Page 1

    

       Institutul  Naţional  de  Standardizare              

 

             

  BULETINUL  DE  STANDARDIZARE   

Fondat în 1994         

6 – 2013        PUBLICAŢIE  OFICIALĂ 

                        Chişinău    2013     


INS Iulie 2013

STIMAŢI UTILIZATORI!

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

„Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального Института Стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации на национальном уровне.

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Institutului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind activitatea de standardizare la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău.

Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу.

Detalii la telefoanele: (022)218-403

Справки по телефону: (022)218-403

218-432

218-432

  Standardele sînt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sînt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri.

         

© INS,  2013

   

1


INS Iulie 2013

C O M U N I C A T E   DE   P R E S Ă      Grijile cotidiene ‐ spălatul rufelor. Vă ajutăm să înţelegeţi semnificaţia simbolurilor de pe etichetele           

materialelor textile    Fibre textile 

 Îmbrăcăminte 

7

 Încălţăminte                                                                                                                                                              

Produse cosmetice. Frumuseţe fără imperfecţiuni                                                                                                                              8        

  S T A N D A R D I Z A R E        Lista standardelor moldovene aprobate    Перечень утвержденных стандартов Молдовы      Indicativele standardelor moldovene aprobate    Обозначения утвержденных стандартов Молдовы      Indicativele standardelor și prestandardelor anulate                                                                                                                Обозначения  аннулированных  стандартов и предстандартов      Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări și erate   Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения и поправки          

10

47

58

62

                         N O U T Ă Ț I    Development of harmonization road maps and action plans and capacity building recommendations      Prezentarea broșurii „Fibre textile” 

64

65

Prezentarea broșurii „Îmbrăcăminte”    Prezentarea broșurii „Încălţăminte” 

66 67  

           

2


INS Iulie 2013 COMUNICATE DE PRESĂ   

Grijile cotidiene – spălatul rufelor  Vă ajutăm să înțelegeți semnificația simbolurilor de pe etichetele materialelor textile   

În  urma  spălării  s‐au  micșorat  dimensiunile vreunui pulover sau  s‐a  decolorat  vreo  bluză  cîndva?  S‐a  ars  sau  s‐a  deteriorat  vreo  parte  a  hainei  în  timp  ce  călcați  la  temperaturi  prea  mari?  Doriți  ca  îmbrăcămintea  Dvs.  să  nu‐și  piardă  forma  și  să  nu  se  decoloreze?  Articolele  de  îmbrăcăminte  sînt  confecționate  din  diverse  materiale  textile,  fiind  utilizate  diferite  vopsele,  deci  este  necesar să cunoaștem cum să ne  comportăm  cu  fiecare  unitate  în  parte  pentru  a  asigura  utilizarea 

durabilă  a  îmbrăcămintei  într‐o  Etichetarea  Textilelor  (GINETEX).  stare bună.  GINETEX  este  o  organizație  internațională  non‐profit  care  Primele  simboluri  de  pe  colaborează cu agenții economici  etichetele  hainelor  au  fost  din întregul lanț de aprovizionare  elaborate și definite din punct de  cu textile, precum și din cele mai  vedere  tehnic  la  sfîrșitul         relevante  sectoare  de  îngrijire  anilor  ‘50.  Acestea  au  fost  profesională  a  acestora.  introduse  în  urma  penetrării  pe  Totodată,  împreună  cu  alți  piață a noilor fibre textile, așa ca:  experți  din  diferite  ramuri  ale  acetatul,  nailonul,  poliesterul  și  industriei,  GINETEX  este  viscoza,  pentru  a  ajuta  membrul  comitetului  tehnic  ISO  consumatorii  să  aibă  grijă  de  pentru  simbolurile  de  îngrijire  a  tricourile sau blugii lor preferați.  articolelor  de  îmbrăcăminte. Acest  cod  de  etichetare  de  întreținere a fost stabilit de către  Asociația  Internațională  pentru 

Înțeles oriunde în lume Deja  peste  20  de  ani  standardul  internațional ISO 3758 Materiale  textile  –  codurile  de  etichetare  a  informaţiilor  referitoare  la  întreţinerea  produselor  textile  utilizînd  simbolurile  este  întrebuinţat  în  mai  multe  sectoare  ale  industriei  textile  și  industriei  de  confecții  din  întreaga  lume.  Acesta  oferă  linii   

directoare producătorilor,  furnizorilor  și  distribuitorilor  privind metodele de testare care  trebuie  efectuate  asupra  materialelor  textile  și  a  confecțiilor  pentru  a  verifica  probabilitatea  apariției  deteriorărilor  ireversibile  în  timpul  spălării  sau  uscării  acestora.  

Simbolurile de  pe  etichetele  de  îngrijire  a  îmbrăcămintei,  de  asemenea,  informează  consumatorii  și  lucrătorii  din  unitățile  de  curățătorie  chimică  referitor  la  metodele  de  protecție  a  îmbrăcămintei  în  timpul  spălării,  albirii,  uscării  și  călcării,  precum  și  referitor  la  întreținerea  profesională  a  textilelor.

3


INS Iulie 2013 Nu este atît de ușor cum pare  Organismele  de  standardizare  se  confruntă  cu  mai  multe  provocări în acest sens. În primul  rînd,  este  necesară  asigurarea  faptului  că  simbolurile  de  pe  etichete  sînt  înţelese  oriunde  în  lume.  În  al  doilea  rînd,  este  nevoie  de  elaborarea  recomandărilor  tehnice  exacte.  Şi nu în ultimul rînd, este necesar  de  a  lua  în  considerare  noile  tehnologii,  dispozitive,  detergenţi  şi  solvenţi  care  sînt  plasaţi pe piaţă.  

Spre exemplu,  au  loc  tot  mai  multe  dezbateri  cu  privire  la  faptul  cum  simbolurile  de  pe  etichetele  de  îngrijire  ale  îmbrăcămintei  ar  putea  reflecta  necesitatea  crescîndă  a  unor  servicii  de  curăţire  care  nu  dăunează mediului ambiant. 

Totodată,  organismele  naţionale  de  standardizare  trebuie  să  încurajeze  implementarea  standardelor  la  nivel  naţional  pentru  a  oferi  posibilitatea  consumatorilor  să  profite  de  toate  beneficiile  standardizării.  Cu ajutorul celei mai noi versiuni   

a  standardului  internaţional    reglementările  interne  conform  ISO  3758,  publicat  în  2012,  prevederilor  acestora.  După  sperăm că mai multe ţări, aşa ca:  părerea  noastră,  consumatorii  Canada, Japonia,  Coreea  de  Sud,  din  toată  lumea  trebuie  să  Statele  Unite  ale  Americii  ş.a.  îşi  înţeleagă  exact,  fără  careva  vor  spori  beneficiile  obţinute  în  neclarităţi,  acelaşi  limbaj  al  urma  utilizării  soluţiilor  oferite  simbolurilor!  de standardizare şi îşi vor adapta 

   

                                      Sursa: ISO Focus +, Volumul 4, nr. 4, 2013 

4


INS Iulie 2013 Fibre textile  

Existenţa şi  dezvoltarea  omului  au  presupus  şi  presupun  satisfacerea  unor  multiple  nevoi.  Pe  lîngă  hrană  şi  adăpost,  acesta  mai trebuia să‐şi adune materiale  pentru  confecţionarea  îmbră‐ cămintei.   Ca  şi  în  majoritatea  situaţiilor,  natura  a  fost  cea  care  asigura  satisfacerea  nevoilor  natural‐ biologice  omului  de  dinainte.  Timp  de  mii  de  ani,  prin  diverse  mijloace  şi  încercări,  acesta  a  reuşit  să  creeze  anumite  tehnologii  indispensabile  în  identificarea  unor  materiale  corespunzătoare  pentru  confecţionarea  hainelor.  Ca  rezultat,  în  circuitul  economic  au  apărut  o  serie  de  produse  naturale  precum  blănurile,  lîna,  inul, cînepa, bumbacul etc.     

Progresele ştiinţifico‐tehnice  Ţesăturile  textile  au  rezistenţa  contemporane, precum şi cele ale  mecanică  redusă.  Elasticitatea,  industriei  chimice,  au  contribuit  mlădirea  şi  porozitatea  fină  sînt  la  dezvoltarea  şi  evoluţia  cîteva  din  caracteristicele  producţiilor  de  fibre  textile  pe  materialelor  textilelor.  Dezvolta‐ plan  mondial,  fapt  ce  a  rea  industriei  textile  a  devenit  determinat apariţia de noi materii  prioritară  după  cel  de‐al  doilea  prime  textile,  cum  ar  fi  fibrele  război  mondial,  un  accent  chimice.  Pînă  în  secolul  nostru,  deosebit  punîndu‐se  pe  fibrele  singurele  fibre  textile  erau  doar  sintetice.  Factori  circumstanţiali,  cele  naturale,  iar  prelucrarea  lor  precum  retragerea  ciclică  a  era  exclusiv  manuală  pînă  la  industriei  textile,  cerinţele  de  revoluţia industrială de la sfîrşitul  piaţă  diversificate,  creşterea  secolului  XVIII.  Ponderea  cea  mai  demografică,  dar  şi  evoluţia  mare  era  deţinută  de  lînă  (77%),  creşterii  nivelului  de  trai  şi  de  Fibrele  textile  constituie  materia  urmată de fibrele liberiene (18%)  civilizaţie  la  nivel  mondial  au  primă  de  bază  a  industriei  textile  şi  bumbac  (doar  5%),  iar  după  favorizat instabilitatea mondială a  şi  un  material  important  pentru  această etapă, o dată cu revoluţia   producţiei de fibre textile. Totuşi,  multe alte domenii ale tehnicii.  industrială  caracterizată  de  fibrele  textile  se  numără  printre    invenţiile  mijloacelor  de  cele  mai  utilizate  de  om  pentru  producţie  din  industria  textilă,  se  îmbrăcăminte.  schimbă  fundamental  structura  materiilor  prime.  Astfel,  după  În  acest  context,  vă  propunem  aproximativ  100  de  ani,  în  1869,  spre  achiziţie  şi  utilizare  o  nouă  ponderea  prelucrării  era  de  81%  broşură  atractivă  din  ediţia  bumbac,  13%  lînă  şi  6%  fibre  „Industria  de  confecţii”.  Această  broşură  este  realizată  pentru  liberiene.  persoane  şi  organizaţii  care    doresc  să  afle  mai  multe    informaţii  utile  despre      standardele din domeniul dat.  

5


INS Iulie 2013

Îmbrăcăminte îmbrăcăminte, reprezentînd  aspecte de importanţă majoră în  societatea  contemporană  şi  nu  numai.  

Îmbrăcămintea, ca  şi  locuinţa,  reprezintă una dintre modalităţile  prin  care  omul  a  reuşit          să‐şi  creeze  un  microclimat,  independent  de  condiţiile  meteorologice  exterioare  şi  cu  efect net de ocrotire a sănătăţii.  Îmbrăcămintea  a  fost  confecţionată  dintr‐o  varietate  foarte largă de materiale. În timp,  acestea  au  variat  de  la  piele  şi  blănuri,  la  materiale  şi  ţesături  naturale, sintetice şi exotice.  Funcţia  veşmintelor  este  aceea  de  a  contribui  la  confortul  purtătorului  prin  protejarea  acestuia  de  factori  naturali,  precum:  ploaie,  zăpadă,  vînt,  soare  etc.  Cu  toate  acestea,  îmbrăcămintea,  care  este  prea  mare, subțire sau mică oferă mai  puțină  protecție.  Spre  exemplu,  pentru  climate  calde,  îmbrăcămintea  oferă  protecție  solară  şi  de  vînt,  în  timp  ce  în  zonele cu climă rece, proprietățile  de  izolare  termică  sînt  în  general  mult  mai  importante.  Adăpostul  de  obicei  reduce  necesitatea  funcțională pentru îmbrăcăminte. 

cămin cald.  Similar,  îmbrăcămintea  are  aspecte  sezoniere  și  regionale,  astfel  încît materialele mai subțiri şi cu  mai puţine straturi de haine sînt  purtate în general în anotimpuri  și regiuni mai calde decît în cele  mai reci. 

În broşura  dată  sînt  stipulate   informaţii    referitoare  la  terminologie,  condiţii  tehnice  şi  metode  de  încercări,  aplicabile  pentru  fiecare  standard  moldovean.  

De‐a lungul  timpului,  vestimentaţia  s‐a  dezvoltat  foarte  mult  în  studiul  evoluţiei  individului,  atît  la  nivel spiritual,  cît  şi  concret,  ajungînd  să  ofere  indicii  clare  despre  concepţiile,  ideile, sentimentele şi aspiraţiile  unei  epoci,  fiind  o  sursă  de  inspiraţie în acest sens.  Hainele  şi  înfăţişarea  exterioară  sînt martori tăcuţi dar vizibili, nu  doar  ai  statutului  social  şi  economic,  ci  şi  ai  valorilor  morale. Sîntem ceea ce purtăm.  Aceasta  înseamnă  că  înfăţişarea  exterioară  este  o  mărturie  vizibilă  şi  tăcută  a  valorilor  personale. 

Institutul Național  de  Standardizare  a  elaborat  broșura  „Îmbrăcăminte”,  care  De  exemplu,  paltonul,  pălăriile,  cuprinde  un  set  de  standarde    mănușile  și  alte  articole  devin  inutile  atunci  cînd intrăm într‐un  referitoare  la  articole  de   

Acestea sînt  catalogate  fiecare  pe  compartimentul  său,  scopul  fiind  de  fapt  oferirea  informaţiilor  esenţiale  despre  produsele textile cu specificarea  obiectului  și  domeniului  de  aplicare  al  standardului.  Totodată,  recomandăm  să  se  ia  în  calcul  şi  prevederile  reglementărilor  tehnice  în  vigoare.              

6


INS Iulie 2013 Încălţăminte                                                  

Industria de  confecții  reprezintă  ramura  de  bază  a  industriei  ușoare  din  Republica  Moldova,  avînd  un  rol  social  și  economic  important,  care  generează  venituri  substanțiale,  inclusiv  venit  din  export.  Ritmurile  de  dezvoltare  a  industriei  de  confecții  depășesc  cu  mult  cele  ale  industriei  constructoare  de  mașini, chimice etc., fiind una din  cele  mai  dinamice  ramuri  ale  economiei.  Una  din  subramurile  industriei  de  confecții  reprezintă  fabricarea  încălțămintei,  care  cuprinde  o  gamă  largă  de  materiale  și  diferite  asortimente  de  produse,  de  la  încălțăminte  pentru  bărbați,  femei  și  copii,  pînă  la  produse  specializate,  cum  ar  fi  încălțămintea  de  protecție,  încălțămintea  pentru  surf  pe 

zăpadă etc.  Producătorii  autohtoni  se  orientează  spre  creșterea  volumului  de  producție și micșorarea costului  de  producție  prin  prisma  asigurării  calității.  Totodată,  anual,  la  nivel  mondial  se  produc  tot  mai  multe  bunuri  contrafăcute.  Toate  produsele  falsificate sînt de calitate joasă,  prezentînd  pericol  pentru  sănătatea  și  siguranța  oamenilor.  Procesul  tehnologic  de  confecționare  a  îmbrăcămintei  presupune  respectarea unor reguli, care se  referă  atît  la  efectuarea  operațiilor  necesare  (manuale  sau  mecanice),  precum  și  la  materialele  utilizate.  Designul  articolelor  de  încălțăminte  trebuie  să  asigure  funcționalitatea  și  siguranța  în  exploatare.  

Pregătirea materiei  prime  auxiliare  pentru  croire  și  ștanțare  (alegerea  și  sortarea  materialului  în  funcție  de  felul  încălțămintei),  croirea  și  prelucrarea  detaliilor,   coaserea,  asamblarea  părților 

încălțămintei sînt  doar  unele  etape ale procesului tehnologic  de  confecționare  a  încălță‐ mintei,  care  este  mult  mai  complex. Astfel, la fiecare etapă  a  acestui  proces  sînt  impuse  diferite condiții tehnice. Pentru  promovarea  inovației,  competitivității  și  concurenței,  combaterea  fraudei  și  a  contrafacerii,  precum  și  pentru  protejarea  sănătății  consuma‐ torilor  și  a  mediului  ambiant,  producătorii  trebuie  să  cunoască  și  să  respecte  cerințele  reglementărilor  tehnice  în  vigoare  în  Republica  Moldova,  precum  și  cele  recunoscute  la  nivel  internațional.  În  acest  sens,  Institutul  Național  de  Standardizare  propune  o  nouă  broșură  informativă,  care  cuprinde  descrierile  succinte  ale  standardele  moldovene  din  domeniu, care includ informații  referitoare  la  terminologie,  condiții  tehnice  și  metode  de  încercări.   Broșura  respectivă  face  parte  dintr‐o  serie  de  broșuri  dedicate  standardelor  din  industria  de  textile  și  de  confecții, valabile pe teritoriul  Republicii  Moldova.  Din  această  serie  mai  fac  parte  broșurile  „Îmbrăcăminte”  şi  „Fibre Textile”.     

7


INS Iulie 2013

Produse cosmetice  Frumuseţe fără imperfecţiuni 

Deși unii  consideră  că  produsele  cosmetice  se  referă  doar  la  machiajul  decorativ,  acestea  includ,  de  asemenea,  multe  produse  importante  de  îngrijire  personală  pentru  igienă  şi  sănătate, cum ar fi pasta de dinți,  șampon,  săpun  şi  chiar  produse  pentru protecţie solară.  Toate  aceste  produse  sînt  aplicate direct pe pielea noastră,  cel  mai  mare  organ  al  corpului  uman.  Prin  urmare,  este  foarte  important  ca  produsele  cosmetice  să  nu  conțină  microorganisme periculoase.   Totodată,  este  necesar  să  ne  asigurăm că orice microorganism  cu  care  am  contactat  în  timpul  utilizării produselor nu afectează  calitatea sau siguranța acestora.   În  mod  evident,  produsele  cosmetice  trebuie  să  îndeplinească  cerinţe  stricte  înainte  ca  acestea  să  fie  puse  la  dispoziţia  consumatorilor.  Standardele  ISO  reprezintă  promotorii  schimbului  de  bune  practici  la  nivel  mondial,  astfel,  consumatorii  şi  autorităţile  de  reglementare pot avea încredere  în  calitatea  produselor  fabricate  în alte ţări.   La  nivel  internațional,  de  această abordare beneficiază și  agenții  economici,  pentru  care  va fi mult mai ușor să respecte  doar  un  set  de  linii  directore, 

pentru protecția  solară  contra  UVA.  

decît liniile  directoare  ale  fiecărei țări.  Produse  pentru  protecție  solară  De‐a  lungul  anilor,  consumatorii  s‐au  obișnuit  să  aleagă  produsele  de  protecţie  solară  în  funcţie  de  factorul  de  protecție  soare  (sau  SPF),  care  este  indicat  pe  etichetă.  Însă,  pînă  nu  demult,  reglementările  naţionale şi regionale cu privire  la  metodele  utilizate  pentru  determinarea  acestui  index  au  început  să  difere,  ceea  ce  înseamnă  că  același  număr  poate  să  corespundă  diferitor  niveluri  de  protecție  în  diferite  țări.  Imaginați‐vă  cîte  persoane  care  pleacă  la  odihnă  au  procurat  produse  autohtone,  fiind  siguri  că  acestea  sînt  asemenea celor din țara lor.  În  prezent,  trei  standarde  internaționale  ISO  24442:2011,  ISO  24443:2012  și  ISO  24444:2010  oferă  cerințe  față  de  testele  in  vitro  şi  in  vivo,  care  stabilesc  metode  pentru  determinarea  nivelului  de  protecție  solară  SPF,  precum  şi 

Datorită acestor  standarde  internaționale  recunoscute  la  nivel  internațional,  consumatorii  pot  fi  siguri  că  indicele  de  protecție  indicat  pe  etichetele  produselor  este  echivalent  cu  cel  din  restul  lumii,  ceea  ce  face  călătoriile  mult  mai  ușoare  și  fără  dificultăți 

Fără impurități  Comitetul  tehnic  ISO  care  a  elaborat  aceste  standarde,  ISO/TC  217  Produse  cosmetice,  mai  lucrează  și  asupra  altor  domenii:  •Standarde de microbiologie;  •Metode  de  analiză  pentru  testarea  produselor  cosmetice  şi a ingredientelor lor.   

8


INS Iulie 2013 Produsele cosmetice  pot  fi  foarte  complexe  sub  aspectul  termenilor  de  formulare  și  necesită  utilizarea  ingredientelor de cea mai bună  calitate  pentru  a  asigura  siguranța.   Spre  exemplu,  standardele  au  fost  și  sînt  elaborate  pentru  a  armoniza  metodele  de  încercare  pentru  impuritățile   

care pot  fi  evitate,  precum  nitrozaminele  sau  metalele  grele, inclusiv plumb și mercur.   Încă  o  dată  trebuie  de  menționat  faptul  că  în  contextul  schimbărilor  care  au  loc  la  nivel  internațional,  astfel  de metode sînt esențiale. 

agenții economici,  autoritățile  de  reglementare  și  asociațiile  de  protecție  a  consumatorilor  din toată lumea.   . 

Metodele de  încercare  ale  ISO  sînt  recunoscute  de  către 

Sursa: ISO Focus +, Volumul 4, nr. 4, 2013 

  .                          La  solicitare,  aceste  standarde  internaționale  pot  fi  adoptate  în  calitate  de  naționale  și  puse  la  dispoziția utilizatorilor din Republica Moldova.   

9


INS Iulie 2013

STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

LISTA  STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE  ПЕРЕЧЕНЬ  УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ    (Iulie 2013)       01           GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE.  medicale  –  Информация,  предоставляемая                  STANDARDIZARE. DOCUMENTARE  изготовителем медицинских устройств                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ.  (SR EN 1041:2009, IDT)                  СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ       03       SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA   01.040.17              ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII.                 ADMINISTRARE. TRANSPORT                SM SR CEI 60050‐801:2013              СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ   Vocabular  electrotehnic  internaţional.  Capitolul  801:              ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ.   Acustică  şi  electroacustică  –  Международный              АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ    электротехнический  словарь.  Глава  801:  Акустика  и  03.120.10  электроакустика (SR CEI 60050‐801:2005, IDT)      SM SR EN ISO 19011:2013  01.040.59  Ghid  pentru  auditarea  sistemelor  de  management  –    Руководящие указания по аудиту систем менеджмента  SM SR EN 1884:2013  Pene  şi  puf.  Metode  de  analiză.  Determinarea  stării  (SR EN ISO 19011:2011, IDT)  microbiologice  –  Перо  и  пух.  Методы  испытаний.    Определение микробиологического состояния  SM SR EN ISO 22870:2013  (SR EN 1884:2002, IDT)  Analize  la  locul  de  îngrijire  al  pacientului                      (POCT point‐of‐care‐testing). Cerinţe referitoare la calitate şi  SM SR EN 1885:2013  competenţă  –  Анализы  по  месту  лечения  пациента  Pene  şi  puf.  Termeni  şi  definiţii  –  Перо  и  пух.  Термины  и  (РОСТ). Требования к качеству и компетентности   определения  (SR EN 1885:2002, IDT)   (SR EN ISO 22870:2006, IDT)      07         MATEMATICĂ, ȘTIINȚE NATURALE  01.040.70                МАТЕМАТИКА, ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ      SM SR EN ISO 14660‐2:2013    Specificaţii  geometrice  pentru  produse  (GPS).  Elemente  geometrice. Partea 2: Linie mediană extrasă dintr‐un cilindru  07.100.30  şi  un  con,  suprafaţă  mediană  extrasă,  dimensiune  locală  a    unui  element  extras  –  Геометрические  характеристики  SM EN ISO 6887‐5:2013  изделий  (GPS).  Геометрические  элементы.  Часть  2:  Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Prepararea  Извлеченная  средняя  линия  цилиндра  и  конуса,  eşantioanelor,  a  suspensiei  iniţiale  şi  a  diluţiilor  decimale  извлеченная  средняя  поверхность,  локальный  размер  pentru  examenul  microbiologic.  Partea  5:  Reguli  specifice  извлеченного элемента (SR EN ISO 14660‐2:2002, IDT)  pentru  prepararea  laptelui  şi  a  produselor  lactate  –  Микробиология  пищевых  продуктов  и  кормов  для    животных.  Подготовка  образцов  для  испытания,  01.040.97  исходной  суспензии  и  десятичных  разведений  для    микробиологических  исследований.  Часть  5:  SM SR EN ISO 23953‐1:2013  Специальные  правила  для  подготовки  молока  и  Vitrine  frigorifice.  Partea  1:  Vocabular  –  Витрины‐ холодильники. Часть 1: Словарь  молочных продуктов (EN ISO 6887‐5:2010, IDT)  (SR EN ISO 23953‐1:2006, IDT)      SM ISO 17604:2013  01.110  Microbiologia  produselor  alimentare  şi  nutreţurilor.    Prelevarea  eşantioanelor  din  carcase  pentru  analiza   SM SR EN 1041:2013  microbiologică  –  Микробиология  пищевых  продуктов  и      Informaţii  furnizate  de  producătorul  de  dispozitive        кормов для животных. Отбор проб из туш животных      

10


INS Iulie 2013 для микробиологического анализа (ISO 17604:2003, IDT)     07.100.99    SM EN ISO 21148:2013  Cosmetice.  Microbiologie.  Instrucţiuni  generale  pentru  examinarea  microbiologică  – Косметика. Микробиология.  Общие  указания  по  микробиологическому  контролю   (EN ISO 21148:2009, IDT)    SM EN ISO 21149:2013  Cosmetice.  Microbiologie.  Enumerarea  şi  detectarea  bacteriilor aerobe mezofile – Косметика. Микробиология.  Подсчет  и  обнаружение  аэробных  мезофильных  бактерий  (EN ISO 21149:2009, IDT)  SM EN ISO 21150:2013  Cosmetice.  Microbiologie.  Detectarea  Escherichia  coli  –  Косметика.  Микробиология.  Обнаружение  Escherichia  coli (EN ISO 21150:2009, IDT)    SM EN ISO 22717:2013  Cosmetice.  Microbiologie.  Detectarea  Pseudomonas  aeruginosa  –  Косметика.  Микробиология.  Обнаружение  Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 22717:2009, IDT)    SM EN ISO 22718:2013  Cosmetice.  Microbiologie.  Detectarea  Staphylococcus    aureus  –  Косметика.  Микробиология.  Обнаружение  Staphylococcus aureus (EN ISO 22718:2009, IDT)      11   MEDICINĂ                   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 11.040.20    SM SR EN 14820:2013  Recipiente de unică folosinţă pentru prelevarea probelor de     sînge venos uman – Контейнеры одноразовые для сбора  образцов венозной крови человека  (SR EN 14820:2005, IDT)    11.040.30    SM SR EN ISO 11810‐1:2013  Laseri  şi  echipamente  cu  laseri.  Metodă  de  verificare  şi  clasificare  a  rezistenţei  la  radiaţia  laser  a  cearşafurilor  chirurgicale  şi/sau  a  cuverturilor  de  protecţie  a  pacienţilor.  Partea  1:  Aprindere  primară  şi                    pătrundere  –  Лазеры  и  относящееся  к  лазерам  оборудование.  Метод  испытания  и  классификация  устойчивости  хирургических  простыней  и/или  покрывал,  защищающих  пациента,  к  воздействию  лазерного  излучения.  Часть  1:  Первичное  возгорание  и  проникновение  (SR EN ISO 11810‐1:2009, IDT)    SM SR EN ISO 11810‐2:2013  Laseri  şi  echipamente  cu  laseri.  Metodă  de  verificare  şi  clasificare  a  rezistenţei  la  radiaţia  laser  a  cearşafurilor  chirurgicale  şi/sau  a  cuverturilor  de  protecţie  a  pacienţilor.  Partea 2: Aprindere secundară  – Лазеры и относящееся к  лазерам  оборудование.  Метод  испытания  и  классификация устойчивости хирургических простыней  и/или  покрывал,  защищающих  пациента,  к  воздействию лазерного излучения. Часть 2: Вторичное  возгорание (SR EN ISO 11810‐2:2009, IDT)    11.040.40 

11.040.01   SM SR EN 1041:2013  Informaţii  furnizate  de  producătorul  de  dispozitive     medicale  –  Информация,  предоставляемая  изготовителем медицинских устройств  (SR EN 1041:2009, IDT)    11.040.10    SM SR EN 13976‐1:2013  Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 1: Condiţii  de  interfaţă  –  Системы  спасения.  Транспортирование  инкубаторов. Часть 1: Условия взаимодействия  (SR EN 13976‐1:2011, IDT)    SM SR EN 13976‐2:2013  Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 2: Cerinţe  de  sistem  –  Системы  спасения.  Транспортирование  инкубаторов. Часть 2: Требования к системе  (SR EN 13976‐2:2011, IDT)   

SM SR EN ISO 14602:2013  Implanturi  chirurgicale  neactive.  Implanturi  pentru  osteosinteză.  Cerinţe  particulare  –  Имплантаты  хирургические  неактивные.  Имплантаты  для  остеосинтеза. Частные требования  (SR EN ISO 14602:2012, IDT) 

 

11.040.70  

SM SR EN ISO 15004‐1:2013  Instrumente  oftalmice.  Cerinţe  de  bază  şi  metode  de  încercare.  Partea  1:  Cerinţe  generale  aplicabile  la  toate  instrumentele  oftalmice  –  Офтальмологические  инструменты.  Основные  требования  и  методы  испытаний.  Часть  1:  Общие  требования,  применимые  ко всем офтальмологическим инструментам   (SR EN ISO 15004‐1:2009, IDT)   

11.060.20  

SM SR EN 1642:2013  Medicină  dentară.  Dispozitive  medicale  pentru  medicină  dentară.  Implanturi  dentare  –  Стоматология.  Изделия  медицинские стоматологические. Имплантаты зубные                      (SR EN 1642:2012, IDT) 

11


INS Iulie 2013   11.080.01     13   MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII.                    SECURITATE        ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.   SM SR EN ISO 13408‐2:2013               ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ                      Tratament  aseptic  pentru  produse  de  îngrijire  a  sănătăţii.               ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ  Partea  2:  Filtrare  –  Асептическая  обработка    медицинской продукции. Часть 2: Фильтрация    (SR EN ISO 13408‐2:2011, IDT)  13.020.10      11.100  SM SR EN ISO 19011:2013    Ghid  pentru  auditarea  sistemelor  de  management  –  SM SR EN ISO 15195:2013  Руководящие указания по аудиту систем менеджмента  Medicină  de  laborator.  Cerinţe  referitoare  la  laboratoare  (SR EN ISO 19011:2011, IDT)  care  execută  măsurări  de  referinţă  –  Медицина  лабораторная.  Требования  к  лабораториям,    проводящим стандартные измерения  13.060.50  (SR EN ISO 15195:2004, IDT)      SM ISO 9964‐1:2013  11.100.01  Calitatea apei. Determinarea sodiului şi potasiului. Partea 1:    Determinarea  sodiului  prin  spectrometrie  de  absorbţie  atomică  –  Качество  воды.  Определение  содержания  SM SR EN ISO 22870:2013  натрия  и  калия.  Часть  1.  Определение  содержания  Analize  la  locul  de  îngrijire  al  pacientului                               натрия  спектрометрическим  методом  атомной  (POCT point‐of‐care‐testing). Cerinţe referitoare la calitate şi  абсорбции (ISO 9964‐1:1993, IDT)  competenţă  –  Анализы  по  месту  лечения  пациента    (РОСТ). Требования к качеству и компетентности   SM ISO 9964‐2:2013  (SR EN ISO 22870:2006, IDT)  Calitatea apei. Determinarea sodiului şi potasiului. Partea 2:    Determinarea  potasiului  prin  spectrometrie  de  absorbţie  11.120.01  atomică  –  Качество  воды.  Определение  содержания    натрия  и  калия.  Часть  2:  Определение  содержания  SM SR EN 1041:2013  Informaţii  furnizate  de  producătorul  de  dispozitive     калия  спектрометрическим  методом  атомной  medicale  –  Информация,  предоставляемая  абсорбции (ISO 9964‐2:1993, IDT)  изготовителем медицинских устройств    (SR EN 1041:2009, IDT)  SM ISO 9964‐3:2013    Calitatea apei. Determinarea sodiului şi potasiului. Partea 3:  Determinarea  sodiului  şi  potasiului  prin  spectrometrie  de  11.140  emisie  în  flacără  –  Качество  воды.  Определение    содержания  натрия  и  калия.  Часть  3:  Определение  SM SR EN 14683:2013  содержания  натрия  и  калия  спектрометрическим  Măşti  chirurgicale.  Cerinţe  şi  metode  de  încercare  –  методом эмиссии в пламени (ISO 9964‐3:1993, IDT)  Хирургические маски. Требования и методы испытания    (SR EN 14683:2006, IDT)  13.320      11.160  SM SR EN 50130‐4:2013    Sisteme  de  alarmă.  Partea  4:  Compatibilitate  SM SR EN 13976‐1:2013  electromagnetică.  Standard  familie  de  produse:  Prescripţii  Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 1: Condiţii  de  interfaţă  –  Системы  спасения.  Транспортирование  referitoare  la  imunitatea  componentelor  din  sistemele  de  alarmă la incendiu, efracţie şi jaf armat, de TVCI, de control  инкубаторов. Часть 1: Условия взаимодействия   al  accesului  şi  de  alarmă  socială  –  Системы  аварийной  (SR EN 13976‐1:2011, IDT)  сигнализации.  Часть  4:  Электромагнитная    совместимость.  Стандарт  на  семейство  продукции:  SM SR EN 13976‐2:2013  Требования  помехоустойчивости  для  компонентов  Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 2: Cerinţe  систем  пожарной,  охранной  и  противовзломной  de  sistem  –  Системы  спасения.  Транспортирование  аварийной  сигнализации,  видеонаблюдения,  контроля  инкубаторов. Часть 2: Требования к системе  доступа и социальной аварийной сигнализации  (SR EN 13976‐2:2011, IDT)   (SR EN 50130‐4:2012, IDT)                   

