Page 1

Oficiální časopis Sdružení studentů stomatologie České republiky

generální partner zahraničních stáží

20/21 Podzim 2012 / Jaro 2013

www.ssscr.cz


Odborné publikace vydané Českou stomatologickou komorou 2004–2012

310 Kč

350 Kč

AK T UÁLNÍ NABÍDK A

Rukověť zub zubního lékaře – pacient se zdravotním rizikem Robert Houba, Jiří Zemen, Věra Bartáková

250 Kč

310 Kč

Rukověť zub zubního lékaře – temporomandibulární poruchy v praxi Jiří Zemen

650 Kč

Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku

Vývojové a zís získané poruchy zubů a tvrdých zubních tkání Vlasta Merglová, Romana Ivančaková

300 Kč

100 Kč

Ortodontický atlas Ortodon

Malé ilustrované ilustrova repetitorium

Kouření a dutina ústní

Magdalena Koťová

Radovan Slezák a kol.

Radovan Slezák, Aleš Ryška

Vlasta Merglová, Romana Ivančaková

JIŽ V Y PRODANÉ T I T ULY

Magistraliter receptura ve stomatologii Zbyněk Sklenář, Vladimír Ščigel

Rukověť zubního lékaře – ošetřování pacientů s komplikujícím zdravotním stavem Věra Bartáková, Robert Houba, Jiří Zemen

Repetitorium klinické farmakologie pro praxi zubního lékaře

Repetitorium klinické farmakologie pro praxi zubního lékaře

Vladimír Ščigel

Doplněné a rozšířené vydání Vladimír Ščigel

Neodkladné stavy v ordinaci zubního lékaře

Radiační ochrana při zubních radiodiagnostických vyšetřeních

Vladivoj Tuzar, Martin Štěpán, Stanislav Machart

Otto Kodl a kol.

V případě významného zájmu o některý z již vyprodaných titulů zváží ČSK jeho dotisk.

Kde a jak knihy koupíte: 1. Na dobírku Knihy lze objednat písemnou formou na základě vyplnění formuláře, který získáte dvěma způsoby:  on-line na www.dent.cz (sekce Pro členy/odkaz Ediční činnost)  poštou – formulář vám bude zaslán na základě telefonické žádosti (tel.: +420 234 709 630, Ing. Jolana Kunrtová) Objednat lze maximálně 7 kusů knih. Cena dobírky = cena knih + 135 Kč (poštovné, balné). Objednatel obdrží zásilku do 14 dnů.

2. Přímý prodej  v recepci Apolenky, sídla ČSK – Slavojova 22, Praha 2  na vzdělávacích a dalších akcích ČSK

Podrobné informace a recenze knih:

www.dent.cz


Editorial Milí čtenáři, po kratší odmlce se Vám do rukou dostalo další dvojčíslo našeho časopisu StuDent - jubilejní 20. a 21. díl. Vydávání dvojčísel se nám zalíbilo, protože Vám můžeme najednou nabídnout velké množství článků o událostech a akcích, které proběhly nejen pod hlavičkou sdružení. Konkrétně se můžete těšit na spoustu informací o SSS ČR a jeho aktivních členech, abyste byli v obraze o tom, jak celé sdružení funguje. Dále zavzpomínáme na ples, mecheche a především největší událost „sdružeňáckého roku“ – International Dental Student Congress 2013. Dalším velkým počinem každého jara je preventivní projekt Ve zdravé ČR zdravý zub, o němž si také můžete přečíst, jak probíhal v jednotlivých městech.

Ani o prázdninách není třeba vzdávat se zubařských aktivit, a proto se můžete dočíst akci na Na vlnách Listerine či Curaprox student campu. Nevíte, o co se jedná? Tak se pusťte do čtení. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na realizaci tohoto časopisu podíleli – autorům článků a fotek, našemu grafikovi a také sponzorům, díky nimž Vám můžeme magazín distribuovat zdarma. Příjemné čtení Vám za všechny zmíněné přeje Kateřina Křenková editor časopisu

Proč se zaregistrovat do SSS ČR? • členství je bezplatné • přináší to mnoho výhod • členem se může stát každý student • zubního lékařství Hlavním důvodem, který vedl ke vzniku sdružení, byla snaha zpřístupnit studentům zahraniční stáže. Což se podařilo a samozřejmě daří doteď. Existuje nespočet míst na  zeměkouli, která můžete navštívit a naučit se novým věcem, stačí jen pohledat na webu SSS ČR. Když tam zavítáte, najdete spousty dalších informací. Jako jsou fotky z různých společenských akcí, které sdružení pořádá – počínaje reprezentačním plesem a konče sportovními turnaji. Nesmíme

opomenout ani program Ve zdravé ČR zdravý zub, který se rozšiřuje i do zahraničí. Dalšími aktivitami, které sdružení zprostředkovává, jsou různé přednášky a workshopy týkající se zajímavých témat, na která není ve výuce prostor. Od roku 2012 pořádá SSS ČR také vlastní studentský kongres, kterého se jako budoucí zubaři můžete zúčastnit. Stačí jen na webu www.ssscr.cz/prihlaska vyplnit formulář a začít využívat výhod, které SSS ČR přináší.

3


Historie SSSČR ÚVOD Vzniku sdružení předcházelo počátkem devadesátých let založení Asociace studentů stomatologie (ASS), to však nemělo dlouhého trvání a zakladatelé SSS ČR udělali vše pro to, aby se tento scénář již neopakoval a rozběhli organizaci na celorepublikové úrovni, aby všichni studenti měli možnost zúčastnit se zahraniční stáže. K úkolu se postavili opravdu svědomitě a 30. 1. 2001 bylo SSS ČR zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR. Za historicky prvního prezidenta odhlasovali zakládající členové Jiřího Zvolánka. Funkce viceprezidenta se ujal Jan Procházka a úlohu hospodáře zastával Aleš Váňa. Spolu s dalšími aktivními členy postavili základ sdružení, sháněli finance, kontakty, informace. Již po prvním roce navštívilo 5 českých studentů stomatologickou kliniku v  Alexandrii (Egypt), jeden student navštívil Karolinska institut ve Stockholmu (patřící k místní stomatologické klinice) a do České republiky (konkrétně Plzně) se v létě podívalo 5 studentů z Bělehradu. Vedoucí představitelé sdružení reprezentovali studenty také v procesu rozhodování o změnách systému výuky – jak už v rámci vstupu ČR do EU, tak kvůli vyšší úrovni specializace budoucích stomatologů – snaha se více oprostit (ne však zcela) od všeobecných předmětů a více se zaměřit na pozdější povolání. Ještě před svým jmenováním do funkce navštívil Jiří Zvolánek Stockholm za účelem účasti na kongresu EDSA (European Dental Student´s Association). Toto sdružení nejprve vzniklo jako evropská větev pro spolupráci s IADS, postupem času se ale zcela osamostatnilo. Hlavním cílem se stala spolupráce s Association of Dental Education in Europe (ADEE) a snaha o  sjednocení vzdělávání studentů stomatologie v rámci EU. Na počátku března zavítal náš prezident také na setkání

4

IADS (International Association of Dental Students) v Istanbulu. Na základě toho a navázání kontaktů byla ČR přijata za  právoplatného člena IADS. Což znamenalo a doposud znamená, že můžeme využívat všech služeb, které IADS nabízí. Začátkem listopadu byl Jiří Zvolánek pozván na setkání Zahnmedizinischer Austauschdients (ZAD). Za zmínku stojí jejich Famulaturreisen, při kterých němečtí studenti podnikají cesty do rozvojových zemí a plní zde práci stomatologů. Vlastní projekt se v této době konal v Tanzánii, kde byla pro dobrovolníky k  dispozici dvě stomatologická křesla, na kterých mohli ošetřovat domorodce. Již krátce po založení SSS ČR započala spolupráce s  Českou stomatologickou komorou (ČSK), která plně podporuje činnost asociace a již od roku 2001 v rámci spolupráce poskytuje studentům slevu na vstup na Pražské dentální dny a informuje o chodu sdružení v LKS. PDD navštěvuje každoročně velké množství studentů, o organizaci se od roku 2009 stará koordinátorka Monika Michálková. Bylo také dohodnuto, že studenti tehdejších 6. ročníků stomatologie mohou za zvýhodněné ceny „last minute“ navštěvovat přednášky a praktické kurzy pořádané ČSK a zapisovat si je do indexu celoživotního vzdělávání. Jediným zdrojem financí pro sdružení jsou sponzoři, proto bylo nutné oslovit různé dentální firmy a navázat s nimi kontakt. Jednou z  firem, která na počátku přistoupila na spolupráci, byla GSK a také R-dent. Firma R-dent projevila zájem o  prezentaci formou přednášek pro studenty, první z  nich se  uskutečnily již před koncem roku 2001. Na výstavě Pragodent byly navázány kontakty s představiteli dalších firem – Hu-Fa Dental, Planmeca. Také samotná LF UK v  Plzni finančně podpořila pobyt 5  studentů z  Bělehradu na plzeňské stomatologické klinice v srpnu 2001.


Protože SSS ČR má jako právní subjekt povinnost vést účetnictví a podávat daňové přiznání, bylo nutné najít osobu, která by účetnictví spravovala. Studenti tedy kontaktovali MUDr. Vlastimila Bureše z Plzně (Veřejná informační služba s.r.o.) a navázali s ním úspěšnou spolupráci. VALNÁ HROMADA 7. dubna 2001 proběhla v Plzni historicky I. valná hromada (VH). Již na počátku bylo určeno, že každou další VH bude pořádat jiné studentské město. Na konci prvního setkání byly vytyčeny jasné cíle podporující kvalitní vzdělání studentů stomatologie – spolupráce s fakultami na lokální úrovni, spolupráce s ČSK, dojednávání levnějších vstupů pro studenty na stomatologické výstavy, přednášky, workshopy apod., získaní sponzorů na  chod sdružení jakožto neziskové organizace, založení internetových stránek a studentského časopisu a především uspořádání výměnných pobytů a stáží. Tradiční součástí VH se stala také změna stanov, která musí být v písemné formě předávána Ministerstvu vnitra ČR a je také zpřístupněna na internetové stránce sdružení. ČASOPIS Již v  začátcích se jednalo o tvorbě časopisu. Jeho 1. šéfredaktorem se stal Štěpán Slezáček. První číslo se nakonec do rukou studentů dostalo v  březnu 2002. Mělo pouhých 7  stránek a obsahovalo jen černobílé fotky, i tak jeho vydání přišlo na 43 tisíc korun, které byly získány od sponzorů. Další číslo vydané v říjnu 2002 už se o dvě stránky rozrostlo a prodělalo změny po grafické stránce, ale stále zůstávalo černobílé. Obdobně vypadala i další čísla (III. číslo – duben 2003, IV.  číslo – prosinec 2004 – už obsahovalo na vnitřních stranách obálek barevnou reklamu). Na úvodních stranách jsme mohli spatřit jednoduché kresby na „zubařské“ téma dosud neznámého autora. Oficiálním sponzorem časopisu se stala firma Colgate, která současně podporovala soutěž o nejlepší a nejzajímavější projekt z oblasti stomatologie. Do VII. čísla byly zásluhou Jana Streblova a Ladislava Gregora poprvé zařazeny odborné články. Až po XI. číslo vycházely všechny články s  černobílou přílohou fotek, na podzim 2007 jsme se ale poprvé setkali s  celobarevným vydáním časopisu zásluhou tehdejší šéfredaktorky Karolíny Florykové. Souběžně s papírovým časopisem stále existuje jeho internetová verze, která vychází průběžně. WEBOVKY Světlo světa spatřily i první internetové stránky www.sss.wz.cz, které umožňovaly bezplatný chod. Po čase se ale jako nutné ukázalo využívat více úložného prostoru a dalších služeb. Nejprve však bylo nezbytné získat finance na registraci a chod domény. Tyto podmínky jsme splnili a v  roce 2006 byly zprovozněny nové webové stránky www.ssscr.cz, které přináší návštěvníkům více informací a  pyšní se stále lepší grafikou. Informace o SSS ČR jsou k dispozici samozřejmě i na facebooku.

VE ZDRAVÉ ČR ZDRAVÝ ZUB Originální projekt, který se na svět vyklubal v roce 2007 zásluhou MUDr. Jana Vokurky. Přináší spoustu užitečných informací veřejnosti, která se tak vzdělává v  oblasti ústní hygieny nenásilnou a zajímavou formou a také umožňuje studentům získat zkušenosti v oblasti komunikace se svými budoucími pacienty, proto je přínosem pro obě strany. Studenti před vypuknutím akce prochází různým počtem školení, který je připraví na den D, kdy pak až do vyčerpání sil bojují proti polopravdám a pověrám o orální hygieně.

INTERNATIONAL DENTAL STUDENT CONGRESS Unikátní počin studentů, kterým nestačí informace získané na půdě univerzity v rámci výuky, ale chtějí se vzdělávat i ve svém volném čase na mezinárodní úrovni. Organizují proto vždy na jaře v  Brně studentský kongres, kterého se účastní stovka studentů z různých koutů světa a mnoho českých i zahraničních lektorů, kteří zde přednášejí a vedou workshopy na různá témata od komunikace s pacienty přes chirurgické šití až po implantologii. Součástí kongresu jsou i společenské večery zaměřené na představení České republiky cizincům. PLES Tradičně v polovině listopadu budoucí zubní lékaři a lékařky odloží zrcátka, sondy a pracovní oděv a patřičně upraveni do sak a večerních šatů se vydávají protančit večer. Zábava je připravena pro všechny ročníky – prvňáci jsou oficiálně přijati do sdružení po pasování obrovským kartáčem Plakodrtěm, druháci bojují o poukaz, který jim dá možnost vybrat si svého zkoušejícího na anatomii, a starší ročníky buď organizují samotný ples, nebo se baví po svém. Vítanou návštěvou jsou samozřejmě vyučující lékaři, absolventi a  v neposlední řadě také posluchači z jiných měst. 1. reprezentační ples SSS ČR se v Brně ve Společenském centru Dominik uskutečnil 15. 11. 2002 a dochoval si svou tradici dodnes.

