Anja-lehti, talvi 2020, ruotsi

Page 1

2020

ME TA DD IG !

Information om hälsa och dosdispensering

Anja är en bra

CHEF s. 4

Anja-dosdispenseringen lämpar sig för personer i alla åldrar s. 8 Läkemedelssäkerhet är en del av apotekens vardag s. 10


Ansvarig redaktör: Nina Andersson | Redaktion: Mainostoimisto SST Oy Layout: Mainostoimisto SST Oy | Foton: Kristian Heilimö, Thinkstock Tryckeri: Newprint Oy | Utgivningsår: 2020

Anja främjar läkemedelssäkerheten Läkemedelssäkerhet är ett aktuellt ämne, som även anknyter starkt till Anja-dosdispenseringstjänsten. Maskinellt fördelade i dospåsar blir rätt läkemedel tagna vid rätt tidpunkt. Till Anja-dosdispenseringstjänsten hör en kontroll av helhetsmedicineringen, med vilken man även utreder eventuella onödiga eller överlappande läkemedel. Samtidigt säkerställs att läkemedlen som används kan tas samtidigt. Provisor Juha Sinnemäkis intressanta doktorandforskning som publicerades denna höst behandlade även den maskinella dosdispenseringstjänsten och dess inverkan på läkemedelsanvändningen, läkemedelsbehandlingarnas kvalitet och läkemedelssäkerheten. Doktorandforskningens resultat stödjer praxisen som ökar läkemedelssäkerheten och som inom Anja-dosdispenseringstjänsten redan har konstaterats vara bra – enligt Sinnemäkis forskning borde bedömning av läkemedelsbehandlingen göras till en integrerad del av den maskinella dosdispenseringstjänsten. Under året har även utmaningarna med heldygnsomsorg för äldre personer skapat diskussion. Från och med 1.10.2020 har personaldimensioneringen, minst 0,5 anställda per vårdklient, fastställts i äldreomsorgslagen. Fastän personaldimensioneringen växer stegvis fram till år 2023, när antalet anställda ska vara 0,7 per klient, är mängden vårdare som gör viktigt arbete trots allt liten.

Anja-dosdispenseringen kan vara till betydande hjälp vid personalbrist, eftersom den maskinella dosdispenseringen ersätter manuell fördelning av läkemedel i dosetter. Den frigjorda tiden kan användas till att vårda och bemöta klienten på ett genuint sätt. Samtidigt ökar man läkemedelssäkerheten, eftersom den maskinella Anja-dosdispenseringens felfrekvens är endast 0,004 procent, medan felfrekvensen vad gäller manuellt fördelade läkemedel är 1–20 procent beroende på undersökning. Det gångna året har varit exceptionellt även på grund av coronaepidemin. Såväl i hemmen som på arbetsplatserna har man gjort arrangemang för att upprätthålla hälsan och försäkra en fungerande vardag. Även på apoteken har man funderat på nya sätt att leverera läkemedel till kunderna på ett säkert sätt. På sidorna 10–11 berättar vi hur undantagsförhållandena har påverkat vardagen på apoteket i Hartola. Oberoende av den förändrade verksamhetsmiljön, såväl på apoteket i Hartola som även andra apotek, prioriteras och satsas det på läkemedelssäkerheten. I denna tidning kan du även läsa om hur Anja-dosdispenseringen inte endast är en tjänst för äldre personer, utan lämpar sig för personer i alla åldrar. Lilu Nissinen-Turja och Tom Turja från Esbo berättar i tidningen om sina erfarenheter av Anja och vad positivt tjänsten har fört med sig i deras liv. Trevliga lässtunder med Anja önskar

Nina Andersson

Head of Service Sales Fin, Anja-dosdispensering ANJA | 2


3

Tre steg till att bli kund hos Anja-dosdispensering Sök ditt närmaste Anja-apotek

En lista med alla Anja-apotek finns på adressen anja.fi/hitta-et-anja-apotek Du kan även fylla i en kontaktblankett på webben. Ditt närmaste Anja-apotek tar då kontakt med dig. Du hittar blanketten på adressen anja.fi/kontaktblanketten

Berätta i apoteket att du är intresserad av att börja dosdispenseringen av läkemedel

Ta med dig ditt FPA-kort och en uppdaterad lista över dina mediciner. Meddela apoteket hela din medicinering (recept- och egenvårdsläkemedel samt kosttillskott) samt den behandlande läkarens namn. Apoteket gör ett dosdispenseringsavtal med dig.

Hämta färdigt doserade läkemedel från apoteket

Dina läkemedel doseras maskinellt i dosdispenseringspåsar alltid för två veckor åt gången.

ANJA | 3


ANJA | 4


Anja är en bra chef Esboparet Lilu Nissinen-Turja och Tom Turja har varit Anjadosdispenseringens nöjda kunder redan i ett par år.

ANJA | 5


ledde till att vi en gång i månaden ordnar disko redan i början av kvällen. Vi börjar festa klockan 19 och kvällen avslutas vid ungefär halvettiden på natten. Varje månad har vi cirka 700–1 000 aktiva discodansare på plats.

Dosdispenseringstjänsten har fungerat väl även under undantagsförhållandena

Enligt Tomppa och Lilu finns det inga nackdelar med Anja.

En regnig dag i oktober hörs ett glatt sorl av röster i ett köpcenter i Esbo när Lilu Nissinen-Turja och Tom Turja berättar om sina erfarenheter av Anja-dosdispenseringstjänsten. De har varit mycket nöjda med tjänsten redan i två års tid.   – Anja har inga nackdelar. Läkemedelsburkarna tog upp mycket plats, det gör inte Anja. Den är ett säkert och enkelt sätt att ta hand om medicineringen, berättar Lilu och Tom.   Tom fick en hjärninfarkt år 2017. Efter sjukdomsfallet fördelade paret bådas läkemedel i dosetter, men

Läkemedelsburkarna tog upp mycket plats, det gör inte Anja. eftersom båda hade en stor mängd läkemedel började Lilu fundera om de verkligen blev rätt fördelade.   – Via en broschyr på apoteket fick ANJA | 6

jag veta om Anja. Min mamma använde också en gång i tiden en dosdispenseringstjänst, så det var också bekant den vägen, säger Lilu.

Anja ger mer tid till fest Lilu och Tom, som flyttade till Esbo för ett par år sedan, uppskattar tjänsternas bekvämlighet. Vare sig det är fråga om köpcentrets utbud eller hälsovårdstjänsterna.   – Det bästa med Anja är bekvämligheten. Dospåsarna har färdigt datum och klockslag, som berättar när läkemedlen ska tas. Därför är Anja en bra chef, den ger tid. Det finns så mycket som man vill och måste göra i livet, konstaterar paret samtidigt.   Det glada och ungdomliga paret har inte haft brist på aktiviteter under fritiden. DISCO K-50®, som vunnit beröm redan från år 2006, är ett disco grundat av Lilu för personer över 50 år på Gamla studenthuset i Helsingfors.   – Efter en festkväll väcktes tanken om att man ju kunde börja festa redan tidigare än mitt i natten. Det

Fastän coronatiden avbröt discokvällarna i slutet av året, arbetar Lilu fortfarande på reklambyrån som hon själv grundade år 1988 och den pensionerade Tom rehabiliterar aktivt sig själv. Under undantagsförhållandena har Anja-dosdispenseringen underlättat vardagen betydligt för paret som befinner sig i riskgruppen.   – Under våren höll vi oss strikt hemma mellan fyra väggar. Tomppas personliga assistenter har som tur gått till butiken och apoteket för vår del. Anja har också fungerat väldigt bra under coronatiden, assistenten kommer med rullarna från apoteket för två veckor åt gången, berättar Lilu.

Anja är något för personer i alla åldrar Enligt Lilu och Tomppa är dosdispenseringstjänsten något som många kan tycka att endast är för minnessjuka äldre personer. Enligt dem stämmer det emellertid inte.   – Det här är något för personer i alla åldrar, betonar Lilu. Paret avslutar intervjun med att fundera vad det egentligen innebär att vara gammal.   – Precis som om samhället skulle tycka att vi automatiskt blir gaggiga när vi åldras, funderar Lilu med ett klingande skratt.


Det här är något för personer i alla åldrar, betonar Lilu.

ANJA | 7


Anja-dosdispenseringen lämpar sig för personer i alla åldrar Anja-dosdispenseringstjänsten uppfattas ofta som en tjänst för äldre personer, men den stödjer en effektiv läkemedelsbehandling och läkemedelssäkerhet utan åldersskillnad. Tröskeln för att inleda dosdispenseringstjänsten görs lägre genom att göra tjänsten som underlättar vardagen bekant för föräldrar till barn och unga.

ANJA | 8


I barnfamiljer där regelbunden medicinering är en del av livet, underlättar dosdispenseringstjänsten vardagen på flera sätt. Barnet eller den unga behöver inte ta med läkemedelsförpackningen till skolan. En dospåse kan packas med i väskan och medicinerna kan tas enkelt och tryggt när det är dags.   När ett barn eller en ung person har med medicineringen i färdiga dospåsar försedda med namn, datum och tid när medicinen ska tas, underlättar det även betydligt arbetet för den vuxna person som har hand om barnets eller den ungas läkemedelsbehandling till exempel i skolan.

– Anja-dosdispenseringstjänsten är ett enkelt och tryggt sätt att göra medicineringen smidig oberoende av personens ålder. Eftersom dospåsarna är försedda med namn, undviker man även förväxling. Rätt mediciner hamnar alltid hos rätt patient, berättar Nina Andersson, Anja-dosdispenseringstjänstens Head of Service Sales Fin.   Om barnet eller den unga har fritidssysselsättningar, är dosdispenseringstjänsten ett enkelt och tryggt val. Istället för läkemedelsburkar behöver man bara packa med nödvändiga dospåsar till träningar och läger.   Det är också bra att komma ihåg att inte endast receptbelagda läkemedel fördelas i dosdispenseringstjänsten, utan även vitaminpreparat som är i daglig användning, såsom kalcium- eller D-vitamintillskott som är viktiga för barn och unga, kan fördelas i tjänsten. Med hjälp av dosdispensering kan man se till att även andra viktiga preparat som används dagligen blir tagna regelbundet.

Lägre tröskel för yngre åldersgrupper att använda Anja-dosdispenseringstjänsten För tillfället är Anja-dosdispenseringstjänstens största kundgrupp äldre personer som använder flera mediciner.   För att yngre patienter med regelbunden läkemedelsbehandling ska

få tjänsten för att göra vardagen smidigare, måste man öka medvetenheten om dosdispenseringens enkelhet och säkerhet bland föräldrar till barn och unga samt vårdpersonal.   – Skolhälsovården samt skötare till barn och unga med utvecklingsstörning är en viktigt del av vårdkedjan och en kanal genom vilken man kan upplysa familjer, konstaterar Andersson.   Det är bra att även fundera på Anja-dosdispenseringstjänsten med tanke på familjens läkemedelskostnader. Anjas kunder betalar endast för de läkemedel som har expedierats, inte hela förpackningar. Tack vare Anja samlas inga onödiga, gamla läkemedel heller i hemmet.

Blev du intresserad av Anja?

Fråga mer på ditt närmaste Anja-apotek, hur man kan trygga en säker läkemedelsbehandling för barn och unga med Anja-dosdispenseringstjänsten som underlättar vardagen.

ANJA | 9


Läkemedelssäkerhet

är en del av apotekens vardag

Trots undantagsförhållandena är man mån om patienternas läkemedelssäkerhet på apoteket i Hartola och Anja-dosdispenseringstjänsten är en del av detta. Även om året har medfört brådska på apoteket, har det också fört med sig positiva förnyelser.

ANJA | 10

Hur vet man till exempel om ett läkemedel passar ihop med ett annat? På apoteket i Hartola är bland annat uppföljningen av kundernas recept en del av normal praxis varje dag och man satsar även i övrigt flitigt på läkemedelssäkerhet.   – Interaktionsuppföljning av recept hör till normal praxis hos oss, vilket innebär att vårt recepthanteringsprogram följer upp läkemedlens lämplighet. Även Anja-dosdispenseringen stödjer läkemedelssäkerheten för de kunder som använder tjänsten, berättar apotekaren Minna Itkonen vid apoteket i Hartola.   På apoteket ställer man även frågor till dem som köper egenvårdsprodukter, eftersom även dessa produkter kan samverka med receptbelagda läkemedel. På apoteket uppmuntrar man kunderna att upprätthålla en lista över sin egen medicinering. Den är behändig även när man hämtar till exempel makens eller makans läkemedel från apoteket.   – Papper och penna räcker för att skriva en lista, men man kan också få en sådan från en sjuk- och hälsovårdsenhet. Det är bra att även komplettera listan med de egenvårdsprodukter man använder, til�lägger Itkonen.


Anja-dosdispenseringens läkemedel fås snabbt från apoteket Anja är en maskinell dosdispenseringstjänst som apoteken erbjuder. Via den expedierar apoteken tabletter och kapslar som kunden tar regelbundet förpackade i påsar med engångsdoser som räcker för två veckor. Maskinellt dispenserade engångspåsar är hygieniska och säkra att använda. På dosdispenseringspåsarna ser man också om dagens läkemedel har tagits.   På apoteket i Hartola har den maskinella Anja-dosdispenseringtjänsten också upplevts som en fördel under coronatiden, eftersom det är enkelt att få med sig en Anja-låda. Kunden behöver inte dröja länge i apoteket för att hämta ut läkemedel.   – Våra Anja-kunders recept är alltid i ordning och därför behöver

man inte vänta medan de förnyas. Läkemedlen kan även betalas med faktura. Man får snabbt med sig läkemedlen från apoteket och Anja är även i övrigt en mycket bra tjänst, konstaterar Itkonen.

Undantagsförhållandena förde med sig förnyelser i apotekets vardag Undantagsförhållandena har medfört några förändringar till apoteket i Hartola, till exempel en uthämtningsautomat utanför apoteket. Kunderna beställer läkemedlen på förhand och kan vid behov hämta dem från uthämtningsautomaten.   – Automaten har förbättrat servicen på apoteket i den bemärkelsen att vi har kunnat förlänga öppethållningstiderna. Kunderna kan hämta läkemedlen från automaten dygnet

runt. Där kan man även hämta Anja-dosdispenseringens påsband, eftersom den innehåller läkemedel som kan förvaras i rumstemperatur. Utöver uthämtningsautomaten har man även genomfört andra förnyelser på apoteket i Hartola. Man är mån om säkerhetsavstånd, utrymmena desinficeras regelbundet och handdesinfektionsmedel finns alltid till hands. På servicediskarna har man också monterat plexiglas.   – Vi har informerat våra kunder om coronasituationen och vår nya praxis via sociala medier, vår webbplats, i apotekets fönster, på dörrarna och anslagstavlan. Numera är det en utmaning att informera, eftersom det finns så många olika kanaler, sammanfattar Itkonen.

Det är bra att även komplettera listan med de egenvårdsprodukter man använder.

ANJA | 11


Av alla jourbesök av personer över 65 år beror närmare en fjärdedel på en läkemedelsskada

Maskinell dosdispensering minskar antalet fel vid fördelningen av läkemedel MSc, provisor Outi Laatikainen undersökte i sin doktorandforskning incidenter med anknytning till läkemedel inom den finländska specialiserade sjukvården.

Närmare vart fjärde jourbesök av personer över 65 år beror på en läkemedelsskada. Observationen framkommer i MSc, provisor Outi Laatikainens doktorandforskning som publicerades under våren. Doktorandforskningen undersökte incidenter med anknytning till läkemedel inom den finländska specialiserade sjukvården. ANJA | 12

Enligt en färsk doktorandforskning beror besöken på akuten ofta på en läkemedelsskada som orsakats av samverkningar mellan läkemedel. Enligt provisor Outi Laatikainen kan maskinell dosdispensering bidra till att undvika fel vid fördelningen av patienternas läkemedel och därmed minska skador som riktas mot patienten.

Hurudant är då vanligtvis en äldre persons jourbesök till följd av en läkemedelsskada och vad är det som har lett till det? Enligt Laatikainens undersökning var orsakerna till äldre personers jourbesök och därtill relaterade symptom mycket heterogena, och det är inte möjligt att urskilja en typisk orsak eller ett symptom som man söker behandling för.

– Bland de vanligaste orsakerna som lett till jourbesök som framkom i undersökningen var fall där patienten upplevde svindel, fallolyckor och frakturer till följd av sådana. Andra orsaker var även läkemedelsskador till följd av cytostatika eller infektioner efter cytostatikabehandling samt blödningar som orsakats av läkemedelsbehandling, berättar


Laatikainen.   Jourbesök på grund av läkemedelsskador berodde oftast på samverkningarna mellan fler än ett läkemedel. Vanligtvis orsakades skadorna av läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, särskilt opiater, antidepressiva och antipsykotiska läkemedel framträdde i Laatikainens undersökning.

Information om läkemedel som skrivits ut av olika läkare överförs inte tillräckligt mellan olika organisationer Läkemedelsskador bland äldre personer är kopplade till att de ofta omfattas av både specialiserad och grundläggande sjukvård, vilket betyder att läkemedelsbehandlingen och bedömningen av dess förverkligande är fördelad på flera olika läkares ansvar.   – Väldigt ofta är det så att information om läkemedel som skrivits ut av olika läkare inte överförs tillräckligt mellan olika organisationer. Läkemedelsbehandlingen förblir i ett tillstånd där ingen har fullkomlig kontroll över helheten och patienten själv vet inte heller nödvändigtvis hur den egna läkemedelsbehandlingen ska förverkligas. I sådana situationer ökar risken betydligt för missförstånd, dubbelmedicinering, samverkningar samt biverkningar, konstaterar Laatikainen.   Vad gäller säker läkemedelsbehandling vore det enligt Laatikainen mycket viktigt att information om medicineringen skulle överföras effektivt mellan alla aktörer som vårdar patienten. Dessutom borde läkemedelsbehandlingen kontrolleras regelbundet. Det borde finnas en utsedd aktör som ansvarar för läkemedelsbehandlingen som helhet.   – För patienten är det viktigaste säkert att även själv så gott det går försöka hålla reda på sin egen

medicinering och alltid framföra den informationen till den vårdande aktören på sjukhuset eller till exempel hälsovårdscentralen, säger Laatikainen.

Genom att samla ihop HaiProanmälningar får man verksamhetsmodeller för tryggare läkemedelsbehandling Laatikainens doktorandforskning undersökte även behandlingen av läkemedelsskador i social- och hälsovårdens rapporteringstjänst för farliga situationer, HaiPro. I undersökningen framgick det att HaiPro-anmälningar om läkemedelsskador görs, men utmaningen är att behandlingen och användningen av anmälningarna inom hälsovården är bristfällig.   Enligt Laatikainen behandlas för närvarande HaiPro-anmälningar om läkemedelsbehandling systematiskt endast på enhetsnivå på sjukhusen. Då får man inte en helhetsbild av bristerna i läkemedelsbehandlingen för att kunna utveckla och effektivisera läkemedelsbehandlingsprocessen.   – Effektivare användning av HaiPro-systemet i fortsättningen skulle kräva att behandlingen av dessa anmälningar överförs till den högsta nivån inom organisationerna, varpå all information kunde sammanställas. På så sätt kunde kan utveckla verksamhetsmodeller för tryggare läkemedelsbehandling som kunde utnyttjas nationellt. Detta skulle emellertid kräva påtaglig effektivisering av HaiPro-anmälningar genom att utveckla automatiserade förfaringssätt.

Maskinell dosdispensering som en del av lyckad läkemedelsbehandling I Laatikainens doktorandforskning framgick att en stor del av de med-

icingeringsfel som rapporterats i den specialiserade sjukvårdens HaiPro-anmälningar gällde fördelningen av läkemedel i patientdoser. Enligt Laatikainen är det sannolikt att det kan förekomma förväxlingar vid fördelningen av särskilt äldre personers läkemedel. Förväxlingar orsakas både inom hälsovården och öppenvården av liknande läkemedelsförpackningar och läkemedelsnamn (s.k. look-alike, sound-alike läkemedel). Laatikainen anser att maskinell dosdispensering kan bidra till att undvika fel vid fördelningen av patienternas läkemedel och därmed minska skador som riktas mot patienten.   – Maskinell dosdispensering minskar risken för mänskliga misstag såväl inom hälsovården som hemma hos patienterna. Tjänsten utesluter dock inte alla risker, men det är en tydlig förbättring på situationer där en anställd fördelar patientens läkemedel för hand eller patienten själv fördelar sina läkemedel till exempel i dosetter, säger Laatikainen.   Outi Laatikainens doktorandforskning genomfördes som retrospektiv registerforskning genom användningen av patientuppgifter för patienter över 65-års ålder som sökt sig till den specialiserade sjukvårdens jour vid Uleåborgs universitetssjukhus år 2014. Ur patientuppgifterna samlades uppgifter om patientens hälsotillstånd och medicinering, registrerad orsak till besöket samt symptom som ledde till att patienten sökte sig till vård. Därefter bedömdes eventuella orsakssamband mellan orsaken till patientens besök och läkemedelsbehandlingen. I undersökningen tog man inte ställning till om de ifrågavarande läkemedelsskadorna hade kunnat förebyggas.

ANJA | 13


Ny Anja-låda till vintern Under hösten frågade vi på Anjas Facebooksida vilket av tre vintriga lådmotiv som följarna tycker bäst om. Som vinnare valdes den vackra Vinterskog-lådan, vars framträdande motiv föll många i smaken. Vinterlådorna finns på apoteket!

”Alldeles underbar!” ”Underbart vacker och harmonisk.”

ANJA | 14

”Lådans utseende är perfekt och lämplig för den kommande julen.”

”Den här lådan fångade genast mitt intresse.”

”Den här är min favorit, jag gillar vintern.”

”Lådan har fräscha färger och är stilren :) .”


Så det är så det ligger till. I denna spalt besvaras frågor om Anja-dosdispenseringen. Skicka in din fråga på adressen anja@oriola.com.

Hur ska jag gå till väga om jag misstänker att det är något fel i min medicinering, men läkemedlen har redan fördelats i påsar? I en sådan situation ska man alltid kontakta sin egen läkare för att reda ut saken. Läkaren kontaktar vid behov apoteket om han eller hon konstaterar något avvikande i medicineringen.

Jag blir stationerad utomlands i två månader. Kan jag få mina läkemedel förpackade i dospåsar på förhand så att jag kan ta dem med mig? Tyvärr är det inte möjligt att få läkemedlen förpackade i dospåsar för så lång tid. För att försäkra läkemedelssäkerheten är den längsta perioden 28 dagar på grund av läkemedlens hållbarhet. För en två månaders resa är det bättre att ta med läkemedlen i deras ursprungliga förpackningar.

Min mormor använder Anja-dosdispenseringen, men hon vågar inte lämna sin bostad på grund av coronan. Kan jag hämta dosdispenseringsbandet från apotek för min mormors räkning? Ja, det kan du. Kom ihåg att ta med din mormors FPA-kort. Om du även i övrigt sköter din mormors apoteksärenden kan hon göra en apoteksfullmakt åt dig i suomi. fi-tjänsten.

Ser alla Anja-dosdispenseringslådor likadana ut, eller kan jag välja den jag tycker bäst om av flera alternativ? Man har fäst uppmärksamhet vid Anja-dosdispenseringslådornas utseende. Utöver standardlådan finns även säsongslådor. Utseendet på dessa varierar. Den nyaste Anja-dosdispenseringslådan är också vackert vintrig! Du kan också samla på dig flera säsongslådor.

Hur kan jag vara säker på att jag säkert har blivit tilldelad rätt läkemedel i dospåsarna? Anja-dosdispenseringen har en mycket låg felfrekvens, 0,003 %. E-recepten som läkaren skriver ut överförs direkt till dosdispenseringsmaskinerna. Före det har man försäkrat att det inte finns några överlappande eller oförenliga läkemedel. Dosdispenseringspåsarna kontrolleras maskinellt och varje dosdispenseringspåse fotograferas. På apoteket kontrollerar man ännu att dosdispenseringspåsarna motsvarar beställningen innan de levereras. I tjänsten Sök efter läkemedlet på webbsidan anja.fi kan du även själv se hur läkemedlen som du använder ska se ut. Läkemedlen i Anja-tjänstens utbud finns alla i tjänsten Sök efter läkemedlet.

ANJA | 15


Vårda din hud med en lyxig ögonkräm EYE CONTOUR CREAM en fyllig A-vitaminkräm för känslig hud förnyar och återfuktar effektivt reducerar rynkor som en återupplivande intensivbehandling till hela ansiktet, halsen och dekolletaget samt som mask också på ärr! Nästan alla Louis Widmer-produkter finns att få oparfymerade eller milt parfymerade. ENDAST FRÅN APOTEKET MADE IN SWITZERLAND

Läs mer: anja.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.