Page 1

M A A S E I K INFORMATIEF

Stedelijk informatieblad Maaseik Neeroeteren Opoeteren Jaargang 18 - nr. 6 - 2006 Twee maandelijks

Afgiftekantoor: 3680 Maaseik


november-december

< Bouw Sportopolis > p. 2

<Voorwoord> “Maaseik, rijk aan cultuur!”

< Monument Stefan Everts > p. 4

<

“Maaseik, rijk aan cultuur”,… dat is niet iets wat ik zelf zomaar zou durven poneren maar wat wel duidelijk zo gesteld werd in de krant De Morgen van zaterdag 6 oktober naar aanleiding van een studie van Cultuurplan Vlaanderen. Cultuurplan Vlaanderen maakte, op basis van objectieve gegevens (toegespitst op theater, dans, muziek en tentoonstellingen), een balans op van de cultuurrijkste en < Prinses Astrid cultuurarmste gemeenten in Vlaanderen. opent Schommel > p. 6 Uit deze studie kwamen een aantal verrassende conclusies naar voren. In het algemeen kwam naar voren dat het cultuuraanbod in Vlaanderen goed gespreid is met een sterker aanbod op de as Antwerpen-Mechelen-Brussel, < Sinterklaasmarkt > p. Limburg en het zuiden van West-Vlaanderen. Ook de stedelijkheidsgraad 8 speelt, logischerwijze, een grote rol in de resultaten: hoe groter de stad hoe groter het aanbod aan cultuur. In Limburg valt het op dat na Hasselt en Sint-Truiden, Maaseik zich als een van de cultuurrijkste steden aftekent. Dit is geen onprettige vaststelling. Werkgroep Documentatie

is 20 jaar > p. 9

< Gidsen voor het museum gezocht > p. 11 < Aranis en Toon Fret in Ursulazaal > p. 14 < Afrit Zuid > p. 19

< Fortis Cup 2006 > p. 21 < Maaseik beschermt de Bosbeekjuffer > p. 22 < Gebruik maken van Robbedoes > p. 24

Er is de afgelopen tijd dan ook heel wat werk verricht op cultureel vlak, zowel naar inhoud als naar infrastructuur. De schouwburg van CC Achterolmen werd grondig vernieuwd en vergroot, de foyer van CC Neeroeteren werd grondig opgefrist, de Academie voor Muziek en Woord nam haar intrek in het riante en historische prachtig gerenoveerde Minderbroedersklooster, Jeugdcentrum Fuego opende en gaf veel ruimte en zuurstof voor jeugdcultuur, et cetera. Ook inhoudelijk werden met het nieuwe cultuurbeleidsplan 2001-2007 extra middelen voor cultuur bij de Vlaamse Gemeenschap naar Maaseik gehaald die het mogelijk maakten om het socio-culturele verenigingsleven extra financiële armslag te geven via werkingssubsidies en projectsubsidies, om de stedelijke uitleendienst voor de verenigingen in het CC Neeroeteren fors uit te bouwen en om de eerste info-zuilen te plaatsen in de verschillende deelgemeentes, et cetera. Het heeft er allemaal toe bijgedragen dat de Stad Maaseik op de Cultuuratlas Vlaanderen duidelijk als cultuurrijk werd ingekleurd.

Betekent dit dat het werk gedaan is? Natuurlijk niet… “alles kan beter” zou Mark Uytterhoeven stellen en gelijk heeft hij! Het stadsbestuur moet blijvend aandacht en middelen voorzien om cultuur te versterken in een cultuurhistorische stad als Maaseik. Spijtig genoeg zal ik deze doelstelling de komende beleidsperiode 2007-2012 slechts vanuit de oppositie kunnen waarnemen. De recente gemeenteraadsverkiezingen hebben een nieuw stadsbestuur opgeleverd en er zal zich straks dan ook een nieuwe schepen van cultuur aandienen.

Ik wens de nieuwe schepen van cultuur oprecht veel succes en doorzettingsvermogen om Maaseik in de voorste gelederen van cultuurrijke steden te houden. Ik op mijn beurt ben iedereen ontzettend dankbaar die mij, in welke rol dan ook, de afgelopen 8 jaren als schepen van cultuur gesteund heeft om Maaseik rijk aan cultuur te maken. Ik zal in ieder geval cultuur blijven volgen en ondersteunen waar enigszins mogelijk. 29 Ten bate van alle Maaseikenaren zal ik me positief kritisch blijven opstellen en mijn ervaring aanwenden om een aantal dossiers in gunstige zin te sturen. En na 8 jaar anderen aansporen om aan cultuur te doen kan ik zelf grondig herbronnen en mezelf, met heel veel goesting, opnieuw actief en passief in het culturele leven gooien. Het zal deugd doen!

< Swappas > p. 25 < Wedstrijd voor senioren > p.

< Moslims vieren Offerfeest > p. 32

Laurens Leurs Schepen van Cultuur

Maaseik Informatief 1


<Sportcomplex Sportopolis uit de steigers> In samenwerking tussen Noliko Maaseik, Intercommunale zwembaden Den Ulm, Sportopolis en stad Maaseik wordt langs de Sportlaan het sportcomplex Sportopolis gebouwd, dat tegemoet komt aan de behoeften van de recreatieve en van de professionele sportbeoefenaar. Vier hoofdbrokken worden aan gepakt. A.de bouw van een topsporthal. Bouw van een internationale topsporthal met ongeveer 2.600 zitplaatsen met voldoende zit/beenruimte, een ingegraven kuip, een aantal kleedlokalen, aangepaste horecamogelijkheden met feestzaal, enz.

Toekomstig uitzicht van het sportgebied.

B.de verbouwing van de huidige stedelijke sporthal Maaseik. De 30-jaar oude stedelijke sporthal is toe aan een grondige verbouwing/renovatie. Dee kleedlokalen worden vernieuwd en/of te vergroot, 2 kleine sportzalen worden bijgemaakt voor eventueel dans- en gevechtsporten, de sanitaire installaties worden gerenoveerd, er komt een nieuw cafetaria, enz. C.de bouw van een fitness- en bowlingcentrum. Sportopolis gaat een fitnesscentrum (1600m²) en een bowlingcentrum met 12 bowlingbanen uitbaten. Het geheel wordt aangevuld met een wellnessgedeelte met sauna. D. nieuw zwembad. De intergemeentelijke zwembaden De Ulm-De Haeg bouwen: - een wedstrijd- en instructiebad voor de scholen en verenigingen. - twee peuterplonsbaden - een recreatie- en ontspanningsbad. - een buitenbad. - een glijbanencomplex. De huidige sportaccommodatie van de stad Maaseik was ontoereikend om aan de sportbehoeften van iedereen te voldoen. Met de bouw van het nieuwe complex wil het stadsbestuur de noden lenigen. De toekomst ziet er op die manier voor de sport in Maaseik rooskleurig uit.

2 Maaseik Informatief


< Nieuws > Algemeen zicht buiten

Zwembad

Topsporthal binnen

Bouwperiode. De bouwwerken startten in november 2006 en duren ongeveer 1 jaar. Dat betekent dat voor het volgende volleybalseizoen, namelijk in oktober 2007 het geheel (behalve nieuwe zwembad) kan geopend worden. Het nieuwe zwembad zal in de loop van 2008 openen en intussen blijft het huidige zwembad dienst doen. Op 20 november 2006 verhuisde de sportdienst vanuit de sporthal naar een aantal wooncontainers, die in de buurt van de sporthal staan opgesteld.

Maaseik Informatief 3


<Monument vereeuwigt prestaties Stefan Everts>

Monument vereeuwigt prestaties Stefan Everts. Tienvoudig wereldkampioen Stefan Everts nam tijdens het weekend van 30 september afscheid van de motorcross en van zijn supporters. Die zaterdagmorgen werd in Neeroeteren tijdens de feestelijkheden een standbeeld van de wereldkampioen onthuld, als blijvende herinnering aan zijn grote sportieve prestaties. Dat dit geschenk van de Maaseiker bevolking een schot in de roos was, was overduidelijk omdat bij het zien van het prachtige bronzen beeld de emoties Stefan te machtig werden. Het beeld is een creatie van Stefan Bongaerts uit Bree en stelt de wereldkampioen voor op zijn motor, die symbolisch is uitgerust met vleugels. Het grote aantal fans dat op zaterdagmorgen op het Scholtisplein aanwezig was, zorgde voor een ware volkstoeloop in Neeroeteren. Na de officiĂŤle huldiging door het college van burgemeester en schepenen, ging het feest verder in de Kiezelgroeve te Waterloos. Optredens van Sergio en Praga Khan, het circus Dos Ninos, een Special Tribute Show in samenwerking met de VRT, en een speciale huldiging met vuurwerk maakten het geheel tot een geslaagde dag. Stefan sloot zelf de namiddag af met een duo-benjisprong met zijn mecanicien Yann Lozano.

4 Maaseik Informatief


<Nieuws> Uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 8 oktober 2006. De zetelverdeling na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 ziet er uit als volgt: - CD&V/NV-A: 9 zetels - VLDplus: 7 zetels - sp.a/Spirit: 6 zetels - Vlaams Belang: 5 zetels. Er werden 15.670 geldige stemmen uitgebracht (96%). Het aantal blanco en ongeldige stemmen bedroeg 744 (4%). De volgende kandidaten werden verkozen in de gemeenteraad: CD&V/NV-A: Jan Creemers, Toine Schaefer, Mariette Mulders-Janssen, Mia Reeskens, Gerard Ignoul, Marcel Raets, Jacky Daniels, Sarah Geebelen, Mia Monnens-Kenis. VLDplus: Dirk verlaak, Johan Tollenaere, Yvonne Van Dooren, Jacques Cuppens, Sara Houben-Didden, Ria Goven-Flamant, Philippe Van Cauwelaert. SP.A/Spirit: Ghislain Vermassen, André Willen, Laurens Leurs, Hubert Paspont, Mahjoub Credid, Myriam Giebens. Vlaams Belang: Leo Pieters, Mat zoons, Ellen Kannen, Pierre Hendrikx, Jan Knippenberg. De nieuwe gemeenteraad zal geïnstalleerd worden op 2 januari 2007 om 20.00 uur in het Administratief Centrum Maaseik. Er werd een coalitie CD&V/NV-A en VLDplus gemaakt. Intussen staat ook het schepencollege vast, dat vanaf 1 januari 2007 de bevoegdheden zal opnemen: Jan Creemers: Jacques Cuppens: Burgemeester, burgerlijke stand, voorzitter politiecollege en politieSchepen van welzijn (OCMW-voorzitter), integratiebeleid, volksgeraad, brandweer, interne en externe communicatie en informatie, zondheid, mensen met een handicap, ziekenhuis, senioren, feestepublic-relations, Europese aangelegenheden, voorzitter gemeentelijkheden, AGM. raad, voorzitter schepencollege, kerkfabrieken, woonwagenterrein, alternatieve sancties. Dirk Verlaak: Eerste schepen, sport, verkeer, openbaar vervoer, parkeren, ontwikkelingssamenwerking. Mia Reeskens: Bibliotheek, jeugd, kinderopvang, gezinswerking, cultuur, culturele centra en ontmoetingshuizen, tewerkstelling, emancipatiebeleid, wijkwerking, stadswachten. Johan Tollenaere: Ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, Bijzonder Plan van Aanleg en Ruimtelijk uitvoeringsPlan, stedenbouw, automatisatie van de diensten, financiën, rekeningen en begroting, personeel. Toine Schaefer: Openbare werken, administratief gedeelte van de technische dienst, energie- en nutsleidingen, werken in eigen beheer, wagenpark, begraafplaatsen, plantsoendienst. Yvonne Van Dooren: Leefmilieu en groenbeheer, jacht en bosbouw, gevaarlijke en ongezonde bedrijven, exploitatievergunningen, energiebeleid, Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Mariëtte Janssen (5 jaar) – Sarah Geebelen (1 jaar): Middenstand, economie, industrieterrein, landbouw, grondregie, toerisme, musea, grondbeleid en GIS. Maaseik Informatief 5


< Nieuws >

Prinses Astrid op bezoek in ‘De Schommel’. Op dinsdag 7 november 2006 was Prinses Astrid in Maaseik, naar aanleiding van de opening van het nieuwe dagverblijf “De Schommel” te Siemkensheuvel. De Prinses woonde de academische zitting bij van dit nieuwe opvangcentrum voor zeer ernstig en meervoudig gehandicapte kinderen. Doelgroep in De Schommel zijn jongens en meisjes van 0 tot 21 jaar, allen met een ernstige, meervoudige handicap. De uiteindelijke doelstelling bestaat erin om opgenomen kinderen en jongeren tot maximale zelfontplooiing te begeleiden, in nauw overleg en samenwerking met de ouders. De werking van De Schommel is er op gericht dat kinderen er zich thuis en gelukkig kunnen voelen. Er wordt rekening gehouden met het eigen ritme van elk kind. Daarom wordt veel belang gehecht aan maaltijden, aan een goede verzorging, aan rust, aan een hecht en vriendelijk contact en aan een gezellige sfeer. De kinderen worden tussen 10 en 16 uur begeleid door een multidisciplinair team van professionele medewerkers. INFO Groep Ter Engelen T. 089/56.69.85

Elia bouwt hoogspanningsstation van Eyck. Elia is beheerder van het Belgisch hoogspanningsnet. Een van de projecten van Elia omvat de bouw van een hoogspanningsstation op het grondgebied van Kinrooi en Maaseik. Als gevolg van het vrijmaken van de Europese elektriciteitsmarkt fungeert het Belgische hoogspanningsnet immers steeds meer als verbinding tussen de ons omringende landen en het internationaal transport van elektriciteit neemt sterk toe. Deze wijziging op Europees niveau maakt aanpassingen nodig van de nationale netten tot een beter uitgebouwd Europees transportnetwerk. Aanpassingen zijn ook noodzakelijk om de bevoorradingszekerheid van het net in België te garanderen. Het bouwen van het nieuwe station van Eyck maakt het nu net mogelijk om de transportcapaciteit van elektriciteit te verhogen. Als inplantingsplaats werd een terrein op de grens Kinrooi-Maaseik gekozen omdat daar het knooppunt is van drie luchtlijnen. De bestaande 380kV hoogspanningslijnen GrammeMaasbracht en MaasbrachtMeerhout. Op dit knooppunt voorziet Elia nv het nieuwe hoogspanningsstation als technisch gezien de enig mogelijke locatie. De totale oppervlakte van het nieuwe station bedraagt 63.000 m² met de vier hoogspanningspylonen en de bufferzone inbegrepen. De bouw van dit station maakt het mogelijk de transportcapaciteit van elektriciteit op de bestaande lijnen te verhogen zonder dat er nieuwe 380kV lijnen moeten worden aangelegd. 6 Maaseik Informatief


< Nieuws >

Drie jaar Euregionale Samenwerking. Op 28 november 2003 plaatsten de burgemeesters van Waldfeucht, EchtSusteren, Selfkant en Maaseik hun handtekening onder een convenant waarin de vier gemeenten zich akkoord verklaarden om nauwer met elkaar samen te werken. Deze samenwerking is erop gericht een sterke as te ontwikkelen langs beide zijden van de Maas, voor een gebied met een lokale bevolking van 70.000 inwoners en duizenden toeristen en recreanten.