5


MECHECHE Po skončení zimního zkouškového, kdy si všichni oddechnou, že s úspěchem postoupili do dalšího semestru, je ideální doba na oslavu. Nejen pro tuto příležitost uspořádali brněnští studenti 1. 3. 2008 první Zubařské mecheche, na kterém se všichni vrátili do dětských let, protože jako téma karnevalu zvolili Pohádky a večerníčky. O rok později prolítli šatníky rodičů a prarodičů a reprezentovali tehdejší módu v Návratu do šedesátek. O roce 2010 se informace vytratily, avšak víme, že v  roce 2011 se na řadu dostala léta osmdesátá, děvčata nahodila trvalou a velké kruhové náušnice, chlapci typickou vlnu a všichni se vymódili do lesklých a třpytivých oblečků. Další ročník se zase nesl v  duchu Divokého západu plného nabitých koltů, drsných kovbojů, krásných tanečnic a tequily. Chmurný podzim 2012 se organizátoři rozhodli zpestřit

výletem do vesmíru, všichni, kterým učaroval pes Lajka, princezna Leia z Hvězdných válek či astronauti, mohli předvést svou kreativitu. Ostatní města s  pořádaním mecheche taky nezahálela. Olomouc taky vsadila na styl let 80. Na rok 2013 si olomoučtí studenti připravili Slet čarodějnic. Plzeň se nenechala zahanbit a předvedla v roce 2012 Ultimate Christmas party. V roce 2013 se do pořádání pustil i Hradec Králové a tak proběhlo první mecheche na téma Zvířátka. A Brno nezůstalo pro rok 2013 pozadu a uspořádalo večer plný Animovaných hrdinů. Kateřina Křenková LF MUNI, Brno

Představení aktivních členů Sdružení nefunguje jen tak samo od sebe, ale  ke  svému chodu potřebuje řadu aktivních studentů, kterým je na valné hromadě na základě hlasování udělena určitá funkce. Pokud máte ve struktuře sdružení chaos, můžete se níže dočíst, jak své úkoly charakterizovali samotní „funkcionáři“.

Prezident

Mám nespočet úkolů. Mimo jiné prezentuji sdružení na všech oficiálních událostech jak v ČR, tak v zahraničí, jednám s ČSK, koordinuji všechny ostatní funkcionáře a motivuji je k tomu, aby „makali“, když je třeba :-). A taky někdy žehlím průšvihy.

1. viceprezident

Zastupuji prezidenta, když nemůže, a snažím se mu pomáhat, jednám s ním o nejrůznějších alternativách čehokoliv ve SSS ČR a vymýšlím, jak vše zjednodušit, urychlit a  zlepšit. Krom toho taky jednám se sponzory, abychom měli z čeho fungovat jako sdružení.

2. viceprezident

Zastupuji 1. viceprezidenta :-) popř. dělám to, co je zrovna potřeba.

6

National Exchange Officer (NEO)

Mým úkolem je především vyřizování emailů, organizace a pomoc se stážemi a také „funguji“ jako delegát na kongresech IADS. V každém univerzitním městě mám nejen já svého lokálního zástupce.

National Scientific Officer (NSO)

Koordinuji místní koordinátory :-) a komunikuji s NSO ostatních zemí. Můžete se na mě obrátit, když budete mít dotazy ohledně výzkumných stáží nebo ohledně čehokoliv jiného  Pokud tedy budete mít zájem zažít dobrodružství v cizí zemi, neváhejte mě kontaktovat!

National Prophylaxis Officer (NPO)

Mým úkolem je zajistit hladký průběh preventivních programů, které v rámci ČR probíhají. Jedná se především o  již zaběhnutý projekt „Ve zdravé ČR zdravý zub“ a také se starám o realizaci nově vznikajícího programu, který bude určen pro nastávající maminky a jejich chrup. :-)

Fundraiser

Moje funkce je poměrně nová a mým hlavním úkolem je „lovit“ sponzory. :-) Sdružení jakožto nezisková organizace může čerpat finance jen formou sponzoringu a já tuto činnost koordinuji.


Hospodář

Ve financích musí být vždycky pořádek, proto jsem tu já. :-) Komunikuji s účetním, předávám faktury, cestovní výkazy a potřebné dokumenty, podávám daňové přiznání, připravuji finanční plány na následující rok.

Webmaster

Snažím se o naše virtuální prezentování na www.ssscr.cz, aktualizaci stránek, zveřejňování inzerátů.

Editor

Mým úkolem je vydávání časopisu StuDent, abyste se na  jednom místě mohli dočíst o událostech, které proběhly za uplynulý půlrok/rok ve všech studijních městech a také za hranicemi republiky. Časopis nedávám dohromady sama, ale nejprve vyhledávám lidi, kteří se nestydí napsat článek, potom po nich loudím fotky, všechny podklady posílám grafikovi a pak čekám, co z toho vykouzlí. Pokud rádi píšete, může se v příštím čísle objevit i váš článek, stačí, když o sobě dáte vědět.

Local Exchange Officer (LEO) Hradec Králo-

Z popisu funkce mám na starost klinické stáže (přijímám a přeposílám Aplication form od zájemců o vycestování) a jsem zástupce za město - jezdím na VH, mám hlasovací právo, co chce vedení po HK, jde skrze mě, jednám s proděkanem, přednáším prvákům o SSS ČR, pořádám vzdělávací akce.

Local Exchange Officer (LEO) Olomouc + Local Prophylaxis Oficcer (LPO) Olomouc

Mým hlavním posláním by mělo být hlavně zařizování stáží (LEO) a koordinace preventivních programů (LPO), ale zvrhlo se to takřka ke všemu, od vzdělávacích a společenských akcí až po pořádné párty ;) V Olomouci spolupracujeme se Spolkem mediků, IFMSA a s vedením lékařské fakulty, u které mají studenti velkou oporu. Co pořádáme a na čem

se podílíme? Ve zdravé Olomouci zdravý zub a další akce, kde propagujeme správnou hygienu dutiny ústní, Zubařské mecheche, Adapťák pro zubaře, Rozsvěcování vánočního stromečku, Půlení děkana, workshopy a přednášky a plno dalších super akcí, které vznikají jen díky aktivitě mnoha studentů… chceš se k nám přidat?… Dej o sobě vědět ;)

Local Prophylaxis Oficcer (LPO) Brno

Snažím se o zorganizování akce Ve zdravém Brně zdravý zub, když se něco vyskytne, nepohrdnu zařízením přednášky, ale jako každý ze členů přiložím i ruku tam, kde je potřeba.

Local Prophylaxis Officer (LPO) Praha + Local Scientific Officer (LPO) Praha

Mít dvě honosně znějící funkce zavání lehce schizofrenním popisem, ale pokusím se do toho nezamotat. Jako LPO je mým úkolem především starost o preventivní programy v našem městě. Tento rok jsem měla tímto premiéru při organizaci akce Ve zdravé ČR zdravý zub, což je edukativní akce zaměřená na výuku dentální hygieny probíhající ve  všech fakultních městech v jeden den. Jako LSO je mým úkolem starost o výzkumné stáže. Jak zajištění možnosti stáže na naší fakultě pro zahraniční studenty, tak naopak výjezd našinců na zahraniční výzkumné programy. Mimo to se spolu s LEO staráme o různé přednášky a akce pro pražské studenty zubního lékařství.

Local Scientific Officer (LSO) Brno

Mým hlavním úkolem je pomoc při zajištění výzkumných stáží, a to jak studentům vyjíždějícím, tak i zahraničním zájemcům, kteří by se rádi podívali k nám. Můžete se na mě také obrátit, pokud byste měli zájem o nějakou přednášku či workshop. Fantazii se meze nekladou :-) Kateřina Křenková LF MUNI, Brno

7


Stáž v Samaře Článek o naší stáži v Rusku jsem měla v plánu napsat hned po příjezdu, dokud jsem měla vše v živé paměti, ale však víte, jak to chodí. Hned na začátku bych ten náš velký výlet chtěla celkově zhodnotit, protože to je na tom to nejdůležitější: Byla to skvělá zkušenost, velké dobrodružství a jsem moc ráda, že jsem tam byla. Ničeho nelituju, ale nikdy víc už do Ruska na stáž nepojedu. Není ideální, že tyto řádky píšu bez Anetky, ale myslím si, že na to máme podobný názor. Asi před rokem a půl na přednášce o stážích pořádané SSSČR jsme usoudily, že by bylo dobré někam vyjet, jelikož čas letí jako bláznivý a co nevidět budeme muset tvrdě pracovat. :-) Asi se ptáte, proč zrovna Rusko. Sama nevím, ale myslím, že to bylo asi takto: „Hej a co kdybychom jely do Ruska, tam to bude hrubé, ne?“… „Jóó, pojedem na měsíc do Ruska.“ Přípravy začaly někdy v dubnu a s vízem problém nebyl, takže 2. srpna jsme seděly v letadle směr Samara. Ubytované jsme byly na kolejích místní univerzity v  pátém patře v třílůžkovém pokoji s kuchyňkou. Žádný luxus to nebyl, ale vzhledem k tomu, že za ubytování jsme platit nemusely, byly jsme docela spokojené. Bez teplé vody člověk měsíc vydrží, navíc polovinu měsíce bylo docela teplo (asi 45 stupňů ve stínu). Na stejném patře s námi bydleli studenti všeobecného lékařství z různých zemí a dokonce i dva kluci z Prahy, kteří nám v mnoha věcech hodně pomohli. Jsem nesmírně ráda, že tam byli, protože (ať se na mě nikdo nezlobí) organizačně byla tato stáž hodně špatně vymyšlená. Většinu dní jsme pak trávily na klinice na oddělení čelistní a obličejové chirurgie, což bylo asi 15 minut klidnou chůzí z kolejí. Měly jsme slíbené taky oddělení protetiky, ale o tom nikdo nic nevěděl. Operace tam mají trochu jiný ráz než u nás v Česku, ale velmi se nám tam líbilo a viděly jsme toho opravdu hodně. Některé vcelku kuriózní věci si zřejmě budeme pa-

8

matovat do konce života. :-) Kromě dívání se na zkušenou práci chirurgů nám občas dovolili i něco vytrhnout a zašít, při většině zákroků jsme zkušeně asistovaly. Jelikož nás to tam velmi bavilo, chodily jsme i na večerní ambulance a místo vysedávání u vodky jsme po večerech zašívaly rozseknuté rty nešikovných pacientů a vozily se s pohledným chirurgem autem po městě. :-) První polovinu srpna jsme v odpoledních hodinách polehávaly na pláži a koupaly se ve Volze, která byla nad očekávání docela čistá a osvěžující, avšak studentům z Chorvatska, Bulharska a Itálie se ze začátku moc nepozdávala. Nedivím se. Co se týká stravování, tak v nemocnici jsme měly každý den teplý oběd, doma jsme povětšinou jedly chleba s máslem nebo nic, protože jsme si naivně myslely, že zhubneme a přijedeme krásné = hubené a opálené. Ani jedno nevyšlo. Sporák jsme v kuchyňce měly, ale bohužel nám (z pro mě neznámého důvodu) nepůjčili ani jeden hrnec. Šikovná děvčata z Česka naštěstí umí vařit i ve varné konvici. :-) Ceny v obchodech byly tak zhruba stejné jako tady. Z „památek“, kterých v Samaře moc není, jsme navštívily Stalinův bunkr a dál nic. Jeden víkend jsme společně s ostatními jeli na výlet lodí do nějakého městečka, kde byla docela pěkná příroda a krásný výhled na ruskou krajinu a neuvěřitelně obří Volhu. Poslední víkend před odjezdem jsme s Anetkou podnikly třídenní výlet do hlavního města Tatarstánu, Kazaně. To byla opravdová krása a vůbec se nám nechtělo zpátky. Na ty dvě osmihodinové cesty autobusem nikdy v životě nezapomenu. :-) Závěrem bych chtěla dodat, že moje očekávání to splnilo tak z půlky. Bylo to prostě boží a zbytek už se mi rozmazávat nechce. Co se stalo v Samaře, zůstane tam. :-) Kdyby někoho zajímalo něco víc, nechť se ozve, rády zodpovíme. Pavla Hubáčková 4. ročník, Brno


Stáž v Jerevanu

Stáž v Petrohradu

Ahoj, mé jméno je Jirka a v září tohoto roku jsem absolvoval klinickou stáž v hlavním městě Arménie, Jerevanu. Tam jsem navštěvoval oddělení maxilo-faciální chirurgie v místní vojenské nemocnici, a také jsem vypomáhal a získával zkušenosti na soukromé klinice YUFA DENTAL v centru Jerevanu.

Na začátku letního semestru byla v Hradci obnovena spolupráce se Sdružením studentů stomatologie, které přišlo s nabídkou výměnných stáží. Od začátku jsem si říkal, že o prázdninách se chci trochu procvičit v zubařské praxi a tohle se zdálo jako ideální prostředek. Destinaci jsem vybral podle návodu „čím východněji, tím vetší pravděpodobnost, že se dostanu k  práci“. Volba padla na Petrohrad.

Arménie je malá křesťanská země v Asii sousedící s Tureckem, Gruzií, Íránem a Ázerbájdžánem. Hlavním městem této 3milionové země je Jerevan, v kterém žije více než 1/3 všech Arménů. Jerevan je pomyslnou výstavní skříní celé Arménie a budete se tady cítit stejně, jako v kterékoli evropské metropoli, s  jednou jedinou výjimkou, Arméni jsou ke všem ostatním národům milí, přívětiví a všechny přijmou s  vřelostí jim vlastní. V  Arménii si přijdou na své i milovníci historických památek, kterých je v Arménii, jakožto zemi, která jako vůbec první na světě přijala křesťanství za oficiální náboženství, požehnaně. Arménie také nezapře silné vazby na Rusko z dob Sovětského svazu, kterého byla podobně jako ČR součástí. Stáž probíhala přibližně takto: ve všedních dnech od dvou odpoledne do osmi do večera jsem asistoval na soukromé klinice YUFA Dental, krom nemocničních operačních dní, tehdy jsem chodil na oddělení maxilo-faciální chirurgie do  ístní nemocnice. O víkendech jsme společně s ostatními zahraničními studenty podnikali výlety po celé Arménii. Nesmím opomenout každovečerní návštěvy některé z místních hospůdek, i přesto, že pivo vaří opravdu příšerné. Tato stáž pro mne byla velkým přínosem, a to jak po stránce odborné, tak také po stránce komunikační. Nasbíral jsem spoustu zkušeností a nových poznatků z klinické praxe, zdokonalil jsem se však také v angličtině odborné, tak i neformální. Všem vám, kteří uvažujete o tom vyjet na prázdniny někam do zahraničí mimo Evropu a chcete se zároveň něco nového dozvědět z  našeho oboru, tak všem vřele doporučuju Arménii. Je to sice malá země, ale zato má co nabídnou a každý si tam najde to své. Závěrem bych tímto chtěl poděkovat Inesse, místnímu NEOvi, která se o mě po celou dobu mého pobytu v Arménii starala a byla vždy, když jsem potřeboval, ochotná mi cokoli zařídit nebo mi s čímkoliv poradit.

