Page 1

    

       Institutul  Naţional  de  Standardizare              

 

             

  BULETINUL  DE  STANDARDIZARE   

Fondat în 1994         

7 – 2013        PUBLICAŢIE  OFICIALĂ 

                        Chişinău    2013     


INS August 2013

STIMAŢI UTILIZATORI!

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

„Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального Института Стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации на национальном уровне.

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Institutului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind activitatea de standardizare la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Standarde, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău.

Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд стандартов расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу.

Detalii la telefonul: (022)218-403 Справки по телефону: (022)218-403

  Standardele sînt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sînt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri.

         

© INS,  2013

   

1


INS August 2013

C O M U N I C A T E   DE   P R E S Ă      Noile standarde ISO pentru îmbunătățirea calității ochelarilor de soare 

Ce este mic este şi frumos. Dispozitivele electrice şi electronice de dimensiuni mici prezente oriunde 

3   4 

Acoperișurile verzi 

 

  S T A N D A R D I Z A R E        Lista standardelor moldovene aprobate    Перечень утвержденных стандартов Молдовы      Indicativele standardelor moldovene aprobate    Обозначения утвержденных стандартов Молдовы      Indicativele standardelor și prestandardelor anulate                                                                                                                Обозначения  аннулированных  стандартов и предстандартов      Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări și erate   Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения и поправки          

10

88

113

118

                         N O U T Ă Ț I    Mesajul  Zilei  Mondiale  a  Standardizării  ‐  14  octombrie  2013.  Standardele  internaționale  asigură  schimbări  pozitive    Standardul internațional ISO 20121 – cîștigătorul concursului Eurovision 2013  

121

123

Prezentarea broșurii „Materiale de construcţii. Volumul I”   Prezentarea broșurii „Materiale de construcţii. Volumul II”

 125  125  

             

2


INS August 2013 COMUNICATE DE PRESĂ   

Noile standarde ISO pentru îmbunătățirea calității ochelarilor de soare   

Sînteți tipul  de  persoană  care  își  pune  o  pereche  de  ochelari  de  îndată  ce  apar  primele  raze  de  soare  sau  preferați  să  priviți  chiorîș  fiind  expus  la  lumină  orbitoare?  Cea mai mare parte a oamenilor  nu  realizează  importanța  protecției  ochilor  de  razele  solare  pentru  a  preveni  unele  urmări  neplăcute,  precum  îmbolnăvirea  de  cataractă,  pierderea  acuității  vizuale,  pierderea vederii sau cancerul de  piele,  nemaivorbind  de  apariția  ridurilor.  Și  dacă  totuși  vă  protejați,  sînteți  siguri  că  ochelarii pe care i‐ați procurat vă  oferă protecția dorită?   Pleoapele  noastre  sînt  subțiri  și  fragile,  astfel  acestea  pot  fi  ușor  afectate  de  razele  ultraviolete,  chiar  și  în  zilele  înnorate.  Mai  mult,  ochelarii  care  nu  au  protecția necesară pot cauza mai  multe  efecte  negative  decît  pozitive.  Organizația  Internațională  de  Standardizare  (ISO)  a  elaborat 

Al  doilea  standard,                 ISO 12311:2013 Echipamente de  protectie  a  personalului.  Metode  de  testare  pentru  ochelari  de  soare,  va  ajuta  producătorii  să  asigure  eficiența  Primul  standard  are  denumirea  și  fiabilitatea  în  timpul  testării  completă  ISO  12312:2013  produselor,  furnizînd  diverse  Protecția  ochilor  și  a  feței.  specificații și instrucțiuni.  Ochelari  de  soare  și  echipamente  similare.  Partea  1:  Împreună,  cele  două  standarde  Ochelari  de  soare  pentru  uz  internaționale  constituie  general.  instrumente  puternice  care  vor  contribui  la  sporirea  credibilității  Care  este  utilitatea  acestuia?  în  calitatea  ochelarilor  de  soare  Standardul  internațional                  și,  respectiv,  asigurarea  ISO  12312:2013  furnizează  o  protecției ochilor noștri.  serie  de  cerințe  care  trebuie  să  Sursa:  fie  respectate  de  către  producători,  printre  care:  http://www.iso.org/iso/home/ne verificarea produselor ca acestea  ws_index/news_archive/news.htm ?refid=Ref1768  să  nu  prezinte  margini  tăioase  sau  ascuțite  care  ar  putea  răni  Aceste  standare  internaționale  purtătorii  de  ochelari  sau  să  pot  fi  adoptate  în  calitate  de  cauzeze  problemele  de  vedere  naționale  pe  teritoriul  Republicii  care  ar  face  dificilă  distingerea  Moldova  la  solicitare,  astfel,  luminilor  de  trafic,  precum  și  producătorii  autohtoni  vor  avea  declararea  diferitelor  niveluri  de  posibilitatea  de  a  oferi  produse  protecție  împotriva  razelor  sigure,  recunoscute  la  nivel  ultraviolete.    internațional.  două  standarde  pentru  a  ajuta  operatorii economici care produc  ochelari  să  asigure  faptul  că  produsele  lor  sînt  eficiente  și  oferă protecția necesară.  

3


INS August 2013

Ce este mic este şi frumos.  Dispozitivele electrice şi electronice de dimensiuni mici prezente oriunde    Micro,  mini,  pico,  nano:  există  cîteva  domenii  în  care  toate  aceste  sufixe  sînt  folosite  la  fel  de  frecvent  ca  şi  în  electrotehnică.  Ele  pot  fi  găsite  în  producția  de  hidroenergie unde  mini, micro şi  pico‐hidro  staţii  se  dovedesc  a  fi  din  ce  în  ce  mai  populare  în  locuri  în  care  hidrocentralele  de  dimensiuni  mari  nu  sînt  realizabile din diverse motive. 

economiile dezvoltate  cît  şi  cele  în curs de dezvoltare.   În  electronică,  micşorarea  pieselor  este  regula  jocului.  Acest lucru este rezultatul cererii  globale  în  creştere  pentru  produsele  electronice  mici  şi  la  preţuri  accesibile,  al  integrării  componentelor  electronice  şi  dispozitivelor de dimensiuni mici  în  alte  sisteme  precum  şi  identificarea  unor  posibilităţi  de  reducere  a  costurilor  de  producţie.  Tendinţa  de  micşorare  a  contribuit  la  dezvoltarea  nanotehnologiei  ‐  ştiinţa, ingineria şi tehnologia de  manipulare a  materiei  la  o  scară  nanometrică    pentru  a  crea  materiale şi produse noi şi unice.    Integrarea  dispozitivelor    În  generarea  şi  distribuţia  de  electrice şi electronice  energie electrică, mini reţelele şi  Componentele  electronice  sînt  micro  reţelele,  grupurile  mici  de  acum  omniprezente  în  aplicații  sarcini  şi  generatoarele  unite  care  variază  de  la  ambalaj,  unde  împreună şi conectate la o reţea  identificarea  prin  radiofrecvență  mai mare, sînt văzute ca o soluție  (RFID)  este  folosită  pentru  inovatoare  pentru  furnizarea  de  şi  urmărirea  energie  electrică  pentru  1,3  identificarea  miliarde  de  oameni,  care  în  produselor,  la  sisteme  mecanice  prezent  nu  au  acces  la  ea.  Ele  mari,  cum  ar  fi  autovehicule,  sînt  instalate  în  mediul  rural,  în  trenuri, nave sau aeronave.  afara  razei  de  acţiune  a  reţelei  principale. Totodată, acestea sînt  folosite  şi  în  alte  părţi  pentru  a  oferi  siguranţă  în  funcţionare,  o  reţea  stabilă  şi  pentru  a  integra  energiile  regenerabile  atît  în 

Miniaturizarea componentelor  electronice,  cum  ar  fi  dispozitivele,  semiconductoare  şi   ansamblurile  electronice,  precum  şi  introducerea  recentă  şi  treptată  a  noilor  tehnici  şi  procese,  cum  ar  fi  imprimarea  electronică  sau  nanotehnologia,  au  facilitat  integrarea  dispozitivelor  în  produse  sau  crearea altor produse noi.    Acţiunile IEC    Tendinţa  către  producţia  de  sisteme  şi  produse  mai  mici  a  fost  făcută  posibilă  prin  munca  asiduă  a  zeci  de  Comitete  Tehnice  (CT)  ale  IEC  şi  Subcomitetele  (SC)  acestora,  al  căror  titlu  de  multe  ori  indică  faptul  că  activitatea  lor  se  concentrează  pe  componente  mici.    Toate  produsele  electrotehnologice  necesită  o  sursă  de  alimentare.  Componentele  şi  dispozitivele  nano mici, mini şi micro de multe  ori  se  alimentează  de  la  baterii  reîncărcabile  (secundare)  sau  utilizînd baterii de unică folosinţă  (primare).       CT 21 şi CT 35 ale  IEC  elaborează  standarde  internaţionale  pentru  aceste  tipuri de acumulatoare şi baterii.  

4


INS August 2013 Componentele şi  dispozitivele   electronice  de  dimensiuni  mici  necesită,  de  asemenea,  alte  piese cum ar fi cabluri, conectori,  siguranţe,  condensatori  şi  rezistențe.  CT  20  al  IEC:  Cabluri  electrice,  SC  32C:  Micro‐ siguranţe, CT 40: Condensatori şi  rezistenţe  pentru  echipamente  electronice,  CT  48:  Componente  electromecanice  şi  structuri  mecanice  pentru  echipamente  electronice, precum şi multe alte  comitete  şi  subcomitete  ale  IEC,  elaborează  standarde  internaţionale,  pentru  a  permite  producerea  unor  astfel  de  tehnologii  la  scara  mică. 

Tot mai mici    Nanotehnologia  ‐  manipularea  materiei  la  scara  atomică  ‐  este  văzută  ca  o  tehnologie  cheie  pentru  viitor.  Scopul  său  final  este  de  a  construi  nano  maşini,  dispozitive  mecanice  sau  electromecanice  ale  căror  dimensiuni  sînt  măsurate  în  nanometri  (milionimi  de  milimetru).    Companiile  şi  autorităţile  investesc  masiv  în  domeniul  nanotehnologiei.  Guvernul  SUA,  de  exemplu,  va  aloca  aproape  1,8  miliarde  de  dolari  din  fondurile  federale  pentru  acest  sector  în  anul  2014.  Investiţiile  guvernamentale  pentru  cercetare  şi  dezvoltare  în  domeniul  nanotehnologiilor  au  Semiconductorii  au  jucat  şi  vor  fost  raportate  ca  fiind  în  jur  de  continua  să  joace  un  rol  decisiv  7,7 miliarde de dolari în 2010.  în miniaturizarea dispozitivelor şi  Acest  sector  a  generat  profituri  sistemelor.  Standardele  economice  mondiale  de  253  internaţionale  pentru  acestea  miliarde  dolari  în  2009  şi  se  sînt  elaborate  de  către                  presupune să sporească la 2.500  CT  47:  Dispozitive  de  miliarde  de  dolari  pînă  în  semiconductoare  şi  SC  sale,  în  2015.  special:  SC  47E:  Dispozitive  cu  semiconductoare  discrete               şi  SC  47F:  Sisteme  micro‐ electromecanice (MEMS).  Activitatea  de  standardizare  a   CT  119:  Imprimare  electronică,  un  domeniu  cu  dezvoltare  rapidă,  va  deschide  mult  mai  multe  oportunități  pentru  CT  113:  Standardizarea  producerea  sistemelor,   nanotehnologiei  pentru  produse  ansamblurilor  şi  dispozitivelor  şi sisteme electrice şi electronice  mai mici.  a  fost  înfiinţat  în  2006  pentru  a 

elabora standarde internaţionale  pentru  tehnologiile  ce  ţin  de  produse  şi  sisteme  electrice  şi  electronice  utilizate  în  domeniul  nanotehnologiei.    În  iunie  2013,  a  fost  aprobată  Foaia de Parcurs a Standardizării  Nanoelectronice,  care  va  oferi  baza  pentru  strategia  de  standardizare  a  nano‐ electrotehnologiilor.    CT  respectiv  elaborează  şi  a  publicat  deja  standarde  internaționale  pentru  utilizarea  nanomaterialelor,  cum  ar  fi  nanotuburile  de  carbon  sau  grafen,  precum  şi  pentru  produse  electrotehnice  nano‐ permisibile.  Problemele  de  mediu,  sănătate  şi  siguranţă  sînt  printre  primele  obiective  ale  activităţii  sale.  Acest  lucru  se  datorează  faptului  că  o  serie  de  materiale  care  sînt,  în  condiții  normale,  inofensive  pentru  om,  animale  sau  mediu,  pot  deveni  toxice  la  scară  nano,  datorită  capacităţii  lor  sporite  de  traversare  a  pielii  sau  a  membranei celulelor.    Evoluţia asiduă    Căutarea  dispozitivelor  şi  produselor  mai  compacte  şi  eficiente  din  punct  de  vedere  energetic,  a  condus  la  producerea  componentelor  electrice  şi  electronice  mici.  Acestea  sînt  integrate  în  echipamente  şi  sisteme  pentru 

5


INS August 2013 care multe  CT  şi  SC  ale  IEC  elaborează  standarde  internaționale.  Aparatele de uz casnic au devenit  mult  mai  versatile  şi  pot  fi  programate  mult  mai  uşor  decît  înainte,  datorită  componentelor  electronice  mici.  Acestea  au  devenit,  de  asemenea,  mai  sigure.  CT  61  al  IEC  pregăteşte  cerinţe  de  siguranţă  pentru  aparatele electrice de uz casnic.     Aceeaşi  tendinţă  spre  produse  mai  mici  a  fost  observată  în  echipamente  şi  sisteme  audio,  video,  multimedia  şi  domeniile  IT,  inclusiv  display‐uri,  pentru  care  CT  100  şi  CT  110  elaborează  standarde  internaţionale.    Un  segment  important  al  echipamentelor  medicale  electrice  se  axează  pe  dispozitive  cu  microsisteme,  care  sînt  bazate  pe  MEMS.  Este  de  aşteptat  ca,  aşa  numita  piaţă  Bio  MEMS  să  crească  de  trei  ori  în  perioada  2012‐2015  pentru  a  depăşi  6,5  miliarde  de  dolari.  Standardele  internaționale  pentru  echipamente  electrice  în  practica  medicală  sînt  elaborate  de către      CT 62.    Echipamentele  mici  vă  ajută  să  ajungeţi mai departe     Domeniul  auto  este,  de  asemenea,  un  utilizator  major  al  sistemelor  electronice  şi  electrice, întrucît partea electrică 

a autovehiculelor  este  din  ce  în  ce  mai  semnificativă.  Maşinile  conţin  o  gamă  largă  de  sisteme,  care  includ  circuite  imprimate  şi  senzori,  pentru  a  controla  luminile  şi  ştergătoarele,  pentru  a  indica  parametri  precum  viteza,  presiunea  anvelopelor  şi  temperatura  sau  pentru  a  declanşa  airbag‐ul  (pernă  de  aer).  Toate  acestea  oferă  mai  multă  securitate  şi  confort  pentru  şoferi  şi  contribuie  la  un  consum  redus  de  combustibil  al  vehiculelor.   

combustibil suplimentar  semnificativ şi costisitor.    CT  107  al  IEC  elaborează  standarde  pentru  sisteme  şi  echipamente  utilizate  în  domeniul aerolectronicii.      Integrarea  componentelor,  a  sistemelor  mici,  electrice  şi   electronice  se  extinde  în  mai  multe  domenii  electrotehnologice.  Această  tendinţă  este  posibilă  datorită  conlucrării  a  zeci  de  comitete  tehnice ale IEC.    Sursa: IEC, June 2013   

                                          

Componentele şi  ansamblurile  electronice  şi  electrice  mici  şi‐au  adus  aportul  şi  în  aeroelectronică,  prezentînd   progrese  majore.  Drept  rezultat,  sistemele  electronice  sînt  utilizate  în  instrumentele  aeronavelor  pentru  navigare,  comunicare  şi  managementul  de  zbor.  Acestea  au  îmbunătăţit  simţitor  siguranţa  zborului  şi  au  făcut  posibilă  obţinerea  unor  sisteme  mai  uşoare,  un  factor    destul  de  important  într‐un    sector  unde  greutatea  în  plus    duce  la  un  consum  de   

6


INS August 2013

Acoperișurile verzi  Standarde referitoare la acoperișurile verzi, elaborate în cadrul Comitetului E60 al  Societății Americane de Încercări și Materiale  (ASTM)

Deplasîndu‐se spre  sud  de‐a  lungul  străzii  Michigan  Ave,  începînd cu rîul Chicago River, un  turist  care  pentru  prima  dată  vizitează  orașul  poate  observa  priveliștea panoramică a parcului  Millenium  Park,  care  se  întinde  spre est, spre marele lac, fără să  creeze nici cea mai mică impresie  că,  de  fapt,  este  un  acoperiș  verde.  

Expo Zaragoza  Empresarial  Business  Park,  construit  special  pentru  expoziția  internațională  din  2008  pentru  dezvoltarea  durabilă,  cuprinde  peste  43 000  m2  de  plante  perene,  ierburi  și  flori  aromate.  Acoperișurile  construcțiilor  din  localitatea  False  Creek,  or.  Vancouver,  Columbia  Britanică,  Canada,  precum  și  clădirile  certificate  LEED  Platinum  sînt  acoperite  cu   sedum  (iarbă  grasă  sau  iarbă  de  şoaldină).  Totodată,  pe  teritoriul  Aeroportului  Internațional  Frankfurt  din  Germania,  mai  multe  clădiri  sînt  acoperite  cu  porțiuni  special  amenajate,  care  au  o  suprafață  totală  de  aproximativ 80 000 m2. 

Acesta acoperă  două  garaje  și  o  linie  de  cale  ferată  pentru  navetiști,  care  se  întinde  pe  o  suprafață de aproximativ 100 m2  în  cartierul  East  Loop  din  or.  Chicago,  precum  și  un  gazon  impunător  cu  plante  originare  din  statul  american  Illinois,  pavilioane  din  care  răsună  muzică  și  diverse  instalații  Se  disting  două  tipuri  generale  acvatice.  Acesta  este  unul  dintre  de design al acoperișurilor verzi:   cele  mai  mari  acoperișuri  verzi  ‐ extensive, acoperite cu sedum  din lume.      sau cu plante rezistente la secetă  La  nivel  mondial,  se  construiesc  pentru acoperișuri verzi vaste; și   tot  mai  multe  acoperișuri  verzi.  Astfel,  parcul  din  Spania,  The 

‐ intensive,  grădini  panoramice  care  necesită  îngrijire  periodică  dedicată.  În  ambele  cazuri,  prezența  acestora  contribuie  la  creșterea  eficienței  energetice,  reducerea  scurgerilor  apelor  pluviale,  diminuarea  efectelor  cauzate  de  producerea  insulelor  de  căldură  urbană,  precum  și  oferă  habitate  pentru  păsări  și  insecte,  chiar  și  spații  de  odihnă  pentru  oameni,  cum  ar  fi  în  cazul  parcului  Millenium  Park.  Indiferent  de  tipul de acoperiș vegetal, întregul  sistem  cuprinde  plante,  spații  verzi  extinse  cu  diverse  straturi  impermeabile,  precum  și  sisteme  de  drenaj  și  reținere  a  apei.  În  acest sens, ASTM lucrează asupra  elaborării  standardelor  în  domeniul respectiv.          

7


INS August 2013

Comitetul E60 și standarde pentru acoperișurile verzi

Membrii ASTM  International  au  început activitatea de elaborare a  standardelor pentru acoperișurile  vegetale la începutul anului 2000,  în  cadrul  Subcomitetului  E06.71  pentru Dezvoltarea durabilă (pînă  în  prezent  acesta  a  suferit  modificări,  fiind  reorganizat  în  Comitetul E60 pentru Dezvoltarea  durabilă), în colaborare cu grupul  de  lucru  responsabil  de  crearea  acoperişurilor  verzi.  „Exista  o  nevoie  puternică  a  pieții  pentru  linii  directoare  generale.  Totodată,  era  o  gamă  destul  de  mare  a  tehnologiilor  pentru  acoperișurile  verzi    vegetale”,  afirmă  dna  Dru  Meadows,  directorul  întreprinderii  GreenTeam  Inc.,  or.  Tulsa,  Oklahoma  și  președintele  Comitetului  E60.  „A  fost  un  exemplu  clasic  al  unei  nevoi  de  piață  pentru  standarde  de  performanță și un bun exemplu al  rezultatului  colaborării  tuturor  părților  interesate  în  vederea  elaborării  unor  documente  de  consens.”   Doamna  Meadows  a  mai  adăugat  că  grupul  de  lucru  responsabil  și‐a  concentrat  eforturile  asupra  elaborării  unui  document,  care  ar  aborda  toate  aspectele legate de acoperișurile  verzi.  Ghidul  propus,  WK25385  Ghidul  pentru  Sistemele  de  Acoperișuri Vegetale (Verzi), fiind  votat,  a  facilitat  activitatea 

grupului de  lucru  referitoare  la  standardele  care  au  fost  aprobate.  

‐ E2399  Metode  de  testare  a  densității  maxime  a  sarcinilor  statice  pentru  sisteme  de  acoperișuri  vegetale  (verzi),  care  oferă  o  metodă  sigură  de  măsurare a densității estimative  a sarcinilor structurale;  ‐  E2400  Linii  directoare  pentru  selectarea,  răsădirea  și  menținerea  plantelor  pentru  Printre acestea pot fi enumerate    sisteme  de  acoperișuri  verzi,  următoarele:  care  include  recomandări  ‐  E2396  Metode  de  testare  a  pentru  alegerea,  plantarea  și  permeabilității  stratului  de  irigarea corectă a plantelor care  drenaj  granular  saturat  cu  apă  cresc pe acoperișurile  vegetale;  (metoda  căderii  verticale)  și cel mai recent standard:  pentru  sisteme  de  acoperișuri  ‐  E2788  Specificații  pentru  vegetale  (verzi),  în  scopul  utilizarea  șisturilor,  argilei  și  expandate  ca  comparării tipurilor de straturi;   ardeziilor  minerale  pe  ‐ E2397 Metode de determinare  componente  a  sarcinilor  statice  și  a  celor  suprafața  de  creștere  și  stratul  libere  din  cadrul  sistemelor  de  de  drenaj  pentru  sisteme  de  acoperișuri  vegetale  (verzi),  în  acoperișuri  vegetale  (verzi),  scopul  evaluării  clădirilor  sub  care  specifică  cerințele  de  diverse  aspecte,  așa  cum  ar  fi  calitate și de gradare.  greutatea construcției cu și fără    apa  provenită  din  precipitații   Viitorul standard WK25385  sau irigații;   ‐  E2398  Metode  de  testare  pentru  colectarea  și  reținerea  apei  de  straturile  geocompozitelor  de  drenaj  pentru  sisteme  de  acoperișuri  vegetale,  în  scopul  evaluării  performanțelor  unui  sistem  comparativ  cu  altul  și  stabilirii  cerințelor  de  irigare  pentru  diverse modele de sistem; 

Viitorul standard  în  domeniu,  WK25385,  odată  ce  va  fi  aprobat,  va  satisface  necesitatea  unei  abordări  complete  și  practice  a  aspectelor  referitoare  la  acoperișurile  vegetative  vegetale  și,  totodată,  va  oferi  un răspuns la        

8


INS August 2013 întrebarea  dlui  Gibbson:    „Dacă  eu  aș  spune  că  am  nevoie    care  este următorul pas?”. Standardul  WK25385  include  informații  referitoare  la  terminologie,  principii  și  concepte  generale  privind  acoperișurile  vegetative  vegetale  în  concordanță  cu  standardul E2432 Linii directoare  privind  principiile  generale  ale  sustenabilității  referitoare  la  domeniul  construcțiilor,  un  standard  E60  care  include  concepte  și  caracteristici  generale  privind  construcțiile,  referitoare la sustenabilitate.  Odată ce standardul WK25385 va  fi  publicat,  (la  moment  acesta  a  fost  supus  votării  de  către  subcomitetul  E60.01  pentru  Construcții  și  clădiri),  arhitectorii  vor  dispune  de  informația  necesară referitoare la aspectele  ambelor  tipuri  de  sisteme  de  acoperișurilor  verzi,  atît  intensive, cît și extensive: plante,  suprafețe,  rezistență  la  vînt,  consolidarea  solului,  straturi  de  separare  sau  de  filtrare,  straturi 

de drenaj, irigare, straturi pentru  reținerea  apei,  membrane  de  izolare și hidroizolare, straturi de  protecție și bariere de penetrare  a rădăcinilor.  Michal Gibbson a mai adăugat că  draft‐ul standardului amintește o  listă  de  verificare,  iar  secțiunile  acestuia reflectă diverse aspecte,  spre  exemplu,  unii  parametri  ai  proiectului,  cum  ar  fi  mentenanța,  performanța  și  longetivitatea.  Secțiunea  referitoare  la  suprafața  de  plantare  furnizează  diverse  cerințe  pentru  sisteme  intensive  și  extensive,  precum  și  proprietățile  funcționale  ale  suprafeței,  nutrienții  utilizați,  densitatea  și  adîncimea,  materia  organică și altele. 

colectoare pentru  acoperișurile  verzi, care va furniza cerințe față  de  caracteristicile,  materialele  necesare  și  performanța  preconizată. Totodată, grupul de  lucru  va  lucra  asupra  unor  posibile  standarde  pentru  acoperișurile  vegetative  vegetale,  privind  irigarea,  metodele  de  protecție  contra  incendiilor și a vîntului, precum și  pentru  acoperișurile  cu  pante  abrupte.   Acolo  unde  sînt  acoperișuri  vegetative  vegetale,  chiar  sub  suprafața  acestora  poate  fi  un  standard internațional ASTM.    Sursa: ASTM International  May/June 2013

Grupul de  lucru  pentru  acoperișurile vegetative vegetale   a  planificat  elaborarea  mai  multor  standarde  în  acest  domeniu. În prezent, se lucrează  asupra  unui  standard  pentru  membrane  de  hidroizolare 

                 

9


INS August 2013                                  

STANDARDIZARE  СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

LISTA  STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE  ПЕРЕЧЕНЬ  УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ    (August 2013)      Definiţii  şi  caracteristici  –  Листы  гибкие  для   01          GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE.  гидроизоляции.  Пластмассовые  и  резиновые                  STANDARDIZARE. DOCUMENTARE  гидроизоляционные  прослойки.  Определения  и                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ.  характеристики (SR EN 14909:2012, IDT)                  СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ      01.080.20      01.040.29  SM SR EN 50419:2013    Marcarea  echipamentelor  electrice  şi  electronice  în  SM SR CEI 60050‐651:2013  conformitate  cu  Articolul  11  (2)  al  Directivei  2002/96/CE  Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 651: Lucrări  (DEEE)  –  Маркировка  электрического  и  электронного  sub  tensiune  –  Международный  электротехнический  оборудования  в  соответствии  со  Статьей  11(2)  словарь. Глава 651: Работы под напряжением  Директивы 2002/96/EC (WEEE) (SR EN 50419:2006, IDT)  (SR CEI 60050‐651:2005, IDT)      01.110  01.040.59      SM SR EN 61082‐1:2013  SM SR ISO 2822‐1:2013  Piei  brute  de  bovine.  Partea  1:  Descrierea  defectelor  –  Elaborarea  documentelor  utilizate  în  electrotehnică.        Шкуры  крупного  рогатого  скота  невыделанные.          Partea  1:  Reguli  generale  –  Подготовка  документов,  Часть 1: Описание дефектов (SR ISO 2822‐1:2000, IDT)  используемых  в  электротехнике.  Часть  1:  Общие    правила (SR EN 61082‐1:2007, IDT)  SM SR ISO 4683‐1:2013    Piei brute de ovine. Partea 1: Descrierea defectelor – Шкуры  SM SR EN 81346‐1:2013  овечьи невыделанные. Часть 1: Описание дефектов  Sisteme  industriale,  instalaţii  şi  echipamente  şi  produse  (SR ISO 4683‐1:2008, IDT)  industriale.  Principii  de  structurare  şi  identificări  de    referinţă. Partea 1: Reguli de bază – Системы, установки и  оборудование  промышленные  и  промышленная  SM SR ISO 7482‐1:2013  продукция.  Принципы  структурирования  и  условные  Piei brute de caprine. Partea 1: Descrierea defectelor –   Шкуры  козьи  невыделанные.  Часть  1:  Описание  обозначения. Часть 1: Основные правила   дефектов (SR ISO 7482‐1:2008, IDT)  (SR EN 81346‐1:2010, IDT)      SM SR ISO 8119‐1:2013    Maşini  pentru  industria  textilă.  Ace  pentru  maşini  de  07          MATEMATICĂ, ȘTIINȚE NATURALE  tricotat.  Terminologie.  Partea  1:  Ace  cu  limbă  –  Машины                МАТЕМАТИКА, ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  текстильные.  Иглы  для  вязальных  машин.    Терминология. Часть 1: Язычковые иглы    (SR ISO 8119‐1:1998, IDT)  07.080      01.040.91  SM SR EN 12305:2013    Biotehnologie. Organisme modificate genetic pentru aplicare  SM SR EN 459‐1:2013  în  mediu.  Ghidul  strategiilor  de  prelevare  a  probelor  de  Var  pentru  construcţii.  Partea  1:  Definiţii,  caracteristici  şi  plante  modificate  genetic  diseminate  deliberat  –  criterii  de  conformitate  –  Известь  строительная.         Биотехнология.  Генетически  модифицированные  Часть  1:  Определения,  технические  требования  и  организмы  для  применения  в  окружающей  среде.  критерии соответствияв (SR EN 459‐1:2011, IDT)  Руководство  по  стратегий  отбора  образцов    генетически  модифицированных  при  преднамеренном  высвобождении растений (SR EN 12305:2002, IDT)  SM SR EN 14909:2013    Foi  flexibile  pentru  hidroizolaţii.  Foi  hidroizolante  de    etanşare  la  umiditate,  de  material  plastic  şi  cauciuc.     

10


INS August 2013  SM SR EN 12683:2013  Протокол  проверки  достоверности  альтернативных  Biotehnologie.  Organisme  modificate  diseminate  în  mediu.  методов (SR EN ISO 16140:2005, IDT)  Ghid  pentru  caracterizarea  organismelor  modificate  genetic    prin  analiza  stabilităţii  moleculare  a  modificării  genomice  –  SM SR EN ISO 16654:2013  Биотехнология.  Генетически  модифицированные  Microbiologia  alimentelor  şi  furajelor.  Metodă  orizontală  организмы,  рассеянные  в  окружающей  среде.  pentru detectarea Escherichia coli O 157 – Микробиология  Руководство  для  установления  характеристик  пищевых  продуктов  и  кормов  для  животных.  генетически  модифицированных  организмов  путем  Горизонтальный  метод  обнаружения  палочки  анализа  молекулярной  стабильности  геномной  Escherichia coli O157 (SR EN ISO 16654:2002, IDT)    модификации (SR EN 12683:2002, IDT)     13    MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII.                      SECURITATE   07.100.30      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.                  ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ                      SM SR EN ISO 6888‐2:2013               ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ  Microbiologia  produselor  alimentare  şi  furajelor.  Metodă  orizontală  pentru  enumerarea  stafilococilor  coagulazo‐   pozitivi  (Staphylococcus  aureus  şi  alte  specii).  Partea  2:    Tehnică  ce  utilizează  mediu  de  agar  cu  plasmă  de  iepure  şi  13.160  fibrinogen  –  Микробиология  пищевых  продуктов  и    кормов  для  животных.  Горизонтальный  метод  SM SR EN ISO 28927‐2:2013  подсчета  коагулазо‐положительных  стафилококков  Maşini  portabile  manuale  cu  motor.  Metode  de  încercare  (Staphylococcus aureus и другие виды). Часть 2: Метод с  pentru  evaluarea  emisiei  de  vibraţii.  Partea  2:  Maşini  de  применением  агаровой  среды  с  плазмой  кролика  и  înşurubat  tip  cheie,  tip  piuliţă  şi  tip  şurubelniţă  –  Машины  ручные  переносные  с  приводом.  Методы  испытаний  фибриногеном  (SR EN ISO 6888‐2:2002, IDT)  для  оценки  вибрационной  эмиcсии.  Часть  2:  Гаечные    ключи, гайковерты и отвертки  SM SR EN ISO 6888‐3:2013  (SR EN ISO 28927‐2:2010, IDT)  Microbiologia  produselor  alimentare  şi  furajelor.  Metodă  orizontală  pentru  enumerarea  stafilococilor                   coagulazo‐pozitivi  (Staphylococcus  aureus  şi  alte  specii).  SM SR EN ISO 28927‐3:2013  Partea  3:  Detecţie  şi  tehnică  pentru  numere  mici  –  Maşini  portabile  manuale  cu  motor.  Metode  de  încercare  Микробиология  пищевых  продуктов  и  кормов.  pentru  evaluarea  emisiei  de  vibraţii.  Partea  3:  Maşini  de  Горизонтальный  метод  подсчета  коагулазо‐ lustruit  şi  maşini  de  şlefuit  rotative,  orbitale  şi  orbitale  speciale  –  Машины  ручные  переносные  с  приводом.  положительных стафилококков (Staphylococcus aureus и  Методы испытаний для оценки вибрационной эмиcсии.  другие  виды).  Часть  3:  Обнаружение  и  метод  MPN для  Часть  3:  Полировальные  машины  и  вращательные,  малых чисел (SR EN ISO 6888‐3:2003, IDT)  орбитальные  и  орбитальные  специальные    шлифовальные машины (SR EN ISO 28927‐3:2010, IDT)  SM SR EN ISO 11290‐1:2013    Microbiologia  alimentelor  şi  furajelor.  Metodă  orizontală  SM SR EN ISO 28927‐5:2013  pentru  detectarea  şi  numărarea  Listeria  monocytogenes.  Maşini  portabile  manuale  cu  motor.  Metode  de  încercare  Partea  1:  Metoda  de  detecţie  –  Микробиология  пищевых  pentru  evaluarea  emisiei  de  vibraţii.  Partea  5:  Maşini  de  продуктов  и  кормов.  Горизонтальный  метод  găurit  şi  maşini  de  găurit  cu  percuţie  –  Машины  ручные  обнароужения  и  подсчета  микроорганизмов  Listeria  переносные с приводом. Методы испытаний для оценки  monocytogenes. Часть 1: Метод обнаружения  вибрационной эмиcсии. Часть 5: Дрели и дрели ударного  (SR EN ISO 11290‐1:2000, IDT)  действия (SR EN ISO 28927‐5:2010, IDT)      SM SR EN ISO 11290‐2:2013  SM SR EN ISO 28927‐6:2013  Microbiologia  alimentelor  şi  furajelor.  Metodă  orizontală  Maşini  portabile  manuale  cu  motor.  Metode  de  încercare  pentru  detectarea  şi  numărarea  Listeria  monocytogenes.  pentru  evaluarea  emisiei  de  vibraţii.  Partea  6:  Maşini  de  Partea  2:  Metoda  de  numărare  –  Микробиология  tasat    –  Машины  ручные  переносные  с  приводом.  продуктов  питания  и  кормов  для  животных.  Методы испытаний для оценки вибрационной эмиcсии.  Горизонтальный  метод  обнаружения  и  подсчета  Часть 6: Трамбовки (SR EN ISO 28927‐6:2010, IDT)  микроорганизмов  Listeria  monocytogenes.  Часть  2:    Метод подсчета (SR EN ISO 11290‐2:2000, IDT)  SM SR EN ISO 28927‐7:2013    Maşini  portabile  manuale  cu  motor.  Metode  de  încercare  SM SR EN ISO 16140:2013  pentru  evaluarea emisiei  de  vibraţii.  Partea 7: Maşini de  Microbiologia  alimentelor  şi  furajelor.  Protocol  pentru  tăiat prin ronţăire şi maşini tip foarfece – Машины ручные  validarea metodelor alternative – Микробиология пищевых  переносные  с  приводом.    Методы    испытаний    для  продуктов и кормов для животных.                          оценки  вибрационной  эмиcсии.                                                                                                 

11


INS August 2013 Часть 7: Вырубные ножницы и   ножницы  (SR EN ISO 28927‐7:2010, IDT)    SM SR EN ISO 28927‐8:2013  Maşini  portabile  manuale  cu  motor.  Metode  de  încercare  pentru  evaluarea  emisiei  de  vibraţii.  Partea  8:  Maşini  tip  ferăstrău,  maşini  de  lustruit  şi  maşini  de  pilit  alternative  şi  maşini  tip  ferăstrău  oscilant  sau  rotativ  –  Машины  ручные  переносные с приводом. Методы испытаний для оценки  вибрационной эмиcсии. Часть 8: Пилы, полировальные и  опиловочные  станки  с  возвратно‐поступательным  движением  и  небольшие  пилы  с  колебательным  или  вращательным движением (SR EN ISO 28927‐8:2010, IDT)    SM SR EN ISO 28927‐9:2013  Maşini  portabile  manuale  cu  motor.  Metode  de  încercare  pentru  evaluarea  emisiei  de  vibraţii.  Partea  9:  Maşini  de  curăţat‐debavurat  şi  maşini  de  curăţat  cu  ace  –  Машины  ручные  переносные  с  приводом.  Методы  испытаний  для оценки вибрационной эмиcсии. Часть 9: Зубильные и  пучковые зачистные молотки   (SR EN ISO 28927‐9:2010, IDT)    13.200    SM SR CEI 60479‐3:2013  Efectele  curentului  asupra  omului  şi  animalelor  domestice.  Partea  3:  Efectele  trecerii  curentului  prin  corpul  animalelor  domestice – Воздействие электрического тока на людей  и  домашних  животных.  Часть  3:  Воздействие  электрического  тока,  проходящего  через  тело  домашнего животного (SR CEI 60479‐3:2005, IDT)    SM SR CEI/TR 60479‐5:2013  Efectele  curentului  electric  asupra  omului  şi  animalelor  domestice.  Partea  5:  Valorile  pragurilor  de  tensiune  de  atingere  pentru  efecte  fiziologice  –  Воздействие  электрического тока на людей и домашних животных.  Часть  5:  Пороговые  значения  напряжения  касания  для  физиологических воздействий   (SR CEI/TR 60479‐5:2008, IDT)    13.220.40    SM SR EN 60695‐1‐30:2013  Încercări  privind  riscurile  de  foc.  Partea  1‐30:  Ghid  pentru  evaluarea  riscurilor  de  foc  ale  produselor  electrotehnice.  Procedee  de  încercare  de  preselecţie.  Ghid  general  –  Испытание  на  пожароопасность.  Часть  1‐30:  Руководство  по  оценке  пожароопасности  электротехнической продукции. Процедуры испытания  с предварительным отбором. Общее руководство   (SR EN 60695‐1‐30:2009, IDT)    SM SR EN 60695‐6‐1:2013  Încercări  privind  riscurile  de  foc.  Partea  6‐1:  Opacitatea  fumului. Ghid general – Испытание на пожароопасность.  Часть  6‐1:  Непрозрачность  дыма.  Общее  руководство  (SR EN 60695‐6‐1:2006, IDT) 

SM SR EN 60695‐7‐1:2013  Încercări  privind  riscurile  de  foc.  Partea  7‐1:  Toxicitatea  efluenţilor  incendiului.  Ghid  general  –  Испытание  на  пожароопасность.  Часть  7‐1:  Токсичность  продуктов  горения. Общее руководство (SR EN 60695‐7‐1:2011, IDT)    SM SR EN 60695‐8‐1:2013  Încercări  privind  riscurile  de  foc.  Partea  8‐1:  Degajare  de  căldură. Ghid general – Испытание на пожароопасность.  Часть  8‐1:  Выделение  теплоты.  Общее  руководство  (SR EN 60695‐8‐1:2008, IDT)    SM SR EN 60695‐9‐1:2013  Încercări  privind  riscurile  de  foc.  Partea  9‐1:  Propagarea  flăcării  pe  suprafaţă.  Ghid  general  –  Испытание  на  пожароопасность. Часть 9‐1: Распространение огня по  поверхности. Общее руководство  (SR EN 60695‐9‐1:2006, IDT)    SM SR EN 60695‐11‐4:2013  Încercări  privind  riscurile  de  foc.  Partea  11‐4:  Flacăra  de  încercare.  Flacără  de  50  W.  Aparatură  şi  metodă  de  încercare  pentru  verificare  –  Испытание  на  пожароопасность.  Часть  11‐4:  Испытательное  пламя.  Пламя  мощностью  50  W.  Аппаратура  и  метод  испытаний для подтверждения соответствия   (SR EN 60695‐11‐4:2012, IDT)    SM SR EN ISO 6941:2013  Materiale  textile.  Comportarea  la  foc.  Determinarea  proprietăţilor de propagare a flăcării pe epruvetele orientate  vertical  –  Материалы  текстильные.  Характеристики  горения.  Определение  способности  к распространению  пламени на вертикально ориентированных образцах  (SR EN ISO 6941:2004, IDT)    SM SR EN ISO 10528:2013  Materiale  textile.  Încercare  de  spălare  industrială  a  materialelor  textile  înainte  de  testul  de  inflamabilitate  –  Материалы текстильные. Процедура стирки тканей в  прачечной перед испытанием на воспламеняемость  (SR EN ISO 10528:2000, IDT)    13.260    SM SR CEI 60050‐651:2013  Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 651: Lucrări  sub  tensiune  –  Международный  электротехнический  словарь. Глава 651: Работы под напряжением  (SR CEI 60050‐651:2005, IDT)    SM SR HD 60364‐5‐52:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5‐52: Alegerea şi  montarea  echipamentelor  electrice.  Sisteme  de  pozare  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  5‐52:  Выбор  и  установка  электрооборудования.  Системы  проводки  (SR HD 60364‐5‐52:2011, IDT)   

12


INS August 2013  13.280    SM SR CEI 61322:2013  Aparatură  de  radioprotecţie.  Debitmetre  de  echivalent  de  doză, avertizoare şi monitoare pentru radiaţia neutronică cu  energia cuprinsă între energia neutronilor termici şi 15 MeV,  instalate  la  post  fix  –  Приборы  радиационной  защиты.  Стационарные  измерители  эквивалента  дозы,  предупреждающие  устройства  и  мониторы  для  нейтронного  излучения  в  диапазоне  энергии  от  тепловой до 15 МeV (SR CEI 61322:1997, IDT)    13.340.20    SM SR EN ISO 4869‐3:2013  Acustică.  Protectori  individuali  împotriva  zgomotului.         Partea  3:  Măsurarea  pierderii  prin  inserţie  a  antifoanelor  externe  utilizînd  un  dispozitiv  de  încercare  acustică  –  Акустика.  Средства  защиты  органов  слуха.  Часть  3:  Измерение  вносимых  потерь  защитных  устройств  типа  наушников  с  использованием  приспособлений  для  акустических испытаний (SR EN ISO 4869‐3:2007, IDT)        17  METROLOGIE ŞI MĂSURARE.     FENOMENE FIZICE     МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ.     ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ    17.020    SM SR ISO 496:2013  Maşini  motoare  şi  maşini  receptoare.  Înălţimea  axei  –  Механизмы ведущие и ведомые. Высоты осей  (SR ISO 496:2011, IDT)    17.040.30    SM SR ISO 7863:2013  Micrometre  verticale  şi  blocuri  de  supraînălţare  –  Высотомеры микрометрические и блоки стояка  (SR ISO 7863:1994, IDT)    SM SR ISO 8512‐1:2013  Mese  de  trasaj  şi  de  control.  Partea  1:  Mese  de  fontă  –  Плиты поверочные. Часть 1: Плиты из чугуна  (SR ISO 8512‐1:1994, IDT)    SM SR ISO 8512‐2:2013  Mese  de  trasaj  şi  de  control.  Partea  2:  Mese  de  rocă  –  Плиты поверочные. Часть 2: Плиты из гранита  (SR ISO 8512‐2:1994, IDT)    17.060    SM SR ISO 384:2013  Sticlărie  de  laborator.  Principii  de  proiectare  şi  de  construcţie a sticlăriei volumetrice – Посуда лабораторная  стеклянная. Принципы  проектирования  и    

конструирования мерной стеклянной посуды  (SR ISO 384:1996, IDT)    SM SR ISO 3105:2013  Viscozimetre  cinematice  cu  capilară  de  sticlă.  Specificaţii  şi  instrucţiuni  de  operare  –  Вискозиметры  стеклянные  капиллярные  для  определения  кинематической  вязкости.  Технические  условия  и  инструкции  по  эксплуатации (SR ISO 3105:1998, IDT)    SM SR EN ISO 8655‐2:2013  Aparate  volumetrice  cu piston.  Partea 2:  Pipete cu piston  –  Устройства  мерные  поршневые.  Часть  2:  Пипетки  поршневые (SR EN ISO 8655‐2:2003, IDT)    SM SR EN ISO 8655‐3:2013  Aparate volumetrice cu piston. Partea 3: Biurete cu piston –  Устройства  мерные  поршневые.  Часть  3:  Бюретки  поршневые (SR EN ISO 8655‐3:2003, IDT)    SM SR EN ISO 8655‐4:2013  Aparate  volumetrice  cu  piston.  Partea  4:  Diluatori  –  Устройства мерные поршневые. Часть 4: Разбавители  (SR EN ISO 8655‐4:2003, IDT)    SM SR EN ISO 8655‐5:2013  Aparate  volumetrice  cu  piston.  Partea  5:  Distribuitori  –  Устройства мерные поршневые. Часть 5: Дозаторы  (SR EN ISO 8655‐5:2003, IDT)    SM SR EN ISO 8655‐6:2013  Aparate  volumetrice  cu  piston.  Partea  6:  Metode  gravimetrice  de  determinare  a  erorii  de  măsurarei  –  Устройства  мерные  поршневые.  Часть  6:  Гравиметрические  методы  для  определения  погрешности измерений (SR EN ISO 8655‐6:2003, IDT)    SM SR EN ISO 8655‐7:2013  Aparate  volumetrice  cu  piston.  Partea  7:  Metode  negravimetrice  pentru  evaluarea  performanţei  echipamentului  –  Устройства  мерные  поршневые.   Часть  7:  Негравиметрические  методы  оценки  технического состояния оборудования   (SR EN ISO 8655‐7:2006, IDT)    17.100    SM SR EN 837‐1:2013  Manometre.  Partea  1:  Manometre  cu  tub  Bourdon.  Dimensiuni,  caracteristici  metrologice,  condiţii  tehnice  şi  încercări  –  Манометры.  Часть  1:  Манометры  Бурдона.  Размеры,  метрологические  характеристики,  технические условия и испытания  (SR EN 837‐1:1998, IDT)    SM SR EN 837‐2:2013  Manometre.    Partea    2:    Recomandări    pentru    alegerea  şi  montarea manometrelor – Манометры.  Часть  2:      

13


INS August 2013 Рекомендации по выбору и монтажу манометров  (SR EN 837‐2:1999, IDT)    SM SR EN 837‐3:2013  Manometre.  Partea  3:  Manometre  cu  membrană  şi  manometre  cu  capsulă.  Dimensiuni,  caracteristici  metrologice,  condiţii  tehnice  şi  încercări  –  Манометры.  Часть  3:  Мембранные  и  капсульные  манометры.  Размеры,  метрологические  характеристики,  технические условия и испытания   (SR EN 837‐3:1998, IDT)    17.140.01    SM SR EN ISO 266:2013  Acustică.  Frecvenţe  standard  –  Акустика.  Стандартные  частоты (SR EN ISO 266:2003, IDT)    SM SR EN ISO 1683:2013  Acustică.  Valori  de  referinţă  recomandate  pentru  niveluri  acustice  şi  de  vibraţii  –  Акустика.  Предпочтительные  исходные  величины  для  акустических  и  вибрационных  уровней  (SR EN ISO 1683:2009, IDT)    SM SR EN ISO 3741:2013  Acustică.  Determinarea  nivelurilor  de  putere  acustică  şi  a  nivelurilor  de  energie  acustică  ale  surselor  de  zgomot  utilizînd  presiunea  acustică.  Metode  exacte  în  camere  de  reverberaţie  pentru  încercări    –  Акустика.  Определение  уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии  источников  шума  с  применением  звукового  давления.  Точные методы для реверберационных камер  (SR EN ISO 1683:2009, IDT)    SM SR EN ISO 3743‐1:2013  Acustică.  Determinarea  nivelurilor  de  putere  acustică  şi  a  nivelurilor  de  energie  acustică  ale  surselor  de  zgomot  utilizînd  presiunea  acustică.  Metode  tehnice  în  cîmpuri  reverberante  aplicabile  surselor  mici  transportabile.        Partea  1:  Metoda  comparaţiei  în  camere  de  încercare  cu  pereţi  duri    –  Акустика.  Определение  уровней  звуковой  мощности  и  уровней  звуковой  энергии  источников  шума  с  применением  звукового  давления.  Технические  методы  для  малых  переносных  источников  в  реверберационных  полях.  Часть  1:  Метод  сравнения  для испытательной камеры с жесткими стенами  (SR EN ISO 3743‐1:2011, IDT)    SM SR EN ISO 3744:2013  Acustică.  Determinarea  nivelurilor  de  putere  acustică  şi  a  nivelurilor  de  energie  acustică  ale  surselor  de  zgomot  utilizînd  presiunea  acustică.  Metode  tehnice  în  condiţii  apropiate  de  cele  ale  unui  cîmp  liber  deasupra  unui  plan  reflectant  –  Акустика.  Определение  уровней  звуковой  мощности  и  уровней  звуковой  энергии  источников  шума  с  применением  звукового  давления.  Технические  методы  в  условиях  свободного  звукового  поля  над  отражающей поверхностью (SR EN ISO 3744:2011, IDT)     

SM SR EN ISO 3746:2013  Acustică.  Determinarea  nivelurilor  de  putere  acustică  şi  a  nivelurilor  de  energie  acustică  ale  surselor  de  zgomot  utilizînd  presiunea  acustică.  Metodă  de  control  care  utilizează o suprafaţă de măsurare înconjurătoare, deasupra  unui  plan  reflectant  –  Акустика.  Определение  уровней  звуковой  мощности  и  уровней  звуковой  энергии  источников  шума  с  применением  звукового  давления.  Контрольный  метод  с  использованием  огибающей  измерительной  поверхности  над  отражающей  плоскостью (SR EN ISO 3746:2011, IDT)    SM SR EN ISO 3747:2013  Acustică.  Determinarea  nivelurilor  de  putere  acustică  şi  a  nivelurilor  de  energie  acustică  ale  surselor  de  zgomot  utilizînd  presiunea  acustică.  Metode  tehnice/de  control  pentru  utilizare  in  situ  într‐un  mediu  reverberant  –  Акустика.  Определение  уровней  звуковой  мощности  и  уровней  звуковой  энергии  источников  шума  с  применением  звукового  давления.  Технические/контрольные  методы  для  использования  in situ в реверберационной среде  (SR EN ISO 3747:2011, IDT)    SM SR ISO 16:2013  Acustică.  Frecvenţa  sunetului  de  acord  standard          (frecvenţa  muzicală  standard)  –  Акустика.  Стандартная  частота  для  настройки  (стандартная  музыкальная  высота тона) (SR ISO 16:2008, IDT)    17.140.20    SM SR EN 14584:2013  Examinări  nedistructive.  Emisie  acustică.  Examinarea  echipamentelor metalice sub presiune în timpul încercării  Localizarea  plană  a  surselor  de  emisie  acustică  –  Неразрушающий  контроль.  Акустическое  излучение.  Проверка металлического оборудования, работающего  под  давлением,  во  время  испытаний.  Плоскостная  локация источников акустического излучения  (SR EN 14584:2006, IDT)    SM SR EN 27574‐2:2013  Acustică. Metode statistice pentru determinarea şi controlul  valorilor  declarate  ale  emisiei  acustice  ale  maşinilor  şi  echipamentelor. Partea 2: Metode pentru valorile declarate  ale  maşinilor  individuale  –  Акустика.  Статистические  методы  определения  и  проверки  установленных  значений  шума,  производимого  машинами  и  оборудованием.  Часть  2:  Методы  определения  установленных значений для отдельных машин  (SR EN 27574‐2:1994, IDT)    SM SR EN 27574‐3:2013  Acustică. Metode statistice pentru determinarea şi controlul  valorilor  declarate  ale  emisiei  acustice  ale  maşinilor  şi  echipamentelor.  Partea  3:  Metodă  simplificată                    (de  tranzacţie)  pentru  valorile  declarate  ale  loturilor  de  maşini  –  Акустика.  Статистические  методы    

14


INS August 2013 определения и проверки установленных значений шума,  производимого  машинами  и  оборудованием.  Часть  3:  Упрощенный  (переходный)  метод  определения  установленных значений для партий машин  (SR EN 27574‐3:1994, IDT)    SM SR EN 27574‐4:2013  Acustică. Metode statistice pentru determinarea şi controlul  valorilor  declarate  ale  emisiei  acustice  ale  maşinilor  şi  echipamentelor. Partea 4: Metode pentru valorile declarate  ale  loturilor  de  maşini  –  Акустика.  Статистические  методы  определения  и  проверки  установленных  значений  шума,  производимого  машинами  и  оборудованием.  Часть  4:  Методы  определения  установленных значений для партий машин  (SR EN 27574‐4:1994, IDT)    SM SR EN ISO 10052:2013  Acustică.  Măsurarea  in  situ  a  izolării  la  zgomot  aerian  şi  de  impact,  precum  şi  a  zgomotului  produs  de  echipamente.  Metodă  de  control  –  Акустика.  Полевые  измерения  изоляции  воздушного  и  ударного  шума,  а  также  шума  от  обслуживающего  оборудования.  Контрольный  метод (SR EN ISO 10052:2006, IDT)    SM SR EN ISO 11688‐2:2013  Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea maşinilor  şi echipamentelor cu zgomot redus. Partea 2: Introducere în  fizica  proiectării  cu  zgomot  redus  –  Акустика.  Практические  рекомендации  для  проектирования  машин и оборудования с низким уровнем шума. Часть 2:  Введение  в  физику  проектирования  оборудования  с  низким уровнем шума (SR EN ISO 11688‐2:2002, IDT)    SM SR EN ISO 11689:2013  Acustică.  Procedură  de  comparare  a  valorilor  emisiei  de  zgomot  a  maşinilor  şi  echipamentelor  –  Акустика.  Методика  сравнения  данных  о  шуме,  создаваемом  машинами и оборудованием  (SR EN ISO 11689:1999, IDT)    SM SR EN ISO 12001:2013  Acustică.  Zgomotul  emis  de  maşini  şi  echipamente.  Reguli  pentru  elaborarea  şi  prezentarea  unui  cod  de  încercare  a  zgomotului  –  Акустика.  Шум,  издаваемый  машинами  и  оборудованием.  Правила  для  подготовки  и  представления кода испытании шума  (SR EN ISO 12001:2010, IDT)    SM SR EN ISO 16032:2013  Acustică.  Măsurarea  nivelului  de  presiune  acustică  datorat  echipamentelor  tehnice  în  clădiri.  Metodă  tehnică  –  Акустика.  Измерение  уровня  звукового  давления  сервисного оборудования в зданиях. Технический метод  (SR EN ISO 16032:2006, IDT)    SM SR EN ISO 17201‐1:2013  Acustică.  Zgomotul  în  poligoanele  de  tir.  Partea  1:  Determinarea energiei acustice la gura ţevii prin măsurare –   Акустика.  Шум,  производимый  на  стрельбищах.                                        

Часть 1:  Определение  акустической  энергии  взрывной  волны измерением (SR EN ISO 17201‐1:2006, IDT)    SM SR EN ISO 17201‐4:2013  Acustică.  Zgomotul  poligoanelor  de  tir.  Partea  4:  Predeterminarea zgomotului proiectilului – Акустика. Шум,  Часть  4:  производимый  на  стрельбищах.  Прогнозирование  уровня  шума,  производимого  снарядом  (SR EN ISO 17201‐4:2006, IDT)    SM SR ISO 9296:2013  Acustică. Valori declarate ale zgomotului emis de maşinile de  calcul şi de birou – Акустика. Заявленные значения шума,  излучаемого  от  вычислительного  и  офисного  оборудования (SR ISO 9296:1997, IDT)    SM SR ISO 10843:2013  Acustică.  Metode  pentru  descrierea  şi  măsurarea  fizică  a  impulsurilor  sonore  izolate  sau  a  seriilor  de  impulsuri  –  Акустика.  Методы  описания  и  физического  измерения  единичных импульсов или серии импульсов  (SR ISO 10843:2001, IDT)    SM SR ISO 11094:2013  Acustică.  Cod  de  încercare  a  zgomotului  aerian  emis  de  cositoare  cu  motor  pentru  peluze,  tractoare  pentru  peluze,  tractoare  pentru  peluze  şi  grădini,  cositoare  profesionale  şi  tractoare pentru peluze şi grădini, cu accesorii pentru cosit –  Акустика.  Правила  испытаний  для  измерения  передаваемого  по  воздуху  шума,  издаваемого  газонокосилками  с  двигателем,  парковыми  тракторами,  парковыми  и  садовыми  тракторами,  косилками  для  профессионального  использования,  парковыми  и  садовыми  тракторами,  с  косильными  приспособлениями (SR ISO 11094:2003, IDT)    17.140.50    SM SR EN 61252:2013  Electroacustică.  Specificaţii  pentru  expozimetre  acustice  individuale – Электроакустика. Технические условия для  индивидуальных звуковых экспонометров   (SR EN 61252:2001, IDT)    SM SR EN 61260:2013  Electroacustică.  Filtre  de  bandă  de  octavă  şi  de  bandă  de  fracţiune  de  octavă  –  Электроакустика.  Фильтры  полосовые шириной, равной октаве или части октавы   (SR EN 61260:1997, IDT)    SM SR EN 61265:2013  Electroacustică.  Instrumente  pentru  măsurarea  zgomotului  aeronavelor. Prescripţii referitoare la sistemele de măsurare  a nivelurilor de presiune acustică pe treimi de octavă, pentru  certificarea  acustică  a  avioanelor  de  transport  –  Электроакустика.  Приборы  для  измерения  авиационного  шума.  Требования  к  рабочим  характеристикам систем измерения уровней звукового   давлени я в  третьоктавной  полосе  частот                        

15


INS August 2013 для сертификации транспортных самолетов по шуму    17.220  (SR EN 61265:2000, IDT)      SM SR EN 60990:2013  SM SR EN 61672‐2:2013  Metode de măsurare a curentului de contact şi a curentului  Electroacustică.  Sonometre.  Partea  2:  Încercări  de  evaluare  din  conductorul  de  protecţie  –  Методы  измерений  тока  прикосновения и тока защитного проводника  pentru  model  –  Электроакустика.  Шумомеры.  Часть  2:  (SR EN 60990:2003, IDT)  Оценочные испытания образцов    (SR EN 61672‐2:2006, IDT)  17.220.01      17.140.99  SM SR EN 50147‐1:2013    Camere anecoice. Partea 1: Măsurarea atenuării ecranului –  SM SR EN ISO 11820:2013  Камеры  звукопоглощающие.  Часть  1:  Измерение  Acustică.  Măsurarea  atenuatoarelor  in  situ  –  Акустика.  ослабления экрана (SR EN 60909‐3:2010, IDT)  Измерение глушителей на месте установки    (SR EN ISO 11820:2003, IDT)    SM SR EN 60375:2013  17.160  Convenţii  privind  circuitele  electrice  şi  magnetice  –    Соглашения,  касающиеся  электрических  и  магнитных  SM SR ISO 3046‐5:2013  цепей (SR EN 60375:2004, IDT)    Motoare  cu  ardere  internă  cu  mişcare  alternativă.  SM SR EN 60909‐3:2013  Performanţe.  Partea  5:  Vibraţii  torsionale  –  Двигатели  Curenţi de scurtcircuit în reţele electrice trifazate de curent  внутреннего  сгорания  поршневые.  Рабочие  alternativ.  Partea  3:  Curenţi  electrici  în  cazul  unui  dublu  характеристики. Часть 5: Крутильные колебания  scurtcircuit monofazat şi curenţi parţiali de scurtcircuit care  (SR ISO 3046‐5:2003, IDT)  circulă  prin  pămînt  –  Токи  короткого  замыкания  в    трехфазных системах переменного тока. Часть 3: Токи  SM SR ISO 5347‐5:2013  Metode  pentru  etalonarea  traductoarelor  de  vibraţii  şi               во  время  двух  одновременных  раздельных  однофазных  коротких  замыканий  на  землю  и  частичные  токи  de şocuri. Partea 5: Etalonare în cîmp gravitaţional terestru –  Методы  калибровки  датчиков  вибрации  и  ударов.  короткого замыкания на землю   Часть  5:  Калибровка  с  помощью  силы  земного  (SR EN 60909‐3:2010, IDT)    притяжения (SR ISO 5347‐5:1999, IDT)  17.220.20      SM SR ISO 8002:2013  SM SR EN 60044‐1:2013  Vibraţii  mecanice.  Vehicule  terestre.  Metodă  de  prezentare  Transformatoare  de  măsură.  Partea  1:  Transformatoare  de  a  rezultatelor  măsurilor  –  Вибрация  механическая.  curent  –  Tрансформаторы  измерительные.  Часть  1:  Наземный  транспорт.  Метод  представления  Трансформаторы тока  (SR EN 60044‐1:2002, IDT)  результатов измерений (SR ISO 5347‐5:1999, IDT)      SM SR EN 60044‐2:2013  SM SR ISO 8042:2013  Măsurarea şocurilor şi vibraţiilor. Caracteristici de specificat  Transformatoare  de  măsură.  Partea  2:  Transformatoare  de  pentru  traductoarele  seismice  –  Измерение  вибраций  и  tensiune  inductive  –  Трансформаторы  измерительные.  ударов.  Характеристики,  установленные  для  Часть  2:  Индуктивные  трансформаторы  напряжения   (SR EN 60044‐2:2003, IDT)  сейсмических датчиков (SR ISO 8042:1998, IDT)      SM SR EN 60044‐6:2013  SM SR ISO 9688:2013  Transformatoare de măsură. Partea 6: Prescripţii referitoare  Vibraţii  şi  şocuri  mecanice.  Metode  analitice  de  evaluare  a  la comportarea în regim tranzitoriu a transformatoarelor de  rezistenţei  la  şocuri  a  sistemelor  mecanice.  Schimb  de  curent  pentru  protecţie  –  Трансформаторы  informaţii între furnizorii şi utilizatorii de analize – Вибрация  и  удар  механические.  Аналитические  методы  оценки  измерительные.  Часть  6:  Требования  к  сопротивления  механических  систем  удару.  Обмен  характеристикам  переходного  режима  защитных  информацией между поставщиками и пользователями  трансформаторов тока (SR EN 60044‐6:2001, IDT)  (SR ISO 9688:1994, IDT)      SM SR EN 60688:2013  SM SR ISO 10112:2013  Traductoare de măsurare electrice care convertesc mărimile  electrice  alternative  în  semnale  analogice  sau  numerice  –  Materiale  de  amortizare.  Reprezentare  grafică  a  modulului  Преобразователи  электрические  измерительные  для  complex  –  Материалы  демпфирующие.  Графическое  преобразования  электрических  параметров  представление комплексных модулей  переменного тока в аналоговые или цифровые сигналы  (SR ISO 10112:1995, IDT)  (SR EN 60688:2003, IDT)       

16


INS August 2013 SM SR EN 61557‐13:2013  măsurare,  de  control  şi  de  laborator.  Partea  1:  Cerinţe  Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune  generale  –  Требования  безопасности  к  электрическому  de  1  000  V  c.a.  şi  1  500  V  c.c.  Dispozitive  de  control,  de  оборудованию  для  измерения,  управления  и  măsurare  sau  de  supraveghere  a  măsurilor  de  protecţie.  лабораторного  применения.  Часть  1:  Общие  Partea  13:  Cleşti  şi  senzori  de  curent  electric  portabili  şi  требования (SR EN 61010‐1:2011, IDT)  manevraţi  cu  mîna  pentru  măsurarea  curenţilor  electrici  de    scurgere în reţelele electrice de distribuţie – Электрическая  19.100  безопасность  в  низковольтных  распределительных    системах  до    1  000  V  переменного  тока  и  1  500  V  SM SR EN 444:2013  постоянного  тока.  Аппаратура  для  контроля,  Examinări  nedistructive.  Principii  generale  pentru  измерения  или  мониторинга  средств  защиты.              examinarea radiografică cu radiaţii X şi gama a materialelor  metalice – Неразрушающий контроль. Общие принципы  Часть  13:  Токоизмерительные  клещи  и  датчики  тока,  радиографического  контроля  металлических  переносные  и  с  ручным  управлением,  для  измерения  материалов  с  применением  рентгеновских  и  гамма‐ токов  утечки  в  электрических  распределительных  лучей (SR EN 444:1996, IDT)  системах (SR EN 61557‐13:2012, IDT)      SM SR EN 462‐1:2013  SM SR EN 62056‐21:2013  Examinări  nedistructive.  Calitatea  imaginii  radiografiilor.  Echipamente  de  măsurare  a  energiei  electrice.  Schimb  de  date  pentru  citirea  contoarelor,  controlul  tarifului  şi  al  Partea  1:  Indicatori  de  calitate  a  imaginii  (tip  cu  fire).  sarcinii.  Partea  21:  Schimb  direct  de  date  locale  –  Determinarea  indicelui  de  calitate  a  imaginii  –  Аппаратура  для  измерения  электрической  энергии.  Неразрушающий  контроль.  Качество  изображения  радиографических  снимков.  Часть  1:  Показатели  Обмен  данными  для  считывания  показаний  счетчика,  качества  изображения  (проволочного  типа).  контроль  за  тарифами  и  нагрузкой.  Часть  21:  Прямой  Определение показателя качества изображения  локальный обмен данными (SR EN 62056‐21:2003, IDT)  (SR EN 462‐1:1996, IDT)      SM SR EN 62058‐21:2013  SM SR EN 462‐2:2013  Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Control  Examinări  nedistructive.  Calitatea  imaginii  radiografiilor.  de  recepţie.  Partea  21:  Prescripţii  particulare  pentru  contoare  electromecanice  de  energie  electrică  activă  (clase  Partea  2:  Indicatori  de  calitate  a  imaginii  (tip  cu  trepte  şi  0,5,  1  şi  2  şi  indici  de  clasă  A  şi  B)  –  Аппаратура  для  găuri).  Determinarea  indicelui  de  calitate  a  imaginii  –  измерения  электрической  энергии  переменного  тока.  Неразрушающий  контроль.  Качество  Приемочный контроль. Часть: 21: Частные требования  радиографического  изображения.  Часть  2:  Показатели  для  электромеханических  счетчиков  активной  качества  изображения  (тип  шаг‐отверстие).  электрической  энергии  (класс  0,5,  1  и  2  и  показатели  Определение показателя качества изображения  класса А и В) (SR EN 62058‐21:2011, IDT)  (SR EN 462‐2:1996, IDT)      SM SR EN 462‐3:2013  SM SR HD 368 S1:2013  Examinări  nedistructive.  Calitatea  imaginii  radiografiilor.  Aparate  de  măsurat  electrice  înregistratoare  cu  acţiune  directă  şi  accesoriile  lor  –  Приборы  Partea 3: Clase de calitate a imaginii pentru metale feroase –  электроизмерительные  самопишущие  прямого  Неразрушающий  контроль.  Качество  изображения  преобразования и вспомогательные части к ним  радиографических  снимков.  Часть  3:  Классы  качества  (SR HD 368 S1:2001, IDT)  изображения для черных металлов     (SR EN 462‐3:1998, IDT)  17.240      SM SR EN 462‐4:2013  SM SR CEI 61304:2013  Examinări  nedistructive.  Calitatea  imaginii  radiografiilor.  Aparatură  nucleară.  Ansambluri  de  măsurare  cu  scintilator  Partea  4:  Evaluarea  experimentală  a  indicilor  de  calitate  a  imaginii  şi  a  tabelelor  de  calitate  a  imaginii  –  lichid.  Controlul  funcţionării  –  Приборы  ядерные  Неразрушающий  контроль.  Качество  изображения  считывающие.  Системы  на  основе  жидких  радиографических  снимков.  Часть  4:  сцинтилляций. Проверка рабочих характеристик  Экспериментальная  оценка  показателей  качества  (SR CEI 61304:1997, IDT)  изображения и таблиц качества изображения    (SR EN 462‐4:1996, IDT)  19           ÎNCERCĂRI                 ИСПЫТАНИЯ      SM SR EN 462‐5:2013  19.080  Examinări  nedistructive.  Calitatea  imaginii  radiografiilor.  Partea 5: Indicatori de calitate a imaginii (tip cu fire duplex).  Determinarea  indicelui  de  neclaritate  a  imaginii  –    SM SR EN 61010‐1:2013  Неразрушающий  контроль. Качество  изображения   Reguli  de  securitate  pentru  echipamente  electrice  de   

17


INS August 2013 радиографических снимков.  Часть  5:  Показатели  качества изображения (типа сдвоенной проволоки).  Определение показателя нерезкости изображения  (SR EN 462‐5:1998, IDT)    SM SR EN 571‐1:2013  Examinări  nedistructive.  Examinări  cu  lichide  penetrante.  Partea 1: Principii generalei – Неразрушающий контроль.  Контроль проникающими веществами. Часть 1: Общие  принципы (SR EN 571‐1:1999, IDT)    SM SR EN 583‐3:2013  Examinări  nedistructive.  Examinarea  cu  ultrasunete.          Partea  3:  Tehnica  prin  transmisie  –  Неразрушающий  контроль.  Ультразвуковой  контроль.  Часть  3:  Метод  прохождения (SR EN 583‐3:2001, IDT)    SM SR EN 583‐4:2013  Examinări  nedistructive.  Examinarea  cu  ultrasunete.          Partea  4:  Examinare  pentru  discontinuităţi  perpendiculare  pe  suprafaţă  –  Неразрушающий  контроль.  Ультразвуковой  контроль.  Часть  4:  Контроль  несплошностей, перпендикулярных к поверхности  (SR EN 583‐4:2003, IDT)    SM SR EN 583‐5:2013  Examinări  nedistructive.  Examinare  ultrasonică.  Partea  5:  Caracterizarea  şi  dimensionarea  discontinuităţilor  –  Неразрушающий  контроль.  Ультразвуковой  контроль.  Часть  5:  Характеристика  и  определение  размеров  неоднородностей (SR EN 583‐5:2002, IDT)    SM SR EN 1593:2013  Examinări  nedistructive.  Încercarea  de  etanşeitate.  Tehnici  cu  bule  –  Неразрушающий  контроль.  Испытание  на  герметичность. Пузырьковый метод  (SR EN 1593:2002, IDT)    SM SR EN 1779:2013  Examinări  nedistructive.  Încercarea  de  etanşeitate.  Criterii  pentru  alegerea  metodei  şi  tehnicii  –  Неразрушающий  контроль.  Испытание  на  герметичность.  Критерии  выбора метода и способа контроля  (SR EN 1779:2002, IDT)   

SM SR EN 14784‐1:2013  Examinări  nedistructive.  Radiografie  industrială  computerizată  cu  plăci  imagine  fosforescente  cu  memorie.  Partea  1:  Clasificarea  sistemelor  –  Контроль  неразрушающий.  Промышленная  компьютерная  радиография  с  применением  люминесцентных  экранов  для  сохранения  изображений.  Часть  1:  Классификация  систем (SR EN 14784‐1:2006, IDT)   

SM SR EN 14784‐2:2013  Examinări  nedistructive.  Radiografie  industrială  computerizată cu plăci imagine fosforescente cu memorie.  Partea  2:  Principii  generale  pentru  examinarea  materialelor  metalice  folosind  radiaţii  X  şi  gama  –  Контроль  неразрушающий.  Промышленная  компьютерная 