Winkelstad Maaseik doet naam alle eer aan. Stickeractie ‘Maaseik oergezellig’.

Schepen van middenstand Mariëtte Janssen

Om de nieuwe bezoekers van Maaseik te verleiden om een bezoek aan de winkels op Kloosterbempden te combineren met een bezoek aan de middenstand van de binnenstad, wordt tot nieuwjaar een uitgebreid programma afgewerkt met tal van blikvangers. Daaraan wordt gewerkt met de handelaars.

Onder het motto “Maaseik oergezellig” worden de klanten en bezoekers via allerhande acties naar Maaseik-centrum geleid. Zo zijn er 50 vakanties te winnen in Weerterbergen!

Voor de inwoners van de Euregio is het grensoverschrijdende verkeer van oudsher gebruikelijk. De randvoorwaarden voor deze Europese levenswijze is echter niet overal optimaal en met de steun van Europa wordt de infrastructuur op diverse plaatsen grondig aangepakt. De aanpassingswerken aan de Koning Boudewijnlaan in Maaseik, de aanleg van een fietspad langs de Aastenbergerweg en Waldfeuchterbaan in Echt-Susteren zijn enkele voorbeelden van de realisaties die het woon-werkverkeer in de Euregio optimaliseren voor zowel automobilisten als fietsers. De verbondenheid tussen de vier gemeenten heeft ook tot doel de toeristische aantrekkingskracht van de regio te versterken. Zo zal in Maaseik de oude walstructuur zichtbaar gemaakt worden in de bestrating aan Kloosterbempden. In Waldfeucht werd een camperservicestation voorzien.

Tien weken lang, vanaf 21 september, worden iedere week telkens 20 auto's met deze sticker gefotografeerd. Een deurwaarder duidt hieruit elke week vijf winnaars aan: zij gaan aan de haal met een prachtige vakantie in vakantiepark Weerterbergen, namelijk een midweek of weekendverblijf in een comfortabele zes persoons bungalow! Wil u weten of u gewonnen hebt: kijk dan op de website www.toekomstvoorons.be, in de Weekkrant of op de lijsten die u vindt in de winkels van de binnenstad. Na de bekendmaking heeft u dan 14 dagen de tijd om uw prijs af te halen bij de KMO-dienst, Lekkerstraat 10 Maaseik iedere werkdag in de voormiddag. Vergeet niet het inschrijvingsbewijs van uw auto mee te brengen. Veel succes!

Op dinsdag 28 november 2006 bestaat de Euregionale Samenwerking drie jaar. Deze feestelijke gebeurtenis wordt op passende wijze gevierd met een dagvullend programma waarbij de genodigden per bus langs de diverse werkzaamheden in Maaseik, Echt-Susteren, Waldfeucht en Selfkant geleid worden. In elke gemeente is ook een ontvangst voorzien. Het programma start om 11.30u in het cultuurcentrum Maaseik en eindigt omstreeks 20.00u met een streekproductenmarkt in Waldfeucht. INFO Stad Maaseik – dienst feestelijkheden Miranda Hermans T. 089/ 560 560 E. miranda.hermans@maaseik.be.

Kleef de sticker “Maaseik oergezellig” op de achter ruit van uw wagen en maak kans om te winnen!!! INFO KMO-dienst T. 089560 560 E. 089560 561 E. peter.houben@maaseik.be

Maaseik Informatief 7


< Nieuws >

Meer uitleg bij de belasting 'Milieubijdrage' 2006. Onlangs ontving u de aanslagbiljetten voor de gemeentebelastingen voor 2006. U vindt hierna nog eens de korte toelichting op het reglement van de milieubelasting. Op de eerste plaats ziet u dat het bedrag van de milieubijdrage ongewijzigd blijft op 112 euro per gezinshoofd. Zoals vorig jaar is er een TERUGGAVE van 62 euro voor een aantal belastingplichtigen, namelijk de W.I.G.W.'s (weduwnaars, weduwen, invaliden, wezen, gepensioneerden en alleenstaanden) met VERHOOGDE TEGEMOETKOMING, de genieters van het LEEFLOON via het OCMW en de VOLLEDIG WERKLOZE GEZINSHOOFDEN, die geen andere inkomsten hebben dan hun uitkering. Bovendien mag het KI (kadastraal inkomen) niet hoger zijn dan 745 euro (niet geïndexeerd). De teruggave van 62 euro gebeurt NIET AUTOMATISCH. Men moet dus een SCHRIFTELIJKE AANVRAAG indienen en wel BINNEN DE 2 MAANDEN na ontvangst van het aanslagbiljet. Bij die aanvraag dienen de BEWIJSSTUKKEN gevoegd te worden zodat de administratie kan controleren of het verzoek tot teruggave gewettigd is. Om het de belanghebbenden gemakkelijk te maken, wordt er bij het aanslagbiljet een model-aanvraagformulier meegestuurd. Belangrijk is dat het reglement een VRIJSTELLING van 112 euro voorziet voor sommige gezinnen. Het betreft hier de gezinnen met 2 aanslagen, namelijk een aanslag MILIEUBIJDRAGE GEZIN en een aanslag MILIEUBIJDRAGE BEDRIJF. Dit doet zich voor in GEZINNEN, waarbij MAN EN VROUW, GEHUWD OF MET EEN GEREGISTREERDE SAMENLEVINGSOVEREENKOMST of in gezinnen waarbij VADER OF MOEDER EN EEN VAN DE KINDEREN,ingeschreven op hetzelfde adres, een aanslag ontvangen enerzijds als gezinshoofd (= referentiepersoon) en anderzijds als bedrijf (BTW-plichtige met een zelfstandige activiteit of vrij beroep, zoals bijvoorbeeld schoonheidsspecialiste, pedicure, kapster, herbergierster, verzekeringsagente, winkelierster, enz ...). Deze gezinnen hoeven slechts éénmaal de milieubijdrage te betalen en wel voor de aanslag "BEDRIJF", gevestigd op een NATUURLIJKE PERSOON. De vrijstelling is dus niet van toepassing als de zelfstandige activiteit gevoerd wordt als rechtspersoon BVBA, NV, enz.. Gezinnen, die zich in deze toestand bevinden en dus 2 aanslagen ontvangen hebben, kunnen VRIJSTELLING van 112 euro krijgen MITS EEN AANVRAAG IN TE DIENEN en een document "samenstelling van het gezin", te verkrijgen bij de dienst burgerzaken, bij te voegen. Voor een dergelijke aanvraag tot vrijstelling moet u zich liefst persoonlijk aanmelden bij de dienst ontvangerij in het Administratief Centrum, Lekkerstraat 10 - 3680 Maaseik of bij de dienst burgerzaken in Neeroeteren. INFO T. 089-560 560 Vragen naar Bernadette Strijckers of Nicole Vrijens. 8 Maaseik Informatief

In memoriam: eregemeenteraadslid Leo Pieters. Op 5 november 2006 kwam het bericht: Leo Pieters is gestorven. Ondanks het feit dat hij een dag ouder werd en ondanks het feit dat zijn gezondheid hem in de steek liet, kwam de droeve tijding van zijn overlijden onverwacht. Hij werd 83 jaar. Leo Pieters heeft vele jaren meegewerkt aan het openbare leven in Maaseik. Hij was gemeenteraadslid van 1971 tot 1994 en als bekroning van zijn politieke loopbaan was hij schepen voor toerisme, landbouw, middenstand, hinderlijke inrichtingen en slachthuis. Via die mandaten heeft hij enkele van zijn idealen in de praktijk kunnen uitwerken. Naast zijn echtgenote en zijn kinderen was één van zijn grote passies zijn tuin, waarin hij zijn ganse energie kwijt kon. Als minzaam en goedhartig man zal hij in gedachten aanwezig blijven. De goed geluimde man die graag aan het sociale leven deelnam en die – een sigaar in de hand – graag met iedereen over van alles en nog wat van gedachten wisselde. Namens het stadsbestuur en namens het stadspersoneel maakte burgemeester Creemers de innigste gevoelens van deelneming over aan de rouwende familie.

In memoriam: ereburgemeester Hendrik Nijs. De stad Maaseik wil graag zijn medeleven tonen aan de familie en vrienden van oudburgemeester, ereburgemeester en inwoner van de stad Maaseik, Hendrik Nijs. Hij overleed op donderdag 16 november 2006 op 85-jarige leeftijd. Hij was burgemeester van Opoeteren van 1953 tot 1972. De Koning verleende hem op 18 juli 1997 de titel van ereburgemeester. Hendrik Nijs werd in 1953 burgemeester van de gemeente Opoeteren, als één van de jongste burgemeesters van België. In die functie heeft hij gedurende 20 jaar het reilen en zeilen van het openbaar leven in Opoeteren mogen leiden. Hij deed dat op zijn eigen, gekende, maar altijd op resultaat gerichte stijl. Op die manier leerden we Hendrik Nijs kennen als een gedreven burgemeester, die met woord en daad erin slaagde om Opoeteren te besturen. Ereburgemeester Nijs stond midden in de samenleving en had direct contact met inwoners, vaak op een informele manier. Dit maakte hem onder de bevolking tot een geliefde burgervader, die op allerlei fronten impulsen heeft weten te geven aan Opoeteren. Hendrik Nijs was een rasbestuurder die de belangen van de gemeente als geen ander kon verdedigen. Ook later, tijdens de periode dat hij gemeenteraadslid van de stad Maaseik was, verdedigde hij de belangen van “zijn” Opoeteren. Vele treffende anekdotes zijn over ereburgemeester Nijs bekend. Op die manier zal hij in het collectief geheugen van onze stad aanwezig blijven. Hendrik Nijs was een unieke burgemeester en zijn naam en ideeën zullen voor altijd verbonden blijven aan de gemeente waar hij zelf zo van hield, Opoeteren. Namens het stadsbestuur en namens het stadspersoneel maakte burgemeester Creemers de innigste gevoelens van deelneming over aan de rouwende familie.


< Nieuws >

De Werkgroep Documentatie Maaseik (‘het Documentatiecentrum’) vierde op zondag 12 november 2006 het 20-jarig bestaan. De Werkgroep Documentatie Maaseik bestaat uit leden-vrijwilligers met belangstelling voor het verleden, heden en toekomst van de stad Maaseik. De vereniging heeft een samenwerkingsovereenkomst, logistieke steun inbegrepen, met het stadsbestuur van Maaseik en is aangesloten bij de Stedelijke Culturele Raad. De Werkgroep Documentatie verzamelt en archiveert documenten over Maaseik en stelt die ter inzage aan de geïnteresseerden. De vereniging geeft regelmatig publicaties uit en organiseert tentoonstellingen. De medewerkers inventariseerden en archiveerden al duizenden gedachtenisprentjes, overlijdensberichten, prentbriefkaarten, affiches, foto’s, dagbladartikels en andere geschreven bronnen. Maar ook boeken en tijdschriften, notariële akten, afschriften van parochieregisters en registers van de burgerlijke stand kan men raadplegen. Academische viering. Zondag 12 november was er een viering voor genodigden in Zaal Van Eyck en werd de herwerkte uitgave “Maaseik in oude prentkaarten, deel 1” voorgesteld. Maaseiker Rapsodie. Zondag 19 november 2006 om 15 uur werd de Maaseiker Rapsodie gepresenteerd in Zaal Van Eyck, een diavoorstelling met muzikale omlijsting uit 1959, bedacht en uitgewerkt door Frans Colsoul (+18 11 2000) en Mia Vanstreels (+03 08 1983). De 250 dia’s van deel 1 én de originele geluidsband zijn door de Werkgroep Documentatie Maaseik gedigitaliseerd. Vervolgens zijn beeld en geluid in een aangepaste regie gesynchroniseerd. INFO Isabelle Kraewinkels T. 089/56 44 08. of Werkgroep Documentatie Maaseik Koetshuis - Eikerstraat 3, 3680 Maaseik T. 089/81 92 90 (binnenlijn 222) E. werkgroep@maaseik.be I. www.maaseik.be (klik “Cultuur & Bibliotheek” / “Werkgroep Documentatie”) Openingsuren: Iedere maandag- en donderdag van 10 u. tot 12 u. (behalve op feestdagen) Afspraak: Buiten de vermelde uren enkel op afspraak met een van de leden.