IADS léto 2012

Na začátku proběhlo papírování, komunikace, víza. Celkem se to táhlo, ale rozumím, že stáž zařizují studenti, kteří mají spoustu dalších věcí na práci. Nakonec jsme se dohodli a výsledkem byl můj přílet do Petrohradu. Ubytován jsem byl na koleji asi pět minut chůze od nemocnice, kde probíhaly stáže. Můj studijní pobyt trval dva týdny. Na petrohradské maxilofaciální chirurgii (což byla víceméně klasická stomatochirurgie), jsem docházel vždy ve středu a v neděli, kdy měli operační dny. Ostatní dny probíhaly pouze převazy a kontroly pacientů. Tento provoz byl z  důvodu prázdnin, lékařů na dovolených a celkově (podle petrohradského Lea) změněného letního režimu nemocnice. Zklamalo mě, že přes veškerou snahu jsem se nedostal k žádnému případu, u kterého bych mohl alespoň asistovat. (Bohužel, jak jsem se dozvěděl, nebyl jsem jediný, komu se to nepovedlo, jedna Maďarka po čtvrťáku a ani tři studenti z  Arménie se k  žádnému zákroku na pacientovi nedostali). Celou dobu „koukačka“, avšak ani to nebylo špatné. Vzhledem k podmínkám, které na klinice panují, odváděli doktoři výtečnou práci. Ostatní volný čas, kterého bylo vskutku hodně, jsme s ostatními studenty strávili poznáváním města a okolí. Seznámil jsem se s opravdu skvělými lidi a zjistil, že Petrohrad je úchvatné město. Škoda, že ty dva týdny utekly tak rychle, jako když v Rusku teče vodka. Ondřej Sobol

Jiří Plevák

9


Na vlnách „Ahoj vodáci!“ Takhle jsme letos opět zdravili ostatní vodáky plavící se po řece Vltavě v termínu od 21. do 25. 7. 2013. Naše flotila šesti lodí pod vlajkou Listerinu se vydala po řece a bavila ostatní vodáky svým elánem a nadšením a s některými jsme i „válčili“. Byla to zábava, ale také nás čekala i příjemná práce.

Celkově akci hodnotím jako velice prospěšnou, jak pro vodáky, tak pro nás studenty. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zasadili o tuto parádní událost, tedy Sdružení studentů stomatologie a sponzorovi celé akce značce Listerine, dále také mým nově poznaným kamarádům, kteří z ní takovou skvělou akci udělali přímo na vodě! Ještě jednou „Ahoj vodáci!“.

Začali jsme v kempu ve Vyšším Brodě, kde jsme si poslechli přednášku od MUDr. Pallaye, která se díky velkému zájmu o diskusi protáhla až do tmy. Pokračovali jsme v kempech U Fíka, Nové spolí a Zlaté koruna, kde jsme měli každý večer asi hodinový prostor na diskusi o ústní hygieně s přítomnými vodáky. Většinou jsme se setkali se zájmem o vysvětlení smyslu používání doplňků ústní hygieny a hlavně samotného čištění. Často jsme vodáky ani nemuseli oslovovat, protože nás netrpělivě očekávali a dychtili po nových znalostech a dárcích od našeho sponzora. Zájemci o informace se mohli dozvědět spoustu potřebných informací i u našeho „chceckpointu“, kde byla nabídka různých druhů ústních vod od Listerine, které zde bylo možné i ochutnat.

Filip Hejtmánek LF UK, Hradec Králové

10


11


Curaprox camp Dánsko 2012 Letní Curaprox kemp pro studenty zubního lékařství byl pro rok 2012 pořádán v Dánsku. Přesto, že většina jeho účastníků byli studenti 2. ročníku LFP UK, nemůže být o jeho mezinárodnosti pochyb. Dá se snad o kempu pořádaném švýcarskou firmou v Dánsku, na kterém přednáší špičková chorvatská parodontoložka pro studenty z Bulharska, Slovenska, Chorvatska, Čech a Chile, říci, že není mezinárodní? Kemp se konal od 6. do 12. srpna 2012 v Den Gamle Gaard u přístavního města Nysted. Doprava do Kodaně byla individuální, z tamního letiště až na pobřeží jsme již pokračovali všichni společně. Mnozí z nás si čekání na odjezd autobusu zkrátili prohlídkou hlavního města. Centrum Kodaně není příliš velké, ale přesto má své kouzlo. Já osobně jsem nejvíc obdivovala tamní způsob dopravy. Nebyl tam snad nikdo, kdo by k cestování nevyužil jízdní kolo. Když jsme dorazili na místo a po čtyřech se ubytovali ve skvěle zařízených apartmánech, mohla seznamovací párty začít. Na uvítanou pro nás bylo připraveno barbecue. I přes počáteční rozpaky jsme našli společné téma, vždyť jsme všichni budoucí zubaři, proto diskuse o zajímavých předmětech a průběhu výuky na universitě v Záhřebu nebo v Plzni nemohla utichnout. Během dalších dnů nás čekal nabitý program, který tmelil nově vzniklý kolektiv. Teambuildingové soutěže, turistické výlety do okolních měst, cyklovýlet se zastávkou na lukostřelbu, projížďku lodí a následný rybolov (který mimo-

12

chodem nebyl nikterak úspěšný), ukázku práce ovčáckého psa a dokonce nahánění stáda ovcí nemohl snad nikdo kriticky hodnotit. Projížďka v kajacích při pobřeží Baltského moře, nebo vodní polo řeknou jen zlomek toho, jak skvělý zážitek to byl. Samozřejmě jsme se krom zábavy věnovali také problematice čištění zubů, a to více než důkladně. Měření mezizubních prostor sobě, kolegovi, lektorovi, trénink sólo techniky a  klasického čištění - to vše bylo na programu dne, někdy i dvakrát. Nechyběla ani teorie. Perfektní přednášky od chorvatské profesorky Miy Girotto mohly trvat třeba celé odpoledne a přesto nás nepřestávaly bavit. Ten příjemný pocit, který ve vás vyvolá vlnu hrdosti, když vám řekne, že za „Jižím“ jezdí minimálně dvakrát do roka na recally a je to pro ni velká čest, že s někým takovým může spolupracovat. A fakta, že úroveň ústní hygieny a specializovanost zubních lékařů v této oblasti je v Čechách jedna z nejvyšších v celé Evropě, musí zahřát u srdce snad každého. Myslím, že za všechny účastníky letního Curaprox kempu 2012 mohu říci, že týden strávený v Dánsku byl nevšedním zážitkem, ze kterého jsme si odvezli nejen spoustu užitečných informací, ale také mnoho zkušeností a dovedností. Na konci kurzu dostal každý z nás certifikát o dosažení základní úrovně iTop. A to už přece něco znamená! Miroslava Chalupová 3. ročník LFP UK


61st Annual World Dental Congress of IADS and YDW Indonesia 2014

We Bring the Beauty of Equatorial Emerald to The World

Indonesian Dental Students Association (Persatuan Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia) supported by Muhammadiyah University of Yogyakarta, Gajah Mada University and Mahasaraswati University is proud to announce that we will host a legendary 61st Annual World Dental Congress of International of Association of Dental Students ( IADS) and Young Dentist Worldwide (YDW). We are so excited to welcome all IADS family in enchanting Yogyakarta and mesmerizing Bali next year. The program will take place in 2 most famous tourism destinations in Indonesia. Pre-Congres and Congress will be organized in Yogyakarta And Post Congress will be in Bali. Yogyakarta is a center of cultural arts of Java that represent the beauty pluralism of Indonesia aswell. It will serves all participants a full excotism of Tropical land and the stunning ancient legacy of Javanese culture. Bali is the land of Paradise with all beauties of Hindus culture and landscapes. All participants will meet many friendly people that represent the hospitality of Indonesia and enjoy the beautiful Sunset over the seas in the land of Gods.

Welcome to the Wonderland Congress — Yogyakarta, Indonesia

IADS Amazing Race Pre Congress — Yogyakarta, Indonesia All participants will experience the first time ever „IADS Amazing Race“, The tropical adventure that let everyone enhance the leadership skill and friendship. This program is designed to give all participants an unforgetable game of IADS Amazing Race in wonderful and historic places in Yogyakarta. the participants will visit 4 different places and each place hides a clue to another place. It is started with Tropical Outbond that provides An outdoor games. The real adventure continues to Merapi Mountain tour where everyone can visit one of the volcano mountain of all sequence of ring of fire in the world. On the next day, Participant must prepare for another seeking clue in the most famous Budhist Temple in the World, Borobudur Temple. The adventures finish in a river. All participants will experience an exciting water sport, Rafting. So, are you ready to find the clues?

IADS Congress is one of the most anticipated congress since it offers various dental acivities, general assembly, tours, international night and parties. The main programs in Scientific part are Lecture and Poster Contest, International Speakers Lectures, Workshops, Dental olympic and Exhibition. IADS also provides Training Session and organize the general Assembly to all delegates who work within the Association. I dont forget to mention the most awesome exchange fair and parties. The tours will drive everyone to see the beautiful beaches, visit the historical places and learn javanese culture of Batik Arts and dance class.

Land Of Paradise Post Congress — Bali, Indonesia The Land of paradise is ready to welcome all the guests. Everyone will visit the wonderful places to see and learn the conserved Hindus culture in Bali. There will be some epic Balinese dance performances to see and Water Sports to enjoy. I also dont forget to mention the parties in the most happening spot in Bali. All participants will enjoy the white sand, warm water and nice wavesand amazing sunsets in almost all beaches in Bali. Enough with the teaser. All you need to do is to keep yourself updated. Like our facebook page : 61st Annual World Dental Congress of IADS and YDW Indonesia 2014. We will keep you updated of the registration period, the exact dates, program packages, and Fee. the website is coming soon. Buckle up to fly and see the beauty of equatorial emerald, Indonesia. Drg Esti Riyanda Astuti International Exchange Officer of IADS (2013-2014) Chairperson of 61st Annual World Dental Congress of IADS and YDW Indonesia 2014. iads2014indonesia@psmkgi.org

13


Dental summit 2012 V dňoch 10.–12. októbra 2012 sa uskutočnil v areáli pražského výstaviska v Holešoviciach druhý ročník kongresu s názvom „Dental Summit 2012“. Už po letmom zhliadnutí informačných letákov a  programu bolo jasné, že tento kongres bude mať čo ponúknuť aj  tomu najnáročnejšiemu divákovi. Organizátorom sa podarilo vtesnať do troch dní mená nielen českej, ale aj svetovej stomatologickej špičky (USA, Nemecko, Anglicko). Dozvedel som sa veľa nového a  poučného a po každej prednáške, samozrejme, nasledovala plodná diskusia. Protetika, endodoncia, kompozitné materiály, parodontológia, ergonómia - to je iba výber z mnohých preberaných tém. Špeciálnym typom a  samostatnou kategóriou bola panelová diskusia na tému „Protetika“ so skvelou možnosťou zapojenia poslucháčov do chodu diskusie za pomoci hlasovacích zariadení. Vrcholom celého summitu mala byť „live“ operácia na pacientoch, ktorá sa však z  rôznych dôvodov nemohla uskutočniť. To však pre skúsených organizátorov nebol žiadny problém a  túto malú nepríjemnosť dokázali pretaviť do obrovskej výhody k spokojnosti všetkých zúčastnených. Zákroky na fantómoch nám poskytli inak nedostupnú možnosť názorne ukázať rôzne chyby a  metódy ošetrenia, ktoré by zo zrejmých dôvodov nebolo možné na živom pacientovi predviesť. Celé podujatie bolo sprevádzané trefným, vtipným a pohotovým komentárom skúsených operatérov, ktorí zákroky spestrili nejedným vtipom, veselou historkou či piesňou (dr.

14

Mounajjed, dr. Kunkela, dr. Nožička). Ak mal niekto problém s anglickým jazykom, bola tu pre neho možnosť využiť pripravené načúvacie zariadenia so simultánnym prekladom. Možnosťou podporiť v  spoločenskom stane sociálny podnik „BISTRO u  dvou přátel“ organizátori ukázali, že mysli aj na druhých. Akcia bola po všetkých stránkach – či už edukačnej, spoločenskej či cattering - zvládnutá bravúrne. Som rád, že som sa mohol zúčastniť a dúfam, že sa o rok opäť stretneme v  ešte hojnejšom počte, a nieže by nás tam bolo málo :) Viete, čo bolo na tomto summite zaujímavé? Veľa ľudí sa navzájom poznalo, bez toho, aby sa niekedy v živote vôbec stretli. A ako to je možné? Vďaka sociálnym sieťam a unikátnej odbornej skupine na FB. Je to nový trend komunikácie a vzdelávania a teší ma, že nám v tomto smere neušiel vlak.  Táto skupina je unikátna nielen svojim obsahom a poslaním vzdelávať, ale aj tým najpodstatnejším spája ľudí ochotných učiť sa, komunikovať, zdieľať, posúvať hranice a hlavne ľudí milujúcich stomatológiu! Skvelá akcia, nové informácie a postupy, super ľudia a kopec zábavy. To bol pre mňa „Dental Summit 2012“. PS: A  nakoniec poznámka pre neskúsených a  hrdinov ako som ja, nedajte na rady druhých, že v  noci revízori nejazdia! Riadil som sa príslovým, že v noci pracujú iba zlodeji a… tie druhé :) Boris Vraňák


Surf’s up!!! Curaprox camp Portugal

This year I had a wonderful opportunity  to take part in one of Curaprox summer student camps. The experience was way better than I could ever imagine. The action takes place in southern part of Portugal in the beautiful city called Praia da Areia Branca. At first I just wanted to have a good time and meet some new foreign students who share the same interest in dentistry, however the great combination of teeth brushing and surfing just blew my mind . It was my first contact with Curaprox production. First ofall we were introduced to teeth brushing techniques and the prevention of dental problems, which may lead to gingivitis or periodontitis. We also learned the ”Touch to teach” program which says that professional dentists can only teach their patients to take care of their mouth hygiene by showing it them personally. I am glad that both practical and the-

oretical information was really useful and improved my knowledge about mouth care. However “All work and no play makes Jack a dull boy”, so the camp also had its crazy part. People from all over Europe, uncontrollable ocean, new surfing skills, fresh fruit, the smell of seafood, cheap coffee and great Portuguese sangria mixed with endless hours of partying, road trips and live music… Can you imagine a better wonderland? Me neither. All in all, a short holiday turned out to be a once in a lifetime experience. I am honored for the chance to be a part of this community and I truly respect the creator of this amazing idea. Urte Giedryte

