Page 1

Stadskrant Poperinge

België - Belgique P.B. 8900 Ieper

P006983

juni 2012

Snoei je taxushaag

Opening Kinderbrouwerij Reningelst

Logo • Varianten

Paardenkoersen Krombeke

POPERINGE INFO GEMEENTERAAD

Gerenoveerd stadhuis viert 100ste verjaardag

24

26

02-05

Het logo van Poperinge wordt bij voorkeur in 2 kleuren gebruikt op een witte achtergrond.

Enkel wanneer het druktechnisch niet mogelijk is kan er gebruik gemaakt worden van een grijswaarden-versie, voor bv krantenadvertenties of een zwart-wit-versie voor bv copies.

20

03

EVENEMENTENKALENDER

06-07

KUNSTACADEMIE

08-09

UIT IN POPERINGE

10-28

Logo in 2 kleuren

www.poperinge.be • stadskrant@poperinge.be • 43ste jaargang • nr. 6 • Afgiftekantoor Ieper 8900


INFO • 06|12

Verkoop koude asfalt

Stadhuis in het nieuw! In augustus 2011 startten de eerste grote renovatiewerken aan het Poperingse stadhuis sinds de bouw. Dit jaar viert het neogotische gebouw haar honderdste verjaardag en dat gebeurt in een volledig nieuw jasje. Terwijl het ‘Christo-gewijs’ werd ingepakt, zorgden de aannemers voor de restauratie van het buitenmetselwerk, de reiniging van de gevels, vernieuwden ze het glas in lood en schilderden ze het buitenschrijnwerk. Het dak werd voorzien van nieuwe leien en nieuw zinkwerk. Bovenaan de toren blinkt voortaan een gerestaureerde gouden draak. Binnenin het stadhuis kreeg de gotische-, trouw- en raadzaal een nieuw parket, alle pleisterwerk werd vervangen en hersteld, muren werden geschilderd en plafonds en houtwerk gezandstraald. Ook het sanitair, de verwarming en de elektriciteit zijn volledig vernieuwd. Bijkomend in het gebouw is de extra keuken op de bovenverdieping, de vestiaire en de oude lokettenzaal doet vanaf nu dienst als raadzaal. De architect is Vanhecke en Suls. Wist je trouwens dat hoofdaannemer Groep Monument (voordien Monument Vandekerckhove gesticht door de gebroeders Vandekerckhove uit Ingelmunster) er ook al bij was tijdens de bouw van het stadhuis in 1912?

Gratis naar ‘Permeke tot Permeke’ 02

Stadhuis Zaterdag 23 juni - zondag 16 september 2012 Op 23 juni opent de tentoonstelling ‘Permeke tot Permeke’ naar aanleiding van de renovatie van het honderdjarige stadhuis. Het stadsbestuur nodigt alle Poperingenaars uit om deze tentoonstelling te bezoeken en meteen ook een blik te werpen op het vernieuwde gebouw. Tijdens ‘Permeke tot Permeke’ kom je meer te weten over het leven en werk van stadsgenoot Henri Permeke, zijn zoon Constant en andere tijdsbepalende kunstenaars. Je ontdekt er enkele topwerken uit onder meer de Belfius Art Collection en de collectie van Mu.ZEE. Een unieke gelegenheid om een aantal zelden vertoonde kunstwerken van James Ensor, Willy Schlobach, Theo Van Rysselberghe en Alfred Verwee te bezichtigen. Je komt er ook meer te weten over het Poperinge van 1849 tot 1912, de beginjaren van de Poperingse fotografie en de eigenlijke bouw van het neogotische stadhuis. Alle inwoners van Poperinge krijgen gratis toegang. Knip onderstaande bon uit en vul de gegevens in. Deze geef je bij je bezoek af. ‘Permeke tot Permeke’ bereik je via de ingang van het stadhuis op de Grote Markt. De tentoonstelling is open van dinsdag tot en met zondag, ook op feestdagen van 10 tot 18 u. Om 17 u. worden de laatste bezoekers toegelaten.

BON GRATIS TOEGANG

Permeke tot Permeke Naam: .................................................. Adres: ................................................... ................................................... Aantal gezinsleden: ............................. * Geldig van 23/06 tot en met 16/09/2012. * 1 bon per gezin (alle personen op eenzelfde adres gedomicilieerd). * Niet cumuleerbaar met bezoek aan Kunstenfestival Watou 2012.

www.poperinge.be stadskrant juni 2012

Depot Technische dienst, Ieperstraat 227 Woensdag 13 juni 2012 van 8 tot 12 u. Het asfalt kan gebruikt worden voor het herstellen van bestaande asfalt (niet te diepe putten, scheuren, doorsteken …) maar niet voor het aanleggen van nieuwe asfaltstroken. De prijs bedraagt 0,10 eurocent/ kg met een minimale afname van 130 kg (1 volle kruiwagen). Gebruikers worden gevraagd contant te betalen en vooraf de gewenste hoeveelheid aan de Technische dienst mee te delen via 057 34 62 98. Organisator: Depot Technische dienst.

Alcohol, bekijk het eens nuchter! Vlaanderen feest graag en veel en daar is ook niets mis mee. Een feest zorgt immers voor heel wat sfeer maar soms ook voor overlast. Die is vaak te wijten aan het gebruik van alcohol. De Vlaamse alcoholcampagne ‘Feest!’, een onderdeel van de actie ‘Bekijk het eens nuchter’ van de VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw), geeft enerzijds feestvierders tips om het feesten gezond en veilig te houden en anderzijds krijgen organisatoren handvatten aangereikt om gezonde en veilige feesten te organiseren. De campagne loopt via een portaalsite die sensibiliserings- en informatiecampagnes over alcohol(gebruik) bundelt. De website Feest! Voor feestvierders (www.bekijkheteensnuchter.be/feest) bevat tips om het feesten prettig en veilig te houden, voor, tijdens en na. Feestvierders kunnen zich wagen aan een onlinepromilletest. Je kunt er ook terecht met al je vragen over eigen alcoholgebruik of dat van anderen. Organisator: vzw Logo Midden WestVlaanderen. Info: Roos Goemaere (051 23 17 42 info@logomiddenwvl.be) www.logomiddenwvl.be.


GEMEENTERAAD 30|04|2012 Camerabewaking stadscentrum Deze wordt uitgebreid met zes bijkomende digitale camera’s met hoge resolutie. Drie worden geplaatst op de hoek van de Veurnestraat en de Grote Markt, de overige drie op de hoek van de Vlamingstraat, de Gasthuisstraat en de Grote Markt. De gemeenteraad keurde hiertoe het bestek en de wijze van gunnen goed. (*)

Aankoop bestelwagen Sportdienst

Zorgeloos op vakantie! De vakantieperiode staat voor de deur. Voor velen zijn de reizen al geboekt en de vakantieplannen gesmeed. Deze tips kunnen je alvast helpen om zorgeloos met vakantie te vertrekken. • Sociale controle is belangrijk. Misschien kan een buurman wel mee een oogje in het zeil houden tijdens je afwezigheid. Licht dus je buren of een andere vertrouwenspersoon in over je vertrek. Ze kunnen eventueel je rolluiken ophalen en de post uit de brievenbus halen. Op die manier is het niet al te duidelijk dat je afwezig bent. • Sociale netwerken worden soms afgeschuimd door criminelen. Pronk dus niet al te duidelijk met je vakantieplannen op Facebook, Twitter of andere. • Stop de thuislevering van brood, melk of kranten tijdens je afwezigheid. • Heb je buitenverlichting (met bewegingsdetector) of tijdschakelaars op je lampen? Zet deze dan voor je vertrek aan. Een huis dat bewoond lijkt, wordt minder snel bezocht door ongewenste bezoekers. • Laat, wanneer je op reis vertrekt, geen afwezigheidsbrief, melding op e-mail of bericht op het antwoordapparaat na. • Vraag tijdig (ten laatste 2 à 3 weken vooraf) een elektronische identiteitskaart voor kinderen aan. Je geraakt zo zonder problemen voorbij grenscontroles. Maak vooraf een kopie van allerlei belangrijke documenten zoals je identiteitskaart, reispas, rijbewijs ... Leg eventueel ook een inventaris aan van de serienummers van alle waardevolle voorwerpen en fotografeer ze. Bij diefstal kan de politie ze op die manier sneller terugvinden. • Laat geen gereedschap rondslingeren rond je huis. Een ladder of hamer zijn nuttige instrumenten voor een inbreker. • Vergeet ook niet om je alarmsysteem te activeren (en eventueel de alarmcentrale te verwittigen). • Blijft de wagen thuis, parkeer hem dan bij voorkeur in een garage of op een andere veilige plaats. Sluit je wagen ook zorgvuldig af. • Ten slotte: vraag voor je vertrek ook vakantietoezicht aan bij de lokale politie. Die kan geregeld bij jouw woning langsgaan of voorbijrijden. Het risico op inbraak wordt hierdoor kleiner en de politieaanwezigheid verhoogt de algemene veiligheid in de omgeving. Het vakantietoezicht kan vanaf drie maanden tot zeven dagen voor vertrek gratis aangevraagd worden via Police-on-web of door een formulier in te vullen bij het lokaal commissariaat (Oostlaan 9 Poperinge).

In zitting van 27 februari 2012 keurde de gemeenteraad het bestek en de wijze van gunnen voor de aankoop van een tweedehandse bestelwagen voor de Sportdienst goed. Het college startte de gunningsprocedure en contacteerde 15 leveranciers. Slechts twee dienden een (onregelmatige) offerte in; bovendien overschreden de prijzen van deze offertes de raming van 6655 euro ruimschoots. Omdat het verschil in kostprijs tussen de aankoop van de gevraagde tweedehandse en de aankoop van een nieuwe bestelwagen miniem is, werd beslist om over te gaan tot de aankoop van een nieuwe. De gemeenteraad keurde het bestek en de wijze van gunnen goed. (*)

Vaststelling straatbenamingen 03

Momenteel wordt de wegeninfrastructuur voor de verkaveling Korte Werf deel II met insteekweg aangelegd. Ook in Abele wordt in het kader van een groepswoningbouwproject binnenkort infrastructuur (wegen, riolering en plein) aangelegd ter hoogte van het Abeleplein. Om de op te richten woningen en appartementen te kunnen lokaliseren heeft het college de procedure voor straatbenaming opgestart. De archivaris deed enkele voorstellen die werden voorgelegd aan het schepencollege. Voor de insteekweg langs de Korte Werf deel II (tussen Busseniershof en Koestraat) werd ‘Werfwulf’ weerhouden. Voor het nieuwe plein in Abele werd gekozen voor ‘Abeele Frontiereplein’. De gemeenteraad stelde deze twee namen principieel vast. Een definitieve beslissing door de raad volgt na het openbaar onderzoek en na advies van de stedelijke raad voor cultuurbeleid. (*)

(*) Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

stadskrant juni 2012 www.poperinge.be


INFO • 06|12

Pas op voor huis-aan-huisverkopers van energie

04

De voorbije weken kreeg de stad herhaaldelijk klachten van ongeruste inwoners die een huis-aan-huisverkoper voor een energieleverancier over de vloer kregen. Sommige verkopers stellen zich voor als medewerker van Vlaamse energieregulator (VREG), andere als ambtenaar van de federale overheid of zelfs als ambtenaar van de stad. Het gaat hierbij telkens om vertegenwoordigers van een energieleverancier die een ‘goedkoper’ contract willen verkopen. De contracten die ze aanbieden, zijn meestal van langere duur, bijvoorbeeld drie jaar, en niet tegen het beste tarief dat je momenteel kunt krijgen. De verschillen met de goedkoopste tariefformules zijn vaak aanzienlijk. Informeer je daarom goed vooraleer je een nieuw energiecontract ondertekent en ga niet zomaar in op een aanbod van een huisaan-huisverkoper. Geniet je van het sociaal tarief, dan is een overstap naar een andere leverancier niet nodig. Het is immers steeds het goedkoopste tarief en dus bij iedere leverancier hetzelfde. Indien je toch zou veranderen, dan betekent dit vaak dat je opnieuw attesten dient te bezorgen alvorens je van het sociaal tarief kunt genieten. Indien je begunstigde bent van het sociaal tarief, dan staat dit vermeld op jouw jaarfactuur. Heb je onlangs via een huis-aan-huisverkoper toch een contract getekend bij een nieuwe leverancier, dan kan je dit steeds binnen de 14 dagen nadat je de schriftelijke bevestiging van de energieleverancier hebt ontvangen, opzeggen. Dit doe je per aangetekend schrijven. Laat dit bericht je echter niet afschrikken om over te stappen van leverancier. Dit kan eenvoudig. Via www. vreg.be kun je de V-test doen. Na het invullen van een aantal gegevens krijg je een lijst met de tarieven die van toepassing zijn op jouw verbruik. Hiermee vind je gemakkelijk de goedkoopste leverancier voor jouw verbruik. Bij de meeste leveranciers kan je dan online overstappen. Zij regelen meestal ook je opzeg bij je huidige leverancier. Beschik je niet over internet of heb je vragen over je energiefactuur en het overstappen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Habitowoonwinkel. Breng jouw laatste jaarafrekening mee en ze kijken onmiddellijk na wie voor jou de goedkoopste leverancier kan zijn. Ze begeleiden je dan verder bij je overstap. Organisator: Habito woonwinkel. Info: 057 34 66 02 - info@habitowoonwinkel.be www.habitowoonwinkel.be.

www.poperinge.be stadskrant juni 2012

Nieuwe openingsuren politiecommissariaat Sinds 1 mei is het lokaal commissariaat van maandag tot vrijdag open van 9 tot 12 en van 13.30 tot 17.30 u., op zaterdag van 9 tot 12 u.

