii ●● Informacja, usługi: doradztwo techniczne, technologicznie – ekonomicznoorganizacyjne, szkolenia i edukacja, banki, ubezpieczenia, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, realizacja i kompletacja obiektów

pozostałe (np.: technolog, dietetyk itp.) 23%

1973 IV

I Edycja Targów TAROPAK

1974 1977 1980 1984 1985 X

POLAGRA - AGROEXPO

1986 1987 X pierwszy raz TAROPAK towarzyszy targom POLAGRA

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 IX POLAGRA - FARM

2000 IX POLAGRA - FOOD

Wydarzenia towarzyszące targom Gastro Trendy Kulinarny Puchar Polski

Po raz pierwszy został zorganizowanych na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 2001 roku, na przestrzeni kolejnych edycji systematycznie zdobywał uznanie środowisk gastronomicznych stając się najbardziej prestiżowym konkursem w  branży. Rokrocznie w ramach tego wydarzenia dziesięć zespołów kucharskich, Stowarzyszenia współpracujące: Europejskie Stowarzyszenie Kucharzy EURO-TOQUES POLSKA Klub Szefów Kuchni Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni

zwycięzców najwyżej notowanych imprez kulinarnych w naszym kraju, rywalizuje przygotowując konkursowe dania pod okiem profesjonalnego, międzynarodowego jury. Już sama nominacja do udziału w  konkursie jest od lat potwierdzeniem talentu i umiejętności uczestników.

Eksperci od Kuchni

W ramach tej inicjatywy na terenie targów zostaje zaaranżowana przestrzeń wzorcowej kuchni i restauracji. Przez 4  dni można obserwować jej funkcjonowanie i  organizację, próbować przyrządzanych tam posiłków oraz korzystać z  porad ekspertów z branży gastronomicznej.

Olimpiada Kawy

To wydarzenie stworzone z myślą o  kawowych specjalistach i  smakoszach. Podczas wydarzenia bariści z  najlepszych sieci kawowych rywalizują w czterech dyscyplinach: Latte art (najlepsze latte i  macchiato pod względem smakowym i  wizualnym), Coffee in good spirits (najlepsza kawa w połączeniu z alkoholem), Cup tasting (rozpoznanie różnych gatunków kawy poprzez smak i  zapach) oraz Espresso na czas (perfekcyjne przygotowane espresso vs czas). ■

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 II

AGRO - PREMIERY (Polagra - PREMIERY)

2007 IV BAKEPOL

2007 V GARDENIA

2007 IX

POLAGRA-TECH

2007 X FARMA

2008 2009 X

GASTRO-TRENDY

2010 2011 7 2012


1973 IV

I Edycja Targów TAROPAK

1974 1977 1980 1984 1985 X

POLAGRA - AGROEXPO

1986 1987 X pierwszy raz TAROPAK towarzyszy targom POLAGRA

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 IX POLAGRA - FARM

2000 IX

ZAKRES TEMATYCZNY: Salon Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego: ●● Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu piekarskiego, cukierniczego i lodziarskiego ●● Dodatki i surowce piekarskie, cukiernicze i lodziarskie ●● Środki czystości i higieny dla przemysłu piekarskiego i cukierniczego ●● Środki transportu Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego: ●● Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania dla przemysłu rolno-spożywczego ●● Maszyny i urządzenia technologiczne dla różnych gałęzi przemysłu spożywczego ●● Maszyny do formowania, dozowania i konfekcjonowania ●● Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia laboratoryjne ●● Podzespoły i części zamienne ●● Środki transportu ●● Bezpieczeństwo i higiena pracy Salon Dodatków do Żywności: ●● Dodatki przedłużające trwałość, kształtujące strukturę i cechy sensoryczne ●● Substancje i dodatki odżywcze

POLAGRA - FOOD

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 II

N W cyklu dwuletnim, w latach parzystych odbywają się salony:

●● SALON PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO I CUKIERNICZEGO: Salon jest największym i  najważniejszym spotkaniem branży piekarskiej i cukierniczej w  tej części Europy, na którym obecni są wszyscy liderzy rynku. Prezentowana jest tutaj kompletna oferta maszyn, urządzeń, surowców oraz dodatków piekarskich. ●● SALON MASZYN I  URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO: Wystawcy i  zwiedzający salonu mają możliwość korzystania z synergii powstającej dzięki współodbywaniu się w  tym samym miejscu i  czasie targów Polagra-Tech, na których prezentowane są technologie mleczarskie i Polagra-Food, gdzie można poznać nowe produkty.

W cyklu dwuletnim, w latach nieparzystych odbywają się salony:

●● SALON MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO: Dedykowany producentom oraz dystrybutorom maszyn, urządzeń i  akcesoriów dla przemysłu mięsnego. Jest forum spotkań przedstawicieli zakładów mięsnych, technologów produkcji oraz handlowców. ●● SALON URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH I  GRZEWCZYCH: Prezentacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a  także nowych urządzeń.

AGRO - PREMIERY (Polagra - PREMIERY)

2007 IV BAKEPOL

2007 V GARDENIA

2007 IX POLAGRA-TECH POLAGRA-TECH

Co roku odbywają się salony:

2007 X

●● SALON MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO: W ramach salonu można zapoznać się z  urządzeniami dla poszczególnych sektorów, mię-

FARMA

2008 2009 X

GASTRO-TRENDY

2010 2011 8 2012

Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mleczarskiego: ●● Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu mleczarskiego ●● Środki transportu ●● Środki czystości i higieny dla przemysłu mleczarskiego Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mięsnego: ●● Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu mięsnego oraz jajczarsko-drobiarskiego ●● Urządzenia do uboju bydła, trzody chlewnej i drobiu ●● Urządzenia do przygotowania tusz, czyszczenia i obróbki drobiu ●● Urządzenia do produkcji przetworów z drobiu ●● Urządzenia do produkcji masy i proszku jajecznego ●● Urządzenia masarskie i wędzarnie Salon Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Grzewczych: ●● Komory chłodnicze i zamrażalnicze – agregaty chłodnicze i panele izolacyjne, drzwi chłodnicze ●● Sprężarki ●● Chłodnicze wymienniki ciepła ●● Urządzenia kriogeniczne przemysłowe ●● Urządzenia chłodnicze dla sklepów: lady i witryny, szafy i regały

| Polagra NEWS – wydanie specjalne


www.polagra-tech.pl Stowarzyszenia współpracujące: Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP

Nowoczesne technologie dla przemysłu spożywczego Jeśli jesteś producentem wyrobów piekarniczych, mięsnych, mleczarskich lub cukierniczych i inwestujesz w rozwój własnego biznesu – nie może Cię zabraknąć na Międzynarodowych Targach Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH. To wydarzenie, które prezentuje nowoczesną oraz komplementarną ofertę rynku maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego.

Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP Związek Polskie Mięso Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Polska Izba Mleka Związek Polskich Przetwórców Mleka Krajowe Forum Chłodnictwa Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych Expo Sweet

dzy innymi: owocowo-warzywnego, że działanie wielu z maszyn i urządzeń makaronowego, ziemniaczanego, oraz całych linii technologicznych możkoncentratów spożywczych, soków na obserwować na żywo. i napojów. Na przestrzeni wystawien- Honorowy Patronat nad targami spraniczej prezentowana jest również wuje Minister Rolnictwa i  Rozwoju oferta z zakresu aparatury kontrolno- Wsi. ■ pomiarowej, Co wyróżnia targi POLAGRA-TECH? urządzeń labo●● Największe spotkanie przedstaratoryjnych, zespołów i części wicieli branży technologii spozamiennych, żywczych w Europie Środkowooraz do forWschodniej mowania, do●●Interaktywna ekspozycja zowania i  kon●● Profesjonalni zwiedzający poszufekcjonowania kujący konkretnych rozwiązań produktów spożywczych. ●● SALON DODATKÓW DO ŻYWNOZwiedzający targi Polagra-Tech - podział ze względu na funkcję ŚCI: Prezentacja palety nowoczesnych dodatków, która powiększa się kierownik wraz z  rozwojem technologii wytwa16,00% rzania produktów spożywczych. Polagra-Tech to targi o  międzynarodowym charakterze. Swoje rozwiązania prezentują tu wystawcy z  ponad 30 krajów, a  zwiedzający przyjeżdżają z  ponad 49 krajów. Synergia branż to idea, która jest wyraźnie realizowana na tych targach. Np. profesjonaliści zainteresowani rozwiązaniami dla branży mleczarskiej mają możliwość poznania oferty maszyn i urządzeń dla tego sektora (Polagra-Tech), a  zarazem szerokiej palety wyrobów (w ramach PolagryFood). Dodatkowym atutem ekspozycji jest to,

dyrektor 12,00%

prezes 7,00%

właściciel 23% pracownik 33,00% technolog 9,00%

9


www.polagra-tech.pl

Wydarzenia towarzyszące targom Polagra-Tech Forum Rzemieślników Piekarstwa i Cukiernictwa

Coroczne spotkanie mistrzów piekarskich i cukierniczych. W  ramach forum przedstawiane są najnowsze techniki wypieku pieczywa oraz produkcji i dekoracji wyrobów cukierniczych.

Święto Chleba

Wydarzenie towarzyszące targom organizowane tradycyjnie na poznańskim Starym Rynku przez Cech Cukierników i Piekarzy w  Poznaniu oraz regionalne koło Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP. W jego programie znajdują się degustacje niezliczonych gatunków chleba oraz liczne atrakcje dla dorosłych i dla dzieci.

Forum Rzeźników i Wędliniarzy Spotkanie rzeźników i wędliniarzy, podczas którego omawiane są najważniejsze dla branży tematy. Co roku spotkaniom towarzyszą Konkursy Wędliniarskie.

10

| Polagra NEWS – wydanie specjalne

Mięso w Krainie Przypraw

Na terenie ekspozycji przygotowywane są smakowite potrawy z różnych gatunków najwyższej jakości mięsa. W  profesjonalnej kuchni firmy produkujące różnorodne przyprawy, poprzez znakomitego kucharza prowadzą swoje kulinarne show.

Panele dyskusyjne, seminaria, konferencje

Podejmujące aktualne tematy poszczególnych sektorów przemysłu spożywczego. ■


www.bakepol.pl ZAKRES TEMATYCZNY:

Wiosenne spotkanie branży poza Poznaniem Rzemieślnicy, szczególnie z regionu południowowschodniego, cenią targi Przemysłu Piekarskiego i  Cukierniczego Bakepol za profesjonalne przygotowanie ekspozycji oraz obecność wszystkich liderów rynku. To siostrzane targi Salonu Przemysłu Piekarskiego i  Cukierniczego POLAGRY-TECH odbywające się poza Poznaniem.

●● Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu piekarniczego ●● Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu cukierniczego ●● Maszyny do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów przemysłu rolno-spożywczego ●● Dodatki piekarnicze i cukiernicze ●● Magazynowanie ●● Aparatura pomiarowo-kontrolna oraz urządzenia laboratoryjne ●● Środki transportu ●● Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dotychczasowe dwie edycje targów BAKEPOL odbyły się w Kielcach i zyskały uznanie wystawców, którzy zgodnie podkreślają, że potrzebna jest impreza branżowa profesjonalnie przygotowana i  skierowana do określonej grupy odbiorców w regionie Polski Południowo-Wschodniej. Podczas ostatniej edycji powierzchni ekspozycyjnej przeszło 6500 m2 swoją ofertę przedstawiło blisko 130 firm z  Polski, a  także Czech, Niemiec, Francji, Słowacji oraz Turcji. Targi odwiedziło prawie 5000 profesjonalnych zwiedzających. Targi odbywają się w cyklu dwuletnim. ■

Co wyróżnia targi BAKEPOL? ●●prezentacja całych linii produkcyjnych ●●demonstracje i pokazy na żywo, np. nadziewania wyrobów cukierniczych oraz ich dekoracja pomadami i żelami, produkcji lodów, deserów oraz ciast drożdżowych i francuskich ●●nowości targowe Stowarzyszenia współpracujące: Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP

Zwiedzający targi BAKEPOL – profil działalności dystrybutorzy i producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu piekarniczego i cukierniczego 2,00%

zakłady piekarniczocukiernicze 30,00% zakłady cukiernicze 15,00%

zakłady piekarskie 41,00%

inne 6,00%

Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP

dystrybutorzy i producenci dodatków piekarniczych i cukierniczych 6,00%

1973 IV

I Edycja Targów TAROPAK

1974 1977 1980 1984 1985 X

POLAGRA - AGROEXPO

1986 1987 X pierwszy raz TAROPAK towarzyszy targom POLAGRA

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 IX POLAGRA - FARM

2000 IX POLAGRA - FOOD

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 II

AGRO - PREMIERY (Polagra - PREMIERY)