15


Ples SSSČR 2012 Dne 10. listopadu 2012 proběhl v kulturním domě Semilasso v Brně XI. reprezentační ples Sdružení studentů stomatologie. Cílem bylo hlavně pořádně se pobavit a uvolnit, ale taky spojit zubaře z celé republiky na této jedinečné události. Plesu se zúčastnilo přes 400 studentů zubního lékařství, doktorů, přátel a  taky vyučujících. Kromě brněnských, kteří dorazili pochopitelně v  největším počtu, se ukázali také zástupci z ostatních členských města SSS ČR, tedy studenti z Plzně, Prahy, Olomouce a Hradce Králové. V  průběhu celého plesu hrála k  tanci a poslechu kapela Dolbend z Hlučínska– více než 15členná skupina zahrála české i zahraniční hity, mezi nejlepší kusy patřily swingové a rokenrolové melodie, které bigbandu slušely nejvíc. Dolbend hrál v hlavním sále od zahájení až do jedné hodiny po půlnoci. V restauraci v zadní části budovy těšila příznivce folkloru celý večer cimbálová muzika Sylván. Moderátory večera byli Matěj Kováč a Filip Hromčík. Ples začal v 19.30 v době, kdy sál ani zdaleka zaplněný nebyl. Je celkem obvyklé, že na zubařské akce chodí většina lidí pozdě, čímž přicházejí o značný kus zábavy, který se pak snaží nahradit si nad ránem, kdy už ale ples končí. Kolem 9 už byl sál a přísálí příjemně plný a parket se hustil tanečníky. Během večera proběhlo také několik tradičních vložek do programu. První z nich bylo pasování prváků, které je v Brně již dlouhá léta tradicí. Přísahou „Ve zdravém těle zdravý zub“ na obří zubní kartáček „Plakodrť“ se stávají studenti prvního ročníku symbolicky členy zubařské rodiny. Na stvrzení tohoto aktu musejí následně vypít kalíšek ústní vody a společně zapět zubařskou hymnu. Dalším zpomalením večera se stala soutěž pro druhý ročník o poukázky na výběr zkoušejícího z anatomie. Tři studenti,

kteří měli dost štěstí a rozumu, aby porazili ostatní, získali možnost ulehčit si zkoušku z anatomie dle jejich vlastní volby. Poprvé v  historii SSS ČR byla součástí večera také volba nejoblíbenějšího vyučujícího na Stomatologické klinice Fakultní nemocnice U Svaté Anny v  Brně (potažmo Kliniky ústní čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Bohunice). Během večera mohli přítomní na základě nominace volit svého favorita a kolem 11 hodiny se dozvěděli výsledek. První ročník soutěže o nejoblíbenějšího vyučujícího studentů ZL vyhrála doc. Lenka Roubalíková, známá pro své zásluhy v oboru endodoncie a výuku v preklinických předmětech. Večerem se taktéž táhla nit tomboly. Celkem přes 300 cen bylo rozdáno a dalších 11 hlavních cen bylo slosováno o půlnoci na pódiu. Šťastní i méně šťastní studenti se nechali unášet večerem až do 2 hodin po půlnoci, kdy ukončil svou dojezdovou hodinku i DJ Víťa Houžva, který vystřídal v hlavním sále kapelu. Filip Hromčík


MYM Lisbon 2013 It was around Christmas last year that my friends and I decided to take part in the following mid year meeting in Lisbon. They had been to IADS meeting before and persuaded me to come with them. So we reserved the places, booked the tickets and I  started to look forward to this trip. We set off to Lisbon on Tuesday, march 26. We flew from Prague and landed in Lisbon later that day. We met some organizers at the airport and they drove us to hotel. We went to dine with the rest of the participants that arrived that day and got to know them a little bit. Quite a happy bunch I must say. The next day we attended the general assembly. It was supposed to be held at the lecture room of the dental clinic, but it wasn’t fit. So we went to a congress hall of the hotel. It was somewhat chaotic, but all the members of organizing committee kept us entertained and their effort to sort things out was outstanding. At the general assembly we discussed current events, future plans. Reports of the executive committee were read and new members of IADS were accepted. Then we had lunch in a local restaurant. We ate typical dishes of local cuisine and tasted good wines from Portugal. After lunch we continued with general assembly. I the evening we went to a restaurant at the riverside and we ate Pastel de bacalhau (codfish pie). We drank and danced and chatted and I very much enjoyed the party. I met the members of ExCo whom I didn’t know before and we talked about our universities, organization of congresses, parties and meeting of new people. I remember talking to Stefania and Carolina about their work for IADS, their studies and their plans for future. The next day was Thursday and I attended the SCORE and the prophylaxis committee meeting representing the absent members from Czech Republic. It was short and rather informal, for there were only few of us. After this I had no further obligations at the conference and so Matej, Kajka and I decided to do some sightseeing in Lisbon. I volunteered to be the guide of our little group, because I already visited Lisbon 4 years ago. João (the head of Portuguese organizing committee) showed me on the map some interesting places to visit and how to get around. So we toured Lisbon and we were amazed by its wide boulevards and steep narrow streets as well. We saw the Praça do Comércio, and went through streets of Bairro alto, Chiado and Baixa, which are boroughs of the Lisbon city centre. We visited the Castle of São Jorge

and the cathedral. It was all beautiful. In the evening we reunited with the rest of the participants for the dinner. Again, we ate some local delicious meals and socialized. Traditionally on every IADS meeting there is one night dedicated to exchange fair. It is a party where all the participants present typical food and drinks from their country. Some brought candy, some brought typical spicy salami and others had pastry and cakes. You go around and try everything, drink everything and at the end there is a huge party. It is a nice way to learn something about different countries and meet the people that you still didn’t meet. The party went on till early morning and it was great. On Friday we attended lectures and presentations. First there was Dr. Orlando Monteiro da Silva current presidant of FDI with his presentation of goals and visions for FDI for year 2020. Then other doctors held their lectures about Implantology, options for parodontal surgery and other topics. It was interesting to see the modern trends in dentistry in other countries and to learn about the personal experience of these doctors with these things, that are often hard to find in literature. The lectures concluded the official part of the meeting. But there was still something left. The goodbye dinner and party. The organizers booked a place in lovely local restaurant and we had one final opportunity to confirm, that Portuguese cuisine is in deed very delicious and so are the portuguese wines. We ate and drank and talked and sang till very late in the night. The trip to Lisbon was a great experience for me and I enjoyed it very much. I met many new and interesting people, I  made new friends. I  found out what drives these people to attend IADS meetings. It is the exploration of different cultures and different parts of the world, but mostly it is about the people, the students. Meeting new friends and catching up with the old ones. And they also do it to help others explore the world and find new friends in distant lands. Now I am proud to say, that I have been a part of that. I have been there, I have felt the energy, and now… I LOVE IADS. Matej Kováč

17


XXVI. Valná hromada Brno Ve dnech 1.–3. března 2013 proběhla v Brně XXVI. valná hromada Sdružení studentů stomatologie. Jako každého půl roku se sešlo vedení sdružení, noví zájemci i dlouhodobí aktivní členové za účelem prodiskutování událostí uplynulých, budoucích a zhodnocení aktuální situace. Veškerá jednání proběhla v budově bývalé Lékařské fakulty MU na Komenského náměstí v Brně. Valná hromada začala tradičně v pátek v podvečer úvodní seznamovací prezentací, určenou především pro nováčky ve SSS ČR, která objasnila chod a zákonitosti funkce sdružení. Poté se sešlost přesunula do pivnice U Richarda, kde jsme pokračovali v neformálním seznamování. V sobotu kolem deváté začalo hlavní jednání valné hromady. Po ránu se sešlo 19 členů SSS ČR, z toho 2 zástupci z Prahy, 1 z Olomouce, 3 z Hradce Králové, 3 z Plzně a 12 z Brna. Schůzi přerušila pauza na oběd, po které pokračovalo jednání až do 21.30. Toho času se shromáždění přesunulo do arény užít si laser game a uvolnit napětí po dlouhém dni. Hlavní témata byla: preventivní program Ve zdravé ČR zdravý zub, výměnné pobyty, chystaný projekt Gravident, volba organizátora akce Na vlnách s Listerine, zavedení a volba nové funkce „fundraiser“, role členských kartiček, hymna SSS ČR, návrh bodového systému odměňujícího aktivní členy v souvislosti s obsazováním pořádaných akcí. Stejně tak bylo upozorněno na problémy vnitřní komunikace.

18

Ačkoliv bylo jednání po celý den popoháněno, nestihla se v  sobotu probrat všechna témata, pročež program valné hromady pokračoval i v neděli ráno. Kolem 10 h byly odvoleny nové funkce – fundraiser (nově Bára Brožová) a National Scientific Officer NSO (nyní Verča Píšková). Tato funkce byla uvolněna po odstoupení Katky Miklišové, jež se po rezignaci Petry Horákové na post prezidenta této pozice ujala. Vřele gratulujeme všem nově zvoleným a věříme v zářnou budoucnost pod novým vedením. Poděkováním Peti Horákové za celoživotní dílo ve sdružení byla valná hromada ukončena. Nedělní debata pokračovala detailním rozborem chystaného kongresu (International Dental Student Congress). Výrazně to přiblížilo celou kongresovou mašinerii k úspěšnému průběhu akce, ve který všichni doufáme. Dá se říct, že kongres je z větší část připraven a zbývá už jen doladit pár maličkostí. Kolem 14 hodin byl sjezd ukončen a přespolní se rozjeli domů. Nezbývá než poděkovat hlavně všem novým zájemcům o chod sdružení, kterých se především z Brna dostavilo potěšeníhodné množství. Díky patří i organizátorům za hladký průběh valné hromady a celému širokému vedení SSS ČR za  produktivní účast. A příště se potkáme v Olomouci! Filip Hromčík 3. ročník LF MU Brno


Ve dnech 21. 3. až 24. 3. 2013 zavítali do prostor Kampusu Masarykovy univerzity v Brně budoucí zubní lékaři z různých koutů světa, aby získali nové znalosti a zkušenosti ve svém oboru. Konal se zde již druhý ročník mezinárodního studentského kongresu „International Dental Student Congress“ pořádaný Sdružením studentů stomatologie ČR. Jmenovitě patří velký dík hlavním organizátorům Petře Horákové, Kateřině Miklišové, MDDr. Monice Michálkové a MDDr. Petru Kučerovi za uskutečnění této úžasné vzdělávací akce. Celý kongres probíhal pod záštitou prezidenta České stomatologické komory MUDr. Pavla Chrze, rektora MU doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., proděkana pro Zubní lékařství LF MU Prof. MUDr. Jiřího Vaňka, CSc., proděkana pro Zubní lékařství LF UPOL doc. MUDr. Miloše Špidlena, Ph.D., proděkana pro Zubní lékařství LF UK v Plzni doc. MUDr. Antonína Zichy, CSc., proděkana LF UK v  Hradci Králové doc. MUDr. Radovana Slezáka, CSc., hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a primátora města Brna Bc. Romana Onderky, MBA. Zubní lékařství je oborem, který se rozvíjí značnou rychlostí a přináší s  sebou stále spoustu novinek. Účelem kongresu bylo zpřístupnění vybraných nových poznatků všem studentům, kteří projeví svůj zájem. Nejen že si studenti poslechli různě zaměřené přednášky, ale byly pro ně připraveny i workshopy, kde si mohli otestovat práci s rozličnými materiály v praxi. Odborný program byl představen specialisty ze svého oboru — Prof. Dr. Renato De Toledo Leonardo (Brazílie), doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. (Česká republika), MUDr. Katarína Cyprichová (Slovensko), MUDr. Daniel Černý (Česká republika), MUDr. Josef Kunkela, Dr. Hytham Abdel – Aziz (Egypt), MUDr. Tomáš Čáslava, Ph. D. (Česká republika), Tomaž Spindler MD, DMD (Slovinsko). Účastníci získali informace o práci s  kompozitními materiály, endodontickém ošetření stálých, ale i dočasných zubů, chirurgickém šití či implantologii. Zaznělo také mnoho rad ohledně správné komunikace s pacienty a managementu privátní zubní ordinace. I studenti dostali možnost prezentovat svou odbornou činnost v oboru stomatologie a to v rámci tzv. Lecture contest. Zhodnocení úrovně prací se ujala odborná porota,

v níž zasedl prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc., Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc a Tomaž Spindler MD, DMD. První místo obsadil Myroslav Goncharuk-Khomyn z Ukrajiny, jež se ve své práci, kterou koordinoval Prof. Kostenko Ye.Ya, PhD, zabýval možností zlepšení klinických a experimentálních metod vedoucích k přesnějšímu určení věku dospělých osob dle stavu jejich chrupu. Druhé místo obsadil český student Tomáš Jasenský (LF UPOL ) a třetí místo přidělila porota Anně Virnyk taktéž z Ukrajiny. Součástí studentského života není jen touha po vzdělání, ale také společenské vyžití. Organizátoři si proto pro všechny zúčastněné připravili krásný oficiální uvítací večer. Plno zážitků si jistě všichni odnesli i z mezinárodního večera, v rámci kterého byla prezentována Česká republika především jako země dobrého jídla a kvalitních výrobků. Po čtyřech dnech nabitých informacemi a zážitky byl kongres zakončen přínosnou diskuzí, jež byla určena pro české a slovenské studenty. Diskutujícími byli MUDr. Katarína Cyprichová, MUDr. Daniel Černý a MUDr. Josef Kunkela, kteří studentům předali nejen odborné poznatky, ale i mnoho osobních zkušeností z praxe. Celá konference vyjma zmíněné diskuze probíhala v angličtině. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří akci podpořili a umožnili její realizaci. Bez obrovského odhodlání studentů a nesmírné ochoty přednášejících, kteří prokázali svého učitelského ducha, by kongres neměl šanci na úspěch. Poděkování patří také našim štědrým sponzorům, bez jejichž pomoci by realizace kongresu nebyla možná. Velmi si vážím toho, že jsem mohla být součástí organizačního týmu a doufám, že už za necelý rok se znovu sejdeme v  Brně během třetího ročníku tohoto studentského kongresu. Kateřina Křenková 3. ročník LF MU Brno Organizing Commitee of IDSC 2013

19


IDSC by Diana

I want to begin my story with a popular quotation by Voltaire, that I had a chance to learn during my Communication Workshop, “Doctors are men who prescribe medicines they know little, to cure diseases of which they know less, in human beings of whom they know nothing”. So, I count myself as one of those students who desire to know more about medicines I prescribe, about diseases that need to be cured, and humans – my future patients about whom I care. That is one of the reasons for attending the International Dental Student Congress 2013 – to learn more (about modern dentistry), to know more (people of my age who share this interest), to get an exciting and unique experience. Finding out on the pages of social network about the IDSC, made me willing to attend it at once. It took me a while to get all the documents, visa, permission from my university together, going a long way, so one early morning I  could arrive to Brno. My journey had started with meeting representatives of Organizing Committee at the bus station early in the morning. I was lucky to meet another group from Ukraine and extremely excited to see Masaryk University in real life after looking at it on the web pages. During the registration process we had a  chance to meet all the Organizing Committee, to receive the needed information, booklets and such special thing as a  personal bracelet. All of these made me feel asa part of this friendly dental community. The rest of the day we spent at the Welcome Party in the club where we had an opportunity to get to know other dental students from different countries, to make new international friends, to dance, to relax and just to enjoy the first night in Brno.

