Page 1

Maaseik informatief www.maaseik.be

Stedelijk informatieblad | editie oktober 2013 | jaargang 25 - nr. 9

Sporthal Neeroeteren verwelkomt sporters en bezoekers

Nazomeren in Maaseik

Elke zaterdag om 19u en 20u in oktober + 2 november info: www.maaseik.be


Hoe de stadsdiensten bereiken? Correspondentieadres

Stad Maaseik Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) of Administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1). Open: elke werkdag van 9u. tot 12u. dinsdag eveneens van 14u. tot 17.45u. woensdag eveneens van 14u. tot 16u. laatste zaterdag van de maand: op afspraak (enkel dienst burgerzaken)

Telefonisch

spreekuren schepencollege Burgemeester Jan Creemers Communicatie intern en extern, public relations, veiligheid, Europese – en internationale samenwerking, ziekenhuis, burgerlijke stand, overleg en coördinatie samenwerking Stad en OCMW. Tel.: 089/560.560 - e-mail: jan.creemers@maaseik.be Woensdag van 17 tot 19 uur in het Administratief Centrum Maaseik Schepen Myriam Giebens Eerste schepen, sport, vrije tijd (cultuur, bibliotheek, academie, feestelijkheden...), musea, erfgoed (onroerend en roerend), flankerend beleid (ook project spraak en taal). Tel.: 0499/939.045 - e-mail: myriam.giebens@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Via het centrale telefoonnummer van de stad Maaseik: 089/560 560

E-mail/website

stad.maaseik@maaseik.be – www.maaseik.be

Info

Schepen Yvonne Van Dooren Ruimtelijke planning en stedenbouw, mobiliteit, grondbeleid, geografisch informatiesysteem, wonen, straatnaamgeving. Tel.: 0473/283.101 - e-mail: yvonne.vandooren@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

www.maaseik.be is de officiële website van de stad Maaseik. Radiopraatje LRM: elke maandag om 14.30 uur via 107.6 FM (Maaseik) en 105.1 FM (Neeroeteren, Opoeteren). Elektronische nieuwsbrief: abonneer u via het e-mail adres info@maaseik.be

Schepen Toine Schaefer Openbare werken, nutsvoorzieningen, begraafplaatsen, dienst werken en werken in eigen beheer, gebouwen. Tel.: 0495/501.520 - e-mail: antoine.schaefer@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Wachtdiensten

Schepen Mariette Janssen Landbouw, jacht en bosbouw, leefmilieu, natuur, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking, fair-trade, wijkwerking, kinDokters: deropvang, emancipatiebeleid. ▪▪Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04 Tel.: 0495/501.590 - e-mail: mariette.janssen@maaseik.be ▪▪Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 Dagelijks na telefonische afspraak. ▪▪Opoeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 www.maaseik.be/wachtdiensten

Apothekers: 0909/999 10 (enkel voor apotheek van wacht tussen 23u. en 9u.).

Colofon

Maaseik Informatief is een uitgave van het stadsbestuur van Maaseik. Verantwoordelijke uitgever: Jan Creemers, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Samenstelling, eindredactie en lay-out: Communicatiedienst, tel. 089/560 560 of info@maaseik.be. Frequentie: maandelijks

2 Oplage: 11.500 exemplaren Vragen of opmerkingen over de bedeling kunnen gemeld worden bij de communicatiedienst van de stad Maaseik.

Schepen Kevin Drees Economie en citymanagement, toerisme, markten en kermissen, tewerkstelling, gemeentelijke administratieve sancties, alternatieve gerechtelijke maatregelen en gemeenschapswachten, jeugd. Tel.: 0497/060.065 - e-mail: kevin.drees@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Dirk Verlaak Financiën, budget, personeel, ICT, erediensten, Intern controlesysteem, autonome gemeentebedrijven, klantvriendelijk en klantgericht beleid. Tel.: 0495/210.386 - e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Gerard Ignoul OCMW-voorzitter, sociaal welzijn, lokaal sociaal beleid, woonwagenbeleid, integratie, volksgezondheid, beleid voor mensen met een beperking, seniorenbeleid, gezinsbeleid en armoedebestrijding. Tel.: 0477/654.087 - e-mail: gerard.ignoul@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.


inhoud

Beste medeburgers Hopelijk hebt u allen ook een deugddoende vakantie gehad. De zomerperiode is de uitgelezen tijd om de batterijen weer op te laden maar ook om alles eens rustig op een rijtje te zetten en de planningen voor de komende maanden en jaren weer bij te stellen. Wanneer u dit leest zullen de eerste bladeren reeds van de bomen vallen en komt de herfst in zicht. Nog een reden temeer om ons voor te bereiden op hardere tijden. Inderdaad, de tijdsgeest en de huidige economische situatie lijken ons niet dadelijk tot optimisme over te halen. Verschillende elementen zorgen voor een verzuringsgraad die het soms niet aangenaam maakt om met elkaar door het leven te gaan. In onze maatschappij zijn er stromingen aanwezig die het blijkbaar enkel gemunt hebben op een destabilisering en een ontwrichting van ons samenlevingsmodel. Het vergt inzicht en doorzicht om hieraan het hoofd te kunnen bieden. Maar het is onze plicht om onze universele waarden te blijven verdedigen ondanks tegenwerking. Met z’n allen moeten we blijven geloven in de groei en bloei van onze mooie stad. Hiertoe neemt het stadsbestuur ook de nodige initiatieven. De ontwikkelingen op ruimtelijk vlak maken van Maaseik meer en meer een aangename stad om in te wonen. Op sportief vlak kunnen alle sportievelingen vanaf eind september terecht in de prachtige nieuwe sporthal van Neeroeteren en eerstdaags zal ook het splinternieuwe gemeenschapshuis, annex sportschuur “ de Riet “ in Opoeteren geopend worden. Twee realisaties die heel veel geld gekost hebben maar die noodzakelijk waren om enerzijds het sportgebeuren in Neeroeteren optimale kansen te geven en anderzijds het verenigingsleven en de lokale dienstverlening in Opoeteren de ruimte te geven voor een zeer groot aanbod. Het stadsbestuur zal binnen de fel gekrompen financiële mogelijkheden zich beraden over een sober meerjarenplan waarin, met de beperkte middelen die nog ter beschikking zijn, te trachten een basisdienstverlening te realiseren voor alle inwoners. Uit de discussie over de kerntaken van een stadsbestuur zal blijken dat onze prioriteit in hoofdzaak zal bestaan uit een efficiënte dienstverlening voor de eigen inwoners. Het overbodige zal afgestoten worden zonder echter afbreuk te doen aan de essentie van onze opdracht. In de nabije toekomst zal u zeker op de hoogte gehouden worden over de verdere evolutie van dit belangrijk thema. Aan een leefbare toekomst werken, met de beperkte middelen die er nog zijn, blijft voor ons allen de grote zorg. Het vraagt van iedereen de nodige inspanning maar enkel hierdoor zal onze toekomst gegarandeerd blijven. Jan Creemers Uw burgemeester

4

Sporthal Neeroeteren

17

24 De grote bevraging

25 GSM-abonnement

Week van het bos

verder in dit nummer Vaderlandse plechtigheden Vorming in Achterolmen Smaakdagen in Musea Maaseik Bibliotheekweek Kandidaat Werelderfgoed Winteruur op recyclagepark Gids over levenseinde en overlijden Fit in je hoofd Verpleeg- en zorgkundigen gezocht Ik kook van woede

8 10 13 22 24 25 25 33 34 35

3


Feestelijk openingsweekend n Op zaterdag 28 en zondag 29 september 2013 opende de nieuwe sporthal in Neeroeteren de deuren. In samenwerking met lokale sportverenigingen stelde de sportdienst een tweedaags programma op. Meer dan 2.000 bezoekers kwamen kennis maken met deze prachtige hal. De nieuwe sporthal ligt aan de Rotemerlaan op de hoek met de Komweg in een mooie, groene en ruime omgeving. Ze bestaat uit een grote de hal van 48m x 35 m met o.a. 12 badmintonvelden en 3 volwaardige tennisbanen, 8 kleedlokalen , een zaal voor gevechtsporten en tafeltennis en nog een zaal voor ballet en dans. Alle zalen hebben een hoogwaardige sportvloer. De hal werd in opdracht van de stad Maaseik door haar Autonoom Gemeentebedrijf Sport gebouwd. Het bouwen van de hal kostte ongeveer 4 miljoen euro. Hierin zijn de erelonen van de architect en de omgevingswerken (600.000 euro) niet begrepen. De oude vervallen sporthal die in het centrum van Neeroeteren is gelegen wordt afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe projecten die daar zijn gepland. Naast de

nieuwe sporthal is er veel ruimte over, waarop in de toekomst nog sportinfrastructuur kan worden aangelegd. Bijzonder aan de nieuwe hal en zeer speciaal en uniek is dat er een overdekte kunststofatletiekbaan van 70m is aangebouwd, waarop o.a. de start, spurt, hordenlopen, aflossing, ver- en hinkstapspringen kan worden geoefend. Er is een gezellig cafetaria (Den Aftrap) dat wordt uitgebaat door een echtpaar van eigen bodem (Marc Wirix + Veerle Monnens), dat fors heeft geĂŻnvesteerd in een mooie binneninrichting, een moderne keuken en een groot terras. Er is, zowel binnen als buiten, eveneens een speelhoek voor kinderen. In de nieuwe hal en de bijhorende sportzalen zijn er nog sporturen vrij. Verenigingen, groepen, recreatieve sporters en anderen, kunnen deze nog reserveren. Dit kan via de stedelijke sportdienst, T. 089 56 58 78, E. stad.maaseik@maaseik.be.