Het Woon- en Zorgcentrum Huize Proventier wenst zijn team te versterken met een gemotiveerde (m/v):

DIENSTHOOFD BEWONERSZORG (BV 5 – in statutair verband – wervingsreserve 3 jaar)

FUNCTIE: • In het WZC in het centrum van Poperinge geef je leiding aan het volledige zorgteam van meerdere afdelingen en ben je een sleutelfiguur in het dagelijks beheer van onze voorziening met zijn 122 bewoners. PROFIEL: • Je beschikt over een diploma van bachelor verpleegkunde (gegradueerd verpleegkundige of hiermee gelijkgesteld) en je hebt minstens 4 jaar als verpleegkundige of als leidinggevende gewerkt of je beschikt over een bachelordiploma ergotherapeut of kinesitherapeut en je hebt minstens 4 jaar als leidinggevende gewerkt in de zorgsector. AANBOD: • Functie in statutair verband met een aantrekkelijke verloning (BV 5 weddeschaal) en uitgebreid verlofstelsel + extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding). INTERESSE? Stuur je cv + kopie van het diploma VOOR 7 JUNI 2012 t.a.v. de voorzitter van het OCMW Poperinge, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge of naar kristel.marchand@ocmwpoperinge.be. Bijkomende inlichtingen over deze functie kunnen opgevraagd worden bij Kristel Marchand (057 30 98 72 kristel.marchand@ocmwpoperinge.be).


Verduidelijking belasting voor niet-maximaal of niet-optimaal afkoppelen van hemelwater In de stadskrant februari 2012 verscheen een artikel over een gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2010 waarbij een belasting wordt opgelegd wanneer een inwoner niet overgaat tot het maximaal of optimaal afkoppelen van hemelwater op privaat perceel op het moment dat er een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd in zijn straat. De Technische dienst ontving diverse vragen van inwoners die denken dat zij in aanmerking komen voor de toepassing van deze belasting, omdat zij op hun privaat perceel nog geen scheiding van hemelwater en huishoudelijk afvalwater hebben doorgevoerd. Deze bedenking is niet juist. Daarom wenst de Technische dienst te benadrukken dat deze belasting enkel van toepassing is in straten (of in een gedeelte van de straat) waar door de stad een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. Voorbeelden hiervan zijn: • Westvleterseweg en een deel van de Woestenseweg. • Een deel van de Koestraat waar een gescheiden stelsel wordt aangelegd als gevolg van de infrastructuurwerken van de Korte Werf deel II. • De Loviestraat vanaf oneven huisnummer 25 tot 73. De bewoners worden ruim op voorhand verwittigd van een project dat wordt opgestart. Dit gebeurt doorgaans als volgt: • De stad stelt een studiebureau of een afkoppelingsdeskundige aan. • Op een bewonersvergadering wordt het project voorgesteld. • De afkoppelingsdeskundige komt daarna op afspraak ter plaatse en maakt een plan op van de bestaande en de te ontwerpen toestand. • Er wordt eveneens een raming gemaakt van de te verwachten kosten. De kosten van de afkoppelingsdeskundige neemt de stad op zich. De eigenaar ondertekent vervolgens een principiële verbintenis waarin hij aangeeft wie de werken zal uitvoeren. Hierbij kiest hij uit drie mogelijkheden: • Hij voert de werken zelf uit. • Hij laat ze uitvoeren door een aannemer die hij zelf kiest. • Hij laat ze uitvoeren door de firma die de rioleringswerken in de straat uitvoert. Voor alle duidelijkheid: bij de afkoppeling wordt een onderscheid gemaakt tussen een open en een halfopen bebouwing enerzijds en een gesloten bebouwing anderzijds. Een gesloten bebouwing is een rijhuis waarvan de breedte van de woning gelijk is aan de breedte van het perceel en er aan beide zijgevels een andere woning is aangebouwd. Bij een gesloten bebouwing dient enkel het regenwater van de voorzijde van het gebouw afgekoppeld te worden. Bij een open of halfopen bebouwing dient alle hemelwater afgekoppeld te worden. Je merkt duidelijk dat deze belasting niet zomaar wordt toegepast. Tijdens het voortraject van de uitvoering van de werken zal de bewoner (eigenaar) op verschillende tijdstippen benaderd worden om over te gaan tot de afkoppeling van het hemelwater op privaat perceel. Hierbij heeft de stad ook subsidies voorzien om de eigenaar financieel te ondersteunen bij de uitvoering van deze werken. Enkel wanneer na het doorlopen van voormelde procedure de eigenaar nog steeds niet overgaat tot de scheiding van hemelwater en huishoudelijk afvalwater op zijn privaat perceel, wordt de belasting toegepast. Organisator: Administratieve Technische Dienst. Info: 057 34 62 98 - atd@poperinge.be.

VRT zoekt fotomateriaal voor documentaire ‘De Allerlaatste Getuigen’ De projectgroep 2014-18 van de VRT werkt aan een documentairereeks ‘De Allerlaatste Getuigen’. Twee jaar geleden interviewden ze meer dan honderd mensen die als kind bewust de oorlog meemaakten. Hun getuigenissen dienen als basis voor de reeks waarin de sociale beleving van de kinderen en hun families centraal staat. De onderwerpen gaan van dagelijkse fait divers tot grotere historische feiten. De projectgroep wil die boeiende getuigenissen aanvullen met passend fotomateriaal, van de getuigen zelf en van derden. Ze denken aan foto’s van kinderen en hun familie genomen in de periode net voor, tijdens en direct na de oorlog. Het beeldmateriaal is liefst rechtenvrij. Een kleine vergoeding of een generiekvermelding is wel mogelijk. De leden willen eventueel zelf de foto’s ter plaatse inscannen na een afspraak met de eigenaar. De timing voor de realisatie is de periode april tot en met september. Geïnteresseerden kunnen tot en met september contact opnemen Olga.deckers@vrt.be of Dirk.haegemans@vrt.be.

stadskrant juni 2012 www.poperinge.be

05


EVENEMENTENKALENDER n verwijst

naar een artikel

Vrijdag 1 juni 2012

Woensdag 6 juni 2012

09:45

n n 14:30

19:30

Start fotozoektocht ‘Neuzen in het Hopmuseum’ • Hopmuseum • Tot en met 30/9 Voordracht over palliatieve zorg • Zaal De Gilde • OKRA Poperinge Thematische wandeling ‘Proven binnenste buiten’ • Gasthof Rozenhof • Heemkring Aan de Schreve • Artikel: zie stadskrant mei

Zaterdag 2 juni 2012

n 05:00 n 09:30 n 10:00

n 10:00 n 13:30

14:00 n 14:00

06

n 19:30

Rommelmarkt Winnezelestraat Watou • Inschrijven (gratis): 0477 92 40 21 Fietstocht ‘Duurzaam leven’ • VormingPlushuis Zenith • VormingPlus Oostende-Westhoek Start open veertiendaagse • Gasthuiskapel • Koninklijke Kunstkring Hoppeland • Tot en met 17/6 Opentuindagen VELT • Stoppelweg 10 • VELT Westland • Ook op 3/6 Wandeling ‘Callecamp, Kattekamp, Callicannes, allemaal Calcoanes’ • Het Pensionaat • Vzw ‘t Pensionaat Workshop ‘Loslaten’ • Woestenseweg 10 bis • Een-voud vzw • Artikel: zie stadskrant mei Bloemschikken ‘Zomerse spiraal’ • Stedelijk Dienstencentrum • VIVA-SVV Poperinge Olvidool 2012 • Feestzaal OLVi • Ouderraad OLVi

n 13:30 n 18:30

20:00

Donderdag 7 juni 2012

14:00

18:30

n 18:45

09:30 10:00 10:30 n 11:30

14:00

Maandag 4 juni 2012

19:00

20:00 20:00

Poperinge hartveilig. Leer werken met een AED • Brandweerkazerne • Rode Kruis Poperinge i.s.m. stadsbestuur • Artikel: zie stadskrant mei Vergadering bewonersplatform Watou • OC De Bollaard Zitting gemeenteraad • CC Ghybe

Dinsdag 5 juni 2012

20:00 n 20:00

Les oud schrift • Stadsarchief • De Vrienden van het Poperings Archief vzw Lach-Wellness • Zaal De Gilde • Femma Poperinge

www.poperinge.be stadskrant juni 2012

Boterkaarting t.v.v. De Kapellekaarters • Café De Ster • De Kapellekaarters • Inleg 1 euro. Ook op 9 en 10/6. Info: Filip Maerten (057 33 74 96) Rondleiding in boomkwekerij De Linde • Nieuwstraat 70 Kemmel • Volkstuin Poperinge

Zaterdag 9 juni 2012

n 05:30

n 18:00

Zondag 3 juni 2012 Vroegmorgenwandeling ‘Gevleugelde bosbewoners’ • Parking Sixtusboscomplexen, Canadaweg • Natuurpunt Poperinge - Vleteren • Artikel: zie stadskrant mei Vergadering postzegelclub • Sint-Janscollege Halve marathon McBride-run • Grote Markt Ieper • FLAC Hoppeland • Om 9:45 u.: tocht van 7 km met start op Grote Markt Poperinge Dagwandeling • Samenkomst aan kerk Clairmarais • Willemsfonds Schoolfeest • Basisschool De Ster Dag van de Open Kerken • Drie Poperingse kerken • Stichting Open Kerken vzw • Artikel: zie stadskrant mei

Kaarting • De Snoek • Vlaamse Actieve Senioren • Ook op 28/6

Vrijdag 8 juni 2012

06:00

Turnen • Bovenzaal zwembad De Kouter • Gezinsbond, Neos en Okra Poperinge • Ook op 13, 20 en 27/6 Sjoelbak • Dienstencentrum De Bres Infoavond ‘Opleidingen met PIT’ • Basisschool De Ster • CVO Cervo-Go Vergadering bewonersplatform Krombeke • Sociaal Huis

Vroegmorgenwandeling met ontbijt en compostdemonstratie • Weggevoerdenstraat 1 Roesbrugge • VELT Westland i.s.m. Natuurpunt Poperinge-Vleteren Duitse Schlageravond • Kaffee Vooruit • VZW Kaffee Vooruit • Toegang: Volwassenen: 8 euro, kind -12: 4 euro (inbegrepen boterham met 2 braadworsten, aardappelen in de pel, lookboter en augurken. Kaarten: 0496 47 18 40

Zondag 10 juni 2012

06:00 n 07:00 n 07:00 n 08:30

Rommelmarkt • Centrum Proven • Gratis standplaatsen en koffie voor standhouders Heerlijk ontbijt aan huis • Carnavalsvereniging De Keiboerkes Ontbijt voor vaderdag • KVLV Reningelst Fietszoektocht op de Vlasroute • Christen Volkshuis • Dienst Toerisme

Dinsdag 12 juni 2012

n 13:00 n 14:15 n 18:30

20:00

Namiddaguitstap naar Gent • Vertrek op Oudstrijdersplein • KAV Poperinge Ouderennamiddag • Dienstencentrum De Bres • Evangelische kerk Inschrijvingsdag Cervo-Go • Basisschool De Ster • CVO Cervo-Go Vergadering bewonersplatform Proven • OC De Croone

Donderdag 14 juni 2012

14:00 n 14:30

20:00 20:00 20:00

Kaarten en scrabble • Zaal De Gilde • OKRA Poperinge Servetten vouwen • Dienstencentrum De Bres Openbare vergadering OCMW-raad • Sociaal Huis Vergadering bewonersplatform Abele • OC d’Hoge Schole Vergadering bewonersplatform ‘t Vogeltje • Basisschool ‘t Vogeltje


Vrijdag 15 juni 2012

n 10:00

Start Interactief computerplatform ‘de Surfacetafel’ • Stedelijke Openbare Bibliotheek • Tot en met 14/7

Zaterdag 16 juni 2012

06:00 n 07:30

14:00 n 21:00

Tuinreis: De Floriade in Venlo • Vertrek op Oudstrijdersplein • Volkstuin Poperinge Op bezoek in Zeeland • Samenkomst aan café Vooruit • S-Plus Sjoelbaknamiddag • De Kalkzak • Vereniging personen met een handicap Uilen- en glimwormenfietstocht • Parking Sixtusboscomplexen, Canadaweg • Natuurpunt Poperinge-Vleteren

Zondag 24 juni 2012

n 06:00 n 10:00 n 11:30 n 12:00 n 13:45

n 14:00 n 14:00

Rommelmarkt Casselstraat • Handelscomité Casselstraat Open Tuinen • Dirk en Rosa Desmadryl-Devos • Landelijke Gilden Kermiseetfestijn • OC De Bampoele • Gezinsbond Krombeke Zomerfeest • De Lovie ‘Honderd jaar Feest van het Paard’ • Centrum Krombeke • vzw Folkloristische Paardenkoersen Keikopbraderie met animatie • Centrum Poperinge • vzw Centrummanagement Volksspelenmiddag • Hopmuseum

Maandag 25 juni 2012

Zondag 17 juni 2012

n 10:00

16.30

Opendeurdag Poppy Power • Talbot House Optreden An-Sofie Noppe en The Pebble Head Jazz Club • The Old Fiddler • A Crazy Company & The Old Fiddler • Toegang gratis

Dinsdag 19 juni 2012

n 13:30

20:00

Verwendag voor de mantelzorgers • Dienstencentrum De Bres • LAS Poperinge - Vleteren Vergadering bewonersplatform Reningelst • OC Rookop

n 14:00

20:00

Dinsdag 26 juni 2012

n 13:00

Donderdag 28 juni 2012

Woensdag 20 juni 2012

14:00

n 13:30

20:00

Daguitstap Roeselare • Dienstencentrum De Bres Pudebak • Dienstencentrum De Bres Vergadering bewonersplatform Roesbrugge • OC Karel de Blauwer

Donderdag 21 juni 2012

19:30

Inschrijvingsdag Cervo-Go • Basisschool De Ster • CVO Cervo-Go Bloemschikken ‘Zomers tafelen’ • ‘t Boeketje • Inschrijven: 057 33 96 09 - 0474 47 65 28 of boeketjepoperinge@hotmail.com

Vrijdag 22 juni 2012

n 17:00 n 18:00

Geko Ypres Rally 2012 • Reningelst • SuperStage vzw • Ook op 23/6 Stilstaan bij Erfgoed • Grote Markt • Erfgoedcel CO7

Zaterdag 23 juni 2012

Vrijdag 29 juni 2012

14:00

n 09:00 n 10:00

16:00

Opening tentoonstelling ‘Permeke tot Permeke’ • Stadhuis • Tot en met 16/9 Demonstratie composteren • Containerpark • Ook op 30/6 Open Tuinen • Dirk en Rosa Desmadryl-Devos • Landelijke Gilden Opening speelplein • Dorpscentrum Haringe • Voor alle Haringenaars, kinderen en kleinkinderen. Gratis aperitief, fietjes en kinderanimatie

