Page 1

reklama

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll

bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz

Gazeta ukazuje się w sieci EXTRA

NAKŁAD 5000 EGZ. NR 7 (75) 30 LIPCA 2013 ISSN 1898-2336 l

dwa słowa

redakcja@stacja-tluszcz.pl www.stacja-tluszcz.pl

l

l

Rekordowe nagrody w tłuszczańskim urzędzie Dla kogo i za co? Na razie nie wiadomo

Szanowni czytelnicy i czytelniczki, spotykamy się po dłuższej przerwie spowodowanej wielką rewolucją w naszej redakcji. To co z początku wydawało się nam niemożliwe udało się osiągnąć! Przygotowanie gazety z kilkutygodniowym synem Adasiem u boku jest trudnym wyczynem, jednak – jak widać – leżącym w naszym zasięgu. Zobaczymy, jak damy sobie radę z kolejnymi numerami… A póki co serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które trzymały za nas kciuki i przesyłały dobre słowo z okazji powiększenia się naszej rodziny. Wracając do gazety – do napisania okładkowego tekstu do bieżącego numeru nakłonił nas jeden z czytelników. Zbulwersowany przyniósł do naszej redakcji stronę Super Expresu z artykułem o nagrodach dla urzędników w gminach naszego województwa i poprosił o zajęcie się tematem. Postanowiliśmy więc sprawdzić, kto i za co otrzymał nagrody w tłuszczańskim ratuszu. Okazało się to niemożliwe, mimo wysłania wniosku o informację na 24 dni przed zamknięciem tego numeru gazety. Udało nam się jedynie potwierdzić, że łączna kwota na nagrody podana przez Super Express (56 800 zł) jest prawidłowa. Dotarliśmy też do zestawienia, w którym porównane są kwoty wypłaconych nagród w poszczególnych gminach powiatu. Tłuszcz znalazł się w nim… na pierwszym miejscu. Czy powinniśmy się cieszyć z tak zaszczytnego miejsca na podium? Zostawiamy to Państwa ocenie … Od tego numeru wprowadzamy też drobną zmianę – niestety z przyczyn finansowych byliśmy zmuszeni zrezygnować z publikowania programu telewizyjnego w gazecie. To miejsce w całości poświęcamy na artykuły dotyczące naszej gminy i spraw, które są bliskie nam – mieszkańcom. Życzymy przetrwania afrykańskich upałów i do zobaczenia 20 sierpnia 2013 r.

56 800 zł – jak przekazał nam poseł Artur dębski – taką sumą nagrodzono „kadrę kierowniczą gminy Tłuszcz”. co zaskakuje – jest to kwota najwyższa w całym powiecie! Próbowaliśmy ustalić, kogo i za co burmistrz tak hojnie nagrodził. Otrzymaliśmy jednie zdawkową odpowiedź.

Pierwszy o rekordowych nagrodach w tłuszczańskim urzędzie poinfor mował Super Express, powołując się na zestawienie przygotowane przez posła Ar tura Dębskiego. Wysokość nagród w Tłuszczu, zwłaszcza na tle innych gmin powiatu i biorąc pod uwagę kondycję finansową gminy – jest mocno zaskakująca. Dlatego też postanowiliśmy zapytać bur mistrza Pawła Bednarczyka – komu i za co konkretnie te nagrody przyznał.

Zapytaliśmy w nim: – jaka była łączna kwota nagród wypłaconych w 2012 r. pracownikom i osobom współpracującym z Urzędem Miejskim w Tłuszczu; – jaka była wysokość nagród wypłaconych w 2012 r. pracownikom i osobom współpracującym z Urzędem Miejskim w Tłuszczu z podaniem imienia i nazwiska nagradzanej osoby, stanowiska, informacji w jakich miesiącach były

wypłacane nagrody oraz informacji za co przyznano nagrodę, – czy w roku 2012 były wypłacane nagrody dyrektorom jednostek podległych? Jeśli tak to proszę o podanie informacji, jaka była ich wysokość z podaniem imienia i nazwiska nagradzanej osoby, stanowiska, informacji w jakich miesiącach były wypłacane nagrody oraz informacji za co przyznano nagrodę. Aby uzyskać porównanie, te same pytania zadaliśmy odnośnie 2011 roku. Zgodnie z ustawą, burmistrz powinien odpowiedzieć na wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni. Jednak gdy po upływie 13 dni otrzymaliśmy w końcu z urzędu wiadomość, nie było tam odpowiedzi na żadne z powyższych pytań. KULTURATAJNOŚCI MASIĘDOBRZE Zamiast podania konkretnych liczb, nazwisk i powodów otrzymania

nagrody, wicebur mistrz Waldemar Banaszek stwierdził w piśmie: – Z uwagi na charakter żądanych infor macji, rozpatrzenie wniosku wiąże się z koniecznością zbadania ewentualnych okoliczności uzasadniających możliwość ograniczenia prawa dostępu do infor macji publicznej. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, podmiot dysponujący infor macją publiczną musi posiadać odpowiednią ilość czasu, tak aby w sposób prawidłowy móc żądaną infor mację udostępnić albo podjąć decyzję o odmowie jej udostępnienia. Ponadto brak odpowiedzi na pytania o nagrody wiceburmistrz uzasadnił też koniecznością „dokonania analizy”: – Wniosek obejmuje szereg informacji, dotyczących znacznej liczny osób, zatrudnionych na stanowiskach o różnym zakresie kompetencji służbowych na przestrzeni dwóch lat. Wiąże się to z koniecznością dokonania analizy zakresu, w jakim wniosek ten odnosi się do każdej z objętych nim osób. Odpowiednia ilość czasu, aby przekazać mieszkańcom informacje o nagrodach, to dla wiceburmistrza maksymalnie 2 miesiące. Jest to termin dopuszczony przez ustawę w przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona bez zbędnej zwłoki. Dokończenie na ááá

STR. 3

reklama

KOMU,ILEI ZACO? W tym celu korzystając z prawa, jakie każdemu gwarantuje art. 61 Konstytucji RP i na bazie Prawa Prasowego, złożyliśmy wniosek o informację publiczną. reklama

A lek SAn drA i M A ciej P u łAw Scy

samoRząd

histoRia

kultuRa

ŻÓŁTA KARTKA DLA BURMISTRZA?

TE WYDARZENIA WRACAJĄ NOCĄ

„SIEWBA – FENOMEN XX WIEKU”

Na czerwcowej sesji burmistrz otrzymał od radnych absolutorium przy pięciu głosach sprzeciwu i dziewięciu głosach poparcia.

W 70. rocznicę zamordowania członków rodziny Beredów, rozmawiamy z panem Eugeniuszem Beredą – świadkiem tamtych tragicznych wydarzeń.

Aurelia Sobczak, aktorka i inicjatorka cyklu filmów upamiętniających i popularyzujących naszą lokalną historię zdradza kulisy powstawania filmu „Siewba – fenomen XX wieku”.

S. 4

S. 11

S. 16


2

kalejdoskop

+ + + Plus

)listy

wtorek, 30 lipca 2013 lll

oPiNie

lll

komeNtaRze

Ach te śmieci, śmieci… nowe ławki i śmietniki w centrum Tłuszcza ustawiono kolejne ławki. Pojawiły się również nowe kosze na śmieci, których tak bardzo brakowało. ich elegancki wygląd przykuwa wzrok.

n

co n gdzie n kiedy

n 3-4

sierpnia, godz. 8-18, boisko

do siatkówki, ul. Przyzakładowa w Tłuszczu, IV Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej. Organizatorzy zapraszają widzów, ponieważ limit miejsc dla drużyn został wyczerpany. n 17-18

sierpnia, godz. 8-18, boisko

do siatkówki, ul. Przyzakładowa w Tłuszczu, V Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej. Organizatorzy zapraszają drużyny trzyosobowe męskie i żeńskie. Zapisy pod nr tel. 503 343  800 (są jeszcze wolne miejsca). n 24

sierpnia, IV Rodzinny Rajd Rowe-

Ani się obejrzeliśmy jak nagłośniona nieomal do granic absurdu w mediach reforma śmieciowa weszła nam w życie, powodując ogromne niezadowolenie a nawet oburzenie wśród mieszkańców naszej gminy, zresztą w większości gmin w kraju. Za późno jest teraz na jakąkolwiek dyskusję o słuszności czy niesłuszności reformy, chociaż wiadomo, że wprowadzono ją w życie pomijając w zasadniczy sposób głos mieszkańców.

A szkoda, bo konsultacje burmistrza Pawła Bednarczyka z mieszkańcami w tak ważnej sprawie mogłoby doprowadzić do wypracowania takich rozwiązań w reformie śmieciowej, które mogłoby usatysfakcjonować obie strony, czyli gminę i mieszkańców… A tak wśród mieszkańców powstały niezadowolenie, rozgoryczenie a przede wszystkim żal, że tak bezprzedmiotowo potraktowano ich w tak ważnej sprawie. Każda reforma również i ta śmieciowa zawsze niesie ryzyko dodatkowych obciążeń dla ludzi, dlatego powinna być ze szczególną starannością dopracowana w skupiskach gminnych, gdzie pole manewru jest duże i wiele problemów spornych można zawsze rozwiązać. Niechęć mieszkańców do reformy śmieciowej lub nawet wrogi stosunek do niej wynika nie tylko z dodatkowych kosztów zreformowanego odbioru śmieci, ale także z tego, że dostarczyła ona im dodatkowo sporo kłopotów związanych z prawidłowym przygotowaniem śmieci do odbioru przez firmę. Poza tym z dniem 1 lipca br. z całkowitej winy władz gminy przez kilkana-

ście dni trwała totalna dezorganizacja gromadzenia śmieci w gospodarstwach domowych z powodu braku jakiegokolwiek pojemnika na śmieci po zabraniu dotychczasowych przez MPK z Ostrołęki. Jest to skandaliczne wydarzenie kładące głęboki cień na ludzi odpowiedzialnych za reformę śmieciową w naszej gminie. Chciałem tutaj przy okazji dodać, że zdesperowani mieszkańcy niemający przez dłuższy czas gdzie pakować śmieci rozważali, czy skutecznie byłoby nazbieranie pewnej ilości odpadów i wywiezienie ich pod gminę, czekając na reakcję burmistrza odnośnie pojemników na śmieci. Wracając do samej istoty śmieci trzeba bez ogródek powiedzieć, że selekcja śmieci nie jest czynnością niesprawiającą kłopotów, a już szczególnie ludziom samotnym, w podeszłym wieku, których w naszej gminie z pewnością nie brakuje. Zatem reforma odbioru śmieci w obecnie zatwierdzonej formie nie spełnia swojego zadania, albowiem kompletnie niczego nie ulepsza, a wręcz komplikuje życie mieszkańcom. Prawdopodobnie w odczuciu twórców tej reformy nic nie można jej zarzucić, ale ci twórcy powinni pamiętać, że to nie oni są jej recenzentami, ale ogół mieszkańców gminy, który w sposób negatywny zaopiniował tę reformę, tym bardziej po tym jak nie próbowano z nimi przeprowadzić jakichkolwiek rozmów w tym temacie. Reasumując można stwierdzić, że negatywny stosunek mieszkańców do reformy śmieciowej wynika wprost z tego, że reforma ta, która powinna przynieść coś lepszego

nie przyniosła nic, a tylko pogorszyła sytuację ludzi w naszej gminie. Owszem na reformie zyskają firmy odbierające śmieci, którym gminy za usługę muszą sowicie płacić z pieniędzy podatników. Jest jednak nadzieja, że ustawa śmieciowa może się jeszcze zmienić, ponieważ eksperci dopatrzyli się w niej nawet niezgodności z Konstytucją. Z pewnością proces rozpatrywania takich niezgodności trwa bardzo długo, a wynik zawsze bywa trudny do przewidzenia, jednak nie jest to aż tak istotne – istotnie jest to, że działania bez względu na wszystko muszą zawsze iść w kierunku polepszania a nie pogarszania, czy utrudniania życia ludziom. Ta ustawa (obecna) wyczerpała znamiona cierpliwości ludzi i ludzie domagają się coraz głośniej sprawiedliwości i prowadzenia jasnych reguł gry. Nie wolno zadręczać ludzi tylko z tego powodu, że jacyś nieodpowiedzialni urzędnicy z braku kierunkowej wiedzy lub nieznajomości wymagań ludności wymyślają sobie wprost bzdurne decyzje uderzające bezpośrednio w ugruntowaną stabilizację ludności. Na zakończenie pragnę przypomnieć, że obecny system odbiór śmieci z gospodarstw domowych jest trzecim kolejnym systemem w naszej gminie, w jej powojennej historii i niestety najbardziej złym, bo najbardziej uciążliwym i drogim. Kiedy będzie i na czym będzie polegał czwarty system? Obawiam się, że biurokratyczni urzędnicy niezadługo odpowiedzą nam na to pytanie.

flesz

rowy w Tłuszczu – program str. 5. n 25

sierpnia, Dożynki Gminne 2013,

na str. 14. czekamy na informacje o wydarzeniach! e-mail: redakcja@stacja-tluszcz.pl, tel. 694 005 675

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

jAk ZAdAĆ rAdneMu luB rAdnej PyTAnie? – przesłać na adres: redakcja@stacja-tluszcz.pl

– przesłać pocztą tradycyjną na adres redakcji, ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz

– skorzystać z formularza pytania dostępnego na stronie stacja-tluszcz. pl

dAlSZA kOlejnOŚĆ wywiAdÓw: – radny Adam wojtyra, Grabów (na pytania czekamy do 7 sierpnia) – radny Henryk wójcik, Chrzęsne (na pytania czekamy do 31 sierpnia) Zachęcamy Państwa do skorzystania z okazji i wspólnego „odpytania” naszych samorządowców! r e dAkcjA ST

koNkuRs RedakcyJNy Pytanie konkursowe: kto zagrał rolę jana kielaka w filmie „Siewba – fenomen XX wieku”? a) Przemysław wasilkowski b) jan kozaczuk c) kazimierz Mazur – 2 x bezpłatna wymiana butli w firmie Puławski PPHU (Przemysłowa 7, Tłuszcz). Sponsorem nagród jest firma Puławski PPHU

Bieg Bobra. Szczegóły

STAcjA TłuSZcZ. Twoja prasa lokalna. Pismo bezpłatne. nakład 5 000 egz. iSSn 1898-2336 Gazeta należy do ogólnopolskiej sieci gazet bezpłatnych eXTrA. AdreS redAkcji: ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz, tel. 694 005 675, email: redakcja@stacja-tluszcz.pl reklAMA: tel. 694 005 675, email: reklama@stacja-tluszcz.pl redAkTOr nAcZelny: Maciej Puławski wydAwcA: Fundacja Stacja Demokracja DRUK: PolskaPresse, Warszawa

Zapraszamy Państwa do współtworzenia cyklu wywiadów z radnymi. Przed nami jeszcze siedem wywiadów.

NAGRODY:

Wólka Kozłowska. Program na str. 15. n 31 sierpnia, IV

S TA ni SłAw O ł dAk w ięcej liSTÓw nA STr . 9

zaPytaJ RadNego, zaPytaJ RadNą

28 lipca 2013 r., godz. 19.04, Postoliska – w kościele p. w. Św. Biskupa Męczennika odbył się koncert pt.: „nasz parafianin – cyprian kamil norwid”. Zaprezentowano m. in. utwory G. F. Haendla, j. S. Bacha, c. Ph. e. Bacha, G. Ph. Telemanna, e. Granadosa, A. Vivaldiego w wykonaniu ye young Sohn z korei (sopran) oraz cezarego wieprzowskiego który grał na saksofonie. całości na organach akompaniował wiktor Brzuchacz. Poezję cypriana kamila norwida recytował jerzy łazewski. koncert mógł się odbyć dzięki dofinansowaniu przez Gminę Tłuszcz w ramach projektu „koncerty poetycko-muzyczne – c. k. norwid poeta naszej Ziemi” realizowanego przez Stowarzyszenie „AXA” z rysia.

Zasady konkursu: Nagroda w postaci jednej wymiany butli czeka na osobę, która jako pierwsza zadzwoni pod numer 791670-269, w poniedziałek 5 sierpnia 2013 r. o godzinie 19.00 i odpowie poprawnie na pytanie. Druga nagroda (jedna wymiana butli) – zostanie wylosowana spośród osób, które dostarczą odpowiedź na kartkach pocztowych do dnia 12 sierpnia 2013 r. na adres: Redakcja „Stacja Tłuszcz”, ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz. Zwycięzcy poprzedniego konkursu: – Helena Milczarek-Biel, Marianów (odpowiedź nadesłana na kartce pocztowej).