Veel belangstelling tijdens de officiĂŤle opening Kon. Harmonie De Voortgang Neeroeteren

4


nieuwe sporthal Neeroeteren. Jos Roex (sportfunctionaris Maaseik)

Jo Schreurs (voorzitter Sportraad Maaseik)

Schepen D. Verlaak, schepen M. Giebens en burgemeester J. Creemers onthullen de herinneringsplaat aan de inhuldiging van de sporthal.

Deze capoeira-groep zal voortaan ook in de Neeroeterse sporthal oefenen. Aansluiten is mogelijk!!

Cafetaria Den Aftrap.

5


Nieuwe sportha Grote zaal met tribune.

Hoofdingang.

(!)

6 Zaal voor dans, schermen, enz. Deze zaal kan via een verschuifbare wand (!) nog onderverdeeld worden in twee zalen.


al Neeroeteren.

Overdekte kunststofatletiekpiste.

Kleedruimte met douches.

7


Vaderlandse plechtigheden oktober-november 2013. De stad Maaseik nodigt u van harte uit om deel te nemen aan één of meerdere van de volgende plechtigheden. Neeroeteren: zaterdag 19 oktober 2013 – Fakkeltocht. ▪▪18.30 uur: Bijeenkomst aan de Lambertuskerk in Neeroeteren ▪▪18.40 uur: Ontsteken van de fakkel. Dodenappel met kransneerlegging aan het monument W.O. I ▪▪18.50 uur: Optocht naar de begraafplaats Neeroeteren ▪▪19.00 uur: Dodenappel met kransneerlegging aan het monument W.O. II ▪▪19.10 uur: Receptie, aangeboden door de stad Maaseik, in het woonzorgcentrum Het Park. Maaseik: maandag 11 november 2013 – Herdenking Wapenstilstand. ▪▪10.45 uur: Bijeenkomst op de Markt. ▪▪11.00 uur: H. Mis in de Catharinakerk, muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik.

▪▪11.50 uur: Inhuldiging van het Vredespoortje (Eikerpoort). Dodenappel en kransneerlegging.

▪▪12.15 uur: Receptie in het Stadhuis. ▪▪13.30 uur: Feestmaal voor oud-strijders, genodigden en sympathisanten.

Neeroeteren: zondag 17 november 2013 – Te Deum Koningsdag. ▪▪10.15 uur: Bijeenkomst aan de St.-Lambertuskerk. ▪▪10.30 uur: H. Mis, muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie De Voortgang Neeroeteren en het St. Ceciliakoor. ▪▪ Aansluitend plechtig “Te Deum”, gezongen door het Maaseiker Mannenkoor. ▪▪12.00 uur: Receptie in jeugdhuis d’Ambi Neeroeteren. Wij vragen u vriendelijk om ter gelegenheid van deze plechtigheden uw woning te versieren met de Belgische vlag.

Uitnodiging op de inhuldiging van het “Vredespoortje”. Het “Vredespoortje” is het monument dat de stad Maaseik in 1995 bouwde aan de Bleumerpoort. Het is de gedenkplaats voor de burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers 1940-1945 van Maaseik. Het poortje wordt gevormd door een poort, afkomstig van een gebouw dat vroeger aan de Lombaardsteeg in Maaseik stond. Symbolisch staat deze gedenkplaat voor de drempel van oorlog naar vrede. Door de aanleg van de ovonde aan de Bleumerpoort moest dit “Vredespoortje” wijken. Er werd echter een nieuwe, misschien zelfs betere, plek gevonden voor dit monument: op het plantsoentje langs de Eikerpoort en de Mgr. Koningsstraat. Het monument wordt opnieuw ingehuldigd op maandag 11 november om 11.50 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om in aanwezigheid van de Vaderlandslievende verenigingen en van de 6de klas van de gemeenschapsschool in Maaseik die het peterschap over dit monument op zich nam, de inhuldiging van dit monument mee te maken.

Stadsdiensten gesloten. Door een aantal feestdagen zijn de stadsdiensten gesloten op volgende dagen: ▪▪vrijdag 1 november: Allerheiligen. ▪▪maandag 11 november: Herdenking Wapenstilstand. ▪▪vrijdag 15 november: feest van de Dynastie of Koningsdag. Het recyclagepark is gesloten op: ▪▪donderdag 1 november: Allerheiligen.

8

De toeristische dienst en de bibliotheek zijn gesloten op volgende dagen: ▪▪vrijdag 1 november: Allerheiligen. ▪▪zaterdag 2 november: Allerzielen. ▪▪maandag 11 november: Herdenking Wapenstilstand ▪▪vrijdag 15 november: feest van de Dynastie of Koningsdag. De stad Maaseik vraagt vriendelijk om met deze sluitingsdagen bij uw eventuele planning rekening te houden.


Werkbezoek gouverneur Reynders en afvaardiging deputatie aan Maaseik. Op 17 september mocht Maaseik het bezoek ontvangen van gouverneur Reynders en van de gedeputeerden Vandenhove en Vandeput. Dit kennismakings- en werkbezoek is belangrijk bij het oplossen van mogelijke problemen zodat daarbij tussen stad en provincie aan één zeil wordt getrokken. Ook een gemeentebestuur krijgt steeds vaker te kampen met problemen, waarbij advies van hogere overheden welkom is.

binnenstad Maaseik, fusie politiezones, motorcrosscircuit Waterloos, RUP Labaerdijk, Zorg en onderwijs. Is er voor Maaseik een rol mogelijk in het aanbod van onderwijs, gekoppeld aan Ziekenhuis Maas en Kempen? Welke kan daarbij de rol van het provinciebestuur zijn?, herlocalisatie van de collectie kerkschatten Catharinakerk. Mogelijke steun door of via provinciebestuur, enz.

Maaseik kaartte een aantal actuele problemen aan: mobiliteit - betere bereikbaarheid via openbaar vervoer, revitalisering provinciaal bedrijventerrein Jagersborg met de heraanleg Gremelsloweg, ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein Jagersborg, Strategisch commercieel beleidsplan 2014-2019

Dit werkbezoek zal uiteraard niet leiden tot onmiddellijk oplossingen voor deze problemen. Maar toch is het belangrijk dat het provinciebestuur op de hoogte is en blijft van hetgeen in Maaseik leeft.

Voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel. Sedert 1 oktober 2013 reikt de dienst rijbewijzen het nieuwe voorlopige rijbewijs in bankkaartmodel uit. Prijs van het nieuwe voorlopige rijbewijs = €25 (betaling bij aanvraag). Afleveringstermijn = 5 werkdagen Foto en handtekening van eID ook op het nieuwe voorlopige rijbewijs Bij de aflevering van het voorlopige rijbewijs in kaartmodel, wordt in principe de bestaande foto en handtekening van de geldige identiteitskaart gebruikt. Indien u wil, kan u kiezen voor een andere foto op het voorlopige rijbewijs. Dan moet u 1 nieuwe pasfoto met witte achtergrond meenemen bij de aanvraag van uw voorlopig rijbewijs. Indien u uw handtekening van uw identiteitskaart niet meer wenst te gebruiken, kan u uw nieuwe handtekening aanbrengen op het voorlopig rijbewijs bij de dienst burgerzaken in het administratief centrum Maaseik.

9


Vorming in Achterolmen. Indien u meer wil weten over het vormingsaanbod van Cultuurcentrum Achterolmen, consulteert u de onze website www.achterolmen. be (doorklikken naar “cursussen) of de vormingsbrochure. U kunt ook contact opnemen met Jacques Dalemans (tel. 089-56.99.51 of jacques.dalemans@maaseik.be). Voor sommige cursussen is er vanaf dit jaar mits indiening van een bewijsstuk een bijzondere regeling voor personen die genieten van het OMNIO-statuut. Indien dit op u van toepassing is, meldt u dit dan a.u.b. bij de inschrijving. Inschrijven vooraf moet. Bedankt voor uw interesse! 1) Algemene, culturele en artistieke vorming ▪▪ Word reeks II: 10, 17, 24 oktober, 7 november 2013, donderdag van 9.00 tot 12.00 uur (algemeen) of van 13.00 tot 16.00 uur (speciaal voor senioren) (Achterolmen). Prijs: 90/75/75 ▪▪ Initiatie internet voor senioren I: 15, 22 oktober 2013, dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur (P.O.B. Maaseik, i.s.m. P.O.B. Maaseik). Prijs: 11/10/9 (M’Bonus 10/9/8) OMNIO ▪▪ Myanmar, “de glimlach van de wijsheid”: 7 november 2013, donderdag van 20.00 tot 22.00 uur (Achterolmen, i.s.m. VTB Kultuur Maaseik). Prijs: 6/5/4

▪▪ Word een geluksmagneet I: 22 oktober, 5, 12, 19 november 2013, dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur (O.H. Voorshoven). Prijs: 86/83/80 OMNIO ▪▪ WELLNESS PUUR: Voetreflexologie: 23 oktober, 6, 13, 20, 27 november, 4, 11, 18 december 2013, woensdag van 19.30 tot 22.30 uur (Achterolmen). Prijs: 197/191/185 (M’Bonus 191/185/180) OMNIO ▪▪ Paarden behandelen met Bachbloesems I: 23 oktober 2013, woensdag van 20.00 tot 21.00 à 21.30 uur (C.C. Neeroeteren). Prijs: 10/9/8 ▪▪ Workshop fit in je hoofd, goed in je vel II: 24 oktober 2013, donderdag van 19.30 tot 21.30 uur (Achterolmen, i.s.m. Dienst Welzijn). Prijs: 9/8/7 (M’Bonus 8/7/6) OMNIO ▪▪ EURAZIË: Myanmar, “de glimlach van de wijsheid”: 7 november 2013, donderdag van 20.00 tot 22.00 uur (Achterolmen, i.s.m. VTB Kultuur Maaseik). Prijs: 6/5/4 ▪▪ Internet basis reeks I: 14, 21, 28 november, 5 december 2013, donderdag van 9.00 tot 12.00 uur (Achterolmen). Prijs: 90/75/75 ▪▪ Internet basis reeks I (senioren): 14, 21, 28 november, 5 december 2013, donderdag van 13.00 tot 16.00 uur (Achterolmen). Prijs: 90/75/75 ▪▪ Waarom ging Jezus niet naar een moskee?: 15, 22, 29 november, 6 decem-ber 2013, vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur (Zaal Van Eyck, i.s.m. Davidsfonds Academie en Davidsfonds Maaseik). Prijs: 53/50/47 (M’Bonus 51/48/45) ▪▪ Senioren op weg met de computer I: 19 november 2013, dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur (P.O.B. Maaseik, i.s.m. P.O.B. Maaseik). Prijs: 7/6/5 (M//’Bonus 6/5/4) OMNIO ▪▪ Gratis telefoneren en kopen en verkopen via internet: 21, 28 november 2013, donderdag van 19.00 tot 22.00 uur (Achterolmen). Prijs: 40/40/40 ▪▪ Familieopstellingen II: 13 november 2013, woensdag van 19.00 tot 22.00 uur (Achterolmen). Prijs: 27/26/25 (M’Bonus 26/25/24) OMNIO ▪▪ Introductieavond tri-actief afslankprogramma I: 20 november 2013, woensdag van 20.00 tot 21.00 à 21.30 uur (C.C. Neeroeteren). Prijs: 10/9/8 3) Jong (van hart) ▪▪ Van lezen word je sterk: 21 november 2013, donderdag van 19.00 tot 21.00 uur (bibliotheek, i.s.m. P.O.B. Maaseik en Gezinsbond Maaseik). Prijs: gratis ▪▪ Voorlezen en werken met handpoppen: 23 november 2013, zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur (P.O.B. Maaseik). Prijs: 3/3/3

10

▪▪ Internet basis reeks I: 14, 21, 28 november, 5 december 2013, donderdag van 9.00 tot 12.00 uur (algemeen) of van 13.00 tot 16.00 uur (speciaal voor senioren) (Achterolmen). Prijs: 90/75/75 ▪▪ Waarom ging Jezus niet naar een moskee?: 15, 22, 29 november, 6 decem-ber 2013, vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur (Zaal Van Eyck, i.s.m. Davidsfonds Academie en Davidsfonds Maaseik). Prijs: 53/50/47 (M’Bonus 51/48/45; M’Bonus enkel mits voorafbetaling) ▪▪ Senioren op weg met de computer I: 19 november 2013, dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur (P.O.B. Maaseik, i.s.m. P.O.B. Maaseik). Prijs 7/6/5 (M//’Bonus 6/5/4) OMNIO ▪▪ Gratis telefoneren en kopen en verkopen via internet: 21, 28 november 2013, donderdag van 19.00 tot 22.00 uur (Achterolmen). Prijs: 40/40/40 2) Persoonlijkheid en gezondheid ▪▪ Familieopstellingen I: 17 oktober, 14 november, 12 december 2013, donder-dag van 9.00 tot 12.00 uur (Achterolmen). Prijs: 81/78/75 (M’Bonus 78/75/73) OMNIO

4) Creativiteit ▪▪ Naamkaartjes, etiketten en uitnodigingen maken met Word 2007/2010: 10, 17 oktober 2013, donderdag van 19.00 tot 22.00 uur (Achterolmen). Prijs: 40/40/40 ▪▪ Workshop zpagetti breien: 10 oktober 2013, donderdag van 19.30 tot max. 21.30 uur (Achterolmen). Prijs: 27/26/25 (M’Bonus 25/24/23) ▪▪ LEKKER GENIETEN: Koken met vis: 10 oktober 2013, donderdag van 19.30 tot 22.30 uur (Achterolmen). Prijs: 31/30/29 (M’Bonus 29/28/27) OMNIO ▪▪ VERANTWOORD SMULLEN: Smullen tijdens de feestdagen zonder spijt achteraf: 16 oktober, 6, 27 november, 11 december 2013, woensdag van 19.00 tot 22.00 uur (Achterolmen, i.s.m. WitGele Kruis). Prijs: 129/125/121 (M’Bonus 125/121/117) OMNIO ▪▪ Workshop stenen vilten: 22 oktober 2013, dinsdag van 19.30 tot max. 21.30 uur (Achterolmen). Prijs: 31/30/29 (M’Bonus 29/28/27) ▪▪ Intuïtief schilderen II: 7 november 2013, donderdag van 9.30 tot 11.30 uur (C.C. Neeroeteren). Prijs: 19/17/15 (M’Bonus 18/16/14) OMNIO ▪▪ Digitale fotobewerking basis I: 12, 19, 26 november, 3 december 2013, dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur (algemeen) of van 13.00 tot 16.00 (speciaal voor senioren) (O.H. Voorshoven). Prijs: 90/75/75 ▪▪ Workshop zpagetti haken: 21 november 2013, donderdag van 19.30 tot max. 21.30 uur (Achterolmen). Prijs: 26/25/24 (M’Bonus 24/23/22) ▪▪ Haak zelf een leuke halsketting: 28 november 2013, donderdag van 19.30 tot max. 21.30 uur (Achterolmen). Prijs: 21/20/19 (M’Bonus 19/18/17)


Tentoonstellingen in Achterolmen. ▪▪“Kunstenaarsgroep Art Maaseik”: geniet van een prachtig gevarieerde tentoonstelling van kunstenaars uit Maaseik, Neeroe-

teren, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode en Ittervoort. Schilderijen, keramiek en sculpturen komen aan bod. (De tentoonstelling loopt nog tot en met vrijdag 8 november.) ▪▪“Places”: tentoonstelling van Geert Van Hertum in het kader van Fotografiecircuit Vlaanderen. (t.e.m. woensdag 6 november.) Deze tentoonstellingen zijn te bezichtigen tijdens de kantooruren en voorstellingen van het cultuurcentrum.

Werkgroep Documentatie Maaseik vraagt uw hulp. Deze twee foto’s kregen we samen aangeboden, doch zonder uitleg. Is het een echtpaar of broer en zus? Wie helpt de Werkgroep aan meer uitleg? Alvast dank. WAUWELEURKE. Eénmaal per maand organiseert de werkgroep een gespreksnamiddag in de bibliotheek, van 14.30u tot 16.00u . Aan de hand van foto- en filmmateriaal worden oude herinneringen opgehaald en worden gegevens aangevuld. In de pauze is er een lekkere kop koffie met een koekje. Dankzij de bibliotheek kan dit gratis aangeboden worden. Iedereen die mee wil genieten en helpen om te speuren in het verleden is van harte welkom. Geef uw adres door via onderstaande mogelijkheden en u wordt uitgenodigd voor de volgende sessie.

ARCHIEF. Nu de avonden weer langer worden duikt iedereen al eens sneller in de papierwinkel om op te ruimen. Dikwijls worden dan oude stukken weggegooid die toch veel geschiedkundige waarde kunnen hebben. Foto’s met verdwenen huizen, pachtovereenkomsten, oude affiches van activiteiten, overlijdensberichten, gedachtenisprentjes, prentkaarten, oude kranten, enz.; alles is welkom. Het moet natuurlijk wel betrekking hebben op de oude deelgemeente Maaseik. De Werkgroep bewaart het en draagt er zorg voor. In naam van toekomstige vorsers bent u nu reeds bedankt. Werkgroep Documentatie Maaseik, Kleine Kerkstraat 30. e-mail: werkgroep@maaseik.be http://sites.google.com/site/dcmaaseik

11


Oproep van ‘Wotra’. WOTRA, de Heemkundige kring Neeroeteren, wil een stukje cultuur, historiek en/of heemkunde van Neeroeteren of van zijn inwoners bestuderen, verspreiden en bewaren . Nu wil Wotra de documentatie voor iedereen openbaar maken via de website. Dit digitaal documentatiecentrum vindt u op www.wotra.be . U kan er grasduinen in foto’s, teksten... uit de oude doos. Dit digitaal documentatiecentrum moet groeien. Daarom doet Wotra een oproep tot de ‘echte’ Neeroeterenaren. Bezorg oude foto’s, teksten, verhalen... uit het verleden van Neeroeteren. Wotra is ook steeds op zoek naar enthousiaste medewerkers met een interesse in het verleden/heden van Neeroeteren. Contacteer: Jaak Nelissen, Dorperveldstraat 17, 3680 Neeroeteren jaak.nelissen@telenet.be

12


Musea Maaseik: Smaakdagen. Binnenkort is het weer Week van de Smaak! Een week waar alles draait rond eetcultuur. Om ook scholengroepen kennis te laten maken met ‘smaak’ organiseren de Musea Maaseik op 14, 19, 20, 21 en 22 november ‘Maaseik, een kookavontuur doorheen de tijd met water en vuur’. ‘Smaken uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen’ vertrekt vanuit een cultureel perspectief. Tijdens een volledig aangepaste gidsbeurt (duur 1u) nemen wij de klas mee doorheen de tijd. Wat aten de mensen? Wat is de link met water en vuur? Allemaal vragen waarop een antwoord wordt gegeven. Tijdens een kookworkshop (duur 1u) wordt de aandacht verlegd naar de voedingsproducten zelf. Kinderen kunnen de theorie in praktijk brengen door zelf een potje te leren koken. De verschillende smaken in een prehistorische, Romeinse en middeleeuwse maaltijd worden er ontdekt Deze activiteit gaat telkens door van 10u tot 12u en van 13u tot 16u. Snel inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt (max. 15 kinderen per uur). Inschrijven kan tot 8 november 2013 via mail (musea@maaseik.be) of door te bellen naar 089/56 68 90. De deelnameprijs bedraagt 2€ per leerling (1€ museuminkom en 1€ deelname workshop).

13


14


15


24 16


en

DE GROTE BEVRAGING. Uw mening telt! Stad Maaseik werkt volop aan een strategisch commercieel plan 2014-2019 ter verdere ontwikkeling van de binnenstad van Maaseik. Dit plan zal de basis vormen voor het beleid op vlak van detailhandel, rekening houdend met toekomstige trends en ontwikkelingen. Het plan kan duidelijkheid scheppen in investeringsbeslissingen en dienen als toetsingskader voor alle maatregelen die van invloed zijn op het commerciële handelsapparaat.

qu

ête

Wanneer gesproken wordt over de binnenstad van Maaseik, wordt het gebied binnen de rode grenzen (inclusief grensstraten) bedoeld.

Stad Maaseik wenst ook u, inwoner van Maaseik, Neeroeteren of Opoeteren te bevragen. Want ook uw mening telt! Werk mee aan een bloeiende binnenstad en de ideale winkelformule voor de binnenstad van Maaseik en vul onderstaande enquête in en breng ze binnen in het Administratief Centrum Maaseik, Lekkerstraat 10 of vul de digitale enquête in op www.maaseik.be en dit ten laatste op 15 november 2013. De resultaten van deze bevraging neemt Stad Maaseik mee in de opmaak van het plan. Wordt vervolgd. Info: Dienst Lokale Economie, Patricia Lehmann, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik, T. 089 560 559. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS Het stadsbestuur van Maaseik respecteert alle wettelijke bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke gegevens van de ondervraagde personen (Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en latere aanpassingen). Alle verstrekte informatie blijft vertrouwelijk, is uitsluitend bedoeld voor onderzoek, wordt niet doorgegeven aan derden en wordt anoniem verwerkt.

DEEL 1. GEGEVENS OMTRENT UW KOOPGEDRAG IN MAASEIK 1. Waar koopt u meestal uw dagelijkse goederen zoals algemene voeding, drank en verswaren? Slechts één antwoord is mogelijk. 0 Maaseik 0 Neeroeteren 0 Opoeteren 0 Kinrooi 0 Bree 0 Meeuwen-Gruitrode 0 Opglabbeek 0 As 0 Dilsen-Stokkem 0 Echt-Susteren (Nl.) Andere plaats, namelijk ........................................................................... 2. Hieronder vindt u een aantal producten die u waarschijnlijk minder vaak aankoopt. In welke gemeente of deelgemeente koopt u deze producten het meest? Per productgroep is slechts één antwoord mogelijk.

17


3. Waarom koopt u bepaalde producten vaker in een andere gemeente dan in Maaseik? Specificeer. ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 4a. Hoe vaak bezoekt u de wekelijkse markt in Maaseik? 0 Wekelijks 0 Meerdere keren per maand 0 EĂŠn keer per maand

0 Enkele keren per jaar

0 Nooit

4b. Koopt u vooral dagelijkse of periodieke goederen op de markt? 0 Vooral dagelijkse goederen zoals voeding 0 Vooral periodieke goederen zoals kleding, bloemen, CD’s, keukengerei, ... 4c. Kan u de wekelijkse markt in Maaseik evalueren?

5. Bezoekt u Maaseik soms op koopzondagen? 0 Ja 0 Neen 6. Zijn er goederen die u ergens anders koopt, omdat u ze niet in de binnenstad van Maaseik vindt? 0 Neen 0 Ja Specificeer : .......................................................................................................................................... 7. Mist u bepaalde ketenwinkels? 0 Neen 0 Ja Specificeer : .......................................................................................................................................... 8. Mist u bepaalde diensten in de binnenstad? 0 Neen 0 Ja 0 Openbaar toilet 0 Bankautomaten 0 Bewaakte fietsenstalling 0 Hondentoilet 0 Andere: ...........................................................................................................

18


9. Hoe beoordeelt u de binnenstad van Maaseik op elk van de volgende aspecten? En ervaart u een verbetering of verslechtering in vergelijking met twee à drie jaar geleden?

10. Wat is vandaag het hoofddoel van uw bezoek aan Maaseik? Slechts één antwoord is mogelijk. 0 Winkelen 0 Bezoek bank, postkantoor 0 Dagelijkse goederen (voeding) 0 Bezoek interimkantoor 0 Periodieke en uitzonderlijke goederen 0 Bezoek vastgoedkantoor 0 Bezoek gemeentehuis 0 Bezoek kapper, schoonheidssalon, ... Ga verder met vraag 12 0 Sporten 0 Werken 0 Bezoek café of restaurant 0 Gewoon rondwandelen 0 Bezoek aan de wekelijkse markt 0 Bezoek toeristisch-recreatieve activiteit 0 Bezoek aan bibliotheek 0 Bezoek aan familie of vrienden 0 Brengen/ophalen van kinderen naar school/kinderdagverblijf 0 Andere activiteit, namelijk: ....................................................................... 11. Gaat u vandaag ook nog winkelen in Maaseik of heeft u dit reeds gedaan? 0 Ja 0 Neen

Ga verder met vraag 12 Ga verder met vraag 13

12. Specificeer welke winkels u vandaag wenst te bezoeken of reeds heeft bezocht? ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................

191


13. INDIEN vraag 13 geen café of restaurant als hoofddoel aangeeft: ga je vandaag ook nog iets drinken of eten in een horecazaak? 0 Ja 0 Neen 14. Hoeveel tijd denkt u vandaag in de binnenstad te spenderen? (activiteiten zoals winkelen, horeca bezoek, ...) ...... uren ...... minuten 15. Hoeveel keer per jaar brengt u een bezoek aan de binnenstad van Maaseik? ...... keer per jaar 16. Met welk transportmiddel komt u meestal naar de binnenstad van Maaseik? Slechts één antwoord is mogelijk. 0 Auto 0 Fiets/bromfiets 0 Te voet

Ga verder met vraag 20

Ga verder met vraag 21

0 Openbaar vervoer (trein, bus)

Ga verder met vraag 21

0 Andere, namelijk: ..........................

Ga verder met vraag 21

17. Waar heeft u uw auto geparkeerd? ............................................................................................................................ 18. Indien u betalend parkeert: wat vindt u dan van het parkeertarief? 0 Te hoog 0 Goed 0 Te laag 19. Vindt u dat u voldoende dicht geparkeerd staat bij de plaats die u wenst te bezoeken? 0 Ja 0 Neen Ga verder met vraag 21 20. Zijn er voldoende fietsenstallingen in de binnenstad van Maaseik? 0 Ja 0 Neen 21. Wat zijn naar bereikbaarheid toe, voor u de grootste knelpunten om de binnenstad van Maaseik vanuit uw woonplaats te bereiken? ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 0 Er zijn geen knelpunten 22. Indien er een speciale actie wordt georganiseerd in de binnenstad van Maaseik (bijvoorbeeld eindejaarsactie Koop en Win, ‘met belgerinkel naar de winkel’, ...), koopt u dan speciaal bij de deelnemers van deze actie? 0 Ja 0 Neen

20

23a. Wat moet de binnenstad van Maaseik u meer bieden of wat zou u er verbeterd willen zien opdat u toch/méér zou gaan kopen in de binnenstad van Maaseik? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 0 Grotere keuze aan winkels en goederen 0 Meer grote en gekende winkels 0 Meer exclusieve en gespecialiseerde winkels 0 Meer budgetvriendelijke winkels 0 Meer aantrekkelijke winkels 0 Aangenamer en mooier kader, mooiere inrichting van de winkelstraten 0 Gezelligere winkelsfeer

0 Meer horecavoorzieningen 0 Meer kindvriendelijkheid 0 Betere bereikbaarheid te voet of met de fiets 0 Betere bereikbaarheid met de auto 0 Betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer 0 Meer parkeermogelijkheden 0 Beter parkeerbeleid 0 Meer fietsenstallingen 0 Betere verkeersveiligheid 0 Minder verkeersdrukte 0 Meer activiteiten en acties 0 Meer informatie en reclame over aanbiedingen en winkel acties 0 Langere openingstijden 0 Andere verbetering(en), namelijk: .................................................... 23b. Specificeer uw antwoorden. VOORBEELDEN: - Welke horecavoorzieningen wenst u meer? - Waar wenst u meer parkeermogelijkheden? ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ DEEL 2. PERSOONSKENMERKEN 24. Hoeveel volwassen personen vergezellen u vandaag tijdens uw bezoek aan de binnenstad? ............................................................................................................................ 25. In welke deelgemeente woont u? DEELGEMEENTE: ...................................................... 26. Duid het geslacht van de ondervraagde persoon aan 0 Man 0 Vrouw 27. Wat is uw leeftijd? 0 18-24 jaar 0 25-34 jaar 0 45-54 jaar 0 55-64 jaar

0 35-44 jaar 0 65 jaar en ouder

28. Wat is de huidige samenstelling van het gezin (de personen met wie u onder hetzelfde dak woont)? 0 Alleenwonende 0 Gezin zonder thuiswonende kinderen 0 Gezin met thuiswonend(e) kind(eren), waarvan het jongste kind jonger dan 6 jaar 0 Gezin met thuiswonend(e) kind(eren), waarvan het jongste kind tussen 6 en 12 jaar 0 Gezin met thuiswonend(e) kind(eren), waarvan het jongste kind tussen 13 en 17 jaar 0 Gezin met thuiswonend(e) kind(eren), waarvan het jongste kind 18 jaar of ouder 29. Tot welke categorie behoort u? 0 Arbeiders 0 Bedienden 0 Kaderpersoneel, hogere leidinggevenden 0 Onderwijzend personeel 0 Ambtenaar 0 Zelfstandigen, ondernemers, beoefenaars van vrije beroepen 0 Studenten 0 Huisvrouwen/huismannen 0 Werklozen 0 (Brug)gepensioneerden 0 Andere beroepscategorie, namelijk: ...............................................


Eerste Stappen: ouders en kinderen van 0-3 jaar ontmoeten elkaar in de bib!

Je kind Kan spelen in een veilige omgeving,... omdat mama of papa er altijd bij is Maakt kennis met het Nederlands Hoort andere talen, komt in contact met verschillende culturen, ontdekt elke keer iets nieuws Wordt voorbereid op de crèche, de peutertuin of de school

bibliotheek

Heb je een kleine spruit in huis, die nog niet naar school gaat? Dan is Eerste stappen misschien iets voor jou! Samen met andere ouders praten over zindelijkheid, eten, slapen, spelen,... Je kind laten spelen met andere kinderen van 0-3 jaar Samen met je kind spelletjes spelen, knutselen, boekjes lezen, ... Een stuk fruit of brood eten en een kopje koffie of thee drinken

Ouders Ontmoeten andere ouders met kleine kinderen Wisselen vragen, ervaringen en tips uit Worden ook voorbereid op de crèche, de peutertuin of de school Zien hoe andere ouders hun kind aanpakken en krijgen nuttige tips van opvoeders Waar en wanneer? Vanaf oktober elke vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek van Maaseik Bleumerstraat 68 (niet tijdens de schoolvakanties) Contact? Heidi (Opvoedingswinkel Maasland): Tel.: 0490 118 089 Bib Maaseik: Tel.: 089 564 074 E-mail: maaseik@bibliotheek.be

Senioren op weg met de computer Dinsdag 19 november 2013 van 9.00 tot 11.30 uur in de bib van Maaseik De computer is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Ook senioren willen graag weten wat er allemaal te beleven valt achter de computer. Maar het is soms moeilijk om de snelle ontwikkelingen allemaal op de voet te volgen. Tijdens deze kleine cursus maak je kennis met een aantal belangrijke toepassingen en krijg je antwoord op de vragen waar je persoonlijk mee worstelt! Een aantal veelvoorkomende vragen zijn bijvoorbeeld:

Hoe werkt mijn besturingssysteem? Hoe bekijk ik de filmpjes die vrienden mij toesturen via email? Hoe zet ik zelf mijn foto’s op het web? Hoe functioneert internetbankieren?

Welke zoektermen gebruik ik het best via ‘google’ als ik info wil vinden over een vakantiebestemming? Hoe werkt facebook en wat kan ik ermee? Waar kan ik ‘legaal’ muziek beluisteren en/of downloaden? Hoe sla ik mijn documenten op en vind ik ze terug? Kortom: het is de bedoeling dat je na deze voormiddag echt zin krijgt om zelf verder aan de slag te gaan! Docent: Martin op’t Roodt (i.s.m. het Cultuurcentrum Achterolmen) Meld je aan via jacques.dalemans@maaseik.be (089 / 569 951) of www.achterolmen.be

2118


Bibliotheekweek (12-20 oktober 2013): ‘Kom binnen en zet u’ Verwendag in de bib van Maaseik op zaterdag 12 oktober van 10.00 tot 15.30 uur Iedereen is van harte welkom. Laat je net als de vorige jaren verrassen door een aantal fijne versnaperingen! Maak kennis met een vijftal vreemde culturen en hun klederdracht, muziek, literatuur, films, feesten, culinaire specialiteiten, ... Een zomerlang konden bibliotheekbezoekers en muziekliefhebbers deelnemen de onze actie Plaat Préféré. Ze bezorgden ons hun favoriete liedjes of muziekstukken met een persoonlijk verhaal. Via Radio LRM maken we omstreeks 12.00 uur de winnaars bekend vanuit de bib en beluisteren we de muziek van hun keuze!

Voorleesweek in de bib. Van lezen word je sterk Een workshop rond voorlezen voor ouders, grootouders, onthaalouders, leerkrachten, ... met kinderen tussen 0 en 9 jaar Donderdag 21 november 2013, 19.00 – 21.00 uur Bib Maaseik

22

Voor het eerst gaan zwemmen? Naar het ziekenhuis? Een broertje erbij? Samen een boek lezen is de ideale manier om met nieuwe ervaringen om te gaan, maar voorlezen is niet altijd gemakkelijk. Hoe maak je beeldspraak bijvoorbeeld begrijpelijk voor kinderen? En lees je moeilijke woorden voor of ‘vertaal’ je ze? Ouders en grootouders willen maar al te graag weten wat er in de hoofden van hun kinderen omgaat. Boeken kunnen helpen om tot een boeiend gesprek te komen. Boeken reiken woorden aan waarmee kinderen uitdrukking kunnen geven aan hun gevoelens. Met deze workshop zetten we iedereen die wil voorlezen hierbij op weg. De lezing is interactief opgebouwd. Er wordt veel ruimte gecreëerd voor reacties en vragen van de deelnemers. En waar kan je beter deze boeiende workshop geven dan in de bibliotheek waar je omringd wordt door boeken? Schrijf je in via 089 / 56 40 74 of maaseik@bibliotheek.be (In samenwerking met De Gezinsbond)


Jef Lambrecht komt naar de bib De Arabische cocktail zondag 20 oktober 2013, 10.00 – 12.00 uur Bibliotheek Maaseik, Bleumerstraat 68 Oud-journalist Jef Lambrecht was van 1978 tot 2010 actief bij de VRT, waar hij zich ontpopte tot Midden-Oostenkenner. Hij schreef een aantal boeken over deze explosieve regio, waarvan zijn laatste De Arabische Cocktail als titel meekreeg. Toen enkele jaren geleden o.a. in Tunesië en Egypte spontane revoluties uitbraken, waren de westerse media hoopvol gestemd. Men gewaagde van een Arabische Lente, het leek erop dat het eindelijk de goede kant uitging in het Midden-Oosten! De regio stond op de drempel van democratie en het extremisme zouden we snel naar de geschiedenisboeken mogen verbannen. Niet iedereen deelde dit optimisme van een goede afloop, maar een dergelijke visie was taboe. We bleven tegen beter weten in geloven in het sprookje. Gebeurtenissen werden verzwegen of opgeklopt, gissingen deden zich voor als de waarheid. Een van die fata morgana’s - de opstand van het geweldloze volk tegen de brutale verdrukker - vervaagde langzaam maar zeker. Het ontwaken uit de droom werkte ontnuchterend. Na ruim een kwarteeuw verslaggeving over het Midden-Oosten en in de lijn van zijn vorige boek De Arabische revolutie, rapporteert Jef Lambrecht met gepaste afstandelijkheid en onpartijdigheid over De Arabische Cocktail in het gelijknamige boek en ... in de bib van Maaseik! De toegang tot deze lezing is gratis! Graag vooraf inschrijven via e-mail maaseik@bibliotheek.be of jos.simons@maaseik.be of telefonisch 089 560 549.

Voorleesuurtje in de bib Heb je zin om te komen luisteren naar een leuk verhaal op woensdagnamiddag? Elke maand wordt er in de bib voorgelezen uit de beste nieuwe prentenboeken voor kinderen vanaf 4 jaar. Aansluitend doen we een leuke knutselactiviteit! Deelname is gratis. Mama’s en papa’s kunnen ondertussen grasduinen in het uitgebreide aanbod van de bib, de krant lezen of een kopje koffie drinken. Meer info: 089 564 074 of maaseik@bibliotheek.be Voorleeskalender: Woensdag 30 oktober Woensdag 27 november We starten telkens om 14.00 uur.

Voorlezen en werken met handpoppen Nog meer zin doen krijgen in boeken en lezen: dat is de opzet van deze workshop! Zaterdag 23 november 2013, 10.00 – 13.00 uur Bib Maaseik Programma ▪▪10u00 tot 11u30: aanbod nieuwe (prenten)boeken en voorleestips ▪▪11u30 tot 11u40: pauze ▪▪11u40 tot 13u00: werken en communiceren via handpoppen, pedagogische achtergronden Docent: Gil Géron van “Muzemix” Kostprijs: 3 euro (incl. syllabus, boekenlijst en koffie). Schrijf je in via 089 / 56 40 74 of maaseik@bibliotheek.be

Wil u de nieuwsbrief van de bibliotheek ontvangen in je mailbox? Stuur een e-mail naar maaseik@bibliotheek.be met als onderwerp ‘inschrijven’.

Openbare bibliotheek Bleumerstraat 68 - 3680 Maaseik T. 089/564 074 E. maaseik@bibliotheek.be I. www.maaseik.be

23 25


Proficiat, u woont in een toekomstige Werelderfgoedgemeente! Al 4 jaar lang werkt Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw samen met de stad Maaseik en andere partners aan het Werelderfgoeddossier van de Hoge Kempen. De bedoeling is dat binnen enkele jaren het landschap van de Hoge Kempen met z’n heidevelden en getuigen van het steenkoolverleden op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat! Wat wil dat nu allemaal zeggen: Werelderfgoed, UNESCO, cultuurlandschap? Waar ligt dat Werelderfgoedgebied precies en wat betekent dat voor jou? Wat gaat er veranderen in de omgeving, of net niet?Antwoorden op deze vragen en meer informatie kom je binnenkort te weten. We nodigen elke inwoner van Maaseik uit voor een infoavond over het Werelderfgoeddossier en de relatie tot de bewoners. Deze vindt, gezamenlijk voor As, Dilsen-Stokkem, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, plaats op 12 november 2013 om 20u in Gemeenschapscentrum De Drieschaar (Schuttenbergstraat 2 – As). Breng je buren en familie, en je portie nieuwsgierigheid mee! De koffie staat warm en de pintjes staan koud. Graag tot dan! PS: Te benieuwd? Neem alvast een kijkje op www. erfgoedhogekempen.be! ®Misjel Decleer

®Misjel Decleer

®Misjel Decleer

24

®Misjel Decleer


Is uw telecommunicatie-abonnement het meest gunstigste? Laat uw factuur controleren. 50% van de Belgen heeft een abonnement dat niet aangepast is aan zijn werkelijke telecommunicatiebehoeften. Zelfs voor een prepaid gsm-kaart vindt u goedkopere aanbiedingen. Waarom zou u dus de stap niet durven zetten? Telefoon, gsm, internet, televisie: durf ook vergelijken! Stad Maaseik helpt u om de aanbiedingen van de verschillende operatoren van uw regio te vergelijken zodat u zelf het abonnement dat het best bij u past, kunt kiezen. Een informatiecampagne? Voor wie? U vergelijkt de aanbiedingen van de verschillende telecomoperatoren niet. U gebruikt sinds lange tijd hetzelfde abonnement of dezelfde prepaid gsm-kaart. U kent uw werkelijke behoeften inzake vaste of mobiele telefoon, internetverbinding of digitale televisie niet. U hebt geen internettoegang of u weet niet hoe u de beschikbare vergelijkingstools moet gebruiken.

Breng, indien mogelijk, uw laatste maandelijkse facturen van uw telecomoperator mee. Een team zal u helpen om de simulatie uit te voeren en te durven vergelijken! Opgelet! De bedoeling van dit gesprek is u bij de simulatie te helpen en u de juiste informatie te overhandigen zodat u vervolgens het abonnement kunt kiezen dat het best bij uw behoeften past. Tijdens het gesprek kunnen we al uw vragen over problemen in de telecommunicatiesector echter niet beantwoorden. Indien u vragen hebt, proberen we u te helpen en geven we u de contactgegevens van de diensten die u het beste kunnen helpen.

Kom naar de spreekuren. Een team zal u helpen om te vergelijken! Daarna is de keuze aan u en deze keer hebt u kennis van zaken. Wat moet u doen om informatie te ontvangen? Kom naar de spreekuren van de stad Maaseik: ▪▪maandag 18 november 2013 van 15u00 tot 19u00 ▪▪dinsdag 19 november 2013 van 15u00 tot 20u00 Adres: Jeugdcentrum Fuego – Sportlaan 36 – 3680 Maaseik

Winteruurregeling van kracht op het recyclagepark Vanaf dinsdag 29 oktober gaat de winteruurregeling in op het recyclagepark. Vanaf nu tot en met zaterdag 29 maart 2014 kunt u op volgende tijdstippen uw afval naar het park brengen: Maandag

Gesloten

Gesloten

Dinsdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Woensdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Donderdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 17.00 uur

Vrijdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Voor meer info kunt u terecht bij Limburg.net: tel. 0800 90 720 e-mail: info@limburg.net

25


26

De seniorenraad werkt het hele jaar 2013 rond het thema dementie en biedt een lezing aan over (omgaan met) dementie. Spreker van deze interessante middag is Katrien Moors van het Expertisecentrum Dementie Hasselt. Wat is dementie, wat is dementie niet, de medische aspecten van dementie, de beleving van de persoon met dementie, adviezen omtrent omgang en communicatie met personen met dementie... het

komt allemaal aan bod tijdens deze lezing. Je kan na de pauze vragen stellen aan de spreker. Wanneer: 30 oktober, 13.30 uur. Waar: Ontmoetingshuis Voorshoven. Inkom gratis.


Tweede druk Gids bij levenseinde en overlijden In september 2011 verscheen de eerste druk van de Gids bij levenseinde en overlijden. De seniorenraad en de dienst welzijn werkten samen aan deze brochure, die in een klare taal is opgesteld. Alle gegevens uit deze gids werden nu, twee jaar later, getoetst aan de huidige realiteit. Er gebeurden heel wat aanpassingen. Je vindt in deze gids alle informatie over levenseinde (met de nodige formulieren), wat te doen na een overlijden, rouwverwerking, financiÍle aspecten‌ Ben je geïnteresseerd in deze gids? Je kan hem bestellen bij de dienst welzijn, tel. 089/560 552 of via mail welzijn@maaseik.be Je kan hem ook afhalen bij de balie van de dienst burgerzaken in het administratief centrum in Maaseik. De gids is gratis.

27


Seniorencinema is op 17 september goed uit de startblokken gegaan met de film Jagten, die geen van de 148 aanwezigen onberoerd liet. Er werd bij de koffie duchtig over nagepraat! Je bent van harte welkom bij seniorencinema, of je nu alleen bent, met een vriend of vriendin of in compagnie. CC Maaseik, 14.15 uur. 12/11/2013 - Le fils de l’autre Net wanneer Joseph zijn dienstplicht bij het Israëlische leger wil starten, ontdekt hij dat hij niet de biologische zoon van zijn ouders is en dat hij bij zijn geboorte verwisseld werd met Yacine, kind van een Palestijnse familie uit de Westelijke Jordaanoever. Deze onthulling verandert het leven van beide families ingrijpend en dwingt hen hun eigen identiteit, waarden en overtuigingen vanuit een totaal nieuw licht te bekijken. 3/12/2013 - Vergiss mein nicht Deze film krijg je extra erbovenop en kadert in het dementiejaar 2013 dat door de seniorenraad Maaseik werd uitgewerkt. Gretel heeft Alzheimer. Haar zoon David keert voor enkele weken terug naar zijn ouderlijk huis om zijn vader bij te staan bij haar verzorging en maakt een portret van zijn moeder. Hij documenteert haar gestage verval, maar vertelt ook het verhaal van haar turbulente verleden als activiste voor vrouwenrechten en vrije liefde in de woelige jaren ‘60. Het contrast met haar huidige situatie is scherp. David en zijn vader worstelen met schuldgevoelens als de keuze voor een verzorgingstehuis onvermijdelijk wordt. ‘Vergeet Me Niet’ is een erg persoonlijke maar tegelijk universele film, ontroerend maar ook opvallend onsentimenteel, soms zelfs mild humoristisch.

Oproep: de Adviesraad voor Personen met een Beperking zoekt versterking!

28

De Adviesraad voor Personen met een beperking werkt aan de volgende doelen: 1. Organiseren van het lokaal overleg rond het beleid voor personen met een beperking. 2. Sensibiliseren van het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke diensten, specifieke doelgroepen en de algemene bevolking. 3. Bespreken van knelpunten die inclusie van personen met een beperking in de maatschappij bemoeilijken en initiatieven die het welzijn van deze personen verhogen en inclusie mogelijk maken. 4. Bevorderen van overleg, samenspraak en samenwerking tussen de belanghebbende partners. 5. Opmaken van adviezen voor het lokale beleid op eigen voorstel of op vraag van lokale overheden.

Om de werking van de raad te verbeteren en te verbreden wordt er in maart 2014 een algemene bestuursvergadering opgericht. Om deze raad te vervolledigen zoeken we: ▪▪Ervaringsdeskundigen (personen met een beperking en eventueel hun voogd) uit Maaseik. ▪▪Afgevaardigden van verenigingen voor personen met een beperking, ouderverenigingen van personen met een beperking... waarvan de werking is uitgebouwd in Maaseik. ▪▪Personen die vanuit een persoonlijk engagement deelnemen aan de adviesraad. ▪▪Personen die beroepshalve met en voor personen met een beperking werken (bv. kinesisten). ▪▪De vergaderingen gaan twee maal per jaar door. Bent u geïnteresseerd of wil u meer weten? Neem even contact op met het secretariaat van de raad! Dienst welzijn, Sandra Vancleef, 089/560 552 of via mail sandra.vancleef@maaseik.be


Fit in je hoofd, goed in je vel! 10 tips voor een goed gevoel. Je gelukkig voelen, beter met moeilijke situaties omgaan, je veerkracht verhogen, meer grip op je leven krijgen ... De workshop “Fit in je hoofd, goed in je vel” helpt je daarbij! Twee uur lang gaan we aan de slag met tien eenvoudige tips. Deze cursus is bedoeld voor iedereen, maar richt zich in eerste instantie tot jonge ouders. Tipje van de sluier Hoe gaan we tewerk? De eerste tip is “Vind jezelf oké”. Een kortfilm geeft eerst een inleiding op deze tip. Je krijgt dan de gelegenheid om vanuit je eigen levenservaring te praten en anderen hun verhaal te horen. De begeleider van Vormingplus sluit af met praktische adviezen die je later in je dagelijks leven kan blijven toepassen.

Plaats: Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan 72 te Maaseik. Prijs: 9 euro (informeer naar kortingen) Inschrijven kan voor beide momenten bij Jacques Dalemans, Cultuurcentrum Achterolmen Van Eycklaan 72 te Maaseik tel:089/56.99.56. of per mail: jacques.dalemans@maaseik. Vermeld dan je adres, telefoon- en/of gsm-nummer, je geboortedatum en je beroep. Om iedereen maximaal van de workshop te laten profiteren kunnen we 16 deelnemers toelaten. In samenwerking met Vormingplus Limburg en De Limburgse logo’s.

De rode draad doorheen deze workshop zijn de tien tips van www.fitinjehoofd.be. Benieuwd naar de negen andere? Schrijf je in! Praktische informatie We organiseren deze workshop 2 keer: 1. Datum: Woensdag 2 oktober 2013 Uur: 19u30 – 21u30 Plaats: Cultureel Centrum Neeroeteren, Scholtisplein 2 te Neeroeteren. Prijs: 9 euro (informeer naar kortingen) 2. Datum: Donderdag 24 oktober 2013 Uur: 19u30 – 21u30

29


Zo ziek als een hond? Liever niet. Laat u tijdig vaccineren tegen seizoensgriep. Griepvaccinatie: ook voor u belangrijk? Mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren moeten extra waakzaam zijn voor de griep. En omdat de natuurlijke weerstand afneemt met de leeftijd, is griepvaccinatie voor iedereen ouder dan 65 jaar zeer belangrijk. Ook zwangere vrouwen kunnen zich maar beter laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Wie zwanger is, heeft minder weerstand tegen infecties en zo kan griep bij een zwangere vrouw erger zijn en meer complicaties veroorzaken, zoals een longontsteking. Vaccineren in het tweede of derde trimester van de zwangerschap is daarom aanbevolen, en het vaccin is volstrekt veilig. Wie in nauw contact leeft met mensen uit deze risicogroepen, doet er goed aan zich te laten vaccineren. Ook als u beroepshalve voor risicogroepen zorgt, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegkundige, kan een vaccinatie u en de mensen voor wie u zorgt tegen de griep beschermen. Griepvaccin wordt terugbetaald aan risicogroepen. De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en half november. Met een voorschrift van de huisarts kan u bij de apotheker een vaccin kopen. Bewaar het vaccin in de koelkast, anders wordt het waardeloos. Ga naar uw huisarts om u te laten vaccineren. Het griepvaccin kost tussen de 11 en 12 euro, maar wordt voor de helft terugbetaald aan mensen uit de risicogroepen. Sommige mutualiteiten betalen het zelfs volledig terug.

Bloeddonatie NeeroeterenOpoeteren-Dorne. De datums voor bloeddonatie van Rode Kruis Neeroeteren-Opoeteren-Dorne in 2014. Dorne Ontmoetingshuis Oase, Weg naar As 66, collectes 2014 telkens op donderdag van 17u30 tot 20u00: ▪▪16 januari ▪▪24 april ▪▪28 augustus ▪▪30 oktober

30

Neeroeteren Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismansweg 4, collectes 2014 telkens op woensdag van 18u00 tot 20u30: ▪▪12 februari ▪▪14 mei ▪▪20 augustus ▪▪12 november

Toch griep? Bij heel wat mensen leven misvattingen over griepvaccinatie. Het is een veel gehoorde uitspraak dat het vaccin griep veroorzaakt. Het griepvaccin bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken. Door het spuitje maakt je lichaam wel verdedigingsstoffen aan. Dit kan soms lichte ongemakken geven. Als je kort na de inenting toch ziek wordt, kan het zijn dat je kort voor of na de inspuiting besmet werd. Het griepvaccin werkt pas na twee weken en helpt alleen tegen de “echte” griep, veroorzaakt door het influenzavirus. Het heeft helemaal geen invloed op het al dan niet krijgen van een gewone verkoudheid of een bronchitis. Een griepvaccinatie sluit niet volledig uit dat je griep kan krijgen, maar de kans op griep is aanzienlijk kleiner en ook de kans op complicaties neemt drastisch af. Behoort u tot de doelgroep, vraag dan zeker raad bij uw huisarts of apotheker. Meer informatie. Meer informatie over griep en griepvaccinatie vindt u op www.griepvaccinatie.be.

EHBO-cursus Maaseik Op 2 noveber start het Rode Kruis afdeling Maaseik een nieuwe cursus Eerste Hulp Bij Ongevallen voor de bevolking. Wie wil weten hoe te reageren in kleine en grote noodgevallen kan deze cursus van vier lessen volgen. De cursus vindt plaats in Vita Humana, Prinsenhoflaan 29 te Maaseik. En dit op volgende zaterdagen: 2, 9, 16 en 23 november 2013 van 9u30 tot 13u. Wie zich hierna verder wil verdiepen kan dat nadien vanaf 14 december 2013 door de aansluitende cursus helper te volgen. Voorkennis voor de cursus Eerste Hulp Bij Ongevallen is niet nodig en de opleidingen zijn volledig gratis. Info via vorming@maaseik.rodekruis.be, inschrijven kan via act.rodekruis.be.

Bloedgeven 70% van de bevolking heeft ooit bloed nodig, slechts 3% geeft. Daarom hoopt het Rode Kruis afdeling Maaseik volgende bloedinzameling weer nieuwe donoren te ontmoeten. Natuurlijk blijven de bestaande donoren nog steeds van harte welkom. Wilt u ook bloed geven of wenst u meer info? Kom dan zeker op 30 oktober 2013 naar dienstencentrum Dekenshof, Dekenskamp 22, 3680 Maaseik. De vrijwilligers van het Rode Kruis heten u van harte welkom van 18u tot 20u30.

Rode Kruis Maaseik gaat digitaal Rode Kruis afdeling Maaseik gaat mee met de tijd. Daarom vindt u het op facebook, twitter en is er sinds kort een nieuwe website: maaseik.rodekruis.be.


Boekbaby’s in Maaseik stappen over van babynaar peuterpakket.

Op 1 januari 2013 startte Stad Maaseik met het project Boekbaby’s. Boekbaby’s brengt jonge ouders en hun kleine kinderen op een plezante manier in contact met boeken. Op verschillende momenten, nog voor de kinderen naar school gaan, ontvangen ze een cadeaupakket met boekjes en informatie over voorlezen en over de bibliotheek. Zo moedigt Boekbaby’s ouders aan om al heel vroeg samen met hun kinderen boeken te ontdekken en ervan te genieten. Waarom Boekbaby’s? Kinderen van bij de geboorte laten kennismaken met boeken, liedjes, versjes en verhalen, heeft een positieve invloed op hun taalontwikkeling. Ze leren veel nieuwe woorden en zinnen, raken vertrouwd met taal en kunnen sneller lezen. Ze lezen ook graag en zijn vaker lid van een bibliotheek. Samen in een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en beluisteren zorgt bovendien voor een goede band tussen ouders en kinderen.

ken in oktober de leeftijd van 15 maanden. Daarom startten we op 1/10 met de 2de fase van het project, het verdelen van peuterpakketjes aan kindjes die vanaf deze datum 15 maanden worden. Anders dan bij de babypakketjes, ontvangen de ouders bij een bezoek aan het consultatiebureau nu een uitnodiging waarmee ze in de bibliotheek hun gratis peuterpakketje kunnen gaan afhalen. Het is meteen een gelegenheid om nader kennis te maken met het baby- en peuteraanbod van de bib. De verdeling van babypakketjes aan kindjes van 6 maanden gaat gewoon door. Meer informatie over Boekbaby’s in Maaseik? Wens je meer informatie, wend je dan tot de dienst maatschappelijke integratie – Lekkerstraat 10 in Maaseik. Tel.: 089/560 557 of katrien.desmedt@maaseik.be

Hoe werkt Boekbaby’s? Wanneer ouders met hun baby van 6 maanden naar een plaatselijk consultatiebureau van Kind en Gezin gaan, ontvangen ze daar een gratis babypakketje. Heeft het kindje de leeftijd van 15 maanden bereikt, dan kunnen de ouders een peuterpakketje gaan afhalen in de plaatselijke bibliotheek. Ze krijgen daarvoor een uitnodiging mee tijdens hun bezoek aan het consultatiebureau. Wie organiseert Boekbaby’s? Boekbaby’s is een project van Stichting Lezen en de openbare bibliotheken. In Limburg steunt het provinciebestuur het project financieel in het kader van “Taal is van iedereen”! Het project wordt gecoördineerd door het Provinciaal Steunpunt Onderwijs. Belangrijkste partner is Kind en Gezin. Via de consultatiebureaus worden bijna alle baby’s en hun ouders bereikt, op verschillende momenten. In Maaseik zijn volgende partners bij de organisatie betrokken: de bibliotheek, het consultatiebureau van Kind en Gezin in Neeroeteren (georganiseerd door Reddie Teddy), het consultatiebureau van Kind en Gezin in Maaseik (georganiseerd door Kind en Preventie), de stedelijke diensten kinderopvang, welzijn en maatschappelijke integratie en het provinciaal Steunpunt Onderwijs. In de toekomst wordt het lokaal netwerk mogelijk uitgebreid omdat er nevenprojecten gepland zijn. Start verdeling peuterpakketten sedert 1 oktober 2013 In Maaseik ontvingen al 134 baby’s, die sinds 1/1/2013 6 maanden werden, een babypakketje tijdens een bezoek aan één van de consultatiebureaus van Kind & Gezin. De kindjes die in januari 6 maanden waren, berei-

31


Herdenking van acht gesneuvelde Maaseiker verzetsstrijders. Op 9 september vond in het Nederlandse Cadier en Keer (gemeente EijsdenMargraten) de herdenkingsplechtigheid plaats voor 12 verzetsstrijders die daar op 12 september 1944 werden geëxecuteerd. Acht van hen waren geboren of woonachtig in Maaseik: Alfons Leroy, Pieter Jaeken en Jacques Teelen uit Neeroeteren, en Mathieu Lenders, Pierre Driessen en Jean en Jules Wolfs uit Maaseik. Deze acht medeburgers werden een dag eerder met 18 anderen na de Duitse aanval op het verzetskamp in Rotemse bossen naar het Nederlandse Heer overgebracht. Één van de gevangenen was Alphonsine Vliexs die haar beide zussen in Opglabbeek had verloren. Na de executie van elf Belgen en een jonge Pool, werd zij naar Ratingen, nabij Düsseldorf, getransporteerd. Daar slaagde ze er in om te ontsnappen aan de nazi-gruweldaden. Maar enige tijd later werd Alphonsine opgepakt en naar het concentratiekamp van Ravensbrück gebracht om uiteindelijk op 27 april 1945 in het Brandenburgse Wittenberge bevrijd te worden. Van de verzetsstrijders die op 11 september 1944 werden gevangen genomen, keerden er slechts drie terug. Ter herinnering aan het verlies van elf Belgische verzetsstrijders en burgers, werd al in 1945 een eerste plechtigheid georganiseerd. Een jaar later werd een comité opgericht dat de drijvende kracht was achter de onthulling van het Belgisch Monument Heer op 12 september 1948.