Oproep. De dia’s van deel 2 - ‘het dagelijkse leven van de Maaseikenaar’ - zijn tot op vandaag niet teruggevonden. Indien u hierover nieuws heeft kan u contact opnemen met de Werkgroep Documentatie Maaseik (089/56 44 08). Maaseik Informatief 9


<Toerisme> De geschenkenbon van de toeristische dienst. Iets voor de eindejaarsfeesten? De komende feestmaanden zijn weer dé gelegenheid om iedereen van een cadeautje te voorzien. We weten maar al te goed, dat het niet altijd makkelijk is om een origineel cadeau te bedenken. Wanneer u op zoek bent naar een origineel cadeau voor de komende feestdagen, dan biedt de geschenkenbon van de dienst toerisme dé oplossing. Meer dan 170 middenstanders van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren doen mee. U kan een geschenkenbon kopen van 6,50 euro - 10,00 euro en 25,00 euro. INFO Toerisme Maaseik - Markt 1 T. 089-819 290 F. 089-819 299 E. toerisme@maaseik.be

Kom nazomeren in Limburg.

Carnaval 2006-2007.

Boek nu uw verblijf en ontvang 25% korting! Of neem deel aan één van de vele activiteiten … Meer info op www.toerismelimburg.be/nazomeren.

Het Heilig Wammes Maaseik. Gedurende reeds 57 seizoenen speelt de Raad van Elf coördinator, organisator en inspirator van de carnavalsactiviteiten in Maaseik.

Wil u ook genieten van een welverdiende nazomervakantie in het gastvrije Limburg? De herfstmaanden bieden immers betoverende taferelen. Terwijl de bladeren dwarrelen boven het fietsparadijs, krijgen de bossen een magisch kleurenpalet; ideaal om een weekendje uit te blazen, ver weg van alle drukte! Boek nu en geniet tot en met 21 december 2006 van 25% korting op uw verblijf op basis van 2 overnachtingen met ontbijt! Voor meer informatie over de belangrijkste troeven voor de nazomer per regio, de leukste tips, de origineelste adresjes en een overzicht van alle nazomer-activiteiten, surft u naar www.toerismelimburg.be/nazomeren.

Het carnavalseizoen 2006-2007 startte op 11 november om 11.11 uur. Hierna vindt u de kalender van carnaval, zodat u zeker niets zal missen: Mezeik Zèngentaere: 30 november: in een Maaseiker café om 20.11 uur 9 december: zaal Van Ecyk om 20.11 uur: Mezeik Zèngentaere - Finale. Info: www.heiligwammes.be

10 Maaseik Informatief


<Musea> Tentoonstelling Lezingen.

‘Expeditie

archeologie!

Voor diegenen die interesse koesteren voor het verleden, hebben we een leuk aanbod aan lezingen. U kan de lezing combineren met een bezoek aan de tentoonstelling ‘Expeditie archeologie’. Lezing vanaf 20.00 uur in Minderbroedersklooster Maaseik: - 8 februari 2006: ‘Veni, vidi, vici. Het Romeinse leger in levende lijve’ Prijs? - Volwassenen en kinderen slechts 2,- EUR - combinatieticket Tentoonstelling ‘Expeditie Archeologie’ (18u tot 20u) + lezing (vanaf 20u) Volwassenen 5,- EUR en kinderen 2,- EUR En natuurlijk zijn er onze gebruikelijke demonstratiedagen. Er zijn echter twee speciale sessies voor zien in de kerstvakantie: - 27 en 28 december: Zilverbewerking - 3 en 4 januari: Prehistorische percussie (de kinderen kunnen hier naar hartelust muziek maken). Deze activiteiten zijn naar goede gewoonte steeds op hetzelfde adres: Minderbroederskerk Boomgaardstraat z.n. 3680 Maaseik Voor meer info: www.museamaaseik.be of musea@maaseik.be. T. 089/560 560

Gidsen in het museum! Iets voor jou? De Musea Maaseik heeft een plek voor nieuwe, enthousiaste vrijwilligers voor het geven van rondleidingen. We zoeken communicatief vaardige mensen die het leuk vinden om voor een groep te staan, graag als gastheer/gastvrouw optreden en zich vol overgave in de geschiedenis en archeologie willen verdiepen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste, tevens flexibel ingezet kunnen worden. Rondleidingen kunnen plaatsvinden tussen 9 en 17 uur op werkdagen en in de weekenden. We werken met een oproepsysteem waarbij je afhankelijk van de vraag kan worden ingezet. We zijn op zoek naar personen die in of bij Maaseik wonen. U ontvangt een vrijwilligersvergoeding van 7,50 euro per rondleiding, met een maximum van 149 uur op jaarbasis. Indien u wil samenwerken met het museumteam, dan kan u zich melden op het volgende adres: Musea Maaseik Lekkerstraat 5 3680 Maaseik T. 089/560.542 E. musea@maaseik.be

Maaseik Informatief 11


< Musea >

Oproep vrijwilligers voor vondstverwerking.

Gratis af te halen.

Ben je geĂŻnteresseerd in de stadsarcheologie van Maaseik? Ben je een geduldig persoon? Durf je de handen vuil te maken? En kan je zorgvuldig en precies werken? Dan ben jij misschien de man of vrouw die we zoeken!? Sinds Januari 2005 hebben er verschillende opgravingen plaatsgevonden in Maaseik, waaronder project Kloosterbempden, Kolonel Aertsplein, Hepperstaete, enzâ&#x20AC;Ś Tijdens dit onderzoek zijn er talrijke vondsten aangetroffen. Helaas beschikt het Museum niet over voldoende personeel om de vondstverwerking vlot te laten verlopen en daarom worden vrijwilligers en stagestudenten gezocht.

Bij de dienst musea van de stad Maaseik zijn er een aantal tijdschriften, die u gratis kan afhalen. Het gaat om de volgende reeksen: - Ons erfdeel - Volkskunde - Graphia. Tijdschrift voor Exlibriskunst. - Kreatief. Literair en kunstkritisch tijdschrift. - Kultuurleven. Tijdschrift voor cultuur en samenleving.

Reageren kan via: Musea Maaseik Lekkerstraat 5 - 3680 Maaseik T. 089/560.542 E. musea@maaseik.be

Interesse? Neem contact op met: Dienst Musea T. 089/560 560 E. musea@maaseik.be

Regionaal archeologisch Museum.

Het museum is ingevolge renovatiewerken gesloten tot juli 2007. < Bibliotheek > Vertelnamiddag met knutselactiviteit op 'dierendag'. Op woensdagnamiddag 27 september namen 15 kinderen tussen 6 en 12 jaar deel aan een voorleeshalfuurtje met aansluitend een knutselactiviteit in de jeugdbibliotheek van Maaseik. De verhaaltjes waren gekozen in functie van de 'dierendag'. Het resultaat van het knutselen was een leuke rups. Interesse? Op woensdag 20 december om 13.30 uur organiseert de jeugdafdeling opnieuw een thematische vertelnamiddag met knutselactiviteit. Het thema is dan "Kerstmis". Meer info in de bibliotheek (089/564 074 of maaseik@bibliotheek.be).

Sinterklaas op bezoek. Op woensdag 29 november om 14.00 uur komt De Sint op bezoek in de jeugdafdeling van de bibliotheek in de Bleumerstraat. Sinterklaas brengt niet enkel snoepjes mee voor de brave kinderen maar hij zal ook enkele mooie verhaaltjes komen voorlezen. Wil je graag komen? Je bent van harte welkom (T. 089/564 074, e - m a i l : maaseik@bibliotheek.be).

12 Maaseik Informatief


<Bibliotheek> Overhandiging nieuwe collecties voor de basisscholen van Dorne en Voorshoven.

Basisschool Dorne

Nadat de uitleenposten van Dorne en Voorshoven in mei 2004 definitief hun deuren sloten, besliste het stadsbestuur van Maaseik dat de plaatselijke basisscholen hiervan geen hinder mochten ondervinden. Daarom ontvingen deze scholen bij de sluiting ongeveer de volledige afgevoerde jeugdboekencollecties van de gesloten bibliotheken. In Dorne werden deze collecties verdeeld over de verschillende klassen. In Voorshoven organiseerde men ondertussen een schoolbibliotheekje. De directie vond een moeder bereid om er om de veertien dagen op vrijwillige basis de uitleningen te verzorgen. Maar... jeugdboeken verouderen snel. Om deze collecties up to date te houden, voorzag de bibliotheek in 2006 een speciaal budget van 2000 euro om nieuwe collecties aan te kopen voor de scholen van Dorne en Voorshoven. Met dit bedrag werden voor elke school 100 splinternieuwe jeugdboeken aangekocht. Op woensdag 6 september werden de nieuwe boeken plechtig overhandigd door schepen Laurens Leurs, bibliothecaris Karla De Greeve en jeugdmedewerkster van de bibliotheek, Christiane Neys. De directie, leerkrachten en vooral de kinderen reageerden zeer enthousiast op de nieuwe boeken.

Bibliotheekweek 2006. Verwendag in de bibliotheek van Maaseik. Op zaterdag 14 oktober was het een gezellige drukte in de bibliotheek van Maaseik. Naar aanleiding van de start van de bibliotheekweek werden de bezoekers namelijk extra in de watten gelegd. Twee musketiers posteerden de hele dag in de buurt van de ingang om de bezoekers te verwelkomen met een gratis verrassing. Alle 55-plussers die tijdens de verwendag een boek, cd of DVD ontleenden ontvingen een gratis gastenhanddoekje. De leeszaal werd voor de gelegenheid omgetoverd tot leescafé. Het bibliotheekpersoneel serveerde er gratis koffie, witte wijn en exotische vruchtensapjes van de wereldwinkel. Tegelijkertijd konden de bezoekers proeven van allerlei kleine lekkernijen van de Wereldwinkel. De durvers konden zich extra laten verwennen met een gezichtsreflexmassage of voetreflexmassage. Hiervoor huurde de bibliotheek een professionele therapeute in. De nieuwe stripafdeling voor volwassenen werd opengesteld en in de jeugdafdeling konden de kleintjes de hele dag genieten van voorleesmomenten. De slogan van de bibliotheekweek luidde dit jaar: 'je wordt wijzer in de bib'. Daarom werd de hele bibliotheek volgehangen met allerlei grappige wetenswaardigheden onder de noemer 'wist je dat'. In de muziekafdeling werd de nieuwe wereldmuziek extra in de kijker geplaatst en themastanden onder de noemer 'van boek naar doek' spoorden de filmliefhebbers aan om kennis te maken met het boek achter de laatste kaskraker. Tijdens de bibliotheekweek werden ook afgevoerde boeken, cd's en cd-roms verkocht aan de spotprijs van 0,50 euro.

Basisschool Voorshoven

‘Wauweluurke’. Op dinsdagnamiddag 17 oktober namen een 60-tal senioren deel aan een 'Wauweluurke' in de bibliotheek van Maaseik. Het gaat om een initiatief van de 'werkgroep documentatie Maaseik'. Zij organiseren regelmatig dergelijke praatnamiddagen in de bibliotheek. Tijdens deze namiddagen wordt de geschiedenis van Maaseik telkens via een ander thema benaderd. Op 17 oktober werd vertrokken vanuit oud fotomateriaal van Piet Henkens. De aanwezigen konden bij elke foto commentaar geven en ze dragen op die manier bij tot de reconstructie van een geschiedenis, die anders misschien verloren gaat. Soms gebeurt het dat een dergelijk wauweluurke acheraf resulteert in een nieuwe publicatie. Vorig jaar was één van de thema's bijvoorbeeld 'oude kruisen en kapelletjes', een onderwerp dat nadien door Martin Boonen en Jackie Vancleef uitgewerkt werd in de publicatie 'Vroomheid in steen en ijzer : Maaseiker kruisen, gevel- en veldkapellen' De aanwezigen, die dit wensten kregen achteraf nog een rondleiding in de bibliotheek, met daarbij o.a. ook een 'blik achter de schermen'. De koffie en vlaai werd geserveerd n.a.v. de bibliotheekweek vielen natuurlijk ook in de smaak!

Maaseik Informatief 13


< B i b l i oth e e k >

Jeugdauteur An Melis te gast in de bibliotheek van Neeroeteren.

De jonge auteur Chika Unigwe stelt haar boek voor in de bibliotheek van Maaseik.

Op donderdag 19 oktober bracht de jeugdauteur/illustrator An Melis enkele lezingen in Neeroeteren voor de kinderen van de derde kleuterklassen. An Melis is bekend van de populaire prentenboeken over 'Hekselien'.