2007 IV BAKEPOL BAKEPOL

2007 V GARDENIA

2007 IX

POLAGRA-TECH

2007 X FARMA

2008 2009 X

GASTRO-TRENDY

2010 2011 11 2012


1973 IV I Edycja Targów I Edycja Targów TAROPAK TAROPAK

1974 1977 1980 1984 1985 X

Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego

POLAGRA - AGROEXPO

1986 1987 X pierwszy raz TAROPAK towarzyszy targom POLAGRA POLAGRA

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 IX POLAGRA - FARM

2000 IX POLAGRA - FOOD

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 II

AGRO - PREMIERY (Polagra - PREMIERY)

2007 IV BAKEPOL

2007 V GARDENIA

2007 IX

POLAGRA-TECH

2007 X FARMA

2008 2009 X

GASTRO-TRENDY

2010 2011 12 2012

Targi PAKFOOD zadebiutowały w roku 2007 doskonale wpisując się w  potrzeby producentów i  odbiorców opakowań dla przemysłu spożywczego oraz uzupełniając ofertę organizowanych od 37 lat targów TAROPAK. Oba wydarzenia, organizowane naprzemiennie w  cyklu dwuletnim, gromadzą przedstawicieli przemysłu opakowaniowego i logistycznego z Polski i z zagranicy. Są to największe targi branży opakowaniowej i  logistycznej w  Europie Środkowo-Wschodniej łączące obszerną ekspozycję gotowych opakowań oraz maszyn do ich produkcji

Co wyróżnia targi PAKFOOD i TAROPAK? ●● największe targi branży opakowaniowej w Europie Środkowo-Wschodniej ●● wspólny termin z targami Polagra-Food i PolagraTech – 65% opakowań przeznaczonych jest dla przemysłu spożywczego. ●● multidyscyplinarna ekspozycja ●● obecność liderów rynku opakowań i logistyki z  bogatym programem wydarzeń towarzyszących. Podczas targów PAKFOOD i  TAROPAK profesjonaliści z branży opakowaniowej i logistycznej mogą więc śledzić tendencje na rynku, ocenić jego kondycję, poznać nowości oraz ofertę poszczególnych firm. Zintegrowanie targów TAROPAK i  PAKFOOD z  targami spożywczymi Polagra-Food, Gastro-Trendy, Polagra-Tech, przekłada się na liczne zainteresowanie profesjonalnych zwiedzających. Podczas ostatniej edycji ekspozycję 800 wystawców z 31 krajów zwiedziło 45.000 osób. ■

| Polagra NEWS – wydanie specjalne

Sukces w dobrym opakowaniu Przedstawiciele firm przemysłu spożywczego, chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego czy poligraficznego znajdą na tych targach pełną ofertę rynkową. Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK i Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD to prezentacja najnowszych trendów we wzornictwie i  technologii produkcji opakowań. Jeśli działasz w branży logistycznej i opakowaniowej – nie może Cię tutaj zabraknąć.


www.pakfood.pl • www.taropak.pl PAKFOOD, ZAKRES TEMATYCZNY: ●● surowce i półprodukty do produkcji opakowań spożywczych, ●● materiały opakowaniowe, ●● gotowe opakowania spożywcze, ●● projektowanie opakowań, ●● maszyny i urządzenia pakujące, ●● maszyny do produkcji opakowań, ●● maszyny znakujące i etykietujące, ●● systemy magazynowania i przechowywania towarów, ●● konsulting i doradztwo techniczne, ●● wydawnictwa specjalistyczne.

TAROPAK, ZAKRES TEMATYCZNY:

Zwiedzający targi z podziałem na branże przemysł spożywczy 13,15% przemysł opakowaniowy – handel 15,64% przemysł opakowaniowy – produkcja 26,11% inne 14,71%

przemysł chemiczny 6,42%

przemysł kosmetyczny 3,60% przemysł farmaceutyczny 2,89% przemysł motoryzacyjny 3,20% przemysł poligraficzny 6,29%

●● surowce i półprodukty do produkcji opakowań, ●● materiały opakowaniowe, ●● opakowania i pomocnicze środki opakowaniowe, ●● maszyny i urządzenia pakujące wraz z częściami zamiennymi i akcesoriami, ●● maszyny do wyrobu opakowań, ●● sprzęt i urządzenia transportu wewnętrznego, ●● urządzenia gospodarki magazynowej, ●● specjalistyczny sprzęt do przetwarzania informacji logistycznej, ●● usługi magazynowe, transportowe i spedycyjne, ●● usługi informatyczne związane z logistyką, ●● usługi telekomunikacyjne, ●● kody kreskowe i systemy automatycznej identyfikacji danych, ●● usługi poligraficzne, ●● doradztwo techniczne.

Stowarzyszenia współpracujące: Polska Izba Opakowań Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Opakowań COBRO Stowarzyszenie Producentów i Użytkowników Materiałów Opakowaniowych i Opakowań PROPAK Instytut Logistyki i Magazynowania ILIM Polska Izba Druku Stowarzyszenie Papierników Polskich

logistyka 7,99%

Zrzeszenie Fleksografów Polskich Taropak jest członkiem COPE Konfederacji Organizatorów targów Opakowań.

13


www.pakfood.pl • www.taropak.pl

Wydarzenia towarzyszące targom TAROPAK i PAKFOOD Targi TAROPAK oraz PAKFOOD dostarczają wielu okazji do zdobycia wiedzy oraz wymiany doświadczeń podczas licznych konferencji i seminariów tematycznych, a także pokazów, konkursów i wystaw odbywających się na przestrzeniach specjalnych, organizowanych we współpracy z partnerami branżowymi. Bogaty program wydarzeń towarzyszący ekspozycji wystawców stanowi, oprócz prezentacji nowości technologicznych, magnes przyciągający do Poznania szerokie grono profesjonalistów W  przypadku targów PAKFOOD warto zwrócić uwagę na seminaria i spotkania przygotowane przez Polską Izbę Opakowań oraz Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Opakowań w  Warszawie, a  dotyczące najbardziej aktualnych wymagań stawianych współczesnym opakowaniom do żywności. Osoby chcące poznać innowacyjne rozwiązania z  zakresu Color Managementu, przyczyniające się do oszczędzania czasu i  obniżania kosztów wykonywania prac poligraficznych, z pewnością zainteresuje konferencja z cyklu „Akademia Zarządzania Barwą”, organizowana wspólnie z wydawnictwem Polski Drukarz.

