Stål og Form brochure DK

Page 1

E N V I G T I G D E TA L J E

kreativ t smedearbejde


INDHOLD

04 S o ta S u s h i B a r

PA S S I O N F O R H Å N D VÆ R K M E D F L O T T E D E TA L J E R O G I N N O VAT I V E LØSNINGER Stål & Form er præget af ildsjæle, der elsker at skabe smukke resultater. Opskrif ten lyder umiddelbar t enkel: Kunderne kommer med deres eksklusive ønsker, som Stål & Form realiserer, producerer og leverer.

CL AU S S Ø N D E R BY EJER OG DRIVER S TÅ L & F O R M . HAN BR ÆNDER F O R H Å N D VÆ R K E T O G D E TA L J E R N E

Men processen fra star t til slut er of te forbundet med kompleksitet og kræver stor forståelse for såvel materialer som produktionsteknikker – og ikke mindst kundernes vidt forskellige behov. Den viden og erfaring har Stål & Form kæmpet sig til på værkstedet i Odder. Det er her, emnerne via en kombination af ef fek tive maskiner og gedigent håndværk gennemgår en sand forvandling, og ender som flot te komponenter med imponerende former og udstråling. Det er her, de mange muligheder bliver virkeliggjor t. Det er ganske enkelt det, Stål & Form kan. I både indland og udland er Stål & Form kendt for at kunne levere unikke løsninger til kundekredsen af møbelarkitek ter, designere og andre feinschmeckere. Claus Sønderby har tidligere været med til at vinde Iværksætterprisen i Aarhus Kommune.

08 S u p e r ya c h t s

12 M o e s g a a rd M u s e u m

16 N a v e r C o l l e c ti o n

22 Re s ta u ra n t I n d o

26 Væ r k s te d e t

30 G a l l e r i e t Grafisk design › Tenna Kastrup/& grafisk design

Fotos › Lars Aarø/Fokus

Tekster › René Wibholdt /PR-Tanken


S O TA S U S H I B A R I G E N N E M F Ø RT J A PA N S K S T I L

KÆRLIGHED T I L D E S M Å D E TA L J E R Sota Sushi Bar ligger i hjer tet af Aarhus og er en moderne japansk restaurant. Eksklusiv t indret tet med en masse iøjnefaldende finesser, og det er ikke en tilfældighed. Son Trinh er medejer af restauranten og erklærer kærlighed til netop de små detaljer – såvel det gælder råvarer i køkkenet som interiøret. Restaurantens logo er et elegant fiskesymbol, som er et gennemgående tema i de løsninger, Stål & Form har produceret. Fiskesymbolet ses bl.a. på paneler i restauranten, på vægdekorationer i kælderen og på gæstetoiletterne. Som hovedmateriale er valgt sor t stål, som fremstår med rustent patina. På væggen over panelerne er der derudover monteret en bor t - med og uden logo - i poleret messing. Andre kreative løsninger fra Stål & Form er skjulte flaskeholdere til baren, hvor tomme sake-flasker er anvendt som udsmykning. På gæstetoilet terne er der fremstillet holdere til papirhåndklæder i børstet stål. Det er den tredje restaurant, Stål & Form ”indret ter” for Son Trinh. S TÅ L & F O R M

5


F O R S TÅ E L S E FOR FINESSER Son Trinh, der er medejer af Sota Sushi Bar, er meget begejstret for samarbejdet med Stål & Form. Det skyldes først og fremmest, at Claus Sønderby forstår at videreføre og realisere de til tider vilde ideer, Son Trinh skitserer. ”Jeg kan altid ringe til Claus, når jeg har fået en idé. Han har er faring med materialer og ved, hvordan tingene i praksis skal skrues sammen. Det er en stor tilfredsstillelse for mig, at han er så kreativ og hur tig til at se mulighederne,” siger restauratøren. Når den kreative løsning er godkendt, arbejder Stål & Form videre med opgaven indtil produktet er leveret og monteret. ”Claus kender efterhånden min stil og ved, hvordan jeg vil have tingene,” pointerer Son Trinh.

K Æ L D E R E N F R E M S TÅ R Æ STETISK O G RUSTIK MED R Å MURSTEN OG VÆ G D E K O R AT I O N E R I PAT I N E R E T S TÅ L S TÅ L & F O R M

7


S U P E RYA C H T S MED LUKSUS OMBORD


K U N D E R PÅ D E S Y V V E R D E N S H AV E Stål & Form har mange års erfaring med levering af møbler og interiør til super yachts gennem en af verdens førende ak tører inden for maritim indretning. Det er en palet bestående af eksklusive produk ter fra barstole og spiseborde til forskellige stole med stel i poleret stål eller poleret messing. Overfladerne er så blanke, at man kan spejle sig i dem. Det er kor t for talt exceptionelle møbler, hvor udtrykket betyder alt. Møblerne skal ikke blot være designet med lækre detaljer, de skal også have robuste overflader, som kan tåle de barske forhold med vind, vejr og saltvand, når de står på dækket året rundt. Det er leverancer, der kvalitetsmæssigt ligger i den ypperste klasse, og som bliver promoveret på de store oceaner og i en udsøgt kategori af lystbådehavne.