12


INS Iulie 2013     13.340.99   Partea  1:  Baze  de  toleranţe,  abateri  şi  ajustaje  –    Геометрические  характеристики  изделий  (GPS).  SM SR EN ISO 11810‐1:2013  Система  кодов  ISO  для  допусков  на  линейные  размеры.  Laseri  şi  echipamente  cu  laseri.  Metodă  de  verificare  şi  Часть 1: База допусков, отклонений и посадок  clasificare  a  rezistenţei  la  radiaţia  laser  a  cearşafurilor  (SR EN ISO 286‐1:2010, IDT)  chirurgicale  şi/sau  a  cuverturilor  de  protecţie  a  pacienţilor.    Partea  1:  Aprindere  primară  şi                                     SM SR EN ISO 286‐2:2013  pătrundere  –  Лазеры  и  относящееся  к  лазерам  Specificaţii  geometrice  pentru  produse  (GPS).  Sistem  de  оборудование.  Метод  испытания  и  классификация  codificare  ISO  pentru  toleranţe  la  dimensiuni  liniare.        устойчивости  хирургических  простыней  и/или  Partea  2:  Tabele  de  clase  de  toleranţe  şi  abateri  limită  pentru  alezaje  şi  arbori  –  Геометрические  покрывал,  защищающих  пациента,  к  воздействию  лазерного  излучения.  Часть  1:  Первичное  возгорание  и  характеристики  изделий  (GPS).  Система  кодов  ISO  для  проникновение  (SR EN ISO 11810‐1:2009, IDT)  допусков  на  линейные  размеры.  Часть  2:  Таблицы    классов  стандартных  допусков  и  предельных  SM SR EN ISO 11810‐2:2013  отклонений на размеры отверстий и валов  Laseri  şi  echipamente  cu  laseri.  Metodă  de  verificare  şi  (SR EN ISO 286‐2:2010, IDT)  clasificare  a  rezistenţei  la  radiaţia  laser  a  cearşafurilor    chirurgicale  şi/sau  a  cuverturilor  de  protecţie  a  pacienţilor.  SM SR EN ISO 14660‐2:2013  Partea 2: Aprindere secundară – Лазеры и относящееся к  Specificaţii  geometrice  pentru  produse  (GPS).  Elemente  лазерам  оборудование.  Метод  испытания  и  geometrice. Partea 2: Linie mediană extrasă dintr‐un cilindru  классификация устойчивости хирургических простыней  şi  un  con,  suprafaţă  mediană  extrasă,  dimensiune  locală  a  unui  element  extras  –  Геометрические  характеристики  и/или  покрывал,  защищающих  пациента,  к  изделий  (GPS).  Геометрические  элементы.  Часть  2:  воздействию лазерного излучения. Часть 2: Вторичное  Извлеченная  средняя  линия  цилиндра  и  конуса,  возгорание   (SR EN ISO 11810‐2:2009, IDT)  извлеченная  средняя  поверхность,  локальный  размер    извлеченного элемента (SR EN ISO 14660‐2:2002, IDT)    17  METROLOGIE ŞI MĂSURARE.       FENOMENE FIZICE   17.040.20    МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ.       ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  SM SR EN 1071‐6:2013    Ceramici  tehnice  avansate.  Metode  de  încercare  pentru  17.040.01  acoperiri  ceramice.  Partea  6:  Determinarea  rezistenţei  la    abraziune  a  acoperirilor  prin  încercarea  la  uzură  prin  SM SR EN ISO 1:2013  microabraziune  –  Керамика  техническая  Specificaţii  geometrice  pentru  produse  (GPS).  Temperatura  высококачественная.  Методы  испытаний  standard  de  referinţă  pentru  specificaţii  geometrice  ale  verificări  –  Геометрические  керамических  покрытий.  Часть  6:  Определение  produselor  şi  характеристики изделий (GPS). Стандартная исходная  прочности  на  истирание  покрытий  путем  испытания  температура  для  установления  требований  к  на микроабразивный износ (SR EN 1071‐6:2008, IDT)  геометрии изделий и их проверке (SR EN ISO 1:2003, IDT)      SM SR EN 10049:2013  17.040.10  Măsurarea rugozităţii medii Ra şi a numărului de vîrfuri RPc    pe produse metalice plate – Измерение средней величины  SM SR EN 22768‐1:2013  шероховатости  Ra  и  счет  пиков  RPc  на  плоских  Toleranţe  generale.  Partea  1:  Toleranţe  pentru  dimensiuni  металлических изделиях (SR EN 10049:2006, IDT)  liniare şi unghiulare fără indicarea toleranţelor individuale –    Общие допуски. Часть 1: Допуски на линейные и угловые  SM SR EN 13036‐1:2013  Caracteristici  ale  suprafeţei  drumurilor  şi  aeroporturilor.  размеры без указания индивидуальных допусков  Metode  de  încercare.  Partea  1:  Măsurarea  adîncimii  (SR EN 22768‐1:1995, IDT)  macrotexturii  suprafeţei.  îmbrăcămintei,  prin  tehnica    volumetrică  a  petei  –  Характеристики  дорожного  и  SM SR EN 22768‐2:2013  Toleranţe  generale.  Partea  2:  Toleranţe  geometrice  pentru  аэродромного  покрытия.  Методы  испытаний.             elemente  fără  indicarea  toleranţelor  individuale  –  Общие  Часть  1:  Определение  глубины  макроструктуры  допуски. Часть 2: Геометрические допуски для деталей  поверхности  дорожного  покрытия  с  использованием  без указания индивидуальных допусков  объемных ямочных измерений (SR EN 13036‐1:2010, IDT)  (SR EN 22768‐2:1995, IDT)      SM SR EN 13036‐7:2013  SM SR EN ISO 286‐1:2013  Caracteristici  ale  suprafeţelor  drumurilor  şi  pistelor  aeroportuare.  Metode  de  încercare.  Partea  7:  Măsurarea  Specificaţii  geometrice  pentru  produse  (GPS).  Sistem  de  denivelărilor straturilor de rulare ale drumurilor: încercarea   codificare ISO pentru toleranţe la dimensiuni liniare.              

13


INS Iulie 2013 cu dreptar  –  Характеристики  дорожного  и  suprafeţei:  Metoda  profilului;  Suprafeţe  cu  proprietăţi  аэродромного  покрытия.  Методы  испытаний.              funcţionale diferite în funcţie de niveluri. Partea 1: Filtrare şi  Часть  7:  Измерение  неровностей  поверхности  трасс:  condiţii  generale  de  măsurare  –  Геометрические  характеристики  изделий  (GPS).  Структура  испытание с использованием правила  поверхности:  Профильный  метод;  Поверхности  с  (SR EN 13036‐7:2004, IDT)  послойным  распределением  функциональных   свойств.    Часть 1: Фильтрация и общие условия измерения    SM SR EN ISO 1463:2013  (SR EN ISO 13565‐1:1999, IDT)  Acoperiri  metalice  şi  straturi  de  oxizi.  Măsurarea  grosimii    acoperirii.  Metoda  microscopică  –  Покрытия  SM SR EN ISO 13565‐2:2013  металлические  и  оксидные.  Измерение  толщины  Specificaţii  geometrice  pentru  produse  (GPS).  Starea  покрытия. Микроскопический метод  suprafeţei:  Metoda  profilului;  Suprafeţe  cu  proprietăţi  (SR EN ISO 1463:2004, IDT)  funcţionale  diferite  în  funcţie  de  niveluri.  Partea  2:    Caracterizarea  înălţimilor  utilizînd  curba  lungimii  portante  SM SR EN ISO 2178:2013  relative  –  Геометрические  характеристики  изделий  Acoperiri metalice nemagnetice pe metal de bază magnetic.  Măsurarea  grosimii  acoperirii.  Metoda  magnetică  –  (GPS).  Структура  поверхности:  Профильный  метод;  Покрытия  немагнитные  на  магнитных  подложках.  Поверхности  с  послойным  распределением  Измерение толщины покрытия. Магнитный метод  функциональных  свойств.  Часть  2:  Характеристика  (SR EN ISO 2178:1998, IDT)  высот  методом  выделения  линейного  участка  на    кривой процентного содержания материала  SM SR EN ISO 2361:2013  (SR EN ISO 13565‐2:1999, IDT)  Acoperiri  electrochimice  de  nichel  pe  metal  de  bază     magnetic  şi  nemagnetic.  Măsurarea  grosimii.  Metoda  SM SR ISO 4291:2013  magnetică  –  Покрытия  никелевые  электролитические  Metode  de  evaluare  a  abaterilor  de  la  circularitate.  на  магнитных  и  немагнитных  подложках.  Измерение  Măsurarea variaţiilor razei – Методы оценки отклонения  толщины покрытия. Магнитный метод  от круглости. Измерение изменений радиуса  (SR EN ISO 2361:2001, IDT)  (SR ISO 4291:1997, IDT)      17.040.30  SM SR EN ISO 3868:2013    Acoperiri  metalice  şi  alte  acoperiri  anorganice.  Măsurarea  SM SR EN ISO 3611:2013  grosimii.  Metoda  bazată  pe  principiul  Fizeau  de  interfaţă  a  Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Echipament de  fasciculelor multiple – Покрытия металлические и другие  măsurare  dimensională:  Micrometre  de  exterior.  неорганические  покрытия.  Измерение  толщины  Caracteristici  de  proiectare  şi  caracteristici  metrologice  –  покрытий. Метод на основе принципа Физо с помощью  Геометрические  характеристики  изделий  (GPS).  многолучевого интерферометра  Оборудование  для  измерения  размеров:  Микрометры  (SR EN ISO 3868:1997, IDT)  для внешних измерений. Проектные и метрологические    характеристики (SR EN ISO 3611:2011, IDT)  SM SR EN ISO 4518:2013    Acoperiri  metalice.  Măsurarea  grosimii.  Metoda  SM SR EN ISO 10360‐1:2013  profilometrică  –  Покрытия  металлические.  Измерение  толщины покрытия. Профилометрический метод  Specificaţii  geometrice  pentru  produse  (GPS).  Încercări  de  (SR EN ISO 4518:2001, IDT)  recepţie  şi  de  verificare  periodică  pentru  maşinile  de    măsurat  în  trei  coordonate  (MMT).  Partea  1:  Vocabular  –  SM SR EN ISO 9220:2013  Геометрические  характеристики  изделий  (GPS).  Acoperiri metalice. Măsurarea grosimii acoperirii. Metoda cu  Приемочные  и  повторные  проверочные  испытания  microscopul  electronic  cu  baleiaj  –  Покрытия  координатно‐измерительных  машин  (CMM).  Часть  1:  металлические.  Измерение  толщины  покрытия.  Словарь (SR EN ISO 10360‐1:2003, IDT)  Метод  с  применением  растрового  электронного    микроскопа (SR EN ISO 9220:2001, IDT)  SM SR EN ISO 10360‐2:2013    Specificaţii  geometrice  pentru  produse  (GPS).  Încercări  de  recepţie  şi  de  verificare  periodică  pentru  maşinile  de  SM SR EN ISO 12085:2013  măsurat  în  trei  coordonate  (MMC).  Partea  2:  Maşini  de  Specificaţii  geometrice  pentru  produse  (GPS).  Starea  măsurat  în  trei  coordonate  (MMC)  pentru  măsurarea  suprafeţei:  Metoda  profilului.  Parametrii  motivelor  –  Геометрические  характеристики  изделий  (GPS).  lungimilor  –  Геометрические  характеристики  изделий  Структура  поверхности:  Профильный  метод.  (GPS).  Приемочные  и  повторные  проверочные  Параметры мотива (SR EN ISO 12085:1999, IDT)  испытания  координатно‐измерительных  машин    (CMM). Часть 2: Координатно‐измерительные машины  SM SR EN ISO 13565‐1:2013  для измерения линейных размеров  Specificaţii    geometrice    pentru    produse    (GPS).    Starea    (SR EN ISO 10360‐2:2010, IDT)     

14


INS Iulie 2013   SM SR EN ISO 10360‐3:2013  Specificaţii  geometrice  pentru  produse  (GPS).  Încercări  de  recepţie  şi  de  verificare  periodică  pentru  maşinile  de  măsurat  în  trei  coordonate  (MMC).  Partea  3:  Maşini  de  măsurat  în  trei  coordonate  care  au  axa  mesei  rotative  ca  a  patra  axă  –  Геометрические  характеристики  изделий  (GPS).  Приемочные  и  повторные  проверочные  испытания  координатно‐измерительных  машин  (CMM). Часть 3: Координатно‐измерительные машины  с осью поворотного стола в качестве четвертой оси  (SR EN ISO 10360‐3:2001, IDT)    SM SR EN ISO 10360‐4:2013  Specificaţii  geometrice  pentru  produse  (GPS).  Încercări  de  recepţie  şi  de  verificare  periodică  pentru  maşinile  de  măsurat  în  trei  coordonate  (MMC).  Partea  4:  Maşini  de  măsurat  în  trei  coordonate  care  măsoară  prin  scanare  –  Геометрические  характеристики  изделий  (GPS).  Приемочные  и  повторные  проверочные  испытания  координатно‐измерительных  машин  (CMM).  Часть  4:  Координатно‐измерительные машины, используемые в  режиме измерения сканированием  (SR EN ISO 10360‐4:2001, IDT)    17.120.01    SM SR EN ISO 3740:2013  Acustică.  Determinarea  nivelurilor  de  putere  acustică  ale  surselor  de  zgomot.  Indicaţii  pentru  utilizarea  standardelor  de bază – Акустика. Определение уровней акустической  мощности источников шума. Руководящие указания по  применению основополагающих стандартов  (SR EN ISO 3740:2004, IDT)    17.120.10    SM SR EN 24185+AC:2013  Măsurarea  debitului  lichidelor  în  conducte  închise.  Metoda  prin cîntărire – Измерение расхода жидкости в закрытых  каналах. Метод взвешивания (SR EN 24185+AC:1997, IDT)    SM SR EN 29104:2013  Măsurarea  debitului  fluidelor  în  conducte  închise.  Metode  de evaluare a performanţei debitmetrelor electromagnetice  utilizate pentru lichide –  Измерение расхода жидкости в  закрытых  каналах.  Методы  оценки  рабочих  характеристик  электромагнитных  расходомеров  для  жидкостей (SR EN 29104:1997, IDT)    SM SR EN ISO 5167‐1:2013  Măsurarea debitului de fluide prin metoda micşorării locale  a  secţiunii  de curgere  în  conducte  cu  secţiune  circulară  sub  presiune. Partea 1: Principii şi condiţii generale – Измерение  расхода  жидкости  с  помощью  устройств,  создающих  перепад давления, помещенных в заполненные каналы с  круглым  поперечным  сечением.  Часть  1:  Общие  принципы и требования (SR EN ISO 5167‐1:2004, IDT)       

 SM SR EN ISO 5167‐2:2013  Măsurarea debitului de fluide prin metoda micşorării locale  a  secţiunii  de curgere  în  conducte  cu  secţiune  circulară  sub  presiune.  Partea  2:  Diafragme  –  Измерение  расхода  жидкости  с  помощью  устройств,  создающих  перепад  давления, помещенных в заполненные каналы с круглым  поперечным сечением. Часть 2: Диафрагмы   (SR EN ISO 5167‐2:2004, IDT)    SM SR EN ISO 5167‐3:2013  Măsurarea debitului de fluide prin metoda micşorării locale  a  secţiunii  de curgere  în  conducte  cu  secţiune  circulară  sub  presiune.  Partea  3:  Ajutaje  şi  ajutaje  Venturi  –  Измерение  расхода  жидкости  с  помощью  устройств,  создающих  перепад давления, помещенных в заполненные каналы с  круглым  поперечным  сечением.  Часть  3:  Сопла  и  сопла  Вентури (SR EN ISO 5167‐3:2004, IDT)    SM SR EN ISO 6817:2013  Măsurarea  debitului  unui  lichid  conductor  în  conducte  închise.  Metoda  cu  debitmetre  electromagnetice  –  Измерение  расхода  жидкости  в  закрытых  каналах.  Метод  с  применением  электромагнитных  расходомеров  (SR EN ISO 6817:1997, IDT)    SM SR EN ISO 8316:2013  Măsurarea  debitului  de  lichid  în  conducte  închise.  Metoda  de  colectare  a  lichidului  într‐un  rezervor  –  Измерение  расхода  жидкости  в  закрытых  каналах.  Метод  сбора  жидкости в мерных резервуарах   (SR EN ISO 8316:1997, IDT)    SM SR EN ISO 9300:2013  Măsurarea  debitului  de  gaz  cu  ajutaje  Venturi  în  regim      critic  –  Измерение  газового  потока  с  помощью  трубок  Вентури с критическим расходом   (SR EN ISO 9300:2006, IDT)    SM SR ISO 2186:2013  Debit  de  fluid  în  conducte  închise.  Legături  pentru  transmiterea  semnalului  de  presiune  între  elementele  primare  şi  secundare  –  Расход  жидкости  в  закрытых  каналах.  Соединения  для  передачи  сигнала  давления  между первичным и вторичным элементами   (SR ISO 2186:2008, IDT)    SM SR ISO 3966:2013  Măsurarea debitului de fluid în conducte închise.  Metoda de  explorare  a  cîmpului  de  viteze  cu  ajutorul  tuburilor  Pitot  duble  –  Измерение  расхода  жидкости  в  закрытых  каналах.  Метод  расчета  площади  эпюры  скорости  с  применением трубок Пито (SR ISO 3966:2011, IDT)    SM SR ISO 5168:2013  Măsurare  a  debitului  de  fluide.  Proceduri  de  evaluare  a  incertitudinilor  –  Измерение  расхода  жидкости.  Процедуры оценки погрешностей (SR ISO 5168:2006, IDT)       

15


INS Iulie 2013 SM SR ISO 9826:2013    SM SR ISO/TR 12767:2013  Măsurarea debitului de lichide în canale deschise. Canale de  Măsurarea debitului de fluide prin metoda micşorării locale  a secţiunii de curgere. Linii directoare referitoare la efectele  măsurare  Parshall  şi  Saniiri  –  Измерение  расхода  abaterilor  în  raport  cu  specificaţiile  şi  condiţiile  de  жидкости в открытых каналах. Измерительные лотки  funcţionare  cuprinse  în  ISO  5167  –  Измерение  расхода  Паршилла и Саниири (SR ISO 9826:2001, IDT)  жидкости  с  помощью  устройств  переменного    перепада  давления.  Руководящие  указания,  касающиеся  SM SR ISO 9951+AC:2013  результатов  отступления  от  технических  условий  и  Măsurarea  debitelor  de  gaze  în  conducte  închise.  Contoare  рабочих условий, представленных в ISO 5167  cu  turbină  –  Измерение  расхода  газов  в  закрытых  (SR ISO/TR 12767:2008, IDT)  каналах. Турбинные счетчики (SR ISO 9951+AC:2002, IDT)      SM SR ISO/TR 15377:2013  SM SR ISO 10790+A1:2013  Măsurarea  debitului  de  fluide  în  conducte  închise.    Linii  Măsurarea debitului de fluide prin metoda micşorării locale        a  secţiunii  de  curgere.  Linii  directoare  pentru  specificaţiile  directoare  pentru  selectarea,  instalarea  şi  utilizarea  diafragmelor,  ajutajelor  şi  tuburilor  Venturi  necuprinse  în  debitmetrelor Coriolis (măsurări de debit masic, densitate şi  ISO  5167  –  Измерение  расхода  жидкости  с  помощью  debit  volumic)  –  Измерение  расхода  жидкости  в  устройств  переменного  перепада  давления.  закрытых каналах. Руководство по выбору, установке и  Руководящие  указания  для  технических  условий  использованию  приборов  Кориолиса  (измерение  диафрагм,  сопел  и  трубок  Вентури,  не  вошедших  в  массового  расхода,  плотности  и  объемного  расхода)  стандарт ISO 5167 (SR ISO/TR 15377:2008, IDT)  (SR ISO 10790+A1:2010, IDT)      17.140.01  SM SR ISO 11631:2013  Măsurarea  debitului  de  fluide.  Metode  de  specificare  a  performanţei  debitmetrelor  –  Измерение  расхода  SM SR EN ISO 6926:2013  жидкости.  Методы  установления  рабочих  Acustică.  Cerinţe  referitoare  la  performanţele  şi  etalonarea  характеристик расходомеров (SR ISO 11631:2007, IDT)  surselor  acustice  de  referinţă  utilizate  pentru  determinarea    nivelurilor  de  putere  acustică  –  Акустика.  Требования  к  SM SR ISO/TR 3313:2013  рабочим характеристикам и калиброванию эталонных  Măsurarea  debitelor  de  fluide  în  conducte  închise.  Linii  источников  звука,  используемых  для  определения  directoare  referitoare  la  efectele  pulsaţiilor  curgerii  asupra  уровней звуковой мощности (SR EN ISO 6926:2003, IDT)  instrumentelor  de  măsurare  a  debitului  –  Измерение    расхода  жидкости  в  закрытых  каналах.  Руководящие  SM SR EN ISO 9614‐2:2013  указания  по  воздействию  пульсаций  потока  на  Acustică.  Determinarea  nivelurilor  de  putere  acustică  a  приборы, измеряющие расход  (SR ISO/TR 3313:2007, IDT)  surselor  de  zgomot  utilizînd  intensitatea  acustică.  Partea  2:    Măsurare prin baleiere – Акустика. Определение уровней  SM SR ISO/TR 9464:2013  звуковой  мощности  источников  шума  по  Linii  directoare  pentru  utilizarea  standardului                         интенсивности  звука.  Часть  2:  Измерение  ISO  5167:2003  –  Руководство  по  применению  ISO  сканированием  (SR EN ISO 9614‐2:2000, IDT)  5167:2003  (SR ISO/TR 9464:2010, IDT)      SM SR EN ISO 10534‐2:2013  SM SR ISO/TR 9823:2013  Acustică.  Determinarea  coeficientului  de  absorbţie  acustică  Măsurarea  debitului  de  lichid  în  canale  deschise.  Metoda  şi a impedanţei cu interferometrul acustic. Partea 2: Metoda  explorării cîmpului de viteze care utilizează  un număr redus  funcţiei  de  transfer  –  Акустика.  Определение  de verticale – Измерение расхода жидкости в открытых  коэффициента  поглощения  звука  и  акустического  каналах.  Метод  исследования  поля  скоростей  с  импеданса  в  импедансных  трубках.  Часть  2:  Метод  помощью ограниченного числа вертикалей  передаточной функции  (SR EN ISO 10534‐2:2002, IDT)   (SR ISO/TR 9823:1998, IDT)      SM SR EN ISO 10846‐4:2013  SM SR ISO/TR 12764:2013  Acustică  şi  vibraţii.  Măsurarea  în  laborator a proprietăţilor    Măsurarea  debitului  de  fluide  în  conducte  închise.  vibroacustice de transfer ale elementelor elastice. Partea 4:    Măsurarea  debitului  cu  contoare  vortex  în  conducte  cu  Rigiditatea dinamică la translaţie a altor elemente în afară de  secţiune  circulară  sub  presiune  –  Измерение  расхода  reazemele  elastice  –  Акустика  и  вибрация.  жидкости  в  закрытых  каналах.  Измерение  расхода  Лабораторные  измерения  виброакустических  свойств  жидкости  с  помощью  вихревых  сбрасывающих  передачи  эластичных  элементов.  Часть  4:  расходомеров,  помещенных  в  заполненные  Динамическая  жесткость  элементов,  кроме  трубопроводы круглого сечения  эластичных опор, при поступательном движении  (SR ISO/TR 12764:2007, IDT)  (SR EN ISO 10846‐4:2004, IDT)           

16


INS Iulie 2013 SM SR EN ISO 11821:2013  17.140.20  Acustică.  Măsurarea  atenuării  acustice  in  situ  a  unui  ecran  SM SR EN 29295:2013  mobil – Акустика. Измерение ослабления звука на месте  Acustică. Măsurarea zgomotului de înaltă frecvenţă emis de  работы подвижного экрана (SR EN ISO 11821:2000, IDT)  echipamentele de calcul şi de birou – Акустика. Измерение    высокочастотного  шума,  производимого  SM SR EN ISO 11904‐1:2013  вычислительным и конторским оборудованием   Acustică. Determinarea imisiei acustice de la sursele acustice  (SR EN 29295:1995, IDT)  amplasate  în  apropierea  urechii.  Partea  1:  Metodă  care    un  microfon  în  urechea  reală                          utilizează  SM SR EN 60534‐8‐1:2013  (metoda MIRE) – Акустика. Определение излучения шума  Robinete  de  reglare  a  proceselor  industriale.  Partea  8‐1:  от  источников  шума,  расположенных  вблизи  уха.  Consideraţii  asupra  zgomotului.  Măsurarea  în  laborator  a  Часть  1:  Способ  с  использованием  микрофона  в  zgomotului  generat  de  un  debit  aerodinamic  printr‐un  реальном ухе (способ MIRE) (SR EN ISO 11904‐1:2003, IDT)  robinet  de  reglare  –  Клапаны  регулирующие  для    промышленных  процессов.  Часть  8‐1:  Рассмотрение  SM SR EN ISO 14163:2013  шумов.  Лабораторные  измерения  шума,  вызванного  Acustică.  Indicaţii  pentru  reducerea  zgomotului  cu  ajutorul  аэродинамическим  потоком,  проходящим  через  atenuatoarelor  –  Акустика.  Руководящие  указания  по  регулирующие клапаны (SR EN 60534‐8‐1:2006, IDT)  снижению шума с помощью шумоглушителей    (SR EN ISO 14163:2002, IDT)  SM SR EN 60704‐2‐1:2013    Aparate  electrice  de  uz  casnic  şi  scopuri  similare.  Cod  de  SM SR EN ISO 15667:2013  încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer.  Acustică.  Indicaţii  pentru  reducerea  zgomotului  cu  ajutorul  Partea  2‐1:  Prescripţii  particulare  pentru  aspiratoarele  de  carcaselor şi cabinelor  – Акустика. Руководящие указания  praf  – Бытовые и аналогичные электрические приборы.  по снижению шума с помощью кожухов и кабин  Методы испытания для определения передаваемого по  (SR EN ISO 15667:2003, IDT)  воздуху  шума.  Часть  2‐1:  Частные  требования  к    пылесосам (SR EN 60704‐2‐1:2001, IDT)  SM SR ISO 5130:2013    Acustică.  Măsurarea  nivelului  de  presiune  acustică  emis  de  SM SR EN 60704‐2‐2:2013  vehicule  rutiere  în  staţionare  –  Акустика.  Измерение  Aparate  electrice  de  uz  casnic  şi  scopuri  similare.  Cod  de  уровня  звукового  давления,  издаваемого  încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer.  транспортными  средствами  во  время  Partea  2‐3:  Prescripţii  particulare  pentru  maşini  de  spălat  продолжительной стоянки (SR ISO 5130:2009, IDT)  vase – Бытовые и аналогичные электрические приборы.    Методы испытания для определения передаваемого по  SM SR ISO 9613‐1:2013  воздуху  шума.  Часть  2‐2:  Частные  требования  к  Acustică. Atenuarea sunetului propagat în aer liber. Partea 1:  тепловентиляторам  (SR EN 60704‐2‐2:2010, IDT)  Calculul  absorbţiei  atmosferice  –  Акустика.  Затухание    звука  при  распространении  на  открытом  воздухе.  Часть  1:  Расчет  поглощения  звука  атмосферой               SM SR EN 60704‐2‐3:2013  Aparate  electrice  de  uz  casnic  şi  scopuri  similare.  Cod  de  (SR ISO 9613‐1:1996, IDT)    încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer.  SM SR ISO 9613‐2:2013  Partea  2‐3:  Prescripţii  particulare  pentru  maşini  de  spălat  Acustică. Atenuarea sunetului propagat în aer liber. Partea 2:  vase – Бытовые и аналогичные электрические приборы.  Metodă  generală  de  calcul  –  Акустика.  Затухание  звука  Методы испытания для определения передаваемого по  при  распространении  на  открытом  воздухе.  Часть  2:  воздуху  шума.  Часть  2‐3:  Частные  требования  к  Общий метод расчета (SR ISO 9613‐2: 2006, IDT)  посудомоечным машинам (SR EN 60704‐2‐3:2004, IDT)      SM SR ISO 10847:2013  SM SR EN 60704‐2‐5:2013  Acustică.  Determinarea  in  situ  a  pierderii  prin  inserţie  a  Aparate  electrice  de  uz  casnic  şi  scopuri  similare.  Cod  de  tuturor  tipurilor  de ecrane  antizgomot,  în mediul  exterior  –  încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer.  Акустика.  Определение  снижения  шума  звуковыми  Partea   2‐5:   Reguli   specifice  pentru  aparatele  de  încălzit   преградами  любого  типа  на  открытой  местности  на  încăperi,  cu  acumulare  –  Бытовые  и  аналогичные  месте их установки (SR ISO 10847:2001, IDT)  электрические  приборы.  Методы  испытания  для    определения передаваемого по воздуху шума. Часть 2‐5:  SM SR CEI 60050‐801:2013  Частные  требования  к  электрическим  тепловым  Vocabular  electrotehnic  internaţional.  Capitolul  801:  аккумуляторам для помещений   Acustică  şi  electroacustică  –  Международный  (SR EN 60704‐2‐5:2006, IDT)  электротехнический  словарь.   Глава   801:  Акустика  и           электроакустика (SR CEI 60050‐801:2005, IDT)  SM SR EN 60704‐2‐6:2013  Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de      

17


INS Iulie 2013 încercări pentru  determinarea  zgomotului  transmis  prin  aer.  Partea  2‐6:  Prescripţii  particulare  pentru  uscătoarele  cu  tambur  –  Бытовые  и  аналогичные  электрические  приборы.  Методы  испытания  для  определения  передаваемого  по  воздуху  шума.  Часть  2‐6:  Частные  требования к сушильным барабанам  (SR EN 60704‐2‐6:2005, IDT)    SM SR EN 60704‐2‐7:2013  Aparate  electrocasnice  şi  similare.  Cod  de  încercare  pentru  determinarea  zgomotului  aerian.  Partea  2:  Prescripţii  specifice  pentru  ventilatoare  –  Бытовые  и  аналогичные  электрические  приборы.  Методы  испытания  для  определения  передаваемого  по  воздуху  шума.  Часть  2:  Частные требования к вентиляторам   (SR EN 60704‐2‐7:2000, IDT)    SM SR EN 60704‐2‐8:2013  Aparate  electrocasnice  şi  similare.  Cod  de  încercare  pentru  determinarea  zgomotului  aerian.  Partea  2‐8:  Prescripţii  specifice  pentru  aparatele  de  ras  electrice  –  Бытовые  и  аналогичные  электрические  приборы.  Методы  испытания  для  определения  передаваемого  по  воздуху  шума.  Часть  2:  Частные  требования  к  электрическим  бритвам  (SR EN 60704‐2‐8:2000, IDT)    SM SR EN 60704‐2‐11:2013  Aparate  electrocasnice  şi  similare.  Cod  de  încercare  pentru  determinarea  zgomotului  aerian.  Partea  2‐11:  Prescripţii  specifice  pentru  aparatele  electrice  destinate  preparării  hranei  –  Бытовые  и  аналогичные  электрические  приборы.  Методы  испытания  для  определения  передаваемого  по  воздуху  шума.  Часть  2‐11:  Частные  требования  к  электроприборам  для  приготовления  пищи (SR EN 60704‐2‐11:2000, IDT)    SM SR EN 60704‐2‐13:2013  Aparate  electrice  de  uz  casnic  şi  scopuri  similare.  Cod  de  încerc  pentru  determinarea  zgomotului  transmis  prin  aer.  Partea  2‐13:  Prescripţii  particulare  pentru  hotele  de   bucătărie  –  Бытовые  и  аналогичные  электрические  приборы.  Методы  испытания  для  определения  передаваемого  по  воздуху  шума.  Часть  2‐13:  Частные  требования к кухонным вытяжным шкафам   (SR EN 60704‐2‐13:2001, IDT)    SM SR EN 60704‐3:2013  Aparate  electrice  de  uz  casnic  şi  scopuri  similare.  Cod  de  încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer.  Partea   3:   Procedură   pentru   determinarea   şi   verificarea   valorilor  declarate  ale  emisiei  acustice  –  Бытовые  и  аналогичные  электрические  приборы.  Методы  испытания  для  определения  передаваемого  по  воздуху  шума.  Часть  3:  Методика  определения  и  проверки  заявленных значений излучения шума  (SR EN 60704‐3:2006, IDT)         

