Anjasi-lehti, kevät 2021

Page 1

Lehti ammattilaisille 5/2021

Jorvin apteekki

SATSAA

annosjakelupalvelulla tulevaisuuteen s. 6–7 Lääkehoidon kokonaisarviointi vähentää lääkehaittoja s. 8–9 Liikettä someen Anjan vinkeillä s. 3


Vastaava toimittaja: Nina Andersson | Toimitus: Mainostoimisto SST Oy | Taitto: Mainostoimisto SST Oy Kuvat: Kristian Heilimö, Thinkstock | Paino: Newprint Oy | Julkaisuvuosi: 2021

Kohti terveempää

tulevaisuutta

Kevät etenee nyt vauhdilla ja koronarokotukset tuovat odotettua valoa paikoin haasteelliseen arkeen. Yli vuoden kestänyt pandemia on vaikuttanut meistä jokaiseen. Erityisessä roolissa, niin työn kuormittavuuden kuin virukselle altistumisen suhteen ovat olleet hoiva- ja hoitotyötä tekevät sekä apteekkien ammattilaiset, jotka eivät ole voineet jäädä kotien suojaan etätyöhön. Kiitos, että olette olleet turvaamassa meidän kaikkien ja läheistemme terveyttä. Anja-annosjakelussa olemme tehneet pandemian aikana myös kaikkemme, että henkilöstömme lääketuotannossa on voinut tehdä työtään turvallisesti ja terveenä. Pandemiasta huolimatta olemme onnistuneet palvelemaan asiakkaitamme laadukkaasti. Yhteistyössä heidän kanssaan olemme turvanneet turvallisen lääkehoidon alati kasvavalle koneellista annosjakelua käyttävien potilaiden joukolle. Hyvän hoidon onnistumisessa ja asiakkaan lääkitystietojen ajan tasalla pysymisessä on kyse moniammatillisesta yhteistyöstä hoitohenkilökunnan, lääkärin ja apteekin välillä. Anja-annosjakelu, osana tätä moniammatillista yhteistyötä, tukee lääkitysturvallisuutta. Koneellisella annosjakelulla minimoimme virheet ja varmistamme, että oikeat lääkkeet ovat oikealla asiakkaalla, oikeaan aikaan. Ja mikä ihaninta, lääkkeiden manuaalisesta jakamisesta luovuttaessa muuhun hoito- ja hoivatyöhön vapautuu aikaa – niihin aitoihin ja arvokkaisiin kohtaamisiin. Turvallista ja tervettä kevättä! Nina Andersson Head of Service Sales Fin, Anja-annosjakelu

ANJASI | 2


Anjan vinkeillä säpinää someen Suomalaisista 16–89-vuotiaista 69 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa. Koronavuonna sosiaalisen median käyttö kasvoi Suomessa 13 prosenttia. Sosiaalinen media kannattaa valjastaa kanavaksi kertoa apteekin osaamisesta ja monipuolisista palveluista olemassa oleville ja uusille asiakkaille.

Anja-annosjakelu on valinnut sosiaalisen median kanavakseen Facebookin, joka on tälläkin hetkellä Suomen suosituin somekanava. Olemme tehneet suunnitelmallisia somesisältöjä jo monen vuoden ajan, ja työ on tuottanut tulosta – sivullamme on lähes 7 200 tykkääjää. Haluamme tarjota Facebook-sisältöjä, joita myös apteekkien on mielekästä jakaa seuraajilleen.

MISSÄ KAIKKI OVAT? Sosiaalisen median 16–89vuotiaat käyttäjät jakautuvat Suomessa seuraavasti: Facebook WhatsApp Instagram SnapChat Twitter LinkedIn TikTok Jodel

58 % 50 % 39 % 14 % 13 % 13 % 6 % 5%

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2020, Tilastokeskus

1

Hyödynnä Anjan Ammattilaisnetistä löytyvät valmiit postaukset

Halu olla mukana somessa on kova, mutta säännöllinen postausten tekeminen takkuaa? Anja haluaa osaltaan helpottaa apteekkien sisällöntuotannon paineita tarjoamalla valmiita postauksia ja kuvia jaettavaksi apteekkien omissa Facebook-kanavissa. Kuvat ja postaustekstit löytyvät Anjan Ammattilaisnetistä (anja.fi/ammattilaiselle) ladattavien materiaalien alta. Kuvat on helppo ladata omalle koneelle nuolikuvakkeesta. Samoin valmiiksi mietityt tekstit saa näppärästi kopioitua ja liitettyä Facebookin tekstikenttään. Kokeile vaikka kuukauden ”Anja-kuuria” ja jaa yksi Facebook-postaus viikossa asiakkaillenne!

2

Jaa mielenkiintoisia sisältöjä

Anja-annosjakelu jakaa Facebookissa säännöllisesti kiinnostavia, annosjakelusta eri näkökulmista kertovia artikkeleja. Kaikki Anjan tekemät somesisällöt ovat vapaasti ja helposti jaettavissa yhdellä Jaa-napin painalluksella myös apteekkien omille Facebook-sivuille, jolloin apteekkisi Facebook-sivulla on entistä monipuolisempaa sisältöä.

3

Ole läsnä

Somessa on kyse aktiivisesta vuorovaikutuksesta ja läsnäolosta. Facebook-sivulla käytävää keskustelua on hyvä seurata säännöllisesti. Jos seuraajasi haluaa tietää Anja-annosjakelusta, voit kiittää kysymyksestä ja ohjata halutessasi kysyjää olemaan yhteydessä Anja annosjakelun Facebook-sivulle, joka löytyy osoitteesta facebook.com/ ANJAannosjakelu.

ANJASI | 3


Tunaron hoivakoti on tyytyväinen Anjaannosjakeluun

Susanne Liljestrand on tyytyväinen Anja-annosjakelupalveluun sekä erityisesti sen helppouteen ja turvallisuuteen.

ANJASI | 4


Tunaro vårdhem suunnitteli loppukesällä 2019 siirtyvänsä Anjaannosjakeluun. Kuinka hoivakodin siirtyminen koneelliseen annosjakeluun sujui?

Kerroimme Anjan kuluttajalehdessä elokuussa 2019 Espoossa sijaitsevasta Tunabergin seniorikodista, joka oli vuotta aiemmin siirtynyt Anja-annosjakelun pariin. Samaan säätiöön kuuluva Tunaro vårdhem suunnitteli tuolloin vielä omaa siirtymistään koneelliseen annosjakeluun Tunabergin jalanjäljissä. Keväällä 2020 Tunaron hoivakoti siirtyi porrastetusti Anja-annosjakelun käyttäjäksi.

Hoitotyön helpottaja Tunaroossa hoitajana työskentelevä Susanne Liljestrand suosittelee koneellista annosjakelupalvelua myös muille hoivakodeille. - Olen erityisen tyytyväinen Anjassa sen helppouteen sekä siihen, että kaikki lääkkeet ovat turvallisesti samassa paikassa ja helposti käytettävissä, Liljestrand sanoo. Myös hoivakodin muut hoitajat ovat tyytyväisiä koneelliseen annosjakeluun siirtymisestä. Etenkin annosjakelun turvallisuus on hoitajille mieleinen asia. Anja-annosjakelu on luotettava palvelu, joka sopii niin yk-

sittäisille asiakkaille kuin kokonaisille hoivakodeille. Kun lääkkeitä ei enää jaeta käsin dosetteihin, pystytään säästynyt työaika käyttämään suoraan potilaisiin. - Annosjakelun avulla säästyy viikoittain useampi tunti aikaa muuhun työhön, Liljestrand kertoo.

Siirtymä auttoi uuteen sopeutumisessa Tunaron hoitoyksikössä on tällä hetkellä 21 asukasta, jotka ovat pääosin muistisairaita. Siirtymä koneelliseen annosjakeluun tehtiin porrastettuna. Annosjakelu otettiin ensin käyttöön noin puolella asiakkaista ja uudet asukkaat siirtyivät annosjakeluun heti muuton yhteydessä. Näin uuteen palveluun siirtyminen saatiin hoidettua mahdollisimman helposti niin asukkaille kuin hoitajille. Siirtymistä helpotti myös apteekilta saatu tuki etenkin palvelun aloittamisen yhteydessä. Apteekit auttavat annosjakelun aloittavia esimerkiksi Kela-korvausten kanssa.

Muistatko Tunabergin seniorikodin? Anjan kuluttajalehden numerossa 8/2019 kerroimme Tunabergin seniorikodista, jossa oltiin vuotta aiemmin otettu käyttöön Anja-annosjakelu. Tunabergin seniorikoti oli päättänyt vähentää työtaakkaa ja keskittyä enemmän hyvään hoitotyöhön. Avuksi otettiin Anja-annosjakelu. Tunabergissa koneellinen annosjakelu sai aikaan paljon hyviä kokemuksia, eivätkä dosetteja vuosikymmeniä käyttäneet asiakkaat vierastaneet annosjakelupusseja kauaa. Tunaberg ja Tunaro kuuluvat Hugo ja Maria Winbergin säätiön ylläpitämiin seniori- ja hoivakoteihin, jotka tarjoavat ruotsinkielisille ikäihmisille kodin sekä tarvittavaa hoitoa.

Kuluttajalehden jutun voi lukea Anjan Ammattilaisnetistä. Löydät Ammattilaisnetistä näköislehtien lisäksi myös esimerkiksi Anja-koulutuksia sekä markkinointimateriaaleja.

ANJASI | 5


Anja-annosjakelupalvelu on myös Jorvin apteekin valinta Jorvin apteekki on Suomen kolmas sairaalan yhteyteen perustettu apteekki. Espoon lisäksi Kuopiossa ja Tampereella on yliopistollisten sairaaloiden yhteydessä apteekit. Anja-annosjakelupalvelu sopii hyvin osaksi apteekin palveluvalikoimaa. Sairaalan yhteydessä toimiminen tuo apteekille oman lisänsä. Jorvin apteekin apteekkari Anssi Pulkkinen kertoo sairaala-alueen olevan kliininen ympäristö, jossa nopeus ja toimitusvarmuus korostuvat. - Sairaalan yhteydessä toimiva apteekki palvelee muun muassa ikääntyneitä, jotka kulkevat sairaalaan usein julkisilla tai taksilla. Sairaalan yhteydessä oleva apteekki helpottaa liikkumista ja vähentää potilaan kustannuksia, Pulkkinen kertoo. Sairaalan yhteydessä toimiminen on myös käytännönläheistä. - Pystymme hakemaan kanslian pöydälle unohtuneet lääkemääräykset, mikä vaatii toisinaan määrätietoisuutta. On tärkeää, että etenkin lääkitystä aloitettaessa se ei jää vajaaksi. ANJASI | 6

Pandemia loi uusia toimintatapoja Jorvin apteekki avasi ovensa helmikuussa 2020. Vain kolme viikkoa avajaisten jälkeen ovet suljettiin pandemian vuoksi ja apteekki siirtyi palvelemaan asiakkaita luukun kautta. - Se oli raskasta aikaa. Kun vihdoin kesäkuussa palasimme palvelemaan normaalisti, tuntui kuin olisimme pitäneet uudet avajaiset, Pulkkinen kertoo. Poikkeusaikojen myötä Jorvin apteekista alettiin tekemään myös kotiinkuljetuksia. - Maksuttomista kuljetuksista on tullut meille vahva puumerkki. Olemme saaneet niistä positiivista palautetta ja tiimi on ollut iloinen, kun on saanut omalta osaltaan aut-

Annosjakelupalvelun myötä lääkehukka vähenee, kun ei tule ostettua turhaan lääkkeitä. taa kontaktien vähentämisessä. Pulkkinen myös kiittelee Oriolan Farenta-henkilöstöpalvelun työntekijöitänsä sekä hyvää työilmapiiriä. - On kiva tehdä töitä tuolla porukalla ja uskon tunnetta molemminpuoliseksi, sillä meillä puhutaan avoimesti. Meillä saa aina sanoa mielipiteensä ja sanotaankin, Pulkkinen naurahtaa.


Pian avajaisten jälkeen Jorvin apteekki siirtyi palvelemaan luukun kautta. Kesäkuussa ovet saatiin onneksi avata jälleen apteekin asiakkaille.

Jorvin apteekissa koneellinen annosjakelu tehdään erillisessä huoneessa. Näin työvuorossa oleva farmaseutti saa rauhassa keskittyä työhönsä.

Anja-annosjakelu mukana apteekin perustamisesta lähtien Anja-annosjakelupalvelun tarjoamista suunniteltiin käytettäväksi Jorvissa jo apteekin perustamisvaiheessa. Palvelu alkoi puolisen vuotta avajaisten jälkeen. - Tunsin Anja-annosjakelun aiemmalta uraltani. Tekijät ovat tunnettuja sekä luotettavia. Suuren yhtiön osana Anja-annosjakelun toimiva riskienhallinta on myös meille tärkeä seikka, Pulkkinen kertoo. Jorvilaiset ovat tyytyväisiä Anja-annosjakeluun. Anja-yksikön ja apteekin välinen kommunikointi on Pulkkisen mukaan sujunut kitkattomasti. - Olemme olleet todella tyytyväisiä ja Anjan väellä on ollut riittävästi kärsivällisyyttä

opastaa meitä, etenkin alussa. Annosjakelua tehdään Jorvin apteekissa erillisessä tilassa, jossa vuorossa oleva farmaseutti saa rauhassa keskittyä työhönsä. - Etenkin uusien hoitoyksiköiden mukaan tuominen vie aikaa, mutta koen sen satsauksena tulevaan. Rutiinien löydyttyä työmäärä laskee. Farenta on mahdollistanut joustavasti sopivan henkilöstömäärän annosjakelun aloitukseen ja toteutukseen.

Ekologisuus toteutuu myös Anjassa Jorvin apteekissa ekologisuus on yksi tärkeistä arvoista ja esimerkiksi kalusteet ja jääkaapit ovat käytettyjä.

- Halusimme kunnioittaa ajan henkeä, ettei aina olla hakemassa uusinta, kun vanhatkin toimivat. Se on myös kustannustehokkaampaa, Pulkkinen toteaa. Pulkkisen mukaan monesti apteekissa asioivat ovat usein hyvin tietoisia kuluttajia ja hän näkee myös Anja-annosjakelun tukevan ekologista ajattelua. Esimerkiksi usein lääkityksen vaihtuessa lääkkeitä saattaa mennä hukkaan. - Annosjakelupalvelun myötä lääkehukka vähenee, kun ei tule ostettua turhaan lääkkeitä. Toki pientä roskaa annosjakelusta tulee, mutta uskon vähämuovisten pakkausten olevan kuitenkin parempia kuin kierrätyshaasteita tuottavat lääkepakkaukset.

ANJASI | 7


Lääkehoidon kokonaisarviointi takaa turvallisen hoidon monilääkitylle Suomessa asuu yli 130 000 yli 75-vuotiasta, joilla on käytössään vähintään kymmenen erilaista lääkevalmistetta. Monilääkittyjen iäkkäiden lääkehaitat ovat erittäin yleisiä. Anjaannosjakelupalvelu tarjoaa apteekeille kahta lääkehoidon arviointipalvelua, joiden avulla voidaan kartoittaa, ratkaista ja ehkäistä erilaisia lääkehoidosta johtuvia ongelmia.

Ikääntyessä elimistössä tapahtuu muutoksia, jotka herkistävät lääkkeiden haittavaikutuksille. Mitä enemmän lääkkeitä on käytössä, sitä suurempi on lääkkeiden yhteisvaikutusten riski. Haitat voivat esiintyä iäkkäällä potilaalla hyvinkin epämääräisinä, mikä lisää diagnostisia haasteita. Jopa 10–30 prosentilla sairaalahoitoon tulevista iäkkäistä potilaista on taustalla lääkitykseen liittyvä ongelma.

Vähemmän lääkehaittoja ja huolta Lääkehoidon kokonaisarviointi on yksi keino ratkaista monilääkityn potilaan mahdollisia lääkehoidon ongelmia. Sosiaali- ja

terveysministeriö sekä Kuntaliitto suosittelevat moniammatillista lääkehoidon arviointia ennen lääkkeiden annosjakelun aloittamista. Lisäksi suositellaan, että monilääkityn asiakkaan lääkehoito tarkistettaisiin vähintään kerran vuodessa. Aloite lääkehoidon kokonaisarvioinnin tekemiseen voi tulla potilaalta, omaisilta tai hoitohenkilökunnalta. Syynä voivat olla esimerkiksi ongelmat lääkehoidon toteuttamisessa, haitta- tai yhteisvaikutusepäily, käytössä olevien lääkkeiden suuri määrä tai korkeat lääkekustannukset. Potilaan korkea ikä yhdistettynä johonkin edellä mainittuun syyhyn on selvä aihe lääkehoidon kokonaisarvioinnille. Lääkehoidon kokonaisarvioinnin avulla voidaan vähentää lääkehaittoja ja niistä

Jopa 10–30 prosentilla sairaalahoitoon tulevista iäkkäistä potilaista on taustalla lääkitykseen liittyvä ongelma. ANJASI | 8

johtuvia lääkärikäyntejä sekä ylimääräistä hoivan tarvetta ja huolta.

Anjan asiantuntevat lääkehoidon arviointipalvelut Anja-annosjakelupalvelun apteekeille tarjoamat lääkehoidon arviointipalvelut Forte (yksityishenkilöille ja terveydenhuollon yksiköille) ja Semi (vain terveydenhuollon yksiköille) sopivat erityisesti monilääkityille potilaille, vanhuspotilaille, joilla on lääkitykseen liittyvä ongelma sekä annosjakelun aloittaville tai sen piirissä oleville potilaille. Anjan tarjoamat lääkehoidon arviointipalvelut toteutetaan yhteistyössä Pro Dosis Oy:n kanssa, jolla on pitkä kokemus lääkehoidon arvioinnista. Arviointityön suorittavat lääkehoidon kokonaisarviointiin erikoistuneet farmaseutit ja proviisorit sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaisesti. Kysy lisää lääkehoidon kokonaisarvioinnista nina.andersson@oriola.com


Lääkehoidon kokonaisarviointi apteekin palveluna Yksityishenkilöille ja terveydenhuollon yksiköille:

Vain terveydenhuollon yksiköille:

LAAJA LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI FORTE Lääkelistan päivitys ja potilaan haastattelu kotikäynnillä, lääkehoidon riskitekijöiden kartoitus sekä yksilöllinen lääkehoidon tarkoituksenmukaisuuden arviointi, tulosten esittely moniammatilliselle hoitotiimille ja kirjallinen raportti

LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI SEMI Lääkehoidon riskitekijöiden kartoitus hoitoyksikön toimittamien dokumenttien perusteella sekä yksilöllinen lääkehoidon tarkoituksenmukaisuuden arviointi, tulosten esittely moniammatilliselle hoitotiimille ja kirjallinen raportti

MYYNNIN ASKELEET Kerro asiakkaalle lääkehoidon arviointipalvelun hyödyistä - Lääkehoidon seuranta paranee - Riskitekijät tunnistetaan - Yleensä lääkemäärä pienenee ja lääkekustannukset laskevat - Vältetään lääkehaitoista johtuvia lääkärikäyntejä - Toimintakyky säilyy parempana

