Page 1

38

Iedereen Ieper Stadsmagazine voor Ieper en deelgemeenten

Iedereen Ieper | 1

Jaargang 14 - juni/juli 2011

Stad Ieper past straatnamen aan Archief! Wablief? - Cokerulle! Cokerulle! 10de Ieperse Seniorensportdag Si Senior, de infobeurs voor 50-plussers Bosje valt zo...

EXTRA

→ Veiligheid & Preventie

Uitneembare katern met overzicht van de activiteiten in Ieper.


2 | Iedereen Ieper

↗ Prinselijk bezoek aan Ieper | 28.04.2011 Prins Filip en Prinses Mathilde namen, ondanks het slechte weer, de tijd om de aanwezige inwoners te begroeten.

Inhoud

Colofon Eindredactie & coördinatie Cathérine Lamaire Communicatiedienst Ieper tel. 057 239 200 - fax 057 239 295 communicatie@ieper.be

5 8

Walking Bio Brunch

de hoop Opsporing verzocht!

10 100 km van Ieper 11

14 Snoei je taxushaag en vergroot

Si Senior, de infobeurs voor

17 Federale tegemoetkomingen 19 Denis Mukwege laureaat Vredesprijs 2011

(toekomstige) 50-plussers En nog veel meer...

Verantwoordelijke uitgever Stadsbestuur Ieper Fotografie Eigen archief, Tijl Capoen, CCI e.a. Vormgeving Grafische dienst - Frederik Pattyn Druk Drukkerij Cuvelier Graphics Oostkaai 29 - 8900 Ieper Oplage 17.000 exemplaren Deze brochure werd gedrukt op gecertifieerd PEFC en chloorvrij papier.


Iedereen Ieper | 3

Woord vooraf De zomer staat opnieuw voor de deur en dat betekent dat er weer heel wat leuke dingen gepland zijn in onze stad. Of het nu gaat om culturele of sportieve evenementen, de themawandelingen op zondag, de muzikale dinsdagen, de seniorenbeurs of de

zomersportkampen, je leest het allemaal in deze editie van Iedereen Ieper.

live vanop onze Grote Markt uitgezonden op de VRT. Komen kijken en genieten dus!

Natuurlijk vind je ook heel wat zaken terug in dit magazine die actueel belangrijk zijn zoals de laureaat voor de Vredesprijs van de stad Ieper en de nieuwe straatnamenlijst. Belangrijk om te vermelden is tevens de aankomst van de derde rit in de wielerwedstrijd de Ronde van België Bank van de Post op 27 mei, waardoor onze stad iets minder bereikbaar is omwille van het gevolgde parcours. Noteer ook 1 juli in je agenda want dan wordt Vlaanderen Muziekland

Meer nieuws over je stad vind je zoals steeds in de pagina Informatief Ieper die wekelijks in de Streekkrant verschijnt, op de stedelijke website www.ieper.be en in het programma Trefpunt dat tweewekelijks op woensdagavond wordt uitgezonden op de regionale televisiezender WTV. Het Ieperse stadsbestuur.

Stad Ieper verwelkomt nieuwe inwoners Tweemaal per jaar houdt het stadsbestuur eraan om zijn nieuwe inwoners te verwelkomen. Iedereen die in de periode van oktober 2010 tot maart 2011 naar Ieper verhuisde, kreeg een uitnodiging voor het volledige gezin in de brievenbus. Op Het Perron, de nieuwe site waar het cultuurcentrum, het jeugdontmoetingscentrum, Argos vzw en Bijleren in de Westhoek gevestigd zijn sinds april dit jaar, werden ook nu weer, nl. op 19 maart 2011, de ingeschreven nieuwkomers (zo’n 60-tal) ontvangen door de burgemeester. Na wat praktische informatie over het verloop van de voormiddag volgde een bezoek aan de Neerstad met de nieuwe bibliotheek, het stadsarchief en de beide stedelijke academies: beeldende kunsten en muziek &

woord, een rondrit met een bus naar de externe stadsdiensten zoals het container- en groenpark en een korte stadswandeling met een gids. Achteraf werd in het stadhuis nog aan alle deelnemers een receptie aangeboden en kon met uitgebreid kennismaken met het stadsbestuur.

Na afloop ontvingen de nieuwe inwoners nog een welkomstpakket met een aantal kortingsbonnen van plaatselijke handelaars en ondernemers. —▪


Actueel

4 | Iedereen Ieper

Stad Ieper past straatnamen aan De gemeenteraad heeft op 6 december 2010 de Ieperse straatnamenlijst voor het eerst sedert de fusies van 1976 aangepast. De enige juiste officiële naam van een straat is deze die in de notulen van de gemeenteraad is opgenomen. In de afgelopen 35 jaren zijn daarbij nogal wat kleine fouten en inconsequenties gebeurd. Bij enkele straten was er zelfs verschil tussen de officiële naam, de naam in het rijksregister en de naam op het straatnaambord. In één keer worden er nu 112 kleine aanpassingen en één totale wijziging doorgevoerd. Het stadsbestuur handhaaft de traditie om - behoudens die éne uitzondering - geen totale wijzigingen door te voeren. Enkel de “Prosper Bartierstraat” verandert vanaf 1 januari 2012 in “Depatinstraat”. Het betreft een korte straat met weinig bewoning. De reden is het feit dat er in de deelgemeente Voormezele twee keer een Bartierstraat voorkomt. Bij de 112 kleine wijzigingen kan er eigenlijk geen verwarring optreden. De meeste persoonsgebonden straatnamen worden heden ten dage al in hun korte vorm gebruikt (Haiglaan, Frenchlaan, Vandenpeereboomplein, enz.) en ook de straten die leiden naar een andere stad worden in West-Vlaanderen overwegend in korte versie (Menenstraat, Diksmuidestraat, Rijselstraat, enz.) gebruikt. Voorts zal de stad de decretale verplichting nakomen en op elk persoonsgebonden

straatnaambord de nodige historische uitleg voorzien. De wijzigingen kunnen we in vier groepen onderbrengen: A) Alle persoonsgebonden straatnamen worden vanaf 2012 enkel nog in achternaam vermeld. Voornamen en titels vallen weg. Voorts wordt de achternaam correct, volgens de geboorteakte, gespeld. Dit leidt tot 59 aanpassingen: Bardoncstraat, Bartierstraat, Belletstraat, Breugheldreef, Capronstraat, Cartonstraat, Colaertplein, Coomansstraat, De Bolaan, De Brouwerstraat, De Busscherestraat, de Cerfstraat, De Clerckstraat, de Stuersstraat, Dehaernestraat, Dehemlaan, Dekemelelaan, Delaerestraat, d’Ennetièresplein, Dunantlaan, Fiersstraat, Fochlaan, Frenchlaan, Gezelleplein, Gezellestraat, Goossensstraat, Griettensstraat, Haiglaan, Huysstraat, Immelootstraat, Kennedylaan, Kervynlaan,

Kiplinglaan, Lotzstraat, Masscheleinlaan, McCraepad, Memlingdreef, Merghelynckstraat, Millecamstraat, Picañollaan, Plumerlaan, Porreyestraat, Rodenbachstraat, Rubensdreef, Sixplein, Sobrylaan, Steverlyncklaan, Stoffelstraat, Streuvelswijk, Struyestraat, Surmont de Volsberghestraat, Tempermanstraat, Van Eyckdreef, Vandenpeereboomplein, Vanderghotelaan, Vermotestraat, Verrieststraat, Willibaldlaan, Ypermanstraat. Opgelet, Nikolaas de Kanonnierlaan en Robrecht van Bethunelaan blijven behouden omdat eerstgenoemde een folkloristische bijnaam is en omdat laatstgenoemde een niet te splitsen historische naam is. B) Bij de straten die naar de desbetreffende stad of gemeente lopen, wordt de nodeloze “se”


Actueel

Iedereen Ieper | 5

weggelaten. Het betreft de volgende 19 straten: Bikschotestraat, Boezingestraat, Brielenstraat, Casselstraat, Diksmuidestraat, Elverdingestraat, Menenstraat, Neerwaastenstraat, Reningelststraat, Reningestraat, Rijselstraat, Roeselarestraat, Vlamertingestraat, Waastenstraat, Wervikstraat, Wieltjestraat, Wijtschatestraat, Zandvoordestraat, Zuidschotestraat. C) Toponymisch gebonden straatnamen worden volgens het huidige Nederlands geschreven. Hiervoor gebeuren er 15 wijzigingen: Bellewaardestraat, Bollemeersstraat, Hazewindstraat, Herenthagestraat, Heilige-Geestbosweg, Heilige-Geeststraat, Kranenburgstraat, Manketiendedreef, Millekruisstraat, Nonnenbossenstraat, Oostpoezelstraat, Oude Bellewaardestraat, Potijzestraat, Rozelaarstraat, Voedermonthoeve. D) Ten slotte is er een restcategorie die volgens de vaak zeer ingewikkelde regels van de Nederlandse taal worden aangepast. Dit gebeurt in de volgende 19 gevallen: ABC-straat, Appèlstraat, Doorgangstraat, Fazantenlaan, Muizenstraatje, Nijverheidstraat, Onze-LieveVrouwestraat, Pateelstraat, Pensenstraatje, Poternepad, Schuttershof, Sint-Janstraat, SintPieterstraat, Sint-Sebastiaanstraat, Vestingstraat, Vooruitgangstraat, Vrijheidstraat, Wateringstraat, Voormezele-Dorp.

straatnamencommissie. Wie nadere historische of taalkundige uitleg over de wijzigingen wil bekomen kan een schrijven richten aan de Stedelijke Straatnamencommissie, p.a. Archief ‘Neerstad’, Weverijstraat 7, 8900 Ieper. Het stadsbestuur zorgt zelf voor de aanpassingen in het rijksregister en alle eraan gekoppelde diensten. Ook de belangrijke nutsbedrijven, GIS-aanbieders, dienstverleners en hulpdiensten worden door het stadsbestuur op de hoogte gebracht. De aanpassingen op de identiteitskaart gebeuren automatisch bij de afgite van een nieuwe identiteitskaart. Wil je per sé deze aanpassingen vroeger doorvoeren, dan kan dit vanaf 1 februari 2012 op de dienst bevolking mits het voorleggen van je identiteitskaart en het ingeven van je pincode. Geleidelijk zullen ook de straatnaamborden aangepast worden, waarbij de persoonsgebonden straten van de decretaal voorgeschreven toelichting worden voorzien. De stad heeft ervoor gekozen om deze wijzigingen pas de iure van kracht te laten worden op 1 januari 2012 zodat iedereen zich geleidelijk kan aanpassen aan de nieuwe toestand. Wel is het zo dat de betrokken stedelijke en andere diensten de aanpassingen vanaf medio oktober 2011 geleidelijk zullen doorvoeren. —▪

Het stadsbestuur heeft zich bij al deze wijzigingen grondig laten bijstaan door de stedelijke