GrATu lu je My!


www.stacja-tluszcz.pl reklama

Budowa hali ruszyła na początku lipca na teren budowy przy szkole podstawowej w Tłuszczu został wprowadzony inspektor nadzoru budowlanego. wykonawca już rozpoczął prace. Budowa hali ma zakończyć się we wrześniu 2014 roku. (Fot. urząd Miejski w Tłuszcz)

na tapecie

3

Rekordowe nagrody

w tłuszczańskim urzędzie Dla kogo i za co? Na razie nie wiadomo w programie księgowym, czas jaki potrzebuje wiceburmistrz na przekazanie informacji o nagrodach, jest tak samo zaskakujący jak ich wysokość. Tym bardziej, że pani Emilia Oleksiak, Główny Specjalista ds. Promocji Gminy, Informacji i Kultury, była w stanie potwierdzić informację o 56 800 zł wypłaconych nagród w ciągu… dwóch dni. Ta właśnie kwota „została przeznaczona na nagrody dla pracowników w 2012 roku, jednak nie obejmowała wszystkich pracowników” – zastrzegła pani Oleksiak. – Wszyscy mówią o kryzysie i oszczędnościach, a wypadałoby zacząć od siebie. Z czystej życiowej przyzwoitości [bur mistrzowie] powinni się wstrzymać od wypłacania tych nagród – komentował po ujawnieniu wysokości nagród przez Super Express Jerzy Budzyn, warszawski radny. Trudno nie przyznać mu racji. red.

nagrody w gminach powiatu wołomińskiego 2012

Źródło: Biuro Poselskie Artura Dębskiego

reklama

Dokończenie ze ááá

STR. 1

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w Urzędzie Miejskim pracuje sztab osób, a nagrody są zapewne zapisywane

Wiadukt coraz bliżej! Ogłoszono przetarg na projekt Spółka PkP Plk S.A. 25 lipca ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na roboty budowlane wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania „wykonanie dokumentacji projektowej wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej […] w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Tłuszcz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz materiałów przetargowych na roboty budowlane”.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu POIiŚ 7.1-75 „Modernizacja linii E 75 na odcinku Sadowne–Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa–Rembertów–Sadowne prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały projektowe). Termin składania ofert to 2 września br. Zamówienie obejmuje wykonanie co najmniej trzech różnych koncepcji, z których PKP PLK S.A. wybierze jedną, dla której zostanie przygotowana pełna dokumentacja. (red.) n A POd STAwie : u rZąd M iej Ski w T łuSZ cZu

Niezwykłe głosowania na ostatniej sesji rady Miejskiej zdarzyło się coś rzadko spotykanego – otóż 7 z 20 projektów uchwał przygotowanych przez burmistrza, nie zostało przez radnych podjętych. radni nie zgodzili się, by zaniechać część inwestycji uznając je za nieefektywne.

O ile w przypadku głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu za 2012 rok czterech radnych poparło projekt (przy 10 głosach przeciw), o tyle sześć projektów burmistrza, dotyczących „zaniechania realizacji przedsięwzięć i uznania ich za inwestycje nieefektywne”, nie zdobyło żadnego głosu poparcia. Za inwestycje nieefektywne urzędnicy uznali następujące przedsięwzięcia: kolektor os. Słoneczna, budowa gazociągu, budowa wodociągu wiejskiego, kolektor deszczowy Wiejska, rekultywacja składowiska odpadów – kompostownia, budowa sali widowiskowej. Przy trzecim odrzuconym projekcie „z serii”, zainterweniował wiceburmistrz Waldemar Banaszek, który poprosił o dodatkowe wyjaśnienia panią skarbnik. Okazało się, że w księgach rachunkowych koszty inwestycji widnieją jako środki trwałe w budowie i wg pani skarbnik należy to uporządkować. Wyjaśnienia te nie przekonały jednak radnych i żaden z projektów uznający wspomniane inwestycje za nieefektywne, nie zdobył ani jednego głosu poparcia. MP


4

na tapecie

w skRócie SUKCES NOWEJ PREMIERY „hORREUM” Grupa teatralna działająca przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji po raz kolejny zachwyciła publiczność. 27 czerwca na premierze sztuki „Samobójca” sala widowiskowa była pełna. Zespół „Horreum” z reżyserem Radosławem Lubiakiem na czele podjął się trudnego zadania, gdyż „Samobójca” wbrew swojemu tragicznemu brzmieniu jest komedią. Misja zakończyła się sukcesem a nagranie wideo ze spektaklu można obejrzeć na www.tluszcz.pl.

NABÓR NA DYREKTORA ZS W MOKREJ WSI 23 lipca burmistrz ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mokrej Wsi. Zainteresowani swoje oferty mogą składać do 12 sierpnia 2013 r. do godziny 16 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego.

URZĄD JAK NOWY Kilka tygodni temu odnowiona została elewacja budynku tłuszczańskiego urzędu oraz jego otoczenie. Jak poinformowała nas pani Emilia Oleksiak, ogólny koszt renowacji wyniósł ok. 32 000 zł. W kwocie tej zawiera się następujący zakres prac: malowanie elewacji zewnętrznej (w tym zakup materiałów, podnośnik), remont wejścia do urzędu od strony Ogródka Jordanowskiego (materiały, zerwanie i położenie nowego gresu), wymiana kostki brukowej, nasadzenie roślin (rośliny sadzone przy urzędzie, CKSiR, centrum miasta), wysypanie kamienia (urząd i CKSiR). Większość prac wykonana została przez pracowników urzędu zatrudnionych w ramach stażu w porozumieniu z Urzędem Pracy. Budynek nabrał nowego, świeższego wyglądu. red. reklama

wtorek, 30 lipca 2013

Żółta kartka dla burmistrza? na czerwcowej sesji burmistrz Paweł Bednarczyk otrzymał od radnych absolutorium przy pięciu głosach sprzeciwu i dziewięciu głosach poparcia. Atmosfera na sesji znacznie różniła się od tej ubiegłorocznej, kiedy to absolutorium zostało udzielone burmistrzowi jednomyślnie. Tym razem sesję poprzedził negatywny wniosek absolutoryjny Komisji Rewizyjnej, która krytycznie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Na poziomie dochodów udało się wykonać w 99% (w tym dochody bieżące 100,3% a majątkowe 75,6%). Wydatki budżetowe wykonano w 94% (wydatki bieżące 96%, wydatki majątkowe 78%). Ale uwaga – wartości te są liczone wg zapisów obowiązujących po wprowadzeniu zmniejszeń

w budżecie. Jeśli spojrzymy na pier wotnie uchwalony budżet, sytuacja rysuje się w ciemniejszych bar wach. Zestawiając planowane, uchwalone pier wotnie na 2012 r. wydatki majątkowe (inwestycje) z ich realizacją, wskaźnik wykonania wynosi 19%. Podobnie liczone wykonanie łącznych dochodów będzie na poziomie 81%. Głosowanie na sesji pokazało jednak, że większość (dziewięciu) radnych było usatysfakcjonowanych wynikami pracy bur mistrza za 2012 rok. Przeciw udzieleniu absolutorium zagłosowało pięciu członków Klubu Radnych Razem dla Gminy. MP BURMISTRZ TŁUSZCZA PAWEŁ BEDNARCZYK:

– Nie byłem zaskoczony wynikiem głosowania. Każdy radny ma prawo do własnego zdania i do głosowania według swoich poglą-

Niespodziewane wybory

dów. Część radnych zagłosowała przeciw, do czego mają pełne prawo. Osobiście, uważam, że budżet był należycie wykonany. Pragnę przy tym bardzo podziękować tym z spośród radnych, którzy głosowali za udzieleniem absolutorium. RADNY ROBERT SZYDLIK, KLUB RADNYCh RAZEM DLA GMINY:

– Głosując za nieudzieleniem burmistrzowi absolutorium za 2012 rok wiedzieliśmy, jaki w przybliżeniu będzie wynik głosowania. Nasze głosy na „nie” stanowiły żółtą kartką dla burmistrza, ponieważ: – negatywnie oceniliśmy pominięcie bądź odłożenie w czasie realizacji tzw. mniejszych zadań inwestycyjnych, np. odkładaną przez dwa lata realizację remontu ul. Kwiatowej, brak zgody burmistrza na remont ul. Klonowej itp. Takich nie-

zrealizowanych bądź odłożonych w czasie zadań na terenie gminy było w 2012 roku więcej, mimo że na ich realizację były zabezpieczone środki w budżecie, – negatywnie oceniliśmy sposób realizacji projektu wodociągowo-kanalizacyjnego oraz nienależyty – naszym zdaniem – nadzór nad wykonawcami robót, – negatywnie oceniliśmy podpisanie przez burmistrza umowy z firmą Deloitte z bardzo wysoką prowizją dla tej firmy i tajenie tego faktu przed Radą Miejską przez 5 miesięcy, – negatywnie oceniliśmy świadome przyzwolenie burmistrza na rażącą niegospodarność w CKSiR, która doprowadziła tę jednostkę na krawędź „bankructwa”, – negatywnie oceniliśmy fakt, że Burmistrz przyznał kilku swoim podwładnym pensje wyższe niż wynosi jego własna, uchwalona przez Radę Miejską. W ilu gminach w Polsce zastępca zarabia więcej niż burmistrz? Mowa tu o różnicy rzędu 10 tys. zł w skali roku!

l l l

Wiadomość o rezygnacji radnego Kamila Laskowskiego zaskoczyła wiele osób, również radnych. Może to być trudny moment dla osób, które planowały swój start w wyborach w przyszłym roku. Dodatkowo czas zgłaszania utworzonych komitetów wyborczych przypada na okres wakacyjny. Wiadomo, że kandydat, który zostanie wybrany we wrześniu, ma duże szanse na ponowny wybór w 2014 r. O ile oczywiście nie zawiedzie mieszkańców i podoła funkcji. Czas na naukę i wdrożenie się w bieżącą sytuację gminy jest ograniczony. A dzięki nagraniom wideo posiedzeń komisji

ZOSTAŃ rAdnyM/rAdną!

22 września 2013 r. część miesz- radnego. Termin głosowania ustalono kańców naszej gminy ponownie na 22 września 2013 r. Jednak uwakto może startować na radnego z okręgu nr 2? pójdzie do urn. Powód? kamil la- ga – czas na zawiadomienie Komisarza n każdy mieszkaniec gminy (nie trzeskowski zrezygnował z mandatu Wyborczego o utworzeniu komitetu, ba być zameldowanym ani zaktó ry wy sta wi kan dy da ta na rad ne go radnego. Oznacza to, że w okręgu mieszkałym na terenie okręgu), upływa w pierwszych dniach sierpnia. nr 2 w Tłuszczu odbędą się wybory Zainteresowani muszą się zatem pon osoba z obywatelstwem polskim uzupełniające. lub kraju UE niepozbawiona praw spieszyć. wyborczych. Najmłodszy radny w historii gminy To już kolejne wybory w naszej gmiswoją rezygnację, którą ogłosił 19 czerw- nie podczas tej kadencji rady. Wcześniej co trzeba zrobić? ca, uzasadniał następująco: „Powodem w 2012 r. w wyborach ponownych pon do 5 sierpnia 2013 r. zawiadomić Komisarza Wyborczego w Warszapodjęcia przeze mnie takiej decyzji jest wtórnie radną w Jasienicy została Danuwie o utworzeniu komitetu (do poczynnik zawodowy, który powoduje że ta Opłotna. wołania komitetu wybornie mogę aktywnie wykonyczego wyborców wystarwać mandatu radnego. jAk GłOSOwAliŚMy? wyniki wyBOrÓw dO rAdy w OkręGu nr 2 w 2010 r. czy pięć osób), Od najbliższego miesiąca wstępuje do korpusu służby kandydat/kandydatka komitet wyborczy ilość głosów n do 23 sierpnia 2013 r. do godz. 24.00 zgłosić cywilnej. Zgodnie z ustawą Groszek Tadeusz KWW ZIEMIA TŁUSZCZAŃSKA 421 do Miejskiej Komisji WyLaskowski Kamil Paweł KWW MŁODZI I AMBITNI GWARANCJĄ ZMIAN 283 o służbie cywilnej członek borczej w Tłuszczu listę Klocek Katarzyna KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 233 korpusu służby cywilnej nie kandydatów Ołdak Andrzej KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 176 może łączyć zatrudnienia Skwarski Marcin KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 171 w służbie cywilnej z mandaWoliński Marek Jacek KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE – NASZA GMINA 140 tem radnego”. Pałaś Katarzyna KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 134 Rezygnacja Kamila Lai sesji rady – kontrola ze stroKrysik Roman KWW ZIEMIA TŁUSZCZAŃSKA 130 skowskiego oznacza, że ny mieszkańców większa niż Białek Adam Daniel KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 126 w okręgu nr 2 (obejmująkiedykolwiek. Kto zastąpi KaWytrykowski Jan KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 74 cym osiedla Długa, Bolesłamila Laskowskiego? O tym Sobczak Tomasz Piotr KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE – NASZA GMINA 66 wa IV i Słoneczna) do uzudowiemy się we wrześniu. pełnienia jest jeden mandat MP


www.stacja-tluszcz.pl

reklama

5


6

sesja

wtorek, 30 lipca 2013

Relacja z sesji Rady miejskiej

Interpelacje radnych

LAMPA KTÓREJ NIE MA Radny Dariusz Kur poprosił o wyjaśnienie dlaczego w wykonaniu planu wydatków majątkowych za 2012 r. inwestycja polegająca na budowie oświetlenia przy posesji nr 65 w Kozłach na kwotę 4552,61 zł widnieje jako zadanie zrealizowane, a tymczasem lampa tam do tej pory nigdy nie zaświeciła. Burmistrz zapewnił, że to sprawdzi. Radny Mirosław Sobczak poruszył kwestię notorycznego zalewania posesji przy ul. Malowniczej w Miąsem i konieczność poprawy stanu dróg gruntowych we Franciszkowie. Radny Mirosław Szczotka zapytał dlaczego drogi boczne są równane wybiórczo albo wcale. – U mnie równiarka

Fot. M. Puławski

DOBRY OBYCZAJ Radny Tadeusz Groszek zwrócił się z prośbą do burmistrza, aby listy i przesyłki adresowane do radnych nie były otwierane. Radny poinformował, że ostatnio otrzymał list z Regionalnej Izby Obrachunkowej, który został doręczony mu otwarty. Radny Groszek zaznaczył, że sekretarz może zakazać otwierania przesyłek kierowanych do radnych i klubów radnych. W takiej sytuacji korespondencja może być rejestrowana na podstawie danych zawartych na kopercie. – Dobry obyczaj wskazywałby na to, że jeśli koperta jest adresowana imiennie, to żeby jej nie otwierać – zakończył radny Groszek. Burmistrz Paweł Bednarczyk odpowiedział, że do tej pory wszystkie dostarczane dokumenty były rejestrowane i wprowadzane do systemu elektronicznego obiegu. Dodał, że rejestracja samej koperty bez jej otwierania wiąże się z ryzykiem niedochowania terminu wyznaczonego pismem, które jest w środku. Radny Tadeusz Groszek odniósł się do wypowiedzi burmistrza mówiąc, że niejednokrotnie pisma kierowane do radnych wędrowały wewnątrz urzędu kilka dni i trafiały też z opóźnieniem. Radny zwrócił uwagę, że jest Biuro Obsługi Rady, które może wykonać telefon do adresata z informacją o oczekującej przesyłce.

Fot. M. Puławski

OŚWIETLENIA CIĄGLE BRAK Radny Mirosław Sobczak zgłosił wniosek o przeniesienie środków z oświetlenia we Franciszkowie i w Szczepanku na zakup wyposażenia planowanych placów zabaw w tych miejscowościach. Dodał, że wydaje mu się to mało realne, że oświetlenie zostanie wykonane w tym roku. Zastrzegł jednak, żeby nie przenosić tych środków jeśli jest rzeczywista możliwość wykonania oświetlenia. Burmistrz Paweł Bednarczyk poinformował, że gmina poczeka do końca czerwca i jeżeli wykonawca tych projektów nie przygotuje, sprawa zostanie skierowana do sądu, jak to miało miejsce w przypadku ulicy Sasanki. Burmistrz dodał, że place zabaw gmina planuje sfinansować w ramach tzw. małych projektów LGD „Równiny Wołomińskiej”.