SM SR EN 61063:2013  Acustică. Măsurarea zgomotului aerian emis de turbinele cu  abur  şi  maşinile  antrenate  –  Акустика.  Измерение  в  воздухе  шума,  издаваемого  паровыми  турбинами  и  приводимыми ими в действие механизмами  (SR EN 61063:2000, IDT)    SM SR EN ISO 1680:2013  Acustică.  Cod  de  încercare  pentru  măsurarea  zgomotului  aerian  emis  de  maşinile  electrice  rotative  –  Акустика.  Метод испытания для измерения шума, производимого  вращающимися электрическими машинами   (SR EN ISO 1680:2004, IDT)    SM SR EN ISO 3822‐1:2013  Acustică.  Măsurarea  în  laborator  a  zgomotului  emis  de  robinetele şi echipamentele hidraulice utilizate în instalaţiile  de  distribuţie  a  apei.  Partea  1:  Metodă  de  încercare  –  Акустика.  Лабораторные  испытания  по  измерению  шума от приспособлений и оборудования, используемых  в  установках  водоснабжения.  Часть  1:  Метод  измерения (SR EN ISO 3822‐1:2002, IDT)    SM SR EN ISO 3822‐2:2013  Acustică.  Măsurarea  în  laborator  a  zgomotului  emis  de  robinetele şi echipamentele hidraulice utilizate în instalaţiile  de  distribuţie  a  apei.  Partea  2:  Condiţii  de  montare  şi  de  funcţionare  a  robinetelor  de  golire  şi  a  robinetelor  de  amestec  –  Акустика.  Лабораторные  испытания  по  измерению  шума  от  приспособлений  и  оборудования,  используемых  в  установках  водоснабжения.  Часть  2:  Условия  монтажа  и  эксплуатации  спускных  и  смесительных кранов (SR EN ISO 3822‐2:2002, IDT)    SM SR EN ISO 3822‐3:2013  Acustică.  Măsurarea  în  laborator  a  zgomotului  emis  de  robinetele şi echipamentele hidraulice utilizate în instalaţiile  de  distribuţie  a  apei.  Partea  3:  Condiţii  de  montare  şi  de  funcţionare  a  robinetelor  şi  a  dispozitivelor  hidraulice  de  trecere  –  Акустика.  Лабораторные  испытания  по  измерению  шума  от  приспособлений  и  оборудования,  используемых  в  установках  водоснабжения.  Часть  3:  Условия  монтажа  и  эксплуатации  совместно  работающих клапанов и гидравлического оборудования  (SR EN ISO 3822‐3:2002, IDT)    SM SR EN ISO 3822‐4:2013  Acustică.  Măsurarea  în  laborator  a  zgomotului  emis  de  robinetele şi echipamentele hidraulice utilizate în instalaţiile  de  distribuţie  a  apei.  Partea  4:  Condiţii  de  montare  şi  de  funcţionare  a  echipamentelor  speciale  –  Акустика.  Лабораторные  испытания  по  измерению  шума  от  приспособлений  и  оборудования,  используемых  в  установках водоснабжения. Часть 4: Условия монтажа  и эксплуатации специального оборудования  (SR EN ISO 3822‐4:2002, IDT)    SM SR EN ISO 5135:2013  Acustică.   Determinarea   nivelurilor   de   putere   acustică  a    

18


INS Iulie 2013    zgomotului emis de gurile de aer, agregatele de ventilare‐    Акустика.  Измерение  уровня  шума,  производимого  condiţionare, clapetele de reglaj şi supape, prin măsurare   дорожным  транспортом  при  ускоренном  движении.  într‐o  cameră  de  reverberaţie  –  Акустика.  Определение  Технический метод. Часть 1: Категории M и N   уровней  звуковой  мощности  шума,  производимого  (SR ISO 362‐1:2009, IDT)  воздухораспределительными  устройствами,    воздушными  конечными  установками,  заслонками  и  SM SR ISO 2923:2013  клапанами  путем  измерения  в  реверберационной  Acustică.  Măsurarea  zgomotului  la  bordul  navelor  –  камере (SR EN ISO 5135:2004, IDT)  Акустика. Измерение шума на борту судов    (SR ISO 2923:2001, IDT)  SM SR ISO 4412‐1:2013    SM SR ISO 5128:2013  Acţionări  hidraulice.  Cod  de  încercare  pentru  determinarea  nivelului  de  zgomot  în  aer.  Partea  1:  Pompe  –  Приводы  Acustică.  Măsurarea  zgomotului  în  interiorul        гидравлические.  Метод  испытания  для  определения  autovehiculelor  –  Акустика.  Измерение  шума  в  салоне  уровней шума, распространяемого по воздуху. Часть 1:              автомобиля  (SR ISO 5128:1997, IDT)  Насосы (SR ISO 4412‐1:2000, IDT)      17.140.50  SM SR ISO 7960:2013    Zgomot  aerian  emis  de  maşini  unelte.  Condiţii  de  SM SR EN 50332‐1:2013  funcţionare  pentru  maşinile  pentru  prelucrarea             Echipamente  pentru  sisteme  acustice.  Căşti  şi  difuzoare  lemnului  –  Шум,  распространяющийся  по  воздуху  при  auriculare  asociate  cu  echipamentele  audio  portabile.  работе  станков.  Условия  эксплуатации  Metodă de măsurare a nivelului maxim de presiune acustică  деревообрабатывающих станков (SR ISO 7960:2003, IDT)  şi  luarea  în  considerare  a  unei  limite.  Partea  1:  Metodă    generală pentru „un echipament complet” – Оборудование  SM SR ISO 8297:2013  звуковых  систем.  Головные  телефоны  и  наушники  в  Acustică.  Determinarea  nivelurilor  de  putere  acustică  ale  сочетании  с  переносными  аудиоприборами.  Методы  instalaţiilor  cu  multe  surse  pentru  evaluarea  nivelurilor  de  измерения  уровня  звукового  давления  и  предельные  presiune acustică din mediul înconjurător. Metodă tehnică –  значения.  Часть  1:  Общий  метод  для  оборудования  в  Акустика.  Определение  уровней  звуковой  мощности  комплекте (SR EN 50332‐1:2003, IDT)  промышленных  установок  с  множественными    источниками  шума  для  оценки  уровней  звукового  SM SR EN 50332‐2:2013  давления в окружающей среде. Технический метод   Echipamente  pentru  sisteme  acustice.  Căşti  şi  difuzoare  (SR ISO 8297:1999, IDT)  auriculare  asociate  cu  echipamentele  audio  portabile.    Metodă de măsurare a nivelului maxim de presiune acustică  şi  luarea  în  considerare  a  unei  limite.  Partea  2:  Adaptarea  17.140.30  echipamentelor la căşti provenite de la diferiţi producători –    Оборудование  звуковых  систем.  Головные  телефоны  и  SM SR EN 1793‐3:2013  наушники в сочетании с переносными аудиоприборами.  Dispozitive  pentru  reducerea  zgomotului  din  traficul  rutier.  Metodă  de  încercare  pentru  determinarea  performanţei  Методы  измерения  уровня  звукового  давления  и  acustice. Partea 3: Spectrul sonor standardizat al circulaţiei –  предельные  значения.  Часть  2:  Согласование  наборов  Устройства  для  снижения  шума  дорожного  движения.  головных  телефонов,  если  один  из  двух  или  оба  Метод  испытания  для  определения  акустических  предложены раздельно (SR EN 50332‐2:2004, IDT)  характеристик.  Часть  3:  Стандартизованный  спектр    шума дорожного движения (SR EN 1793‐3:1998, IDT)  SM SR EN 60118‐0:2013    Aparate de corecţie auditivă. Partea 0: Metode de măsurare  a  caracteristicilor  electroacusticeă  –  Аппараты  слуховые.  SM SR EN ISO 3095:2013  Часть  0:  Методы  измерения  электроакустических  Aplicaţii  feroviare.  Acustică.  Măsurarea  zgomotului  emis  de  характеристик (SR EN 60118‐0:2003, IDT)  vehicule care circulă pe şine – Железные дороги. Акустика.  Измерение  шума,  производимого  рельсовыми    транспортными средствами (SR EN ISO 3095:2006, IDT)  SM SR EN 60118‐1:2013    Aparate  de  corecţie  auditivă.  Partea  1:  Aparate  de  corecţie  SM SR EN ISO 3381:2013  auditivă  care  comportă  la  intrare  o  bobină  de  inducţie  captatoare  –  Аппараты  слуховые.  Часть  1:  Аппараты  Aplicaţii  feroviare.  Acustică.  Măsurarea  zgomotului  în  слуховые  с  индукционной  приемной  катушкой  на  входе  interiorul  vehiculelor  care  circulă  pe  şine  –  Железные  (SR EN 60118‐1:2003, IDT)  дороги.  Акустика.  Измерение  шума  внутри  рельсовых    транспортных средств (SR EN ISO 3381:2011, IDT)  SM SR EN 60118‐2:2013    Aparate  de  corecţie  auditivă.  Partea  2:  Aparate  de  corecţie  SM SR ISO 362‐1:2013  auditivă   echipate   cu   circuite   de   comandă   automată   a     Măsurarea  zgomotului  emis  de  vehicule  rutiere  în  accelerare.  Metoda  tehnică.  Partea  1:  Categoriile  M şi N –    amplificării  –  Аппараты  слуховые.  Часть  2: Аппараты      

19


INS Iulie 2013 слуховые с  автоматической  регулировкой  усиления  громкости (SR EN 60118‐2:2003, IDT)    SM SR EN 60118‐4:2013  Electroacustică.  Aparate  de  corecţie  auditivă.  Partea  4:  Sisteme  bucle  de  inducţie  pentru  aparate  de  corecţie  auditivă.  Intensitatea  cîmpului  magnetic  –  Электроакустика.  Аппараты  слуховые.  Часть  4:  Системы  индукционных  петель  для  слуховых  аппаратов. Напряженность магнитного поля  (SR EN 60118‐4:2008, IDT)    SM SR EN 60118‐6:2013  Electroacustică.  Aparate  de  corecţie  auditivă.  Partea  6:  Caracteristicile circuitelor electrice de intrare ale aparatelor      de  corecţie  auditivă  –  Электроакустика.  Аппараты  слуховые.  Часть  6:  Характеристики  электрических  входных цепей для слуховых аппаратов  (SR EN 60118‐6:2008, IDT)    SM SR EN 60118‐7:2013  Electroacustică.  Aparate  de  corecţie  auditivă.  Partea  7:  Măsurarea  caracteristicilor  funcţionale  ale  aparatelor  de  corecţie auditivă referitoare la asigurarea calităţii producţiei,  livrării  şi  transportului  –  Электроакустика.  Аппараты  слуховые.  Часть  7:  Измерение  рабочих  характеристик  слуховых  аппаратов  для  контроля  качества  при  производстве, снабжении и доставке  (SR EN 60118‐7:2006, IDT)    SM SR EN 60118‐8:2013  Electroacustică.  Aparate  de  corecţie  auditivă.  Partea  8:  Metode  de  măsurare  a  caracteristicilor  funcţionale  ale  aparatelor  de  corecţie  auditivă  în  condiţii  simulate  de  funcţionare  in  situ  –  Электроакустика.  Аппараты  слуховые.  Часть  8:  Методы  измерения  рабочих  характеристик  слуховых  аппаратов  с  имитацией  рабочих условий на месте  (SR EN 60118‐8:2006, IDT)    SM SR EN 60645‐5:2013  Electroacustică.  Echipament  audiometric.  Partea  5:  Instrument pentru măsurat impedanţa sau admitanţa aurală  (impedanţmetre  sau  admitanţmetre)  –  Электроакустика.  Аудиометрическое оборудование. Часть 5: Приборы для  измерения акустического импеданса/адмитанса  (SR EN 60645‐5:2005, IDT)    SM SR EN 61161:2013  Ultrasunete.  Măsurarea  puterii.  Balanţe  pentru  forţele  de  radiaţie şi cerinţe de funcţionare – Ультразвук. Измерение  мощности.  Равновесие  сил  излучения  и  требования  к  рабочим характеристикам (SR EN 61161:2007, IDT)    SM SR CEI 886:2013  Cercetări  asupra  metodelor  de  încercare  a  echipamentelor  de  curăţire  cu  ultrasunete  –  Исследование  процедур  испытания для устройств ультразвуковой очистки  (SR CEI 886:1994, IDT)     

SM SR CEI 60050‐801:2013  Vocabular  electrotehnic  internaţional.  Capitolul  801:  Acustică  şi  electroacustică  –  Международный  электротехнический  словарь.  Глава  801:  Акустика  и  электроакустика (SR CEI 60050‐801:2005, IDT)    SM SR CEI 60500:2013  Hidrofon etalon CEI – Гидрофоны IEC стандартные  (SR CEI 60500:1997, IDT)    17.160.30    SM SR EN ISO 8973:2013  Gaz petrolier lichefiat. Metoda de calcul pentru densitate şi  presiunea  de  vapori  –  Сжиженные  нефтяные  газы.  Метод расчета плотности и давления паров   (SR EN ISO 8973:2002, IDT)    17.200.99    SM SR EN 60243‐3:2013  Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode  de  încercare.  Partea  3:  Prescripţii  suplimentare  pentru  încercări  la  impuls  de  1,2/50  μs  –  Электрическая  прочность  изоляционных  материалов.  Методы  испытаний.    Часть 3: Дополнительные требования к  импульсным испытаниям в 1,2/50 μs   (SR EN 60243‐3:2003, IDT)    17.220.20    SM SR EN 62226‐1:2013  Expunere  la  cîmpuri  electrice  sau  magnetice  de  frecvenţă  joasă  şi  medie.  Metode  de  calcul  pentru  densităţile  curentului indus şi cîmpurile electrice induse în corpul uman.  Partea  1:  Generalităţi  –  Воздействие  электрических  или  магнитных полей в диапазоне низких и средних частот.  Методы  расчета  плотности  тока  и  внутреннего  электрического  поля,  индуцированного  в  теле  человека. Часть 1: Общие положения  (SR EN 62226‐1:2005, IDT)    SM SR EN 62226‐2‐1:2013  Expunere  la  cîmpuri  electrice  sau  magnetice  de  frecvenţă  joasă  şi  medie.  Metode  de  calcul  pentru  densităţile  curentului indus şi cîmpurile electrice induse în corpul uman  Partea  2‐1:  Expunere  la  cîmpuri  magnetice.                    Modele  2D  –  Воздействие  электрических  или  магнитных полей в диапазоне низких и средних частот.   Методы   расчета   плотности   тока   и   внутреннего    электрического  поля,  индуцированного  в  теле  человека.  Часть  2‐1:  Воздействие  магнитных  полей.  Модели 2D (SR EN 62226‐2‐1:2005, IDT)    SM SR EN 62226‐3‐1:2013  Expunere  la  cîmpuri  electrice  sau  magnetice  de  frecvenţă  joasă  şi  medie.  Metode  de  calcul  pentru  densităţile  curentului indus şi cîmpurile electrice induse în corpul uman  Partea 3‐1: Expunere la cîmpuri electrice. Modele analitice şi    

20


INS Iulie 2013 numerice  2D  –  Воздействие  электрических  или  магнитных полей в диапазоне низких и средних частот.  Методы  расчета  плотности  тока  и  внутреннего  электрического  поля,  индуцированного  в  теле  человека. Часть 3‐1: Воздействие электрических полей.  Аналитические и цифровые модели 2D  (SR EN 62226‐3‐1:2008, IDT)    SM SR EN 62301:2013  Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Măsurarea  consumului  în  standby  –  Приборы  бытовые  электрические. Измерение резервной мощности  (SR EN 62301:2006, IDT)    17.220.99    SM SR EN 60085:2013  Izolaţie  electrică. Evaluare  şi  clasificare  termică  –  Изоляция  электрическая. Термическая оценка и обозначение  (SR EN 60085:2008, IDT)    SM SR EN 60216‐1:2013  Materiale electroizolante. Proprietăţi de anduranţă termică  Partea  1:  Metode  de  îmbătrînire  şi  evaluare  a  rezultatelor  încercării  –  Материалы  электроизоляционные.  Свойства  теплостойкости.  Часть  1:  Процедуры  старения и оценка результатов испытаний  (SR EN 60216‐1:2003, IDT)    SM SR EN 60216‐2:2013  Materiale electroizolante. Proprietăţi de anduranţă termică.  Partea 2: Determinarea proprietăţilor de anduranţă termică  ale  materialelor  electroizolante.  Alegerea  criteriilor  de  încercare  –  Материалы  электроизоляционные.  Свойства  теплостойкости.  Часть  2:  Определение  свойств  теплостойкости  электроизоляционных  материалов. Выбор критериев испытаний  (SR EN 60216‐2:2006, IDT)    SM SR EN 60216‐3:2013  Materiale electroizolante. Proprietăţi de anduranţă termică.  Partea  3:  Instrucţiuni  pentru  calculul  caracteristicilor  de  anduranţă termică  – Материалы электроизоляционные.  Свойства  теплостойкости.  Часть  3:  Инструкции  по  расчету характеристик теплостойкости  (SR EN 60216‐3:2007, IDT)    SM SR EN 60243‐2:2013  Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode   de   încercare.   Partea   2:   Prescripţii  suplimentare  pentru   încercările  la  tensiune  continuă  –  Электрическая  прочность  изоляционных  материалов.  Методы  испытаний.  Часть  2:  Дополнительные  требования  к  испытаниям при постоянном напряжении  (SR EN 60243‐2:2003, IDT)    SM SR EN 60343:2013   Metode  de  încercare  recomandate  pentru  determinarea      

  rezistenţei  relative  a  materialelor  electroizolante  la  străpungere  prin  descărcări  superficiale  –  Рекомендуемые  методы  испытаний  по  определению  относительного  сопротивления  изоляционных  материалов  пробою  поверхностными разрядами  (SR EN 60343:2002, IDT)    SM SR EN 60371‐2:2013  Specificaţie pentru materiale electroizolante pe bază de mică  Partea  2:  Metode  de  încercare  –  Технические  условия  на  материалы  изоляционные  на  основе  слюды.  Часть  2:  Методы испытаний (SR EN 60371‐2:2005, IDT)    SM SR EN 60372:2013  Dispozitive  de  blocare  pentru  asamblări  cu  rotulă  ale  elementelor  lanţurilor  de  izolatoare.  Dimensiuni  şi          încercări  –  Устройства  запирающие  для  шаровых  шарнирных соединений элементов гирлянд изоляторов.  Размеры и испытания  (SR EN 60372:2004, IDT)    SM SR EN 60455‐2:2013  Compounduri reactive pe bază de răşină utilizate ca izolanţi  electrici.  Partea  2:  Metode  de  încercare  –  Компаунды  реактивные  на  основе  смол,  применяемые  для  электрической  изоляции.  Часть  2:  Методы  испытаний  (SR EN 60455‐2:2003, IDT)    SM SR EN 60464‐2:2013  Lacuri utilizate pentru izolaţia electrică. Partea 2: Metode de  încercare  –  Лаки  используемые  для  электроизоляции.  Часть 2: Методы испытаний (SR EN 60464‐2:2003, IDT)    SM SR EN 60554‐2:2013  Hîrtii  celulozice  pentru  utilizări  electrice.  Partea  2:  Metode  de  încercare  –  Бумага  целлюлозная  электротехнического  назначения.  Часть  2:  Методы  испытаний  (SR EN 60554‐2:2003, IDT)    SM SR EN 60587:2013  Materiale  electroizolante  utilizate  în  condiţii  de  mediu  ambiant  severe.  Metode  de  încercare  pentru  evaluarea  rezistenţei  la  formarea  de  căi  conductoare  şi  la  eroziune  –  Материалы  электроизоляционные,  используемые  в  жестких  условиях  окружающей  среды.  Методы  испытаний  для  оценки  дугостойкости  и  эрозионной  стойкости (SR EN 60587:2008, IDT)    SM SR EN 60599:2013  Echipamente electrice în serviciu impregnate cu ulei mineral.  Ghid  pentru  interpretarea  analizei  gazelor  dizolvate  şi  a  gazelor   libere   –   Электрооборудование   с   пропиткой     минеральным маслом при эксплуатации. Руководство   по  интерпретации  результатов  анализа  растворенных и свободных газов   (SR EN 60599:2001, IDT)    SM SR EN 60626‐2:2013  Materiale  combinate  flexibile  destinate  izolaţiei  electrice.  Partea  2:  Metode  de  încercare  –  Материалы  комбинированные гибкие для электрической изоляции.    

21


INS Iulie 2013 Часть 2: Методы испытаний (SR EN 60626‐2:2010, IDT)    SM SR EN 61006:2013  Materiale  electroizolante.  Metode  de  încercare  pentru  determinarea  temperaturii  de  tranziţie  vitroasă  –  Материалы  электроизоляционные.  Методы  испытаний  для  определения  температуры  стеклования (SR EN 61006:2004, IDT)    SM SR EN 61061‐2:2013  Specificaţie  pentru  stratificate  din  lemn  densificat,   neimpregnate, pentru utilizări electrice. Partea 2: Metode de  încercare  –  Технические  условия  на  слоистую  прессованную  древесину  без  пропитки  электротехнического  назначения.  Часть  2:  Методы  испытаний  (SR EN 61061‐2:2003, IDT)    SM SR EN 61340‐4‐1:2013  Electrostatică.  Partea  4‐1:  Metode  de  încercare  standardizate pentru aplicaţii specifice. Rezistenţa electrică a  pardoselilor  şi  a  straturilor  de  acoperire  –  Электростатика.  Часть  4‐1:  Стандартные  методы  испытаний  для  специальных  случаев  применения.  Электрическое  сопротивление  полов  и  покрытий  пола   (SR EN 61340‐4‐1:2004, IDT)    SM SR CEI 61294:2013  Lichide electroizolante. Determinarea tensiunii de apariţie a  descărcărilor  parţiale  (TADP).  Metodă  de  încercare  –  Жидкости  электроизоляционные.  Определение  напряжения  возникновения  частичных  разрядов.  Метод испытания  (SR CEI 61294:1997, IDT)    SM SR HD 438 S1:2013  Metoda  de  încercare  pentru  rezistenţa  de  izolaţie  şi  pentru  rezistivitatea  de  volum  a  materialelor  electroizolante  la  temperaturi  ridicate  –  Метод  испытания  для  электрической  прочности  и  удельного  сопротивления  электроизоляционных  материалов  при  повышенных  температурах (SR HD 438 S1:2002, IDT)    17.240    SM SR EN 50496:2013  Determinarea  expunerii  lucrătorilor  în  cîmpuri  electromagnetice  şi  evaluarea  riscurilor  datorate  poziţiei  staţiilor  de  radiodifuziune  –  Определение  воздействия  электромагнитных  полей  на  работников  и  оценка  риска в местах установки радиовещательных станций   (SR EN 50496:2009, IDT)     SM SR EN 50499:2013  Proceduri pentru  evaluarea expunerii  lucrătorilor  la  cîmpuri  electromagnetice  –  Процедуры  оценки  воздействия  электромагнитных полей на работников  (SR EN 50499:2009, IDT)    SM SR EN 50500:2013  Proceduri de măsurare a nivelurilor cîmpului magnetic    

generat de echipamentele electrice şi electronice din mediul  feroviar în ceea ce priveşte expunerea omuluii – Процедуры  измерения  уровней  магнитных  полей,  генерированных  электронными  и  электрическими  аппаратами  в  окружающей  среде  рельсового  транспорта,  относительно воздействия на человека  (SR EN 50500:2009, IDT)    SM SR EN 50554:2013  Standard  de  bază  pentru  evaluarea  expunerii  populaţiei  la  cîmpuri  electromagnetice  de  radiofrecvenţă  la  locul  de  amplasare  a  staţiei  de  radiodifuziune  –  Основной  стандарт  для  оценки  воздействия  радиочастотных  электромагнитных  полей  на  людей  на  месте  размещения радиовещательной станции   (SR EN 50554:2011, IDT)    SM SR EN 61228:2013  Lămpi fluorescente cu ultraviolete utilizate pentru bronzare.  Metodă de măsurare şi de specificare – Люминесцентные  ультрафиолетовые  лампы  для  загара.  Метод  измерения и определения характеристик  (SR EN 61228:2008, IDT)    SM SR CEI 61017‐1:2013  Debitmetre portabile, mobile sau instalate la post fix pentru  măsurarea  radiaţiilor  X  sau  gamma  pentru  supravegherea  mediului.  Partea  1:  Debitmetre  –  Интенсиметры  рентгеновского  или  гамма‐излучения  портативные,  передвижные  или  стационарные  для  контроля  окружающей среды. Часть 1: Интенсиметры   (SR CEI 61017‐1:1995, IDT)    SM SR CEI 61018:2013  Aparate  portabile  pentru  măsurarea  dozelor  şi  debitelor  de  doză mari pentru radiaţii beta şi fotonice utilizate în situaţii  de  urgenţă  în  radioprotecţie  –  Портативные  дозиметры  и  измерители  мощности  дозы  для  бета‐  и  фотонного  излучения  широкого  диапазона  действия  для  радиационной защиты в аварийных ситуациях  (SR CEI 61018:1995, IDT)    SM SR CEI 61145:2013  Etalonarea  şi  utilizarea  sistemelor  cu  cameră  de  ionizare  pentru  dozarea  radionuclizilor  –  Калибровка  и  использование  систем  ионизационных  камер  для  анализа радионуклидов (SR CEI 61145:1997, IDT)    SM SR HD 357 S2:2013  Sistem modular de aparatură pentru prelucrarea informaţiei.  Sistemul  CAMAC   –   Модульная  система  приборов  для   обработки данных. Система CAMAC   (SR HD 357 S2:2003, IDT)               

22


INS Iulie 2013 19           ÎNCERCĂRI                 ИСПЫТАНИЯ      19.020 

Часть 2‐38:  Испытания.  Испытание  Z/AD:  Cоставное  циклическое  испытание  на  воздействие  температуры  и влажности (SR EN 60068‐2‐38:2010, IDT)    SM SR EN 60068‐2‐39:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  2:  Încercări.  Încercarea  Z/AMD:  Încercare secvenţială combinată la frig, presiune atmosferică  joasă  şi  căldură  umedă  –  Испытания  на  воздействие  SM SR EN 60216‐3:2013  внешних  факторов.  Часть  2:  Испытания.              Materiale electroizolante. Proprietăţi de anduranţă termică.  Испытание Z/AMD: Комбинированно‐последовательное  Partea  3:  Instrucţiuni  pentru  calculul  caracteristicilor  de  испытание  на  воздействие  холода,  пониженного  anduranţă  termică  –  Материалы  электроизоляционные.  атмосферного давления и влажного тепла  Свойства  теплостойкости.  Часть  3:  Инструкции  по   (SR EN 60068‐2‐39:2002, IDT)  расчету характеристик теплостойкости    (SR EN 60216‐3:2007, IDT)  SM SR EN 60068‐2‐40:2013    Încercări  de  mediu.  Partea  2:  Încercări.  Încercarea  Z/AM:  19.040  Încercări  combinate  frig/presiune  atmosferică  scăzută  –    Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.           SM SR EN 60068‐1:2013  Часть  2:  Испытания.  Испытание  Z/AM:  Încercări  de  mediu.  Partea  1:  Generalităţi  şi                          Комбинированное  испытание  на  воздействие  ghid  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  холода/пониженного атмосферного давления   Часть 1: Общие положения и руководство   (SR EN 60068‐2‐40:2002, IDT)  (SR EN 60068‐1:1995, IDT)      SM SR EN 60068‐2‐41:2013  SM SR EN 60068‐2‐1:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  2:  Încercări.  Încercarea  Z/BM:  Încercări  de  mediu.  Partea  2‐1:  Încercări.  Încercare  A:         Încercări  combinate  căldură  uscată/presiune  atmosferică  Frig  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  scăzută  –  Испытания  на  воздействие  внешних  Часть 2‐1: Испытания.   Испытание A: Холод   факторов.  Часть  2:  Испытания.            Испытание  Z/BM:  (SR EN 60068‐2‐1:2007, IDT)  Комбинированное  испытание  на  воздействие  сухого    тепла/пониженного атмосферного давления   SM SR EN 60068‐2‐7:2013  (SR EN 60068‐2‐41:2002, IDT)  Încercări  climatice  şi  mecanice.  Partea  2:  Încercări.    Încercarea  Ga  şi  ghid:  Acceleraţie  constantă  –  SM SR EN 60068‐2‐45+A1:2013  Климатические  и  механические  испытания.  Часть  2:  Încercări de mediu. Partea 2: Încercări. Încercarea XA şi ghid.  Испытания.  Испытание  Ga  и  руководство:  Imersia  în  solvenţi  de  curăţare  –  Испытания  на  Установившееся ускорение (SR EN 60068‐2‐7:1998, IDT)  воздействие  внешних  факторов.  Часть  2:  Испытания.         Испытание  XA  и  руководство.  Погружение  в  SM SR EN 60068‐2‐10:2013  очищающие растворители  Încercări de mediu. Partea 2‐10: Încercări. Încercare J şi ghid:  (SR EN 60068‐2‐45+A1:1998, IDT)  Creşterea  mucegaiului  –  Испытания  на  воздействие    внешних  факторов.  Часть  2‐10:  Испытания.  SM SR EN 60068‐2‐48:2013  Испытание J и руководство: Грибостойкость  Încercări  de  mediu.  Partea  2:  Încercări.  Ghid  de  aplicare  a  (SR EN 60068‐2‐10:2006, IDT)  încercărilor  din  CEI  60068  pentru  a  simula  efectele    depozitării  –  Испытания  на  воздействие  внешних  SM SR EN 60068‐2‐17:2013  факторов.  Часть  2:  Испытания.  Руководство  по  Încercări  de  mediu.  Partea  2:  Încercări.  Încercarea  Q:  применению  испытаний  в  соответствии  с  IEC  60068  Etanşeitate  –  Испытания  на  воздействие  внешних  для имитации воздействий хранения   факторов.  Часть  2:  Испытания.  Испытание  Q:  (SR EN 60068‐2‐48:2002, IDT)  Герметичность (SR EN 60068‐2‐17:2001, IDT)      SM SR EN 60068‐2‐52:2013  SM SR EN 60068‐2‐27:2013  Încercări de mediu. Partea 2: Încercări. Încercarea Kb. Ceaţă  Încercări  de  mediu.  Partea  2‐27:  Încercări.  Încercarea  Ea  şi  salină,  încercare  ciclică  (soluţie  de  clorură  de  sodiu)  –  ghid:  Şocuri  –  Испытания  на  воздействие  внешних  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.      факторов.  Часть  2‐27:  Испытания.  Испытание  Еа  и  Часть  2:  Испытания.  Испытание  Кb:  Соляной  туман,   руководство: Удар (SR EN 60068‐2‐27:2009, IDT)  циклическое испытание (раствор хлорида натрия)    (SR EN 60068‐2‐52:2002, IDT)  SM SR EN 60068‐2‐38:2013    Încercări  de  mediu.  Partea 2‐38:  Încercări. Încercarea  Z/AD:    Încercare  ciclică  compusă  la  temperatură  şi  umiditate  –    Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.          