Walking Bio Brunch De trekkersgroep Fair Trade, het Ieperse voedselteam en de milieudienst van de stad Ieper nodigen je in het kader van de Bio-week graag uit om deel te nemen aan een Walking Bio Brunch. De tafel wordt op zondag 5 juni gedekt bij de Milieuboerderij De Palingbeek, Vaartstraat 7, 8902 te Zillebeke en dit van 10.30 tot 14 uur. Je kan aanschuiven aan het bio-buffet bestaande uit heerlijke

fruitsappen, een assortiment van biobroodjes, fair trade beleg, kazen en vleeswaren, … voor de prijs van € 8 (volw.), € 5 (kinderen tot 12 j.) (dranken niet incluis). Inschrijven verplicht voor 1 juni via vrede_ontwikkeling@ieper. be of duurzaam@ieper.be of telefonisch op de nummers 057 239 214 en 057 239 273 We roepen eveneens alle brunchers op om zoveel mogelijk met de fiets naar de

milieuboerderij af te zakken. Zo vaart het milieu er wel bij. Dit initiatief loopt in samenwerking met Milieuboerderij de Palingbeek en de Provincie WestVlaanderen. —▪ ▸ Meer info? dienst vrede en ontwikkeling, Grote Markt 34, 8900 Ieper vrede_ontwikkeling@ieper.be


Actueel

6 | Iedereen Ieper

24 uur niet roken verdient een beloning Op 31 mei stopt heel rokend Vlaanderen een dag lang met roken. Dat is tenminste de ambitie van de campagne 24 uur niet roken. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) over heel Vlaanderen zetten hun schouders onder deze actie. Niet zomaar een actie, want als je meedoet, krijg je zonder meer een beloning. Als dat niet mooi is. Rook je? Schrijf je dan nu meteen in! Je kan het! 24 uur van de sigaret blijven: dat is het doel van de campagne ‘rokers verdienen een beloning… als ze 24 uur niet roken.’ Je kan je telefonisch of op het internet inschrijven. Geef jouw rookervaringen via een vragenlijst door en krijg via sms-berichten advies op maat. Daarbovenop ontvang je een mooie beloning (weekendeditie van het Nieuwsblad op 11 juni), of je nu de sigaret links laat liggen of niet.

Het is hier immers de intentie die telt. Daarom duurt de actie maar 24 uur en is het beslist niet de bedoeling om meteen definitief te stoppen met roken. Je het gevoel geven dat een dag lang zonder sigaret je best wel lukt, dat is wat de actiedag wil bereiken. Zo ben je meer geneigd om langer of voorgoed te stoppen. Daarenboven wordt er in de provincie WestVlaanderen ook een fiets verloot onder de deelnemers. Schrijf je dus nu in op de website www.verdieneenbeloning.be of de Tabakstoplijn (0800/111 00 gratis). Om te slagen in de opzet van 24 uur niet roken, is een ruime omkadering echter noodzakelijk. Ook de stad Ieper steunt deze campagne en organiseert verscheidene acties op 31 mei in het stadhuis. Van 14 tot 17.30 uur geeft de tabakoloog gratis informatie en tips. Van 19.30 tot 20.30 uur kan je een infoavond bijwonens omtrent rookstop. Doorlopend worden videofilmpjes

geprojecteerd van leerlingen uit de eerste graad van het Technisch Instituut Immaculata en SintVincentiuscollege. In de bib vind je een infostand over het onderwerp. Vermeldenswaard is dat alle Ieperse deelnemers aan de campagne een gratis zwembeurt krijgen en er één 25 zwembeurtenkaart wordt verloot. Aarzel dus niet om in te schrijven. —▪ ▸ Meer info? www.ieperstoptmetroken.be

Nu ook Wifi-zones in stadsgebouwen Ieper richt in verschillende stadsgebouwen hotspots in. Dat zijn plaatsen waar je gratis op internet kan surfen. Door de hotspots kan iedereen gratis gebruik maken van draadloos internet. De hotspots zijn te vinden in De Neerstad (academie, archief, bibliotheek), de sportdienst (SH1 & SH2), de Fenix, Het Perron, het stadhuis en AC Yperley. Elke

bezoeker kan er met de eigen laptop, tablet of smartphone gratis surfen. Wie ‘s avonds een vergadering heeft, kan ook na sluitingsuur zonder problemen op het internet. Enkel in Het Perron is het internet zonder wachtwoord toegankelijk, in de andere locaties kan het wachtwoord verkregen worden aan de balie. Het signaal is gekenmerkt door het woord “publiek” en de locatie waar je je bevindt. —▪


Cultuur

Iedereen Ieper | 7

Archief! Wablief? Cokerulle! Cokerulle! Wat doen twee jonge mensen binnen de muren van het stadsarchief terwijl de zon uitbundig schijnt? “Inspiratie opdoen en ferm werken!”, lachen ze. De kerels verdiepen zich in boeken, overleggen een en ander en tokkelen vervolgens driftig op hun laptop. Lennerd en Dries zijn studenten geschiedenis aan de Katho Reno in Torhout èn leerkrachten in spé. Voor hun bachelorproef schrijven ze een toneelstuk over het middeleeuwse Ieper. Via dit werk willen ze leerlingen op een andere manier laten kennis maken met geschiedenis. “Veel leerlingen uit het secundair onderwijs gaan er van uit dat geschiedenis saai is. Daar willen we iets aan doen, want niets is minder waar.”, zeggen ze in koor. Dries: “Voor verhalen over het verleden van Ieper moet je hier in het stadsarchief zijn. Alles verloopt hier heel vlot en je wordt prima geholpen. De leeszaalverantwoordelijke nam ons meteen mee tussen de rekken en toonde ons allerlei bronnen waar we informatie in konden vinden. Boeken over lokale geschiedenis, kaarten en plannen, oude drukken, naslagwerken van historici uit de 18de en 19de eeuw… Onze zoektocht eindigde hier in de leeszaal, met stapels interessant materiaal.” Lennerd: “Dan was het kwestie van te selecteren en te focussen op zaken die voor ons echt bruikbaar

kunnen zijn. Uiteindelijk hebben we het ideale verhaal gevonden, een moordzaak op de schepenen van de stad Ieper uit 1280. We maken er een bloedstollend drama van!” Op het einde van de 13de eeuw was het onrustig in Ieper. De lakenhandel floreerde, maar de rijke handelaars gingen aan de haal met de grootste winsten. De drapiers, de kleine patroons die de wevers, vollers, ververs en scheerders werk verschaffen, waren onderhevig aan een strenge en onrechtvaardige controle. Ze kregen geen vergunning om wol te kopen, mochten niet meer dan twee getouwen bezitten in hun atelier, moesten hun wol kopen op welbepaalde markten, op welbepaalde dagen en vastgestelde uren… het gebeurde zelfs dat de rijke kooplieden zonder enige schroom de lakens meenamen van de wevers om ze vervolgens zelf te verkopen en met de winst te gaan lopen.

Het gebrek aan inspraak bij de stadsmagistraat en het frequente misbruik frustreerde het werkvolk en ze kwamen in opstand. De rebellen drongen met geweld de stad binnen en riepen daarbij “Cokerulle! Cokerulle! Cokerulle!”. Ze plunderden, verwoestten kerken, huizen, poorten, vensters en meubels. Sommige opstandelingen begonnen te moorden, daarbij werden vooral schepenen en rijke families geviseerd. Volgens de overlevering namen de oproerkraaiers de schepenen gevangen en gruwelijk vermoord. Lennerd: “Fantastisch dat we hier het ideale uitgangspunt voor ons toneelstuk gevonden hebben. We moeten wel nog verder uitzoeken hoe alles precies in elkaar steekt. Waren er bijvoorbeeld banden met de Guldensporenslag? Als we het zelf niet vinden, dan roepen we straks nog eens de hulp in van de archiefmedewerkers. Voor onze bachelorproef is het stadsarchief een zegen, je proeft hier als het


Cultuur

8 | Iedereen Ieper

ware de middeleeuwen. Heerlijk als je begeesterd bent door geschiedenis. En toch is het hier heel modern. Er zijn computers met internetverbinding en je kan ook je eigen laptop aansluiten op het web. Het archief oubollig ? Ik denk het niet!” Dries: “Geen betere plek dan het stadsarchief om de geschiedenis van Ieper te leren kennen. En als je niet meteen weet waar beginnen, vraag dan maar hulp aan het personeel. Wij spreken uit ervaring!” —▪ ▸ Wil je graag vrijwilliger worden bij het stadsarchief neem dan contact op via katrien.goudeseune@ieper. be of tel. 057 239 444. Word fan van het Stadsarchief Ieper op Facebook: www.facebook.com/ stadsarchief.ieper

Opsporing verzocht! Wist je dat er vroeger een stoomtram door Ieper reed? En dat Elverdinge een tramstatie had? Het stadsarchief van Ieper werkt samen met CCI en ‘IEPER verbeeldt’ aan een tentoonstelling over de stationsbuurt. Heb je foto’s, affiches, filmpjes of andere materiaal over het Ieperse stationsgebouw, treinen of trams? Wij horen het graag! —▪ ▸ Meer info over het project: Stadsarchief, Katrien Goudeseune, Weverijstraat 7, 8900 Ieper, katrien.goudeseune@ieper.be, tel. 057 239 444. Of kom eens langs op één van de permanenties van IEPER Verbeeldt op volgende locaties: - Ieper: Stadsarchief Ieper, Weverijstraat 7, elke vrijdag van 9 tot 12 uur.

- Hollebeke: De Wegwijzer, Neerwaastensestraat 10A, elke eerste en derde woensdag van de maand van 16.30 tot 17.30 uur. - Vlamertinge: Bibliotheek, Kerkplein 17, elke donderdag van 14 tot 16 uur. - Boezinge: Gemeentehuis Katspel Boezinge, elke eerste vrijdag van 9 tot 11.30 uur en tweede zaterdag van de maand van 16 tot 18.30 uur. ▸ Contactadres beeldbankmedewerkers: ieperverbeeldt@gmail.com


Sport & vrije tijd

Iedereen Ieper | 9

Beachvolleybaltornooi op 17 juni 2011 Op vrijdag 17 juni organiseert de Ieperse sportanimatie i.s.m. VBC De Katjes van 17.30 tot ongeveer 22.30 uur een recreatief beachvolleybaltornooi op de Ieperse Grote Markt. Aan dit tornooi kunnen ploegen deelnemen bestaande uit 3 spelers zowel dames als heren vanaf 16 jaar (geboren ’95 of vroeger). Er

worden enkel spelers/speelsters toegelaten die niet hebben deelgenomen aan de officiële volleybalcompetitie gedurende het seizoen 2010/2011.