Podczas sesji delegacje dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Tłuszczu oraz ich rodziców podziękowały burmistrzowi i radzie za pomysł i podjęcie inwestycji jaką jest budowa hali sportowej

pokazała się na trzech ulicach. A mam 50% ulic bocznych. Na Boga! Wszystkie boczne ulice raz w roku równiarka powinna przejechać! Mamy już prawie lipiec, a ona się jeszcze nie pokazała. Kiedy będzie? – dopytywał radny. BIBLIOTEKA, BARIERKA I KREDYTY Radny Henryk Wójcik zaapelował do burmistrza i radnych aby podjąć działania, które rozwiążą problemy z zanieczyszczeniem wody w przydomowych ujęciach, czyli wybudować wodociąg. Radny ponownie też zgłosił problem braku barierki przy zbiorniku wodnym w Chrzęsnem. Następnie poruszył sprawę przeniesienia tamtejszej biblioteki do pałacu w Chrzęsnem i przypomniał, że czeka na finał tej sprawy. Burmistrz Paweł Bednarczyk odnosząc się do kwestii biblioteki podkreślił, że mieszkańcy całego powiatu czekają na finał prac w pałacu, jednak te związane z wykończeniem nie zostały zakończone. – Z tego co wiem została zerwana umowa z wykonawcą, który dostar-

czał wyposażenie wewnętrzne i w tym momencie nie może powiedzieć ile to potrwa – poinformował burmistrz. Odnośnie barierki burmistrz zapewnił, że zwróci się do Zarządu Dróg Powiatowych w tej sprawie. Jeśli zaś chodzi o wodociągi to burmistrz poinformował, że urząd będzie szukał na to pieniędzy. Zasugerował też możliwość wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na więcej lat, co mogłoby pozwolić gminie na zaciągnięcie nowych kredytów. RADNY BĘDZIE ŚWIADKIEM Radny Mirosław Szczotka poruszył kwestię wykupu działki na ul. Łąkowej, która obecnie blokuje „przebicie” drogi. Burmistrz odpowiedział, że pracownik, który się tą sprawą zajmuje przebywa na zwolnieniu lekarskim. Następnie radny Szczotka poprosił o udrożnienie rowu wzdłuż ul. Centralnej. Wiceprzewodniczący Rady Adam Wojtyra zapytał, jaki jest los wniosku o zasiedzenie drogi Ołdaki-Chrzęsne i poprosił o jej wyrównanie. Radca praw-

ny Sylwia Barcz-Popiel odpowiedziała, że wniosek został złożony do sądu, zaś radny Wojtyra może oczekiwać na wezwanie na rozprawę, gdyż będzie świadkiem w sprawie.

Zapytania i wolne wnioski BURMISTRZ BEZ POJEMNIKA Radny Włodzimierz Malinowski stwierdził, że mieszkańcy są wściekli z powodu dezinformacji, jaka wynikła w związku z tym, że burmistrz na spotkaniu osiedlowym poinformował wszystkich, że będą mogli odkupić pojemniki na śmiecie od firmy MPK Ostrołęka, co faktycznie okazało się niemożliwe. Radny zapytał, dlaczego mimo podawania informacji, że worki na śmie-

ci są dostępne u przewodniczących osiedli, przewodnicząca rady osiedla Kolejowa dostała jedynie 10 szt. czarnych worków. Burmistrz tłumaczył, że informację odnośnie możliwości odkupienia pojemników przekazała gminie MPK. Przytoczył, że dwa tygodnie wcześniej mieszkańcy otrzymywali karteczki o możliwości odkupienia pojemnika po wcześniejszym wpłaceniu pieniędzy na konto. Burmistrz Paweł Bednarczyk, poinformował, że w jego przypadku, mimo wpłaty na konto, pojemnik też został zabrany. Ale po interwencji w Ostrołęce został mu oddany. – Mi jest ciężko odpowiadać za poczynania prywatnej firmy. Naprawdę nie mam żadnego wpływu na działanie przedsiębiorcy, na dodatek z Ostrołęki... Co do worków burmistrz powiedział, że można je odebrać nawet w dniu sesji. Radny Malinowski ze wzburzeniem skomentował, że dzień wcześniej przewodnicząca prosiła o większą ilość worków, jednak ich nie dostała. AWANTURA O BRATA Mieszkanka Regina Perkowska poruszyła sprawę budowy Wiejskiego Domu Kultury w Miąsem i sprzeciwu, jaki wniosła wobec tej inwestycji. Pani Perkowska powiedziała, że dopiero teraz odkryła dlaczego dyskusja na ten temat jest wg niej nie na rękę radnemu Mirosławowi Sobczakowi. Stwierdziła, że działkę bezpośrednio przylegającą do tej, na której powstaje dom kultury zakupił w 2010 r. brat radnego Sobczaka, a stało się to wg mieszkanki tuż po tym jak zapadła decyzja o inwestowaniu w WDK. Pani Perkowska powiedziała, że prowadząc budowę na swojej działce brat radnego przejeżdża przez teren gminnej działki. – Kiedy, z jakiej inicjatywy i za czyje pieniądze powstało ogrodzenie obejmujące nie tylko działkę należącą do gminy, ale również działkę prywatną? W którym miejscu przebiega granica działek? Jakim prawem osoba prywatna dysponuje kluczami do bramy prowadzącej na plac gminnej budowy? – odpytywała radnego pani Perkowska. Dodała też, że brat radnego bezprawnie korzysta z działki gminnej składując na niej materiały budowlane i zapytała burmistrza, kto sprawuje kontrolę na materiałami budowlanymi na budowę WDK oraz kiedy brat radnego dostanie nakaz odgrodzenia swojej działki – tak aby on i klienci jego lokalu poruszali się jedynie po jego działce. – Ja wiem, że przez ostatnie trzy lata nakłady inwestycje wiejskie są większe niż w mieście – stwierdziła mieszkanka i dodała, że nie znaczy to, że mogą one odbywać się bez kontroli. Następnie wyraziła wiarę w to, że burmistrz, wiceburmistrz i urzędnicy wyeliminują wymienione przez nią nadużycia. Radny Mirosław Sobczak wyjaśnił, że owszem są dwie działki, jednak piach gminny leży na działce brata i to nikomu nie przeszkadza. – Gdy był budowany fundament gmina korzystała z placu brata, gdy był niezabudowany, leżały tam materiały. Piach budowlany leży tam do tej pory i to mu nie przeszkadza – odpowiedział radny. Dodał, że ogrodzenie zostało wykonane przez straż pożarną, m. in. właśnie przez brata rad-


www.stacja-tluszcz.pl nego i jest własnością straży. Powstało zaś z materiałów częściowo brata a częściowo przekazanych przez księdza. Na to pani Perkowska wyraziła zdziwienie, że działka jest gminna, a ogrodzenie jest straży. Radny wyjaśnił, że działki nie są oddzielone ogrodzeniem ze względów praktycznych, aby łatwiej było po nich manewrować. Dodał, że WDK było projektem specjalnym, który miał szansę na uzyskanie możliwie wysokiego dofinansowania a mieścić się w nim będzie: straż pożarna, biblioteka... W tym miejscu wywiązała się burzliwa i pełna emocji dyskusja między radnym Sobczakiem a panią Perkowską na temat warunków, jakie obecnie ma filia biblioteki i dopiero przewodniczący rady Krzysztof Gajcy zakończył ten spór.

ni dyrektor CKSiR, do pana... – drążył temat radny Sobczak – Nie wiem. Do mnie pan to zgłosił ostatnio – tłumaczył się wiceburmistrz. BURMISTRZOWIE I ŚMIECI Mieszkanka pani Napiórkowska poruszyła kwestię możliwości odkupienia koszy na śmieci i powiedziała, że w biurze obsługi MPK Ostrołęka poinformowano ją, że nowa firma obsługująca śmieci w gminie zabroniła MPK sprzedawania koszy mieszkańcom. Mieszkanka wyraziła też oburzenie związane ze wzrostem opłat za śmieci. – Kiedyś nas zostawił poprzedni burmistrz – jak zabrał kontenery, a teraz to samo jest! Burmistrz Paweł Bednarczyk tłumaczył, że informacja o możliwości odkupienia pojemników była przekazywana przez MPK Ostrołęka. – Dlaczego się z tego MPK wycofało ja tego naprawdę nie wiem...

Fot. M. Puławski

BOBRY Z SUKCESAMI Jan Wytrykowski, skarbnik klubu TKS Bóbr Tłuszcz przedstawił wyniki,

PROBLEMY W MOKREJ WSI? Mieszkanka zadała pytania dotyczące Zespołu Szkół w Mokrej Wsi: czy zostały podjęte czynności kontrolne ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, czy powołano komisję, która ma zbadać sytuację dotyczącą problemów tej szkoły, czy podjęta została decyzja w sprawie pani dyrektor i kiedy będzie coś w tej sprawie wiadomo, gdyż na stanowisko dyrektora w Mokrej Wsi nie było w tym roku ogłoszonego konkursu. Wiceburmistrz Waldemar Banaszek odpowiedział, że kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przygotowuje skład komisji kontrolnej. Dodał, że ze względu na to, że wpłynęło kilka skarg władze będą chciały rozwiązać tę sprawę. Odnośnie PIP wiceburmistrz przyznał, że była kontrola, dotyczyła szkoły i realizowanych w niej projektów, jednak nie są znane wyniki. – Pani dyrektor jest jeszcze dyrektorem do końca sierpnia – odpowiedział

sesja

Radny Włodzimierz Malinowski mówił, że mieszkańcy są wściekli z powodu dezinformacji w kwestii możliwości odkupienia pojemników na śmiecie od firmy MPK Ostrołęka. Ta sprawa wielokrotnie była poruszana na czerwcowej sesji

jakie w minionym sezonie osiągnęły zespoły grające w naszych bar wach. Podkreślił, że drużyna seniorska zakończyła rozgrywki na trzecim miejscu, gdy pierwsze dwa wiązały się z awansem do wyższej klasy rozgrywek. Skarbnik dodał, że klub ma plany związane z zagospodarowaniem terenu wokół boiska – wzdłuż ul. Polnej, jednak wymaga to podwyższenia ogrodzenia oraz z terenem, który znajduje się za rowem przylegającym do boiska. W tym drugim przypadku konieczne byłoby stworzenia kładki. Następnie pan Wytrykowski zaprosił wszystkich zainteresowanych na 4. Bieg Bobra i podziękował za rozpoczęcie budowy hali spor towej. Burmistrz Paweł Bednarczyk pogratulował klubowi dobrych wyników i wyjaśnił, że jakiekolwiek prace na stadionie będą mogły być prowadzone dopiero po wydaniu decyzji legalizacyjnej dla tego obiektu. Dodał, że jeśli chodzi o ogrodzenie, to bez pozwolenia na budowę może mieć ono od strony ulicy 2,2 m wysokości i lepiej będzie wybudować obok piłkochwyty. Następnie radny Paweł Fydryszek przytoczył rozmowę w szatni po meczu, w którym wzięli udział parlamentarzyści z PiS i samorządowcy z powiatu wołomińskiego, z której wynikało, że Tłuszcz jest znany z klubu sportowego Bóbr.

wiceburmistrz Banaszek na ostatnie pytanie. – I sprawa musi być rozwiązana od 1 września. ZAROŚNIĘTE BOISKO Radny Mirosław Sobczak zapytał czy poprawa przejezdności jest inwestycją, gdyż sołtys i mieszkańcy Miąsego w lutym złożyli pismo dotyczące doprowadzenia do przejezdności dwóch dróg gruntowych. W odpowiedzi otrzymali w kwietniu informację, że w budżecie nie ma zabezpieczonych środków na realizację przedmiotowej inwestycji. – Remonty w kwietniu się jeszcze nie zaczęły, a mieszkańcy i sołtys otrzymali pismo, że ta inwestycja nie będzie realizowana. Radny poruszył sprawę koszenia trawy na boisku w Miąsem. – Trawa na boisku nie była koszona przez urząd nawet raz. Dzieci grają w piłkę na drodze. Trawę skosił mieszkaniec. Czy wiemy, kto ma się opiekować tym boiskiem? Do tej pory gospodarka komunalna kosiła place zabaw i boisko. Wiceburmistrz Banaszek odpowiedział, że placami opiekować się będzie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i nie ma przeszkód, żeby Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dalej kosił tam trawę. – Dlaczego nie było koszone w tym roku ani razu? Było to zgłaszane do pa-

Mieszkanka dopytywała, dlaczego wcześniej mieszkańcy dostali „w leasing” pojemniki, a teraz muszą je kupować. Burmistrz odpowiedział, że w chwili ogłaszania przetargu ustawa nie dopuszczała, żeby za te kosze zapłaciła gmina i dodał, że firma koszt pojemników wliczyłaby w koszty obsługi. JAK ODŚNIEŻA ZGKIM Mieszkanka Kornelia Kostyra poruszyła kwestię odśnieżania prywatnej drogi w Jasienicy przez ZGKiM. Poinformowała wszystkich, że w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną otrzymała umowę za jeden rok oraz dwie faktury – jedną na kwotę 75 zł, drugą na 15 zł. – Umowa opiewa na 15 zł za jedno odśnieżanie, gdzie dla gminy roboczogodzina jest oszacowana na 150 zł. Jak Państwo to kontrolowaliście? – zwróciła się do Komisji Rewizyjnej. Dodała, że prosiła o ogłoszenie informacji o możliwości zatrudnienia ZGKiM do odśnieżania po przystępnych stawkach i zapytała, czy można już składać zlecenia na odśnieżanie w sezonie 2013/2014. Radny Robert Szydlik odpowiedział, że dokumenty są dostępne w ZGKiM i tam trzeba złożyć wniosek o informację publiczną. W przypadku problemów z uzyskaniem informacji mieszkanka wg radnego powinna skierować skargę

do burmistrza, który jest przełożonym dyrektora zakładu. Pani Kostyra stwierdziła, że usługa odśnieżania prywatnych posesji nie była przedstawiana w cenniku ZGKiM. Do dyskusji włączył się mieszkaniec ulicy, o której mówiła pani Kostyra, który powiedział, że długość wspomnianej drogi wynosi 80 metrów, zaś jej szerokość 3 metry. – Na tej ulicy mieszka pięć rodzin, z czego trzem rodzinom ta pani zamknęła drogę – mówił. Podważył stwierdzenie, które pani Kostyra zawarła w piśmie, że pług odśnieżał ten odcinek 50 minut, gdyż wg mieszkańca jest to niemożliwe ze względu na niewielką jego długość. Między sąsiadami wywiązała się kłótnia, pani Kostyra próbowała dodać, że odśnieżana jest również działka sąsiednia. Mieszkaniec zwrócił się do burmistrza, że mieszkają tam ludzie z małymi dziećmi i odśnieżanie tych terenów jest potrzebne. Pan Andrzej Dobosz podziękował bur mistrzowi za poświęcany mu czas i troskę o bezpieczeństwo pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zwrócił uwagę, że dziś na sesji miał być dyrektor ZGKiM Mariusz Dembiński – pan Dobosz chciał mu zadać pytania. – Podczas spotkania ze mną i bur mistrzem pan dyrektor na niektóre pytania nie chciał odpowiadać. Myślałem, że w obecności radnych odpowie, jak on potrafi krzywdzić a nie potrafi dbać o bezpieczeństwo – mówił były pracownik ZGKiM. Pan Dobosz poprosił o zorganizowanie spotkania z dyrektorem zakładu i również zgłosił zastrzeżenia co do odśnieżania ulic przez ZGKiM. Burmistrz Paweł Bednarczyk powiedział, że poprosi dyrektora Dembińskiego, aby na kolejnej sesji był obecny. – Ja nie jestem w stanie wygospodarować czasu panu dyrektorowi – tłumaczył burmistrz. – On pełni funkcję publiczną, jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w powiecie. Jutro jest tam sesja absolutoryjna, komisja musi się spotkać… Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy wtrącił, że jeśli są to prywatne spory to prosi, aby umówić się ewentualnie tylko z burmistrzem. – Sesja nie jest od takich sporów i wytykania sobie prywatnych rzeczy! Pan Andrzej Dobosz odpowiedział, że sesja jest przedstawiana w mediach. Wiceprzewodniczący Rady Adam Wojtyra poprosił, żeby sprawę odśnieżania sąsiedzi załatwili we własnym zakresie i nie spierali się o to na sesji. – Tak jak w tym roku było odśnieżanie prowadzone, to przez wiele lat takiego odśnieżania nie było. Państwo macie jakiś problem, który urasta do... – próbował powiedzieć wiceprzewodniczący, jednak przerwał mu pan Dobosz, który wtrącił, że dyrektor Dembiński wyrysował prywatne ulice. Głos zabrał sąsiad pani Kostyry, pan Stanisław Dembiński (ojciec dyrektora ZGKiM Mariusza Dembińskiego – przypis red.) i stwierdził, że te osoby, które zostały bez dojazdu korzystają z jego drogi i chodzą przez jego podwórko przez prawie siedem lat. Podkreślił, że płacą podatki i że wg niego należy im się odśnieżanie. – Ja się chyba zwrócę do rady, żebym nawet tych 70 zł nie musiał płacić za odśnieżanie. Tę drogę należy uznać za publiczną, ponieważ taką się stała. Z niej korzysta przynajmniej 7-8 rodzin – mówił mieszkaniec. Dodał, że zwróci się też do gminy o równiarkę i koszenie trawy.