20

Friday morning started with the Communication workshop which I had chose on purpose in order to learn more about my patients, their fears and other psychological aspects. Dr. Hytham Abdel – Aziz impressed me from the first sight. His kind manners of teaching, wisdom, perfect English and practical techniques made me forget about time. Also, I took part in most activities as a volunteer, what made this workshop really enjoyable. In the afternoon we had not less interesting lectures about Dental Office Management and on Pediatric Dentistry. No matter that we come from different countries, with different education systems, level of studies, an important fact is that these lectures and lecturers may already inspire, give something to think about or learn for the future practical applying. In the end of the day our group from Ukraine stayed for the lecture contest. I was truly impressed by the high level of preparation of the participants, their researches and amount of work that they had done for the presentation. After all, I even decided to take part in the lecture contest for the next year! Friday night was meant to be really special because there was an official Opening Ceremony. It took place in the beautiful hotel Continental where everyone wore official suits and evening gowns. Together with the presentation of CDSA and warm speeches from major functionaries from Masaryk University, we had an entertaining program full of surprises and fun. There was even a performance of very talented musical band and lots of good music during the night. On the next day we went on the lecture that I have been really waiting for… on Endodontics. Professor Dr. Renato


De  Toledo Leonardo leaded his lecture with slides, jokes, direct examples and important aspects of Endo. The good working principal that I keep in mind after that lecture is ‚Tell me and I’ll forget, Show me and I’ll remember, Involve and I’ll understand‘. So this conception had a great success between students during the lecture and Endodontic workshop. Endodontic workshop discovered for us some modern techniques and manual practices. It was encouraging and fascinating to have the sample of root canal, where we visualized the mechanical shaping and obturation. Also, I got the answers to all of my questions from Professor Leonardo, who paid attention to everyone with his corrections and advices. This was really useful for my future dental practice and that’s what I am still thankful for. Saturday afternoon consisted of the Presentation about composites by MUDr. Daniel Černý, who shared his knowledge about restorative materials, resin composites, polymerization process and basics of cavity preparations. It lasted for more than 3 hours and I was ready to listen more and more new interesting facts about the materials that we are going to use in our practice for the fillings and restorations. But the truth is “Everything is about how we handle that, not the material itself” by MUDr. Daniel Černý. Noticing this, we can get the best satisfying results for our patient’s benefit. Saturday night was full of bright events. It started with the excursion at the brewery of Brno. As we all know Czech Republic is famous for its delicious beer. So each of us had an opportunity to get to know some brewing secrets and recipes. On my opinion, the whole process of making good beer is really difficult, it includes hard work and complicated equi-

pment in order to make the best kind. After the excursion we had a  chance to try Czech beer and I just have to admit how great it tastes. The second part of the evening began with an Exchange Fair. There was a table for dental students from each country to introduce its national cuisine, drinks, music and costumes as well. It was a pleasure for me and my new friends from Ukraine to bring and prepare some traditional goods, sweets and souvenirs. But, it was nor less exciting to walk around other tables, getting to know other cultures, trying every kind of traditional food and alcohol drinks which were presented from Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Georgia, Turkey and other countries. I could never imagine how so many countries can be in one room. But this atmosphere of close international ties was incredible! No doubts, that IDSC 2013 was really unforgettable! All the  pictures and memories will help us to remember it for a  long time. I am thankful to each and everyone from Organizing Committee for applying so much work and courage. Thank you for this sort of inspiration for the professional development that I got after all. In conclusion, I want to mention the quotation by Paulo Freire, that drawn my attention at the lecture on Endodontics, “Education doesn’t transform the world. Education changes people and educated people transform the world”. So attending the IDSC 2013 is one of the steps on the way to be that educated people who transform the world with own ideas and innovations! Diana Kravchenko

21


The IDSC Lecture Contest 2013 During The 2nd International Dental Student Congress 2013 the Lecture Contest took place in Brno where young dentist and students presented their shared science project. On the following pages we will bring you the abstracts of the top three. In the expert committee were:

prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc., (LF MU) Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc Tomaž Spindler MD, DMD. (Slovenia) The first place took Myroslav Goncharuk-Khomyn from Uzhhorod National University, from Ukraine, the second place took Tomáš Jasenský from Faculty of Medicine and Dentistry Palacký University Olomouc, Czech Republic and the third place went to Anna Virnyk, from Vinnytsia National Medical University, Ukraine.

1

MYROSLAV GONCHARUK-KHOMYN Autor Prof. Kostenko Ye.Ya, PhD Coordinator CLINICAL AND EXPERIMENTAL STUDY FOR IMPROVING METHODS OF DETERMINING THE AGE OF ADULTS BY DENTAL STATUS Introduction Determination of biological age of a person plays a significant role in the forensic science, especially in the comparative and reconstructive identification antemortem and postmortem as recommended by Interpol / ICPO (International Criminal Police Organization) and FBI (Federal Bureau of Investigation). Bodies justice use the results to determine the age by dental status in an ethnically heterogeneous society where age indicators affecting the need and opportunity to benefit from the state budget socio-vulnerable persons, illegal immigrants and children, according to research of prof. Kostenko Ye.Ya, 2012.; it also influenced on level of criminal responsibility of persons with regard to age limit. Age is the least variable and most probably accurate in determining indicator, since the aging process most independently reflected in changes of the pulp and hard tissues of the teeth than on any other functional systems of the body that are more vulnerable to the eff ects of pathologies features, consti tution and physiological defects. Practical determining the age ofadults is possible using morphological techniques of Gustafson G. („Age determinati on on teeth“, 1950p.), Bang G., Ramm E. („Determina-tion of age in humans from root dentine transparency“, 1970p.) Johanson G. („Age determination from teeth“, 1971p.), Maples WR. („An improved technique using dental histology for estimation of adult age“, 1978p.), and morphologically-radiographic techniques for Solheim T. („A new method for dental age estimation in adults“, 1993p.), Kvaal SI et al („Age estimation of adults from dental radiographs“, 1995p.). As a result of the analysis and verifi cation, it was found that the use of most of them involves ti me-consuming need for direct examination of the patients and the possible presence of significant errors in the evaluation of morphological parameters. The most accurate in calculating and rational method is Kvaal et al. technique, which involves calculating ratio of length of crown and root to the length of the pulp, width of the root to the width of the pulp in specifically designated locations, search averages and the use of standardized coefficients

22

for the final result. However, this technique does not provide for the effective use with the presence of hard tissue lesions of teeth, prominent among them being pathological attrition. Objectives of the investigation Improving the methodology for determining the age of adults by Kvaal et al. for pathological arrition of teeth with regard to changes in hard tissue and pulp and individual calculation of modifi ed standardized coeffi cients for possible use with this disease. Experimental methods used Morphological and radiographic methods of dental age estimation were experimented on 156 patients of Uzhorod National University Dental Clinic with a purpose to compare the results of real and calculated age. The method of Kvaal et al. was selected as the most rational and perspective with the ability to use digital panoramic x-rays photo. 104 digital panoramic x-rays photo were analyzed using Photodontics, Adobe Photoshop CS3 soŌ ware. Math analysis was made by using MS Excel 2003, Statistics Pro. The comparison of real age and determined age was made. The relative error riches to 27 %. Based on randomized selection of panoramic x-rays photo of patients with pathological arrition of teeth were selected 64 of them. Accounting changes in pulp and hard tissues during pathological arrition we tried to fi nd new improved coeffi cient in formulas of Kvaal with a purpose to make result more relative to real age. Also the coeffi cient of Pearson was calculated with purpose to fi nd relation between the end result of age and diff erent factors during pathological arrition, such as level of arrition of the tooth surface, the deposition of dentine, degenerative changes of the pulp. Essential results including data, and eventual statistics: Individually calculated improved coeffi cients for Kvaal et al. age estimation technique during pathological arrition lowered the level of absolute and relative error on 24% and approximated the result of calculated age to real age during subscribe pathology on 13% compare to standard method. Conclusion Age estimation technique can be improved accounting morphological changes during pathological arrition and new calculated coeffi cients make possibility to expand the circle of persons age of which need to be found. Key words Age estimation techniques, pathological arrition

2

TOMÁŠ JASENSKÝ Autor Jakub Bojko, Jana Straková, Jana Šimíková Co-autor MUDr. Ľuboš Harvan Ph.D., stomatolog Julia Morozova Coordinator COMPARISON OF THE MARGINAL QUALITY OF II. CLASS COMPOSITE FILLINGS MADE USING BULK FILL AND INCREMENTAL TECHNIQUES (IN VITRO STUDY) Introduction Using of bulk fill technique is a trend of current restorative dentistry. Advanced technology of composite application allows direct restoration of posterior teeth with bulk-fill composite applicated in a single increment. The advantages of this method include time-saving and simplification of working procedure.


Objectives of the investigation Using thermocycling to compare the marginal quality of II. class composite fillings made on extracted intact human premolars by two different application techniques of composite resin: bulk fill and incremental technique. Experimental methods used 35 intact human premolars were used. Two standardized cavities: mesioocclusal and distoocclusal were prepared on each tooth. Mesioocclusal cavities were filled with incremental technique and distoocclusal ones – using bulk fill technique. All of the teeth were put to the thermocycling with alternating immersion into baths with 0,5% gentian violet solution at 5 °C and 55 °C for 1 minute. The teeth were subjected to a total of 300 cycles. Then the teeth were longitudinally cut. Penetration of dye in the gingival and occlusal surfaces of the samples was evaluated according to the criteria of ISO/TS 11405:2003-02 (E) (scale 0–3) using macrophotographies. The results were statistically analyzed and compared (McNemar-Bowker‘ s test of symmetry). Essential results including data, and eventual statistics: In 16 cases the values of dye penetration on occlusal surfaces of both techniques were the same, within 7 samples the values of penetration were greater for the bulk technology than for the incremental technique and for 12samples it was vice versa. On the gingival surfaces in 20 cases the values of dye penetration for both techniques were the same, within 8 of samples the values of penetration were greater for the bulk technology and for 7 samples it was vice versa. Statistically significant differences of dye penetration between two techniques were not determined (p> 0.05). Conclusion The results of our in vitro study demonstrate comparable marginal quality of composite fillings made with different techniques of the resin application. The basis of quality composite reconstructions is strict compliance of recommended working procedure. Key words direct composite restorations, incremental technique, bulk fi ll technique, thermocycling, dye penetration, marginal quality.

3

Experimental methods used The sighting X-ray photos of needed teeth were made. The images were exported into graphical redactor Adobe Photoshop. The optical density of enamel was graded by 256-level grey scale in “needed zone”. The indicators of optical density of enamel on occlusal surface of molars and premolars were compare to similar by using Colopane for which the thickness of 8,5 mm for premolar and 11,0 mm for molars graded as golden standard. The indicators of density for standard synthetic hydroxyapatite stand for 254 for molars and 240 for premolars. The density of enamel was determined on three different levels and the mean indicators were found. They were compared to the standard of synthetic hydroxyapatite. Essential results including data, and eventual statistics The indicators of enamel thickness of molars that stands for 231–242 equal for the high level of enamel mineralization, 214–230 — for middle level of enamel mineralization, 213 and lower — for low level of enamel mineralization. The indicators of enamel thickness of premolars that stands for 206–229 equal for the high level of enamel mineralization, 196–204 - for middle level of enamel mineralization, 196 and lower - for low level of enamel mineralization. Conclusion The express method of determination the level of mineralization of enamel is a theoretical base for making rational choice of recovery and construction materials for dental prosthesis with combine system of fixation, because we can choose material with physical and mechanical properties that are highly similar to nature tooth structures. Highly-mineralized tooth are rationally to use with ceramic and composite materials, middle-mineralized with chrome-cobalt alloys and hybrid composites and low-mineralized with polymeric materials and composites with low content of mineral filler. Key words Digital X-ray, mineralization of teeth, structural materials

1

2

ANNA VIRNYK Autor Muntian L.M. - the candidate of medical science, the associate professor, the head of orthopedic stomatology department of Vinnytsia National Medical University named after M.I. Pyrogov Coordinator THE EXPRESS METHOD OF DETERMINING THE LEVELOF THE TOOTH ENAMEL MINERALIZATION AS THE OBJECTIVE TEST FOR THE RATIONAL CHOICE OF STRUCTURAL DENTURES MATERIALS Introduction The combine prosthesis treatment is widely used for clinical reabilitation of patients with partial defects of dentition. The combine prosthesis includes removable and unremovable parts that are connected by locking fasteners, magnetic fixators or telescopic crowns. The main causes of prosthesis cure failure are the different level of functional wastage of teeth enamel, dentine and constructions materials such as metal alloys, composite, polymeric and ceramic materials. The absence of objective standards cause the need of searching rational choices of construction and recovery materials for combine prosthesis. As objective criteria we can use the express method of determination the level of mineral density of hard tooth structures using modern digital X-ray.

3

Objectives of the investigation To develop the express method of determination the level of mineralization of enamel based on it’s physical density using modern digital X-rays systems with further providing results of developing for rational choice of construction and recovery material during prosthesis with combine system of fixation.

23


Zdravý zub Brno 2013 Je Slnkom zaliaty, skoro letný, aj keď predsa jarný, deň. Centrom Brna sa valia akísi ľudia celí v bielom a každý si myslí, že utiekli asi z nejakého nápravovýchového zariadenia. Keď nás však uvideli pri modrom stane a v rukách sme mali modely zubov, kefky, ústne vody a rôzne iné pomôcky dentálnej hygieny, hneď všetkým došlo, že asi ide o niečo iné. Už po piaty raz sa totižto konala preventívna akcia v Zdravom Brne zdravý zub, na ktorú, myslím si, sú už ľudia zvyknutí a tešia sa na ňu. Rovnako sme sa na tento deň D nevedeli dočkať ani my, študenti, zvlášť prvého ročníka, ktorí sme takúto príležitosť mali mali po prvý raz. Predsa len, stretli sme sa so svojimi budúcimi pacientami a zistili sme, aké asi problémy ich trápia, čo im je najviac nejasné, a vyskúšali sme si komunikáciu s nimi. S odstupom času musím uznať, že ľudia sa naozaj zaujímajú o ústnu hygienu a ich zdravie im nie je ľahostajné. Namiesto toho, aby sme ich ku nám do stanu museli tahať, prišli väčšinou sami. Či už motivovaní darčekom (zubnou kefkou), alebo nie, takmer všetci si so záujmom vypočuli naše školenie. Neobišli nás ani naše najmenšie princezné a bojovníci, ktorých sme najviac zaujali plyšovou hračkou so zúbkami a radi s ňou strávili naozaj vela času. Zaujímavý spôsob, ako deti priviesť k ústnej hygiene, zvolil jeden náš kolega, ktorý im ukazoval obrázok s červíkom, ktorý sa zavŕtava do zubu. Je predsa dôležité dostať do seba návyky ústnej hygieny už odmalička. Preto sme sa zameriavali aj na mamičky, ktoré prišli samé, a radili sme im, ako správne motivovať deti k tomu, aby zubnú kefku radi brali do svojich rúk. K tomuto účelu sme im podarovali taktiež jej detský variant. Cieľom akcie bolo, samozrejme, aj odbúrať strach zo stomatológov, ktorí je medzi našimi spoluobčnami, a zvlášť deťmi, takmer najvyšší zo všetkých lekárskych povolaní. Snažili sme sa im vysvetliť, že ak sa budú snažiť robiť všetko tak, ako im radíme, viac ako raz za rok na preventívnej prehliadke zubára vidieť nemusia. A keď už aj áno, tak nášho úsmevu a láskavosti sa proste báť nemôžu.