Op donderdagavond 19 oktober was de jonge Nigeriaanse auteur Chika Unigwe op bezoek in de bibliotheek van Maaseik. Chika woont reeds 8 jaar in Turnhout, zij is namelijk getrouwd met een Belgische man. De laatste jaren schreef zij heel wat kortverhalen, poëzie en essays in het Engels, waarvoor zij meerdere keren in Engeland bekroond werd. Haar eerste Nederlandstalige roman 'de feniks' verscheen in het najaar 2005 bij Manteau. Omdat dit boek inhoudelijk zo aangrijpend is en bovendien prachtig geschreven, kozen we ervoor om 'de feniks' in oktober met onze leesclub te bespreken en meteen de auteur te vragen om tijdens de bibliotheekweek zelf aanwezig te zijn om haar werk verder toe te lichten. De lezing was een schot in de roos. Een 55-tal personen kwamen er op af en de reacties waren zeer enthousiast. Het was zowel voor ons als voor Chika spannend omdat het voor haar de eerste keer is dat zij een dergelijke lezing houdt in een Vlaamse bibliotheek. Chika had het niet alleen over 'de feniks' maar ook over haar aanpassingsproblemen in België. Alles was hier nieuw en anders, zij kende niemand buiten haar man, moest zich aanpassen aan vreemde gebruiken en de taal leren. Als hooggeschoolde Afrikaanse vrouw (zij behaalde vorig jaar haar doctoraatsdiploma Engelse literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Leiden) heeft zij ook vaak met allerlei vooroordelen te maken. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk, gaat men er automatisch vanuit dat zij voor poetsvrouw solliciteert omdat zij 'zwart' is. Chika bracht haar verhaal met heel veel humor en er was veel interactie met het publiek. Nadien werd er nog lang nagepraat bij wat glaasjes wijn. We mogen terugkijken op een geslaagde avond!

Het ging er heel geanimeerd aan toe met verkleedpartijen, muziek en spelletjes. De kinderen kregen ook allemaal een tekening mee naar huis.

< Stedelijke Academie voor Muziek en Woord > Gouden Vleugels Tandemconcert 2006. Aranis & Toon Fret. ‘Hidden Soundscapes’. Ursulazaal Maaseik – vrijdag 8 december om 20.15 uur. Gouden Vleugels selecteerde ook dit jaar weer drie debuterende gezelschappen en geeft aan dit jong muzikaal geweld een duwtje in de rug, onder meer door hen speelkansen aan te bieden. Ook krijgen zij een mentor toegewezen die hen een tijd lang begeleidt. De beste van de drie wint de KBCMuziekprijs. Jeugd en Muziek afdeling Maaseik opteerde voor het koppelconcert met Aranis en mentor Toon Fret. www.goudenvleugels.be Aranis (In augustus stond Aranis reeds op het podium van het folkfestival Dranouter) is een jong en veelbelovend Antwerps septet met een unieke sound. De zeven muzikanten verkennen alle mogelijke en onmogelijke klanken en technieken van hun instrumenten. Hun ‘akoestische kamerrock’ met verwijzingen naar folk en hedendaags klassiek verrast de klassieke wereld. Meer info: www.aranis.be. Muzikanten: Joris Vanvinckenroye (°1977), contrabas en compositie Marjolein Cools (°1982), accordeon - Jana Arns (°1983), fluit 14 Maaseik Informatief

Linda de Groof (°1981), viool - Axelle Kennes (°1982), piano Liesbeth Lambrecht (°1983), viool - Stijn Denys (°1982), gitaar. Toon Fret (°1979), professor fluit aan het Kon. Muziekconservatorium Luik en o.a. oprichter van Oxalis en Het Collectief, staat Aranis artistiek bij. Samen maken ze Hidden Soundscapes. Hierin versmelten twee veelzijdige muzikale gezichten. Aranis zweeft tussen hot en klassiek, en dialogeert met de klankwereld van muzikale duizendpoot Toon Fret. U hoort Aranis, Bach, Cage en sudden music. Info en kaarten: Achterolmen T. 089-569 956 F. 089-569.957 www. cultuurmaaseik.be


TO E-

voor ons

voorwoord

Nieuwsbrief: editie november 2006

Beste inwoners

De nieuwe toekomst voor Maaseik staat nu op de juiste sporen. Enerzijds konden we de voorbije maanden beleven hoe vele projecten in Maaseik-centrum letterlijk uit de grond verrezen. Het woon-/winkelcentrum Kloosterbempden, het woon-/winkelcentrum Hepperstaete, het woon-/winkelcentrum Bospoort, de woonprojecten aan de Acht Meilaan, enz. zijn tastbare voorbeelden voor de inspanningen die er geleverd werden om te komen tot een nog aangenamer woon- en leefomgeving. Samen met de start van een reeks infrastructuurwerken beleeft Maaseik op die manier een ‘revival’, ten bate van handel en wonen in Maaseik.

Anderzijds werden ook voor Neeroeteren afspraken gemaakt over de herwaardering van het centrum. Ook daar wijst de visie in de richting van een toename van het aantal wooneenheden en van het winkelaanbod. De herlokalisatie van onder andere de sporthal is daar een rechtstreeks gevolg van. Maar ook de herinrichting van Maaseikerlaan en Spilstraat zal een positieve invloed hebben op het straatbeeld en op de manier waarop Neeroeteren-centrum wordt ervaren door inwoners en bezoekers.

In deze nieuwsbrief krijgt u een volgend overzicht van de stand van zaken in een aantal actuele dossiers.

stad & mens op één lijn www.toekomstvoorons.be

Ghislain Vermassen Schepen voor ruimtelijke ordening en informatie Maaseik Informatief 15


TO E-

voor ons

Herinrichting Maastrichtersteenweg.

Herinrichting Stationsstraat.

De Maastrichtersteenweg werd heringericht vanaf de Plantage tot aan de Bospoort.

Deze werken zijn gestart. Ze duren tot einde december 2006.

Deze werken zijn af. Er volgen enkel nog beplantingswerken. De weg is inmiddels open voor verkeer.

De bewoners van de Kempenweg, de T. Kubbenstraat en de St.-Elisabethwijk kunnen naar de rotonde aan de Stationsstraat via de Kempenweg, die tijdelijk terug wordt geopend.

Herinrichting kruispunt Van Eycklaan/Venlosesteenweg.

Omleiding tijdens de werken Eycklaan/Venlosesteenweg:

Ook het kruispunt Van Eycklaan/Venlosesteenweg ziet er binnenkort helemaal anders uit. Nadat begin dit jaar gestart werd met de werken aan de Maastrichtersteenweg en de Stationsstraat, volgt nu deze opdracht. Het is een volgende link in het aanleggen van een weg die het doorgaand verkeer om Maaseik-centrum leidt. De aannemer Heymans uit Schelle startte de werken op 6 november 2006. Ze duren tot midden december 2006.

*Verkeer van de Weertersteenweg wordt omgeleid via Acht Meilaan richting Bospoort.

De werken verlopen als volgt: - opbreken van bestaande verhardingen. - kappen van enkele bomen. - heraanleg van parkeervakken, voet- en fietspaden in klinkers. - herstellen van de weg in asfalt en aanleg van groenvoorzieningen.

*De Kluisweg wordt ter hoogte van de ringlaan tijdelijk terug geopend voor het verkeer van de Maasweg, de Kluisstraat, Heilekamp en van Dekenskamp.

Afbakening van de werken: - Van Eycklaan: vanaf Dirk Boutsstraat tot aan Venlosesteenweg. - Venlosesteenweg: vanaf Bosbeek tot aan rotonde aan de Steenfabriek Terca. - Kruispunt Kluisstraat, Harlindisweg en Maasweg.

16 Maaseik Informatief

aan

kruispunt

Van

*Verkeer vanaf de Eikerpoort kan niet via de Venlosesteenweg naar de ringlaan. *De Venlosesteenweg wordt ter hoogte van de ringlaan aan de Steenfabriek Terca gesloten voor het verkeer.


Tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Bleumerstraat en in de Mgr. Koningsstraat.

Aanleg rotonde aan de Bleumerpoort - uitvoering in 2007.

Op 6 november 2006 startten de werken aan het kruispunt Van Eycklaan/Venlosesteenweg. Ze zullen duren â&#x20AC;&#x201C; behoudens onvoorziene omstandigheden â&#x20AC;&#x201C; tot einde december 2006.

De ringlaan Maaseik ondergaat een volledige herinrichting. Het gaat dan om de aanleg van twee rotondes (aan Hepperpoort en aan Bleumerpoort), de herinrichting van tweekruispunten, een veilige fietsoversteekplaats aan de Heppersteenweg, de aanleg van de afslag naar de ondergrondse parkeergarage en de afbraak van het douanekantoor aan de Maasbrug. Een deel van deze plannen werd reeds gerealiseerd: een rotonde aan de Heppersteenweg, eenveilige fietsovresteekplaats aan de Heppersteenweg, een insteekweg naar de ondergrondse parkeergarage, de ringlaan werd van 4 naar 2 rijbanen gebracht.

Om de bijhorende omleiding op een behoorlijke manier te kunnen voorzien, wordt de verkeerssituatie in de Mgr. Koningsstraat en in de Bleumerstraat tijdelijk aangepast (ergens in december 2006). De wijziging: - de Mgr. Koningsstraat vanaf Sionstraat tot Bleumerstraat wordt tweerichtingsverkeer. - de Bleumerstraat vanaf Bleumerpoort tot aan kruispunt met Mgr. Koningsstraat wordt tweerichtingsverkeer. - in de Bleumerstraat geldt een parkeerverbod vanaf Bleumerpoort tot aan kruispunt met Mgr. Koningsstraat.

Voor 2007 staat de aanleg van een rotonde aan de Bleumerpoort gepland. Voordat de aanleg van de rotonde aan de Bleumerpoort kan starten, moet eerst het vroegere douanekantoor afgebroken worden. Het douanekantoor valt immers voor een groot deel in de rotonde.

Maaseik Informatief 17


Kloosterbempden

Kolonel Aertsplein

Nieuwe Bergeindestraat te Opoeteren. Een van de hoofdopdrachten voor een gemeentebestuur blijft om ervoor te zorgen dat alle inwoners kunnen aansluiten op de meest elementaire nutsleidingen, zoals waterleiding, riolering, enz. Vanzelfsprekend kan niet alles in één keer. Er moeten prioriteiten worden vastgesteld, afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden en gekoppeld aan die delen van het gemeentelijk grondgebied waar de behoefte het grootstis. Daarom werd enkele jaren geleden het Totaal Rioleringsplan opgesteld. In het kader daarvan werd het dossier voor de Bergeindestraat te Opoeteren uitgevoerd. Vanaf de Schoolstraat tot aan de grens met de gemeente Opglabbeek werd de weg heraangelegd en in de bouwzone (van 300 meter voor de Vossendijk tot ongeveer 100 meter voorbij de Berkendijk) werd riolering gelegd. Ook de Vossendijk zelf kreeg riolering en de weg werd heraangelegd. In de Bergeindestraat ter hoogte van de Berkendijk werd bovendien een verhoogd verkeersplateau aangelegd in klinkers. Op die manier ontstaat er een veiligere verbinding voor de gebruikers van het toeristisch fietspad. Op de tweede plaats vormt het plateau een verkeersremmer voor het soms hard rijdende verkeer in de Bergeindestraat. De riolering die werd gelegd is een gescheiden rioleringsstelsel: een leiding voor het huishoudelijk afvalwater en een leiding voor de afvoer van het regenwater, dat op die manier naar de Ziepbeek wordt geleid. Bijkomend kunnen zo ongeveer 35 bestaande woningen aansluiten op de riolering. In de toekomst kunnen de woningen op de 15 nog vrije bouwpercelen ook aansluiten.

Door de rioleringswerken in de Bergeindestraat wordt weer een percentage achterstand in riolering tussen Maaseik, Neeroeteren en opoeteren opgehaald. De aanleg van riolering richtte zich de voorbije jaren immers voornamelijk op Neeroeteren en Opoeteren. Zo kon achterstand ten opzichte van Maaseik-centrum worden verminderd. Een erfenis, die stamt uit de periode van voor de fusie. De laatste jaren werd er in diverse straten riolering gelegd. Samen met het project, dat nu wordt voorgesteld, wordt de achterstand van het percentage aansluitbare woningen steeds kleiner. Het percentage woningen, aangesloten op het openbaar rioleringsnet is dan in Maaseik 96%, in Neeroeteren 91% en in Opoeteren 72%.

Informatie over de werken in Maaseik Om de werken in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren op de voet te kunnen volgen, werd er speciaal een website geopend. U bereikt deze informatie via: w w w.maaseik.be en klik op de button ‘werken in Maaseik’ of w w w.toekomstvoorons.be

Informatie krijgt u ook via het gratis groene nummer van de stad Maaseik: 0800/20 560.

18 Maaseik Informatief


Cultuurcentrum Achterolmen Van Eycklaan 72 3680 Maaseik

T. 089/56 99 56 E. achterolmen@maaseik.be I. www.cultuurmaaseik.be

<Cultuur>

De verenigde verenigingen. Twee jaar geleden lanceerde de Verenigde Verenigingen (voorheen Staten-Generaal van het Middenveld) het project “Een veilig gevoel - Laat (het in) de samenleving groeien”. Er werden 49 groepsgesprekken georganiseerd in lokale afdelingen waaraan meer dan 1000 mensen deelnamen. In deze groepsgesprekken werd geluisterd naar hun (on)veiligheidsgevoelens. De resultaten van deze groepsgesprekken werden gebundeld en enkele wetenschappers legden er hun kennis bij. Daaruit puurde de Verenigde Verenigingen heel wat tips om het onveiligheidsgevoel te lijf te gaan en acties te voeren voor een veiliger en aangename omgeving. Deze vormen de basis van een handig actieboekje met tips op maat gesneden van lokale verenigingen, individuele burgers én lokale overheden. Overleg en samenwerking tussen bewoners, vereniging en de gemeentelijke overheid vormen de basis om de straat, buurt, leefomgeving beter te maken. De brochure kan ook gedownload worden via www.komuituwkot.be. Meer informatie: - Danny Jacqmot, tel. 02/246 37 69. - Dienst feestelijkheden Stad Maaseik T. 089-560 560

Maaseik Informatief 19


< Cultuur >

Ivo Niehe met special guest Paul van Vliet in de Nieuwe Theatershow. Zaterdag 2 december 2006 – 20.15 u – Achterolmen - 25 euro Het vervolg op de eerste Theatershow, met - ook nu weer - op vele momenten een actieve rol van de zaal, meer muziek, geen herinneringen meer aan Ivo’s televisieverleden, maar wel opmerkelijke fragmenten op het meereizende videoscherm, die nu een integraal onderdeel vormen van de sketches en conferences. Special guest in de Nieuwe Theatershow is, exclusief voor Maaseik, Paul Van Vliet.