Open West-Vlaams 2011 Ama Beach Championship

het ‘Open West-Vlaams 2011 Ama Beach Championship’. Op zaterdag komen de heren in actie op het Ieperse strand en op zondag is het de beurt aan de dames. Inschrijven voor dit tornooi kan via www. vlaamsbeachvolley.be —▪

Inschrijven vóór 11 juni 2011. Op zaterdag 18 en zondag 19 juni is er ook dit jaar een tornooi voor

Zomersportkampen Deze zomer kunnen 6 tot 17-jarigen deelnemen aan één of meerdere zomersportkampen van de Ieperse sportanimatie. Vanaf 4 juli worden gedurende 8 opéénvolgende weken niet minder dan 61 zomersportkampen voor verschillende leeftijden georganiseerd. Alle kampen vinden plaats in of starten aan het Stedelijk Sportcentrum in Ieper. Na het succes van de vorige jaren staan ook dit jaar knutsel& omnisportkampen voor 6 tot 10-jarigen, grime- & omnisportkampen voor 9 tot 14-jarigen, circus- & ski/ snowboardkampen voor 8 tot 15-jarigen en kokkerellen- & omnisportkampen voor 10 tot 14jarigen op het programma. Voor 8 tot 14-jarigen die van coole sporten houden, zijn er in de zomer de Amerikaanse Sportkampen waar een aantal typische yankee-sporten als american football, base ball, polo ball… aan bod komen. Sporten computerfreaks kunnen deelnemen aan de sport- en

computerkampen. Wie naast sport een aardig mondje Frans wil praten zit goed bij het Frans- en omnisportkamp. Op zoek naar het superavontuurlijke…, dan moet je inschrijven voor beach & adventure, kajak-& avonturensportkamp of voor het avonturensportkamp X-treme. Voor windsurf- en zeilkampen kan men tijdens de zomervakantie gedurende 5 weken terecht op Dikkebusvijver. Alle sportkampen zijn externaatkampen met start om 9.30 uur en einde om 16.30 uur. Er is opvang ’s morgens vanaf 8.00 uur en ’s avonds tot 17.15 uur. Over de middag moeten alle deelnemers in het Sportcentrum (kampplaats) blijven. Hier kan men ter plaatse een warm middagmaal eten of een eigen lunchpakket meebrengen. Aan de gewone kampen kan men deelnemen vanaf 45 euro per week. Voor de meer specifieke kampen ligt de prijs iets hoger. Wie kiest voor de formule met

middagmaal betaalt per week € 15,00 extra. Voor kleuters geboren in 2006 en 2007 zijn er tijdens de zomervakantie gedurende 4 weken kleutersportkampen. Van 18 juli t.e.m. 12 augustus zetten de kleuters hun eerste pasjes in de bonte wereld van de sport. Deze kleutersportkampen zijn halve-dag-kampen telkens van 9 tot 12 uur. Er is opvang ’s morgens vanaf 8 uur en ’s middags tot 12.15 uur. De deelnameprijs bedraagt 25 euro per week. —▪ ▸ Een sportkampenbrochure met het volledige aanbod is te verkrijgen bij de Ieperse sportanimatie in het Stedelijk Sportcentrum, Leopold III-laan 18 te 8900 Ieper. tel. 057 239 400, sportanimatie@ ieper.be


Sport

10 | Iedereen Ieper

100 km van Ieper Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 juni organiseert het organisatiecomité de 100 km van Ieper, zijn 40ste Internationale driedaagse wandeltocht. Met volle teugen genieten van natuur en historie…

Al doet de naam anders vermoeden, tijdens de wandeldriedaagse in Ieper hoef je zeker geen 100 km te stappen. Met op vrijdag en zondag 5 en op zaterdag 6 verschillende afstanden, is er voor elk wat wils, van kort tot lang en … heel lang. De 100 km van Ieper, dat is meer dan wandelen alleen. —▪ ▸ Meer info: www.100km.be

10de Ieperse Seniorensportdag Op dinsdag 14 juni organiseert de Ieperse sportanimatie i.s.m. de Stedelijke Seniorenraad en de Dienstencentra de Kersecorf en Wintershove de 10de Ieperse Seniorensportdag. Met deze Seniorensportdag willen de organisatoren de 50-plussers een gevarieerde en ontspannende namiddag aanbieden. Op het programma staat voor elk wat wils. Bedoeling is dat niet alleen de sportieve senior maar ook de minder sportieve 50-plusser aan zijn of haar trekken komt. Uiteraard is sportieve kledij gewenst. Vanaf 13.15 uur worden de 50-plussers in de cafetaria van de nieuwe sporthal aan de Leopold III-laan verwelkomd met een kop geurige koffie. Vanaf 14 uur kan er gekozen worden tussen volgende activiteiten: - fietstocht van ± 25 km (gemiddelde snelheid max. ±14 km/u) - fietstocht van ± 40 km (gemiddelde snelheid max. ±18 km/u) - petanquetornooi voor iedereen (Beker van Ieper) - sportief wandelen: Een combinatie van wandelen afgewisseld met een aantal conditie-oefeningen - curling: niet op ijs maar binnen op tapijt. De curlingkegels moeten zo dicht mogelijk bij de witte stip op de mat geschoven worden. - sportel-fitheids-test: Meten is weten… aan de hand van 7 lichaamsmetingen (lengte,

gewicht, bloeddruk, …), 4 motorische tests (handknijp, lenigheid, …) en een uithoudingstest (wandel- of fietstest) wordt je lichaamsconditie gemeten. Je krijgt ook bewegingsadvies om je basisconditie te verbeteren en/of te onderhouden. Uit bovenstaand aanbod moet er vooraf een activiteit gekozen worden. Tussendoor kan er nog kennisgemaakt worden met boogschieten op doel en mölkky. Mölkky is een oud Fins openluchtspel dat een beetje op kegelen lijkt. Het einde van het sportprogramma is om 17 uur voorzien. Om de namiddag gezellig af te sluiten zijn er vanaf 17 uur boterkoeken en koffie voor iedereen. Alle sportactiviteiten vinden plaats in en rond het Stedelijk Sportcentrum, Leopold III-laan 18 te Ieper. De deelnameprijs voor de sportnamiddag (= koffie + 1 drankje, boterkoeken, sportactiviteiten + verzekering) bedraagt 5 euro. Inschrijven voor deze Ieperse Seniorensportdag kan vóór 8 juni aanstaande in het Stedelijk Sportcentrum. —▪ ▸ Meer info: Ieperse sportanimatie, Leopold III-Laan 18, 8900 Ieper, tel. 057 239 400, sportanimatie@ieper.be


# 3 | 2011 De activiteitenkalender van Ieper en deelgemeenten Verschijnt tweemaandelijks

IEPERSE THEMAWANDELINGEN p. 2

! N I W ane oor

ts v ticke

oltr 6 C i Ch zie p. duo

s

augustu

LE MUZIKAAGEN SkDop zijn best DIuN e i z juli en

m

p. 3

JUNI JULI


2

LEZING

VAN FC BRUGEOIS TOT CLUB BRUGGE KV (1891-2010) vrijdag 10 juni 2011 | 19 uur Neerstad | Weverijstraat 7 | 8900 Ieper Een diepgravende studie in een goed bewaard archief met een schat aan onontgonnen historisch materiaal resulteert in een mooi boek. De auteur bespreekt de ontstaansgeschiedenis van de club en de maatschappelijke context van de groei en bloei van de voetbalploeg. Hoe komt het dat ‘Blauw en Zwart’ ons zo beroert? Auteur Dries Vanysacker licht toe en zal menig liefhebber weten te boeien.

GIDSBEURT

THEMAWANDELINGEN OP ZONDAG

Tijdens de maanden juni, juli, augustus en september pakt de dienst toerisme opnieuw uit met de themawandelingen op zondag. Voor elk wat wils dus. In het aanbod zijn onder meer een bezoek aan het Merghelynckmuseum, de sneukelroute, een torenbezoek, fietstocht of de vestingroute voorzien. Iedere wandeling zorgt er voor dat je als een ware toerist je eigen stad verder kan (her) ontdekken. Tijdens een wandeling van zo’n 2 uur wordt je onder leiding van een gids ondergedompeld in het thema van je keuze. Voor een prijsje van 2,5 euro kies je de wandeling uit (uitgezonderd

torenbezoek: 1 euro of sneukelroute: 5 euro). De wandelingen starten om 14.30 uur aan de dienst voor toerisme. Voor een gedetailleerd programma kan je gratis de folder opvragen. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan bij de dienst toerisme. De dag zelf inschrijven kan ook, indien de wandeling niet volzet is. ▸ Meer info: toerisme Ieper, tel. 057 239 220, toerisme@ieper.be WWW.TOERISME-IEPER.BE


3

MUZIEK

MUZIKALE DINSDAGEN

dinsdag 5 juli tot en met dinsdag 9 augustus 2011 | vanaf 19 uur Sint-Maartensplein

Vzw ri4vos trekt voor de dertiende editie van Muzikale Dinsdagen opnieuw doelbewust de West-Vlaamse kaart. Het sociocultureel project dat gedurende de zomer gratis openluchtoptredens aanbiedt in het historisch centrum van Ieper, wint jaarlijks aan toeschouwers en is ondertussen een stevige speler geworden op de markt van de middelgrote festivals in Vlaanderen. Hierbij blijft er trouw een groot deel van de affiche bekleed worden door bands die op één of andere manier verankerd zijn met de provincie West-Vlaanderen. Een doelbewuste keuze, aldus Wim Vandamme en Bart Devos van vzw ri4vos. De Muzikale Dinsdagen zijn gegroeid van een reeks optredens op het terras van café In ’t Klein Stadhuis tot een heus festival dat wekelijks vele duizenden muziekliefhebbers en ontspanningszoekers doet samenstromen op het St.-Maartensplein te Ieper en telkens stonden er tal van regionale en provinciale bands op de affiche. Nu er steevast enkele grotere namen uit binnen- en zelfs buitenland op het programma staan, worden de West-Vlaamse roots nooit uit het oog verloren. Ook dit jaar start elke Muzikale Dinsdag om 19 uur met een opkomend talent, een groep die het repetitiekot is ontgroeid en al eens mag komen piepen op een groot podium om zo een ervaring rijker te worden. Het verleden leert dat heel wat van die jonge bands snel de harten van het publiek wist te veroveren en voor sommige groepen werd hun optreden een springplank naar verder. Traditiegetrouw komt het gros van deze jeugdige bands uit eigen streek. Zo zijn er dit jaar zeker al plaatsen op de affiche weggelegd voor Gurt Goatbuck uit Jonkershove/Diksmuide en Matador uit Kortrijk. Maar niet alleen in de voorprogrammatie werd er gedacht aan de West-Vlaamse verankering, ook

op het hoofdpodium staan bands te spelen met een link naar onze provincie. Op 5 juli, de start van de reeks Muzikale Dinsdagen 2011, brengen de Belpop Bastards een muzikale reis doorheen de gloriejaren van de Belgische popscéne uit de jaren ’80. Alle grote hits uit deze gouden periode komen aan bod. Deze coverband bestaat naast Kloot Per W, Lucas Vander Taelen en Wim Punk ook uit de uitgeweken Ieperlingen Marjan Debaene en Alain Tant (Once More, Luna Twist). De Muzikale Dinsdagen sluiten af op dinsdag 9 augustus met de Britse topgroep The Bollock Brothers. Deze groep kende haar eerste grote succes toen ze een elektroversie van ‘Never Mind The Bollocks’ van Sex Pistols uitbrachten. Bekende cultsongs zijn nog ‘The Bunker’ en ‘Harley David (Son of a Bitch)’. Verder kent iedereen ongetwijfeld hun grote hit ‘Horrormovies’. Ook hier zijn links naar West-Vlaanderen te trekken. Zo is de drummer Oostendenaar Patrick Pattyn (Nacht und Nebel) en beschouwt zanger Jock McDonald WestVlaanderen als zijn tweede thuishaven. Hij houdt van het uitgangsleven in de streek van Menen en noemt de Ieperse pub 12 Apostels als één van zijn stamcafés. Net voor hun optreden op Muzikale Dinsdagen trekken ze samen met 2Many DJ’s de studio in voor een remix van Horror Movies. Wie weet sleuren de Bollocks de Dewaele Brothers mee op het podium in Ieper om deze remix voor het eerst op het publiek los te laten. Muzikale Dinsdagen vindt plaats op dinsdagen 5, 12, 19 en 26 juli en 2 en 9 augustus. Er zijn elke avond 3 groepen van 19 tot 23 uur en tweemaal breit een deejay er een afterparty tot 01 uur aan vast. ▸ Meer info: info@ri4vos.be www.muzikaledinsdagen.be WWW.MUZIKALEDINSDAGEN.BE