23


INS Iulie 2013 SM SR EN 60068‐2‐53:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  2‐53:  Încercări  şi  ghid:  Încercări  combinate  climatice  (temperatură/umiditate)  şi  dinamice  (vibraţie/şoc)  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  Часть  2‐53:  Испытания  и  руководство:  Комбинированные  климатические  (температура/  влажность)  и  динамические  (вибрация/удар)  испытания  (SR EN 60068‐2‐53:2011, IDT)    SM SR EN 60068‐2‐57:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  2‐57:  Încercări.  Încercare  Ff:  Vibraţii  ‐  Metoda  prin  accelerograme  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  Часть  2‐57:  Испытания.  Испытание  Ff:  Вибрация  ‐  Метод  с  воспроизведением акселерограммы   (SR EN 60068‐2‐57:2003, IDT)    SM SR EN 60068‐2‐58:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  2‐58:  Încercări.  Încercare  Td:  Metode  de  încercare  a  sudabilităţii,  a  rezistenţei  metalizării  la  dizolvare  şi  a  rezistenţei  la  căldura  de  lipire  a  componentelor  cu  montare  pe  suprafaţă  (SMD)  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.          Часть  2‐58:  Испытания.  Испытание  Td:  Методы  испытания  паяемости,  стойкости  к  расплавлению  металлизации  и  к  воздействию  тепла  при  пайке  на  компоненты для поверхностного монтажа (SMD)  (SR EN 60068‐2‐58:2005, IDT)    SM SR EN 60068‐2‐59:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  2:  Metode  de  încercare.     Încercare  Fe:  Vibraţii.  Metoda  prin  sinusoide  modulate  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.         Часть  2:  Испытания.  Испытание  Fe:  Вибрация.  Метод  синусоидальных биений (SR EN 60068‐2‐59:1998, IDT)    SM SR EN 60068‐2‐60:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  2:  Încercări.  Încercarea  Ke:  Încercare  de  coroziune  în  curent  de  amestec  de  gaze  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.         Часть  2:  Испытания.  Испытание  Ke:  Испытания  на  коррозию в потоке смешанных газов   (SR EN 60068‐2‐60:1999, IDT)    SM SR EN 60068‐2‐61:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  2:  Metode  de  încercare.  Încercarea  Z/ABDM:  Secvenţa  climatică  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  Часть  2:  Методы  испытаний.  Испытание  Z/ABDM:  Последовательность  климатических воздействий   (SR EN 60068‐2‐61:1995, IDT)    SM SR EN 60068‐2‐64:2013  Încercări  de  mediu.Partea  2‐64:  Încercări.  Încercare  Fh:  Vibraţii  aleatorii  de  bandă  largă  şi  ghid  –  Испытания на    воздействие        внешних        факторов.        Часть        2‐64:     Испытания.  Испытание  Fh:  Широкополосная  случайная  вибрация и руководство (SR EN 60068‐2‐64:2009, IDT)     

SM SR EN 60068‐2‐65:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  2:  Metode  de  încercare.  Încercarea  Fg:  Vibraţii,  induse  acustic  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  Часть  2:  Испытания.        Испытание  Fg:  Вибрация,  вызываемая  звуковым  давлением (SR EN 60068‐2‐65:1996, IDT)    SM SR EN 60068‐2‐66:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  2:  Metode  de  încercare.  Încercarea Cx: Încercarea la căldură umedă continuă (vapori  nesaturaţi  sub  presiune)  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  Часть  2:  Испытания.          Испытание  Cx:  Влажное  тепло  в  установившемся  режиме (ненасыщенный пар под давлением)  (SR EN 60068‐2‐66:1997, IDT)    SM SR EN 60068‐2‐68:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  2:  Încercări.  Încercarea  L:  Praf  şi  nisip  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  Часть 2: Испытания.  Испытание L: Пыль и песок    (SR EN 60068‐2‐68:2001, IDT)    SM SR EN 60068‐2‐69:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  2‐69:  Încercări.  Încercare  Te:  Încercare  de  sudabilitate  a  componentelor  electronice  pentru montare pe suprafaţă (SMD) prin metoda balanţei de  umectare  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  Часть  2‐69:  Испытания.  Испытание  Te.  Испытание  электронных  компонентов  для  поверхностного  монтажа  (SMD)  на  паяемость  методом баланса смачивания   (SR EN 60068‐2‐69:2008, IDT)    SM SR EN 60068‐2‐75:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  2:  Încercări.  Încercarea  Eh:  Încercări  la  impact,  încercări  cu  ciocan  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  Часть  2‐75:  Испытания.  Испытание  Eh:  Испытание  на  удар  молотком (SR EN 60068‐2‐75:2002, IDT)    SM SR EN 60068‐2‐82:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  2‐82:  Încercări.  Încercare  Tx:  Metode  de  încercare  a  "mustăţilor"  pentru  componente  electrice şi electronice –   Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  Часть  2‐82:  Испытания.  Испытание  Tx:  Методы  точечного  испытания  для  электронных и электрических компонентов  (SR EN 60068‐2‐82:2008, IDT)    SM SR EN 60068‐3‐3:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  3:  Ghid.  Metode  de  încercări  seismice ale echipamentelor – Испытания на воздействие  внешних  факторов.  Часть  2:  Руководство.  Методы  сейсмических испытаний для оборудования  (SR EN 60068‐3‐3:1994, IDT)    SM SR EN 60068‐3‐4:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  3‐4:  Documentaţie  ajutătoare  şi  ghid. Încercări la căldură umedă – Испытания на    

24


INS Iulie 2013 воздействие внешних  факторов.  Часть  3‐4:  Вспомогательная  документация  и  руководство.  Испытания на влажное тепло  (SR EN 60068‐3‐4:2003, IDT)    SM SR EN 60068‐3‐5:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  3‐5:  Documentaţie  ajutătoare  şi  ghid. Confirmarea performanţelor camerelor de încercare la  temperatură  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  Часть  3‐5:  Вспомогательная  документация  и  руководство.  Подтверждение  рабочих  характеристик  камер  для  проведения  температурных  испытаний (SR EN 60068‐3‐5:2003, IDT)    SM SR EN 60068‐3‐6:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  3‐6:  Documentaţie  ajutătoare  şi  ghid. Confirmarea performanţelor camerelor de încercare la  temperatură/umiditate  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  Часть  3‐6:  Вспомогательная  документация и руководство. Подтверждение рабочих  характеристик  камер  для  проведения  температурных/влажностных испытаний   (SR EN 60068‐3‐6:2003, IDT)    SM SR EN 60068‐3‐7:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  3‐7:  Documentaţie  ajutătoare  şi  ghid.  Măsurări  în  camerele  de  încercări  la  temperatură  pentru încercările A şi B (cu încărcare) –   Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  Часть  3‐7:  Вспомогательная  документация  и  руководство.  Измерения  в  камерах  для  проведения  температурных  испытаний, для испытаний А и В (с загрузкой)   (SR EN 60068‐3‐7:2003, IDT)    SM SR EN 60068‐3‐11:2013  Încercări de mediu. Partea 3‐11: Documentaţie ajutătoare şi  ghid.  Calcul  al  incertitudinii  condiţiilor  din  camere  climatice  de  încercare  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  Часть  3‐11:  Вспомогательная  документация  и  руководство.  Вычисление  неопределенности  условий  в  климатических  испытательных камерах (SR EN 60068‐3‐11:2008, IDT)    SM SR EN 60068‐4:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  4:  Informaţii  pentru  redactorii  specificaţiilor.  Rezumatele  încercărilor  –  Испытания  на  воздействие внешних факторов. Часть 4: Сведения для  разработчиков. Краткое изложение испытаний  (SR EN 60068‐4:2001, IDT)    SM SR EN 60721‐1:2013  Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 1: Agenţi de mediu  şi  gradele  lor  de  severitate  –  Классификация  условий  окружающей среды.  Часть  1:  Параметры  окружающей  среды и степени их жесткости   (SR EN 60721‐1:2003, IDT)      SM SR EN 60721‐3‐0:2013  Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea    

grupelor de  agenţi  de  mediu  şi  a  gradelor  de  severitate  ale  acestora.  Introducere  –  Классификация  условий  окружающей  среды.  Часть  3:  Классификация  групп  параметров  окружающей  среды  и  их  степеней  жесткости. Введение (SR EN 60721‐3‐0:1997, IDT)    SM SR EN 60721‐3‐1:2013  Clasificarea  condiţiilor  de  mediu.  Partea  3:  Clasificarea  grupelor  de  agenţi  de  mediu  şi  a  gradelor  de  severitate  ale  acestora.  Secţiunea  1:  Depozitare  –  Классификация  условий  окружающей  среды.  Часть  3:  Классификация  групп  параметров  окружающей  среды  и  их  степеней  жесткости. Раздел 1: Хранение  (SR EN 60721‐3‐1:2004, IDT)    SM SR EN 60721‐3‐2:2013  Clasificarea  condiţiilor  de  mediu.  Partea  3:  Clasificarea  grupelor  de  agenţi  de  mediu  şi  a  gradelor  de  severitate  ale  acestora. Secţiunea 2: Transport – Классификация условий  окружающей  среды.  Часть  3:  Классификация  групп  параметров  окружающей  среды  и  их  степеней  жесткости. Раздел 2: Транспортирование   (SR EN 60721‐3‐2:2004, IDT)    SM SR EN 60721‐3‐3:2013  Clasificarea  condiţiilor  de  mediu.  Partea  3:  Clasificarea  grupelor  de  agenţi  de  mediu  şi  a  gradelor  de  severitate  ale  acestora.  Secţiunea  3:  Utilizarea  staţionară  (la  post  fix)  în  spaţii  protejate  la  intemperii  –  Классификация  условий  окружающей  среды.  Часть  3:  Классификация  групп  параметров  окружающей  среды  и  их  степеней  жесткости.  Раздел  3:  Стационарное  использование  в  местах, защищенных от непогоды   (SR EN 60721‐3‐3:1997, IDT)    SM SR EN 60721‐3‐4:2013  Clasificarea  condiţiilor  de  mediu.  Partea  3:  Clasificarea  grupelor  de  agenţi  de  mediu  şi  a  gradelor  de  severitate  ale  acestora.  Secţiunea  4:  Utilizarea  staţionară  în  spaţii  neprotejate  împotriva  intemperiilor  –  Классификация  условий  окружающей  среды.  Часть  3:  Классификация  групп  параметров  окружающей  среды  и  их  степеней  жесткости.  Раздел  4:  Стационарное  использование  в  местах, незащищенных от непогоды  (SR EN 60721‐3‐4:1996, IDT)    SM SR EN 60721‐3‐6:2013  Clasificarea  condiţiilor  de  mediu.  Partea  3:  Clasificarea  grupelor  de  agenţi  de  mediu  şi  a  gradelor  de  severitate  ale  acestora.  Mediu  naval  –  Классификация  условий  окружающей  среды.  Часть  3:  Классификация  групп  параметров  окружающей  среды  и  их  степеней  жесткости. Окружающая среда на судах  (SR EN 60721‐3‐6:1997, IDT)    SM SR EN 60721‐3‐7:2013  Clasificarea   condiţiilor   de   mediu.   Partea   3:   Clasificarea    grupelor de agenţi de mediu şi a gradelor de severitate ale  acestora. Secţiunea 7: Utilizarea portabilă şi nestaţionară –    

25


INS Iulie 2013 Классификация условий  окружающей  среды.  Часть  3:  Часть 3: Проектирование и расчет   Классификация групп параметров окружающей среды и  (EN 13480‐3:2012, IDT)  их  степеней  жесткости.  Раздел  7:  Переносное  и    нестационарное использование   SM EN 13480‐4:2013  (SR EN 60721‐3‐7:2001, IDT)  Conducte  industriale  metalice.  Partea  4:  Fabricaţie  şi    instalare  –  Tрубопроводы  промышленные  SM SR EN 60721‐3‐9+A1:2013  металлические. Часть 4: Производство и монтаж  Clasificarea  condiţiilor  de  mediu.  Partea  3:  Clasificarea  (EN 13480‐4:2012, IDT)  grupelor  de  agenţi  de  mediu  şi  a  gradelor  de  severitate  ale    acestora.  Secţiunea  9:  Microclimate  în  interiorul              SM EN 13480‐5:2013  produselor – Классификация условий окружающей среды.  Conducte  industriale  metalice.  Partea  5:  Inspecţie  şi     Часть  3:  Классификация  групп  параметров  control – Tрубопроводы промышленные металлические.  окружающей среды и их степеней жесткости. Раздел 9:  Часть 5: Инспектирование и испытания   Микроклимат внутри изделий  (EN 13480‐5:2012, IDT)  (SR EN 60721‐3‐9+A1:1996, IDT)      SM EN 13480‐6:2013  19.080  Conducte  industriale  metalice.  Partea  6:  Cerinţe    suplimentare pentru conductele îngropate – Tрубопроводы  SM SR EN 60052:2013  промышленные  металлические.  Часть  6:  Măsurarea  tensiunii  cu  ajutorul  eclatoarelor  cu  sferă  Дополнительные  требования  для  подземных  standardizate  –    Измерение    напряжения   посредством  трубопроводов (EN 13480‐6:2012, IDT)  стандартных шаровых разрядников     (SR EN 60052:2003, IDT)  SM EN 13480‐8:2013    Conducte  industriale  metalice.  Partea  8:  Cerinţe  SM SR EN 61032:2013  suplimentare  pentru  conductele  de  aluminiu  şi  aliaje  de  aluminiu  –  Трубопроводы  промышленные  Protecţia persoanelor şi a echipamentelor în carcasă. Calibre  металлические. Часть 8: Дополнительные требования  de  încercare  pentru  verificare  –  Защита  людей  и  оборудования,  обеспечиваемая  оболочками.  Щупы  к трубам из алюминия и сплавов алюминия  испытательные (SR EN 61032:2002, IDT)  (EN 13480‐8:2012, IDT)      SM SR EN 61180‐2:2013  23.040.15  Tehnici de încercare la înaltă tensiune pentru echipamentele    de  joasă  tensiune.  Partea  2:  Echipamente  de  încercare  –  SM EN 12451:2013  Методы и средства испытаний высоким напряжением  Cupru  şi  aliaje  de  cupru.  Ţevi  rotunde,  fără  sudură,  pentru  низковольтного  оборудования.  Часть  2:  schimbătoare  de  căldură  –  Медь  и  медные  сплавы.  Испытательное оборудование   Бесшовные круглые трубы для теплообменников  (SR EN 61180‐2:2001, IDT)  (EN 12451:2012, IDT)       23          SISTEME DE FLUIDE ȘI COMPONENTE   SM EN 12452:2013                 DE UZ GENERAL    Cupru  şi  aliaje  de  cupru.  Ţevi  laminate,  fără  sudură,  cu  aripioare pentru schimbătoare de căldură – Медь и медные                 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                  СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ   сплавы.  Бесшовные,  катаные  ребристые  трубы  для                 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  теплообменников (EN 12452:2012, IDT)      23.040.01  23.060.40      SM EN 13480‐1:2013  SM EN 13611+A2:2013  Conducte  industriale  metalice.  Partea  1:  Generalităţi  –  Echipamente auxiliare pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu  Трубопроводы промышленные металлические. Часть 1:  gaz.  Cerinţe  generale  –  Устройства  вспомогательные  Общие положения (EN 13480‐1:2012, IDT)  для  газовых  горелок  и  газовых  приборов.  Общие    требования (EN 13611:2007+A2:2011, IDT)  SM EN 13480‐2:2013    Conducte  industriale  metalice.  Partea  2:  Materiale  –  SM SR EN 60534‐8‐1:2013  Robinete  de  reglare  a  proceselor  industriale.  Partea  8‐1:  Трубопроводы промышленные металлические. Часть 2:  Consideraţii  asupra  zgomotului.  Măsurarea  în  laborator  a  Материалы (EN 13480‐2:2012, IDT)  zgomotului generat de un debit aerodinamic printr‐un     robinet  de  reglare  –  Клапаны  регулирующие  для   SM EN 13480‐3:2013  промышленных процессов. Часть 8‐1: Рассмотрение   Conducte  industriale  metalice.  Partea  3:  Proiectare  şi       calcul – Tрубопроводы промышленные металлические.   шумов. Лабораторные измерения шума, вызванного      

26


INS Iulie 2013 аэродинамическим потоком,  проходящим  через  регулирующие клапаны (SR EN 60534‐8‐1:2006, IDT)    SM SR ISO 4412‐1:2013  Acţionări  hidraulice.  Cod  de  încercare  pentru  determinarea  nivelului  de  zgomot  în  aer.  Partea  1:  Pompe  –  Приводы  гидравлические.  Метод  испытания  для  определения  уровней шума, распространяемого по воздуху. Часть 1:  Насосы (SR ISO 4412‐1:2000, IDT)    23.120    SM SR EN 60704‐2‐7:2013  Aparate  electrocasnice  şi  similare.  Cod  de  încercare  pentru  determinarea  zgomotului  aerian.  Partea  2‐7:  Prescripţii  specifice  pentru  ventilatoare  –  Бытовые  и  аналогичные  электрические  приборы.  Методы  испытания  для  определения  передаваемого  по  воздуху  шума.  Часть  2:  Частные требования к вентиляторам  (SR EN 60704‐2‐7:2000, IDT)    25           TEHNICI DE FABRICARE                  МАШИНОСТРОЕНИЕ    25.040.40    SM SR EN 60534‐8‐1:2013  Robinete  de  reglare  a  proceselor  industriale.  Partea  8‐1:  Consideraţii  asupra  zgomotului.  Măsurarea  în  laborator  a  zgomotului  generat  de  un  debit  aerodinamic  printr‐un  robinet  de  reglare  –  Клапаны  регулирующие  для  промышленных  процессов.  Часть  8‐1:  Рассмотрение  шумов.  Лабораторные  измерения  шума,  вызванного  аэродинамическим  потоком,  проходящим  через  регулирующие клапаны (SR EN 60534‐8‐1:2006, IDT) 

25.220.40    SM SR EN ISO 1463:2013  Acoperiri  metalice  şi  straturi  de  oxizi.  Măsurarea  grosimii  acoperirii.  Metoda  microscopică  –  Покрытия  металлические  и  оксидные.  Измерение  толщины  покрытия. Микроскопический метод  (SR EN ISO 1463:2004, IDT)    SM SR EN ISO 2178:2013  Acoperiri metalice nemagnetice pe metal de bază magnetic.  Măsurarea  grosimii  acoperirii.  Metoda  magnetică  –  Покрытия  немагнитные  на  магнитных  подложках.  Измерение толщины покрытия. Магнитный метод  (SR EN ISO 2178:1998, IDT)    SM SR EN ISO 2361:2013  Acoperiri  electrochimice  de  nichel  pe  metal  de  bază  magnetic  şi  nemagnetic.  Măsurarea  grosimii.  Metoda  magnetică  –  Покрытия  никелевые  электролитические  на  магнитных  и  немагнитных  подложках.  Измерение  толщины покрытия. Магнитный метод  (SR EN ISO 2361:2001, IDT)    SM SR EN ISO 3868:2013  Acoperiri  metalice  şi  alte  acoperiri  anorganice.  Măsurarea  grosimii.  Metoda  bazată  pe  principiul  Fizeau  de  interfaţă  a  fasciculelor multiple – Покрытия металлические и другие  неорганические  покрытия.  Измерение  толщины  покрытий. Метод на основе принципа Физо с помощью  многолучевого интерферометра  (SR EN ISO 3868:1997, IDT)    SM SR EN ISO 4518:2013    Acoperiri  metalice.  Măsurarea  grosimii.  Metoda  SM SR EN 61326‐2‐4:2013  profilometrică  –  Покрытия  металлические.  Измерение  Echipamente  electrice  de  măsurare,  de  comandă  şi  de  толщины покрытия. Профилометрический метод  laborator.  Cerinţe  EMC.  Partea  2‐4:  Cerinţe  speciale.  (SR EN ISO 4518:2001, IDT)  Configuraţii  de  încercare,  condiţii  funcţionale  şi  criterii  de    performanţă  pentru  dispozitive  de  supraveghere  a  izolaţiei  SM SR EN ISO 9220:2013  în  conformitate  cu  CEI  61557‐8  şi  pentru  echipamente  de  Acoperiri metalice. Măsurarea grosimii acoperirii. Metoda cu  localizare  a  defectelor  de  izolaţie  în  conformitate  cu  CEI  microscopul  electronic  cu  baleiaj  –  Покрытия  61557‐9  –  Электрооборудование  для  измерения,  металлические.  Измерение  толщины  покрытия.  управления  и  лабораторного  использования.  Метод  с  применением  растрового  электронного  Требования  к  электромагнитной  совместимости.  микроскопа (SR EN ISO 9220:2001, IDT)  Часть  2‐4:  Частные  требования.  Конфигурации    испытаний,  рабочие  условия  и  критерии  для  рабочих  25.220.99  характеристик  оборудования  для  мониторинга    изоляции  согласно  МЭК  61557‐8  и  оборудования  для  SM SR EN 1071‐6:2013  обнаружения дефектов изоляции согласно МЭК 61557‐9  Ceramici  tehnice  avansate.  Metode  de  încercare  pentru  (SR EN 61326‐2‐4:2007, IDT)  acoperiri  ceramice.  Partea  6:  Determinarea  rezistenţei  la     abraziune  a  acoperirilor  prin  încercarea  la  uzură  prin  25.160.01  microabraziune  –  Керамика  техническая    высококачественная.  Методы  испытаний  SM EN ISO 13585:2013  керамических  покрытий.  Часть  6:  Определение  Lipire  tare.  Calificarea  operatorilor  pentru  lipire                   прочности  на  истирание  покрытий  путем  испытания  tare  –  Пайка  твердым  припоем.  Квалификационное  на микроабразивный износ (SR EN 1071‐6:2008, IDT)  испытание по пайке для операторов      (EN ISO 13585:2012, IDT)   

27


INS Iulie 2013  27           ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII                   ЭНЕРГЕТИКА  И  ТЕПЛОТЕХНИКА      27.020    SM SR EN 10090:2013  Oţeluri  şi  aliaje  pentru  supape  destinate  motoarelor  cu  ardere  internă  –  Стали  и  сплавы  для  клапанов  двигателей внутреннего сгорания  (SR EN 10090:2000, IDT)    SM SR ISO 1204:2013  Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Indicarea  sensului  de  rotaţie,  numerotarea  cilindrilor,  notarea  supapelor,  definirea  motoarelor  în  linie  pe  dreapta  şi  pe  stînga  şi  amplasările  pe  motor  –  Двигатели  внутреннего  сгорания  поршневые.  Обозначение  направления  вращения,  цилиндров  и  клапанов  головок  цилиндров,  и  однофазных двигателей с правым и левым вращением и   размещение обозначений на двигат   (SR ISO 1204:1994, IDT)    SM SR ISO 3046‐1:2013  Motoare  cu  ardere  internă  cu  mişcare  alternativă.  Performanţe.  Partea  1:  Declaraţii  ale  puterii,  ale  consumurilor  de  combustibil  şi  de  ulei  de  lubrifiere  şi  metode  de  încercare.  Cerinţe  suplimentare  pentru  motoarele  de  uz  general  –  Двигатели  внутреннего  сгорания  поршневые.  Рабочие  характеристики.           Часть 1: Описания мощности, потреблений топлива и  смазочных  масел  и  методы  испытаний.  Дополнительные  требования  к  двигателям  общего  назначения (SR ISO 3046‐1:2003, IDT)    SM SR ISO 3046‐3:2013  Motoare  cu  ardere  internă  cu  mişcare  alternativă.  Performanţe.  Partea  3:  Măsurări  pentru  încercări  –  Двигатели  внутреннего  сгорания  поршневые.  Рабочие  характеристики.  Часть  3:  Измерения  для  испытаний  (SR ISO 3046‐3:2010, IDT)   

SM SR ISO 3046‐4:2013  Motoare  cu  ardere  internă  cu  mişcare  alternativă.  Performanţe.  Partea  4:  Reglarea  frecvenţei  de  rotaţie  –  Двигатели  внутреннего  сгорания  поршневые.  Рабочие  характеристики. Часть 4: Регулирование скорости   (SR ISO 3046‐4:2010, IDT)    SM SR ISO 3046‐6:2013  Motoare  cu  ardere  internă  cu  mişcare  alternativă.  Performanţe.  Partea  6:  Protecţia  împotriva  supraturării  –   Двигатели  внутреннего  сгорания  поршневые.  Рабочие  характеристики.  Часть  6:  Защита  от  превышения  частоты вращения (SR ISO 3046‐6:1994, IDT)    SM SR ISO 14396:2013  Motoare  cu  ardere  internă  cu  mişcare  alternativă.  Determinare şi metodă pentru măsurarea puterii motorului.    

Cerinţe  suplimentare  ale  încercărilor  pentru             determinarea  emisiilor  poluante  din  gazele  de  evacuare,  conform  ISO  8178  –  Двигатели  внутреннего  сгорания  поршневые.  Определение  и  метод  измерения  мощности  двигателя.  Дополнительные  требования  к  испытаниям для определения эмиссии выхлопных газов  в соответствии с ISO 8178 (SR ISO 14396:2003, IDT)    27.040    SM SR EN 45510‐5‐1:2013  Ghid  pentru  achiziţia  echipamentelor  destinate  centralelor  de  producere  a  energiei  electrice.  Partea  5‐1:  Turbine  cu  abur  –  Руководство  по  поставке  оборудования  для  электростанций.  Часть  5‐1:  Паровые  турбины                    (SR EN 45510‐5‐1:2002, IDT)    SM SR EN 60045‐1:2013  Turbine cu abur. Partea 1: Specificaţii – Паровые турбины.  Часть 1: Технические условия  (SR EN 60045‐1:1999, IDT)    27.060.30    SM EN 12953‐1:2013  Cazane  cu  ţevi  de  fum.  Partea  1:  Generalităţi  –  Котлы  жаротрубные.  Часть  1:  Общие  положения                    (EN 12953‐1:2012, IDT)   

SM EN 12953‐2:2013  Cazane  cu  ţevi  de  fum.  Partea  2:  Materiale  utilizate  pentru  părţile  sub  presiune  ale  cazanelor  şi  pentru  accesorii  –  Котлы  жаротрубные.  Часть  2:  Материалы  для  деталей,  работающих  под  давлением,  и  для  вспомогательных устройств (EN 12953‐2:2012, IDT)   

SM EN 12953‐13:2013  Cazane  cu  ţevi  de  fum.  Partea  13:  Instrucţiuni  de   funcţionare  –  Котлы  жаротрубные.  Часть  13:  Инструкции по эксплуатации                        (EN 12953‐13:2012, IDT)    27.080   

SM EN 378‐2+A2:2013  Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate  şi  de  mediu.  Partea  2:  Proiectare,  execuţie,  încercări,  marcare  şi  documentaţie  –  Системы  холодильные  и  тепловые  насосы.  Требования  безопасности  и  охраны  окружающей  среды.  Часть  2:  Проектирование,  изготовление, испытание, маркировка и документация  (EN 378‐2:2008+A2:2012, IDT)    27.100   

SM SR EN 45510‐5‐1:2013  Ghid  pentru  achiziţia  echipamentelor  destinate  centralelor  de  producere  a  energiei  electrice.  Partea  5‐1:  Turbine  cu  abur  –  Руководство  по  поставке  оборудования  для  электростанций.  Часть  5‐1:  Паровые  турбины                    (SR EN 45510‐5‐1:2002, IDT)   

28


INS Iulie 2013  27.120 

 SM SR ISO 12795:2013  Tehnologia  combustibilului  nuclear.  Pulberi  şi  pastile  de  SM SR HD 357 S2:2013  dioxid  de  uraniu.  Determinarea  concentraţiei  uraniului  şi  a  Sistem modular de aparatură pentru prelucrarea informaţiei.  raportului  oxigen/uraniu  folosind  metoda  gravimetrică  cu  Sistemul  CAMAC  –  Модульная  система  приборов  для  corecţie  pentru  impurităţi  –  Технология  ядерного  обработки данных. Система CAMAC   топлива.  Диоксид  урана  в  порошке  и  гранулах.  (SR HD 357 S2:2003, IDT)  Определение  содержания  урана  и  соотношения    кислород/уран  гравиметрическим  методом  с  27.120.30  поправкой на примеси (SR ISO 12795:2005, IDT)      SM SR ISO 1709:2013  SM SR ISO 12800:2013  Energie  nucleară.  Materiale  fisionabile.  Prescripţii  de  Tehnologia  combustibililor  nucleari.  Ghid  pentru  securitate  privind  criticitatea  la  depozitare,  manipulare  şi  determinarea  suprafeţei  specifice  a  pulberilor  de  oxid  de  prelucrare  –  Энергия  ядерная.  Делящиеся  материалы.  uraniu  cu  metoda  BET  –  Технология  ядерного  топлива.  Принципы  безопасности  при  хранении,  обращении  и  Руководство  по  измерению  удельной  площади  обработке (SR ISO 1709:2000, IDT)  поверхности  урановых  оксидных  порошков  методом    BET (SR ISO 12800:2003, IDT)  SM SR ISO 7097‐1:2013    Tehnologia  combustibilului  nuclear.  Dozarea  uraniului  în  27.200  soluţii,  hexafluorură  de  uraniu  şi  solide.  Partea  1:  Metoda    titrimetrică  prin  reducere  cu  fier  (II)  şi  oxidare  cu  dicromat  SM EN 378‐2+A2:2013  de potasiu – Технология ядерного топлива. Определение  Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate  содержания  урана  в  растворах,  гексафторида  урана  и  şi  de  mediu.  Partea  2:  Proiectare,  execuţie,  încercări,  твердых  веществах.  Часть  1:  Титриметрический  marcare  şi  documentaţie  –  Системы  холодильные  и  метод  восстановления  железом  (II)  или  окисления  тепловые  насосы.  Требования  безопасности  и  охраны  бихроматом калия  (SR ISO 7097‐1:2005, IDT)  окружающей  среды.  Часть  2:  Проектирование,    изготовление, испытание, маркировка и документация  SM SR ISO 7097‐2:2013  (EN 378‐2:2008+A2:2012, IDT)  Tehnologia  combustibilului  nuclear.  Dozarea  uraniului  în    soluţii,  hexafluorură  de  uraniu  şi  solide.  Partea  2:  Metoda  29           ELECTROTEHNICĂ  titrimetrică  prin  reducere  cu  fier  (II)  şi  oxidare  cu                                   ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  ceriu  (IV)  –  Технология  ядерного  топлива.  Определение    содержания  урана  в  растворах,  гексафторида  урана  и    твердых  веществах.  Часть  2:  Титриметрический  29.020  метод  восстановления  железом  (II)  или  окисления    церием (IV)  (SR ISO 7097‐2:2005, IDT)  SM SR EN 50130‐4:2013    Sisteme  de  alarmă.  Partea  4:  Compatibilitate  SM SR ISO 7476:2013  electromagnetică.  Standard  familie  de  produse:  Prescripţii  Tehnologia  combustibililor  nucleari.  Determinarea  uraniului  referitoare  la  imunitatea  componentelor  din  sistemele  de  în  soluţii  de  azotat  de  uranil  de  puritate  nucleară.  Metoda  alarmă la incendiu, efracţie şi jaf armat, de TVCI, de control  gravimetrică  –  Технология  ядерного  топлива.  al  accesului  şi  de  alarmă  socială  –  Системы  аварийной  Определение  содержания  урана  в  растворах  нитрата  сигнализации.  Часть  4:  Электромагнитная  уранила ядерной чистоты. Гравиметрический метод  совместимость.  Стандарт  на  семейство  продукции:  (SR ISO 7476:2004, IDT)  Требования  помехоустойчивости  для  компонентов    систем  пожарной,  охранной  и  противовзломной  SM SR ISO 9279:2013  аварийной  сигнализации,  видеонаблюдения,  контроля  Pastile  de  dioxid  de  uraniu.  Determinarea  densităţii  şi  a  доступа и социальной аварийной сигнализации  porozităţii  totale.  Metoda  deplasării  mercurului  –  Диоксид  (SR EN 50130‐4:2012, IDT)  урана  в  гранулах.  Определение  плотности  и  общей    пористости. Метод вытеснения ртути  SM SR EN 60068‐3‐4:2013  (SR ISO 9279:2003, IDT)  Încercări  de  mediu.  Partea  3‐4:  Documentaţie  ajutătoare  şi       ghid.    Încercări    la    căldură    umedă    –    Испытания   на   SM SR ISO 10980:2013  воздействие  внешних  факторов.  Часть  3‐4:  Validarea  titrului  soluţiilor  de  referinţă  folosite  pentru  Вспомогательная  документация  и  руководство.  măsurarea  concentraţiilor  –  Проверка  титра  эталонных  Испытания на влажное тепло  растворов, используемых для измерения концентраций  (SR EN 60068‐3‐4:2003, IDT)  (SR ISO 10980:1998, IDT)      SM SR EN 60068‐3‐5:2013    Încercări de mediu. Partea 3‐5: Documentaţie ajutătoare şi        

29


INS Iulie 2013 ghid. Confirmarea performanţelor camerelor de încercare la  temperatură  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  Часть  3‐5:  Вспомогательная  документация  и  руководство.  Подтверждение  рабочих  характеристик  камер  для  проведения  температурных  испытаний (SR EN 60068‐3‐5:2003, IDT)    SM SR EN 60068‐3‐6:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  3‐6:  Documentaţie  ajutătoare  şi  ghid. Confirmarea performanţelor camerelor de încercare la  temperatură/umiditate  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  Часть  3‐6:  Вспомогательная  документация и руководство. Подтверждение рабочих  характеристик  камер  для  проведения  температурных/влажностных испытаний   (SR EN 60068‐3‐6:2003, IDT)    SM SR EN 60068‐3‐7:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  3‐7:  Documentaţie  ajutătoare  şi  ghid.  Măsurări  în  camerele  de  încercări  la  temperatură  pentru încercările A şi B (cu încărcare) –   Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.  Часть  3‐7:  Вспомогательная  документация  и  руководство.  Измерения  в  камерах  для  проведения  температурных  испытаний, для испытаний А и В (с загрузкой)   (SR EN 60068‐3‐7:2003, IDT)    SM SR EN 61180‐2:2013  Tehnici de încercare la înaltă tensiune pentru echipamentele  de  joasă  tensiune.  Partea  2:  Echipamente  de  încercare  –  Методы и средства испытаний высоким напряжением  низковольтного  оборудования.  Часть  2:  Испытательное оборудование (SR EN 61180‐2:2001, IDT)    29.035.01    SM SR EN 60085:2013  Izolaţie  electrică. Evaluare  şi  clasificare  termică  –  Изоляция  электрическая. Термическая оценка и обозначение  (SR EN 60085:2008, IDT)    SM SR EN 60216‐1:2013  Materiale electroizolante. Proprietăţi de anduranţă termică.   Partea  1:  Metode  de  îmbătrînire  şi  evaluare  a  rezultatelor  încercării  –  Материалы  электроизоляционные.  Свойства  теплостойкости.  Часть  1:  Процедуры  старения и оценка результатов испытаний  (SR EN 60216‐1:2003, IDT)    SM SR EN 60216‐2:2013  Materiale electroizolante. Proprietăţi de anduranţă termică.  Partea 2: Determinarea proprietăţilor de anduranţă termică   ale  materialelor  electroizolante.  Alegerea  criteriilor  de  încercare  –  Материалы  электроизоляционные.  Свойства  теплостойкости.  Часть  2:  Определение  свойств  теплостойкости  электроизоляционных  материалов. Выбор критериев испытаний  (SR EN 60216‐2:2006, IDT)   