32

In bijzijn van schepen Yvonne Van Dooren en Maaseiker familieleden, overhandigde Alphonsine ‘Siske’ Vliexs aan de Nederlandse burgemeester Dieudonné Akkermans haar neergeschreven ervaringen en herinneringen over deze zwarte periode uit onze geschiedenis, nu 75 jaar geleden.

Vlnr. schepen Y. Van Dooren, A. Vliexs, burgemeester D. Akkermans van Eijsden-Margraten.


Kook mee van woede. “Omdat honger een onrecht is!” Samen met een brede coalitie van ngo’s gaat 11.11.11 twee jaar campagne voeren over het ‘recht op voedsel’. Want als er genoeg voedsel wordt geproduceerd in de wereld, hoe komt het dan dat nog steeds één op acht honger lijdt? Het is natuurlijk niet nieuw, 11.11.11 vecht al jaren tegen honger. Toch is het niet overbodig dit thema nog eens opnieuw onder de publieke aandacht te brengen, want nog steeds lijden wereldwijd meer dan 870 miljoen mensen honger. Vooral in het Zuiden, en ironisch genoeg, heel vaak mensen die zelf voedsel produceren, kleine boeren die met een minimum aan middelen kleine lapjes grond bewerken. Honger is een politiek probleem. Nochtans staat het recht op voedsel ingeschreven in diverse verdragen en verklaringen. Dat mensen met honger leven is dan ook een grove schending van de mensenrechten, vindt de Coalitie voor het Recht op Voedsel. En een probleem dat dringend moet en kan aangepakt worden. Uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (FAO) blijkt immers dat er meer dan genoeg voedsel wordt geproduceerd om de wereld te voeden. Onder het motto “ik kook van woede” heeft 11.11.11 een eisenpakket uitgewerkt. We sommen ze hieronder even op.

grond op voor winstgevende exportgewassen. Boeren zijn gedwongen hun akkers af te staan en kunnen niet langer eigen voedsel produceren. Bovendien is er veel water nodig voor de irrigatie van die grote plantages. Daardoor komt ook de watervoorraad in het gedrang. 4. Een rechtvaardig klimaatbeleid met aandacht voor duurzame landbouw! Nu al lijden 45 miljoen mensen honger als gevolg van de klimaatverandering: droogte, overstromingen, … Boeren in het Zuiden kampen met mislukte oogsten en kunnen hun families niet meer voeden. Tegelijkertijd is ons voedselsysteem verantwoordelijk voor meer dan een derde van de totale uitstoot van broeikasgassen. Meer info over de campagne vindt u op www.ikkookvanwoede.be. Op woensdag 16 oktober zal de Noord-Zuidraad van Maaseik de campagne op een ludieke manier in de kijker zetten tijdens de wekelijkse markt.

1. Gok niet met voedsel: Stop voedselspeculatie! Banken en grote beleggers maken enorme winsten door te speculeren op voedsel. Dat drijft de voedselprijzen de hoogte in en maakt ze heel onvoorspelbaar. Voedsel is geen handelswaar zoals andere producten. Het recht op voedsel moet voorrang krijgen. 2. Geen voedsel in de tank: Stop biobrandstoffen die concurreren met voedselproductie! Voedselgewassen zoals maïs, graan en soja worden ook gebruikt om biobrandstoffen te maken voor transport. In diesel en benzine zit ongeveer 5% biobrandstof. Zo komt het voedsel niet bij de mensen maar in onze autotank terecht. Bovendien zorgt biobrandstof niet voor een grote daling van de CO2-uitstoot. V.U. Bogdan Vanden Berghe, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel

3. Stop land- en waterroof: Verzekerde toegang tot land en water voor iedereen! Privé-investeerders kopen in het Zuiden enorme stukken landbouw-

CAF1302

191 landen ondertekenden een akkoord om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. Voer samen met de Vlaamse Noord-Zuidbeweging actie om de politici aan hun belofte te herinneren én de lat hoger te leggen. Armoede moet de wereld uit! www.detijdloopt.be

33


Tweedaagse van de Klant grandioos succes voor de binnenstad. Tijdens het weekend van 28 en 29 september kon je in Maaseik nog eens over de koppen lopen. Samen met de Dienst Lokale Economie van de stad Maaseik vulde UNIZO-Maaseik de leegstaande panden met pop-upwinkels van Opoeteren, Neeroeteren en buiten het handelscentrum Maaseik. Een en ander ging gepaard met de nodige acties en animaties. Dat kon het publiek wel smaken. De Bosstraat en de Markt gonsden van activiteit. Ook de Hepperstraat, de Bleumerstraat en Kloosterbepden pikten een graantje mee. Het initiatief kon op veel bijval rekenen van zowel het winkelend publiek, als de winkeliers en de aanbieders van winkelpanden. Ook de lokale pers lustte er pap van. Tijdens de afsluitende drink kreeg burgemeester Jan Creemers de UNIZO Gemeenteradar uitgereikt, ter ere van het stadsbestuur dat zich actief zal laten doorlichten op ondernemersvriendelijkheid en punten ter verbetering.

Burgemeester J. Creemers krijgt de gemeenteradar.

EĂŠn van de pop-up winkels.

34 De Oak City Jazz Band.


De verwarmingstoelage. Vanaf september 2013 zijn de inkomstenbedragen waarmee rekening gehouden wordt voor het indienen van een aanvraag voor verwarmingstoelage verhoogd. Vanaf deze datum mag het jaarlijks bruto-inkomen van alle personen die ingeschreven zijn op het adres van de aanvrager, het bedrag van € 16.965,47 verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste, niet overschrijden. Om het jaarinkomen te kunnen controleren zijn wij verplicht ELKE aanvraag voor een verwarmingstoelage, het meest recente berekeningsblad van de personenbelasting van alle inwonende personen te controleren. Gelieve dit dan ook mee te brengen. Wanneer aanvragen? De aanvraag dient te gebeuren BINNEN DE 60 KALENDERDAGEN (2 maanden) na de levering.

Sociale Dienst Opoeteren, tel. 089 75 37 71 Zitdag: Donderdag: 09u00 - 11u30 Welke documenten meebrengen voor de aanvraag?

▪▪ZEKER NIET VERGETEN: het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet personenbelasting of Tax on web-berekening of het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, ...) van alle gezinsleden ingeschreven op uw adres; ▪▪factuur of leveringsbon; ▪▪identiteitskaart; ▪▪kleefvignet ziekenfonds van alle personen die ingeschreven zijn op uw adres; ▪▪bankrekeningnummer;

Waar aanvragen? Aanvragen voor verwarmingstoelage kan u indienen bij onze kantoren van de Sociale Dienst. Hierbij een overzicht van de zitdagen Sociale Dienst: Sociaal Huis Maaseik, Mgr Koningsstraat 8, 3680 Maaseik, tel. 089 56 99 10: Maandag 13u30 tot 16u00 Dinsdag 15u00 tot 17u30 Woensdag 13u30 tot 16u00 Donderdag 09u00 tot 11u30 Vrijdag 09u00 tot 11u30 Sociale Dienst Neeroeteren, Scholtisplein 1 (oud-gemeentehuis), tel 089 56 99 10 Zitdag: Woensdagvoormiddag van 9u00 tot 11u30 (vragen naar Robert Brouwers)

Vervoer nodig? Neem contact met de Minder Mobielen Centrale! De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een vervoersdienst van vrijwillige chauffeurs voor mensen met verplaatsingsproblemen. Enkel leden van de MMC kunnen gereden worden. Het lidgeld bedraagt 10 € voor een jaar. De chauffeurs zorgen met hun eigen wa-

gen voor vervoer wanneer leden van de MMC bijvoorbeeld naar familie, naar de winkel of het ziekenhuis moeten. In principe is de MMC bedoeld voor mensen met een beperkt inkomen. Voor vervoer om medische redenen, bijvoorbeeld voor bestralingen, bezoeken aan de kinesist of onderzoeken in het ziekenhuis, kan iedereen beroep doen op de MMC.

De chauffeur krijgt per gereden kilometer 0,30 euro, met een minimumbedrag van 5 euro per rit. Geïnteresseerden kunnen contact nemen met de Minder Mobielen Centrale, op het nummer 089 56 99 34, of via email: mmc@ocmwmaaseik.be

Vrijwilliger in het dagverzorgingscentrum: iets voor u? Het Dagverzorgingscentrum “Uit Huis, Toch Thuis” zoekt vrijwilligers die zich enkele uren per week vrij willen maken voor busbegeleiding, hulp bij het middageten of begeleiding van de bejaarden tijdens de activiteiten. Geïnteresseerden kunnen zich tijdens de kantooruren richten naar: Riet Nouwen Verantwoordelijke dagverzorgingscentrum Tel: 089/56.99.23.

35


Markt Maaseik Start 16u: pompoenenactie voor de kinderen, de mooiste pompoenen winnen leuke prijzen! Vanaf 18u: Optredens van de Schutterij Sint Dionysius Opoeteren, Groove-It, Artemis, Freak-Out, Koninklijke Harmonie Concordia, levend Standbeeld en nog veel meer. Tal van griezelige en leuke randanimaties! Einde 23u.

Info:

MaaseikLeeftEnGriezelt

Info oktober 2013  
Info oktober 2013  
Advertisement