4

IN ‘T KORT... MEI 24.05.2011 | GIDSBEURT Het Grote geheim | Onderwijsmuseum | G. De Stuersstraat 6a, Ieper | tel. 055 311 494 | westhoek@ vormingplus.be | www.vormingplusoostendewesthoek.be 27.05.2011 | MUZIEK Orgelconcert | Kathedraal | Vandenpeereboomplein, Ieper | ludo. geloen@telenet.be 29.05.2011 | GIDSBEURT Themawandeling | tel. 057 239 220 | toerisme@ieper.be | www. toerisme-ieper.be 29.05.2011 | EVENT Dag van het Park | tel. 057 239 535 | www. ieper.be 29.05.2011 | EVENT Dag van de vrijwilliger | CC Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be Tot 30.05.2011 | CURSUS Partnermassage | Rozenhuis | D’Hondtstraat 37, Ieper | tel. 058 311 494 | westhoek@ vormingplus.be | www.vormingplusoostendewesthoek.be

JUNI 03.06.2011 | MUZIEK Drumband Heilige Familie Ieper: MyStix II (avondvullend percussieprogramma) | CC Ieper | Stadsschouwburg | A. Vandenpeereboomplein, Ieper | tel. 057 200 541 | www.hfi.be 10.06.2011 | LEZING Van FC Brugeois tot Club Brugge KV (1891-2010). De maatschappelijke inbedding van een Brugse, Vlaamse, Belgische en Europese voetbalploeg. | Neerstad, zaal Alfa en Omega | Weverijstraat 7, Ieper | tel. 057 239 444 | katrien.goudeseune@ ieper.be | www.facebook.com/ stadsarchief.ieper 12.06.2011 | EVENT Rommelmarkt

Tot 01.06.2011 | SPEL Kunstketting Een lied voor Ieper | Stedelijke Cultuurraad Ieper | Sint-Jacobsstraat 1, Ieper | tel. 057 239 311 | cultuurraad@ieper.be

| Abdijwijk Voormezele | De Gheusstraat 1, Voormezele | tel. 057 207 189, tel. 057 217 800, tel. 057 363 090, tel. 0499 335 052 | rommelmarktvoormezele@telenet.be Tot 13.06.2011 | CURSUS Recht doen in crisistijd - Leerhuis over het boek ‘Rechters’ | Beluikstraat 19, Ieper | tel. 03 216 94 83 | www. prettiggeleerd.be 18.06.2011 | EVENT Schoolfeest Basisschool De Mote afdeling Minnetuin | Plumerlaan 26, Ieper | tel. 057 201 367 | http:// bsdemote.campusminneplein. be 19.06.2011 | EVENT H. Bloedprocessie | Voormezeledorp, Voormezele | www.voormezele. be 19.06.2011 | SPORT Van Sas tot Sas-wisselbekertocht | OC “Ten Vrielande” | Brugstraat 27, Boezinge| tel. 057 489 506 | voorzitter@nooitmoeboezinge. org 22.05.2011 | SPEL Fietszoektocht | OC Hollebeke | Neerwaastensestraat 10a, Hollebeke | tel. 057 209 528 | www.davidsfonds-debeke.be 24.06.2011 tot 25.06.2011 | EVENT Gratis optreden in kermisfeesttent | Parking Bolle Meers | Bolle Meersstraat, Elverdinge | tel. 0475 327 916 of tel. 057 486 358 24.06.2011 | FUIF De Nacht van de 1001 Salamanders 2011 | Fenix | Leopold III laan

Tot 24.06.2012 | EXPO Het Grote Geheim Onderwijsmuseum | G. de Stuersstraat 6, Ieper | tel. 057 239 450 Omgaan met lichamelijkheid en seksualiteit in opvoeding en onderwijs 1850-2000. Dat kinderen en jongeren in het onderwijs een seksuele opvoeding krijgen met het oog op een volwaardige persoonlijke ontplooiing, lijkt op vandaag een vanzelfsprekendheid. Toch is deze expliciete en dwingende opdracht van vrij recente datum.

16, Ieper | tel. 057 239 560 | www.1001salamanders.be Tot 27.06.2011 | SPORT Aerobic op maandag | Sportcentrum Ieper | Leopold III-laan 18, Ieper | tel. 057 239 400 Tot 28.06.2011 | CURSUS Yoga en bewustzijnsvorming | Rozenhuis | D’Hondtstraat 37, Ieper | tel. 058 311 494 | westhoek@vormingplus.be | www.vormingplusoostendewesthoek.be

JULI 01.07.2011 | MUZIEK Vlaanderen Muziekland | Grote Markt, Ieper | tel. 057 239 200 01.07.2011 | EVENT Sint-Pieterswijkfeesten met gratis optreden van Hanny-D, Nic Caan, Betty & Angelino | Concerttent | Zaalhof, Ieper | tel. 0472 240 178 of 057 366 764 | iddy. decock@telenet.be | facebook. com/sintpietersfeestcomiteit 02.07.2011 | EVENT Sint-Pieterswijkfeesten met gratis optreden van Davy Gilles, Bandit, Swoop en Bart Kaëll | Concerttent |


Veiligheid en preventie EXTRA BIJLAGE BIJ IEDEREEN IEPER | MEI 2011

-1-

Wijkinspecteurs bij Politie Ieper De wijkinspecteurs zijn de schakel tussen de buurtbewoners, de Lokale Politie, en de stedelijke diensten. Ze zijn vaak te zien in je buurt en verplaatsen zich meestal per fiets, bromfiets of te voet. Dat maakt hen meer aanspreekbaar en zichtbaar in de wijk. Naast het werk in jouw wijk wordt hij/zij ook ingezet bij andere politietaken (voetbalwedstrijden, toezicht op de wekelijkse markt, verkeersregeling, allerlei manifestaties) maar de voornaamste taak is aanwezigheid in de wijk.

Dirk Raes | wijkinspecteur voor Vlamertinge

Het is van het grootste belang dat de wijkinspecteur goed gekend is door de buurtbewoners. Bij de wijkinspecteur kan je terecht voor allerlei zaken die betrekking hebben op de wijk waar je woont, zoals sluikstorten, bouwvallige woningen, verkeersproblemen, andere probleemsituaties, informatie over gebeurtenissen in jouw wijk, enz. Niet alle zaken worden door de wijkinspecteur zelf opgelost maar hij/zij speelt de vraag en/of informatie door aan de bevoegde diensten. Groot-Ieper is opgedeeld in 11 wijken, deels in het centrum, deels in de buitengemeenten en telt dus 11 wijkinspecteurs.

Francis M’Body | wijkinspecteur voor Zillebeke en Hollebeke, wijk Steenoven, Meenseweg tot kruispunt met K. Steverlyncklaan, Weldadigheidstraat

Frans Sweertvaegher | wijkinspecteur voor Ieper Centrum (gebied begrensd door Janseniusstraat, Kloosperpoort, Elverdingsestraat, Capronstraat, Colaertplein, Vooruitgangstraat, Studentenstraat, De Montstraat, Lombaardstraat, Rijselsestraat via kliniek tot vestingen)

Tom Dervaux | wijkinspecteur voor Boezinge en Zuidschote Luc Van Weehaege | wijkinspecteur voor Dikkebus en Voormezele

Patrick Herman | wijkinspecteur voor Brielen en Elverdinge Fabienne Pouillie | wijkinspecteur voor Sint-Jan en de industriezone

Olivier Jaecques | wijkinspecteur voor Ieper Centrum Oost (gebied begrensd door Zuiderring, Kruiskalsijdestraat, Ligywijk, Zonnebeekseweg, Basculestraat, Vestingen, Frenchlaan, Meensestraat, Korte Torhoutstraat)


Veiligheid en preventie EXTRA BIJLAGE BIJ IEDEREEN IEPER | MEI 2011

Joseph Blanckaert | wijkinspecteur voor Ieper Centrum West (gebied begrensd door Dikkebusbeek, Omloopstraat, Adriaanseweg, Scholierenpad, Tulpenlaan, Haiglaan, Fochlaan, Maloulaan, Goesdamstraat)

Patrick Lemaire | wijkinspecteur voor Ieper Centrum Noord (gebied begrensd door Oude Veurnestraat, Kaai, Brugseweg, Kalfvaart, Lange Torhoutstraat, Oude Houtmarktstraat, Janseniusstraat, Elverdingsestraat)

-2-

Alain Caron | wijkinspecteur voor Ieper Centrum Zuid (gebied begrensd door Dikkebusbeek, Omloopstraat, Frezenbergstraat, Dikkebusseweg, Oudstrijderslaan, Rijselpoort, Zaalhof, Esplanade tot station)

Wie is mijn wijkinspecteur? Ken je de wijkinspecteur voor jouw adres niet? Surf naar www.arroieper.be of contacteer het lokaal commissariaat in Ter Waarde 54, tel. 057 230 530, LC_Ieper@arroieper.be, www.arroieper.be.

Een veilige omgeving Iedereen wil zich natuurlijk overal en altijd veilig voelen. Je beschermt daarom jouw huis, jouw auto, jouw waardevolle bezittingen en niet te vergeten jezelf. Maar is dat wel voldoende? Niets is zo vervelend als thuiskomen en merken dat inbrekers van jouw afwezigheid gretig gebruik hebben gemaakt. Beter voorkomen dan genezen, neem je voorzorgen en bescherm jouw woning zo goed mogelijk tegen ongewenste bezoekers. We geven je een aantal tips die kunnen helpen om het de inbrekers moeilijker te maken.

→ Berg waardevolle goederen (zeker niet in de slaapkamer) op. Laat geen kostbare materialen rondslingeren in het zicht van voorbijgangers. Berg waardevolle dingen zoals geld, cheques, waardepapieren veilig op, eventueel in een eigen, goed verankerde kluis. → Geef een bewoonde indruk Laat licht branden. Laat inbrekers niet weten dat je afwezig bent. Met een tijdschakelaar kan je op onregelmatige tijdstippen het licht laten branden om inbrekers te slim af te zijn. → Sluit alles goed af. Een dief heeft maar enkele minuten nodig om toe te slaan. Sluit dus deuren en ramen steeds goed af, ook als je maar heel even weg bent.

→ Spring veilig om met sleutels. Verstop sleutels nooit op voorspelbare plekken zoals onder de mat, in de bloembak, ... → Laat geen gereedschap buiten rondslingeren. Berg ladders, klein gereedschap en ander tuingereedschap op achter slot en grendel. → Maak gebruik van sociale controle. Je buren kunnen een belangrijke rol spelen in de inbraakpreventie. → Markeer en fotografeer je bezittingen. Het inbrengen van een code (bij voorkeur je rijksregisternummer) in of op waardevolle goederen maakt de buit moeilijker verkoopbaar en minder interessant voor dieven.


Veiligheid en preventie EXTRA BIJLAGE BIJ IEDEREEN IEPER | MEI 2011

→ Plaats een alarm. Een alarm doet dieven twijfelen. Een alarmdoos tegen je gevel kan soms al volstaan.