SM SR EN 60216‐3:2013  Materiale electroizolante. Proprietăţi de anduranţă termică.  Partea  3:  Instrucţiuni  pentru  calculul  caracteristicilor  de  anduranţă  termică  –  Материалы  электроизоляционные.  Свойства  теплостойкости.  Часть  3:  Инструкции  по  расчету характеристик теплостойкости  (SR EN 60216‐3:2007, IDT)   

SM SR EN 60243‐2:2013  Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode  de  încercare.  Partea  2:  Prescripţii  suplimentare  pentru  încercările  la  tensiune  continuă  –  Электрическая  прочность  изоляционных  материалов.  Методы  испытаний.  Часть  2:  Дополнительные  требования  к  испытаниям при постоянном напряжении  (SR EN 60243‐2:2003, IDT)   

SM SR EN 60343:2013  Metode  de  încercare  recomandate  pentru  determinarea  rezistenţei  relative  a  materialelor  electroizolante  la  străpungere  prin  descărcări  superficiale  –  Рекомендуемые  методы  испытаний  по  определению  относительного  сопротивления  изоляционных  материалов  пробою  поверхностными разрядами  (SR EN 60343:2002, IDT)   

SM SR EN 60455‐2:2013  Compounduri reactive pe bază de răşină utilizate ca izolanţi  electrici.  Partea  2:  Metode  de  încercare  –  Компаунды  реактивные  на  основе  смол,  применяемые  для  электрической  изоляции.  Часть  2:  Методы  испытаний  (SR EN 60455‐2:2003, IDT)   

SM SR EN 60587:2013  Materiale  electroizolante  utilizate  în  condiţii  de  mediu  ambiant  severe.  Metode  de  încercare  pentru  evaluarea  rezistenţei  la  formarea  de  căi  conductoare  şi  la  eroziune  –  Материалы  электроизоляционные,  используемые  в  жестких  условиях  окружающей  среды.  Методы  испытаний  для  оценки  дугостойкости  и  эрозионной  стойкости (SR EN 60587:2008, IDT)   

SM SR EN 60626‐2:2013  Materiale  combinate  flexibile  destinate  izolaţiei  electrice.  Partea  2:  Metode  de  încercare  –  Материалы  комбинированные  гибкие  для  электрической  изоляции.  Часть 2: Методы испытаний (SR EN 60626‐2:2010, IDT)   

SM SR EN 61006:2013  Materiale  electroizolante.  Metode  de  încercare  pentru  determinarea  temperaturii  de  tranziţie  vitroasă  –  Материалы  электроизоляционные.  Методы  испытаний  для  определения  температуры  стеклования (SR EN 61006:2004, IDT)    SM SR CEI 61294:2013  Lichide electroizolante. Determinarea tensiunii de apariţie a  descărcărilor  parţiale  (TADP).  Metodă  de  încercare  –  Жидкости  электроизоляционные.  Определение  напряжения  возникновения  частичных  разрядов.  Метод испытания  (SR CEI 61294:1997, IDT)     

30


INS Iulie 2013 SM SR HD 438 S1:2013  Metoda  de  încercare  pentru  rezistenţa  de  izolaţie  şi  pentru  rezistivitatea  de  volum  a  materialelor  electroizolante  la  temperaturi  ridicate  –  Метод  испытания  для  электрической  прочности  и  удельного  сопротивления  электроизоляционных  материалов  при  повышенных  температурах (SR HD 438 S1:2002, IDT)    29.035.10     SM SR EN 60243‐3:2013  Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode  de  încercare.  Partea  3:  Prescripţii  suplimentare  pentru  încercări  la  impuls  de  1,2/50  μs  –  Электрическая  прочность  изоляционных  материалов.  Методы  испытаний.    Часть 3: Дополнительные требования к  импульсным испытаниям в 1,2/50 μs   (SR EN 60243‐3:2003, IDT)    SM SR EN 60464‐2:2013  Lacuri utilizate pentru izolaţia electrică. Partea 2: Metode de  încercare  –  Лаки  используемые  для  электроизоляции.  Часть 2: Методы испытаний (SR EN 60464‐2:2003, IDT)    SM SR EN 60554‐2:2013  Hîrtii  celulozice  pentru  utilizări  electrice.  Partea  2:  Metode  de  încercare  –  Бумага  целлюлозная  электротехнического  назначения.  Часть  2:  Методы  испытаний  (SR EN 60554‐2:2003, IDT)    SM SR EN 61061‐2:2013  Specificaţie  pentru  stratificate  din  lemn  densificat,   neimpregnate, pentru utilizări electrice. Partea 2: Metode de  încercare  –  Технические  условия  на  слоистую  прессованную  древесину  без  пропитки  электротехнического  назначения.  Часть  2:  Методы  испытаний  (SR EN 61061‐2:2003, IDT)    29.035.20    SM SR EN 50525‐2‐11:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea  2‐11:  Cabluri  pentru  aplicaţii  generale.  Cabluri  flexibile  cu  izolaţie  termoplastică  de  PVC  –  Кабели  электрические.  Кабели  силовые  низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.  Часть  2‐11:  Кабели  для  общего  применения.  Гибкие  кабели  с  термопластичной  поливинилхлоридной (PVC) изоляцией  (SR EN 50525‐2‐11:2011, IDT)     29.035.50    SM SR EN 60371‐2:2013  Specificaţie pentru materiale electroizolante pe bază de mică  Partea  2:  Metode  de  încercare  –  Технические  условия  на  материалы  изоляционные  на  основе  слюды.  Часть  2:  Методы испытаний (SR EN 60371‐2:2005, IDT)   

 29.035.99    SM SR EN 60372:2013  Dispozitive  de  blocare  pentru  asamblări  cu  rotulă  ale  elementelor  lanţurilor  de  izolatoare.  Dimensiuni  şi          încercări  –  Устройства  запирающие  для  шаровых  шарнирных соединений элементов гирлянд изоляторов.  Размеры и испытания  (SR EN 60372:2004, IDT)    29.040.10    SM SR EN 60599:2013  Echipamente electrice în serviciu impregnate cu ulei mineral.  Ghid  pentru  interpretarea  analizei  gazelor  dizolvate  şi  a  gazelor  libere  –  Электрооборудование  с  пропиткой  минеральным  маслом  при  эксплуатации.  Руководство  по  интерпретации  результатов  анализа  растворенных и свободных газов (SR EN 60599:2001, IDT)    29.060.20    SM SR EN 50525‐1:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea  1:  Prescripţii  generale  –  Кабели  электрические.  Кабели  силовые  низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.       Часть 1: Общие требования (SR EN 50525‐1:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐2‐11:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea  2‐11:  Cabluri  pentru  aplicaţii  generale.  Cabluri  flexibile  cu  izolaţie  termoplastică  de  PVC  –  Кабели  электрические.  Кабели  силовые  низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.  Часть  2‐11:  Кабели  для  общего  применения.  Гибкие  кабели  с  термопластичной  поливинилхлоридной (PVC) изоляцией   (SR EN 50525‐2‐11:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐2‐12:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea  2‐12:  Cabluri  pentru  aplicaţii  generale.  Cabluri  cu  izolaţie termoplastică de PVC pentru cordoane extensibile –  Кабели  электрические.  Кабели  силовые  низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.  Часть  2‐12:  Кабели  для  общего  применения.    Кабели    с    термопластичной  поливинилхлоридной  (PVC)  изоляцией  для  проводов‐ удлинителей (SR EN 50525‐2‐12:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐2‐21:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea  2‐21:  Cabluri  pentru  aplicaţii  generale.  Cabluri  flexibile  cu  izolaţie  elastomerică  reticulată  –  Кабели  электрические. Кабели силовые низковольтные на    

31


INS Iulie 2013  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.  Часть  2‐21:  Кабели  для  общего  применения.  Гибкие  кабели  с  изоляцией  из  сшитого  эластомера (SR EN 50525‐2‐21:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐2‐22:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea  2‐22:  Cabluri  pentru  aplicaţii  generale.  Cabluri  cu  izolaţie  elastomerică  reticulată  şi  cu  tresă  pentru  aplicaţii  care  necesită  flexibilitate  mărită  –  Кабели  электрические.  Кабели  силовые  низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.          Часть  2‐22:  Кабели  для  общего  применения.  Кабели  высокой  гибкости  в  оплетке  с  изоляцией  из  сшитого  эластомера (SR EN 50525‐2‐22:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐2‐31:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea 2‐31: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri cu un  singur  conductor  fără  manta,  cu  izolaţie  termoplastică  de  PVC  –  Кабели  электрические.  Кабели  силовые  низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.  Часть  2‐31:  Кабели  для  общего  применения.  Одножильные  кабели  с  термопластичной поливинилхлоридной (PVC) изоляцией  без оболочки  (SR EN 50525‐2‐31:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐2‐41:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea 2‐41: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri cu un  singur  conductor  cu  izolaţie  de  cauciuc  siliconic  reticulat  –  Кабели  электрические.  Кабели  силовые  низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.  Часть  2‐41:  Кабели  для  общего  применения.  Одножильные  кабели  с  изоляцией  из  сшитой кремнийорганической резины   (SR EN 50525‐2‐41:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐2‐42:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea 2‐42: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri cu un  singur  conductor  fără  manta  cu  izolaţie  de  EVA  reticulată  –  Кабели  электрические.  Кабели  силовые  низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.  Часть  2‐42:  Кабели  для  общего  применения.   Одножильные    кабели    с    изоляцией    из   сшитого этиленвинилацетата (EVA) без оболочки  (SR EN 50525‐2‐42:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐2‐51:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea  2‐51:  Cabluri  pentru  aplicaţii  generale.  Cabluri  de  comandă rezistente la ulei cu izolaţie termoplastică de PVC –      

 Кабели электрические. Кабели силовые низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.  Часть  2‐51:  Кабели  для  общего  применения.  Маслостойкие  кабели  управления  с  термопластичной поливинилхлоридной (PVC) изоляцией  (SR EN 50525‐2‐51:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐2‐71:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea  2‐71:  Cabluri  pentru  aplicaţii  generale.  Cabluri  plate  cu fire leonice (cordoane) cu izolaţie termoplastică de PVC –  Кабели  электрические.  Кабели  силовые  низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.  Часть  2‐71:  Кабели  для  общего  применения.  Плоские  кабели  с  мишурными  жилами  (шнуры) с термопластичной поливинилхлоридной (PVC)  изоляцией (SR EN 50525‐2‐71:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐2‐72:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.Partea  2‐72:  Cabluri  pentru  aplicaţii  generale.  Cabluri plate separabile (cordoane) cu izolaţie termoplastică  de  PVC  –  Кабели  электрические.  Кабели  силовые  низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.  Часть  2‐72:  Кабели  для  общего  применения.  Плоские  разделяемые  кабели  (шнуры) с термопластичной поливинилхлоридной (PVC)  изоляцией (SR EN 50525‐2‐72:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐2‐81:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea  2‐81:  Cabluri  pentru  aplicaţii  generale.  Cabluri  cu  izolaţie  elastomerică  reticulată  pentru  sudare  cu  arc  –  Кабели  электрические.  Кабели  силовые  низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.  Часть  2‐81:  Кабели  для  общего  применения. Кабели в оболочке из сшитого эластомера  для дуговой сварки (SR EN 50525‐2‐81:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐2‐82:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea  2‐82:  Cabluri  pentru  aplicaţii  generale.  Cabluri  cu  izolaţie elastomerică reticulată pentru ghirlande luminoase –  Кабели  электрические.  Кабели  силовые  низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.     Часть     2‐82:     Кабели     для    общего       применения.     Кабели     с     изоляцией     из    сшитого   эластомера для декоративных цепей  (SR EN 50525‐2‐82:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐2‐83:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea  2‐83:  Cabluri  pentru  aplicaţii  generale.  Cabluri  multiconductoare cu izolaţie de cauciuc siliconic reticulat –    

32


INS Iulie 2013  Кабели электрические. Кабели силовые низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.  Часть  2‐83:  Кабели  для  общего  применения.  Многожильные  кабели  с  изоляцией  из  сшитой кремнийорганической резины  (SR EN 50525‐2‐83:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐3‐11:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea  3‐11:  Cabluri  cu  performanţe  speciale  la  foc.  Cabluri  flexibile  cu  izolaţie  termoplastică  fără  halogeni  şi  cu  emisie  redusă  de  fum  –  Кабели  электрические.  Кабели  силовые  низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.  Часть  3‐11:  Кабели  со  специальными  характеристиками  огнестойкости.  Гибкие  кабели  с  безгалогенной  термопластичной  изоляцией и низким выделением дыма   (SR EN 50525‐3‐11:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐3‐21:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea  3‐21:  Cabluri  cu  performanţe  speciale  la  foc.  Cabluri  flexibile cu izolaţie elastomerică reticulată fără halogeni şi cu  emisie  redusă  de  fum  –  Кабели  электрические.  Кабели  силовые  низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.  Часть  3‐21:  Кабели  со  специальными  характеристиками  огнестойкости.  Гибкие  кабели  с  безгалогенной  сшитой  изоляцией  и  низким выделением дыма  (SR EN 50525‐3‐21:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐3‐31:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea  3‐31:  Cabluri  cu  performanţe  speciale  la  foc.  Cabluri  cu un singur conductor fără manta, cu izolaţie termoplastică  fără  halogeni  şi  cu  emisie  redusă  de  fum  –  Кабели  электрические.  Кабели  силовые  низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.  Часть  3‐31:  Кабели  со  специальными  характеристиками  огнестойкости.  Одножильные  кабели  с  безгалогенной  термопластичной  изоляцией  без оболочки и низким выделением дыма   (SR EN 50525‐3‐31:2011, IDT)    SM SR EN 50525‐3‐41:2013  Cabluri  electrice.  Cabluri  de  energie  de  joasă  tensiune  cu  tensiunea  nominală  (Uo/U)  pînă  la  450/750  V,  inclusiv.  Partea  3‐41:  Cabluri  cu  performanţe  speciale  la  foc.  Cabluri  cu un singur conductor fără manta, cu izolaţie elastomerică  reticulată fără halogeni şi cu emisie redusă de fum – Кабели  электрические.  Кабели  силовые  низковольтные  на  номинальное  напряжение  (Uo/U)  до  450/750  V  включительно.  Часть  3‐41:  Кабели  со  специальными  характеристиками  огнестойкости.  Одножильные  кабели с безгалогенной сшитой изоляцией без оболочки  и низким выделением дыма (SR EN 50525‐3‐41:2011, IDT)     

 SM GOST R 54429:2013  Cabluri  de  telecomunicaţii  simetrice  pentru  sisteme  digitale  de  transmisie.  Condiţii  tehnice  generale  –  Кабели  связи  симметричные  для  цифровых  систем  передачи.  Общие  технические условия (GOST R 54429–2011, IDT)    29.140.01    SM SR EN 61228:2013  Lămpi fluorescente cu ultraviolete utilizate pentru bronzare.  Metodă de măsurare şi de specificare – Люминесцентные  ультрафиолетовые  лампы  для  загара.  Метод  измерения и определения характеристик  (SR EN 61228:2008, IDT)    29.160.01    SM SR EN ISO 1680:2013  Acustică.  Cod  de  încercare  pentru  măsurarea  zgomotului  aerian emis de maşinile electrice rotative – Акустика. Метод  испытания для измерения шума, производимого   вращающимися электрическими машинами   (SR EN ISO 1680:2004, IDT)    29.180    SM SR EN 60599:2013  Echipamente electrice în serviciu impregnate cu ulei mineral.  Ghid  pentru  interpretarea  analizei  gazelor  dizolvate  şi  a  gazelor  libere  –  Электрооборудование  с  пропиткой  минеральным  маслом  при  эксплуатации.  Руководство  по  интерпретации  результатов  анализа  растворенных и свободных газов (SR EN 60599:2001, IDT)     31            ELECTRONICĂ                     ЭЛЕКТРОНИКА    31.080.01    SM SR EN 60191‐6‐16:2013  Standardizarea  mecanică  a  dispozitivelor  cu  semiconductoare. Partea 6‐16: Glosarul încercărilor de rodaj  a  semiconductoarelor  în  socluri  pentru  BGA,  LGA,  FBGA  şi  FLGA  –  Стандартизация  конструкций  полупроводниковых  приборов.  Часть  6‐16:  Глоссарий  испытаний  полупроводников  и  электротермотренированных гнезд для BGA, LGA, FBGA  и FLGA (SR EN 60191‐6‐16:2008, IDT)    31.190    SM SR EN 60068‐2‐58:2013  Încercări  de  mediu.  Partea  2‐58:  Încercări.  Încercare  Td:  Metode  de  încercare  a  sudabilităţii,  a  rezistenţei  metalizării  la  dizolvare  şi  a  rezistenţei  la  căldura  de  lipire  a  componentelor  cu  montare  pe  suprafaţă  (SMD)  –  Испытания  на  воздействие  внешних  факторов.         Часть  2‐58:  Испытания.  Испытание  Td:  Методы  испытания    паяемости,   стойкости   к   расплавлению        

33


INS Iulie 2013 ISM 2,4 GHz şi utilizînd tehnici de modulaţie de bandă largă   металлизации  и  к  воздействию  тепла  при  пайке на   EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2  компоненты для поверхностного монтажа (SMD)  al Directivei R&TTE – Электромагнитная совместимость  (SR EN 60068‐2‐58:2005, IDT)  и  диапазоны  радиочастот.  Широкоформатные    передающие  системы.  Оборудование  передачи  данных,  SM SR EN 60068‐2‐69:2013  работающее  в  диапазоне  2,4  GHz  и  использующее  Încercări  de  mediu.  Partea  2‐69:  Încercări.  Încercare  Te:  широкие  методы  модуляции  с  расширением  спектра.  Încercare  de  sudabilitate  a  componentelor  electronice  Гармонизированный  EN,  распространяющийся  на  pentru montare pe suprafaţă (SMD) prin metoda balanţei de  основные требования раздела 3.2 Директивы R&TTE    umectare  –  Испытания  на  воздействие  внешних  (SR EN 300 328 V1.7.1:2007, IDT)   факторов.  Часть  2‐69:  Испытания.  Испытание  Te.    Испытание  электронных  компонентов  для  33.060.40  поверхностного  монтажа  (SMD)  на  паяемость  методом баланса смачивания    (SR EN 60068‐2‐69:2008, IDT)  SM SR EN 50529‐1:2013    Standard  CEM  pentru  reţele  de  telecomunicaţii.  Partea  1:  SM SR EN 60068‐2‐82:2013  Reţele de telecomunicaţii pe fir utilizînd cabluri telefonice –  Încercări  de  mediu.  Partea  2‐82:  Încercări.  Încercare  Tx:  Стандарт  на  электромагнитную  совместимость  для  Metode  de  încercare  a  "mustăţilor"  pentru  componente  телекоммуникационных  сетей.  Часть  1:  Проводные  electrice şi electronice –   Испытания  на  воздействие  телекоммуникационные  сети  с  использованием  внешних  факторов.  Часть  2‐82:  Испытания.  телефонных кабелей  (SR EN 50529‐1:2011, IDT)  Испытание  Tx:  Методы  точечного  испытания  для    электронных и электрических компонентов  SM SR EN 50529‐2:2013  (SR EN 60068‐2‐82:2008, IDT)  Standard  CEM  pentru  reţele  de  telecomunicaţii.              Partea  2:  Reţele  de  telecomunicaţii  pe  fir  utilizînd  cabluri    coaxiale  –  Стандарт  на  электромагнитную  31.260  совместимость  для  телекоммуникационных  сетей.    SM SR EN ISO 11810‐1:2013  Часть  2:  Проводные  телекоммуникационные  сети  с  Laseri  şi  echipamente  cu  laseri.  Metodă  de  verificare  şi  использованием коаксиальных кабелей    clasificare  a  rezistenţei  la  radiaţia  laser  a  cearşafurilor  (SR EN 50529‐2:2011, IDT)  chirurgicale  şi/sau  a  cuverturilor  de  protecţie  a  pacienţilor.    Partea  1:  Aprindere  primară  şi                                     33.100.01  pătrundere  –  Лазеры  и  относящееся  к  лазерам    оборудование.  Метод  испытания  и  классификация  SM SR EN 61326‐2‐4:2013  устойчивости  хирургических  простыней  и/или  Echipamente  electrice  de  măsurare,  de  comandă  şi  de  покрывал,  защищающих  пациента,  к  воздействию  laborator.  Cerinţe  EMC.  Partea  2‐4:  Cerinţe  speciale.  лазерного  излучения.  Часть  1:  Первичное  возгорание  и  Configuraţii  de  încercare,  condiţii  funcţionale  şi  criterii  de  проникновение  (SR EN ISO 11810‐1:2009, IDT)  performanţă  pentru  dispozitive  de  supraveghere  a  izolaţiei    în  conformitate  cu  CEI  61557‐8  şi  pentru  echipamente  de  SM SR EN ISO 11810‐2:2013  localizare  a  defectelor  de  izolaţie  în  conformitate  cu            Laseri  şi  echipamente  cu  laseri.  Metodă  de  verificare  şi  CEI  61557‐9  –  Электрооборудование  для  измерения,  clasificare  a  rezistenţei  la  radiaţia  laser  a  cearşafurilor  управления  и  лабораторного  использования.  chirurgicale  şi/sau  a  cuverturilor  de  protecţie  a  pacienţilor.  Требования  к  электромагнитной  совместимости.  Partea 2: Aprindere secundară  – Лазеры и относящееся к  Часть  2‐4:  Частные  требования.  Конфигурации  лазерам  оборудование.  Метод  испытания  и  испытаний,  рабочие  условия  и  критерии  для  рабочих  характеристик  оборудования  для  мониторинга  классификация устойчивости хирургических простыней  изоляции  согласно  МЭК  61557‐8  и  оборудования  для  и/или  покрывал,  защищающих  пациента,  к  обнаружения дефектов изоляции согласно МЭК 61557‐9  воздействию лазерного излучения. Часть 2: Вторичное  (SR EN 61326‐2‐4:2007, IDT)  возгорание   (SR EN ISO 11810‐2:2009, IDT)      33.100.10  33     TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO                       ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО И            SM SR EN 55015:2013                     ВИДЕОТЕХНИКА     Limite şi metode de măsurare a perturbaţiilor radioelectrice    produse  de  echipamentele  electrice  de  iluminat  şi   33.020  echipamentele similare – Предельные значения и методы    измерений  характеристик  радиопомех  SM SR EN 300 328 V1.7.1:2013  электроосветительного  и  аналогичного  оборудования  Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului  (SR EN 55015:2007, IDT)  radio  (ERM).  Sisteme  de  transmisie  de  bandă  largă.    Echipamente pentru transmisii de date funcţionînd în banda      

34


INS Iulie 2013  33.100.20    SM SR EN 55024:2013  Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Caracteristici de  imunitate.  Limite  şi  metode  de  măsurare  –  Оборудование  информационных  технологий.  Характеристики  помехоустойчивости.  Предельные  значения  и  методы  измерения (SR EN 55024:2011, IDT)    33.160.50    SM SR EN 50332‐1:2013  Echipamente  pentru  sisteme  acustice.  Căşti  şi  difuzoare  auriculare  asociate  cu  echipamentele  audio  portabile.  Metodă de măsurare a nivelului maxim de presiune acustică  şi  luarea  în  considerare  a  unei  limite.  Partea  1:  Metodă  generală pentru „un echipament complet” – Оборудование  звуковых  систем.  Головные  телефоны  и  наушники  в  сочетании  с  переносными  аудиоприборами.  Методы  измерения  уровня  звукового  давления  и  предельные  значения.  Часть  1:  Общий  метод  для  оборудования  в  комплекте (SR EN 50332‐1:2003, IDT)       SM SR EN 50332‐2:2013  Echipamente  pentru  sisteme  acustice.  Căşti  şi  difuzoare  auriculare  asociate  cu  echipamentele  audio  portabile.  Metodă de măsurare a nivelului maxim de presiune acustică  şi  luarea  în  considerare  a  unei  limite.  Partea  2:  Adaptarea  echipamentelor la căşti provenite de la diferiţi producători –  Оборудование  звуковых  систем.  Головные  телефоны  и  наушники в сочетании с переносными аудиоприборами.  Методы  измерения  уровня  звукового  давления  и  предельные  значения.  Часть  2:  Согласование  наборов  головных  телефонов,  если  один  из  двух  или  оба  предложены раздельно (SR EN 50332‐2:2004, IDT)    33.220    SM SR EN 300 220‐2 V2.3.1:2013  Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului  radio  (ERM).  Dispozitive  de  distanţă  mică  (SRD).  Echipamente  radio  destinate  a  fi  utilizate  în  domeniul  de  frecvenţe  de  la  25  MHz  pînă  la  1000  MHz  cu  un  nivel  de  putere  de  pînă  la  500  mW.  Partea  2:  EN  armonizat  care  acoperă  cerinţele  esenţiale  ale  articolului  3.2  din  Directiva  R&TTE – Электромагнитная совместимость и вопросы  радиочастотного  спектра.  Устройства  малого  радиуса  действия.  Технические  характеристики  и  методы  испытания  для  радиоаппаратуры,  работающей  на  частотах  от  25  MHz  до  1000  MHz,  мощностью  до  500  mW.  Часть  2:  Гармонизированный  EN,  распространяющийся  на  основные  требования  раздела 3.2 Директивы R&TTE  (SR EN 300 220‐2 V12.3.1:2010, IDT)           

  35           TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU                                             ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.                     КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ    35.180    SM SR EN 29295:2013  Acustică. Măsurarea zgomotului de înaltă frecvenţă emis de  echipamentele de calcul şi de birou – Акустика. Измерение  высокочастотного  шума,  производимого  вычислительным и конторским оборудованием   (SR EN 29295:1995, IDT)    43     VEHICULE RUTIERE                     ДОРОЖНО‐ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА    43.020    SM SR ISO 362‐1:2013  Măsurarea  zgomotului  emis  de  vehicule  rutiere  în  accelerare.  Metoda  tehnică.  Partea  1:  Categoriile  M  şi  N  –  Акустика.  Измерение  уровня  шума,  производимого  дорожным  транспортом  при  ускоренном  движении.  Технический метод. Часть 1: Категории M и N   (SR ISO 362‐1:2009, IDT)    SM SR ISO 5128:2013  Acustică.  Măsurarea  zgomotului  în  interiorul        autovehiculelor  –  Акустика.  Измерение  шума  в  салоне  автомобиля  (SR ISO 5128:1997, IDT)    43.020.01    SM SR ISO 2923:2013  Acustică.  Măsurarea  zgomotului  la  bordul  navelor  –  Акустика. Измерение шума на борту судов  (SR ISO 2923:2001, IDT)    43.060.40    SM SR ISO 4008‐3:2013  Vehicule  rutiere.  Încercarea  pompei  de  injecţie  a  combustibilului. Partea 3: Proceduri şi condiţii de încercare –  Транспорт  дорожный.  Испытание  топливных  насосов.  Часть 3: Применение и методы испытаний   (SR ISO 4008‐3:2001, IDT)    45      INGINERIA CĂILOR FERATE                      ЖЕЛЕНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА      45.020    SM SR EN ISO 3381:2013  Aplicaţii  feroviare.  Acustică.  Măsurarea  zgomotului  în  interiorul  vehiculelor  care  circulă  pe  şine  –  Железные  дороги.  Акустика.  Измерение  шума  внутри  рельсовых  транспортных средств (SR EN ISO 3381:2011, IDT)   

35


INS Iulie 2013      45.060.01  59            INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI                    ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО  SM SR EN ISO 3095:2013                  И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  Aplicaţii  feroviare.  Acustică.  Măsurarea  zgomotului  emis  de    vehicule care circulă pe şine – Железные дороги. Акустика.    Измерение  шума,  производимого  рельсовыми  59.040  транспортными средствами (SR EN ISO 3095:2006, IDT)      SM SR EN 1882:2013   53       INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA  Pene  şi  puf.  Metode  de  încercare.  Determinarea  masei                       MATERIALELOR  comerciale a unui lot de pene şi puf – Перо и пух. Методы                       ПОДЪЕМНО‐ТРАНСПОРТНОЕ  испытаний.  Определение  товарного  веса  партии                       ОБОРУДОВАНИЕ  перьев и пуха  (SR EN 1882:2002, IDT)      53.040.10  SM SR EN 1884:2013    Pene  şi  puf.  Metode  de  analiză.  Determinarea  stării  SM SR EN 617+A1:2013  microbiologice  –  Перо  и  пух.  Методы  испытаний.  Mijloace  şi  sisteme  de  transport  continuu.  Cerinţe  de  securitate  şi  CEM  pentru  echipamente  de  depozitare  a  Определение микробиологического состояния  produselor  în  vrac  în  silozuri,  buncăre,  rezervoare  şi  (SR EN 1884:2002, IDT)  recipiente  de  alimentare  –  Оборудование  и  системы  для    непрерывной  транспортировки.  Требования  SM SR EN 1885:2013  безопасности  и  электромагнитной  совместимости  к  Pene  şi  puf.  Termeni  şi  definiţii  –  Перо  и  пух.  Термины  и  оборудованию  для  хранения  сыпучих  материалов  в  определения  (SR EN 1885:2002, IDT)   силосных ямах, бункерах, емкостях и накопителях     (SR EN 617+A1:2011, IDT)  SM SR EN 13186:2013    Pene  şi  puf.  Specificaţie  pentru  articole  de  lenjerie  de  pat  SM SR EN 618+A1:2013  umplute cu pene şi pufi – Перo и пух. Технические условия  на постельные принадлежности, наполненные пером и  Mijloace  şi  sisteme  de  transport  continuu.  Cerinţe  de  securitate  şi  CEM  pentru  echipamentul  de  transport              пухом  (SR EN 13186:2005, IDT)  al  produselor  în  vrac  cu  excepţia  transportoarelor  fixe  cu    bandă  –  Оборудование  и  системы  для  непрерывной  59.060    транспортировки.  Требования  безопасности  и  SM SR ISO 6741‐2:2013  электромагнитной  совместимости  к  оборудованию  Materiale  textile.  Fibre  şi  fire.  Determinarea  masei  для  механической  транспортировки  сыпучих  comerciale  a  unui  lot.  Partea  2:  Metode  de  obţinere  a  материалов, за исключением стационарных ленточных  eşantioanelor  pentru  laborator  –  Материалы  конвейеров  (SR EN 618+A1:2011, IDT)  текстильные. Волокно и пряжа. Определение торговой    массы  партий.  Часть  2.  Методы  получения  SM SR EN 619+A1:2013  лабораторных образцов  (SR ISO 6741‐2:1998, IDT)  Mijloace  şi  sisteme  de  transport  continuu.  Cerinţe  de    securitate  şi  CEM  pentru  echipamente  de  transport  59.060.01  mecanice  a  sarcinilor  unitare  –  Оборудование  и  системы    для  непрерывной  транспортировки.  Требования  SM SR EN 12751:2013  безопасности  и  электромагнитной  совместимости  к  Materiale  textile.  Eşantionarea  fibrelor,  firelor  şi  a  оборудованию  для  механической  транспортировки  ţesăturilor/tricoturilor  în  vederea  efectuării  încercărilor  –  грузовых единиц  (SR EN 619+A1:2011, IDT)  Материалы  текстильные.  Отбор  волокон,  пряжи  и    текстильных полотен для испытаний  SM SR EN 620+A1:2013  (SR EN 12751:2002, IDT)  Mijloace  şi  sisteme  de  transport  continuu.  Cerinţe  de    securitate  şi  de  compatibilitate  electromagnetică  pentru  SM SR EN ISO 1833‐1:2013  transportoare  fixe  cu  bandă  pentru  produse  în                        Materiale  textile.  Analiză  chimică  cantitativă.  Partea  1:  vrac  –  Оборудование  и  системы  для  непрерывной  Principii  generale  de  încercare  –  Материалы  транспортировки.  Требования  безопасности  и  текстильные.  Количественный  химический  анализ.  электромагнитной  совместимости  к  стационарным  Часть 1: Общие принципы испытания  ленточным конвейерам для сыпучих материалов  (SR EN ISO 1833‐1:2011, IDT)  (SR EN 620+A1:2011, IDT)      SM SR EN ISO 1833‐2:2013    Materiale   textile.   Analiză   chimică   cantitativă.   Partea  2:          Amestecuri ternare de fibre – Материалы текстильные.    