радиография с  применением  люминесцентных  экранов  для сохранения изображений. Часть 2: Общие принципы  испытания  металлических  материалов  с  использованием рентгеновских и гамма‐лучей   (SR EN 14784‐2:2006, IDT)    SM SR EN 15495:2013  Examinări  nedistructive.  Emisia  acustică.  Examinarea  echipamentelor  metalice  sub  presiune  în  timpul  probei  de  etanşeitate.  Localizarea  zonală  a  surselor  de  emisie            acustică  –  Контроль  неразрушающий.  Акустическая  эмиссия.  Проверка  металлического  оборудования,  работающего  под  давлением,  во  время  контрольных  испытаний.  Зонная  локация  источников  акустической  эмиссии  (SR EN 15495:2008, IDT)    SM SR EN 25580:2013  Examinări  nedistructive.  Negatoscoape  utilizate  în  radiografierea  industrială.  Condiţii  minimale  –  Контроль  неразрушающий.  Осветители  для  промышленной  радиографии. Минимальные требования  (SR EN 25580:1993, IDT)    SM SR EN ISO 9934‐2:2013  Examinări  nedistructive.  Examinare  cu  particule  magnetice.  Partea 2: Medii de detectare – Контроль неразрушающий.  Контроль  магнитными  частицами.  Часть  2:  Средства  для обнаружения (SR EN ISO 9934‐2:2003, IDT)    SM SR EN ISO 9934‐3:2013  Examinări nedistructive. Examinare cu pulberi magnetice.  Partea  3:  Aparatură  –  Контроль  неразрушающий.  Контроль  магнитными  частицами.  Часть  3:  Оборудование (SR EN ISO 9934‐3:2003, IDT)    19.120    SM SR ISO 9276‐1:2013  Reprezentarea  rezultatelor  obţinute  prin  analiză  granulometrică.  Partea  1:  Reprezentare  grafică  –  Представление  результатов  гранулометрического  анализа. Часть 1: Графическое представление  (SR ISO 9276‐1:2001, IDT)    SM SR ISO 9276‐2:2013  Reprezentarea  rezultatelor  obţinute  prin  analiză  granulometrică. Partea 2: Calculul dimensiunilor/diametrelor  medii  ale  particulelor  şi  a  momentelor  dintr‐o  repartiţie  granulometrică  –  Представление  результатов  гранулометрического  анализа.  Часть  2:  Расчет  среднего  размера  /диаметров  частиц  и  моментов  исходя из гранулометрического анализа  (SR ISO 9276‐2:2001, IDT)    SM SR ISO 9276‐4:2013  Reprezentarea  rezultatelor  obţinute  prin  analiză  granulometrică.  Partea  4:  Caracterizarea  unui  proces  de  clasare  –  Представление  результатов    гранулометрического анализа.  Часть  4:                           

18


INS August 2013 Характеристика процесса классификации  (SR ISO 9276‐4:2001, IDT)    SM SR ISO 13317‐1:2013  Determinarea  repartiţiei  granulometrice  prin  metode  de  sedimentare  gravitaţională  în  lichid.  Partea  1:  Principii  generale  şi  linii  directoare  –  Определение  гранулометрического  состава  с  помощью  методов  гравитационного  осаждения  в  жидкости.  Часть  1:  Общие принципы и руководства  (SR ISO 13317‐1:2001, IDT)    SM SR ISO 14887:2013  Prepararea  unui  eşantion.  Proceduri  de  dispersare  a  pulberilor  în  lichide  –  Приготовление  проб.  Методики  диспергирования порошков в жидкостях  (SR ISO 14887:2001, IDT)    21            SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE                   DE UZ GENERAL                  МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСTЕМЫ И                    УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ      21.020    SM SR EN ISO 11688‐2:2013  Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea maşinilor  şi echipamentelor cu zgomot redus. Partea 2: Introducere în  fizica  proiectării  cu  zgomot  redus  –  Акустика.  Практические  рекомендации  для  проектирования  машин и оборудования с низким уровнем шума. Часть 2:  Введение  в  физику  проектирования  оборудования  с  низким уровнем шума (SR EN ISO 11688‐2:2002, IDT)     23          SISTEME PENTRU FLUIDE ȘI COMPONENTE                  DE UZ GENERAL                   ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                  СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ                  ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ      23.020.30    SM SR EN 14276‐1+A1:2013  Echipamente  sub  presiune  pentru  sisteme  frigorifice  şi  pompe  de căldură.  Partea  1:  Recipiente.  Cerinţe  generale  –  Оборудование, работающее под давлением, для систем  охлаждения  и  тепловых  насосов.  Часть  1:  Сосуды.  Общие требования  (SR EN 14276‐1+A1:2011, IDT)    SM SR EN 15776:2013  Recipiente  sub  presiune  nesupuse  la  flacără.  Cerinţe  de  proiectare şi execuţie pentru recipiente sub presiune şi părţi  sub  presiune  turnate  din  fontă  cu  o  alungire  la  rupere  mai  mică  sau  egală  cu  15  %  –  Сосуды,  работающие  под  давлением, без огневого подвода теплоты. Требования  к  проектированию  и  изготовлению  сосудов,  находящихся под давлением, и частей, находящихся под    

давлением, сделанных из литого чугуна с удлинением на   разрыв менее или равным 15 % (SR EN 15776:2011, IDT)    23.040.40    SM SR EN 12300:2013  Recipiente  criogenice.  Curăţare  –  Сосуды  криогенные.  Чистота (SR EN 12300:2002, IDT)    23.060.40    SM SR EN 1106:2013  Robinete  cu  comandă  manuală  pentru  aparate  care  utilizează  combustibili  gazoşi  –  Краны  с  ручным  управлением для газовых аппаратов   (SR EN 1106:2010, IDT)    SM SR EN 1854:2013  Dispozitive de supraveghere a presiunii pentru arzătoare cu  gaz şi aparate cu gaz – Приспособления, чувствительные  к давлению, для газовых горелок и газовых приборов  (SR EN 1854:2010, IDT)    SM SR EN 13787:2013  Elastomeri  pentru  regulatoare  de  gaz  şi  dispozitive  de  siguranţă asociate pentru presiuni de intrare de pînă la 100  bar  –  Эластомеры  для  регуляторов  давления  газа  и  связанных  устройств  безопасности  для  давления  впуска до 100 бар (SR EN 13787:2002, IDT)    23.100.01    SM SR EN ISO 4413:2013  Acţionări hidraulice. Reguli generale şi cerinţe de securitate  pentru  sisteme  şi  componentele  lor  –  Приводы  гидравлические.  Общие  правила  и  требования  безопасности для систем и их компонентов   (SR EN ISO 4413:2011, IDT)    SM SR EN ISO 4414:2013  Acţionări  pneumatice.  Reguli  generale  şi  cerinţe  de  securitate  pentru  sisteme  şi  componentele  lor  –  Приводы  пневматические.  Общие  правила  и  требования  безопасности для систем и их компонентов   (SR EN ISO 4414:2011, IDT)   

25            TEHNICI DE FABRICARE                       МАШИНОСТРОЕНИЕ    25.140.10    SM SR EN ISO 28927‐2:2013  Maşini  portabile  manuale  cu  motor.  Metode  de  încercare  pentru  evaluarea  emisiei  de  vibraţii.  Partea  2:  Maşini  de  înşurubat  tip  cheie,  tip  piuliţă  şi  tip  şurubelniţă  –  Машины  ручные  переносные  с  приводом.  Методы  испытаний  для  оценки  вибрационной  эмиcсии.  Часть  2:  Гаечные  ключи, гайковерты и отвертки     (SR EN ISO 28927‐2:2010, IDT) 

19


INS August 2013 SM SR EN ISO 28927‐3:2013  Maşini  portabile  manuale  cu  motor.  Metode  de  încercare  pentru  evaluarea  emisiei  de  vibraţii.  Partea  3:  Maşini  de  lustruit  şi  maşini  de  şlefuit  rotative,  orbitale  şi  orbitale  speciale  –  Машины  ручные  переносные  с  приводом.  Методы испытаний для оценки вибрационной эмиcсии.  Часть  3:  Полировальные  машины  и  вращательные,  орбитальные  и  орбитальные  специальные  шлифовальные машины (SR EN ISO 28927‐3:2010, IDT)    SM SR EN ISO 28927‐5:2013  Maşini  portabile  manuale  cu  motor.  Metode  de  încercare  pentru  evaluarea  emisiei  de  vibraţii.  Partea  5:  Maşini  de  găurit  şi  maşini  de  găurit  cu  percuţie  –  Машины  ручные  переносные с приводом. Методы испытаний для оценки  вибрационной эмиcсии. Часть 5: Дрели и дрели ударного  действия (SR EN ISO 28927‐5:2010, IDT)    SM SR EN ISO 28927‐6:2013  Maşini  portabile  manuale  cu  motor.  Metode  de  încercare  pentru  evaluarea  emisiei  de  vibraţii.  Partea  6:  Maşini  de  tasat  –  Машины  ручные  переносные  с  приводом.  Методы испытаний для оценки вибрационной эмиcсии.  Часть 6: Трамбовки (SR EN ISO 28927‐6:2010, IDT)    SM SR EN ISO 28927‐7:2013  Maşini  portabile  manuale  cu  motor.  Metode  de  încercare  pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 7: Maşini de tăiat  prin  ronţăire  şi  maşini  tip  foarfece  –  Машины  ручные  переносные с приводом. Методы испытаний для оценки  вибрационной  эмиcсии.  Часть  7:  Вырубные  ножницы  и  ножницы (SR EN ISO 28927‐7:2010, IDT)    SM SR EN ISO 28927‐8:2013  Maşini  portabile  manuale  cu  motor.  Metode  de  încercare  pentru  evaluarea  emisiei  de  vibraţii.  Partea  8:  Maşini  tip  ferăstrău,  maşini  de  lustruit  şi  maşini  de  pilit  alternative  şi  maşini  tip  ferăstrău  oscilant  sau  rotativ  –  Машины  ручные  переносные с приводом. Методы испытаний для оценки  вибрационной эмиcсии. Часть 8: Пилы, полировальные и  опиловочные  станки  с  возвратно‐поступательным  движением  и  небольшие  пилы  с  колебательным  или  вращательным движением (SR EN ISO 28927‐8:2010, IDT)    SM SR EN ISO 28927‐9:2013  Maşini  portabile  manuale  cu  motor.  Metode  de  încercare  pentru  evaluarea  emisiei  de  vibraţii.  Partea  9:  Maşini  de  curăţat‐debavurat  şi  maşini  de  curăţat  cu  ace  –  Машины  ручные  переносные  с  приводом.  Методы  испытаний  для оценки вибрационной эмиcсии. Часть 9: Зубильные и  пучковые зачистные молотки   (SR EN ISO 28927‐9:2010, IDT)    25.140.20    SM SR EN 60745‐2‐9:2013  Unelte  electrice  cu  motor  portabile.  Securitate.  Partea  2‐9:  Prescripţii  particulare  pentru  maşini  de  filetat  –  Ручные     электрические  инструменты с  приводом  от    

электродвигателя. Безопасность.  Часть  2‐9:  Частные  требования  к  приспособлениям  для  нарезания  резьбы  метчиком (SR EN 60745‐2‐9:2010, IDT)    25.160.01    SM SR EN 287‐1:2013  Calificarea  sudorilor.  Sudare  prin  topire.  Partea  1:  Oţeluri  –  Квалификация сварщиков. Cварка плавлением. Часть 1:  Стали (SR EN 287‐1:2011, IDT)    25.160.30    SM SR EN 60974‐12:2013  Echipament  pentru  sudare  cu  arc  electric.  Partea  12:  Dispozitive  de  cuplare  pentru  cabluri  pentru  sudare  –  Оборудование  для  дуговой  сварки.  Часть  12:  Соединительные  устройства  для  сварочных  кабелей  (SR EN 60974‐12:2012, IDT)    SM SR EN 60974‐13:2013  Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 13: Cleme  de contact – Оборудование для дуговой сварки. Часть 13:  Сварочный зажим (SR EN 60974‐13:2012, IDT)      27           ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII                    ЭНЕРГЕТИКА  И  ТЕПЛОТЕХНИКА      27.020    SM SR ISO 3046‐5:2013  Motoare  cu  ardere  internă  cu  mişcare  alternativă.  Performanţe.  Partea  5:  Vibraţii  torsionale  –  Двигатели  внутреннего  сгорания  поршневые.  Рабочие  характеристики. Часть 5: Крутильные колебания  (SR ISO 3046‐5:2003, IDT)    27.020.30    SM SR EN 14276‐2+A1:2013  Echipamente  sub  presiune  pentru  sisteme  frigorifice  şi  pompe  de  căldură.  Partea  2:  Conducte.  Cerinţe  generale  –  Оборудование, работающее под давлением, для систем  охлаждения  и  тепловых  насосов.  Часть  2:  Трубопроводы. Общие требования  (SR EN 14276‐2+A1:2011, IDT)    27.040    SM SR EN 12952‐2:2013  Cazane  cu  ţevi  de  apă  şi  instalaţii  auxiliare.  Partea  2:  Materiale utilizate pentru părţile sub presiune ale cazanelor  şi  pentru  accesorii  –  Котлы  водотрубные  и  вспомогательные установки. Часть 2: Материалы для  деталей  котлов,  работающих  под  давлением,  и  для  вспомогательных устройств (SR EN 12952‐2:2012, IDT)       

20


INS August 2013 SM SR EN 12952‐3:2013  Cazane  cu  ţevi  de  apă  şi  instalaţii  auxiliare.  Partea  3:  Proiectarea  şi  calculul  părţilor  sub  presiune  ale  cazanului  –  Котлы  водотрубные  и  вспомогательные  установки.  Часть  3:  Проектирование  и  расчет  деталей,  работающих под давлением (SR EN 12952‐3:2012, IDT)    27.060    SM SR EN 267+A1:2013  Arzătoare  automate  cu  tiraj  forţat  care  utilizează  combustibili  lichizi  –  Горелки  автоматические  с  принудительной тягой для жидкого топлива  (SR EN 267+A1:2012, IDT)    27.060.10    SM SR EN 225‐1:2013  Arzătoare  cu  pulverizare  care  utilizează  combustibil  lichid.  Pompe  şi  motoare  pentru  arzătoare  care  utilizează  combustibil  lichid.  Dimensiuni  de  racordare.  Partea  1:  Pompe  pentru  arzătoare  care  utilizează  combustibil  lichid  –  Распылительные  мазутные  горелки.  Насосы  и  двигатели  мазутных  горелок.  Соединительные  размеры. Часть 1: Насосы мазутных горелок  (SR EN 225‐1:2008, IDT)    SM SR EN 225‐2:2013  Arzătoare  cu  pulverizare  care  utilizează  combustibil  lichid.  Pompe  şi  motoare  pentru  arzătoare  care  utilizează  combustibil  lichid.  Dimensiuni  de  racordare.  Partea  2:  Motoare pentru arzătoare care utilizează combustibil lichid –  Распылительные  мазутные  горелки.  Насосы  и  двигатели  мазутных  горелок.  Соединительные  размеры. Часть 2: Двигатели мазутных горелок  (SR EN 225‐2:2008, IDT)    SM SR EN 226:2013  Arzătoare cu pulverizare care utilizează combustibil lichid  Dimensiuni  de  legătură  între  arzător  şi  generatorul  de  căldură  –  Распылительные  мазутные  горелки.  Присоединительные  размеры  между  горелкой  и  тепловым генератором (SR EN 226:2002, IDT)   

27.060.30   SM SR EN 306:2013  Schimbătoare  de  căldură.  Metode  de  măsurare  a  parametrilor  necesari  evaluării  performanţelor  –  Теплообменники.  Методы  измерения  параметров,  необходимых для оценки рабочих характеристик  (SR EN 306:2000, IDT)    SM SR EN 307:2013  Schimbătoare  de  căldură.  Îndrumător  de  întocmire  a  instrucţiunilor  de  instalare,  de  exploatare  şi  de  întreţinere,  necesare  pentru  menţinerea  performanţelor  tuturor  tipurilor  de  schimbătoare  de  căldură  –  Теплообменники.  Руководство для подготовки инструкции по установке,   

эксплуатации и  техническому  обслуживанию,  необходимых  для  сохранения  рабочих  характеристик  всех типов теплообменников (SR EN 307:2000, IDT)    SM SR EN 308:2013  Schimbătoare  de  căldură.  Proceduri  de  încercare  pentru  determinarea  performanţei  recuperatoarelor  de  căldură  de  tip  aer/aer  şi  aer/gaz  –  Теплообменники.  Методы  испытаний  для  определения  рабочих  характеристик  установок  регенерации  тепла  воздух/воздух  и  воздух/отходящие газы (SR EN 308:2000, IDT)    SM SR EN 327:2013  Schimbătoare  de  căldură.  Condensatoare  cu  aer  cu  convecţie  forţată.  Proceduri  de  încercare  pentru  determinarea  performanţei  –  Теплообменники.  Конденсаторы  с  воздушным  охлаждением  с  принудительной  циркуляции.  Методы  испытаний  для  определения рабочих характеристик   (SR EN 327:2003, IDT)    SM SR EN 1048:2013  Schimbătoare  de  căldură.  Răcitoare  cu  aer  de  lichid  cu  convecţie  forţată.  Proceduri  de  încercare  pentru  determinarea  performanţelor  –  Теплообменники.  Охладители  жидкости  с  воздушным  охлаждением  с  принудительной  циркуляции.  Методы  испытаний  для  определения рабочих характеристик   (SR EN 1048:2003, IDT)    SM SR EN 1117:2013  Schimbătoare de căldură. Condensatoare cu lichid de răcire.  Proceduri  de  încercare  pentru  determinarea           performanţelor  –  Теплообменники.  Конденсаторы  с  жидкостным  охлаждением.  Методы  испытаний  для  определения рабочих характеристик   (SR EN 1117:2003, IDT)     SM SR EN 1118:2013  Schimbătoare de căldură. Răcitoare de lichide. Proceduri de  încercare  pentru  determinarea  performanţei  –  Теплообменники.  Охладители  жидкости.  Методы  испытаний для определения рабочих характеристик  (SR EN 1118:2003, IDT)    

SM SR EN 1216:2013  Schimbătoare de căldură. Baterii de răcitoare cu aer cu ţevi  cu  aripioare,  cu  circulaţie  forţată.  Proceduri  de  încercare  pentru  determinarea  performanţelor  –  Теплообменники.  Змеевики  с  принудительной  циркуляцией  воздухонагрева.  Методы  испытаний  для  определения  рабочих характеристик (SR EN 1216:2003, IDT)    

SM SR EN 1397:2013  Schimbătoare  de  căldură.  Ventiloconvectoare  cu  apă.  Proceduri  de  încercare  pentru  determinarea         performanţelor  –  Теплообменники.  Кондиционеры  конвекторы  жидкостные.  Методы  испытаний  для  определения рабочих характеристик         (SR EN 1397:2000, IDT)  

21


INS August 2013 SM SR EN ISO 15547‐1:2013  Industriile  petrochimică,  petrolului  şi  gazelor  naturale.  Schimbătoare de căldură cu plăci. Partea 1: Schimbătoare de  căldură cu plăci şi cadru – Нефтяная, нефтехимическая и  газовая  промышленности.  Пластинчатые  теплообменники.  Часть  1:  Пластинчатые  и  рамочные  теплообменники (SR EN ISO 15547‐1:2006, IDT)     SM SR EN ISO 15547‐2:2013  Industriile  petrochimică,  petrolului  şi  gazelor  naturale.  Schimbătoare de căldură cu plăci. Partea 2: Schimbătoare de  căldură  cu  plăci  de  aluminiu  brazate  –  Нефтяная,  нефтехимическая  и  газовая  промышленности.  Пластинчатые  теплообменники.  Часть  2:  Паяные  алюминиевые пластинчатые теплообменники  (SR EN ISO 15547‐2:2006, IDT)     27.080    SM SR EN 1736:2013  Sisteme  de  răcire  şi  pompe  de  căldură.  Elemente  flexibile  pentru conducte, izolatori de vibraţie, îmbinări de dilatare şi  tuburi  nemetalice.  Cerinţe,  proiectare  şi  instalare  –  Системы  охлаждения  и  тепловые  насосы.  Гибкие  элементы  трубопроводов,  виброизоляторы,  температурные  компенсаторы  и  неметаллические  трубы. Требования, проектирование и установка  (SR EN 1736:2009, IDT)    SM SR EN 14276‐1+A1:2013  Echipamente  sub  presiune  pentru  sisteme  frigorifice  şi  pompe  de căldură.  Partea  1:  Recipiente.  Cerinţe  generale  –  Оборудование, работающее под давлением, для систем  охлаждения  и  тепловых  насосов.  Часть  1:  Сосуды.  Общие требования  (SR EN 14276‐1+A1:2011, IDT)    SM SR EN 14276‐2+A1:2013  Echipamente  sub  presiune  pentru  sisteme  frigorifice  şi  pompe  de  căldură.  Partea  2:  Conducte.  Cerinţe  generale  –  Оборудование, работающее под давлением, для систем  охлаждения  и  тепловых  насосов.  Часть  2:  Трубопроводы. Общие требования  (SR EN 14276‐2+A1:2011, IDT)    27.120.01    SM SR CEI 61304:2013  Aparatură  nucleară.  Ansambluri  de  măsurare  cu  scintilator  lichid.  Controlul  funcţionării  –  Приборы  ядерные  считывающие.  Системы  на  основе  жидких  сцинтилляций. Проверка рабочих характеристик  (SR CEI 61304:1997, IDT)    27.120.10    SM SR EN ISO 10270:2013  Coroziunea  metalelor  şi  aliajelor.  Încercare  la  coroziune  în  apă pentru aliaje de zirconiu utilizate în reactoare nucleare –  Коррозия металлов и сплавов. Испытание на коррозию   

водой циркониевых  сплавов,  предназначенных  для  использования в ядерных реакторах  (SR EN ISO 10270:2008, IDT)    27.120.20    SM SR ISO 6258:2013  Centrale  nucleare.  Proiectare  antiseismică  –  Атомные  электростанции.  Антисейсмическое  проектирование  (SR ISO 6258:2000, IDT)    27.140    SM SR EN 60193:2013  Turbine  hidraulice,  pompe  de  acumulare  şi  turbine‐pompe.  Încercări de recepţie pe model – Турбины гидравлические,  аккумулирующие  насосы  и  турбонасосы.  Приемочные  испытания на модели (SR EN 60193:2003, IDT)    SM SR EN 60308:2013  Turbine  hidraulice.  Încercări  pentru  sisteme  de  reglare  –  Турбины  гидравлические.  Испытания  систем  управления (SR EN 60308:2006, IDT)    SM SR EN 60609‐2:2013  Evaluarea eroziunii datorată cavitaţiei în turbine, pompe de  acumulare  şi  turbine‐pompe.  Partea  2:  Evaluarea  în  turbinele Pelton – Оценка эрозии вследствие кавитации  в  турбинах,  аккумулирующих  насосах  и  турбонасосах.  Часть 2. Оценка в турбинах Пелтона  (SR EN 60609‐2:2001, IDT)    SM SR EN 60994:2013  Ghid pentru măsurarea pe teren a vibraţiilor şi pulsaţiilor la  maşinile hidraulice (turbine, pompe de acumulare şi turbine‐ pompe) – Руководство для полевых измерений вибраций  и  пульсаций  в  гидравлических  машинах  (турбинах,  аккумулирующих насосах и турбонасосах)  (SR EN 60994:2001, IDT)    SM SR EN 61116:2013  Ghid  pentru  echipamentele hidromecanice  ale  amenajărilor  hidroelectrice  mici  –  Руководство  по  электромеханическому  оборудованию  для  малых  гидроэлектрических установок (SR EN 61116:2000, IDT)    SM SR EN 62270:2013  Automatizarea  centralelor  hidroelectrice.  Ghid  pentru  comanda  automată  utilizînd  sisteme  cu  calculator  –  Автоматизация  гидроэлектростанции.  Руководство  по  автоматизированному  управлению  с  использованием компьютерных систем  (SR EN 62270:2005, IDT)    SM SR CEI 60545:2013  Ghid  pentru  recepţia,  exploatarea  şi  întreţinerea  turbinelor  hidraulice  –  Руководство  для  приема,  эксплуатации  и  технического обслуживания гидравлических турбин  (SR CEI 60545:2001, IDT)   

22


INS August 2013 SM SR CEI 61366‐5:2013  Turbine  hidraulice,  pompe  de  acumulare  şi  turbine‐pompe.  Documentaţie  pentru  elaborarea  şi  prezentarea  ofertelor.  Partea  5:  Îndrumar  pentru  specificaţii  tehnice  referitoare  la  turbine  tubulare  –  Турбины  гидравлические,  аккумулирующие  насосы  и  турбонасосы.  Тендерные  документы.  Часть  5:  Руководство  по  составлению  технических условий на прямоточные турбины  (SR CEI 61366‐5:2003, IDT)    SM SR CEI 61366‐7:2013  Turbine  hidraulice,  pompe  de  acumulare  şi  turbine‐pompe.  Documentaţie  pentru  elaborarea  şi  prezentarea  ofertelor.  Partea  7:  Îndrumar  pentru  specificaţii  tehnice  referitoare  la  pompe  de  acumulare  –  Турбины  гидравлические,  аккумулирующие  насосы  и  турбонасосы.  Тендерные  документы.  Часть  5:  Руководство  по  составлению  технических условий на аккумулирующие насосы   (SR CEI 61366‐7:2003, IDT)    27.160    SM SR EN 50380:2013  Specificaţie  tehnică  şi  informaţii  pe  plăcuţa  indicatoare  pentru  modulele  fotovoltaice  –  Спецификация  технических  данных  и  информационная  паспортная  табличка для фотогальванических модулей  (SR EN 50380:2004, IDT)    SM SR EN 60904‐1:2013  Dispozitive fotovoltaice. Partea 1: Măsurarea caracteristicilor  curent‐tensiune  ale  dispozitivelor  fotovoltaice  –  Приборы  фотоэлектрические.  Часть  1:  Измерение  вольт‐ амперных  характеристик  фотоэлектрических  приборов (SR EN 60904‐1:2007, IDT)    SM SR EN 60904‐2:2013  Dispozitive fotovoltaice. Partea 2: Cerinţe pentru dispozitive  solare  de  referinţă  –  Приборы  фотоэлектрические.  Часть  2:  Требования  к  эталонным  солнечным  элементам  (SR EN 60904‐2:2007, IDT)    SM SR EN 60904‐3:2013  Dispozitive  fotovoltaice.Partea  3:  Principii  de  măsurare  pentru  dispozitivele  fotovoltaice  (PV)  pentru  aplicaţii  terestre  incluzînd  distribuţia  spectrală  a  radiaţiei  solare  standard  –  Приборы  фотоэлектрические.  Часть  3:  Принципы  измерения  параметров  наземных  фотоэлектрических  (PV)  солнечных  приборов  со  стандартными  характеристиками  спектральной  плотности потока излучения  (SR EN 60904‐3:2008, IDT)    SM SR EN 60904‐7:2013  Dispozitive fotovoltaice. Partea 7: Calculul corecţiei datorată  nepotrivirii  spectrale  la  măsurările  dispozitivelor   fotovoltaice  –  Приборы  фотоэлектрические.  Часть  7:  Расчет  поправки  спектрального  несоответствия  для  измерений фотоэлектрических приборов   (SR EN 60904‐7:2009, IDT)   

SM SR EN 60904‐10:2013  Dispozitive  fotovoltaice.  Partea  10:  Metode  de  măsurare  a  liniarităţii  –  Приборы  фотоэлектрические.  Часть  10:  Методы измерения линейности   (SR EN 60904‐10:2010, IDT)    SM SR EN 61215:2013  Module  fotovoltaice  (PV)  cu  siliciu  cristalin  pentru  aplicaţii  terestre.  Certificarea  concepţiei  şi  omologare  –  Модули  фотоэлектрические  из  кристаллического  кремния  для  наземного  применения.  Квалификационная  оценка  конструкции и утверждение типа   (SR EN 61215:2006, IDT)    SM SR EN 61345:2013  Încercarea  la  UV  a  modulelor  fotovoltaice  (PV)  –  Испытание  фотоэлектрических  модулей  на  воздействие ультрафиолетового излучения  (SR EN 61345:2004, IDT)    SM SR EN 61427:2013  Acumulatoare  pentru  sisteme  fotovoltaice.  Prescripţii  generale  şi  metode  de  încercare  –  Аккумуляторы  для  фотоэлектрических  систем.  Общие  требования  и  методы испытаний  (SR EN 61427:2006, IDT)    SM SR EN 61646:2013  Module  fotovoltaice  (PV)  în  straturi  subţiri  pentru  aplicaţii  terestre.  Calificarea  proiectului  şi  omologare  –  Модули  фотоэлектрические  тонкопленочные  для  наземного  применения.  Квалификационная  оценка  конструкции  и  утверждение типа  (SR EN 61646:2009, IDT)    SM SR EN 61683:2013  Sisteme fotovoltaice. Condiţionere de putere. Procedură de  măsurare  a  randamentului  –  Системы  фотоэлектрические.  Источники  стабилизированного  питания. Методика измерения эффективности  (SR EN 61683:2004, IDT)    SM SR EN 61702:2013  Evaluarea  sistemelor  fotovoltaice  (PV)  de  pompare  la  cuplare  directă  –  Оценка  фотоэлектрических  (PV)  насосных систем с непосредственной связью  (SR EN 61702:2004, IDT)    SM SR EN 61725:2013  Expresie  analitică  a  profilurilor  solare  zilnice  –  Аналитическое  выражение  для  дневных  солнечных  профилей (SR EN 61725:2004, IDT)    SM SR EN 61829:2013  Cîmp  de  module  fotovoltaice  (PV)  cu  siliciu  cristalin.  Măsurarea în amplasament a caracteristicilor I‐V – Батареи  фотоэлектрические (PV) из кристаллического кремния.  Измерение  вольтамперных  характеристик  на  месте  эксплуатации (SR EN 61829:2004, IDT)       

23


INS August 2013 SM SR EN 62109‐2:2013  SM SR CEI/TS 62257‐4:2013  Securitatea  convertoarelor  de  putere  utilizate  în  sisteme  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi  hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 4:  fotovoltaice  de  alimentare  cu  energie  electrică.  Partea  2:  Alegerea  şi  proiectarea  sistemului  –  Рекомендации  для  Cerinţe  particulare  pentru  invertoare  –  Безопасность  систем  с  возобновляемыми  источниками  энергии  и  силовых  преобразователей  для  использования  в  систем  малой  мощности  для  фотоэлектрических  энергетических  системах.              гибридных  электрификации  села.  Часть  4:  Выбор  и  Часть 2: Частные требования к инверторам  проектирование системы (SR CEI/TS 62257‐4:2010, IDT)  (SR EN 62109‐2:2012, IDT)      SM SR CEI/TS 62257‐5:2013  SM SR EN 62124:2013  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi  Sisteme fotovoltaice (PV) autonome. Verificarea concepţiei –  hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 5:  Системы  фотоэлектрические  (PV)  автономные.  Проверка конструкции (SR EN 62124:2005, IDT)  Protecţie  împotriva  pericolelor  electrice  –  Рекомендации    для систем с возобновляемыми источниками энергии и  SM SR EN 62253:2013  гибридных  систем  малой  мощности  для  Sisteme  fotovoltaice  de  pompare.  Certificarea  proiectului  şi  электрификации села. Часть 5: Защита от поражения  măsurarea  performanţelor  –  Фотоэлектрические  электрическим током (SR CEI/TS 62257‐5:2010, IDT)  насосные  системы.  Квалификационная  оценка  проекта    и измерения рабочих характеристик  SM SR CEI/TS 62257‐6:2013  (SR EN 62253:2012, IDT)  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi    hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 6:  SM SR HD 60364‐7‐712:2013  Recepţie,  funcţionare,  întreţinere  şi  înlocuire  –  Рекомендации  для  систем  с  возобновляемыми  Instalaţii  electrice  în  construcţii.  Partea  7‐712:  Prescripţii  источниками  энергии  и  гибридных  систем  малой  pentru  instalaţii  şi  amplasamente  speciale.  Sisteme  de  alimentare  cu  energie  solară  fotovoltaică  (PV)  –  мощности  для  электрификации  села.  Часть  6:  Электроустановки  зданий.  Часть  7‐721:  Требования  к  Приемка,  эксплуатация,  техническое  обслуживание  и  специальным  установкам  или  местоположениям.  замена  (SR CEI/TS 62257‐6:2010, IDT)  Системы энергопитания от солнечных батарей    (SR HD 60364‐7‐712:2005, IDT)  SM SR CEI/TS 62257‐7‐3:2013    Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi  SM SR CEI/TS 62257‐1:2013  hibride  de  putere  mică  pentru  electrificarea  rurală.        Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile    şi  Partea  7‐3:  Grup  generator.  Selecţia  grupurilor  generatoare  hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 1:  pentru sistemele de electrificare rurală – Рекомендации для  систем  с  возобновляемыми  источниками  энергии  и  Introducere  generală  în  electrificarea  rurală  –  Рекомендации  для  систем  с  возобновляемыми  гибридных  систем  малой  мощности  для  источниками  энергии  и  гибридных  систем  малой  электрификации  села.  Часть  7‐3:  Генераторные  мощности  для  электрификации  села.  Часть  1:  Общее  установки. Выбор генераторных установок для систем  введение в сельскую электрификацию  сельской электрификации (SR CEI/TS 62257‐7‐3:2010, IDT)  (SR CEI/TS 62257‐1:2006, IDT)      SM SR CEI/TS 62257‐9‐2:2013  SM SR CEI/TS 62257‐2:2013  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi  hibride  de  putere  mică  pentru  electrificarea  rurală.        hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 2:  Partea  9‐2:  Microreţele  –  Рекомендации  для  систем  с  Cerinţe  referitoare  la  tipuri  de  sisteme  de  electrificare  –  возобновляемыми  источниками  энергии  и  гибридных  Рекомендации  для  систем  с  возобновляемыми  систем  малой  мощности  для  электрификации  села.  источниками  энергии  и  гибридных  систем  малой  Часть 9‐2: Микросети  (SR CEI/TS 62257‐9‐2:2010, IDT)    мощности  для  электрификации  села.  Часть  2:  SM SR CEI/TS 62257‐9‐3:2013  Относительно  требований  к  семейству  систем  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi  электрификации (SR CEI/TS 62257‐2:2006, IDT)    hibride  de  putere  mică  pentru  electrificarea  rurală.          SM SR CEI/TS 62257‐3:2013  Partea  9‐3:  Sisteme  integrate.  Cofret  utilizator  –  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi  Рекомендации  для  систем  с  возобновляемыми  hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 3:  источниками  энергии  и  гибридных  систем  малой  Dezvoltarea şi conducerea proiectului – Рекомендации для  мощности  для  электрификации  села.  Часть  9‐3:  систем  с  возобновляемыми  источниками  энергии  и  Встроенная система. Интерфейс пользователя   гибридных  систем  малой  мощности  для  (SR CEI/TS 62257‐9‐3:2010, IDT)  электрификации  села.  Часть  3:  Разработка  и    управление проектом (SR CEI/TS 62257‐3:2006, IDT)  SM SR CEI/TS 62257‐9‐4:2013    Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi     

24


INS August 2013 hibride de  putere  mică  pentru  electrificarea  rurală.           Partea  9‐4:  Sisteme  integrate.  Instalaţia  utilizatorului  –  Геометрические  характеристики  изделий  (GPS).  Стандартная  исходная  температура  для  установления  требований  к  геометрии  изделий  и  их  проверке (SR CEI/TS 62257‐9‐4:2010, IDT)    27.180    SM SR EN 50308:2013  Turbine  eoliene.  Măsuri  de  protecție.  Prescripţii  pentru  proiectare,  exploatare  şi  întreţinere  –  Турбины  ветровые.  Меры  защиты.  Требования  к  проектированию,  эксплуатации и техническому обслуживанию  (SR EN 50308:2005, IDT)    SM SR EN 61400‐1:2013  Turbine eoliene. Partea 1: Condiţii de proiectare – Турбины  ветровые. Часть 1: Требования к конструкции  (SR EN 61400‐1:2006, IDT)    SM SR EN 61400‐11:2013  Turbine  eoliene.  Partea  11:  Tehnici  de  măsurare  a  zgomotului  –  Турбины  ветровые.  Часть  11:  Методы  измерения акустических шумов   (SR EN 61400‐11:2004, IDT)    SM SR EN 61400‐12‐1:2013  Turbine  eoliene.  Partea  12‐1:  Măsurarea  caracteristicilor  performanţei  de  putere  ale  turbinelor  eoliene  pentru  producere  de  energie  electrică  –  Турбины  ветровые.  Часть  12‐1:  Измерение  характеристик  мощности  ветровых турбин для производства электроэнергии в   (SR EN 61400‐12‐1:2007, IDT)    SM SR EN 61400‐21:2013  Turbine  eoliene.  Partea  21:  Măsurarea  şi  evaluarea  caracteristicilor  de  calitate  ale  puterii  turbinelor  eoliene  conectate  la  o  reţea  electrică  –  Турбины  ветровые.         Часть 21: Измерение и оценка характеристик качества  электроэнергии энергетической системы, соединенной  с ветровыми турбинами (SR EN 61400‐21:2009, IDT)    SM SR EN 61724:2013  Monitorizarea  calităţilor  de  funcţionare  ale  sistemelor  fotovoltaice.  Recomandări  pentru  măsurarea,  transferul  şi  analiza  datelor  –  Контроль  рабочих  характеристик  фотоэлектрических  систем.  Руководство  по  измерениям, обмену данными и анализу  (SR EN 61724:2004, IDT)    SM SR CEI/TS 61400‐14:2013  Turbine  eoliene.  Partea  14:  Declaraţia  de  nivel  de  putere  acustică  aparentă  şi  valori  de  tonalitate  –  Турбины  ветровые.  Часть  14:  Декларация  уровня  кажущейся  звуковой мощности и значения тональности  (SR CEI/TS 61400‐14:2010, IDT)       

SM SR CEI/TS 61400‐23:2013  Turbine eoliene. Partea 23: Încercări de rezistenţă ale palelor  rotorice  în  mărime  naturală  –  Турбины  ветровые.        Часть  23:  Испытания  на  прочность  роторных  лопастей в натуральную величину  (SR CEI/TS 61400‐23:2006, IDT)    SM SR CEI/TS 62257‐1:2013  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile    şi  hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 1:  Introducere  generală  în  electrificarea  rurală  –  Рекомендации  для  систем  с  возобновляемыми  источниками  энергии  и  гибридных  систем  малой  мощности  для  электрификации  села.  Часть  1:  Общее  введение в сельскую электрификацию  (SR CEI/TS 62257‐1:2006, IDT)    SM SR CEI/TS 62257‐2:2013  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi  hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 2:  Cerinţe  referitoare  la  tipuri  de  sisteme  de  electrificare  –  Рекомендации  для  систем  с  возобновляемыми  источниками  энергии  и  гибридных  систем  малой  мощности  для  электрификации  села.  Часть  2:  Относительно  требований  к  семейству  систем  электрификации (SR CEI/TS 62257‐2:2006, IDT)    SM SR CEI/TS 62257‐3:2013  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi  hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 3:  Dezvoltarea şi conducerea proiectului – Рекомендации для  систем  с  возобновляемыми  источниками  энергии  и  гибридных  систем  малой  мощности  для  электрификации  села.  Часть  3:  Разработка  и  управление проектом (SR CEI/TS 62257‐3:2006, IDT)    SM SR CEI/TS 62257‐4:2013  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi  hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 4:  Alegerea  şi  proiectarea  sistemului  –  Рекомендации  для  систем  с  возобновляемыми  источниками  энергии  и  гибридных  систем  малой  мощности  для  электрификации  села.  Часть  4:  Выбор  и  проектирование системы (SR CEI/TS 62257‐4:2010, IDT)    SM SR CEI/TS 62257‐5:2013  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi  hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 5:  Protecţie  împotriva  pericolelor  electrice  –  Рекомендации  для систем с возобновляемыми источниками энергии и  гибридных  систем  малой  мощности  для  электрификации села. Часть 5: Защита от поражения  электрическим током (SR CEI/TS 62257‐5:2010, IDT)    SM SR CEI/TS 62257‐6:2013  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi  hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 6:  Recepţie,  funcţionare,  întreţinere  şi  înlocuire  –  Рекомендации для систем с возобновляемыми   

25


INS August 2013 источниками энергии  и  гибридных  систем  малой  мощности  для  электрификации  села.  Часть  6:  Приемка, эксплуатация, техническое обслуживание и   замена  (SR CEI/TS 62257‐6:2010, IDT)    SM SR CEI/TS 62257‐7‐3:2013  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi  hibride  de  putere  mică  pentru  electrificarea  rurală.        Partea  7‐3:  Grup  generator.  Selecţia  grupurilor  generatoare  pentru sistemele de electrificare rurală – Рекомендации для  систем  с  возобновляемыми  источниками  энергии  и  гибридных  систем  малой  мощности  для  электрификации  села.  Часть  7‐3:  Генераторные  установки. Выбор генераторных установок для систем  сельской электрификации (SR CEI/TS 62257‐7‐3:2010, IDT)    SM SR CEI/TS 62257‐9‐2:2013  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi  hibride  de  putere  mică  pentru  electrificarea  rurală.        Partea  9‐2:  Microreţele  –  Рекомендации  для  систем  с  возобновляемыми  источниками  энергии  и  гибридных  систем  малой  мощности  для  электрификации  села.  Часть 9‐2: Микросети  (SR CEI/TS 62257‐9‐2:2010, IDT)    SM SR CEI/TS 62257‐9‐3:2013  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi  hibride  de  putere  mică  pentru  electrificarea  rurală.          Partea  9‐3:  Sisteme  integrate.  Cofret  utilizator  –  Рекомендации  для  систем  с  возобновляемыми  источниками  энергии  и  гибридных  систем  малой  мощности  для  электрификации  села.  Часть  9‐3:  Встроенная система. Интерфейс пользователя   (SR CEI/TS 62257‐9‐3:2010, IDT)    SM SR CEI/TS 62257‐9‐4:2013  Recomandări  pentru  sisteme  cu  energii  regenerabile  şi  hibride  de  putere  mică  pentru  electrificarea  rurală.           Partea  9‐4:  Sisteme  integrate.  Instalaţia  utilizatorului  –  Геометрические  характеристики  изделий  (GPS).  Стандартная  исходная  температура  для  установления  требований  к  геометрии  изделий  и  их  проверке (SR CEI/TS 62257‐9‐4:2010, IDT)    27.200    SM SR EN 1048:2013  Schimbătoare  de  căldură.  Răcitoare  cu  aer  de  lichid  cu  convecţie  forţată.  Proceduri  de  încercare  pentru  determinarea  performanţelor  –  Теплообменники.  Охладители  жидкости  с  воздушным  охлаждением  с  принудительной  циркуляции.  Методы  испытаний  для  определения рабочих характеристик   (SR EN 1048:2003, IDT)    SM SR EN 1117:2013  Schimbătoare de căldură. Condensatoare cu lichid de răcire.  Proceduri  de  încercare  pentru  determinarea           performanţelor  –  Теплообменники.  Конденсаторы  с  жидкостным охлаждением. Методы испытаний    

для определения рабочих характеристик   (SR EN 1117:2003, IDT)     SM SR EN 1118:2013  Schimbătoare de căldură. Răcitoare de lichide. Proceduri de  încercare  pentru  determinarea  performanţei  –  Теплообменники.  Охладители  жидкости.  Методы  испытаний для определения рабочих характеристик  (SR EN 1118:2003, IDT)     SM SR EN 1736:2013  Sisteme  de  răcire  şi  pompe  de  căldură.  Elemente  flexibile  pentru conducte, izolatori de vibraţie, îmbinări de dilatare şi  tuburi  nemetalice.  Cerinţe,  proiectare  şi  instalare  –  Системы  охлаждения  и  тепловые  насосы.  Гибкие  элементы  трубопроводов,  виброизоляторы,  температурные  компенсаторы  и  неметаллические  трубы. Требования, проектирование и установка  (SR EN 1736:2009, IDT)    SM SR EN 14276‐1+A1:2013  Echipamente  sub  presiune  pentru  sisteme  frigorifice  şi  pompe  de căldură.  Partea  1:  Recipiente.  Cerinţe  generale  –  Оборудование, работающее под давлением, для систем  охлаждения  и  тепловых  насосов.  Часть  1:  Сосуды.  Общие требования  (SR EN 14276‐1+A1:2011, IDT)    SM SR EN 14276‐2+A1:2013  Echipamente  sub  presiune  pentru  sisteme  frigorifice  şi  pompe  de  căldură.  Partea  2:  Conducte.  Cerinţe  generale  –  Оборудование, работающее под давлением, для систем  охлаждения  и  тепловых  насосов.  Часть  2:  Трубопроводы. Общие требования  (SR EN 14276‐2+A1:2011, IDT)    27.220    SM SR EN ISO 8497:2013  Izolaţie  termică.  Determinarea  caracteristicilor  privind  transferul  de  căldură  în  regim  staţionar  la  izolaţiile  termice  pentru  conducte  –  Теплоизоляция.  Определение  параметров  теплопередачи  теплоизоляции  для  труб  круглого сечения в стационарном режиме  (SR EN ISO 8497:1998, IDT)    27.240    SM SR CEI 61322:2013  Aparatură  de  radioprotecţie.  Debitmetre  de  echivalent  de  doză, avertizoare şi monitoare pentru radiaţia neutronică cu  energia cuprinsă între energia neutronilor termici şi 15 MeV,  instalate  la  post  fix  –  Приборы  радиационной  защиты.  Стационарные  измерители  эквивалента  дозы,  предупреждающие  устройства  и  мониторы  для  нейтронного  излучения  в  диапазоне  энергии  от  тепловой до 15 МeV (SR CEI 61322:1997, IDT)         

26


INS August 2013 29           ELECTROTEHNICĂ                 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА      29.020    SM SR EN 50162:2013  Protecţia  împotriva  coroziunii  provocate  de  curenţii  vagabonzi  din  reţelele  de  curent  continuu  –  Защита  от  коррозии  возникающей  блуждающим  током  из  сетях  постоянного тока (SR EN 50162:2004, IDT)    SM SR EN 50419:2013  Marcarea  echipamentelor  electrice  şi  electronice  în  conformitate  cu  Articolul  11  (2)  al  Directivei  2002/96/CE  (DEEE)  –  Маркировка  электрического  и  электронного  оборудования  в  соответствии  со  Статьей  11(2)  Директивы 2002/96/EC (WEEE) (SR EN 50419:2006, IDT)    SM SR EN 60445:2013  Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa om‐ maşină,  marcare  şi  identificare.  Identificarea  bornelor  echipamentelor,  a  capetelor  conductoarelor  şi  a  conductoarelor  –  Основные  принципы  и  принципы  безопасности  для  интерфейса  человек‐машина,  маркировка  и  идентификация.  Идентификация  терминалов  оборудования,  концов    проводов  и  проводников (SR EN 60445:2011, IDT)    SM SR EN 60447:2013  Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa om‐ maşină,  marcare  şi  identificare.  Principii  de  operare  –  Основные  принципы  и  принципы  безопасности  для  интерфейса  человек‐машина,  маркировка  и  идентификация. Принципы приведения в действии  (SR EN 60447:2004, IDT)    SM SR EN 60555‐1:2013  Perturbaţii  produse  în  reţelele  de  alimentare  de  către  aparatele  electrocasnice  şi  echipamente  similare.  Partea  1:  Definiţii  –  Помехи  в  системах  электроснабжения,  вызываемые  бытовыми  приборами  и  аналогичным  электрооборудованием. Часть 1: Определения  (SR EN 60555‐1:1996, IDT)    SM SR EN 60695‐1‐30:2013  Încercări  privind  riscurile  de  foc.  Partea  1‐30:  Ghid  pentru  evaluarea  riscurilor  de  foc  ale  produselor  electrotehnice.  Procedee  de  încercare  de  preselecţie.  Ghid  general  –  Испытание  на  пожароопасность.  Часть  1‐30:  Руководство  по  оценке  пожароопасности  электротехнической продукции. Процедуры испытания  с предварительным отбором. Общее руководство   (SR EN 60695‐1‐30:2009, IDT)    SM SR EN 60695‐5‐1:2013  Încercări  privind  riscurile  de  foc.  Partea  5‐1:  Efectele  deteriorărilor prin coroziune ale efluenţilor focului.    

Ghid general  –  Испытание  на  пожароопасность.  Часть  5‐1: Эффекты коррозионных повреждений стоков огня.  Общее руководство (SR EN 60695‐5‐1:2004, IDT)    SM SR EN 60695‐6‐1:2013  Încercări  privind  riscurile  de  foc.  Partea  6‐1:  Opacitatea  fumului. Ghid general – Испытание на пожароопасность.  Часть 6‐1: Непрозрачность дыма. Общее руководство  (SR EN 60695‐6‐1:2006, IDT)    SM SR EN 60695‐7‐1:2013  Încercări  privind  riscurile  de  foc.  Partea  7‐1:  Toxicitatea  efluenţilor  incendiului.  Ghid  general  –  Испытание  на  пожароопасность.  Часть  7‐1:  Токсичность  продуктов  горения. Общее руководство (SR EN 60695‐7‐1:2011, IDT)    SM SR EN 60695‐8‐1:2013  Încercări  privind  riscurile  de  foc.  Partea  8‐1:  Degajare  de  căldură. Ghid general – Испытание на пожароопасность.  Часть  8‐1:  Выделение  теплоты.  Общее  руководство  (SR EN 60695‐8‐1:2008, IDT)    SM SR EN 60695‐9‐1:2013  Încercări  privind  riscurile  de  foc.  Partea  9‐1:  Propagarea  flăcării  pe  suprafaţă.  Ghid  general  –  Испытание  на  пожароопасность. Часть 9‐1: Распространение огня по  поверхности. Общее руководство  (SR EN 60695‐9‐1:2006, IDT)    SM SR EN 60695‐11‐4:2013  Încercări  privind  riscurile  de  foc.  Partea  11‐4:  Flacăra  de  încercare.  Flacără  de  50  W.  Aparatură  şi  metodă  de  încercare  pentru  verificare  –  Испытание  на  пожароопасность.  Часть  11‐4:  Испытательное  пламя.  Пламя  мощностью  50  W.  Аппаратура  и  метод  испытаний для подтверждения соответствия   (SR EN 60695‐11‐4:2012, IDT)    SM SR EN 61082‐1:2013  Elaborarea  documentelor  utilizate  în  electrotehnică.        Partea  1:  Reguli  generale  –  Подготовка  документов,  используемых  в  электротехнике.  Часть  1:  Общие  правила (SR EN 61082‐1:2007, IDT)    SM SR EN 62262:2013  Grade  de  protecţie  asigurate  prin  carcasele  echipamentelor  electrice  împotriva  impacturilor  mecanice  din  exterior         (cod  IK)  –  Степени  защиты  электрического  оборудования,  обеспечиваемой  оболочками,  защищающими  от  внешних  механических  ударов        (код IK) (SR EN 62262:2004, IDT)    SM SR EN 81346‐1:2013  Sisteme  industriale,  instalaţii  şi  echipamente  şi  produse  industriale.  Principii  de  structurare  şi  identificări  de  referinţă. Partea 1: Reguli de bază – Системы, установки и  оборудование  промышленные  и  промышленная  продукция.  Принципы  структурирования  и  условные  обозначения. Часть 1: Основные правила        (SR EN 81346‐1:2010, IDT) 

27


INS August 2013 SM SR CEI 60050‐651:2013  Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 651: Lucrări  sub  tensiune  –  Международный  электротехнический  словарь. Глава 651: Работы под напряжением  (SR CEI 60050‐651:2005, IDT)    SM SR CEI 60479‐3:2013  Efectele  curentului  asupra  omului  şi  animalelor  domestice.  Partea  3:  Efectele  trecerii  curentului  prin  corpul  animalelor  domestice – Воздействие электрического тока на людей  и  домашних  животных.  Часть  3:  Воздействие  электрического  тока,  проходящего  через  тело  домашнего животного (SR CEI 60479‐3:2005, IDT)    SM SR CEI 60949:2013  Calculul  curenţilor  de  scurtcircuit  admisibili  din  punct  de  vedere  termic  ţinînd  seama  de  efectele  unei  încălziri  neadiabatice  –  Расчет  термически  допустимых  токов  короткого  замыкания  с  учетом  эффекта  неадиабатического нагрева (SR CEI 60949:1996, IDT)    SM SR CEI 61200‐704:2013  Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 704: Instalaţii pentru  şantier  –  Руководство  по  электрическим  установкам.  Часть 704: Установки для строительных площадок   (SR CEI 61200‐704:2005, IDT)    SM SR CEI 62198:2013  Managementul  riscului  legat  de  proiect.  Ghid  de  aplicare  –  Менеджмент  риска  при  проектировании.  Руководство  по применению (SR CEI 62198:2002, IDT)    SM SR CEI/TR 60479‐5:2013  Efectele  curentului  electric  asupra  omului  şi  animalelor  domestice.  Partea  5:  Valorile  pragurilor  de  tensiune  de  atingere  pentru  efecte  fiziologice  –  Воздействие  электрического тока на людей и домашних животных.  Часть  5:  Пороговые  значения  напряжения  касания  для  физиологических воздействий   (SR CEI/TR 60479‐5:2008, IDT)    SM SR CEI/TR 62066:2013  Supratensiuni  şi  protecţia  împotriva  supratensiunilor  în  reţelele de joasă tensiune alternativă. Informaţii generale de  bază  –  Перенапряжения  и  защита  от  повышения  напряжения в низковольтных энергетических системах  переменного тока. Общая основная информация   (SR CEI/TR 62066:2005, IDT)    SM SR HD 193 S2:2013  Domenii  de  tensiuni  pentru  instalaţii  electrice  în            construcţii  –  Диапазоны  напряжений  электрических  установок зданий (SR HD 193 S2:2002, IDT)    SM SR HD 384.7.711 S1:2013  Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7‐711: Reguli pentru  instalaţii  şi  amplasamente  speciale.  Expoziţii,  spectacole  şi  standuri  –  Электроустановки  зданий.  Часть  7‐711:    Требования  к  специальным  установкам    

или местоположениям.  Выставки,  презентации  и  стенды (SR HD 384.7.711 S1:2004, IDT)    SM SR HD 384.7.753 S1:2013  Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7: Prescripţii pentru  instalaţii  şi  amplasamente  speciale.  Secţiunea  753:  Sisteme  de  încălzire  în  pardoseală  sau  tavan  –  Электроустановки  зданий.  Часть  7:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Раздел  753:  Системы отопления пола и потолка   (SR HD 384.7.753 S1:2003, IDT)    SM SR HD 60364‐5‐54:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5‐54: Alegerea şi  montarea  echipamentelor  electrice.  Instalaţii  de  legare  la  pămînt  şi  conductoare  de  protecţie  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  5‐54:  Выбор  и  монтаж  электрического  оборудования.  Заземляющие  приспособления и защитные провода  (SR HD 60364‐5‐54:2012, IDT)    SM SR HD 60364‐5‐534:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5‐53: Alegerea şi  instalarea  echipamentelor  electrice.  Secţionare,  întrerupere  şi comandă. Articolul 534: Dispozitive de protecţie împotriva  supratensiunilor  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  5‐53:  Выбор  и  монтаж  электрооборудования.  Изоляция,  коммутация  и  управление.  Статья  534:  Устройства для защиты от перенапряжения  (SR HD 60364‐5‐534:2009, IDT)    SM SR HD 60364‐7‐702:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7‐702: Prescripţii  pentru instalaţii speciale sau amplasamente speciale. Bazine  de  înot  şi  fîntîni  arteziene  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  7‐702:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Плавательные бассейны и фонтаны  (SR HD 60364‐7‐702:2011, IDT)    SM SR HD 60364‐7‐703:2013  Instalaţii  electrice  în  construcţii.  Partea  7‐703:  Prescripţii  pentru  instalaţii  sau  amplasamente  speciale.  Încăperi  şi  cabine  prevăzute  cu  încălzitoare  pentru  saune  –  Электроустановки  зданий.  Часть  7‐703:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Помещения  и  кабины,  содержащие  нагреватели  для  саун (SR HD 60364‐7‐703:2005, IDT)    SM SR HD 60364‐7‐704:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7‐704: Prescripţii  pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Instalaţii pentru  şantiere  de  construcţii  şi  de  demolare)  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  7‐704:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Установки  на  местах  строительства и сноса зданий   (SR HD 60364‐7‐704:2007, IDT)     

28


INS August 2013 SM SR HD 60364‐7‐705:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7‐705: Prescripţii  pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Construcţii din  agricultură  şi  horticultură  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  7‐705:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Сельскохозяйственные и садовые строения  (SR HD 60364‐7‐705:2012, IDT)    SM SR HD 60364‐7‐706:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7‐706: Prescripţii  pentru  instalaţii  sau  amplasamente  speciale.  Incinte  electroconductoare  înguste  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  7‐706:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Проводящие участки с ограниченным передвижением  (SR HD 60364‐7‐706:2007, IDT)    SM SR HD 60364‐7‐709:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7‐709: Prescripţii  pentru instalaţii speciale sau amplasamente speciale. Porturi  de  ambarcaţii  şi  amplasamente  similare  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  7‐709:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Пристани  и  аналогичные  местоположения (SR HD 60364‐7‐709:2010, IDT)    SM SR HD 60364‐7‐710:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7‐710: Prescripţii  pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Amplasamente  pentru  utilizări  medicale  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  7‐710:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Медицинские учреждения  (SR HD 60364‐7‐710:2012, IDT)    SM SR HD 60364‐7‐712:2013  Instalaţii  electrice  în  construcţii.  Partea  7‐712:  Prescripţii  pentru  instalaţii  şi  amplasamente  speciale.  Sisteme  de  alimentare  cu  energie  solară  fotovoltaică  (PV)  –  Электроустановки  зданий.  Часть  7‐721:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Системы энергопитания от солнечных батарей  (SR HD 60364‐7‐712:2005, IDT)    SM SR HD 60364‐7‐740:2013  Instalaţii  electrice  în  construcţii.  Partea  7‐740:  Prescripţii  pentru  instalaţii  sau  amplasamente  speciale.  Instalaţii  electrice  temporare  pentru  structuri,  dispozitive  pentru  agrement şi barăci din bîlciuri, parcuri de distracţii şi circuri –  Электроустановки  зданий.  Часть  7‐740:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Временные  электрические  установки  для  сооружений,  устройств  для  развлечений  и  павильонов  на  ярмарках,  в парках развлечений и цирках   (SR HD 60364‐7‐740:2007, IDT)     

29.030    SM SR CEI 60647:2013  Miezuri de oxizi magnetici (miezuri EC) destinate utilizării în  surse  de  alimentare.  Dimensiuni  –  Сердечники  из  ферромагнитных  оксидных  материалов  (ЕС  –  сердечники),  предназначенные  для  использования  в  источниках питания. Размеры (SR CEI 60647:2001, IDT)    29.035.01    SM SR EN 50363‐0:2013  Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune.  Partea  0:  Introducere     generală  –  Изоляционные,  оболочные  и  покровные  материалы  для  низковольтных  энергетических  кабелей. Часть 0: Общее введение   (SR EN 50363‐0:2011, IDT)    SM SR EN 60455‐1:2013  Compounduri reactive pe bază de răşină utilizate ca izolanţi  electrici.  Partea  1:  Definiţii  şi  prescripţii  generale  –  Компаунды  реактивные  на  основе  смол,  применяемые  для  электрической  изоляции.  Часть  1:  Определения  и  общие требования (SR EN 60455‐1:2003, IDT)    SM SR EN 60455‐3‐1:2013  Compounduri reactive pe bază de răşină utilizate ca izolanţi  electrici.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.   Fila  1:  Compounduri  pe  bază  de  răşini  epoxidice  fără  umplutură  –  Компаунды  реактивные  на  основе  смол,  применяемые  для  электрической  изоляции.  Часть  3:  Технические условия на отдельные материалы. Лист 1:  Компаунды смоляные эпоксидные без наполнителя   (SR EN 60455‐3‐1:2004, IDT)    SM SR EN 60455‐3‐2:2013  Compounduri reactive pe bază de răşină utilizate ca izolanţi  electrici.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.  Fila  2:  Compounduri  pe  bază  de  răşini  epoxidice  cu  umplutură  de  cuarţ  –  Компаунды  реактивные  на  основе  смол,  применяемые  для  электрической  изоляции.          Часть  3:  Технические  условия  на  отдельные  материалы. Лист 2: Компаунды смоляные эпоксидные с  кварцевым наполнителем (SR EN 60455‐3‐2:2004, IDT)    SM SR EN 60455‐3‐3:2013  Compounduri reactive pe bază de răşină utilizate ca izolanţi  electrici.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.  Fila  3:  Compounduri  pe  bază  de  răşini  poliuretanice  fără  umplutură  –  Компаунды  реактивные  на  основе  смол,  применяемые  для  электрической  изоляции.  Часть  3:  Технические условия на отдельные материалы. Лист 3:  Компаунды полиуретановые без наполнителя  (SR EN 60455‐3‐3:2004, IDT)         

29


INS August 2013 SM SR EN 60455‐3‐4:2013  Compounduri reactive pe bază de răşină utilizate ca izolanţi  electrici.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.  Fila  4:  Compounduri  pe  bază  de  răşini  poliuretanice  cu  umplutură  –  Компаунды  реактивные  на  основе  смол,  применяемые  для  электрической  изоляции.  Часть  3:  Технические условия на отдельные материалы. Лист 4:  Компаунды полиуретановые с наполнителем   (SR EN 60455‐3‐4:2004, IDT)    SM SR EN 60455‐3‐5:2013  Compounduri reactive pe bază de răşină utilizate ca izolanţi  electrici.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.   Fila 5: Răşini de impregnare pe bază de poliester nesaturat –  Компаунды  реактивные  на  основе  смол,  применяемые  для  электрической  изоляции.  Часть  3:  Технические  условия  на  отдельные  материалы.  Лист  5:  Смолы  для  пропитки на основе ненасыщенного полиэфира   (SR EN 60455‐3‐5:2006, IDT)    SM SR EN 60626‐3:2013  Materiale  combinate  flexibile  destinate  izolaţiei  electrice.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale  –  Материалы  комбинированные  гибкие  для  электроизоляции.  Часть  3:  Технические  условия  на  отдельные материалы (SR EN 60626‐3:2009, IDT)    SM SR EN 60893‐1:2013  Materiale  electroizolante.  Stratificate  industriale  rigide  sub  formă  de  plăci  pe  bază  de  răşini  termoreactive  pentru  utilizări  electrice.  Partea  1:  Definiţii,  clasificare  şi  prescripţii  generale  –  Материалы  изоляционные.  Материалы  промышленные жесткие слоистые листовые на основе  термореактивных  смол  электротехнического  назначения.  Часть  1:  Определения,  обозначения  и  общие требования  (SR EN 60893‐1:2004, IDT)    SM SR EN 61212‐1:2013  Materiale  electroizolante.  Tuburi  şi  bare  industriale,  rigide,  rotunde,  stratificate,  pe  bază  de  răşini  termorigide,  pentru  scopuri  electrotehnice.  Partea  1:  Definiţii,  denumiri  şi  prescripţii  generale  –  Материалы  изоляционные.  Промышленные  электроизоляционные  жесткие  круглые  ламинированные  трубы  и  стержни  на  основе  термоотверждающихся  смол  для  электротехнических  целей.  Часть  1:  Определения,  обозначения  и  общие  требования  (SR EN 61212‐1:2006, IDT)    SM SR EN 61212‐2:2013  Materiale  electroizolante.  Tuburi  şi  bare  industriale,  rigide,  rotunde,  stratificate,  pe  bază  de  răşini  termorigide,  pentru  scopuri  electrotehnice.  Partea  2:  Metode  de  încercare  –  Промышленные  Материалы  изоляционные.  электроизоляционные  жесткие  круглые  ламинированные  трубы  и  стержни  на  основе  термоотверждающихся  смол  для  электротехнических  целей. Часть 2: Методы испытаний  (SR EN 61212‐2:2007, IDT)     

SM SR EN 61621:2013  Materiale  electroizolante  solide,  uscate.  Încercare  de  rezistenţă la descărcări la arc la înaltă tensiune, curent slab –  Материалы  электроизоляционные  сухие  и  твердые.  Испытание  на  сопротивление  высоковольтным  слаботочным дуговым разрядам  (SR EN 61621:2002, IDT)    SM SR CEI 60092‐351:2013  Instalaţii  electrice  la  bordul  navelor.  Partea  351:  Materiale  electroizolante  pentru  cablurile  de  energie,  de  control,  de  semnal,  de  telecomunicaţii  şi  de  date  destinate  navelor  şi  platformelor  marine  –  Электрооборудование  судов.  Часть  351:  Изоляционные  материалы  для  силовых,  управляющих,  коммуникационных  и  информационных  кабелей,  установленных  на  борту  судов  и  на  морских  основаниях (SR CEI 60092‐351:2007, IDT)    SM SR CEI 60092‐359:2013  Instalaţii  electrice  la  bordul  navelor.  Partea  359:  Materiale  de  manta  pentru  cabluri  de  energie  şi  de  telecomunicaţii  utilizate  la  bordul  navelor  –  Электрооборудование  судов.  Часть 359: Материалы оболочек для судовых силовых и  телекоммуникационных кабелей   (SR CEI 60092‐359:2007, IDT)    29.035.10    SM SR EN 60371‐3‐2:2013  Specificaţie  pentru  materiale  electroizolante  pe  bază  de  mică.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.       Fila 2: Hîrtie de mică – Технические условия на материалы  электроизоляционные  на  основе  слюды.  Часть  3:  Технические условия на отдельные материалы. Лист 2:  Слюдяная бумага (SR EN 60371‐3‐2:2006, IDT)    SM SR EN 60371‐3‐5:2013  Specificaţie  pentru  materiale  electroizolante  pe  bază  de  mică.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.      Fila 5: Hîrtie de mică, caşerată pe ţesătură de sticlă cu adeziv  pe bază de răşină epoxidică pentru post‐impregnare (VPI) –  Технические  условия  на  материалы  электроизоляционные  на  основе  слюды.  Часть  3:  Технические условия на отдельные материалы. Лист 5:  Слюдяная  бумага  с  подложкой  из  стеклоткани  и  связующим  из  эпоксидной  смолы  для  последующей  пропитки (VPI) (SR EN 60371‐3‐5:2006, IDT)    SM SR EN 60371‐3‐7:2013  Specificaţie  pentru  materiale  electroizolante  pe  bază  de  mică.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.       Fila  7:  Bandă  pe  bază  de  hîrtie  de  mică,  folie  poliesterică  şi  liant  epoxidic  pentru  izolaţia  conductoarelor  unifilare  –  Технические  условия  на  материалы  электроизоляционные  на  основе  слюды.  Часть  3:  Технические условия на отдельные материалы. Лист 7:  Ленты  из  слюдяной  бумаги,  полиэфирной  пленки  и  связующим  из  эпоксидной  смолы  для  изолирования  одиночных проводников (SR EN 60371‐3‐7:2003, IDT)   

30


INS August 2013 SM SR EN 60371‐3‐8:2013  Specificaţie  pentru  materiale  electroizolante  pe  bază  de  mică.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.         Fila  8:  Bandă  pe  bază  de  hîrtie  de  mică  pentru  cabluri  de  securitate  rezistente  la  flacără  –  Технические  условия  на  материалы  электроизоляционные  на  основе  слюды.  Часть  3:  Технические  условия  на  отдельные  материалы.  Лист  8:  Ленты  из  слюдяной  бумаги  для  огнестойких аварийных кабелей  (SR EN 60371‐3‐8:2002, IDT)    SM SR EN 60641‐1:2013  Specificaţii  pentru  carton  presat  şi  hîrtie  presată  pentru  utilizări  electrice.  Partea  1:  Definiţii  şi  prescripţii  generale  –  Технические  условия  на  прессшпан  и  многослойную  бумагу  электротехнического  назначения.  Часть  1:  Определения и общие требования  (SR EN 60641‐1:2008, IDT)    29.035.20    SM SR EN 60674‐2:2013  Specificaţie  pentru  folii  din  material  plastic  pentru  utilizări  electrice.  Partea  2:  Metode  de  încercare  –  Технические  условия  на  пленки  электроизоляционные  полимерные.  Часть 2: Методы испытаний (SR EN 60674‐2:2003, IDT)    SM SR EN 60684‐1:2013  Tuburi  electroizolante  flexibile.  Partea  1:  Definiţii  şi  prescripţii  generale  –  Трубки  электроизоляционные  гибкие. Часть 1: Определения и общие требования  (SR EN 60684‐1:2004, IDT)    29.035.50    SM SR EN 60371‐1:2013  Specificaţie  pentru  materiale  electroizolante  pe  bază  de  mică. Partea 1: Definiţii şi prescripţii generale – Технические  условия на материалы электроизоляционные на основе  слюды. Часть 1: Определения и общие требования  (SR EN 60371‐1:2004, IDT)    SM SR EN 60371‐3‐1:2013  Specificaţie  pentru  materiale  electroizolante  pe  bază  de  mică.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.       Fila  1:  Micanite  de  colector  şi  material  –  Технические  условия на материалы электроизоляционные на основе  слюды.  Часть  3:  Технические  условия  на  отдельные  материалы.  Лист  1:  Прокладки  слюдяные  коммутационные и материалы   (SR EN 60371‐3‐1:2007, IDT)    SM SR EN 60371‐3‐2:2013  Specificaţie  pentru  materiale  electroizolante  pe  bază  de  mică.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.       Fila 2: Hîrtie de mică – Технические условия на материалы  электроизоляционные  на  основе  слюды.  Часть  3:  Технические условия на отдельные материалы. Лист 2:  Слюдяная бумага (SR EN 60371‐3‐2:2006, IDT)   

SM SR EN 60371‐3‐3:2013  Specificaţie  pentru  materiale  electroizolante  pe  bază  de  mică.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.       Fila 3: Materiale rigide de mică pentru aparate de încălzit –  Технические  условия  на  материалы  электроизоляционные  на  основе  слюды.  Часть  3:  Технические условия на отдельные материалы. Лист 3:  Твердые  слюдяные  материалы  для  нагревательного  оборудования (SR EN 60371‐3‐3:2002, IDT)    SM SR EN 60371‐3‐4:2013  Specificaţie  pentru  materiale  electroizolante  pe  bază  de  mică.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.      Fila  4:  Hîrtie  de  mică,  caşerată  pe  o  folie  poliesterică  cu  adeziv  din  răşină  epoxidică  în  stadiul  B  –  Технические  условия на материалы электроизоляционные на основе  слюды.  Часть  3:  Технические  условия  на  отдельные  материалы.  Лист  4:  Слюдяная  бумага  с  подложкой  из  полиэфирной пленки и связующим из эпоксидной смолы  В‐стадии (SR EN 60371‐3‐4:2002, IDT)    SM SR EN 60371‐3‐5:2013  Specificaţie  pentru  materiale  electroizolante  pe  bază  de  mică.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.        Fila 5: Hîrtie de mică, caşerată pe ţesătură de sticlă cu adeziv  pe bază de răşină epoxidică pentru post‐impregnare (VPI) –  Технические  условия  на  материалы  электроизоляционные  на  основе  слюды.  Часть  3:  Технические условия на отдельные материалы. Лист 5:  Слюдяная  бумага  с  подложкой  из  стеклоткани  и  связующим  из  эпоксидной  смолы  для  последующей  пропитки (VPI) (SR EN 60371‐3‐5:2006, IDT)    SM SR EN 60371‐3‐6:2013  Specificaţie pentru materiale electroizolante pe bază de mică  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.  Fila  6:  Hîrtie  de  mică,  caşerată  pe  ţesătură  de  sticlă  cu  adeziv  din  răşină  epoxidică  în  stadiul  B  –  Технические  условия  на  материалы  электроизоляционные  на  основе  слюды.  Часть  3:  Технические  условия  на  отдельные  материалы.  Лист  6:  Слюдяная  бумага  с  подложкой  из  стеклоткани  и  связующим  из  эпоксидной  смолы  В‐ стадии (SR EN 60371‐3‐6:2002, IDT)    SM SR EN 60371‐3‐7:2013  Specificaţie  pentru  materiale  electroizolante  pe  bază  de  mică.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.       Fila  7:  Bandă  pe  bază  de  hîrtie  de  mică,  folie  poliesterică  şi  liant  epoxidic  pentru  izolaţia  conductoarelor  unifilare  –  Технические  условия  на  материалы  электроизоляционные  на  основе  слюды.  Часть  3:  Технические условия на отдельные материалы. Лист 7:  Ленты  из  слюдяной  бумаги,  полиэфирной  пленки  и  связующим  из  эпоксидной  смолы  для  изолирования  одиночных проводников (SR EN 60371‐3‐7:2003, IDT)    SM SR EN 60371‐3‐8:2013  Specificaţie  pentru  materiale  electroizolante  pe  bază  de  mică. Partea 3: Specificaţii pentru materiale individuale.   