Aranis en Toon Fret in dubbelconcert. Vrijdag 8 december – 20.15 u – Ursulazaal - 15 euro. (Zie Stedelijke Academie voor Muziek en Woord op p. 14).

Echt gebeurd met Kamagurka. Zaterdag 9 december – Achterolmen – 20.15 u - 14 euro. Een inhoudelijke doch surrealistische theatershow met sterk muzikale inbreng. Naast de bekende ingrediënten, te weten: humor, onzin en absurdisme, wordt in deze show voor het eerst het accent gelegd op het sterk autobiografisch element. Kamagurka’s nieuwe theatershow met Johan Desmet aan de toetsen en sampler, en een flinke injectie gitaargeweld van niemand minder dan Geoffrey Burton. De aanvullende projectie van Kama’s komische filmpjes zorgt voor een sterke afwisselende voorstelling die nog wel een tijdje zal blijven hangen.

Sarah Bettens : from scream to whisper. Donderdag 21 december – 20.15 u – Achterolmen - 25 euro. Van powerrock tot catchy pop, van singer-songwriter tot intieme zanglijnen: haar muzikale spectrum is altijd zeer breed geweest, maar voor deze theatertour kiest Sarah Bettens voor een rustig en intiem programma. Zichzelf begeleidend aan de gitaar en geruggensteund door Tom Kestens aan de toetsen, zal elk nummer, hoe bekend het sommigen ook in de oren zal klinken, een nieuwe inkleuring krijgen. Nieuwe en oude songs zullen de revue passeren, ontdaan van alle ballast, met als hoofdingrediënten: intensiteit, sfeer en speelse soberheid. Het wordt ongetwijfeld een avondje “cocoonen” want met dit programma zal Sarah Bettens u ongetwijfeld weten te beroeren, en misschien ook wel ontroeren...

Europese en wereldcinema met een goed verhaal. Elke woensdag om 20.00 u is het filmavond in Cultuurcentrum Achterolmen: 29 november – Marock 6 december – 13 Tzameti 13 december – the Libertine 20 december – Capote.

Vraag de uitgebreide folder in het Cultuurcentrum, of kijk op www.achterolmen.com. 20 Maaseik Informatief


<Sport> Sport in beeld. Dat er in Maaseik door jong en oud aan sport wordt gedaan, blijkt uit volgende foto’s: -Provinciaal netbaltornooi in sporthal van Neeroeteren met 150 deelnemers

-1ste editie van het Nordic Walking-criterium in de bossen van Opoeteren met meer dan 110 inschrijvingen

-sportdienst gaat ophok, nieuwe huisvesting sportdienst

Seniorensportdag 2006.

-kleuterkampen in herfstvakantie met als thema halloween in sporthal van maaseik en Neeroeteren, meer dan 60 kleuters namen deel.

De Soeverein in Lommel: een dag lang een sportief bastion voor Limburgse senioren. Bijna 1.200 deelnemers, een schitterende locatie en heerlijk zomerweer. Meer moest dat niet zijn tijdens de Seniorensportdag, het jaarlijkse sportieve hoogtepunt voor de Limburgse senioren! Ook 50 deelnemers uit Maaseik liepen, sprongen, fietsten en schoten enthousiast in het rond. Na Maaseik vorig jaar, was Lommel dit jaar op 14 september gaststad voor de 13de editie van de Limburgse senioren.

Aanpassing Sport-Spoorboekje. Yoga in Neeroeteren gaat door van 21.00 – 22.00u. in plaats van van 20.00 – 21.00u. Maaseik Informatief 21


< Sport >

M a a s e i k e r Seniorensportclub. Sport- en Kerstfeest 2006. Als afsluiting van een druk seniorensportjaar met meer dan 10 seniorensport-activiteiten, en met de 19de jaargang van de Maaseiker Seniorensportclub, wordt iedereen uitgenodigd op het Seniorensportkerstfeest. Plaats: ontmoetingshuis De Riet Opoeteren Datum: vrijdag 22 december 2006 vanaf 13.30 uur. Kosten: 2 euro (koffie en worstenbroodje) Programma: 13.30u.: wandelen, kaarten, petanquen (overdekt & verwarmd), curve bowling, dansen. 15.30u. gezamenlijk seniorendansen 16.00u. koffie met worstenbroodjes, gezellig üchteren en nakaarten. Iedereen is van harte welkom!!!

Nordic Walking. Nu ook in Opoeteren. Nordic walking is een nieuw en revolutionair bewegingsconcept in de outdoor fitness wereld. Bij Nordic walking gebruikt men het bovenlichaam en de armen op een soepele en gezonde manier, waardoor een hoger energieverbruik ontstaat dan bij gewoon wandelen of joggen. Toch wordt het lichaam minder zwaar belast, waardoor de kans op blessures kleiner is. Het is juist een goede activiteit om van blessures af te komen. Nordic Walking is vergelijkbaar met het klassieke langlaufen, echter met iets kortere stokken. De Nordic Walker krijgt het uniek langlauf gevoel; één met de natuur en in eigen tempo genieten van de buitenlucht. Het lichaam wordt in zijn geheel gebruikt en de bewegingen zij rustig en in balans. Je zou kunnen zeggen:”Nordic Walking zorgt ook voor een natuurlijke balans tussen lichaam en geest”. Voordelen: - Nordic walking kan door iedereen gedaan worden, van 8-80 jaar, alleen of in groepsverband, in de lage landen of in de bergen, op de weg, in het bos of waar u dan maar wilt. - Ook op laag inspanningniveau geeft NW grote fysieke effecten. - De stokken bieden een goede stabiliteit en steun, waardoor 30% minder belasting ontstaat op spieren en gewrichten in de knieën en enkels.

- Ongeveer 90% van het gehele lichaam wordt aan het werk gezet en dus beduidend meer dan andere activiteiten. - Door de techniek mobiliseert en versterkt NW de spieren in de schouders, nek, armen, buik, rug en benen. - Er wordt meer zuurstof door het lichaam gepompt en meer energie verbruikt dan bij wandelen , joggen. - Het uithoudingsvermogen, de kracht, de beweeglijkheid en de coördinatie worden getraind - Bij nordic walking blijft er genoeg tijd en adem over voor een gezellig praatje met uw mede wandelaars.

Start to walk. - Kennismaking. U kan vrijblijvend kennis maken met Nordic Walking. U meldt zich in de sporthal van Maaseik, waar u materiaal kan lenen. U geeft uw identiteitskaart af als onderpand en u kan gaan oefenen op de Finse piste. - Cursus te Opoeteren. U kan in het najaar inschrijven voor een cursus ‘Start to walk’. U beteelt slechts 10 euro voor een oefensessie. Plaats: sportcentrum Opoeteren telkens op dinsdag van 18.30u tot 19.30u. INFO Sportdienst Maaseik T. 089/56 58 78

< Brandweer > Brandweerladder en ziekenwagen voor brandweerkorps Maaseik. Op vrijdag 24 oktober kreeg het brandweerkorps Maaseik er twee nieuwe voertuigen bij: een brandweerladder en een ziekenwagen. De nieuwe brandweerladder (620.000 euro) komt er ter vervanging van de huidige ladderwagen, die al 25 jaar dienst doet. Naast de bassisuitvoering zijn er tal van opties voorzien die toelaten om de specifieke toepassing en uitrusting van de ladderwagen uit te breiden in functie van de specifieke behoeften van het lokale brandweerkorps: ladder met knikarm waardoor de werking van een hoogtewerker wordt benaderd, Spencer kuipber(vlnr) Ronny Dreesen, Karel Van Severen, Marc Timmermans, burgerie kompleet geleverd aangepast aan de draagmeester Creemers, schepen Janssen en schepen Schaefer. berriehouder speciaal geschikt voor de evacuatie met de ladder van zieken/gekwetsten uit een gebouw, een Rollgliss afdaaltoestel waarmee een persoon zich zelfstandig vanuit de korf kan laten zakken op bv. een dak of in een put en zich ook zelfstandig terug kan ophijsen. Op advies van de stedelijke brandweer Maaseik werd eveneens een nieuwe ziekenwagen aangekocht (112.000 euro). 22 Maaseik Informatief


<Milieu

en

groen>

Limburgse soorten … een voorbeeldproject voor natuur in Europa!

Eén van de doelstellingen van het project Limburgse soorten is dat gemeentebesturen een zeldzame of bedreigde Limburgse soort “adopteren” en om er zorg voor te dragen, … een soort van fosterparents-plan voor onze planten en dieren, zeg maar.

Limburg is het meest bekend om haar “groene” imago. Niet onterecht. Meer dan 40% van het oppervlak Vlaamse natuur komt immers nog in Limburg voor. Meer dan 90% van de dieren en planten die je in Vlaanderen vindt, vind je ook in Limburg. Wat velen niet wisten is dat heel wat zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten dit groene Limburg als hun thuishaven kozen … hopende om van hieruit te kunnen groeien.

Het project Limburgse soorten wordt gefinancierd door de provincie Limburg met steun van Europa (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, EFRO). 5 mensen zetten de komende jaren hun beste beentje voor om dit project samen met alle partners tot een succes te maken.

De Limburgse situatie is heel erg vergelijkbaar met wat er op wereldvlak gebeurt: steeds meer plant- en diersoorten hebben een steeds kleinere oppervlakte om op te leven. Nochtans levert deze biodiversiteit (geheel van planten en dieren en hun leefgebieden) de mensen al miljoenen jaren heel wat op: gezond voedsel, drinkbaar water, veilige thuishaven, bestrijder van ziektes, enz. Vandaar dat de Europese regeringsleiders het initiatief namen om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen: het project kreeg de naam “Countdown 2010” en beoogt de achteruitgang van de biodiversiteit in Europa tegen 2010 te stoppen. Iedereen wordt gevraagd om hieraan mee te werken… Hiervoor moet je in Limburg zijn natuurlijk! Al heel wat jaren wordt er pionierswerk geleverd door mensen met een hart voor natuur en nu is dat niet anders! Om deze zeldzame en bedreigde soorten nieuwe kansen te geven nam het provinciebestuur van Limburg in samenwerking met de Limburgse regionale landschappen het initiatief om te starten met een uniek voorbeeldproject voor Europa: het project “Limburgse soorten”.

En de resultaten blijven niet uit: “alle 44 Limburgse gemeenten” adopteerden reeds een Limburgse soort! Soorten zoals bv. de boomkikker, de modderkruiper, de nachtzwaluw, de das, enz. mogen allen stilletjes hopen op een betere toekomst. Dit is echt een opsteker! Volgende stap is samen met de gemeentebesturen voor al deze soorten een actieplan op te stellen en samen met alle organisaties en mensen met een hart voor natuur stappen te zetten voor een aangename leefomgeving en een duurzame toekomst voor ons en de komende generaties! De stad Maaseik heeft zich geëngageerd om de Bosbeekjuffer te adopteren. Hiermee geeft ze het signaal dat ze bekommerd is om de biodiversiteit en dat ze voor de Bosbeekjuffer de handen uit de mouwen wil steken. De Stad wil dit graag samen met haar inwoners doen want hoe meer schouders onder dit project, hoe meer kansen voor de Bosbeekjuffer. Uw idee en medewerking kunnen dus een wezenlijk verschil maken. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij: Stad Maaseik – Milieu & groen T. 089/560 560 E. edith.stevens@maaseik.be

De Bosbeekjuffer. De Bosbeekjuffer heeft zwarte vleugels: Gewicht: nog geen gram Lengte: 15 mm vleugellengte De Bosbeekjuffer voert haar sierlijk luchtballet op aan de oevers van de Bosbeek. Haar naam dankt ze niet aan deze beek, wel aan haar voorliefde voor boomrijke oevers van stromend water.

Schepen voor leefmilieu Mia Reeskens

Maaseik Informatief 23


< M i l i e u e n G ro e n >

Papierkalender 2006.

Glaskalender 2006.

Ophaaldagen papier en karton Opoeteren, Dorne, Berg, Waterloos: SECTOR INZAMELDAG AFWIJKING DAG Elke 3de maandag van de maand: Sector 1 4de maandag van de maand 11 december i.p.v. maandag 20 november 2006 en maandag 18 december 2006. 25 december Sector 2 4de dinsdag van de maand 12 december i.p.v. Ophaaldagen papier en karton Maaseik: 26 december Elke 3de dinsdag van de maand: Sector 3 4de woensdag van de maand 13 december i.p.v. dinsdag 21 november 2006 en dinsdag 19 december 2006. 27 december Sector 4 4de donderdag van de maand 14 december i.p.v. Ophaaldagen papier en karton Neeroeteren en Voorshoven: 28 december Elke 3de woensdag van de maand: Sector 5 4de vrijdag van de maand / woensdag 22 november 2006 en woensdag 20 december 2006. Sector 1: Sector 2: GELIEVE HET PAPIER GOED TE VERPAKKEN ZODAT HET NIET KAN maandag, 27 november 2006 dinsdag, 28 november 2006 WEGWAAIEN !!!!!!!!!!!!! maandag, 11 december 2006 dinsdag, 12 december 2006 maandag, 22 januari 2007 dinsdag, 23 januari 2007 Sector 3: woensdag, 22 november 2006 woensdag, 13 december 2006 woensdag, 24 januari 2007

Sector 4: donderdag, 23 november 2006 donderdag, 14 december 2006 donderdag, 25 januari 2007

Sector 5: vrijdag, 24 november 2006 vrijdag, 22 december 2006 vrijdag, 26 januari 2007 GELIEVE HET GLAS TE VERPAKKEN IN KARTONNEN DOZEN!!!!!!!!!!!!!