14

| Polagra NEWS – wydanie specjalne

Wydarzenia towarzyszące targom TAROPAK także dostarczają wielu inspiracji oraz fachowej wiedzy we wszystkich obszarach związanych z pakowaniem i transportem produktów z różnych gałęzi gospodarki. Ekspozycji wystawców towarzyszą: ●● seminaria dedykowane aktualnym problemom przemysłu i rynku opakowań przygotowane przez Polską Izbę Opakowań, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań oraz Instytut Logistyki i  Magazynowania w Poznaniu, ●● Dzień Opakowań, ●● wystawa Art Of Packaging najbar-

dziej twórczych, innowacyjnych, pomysłowych opakowań nagrodzonych w konkursie organizowanym przez miesięcznik „PACKAGING Polska”, ●● wystawa PakStar oraz Student PakStar prezentująca opakowania oraz ich elementy nagrodzone w  konkursach organizowanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Polską Izbę Opakowań, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz internetowy serwis branżowy www.opakowania.com.pl. ●● Sztaplar Show, czyli pokazy, wystawa technologii magazynowania oraz konkurs wózków widłowych, współorganizowany przez redakcję pism Nowoczesny Magazyn, Logistyka a Jakość oraz Transport i Spedycja; ●● konferencja Innowacyjne rozwiązania dla logistyki przygotowana przez Wydawnictwo Eurologistics; ●● projekt edukacyjny Innovations for Logistics (In4Log) prezentujący nowoczesne urządzenia magazynowe i techniczne rozwiązania z zakresu logistyki sprzętowej współorganizowany przez czasopisma branżowe Top Logistyk, Magazynowanie i  Dystrybucja oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. ■


Wyrwij i zachowaj!

25.02 – 27.02

10.02 – 13.02

BAKEPOL Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego

GARDENIA Targi Ogrodnicze

FARMA Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt

KALENDARIUM 02.04 – 06.04

POLAGRA-FOOD Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych

12.09 – 15.09 POLAGRA-TECH Międzynarodowe Targi technologii Spożywczych, w tym: • Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mięsnego • Salon Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Grzewczych • Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego • Salon Dodatków do Żywności

12.09 – 15.09


Międzynaro

POLAG

Międzyn

od 2007 r.

Międzynarodowe Targi Rolnicze

POLAGRA-FARM 2000 r. – 20 od 2007 r.

od 2007 r.

od 2007 r.

od 2007 r.


odowe Targi Rolno-Spożywcze

GRA-AGROEXPO 1985 r.

narodowe Targi Przemysłowe

POLAGRA 1986 r. – 1999 r.

006 r.

Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego

POLAGRA-FOOD 2000 r. – 2006 r.

od 2007 r.

od 1973 r., a towarzyszy Polagrze od 1987 r.

Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego

od 2009 r.

od 2007 r.


24.02 – 26.02

16.02 – 19.02

12.09 – 15.09

12.09 – 15.09

GARDENIA Targi Ogrodnicze

POLAGRA-PREMIERY Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa

PAKFOOD Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego

GASTRO TRENDY Międzynarodowe Targi Gastronomii

17.09 – 20.09

17.09 – 20.09

GASTRO TRENDY Międzynarodowe Targi Gastronomii

TAROPAK Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki

POLAGRA-FOOD Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych

17.09 – 20.09 POLAGRA TECH Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych, w tym: • Salon Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego • Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mleczarskiego • Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego • Salon Dodatków do Żywności

17.09 – 20.09

*stan na dzień 31.07.2010. Aktualne kalendarium znajdą Państwo na stronie www.mtp.pl oraz na stronach www poszczególnych targów.


www.polagra-premiery.pl ZAKRES TEMATYCZNY:

Polskie premiery światowych marek Jesteś producentem rolnym? Poszukujesz przed sezonem polowym najnowszych maszyn i urządzeń? Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra-PREMIERY są dedykowane właśnie Tobie. Świetne rekomendacje zarówno ze strony wystawców, jak i rolników sprawiają, że o Premierach w Poznaniu można powiedzieć: to największe święto rolnictwa w Polsce. Tam trzeba być! Polagra-PREMIERY to premiery światowych marek maszyn rolniczych oraz innowacji technologicznych niezbędnych do ekonomicznego i nowoczesnego siewu, zbioru, transportu i przecho-

●● maszyny i urządzenia rolnicze ●● środki transportu ●● części zamienne ●● akcesoria eksploatacyjne ●● aparatura kontrolno-pomiarowa ●● chemia rolnicza ●● nasiona ●● usługi

większych polskich gospodarstw oraz przedstawiciele handlu z wielu państw Europy Środkowo-Wschodniej. Targi Polagra-PREMIERY odbywają się pod patronatem Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, wywania płodów Co wyróżnia targi Polagrazawsze w  terminie rolnych. Z  jednej PREMIERY? wczesno-wiosenstrony swoje no●●pierwsze polskie prezentanym, co dwa lata, wości prezentują cje światowych nowości naprzemiennie w  Poznaniu nie z  innym projektem tylko krajowe, ale ●●targi w cyklu 2-letnim rolniczym – Mięi światowe koncer●●największa w Polsce halodzynarodow ymi ny produkujące dla wa ekspozycja branżowa Targami Hodowli rolnictwa, z drugiej ekspozycje zwiedzają właściciele naj- Zwierząt FARMA. ■

1973 IV

I Edycja Targów TAROPAK

1974 1977 1980 1984 1985 X

POLAGRA - AGROEXPO

1986 1987 X pierwszy raz TAROPAK towarzyszy targom POLAGRA

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 IX POLAGRA - FARM

2000 IX POLAGRA - FOOD

Stowarzyszenia współpracujące: Federacja Związków PracodawcówDzierżawców i Właścicieli Rolnych Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Krajowa Rada Izb Rolniczych

Zwiedzający według wielkości gospodarstw od 20ha do 50ha 42,00%

BAKEPOL

2007 V GARDENIA

2007 IX

Polska Izba Nasienna

Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Maszyn Rolniczych

AGROAGRO -PREMIERY - PREMIERY (Polagra (Polagra--PREMIERY) - PREMIERY)

2007 IV

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 II

powyżej 50ha 33,00%

do 20ha 25,00%

POLAGRA-TECH

2007 X FARMA

2008 2009 X

GASTRO-TRENDY

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2010 2011 19 2012


www.polagra-premiery.pl

Wydarzenia towarzyszące targom Polagra-PREMIERY Mechaniczne newsy

Najnowsze modele ciągników, kombajnów, maszyn uprawowych, urządzeń do ochrony i pielęgnacji roślin, ładowarek, maszyn do nawożenia i  zraszania gleby, siewników, sadzarek, pras, czy silosów – tak szeroki zakres oferty, to niewątpliwie atut lutowych Premier. Podczas ostatniej edycji zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się innowacyjne rozwiązania w  maszynach rolniczych, jak np. kombajn zbożowy z  hybrydowym systemem omłotu, ciągnik wyposażony w silnik przystosowany do spalania 100% biodiesla czy nowe modele ciągników gąsienicowych.