Petanque • Oude Melkerij • OKRA Poperinge

Zaterdag 30 juni 2012

n 13:30 n 14:00

Eekhoutefeesten • Wijk Eekhoute Proven • Eekhoutvrienden • Ook op 1/7 vanaf 11 u. Tiende Hoppelandmeeting • Atletiekpiste sportzone • Flac Poperinge

Zondag 1 juli 2012

n n 09:00

n 15:30

n

Kaarten en scrabble • Zaal De Gilde • OKRA Poperinge

n 18:30

Kaartersclub • Dienstencentrum De Bres

n 08:15

Honderd jaar Feest van het Paard’ • Centrum Krombeke • vzw Folkloristische Paardenkoersen Poperinge onder de loep • Cultureel Centrum Ghybe • Open en Jong Vld Poperinge i.s.m. Willemsfonds

Expo ‘De Westhoek in Spiegelbeeld’ • Hopmuseum Opening De Kinderbrouwerij • Heuvellandseweg Reningelst • Vzw De Fietseling Start fotozoektocht ‘7 eeuwen Gasthuiszusters in Poperinge’ • Werkgroep 700 jaar Gasthuiszusters • Tot en met 26/8 Maria-Ommegang • Centrum • Ommegangscomité

Maandag 2 juli 2012

20:00

Zitting gemeenteraad • CC Ghybe

Dinsdag 3 juli 2012

14:00

Kermispaardenkoersen • Hippodroom Abele • Paardenkoerscomité • Info: Maurice Verschaeve (057 33 41 16 - info@emma.be)

Deadline stadskrant juli - augustus: 10 juni 2012 www.poperinge.be/stadskrant

stadskrant juni 2012 www.poperinge.be

07


NIEUWS UIT DE KUNSTACADEMIE 057 33 47 72 kunstacademie@poperinge.be www.kunstacademiepoperinge.be

Heb jij al een hobby? Juni is het moment om vooruit te blikken. In de eerste plaats naar de zomervakantie. Nog even doorbijten en dan, oef! Maar misschien wil je na de vakantie eens een wending geven aan je leven? Hoe lang zeg je nu al dat je muziek zou willen leren spelen of dat oude instrument weer opdiepen? Moet je niet ooit eens proberen of je kunt tekenen of schilderen? En die keramiek, hoe lang praat je daar al over? En wou je niet al lang eens op de toneelplanken staan? Of laat je het over aan de kinderen? Ook goed ...

videoclips, animatiefilms, spelen in een band of krijgen een solo in de harmonie. Kunst is cool. Dat zeg je niet maar dat weet je opeens als je ziet wat je er allemaal mee kunt. Het zou spijtig zijn als je dan beseft dat het net te laat is ...

Alle kunstdisciplines voor volwassenen

08

Kinderen vanaf 6 jaar Vanaf het eerste leerjaar is er een actieve exploratie van alle kunstdisciplines: tekenen, boetseren, zingen, toneel spelen, ritmisch bewegen, filmpjes maken ... Je krijgt les van twee leerkrachten, voor een deeltje zelfs tegelijk. Kunstinitiatie heet het, maar het is een ontdekkingsreis door de mooiste dingen van de hele wereld.

Kinderen lagere school Aan de academie is er een heel rijk aanbod voor jonge kinderen, zowel in de hoofdschool aan de Oostlaan in Poperinge als in de deelgemeenten. Na een eerste jaartje notenleer en samenzang kan je in Muziek een instrument kiezen, in Woord leer je praten met een keurige uitspraak maar ook toneel spelen en verhalen vertellen. In Beeldende kunst leer je dingen die je mooi vindt zelf maken met potlood, schilderborstel, knutselmateriaal en fototoestel. Maar er zijn ook computers of je kunt leren kantwerken.

Kunst is cool!? Kunst is k** hoor je wel eens, maar kijk wat jonge gasten op de academie hebben geleerd en wat ze ermee hebben bereikt! Ze spelen hun eigen cabaretprogramma, maken

www.poperinge.be stadskrant juni 2012

Hoewel, te laat is het nooit. In Muziek starten volwassenen tegelijk met de theorie en het instrument. Vergeet ook niet dat je eigen stem een fantastisch instrument is dat je kunt gebruiken in het klassieke of het lichte genre. In Woord heb je een bloeiende toneelklas waarmee de cursisten al een paar zeer opgemerkte voorstellingen speelden. Maar wie gewoon bezig wil zijn met correcte taal, in functie van je job bijvoorbeeld, kan ook bij ons terecht. In Beeldende kunst kunnen volwassenen terecht voor tekenkunst, schilderkunst, keramiek en glaskunst, kant en textiel en vrije grafiek. Piepjong is het atelier Nieuwe media waarin je traditionele kunstvormen combineert met de nieuwste digitale technieken.

Ook goesting? Kom kennismaken met alle opleidingen tijdens de Open Deur op 2 juni van 10 tot 13 en van 14 tot 17 u.


OPENDEUR

KUNSTACADEMIE Zaterdag 2 juni 2012 Oostlaan 11a / 10 -13 u. en 14 -17 u. tentoonstelling voorstellingen concerten

muzikaal aperitief om 11 u. maak kennis met onze opleidingen:

kunstinitiatie 6- & 7-jarigen

domeinoverschrijdende initiatie in beeld, muziek, woord, media & dans

muziek accordeon, cello, contrabas, dwarsfluit, trombone, elektrische gitaar, fagot, fluit, gitaar, hobo, hoorn, klarinet, piano, saxofoon, trompet, tuba, viool, zang

woord woordklas lagere graad, voordracht, toneel, welsprekendheid

beeldende kunst beeld lagere graad, kantinitiatie lagere graad, animatiefilm, digitale media, textiel, kantwerk & batik, tekenen, schilderen & vorm, vrije grafiek, modeltekenen, teken- & schilderkunst, kant & textiel, keramiek & glaskunst

kunstacademie poperinge www.kunstacademiepoperinge.be

stadskrant juni 2012 www.poperinge.be

09


UIT IN POPERINGE ONTSPANNING Callecamp, Kattekamp, Callicannes, allemaal Calcoanes Het Pensionaat, Abeleplein 8A Zaterdag 2 juni 2012 om 13.30 u. Tijdens deze jaarlijkse kermiswandeling (ongeveer 9 km) trekken de wandelaars op verkenning naar Callicannes, het gehucht dat nog net deel uitmaakt van Abele en waar nog de Franse douane huisde. Via de Godsveldewegel en nog een paar binnenweggetjes gaat het richting grenspost. Onderweg vertelt Annick Clabau over de rol die deze grenspost speelde in een ver en nabij verleden. Na een drankpauze wandelt de groep verder via landelijke weggetjes. Er wordt halt gehouden aan een speciaal kapelletje, de Dodeman- en de Galgestraat worden verkend en via de gloednieuwe Nieuwstratewegel komt de groep opnieuw het dorp binnen. In Het Pensionaat wachten nog een drankje en Abeelse koekestuutjes met of zonder rozijntjes. Deelnemen: 3 euro. Inschrijven vooraf via 057 33 22 08 of vzw.pensionaat@skynet.be. Organisator: Vzw ‘t Pensionaat. Info: Luc & Annick Deprez-Clabau www.abele.be/pensionaat.

10

Heerlijk ontbijt aan huis Zondag 10 juni 2012 van 7 tot 10 u. Een heerlijk ontbijt om de dag mee te beginnen zonder dat je er zelf iets voor moet doen! Carnavalsvereniging De Keiboerkes brengt het aan huis. Hoor je de bel niet, dan word je niet een tweede keer gestoord. Niet getreurd: je vindt een verrassing voor de deur. Een volwassene betaalt 8 euro en een kind 5 euro (met extra verrassing). Graag bestellen via 057 33 78 53 of kristel.lietaert@telenet.be. en betalen op 755-4478952-30 vóór 4 juni. Organisator: Carnavalsvereniging De Keiboerkes. Info: Bruno Vandevoorde (0496 71 28 09 vandevoorde.bruno@telenet.be).

Ontbijt voor vaderdag Zondag 10 juni 2012 van 7 tot 9 u. KVLV Reningelst bezorgt op vaderdag tussen 7 en 9 u. lekkere ontbijtpakketten in Reningelst en buurgemeenten. Eén pakket kost 6 euro. De bestelling is pas definitief na overschrijving op 738-3140004-39 vóór 4 juni. Bestellen bij bestuursleden Els Desmyter, Carine Boussemaere, Katrien Deraedt, Leona Lauwers, Ann Tyvaert of Cisca Van Hecke en via jan.descamps@skynet.be of 057 33 71 99. Organisator: KVLV Reningelst. Info: Goedele Beuselinck (057 33 71 99).

www.poperinge.be stadskrant juni 2012

Negende fietszoektocht op de Vlasroute Christen Volkshuis Roesbrugge Zondag 10 juni 2012 tussen 8.30 tot 11.30 u. Gezellig samen met familie en vrienden fiets je door Roesbrugge, Beveren, Hondschoote, Killem, Rexpoëde en Bambecque. Op jouw tocht kan je met een vragenlijst je kennis over vlas testen, maar je ook wagen aan enkele oude Vlaamse volksspelen. Op het traject is er animatie rond ‘vlas’, zijn er lunchmogelijkheden (speciaal menu voor de fietszoektocht) en je kunt fietsen huren in Hondschoote (na reservatie). Prijs: 2,50 euro. Ingevulde vragenlijsten kan je tot 17 u. indienen en om 18.30 u. volgt de prijsuitreiking. Organisator: Dienst Toerisme. Info: 057 34 66 77 - toerisme@poperinge.be.

Namiddaguitstap naar Gent Vertrek op Oudstrijdersplein Dinsdag 12 juni 2012 van 13 tot 21 u. Bij aankomst maken de deelnemers een ludieke wandeling door Gent met de zatte (f)acteurs en met versnapering. Daarna is iedereen vrij. Avondstop in het Lindenhof in Deerlijk voor boterham De Linde met groentjes en beleg. Prijs: 30 euro voor leden en 38 euro voor niet-leden (inbegrepen: verzekering, bus, fooi chauffeur, gids en avondmaal). Inschrijven kan tot 4 juni bij Raymonde Debyser, Pottestraat 78 (057 33 61 80) en bij Angelina Saesen. Organisator: KAV Poperinge. Info: Angelina Saesen (057 33 36 66 paul_angelina@hotmail.com).

Ouderennamiddag Dienstencentrum De Bres, Doornstraat 6 Dinsdag 12 juni 2012 van 14.15 tot 16.15 u. Er wordt gestart met enkele moppen en zingen liedjes. Daarna krijgen de toeschouwers het toneeltje ‘In de wachtkamer van de dokter’. Als gastspreker komt Raymond Hausoul. Hij zal het hebben over de verzoekingen en Gods Woord in Numeri en daar wil hij de menselijke wil tegenover Gods wil plaatsen. Bovendien krijgt iedereen koffie en gebak en een kleine attentie. Voor wie niet goed uit de voeten kan, is er vervoer voorzien. Contacteer daarvoor 057 33 65 92, 057 33 63 34 of 057 36 04 43. Organisator: Evangelische kerk. Info: Nicole Blanckaert (057 33 63 34 christiandesmedt@skynet.be).


Aan tafel! Stedelijke Openbare Bibliotheek, Veurnestraat 71 Vrijdag 15 juni - zaterdag 14 juli 2012 Vanaf 15 juni kun je in de bibliotheek kennismaken met de Surfacetafel, een interactief computerplatform dat reageert op handbewegingen en voorwerpen. Het heeft een tafelblad dat eruitziet als een groot beeldscherm. Via acht verschillende thema’s of tafels kun je proeven van de mogelijkheden van dat nieuwe communicatiemiddel. Met een simpele handbeweging glijd je zomaar van de eettafel over de schrijftafel naar het altaar. Ga in volle mars naar de officierstafel of blijf gerust hangen aan de cafétafel. Steek je liever de handen uit de mouwen, ontdek dan de keuken- en de werktafel. Of misschien is de was- en kaptafel voor jou wel de geschikte plek. Op elke tafel krijg je specifieke informatie, zie je foto’s en filmpjes, word je uitgedaagd door quizvragen en maak je kennis met het aanbod van WestVlaamse musea en bibliotheken. Bovendien kun je op de Surfacetafel ook acht minigames spelen. Wil je experimenteren met die nieuwe technologie? Kom dan zeker eens langs. Organisator: Stedelijke Openbare Bibliotheek. Info: 057 33 29 02 bib@poperinge.be.

11 Verwennamiddag voor mantelzorgers

Op bezoek in Zeeland Café Vooruit, Ieperstraat 144 Zaterdag 16 juni 2012 van 7.30 tot 20.30 u. In Dreischor bezoekt S-Plus in de voormiddag het verrassende Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg. Tijdens de rondleiding krijg je een beeld van het leven op het vroegere eiland, de teelt van de meekrapwortel en vroegere beroepen. Na het middagmaal in Wolphaartsdijk aan het Veerse Meer volgt in Kats een bezoek aan een heel toegankelijke en gevarieerde landschapstuin. Daar geniet je van de Zeeuwse Rozentuin met meer dan duizend soorten rozen en 1200 verschillende soorten clematissen. Vervolgens is de Engelse tuin met de Austinrozen aan de beurt, daarna de Franse en de botanische met veel oude rozensoorten. Ten slotte is het genieten van een kopje koffie met appelgebak. De terugreis verloopt via de Westerschelde en onderweg is er nog een avondstop in het Kleine Meer in St-Eloois-Winkel voor een belegde boterham. Deelname: 60 euro voor leden en 70 euro voor nietleden. Inschrijven: Wilfried Vanlerberghe, Kruisbooglaan 11 of Walter Debeir, Espenweg 2 (0473 76 04 82). Organisator: S-Plus. Info: Wilfried Vanlerberghe (0476 75 58 80 vanlerberghe.wilfried@telenet.be).

Dienstencentrum De Bres Dinsdag 19 juni 2012 van 13.30 tot 16 u. Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorger kan elke mantelzorger gratis genieten van een verwennamiddag. Je bent mantelzorger als je op regelmatige basis de zorg opneemt van een familielid, je partner, een buur, een vriend ... Zowel wekelijks de boodschappen doen voor je moeder die niet meer goed te been is, als dagelijks je man of kind met een handicap, verzorgen, zijn vormen van mantelzorg. Jouw professionele zorgverlener (huisarts, thuisverpleegkundige, gezinshelpster, apotheker, kinesitherapeut, OCMW-hulpverlener, ziekenfondsmedewerker ...) wil je danken voor je inzet als mantelzorger en heeft via het platform Lokaal Antennepunt SEL voor Poperinge en Vleteren deze namiddag voor jou samengesteld. Programma: 13.30 u. Ontvangst met koffie en taart / opening infostandjes. 14 u. Muzikale animatie en vrijblijvend bezoek aan verwensalon (aromatherapie, relaxatie ...). 15 u. Infomoment met voorstelling mantelzorgpremie door Alexander Tydtgat (stad Poperinge) en korte voordracht door Geert Dumolein (advocaat, plaatsvervangend vrederechter) over het belang van goede financiële afspraken in de thuiszorg. Organisator: LAS Poperinge - Vleteren. Info en inschrijven: Eva Schaut (057 30 98 66 eva.schaut@ocmwpoperinge.be).

stadskrant juni 2012 www.poperinge.be


UIT IN POPERINGE Keikopbraderie Centrum Poperinge Donderdag 21 tot en met zondag 24 juni 2012 Van donderdag tot zondag zetten de deelnemende handelszaken hun deuren open voor de Keikopbraderie en hanteren ze hun beste prijzen. Op zondagmiddag wordt het centrum opnieuw verkeersvrij voor een groots feest. Er is straatanimatie voor klein en groot. Twee extravagante steltlopers zullen door de straten zweven. Een groep Aziatische dansers voert een drakendans uit met een 12 meter lange draak. Ze worden daarbij begeleid door livemuzikanten met onder meer gebruik van een drum, cimbalen en een gong. Om 16 u. volgt een drakenworp vanop het stadhuis. Vang tal van leuke geschenkjes. Valkenier Dominique Willems geeft roofvogeldemonstraties op de Grote Markt (om 14.30, 15.45 en 17 u.) met tien verschillende roofvogels. In het tweede deel van de Ieperstraat kan je doorlopend de vogels van de Poperingse valkenier Kris Lozie bekijken. In de duiktank op de Paardenmarkt verzorgt de Poperingse Duikersclub duik-initiaties. De Koninklijke Handbooggilde Willem Tell Poperinge geeft in de Gasthuisstraat een initiatie op de liggende wip voor volwassenen en kinderen. De drumband Bataclãn is een 12-koppige marching band van percussionisten en danseressen (cheerleading samba queens).

12

Speciaal voor de kinderen Kinderen leven zich uit met de base jump, een reuzenglijbaan, Robby de Rups, een draaimolen, schietkraam, duikinitiaties, boogschieten, grime … Tijdens de Cupcake sessies kunnen groepjes van twaalf kinderen gratis leren hoe ze mooie versiering aanbrengen op cupcakes. De sessies duren telkens een half uur en vooraf inschrijven bij Annemie Deschodt is noodzakelijk. De sessies starten om het halve uur vanaf 14.30 tot 17 u. Ten slotte is er ook nog de tentoonstelling van de teken- en kleurwedstrijd. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. Op www.poperinge.be/keikopbraderie/tekenwedstrijd kan je een kleurplaat downloaden. Het thema is ‘draken’. De tekeningen moeten tegen 18 juni ingediend worden in de dienst Toerisme of aan de receptie van het stadhuis. In de prijzenpot zitten tachtig vrijkaarten voor Plopsaland en Bellewaerde Park.

Fotozoektocht ‘Neuzen in het Hopmuseum’

Vrijdag 1 juni - zondag 30 september 2012 Kinderen van 7 tot 12 jaar kunnen deelnemen aan een leuke fotozoektocht. Ga op elke verdieping op zoek naar de foto’s die je op het deelnameformulier (te verkrijgen aan de ingang van het museum) vindt en los de bijhorende vraag op. Begin oktober worden tien individuele winnaars en de winnende klassen persoonlijk verwittigd. In de prijzenpot zitten onder meer enkele toeristische pakketten, boekenbonnen ... Klassen die willen deelnemen, reserveren best. Deelname is gratis.

Feestmaaltijd De vzw nodigt iedereen uit om ’s avonds mee te genieten van paella en zomerse sangria, verzorgd door Hotel Palace. In de Ieperstraat kan je vanaf 19 u. aanschuiven aan een lange tafel. Deelnemen kost 18 euro per persoon en 10 euro voor de kinderen (-12 jaar). Inschrijven op voorhand is noodzakelijk bij Annemie Deschodt. Bij slecht weer vindt deze maaltijd plaats in de feestzaal van Hotel Palace. Sponsors: Drukkerij Schoonaert, Delhaize, Bank en Verzekeringen Decapmaker en Garage Coppenolle Organisator: vzw Centrummanagement. Info en inschrijven: Annemie Deschodt (057 34 66 93 annemie.deschodt@poperinge.be) www.poperinge.be/keikopbraderie.

Volksspelen

Zondag 24 juni 2012 van 14 tot 18 u. Op deze zondag kan je er een uitgebreid assortiment volksspelen testen. Eggeschieten, sjoelbakken, ballo smitto en pudebakken zullen na deze middag geen geheimen meer voor je hebben. Haal het kind in je naar boven en probeer de spellen uit.

Info: 057 33 79 22 - hopmuseum@poperinge.be - www. hopmuseum.be.

Geen avondmarkt dit jaar! De organisatie van deze markt is in handen van een externe firma. Zij liet weten dat ze dit jaar niet naar Poperinge komt in tegenstelling met wat in een magazine vermeld stond.

www.poperinge.be stadskrant juni 2012


Rommelmarkt Casselstraat Zondag 24 juni 2012 van 6 tot 18 u. Naar jaarlijkse gewoonte is er tijdens de Keikopbraderie rommelmarkt in de Casselstraat. Zowel standhouders als bezoekers tonen interesse voor de vele leuke curiosa die er in een gezellige sfeer te vinden zijn. Heb je zelf zin om wat rommel uit de kelder of op zolder te koop aan te bieden? Reserveer dan je standplaats! Deelnemen kan door in te schrijven bij Bart Pattyn (057 33 91 01) of Bart@Hermine.be en voor 5 euro krijg je het aantal meter standplaats dat je wenst. Organisator: Handelscomité Casselstraat.

Kermiseetfestijn OC De Bampoele Krombeke Zondag 24 juni 2012 vanaf 11.30 u. Gezinsbond Krombeke organiseert op kermiszondag voor de vijfde keer een eetfestijn met warme beenham met rauwkostbuffet en dessert. Prijs volwassenen: 12 euro, kinderen tussen 3 en 12 jaar: 6 euro. Reserveren (per telefoon of e-mail) kan tot dinsdag 19 juni. Je reservatie is enkel geldig na voorafgaande betaling op BE37 8804 5648 0128 of contant bij Marjan Nouwynck, Bankelindeweg 3 (057 40 16 82) of Sabien Busson, Waaienburgseweg 59.

13 Zomerfeest De Lovie

Organisator: Gezinsbond Krombeke.

Zondag 24 juni 2012 van 12 tot 21 u.

Info: Sabien Busson (sabien.busson@belgacom.net).

24 juni belooft een mooie dag te worden ... Vanaf 12 u. kun je in De Lovie terecht voor lekkere kip aan het spit of koude schotel met frietjes (vooraf inschrijven). Op het namiddagprogramma staat onder meer livemuziek met Bloedend Hart en Il Sogno Particolare samen met Klaas Delrue van Yevgueni, ‘De Zaak Anatina’ (een spannend detectivespel), de fototentoonstelling ‘100 Keikoppen in Beeld’, Open Huizen, kunsttentoonstelling ‘Acht uit de Duizend’, gratis kinderanimatie met als thema circus ... De opbrengst van het Zomerfeest wordt besteed aan één van de vele dringende noden binnen de dienstverlening aan personen met een verstandelijke handicap. Dit jaar is dit een nieuw en eigentijds maaltijdtransportsysteem. Dagelijks worden vanuit de centrale keuken van De Lovie wel 30 locaties bevoorraad.

Eekhoutefeesten Proven Zaterdag 30 juni 13.30 u.: Animatie met speelpleinwerking ‘De Pleute’ en aansluitend safarishow met clown Rocky in samenwerking met Jeugddienst. 14.00 u.: Wedstrijd koning petanque. 19.30 u.: Kip aan het spit met frietjes en groenten, muzikale omlijsting met accordeonist. 22.00 u.: Strek de benenfuif met de Beattwisters. Doorlopend springkasteel. Zondag 1 juli 11.00 u.: Aperitiefconcert met LunAcoustic. 13.30 u.: Volleybaltornooi met veertien ploegen in samenwerking met BLOSO. 14.30 u.: Kinderanimatie: schminken, gekke kapsels, springkasteel. 19.00 u.: Dj M-Pire zorgt voor de opwarming. 22.30 u.: Spetterend optreden van Danny Fabry. Vanaf 12.00 u.: Frietjes met frikandel of brochette.

Organisator: De Lovie. Info: Birgit Provoost (057 33 49 65 birgit.provoost@delovie.be - www.delovie.be).

Organisator: Eekhoutvrienden. Info: Johan Malbrancke (057 30 08 96 johanmalbrancke@skynet.be).

stadskrant juni 2012 www.poperinge.be


UIT IN POPERINGE Fotozoektocht ‘7 eeuwen Gasthuiszusters in Poperinge’ Zondag 1 juli - zondag 26 augustus 2012

Maria-Ommegang Centrum Poperinge Zondag 1 juli 2012 om 15.30 u.

14 16

‘Poperinge kermis’ begint vroeg dit jaar! Sinds 1973 besliste het Ommegangscomité, in afspraak met het stadsbestuur, om de processie jaarlijks te laten plaatsvinden op de eerste zondag van juli. Dat kan dus ten vroegste op 1 juli, zoals ook dit jaar. Heel wat families zijn dan nog niet vertrokken op vakantie en kunnen zonder problemen deelnemen. Op vraag van foorkramers wordt voor de omloop teruggekeerd naar het parcours van twee jaar geleden: Bruggestraat - Grote Markt - Gasthuisstraat - Casselstraat - Keer van de Ommegang - Boeschepestraat - Burg. Bertenplein - Vroonhof - Ieperstraat en ontbinding in de Valkestraat. De blikvanger voor dit jaar is de Kruisweggroep. Die bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de praalwagen die verwijst naar de kruisdood van Christus. Het voorste gedeelte wordt volledig vernieuwd als ‘desolate schedelplaats’, in het Hebreeuws ‘Golgota’ genoemd. Maria blijft trouw aanwezig tot op het laatste ogenblik. Bij het tweede deel zie je Maria, als stille ondersteuning bij het vele leed dat ook vandaag zo actueel is: ziekte, vervolging en andere ingrijpende beproevingen. Vooral als de troostende moederfiguur ontdek je haar tussen de groepjes ‘treurende vrouwen’ dat onmisbare sprankje hoop geven. De MariaOmmegang blijft ook als materieel en immaterieel cultureel erfgoed de moeite waard. Zowel in de Ommegang als in de federale hoogmis (om 10 u.) zal bisschop Mgr. De Kesel als voorganger aanwezig zijn. Dit jaar komt een delegatie uit Lede als mooie gastgroep de Mariabeweging steunen. Kaarten voor de tribune op het Bertenplein, waar passende uitleg wordt gegeven, zijn te bekomen bij de dienst Toerisme. Het Ommegangscomité dankt de trouwe Poperingse bevolking voor het ophangen van de affiche en wie nog wil meestappen, dit of volgend jaar, kan contact opnemen met verantwoordelijke Frederic Hoornaert via mp.poperinge@skynet.be. Organisator: Ommegangscomité. Info: Jef De Gersem (057 33 48 55 Jef.De.Gersem@telenet.be) - www.mariaommegang.be.

www.poperinge.be stadskrant juni 2012

De Stichting van de Gasthuiszusters (13e - 14e eeuw) was het initiatief van de abt van Sint-Bertijns. Vanaf het ontstaan tot op vandaag heeft de stichting ononderbroken initiatieven genomen en projecten gerealiseerd op sociaal-maatschappelijk vlak ten dienste van de Poperingse bevolking. Ter gelegenheid van zeven eeuwen Gasthuiszusters werkte een feestcomité een aantal initiatieven uit. Zo verschijnt vanaf half juni een boek over het leven en werk van de zusters, geschreven door historicus Kristof Papin. Het behandelt de oorsprong van de stichting, de organisatie van het Gasthuis en de zusters op financieel en religieus gebied, de gebouwen en vooral de rol van de zusters in de opvang en ziekenzorg. Het laatste hoofdstuk gaat over de verschillende initiatieven waaraan de zusters aan de grondslag lagen of hun medewerking aan verleenden. De brochure, gedrukt in quadri en gebonden in doorlopende kaft, telt 80 pagina’s en is rijkelijk versierd met illustraties, o.a. met nooit eerder gepubliceerd materiaal uit de kunstcollectie van de Gasthuiszusters en tal van private verzamelingen. Ze is vanaf half juni te koop voor 17 euro. Overschrijven op 132-5384984-70 van Feestcomité ‘700 jaar Zusters O.-L.-Vrouw Gasthuis, Ieperstraat 134 Poperinge. Gelijktijdig organiseert het comité tijdens de zomermaanden een aantal evenementen waaronder een tentoonstelling, verhalenwandeling en vormingsavond. Vanaf 1 juli start een wandel- en fotozoektocht die de deelnemers leidt naar alle plaatsen in Poperinge waar de zusters een activiteit uitoefenden. Op deze manier ontdek je alle locaties, gerelateerd aan zeven eeuwen Gasthuiszusters. Er zijn talrijke prijzen te winnen (cd-, boeken- en restaurantbonnen). Het deelnemingsformulier kan je vanaf 1 juli afhalen in de dienst Toerisme en er ingevuld voor 26 augustus indienen. Deelnemen is gratis. Maximaal 1 formulier per deelnemer. Organisator: Werkgroep 700 jaar Gasthuiszusters. Info: eeuwfeest.gasthuis@telenet.be of 057 33 46 65.

Voordracht over palliatieve zorg Zaal De Gilde Vrijdag 1 juni 2012 om 14.30 u. Palliatieve zorg is de zorg voor ongeneeslijk zieke mensen bij wie een behandeling gericht op genezing geen zin meer heeft. Deze voordracht wordt verzorgd door Karine Depuydt van VZW Netwerk Palliatievezorg. Organisator: OKRA Poperinge. Info: Gerardine D’Alleine (daniel.fernagut@belgacom.net).


Bloemencomité Reningelst op uitstap Vertrek Dorpsplein Donderdag 12 juli 2012 van 8 tot 20 u. Op 12 juli bezoekt het Bloemencomité in de voormiddag de tuinen van Adegem, de mooiste tuinen van België. Met een Franse, Engelse, Japanse en exotische tuin kan dit domein iedere tuinliefhebber bekoren. De deelnemers eten er ook ‘s middags. In de namiddag volgt een boeiende rondvaart in de haven van Zeebrugge. Daarbij maak je de werking van deze nog steeds groeiende zeehaven van dichtbij mee. Op de terugreis staat een bezoek aan de Hooge Crater in Zillebeke op het programma. Dit is het best bewaarde oorlogsmuseum in Flanders Fields bij Ieper. De avond wordt afgesloten in het themacafé met een aperitief en een belegde boterham. Prijs: volwassenen: 55 euro, kinderen tot 12 jaar 30 euro. Inschrijven kan tot 30 juni (betaling = bevestiging van reservatie ). Inschrijven via overschrijving op BE13 8508 4510 6939 van Bloemencomité, Kuipersstraat 4 Reningelst met vermelding naam, aantal volwassenen en/of kinderen. Alle info via Ninette Verschoore of het bestuur. Organisator: Bloemencomité Reningelst. Info: Ninette Verschoore (057 33 74 43 - 0497 57 10 86 ninette.verschoore@gmail.com).

Schrijf je in voor een bezoek aan Saint-Victor-de-Buthon Zaterdag 29 en zondag 30 september 2012 Het Verbroederingscomité bezoekt zustergemeente SaintVictor-de-Buthon en omgeving in de mooie streek van de Perche in het Franse departement van de Eure-et-Loir op de grens van Normandië en Le Centre. Vertrek op zaterdag via Parijs met halte aan Montmartre voor een bezoek aan de basiliek Sacré-Coeur en de Place du Tertre. Ritje doorheen de Franse hoofdstad met zicht op enkele bekende gebouwen en plaatsen. Na de middag doorheen de graanschuur van de Beauce naar La Loupe en daarna ontvangst in Saint-Victor en bezoek aan de historische dorpskerk. Intrek in Hotel de la Perche in Nogent-leRotrou. Avondmaal met de vrienden van Saint-Victor. Op zondag bezoeken de deelnemers de kathedraal van Chartres met de wereldberoemde glasramen. Met het toeristische treintje verkennen ze de oude historische stadskern aan de oevers van de Eure. Middagmaal en terugreis langsheen Rouen. Avondstop in de buurt van Boulognesur-Mer. Een kans om onze zustergemeente te leren kennen, contacten te leggen of een terugzien na enkele jaren. Daarom staat deze uitstap open voor iedereen. Prijs 160 euro per persoon (inbegrepen: autocar, avondmaal dag 1, overnachting en ontbijt, middagmaal en avondmaal dag 2 , toeristisch treintje, fooi chauffeur). Niet inbegrepen: ontbijt en middagmaal dag 1 en drank middagmaal dag 2. Inschrijving voor 30 juni bij Roger Benauwt (057 30 01 88 - r.benauwt@telenet.be) of bij Willy Neuville (057 30 02 68 willy.neuville@skynet.be). Betaling op rekening BE09 8601 0905 4957 van de Verbroedering Saint-Victor. Organisator: Verbroedering Roesbrugge St.-Victor-de-Buthon.

Stilstaan bij Erfgoed Grote Markt Vrijdag 22 juni 2012 om 18 u. Poperinge viert dit jaar de 100ste verjaardag van het overlijden van Henri Permeke en het 100-jarig bestaan van het stadhuis met de tentoonstelling ‘Permeke tot Permeke’. Aan de Evangelische Kerk op de Grote Markt (het geboortehuis van Henri Permeke) wordt een erfgoedhalte geplaatst. De schilder en verschillende gebouwen, locaties en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Poperinge worden er toegelicht. De halte is een tijdelijke openluchttentoonstelling. Ze duikt op in het straatbeeld en zorgt ervoor dat je plaatsen waar je dagelijks passeert met andere ogen gaat bekijken. Sta even stil bij dit erfgoed en laat je verrassen. Na de inhuldiging wordt een drankje aangeboden. De erfgoedhalte is een project van Erfgoedcel CO7 en een realisatie i.s.m. de stad, stadsarchief, ‘POPERINGE verbeeldt’ en de Technische dienst. Wil om praktische redenen vooraf inschrijven: 057 23 93 12 - erfgoedcel@co7.be. Organisator: Erfgoedcel CO7.

Opendeurdag Poppy Power Talbot House Zondag 17 juni 2012 van 10 tot 17.30 u. Talbot House organiseert een opendeurdag voor de lezers van de stadskrant. Knip onderstaande bon uit en kom gratis naar de tentoonstelling. Tijdens de opendeurdag zijn zowel kunstenares Frie als fotograaf Jef aanwezig om de bezoekers te begeleiden en te verwelkomen. Vanaf 16 u. geniet je, onder begeleiding van een 25-koppig Brits koor, van High Tea tussen de klaprozen in de tuin. Organisator: Talbot House. Info: Raf Craenhals (057 33 32 28 poppypower@talbothouse.be) - www.talbothouse.be.

POPPY

POWER POPERINGE E X P O S I T I O N 17.05.2012 - 02.09.2012

N O B VRIJE TOEGANG TOT HET MUSEUM MET DEZE BON OP ONZE

OPENDEURDAG 17 JUNI

VANAF 16U00 HIGH TEA IN DE TUIN, ONDER MUZIKALE BEGELEIDING VAN EEN 25-KOPPIG BRITS KOOR. MEEGENIETEN VAN DE HIGH TEA? TALBOT à 12€ PER PERSOON OP VOORHAND TE RESERVEREN HOUSE 1915 - ? EVERY MAN’S 057 333 228 CLUB WWW.TALBOTHOUSE.BE POPERINGE - BELGIUM

stadskrant juni 2012 www.poperinge.be

15


UIT IN POPERINGE TENTOONSTELLINGEN Koninklijke Kunstkring Hoppeland nodigt uit Gasthuiskapel Zaterdag 2 juni - zondag 17 juni 2012 De Kunstkring wil de Poperingenaars tonen waar ze voor staat en wat ze wil bereiken. In deze context heeft ze een tentoonstelling opgezet met werk van dertien kunstenaars van de Kunstkring. Iedereen is op vrijdag 1 juni vanaf 20 u. welkom om een glas te komen drinken, de tentoonstelling te bezoeken en uiteraard kennis te maken met het verleden, heden en vooral de toekomstplannen van de Kunstkring. Op zondag 10 juni van 11 tot 13 u. biedt de Kunstkring iedere Poperingenaar een aperitief aan. De tentoonstelling is vrij toegankelijk van dinsdag tot donderdag van 15 tot 18 u., vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 12 u. en van 15 tot 18 u. Deelnemende kunstenaars: Hilde Corneillie (postuum), Bernhard De Grendel, Rogette Jonkiere, Luc Ameel, Raymond Renders, Hugo De Leeuw, Gilbert Vandaele, Guido De Meyer, Gilbert Hauspie, Dominique Ampe, Lieven Porteman, Dirk Vandermarliere, Walter Gryspeerdt.

16 18

KUNSTKRING HOPPELAND

uw link met kunst Vrijdag 1 juni om 20.00 u open deur iedereen welkom gratis drink Gasthuiskapel, Gasthuisstraat 1 te Poperinge Muzikale omlijsting: folkgroep “Lo Rosinhol”

Zondag 10 juni van 11.00 u tot 13.00 u gratis muzikaal aperitief voor iedereen Tentoonstelling 2 juni t/m 17 juni dinsdag tot donderdag vrijdag, zaterdag, zondag

15.00 u - 18.00 u 10.00 u - 12.00 u 15.00 u - 18.00 u

Deelnemende kunstenaars

Hilda Corneillie(postuum), Bernhard de Grendel, Rogette Jonkiere, Luc Ameel, Raymond Renders, Hugo De Leeuw, Gilbert Vandaele, Guido De Meyer, Gilbert Hauspie, Dominique Ampe (Nederland), Lieven Porteman, Dirk Vandermarliere, Walter Gryspeerdt. In Het Woonhuis Ieperstraat 75 8970 poperinge

www.wethuys.be

Een stukje geschiedenis: 1939-1959 De Kunstkring Hoppeland is ontstaan uit een vriendengroep met een breed interesseveld. Het ging er hen vooral over om gezellig samen te zijn, te tekenen en te schetsen. De eerste voorzitter in 1941 was kunstschilder Leopold Beun. Op 18 april 1942 werd de raad van bestuur herschikt en werd Julien Houwen voorzitter. De activiteiten die door de oorlog vanaf augustus 1944 tijdelijk werden opgeschort, werden in maart 1945 hernomen. De nieuwe voorzitter Georges Dumelie heeft nooit de kans gehad om de Kunstkring in nieuwe banen te leiden. Hij overleed op kerstdag 1947. De naoorlogse periode was gekenmerkt door een stagnatie in de activiteiten. Het was op aandringen van zijn vrienden Leopold Beun en Jules Boudry dat Roger Claus in 1949 het voorzitterschap waarnam. Vrije teken- en kantacademie gegroeid uit de Kunstkring Onder het patronaat van Kunstkring Hoppeland en voorzitter Gilbert Reniere werd de Vrije Tekenacademie op 15 januari 1960 opgericht. Op 19 december 1964 volgde de officiële erkenning. De Vrije Teken- en Kant Stadsacademie is nu een autonoom instituut. In 1966 organiseerde de Kunstkring een ‘Provinciale prijskamp voor schilderkunst’. Drie jaar later werd ze op een nationale leest geschoeid. De driejaarlijkse prijs werd na 1978 omgevormd tot een vijfjaarlijkse internationale uitgave. Zo blijft de kring trouw aan zijn fundamentele doelstellingen: aanmoedigen en in het daglicht stellen van jong talent, kunst dichter bij de bevolking brengen, de jeugd sensibiliseren en een bijdrage leveren tot de culturele ontplooiing van stad en streek. In 1999 nam Germain Schoonaert de taak van voorzitter over. ‘Het gouden palet’ werd onder zijn voorzitterschap in het leven geroepen. Deze erkenning wordt jaarlijks uitgereikt aan een lokale kunstenaar voor zijn of haar verdiensten en/of loopbaan in het cultuurlandschap. Nu... Sinds 1 januari 2005 neemt Hugo De Leeuw het voorzitterschap waar, bijgestaan door secretarispenningmeester Guido De Meyer, ondervoorzitter Gilbert Vandaele en bestuursleden Lode Buscan en David Beerlandt.

Organisator: Koninklijke Kunstkring Hoppeland. Info: Guido De Meyer (kunstkringhoppeland@hotmail.com) - www. kkh.be.

www.poperinge.be stadskrant juni 2012


CURSUSSEN Bloemschikken ‘Zomerse spiraal’ Stedelijk Dienstencentrum Zaterdag 2 juni 2012 van 14 tot 17 u. Tijdens deze les haal je de zomer in huis, maar leer je ook een aantal nieuwe technieken aan: werken met vazen, touwen, kleurrijke bloemen ... Het is steeds de bedoeling dat je op het einde van de les een mooi werkstuk gemaakt hebt, maar ook dat je een aantal nieuwe zaken hebt geleerd. Zin om het ook eens te proberen? Vooraf inschrijven is nodig. Daarna bezorgt Viva-SVV je een lijstje met de benodigdheden. Organisator: VIVA-SVV Poperinge. Info: Dorothée Labaere (057 33 58 82 aampen@gmail.com).

Lach-Wellness Zaal De Gilde Dinsdag 5 juni 2012 om 20 u. Vrijwel iedereen weet hoe heerlijk het is om eens flink te lachen. Lachen is een krachtige antistressor: het ontspant letterlijk en figuurlijk. Ervaar de kracht van vreugde onder leiding van Dries Ghekiere. Breng een matje of badhanddoek mee en losse kledij is aangeraden. Prijs: 5 euro voor leden en 8 euro voor niet-leden. Inschrijven voor 1 juni bij Ria Vervenne, Beluikstraat 2 (057 33 97 49 - ria.vervenne@telenet.be) of Rita Kerckhof, SintBertinusstraat 141 (057 33 71 43 - ritakerckhof@skynet.be) of bij Angelina Saesen.

Sjoelbak op woensdag 6 juni 2012 van 13.30 tot 17 u. Servetten vouwen Donderdag 14 juni 2012 van 14.30 tot 16.30 u. In deze sessie krijg je leuke ideetjes om de tafel sfeervoller aan te kleden. Je leert vouwtechnieken aan voor mooi gevouwen servetten. Breng een pakje servetten mee. Lesgeefster: Marleen Herzeel. Prijs: 2,50 euro. Inschrijven kan tot 7 juni in De Bres of via VormingPlus (058 31 14 94). Daguitstap naar Roeselare Woensdag 20 juni 2012 van 8.15 tot 18.00 u. Eerst is er een geleid bezoek aan de brouwerij Rodenbach. Na het middagmaal leidt een gids je door Wielermuseum. Daarna is er nog wat tijd voor wandelen in de winkelstraten. Prijs: 45 euro. Inschrijven tot 12 juni. Pudebak op woensdag 20 juni 2012 om 13.30 u. Kaartersclub op woensdag 27 juni 2012 om 13 u. Prijskaarting steeds op de tweede en vierde woensdag van de maand en van oktober tot en met juni. Op de andere woensdagen is er vrije kaarting. Organisator: Lokaal Dienstencentrum De Bres. Info: Luc Dewilde (057 34 65 00 - 0473 71 69 68 luc.dewilde@dienstencentrumdebres.be) of Jolien Schots (0473 71 69 69 jolien.schots@dienstencentrumdebres.be) of www.dienstencentrumdebres.be.

Organisator: Femma Poperinge. Info: Angelina Saesen (057 33 36 66 paul_angelina@hotmail.com).

Opleidingen met PIT Basisschool De Ster Woensdag 6, dinsdag 12 en donderdag 21 juni 2012 van 18.30 tot 20.30 u. Cervo-Go organiseert verschillende info- en inschrijvingsavonden voor de cursussen die starten vanaf 10 september. Vormingsaanbod Poperinge: • Informatica: basiscursussen, office pakketten, multimedia, webcursussen, digitale fotografie, foto- en videobewerking ... • Gastronomie: verfijnde kooktechnieken voor beginners en gevorderden. • Talen: Engels en Frans. NIEUW: • Realisaties fantasiejuwelen: de kunst van het creëren van blikvangers voor elke outfit en gelegenheid. • Breien: Het verwerken van wol tot trendy outfits. Organisator: CVO Cervo-Go. Info: 058 41 51 61 - info@cervogo.be.

Fietstocht ‘Duurzaam leven’ VormingPlushuis Zenith, Gasthuisstraat 8 Zaterdag 2 juni 2012 van 9.30 tot 17 u. Deze fietstocht voert je langs vier initiatieven die werken aan duurzaamheid. OCMW-voorzitter Mark Paelinck geeft uitleg over het zonnedak boven rusthuis Proventier. In Watou vertelt Johan Deschacht hoe hij met zijn gezin te werk gaat om weinig energie te verbruiken en dus een minimale ecologische voetafdruk te hebben. In de namiddag toont Chris Vandenberghe ons zijn energiezuinige woning in Proven. De laatste halte is de Zonne-Arc in Proven. Dit is een experimenteel woonatelier. Het bouwen, wonen en leven gebeurt er op het ritme van de natuur. Zon, wind, regen en biomassa zwaaien er de plak. Fietsafstand: 20 km. Breng picknick en drankjes voor onderweg mee. Organisator: VormingPlus Oostende-Westhoek. Info: Kris Carlier (058 31 14 94 info@vormingplusow.be) - www.vormingplusow.be.

stadskrant juni 2012 www.poperinge.be

17


UIT IN POPERINGE NATUUR EN MILIEU Tuinafval opstoken, ga voor het gezonde alternatief! Containerpark Zaterdagen 23 en 30 juni 2012 van 9 tot 12 u. Afval verbranden in de tuin is verboden. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond, vervuilt de lucht en zorgt voor geurhinder, zelfs als je alleen snoeihout en ander tuinafval verbrandt. De wet is duidelijk: papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel verbranden is verboden. Op minder dan honderd meter van huizen, bossen, boomgaarden, hagen, heide en de meeste akkers mag je ook geen tuinafval in de open lucht verbranden. Voor alle soorten afval bestaan gezonde, milieuvriendelijke oplossingen. Goed sorteren en meedoen aan de selectieve inzamelingen zijn daarom erg belangrijk. Het leeuwendeel van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd. Wat je niet meer kunt gebruiken, gaat naar speciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde rookgaszuivering en energierecuperatie. Ze verwerken tonnen restafval, maar stoten alle samen toch veel minder vervuilende en ongezonde stoffen uit dan open vuurtjes in de tuin. Bovendien zetten ze een groot deel van de warmte om in groene stroom. Zo gaat zelfs het restaval niet helemaal verloren. Gebruik je tuinafval nuttig en composteer!

18

Veel tuinafval kun je perfect zelf composteren. Wens je meer te weten over composteren en kringlooptuinieren, breng dan op 23 en 30 juni zeker een bezoekje aan het containerpark. Dan krijg je, in het kader van ‘juni compostmaand’ vakkundige uitleg bij de democompostplaats. Bezoekers kunnen er gratis compost scheppen en krijgen bovendien een leuk geschenkje. Met wat goede wil en fantasie verwerk je al je tuinafval ter plaatse. Zonder vuur, zonder rook en zonder zorgen! • Kies voor vaste planten en struiken die langzaam groeien en niet elk jaar massa’s snoeisel opleveren. Het betekent ook minder onderhoud. • Snoeihout kun je hakselen. De snippers strooi je tussen de planten uit. Zo vermijd je ook onkruid. • Met dikkere takken leg je snel een mooie takkenwal aan als omheining. Je zorgt bovendien voor een schuilplaats voor kleine dieren en dus voor meer biodiversiteit. Waarop letten als ik toch ‘legaal’ tuinafval wil opstoken? • Tuinafval moet steeds ter plekke verbrand worden. Een afstand van honderd meter dient bewaard te worden tot huizen, bossen, boomgaarden, hagen, heiden en de meeste akkers. De kans dat je dus in je tuin een vuurtje mag stoken, is dan ook eerder klein. • Let erop dat snoeihout en ander tuinafval voldoende droog zijn. Vochtig materiaal levert immers veel meer rook op. Doordat de temperatuur relatief laag blijft, bevat die ook veel meer schadelijke stoffen. • Gevernist, geverfd of geïmpregneerd hout mag je nooit verbranden. Hetzelfde geldt voor triplex, vezelplaat en alle andere samengestelde houtproducten. Dit soort afval kun je wel gemakkelijk kwijt op het containerpark. • Je kunt beter niet stoken bij windstil en mistig weer. • Laat een vuur nooit onbewaakt branden of smeulen. Gun het vuur de tijd om vanzelf te doven. Pas extra op voor kinderen, een ongeluk is snel gebeurd. Meer info: www.stookslim.be.

www.poperinge.be stadskrant juni 2012

Subsidie voor zwaluwnesten De aanwezigheid van zwaluwen in de buurt van huizen en boerderijen werd vroeger als vanzelfsprekend beschouwd. Spijtig genoeg is het aantal de laatste 20 jaar drastisch gedaald. Het beeld van grote groepen die zich verzamelen in september vooraleer ze de tocht naar het zuiden aanvatten, behoort tot het verleden. Als er zich in jouw woning of gebouw bewoonde zwaluwnesten bevinden, kan je hiervoor een subsidie krijgen. De stad geeft namelijk een subsidie voor het instandhouden van nesten voor huis-, boeren-, oever- en gierzwaluwen. De subsidie geldt voor woningen en/of andere gebouwen gelegen op het grondgebied van Poperinge en wordt uitbetaald aan de gebruiker van de woning of het gebouw waar of waarin de zwaluwkolonie zich bevindt. Enkel bewoonde nesten komen in aanmerking. De subsidie per nest bedraagt voor: • één nest: 10 EUR • een kleine kolonie (2 tot 5 nesten): 15 EUR • een middelgrote kolonie (6 tot 10 nesten): 25 EUR • een grote kolonie (11 tot 20 nesten): 40 EUR • een zeer grote kolonie (meer dan 20 nesten): 50 EUR Aanvraagformulieren bij de Milieudienst. Subsidieaanvragen kan je indienen tot 15 juli. Organisator: Milieudienst. Info: 057 34 62 80 en 84 milieu@poperinge.be.


Opentuindagen VELT Stoppelweg 10 Zaterdag 2 en zondag 3 juni 2012 van 10 tot 18 u. De bezoeker kan zich laten inspireren door moestuinen, siertuinen en boomgaarden. VELT-leden Johan en Gerda stellen hun tuin open voor iedereen die wil kennismaken met een eenvoudige, evidente levenswijze, waar een ecologische tuin het gevolg van is. Programma: • Rondleiding in tuin - boomgaard - bos – veld. • Uitleg bij waterzuivering d.m.v. percolatieveld. • Korte lezing over belang van kleinschalige land- en tuinbouw voor duurzame wereld . • Stand met thee - granenkoffie en zelfgebakken taart. • Stand met uitleg over de imkerij. • Stand met uitleg over EM Boekenstand over ecologische tuinbouw. Organisator: VELT Westland. Info: Dirk Deridder (057 33 60 63 deridder.dirk@telenet.be) - westland.velt.be.

Rondleiding in boomkwekerij De Linde Nieuwstraat 70 Kemmel Vrijdag 8 juni 2012 om 18.45 u. Fruit wint de laatste jaren aan populariteit. Een fruitboom in de tuin heeft niets dan voordelen. In het voorjaar een zee van bloesems die de boom minstens zo aantrekkelijk maakt als een bloeiende heester, in het najaar genieten van lekker sappig fruit uit de eigen tuin. Wie over wat ruimte beschikt, kan meer bomen of een heuse boomgaard aanplanten. Zelfs in een kleine stadstuin kan je fruitbomen planten. Laagstammen of leifruit nemen echt niet zoveel ruimte in beslag. Appels en peren in combinatie met kleinfruit zoals aardbeien, braambessen, frambozen, rode of witte bessen, bosbessen en kruisbessen zorgen ervoor dat je het hele jaar door vers fruit kunt oogsten. Wie over een serre of pergola beschikt, kan druiven of kiwi’s kweken. Misschien denk je dat dit niet aan jou besteed is of je hebt toch interesse, maar weet niet hoe eraan te beginnen. Volkstuin Poperinge organiseert een rondleiding in boomkwekerij De Linde. De bedrijfsleider neemt je mee in de kwekerij en leert je de knepen om succesvol fruit uit eigen tuin te kweken. Soorten, rassen, onderstammen, bestuivers, uitbuigen en plantafstanden zijn maar enkele begrippen die aan bod komen. Voor wie van plan is om dit najaar fruit aan te planten, is dit zeker een aanrader. Zelfs de ervaren tuinman kan er nog kennis opdoen. Met een glaasje fruitsap geperst uit eigen fruit wordt de avond afgesloten. Leden (gratis) en niet-leden (2 euro) zijn van harte welkom.

Bebloem je voorgevel, voortuin of hoeve! Bebloemingscomité Poperinge zet zich in om mensen aan te moedigen hun gevel te bebloemen of voortuin te verfraaien en organiseert jaarlijks een wedstrijd voor vier categorieën. Niets is immers aangenamer dan te wandelen door een mooi bebloemde straat of wijk vol diverse kleuren. Het comité is zich hiervan bewust en wil via de bloemenverfraaiing het totaalbeeld van Poperinge nog aangenamer maken. Bij deze een warme oproep aan alle inwoners om via gevelbebloeming of een andere categorie deel te nemen en zo een steentje bij te dragen tot een kleurrijk Poperinge. Iedere deelnemer maakt hierbij kans op een waardebon en compostbon die in het volgende voorjaar wordt overhandigd tijdens een prijsuitreiking, gekoppeld aan een boeiende voordracht voor mensen met groene vingers. De laureaten per categorie krijgen nog een bijzonder aandenken. Organisator: Bebloemingscomité Poperinge. Info: Ann Desagher (bebloeming.poperinge@gmail.com).

Inschrijven? Stuur onderstaande inschrijvingsstrook op of geef hem af bij de Milieudienst, Veurnestraat 55 of bij Ann Desagher, Benedictijnenstraat 34 of ook via bebloeming.poperinge@gmail.com. Opmerking: voor deelname in een deelgemeente: vraag de contactgegevens bij de Milieudienst. Ondergetekende: ……………………………………………………………………………………………… Straat en nummer: …………………………………………………………………………………………

Organisator: Volkstuin Poperinge.

wenst deel te nemen aan de bebloemingswedstrijd met: m voorgevelbebloeming m kleine voortuin (max. 1 are) m grote voortuin (+ 1 are beplanting) m hoeve in uitbating

Info: Eddy Lobeau (057 33 30 72 eddy.lobeau@telenet.be) - volkstuin-poperinge.be.

Duid je keuze aan door het bolletje te kleuren. Inschrijven kan tot 20 juni 2012.

stadskrant juni 2012 www.poperinge.be

19


UIT IN POPERINGE Vroegmorgenwandeling met ontbijt en compostdemonstratie

Uilen- en glimwormenfietstocht

Weggevoerdenstraat 1 Roesbrugge Zaterdag 9 juni 2012 van 5.30 tot 12 u.

Parking Sixtusboscomplexen, Canadaweg Zaterdag 16 juni 2012 om 21 u.

Deelnemers genieten bij het ochtendgloren van het concert van de vele zangvogels, zoals de grote lijster, geelgors, veldleeuwerik, grasmus, rietgors ... langs het Dode IJzerpad. Heb je al eens een ‘iespauwtje’ of ijsvogel zien wegflitsen of een vissende aalscholver? Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersomstandigheden, een verrekijker kan nuttig zijn. Na de wandeling (omstreeks 8 u.) is het genieten van een lekker uitgebreid ontbijt. Vanaf 9 u. demonstreert een compostmeester hoe je met groenafval (groenteresten, gazonmaaisel, haagscheersel ...) rijke compost kunt maken die je in de moes- en siertuin kunt gebruiken. Wandeling en compostdemonstratie gratis voor de leden Velt en Natuurpunt, niet-leden 1 euro. Aanschuiven aan de ontbijttafel enkel na inschrijven bij Ivo: 6 euro voor volwassenen, 3 euro voor kinderen -12 jaar.

Met de fiets onderneem je een tocht langs autoluwe wegen en ontdek je het gebedel van jonge ransuilen en bosuilen. Mogelijk neem je ook de lichtjes van de glimwormen in grachten en struweel waar. Kledij aanpassen aan de weersomstandigheden. Fluohesje kan nuttig zijn. Zorg ervoor dat je fiets voorzien is van de nodige verlichting. Gratis voor leden Natuurpunt, niet-leden betalen 1 euro. Organisator: Natuurpunt Poperinge-Vleteren. Info: Guido Quaghebeur (057 33 79 78).

Organisator: Velt Westland i.s.m. Natuurpunt Poperinge Vleteren en stad Poperinge. Info: compostdemonstratie bij Ivo Vandenbroucke (057 30 09 24) of vroegmorgenwandeling bij Guido Quaghebeur (057 33 79 78).

20 Snoei je taxushaag en vergroot de hoop! Containerpark Vrijdag 15 juni - vrijdag 31 augustus 2012 Deze zomer neemt de stad in samenwerking met IVVO opnieuw deel aan de actie ‘Vergroot de hoop’ door in het containerpark taxussnoeisel in te zamelen ten voordele van kankerbestrijding. Het snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata) bevat de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Maar voor 1 kilo baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig. Dat is een hele hoop. Help deze hoop te vergroten en breng je taxussnoeisel gratis naar het containerpark. Je levert hiermee grondstof die effectief verwerkt wordt tot medicijnen en bovendien wordt per kubieke meter snoeisel 50 euro geschonken aan het Kinderkankerfonds. Het snoeisel moet voldoen aan de volgende voorwaarden: • Jong snoeisel: enkel het eenjarig snoeisel (takken tot 30 cm) bevat baccatine. Het is dan ook belangrijk dat snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. • zuiver snoeisel: hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos.

www.poperinge.be stadskrant juni 2012

Open Tuinen Dirk en Rosa Desmadryl-Devos, Westouterstraat 84 Zaterdag 23 en zondag 24 juni 2012 van 10 tot 18 u. In een organisatie van Landelijke Gilden worden over het hele Vlaamse land 259 bijzondere tuinen opengesteld voor de tuinliefhebber. In Poperinge wordt de focus gezet op de tuin van Dirk en Rosa Desmadryl-Devos. Ze ontvangen je graag in hun sfeervolle landelijke tuin met tuinkamers, borders, buxus- en carpinushagen, tuinpoortjes, pergola’s en zithoeken, natuurlijke vijver, bos met wandelpad, moestuin, fruitbomen, druiven- en groenteserre, allerlei soorten pluimvee en ook bijen. Het landelijke karakter van de tuin vormt één geheel. Evenement: ‘Taal in steen’ door schriftbeeldhouwer Wim Vanden Broeck. Toegang 2 euro, gratis glas zelfgemaakte wijn. Organisator: Landelijke Gilden. Info: www.opentuinen.be - Dirk Desmadryl (057 33 48 65 - dirkdesmadryl@telenet.be).


JEUGD JEUGD

Olvidool 2012 Feestzaal OLVI, Boeschepestraat Zaterdag 2 juni 2012 om 19.30 u. De ouderraad en de school organiseren voor de derde keer Olvidool. Tien leerlingen strijden om de fel begeerde titel van ‘Olvidool 2012’. Ze worden daarbij begeleid door een liveband. Een vakjury kiest de winnaar, het publiek de publiekslieveling. Alle kandidaten krijgen een prachtige prijs. Voor het eerst is er ook een mooi cadeau met de toegangskaarten. Dus ook iemand uit het publiek wint. Toegang: 6 euro in vvk en 8 euro add. Kaarten te bekomen in de school (057 33 46 45) of bij leden ouderraad. Organisator: Ouderraad OLVI. Info: Marnix Barbier (0475 38 33 78 marnix.barbier@telenet.be) www.olvi.be/ouderraad.

Schoolfeest De Ster Vroonhof Zondag 3 juni 2012 Tijdens het schoolfeest zorgen de leerlingen voor enkele mooie optredens tijdens het vrij podium. Er is ook een ijskraam, tombola en worstenverkoop. Iedereen welkom vanaf 11.30 u. voor de maaltijd. Inschrijven hiervoor is niet nodig: steak (14 euro) of koude visschotel (15 euro), aangepaste prijzen voor kinderen. Organisator: Basisschool De Ster. Info: 057 33 41 32 - bs.poperinge@rago.be.

21

VTI

3 JUNI 2012 g a d n o z E G IN R POPE www.vtip.be

met Centrum Leren en Werken 10u.: info en onthaal kandidaat-leerlingen en hun ouders

De Ast

www.deast.be

Buitengewoon Secundair Onderwijs 10 en 11u.: info en onthaal kandidaat-leerlingen en hun ouders

De leslokalen en werkplaatsen zijn doorlopend toegankelijk. Demonstraties door de leerlingen. Voorstelling eindwerken - Expo voor land- en tuinbouw - Fototentoonstelling ‘50 jaar VTI’ Het VTI en De Ast zijn open van 10 tot 12u. en van 14 tot 18.30u. De leerlingen zijn aan het werk van 14.30 tot 17.30u.

OLVi

www.olvi.be

Breng ook bezoek vrijblijvend een en. at rn te in aan onze

14u.: info en onthaal kandidaat-leerlingen en hun ouders 14 en 17u.: levend tafelvoetbaltornooi en terras (campus Komstraat) 14.15 en 15.30u.: modeflits (campus Boeschepestraat) 15u.: onthaal 10 jaar-afgestudeerden 17u.: muziekbox (campus Boeschepestraat) Het OLVi is open van 14 tot 19u. De leerlingen zijn op beide campussen aan het werk van 14 tot 17u.

stadskrant juni 2012 www.poperinge.be


UIT IN POPERINGE

maandag - vrijdag

De Piepauw Poperinge maandag - vrijdag

Spelewijs Poperinge maandag - vrijdag

’t Noageltje Reningelst maandag - vrijdag

De Pleute Proven

13.30 – 17.30 u.

maandag - vrijdag

’t Pompierke Roesbrugge

13 – 17 u.

maandag - vrijdag

‘t Pleintje Krombeke

13 – 17.30 u.

maandag vrijdag

De Bollaert Watou

SPEELPLEINWERKINGEN ZOMER 2012 Open

13.30 – 17.30 u.

Maandag 16 juli t.e.m. vrijdag 17 augustus

13.30 – 17.30 u.

Maandag 2 juli t.e.m. woensdag 29 augustus

Geen werking op: - 15 augustus

8 – 17 u.

Geen werking op: - 15 augustus - 30 augustus - 31 augustus

Celine Hespeel Steenvoordestraat 45a Watou 0473 45 22 83

Voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar

8 – 17.30 u. 8 – 12 u./ 13 – 17.30 u.

Voor kinderen Vanaf 3 jaar vanaf 3 tot 12 jaar (geboorte- jaar 2000 of of 6° leerjaar)

Bart Recour Paul Carbon Korte Roggestraat 14 Lindestraat 1 Krombeke Roesbrugge 0479 41 99 30 0478 31 98 38

Voor kinderen vanaf 3 jaar tot en met het voorbije 6de leerjaar

Openingsuren

Voor kinderen Vanaf 2,5 jaar en jongeren met beperking en/of leerstoornis. Vanaf 3 tot 16 jaar

Eline Vanthournout Steenvoorde- straat 60 Watou 0472 32 44 59

www.poperinge.be stadskrant juni 2012

Periode Maandag 2 juli Maandag 9 juli Maandag 2 juli Maandag 2 juli Maandag 2 juli t.e.m. vrijdag t.e.m. woensdag t.e.m. vrijdag t.e.m. vrijdag t.e.m. vrijdag 31 augustus 1 augustus 31 augustus 31 augustus 6 juli en van (incl. Maandag (bij voldoende maandag 23 juli feestdagen) 7 augustus animatoren) t.e.m. vrijdag t.e.m. woensdag 31 augustus 22 augustus Geen werking op: Geen werking op: Geen werking op: Geen werking op: Geen werking op: - 3 augustus - 15 augustus - 15 augustus - 15 augustus - 15 augustus (volledige dag) - dinsdag en - 6 augustus donderdag van (voormiddag) 16 juli t.e.m. 17 augustus Te weten Vanaf 3 jaar Contact Stijn Mareco Werkgroep Leen Verdonck Brabantstraat 17 Vorming & Actie Baljuwstraat 72c Poperinge Sien Jacques Reningelst 0498 56 64 58 057 21 55 35 057 33 94 81

Toegangsprijs : Voor alle speelpleinen (uitgezonderd Spelewijs) 1,50 euro per halve dag en 4 euro voor een volledige dag.

22


OPVOEDINGSONDERSTEUNING Nieuwe locatie voor Spelewijs Jeugdcentrum De Kouter Vanaf maandag 9 juli 2012 van 8 tot 17 u. Reeds jaren is er in Poperinge tijdens de zomervakantie een speelpleinwerking voor kinderen met een beperking met broers en zussen. Dankzij de nieuwbouw en herinrichting van jeugdcentrum De Kouter vinden zij nu een vaste locatie. Meer lokalen, zaal met keuken en een afgesloten speelterrein worden er door het stadsbestuur ter beschikking gesteld. Naar Spelewijs komen kinderen uit Poperinge, maar ook uit Vleteren en Heuvelland. Wie echt geen vervoer heeft, wordt opgehaald mits die een vergoeding van 5 euro per adres betaalt. Kinderen van 3 tot 15 jaar kunnen inschrijven. Voor jongeren van 16 tot 30 jaar is er een afzonderlijke werking in ontmoetingsruimte De Spiegel, Rijselstraat 98 Ieper. Spelewijs vindt plaats van 9 juli tot 1 augustus en van 7 tot 22 augustus. De deelname bedraagt 6,50 euro per dag (2de kind 6 euro, 3de en volgende 5,50 euro). Hierin zijn begrepen: tienuurtje, warm middagmaal, vieruurtje, drankjes en verzekering. Een degelijk opgeleide ploeg monitoren staat in voor de begeleiding. Organisator: Spelewijs. Info: Sien Jacques (057 21 55 35 - spelewijs@wvavzw.be).

Animatoren gezocht voor speelpleinwerkingen Ieder jaar is het voor de kinderen uitkijken naar de zomervakantie. Dit betekent ook verlangen naar de leuke momenten op het speelplein. In Poperinge zijn er opnieuw zeven speelpleinwerkingen actief. Daar wordt gewerkt met vrijwillige animatoren, die tegen een vergoeding, ervoor zorgen dat de kinderen een leuke dag beleven. De speelpleinen zijn nog op zoek naar animatoren. Ben je minstens 15 jaar, ben je nog niet uitgespeeld en wil je een aantal dagen of weken actief zijn op één van de speelpleinwerkingen tegen een vrijwilligersvergoeding, neem dan contact op met de Jeugddienst of met een speelplein waar je als animator aan de slag wilt. • De Piepauw Poperinge: info@depiepauw.be. • Speelplein De Pleute Proven: elinetje_vanthournout@hotmail.com. • Speelplein ‘t Noageltje Reningelst: colpaert.verdonck@gmail.com. • Speelplein ‘t Pompierke Roesbrugge: bartrecour@telenet.be. • Speelplein ‘t Pleintje Krombeke: paul.carbon@skynet.be. • Speelplein De Bollaert Watou: celine_hespeel@hotmail.com. • Speelplein Spelewijs Poperinge: info@wvavzw.be. Meer info: Jeugddienst (057 332 629 jeugddienst@poperinge.be).

Juni, een maand vol examenstress?

Veel gezinnen herkennen het: juni brengt de nodige stress in het gezin met zich mee. Examens voor de kinderen komen eraan. De kinderen moeten studeren, en daar moeten ouders vaak een handje bij helpen. Enkele tips om het humeur, de gezinssfeer en de moed niet te verliezen: 1. Plan voldoende pauzes in! Studeren is nodig, maar pauzeren ook. Pauzes zijn er niet enkel voor als het echt niet meer gaat of als het je teveel geworden is. Pauzes zijn broodnodig om de leerstof te laten doorsijpelen én om even stoom af te laten. 2. Lachen is gezond en helpt om met stress om te gaan. Plan leuke, ontspannende én grappige dingen tijdens studiepauzes. Op YouTube zijn grappige filmpjes te vinden. Ook het verwerken van de leerstof lukt beter met de nodige humor. Het is leuker studeren met een humoristische toets in de leerstof, en je onthoudt de leerstof ook veel langer. 3. Eet lekker en gezond. Een stuk fruit of een verse fruitsla vormen niet alleen een bron van gezonde vitamines, het is ook de ideale manier om een gezellig moment van de studiepauzes te maken. Neem voldoende tijd voor de maaltijden en voor gezonde tussendoortjes. 4. Slaap, de ideale manier om de leerstof te verwerken en om voldoende uitgerust de examenperiode door te komen. Een uitgerust gevoel is zeker in de examenperiode nodig om je te kunnen concentreren en om goedgeluimd deze periode door te komen. Zeg dus niet: ik heb geen tijd om te slapen! 5. Maak een studie- en een gezinsplanning. Vooraf duidelijk weten wie wat wanneer zal doen, niet alleen op vlak van studie maar ook in het huishouden, zorgt voor een gezonde rust in het gezin. 6. Vergeet niet uit te kijken naar de leuke en ontspannende vakantieperiode die er straks aankomt. Info en meer tips: Mobiele Stokpop.

Opvoedingsboek ‘Vogel’ (Martine Delfos) over omgaan met leeftijdgenoten

Vogel maakt verre reizen en raakt zo vervuld van zichzelf en zijn vliegkunst dat hij alleen nog aan zichzelf denkt. Op zijn verste reis ontdekt Vogel dat andere vogels ook belangrijk zijn en dat de wereld niet alleen om hem draait. ‘Vogel’ is een boek voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Het leent zich uitstekend om als ouder samen met je kind te lezen. Het kan een mooie aanleiding vormen om te spreken over hoe je zoon of dochter op een fijne manier met leeftijdgenoten kan (leren) omgaan. Bots je bij het lezen op vragen of op zaken die je zoon of dochter moeilijk vindt of graag zou leren? Spreek er gerust over met een medewerker van de Mobiele Stokpop. Wil je het boek gratis lenen? Vraag ernaar in de Mobiele Stokpop!

stadskrant juni 2012 www.poperinge.be

23


UIT IN POPERINGE Opening de Kinderbrouwerij Heuvellandseweg Reningelst Zondag 1 juli 2012 In de voormalige brouwerij Six in de dorpskom van Reningelst opent op 1 juli de Kinderbrouwerij. Het wordt een bescheiden cultuurhuisje voor kinderen en gezinnen met kinderen. Dat zal zowel receptief, via theater- en muziekvoorstellingen en tentoonstellingen, als productief zijn via een systeem van “artists in residence” die producties maken voor de Kinderbrouwerij. In de nog te restaureren mouterij worden later polyvalente ruimtes ingericht voor creatieve ateliers en workshops.

24

UNIEKE SPELEN In de oude machinekamer en het tonnenwaskot is er een Familiekroeg waar jong en oud het spelende kind in zich naar boven kan halen. De kroeg zal volgestouwd zijn met spelletjes, volksspelen en bordspelen. Heel wat van die spelen kregen een nieuw ontwerp dat inspeelt op Westhoekthema’s. Zo is er een Spel van blauwers en commiezen, een regiopoly, een coureursspelletje op “De Acht van Reningelst”, een ganzenbord dat de lotgevallen van “Tommie goes to war” vertelt, een Trappistentopspel … FAMILIEKROEG De Familiekroeg wil, net als het hele complex en de hele werking, vooral authentiek zijn. Dit gebeurt door inhoudelijk in te spelen op Westhoekthema’s maar ook door de inrichting van de kroeg met duurzame materialen en via recuperatie van heel wat meubels, veelal uit de vijftiger jaren. Ook in wat er gegeten en gedronken kan worden, wil de Kinderbrouwerij authenticiteit nastreven. Er is een aanbod hoeveproducten uit eigen dorp en voor de volwassenen laat vzw De Fietseling een nieuw bier brouwen. De biologische brouwerij De Plukker uit Poperinge ontwikkelt momenteel een nieuw bruin bier dat (uiteraard) de naam Rookop zal dragen, verwijzend naar het legendarische feestbier dat brouwer Six op de site van de Kinderbrouwerij brouwde tot in 1963. De Familiekroeg zal tijdens de zomervakantie op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 u. open zijn. Buiten de schoolvakanties enkel op zaterdag en zondag. HOMMELSPEL Om De Kinderbrouwerij kenbaar te maken bij gezinnen met kinderen die op bezoek komen in de Westhoek, hebben De Heren (een creatief collectief) het “Hommelspel” ontwikkeld dat in een zestigtal vakantiehuisjes die zich kindvriendelijk willen profileren, zal worden gelegd. Het is een variant op het traditionele “Slangen & Ladders” maar het is verplaatst naar het hopveld waar de boer de ladder op ging om de ranken los te maken. Die dwarrelden dan naar beneden en verschaften werk voor de handplukkers. KINDERFEESTJES en GEZINSUITJES In de Kinderbrouwerij kan je een apart arrangement boeken voor een verjaardagsfeestje, een kinderfeestje of een gezellig uitje met kinderen, ouders, opa’s en oma’s, neefjes en nichtjes, ooms en tantes. Je kunt spelen binnen en buiten met uitleg bij en begeleiding van de spelletjes en lekkers volgens afspraak en goesting. Een middagje spelen in de Kinderbrouwerij is te boeken in “De gezinsroute”. Dit arrangement maakt deel uit van de Poperingse Volkssportroute. Organisator: vzw De Fietseling. Info: www.kinderbrouwerij.com.

www.poperinge.be stadskrant juni 2012


Tiende Hoppelandmeeting Zoek je de weg naar een leuke vakantie?

.be is de nieuwe

vrijetijdswebsite

van de stad Poperinge. Je vindt er een overzicht van alle activiteiten en kampen (in juli en augustus) voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar. Handige zoeklters helpen je om vlot de favoriete activiteiten en kampen voor jouw kind(eren) te selecteren. Je kan ook zeer gemakkelijk digitaal inschrijven. Surf naar www.popsjot.be en geniet deze zomer van het sterke vrijetijdsaanbod in Poperinge. Contact:

Atletiekpiste sportzone Zaterdag 30 juni 2012 vanaf 14 u. Aan deze pistemeeting nemen zowel atletiekclubs van binnen als buiten onze provincie deel. De allerkleinsten starten om 14 u. en vanaf 15 u. is het de beurt aan alle andere atleten. Hoogtepunt is de Olympische Aflossing waarvoor een grote prijzenpot voorzien is. Dit wordt ook voor de atleten en organisatie een grote test voor het Provinciaal Kampioenschap Aflossing op 19 augustus in Poperinge. Toegang gratis. Organisator: Flac Poperinge. Info: David Vandenabeele (0495 23 86 54 - vandenabeele.david@gmail com).

jeugddienst@poperinge.be (057 33 26 29) sportdienst@poperinge.be (057 33 48 25)

NIEUWS VAN DE SPORTDIENST Zwemlessen voor de jeugd

Zaterdag 30 juni - woensdag 29 augustus 2012

Geko Ypres Rally 2012 Vrijdag 22 tot zaterdag 23 juni 2012 om 17 u. De deelnemers werken 18 klassementsproeven af of ongeveer 300 km over smalle, kronkelige en oneffen plattelandswegen. Tot 60 % van het parcours is vernieuwd. Op vrijdag is er in de omgeving van Reningelst om 16.59 u. en 20 u. de KP Dikkebus (14,30 km) en start om 17.31 u. de KP Westouter (7,39 km). Op zaterdag volgt om 11.38 u. en 19.04 u. de KP Vleteren-Krombeke (14,34 km) met start in de Kallestraat en aankomst in de Canadaweg, en begint om 11.55 u. en 19.21 u. de KP Watou (12,80 km) met start in de Gravendreef en aankomst in de Boudeweelstraat. Ypres Historic Rally De Ypres Historic Rally is dit jaar aan de 20ste editie toe. Deze Belgische manche blijft een topwedstrijd in het Kampioenschap van Europa. Zo kunnen de organisatoren grote namen toevoegen aan het palmares in opvolging van Geoffrey Crabtree, Bjorn Waldegard en Jimmy McRae. Veiligheid bovenop Elk jaar zorgt de organisatie voor een veilig rallygebeuren. Meer info (over KP’s, verbindingsritten, plaatsen waar parkeer- en/of verkeersverbod geldt ...), op www.ypresrally.com of bij politiecommissaris Bob Mestdagh (057 33 40 00).

Periodes: • 30 juni + 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 juli. Uren: 8.45 - 9.45 of 9.45 - 10.45 of 11.00 - 12.00 u. • 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 juli. Uren: 8.45 - 9.45 u. • 31 juli + 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 augustus. Uren: 8.45 - 9.45 of 9.45 - 10.45 u. • 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 augustus. Uren: 8.45 - 9.45 of 9.45 - 10.45 u. Tarief = 12 lessen: 75 euro. Vooraf reserveren en betalen aan de kassa of overschrijven op BE91 0013 6736 8176 (Sportpromotie) met vermelding naam, periode en uur; inschrijving is pas definitief na betaling. Organisator: Sportdienst Poperinge. Info: 057 33 48 25 - sportdienst@poperinge.be.

Tennis op stedelijke sportzone Er zijn hiervoor twee terreinen ter beschikking. Tarief: 5,20 euro /uur (een individueel abonnement = 52 euro; een gezinsabonnement = 90 euro. Reservatie via sportdienst@poperinge.be of 057 33 48 25.

stadskrant juni 2012 www.poperinge.be

25


Honderd jaar Feest van het Paard Centrum Krombeke Zondag 24 en maandag 25 juni 2012 een schrijven een 200-tal paarden zich in voor de markt. Daarnaast worden afwisselend activiteiten georganiseerd: menwedstrijd, trekwedstrijd, behendigheidswedstrijd ... Telkens is er ook een speciale act te paard onder de vorm van acrobatie. Rond de eeuwwisseling heeft het Paardencomité de weide van Deblock laten nivelleren om paardenkoersen te kunnen organiseren. Want het publiek hunkert naar die koersen. En dat is meteen een schot in de roos zodat de organisatie daarmee blijft doorgaan. De koersen eindigen rond 21 u. met een heuse finale en een steeple race over de Krom Beke. Het volk zakt dan af naar ‘de platse’ waar het muzikale gedeelte kan beginnen, telkens met coverbands. Voor de ene is dat meezingen en dansen, voor de andere achtergrondmuziek tijdens de toogpraat bij de biertenten tot de vroege uurtjes.

26

Geschiedenis Krombeke, 20 juni 1912: Vier paardenhandelaars staan na de zondagsmis aan de toog ter gelegenheid van SintJankermis te pronken met hun viervoeters: “Wie van ons heeft nu eigenlijk het vlugste paard?” Ze laten er niet al te veel gras over groeien want de volgende dag staan ze aan de start voor een snelheidskoers met hun paarden door de straten van het dorp. Met deze weddenschap begint de geschiedenis van de Krombeekse paardenkoersen. Vanaf dan worden er jaarlijks op maandag paardenwedstrijden georganiseerd. Heel snel wordt het dorp de derde maandag van juni ‘the place to be’ voor velen. En ze komen van overal. Ieder heeft zo wel een reden om in Krombeke te zijn. Vanaf 17 u. draven de paarden, verdeeld over verschillende reeksen, door de straten. Het volk geniet met volle teugen. Het bier vloeit ondertussen uit de tapkranen, de boerenworsten geuren heerlijk op de hete barbecueroosters, Vlaamse ambiancemuziek klinkt uit de jukebox van de cafés. De waard achter de toog doet gouden zaken. Dit is een volkse kermis op zijn best! De toegang is gratis, mede door de goede medewerking van het stadsbestuur en de vele sponsors. Rond de jaren ‘90 is de volkstoeloop enorm: het bevolkingsaantal (700 inwoners) vervijfvoudigt. En iedereen blijft graag ‘plakken’ in een of ander café of in de Witsoonezaal waar de discobar de muzikale noten laat klinken op het paardenbal. Dat de laatsten pas op dinsdagvoormiddag naar huis wankelen, is een jaarlijks feit. De meesten krijgen van hun werkgever immers een dagje vrij. Zelfs de plaatselijke school houdt the day after de poort gesloten. Iedereen die de paardenkoersen heeft meegemaakt, is het er roerend mee eens: volgend jaar keren ze vast en zeker terug! Maar stilaan gaat de dierenrechtenorganisatie Gaia zich ook keren tegen paardenkoersen op straat. Met tv-beelden van een uitglijdend paard komt Michel Vandenbossche hier roet in het eten gooien. Men geeft hem gelijk: geen paardenkoersen meer op straat. Dit is een zware opdoffer. Het bestuur blijft niet bij de pakken zitten, want kermis in Krombeke zonder paarden is geen kermis. Vanaf 1994 organiseren ze de Folkloristische Paardenfeesten. Met-

www.poperinge.be stadskrant juni 2012

Feestprogramma Zondag 24 juni: Dag van het Vlaams en Belgisch trekpaard 13.45 u.: Opening met optreden jachthoornblazers en optocht Witsoone jachtruiters. 14.30 u.: 1ste deel show Vlaams en Belgisch trekpaard. 16.00 u.: Aankomst optocht Witsoone jachtruiters en optreden van de jachthoornblazers. 16.30 u.: 2de deel show. 17.30 u.: Afsluitend optreden van de jachthoornblazers. 17.45 tot 19. 30 u.: Demonstratie menwedstrijd. Maandag 25 juni: Paardenkoersmaandag 14.00 u.: Folkloristische verzameling voor paarden en pony’s en markt voor nieuwe en tweedehandsbenodigdheden. 17.00 u.: Zes paardenkoersen i.s.m. vzw Draf- en vluchtkoersen Vlaanderen. 20.00 u.: Speciale koers met Belgische boerenpaarden. 20.30 u.: Finale met alle winnaars van de reeksen. 20.45 u.: Zesde Grote Steeple Krombeke. 21.30 u.: Optreden rockcoverband Crystal Moon. 23.00 u.: Vuurwerk en openluchtfuif met dj Down Under. Alle toegang is gratis. Alle info en inschrijvingen markt: feestvanhetpaard@ hotmail.com en www.feestvanhetpaard.be of Pieter Top (0475 81 14 16), Rik Coevoet (0478 42 49 25) of Gilbert Feryn (057 30 06 05). Organisator: vzw Folkloristische Paardenkoersen.


Voor elke deelgemeente een eigen identiteit In het voorjaar 2011 hield het architectenbureau Jan Maenhout een belevingsonderzoek in Poperinge. De bedoeling van dat onderzoek was op zoek te gaan naar de identiteit van en de samenhang tussen negen Poperingse woonkernen en de stad Poperinge. Bewoners van alle woonkernen hielpen het architectenbureau op zijn zoektocht naar de ziel van Abele, Haringe, Krombeke, Proven, Reningelst, Roesbrugge, Sint-Jan-ter-Biezen, ‘t Vogeltje en Watou. Eén van de aanbevelingen van de medewerkers van het architectenbureau was om de ‘visuele’ identiteit van de negen woonkernen te verbeelden in een huisstijl. Ontwerpbureau Bazard’art mocht de nieuwe logo’s van de negen woonkernen ontwikkelen en op 19 april werden ze voorgesteld aan de bewonersplatforms in zaal Rookop in Reningelst. Voortaan zie je deze identiteiten in elk dorp opduiken onder de vorm van stickers, een eigen logo op affiches, enveloppen en briefhoofden, op vlaggen, op de websites en in een blikvanger in het centrum van elke woonkern. Dankzij hun eigen huisstijl kunnen de woonkernen hun plaats als unieke gemeenschap en als deel van Poperinge innemen. Het spel van de verschillende visuele identiteiten onderstreept de samenhang tussen de verschillende gemeenschappen en zet tegelijkertijd de uniciteit ervan in de kijker.

Reningelst, dorp in versnelling Als fietsdorp kreeg Reningelst een fietswiel verwerkt in het logo. Proven, proactief dorp In het logo van Proven worden de tandwielen van industrie en techniek weergegeven. Watou, dorp van hoge gisting Met twee brouwerijen op haar grondgebied staat in het logo van Watou een patersglas met mes en vork centraal. ’t Vogeltje, vrolijk Voor deze plaats werd gekozen voor een vrolijk vogeltje. Sint-Jan-Ter-Biezen, kathedraal van een landschap Hier staan het landschap en het kerkje waar de gregoriaanse koren oefenen centraal. Info: Dienst Cultuur (057 34 66 88, cultuur@poperinge.be)

27

Abele, la belle In dit dorp staan de grens en de douane symbool. Roesbrugge, ijzersterk dorp Het belangrijkste element in het logo van Roesbrugge is de IJzer. Haringe, dorp in harmonie De orgelconcerten in de kerk van Haringe lokken jaarlijks heel wat muziekliefhebbers naar dit dorp. Krombeke, dorp met kracht Eind juni wordt in Krombeke de honderdste editie van de Paardenkoersen georganiseerd. Het hoefijzer staat hier symbool voor de kracht van het dorp.

stadskrant juni 2012 www.poperinge.be


28

Colofon Samenstelling: Communicatiedienst Grote Markt 1 8970 Poperinge Tel. 057 34 66 89 Fax 057 33 75 81

Redactieraad: Jan Jacobs (culturele raad), Nele Indevuyst (jeugdraad), Johan Taillieu (sportraad), Guido Quaghebeur (milieuraad), Herman Bertier, Eva Bouve, Doreen Logie en Guy Beugnies

Contact: stadskrant@poperinge.be

Foto’s: Eigen stadsdiensten en MichaÍl Depestele.

www.poperinge.be stadskrant juni 2012

Verantwoordelijke uitgever: Christof Dejaegher Burgemeester Beluikstraat 1 8970 Poperinge Ontwerp en Druk: www.drukkerijschoonaert.be

Deadline stadskrant juli-augustus: 10 juni 2012

Stadskrant Poperinge juni 2012  

Dit is de Poperingse stadskrant editie juni 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you