Toch slachtoffer van inbraak? Is het onvermijdelijke toch gebeurd, controleer dan of je alle (reserve)sleutels nog hebt. Wil je helemaal op safe spelen, vervang dan je sloten. Controleer ook of je al je bank- en kredietkaarten nog hebt en blokkeer ze desnoods. Sommige dieven zijn handig in het kopiëren van kaarten. Doe bij een diefstal ook zo snel mogelijk aangifte bij de politie met een zo gedetailleerd mogelijke vermelding van de gestolen goederen. Hoe eerder je dat doet, hoe groter de kans op een succesvolle opsporing.

Veilig op vakantie Je plant een vakantie in binnenof buitenland of je bent gewoon een langere periode van huis weg: zorg er dan voor dat je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers. Er zijn tal van eenvoudige maatregelen die je

kan nemen om potentiële dieven af te schrikken. → Laat geen waardevolle voorwerpen zoals juwelen, cheques, bankkaarten, waardebonnen of geld achter in je huis. Berg ze op in een kluis of geef ze in bewaring bij een vertrouwenspersoon. → Immobiliseer achtergebleven vervoermiddelen. Sluit alle portieren, zet bestaande alarmsystemen aan en haal eventueel een vitaal onderdeel uit je auto (de batterij, de bougies, ...). Bevestig tweewielers (fiets, moto, ...) aan een vast voorwerp. → Geef je woning een bewoonde indruk. Vraag een vertrouwenspersoon om de brievenbus dagelijks leeg te maken, regelmatig de rolluiken op en neer te laten, ‘s avonds het aan te doen, de muziek aan te zetten of het gras te maaien. Kortom, vraag hem/haar om een oogje in het zeil te houden. → Geef vooral geen zichtbare

-3tekenen van je afwezigheid. Hang geen boodschap aan de deur en zet geen bericht van je afwezigheid op jouw antwoordapparaat. Zeg alleen aan personen die je echt vertrouwt dat je een tijdje wegblijft. Een bijkomende maatregel is je afwezigheid melden bij je lokale politiezone. Die kan dan beslissen om geregeld bij je woning langs te gaan of voorbij te rijden. Het risico op inbraken wordt hierdoor kleiner en de politieaanwezigheid verhoogt de algemene veiligheid in de wijk. Voortaan kan je via de website Police-on-web aangifte doen van een afwezigheidsmelding. Het is gratis en eenvoudig aan te vragen. Het woningtoezicht of vakantietoezicht moet minstens 7 dagen voor vertrek aangevraagd worden en mag niet langer dan 3 maanden op voorhand aangevraagd worden. Je kan tot het systeem van elektronische aangifte Police-on-web toegang verkrijgen via de site www.policeon-web.be of via de websites van de lokale politiezones www.lokalepolitie.be/ uwgemeente.


Veiligheid en preventie EXTRA BIJLAGE BIJ IEDEREEN IEPER | MEI 2011

Mobiliteit

T JEZ EST ELF !

-4-

Hoe is het gesteld met je kennis van het verkeersreglement? Doe de test! Wanneer je met de auto rijdt beschik je over een rijbewijs en zou je de wegcode onder de knie moeten hebben... In de scholen wordt veel energie gestoken in verkeers- en mobiliteitseducatie. Maar dat garandeert niet dat je alle verkeersregels kent. Doe hieronder een kleine test (De volledige test is terug te vinden op www.ieper.be). We schotelen je enkele typische situaties in Ieper voor.

Vraag 1: Mag deze auto hier stilstaan om te laden en te lossen (auto deels met wielen op het trottoir)? A: JA, want hij staat deels met zijn wielen op de rijweg B: NEE, want het kan andere weggebruikers hinderen of kan zelfs een gevaar voor hen betekenen C: JA, want het is enkel om te laden en te lossen, niet om te parkeren ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 2: Je bevindt je in je wagen op een kruispunt zonder voorrangsborden of verkeerslichten. Er komt een wagen van rechts die stopt aan het kruispunt. Heb je voorrang op deze wagen? A: NEE, want ik moet in deze situatie elke bestuurder die van rechts komt voorrang geven, ook al is hij gestopt. B: JA, altijd. C: JA, enkel indien de wagen die van rechts komt eerst is gestopt. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 3: Binnen de bebouwde kom nader je met de wagen een autobus die zijn knipperlichten heeft aanstaan en de bushalte wil verlaten. Ben je verplicht om voorrang te geven aan deze autobus? A: JA, in een bebouwde kom moet je een autobus, die een bushalte verlaat en de knipperlichten heeft aanstaan, altijd voorrang geven. B: NEE, want een bus heeft enkel buiten de bebouwde kom voorrang bij het verlaten van een bushalte. C: NEE, want een bus heeft nooit voorrang bij het verlaten van een bushalte. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wil je meer weten over de wegcode, surf dan naar www.wegcode.be of www.ieper.be voor de volledige test.

1=B-2=A-3=A Antwoorden:


5

Zaalhof, Ieper | tel. 0472 240 178 of 057 366 764 | iddy. decock@telenet.be | facebook. com/sintpietersfeestcomiteit 03.07.2011 | EVENT Sint-Pieterswijkfeesten: rommel en antiekmarkt, oldtimershow KHC, optreden van Jo Vally, Kenny Jacowick en Willy Sommers | Concerttent | Zaalhof, Ieper | tel. 0472 240 178 of 057 366 764 | iddy. decock@telenet.be | facebook. com/sintpietersfeestcomiteit 04.07.2011 | EVENT Sint-Pieterswijkfeesten: Seniorennamiddag met Roswhita, Tony Servi & Corina, Miss Layla & Kurt Crabbé... | Concerttent | Zaalhof, Ieper | tel. 0472 240

178 of 057 366 764 | iddy. decock@telenet.be | facebook. com 05.07.2011 | MUZIEK Muzikale dinsdagen: Matador - Garcia Goodbye - Belpop Bastards | Sint-Maartensplein, Ieper | tel. 0476 312 315 | wim@ri4vos.be | www.muzikaledinsdagen.be 09.07.2011 | MUZIEK Vlaanderen Feest: optredens van Barabara Dex en Sabien Tiels | OC Cieper, Brugseweg Sint-Jan | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be 12.07.2011 | MUZIEK Muzikale dinsdagen: Manwhore Fortunate Few - Broken Glass Heroes | Sint-Maartensplein,

Ieper | tel. 0476 312 315 | wim@ri4vos.be | www. muzikaledinsdagen.be 19.07.2011 | MUZIEK Muzikale dinsdagen: Blues Vision XL Coldplace - DJ Dirk Stoops | Sint-Maartensplein, Ieper | tel. 0476 312 315 | wim@ri4vos.be | www.muzikaledinsdagen.be 26.07.2011 | MUZIEK Muzikale dinsdagen: Let Lewis Live Teddiedrum - La Troba Kung Fú | Sint-Maartensplein, Ieper | tel. 0476 312 315 | wim@ri4vos.be | www.muzikaledinsdagen.be

vóór 1 juli 2011! (voor editie # 4 - aug/sept)

Maximale zichtbaarheid voor jouw activiteiten Sinds kort is Ieper lid van het UiTnetwerk van CultuurNet Vlaanderen. Het UiTnetwerk is een landelijk overkoepelend netwerk van steden, gemeenten en regio’s die samenwerken op vlak van cultuur- en vrijetijdscommunicatie. Onder de noemer UiT zal je alles kunnen terugvinden wat je kan doen in een bepaalde gemeente, regio of zelfs in heel Vlaanderen. Dankzij deze samenwerking verschijnen alle activiteiten in groot-Ieper die ingevoerd zijn in de UiTdatabank in diverse agenda’s, bijv. in de agenda op www.ieper.be en in het stadsmagazine Iedereen Ieper. Bovendien halen ook een heleboel regionale en nationale agenda’s zoals UiTinWest-Vlaanderen. be en UiTinVlaanderen.be hun gegevens uit de UiTdatabank. Wil je weten waar jouw gegevens overal gepubliceerd kunnen worden, neem dan een kijkje op

www.allesoveruitdatabank.be/ partners. In de UiTdatabank is er trouwens plaats voor alle publieke vrijetijdsactiviteiten: sport, jeugd, cultuur, toerisme, vorming, recreatie, … Zorg er dus voor dat jouw activiteiten ook in de gemeentelijke agenda’s en op alle publicatiekanalen terechtkomen en voer je aanbod in via www. uitdatabank.be. Wie invoert in UiTdatabank, haalt er immers veel UiT. Het Stadsbestuur van Ieper organiseert voor de Ieperse verenigingen een infosessie waarbij je alles te weten komt over de UiTdatabank: wat invoeren, waarom invoeren, waar verschijnen de gegevens, … Tijdens de infosessie krijg je tevens een praktische opleiding over het invoeren van gegevens. Hierna ben je volledig klaar om snel en zonder problemen jouw activiteiten in te voeren in de UiTdatabank.

De opleiding is gratis en vindt plaats in het computerlokaal van Cultuurcentrum Het Perron, Fochlaan 1 te Ieper. Om de Ieperse verenigingen de kans te geven deze infosessie bij te wonen, organiseren we dezelfde opleiding drie keer, op volgende dagen: - dinsdag 7 juni - dinsdag 14 juni - dinsdag 21 juni De start is telkens om 19 uur voor wie nog geen Uitdatabank-account heeft en om 20 uur voor wie al een account heeft. Het einde is voorzien rond 22 uur. Aangezien er slechts 12 plaatsen per sessie zijn, is inschrijven verplicht. Inschrijven kan vóór 1 juni 2011 bij de stedelijke communicatiedienst via communicatie@ieper.be.


6

EVENT

OPENDEUR SABK

zaterdag 25 juni 2011 SABK | Weverijstraat 33 9.30-12.30 uur en 13.30-17 uur gratis workshops - rondleidingen in alle ateliers tentoonstelling - ‘work in progress’ kunstzinnige rally van Ieper

EVENT

VLAANDEREN FEEST!

zaterdag 9 juli 2011 OC Cieper | Sint-Jan | vanaf 20 uur met optredens van: Barbara Dex en Sabien Tiels WWW.ACCI.BE

MUZIEK

VLAANDEREN ZINGT... ... IEPER ZINGT vrijdag 19 augustus 2011 Grote Markt | 19 uur WWW.ACCI.BE

Ieper bruist van de activiteiten. Om het gebruis nog wat aan te moedigen, schenken wij ook deze keer 2 x 2 tickets voor het optreden van Chi Coltrane: ‘Queen of Rock’ in CC Het Perron op vrijdag 7 oktober 2011 aan de persoon die ons het juiste antwoord weet te vertellen op volgende r vraag. o o ts v ane e k c ltr oti Wie is naast Sabien Tiels aanwezig op ‘Vlaanderen Feest’. du i Co

! N I W Ch

Waag jij je kans? Bezorg ons je antwoord vÓÓr 06.06.2011 via communicatie@ieper.be (vergeet niet je naam en adres te vermelden). Veel succes!