31


INS August 2013 Fila 8:  Bandă  pe  bază  de  hîrtie  de  mică  pentru  cabluri  de  securitate  rezistente  la  flacără  –  Технические  условия  на  материалы  электроизоляционные  на  основе  слюды.  Часть  3:  Технические  условия  на  отдельные  материалы.  Лист  8:  Ленты  из  слюдяной  бумаги  для  огнестойких аварийных кабелей  (SR EN 60371‐3‐8:2002, IDT)    SM SR EN 60371‐3‐9:2013  Specificaţie  pentru  materiale  electroizolante  pe  bază  de  mică.  Partea  3:  Specificaţii  pentru  materiale  individuale.       Fila  9:  Micanită  de  turnare  –  Технические  условия  на  материалы  электроизоляционные  на  основе  слюды.  Часть  3:  Технические  условия  на  отдельные  материалы. Лист 9: Формовочный миканит  (SR EN 60371‐3‐9:2002, IDT)    29.040.01    SM SR EN 60867:2013  Lichide electroizolante. Specificaţii pentru lichide noi pe bază  de  hidrocarburi  aromatice  de  sinteză  –  Жидкости  электроизоляционные.  Технические  условия  на  неотработанные  жидкости  на  основе  синтетических  ароматических углеводородов   (SR EN 60867:1997, IDT)    29.040.10    SM SR EN 61125:2013  Lichide  electroizolante  neutilizate  pe  bază  de  hidrocarburi.  Metode  de  încercare  pentru  evaluarea  stabilităţii  la         oxidare  –  Жидкости  электроизоляционные  неиспользованные  на  основе  углеводородов.  Методы  испытаний для оценки стойкости к окислению  (SR EN 61125:2001, IDT)    SM SR HD 488 S1:2013  Gazeificarea lichidelor electroizolante la solicitări electrice şi  ionizare – Газовыделение в электроизоляционных маслах  при электрической нагрузке и ионизации  (SR HD 307.2.2 S1:2002, IDT)    29.040.20    SM SR HD 307.2.2 S1:2013  Specificaţie pentru compuşi pe bază de răşini polimerizabile  fără solvent utilizaţi la izolaţii electrice. Partea 2: Metode de  încercare.  Metode  de  încercare  a  pulberilor  de  acoperire  pentru  utilizări  electrice  –  Технические  условия  на  полимеризующиеся  компаунды  на  основе  смол  без  растворителя,  используемые  для  электрической  изоляции.  Часть  2:  Методы  испытаний.  Методы  испытаний  порошковых  электроизоляционных  покрытий (SR HD 307.2.2 S1:2002, IDT)    SM SR HD 307.3.11 S1:2013  Specificaţie pentru compuşi pe bază de răşini polimerizabile  fără solvent utilizaţi la izolaţii electrice. Partea 3: Specificaţii   

pentru materiale particulare. Fila 11: Pulberi de acoperire pe  bază  de  răşini  epoxidice  –  Технические  условия  на  полимеризующиеся  компаунды  на  основе  смол  без  растворителя,  используемые  для  электрической  изоляции.  Часть  3:  Технические  условия  на  отдельные  материалы. Лист 11: Порошковые покрытия на основе  эпоксидных смол (SR HD 307.3.11 S1:2002, IDT)    29.060    SM SR CEI 60949:2013  Calculul  curenţilor  de  scurtcircuit  admisibili  din  punct  de  vedere  termic  ţinînd  seama  de  efectele  unei  încălziri  neadiabatice  –  Расчет  термически  допустимых  токов  короткого  замыкания  с  учетом  эффекта  неадиабатического нагрева (SR CEI 60949:1996, IDT)    29.060.01    SM SR CEI 61200‐52:2013  Ghid  pentru  instalaţii  electrice.  Partea  52:  Alegerea  şi  instalarea  echipamentelor  electrice.  Sisteme  de  pozare  –  Руководство  по  электрическим  установкам.  Часть  52:  Выбор  и  монтаж  электрооборудования.  Системы  электропроводки  (SR CEI 61200‐52:2005, IDT)    29.060.10    SM SR EN 60317‐0‐1:2013  Specificaţii  pentru  tipuri  particulare  de  conductoare  de  bobinaj.  Partea  0‐1:  Prescripţii  generale.  Conductor  rotund  de  cupru  emailat  –  Технические  условия  на  конкретные  типы  обмоточных  проводов.  Часть  0‐1:  Общие  требования.  Медные  эмалированные  провода  круглого  сечения (SR EN 60317‐0‐1:2008, IDT)    SM SR EN 60317‐0‐2:2013  Specificaţii  pentru  tipuri  particulare  de  conductoare  de  bobinaj.  Partea  0‐2:  Prescripţii  generale.  Conductor  rectangular  de  cupru  emailat  –  Технические  условия  на  конкретные  типы  обмоточных  проводов.  Часть  0‐2:  Общие  требования.  Медные  эмалированные  провода  прямоугольного сечения (SR EN 60317‐0‐2:2002, IDT)    SM SR EN 60317‐0‐3:2013  Specificaţii  pentru  tipuri  particulare  de  conductoare  de  bobinaj.  Partea  0‐3:  Prescripţii  generale.  Conductor  rotund  de aluminiu emailat – Технические условия на конкретные  типы  обмоточных  проводов.  Часть  0‐3:  Общие  требования.  Алюминиевые  эмалированные  провода  круглого сечения (SR EN 60317‐0‐3:2009, IDT)    SM SR EN 60317‐0‐4:2013  Specificaţii  pentru  tipuri  particulare  de  conductoare  de  bobinaj.  Partea  0‐4:  Prescripţii  generale.  Conductor  rectangular de cupru sau cupru emailat înfăşurat cu fibre de  sticlă  impregnate  cu  lac  sau  răşină  –  Технические  условия  на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0‐4:  Общие требования.  Медные  или  медные   

32


INS August 2013 эмалированные провода  прямоугольного  сечения  с  обмоткой  из  стекловолокна,  пропитанного  лаком  или  смолой (SR EN 60317‐0‐4:2003, IDT)    SM SR EN 60317‐0‐5:2013  Specificaţii  pentru  tipuri  particulare  de  conductoare  de  bobinaj.  Partea  0‐5:  Prescripţii  generale.  Conductor  rectangular de cupru neacoperit sau cupru emailat acoperit  cu  tresă  de  fibre  de  sticlă  impregnate  cu  răşină  sau  lac  –  Технические условия на конкретные типы обмоточных  проводов.  Часть  0‐5:  Общие  требования.  Медные  оголенные  или  медные  эмалированные  провода  прямоугольного  сечения  с  оплеткой  из  стекловолокна,  пропитанного смолой или лаком  (SR EN 60317‐0‐5:2007, IDT)    SM SR EN 60317‐0‐6:2013  Specificaţii  pentru  tipuri  particulare  de  conductoare  de  bobinaj.  Partea  0‐6:  Prescripţii  generale.  Conductor  rotund  de  cupru  neacoperit  sau  emailat,  acoperit  cu  fibre  de  sticlă  impregnate  cu  răşină  sau  lac  –  Технические  условия  на  конкретные  типы  обмоточных  проводов.  Часть  0‐6:  Общие  требования.  Медные  оголенные  или  эмалированные  провода  круглого  сечения  с  обмоткой  из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком  (SR EN 60317‐0‐6:2003, IDT)    SM SR EN 60317‐ 4+A1+A2:2013  Specificaţii  pentru  tipuri  particulare  de  conductoare  de  bobinaj.  Partea  4:  Conductor  rotund  de  cupru  emailat  cu  poliuretan  sudabil,  clasa  130  –  Технические  условия  на  конкретные  типы  обмоточных  проводов.  Часть  4:  Круглые  медные  поддающиеся  пайке  провода  с  эмалевой изоляцией, на основе полиуретана, класс 130  (SR EN 60317‐4+A1+A2:2001, IDT)    SM SR EN 60317‐8:2013  Specificaţii  pentru  tipuri  particulare  de  conductoare  de  bobinaj.  Partea  8:  Conductor  rotund  de  cupru  emailat  cu  poliesterimidă,  clasa  180  –  Технические  условия  на  конкретные  типы  обмоточных  проводов.  Часть  8:  Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией  на основе полиэфиримида, класс 180  (SR EN 60317‐8:2011, IDT)    SM SR EN 60317‐32:2013  Specificaţii  pentru  tipuri  particulare  de  conductoare  de  bobinaj.  Partea  32:  Conductor  rectangular  de  cupru  sau  cupru emailat, înfăşurat cu fibre de sticlă impregnate cu lac  sau  răşină,  indice  de  temperatură  155  –  Технические  условия  на  конкретные  типы  обмоточных  проводов.  Часть  32:  Медные  оголенные  или  медные  эмалированные  провода  прямоугольного  сечения  с  обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или  лаком, температурный индекс 155   (SR EN 60317‐32:2002, IDT)    SM SR EN 60317‐38+A1:2013  Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de   

 bobinaj.  Partea  38:  Conductor  rotund  de  cupru  emailat  cu  poliester  sau  poliesterimidă  acoperit  cu  poliamidă‐imidă,  clasa  200,  cu  strat  aderent  –  Технические  условия  на  конкретные  типы  обмоточных  проводов.  Часть  38:  Медные  провода  круглого  сечения  класса  200  с  эмалевым  покрытием  с  изоляцией  на  основе  полиэстера  или  полиэстерамида  покрытый  полиамидом со связующим слоем  (SR EN 60317‐38+A1:2002, IDT)    SM SR EN 60317‐39+A1:2013  Specificaţii  pentru  tipuri  particulare  de  conductoare  de  bobinaj.  Partea  39:  Conductor  de  cupru  cu  secţiune  dreptunghiulară,  neizolat  sau  emailat,  acoperit  cu  tresă  de  fibră  de  sticlă  impregnată  cu  răşină  sau  cu  lac,  indice  de  temperatură  180  –  Технические  условия  на  конкретные  типы  обмоточных  проводов.  Часть  39:  Медные  провода  прямоугольного  сечения  с  эмалевым  покрытием или без него, с оплеткой из стекловолокна,  пропитанного  смолой  или  лаком,  с  температурным  показателем 180 (SR EN 60317‐39+A1:2002, IDT)    SM SR EN 60317‐40+A1:2013  Specificaţii  pentru  tipuri  particulare  de  conductoare  de  bobinaj.  Partea  40:  Conductor  de  cupru  cu  secţiune  dreptunghiulară,  neizolat  sau  emailat,  acoperit  cu  tresă  de  fibră  de  sticlă  impregnată  cu  răşină  sau  lac,  indice  de  temperatură  200  –  Технические  условия  на  конкретные  типы  обмоточных  проводов.  Часть  40:  Медный  оголенный  или  эмалированный  провод  прямоугольного  сечения  с  оплеткой  из  стекловолокна,  пропитанного  смолой или лаком, с температурным показателем 200  (SR EN 60317‐40+A1:2002, IDT)    SM SR EN 60317‐51:2013  Specificaţii  pentru  tipuri  particulare  de  conductoare  de  bobinaj.  Partea  51:  Conductor  rotund  de  cupru  emailat  cu  poliuretan  sudabil,  clasa  180  –  Технические  условия  на  конкретные  типы  обмоточных  проводов.  Часть  51:  Медные  эмалированные  провода  круглого  сечения  с  полиуретановым покрытием, свариваемые, класс 180  (SR EN 60317‐51:2003, IDT)   

SM SR EN 60851‐3:2013  Conductoare  de  bobinaj.  Metode  de  încercare.  Partea  3:  Proprietăţi  mecanice  –  Провода  обмоточные.  Методы  испытаний. Часть 3: Механические свойства  (SR EN 60851‐3:2009, IDT)    SM SR EN 60851‐4:2013  Conductoare  de  bobinaj.  Metode  de  încercare.  Partea  4:  Proprietăţi  chimice  –  Провода  обмоточные.  Методы  испытаний. Часть 4: Химические свойства  (SR EN 60851‐4:2003, IDT)   

SM SR EN 60851‐5:2013  Conductoare  de  bobinaj.  Metode  de  încercare.  Partea  5:  Proprietăţi  electrice  –  Провода  обмоточные.  Методы  испытаний. Часть 5: Электрические свойства       (SR EN 60851‐5:2009, IDT) 

33


INS August 2013 SM SR EN 60889:2013  SM SR CEI 60092‐351:2013  Sîrmă  de  aluminiu  trasă  la  rece  în  stare  de  ecruisare  tare  Instalaţii  electrice  la  bordul  navelor.  Partea  351:  Materiale  pentru  conductoarele  liniilor  aeriene  –  Проволока  electroizolante  pentru  cablurile  de  energie,  de  control,  de  алюминиевая  твердотянутая  для  воздушных  линий  semnal,  de  telecomunicaţii  şi  de  date  destinate  navelor  şi  электропередач (SR EN 60889:2002, IDT)  platformelor  marine  –  Электрооборудование  судов.    Часть  351:  Изоляционные  материалы  для  силовых,  SM SR EN 61534‐1:2013  управляющих,  коммуникационных  и  информационных  Sisteme  de  trasee  conductoare  prefabricate.  Partea  1:  кабелей,  установленных  на  борту  судов  и  на  морских  Prescripţii  generale  –  Системы  шинопроводов.  Часть  1:  основаниях (SR CEI 60092‐351:2007, IDT)  Общие требования (SR EN 61534‐1:2012, IDT)      SM SR CEI 60092‐352:2013  SM SR CEI 60197:2013  Instalaţii electrice la bordul navelor. Partea 352: Alegerea şi  Conductor  de  conexiune  de  înaltă  tensiune  cu  izolaţie  cu  instalarea  cablurilor  electrice  –  Электрооборудование  ardere lentă pentru utilizare în receptoarele de televiziune –  судов.  Часть  352:  Выбор  и  прокладка  электрических  Провода  высоковольтные  присоединительные  с  кабелей (SR CEI 60092‐352:2007, IDT)  термозащитной  изоляцией  для  телевизионных    приемников (SR CEI 60197:1999, IDT)  SM SR CEI 60092‐359:2013    Instalaţii  electrice  la  bordul  navelor.  Partea  359:  Materiale  SM SR CEI 60246:2013  de  manta  pentru  cabluri  de  energie  şi  de  telecomunicaţii  Conductoare  de  conexiune  pentru  tensiuni  nominale  de            utilizate  la  bordul  navelor  –  Электрооборудование  судов.  Часть 359: Материалы оболочек для судовых силовых и  20 kV şi 25 kV şi o temperatură maximă de lucru de 105º C  pentru  receptoarele  de  televiziune  –  Провода  телекоммуникационных кабелей   соединительные  на  номинальное  напряжение                       (SR CEI 60092‐359:2007, IDT)  20  kV  и  25  kV  постоянного  тока  и  с  максимальной    рабочей  температурой  105°С,  предназначенные  для  SM SR CEI 60092‐376:2013  использования в телевизионных приемниках  Instalaţii  electrice  la  bordul  navelor.  Partea  376:  Cabluri  (SR CEI 60246:1999, IDT)  pentru  circuite  de  comandă  şi  de  măsurare  150/250  V               (300  V)  –  Электрооборудование  судов.  Часть  376:  SM SR CEI 60979:2013  Кабели  для  цепей  управления  и  контрольно‐ Conductoare  pentru  conexiuni  prin  înfăşurare  –  Провода  измерительной аппаратуры на 150/250 V (300 V)   для соединения накруткой (SR CEI 60979:1997, IDT)  (SR CEI 60092‐376:2007, IDT)      SM SR CEI 60918+A1:2013  SM SR CEI 61015:2013  Cablu  plat  izolat  cu  PVC,  cu  pas  de  1,27  mm,  adecvat  Portperii  pentru  maşini  electrice.  Ghid  pentru  măsurarea  racordării prin conexiune autodezizolantă – Кабели плоские  forţei  de  apăsare  statice  aplicate  periilor  –  Щеткодержатели  для  электрических  машин.  с  поливинилхлоридной  изоляцией  с  шагом  укладки  Руководство  по  измерению  статической  нагрузки  проводников  1,27  мм,  предназначенные  для  концевой  прилагаемой на щетки (SR CEI 61015:2003, IDT)  заделки  проводников  в  соединителе  с  прорезанием    изоляции (SR CEI 60918+A1:1996, IDT)  SM SR HD 402 S2:2013    Culori  de  referinţă  pentru  izolaţia  cablurilor  şi  SM SR HD 402 S2:2013  conductoarelor de joasă frecvenţă – Стандартные цвета  Culori  de  referinţă  pentru  izolaţia  cablurilor  şi  для термопластических материалов, применяемых для  conductoarelor de joasă frecvenţă – Стандартные цвета  изоляции низкочастотных кабелей и проводов   для термопластических материалов, применяемых для  изоляции низкочастотных кабелей и проводов   (SR HD 402 S2:2003, IDT)  (SR HD 402 S2:2003, IDT)      29.060.20  29.080.01      SM SR EN 60230:2013  SM SR EN 50124‐1:2013  Încercări  la  impuls  ale  cablurilor  electrice  şi  accesoriilor  acestora  –  Импульсные  испытания  кабелей  и  их  Aplicaţii feroviare. Coordonarea izolaţiei. Partea 1: Prescripţii  арматуры (SR EN 60230:2002, IDT)  fundamentale.  Distanţe  de  izolare  prin  aer  şi  distanţe  de    izolare pe suprafaţă pentru toate echipamentele electrice şi  SM SR EN 60885‐2:2013  electronice  –  Железные  дороги.  Координация  изоляции.  Metode  de  încercări  electrice  pentru  cabluri  electrice.   Часть  1:  Основные  требования.  Воздушные  зазоры  и  Partea  2:  Încercări  de  descărcări  parţiale  –  Методы  пути  утечки  тока  для  всего  электрического  и  электрических  испытаний  для  электрических  кабелей.                                   электронного оборудования  Часть 2: Испытания на частичный разряд  (SR EN 50124‐1:2002, IDT)    (SR EN 60885‐2:2004, IDT)     

34


INS August 2013 SM SR EN 50209:2013  mare de 1 kV. Elemente izolatoare din material ceramic sau  Încercarea  izolaţiei  barelor  şi  bobinelor  pentru  maşini  de  sticlă  pentru  sisteme  de  curent  alternativ.  Caracteristici  ale  înaltă  tensiune  –  Испытание  изоляции  стержней  и  elementelor izolatoarelor de tip capă‐tijă – Изоляторы для  воздушных линий с номинальным напряжением свыше 1  катушек машин высокого напряжения  kV.  Элементы  керамических  или  стеклянных  (SR EN 50209:2002, IDT)  изоляторов  для  систем  переменного  тока.    Характеристики  элементов  изоляторов  SM SR EN 60034‐18‐22:2013  тарельчатого типа (SR EN 60305:2003, IDT)  Maşini  electrice  rotative.  Partea  18‐22:  Evaluarea    funcţională  a  sistemelor  de  izolaţie.  Proceduri  de  încercare  SM SR EN 60383‐2:2013  pentru  înfăşurări  din  conductor.  Clasificarea  modificărilor  şi  a  înlocuirilor  de  componente  ale  izolaţiei  –  Машины  Izolatoare  pentru  linii  aeriene  cu  tensiune  nominală  mai  электрические  вращающиеся.  Часть  18‐22:  mare de 1 000 V. Partea 2: Lanţuri de izolatoare şi lanţuri de  Функциональная  оценка  систем  изоляции.  Процедуры  izolatoare  echipate  pentru  sisteme  de  curent  alternativ.  испытания  проволочных  обмоток.  Классификация  Definiţii,  metode  de  încercare  şi  criterii  de  acceptare  –  Изоляторы  для  воздушных  линий  электропередачи  с  изменений и замены изоляционных компонентов  номинальным  напряжением  свыше  1  000  V.  Часть  2:  (SR EN 60034‐18‐22:2002, IDT)  Гирлянды  и  комплекты  изоляторов  для  систем    переменного тока. Определения, методы испытаний и  SM SR EN 60071‐2:2013  критерии приемки (SR EN 60383‐2:1996, IDT)   Coordonarea  izolaţiei.  Partea  2:  Ghid  de  aplicare  –    Координация  изоляции.  Часть  2:  Руководство  по  SM SR EN 60433:2013  применению  (SR EN 60071‐2:1999, IDT)  Izolatoare pentru linii electrice aeriene cu tensiune nominală    SM SR EN 61557‐13:2013  mai  mare  de  1  kV.  Izolatoare  ceramice  pentru  sisteme  de  Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune  curent alternativ. Caracteristici ale elementelor lanţurilor de  izolatoare  tijă  –  Изоляторы  для  воздушных  линий  de  1  000  V  c.a.  şi  1  500  V  c.c.  Dispozitive  de  control,  de  электропередачи с номинальным напряжением свыше 1  măsurare  sau  de  supraveghere  a  măsurilor  de  protecţie.  kV.  Керамические  изоляторы  для  систем  переменного  Partea  13:  Cleşti  şi  senzori  de  curent  electric  portabili  şi  manevraţi  cu  mîna  pentru  măsurarea  curenţilor  electrici  de  тока.  Характеристики  элементов  гирлянды  scurgere în reţelele electrice de distribuţie – Электрическая  изоляторов длинностержневого типа  безопасность  в  низковольтных  распределительных  (SR EN 60433:2001, IDT)   системах  до    1  000  V  переменного  тока  и  1  500  V    постоянного  тока.  Аппаратура  для  контроля,  SM SR EN 60437:2013  измерения  или  мониторинга  средств  защиты.              Încercarea  la  perturbaţii  radioelectrice  a  izolatoarelor  de  Часть  13:  Токоизмерительные  клещи  и  датчики  тока,  înaltă  tensiune  –  Испытание  высоковольтных  переносные  и  с  ручным  управлением,  для  измерения  изоляторах на радиопомехи (SR EN 60437:2003, IDT)   токов  утечки  в  электрических  распределительных    системах (SR EN 61557‐13:2012, IDT)  SM SR EN 60507:2013    Încercări  la  poluare  artificială  ale  izolatoarelor  de  înaltă  29.080.10  tensiune  utilizate  în  reţelele  de  curent  alternativ  –  Испытание  высоковольтных  изоляторов  систем    переменного  тока  в  условиях  искусственного  SM SR EN 50151:2013  загрязнения (SR EN 60507:1996, IDT)  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Tracţiune  electrică.  Prescripţii  speciale  pentru  izolatoare  compozite  –    Транспорт  железнодорожный.  Стационарное  SM SR EN 60660:2013  оборудование.  Электрическая  тяга.  Специальные  Izolatoare.  Încercări  ale  izolatoarelor  suport  de  interior  din  технические условия для композитных изоляторов  material organic destinate sistemelor cu tensiunea nominală  (SR EN 50151:2004, IDT)  mai  mare  de  1  kV,  dar  mai  mică  de  300  kV  –  Изоляторы.    Испытания  опорных  изоляторов  внутренней  SM SR EN 60168:2013  установки,  изготовленных  из  органических  Încercări ale izolatoarelor suport de interior şi de exterior din  материалов,  для  систем  с  номинальным  напряжением  material  ceramic  sau  din  sticlă  destinate  sistemelor  cu  свыше 1 kV но не более 300 kV (SR EN 60660:2001, IDT)    tensiuni  nominale  mai  mari  de  1  000  V  –  Испытания  опорных  изоляторов  внутренней  и  наружной  SM SR EN 61211:2013  установки из керамических материалов или стекла для  Izolatoare de material ceramic sau sticlă pentru linii aeriene  систем с номинальным напряжением свыше 1 000 V   cu  tensiunea  nominală  mai  mare  de  1  000  V.  Încercare  la  (SR EN 60168:1997, IDT)  străpungere  prin  impulsuri  în  aer  –  Изоляторы    керамические  или  стеклянные  для  воздушных  линий  с  SM SR EN 60305:2013  номинальным  напряжением  более  1  000  V.  Испытание  Izolatoare pentru linii aeriene cu tensiunea nominală mai  на импульсный пробой в воздухе (SR EN 61211:2005, IDT)     

35


INS August 2013 SM SR EN 61325:2013  Izolatoare  pentru  linii  aeriene  cu  tensiunea  nominală  mai  mare  de  1  000  V.  Elemente  izolatoare  de  material  ceramic  sau  de  sticlă  pentru  sisteme  de  curent  continuu.  Definiţii,  metode  de  încercare  şi  criterii  de  acceptare  –  Изоляторы  для  воздушных  линий  электропередачи  с  номинальным  напряжением  свыше  1  000  V.  Керамические  или  стеклянные  элементы  изоляторов  для  систем  постоянного тока. Определения, методы испытаний и  критерии приемки (SR EN 61325:2004, IDT)     SM SR EN 61466‐1:2013  Izolatoare  compozite  pentru  linii  aeriene  cu  tensiunea  nominală mai mare de 1 000 V. Partea 1: Clase de rezistenţă  şi  asamblări  de  capăt  standardizate  –  Композитные  гирляндные  изоляторы  для  воздушных  линий  электропередачи  с  номинальным  напряжением  свыше   1  000  V.  Часть  1:  Стандартные  классы  прочности  и  концевые соединения (SR EN 61466‐1:2003, IDT)    SM SR EN 61466‐2:2013  Izolatoare  compozite  pentru  linii  aeriene  cu  tensiunea  nominală  mai  mare  de  1  000  V.  Partea  2:  Caracteristici  dimensionale  şi  electrice  –  Композитные  гирляндные  изоляторы  для  воздушных  линий  электропередачи  с  номинальным  напряжением  свыше  1  000  V.  Часть  2:  Размерные и электрические характеристики  (SR EN 61466‐2:2003, IDT)    SM SR EN 62155:2013  Izolatoare  tip  carcasă  cu  sau  fără  presiune  internă  de  material ceramic sau de sticlă, pentru utilizare în aparatajul  electric  cu  tensiuni  nominale  mai  mari  de  1  000  V  –  Изоляторы  стеклянные  и  керамические  полые  герметизированные  и  негерметизированные  для  электрического  оборудования  на  номинальные  напряжения свыше 1 000 V (SR EN 62155:2004, IDT)    SM SR EN 62217:2013  Izolatoare polimerice de interior şi de exterior cu tensiunea  nominală mai mare de 1 000 V. Definiţii generale, metode de  încercare şi criterii de acceptare – Изоляторы полимерные  для  внутреннего  и  наружного  применения  на  номинальное  напряжение  свыше  1  000  V.  Общие  определения,  методы  испытаний  и  критерии  приемки  (SR EN 62217:2006, IDT)    SM SR CEI 61245:2013  Încercări  la  poluare  artificială  ale  izolatoarelor  de  înaltă  tensiune  utilizate  în  reţelele  de  curent  continuu  –  Испытания  на  искусственное  загрязнение  высоковольтных изоляторов, используемых в системах  постоянного тока (SR CEI 61245:2001, IDT)    SM SR HD 474 S1:2013  Dimensiuni  ale  asamblărilor  cu  rotulă  ale  elementelor  lanţurilor  de  izolatoare  –  Размеры  элементов  сферического  соединения  подвесных  изоляторов  и  линейной арматуры (SR HD 474 S1:2003, IDT)   

SM SR HD 578 S1:2013  Caracteristicile izolatoarelor suport de interior şi de exterior  destinate  sistemelor  cu  tensiuni  nominale  mai  mari  de           1  000  V  –  Технические  характеристики  изоляторов  штыревых  внутренней  и  наружной  установки  для  систем с номинальным напряжением свыше 1 000 V  (SR HD 578 S1:2002, IDT)    29.080.20    SM SR EN 60137:2013  Treceri  izolate  pentru  tensiuni  alternative  mai  mari                    de  1  000  V  –  Вводы  изолированные  для  переменных  напряжений свыше 1 000 V (SR EN 60137:2008, IDT)    29.080.30    SM SR EN 60071‐1:2013  Coordonarea izolaţiei. Partea 1: Definiţii, principii şi reguli –  Координация  изоляции.  Часть  1:  Определения,  принципы и правила (SR EN 60071‐1:2006, IDT)    SM SR EN 61857‐1:2013  Sisteme electroizolante. Proceduri pentru evaluarea termică.  Partea  1:  Prescripţii  generale.  Joasă  tensiune  –  Системы  электрической  изоляции.  Методики  термической  оценки.  Часть  1:  Общие  требования.  Низкое  напряжение (SR EN 61857‐1:2009, IDT)    SM SR EN 61857‐22:2013  Sisteme electroizolante. Proceduri pentru evaluarea termică.  Partea  22:  Prescripţii  particulare  pentru  model  de  bobină  încapsulată.  Sistem  electroizolant  (SE)  cu  înfăşurări  de  conductor  –  Системы  электрической  изоляции.  Методики  термической  оценки.  Часть  22:  Частные  требования  к  модели  с  герметизированной  обмоткой.  Системы  электрической  изоляции  проволочной  обмотки  (SR EN 61857‐22:2009, IDT)   

SM SR EN 61858:2013  Sisteme  electroizolante.  Evaluarea  termică  a  modificărilor  unui  sistem  electroizolant  de  referinţă  cu  înfăşurări  de  conductor  –  Системы  электрической  изоляции.  Термическая  оценка  изменений  в  установленной  системе  электрической  изоляции  проволочной  обмотки (SR EN 61858:2009, IDT)    29.080.99   

SM SR EN 50124‐2:2013  Aplicaţii  feroviare.  Coordonarea  izolaţiei.  Partea  2:  Supratensiuni  şi  protecţiile  asociate  –  Железные  дороги.  Координация  изоляции.  Часть  2:  Перенапряжения  и  соответствующие меры защиты   (SR EN 50124‐2:2002, IDT)    29.100.10   

SM SR EN 60938‐2‐2:2013  Inductoare  fixe  de  antiparazitare.  Partea  2‐2:  Specificaţie 

36


INS August 2013 particulară cadru.  Inductoare  pentru  care  sînt  cerute  teste  de  securitate  –  Катушки  постоянной  индуктивности  для  подавления  электромагнитных  помех.  Часть  2‐2:  Форма  частных  технических  условий.  Индукторы,  подлежащие испытаниям на безопасность   (SR EN 60938‐2‐2:2002, IDT)    SM SR EN 61185:2013  Miezuri de ferită (miezuri ETD) destinate utilizării în surse de  alimentare.  Dimensiuni  –  Сердечники  ферритовые  (сердечники ETD), предназначенные для использования в  источниках питания. Размеры (SR EN 61185:2006, IDT)    SM SR CEI 60647:2013  Miezuri de oxizi magnetici (miezuri EC) destinate utilizării în  surse  de  alimentare.  Dimensiuni  –  Сердечники  из  ферромагнитных  оксидных  материалов  (ЕС  –  сердечники),  предназначенные  для  использования  в  источниках питания. Размеры (SR CEI 60647:2001, IDT)    SM SR CEI 60732:2013  Metode  de  măsurare  pentru  miezuri  cilindrice,  miezuri  tubulare  şi  miezuri  filetate  de  oxizi  magnetici  –  Методы  измерения  параметров  цилиндрических,  трубчатых  и  резьбовых  сердечников  из  магнитных  оксидных  материалов (SR CEI 60732:1998, IDT)    29.120.10   

SM SR EN 61534‐1:2013  Sisteme  de  trasee  conductoare  prefabricate.  Partea  1:  Prescripţii  generale  –  Системы  шинопроводов.  Часть  1:  Общие требования (SR EN 61534‐1:2012, IDT)    29.120.20   

SM SR EN 50393:2013  Metode  şi  prescripţii  de  încercare  pentru  accesoriile  cablurilor  de  distribuţie  cu  tensiune  nominală  0,6/1,0  (1,2)  kV  –  Методы  испытания  и  требования  к  вспомогательным  деталям  для  распределительных  кабелей на номинальное напряжение 0,6/1,0 (1,2) kV  (SR EN 50393:2006, IDT)    29.120.30    SM SR CEI 60906‐3:2013  Sistem  CEI  de  fişe  şi  prize  pentru  uz  casnic  şi  similar.       Partea 3: Fişe şi prize pentru TFJS, 16 A 6 V, 12 V, 24 V, 48 V  curent alternativ şi curent continuu – Система IEC вилок и  штепсельных  розеток  бытового  и  аналогичного  назначения. Часть 3: Вилки и штепсельные розетки для  системы  безопасного  сверхнизкого  напряжения  (SELV)  на 16 А 6 V, 12 V, 24 V, 48 V переменного и постоянного  тока (SR CEI 60906‐3:2003, IDT)    29.120.40   

SM SR EN 61058‐2‐5:2013  Întreruptoare pentru aparate. Partea 2‐5: Reguli particulare 

pentru selectoare – Выключатели для электроприборов.  Часть  2‐5:  Частные  требования  к  переключателям  полюсов (SR EN 61058‐2‐5:2011, IDT)    29.120.50    SM SR EN 50122‐2:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Securitate  electrică,  legare  la  pămînt  şi  circuit  de  retur.  Partea  2:  Măsuri  de  protecţie  împotriva efectelor curenţilor vagabonzi produşi de reţele de  tracţiune  în  curent  continuu  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Электрическая  безопасность,  заземление  и  цепь  возврата  тока.   Часть  2:  Защитные  меры  против  воздействий  блуждающих токов, вызываемых тяговыми системами  постоянного тока (SR EN 50122‐2:2011, IDT)    SM SR EN 50522:2013  Legarea  la  pămînt  a  instalaţiilor  electrice  cu  tensiuni  alternative mai mari de 1 kV – Заземление электрических  установок  переменного  тока  напряжением                 свыше 1 kV (SR EN 50522:2011, IDT)    SM SR EN 50550+AC:2013  Dispozitiv  de  protecţie  împotriva  supratensiunilor  de  frecvenţă  industrială  (POP)  pentru  aplicaţii  casnice  şi   similare  –  Устройство  защиты  от  перенапряжения  промышленной частоты для бытового и аналогичного  применения (SR EN 50550:2011+AC:2012, IDT)    SM SR EN 60099‐1:2013  Descărcătoare.  Partea  1:  Descărcătoare  cu  rezistenţă  variabilă  cu  eclatoare  pentru  reţele  de  curent  alternativ  –  Разрядники.  Часть  1:  Искровые  разрядники  с  нелинейными  резисторами  для  систем  переменного  тока  (SR EN 60099‐1:2002, IDT)    SM SR CEI 60099‐3:2013  Descărcătoare.  Partea  3:  Încercarea  la  poluare  artificială  a  descărcătoarelor  –  Разрядники.  Часть  3:  Испытание  разрядников искусственным загрязнением  (SR CEI 60099‐3:1999, IDT)    SM SR EN 60099‐5:2013  Descărcătoare.  Partea  5:  Recomandări  pentru  alegere  şi  utilizare – Разрядники. Часть 5: Рекомендации по выбору  и применению (SR EN 60099‐5:1999, IDT)    SM SR EN 60127‐5:2013  Siguranţe  fuzibile  miniatură.  Partea  5:  Prescripţii  pentru  evaluarea  calităţii  elementelor  de  înlocuire  miniatură  –  Миниатюрные  плавкие  предохранители.  Часть  5:  Руководство по оценке качества миниатюрных плавких  вставок (SR EN 60127‐5:2003, IDT)    SM SR EN 60644:2013  Specificaţie  referitoare  la  elementele  de  înlocuire  de  înaltă  tensiune  destinate  circuitelor  ce  conţin  motoare  –  Технические  условия  на  плавкие вставки  высокого   

37


INS August 2013 напряжения, предназначенные для цепей с двигателями  (SR EN 60644:2010, IDT)    SM SR HD 60364‐4‐43:2013  Instalaţii  electrice  de  joasă  tensiune.  Partea  4‐43:  Protecţie  pentru  asigurarea  securităţii.  Protecţie  împotriva  supracurenţilor  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  4‐43:  Защита  для  обеспечения  безопасности.  Защита от сверхтоков (SR HD 60364‐4‐43:2011, IDT)    29.120.70    SM SR EN 60255‐1:2013  Relee  de  măsurare  şi  dispozitive  de  protecţie.  Partea  1:  Prescripţii  comune  –  Реле  измерительные  и  защитное  оборудование. Часть 1: Общие требования  (SR EN 60255‐1:2010, IDT)    SM SR EN 60255‐21‐1:2013  Relee  electrice.  Partea  21:  Încercări  la  vibraţii,  şocuri,  zdruncinări  şi  seisme  aplicabile  releelor  de  măsură  şi  dispozitivelor  de  protecţie.  Secţiunea  1:  Încercări  la  vibraţii  sinusoidale – Реле электрические. Часть 21: Испытания  на  вибрацию,  удар,  тряску  и  сейсмические  испытания  измерительных реле и защитных устройств. Раздел 1:  Испытания на синусоидальную вибрацию  (SR EN 60255‐21‐1:2002, IDT)    SM SR EN 60255‐21‐2:2013  Relee  electrice.  Partea  21:  Încercări  la  vibraţii,  şocuri,  zdruncinări  şi  seisme  aplicabile  releelor  de  măsură  şi  dispozitivelor de protecţie. Secţiunea 2: Încercări la şocuri şi  zdruncinări – Реле электрические. Часть 21: Испытания  на  вибрацию,  удар,  тряску  и  сейсмические  испытания  измерительных реле и защитных устройств. Раздел 2:  Испытания на удар и тряску   (SR EN 60255‐21‐2:2002, IDT)    SM SR EN 60255‐21‐3:2013  Relee  electrice.  Partea  21:  Încercări  la  vibraţii,  şocuri,  zdruncinări  şi  seisme  aplicabile  releelor  de  măsură  şi  dispozitivelor de protecţie. Secţiunea 3: Încercări la seisme –  Реле  электрические.  Часть  21:  Испытания  на  вибрацию,  удар,  тряску  и  сейсмические  испытания  измерительных реле и защитных устройств. Раздел 3:  Сейсмические испытания (SR EN 60255‐21‐3:1996, IDT)    SM SR EN 60255‐22‐3:2013  Relee  de  măsurare  şi  dispozitive  de  protecţie.  Partea  22‐3:  Încercări  la  perturbaţii  electrice.  Imunitate  la  cîmpuri  electromagnetice  radiante  –  Реле  измерительные  и  защитное  оборудование.  Часть  22‐3:  Испытания  на  электрические  помехи.  Устойчивость  к  излучению  электромагнитного поля (SR EN 60255‐22‐3:2009, IDT)    SM SR EN 60255‐22‐4:2013  Relee de măsurare şi echipamente de protecţie. Partea 22‐4:  Încercări de influenţă electrică.  Încercare  de  imunitate  la   trenuri  de  impulsuri  tranzitorii  rapide  –  Реле     

измерительные и защитное оборудование. Часть 22‐4:  Испытания  на  электрические  помехи.  Испытания  на  устойчивость  к  быстрым  переходным  пачкам  импульсов (SR EN 60255‐22‐4:2008, IDT)    SM SR EN 60255‐22‐6:2013  Relee  electrice.  Partea  22‐6:  Încercări  de  influenţă  electrică  referitoare  la  relee  electrice  de  măsură  şi  dispozitive  de  protecţie.  Imunitate  la  perturbaţii  conduse  induse  de  cîmpuri  radioelectrice  –  Реле  электрические.  Часть  22‐6:  Испытания  на  электрические  помехи  измерительных  реле  и  защитного  оборудования.  Помехоустойчивость  к  кондуктивным  помехам,  наведенным  радиочастотными полями  (SR EN 60255‐22‐6:2003, IDT)    SM SR EN 60255‐24:2013  Relee electrice. Partea 24: Format comun pentru schimb de  date  tranzitorii  (COMTRADE)  în  reţele  electrice  –  Реле  электрические.  Часть  24:  Общий  формат  для  обмена  транзитными  данными  (COMTRADE)  в  электрических  сетях  (SR EN 60255‐24:2003, IDT)    SM SR EN 60255‐25:2013  Relee  electrice.  Partea  25:  Încercări  de  emisie  electromagnetică  pentru  relee  de  măsură  şi  dispozitive  de  protecţie  –  Реле  электрические.  Часть  25:  Испытание  измерительных  реле  и  защитного  оборудования  на  электромагнитное излучение  (SR EN 60255‐25:2003, IDT)    SM SR EN 60255‐26:2013  Relee  de  măsurare  şi  dispozitive  de  protecţie.  Partea  26:  Prescripţii  de  compatibilitate  electromagnetică  –  Реле  измерительные  и  защитное  оборудование.  Часть  26:  Требования электромагнитной совместимости  (SR EN 60255‐26:2010, IDT)    SM SR EN 60269‐6:2013  Siguranţe  fuzibile  de  joasă  tensiune.  Partea  6:  Prescripţii  suplimentare  referitoare  la  elemente  de  înlocuire  utilizate  pentru protecţia sistemelor fotovoltaice de energie solară –  Предохранители  плавкие  низковольтные.  Часть  6:  Дополнительные  требования  к  плавким  вставкам  для  защиты  солнечных  фотогальванических  энергетических систем (SR EN 60269‐6:2011, IDT)    SM SR EN 61811‐1:2013  Relee electromecanice de tot sau nimic cu timp nespecificat  supuse  regimului  de  asigurare  a  calităţii.  Partea  1:  Specificaţie  generică  –  Реле  электромеханические  логические  с  ненормированным  временем  оцененного  качества. Часть 1: Общие технические условия  (SR EN 61811‐1:2003, IDT)    SM SR EN 61811‐10:2013  Relee  electromecanice  elementare  supuse  regimului  de  asigurare  a  calităţii.  Partea  10:  Specificaţie  intermediară.  Relee  pentru  aplicaţii  industriale  –  Реле  элементарные  электромеханические оцененного качества. Часть 10:    

38


INS August 2013 Групповые технические  условия.  Реле  для  промышленного применения (SR EN 61811‐10:2003, IDT)    SM SR EN 61811‐11:2013  Relee  electromecanice  elementare  supuse  regimului  de  asigurare a calităţii. Partea 11: Specificaţie particulară cadru.  Relee  pentru  aplicaţii  industriale  –  Реле  электромеханические  оцененного  качества.  Часть  11:  Форма  частных  технических  условий.  Реле  для  промышленного применения (SR EN 61811‐11:2003, IDT)    SM SR EN 61811‐50:2013  Relee  electromecanice  de  tot  sau  nimic.  Partea  50:  Specificaţie  intermediară.  Relee  electromecanice  de  tot  sau  nimic  telecom  supuse  regimului  de  asigurare  a  calităţii  –  Реле  логические  электромеханические.  Часть  50:  Групповые  технические  условия.  Электромеханические  логические реле оцененного качества   (SR EN 61811‐50:2003, IDT)    SM SR EN 61811‐51:2013  Relee  electromecanice  de  tot  sau  nimic.  Partea  51:  Specificaţie  particulară  cadru.  Relee  electromecanice  de  tot  sau  nimic  telecom  supuse  regimului  de  asigurare  a  calităţii.  Tipuri  şi  construcţie  nestandardizată  –  Реле  логические  электромеханические.  Часть  51:  Типовая  форма  частных  технических  условий  на  логические  электромеханические  телеуправляемые  реле  оцененного  качества.  Нестандартные  типы  и  конструкция (SR EN 61811‐51:2003, IDT)    SM SR EN 61811‐52:2013  Relee  electromecanice  de  tot  sau  nimic.  Partea  52:  Specificaţie  particulară  cadru.  Relee  electromecanice  de  tot  sau  nimic  telecom  supuse  regimului  de  asigurare  a  calităţii.  Două  contacte  de  comutare,  baza  20  mm  x  10  mm  –  Реле  логические  электромеханические.  Часть  52:  Типовая  форма  частных  технических  условий  на  логические  электромеханические  телеуправляемые  реле  оцененного  качества.  Два  перекидных  контакта  с  габаритными размерами 20mm х 10 mm   (SR EN 61811‐52:2003, IDT)    SM SR EN 61811‐53:2013  Relee  electromecanice  de  tot  sau  nimic.  Partea  53:  Specificaţie  particulară  cadru.  Relee  electromecanice  de  tot  sau  nimic  telecom  supuse  regimului  de  asigurare  a  calităţii.  Două  contacte  de  comutare,  baza  14  mm  x  9  mm  –  Реле  логические  электромеханические.  Часть  53:  Типовая  форма  частных  технических  условий  на  логические  электромеханические  телеуправляемые  реле  оцененного  качества.  Два  перекидных  контакта  с  габаритными размерами 14mm х 9 mm   (SR EN 61811‐53:2003, IDT)    SM SR EN 61811‐54:2013  Relee  electromecanice  de  tot  sau  nimic.  Partea  54:  Specificaţie  particulară  cadru.  Relee  electromecanice  de  tot  sau nimic telecom supuse regimului de asigurare a calităţii.   

Două contacte  de  comutare,  baza  15  mm  x  7,5  mm  –  Реле  логические  электромеханические.  Часть  54:  Типовая  форма  частных  технических  условий  на  логические  электромеханические  телеуправляемые  реле  оцененного  качества.  Два  перекидных  контакта  с  габаритными размерами  15 mm х 7,5 mm    (SR EN 61811‐54:2003, IDT)    SM SR EN 61811‐55:2013  Relee  electromecanice  de  tot  sau  nimic.  Partea  55:  Specificaţie  particulară  cadru.  Relee  electromecanice  de  tot  sau  nimic  telecom  supuse  regimului  de  asigurare  a  calităţii.  Două contacte de comutare, baza 11 mm x 7,5 mm (max.) –  Реле  логические  электромеханические.  Часть  55:  Типовая  форма  частных  технических  условий  на  электромеханические  логические  телеуправляемые  реле оцененного качества. Два перекидных контакта с  габаритными размерами 11 mm х 7,5 mm (макс.)  (SR EN 61811‐55:2003, IDT)    SM SR EN 61812‐1:2013  Relee  de  timp  pentru  utilizări  industriale  şi  rezidenţiale.  Partea  1:  Prescripţii  şi  încercări  –  Реле  времени  для  промышленного  и  бытового  применения.  Часть  1:  Требования и испытания  (SR EN 61812‐1:2012, IDT)    SM SR EN 116200:2013  Specificaţie  intermediară.  Relee  electromecanice  de  tot  sau  nimic  (inclusiv  relee  pentru  condiţii  severe  de  mediu)  –  Групповые  технические  условия.  Реле  электромеханические  логические  (включая  реле  для  неблагоприятных условий эксплуатации)  (SR EN 116200:1997, IDT)    29.120.99    SM SR EN 62080:2013  Dispozitive de semnalizare sonoră pentru utilizare casnică şi  similară  –  Устройства  звуковой  сигнализации  для  бытового и аналогичного применения  (SR EN 62080:2010, IDT)    29.130.01    SM SR CEI 61200‐53:2013  Ghid  pentru  instalaţii  electrice.  Partea  53:  Alegerea  şi  instalarea  echipamentelor  electrice.  Aparataj  –  Руководство  по  электрическим  установкам.  Часть  53:  Выбор  и  монтаж  электрооборудования.  Аппаратура  распределения и управления  (SR CEI 61200‐53:2005, IDT)    29.130.10    SM SR EN 61166:2013  Întreruptoare  de  înaltă  tensiune  de  curent  alternativ.  Ghid  pentru  calificarea  seismică  a  întreruptoarelor  de  înaltă  tensiune  de  curent  alternativ  –  Выключатели  автоматические  переменного  тока  высокого  напряжения. Руководство по сейсмической оценке   

39


INS August 2013 автоматических выключателей  переменного  тока  высокого напряжения (SR EN 61166:2002, IDT)    SM SR EN 62271‐1:2013  Aparataj  de  înaltă  tensiune.  Partea  1:  Specificaţii  comune  –  Высоковольтное  комплектное  распределительное  устройство.  Часть  1:  Общие  технические  требования  (SR EN 62271‐1:2009, IDT)    29.130.20    SM SR EN 60320‐2‐3:2013  Conectoare  pentru  uz  casnic  şi  utilizări  generale  similare.  Partea 2‐3: Conectoare cu grad de protecţie mai mare decît  IPXO  –  Соединители  электроприборов  бытового  и  аналогичного  общего  назначения.  Часть  2‐3:  Соединители со степенью защиты выше IPXO  (SR EN 60320‐2‐3:2003, IDT)    SM SR EN 61439‐1:2013  Ansambluri  de  aparataj  de  joasă  tensiune.  Partea  1:  Reguli  generale  –  Аппаратура  низковольтная  комплектная.  Часть 1: Общие правила (SR EN 61439‐1:2012, IDT)    SM SR EN 61439‐2:2013  Ansambluri  de  aparataj  de  joasă  tensiune.  Partea  2:  Ansambluri  de  aparataj  de  putere  –  Аппаратура  низковольтная  комплектная.  Часть  2:  Аппаратура  комплектная силовая (SR EN 61439‐2:2012, IDT)    SM SR EN 61439‐5:2013  Ansambluri  de  aparataj  de  joasă  tensiune.  Partea  5:  Ansambluri  de  aparataj  pentru  reţele  de  distribuţie  –  Аппаратура  низковольтная  комплектная.  Часть  5:  Аппаратура  комплектная  для  распределения  электроэнергии в сетях общего пользования  (SR EN 61439‐5:2011, IDT)    SM SR EN 62208:2013  Carcase  destinate  ansamblurilor  de  aparataj  de  joasă  tensiune.  Prescripţii  generale  –  Корпуса  пустотелые  для  комплектной  низковольтной  аппаратуры.  Общие  требования (SR EN 62208:2012, IDT)    29.130.99    SM SR EN 50123‐7‐1:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Aparataj  de  curent  continuu.  Partea  7‐1:  Dispozitive  de  măsurare,  de  comandă  şi  de  protecţie  pentru  utilizare  specifică  în  sistemele  de  tracţiune  electrică  în  curent  continuu.  Ghid  de  aplicare  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Коммутационная  аппаратура  постоянного  тока.  Часть  7‐1.  Измерительное,  контрольное  и  защитное  оборудование  для  специфического  применения  в  системах  тяги  постоянного  тока.  Руководство  по  применению (SR EN 50123‐7‐1:2006, IDT)       

SM SR EN 62271‐1:2013  Aparataj  de  înaltă  tensiune.  Partea  1:  Specificaţii  comune  –  Высоковольтное  комплектное  распределительное  устройство.  Часть  1:  Общие  технические  требования  (SR EN 62271‐1:2009, IDT)    29.140.20    SM SR EN 60809+A1:2013  Lămpi  cu  filament  pentru  vehicule  rutiere.  Prescripţii  dimensionale, electrice şi luminoase – Лампы накаливания  для  дорожных  транспортных  средств.  Требования  к  размерным,  электрическим  и  световым  характеристикам (SR EN 60809+A1:2000, IDT)    29.140.30    SM SR EN 60188:2013  Lămpi  cu  vapori  de  mercur  la  înaltă  presiune.  Prescripţii  de  performanţă  –  Лампы  ртутные  высокого  давления.  Требования к рабочим характеристикам   (SR EN 60188:2003, IDT)    SM SR EN 60927:2013  Aparate  auxiliare  pentru  lămpi.  Dispozitive  de  amorsare  (altele  decît  starterele  cu  licărire).  Prescripţii  de         performanţă  –  Устройства  вспомогательные  для  ламп.  Пусковые  устройства  (кроме  стартеров  тлеющего  разряда). Требования к рабочим характеристикам  (SR EN 60927:2008, IDT)    SM SR EN 61199:2013  Lămpi  fluorescente  cu  un  singur  soclu.  Specificaţii  de  securitate  –  Лампы  люминесцентные  одноцокольные.  Требования безопасности (SR EN 61199:2012, IDT)    SM SR EN 62532:2013  Lămpi  fluorescente  cu  inducţie.  Specificaţii  de  securitate  –  Люминесцентные  индукционные  лампы.  Требования  безопасности (SR EN 62532:2011, IDT)    29.140.40    SM SR EN 60598‐2‐14:2013  Corpuri  de  iluminat.  Partea  2‐14:  Condiţii  speciale.  Corpuri  de  iluminat  pentru  lămpi  cu  descărcare,  tubulare,  cu  catod  rece  (tuburi  cu  neon)  şi  echipamente  similare  –  Светильники.  Часть  2‐14:  Частные  требования.  Светильники  для  трубчатых  газоразрядных  ламп  с  холодным  катодом  (неоновые  лампы)  и  аналогичное  оборудование (SR EN 60598‐2‐14:2009, IDT)    SM SR EN 60598‐2‐18:2013  Corpuri  de  iluminat.  Partea  2:  Condiţii  speciale.          Secţiunea  18:  Corpuri  de  iluminat  pentru  piscine  şi  utilizări  similare  –  Светильники.  Часть  2:  Частные  требования.  Раздел 18: Светильники для плавательных бассейнов и  аналогичного применения (SR EN 60598‐2‐18:2003, IDT)   

40


INS August 2013 29.140.50   SM SR EN 61822:2013  Instalaţii  electrice  pentru  iluminatul  şi  balizajul  aerodromurilor.  Regulatoare  de  curent  constant  –  Установки  электрические  для  освещения  и  сигнальных  маяков аэродромов. Регуляторы постоянного тока  (SR EN 60598‐2‐14:2009, IDT)    SM SR EN 61823:2013  Instalaţii  electrice  pentru  iluminatul  şi  balizajul  aerodromurilor.  Transformatoare  serie  AGL  –  Установки  электрические  для  освещения  и  сигнальных  маяков  аэродромов. Трансформаторы серии AGL   (SR EN 61823:2004, IDT)    SM SR CEI/TS 61827:2013  Instalaţii  electrice  pentru  iluminatul  şi  balizajul  aerodromurilor.  Caracteristicile  corpurilor  de  iluminat  încastrate  şi  supraterane  utilizate  pe  aeroporturi  şi  heliporturi  –  Установки  электрические  для  освещения  и  сигнальных  маяков  аэродромов.  Характеристики  утопленных  и  возвышенных  осветительных  устройств,  используемых  на  аэродромах  и  вертолетных площадках (SR CEI/TS 61827:2008, IDT)    SM SR CEI/TS 62143:2013  Instalaţii  electrice  pentru  iluminatul  şi  balizajul  aerodromurilor. Sisteme aeronautice de iluminat la sol. Ghid  pentru  stabilirea  unei  metodologii  pentru  ciclul  de  viaţă  de  siguranţă  –  Установки  электрические  для  освещения  и  сигнальных  маяков  аэродромов.  Авиационные  системы  наземного  освещения.  Руководство  по  разработке  методологии безопасного жизненного цикла  (SR CEI/TS 62143:2008, IDT)    29.140.99    SM SR EN 50311:2013  Aplicaţii  feroviare.  Material  rulant.  Balasturi  electronice  alimentate în curent continuu pentru lămpi fluorescente de  iluminat  –  Железные  дороги.  Подвижной  состав.  Электронные  балластные  резисторы  постоянного  тока для осветительных флуоресцентных ламп  (SR EN 50311:2004, IDT)    SM SR EN 60810:2013  Lămpi  pentru  vehicule  rutiere.  Prescripţii  de  performanţe  –  Лампы  для  дорожных  транспортных  средств.  Требования к рабочим характеристикам  (SR EN 60810:2004, IDT)    SM SR EN 61347‐2‐3+AC:2013  Aparataj  pentru  lămpi.  Partea  2‐3:  Prescripţii  particulare  pentru  aparatajul  electronic  alimentat  în  curent  alternativ  şi/sau  în  curent  continuu  pentru  lămpi  fluorescente  –  Аппаратура для ламп. Часть 2‐3: Частные требования  к электронной аппаратуре, питаемой переменным     

и/или постоянным  током,  для  люминисцентных  ламп  (SR EN 61347‐2‐3+AC:2012, IDT)    29.160    SM SR EN 60034‐3:2013  Maşini  electrice  rotative.  Partea  3:  Condiţii  specifice  pentru  generatoare  sincrone  antrenate  de  turbine  cu  abur  sau  de  turbine  cu  gaz  de  combustie  –  Машины  электрические  вращающиеся.  Часть  3:  Специальные  требования  для  синхронных  генераторов  с  приводом  от  паровых  или  газовых турбин (SR EN 60034‐3:2009, IDT)    SM SR EN 60034‐18‐1:2013  Maşini electrice rotative. Partea 18‐1: Evaluare funcţională a  sistemelor  de  izolaţie.  Principii  directoare  generale  –  Машины  электрические  вращающиеся.  Часть  18‐1:  Функциональная  оценка  систем  изоляции.  Общие  руководящие принцыпы (SR EN 60034‐18‐1:2011, IDT)    29.160.01    SM SR EN 60034‐2‐1:2013  Maşini  electrice  rotative.  Partea  2‐1:  Metode  pentru  determinarea prin încercări a pierderilor şi a randamentului  maşinilor  electrice  rotative  (cu  excepţia  maşinilor  pentru  tracţiune)  –  Машины  электрические  вращающиеся.  Часть  2‐1:  Методы  определения  потерь  и  коэффициента  полезного  действия  на  основании  испытаний  (за  исключением  машин  для  тягового  транспорта) (SR EN 60034‐2‐1:2008, IDT)    SM SR EN 60034‐16‐1:2013  Maşini  electrice  rotative.  Partea  16‐1:  Sisteme  de  excitaţie  pentru maşini sincrone. Definiţii – Машины электрические  вращающиеся.  Часть  16‐1:  Системы  возбуждения  для  синхронных машин. Определения  (SR EN 60034‐16‐1:2012, IDT)    SM SR EN 60034‐18‐22:2013  Maşini  electrice  rotative.  Partea  18‐22:  Evaluarea  funcţională  a  sistemelor  de  izolaţie.  Proceduri  de  încercare  pentru  înfăşurări  din  conductor.  Clasificarea  modificărilor  şi  a  înlocuirilor  de  componente  ale  izolaţiei  –  Машины  электрические  вращающиеся.  Часть  18‐22:  Функциональная  оценка  систем  изоляции.  Процедуры  испытания  проволочных  обмоток.  Классификация  изменений и замены изоляционных компонентов  (SR EN 60034‐18‐22:2002, IDT)    SM SR EN 60034‐22:2013  Maşini  electrice  rotative.  Partea  22:  Generatoare  de  curent  alternativ pentru grupuri electrogene antrenate de un motor  cu  combustie  internă  –  Машины  электрические  вращающиеся.  Часть  22:  Генераторы  переменного  тока  для  генераторных  установок  с  приводом  от  двигателей внутреннего сгорания  (SR EN 60034‐22:2010, IDT)     

41


INS August 2013  SM SR EN 60034‐28:2013   SM SR EN 60034‐18‐21+A1+A2:2013  Maşini  electrice  rotative.  Partea  28:  Metode  de  încercare  Maşini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea funcţională a  pentru  determinarea  parametrilor  schemelor  circuitelor  sistemelor  de  izolaţie.  Secţiunea  21:  Proceduri  de  încercare  pentru  înfăşurări  din  conductor.  Evaluare  termică  şi  echivalente ale motoarelor asincrone cu rotor în scurtcircuit  clasificare  –  Машины  электрические  вращающиеся.  de  joasă  tensiune  –  Машины  электрические  Часть  18:  Функциональная  оценка  систем  изоляции.  вращающиеся.  Часть  28:  Методы  испытаний  для  Раздел  21:  Методики  испытаний  для  проволочных  определения  количества  диаграмм  эквивалентной  обмоток.  Оценка  тепловых  характеристик  и  схемы  для  трехфазных  низковольтных  асинхронных  классификация (SR EN 60034‐18‐21+A1+A2:1998, IDT)  двигателей с короткозамкнутым ротором     (SR EN 60034‐28:2007, IDT)  SM SR CEI 60136:2013    Dimensiuni  de  perii  şi  portperii  pentru  maşini  electrice  –  SM SR EN 60034‐29:2013  Размеры  щеток  и  щеткодержателей  для  Maşini  electrice  rotative.  Partea  29:  Sarcini  echivalente  şi  tehnici de superpoziţie. Încercări indirecte de determinare a  электрических машин (SR CEI 60136:2003, IDT)  încălzirii  –  Машины  электрические  вращающиеся.          Часть  29:  Эквивалентные  нагрузки  и  методы  SM SR CEI 60356:2013  наложения.  Косвенные  испытания  для  определения  Dimensiuni  de  colectoare  şi  inele  colectoare  –  Размеры  коллекторов и контактных колец  повышения температуры (SR EN 60034‐29:2009, IDT)  (SR CEI 60356:2003, IDT)      SM SR EN 60034‐30:2013  SM SR CEI 60413:2013  Maşini  electrice  rotative.  Partea  30:  Clase  de  randament  Metode  de  încercare  pentru  determinarea  proprietăţilor  pentru motoarele asincrone trifazate cu rotor în scurtcircuit,  cu  o  singură  turaţie  (Cod  IE)  –  Машины  электрические  fizice  ale  materialelor  pentru  periile  maşinilor  electrice  –  вращающиеся.  Часть  30:  Классы  эффективности  Методы  испытания  для  определения  физических  односкоростных, трехфазных, асинхронных двигателей  свойств  материалов  для щеток  электрических  машин  с короткозамкнутым ротором (код IE)  (SR CEI 60413:1997, IDT)  (SR EN 60034‐30:2009, IDT)      SM SR CEI 60560:2013  SM SR CEI 60072‐2:2013  Definiţii  şi  terminologie  pentru  portperiile  maşinilor   Dimensiuni şi serii de puteri ale maşinilor electrice rotative.  electrice  –  Термины  и  определения  для  щеткодержателей электрических машин  Partea  2:  Carcase  între  355  şi  1  000  şi  flanşe  între  1  180  şi  2 360 – Машины электрические вращающиеся. Размеры  (SR CEI 60560:2003, IDT)  и  ряды  выходных  мощностей.  Часть  2:  Габаритные    номера  от  355  до  1  000  и  номера  фланцев  от                        SM SR CEI 60773:2013  1 180 до 2 360 (SR CEI 60072‐2:1994, IDT)  Metode  de  încercare  şi  aparate  pentru  măsurarea    caracteristicilor  de  funcţionare  ale  periilor  –  Методы  SM SR CLC/TR 60034‐16‐2:2013  испытаний  и  приборы  для  измерения  рабочих  Maşini  electrice  rotative.  Partea  16‐2:  Sisteme  de  excitaţie  характеристик щеток (SR CEI 60773:2003, IDT)    pentru  maşini  sincrone.  Modele  pentru  studiile  asupra  SM SR CEI 60894:2013  sistemelor  de  alimentare  –  Машины  электрические  Ghid  pentru  procedură  de  încercare  pentru  măsurarea  вращающиеся.  Часть  16‐2:  Системы  возбуждения  для  tangentei  unghiului  de  pierderi  la  bobinele  şi  barele  синхронных  машин.  Модели  для  изучения  înfăşurărilor  maşinilor  –  Руководство  по  проведению  электроэнергетических систем   измерения  тангенса  угла  потерь  в  катушках  и  (SR CLC/TR 60034‐16‐2:2012, IDT)    стержнях обмоток машин  (SR CEI 60894:2003, IDT)  SM SR CLC/TR 60034‐16‐3:2013    Maşini  electrice  rotative.  Partea  16‐3:  Sisteme  de  excitaţie  SM SR CLC/TR 60778:2013  pentru  maşini  sincrone.  Performanţe  dinamice  –  Машины  Portperii  pentru  inele  colectoare,  grupa  R  –  tip  RA  –  электрические  вращающиеся.  Часть  16‐3:  Системы  Щеткодержатели  для  контактных  колец  группы  R  возбуждения  для  синхронных  машин.  Динамические  типа RA (SR CLC/TR 60778:2012, IDT)  рабочие характеристики    (SR CLC/TR 60034‐16‐3:2012, IDT)  29.160.30   

29.160.10   SM SR EN 50209:2013  Încercarea  izolaţiei  barelor  şi  bobinelor  pentru  maşini  de  înaltă  tensiune  –  Испытание  изоляции  стержней  и  катушек машин высокого напряжения  (SR EN 50209:2002, IDT) 

SM SR EN 50347:2013  Motoare de inducţie trifazate de uz general cu dimensiuni şi  puteri normale. Carcase de la 56 pînă la 315 şi flanşe de la 65  pînă la 740 – Двигатели трехфазного тока асинхронные  общего  назначения  со  стандартными  размерами  и  мощностью. Габаритные номера от 56 до 315 и номера    фланца от 65 до 740 (SR EN 50347:2002, IDT) 

42


INS August 2013  SM SR CLC/TS 60034‐17:2013  Maşini  electrice  rotative.  Partea  17:  Motoare  asincrone  cu  rotor  în  colivie  alimentate  prin  convertizoare.  Ghid  de  aplicare  –  Машины  электрические  вращающиеся.       Часть  17:  Асинхронные  двигатели  с  короткозамкнутым  ротором,  питающиеся  от  преобразователей. Руководство по применению   (SR CLC/TS 60034‐17:2012, IDT)    29.160.40    SM SR EN 61116:2013  Ghid  pentru  echipamentele hidromecanice  ale  amenajărilor  –  Руководство  по  hidroelectrice  mici  электромеханическому  оборудованию  для  малых  гидроэлектрических установок (SR EN 61116:2000, IDT)    29.180    SM SR EN 50238:2013  Aplicaţii feroviare. Compatibilitatea între materialul rulant şi  sistemele  de  detectare  a  trenului  –  Железные  дороги.  Совместимость  между  подвижным  составом  и  системой обнаружения поезда (SR EN 50238:2006, IDT)    SM SR EN 50329:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Transformatoare  de  tracţiune – Железные дороги. Установки стационарные.  Тяговые трансформаторы (SR EN 50329:2006, IDT)    SM SR EN 50464‐1:2013  Transformatoare trifazate de distribuţie imersate în ulei, 50  Hz,  de  la  50  kVA  pînă  la  2  500  kVA,  cu  tensiunea  cea  mai  înaltă pentru echipament care nu depăşeşte 36 kV. Partea 1:  Prescripţii  generale  –  Трансформаторы  распределительные масляные трехфазные на частоту  50 Гц, мощностью от 50 kVA до 2 500 kVA, наивысшего  класса  напряжения  для  оборудования  напряжением  не  выше 36 kV. Часть 1: Общие требования  (SR EN 50464‐1:2007, IDT)    SM SR EN 50464‐2‐1:2013  Transformatoare trifazate de distribuţie imersate în ulei, 50  Hz,  de  la  50  kVA  pînă  la  2  500  kVA,  cu  tensiunea  cea  mai  înaltă  pentru  echipament  care  nu  depăşeşte  36  kV.        Partea 2‐1: Transformatoare de distribuţie cu cutii de cablu  pe  partea  de  înaltă  tensiune  şi/sau  pe  partea  de  joasă  tensiune.  Prescripţii  generale  –  Трансформаторы  распределительные масляные трехфазные на частоту  50 Гц, мощностью от 50 kVA до 2 500 kVA, наивысшего  класса  напряжения  для  оборудования  напряжением  не  выше  36  kV.  Часть  2‐1:  Распределительные  трансформаторы  с  кабельными  муфтами  на  стороне  высокого и/или низкого напряжения. Общие требования  (SR EN 50464‐2‐1:2007, IDT)    SM SR EN 50464‐2‐2:2013  Transformatoare trifazate de distribuţie imersate în ulei, 50  Hz, de la 50 kVA pînă la 2 500 kVA, cu tensiunea cea mai   

  înaltă  pentru  echipament  care  nu  depăşeşte  36  kV.        Partea 2‐2: Transformatoare de distribuţie cu cutii de cablu  pe  partea  de  înaltă  tensiune  şi/sau  pe  partea  de  joasă  tensiune.  Cutii  de  cablu  de  tip  1  pentru  utilizare  în  transformatoarele  de  distribuţie  care  corespund  prescripţiilor  din  EN  50464‐2‐1  –  Трансформаторы  распределительные масляные трехфазные на частоту  50 Гц, мощностью от 50 kVA до 2 500 kVA, наивысшего  класса  напряжения  для  оборудования  напряжением  не  выше  36  kV.  Часть  2‐2:  Распределительные  трансформаторы  с  кабельными  муфтами  на  стороне  высокого и/или низкого напряжения. Кабельные муфты  типа  1  для  распределительных  трансформаторов,  соответствующих требованиям EN 50464‐2‐1  (SR EN 50464‐2‐2:2007, IDT)    SM SR EN 50464‐2‐3:2013  Transformatoare trifazate de distribuţie imersate în ulei, 50  Hz,  de  la  50  kVA  pînă  la  2  500  kVA,  cu  tensiunea  cea  mai  înaltă  pentru  echipament  care  nu  depăşeşte  36  kV.        Partea 2‐3: Transformatoare de distribuţie cu cutii de cablu  pe  partea  de  înaltă  tensiune  şi/sau  pe  partea  de  joasă  tensiune.  Cutii  de  cablu  de  tip  2  pentru  utilizare  în  transformatoarele  de  distribuţie  care  corespund  prescripţiilor  din  EN  50464‐2‐1  –  Трансформаторы  распределительные масляные трехфазные на частоту  50 Гц, мощностью от 50 kVA до 2 500 kVA, наивысшего  класса  напряжения  для  оборудования  напряжением  не  выше  36  kV.  Часть  2‐3:  Распределительные  трансформаторы  с  кабельными  муфтами  на  стороне  высокого и/или низкого напряжения. Кабельные муфты  типа  2  для  распределительных  трансформаторов,  соответствующих требованиям EN 50464‐2‐1  (SR EN 50464‐2‐3:2007, IDT)    SM SR EN 50464‐3:2013  Transformatoare trifazate de distribuţie imersate în ulei, 50  Hz,  de  la  50  kVA  pînă  la  2  500  kVA,  cu  tensiunea  cea  mai  înaltă pentru echipament care nu depăşeşte 36 kV. Partea 3:  Determinarea  puterii  nominale  a  unui  transformator  avînd  curenţi  de  sarcină  nesinusoidali  –  Трансформаторы  распределительные масляные трехфазные на частоту  50 Гц, мощностью от 50 kVA до 2 500 kVA, наивысшего  класса  напряжения  для  оборудования  напряжением  не  выше  36  kV.  Часть  3:  Определение  номинальной  мощности  трансформатора,  нагруженного  несинусоидальными токами (SR EN 50464‐3:2007, IDT)    SM SR EN 50464‐4:2013  Transformatoare trifazate de distribuţie imersate în ulei, 50  Hz,  de  la  50  kVA  pînă  la  2  500  kVA,  cu  tensiunea  cea  mai  înaltă  pentru  echipament  care  nu  depăşeşte  36  kV.           Partea  4:  Prescripţii  şi  încercări  referitoare  la  cuvele  etanşe  cu  ondule  –  Трансформаторы  распределительные  масляные  трехфазные  на  частоту  50  Гц,  мощностью  от 50 kVA до 2 500 kVA, наивысшего класса напряжения  для оборудования напряжением не выше 36 kV. Часть 4:  Требования и испытания, касающиеся баков давления с  гофрированными стенками (SR EN 50464‐4:2007, IDT)   