Dôležitým zistením z tejto akcie je pre nás určite skutočnosť, že medzi ľudmi je Bassova metóda dentálnej hygieny rozšírená minimálne. Stretli sme sa s málo ľudmi, ktorí sa jej používaniu aspoň približujú. Väčšinou si zuby čistia horizontálne alebo vertikálne, správneho Stillmana však robilo len veľmi málo ľudí. Preto sme im vysvetlili, že Bass je nielen jednoduchý, ale aj veľmi efektívny ako prevencia proti ochoreniu parodontu. Medzi ďalšie problémy, ktoré ľudí trápili, bolo používanie medzizubých kartáčkov. Približne tri štvrtiny ľudí o nich vie, ale nie všetci, ktorí sa ich snažia používať, vedia, ako to robiť správne a hlavne sa boja krvácania z ďasien. Aj tu sme im vysvetlili, že ich obavy nie sú na mieste a pri správnom nasádzaní je krvácanie do 2 týždňov preč. Nemenej častou otákou bola: “Ktorá zubná pasta je tá najlepšia?” Apelovali sme na nich, že správna mechanická hygiena, tak ako ju učíme, je základom úspechu a zubné pasty im v odstraňovaní plaku nepomôžu. Vyzdvihovali sme hlavne pozitívny účinok fluoridov. Ďalej sme sa snažili odstrániť nesprávne mýty o 3 minútach čistenia zubov, používaní bielacich (a hlavne abrazívnych) zubných pást a vysvetliť, prečo elektrické zubné kefky nemôžu nahradiť tie mechanické a že každý, kto má zdravú aspoň jednu ruku, by ich nemal používať. Ľudia celkovo hodnotili našu prácu veľmi pozitívne a niektorí nám aj viacnásobne ďakovali, že robíme veľmi prospešnú činnosť. Videl som na nich aj odhodlanie, že zvolia spôsob hygieny, aký sme ich naučili a že si naše rady zobrali k srdcu. Je to pre nás pozitívna spätná väzba a potešenie, že táto akcia má veľký zmysel a nerobili sme ju pre nás, ale pre našich pacientov. Chcem sa týmto spôsobom poďakovať aj Spolku, aj našim sponzorom, že Zdravý zub sa mohol uskutočniť a dúfam, že sa tak stane aj každý ďalší rok. Martin Liška

Ve zdravém Hradci zdravý zub 2013 Dopoledne a i část odpoledne 23. 4. 2013 proběhla v HK akce Ve zdravém Hradci zdravý zub. Dobrovolníci z  řad studentů prvního až čtvrtého ročníku se za podpory sponzorů Curaprox a Listerine snažili rozšířit obecné povědomí o důležitosti péče o vlastní dutinu ústní. Bylo příjemné popovídat si s kolemjdoucími lidmi a sdělit jim smysl a zásady správného čištění zubů. Někteří lidé si ovšem mysleli, že jim chceme něco prodávat či jinak vnucovat, což ale nebyl náš zájem. Naproti tomu se díky dobré propagaci přišli někteří lidé i sami zeptat. Některým jsme objevili i „španělskou vesnici“ v podobě prostředků interdentální hygieny. Praktický nácvik probíhal s  kartáčky Curaprox 5460, kte-

24

ré občané města HK dostali. Konzultovali jsme s nimi možné techniky a vysvětlovali jejich výhody a nevýhody. Často oceňovali právě individuální přístup a vyložení logických důvodů, proč si čistit zuby a zároveň, co se bude dít, když nebudeme čistit, či budeme čistit nedostatečně. Celkově akce proběhla bez problému a přálo nám i počasí. Akci tudíž hodnotíme jako úspěšnou a občanům prospěšnou. Filip Hejtmánek 2. ročník LF HK


Mějte zdravé zuby!

Studenti v Olomouci vyrazili do ulic Studenti zubního lékařství Univerzity Palackého už potřetí vyrazili do ulic hanácké metropole, aby mezi lidmi vyvraceli mýty a polopravdy o ústí hygieně. Mladí zubaři, ozbrojeni kartáčky a znalostmi, šířili v úterý 23. dubna 2013 na Horním náměstí v Olomouci povědomí o správné péči dutiny ústí v akci nazvané Ve zdravé Olomouci zdravý zub. Akce pořádaná pod záštitou Sdružení studentů stomatologie České republiky probíhala v centru Olomouce po celý den, od 9 do 18 hodin. Kromě samotných studentů se na bezproblémovém průběhu akce podíleli také zkušení lékaři z Kliniky zubního lékařství UP. První pořadatelé-studenti se sešli již před osmou hodinou ranní, aby vše připravili a nachystali. Bylo zapotřebí postavit „operační sál“ v podobě otevřeného stanu, připravit židle, stoly, stovky kartáčků, litry ústní vody a další prostředky hygieny sloužící k prezentaci. Pro nejmenší návštěvníky byly nachystány rovněž plyšové hračky s modely zubů. V  devět hodin bylo vše připraveno a díky teplému počasí nebyla o první návštěvníky nouze. Budoucí zubaři, oděni do bílého, od dobrovolně přicházejících pacientů nejprve zjistili informace o tom, jaké návyky v čištění dutiny ústí mají, poté po svolení přistoupili k  nabarvení zubů plak-detektorem, který odhalil, zda si návštěvníci čistí zuby správně, nebo ne. „Myslel jsem si, že si čistím zuby dobře a že na předních zubech žádný povlak mít nebudu. Ale měl jsem u krčků růžovou barvu. Byl jsem dost překvapený,“ přiznává jeden z odpoledních pacientů stanu Martin Chládek, student olomoucké Filozofické fakulty. Poté studenti zubního lékařství vysvětlili, jaké kartáčky používat, a zaměřili se na techniku čistění zubů klasickými, jednosvazkovými i mezizubními kartáčky. Vše přitom názorně ukazovali na modelech, na sobě samých a pomohli samozřejmě i zvídavým pacientům. Ti neměli před mladými odborníky ostych a se zájmem se vyptávali na vše, co je zajímalo. „Dozvěděl jsem se, že jsem si celé roky čistil zuby špatně. Neměl jsem tušení, že má být nějaký sklon kartáčku, že je třeba čistit hlavně žlábek mezi zubem a dásní. Holky mi ale všechno

vysvětlily. Naučily mě pracovat se všemi druhy kartáčků a musím říct, že jsem se tomu v minulosti zbytečně vyhýbal. Nevím, proč vlastně,“ říká student Martin. Z celého školení si prý odnesl velmi pozitivní dojem a plno nových informací. „Zaskočilo mě akorát, že při použití mezizubních kartáčků mi dáseň v jednom místě trochu krvácela. Aspoň vím, jak je správná ústí hygiena důležitá.“ Stan zdravého zubu navštívilo během slunečného úterý několik stovek zájemců, kteří měli snahu pro své zdraví něco udělat. Mezi nimi byli i děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého či proděkan pro zubní lékařství. Většina návštěvníků po instruktáži obdržela jako odměnu kartáček Curaprox s ústí vodou Listerine a přislíbila, že si od teď budou čistit zuby tak, jak je to budoucí stomatologové naučili. „Mého stomatologa jsem v tomto neposlechl, protože neměl čas mi nic pořádně ukázat a vysvětlit. Teď jsem měl šanci se zeptat na všechno, co mě zajímá, a rozhodně si teď budu čistit zuby tak, jak mě studenti naučili,“ tvrdí Martin. Nezbývá než věřit, že takových návštěvníků byla v  úterý většina. Petra Tomečková 3. ročníku ZL UP v Olomouci

Poděkování Velké díky patří LPO a jejich týmům za skvělou organizaci 5.  ročníku Ve zdravé ČR zdravý zub a samozřejmě i studentům, kteří se akce zúčastnili. V neposlední řadě bych ráda poděkovala sponzorům Curaprox a Listerine, bez jejichž podpory bychom projekt neuskutečnili. Těšíme se na další ročník! Kristýna Šedivá National Prophylaxis Officer

25


Ve zdravé Plzni zdravý zub

Ve zdravé Praze zdravý zub 2013

I v Plzni jsme se zapojili do celorepublikové preventivní akce, která je nejen u studentů, ale i u obyvatel města velmi oblíbená. Tento rok jsme nemohli nepostřehnout fakt, že zájemců o dentální hygienu stále přibývá. Dokonce se vrací ti, co již odškoleni byli, aby se ujistili, zda pečují o svůj chrup stále správně. A jak vlastně celá akce v Plzni probíhala? Přibližně 40 studentů zubního lékařství se rozprostřelo kolem náměstí v Plzni u velké katedrály svatého Bartoloměje, oslovovali kolemjdoucí a vysvětlovali jim, jak pečovat o zuby a zbytek dutiny ústní. Svou energií se studenti snažili Plzeňáky motivovat ke správné technice, upřesnili jim, jaká místa jsou pro čistění nejdůležitější a kde se kazy tvoří nejčastěji. Trpělivě vysvětlovali i důležitost mezizubních kartáčků, které jsou stále mezi mnoha lidmi neoblíbené. A na závěr se nezapomněli zmínit i o dalších doplňcích, které je vhodné v rámci komplexní péče používat. Na Náměstí Republiky byly vyškoleny všechny věkové kategorie. Užitečné informace se dostaly jak k dětem předškolního věku, tak ke starším lidem s  neúplným chrupem. A dokonce úspěšně oslovili i pár členů z řad policistů. Většina zúčastněných na otázku, zda mají preventivní programy smysl, odpověděla kladně, což nás těší. A také jsme rádi, že se zajímali o to, kdy bude probíhat další ročník. Akce Ve zdravé Plzni zdravý zub by samozřejmě nemohla proběhnout bez aktivních členů SSS ČR. U nás patří velký dík Vierce Lukáčové za její neustálou sílu a chuť tento projekt organizovat. Ráda bych poděkovala také dlouholetým sponzorům Curaprox a Listerine, bez kterých bychom s účastníky nemohli čerstvě nabyté teoretické znalosti procvičit i prakticky, což by byla věčná škoda. Děkuji tedy všem, kteří se postarali o hladký průběh Zdravého zubu, a těším se na další ročník.

Dne 23. dubna tohoto roku, v zářivě bílých uniformách, vyzbrojeni kartáčky a především ohromnou chutí něco málo předat svým spoluobčanům, vyrazila parta mladých mediků okupovat pronajatý prostor velikosti menšího stánku s klobásami přímo ve středu Václavského náměstí. Matka příroda (ve spojení s rušným centrem Prahy metafora snad až nemístná) nám přála, byl to jeden z prvních jarně slunečných dní tohoto roku. Jen vítr, kterému odolával snad jen svatý Václav dohlížející opatrovnickým okem na naše snažení, si v pravidelných intervalech hrál s naším vetchým stánkem na honěnou. V ospalých ranních hodinách byl celý realizační tým zápasící s neposedným stanem a poletujícími rekvizitami zaměřen hledáčky četných japonských turistů. Pak už to však ráz na ráz. Mladí, staří, ženy, muži, věčně spěchající i zvědavě okukující byli zachyceni v našich čelistech. Obří kartáček pro dospělé, dračí kartáček pro děti, čistili všichni. Čistili poctivě, ochotně a důsledně. Zajímali se, ptali se, dozvěděli se. Na většině kolemjdoucích byla vidět upřímná ochota naučit se něčemu novému. Kolik z  nich bude takhle poctivě šimrat své tesáky každý večer u zpráv? Kolik z nich bude provádět akrobatické kousky s  dentální nití, než se na ní rozhodne raději pověsit? To vám bohužel nepovím. Jedno vím ale jistě, každý, kdo si ukrojil pár minut svého času, aby se zastavil s partou nadšených studentů, udělal ten den pro sebe nemalou věc. Vědět a umět neznamená nutně aplikovat, ale znamená to možnost výběru. Někteří možná budou stále brousit svůj nebohý chrup poctivěji než zčernalé parkety, ale třeba přijde čas, kdy si řeknou, že by to mohli zkusit i jinak. A to je, vážení, oč tu běží.

Martina Michaličová LF UK Plzeň

26

Karin Pokorná 1. LF UK


Studium zubního lékařství na Slovensku V minulém čísle časopisu jsme vás informovali o tom, jak se studuje zubařina v Česku. V tomto článku zavítáme na 2 slovenské fakulty – v Bratislavě a Košicích. Ještě před tím jsme vyzpovídali pár slovenských studentů, kteří navštěvují české fakulty, abychom zjistili, jaké důvody je k tomu vedly.

Co tě přimělo k výběru univerzity v České republice? Ahoj, ja som posielal prihlášky na univerzity v Brne, Prahe, Bratislave a Košiciach, rozmýšľal som aj o možnosti ísť „ďalej“ do zahraničia, no to už vyzeralo príliš komplikovane a bolo to spojené s vysokými finančnými nákladmi. Pre Brno som sa rozhodol, lebo na mňa táto škola ako aj mesto pôsobili najlepším dojmom. Škola sa dosť dobre prezentuje uchádzačom o štúdium (aj na Slovensku), ukazuje snahu napredovať a zlepšovať sa (kampus), je tu prepracovaný systém menz a kolejí, a funkčný IS, ktorý získal viaceré ocenenia. Čo sa týka celkovo ČR, mám k nej pozitívny vzťah, české školy sú považované za kvalitné a  férovejšie a tie najväčšie majú aj dobré meno, nevyberajú žiadne školné a nerobia obštrukcie voči slovenským študentom. Práve naopak dávajú im rovnaké možnosti a svojou politikou tak priťahujú každoročne množstvo z tých najlepších študentov zo Slovenska. Martin Choma, LF MUNI Brno Určite najviac zavážilo to, že česke vysoké školy sú veľmi kvalitne v porovnaní so Slovenskými, čo sa týka lekárskych fakúlt, ako vybavenosť škôl a praxe na školách. Ďalej to bola vzdialenosť od domu, lebo Olomouc je celkom blízko, a potom možnosť ďalšieho uplatnenia. Marek Leško, UPOL Olomouc Tak v prvom rade mi šlo o študium na prestížnej škole (MUNI sa mi takto javila) a rovnako tam zohrali úlohu odporúčania od ľudí, ktorí tu už v tom čase študovali. No a ďalším dovodom, prečo som sa rozhodla pre takú diaľku, bola snaha naučit sa samostatnosti. Andrea Kušnírová, LF MUNI Brno Tak jednak to bolo to, že tu školy sú na vyššej urovni a je tu uplatnenie viacerých noviniek, potom to bolo samozrejme aj  ísť preč z domu, ale celkovo sa proste u nás hovorí len dobre o školách v ČR a sú tu aj lepšie možnosti niečo viac dosiahnuť. Lucia Šoltysová, LF MUNI Brno

Univerzita Komenského v Bratislavě Úvod

V prvom rade by som sa Vám chcel predstavit. Som budúci štvrták na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v  Bratislave, kde študujem odbor zubné lekarstvo. V  marci som sa zúčastnil IDSC v Brne, ktorý na mňa urobil obrovský dojem, počínajúc skvelou organizáciou až po užasne priestory a prednáškové sály. Užasnutý v akomsi študentskom limbe som sa v jeden večer ocitol v jednom brnianskom klube, kde sa so mnou dala do reči Katka Křenková. Pamätám si, ako som blabotal svoje dojmy do intergalaktických súvetía, nakoľko ma Katka vyzvala, aby som jej aj ja niečo povedal o svojej fakulte, alebo ešte lepšie, ak budem ochotný, napísal jej o tom článok do študentských novín. Súhlasil som, veľmi sa mi páčila myšlienka napísať o svojej Alma mater a ešte viac sa mi páčila predstava seba samého, ako píšem článok na notebooku na kolenách niekde v kaviarni hrajúc to na intelektuála. A tak tu teda predkladám článok, ktorý som napísal niekedy cez semeter v noci.