Kerstdennen gezocht. Stad Maaseik zoekt gratis kerstdennen. Ook één grote kerstden voor plaatsing op de markt. Verdere info: Stad Maaseik – Dienst Werken Scholtisplein 1 Neeroeteren T. 089/560 560 F. 089/560 597 E. stad.maaseik@maaseik.be

24 Maaseik Informatief


<Buitenschoolse kinderopvang Robbedoes> Alle haarkleuren, behalve grijs. Robbedoes is een kinderparadijs! Robbedoes is voor basisschool kinderen. Robbedoes organiseert kinderopvang voor kleuters en lagere school kinderen. Deze kinderen komen uit gezinnen die omwille van de arbeidssituatie van de ouders zelf niet kunnen instaan voor de opvang van de kinderen of door omstandigheden aangeraden worden om van de kinderopvang gebruik te maken. De opvang vindt plaats voor en na de school, tijdens schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties telkens van 6u30 tot 18u30. De ouders die willen gebruik maken van Robbedoes moeten wonen of werken of hun kinderen school laten lopen in Maaseik. Robbedoes is spelen zonder vervelen. Robbedoes biedt kinderopvang aan in 3 kindvriendelijke en uitdagende locaties, één in iedere deelgemeente van Maaseik. Ieder kind beschikt in Robbedoes over voldoende, gevarieerde binnenspeelruimte en over een avontuurlijke buitenruimte. Robbedoes zorgt ervoor dat er voldoende spelmateriaal ter beschikking is zodat een kind kan kiezen uit verschillende spelmogelijkheden. Robbedoes is gezellig en professioneel. Robbedoes voert kinderopvang uit door in ieder locatie een coördinator verantwoordelijk te maken voor de organisatie en de uitvoering van de kinderopvang. De coördinator beschikt over een vast team goed opgeleide en gemotiveerde begeleidsters. Deze begeleidsters kunnen ieder afzonderlijk werken met één kind of met een kleine groep kinderen. Al de begeleidsters samen staan in voor de hele groep kinderen. De coördinator en de begeleidsters zorgen dat de opvang gebeurt in een gezellige, huiselijke sfeer. Robbedoes respecteert ouders in hun ouderrol. Robbedoes informeert ouders over het gedrag van hun kind en betrekt ouders bij de werking van de opvang. Robbedoes begint hiermee vanaf de inschrijving en zorgt ervoor dat dit verder loopt gedurende de hele periode dat het kind naar Robbedoes komt. Dit gebeurt tijdens de dagelijkse breng- en afhaalmomenten en via het Robbedoeskrantje, brieven, persoonlijk gesprek, ouderavonden, … Robbedoes is optimaal afgestemd op zijn omgeving. Robbedoes organiseert het lokaal overleg kinderopvang om de buitenschoolse kinderopvang optimaal af te stemmen op de maatschappelijke omgeving en op de noden van externe instanties die eveneens nood hebben bij een kwalitatief goede en pedagogisch verantwoorde kinderopvang. Aan dit overleg nemen de scholen en andere actoren deel die belangrijke partners zijn in het aanbieden van buitenschoolse kinderopvang aan ouders en vrijetijdsbesteding aan kinderen. INFO www.maaseik.be - Wonen en Leven - Kinderopvang - Robbedoes.

De opvangkosten. Periode Voorschoolse opvang

Verblijf 0,68 euro per half uur Ieder begonnen half uur wordt geteld

Zorgtarief 0,68 euro om kind naar school te brengen + ontbijt (indien nodig)

Naschoolse opvang

0,68 euro per half uur Ieder begonnen half uur wordt geteld

0,68 euro om kind van school af te halen + vieruurtje

Woensdagnamiddag

0,68 euro 0,68 euro om kind per half uur van school af Ieder begonnen te halen + vieruurtje half uur wordt geteld Vanaf 4 uur opvang geldt het maximumtarief van 4,95 euro.

Tarief voor schoolvrije dagen en vakantiedagen: Minder dan 3u: 3,30 euro Tussen 3u en 6u: 4,95 euro Tussen 6u en 9u: 9,93 euro Meer dan 9u: 11,50 euro Sociaal tarief: 2 kinderen of meer gedurende één dag gelijktijdig aanwezig

- Eénoudergezinnen - Gezinnen met een laag inkomen - Werkzoekende gezinshoofden

25% korting op de opvangkost van deze dag

Enkel geldig voor ouders die wonen of werken in Maaseik of schoolgaande kinderen hebben in Maaseik.

50% korting op totale opvangkost

Op basis van een attest en een te ondertekenen verklaring

Info bij Dienst Kinderopvang 089/560.567

Gebruik maken van Robbedoes. Om gebruik te maken van Robbedoes moet u uw kind inschrijven bij Robbedoes. Hiervoor moet u een afspraak (+/- 1 uur) maken met de coördinator die verantwoordelijk is voor het centrum waar u uw kind wilt laten opvangen. Tijdens deze afspraak verduidelijkt de coördinator de werking van Robbedoes en brengt zij de inschrijving administratief in orde door de inschrijvingsformulieren samen met u in te vullen. Volgende documenten moet u meebrengen en afgeven om de inschrijving in orde te maken: - Attest van gezinssamenstelling - Bewijs van kinderbijslag (bv. copy rekeninguittreksel) of bewijs van sofinummer indien je geen belasting betaalt in België Als de formulieren en documenten volledig ingevuld bij Dienst Kinderopvang zijn terugbezorgd kan u uw kind bij Robbedoes aanmelden. De informatie die u aan de Dienst Kinderopvang geeft, zal de dienst vertrouwelijk behandelen en niet doorgegeven aan derden. Een afspraak maken met een coördinator kan telefonisch op het nummer 089/560.567. of via e-mail: robbedoes@maaseik.be. Maaseik Informatief 25


<Jeugd> Swappas Kerstvakantie 2006-2007: skaten in Fuego en workshop turntablism en street rymes. Van dinsdag 2 januari tot en met donderdag 4 januari 2007 in Jeugdcentrum Fuego: SKATEN. In het jeugdcentrum Fuego, Sportlaan 36, 3680 Maaseik kan je van dinsdag 2 januari 2006 tot en met donderdag 4 januari komen skaten op een echte mini-ramp. Je betaalt gewoon 1 euro aan de kassa en daarvoor mag je de hele middag komen skaten. Op deze dagen stellen we je ook het nieuwe skatepark voor en kom je hierover alles te weten!!! Dus zeker langskomen…. INFO T. 089/410.652 E. johan.fredrix@maaseik.be

Donderdag 4 januari 2007: TURNTABLISM & STREET RYMES. Je leert de draaitafel als muziekinstrument gebruiken en leert de basisskills van het rhymen. Een deejay maakt je eerst wegwijs in de terminologie en toont je verschillende technieken, waarna je zelf plaats neemt achter de turntables. Je leert niet enkel plaatjes draaien, maar je creëert ook nieuwe muziek door te scratchen en te beat-jugglen. Je maakt ook kennis met verschillende rapstijlen. Stap voor stap begeleiden we je naar je eigen raptekst. Zodra de teksten af zijn, leer je ze rappen op het ritme van de hiphopbeats. Wanneer: 4 januari 2007 van 13u30 tot 17u00 Waar: Jeugdservicecentrum Fuego, Sportlaan 36, 3680 Maaseik. Prijs: 15 euro Maximum: 10 deelnemers Leeftijd: 12 tot 16 jaar Docenten: Il Mago Peppe en Don Luca (N.O.M – www.naaronzemening.be) Inschrijven: Fredrix Johan, T. 089/410.652, E. johan.fredrix@maaseik.be

Jongerenpromotieplan. In de loop van december mogen jullie ook weer het boekje van het Jongerenpromotieplan verwachten in jullie brievenbus. Hierin staan alle activiteiten die door de diensten van de stad Maaseik in de kerstvakantie worden georganiseerd voor kinderen en jongeren. Je kan dus alle Grabbelpas activiteiten, Swappas activiteiten, sportactiviteiten en activiteiten georganiseerd door het buurtwerk en de bibliotheek van de S t a d Maaseik in dit boekje lezen.

IK BEN ER OOK NOG! ASSERTIVITEITSTRAINING VOOR JONGE VOLWASSENEN TUSSEN 18 EN 26 JAAR. Docent: Annie van de Vijver (i.s.m. Vormingplus Limburg en Fuego). Data: 29 januari 2007, 5-12-26 februari 2007, 5-12-19 en 26 maart 2007, de lessenreeks bestaat uit 8 lessen! Tijdstip: telkens op maandag van 19u00 tot 21u30 Locatie: Jeugdcentrum Fuego, Sportlaan 36, 3680 Maaseik Prijzen: 65 EUR/ 65 EUR/ 49 EUR (afwijkende prijsregeling) Inschrijven: Dalemans Jacques, T. 089/569.951, E. jacques.dalemans@maaseik.be Opkomen voor mezelf, zorgen dat anderen rekening houden met mij, durven zeggen wat ik denk te moeten zeggen, mijn talenten durven aanprijzen, mijn eigen mening inbrengen in een groep, goed kunnen reageren op terechte en onterechte kritiek, contact leggen met anderen, mezelf handhaven in onbekende situaties,... Voor vele mensen zijn dit felbegeerde maar schijnbaar onbereikbare vaardigheden. En toch ! Deze vaardigheden kan je aanleren en trainen. In een reeks van acht sessies willen we aan een groep van maximum twaalf jongen mensen tussen 18 en 26 jaar kansen bieden om weerbaar en effectief gedrag aan te leren en te trainen. We leren opkomen voor onszelf zonder de rechten en verlangens van anderen te miskennen. Over de docente : Annie van de Vijver is psychologe. Maaseikenaren betalen 63/63/47 EUR (M’Bonus). De beide eerste prijzen zijn bedoeld voor personen tussen 21 en 26 jaar. De laagste voor jongeren van 18 tot 20 jaar.

26 Maaseik Informatief


< S e n i o re n >

ACTIVITEITEN JEUGDCENTRUM FUEGO (www.fuegomaaseik.be, kijk ook regelmatig op ons forum!!!) De Roodkapjes verfraaien hun lokalen.

Roken in jeugdwerkinfrastructuur.

Tijdens de zomervakantie heeft de leiding van de Roodkapjes de jeugdlokalen eens goed onder handen genomen. Alles werd duchtig opgeruimd, er kwam een deel nieuwe tafels en stoelen en alle muren van de lokalen werden geverfd. Nadat de muren geverfd waren werd er bijna op alle muren een leuke tekening geschilderd. Proficiat aan de leiding van de Roodkapjes met dit mooie resultaat.

Belangrijk voor alle jeugdverenigingen. Voortaan zal de jeugddienst maandelijks een nieuwsbrief naar zoveel mogelijk verenigingen versturen. De bedoeling van deze nieuwsbrief is dat informatie die interessant is (kan zijn) voor jullie wordt doorgestuurd en natuurlijk kunnen jullie deze nieuwsbrief ook gebruiken om jullie eigen werking of activiteiten in de verf te zetten. Op deze manier probeert de jeugddienst ervoor te zorgen dat uitstappen, feesten, fuiven, etc…elkaar niet overlappen. Je mag altijd een mail naar Johan van de jeugddienst sturen (johan.fredrix@maaseik) als je iets in deze nieuwsbrief wil vermelden. Indien je deze nieuwsbrief ook wil ontvangen stuur gewoon een mail naar Johan!

Het jeugdwerk mag verkopen zonder papierwinkel. Tot hiertoe moesten groepen die deur aan deur wilden verkopen of een verkoopsstandje wilden plaatsen hiervoor toestemming vragen bij het Ministerie van Middenstand. Na de activiteit moest je dan nog een balans binnensturen waarop je dan moest doorgeven hoeveel geld er opgehaald was en wat jullie hiermee gingen aanvangen. Sedert 1 oktober 2006 valt deze vervelende en overbodige regeling gelukkig weg. Samen met de Vlaamse Jeugdraad ijverde KSJ – KSA - VKSJ sterk bij de federale beleidsmakers voor een uitzondering. Jeugdbewegingen zijn immers geen commerciële marktkramers of verkopers en kunnen dan ook niet op dezelfde manier behandeld worden. Onze stem werd gehoord. Alle jeugdbewegingen die erkend zijn door de gemeente worden vanaf nu vrijgesteld van alle administratieve verplichtingen. Er zijn echter wel enkele dingen waar je rekening moet mee houden, meer info www.jeugdwerknet.be/nieuws/item/3128!