7

ZAGROŻENIA NIE BYŁO Dyrektor Zespołu Szkół w Miąsem Maria Suchocka podziękowała za zabezpieczenie środków na remont łazienek. Nawiązując do poprzedniej sesji pani dyrektor wyjaśniła, że wprawdzie łazienki mają 30 lat, jednak były na bieżąco konserwowane i są sprawne. – Otrzymując decyzję Sanepidu wiedziałam, że w przypadku braku środków w danym roku będę mogła przesunąć wykonanie tej decyzji na rok następny. Zagrożenia zamknięcia szkoły nie było – zapewniła dyrektor Suchocka. Dodała, że priorytetem było utworzenie przedszkola samorządowego w Miąsem, co udało się zrobić. – Mogliśmy zrobić łazienki, ale uważaliśmy, że przedszkole jest dla ludzi ważniejsze. Dziś mieszkańcy cieszą się, że to przedszkole funkcjonuje – podkreśliła dyrektor zespołu szkół. Podziękowała również burmistrzowi za sprawne przygotowanie dokumentów do pozwolenia na budowę. WODA PRZEPUST ZABRAŁA Sołtys Stasinowa Jerzy Więch poruszył sprawę przepustu, który był remontowany w zeszłym roku ze środków z funduszu sołeckiego. – Woda przepust zabrała... Było pięć i pół tysiąca złotych i nie ma... – ze smutkiem przyznał sołtys i powiedział, że by wykonać drogę zastępczą mimo niesprzyjającej pogody mieszkańcy wzięli piły i zaangażowali się w jej udrożnienie. Następnie sołtys poruszył sprawę równiarki, która utknęła w okolicach Stasinowa tak, że dwoma ciągnikami nie dało się jej wyciągnąć. Wiceburmistrz Waldemar Banaszek pogratulował mieszkańcom Stasinowa, że mają takiego operatywnego sołtysa. – Jak pan sam zauważył: tam nawet równiarka ugrzęzła. Jeżeli będzie to możliwe to my to poprawimy – zapewniał wiceburmistrz. – To nigdy nie będzie możliwe! – wtrącił się radny Mirosław Szczotka. – Są inne technologie robienia drogi – dodał. Radny Mirosław Sobczak poinformował, że sprawą interesowała się Komisja Rewizyjna, bo przepust był wykonany niezgodnie ze sztuką budowlaną. – Przepust o przekroju 1000 zawężono do 800. Woda podmyła, zabrała cały most. A z mostem razem te pieniądze, o których pan sołtys wspomniał... – kontynuował radny Sobczak. Dodał, że jest zabezpieczone w budżecie 20 tys. zł ale na pierwszy most i ewentualnie jeśli z tej przebudowy zostaną środki, to będzie można je wykorzystać. – Na pewno droga, o której pan wspomniał musi być wykonana, gdyż stanowi jedyny wyjazd z miejscowości. Na zakończenie radny Tadeusz Groszek w imieniu mieszkańców ul. Wierzbowej poprosił aby wykonawca inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej prawidłowo odtworzył chodnik z kostki oraz prawidłowo wykonał odwodnienie rowu ul. Racławickiej i Sasanki, gdyż to nie zostało wykonane. red.


8

rozmaitości

wtorek, 30 lipca 2013

Pierwsza gra miejska w Tłuszczu

Bieg, zielona wróżka i arab czyli gra miejska w tłuszczu Po przekroczeniu linii środkowej próbujemy trochę ułatwić sobie zadanie: – Przecież można to, co już przeliczyliśmy przemnożyć przez dwa i będziemy mieli wynik. Wolontariuszki nie dają się jednak przekonać. To jednak nie koniec zadania. Teraz każdy musi zrobić tyle przysiadów, ile ma lat. Nagrodą za zadanie są… pałeczki do ryżu. To znak, że idziemy pod chińską restaurację.

Kiedy w piątkowy wieczór czatuję z Maciejem Puławskim, organizatorem imprezy, ma on wątpliwości, ile osób będzie w stanie przyjść w sobotę. – Mamy lekki stres, że będziesz jedynym uczestnikiem. Chociaż liczę, że wysłanie SMSów do blisko czterystu osób da jakiś efekt. Jak się okazało – nie było się czego obawiać. Gdy chwilę przed południem przychodzę na miejsce, po Jordanku kręcą się uczestnicy. Część z nich dotarła tu właśnie dzięki SMSom, inni – poprzez informację na Facebooku i plakaty. Dorośli i dzieci zapisują się do gry, by otrzymać karty, na których zaznaczane będą kolejne osiągnięcia. W tle słychać szum maszyny do waty cukrowej. WRAŻENIA I EMOCJE Rozmawiam z Aleksandrą Puławską – organizatorką gry, o jej powstaniu: – Pomysł na grę przyszedł rok temu, kiedy byłam z Maćkiem w Kazimierzu – tam właśnie po raz pierwszy uczestniczyliśmy w tego typu rozrywce. Zapamiętaliśmy wrażenia i emocje, które towarzyszyły tej nietypowej zabawie i postanowiliśmy, że chcemy zrobić coś takiego także u nas, w Tłuszczu. Napisałam projekt i otrzymałam dofinansowanie na warsztaty z robienia gier miejskich. Ale zaznaczam – to jak gra wygląreklama

Zdjęcia A. Przybysz

Sobotnie przedpołudnie. Słońce prześwieca przez szare chmury. w Ogródku jordanowskim zebrało się około 50 osób. Za chwilę wyruszą w miasto rozwiązy wać zagadki, łamać szyfry i na nowo odkrywać miejsca, które od lat znają. Zaczyna się gra miejska.

Zielonowłosa wróżka przygotowuje watę cukrową dla uczestników gry

Zwycięska drużyna w połowie trasy

da jest zasługą młodzieży. Zdobyłam pieniądze na szkolenie, a oni w trakcie wymyślili wszystkie zadania. Ja w tym czasie ze względu na zaawansowaną już ciążę… spałam – dodaje ze śmiechem. Gra jest częścią projektu „Pocztówki z przeszłości”, organizowanego przez Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”. Dziesiątka młodych ludzi wykorzystuje w nim swoje talenty, pogłębia wiedzę, rozwija umiejętności fotograficzne i poznaje lepiej lokalną historię. TWÓRCZE BAJKOPISANIE Czas zacząć grę. Stajemy na scenie Ogródka. Odliczanie i ruszamy. Każda drużyna w inny punkt miasta. Nie ma map, są tylko podpowiedzi, gdzie udać się dalej. Na miejscu mają czekać wolontariusze, którzy powiedzą co robić. Drużyna z którą idę, trafia w okolice przedszkola. Zanim dowiemy się gdzie iść dalej, dostajemy dziesięć słów. Szyfr? Gorzej – trzeba ułożyć z nich bajkę. Co więcej, bajka zostanie nagrana. Tekst o jaskółce, która wybrała się do drukarni powstaje w kilka chwil. W zamian dostajemy wskazówkę, gdzie udać się dalej. Pierwsze zwycięstwo sprawia, że zaczynamy biec. Trafiamy na stadion Bobrów. Do kolejnego zadania wolontariuszka w czerwonej koszulce wyznacza najmłodszego zawodnika. Ma zmierzyć długość stadionu przy pomocy stóp.

SPRAWDZIAN Z ChIŃSKIEGO A tam – sprawdzian z chińskiego. Konkretnie trzeba ułożyć, korzystając z własnych ciał jeden z chińskich ideogramów. Część drużyn będzie musiała położyć się na chodniku, by je wykonać. My jednak nie musimy się aż tak poświęcać. Kolejna podpowiedź to zdjęcie jakiegoś zardzewiałego obiektu. Jest jedno takie miejsce – kładka nad torami. Idziemy tam! Kolejne zadanie jest proste – wystarczy napisać, gdzie chciałoby się pojechać. I już. Za to podpowiedź wymaga znajomości historii Tłuszcza. Gdzie w naszym mieście było kiedyś kino? Po chwili zastanowienia kierujemy się do Centrum Kultury. Przed nami zadanie wymagające umiejętności ar tystycznych. Jeden z członków drużyny musi stać się rzeźbą. Jednak jest jeden problem – rzeźba musi przetrwać do końca gry. Przebieramy najmniejszego z nas – w razie czego będzie można go nieść. Po chwili z papieru pakowego i taśmy klejącej powstaje inspirowany filmami o „Iron Manie” robot. Żeby pójść dalej musimy rozwiązać wykreślankę. Pierwszy pomysł okazuje się najlepszy i trafiamy z powrotem na Jordanek.

korować kapliczkę przy ulicy Powstańców. Na zadanie mamy pięć minut, a trzeba jeszcze posprzątać po poprzedniej drużynie. W kilka chwil powstają serca i słońce z szarego papieru. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie i możemy oczekiwać kolejnej podpowiedzi. Tym razem mamy odgadnąć słowo zapisane alfabetem Morse’a. Na szczęście organizatorzy przygotowali klucz, dzięki któremu łatwo przyporządkowujemy znaki do odpowiadających im liter. Po chwili odczytujemy słowo – „bloki”. Trochę się obawiamy, że zgubimy się między blokami, ale czerwone koszulki ułatwiają znalezienie punktu docelowego. Przed nami gra w klasy – skacze cała drużyna na raz. Podpowiedź kieruje nas pod wieżę ciśnień. Tam, jak później powiedzą uczestnicy, czeka jedno z najtrudniejszych zadań. Test słuchania ze zrozumieniem. Słucha jeden uczestnik, później przekazuje informacje reszcie drużyny, która wypełnia test sprawdzający znajomość opowiedzianej historii. Głos lektora, który opowiada wojenną historię, miesza się z muzyką, a tekst jest podchwytliwy. Jednak i to zadanie udaje się rozwiązać.

hANDEL Z TYSIĄCA I JEDNEJ NOCY Za nami dziewięć zadań. Ostatnie czeka na nas na targowisku. Dobiegamy tam i przenosimy się w świat baśni z tysiąca i jednej nocy. Czeka na nas jeden z organizatorów, przebrany za arabskiego handlarza. Fantazyjny turban i szarawary przyniosą mu niespodziewaną przygodę z policją… – Policja nas spisała – opowiada. – Staliśmy na punkcie, kiedy podeszli do nas panowie policjanci i poinformowali, że dostali zgłoszenie o jakimś Arabie, który przy targowisku naciąga na wróżby. Na szczęście udało się nam wytłumaczyć, że to tylko przebrania i rekwizyty. Od momentu kiedy policjanci nas zobaczyli, zaczęli się śmiać. Wracając do gry – tu zadaniem jest wymienienie się z handlarzem na jedną z rzeczy które mamy przy sobie. Zgadza się on przyjąć od nas paczkę chusteczek. Inni uczestnicy przynosili na wymianę watę cukrową, ciastka, bransoletki. Do Ogródka Jordanowskiego wracamy już spokojnie. Ania, jedna z uczestniczek, jest zadowolona z gry: – Bardzo mi się podobało. Zagadki były ciekawe, a dla osoby, która nie zna Tłuszcza, była to okazja do poznania miasta. Pytam grupę, która dotarła na metę jako pierwsza, jaki jest sposób na wygraJeden z uczestników zamieni się w robota i w tym ną. – Trzeba szybko stroju będzie biegł do końca gry biec – odpowiadają. – Najtrudniej było Kolejna podpowiedź ukryta jest dotrzeć do przedszkola. w balonie. Żeby ją wyciągnąć, trzeba go Na koniec wszyscy uczestnicy otrzyprzebić. Problem jest jeden – zawodnik mują talon na lody i pamiątkowe kalenma zawiązane oczy. Reszta drużyny nie darze ze zdjęciami, które powstały w ramoże go dotknąć – może pomagać tyl- mach projektu. Zdjęcia przedstawiają ko słowami. Nie jest to tak trudne, jak Tłuszcz i okolice, a wykonali je ci sami może się wydawać – kartkę z podpowie- młodzi mieszkańcy naszej gminy, którzy dzią dostajemy naprawdę szybko – wypa- zorganizowali grę. Pierwsza tłuszczańska da z dźwiękiem pękającego balonu. gra miejska kończy się słodkim akcentem – watą cukrową kręconą przez zieloARTYZM I MORSE nowłosą wróżkę. Kolejne zadanie znów wymaga umiejętności artystycznych – trzeba udeA r kA diuSZ P rZy BySZ


www.stacja-tluszcz.pl

)