Näin asiakas saa lääkehoidon arviointipalvelun 1 2 3 4 5 6 7 8

Asiakas tekee apteekissa lääkehoidon arviointipalvelun toimeksiannon Apteekki ilmoittaa toimeksiannosta Anja-annosjakeluun Pro Dosiksen farmasisti ottaa yhteyttä toimeksiantajaan ja sopii palvelun toteuttamisesta, mm. kotikäynnin ajankohdan Potilaan haastattelu, lääkelistan päivitys ja lääkeneuvonta kotikäynnillä (Forte) Potilaan kirjallisten taustatietojen noutaminen valtakirjalla Analyysi lääkehoidon tilanteesta, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Arvioinnin tulokset käydään läpi moniammatillisessa tapaamisessa, lääkäri tekee hoitopäätökset Pro Dosiksen farmasisti laatii kirjallisen raportin ja lähettää sen potilaalle

Kerro asiakkaalle lääkehoidon arviointipalvelun vaiheet - Lääkehoidon riskitekijöiden kartoittaminen haastattelun (Forte) ja taustatietojen avulla, riskien potilaskohtainen tulkinta, toimenpide-ehdotukset sekä henkilökohtainen lääkeneuvonta.

Kerro, että arviointipalvelua suosittelee myös sosiaali- ja terveysministeriö

Kirjaa ylös toimeksianto: - Toimeksiantajan nimi - Toimeksiantajan puhelinnumero - Toimeksiantajan sähköpostiosoite (vapaaehtoinen) - Aika, jolloin toimeksiantaja on tavoitettavissa - Tilattu palvelu (Forte tai Semi)

Kertaa lääkehoidon arviointipalvelun vaiheet vielä läpi asiakkaan kanssa Pyydä asiakasta selvittämään (potilaan) hoitava lääkäri sekä lääkärin toimipaikka ja yhteystiedot Ilmoita toimeksiannosta Anja-annosjakeluun nina.andersson@oriola.com

ANJASI | 9


Eroon lääkitysvirheistä Anjan avulla

ANJASI | 10

Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu Anja vähentää lääkitysvirheiden mahdollisuutta sekä terveydenhuollon piirissä olevilla potilailla että kotona asuvilla.


Anja-annosjakelupalvelussa lääkkeet on jaettu koneellisesti valmiisiin kertakäyttöannospusseihin, mikä on turvallisempaa ja tehokkaampaa kuin lääkkeiden dosettijakelu käsin.

Lääkitysturvallisuus on olennainen osa potilaan hyvää lääkehoitoa ja se voidaan parhaiten saavuttaa hoitavan yksikön ja apteekin moniammatillisena yhteistyönä. Lääkkeiden koneellisella annosjakelulla on lääkitysturvallisuuden lisääjänä merkittävä rooli. Perinteisessä dosettijakelussa hoitaja, omainen tai potilas itse jakaa lääkkeet viikko kerrallaan muoviseen dosettiin. Tutkimuksista riippuen käsin jaetuissa lääkkeissä virheprosentti voi olla jopa 1–20 prosenttia. Pahimmassa tapauksessa siis joka viidennellä on väärä tai väärään aikaan otettu lääke. Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu Anja auttaa parantamaan lääkehoidon turvallisuutta vähentämällä lääkkeiden jakamiseen liittyviä inhimillisiä virheitä. Anja-annosjakelupalvelussa virheiden mahdollisuus on vain noin 0,004 prosenttia. – Anja-annosjakelupalvelu tuo turvallisemman ja tehokkaamman tavan lääkkeiden annosteluun. Lääketurvallisuutta parantaa myös se, että esimerkiksi hoivakodin potilaan kokonaislääkitys on lääkärin, hoitohenkilökunnan ja apteekin tiedossa, kertoo Anja-annosjakelun Suomen palvelumyyntitiimin esimies Nina Andersson.

Anja tuo aikaa hoivatyöhön Apteekin kautta saatavassa Anja-annosjakelupalvelussa lääkkeet on jaettu koneellisesti valmiisiin kertakäyttöannospusseihin, mikä on myös tehokkaampaa kuin lääkkeiden dosettijakelu käsin. – Sen lisäksi, että annosjakelupalvelu vähentää virheitä lääkejakelussa, se säästää hoitajien aikaa. Kun hoitajan ei tarvitse enää miettiä onko resepti voimassa tai onko lääkepurkkeja varastossa, aikaa vapautuu lääkkeiden vaikutusten seuraamiselle ja potilaan kohtaamiselle, Andersson huomauttaa.

Anja-annosjakelupalvelussa virheiden mahdollisuus on vain noin 0,004 prosenttia.

Anjan koneellinen annosjakelu tapahtuu lääketehdasta vastaavissa tiloissa, joissa annospussit myös tarkistetaan koneellisesti ja valokuvataan ennen lähettämistä apteekkiin. Kuvan avulla voidaan vielä varmistaa oikeiden lääkkeiden päätyminen pussiin. – Annospussissa olevan päivämäärän ja kellonajan avulla myös kotona asuvan potilaan on helppo seurata, että on muistanut ottaa lääkkeet ajallaan. Tämä on hyödyksi erityisesti, jos lääkitys sisältää erikoisannostelua. Annosjakelupussit kulkevat myös hygieenisesti ja turvallisesti mukana esimerkiksi kodin ulkopuolelle suuntautuvilla reissuilla, Andersson muistuttaa.

Koteihin ei kerry ylimääräisiä lääkkeitä Anja-annosjakelupalveluun kuuluu lääkkeiden tarkistus- eli interaktiopalvelu. Sillä varmistetaan, etteivät potilaan käytössä

olevat lääkkeet johda haitallisiin yhteisvaikutuksiin. Annosjakelupalvelun avulla voidaan varmistua siitä, että myös muut tärkeät päivittäin käytettävät valmisteet tulee otettua säännöllisesti. Reseptilääkkeiden lisäksi Anja-annosjakelupalveluun voidaan liittää myös vitamiini- ja hivenainevalmisteet. – Koneellisessa annosjakelussa ei ole pelkoa, että lääkkeet pääsisivät vanhenemaan tai että ylimääräisiä lääkkeitä kertyisi kotiin, mikä voi olla riskitekijä esimerkiksi muistisairaan lääkehoidossa. Lääkkeitä ei jää yli, vaikka reseptejä välillä vaihdettaisiin. Lääkitystä on tarvittaessa myös helppo muuttaa kahden viikon välein. Annosjakelupalvelun ansiosta pienintä pakkauskokoa pienemmätkin lääkeostot ovat mahdollisia esimerkiksi uutta lääkettä kokeillessa. Näin säästetään potilaan rahoja ja vähennetään myös lääkejätettä, Andersson korostaa.

ANJASI | 11


Tiina Turjan mukaan Turussa avohoidon hoitohenkilökunta odottaa jo koneelliseen annosjakeluun siirtymistä ja etenkin sen tuomaa potilasturvallisuuden lisääntymistä.

Koneellinen annosjakelupalvelu otetaan käyttöön Turun kaupungin vanhuspalveluissa

ANJASI | 12


Turun kaupungin vanhuspalvelujen asumis- ja avopalveluasiakkaat ovat siirtymässä lääkkeiden koneellisen annosjakelun piiriin ensi syksynä. Koneelliselta annosjakelulta odotetaan ennen kaikkea parantuvaa lääkitysturvallisuutta sekä hoitotyöhön vapautuvaa aikaa. Väestön ikääntyessä ja ikääntyneiden asuessa kotona entistä pidempään, on kunnissa jouduttu etsimään kasvaneisiin hoitotarpeisiin vastaavia ratkaisuja. Resursseja on suunnattu muun muassa palveluihin, jotka tukevat turvallista kotona asumista, toimintakyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista. Myös lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu on tullut vahvasti osaksi kuntien hoitotyötä. Turun kaupungissa lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hyöty potilasturvallisuudelle on nähty pitkään. Kaupungissa ollaan siirtymässä koneelliseen annosjakeluun ensi syksynä. − Koneellinen annosjakelu on ollut jo vuosia Turussa mahdollinen laitoshoidon asiakkaille sairaala-apteekin annostelemana. Annosjakelun hyödyt on haluttu tuoda nyt myös avohoidon asiakkaille, ja se on tullut mahdolliseksi, kun siihen on saatu kansallista ohjeistusta, toteaa Turun vanhuspalveluiden palveluesimies Tiina Turja.

Palvelu kaikille tehostetun palveluasumisen asukkaille Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu hankitaan ensi syyskuusta alkaen Turun kaupungin vanhuspalvelujen asumis- ja avopalveluihin yhteensä noin 2 500 asiakkaalle. − Asumispalveluissa palvelu hankitaan tehostetun palveluasumisen asukkaille ja avopalveluissa säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Asumispalvelujen puolella on yhteensä 1 060 asukaspaikkaa, jotka vähitellen vaihtuvat laitospaikoista tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Asumispalveluissa on tavoitteena, että kaikki tehostetun palveluasumisen asukkaat siirtyvät palvelun piiriin. Kotihoidossa on arvioitu, että säännöllistä lääkkeenjakoa palveluna saavista asiakkaista noin 1 460 asiakasta voisi ottaa palvelun käyttöön, Turja kertoo.

Eroon lääkitysvirheistä Turussa lääkkeiden koneellisen annosjakelun nähdään lisäävän etenkin potilasturvallisuutta. − Odotamme annosjakelun vähentävän lääkkeiden jakovaiheen inhimillisen virheen mahdollisuuden lähes nollaan. Myös selkeät merkinnät annospusseissa vähentävät virhemahdollisuutta lääkkeiden antovaiheessa. Annosjakelu on myös hygieenisempi dosettijakeluun verrattuna. Lisäksi asiakkaan koko lääkityksen tarkoituksenmukaisuus ja turvallisuus tarkistetaan ennen palvelun käyttöönottoa, Turja luettelee koneellisen annosjakelupalvelun mukanaan tuomia hyötyjä. Koneellinen annosjakelu tuo myös parhaimmillaan säästöä asiakkaiden lääkehoidon kustannuksiin, sillä asiakas maksaa vain käyttämistään lääkkeistä. Lääkkeet toimitetaan aina kahdeksi viikoksi kerrallaan. Tämä mahdollistaa pienintä pakkauskokoa pienemmätkin lääkeostot, esimerkiksi uutta lääkettä kokeiltaessa. Annosjakelun ansiosta kotiin ei myöskään kerry turhia, käytöstä poistuneita lääkkeitä. − Lääkehävikin väheneminen tuo säästöjä myös kunnalle, sillä lääkkeiden hävittämisen kustannukset vähenevät, Turja huomauttaa.

Enemmän aikaa asiakkaalle Tiina Turjan mukaan Turussa myös avohoidon hoitohenkilökunta odottaa jo lääkkeiden koneelliseen annosjakelupalveluun siirtymistä. − Palvelu vapauttaa hoitajien työaikaa manuaalisesta lääkkeenjaosta muuhun välttämättömään asiakastyöhön, esimerkiksi kotona tapahtuvaan kuntoutukseen.

ANJASI | 13


Usein kysyttyä Askarruttaako koneellinen annosjakelu? Commercial Manager Varpu Vilkko vastaa mielellään annosjakelua ja Anjaa koskeviin kysymyksiin. Varpulle voi lähettää kysymyksiä sähköpostitse osoitteeseen varpu.vilkko@oriola.com.

Apteekin lähellä oleva hoitokoti miettii olisiko koneellisesta annosjakelusta heille hyötyä. Olemme menossa pitämään heille infon annosjakelupalvelustamme. Mitä hyötyjä infossa kannattaisi erityisesti nostaa esiin? Koneellinen Anja-annosjakelupalvelu ei merkitse pelkästään lääkkeiden jakelua pusseihin. Annosjakeluun siirtyminen säästää huomattavasti hoitohenkilökunnan aikaa, kun dosettijakeluun käytetyn ajan voi käyttää muihin tärkeisiin työtehtäviin. Myös hoitokodin asukkaiden lääkitysturvallisuus lisääntyy, kun lääkejakelun inhimillisten virheiden mahdollisuus pienenee merkittävästi. Anja-annosjakelussa virheiden mahdollisuus on vain noin 0,004 prosenttia, kun taas dosettijakelussa virheprosentti on tutkimuksesta riippuen 1–20 prosenttia. Jokainen annosjaeltu pussi valokuvataan ja tarkistetaan koneellisesti Anjan toimipisteessä ennen apteekkiin lähettämistä. Valokuvat säilytetään ja kuvia voi myös tarkastella jälkikäteen. Anja-annosjakelupalveluun sisältyy kokonaislääkityksen tarkistus, joka tehdään ennen kuin asiakas aloittaa palvelun. Tarkistuksen yhteydessä ilmenevät sopimattomat ja tarpeettomat lääkkeet poistetaan. Myös lääkityksen muuttuessa varmistamme aina, että lääkitys pysyy edelleen hoitokodin asukkaille sopivana. Mitä apteekissa ja hoitokodissa pitää tarkistaa annosjakelupussista? Apteekki vastaa siitä, että oikeat annosjakelulääkkeet menevät oikealle potilaalle. Apteekki tarkistaa aina koneellisesti jaetuista Anja-annospusseista, että tilaus on tehty oikealle henkilölle. Lisäksi apteekki tarkastaa ANJASI | 14

annospusseista, että ajanjakso sekä ajanjakson lääkkeet ovat varmasti oikeat ja annostelu oikea-aikaista. Fimean mukaan hoitajan tulee aina lääkettä antaessa varmistua lääkeannoksen oikeellisuudesta. Hoitajan tulisi siis aina lääkettä antaessa vielä varmistaa, että lääke on varmasti oikea.

pussin puolikkaan toiselle puolelle ja lääketiedot toiselle. Henkilötietoja sisältävän osan voi heittää esimerkiksi sekajätteen joukkoon.

Onnistuuko annosjakelu, jos asiakkaalla on otettavaan kerralla enemmän lääkkeitä kuin mitä yhteen annospussiin mahtuu?

Koneellisessa annosjakelussa lääkkeet pakataan kerta-annospusseihin, joiden päällä lukee pussissa olevien lääkkeiden nimi, ottopäivä ja -ajankohta. Jos valmiista pussista joudutaan esimerkiksi poistamaan jokin lääke kesken annosjakelurullan, saa apua lääkkeen tunnistamiseen anja.fi-sivustolla olevasta Etsi lääke -hakemistosta. Hakemistosta löytyvät kuvat ja tuotetiedot kaikista Anja-annosjakelussa mukana olevista lääkkeistä.

Annosjakelu onnistuu, vaikka lääkkeitä olisi enemmän kuin annospussikohtainen maksimimäärä eli kahdeksan eri lääkeriviä. Annosjakelukone jakaa samaan antoajankohtaan jaeltavat lääkkeet niin, että aakkosjärjestyksessä kahdeksan ensimmäistä lääkettä tulevat esimerkiksi ensimmäiseen aamupussiin ja loput seuraavaan, samalla kellonajalla merkittyyn pussiin. Jos apteekki haluaa jonkun tietyn lääkkeen omaan pussiinsa, se tulee laittaa tilauksessa omaan annosteluajankohtaansa. Esimerkiksi: aamulääkkeet (9 valmistetta) klo 8, joista Devisol jaetaan omaan ajankohtaansa klo 8.05. Näin Devisol on omassa pussissaan. Voiko annosjakelupussit kierrättää? Annosjakelupussien materiaaliksi on valikoitunut muovi, koska muovi suojaa lääkkeitä parhaiten kosteudelta ja näin lääkkeiden säilyvyys voidaan taata. Tyhjät annosjakelupussit voi kierrättää heittämällä pussit muovijätteen keräysastiaan. Kannattaa kuitenkin muistaa, että annosjakelupussi sisältää nimi- ja lääkitystietoja. Tietosuojaa ajatellen pussin voi avata repäisemällä sen yläreunasta siten, että henkilötiedot jäävät

Miten pussissa olevat lääkkeet tunnistaa, kun ne eivät ole alkuperäispakkauksissaan?

Apteekkiin tuli asiakas kysymään, kuka tekee päätöksen siitä voiko hänelle aloittaa koneellisen annosjakelun? Mitä tällaisessa tilanteessa voi vastata apteekin asiakkaalle? Asiakkaalle voi vastata, että hänen tulee olla yhteydessä hoitavaan lääkäriin ja esittää toive koneelliseen annosjakeluun siirtymisestä. Lääkäri tekee lopullisen päätöksen ja kirjoittaa asiakkaalle annosjakelureseptit. Annosjakeluasiakas on lähdössä mökille kesäksi. Kuinka pitkäksi ajaksi kerrallaan hän voi maksimissaan tilata annosjakelupussit mukaansa? Viranomaisten päätöksen mukaan asiakas voi poikkeustilanteessa tilata maksimissaan neljän viikon annosjakelulääkkeet kerrallaan.


Ammattilaisnetissä

kuhisee

Anjan Ammattilaisnetistä löydät erilaisia materiaaleja annosjakelutyön tueksi. Seuraamalla Ammattilaisnettiä pysyt myös mukana Anjan tuoreimmissa kuulumisissa. Anja Ammattilaisnetin löydät osoitteesta anja.fi/ammattilaiselle

Anja-materiaaleja myös ilman kirjautumista Anjan Ammattilaisnetistä löytyy kattava valikoima annosjakelutyötäsi tukevia materiaaleja. Anjan asiakasapteekeille suunnattujen materiaalien, kuten sopimuspohjien ja koulutusmateriaalien tilaaminen, vaatii edelleen kirjautumisen Ammattilaisnettiin, mutta osa materiaaleista on tilattavissa ja käytettävissä myös ilman sisäänkirjautumista. Ammattilaisnetistä voit tilata ammattilaisja kuluttajaesitteitä. Voit myös tilata ja/tai ladata apteekkiinne julisteita, halstereita, bannereita sekä materiaalia Facebook-kanavaanne.

Anjan Ammattilaisnetistä löydät myös bannereita verkkosivuillenne. Mikäli valikoimasta ei löydy sopivaa bannerikokoa, voit olla meihin yhteydessä Ammattilaisnetin Tilattavat materiaalit -osion tilauslomakkeen kautta. Otamme sinuun yhteyttä. Liittyminen Anjan Ammattilaisnettiin on helppoa ja ilmaista. Käyttäjätunnuksen luonnin jälkeen pääset heti lataamaan ja tilaamaan materiaaleja. Rekisteröidy käyttäjäksi osoitteessa anja.fi/ammattilaiselle.

Uusi videokoulutussarja alkoi Haluamme tukea asiakkaitamme annosjakelutyössä ja tuotimme apteekeille videokoulutussarjan lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta. Koulutuksilla vastaamme myös Fimean vaatimuksiin annosjakelukoulutuksen järjestämisestä. Ensimmäiset videokoulutukset käsittelivät Anja-annosjakelupalvelua kokonaisuutena ja lääkitysturvallisuutta. Koulutusten tallenteet ovat katsottavissa Anjan Ammattilaisnetissä osoitteessa anja.fi/ ammattilaiselle/koulutusmateriaalit. Videokoulutussarjan kolmas osa toukokuussa käsittelee koneellisen annosjakelun kilpailutusta. Sarjan neljäs osio julkaistaan syksyllä. Muistathan merkitä koulutuskorttiisi aina kun olet katsonut uuden koulutuksen, ja vinkkaa koulutuksista myös kollegoillesi! Jos tarvitset apua Ammattilaisnettiin kirjautumisessa, otathan yhteyttä anja@oriola.com. ANJASI | 15