Door de publicatie van het 'Koninklijk Besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen' is het wettelijk verboden te roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Hiermee bedoelt men alle plaatsen waarvan de toegang niet beperkt is tot de gezinssfeer. Voor horeca-inrichtingen is er een uitzondering voorzien. • In jeugdlokalen mag dus niet langer gerookt worden. Je maakt hier best afspraken over. Om je in orde te stellen met de wetgeving verwijder je binnen alle asbakken. Aan de verschillende ingangen van het lokaal moet je rookverbodtekens ophangen (doorsnede minimum 9 cm). Je leest er meer over in een informatieve folder die het Steunpunt Jeugd met enkele jeugdwerkorganisaties uitwerkte. (www.steunpuntjeugd.be ) • In jeugdhuizen ligt de zaak iets ingewikkelder. In principe is hier ook een rookverbod van kracht, tenzij het jeugdhuis kan aantonen dat het een horeca-uitbating is (de horecasector valt immers onder een uitzonderingsmaatregel). Dit veronderstelt dat er naast gewone drank ook sterke drank verkocht wordt voor onmiddellijke consumptie. Meer hierover lees je in een gezamenlijke nota van JGM en VFJ.(www.jgm.be , www.vfj.be) Voor meer informatie neem je best contact op met één van deze jeugdhuiskoepels.

Agenda in Fuego: November 2006 Vrijdag 24/11 Zaterdag 25/11

Fuif grote zaal Privé feest

December 2006 Vrijdag 1/12 Zaterdag 2/12 Vrijdag 8/12 Zaterdag 9/12 Vrijdag 15/12 Zaterdag 16/12 Vrijdag 22/12 Zaterdag 23/12 Vrijdag 29/12 Zaterdag 30/12

Jeugdhuis Privé feest Jeugdhuis Privé feest Jeugdhuis Kerstfeest Wurfeld Eigen concert Kerst feest groove it Jeugdhuis Drum n Bass

Alle info: I. www.fuegomaaseik.be T. 089/41.06.50 Maaseik Informatief 27


<Senioren> I d en t it eit s ka a r t m a g Plus-3-Pas vervan gen! U bent 55 jaar of ouder? Dan heeft u recht op een korting wanneer u deelneemt aan een culturele activiteit die via de ‘cel cultuurspreiding van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen’ financieel wordt ondersteund. Tot op heden moest u, om van deze korting te kunnen genieten, een plus-3-pas laten aanmaken en kunnen voorleggen. Dit is nu niet langer nodig! Op eenvoudig vertoon van uw identiteitskaart krijgt u uw korting! Natuurlijk blijft de stad Maaseik de gewone kortingen in de cultuurcentra voor de 55-plussers aanbieden! INFO Stad Maaseik – seniorenconsulente Sandra Vancleef T. 089/560 522 E. sandra.vancleef@maaseik.be

Thesis An Bosmans: Ouderenbeleidsplan. Op basis van het behoefteonderzoek 60+ Maaseik heeft An Bosmans, inmiddels aan de VUB afgestudeerd sociaal agoge, haar thesis geschreven. De thesis heet ‘Behoefteonderzoek van de senioren in Maaseik’ en kan geraadpleegd worden op de website van de Stad www.maaseik.be, link ‘resultaten behoefteonderzoek 60+’. De thesis ligt ook ter inzage bij de seniorenconsulente, administratief centrum Maaseik, derde verdieping. Het beleid wenst An Bosmans hierbij ook te feliciteren met haar proefschrift en haar afstuderen.

28 Maaseik Informatief

Wedstrijd! Doe mee en win een cadeaubon van 50 euro! De stad Maaseik – dienst ouderen heeft dit jaar het behoefteonderzoek 60+ afgerond. De resultaten van dit onderzoek kon u in een vorige uitgave lezen. U kunt ze ook opvragen bij de seniorenconsulent (089/560 552, sandra.vancleef@maaseik.be), of raadplegen op de website www.maaseik.be, link ‘resultaten behoefteonderzoek 60+’. Het behoefteonderzoek, uitgevoerd bij 428 senioren, geeft ons een beeld van hoe de 60-plusser in Maaseik denkt over verschillende thema’s: het leven in de buurt, de voorzieningen (zoals zitbanken,…), onveiligheidsgevoelens, eenzaamheidsgevoelens, hulp die men nodig heeft bij de huishouding of de persoonlijke verzorging, de vrije tijd, vrijwilligerswerk, cultuur, pensioen, dienstverlening en financiële tegemoetkomingen. Met deze gegevens kunnen we beginnen aan een ouderenbeleids-plan. Dit is een plan waarin de Stad duidelijk zegt wat ze voor de senioren wil bereiken binnen een bepaalde termijn, bv. drie jaar. Het ouderenbeleidsplan is dus belangrijk voor alle senioren van Maaseik. Wij willen uw mening kennen! Vindt u dat er thema’s ontbreken in het behoefteonderzoek? Vindt u dat er in Maaseik zeker werk moet gemaakt worden van bepaalde zaken voor senioren? Vul dan onderstaande bon in en deponeer hem in de bussen in de administratieve centra, de gemeentehuizen of de volgende deelnemende dagbladhandels: Bielen Maaseik, Bussels Neeroeteren, De Frisse Neeroeteren en Peeters Opoeteren. Wij pikken er twee winnaars uit die met een cadeaubon van maar liefst 50 gaan lopen! De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en in de volgende editie bekendgemaakt.

WEDSTRIJDBON De thema’s uit het behoefteonderzoek 60+ zijn: het leven in de buurt, de voorzieningen (zoals zitbanken,…), onveiligheidsgevoelens, eenzaamheidsgevoelens, hulp die men nodig heeft bij de huishouding of de persoonlijke verzorging, de vrije tijd, vrijwilligerswerk, cultuur, pensioen, dienstverlening en financiële tegemoetkomingen. Deze thema’s willen we opnemen in een ouderenbeleidsplan. Ik vind dat dit thema ontbreekt: ___________________________________________________ (u mag meerdere thema’s noteren, of overgaan naar de volgende regel als u vindt dat er niets ontbreekt) Ik vind dat de Stad Maaseik meer aandacht aan de senioren kan besteden door: ___________________________________________________ Naam + voornaam: ___________________________________________________ Adres: ___________________________________________________ Telefoonnummer: _______________

U mag ook anoniem meedoen, maar u kan dan geen aanspraak maken op een prijs. Ook niet-senioren mogen meedoen aan deze wedstrijd.


< S e n i o re n >

Verkiezingen seniorenraad Maaseik 2006. Samen met de gemeenteraadsverkiezingen organiseert ook de seniorenraad zesjaarlijkse verkiezingen. De bonden kunnen nieuwe stemgerechtigde leden voordragen ter vervanging van zetelende leden. Men kan zich ook kandidaat stellen voor de volgende mandaten: voorzitter, ondervoorzitter (één voor elke deelgemeente) en penningmeester. De functie van secretaris wordt ingevuld door de stedelijke ouderenbeleidscoördinator. Kandidaturen. Kandidaturen voor deelname aan de seniorenraad of het opnemen van één van de mandaten kunnen voor 31/12/2006 schriftelijk of per mail bezorgd worden aan: Sandra Vancleef, secretaris seniorenraad, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik, sandra.vancleef@maaseik.be. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie. Zetelende leden kunnen nog tijdens de algemene bestuursvergadering van 13/02/2007 hun kandidatuur indienen.

Voorstelling met vervoer. Voor senioren die minder mobiel zijn organiseren wij een voorstelling met vervoer. Voor de Kerstshow van Rominelli Producties reserveren wij acht tickets-met-vervoer. Wat wil dit zeggen? U woont deze voorstelling bij zonder zorgen, want u wordt thuis opgehaald en thuis weer afgezet na de show. Deze service is volledig gratis! U wordt vervoerd in een busje van de Stad Maaseik. Een ervaren chauffeur staat in voor een comfortabele rit. Indien u van dit aanbod gebruik wil maken, belt u naar het cultuurcentrum voor uw ticket(s), en u vermeldt dat u zich opgeeft voor het vervoer van en naar huis. Wij regelen de rest. U mag gerust uw partner/vriend/vriendin/familielid mee laten reizen. De Kerstshow gaat door op 23 december 2006, om 15.00 u. in het cultuurcentrum van Maaseik. Meer info? Bel uw seniorenconsulente op 089/560 552.

Schepen voor senioren Andre Willen

Educatieve en ontspannende uitstap seniorenraad Maaseik. Op 30 november 2006 onderneemt de seniorenraad een uitstap naar Genk. In de gebouwen van C-mine (mijn van Winterslag) krijgen de leden van de seniorenraad in de voormiddag uitleg en een film over het ouderenbeleidsplan van Genk. Hierdoor zal de raad zich een concreet beeld kunnen vormen van wat een ouderenbeleidsplan is, wat dit kan inhouden en betekenen voor de senioren van een gemeente. Na een lunch ter plaatse bezoekt de raad de mijnsite onder leiding van een gids. Dit bezoek heeft een speciale betekenis voor de seniorenraad, omdat de twee trouwste en oudste leden, Mathieu Nelissen (penningmeester, 82) en Hubert Stijven (ondervoorzitter voor Neeroeteren,79), uit de mijnwerkersbond komen.

Maaseik Informatief 29


<Welzijn> Rookvrije Horeca.

De Druglijn.

Vanaf 1 januari 2007 mag er niet meer gerookt worden in de horeca-inrichtingen. Het is wel overal toegestaan om een aparte rookkamer in te richten. Met deze nieuwe regels wil de wetgever de niet-rokers beschermen tegen de schadelijke effecten van tabaksrook. Er is enkel een afwijking voorzien voor: •Drankgelegenheden (behalve als ze deel uitmaken van een grotere openbare ruimte en daarvan niet afgesloten zijn of als ze deel uitmaken van een sportinfrastructuur dus de gemeentelijke sportinfrastructuur valt hieronder): om hiervoor in aanmerking te komen, moet de belangrijkste en permanente activiteit bestaan uit het opdienen van dranken, waaronder alcoholische en geestrijke dranken. De maaltijden die u eventueel aanbiedt, moeten minder dan één derde van uw aankopen uitmaken of moeten beperkt blijven tot lichte maaltijden. Wie meer dan één horeca-inrichting uitbaat, mag deze verhouding ook in verkoopscijfers per inrichting aantonen. Een drankgelegenheid die deel uitmaakt van een grotere openbare ruimte, moet met wanden, een voordeur en een plafond afgescheiden zijn van de publieke ruimte.

Voor alle informatie- en hulp vragen over drank, drugs, pillen en gokken. Via telefoon: 078/15 10 20. Voor een anoniem, objectief en vertrouwelijk gesprek. De beantwoorders zitten klaar om naar je verhaal te luisteren, concrete informatie en/of een eerste advies te geven. Ze weten ook waar je bij jou in de buurt terechtkan voor drughulp of preventie. Maaseik-vr 10u tot 20u. vanaf een vast toestel bel je aan voordeeltarief.

•Frietkramen met maximaal 16 staan- of zitplaatsen. Enkel deze twee soorten horeca-inrichtingen genieten de afwijking waarbij een rokerszone toegelaten is. In alle andere is het rookverbod geldig vanaf 1 januari 2007. Een eetgelegenheid is een horeca-inrichting waar de belangrijkste en permanente activiteit bestaat uit het aanbieden van maaltijden en dranken voor consumptie ter plaatse. Een horeca-inrichting is een eetgelegenheid als er niet enkel lichte maaltijden worden opgediend, en meer dan een derde van de aankopen van voeding en drank uit voedingsmiddelen bestaat. Wie meer dan één horecainrichting uitbaat, mag deze verhouding ook in verkoopscijfers per inrichting aantonen. Een andere reden waarom uw horeca-inrichting als eetgelegenheid wordt beschouwd, is het feit dat dranken enkel geserveerd worden samen met een maaltijd. Meer info kan u vinden op: www.roken-horeca.be. Door deze wetgevingen door te voeren volgt België enkele andere landen die reeds voor ons als voorbeeld kunnen dienen zoals onder andere Zweden, Ierland, Noorwegen, Italië, Malta, Schotland. Uit een review mbt. rookvrije horeca blijkt dat studies die zijn uitgevoerd in opdracht van de tabaksindustrie spreken van een omzetdaling. Er zijn slechts 8 neutrale studies en die spreken van een gelijke omzet.

Mini-crèche: HOPLA. HOPLA opent zijn deuren op 1 maart 2007 voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Het verschuiven van de openingsdatum heeft te maken met extra onvoorziene verbouwingswerken in het huis. Meer info: dienst welzijn, Jacqueline Creemers: 089/56.05.56. e-mail: jacqueline.creemers@maaseik.be 30 Maaseik Informatief

Via www.druglijn.be. Op de eerste het begint nu meer dan 200 pagina's informatie over drank, drugs, pillen en gokken, én over de Druglijn zelf. Je kan ook anoniem je vraag mailen via www.druglijn.be/contact. 24u24u. Je mail wordt binnen de 5 werkdagen beantwoord.

Beleidsplan Lokaal Sociaal Beleid. In opdracht van minister Vervotte moeten de stad en het OCMW samen een nieuw sociaal beleidsplan maken. Dat plan moet klaar zijn in 2007. De inhoud van het plan gaat over alles wat met welzijn te maken heeft. We denken daarbij aan ouderen, jongeren, minderheden, hulpverlening door het OCMW, de inbreng van andere organisaties in Maaseik enz. Om dat plan te maken willen we ook graag uw mening horen. We hebben twee vraagjes: Wat loopt er goed in Maaseik en moet zeker blijven? Wat zou er nog extra moeten gebeuren de volgende jaren? U kunt tot 1 december 2006 uw mening kwijt op het telefoonnummer 089/56.05.56.van Dienst welzijn, Jacqueline Creemers. Of via e-mail: jacqueline.creemers@maaseik.be Ook nadien houden we u graag op de hoogte.