listy

oPiNie

rozmaitości

komeNtaRze

9

Nie zostały ujęte takie sytuacje jak wyjazdy sanatoryjne, wczasy, szpitale, internaty, itp. trwające miesiąc i więcej; Nie zostało wyjaśnione, na jakiej podstawie została ustalona cena, nie podano rzy nie zrozumieli, że śmieci będą odbie- odpady. Owszem, uciążliwością jest mawagi ani objętości odpadów czy śmieci, ile rane od wszystkich i nie ma potrzeby już gazynowanie tego odpadu przez miesiąc, żo na1rzeka się na nowy paTVP Ostatnio du branychPOLSKA śmieci; lić nimi Mam ale przynajmniej łatwo jest segregować. TVP 2 w piecu i truć sąsiadów. POLSAT TVN TV 4 PULS kosztuje 1 kg odeKINO sóbTVP odInfo biewraTVP nia1 śmieci. Ja jestem - na spo niomiasto no wie zdrowia Nie uwzględ dzie ję, że wcześniej czyWstawaj! później dotrze oby ło się jednak bez wpadek. 06:10 za Przygód kilka wróbla 05:10 I Like It prog. muz. 05:05 Uwaga! 05:00 Gramy! Ćwirka: 05:55 06:00 Dyżur serial dok. 05:55 Ocalić magazyn prog. muz. Nie filmku, wojenny 05:30 Telesprzedaż 06:30 Menu na miarę program woloWiadomości ny. Wprawdzie płacę więcej niż do08:00 zamożno08:00 ści osób, czy będą mogły poi kulinarny tych licza się z Maleńka, pewnością „wy - Ukryta miłość telen. Władca to kur do serial anim.najbardziej 06:00opor Nowynych. dzień z Polsat News Do nich 05:20za Rozmowy w toku: Like It prog. muz. 09:00 Instrukcja obsługi PRL: 07:00 MTV wkręca 08:05 Pogoda Dyzmypo (1/7) to ósmy cud Malanowski i partnerzy: mojajed klata śniej, ale przecież ta zmiana06:40 miaKariera ła Nikodema do Bur mistrza Miasta i Gmi- nieść tak wiel wcze kiSzerokiej wydatek; doba08:45 mi się jasny spo sób dzielanie” po Bardzo nym wor kuświata przez06:25 pa- IWinx 07:25 Club serial anim. i Zarządu drogi film dok. 08:00 Całkiem nowe przygody Toma i 08:10 Telezakupy serial obycz. Pierwsza miłość (376) talk-show 08:25 Komisarz Rex (10) serial krym. ny Tłuszcz oraz gazety lokalJerry’ego nej serial anim. Dlacze09:10 pobieKawa gać czy dziherbata? kim wysypiskom. Czy li te za08:45 go nie przeobowiązkowy prowadzo(99) no kongre ga cji śmie ci na dwa wor ki su row co se urzęd ni ka na par te rze. Prze cież nie na program 07:45 M jak miłość (278) serial obycz. 09:30 Kiedy się zakocham... serial obycz. 06:20 Mango telezakupy Piękna nieznajoma melopoprzez 09:40 serial fab.-dok. 09:00dla Xena Rioku za śmieci o wyjaśnienie, czeserial go przyg. nie sultacji z mieszdramat, Proszę muŚwiatowe szę zapłaDnicićMłodzieży w podat raz10:00 kańcami gminy Dzieserial cinnie proste – szkło do zielone- będę codziennie po te worki chodził, we. (279) 10:25 You Can Dance wersja 08:45 M jak miłość obycz. Rosja/Polska 1993 10:00 Tęczowy obóz kom. przyg. 08:00 Ostry dyżur 14 (3) serial obycz. 2013. Relacja (7) rozrywka nione w11:50 dekla racji śmie zostały uwzględ tych,Serialowe którzy tych opłat wcześniej za11:00 brania? 11:15 Nad Niemnem zeshow ta ręki surowców09:10 doMalanowski żółtego. i Ipartnerzy: tyle. Tato go, zresz by 09:00 wziąćKuchenne ich kilrewolucje: ka! W każ dym razie amerykańska żepo 09:40nie Wiadomości drugiej Zaklinacz psów - reality lato Jedynki: Siostry: Villa latach (377) serial fab.-dok. 11:25 4music mag. muz. obyczajowy, serial kom. wej pew ne aspek ty przed wiowalka ne o dziką Proszę14:35 cio Mar(2/13) twi mnie jesz cze, że nie któ ponosili.Karolek o film udzie lenie Polska odpo1986 wiedzi ma 10 po jem ni ków na od dziel ne Nie już fir ma ode bra ła su row ce wtór ne jak 12:50 Stevesta Irwin: serial obycz. 12:30 Mindfreak iluzjonista Criss Toscania, Pszczew rozrywka 09:40 Trudne sprawy: Nauczycielka 10:10 Barwy Szczęścia serial obycz. przyrodę serial przyr.w gazecie lokalTelesprzedaż Angel 12:00 Wiadomości rozrywka do(11) infor macji publicznej, mia no wi cie: nej „Sta cja Tłuszcz”. 10:00 Na Wspólnej (1698-1700) została zamknięta w piwnicy 15:10 Uprowadzenie Agaty 13:50 Medicopter serial przyg. 10:45 Na dobre i na złe: W trosce o 13:00 Telesprzedaż magazyn 12:10 Agrobiznes magazyn komedio dramat, 1993 kA Polska niec G Nie zróżteleturniej nicowano miesz cówRobin Hooda Z PO wA żA nieM , M ieSZ Mi ny (102) serial paradok. serial obycz. 14:50 Nowe kań przygody z fortuną 13:20 Dziewczyny przyszłość (100) serial obycz. 12:30 Nie ma rady na odpady?: Drugie 16:40 Stawka większa niż życie: Edyta 11:20 Ugotowani (4) 10:40 Dlaczego ja? (276) reality show 15:00 Dekoratornia miasta imagazyn wsi – rolnicy posiadaserial jącyprzyg. gospo11:45 Coś dla ciebie magazyn życie śmieci magazyn (9) serial wojenny 16:00 Winx Club serial anim. 15:50 Bao-bab, czyli zielono mi serial 12:20 Szpital (40) serial paradok. serial paradok. 12:50 Zwierzęta świata serial przyr. 12:20 Familiada teleturniej większa niż życie: dar stwo ne odpadki16:55 orgaXena niczserial ne, spo - OD REDAK17:50 CJI: Stawka przeka zaliśmy powyższe 17:05 Wzór (41) serialrol krym. przyg. 13:30 Młodzi konstruktorzy 13:20 Ukryta prawda (137) Oblężenie (10) serial wojenny 12:50 Makłowicz w podróży magazyn 11:45 Pamiętniki z wakacji (14) (33) 18:00 Ukryta miłość telen. żyw cze np. obier ki, reszt ki wa rzyw, od py ta nia Bur mi strzo wi Tłusz cza – jeśli 17:55 Łowcy skarbów serial przyg. 19:00 Zmiennicy: Warszawski łącznik program edukacyjny serial paradok. serial paradok. 13:25 Wojciech Cejrowski boso przez 19:00 Komisarz Rex (11) serial krym. 19:00 serial padprogram ki zielone mogą prze znaPingwiny czyć naz Madagaskaru pa- otrzy mamy od(7/15) powiedź, wydrukujemy serial kom. 14:00 Klan (2433) telen. 20:00 Galileo 14:20 W-11 Wydział Śledczy (598) 12:45 Dom nie do poznania (116) świat: Hacjenda reportaż 20:00 Szczury thriller, USA 2002 20:15 nu Komedie wieczorową 14:25 Rezydencja (55) telen. popularnonaukowy merze ST. porą: sze lub kompostownik;22:00 Zagłada z kosmosu ją w kolejnym 14:00 Czas honoru 4: W pułapce serial fab.-dok. reality show Fuks komedia sensacyjna, 22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 15:00 Wiadomości film katastroficzny, USA 2010 KON KURS KRZY ŻÓW KO WY serial wojenny 15:05 Sąd rodzinny (160) 13:45 Dom nie do poznania (117) Polska 1999 (23) serial krym. 15:10 Pogoda lll

lll

Plu VIIISy i wPAdki

PONIEDZIAŁEK, 29 lipca

to i worki zostawiła. Zatem ten problem już się skończył i do urzędu chodzić nie muszę. M A rek (T łuSZcZ )

MieSZkAniec PyTA O ŚMieci

mam Ja tokę serial Nagro dy ufunSkazany dowane Agniesz Reszczęście! dę z Orifla mekom. otrzymają 3reality pierwshow sze 15:20 Bonanza: na przez śmierć pa w nią14:55 15:30 Rodzinka.pl: Rodzice na 110% 14:45 Malanowski i partnerzy: upalny dzień (104) serial osoby, które prze ślą pra wiobycz. dłowe roz wiązanie krzyżówki w dniu 30.07.2013 o godz. serial kom. 16:15 Pszczółka Maja serial anim. 18.00 smsem pod numer 72068: TC. STK.Mha z krzy żówobycz. ki+imię i nazwiskoZaginiona pod nu-pasażerka (264) 16:05 jaksło miłość serial 17:00 Teleexpress serial fab.-dok. mer Pogoda 72068 (bez polskich znaków).17:00 Kabaretowy Klub Dwójki: Fiesty 17:15 15:15 Malanowski i partnerzy: 17:25 Życiecy nad (6/13) festyny rozrywka Zwycięz porozlewiskiem przedniej krzy żówki: MAri Ty nA nie wiArOwSkA, Wściekłość (265) serial obycz. 18:00 Panorama wieSłA wA ję(7/13) drySiAk, nATAliA OSTrOwSkA. serial fab.-dok. 18:25 Ratownicy serial obycz. 18:30 Sport telegram Nagro dy do odbio ruanim. w Biurze Ori18:40 flamePogoda w środy i piątki w godz. 12-17 19:15 15:50 Wydarzenia Wieczorynka serial 19:30 Wiadomości 16:10 Pogoda 18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej 20:00 Sport 16:15 Interwencja magazyn 19:30 Jeden z dziesięciu teleturniej Przy kładowaTour treść 20:05 Kolarstwo: desmsa: Pologne Festiwal Kabaretowy TC.kronika STK. Gdzie dwoch sie bije tam20:10 trzeci15. korzy sta. Imie i nazwiwsko. 16:40 Dlaczego ja? (407) Koszalinie 2009 Kabaret TV serial paradok. 20:10 Pogoda // Koszt smsa 2,46 zł z VAT. rozrywka 17:40 Trudne sprawy (299) 20:20 Wakacyjny hit Jedynki: Ostatnia 21:10 Dublerzy serial sens.-kom. akcja komedia sensacyjna serial paradok. 22:55 Paradoks: Miłość (5/13) 22:10 Serialowe lato Jedynki: 07 w zgłoś Usługa SMS do stęp na jest sieciach T-mo bile, Plus GSM, Orange, Play. 18:50 Wydarzenia się:do Strzał na dancingu (14/21) serial krym. 19:20 Usługi starcza i obsługu je Dotpay. Wła ściciel serwisu: Fundacja Sta cja Sport serial krym. 23:50 Czy świat oszalał?: Jeźdźcy 19:25 Pogoda Demo kracja, lato redak cja@stacja-tluszcz.pl.pustyni Regula min usłu gi i re gu la min 23:45 Serialowe Jedynki: film dok. 19:30 Świat według kiepskich: Dom Przebłysk jutra (16) SF nie 01:00 konkur su są do stęp neserial na stro www.sta cja-tluszcz.pl. Siostra Jackie 2 (13) kultury (261) serial kom. 00:35 Wakacyjny seans filmowy: serial obycz. 20:10 Megahit: Wydział zabójstw, Żandarm i kosmici komedia, 01:25 Siostra Jackie NYCh: 2 (14) SPON SO REM ZE STA WÓW KO SME TYCZ Francja 1979 Hollywood komedia serial obycz. 02:15 Bonanza: śmierć w – Agniesz Biuro regioSkazany nalnenaOri flame ka reda sensacyjna, USA 2003 02:00 Dublerzy serial sens.-kom. upalny dzień (104) serial obycz. Tłuszcz ul. warszawska 4, tel. 604 44 69 96 22:35 Na fali film sens., USA 1991 03:05 Notacje: Jerzy Artysz. Śpiewanie 03:50 Oficerowie: Słowo honoru 01:05 Breaking Bad 2 serial obycz. (ii pię nadduchową Pocztą) serial sens. jesttro sprawą cykl dok. 03:25 Uwikłani: Tulipan serial fab.-dok. 04:50 Kabaretowy Klub Dwójki: Fiesty 01:45 Zagadkowa noc teleturniej 03:45 Zagadkowa Jedynka rozrywka 03:15 Tajemnice losu 2 rozrywka i festyny rozrywka

Horoskop Baran 21.03 - 20.04

Ostrożnie dysponuj kontem. Nie wybieraj się na żadne sezonowe wyprzedaże. To nie jest też dobry okres na zaciąganie kredytów, ani też żyrowanie komuś. Bardzo łatwo roztrwonić pieniądze, trudniej zaoszczędzić. Byk 21.04 - 20.05

Masz przy sobie osobę, której możesz zaufać i snuć plany na przyszłość. Jeżeli jesteś przed trudną rozmową kwalifikacyjną, to też nie musisz się obawiać. Poradzisz sobie i dojdziesz do wniosku, że „nie taki diabeł straszny”. Bliźnięta 21.05 - 21.06

Czas na zafundowanie sobie odpoczynku. Podróż, nawet ta niezbyt daleka, poprawi Ci nastrój i pozwoli zapomnieć o troskach. Dla niektórych pojawi się szansa na podpisanie bardzo korzystnej umowy o pracę. Rak 22.06 - 22.07

Samotne Raki będą miały szansę zakochania się od pierwszego wejrzenia. Jednak poważne rozmowy powinny odłożyć na inny okres. Nie ponaglaj drugiej osoby do podjęcia decyzji na temat wspólnej przyszłości. Lew 23.07 - 23.08

Te osoby, które zdecydują się na zmianę miejsca zamieszkania, a co za tym idzie i zakładu pracy, mogą liczyć na sukces. Natomiast pozostałe Lwy nie powinny przyśpieszać biegu wydarzeń i uzbroić się w cierpliwość. Panna 24.08 - 22.09

Jeżeli zdecydujesz się na przyjęcie propozycji z konkurencyjnej firmy, to oprócz satysfakcji, możesz liczyć na duże pieniądze. Nie zastanawiaj się zbyt długo, bo następna taka okazja nie prędko się pojawi. Waga 23.09 - 23.10

Korzystaj z zaproszeń towarzyskich i pozwól sobie na odrobinę szaleństwa. Wasz zniewalający urok przysporzy wielu adoratorów. Być może pojawi się ten, na którego czekasz od dawna. Skorpion 24.10 - 22.11

Zapanuj nad wydarzeniami. Nową znajomość potraktuj jak przelotny romans i nie liczy na nic więcej. To dziecinada, by w ten sposób odgrywać się na drugiej połówce. Zastanów się, czy nie dałeś powodów Strzelec 23.11 - 21.12

Nie ufaj pięknym słowom i miłym uśmieszkom i nie pakuj się w związek, który i tak nie ma przyszłości. Już niebawem okże się, że ta osoba ma rodzinę i działa na dwa fronty. Nie pozwól, by ktoś został przez to skrzywdzony. Koziorożec 22.12 - 20.01

Sposób, jaki obrałeś do pokonania przeszkód, już wkrótce przyniesie efekty. Bądź tylko cierpliwy i konsekwentny w swoich działaniach. Sprawy ułożą się po Twojej myśli i zgodnie z tym co był o zaplanowane. Wodnik 21.01 - 19.02

Nie ufaj nikomu z bliskiego otoczenia zawodowego. Nie licz na poparcie i wstawiennictwo pseudo przyjaciół. Jeżeli będziesz się trzymać przemyślanej strategii, to możesz liczyć na sukces. Ryby 20.02 - 20.03

Niewielka podróż mile widziana. Najlepiej odpoczniesz w samotności z dala od zgiełku ulic. Samotne Ryby mają teraz szansę na poznanie kogoś interesującego, być może na całeżycie. Warto zastanowić się co dalej.

serial fab.-dok. 16:05 Rozmowy w toku: Uwaga! Mój facet to pirat drogowy! talk-show 17:00 Szpital (41) serial paradok. 18:00 Ukryta prawda serial paradok. 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! magazyn 20:05 W-11 Wydział Śledczy: Paragraf (893) serial fab.-dok. 20:50 Surowi rodzice (9) reality show 21:50 Sekrety chirurgii (9) reality show 22:50 Przepis na życie (9) serial obycz. 23:50 Dowody zbrodni 7 (11) serial krym. 00:45 Tajemnice Smallville 8 (9) serial SF 01:35 Uwaga! magazyn 01:50 Arkana magii rozrywka 03:10 Rozmowy w toku: Uwaga! Mój facet to pirat drogowy! talk-show

reklama (41) serial krym. 22:55 Wzór 23:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami (24-ost.) serial krym. 00:50 STOP Drogówka magazyn 01:50 4music mag. muz. 02:55 I Like It prog. muz.

00:00 Obława film sens. 01:55 Zobacz to!: Kręcimy z gwiazdami: Natalia Kukulska rozrywka 03:00 Taki jest świat pod lupą rozrywka 03:50 JRG w akcji (4) serial dok.

DISCOVERY

TVN7 05:00 Pascal: po prostu gotuj 05:40 We dwoje (14) rozrywka 06:55 Męski typ: Jerzy Iwaszkiewicz talk-show 07:25 Sąd rodzinny serial fab.-dok. 08:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska serial fab.-dok. 09:20 Kocham. Enter serial paradok. 10:20 Ostry dyżur serial obycz. 11:20 Mango telezakupy 13:00 Sąd rodzinny serial fab.-dok. 14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska serial fab.-dok. 15:00 Agenci NCIS serial sens. 16:00 Kocham. Enter: serial paradok. 17:00 Ostry dyżur serial obycz. 18:00 Detektyw Monk serial krym. 19:00 Agenci NCIS serial sens. 20:00 Epidemia film sens., USA 1995 22:35 Detektyw Monk serial krym. 23:40 Zaginiony w akcji 2 dramat 01:40 Arkana magii rozrywka 03:50 Druga strona medalu 2: Cherie Blair talk-show

06:00 Jak to jest zrobione? serial dok. 07:00 Broń na sprzedaż serial dok. 08:00 Fani czterech kółek serial dok. 09:00 Walka o bagaż serial dok. 10:00 Łowcy okazji serial dok. 11:00 Najniebezpieczniejszy zawód świata serial dok. 12:00 Gorączka złota serial dok. 13:00 Bimbrownicy serial dok. 14:00 Walka o bagaż serial dok. 15:00 Łowcy okazji serial dok. 16:00 Fani czterech kółek serial dok. 17:00 Auto reaktywacja serial dok. 18:00 Gorączka złota serial dok. 19:00 Łowcy okazji serial dok. 20:00 Aukcja w ciemno serial dok. 21:00 Nie do uwierzenia! serial dok. 22:00 Osobliwości (3) serial dok. 23:00 Premiera serial dok. 00:00 Walka o bagaż serial dok. 00:30 Łowcy okazji serial dok. 01:00 Fani czterech kółek serial dok. 02:00 Szkoła przetrwania serial dok. 03:00 Amerykański chopper serial dok.