43


INS August 2013 SM SR EN 60076‐4:2013  Transformatoare de putere. Partea 4: Ghid pentru încercările  la  impuls  de  tensiune  de  trăsnet  şi  de  comutaţie.  Transformatoare  de  putere  şi  bobine  de  reactanţă  –  Трансформаторы  силовые.  Часть  4:  Руководство  по  испытаниям  грозовыми  и  коммутационными  импульсами. Силовые трансформаторы и реакторы  (SR EN 60076‐4:2003, IDT)    SM SR EN 60076‐5:2013  Transformatoare  de  putere.  Partea  5:  Stabilitatea  la  scurtcircuit  –  Трансформаторы  силовые.  Часть  5:  Стойкость к короткому замыканию  (SR EN 60076‐5:2006, IDT)    SM SR EN 60076‐6:2013  Transformatoare de putere. Partea 6: Bobine de reactanţă –  Трансформаторы силовые. Часть 6: Реакторы  (SR EN 60076‐6:2009, IDT)    SM SR EN 60076‐10:2013  Transformatoare  de  putere.  Partea  10:  Determinarea  nivelurilor  de  zgomot  –  Трансформаторы  силовые.         Часть 10: Определение уровней шума  (SR EN 60076‐10:2003, IDT)    SM SR EN 60076‐11:2013  Transformatoare  de  putere.  Partea  11:  Transformatoare  uscate  –  Трансформаторы  силовые.  Часть  11:  Сухие  трансформаторы (SR EN 60076‐11:2005, IDT)    SM SR EN 60076‐13:2013  Transformatoare  de  putere.  Partea  13:  Transformatoare  autoprotejate  umplute  cu  lichid  dielectric  –  Трансформаторы силовые. Часть 13: Трансформаторы  со встроенной защитой и жидким диэлектриком  (SR EN 60076‐13:2007, IDT)    SM SR EN 60146‐1‐3:2013  Convertizoare  cu  semiconductoare.  Cerinţe  generale  şi  convertizoare  cu  comutaţie  de  la  reţea  Partea  1‐3:  Transformatoare  şi  inductanţe  –  Преобразователи  полупроводниковые.  Общие  требования  к  преобразователям с линейной коммутацией. Часть 1‐3:  Трансформаторы и катушки индуктивности   (SR EN 60146‐1‐3:2002, IDT)    SM SR EN 61378‐2:2013  Transformatoare  pentru  convertizoare.  Partea  2:  Transformatoare pentru aplicaţii HVDC – Трансформаторы  преобразовательные.  Часть  2:  Трансформаторы  для  HVDC применения  (SR EN 61378‐2:2003, IDT)    SM SR EN 61558‐2‐1:2013  Securitatea  transformatoarelor,  blocurilor  de  alimentare,  bobinelor  de  reactanţă  şi  produselor  similare.  Partea  2‐1:  Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare cu  înfăşurări  separate  şi  blocuri  de  alimentare  care  încorporează transformatoare cu înfăşurări separate pentru   

aplicaţii generale  –  Безопасность  силовых  трансформаторов,  блоков  питания,  реакторов  и  аналогичных  изделий.  Часть  2‐1:  Частные  требования  и  испытания  разделительных  трансформаторов  и  блоков  питания  с  разделительными  трансформаторами общего назначения  (SR EN 61558‐2‐1:2007, IDT)    SM SR EN 61558‐2‐2:2013  Securitatea  transformatoarelor,  blocurilor  de  alimentare,  bobinelor  de  reactanţă  şi  produselor  similare.  Partea  2‐2:  Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare de  comandă  şi  blocuri  de  alimentare  care  încorporează  transformatoare  de  comandă  –  Безопасность  силовых  трансформаторов,  блоков  питания,  реакторов  и  аналогичных  изделий.  Часть  2‐2:  Частные  требования  и  испытания  регулировочных  трансформаторов  и  блоков  питания  с  регулировочными  трансформаторами (SR EN 61558‐2‐2:2007, IDT)   

SM SR EN 61558‐2‐12:2013  Securitatea  transformatoarelor,  bobinelor  de  reactanţă,  blocurilor  de  alimentare  şi  combinaţii  ale  acestora.          Partea  2‐12:  Prescripţii  particulare  şi  încercări  pentru  transformatoare  cu  tensiune  constantă  şi  blocuri  de  alimentare  pentru  tensiune  constantă  –  Безопасность  силовых  трансформаторов,  реакторов,  блоков  питания  и  их  комбинаций.  Часть  2‐12:  Частные  требования  и  испытания  для  трансформаторов  с  постоянным  напряжением  и  блоков  питания  для  постоянного напряжения (SR EN 61558‐2‐12:2011, IDT)   

SM SR EN 61558‐2‐16:2013  Securitatea  transformatoarelor,  bobinelor  de  reactanţă,  blocurilor  de  alimentare  şi  produselor  similare  pentru  tensiuni  de  alimentare  pînă  la  1  100  V.  Partea  2‐16:  Prescripţii  particulare  şi  încercări  pentru  blocuri  de  alimentare în regim de comutaţie şi transformatoare pentru  blocuri  de  alimentare  în  regim  de  comutaţie  –  Безопасность  силовых  трансформаторов,  реакторов,  блоков  питания  и  аналогичных  изделий  на  напряжение  питания до 1 000 V. Часть 2‐16: Частные требования и  испытания для блоков питания в режиме переключения  и  трансформаторов  для  блоков  питания  в  режиме  переключения (SR EN 61558‐2‐16:2010, IDT)   

SM SR EN 61558‐2‐20:2013  Securitatea  transformatoarelor,  bobinelor  de  reactanţă,  blocurilor  de  alimentare  şi  combinaţii  ale  acestora.         Partea  2‐20:  Prescripţii  particulare  pentru  bobine  de  reactanţă  mici  –  Безопасность  силовых  трансформаторов,  реакторов,  блоков  питания  и  их  комбинаций.  Часть  2‐20:  Частные  требования  к  малогабаритным реакторам  (SR EN 61558‐2‐20:2011, IDT)    29.200   

SM SR EN 50152‐3‐2:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Prescripţii  specifice  pentru 

44


INS August 2013 aparataj de  comutaţie  de  curent  alternativ.  Partea  3‐2:  Dispozitive de măsurare, de comandă şi de protecţie pentru  utilizare specifică în reţele de tracţiune de curent alternativ.  Transformatoare  de  curent  monofazate  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Частные  требования  к  коммутационной  аппаратуре  переменного  тока.  Часть  3‐2:  Измерительные,  контрольные  и  защитные  устройства  для  специального  применения  в  тяговых  системах  переменного  тока.  Однофазные  трансформаторы  тока (SR EN 50152‐3‐2:2003, IDT)    SM SR EN 50152‐3‐3:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Prescripţii  specifice  pentru  aparataj  de  comutaţie  de  curent  alternativ.  Partea  3‐3:  Dispozitive de măsurare, de comandă şi de protecţie pentru  utilizare specifică în reţele de tracţiune de curent alternativ.  Transformatoare  de  tensiune  inductive  monofazate  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Частные  требования  к  коммутационной  аппаратуре  переменного  тока.  Часть  3‐3:  Измерительные,  контрольные  и  защитные  устройства  для  специального  применения  в  тяговых  системах  переменного  тока.  Однофазные  индуктивные  трансформаторы напряжения   (SR EN 50152‐3‐3:2003, IDT)    SM SR EN 50327:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Armonizarea  valorilor  nominale  pentru  grupurile  convertizoare  şi  încercări  pe  grupurile  convertizoare  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Гармонизация  номинальных  значений  преобразовательных  групп  и  испытания  по  преобразовательным группам (SR EN 50327:2004, IDT)   

SM SR EN 50328:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Convertizoare  electronice  de  putere  pentru  substaţii  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Электронные  силовые  преобразователи для подстанций  (SR EN 50328:2004, IDT)   

SM SR EN 61204‐6:2013  Surse  de  alimentare  de  joasă  tensiune,  cu  ieşire  de  curent  continuu.  Partea  6:  Cerinţe  pentru  surse  de  alimentare  de  joasă  tensiune  cu  performanţe  stabilite  –  Источники  питания  низковольтные,  вырабатывающие  постоянный  ток.  Часть  6:  Требования  к  низковольтным  источникам  питания  с  оцененной  характеристикой (SR EN 61204‐6:2003, IDT)    SM SR EN 61204‐7:2013  Surse  de  alimentare  de  joasă  tensiune,  de  curent  continuu.  Partea  7:  Cerinţe  de  securitate  –  Источники  питания  низковольтные,  вырабатывающие  постоянный  ток.  Часть 7: Требования безопасности  (SR EN 61204‐7:2007, IDT)   

SM SR EN 61800‐1:2013    Acţionări  electrice  de  putere  cu  viteză  variabilă.  Partea  1: 

Cerinţe generale.  Specificaţii  de  dimensionare  pentru  sisteme de acţionare de putere cu viteză variabilă de curent  continuu  şi  tensiune  joasă  –  Системы  силовых  электрических  приводов  с  регулируемой  скоростью.  Часть 1: Общие требования. Номинальные технические  характеристики  низковольтных  систем  силовых  электрических  приводов  постоянного  тока  с  регулируемой скоростью (SR EN 61800‐1:2003, IDT)    29.220.20    SM SR EN 60896‐11:2013  Baterii  staţionare  cu  plumb‐acid.  Partea  11:  Baterii  de  tip  deschis.  Prescripţii  generale  şi  metode  de  încercare  –  Батареи свинцово‐кислотные стационарные. Часть 11:  Батареи  открытого  типа.  Общие  требования  и  методы испытаний (SR EN 60896‐11:2004, IDT)    SM SR EN 60896‐21:2013  Baterii staţionare cu plumb‐acid. Partea 21: Tipuri etanşe cu  supape.  Metode  de  încercare  –  Батареи  свинцово‐ кислотные  стационарные.  Часть  21:  Типы  батарей  с  клапанным регулированием. Методы испытания  (SR EN 60896‐21:2004, IDT)    SM SR EN 60896‐22:2013  Baterii staţionare cu plumb‐acid. Partea 22: Tipuri etanşe cu  supape.  Prescripţii  –  Батареи  свинцово‐кислотные  стационарные.  Часть  22:  Типы  батарей  с  клапанным  регулированием. Требования (SR EN 60896‐22:2004, IDT)    SM SR EN 61056‐1:2013  Elemente  şi  baterii  cu  plumb‐acid  pentru  utilizare  generală  (tipuri  cu  supape).  Partea  1:  Prescripţii  generale  şi  caracteristici  funcţionale.  Metode  de  încercare  –  Батареи  свинцово‐кислотные  общего  назначения  (с  клапанным  регулированием).  Часть  1:  Общие  требования  и  функциональные характеристики. Методы испытаний  (SR EN 61056‐1:2004, IDT)    SM SR EN 61056‐2:2013  Elemente  şi  baterii  cu  plumb‐acid  pentru  utilizare  generală  (tipuri cu supape). Partea 2: Dimensiuni, borne şi marcare –  Батареи  свинцово‐кислотные  общего  назначения            (с  клапанным  регулированием).  Часть  2:  Размеры,  выводы и маркировка (SR EN 61056‐2:2004, IDT)    SM SR EN 61427:2013  Acumulatoare  pentru  sisteme  fotovoltaice.  Prescripţii  generale  şi  metode  de  încercare  –  Аккумуляторы  для  фотоэлектрических  систем.  Общие  требования  и  методы испытаний (SR EN 61427:2006, IDT)    29.220.30    SM SR EN 60622:2013  Baterii  de  acumulatoare  alcaline  şi  alte  acumulatoare  cu  electrolit  neacid.  Elemente  de  nichel‐cadmiu,  individuale,  paralelipipedice, reîncărcabile, etanşe – Аккумуляторные   

45


INS August 2013 батареи,  содержащие  щелочи  и  другие  аккумуляторы  c  некислотным  электролитом.  Одиночные  герметичные  никель‐кадмиевые  призматические  перезаряжаемые элементы  (SR EN 60622:2004, IDT)    SM SR EN 60993:2013  Electrolit  pentru  elemente  cu  nichel‐cadmiu  deschise  –  Электролиты  для  открытых  никель‐кадмиевых  элементов (SR EN 60993:2004, IDT)    SM SR EN 61951‐1:2013  Elemente  secundare  şi  baterii  cu  electrolit  alcalin  sau  alţi  electroliţi  neacizi.  Acumulatoare  individuale  reîncărcabile,  etanşe,  portabile.  Partea  1:  Nichel‐cadmiu  –  Второстепенные  элементы  и  батареи,  содержащие  щелочные  или  другие  некислотные  электролиты.  Переносные  индивидуальные  герметичные  перезаряжаемые  аккумуляторы.  Часть  1:  Никель‐ кадмий (SR EN 61951‐1:2004, IDT)    SM SR EN 61951‐2:2013  Elemente  secundare  şi  baterii  cu  electrolit  alcalin  sau  alţi  electroliţi  neacizi.  Acumulatoare  individuale  reîncărcabile,  etanşe,  portabile.  Partea  2:  Hidrură  de  nichel‐metal  –  Второстепенные  элементы  и  батареи,  содержащие  щелочные  или  другие  некислотные  электролиты.  Переносные  индивидуальные  герметичные  перезаряжаемые  аккумуляторы.  Часть  2:  Никель‐ гидрид металла (SR EN 61951‐2:2012, IDT)    29.220.90    SM SR EN 50272‐2:2013  Prescripţii  de  securitate  pentru  acumulatoare  şi  instalaţii  pentru  baterii.  Partea  2:  Baterii  staţionare  –  Требования  безопасности  для  аккумуляторных  батарей  и  установок. Часть 2: Стационарные батареи  (SR EN 50272‐2:2003, IDT)    SM SR EN 50272‐3:2013  Prescripţii  de  securitate  pentru  acumulatoare  şi  instalaţii  pentru  baterii.  Partea  3:  Baterii  de  tracţiune  –  Требования  безопасности  для  аккумуляторных  батарей  и  установок. Часть 3: Тяговые батареи   (SR EN 50272‐3:2003, IDT)    SM SR EN 60254‐1:2013  Baterii  de  acumulatoare  cu  plumb‐acid,  pentru  tracţiune.  Partea  1:  Prescripţii  generale  şi  metode  de  încercare  –  Аккумуляторные  батареи  свинцово‐кислотные  для  средств  электротяги.  Часть  1:  Общие  требования  и  методы испытания (SR EN 60254‐1:2006, IDT)    SM SR EN 61044:2013  Încărcare  oportună  pentru  baterii  de  tracţiune  –  Зарядка  при  благоприятной  возможности  для  тяговых  батарей (SR EN 61044:2003, IDT)       

29.220.99   SM SR EN 60623:2013  Acumulatoare  alcaline  sau  alte  acumulatoare  cu  electrolit  neacid.  Elemente  nichel‐cadmiu,  individuale,  reîncărcabile,  deschise – Аккумуляторы, содержащие щелочи и другие  аккумуляторы  c  некислотным  электролитом.  Одиночные  негерметичные  никель‐кадмиевые  перезаряжаемые элементы (SR EN 60623:2003, IDT)    29.240    SM SR EN 50110‐1:2013  Exploatarea  instalaţiilor  electrice  –  Эксплуатация  электрических установок (SR EN 50110‐1:2005, IDT)    SM SR EN 50110‐2:2013  Exploatarea  instalaţiilor  electrice.  Partea  2:  Anexe       naţionale  –  Эксплуатация  электрических  установок.  Часть 2: Национальные приложения  (SR EN 50110‐2:2011, IDT)    29.240.01    SM SR EN 50171:2013  Sisteme  de  alimentare  cu  energie  electrică  de  la  o  sursă  centrală – Системы центрального энергоснабжения  (SR EN 50171:2003, IDT)    SM SR EN 61557‐13:2013  Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune  de  1  000  V  c.a.  şi  1  500  V  c.c.  Dispozitive  de  control,  de  măsurare  sau  de  supraveghere  a  măsurilor  de  protecţie.  Partea  13:  Cleşti  şi  senzori  de  curent  electric  portabili  şi  manevraţi  cu  mîna  pentru  măsurarea  curenţilor  electrici  de  scurgere în reţelele electrice de distribuţie – Электрическая  безопасность  в  низковольтных  распределительных  системах  до    1  000  V  переменного  тока  и  1  500  V  постоянного  тока.  Аппаратура  для  контроля,  измерения  или  мониторинга  средств  защиты.              Часть  13:  Токоизмерительные  клещи  и  датчики  тока,  переносные  и  с  ручным  управлением,  для  измерения  токов  утечки  в  электрических  распределительных  системах (SR EN 61557‐13:2012, IDT)    29.240.10    SM SR CEI 60099‐3:2013  Descărcătoare.  Partea  3:  Încercarea  la  poluare  artificială  a  descărcătoarelor  –  Разрядники.  Часть  3:  Испытание  разрядников искусственным загрязнением  (SR CEI 60099‐3:1999, IDT)    SM SR EN 60099‐5:2013  Descărcătoare.  Partea  5:  Recomandări  pentru  alegere  şi  utilizare – Разрядники. Часть 5: Рекомендации по выбору  и применению (SR EN 60099‐5:1999, IDT)       

46


INS August 2013

29.240.20  установки.  Частные  требования  к  коммутационной    аппаратуре  переменного  тока.  Часть  3‐1:  SM SR EN 50397‐1:2013  Измерительные,  контрольные  и  защитные  Conductoare  în  manta  pentru  linii  electrice  aeriene  şi  устройства  для  специального  применения  в  тяговых  accesoriile  asociate  acestora  pentru  tensiuni  nominale  mai  системах  переменного  тока.  Руководство  по  mari  de  1  kV  c.a.  şi  care  nu  depăşesc  36  kV  c.a.  Partea  1:  применению (SR EN 50152‐3‐1:2004, IDT)  Conductoare  în  manta  –  Провода  с  изоляцией  для    воздушных  линий  передач  и  аналогичное  оборудование  29.260.01  для номинального напряжения свыше 1 kV переменного    тока  и  не  более  36  kV  переменного  тока.  Часть  1:  SM SR EN 50125‐1:2013  Aplicaţii  feroviare.  Condiţii  de  mediu  pentru  echipamente.  Провода с изоляцией (SR EN 50397‐1:2007, IDT)    Partea  1:  Echipament  la  bordul  materialului  rulant  –  SM SR EN 50423‐1:2013  Железные  дороги.  Условия  окружающей  среды  для  Linii  electrice  aeriene  mai  mari  de  1  kV  c.a  pînă  la                   оборудования.  Часть  1:  Бортовое  оборудование  45  kV  c.a.  Partea  1:  Prescripţii  generale.  Specificaţii            подвижного состава (SR EN 50125‐1:2003, IDT)  comune  –  Воздушные  линии  электропередачи    переменного тока от 1 kV до 45 kV. Часть 1: Основные  29.260.20  требования. Общие спецификации    (SR EN 50423‐1:2005, IDT)  SM SR EN 50394‐1:2013    Aparatură  electrică  pentru  atmosfere  potenţial  explozive.  SM SR EN 60834‐1:2013  Grupa  I  ‐  Sisteme  cu  securitate  intrinsecă.  Partea  1:  Construcţie  şi  încercare  –  Электрооборудование  для  Echipamente  de  teleprotecţie  ale  reţelelor  de  energie  electrică.  Performanţe  şi  încercări.  Partea  1:  Sisteme  de  потенциально  взрывоопасных  сред.                    comandă – Телезащитное оборудование энергетических  Группа  I  ‐  Искробезопасные  системы.  Часть  1:  электросистем.  Требования  к  рабочим  Конструкция и испытания (SR EN 50394‐1:2004, IDT)  характеристикам  и  испытания.  Часть  1:  Системы    управления (SR EN 60834‐1:2003, IDT)  SM SR EN 61241‐2‐2:2013    Aparatură  electrică  destinată  utilizării  în  prezenţa  prafurilor  SM SR EN 60909‐3:2013  combustibile.  Partea  2:  Metode  de  încercare.  Secţiunea  2:  Curenţi de scurtcircuit în reţele electrice trifazate de curent  Metoda de determinare a rezistivităţii electrice a straturilor  de  praf  –  Электрооборудование,  применяемое  в  зонах,  alternativ.  Partea  3:  Curenţi  electrici  în  cazul  unui  dublu  scurtcircuit monofazat şi curenţi parţiali de scurtcircuit care  опасных  по  воспламенению  горючей  пыли.  Часть  2:  circulă  prin  pămînt  –  Токи  короткого  замыкания  в  Методы  испытаний.  Раздел  2:  Метод  определения  трехфазных системах переменного тока. Часть 3: Токи  удельного  электрического  сопротивления  горючей  во  время  двух  одновременных  раздельных  однофазных  пыли в слоях (SR EN 61241‐2‐2:1999, IDT)  коротких  замыканий  на  землю  и  частичные  токи    короткого замыкания на землю   29.260.99  (SR EN 60909‐3:2010, IDT)      SM SR EN 61243‐5:2013  SM SR EN 61284:2013  Lucrări  sub  tensiune.  Detectoare  de  tensiune.  Partea  5:  Linii  electrice  aeriene.  Prescripţii  şi  încercări  pentru          Sisteme  detectoare  de  tensiune  (VDS)  –  Работы  под  accesorii  –  Линии  передачи  воздушные.  Требования  и  напряжением.  Индикаторы  напряжения.  Часть  5:  испытания для фитингов (SR EN 61284:2000, IDT)  Системы обнаружения напряжения (VDS)     (SR EN 61243‐5:2002, IDT)    SM SR EN 61395:2013  29.280  Conductoare electrice aeriene. Metode de încercare la fluaj    pentru conductoare cablate – Провода электрические для  SM SR EN 50119:2013  воздушных линий электропередач. Методы испытаний  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Linii  aeriene  de  contact  скрученных проводов на ползучесть  pentru  tracţiunea  electrică  –  Железные  дороги.  (SR EN 61395:2000, IDT)  Стационарные  установки.  Контактные  воздушные    линии для поездов на электрической тяге  29.240.30  (SR EN 50119:2010, IDT)      SM SR EN 50152‐3‐1:2013  SM SR EN 50122‐1:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Prescripţii  specifice  pentru  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Securitate  electrică,  legare  aparataj  de  comutaţie  de  curent  alternativ.  Partea  3‐1:  Dispozitive de măsurare, de comandă şi de protecţie pentru  la  pămînt  şi  circuit  de  retur.  Partea  1:  Măsuri  de  protecţie  împotriva  şocurilor  electrice  –  Железные  дороги.   utilizare specifică în reţele de tracţiune de curent alternativ.  Стационарные  установки.  Электрическая  Ghid de aplicare – Железные дороги. Стационарные     

47


INS August 2013 безопасность, заземление  и  цепь  возврата  тока.   Часть  1:  Меры  защиты  от  поражения  электрическим  током (SR EN 50122‐1:2011, IDT)    SM SR EN 50122‐2:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Securitate  electrică,  legare  la  pămînt  şi  circuit  de  retur.  Partea  2:  Măsuri  de  protecţie  împotriva efectelor curenţilor vagabonzi produşi de reţele de  tracţiune  în  curent  continuu  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Электрическая  безопасность,  заземление  и  цепь  возврата  тока.   Часть  2:  Защитные  меры  против  воздействий  блуждающих токов, вызываемых тяговыми системами  постоянного тока (SR EN 50122‐2:2011, IDT)    SM SR EN 50123‐1:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Aparataj  de  curent  continuu.  Partea  1:  Generalităţi  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Коммутационная  аппаратура  постоянного  тока.  Часть  1:  Общие  положения (SR EN 50123‐1:2006, IDT)   

SM SR EN 50123‐2:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Aparataj  de  curent  continuu.  Partea  2:  Întreruptoare  automate  (disjunctoare)  de  curent  continuu  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Коммутационная  аппаратура  постоянного  тока.  Часть  2:  Автоматические  выключатели  (прерыватели) постоянного тока  (SR EN 50123‐2:2006, IDT)   

SM SR EN 50123‐3:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Aparataj  de  curent  continuu.  Partea  3:  Separatoare  de  sarcină  (întreruptoare‐ separatoare), separatoare şi separatoare de legare la pămînt  pentru  interior  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Коммутационная  аппаратура  постоянного  тока.  Часть  3:  Внутренние  разъединители,  выключатели‐разъединители  и  заземляющие  разъединители постоянного тока  (SR EN 50123‐3:2006, IDT)   

SM SR EN 50123‐4:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Aparataj  de  curent  continuu.  Partea  4:  Separatoare  de  sarcină  (întreruptoare‐ separatoare), separatoare şi separatoare de legare la pămînt  pentru  exterior  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Коммутационная  аппаратура  постоянного  тока. Часть 4: Внешние разъединители, выключатели‐ разъединители  и  заземляющие  разъединители  постоянного тока (SR EN 50123‐4:2006, IDT)   

SM SR EN 50123‐6:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Aparataj  de  curent  continuu. Partea 6: Ansambluri de aparataj de comutaţie de  curent  continuu  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Коммутационная  аппаратура  постоянного  тока.  Часть  6:  Комплектные  устройства  коммутационной аппаратуры постоянного тока  (SR EN 50123‐6:2006, IDT) 

SM SR EN 50123‐7‐1:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Aparataj  de  curent  continuu.  Partea  7‐1:  Dispozitive  de  măsurare,  de  comandă  şi  de  protecţie  pentru  utilizare  specifică  în  sistemele  de  tracţiune  electrică  în  curent  continuu.  Ghid  de  aplicare  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Коммутационная  аппаратура  постоянного  тока.  Часть  7‐1.  Измерительное,  контрольное  и  защитное  оборудование  для  специфического  применения  в  системах  тяги  постоянного  тока.  Руководство  по  применению (SR EN 50123‐7‐1:2006, IDT)    SM SR EN 50123‐7‐2:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Aparataj  de  curent  continuu. Partea 7‐2: Dispozitive de măsurare, de comandă   şi  de  protecţie  pentru  utilizare  specifică  în  sistemele  de  tracţiune  electrică  în  curent  continuu.  Traductoare  şi  alte  aparate  de  măsurat  curentul  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Коммутационная  аппаратура  постоянного  тока.  Часть  7‐2:  Измерительные,  контрольные  и  защитные  устройства  для  специального  применения  в  электрических  тяговых  системах  постоянного  тока.  Преобразователи  и  другие  приборы  для  измерения  тока (SR EN 50123‐7‐2:2006, IDT)   

SM SR EN 50123‐7‐3:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Aparataj  de  curent  continuu.  Partea  7‐3:  Dispozitive  de  măsurare,  de  comandă  şi  de  protecţie  pentru  utilizare  specifică  în  sistemele  de  tracţiune  electrică  în  curent  continuu.  Traductoare  şi  alte  aparate  de  măsurat  tensiunea  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Коммутационная  аппаратура  постоянного  тока.  Часть  7‐3:  Измерительные,  контрольные  и  защитные  устройства  для  специального  применения  в  электрических  тяговых  системах  постоянного  тока.  Преобразователи  и  другие  приборы  для  измерения  напряжения (SR EN 50123‐7‐3:2006, IDT)   

SM SR EN 50124‐2:2013  Aplicaţii  feroviare.  Coordonarea  izolaţiei.  Partea  2:  Supratensiuni  şi  protecţiile  asociate  –  Железные  дороги.  Координация  изоляции.  Часть  2:  Перенапряжения  и  соответствующие меры защиты   (SR EN 50124‐2:2002, IDT)    SM SR EN 50125‐1:2013  Aplicaţii  feroviare.  Condiţii  de  mediu  pentru  echipamente.  Partea  1:  Echipament  la  bordul  materialului  rulant  –  Железные  дороги.  Условия  окружающей  среды  для  оборудования.  Часть  1:  Бортовое  оборудование  подвижного состава (SR EN 50125‐1:2003, IDT)   

SM SR EN 50125‐2:2013  Aplicaţii  feroviare.  Condiţii  de  mediu  pentru  echipamente.  Partea  2:  Instalaţii  electrice  fixe  –  Железные  дороги.  Железные  дороги.  Условия  окружающей  среды  для  оборудования.  Часть  2:  Стационарные  электрические  установки (SR EN 50125‐2:2003, IDT) 

48


INS August 2013 SM SR EN 50125‐3:2013  Aplicaţii  feroviare.  Condiţii  de  mediu  pentru  echipamente.  Partea  3:  Echipament  pentru  semnalizare  şi         telecomunicaţii – Железные дороги. Условия окружающей  среды  для  оборудования.  Часть  3:  Оборудование  для  сигнализации и телекоммуникаций  (SR EN 50125‐3:2003, IDT)    SM SR EN 50126‐1:2013  Aplicaţii  feroviare.  Specificarea  şi  demonstrarea  fiabilităţii,  disponibilităţii,  mentenanţei  şi  siguranţei  (FDMS).  Partea  1:  Prescripţii de bază şi procese generice – Железные дороги.  Спецификация  и  демонстрация  надежности,  работоспособности,  ремонтопригодности  и  безопасности. Часть 1: Основные требования и общиe  процессы (SR EN 50126‐1:2003, IDT)    SM SR EN 50151:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Tracţiune  electrică.  Prescripţii  speciale  pentru  izolatoare  compozite  –  Транспорт  железнодорожный.  Стационарное  оборудование.  Электрическая  тяга.  Специальные  технические условия для композитных изоляторов  (SR EN 50151:2004, IDT)    SM SR EN 50163:2013  Aplicaţii  feroviare.  Tensiuni  de  alimentare  a  reţelelor  de  tracţiune  electrică  –  Железные  дороги.  Напряжение  питания тяговых сетей (SR EN 50163:2006, IDT)    SM SR EN 50206‐1:2013  Aplicaţii feroviare. Material rulant. Pantografe: Caracteristici  şi  încercări.  Partea  1:  Pantografe  pentru  vehicule  de  linii  magistrale  şi  principale  –  Железные  дороги.  Подвижной  состав.  Пантографы:  Характеристики  и  методы  испытаний.  Часть  1:  Пантографы  для  транспортных  средств с питанием от магистральной линии  (SR EN 50206‐1:2011, IDT)    SM SR EN 50206‐2:2013  Aplicaţii feroviare. Material rulant. Pantografe: Caracteristici  şi  încercări.  Partea  2:  Pantografe  pentru  metrouri  şi   tramvaie  –  Железные  дороги.  Подвижной  состав.  Пантографы:  Характеристики  и  методы  испытаний.  Часть 2: Пантографы для метро и трамваев  (SR EN 50206‐2:2011, IDT)    SM SR EN 50318:2013  Aplicaţii  feroviare.  Sisteme  de  captare  a  curentului.  Validarea  simulărilor  de  interacţiune  dinamică  între  pantograf  şi  linia  aeriană  de  contact  –  Железные  дороги.  Системы  сбора  тока.  Оценка  моделирования  динамического  взаимодействия  между  пантографом  и  воздушной контактной линией   (SR EN 50318:2003, IDT)    SM SR EN 50327:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Armonizarea  valorilor  nominale pentru grupurile convertizoare şi încercări pe   

grupurile convertizoare  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Гармонизация  номинальных  значений  преобразовательных  групп  и  испытания  по  преобразовательным группам (SR EN 50327:2004, IDT)    SM SR EN 50328:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Convertizoare  electronice  de  putere  pentru  substaţii  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Электронные  силовые  преобразователи для подстанций  (SR EN 50328:2004, IDT)    SM SR EN 50329:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Transformatoare  de  tracţiune – Железные дороги. Установки стационарные.  Тяговые трансформаторы (SR EN 50329:2006, IDT)    SM SR EN 50345:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Tracţiune  electrică.  Ansambluri de frînghii (funii) electroizolante sintetice pentru  susţinerea  liniilor  aeriene  de  contact  –  Железные  дороги.  Стационарное  оборудование.  Электрическая  тяга.  Скомпонованные  блоки  изолирующего  синтетического  каната  для  поддержки  воздушных  контактных  линий  (SR EN 50345:2010, IDT)    SM SR EN 50405:2013  Aplicaţii feroviare. Sisteme de captare a curentului. Metode  de  încercări  pentru  patinele  de  carbon  ale  pantografelor  –  Железные  дороги.  Системы  сбора  тока.  Методы  испытаний  для  угольных  контактных  вставок  пантографов (SR EN 50405:2007, IDT)    SM SR EN 60077‐1:2013  Aplicaţii  feroviare.  Echipament  electric  pentru  material  rulant.  Partea  1:  Condiţii  generale  de  funcţionare  şi  reguli  generale  –  Железные  дороги.  Электрооборудование  для  подвижного  состава.  Часть  1:  Общие  условия  эксплуатации и общие правила (SR EN 60077‐1:2003, IDT)    SM SR EN 60077‐3:2013  Aplicaţii  feroviare.  Echipament  electric  pentru  material  rulant.  Partea 3:  Componente  electrotehnice.  Reguli  pentru  întreruptoare  de  curent  continuu  –  Железные  дороги.  Электрооборудование  для  подвижного  состава.       Часть  3:  Электротехнические  компоненты.  Правила  для выключателей постоянного тока  (SR EN 60077‐1:2003, IDT)    SM SR EN 60322:2013  Aplicaţii  feroviare.  Echipamente  electrice  pentru  material  rulant.  Reguli  referitoare  la  rezistoarele  de  putere  în  construcţie  deschisă  –  Железные  дороги.  Электрооборудование  для  подвижного  состава.  Правила  для  резисторов  силовых  цепей  открытых  конструкций (SR EN 60322:2002, IDT)         

49


INS August 2013  31             ELECTRONICĂ                      ЭЛЕКТРОНИКА    31.020    SM SR EN 50419:2013  Marcarea  echipamentelor  electrice  şi  electronice  în  conformitate  cu  Articolul  11  (2)  al  Directivei  2002/96/CE  (DEEE)  –  Маркировка  электрического  и  электронного  оборудования  в  соответствии  со  Статьей  11(2)  Директивы 2002/96/EC (WEEE) (SR EN 50419:2006, IDT)    SM SR EN 60938‐2‐2:2013  Inductoare  fixe  de  antiparazitare.  Partea  2‐2:  Specificaţie  particulară  cadru.  Inductoare  pentru  care  sînt  cerute  teste  de  securitate  –  Катушки  постоянной  индуктивности  для  подавления  электромагнитных  помех.  Часть  2‐2:  Форма  частных  технических  условий.  Индукторы,  подлежащие испытаниям на безопасность   (SR EN 60938‐2‐2:2002, IDT)    SM SR EN 61760‐2:2013  Tehnologia  montării  pe  suprafaţă.  Partea  2:  Condiţii  de  transport  şi  de  depozitare  a  componentelor  cu  montare  pe  suprafaţă  (SMD).  Ghid  de  aplicare  –  Технология  поверхностного  монтажа.  Часть  2:  Условия  транспортирования  и  хранения  приборов  поверхностного  монтажа  (SMD).  Руководство  по  применению (SR EN 61760‐2:2007, IDT)    31.040    SM SR CEI 60940:2013  Ghid  pentru  utilizarea  condensatoarelor,  rezistoarelor,  inductoarelor  şi  filtrelor  complete  de  antiparazitare  –  Руководство  по  применению  конденсаторов,  резисторов,  катушек  индуктивности  и  фильтров  для  подавления радиопомех (SR CEI 60940:1996, IDT)    31.040.01    SM SR CEI 60063+A1+A2:2013  Serii  de  valori  preferenţiale  pentru  rezistoare  şi  condensatoare  –  Ряды  предпочтительных  величин  для  резисторов и конденсаторов  (SR CEI 60063+A1+A2:1999, IDT)    SM SR CEI 60425:2013  Ghid pentru alegerea culorilor care se utilizează la marcarea  condensatoarelor şi rezistoarelor – Руководство по выбору  цветов для маркировки конденсаторов и резисторов  (SR CEI 60425:1997, IDT)    31.040.10    SM SR CEI 60115‐2:2013  Rezistoare  fixe  utilizate  în  echipamente  electronice.       Partea  2:  Specificaţie  intermediară:  Rezistoare  fixe   

  nebobinate  de  mică  putere  –  Резисторы  постоянные  для  электронной  аппаратуры.  Часть  2:  Групповые  технические  условия:  Резисторы  постоянные  маломощные непроволочные (SR CEI 60115‐2:1994, IDT)    SM SR CEI 60115‐2‐1:2013  Rezistoare fixe utilizate în echipamente electronice Partea 2:  Specificaţie particulară cadru: Rezistoare fixe nebobinate de  mică putere. Nivel de atestare E – Резисторы постоянные  для электронной аппаратуры. Часть 2: Типовая форма  частных  технических  условий:  Резисторы  постоянные  маломощные непроволочные. Уровень оценки Е   (SR CEI 60115‐2‐1:1994, IDT)    SM SR EN 140200:2013  Specificaţie  intermediară.  Rezistoare  fixe  de  putere  –  Групповые  технические  условия.  Резисторы  постоянные большой мощности   (SR EN 140200:2003, IDT)    31.040.30    SM SR EN 60539‐1:2013  Termistoare  cu  coeficient  de  temperatură  negativ  cu  încălzire  directă.  Partea  1:  Specificaţie  generică  –  Термисторы  прямого  подогрева  с  отрицательным  температурным  коэффициентом.  Часть  1:  Общие  технические условия (SR EN 60539‐1:2008, IDT)    31.040.91    SM SR EN 61051‐1:2013  Varistoare  utilizate  în  echipamente  electronice.  Partea  1:  Specificaţie  generică  –  Варисторы  для  электронного  оборудования. Часть 1: Общие технические условия  (SR EN 61051‐1:2009, IDT)   

31.060   SM SR EN 60384‐1:2013  Condensatoare  fixe  utilizate  în  echipamente  electronice.  Partea  1:  Specificaţie  generică  –  Конденсаторы  постоянной  емкости  для  электронной  аппаратуры.  Часть 1: Общие технические условия  (SR EN 60384‐1:2010, IDT)   

SM SR CEI 60940:2013  Ghid  pentru  utilizarea  condensatoarelor,  rezistoarelor,  inductoarelor  şi  filtrelor  complete  de  antiparazitare  –  Руководство  по  применению  конденсаторов,  резисторов,  катушек  индуктивности  и  фильтров  для  подавления радиопомех (SR CEI 60940:1996, IDT)    31.060.01   

SM SR CEI 60063+A1+A2:2013  Serii  de  valori  preferenţiale  pentru  rezistoare  şi  condensatoare  –  Ряды  предпочтительных  величин  для  резисторов и конденсаторов   (SR CEI 60063+A1+A2:1999, IDT) 

50


INS August 2013 SM SR CEI 60425:2013  Ghid pentru alegerea culorilor care se utilizează la marcarea  condensatoarelor şi rezistoarelor – Руководство по выбору  цветов для маркировки конденсаторов и резисторов  (SR CEI 60425:1997, IDT)    31.060.10    SM SR EN 60384‐22‐1:2013  Condensatoare  fixe  utilizate  în  echipamente  electronice.  Partea  22‐1:  Specificaţie  particulară  cadru:  Condensatoare  fixe  multistrat  cu  dielectric  ceramic  pentru  montare  pe  suprafaţă,  clasa  2.  Nivel  de  atestare  EZ  –  Конденсаторы  постоянной  емкости  для  электронной  аппаратуры.  Часть  22‐1:  Типовая  форма  частных  технических  условий:  Многослойные  конденсаторы  постоянной  емкости  с  керамическим  диэлектриком  для  поверхностного монтажа,   класс 2. Уровень оценки EZ  (SR EN 60384‐22‐1:2005, IDT)    31.060.70    SM SR EN 60143‐3:2013  Condensatoare  serie  pentru  reţele  electrice.  Partea  3:  Siguranţe  fuzibile  interne  –  Конденсаторы  последовательного  соединения  для  энергетических  систем.  Часть 3: Внутренние плавкие предохранители  (SR EN 60143‐3:2003, IDT)    31.060.99    SM SR EN 61642:2013  Reţele industriale de curent alternativ afectate de armonici.  Aplicarea  filtrelor  şi  a  condensatoarelor  şunt  –  Сети  переменного  тока  промышленные,  находящиеся  под  воздействием  гармоник.  Применение  фильтров  и  шунтирующих конденсаторов (SR EN 61642:2002, IDT)    31.080 

semiconductoare,  de  putere,  cu  contact  prin  presare  (Aprobarea  calificării)  –  Общие  технические  условия:  Дискретные  силовые  полупроводниковые  приборы  с  нажимным контактом (признание квалификации)  (SR EN 153000:2002, IDT)     SM SR CEI 60748‐11‐1:2013  Dispozitive  cu  semiconductoare.  Circuite  integrate.          Partea  11:  Secţiunea  1:  Examinare  vizuală  internă  pentru  circuitele  integrate  cu  semiconductoare,  cu  excepţia  circuitelor  hibride  –  Приборы  полупроводниковые.  Интегральные  схемы.  Часть  11:  Раздел  1:  Внутренний  визуальный  контроль  полупроводниковых  интегральных схем, за исключением гибридных схем  (SR CEI 60748‐11‐1:1995, IDT)     31.080.01    SM SR EN 60191‐1:2013  Standardizarea  mecanică  a  dispozitivelor  cu  semiconductoare.  Partea  1:  Reguli  generale  pentru  pregătirea  diverselor  dispozitive  discrete  –  Стандартизация  конструкций  полупроводниковых  приборов.  Часть  1:  Общие  правила  подготовки  габаритных чертежей дискретных устройств  (SR EN 60191‐1:2007, IDT)    SM SR EN 60191‐6‐10:2013  Standardizarea  mecanică  a  dispozitivelor  cu  semiconductoare.  Partea  6‐10:  Reguli  generale  pentru  pregătirea  desenelor  de  capsulă  pentru  dispozitivele  cu  semiconductoare  pentru  montare  pe  suprafaţă.  Dimensiuni  pentru capsulele P‐VSON – Стандартизация конструкций  полупроводниковых  приборов.  Часть  6‐10:  Общие  правила  для  составления  габаритных  чертежей  корпусов  полупроводниковых  приборов,  предназначенных  для  поверхностного  монтажа.  Размеры корпусов P‐VSON (SR EN 60191‐6‐10:2004, IDT) 

SM SR EN 62374:2013  Dispozitive  cu  semiconductoare.  Încercarea  la  străpungere  dielectrică  în  funcţie  de  timp  (TDDB)  pentru  filmele  dielectricilor  de  poartă  –  Приборы  полупроводниковые.  Испытание  на  пробой  диэлектрика  в  зависимости  от  времени  (TDDB)  для  управляющих  диэлектрических  пленок (SR EN 62374:2008, IDT)     SM SR EN 100012:2013  Sistemul  armonizat  de  atestare  a  calităţii  pentru  componente  electronice.  Specificaţie  de  bază:  Inspecţia  componentelor electronice cu raze X – Гармонизированная  система  оценки  качества  электронных  компонентов.  Основные  технические  условия:  Рентгеновская  проверка электронных компонентов  (SR EN 100012:2002, IDT)  

SM SR EN 60191‐6‐13:2013  Standardizarea  mecanică  a  dispozitivelor  cu  semiconductoare.  Partea  6‐13:  Ghid  de  proiectare  a  soclurilor tip deschis la vîrf pentru carcasele FBGA şi FLGA –  Стандартизация  конструкций  полупроводниковых  приборов. Часть 6‐13: Руководство по проектированию  гнезд открытого типа для корпусов FBGA и FLGA  (SR EN 60191‐6‐13:2008, IDT)    SM SR EN 60749‐23:2013  Dispozitive  cu  semiconductoare.  Metode  de  încercare  mecanice  şi  climatice.  Partea  23:  Durată  de  viaţă  în  funcţionare  la  temperatură  înaltă  –  Приборы  полупроводниковые.  Методы  механических  и  климатических  испытаний.  Часть  23:  Эксплуатационная  долговечность  при  высокой  температуре (SR EN 60749‐23:2004, IDT) 

SM SR EN 153000:2013   Specificaţie  generică:  Dispozitive  discrete  cu   

SM SR EN 60749‐24:2013   Dispozitive cu  semiconductoare.  Metode  de  încercare   

51


INS August 2013 mecanice şi  climatice.  Partea  24:  Rezistenţă  la  umiditate  accelerată.  HAST  fără  polarizare  –  Приборы  полупроводниковые.  Методы  механических  и  климатических  испытаний.  Часть  24:  Ускоренное  испытание на влагостойкость. HAST без смещения  (SR EN 60749‐24:2004, IDT)    SM SR EN 60749‐33:2013  Dispozitive  cu  semiconductoare.  Metode  de  încercare  mecanice  şi  climatice.  Partea  33:  Rezistenţă  la  umiditate  accelerată.  Autoclavă  fără  polarizare  –  Приборы  полупроводниковые.  Методы  механических  и  климатических  испытаний.  Часть  33:  Ускоренное  испытание  на  влагостойкость.  Несмещенный  автоклав (SR EN 60749‐33:2004, IDT)    SM SR EN 60749‐34:2013  Dispozitive  cu  semiconductoare.  Metode  de  încercare  mecanice  şi  climatice.  Partea  34:  Cicluri  de  putere  –  Приборы  полупроводниковые.  Методы  механических  и  климатических  испытаний.  Часть  34:  Циклический  режим мощности (SR EN 60749‐34:2011, IDT)    31.080.10    SM SR CEI 60747‐3+A1+A2:2013  Dispozitive  cu  semiconductoare.  Dispozitive  discrete.          Partea  3:  Diode  de  semnal  (inclusiv  diode  de  comutaţie)  şi  diode  regulatoare  –  Приборы  полупроводниковые.  Дискретные  приборы.  Часть  3:  Сигнальные  диоды  (включая  переключательные  диоды)  и  регулирующие  диоды (SR CEI 60747‐3+A1+A2:2000, IDT)    31.080.99    SM SR EN 60146‐2:2013  Convertizoare  cu  semiconductoare.  Partea  2:  Convertizoare  cu  autocumulaţie  cu  semiconductoare  cuprinzînd  convertizoarele  directe  de  curent  continuu  –  Преобразователи  полупроводниковые.  Часть  2:  Полупроводниковые  преобразователи  с  внутренней  коммутацией,  включая  прямые  преобразователи  постоянного тока (SR EN 60146‐2:2002, IDT)    SM SR EN 60747‐16‐3:2013  Dispozitive  cu  semiconductoare.  Partea  16‐3:  Circuite  integrate  pentru  microunde.  Convertoare  de  frecvenţă  –  Приборы  полупроводниковые.  Часть  16‐3:  Интегральные  схемы  для  СВЧ‐диапазона.  Преобразователи частоты (SR EN 60747‐16‐3:2003, IDT)    31.120    SM SR EN 61747‐5:2013  Dispozitive  de  afişare  cu  cristale  lichide  şi  cu  semiconductoare. Partea 5: Metode de încercare de mediu,  anduranţă  şi  mecanice  Устройства  отображения  жидкокристаллические  и  твердотельные.  Часть  5:  Методы испытаний на воздействие окружающей среды,   

испытаний на долговечность и механических испытаний  (SR EN 61747‐5:2003, IDT)    31.160    SM SR EN 61642:2013  Reţele industriale de curent alternativ afectate de armonici.  Aplicarea  filtrelor  şi  a  condensatoarelor  şunt  –  Сети  переменного  тока  промышленные,  находящиеся  под  воздействием  гармоник.  Применение  фильтров  и  шунтирующих конденсаторов (SR EN 61642:2002, IDT)    31.180    SM SR EN 60097:2013  Sisteme  grilă  pentru  circuite  imprimate  –  Системы  координатных сеток для печатных схем  (SR EN 60097:1996, IDT)    SM SR EN 61188‐1‐1:2013  Plăci  imprimate  şi  plăci  imprimate  echipate.  Proiectare  şi  utilizare.  Partea  1‐1:  Cerinţe  generale.  Consideraţii  privind  planeitatea  ansamblelor  electronice  –  Платы  печатные  и  сборки печатных плат. Проектирование и применение.      Часть 1‐1: Общие требования. Вопросы плоскостности  для электронных сборок (SR EN 61188‐1‐1:2003, IDT)    SM SR EN 61188‐1‐2:2013  Plăci  imprimate  şi  plăci  imprimate  echipate.  Proiectare  şi  utilizare.  Partea  1‐2:  Cerinţe  generale.  Impedanţă         controlată – Платы печатные и сборки печатных плат.  Проектирование  и  применение.  Часть  1‐2:  Общие  требования. Контролируемый импеданс  (SR EN 61188‐1‐2:2003, IDT)    SM SR EN 61189‐1:2013  Metode de încercare pentru materiale electrice, structuri de  interconectare  şi  ansamble.  Partea  1:  Metode  generale  de  încercare  şi  metodologie  –  Методы  испытаний  электрических  материалов,  структуры  межсоединений  и  сборочных  узлов.  Часть  1:  Общие  методы испытаний и методология  (SR EN 61189‐1:2003, IDT)    SM SR EN 62326‐4:2013  Plăci  imprimate.  Partea  4:  Plăci  imprimate  rigide  multistrat  cu  conexiuni  între  straturi.  Specificaţie  intermediară  –  Платы  печатные.  Часть  4:  Жесткие  многослойные  печатные  платы  с  межслойными  соединениями.  Групповые технические условия   (SR EN 62326‐4:2002, IDT)    SM SR EN 62326‐4‐1:2013  Plăci  imprimate.  Partea  4:  Plăci  imprimate  rigide  multistrat  cu  conexiuni  între  straturi.  Specificaţie  intermediară.  Secţiunea 1: Specificaţie particulară de capabilitate. Niveluri  de  performanţă  A,  B  şi  C  –  Платы  печатные.  Часть  4:  Жесткие  многослойные  печатные  платы  с  межслойными соединениями. Групповые технические   

52


INS August 2013 условия. Раздел  1:  Частные  технические  условия  на  возможности  изготовителя.  Рабочие  характеристики  уровней А, В и С (SR EN 62326‐4‐1:2002, IDT)    SM SR EN 123800:2013  Specificaţie intermediară. Plăci imprimate multistrat flexibile  cu  conexiuni  transversale  –  Групповые  технические  условия.  Платы  печатные  многослойные  гибкие  со  сквозными соединениями (SR EN 61192‐3:2003, IDT)    31.190    SM SR EN 61192‐3:2013  Cerinţe  de  calitate  pentru  montaje  electronice  sudate.  Partea 3:Asamblare prin orificii de traversare – Требования  к  качеству  изготовления  паяных  электронных  узлов.  Часть 3: Монтаж в сквозные отверстия   (SR EN 61192‐3:2003, IDT)    31.200    SM SR EN 60747‐16‐10:2013  Dispozitive  cu  semiconductoare.  Partea  16‐10:  Program  de  Aprobare  a  Tehnologiei  (TAS)  pentru  circuite  integrate  monolitice  de  microunde  –  Приборы  полупроводниковые.  Часть 16‐10: График утверждения технологии (TAS) для  монолитных СВЧ интегральных схем   (SR EN 60747‐16‐10:2005, IDT)    SM SR EN 62132‐1:2013  Circuite integrate. Măsurarea imunităţii electromagnetice de  la  150  kHz  pînă  la  1  GHz.  Partea  1:  Condiţii  generale  şi  definiţii  –  Схемы  интегральные.  Измерение  электромагнитной  помехоустойчивости  от       150 kHz  до 1 GHz. Часть 1: Общие условия и определения   (SR EN 62132‐1:2006, IDT)    SM SR EN 62132‐3:2013  Circuite integrate. Măsurarea imunităţii electromagnetice de  la  150  kHz  pînă  la  1  GHz.  Partea  3:  Metoda  injecţiei  de  curent  (BCI)  –  Схемы  интегральные.  Измерение  электромагнитной  помехоустойчивости  от       150 kHz  до  1  GHz.  Часть  3:  Метод  подпитки  объемным  током  (SR EN 62132‐3:2008, IDT)    SM SR EN 62132‐4:2013  Circuite integrate. Măsurarea imunităţii electromagnetice de  la 150 kHz pînă la 1 GHz. Partea 4: Metoda injecţiei directe a  puterii  de  RF  –  Схемы  интегральные.  Измерение  электромагнитной  помехоустойчивости  от       150 kHz  до  1  GHz.  Часть  4:  Метод  прямой  радиочастотной  подпитки (SR EN 62132‐4:2006, IDT)    SM SR EN 165000‐1:2013  Circuite integrate cu pelicule şi hibride. Partea 1: Specificaţie  generică.  Procedură  de  aprobare  a  capabilităţii  –  Схемы  гибридные и пленочные интегральные. Часть 1: Общие  технические  условия.  Процедура  утверждения  возможностей изготовителя (SR EN 165000‐1:2002, IDT)   

SM SR EN 165000‐2:2013  Circuite  integrate  cu  pelicule  şi  hibride.  Partea  2:  Inspecţie  vizuală  internă  şi  încercări  speciale  –  Схемы  гибридные  и  пленочные  интегральные.  Часть  2:  Внутренний  визуальный контроль и специальные испытания  (SR EN 165000‐2:2002, IDT)    SM SR EN 165000‐3:2013  Circuite integrate cu pelicule şi hibride. Partea 3: Chestionar  de verificare şi raport de audit intern pentru producătorii de  circuite integrate cu pelicule şi hibride – Схемы гибридные  и  пленочные  интегральные.  Часть  3:  Контрольный  перечень  для  самопроверки  и  отчет  для  изготовителей  интегральных  пленочных  и  гибридных  схем (SR EN 165000‐3:2002, IDT)    SM SR CEI 60748‐2+A1:2013  Dispozitive cu semiconductoare. Circuite integrate Partea 2:  Circuite  integrate  digitale  – Приборы  полупроводниковые.  Интегральные  схемы.  Часть  2:  Цифровые  интегральные схемы (SR CEI 60748‐2+A1:1994, IDT)     SM SR CEI 60748‐3+A1:2013  Dispozitive cu semiconductoare. Circuite integrate Partea 3:  Circuite  integrate  analogice  –  Приборы  полупроводниковые.  Интегральные  схемы.  Часть  3:  Аналоговые интегральные схемы   (SR CEI 60748‐3+A1:1994, IDT)     SM SR CEI 60748‐11:2013  Dispozitive  cu  semiconductoare.  Circuite  integrate.        Partea  11:  Specificaţie  intermediară  pentru  circuitele  integrate  cu  semiconductoare,  cu  excepţia  circuitelor    hibride  –  Приборы  полупроводниковые.  Интегральные  схемы.  Часть  11:  Групповые  технические  условия  на  полупроводниковые  интегральные  схемы,  за  исключением гибридных схем (SR CEI 60748‐11:1993, IDT)     SM SR CEI 60748‐11‐1:2013  Dispozitive  cu  semiconductoare.  Circuite  integrate.          Partea  11:  Secţiunea  1:  Examinare  vizuală  internă  pentru  circuitele  integrate  cu  semiconductoare,  cu  excepţia  circuitelor  hibride  –  Приборы  полупроводниковые.  Интегральные  схемы.  Часть  11:  Раздел  1:  Внутренний  визуальный  контроль  полупроводниковых  интегральных схем, за исключением гибридных схем  (SR CEI 60748‐11‐1:1995, IDT)     31.220.01    SM SR EN 60512‐1‐3:2013  Componente  electromecanice  pentru  echipamente  electronice. Proceduri pentru încercări de bază şi metode de  măsurare.  Partea  1:  Examinare  generală.  Secţiunea  3:  Încercare  1c.  Angajarea  contactului  –  Компоненты  электромеханические  для  электронной  аппаратуры.  Основные  методы  испытаний  и  измерений.  Часть  1:  Общий  осмотр.  Раздел  3:  Испытание  1с.  Сочленение  электрического контакта (SR EN 60512‐1‐3:2002, IDT)   

53


INS August 2013 SM SR EN 60512‐1‐4:2013  Componente  electromecanice  pentru  echipamente  electronice. Proceduri pentru încercări de bază şi metode de  măsurare.  Partea  1:  Generalităţi.  Secţiunea  4:  Încercare  1d.  Eficacitatea  protecţiei  contactelor  (cupă  protejată)  –  Компоненты  электромеханические  для  электронной  аппаратуры.  Основные  методы  испытаний  и  измерений.  Часть  1:  Общие  положения.  Раздел  4:  Испытание  1d.  Эффективность  защиты  контактов  (слепое сочленение) (SR EN 60512‐1‐4:2002, IDT)    SM SR EN 60512‐11‐1:2013  Componente  electromecanice  pentru  echipamente  electronice. Proceduri pentru încercări de bază şi metode de  măsurare.  Partea  11:  Încercări  climatice.  Secţiunea  1:  Încercarea  11a.  Secvenţă  climatică  –  Компоненты  электромеханические  для  электронной  аппаратуры.  Основные  методы  испытаний  и  измерений.  Часть  11:  Климатические  испытания.  Раздел  1:  Испытание  11a.  Последовательность климатических воздействий  (SR EN 60512‐11‐1:2002, IDT)    31.220.10    SM SR EN 60512‐1:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  1:  Generalităţi  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть 1: Общие положения (SR EN 60512‐1:2002, IDT)    SM SR EN 60512‐1‐1:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  1‐1:  Examinare  generală.  Încercarea  1a:  Examinare  vizuală  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  1‐1:  Общий осмотр. Испытание 1а: Визуальный осмотр  (SR EN 60512‐1‐1:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐1‐2:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  1‐2:  Examinare  generală.  Încercarea  1b:  Examinarea  dimensiunilor  şi  a  masei  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  1‐2:  Общий  осмотр.  Испытание  1b:  Визуальный  осмотр размера и массы (SR EN 60512‐1‐2:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐2‐1:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  2‐1:  Încercări  de  continuitate  electrică  şi  rezistenţă  de  contact.  Încercarea  2a:  Rezistenţă  de  contact.  Metoda  la  nivel  de  milivolţi  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть 2‐1: Испытания электрической непрерывности и  контактного  сопротивления.  Испытание  2а:  Контактное  сопротивление.  Метод  милливольтового  уровня (SR EN 60512‐2‐1:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐2‐3:2013  Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi   

măsurări. Partea  2‐3:  Încercări  de  continuitate  electrică  şi  rezistenţă  de  contact.  Încercarea  2c:  Variaţia  rezistenţei  de  contact  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  2‐3:  Испытания  электрической  непрерывности  и  контактного  сопротивления.  Испытание  2c:  Изменения  контактного сопротивления (SR EN 60512‐2‐3:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐2‐6:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  2‐6:  Încercări  de  continuitate  electrică  şi  rezistenţă de contact. Încercarea 2f: Continuitatea electrică a  carcasei  (capsulei)  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  2‐6:  Испытания  электрической  непрерывности  и  контактного  сопротивления.  Испытание  2f:  Электрическая непрерывность корпуса (оболочки)  (SR EN 60512‐2‐6:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐3‐1:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  3‐1:  Încercări  de  izolaţie.  Încercarea  3a:  Rezistenţă  de  izolaţie  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  3‐1:  Испытания  изоляции.  Испытание  3а:  Сопротивление  изоляции (SR EN 60512‐3‐1:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐4‐2:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  4‐2:  Încercări  de  rigiditate  dielectrică.    Încercarea  4b:  Descărcări  parţiale  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  4‐2:  Испытания  на  электрическую  прочность.  Испытание 4b: Частичные разряды  (SR EN 60512‐4‐2:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐4‐3:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  4‐3:  Încercări  de  rigiditate  dielectrică.    Încercarea  4c:  Tensiune  de  ţinere  a  pieselor  preizolate  de  sertizare  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  4‐3:  Испытания  на  электрическую  прочность.  Испытание  4c:  Испытательное  напряжение  для  предварительно  изолированных, обжатых хвостовиков контактов   (SR EN 60512‐4‐3:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐5‐1:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  5‐1:  Încercări  la  curent  limită.  Încercarea  5a:  Încălzire  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  5‐1:  Испытания  предельным  током.  Испытание  5а:  Нагревание (SR EN 60512‐5‐1:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐5‐2:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  5‐2:  Încercări  la  curent  limită.          Încercarea 5b: Reducerea  curentului  funcţie  de    

54


INS August 2013 temperatură –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  5‐2:  Испытания  предельным  током.  Испытание  5b:  Интенсивность снижения силы тока в зависимости от  температуры (SR EN 60512‐5‐2:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐6‐1:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  6‐1:  Încercări  la  solicitări  dinamice.  Încercarea  6a:  Acceleraţie  constantă  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  6‐1:  Испытания  динамическими  нагрузками.  Испытание 6а: Установившееся ускорение  (SR EN 60512‐6‐1:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐6‐2:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  6‐2:  Încercări  la  solicitări  dinamice.  Încercarea  6b:  Zdruncinături  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  6‐2:  Испытания  динамическими  нагрузками.  Испытание 6b: Ударная тряска   (SR EN 60512‐6‐2:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐6‐3:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  6‐3:  Încercări  la  solicitări  dinamice.  Încercarea  6c:  Şocuri  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  6‐3:  Испытания  динамическими  нагрузками.  Испытание  6c:  Удары (SR EN 60512‐6‐3:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐6‐4:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  6‐4:  Încercări  la  solicitări  dinamice.  Încercarea  6d:  Vibraţii  (sinusoidale)  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  6‐4:  Испытания  динамическими  нагрузками.  Испытание 6d: Вибрация (синусоидальная)  (SR EN 60512‐6‐4:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐10‐4:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  10‐4:  Încercări  la  impact  (componente  libere),  încercări  la  impact  sub  sarcină  statică  (componente  fixe),  încercări  de  anduranţă  şi  încercări  de  suprasarcină.  Încercarea  10d:  Suprasarcină  electrică  (conectoare)  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  10‐4:  Испытания  на  удар  (незакрепленные  компоненты),  испытания  на  воздействие  статической  нагрузки  (закрепленные  компоненты),  испытания  на  износостойкость  и  испытания  на  перегрузку.  Испытание  10d:  Электрическая перегрузка (соединители)   (SR EN 60512‐10‐4:2004, IDT)    SM SR EN 60512‐11‐2:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări. Partea 11‐2: Încercări climatice. Încercarea 11b:   

Încercare combinată  secvenţial  frig,  presiune  atmosferică  joasă  şi  căldură  umedă  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  11‐2:  Климатические  испытания.  Испытание  11b:  Комбинированное  последовательное  испытание  холодом,  низким  атмосферным  давлением  и  влажным  теплом (SR EN 60512‐11‐2:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐11‐3:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  11‐3:  Încercări  climatice.  Încercarea  11c:  Încercare  la  căldură  umedă  continuă  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть 11‐3: Климатические испытания. Испытание 11с:  Испытание  влажным  теплом,  установившееся  состояние (SR EN 60512‐11‐3:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐11‐4:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  11‐4:  Încercări  climatice.  Încercarea  11d:  Variaţii  rapide  de  temperatură  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  11‐4:  Климатические  испытания.           Испытание 11d: Быстрое изменение температуры  (SR EN 60512‐11‐4:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐11‐5:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  11‐5:  Încercări  climatice.  Încercarea  11e:  Mucegai  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  11‐5:  Климатические  испытания. Испытание 11e: Плесень  (SR EN 60512‐11‐5:2003, IDT)   

SM SR EN 60512‐11‐6:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  11‐6:  Încercări  climatice.  Încercarea  11f:  Coroziune,  ceaţă  salină  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  11‐6:  Климатические  испытания.  Испытание  11f:  Коррозия,  соляной туман (SR EN 60512‐11‐6:2003, IDT)   

SM SR EN 60512‐11‐9:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  11‐9:  Încercări  climatice.  Încercarea  11i:  Căldură  uscată  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  11‐9:  Климатические  испытания.  Испытание  11i:  Сухое  тепло (SR EN 60512‐11‐9:2003, IDT)    SM SR EN 60512‐11‐10:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  măsurări.  Partea  11‐10:  Încercări  climatice.  Încercarea  11j:  Frig  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.  Часть  11‐10:  Климатические  испытания. Испытание 11j: Холод   (SR EN 60512‐11‐10:2003, IDT)   

SM SR EN 60512‐11‐11:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi 

55


INS August 2013 măsurări. Partea  11‐11:  Încercări  climatice.  Încercarea  11k:   эксплуатационные испытания. Испытание 13e: Метод  Presiune  atmosferică  joasă  –  Соединители  для  поляризации и кодирования (SR EN 60512‐13‐5:2006, IDT)  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.               Часть  11‐11:  Климатические  испытания.              SM SR EN 60603‐1:2013  Испытание 11k: Низкое атмосферное давление  Conectoare  pentru  frecvenţe  mai  mici  de  3  MHz  pentru  (SR EN 60512‐11‐11:2003, IDT)  utilizarea pe plăci imprimate. Partea 1: Specificaţie generică.    Prescripţii  generale  şi  ghid  de  redactare  a  specificaţiilor  particulare,  cu  asigurarea  calităţii  –  Соединители  для  SM SR EN 60512‐11‐12:2013  печатных плат на частоты до 3 МHz. Часть 1: Общие  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  технические условия. Общие правила и руководство по  măsurări. Partea 11‐12: Încercări climatice. Încercarea 11m:  Încercare  ciclică  la  căldură  umedă  –  Соединители  для  разработке  частных  технических  условий  на  изделия  электронной  аппаратуры.  Испытания  и  измерения.             оцененного качества (SR EN 60603‐1:2002, IDT)  Часть  11‐12:  Климатические  испытания.             Испытание  11m:  Циклическое  испытание  влажным  SM SR EN 61076‐1:2013  теплом(SR EN 60512‐11‐12:2003, IDT)  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Prescripţii  de    produs. Partea 1: Specificaţie generică – Соединители для  SM SR EN 60512‐11‐13:2013  электронного  оборудования.  Требования  к  продукции.  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  Часть 1: Общие технические условия  măsurări.  Partea  11‐13:  Încercări  climatice.  Încercarea  11n:  (SR EN 61076‐1:2007, IDT)  Etanşeitate  la  gaze,  conexiuni  înfăşurate  fără  lipire  –    Соединители  для  электронной  аппаратуры.  SM SR EN 61076‐2‐102:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Partea  2‐102:  Испытания  и  измерения.Часть  11‐13:  Климатические  Conectoare  circulare  cu  asigurarea  calităţii.  Specificaţie  испытания. Испытание 11n: Газовая непроницаемость,  particulară pentru fişe şi prize pentru conectarea la o sursă  соединения накруткой без пайки  de  alimentare  externă  de  tensiune  joasă  –  Соединители  (SR EN 60512‐11‐13:2003, IDT)  для  электронного  оборудования.  Часть  2‐102:  Круглые    соединители  оцененного  качества.  Частные  SM SR EN 60512‐12‐7:2013  технические  условия  для  вилки  и  розетки  для  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  соединения  с  внешним  низковольтным  источником  măsurări.  Partea  12‐7:  Încercări  de  lipire.  Încercarea  12g:  питани (SR EN 61076‐2‐102:2003, IDT)  Sudabilitate,  metoda  balanţei  de  aderenţă  –  Соединители  для электронной аппаратуры. Испытания и измерения.    SM SR EN 61076‐3:2013  Часть 12‐7: Испытания на паяемость. Испытание 12g:  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Prescripţii  de  Пригодность  к  пайке,  балансовый  метод  смачивания  produs.  Partea  3:  Conectoare  rectangulare.  Specificaţie  (SR EN 60512‐12‐7:2003, IDT)  intermediară  –  Соединители  для  электронного    оборудования.  Требования  к  продукции.  Часть  3:  SM SR EN 60512‐13‐1:2013  Прямоугольные  соединители.  Групповые  технические  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  условия (SR EN 61076‐3:2009, IDT)  măsurări.  Partea  13‐1:  Încercări  de  funcţionare  mecanică.    Încercarea  13a:  Forţe  de  cuplare  şi  decuplare  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  SM SR EN 61076‐3‐001:2013  Испытания  и  измерения.  Часть  13‐1:  Механические  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Prescripţii  de  эксплуатационные  испытания.  Испытание  13а:  Усилия  produs.  Partea  3‐001:  Conectoare  rectangulare.  Specificaţie  particulară‐cadru  –  Соединители  для  электронного  сочленения и расчленения (SR EN 60512‐13‐1:2006, IDT)  оборудования. Требования к продукции.        Часть 3‐001:    Прямоугольные  соединители.  Форма  частных  SM SR EN 60512‐13‐2:2013  технических условий (SR EN 61076‐3‐001:2009, IDT)  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi    măsurări.  Partea  13‐2:  Încercări  de  funcţionare  mecanică.  SM SR EN 61076‐3‐116:2013  Încercarea  13b:  Forţe  de  introducere  şi  extragere  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Prescripţii  de  Испытания  и  измерения.  Часть  13‐2:  Механические  produs.  Partea  3‐116:  Conectoare  rectangulare.  Specificaţie  эксплуатационные  испытания.  Испытание  13b:  Усилия  particulară  pentru  cutii  de  protecţie  utilizate  cu  conectoare  вставления и извлечения (SR EN 60512‐13‐2:2006, IDT)  ecranate  şi  neecranate  cu  8  căi  pentru  frecvenţe  mai  mici  sau  egale  cu  600  MHz  în  medii  industriale  şi  care    încorporează  interfaţa  seriei  CEI  60603‐7.  Varianta  13  SM SR EN 60512‐13‐5:2013  referitor  la  CEI  61076‐3‐116.  Pîrghie  de  blocare  –  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Încercări  şi  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  măsurări.  Partea  13‐5:  Încercări  de  funcţionare  mecanică.  Требования  к  продукции.  Часть  3‐116:  Прямоугольные  Încercarea  13e:  Metodă  de  polarizare  şi  codare  –  Соединители  для  электронной  аппаратуры.  соединители.  Частные  технические  условия  на  Испытания и измерения. Часть 13‐5: Механические  защитные  корпуса  для использования с  8‐ходовыми     

56


INS August 2013 экранированными и  неэкранированными  соединителями  на  частоты  до  600  MHz  для  производственных  условий  окружающей  среды,  включая  интерфейс  серии  IEC  60603‐7.  Вариант  13  с  привязкой к IEC 61076‐3‐106. Блокирующий рычаг  (SR EN 61076‐3‐116:2009, IDT)    SM SR EN 61076‐4‐100:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Partea  4‐100:  Conectoare  pentru  plăci  imprimate  cu  asigurarea  calităţii.  Specificaţie particulară pentru module de conectare perechi  pentru plăci imprimate şi funduri de sertar, cu rastru de 2,5  mm  –  Соединители  для  электронного  оборудования.  Часть  4‐100:  Соединители  печатных  плат  оцененного  качества.  Частные  технические  условия  на  соединительные  модули,  состоящие  из  двух  частей  с  трассировкой  2,5  mm  для  печатных  плат  и  задних  панелей (SR EN 61076‐4‐100:2003, IDT)    SM SR EN 61076‐4‐107:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Partea  4‐107:  Conectoare  pentru  plăci  imprimate  cu  asigurarea  calităţii.  Specificaţie particulară pentru conectoare ecranate perechi,  cu rastru de 2,0 mm, priză cu terminale cu lipire şi CIF pentru  plăci  imprimate,  fişă  cu  terminale  autodezizolante  şi  sertizate  –  Соединители  для  электронного  оборудования.  Часть  4‐107:  Соединители  печатных  плат  оцененного  качества.  Частные  технические  условия  для  экранированных  соединителей,  состоящих  из  двух  частей  с  трассировкой  2,0  mm,  с  неподвижной  припаянной  частью  и  впресованными  выводами  для  печатных  плат  и  подвижной  частью  с  самоснятием  изоляции и обжатыми выводами   (SR EN 61076‐4‐107:2003, IDT)    SM SR EN 61076‐4‐110:2013  Conectoare  pentru  echipamente  electronice.  Partea  4‐110:  Conectoare  pentru  plăci  imprimate  cu  asigurarea  calităţii.  Specificaţie  particulară  pentru  conectoare  de  cablu  pentru  placă şi fund de sertar, cu rastru de 2,0 mm, cu o ecranare  completă  şi  funcţia  de  blocare  –  Соединители  для  электронного оборудования. Часть 4‐110: Соединители  печатных  плат  оцененного  качества.  Частные  технические  условия  на  систему  фиксированного  кабельного  соединителя  с  трассировкой  2,0  mm,  имеющую полное экранирование и функцию блокировки  (SR EN 61076‐4‐110:2003, IDT)    SM SR EN 61169‐24:2013  Conectoare  pentru  radiofrecvenţe.  Partea  24:  Specificaţie  intermediară. Conectoare coaxiale pentru radiofrecvenţe cu  cuplare  prin  şurub,  utilizate  în  mod  special  în  reţele  de  cabluri  de  75  ohmi  (seria  F)  –  Соединители  радиочастотные.  Часть  24:  Групповые  технические  условия. Радиочастотные коаксиальные соединители с  резьбовым  соединением,  применяемые  в  кабельных  распределительных системах на 75 ohmi (серия F)  (SR EN 61169‐24:2009, IDT)     

SM SR EN 61984:2013  Conectoare.  Prescripţii  de  securitate  şi  încercări  –  Соединители. Требования безопасности и испытания  (SR EN 61984:2010, IDT)    31.240    SM SR EN 61587‐2:2013  Structuri  mecanice  pentru  echipament  electronic.  Încercări  pentru  CEI  60917  şi  CEI  60297.  Partea  2:  Încercări  seismice  pentru  dulapuri  şi  rackuri  –  Конструкции  механические  для  электронного  оборудования.  Испытания  по                    IEC  60917  и  IEC  60297.  Часть  2:  Испытания  на  сейсмостойкость шкафов и стоек   (SR EN 61587‐2:2012, IDT)    31.260    SM SR EN 60747‐5‐1:2013  Dispozitive discrete cu semiconductoare şi circuite integrate.  Partea  5‐1:  Dispozitive  optoelectronice.  Generalităţi  –  Приборы  полупроводниковые  дискретные  и  интегральные  схемы.  Часть  5‐1:  Оптоэлектронные  приборы. Общие положения (SR EN 60747‐5‐1:2003, IDT)    SM SR EN 60747‐5‐2:2013  Dispozitive discrete cu semiconductoare şi circuite integrate.  Partea  5‐2:  Dispozitive  optoelectronice.  Valori  limită  şi  caracteristici  principale  –  Приборы  полупроводниковые  дискретные  и  интегральные  схемы.  Часть  5‐2:  Оптоэлектронные  приборы.  Предельные  значения  и  основные характеристики (SR EN 60747‐5‐2:2003, IDT)    SM SR EN 60747‐5‐3:2013  Dispozitive discrete cu semiconductoare şi circuite integrate.  Partea  5‐3:  Dispozitive  optoelectronice.  Metode  de  măsurare  –  Приборы  полупроводниковые  дискретные  и  интегральные  схемы.  Часть  5‐3:  Оптоэлектронные  приборы. Методы измерения (SR EN 60747‐5‐3:2003, IDT)    SM SR EN 61040:2013  Detectoare,  instrumente  şi  echipamente  pentru  măsurarea  puterii  şi  energiei  radiaţiei  laser  –  Детекторы,  измерительные приборы и оборудование для измерения  мощности и энергии лазерного излучения   (SR EN 61040:2002, IDT)    SM SR EN 61194:2013  Parametri  caracteristici  ai  sistemelor  fotovoltaice  (PV)  autonome  –  Характеристические  параметры  автономных фотоэлектрических систем (PV)   (SR EN 61194:2003, IDT)                 

57


INS August 2013 33  TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO                  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО И                            ВИДЕОТЕХНИКА       33.100.10    SM SR EN 55016‐1‐4:2013  Specificaţii  referitoare  la  metode  şi  aparate  de  măsurat  perturbaţiile  radio  şi  imunitatea  la  perturbaţii.  Partea  1‐4:  Aparate  de  măsurat  perturbaţiile  radio  şi  imunitatea  la  perturbaţii.  Antene  şi  amplasamente  de  încercare  pentru  măsurări  de  perturbaţii  radiate  –  Технические  условия  на  аппаратуру  и  методы  измерений  радиопомех  и  помехоустойчивости.  Часть  1‐4:  Аппаратура  для  измерения  радиопомех  и  помехоустойчивости.  Антенны  и  испытательные  стенды  для  измерений  излучаемых помех (SR EN 55016‐1‐4:2011, IDT)    SM SR EN 55025:2013  Vehicule,  bărci  şi  motoare  cu  ardere  internă.  Caracteristici  ale  perturbaţiilor  radioelectrice.  Limite  şi  metode  de  măsurare  pentru  protecţia  receptoarelor  interioare  –  Транспортные  средства,  суда  и  двигатели  внутреннего  сгорания.  Характеристики  радиопомех.  Пределы  и  методы  измерения  для  защиты  бортовых  приемников (SR EN 55025:2009, IDT)    SM SR EN 60255‐26:2013  Relee  de  măsurare  şi  dispozitive  de  protecţie.  Partea  26:  Prescripţii  de  compatibilitate  electromagnetică  –  Реле  измерительные  и  защитное  оборудование.  Часть  26:  Требования электромагнитной совместимости  (SR EN 60255‐26:2010, IDT)    SM SR EN 61000‐2‐4:2013  Compatibilitate  electromagnetică  (CEM).  Partea  2‐4:  Mediu  înconjurător.  Niveluri  de  compatibilitate  în  instalaţii  industriale  pentru  perturbaţii  conduse  de  joasă  frecvenţă  –  Электромагнитная  совместимость  (ЭМС).  Часть  2‐4:  Условия  окружающей  среды.  Уровни  совместимости  в  промышленных  установках  для  низкочастотных  кондуктивных помех (SR EN 61000‐2‐4:2003, IDT)    33.100.20    SM SR EN 55016‐1‐4:2013  Specificaţii  referitoare  la  metode  şi  aparate  de  măsurat  perturbaţiile  radio  şi  imunitatea  la  perturbaţii.  Partea  1‐4:  Aparate  de  măsurat  perturbaţiile  radio  şi  imunitatea  la  perturbaţii.  Antene  şi  amplasamente  de  încercare  pentru  măsurări  de  perturbaţii  radiate  –  Технические  условия  на  аппаратуру  и  методы  измерений  радиопомех  и  помехоустойчивости.  Часть  1‐4:  Аппаратура  для  измерения  радиопомех  и  помехоустойчивости.  Антенны  и  испытательные  стенды  для  измерений  излучаемых помех (SR EN 55016‐1‐4:2011, IDT)    SM SR EN 55025:2013  Vehicule, bărci şi motoare cu ardere internă. Caracteristici   

ale perturbaţiilor  radioelectrice.  Limite  şi  metode  de  măsurare  pentru  protecţia  receptoarelor  interioare  –  Транспортные  средства,  суда  и  двигатели  внутреннего  сгорания.  Характеристики  радиопомех.  Пределы  и  методы  измерения  для  защиты  бортовых  приемников (SR EN 55025:2009, IDT)    SM SR EN 60255‐26:2013  Relee  de  măsurare  şi  dispozitive  de  protecţie.  Partea  26:  Prescripţii  de  compatibilitate  electromagnetică  –  Реле  измерительные  и  защитное  оборудование.  Часть  26:  Требования электромагнитной совместимости  (SR EN 60255‐26:2010, IDT)    SM SR EN 61000‐2‐4:2013  Compatibilitate  electromagnetică  (CEM).  Partea  2‐4:  Mediu  înconjurător.  Niveluri  de  compatibilitate  în  instalaţii  industriale  pentru  perturbaţii  conduse  de  joasă  frecvenţă  –  Электромагнитная  совместимость  (ЭМС).  Часть  2‐4:  Условия  окружающей  среды.  Уровни  совместимости  в  промышленных  установках  для  низкочастотных  кондуктивных помех (SR EN 61000‐2‐4:2003, IDT)    SM SR EN 61000‐4‐3:2013  Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4‐3: Tehnici  de  încercare  şi  măsurare.  Încercări  de  imunitate  la  cîmpuri  radiate  –  electromagnetice  de  radiofrecvenţă,  Электромагнитная  совместимость  (ЭМС).  Часть  4‐3:  Методы  и  средства  испытаний  и  измерений.  Испытание  на  устойчивость  к  излучаемому  радиочастотному электромагнитному полю   (SR EN 61000‐4‐3:2006, IDT)    SM SR EN 61000‐4‐6:2013  Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4‐6: Tehnici  de  încercare  şi  măsurare.  Încercări  de  imunitate  la  perturbaţii  conduse,  induse  de  cîmpuri  de  radiofrecvenţă  –  Электромагнитная  совместимость  (ЭМС).  Часть  4‐6:  Методы  и  средства  испытаний  и  измерений.  Защищенность от помех по цепи питания, наведенных  радиочастотными полями (SR EN 61000‐4‐6:2009, IDT)    SM SR EN 61000‐4‐8:2013  Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4‐8: Tehnici  de  încercare  şi  măsurare.  Încercare  de  imunitate  la  cîmp  magnetic  de  frecvenţa  reţelei  –  Электромагнитная  совместимость  (ЭМС).  Часть  4‐8:  Методы  и  средства  испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к  магнитному полю промышленной частоты   (SR EN 61000‐4‐8:2010, IDT)    SM SR EN 61000‐4‐10:2013  Compatibilitate  electromagnetică  (CEM).  Partea  4‐10:  Tehnici  de  încercare  şi  măsurare.  Încercare  de  imunitate  la  cîmp magnetic oscilant amortizat. Standard de bază în CEM –  Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4‐10:  Методы  и  средства  испытаний  и  измерений.  Испытание  на  устойчивость  к  воздействию   магнитного  поля  с  затухающими  колебаниями.   