Salon Kontraktacji Ogrodniczych Pro-HORTI

Ekspozycja targów Polagra-Premiery poszerzona jest o specjalistyczną ofertę producentów i  dystrybutorów oferujących produkty niezbędne dla warzywnictwa i  sadownictwa (oferta dla ogrodnictwa i  szkółkarstwa została włączona w  zakres tematyczny targów Gardenia). Znaleźć tu można traktory sadownicze, opryskiwacze, podłoża do upraw, nasiona i chemię.

20

| Polagra NEWS – wydanie specjalne


www.polagra-premiery.pl

Branżowe fora i panele

Analiza rynku maszyn rolniczych, odnawialne źródła energii (biogazownie), zagospodarowywanie odpadów organicznych czy też nowości w agrotechnice sadowniczej – to tylko niektóre z  tematów poruszanych podczas konferencji i dyskusji targowych. Prowadzą je eksperci rynku z Ministerstwa Rolnictwa, rządowych agencji, instytutów naukowych oraz najważniejszych stowarzyszeń branżowych. Warto wspomnieć o kilku najistotniejszych cyklicznych panelach: Forum Producentów Zbóż, Forum Producentów Rzepaku czy Forum Roślin Energetycznych. ■

Europejski Dzień Młodego Rolnika

To jedyne w swoim rodzaju spotkanie młodych rolników z całej Unii Europejskiej odbywające się w Polsce. Pierwsze spotkanie miało miejsce w lutym 2010 r. Wzięło w nim udział ponad tysiąc młodych rolników z kilkunastu organizacji związkowych zrzeszonych w  Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA). Spotkanie to stanowi międzynarodową platformę wymiany wiedzy, dobrych praktyk, debat i  dyskusji eksperckich dotyczących przyszłości młodego rolnictwa w  Polsce i w  Europie. Tematem kluczowym międzynarodowej sesji plenarnej, której przewodził Joris Baecke, Prezydent CEJA, był skuteczny lobbing rolniczy w Brukseli oraz nowe stanowisko w  sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Europejski Dzień Młodego Rolnika jest wspólną inicjatywą Związku Młodzieży Wiejskiej (ZMW), Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników (ZZCNMR), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz MTP.

21


1973 IV

I Edycja Targów TAROPAK

1974 1977 1980 1984 1985 X

POLAGRA - AGROEXPO

1986 1987 X

ZAKRES TEMATYCZNY:

●● agrobudownictwo ●● żywienie ●● genetyka ●● weterynaria ●● bioenergia

pierwszy raz TAROPAK towarzyszy targom POLAGRA

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 IX POLAGRA - FARM

2000 IX POLAGRA - FOOD

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 II

AGRO - PREMIERY (Polagra - PREMIERY)

2007 IV BAKEPOL

2007 V GARDENIA

2007 IX

Hodowlana ekstraklasa Aby prowadzić opłacalną hodowlę, trzeba być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami z produkcji zwierzęcej. Wszelkie nowinki branżowe, porady ekspertów oraz ekspozycje specjalne – to atuty Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt FARMA dedykowanych rolnikom prowadzącym chów i hodowlę zwierząt.

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” Polski Związek Hodowców i Producentów

Szeroko pojęta nowoczesna i opłacal- najbliższej edycji (w  2011 r.) po raz na hodowla – tak w skrócie przedsta- pierwszy pojawią się nowe ekspozywia się tematyka Międzynarodowych cje specjalne: pokazowa biogazownia, Targów Hodowli Zwierząt FARMA. salon zielonek oraz salon agroenergii. Targi te, wywodzące się z  najwięk- Zaletą FARMY jest jej ściśle branżoszych wschodnioeuropejskich targów wy charakter – na te targi przyjeżdżają rolno-spożywczych POLAGRA, są profesjonaliści. Według własnych baobecnie jednym z  najważniejszych dań marketingowych blisko 90% gości spotkań branży hodowlanej w Polsce. targów to osoby zawodowo związane Termin i  formuła targów została tak z rolnictwem: właściciele dużych ferm stworzona, by móc po raz pierwszy oraz gospodarstw wielkoobszarowych. w  Polsce zobaFARMA niesie ze czyć nowości lideCo wyróżnia targi FARMA? sobą ogromny porów branży – tuż ●● niekonwencjonalne przetencjał doświadpo światowych strzenie prezentacyjne czenia dzięki premierach w  Ha●● polskie premiery światowspółpracy z  najnowerze. Podczas

wych nowości z sektora hodowli ●● ścisła specjalizacja ekspozycji ●● najbardziej aktualna tematyka seminariów

POLAGRA-TECH

2007 X FARMA FARMA

2008 2009 X

GASTRO-TRENDY

2010 2011 22 2012

Stowarzyszenia współpracujące:

| Polagra NEWS – wydanie specjalne

Bydła Mięsnego Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Polskie Stowarzyszenie Biogazu

bardziej opiniotwórczymi związkami i stowarzyszeniami branżowymi. Targi odbywają się pod patronatem Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi RP, a  ich partnerami są polskie związki i  federacje zrzeszające producentów i  hodowców bydła mlecznego, mięsnego, trzody i drobiu. ■


www.farma.mtp.pl

Zwiedzający targi FARMA – rodzaj prowadzonej hodowli zwierzęta futerkowe 2,38%

pszczoły 3,57%

inne 2,38%

trzoda chlewna 34,67%

drób 7,30% konie 8,17%

bydło mięsne 17,38%

bydło mleczne 22,49%

23


www.farma.mtp.pl

Wydarzenia towarzyszące targom FARMA Dzień Młodego Rolnika

Drugi dzień targów FARMA (podobnie jak targów Polagra-PREMIERY) dedykowany jest młodym rolnikom, absolwentom uczelni o profilu rolniczym, którzy rozpoczęli lub niebawem rozpoczną pracę we własnym gospodarstwie. Z  myślą o  nich przygotowywany jest program targów, oraz wydarzeń specjalnych (pokazy, konkursy).