D E E K S K LU S I V E M Ø B L E R E R P RO D U C E R E T I S P E J L P O L E R E T STÅ L O G U D E N S Y N L I G E SVEJSNINGER OG SAMLINGER

S TÅ L & F O R M

11


MOESGA ARD MUSEUM VÆ K K E R STENALDEREN TIL LIVE


STENALDEREN N U I 3 D - F O R M AT I den nye permanente stenalderudstilling på Moesgaard Museum har Stål & Form leveret en noget speciel løsning, der er baseret på den nyeste teknologi. Med 3D-briller kan publikum nu komme med på en vir tuel realityrejse tilbage i stenalderen og opleve, hvordan livet foregik dengang. Fx kan man se en stammebåd med jægere, som brugte ild til at fange fisk med, samtidig med at man hører havets bølger og får fornemmelsen af, at et tordenvejr er på vej.

Stål & Form har gennem flere år leveret mange forskellige del- og pakkeløsninger til Moesgaard Museum, der også er kendt for at udstille Gravballemanden. Efter museet er fly ttet ind i nye og større rammer, er leverancerne øget. Udstillingsarkitekt Ole Birch Nielsen fremhæver samarbejdet med Stål & Form:

Stål & Form har konstrueret ”stellet” til selve 3D-brillen, stativ til høretelefoner og en række drejbare stole i det afsnit, som udstillingen er opbygget omkring. 3D-brillen er fræset ud af en hel klods aluminium. Prototypen er i øvrigt skabt lag på lag som 3D-print.

”Claus er god til sparring, når det gælder designopgaver, der skal udføres, og skitserne behøver ikke at være gennemtegnede. Claus er kreativ, og løser altid opgaven til tiden. Det er kvalitet og håndværksmæssigt højt fagligt niveau, der præger det færdige resultat,” siger Ole Birch Nielsen.

Stativ til høretelefoner og stole har pulverl ake re d e ove r f l a d e r. 3D -b rill e n e r d e rim o d anodiseret og fremstår med en matsort farve. Anodiseringen gør, at over fladen bliver seks gange så stærk og der ved ikke er så sårbar over for hårdhændet behandling.

DESIGNEDE PA K K E L Ø S N I N G E R

Museet lukker gerne Stål & Forms medarbejdere ind – også efter lukketid. ”De forstår at passe på tingene, og er meget omhyggelige. Vi kommer bestemt til at for tsætte samarbejdet,” påpeger Ole Birch Nielsen.

S TÅ L & F O R M

15


F O K U S PÅ D A N S K SNEDKERKUNST Design: Søren Nissen og Ebbe Gehl

STÅL & FORM

15


SMUKT DESIGN OG GEDIGENT H Å N D VÆ R K E R F U N D A M E N T E T H O S N AV E R C O L L E C T I O N

D E TA L J E R N E GØR FORSKELLEN ”Før i tiden rejste unge snedkersvende fra Skandinavien ud i verden for at opleve og dygtiggøre sig. De kaldes navere. I dag arbejder vores dedikerede snedkere med den samme kærlighed til træ og snedkerfaget. Men hos Naver Collec tion går vi også nye veje med teknik, innovative materialer og design.” Citatet stammer fra Naver Collection, der bliver produceret af Aksel Kjersgaard A / S i Odder og Gramrode Møbelfabrik A / S i Juelsminde. De danskproducerede og arkitek ttegnede møbler bliver solgt til kunder over hele verden. Naver Collec tion holder således fanen højt, når det gælder håndværk og kvalitet. Flere af møblerne er kombineret med fx stel, ben og greb i børstet stål. Det er of te løsninger, som er produceret af Stål & Form. S TÅ L & F O R M

19


FUNKTIONALISTISK SKRIVEBORD I ET STILRENT D E S I G N M E D E N ST R I B E A F L Æ K R E D E TA L J E R

E N K E LT O G E N E STÅ E N D E AK 700 fra Naver Collec tion er en moderne version af den klassiske serveringsvogn, som kan bruges alle steder. Den rullende serveringsvogn er designet med en massiv bordplade og en fastmonteret bakke med laminat. Stellet er produceret af Stål & Form i rustfrit stål og fremstår både elegant og enkelt. Sammen med arkitek t Ebbe Gehl har Stål & Form været dybt involveret i forarbejdet til den rullende serveringsvogn. Samarbejdet omfat ter materialevalg og produk tionsmetoder, fx hvordan samlingerne får det pæneste look. Stål & Form har således lavet prototypen. Heref ter er højde, balancer, udtr yk og funk tionalitet evalueret, hvoref ter Stål & Form med udgangspunk t i 3D-tegninger har fremstillet nøjagtige værk tøjer til den videre stelproduk tion på værkstedet i Odder. Værk tøjerne sikrer både en rationel produktion, og at møblerne bliver fuldstændigt identiske.