58


INS August 2013 Основной стандарт ЭМС (SR EN 61000‐4‐10:2003, IDT)  din  conductorul  de  protecţie  –  Методы  измерений  тока    прикосновения и тока защитного проводника  SM SR EN 61000‐4‐11:2013  (SR EN 60990:2003, IDT)  Compatibilitate  electromagnetică  (CEM).  Partea  4‐11:    Tehnici de încercare şi de măsurare. Încercări de imunitate la  35.100  scăderi de tensiune, întreruperi de scurtă durată şi variaţii de    tensiune.  Standard  de  bază  în  CEM  –  Электромагнитная  SM SR EN 62056‐21:2013  совместимость (ЭМС). Часть 4‐11: Методы и средства  Echipamente  de  măsurare  a  energiei  electrice.  Schimb  de  испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к  date  pentru  citirea  contoarelor,  controlul  tarifului  şi  al  провалам,  кратковременным  прерываниям  и  sarcinii.  Partea  21:  Schimb  direct  de  date  locale  –  изменениям напряжения. Основной стандарт ЭМС  Аппаратура  для  измерения  электрической  энергии.  (SR EN 61000‐4‐11:2005, IDT)  Обмен  данными  для  считывания  показаний  счетчика,    контроль  за  тарифами  и  нагрузкой.  Часть  21:  Прямой  33.100.99  локальный обмен данными (SR EN 62056‐21:2003, IDT)      43    VEHICULE RUTIERE  SM SR EN 61000‐4‐30:2013                    ДОРОЖНО‐ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА  Compatibilitate  electromagnetică  (CEM).  Partea  4‐30:    Tehnici de încercare şi de măsurare. Metode de măsurare a  43.020  calităţii  energiei  –  Электромагнитная  совместимость    (ЭМС).  Часть  4‐30:  Методы  и  средства  испытаний  и  SM SR ISO 8002:2013  измерений.  Методы  измерений  качества  Vibraţii  mecanice.  Vehicule  terestre.  Metodă  de  prezentare  электроэнергии (SR EN 61000‐4‐30:2009, IDT)    a  rezultatelor  măsurilor  –  Вибрация  механическая.  SM SR EN 61290‐1‐2:2013  Наземный  транспорт.  Метод  представления  Amplificatoare  cu  fibră  optică.  Metode  de  încercare.       результатов измерений (SR ISO 5347‐5:1999, IDT)  Partea  1‐2:  Parametrii  de  amplificare.  Metoda  analizorului    de  spectru  electric  –  Усилители  оптические.  Методы  43.040.20  испытаний.  Часть  1‐2:  Параметры  мощности  и    усиления.  Метод  с  применением  электрического  SM SR EN 60809+A1:2013  анализатора спектра  (SR EN 61290‐1‐2:2006, IDT)  Lămpi  cu  filament  pentru  vehicule  rutiere.  Prescripţii    dimensionale, electrice şi luminoase – Лампы накаливания  для  дорожных  транспортных  средств.  Требования  к  33.160.99  размерным,  электрическим  и  световым    характеристикам (SR EN 60809+A1:2000, IDT)  SM SR CEI 60197:2013  Conductor  de  conexiune  de  înaltă  tensiune  cu  izolaţie  cu    ardere lentă pentru utilizare în receptoarele de televiziune –  43.120  Провода  высоковольтные  присоединительные  с    термозащитной  изоляцией  для  телевизионных  SM SR EN 61851‐1:2013  приемников (SR CEI 60197:1999, IDT)  Sistem  de  încărcare  conductivă  pentru  vehicule  electrice.    Partea  1:  Prescripţii  generale  –  Система  зарядки  SM SR CEI 60246:2013  электрических  транспортных  средств  проводная.  Conductoare  de  conexiune  pentru  tensiuni  nominale  de        Часть 1: Общие требования (SR EN 61851‐1:2011, IDT)  20 kV şi 25 kV şi o temperatură maximă de lucru de 105º C    pentru  receptoarele  de  televiziune  –  Провода    соединительные на номинальное напряжение 20 kV и 25  45      INGINERIA CĂILOR FERATE  kV  постоянного  тока  и  с  максимальной  рабочей                      ЖЕЛЕНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА  температурой  105°С,  предназначенные  для    использования в телевизионных приемниках    (SR CEI 60246:1999, IDT)  45.020      SM SR EN 50123‐1:2013    Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Aparataj  de  curent    35           TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU                                    continuu.  Partea  1:  Generalităţi  –  Железные  дороги.                   ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.   Стационарные  установки.  Коммутационная                   КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ  аппаратура  постоянного  тока.  Часть  1:  Общие    положения (SR EN 50123‐1:2006, IDT)  35.020      SM SR EN 50123‐2:2013  SM SR EN 60990:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Aparataj  de  curent  Metode de măsurare a curentului de contact şi a curentului     

59


INS August 2013 continuu. Partea 2: Întreruptoare automate (disjunctoare)   de  curent  continuu  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Коммутационная  аппаратура  постоянного  тока.  Часть  2:  Автоматические  выключатели  (прерыватели) постоянного тока  (SR EN 50123‐2:2006, IDT)    SM SR EN 50123‐3:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Aparataj  de  curent  continuu.  Partea  3:  Separatoare  de  sarcină  (întreruptoare‐ separatoare), separatoare şi separatoare de legare la pămînt  pentru  interior  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Коммутационная  аппаратура  постоянного  тока.  Часть  3:  Внутренние  разъединители,  выключатели‐разъединители  и  заземляющие  разъединители постоянного тока  (SR EN 50123‐3:2006, IDT)    SM SR EN 50123‐4:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Aparataj  de  curent  continuu.  Partea  4:  Separatoare  de  sarcină  (întreruptoare‐ separatoare), separatoare şi separatoare de legare la pămînt  pentru  exterior  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Коммутационная  аппаратура  постоянного  тока. Часть 4: Внешние разъединители, выключатели‐ разъединители  и  заземляющие  разъединители  постоянного тока (SR EN 50123‐4:2006, IDT)    SM SR EN 50123‐6:2013  Aplicaţii  feroviare.  Instalaţii  fixe.  Aparataj  de  curent  continuu. Partea 6: Ansambluri de aparataj de comutaţie de  curent  continuu  –  Железные  дороги.  Стационарные  установки.  Коммутационная  аппаратура  постоянного  тока.  Часть  6:  Комплектные  устройства  коммутационной аппаратуры постоянного тока  (SR EN 50123‐6:2006, IDT)    SM SR EN 50124‐1:2013  Aplicaţii feroviare. Coordonarea izolaţiei. Partea 1: Prescripţii  fundamentale.  Distanţe  de  izolare  prin  aer  şi  distanţe  de  izolare pe suprafaţă pentru toate echipamentele electrice şi  electronice  –  Железные  дороги.  Координация  изоляции.  Часть  1:  Основные  требования.  Воздушные  зазоры  и  пути  утечки  тока  для  всего  электрического  и  электронного оборудования (SR EN 50124‐1:2002, IDT)    SM SR EN 50125‐1:2013  Aplicaţii  feroviare.  Condiţii  de  mediu  pentru  echipamente.  Partea  1:  Echipament  la  bordul  materialului  rulant  –  Железные  дороги.  Условия  окружающей  среды  для  оборудования.  Часть  1:  Бортовое  оборудование  подвижного состава (SR EN 50125‐1:2003, IDT)    SM SR EN 50126‐1:2013  Aplicaţii  feroviare.  Specificarea  şi  demonstrarea  fiabilităţii,  disponibilităţii,  mentenanţei  şi  siguranţei  (FDMS).  Partea  1:  Prescripţii de bază şi procese generice – Железные дороги.  Спецификация  и  демонстрация  надежности,   работоспособности,  ремонтопригодности  и   

безопасности. Часть 1: Основные требования и общиe  процессы (SR EN 50126‐1:2003, IDT)    45.060.01    SM SR EN 50215:2013  Aplicaţii  feroviare.  Încercări  pe  materialul  rulant  după  terminarea construcţiei şi înainte de punerea în funcţiune –  Железные  дороги.  Испытание  подвижного  состава  после  окончания  производства  и  до  ввода  в  эксплуатацию (SR EN 50215:2010, IDT)    45.060.10    SM SR EN 50238:2013  Aplicaţii feroviare. Compatibilitatea între materialul rulant şi  sistemele  de  detectare  a  trenului  –  Железные  дороги.  Совместимость  между  подвижным  составом  и  системой обнаружения поезда (SR EN 50238:2006, IDT)       47  CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME                 СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ     

47.020.60   SM SR CEI 60092‐352:2013  Instalaţii electrice la bordul navelor. Partea 352: Alegerea şi  instalarea  cablurilor  electrice  –  Электрооборудование  судов.  Часть  352:  Выбор  и  прокладка  электрических  кабелей (SR CEI 60092‐352:2007, IDT)    SM SR CEI 60092‐359:2013  Instalaţii  electrice  la  bordul  navelor.  Partea  359:  Materiale  de  manta  pentru  cabluri  de  energie  şi  de  telecomunicaţii  utilizate  la  bordul  navelor  –  Электрооборудование  судов.  Часть 359: Материалы оболочек для судовых силовых и  телекоммуникационных кабелей   (SR CEI 60092‐359:2007, IDT)    SM SR CEI 60092‐351:2013  Instalaţii  electrice  la  bordul  navelor.  Partea  351:  Materiale  electroizolante  pentru  cablurile  de  energie,  de  control,  de  semnal,  de  telecomunicaţii  şi  de  date  destinate  navelor  şi  platformelor  marine  –  Электрооборудование  судов.  Часть  351:  Изоляционные  материалы  для  силовых,  управляющих,  коммуникационных  и  информационных  кабелей,  установленных  на  борту  судов  и  на  морских  основаниях (SR CEI 60092‐351:2007, IDT)    SM SR CEI 60092‐376:2013  Instalaţii  electrice  la  bordul  navelor.  Partea  376:  Cabluri  pentru  circuite  de  comandă  şi  de  măsurare  150/250  V             (300  V)  –  Электрооборудование  судов.  Часть  376:  Кабели  для  цепей  управления  и  контрольно‐ измерительной аппаратуры на 150/250 V (300 V)   (SR CEI 60092‐376:2007, IDT)     

60


INS August 2013 49     AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU                     АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА    49.020    SM SR EN 61265:2013  Electroacustică.  Instrumente  pentru  măsurarea  zgomotului  aeronavelor. Prescripţii referitoare la sistemele de măsurare  a nivelurilor de presiune acustică pe treimi de octavă, pentru  certificarea  acustică  a  avioanelor  de  transport  –  Электроакустика.  Приборы  для  измерения  авиационного  шума.  Требования  к  рабочим  характеристикам систем измерения уровней звукового  давления  в  третьоктавной  полосе  частот  для  сертификации транспортных самолетов по шуму   (SR EN 61265:2000, IDT)       53   INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA                   MATERIALELOR                   ПОДЪЕМНО‐ТРАНСПОРТНОЕ                   ОБОРУДОВАНИЕ    53.040.30    SM SR EN 741+A1:2013  Mijloace  şi  sisteme  de  transport  continuu.  Cerinţe  de  securitate  pentru  sisteme  şi  componentele  lor  pentru  transportul  pneumatic  al  produselor  în  vrac  –  Оборудование  и  системы  для  непрерывной  погрузки.  Требования  безопасности  к  системам  и  их  компонентам  для  пневматического  транспортирования сыпучих материалов  (SR EN 741+A1:2011, IDT)    53.020.99    SM SR EN 1570‐1:2013  Cerinţe  de  securitate  pentru  plăcile  de  ridicare.  Partea  1:  Plăci de ridicare care se utilizează pînă la două paliere fixe  –  Требования  безопасности  к  подъемным  платформам.  Часть  1:  Подъемные  платформы,  обслуживающие  до  двух стационарных площадок (SR EN 1570‐1:2012, IDT)    53.060    SM SR EN 1175‐1+A1:2013  Securitatea  cărucioarelor  de  manipulare.  Cerinţe  electrice.  Partea  1:  Cerinţe  generale  pentru  cărucioare  alimentate  cu  baterii  –  Безопасность  промышленных  тележек.  Электрические  требования.  Часть  1:  Общие  требования к тележкам с батарейным питанием  (SR EN 1175‐1+A1:2011, IDT)    SM SR EN 1175‐3+A1:2013  Securitatea  cărucioarelor  de  manipulare.  Cerinţe  electrice.  Partea  3:  Cerinţe  specifice  pentru  sistemele  de  transmisie  electrică  ale  cărucioarelor  acţionate  cu  motor  cu  ardere   internă – Безопасность  промышленных  тележек.   

Электрические требования.  Часть  3:  Специальные  требования  к  системам  электрической  трансмиссии  тележек с двигателями внутреннего сгорания  (SR EN 1175‐3+A1:2011, IDT)    SM SR EN 1459+A3:2013  Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare cu braţ  variabil  retractabil  autopropulsate  –  Безопасность  промышленных  тележек.  Самоходные  тележки  с  изменяющимся вылетом (SR EN 1459+A3:2012, IDT)       59            INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI                   ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО                   И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА      59.060.10    SM SR ISO 137:2013  Lînă.  Determinarea  diametrului  fibrelor.  Metoda  microscopului  cu  proiecţie  –  Шерсть.  Определение  диаметра  волокна.  Метод  с  применением  проекционного микроскопа (SR ISO 137:2007, IDT)    59.060.20    SM SR EN 13392:2013  Materiale  textile.  Monofilamente.  Determinarea  densităţii  de  lungime  –  Материалы  текстильные.  Мононити.  Определение толщины (SR EN 13392:2001, IDT)    SM SR EN 13844:2013  Materiale  textile.  Monofilamente.  Determinarea  concentraţiei  termice  –  Материалы  текстильные.  Мононити. Определение тепловой усадки  (SR EN 13844:2003, IDT)    59.080.01    SM SR EN 20105‐A02:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.          Partea  A02:  Scară  de  gri  pentru  evaluarea  modificărilor  –  Материалы  текстильные.  Определение  устойчивости  окраски. Часть A02: Серая шкала для оценки изменения  окраски (SR EN 20105‐A02:2002, IDT)    SM SR EN 20105‐N01:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.            Partea  N01:  Rezistenţa  vopsirilor  la  albire:  Hipoclorit  –  Материалы  текстильные.  Определение  устойчивости  окраски.  Часть  N01:  Определение  устойчивости  окраски к отбелке: Гипохлорит   (SR EN 20105‐N01:2002, IDT)    SM SR EN 31092:2013  Materiale  textile.  Efecte  fiziologice.  Măsurarea  rezistenţei  termice  şi  a  rezistenţei  la  vapori  de  apă  în  regim  staţionar  (încercare cu placă încălzită menţinută în stare transpirată) –   

61


INS August 2013 Материалы текстильные.  Физиологические  воздействия.  Определение  теплостойкости  и  стойкости  к  водяному  пару  в  стационарном  режиме  (испытание  с  использованием  пористой  защищенной  термопластины) (SR EN 20105‐N01:2002, IDT)    SM SR EN ISO 105‐P02:2013  Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea  P02:  Rezistenţa  vopsirilor  la  plisare:  Plisare  cu  vapori  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  P02:  Устойчивость  окраски к плиссировке: плиссировка паром   (SR EN ISO 105‐P02:2005, IDT)    SM SR EN ISO 139:2013  Materiale  textile.  Atmosfere  standard  de  condiţionare  și de  încercare  –  Материалы  текстильные.  Стандартные  атмосферные  условия  для  кондиционирования  и  испытаний (SR EN ISO 139:2005, IDT)    SM SR EN ISO 5077:2013  Materiale  textile.  Determinarea  modificărilor  dimensionale  la  spălare  şi  uscare  –  Материалы  текстильные.  Определение изменения размеров при стирке и сушке  (SR EN ISO 5077:2008, IDT)    SM SR EN ISO 10528:2013  Materiale  textile.  Încercare  de  spălare  industrială  a  materialelor  textile  înainte  de  testul  de  inflamabilitate  –  Материалы текстильные. Процедура стирки тканей в  прачечной перед испытанием на воспламеняемость  (SR EN ISO 10528:2000, IDT)    SM SR EN ISO 14184‐2:2013  Materiale  textile.  Determinarea  formaldehidei.  Partea  2:  Formaldehida  degajată  (metoda  prin  absorbţia  vaporilor)  –  Материалы  текстильные.  Определение  содержания  формальдегида.  Часть  2:  Выделенный  формальдегид  (метод поглощения пара) (SR EN ISO 14184‐2:2012, IDT)    SM SR EN ISO 14419:2013  Materiale  textile.  Oleofobizare.  Încercări  de  rezistenţă  la  hidrocarburi  –  Материалы  текстильные.  Маслонепроницаемость.  Испытание  на  устойчивость  к воздействию углеводородов   (SR EN ISO 14419:2010, IDT)    SM SR EN ISO 15487:2013  Materiale  textile.  Metodă  de  evaluare  a  aspectului  îmbrăcămintei şi a altor produse textile finite după spălare şi  uscare  casnice  –  Материалы  текстильные.  Метод  оценки  внешнего  вида  одежды  и  других  готовых  текстильных  изделий  после  стирки  и  сушки  в  домашних условиях (SR EN ISO 15487:2010, IDT)    SM SR EN ISO 15496:2013  Materiale textile. Măsurarea permeabilităţii la vaporii de apă  a  materialelor  textile  în  scopul  controlului  calităţii  –  Материалы текстильные. Измерение   

паропроницаемости  тканей  с  целью  контроля   качества  (SR EN ISO 15496:2004, IDT)    SM SR EN ISO 15797:2013  Materiale textile. Proceduri industriale de spălare şi finisare  pentru  încercarea  îmbrăcămintei  de  lucru  –  Материалы  текстильные.  Методы  промышленной  стирки  и  отделки для испытаний рабочей одежды  (SR EN ISO 15797:2004, IDT)    SM SR EN ISO 18695:2013  Materiale  textile.  Determinarea  rezistenţei  la  penetrarea  apei.  Încercare  de  penetrare  prin  impact  –  Материалы  текстильные.  Определение  устойчивости  к  прониканию воды. Испытание на ударное проникание  (SR EN ISO 18695:2010, IDT)    SM SR EN ISO 20645:2013  Materiale  textile.  Controlul  activităţii  antibacteriene.  Încercare  de  difuzie  pe  placa  gelozată  –  Материалы  текстильные.  Определение  антибактериальной  активности.  Диффузионное  испытание  в  чашках  с  агаровой средой  (SR EN ISO 20645:2005, IDT)    SM SR ISO 2913:2013  Lînă.  Determinarea  colorimetrică  a  cistinei  şi  cisteinei  în  hidrolizate  –  Шерсть.  Колориметрический  метод  определения цистина и цистеина в гидролизатах   (SR ISO 2913:1996, IDT)    SM SR ISO 2916:2013  Lînă.  Determinarea  conţinutului  de  alcalii  –  Шерсть.  Определение содержания щелочи (SR ISO 2916:1995, IDT)    SM SR ISO 5089:2013  Materiale  textile.  Pregătirea  eşantioanelor  reduse  de  laborator  şi  a  epruvetelor  pentru  analize  chimicei  –  Материалы  текстильные.  Подготовка  образцов  для  лабораторных  испытаний  и  проб  для  химического  анализа (SR ISO 5089:1996, IDT)    59.080.20    SM SR EN 12590:2013  Materiale  textile.  Aţă  de  cusut  industrială,  total  sau  parţial  din  fibre  sintetice  –  Материалы  текстильные.  Нити  промышленного  изготовления,  частично  или  полностью из синтетических волокон  (SR EN 12590:2003, IDT)    SM SR EN 13895:2013  Materiale  textile.  Monofilamente.  Determinarea  caracteristicilor de tracţiune – Материалы текстильные.  Моноволокна. Определение свойств натяжения  (SR EN 13895:2004, IDT)    SM SR EN 14621:2013  Materiale textile. Fire multifilamentare. Metode de încercare  pentru fire filamentare texturate sau netexturate –    

62


INS August 2013 Материалы текстильные.  Многонитяные  пряжи.  Методы  испытаний  пряжи  с  текстурированными  и  нетекстурированными нитями  (SR EN 14621:2006, IDT)    SM SR EN ISO 2060:2013  Materiale  textile.  Fire  pe  formate.  Determinarea  densităţii  de  lungime  (masa  pe  unitate  de  lungime)  prin  metoda  jurubiţei – Материалы текстильные. Пряжа в паковках.  Определение  линейной  плотности  (массы  на  единицу  длины) методом пасмы  (SR EN ISO 2060:1997, IDT)    SM SR EN ISO 2061:2013  Materiale  textile.  Determinarea  torsiunii  firelor.  Metodă  de  numărare  directă  –  Материалы  текстильные.  Определение  крутки  пряжи.  Метод  прямого  подсчета  (SR EN ISO 2061:2011, IDT)    SM SR EN ISO 2062:2013  Materiale  textile.  Fire  pe  formate.  Determinarea  rezistenţei  la  rupere  şi  a  alungirii  la  rupere  a  firului  individual  pe  o  maşină  de  încercat  cu  viteză  constantă  de  alungire  –  Материалы  текстильные.  Пряжа  в  паковках.  Определение  разрывного  усилия  и  удлинения  при  разрыве  одиночной  нити,  с  применением  прибора  для  испытания с постоянной скоростью удлинения  (SR EN ISO 2062:2010, IDT)    59.080.30    SM SR EN 1049‐2:2013  Materiale  textile.  Ţesături.  Structură.  Metode  de  analiză.  Partea  2:  Determinarea  numărului  de  fire  pe  unitatea  de  lungime – Материалы текстильные. Ткани. Структура.  Методы  анализа.  Часть  2:  Определение  количества  нитей на единицу длины (SR EN 1049‐2:2000, IDT)    SM SR EN 1773:2013  Materiale  textile.  Materiale  textile  plane.  Determinarea  lungimii  şi  lăţimii  –  Материалы  текстильные.  Определение  ширины  и  длины  текстильных  полотен  (SR EN 1773:2002, IDT)    SM SR EN 12127:2013  Materiale textile. Ţesături/Tricoturi. Determinarea masei pe  unitatea  de  suprafaţă  pe  eşantioane  mici  –  Материалы  текстильные.  Полотна  текстильные.  Определение  массы,  отнесенной  к  единице  площади,  на  образцах  малых размеров (SR EN 12127:2003, IDT)    SM SR EN 14704‐1:2013  Determinarea  elasticităţii  materialelor  textile.  Partea  1:  Încercări  pe  epruveta  sub  formă  de  bandă  –  Определение  эластичности  текстильных  материалов.  Часть  1:  Испытания лент (SR EN 14704‐1:2005, IDT)    SM SR EN 14704‐2:2013  Determinarea  elasticităţii  materialelor  textile.  Partea  2:   Încercări multiaxiale  –  Определение  эластичности   

текстильных  материалов.  Часть  2:  Многоосевые  испытания (SR EN 14704‐2:2007, IDT)    SM SR EN 14704‐3:2013  Determinarea  elasticităţii  materialelor  textile.  Partea  3:  Materiale  textile  înguste  –  Определение  эластичности  текстильных  материалов.  Часть  3:  Узкие  текстильные материалы (SR EN 14704‐3:2007, IDT)    SM SR EN 14971:2013  Materiale  textile.  Tricoturi.  Determinarea  numărului  de  ochiuri pe unitatea de lungime şi pe unitatea de suprafaţă –  Материалы  текстильные.  Трикотаж.  Определение  количества  петель  на  единицу  длины  и  единицу  площади (SR EN 14971:2006, IDT)    SM SR EN 15598:2013  Materiale textile. Materiale pluşate. Metodă de determinare  a  rezistenţei  la  extragerea  buclei  de  pluş  –  Материалы  текстильные.  Махровое  полотно.  Метод  испытания  для  определения  стойкости  к  вытягиванию  петли  ворса (SR EN 15598:2009, IDT)    SM SR EN 20811:2013  Ţesături.  Determinarea  rezistenţei  la  penetrarea  apei.  Încercare  la  presiune  hidrostatică  –  Ткани.  Определение  сопротивления  на  проникновение  воды.  Испытание  гидростатическим давлением (SR EN 20811:1996, IDT)    SM SR EN 22313:2013  Stofe.  Determinarea  revenirii  din  şifonare  a  unei  epruvete  pliate  orizontal  prin  măsurarea  unghiului  de  revenire  după  pliere  –  Текстиль.  Определение  восстановления  после  смятия  горизонтально  сложенного  образца  путем  измерения угла восстановления (SR EN 22313:1997, IDT)    SM SR EN 29073‐1:2013  Stofe.  Determinarea  revenirii  din  şifonare  a  unei  epruvete.  Materiale  textile.  Metode  de  încercare  pentru  neţesute  Partea  1:  Determinarea  masei  pe  unitatea  de  suprafaţă  –  Материалы  текстильные.  Методы  испытаний  нетканых материалов. Часть 1: Определение массы на  единицу площади  (SR EN 29073‐1:1998, IDT)    SM SR EN 29073‐3:2013  Materiale  textile.  Metode  de  încercare  pentru  neţesute.  Partea 3: Determinarea rezistenţei la tracţiune şi a alungirii –  Материалы  текстильные.  Методы  испытаний  нетканых  материалов.  Часть  3:  Определение  предела  прочности при растяжении и удлинении   (SR EN 29073‐3:1998, IDT)    SM SR EN 29865:2013  Materiale  textile.  Determinarea  hidrofobizării  ţesăturilor  prin  metoda  Bundesmann  de  udare  prin  stropire  –  Текстиль. Определение гидрофобных свойств тканей с  помощью  дождевального  испытания  по  методу  Бундесманна (SR EN 29865:1998, IDT)     

63


INS August 2013 SM SR EN ISO 5084:2013  Materiale  textile.  Determinarea  grosimii  materialelor  şi   produselor  textile    –    Материалы    текстильные.  Определение  толщины  текстильных  материалов  и  изделий (SR EN ISO 5084:2001, IDT)    SM SR EN ISO 6941:2013  Materiale  textile.  Comportarea  la  foc.  Determinarea  proprietăţilor de propagare a flăcării pe epruvetele orientate  vertical  –  Материалы  текстильные.  Характеристики  горения.  Определение  способности  к распространению  пламени на вертикально ориентированных образцах  (SR EN ISO 6941:2004, IDT)    SM SR EN ISO 9073‐5:2013  Materiale  textile.  Metode  de  încercare  pentru  neţesute.  Partea  5:  Determinarea  rezistenţei  la  penetrare  mecanică  (metoda de plesnire cu bilă) – Материалы текстильные.  Методы  испытаний  нетканых  материалов.  Часть  5:  Определение  стойкости  к  механическому  проникновению (методика продавливания шариком)  (SR EN ISO 9073‐5:2009, IDT)    SM SR EN ISO 9073‐6:2013  Materiale  textile.  Metode  de  încercare  pentru  neţesute.  Partea  6:  Absorbţie  –  Материалы  текстильные.  Метод  испытания нетканых материалов. Часть 6. Абсорбция  (SR EN ISO 9073‐6:2003, IDT)    SM SR EN ISO 9073‐7:2013  Materiale  textile.  Metode  de  încercare  pentru  neţesute.  Partea  7:  Determinarea  lungimii  de  flexiune  –  Материалы  текстильные.  Методы  испытаний  нетканых  материалов. Часть 7: Определение длины изгиба   (SR EN ISO 9073‐7:2000, IDT)    SM SR EN ISO 9073‐8:2013  Materiale  textile.  Metode  de  încercare  pentru  neţesute.  Partea  8:  Determinarea  timpului  de  trecere  a  lichidului  (urină  simulată)  –  Материалы  текстильные.  Методы  испытаний  нетканых  материалов.  Часть  8:  Определение  времени  проникновения  жидкости  (искусственная моча) (SR EN ISO 9073‐8:2000, IDT)    SM SR EN ISO 9073‐9:2013  Materiale  textile.  Metode  de  încercare  pentru  neţesute.  Partea  9:  Determinarea  drapării  şi  a  coeficientului  de  drapare  –  Материалы  текстильные.  Методы  испытаний  нетканых  материалов.  Часть  9:  Определение  способности  к  драпированию  и  коэффициента драпировки (SR EN ISO 9073‐9:2008, IDT)    SM SR EN ISO 9073‐10:2013  Materiale  textile.  Metode  de  încercare  pentru  neţesute.  Partea 10: Scame şi alte particule degajate în stare uscată –  Материалы  текстильные.  Методы  испытаний  нетканых  материалов.  Часть  10:  Образование  пуха  и  других частиц в сухом состоянии   (SR EN ISO 9073‐10:2005, IDT)   

SM SR EN ISO 9073‐11:2013  Materiale  textile.  Metode  de  încercare  pentru  neţesute.  Partea  11:  Prelingere  pe  plan  înclinat  –  Материалы  текстильные.  Методы  испытаний  нетканых  материалов. Часть 11: Сток   (SR EN ISO 9073‐11:2005, IDT)    SM SR EN ISO 9073‐12:2013  Materiale  textile.  Metode  de  încercare  pentru  neţesute.  Partea  12:  Determinarea  capacităţii  de  absorbţie  – Материалы  текстильные.  Методы  испытаний  нетканых  материалов.  Часть  12:  Определение  способности к впитыванию   (SR EN ISO 9073‐12:2005, IDT)    SM SR EN ISO 9073‐16:2013  Materiale  textile.  Metode  de  încercare  pentru  neţesute.  Partea  16:  Determinarea  rezistenţei  la  penetrarea  apei  (presiune  hidrostatică)  –  Материалы  текстильные.  Методы  испытаний  нетканых  материалов.              Часть  16:  Определение  водонепроницаемости  (гидростатическое давление)   (SR EN ISO 9073‐16:2009, IDT)    SM SR EN ISO 9237:2013  Materiale  textile.  Determinarea  permeabilităţii  la  aer  a  materialelor  textile  –  Материалы  текстильные.  Определение воздухопроницаемости тканей  (SR EN ISO 9237:1999, IDT)    SM SR EN ISO 12947‐2:2013  Materiale  textile.  Determinarea  rezistenţei  la  abraziune  a  ţesăturilor prin metoda Martindale. Partea 2: Determinarea  deteriorării  epruvetei  –  Материалы  текстильные  Определение  устойчивости  ткани  к  истиранию  по  методу Мартиндейла. Часть 2: Определение момента  разрушения образца (SR EN ISO 12947‐2:2002, IDT)    SM SR EN ISO 13934‐1:2013  Materiale  textile.  Proprietăţi  de  tracţiune  ale  ţesăturilor.  Partea  1:  Determinarea  forţei  maxime  şi  a  alungirii  la  forţa  maximă  prin  metoda  pe  bandă  –  Материалы  текстильные.  Свойства  тканей  при  растяжении.  Часть  1:  Определение  максимального  усилия  и  относительного  удлинения  при  максимальном  усилии  методом полоски (SR EN ISO 13934‐1:2002, IDT)    SM SR EN ISO 13936‐1:2013  Materiale  textile.  Determinarea  rezistenţei  la  alunecare  a  firelor la cusături în ţesături. Partea 1: Metoda cu deschidere  fixă a cusăturii – Материалы текстильные. Определение  сопротивления  к  смещению  нитей  тканей  при  стачивании.  Часть  1:  Метод  фиксированного  раскрытия шва (SR EN ISO 13936‐1:2004, IDT)    SM SR EN ISO 13936‐2:2013  Materiale  textile.  Determinarea  rezistenţei  la  alunecare  a  firelor  la  cusături  în  ţesături.  Partea  2:  Metoda  cu  sarcină   fixă  –  Материалы  текстильные.  Определение   

64


INS August 2013 сопротивления  к  смещению  нитей  тканей  при  стачивании.  Часть  2:  Метод  фиксированной  нагрузки    (SR EN ISO 13936‐2:2004, IDT)    SM SR EN ISO 13936‐3:2013  Materiale  textile.  Determinarea  rezistenţei  la  alunecare  a  firelor la cusături în ţesături. Partea 3: Metoda cu clemă cu  ace  –  Материалы  текстильные.  Определение  сопротивления  к  смещению  нитей  тканей  при  стачивании. Часть 3: Метод зажима иглой   (SR EN ISO 13936‐3:2007, IDT)    SM SR EN ISO 13937‐1:2013  Materiale  textile.  Proprietăţi  de  sfîşiere  ale  materialelor  textile  plane.  Partea  1:  Determinarea  forţei  de  sfîşiere  prin  metoda  cu  pendul  balistic  (Elmendorf)  –  Материалы  текстильные.  Свойства  тканей  при  разрыве.  Часть  1:  Определение усилия  разрыва  с  использованием  метода  баллистического маятника (Метод Элмендорфа)  (SR EN ISO 13937‐1:2001, IDT)    SM SR EN ISO 13937‐2:2013  Materiale  textile.  Proprietăţi  de  sfîşiere  ale  materialelor  textile  plane.  Partea  2:  Determinarea  forţei  de  sfîşiere  pe  epruvete pantalon (Metoda de sfîşiere unică) – Материалы  текстильные.  Свойства  тканей  при  разрыве.  Часть  2:  Определение  усилия  разрыва  контрольных  образцов  в  форме брюк (Метод однократного разрыва)  (SR EN ISO 13937‐2:2001, IDT)   

SM SR EN ISO 13937‐3:2013  Materiale  textile.  Proprietăţi  de  sfîşiere  ale  ţesăturilor.  Partea  3:  Determinarea  forţei  de  sfîşiere  a  epruvetelor  (Metoda  de  sfîşiere  unică)  –  Материалы  текстильные.  Свойства  тканей  при  разрыве.  Часть  3:  Определение  усилия  разрыва  контрольных  образцов  в  форме  крыла  (Метод однократного разрыва)  (SR EN ISO 13937‐3:2002, IDT)   

SM SR EN ISO 13937‐4:2013  Materiale  textile.  Proprietăţi  de  sfîşiere  ale  materialelor  textile  plane.  Partea  4:  Determinarea  forţei  de  sfîşiere  a  epruvetelor sub formă de limbă (metoda de sfîşiere dublă) –  Материалы  текстильные.  Свойства  тканей  при  разрыве.  Часть  4:  Определение  усилия  разрыва  контрольных образцов в форме языка (Метод двойного  разрыва) (SR EN ISO 13937‐4:2003, IDT)    SM SR EN ISO 13938‐1:2013  Materiale  textile.  Proprietăţi  de  rezistenţă  la  plesnire  a  materialelor  textile.  Partea  1:  Metodă  hidraulică  de  determinare  a  rezistenţei  şi  deformării  la  plesnire  –  Материалы  текстильные.  Свойства  прочности  при  разрыве  текстильных  материалов.  Часть  1:  Гидравлический  метод  определения  прочности  на  разрыв и деформации при разрыве  (SR EN ISO 13938‐1:2002, IDT)   

SM SR EN ISO 14184‐1:2013  Materiale textile. Determinarea formaldehidei. Partea 1:     

Formaldehida liberă  şi  hidrolizată  (metoda  de  extracţie  în  apă)  –  Материалы  текстильные.  Определение  формальдегида. Часть 1: Свободный и гидролизованный  формальдегид (метод водной экстракции)   (SR EN ISO 14184‐1:2012, IDT)    SM SR EN ISO 23606:2013  Materiale  textile.  Ţesături  tricotate.  Reprezentare  şi  desen  model  –  Материалы  текстильные.  Трикотажные  ткани. Представление и образцы плетения  (SR EN ISO 23606:2009, IDT)    SM SR ISO 675+AC1:2013  Materiale  textile.  Ţesături.  Determinarea  variaţiei  dimensiunilor la spălarea industrială în apropierea punctului  de  fierbere  –  Материалы  текстильные.  Ткани.  Определение  изменения  размеров  после  машинной  стирки при температуре близкой к точке кипения  (SR ISO 675+AC1:1998, IDT)    SM SR ISO 2649:2013  Lînă.  Determinarea  neuniformităţii  densităţii  de  lungime  pe  porţiuni scurte a benzilor, semitorturilor şi firelor, cu ajutorul  regularimetrului  electric  –  Шерсть.  Определение  незначительной  неравномерности  линейной  плотности  чесальных  лент,  ровницы  и  пряжи  с  помощью  электронного  прибора  для  определения  ровноты (SR ISO 2649:1999, IDT)    SM SR ISO 3005:2013  Materiale  textile.  Determinarea  variaţiei  dimensionale  a  stofelor  în  vapori  saturaţi  –  Материалы  текстильные.  Определение  изменения  размеров  тканей  в  насыщенном паре (SR ISO 3005:1997, IDT)    SM SR ISO 7211‐4:2013  Materiale  textile.  Ţesături.  Structură.  Metode  de  analiză.  Partea  4:  Determinarea  torsiunii  unui  fir  prelevat  dintr‐o  ţesătură – Материалы текстильные. Ткани. Структура.  Методы анализа. Часть 4: Определение числа кручений  нити, извлеченной из ткание (SR ISO 7211‐4:1997, IDT)    SM SR ISO 7771:2013  Materiale  textile.  Determinarea  variaţiilor  dimensionale  ale  ţesăturilor  în  timpul  imersiunii  acestora  în  apă  rece  –  Материалы  текстильные.  Определение  изменения  размеров тканей после погружения в холодную воду  (SR ISO 7771:1996, IDT)    SM SR ISO 23231:2013  Materiale  textile.  Determinarea  modificărilor  dimensionale  ale  materialelor  textile.  Metodă  de  încercare  rapidă  cu  maşina  de  spălat  –  Материалы  текстильные.  Определение  изменения  размеров  тканей.  Ускоренный  машинный метод (SR ISO 23231:2010, IDT)    59.080.40   

SM SR EN 1735:2013  Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice. 

65


INS August 2013 Determinarea flexibilităţii  –  Ткани  с  резиновым  или  Determinarea coeficientului de frecare statică şi dinamică –  пластмассовым покрытием. Определение гибкости   Ткани  с  резиновым  или  пластмасовым  покрытием.  (SR EN 1735:1999, IDT)  Определение  статического  и  динамического    коэффициента трения (SR EN 14882:2006, IDT)  SM SR EN 1875‐3:2013    Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.  SM SR EN 25978:2013  Determinarea  rezistenţei  la  sfîşiere.  Partea  3:  Metoda  Suporturi  textile  acoperite  cu  cauciuc  sau  cu  materiale  trapezoidală  –  Ткани  с  резиновым  или  пластмассовым  plastice.  Determinarea  rezistenţei  la  blocare  –  Ткани  с  покрытием.  Определение  прочности  на  разрыв.             резиновым  или  пластмассовым  покрытием.  Часть 3: Трапецеидальный метод (SR EN 1735:1999, IDT)  Определение устойчивости против слипания    (SR EN 25978:1998, IDT)    SM SR EN 1876‐1:2013  SM SR EN ISO 2231:2013  Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.  Încercări  la  temperatură  scăzută.  Partea  1:  Încercare  la  Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.  îndoire  –  Ткани  с  резиновым  или  пластмассовым  Atmosfere standard pentru condiţionare şi încercare – Ткани  покрытием.  Испытания  при  низких  температурах.  с  резиновым  или  пластмассовым  покрытием.  Часть 1: Испытание на изгиб (SR EN 1876‐1:1999, IDT)  Стандартные  атмосферы  для  кондиционирования  и    испытаний (SR EN ISO 2231:2002, IDT)  SM SR EN 1876‐2:2013    Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.  SM SR EN ISO 2286‐1:2013  Încercări la temperatură scăzută. Partea 2: Încercare la şoc a  Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.  buclei  –  Ткани  с  резиновым  или  пластмассовым  Determinarea  caracteristicilor  rulourilor.  Partea  1:  Metode  pentru determinarea lungimii, lăţimii şi a masei nete – Ткани  покрытием.  Испытания  при  низких  температурах.  с  резиновым  или  пластмассовым  покрытием.  Часть 2: Испытание на удар на петле  Определение  характеристик  рулонов.  Часть  1:  (SR EN 1876‐2:1999, IDT)  Методы  определения  длины,  ширины  и  массы  нетто     (SR EN ISO 2286‐1:2000, IDT)  SM SR EN 12280‐1:2013    Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.  SM SR EN ISO 2286‐2:2013  Încercări  la  îmbătrînire  accelerată.  Partea  1:  Îmbătrînire  Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.  termică  –  Ткани  с  резиновым  или  пластмасовым  Determinarea  caracteristicilor  rulourilor.  Partea  2:  Metode  покрытием.  Испытания  на  ускоренное  старение.   pentru determinarea masei totale pe unitatea de suprafaţă,  Часть 1: Термическое старение   a masei stratului de acoperire pe unitatea de suprafaţă şi a  (SR EN 12280‐1:2000, IDT)    masei  suportului  pe  unitatea  de  suprafaţă  –  Ткани  с  SM SR EN 12280‐3:2013  резиновым  или  пластмассовым  покрытием.  Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.  Определение характеристик рулона. Часть 2: Методы  Încercări  de  îmbătrînire  accelerată.  Partea  3:  Îmbătrînire  în  определения  общей  массы  на  единицу  площади,  массы  mediu  natural  –  Ткани  с  резиновым  или  пластмасовым  на  единицу  площади  покрытия  и  массы  на  единицу  покрытием.  Испытания  на  ускоренное  старение.   площади основы  (SR EN ISO 2286‐2:2000, IDT)  Часть 3: Старение в условиях окружающей среды    (SR EN 12280‐3:2003, IDT)  SM SR EN ISO 2286‐3:2013    Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.  Determinarea  caracteristicilor  rulourilor.  Partea  3:  Metoda  SM SR EN 12332‐1:2013  pentru  determinarea  grosimii  –  Ткани  с  резиновым  или  Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.  Determinarea  rezistenţei  la  plesnire.  Partea  1:  Metoda  cu  пластмассовым  покрытием.  Определение  bila  de  oţel  –  Ткани  с  резиновым  или  пластмаcсовым  характеристик  рулона.  Часть  3:  Методы  определения  покрытием.  Определение  прочности  на  рaзрыв.         толщины (SR EN ISO 2286‐3:2000, IDT)  Часть 1: Метод с применением стального шарика    (SR EN 12332‐1:2000, IDT)  SM SR EN ISO 2411:2013    Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.  SM SR EN 12332‐2:2013  Determinarea adeziunii acoperirii – Ткани с резиновым или  Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.  пластмассовым  покрытием.  Определение  адгезии  Determinarea  rezistenţei  la  plesnire.  Partea  2:  Metoda  покрытия  (SR EN ISO 2411:2002, IDT)  hidraulică  –  Ткани  с  резиновым  или  пластмассовым    покрытием.  Определение  прочности  на  разрыв.         SM SR EN ISO 4674‐2:2013  Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.  Часть 2: Гидравлический метод   Determinarea  rezistenţei  la  sfîşiere.  Partea  2:  Metoda  cu  (SR EN 12332‐2:2003, IDT)    pendulul  balistic  –  Ткани  с  резиновым  или  SM SR EN 14882:2013  пластмассовым  покрытием.  Определение  Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.     

66


INS August 2013  сопротивления задиру. Часть 2: Метод с применением  баллистического маятника (SR EN ISO 4674‐2:2000, IDT)    SM SR EN ISO 5981:2013  Suporturi  textile  acoperite  cu  cauciuc  sau  cu  materiale  plastice.  Determinarea  rezistenţei  la  solicitări  simultane  de  încovoiere  şi  frecare  –  Ткани  с  резиновым  или  пластмассовым покрытием. Определение стойкости к  совместным излому при изгибе и истиранию  (SR EN ISO 5981:2008, IDT)    59.080.50    SM SR EN ISO 10547:2013  Frînghii  de  poliester.  Frînghii  coaxiale  –  Канаты  из  полиэфирного  волокна.  Конструкция  с  двойной  оплеткой  (SR EN ISO 10547:2010, IDT)    SM SR EN ISO 10554:2013  Frînghii  de  poliamidă.  Frînghii  coaxiale  –  Канаты  из  полиамидного  волокна.  Конструкция  с  двойной  оплеткой  (SR EN ISO 10554:2010, IDT)    SM SR EN ISO 10572:2013  Frînghii  de  fibre  de  poliolefine  amestecate  –  Канаты  из  смешенного полиолефинового волокна  (SR EN ISO 10572:2010, IDT)    59.080.60    SM SR EN 984:2013  Acoperitoare textile pentru pardoseală. Determinarea masei  pe  unitatea  de  suprafaţă  utilă  a  stratului  de  uzură  al  acoperitoarelor  neţesute  pentru  pardoseală  –  Покрытия  текстильные для полов. Определение массы на единицу  полезной  площади  иглопробивных  покрытий  для  пола   (SR EN 984:2003, IDT)    SM SR EN 986:2013  Acoperitoare textile de sol. Dale. Determinarea modificărilor  dimensiunilor  şi  curbării  datorate  diverselor  condiţii  de  umezeală şi căldură – Покрытия текстильные для полов.  Плитки.  Определение  изменения  размеров  в  условиях  различной  влажности  и  температуры  и  деформации  относительно плоскости (SR EN 986:2006, IDT)    SM SR EN 995:2013  Acoperitoare  de  sol  textile.  Evaluarea  deformării  straturilor  de  pe  spatele  covorului  –  Покрытия  текстильные  для  полов. Оценка ползучести обратной стороны  (SR EN 995:2000, IDT)    SM SR EN 1269:2013  Acoperitoare  de  sol  textile.  Evaluarea  impregnărilor  acoperitoarelor  de  sol  neţesute  printr‐o  încercare  de  murdărire  –  Покрытия  текстильные  для  полов.  Оценка  пропитки  иглопробивных  покрытий  для  полов  с  помощью испытания на загрязнение  (SR EN 1269:2000, IDT)   

  SM SR EN 1318:2013  Acoperitoare textile de sol. Determinarea grosimii aparente  efective  a  substratului  –  Покрытия  текстильные  для  полов. Определение кажущейся эффективной толщины  подложки (SR EN 1318:2006, IDT)    SM SR ISO 1765:2013  Acoperitoare  de  sol  textile  fabricate  pe  maşină.  Determinarea  grosimii  totale  –  Покрытия  текстильные  машинного  производства  для  полов.  Определение  толщины (SR ISO 1765:1996, IDT)    SM SR ISO 2551:2013  Acoperitoare de sol textile fabricate mecanic. Determinarea  modificării  dimensiunilor  datorită  diverselor  condiţii  de  înmuiere  şi  căldură  –  Покрытия  текстильные  для  полов  машинного  производства.  Определение  изменения  размеров  в  условиях  различной  температуры  и  влажности  (SR ISO 2551:1998, IDT)    SM SR ISO 3018:2013  Acoperitoare  de  sol  textile  dreptunghiulare  Determinarea  dimensiunilor  –  Покрытия  текстильные  для  полов  прямоугольные. Определение размеров  (SR ISO 3018:1998, IDT)    SM SR ISO 5086:2013  Covoare‐mochete înnodate manual. Eşantionare şi alegere a  suprafeţelor de încercare – Ковры ручной работы. Отбор  образцов и выбор участков для испытаний  (SR ISO 5086:1996, IDT)    59.080.70    SM SR EN 13719:2013  Geotextile  şi  produse  înrudite.  Determinarea  eficacităţii  protecţiei  pe  termen  lung  a  geotextilelor  în  contact  cu  barierele  geosintetice  –  Геотекстильные  материалы  и  относящихся  к  ним  изделий.  Определение  эффективности  долговременной  защиты  геотекстильных  в  контакте  с  геосинтетическими  барьерами (SR EN 13719:2003, IDT)    SM SR EN ISO 9862:2013  Geosintetice.  Eşantionare  şi  pregătire  a  epruvetelor  –  Геосинтетические  материалы.  Oтбор  образцов  и  подготовка единичных образцов для испытаний  (SR EN ISO 9862:2005, IDT)    SM SR EN ISO 9863‐1:2013  Geosintetice.  Determinarea  grosimii  la  presiuni  specificate.  Partea  1:  Straturi  individuale  –  Геосинтетические  материалы.  Определение  толщины  при  заданных  значениях давления. Часть 1: Одиночные слои  (SR EN ISO 9863‐1:2005, IDT)    SM SR EN ISO 9863‐2:2013  Geotextile  şi  produse  înrudite.  Determinare  a  grosimii  sub  presiuni specificate. Partea 2: Metoda de determinare a    

67


INS August 2013 grosimii  straturilor  individuale  din  produse  multistrat  –  Геотекстильные  мaтериaлы  и  относящиеся  к  ним  изделия.  Определение  толщины  при  заданных  значениях  давления.  Часть  2:  Метод  определения  толщины отдельных слоев многослойных изделий  (SR EN ISO 9863‐2:1999, IDT)    SM SR EN ISO 9864:2013  Geosintetice.  Metoda  de  determinare  a  masei  pe  unitatea  de  suprafaţă  a  geotextilelor  şi  produselor  înrudite  –  Геосинтетические  материалы.  Метод  определения  массы  на  единицу  площади  геотекстилъных  материалов и относящихся к ним изделий  (SR EN ISO 9864:2005, IDT)    SM SR EN ISO 10320:2013  Geotextile  şi  produse  înrudite.  Identificarea  pe  teren  –  Геотекстильные  мaтериaлы  и  относящиеся  к  ним  изделия. Идентификация на месте  (SR EN ISO 10320:2003, IDT)    SM SR EN ISO 12957‐1:2013  Geosintetice.  Determinarea  caracteristicilor  de  frecare.  Partea  1:  Încercarea  la  forfecare  directă  –  Геосинтетические  материалы.  Определение  характеристик трения. Часть 1: Испытание на прямой  сдвиг (SR EN ISO 12957‐1:2005, IDT)    SM SR EN ISO 13426‐1:2013  Geotextile  şi  produse  geotextile  înrudite.  Rezistenţa  îmbinărilor  structurale  interne.  Partea  1:  Geocelule  –  Геотекстильные  мaтериaлы  и  относящиеся  к  ним  изделий.  Прочность  внутренних  конструкционных  соединений. Часть1: Геоячейки   (SR EN ISO 13426‐1:2003, IDT)    SM SR EN ISO 13438:2013  Geotextile  şi  produse  înrudite.  Metodă  selectivă  pentru  determinarea  rezistenţei  la  oxidare  –  Геотекстильные  мaтериaлы  и  относящиеся  к  ним  изделия.  Метод  отбраковочного  испытания  для  определения  сопротивления к окислению  (SR EN ISO 13438:2005, IDT)    SM SR EN 13738:2013  Geotextile  şi  produse  înrudite.  Determinarea  rezistenţei  de  smulgere  din  teren  –  Геотекстильные  мaтериaлы  и  относящиеся  к  ним  изделий.  Определение  сопротивления выдергиванию на почве  (SR EN 13738:2005, IDT)    59.100.01    SM SR EN ISO 1889:2013  Fire  de  armare.  Determinarea  densităţii  liniare  –  Нити  армирующие. Определение линейной плотности  (SR EN ISO 1889:2009, IDT)         

 59.100.10    SM SR EN ISO 2078:2013  Sticlă  textilă.  Fire.  Codificare  –  Стекловолокно.  Пряжа.  Обозначение (SR EN ISO 2078:2002, IDT)    SM SR ISO 1887:2013  Sticlă  textilă.  Determinarea  conţinutului  de  substanţe  combustibile – Стекловолокно. Определение содержания  горючих веществ (SR ISO 1887:2008, IDT)    SM SR ISO 3341:2013  Sticlă textilă. Fire. Determinarea forţei de rupere şi a alungirii  la  rupere  la  tracţiune  –  Стекловолокно.  Пряжа.  Определение  разрушающего  усилия  и  относительного  удлинения при разрыве (SR ISO 3341:2008, IDT)    SM SR EN ISO 9163:2013  Sticlă  textilă.  Rovinguri.  Fabricarea  epruvetelor  şi  determinarea  rezistenţei  la  tracţiune  a  rovingurilor  impregnate  –  Стекловолокно.  Ровинги.  Изготовление  образцов  для  испытаний  и  определение  предела  прочности на разрыв пропитанных ровингов  (SR EN ISO 9163:2005, IDT)    59.100.20    SM SR EN ISO 10548:2013  Fibre  carbon.  Determinarea  conţinutului  de  ancolant  –  Волокно  углеродное.  Определение  массовой  доли  аппрета (SR EN ISO 10548:2003, IDT)    SM SR EN ISO 10618:2013  Fibre  de  carbon.  Determinarea  proprietăţilor  la  tracţiune  a  firelor  impregnate  cu  răşină  –  Волокно  углеродное.  Определение  свойств  при  растяжении  нити,  пропитанной смолой (SR EN ISO 10618:2005, IDT)    SM SR EN ISO 13002:2013  Fibre  carbon.  Sistem  de  notare  pentru  fire  continue  –  Волокно углеродное. Система обозначения для нитей из  волоконной пряжи (SR EN ISO 13002:2001, IDT)   

59.120.10   SM SR ISO 94:2013  Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Pasul dintre fuse  pentru maşini de filat continuu şi maşini de răsucit cu inele  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  Расстояние  между  веретенами  кольцепрядильных и кольцекрутильных машин   (SR ISO 94:2000, IDT)   

SM SR ISO 98:2013  Maşini pentru industria textilă. Maşini din preparaţia filaturii  şi  de  filat.  Dimensiuni  principale  ale  garniturilor  pentru  cilindrii  superiori  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  Подготовительно‐ прядильное  и  прядильное  оборудование.  Основные  размеры покрытий верхних валиков (SR ISO 98:2008, IDT) 

68


INS August 2013 SM SR ISO 342:2013  Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Carde pentru lînă  pieptănată şi cardată. Lăţimile tamburelor şi părţii îmbrăcate  în garnitură – Машины текстильные и вспомогательное  оборудование.  Карды  чесальных  и  гребенных  машин.  Ширина  цилиндра  и  рабочая  ширина  кардной  гарнитуры (SR ISO 342:2000, IDT)    SM SR ISO 344:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Maşini  de  filat.  Mosoare  pentru  flaiere  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  Крутильные  машины.  Патроны  (SR ISO 344:1996, IDT)    SM SR ISO 2572:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Calibre  pentru  carde  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование. Шаблоны чесальной машины  (SR ISO 2572:1995, IDT)    SM SR ISO 4105:2013  Maşini  şi  accesorii  pentru  industria  textilă.  Sîrme  pentru  garnituri  elastice  de  cardă  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  Проволока  для  гибкой  кардной гарнитуры (SR ISO 4105:1999, IDT)    59.120.20    SM SR ISO 3914‐1:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Tuburi  cilindrice.  Partea  1:  Dimensiuni  principale  recomandate  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  Цилиндрические  патроны.  Часть  1:  Рекомендуемые  основные размеры (SR ISO 3914‐1:1998, IDT)    SM SR ISO 3914‐2:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Tuburi  cilindrice.  Partea  2:  Dimensiuni,  toleranţe  şi  notarea  tuburilor  pentru  maşini  de  filat  fibre  liberiene  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  Цилиндрические  патроны.  Часть  2:  Размеры,  допуски  и  обозначение  патронов для безверетенных прядильных машин   (SR ISO 3914‐2:1998, IDT)    SM SR ISO 3914‐3:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Tuburi  cilindrice.  Partea  3:  Dimensiuni, toleranţe şi notarea tuburilor pentru iţe textile –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  Цилиндрические  патроны.  Часть  3:  Размеры, допуски и обозначения патронов для лент  (SR ISO 3914‐3:1998, IDT)    SM SR ISO 3914‐4:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Tuburi  cilindrice.  Partea  4:  Dimensiuni,  toleranţe  şi  notarea  tuburilor  pentru  fire  texturate  (stretch)  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  Цилиндрические  патроны. Часть 4: Размеры, допуски и обозначения    

 патронов для текстурированной пряжи   (SR ISO 3914‐4:1998, IDT)    SM SR ISO 3914‐5:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Tuburi  cilindrice.  Partea  5:  Dimensiuni,  toleranţe  şi  notarea  tuburilor  pentru  fire  sintetice  continue  pentru  maşinile  de  etirat  din  filatură  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  Цилиндрические  патроны.  Часть  5:  Размеры,  допуски  и  обозначение  патронов  для  синтетической  пряжи  из  элементарных  волокон  непрерывно‐поточного прядения  (SR ISO 3914‐5:1998, IDT)    SM SR ISO 3914‐6:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Tuburi  cilindrice.  Partea  6:  Dimensiuni, toleranţe şi notarea tuburilor pentru bobinare în  cruce  şi  răsucire  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  Цилиндрические  патроны.  Часть  6:  Размеры,  допуски  и  обозначение  патронов  для  поковок  крестовой  намотки  при  наматывании и кручении (SR ISO 3914‐6:1998, IDT)    SM SR ISO 3914‐7:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Tuburi  cilindrice.  Partea  7:  Dimensiunile,  toleranţele  şi  notarea  tuburilor  perforate  pentru  vopsire  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  Цилиндрические  патроны.  Часть  7:  Размеры,  допуски  и  обозначение  перфорированных  патронов  для  крашения  пряжи  на  бобинах (SR ISO 3914‐7:1996, IDT)    SM SR ISO 5238‐2:2013  Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Înfăşurarea firelor  textile  şi  semifabricatelor.  Partea  2:  Tipuri  de  înfăşurări  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  Паковки  для  нитей  и  промежуточных  продуктов. Часть 2: Виды намотки  (SR ISO 5238‐2:2001, IDT)    SM SR ISO 8116‐7:2013  Maşini  şi  accesorii  pentru  industria  textilă.  Suluri  pentru  înfăşurare.  Partea  7:  Suluri  pentru  vopsire  fibre  şi  fire  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  Навои.  Часть  7:  Навои  для  крашения  лент, ровницы и пряжи (SR ISO 8116‐7:1999, IDT)    SM SR ISO 8116‐8:2013  Maşini  şi  accesorii  pentru  industria  textilă.  Suluri  pentru  înfăşurare.  Partea  8:  Definirea  toleranţelor bătăii  şi  metode  de  măsurare  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  Навои.                    Часть 8: Определение допусков на сход пряжи с паковки  и методы измерений (SR ISO 8116‐8:1999, IDT)    SM SR ISO 8116‐9:2013  Maşini  şi  accesorii  pentru  industria  textilă.  Suluri  pentru  înfăşurare.  Partea  9:  Suluri  de  vopsit  pentru  ţesături  –   Машины  текстильные  и  вспомогательное   

69


INS August 2013  оборудование.  Навои.  Часть  9:  Навои  для  крашения    59.120.30  тканей (SR ISO 8116‐9:1996, IDT)      SM SR ISO 108:2013  SM SR ISO 8489‐1:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Maşini  de  ţesut.  Definirea  părţilor  dreapta  şi  stînga  –  Машины  текстильные.  Maşini  şi  accesorii  pentru  industria  textilă.Tuburi  conice  Ткацкие станки. Определение правой и левой сторон  pentru  bobinare  în  cruce.  Partea  1:  Dimensiuni  principale  (SR ISO 108:2008, IDT)  recomandate  –  Машины  текстильные  и    вспомогательное  оборудование.  Конусы  для  крестовой  SM SR ISO 109:2013  намотки.  Часть  1:  Рекомендуемые  основные  размеры  Maşini pentru industria textilă. Lăţimi de lucru ale maşinilor  (SR ISO 8489‐1:1999, IDT)  de  ţesut  –  Машины  текстильные.  Рабочая  ширина    ткацких станков (SR ISO 109:2008, IDT)  SM SR ISO 8489‐2:2013    Maşini  şi  accesorii  pentru  industria  textilă.  Tuburi  conice  pentru bobinare în cruce. Partea 2: Dimensiuni, toleranţe şi  SM SR ISO 363‐1:2013  Maşini pentru industria textilă. Cocleţi de oţel plat cu ochiuri  notarea tuburilor cu semiunghiul la vîrf de 3  30' – Машины  de  capete  închise.  Partea  1:  Dimensiuni  ale  cocleţilor  текстильные и вспомогательное оборудование. Конусы  fabricaţi  din  sîrmă  de  oţel  laminat  –  Машины  для  крестовой  намотки.  Часть  2:  Размеры,  допуски  и  обозначение  конусов  с  половиной  угла  при  вершине         текстильные.  Плоские  стальные  галева  с  замкнутым  ушком.  Часть  1:  Размеры  галев,  изготовленных  из  3 30'  (SR ISO 8489‐2:1999, IDT)  катаной стальной проволоки (SR ISO 363‐1:2008, IDT)      SM SR ISO 8489‐3:2013  SM SR ISO 364:2013  Maşini  şi  accesorii  pentru  industria  textilă.  Tuburi  conice  Maşini pentru industria textilă. Cocleţi pentru ţesere cu iţe,  pentru bobinare în cruce. Partea 3: Dimensiuni, toleranţe şi  formaţi  din  două  sîrme  lipite  –  Машины  текстильные.  notarea tuburilor cu semiunghiul la vîrf de 4 20' – Машины  Двойные металлические галева для ткацких станков с  текстильные и вспомогательное оборудование. Конусы  ремизными рамками (SR ISO 364:1996, IDT)  для  крестовой  намотки.  Часть  3:  Размеры,  допуски  и  обозначение  конусов  с  половиной  угла  при  вершине          SM SR ISO 365:2013  4  20'  (SR ISO 8489‐3:1999, IDT)  Maşini  pentru  industria  textilă.  Cocleţi  pentru  ţesere    Jacquard,  formaţi  din  două  sîrme  lipite  şi  maion  inserat  –  SM SR ISO 8489‐4:2013  Машины текстильные. Двойные металлические галева  Maşini  şi  accesorii  pentru  industria  textilă.  Tuburi  conice  со вставными глазками для жаккардового плетения  pentru bobinare în cruce. Partea 4: Dimensiuni, toleranţe şi  (SR ISO 365:1996, IDT)  notarea  tuburilor  cu  semiunghiul  la  vîrf  de  4  20'  pentru    bobinare  pentru  vopsire  –  Машины  текстильные  и  SM SR ISO 366‐1:2013  вспомогательное  оборудование.  Конусы  для  крестовой  Maşini  pentru  industria  textilă.  Spete.  Partea  1:  Spete  намотки.  Часть  4:  Размеры,  допуски  и  обозначение  metalice bituminate. Dimensiuni – Машины текстильные.  конусов  с  половиной  угла  при  вершине  420',  Берда.  Часть  1:  Смоляные  металлические  берда.  используемых для намотки в целях окрашивания  Размеры (SR ISO 366‐1:2008, IDT)  (SR ISO 8489‐4:1999, IDT)      SM SR ISO 572:2013  SM SR ISO 8489‐5:2013  Maşini  şi  accesorii  pentru  industria  textilă.  Suveici  pentru  Maşini  şi  accesorii  pentru  industria  textilă.  Tuburi  conice  schimbarea  automată  a  canetelor.  Dimensiuni  –  Машины  pentru bobinare în cruce. Partea 5: Dimensiuni, toleranţe şi  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  notarea tuburilor cu semiunghiul la vîrf de 5 57' – Машины  Челноки  для  автоматических  ткацких  станков  со  текстильные и вспомогательное оборудование. Конусы  сменой шпуль. Размеры (SR ISO 572:2000, IDT)  для  крестовой  намотки.  Часть  5:  Размеры,  допуски  и    обозначение  конусов  с  половиной  угла  при  вершине         SM SR ISO 576:2013  5 57' (SR ISO 8489‐5:1999, IDT)  Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Cartele de carton    pentru  ratiere.  Dimensiuni  –  Машины  текстильные  и  SM SR ISO 10458:2013  вспомогательное  оборудование.  Бумажные  шаблоны  Maşini  pentru  industria  textilă.  Bare  pătrate                     для кареток добби. Размеры (SR ISO 576:2000, IDT)  pentru  înfăşurare,  folosite  la  maşinile  de  vopsit  şi  finisat.    Dimensiuni  –  Машины  текстильные.  Квадратные  SM SR ISO 1586:2013  прутки  для  намоточных  приспособлений  красильных  и  Maşini  şi  accesorii  pentru  industria  textilă.  Suveici.  Termeni  отделочных машин. Размеры (SR ISO 10458:1999, IDT)  şi  notare  în  funcţie de  poziţia  orificiului  conducător de  fir  –    Машины  текстильные  и  вспомогательное    оборудование.  Челноки.  Термины  и  обозначения  в    зависимости от положения глазка    (SR ISO 1586:2000, IDT) 