Praktyczna wiedza

Bioenergia, rolnictwo ekologiczne, nowe trendy w żywieniu zwierząt hodowlanych, nowoczesne rozwiązania w  zakresie budowania obiektów inwentarskich, pozyskiwanie funduszy na rozwój – to kluczowe kwestie cieszące się olbrzymim zainteresowaniem rolników i hodowców. Podczas konferencji i  seminariów głos zabierają m.in. przedstawiciele ministerstw rolnictwa Polski i Niemiec, eksperci w zakresie rolnictwa i środowiska oraz inżynierii energetycznej i procesowej, przedstawiciele wielu ośrodków naukowo-badawczych, specjaliści z zakresu żywienia i leczenia zwierząt gospodarskich.

24

| Polagra NEWS – wydanie specjalne

Ekspozycje specjalne:

●● SALON ZIELONEK – na specjalnie wyznaczonej i wyraźnie oznakowanej przestrzeni zaprezentowana zostanie kompleksowa oferta z  zakresu technologii przygotowania pasz i  produkcji kiszonek. Znaczącym elementem tego sektora będą maszyny, m.in.: kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki, prasy, owijarki i traktory. ●● SALON AGROENERGII – oferta z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), m.in.: uprawy i  przerób roślin energetycznych, produkty uboczne z  rolnictwa, produkty uboczne

i odpadowe z  przemysłu rolnospożywczego, płynne i stałe odchody zwierzęce, spalarnie, brykieciarki, biogazownie rolnicze. ●● W ramach salonu Agroenergii zaprezentowana zostanie koncepcja nowoczesnej BIOGAZOWNI „od pomysłu do realizacji” – oferta producentów i  dystrybutorów wyposażenia biogazowni, a  także specjalne warsztaty prezentujące najnowsze technologie oraz doradzające z  zakresu uwarunkowań gospodarczo-ekonomicznych, zasad finansowania i przepisów prawnych. ■


www.gardenia.mtp.pl

ZAKRES TEMATYCZNY:

Ogród dobrego biznesu Jesteś właścicielem hurtowni lub centrum ogrodniczego? Projektujesz ogrody i tereny zieleni? Chcesz podszkolić swoje umiejętności podczas warsztatów i  poszerzyć specjalistyczną wiedzę? Targi Ogrodnicze GARDENIA są dedykowane właśnie Tobie. Od pikniku ogrodniczego do profesjo- Dostosowując się do wymogów brannalnej formuły dostosowanej do wymo- ży imprez, GARDENIA podzielona jest gów branży ogrodniczej, tak pokrótce na dwa bloki. Pierwszy dzień skieromożna scharakteryzować ewolucję wany jest do profesjonalnych zwietargów GARDENIA. To projekt przy- dzających. Tego dnia targową publiczgotowany z myślą o przedstawicielach ność tworzą właściciele i pracownicy hurtowni, centrów handlu z zakresu Co wyróżnia targi GARDENIA? i sklepów ogrodogrodnictwa oraz o ●● jedyne w Polsce targi o pełniczych, przedarchitektach krajostawiciele zieleni brazu i zarządach nej tematyce ogrodniczej miejskich i osiezieleni w miastach ●● optymalnie dobrany termin dlowych, a także i gminach. To miej●● rynkowe nowości u  progu architekci krajosce prezentowasezonu brazu, i specjalinia oferty firmom ●● Dzień Profesjonalisty – prości zajmujący się handlowym oraz gram dopasowany do poprojektowaniem hobbystom i miłotrzeb gości ogrodów. Podśnikom zieleni.

Zwiedzający targi GARDENIA – Dzień Profesjonalisty firmy projektujące i wykonujące ogrody 22,00%

zarządcy terenów zielonych w miastach i gminach 19,00%

●● materiał roślinny ●● narzędzia i sprzęt ogrodniczy ●● maszyny i urządzenia do ogrodnictwa ●● nawadnianie i akcesoria do nawadniania ●● chemia ogrodowa ●● mała architektura ogrodowa ●● meble ogrodowe, parasole, namioty, zadaszenia ●● oczka wodne ●● podłoża ●● odzież i obuwie do pracy w ogrodzie ●● place zabaw i ich wyposażenie ●● architektura krajobrazu ●● florystyka

czas dwóch kolejnych dni targowa ekspozycja otwarta jest dla wszystkich miłośników ogrodnictwa. ■ Stowarzyszenia współpracujące: Związek Szkółkarzy Polskich Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów Polski Związek Działkowców

1973 IV

I Edycja Targów TAROPAK

1974 1977 1980 1984 1985 X

POLAGRA - AGROEXPO

1986 1987 X pierwszy raz TAROPAK towarzyszy targom POLAGRA

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 IX POLAGRA - FARM

2000 IX POLAGRA - FOOD

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 II

AGRO - PREMIERY (Polagra - PREMIERY)

2007 IV BAKEPOL

2007 V GARDENIA GARDENIA

sklepy i centra ogrodnicze 30,00% inne 5,00%

2007 IX

POLAGRA-TECH

gospodarstwa szkółkarskie 17,00%

2007 X FARMA

2008 2009 X

kwiaciarnie 7,00%

GASTRO-TRENDY

2010 2011 25 2012


www.gardenia.mtp.pl

Wydarzenia towarzyszące targom Gardenia Seminarium Miejska Sztuka Ogrodowa

Z myślą o architektach krajobrazu, wykonawcach ogrodów oraz pracownikach urzędów zarządzających zielenią odbywa się corocznie seminarium Miejska Sztuka Ogrodowa. Porusza ono zagadnienia z  szeroko pojętego ogrodnictwa miejskiego. Wiedza teoretyczna poparta jest wieloma przykładami z  kraju i zagranicy. Prelegentami są naukowcy z różnych regionów Polski oraz praktycy. Organizatorami seminarium jest Wydawnictwo Abrys oraz MTP.