36


INS Iulie 2013 rupere  pentru  fibrele  individuale  –  Волокна  Количественный  химический  анализ.  Часть  2:  текстильные.  Определение  разрывного  усилия  и  Трехкомпонентные смеси волокон  удлинения при разрыве одиночых волокон   (SR EN ISO 1833‐2:2011, IDT)  (SR EN ISO 5079:2000, IDT)      SM SR EN ISO 1833‐3:2013  SM SR ISO 1833+A1:2013  Materiale  textile.  Analiză  chimică  cantitativă.  Partea  3:  Materiale textile. Amestecuri binare de fibre. Analiza chimică  cantitativă  –  Материалы  текстильные.  Amestecuri  de  acetat  cu  alte  fibre  specificate                   Двухкомпонентные  смеси  волокон.  Количественный  (metoda  cu  acetonă)  –  Материалы  текстильные.  химический анализ (SR ISO 1833+A1:1995, IDT)  Количественный  химический  анализ.  Часть  3:  Смеси    ацетатных  и  некоторых  других  волокон  (метод  с  SM SR ISO 2646:2013  использованием ацетона) (SR EN ISO 1833‐3:2011, IDT)  Lînă.  Măsurarea  lungimii  fibrelor  prelucrate  pe  sistem         SM SR EN ISO 1833‐5:2013  „Lînă pieptănată” cu ajutorul unui aparat pe care se obţine o  Materiale  textile.  Analiză  chimică  cantitativă.  Partea  5:  diagramă  a  distribuţiei  lungimii  fibrelor  –  Шерсть.  Amestecuri de viscoză, cupro sau modale şi fibre de bumbac  Измерение  длины  волокон  в  ленте  гребенного  прочеса  на диаграммном приборе  (SR ISO 2646:2000, IDT)  (metoda cu zincat de sodiu) – Материалы текстильные.    Количественный  химический  анализ.  Часть  5:  Смеси  SM SR ISO 6741‐3:2013  вискозных,  купро  или  модальных  и  хлопковых  волокон  Materiale  textile.  Fibre  şi  fire.  Determinarea  masei  (метод с использованием цинката натрия)  comerciale  a  unui  lot.  Partea  3:  Metoda  de  curăţare  a  (SR EN ISO 1833‐5:2011, IDT)  epruvetelor  –  Материалы  текстильные.  Волокно  и    пряжа.  Определение  торговой  массы  партий.  Часть  3:  SM SR EN ISO 1833‐6:2013  Materiale  textile.  Analiză  chimică  cantitativă.  Partea  6:  Методы очистки образцов  (SR ISO 6741‐3:1998, IDT)  Amestecuri  de  viscoză  sau  anumite  fibre  de  tipul  fibrelor    cupro,  modale  sau  lyocell  cu  fibre  de  bumbac  (metoda  cu  SM SR ISO 6989:2013  acid formic şi clorură de zinc) – Материалы текстильные.  Fibre  textile.  Determinarea  lungimii  şi  distribuţiei  lungimii  fibrelor  discontinue  (prin  măsurarea  fibrelor  individuale)  –  Количественный  химический  анализ.  Часть  6:  Смеси  Волокна  текстильные.  Определение  длины  волокон  и  вискозных  или  некоторых  видов  купро  или  модальных  распределение  их  по  длине  (путем  измерения  или  лиоцельных  волокон  и  хлопковых  волокон  (метод  с  одиночных волокон) (SR ISO 6989:1998, IDT)  использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка)    (SR EN ISO 1833‐6:2011, IDT)  SM SR ISO/TR 6741‐4:2013    Materiale  textile.  Fibre  şi  fire.  Determinarea  masei  SM SR EN ISO 1833‐11:2013  Materiale  textile.  Analiză  chimică  cantitativă.  Partea  11:  comerciale a unui lot. Partea 4: Valori utilizate pentru indicii  Amestecuri  de  fibre  celulozice  şi  de  poliester                     comerciali  de  condiţionare  şi  pentru  indicii  comerciali  de  repriză  –  Материалы  текстильные.  Волокно  и  пряжа.  (metoda  cu  acid  sulfuric)  –  Материалы  текстильные.  Определение  торговой  массы  партий.  Часть  4:  Количественный  химический  анализ.  Часть  11:  Смеси  Величины,  используемые  для  расчета  коммерческих  целлюлозных  и  полиэфирных  волокон  (метод  с  допусков и кондиционной влажности  использованием серной кислоты)  (SR ISO/TR 6741‐4:1999, IDT)  (SR EN ISO 1833‐11:2011, IDT)      59.060.10  SM SR EN ISO 1833‐18:2013    Materiale  textile.  Analiză  chimică  cantitativă.  Partea  18:  Amestecuri  de  mătase  cu  lînă  sau  păr  (metoda  cu  acid  SM SR EN ISO 10306:2013  sulfuric)  –  Материалы  текстильные.  Количественный  Materiale  textile.  Fibre  de  bumbac.  Evaluarea  maturităţii  химический  анализ.  Часть  18:  Смеси  шелка  и  шерсти   prin  metoda  curentului  de  aer  –  Материалы  или  волоса  (метод  с  использованием  серной  кислоты)   текстильные.  Волокна  хлопковые.  Оценка  зрелости  (SR EN ISO 1833‐18:2011, IDT)  методом воздушнго потока  (SR EN ISO 10306:2000, IDT)      SM SR EN ISO 1973:2013  SM SR ISO 1136:2013  Lînă.  Determinarea  diametrului  mediu  al  fibrelor.  Metoda  Fibre  textile.  Determinarea  densităţii  de  lungime.  Metoda  permeametrică  –  Шерсть.  Определение  среднего  gravimetrică  şi  metoda  cu  vibroscop  –  Волокна  диаметра волокон. Метод воздухопроницаемости  текстильные.  Определение  линейной  плотности.  Гравиметрический  метод  и  метод  c  применением  (SR ISO 1136:1996, IDT)    виброскопический  (SR EN ISO 1973:2000, IDT)  SM SR ISO 2370:2013    Materiale textile. Determinarea fineţii fibrelor de in. Metoda    SM SR EN ISO 5079:2013  permeametrică – Материалы текстильные.   Fibre textile. Determinarea forţei de rupere şi a alungirii la      

37


INS Iulie 2013 Определение тонины  льноволокон.  Пермеаметри‐ ческие методы  (SR ISO 2370:1996, IDT)    SM SR ISO 2647:2013  Lînă. Determinarea procentului de fibre cu canal medular, cu  ajutorul microscopului cu proiecţie – Шерсть. Определениe  процентного  содержания  волокон  с  мозговым  каналом  с помощью проекционного микроскопа  (SR ISO 2647:2000, IDT)    SM SR ISO 2648:2013  Lînă.  Determinarea  parametrilor  de  distribuţie  a  lungimii  fibrelor.  Metoda  electronică  –  Шерсть.  Определение  параметров  распределения  длины  волокна.  Электронный метод  (SR ISO 2648:2000, IDT)   

încercărilor –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость окраски. Часть А01: Общие требования к  проведению испытаний (SR EN ISO 105‐A01:2010, IDT)    SM SR EN ISO 105‐A04:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.          Partea  A04:  Metode  instrumentale  pentru  evaluarea  gradului  de  cedare  a  ţesăturilor  etalon  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть A04: Метод инструментальной оценки степени  oкрашивания тканей (SR EN ISO 105‐A04:2003, IDT)   

SM SR EN ISO 105‐A05:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.           Partea  A05:  Evaluarea  instrumentală  a  modificării  culorii  pentru  determinarea  gradelor  scării  de  gri  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  A05:  Инструментальная  оценка  изменения  окраски  для  определения  номинального  значения  по  серой шкале (SR EN ISO 105‐A05:2000, IDT)    SM SR EN ISO 105‐A08:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.         Partea  A08:  Vocabular  utilizat  la  măsurarea  culorii  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  А08:  Словарь,  используемый при измерении цветности  (SR EN ISO 105‐A08:2003, IDT) 

SM SR ISO 4913:2013  Materiale  textile.  Fibre  de  bumbac.  Determinarea  lungimii  prelevate  (lungime  span)  şi  a  indicelui  de  uniformitate  –  Материалы  текстильные.  Хлопковое  волокно.  Определение  длины  (прядомой  длины)  и  показателя  равномерности  (SR ISO 4913:1996, IDT)    SM SR ISO 8115:2013  Baloturi  de  bumbac.  Dimensiuni  şi  masă  volumică  –  Кипы  хлопка. Размеры и плотность  (SR ISO 8115:1996, IDT)    SM SR ISO 17751:2013    Materiale  textile.  Analiza  cantitativă  a  fibrelor  de  animale  SM SR EN ISO 105‐B03:2013  prin  microscopie.  Caşmir,  lînă,  fibre  nobile  şi  amestecurile   Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.           lor  –  Материалы  текстильные.  Количественный  Partea  B03:  Rezistenţa  vopsirilor  la  intemperii:  Expunere  în  анализ  волокон  животного  происхождения  методом  aer  liber  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  микроскопии. Кашемир, шерсть, специальные волокна и  устойчивость  окраски.  Часть  В03:  Устойчивость  их смеси (SR ISO 17751:2010, IDT)  окраски  к  атмосферным  влияниям:  экспозиция  на    открытом воздухе  (SR EN ISO 105‐B03:1999, IDT)  59.060.20    SM SR EN ISO 1833‐9:2013  SM SR EN ISO 105‐B04:2013  Materiale  textile.  Analiză  chimică  cantitativă.                   Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.           Partea  9:  Amestecuri  de  fibre  de  acetat  şi  triacetat         Partea  B04:  Rezistenţa  vopsirilor  la  intemperii  artificiale:  (metoda  cu  alcool  benzilic)  –  Материалы  текстильные.  Lampa  cu  arc  cu  xenon  –  Материалы  текстильные.  Количественный  химический  анализ.  Часть  9:  Смеси  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  B04:  ацетатных  и  триацетатных  волокон                         Устойчивость  окраски  к  искусственным  влияниям:  (метод с использованием бензилового спирта)  Ксеноновая дуговая лампа  (SR EN ISO 105‐B04:1999, IDT)  (SR EN ISO 1833‐9:2011, IDT)      SM SR EN ISO 105‐B06:2013  59.080.01  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.          Partea  B06:  Rezistenţa  vopsirii  şi  îmbătrînirea  la  lumină  SM SR EN 20105‐A03:2013  artificială şi temperaturi înalte: Încercare cu lampa cu arc cu  Materiale  textile.  Incercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.       xenon  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  Partea  A03:  Scară  de  gri  pentru  evaluarea  cedărilor  –  устойчивость  окраски.  Часть  B06:  Устойчивость  Материалы  текстильные.  Испытания  на  окраски  и  старение  под  воздействием  искусcтвенного  устойчивость  окраски.  Часть  А03.  Серая  шкала  для  света  при  высоких  температурах.  Испытание  с  оценки степени окрашивания  применением ксеноновой дуговой лампы  (SR EN 20105‐A03:2002, IDT)  (SR EN ISO 105‐B06:2004, IDT)    SM SR EN ISO 105‐A01:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.        SM SR EN ISO 105‐C06:2013  Partea A01:  Principii  generale  pentru  efectuarea           Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor.            

38


INS Iulie 2013  Partea  C06:  Rezistenţa  vopsirilor  la  spălări  casnice  şi  industriale  –  Материалы текстильные.  Испытания на   устойчивость    окраски.     Часть    С06:    Устойчивость   окраски к стирке в домашних условиях и прачечных   (SR EN ISO 105‐C06:2010, IDT)    SM SR EN ISO 105‐C08:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.         Partea  C08:  Rezistenţa  vopsirilor  la  spălare  casnică  şi  industrială  prin  utilizarea  unui  detergent  de  rezistenţă,  fără  fosfaţi,  cu  conţinut  de  activator  de  albire  la  temperatură  scăzută  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  C08:  Устойчивость  окраски  к  стирке  в  домашних  условиях  и  в  прачечных  с  использованием  нефосфатного  эталонного  моющего  средства,  включающего  низко‐температурный  активатор отбеливания  (SR EN ISO 105‐C08:2010, IDT)    SM SR EN ISO 105‐C09:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.       Partea  C09:  Rezistenţa  vopsirilor  la  spălare  casnică  şi  industrială.  Comportarea  la  albire  oxidantă  prin  utilizarea  unui  detergent  de  referinţă  fără  fosfat  care  conţine  un  activator  de  albire  la  temperatură  joasă  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  С09:  Устойчивость  окраски  к  домашней  и  промышленной  стирке.  Определение  чувствительности  к  окислительному  выбеливанию  с  использованием  нефосфатного  эталонного  моющего  средства,  содержащего  активатор  отбеливания  при  низкой температуре  (SR EN ISO 105‐C 09:2003, IDT)    SM SR EN ISO 105‐C10:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.      Partea  C10:  Rezistenţa  vopsirilor  la  spălarea  cu  săpun  sau  săpun  şi  sodă  calcinată  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  С10:  Устойчивость  окраски  к  стирке  мылом  или  мылом  и  содой  (SR EN ISO 105‐C10:2007, IDT) 

текстильные. Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть E01: Устойчивость окраски к воде  (SR EN ISO 105‐E01:2010, IDT)    SM SR EN ISO 105‐E02:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.        Partea  E02:  Rezistenţa  vopsirilor  în  apă  de  mare  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  E02.  Устойчивость  окраски к морской воде (SR EN ISO 105‐E02:1998, IDT)    SM SR EN ISO 105‐E03:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.      Partea  E03:  Rezistenţa  vopsirilor  la  apă  cu  clor                    (apă de piscină) – Материалы текстильные. Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  Е03:  Устойчивость  окраски  к  хлорированной  воде  (вода  плавательных  бассейнов) (SR EN ISO 105‐E03:2010, IDT)    SM SR EN ISO 105‐E04:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.            Partea  E04:  Rezistenţa  vopsirilor  la  transpiraţie  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  Е04:  Устойчивость  окраски к поту  (SR EN ISO 105‐E04:2009, IDT)    SM SR EN ISO 105‐E06:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.      Partea  E06:  Rezistenţa  vopsirilor  la  alcalii  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть Е06: Устойчивость окраски к щелочи  (SR EN ISO 105‐E06:2007, IDT)    SM SR EN ISO 105‐E08:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.       Partea E08: Rezistenţa vopsirilor la apă caldă – Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть E08. Устойчивость окраски к горячей воде  (SR EN ISO 105‐E08:1998, IDT)      SM SR EN ISO 105‐C12:2013  SM SR EN ISO 105‐E09:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.        Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.      Partea  C12:  Rezistenţa  vopsirilor  la  spălare  industrială  –  Partea  E09:  Rezistenţa  vopsirilor  la  decatare  cu  apă     Материалы  текстильные.  Испытания  на  fierbinte  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  С12:  Устойчивость  устойчивость  окраски.  Часть  E09:  Устойчивость  окраски в условиях промышленной стирки  окраски к мокрой декатировке   (SR EN ISO 105‐C12:2006, IDT)  (SR EN ISO 105‐E09:2010, IDT)      SM SR EN ISO 105‐D01:2013  SM SR EN ISO 105‐E11:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.          Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.         Partea  D01:  Rezistenţa  vopsirilor  la  curăţare  uscată  cu  Partea  E11:  Rezistenţa  vopsirilor  la  vaporizare  la  presiune  percloretilenăă  –  Материалы  текстильные.  Испытания  atmosferică  –  Материалы  текстильные.  Испытание  на  на  устойчивость  окраски.  Часть  D01.  Устойчивость  устойчивость  окраски.  Часть  E11:  Устойчивость  окраски  к  сухой  химической  чистке  с  использованием  окраски к запариванию  (SR EN ISO 105‐E11:1998, IDT)  раствора перхлорэтилена    (SR EN ISO 105‐D01:2010, IDT)  SM SR EN ISO 105‐E12:2013    Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.         SM SR EN ISO 105‐E01:2013  Partea E12: Rezistenţa vopsirilor la piuare: Piuare alcalină –  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.        Материалы  текстильные.  Испытания  на   Partea  E01:  Rezistenţa  vopsirilor  la  apă  –  Материалы   

39


INS Iulie 2013  устойчивость  окраски.  Часть  E12:  Устойчивость  окраски к валке. Валка на щелочи   (SR EN ISO 105‐E12:2010, IDT)    SM SR EN ISO 105‐E14:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.           Partea  E  14:  Rezistenţa  vopsirilor  la  piuare  acidă:  Încercare  moderată  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  Е14.  Устойчивость  окраски к валке с кислотой. Мягкие условия  (SR EN ISO 105‐E14:1998, IDT)    SM SR EN ISO 105‐G01+AC1:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.        Partea  G01:  Rezistenţa  vopsirilor  la  oxizi  de  azot  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  G01:  Устойчивость  окраски к оксидам азота   (SR EN ISO 105‐G01+AC1:1998, IDT)    SM SR EN ISO 105‐G03:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.        Partea  G03:  Rezistenţa  vopsirilor  la  ozonul  din  atmosferă  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  G03:  Устойчивость  окраски к озону в атмосфере  (SR EN ISO 105‐G03:2001, IDT)    SM SR EN ISO 105‐J03:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.      Partea  J03:  Calculul  diferenţelor  de  culoare  –  Материалы  текстильные.  Испытание  на  устойчивость  окраски.  Часть J03. Подсчет цветовых различий  (SR EN ISO 105‐J03:2010, IDT)    SM SR EN ISO 105‐N02:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.       Partea  N02:  Rezistenţa  vopsirilor  la  albire:  Peroxid  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  N02:  Устойчивость  окраски к отбелке: Пероксид  (SR EN ISO 105‐N02:2002, IDT)    SM SR EN ISO 105‐N04:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.         Partea  N04:  Rezistenţa  vopsirilor  la  albire  ‐  Clorit  de  sodiu  (încercare  severă)  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  N04:  Устойчивость  окраски  к  отбелке.  Хлорит  натрия  (жесткие условия) (SR EN ISO 105‐N04:2002, IDT)    SM SR EN ISO 105‐N05:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.           Partea  N05:  Rezistenţa  vopsirilor  la  acţiunea  sulfului  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  N05:  Устойчивость  окраски к отбелке парами диоксида серы  (SR EN ISO 105‐N05:2002, IDT)     

 SM SR EN ISO 105‐P01:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.      Partea  P01:  Rezistenţa  vopsirilor  la  căldură  uscată             (fără călcare) – Материалы текстильные. Испытания на   устойчивость  окраски.  Часть  P01:  Устойчивость  окраски к сухому теплу (исключая утюжку)   (SR EN ISO 105‐P01:2002, IDT)    SM SR EN ISO 105‐S01:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.         Partea  S01:  Rezistenţa  vopsirilor  la  vulcanizare:  Aer  cald  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  S01:  Устойчивость  окраски к вулканизации: Горячий воздух  (SR EN ISO 105‐S01:1997, IDT)    SM SR EN ISO 105‐S02:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.         Partea S02: Rezistenţa vopsirilor la vulcanizare: Monoclorură  de  sulf  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  S02:  Устойчивость  окраски к вулканизации: Монохлорид серы  (SR EN ISO 105‐S02:1997, IDT)    SM SR EN ISO 105‐S03:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.      Partea  S03:  Rezistenţa  vopsirilor  la  vulcanizare:  Vapori  saturaţi  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  S03:  Устойчивость  окраски к вулканизации: Острый пар  (SR EN ISO 105‐S03:1997, IDT)    SM SR EN ISO 105‐X01:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.        Partea  X01:  Rezistenţa  vopsirilor  la  carbonizare:  Clorură  de  aluminiu  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  X01:  Устойчивость  окраски к карбонизации. Хлорид алюминия  (SR EN ISO 105‐X01:1997, IDT)   

SM SR EN ISO 105‐X04:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.         Partea  X04:  Rezistenţa  vopsirilor  la  mercerizare  –  Материалы текстильные. Испытания на устойчивость  окраски.            Часть  Х04:  Устойчивость  окраски  к  мерсеризации (SR EN ISO 105‐X04:1999, IDT)   

SM SR EN ISO 105‐X05:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.          Partea  X05:  Rezistenţa  vopsirilor  la  solvenţi  organici  –  Материалы текстильные. Испытания на устойчивость  окраски.  Часть  Х05:  Устойчивость  окраски  к  органическим растворителям   (SR EN ISO 105‐X05:2000, IDT)   

SM SR EN ISO 105‐X08:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.        Partea X08: Rezistenţa vopsirilor la degomare – Материалы     текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.         

40


INS Iulie 2013 Часть X08. Устойчивость окраски к обесклеиванию  (SR EN ISO 105‐X08:2000, IDT)   SM SR EN ISO 105‐X09:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.      Partea  X09:  Rezistenţa  vopsirilor  la  formaldehidă  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  Х09:  Устойчивость  окраски к формальдегиду  (SR EN ISO 105‐X09:1997, IDT)  SM SR EN ISO 105‐X10:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.         Partea  X10:  Evaluarea  migrării  coloranţilor  textili  în  acoperirile  cu  policlorură  de  vinil  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  X10:  Определение  миграции  красителя  с  текстильных  материалов  в  поливинилхлоридные  покрытия  (SR EN ISO 105‐X10:1997, IDT)  SM SR EN ISO 105‐X11:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.         Partea  X11:  Rezistenţa  vopsirilor  la  presare  la  cald  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  Х11:  Устойчивость  окраски к горячему глажению  (SR EN ISO 105‐X11:1998, IDT)  SM SR EN ISO 105‐X13:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.       Partea  X13:  Rezistenţa  vopsirilor  pe  lînă  la  tratamentele  efectuate  cu  produse  chimice  în  vederea  plisării  şi  fixării  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  X13:  Устойчивость  окраски  шерстяной  ткани  к  процессам  заутюживания  складок,  плиссировке  и  мокрой  обработке  с  использованием химических веществ  (SR EN ISO 105‐X13:1999, IDT)   

SM SR EN ISO 105‐X14:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.        Partea  X14:  Rezistenţa  vopsirilor  pe  lînă  la  clorare  acidă:  Diclorizocianurat  de  sodiu  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  Х14:  Устойчивость окраски шерстяной ткани к кислотному  хлорированию: Дихлоризоцианурат натрия  (SR EN ISO 105‐X14:2000, IDT)   

SM SR EN ISO 105‐X12:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.       Partea  X12:  Rezistenţa  vopsirilor  la  frecare  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть Х12: Устойчивость окраски к трению  (SR EN ISO 105‐X12:2003, IDT)   

SM SR EN ISO 105‐Z01:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.       Partea  Z01:  Rezistenţa  vopsirilor  la  metale  în  flotele  de  vopsire: Săruri de crom – Материалы текстильные.    

  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  Z01:   Устойчивость   окраски   к   металлам,   содержащимся     в красящих растворах: Соли хрома   (SR EN ISO 105‐Z01:2002, IDT)    SM SR EN ISO 105‐Z02:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.      Partea  Z02:  Rezistenţa  vopsirilor  la  metale  în  flotele  de  vopsire:  Fier  şi  cupru  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  Z02:  Устойчивость окраски к металлам в красильной ванне:  Железо и медь (SR EN ISO 105‐Z02:2002, IDT)  SM SR EN ISO 105‐Z05:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.      Partea  Z05:  Determinarea  tendinţei  coloranţilor  de  a  forma  praf  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  Z05:  Определение  способности красителей к распылению  (SR EN ISO 105‐Z05:2002, IDT)  SM SR EN ISO 105‐Z07:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.        Partea  Z07:  Determinarea  solubilităţii  la  aplicare  şi  a  stabilităţii soluţiei coloranţilor solubili în apă – Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть Z07: Определение растворимости при нанесении  и  стабильности  растворов  водорастворимых  красителей (SR EN ISO 105‐Z07:2000, IDT)  SM SR EN ISO 105‐Z08:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.      Partea  Z08:  Determinarea  solubilităţii  şi  stabilităţii  coloranţilor reactivi în prezenţa electroliţilor – Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Определение  растворимости  и  Часть  Z08:  стабильности  растворов  реакционноспособных  красителей в присутствии электролитов  (SR EN ISO 105‐Z08:2000, IDT)  SM SR EN ISO 105‐Z09:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.         Partea  Z09:  Determinarea  solubilităţii  în  apă  rece  a  coloranţilor  solubili  în  apă  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  Z09:  Определение  растворимости  водорастворимых  красителей в холодной воде   (SR EN ISO 105‐Z09:1998, IDT)  SM SR EN ISO 3071:2013  Materiale  textile.  Determinarea  pH‐lui  extractului  apos  –  Материалы  текстильные.  Определение  pH  водного  экстракта (SR EN ISO 3071:2006, IDT)    SM SR ISO 105‐F10:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.             Partea  F10:  Specificaţii  pentru  ţesătura  etalon  multifibră  – 

41


INS Iulie 2013 Материалы          текстильные.          Испытания          на   устойчивость  окраски.  Часть  F10:  Технические  условия  на смежные материалы: многоволоконные ткани  (SR ISO 105‐F10:2008, IDT)    SM SR ISO 3072:2013  Lînă.  Determinarea  solubilităţii  în  mediu  alcalin  –  Шерсть.  Определение растворимости в щелочи  (SR ISO 3072:1995, IDT)    SM SR ISO 3073:2013  Lînă.  Determinarea  acidităţii  –  Шерсть.  Определение  содержания кислоты (SR ISO 3073:1996, IDT)    SM SR ISO 3074:2013  Lînă.  Determinarea  extractului  diclormetanic  din  pala  pieptănată  –  Шерсть.  Определение  содержания  веществ,  растворимых  в  дихлорметане  в  гребенной  ленте (SR ISO 3074:1997, IDT)    59.080.10    SM SR EN ISO 105‐N03:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.       Partea  N03:  Rezistenţa  vopsirilor  la  albire.  Clorit  de  sodiu  (încercare  moderată)  –  Материалы  текстильные.  Испытания  на  устойчивость  окраски.  Часть  N03:  Устойчивость  окраски  к  отбелке:  хлорит  натрия  (мягкие условия)  (SR EN ISO 105‐N03:2002, IDT)  59.080.20    SM SR EN 12751:2013  Materiale  textile.  Eşantionarea  fibrelor,  firelor  şi  a  ţesăturilor/tricoturilor  în  vederea  efectuării  încercărilor  –  Материалы  текстильные.  Отбор  волокон,  пряжи  и  текстильных полотен для испытаний   (SR EN 12751:2002, IDT)    59.080.30    SM SR EN 12751:2013  Materiale  textile.  Eşantionarea  fibrelor,  firelor  şi  a  ţesăturilor/tricoturilor  în  vederea  efectuării  încercărilor  –  Материалы  текстильные.  Отбор  волокон,  пряжи  и  текстильных полотен для испытаний   (SR EN 12751:2002, IDT)    59.080.60    SM SR EN 61340‐4‐1:2013  Electrostatică.  Partea  4‐1:  Metode  de  încercare  standardizate pentru aplicaţii specifice. Rezistenţa electrică a  pardoselilor  şi  a  straturilor  de  acoperire  –  Электростатика.  Часть  4‐1:  Стандартные  методы  испытаний  для  специальных  случаев  применения.  Электрическое  сопротивление  полов  и  покрытий  пола   (SR EN 61340‐4‐1:2004, IDT)   

   71  INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE                ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ                   НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    71.100.70    SM EN ISO 16212:2013  Cosmetice.  Microbiologie.  Numărarea  levurilor  şi  mucegaiurilor  –  Косметика.  Микробиология.  Подсчет  дрожжей и плесени (EN ISO 16212:2011, IDT)    SM EN ISO 21148:2013  Cosmetice.  Microbiologie.  Instrucţiuni  generale  pentru  examinarea  microbiologică  –  Косметика.  Микробиология.  Общие  указания  по  микробиологическому  контролю    (EN ISO 21148:2009, IDT)    SM EN ISO 21149:2013  Cosmetice.  Microbiologie.  Enumerarea  şi  detectarea  bacteriilor  aerobe  mezofile  –  Косметика.  Микробиология.  Подсчет  и  обнаружение  аэробных  мезофильных  бактерий  (EN ISO 21149:2009, IDT)    SM EN ISO 21150:2013  Cosmetice.  Microbiologie.  Detectarea  Escherichia  coli  –  Косметика. Микробиология. Обнаружение Escherichia coli  (EN ISO 21150:2009, IDT)    SM EN ISO 22717:2013  Cosmetice.  Microbiologie.  Detectarea  Pseudomonas  aeruginosa  –  Косметика.  Микробиология.  Обнаружение  Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 22717:2009, IDT)    SM EN ISO 22718:2013  Cosmetice.  Microbiologie.  Detectarea  Staphylococcus    aureus  –  Косметика.  Микробиология.  Обнаружение  Staphylococcus aureus (EN ISO 22718:2009, IDT)    75     INDUSTRIA PETROLIERĂ ȘI                     TEHNOLOGII ASOCIATE                      ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ                     НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    75.080    SM SR EN ISO 8754:2013  Produse  petroliere.  Determinarea  conţinutului  de  sulf.  Metoda  prin  spectrometrie  de  fluorescenţă  de  raze  X  dispersivă  de  energie  –  Нефтепродукты.  Определение  содержания  серы.  Рентгеновская  флуоресцентная  спектрометрия  на  основе  метода  энергетической  дисперсии  (SR EN ISO 8754:2004, IDT)    SM SR EN ISO 14596:2013  Produse  petroliere.  Determinarea  concentraţiei  sulfului.  Metoda  prin  spectrometrie  de  raze  X  cu  dispersie  după  lungimea   de   undă    –    Нефтепродукты.   Определение        содержания серы. Рентгеновская флуоресцентная    

42


INS Iulie 2013 спектрометрия с дисперсией по длине волны  (SR EN ISO 14596:2008, IDT)    75.160.10    SM SR EN 14961‐1:2013  Biocombustibili  solizi.  Specificaţii  şi  clase  de  combustibili.  Partea  1:  Cerinţe  generale  –  Биотопливо  твердое.  Технические условия и классы топлива. Часть 1: Общие  требования  (SR EN 14961‐1:2010, IDT)    SM SR EN 14961‐2:2013  Biocombustibili  solizi.  Specificaţii  şi  clase  de  combustibili.  Partea  2:  Peleţi  din  lemn  pentru  utilizări  neindustriale    –  Биотопливo  твердoе.  Технические  условия  и  классы  топлива.  Часть  2:  Древесные  гранулы  для  непромышленного использования  (SR EN 14961‐2:2011, IDT)    SM SR EN 15289:2013  Biocombustibili  solizi.  Determinarea  conţinutului  total  de  sulf  şi  clor  –  Биотопливo  твердoе.  Определение  общего  содержания серы и хлора (SR EN 15289:2011, IDT)    SM SR EN 15471:2013  Gaze  petroliere  lichefiate.  Determinarea  reziduurilor  solubile.  Metoda  gravimetrică  la  temperatură  înaltă  –  Сжиженные  нефтяные  газы.  Определение  жидкого  остатка.  Гравиметрический  метод  при  высокой  температуре (SR EN 15471:2008, IDT)    75.160.20    SM SR EN 15469:2013  Produse  petroliere.  Determinarea  apei  libere  în  gazul  petrolier lichefiat, prin inspecţie vizuală – Нефтепродукты.  Определение  свободной  воды  в  сжиженном  нефтяном  газе посредством визуального наблюдения   (SR EN 15469:2008, IDT)    SM SR EN 15470:2013  Gaze  petroliere  lichefiate.  Determinarea  reziduurilor  solubile.  Metoda  prin  cromatografie  în  fază  gazoasă  la  temperatură  înaltă  –  Сжиженные  нефтяные  газы.  Определение  жидкого  остатка.  Метод  газовой  хроматографии при высокой температуре   (SR EN 15470:2008, IDT)    75.160.30    SM SR EN 27941:2013  Propan şi butan comercial. Analiză prin cromatografie în fază  gazoasă  –  Пропан  и  бутан  промышленный.  Анализ  методом газовой хроматографии  (SR EN 27941:2000, IDT)    SM SR EN ISO 4256:2013  Gaze petroliere lichefiate.  Determinarea presiunii de vapori  relative.   Metoda   GPL   –   Сжиженные  нефтяные   газы.    

