Suvremena trgovina 3 2018

Page 74

direktna prodaja

Koje prilike nudi direktna prodaja piše|Gordana Kadoić Adria Corporate Education

D

irektna prodaja smatra se najstarijim kanalom distribucije roba i usluga u povijesti čovječanstva te je dio osnovne ljudske potrebe za izmjenjivanjem dobara i komunikacijom. Danas je industrija direktne prodaje kanal distribucije koji iznimno brzo raste, s potencijalom da postane prodajni kanal 21. stoljeća. U Europi postoji više od 550 tvrtki direktne prodaje koje su članice FEDSA-e, dok u svijetu djeluje 58 nacionalnih udruga direktne prodaje, članica svjetske federacije WFDSA. Kod nas u Hrvatskoj također postoji Hrvatska udruga direktne prodaje (HUDP). HUDP brine o pravima i zaštiti direktnih prodavača i kupaca osiguravajući jamstvo na povrat proizvoda, rok u kojem kupac može odustati od kupovine i vratiti proizvod, kao i jednostavnu, besplatnu i nezavisnu mogućnost podrške kupcima i potrošačima. Kao posebnu pogodnost istaknula bih treninge i edukacije distributera. Također, jedan od glav-

74

Suvremena trgovina 3(43)

nih ciljeva HUDP-a jest povećanje svijesti hrvatskih građana o prilikama i prednostima koje ta industrija pruža. Vrijednost idnustrije direktne prodaje na globalnoj razini u 2017. godini iznosila je 190 mlrd dolara, a industrija je rasla 1,6% u odnosu na 2016. godinu, dok je prosječan trend rasta u protekle 3 godine zabilježen po stopi od 3,7%.

rektne prodaje, u Europi taj broj iznosi 15 milijuna, dok je u Hrvatskoj 2017. bilo nešto preko 35.000. Omjer između žena i muškaraca je otprilike isti na svim razinama i iznosi 80:20. Mislim da brojke u našoj zemlji jasno govore koliki potencijal leži u ovoj industriji i kako je nedovoljno iskorištena mogućnost dodatne zarade.

U Europi ta vrijednost iznosi 38,5 mlrd dolara, što čini 20% udjela u industriji, dok su brojke za Hrvatsku zanemarive i iznose za 2017. godinu 40,7 milijuna dolara, što nije niti 0,1% svjetskog udjela.

Kao primjer navela bih Njemačku u kojoj je potpuno normalno da se u jednoj četveročlanoj obitelji barem jedan član obitelji bavi direktnom prodajom i ima dodatni izvor prihoda.

Zanimljivo je promatrati kako industrija direktne prodaje na globalnoj i europskoj razini ima trend rasta, pogotovo ako promatramo period od 2008. kada je krenula svjetska gospodarska kriza, dok u Hrvatskoj bilježi kontinuirani pad.

Nažalost, nedovoljna osviještenost u našoj zemlji, te loš imidž direktne prodaje koji se proteklih 30 godina gradio samo na koristima za „prodavače“ koji su jedino vidjeli svoj osobni dobitak, toliko su duboko utjecali na kreiranje percepcije običnih ljudi da ćemo se još godinama trebati zajedničkim snagama sa svim tvrtkama direktne prodaje koje rade u Hrvatskoj za tako nešto boriti, zajedno i s našom Vladom koja bi trebala uočiti sve prednosti ove industrije, te zajedno s Ministarstvom financija koje bi trebalo vidjeti dodatne izvore prihoda od ove industrije i Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta koji bi u ovoj industriji trebali vidjeti priliku samozapošljavanja, otvaranje novih radnih mjesta o kojima svi govore, a nitko ne zna kojom strategojom do toga doći. Sinonim za direktnu prodaju najčešće je mrežni marketing, način distribucije u kojoj tvrtke prodaju proizvode preko samostalnih distributera krajnjim kupcima, koji također mogu biti prodavači u ponovnoj prodaji. Tako se stvara mreža sa strogom hijerarhijskom strukturom, sustav s velikim brojem samostalnih distributera.

U svijetu postoji 116 milijuna neovisnih suradnika koji su vezani uz industriju di-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.