Konkurs „Zieleń w mieście”

Konkurs „Zieleń w mieście” poświęcony propagowaniu wysokich standardów przy projektowaniu publicznych terenów zieleni oraz upowszechnianiu nowoczesnych technologii i  najlepszych rozwiązań związanych z funkcją współistnienia zieleni w  dużych aglomeracjach miejskich. Przedmiotem konkursu

26

| Polagra NEWS – wydanie specjalne

jest wyłonienie najlepszego projektu na zagospodarowanie zielenią wybranego publicznego terenu. Nagrodzone prace zawsze można oglądać podczas targów GARDENIA. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów oraz MTP.

Warsztaty projektowe „Ogród dla mieszczucha”

Dla projektantów ogrodów, ogrodników i architektów krajobrazu, a  także naukowców i  studentów wraz z  Katedrą Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie podczas GARDENII organizowane są warsztaty projektowe „Ogród dla mieszczucha”. Uczestnicy warsztatów podejmują próbę zagospodarowania wybranego terenów zgodnie z  wytycznymi organizatorów.

Pokazy Florystyczne

Kolejnym tradycyjnym elementem poznańskiej GARDENII są pokazy flo-


www.gardenia.mtp.pl

rystyczne – pełne barw i zapachów popisy mistrzów w  swoim fachu. Na prezentacje zapraszają Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddziału Poznańskiego (SITO) oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. W  trzydniowych pokazach swoje aranżacje w tworzeniu oryginalnych kompozycji kwiatowych i roślinnych rok rocznie prezentują najlepsi polscy floryści.

Przestrzenie specjalne i aranżacje

Ekspozycję wystawców z pewnością dopełniają aranżacje ogrodowe pod nazwą „Ogrody pokazowe Garte i Gardenii” po raz pierwszy zrealizowane w  2010 roku. W  realnych wymiarach, wewnątrz pawilonów, prezentowały one róże koncepcje zagospodarowania niewielkich przydomowych przestrzeni. ■

27


www.mtp.pl

Jesteśmy miejscem międzynarodowych spotkań ludzi myślących o przyszłości Międzynarodowe Targi Poznańskie to lider polskiego przemysłu targowego. Posiadamy niemal 50% udziałów w rynku targowym w Polsce i jesteśmy drugim organizatorem targów w Europie ŚrodkowoWschodniej. Jako jedyny ośrodek w Polsce Poznań został ujęty w światowym rankingu miast targowych AUMA (33 miejsce w 2009 r.).

W roku 2009 w  niemal 80 wydarzeniach targowych organizowanych na terenie poznańskich targów brało udział 10 tys. wystawców, w  tym 2  tys. 300 firm zagranicznych z  70 za granicę 90 wystawców, którzy pre- nie stoisk ekspozycyjnych „pod klucz”. krajów świata. Imprezy odwiedziło ponad 310 tys. zwiedzających, w tym zentowali swoje wyroby na ok. 2000 Usytuowane na terenie MTP Centrum m2 goście z  zagrapowierzchni Kongresowe Poznań to największy obiekt konferencyjny w Polsce. W grudnicy. W  sumie wystawienniczej. MTP należą do organizacji skutargi, kongresy Targi Poznańskie niu 2008 r. odbył się tu światowy szczyt piających liderów targowych i  konferencje dysponują naj- klimatyczny ONZ – COP14 (XIV  Konz  całego świata (UFI - Światoorganizowawiększą w  Polsce ferencja Konwencji Narodów Zjednowe Stowarzyszenie Przemysłu ne na terenach infrastrukturą tar- czonych w  sprawie zmian klimatu), Targowego i  Centrex - MiędzyMTP odwiedziło gową i  konferen- w  którym uczestniczyło ponad 12  tys. narodowy Związek Statystyk w 2009 roku 780 cyjną – posiadają gości ze 189 krajów świata. Najwyższa Targowych) tys. zwiedzają16 klimatyzowa- jakość organizacyjna MTP została docecych, co czyni nych pawilonów niona przez przedstawicieli ONZ, rządu z MTP czołowy ośrodek turystyki biz- o  wysokim standardzie i  dużej po- RP oraz uczestników wydarzenia. nesowej w kraju. wierzchni (ponad 110 tys. mkw. w  ha- Targi są miejscem prestiżowych spotkań. Na przełomie Dzięki dużemu zaufaniu klientów, jakim lach wystawien2009/2010 gościcieszą się Targi Poznańskie, MTP orga- niczych i  prawie Międzynarodowe Targi Poznańliśmy na naszym nizują ekspozycje polskich liderów na 35 tys. m  kw. skie są 33 co wielkości ośrodterenie uczestniponad 50 renomowanych targach i wy- terenu otwartekiem wystawienniczym na tarków 32. Europejstawach za granicą, w  takich krajach, go) oraz 81 nogowej mapie świata skiego Spotkania jak: Niemcy, Rosja, Ukraina, Gruzja, woczesnych sal Młodych Taizé, na Czechy, Chorwacja, Bułgaria, Rumu- konferencyjnych. nia, Uzbekistan, Kazachstan i Azerbej- MTP oferują wystawcom profesjonalną które przybyło 30 tys. osób z 50 krajów dżan. W  2008 roku z  MTP wyjechało aranżację oraz kompleksowe urządze- świata.

28

| Polagra NEWS – wydanie specjalne


www.mtp.pl

Międzynarodowe Targi Poznańskie są Prezydenta Rzeczypospolitej Pollaureatem licznych nagród, wśród któ- skiej, Teraz Polska, Certyfikat Marki Firmowej, Medal rych znajdują się MTP na całym świecie mają zaEuropejski Bum.in. tak prestigraniczne przedstawicielstwa, downiczy Polżowe wyróżnienia skiego Sportu, jak: Ambasador gdzie klienci mogą otrzymać Złoty Medal im. Polskiej Gospokompleksowe informacje o oferJana Kilińskiego darki, Nagroda cie poznańskich targów i inne. ■ Gospodarcza

29


www.mtp.pl

Targi wciąż inwestują

Przybędzie powierzchni wystawienniczej

Podczas otwarcia styczniowych targów BUDMA wmurowany został akt erekcyjny pod halę powstającą na miejscu wyburzonego pawilonu 6B. Powiększy ona powierzchnię hali 6A o ponad 3600 m  kw., tworząc kompleks pawilonów o łącznej powierzchni wystawienniczej 11 tys. m kw. A to jeszcze nie koniec, bowiem w  przyszłości zostanie on połączony z  największą wśród targowych hal – pawilonem 5, o  powierzchni 14,5  tys. m kw. Tym sposobem powstanie kompleks oferujący naprawdę imponującą przestrzeń wystawienniczą: ponad 25 tys. m kw. Rozbudowa potrwa do końca sierpnia 2010 r. Wykonawcą prac jest spółka Hochtief Polska. Wartość tej inwestycji to około 25 mln zł.