70


INS August 2013 SM SR ISO 1865:2013  Maşini  şi  accesorii  pentru  industria  textilă.  Cremaliere  pentru  oprirea  mecanică  a  maşinii  de  ţesut  în  cazul  ruperii  firelor  de  urzeală.  Notările  dimensiunilor  şi  dimensiuni  în  secţiune  transversală  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  Зубчатые  рейки  для  механического  останова  станка  при  обрыве  основы.  Обозначение размеров и размеры в поперечном сечении  (SR ISO 1865:2000, IDT)    SM SR ISO 2012:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Maşini  de  urzit  pe  bobine  secţionale  conice.  Lăţime  maximă  utilizabilă  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование.  Сновальные  секционные  машины  с  конусным  барабаном. Максимальная ширина  (SR ISO 2012:2008, IDT)    SM SR ISO 2748:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Fuse  pentru  ţesere          Jacquard – Машины текстильные. Грузики‐висюльки для  жаккардового ткачества (SR ISO 2748:1995, IDT)    SM SR ISO 5240:2013  Maşini  pentru industria  textilă.  Rastele  de urzit.  Dimensiuni  principale  –  Машины  текстильные  и  вспомогательное  оборудование. Сновальные рамы. Основные размеры  (SR ISO 5240:1997, IDT)    SM SR ISO 10787‐1:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Rame‐iţe.  Partea  1:  Tije  portcocleţi  fixate  cu  port‐tije  pe  traversele  longitudinale.  Dimensiuni  interdependente  –  Машины  текстильные.  Ремизные  рамки.  Часть  1:  Ремизные  прутки,  прикрепленные  к  ремизной  планке  держателем.  Взаимозависимые размеры (SR ISO 10787‐1:1997, IDT)    SM SR ISO 10787‐2:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Rame‐iţe.  Partea  2:  Tije  portcocleţi  fixate  direct  pe  traversele  longitudinale.  Dimensiuni  interdependente  –  Машины  текстильные.  Ремизные  рамки.  Часть  2:  Ремизные  прутки,  закрепленныe  непосредственно  на  ремизной  планке.  Взаимозависимые размеры (SR ISO 10787‐2:1997, IDT)    SM SR ISO 13552:2013  Maşini  şi  accesorii  pentru  industria  textilă.  Role  de  depozitare.  Caracteristici  dimensionale  de  racordare  pentru  schimbarea automată a rolelor – Машины текстильные и  вспомогательное  оборудование.  Накатные  товарные  валики.  Размерные  характеристики  для  соединительных  деталей,  обеспечивающих  автоматическую замену валиков  (SR ISO 13552:2000, IDT)    59.120.40    SM SR ISO 8117:2013  Maşini pentru industria textilă. Maşini de tricotat. Diametre   

nominale ale maşinilor circulare – Машины текстильные.  Машины  вязальные.  Диаметры  номинальные  кругловязальных машин (SR ISO 8117:2008, IDT)    SM SR ISO 8119‐1:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Ace  pentru  maşini  de  tricotat.  Terminologie.  Partea  1:  Ace  cu  limbă  –  Машины  текстильные.  Иглы  для  вязальных  машин.  Терминология. Часть 1: Язычковые иглы  (SR ISO 8119‐1:1998, IDT)    SM SR ISO 8188:2013  Maşini pentru industria textilă. Pasul maşinilor de tricotat –  Машины текстильные. Шаг вязальных машин  (SR ISO 8188:2008, IDT)    59.120.50    SM SR ISO 1036:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Maşini  de  vopsit  şi  de  apretat.  Definirea  părţilor  dreapta  şi  stînga  –  Машины  текстильные.  Машины  красильные  и  отделочные.  Определение левой и правой сторон   (SR ISO 1036:2008, IDT)    SM SR ISO 1505:2013  Maşini pentru industria textilă. Lăţimi referitoare la maşinile  de  vopsit  şi  de  finisat.  Definiţii  şi  domeniu  de  lăţimi   nominale  –  Машины  текстильные.  Ширины  для  красильных  и  отделочных  машин.  Определения  и  диапазон номинальных ширин (SR ISO 1505:2008, IDT)    SM SR ISO 5249:2013  Maşini  pentru  industria  textilă.  Role  de  conducere  pentru  maşinile  de  vopsit  şi  de  apretat.  Dimensiuni  principale  –  Машины  текстильные.  Направляющие  валики  для  красильных и отделочных машин. Основные размеры    (SR ISO 5249:1996, IDT)    SM SR ISO 6178:2013  Centrifuge.  Reguli  de  construcţie  şi  securitate.  Metodă  pentru  calculul  tensiunilor  tangenţiale  ale  virolelor  rotoarelor  cilindrice  –  Центрифуги.  Конструкция  и  правила  безопасности.  Метод  расчета  тангенциального  напряжения  в  кожухе  цилиндрического ротора (SR ISO 6178:1997, IDT)    59.140.20    SM SR ISO 2821+A1:2013  Piele. Piei brute de bovine şi cabaline. Conservare prin sărare  în stivă – Кожа. Невыделанные шкуры крупного рогатого  скота и лошадей. Консервирование сухим посолом  (SR ISO 2821+A1:1999, IDT)    SM SR ISO 2822‐1:2013  Piei  brute  de  bovine.  Partea  1:  Descrierea  defectelor  –  Шкуры  крупного  рогатого  скота  невыделанные.       Часть 1: Описание дефектов (SR ISO 2822‐1:2000, IDT)   

71


INS August 2013   SM SR ISO 4683‐1:2013  Piei brute de ovine. Partea 1: Descrierea defectelor – Шкуры  овечьи невыделанные. Часть 1: Описание дефектов  (SR ISO 4683‐1:2008, IDT)    SM SR ISO 4683‐2:2013  Piei  brute  de  ovine.  Partea  2:  Clasificare  şi  prezentare  –  Шкуры овечьи невыделанные. Часть 2: Классификация и  представление (SR ISO 4683‐2:2008, IDT)    SM SR ISO 7482‐1:2013  Piei  brute  de  caprine.  Partea  1:  Descrierea  defectelor  –  Шкуры  козьи  невыделанные.  Часть  1:  Описание  дефектов (SR ISO 7482‐1:2008, IDT)    SM SR ISO 7482‐2:2013  Piei  brute  de  caprine.  Partea  2:  Linii  directoare  pentru  clasificarea  pe  baza  masei  şi  mărimii  –  Шкуры  козьи  невыделанные.  Часть  2:  Руководство  для  сортировки  по массе и размеру (SR ISO 7482‐2:2008, IDT)    SM SR ISO 7482‐3:2013  Piei  brute  de  caprine.Partea  3:  Linii  directoare  pentru  clasificarea  pe  bază  de  defecte  –  Шкуры  козьи  невыделанные.  Часть  3:  Руководство  для  сортировки  по дефектам (SR ISO 7482‐3:2008, IDT)    59.140.30    SM SR EN ISO 2417:2013  Piei  finite.  Încercări  fizice  şi  mecanice.  Determinarea  absorbţiei  de  apă  în  condiţii  statice  –  Кожа.  Физические  и  механические испытания. Определение водопоглощения  в статических условиях (SR EN ISO 2417:2003, IDT)    SM SR EN ISO 2418:2013  Piei finite. Încercări chimice, fizice, mecanice şi de rezistenţă  a  finisajului.  Amplasarea  eşantionării  –  Кожа.  Химические,  физические и механические испытания и испытания на  прочность. Местоположение образцов  (SR EN ISO 2418:2003, IDT)    SM SR EN ISO 2420:2013  Piei  finite.  Încercări  fizice  şi  mecanice.  Determinarea  densităţii  aparente  –  Кожа.  Физические  и  механические  испытания. Определение кажущейся плотности  (SR EN ISO 2420:2003, IDT)    SM SR EN ISO 3377‐2:2013  Piei  finite.  Încercări  fizice  şi  mecanice.  Determinarea  forţei  de  sfîşiere.  Partea  2:  Sfîşierea  pe  două  margini  –  Кожа.  Физические  и  механические  испытания.  Определение  нагрузки при раздире. Часть 2: Раздир по двум кромкам  (SR EN ISO 3377‐2:2003, IDT)    SM SR EN ISO 3378:2013  Piei  finite.  Încercări  fizice  şi  mecanice.  Determinarea  rezistenţei la îndoire a feţei şi a indicelui de crăpare – Кожа.  Физические и механические испытания. Определение   

  сопротивления растрескиванию лица кожи при изгибе  и показателя прочности лицевого слоя  (SR EN ISO 3378:2003, IDT)    SM SR EN ISO 3380:2013  Piei  finite.  Încercări  fizice  şi  mecanice.  Determinarea  temperaturii  de  contracţie  pînă  la  100º  C  –  Кожа.  Физические  и  механические  испытания.  Определение  температуры усадки при нагревании до 100° C  (SR ISO 3379:1996, IDT)    SM SR EN ISO 4044:2013  Piele.  Încercări  chimice.  Pregătirea  eşantioanelor  pentru  încercări  chimice  –  Кожа.  Химические  испытания.  Подготовка образцов для химических испытаний  (SR EN ISO 4044:2008, IDT)    SM SR EN ISO 4045:2013  Piele.  Încercări  chimice.  Determinare  pH  –  Кожа.  Химические испытания. Определение pH  (SR EN ISO 4045:2008, IDT)    SM SR EN ISO 4047:2013  Piei finite. Determinarea cenuşii totale sulfatate şi a cenuşii  sulfatate  insolubilă  în  apă  –  Кожа.  Определение  содержания  сульфатированной  общей  золы  и  сульфатированной водонерастворимой золы  (SR EN ISO 4047:2002, IDT)    SM SR EN ISO 4048:2013  Piele.  Încercări  chimice.  Determinarea  substanţelor  extractibile în diclormetan şi conţinutul de acizi graşi liberi –  Кожа. Химические испытания. Определение содержания  веществ,  растворимых  в  дихлорметане,  и  свободных  жирных кислот (SR EN ISO 4048:2008, IDT)    

SM SR EN ISO 4684:2013  Piele.  Analize  chimice.  Determinarea  materiilor  volatile  –  Кожа. Химические испытания. Определение содержания  летучих веществ (SR EN ISO 4684:2006, IDT)    

SM SR EN ISO 5398‐1:2013  Piele. Determinarea chimică a conţinutului de oxid de crom.   Partea  1:  Cuantificare  prin  titrare  –  Кожа.  Химическое  определение  содержания  оксида  хрома.  Часть  1:  Определение количества методом титрования  (SR EN ISO 5398‐1:2008, IDT)     SM SR EN ISO 5398‐2:2013  Piele. Determinarea chimică a conţinutului de oxid de crom.  Partea  2:  Cuantificarea  prin  dozaj  colorimetric  –  Кожа.  Химическое  определение  содержания  оксида  хрома.  Часть  2:  Определение  количества  колориметрическим  методом (SR EN ISO 5398‐2:2009, IDT)    

SM SR EN ISO 11643:2013  Piele.  Încercări  pentru  rezistenţa  culorii.  Rezistenţa  culorii  epruvetelor  mici  la  solvenţi  –  Кожа.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Устойчивость  окраски  малых  образцов к растворителям (SR EN ISO 11643:2009, IDT)  

72


INS August 2013   SM SR EN ISO 11644:2013  Piele.  Încercarea  aderenţei  finisajului  –  Кожа.  Испытание  адгезии (SR EN ISO 11644:2009, IDT)     SM SR EN ISO 11646:2013  Piele.  Măsurarea  suprafeţei  –  Кожа.  Измерение  площади  (SR EN ISO 11646:2002, IDT)     SM SR EN ISO 14931:2013  Piele.  Ghid  pentru  selectarea  pieilor  pentru  îmbrăcăminte  (cu  excepţia  blănurilor)  –  Кожа.  Руководство  по  отбору  кожи для одежды (за исключением мехов)  (SR EN ISO 14931:2005, IDT)    SM SR EN ISO 15701:2013  Piele.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.  Rezistenţa  vopsirilor la migrare în policlorură de vinil plastifiată – Кожа.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Устойчивость  окраски  к  миграции  в  пластифицированный  поливинилхлорид (за исключением мехов)  (SR EN ISO 15701:2000, IDT)    SM SR EN ISO 15702:2013  Piele.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.  Rezistenţa  vopsirilor  la  spălare  în  maşină  –  Кожа.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Устойчивость  окраски  к  машинной стирке (SR EN ISO 15702:2000, IDT)    SM SR EN ISO 15703:2013  Piele.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.  Rezistenţa  vopsirilor  la  spălare  uşoară  –  Кожа.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Устойчивость  окраски  к  щадящей стирке (SR EN ISO 15703:2000, IDT)    SM SR EN ISO 17070:2013  Piele.  Încercări  chimice.  Determinarea  conţinutului  de  pentaclorfenol  –  Кожа.  Химические  испытания.  Определение содержания пентахлорфенола  (SR EN ISO 17070:2007, IDT)    SM SR EN ISO 17075:2013  Piele.  Analize  chimice.  Determinarea  conţinutului  de  crom  (VI)  –  Кожа.  Химические  испытания.  Определение  содержания хрома (VI) (SR EN ISO 17075:2008, IDT)    SM SR EN ISO 17226‐1:2013  Piele. Determinarea chimică a conţinutului de formaldehidă.  Partea 1: Metoda prin cromatografie în fază lichidă de înaltă  performanţă  –  Кожа.  Химическое  определение  содержания  формальдегида.  Часть  1:  Метод  высокоэффективной жидкостной хроматографии  (SR EN ISO 17226‐1:2008, IDT)    SM SR EN ISO 17226‐2:2013  Piele. Determinarea chimică a conţinutului de formaldehidă.  Partea  2:  Metoda  prin  analiză  colorimetrică  –  Кожа.  Химическое  определение  содержания  формальдегида.  Часть 2: Метод колориметрического анализа   (SR EN ISO 17226‐2:2008, IDT)   

 SM SR EN ISO 17227:2013  Piei  finite.  Încercări  fizice  şi  mecanice.  Determinarea  rezistenţei  pieilor  la  căldură  uscată  –  Кожа.  Физические  и  механические  испытания.  Определение  устойчивости  кожи к сухому теплу (SR EN ISO 17227:2003, IDT)    SM SR EN ISO 17228:2013  Piele. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Modificarea culorii  la  îmbătrînire  accelerată  –  Кожа.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Изменение  цвета  при  ускоренном старении (SR EN ISO 17228:2006, IDT)    SM SR EN ISO 17229:2013  Piele.  Încercări  fizice  şi  mecanice.  Determinarea  absorbţiei  vaporilor  de  apă  –  Кожа.  Физические  и  механические  испытания. Определение поглощения водяных паров  (SR EN ISO 17229:2003, IDT)    SM SR EN ISO 17232:2013  Piele. Încercări fizice şi mecanice. Determinarea rezistenţei la  căldură  a  pieilor  lăcuite  –  Кожа.  Физические  и  механические  испытания.  Определение  теплостойкости лаковой кожи  (SR EN ISO 17232:2009, IDT)    SM SR EN ISO 17233:2013  Piei  finite.  Încercări  fizice  şi  mecanice.  Determinarea  temperaturii  de  crăpare  la  frig  a  straturilor  de  acoperire  a  suprafeţei  –  Кожа.  Физические  и  механические  испытания.  Определение  температуры  образования  трещин поверхностных слоев при холоде  (SR EN ISO 17233:2003, IDT)    SM SR EN ISO 17234‐1:2013  Piele.  Analize  chimice  pentru  determinarea  anumitor  coloranţi  azoici  din  pieile  vopsite.  Partea  1:  Determinarea  anumitor  amine  aromatice  derivate  din  coloranţi  azoicil  –  Кожа.  Химические  испытания  для  определения  некоторых  азокрасителей  в  окрашенных  кожах.          Часть  1:  Определение  некоторых  ароматических  аминов, образуемых из азокрасителей   (SR EN ISO 17234‐1:2010, IDT)    SM SR EN ISO 17236:2013  Piei finite. Încercări fizice şi mecanice. Determinarea alungirii  remanente  –  Кожа.  Физические  и  механические  испытания. Определение остаточной деформации  (SR EN ISO 17236:2003, IDT)    SM SR EN ISO 22288:2013  Piele. Încercări fizice şi mecanice. Determinarea rezistenţei la  flexiune  cu  ajutorul  metodei  flexionării  căputei  –  Кожа.  Физические  и  механические  испытания.  Определение  сопротивления многократному изгибу методом изгиба  союзки (SR EN ISO 22288:2009, IDT)    SM SR ISO 2588:2013  Piele.  Eşantionare.  Număr  de  unităţi  elementare  ale  eşantionului global – Кожа. Отбор образцов. Количество   

73


INS August 2013 образцов для выборки большого объема  (SR ISO 2588:1998, IDT)    SM SR ISO 2820+A1:2013  Piele. Piei brute de bovine şi cabaline. Mod de prezentare –  Кожа. Невыделанные шкуры крупного рогатого скота и  лошадей. Метод разделывания  (SR ISO 2820+A1:1999, IDT)    SM SR ISO 3379:2013  Piei finite. Determinarea alungirii şi rezistenţei la tracţiune a  feţei pielii. Metoda cu bilă – Кожа. Определение степени  растяжения  и  прочности  на  продавливание  лицевого  слоя. Метод с шариком (SR ISO 3379:1996, IDT)    SM SR ISO 5397:2013  Piei finite. Determinarea conţinutului de azot şi a „substanţei  dermice”. Metoda titrimetrică – Кожа. Определение азота  и гольевого вещества. Титриметрический метод  (SR ISO 5397:1996, IDT)    SM SR ISO 5400:2013  Piei finite. Determinarea conţinutului total de siliciu. Metoda  spectrometrică  cu  molibdosilicat  redus  –  Кожа.  Определение  общего  содержания  кремния.  Спектрометрический  метод  с  применением  восстановленного молибдосиликата  (SR ISO 5400:1999, IDT)    59.140.40    SM SR EN 1035:2013  Maşini pentru tăbăcărie. Maşini cu masă mobilă. Cerinţe de  securitate  –  Машины  дубильные.  Машины  с  подвижным  столом. Требования безопасности   (SR EN 1035:2002, IDT)    67          INDUSTRIA  ALIMENTARĂ                          ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ  ПРОДУКТОВ    67.060    SM SR EN ISO 520:2013  Cereale şi leguminoase. Determinarea masei a 1 000 boabe –  Зерновые и бобовые. Определение массы 1 000 зерен  (SR EN ISO 520:2011, IDT)    67.260    SM SR EN 14655+A1:2013  Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat baghete.  Cerinţe  de  securitate  şi  igienă  –  Машины  для  пищевой  промышленности.  Машины  для  резки  багетов.  Требования безопасности и гигиены   (SR EN 14655+A1:2010, IDT)           

71             INDUSTRIA CHIMICĂ                     ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ    71.100.70    SM SR EN 61010‐1:2013  Reguli  de  securitate  pentru  echipamente  electrice  de  măsurare,  de  control  şi  de  laborator.  Partea  1:  Cerinţe  generale  –  Требования  безопасности  к  электрическому  оборудованию  для  измерения,  управления  и  лабораторного  применения.  Часть  1:  Общие  требования (SR EN 61010‐1:2011, IDT)      INDUSTRIA PETROLIERĂ ȘI  75                    TEHNOLOGII ASOCIATE                     ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ                    НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    75.180.20    SM SR EN ISO 15547‐1:2013  Industriile  petrochimică,  petrolului  şi  gazelor  naturale.  Schimbătoare de căldură cu plăci. Partea 1: Schimbătoare de  căldură cu plăci şi cadru – Нефтяная, нефтехимическая и  газовая  промышленности.  Пластинчатые  теплообменники.  Часть  1:  Пластинчатые  и  рамочные  теплообменники (SR EN ISO 15547‐1:2006, IDT)     SM SR EN ISO 15547‐2:2013  Industriile  petrochimică,  petrolului  şi  gazelor  naturale.  Schimbătoare de căldură cu plăci. Partea 2: Schimbătoare de  căldură  cu  plăci  de  aluminiu  brazate  –  Нефтяная,  нефтехимическая  и  газовая  промышленности.  Пластинчатые  теплообменники.  Часть  2:  Паяные  алюминиевые пластинчатые теплообменники  (SR EN ISO 15547‐2:2006, IDT)     77       METALURGIE                       МЕТАЛЛУРГИЯ     77.040.20    SM SR EN 444:2013  Examinări  nedistructive.  Principii  generale  pentru  examinarea radiografică cu radiaţii X şi gama a materialelor  metalice – Неразрушающий контроль. Общие принципы  радиографического  контроля  металлических  материалов  с  применением  рентгеновских  и  гамма‐ лучей (SR EN 444:1996, IDT)    SM SR EN 14584:2013  Examinări  nedistructive.  Emisie  acustică.  Examinarea  echipamentelor metalice sub presiune în timpul încercării  Localizarea  plană  a  surselor  de  emisie  acustică  –  Неразрушающий  контроль.  Акустическое  излучение.  Проверка металлического оборудования, работающего  под  давлением,  во  время  испытаний.  Плоскостная  локация источников акустического излучения  (SR EN 14584:2006, IDT)   

74


INS August 2013 77.060 SM SR ISO 976:2013    Cauciuc  şi  materiale  plastice.  Dispersii  polimerice  şi  latexuri  de  cauciuc. Determinarea  pH‐ului  – Каучук  и  пластмассы.  SM SR EN 50162:2013  Полимерные  дисперсии  и  каучуковые  латексы.  Protecţia  împotriva  coroziunii  provocate  de  curenţii  Определение pH (SR ISO 976:2003, IDT)  vagabonzi  din  reţelele  de  curent  continuu  –  Защита  от    коррозии  возникающей  блуждающим  током  из  сетях  SM SR ISO 1409:2013  постоянного тока (SR EN 50162:2004, IDT)  Materiale plastice/cauciuc. Dispersii polimerice şi latexuri de    cauciuc  (natural  şi  sintetic).  Determinarea  tensiunii  SM SR EN ISO 10270:2013  superficiale  prin  metoda  inelului  –  Пластмассы/каучук.  Coroziunea  metalelor  şi  aliajelor.  Încercare  la  coroziune  în  Полимерные  дисперсии  и  латексы  каучуковые  apă pentru aliaje de zirconiu utilizate în reactoare nucleare –  Коррозия металлов и сплавов. Испытание на коррозию  (натуральные  и  синтетические).  Определение  водой  циркониевых  сплавов,  предназначенных  для  поверхностного натяжения методом кольца  использования в ядерных реакторах  (SR ISO 1409:2008, IDT)  (SR EN ISO 10270:2008, IDT)      SM SR ISO 1656:2013  Cauciuc  natural  brut  şi  latex  de  cauciuc  natural.  77.080.10  Determinarea  conţinutului  de  azot  –  Каучук  натуральный    сырой и натуральный каучуковый латекс. Определение  SM SR EN 1563:2013  содержания азота (SR ISO 1656:2008, IDT)  Turnătorie.  Fontă  cu  grafit  nodular  –  Литье.  Чугун  с    шаровидным графитом (SR EN 1563:2012, IDT)  SM SR ISO 1657:2013    Cauciuc  brut  şi  latex  de  cauciuc.  Determinarea  conţinutului  SM SR EN 1564:2013  de  fier.  Metoda  fotometrică  cu  1,10‐fenantrolină  –  Каучук  Turnătorie.  Fontă  ausferitică  cu  grafit  nodular  –  Литье.  сырой  и  каучуковый  латекс.  Определение  содержания  Аусферритный чугун с шаровидным графитом  железа.  Фотометрический  метод  с  использованием  (SR EN 1564:2012, IDT)  1,10‐фенантролина (SR ISO 1657:2003, IDT)      77.160  SM SR ISO 1802:2013    Latex  concentrat  de  cauciuc  natural.  Determinarea  acidului  SM SR EN 15495:2013  boric  –  Латекс  концентрированный  каучуковый  Examinări  nedistructive.  Emisia  acustică.  Examinarea  натуральный. Определение борной кислоты   echipamentelor  metalice  sub  presiune  în  timpul  probei  de  etanşeitate.  Localizarea  zonală  a  surselor  de  emisie            (SR ISO 1802:1996, IDT)    acustică  –  Контроль  неразрушающий.  Акустическая  SM SR ISO 2453:2013  эмиссия.  Проверка  металлического  оборудования,  Cauciuc  butadien‐stirenic  brut,  polimerizat  în  emulsie.  работающего  под  давлением,  во  время  контрольных  Determinarea conţinutului  de  stiren  legat. Metoda  indicelui  испытаний.  Зонная  локация  источников  акустической  de  refracţie  –  Каучук  сырой  бутадиенстирольный  эмиссии  (SR EN 15495:2008, IDT)  эмульсионной полимеризации. Определение содержания    связанного  стирола.  Метод  определения  по  83      INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI  показателю преломления (SR ISO 2453:2008, IDT)                      A MATERIALELOR PLASTICE                        РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ  SM SR ISO 7780:2013                      ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  Cauciuc  şi  latex  de  cauciuc.  Determinarea  conţinutului  de    mangan. Metode fotometrice cu periodat de sodiu – Каучук  83.040.10  и  каучуковые  латексы.  Определение  содержания    марганца.  Фотометрические  методы  с  применением  SM SR ISO 705:2013  периодата натрия (SR ISO 7780:2008, IDT)  Latex  de  cauciuc.  Determinarea  densităţii  între                            5°C  şi  40°C  –  Латекс  каучуковый.  Определение  плотности в диапазоне температур от 5 °С до 40 °С  (SR ISO 705:2008, IDT)    SM SR ISO 706:2013  Latex  de  cauciuc.  Determinarea  conţinutului  de  coagul  (reziduu  pe  sită)  –  Латекс  каучуковый.  Определение  содержания коагулюма (остаток на сите)  (SR ISO 706:2008, IDT)       

SM SR ISO 8053:2013  Cauciuc  şi  latex.  Determinarea  conţinutului  de  cupru.  Metoda  fotometrică  –  Каучук  и  латекс.  Определение  содержания меди. Фотометрический метод  (SR ISO 8053:2008, IDT)   

SM SR ISO 21461:2013  Cauciuc.  Determinarea  aromaticităţii  uleiurilor  din  compoziţiile  de  cauciuc  vulcanizat  –  Каучук.  Определение  ароматичности масла в вулканизированных каучуковых  соединениях (SR ISO 21461:2012, IDT) 

75


INS August 2013 83.040.20    SM SR ISO 1124:2013  Ingrediente  ale  amestecului  de  cauciuc.  Procedee  de  eşantionare  din  livrările  de  negru  de  fum  –  Ингредиенты  резиновой  смеси.  Методы  отборa  проб  углеродной  сажи из партии (SR ISO 1124:1998, IDT)    SM SR ISO 1306:2013  Ingrediente  ale  amestecului  de  cauciuc.  Negru  de  fum  (granulat).  Determinarea  masei  volumice  aparente  –  Ингредиенты  резиновой  смеси.  Углеродная  сажа  (гранулированная).  Определение  насыпной  плотности   (SR ISO 1306:1998, IDT)    SM SR ISO 3257:2013  Ingrediente  ale  amestecului  de  cauciuc.  Negru  de  fum.  Metodă  de  evaluare  în  cauciucuri  butadien‐stirenice  –  Ингредиенты  резиновой  смеси.  Углеродная  сажа.  Метод  оценки  содержания  в  бутадиенстирольных  резинах (SR ISO 3257:2000, IDT)    SM SR ISO 8511:2013  Ingrediente  ale  amestecului  de  cauciuc.  Negru  de  fum.  Determinarea  distribuţiei  granulometrice  –  Ингредиенты  резиновой  смеси.  Углеродная  сажа.  Определение  гранулометрического состава (SR ISO 8511:2011, IDT)    SM SR ISO 9298:2013  Ingrediente  ale  amestecului  de  cauciuc.  Oxid  de  zinc.  Metode  de  analiză  –  Ингредиенты  резиновой  смеси.  Оксид цинка. Методы испытаний (SR ISO 9298:1999, IDT)    SM SR ISO 11234:2013  Ingrediente  ale  amestecului  de  cauciuc.  Negru  de  fum  (granulat).  Determinarea  conţinutului  de  praf  –  Ингредиенты  резиновой  смеси.  Углеродная  сажа  (гранулированная).  Определение  содержания  пылевидных частиц  (SR ISO 11234:2000, IDT)    83.040.30    SM SR EN ISO 1043‐3:2013  Materiale  plastice.  Simboluri  şi  abrevieri.  Partea  3:  Plastifianţi  –  Пластмассы.  Условные  обозначения  и  аббревиатуры. Часть 3: Пластификаторы  (SR EN ISO 1043‐3:2002, IDT)    SM SR EN ISO 1043‐4:2013  Materiale  plastice.  Simboluri  şi  abrevieri.  Partea  4:  Ignifuganţi  –  Пластмассы.  Условные  обозначения  и  аббревиатуры. Часть 4: Замедлители горения  (SR EN ISO 1043‐4:2002, IDT)    83.060    SM SR EN 13787:2013  Elastomeri  pentru  regulatoare  de  gaz  şi  dispozitive  de  siguranţă asociate pentru presiuni de intrare de pînă la 100   

bar  –  Эластомеры  для  регуляторов  давления  газа  и  связанных  устройств  безопасности  для  давления  впуска до 100 бар (SR EN 13787:2002, IDT)    SM SR EN ISO 75‐2:2013  Materiale plastice. Determinarea temperaturii de încovoiere  sub  sarcină.  Partea  2:  Materiale  plastice,  ebonită  şi  compozite  armate  cu  fibre  lungi  –  Пластмассы.  Определение  температуры  прогиба  под  нагрузкой.  Часть  2:  Пластмассы,  эбонит  и  длинноволокнистые  композитные материалы (SR EN ISO 75‐2:2004, IDT)    SM SR ISO 37:2013  Cauciuc,  vulcanizat  sau  termoplastic.  Determinarea  caracteristicilor  de  efort‐deformaţie  la  tracţiune  –  Резина  вулканизированная  или  термопластичная.  Определение  упруго‐прочностных  свойств  при  растяжении (SR ISO 37:2012, IDT)    SM SR ISO 132:2013  Cauciuc,  vulcanizat  sau  termoplastic.  Determinarea  rezistenţei  la  fisurare  şi  a  rezistenţei  la  propagarea  fisurii,  prin  flexionare  (De  Mattia  –  Резина  вулканизированная  или  термопластичная.  Определение  устойчивости  к  образованию  и  распространению  трещин  при  изгибе  (на машине De Mattiа (SR ISO 132:2012, IDT)    SM SR ISO 188:2013  Cauciuc, vulcanizat sau termoplastic. Încercări de îmbătrînire  accelerată  şi  rezistenţă  la  căldură  –  Резина  вулканизированная  или  термопластичная.  Испытания  на ускоренное старение и теплостойкость  (SR ISO 188:2011, IDT)    SM SR ISO 289‐2:2013  Cauciuc  nevulcanizat.  Determinări  utilizînd  viscozimetrul  cu  disc de forfecare. Partea 2: Determinarea caracteristicilor de  prevulcanizare – Резина невулканизированная. Измерения  с  использованием  вискозиметра  со  сдвиговым  диском.  Часть  2:  Определение  характеристик  предварительной вулканизации (SR ISO 289‐2:1997, IDT)    SM SR ISO 289‐3:2013  Cauciuc  nevulcanizat.  Determinări  utilizînd  viscozimetrul  cu  disc  de  forfecare.  Partea  3:  Determinarea  valorii  Delta  Mooney  pentru  SBR  polimerizat  în  emulsie,  extins  cu  ulei,  nepigmentat – Резина невулканизированная. Измерения с  использованием  вискозиметра  со  сдвиговым  диском.  Часть  3:  Определение  величины  Delta  Mooney  для  неокрашенного  маслонаполненного  бутадиен‐ стирольного  каучука  (SBR)  эмульсионной  полимеризации (SR ISO 289‐3:2003, IDT)    SM SR ISO 814:2013  Cauciuc,  vulcanizat  sau  termoplastic.  Determinarea  aderenţei  la  metal.  Metoda  cu  două  plăci  –  Резина  вулканизированная  или  термопластичная.  Определение прочности сцепления с металлом. Метод  двух пластин (SR ISO 814:2012, IDT)   

76


INS August 2013 SM SR ISO 1431‐3:2013  Cauciuc,  vulcanizat  sau  termoplastic.  Rezistenţa  la  fisurare  datorită  acţiunii  ozonului.  Partea  3:  Metode  de  referinţă  şi  alternative  pentru  determinarea  concentraţiei  de  ozon  în  camere  de  încercare  de  laborator  –  Резина  вулканизированная  или  термопластичная.  Устойчивость  к  растрескиванию  под  воздействием  озона.  Часть  3:  Контрольные  и  альтернативные  методы  определения  концентрации  озона  в  лабораторных испытательных камерах  (SR ISO 1431‐3:2002, IDT)    SM SR ISO 1434:2013  Cauciuc  natural  în  baloturi.  Cantitate  de  material  de  acoperire  a  balotului.  Determinare  –  Каучук  натуральный  в кипах. Количество покрытия в кипе. Определение   (SR ISO 1434:2008, IDT)    SM SR ISO 2230:2013  Produse  de  cauciuc.  Ghid  pentru  depozitare  –  Изделия  резиновые. Руководство по хранению   (SR ISO 2230:2008, IDT)    SM SR ISO 2302:2013  Cauciuc  izopren‐izobutilenic  (IIR).  Metode  de  evaluare  –  Каучук изобутенизопреновый (IIR). Методики оценки  (SR ISO 2302:2008, IDT)    SM SR ISO 2454:2013  Produse  de  cauciuc.  Determinarea  conţinutului  de  zinc.  Metoda  titrimetrică  cu  EDTA  –  Изделия  резиновые.  Определение  содержания  цинка.  Титриметрический  метод с применением ЭДТА (ЕDTA)  (SR ISO 2454:1998, IDT)    SM SR ISO 2781:2013  Cauciuc,  vulcanizat  sau  termoplastic.  Determinarea   densităţii  –  Резина  вулканизированная  или  термопластичная. Определение плотности       (SR ISO 2781:2010, IDT)    SM SR ISO 4645:2013  Cauciuc  şi  produse  de  cauciuc.  Ghid  de  identificare  a  agenţilor  de  protecţie.  Metode  prin  cromatografie  în  strat  subţire  –  Резина  и  резиновые  изделия.  Руководство  по  идентификации  антидеградант.  Методы  тонкослойной хроматографии  (SR ISO 4645:1995, IDT)    SM SR ISO 4661‐2:2013  Cauciuc  vulcanizat.  Pregătirea  probelor  şi  epruvetelor.  Partea  2:  Încercări  chimice  –  Резина  вулканизированная.  Подготовка  проб  и  образцов  для  испытаний.  Часть  2:  Химические испытания (SR ISO 4661‐2:2000, IDT)    SM SR ISO 6101‐1:2013  Cauciuc.  Determinarea  conţinutului  de  metal  prin  spectrometrie de absorbţie atomică. Partea 1: Determinarea  conţinutului de zinc – Каучук. Определение содержания   

металла методом  атомно‐абсорбционной  спектрометрии.  Часть  1:  Определение  содержания  цинка (SR ISO 6101‐1:2003, IDT)    SM SR ISO 6101‐2:2013  Cauciuc.  Determinarea  conţinutului  de  metal  prin  spectrometrie de absorbţie atomică. Partea 2: Determinarea  conţinutului de plumb – Каучук. Определение содержания  металла  методом  атомно‐абсорбционной  спектрометрии.  Часть  2:  Определение  содержания  свинца (SR ISO 6101‐2:2003, IDT)    SM SR ISO 6528‐1:2013  Cauciuc.  Determinarea  conţinutului  de  sulf  total.  Partea  1:  Metoda  prin  combustie  în  fiolă  de  oxigen  –  Резина.  Определение  содержания  общей  серы.  Часть  1:  Метод  сжигания в колбе с кислородом (SR ISO 6528‐1:1998, IDT)    SM SR ISO 6528‐2:2013  Cauciuc.  Determinarea  conţinutului  de  sulf  total.  Partea  2:  Metoda  prin  fuziune  cu  peroxid  de  sodiu  –  Резина.  Определение  содержания  общей  серы.  Часть  2:  Метод  плавления с применением перекиси натрия  (SR ISO 6528‐2:1998, IDT)    SM SR ISO 6528‐3:2013  Cauciuc.  Determinarea  conţinutului  de  sulf  total.  Partea  3:  Metoda  prin  combustie  în  cuptor  –  Резина.  Определение  содержания  общей  серы.  Часть  3:  Метод  сжигания  в  печи (SR ISO 6528‐3:2000, IDT)    SM SR ISO 7269:2013  Cauciuc. Determinarea sulfului liber – Резина. Определение  содержания свободной серы (SR ISO 7269:2001, IDT)    SM SR ISO 7619‐1:2013  Cauciuc,  vulcanizat  sau  termoplastic.  Determinarea  durităţii  de  indentare.  Partea  1:  Metoda  durometrului                  (duritate  Shore)  –  Каучук  вулканизированный  или  термопластичный.  Определение  твердости  при  вдавливании.  Часть  1:  Метод  с  применением  дюрометра (твердость по Шору)  (SR ISO 7619‐1:2011, IDT)    SM SR ISO 7619‐2:2013  Cauciuc,  vulcanizat  sau  termoplastic.  Determinarea  durităţii  de  indentare.  Partea  2:  Metoda  durometrului                    portabil  IRHD  –  Каучук  вулканизированный  или  термопластичный.  Определение  твердости  при  вдавливании.  Часть  2:  Метод  с  применением  карманного твердомера в единицах IRHD  (SR ISO 7619‐2:2011, IDT)    SM SR ISO 7725:2013  Cauciuc şi produse de cauciuc. Determinarea conţinutului de  brom şi clor. Metoda combustiei cu oxigen în fiolă – Резина  и резиновые изделия. Определение содержания брома и  хлора. Метод сжигания в колбе с кислородом  (SR ISO 7725:2001, IDT)   

77


INS August 2013 SM SR ISO 7780:2013  Cauciuc  şi  latex  de  cauciuc.  Determinarea  conţinutului  de  mangan. Metode fotometrice cu periodat de sodiu – Каучук  и  каучуковые  латексы.  Определение  содержания  марганца.  Фотометрические  методы  с  применением  периодата натрия (SR ISO 7780:2008, IDT)   

SM SR ISO 8053:2013  Cauciuc  şi  latex.  Determinarea  conţinutului  de  cupru.  Metoda  fotometrică  –  Каучук  и  латекс.  Определение  содержания меди. Фотометрический метод  (SR ISO 8053:2008, IDT)    SM SR ISO 10398:2013  Cauciuc.  Identificarea  acceleratorilor  în  amestecurile  vulcanizate  şi  nevulcanizate  –  Каучук.  Идентификация  ускорителей  в  вулканизованных  и  невулканизованных  смесях (SR ISO 10398:2001, IDT)    83.080    SM SR EN ISO 9396:2013  Materiale  plastice.  Răşini  fenolice.  Determinarea  duratei  de  gelifiere la o temperatură dată, utilizînd aparate automate –  Пластмассы.  Фенолоальдегидные  смолы.  Определение  времени гелеобразования при заданной температуре с  применением автоматических устройств  (SR EN ISO 9396:2002, IDT)   

83.080.01  

SM SR EN ISO 75‐1:2013  Materiale plastice. Determinarea temperaturii de încovoiere  sub  sarcină.  Partea  1:  Metodă  generală  de  încercare  –  Пластмассы.  Определение  температуры  прогиба  под  нагрузкой. Часть 1: Общий метод испытаний  (SR EN ISO 75‐1:2004, IDT)    SM SR EN ISO 75‐2:2013  Materiale plastice. Determinarea temperaturii de încovoiere  sub  sarcină.  Partea  2:  Materiale  plastice,  ebonită  şi  compozite  armate  cu  fibre  lungi  –  Пластмассы.  Определение  температуры  прогиба  под  нагрузкой.  Часть  2:  Пластмассы,  эбонит  и  длинноволокнистые  композитные материалы (SR EN ISO 75‐2:2004, IDT)   

SM SR EN ISO 175:2013  Materiale  plastice.  Metode  de  încercare  pentru  determinarea efectelor imersării în produse chimice lichide –  Пластмассы.  Методы  испытаний  для  определения  стойкости к погружению в жидкие химикаты  (SR EN ISO 175:2011, IDT)    SM SR EN ISO 178:2013  Materiale  plastice.  Determinarea  proprietăţilor  de  încovoiere  –  Пластмассы.  Определение  свойств  при  изгибе (SR EN ISO 178:2011, IDT)   

SM SR EN ISO 291:2013  Materiale plastice. Atmosfere standard pentru condiţionare   

şi pentru  încercare  –  Пластмассы.  Стандартные  атмосферные  условия  для  кондиционирования  и  испытаний (SR EN ISO 291:2008, IDT)    SM SR EN ISO 305:2013  Materiale  plastice.  Determinarea  stabilităţii  termice  a  policlorurii  de  vinil,  a  homopolimerilor  şi  a  copolimerilor  cloruraţi  înrudiţi  şi  a  compoziţiilor  acestora.  Metoda  schimbării  de  culoare  –  Пластмассы.  Определение  термостабильности  поливинилхлорида,  подобных  ему  хлорсодержащих  гомополимеров  и  сополимеров  и  их  соединений. Метод изменения цвета  (SR EN ISO 305:2004, IDT)    SM SR EN ISO 527‐1:2013  Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune.  Partea  1:  Principii  generale  –  Пластмассы.  Определение  свойств при растяжении. Часть 1: Общие принципы  (SR EN ISO 527‐1:2012, IDT)    SM SR EN ISO 527‐2:2013  Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune.  Partea 2: Condiţii de încercare a materialelor plastice pentru  injecţie şi extrudare – Пластмассы. Определение свойств  при  растяжении.  Часть  2:  Условия  испытаний  для  литьевых и экструзионных пластмасс  (SR EN ISO 527‐2:2012, IDT)    SM SR EN ISO 604:2013  Materiale  plastice.  Determinarea  proprietăţilor  de  compresiune – Пластмассы. Определение сжимаемости  (SR EN ISO 604:2004, IDT)    SM SR EN ISO 868:2013  Materiale  plastice  şi  ebonită.  Determinarea  durităţii  prin  penetrare cu un durometru (duritate Shore) – Пластмассы  и  эбонит.  Определение  твердости  на  вдавливание  с  помощью твердомера (твердость по Шору)  (SR EN ISO 868:2003, IDT)    SM SR EN ISO 899‐2:2013  Materiale  plastice.  Determinarea  comportării  la  fluaj.       Partea  2:  Fluaj  la  încovoiere  prin  solicitare  în  trei  puncte  –  Пластмассы.  Определение  свойств  ползучести.         Часть  2:  Ползучесть  при  изгибе  при  трехточечной  нагрузке (SR EN ISO 899‐2:2004, IDT)    SM SR EN ISO 1043‐3:2013  Materiale  plastice.  Simboluri  şi  abrevieri.  Partea  3:  Plastifianţi  –  Пластмассы.  Условные  обозначения  и  аббревиатуры. Часть 3: Пластификаторы  (SR EN ISO 1043‐3:2002, IDT)    SM SR EN ISO 1043‐4:2013  Materiale  plastice.  Simboluri  şi  abrevieri.  Partea  4:  Ignifuganţi  –  Пластмассы.  Условные  обозначения  и  аббревиатуры. Часть 4: Замедлители горения  (SR EN ISO 1043‐4:2002, IDT)     

78


INS August 2013 SM SR EN 1122:2013  apos,  a  materialelor  plastice.  Metoda  prin  măsurarea  Materiale  plastice.  Determinarea  cadmiului.  Metoda  de  consumului  de  oxigen  într‐un  respirometru  închis  –  descompunere  pe  cale  umedă  –  Пластмассы.  Пластмассы.  Определение  способности  к  полному  Определение  содержания  кадмия.  Метод  влажного  аэробному биологическому разложению в водной среде.  разложения (SR EN 1122:2002, IDT)  Метод  с  измерением  потребления  кислорода  в    закрытом респирометре (SR EN ISO 14851:2005, IDT)  SM SR EN ISO 1183‐1:2013    Materiale  plastice.  Metode  de  determinare  a  densităţii  SM SR EN ISO 14852:2013  Determinarea  biodegradabilităţii  aerobe  finale,  în  mediu  materialelor  plastice  nealveolare.  Partea  1:  Metoda  prin  apos, a materialelor plastice. Metoda prin analiza dioxidului  imersie,  metoda  cu  picnometrul  în  mediu  lichid  şi  metoda  prin  titrare  –  Пластмассы.  Методы  определения  de  carbon  degajat  –  Пластмассы.  Определение  плотности  непористых  пластмасс.  Часть  1:  Метод  способности  к  полному  аэробному  биологическому  погружения,  метод  с  применением  жидкостного  разложению  в  водной  среде.  Метод  с  анализом  пикнометра и метод титрования  выделяемого диоксида углерода   (SR EN ISO 1183‐1:2004, IDT)  (SR EN ISO 14852:2005, IDT)      SM SR EN ISO 1183‐2:2013  SM SR EN ISO 20200:2013  Materiale  plastice.  Metode  de  determinare  a  densităţii  Materiale plastice. Determinarea gradului de dezintegrare a  materialelor plastice nealveolare. Partea 2: Metoda coloanei  materialelor  plastice  în  condiţii  de  încercare  la  compostaj  simulate la scară de laborator – Пластмассы. Определение  cu  gradient  de  densitate  –  Пластмассы.  Методы  определения  плотности  непористых  пластиков.            степени  разложения  пластмассовых  материалов  в  имитированных  условиях  компостирования  при  Часть  2:  Метод  с  применением  колонки  градиента  плотности (SR EN ISO 1183‐2:2005, IDT)  лабораторных испытаниях (SR EN ISO 20200:2006, IDT)      SM SR EN ISO 2039‐1:2013  SM SR EN ISO 22088‐1:2013  Materiale plastice. Determinarea durităţii. Partea 1: Metoda  Materiale  plastice.  Determinarea  rezistenţei  la  fisurare  sub  prin  penetrare  cu  bilă  –  Пластмассы.  Определение  tensiune  într‐un  mediu  dat  (ESC).  Partea  1:  Ghid  general  –  твердости.  Часть  1:  Метод  с  применением  Пластмассы.  Определение  стойкости  к  шарикового индентора (SR EN ISO 2039‐1:2003, IDT)  растрескиванию под воздействием окружающей среды    (ESC). Часть 1: Общее руководство  SM SR EN ISO 3451‐1:2013  (SR EN ISO 22088‐1:2007, IDT)    Materiale  plastice.  Determinarea  conţinutului  de  cenuşă.  Partea  1:  Metode  generale  –  Пластмассы.  Определение  SM SR EN ISO 22088‐2:2013  содержания золы. Часть 1: Общие методы  Materiale  plastice.  Determinarea  rezistenţei  la  fisurare  sub  (SR EN ISO 3451‐1:2009, IDT)  tensiune într‐un mediu dat (ESC). Partea 2: Metoda cu efort    de  tracţiune  constant  –  Пластмассы.  Определение  SM SR EN ISO 4589‐3:2013  стойкости  к  растрескиванию  под  воздействием  Materiale  plastice.  Determinarea  comportării  la  foc  cu  окружающей среды (ESC). Часть 2: Метод постоянного  ajutorul  indicelui  de  oxigen.  Partea  3:  Încercarea  la  растягивающего напряжения  temperatură  ridicată  –  Пластмассы.  Определение  (SR EN ISO 22088‐2:2007, IDT)  воспламеняемости  по  кислородному  показателю.    Часть 3: Испытание при повышенной температуре  SM SR ISO 171:2013  (SR EN ISO 4589‐3:2000, IDT)  Materiale  plastice.  Determinarea  factorului  de    compresibilitate  a  materialelor  de  formare  –  Пластмассы.  SM SR EN ISO 8256:2013  Определение  коэффициента  уплотнения  формовочных  Materiale  plastice.  Determinarea  rezistenţei  la                     материалов (SR ISO 171:1998, IDT)  şoc‐tracţiune  –  Пластмассы.  Определение  предела    прочности на растяжение при ударных нагрузках  SM SR ISO 1409:2013  (SR EN ISO 8256:2005, IDT)  Materiale plastice/cauciuc. Dispersii polimerice şi latexuri de    cauciuc  (natural  şi  sintetic).  Determinarea  tensiunii  SM SR EN ISO 11357‐1:2013  superficiale  prin  metoda  inelului  –  Пластмассы/каучук.  Materiale  plastice.  Analiză  calorimetrică  diferenţială  (DSC).  Полимерные  дисперсии  и  латексы  каучуковые  Partea  1:  Principii  generale  –  Пластмассы.  Динамическая  (натуральные  и  синтетические).  Определение  дифференциальная  скэннинг  ‐  калориметрия.              поверхностного натяжения методом кольца  Часть 1: Основные принципы  (SR ISO 1409:2008, IDT)  (SR EN ISO 11357‐1:2010, IDT)      SM SR ISO 4582:2013  Materiale  plastice.  Determinarea  modificărilor  de  culoare  şi  SM SR EN ISO 14851:2013  a variaţiilor proprietăţilor, după expunere la lumina zilei sub  Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale, în mediu     

79


INS August 2013 sticlă, la  agenţi  atmosferici  sau  la  surse  de  lumină  de  laborator  –  Пластмассы.  Определение  изменений  окраски  и  свойств  после  воздействия  дневного  света  под стеклом, естественных атмосферных условий или  лабораторных источников освещения   (SR ISO 4582:2008, IDT)    SM SR ISO 4892‐4:2013  Materiale  plastice.  Metode de  expunere  la  surse  luminoase  de  laborator.  Partea  4:  Lămpi  cu  arc  cu  cărbune,  de  tip  cu  flacără deschisă – Пластмассы. Методы экспонирования  под  лабораторными  источниками  света.  Часть  4:  Лампы угольной дуги с открытым пламенем   (SR ISO 4892‐4:2008, IDT)    SM SR ISO 9113:2013  Materiale  plastice.  Materiale  termoplastice  pe  bază  de  polipropilenă  (PP)  şi  copolimeri  de  propilenă.  Determinarea  indicelui de izotacticitate – Пластмассы. Термопласты на  основе  полипропилена  и  сополимеров  пропилена.  Определение показателя стереорегулярности   (SR ISO 9113:2008, IDT)    SM SR ISO 15512:2013  Materiale  plastice.  Determinarea  conţinutului  de  apă  –  Пластмассы. Определение содержания воды   (SR ISO 15512:2009, IDT)    SM SR ISO 15985:2013  Materiale  plastice.  Determinarea  gradului  de  biodegradare  anaerobă  finală  şi  a  gradului  de  dezintegrare  în  condiţii  de  fermentaţie  anaerobă  şi  conţinut  ridicat  de  materii  solide.  Metoda  prin  analiza  biogazului  degajat  –  Пластмассы.  Определение  предельного  анаэробного  биоразложения  и распада в условиях анаэробного разложения с высоким  содержанием  твердых  частиц.  Метод  с  применением  анализа выделенного биогаза (SR ISO 15985:2009, IDT)    SM SR ISO 17088:2013  Specificaţii  pentru  materiale  plastice  compostabile  –  Требования  к  пригодной  для  компостирования  пластмассе (SR ISO 17088:2012, IDT)    83.080.10    SM SR EN ISO 119:2013  Materiale  plastice.  Piese  formate  pe  bază  de  fenoplaste.  Determinarea  fenolilor  liberi.  Metoda  iodometrică  –  Пластмассы.  Фенолоформальдегидные  формовочные  материалы.  Определение  содержания  свободных  фенолов. Йодометрический метод  (SR EN ISO 119:2003, IDT)    SM SR EN ISO 295:2013  Materiale plastice. Formarea prin compresiune a epruvetelor  de  materiale  termorigide    –  Пластмассы.  Изготовление  образцов  из  термореактивных  материалов  методом  прямого прессования (SR EN ISO 295:2004, IDT)     

SM SR EN ISO 3521:2013  Materiale  plastice.  Răşini  poliesterice  nesaturate  şi  răşini  epoxidice.  Determinarea  contracţiei  totale  în  volum  –  Пластмассы.  Ненасыщенные  полиэфиры  и  эпоксидные  смолы. Определение общей объемной усадки  (SR EN ISO 3521:2004, IDT)    SM SR EN ISO 8619:2013  Materiale  plastice.  Pulberi  de  răşini  fenolice.  Determinarea  distanţei  de  curgere  pe  o  placă  de  sticlă  încălzită  –  Пластмассы.  Порошковые  фенолоальдегидные  смолы.  Определение  растекания  расплава  на  нагретой  стеклянной пластинке (SR EN ISO 8619:2005, IDT)    SM SR EN ISO 8987:2013  Materiale plastice. Răşini fenolice. Determinarea reactivităţii  pe  placa  de  încercare  la  transformarea  în  stadiul  B  –  Пластмассы.  Фенолоальдегидные  смолы.  Определение  реакционной  способности  к  переходу  в  B‐стадию  на  испытательной пластинке (SR EN ISO 8987:2006, IDT)    SM SR EN ISO 8988:2013  Materiale  plastice.  Răşini  fenolice.  Determinarea  conţinutului  de  hexametilentetramină.  Metoda  Kjeldahl,  metoda  cu  acid  percloric  şi  metoda  cu  acid  clorhidric  –  Пластмассы.  Фенолоальдегидные  смолы.  Определение  содержания  гексаметилентетрамина.  Метод  Кьельдаля,  метод  с  применением  перхлорной  кислоты  и метод с применением соляной кислоты  (SR EN ISO 8988:2007, IDT)    SM SR EN ISO 9702:2013  Materiale  plastice.  Întăritori  pentru  răşini  epoxidice.  Determinarea  conţinutului  de  azot  a  grupărilor  aminice  primară,  secundară  şi  terţiară  –  Пластмассы.  Аминоэпоксидные  отвердители.  Определение  содержания азота первичной, вторичной и третичной  аминовой группы (SR EN ISO 9702:2002, IDT)    SM SR EN ISO 9771:2013  Materiale  plastice.  Răşini  fenolice.  Determinarea  creşterii  temperaturii  pseudo‐adiabatice  a  rezolilor  lichizi  întăriţi  în  condiţii de mediu acid – Пластмассы. Фенолоальдегидные  смолы. Определение повышения псевдоадиабатической  температуры  жидких  резолов  при  отверждении  в  условиях кислой среды (SR EN ISO 9771:2002, IDT)    SM SR EN ISO 9944:2013  Materiale  plastice.  Răşini  fenolice.  Determinarea  conductivităţii  electrice  a  extractelor  de  răşină  –  Пластмассы.  Фенолоальдегидные  смолы.  Определение  электропроводности экстрактов смолы  (SR EN ISO 9944:2002, IDT)    SM SR EN ISO 11469:2013  Materiale  plastice.  Identificarea  generică  şi  marcarea  produselor  de  materiale  plastice  –  Пластмассы.  Общая  идентификация и маркировка пластмассовых изделий  (SR EN ISO 11469:2001, IDT)   

80


INS August 2013 83.080.20   SM SR ISO 182‐1:2013  Materiale  plastice.  Determinarea  tendinţei  compoziţiilor  pe  bază  de  homopolimeri  şi  copolimeri  ai  clorurii  de  vinil  de  a  degaja  acid  clorhidric  şi,  eventual,  alte  produse  acide  la  temperaturi  ridicate.  Partea  1:  Metoda  cu  roşu  de  Congo  –  Пластмассы.  Определение  тенденции  к  выделению  хлористого  водорода  и  других  кислотных  продуктов  при  высокой  температуре  у  композиций  и  продуктов  на основе гомополимеров и сополимеров винилхлорида.  Часть 1: Метод Конго красный (SR ISO 182‐1:1998, IDT)    SM SR EN ISO 293:2013  Materiale plastice. Formarea prin compresiune a epruvetelor  din  material  plastic  –  Пластмассы.  Образцы  для  испытаний  из  термопластичных  материалов,  изготовленные методом прямого прессования  (SR EN ISO 293:2006, IDT)    SM SR EN ISO 294‐1:2013  Materiale  plastice.  Formarea  prin  injecţie  a  epruvetelor  de  materiale  termoplastice.  Partea  1:  Principii  generale  şi  formarea prin injecţie a epruvetelor cu destinaţii multiple şi  a  barelor  –  Пластмассы.  Образцы  для  испытаний  из  термопластичных  материалов,  изготовленных  литьем  под  давлением.  Часть  1:  Общие  принципы  и  отливка  многоцелевых  образцов  и  образцов  в  форме  бруска я (SR EN ISO 294‐1:2002, IDT)    SM SR EN ISO 294‐2:2013  Materiale  plastice.  Formarea  prin  injecţie  a  epruvetelor  de  materiale  termoplastice.  Partea  2:  Bare  de  tracţiune  de  dimensiuni  mici  –  Пластмассы.  Образцы  для  испытаний  из  термопластичных  материалов,  изготовленных  литьем  под  давлением.  Часть  2:  Бруски  небольших  размеров для испытания на растяжение  (SR EN ISO 294‐2:2002, IDT)    SM SR EN ISO 294‐4:2013  Materiale  plastice.  Formarea  prin  injecţie  a  epruvetelor  din  materiale termoplastice. Partea 4: Determinarea contracţiei  la  formare  –  Пластмассы.  Образцы  для  испытаний  из  термопластичных  материалов,  изготовленных  литьем  под  давлением.  Часть  4:  Определение  формовочной усадки (SR EN ISO 294‐4:2003, IDT)    83.100    SM SR EN ISO 845:2013  Cauciucuri  şi  materiale  plastice  alveolare.  Determinarea  densităţii  aparente  –  Поропласты  и  пористая  резина.  Определение кажущейся плотности  (SR EN ISO 845:2009, IDT)    SM SR EN ISO 1798:2013  Materiale  polimerice  alveolare  flexibile.  Determinarea  rezistenţei la tracţiune şi a alungirii la rupere – Материалы  полимерные ячеистые эластичные. Определение   

предела прочности при растяжении и относительного  удлинения при разрыве (SR EN ISO 1798:2008, IDT)    SM SR EN ISO 1856:2013  Materiale  polimerice  alveolare  flexibile.  Determinarea  deformaţiei  remanente  la  compresiune  –  Материалы  полимерные  ячеистые  эластичные.  Определение  остаточной деформации при сжатии  (SR EN ISO 1856:2003, IDT)    SM SR EN ISO 1923:2013  Materiale  plastice  şi  cauciucuri  alveolare.  Determinarea  dimensiunilor  liniare  –  Пластмассы  ячеистые  и  пенорезина. Определение линейных размеров  (SR EN ISO 1923:1999, IDT)    SM SR EN ISO 3385:2013  Materiale  polimerice  alveolare  flexibile.  Determinarea  oboselii  prin  apăsare  sub  sarcină  constantă  –  Материалы  полимерные  ячеистые  эластичные.  Определение  усталости при постоянной нагрузке   (SR EN ISO 3385:1999, IDT)    SM SR EN ISO 3386‐1:2013  Materiale  polimerice  alveolare  flexibile.  Determinarea  caracteristicii tensiune‐deformaţie la compresiune Partea 1:  Materiale  cu  densitate  joasă  –  Материалы  полимерные  ячеистые  эластичные.  Определение  динамометрических  характеристик  при  сжатии.  Часть 1: Материалы низкой плотности   (SR EN ISO 3386‐1:2002, IDT)    SM SR EN ISO 4590:2013  Materiale  plastice  alveolare  rigide.  Determinarea  procentajului  volumic  de  celule  deschise  şi  de  celule           închise – Поропласты жесткие. Определение объемного  процентного соотношения открытых и закрытых пор  (SR EN ISO 4590:2003, IDT)    SM SR EN ISO 5999:2013  Materiale polimerice alveolare flexibile. Spumă poliuretanică  pentru  utilizări  sub  sarcină,  cu  excepţia  suporturilor  de  covoare. Specificaţii – Материалы полимерные ячеистые  эластичные. Пенополиуретан, применяемый в условиях  нагрузки,  за  исключением  основы  ковров.  Технические  условия (SR EN ISO 5999:2008, IDT)    SM SR EN ISO 8067:2013  Materiale  polimerice  alveolare  flexibile.  Determinarea  rezistenţei la sfîşiere – Материалы полимерные ячеистые  эластичные. Определение прочности на раздир  (SR EN ISO 8067:2009, IDT)    SM SR EN ISO 8307:2013  Materiale  polimerice  alveolare  flexibile.  Determinarea  elasticităţii  prin  ricoşarea  unei  bile  –  Материалы  полимерные  ячеистые  эластичные.  Определение  упругости с применением срикошетившего шарика   (SR EN ISO 8307:2008, IDT)   

81


INS August 2013 SM SR EN ISO 10066:2013  Materiale  polimerice  celulare  flexibile.  Determinarea  fluajului  la  compresiune  –  Материалы  полимерные  ячеистые  эластичные.  Определение  ползучести  при  сжатии (SR EN ISO 10066:1999, IDT)    83.120    SM SR EN ISO 75‐3:2013  Materiale plastice. Determinarea temperaturii de încovoiere  sub  sarcină.  Partea  3:  Stratificate  termorigide  cu  rezistenţă  înaltă  şi  materiale  plastice  armate  cu  fibre  lungi  –  Пластмассы.  Определение  температуры  прогиба  под  нагрузкой.  Часть  3:  Высокопрочные  слоистые  реактопласты  и  пластмассы  с  длинноволокнистым  наполнителем (SR EN ISO 75‐3:2004, IDT)    SM SR EN ISO 10352:2013  Materiale plastice armate cu fibre. Componente de formare  şi  prepreguri.  Determinarea  masei  pe  unitatea  de        suprafaţă    –  Волокниты.  Формовочные  материалы  и  препреги. Определение массы на единицу площади  (SR EN ISO 10352:2011, IDT)    SM SR EN ISO 12114:2013  Materiale plastice armate cu fibre. Componente de formare  termorigide  şi  prepreguri.  Determinarea  caracteristicilor  de  întărire    –  Волокниты.  Термореактивные  формовочные  массы  и  препреги.  Определение  характеристик  отверждения (SR EN ISO 12114:2000, IDT)    SM SR EN ISO 14125:2013  Compozite  de  materiale  plastice  armate  cu  fibre.  Determinarea proprietăţilor de încovoiere – Композиты на  основе  стеклопластика.  Определение  свойств  гибкости (SR EN ISO 14125:2000, IDT)    SM SR EN ISO 14129:2013  Materiale plastice compozite armate cu fibre. Determinarea  răspunsului  efort‐deformaţie  în  planul de  forfecare,  inclusiv  a modulului şi a rezistenţei, prin încercarea de tracţiune sub  un  unghi  de  ±  45°  –  Волокниты  композиционные.  Определение внутриплоскостной нагрузки/напряжения  на  срез,  включая  модуль  сдвига  и  прочность  методом  испытания на разрыв под углом ± 45°   (SR EN ISO 14129:2000, IDT)    83.140.01    SM SR ISO 3302‐1:2013  Cauciuc.  Toleranţe  pentru  produse.  Partea  1:  Toleranţe  dimensionale  –  Резина.  Допуски  на  изделия.  Часть  1:  Допуски на размеры (SR ISO 3302‐1:2008, IDT)    SM SR ISO 3302‐2:2013  Cauciuc.  Toleranţe  pentru  produse.  Partea  2:  Toleranţe  geometrice  –  Резина.  Допуски  на  изделия.  Часть  2:  Геометрические допуски (SR ISO 3302‐2:2010, IDT)     

83.140.10   SM SR EN 263:2013  Obiecte  sanitare.  Folii  acrilice  reticulate  turnate  pentru  căzi  de  baie  şi  căzi  de  duş  destinate  utilizării  casnice  –  Санитарные  принадлежности.  Листы  литые  акриловые  для  ванн  и  душевых  поддонов  бытового  назначения (SR EN 263:2008, IDT)    SM SR EN ISO 6383‐1:2013  Materiale plastice. Filme şi folii. Determinarea rezistenţei la  sfîşiere.  Partea  1:  Metoda  de  sfîşiere  tip  pantalon  –  Пластмассы.  Пленка  и  листы.  Определение  сопротивления раздиру. Часть 1: Метод „брюк”  (SR EN ISO 6383‐1:2005, IDT)    SM SR EN ISO 6383‐2:2013  Materiale plastice. Filme şi folii. Determinarea rezistenţei la  sfîşiere.  Partea  2:  Metoda  Elmendorf  –  Пластмассы.  Пленка  и  листы.  Определение  сопротивления  раздиру.  Часть 2: Метод Элмендорфа   (SR EN ISO 6383‐2:2005, IDT)    SM SR EN ISO 7765‐1:2013  Filme şi folii de materiale plastice. Determinarea rezistenţei  la  şoc  prin  metoda  căderii  libere  a  unui  proiectil.  Partea  1:  Metodele  „în  trepte  –  Пленка  и  листы  пластмассовые.  Определение  ударной  прочности  методом  свободно  падающего груза. Часть 1: Ступенчатые методы   (SR EN ISO 7765‐1:2005, IDT)    SM SR EN ISO 7823‐3:2013  Materiale  plastice.  Plăci  de  poli(metacrilat  de  metil).  Tipuri,  dimensiuni şi caracteristici. Partea 3: Plăci turnate continuu –  Пластмассы.  Листы  из  поли(метилметакрилата).  Типы,  размеры  и  характеристики.  Часть  3:  Листы,  отлитые непрерывным способом   (SR EN ISO 7823‐3:2007, IDT)    SM SR EN ISO 8295:2013  Materiale plastice. Filme şi folii. Determinarea coeficienţilor  de frecare – Пластмассы. Пленки и листы. Определение  коэффициентов трения (SR EN ISO 8295:2005, IDT)    SM SR EN ISO 11501:2013  Materiale  plastice.  Filme  şi  folii.  Determinarea  variaţiei  dimensionale la încălzire – Пластмассы. Пленки и листы.  Определение изменения размеров после нагревания  (SR EN ISO 11501:2005, IDT)    SM SR EN ISO 11502:2013  Materiale plastice. Filme şi folii. Determinarea rezistenţei la  blocare  –  Пластмассы.  Пленки  и  листы.  Определение  сопротивления слипанию (SR EN ISO 11502:2006, IDT)    SM SR EN ISO 13000‐1:2013  Materiale  plastice.  Produse  semifinite  de  politetrafluoretilenă  (PTFE).  Partea  1:  Specificaţii  şi  codificare – Пластмассы. Политетрафтороэтиленовые    

82


INS August 2013 (PTFE) полуфабрикатные  изделия.  Часть  1:  Требования  и обозначение (SR EN ISO 13000‐1:2006, IDT)    SM SR EN ISO 13000‐2:2013  Materiale  plastice.  Produse  semifinite  de  politetrafluoretilenă  (PTFE).  Partea  2:  Prepararea  epruvetelor  şi  determinarea  proprietăţilor  –  Пластмассы.  Политетрафтороэтиленовые  (PTFE)  полуфабрикаты.  Часть  2:  Подготовка  образцов  для  испытаний  и  определение свойств (SR EN ISO 13000‐2:2006, IDT)    SM SR EN ISO 14616:2013  Materiale  plastice.  Filme  termoretractile  de  polietilenă,  copolimeri  de  etilenă  şi  amestecurile  lor.  Determinarea  tensiunii  de  retracţie  şi  a  tensiunii  de  contracţie  –  Пластмассы.  Термоусадочные  пленки  из  полиэтилена,  этиленовых  сополимеров  и  их  смесей.  Определение  усадочного  напряжения  и  напряжения  при  сокращении  (SR EN ISO 14616:2005, IDT)    SM SR EN ISO 15013:2013  Materiale  plastice.  Plăci  extrudate  de  polipropilenă  (PP).  Cerinţe  şi  metode  de  încercare  –  Пластмассы.  Экструдированные  листы  из  полипропилена  (PP).  Требования и методы испытаний  (SR EN ISO 15013:2008, IDT)    SM SR EN ISO 15015:2013  Materiale  plastice.  Plăci  extrudate  din  copolimeri  acrilonitrilstirenici modificaţi pentru rezistenţă mărită la şoc  (ABS,  AEPDS  şi  ASA).  Cerinţe  şi  metode  de  încercare  –  Пластмассы.  Экструдированные  листы  повышенной  ударной  прочности  из  сополимеров  акрилонитрила  и  стирола  (ABS,  AEPDS  и  ASA).  Требования  и  методы  испытаний (SR EN ISO 15015:2011, IDT)    SM SR ISO 4592:2013  Materiale  plastice.  Filme  şi  folii.  Determinarea  lungimii  şi  lăţimii  –  Пластмассы.  Пленка  и  листы.  Определение  длины и ширины (SR ISO 4592:1994, IDT)    SM SR ISO 4593:2013  Materiale  plastice.  Film  şi  folie.  Determinarea  grosimii  prin  examinare  mecanică  –  Пластмассы.  Пленка  и  листы.  Определение  толщины  механическим  сканированием  (SR ISO 4593:1998, IDT)    SM SR ISO 8570:2013  Materiale  plastice.  Film  şi  folie.  Determinarea  temperaturii  de  fragilitate  la  frig  –  Пластмассы.  Пленка  и  листы.  Определение  температуры  растрескивания  на  холоде  (SR ISO 8570:1996, IDT)    83.140.20    SM SR EN ISO 75‐3:2013  Materiale plastice. Determinarea temperaturii de încovoiere  sub  sarcină.  Partea  3:  Stratificate  termorigide  cu  rezistenţă   înaltă  şi  materiale  plastice  armate  cu  fibre  lungi –   

Пластмассы. Определение  температуры  прогиба  под  нагрузкой.  Часть  3:  Высокопрочные  слоистые  реактопласты  и  пластмассы  с  длинноволокнистым  наполнителем (SR EN ISO 75‐3:2004, IDT)    83.140.50    SM SR EN 13787:2013  Elastomeri  pentru  regulatoare  de  gaz  şi  dispozitive  de  siguranţă asociate pentru presiuni de intrare de pînă la 100  bar  –  Эластомеры  для  регуляторов  давления  газа  и  связанных  устройств  безопасности  для  давления  впуска до 100 бар (SR EN 13787:2002, IDT)    83.140.99    SM SR EN 25978:2013  Suporturi  textile  acoperite  cu  cauciuc  sau  cu  materiale  plastice.  Determinarea  rezistenţei  la  blocare  –  Ткани  с  резиновым  или  пластмассовым  покрытием.  Определение устойчивости против слипания  (SR EN 25978:1998, IDT)       91     CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII       СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И                        СТРОИТЕЛЬСТВО    91.100.10    SM SR EN 413‐1:2013  Ciment  pentru  zidărie.  Partea  1:  Compoziţie,  specificaţii  şi  criterii  de  conformitate  –  Цемент  для  кладочных  растворов.  Часть  1:  Состав,  технические  условия  и  критерии соответствия (SR EN 413‐1:2011, IDT)    SM SR EN 459‐1:2013  Var  pentru  construcţii.  Partea  1:  Definiţii,  caracteristici  şi  criterii  de  conformitate  –  Известь  строительная.        Часть  1:  Определения,  технические  требования  и  критерии соответствияв (SR EN 459‐1:2011, IDT)    91.100.15    SM SR EN 12326‐2:2013  Plăci  de  ardezie  şi  piatră  pentru  învelitori  de  acoperiş  şi  placări  exterioare  discontinue.  Partea  2:  Metode  de  încercare  pentru  plăci  de  ardezie  şi  ardezie  carbonatată  –  Шифер  и  камень  для  кровельных  покрытий,  укладываемых внахлестку, и наружной облицовки стен.  Часть  2:  Методы  испытаний  шифера  и  содержащего  карбонат шифера (SR EN 12326‐2:2011, IDT)    91.100.25    SM SR EN 1024:2013  Ţiglă  de  argilă  arsă  pentru  acoperiri  discontinue.  Determinarea  caracteristicilor  geometrice  –  Черепица  глиняная обоженная для прерывистых покрытий.   