Krzyżówka

21:55 Zabij mnie, glino dramat sens., Polska 1987 00:15 Big Bang komedia 02:00 Telesprzedaż 03:00 Młode kadry: Obudź się etiuda filmowa, Polska 2011

TVP SPORT 08:05 Telezakupy 08:30 Sportowa niedziela 08:50 Tenis ziemny: Turniej WTA w Stanfordzie mecz finałowy 10:25 Z archiwum TVP 10:45 Telezakupy 11:10 Tour de Pologne 2. etap: Marilleva Val di Sole Passo Pordoi Val di Fassa 12:40 Mój najcenniejszy medal: Czesław Lang 13:00 Liga Mistrzów mecz półfinałowy: Borussia Dortmund Real Madryt 15:00 Służewiec 2013 Derby Arabskie 16:00 Turniej WTA w Stanfordzie mecz finałowy 17:45 Tour de Pologne 20:40 Mój najcenniejszy medal: Ryszard Szurkowski 21:00 Liga Mistrzów mecz półfinałowy: Borussia Dortmund Real Madryt 23:00 Sportowy wieczór


10

rozmaitości

wtorek, 30 lipca 2013

artykuł sponsorowany

woRkcamP 2013 – to były

niezwykłe wakacje! Przez dwa tygodnie, w dniach 8-19 lipca b. r., pod opieką wolontariuszy, w gospodarstwie agroturystycznym w Marianowie (gm. Tłuszcz) w godz. 10.00 – 16.00, wakacje spędzało aktywnie aż 45 dzieci. W ramach projektu „Aktywne wakacje – WORKCAMP” oraz „Workcamp – nowe formy edukacji” zorganizowane zostały bezpłatne zajęcia plastyczne, geograficzne, historyczne oraz sportowe podczas, których dzieci malowały, rysowały, lepiły, poznając różne ciekawe techniki, a także bawiły się i grały na świeżym powietrzu. W trakcie zajęć dzieci poznawały również ciekawostki dotyczące krajów pochodzenia wolontariuszy. Jedną z atrakcji były zajęcia wspinaczkowe na skrzynkach, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Poza zajęciami stacjonarnymi, dla wszystkich uczestników została zorganizowana wycieczka do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik oraz do Społecznego Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej. Organizatorzy zapewnili uczestnikom obozu oprócz

wielu interesujących zajęć także smaczne posiłki. Codziennie też – zarówno młodzi, jak i starsi uczestnicy mieli okazję prowadzenia konwersacji po angielsku, gdyż dziećmi opiekowało się miedzy innymi sześciu zagranicznych wolontariuszy – z Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych oraz Hiszpanii i Katalonii. Wolontariuszom towarzyszyło również dwóch polskich koordynatorów. Na zakończenie, ostatniego dnia

workcampu, wolontariusze przygotowali spektakl, a dzieci zaprezentowały rodzicom i gościom układy taneczne, nad którymi pracowały w trakcie zajęć. Ostatni dzień był dniem pełnym podziękowań i często łez na pożegnanie. Wszyscy uczestnicy WORKCAMPU otrzymali specjalne certyfikaty pamiątkowe i drobne upominki przekazane przez Powiat Wołomiński – Wydział Ochrony Środowiska, Gminę Tłuszcz oraz Stowarzyszenie „AXA”. Projekty „Aktywne wakacje – WORKCAMP” oraz „Workcamp – nowe formy edukacji” został przygotowany przez „Stowarzyszenie AXA” z Rysia, Gospodarstwo Agroturystyczne w Marianowie oraz Stowarzyszenie „Jeden Świat” z Poznania. Realizacja powyższych zadań była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Wołomińskiego, Gminy Tłuszcz i Stowarzyszenia „AXA”.

Jubileuszowe spotkanie w 50-tą rocznicę zakończenia nauki w Szkole Podstawowej w Tłuszczu w dniu 3 września 1956 roku, w szkole podstawowej w Tłuszczu rozpoczął naukę rocznik 1949 – zaliczany do wyżu demograficznego. Siedmiooddziałową wtedy szkołę, w dniu 26 czerwca 1963 roku, ukończyło w dwóch klasach ogółem 76 uczniów.

W pięćdziesiątą rocznicę tego wydarzenia, 23 czerwca br. spotkało się 49 uczniów i czworo ich nauczycieli, Panie: Hanna Dzięcioł, Wiesława Kurowska, Barbara Warzyńska oraz Pan Stefan Zacheja, a także zaproszeni Goście – Panie: Grażyna Radzio, Małgorzata Roicka, Katarzyna Rostek i Aleksandra Skonieczna. reklama

Spotkanie poprzedziła msza święta w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, w intencji zmarłych koleżananek, kolegów i nauczycieli uczących w latach 19561963. Organizatorzy spotkania dziękują wszystkim koleżankom i kolegom, którzy współfinansowali jubileuszowe spotkanie a także tłuszczańskim biznesmenom i radnym, Państwu: Waldemarowi Banaszkowi, Elizie Brzozowskiej, Jerzemu Brzozowskiemu, Grzegorzowi Czubie, Zbigniewowi Frąckiewiczowi, Pawłowi Fydryszkowi, Władysławowi Jurkowi, Bożenie Kaszubie, Włodzimierzowi Ma-

linowskiemu, Januszowi Marczakowi, Janowi Mućce, Joannie Owczarskiej, Barbarze Owczarskiej, Janowi Owczarskiemu, Januszowi Puławskiemu za wymierne wsparcie. Dziękują także: Waldemarowi Dziarskiemu, Hannie Dzięcioł, Zofii Jędrychewicz, Markowi Kizińskiemu, Andrzejowi Krukowi, Małgorzacie Matejak, Bartoszowi Michalikowi, Bożenie Miąskiewicz, Wandzie Mroczek, Marii Murawieckiej, Elżbiecie Niegowskiej, Józefowi Ołówce, Robertowi Pawlaczykowi, Jerzemu Podsiadowi, Krzysztofowi Pycińskiemu, Apolonii Sasin, Szczepanowi Siennickiemu, Józefowi Siennickiemu, Bogusławie Suchenek, Elżbiecie Szefler, Zofii Świderskiej, Barbarze Warzyńskiej, Barbarze Waślickiej, Renacie Wojtyrze, Wandzie Zatońskiej, oraz Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej i redakcji „Świerszczyka” za udostępnienie zdjęć do publikacji książkowej. Książka, która ukaże się najbliższym czasie będzie bogato ilustrowana historycznymi już zdjęciami. Panowie Ireneusz Sitek i Pan Witold Chodkiewicz nakręcili i zmontowali ponad godzinny film ze spotkania, które umilił grą na akordeonie Pan Zbigniew Bereda. Organizatorzy dziękują Panu Dariuszowi Morce za opracowania graficzne zaproszeń, skanowanie zdjęć

oraz wydruk portretów Pana Antoniego Grzelaka – wieloletniego kierownika szkoły i Pana Wacława Zastępskiego – szkolnego woźnego, pracownikom Centrum Hotelowo-Konferencyjnego

„Batory”, za elegancką oprawę spotkania a redakcji „Stacji Tłuszcz” za opiekę medialną. Uczniowie uczestniczący w jubileuszowej lekcji, prowadzonej przez Panią Hannę Dzięcioł (w asyście Hanny Ciesielskiej i Alicji Oleksiak): krystyna Balcerak, krzysztof Balkiewicz, Mirosław Bar tosiewicz jerzy Brzozowski, Hanna ciesielska, jadwiga dudzik, waldemar dziarski, jadwiga dzięcioł, Zuzanna Gajcy, jadwiga Gajewska, elżbieta janicka, krzysztof jaźwiński, Zofia jędrychewicz, Alicja jusińska, Marek kiziński, Andrzej kruk, Stanisław kurek, waldemar Matejak, kazimiera Matusiak, Bożena Miąskiewicz, jakub Miąskiewicz, Tadeusz Michalik, Stanisław Michalski, wanda Mroczek, elżbieta niegowska, Alicja Oleksiak, wanda Panasiewicz, jerzy Pierzchalski, waldemar Piękoś, Grażyna rajchert, danuta rosa, józef Siennicki, Szczepan Siennicki, Bogusława Suchenek, roman Suchenek, Zenon Suchenek, elżbieta Szefler, Marek Sztompka, ewa Szymańska, Andrzej Ślendak, Zofia Świderska, Zofia Trojanek, Bożena warchoł, Barbara waślicka, renata wojtyra, waldemar wolski, wiesława wójcik, wanda Zatońska,

mają nadzieję na kolejne spotkania za kilka, kilkanaście i jeszcze kilkadziesiąt lat.


www.stacja-tluszcz.pl

BLISKIE

historia

SPOTkAniA Z HiSTOrią

dzieli, co się u nas stało. Akurat tak się zdarzyło, że siostra biegła w kierunku Malcowizny. Minęliśmy się i nie spotkaliśmy. Tam był teść siostry, Ołdak. Wziął kożuch, zaprowadził mnie nad rzekę – zwali ją Cienką, do olszyny. Tam na kożuchu się położyłem. Mi wtedy brakowało miesiąca do ukończenia 16 lat… Później cały rok się ukrywałem… – pan Eugeniusz milknie. Po chwili opowiada dalej: – Tata był stolarzem. Zimową porą robiliśmy razem stolarkę okienną. A w niedziele przeważnie się

Te wydarzenia wracają nocą Malcowizna to niewielka wioska, dziś będąca częścią rudników. Położona jest z dala od ruchliwych dróg i zgiełku. To tutaj, w lesie pośród drzew znajduje się grób, w którym leżą Franciszka i ignacy Beredowie oraz ich syn Stanisław, rozstrzelani w 1943 roku przez hitlerowców. w 70 rocznicę tych tragicznych wydarzeń rozmawiamy z panem eugeniuszem Beredą – synem i bratem pomordowanych mieszkańców.

– Do grobu przychodzę co drugi dzień. Tata lubił porządek... A tu w lesie zawsze nawieje, trzeba pościerać, posprzątać – mówi cicho pan Eugeniusz. Dziś ma 86 lat i twarz pooraną zmarszczkami, ale tamtego pamiętnego dnia był niespełna szesnastoletnim chłopcem. Spotykamy się w lesie, przy grobie jego rodziców i brata. Po chwili starszy człowiek rozpoczyna swoją opowieść: – 23 lipca 1943 r. do naszego gospodarstwa wpadli Niemcy, okrążyli wszystkie trzy budynki. To byli żandarmi, którzy mieli u nas – Polaków – krzywdę. Koloniści. Mieli tu kiedyś majątki. Najgorszym z żandarmów był Stein. Najgorszy bandyta. Jak nie zabił człowieka w dzień, to choć psa albo kota. O działalności partyzanckiej mojego w kilku ostatnich numerach „Stacji Tłuszcz” przybliżaliśmy Państwu sylwetkę wacława Sieroszewskiego – pisarza, podróżnika i działacza niepodległościowego. Tym razem zapraszamy do zapoznania się z ciekawszymi cytatami z jego twórczości, które warto znać.

PAMIĘTNIKI „Urodziłem się w sierpniu w roku 1859 (według metryki chrztu 24 sierpnia 1858 roku) we wsi Wólce Kozłowskiej, w parafii Postolin (Postoliska). Majątek nasz przylegał do świeżo przeprowadzonej petersburskiej kolei żelaznej; z okien naszego dworu widać było dachy stacji Tłuszcz…” „Było nas dużo: pięć sióstr i ja jeden chłopiec. Najstarsza była Paulina, potem Lonia, trzeci ja, czwarta Waleria, piąta Anna, szósta Maria. Wiele trzeba było zachodu, aby to wszystko odziać i nakarmić. Spaliśmy wszyscy razem w dużym pokoju dziecinnym w łóżeczkach ustawionych pod ścianami. Budzono nas jednocześnie – w lecie wczesnym rankiem, w zimie później. Następowało kolejne mycie się w zimnej wodzie pod dozorem nieskończenie poczciwej i dobrej, kochanej przez nas wszystkich ochmistrzyni Puchalskiej oraz przy pomocy jednej z dziewek dworskich. Potem głośno odmawialiśmy pacierz na klęczkach, czego pilnie przestrzegała bardzo pobożna matka. Następnie wszyscy hurmem biegliśmy do czeladnej, gdzie już na długich stołach, tych samych na których jadła czeladź…”

najstarszego brata Wacława wiedzieliśmy w rodzinie. Nieraz przychodzili różni ludzie, były narady. Ale przeważnie działo się to u Telesińskiego. Tam też wykopali głęboki dół w lesie, aby później po chojaku wyprowadzić antenę do radiostacji. Niedaleko, niecały kilometr od naszego gospodarstwa, partyzanci mieli przysięgę. Ja byłem za młody, ale dobrze rosłem, więc się przydawałem do roznoszenia. Kowalscy na Grabszczyźnie też należeli do partyzantki. Jak później byłem w Turzu, to przychodzili do mnie we trzech, ci, którzy prowadzili tę organizację. Przy mnie się uczyli, jak się porozumiewać z zagranicą. Tego tragicznego dnia Niemcy pytali właśnie o radiostację. – Gdzie jest radiostacja? Gdzie jest radiostacja? – krzyczeli. Przesłuchiwali i katowali całą moją rodzinę. Rozbierali do naga i wymierzali 50 kijów, potem odpoczynek, żeby powiedzieć to, o co pytali. I następne 50 kijów. Ale nikt nie powiedział, gdzie jest radiostacja. Mnie i stryja zaciągnęli, żeby wykopać amunicję. Było tego dwie skrzynki. Jak tu spaceruję to patrzę czasem na te miejsca, bo jeszcze dołki są. Na Grabszczyźnie wcześniej spadł samolot. Ludzie porozbierali go na części, wykorzystali w gospodarstwach różne elementy.

trafiały do zrobienia trumny. W lecie murowanie domów. Ile ja budynków postawiłem… Tyle to człowiek się napracował i Bogu dziękuję, że jeszcze w tym wieku mogę chodzić. Jak by nie było mam 86 lat. Choć z pamięcią u mnie już coraz gorzej, to pamiętam tamte wydarzenia. Wracają szczególnie nocą. Choć minęło już tyle lat… w SPOMnieŃ PAnA e uGeniuSZA B eredy wySłucHAł M Aciej P ułAwSki M AlcOwiZnA , 23 liPcA 2013 r .

Amunicję zakopali. W skrzynce było jej ponad 2600 szt. Chyba dziewięciu Niemców poszło z nami. Chcieli, żebyśmy na plecach nieśli wykopaną amunicję, jednak okazała się za ciężka. Jeden z nich pobiegł i przyprowadził wóz, na który zostały załadowane skrzynie. Potem poprowadzili mnie i stryja na rozstrzelanie. Kazali nam iść do lasu. Byliśmy związany lejcami. Jakimś cudem udało mi się rozluźnić więzy. Zapytałem stryja: – Przez kogo my giniemy? Nagle jeden z żandarmów krzyknął: – Tu będziesz leżał! I wskazał na dół, który wcześniej służył do obróbki lnu. Zobaczyłem tam martwych rodziców i brata Stanisława. Rzuciłem się do ucieczki. Przebiegłem metr od ciał moich bliskich. Żandarmi strzelali do mnie. Biegłem między jałowcami starając się uniknąć śmiercionośnych kul. Mogłem dalej biec lasem, jednak byłem pobity, nie miałem sił. Dotarłem do pola żyta, które jeszcze wtedy nie było skoszone. Wpadłem na podwórze, przebiegłem dalej i już nie strzelali. Pobiegłem w stronę Kątów Wielgi, tam miałem siostrę. Ludzie już trochę wie-

Sieroszewski o sobie samym

Wacław Sieroszewski na posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego Pożyczki Narodowej Warszawa-Śródmieście, 3 października 1933 r. Na zdjęciu od lewej: starosta grodzki Warszawy-Śródmieście Tadeusz Miklaszewski, wiceminister skarbu Stefan Starzyński, Władysław Sołtan, Wacław Sieroszewski oraz redaktor Zdzisław Targowski (stoi). Za udostępnienie zdjęcia dziękujemy Narodowemu Archiwum Cyfrowemu.