Rośnie infrastruktura kongresowa

Międzynarodowym Targom Poznańskim przybywa wyzwań organizacyjnych na dużą skalę - Centrum Kongresowym MTP co roku gości niemal 1900 różnorodnych wydarzeń. To tu rok temu odbył się odbył się COP-14 – Światowa Konferencja Klimatyczna ONZ (10 tys. gości), w grudniu 2009 r. targowe tereny wypełniło 30 tys. uczestników Europejskiego Spotkania Młodych Taizé. Na taką też skalę zakrojone są inwestycje w targową infrastrukturę. Tylko w tym roku przewidziano na nie w budżecie 50 mln zł. tach wyrośnie wielopoziomowa hala kongresowa w  układzie amfiteatralnym na 2,5  tys. miejsc siedzących. Powstanie też trzypoziomowy parking nadziemny na 1000 miejsc postojowych. Zmodernizowany zostanie pawilon 14B. Koncepcję architektoniczną tej przebudowy przygotuje Studio ADS – mające w swoim portfolio także projekty poznańskiego Starego Browaru i  terminalu pasażerskiego Ławica. Równocześnie ekipy budowlane przystąpią do remontu i  modernizacji pawilonu 15 – na poziomie A  i  B  powstaną sale konferencyjne z mobilnych ścianek. Według planów prace zakończą się w roku 2014.

Wypięknieje główne wejście

To na pewno najbardziej spektakularna z planowanych inwestycji: całkoPoznań wyrósł na jeden z najważniej- wita przebudowa i modernizacja fronszych i  największych ośrodków kon- towej ściany targowego kompleksu. gresowych Polsce. Stało się to bez Konkurs na projekt tej inwestycji wywątpienia dzięki infrastrukturze i  po- grało także Studio ADS. Reprezentencjałowi Centrum Kongresowego tacyjny kompleks głównego wejścia Poznań. Ambicjom organizacyjnym ciągnął się będzie od obecnego buCentrum ma sprostać rozbudowująca dynku administracji, poprzez gmach się baza kongresowa. Prace przygo- Centrum Targowego, po przeszklotowawcze zakrojone są na dwa lata. ne Wejście Wschodnie. Jego bryła Zniknie pawilon 8A – jeden z  kom- będzie przestronna i  przestrzenna, na pewno też nie pleksu tzw. czteprzesłoni symboropaku, w  któW roku 2009 w Centrum lu MTP – słynnej rym odbywała Kongresowym odbyło się 1900 targowej iglicy. Na się konferencja kongresów i zjazdów, na które elewacji umieszONZ, jako najprzyjechało 475 tys. uczestników czone zostaną mniej funkcjo– niemal dwa razy więcej niż instalacje do pronalny z  nich. Na jeszcze dwa lata temu jekcji multimedialjego fundamen-

30

| Polagra NEWS – wydanie specjalne

nych. A co w środku? Zmieni się układ funkcjonalny dotychczasowych budynków. W  nowo wybudowanej części powstanie reprezentacyjna strefa VIP: hol przyjęć, przestrzeń klubowa, dogodnie połączona z  pozostałymi budynkami. Centrum Targowe zyska więcej przestrzeni. Na piętrach powstaną nowe powierzchnie biurowe, oddzielone od wspólnej przestrzeni przeszklonymi ścianami. Istniejące


www.mtp.pl Żeby dostać się do środka, wystarczy zeskanować kod w czytniku bramki. Formalności skraca też znacznie uruchomiony kilka miesięcy temu serwis www.mtp24.pl, przeznaczony dla targowych gości. Za jego pośrednictwem można kupić bilet elektroniczny lub wypełnić i wydrukować wcześniej ankietę rejestracyjną, potrzebną przy Nowe projekty informatyczne zakupie biletu w  kasie lub, jeśli ktoś – wyjątkowe w skali Europy We wrześniu ubiegłego roku targi zdecyduje się na płatność przez Inprzywitały zwiedzających nową aran- ternet, kupić bilet elektroniczny. żacją punktów rejestracyjnych w Holu Od stycznia MTP świadczy także Wschodnim i Holu WTC. Nowością był usługę bezprzewodowego dostępu również profesjonalny system reje- do Internetu Wi-Fi dla uczestników stracji, oparty na wczytywaniu kodów targów i organizowanych na terenach kreskowych (Centralny System Logi- targowych wydarzeń. Nie jest to unikatowa usługa, styczny). Kody Centralny System Logistyczny ale ma ważną kreskowe znajjest w stanie obsłużyć do cechę – działa na dują się teraz 100.000 osób i 5.000 pojazdów każdym metrze na wszystkich kwadratowym tedokumentach dziennie. Wprowadzenie tego renów targowych uprawniająprojektu wymagało budowy dostępnych dla cych do wstęjednej z najnowocześniejszych klientów oraz ma pu na tereny w Polsce sieci komputerowych, zagwarantowaną targowe – biktóra kosztowała 8 mln zł. dużą pojemność letach wstępu, zaproszeniach, kartach wystawcy, i  bez trudu obsłuży tysiące użytkowkartach prasowych, kartach wjazdu. ników równoczesnych. windy zastąpi zespół wind panoramicznych. Z  sali konferencyjnej na antresoli Holu Wschodniego będzie można podziwiać panoramę miasta. Korytarzami nowej reprezentacyjnej części kompleksu MTP przejdziemy się w 2013 roku.

Targi odwiedza ponad milion osób rocznie. Działalność MTP to organizacja ponad 70 wydarzeń targowych i ponad 1900 konferencji w roku – to cała paleta sformalizowanych procesów biznesowych. Większość z  nich wymaga informatycznego wsparcia. Było to przedmiotem wielu projektów wdrożeniowych. I  choć klienci MTP nie mają z  tymi systemami bezpośredniej styczności, to one właśnie wpływają na płynność obsługi ich zleceń. ■

31


POLAGRA  

polagra news

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you