Определение  манометрического  давления  паров.  Метод LPG (SR EN ISO 4256:2002, IDT)    SM SR EN ISO 6251:2013  Gaze petroliere lichefiate. Coroziune pe cupru. Încercare pe  lama  de  cupru  –  Сжиженные  нефтяные  газы.  Коррозионное  воздействие  на  медь.  Испытание  с  применением медной пластинки  (SR EN ISO 6251:2002, IDT)    SM SR EN ISO 8819:2013  Gaz  petrolier  lichefiat.  Identificarea  hidrogenului  sulfurat.  Metoda  cu  acetat  de  plumb  –  Сжиженные  нефтяные  газы.  Обнаружение  сероводорода.  Метод  с  применением ацетата свинца    (SR EN ISO 8819:2002, IDT)    75.200    SM SR EN 13617‐2:2013  Staţii  de  combustibil.  Partea  2:  Cerinţe  de  securitate  referitoare  la  construcţia  şi  la  performanţele  racordurilor  casante  utilizate  pentru  distribuitoarele  de  carburant  –  Топливозаправочные  станции.  Часть  2:  Требования  безопасности к конструкции и рабочих характеристик  безопасных  прерывателей,  используемых  в  распределительных устройствах  (SR EN 13617‐2:2012, IDT)    SM SR EN 13617‐3:2013  Staţii  de  combustibil.  Partea  3:  Cerinţe  de  securitate  referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor de  securitate  –  Топливозаправочные  станции.  Часть  3:  Требования  безопасности  к  конструкции  и  рабочих  характеристик отсечных клапанов  (SR EN 13617‐3:2012, IDT)    SM SR EN 14125:2013  Conducte  de  materiale  termoplastice  îngropate  şi  conducte  metalice  flexibile  pentru  staţiile  de  combustibil  –  Система  трубопроводов из термопласта и гибкого металла для  подземной установки на бензозаправочных станциях  (SR EN 14125:2005, IDT)    SM SR EN 24260:2013  Produse petroliere şi hidrocarburi. Dozarea sulfului. Metoda  de  combustie  Wickbold  –  Нефтепродукты  и  углеводороды.  Определение  содержания  серы.  Метод  сжигания по Викболду (SR EN 24260:2002, IDT)    77        METALURGIE                        МЕТАЛЛУРГИЯ     77.080.10    SM EN 1562:2013  Turnătorie. Fontă maleabilă – Литье. Ковкий чугун  (EN 1562:2012, IDT)     

43


INS Iulie 2013 SM EN 13835:2013   91  CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII   Turnătorie.  Fontă  austenitică  –  Литье.  Чугун   СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И       аустенитный (EN 13835:2012, IDT)   СТРОИТЕЛЬСТВО      77.140.10  91.090      SM SR EN 10090:2013  SM SR EN 13241‐1+A1:2013  Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard  Oţeluri  şi  aliaje  pentru  supape  destinate  motoarelor  cu  de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă  ardere  internă  –  Стали  и  сплавы  для  клапанов  la  foc  sau  protecţie  la  fum  –  Двери  и  ворота  двигателей внутреннего сгорания  промышленного  и  коммерческого  назначения  и  для  (SR EN 10090:2000, IDT)  гаражей.  Стандарт  на  продукцию.  Часть  1:  Изделия    без  характеристик  огнестойкости  или  защиты  от  77.150.30  дыма (SR EN 13241‐1+A1:2011)      SM EN 12451:2013  91.100.10  Cupru  şi  aliaje  de  cupru.  Ţevi  rotunde,  fără  sudură,  pentru  schimbătoare  de  căldură  –  Медь  и  медные  сплавы.    Бесшовные круглые трубы для теплообменников  SM 310:2013  (EN 12451:2012, IDT)  Piatră  şi  piatră  spartă  de  ghips  și  ghips  anhidrit.               Condiţii  tehnice  –  Камень  и  щебень  гипсовые  и    гипсоангидритовые. Технические условия  SM EN 12452:2013    Cupru  şi  aliaje  de  cupru.  Ţevi  laminate,  fără  sudură,  cu  91.120.01  aripioare pentru schimbătoare de căldură – Медь и медные    сплавы.  Бесшовные,  катаные  ребристые  трубы  для  SM SR EN 15217:2013  теплообменников (EN 12452:2012, IDT)  Performanţa energetică a clădirilor. Metode de exprimare a    performanţei  energetice  şi  de  certificare  energetică  a  79        INDUSTRIA LEMNULUI  clădirilor  –  Энергоэффективность  зданий.  Методы                        ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ   выражения  энергоэффективности  и  сертификация    энергопотребления зданий (SR EN 15217:2007, IDT)  79.120.10      91.140.60  SM SR ISO 7960:2013  Zgomot  aerian  emis  de  maşini  unelte.  Condiţii  de    funcţionare  pentru  maşinile  pentru  prelucrarea              SM SR EN ISO 3822‐1:2013  lemnului  –  Шум,  распространяющийся  по  воздуху  при  Acustică.  Măsurarea  în  laborator  a  zgomotului  emis  de  robinetele şi echipamentele hidraulice utilizate în instalaţiile  работе  станков.  Условия  эксплуатации  de  distribuţie  a  apei.  Partea  1:  Metodă  de  încercare  –  деревообрабатывающих станков  Акустика.  Лабораторные  испытания  по  измерению  (SR ISO 7960:2003, IDT)  шума от приспособлений и оборудования, используемых    в  установках  водоснабжения.  Часть  1:  Метод  81     INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII  измерения (SR EN ISO 3822‐1:2002, IDT)                     СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ                       ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  93            CONSTRUCŢII CIVILE                    ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО   81.060.30      93.080.10   SM SR EN 1071‐6:2013    Ceramici  tehnice  avansate.  Metode  de  încercare  pentru  acoperiri  ceramice.  Partea  6:  Determinarea  rezistenţei  la  SM SR EN 13036‐1:2013  Caracteristici  ale  suprafeţei  drumurilor  şi  aeroporturilor.  abraziune  a  acoperirilor  prin  încercarea  la  uzură  prin  Metode  de  încercare.  Partea  1:  Măsurarea  adîncimii  microabraziune  –  Керамика  техническая  macrotexturii  suprafeţei.  îmbrăcămintei,  prin  tehnica  высококачественная.  Методы  испытаний  volumetrică  a  peteii  –  Характеристики  дорожного  и  керамических  покрытий.  Часть  6:  Определение  аэродромного  покрытия.  Методы  испытаний.           прочности  на  истирание  покрытий  путем  испытания  Часть  1:  Определение  глубины  макроструктуры  на микроабразивный износ (SR EN 1071‐6:2008, IDT)  поверхности  дорожного  покрытия  с  использованием    объемных ямочных измерений (SR EN 13036‐1:2010, IDT)                   

44


INS Iulie 2013 93.080.20 проверки заявленных значений излучения шума    (SR EN 60704‐3:2006, IDT)  SM SR EN 13036‐7:2013    Caracteristici  ale  suprafeţelor  drumurilor  şi  pistelor  97.040.20  aeroportuare.  Metode  de  încercare.  Partea  7:  Măsurarea    denivelărilor  straturilor  de  rulare  ale  drumurilor:  încercarea  SM SR EN 60704‐2‐13:2013  cu  dreptar  –  Характеристики  дорожного  и  Aparate  electrice  de  uz  casnic  şi  scopuri  similare.  Cod  de  аэродромного  покрытия.  Методы  испытаний.              încerc  pentru  determinarea  zgomotului  transmis  prin  aer.  Часть  7:  Измерение  неровностей  поверхности  трасс:  Partea  2‐13:  Prescripţii  particulare  pentru  hotele  de   bucătărie  –  Бытовые  и  аналогичные  электрические  испытание с использованием правила  приборы.  Методы  испытания  для  определения   (SR EN 13036‐7:2004, IDT)  передаваемого  по  воздуху  шума.  Часть  2‐13:  Частные    требования к кухонным вытяжным шкафам   93.080.30  (SR EN 60704‐2‐13:2001, IDT)      SM SR EN 1793‐3:2013  Dispozitive  pentru  reducerea  zgomotului  din  traficul  rutier.  97.040.40  Metodă  de  încercare  pentru  determinarea  performanţei    acustice. Partea 3: Spectrul sonor standardizat al circulaţiei –  SM SR EN 60704‐2‐3:2013  Устройства  для  снижения  шума  дорожного  движения.  Aparate  electrice  de  uz  casnic  şi  scopuri  similare.  Cod  de  Метод  испытания  для  определения  акустических  încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer.  характеристик.  Часть  3:  Стандартизованный  спектр  Partea  2‐3:  Prescripţii  particulare  pentru  maşini  de  spălat  vase – Бытовые и аналогичные электрические приборы.  шума дорожного движения (SR EN 1793‐3:1998, IDT)  Методы испытания для определения передаваемого по    воздуху  шума.  Часть  2‐3:  Частные  требования  к  93.120   посудомоечным машинам (SR EN 60704‐2‐3:2004, IDT)      SM SR EN 13036‐1:2013  97.040.50  Caracteristici  ale  suprafeţei  drumurilor  şi  aeroporturilor.    Metode  de  încercare.  Partea  1:  Măsurarea  adîncimii  macrotexturii  suprafeţei.  îmbrăcămintei,  prin  tehnica  SM SR EN 60704‐2‐11:2013  volumetrică  a  peteii  –  Характеристики  дорожного  и  Aparate  electrocasnice  şi  similare.  Cod  de  încercare  pentru  аэродромного  покрытия.  Методы  испытаний.            determinarea  zgomotului  aerian.  Partea  2‐11:  Prescripţii  Часть  1:  Определение  глубины  макроструктуры  specifice  pentru  aparatele  electrice  destinate  preparării  hranei  –  Бытовые  и  аналогичные  электрические  поверхности  дорожного  покрытия  с  использованием  приборы.  Методы  испытания  для  определения  объемных ямочных измерений (SR EN 13036‐1:2010, IDT)  передаваемого  по  воздуху  шума.  Часть  2‐11:  Частные    требования  к  электроприборам  для  приготовления   97  ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ȘI  пищи (SR EN 60704‐2‐11:2000, IDT)   COMERCIAL. DISTRACȚII. SPORT     БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ     97.060   ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ      SM SR EN 60704‐2‐6:2013    Aparate  electrice  de  uz  casnic  şi  scopuri  similare.  Cod  de  97.030  încercări  pentru  determinarea  zgomotului  transmis  prin  aer.    Partea  2‐6:  Prescripţii  particulare  pentru  uscătoarele  cu  SM SR EN 62301:2013  tambur  –  Бытовые  и  аналогичные  электрические  Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Măsurarea  sursei  de  alimentare  în  standby  –  Приборы  бытовые  приборы.  Методы  испытания  для  определения  электрические. Измерение резервной мощности  передаваемого  по  воздуху  шума.  Часть  2‐6:  Частные   (SR EN 62301:2006, IDT)  требования к сушильным барабанам    (SR EN 60704‐2‐6:2005, IDT)  97.040      SM SR EN ISO 105‐C12:2013  SM SR EN 60704‐3:2013  Materiale  textile.  Încercări  de  rezistenţă  a  vopsirilor.        Aparate  electrice  de  uz  casnic  şi  scopuri  similare.  Cod  de  Partea  C12:  Rezistenţa  vopsirilor  la  spălare  industrială  –  încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer.  Материалы  текстильные.  Испытания  на  Partea  3:  Procedură  pentru  determinarea  şi  verificarea  устойчивость  окраски.  Часть  С12:  Устойчивость  valorilor  declarate  ale  emisiei  acustice  –  Бытовые  и  окраски в условиях промышленной стирки  аналогичные  электрические  приборы.  Методы  (SR EN ISO 105‐C12:2006, IDT)  испытания  для  определения  передаваемого  по воздуху         шума.      Часть      3:      Методика      определения      и        

45


INS Iulie 2013  97.080    SM SR EN 60704‐2‐1:2013  Aparate  electrice  de  uz  casnic  şi  scopuri  similare.  Cod  de  încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer.  Partea  2‐1:  Prescripţii  particulare  pentru  aspiratoarele  de  praf – Бытовые и аналогичные электрические приборы.  Методы испытания для определения передаваемого по  воздуху  шума.  Часть  2‐1:  Частные  требования  к  пылесосам (SR EN 60704‐2‐1:2001, IDT)    97.100.10    SM SR EN 60704‐2‐2:2013  Aparate  electrice  de  uz  casnic  şi  scopuri  similare.  Cod  de  încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer.  Partea 2‐2: Reguli specifice pentru aeroterme – Бытовые и  аналогичные  электрические  приборы.  Методы  испытания  для  определения  передаваемого  по  воздуху  шума.  Часть  2‐2:  Частные  требования  к  тепловентиляторам  (SR EN 60704‐2‐2:2010, IDT)    SM SR EN 60704‐2‐5:2013  Aparate  electrice  de  uz  casnic  şi  scopuri  similare.  Cod  de  încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer.  Partea  2‐5:  Reguli  specifice  pentru  aparatele  de  încălzit  încăperi,  cu  acumulare  –  Бытовые  и  аналогичные  электрические  приборы.  Методы  испытания  для  определения передаваемого по воздуху шума. Часть 2‐5:  Частные  требования  к  электрическим  тепловым  аккумуляторам для помещений  (SR EN 60704‐2‐5:2006, IDT)    97.130.20    SM SR EN ISO 23953‐1:2013  Vitrine  frigorifice.  Partea  1:  Vocabular  –  Витрины‐ холодильники. Часть 1: Словарь  (SR EN ISO 23953‐1:2006, IDT)    97.140    SM SR EN 581‐3:2013  Mobilier de exterior. Scaune şi mese de uz casnic, colectiv şi  pentru camping. Partea 3: Cerinţe de securitate mecanică şi  metode de încercare a meselor – Мебель, используемая на  открытом  воздухе.  Сиденья  и  столы  для  бытового  и  общественного  использования  и  для  кемпингов.  Требования  механической  безопасности  и  методы  испытаний столов (SR EN 581‐3:2007, IDT)    97.170    SM SR EN 60704‐2‐8:2013  Aparate  electrocasnice  şi  similare.  Cod  de  încercare  pentru  determinarea  zgomotului  aerian.  Partea  2‐8:  Prescripţii  specifice  pentru  aparatele  de  ras  electrice  –  Бытовые  и  аналогичные  электрические  приборы.  Методы  испытания  для  определения  передаваемого по воздуху    

шума. Часть  2:  Частные  требования  к  электрическим  бритвам  (SR EN 60704‐2‐8:2000, IDT)    SM SR EN 61228:2013  Lămpi fluorescente cu ultraviolete utilizate pentru bronzare.  Metodă de măsurare şi de specificare – Люминесцентные  ультрафиолетовые  лампы  для  загара.  Метод  измерения и определения характеристик  (SR EN 61228:2008, IDT)    97.200.30    SM SR EN 581‐3:2013  Mobilier de exterior. Scaune şi mese de uz casnic, colectiv şi  pentru camping. Partea 3: Cerinţe de securitate mecanică şi  metode de încercare a meselor – Мебель, используемая на  открытом  воздухе.  Сиденья  и  столы  для  бытового  и  общественного  использования  и  для  кемпингов.  Требования  механической  безопасности  и  методы  испытаний столов (SR EN 581‐3:2007, IDT)    97.200.50    SM SR EN 71‐1:2013  Securitatea  jucăriilor.  Partea  1:  Proprietăţi  mecanice  şi         fizice – Безопасность игрушек. Часть 1: Механические и  физические свойства (SR EN 71‐1:2011, IDT)                                                                   

46


INS Iulie 2013

 

opîkîăp 

INDICATIVELE STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE  ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ  (Iulie 2013) 

Indicativul standardului  Обозначение cтандарта    1 

Codul CSM  Код CSM  2 

Data editării  Дата издания  3 

Nr. şi data hotărîrii  № и дата постановления  4 

        Standarde    în    limba   română  SM 310:2013 

91.100.10

04.04.2013

1050 din 04.04.2013 

SM SR EN 71‐1:2013 

97.200.50

30.07.2013

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 300 220‐2 V2.3.1:2013 

33.220

30.07.2013

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 300 328 V1.7.1:2013 

33.020

30.07.2013

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 581‐3:2013 

97.140 97.200.30 

26.07.2013

45 din 26.07.2013 

SM SR EN 617+A1:2013 

53.040.10

30.07.2013

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 618+A1:2013 

53.040.10

30.07.2013

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 619+A1:2013 

53.040.10

30.07.2013

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 620+A1:2013 

53.040.10

30.07.2013

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 1041:2013 

01.110 11.040.01  11.120.01 

25.07.2013

42 din 25.07.2013 

SM SR EN 1071‐6:2013 

17.040.20 25.220.99  81.060.30 

26.07.2013

45 din 26.07.2013 

SM SR EN 1642:2013 

11.060.20

25.07.2013

42 din 25.07.2013 

SM SR EN 1793‐3:2013 

17.140.30 93.080.30 

23.07.2013

37 din 23.07.2013 

SM SR EN 1882:2013 

59.040

29.07.2013

48 din 29.07.2013 

SM SR EN 1884:2013 

01.040.59 59.040 

29.07.2013

48 din 29.07.2013 

SM SR EN 1885:2013 

01.040.59 59.040 

29.07.2013

48 din 29.07.2013 

SM SR EN 10049:2013 

17.040.20

26.07.2013

46 din 26.07.2013 

SM SR EN 10090:2013 

27.020 77.140.10 

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR EN 12751:2013 

59.060.01 59.080.20  59.080.30 

25.07.2013

43 din 25.07.2013 

SM SR EN 13036‐1:2013 

17.040.20 93.080.10  93.120 

26.07.2013

46 din 26.07.2013 

SM SR EN 13036‐7:2013 

17.040.20 93.080.20 

26.07.2013

46 din 26.07.2013 

47


INS Iulie 2013 SM SR EN 13186:2013 

59.040

29.07.2013

48 din 29.07.2013 

SM SR EN 13241‐1+A1:2013 

91.090

30.07.2013

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 13617‐2:2013 

75.200

30.07.2013

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 13617‐3:2013 

75.200

30.07.2013

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 13976‐1:2013 

11.040.10 11.160 

25.07.2013

42 din 25.07.2013 

SM SR EN 14125:2013 

75.200

24.07.2013

41 din 24.07.2013 

SM SR EN 14683:2013 

11.140

25.07.2013

42 din 25.07.2013 

SM SR EN 14820:2013 

11.040.20

25.07.2013

42 din 25.07.2013 

SM SR EN 14961‐1:2013 

75.160.10

26.07.2013

47 din 26.07.2013 

SM SR EN 14961‐2:2013 

75.160.10

26.07.2013

47 din 26.07.2013 

SM SR EN 15217:2013 

91.120.01

26.07.2013

45 din 26.07.2013 

SM SR EN 15289:2013 

75.160.10

26.07.2013

47 din 26.07.2013 

SM SR EN 15469:2013 

75.160.20

24.07.2013

41 din 24.07.2013 

SM SR EN 15470:2013 

75.160.20

24.07.2013

41 din 24.07.2013 

SM SR EN 15471:2013 

75.160.10

24.07.2013

41 din 24.07.2013 

SM SR EN 20105‐A03:2013 

59.080.01

29.07.2013

50 din 29.07.2013 

SM SR EN 22768‐1:2013 

17.040.10

26.07.2013

45 din 26.07.2013 

SM SR EN 22768‐2:2013 

17.040.10

26.07.2013

45 din 26.07.2013 

SM SR EN 24185+AC:2013 

17.120.10

22.07.2013

33 din 22.07.2013 

SM SR EN 24260:2013 

75.200

24.07.2013

41 din 24.07.2013 

SM SR EN 27941:2013 

75.160.30

24.07.2013

41 din 24.07.2013 

SM SR EN 29104:2013 

17.120.10

22.07.2013

33 din 22.07.2013 

SM SR EN 29295:2013 

17.140.20 35.180 

23.07.2013

37 din 23.07.2013 

SM SR EN 45510‐5‐1:2013 

27.040 27.100 

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR EN 50130‐4:2013 

13.320 29.020 

30.07.2013

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 50529‐1:2013 

33.060.40

30.07.2013

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 50529‐2:2013 

33.060.40

30.07.2013

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 50332‐1:2013 

17.140.50 33.160.50 

23.07.2013

37 din 23.07.2013 

SM SR EN 50332‐2:2013 

17.140.50 33.160.50 

23.07.2013

37 din 23.07.2013 

SM SR EN 50496:2013 

17.240

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR EN 50499:2013 

17.240

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR EN 50500:2013 

17.240

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR EN 50525‐1:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50525‐2‐11:2013 

29.035.20 29.060.20 

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50525‐2‐12:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50525‐2‐21:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50525‐2‐22:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50525‐2‐31:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

48


INS Iulie 2013 SM SR EN 50525‐2‐41:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50525‐2‐42:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50525‐2‐51:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50525‐2‐71:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50525‐2‐72:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50525‐2‐81:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50525‐2‐82:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50525‐2‐83:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50525‐3‐11:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50525‐3‐21:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50525‐3‐31:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50525‐3‐41:2013 

29.060.20

31.07.2013

56 din 31.07.2013 

SM SR EN 50554:2013 

17.240

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR EN 55015:2013 

33.100.10

30.07.2013

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 55024:2013 

33.100.20

30.07.2013

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 60045‐1:2013 

27.040

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR EN 60052:2013 

19.080

24.07.2013

39 din 24.07.2013 

SM SR EN 60068‐1:2013 

19.040

22.07.2013

34 din 22.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐1:2013 

19.040

22.07.2013

34 din 22.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐7:2013 

19.040

22.07.2013

34 din 22.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐10:2013 

19.040

22.07.2013

34 din 22.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐17:2013 

19.040

22.07.2013

34 din 22.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐27:2013 

19.040

22.07.2013

34 din 22.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐38:2013 

19.040

22.07.2013

34 din 22.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐39:2013 

19.040

22.07.2013

34 din 22.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐40:2013 

19.040

22.07.2013

34 din 22.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐41:2013 

19.040

22.07.2013

34 din 22.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐45+A1:2013 

19.040

22.07.2013

34 din 22.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐48:2013 

19.040

22.07.2013

34 din 22.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐52:2013 

19.040

22.07.2013

34 din 22.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐53:2013 

19.040

22.07.2013

34 din 22.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐57:2013 

19.040

22.07.2013

34 din 22.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐58:2013 

19.040 31.190 

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐59:2013 

19.040

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐60:2013 

19.040

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐61:2013 

19.040

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐64:2013 

19.040

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐65:2013 

19.040

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐66:2013 

19.040

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐68:2013 

19.040

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐69:2013 

19.040 31.190 

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60068‐2‐75:2013 

19.040

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

49


INS Iulie 2013

SM SR EN 60068‐2‐82:2013 

19.040 31.190 

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60068‐3‐3:2013 

19.040

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60068‐3‐4:2013 

19.040 29.020 

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60068‐3‐5:2013 

19.040 29.020 

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60068‐3‐6:2013 

19.040 29.020 

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60068‐3‐7:2013 

19.040 29.020 

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60068‐3‐11:2013 

19.040

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60068‐4:2013 

19.040

23.07.2013

36 din 23.07.2013 

SM SR EN 60085:2013 

17.220.99 29.035.01 

24.07.2013

40 din 24.07.2013 

SM SR EN 60118‐0:2013 

17.140.50

29.07.2013

49 din 29.07.2013 

SM SR EN 60118‐1:2013 

17.140.50

29.07.2013

49 din 29.07.2013 

SM SR EN 60118‐2:2013 

17.140.50

29.07.2013

49 din 29.07.2013 

SM SR EN 60118‐4:2013 

17.140.50

29.07.2013

49 din 29.07.2013 

SM SR EN 60118‐6:2013 

17.140.50

29.07.2013

49 din 29.07.2013 

SM SR EN 60118‐7:2013 

17.140.50

29.07.2013

49 din 29.07.2013 

SM SR EN 60118‐8:2013 

17.140.50

29.07.2013

49 din 29.07.2013 

SM SR EN 60191‐6‐16:2013 

31.080.01

29.07.2013

49 din 29.07.2013 

SM SR EN 60216‐1:2013 

17.220.99 29.035.01 

24.07.2013

40 din 24.07.2013 

SM SR EN 60216‐2:2013 

17.220.99 29.035.01 

24.07.2013

40 din 24.07.2013 

SM SR EN 60216‐3:2013 

17.220.99 19.020  29.035.01 

24.07.2013

40 din 34.07.2013 

SM SR EN 60243‐2:2013 

17.220.99 29.035.01 

24.07.2013

40 din 34.07.2013 

SM SR EN 60243‐3:2013 

17.200.99 29.035.10 

24.07.2013

40 din 34.07.2013 

SM SR EN 60343:2013 

17.220.99 29.035.01 

24.07.2013

40 din 34.07.2013 

SM SR EN 60371‐2:2013 

17.220.99 29.035.50 

24.07.2013

40 din 34.07.2013 

SM SR EN 60372:2013 

17.220.99 29.035.99 

24.07.2013

40 din 34.07.2013 

SM SR EN 60455‐2:2013 

17.220.99 29.035.01 

24.07.2013

40 din 34.07.2013 

SM SR EN 60464‐2:2013 

17.220.99 29.035.10 

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR EN 60534‐8‐1:2013 

17.140.20 23.060.40 

23.07.2013

37 din 23.07.2013 

50


INS Iulie 2013 25.040.40 SM SR EN 60554‐2:2013 

17.220.99 29.035.10 

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR EN 60587:2013 

17.220.99 29.035.01 

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR EN 60599:2013 

17.220.99 29.040.10  29.180 

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR EN 60626‐2:2013 

17.220.99 29.035.01 

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR EN 60645‐5:2013 

17.140.50

29.07.2013

49 din 29.07.2013 

SM SR EN 60704‐2‐1:2013 

17.140.20 97.080 

26.07.2013

47 din 26.07.2013 

SM SR EN 60704‐2‐2:2013 

17.140.20 97.100.10 

26.07.2013

47 din 26.07.2013 

SM SR EN 60704‐2‐3:2013 

17.140.20 97.040.40 

26.07.2013

47 din 26.07.2013 

SM SR EN 60704‐2‐5:2013 

17.140.20 97.100.10 

26.07.2013

47 din 26.07.2013 

SM SR EN 60704‐2‐6:2013 

17.140.20 97.060 

26.07.2013

47 din 26.07.2013 

SM SR EN 60704‐2‐7:2013 

17.140.20 23.120 

26.07.2013

47 din 26.07.2013 

SM SR EN 60704‐2‐8:2013 

17.140.20 97.170 

26.07.2013

47 din 26.07.2013 

SM SR EN 60704‐2‐11:2013 

17.140.20 97.040.50 

26.07.2013

47 din 26.07.2013 

SM SR EN 60704‐2‐13:2013 

17.140.20 97.040.20 

26.07.2013

47 din 26.07.2013 

SM SR EN 60704‐3:2013 

17.140.20 97.040 

26.07.2013

47 din 26.07.2013 

SM SR EN 60721‐1:2013 

19.040

24.07.2013

39 din 24.07.2013 

SM SR EN 60721‐3‐0:2013 

19.040

24.07.2013

39 din 24.07.2013 

SM SR EN 60721‐3‐1:2013 

19.040

24.07.2013

39 din 24.07.2013 

SM SR EN 60721‐3‐2:2013 

19.040

24.07.2013

39 din 24.07.2013 

SM SR EN 60721‐3‐3:2013 

19.040

24.07.2013

39 din 24.07.2013 

SM SR EN 60721‐3‐4:2013 

19.040

24.07.2013

39 din 24.07.2013 

SM SR EN 60721‐3‐6:2013 

19.040

24.07.2013

39 din 24.07.2013 

SM SR EN 60721‐3‐7:2013 

19.040

24.07.2013

39 din 24.07.2013 

SM SR EN 60721‐3‐9+A1:2013 

19.040

24.07.2013

39 din 24.07.2013 

SM SR EN 61006:2013 

17.220.99 29.035.01 

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR EN 61032:2013 

19.080

24.07.2013

39 din 24.07.2013 

SM SR EN 61061‐2:2013 

17.220.99 29.035.10 

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR EN 61063:2013 

17.140.20

23.07.2013

37 din 23.07.2013 

51


INS Iulie 2013 SM SR EN 61161:2013 

17.140.50

29.07.2013

49 din 29.07.2013 

19.080 29.020 

23.07.2013

37 din 23.07.2013 

SM SR EN 61340‐4‐1:2013 

17.220.99 59.080.60 

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR EN 62226‐1:2013 

17.220.20

24.07.2013

40 din 34.07.2013 

SM SR EN 62226‐2‐1:2013 

17.220.20

24.07.2013

40 din 34.07.2013 

SM SR EN 62226‐3‐1:2013 

17.220.20

24.07.2013

40 din 34.07.2013 

SM SR EN 61228:2013 

17.240 29.140.01  97.170 

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR EN 62301:2013 

17.220.20 97.030 

24.07.2013

40 din 34.07.2013 

SM SR EN 61326‐2‐4:2013 

25.040.40 33.100.01 

30.07.2013

51 din 30.07.2013 

SM SR EN ISO 1:2013 

17.040.01

25.07.2013

45 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐A01:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐A04:2013 

59.080.01

31.07.2013

55 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐A05:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐A08:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐B03:2013 

59.080.01

25.07.2013

43 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐B04:2013 

59.080.01

31.07.2013

55 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐B06:2013 

59.080.01

31.07.2013

55 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐C06:2013 

59.080.01

29.07.2013

50 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐C08:2013 

59.080.01

25.07.2013

43 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐C09:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐C10:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐C12:2013 

59.080.01 97.060 

29.07.2013

50 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐D01:2013 

59.080.01

25.07.2013

44 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐E01:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐E02:2013 

59.080.01

25.07.2013

44 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐E03:2013 

59.080.01

29.07.2013

50 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐E04:2013 

59.080.01

25.07.2013

43 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐E06:2013 

59.080.01

25.07.2013

43 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐E08:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐E09:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐E11:2013 

59.080.01

25.07.2013

43 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐E12:2013 

59.080.01

29.07.2013

50 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐E14:2013 

59.080.01

25.07.2013

44 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐G01+AC1:2013 

59.080.01

31.07.2013

55 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐G03:2013 

59.080.01

31.07.2013

55 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐J03:2013 

59.080.01

25.07.2013

44 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐N02:2013 

59.080.01

29.07.2013

50 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐N03:2013 

59.080.10

25.07.2013

43 din 25.07.2013 

SM SR EN 61180‐2:2013 

52


INS Iulie 2013 SM SR EN ISO 105‐N04:2013 

59.080.01

31.07.2013

55 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐N05:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐P01:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐S01:2013 

59.080.01

31.07.2013

55 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐S02:2013 

59.080.01

31.07.2013

55 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐S03:2013 

59.080.01

31.07.2013

55 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐X01:2013 

59.080.01

29.07.2013

50 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐X04:2013 

59.080.01

31.07.2013

55 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐X05:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐X09:2013 

59.080.01

31.07.2013

55 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐X08:2013 

59.080.01

25.07.2013

44 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐X10:2013 

59.080.01

29.07.2013

50 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐X11:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐X12:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐X13:2013 

59.080.01

29.07.2013

50 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐X14:2013 

59.080.01

29.07.2013

50 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐Z01:2013 

59.080.01

29.07.2013

50 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐Z02:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐Z05:2013 

59.080.01

31.07.2013

55 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐Z07:2013 

59.080.01

31.07.2013

55 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐Z08:2013 

59.080.01

29.07.2013

50 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 105‐Z09:2013 

59.080.01

25.07.2013

44 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 3071:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR EN ISO 286‐1:2013 