POGROBOWCY POWSTANIA STYCZNIOWEGO „Należę do pokolenia, które wyrosło w cieniu klęski 63 roku. Oczy moje pełne są ówczesnych wspomnień. Pamiętam postaci kobiet w grubej żałobie, z żałosną rezygnacją na bladych twarzach, pamiętam rewizje domowe, pamiętam karne ekspedycje, oddziały przeciągających z pieśniami Kozaków, żołnierzy uwijających się około dymiących ognisk na ulicach miast i dziedzińcach dworów... Pamiętam rogatki po drogach pilnowane przez gromady chłopów... Pamiętam nazwiska, cicho szeptane z bólem i żalem... synów, mężów, braci.... A następnie pamiętam sąd nad nimi tych rozsądnych, co ocaleli…”

11

WSPOMNIENIA „My jednak, mali Polacy, woleliśmy biegać do lasu na samotne mogiły z omszałymi krzyżami, lubiliśmy podsłuchiwać starszych panów, którzy upewniwszy się, za zamkniętymi drzwiami, przypominali sobie jak to było pod Bodzantynem, Makowem, Małagoszczą, Siedlcami, Łodzią, Białą. Jak odbył się styczniowy wymarsz poborowych z Warszawy…” „Mamusiu, kiedy skończę szkołę, to zostanę studentem, a potem będę siedział w X Pawilonie, a potem pojadę na Sybir i dopiero kiedy wrócę, to się ożenię!... Nieprawda?!...”

PTAKI PRZELOTNE „Było nas dziesięciu wygnańców. Wygnali nas Moskale daleko na północ i osadzili u stóp „tronu zimy” (tereny podbiegunowe), dlatego, żeśmy chcieli wolności dla naszej Ojczyzny. Kraj wokoło był posępny, pusty, pokryty lasami i bagnami, osiem miesięcy skuty lodem

i zasypany grubo śniegiem. W czasie zimy słońce przez wiele dni nie ukazywało się wcale na niebie i noc czarna, długa i mroźna wisiała nieustannie nad ziemią…” WILK ŻELAZNY „Nad polami poświata miesiąca, A polami idzie Nędza drżąca; Chude ręce otula w łachmany: Zaorałam ja was i zasiała, Ale nie ja będę was zbierała!... Ukochane moje srebrne zboża, Powiozą was za dalekie morza, Przehandlują na drogie bławaty, Zaprzedadzą za złote dukaty! Głos, co w waszych poszumach szeleści, Zmieni się na uśmiech niewieści, Rosy zmienią się w oczy dziecięce, Słomy w białe szumiące ręce, Ale wszystko wezmą cudzoziemce... A na czarne, przyziemne ściernisko Piosnkę ino przywieje wietrzysko!... Zboża srebrne, zboża ukochane, naszym znojem tylekroć polane, W naszych ziarnach tai się moc wielka, Bo zaklęta w każdem... krwi kropelka!...” O PrA cO wAł A n drZej k ruk

wAcłAw kAjeTAn SierOSZewSki (SirkO) – urodzony w wólce kozłowskiej syn leopolda i walerii z ciemniewskich. Powieściopisarz, literat, etnograf, legionista, działacz polityczny i niepodległościowy. Autor wielu powieści, opowiadań, baśni, pamiętników, oraz prac etnograficznych: „dwanaście lat w kraju jakutów” i wspólnie z Bronisławem Piłsudskim o Ajnach zamieszkujących wyspę Hokkaido.


12

reklama

wtorek, 30 lipca 2013

iNfoRmatoR

ogłoszeNia

dRoBNe

TeleFOny AlArMOwe Pogotowie Ratunkowe Policja l Straż Pożarna l Pogotowie gazowe l Pogotowie Energetyczne l

NIERUChOMOŚCI SPRZEDAM

l

Sprzedam działki budowlane w Tłuszczu przy ulicy Zaściankowej, tel. 793 954 476, 784 027 901 l Sprzedam działkę budowlaną 526 m kw. w Tłuszczu na osiedlu Norwida, tel. 604 909 346 l Sprzedam mieszkanie w Tłuszczu 38 m kw., tel. 515 774 490 l Sprzedam mieszkanie w Tłuszczu. Parter, 35 m kw., 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka, balkon. Atrakcyjna cena, tel. 691 530 623 l Sprzedam okazyjnie posiadłość na osiedlu „Klonowa” przy ul. Leszczynowej. Znajdują się tam budynki gospodarcze. Działka ma pow. 1350 m kw. Przystępna cena, tel. 515 533 334 lub 511 433 134 l

urZędy i inSTyTucje Urząd Miejski w Tłuszczu Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej l Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bios” s. c. l Centrum Medyczne „Rajmedica” l Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Postoliskach l Urząd Pocztowy l Zakład Energetyczny Posterunek w Tłuszczu l Filia Powiatowego Urzędu Pracy l Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji l Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l Ośrodek Pomocy Społecznej l Zespół Obsługi Placówek Oświatowych l Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” l Gimnazjum w Tłuszczu l Zespół Szkół w Stryjkach l Zespół Szkół w Postoliskach l Zespół Szkół w Miąsem l Zespół Szkół w Mokrej Wsi l Zespół Szkół w Jasienicy l Szkoła Podstawowa w Tłuszczu l Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach l Miejska Biblioteka Publiczna l Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna l Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy l l

SPRZEDAM Sprzedam rower po remoncie górski cena 200 złotych tel. 505 158 447 l Sprzedam rower składak 20 cali – 150 złotych lub dziecinny 16 cali – 80 złotych, tel. 505 158 447 l Sprzedam stemple budowlane około 120 sztuk. Cena za szt. 4 zł, tel. 517 034 132 l Sprzedam Fiat CC 1997 r., srebrny metalic, gaźnik polski, cena 1300 zł, do uzgodnienia, tel. 516 244 377 l Sprzedam jeże pigmejskie, tel. 721 779 485 l Sprzedam regał młodzieżowy z biurkiem, tel. 502 403 476 l Sprzedam regał pokojowy i ławę, tel. 517 655 889 l Sprzedam akordeon DELICJA 120 basów stan bardzo dobry, więcej informacji pod telefonem 516 704 850 l

l l

l

Do wynajęcia dwa pokoje i kuchnia, z wygodami, blisko stacji PKP, Jasienica, tel. 505 002 935 l Wynajmę pokój z kuchnią i łazienką, tel. 504 191 8292 l

KUPIĘ WYNAJMĘ Posiadam do wynajęcie lokal przy ul. warszawskiej w Tłuszczu, tel. 602 676 426 l wynajmę lokal mieszkalny w budynku (42 m kw.) w Miąsem. 2 pokoje + łazienką z podwórkiem. w okolicy: przedszkole, szkoła, kościół. 16 km od wołomina, tel. 518 761 411 l

29 75-73-016 29 757-38-94 29 757-30-04 29 742-01-17 29 757-32-18 29 75-73-121 29 75-73-027 29 75-73-108 29 757-31-34 29 757-30-22 29 757-32-40 29 757-22-14 29 757-32-37 29 777-41-66 29 757-30-30 29 757-30-25 29 757-30-50 29 757-39-67 29 757-31-13 29 757-30-02 29 777-16-67 29 757-38-50 29 757-38-97 29 640-40-06

inne

USŁUGI ustawianie anten satelitarnych, tel. 696 524 418 l Fotograf ślubny, tel. 698 892 018 l kominki wkłady obudowy montaż, tel. 503 862 166 l Przeprowadzki, transport rzeczy, Wołomin, Tłuszcz, tel. 509 580 725 l Zespół muzyczny Libers. Wesela, festyny, bale sylwestrowe, tel. 609 683 237

999 997, 29 757-30-07 998 22 787-66-66 991

Kupię wojenne przedmioty: szable, bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki oraz stare motocykle i części: silniki, ramy, baki, koła, kosze, lampy i inne, tel. 505 529 328 l Kupię wojenne przedmioty: szable, bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki, rowery itd. oraz stare motocykle i części: silniki, ramy baki kola kosze, tel. 505 529 328 l

Kupię pokosówkę Fortschritt E302 lub E303, tel. 725 499 388 l Kupię motorower komar, tel. 511 233 923 l Kupię motorower komar, tel. 511 233 923 l Kupię motorower komar, tel. 511 233 923 l

DAM PRACĘ Zatrudnię stolarza-cieślę do budowy domów z drewna, tel. 602 489 484

l

SZUKAM PRACY Absolwentka szkoły średniej zatrudni się jako ekspedientka w sklepie z odzieżą, tel. 515 338 439

l

Obywatelskie Biuro Porad Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

29 646-23-51 29 649-18-31


www.stacja-tluszcz.pl

kArTkA

rozmaitości Z kAlendArZA HiSTOrycZneGO

150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 30.06.2013, KOZŁY Kierujący samochodem marki BMW nie dostosował prędkości do warunków drogowych w wyniku czego uderzył w ogrodzenie posesji jadąc przez skrzyżowanie na wprost. Kierującego przebadano na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,00 mg/l. W wyniku zdarzenia pasażerowie z urazem klatki piersiowej i z urazem głowy zostali przewiezieni do szpitala.

12.07.2013, MIĄSE

Powstańcy uchodzą na wschód W lipcu i sierpniu 1863 r. większe walki powstańcze toczyły się na północno-wschodnim Mazowszu (m. in. w okolicach Różana) a także na Podlasiu i Lubelszczyźnie. W naszych stronach operowały już tylko nieliczne oddziały, które zmuszone były przenieść się na wschód. Spod Radzymina i Stanisławowa – wówczas miasta obwodowego (powiatowego) – kierowali się przeważnie na południowy-wschód, w okolice lesiste i słabiej zaludnione. Stanisław Zieliński, w wydanej w 1913 r. w Raperswilu (Szwajcaria) książce „Bitwy i potyczki...” wspomina tylko o trzech mało znaczących potyczkach w naszej okolicy. Ich opis podajemy niżej. O PrAc . r O BerT S Zy dlik

Na terenie niezamieszkałej posesji sprawca dokonał wybicia szyby w oknie domu jednorodzinnego, a następnie wszedł do jego wnętrza skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 50 m kabla elektrycznego z dwóch pomieszczeń oraz 20 m kabla siłowego pionu 0,8 mm oraz licznika elektrycznego. Wartość strat 5 000 zł.

POrAdy BeATy

13

Kącik porad, prowadzony przez Beatę, która chętnie odpowie na różne problemy, doradzi lub wesprze.

dzień dobry co Pani sądzi o kimś kto kiedyś zdradził? czy taka osoba co zdradziła znowu może to zrobić? warto dawać drugą szansę czy lepiej zerwać od razu taki związek? Bo ja mam takie doświadczenie. żałuję w ogóle że się dowiedziałem o zdradzie dziewczyny którą zawsze szanowałem i kochałem. wolałbym nie wiedzieć o tym, bo teraz jest mi bardzo z tym trudno. coś mi Pani poradzi sensownego? Michał Drogi Michale Każdy z nas został kiedyś zdradzony przez koleżankę w szkole, która wybrała inną osobę na przyjaciółkę, przez rodzi-

ców powtarzających nasze wstydliwe sekrety swoim znajomym, przez szefa, który docenił kolegę nieroba a nie naszą mrówczą pracę… i oczywiście pozostaje temat zdrady w związku – najtrudniejszy i najbardziej bolesny! Jeżeli komuś na kimś naprawdę zależy stara się wierzyć, że nic złego nigdy się już nie wydarzy – całe życie „upadamy”, ale najważniejsze żebyśmy chcieli się podnieść… Paulo Coelho napisał: „Miłości trzeba szukać wszędzie, nawet za cenę długich godzin, dni i tygodni smutku i rozczarowań”. Panie Michale – może warto wybaczyć i mieć nadzieję na wspaniałe jutro… Życzę pomyślności i szczęścia! Beata

czekam na Państwa listy! Mój adres do korespondencji: „Stacja Tłuszcz”, ul. Przemysłowa 7 z dopiskiem „Porady Beaty” lub e-mail: PoradyBeaty@stacja-tluszcz.pl reklama

O PrA cO wA nie : r ZecZ nik kPP w O łO Min Uwaga! Materiały przygotowuje Komenda Powiatowa Policji w Wołominie. Redakcja nie odpowiada za treść informacji.

Wagan. Sposób na integrację środowisk wiejskich

w wielu wsiach nie ma miejsca typu świetlica, remiza czy szkoła, gdzie mogliby spotkać się mieszkańcy i wspólnie spędzić czas.

Ostatnimi czasy modne stały się place zabaw dla dzieci i właśnie na ich terenie mogą się spotkać wszystkie pokolenia. Takie spotkanie odbyło się 23 czerwca we wsi Wagan pod hasłem „Rodzinne powitanie lata”. Zamierzenie, że impreza miała mieć charakter kulturalny i integracyjny udało się zrealizować w 150%. Bawiły się dzieci w wieku od kilku miesięcy do nastolatków. Bawili się ich rodzice, dziadkowie i babcie powyżej 80 lat. Nie było czasu na nudę dzięki pomysłowości animatora i dobrej muzyce. Była za to prawdziwa integracja – rodzinna, sąsiedzka i międzysołecka. Przybyło wielu członków rodzin, którzy wywodzą się z Wagana, ale już tu nie mieszkają. Mogli w luźnej atmosferze pobawić się razem z bliskimi i dawnymi sąsiadami. Dla wszystkich wystarczyło dobrego jedzenia i picia a wiele dzieci i ich rodzice wrócili do domów z nagrodami z konkursów i gier. Kończąc spotkanie po godzinie 21 zaplanowaliśmy „Wspólne pożegnanie lata 2013”. S Oł TyS w Si wA GAn H A li nA Z A rę BA


14

rozmaitości

wtorek, 30 lipca 2013

reklama

SPrAwy MieSZkAŃcÓw

Zamiast kąpieli szorowanie wanny kilka dni temu otrzymaliśmy wiadomość od zdenerwowanej mieszkanki Tłuszcza, która alarmowała o zanieczyszczonej wodzie, domagając się wyjaśnień od dyrektora Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej. jak widać na przysłanym zdjęciu – kolor wody zdecydowanie zniechęcał do kąpieli.

Szanowna Gazeto, bardzo proszę zapytać pana dyrektora z zakładu gospodarki, co się działo wczoraj wieczorem (24 lipca – przypis red.) z wodą w centrum miasta???! Chciałam nastawić pranie i wykąpać dzieci, napuściłam wody, a tam ohydna brązowa breja! Po spuszczeniu musiałam szorować dziwny osad. Dlaczego my mieszkańcy nie jesteśmy uprzedzani o takich rzeczach? Czy ta woda w wodociągu spełnia w ogóle jakiekolwiek nor my? Niby XXI wiek a strach używać tej wody z wodociągu. Bardzo proszę o infor macje w tym temacie! Ewa B. W odpowiedzi otrzymaliśmy poniższe oświadczenie:

„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu w odpowiedzi na e-mail mieszkanki Tłuszcza korzystającej z wodociągu w Tłuszczu odnośnie brudnej wody płynącej z kranu w jej mieszkaniu, informuje: – obecnie w Tłuszczu w rejonie osiedla „Długa” oraz w rejonie ulic Racławicka i Sasanki jest budowana sieć wodociągowa. W związku z powyższym występuje konieczność okresowych, na czas połączenia z istniejącym wodociągiem, wyłączeń dopływu wody w różnych miejscach wodociągu. Nowe odcinki wodociągu realizowane są metodą przecisków sterowanych, których technologia wymaga zużywania dużych ilości wody, która jest pobierana z hydrantów istniejącej sieci wodociągowej. Firma budująca sieć kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Słoneczna” też pobiera wodę z istniejącej sieci wodociągowej do igłofiltrów pozwalających na osuszenie wykopów pod kanalizację, które zalewa woda gruntowa. Pobierana jest też duża ilość wody do prób ciśnieniowych oraz do płukania już wykonanych odcinków wodociągowych.

