__MAIN_TEXT__

Page 12

logo kan niet groter, kwaliteit is niet beter.

Mariafeesten Achter de schermen De dertigplussers onder ons herinneren zich misschien nog hoe we in 1996 mooie tijden beleefden tijdens de Mariafeesten. Volgens de 300 jaar oude traditie is het in 2021 opnieuw tijd om Maria te eren. De werkgroep die haar schouders onder dit grootschalig project zet staat voor een mooie, maar pittige uitdaging. Onze geloofsbeleving is op 25 jaar tijd immers enorm veranderd. Is er nog plaats voor Maria in onze huidige samenleving? Na een uurtje bijpraten met enkele trekkers achter de schermen weten we het zeker: het programma dat wordt uitgewerkt, gaat de moeite zijn.

Klets!: Dag dames. Jullie zijn er al vroeg bij met de voorbereidingen! Francine: In 2017 deed ons federatieteam de oproep om te starten met de voorbereidingen. Omdat telkens een kwarteeuw tussen de verschillende edities ligt, is het bij wijze van spreken steeds een andere generatie die van nul af aan begint. Er waren onmiddellijk heel wat enthousiastelingen. Liliane: Het was alvast een hele fijne ervaring om in een kleinere kerngroep duiding te geven aan wie Maria is. Bij de vrijwilligers van de verschillende

groepen was al snel een openheid naar elkaar om te praten over wat Maria voor ons betekent. Klets!: Wat betekent Maria voor jullie? Francine: Dat is voor iedereen persoonlijk, maar de boodschap van Maria is in elk geval hoopvol, liefdevol, troostend en warm voor de meeste mensen. De betekenis van die waarden kan je op een algemene manier opvatten, maar de Bijbelse invulling meenemen en dichter bij de mensen brengen kan opnieuw een meerwaarde betekenen

voor de Mariafeesten van 2021. Klets!: Durven mensen vandaag dat soort diepgaande vragen nog met elkaar te bespreken? Liliane: We zijn er ons uiteraard bewust van dat mensen veel minder naar de kerk gaan dan vroeger. Maar echte devotie in de vorm van een gebedje, een kaarsje of een andere invulling is er wel in onze gemeenschap. We merkten al snel dat de parochianen die we gesproken hebben het heel fijn vonden om in deze setting van de feestvoorbereiding dieper

– 12 –

in te gaan op de figuur van Maria. Klets!: Wat mogen we verwachten in 2021? Liliane: Het programma van het Mariale jaar is nog niet ingevuld. De feestperiode start op het hoogfeest van ‘Maria Boodschap’ op 25 maart; het slotfeest vieren we op 15 augustus, oftewel ‘Maria Tenhemelopneming’. Er valt

Profile for Stad Bree

Klets! april 2019  

stadsmagazine Bree met vrijetijdsbijlage april 2019

Klets! april 2019  

stadsmagazine Bree met vrijetijdsbijlage april 2019

Profile for stadbree
Advertisement