83


INS August 2013 Определение геометрических характеристик  (SR EN 1024:2012, IDT)    91.100.30    SM SR EN 1520:2013  Elemente  prefabricate  armate  de  beton  cu  structură  deschisă  cu  agregate  uşoare  cu  armături  structurale  şi  constructive  –  Элементы  сборные  армированные  из  бетона  на  легких  заполнителях  с  открытой  структурой  с  конструкционной  или  неконструкционной арматурой (SR EN 1520:2011, IDT)    91.100.50    SM SR EN 544:2013  Şindrile  bituminoase  cu  armături  minerale  şi/sau  sintetice.  Specificaţie  de  produs  şi  metode  de  încercare  –  Дранка  кровельная  битумная  с  минеральной  и/или  синтетической  арматурой.  Технические  условия  и  методы испытания (SR EN 544:2011, IDT)    SM SR EN 13719:2013  Geotextile  şi  produse  înrudite.  Determinarea  eficacităţii  protecţiei  pe  termen  lung  a  geotextilelor  în  contact  cu  barierele  geosintetice  –  Геотекстильные  материалы  и  относящихся  к  ним  изделий.  Определение  эффективности  долговременной  защиты  геотекстильных  в  контакте  с  геосинтетическими  барьерами  (SR EN 13719:2003, IDT)    SM SR EN 13738:2013  Geotextile  şi  produse  înrudite.  Determinarea  rezistenţei  de  smulgere  din  teren  –  Геотекстильные  мaтериaлы  и  относящиеся  к  ним  изделий.  Определение  сопротивления выдергиванию на почве  (SR EN 13738:2005, IDT)    SM SR EN 14909:2013  Foi  flexibile  pentru  hidroizolaţii.  Foi  hidroizolante  de  etanşare la umiditate, de material plastic şi cauciuc. Definiţii  şi  caracteristici  –  Листы  гибкие  для  гидроизоляции.  Пластмассовые  и  резиновые  гидроизоляционные  прослойки. Определения и характеристики   (SR EN 14909:2012, IDT)    91.100.60    SM SR EN 13172:2013  Produse  termoizolante.  Evaluarea  conformităţii  –  Теплоизоляционные изделия. Оценка соответствия  (SR EN 13172:2012, IDT)    91.120.20    SM SR EN ISO 10052:2013  Acustică.  Măsurarea  in  situ  a  izolării  la  zgomot  aerian  şi  de  impact,  precum  şi  a  zgomotului  produs  de  echipamente.  Metodă de control – Акустика. Полевые измерения   

изоляции воздушного  и  ударного  шума,  а  также  шума  от  обслуживающего  оборудования.  Контрольный  метод (SR EN ISO 10052:2006, IDT)    SM SR EN ISO 11820:2013  Acustică.  Măsurarea  atenuatoarelor  in  situ  –  Акустика.  Измерение глушителей на месте установки  (SR EN ISO 11820:2003, IDT)    91.140.01    SM SR EN ISO 10052:2013  Acustică.  Măsurarea  in  situ  a  izolării  la  zgomot  aerian  şi  de  impact,  precum  şi  a  zgomotului  produs  de  echipamente.  Metodă  de  control  –  Акустика.  Полевые  измерения  изоляции  воздушного  и  ударного  шума,  а  также  шума  от  обслуживающего  оборудования.  Контрольный  метод (SR EN ISO 10052:2006, IDT)    SM SR EN ISO 16032:2013  Acustică.  Măsurarea  nivelului  de  presiune  acustică  datorat  echipamentelor  tehnice  în  clădiri.  Metodă  tehnică  –  Акустика.  Измерение  уровня  звукового  давления  сервисного оборудования в зданиях. Технический метод  (SR EN ISO 16032:2006, IDT)    91.140.50    SM SR EN 62053‐31:2013  Echipamente  de  măsurare  a  electricităţii  (c.a).  Prescripţii  particulare.  Partea  31:  Dispozitive  de  impulsuri  de  ieşire  pentru contoare electromecanice şi electronice (numai două  conductoare)  –  Аппаратура  для  измерения  электрической  энергии  переменнго  тока.  Частные  требования.  Часть  31:  Устройства  выдачи  импульсов  для  электромеханических  и  электронных  счетчиков  (только двухпроволочные) (SR EN 62053‐31:2003, IDT)    SM SR EN 62053‐61:2013  Echipamente  de  măsurare  a  electricităţii  (c.a).  Prescripţii  particulare.  Partea  61:  Puterea  absorbită  şi  prescripţii  de  tensiune  –  Аппаратура  для  измерения  электрической  энергии  переменного  тока.  Частные  требования.  Часть  61:  Потребляемая  энергия  и  требования  к  напряжению (SR EN 62053‐61:2003, IDT)    SM SR EN 62056‐21:2013  Echipamente  de  măsurare  a  energiei  electrice.  Schimb  de  date  pentru  citirea  contoarelor,  controlul  tarifului  şi  al  sarcinii.  Partea  21:  Schimb  direct  de  date  locale  –  Аппаратура  для  измерения  электрической  энергии.  Обмен  данными  для  считывания  показаний  счетчика,  контроль  за  тарифами  и  нагрузкой.  Часть  21:  Прямой  локальный обмен данными (SR EN 62056‐21:2003, IDT)    SM SR EN 62058‐21:2013  Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Control  de  recepţie.  Partea  21:  Prescripţii  particulare  pentru  contoare electromecanice de energie electrică activă    

84


INS August 2013   (clase 0,5, 1 şi 2 şi indici de clasă A şi B) – Аппаратура для  измерения  электрической  энергии  переменного  тока.  Приемочный контроль. Часть: 21: Частные требования  для  электромеханических  счетчиков  активной  электрической  энергии  (класс  0,5,  1  и  2  и  показатели  класса А и В) (SR EN 62058‐21:2011, IDT)    SM SR CEI 61200‐52:2013  Ghid  pentru  instalaţii  electrice.  Partea  52:  Alegerea  şi  instalarea  echipamentelor  electrice.  Sisteme  de  pozare  –  Руководство  по  электрическим  установкам.  Часть  52:  Выбор  и  монтаж  электрооборудования.  Системы  электропроводки  (SR CEI 61200‐52:2005, IDT)    SM SR CEI 61200‐53:2013  Ghid  pentru  instalaţii  electrice.  Partea  53:  Alegerea  şi  instalarea  echipamentelor  electrice.  Aparataj  –  Руководство  по  электрическим  установкам.  Часть  53:  Выбор  и  монтаж  электрооборудования.  Аппаратура  распределения и управления  (SR CEI 61200‐53:2005, IDT)    SM SR CEI 61200‐704:2013  Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 704: Instalaţii pentru  şantier  –  Руководство  по  электрическим  установкам.  Часть 704: Установки для строительных площадок   (SR CEI 61200‐704:2005, IDT)    SM SR CEI/TR 62066:2013  Supratensiuni  şi  protecţia  împotriva  supratensiunilor  în  reţelele de joasă tensiune alternativă. Informaţii generale de  bază  –  Перенапряжения  и  защита  от  повышения  напряжения в низковольтных энергетических системах  переменного тока. Общая основная информация  (SR CEI/TR 62066:2005, IDT)    SM SR HD 193 S2:2013  Domenii  de  tensiuni  pentru  instalaţii  electrice  în            construcţii  –  Диапазоны  напряжений  электрических  установок зданий (SR HD 193 S2:2002, IDT)    SM SR HD 384.7.711 S1:2013  Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7‐711: Reguli pentru  instalaţii  şi  amplasamente  speciale.  Expoziţii,  spectacole  şi  standuri  –  Электроустановки  зданий.  Часть  7‐711:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Выставки,  презентации  и  стенды  (SR HD 384.7.711 S1:2004, IDT)    SM SR HD 384.7.753 S1:2013  Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7: Prescripţii pentru  instalaţii  şi  amplasamente  speciale.  Secţiunea  753:  Sisteme  de  încălzire  în  pardoseală  sau  tavan  –  Электроустановки  зданий.  Часть  7:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Раздел  753:  Системы отопления пола и потолка  (SR HD 384.7.753 S1:2003, IDT)    SM SR HD 60364‐4‐43:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4‐43: Protecţie   

 pentru  asigurarea  securităţii.  Protecţie  împotriva  supracurenţilor  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  4‐43:  Защита  для  обеспечения  безопасности.  Защита от сверхтоков (SR HD 60364‐4‐43:2011, IDT)    SM SR HD 60364‐5‐52:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5‐52: Alegerea şi  montarea  echipamentelor  electrice.  Sisteme  de  pozare  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  5‐52:  Выбор  и  установка  электрооборудования.  Системы  проводки  (SR HD 60364‐5‐52:2011, IDT)    SM SR HD 60364‐5‐54:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5‐54: Alegerea şi  montarea  echipamentelor  electrice.  Instalaţii  de  legare  la  pămînt  şi  conductoare  de  protecţie  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  5‐54:  Выбор  и  монтаж  электрического  оборудования.  Заземляющие  приспособления и защитные провода  (SR HD 60364‐5‐54:2012, IDT)    SM SR HD 60364‐5‐534:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5‐53: Alegerea şi  instalarea  echipamentelor  electrice.  Secţionare,  întrerupere  şi comandă. Articolul 534: Dispozitive de protecţie împotriva  supratensiunilor  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  5‐53:  Выбор  и  монтаж  электрооборудования.  Изоляция,  коммутация  и  управление.  Статья  534:  Устройства для защиты от перенапряжения  (SR HD 60364‐5‐534:2009, IDT)    SM SR HD 60364‐7‐702:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7‐702: Prescripţii  pentru instalaţii speciale sau amplasamente speciale. Bazine  de  înot  şi  fîntîni  arteziene  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  7‐702:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Плавательные бассейны и фонтаны  (SR HD 60364‐7‐702:2011, IDT)    SM SR HD 60364‐7‐703:2013  Instalaţii  electrice  în  construcţii.  Partea  7‐703:  Prescripţii  pentru  instalaţii  sau  amplasamente  speciale.  Încăperi  şi  cabine  prevăzute  cu  încălzitoare  pentru  saune  –  Электроустановки  зданий.  Часть  7‐703:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Помещения  и  кабины,  содержащие  нагреватели  для  саун (SR HD 60364‐7‐703:2005, IDT)    SM SR HD 60364‐7‐704:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7‐704: Prescripţii  pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Instalaţii pentru  şantiere  de  construcţii  şi  de  demolare)  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  7‐704:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Установки  на  местах  строительства и сноса зданий   (SR HD 60364‐7‐704:2007, IDT)     

85


INS August 2013 SM SR HD 60364‐7‐705:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7‐705: Prescripţii  pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Construcţii din  agricultură  şi  horticultură  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  7‐705:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Сельскохозяйственные и садовые строения  (SR HD 60364‐7‐705:2012, IDT)    SM SR HD 60364‐7‐706:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7‐706: Prescripţii  pentru  instalaţii  sau  amplasamente  speciale.  Incinte  electroconductoare  înguste  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  7‐706:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Проводящие участки с ограниченным передвижением  (SR HD 60364‐7‐706:2007, IDT)    SM SR HD 60364‐7‐709:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7‐709: Prescripţii  pentru instalaţii speciale sau amplasamente speciale. Porturi  de  ambarcaţii  şi  amplasamente  similare  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  7‐709:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Пристани  и  аналогичные  местоположения (SR HD 60364‐7‐709:2010, IDT)    SM SR HD 60364‐7‐710:2013  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7‐710: Prescripţii  pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Amplasamente  pentru  utilizări  medicale  –  Электроустановки  низковольтные.  Часть  7‐710:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Медицинские учреждения  (SR HD 60364‐7‐710:2012, IDT)   

SM SR HD 60364‐7‐712:2013  Instalaţii  electrice  în  construcţii.  Partea  7‐712:  Prescripţii  pentru  instalaţii  şi  amplasamente  speciale.  Sisteme  de  alimentare  cu  energie  solară  fotovoltaică  (PV)  –  Электроустановки  зданий.  Часть  7‐721:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Системы энергопитания от солнечных батарей  (SR HD 60364‐7‐712:2005, IDT)   

SM SR HD 60364‐7‐740:2013  Instalaţii  electrice  în  construcţii.  Partea  7‐740:  Prescripţii  pentru  instalaţii  sau  amplasamente  speciale.  Instalaţii  electrice  temporare  pentru  structuri,  dispozitive  pentru  agrement şi barăci din bîlciuri, parcuri de distracţii şi circuri –  Электроустановки  зданий.  Часть  7‐740:  Требования  к  специальным  установкам  или  местоположениям.  Временные  электрические  установки  для  сооружений,  устройств  для  развлечений  и  павильонов  на  ярмарках,  в парках развлечений и цирках   (SR HD 60364‐7‐740:2007, IDT)    91.140.70   

SM SR EN 263:2013  Obiecte  sanitare.  Folii  acrilice  reticulate  turnate  pentru  căzi 

de baie  şi  căzi  de  duş  destinate  utilizării  casnice  –  Санитарные  принадлежности.  Листы  литые  акриловые  для  ванн  и  душевых  поддонов  бытового  назначения (SR EN 263:2008, IDT)    91.140.90    SM SR EN 81‐31:2013  Reguli  de  securitate  pentru  execuţia  şi  montarea  ascensoarelor.  Ascensoare  de  materiale.  Partea  31:  Ascensoare  pentru  materiale  accesibile  –  Правила  безопасности  к  конструкции  и  установке  лифтов.  Лифты  грузовые.  Часть  31:  Лифты  для  транспортировки только доступных грузов  (SR EN 81‐31:2010, IDT)    91.180    SM SR EN 984:2013  Acoperitoare textile pentru pardoseală. Determinarea masei  pe  unitatea  de  suprafaţă  utilă  a  stratului  de  uzură  al  acoperitoarelor  neţesute  pentru  pardoseală  –  Покрытия  текстильные для полов. Определение массы на единицу  полезной  площади  иглопробивных  покрытий  для  пола   (SR EN 984:2003, IDT)    93            CONSTRUCŢII CIVILE                  ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО      93.080.40    SM SR EN 40‐1:2013  Stîlpi  pentru  iluminat.  Definiţii  şi  termeni  –  Столбы  фонарные. Часть 1: Определения и термины  (SR EN 40‐1:1994, IDT)    93.120    SM SR EN 61822:2013  Instalaţii  electrice  pentru  iluminatul  şi  balizajul  aerodromurilor.  Regulatoare  de  curent  constant  –  Установки  электрические  для  освещения  и  сигнальных  маяков аэродромов. Регуляторы постоянного тока  (SR EN 60598‐2‐14:2009, IDT)    SM SR EN 61823:2013  Instalaţii  electrice  pentru  iluminatul  şi  balizajul  aerodromurilor.  Transformatoare  serie  AGL  –  Установки  электрические  для  освещения  и  сигнальных  маяков  аэродромов. Трансформаторы серии AGL   (SR EN 61823:2004, IDT)    SM SR CEI/TS 61827:2013  Instalaţii  electrice  pentru  iluminatul  şi  balizajul  aerodromurilor.  Caracteristicile  corpurilor  de  iluminat  încastrate  şi  supraterane  utilizate  pe  aeroporturi  şi  heliporturi  –  Установки  электрические  для  освещения  и  сигнальных маяков аэродромов. Характеристики   

86


INS August 2013 утопленных и  возвышенных  осветительных  устройств,  используемых  на  аэродромах  и  вертолетных площадках (SR CEI/TS 61827:2008, IDT)    SM SR CEI/TS 62143:2013  Instalaţii  electrice  pentru  iluminatul  şi  balizajul  aerodromurilor. Sisteme aeronautice de iluminat la sol. Ghid  pentru  stabilirea  unei  metodologii  pentru  ciclul  de  viaţă  de  siguranţă  –  Установки  электрические  для  освещения  и  сигнальных  маяков  аэродромов.  Авиационные  системы  наземного  освещения.  Руководство  по  разработке  методологии безопасного жизненного цикла  (SR CEI/TS 62143:2008, IDT)      95    INDUSTRIA MILITARĂ                   ВОЕННАЯ ТЕХНИКА    95.020    SM SR EN ISO 17201‐4:2013  Acustică.  Zgomotul  poligoanelor  de  tir.  Partea  4:  Predeterminarea zgomotului proiectilului – Акустика. Шум,  производимый  на  стрельбищах.  Часть  4:  Прогнозирование  уровня  шума,  производимого  снарядом  (SR EN ISO 17201‐4:2006, IDT)    95.020.17    SM SR EN ISO 17201‐1:2013  Acustică.  Zgomotul  în  poligoanele  de  tir.  Partea  1:  Determinarea energiei acustice la gura ţevii prin măsurare –  Акустика.  Шум,  производимый  на  стрельбищах.          Часть  1:  Определение  акустической  энергии  взрывной  волны измерением (SR EN ISO 17201‐1:2006, IDT)       97  ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ȘI   COMERCIAL. DISTRACȚII. SPORT                  БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ                   ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ      97.030    SM SR EN 62311:2013  Evaluarea  echipamentelor  electrice  şi  electronice  în  funcţie  de  restricţiile  privind  expunerea  corpului  uman  la  cîmpuri  electromagnetice (0 Hz – 300 GHz) – Оценка электронного  и  электрического  оборудования,  связанного  с  ограничениями  воздействия  на  человека  электромагнитных полей (0 Hz – 300 GHz)  (SR EN 62311:2008, IDT)    97.100    SM SR EN 60555‐1:2013  Perturbaţii  produse  în  reţelele  de  alimentare  de  către  aparatele electrocasnice şi echipamente similare. Partea 1:   

Definiţii –  Помехи  в  системах  электроснабжения,  вызываемые  бытовыми  приборами  и  аналогичным  электрооборудованием. Часть 1: Определения  (SR EN 60555‐1:1996, IDT)    97.100.10    SM SR EN 60335‐2‐53:2013  Aparate  electrice  pentru  uz  casnic  şi  scopuri  similare.  Securitate.  Partea  2‐53:  Prescripţii  particulare  pentru  aparate  de  încălzit  sauna  şi  cabine  cu  radiaţii  infraroşii  –  Бытовые  и  аналогичные  электрические  приборы.  Безопасность.  Часть  2‐53:  Частные  требования  к  нагревательным  приборам  для  сауны  и  инфракрасным  кабинам (SR EN 60335‐2‐53:2012, IDT)    97.220.10    SM SR EN ISO 17201‐1:2013  Acustică.  Zgomotul  în  poligoanele  de  tir.  Partea  1:  Determinarea energiei acustice la gura ţevii prin măsurare –  Акустика.  Шум,  производимый  на  стрельбищах.          Часть  1:  Определение  акустической  энергии  взрывной  волны измерением (SR EN ISO 17201‐1:2006, IDT)    SM SR EN ISO 17201‐4:2013  Acustică.  Zgomotul  poligoanelor  de  tir.  Partea  4:  Predeterminarea zgomotului proiectilului – Акустика. Шум,  производимый  на  стрельбищах.  Часть  4:  Прогнозирование  уровня  шума,  производимого  снарядом  (SR EN ISO 17201‐4:2006, IDT)                                                           

opîkîăp

87


INS August 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE  ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ    (August 2013) 

Indicativul standardului  Обозначение cтандарта    1 

Codul CSM  Код CSM  2 

Data editării  Дата издания  3 

Nr. şi data hotărîrii  № и дата постановления  4 

        Standarde    în    limba   română  SM SR EN 40‐1:2013 

93.080.40

16.08.2013

90 din 16.08.2013 

SM SR EN 81‐31:2013 

91.140.90

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN 225‐1:2013 

27.060.10

13.08.2013

81 din 13.08.2013 

SM SR EN 225‐2:2013 

27.060.10

13.08.2013

81 din 13.08.2013 

SM SR EN 226:2013 

27.060.10

13.08.2013

81 din 13.08.2013 

SM SR EN 263:2013 

83.140.10 91.140.70 

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR EN 267+A1:2013 

27.060.10

06.08.2013

66 din 06.08.2013 

SM SR EN 287‐1:2013 

25.160.01

06.08.2013

66 din 06.08.2013 

SM SR EN 306:2013 

27.060.30

13.08.2013

81 din 13.08.2013 

SM SR EN 307:2013 

27.060.30

13.08.2013

81 din 13.08.2013 

SM SR EN 308:2013 

27.060.30

13.08.2013

81 din 13.08.2013 

SM SR EN 327:2013 

27.060.30

13.08.2013

81 din 13.08.2013 

SM SR EN 413‐1:2013 

91.100.10

09.08.2013

77 din 09.08.2013 

SM SR EN 444:2013 

19.100 77.040.20 

05.08.2013

63 din 05.08.2013 

SM SR EN 459‐1:2013 

01.040.91 91.100.10 

09.08.2013

77 din 09.08.2013 

SM SR EN 462‐1:2013 

19.100

05.08.2013

63 din 05.08.2013 

SM SR EN 462‐2:2013 

19.100

05.08.2013

63 din 05.08.2013 

SM SR EN 462‐3:2013 

19.100

05.08.2013

63 din 05.08.2013 

SM SR EN 462‐4:2013 

19.100

05.08.2013

63 din 05.08.2013 

SM SR EN 462‐5:2013 

19.100

05.08.2013

63 din 05.08.2013 

91.100.50

09.08.2013

77 din 09.08.2013 

SM SR EN 571‐1:2013 

19.100

05.08.2013

63 din 05.08.2013 

SM SR EN 583‐3:2013 

19.100

05.08.2013

63 din 05.08.2013 

SM SR EN 583‐4:2013 

19.100

05.08.2013

63 din 05.08.2013 

SM SR EN 583‐5:2013 

19.100

05.08.2013

63 din 05.08.2013 

53.040.30

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN 837‐1:2013 

17.100

09.08.2013

76 din 09.08.2013 

SM SR EN 837‐2:2013 

17.100

09.08.2013

76 din 09.08.2013 

SM SR EN 837‐3:2013 

17.100

09.08.2013

76 din 09.08.2013 

59.080.60 91.180 

01.08.2013

58 din 01.08.2013 

SM SR EN 544:2013 

SM SR EN 741+A1:2013 

SM SR EN 984:2013 

88


INS August 2013 SM SR EN 986:2013 

59.080.60

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR EN 995:2013 

59.080.60

01.08.2013

58 din 01.08.2013 

SM SR EN 1024:2013 

91.100.25

09.08.2013

77 din 09.08.2013 

SM SR EN 1035:2013 

59.140.40

09.08.2013

75 din 09.08.2013 

SM SR EN 1048:2013 

27.060.30 27.200 

13.08.2013

81 din 13.08.2013 

SM SR EN 1049‐2:2013 

59.080.60

06.08.2013

68 din 06.08.2013 

SM SR EN 1106:2013 

23.060.40

06.08.2013

66 din 06.08.2013 

SM SR EN 1117:2013 

27.060.30 27.200 

13.08.2013

81 din 13.08.2013 

SM SR EN 1118:2013 

27.060.30 27.200 

13.08.2013

81 din 13.08.2013 

SM SR EN 1122:2013 

83.080.01

23.08.2013

110 din 23.08.2013 

SM SR EN 1175‐1+A1:2013 

53.060

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN 1175‐3+A1:2013 

53.060

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN 1216:2013 

27.060.30

13.08.2013

81 din 13.08.2013 

SM SR EN 1269:2013 

59.080.60

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR EN 1318:2013 

59.080.60

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR EN 1397:2013 

27.060.30

13.08.2013

81 din 13.08.2013 

53.060

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN 1520:2013 

91.100.30

09.08.2013

77 din 09.08.2013 

SM SR EN 1563:2013 

77.080.10

06.08.2013

66 din 06.08.2013 

SM SR EN 1564:2013 

77.080.10

06.08.2013

66 din 06.08.2013 

SM SR EN 1570‐1:2013 

53.020.99

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN 1593:2013 

19.100

05.08.2013

63 din 05.08.2013 

SM SR EN 1735:2013 

59.080.40

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN 1736:2013 

27.080   27.200 

17.08.2013

94 din 17.08.2013 

SM SR EN 1773:2013 

59.080.30

06.08.2013

68 din 06.08.2013 

SM SR EN 1779:2013 

19.100

05.08.2013

63 din 05.08.2013 

SM SR EN 1854:2013 

23.060.40

06.08.2013

66 din 06.08.2013 

SM SR EN 1875‐3:2013 

59.080.40

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN 1876‐1:2013 

59.080.40

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN 1876‐2:2013 

59.080.40

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN 12127:2013 

59.080.30

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN 12280‐1:2013 

59.080.40

01.08.2013

58 din 01.08.2013 

SM SR EN 12280‐3:2013 

59.080.40

01.08.2013

58 din 01.08.2013 

SM SR EN 12300:2013 

23.020.40

01.08.2013

57 din 01.08.2013 

SM SR EN 12305:2013 

07.080

09.07.2013

77 din 09.07.2013 

SM SR EN 12326‐2:2013 

91.100.15

09.07.2013

77 din 09.07.2013 

SM SR EN 12332‐1:2013 

59.080.40

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

SM SR EN 12332‐2:2013 

59.080.40

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

SM SR EN 12590:2013 

59.080.20

06.08.2013

68 din 06.08.2013 

SM SR EN 12683:2013 

07.080

09.07.2013

77 din 09.07.2013 

SM SR EN 1459+A3:2013 

89


INS August 2013 SM SR EN 12952‐2:2013 

27.040

06.08.2013

66 din 06.08.2013 

SM SR EN 12952‐3:2013 

27.040

06.08.2013

66 din 06.08.2013 

SM SR EN 13172:2013 

91.100.60

09.08.2013

77 din 09.08.2013 

SM SR EN 13392:2013 

59.060.20

09.08.2013

77 din 09.08.2013 

SM SR EN 13719:2013 

59.080.70 91.100.50 

01.08.2013

58 din 01.08.2013 

SM SR EN 13738:2013 

59.080.70 91.100.50 

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR EN 13787:2013 

23.060.40 83.060  83.140.50 

28.08.2013

111 din 28.08.2013 

SM SR EN 13844:2013 

59.060.20

09.08.2013

77 din 09.08.2013 

SM SR EN 13895:2013 

59.080.20

06.08.2013

68 din 06.08.2013 

SM SR EN 14276‐1+A1:2013 

23.020.30 27.080  27.200 

06.08.2013

66 din 06.08.2013 

SM SR EN 14276‐2+A1:2013 

23.020.30 27.080  27.200 

06.08.2013

66 din 06.08.2013 

SM SR EN 14584:2013 

17.140.20 77.040.20 

13.08.2013

82 din 13.08.2013 

SM SR EN 14621:2013 

59.080.20

06.08.2013

68 din 06.08.2013 

67.260

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN 14704‐1:2013 

59.080.30

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN 14704‐2:2013 

59.080.30

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN 14704‐3:2013 

59.080.30

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN 14784‐1:2013 

17.100

12.08.2013

79 din 12.08.2013 

SM SR EN 14784‐2:2013 

17.100

12.08.2013

79 din 12.08.2013 

SM SR EN 14882:2013 

59.080.40

01.08.2013

58 din 01.08.2013 

SM SR EN 14909:2013 

01.040.91 91.100.50 

09.08.2013

77 din 09.08.2013 

SM SR EN 14971:2013 

59.080.30

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN 15495:2013 

19.100 77.160 

12.08.2013

79 din 12.08.2013 

SM SR EN 15598:2013 

59.080.30

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN 15776:2013 

23.020.30

06.08.2013

66 din 06.08.2013 

SM SR EN 20105‐A02:2013 

59.080.01

06.08.2013

68 din 06.08.2013 

SM SR EN 20105‐N01:2013 

59.080.01

06.08.2013

68 din 06.08.2013 

SM SR EN 20811:2013 

59.080.30

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN 22313:2013 

59.080.30

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN 25580:2013 

19.100

12.08.2013

79 din 12.08.2013 

SM SR EN 25978:2013 

59.080.40 83.140.99 

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR EN 27574‐2:2013 

17.140.20

13.08.2013

82 din 13.08.2013 

SM SR EN 27574‐3:2013 

17.140.20

13.08.2013

82 din 13.08.2013 

SM SR EN 27574‐4:2013 

17.140.20

13.08.2013

82 din 13.08.2013 

SM SR EN 14655+A1:2013 

90


INS August 2013 SM SR EN 29073‐1:2013 

59.080.30

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN 29073‐3:2013 

59.080.30

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN 29865:2013 

59.080.30

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN 31092:2013 

59.080.01

06.08.2013

68 din 06.08.2013 

SM SR EN 50110‐1:2013 

29.240

08.08.2013

74 din 08.08.2013 

SM SR EN 50110‐2:2013 

29.240

08.08.2013

74 din 08.08.2013 

SM SR EN 50119:2013 

29.280

19.08.2013

97 din 19.08.2013 

SM SR EN 50122‐1:2013 

29.280

15.08.2013

88 din 15.08.2013 

SM SR EN 50122‐2:2013 

29.120.50 29.280 

15.08.2013

88 din 15.08.2013 

SM SR EN 50123‐1:2013 

29.280 45.020 

19.08.2013

97 din 19.08.2013 

SM SR EN 50123‐2:2013 

29.280 45.020 

19.08.2013

97 din 19.08.2013 

SM SR EN 50123‐3:2013 

29.280 45.020 

19.08.2013

97 din 19.08.2013 

SM SR EN 50123‐4:2013 

29.280 45.020 

19.08.2013

97 din 19.08.2013 

SM SR EN 50123‐6:2013 

29.280 45.020 

19.08.2013

97 din 19.08.2013 

SM SR EN 50123‐7‐1:2013 

29.130.99 29.280 

23.08.2013

109 din 23.08.2013 

SM SR EN 50123‐7‐2:2013 

29.280

19.08.2013

97 din 19.08.2013 

SM SR EN 50123‐7‐3:2013 

29.280

19.08.2013

97 din 19.08.2013 

SM SR EN 50124‐1:2013 

29.080.01 45.020 

20.08.2013

100 din 20.08.2013 

SM SR EN 50124‐2:2013 

29.080.99 29.280 

15.08.2013

88 din 15.08.2013 

SM SR EN 50125‐1:2013 

29.260.01 29.280  45.020 

21.08.2013

101 din 21.08.2013 

SM SR EN 50125‐2:2013 

29.280

21.08.2013

102 din 21.08.2013 

SM SR EN 50125‐3:2013 

29.280

21.08.2013

102 din 21.08.2013 

SM SR EN 50126‐1:2013 

29.280 45.020 

21.08.2013

102 din 21.08.2013 

SM SR EN 50147‐1:2013 

17.220.01

05.08.2013

65 din 05.08.2013 

SM SR EN 50151:2013 

29.080.10 29.280 

14.08.2013

86 din 14.08.2013 

SM SR EN 50152‐3‐1:2013 

29.240.30

19.08.2013

97 din 19.08.2013 

SM SR EN 50152‐3‐2:2013 

29.200

19.08.2013

97 din 19.08.2013 

SM SR EN 50152‐3‐3:2013 

29.200

19.08.2013

97 din 19.08.2013 

SM SR EN 50162:2013 

29.020 77.060 

19.08.2013

96 din 19.08.2013 

SM SR EN 50163:2013 

29.280

21.08.2013

102 din 21.08.2013 

SM SR EN 50171:2013 

29.240.01

08.08.2013

74 din 08.08.2013 

29.280

21.08.2013

102 din 21.08.2013 

SM SR EN 50206‐1:2013 

91


INS August 2013 SM SR EN 50206‐2:2013 

29.280

21.08.2013

102 din 21.08.2013 

SM SR EN 50209:2013 

29.080.01 29.160.10 

20.08.2013

100 din 20.08.2013 

SM SR EN 50215:2013 

45.060.01

21.08.2013

102 din 21.08.2013 

SM SR EN 50238:2013 

29.180 45.060.10 

19.08.2013

98 din 19.08.2013 

SM SR EN 50272‐2:2013 

29.220.90

21.08.2013

103 din 21.08.2013 

SM SR EN 50272‐3:2013 

29.220.90

21.08.2013

103 din 21.08.2013 

SM SR EN 50308:2013 

27.180

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR EN 50311:2013 

29.140.99

17.08.2013

95 din 17.08.2013 

SM SR EN 50318:2013 

29.280

21.08.2013

102 din 21.08.2013 

SM SR EN 50327:2013 

29.200 29.280 

19.08.2013

97 din 19.08.2013 

SM SR EN 50328:2013 

29.200 29.280 

19.08.2013

97 din 19.08.2013 

SM SR EN 50329:2013 

29.180   29.280 

19.08.2013

98 din 19.08.2013 

SM SR EN 50345:2013 

29.280

21.08.2013

102 din 21.08.2013 

SM SR EN 50347:2013 

29.160.30

07.08.2013

70 din 07.08.2013 

SM SR EN 50363‐0:2013 

29.035.01

01.08.2013

59 din 01.08.2013 

SM SR EN 50380:2013 

27.160

01.08.2013

57 din 01.08.2013 

SM SR EN 50393:2013 

29.120.20

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

SM SR EN 50394‐1:2013 

29.260.20

08.08.2013

74 din 08.08.2013 

SM SR EN 50397‐1:2013 

29.240.20

08.08.2013

74 din 08.08.2013 

SM SR EN 50405:2013 

29.280

21.08.2013

102 din 21.08.2013 

SM SR EN 50419:2013 

01.080.20 29.020   31.020 

19.08.2013

96 din 19.08.2013 

SM SR EN 50423‐1:2013 

29.240.20

08.08.2013

74 din 08.08.2013 

SM SR EN 50464‐1:2013 

29.180

19.08.2013

98 din 19.08.2013 

SM SR EN 50464‐2‐1:2013 

29.180

19.08.2013

98 din 19.08.2013 

SM SR EN 50464‐2‐2:2013 

29.180

19.08.2013

98 din 19.08.2013 

SM SR EN 50464‐2‐3:2013 

29.180

19.08.2013

98 din 19.08.2013 

SM SR EN 50464‐3:2013 

29.180

19.08.2013

98 din 19.08.2013 

SM SR EN 50464‐4:2013 

29.180

19.08.2013

98 din 19.08.2013 

SM SR EN 50522:2013 

29.120.50

08.08.2013

74 din 08.08.2013 

SM SR EN 50550+AC:2013 

29.120.50

01.08.2013

59 din 01.08.2013 

SM SR EN 55016‐1‐4:2013 

33.100.10 33.100.20 

29.08.2013

116 din 29.08.2013 

SM SR EN 55025:2013 

33.100.10 33.100.20 

29.08.2013

116 din 29.08.2013 

SM SR EN 60034‐2‐1:2013 

29.160.01

16.08.2013

90 din 16.08.2013 

29.160

16.08.2013

90 din 16.08.2013 

SM SR EN 60034‐16‐1:2013 

29.160.01

16.08.2013

90 din 16.08.2013 

SM SR EN 60034‐18‐1:2013 

29.160

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

SM SR EN 60034‐3:2013 

92


INS August 2013 SM SR EN 60034‐18‐21+A1+A2:2013 

29.160.10

16.08.2013

90 din 16.08.2013 

SM SR EN 60034‐18‐22:2013 

29.160.01 29.080.01 

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

SM SR EN 60034‐22:2013 

29.160.01

16.08.2013

90 din 16.08.2013 

SM SR EN 60034‐28:2013 

29.160.01

16.08.2013

90 din 16.08.2013 

SM SR EN 60034‐29:2013 

29.160.01

16.08.2013

90 din 16.08.2013 

SM SR EN 60034‐30:2013 

29.160.01

16.08.2013

90 din 16.08.2013 

SM SR EN 60044‐1:2013 

17.220.20

05.08.2013

64 din 05.08.2013 

SM SR EN 60044‐2:2013 

17.220.20

05.08.2013

64 din 05.08.2013 

SM SR EN 60044‐6:2013 

17.220.20

05.08.2013

64 din 05.08.2013 

SM SR EN 60071‐1:2013 

29.080.30

14.08.2013

86 din 14.08.2013 

SM SR EN 60071‐2:2013 

29.080.01

20.08.2013

100 din 20.08.2013 

SM SR EN 60076‐4:2013 

29.180

07.08.2013

70 din 07.08.2013 

SM SR EN 60076‐5:2013 

29.180

07.08.2013

70 din 07.08.2013 

SM SR EN 60076‐6:2013 

29.180

07.08.2013

70 din 07.08.2013 

SM SR EN 60076‐10:2013 

29.180

07.08.2013

70 din 07.08.2013 

SM SR EN 60076‐11:2013 

29.180

07.08.2013

70 din 07.08.2013 

SM SR EN 60076‐13:2013 

29.180

07.08.2013

70 din 07.08.2013 

SM SR EN 60077‐1:2013 

29.280

08.08.2013

74 din 08.08.2013 

SM SR EN 60077‐3:2013 

29.280

08.08.2013

74 din 08.08.2013 

SM SR EN 60097:2013 

31.180

22.08.2013

106 din 22.08.2013 

SM SR EN 60099‐1:2013 

29.120.50

15.08.2013

88 din 15.08.2013 

SM SR EN 60099‐5:2013 

29.120.50 29.240.10 

15.08.2013

88 din 15.08.2013 

SM SR EN 60127‐5:2013 

29.120.50

15.08.2013

88 din 15.08.2013 

SM SR EN 60137:2013 

29.080.20

14.08.2013

86 din 14.08.2013 

SM SR EN 60143‐3:2013 

31.060.70

21.08.2013

104 din 21.08.2013 

29.180

19.08.2013

98 din 19.08.2013 

SM SR EN 60146‐2:2013 

31.080.99

23.08.2013

108 din 23.08.2013 

SM SR EN 60168:2013 

29.080.10

20.08.2013

100 din 20.08.2013 

SM SR EN 60188:2013 

29.140.30

16.08.2013

90 din 16.08.2013 

SM SR EN 60191‐1:2013 

31.080.01

21.08.2013

104 din 21.08.2013 

SM SR EN 60191‐6‐10:2013 

31.080.01

21.08.2013

104 din 21.08.2013 

SM SR EN 60191‐6‐13:2013 

31.080.01

21.08.2013

104 din 21.08.2013 

SM SR EN 60193:2013 

27.140

17.08.2013

94 din 17.08.2013 

SM SR EN 60230:2013 

29.060.20

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

SM SR EN 60254‐1:2013 

29.220.20

21.08.2013

103 din 21.08.2013 

SM SR EN 60255‐1:2013 

29.120.70

17.08.2013

95 din 17.08.2013 

SM SR EN 60255‐21‐1:2013 

29.120.70

17.08.2013

95 din 17.08.2013 

SM SR EN 60255‐21‐2:2013 

29.120.70

17.08.2013

95 din 17.08.2013 

SM SR EN 60255‐21‐3:2013 

29.120.70

17.08.2013

95 din 17.08.2013 

SM SR EN 60255‐22‐3:2013 

29.120.70

17.08.2013

95 din 17.08.2013 

SM SR EN 60255‐22‐4:2013 

29.120.70

17.08.2013

95 din 17.08.2013 

SM SR EN 60255‐22‐6:2013 

29.120.70

17.08.2013

95 din 17.08.2013 

SM SR EN 60146‐1‐3:2013 

93


INS August 2013 SM SR EN 60255‐24:2013 

29.120.70

17.08.2013

95 din 17.08.2013 

SM SR EN 60255‐25:2013 

29.120.70

17.08.2013

95 din 17.08.2013 

SM SR EN 60255‐26:2013 

29.120.70 33.100.10  33.100.20 

29.08.2013

116 din 29.08.2013 

SM SR EN 60269‐6:2013 

29.120.50

01.08.2013

59 din 01.08.2013 

SM SR EN 60305:2013 

29.080.10

20.08.2013

100 din 20.08.2013 

SM SR EN 60308:2013 

27.140

17.08.2013

94 din 17.08.2013 

SM SR EN 60317‐0‐1:2013 

29.060.10

17.08.2013

93 din 17.08.2013 

SM SR EN 60317‐0‐2:2013 

29.060.10

17.08.2013

93 din 17.08.2013 

SM SR EN 60317‐0‐3:2013 

29.060.10

17.08.2013

93 din 17.08.2013 

SM SR EN 60317‐0‐4:2013 

29.060.10

17.08.2013

93 din 17.08.2013 

SM SR EN 60317‐0‐5:2013 

29.060.10

17.08.2013

93 din 17.08.2013 

SM SR EN 60317‐0‐6:2013 

29.060.10

17.08.2013

93 din 17.08.2013 

SM SR EN 60317‐ 4+A1+A2:2013 

29.060.10

17.08.2013

93 din 17.08.2013 

SM SR EN 60317‐8:2013 

29.060.10

17.08.2013

93 din 17.08.2013 

SM SR EN 60317‐32:2013 

29.060.10

17.08.2013

93 din 17.08.2013 

SM SR EN 60317‐38+A1:2013 

29.060.10

17.08.2013

93 din 17.08.2013 

SM SR EN 60317‐39+A1:2013 

29.060.10

17.08.2013

93 din 17.08.2013 

SM SR EN 60317‐40+A1:2013 

29.060.10

17.08.2013

93 din 17.08.2013 

SM SR EN 60317‐51:2013 

29.060.10

17.08.2013

93 din 17.08.2013 

SM SR EN 60320‐2‐3:2013 

29.130.20

23.08.2013

109 din 23.08.2013 

29.280

19.08.2013

97 din 19.08.2013 

SM SR EN 60335‐2‐53:2013 

97.100.10

01.08.2013

59 din 01.08.2013 

SM SR EN 60371‐1:2013 

29.035.50

14.08.2013

84 din 14.08.2013 

SM SR EN 60371‐3‐1:2013 

29.035.50

14.08.2013

84 din 14.08.2013 

SM SR EN 60371‐3‐2:2013 

29.035.10 29.035.50 

14.08.2013

84 din 14.08.2013 

SM SR EN 60371‐3‐3:2013 

29.035.50

14.08.2013

84 din 14.08.2013 

SM SR EN 60371‐3‐4:2013 

29.035.50

14.08.2013

84 din 14.08.2013 

SM SR EN 60371‐3‐5:2013 

29.035.10 29.035.50 

14.08.2013

84 din 14.08.2013 

SM SR EN 60371‐3‐6:2013 

29.035.50

14.08.2013

84 din 14.08.2013 

SM SR EN 60371‐3‐7:2013 

29.035.10 29.035.50 

14.08.2013

84 din 14.08.2013 

SM SR EN 60371‐3‐8:2013 

29.035.10 29.035.50 

14.08.2013

84 din 14.08.2013 

SM SR EN 60371‐3‐9:2013 

29.035.50

14.08.2013

84 din 14.08.2013 

SM SR EN 60375:2013 

17.220.01

05.08.2013

65 din 05.08.2013 

SM SR EN 60383‐2:2013 

29.080.10

20.08.2013

100 din 20.08.2013 

SM SR EN 60384‐1:2013 

31.060

21.08.2013

104 din 21.08.2013 

SM SR EN 60384‐22‐1:2013 

31.060.10

21.08.2013

104 din 21.08.2013 

SM SR EN 60433:2013 

29.080.10

20.08.2013

100 din 20.08.2013 

SM SR EN 60437:2013 

29.080.10

20.08.2013

100 din 20.08.2013 

SM SR EN 60445:2013 

29.020

19.08.2013

96 din 19.08.2013 

SM SR EN 60322:2013 

94


INS August 2013 SM SR EN 60447:2013 

29.020

19.08.2013

96 din 19.08.2013 

SM SR EN 60455‐1:2013 

29.035.01

15.08.2013

87 din 15.08.2013 

SM SR EN 60455‐3‐1:2013 

29.035.01

15.08.2013

87 din 15.08.2013 

SM SR EN 60455‐3‐2:2013 

29.035.01

15.08.2013

87 din 15.08.2013 

SM SR EN 60455‐3‐3:2013 

29.035.01

15.08.2013

87 din 15.08.2013 

SM SR EN 60455‐3‐4:2013 

29.035.01

15.08.2013

87 din 15.08.2013 

SM SR EN 60455‐3‐5:2013 

29.035.01

15.08.2013

87 din 15.08.2013 

SM SR EN 60507:2013 

29.080.10

20.08.2013

100 din 20.08.2013 

SM SR EN 60512‐1:2013 

31.220.10

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐1‐1:2013 

31.220.10

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐1‐2:2013 

31.220.10

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐1‐3:2013 

31.220.01

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐1‐4:2013 

31.220.01

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐2‐1:2013 

31.220.10

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐2‐3:2013 

31.220.10

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐2‐6:2013 

31.220.10

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐3‐1:2013 

31.220.10

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐4‐2:2013 

31.220.10

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐4‐3:2013 

31.220.10

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐5‐1:2013 

31.220.10

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐5‐2:2013 

31.220.10

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐6‐1:2013 

31.220.10

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐6‐2:2013 

31.220.10

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐6‐3:2013 

31.220.10

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐6‐4:2013 

31.220.10

29.08.2013

115 din 29.08.2013 

SM SR EN 60512‐10‐4:2013 

31.220.10

30.08.2013

119 din 30.08.2013 

SM SR EN 60512‐11‐1:2013 

31.220.01

30.08.2013

119 din 30.08.2013 

SM SR EN 60512‐11‐2:2013 

31.220.10

30.08.2013

119 din 30.08.2013 

SM SR EN 60512‐11‐3:2013 

31.220.10

30.08.2013

119 din 30.08.2013 

SM SR EN 60512‐11‐4:2013 

31.220.10

30.08.2013

119 din 30.08.2013 

SM SR EN 60512‐11‐5:2013 

31.220.10

30.08.2013

119 din 30.08.2013 

SM SR EN 60512‐11‐6:2013 

31.220.10

30.08.2013

119 din 30.08.2013 

SM SR EN 60512‐11‐9:2013 

31.220.10

30.08.2013

119 din 30.08.2013 

SM SR EN 60512‐11‐10:2013 

31.220.10

30.08.2013

119 din 30.08.2013 

SM SR EN 60512‐11‐11:2013 

31.220.10

30.08.2013

119 din 30.08.2013 

SM SR EN 60512‐11‐12:2013 

31.220.10

30.08.2013

119 din 30.08.2013 

SM SR EN 60512‐11‐13:2013 

31.220.10

30.08.2013

119 din 30.08.2013 

SM SR EN 60512‐12‐7:2013 

31.220.10

30.08.2013

119 din 30.08.2013 

SM SR EN 60512‐13‐1:2013 

31.220.10

30.08.2013

119 din 30.08.2013 

SM SR EN 60512‐13‐2:2013 

31.220.10

30.08.2013

119 din 30.08.2013 

SM SR EN 60512‐13‐5:2013 

31.220.10

30.08.2013

119 din 30.08.2013 

SM SR EN 60539‐1:2013 

31.040.30

21.08.2013

104 din 21.08.2013 

SM SR EN 60555‐1:2013 

29.020 97.100 

19.08.2013

96 din 19.08.2013 

95


INS August 2013 SM SR EN 60598‐2‐14:2013 

29.140.40

01.08.2013

59 din 01.08.2013 

SM SR EN 60598‐2‐18:2013 

29.140.10

16.08.2013

90 din 16.08.2013 

SM SR EN 60603‐1:2013 

31.220.10

28.08.2013

112 din 28.08.2013 

SM SR EN 60609‐2:2013 

27.140

17.08.2013

94 din 17.08.2013 

SM SR EN 60622:2013 

29.220.30

21.08.2013

103 din 21.08.2013 

SM SR EN 60623:2013 

29.220.99

21.08.2013

103 din 21.08.2013 

SM SR EN 60626‐3:2013 

29.035.01

15.08.2013

87 din 15.08.2013 

SM SR EN 60641‐1:2013 

29.035.10

14.08.2013

85 din 14.08.2013 

SM SR EN 60644:2013 

29.120.50

15.08.2013

88 din 15.08.2013 

SM SR EN 60660:2013 

29.080.10

20.08.2013

100 din 20.08.2013 

SM SR EN 60674‐2:2013 

29.035.20

14.08.2013

85 din 14.08.2013 

SM SR EN 60684‐1:2013 

29.035.20

14.08.2013

85 din 14.08.2013 

SM SR EN 60688:2013 

17.220.20

05.08.2013

64 din 05.08.2013 

SM SR EN 60695‐1‐30:2013 

13.220.40 29.020 

19.08.2013

96 din 19.08.2013 

SM SR EN 60695‐5‐1:2013 

29.020

19.08.2013

96 din 19.08.2013 

SM SR EN 60695‐6‐1:2013 

13.220.40 29.020 

19.08.2013

96 din 19.08.2013 

SM SR EN 60695‐7‐1:2013 

13.220.40 29.020 

19.08.2013

96 din 19.08.2013 

SM SR EN 60695‐8‐1:2013 

13.220.40 29.020 

19.08.2013

96 din 19.08.2013 

SM SR EN 60695‐9‐1:2013 

13.220.40 29.020 

19.08.2013

96 din 19.08.2013 

SM SR EN 60695‐11‐4:2013 

13.220.40 29.020 

01.08.2013

59 din 01.08.2013 

SM SR EN 60745‐2‐9:2013 

25.140.20

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN 60747‐5‐1:2013 

31.260

28.08.2013

113 din 28.08.2013 

SM SR EN 60747‐5‐2:2013 

31.260

28.08.2013

113 din 28.08.2013 

SM SR EN 60747‐5‐3:2013 

31.260

28.08.2013

113 din 28.08.2013 

SM SR EN 60747‐16‐3:2013 

31.080.99

23.08.2013

108 din 23.08.2013 

SM SR EN 60747‐16‐10:2013 

31.200

22.08.2013

106 din 22.08.2013 

SM SR EN 60749‐23:2013 

31.080.01

23.08.2013

108 din 23.08.2013 

SM SR EN 60749‐24:2013 

31.080.01

23.08.2013

108 din 23.08.2013 

SM SR EN 60749‐33:2013 

31.080.01

23.08.2013

108 din 23.08.2013 

SM SR EN 60749‐34:2013 

31.080.01

23.08.2013

108 din 23.08.2013 

SM SR EN 60809+A1:2013 

29.140.20 43.040.20 

16.08.2013

90 din 16.08.2013 

SM SR EN 60810:2013 

29.140.99

17.08.2013

95 din 17.08.2013 

SM SR EN 60834‐1:2013 

29.240.20

08.08.2013

74 din 08.08.2013 

SM SR EN 60851‐3:2013 

29.060.10

14.08.2013

85 din 14.08.2013 

SM SR EN 60851‐4:2013 

29.060.10

14.08.2013

85 din 14.08.2013 

SM SR EN 60851‐5:2013 

29.060.10

14.08.2013

85 din 14.08.2013 

SM SR EN 60867:2013 

29.040.01

14.08.2013

85 din 14.08.2013 

SM SR EN 60885‐2:2013 

29.060.20

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

96


INS August 2013 SM SR EN 60889:2013 

29.160.10

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

SM SR EN 60893‐1:2013 

29.035.01

15.08.2013

87 din 15.08.2013 

SM SR EN 60896‐11:2013 

29.220.20

21.08.2013

103 din 21.08.2013 

SM SR EN 60896‐21:2013 

29.220.20

21.08.2013

103 din 21.08.2013 

SM SR EN 60896‐22:2013 

29.220.20

21.08.2013

103 din 21.08.2013 

SM SR EN 60904‐1:2013 

27.160

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR EN 60904‐2:2013 

27.160

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR EN 60904‐3:2013 

27.160

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR EN 60904‐7:2013 

27.160

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR EN 60904‐10:2013 

27.160

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR EN 60909‐3:2013 

17.220.01 29.240.20 

05.08.2013

64 din 05.08.2013 

SM SR EN 60927:2013 

29.140.30

16.08.2013

90 din 16.08.2013 

SM SR EN 60938‐2‐2:2013 

29.100.10 31.020 

15.08.2013

88 din 15.08.2013 

SM SR EN 60974‐12:2013 

25.160.30

01.08.2013

59 din 01.08.2013 

SM SR EN 60974‐13:2013 

25.160.30

01.08.2013

59 din 01.08.2013 

SM SR EN 60990:2013 

17.220 35.020 

05.08.2013

64 din 05.08.2013 

SM SR EN 60993:2013 

29.220.30

21.08.2013

103 din 21.08.2013 

SM SR EN 60994:2013 

27.140

17.08.2013

94 din 17.08.2013 

SM SR EN 61000‐2‐4:2013 

33.100.10 33.100.20 

29.08.2013

116 din 29.08.2013 

SM SR EN 61000‐4‐3:2013 

33.100.20

29.08.2013

116 din 29.08.2013 

SM SR EN 61000‐4‐6:2013 

33.100.20

29.08.2013

116 din 29.08.2013 

SM SR EN 61000‐4‐8:2013 

33.100.20

29.08.2013

116 din 29.08.2013 

SM SR EN 61000‐4‐10:2013 

33.100.20

29.08.2013

116 din 29.08.2013 

SM SR EN 61000‐4‐11:2013 

33.100.20

29.08.2013

116 din 29.08.2013 

SM SR EN 61000‐4‐30:2013 

33.100.99

29.08.2013

116 din 29.08.2013 

SM SR EN 61010‐1:2013 

19.080 71.040.10 

01.08.2013

59 din 01.08.2013 

SM SR EN 61040:2013 

31.260

28.08.2013

113 din 28.08.2013 

SM SR EN 61044:2013 

29.220.90

21.08.2013

103 din 21.08.2013 

SM SR EN 61051‐1:2013 

31.040.99

21.08.2013

104 din 21.08.2013 

SM SR EN 61056‐1:2013 

29.220.20

28.08.2013

113 din 28.08.2013 

SM SR EN 61056‐2:2013 

29.220.20

28.08.2013

113 din 28.08.2013 

SM SR EN 61058‐2‐5:2013 

29.120.40

01.08.2013

59 din 01.08.2013 

SM SR EN 61076‐1:2013 

31.220.10

28.08.2013

112 din 28.08.2013 

SM SR EN 61076‐2‐102:2013 

31.220.10

28.08.2013

112 din 28.08.2013 

SM SR EN 61076‐3:2013 

31.220.10

28.08.2013

112 din 28.08.2013 

SM SR EN 61076‐3‐001:2013 

31.220.10

28.08.2013

112 din 28.08.2013 

SM SR EN 61076‐3‐116:2013 

31.220.10

28.08.2013

112 din 28.08.2013 

SM SR EN 61076‐4‐100:2013 

31.220.10

28.08.2013

112 din 28.08.2013 

SM SR EN 61076‐4‐107:2013 

31.220.10

28.08.2013

112 din 28.08.2013 

97


INS August 2013 SM SR EN 61076‐4‐110:2013 

31.220.10

28.08.2013

112 din 28.08.2013 

01.110 29.020 

19.08.2013

96 din 19.08.2013 

SM SR EN 61116:2013 

27.140 29.160.40 

17.08.2013

94 din 17.08.2013 

SM SR EN 61125:2013 

29.040.10

14.08.2013

85 din 14.08.2013 

SM SR EN 61166:2013 

29.130.10

23.08.2013

109 din 23.08.2013 

SM SR EN 61169‐24:2013 

31.220.10

28.08.2013

112 din 28.08.2013 

SM SR EN 61185:2013 

29.100.10

15.08.2013

88 din 15.08.2013 

SM SR EN 61188‐1‐1:2013 

31.180

22.08.2013

106 din 22.08.2013 

SM SR EN 61188‐1‐2:2013 

31.180

22.08.2013

106 din 22.08.2013 

SM SR EN 61189‐1:2013 

31.180

22.08.2013

106 din 22.08.2013 

SM SR EN 61192‐3:2013 

31.190

22.08.2013

106 din 22.08.2013 

SM SR EN 61194:2013 

31.260

28.08.2013

113 din 28.08.2013 

SM SR EN 61199:2013 

29.140.30

06.08.2013

67 din 06.08.2013 

SM SR EN 61204‐6:2013 

29.200

19.08.2013

98 din 19.08.2013 

SM SR EN 61204‐7:2013 

29.200

06.08.2013

67 din 06.08.2013 

SM SR EN 61211:2013 

29.080.10

20.08.2013

100 din 20.08.2013 

SM SR EN 61212‐1:2013 

29.035.01

15.08.2013

87 din 15.08.2013 

SM SR EN 61212‐2:2013 

29.035.01

15.08.2013

87 din 15.08.2013 

27.160

17.08.2013

94 din 17.08.2013 

SM SR EN 61241‐2‐2:2013 

29.260.20

08.08.2013

74 din 08.08.2013 

SM SR EN 61243‐5:2013 

29.260.99

19.08.2013

98 din 19.08.2013 

SM SR EN 61252:2013 

17.140.50

05.08.2013

65 din 05.08.2013 

SM SR EN 61260:2013 

17.140.50

05.08.2013

65 din 05.08.2013 

SM SR EN 61265:2013 

17.140 49.020 

05.08.2013

65 din 05.08.2013 

SM SR EN 61284:2013 

29.240.20

08.08.2013

74 din 08.08.2013 

SM SR EN 61290‐1‐2:2013 

33.100.99

29.08.2013

116 din 29.08.2013 

SM SR EN 61325:2013 

29.080.10

14.08.2013

86 din 14.08.2013 

SM SR EN 61345:2013 

27.160

17.08.2013

94 din 17.08.2013 

29.140.99

06.08.2013

67 din 06.08.2013 

29.180

19.08.2013

98 din 19.08.2013 

29.040.20

08.08.2013

74 din 08.08.2013 

SM SR EN 61400‐1:2013 

27.180

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR EN 61400‐11:2013 

27.180

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR EN 61400‐12‐1:2013 

27.180

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR EN 61400‐21:2013 

27.180

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR EN 61427:2013 

29.220.20 27.160 

17.08.2013

94 din 17.08.2013 

SM SR EN 61439‐1:2013 

29.130.20

08.08.2013

72 din 08.08.2013 

SM SR EN 61439‐2:2013 

29.130.20

08.08.2013

72 din 08.08.2013 

SM SR EN 61439‐5:2013 

29.130.20

08.08.2013

72 din 08.08.2013 

SM SR EN 61466‐1:2013 

29.080.10

14.08.2013

86 din 14.08.2013 

SM SR EN 61082‐1:2013 

SM SR EN 61215:2013 

SM SR EN 61347‐2‐3+AC:2013  SM SR EN 61378‐2:2013  SM SR EN 61395:2013 

98


INS August 2013 SM SR EN 61466‐2:2013 

29.080.10

14.08.2013

86 din 14.08.2013 

SM SR EN 61534‐1:2013 

29.060.10 29.120.10 

06.08.2013

67 din 06.08.2013 

SM SR EN 61557‐13:2013 

17.220.20 29.080.01  29.240.01 

08.08.2013

72 din 08.08.2013 

SM SR EN 61558‐2‐1:2013 

29.180

08.08.2013

72 din 08.08.2013 

SM SR EN 61558‐2‐2:2013 

29.180

08.08.2013

72 din 08.08.2013 

SM SR EN 61558‐2‐12:2013 

29.180

08.08.2013

72 din 08.08.2013 

SM SR EN 61558‐2‐16:2013 

29.180

08.08.2013

72 din 08.08.2013 

SM SR EN 61558‐2‐20:2013 

29.180

08.08.2013

72 din 08.08.2013 

SM SR EN 61587‐2:2013 

31.240

28.08.2013

113 din 28.08.2013 

SM SR EN 61621:2013 

29.035.01

15.08.2013

87 din 15.08.2013 

SM SR EN 61642:2013 

31.060.99 31.160 

21.08.2013

104 din 21.08.2013 

SM SR EN 61646:2013 

27.160

17.08.2013

94 din 17.08.2013 

17.140.50

05.08.2013

65 din 05.08.2013 

SM SR EN 61683:2013 

27.160

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR EN 61702:2013 

27.160

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR EN 61724:2013 

27.180

01.08.2013

57 din 01.08.2013 

SM SR EN 61725:2013 

27.160

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR EN 61747‐5:2013 

31.120

23.08.2013

108 din 23.08.2013 

SM SR EN 61760‐2:2013 

31.020

21.08.2013

104 din 21.08.2013 

SM SR EN 61800‐1:2013 

29.200

19.08.2013

98 din 19.08.2013 

SM SR EN 61811‐1:2013 

29.120.70

23.08.2013

109 din 23.08.2013 

SM SR EN 61811‐10:2013 

29.120.70

23.08.2013

109 din 23.08.2013 

SM SR EN 61811‐11:2013 

29.120.70

23.08.2013

109 din 23.08.2013 

SM SR EN 61811‐50:2013 

29.120.70

23.08.2013

109 din 23.08.2013 

SM SR EN 61811‐51:2013 

29.120.70

23.08.2013

109 din 23.08.2013 

SM SR EN 61811‐52:2013 

29.120.70

23.08.2013

109 din 23.08.2013 

SM SR EN 61811‐53:2013 

29.120.70

23.08.2013

109 din 23.08.2013 

SM SR EN 61811‐54:2013 

29.120.70

23.08.2013

109 din 23.08.2013 

SM SR EN 61811‐55:2013 

29.120.70

23.08.2013

109 din 23.08.2013 

SM SR EN 61812‐1:2013 

29.120.70

06.08.2013

67 din 06.08.2013 

SM SR EN 61822:2013 

29.140.50 93.120 

17.08.2013

95 din 17.08.2013 

SM SR EN 61823:2013 

29.140.50 93.120 

17.08.2013

95 din 17.08.2013 

SM SR EN 61829:2013 

27.160

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR EN 61851‐1:2013 

43.120

06.08.2013

67 din 06.08.2013 

SM SR EN 61857‐1:2013 

29.080.30

14.08.2013

86 din 14.08.2013 

SM SR EN 61857‐22:2013 

29.080.30

14.08.2013

86 din 14.08.2013 

SM SR EN 61858:2013 

29.080.30

14.08.2013

86 din 14.08.2013 

SM SR EN 61951‐1:2013 

29.220.30

21.08.2013

103 din 21.08.2013 

SM SR EN 61951‐2:2013 

29.220.30

21.08.2013

103 din 21.08.2013 

SM SR EN 61672‐2:2013 

99


INS August 2013 SM SR EN 61984:2013 

31.220.10

28.08.2013

112 din 28.08.2013 

SM SR EN 62053‐31:2013 

91.140.50

05.08.2013

64 din 05.08.2013 

SM SR EN 62053‐61:2013 

91.140.50

05.08.2013

64 din 05.08.2013 

SM SR EN 62056‐21:2013 

17.220.20 35.100  91.140.50 

05.08.2013

64 din 05.08.2013 

SM SR EN 62058‐21:2013 

17.220.20 91.140.50 

05.08.2013

64 din 05.08.2013 

SM SR EN 62080:2013 

29.120.99

06.08.2013

67 din 06.08.2013 

SM SR EN 62109‐2:2013 

27.160

06.08.2013

67 din 06.08.2013 

SM SR EN 62124:2013 

27.160

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR EN 62132‐1:2013 

31.200

22.08.2013

106 din 22.08.2013 

SM SR EN 62132‐3:2013 

31.200

22.08.2013

106 din 22.08.2013 

SM SR EN 62132‐4:2013 

31.200

22.08.2013

106 din 22.08.2013 

SM SR EN 62155:2013 

29.080.10

14.08.2013

86 din 14.08.2013 

SM SR EN 62208:2013 

29.130.20

06.08.2013

67 din 06.08.2013 

SM SR EN 62217:2013 

29.080.10

14.08.2013

86 din 14.08.2013 

SM SR EN 62253:2013 

27.130

06.08.2013

67 din 06.08.2013 

SM SR EN 62262:2013 

29.020

19.08.2013

96 din 19.08.2013 

SM SR EN 62270:2013 

27.140

17.08.2013

94 din 17.09.2013 

29.130.10 29.130.99 

23.08.2013

109 din 23.08.2013 

SM SR EN 62311:2013 

97.030

08.08.2013

72 din 08.08.2013 

SM SR EN 62326‐4:2013 

31.180

22.08.2013

106 din 22.08.2013 

SM SR EN 62326‐4‐1:2013 

31.180

22.08.2013

106 din 22.08.2013 

SM SR EN 62374:2013 

31.080

23.08.2013

108 din 23.08.2013 

SM SR EN 62532:2013 

29.140.30

06.08.2013

67 din 06.08.2013 

SM SR EN 81346‐1:2013 

01.110 29.020 

19.08.2013

96 din 19.08.2013 

SM SR EN 100012:2013 

31.080

29.08.2013

116 din 29.08.2013 

SM SR EN 116200:2013 

29.120.70

23.08.2013

109 din 23.08.2013 

SM SR EN 123800:2013 

31.180

22.08.2013

106 din 22.08.2013 

SM SR EN 140200:2013 

31.040.10

21.08.2013

104 din 21.08.2013 

SM SR EN 153000:2013 

31.080

23.08.2013

108 din 23.08.2013 

SM SR EN 165000‐1:2013 

31.200

22.08.2013

106 din 22.08.2013 

SM SR EN 165000‐2:2013 

31.200

22.08.2013

106 din 22.08.2013 

SM SR EN 165000‐3:2013 

31.200

22.08.2013

106 din 22.08.2013 

SM SR EN ISO 75‐1:2013 

83.080.01

23.08.2013

109 din 23.08.2013 

SM SR EN ISO 75‐2:2013 

83.080.01 83.060 

22.08.2013

107 din 22.08.2013 

SM SR EN ISO 75‐3:2013 

83.120 83.140.20 

29.08.2013

114 din 29.08.2013 

SM SR EN ISO 105‐P02:2013 

59.080.01

09.08.2013

77 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 119:2013 

83.080.10

30.08.2013

117 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 139:2013 

59.080.01

06.08.2013

68 din 06.08.2013 

SM SR EN 62271‐1:2013 

100


INS August 2013 SM SR EN ISO 175:2013 

83.080.01

23.08.2013

110 din 23.08.2013 

SM SR EN ISO 178:2013 

83.080.01

23.08.2013

110 din 23.08.2013 

SM SR EN ISO 266:2013 

17.140.01

05.08.2013

63 din 05.08.2013 

SM SR EN ISO 291:2013 

83.080.01

23.08.2013

110 din 23.08.2013 

SM SR EN ISO 293:2013 

83.080.20

30.08.2013

117 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 294‐1:2013 

83.080.20

30.08.2013

117 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 294‐2:2013 

83.080.20

30.08.2013

117 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 294‐4:2013 

83.080.20

30.08.2013

117 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 295:2013 

83.080.10

30.08.2013

117 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 305:2013 

83.080.01

23.08.2013

110 din 23.08.2013 

SM SR EN ISO 520:2013 

67.060

09.08.2013

77 din 08.09.2013 

SM SR EN ISO 527‐1:2013 

83.080.01

09.08.2013

77 din 08.09.2013 

SM SR EN ISO 527‐2:2013 

83.080.01

09.08.2013

77 din 08.09.2013 

SM SR EN ISO 604:2013 

83.080.01

23.08.2013

110 din 23.08.2013 

SM SR EN ISO 845:2013 

83.100

29.08.2013

114 din 29.08.2013 

SM SR EN ISO 868:2013 

83.080.01

23.08.2013

110 din 23.08.2013 

SM SR EN ISO 899‐2:2013 

83.080.01

23.08.2013

110 din 23.08.2013 

SM SR EN ISO 1043‐3:2013 

83.040.30 83.080.01 

22.08.2013

107 din 22.08.2013 

SM SR EN ISO 1043‐4:2013 

83.040.30 83.080.01 

22.08.2013

107 din 22.08.2013 

SM SR EN ISO 1183‐1:2013 

83.080.01

23.08.2013

110 din 23.08.2013 

SM SR EN ISO 1183‐2:2013 

83.080.01

23.08.2013

110 din 23.08.2013 

SM SR EN ISO 1683:2013 

17.140.01

05.08.2013

63 din 05.08.2013 

SM SR EN ISO 1798:2013 

83.100

29.08.2013

114 din 29.08.2013 

SM SR EN ISO 1856:2013 

83.100

29.08.2013

114 din 29.08.2013 

SM SR EN ISO 1889:2013 

59.100.01

01.08.2013

58 din 01.08.2013 

SM SR EN ISO 1923:2013 

83.100

29.08.2013

114 din 29.08.2013 

SM SR EN ISO 2039‐1:2013 

83.080.01

23.08.2013

110 din 23.08.2013 

SM SR EN ISO 2060:2013 

59.080.20

06.08.2013

68 din 06.08.2013 

SM SR EN ISO 2061:2013 

59.080.20

06.08.2013

68 din 06.08.2013 

SM SR EN ISO 2062:2013 

59.080.20

06.08.2013

68 din 06.08.2013 

SM SR EN ISO 2078:2013 

59.100.10

16.08.2013

91 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 2231:2013 

59.080.40

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN ISO 2286‐1:2013 

59.080.40

01.08.2013

58 din 01.08.2013 

SM SR EN ISO 2286‐2:2013 

59.080.40

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR EN ISO 2286‐3:2013 

59.080.40

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR EN ISO 2411:2013 

59.080.40

01.08.2013

58 din 01.08.2013 

SM SR EN ISO 2417:2013 

59.140.30

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

SM SR EN ISO 2418:2013 

59.140.30

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

SM SR EN ISO 2420:2013 

59.140.30

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

SM SR EN ISO 3377‐2:2013 

59.140.30

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

SM SR EN ISO 3378:2013 

59.140.30

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

SM SR EN ISO 3380:2013 

59.140.30

07.08.2013

71 din 07.08.2013 

101


INS August 2013 SM SR EN ISO 3385:2013 

83.100

29.08.2013

114 din 29.08.2013 

SM SR EN ISO 3386‐1:2013 

83.100

29.08.2013

114 din 29.08.2013 

SM SR EN ISO 3451‐1:2013 

83.080.01

23.08.2013

110 din 23.08.2013 

SM SR EN ISO 3521:2013 

83.080.10

30.08.2013

117 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 3741:2013 

17.140.01

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN ISO 3743‐1:2013 

17.140.01

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN ISO 3744:2013 

17.140.01

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN ISO 3746:2013 

17.140.01

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN ISO 3747:2013 

17.140.01

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN ISO 4044:2013 

59.140.30

07.08.2013

71 din 07.08.2013 

SM SR EN ISO 4045:2013 

59.140.30

07.08.2013

71 din 07.08.2013 

SM SR EN ISO 4047:2013 

59.140.30

07.08.2013

71 din 07.08.2013 

SM SR EN ISO 4048:2013 

59.140.30

07.08.2013

71 din 07.08.2013 

SM SR EN ISO 4413:2013 

23.100.01

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN ISO 4414:2013 

23.100.01

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN ISO 4589‐3:2013 

83.080.01

22.08.2013

105 din 22.08.2013 

83.100

29.08.2013

114 din 29.08.2013 

SM SR EN ISO 4674‐2:2013 

59.080.40

01.08.2013

58 din 01.08.2013 

SM SR EN ISO 4684:2013 

59.140.30

07.08.2013

71 din 07.08.2013 

SM SR EN ISO 4869‐3:2013 

13.340.20

09.08.2013

77 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 5077:2013 

59.080.01

06.08.2013

68 din 06.08.2013 

SM SR EN ISO 5084:2013 

59.080.30

06.08.2013

68 din 06.08.2013 

SM SR EN ISO 5398‐1:2013 

59.140.30

07.08.2013

71 din 07.08.2013 

SM SR EN ISO 5398‐2:2013 

59.140.30

07.08.2013

71 din 07.08.2013 

SM SR EN ISO 5981:2013 

59.080.40

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR EN ISO 5999:2013 

83.100

29.08.2013

114 din 29.08.2013 

SM SR EN ISO 6383‐1:2013 

83.140.10

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 6383‐2:2013 

83.140.10

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 6888‐2:2013 

07.100.30

16.08.2013

91 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 6888‐3:2013 

07.100.30

16.08.2013

91 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 6941:2013 

13.220.40 59.080.30 

06.08.2013

68 din 06.08.2013 

SM SR EN ISO 7765‐1:2013 

83.140.10

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 7823‐3:2013 

83.140.10

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 8067:2013 

83.100

29.08.2013

114 din 29.08.2013 

SM SR EN ISO 8256:2013 

83.080.01

22.08.2013

105 din 22.08.2013 

SM SR EN ISO 8295:2013 

83.140.10

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 8307:2013 

83.100

29.08.2013

114 din 29.08.2013 

SM SR EN ISO 8497:2013 

27.220

01.08.2013

57 din 01.08.2013 

SM SR EN ISO 8619:2013 

83.080.10

30.08.2013

117 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 8655‐2:2013 

17.060

09.08.2013

76 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 8655‐3:2013 

17.060

09.08.2013

76 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 8655‐4:2013 

17.060

09.08.2013

76 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 8655‐5:2013 

17.060

09.08.2013

76 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 4590:2013 

102


INS August 2013 SM SR EN ISO 8655‐6:2013 

17.060

09.08.2013

76 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 8655‐7:2013 

17.060

09.08.2013

76 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 8987:2013 

83.080.10

30.08.2013

117 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 8988:2013 

83.080.10

30.08.2013

117 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 9073‐5:2013 

59.080.30

08.08.2013

73 din 08.08.2013 

SM SR EN ISO 9073‐6:2013 

59.080.30

08.08.2013

73 din 08.08.2013 

SM SR EN ISO 9073‐7:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 9073‐8:2013 

59.080.30

08.08.2013

73 din 08.08.2013 

SM SR EN ISO 9073‐9:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 9073‐10:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 9073‐11:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 9073‐12:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 9073‐16:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 9163:2013 

59.100.10

16.08.2013

91 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 9237:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 9396:2013 

83.080

30.08.2013

117 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 9702:2013 

83.080.10

30.08.2013

117 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 9771:2013 

83.080.10

30.08.2013

117 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 9862:2013 

59.080.70

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR EN ISO 9863‐1:2013 

59.080.70

01.08.2013

58 din 01.08.2013 

SM SR EN ISO 9863‐2:2013 

59.080.70

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR EN ISO 9864:2013 

59.080.70

01.08.2013

58 din 01.08.2013 

SM SR EN ISO 9934‐2:2013 

19.100

12.08.2013

79 din 12.08.2013 

SM SR EN ISO 9934‐3:2013 

19.100

12.08.2013

79 din 12.08.2013 

SM SR EN ISO 9944:2013 

83.080.10

30.08.2013

117 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 10052:2013 

17.140.20 91.120.20  91.140.01 

13.08.2013 

82 din 13.08.2013 

SM SR EN ISO 10066:2013 

83.100

29.08.2013

114 din 29.08.2013 

SM SR EN ISO 10270:2013 

27.120.10 77.060 

17.08.2013

94 din 17.08.2013 

SM SR EN ISO 10320:2013 

59.080.70

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR EN ISO 10352:2013 

83.120

29.08.2013

114 din 29.08.2013 

SM SR EN ISO 10528:2013 

13.220.40 59.080.01 

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 10547:2013 

59.080.50

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR EN ISO 10548:2013 

59.100.20

16.08.2013

91 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 10554:2013 

59.080.50

01.08.2013

58 din 01.08.2013 

SM SR EN ISO 10572:2013 

59.080.50

01.08.2013

58 din 01.08.2013 

SM SR EN ISO 10618:2013 

59.100.20

16.08.2013

91 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 11290‐1:2013 

07.100.30

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR EN ISO 11290‐2:2013 

07.100.30

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR EN ISO 11357‐1:2013 

83.080.01

22.05.2013

105 din 22.08.2013 

SM SR EN ISO 11469:2013 

83.080.10

22.05.2013

105 din 22.08.2013 

103


INS August 2013 SM SR EN ISO 11501:2013 

83.140.10

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 11502:2013 

83.140.10

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 11643:2013 

59.140.30

07.08.2013

71 din 07.08.2013 

SM SR EN ISO 11644:2013 

59.140.30

07.08.2013

71 din 07.08.2013 

SM SR EN ISO 11646:2013 

59.140.30

07.08.2013

71 din 07.08.2013 

SM SR EN ISO 11688‐2:2013 

17.140.20 21.020 

13.08.2013

82 din 13.08.2013 

SM SR EN ISO 11689:2013 

17.140.20

13.08.2013

82 din 13.08.2013 

SM SR EN ISO 11820:2013 

17.140.99 91.120.20 

05.08.2013

65 din 05.08.2013 

SM SR EN ISO 12001:2013 

17.140.20

13.08.2013

82 din 13.08.2013 

SM SR EN ISO 12114:2013 

83.120

29.08.2013

114 din 29.08.2013 

SM SR EN ISO 12947‐2:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 12957‐1:2013 

59.080.70

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR EN ISO 13000‐1:2013 

83.140.01

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 13000‐2:2013 

83.140.01

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 13002:2013 

59.100.20

16.08.2013

91 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 13426‐1:2013 

59.080.70

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR EN ISO 13438:2013 

59.080.70

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR EN ISO 13934‐1:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 13936‐1:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 13936‐2:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 13936‐3:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 13937‐1:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 13937‐2:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 13937‐3:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 13937‐4:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 13938‐1:2013 

59.080.30

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN ISO 14125:2013 

83.120

29.08.2013

114 din 29.08.2013 

SM SR EN ISO 14129:2013 

83.120

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 14184‐1:2013 

59.080.30

13.08.2013

83 din 13.08.2013 

SM SR EN ISO 14184‐2:2013 

59.080.01

08.08.2013  

73 din 08.08.2013 

SM SR EN ISO 14419:2013 

59.080.01

08.08.2013  

73 din 08.08.2013 

SM SR EN ISO 14616:2013 

83.140.10

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 14851:2013 

83.080.01

22.08.2013

105 din 22.08.2013 

SM SR EN ISO 14852:2013 

83.080.01

22.08.2013

105 din 22.08.2013 

SM SR EN ISO 14931:2013 

59.140.30

07.08.2013

71 din 07.08.2013 

SM SR EN ISO 15013:2013 

83.140.10

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 15015:2013 

83.140.10

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR EN ISO 15487:2013 

59.080.01

08.08.2013

73 din 08.08.2013 

SM SR EN ISO 15496:2013 

59.080.01

08.08.2013

73 din 08.08.2013 

SM SR EN ISO 15547‐1:2013 

27.060.30 75.180.20 

13.08.2013

81 din 13.08.2013 

104


INS August 2013

SM SR EN ISO 15547‐2:2013 

27.060.30 75.180.20 

13.08.2013

81 din 13.08.2013 

SM SR EN ISO 15701:2013 

59.140.30

09.08.2013

75 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 15702:2013 

59.140.30

09.08.2013

75 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 15703:2013 

59.140.30

09.08.2013

75 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 15797:2013 

59.080.01

08.08.2013

73 din 08.08.2013 

SM SR EN ISO 16032:2013 

17.140.20 91.140.01 

13.08.2013

82 din 13.08.2013 

SM SR EN ISO 16140:2013 

07.100.30

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR EN ISO 16654:2013 

07.100.30

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR EN ISO 17070:2013 

59.140.30

09.08.2013

75 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 17075:2013 

59.140.30

09.08.2013

75 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 17201‐1:2013 

17.140.20 95.020.17  97.220.10 

13.08.2013

82 din 13.08.2013 

SM SR EN ISO 17201‐4:2013 

17.140.20 95.020   97.220.10 

13.08.2013

82 din 13.08.2013 

SM SR EN ISO 17226‐1:2013 

59.140.30

09.08.2013

75 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 17226‐2:2013 

59.140.30

09.08.2013

75 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 17227:2013 

59.140.30

09.08.2013

75 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 17228:2013 

59.140.30

09.08.2013

75 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 17229:2013 

59.140.30

09.08.2013

75 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 17232:2013 

59.140.30

09.08.2013

75 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 17233:2013 

59.140.30

09.08.2013

75 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 17234‐1:2013 

59.140.30

09.08.2013

75 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 17236:2013 

59.140.30

09.08.2013

75 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 18695:2013 

59.080.01

08.08.2013

73 din 08.08.2013 

SM SR EN ISO 20200:2013 

83.080.01

22.08.2013

105 din 22.08.2013 

SM SR EN ISO 20645:2013 

59.080.01

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 22088‐1:2013 

83.080.01

22.08.2013

105 din 22.08.2013 

SM SR EN ISO 22088‐2:2013 

83.080.01

22.08.2013

105 din 22.08.2013 

SM SR EN ISO 22288:2013 

59.140.30

09.08.2013

75 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 23606:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR EN ISO 28927‐2:2013 

13.160   25.140.10 

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN ISO 28927‐3:2013 

13.160   25.140.10 

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN ISO 28927‐5:2013 

13.160   25.140.10 

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN ISO 28927‐6:2013 

13.160   25.140.10 

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN ISO 28927‐7:2013 

13.160   25.140.10 

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR EN ISO 28927‐8:2013 

13.160   25.140.10 

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

105


INS August 2013

SM SR EN ISO 28927‐9:2013 

13.160   25.140.10 

15.08.2013

89 din 15.08.2013 

SM SR ISO 16:2013 

17.140.01

05.08.2013

63 din 05.08.2013 

SM SR ISO 37:2013 

83.060

22.08.2013

107 din 22.08.2013 

SM SR ISO 94:2013 

59.120.10

16.08.2013

91 din 16.08.2013 

SM SR ISO 98:2013 

59.120.10

16.08.2013

91 din 16.08.2013 

SM SR ISO 108:2013 

59.120.30

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

SM SR ISO 109:2013 

59.120.30

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

SM SR ISO 132:2013 

83.060

22.08.2013

107 din 22.08.2013 

SM SR ISO 137:2013 

59.060.10

06.08.2013

68 din 06.08.2013 

SM SR ISO 171:2013 

83.080.01

23.08.2013

110 din 23.08.2013 

SM SR ISO 182‐1:2013 

83.080.20

30.08.2013

117 din 30.08.2013 

SM SR ISO 188:2013 

83.060

22.08.2013

107 din 22.08.2013 

SM SR ISO 289‐2:2013 

83.060

22.08.2013

107 din 22.08.2013 

SM SR ISO 289‐3:2013 

83.060

22.08.2013

107 din 22.08.2013 

SM SR ISO 342:2013 

59.120.10

16.08.2013

91 din 16.08.2013 

SM SR ISO 344:2013 

59.120.10

16.08.2013

91 din 16.08.2013 

SM SR ISO 363‐1:2013 

59.120.30

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

SM SR ISO 364:2013 

59.120.30

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

SM SR ISO 365:2013 

59.120.30

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

SM SR ISO 366‐1:2013 

59.120.30

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

SM SR ISO 384:2013 

17.160

09.08.2013

76 din 09.08.2013 

SM SR ISO 496:2013 

17.020

12.08.2013

79 din 12.08.2013 

SM SR ISO 572:2013 

59.120.30

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

SM SR ISO 576:2013 

59.120.30

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

SM SR ISO 675+AC1:2013 

59.080.30

08.08.2013

73 din 08.08.2013 

SM SR ISO 705:2013 

83.040.10

28.08.2013

111 din 28.08.2013 

SM SR ISO 706:2013 

83.040.10

20.08.2013

101 din 20.08.2013 

SM SR ISO 814:2013 

83.060

22.08.2013

107 din 22.08.2013 

SM SR ISO 976:2013 

83.040.10

20.08.2013

101 din 20.08.2013 

SM SR ISO 1036:2013 

59.120.50

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

SM SR ISO 1124:2013 

83.040.20

20.08.2013

101 din 20.08.2013 

SM SR ISO 1306:2013 

83.040.20

20.08.2013

101 din 20.08.2013 

SM SR ISO 1409:2013 

83.040.10 83.080.01 

30.08.2013

117 din 30.08.2013 

SM SR ISO 1431‐3:2013 

83.060

22.08.2013

107 din 22.08.2013 

SM SR ISO 1434:2013 

83.060

22.08.2013

107 din 22.08.2013 

SM SR ISO 1505:2013 

59.120.50

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

SM SR ISO 1586:2013 

59.120.30

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

SM SR ISO 1656:2013 

83.040.10

20.08.2013

101 din 20.08.2013 

SM SR ISO 1657:2013 

83.040.10

20.08.2013

101 din 20.08.2013 

SM SR ISO 1765:2013 

59.080.60

01.08.2013

58 din 01.08.2013 

SM SR ISO 1802:2013 

83.040.10

20.08.2013

101 din 20.08.2013 

SM SR ISO 1865:2013 

59.120.30

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

106


INS August 2013 SM SR ISO 1887:2013 

59.100.10

16.08.2013

91 din 16.08.2013 

SM SR ISO 2012:2013 

59.120.30

16.08.2013

91 din 16.08.2013 

SM SR ISO 2230:2013 

83.060

22.08.2013

107 din 22.08.2013 

SM SR ISO 2302:2013 

83.060

22.08.2013

107 din 22.08.2013 

SM SR ISO 2453:2013 

83.040.10

20.08.2013

101 din 20.08.2013 

SM SR ISO 2454:2013 

83.060

28.08.2013

111 din 28.08.2013 

SM SR ISO 2551:2013 

59.080.60

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR ISO 2572:2013 

59.120.10

16.08.2013

91 din 16.08.2013 

SM SR ISO 2588:2013 

59.140.30

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

SM SR ISO 2649:2013 

59.080.30

08.08.2013

73 din 08.08.2013 

SM SR ISO 2748:2013 

59.120.30

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

SM SR ISO 2781:2013 

83.060

28.08.2013

111 din 28.08.2013 

SM SR ISO 2820+A1:2013 

59.140.30

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

SM SR ISO 2821+A1:2013 

59.140.20

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

SM SR ISO 2822‐1:2013 

01.040.59 59.140.20 

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

SM SR ISO 2913:2013 

59.080.01

08.08.2013

73 din 08.08.2013 

SM SR ISO 2916:2013 

59.080.01

08.08.2013

73 din 08.08.2013 

SM SR ISO 3005:2013 

59.080.30

08.08.2013

73 din 08.08.2013 

SM SR ISO 3018:2013 

59.080.60

02.08.2013

61 din 02.08.2013 

SM SR ISO 3046‐5:2013 

17.160 27.020 

05.08.2013

65 din 05.08.2013 

SM SR ISO 3105:2013 

17.060

09.08.2013

76 din 09.08.2013 

SM SR ISO 3257:2013 

83.040.20

20.08.2013

101 din 20.08.2013 

SM SR ISO 3302‐1:2013 

83.140.01

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR ISO 3302‐2:2013 

83.140.01

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR ISO 3341:2013 

59.100.10

16.08.2013

91 din 16.08.2013 

SM SR ISO 3379:2013 

59.140.30

07.08.2013

71 din 07.08.2013 

SM SR ISO 3914‐1:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 3914‐2:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 3914‐3:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 3914‐4:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 3914‐5:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 3914‐6:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 3914‐7:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 4105:2013 

59.120.10

16.08.2013

91 din 16.08.2013 

SM SR ISO 4582:2013 

83.080.01

23.08.2013

110 din 23.08.2013 

SM SR ISO 4592:2013 

83.140.10

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR ISO 4593:2013 

83.140.10

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR ISO 4645:2013 

83.060

28.08.2013

111 din 28.08.2013 

SM SR ISO 4661‐2:2013 

83.060

28.08.2013

111 din 28.08.2013 

SM SR ISO 4683‐1:2013 

01.040.59 59.140.20 

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

SM SR ISO 4683‐2:2013 

59.140.20

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

107


INS August 2013 SM SR ISO 4892‐4:2013 

83.080.01

22.08.2013

105 din 22.08.2013 

SM SR ISO 5086:2013 

59.080.60

01.08.2013

58 din 01.08.2013 

SM SR ISO 5089:2013 

59.080.01

08.08.2013

73 din 08.08.2013 

SM SR ISO 5238‐2:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 5240:2013 

59.120.30

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 5249:2013 

59.120.50

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

17.160

05.08.2013

65 din 05.08.2013 

SM SR ISO 5397:2013 

59.140.30

07.08.2013

71 din 07.08.2013 

SM SR ISO 5400:2013 

59.140.30

07.08.2013

71 din 07.08.2013 

SM SR ISO 6101‐1:2013 

83.060

28.08.2013

111 din 28.08.2013 

SM SR ISO 6101‐2:2013 

83.060

28.08.2013

111 din 28.08.2013 

SM SR ISO 6178:2013 

59.120.50

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

SM SR ISO 6258:2013 

27.120.20

17.08.2013

94 din 17.08.2013 

SM SR ISO 6528‐1:2013 

83.060

28.08.2013

111 din 28.08.2013 

SM SR ISO 6528‐2:2013 

83.060

28.08.2013

111 din 28.08.2013 

SM SR ISO 6528‐3:2013 

83.060

28.08.2013

111 din 28.08.2013 

SM SR ISO 7211‐4:2013 

59.080.30

08.08.2013

73 din 08.08.2013 

83.060

28.08.2013

111 din 28.08.2013 

SM SR ISO 7482‐1:2013 

01.040.59 59.140.20 

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

SM SR ISO 7482‐2:2013 

59.140.20

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

SM SR ISO 7482‐3:2013 

59.140.20

07.08.2013

69 din 07.08.2013 

SM SR ISO 7619‐1:2013 

83.060

28.08.2013

111 din 28.08.2013 

SM SR ISO 7619‐2:2013 

83.060

28.08.2013

111 din 28.08.2013 

SM SR ISO 7725:2013 

83.060

28.08.2013

111 din 28.08.2013 

SM SR ISO 7771:2013 

59.080.30

08.08.2013

73 din 08.08.2013 

SM SR ISO 7780:2013 

83.040.10 83.060 

20.08.2013

101 din 20.08.2013 

SM SR ISO 7863:2013 

17.040.30

12.08.2013

79 din 12.08.2013 

SM SR ISO 8002:2013 

17.160 43.020 

05.08.2013

65 din 05.08.2013 

SM SR ISO 8042:2013 

17.160

05.08.2013

65 din 05.08.2013 

SM SR ISO 8053:2013 

83.040.10 83.060 

20.08.2013

101 din 20.08.2013 

SM SR ISO 8116‐7:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 8116‐8:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 8116‐9:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 8117:2013 

59.120.40

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

SM SR ISO 8119‐1:2013 

01.040.59 59.120.40 

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

SM SR ISO 8188:2013 

59.120.40

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

SM SR ISO 8489‐1:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 8489‐2:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 8489‐3:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 5347‐5:2013 

SM SR ISO 7269:2013 

108


INS August 2013 SM SR ISO 8489‐4:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 8489‐5:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 8511:2013 

83.040.20

20.08.2013

101 din 20.08.2013 

SM SR ISO 8512‐1:2013 

17.040.30

12.08.2013

79 din 12.08.2013 

SM SR ISO 8512‐2:2013 

17.040.30

12.08.2013

79 din 12.08.2013 

SM SR ISO 8570:2013 

83.140.10

30.08.2013

118 din 30.08.2013 

SM SR ISO 9113:2013 

83.080.01

22.08.2013

105 din 22.08.2013 

SM SR ISO 9276‐1:2013 

19.120

12.08.2013

79 din 12.08.2013 

SM SR ISO 9276‐2:2013 

19.120

12.08.2013

79 din 12.08.2013 

SM SR ISO 9276‐4:2013 

19.120

12.08.2013

79 din 12.08.2013 

SM SR ISO 9296:2013 

17.140.20

13.08.2013

82 din 13.08.2013 

SM SR ISO 9298:2013 

83.040.20

22.08.2013

107 din 22.08.2013 

SM SR ISO 9688:2013 

17.160

05.08.2013

65 din 02.08.2013 

SM SR ISO 10112:2013 

17.160

05.08.2013

65 din 02.08.2013 

SM SR ISO 10398:2013 

83.060

28.08.2013

111 din 28.08.2013 

SM SR ISO 10458:2013 

59.120.20

20.08.2013

99 din 20.08.2013 

SM SR ISO 10787‐1:2013 

59.120.30

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

SM SR ISO 10787‐2:2013 

59.120.30

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

SM SR ISO 10843:2013 

17.140.20

13.08.2013

82 din 13.08.2013 

SM SR ISO 11094:2013 

17.140.20

13.08.2013

82 din 13.08.2013 

SM SR ISO 11234:2013 

83.040.20

22.08.2013

107 din 22.08.2013 

19.120

12.08.2013

79 din 12.08.2013 

SM SR ISO 13552:2013 

59.120.30

02.08.2013

60 din 02.08.2013 

SM SR ISO 14887:2013 

19.120

12.08.2013

79 din 12.08.2013 

SM SR ISO 15512:2013 

83.080.01

22.08.2013

105 din 22.08.2013 

SM SR ISO 15985:2013 

83.080.01

22.08.2013

105 din 22.08.2013 

SM SR ISO 17088:2013 

83.080.01

22.08.2013

105 din 22.08.2013 

SM SR ISO 21461:2013 

83.040.10

20.08.2013

101 din 20.08.2013 

SM SR ISO 23231:2013 

59.080.30

16.08.2013

92 din 16.08.2013 

SM SR CEI 60050‐651:2013 

01.040.29 13.260  29.020 

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

SM SR CEI 60063+A1+A2:2013 

31.040.01 31.060.01 

21.08.2013

104 din 21.08.2013 

SM SR CEI 60072‐2:2013 

29.160.10

07.08.2013

70 din 07.08.2013 

SM SR CEI 60092‐351:2013 

29.035.01 29.060.20  47.020.60 

14.08.2013

85 din 14.08.2013 

SM SR CEI 60092‐352:2013 

29.060.20 47.020.60 

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

SM SR CEI 60092‐359:2013 

29.035.01 29.060.20  47.020.60 

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

SM SR CEI 60092‐376:2013 

29.060.20 47.020.60 

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

SM SR ISO 13317‐1:2013 

109


INS August 2013

SM SR CEI 60099‐3:2013 

29.120.50 29.240.10 

15.08.2013

88 din 15.08.2013 

SM SR CEI 60136:2013 

29.160.10

07.08.2013

70 din 07.08.2013 

SM SR CEI 60197:2013 

29.060.10 33.160.99 

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

SM SR CEI 60246:2013 

29.060.10 33.160.99 

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

SM SR CEI 60356:2013 

29.160.10

07.08.2013

70 din 07.08.2013 

SM SR CEI 60413:2013 

29.160.10

07.08.2013

70 din 07.08.2013 

SM SR CEI 60425:2013 

31.040.01 31.060.01 

23.08.2013

108 din 23.08.2013 

SM SR CEI 60479‐3:2013 

13.200   29.020 

15.08.2013

87 din 15.08.2013 

SM SR CEI 60545:2013 

27.140

17.09.2013

94 din 17.09.2013 

SM SR CEI 60560:2013 

29.160.10

07.08.2013

70 din 07.08.2013 

SM SR CEI 60647:2013 

29.030 29.100.10 

14.08.2013

85 din 14.08.2013 

SM SR CEI 60732:2013 

29.100.10

15.08.2013

88 din 15.08.2013 

SM SR CEI 60747‐3+A1+A2:2013 

31.080.10

23.08.2013

108 din 23.08.2013 

SM SR CEI 60748‐2+A1:2013 

31.200

23.08.2013

108 din 23.08.2013 

SM SR CEI 60748‐3+A1:2013 

31.200

23.08.2013

108 din 23.08.2013 

SM SR CEI 60748‐11:2013 

31.200

23.08.2013

108 din 23.08.2013 

SM SR CEI 60748‐11‐1:2013 

31.080 31.200 

23.08.2013

108 din 23.08.2013 

SM SR CEI 60773:2013 

29.160.10

07.08.2013

70 din 07.08.2013 

SM SR CEI 60894:2013 

29.160.10

07.08.2013

70 din 07.08.2013 

SM SR CEI 60906‐3:2013 

29.120.30

15.08.2013

88 din 15.08.2013 

SM SR CEI 60918+A1:2013 

29.060.20

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

SM SR CEI 60940:2013 

31.040 31.060 

21.08.2013

104 din 21.08.2013 

SM SR CEI 60949:2013 

29.020 29.060 

14.08.2013

85 din 14.08.2013 

SM SR CEI 60979:2013 

29.060.10

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

SM SR CEI 60115‐2:2013 

31.040.10

21.08.2013

104 din 21.08.2013 

SM SR CEI 60115‐2‐1:2013 

31.040.10

21.08.2013

104 din 21.08.2013 

SM SR CEI 61015:2013 

29.160.10

07.08.2013

70 din 07.08.2013 

SM SR CEI 61200‐52:2013 

29.060.01 91.140.50 

14.08.2013

85 din 14.08.2013 

SM SR CEI 61200‐53:2013 

29.130.01 91.140.50 

23.08.2013

109 din 23.08.2013 

SM SR CEI 61200‐704:2013 

29.020 91.140.50 

15.08.2013

87 din 15.08.2013 

SM SR CEI 61245:2013 

29.080.10

14.08.2013

86 din 14.08.2013 

SM SR CEI 61304:2013 

17.240 27.120.01   

05.08.2013

65 din 05.08.2013 

110


INS August 2013

SM SR CEI 61322:2013 

13.280 17.240 

05.08.2013

65 din 05.08.2013 

SM SR CEI 61366‐5:2013 

27.140

17.08.2013

94 din 17.08.2013 

SM SR CEI 61366‐7:2013 

27.140

17.08.2013

94 din 17.08.2013 

SM SR CEI 62198:2013 

29.020

12.08.2013

80 din 12.08.2013 

SM SR CEI/TR 60479‐5:2013 

13.200 29.020 

15.08.2013

87 din 15.08.2013 

29.020 91.140.50  

15.08.2013

87 din 15.08.2013 

SM SR CEI/TS 61400‐14:2013 

27.180

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR CEI/TS 61400‐23:2013 

27.180

12.08.2013

78 din 12.08.2013 

SM SR CEI/TS 61827:2013 

29.140.50 93.120 

17.08.2013

95 din 17.08.2013 

SM SR CEI/TS 62143:2013 

29.140.50 93.120 

17.08.2013

95 din 17.08.2013 

SM SR CEI/TS 62257‐1:2013 

27.160 27.180 

01.08.2013

57 din 01.08.2013 

SM SR CEI/TS 62257‐2:2013 

27.160 27.180 

01.08.2013

57 din 01.08.2013 

SM SR CEI/TS 62257‐3:2013 

27.160 27.180 

01.08.2013

57 din 01.08.2013 

SM SR CEI/TS 62257‐4:2013 

27.160 27.180 

01.08.2013

57 din 01.08.2013 

SM SR CEI/TS 62257‐5:2013 

27.160 27.180 

01.08.2013

57 din 01.08.2013 

SM SR CEI/TS 62257‐6:2013 

27.160 27.180 

01.08.2013

57 din 01.08.2013 

SM SR CEI/TS 62257‐7‐3:2013 

27.160 27.180 

01.08.2013

57 din 01.08.2013 

SM SR CEI/TS 62257‐9‐2:2013 

27.160 27.180 

01.08.2013

57 din 01.08.2013 

SM SR CEI/TS 62257‐9‐3:2013 

27.160 27.180 

01.08.2013

57 din 01.08.2013 

SM SR CEI/TS 62257‐9‐4:2013 

27.160 27.180 

01.08.2013

57 din 01.08.2013 

SM SR HD 193 S2:2013 

29.020 91.140.50 

12.08.2013

80 din 12.08.2013 

SM SR HD 307.2.2 S1:2013 

29.040.20

14.08.2013

85 din 14.08.2013 

SM SR HD 307.3.11 S1:2013 

29.040.20

14.08.2013

85 din 14.08.2013 

SM SR HD 368 S1:2013 

17.220.20

08.08.2013

72 din 08.08.2013 

SM SR HD 384.7.711 S1:2013 

29.020 91.140.50 

12.08.2013

80 din 12.08.2013 

SM SR HD 384.7.753 S1:2013 

29.020 91.140.50 

12.08.2013

80 din 12.08.2013 

SM SR HD 402 S2:2013 

29.060.10 29.060.20 

02.08.2013

62 din 02.08.2013 

SM SR HD 474 S1:2013 

29.080.10

14.08.2013

86 din 14.08.2013 

SM SR CEI/TR 62066:2013 

111


INS August 2013 SM SR HD 488 S1:2013 

29.040.10

14.08.2013

85 din 14.08.2013 

SM SR HD 578 S1:2013 

29.080.10  

14.08.2013

86 din 14.08.2013 

SM SR HD 60364‐4‐43:2013 

29.120.50 91.140.50 

15.08.2013

88 din 15.08.2013 

SM SR HD 60364‐5‐52:2013 

13.260 91.140.50 

15.08.2013

88 din 15.08.2013 

SM SR HD 60364‐5‐54:2013 

29.020. 91.140.50 

12.08.2013

80 din 12.08.2013 

SM SR HD 60364‐5‐534:2013 

29.020 91.140.50 

12.08.2013

80 din 12.08.2013 

SM SR HD 60364‐7‐702:2013 

29.020 91.140.50 

12.08.2013

80 din 12.08.2013 

SM SR HD 60364‐7‐703:2013 

29.020 91.140.50 

12.08.2013

80 din 12.08.2013 

SM SR HD 60364‐7‐704:2013 

29.020 91.140.50 

12.08.2013

80 din 12.08.2013 

SM SR HD 60364‐7‐705:2013 

29.020 91.140.50 

12.08.2013

80 din 12.08.2013 

SM SR HD 60364‐7‐706:2013 

29.020 91.140.50 

12.08.2013

80 din 12.08.2013 

SM SR HD 60364‐7‐709:2013 

29.020 91.140.50 

12.08.2013

80 din 12.08.2013 

SM SR HD 60364‐7‐710:2013 

29.020 91.140.50 

12.08.2013

80 din 12.08.2013 

SM SR HD 60364‐7‐712:2013 

27.160 29.020  91.140.50 

01.08.2013

57 din 01.08.2013 

SM SR HD 60364‐7‐740:2013 

29.020 91.140.50 

12.08.2013

80 din 12.08.2013 

SM SR CLC/TR 60034‐16‐2:2013 

29.160.01

16.08.2013

90 din 16.08.2013 

SM SR CLC/TR 60034‐16‐3:2013 

29.160.01

16.08.2013

90 din 16.08.2013 

SM SR CLC/TS 60034‐17:2013 

29.160.30

16.08.2013

90 din 16.08.2013 

SM SR CLC/TR 60778:2013 

29.160.10

07.08.2013

70 din 07.08.2013 

                               

112


INS August 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDADELOR ANULATE  ОБОЗНАЧЕНИЯ  АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ  И ПРЕДСТАНДАРТОВ    (August 2013)       Indicativul standardului  Обозначение cтандарта 

          1 

    Codul CSM  Data anulării  Код CSM  Дата отмены

Indicativul standardului   în vigoare  Обозначение  действующего cтандарта             4 

Nr. şi data hotărîrii  № и дата постановления

2

  3 

23.050.40

01.03.2014

SM SR EN 1106:2013 

 SMV EN 1459+A3:2012 

53.060

01.02.2014

SM SR EN 1459+A3:2013 

          89 din 14.08.2013 

 SMV EN 12305:2009 

07.080

01.02.2014

SM SR EN 12305:2013 

          77 din 09.08.2013 

 SMV EN 12683:2009 

07.080

01.02.2014

SM SR EN 12683:2013 

          77 din 09.08.2013 

 SMV EN 1106:2011 

           5             66 din 06.08.2013             

 SMV EN 14276‐1+A1:2011 

23.020.30 27.080  27.200 

          66 din 06.08.2013 

 SMV EN 14276‐2+A1:2011 

23.020.30 27.080  27.200 

01.03.2014

 SMV EN 14655+A1:2011 

67.260

01.02.2014

SM SR EN 14655:2013 

          89 din 15.08.2013 

 SMV EN 61558‐2‐1:2010 

29.180

01.03.2014

SM SR EN 61558‐2‐1:2013 

          72 din 08.08.2013 

 SMV EN 61558‐2‐2:2010 

29.180

01.03.2014

SM SR EN 61558‐2‐2:2013 

          72 din 08.08.2013 

 SMV EN ISO 3741:2011 

17.140.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 3741:2013 

          89 din 15.08.2013 

 SMV EN ISO 3743‐1:2011 

17.140.01

01.02.2014

 SM SR EN ISO 3743‐1:2013 

          89 din 15.08.2013 

 SMV EN ISO 3744:2011 

17.140.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 3744:2013 

          89 din 15.08.2013 

 SMV EN ISO 3746:2011 

17.140.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 3746:2013 

          89 din 15.08.2013 

 SMV EN ISO 3747:2011 

17.140.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 3747:2013 

          89 din 15.08.2013 

  SMV EN ISO 6888‐2+A1:2009 

07.100.30

01.07.2014

 SM SR EN ISO 6888‐2:2013    SM SR EN ISO 6888‐3:2013 

          91 din 16.08.2013 

  SMV EN ISO 16140:2009 

07.100.30

01.07.2014

SM SR EN ISO 16140:2013 

          99 din 20.08.2013 

  SMV EN ISO 16654:2009 

07.100.30

01.07.2014

SM SR EN ISO 16654:2013 

          99 din 20.08.2013 

 SMV EN ISO 28927‐2:2011 

13.160 25.140.10 

01.02.2014

 SM SR EN ISO 28927‐2:2013 

 SMV EN ISO 28927‐3:2011 

13.160 25.140.10 

01.02.2014

 SM SR EN ISO 28927‐3:2013 

 SMV EN ISO 28927‐5:2011 

13.160 25.140.10 

01.02.2014

 SM SR EN ISO 28927‐5:2013 

 SMV EN ISO 28927‐6:2011 

13.160 25.140.10 

01.02.2014

 SM SR EN ISO 28927‐6:2013 

 SMV EN ISO 28927‐7:2011 

13.160 25.140.10 

01.02.2014

 SM SR EN ISO 28927‐7:2013 

 SMV EN ISO 28927‐8:2011 

13.160 25.140.10 

01.02.2014

 SM SR EN ISO 28927‐8:2013 

 SMV EN ISO 28927‐9:2011 

13.160 25.140.10 

01.02.2014

 SM SR EN ISO 28927‐9:2013 

01.03.2014

 SM SR EN 14276‐1+A1:2013             66 din 06.08.2013    SM SR EN 14276‐2+A1:2013 

          89 din 15.08.2013             89 din 15.08.2013             89 din 15.08.2013             89 din 15.08.2013             89 din 15.08.2013             89 din 15.08.2013             89 din 15.08.2013 

113


INS August 2013  SMV ISO 520:2009 

67.060

01.02.2014

SM SR EN ISO 520:2013 

          77 din 09.08.2013 

 SMV ISO 1183‐1:2011 

83.080.01

23.08.2013

SM SR EN ISO 1183‐1:2013 

          110 din 23.08.2013 

 SMV ISO 1183‐2:2011 

83.080.01

23.08.2013

SM SR EN ISO 1183‐2:2013 

          110 din 23.08.2013 

 SMV ISO 4582:2010 

83.080.01

23.08.2013

SM SR ISO 4852:2013 

          110 din 23.08.2013 

 SMV ISO 4892‐4:2010 

83.080.01

22.08.2013

SM SR ISO 4892‐4:2013 

          105 din 22.08.2013 

 SMV ISO 11290‐1:2008 

07.100.30

01.07.2014

SM SR ISO 11290‐1:2013 

          99 din 20.08.2013 

 SMV ISO 11290‐2:2008 

07.100.30

01.07.2014

SM SR ISO 11290‐2:2013 

          99 din 20.08.2013 

 SM SR EN 267:2011 

27.060.10

01.03.2014

SM SR EN 267+A1:2013 

          66 din 06.08.2013            

 SM SR EN 287‐1:2011 

25.160.10

01.03.2014

SM SR EN 287‐1:2013 

          66 din 06.08.2013            

 SM SR EN 413‐1:2010 

91.100.10

01.02.2014

SM SR EN 413‐1:2013 

          77 din 09.08.2013 

 SM SR EN 459‐1:2010 

01.040.91 91.100.10 

01.02.2014

SM SR EN 459‐1:2013 

 SM SR EN 544:2010 

91.100.50

01.02.2014

SM SR EN 544:2013 

          77 din 09.08.2013 

 SM SR EN 1024:2005 

91.100.15

01.02.2014

SM SR EN 1024:2013 

          77 din 09.08.2013 

 SM SR EN 1520:2010 

91.100.30

01.02.2014

SM SR EN 1520:2013 

          77 din 09.08.2013 

 SM SR EN 1563:2011 

77.140.80

01.03.2014

SM SR EN 1563:2013 

          66 din 06.08.2013            

 SM SR EN 1564:2011 

77.140.80

01.03.2014

SM SR EN 1564:2013 

          66 din 06.08.2013            

 SM SR EN 1570+A2:2011 

53.020.99

01.02.2014

SM SR EN 1570‐1:2013 

          89 din 15.08.2013 

 SM SR EN 12326‐2:2011 

91.100.15

01.02.2014

SM SR EN 12326‐2:2013 

          77 din 09.08.2013 

 SM SR EN 12952‐2:2011 

77.140.01 27.040 

01.03.2014

SM SR EN 12952‐2:2013 

 SM SR EN 12952‐3:2011 

27.040

01.03.2014

SM SR EN 12952‐3:2013 

 SM SR EN 13172:2011 

91.100.60

01.02.2014

SM SR EN 13172:2013 

 SM SR EN 14909:2010 

01.040.91 91.100.50 

01.02.2014

SM SR EN 14909:2013 

SM SR EN 50363‐0:2010 

SM SR EN 60034‐16‐1:2012 

29.035.01 01.040.29  29.160.01 

01.07.2014

SM SR EN 50363‐0:2013 

20.06.2014

SM SR EN 60034‐16‐1:2013 

SM SR EN 60335‐2‐53:2010 

97.100.10

01.07.2014

SM SR EN 60745‐2‐9:2010 

25.140.20

01.02.2014

SM SR EN 60745‐2‐9:2013 

SM SR EN 60974‐12:2010 

26.160.01

01.07.2014

SM SR EN 60974‐12:2013 

01.07.2014

SM SR EN 61010‐1:2013 

SM SR EN 61010‐1:2010 

19.080 71.040.10 

 SM SR EN 60335‐2‐53:2013 

          77 din 09.08.2013 

          66 din 06.08.2013                        66 din 06.08.2013                        77 din 09.08.2013             77 din 09.08.2013           59 din 01.08.2013         90 din 16.08.2013 

       59 din 01.08.2013         89 din 15.08.2013           59 din 01.08.2013            59 din 01.08.2013   

SM SR EN 61058‐2‐5:2010 

29.120.40

01.07.2014

SM SR EN 61058‐2‐5:2013 

SM SR EN 61199:2010 

29.140.30

01.10.2014

SM SR EN 61199:2013 

SM SR EN 61347‐2‐3:2010 

29.140.99

01.07.2014

SM SR EN 61347‐2‐3+AC:2013 

      67 din 06.08.2013 

SM SR EN 61439‐2:2011 

29.130.20

01.10.2014

SM SR EN 61439‐2:2013 

      72 din 08.08.2013 

SM SR EN 61534‐1:2010 

29.060.10

01.07.2014

SM SR EN 61534‐1:2013 

      67 din 06.08.2013 

       59 din 01.08.2013  67 din 06.08.2013 

114


INS August 2013 29.120.20 SM SR EN 61558‐2‐12:2010 

29.180

05.03.2014

SM SR EN 61558‐2‐12:2013 

       72 din 08.08.2013 

SM SR EN 61558‐2‐17:2010 

29.180

05.03.2014

SM SR EN 61558‐2‐16:2013 

       72 din 08.08.2013 

SM SR EN 61558‐2‐20:2010 

29.180

05.03.2014

SM SR EN 61558‐2‐20:2013 

       72 din 08.08.2013 

SM SR EN 61812‐1:2010 

29.120.70

01.07.2014

SM SR EN 61812‐1:2013 

          67 din 06.08.2013 

SM SR EN 61851‐1:2010 

43.120

01.07.2014

SM SR EN 61851‐1:2013 

       67 din 06.08.2013 

SM SR EN 62208:2010 

29.130.20

01.10.2014

SM SR EN 62208:2013 

       67 din 06.08.2013 

SM SR EN ISO 527‐1:2011 

83.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 527‐1:2013 

       77 din 09.08.2013 

SM SR EN ISO 527‐2:2011 

83.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 527‐2:2013 

       77 din 09.08.2013 

SM GOST ISO 8002:2008 

17.160

01.03.2014

SM SR ISO 8002:2013 

33.100

29.08.2013

SM SR EN 61000‐4‐3:2013 

33.100

29.08.2013

SM SR EN 61000‐4‐6:2013 

33.100

29.08.2013

SM SR EN 61000‐4‐11:2013 

13.220.40

22.08.2013

SM SR EN ISO 4589:2013 

97.060

01.02.2014

SM SR ISO 6178:2013 

83.080

23.08.2013

SM SR EN ISO 2039‐1:2013 

59.120.50

01.02.2014

SM SR ISO 1505:2013 

59.080.20

01.02.2014

SM SR EN ISO 2060:2013 

59.080.20

01.02.2014

SM SR EN ISO 2062:2013 

59.080.20

01.02.2014

SM SR EN ISO 2061:2013 

59.100.10

01.02.2014

SM SR EN ISO 1889:2009 

83.080.10

23.08.2013

SM SR ISO 171:2013 

59.080.30

01.02.2014

SM SR EN ISO 5084:2013 

83.080.20

30.08.2013

SM SR ISO 182‐1:2013 

21.120.10

01.02.2014

SM SR ISO 496:2013 

79 din 12.08.2013 

GOST 24469–80 

31.260

28.08.2013

SM SR EN 61040:2013 

113 din 28.08.2013 

GOST 24621‐91 

83.080

23.08.2013

SM SR EN ISO 868:2013 

110 din 23.08.2013 

SM GOST  R  51317.4.3:2008  (CEI 61000‐4‐3:2006)  SM  GOST  R  51317.4.6:2003  (CEI 61000‐4‐6–96)  SM  GOST  R  51317.4.11:2008  (CEI 61000‐4‐11:2004)  GOST 12.1.044‐89   (ISO 4589‐84)  GOST 12.2.084‐93   (ISO 6178‐83)  GOST 4670‐91  (ISO 2039‐1‐87)  GOST 6468‐94 (ISO 1505‐82)  GOST 6611.1‐73  (ISO 2060‐72)  GOST 6611.2‐73  (ISO 2062‐72, ISO 6939‐88)  GOST 6611.3‐2003  (ISO 2061:1995)  GOST 6943.1‐94   (ISO 1889‐87)  GOST 11234‐91  (ISO 171‐80)  GOST 12023‐2003  (ISO 5084:1996)  GOST 14041‐91   (ISO 182‐1‐90)  GOST 24386‐91 (ISO 496‐73) 

65 din 05.08.2013  116 din 29.08.2013 

116 din 29.08.2013 

116 din 29.08.2013 

105 din 22.08.2013 

69 din 07.08.2013 

110 din 23.08.2013 

69 din 07.08.2013  68 din 06.08.2013 

68 din 06.08.2013 

68 din 06.08.2013 

58 din 01.08.2013 

110 din 23.08.2013 

68 din 06.08.2013 

117 din 30.08.2013 

115


INS August 2013 (ISO 868‐85)  GOST 25678–83  GOST 26605‐93   (ISO 3386‐1‐86)  GOST 27299–87  GOST 28588.2‐90   (ISO 4661‐2‐86)  GOST 28643‐90   (ISO 706‐85)  GOST 28644‐90   (ISO 6528‐1‐84)  GOST 28655‐90   (ISO 976‐86)  GOST 29088‐91   (ISO 1798‐83)  GOST 29089‐91   (ISO 1856‐80)  GOST 29256‐91   (ISO 3914‐1‐82) 

31.260

28.08.2013

SM SR EN 61040:2013 

83.100

29.08.2013

SM SR EN ISO 3386‐1:2013 

28.08.2013

SM SR EN 60647‐5‐1:2013 

83.060

28.08.2013

SM SR ISO 4661‐2:2013 

83.040.10

20.08.2013

SM SR ISO 706:2013 

83.060

28.08.2013

SM SR ISO 6528‐1:2013 

83.040.10

20.08.2013

SM SR ISO 976:2013 

83.100

29.08.2013

SM SR EN ISO 1798:2013 

83.100

29.08.2013

SM SR EN ISO 1856:2013 

59.120.20

20.08.2013

SM SR ISO 3914‐1:2013 

20.08.2013

SM SR ISO 3914‐3:2013 

20.08.2013

SM SR ISO 3914‐2:2013 

31.260

28.08.2013

SM SR EN 60747‐5 

83.080.10

30.08.2013

SM SR EN ISO 9771:2013 

33.100

01.02.2014

SM SR EN 60255‐22‐4:2013 

17.140.20

01.03.2014

SM SR ISO 11820:2013 

17.140.20

01.02.2014

SM SR EN ISO 11689:2013 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN 20105‐A02:2013 

01.02.2014

SM SR ISO 5089:2013 

01.040.31 31.080 

GOST 29257‐91  

59.120.20

(ISO 3914‐3‐84) 

GOST 29258‐91  

59.120.10

(ISO 3914‐2‐81) 

GOST 29283–92  (CEI 747‐5–84)  GOST 29326‐92   (ISO 9771‐89)  GOST 30885‐2002   (CEI 60255‐22‐4‐92)  GOST 31324–2006              (ISO 11820:1996)  GOST 31327‐2006   (ISO 11689:1996)  GOST ISO 105‐A02‐2002  GOST ISO 5089‐2001 

59.060 59.080 

113 din 28.08.2013  114 din 29.08.2013 

113 din 28.08.2013 

111 din 28.08.2013 

101 din 20.08.2013 

111 din 28.08.2013 

101 din 20.08.2013 

114 din 29.08.2013 

114 din 29.08.2013 

99 din 20.08.2013 

99 din 20.08.2013 

99 din 20.08.2013 

113 din 28.08.2013 

117 din 30.08.2013 

95 din 17.08.2013 

65 din 05.08.2013 

82 din 13.08.2013 

68 din 06.08.2013  73 din 08.08.2013 

GOST ISO 8042–2002 

17.160

01.03.2014

SM SR ISO 8042:2013 

65 din 05.08.2013 

GOST ISO 10112–2002 

17.160

01.03.2014

SM SR ISO 10112:2013 

65 din 05.08.2013 

GOST ISO 10528‐2002 

19.060

01.02.2014

SM SR EN ISO 10528:2013 

92 din 16.08.2013 

116


INS August 2013 GOST ISO 11644‐2002 

19.020

01.02.2014

SM SR EN ISO 11644:2013 

71 din 07.08.2013 

GOST CEI 60598‐2‐18‐2002 

29.140.40

01.02.2014

SM SR EN 60598‐2‐18:2013 

90 din 16.08.2013 

GOST CEI 60851‐3–2002 

29.060.10

02.02.2014

SM SR EN 60851‐3:2013 

85 din 14.08.2013 

GOST CEI 60851‐4–2002 

29.060.10

02.02.2014

SM SR EN 60851‐4:2013 

85 din 14.08.2013 

GOST CEI 60851‐5–2002 

29.060.10

02.02.2014

SM SR EN 60851‐5:2013 

85 din 14.08.2013 

GOST CEI 61056‐1:2002 

29.220.20

28.08.2013

SM SR EN 61056‐1:2013 

113 din 28.08.2013 

GOST CEI 61056‐2:2002 

29.220.20

28.08.2013

SM SR EN 61056‐2:2013 

113 din 28.08.2013 

GOST CEI 61241‐2‐2‐2002                                                                                                 

29.260.20

01.02.2014

SM SR EN 61241‐2‐2:2013 

74 din 08.08.2013 

117


INS August 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI ȘI ERATE  ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОПРАВКИ    (August 2013)    Indicativul standardului  Обозначение cтандарта    1 

    Codul CSM  Код CSM 

Nr. mod. /eratei  № изм. /попр. 

2

3

SM SR EN 226:2013/AC1:2013

27.060.10

AC1

81 din 13.08.2013

SM SR EN 327:2013/A1:2013 

27.060.30

A1

81 din 13.08.2013

SM SR EN 837‐1:2013/AC:2013

17.100

AC

76 din 09.08.2013

SM SR EN 1117:2013/A1:2013

27.060.30 27.200  27.060.30  27.200  27.060.30

A1

81 din 13.08.2013

A1

81 din 13.08.2013

A1

81 din 13.08.2013

SM SR EN 1252‐1:2011/AC:2013 

27.200

AC

57 din 01.08.2013

SM SR EN 1252‐1:2011/C91:2013 

27.200

C91

57 din 01.08.2013

SM SR EN 1876‐2:2013/C1:2013 

59.080.40

C1

83 din 13.08.2013

SM SR EN 12254:2011/AC:2013

13.280

A1

89 din 15.08.2013

SM SR EN 12300:2013/A1:2013

23.020.40

A1

57 din 01.08.2013

SM SR EN 13445‐4:2011/A1:2013 

23.020.30

A1

66 din 06.08.2013

SM SR EN 13445‐5:2011/A1:2013 

23.020.30

A1

66 din 06.08.2013

SM SR EN 13445‐5:2011/A2:2013 

23.020.30

A2

66 din 06.08.2013

SM SR EN 13445‐5:2011/A3:2013 

23.020.30

A3

66 din 06.08.2013

SM SR EN 30326‐1:2011/A2:2013 

13.160 43.020  29.280

A2

89 din 15.08.2013

A1

88 din 15.08.2013

29.080.01 45.020  29.080.01  45.020  29.280

A1

100 din 20.08.2013

A2

100 din 20.08.2013

C91

102 din 21.08.2013

C91

102 din 21.08.2013

SM SR EN 50163:2013/A1:2013

29.280 45.020 29.280

A1

102 din 21.08.2013

SM SR EN 50163:2013/C91:2013 

29.280

C91

102 din 21.08.2013

A1

97 din 19.08.2013

A1

98 din 19.08.2013

C91

98 din 19.08.2013

SM SR EN 50363‐2‐1:2010/A1:2013 

29.200 29.280 29.180 29.280  29.180 29.280  29.035.20

A1

59 din 01.08.2013

SM SR EN 50363‐3:2010/A1:2013 

29.035.20

A1

59 din 01.08.2013

SM SR EN 50363‐5:2010/A1:2013 

29.035.20

A1

59 din 01.08.2013

SM SR EN 50363‐6:2010/A1:2013 

29.035.20

A1

59 din 01.08.2013

SM SR EN 50363‐8:2010/A1:2013 

29.035.20

A1

59 din 01.08.2013

SM SR EN 50395:2010/A1:2013

29.060.20

A1

59 din 01.08.2013

SM SR EN 1118:2013/A1:2013 SM SR EN 1216:2013/A1:2013

SM SR EN 50122‐1:2013/A1:2013  SM SR EN 50124‐1:2013/A1:2013  SM SR EN 50124‐1:2013/A2:2013  SM SR EN 50125‐3:2013/C91:2013  SM SR EN 50126‐1:2013/C91:2013 

SM SR EN 50327:2013/A1:2013 SM SR EN 50329:2013/A1:2013 SM SR EN 50329:2013/C91:2013 

        Nr. şi data hotărîrii       № и дата  постановления  4 

118


INS August 2013 SM SR EN 50396:2010/A1:2013

29.060.20

A1

59 din 01.08.2013

SM SR EN 60044‐1:2013/A1:2013 

17.220.20

A1

64 din 05.08.2013

SM SR EN 60044‐1:2013/A2:2013 

17.220.20

A2

64 din 05.08.2013

SM SR EN 60044‐2:2013/A1:2013 

17.220.20

A1

64 din 05.08.2013

SM SR EN 60044‐2:2013/A2:2013 

17.220.20

A2

64 din 05.08.2013

SM SR EN 60061‐1:2010/A45:2013 

29.140.10

A45

67 din 06.08.2013

SM SR EN 60061‐1:2010/A46:2013 

29.140.10

A46

67 din 06.08.2013

SM SR EN 60061‐2:2010/A26:2013 

29.140.10

A26

67 din 06.08.2013

SM SR EN 60061‐3:2010/A33:2013 

29.140.10

A33

67 din 06.08.2013

SM SR EN 60061‐3:2010/A34:2013 

29.140.10

A34

67 din 06.08.2013

SM SR EN 60061‐3:2010/A35:2013 

29.140.10

A35

67 din 06.08.2013

SM SR EN 60061‐3:2010/A36:2013 

29.140.10

A36

67 din 06.08.2013

SM SR EN 60061‐4:2010/A14:2013 

29.140.10

A36

67 din 06.08.2013

SM SR EN 60065:2010/A12:2013 

97.020

A12

59 din 01.08.2013

SM SR EN 60071‐1:2013/A1:2013 

29.080.30

A1

86 din 14.08.2013

SM SR EN 60168:2013/A1:2013

29.080.10

A1

100 din 20.08.2013

SM SR EN 60168:2013/A2:2013

29.080.10

A2

100 din 20.08.2013

SM SR EN 60238:2010/A2:2013

29.140.10

A2

59 din 01.08.2013

SM SR EN 60317‐0‐2:2013/A1:2013 

29.060.10

A1

93 din 17.08.2013

SM SR EN 60317‐0‐2:2013/A2:2013 

29.060.10

A2

93 din 17.08.2013

SM SR EN 60317‐0‐4:2013/A1:2013 

23.060.10

A1

93 din 17.08.2013

SM SR EN 60317‐0‐4:2013/A2:2013 

23.060.10

A2

93 din 17.08.2013

SM SR EN 60317‐0‐6:2013/A1:2013 

23.060.10

A1

93 din 17.08.2013

SM SR EN 60317‐32:2013/A1:2013 

23.060.10

A1

93 din 17.08.2013

SM SR EN 60317‐32:2013/A2:2013 

23.060.10

A2

93 din 17.08.2013

SM SR EN 60317‐38+A1:2013/A2:2013 

23.060.10

A2

93 din 17.08.2013

SM SR EN 60317‐39+A1:2013/A2:2013 

23.060.10

A2

93 din 17.08.2013

SM SR EN 60317‐40+A1:2013/A2:2013 

23.060.10

A2

93 din 17.08.2013

SM SR EN 60320‐1:2010/C91:2013 

29.120.30

C91

88 din 15.08.2013

SM SR EN 60335‐2‐35:2010/A2:2013 

A2

59 din 01.08.2013

SM SR EN 60371‐3‐4:2013/A1:2013 

13.120 97.040.50 29.035.50

A1

84 din 14.08.2013

SM SR EN 60371‐3‐6:2013/A1:2013 

29.035.50

A1

84 din 14.08.2013

SM SR EN 60371‐3‐7:2013/A1:2013 

A1

84 din 14.08.2013

A1

84 din 14.08.2013

SM SR EN 60371‐3‐9:2013/A1:2013 

29.035.10 29.035.50 29.035.10 29.035.50  29.035.50

A1

84 din 14.08.2013

SM SR EN 60400:2010/A1:2013

29.140.10

A1

59 din 01.08.2013

SM SR EN 60439‐1:2010/C91:2013 

29.130.20

C91

72 din 08.08.2013

SM SR EN 60598‐2‐3:2010/A1:2013 

A1

59 din 01.08.2013

SM SR EN 60688:2013/A1:2013

29.140.40 93.080.30 17.220.20

A1

64 din 05.08.2013

SM SR EN 60688:2013/A2:2013

17.220.20

A2

64 din 05.08.2013

SM SR EN 60691:2010/A2:2013

29.120.50

A2

67 din 06.08.2013

SM SR EN 60695‐6‐1:2013/A1:2013 

13.220.99 29.020  31.080.99

A1

96 din 19.08.2013

A2

113 din 28.08.2013

SM SR EN 60371‐3‐8:2013/A1:2013 

SM SR EN 60747‐5‐1:2013/A2:2013 

119


INS August 2013 SM SR EN 60747‐5‐2:2013/A1:2013 

31.080.99

A1

113 din 28.08.2013

SM SR EN 60747‐16‐3:2013/A1:2013 

31.080.99

A1

108 din 23.08.2013

SM SR EN 60825‐2:2010/A2:2013 

A2

72 din 08.08.2013

SM SR EN 60825‐4:2010/A2:2013 

31.260 33.180.01 31.260

A2

72 din 08.08.2013

SM SR EN 60838‐1:2010/A2:2013 

29.140.10

A2

67 din 06.08.2013

SM SR EN 60947‐4‐3:2010/A2:2013 

29.130.20

A2

67 din 06.08.2013

SM SR EN 60950‐1:2010/A12:2013 

A12

67 din 06.08.2013

SM SR EN 61000‐4‐10:2013/A1:2013 

35.020 35.260 33.100.20

A1

116 din 29.08.2013

SM SR EN 61010‐031:2010/A1:2013 

19.080

A1

59 din 01.08.2013

29.140.10

A1

67 din 06.08.2013

SM SR EN 61204‐7:2013/A11:2013 

29.200

A11

67 din 06.08.2013

SM SR EN 61347‐1:2010/A1:2013 

29.140.99

A1

67 din 06.08.2013

SM SR EN 61400‐11:2013/ A1:2013 

27.180

A1

67 din 06.08.2013

SM SR EN 61466‐2:2013/ A1:2013 

29.080.10

A1

86 din 14.08.2013

SM SR EN 61558‐1:2011/A1:2013 

29.180

A1

72 din 08.08.2013

SM SR EN 61951‐1:2013/A1:2013 

29.220.20

A1

103 din 21.08.2013 

SM SR EN ISO 75‐2:2013/AC:2013 

AC

107 din 22.08.2013

AC

114 din 29.08.2013

SM SR EN ISO 294‐1:2013/A1:2013 

83.060 83.080.01  83.120  83.140.20  83.080.20

A1

117 din 30.08.2013

SM SR EN ISO 6888‐2:2013/A1:2013 

07.100.30

A1

91 din 16.08.2013

SM SR EN ISO 6888‐3:2013/AC:2013 

07.100.30

AC

91 din 16.08.2013

SM SR EN ISO 8655‐2:2013/AC:2013 

17.060

AC

76 din 09.08.2013

SM SR EN ISO 8655‐3:2013/AC:2013 

17.060

AC

76 din 09.08.2013

SM SR EN ISO 8655‐5:2013/AC:2013 

17.060

AC

76 din 09.08.2013

SM SR EN ISO 8655‐6:2013/AC:2013 

17.060

AC

76 din 09.08.2013

SM SR EN ISO 8655‐7:2013/AC:2013 

17.060

AC

76 din 09.08.2013

SM SR EN ISO 11689:2013/AC:2013 

17.140.20

AC

82 din 13.08.2013

SM SR EN ISO 12058‐1:2013/AC:2013 

83.080.01

AC

105 din 22.08.2013

83.120

A1

114 din 29.08.2013

SM SR EN 61184:2010/A1:2013

SM SR EN ISO 75‐3:2013/AC:2013 

SM SR EN ISO 14125:2013/A1:2013  SM SR EN ISO 14125:2013/AC:2013 

83.120

AC

114 din 29.08.2013

AC

82 din 13.08.2013

SM SR ISO 576:2013/C1:2013 

17.140.20 95.020.17 97.220.10  59.120.30

C1

60 din 02.08.2013

SM SR CEI 60136:2013/A1:2013

29.160.10

A1

70 din 07.08.2013

SM SR HD 60364‐4‐43:2013/ C91:2013 

29.120.50 91.140.50 

C91

88 din 15.08.2013

SM SR EN ISO 17201‐1:2013/AC:2013 

               

120


INS August 2013                                

NOUTĂȚI  

Mesajul Zilei Mondiale a Standardizării – 14 octombrie 2013  Standardele internaționale asigură schimbări pozitive   

  Dl Klaus WUCHERER,   preşedinte al CEI   

Dl Terry HILL,   preşedinte al ISO   

 

Dl Hamadoun Touré,   secretar general al UIT   

În prezent, comunitatea internațională se confruntă cu cerințele tot mai înalte ale pieței mondiale, aflate în  permanentă  schimbare,  precum  și  cu  necesitatea  de  a  găsi  soluții  eficiente  pentru  problemele  macroeconomice  și  corelarea  acestora  cu  metodele  de  diminuare  a  impactului  schimbărilor  climatice.  În  acest  context,  standardele  internaționale  reprezintă  instrumente  puternice  de  realizare  a  schimbărilor  pozitive  durabile,  prin  oferirea  unor  linii  directoare  care  pot  contribui  la  deschiderea  noilor  piețe  internaționale  de  desfacere,  crearea  unui  mediu  de  afaceri  competitiv,  susținerea  creșterii  economice,  precum  și  adaptarea  la  schimbările  climatice  și  diminuarea  impactului acestora.  Standardele internaționale reprezintă documente de consens ale  experților din întreaga lume din diverse domenii industriale, de la  eficiența  energetică,  pînă  la  infrastructura  de  transport,  sisteme  de  management,  schimbări  climatice,  asigurarea  sănătății  și  securității și tehnologii de informare și comunicare. Diseminînd și  difuzînd  cunoștințele  lor  referitoare  la  domeniile  de  activitate  enumerate,  precum  și  la  alte  domenii  industriale  către  sectorul  public,  experții  conlucrează  între  ei  în  scopul  elaborării  standardelor  care  oferă  soluții  inovatoare  țărilor  din  întreaga  lume,  astfel  furnizînd  mediului  de  afaceri,  autorităților  de  reglementare  și  societății  o  platformă  solidă  pentru  schimbările  pozitive.  Standardele contribuie la creșterea economică accelerată în țările  în curs de dezvoltare prin oferirea celor mai bune practici care le  ajută  să  evite  „reinventarea  roții”.  Creînd  o  legătură  puternică 

121


INS August 2013 între creșterea  economică  și  procesul  de  urbanizare,  standardele  devin  tot  mai  importante  în  contextul  creării infrastructurilor inteligente și durabile a orașelor.  Standardele  internaționale  asigură  sporirea  accesibilității  produselor  și  serviciilor  pentru  persoanele  cu  dizabilități.   Totodată, standardele sînt utilizate drept instrumente care contribuie la diminuarea efectelor schimbărilor  climatice prin îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea deșeurilor și a emisiilor de gaze cu efect de  seră.  Standardele  diseminează  cele  mai  bune  practici  pentru  producerea  de  energie  regenerabilă,  oferă  soluții  corespunzătoare  celor  mai  recente  cerințe  și  procese  pentru  depozitarea  și  reciclarea  deșeurilor,  precum și instrumente pentru sporirea eficienței și durabilității în cadrul tuturor sectoarelor industriale.   Organismele  internaționale  de  standardizare  ‐  Comisia  Electrotehnică  Internațională  (IEC),  Organizația  Internațională  de  Standardizare  (ISO)  și  Uniunea  Internațională  a  Telecomunicațiilor  (ITU),  asigură  concordanța  dintre  o  multitudine  de  standarde  naționale  și  regionale,  astfel  contribuind  la  armonizarea  celor  mai  bune  practici  la  nivel  mondial,  eliminarea  barierelor  tehnice  în  calea  comerțului  și  promovarea  creșterii social‐economice.   În cele din urmă, de toate aceste beneficii se bucură consumatorii, dispunînd de o mai mare libertate de  alegere, calitate sporită și prețuri mai mici.   În prezent, IEC, ISO și ITU oferă beneficii testate în timp în domeniul standardizării, contribuind la atingerea  consensului  global  cu  privire  la  cele  mai  eficiente  soluții  pentru  provocările  contemporane  în  domeniul  social, economic și al mediului.  Principiile care stau la baza standardizării internaționale sînt astăzi mai relevante decît oricînd. Standardele  continuă  să  asigure  schimbările  pozitive  prin  eliminarea  barierelor  de  comunicare  și  cooperare,  iar  activitatea  de  bază  a  organizațiilor  internaționale  IEC,  ISO  și  ITU  rămîne  elaborarea  standardelor  care  diseminează  cunoștințe  și  cele  mai  bune  practici  în  țările  din  întreaga  lume,  astfel  oferind  o  platformă  pentru prosperitatea mondială.  Scopul  Zilei  Mondiale  a  Standardizării  este  de  a  face  mai  cunoscută  importanța  standardizării  pentru  economia mondială și rolul pe care îl joacă aceasta în toate domeniile de activitate. În această zi, se aduce  un omagiu muncii miilor de specialiști care și‐au oferit timpul și experiența pentru elaborarea standardelor  internaționale, europene sau naționale.  La rîndul său, Institutul Naţional de Standardizare (INS), în calitate de organism naţional de standardizare,  vine în întîmpinarea producătorilor şi agenţilor economici atît prin participarea la procesul de elaborare şi  implementare a actelor normative prin care sînt transpuse în legislaţia naţională directivele europene, cît şi  prin  punerea  la  dispoziţie  a  standardelor  europene  şi  internaţionale,  adoptate  ca  standarde  naţionale.  Standardizarea reprezintă un element esenţial în dezvoltarea economică a ţării.           

122


INS August 2013 Standardul internațional ISO 20121 – cîștigătorul concursului Eurovision 2013 

Nimeni nu s‐ar fi putut gîndi că organizarea concursului european de muzică Eurovision 2013, care a adunat în orașul  Malmo (Suedia) peste 100 000 vizitatori, va fi atît de simplă. 

Totuși, buna oganizare și desfășurare a concursului Eurovision nu a fost o  sarcină  ușoară.  Trebuie  luate  în  considerare  diverse  aspecte,  precum  bucatele  și  băuturile  oferite,  transportul,  energia  electrică,  colectarea  deșeurilor și multe altele. Însă dna Susana Winblad, manager de proiect  în  orașul  Malmo,  Suedia,  și‐a  asumat  riscul  în  speranța  obţinerii  unui  rezultat  favorabil,  înarmată  doar  cu  standardul  internațional  ISO  20121  Sisteme de management al sustenabilității evenimentelor. Cerințe și ghid  de  utilizare  și  cu  gîndul  că  a  face  lucrurile  potrivite  trebuie  să  fie  ușor.  Rezultatul  acestuia  a  fost  obținerea  unei  impresionante  experiențe  pozitive. În interviul de mai jos, dna Winblad vine cu cîteva sfaturi, lecții și  alte lucruri interesante.   ISOfocus:  De  ce  ați  decis  să  utilizați  standardul  internațional  ISO  20121  pentru organizarea concursului Eurovision?  Dna Winblad: Am considerat că va fi o bună oportunitate pentru  orașul Malmo de a‐și consolida imaginea în calitate de „destinație  verde”.  Astfel,  standardul  ISO  20121  a  servit  drept  instrument  pentru evidențierea aspectelor legate de sustenabilitate în cadrul  colaborării cu partenerii noștri, precum și în cadrul activităților de  procurare a diverselor servicii.     ISOfocus: Ați putea să ne descrieți cîteva acțiuni întreprinse?  Dna  Winblad:  Noi,  locuitorii  orașului  Malmo,  considerăm  că  lucrurile potrivite trebuie să fie ușor de realizat, astfel, am creat o  atmosferă  degajată  pentru  participanții  concursului  și  personalul  care  asigura  buna  desfășurare  a  acestuia,  prin  intermediul  următoarelor activități:   Trafic rutier neaglomerat: noi am asigurat transportul public  gratuit, fără ambuteiaje, pentru toți delegații și reprezentanții 

Susana Winblad, manager de proiect în oraşul Malmo, Suedia

123


INS August 2013 mass‐media și am întreprins măsuri de încurajare a vizitatorilor să opteze pentru deplasarea cu  trenul pînă la locul desfășurării concursului.    Mîncare ecologică: noi am oferit, am recomandat și am promovat mîncarea ecologică, preparată de  către producătorii autohtoni.    „Butelii de apă pentru sportivi”: noi am oferit delegaților și reprezentanților mass‐media sticle  reîncărcabile și am asigurat disponibilitatea robinetelor de apă în localitățile de bază.     Reciclare: noi am asigurat reciclarea ușoară pentru toți participanții.   Instruire: noi am oferit cursuri în domeniul sustenabilității tuturor voluntarilor (550 persoane),  arătînd totodată cum ar putea deveni exemple de urmat.      ISOfocus: Care a fost cea mai mare provocare?  Dna. Winblad: A fost destul de dificil să stabilim obiective măsurabile atunci cînd definim sustenabilitatea  socială și economică.  ISOfocus: Cîte persoane au fost implicate în acest proiect?  Dna. Winblad: Eu am lucrat full‐time pe parcursul desfășurării acestui proiect, și am avut un subaltern, care  a lucrat în proporție de 20% asupra implementării acestuia.   ISOfocus: Care au fost principalele rezultate obținute?  Dna. Winblad: Încă nu am făcut o generalizare, însă aș putea aduce cîteva exemple:    Implementarea unui nou sistem privind biletele pentru transportul public, care contribuie la evitarea  cozilor lungi;   Dezvoltarea unui sistem de reciclare pentru evenimente, pe care îl vom reutiliza în viitor;   80 000 de căni de cafea ecologică servită, comercializată la un preț rezonabil;   Utilizarea sticlelor reîncărcabile, care au avut un impact negativ asupra mediului ambiant de 1000 de  ori mai mic decît apa îmbuteliată.    ISOfocus: Ați putea oferi cîteva sfaturi utilizatorilor standardului ISO 20121?  Dna.  Winblad:  Comunicarea  cu  toate  persoanele  implicate  este  foarte  importantă.  În  același  timp,  este  foarte important de a fi la curent cu toate sarcinile altor angajați ai organizației. Totodată, sustenabilitatea  trebuie  să  rămînă  un  obiectiv  de  bază  în  cadrul  proiectului.  Și  mai  presus  de  orice,  nu  vă  puneți  în  față  obiective prea ambițioase și bucurați‐vă de succesul obținut!                        

124


INS August 2013                                                                                                

Institutul Național  de  Standardizare  propune  spre  atenția  Dvs.  broșurile  tematice  „Materiale  de  construcţii.  Volumul  I”  şi  „Materiale  de  construcţii.  Volumul  II”,  destinate  producătorilor  și  distribuitorilor  din  domeniul  construcţiilor,  precum  și  organismelor  de  certificare.  Acestea  conțin  descrierile  succinte  ale  standardelor  moldovene în domeniul construcţiilor.               

Broşurile şi întregul text al standardelor pot fi consultate și achiziționate în Fondul Național de Standarde, la sediul  Institutului Național de Standardizare.    Telefon: +373 (22) 218 403  E‐mail: fond@standard.md  

125


INS August 2013        

Preşedintele colegiului   

Iurii Socol   

Membrii colegiului: 

Bostan Lilian

Tatiana Rusu

Şincarenco Alina  Cuşchevici Cristina 

Secretar

Lucia Mursa 

                                                                             

126


INS August 2013 ERATE LA „BULETINUL DE STANDARDIZARE” NR. 06 – 2013  ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В „BULETINUL DE STANDARDIZARE” Nº 06 – 2013     

În ce loc 

Este tipărit 

Fila 15, coloana 1 

CSM 17.120.01    17.140.30  43.020.01 

Fila 35, coloana 2 

Fila 20, coloana 2 

17.160.30

Trebuie citit    CSM 17.140.01  17.140.30  47.020.01    75.160.30   

127


Profile for standard.md

Buletinul de standardizare august 2013  

Buletinul de standardizare august 2013  

Advertisement