< We l z i j n >

Tennis tegen kanker. Op 14 oktober nam een afgevaardigde van de Vlaamse Liga Tegen Kanker een gift in ontvangst van Tennisclub Maaseik. De voorzitter en het organisatiecomité overhandigden een cheque met het geld dat werd verzameld op het actieweek-end van 2 en 3 september. Ruim dertig interclubploegen van TCM schreven zich in voor een gezelligheidstornooi. Er waren opbrengsten van een tombola en een amerikaans opbod op een ballonvaart. Ook de deelnemers aan de wandel- en fietstocht droegen hun steentje bij. De ruim 150 actieve deelnemers , gesteund door een schare supporters lieten zich ook nog uitvoerig voorzien van drank, hapjes en een maaltijd. Zo werd in het totaal 2.177 bij elkaar gebracht. De afgevaardigde stelde dat het geld dankbaar wordt gebruikt voor preventie en onderzoek, vakantiekampen voor getroffen kinderen,palliatieve zorg en psychosociale ondersteuning van patiënten en hun familie.

Op de foto ontbreekt Die Raedschelders als lid van het actiecomité: Vlnr) voorzitter Peter Graux, Luc Langie, Pierre Vanholzaets,Jeaninne Raedschelders,Jacqueline Creemers en afgevaardigde Hilde Neven.

< Integratie > Welkom nieuwkomer in Limburg! Een boeiende belevenis in een andere cultuur. De Damiaanbouwkampen in drie delen. Voor durvende vrijwilligers. Heb je zin in een reis met een meerwaarde? Een flinke scheut avontuur en toch concrete hulp bieden aan je medemens? Dat kan. Meteen beleef je ook een boeiend contact met een andere cultuur, van heel dichtbij, tussen de mensen uit Bangladesh, India, Nicaragua of Congo. Natuurlijk ben je gezond en jong van hart en tussen 18 en 70 jaar. Je trekt immers met een kleine ploeg (5-10 Vlamingen) naar een goed gekozen plek en je helpt daar concreet. Maar je krijgt ook een rijk ‘bad’ in een andere cultuur. De Damiaanactie is actief in 15 verschillende ontwikkelingslanden en hieruit groeide het vrijwilligerswerk van de Bouwkampen. Sinds 14 jaar helpen enthousiaste deelnemers bouwen aan de infrastructuur (kleine hospitalen) voor lepra- en tbc-patiënten. Kom naar de intro dag op 20 januari 2007 in Mechelen. Alles wat je moet weten, voor je je engageert. Daarna volgen nog 2 voorbereidende weekends voor wie echt vertrekt. Kwestie dat je prima voorbereid bent. Wij zorgen ervoor dat je een stevige begeleiding en ondersteuning krijgt. Bouwervaring is niet vereist. Voor meer informatie: Marcel Lootens, Fonteinstraat 7, 9772 Wannegem-Lede. Tel. 09/383.55.63 of m.lootens@skynet.be Kijk ondertussen ook eens op www.damiaanactie.be.

- Je bent nieuw in Limburg; - je hebt niet de Belgische nationaliteit; - je bent ouder dan 18 jaar; - je bent van plan om langere tijd in België te blijven. Onthaalbureau Limburg wil je graag helpen om je beter thuis te voelen in ons land. Je hebt als anderstalige nieuwkomer gedurende één jaar recht op een gratis inburgeringstraject. Misschien ben je volgens de wet zelfs verplicht om zo een inburgeringstraject te volgen. Dit traject bestaat uit: - een cursus Nederlands in samenwerking met het Huis van het Nederlands. - een cursus “maatschappelijke oriëntatie” in eigen taal of een taal die je begrijpt. In deze cursus wordt praktische informatie gegeven over hoe ons land in elkaar steekt, welke voorzieningen er zijn en hoe daar gebruik van maken. - begeleiding in jouw zoektocht naar werk of een beroepsopleiding in samenwerking met de VDAB. - individuele begeleiding op maat. Kom gerust eens langs voor meer informatie. Ons bureau in Maasmechelen (Oude Baan 207) is geopend op maandag (13u30-16), dinsdag (9u-12u en 13u30-16u) en donderdag (13u30-16u). In Maaseik heeft het onthaalbureau zitdag in het administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) de 1ste en 3de donderdag van de maand van 9u.12u. Je kan ons telefonisch bereiken op 089/778780 of 089/778782

Maaseik Informatief 31


<Integratie> Moslims vieren het Offerfeest op 31 december. Op 31 december 2006 wordt het islamitisch Offerfeest gevierd. Het offerfeest is voor moslims over de hele wereld een belangrijke feestdag. Op die dag herdenken zij dat Abraham zijn zoon wou offeren aan God, maar in plaats daarvan een schaap offerde. Rituele slachting. Om dit offer van Abraham te herdenken slachten moslims traditioneel in familiekring een schaap. Dit slachten gebeurt op rituele wijze. De slachter snijdt de hoofdslagader van het schaap door met een scherp mes terwijl hij de naam van God uitspreekt. Dit is om aan te geven dat één van Gods schepselen niet ondoordacht zou worden weggenomen. Tijdelijke slachtinrichtingen.

De wet verbiedt het ritueel slachten thuis en stelt dat dit in een slachthuis moet gebeuren. In vele gemeenten worden tijdelijke slachtinrichtingen erkend, waarin moslims onder welbepaalde voorwaarden een schaap kunnen offeren. In onze gemeente wordt een tijdelijke slachtinrichting voorzien in de loodsen op het terrein van Dragetra in Maaseik. Daar kunnen alle moslims van Maaseik en Kinrooi terecht voor het ritueel slachten van een schaap. Voor het uitvoeren van het ritueel worden enkele offeraars aangesteld door de Executieve van de Moslims. Tijdens het slachten is er permanent toezicht van een dierenarts en ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zal inspecties uitvoeren. Om alles in goede banen te leiden en te zorgen voor een vlot verloop werken verschillende diensten van de Stad én de moslimgemeenschap zelf samen. Alternatief. Sommige moslims voldoen aan het religieuze voorschrift om te offeren door in het buitenland een schaap te kopen en dat daar ritueel te laten slachten. Of ze doen een persoonlijke gift of een gift aan een organisatie die hulp verschaft aan moslims of moslimgemeenschappen (bijvoorbeeld arme dorpen). Feest! Het Offerfeest is voor moslims vooral een feest van geven en goede daden. Gezellig samenzijn met vrienden en familie en lekker eten en drinken zijn vaste ingrediënten. Zo is de eindejaarsperiode dit jaar een feestperiode voor iedereen. Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst maatschappelijke integratie in de Lekkerstraat 10 in Maaseik. Tel.: 089/56.05.60.

Nederlands leren in het Maasland. Elk jaar vestigen er zich heel wat nieuwe mensen in het Maasland. Ze hebben verschillende nationaliteiten en spreken verschillende talen. Gezinshereniging is voor hen vaak de belangrijkste reden om naar België te komen. Anderen komen omdat ze hier willen werken of studeren. Velen kennen geen of nauwelijks Nederlands. Er zijn zelfs toeristen bij die Nederlands willen leren om met iedereen te kunnen praten. Om deze mensen te helpen is er het Huis van het Nederlands. Wat is het Huis van het Nederlands? Het Huis van het Nederlands helpt iedereen die Nederlands wil leren: mensen die pas aankomen in België, maar ook mensen die er al een hele tijd wonen en hun Nederlands willen verbeteren. In Maasland is er één antenne van het Huis van het Nederlands in Maasmechelen. Daarnaast is er een permanentie in Maaseik, en binnenkort wellicht ook in Lanaken. Waarom is een Huis van het Nederlands nodig? Nederlands voor anderstaligen (NT2) is heel belangrijk in Maasland omdat er zoveel nieuwkomers zijn. Het Nederlands is de taal die hier gesproken wordt en daarom is het belangrijk dat de nieuwe inwoners de taal leren. Wat doet het Huis van het Nederlands? Eerst hebben wij een gesprek met iedereen die langskomt om zo een beeld te vormen van de achtergrond, behoeftes, motivatie, enz. De informatie die we zo verkrijgen, kan zeer uiteenlopend zijn. Het enige wat al onze cliënten gemeenschappelijk hebben, is dat ze hier komen wonen en Nederlands willen leren. Op basis van deze gegevens besluiten we dan om eventueel een test af te nemen, en gaan we samen met de kandidaat-cursist op zoek naar de school die het best bij hem/haar past. 32 Maaseik Informatief

Met wie werkt het Huis van het Nederlands samen? We werken heel nauw samen met de verschillende scholen. Hier in het Maasland zijn er drie grote scholen die Nederlands inrichten voor anderstaligen: de Open School Maasland, het Sint-Barbara Instituut en het Centrum voor talen en techniek. Behalve in Maasmechelen kan er ook les gevolgd worden in Lanklaar, Maaseik, Neeroeteren en Lanaken. Een andere partner van het Huis van het Nederlands is het Onthaalbureau. Het Onthaalbureau helpt nieuwkomers om te integreren in onze samenleving. Nederlands leren is daar een belangrijk aspect van. Voor oudkomers is er voorlopig nog geen traject bij het Onthaalbureau, maar het Huis van het Nederlands helpt deze mensen op weg en verwijst hen door. Het Huis van het Nederlands werkt ook samen met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Vooraleer je daar een opleiding kan volgen, moet je Nederlands kennen. Waar en wanneer kan je het Huis van het Nederlands bereiken? Het Huis van het Nederlands Oude Baan 207 3630 Maasmechelen Tel.: 089 77 87 10 Email: hvnmaasland@limburg.be Contactpersoon: Christ Floren Openingsuren: ma 13.30u-16.00u di 9.00u-12.00u do 9.00u-12.00u (loket Maaseik: 1ste en 3de donderdag van de maand) 13.30u-19.00u Als je vragen hebt, kan je altijd bellen of langskomen.


A

November. 29/11 Sinterklaasmarkt Maaseik. 30/11 Het Heilig Wammes. Mezeik Zèngentaere om 20.11u. in een Maaseiker café.

E

N

D

December. 03/12 Stadswandeling ‘Nazomeren in Limburg’. Vertrek om 11u. vanaf stadhuis. 03/12 VOM. Ontbijthappening in Vita Maaseik om 9u. 09/12 Het Heilig Wammes. Mezeik Zèngentaere – finale om 20.11u. in zaal Van Eyck. 09/12 Stijlvolle Kerst. Cursisten bloemschikken in cultureel centrum Neeroeteren 9u.-19u. 10/12 Stijlvolle Kerst. Cursisten bloemschikken in cultureel centrum Neeroeteren 9u.-19u. 10/12 Stadswandeling ‘Nazomeren in Limburg’. Vertrek om 11u. vanaf stadhuis. 10/12 VOM. Midwinterdiner in Vita Maaseik om 19u. 10/12 Paranormale en alternatieve infobeurs in zaal Van Eyck van 11u. tot 18u. 11/12 Stijlvolle Kerst. Cursisten bloemschikken in cultureel centrum Neeroeteren 9u.-19u. 14/12 Het paranormale anders bekeken in Vita Maaseik om 20u. 16/12 K.V. De Heimejers. Carnavalbal in De Riet vanaf 20.11 uur. 16/12 Wandelclub Rust Roest ‘Bostocht’ vanaf ontmoetingshuis Voorshoven. 17/12 Stadswandeling ‘Nazomeren in Limburg’. Vertrek om 11u. vanaf stadhuis. 17/12 Koop-zondag Maaseik. 18/12 Kerstmarkt Neeroeteren. 21/12 VOM. Informatieavond rond erfenisrecht in Vita Maaseik om 20u. 22/12 Seniorensportkerstfeest om 13.30u. in De Riet Opoeteren. 24/12 Koop-zondag Maaseik van 10u. tot 17u. 25/11 Weekend van de Maaseikenaar in Achterolmen – Organisatie Afrit Zuid. 26/11 Weekend van de Maaseikenaar in Achterolmen – Organisatie Afrit Zuid. 29/12 Fortis Cup Volleybal Noliko te Bree. 30/12 Fortis Cup Vollebal Noliko te Bree. 31/12 Koop-zondag van 10u. tot 17u.

E-mail:

stad.maaseik@maaseik.be

Internet:

www.maaseik.be

Telefoon:

089 / 560 560

Fax :

089 / 560 561

Eindredactie en vormgeving:

Stedelijke Informatiedienst tel.:(089) 560 560

Druk:

Drukkerij Hugo Symons

Januari. 02/01 04/01 07/01 13/01

G

Stadsbestuur Maaseik Lekkerstraat 10 3680 Maaseik

13/01 13/01 14/01 19/01 20/01 21/01

A

Verantwoordelijke uitgever:

28/01 29/01

Installatievergadering nieuwe gemeenteraad in administratief centrum Maaseik 20u. Turntablism & Street Rymes voor de jeugd in Fuego. koopjeszondag Maaseik. Nieuwjaarsconcert Kon. Harmonie De Voortgang in CC Neeroeteren om 20u. Vakantiegenoegens. Fakkeltocht (glühwein & erwtensoep), zaal Wilgenveld Wurfeld om 19u. Tweedehands platen- en CD-beurs in zaal Van Eyck Maaseik van 13u.-18u. Tweedehands platen- en CD-beurs in zaal Van Eyck Maaseik van 13u.-18u. Vlaamse Diabetes Vereniging. Nieuwjaarsreceptie in zaal Boneput Bree om 19.30u. Grote Prinsenzitting te St.-Jansberg om 20.11u. Uitroeping nieuwe Prins. Nieuwjaarsconcert Kon. Harmonie Concordia in zaal Van Eyck om 15u. Grote Kindercarnavalszitting zaal St.-Jansberg om 14.11u. Uitroeping Jeugdprins. Assertiviteitstraining voor jonge volwassenen (18-26 jaar) in Fuego van 19u.-21.30u.

Info november 2006  
Info november 2006  
Advertisement