Wymienione wyżej sytuacje powodują zakłócenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej, co z kolei ma istotny wpływ na jakość wody (bar wę) bo powoduje wypłukiwanie osadzających się na ściankach rur wodociągowych wydzielających się podczas przepływu wody pozostałych po filtracji (dopuszczalnych przez normy jakościowe) tlenków żelaza i manganu a te z kolei wpływają na bar wę wody. Wypływ wody o niewłaściwej bar wie może też mieć miejsce w przypadku, gdy instalacja wodociągowa wewnątrz budynku, zwłaszcza wody ciepłej, jest użytkowana kilka lub kilkanaście lat i nie była płukana. W przypadku spadku ciśnienia w sieci wodociągowej osady powstające wewnątrz rur, w wyniku podgrzewania wody, po przywróceniu normalnego ciśnienia mogą zostać zruszone i wypływać z kranu. – ZGKiM wykona natychmiast po zakończeniu budowy wodociągu płukanie całej sieci wodociągowej. – Badania wody wykonywane przez SANEPID były robione w maju br. i dotychczas nie otrzymaliśmy ich. – ZGKiM we własnym zakresie zleca badania jakości wody laboratorium akredytowanemu – wyniki przesłaliśmy redakcji „Stacji Tłuszcz”. Woda spełnia wymagania Rozp. Min. Zdr. z dn. 29.03.2007 (Dz. U. 2007.61.417 z późn. zm.) i nie ma powodu do niepokoju. – W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w e-mailu w/w mieszkanki Tłuszcza niezbędne jest wypłukanie instalacji domowej spuszczając wodę do czasu aż popłynie czysta”. k ie rOw nik wO dO cią GÓw ZGk i M

reklama

ujął kłusowników i przekazał policjantom dwóch mężczyzn kłusujących za pomocą sieci ujął i przekazał policjantom właściciel pry watnego stawu. nie dość, że w sposób nielegalny zamierzali pozyskać ryby, to jeszcze do tego celu użyli łódki należącej do poszkodowanego. Kilka minut po północy właściciel prywatnych stawów na terenie gminy Tłuszcz został powiadomiony przez system alarmowy o „nieproszonych gościach” na terenie jego posesji. Niemal natychmiast udał się we wskazane miejsce, gdzie na jednym ze stawów w jego łódce zauważył dwóch mężczyzn dokonujących połowu ryb za pomocą sieci rybackiej. Właściciel terenu od razu powiadomił o wszystkim policjantów z komisariatu w Tłuszczu, sam zaś ujął kłusowników i przekazał ich przybyłym na miejsce funkcjonariuszom. Mężczyźni trafili do policyjnej celi. Badanie stanu trzeźwości wykazało u jednego z „kłusowników” ponad 1,2 promila, a u drugiego promil alkoholu w organizmie. Obaj po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty z ustawy o rybactwie śródlądowym. Teraz grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

O PrAc . ASP. SZT. TO MASZ S i Tek – r ZecZ nik kPP w O łO Min


www.stacja-tluszcz.pl

sport

Impreza z klimatem w Adamowie Jako że bieg odbywał się w godzinach wieczornych panował przy jemny chłód. Na starcie stanęło stu zawodników. Trasa prowadziła po leśnych dróżkach przebiegających po części przy ważnych historycznych miejscach. Wstępnie założyliśmy, że biegniemy na czas ok. 1:45… realizacja planu podczas biegu przebiegała na tyle skutecznie że Marcin w locie zrywał poziomki i… nas częstował. Były naprawdę pyszne. Na metę wbiegamy razem (Marcin Dymiński, Leszek Rosa i Ryszard Mazurek) i całej naszej trójce odnotowując czas 1:43:00. Po biegu biesiada na całego. Jedzenie w ilościach „nie do przerobienia” kto nie kierował i chciał uzupełnić kalorie płynne, ser wowano mu piwo. Była też możliwość zaopatrzenia się w lokalny wysokoprocentowy trunek „własnej roboty”. Podsumowując krótko: impreza z takim klimatem to esencja biegania. rM

Prawie 100 biegaczy wzięło udział w zawodach organizowanych 29 czerwca przez klub Biegacza V-Max Adamów. Bóbr Tłuszcz reprezentowało trzech zawodników.

Las Gułowski – to miejsce do biegów wybrano nieprzypadkowo. Od zawsze był on świadkiem ważnych wydarzeń. Począwszy od walczących powstańców styczniowych, następnie żołnierzy w 1939 r. dowodzonych przez gen. Kleeberga. Spotkamy tam też tablice świadczące o licznych egzekucjach na okolicznej ludności. W lesie tym szukali też schronienia prześladowani unici. Trakt którym pielgrzymowali do sanktuarium w Woli Gułowskiej nazywany jest Drogą Unitów Podlaskich. Tam też na wielkiej polanie miłośnicy biegania z miejscowego klubu V-Max Adamów zorganizowali zaplecze biegowe. Ustawiono namioty biura zawodów, obok drewnianych wiat stał potężny grill na którym przygotowywano smakołyki. Była też straż pożarna i opieka medyczna, a co najważniejsze, sielska rodzinna atmosfera.

jest nas coraz więcej!

dołącz i Ty! coraz więcej tłuszczan i tłuszczanek biega! Biegaj razem z nami. To zdrowe, łatwe i niedrogie.

W Nr 5/2013 miesięcznika Runner’s World wymienia się 35 powodów, dla których warto biegać. Z ważniejszych, które warto tu przytoczyć: – bieganie wzmacnia serce, wydolność układu krążenia i oddychania, – zapobiega nadciśnieniu i cukrzycy, – pomaga zrzucić zbędne kilogramy, odstresować się, rzucić palenie, poprawić życie seksualne, – wzmacnia odporność na raka i przeziębienia,

– daje szanse poznania wyśmienitych ludzi, którzy biegają. Wejdź na naszą stronę internetową: www.bobr-tluszcz.manifo.com. Zobacz ile radości przynosi nam bieganie! Zainteresowanych i jeszcze wątpiących zapraszam na kawę na ul. Łączną 10, tel. 501 557 314. S TA ni SłAw S TO lAr cZyk reklama

Bóbr Tłuszcz przygotowuje się do nowego sezonu już za dwa tygodnie nasza drużyna rozpocznie rozgrywki. w lidze pojawili się nowi rywale, ale nasza drużyna też szykuje wzmocnienia personalne. wkrótce zmieni się również skład zarządu klubu.

Przez pewien czas wydawało się że Bóbr będzie rozgrywał spotkania na tym samym poziomie ligowym co Polonia Warszawa zdegradowana karnie za długi, jednak stołeczną drużynę przesunięto klasę wyżej. Sensacją jest dokooptowanie z niezrozumiałych przyczyn do naszej ligi Hutnika Warszawa bezpośrednio z B-klasy (czyli dwie klasy rozgrywkowe wyżej)! Czyżby dla Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej byli równi i równiejsi? Doceniamy klasę Hutnika, ale ta decyzja nie ma żadnego oparcia w regulaminie i budzi irytację środowiska. Hutnik z miejsca stał się kandydatem do awansu do IV ligi i naszym głównym rywalem. Nowymi drużynami w lidze są: WKS Rząśnik, Vulcan Wólką Mlądzka (Otwock), wspomniany Hutnik Warszawa, Dąb Wieliszew i Ryś Laski. O czołowe miejsca oprócz naszej drużyny i Hutnika z pewnością będą walczyć Olimpia Warszawa, Wicher Kobyłka i Marcovia Marki. Niewiadomą zawsze są rezerwy I-ligowego Dolcanu Ząbki. ZMIANY PERSONALNE W naszej drużynie po wiosennej nieobecności na treningu zameldował

się Adrian „Zola” Dąbrowski, ale problemy z kostką nie pozwalają mu na razie na kontynuowanie przygotowań. Z Bobrem trenuje trzech młodzieżowców z Wołomina, którzy po awansie Huraganu do trzeciej ligi nie znajdują miejsca w składzie wołomińskiej drużyny, oraz Kamil Rakowski wyróżniający się ligowiec z Kobyłki z przeszłością w IV lidze. W sparingach formą nadal błyszczy Adam Matejak, świeżo upieczony trener rocznika 2000-2001. Niewiadomą jest natomiast przyszłość bramkarza Tomasza Lecha, którego do niezawieszania butów na kołku namawiają wszyscy wokół. Wkrótce będzie w klubie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. spor towych. Nowym członkiem zarządu ma zostać energiczny i młody człowiek – Ar tur Dzięcioł – znany m. in. z działalności w stowarzyszeniu „Twórcy Jutra” i zorganizowania Piłkarskiej Akademii Rozwoju „Junior”. Przypominamy że we wrześniu klub będzie obchodził 20-lecia powstania. Program uroczystości przedstawimy szerzej w najbliższym czasie na plakatach i na łamach Stacji Tłuszcz. SKROMNY BUDŻET Obecnie głównym sponsorem klubu jest Gmina Tłuszcz. Porównując jednak budżet Bobra Tłuszcz i np. nowej Polonii Warszawa, posiadającej

mniej drużyn, ale uczestniczącej w rozgrywkach klasę wyżej, dysponujemy 10 razy mniejszymi funduszami od stołecznej drużyny i 6 razy mniejszymi funduszami od PKS Radość, z którą w tym sezonie rywalizowaliśmy w lidze okręgowej. Z osób fizycznych i firm chcielibyśmy bardzo podziękował Panu Kazimierzowi Banaszkowi z firmy Auto-Ban, który jako wieloletni wierny kibic wspiera nas finansowo najszczodrzej ze wszystkich mieszkańców Tłuszcza. Mimo problemów finansowych Bóbr Tłuszcz rozpocznie nowy sezon 10 sierpnia wy jazdowym spotkaniem w Wielisze wie. Już cztery dni później (śro da, 14 sierp nia) za pra sza my na inaugurację meczów na naszym stadionie, gdzie będziemy gościć Legion Warszawa (Białołęka). W 4. kolej ce 21 sierp nia (śro da) doj dzie do emo cjo nują ce go spo tka nia w Tłuszczu, kiedy Bóbr podejmie w derbach powiatu Wicher Kobyłka. Pierw sze pięć kolejek rozgrywanych co 3-4 dni systemem środa-sobota będzie prawdziwym sprawdzianem gotowości drużyn do nowego sezonu i jakości letnich przygotowań. Liczymy na wiele emocji i wszystkich serdecz nie za pra sza my na sta dion przy ulicy Polnej. PAweł B rZO ZOw Ski

15

Pobiegli dla Powstańców Po raz 23 biegacze uczcili wybuch Powstania warszawskiego. 27 lipca około 21 wystartowały dwa biegi – na dystansie 5 i 10 km, w których wystar towało łącznie ponad 6200 zawodników.

Nie mogło zabraknąć wśród nich reprezentantów tłuszczańskiego klubu Bóbr. W naszych barwach wystartowało 15 osób. Bieg Powstania Warszawskiego charakteryzuje się niesamowitym klimatem. Składają się na niego wieczorna pora, biało-czerwone opaski na rękach startujących, grupy rekonstrukcyjne tworzące otoczkę biegu i odtwarzane na trasie biegu odgłosy walk powstańczych. Gośćmi honorowymi są zawsze powstańcy, których niestety, w miarę organizacji kolejnych biegów, ubywa. Zawodnicy z Tłuszcza bardzo cenią ten bieg za niepowtarzalny klimat i możliwość oddania czci Powstańcom Warszawy. MP

Zapraszamy na 4. Bieg Bobra wszystkich biegających i kibiców zapraszamy 31 sierpnia na godz. 10. w ramach 4. Biegu Bobra odbędą się 2. Mistrzostwa Tłuszcza w nordic walking. Szczegóły wydarzenia na plakatach.


16

kultura

wtorek, 30 lipca 2013

„Siewba – fenomen XX wieku”, czyli wieści z planu filmowego – chcę oddać piękno, które miało tu miejsce. Bo im więcej wiemy, im bardziej jesteśmy dumni z miejsca, w którym żyjemy, tym bardziej angażujemy się w to, żeby je tworzyć na nowo – mówi Aurelia Sobczak, inicjatorka cyklu filmów upamiętniających i popularyzujących naszą lokalną historię. Pierwszy z nich poświęcony będzie „Siewbie”, wydawanej w latach 1906-1908 pierwszej gazecie chłopskiej na Mazowszu.

Filmy mają w sobie łączyć elementy fabularne i dokumentalne. Obok profesjonalnej obsady aktorskiej będą w nich grać również mieszkańcy. Będą, a właściwie już grają, ponieważ prace nad pierwszym – realizowanym przez Stowarzyszenie Rodu Kielaków „Siewba”, już ruszyły! Ale wracając do początku. Mieszkająca na Łysobykach aktorka Aurelia Sobczak z gminą Tłuszcz związana jest od 17 lat: – Kocham historię i jak dowiedziałam się, że Podkowiński, jeden z moich ulubionych malarzy, namalował tu większość swoich obrazów, to się zdziwiłam. Tym bardziej, że ludzie, z którymi tu rozmawiałam też o tym nie wiedzieli – opowiada. Szybko dodaje, że Podkowiński to nie jedyna fascynująca osobowość związana z naszymi ziemiami: – Jak poznałam postać Wacława Sieroszewreklama

skiego, to zakochałam się w jego charakterze… Uważam, że taką postać trzeba poznać na nowo i spopularyzować! Takich autorytetów trzeba dzisiaj młodym ludziom. „Siewba” również mnie zafascynowała. Odwaga jej twórców w tamtych trudnych czasach. Ich bezkompromisowość… Pani Aurelia szybko wprowadziła w życie swoje plany. Zdobyła pieniądze, które umożliwiły rozpoczęcie prac i produkcja filmu pt. „Siewba – fenomen XX wieku” ruszyła. Pod koniec czerwca odbyły się dwa dni zdjęciowe. Plany pokrzyżowała pogoda… Mimo, że wszyscy

stawili się na czas, to z powodu lejącego deszczu realizacja filmu była zagrożona. Po dwóch godzinach słońce wyszło zza chmur i można było ruszyć do pracy. Podczas zdjęć zaangażowano przeszło 100 osób, a sama ekipa filmowa liczyła ich około trzydziestu! Kostiumy do filmu pomógł dobrać etnograf – by jak najbardziej odpowiadały tym, które faktycznie nosili ówcześnie żyjący. Realizacją filmu zajęli się profesjonalni twórcy: autorką scenariusza jest Aurelia Sobczak, reżyserem Ewa Pytka i Aurelia Sobczak, operatorem Andrzej Wojciechowski, asystentem kamery Magdalena Kar-

powicz, operatorem dźwięku Stanisław Kolenda, a charakteryzatorką Marta Furtyna. Główne role grają zawodowi aktorzy: Kazimierz Mazur, Przemysław Wasilkowski i Jan Kozaczuk. Grający postać Jana Kielaka Kazimierz Mazur nie ukrywał, że czuł sporą presję odgrywanej roli. Na planie byli przecież potomkowie współtwórcy „Siewby”. Redakcję gazety zagrał dom w Łysobykach. Pozostałe fragmenty fabularne kręcono w skansenie w Kuligowie. Inicjatorka przedsięwzięcia bardzo chwali elastyczność i otwartość gościnnych lokalizacji. Dzięki życzliwości Wojciecha Urmanowskiego w skansenie była możliwość aranżacji przestrzeni a nawet przestawiania mebli. Nakręcono już wszystkie sceny fabularne filmu oraz część scen dokumentalnych. W planach są jeszcze ujęcia dotyczące Szkoły Podstawowej w Postoliskach, która nosi imię Jana Kielaka, przedstawiające obelisk Siewbiarzy znajdujący się w centrum Tłuszcza oraz grób Jana Kielaka i Jana Adamowicza-Pilińskiego na cmentarzu w Postoliskach. Później jeszcze tylko kilka miesięcy na postprodukcję, montaż i film będzie gotowy. Pozostaje cierpliwie czekać! Premiera prawdopodobnie w grudniu 2013. M A ciej P u łAw Ski

WARTO WIEDZIEĆ – SIEWBA dwutygodnik, a później tygodnik „Siewba” ukazywał się od jesieni 1906 r. do wiosny 1908 i to w języku polskim. „Siewba” rzeczywiście była pierwszą gazetą prawdziwie chłopską, czyli redagowaną i wydawaną nie tyle dla chłopów, co przez nich samych współtworzoną. redakcja pisma mieściła się w Tłuszczu, a nominalnym redaktorem naczelnym pisma był jan kielak z chrzęsnego, który współpracował z janem Adamowiczem-Pilińskim (obaj pochowani we wspólnym grobie na cmentarzu w Postoliskach). reklama

Stacja Tłuszcz nr 7/2013 (75)  

ST to niezależna, bezpłatna gazeta tworzona przez i dla mieszkańców gminy Tłuszcz.

Stacja Tłuszcz nr 7/2013 (75)  

ST to niezależna, bezpłatna gazeta tworzona przez i dla mieszkańców gminy Tłuszcz.

Advertisement