Page 1

Inntak fra kabelnett til ny fritidsbolig.

El.fordeling Utvendig kabelskap med kombivern (KV/OV) og måler.

Hoved bryter

Utg.kurser

Nettselskapets kabelskap

Måler KV/OV

Min 0.60m Kabeltype: TFXP 4X50+j mm² Al Stikkledning er sikret i henhold til FEF 2006

(0.40m tildekking aksepteres dersom kabel er mekanisk beskyttet av rør e.l.)

Snitt kabelgrøft

0.6m

Enlinjeskjema

Kabel

Hytte/fritidsbolig Nettselskapets kabelskap

El.fordeling

Utvendig inntaksskap

63-125 A/gL

Utg.kurser

Nettstasjon

Grensesnitt nettselskap/abonnent

63-125 A/gL 63-125 A/gL

TFXP 4X50+j mm² Al

(0.40m tildekking aksepteres dersom kabel er mekanisk beskyttet av rør e.l.)

kWh

PFXP 3X25 mm²+j Al

Hovedbryter

Koplingsklemmer for kabel. Nettselskap

Abonnent

Side 3

/Prinsippskisse%20inntak  

http://www.stangeenerginett.no/Portals/1/Dokumenter/Prinsippskisse%20inntak.pdf