Page 22

k e d t n O ! k e l p de

Het Vrijthof De afgelopen dagen leek het meer op een kuilenhof, maar ... er wordt hard gewerkt! Als je er al even niet meer bent geweest is het best schrikken, maar het is wel bijzonder om de werkmannen daar aan het werk te zien, in het hartje van ons centrum. Zeker wanneer er aan de nieuwe fontein wordt gewerkt! Ondanks het sobere voormalige uitzicht van de kleine schuimkoppen en

stralenboogjes, bevindt er zich namelijk een hele technische uitrusting in de kelders onder het Vrijthof. Dat geeft dus een indrukwekkende werfzone. In de zomer wandelen heel wat blote voeten door onze fontein. We zijn dan ook heel benieuwd hoe de nieuwe aanleg van het plein er zal uitzien. En niet te vergeten: de nieuwe terrasjes die we zeer dringend willen bezoeken, zodra het kan!

Voorbereidingen Mariafeesten 2021 volop bezig! De traditie van de Mariafeesten is al meer dan 300 jaar oud. De laatste editie vond plaats in 1996, en in 2021 staat de volgende gepland. De eerste gesprekken werden al gevoerd in 2017. Wat een groot Mariaal feestjaar moest worden, viel helaas in het water door corona.

Vandaag worden we getroffen door een pandemie, waarvan het eindpunt nog niet in zicht is. Daarom wil de werkgroep in 2021 niet groots feesten, maar willen ze Maria wel vragen om iedereen doorheen deze moeilijke tijd te loodsen.

Dat wilt niet zeggen dat de werkgroep het afgelopen jaar stil heeft gezeten. Integendeel zelfs! Corona heeft heel wat problemen en vragen doen rijzen om anders te beslissen. Zij gingen terug naar de bron kijken van de ontstaansgeschiedenis van de Mariafeesten in Bree en kwamen tot de volgende conclusie: wanneer ziekte, dood of onheil dreigde werd tot Maria gebeden om hulp te vragen. De 25-jaarlijkse feesten waren één groot dankmoment voor Maria.

Tal van initiatieven zijn opgenomen in een variabele agenda die je regelmatig kan vinden op mariafeesten-bree.be, in Kerk en Leven, sociale media en nieuwsbrieven Mariafeesten 2021 Bree. Iedereen is ook steeds welkom om zelf initiatieven te nemen, zo wordt 2021 een echt Mariajaar. Meldt deze initiatieven bij Francine Drijkoningen, coördinator Mariafeesten 2021, via mariafeestenbree2021@ gmail.com.

– 22 –


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.