17.040.10

26.07.2013

45 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 286‐2:2013 

17.040.10

26.07.2013

45 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 1463:2013 

17.040.20 25.220.40 

26.07.2013

45 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 1680:2013 

17.140.20 29.160.01 

23.07.2013

38 din 23.07.2013 

SM SR EN ISO 1833‐1:2013 

59.060.01

29.07.2013

48 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 1833‐2:2013 

59.060.01

29.07.2013

48 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 1833‐3:2013 

59.060.01

29.07.2013

48 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 1833‐5:2013 

59.060.01

29.07.2013

48 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 1833‐6:2013 

59.060.01

29.07.2013

48 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 1833‐9:2013 

59.060.20

25.07.2013

44 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 1833‐11:2013 

59.060.01

29.07.2013

48 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 1833‐18:2013 

59.060.01

29.07.2013

48 din 29.07.2013 

SM SR EN ISO 1973:2013 

59.060.01

25.07.2013

43 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 2178:2013 

17.040.20 25.220.40 

26.07.2013

45 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 2361:2013 

17.040.20 25.220.40 

26.07.2013

45 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 3095:2013 

17.140.30 45.060.01 

23.07.2013

37 din 23.07.2013 

53


INS Iulie 2013

SM SR EN ISO 3381:2013 

17.140.30 45.020 

23.07.2013

37 din 23.07.2013 

SM SR EN ISO 3611:2013 

17.040.30

26.07.2013

46 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 3740:2013 

17.120.01

22.07.2013

33 din 22.07.2013 

SM SR EN ISO 3822‐1:2013 

17.140.20 91.140.60 

23.07.2013

38 din 23.07.2013 

SM SR EN ISO 3822‐2:2013 

17.140.20

23.07.2013

38 din 23.07.2013 

SM SR EN ISO 3822‐3:2013 

17.140.20

23.07.2013

38 din 23.07.2013 

SM SR EN ISO 3822‐4:2013 

17.140.20

23.07.2013

38 din 23.07.2013 

SM SR EN ISO 3868:2013 

17.040.20 25.220.40 

26.07.2013

45 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 4256:2013 

75.160.30

24.07.2013

41 din 24.07.2013 

SM SR EN ISO 4518:2013 

17.040.20 25.220.40 

26.07.2013

46 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 5079:2013 

59.060.01

25.07.2013

43 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 5135:2013 

17.140.20

23.07.2013

38 din 23.07.2013 

SM SR EN ISO 5167‐1:2013 

17.120.10

22.07.2013

35 din 22.07.2013 

SM SR EN ISO 5167‐2:2013 

17.120.10

22.07.2013

35 din 22.07.2013 

SM SR EN ISO 5167‐3:2013 

17.120.10

22.07.2013

35 din 22.07.2013 

SM SR EN ISO 6251:2013 

75.160.30

24.07.2013

41 din 24.07.2013 

SM SR EN ISO 6817:2013 

17.120.10

22.07.2013

35 din 22.07.2013 

SM SR EN ISO 6926:2013 

17.140.01

22.07.2013

33 din 22.07.2013 

SM SR EN ISO 8316:2013 

17.120.10

22.07.2013

35 din 22.07.2013 

SM SR EN ISO 8754:2013 

75.080

24.07.2013

41 din 24.07.2013 

SM SR EN ISO 8819:2013 

75.160.30

24.07.2013

41 din 24.07.2013 

SM SR EN ISO 8973:2013 

17.160.30

24.07.2013

41 din 24.07.2013 

SM SR EN ISO 9220:2013 

17.040.20 25.220.40 

26.07.2013

46 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 9300:2013 

17.120.10

22.07.2013

35 din 22.07.2013 

SM SR EN ISO 9614‐2:2013 

17.140.01

22.07.2013

33 din 22.07.2013 

SM SR EN ISO 10306:2013 

59.060.10

25.07.2013

44 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 10360‐1:2013 

17.040.30

26.07.2013

46 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 10360‐2:2013 

17.040.30

26.07.2013

46 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 10360‐3:2013 

17.040.30

26.07.2013

46 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 10360‐4:2013 

17.040.30

26.07.2013

46 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 10534‐2:2013 

17.140.01

22.07.2013

33 din 22.07.2013 

SM SR EN ISO 10846‐4:2013 

17.140.01

22.07.2013

33 din 22.07.2013 

SM SR EN ISO 11810‐1:2013 

11.040.30 13.340.99  31.260 

25.07.2013

42 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 11810‐2:2013 

11.040.30 13.340.99  31.260 

25.07.2013

42 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 11821:2013 

17.140.01

23.07.2013

38 din 23.07.2013 

SM SR EN ISO 11904‐1:2013 

17.140.01

23.07.2013

38 din 23.07.2013 

54


INS Iulie 2013 SM SR EN ISO 12085:2013 

17.040.20

26.07.2013

46 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 13408‐2:2013 

11.080.01

25.07.2013

42 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 13565‐1:2013 

17.040.20

26.07.2013

46 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 13565‐2:2013 

17.040.20

26.07.2013

46 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 14163:2013 

17.140.01

23.07.2013

38 din 23.07.2013 

SM SR EN ISO 14596:2013 

75.080

24.07.2013

41 din 24.07.2013 

SM SR EN ISO 14602:2013 

11.040.40

25.07.2013

42 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 14660‐2:2013 

01.040.70 17.040.10 

26.07.2013

45 din 26.07.2013 

SM SR EN ISO 15004‐1:2013 

11.040.70

25.07.2013

42 din 25.07.2013 

SM SR EN ISO 15195:2013 

11.100

24.07.2013

41 din 24.07.2013 

SM SR EN ISO 15667:2013 

17.140.01

23.07.2013

38 din 23.07.2013 

SM SR EN ISO 19011:2013 

03.120.10 13.020.10 

24.07.2013

41 din 24.07.2013 

SM SR EN ISO 22870:2013 

03.120.10 11.100.01 

24.07.2013

41 din 24.07.2013  

SM SR EN ISO 23953‐1:2013 

01.040.97 97.130.20 

23.07.2013

37 din 23.07.2013 

SM SR ISO 105‐F10:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR ISO 362‐1:2013 

17.140.30 43.020 

23.07.2013

37 din 23.07.2013 

SM SR ISO 1136:2013 

59.060.10

25.07.2013

43 din 25.07.2013 

SM SR ISO 1204:2013 

27.020

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR ISO 1709:2013 

27.120.30

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR ISO 1833+A1:2013 

59.060.01

29.07.2013

48 din 29.07.2013 

SM SR ISO 2186:2013 

17.120.10

22.07.2013

35 din 22.07.2013 

SM SR ISO 2370:2013 

59.060.10

25.07.2013

44 din 25.07.2013 

SM SR ISO 2646:2013 

59.060.01

25.07.2013

44 din 25.07.2013 

SM SR ISO 2647:2013 

59.060.10

25.07.2013

43 din 25.07.2013 

SM SR ISO 2648:2013 

59.060.10

25.07.2013

43 din 25.07.2013 

SM SR ISO 2923:2013 

17.140.30 43.020.01 

23.07.2013

37 din 23.07.2013 

SM SR ISO 3046‐1:2013 

27.020

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR ISO 3046‐3:2013 

27.020

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR ISO 3046‐4:2013 

27.020

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR ISO 3046‐6:2013 

27.020

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR ISO 3072:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR ISO 3073:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR ISO 3074:2013 

59.080.01

31.07.2013

54 din 31.07.2013 

SM SR ISO 3966:2013 

17.120.10

22.07.2013

35 din 22.07.2013 

SM SR ISO 4008‐3:2013 

43.060.40

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR ISO 4291:2013 

17.040.29

26.07.2013

45 din 26.07.2013 

SM SR ISO 4412‐1:2013 

17.140.20 23.100.10 

23.07.2013

38 din 23.07.2013 

55


INS Iulie 2013 SM SR ISO 4913:2013 

59.060.10

25.07.2013

44 din 25.07.2013 

SM SR ISO 5128:2013 

17.140.30 43.020 

23.07.2013

37 din 23.07.2013 

SM SR ISO 5130:2013 

17.140.01

22.07.2013

33 din 22.07.2013 

SM SR ISO 5168:2013 

17.120.10

22.07.2013

35 din 22.07.2013 

SM SR ISO 6741‐2:2013 

59.060

25.07.2013

44 din 25.07.2013 

SM SR ISO 6741‐3:2013 

59.060.01

25.07.2013

43 din 25.07.2013 

SM SR ISO 6989:2013 

59.060.01

25.07.2013

43 din 25.07.2013 

SM SR ISO 7097‐1:2013 

27.120.30

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR ISO 7097‐2:2013 

27.120.30

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR ISO 7476:2013 

27.120.30

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR ISO 7960:2013 

17.140.20 79.120.10 

23.07.2013

38 din 23.07.2013 

SM SR ISO 8115:2013 

59.060.10

25.07.2013

44 din 25.07.2013 

SM SR ISO 8297:2013 

17.140.20

23.07.2013

38 din 23.07.2013 

SM SR ISO 9279:2013 

27.120.30

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR ISO 9613‐1:2013 

17.140.01

22.07.2013

33 din 22.07.2013 

SM SR ISO 9613‐2:2013 

17.140.01

22.07.2013

33 din 22.07.2013 

SM SR ISO 9826:2013 

17.120.10

22.07.2013

35 din 22.07.2013 

SM SR ISO 9951+AC:2013 

17.120.10

22.07.2013

35 din 22.07.2013 

SM SR ISO 10790+A1:2013 

17.120.10

22.07.2013

35 din 22.07.2013 

SM SR ISO 10847:2013 

17.140.01

22.07.2013

33 din 22.07.2013 

SM SR ISO 10980:2013 

27.120.30

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR ISO 11631:2013 

17.120.10

22.07.2013

33 din 22.07.2013 

SM SR ISO 12795:2013 

27.120.30

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR ISO 12800:2013 

27.120.30

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR ISO 14396:2013 

27.020

30.07.2013

53 din 30.07.2013 

SM SR ISO 17751:2013 

59.060.10

25.07.2013

44 din 25.07.2013 

SM SR ISO/TR 3313:2013 

17.120.10

22.07.2013

35 din 22.07.2013 

SM SR ISO/TR 6741‐4:2013 

59.060.01

26.07.2013

43 din 25.07.2013 

SM SR ISO/TR 9464:2013 

17.120.10

22.07.2013

35 din 22.07.2013 

SM SR ISO/TR 9823:2013 

17.120.10

22.07.2013

35 din 22.07.2013 

SM SR ISO/TR 12764:2013 

17.120.10

22.07.2013

33 din 22.07.2013 

SM SR ISO/TR 12767:2013 

17.120.10

22.07.2013

33 din 22.07.2013 

SM SR ISO/TR 15377:2013 

17.120.10

22.07.2013

33 din 22.07.2013 

SM SR CEI 886:2013 

17.140.50

29.07.2013

49 din 29.07.2013 

SM SR CEI 60050‐801:2013 

01.040.17 17.140.01  17.140.50 

23.07.2013

37 din 23.07.2013 

SM SR CEI 60500:2013 

17.140.50

29.07.2013

49 din 29.07.2013 

SM SR CEI 61017‐1:2013 

17.240

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR CEI 61018:2013 

17.240

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR CEI 61145:2013 

17.240  

56


INS Iulie 2013

SM SR CEI 61294:2013 

17.220.99 29.035.01 

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR HD 357 S2:2013 

17.240 27.120 

30.07.2013

52 din 30.07.2013 

SM SR HD 438 S1:2013 

17.220.99 29.035.01 

24.07.2013

40 din 24.07.2013 

       Standarde    în    limba   engleză  27.080  27.200 

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN 1562:2013 

77.080.10

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN 12451:2013 

23.040.15 77.150.30 

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN 12452:2013 

23.040.15 77.150.30 

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN 12953‐1:2013 

27.060.30

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN 12953‐2:2013 

27.060.30

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN 12953‐13:2013 

27.060.30

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN 13480‐1:2013 

23.040.01

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN 13480‐2:2013 

23.040.01

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN 13480‐3:2013 

23.040.01

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN 13480‐4:2013 

23.040.01

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN 13480‐5:2013 

23.040.01

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN 13480‐6:2013 

23.040.01

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN 13480‐8:2013 

23.040.01

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN 13611+A2:2013 

23.060.40

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN 13835:2013 

77.080.10

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN ISO 6887‐5:2013 

07.100.30

10.07.2013

27 din 10.07.2013 

SM EN ISO 13585:2013 

26.160.01

16.07.2013

31 din 16.07.2013 

SM EN ISO 16212:2013 

71.100.70

10.07.2013

27 din 10.07.2013 

SM EN ISO 21148:2013 

07.100.99 71.100.70 

10.07.2013

27 din 10.07.2013 

SM EN ISO 21149:2013 

07.100.99 71.100.70 

10.07.2013

27 din 10.07.2013 

SM EN ISO 21150:2013 

07.100.99 71.100.70 

10.07.2013

27 din 10.07.2013 

SM EN ISO 22717:2013 

07.100.99 71.100.70 

10.07.2013

27 din 10.07.2013 

SM EN ISO 22718:2013 

07.100.99 71.100.70 

10.07.2013

27 din 10.07.2013 

SM ISO 9964‐1:2013 

13.060.50

15.07.2013

29 din 15.07.2013 

SM ISO 9964‐2:2013 

13.060.50

15.07.2013

29 din 15.07.2013 

SM ISO 9964‐3:2013 

13.060.50

15.07.2013

29 din 15.07.2013 

SM ISO 17604:2013 

07.100.30

10.07.2013

27 din 10.07.2013 

SM EN 378‐2+A2:2013 

Standarde    în    limba    rusă 

SM GOST R 54429:2013 

29.060.20

16.07.2013

30 din 16.07.2013 

57


INS Iulie 2013   INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDADELOR ANULATE  ОБОЗНАЧЕНИЯ  АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ  И ПРЕДСТАНДАРТОВ    (Iulie 2013)       Indicativul standardului  Обозначение cтандарта 

          1 

    Codul CSM  Data anulării  Код CSM  Дата отмены

2

  3 

Indicativul standardului   în vigoare  Обозначение  действующего cтандарта             4 

Nr. şi data hotărîrii  № и дата постановления

           5 

01.110 SMV EN 1041:2009 

11.040.01

01.02.2014 

SM SR EN 1041:2013 

42 din 25.07.2013 

11.120.01 SMV EN 14683:2010 

11.140

01.02.2014

SM SR EN 14683:2013 

42 din 25.07.2013 

SMV EN 14820:2010 

11.040.20

01.02.2014

SM SR EN 14820:2013 

42 din 25.07.2013 

SMV EN 14961‐1:2012 

75.160.10

01.02.2014

SM SR EN 14961‐1:2013 

47 din 26.07.2013 

SMV EN 14961‐2:2012 

75.160.10

01.02.2014

SM SR EN 14961‐2:2013 

47 din 26.07.2013 

SMV EN 15289:2012 

75.160.10

01.02.2014

SM SR EN 15289:2013 

47 din 26.07.2013 

SMV EN 55015:2010 

33.100.10

01.02.2014

SM SR EN 55015:2013 

51 din 30.07.2013 

01.02.2014

SM SR EN 61326‐2‐4:2013 

SMV EN 61326‐2‐4:2010 

25.040.40 33.100.01 

51 din 30.07.2013 

SMV EN ISO 4256:2012 

75.160.30

01.02.2014

SM SR EN ISO 4256:2013 

41 din 24.07.2013 

SMV EN ISO 8973:2012 

75.160.30

01.02.2014

SM SR EN ISO 8973:2013 

41 din 24.07.2013 

11.040.30 SMV EN ISO 11810‐1:2010 

13.340.99

42 din 25.07.2013  01.02.2014 

SM SR EN ISO 11810‐1:2013 

31.260 13.340.99  SMV EN ISO 11810‐2:2010 

31.260

42 din 25.07.2013  01.02.2014 

SM SR EN ISO 11810‐2:2013 

11.040.30 SMV EN ISO 14602:2010 

11.040.40

01.02.2014

SM SR EN ISO 14602:2013 

42 din 25.07.2013 

SMV EN ISO 15004‐1:2010 

11.040.70

01.02.2014

SM SR EN ISO 15004‐1:2013 

42 din 25.07.2013 

SMV ISO 7941:2012 

75.160.30

01.02.2014

SM SR EN 27941:2013 

41 din 24.07.2013 

SM SR EN 71‐1+A9:2010 

97.200.50

01.02.2014

SM SR EN 71‐1:2013 

51 din 30.07.2013 

16.07.2013

SM EN 378‐2+A2:2013 

01.02.2014

SM SR EN 617+A1:2013 

01.02.2014

SM SR EN 618+A1:2013 

01.02.2014

SM SR EN 619+A1:2013 

SM SR EN 378‐2+A1:2011 

SM SR EN 617:2010 

SM SR EN 618:2010  SM SR EN 619:2010 

27.080 27.200  33.100.01  53.040.10  33.100.01  53.040.01  33.100.01 

31 din 16.07.2013 

51 din 30.07.2013 

51 din 30.07.2013 

51 din 30.07.2013 

58


INS Iulie 2013 53.040.10 SM SR EN 620:2010 

33.100.01

   51 din 30.07.2013 

01.02.2014

SM SR EN 620+A1:2013 

16.07.2013

SM EN 1562:2013 

31 din 16.07.2013  42 din 25.07.2013 

SM SR EN 1562:2011 

53.040.10 77.140.80 

SM SR EN 1642:2011 

11.060.15

01.02.2014

SM SR EN 1642:2013 

SM SR EN 12451:2011 

23.040.15 77.150.30 

16.07.2013

SM EN 12451:2013 

SM SR EN 12452:2011 

77.120.30 77.140.99 

16.07.2013

SM EN 12452:2013 

SM SR EN 12953‐1:2011 

27.060.30 27.100 

16.07.2013

SM EN 12953‐1:2013 

SM SR EN 12953‐2:2011 

27.060.30 27.100 

16.07.2013

SM EN 12953‐2:2013 

SM SR EN 13241‐1:2010 

91.090

01.02.2014

SM SR EN 13241‐1+A1:2013 

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 13480‐1:2011 

23.040.01

16.07.2013

SM EN 13480‐1:2013 

31 din 16.07.2013 

SM SR EN 13480‐2:2011 

23.040.01

16.07.2013

SM EN 13480‐2:2013 

31 din 16.07.2013 

SM SR EN 13480‐3:2011 

23.040.01

16.07.2013

SM EN 13480‐3:2013 

31 din 16.07.2013 

SM SR EN 13480‐4:2011 

23.040.01

16.07.2013

SM EN 13480‐4:2013 

31 din 16.07.2013 

SM SR EN 13480‐5:2011 

23.040.01

16.07.2013

SM EN 13480‐5:2013 

31 din 16.07.2013 

SM SR EN 13480‐6:2011 

23.040.01

16.07.2013

SM EN 13480‐6:2013 

31 din 16.07.2013 

SM SR EN 13480‐8:2011 

23.040.01

16.07.2013

SM EN 13480‐8:2013 

31 din 16.07.2013 

SM SR EN 13611:2011 

23.060.40

16.07.2013

SM EN 13611+A2:2013 

31 din 16.07.2013 

SM SR EN 13617‐2:2011 

75.200

01.02.2014

SM SR EN 13617‐2:2013 

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 13617‐3:2011 

75.200

01.02.2014

SM SR EN 13617‐3:2013 

51 din 30.07.2013 

SM SR EN 13835:2011 

77.080.10

16.07.2013

SM EN 13835:2013 

31 din 16.07.2013 

SM SR EN 13976‐1:2010 

11.040.10 11.060 

01.02.2014

SM SR EN 13976‐1:2013 

SM SR EN 13976‐2:2010 

11.040.10 11.160 

01.02.2014

SM SR EN 13976‐2:2013 

SM SR EN 50130‐4:2010 

13.320 29.020 

01.07.2014

SM SR EN 50130‐4:2013 

SM SR EN 55024:2010 

33.100.20

01.02.2014

SM SR EN 55024:2013 

SM SR EN ISO 19011:2004 

03.120.10 13.020.10 

01.02.2014

SM SR EN ISO 19011:2013 

SM SR HD 21.1 S4:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐1:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 21.3 S3:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐31:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 21.5 S3:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐11:2013  SM SR EN 50525‐2‐71:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 21.7 S2:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐31:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 21.10 S2:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐12:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 21.11 S1:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐72:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 21.12 S1:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐11:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 21.13 S1:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐51:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 21.14 S1:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐3‐11:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 21.15 S1:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐3‐31:2013 

56 din 31.07.2013 

31 din 16.07.2013  31 din 16.07.2013  31 din 16.07.2013  31 din 16.07.2013 

42 din 25.07.2013  42 din 25.07.2013  51 din 30.07.2013  51 din 30.07.2013  41 din 24.07.2013 

59


INS Iulie 2013 SM SR HD 22.1 S4:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐1:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 22.3 S4:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐41:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 22.4 S4:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐21:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 22.6 S2:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐81:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 22.7 S2:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐42:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 22.8 S2:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐82:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 22.9 S3:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐3‐41:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 22.10 S2:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐21:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 22.11 S2:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐21:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 22.12 S2:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐21:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 22.13 S2:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐3‐21:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 22.14 S3:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐22:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 22.15 S2:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐83:2013 

56 din 31.07.2013 

SM SR HD 22.16 S2:2010 

29.060.20

01.02.2014

SM SR EN 50525‐2‐21:2013 

56 din 31.07.2013 

SM GOST 31368.4:2009       (ISO 10846‐4:2003) 

17.140.01 17.160 

01.02.2014

SM SR EN ISO 10846‐4:2013 

SM GOST CEI 61032:2009 

29.020

01.02.2014

SM SR EN 61032:2013 

GOST 3274.5‐72   (ISO 4913‐81) 

59.060.10

01.02.2014

SM SR ISO 4913:2013 

GOST 9733.2‐91   (ISO 105‐B03‐88) 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 105‐B03:2013 

GOST 30630.1.8‐2002   (CEI 60068‐2‐57:1989) 

17.160

01.02.2014

SM SR EN 60068‐2‐57:2013 

GOST 30630.1.9‐2002   (CEI 60068‐2‐64:1993) 

17.160

01.02.2014

SM SR EN 60068‐2‐64:2013 

GOST 30821‐2002   (ISO 105‐A04:1989,  ISO 105‐A05:1996) 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 105‐A04:2013  SM SR EN ISO 105‐A05:2013 

GOST 30893.1‐2002   (ISO 2768‐1‐89) 

17.040.10

01.02.2014

SM SR EN 22768‐1:2013 

GOST 30893.2‐2002   (ISO 2768‐2‐89) 

17.040.10

01.02.2014

SM SR EN 22768‐2:2013 

GOST 31252‐2004   (ISO 3740:2000) 

17.140.20

01.02.2014

SM SR EN ISO 3740:2013 

GOST 31254‐2004   (ISO 14660‐1:1999,   ISO 14660‐2:1999) 

21.040.10

01.02.2014

SM SR EN ISO 14660‐2:2013 

GOST 31295.1‐2005   (ISO 9613‐1:1993) 

17.140.01

01.02.2014

SM SR ISO 9713‐1:2013 

GOST 31295.2‐2005   (ISO 9613‐2:1996) 

17.140

01.02.2014

SM SR ISO 9713‐2:2013 

GOST 31297‐2005   (ISO 8297:1994) 

17.140.20

O1.02.2014

SM SR ISO 8297:2013 

GOST 31326‐2006   (ISO 15667‐2000) 

17.140.20

O1.02.2014

SM SR EN ISO 15667:2013 

GOST 31328‐2006  

17.140.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 14163:2013 

33 din 22.07.2013  39 din 24.07.2013  44 din 25.07.2013  43 din 25.07.2013  34 din 22.07.2013  36 din 23.07.2013  54 din 31.07.2013 

45 din 26.07.2013  45 din 26.07.2013  33 din 22.07.2013  45 din 26.07.2013 

33 din 22.07.2013  33 din 22.07.2013  38 din 23.07.2013  38 din 23.07.2013  38 din 23.07.2013 

60


INS Iulie 2013 (ISO 14163:1998)  GOST 31338‐2006   (ISO 5135:1997) 

17.140.20

01.02.2014

SM SR EN ISO 5135:2013 

GOST ISO 105‐A01‐2002 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 105‐A01:2013 

54 din 31.07.2013 

GOST ISO 105‐A03‐2002 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN 20105‐A03:2013 

50 din 29.07.2013 

GOST ISO 105‐A04‐2002 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 105‐A04:2013 

55 din 31.07.2013 

GOST ISO 105‐D01‐2002 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 105‐D01:2013 

44 din 25.07.2013 

GOST ISO 105‐E02‐2002 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 105‐E02:2013 

44 din 25.07.2013 

GOST ISO 105‐E03‐2002 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 105‐E03:2013 

50 din 29.07.2013 

GOST ISO 105‐E08‐2005 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 105‐E08:2013 

54 din 31.07.2013 

GOST ISO 105‐J03‐2002 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 105‐J03:2013 

44 din 25.07.2013 

GOST ISO 105‐F10‐2002 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 105‐F10:2013 

54 din 31.07.2013 

GOST ISO 105‐N02‐2002 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 105‐N02:2013 

50 din 29.07.2013 

GOST ISO 105‐N03‐2005 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 105‐N03:2013 

43 din 25.07.2013 

GOST ISO 105‐N04‐2005 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 105‐N04:2013 

55 din 31.07.2013 

GOST ISO 105‐P01‐2002 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 105‐P01:2013 

54 din 31.07.2013 

GOST ISO 105‐X09‐2005 

59.080.01

01.02.2014

SM SR EN ISO 105‐X09:2013 

55 din 31.07.2013 

GOST ISO 1833‐2001 

59.060.01

01.02.2014

SM SR ISO 1833+A1:2013 

48 din 29.07.2013 

27.020

01.02.2014

SM SR ISO 3046‐6:2013 

53 din 30.07.2013 

GOST ISO 3046‐6‐2002 

38 din 23.07.2013 

                                                                 

61


INS Iulie 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI ȘI ERATE  ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОПРАВКИ    (Iulie 2013)    Indicativul standardului  Обозначение cтандарта    1 

    Codul CSM  Код CSM 

Nr. mod. /eratei  № изм. /попр. 

2

3

SM SR EN 14125:2013/A1:2013

75.200

A1

41 din 24.07.2013

SM SR EN 15193:2011/AC:2013

AC

45 din 26.07.2013

SM SR EN 50085‐2‐1:2010/A1:2013 

91.140.99 91.160.10 29.120.10

A1

56 din 31.07.2013

SM SR EN 55015:2013/A1:2013

33.100.10

A1

51 din 30.07.2013

SM SR EN 55015:2013/A2:2013

33.100.10

A2

51 din 30.07.2013

SM SR EN 60118‐0:2013/A1:2013 

17.140.50

A1

49 din 29.07.2013

SM SR EN 60118‐1:2013/A1:2013 

17.140.50

A1

49 din 29.07.2013

SM SR EN 60118‐2:2013/A2:2013 

17.140.50

A2

49 din 29.07.2013

SM SR EN 60127‐1:2010/A1:2013 

29.120.50

A1

56 din 31.07.2013

SM SR EN 60127‐2:2010/A2:2013 

29.120.50

A2

56 din 31.07.2013

SM SR EN 60127‐4:2010/A1:2013 

29.120.50

A1

56 din 31.07.2013

SM SR EN 60599:2013/A1:2013

17.220.99 29.040.10 29.180  17.040.20 97.040.40  17.040.20 97.040.20  17.040.20 97.040.20  19.040

A1

52 din 30.07.2013

A1

47 din 26.07.2013

A1

47 din 26.07.2013

A2

47 din 26.07.2013

A2

39 din 24.07.2013

97.120

AC

51 din 30.07.2013

A1

52 din 30.07.2013

A2+AC

51 din 30.07.2013

SM SR EN ISO 105‐G01+AC1:2013/C1:2013 

17.220.99 29.035.10 13.120 97.200.50  59.080.01

AC1

55 din 31.07.2013

SM SR EN ISO 105‐X14:2013/C1:2013 

59.080.01

C1

50 din 29.07.2013

SM SR EN ISO 3822‐1:2013/A1:2013 

A1

38 din 23.07.2013

SM SR EN ISO 3822‐3:2013/A1:2013 

17.140.20 91.140.60 17.140.20

A1

38 din 23.07.2013

SM SR EN ISO 4257:2011/AC:2013 

75.160.30

AC

41 din 24.07.2013

SM SR EN ISO 5167‐1:2013/C91:2013 

17.120.10

C91

35 din 22.07.2013

SM SR EN ISO 5167‐2:2013/C91:2013 

17.120.10

C91

35 din 22.07.2013

SM SR EN ISO 5167‐3:2013/C91:2013 

17.120.10

C91

35 din 22.07.2013

SM SR EN ISO 10360‐1:2013/AC:2013 

17.040.30

AC

46 din 26.07.2013

SM SR EN ISO 10360‐4:2013/AC:2013 

17.040.30

AC

46 din 26.07.2013

SM SR EN ISO 12085:2013/AC:2013 

17.040.20

AC

46 din 26.07.2013

SM SR EN ISO 14001:2006/AC:2013 

13.020.10

AC

41 din 24.07.2013

SM SR EN 60704‐2‐3:2013/A1:2013  SM SR EN 60704‐2‐13:2013/A1:2013  SM SR EN 60704‐2‐13:2013/A2:2013  SM SR EN 60721‐1:2013/ A2:2013  SM SR EN 60730‐2‐7:2011/AC:2013  SM SR EN 61061‐2:2013/A1:2013  SM SR EN 62115:2010/A2+AC:2013 

        Nr. şi data hotărîrii       № и дата  постановления  4 

62


INS Iulie 2013 SM SR EN ISO 23953‐1:2013/A1:2013 

A1

37 din 23.07.2013

SM SR ISO 8297:2013/C1:2013

01.040.97 97.130.20 17.140.20

C1

38 din 23.07.2013

SM  ISO 17604:2013/A1:2013

07.100.30

A1

27 din 10.07.2013

                                                                                                            

63


INS Iulie 2013

NOUTĂȚI

                           

Development of harmonization road maps and action   plans and capacity building recommendations                Între  08  ‐  12  iulie  2013,  în  Londra,  Marea  Britanie  s‐a  desfăşurat  seminarul  regional  cu  tematica  „Development of harmonization road maps and action plans, and capacity building recommendations”  („Elaborarea foilor de parcurs şi a planului de acţiuni pentru armonizare şi recomandări pentru sporirea  potenţialului”). Evenimentul a fost organizat de către proiectul european INOGATE, în cadrul căruia au  participat  şi  membrii  delegaţiei  Republicii  Moldova.  Proiectul  este  destinat  eficientizării  cooperării  în  domeniul  energetic  dintre  UE  şi  ţările  partenere  INOGATE,  şi  anume  ţărilor:  Kazakhstan,  Kirghistan,  Ucraina, Armenia, Belorusia, Azerbaidjan, Georgia, Tadjikistan şi Republica Moldova. Seminarul respectiv    s‐a  axat  pe  stabilirea  priorităţilor  de  adoptare  a  standardelor  internaţionale  şi  europene,  necesitatea  implicării active a mediului de afaceri, inclusiv prin participarea în cadrul Comitetelor Tehnice (CT) şi are  drept scop adoptarea şi implementarea standardelor pertinente în domeniul electric şi gaze naturale.  Colegii  din  cadrul  Institutului  Britanic  de  Standardizare  (BSI),  au  împărtăşit  experienţa  sa  vastă  cu  cei  prezenţi  la  seminar.  În  cadrul  acestuia  a  fost  subliniată  importanţa  cooperării  dintre  BSI  şi  guvern,  gestionarea corectă a comitetelor tehnice de standardizare naţionale şi conexiunea lor cu cele la nivel  european şi internaţional, precum şi aplicarea corectă a standardelor, cu respectarea dreptului de autor  şi  a  tratatelor  internaţionale.  Totodată,  Ana  Ţurcan,  vicedirector  al  Institutului  Național  de  Stanadardizare  (INS),  a  ţinut  un  discurs  cu  tema:  „Technical  Comittees  of  the  Republic  of  Moldova:  Current  state,  issues  and  expectations”,  prezentînd  colegilor  din  ţările  vecine  experienţa  Republicii  Moldova  în  ceea  ce  priveşte  adoptarea  standardelor  europene  în  calitate  de  standarde  naţionale  şi  gestionarea comitetelor tehnice naţionale.     În  urma  seminarului,  Republica  Moldova  a  fost  selectată  drept  ţară  pilot  pentru  elaborarea  foii  de  parcurs al proiectului respectiv. De asemenea, din februarie 2013, INS în calitate de organism național de  standardizare al RM va beneficia de asistenţă tehnică (AHEF) în crearea a două CT în domeniile electric şi  gaze,  precum  şi  pentru  instruirea  noilor  membri,  conform  practicilor  europene.  Ulterior,  acestea  vor  servi drept exemplu pentru ţările beneficiare în proiectul dat.       

          

   

 

 

64


INS Iulie 2013                                                                                          

Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. o nouă broșură tematică „Fibre textile”, destinată  producătorilor și distribuitorilor de fibre textile, precum și organismelor de certificare. Aceasta conține descrierile  succinte ale standardelor moldovene în domeniul respectiv.                                  

65


INS Iulie 2013

             

   

Institutul Național  de  Standardizare  propune  spre  atenția  Dvs.  o  nouă  broșură  tematică  „Îmbrăcăminte”,  destinată  producătorilor  și  distribuitorilor  de  îmbrăcăminte,  precum  și  organismelor  de  certificare.  Aceasta  conține descrierile succinte ale standardelor moldovene în domeniul respectiv.                       

66


INS Iulie 2013                                                                                        

Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. o nouă broșură tematică „Încălţăminte”, destinată  producătorilor  și  distribuitorilor  de  încălţăminte,  precum  și  organismelor  de  certificare.  Aceasta  conține  descrierile succinte ale standardelor moldovene în domeniul respectiv.    Broşurile şi întregul text al standardelor pot fi consultate și achiziționate în Fondul Național de Standarde, la sediul  Institutului Național de Standardizare.    Telefon: +373 (22) 218 403  E‐mail: fond@standard.md        

67


INS Iulie 2013        

Preşedintele colegiului   

Iurii Socol   

Membrii colegiului: 

Bostan Lilian  

Tatiana Rusu 

Şincarenco Alina 

Secretar

Lucia Mursa 

68


Buletin de standardizare iulie 2013  
Buletin de standardizare iulie 2013  
Advertisement