Univerzita Komenského

Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave bola založená v roku 1919 ako jedna zo štyroch fakúlt novej univerzity a ako prvá lekárska fakulta na Slovensku. Fakulta pozostáva z 18 teoretických ústavov, ktoré sa nachádzajú v areáli fakulty na Sasinkovej ulici a 53 kliník, ktoré sú v  zdravotníckych zariadeniach Univerzitnej nemocnice Bratislava, a jej pracoviskách: Nemocnica Staré mesto na Mickiewiczovej ulici, Nemocnica akademika Ladislava Dérera na Limbovej ulici (Kramáre), Nemocnica Ružinov na Pažítkovej ulici, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici (Petržalka), v Detskej fakultnej nemocnici na Limbovej ulici (Kramáre), v Onkologickom ústave sv. Alžbety s.r.o. na Heydukovej ulici, v UNsP Milosrdní Bratia s.r.o. na Námestí SNP a v Národnom onkologickom ústave na Klenovej ulici.

Príjmacie skúšky

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok). Pričom každá z otázok má 4 možnosti, s ľubovoľným počtom správ-

27


ných odpovedí. Samotná fakulta predáva zbierky z biológie a chémie, každá z nich obsahuje 1500 otázok a odpovedí a každá otázka má 8 možností, pričom na príjimacích skúškach sa vyberajú otázky práve zo spomínaných zbierok. Je možné aj navštevovať doučovacie kurzy mentorované profesormi samotnej fakulty, a väčšinou aj autormi práve daných zbierok. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať, je 800. Písomný test trvá 3 hodiny, pričom dostanete rovno naraz otázky z chémie aj biológie a je na vás, čím začnete. Okrem iného dostanete kalkulačku s najzákladnejšími funkciami a vyplňovací hárok s fixkou. Na to aby uchádzač vôbec mohol pristupiť ku prijimacej skúške potrebuje overenú kópiu maturitného vysvedčenia, pričom nemusí maturovať z biológie, chémie alebo fyziky. Na zubárinu prijmajú zo slovenských 35, zo zahraničných oficiálne 30 uchádzačov z celkového počtu 4500–5000 uchádzačov.

Zubár alebo všeobecniar?

Primárne sa teoretická výučba medika–zubára deje na pôde fakulty, respektíve v přednáškových miestnostiach klinických pracovísk. Klinická výučba a teda i prvý „oficiálny“ kontakt s  pacientom prichádza v  priebehu tretieho ročníku v letnom semestri, až vtedy ste si istí, že netrpíte schízou a že vlastne naozaj študujete za zubára. Totiž počas prvých dvoch ročníkov a jedného zimného semestra v treťom sa nepochopiteľne veľký dôraz kladie na všeobecné predmety. Týka sa to asi všetkých predmetov, od anatómie, cez mikrobioloógiu, histológiu až biochémiu, čo však bohužial ide na úkor zubárskych predmetov.

Výuka

V prvom ročníku začína každý novorodený zubár s predmetom predklinicke zubné lekárstvo, čo je predpríprava na klinickú prax. Jedná sa o akýsi náhľad na všetky vetvy zubného lekárstva, vrátane postupov v  zubnom laboratóriu. Je to štvorsemestrový predmet, kde zápočty zahŕňajú okrem teoretických znalostí a aj istú zručnosť, od modeláciu zubov a koruniek z vosku, po Blackove preparácie na živicových (pryskyřice) zubov. Každý študent ma k  dispozícií set / kazetu so základnými nástrojmi a fantómovú hlavu pre simulovanú prácu v ústach. Celé je to ukončené dvojdňovou skúškou v letnom semestri druhého ročníka, pozastávajucej z praktickej a teoretickej časti. Leto v druháku je celkom pecka, sú tam aj skúšky z biochémie, mikróbov, imunológie ktoré sa moc nelíšia od tých pre všeobecných lekárov, tam teda nastáva prvé sito študentov. Každopádne skúška z predkliniky je kľúčová na to, aby člověk mohlo pristúpiť na zubárske predmety v ďaľšom ročníku. Postupne sa jedná o predmety záchovnej stomatológie, protetiky, maxillo-facialnej a dento-alveolarnej chirurgie, neskôr paradontológie a najnovšie aj implantológie. Priestory venované na výuku nie sú vybavením moderné všade, no kvalita výučby trpí predovšetkým pre vysoký počet študentov najmä zo zahraničia. Ten prevyšuje celkovú kapacitu určenú pre výučbu. No väčší problém spočíva každým rokom v čoraz väčšom riziku, že modernejšie priestory vyčlenené pre výuku zubárov na Heydukovej

28

ulici už nebudú v dispozícií. Problém spočíva v skutočnosti, že táto klinika je vlastnená s.r.o, ktorá stráca záujem o spoluprácu s  LFUK. Navyše komplex v  Rázsochách, ktorý mal nahradiť Staré ústavy povôdnej budovy LFUK vrátane internátov a výučbových komplexov, stále nie je dostavaný a ani dostavaný nebude. Viacmenej je teda na jedotlivcovi a jeho schopnosti angažovať sa pomimo školy. Sú na to rôzne spolky v okolí školy, od Bratislavského spolku medikov /BSM/ až po Slovenský spolok študentov zubného lekárstva v Bratislave, čo je „pobočka“ z materinského spolku v Košiciach založenej tamějšími študentmi. Účasťou v  nich získavate možnosť cenovo zvýhodnených prednášok a workshopov, ale najmä stáži či výměnných pobytov v  zahraničí (Španielsko, Taliansko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Turecko, Grécko, Portugalsko, Brazília…).Čo sa týka prázndninovej praxe, tá začína na konci tretieho ročníka týždňom v zubnom laboratótiu a týždňom u zubára. Študent by na to mal byť pripravený z povinných klinických stáži z protetiky, záchovnej a preventívnej stomatológie v priebehu tretieho ročníka, kde však veľa zavisí od toho, kto vás vyučuje a aké „grífy“ vás naučí. Až po prázdninovej praxi si v  štvrtáku je každý povinný od zimného semestra zháňat pacientov na predom predpísáne zákroky, ktoré musí študent vykonať na to, aby mohol dostať zápočet. Pacientov niekedy poskytne samotná klinika, no väčšinou si ich zháňa študent sám, často aj cez inzerát s prísľubom vyšetrenia zdarma, pričom náklady väčšinou hradí on sám.

Diplomová práce, štátnice a postgraduálne štúdium

V priebehu štvrtého ročníka v lete sa vyberá téma pre diplomovú prácu, pričom sú už nejaké reči, že diplomovka by sa mala zrušit, no viacmenej sa o tom len hovorí ako o väčšine vecí na fakulte. V piatom ročníku sa už absolvujú prvé štatnicové skúšky zo všeobecných predmetov: interná medicína, všeobecná chirurgia, neskôr v  šiestom ročníku sa štátnicuje z  protetiky, paradentológie, ortodoncie a dentoalveolárnej chirurgie. Ak sa všetko zvládne vrátane poštátnicových osláv, je možné rovno pracovat v  klinickej praxi, respektive ak su peniaze, otvoriť si aj vlastnú zubársku prax. Iné je to s niektorými obormi, ktoré výžadujú ďaľšie vzdelanie. Čo sa týka chirurgie, je to pomerne náročné. Na dentoalveolárnu chirurgiu je potřebné obdržať certifikát na jej výkon v praxi, čo trvá pomerne dlho vzhľadom na dlhý poradovník. No a na maxillo-facialnu chirurgie je to nemožné bez toho, aby člověk nerobil znova přijímačky na všeobecne lekárstvo, respektive dorobil si „všeobecniarske“ skúšky, aj keď mnohé zubárske boli s  nimi náročnosťou identické. Jedná sa teda o ďaľších 6 rokov, ktoré strávite popri práci na fakulte. Rovnako aj ortodoncia je obor, na ktorý je pomerne veľmi ťažké sa dostať. Ročne príjimajú dvoch uchádzačov, pričom finančne utiahnuť toto štúdium sa dá len s pomocou pôžičky. Lukáš Martanovič LF UK, Bratislava


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích Písal sa začiatok školského roka 1948/1949, keď sa otvorili brány našej fakulty, ktorá v tých časoch ešte patrila univerzite Komenského v Bratislave. Kedysi v stredoveku, bolo mestu najväčšou poctou, popýšiť sa vlastnou univerzitou. Snaha o vzdelávanie a prípravu budúcich lekárov a mesta Košíc o zriadenie vlastnej univerzity však na seba nenechala dlho čakať a v roku 1959 bola založená Univerzita Pavla Jozefa Šafárika s vlastnou lekárskou fakultou. Ako sa z horlivého uchádzača o štúdium na našej fakulte stane zubný lekár? Po podaní prihlášky sa nádejný študent zúčastní príjmacích skúšok, ktoré pozostávajú z  200 – otázkového testu, z oblasti biológie a chémie. Po úspešnom absolvovaní príjmacej skúšky sa začína dlhá cesta za vysnívaným cieľom. Keďže odbor zubné lekárstvo je samostatným odborom, líšia sa aj predmety štúdia od odboru lekárstva všeobecného. Napriek tomu, študijné plány sú hlavne v prvých rokoch štúdia veľmi podobné, ale budúci zubný lekár, ktorý po skončení štúdia je pripravený na otvorenie si vlastnej praxe (podľa možností a  financíí, ktoré rozhodujú o všetkom samozrejme), už od prvého ročníka a semestra absolvuje predmety z oblasti stomatológie. Štúdium sa začína všeobecnými predmetmi, ako je chémia, biofyzika, histológia, kráľovná medicíny – anatómia, fyziológia… a popritom samozrejme propedeutika zubného lekárstva, ktorou sa začína budúci lekár oboznamovať so svojou praxou. Keďže má študent stomatológie oproti študentovi všeobecnej medicíny v  každom semestri navyše predmety z oblasti zubárskej praxe a medicíny, prihliada sa  a wto aj pri ukončovaní predmetov z  oblasti všeobecnej medicíny. Matematicky a ekonomicky. Náročnosť sa líši

v počte otázok na skúšku ústnu, ktorých je spravidla o niečo menej, nepísaných otázok na  skúške ústnej je vždy však dosť, a kto nemá v hlave, ten má v nohách ako sa hovorí. :-) Náročnosť skúšok „zubárskych“ je  však vyššia, keďže po ukončení lekárskej fakulty musí byť študent pripravený sám vykonávať prax. Štúdium predmetov všeobecného lekárstva sa končí v  5. ročníku štátnou skúškou z internej medicíny a chirurgie. V  6. ročníku sa stáva študent po úspešnom zvládnutí štátnych skúšok z  terapeutického, ortopedického zubného lekástva, z maxilofaciálnej chirurgie a po obhajobe diplomovej práce, mladým stomatológom pripraveným otvoriť si vlastnú prax a  využiť všetky svoje nadobudnuté vedomosti a schopnosti pre  dobro pacienta. Štúdium stomatológie prebieha prakticky na dvoch klinikách, na 1.stomatologickej klinike UPJŠ LF a UN LP a na klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UN LP. Už  prvý semester sa študenti vo fantomárňach zoznamujú s  vybavením zubnej ambulancie a pracujú na fantómoch, z korých sa postupne v treťom ročníku prepracujú až ku pacientom, ktorých zaisťuje klinika, alebo aj sami horliví študenti. V druhom ročníku sa absolvuje povinná prax asistencie v zubnej ambulancii, v treťom v zubnotechnickom laboratóriu a v štvrtom sa začína povinná lekárska prax v zubnej ambulancii. Čo z  toho vyplýva? Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. S  úsmevom na tvári, vŕtačkou v  ruke a vytyčeným cieľom sa  z  mladého študenta stane lekár. Plnohodnotné štúdium však zahŕňa aj množstvo akcií odohrávajúcich sa mimo kliník, aby žiarivý úsmev každého stomatológa išiel príkladom všetkým pacientom. Anna Sečková LF UPJS, Košice

29


Zubařské mecheche… Brno podzim 2012

Plzeň zima 2012

Dne 10. října 2012 se Brno tradičně rozdovádělo na Zubařském mecheche. Tato akce každý podzim rozzáří pochmurný semestr karnevalem studentů zubního lékařství v Brně. Stejně jako v letech minulých v klubu Freeland, tentokrát na téma VESMÍR! Proč zrovna vesmír? Vždyť už samotné logo SSS ČR vypadá jako planeta s oběžným pásem. Tou planetou jsou všichni více méně aktivní členové sdružení, tím pásem jsou naši přátelé, sponzoři a zubaři, které naše aktivity přitahují. Bylo už na čase ztvárnit vesmírnou podstatu každého z nás! Kolem osmé hodiny večerní se v  brněnském Freelandu scházeli první zubaříci. Freeland je klasickým místem, kde se v  Brně sdružují zubaři, takže pro výběr místa jsme nešli daleko. Na návštěvníky čekal panák zelené jako welcome drink, ale ne každý se ho dočkal. Kdo přišel pozdě, nedostal ani drink ani slevu na vstupné. Když se klub kolem desáté zaplnil, pozvolný večer rozbila série soutěží. Jejím cílem bylo eliminovat osm akčních smíšených párů, které naši studenti utvořili tak, aby zbyl vítěz. Pár šampionů vyhrál ceny ze sdruženářské kolekce a něco na zub. Maskou večera jsme vyhlásili jedno ze zdařilých ztvárnění černé díry. Ani prezidentka SSS se nezdržela proslovu a díků na stranu organizátorů a pak už jsme večer ničím nerušili. Během celého večera hrál DJ všechno, co si kdo přál, a stěnu vedle parketu zdobila nekonečná koláž vesmírné grafiky, která umocnila kouzlo večera. Kolem 1 hodiny se dav celkem čítající na 80 budoucích zubařů rozprchl do okolních podniků nebo domů. Věřím, že si každý z  nich odnesl něco jako hezkou vzpomínku a příští podzim se na podobné události utkáme o titul nejlepší masky znovu!