7

MUZIEK

STADSFESTIVAL IEPER zaterdag 20 augustus 2011 Grote Markt WWW.ACCI.BE

KUNST

Ieper lanceert project de Passanten Ieper telt enkele prachtige verborgen parels, plekjes waar de stad rust, de tijd lijkt stil te staan. Op één van die plekken, de tuin van het Sint-Janshof (achter het Sint-Jansgodshuis met het stedelijk museum en de Godelievekapel), wil de Commissie Beelden in de Stad een extra dimensie toevoegen: die van de kunst. Met de steun van het OCMW (als eigenaar van de site) en het stadsbestuur wil de Commissie Beelden in de Stad van deze plaats een testcase voor een wisselende kunstexpositie maken: gedurende ongeveer één jaar krijgt één Ieperse kunstenaar de kans om hier een werk te plaatsen. Bij een positieve evaluatie komen de daaropvolgende jaren andere kunstenaars aan bod, en/of kunnen andere plekken uitgekozen worden voor een uitbreiding van het project. Niet enkel de kunstwerken worden passanten op deze site: het vroegere godshuis waar zieken, pelgrims en reizigers werden opgevangen, werd

‘passantenliedenhuis’ genoemd, en er was ook de overgeleverde ‘passage’ van Godelieve van Gistel (ca.1070) die in het godshuis de nacht zou hebben doorgebracht toen ze voor haar man Bertolf op de vlucht was uit Gistel.

Joeri Stubbe presenteert drie werken Ieperse kunstenaars (met domicilie in groot-Ieper of met aantoonbare banden met Ieper) konden zich met één of verschillende werken kandidaat stellen voor dit project. Joeri Stubbe nam de uitdaging aan en

presenteert sinds 29 april 2011 drie werken in het Sint-Janshof. De drie beelden zijn vooral manueel bewerkt en gekapt, het doorklieven van de arduin en de verharde korst van de arduin vergde vele uren werk – een eenwording van de kunstenaar met de steen…

Schandpaal Een beeld in arduin, met de kleine slijpschijf, hamer en beitel uitgekapt. Dit beeld is een artistieke versie van de schandpaal, met de zielen van de slechteriken en boosdoeners uit


22 | Iedereen Ieper 8

de duistere kanten van de geest van de kunstenaar ontsproten.

Sofia Een beeld in rode graniet (multicolor red), met slijpschijf, hamer, kliefbeitel en puntslag uitgekapt. Sofia is de tweede vrouw van Adam, zij was een engel uit de hemel door God zelf geschonken daar Lilith (de eerste vrouw, door God uit aarde vervaardigd) was weggelopen naar het bos om aldaar te muteren in monsters, slangen en beesten. Sofia ging op een dag echter wandelen en werd in het bos door een slang van Lilith gebeten in de enkel en veranderde door het gif in een afzichtelijk wezen. Uit

angst Adam teveel schrik aan te jagen is zij nimmer naar hem teruggekeerd (De derde vrouw van Adam was Eva...).

Obelisk Een beeld in rode graniet, met slijpschijf, kliefhamer en puntslag bewerkt. Dit beeld is een menhir, of obelisk, verwijzend naar een ver verleden van oude Belgen, Kelten, sagen en legendes... In de menhir is een kronkelspiraal uitgekapt en geslepen, verwijzend naar de kronkels van de slang, als symbool voor de ongrijpbaarheid, de soms beangstigende aanwezigheid van het leven en de beweging.

Samenstelling van de Commissie Beelden in de Stad: Mon Camelbeke, Alexander Declercq (secretaris), Gilbert Degryse, Tom Deloose, Ives Goudeseune, Frans Lignel (voorzitter), Wilfried Parmentier, Kathleen Poissonnier, André Vanderhaeghe, Jo Vercaigne, Staf Verheye, Els Verlinde, Ivan Woussen. ▸ Meer info: secretariaat Commissie Beelden in de Stad, Alexander Declercq, Sint-Jacobsstraat 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 311, cultuurbeleid@ieper.be

Over de kunstenaar: Joeri Stubbe Joeri Stubbe, Ieperling van geboorte, deed zijn middelbare studies Latijn-Grieks aan het Koninklijk Atheneum te Ieper en volgde hogere studies vrije grafiek aan Sint-Lucas Gent. Hij is sinds 1986 als allroundkunstenaar actief. In de vroege jaren trad hij vooral naar voren als acteur, muzikant, dichter, schilder en graficus, en sinds 1996 is hij ook zeer actief als beeldhouwer, zeker na zijn opleiding bij het beeldhouwerscollectief van Walter De Buck in 2001. Opgemerkt en uitgenodigd door Chris Ferket werkte hij nauw met hem samen in de vzw “art pro art”. Hij nam reeds deel aan talrijke tentoonstellingen en evenementen waarin hij werken in witsteen, blauwsteen en graniet tentoonstelt en “live” kapt. Hij geeft ook lessen en workshops (beeldhouwen, letterkappen in steen, muziektheorie en praktijk, schilderen op doek, juweelontwerp in steen en koper).


Sociaal

Iedereen Ieper | 11

Si Senior, de infobeurs voor (toekomstige) 50-plussers Op vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni wordt zaal Fenix de plaats bij uitstek voor iedere (toekomstige) 50-plusser. Stad Ieper, OCMW Ieper en Seniorenraad Ieper organiseren immers hun eerste beurs voor de (toekomstige) 50-plussers onder de noemer Si Senior. Op deze beurs zullen tal van sociale organisaties uit de regio klaarstaan om de burger te informeren over hun werking, hun hulp- en dienstverlening, activiteiten, …

sport, vrije tijd, vorming en cultuur, … Alsof dit alles nog niet genoeg is krijgen de bezoekers bovendien ook de kans om gedurende de infobeurs gratis deel te nemen aan een aantal workshops. Om aan deze workshops deel te nemen, dien je vooraf in te schrijven aan het onthaalstand van de beurs.

→ Te voet/per fiets Naast alle infostanden en workshops, is er ook een bar aanwezig waar er gezellig nagepraat kan worden.

Een greep uit de thema’s die aan bod komen: huisvesting, thuiszorg, mobiliteit, veiligheid,

Workshops

Bereikbaarheid zaal Fenix, Leopold III-laan 16 te Ieper

Zaal Fenix ligt net buiten de stadsvestingen en is makkelijk bereikbaar te voet of met de fiets. Er is een fietsenstalling voorzien aan de voorkant van het gebouw.

Vrijdag 17 juni

Workshop

Duur

Max. deelnemers

15.30 u 15.30 u 15.30 u 15.30 u

Initiatie boogschieten Kennismaking reanimatietechnieken Bewust omgaan met je budget Kennismaking Facebook (basiskennis PC vereist)

60 min 60 min 60 min 60 min

15 personen 20 personen 15 personen 10 personen

Zaterdag 1 juni

Workshop

Duur

Max deelnemers

11.00 u 11.00 u 11.00 u

Initiatie boogschieten Kennismaking reanimatietechnieken Tips en weetjes voor meer rendement en minder kosten bij het autorijden Kennismaking pc: muis en toetsenbord Tips en weetjes voor meer rendement en minder kosten bij het autorijden Initiatie zumba Kennismaking reanimatietechnieken Bewust omgaan met je budget Foto’s bewerken met Picasa (basiskennis PC vereist) Kennismaking reanimatietechnieken Bewust omgaan met je budget Een wenskaart maken met Publisher (basiskennis PC vereist)

60 min 60 min 60 min

15 personen 20 personen 20 personen

60 min 60 min

10 personen 20 personen

60 min 60 min 60min 60 min

15 personen 20 personen 15 personen 10 personen

60 min 60 min 60 min

20 personen 15 personen 10 personen

11.00 u 13.00 u 14.30u 14.30 u 14.30 u 14.30 u 16.30 u 16.30 u 16.30 u


Sociaal

12 | Iedereen Ieper

IGO: Inkomensgarantie voor Ouderen → Pendeldienst Maak gebruik van de GRATIS pendeldienst van De Lijn die vertrekt aan het stationsplein - Oudstrijderslaan - parking voetbalstadion - Fenix (heen en terug) Op vrijdag stationsplein - Oudstrijderslaan - Parking voetbalstadion - Fenix: eerste vertrek om 13.30 uur, vervolgens om de 20 minuten. Op zaterdag stationsplein - Oudstrijderslaan - parking voetbalstadion - Fenix: eerste vertrek om 10 uur, vervolgens om de 20 minuten.

→ Met de auto Er kan geparkeerd worden op de parking van het stedelijk sportcentrum, parking voetbalstadion en parking voorzien naast de rijweg. Parkeerplaatsen in de buurt zijn echter beperkt. —▪ ▸ Meer info: Kenneth Vermeulen en Jan Miermans in LDC ’t Hofland, Dikkebusseweg 15a, 8900 Ieper, tel. 057 239 490

Vaak zijn mensen niet op de hoogte van premies, uitkeringen of voordeeltarieven waar men eventueel recht op heeft. Daarom zal in elk nummer van Iedereen Ieper wat meer informatie worden gegeven over enkele sociale maatregelen. In dit nummer staat de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) in de kijker.

inkomsten zal uitwijzen of je al dan niet recht hebt op IGO. De aanvraag voor de inkomensgarantie dient te gebeuren bij het stadsbestuur of je kan langsgaan op de zitdag van de Rijksdienst voor pensioenen. Deze gaat door in het dienstencentrum ’t Hofland, elke 2de donderdag van de maand van 9 tot 11 uur. —▪

Inkomensgarantie voor Ouderen

▸ Voor verdere informatie kan je terecht bij een van de onderstaande diensten.

Wist je dat personen van wie het pensioen beneden een bepaalde grens ligt, in aanmerking komen voor inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). Deze uitkering heeft tot doel financiële hulp te bieden aan gepensioneerden die niet over voldoende en/of andere bestaansmiddelen beschikken. Iedereen heeft immers recht om op een menswaardige manier te kunnen leven. Concreet, als je maandelijks pensioen als alleenstaande lager is dan 916,33 euro dan kom je allicht in aanmerking voor IGO. Woon je met iemand onder hetzelfde dak, dan kom je allicht in aanmerking voor IGO als je maandelijks pensioen lager is dan 610,89 euro. Een onderzoek van jouw

Voor inwoners uit Ieper-centrum: de dienstencentra - ’t Hofland, Dikkebusseweg 15a, 8900 Ieper, tel. 057 239 490, dienstencentrum@ hofland.be - De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83, 8900 Ieper, tel. 057 203 778, dienstencentrum@ kersecorf.be Voor inwoners uit de deelgemeenten rond Ieper: Netwerk Dorpen, Dikkebusseweg 15a, 8900 Ieper, tel. 057 239 494, gsm 0496 564 080, netwerkdorpen@hofland.be

Bon gratis koffie en taart Iedere beursbezoeker (bon geldig voor gezin) krijgt bij afgifte van deze bon een kop koffie en stuk taart (zolang de voorraad strekt). Enkel deze bon is geldig! Knip deze bon uit, vul je gegevens in en geef deze af aan de bar.

Naam gezin: ..................................................

Geboortedatum gezinshoofd:

..................................................

Adres: .................................................. .................................................. ..................................................

E-mail: ..................................................


Milieu

Iedereen Ieper | 13

Bosje valt zo... Dagelijks worden we overstelpt met stapels papier. Folders en reclame bijvoorbeeld vallen bij bosjes in onze brievenbus. Daardoor krijgen we wel eens de indruk dat papier de normaalste zaak van de wereld is: een onuitputtelijk en onschuldig communicatiemedium. “Maar papier wordt toch simpelweg gerecycleerd!”, horen we je luidop denken. Recyclage is inderdaad een mooie deugd. Bij de productie van kringlooppapier wordt oud papier immers als voornaamste grondstof gebruikt. Hierdoor wordt de fabricage van pulp uit hout - een zeer vervuilend proces - overgeslagen. Maar … organisch materiaal zoals papier is niet onbeperkt recycleerbaar. De te kleine vezels vallen uit en moeten worden aangevuld met verse houtvezel: zo’n 32% van de grondstoffen is hout, waardoor nog steeds massaal bossen ontgonnen worden.

Het digitale sprookje Het computertijdperk heeft, anders dan verwacht, niet tot minder papiergebruik geleid. Integendeel: soms worden korte tekstjes of kleine e-mailberichten eenzijdig op een volledig nieuw A4-blad afgedrukt. Onderzoek wijst uit dat tot 80% van kantoorafval uit papier bestaat. Ook op andere plaatsen komen we met papier in aanraking: denk maar aan kranten, brieven, boeken, folders, toiletpapier, verpakkingen en ga zo maar door. Het papierverbruik van de Belgen

wordt op miljarden kg per jaar geschat.

Wat kan je doen? Tal van zaken! Hieronder enkele tips, zowel voor thuis, op het werk of elders. Zo kan je ervoor zorgen dat er minder papier nodig is. - Hier genoeg papier: kleef een anti-reclamesticker op je brievenbus om ongeadresseerde reclame te weigeren als je die toch niet of nauwelijks leest. De sticker is gratis voor iedere inwoner. Deze stickers kan je gratis verkrijgen aan de infobalie in het stadhuis, bij IVVO of bij OVAM.

REGIONALE PERS

JA

-

-

-

FOLDERS

NEEN

Indien je een sticker op je brievenbus hebt, maar toch nog de ongewenste papierenbundel in je brievenbus krijgt, dan kan je dit melden bij de milieudienst. Geadresseerde reclame kan je voorkomen door registratie van je adres op de zogenaamde Robinsonlijst: telefoneer gratis naar 0800/91.886 of surf naar http://www.robinsonlist.be. De Robinsonlijst kan overigens ook gebruikt worden voor mails, faxen en SMS’en. Als dan ook de oplage van het drukwerk wordt aangepast aan alle bussen die reclamedrukwerk weigeren, zitten we echt goed. - Een andere mogelijkheid om niet te verdrinken in je

-

-

papierberg is het nemen van een gezamenlijk abonnement op een krant of tijdschrift (met buren, familie of vrienden). Dit bespaart je ook heel wat euro’s. Gebruik de achterkant van een blad als kladpapier, bv. voor notities, als boodschappenlijstje of als tekenpapier voor de kinderen. Ook bij het printen kan je dit kladpapier hanteren, zeker wanneer het nog niet definitieve teksten of zaken voor persoonlijk gebruik betreffen. Nog beter natuurlijk is om niet te printen. Print enkel indien nodig. Korte stukken tekst kunnen zonder probleem van het scherm gelezen worden en digitaal klasseren is, o.a. met de opkomst van de cd-writer, geen probleem meer. En klik eerst op ‘afdrukvoorbeeld’ vooraleer je afdrukt! Het nalezen van een document op fouten gebeurt op het scherm en niet op papier. Spellingcontrole is daarbij bovendien een handig gadget. De meeste huidige kopieermachines kunnen probleemloos tweezijdig kopiëren. Recto-verso kopiëren is dan ook een belangrijke boodschap. Ook via de pc kan je de documenten tweezijdig afdrukken op de kopieermachine. Stel dit in via: Afdrukken/Eigenschappen/ Layout/Dubbelzijdig afdrukken.

Hier papier Indien je de bovenstaande tips volgt, kan je heel wat papierafval vermijden. Toch zal uiteindelijk nog papierafval blijven bestaan.


Milieu

14 | Iedereen Ieper

Verzamel dit papier (en karton). Pas op: in papierafval hoort enkel niet verontreinigd papier en karton thuis: dus geen plasticfolie, sigarettenpeuken, koffiiefilters en andere ‘restafval’.

Eén twee drie vier, hoedje van gerecycleerd papier Papier laten ophalen en recycleren is één ding, gerecycleerd papier ook effectief gebruiken is voor sommigen ten onrechte nog een stap te ver. Gerecycleerd papier maken heeft alleen zin als het daarna ook effectief gekocht en gebruikt wordt. Als papierverbruik onvermijdelijk is, probeer dan toch te kiezen voor het meest milieuvriendelijke papier.

Kijk dan ook uit naar 100% kringlooppapier, dat bovendien niet ontinkt, noch chloorgebleekt werd (TCF). Het door het stadsbestuur aangekochte papier voldoet aan deze milieueisen.Kringlooppapier herken je aan het kringlooplabel. Kijk uit naar de vermelding “recycled” of “gerecycleerd”. —▪ ▸ Meer info: milieudienst, tel. 057 239 273, www.ikkyoto.be

Snoei je taxushaag en vergroot de hoop Deze zomer neemt Ieper (opnieuw) deel aan de actie Vergroot de hoop door op het groenpark taxussnoeisel in te zamelen ten voordele van kankerbestrijding. Het snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata) bevat de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Maar voor 1 kilo baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig. Dat is een hele hoop. Help deze hoop te vergroten en breng tussen 15 juni en 1 augustus 2011 je taxussnoeisel gratis naar het groenpark. Je levert hiermee grondstof die effectief verwerkt wordt tot medicijnen en bovendien wordt per kubieke meter taxussnoeisel 50 euro geschonken aan kankerbestrijding. De afvalintercommunale IVVO en de stad Ieper maken de opbrengst van de taxusinzameling over aan het Kinderkankerfonds. Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende voorwaarden: - jong snoeisel Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van de Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. - vers snoeisel Het snoeigroen moet zo snel mogelijk gedroogd worden,

anders wordt het waardeloos. Breng je taxussnoeisel dus binnen de 24 uur naar het containerpark. Zorg ervoor dat het snoeisel niet verhit. - zuiver snoeisel Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. - droog snoeisel Het taxussnoeisel moet droog zijn. Snoei je taxushaag dus alleen bij droog weer. Je kant het snoeisel los of in eigen zakken aanbrengen op het groenpark, Bargiestraat 8 te Ieper. Dit afval kan uiteraard gratis worden aangeboden. Hiertoe zal je een knop ‘taxus’ kunnen indrukken bij het oprijden van de weegbrug. Na het lossen van het taxussnoeisel kan nogmaals opgereden worden met het andere tuinafval. Deze actie loopt van 15 juni tot 1 augustus 2011. —▪ ▸ Meer informatie: - milieudienst (tel. 057 239 267) - IVVO (tel. 057 230 880 of www.ivvo.be) - www.vergrootdehoop.be


Milieu

Iedereen Ieper | 15

‘Ieper betrapt!’ een verrassende milieufietszoektocht tussen kanaal en vestingen De Dag van het Park wordt elk jaar georganiseerd op de laatste zondag van mei, dit jaar op 29 mei 2011. De stad Ieper werkt hier sinds 1999 actief aan mee. Het thema van de Vlaamse Dag van het Park luidt dit jaar “meer groen, ‘t zou deugd doen”. En daar speelt het Ieperse aanbod perfect op in. Als aanbod vanuit Ieper stelde de Ieperse milieudienst een zorgvuldig uitgekiende fietszoektocht samen: “Ieper betrapt!”. De tocht leidt via de stadsrand doorheen het noordelijke deel van Ieper. Je betrapt er, letterlijk en figuurlijk, de vele boeiende plekjes en groengebieden die bewaard bleven binnen de grote ruimtelijke bestemmingen en functies van onze Ieperse landschappen (industrie, woongebied, landbouw, water- en landwegen). Tussen de gekende, grotere groengebieden, zoals

het Kanaal Ieper-IJzer en het befaamde vestinglandschap, betrap je enkele mooie beekvalleitjes, de typerende oorlogsbegraafplaatsen, kleinschalige restgebiedjes met poelen, knotbomen en bloemrijke bermen, glooiende akkers en weiden. Bovendien leidt deze fietstocht je langs Ieperse voorbeelden van groene inrichtingen die milieuzorg, duurzaamheid en energiebesparende maatregelen nastreven: duurzaam bouwen en wonen, windmolenpark, toepassingen van zonne-energie, hergebruik van het oude Ieperse afvalstort. Zo trap je tijdens deze fietstocht een boeiende mix bijeen van hoe we in Ieper omgaan met groenzorg, landschapsontwikkeling, duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Je ontdekt er ongetwijfeld ook enkele plekjes die je voorheen niet kende of vermoedde.

De duurzame wijk van de stad Ieper zit niet stil Binnenkort kan je het proces en alle nodige informatie over dit project online raadplegen. De duurzame wijk krijgt immers een eigen website namelijk www. devloei.be. Een jeugdige eigentijdse website met alle nodige informatie, beeldmateriaal, filmpjes, achtergrondinformatie, … die eind

DE

V LO E

I

juni online gaat. De duurzame wijk De Vloei wordt ingeplant tussen de Zonnebeekseweg en de Meenseweg en zal plaats bieden aan zo’n 250 gezinnen. —▪

Dit jaar valt de Dag van het Park samen met de Dag van de Vrijwilliger. Net als alle activiteiten van de Dag van de Vrijwilliger, start en eindigt ook deze fietszoektocht aan het nieuwe Cultureel Centrum Het Perron, nabij het station. Men kan inschrijven voor de fietszoektocht aan Het Perron, vanaf 13.30 uur. Elke deelnemer krijgt een kleurrijke fietskaart met het parcours en een beknopte, boeiende informatie over de gebieden, landschappen en sites waar je langskomt. Daarnaast krijgt iedere deelnemer een invulformulier met de 15 vragen van de zoektocht. Vrije start tussen 13.30 en 15 uur De afstand bedraagt precies 20 km, het parcours is uitgesproken vlak, en dus goed geschikt voor gezinnen met kinderen. Je trapt de zoektocht aan een rustig tempo af in ongeveer 2,5 uur. Wie kans wil maken op een mooie prijs, moet het ingevulde formulier tegen ten laatste 17.30 uur afgegeven op het Perron. De uitslag van de zoektocht en de prijsuitreiking vindt plaats in Het Perron om 18 uur. Iedereen is welkom, deelname is gratis. Wie als actieve vrijwilliger ook werd uitgenodigd op de Dag van de Vrijwilliger, kan bovendien nog deelnemen aan heel wat andere activiteiten. —▪ ▸ Meer info: milieudienst, tel. 057 239 267 of tel. 057 239 273 en/of dienst milieueducatie, tel. 057 239 535


Milieu

16 | Iedereen Ieper

4de Big Jump in De IJzer Op zondag 10 juli 2011 vindt voor de tiende keer Big Jump plaats. Deze Europese campagne wordt in Vlaanderen georganiseerd door GREEN, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt. Op verschillende plaatsen springen we die dag om 15 uur in het water en vragen we aandacht voor propere rivieren en waterlopen. Het is de ideale manier om mensen terug in contact te brengen en voeling te laten krijgen met onze rivieren en waterlopen.

- door zelf minder water te vervuilen. Voor levende rivieren, kanalen en meren Watervervuiling aanpakken is niet voldoende. Heel wat waterlopen zijn nog altijd gebetonneerd, ingedamd of rechtgetrokken. Daardoor verliezen ze hun schoonheid en verdwijnt de kans op een bloeiende rijkdom aan planten en dieren. We springen in het water omdat we vinden dat waterlopen een groener en ruimer jasje moeten krijgen in de plaats van hun betonnen harnas.

Waarom meespringen? Voor propere rivieren, kanalen en meren Onze waterlopen worden nog dagelijks vervuild. Door de industrie, de landbouwsector én door huishoudens - door ons allemaal dus. Wij springen in het water om te vragen of iedereen zijn bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit

Voor rivieren, kanalen en meren waar je kan van genieten Wandelaars, fietsers, kanovaarders, roeiers, duikers, vissers, natuurliefhebbers, booteigenaars, buurtbewoners, zwemmers en andere waterdieren moeten allemaal kunnen genieten van propere en levende rivieren. Ieder zijn plekje, maar allen

samen voor proper water. Wij springen in het water voor het recht om van waterlopen te kunnen genieten. Een propere en levende rivier brengt heel veel soorten mensen plezier. Ook in de IJzervallei gaan we opnieuw springen. Na een succesvolle edities van de voorbije drie jaar slaan een aantal lokale verenigingen en gemeentebesturen de handen in elkaar voor een vierde editie. De Bron vzw, De Boot vzw, GREEN steunpunt West-Vlaanderen, vzw Hengelbelangen en gemeenten Houthulst, Lo-Reninge en Diksmuide organiseren op 10 juli aan de Knokkebrug een Big Jump. Vanaf 14.30 uur is er opnieuw van alles te beleven. —▪ ▸ Meer info: www.bigjump.be

Met belgerinkel naar de winkel: nog tot 7 juni Ieper neemt opnieuw deel aan de campagne. Handelaars uit Ieper, maar ook uit Vlamertinge, Boezinge, Elverdinge, Hollebeke en Zillebeke ondersteunen de actie. Ga met de fiets naar de lokale handelaar om je inkopen te doen. Met de spaarkaart maak je kans op een prachtige poncho ontworpen door Kaat Tilly tegen een verlaagde of kan je een weekend naar Parijs winnen. Per deelnemende gemeente wordt ook

één fiets verloot.

Hoe ga je te werk ? - Haal vanaf zaterdag 7 mei je spaarkaart bij één van de deelnemende handelaars. Je herkent hen aan de affiche in de etalage. - Telkens je met de fiets boodschappen doet in een deelnemende winkel, krijg je een stempel op je spaarkaart. - Met 7 stempels kan je deelnemen aan de tombola Je kan een exclusieve

Belgerinkel fiets van Oxford winnen. - Met een volle spaarkaart (7 stempels) kan je ook een exclusief spaarproduct bestellen voor een heel voordelige prijs. - Geef daarna je volle spaarkaart af. Je kan je spaarkaart deponeren in de spaardoos bij een deelnemende handelaar. - Je kan steeds opnieuw beginnen sparen met een lege spaarkaart voor een volgend spaarproduct of om je kansen op de Belgerinkel fiets te verhogen.


Bouwen en wonen

Iedereen Ieper | 17

Federale tegemoetkomingen Belastingplichtigen kunnen voor een aantal energiebesparende uitgaven (bv. dakisolatie, condensatieketel, superisolerende beglazing, etc) een belastingvermindering krijgen. Wie energiebesparende investeringen laat uitvoeren door een geregistreerde aannemer met factuur- en betaaldatum in 2010 kan dit inbrengen in de belastingaangifte 2011 in het kader van de personenbelasting. De energiebesparende uitgaven die je bij je belastingaangifte aangeeft, moeten bewezen worden met een kopie van de factuur en een betalingsbewijs. De betalingsdatum van de factuur bepaalt het inkomstenjaar voor de fiscale aangifte. Ook wie geen of weinig belastingen betaalt, kan van deze financiële

- Op het einde van de campagne verloot de stad een Belgerinkel fiets. - Wij brengen je op de hoogte als je spaarproduct geleverd is bij de lokale fietshandelaar Wist je dat met de fiets gaan winkelen: veel gezonder, milieuvriendelijker en goedkoper is? —▪ ▸ Meer info: duurzaam@ieper.be of tel. 057 239 273

ondersteuningsmaatregel genieten. Het belastingkrediet wordt eveneens geregeld via de belastingaangifte en valt te vergelijken met een energiepremie. Voor investeringen in woningen die al minstens 5 jaar in gebruik genomen zijn bij de start van de werken, is de belastingvermindering overdraagbaar naar de volgende 3 inkomstenjaren, indien de belastingvermindering het plafond van 2.700 of 3.600 euro overschrijdt.

Huishoudelijke premies van de netbeheerders De belastingvermindering en het belastingkrediet voor energiebesparende uitgaven zijn van toepassingvoor eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers op voorwaarde dat je de investeringen in een

woning kan bewijzen met een factuur op je naam. Huurders komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering voor lage-energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen. ▸ Meer info bij de toelichting van je belastingsaangifte op www.energiesparen.be of www.belgium.be (huisvesting/ bouwen en verbouwen). Uiteraard kan je voor alle info en brochures over mogelijke premies en tegemoetkomingen nog steeds terecht bij de dienst huisvesting, stadhuis Ieper, 1ste verdieping, Isabel Devos, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be

Indienen facturen voor premies voor werken uitgevoerd in 2010 De Vlaamse netbeheerder Eandis geeft voor een aantal energiebesparende maatregelen in je woning een financiële ondersteuning (bv. dakisolatie, condensatieketel, superisolerende beglazing, etc). Voor werken met facturen met datum van 01/01/2010 tot en met 31/12/2010 kan je bij Eandis nog een aanvraag indienen tot 30/06/2011. —▪

▸ Voor alle informatie en aanvraagformulieren kan je terecht in het kantoor van Eandis, Stationsstraat 39, 8900 Ieper of op www.eandis.be


Bouwen en wonen

18 | Iedereen Ieper

Verkaveling Brielen De Stedelijke Regie voor Gronden Bouwbeleid gaat op 23 juni 2011 over tot de verkoop van 14 percelen bouwgrond gelegen in de Breydelhofstraat te IeperBrielen. De verkaveling bestaat uit 6 loten voor alleenstaande bebouwing en 8 loten voor koppelbouw. De prijs werd vastgesteld op 115 euro/m²

wonen, en mag men binnen een termijn van tien jaar niet verkopen of verhuren. De verkoop gebeurt op basis van het lastenkohier goedgekeurd door de Gemeenteraad van 4 april 2011.

Aan de verkoop zijn voorwaarden verbonden. De kandidaatkopers moeten voldoen aan inkomensvoorwaarden. Indien men al eigenaar is van een woning moet deze verkocht worden binnen de 2 jaar na aankoop van de bouwgrond. Er worden ook verplichtingen opgelegd bij de aankoop. Zo moet men binnen de drie jaar starten met de bouw van een woning, binnen de vijf jaar er effectief

Indien je geïnteresseerd bent, kan je je gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) bezorgen via e-mail aan huisvesting@ieper.be of per post aan Stedelijke Regie voor Gronden Bouwbeleid, Grote Markt 34, 8900 Ieper. Je ontvangt dan een uitnodiging tot inschrijven samen met alle nodige documenten.

De inschrijvingsperiode loopt van 15 mei 2011 tot en met 15 juni 2011 om 12 uur.

Kandidaat-kopers die reeds bij ons op de lijst staan, zullen automatisch een uitnodiging tot inschrijven ontvangen samen met de nodige documenten. Alle informatie kan je terugvinden op onze website www.ieper.be onder huisvesting/ stadsverkavelingen. —▪ ▸ Bijkomende informatie kan verkregen worden bij de Stedelijke Grondregie, dienst huisvesting, Isabel Devos, tel. 057 239 271. huisvesting@ieper.be

Beveilig je woning tegen diefstal en brand en profiteer van een belastingvermindering van 710 euro Je wenst je te wapenen tegen diefstal of brand. Je bent eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder van de woning. Weet dat je een belastingvermindering kan genieten die gelijk is aan 50% van de werkelijk gedane uitgaven, met een maximum van 710 euro voor het inkomstenjaar 2011 (factuurdatum)-aangifte 2012.

Voor het inkomstenjaar 2010 (factuurdatum)-aangifte 2011 is dit maximum 690 euro

Welke werken? - Water- of poederblussers van 6kg - Automatisch blustoestel in lokalen van verwarmingsketels op stookolie - Deuren met een brandweerstand van een half uur: - tussen de garage en poorten

- aan de binnenkant van de keuken - tussen het slaap- en woongedeelte van de woning - aan de binnenkant van het verwarmingslokaal - Inbraakvertragende elementen - gepantserde deuren en poorten - specifiek inbraakwerend glas met een gelaagde kant - veiligheidssloten en andere beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken,


Noord-Zuid

garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken - motor met anti-ophefsysteem voor garagepoorten die automatisch openen - Diefstaldetectie - alarmsystemen - kosten voor de aansluiting op alarmcentrale (abonnement) - camera’s uitgerust met een registratiesysteem Om deze belastingvermindering te genieten- en ook om de kwaliteit van de installatie te garanderen- moeten de prestaties verplicht door een geregistreerde aannemer geleverd worden. Op de aangifte moet je het bedrag vermelden waarop je recht hebt: 50% van de betaalde uitgaven. Je moet de factuur met het attest van de aannemer alsook het betalingsbewijs van deze factuur ter beschikking houden van de belastingcontrole. Deze vermindering is niet cumuleerbaar met andere belastingverminderingen die voor hetzelfde geplaatste materieel zouden gelden. —▪

▸ Meer info: Federale Overheidsdienst Financiën Contactcenter: tel. 02 572 57 57 www.minfin.fgov.be of www.besafe.be

Iedereen Ieper | 19

Denis Mukwege laureaat Vredesprijs 2011 Op de bijeenkomst van de gemeenteraad van Ieper van 2 mei werd het resultaat van de stemming voor de vredesprijs van de stad Ieper aan het Ieperse stadsbestuur overhandigd. Zes maanden hebben leerlingen in scholen de kans gekregen om hun stem uit te brengen voor de kandidiaat van hun keuze. Ook volwassenen konden hun stem uitbrengen op tal van initiatieven die genomen werden in de loop van de voorbije zes maand. Uiteindelijk brachten 2580 mensen hun stem uit voor één van de genomineerden. De Laureaat voor de Ieperse vredesprijs 2011 is de Congolese arts Denis Mukwege die zich in het oosten van Congo ontfermt over vrouwen die het slachtoffer worden van verkrachting, massaverkrachting. Denis Mukwege zal worden uitgenodigd om zijn prijs in ontvangst te nemen in Ieper op 11 november 2011. —▪

▸ Meer info: dienst vrede en ontwikkeling, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 214, vrede_ontwikkeling@ieper.be

Wereldfeest op 3 juli 2011 Op 3 juli organiseren de raad en de dienst vrede en ontwikkeling het jaarlijkse Wereldfeest. Het staat in het teken van de stedenband die Ieper heeft met de Ghanese stad Wa. Diverse Ieperse organisaties stellen er hun werking voor, er is een tentoonstelling, er zijn eetkraampjes en er is heel wat animatie voorzien.

In tegenstelling tot vorige jaren gaat het Wereldfeest niet door in de lakenhalle maar wel in het Sint-Vincentius College in de Bollingstraat. Je kan er vanaf 12 uur terecht. Echt een aanrader voor wie met andere culturen in contact wil komen.


32 | Iedereen Ieper

Een uitgave van het Stadsbestuur Ieper Dienst communicatie, Grote Markt 34, BE-8900 Ieper tel. 057 239 200, communicatie@ieper.be www.ieper.be

38 - IedereenIeper_mei2011.pdf  

Stadsmagazine Iedereen Ieper mei 2011