DET BLÅ STEMPEL Stål & Form er en troværdig samarbejdspar tner. Det siger Jørgen Kjersgaard, der ejer Aksel Kjersgaard A /S – den ene halvdel af Naver Collection: ”Udførelsen af vores møbler er ofte kompliceret, men Stål & Form bidrager altid med innovative og kreative løsninger. Ligesom vi gør, sætter Stål & Form en ære i arbejdet helt ned til den mindste detalje, og vi kan der for kun anbefale virksomheden til andre.”

S TÅ L & F O R M

21


INDO R E STAU R A N T I H J E RT E T AF AARHUS


KO N S T R U K T I V DIALOG

I N S P I R AT I O N F R A A S I E N S M E T R O P O L E R - M E D E T D A N S K F I N G E R A F T RY K INDO tager udgangspunk t i det asiatiske køkken med inspiration fra det europæiske kontinent. På menuen er der således også danske råvarer – især grønsager der følger årstiderne. Den kombinerede løsning går igen i indretningen, hvor moderne lyst interiør suverænt dominerer spisestedet – men med en mørk og iøjnefaldende bardisk som kontrast. Stål & Form har produceret baren i sor t jern, som fremstår med en rå og varm rustpatina. På det ene hjørne af baren er de fire bogstaver i INDO kreativ t og rustik t udskåret på højkant, mens 8000 AARHUS er udskåret horisontalt i gulvhøjde på den højre side af fronten.

Son Trinh er medejer af Indo, som ligger i samme gade som Sota Sushi Bar i Aarhus. Om det mangeårige samarbejde med Stål & Form siger han: ”Claus Sønderby er god til at opfange mine detaljeorienterede ideer og kan hur tigt se, hvordan tingene kan realiseres og sættes i produktion. På den måde kommer vi altid frem til meget konstruktive og tilfredsstillende løsninger”.

Stål & Form har derudover leveret vinreol og holdere til menukor t samt nogle specielle og kunstneriske plader til udsmykning af væggene. Der er tale om lydisolerende plader, som er opdelt i felter og elegant dekoreret med fuglemotiver. S TÅ L & F O R M

25


DRENGENE FRA VÆ R K S T E D E T

KO N TA K T Stål & Form aps Skovdalsvej 14 DK-8300 Odder +45 86 55 47 41 mail@staalogform.dk staalogform.dk

C L A U S S Ø N D E R B Y S A M M E N M E D S I N S TA B A F D Y G T I G E M E D A R B E J D E R E . D E T E R D E M , D E R FÅ R O R D R E R N E O M S AT T I L D E TA L J E R E D E L Ø S N I N G E R

følg os på facebook

S TÅ L & F O R M

27


T RO L D M Æ N D PÅ V Æ R K S T E D E T Medarbejderne hos Stål & Form har det til fælles, at de går ekstremt meget op i deres arbejde, og at de er vilde med faglige udfordringer. Der bliver arbejdet med messing, rustfrit stål, kobber og aluminium, som of te bliver ”smedet” sammen med materialer som træ, sten og glas. Arbejdet foregår i grupper, hvor alle hjælper hinanden.

H Å N D VÆ R K I VERDENSKL A SSE

På værkstedet kombinerer medarbejderne produk tionsteknikker som CNC-styret spåntagning, svejsning, slibning og polering samt den afslut tende overfladebehandling. Og det er ikke en floskel, når medarbejderne siger, at overfladerne skal være lækre at røre ved. Stål & Form prak tiserer dansk håndværk, når det er bedst, og som Danmark er kendt for ude i den store verden.

S TÅ L & F O R M

29


STÅ L & F O R M E R M E D T I L AT R E A L I S E R E O G P RO D U C E R E DESIGNERENS IDEER

SPECIALISTER I MESSING, R U S T F R I T S TÅ L , KO B B E R O G ALUMINIUM

S TÅ L & F O R M

31


E N V I G T I G D E TA L J E

Stål & Form aps Skovdalsvej 14 DK-8300 Odder +45 86 55 47 41 mail@staalogform.dk staalogform.dk følg os på facebook

kreativ t smedearbejde


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.