Vůbec první ročník Zubařského mecheche proběhl v Plzni ve středu 5. prosince 2012. Tato párty, nejen pro studenty stomatologického směru, se v  jiných městech těší značné oblibě a řadí se mezi nejočekávanější neformální události sezóny sdružení. Maškarně pojatý předvánoční večírek byl příjemným zpestřením adventu, očekávání Vánoc a zkouškového období. Nikoho snad nepřekvapilo ani zvolené téma, připomínající právě předvánoční čas. Kdo by ale čekal zpívání koled a svařák s cukrovím, byl by pravděpodobně překvapen touto ďábelskou párty plnou pařících masek čertů, andělů, Santů či sobů. Plzeňští na poli zábavy rozhodně nezklamali a rozjeli mejdan ve velkém stylu, tančilo se, pilo, soutěžilo o hodnotné ceny a to nejenom v tombole, ale i na tanečním parketě. Volby nejkrásnějších masek na ještě krásnějších zubařkách a mnoho dalšího z nadílky zážitků si s sebou domů odnášel nejeden návštěvník. Loňský vůbec první plzeňský ročník Zubařského mecheche se nad míru povedl a doufám, že to letos v  Plzni opět roztočíme a již nyní se na vás všechny moc těším.

Za organizátory Filip Hromčík

30

Petr Havlík 2. ročník ZL


Brno jaro 2013

Hradec jaro 2013

Večer 10. dubna do Brna přijely slavné osobnosti animovaného světa a sraz si daly ve Freelandu. Tématem jarního mecheche roku 2013 totiž byli Animovaní hrdinové. Účastníci popustili uzdu fantazii a vytvořili neuvěřitelné kostýmy. Hvězdou večera se stala nepřehlédnutelná Marge Simpsonová, která jak sama řekla, nechala Homera v baru u Vočka a vyrazila na lov. V klubu se to maskami jen hemžilo, k vidění byla nejedna Minnie a několikero Šebestových, rodinka Úžasňákových, Vilma Flinstounová, Rumcajs s Mankou, Maková panenka s Emanuelem, které před přítomným Pedobearem ochránil statečný Večerníček. Večer kromě hudby a tance zpestřily ještě soutěže. Za zmínku stojí, že Maková panenka umí nejrychleji pít pivo a Marge Simpsonová má nejlepší taneční kreace. Děkujeme Mrtvé nevěstě Tima Burtona za organizaci, Super Mariovi za fotodokumentaci a těšíme se na další skvělý večírek.

Po vzoru ostatních zubařských měst se i hradečtí zubaři rozhodli uspořádat své mecheche. Vybrali si k tomu klub asi čtvrt hodiny chůze od kolejí. Klub je příhodně situován nad hospodou s velkým výběrem zlatého moku, aby si i tanečně méně nadaní jedinci přišli na své. Tématem byla zvířátka. Začátek byl nahlášen na devátou hodinu večerní a pár minut po ní se už začaly slétat první vlašťovky (tedy pandy). Kolem jedenácté, kdy se párty dostávala opravdu do obrátek, byl zaplněn již skoro celý parket. Jak se večer posouval k hodinám patřícím dalšímu dni, byli jsme nuceni zvolit kostým večera. Staly se jím tyto krásní a  velcí papoušci. Zde končí zaručeně pravdivá část příběhu. Zbytek noci je zařazen do kategorie dohadů a mýtů. Možná přišel i kouzelník, ale kdo ví.

Kateřina Křenková LF MUNI

Jakub Folbr LF UK HK

31


Zubařské půlení 2013 LF MU Brno

12. března 2013 probudila klidný průběh semestru v Brně každoročně očekávaná akce – Zubařské půlení. Studenti 3.  ročníku si dlouho předem chystali a plánovali legendární večer, během kterého chtěli přesvědčit všechny známé o  svých kvalitách. Otevřenost, schopnost bavit se naplno a  rozdávat dobrou náladu v tomto případě hrály prim. Akce Zubařské půlení probíhá každý rok za účelem symbolického rozpůlení studia posluchačů třetího ročníků ZL, kterým od toho okamžiku zbývá jen 2 a půl roku k dosažení titulu MDDr. To je důvod k pořádným oslavám. Proto 12.  března 2013 v  brněnském klubu Fléda začala zábava už  od 19h. Celkem došlo přes 900 návštěvníků (studenti ZL, VL i  široká veřejnost). A co všechno si 3. ročník připravil? Hned u vstupu byli příchozí přesvědčeni, že zde jsou na správném místě, díky panáku zelené (ústní vody), zubnímu kartáčku a homemade perníkovému zubu na krk v ceně vstupenky. Dále se mohli celý večer kochat krásnými převleky studentek 3.  ročníku, které si vzaly za vzor tooth fairies – zubní víly. Naše kamarády okouzlovaly nejen mocí svého čarovného proutku, ale i svým inteligentním půvabem (viz foto). Na  vedlejší stage hrál celý večer DJ Papa Django směs elektro-swingu a balkánské lidové muziky. Tematická výzdoba ani hektolitry kvalitního pití nechyběly a o fotodokumentaci se postaral Lukáš Řádek, kolega z 2. ročníku. Kolem 21h už byly všechny kouty klubu beze zbytku zaplněny a tou dobou se taky rozjížděl program na hlavní stage. Hudební produkci DJ Schafffa několikrát přerušily vcelku povedené tematické soutěže, než došlo na první

32

vrchol večera. Studenti předvedli naživo hymnu svého ročníku, která shrnovala postoj třeťáka na ZL a kterou později nahráli propamátku jako píseň „Napůl děti napůl zubaři“, kterou lze najít na youtube. Tohoto aktu se zúčastnili skoro všichni pořádající studeti. A věřím, že aspoň pár návštěvníků se  tato deklamace dotkla. O půlnoci pak přišlo na řadu taneční číslo na téma „Dental Style/I’m Dentist and I Know It“, které zasadilo poslední hřebík do krásně rozjetého večera (též k vidění na youtube). Po dvojím předvedení této sexy skupinové choreografie z dílny studentů a vyhlášení tomboly, které by nebylo bez štědrých sponzorů, byl večer otevřený do noci. Jednou soutěží ho ještě místní zpestřili a pak už se šli konečně i  všichni organizátoři nevázaně bavit. A kdy akce skončila? Nemůžu si vzpomenout… Jako jeden z  moderátorů akce (mým parťákem byl Imro Bujna, skvělý člověk) můžu říct, že večer se povedl. Propagace i přípravy proběhly hladce, organizační tým, do kterého se zapojila většina studentů z mého ročníku, fungoval bezchybně – DÍKY. Děkujeme i všem mladším i starším studentům, kteří došli podpořit naši událost, i nezubařům i nemedikům, kteří mezi nás neodmyslitelně patří. I my jsme si nezapomenutelně vychutnali pocit třeťáka, který už se nevrátí. A těšíme se na další Zubařské půlení 2014. Opět jen jako hosté :) Filip Hromčík 3. ročník LF MU Brno


VII. valné zhromaždenie Slovenského spolku študentov zubného lekárstva 12. 4.—14. 4. 2013 Když jsem přijímala pozvání na Valnou hromadu SSŠZL od Viliama, prezidenta Slovenského spolku, netušila jsem, jak krásně prožitý víkend mě s mými slovenskými kolegy čeká. Přípravy pro mě započaly už v brzkých ranních hodinách, jelikož jsem nervozitou z  daleké cesty mezi bandu cizích zubařů nemohla ani spát. Sbalená a vybavená všemi potřebnými dokumenty jsem dobíhala vlak. Po šestihodinové cestě jsem konečně dorazila do Spišské Nové Vsi, odkud mě zástupci spolku dovezli až na místo určení, a to do nádherného Slovenského ráje. První večer se nesl v  seznamovacím duchu a zábava se táhla až do časných ranních hodin. Měla jsem tu čest poznat celou výkonnou radu a aktivní i nové členy spolku. V  sobotu ráno jsme společně posnídali na slunečné terase s výhledem na Tatry a odebrali se na první část valného shromáždění. Prezident spolku nás seznámil s činností SSŠZL a probíraly se hlavní projekty, které spolek plánuje. Jednalo se hlavně o preventivní projekt „Spolu za zdravý a krásny úsmev“, během kterého studenti zubního lékařství navštíví ve formě road show řadu velkých slovenských měst, ve kterých budou školit širokou veřejnost v  oblasti orálního zdraví. Další připravovaný projekt s názvem „Zúbkoveda“ by měl zajistit edukaci nejmenších členů populace ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví i školství SR. Poté nás navštívil MUDr. Marián Mati, zástupce firmy

LASAK, který přednášel na téma implantologie. Odpoledne jsme znovu zasedli a diskutovali detailněji o činnosti spolku. Generální tajemník EDSA, Peter Džupa, prezentoval nastávající setkání European Dental Student Association a její projekty. Následovala moje chvíle, kdy jsem našim slovenským kolegům představila naše sdružení a jeho činnost. Krátce jsem je informovala také o činnosti mezinárodní asociace International Association of Dental Students, do které se mohou jakožto členi kdykoliv plně zapojit. Navštívil nás také předseda regionální komory zubních lékařů, MUDr. Cyril Václav, aby pohovořil na téma SKZL. Po perném pracovním dni jsme si pochutnali na skvělém guláši pana tajemníka a užívali si wellness vybavení hotelu TRIO. Sauna i vířivka vzaly za své a my jsme se vyčerpaně vrhli brzy do peřin. Neděle se připlížila z ničeho nic a já se musela se svými hostiteli rozloučit a vydat se zase zpátky do domoviny. Naštěstí se mnou část cesty sdíleli studenti z  bratislavské univerzity, a tak jsme si příjemné setkání mohli ještě o něco prodloužit. Chtěla bych ze srdce poděkovat slovenským kolegům za   milé pozvání a hlavně za možnost poznat spoustu skvělých lidí a strávit úžasný víkend ve Slovenském ráji. Kateřina Miklišová Prezident SSS ČR

33


International Dental Summer School 2012 28th June - 19th July in Yogjakarta

36

Once upon a time there were 5 little kids (Tereza, Kamila, Veronika, Eva and Ales), ok not so little, bout 24 years old. And they decided to go to Eastern part of our sphere (hemisphere) ;-) It took place from 28th June to 19th July 2012 (if you want to know the schedule of our flights too, so please let me know;-D) First before our flight we created our blog on the internet, where we informed our close friends and family about tripping and living there. At the beginning of our stay there was very important message that internet did not function very well, but with every small amount of signal we put together some information finally ;-D Very first exhilarating event was arrival at the airport in Jakarta, where we found out that Terminal 1 was somewhere else. So we took local yellow bus with help aborigines and sat down to the boot with barrels of water. After getting out Kamila fell down with her suitcase. It looked very painfully, but finally all went well ;-D Place of our stay was Yogjakarta (city one hour from Jakarta by plane). We lodged in beautiful complex of villas called Pondok Gajah with summerhouse, pools and chapels. One day we visited local Campus and New hospital in the centre, had some everydays dental lectures. Then we went to the town to buy some things and looked around, saw Bata shop and saw many aborigines, we weren´t different at all, were we? ;-D We tried to subsume into the crowd, but I


think it was not successful… :-D After getting back we visited restaurant in our complex. We could have chicken or duck head or talon with rice, noodles or eggs for the dinner :-D but after understanding of Indonesian menu we figured out whatever we wanted ;-) Next day we went camping to nature with a lot of crocodiles, monkeys and snakes, were playing Indonesian games and making the ceremonial fire. At sunrise we prepared to return back to Pondok and lay down by the pool. In next three days we had many things to do. On Monday we were on Welcoming party, where we met our medical friends from ITMSS (my favourite shortcut to pronunciation ;-D) Local people were dancing and singing their songs. Then we had dinner with a lot of different kinds of meal. In general very spicy as normal as we had so we´re used to ;-) On Tuesday after school program Veronika and Kamila went to pedicure across the town to beauty salon. They told them that they didn´t do the pedicure and girls went back to hotel :-D In the evening we prepared to Rainbow park, there were millions of lanterns which were lighting. It was so amazing ;-) On Wednesday we had tripping day – Sultan palace, Taman Sari Water Castle and local music festival, where somebody had the experience with invoking the spirits in the town. But Thank god that I didn´t see that fortunately, I had any other things to do ;-D and finally time had come and girls got on pedicure. Yupee ;-D So what can we say next… Finally we adapted to local, different „slow motion“ style. No one hurries up, for everything there is a lot of time. I found out that is good, because why do we have to hurry up? Why do we have to live in stress? We should learn from local people! We adapted to their local price of everything. You have for example 400 000 IDR (in Czech 800), 1million (in Czech 2000), with this money you are millionaire there;-)You can feel like that ;-D At 6 hour p.m. sun went down and we were sitting on terrace and waiting for our „noodles time dinner“. The next day was very full of experience, we were going to hypnotherapy and trip to the Merapi Volcano. Kamila was volunteer for hypnosis :-D It looked like that she was in the coma, but she wasn´t, it functioned when someone hypnotizes you in your own language. After that we´re looking forward to the Merapi Volcano;-) They told us that we needed only some flip-flops or sandals (only asphalt so ok why not), but we „as right highlanders“ and Czechs had to go on, through the jungle and complicated way. Then we found out that we were maybe the only, who went so high. Trip was fine, up to my thumb injury:-P In the evening we decided to go to „sea food“ restaurant Jambara;-) We chose fish, crabs, shrimps etc. Everyone „took something“ from the „aquarium“. Then there is story about my crab ok (next time) ;-D We were laughing and then we went sleep:-P Weekend was very challenging for us with village day and voluntary works. Nice village with 800 people, many

rice fields around. We could try harvest of rice as local farmers ;-) Local people prepared interesting programme for us. During voluntary work we were doing ART method, extractions, sealing, flouridation etc. In really fighting conditions - One big room in size of one average car, in the middle there was a table with instruments and materials, near the wall there were 18 chairs for our patients. I think little bit „hot in here“ ;-D The last week we didn´t catch writing to our blog, because of our full schedule. We visited Buddhist temples – Borobudur and Prambanan, saw the Ramayna Ballet – it was really so amazing ballet we´ve ever seen (completely different as our ballet) even with fire. We were eating in the restaurant „on the water“ (in summerhouses), went rafting on the local river – it looked like film „Journey to Prehistoric times“, river went through the jungle. It was really awesome, even if we had wet bottoms:-D We had time to go to the beaches, time to buy some souvenirs… On the beach there were very big waves, sun was shining, sea food barbecue, soooo nice there and we forgot to grease with suncream and were taking photos with local people asfilmstars… :-D In the morning we had Public dissemination and we taught the kids how they should clean their teeth (in English and in Bahesa too ;-D) then we extracted some temporary teeth and then they showed us their performances. In the last evening we had our „last noodles“ there… So time had come and we packed up our suitcases (almost cracked from souvenirs :-D) and with tear in our eye we gave them the sweetest goodbye and hope to see them soon ;-) Tereza Bacová ZL LF MU Brno CZ

37


Profile for SSSCR

StuDent 20/21  

StuDent 20/21  

Profile for ssscr1
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded