Page 1

17 jaro

2011

Oficiální časopis Sdružení studentů stomatologie České republiky

100 95

generální partner

75

25 5 0

www.ssscr.cz oficiální web SSS ČR


Speciální zubní pasta pro hladké a přirozeně bílé zuby

17 jaro 2011

3

Účinné látky: Aminfluorid Olaflur Speciální kombinace čistících a leštících částic Obsah fluoridu: 1400 ppm F- z aminfluoridu

úvodní slovo

Indikace: Zachovává hladké a přirozeně bílé zuby Chrání před opětovným návratem skvrn Poskytuje vysoce účinnou ochranu před zubním kazem

Přednosti výrobku: Konzumace kávy, čaje, červeného vína a tabáku může zbůsobovat nepříjemné zabarvování zubů, které lze jen obtížně odstranit běžnou denní orální péčí. • Vynikající čistící schopnost a povrchové leštění zubů Zubní pasta elmex® INTENSIVE CLEANING čistí zuby velmi důkladně a odstraňuje povrchová deposita a plak bez chemických bělidel a enzymů. Speciální leštící částečky obsažené v zubní pastě jsou svou velikostí menší než částice ve standardních zubních pastách. Velikost a speciální povrchová úprava čisticích částic umožňuje zubní pastě elmex® INTENSIVE CLEANING vyleštit povrch zubů. Tyto faktory přispívají k významně pomalejšímu opětovnému zabarvování zubů. Jemně vyleštěný povrch zubů zároveň znesnadňuje bakteriím jejich adhezi. • Účinná ochrana před zubním kazem Ve standardních zubních pastách se mohou fluoridy po adhezi na čisticí částice inaktivovat. Čisticí částice v zubní pastě elmex® INTENSIVE CLEANING jsou povrchově upraveny, takže aminfluorid není ovlivňován a může být rychle a rovnoměrně distribuován na všechny povrchy zubů

Výsledky studií: Ve 12 týdenní, dvojnásobně zaslepené in vivo studii, které se účastnilo 56 kuřáků, se zkoumala intenzita skvrn a zabarvení zubů. Po profesionálním čištění zubů na začátku studie se zubní pasta ke každodennímu použití nahradila 2x týdně zubní pastou elmex® INTENSIVE CLEANING (testovaná skupina) nebo kontrolní zubní pastou s obsahem 1400 ppm fluoridu z AmF-. Opětovné zabarvení se objevilo dříve v kontrolní skupině (po 3 týdnech) než v testované skupině (po 6 týdnech). Po 12 týdnech aplikace vykazovala testovaná skupina o 60 % nižší index zabarvení zubů ve srovnání s kontrolní skupinou (viz graf).

Inhibice obnovy zabarvení zubů pomocí zubní pasty elmex® INTENSIVE CLEANING Intenzita zbarvení

Böhringer 2010, University of Freiburg, Germany

0.8 0.7 0.6 O 60 % méně opětovvného zba zb arvení rve ení

0.5 0.4

*

0.3 0.2

Vážení a milí čtenáři, právě držíte v rukou nové číslo časopisu StuDent.

skvělých lidí. A s časopisem, na jehož tvorbě se podílí studenti zubního

Ano, píši nové i přesto, že letní číslo se kolem Vánoc již zdá nové málo-

lékařství z celé republiky, to nebude jinak. Představovat se tu asi ne-

komu. Velice se za tuto nemilou situaci omlouváme, ale bohužel došlo

musím, pokud jste poctivými čtenáři, ze stránek StuDenta mě už určitě

k jistým zmatkům v předávání postu editora a tak po jednom nevydaře-

dobře znáte. A jestli toužíte poznat mě nebo kohokoliv ze sdružení lépe

ném pokusu předala dnes už paní doktorka Kájka Floryková šéfredak-

než jen ze stránek časopisu, pojeďte s námi na valnou hromadu v jarním

torování mně. Rád bych jí touto cestou poděkoval za všechno to, co pro

semestru, určitě nebudete litovat – vždy tam bývá hromada zábavy.

StuDenta a pro celé sdružení udělala, opravdu toho nebylo málo. Nic-

Ale kartáčky s sebou, protože jak jistě víte... Zubní kaz je všude!

méně časopis jsem dostal na starost v jeho nejkritičtější chvilce, v době, kdy poslední dvě čísla ještě nevyšla, což se může u časopisu s půlroční periodicitou zdát téměř likvidační. Mám tedy co dohánět. Ale abych řekl pravdu, docela se na to i těším. Díky mým aktivitám ve sdružení

Štěpán Jurčík šéfredaktor

jsem totiž nabral mnoho cenných zkušeností a hlavně poznal spoustu

Dovolujeme si vás pozvat na

International Dental Student Congress 2012

0.1 0

Aplikace Každý druhý den místo normální zubní pasty nebo podle doporučení zubního lékaře či dentální hygienistky. Pro dospělé a děti od 12 let.

3

6

Kontrolní zubní pasta

9

12

Týdny

elmex® INTENSIVE CLEANING zubní pasta

*p < 0.05 vs. Kontrola

Čištění zubů pomocí zubní pasty elmex® INTENSIVE CLEANING účinně chrání před návratem zabarvení po profesionálním čištění zubů, čímž je zachována přirozeně bílá barva zubů dokonce i u vysoce rizikových skupin jako jsou kuřáci.

čtvrtek 29. 3. 2012 až neděle 1. 4. 2012 Univerzitní kampus Bohunice, Brno

více na www.ssscr.cz/kongres


17 jaro 2011

4

Ples Brno 2010

Ples zubních lékařů v Olomouci 2010 aneb jak si tady plesáme

Koncem října už všichni (zasvěcení) studenti přestali ve škole dávat po-

Po uplynulých úspěšných ročnících si ples zubních lékařů

zor, vyrušovali a všude se už rozebíralo skoro jedno jediné téma. Všichni

v Olomouci získal pověst vynikající zábavy. Nemůžeme se proto

se totiž těšili na blížící se v pořadí už devátý reprezentační stomatolo-

divit, že byla po vstupenkách velká sháňka. I navzdory faktu, že večer

gický ples! Když byl oznámený čas a místo předprodeje lístků, začala

4. prosince rtuť teploměru klesla hluboko pod bod mrazu, zástupy hor-

davová psychóza jako v americkém filmu. Boj o lístky byl nelítostný

kokrevných studentů mířily do roztancovaného RCO. Vždyť příležitost

17 jaro 2011

5

vidět své vyučující, spolužáky a ostatní „vrtáky“ jinak než v tradičním bílém oblečku si málokdo chtěl nechat ujít. Studenti pátého ročníku, coby organizátoři, se zhostili svého úkolu lege artis. Jakýkoliv byl v tento slavnostní večer váš cíl - napít se, najíst se, zatančit si nebo vyhrát něco hezkého v tombole, ples byl na vás připraven. Na hlavním parketu řádili Eva & The Hurricanes z Tábora, kteří svým energickým repertoárem potěšili nejednoho z přibližně 700 návštěvní-

ceny v tombole potěšily i opravdové odborníky

ků plesu. Stejný úspěch měla i Cimbálová muzika Jožky Staši z Lipova. a téměř všechny se prodaly v průběhu prvního dne. Zájem byl veliký

Po půlnoci hudba na moment utichla, aby si majitelé vylosovaných

také z řad těch nejmladších, kteří jsou samozřejmě jedni z nejdůležitěj-

lístků mohli převzít ceny z bohaté tomboly. Největším lákadlem byl

tady za rok opět potkáme v krásném prostředí a slavnostní atmosféře. 

ších.

poukaz na zájezd v hodnotě 20 000 Kč od hlavních sponzorů.

My čtvrťáci smekáme a přiznáváme, že nám naši šikovní starší kolegové

Užitečnou výhrou byly poukazy na školení od společnosti Cerec.

nastavili pro příští ročník laťku hodně vysoko.

Ani jsme se nenadáli a již jsme se oblékali. Den D přišel jako blesk z čistého nebe. 12. listopad. Den očekávaný. Byl to náš den. Sál na

Zubaři jsou tvorové společenští a na parketu vydrželi až do brzkých

„Šilingráku“ se v mžiku zaplnil doktory, sponzory, ale hlavně námi stu-

ranních hodin. Pak se jejich cesty rozešly s příjemným pocitem, že se

denty. Všichni vyzbrojení dobrou náladou a někteří také nějakým tím promile v krvi se vrhali do víru zábavy. Výborný DJ rozproudil skvělou zábavu, která udržela studenty na nohou až do pozdní noci. V menším sále hrála cimbálka Hafarica, se kterou si Moraváci také zajuchali.  Někteří dokonce objevili svůj pěvecký talent, který byl podpořen kvalitním vínem. V průběhu večera nám mladý taneční pár předvedl, jak se skutečně tančí. Po tomhle čísle jsem se málem styděl vyjít na parket. Nesmíme ale také opomenout tombolu, která mnohé potěšila. S odstupem mohu říct, že práce, kterou páťáci do plesu vložili, se vyplatila. Je vidět, že zkušenosti jim nechybí a tento ples v mnohém předčil ten loňský. Tímto bych jim rád poděkoval, že věnovali svůj volný čas přípravě této výjimečné události a umožnili nám zažít večer, na který jen tak nezapomeneme. Nemůžeme ale opomenout mnoho jiných lidí podílejících se na organizaci. Také bych rád poděkoval sponzorům, kteří ples podpořili finančně nebo do tomboly přispěli úžasnými cenami a potěšili tím výherce. A nakonec bych rád poděkoval také všem zúčastněným, kteří svou přítomností udělali z plesu událost, na kterou se další rok budeme těšit.

Matěj Magura student 3. ročníku LF MU Brno

...a tenhle organizační tým si už na vás brousí zuby

Vlaďka Opátová, Linda Stodolová studentky 5. ročníku LF UP Olomouc


17 jaro 2011

6

Removal of Epulis Fissuratum with Carbon Dioxide Laser: a case report

Rozhovor s MUDr. Pavlem Novotným

Bassir S.H1, Dr Kamali A2, Dr Chiniforush3 Intraligamentární anestezie (ILA) v posledních letech nabývá na oblíbenosti, přesto se nenajde mnoho zubních lékařů, kteří tuto techniku používají. „Tuto metodu jsem si oblíbil natolik, že bych se už

1

Student, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences.

2

Periodontis, Laser Research Center of Dentistry (LRCD), School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences.

3

Dentist , Laser Research Center of Dentistry (LRCD), School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences.

jen těžko vracel k jiným metodám anestezie,“ říká MUDr. Pavel Novotný Intraligamentární anestezie • od 80. let minulého století dostupnější díky zjednodušení a rozšíření instrumentária • modifikovaná forma intraoseální anestezie • anestetikum je podáváno do oblasti periodoncia • relativní kontraindikace: hypercementóza MUDr. Pavel Novotný studoval na Lékařské fakultě Masarykovy university

Introduction:

Materials and Methods:

(dříve J. E. Purkyně). Následně pracoval na klinice u sv. Anny a po dvanácti-

The Epulisfissuratum is caused by chronic irritation from badly adapted

An edentulous 55-year-old female patient who was referred to the

leté praxi si zařídil privátní zubní ordinaci v Brně Žabovřeskách.

prostheses presents itself as a connective tissue tumor. Trauma and irri-

Oral Medicine department in the dentistry school of Tehran University

tation are important etiological factors for Epulisfissuratum. Elimination

of Medical Sciences, with exophitic mass on anterior segment of alveo-

of trauma/irritation and inflammation can lead to modest decreases

lar ridge and labial vestibule. The size of mass was 4 * 1.5 cm and color

V čem spočívá princip ILA?

Dá se říct, že je šetrnější a méně invazivní. Je pravda, že u horních

in lesion’s size and conservative excisional surgery is the definitive

of mass was same as normal tissue. There was not seen any wound

Podstatou je aplikace anestetika v minimálním množství pod vysokým

špičáků nebo zubů s dlouhými kořeny anestetikum zabírá hůře. To je

treatment.

or erosion on the lesion (Figure 1). Moreover, there was no history of

tlakem a určitým úhlem do oblasti periodoncia mezi zub a kost. Cílem

dáno delší drahou, po které musí anestetikum stéct k apexu. V takovém

je dosáhnout průniku anestetika k apexu kořene zubu, k čemuž je nutné

případě můžeme „připíchnout“ LA přímo k apexu.

speciální instrumentárium. Já používám pistolový aplikátor, kterým dosáhnu vyššího aplikačního tlaku než u aplikátoru tužkového.

V jakých případech je vhodná indikace?

Ten je vhodný díky menším rozměrům do distálního úseku.

Škála indikací je široká. Výhodou je topické znecitlivění např. při extrakcích, preparacích, devitalizacích jednotlivých zubů. Zatím jsem se setkal

Má tato metoda nějaké přednosti?

pouze se třemi případy, kdy anestetikum neúčinkovalo dostatečně

Hlavní výhodou je bezbolestná aplikace, velmi rychlý nástup

a musel jsem jej aplikovat jinou technikou, např. svodnou anestezií.

systemic diseases. After clinical examination and due to her very badly There have been numerous surgical techniques developed for

adapted denture, this lesion was diagnosed as EpulisFissuratum.

removing the Epulisfissuratum lesions. Most of these techniques can

Then, patient was referred to laser department and the lesion was

cause postoperative complications such as edema, pain, difficulty in

removed by Carbon Dioxide Laser (10600nm,20HZ,6.4w) under local

swallowing and jaw movements, hemorrhage, infections and slow pla-

anesthesia (Figure2 to 4). The patients, as well as the surgeon and team,

cement of final prostheses. More recently laser irritation has been used

were protected with laser safety glasses and masks. Patient

for removing hyper plastic mucosal lesions.

was followed up after a month (Figure 5)

po aplikaci malé dávky anestetika, odeznění za krátkou dobu (cca 30 minut). Nedochází k toxickým reakcím. Nezatěžujeme pacienta „mandibu-

Rizikem této metody je vznik bakteriémie.

lárkou“, kterou hůře snáší. Nehrozí riziko traumatizace nervově-cévního

Máte s tímto jevem zkušenost?

svazku, nejsou znecitlivěny ani přilehlé měkké tkáně včetně jazyka

Za dobu, co tuto metodu používám, jsem se ještě nesetkal s tím, že by

a rtu po podstatně delší dobu.

pacient měl horečky. V některých článcích je dokonce uvedeno, že je velmi malé riziko vzniku bakteriémie při ILA a i při opakovaném vpichu

Každá metoda má své pro a proti, jaké jsou její nevýhody?

se měkké tkáně bez problémů zahojí. Bakteriémie spíše hrozí při extrak-

Mám zkušenost s tím, že může být znecitlivěný zub 2-3 dny citlivý

ci parodontózního zubu.

na skus. Také občas pacienti udávají krátkou bolest zubu po odeznění anestetika. To si vysvětluji tím, že anestetikum obsahuje vazokonstrikční

Jak vnímají jiný způsob aplikace anestetika pacienti?

látky, které způsobují vazokonstrikci cév v okolí apexu. Po odeznění

Pozitivně. Pacienti, kteří tuto metodu neznají, se při pohledu na lékaře

anestetika a tudíž i účinku vazokonstrikčních látek dochází k reflexní

s aplikační pistolí mohou vyděsit. Vypadá totiž jako jateční přístroj. Paci-

hyperémii pulpy.

enti, kteří ji znají, se shodují na tom, že aplikace je rychlá a bezbolestná.

Považujete ILA za snadnou a účinnou?

Přispívají zdravotní pojišťovny na ILA?

Když jsem před 8 lety s intraligamentární anestezií začínal, bylo

Realita je taková, že pojišťovna ji nehradí, protože není zahrnuta

o ní napsáno mnoho článků. Nejdůležitější jsou zkušenosti, naučit

pod příslušným kódem společně s infiltrační a svodnou anestezií,

In this patient, the use of CO2 laser for the surgical removal of Epulis lesi-

of the surgical wound, minimal postoperative pain and, in most

se jehlu správně zavést, vyvinout potřebný tlak, abychom cítili odpor

na kterou pojišťovna přispívá. Zubní lékař má podle časopisu LKS

ons has resulted in several improvements including convenient mucosa

cases, no need of suture. These advantages were fully observed

tkáně. Než jsem si tuto metodu osvojil, chvíli to trvalo. Je důležité nene-

na výběr ze dvou možností. V prvním případě si anestezii hradí pacient

removal, no bleeding or need for sutures, and minimal postoperative

by us when comparing our patients to those treated conventionally.

chat se odradit od neúčinných pokusů. Dnes již mohu říct,

sám. V druhém případě lékař vykáže kód pro svodnou anestezii,

pain and edema and ideal healing after a month.

že mám 90% úspěšnost.

provede intraligamentární a pacient nic neplatí.

Literatura udává, že je nejvhodnější pro molárový úsek dolní čelisti.

Lze ji použít i v jiných částech dutiny ústní?

Veronika Kelarová studentka 4. ročníku LF MU Brno

Používám ji jako metodu první volby, a to v dolní i horní čelisti.

Figure1 Epulis fissuratum on anterior segment of alveolar Ridge and labial vestibule

Figure2 The lesion was being removed with co2 laser

Figure3 The half of lesion was removed. Bleeding was minimal.

Figure4 Complete lesion after removing

Figure5 Complete healing after 1 month.

Results and discussion:

Conclusion: Several researchers have reported on the use of CO2 laser for removing

CO2 Laser has less post-operative complication compared to other

hyperplastic mucosal lesions. It was noted that with this type of surgery

methods and could be treatment of choice in treatment

the principal advantages over conventional surgeries are: excellent

of Epulisfissuratum.

homeostasis, minimal trauma and edema, sterilization

17 jaro 2011

7


17

17

jaro 2011

jaro 2011

8

9

Brno Již třetím rokem se rozběhnou do ulic našich měst budoucí zubaři a zubařky, aby učili veřejnost, jak správně pečovat o své zuby. V rámci osvětové kampaně budou v průběhu dubna a května brázdit ulice Plzně, Prahy a Brna studenti

Ve zdravé ČR

stomatologie a vysvětlovat kolemjdou-

zdravý zub

cím, jak správným čištěním předcházet nejen zubním kazům.

Letos se konal již třetí ročník osvětové kampaně Ve zdravé ČR

Ti nejzvídavější se mohli nechat proškolit v našem speciálním krytém

„I když se čištění zubů může jevit jako banální záležitost, kterou přece

chceme lidem ukázat, jak správně dentální pomůcky používat a motivovat tak

(Brně, Praze, Plzni) zdravý zub. Studenti zubního lékařství v ulicích učili,

stanu. Tady studentky s lidmi nacvičovali techniky čištění zubů kartáčky

všichni zvládáme, ve skutečnosti je mnoho problémů s kazy způsobeno právě

lidi k péči o své orální zdraví,“ uvedla Horáková.

školili a vysvětlovali kolemjdoucím lidem, jak správně pečovat o svůj

přímo v jejich ústech s pomocí velkých zrcadel. Za odměnu byli poté

nesprávným čištěním,“ tvrdí Petra Horáková, prezidentka sdružení studentů

chrup. Plzeňáci měli svůj „zdravý zub“ 26. dubna, Pražáci 28. dubna a

obdarováni kartáčkem Curaprox.

stomatologie ČR. „Nejde pouze o kazy, ale i o poškození dásní, ke kterým

Zubní kaz je onemocnění, které postihuje až 90 % české populace a to

dochází vinou špatných návyků čištění zubů,“ dodává.

navzdory rozsáhlé síti dentálních hygienistů a preventivních opatření. I

Brňáci 2. května. Vzhledem k tomu, že v tyto dny probíhala i poslední zvonění maturujících ročníků středních škol, docházelo mnohdy ke komickým

Někteří by mohli namítnout, že je tato akce jednorázová a bezvýznamná.

situacím. Jedna paní nám dokonce chtěla „přispět na maturitu“. 

Já si to nemyslím. Sice je jednorázová, ale za ten den jsme oslovili nespo-

Letošní akce začíná 26. dubna na náměstí Republiky v Plzni,

zubů může způsobit často více škody než užitku. Studentskou iniciativu

čet lidí, dali jim spoustu důležitých rad. Bez nadsázky mohu říci, že se nám

pokračuje o dva dny později 28. dubna v Praze na náměstí Míru a končí na

proto vítají.

Akce se konaly vždy od 9 do 18 hodin. Celou tuto kampaň, kterou si

podařilo některé vyloženě nadchnout. Lidé se nás ptali na správné kar-

brněnském náměstí Svobody 2. května. Akce budou vždy probíhat

vymysleli sami studenti zubního lékařství, sponzoruje firma Curaden EEC.

táčky, pasty i prodejny, kde vše potřebné seženou. Sice laickou veřejnost

od 9 do 18 hodin.

„Samozřejmě mám ve své praxi pacienty, kteří by se ani přes odborné čištění

Aby si nás lidé nepletli s pouličními prodavači nebo s těmi, jež nám nutí

hodně ovlivňuje reklama, ale jenom proto, že od svých zubních lékařů ni-

Názorné ukázky správných technik dentální hygieny budou studenti a stu-

zubů nevyhnuli nutnosti naší péče. V jejich případě hraje roli zkrátka genetika.

výhodné smlouvy mobilních operátorů, oblékli jsme se do lékařského. Ku-

kdy žádná konkrétní doporučení neslyšeli, kromě toho, aby si zuby čistili.

dentky předvádět na velkých plastových modelech. Lidé, kteří se nechají

Ale zároveň se denně setkávám s pacienty, jež za své problémy vděčí právě

podivu se nás lidé nebáli, jak jsme si mysleli, ale naopak za námi i sami při-

Ale jak? To už dopoví jen málokdo. Myslím si, že lidé mají opravdový zájem

takto odborně „proškolit“, budou navíc obdarováni kartáčkem na zuby.

špatnému čištění. Když se jich pak ptám, tak vyjde najevo, že vůbec netuší, jak

cházeli a pozorně poslouchali. Děti nejvíce zaujaly velké plastové modely

o svůj chrup pečovat a že pomyslná propast mezi lékařem a pacientem

Jedná se o iniciativu studentů stomatologie a zubního lékařství, kteří

si zuby čistit, a svým rádoby čištěním své zuby a dásně naopak poškozují. A

chrupu a velké kartáčky. Na nich nám ochotně a s úsměvem ukazovaly, jak

je čím dál menší. Proto více takových úžasných osvětových akcí a mnoho

tímto chtějí přispět k ochraně zdraví ještě předtím, než se sami pustí do

zdaleka nejde jen o techniky, ale také o správný výběr dentálních pomůcek,

si čistí zoubky. Možná tím, že jsme teprve studenti, se nás lidé nebáli ptát

nadšených mladých budoucích zubaříků. 

ordinační praxe. Poprvé se akce konala v roce 2007 a setkala se s velkým

pasty či ústní vody. To se liší pro každého člověka zvlášť,“ popisuje zkušenosti

úspěchem mezi veřejností.

ze své dlouholeté praxe MUDr. Kreislerová ze Žďáru nad Sázavou.

i na základní věci a neměli takovou trému a ostych, jako před svým vlastním zubním lékařem. Možná to také bylo tím, že neseděli v křesle a nebylo kolem nich spousta těch hrůzu nahánějících nástrojů. Ať už to bylo jakkoli,

Zuzana Brokešová studentka 3. ročníku LF MU Brno

zkušení stomatologové s mnohaletou praxi se shodují, že špatné čištění

„Ohledně čištění zubů bohužel koluje mnoho mýtů a polopravd, a protože se

měli zájem a to nás neuvěřitelně těšilo, a i když jsme to ten den opakovali

těmto chybám učíme již v dětství, tak i mnoho dospělých lidí dnes používá

třeba i potřicáté, vždy nám ten zájem dodal nový elán a chuť.

zcela nevhodné a někdy téměř i nebezpečné techniky. Nenásilnou formou tak

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě Curaprox, generálnímu partnerovi této akce pro rok 2011.


17

17

10

11

jaro 2011

jaro 2011

Competence in Esthetics v Budapešti 12. - 13. listopadu 2010

2. mezinárodní dentální seminář ve Východní Evropě.

SSSČR s IADS

v Moskvě

Jak tak sedím a přemýšlím co napsat o tomto úžasném semináři plném maďarských zážitků, bleskne mi hlavou, že bych mohla začít psát od začátku :-D Tento seminář se uskutečnil v listopadu loňského roku. Zúčastnila jsem se ho já, má kamarádka Alžběta Stašková a naši dva nedentální kamarádi, kteří se jen chtěli podívat do světa. Než se dostanu k samotnému semináři, tak asi nejmalebnější byly slovensko-maďarské hranice, kde jsme měli pocit, zda-li už nejsme v Albánii, ale nakonec vše dobře dopadlo a my se ocitli v krásném městě plném historických památek. Seminář odstartoval v pátek kolem druhé odpoledne s otevírací ceremonií a s plánem na celé dva dny. Témata byla různorodá: Celokeramika s implantologií - jak tvořit úsměv, aby to bylo bezpečné a úspěšné. Špičková estetika, která mě velmi zaujala už proto, že ji provázel MUDr. Petr Hajný z České republiky a Róbert Zubak ze Slovenska. Kdo nezažil, neuvěří, jak úžasné jsou výsledky estetiky chrupu, když si hrajete se stíny, tóny a barvami. Úspěch s celokeramikou - optimalizace použití materiálu v laboratoři a adhezívní/konvenční cementování v ordinaci. Po vyčerpávajících informacích, o kterých by se nám myslím ani ve snu nesnilo, následovala vydatná večeře a zasloužená party. Zde po celý den nemohl samozřejmě chybět náš velice dobře známý Ing. Rudolf Blábolil, který nás rád viděl. Seznámili jsme se zde se spoustou nových lidí a výborně se pobavili. Následující den byl pro některé „déle partyující jedince“ krušný, ale my jsme odcházeli tak včas, že jsme se ani o půlnoci nestihli proměnit v dýně (zasvěcení ví) :-D Opět přísun informací bral za své: Tipy a triky u přímých estetických výplní, nové technologie a možnosti ošetření, nemohl chybět náš miloučký CAD/CAM, který nám předvedl pan profesor Gerwin Arnetzl se synem ordinačně živě na pacientovi - své ženě:-D … až oči přecházely ze všech možných a nemožných nových systémů a technologií. I přesto, že seminář skončil, vydali jsme se poznávat krásy Budapešti. Navštívili místní lázně, útulné restaurace s tradiční kuchyní, zatančili si na náměstí plném potulných hráčů... Čas plynul a my jsme se loučili se slzou v oku. Snad zase někdy příště...na dalším evropském semináři...Hm, co třeba ve Vídní? ;-) No už se těšíme a Vám všem takový zážitek jen doporučuji, protože zážitek se nedá říct, ten musíte prožít ;-)

V termínu 18. – 25. 2. 2011 jsme se zúčastnili půlročního setkání (Mid

Jelikož půlroční setkání nebývá tak navštěvované jako kongresy, bohu-

Year Meeting) mezinárodní studentské organizace IADS (International

žel jsme tentokrát neměli kvórum. Přesto jednání proběhlo a v souladu

Association of Dental Students), které se tentokrát konalo v hlavním

se stanovami jsme projednali navržené body. Jednání přineslo hlavně

městě Ruské federace, Moskvě.

rozhodnutí o dalším směřování webových stánek, preventivních dobrovolnických programů a úpravu návrhů dodatků stanov. Přijali jsme i

Na jednáních byla naše země tentokrát hojně zastoupena. Jelikož jsem

nové členy, čímž jsme opět rozšířili možnosti zahraničních stáží. Všech-

byla na loňském kongrese v Brně zvolena do výkonné rady IADS do

na rozhodnutí budou potvrzena na následujícím kongrese v Indii.

funkce editora, měla jsem poprvé opravdové povinnosti. Mým hlavním úkolem bylo podat report o činnosti editora a zprávu o minulém

Mám radost, že mladší kolegové úspěšně přejímají naše studentské

kongrese v Brně. Velmi důležitá byla premiérová účast tří šikovných

sdružení a to i na mezinárodní úrovni. Nezbývá, než jim popřát hodně

studentek, které zastupovaly SSSČR (Sdružení studentů stomatologie

zdaru a sil do dalších aktivit. Nové zástupce SSSČR naleznete na našich

ČR). Jako delegát ČR na valné hromadě vystupovala nová prezidentka

nových webových stránkách www.ssscr.cz. Pevně věřím, že v nejbližší

SSSČR, slečna Petra Horáková (ZL LF MUNI, Brno). Novým NEO (National

době budou dotvořeny i stránky celosvětové organizace www.iads-

Exchange Officer) je slečna Tereza Folovská (ZL LF CUNI, Praha). Zcela

web.org. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

novou funkcí i v rámci české organizace je NSO (National Scientific Officer), kterým se stala slečna Kateřina Miklišová ZL LF MUNI, Brno. Všechny zástupkyně si při jednáních vedly velmi dobře, zapojovaly se a

Tereza Bacová, studentka 4. ročníku LF MU Brno Alžběta Stašková, studentka 5. ročníku LF MU Brno

přinášely dobré nápady a podněty do diskuse.

MDDr. Karolína Floryková Editor IADS 2010 - 2011


17

17

12

13

jaro 2011

jaro 2011

RUSKÁ ZIMA V MOSKVĚ aneb PREMEETING

Mid-year meeting Moscow

Odjakživa jsem se chtěla podívat do Ruska. Lákalo mě to již od dob

láká svým luxusem a značkovým oblečením. Udělali jsme si pár fotek a

„Únorový výlet do Ruska? No paráda, konečně si odpočinu od školy!“

křečků jsem nepřeslechla  (zasvěcení pochopí). Abychom toho neměli

střední školy, kde sem se učila jako druhý jazyk ruštinu a naše učitelka

utíkali se zahřát do hospůdky, protože pro Evropana je -37 stupňů Celsia

říkala jsem si už od srpna. Škoda, že bylo všechno jinak…

náhodou málo, šoupli nám NEO meeting na středeční večer….hm,

víc mluvila o krásách Moskvy, Petrohradu, Volgogradu a Novosibirsk,

opravdu moc. Dalším a možná lepším důvodem bylo zjistit, co je pravdy

než o mluvnici a časování. Proto jsem příliš neváhala, když jsem se do-

na tom, že ruská vodka zahřeje. Zahřeje.

zvěděla o Mid-Year Meetingu v Moskvě pořádaného v rámci mezinárodní organizace IADS.

komu by se po tomhle dnu nechtělo do postele? Ale ti odolnější vydrželi V pondělí večer jsme dorazili do cílové stanice – sanatorium Udelnaya.

a udělali dobře. Ruští hostitelé měli připravenou perfektní párty se skvě-

Měli jsme zpoždění, a tak jsme k večeři dostali mandarinky, protože

lým programem, soutěžemi a lahodným welcome drinkem.

Program dalších dvou dní byl velmi podobný. Přes den objevování krás

jídelnu nám zavřeli. Dokážete si představit, co pak udělala ruská vodka

Moskvy a večer společenský program, slibující lepší poznání ostatních

na uvítacím ceremoniálu s našimi žaludky.

Čtvrteční GA se očekávaně protáhla až do pozdního odpoledne, ale vů-

Osobně nemám ráda létání a na klidu mi nepřidal ani bombový útok na

účastníků meetingu. Měli jsme možnost vidět Arbat street, kde se

letiště Domodědovo měsíc před naším odjezdem. Let proběhl nečekaně

koncentrují restaurace a obchody se suvenýry, muzeum kosmonautiky,

Do teď nechápu, jak jsme na druhý den zvládli vstát o půl osmé na

setkání venku a ruskou zimu, nene, tu nemám ráda.  Hostitelé, jakoby

hladce a na ruském letišti nebylo po útoku ani památky. Ale jak říká čes-

Puškinovo muzeum, expozici ledových soch a zabruslit si na Patriarshy

snídani, ale dokázali jsme to a odměnou nám byl výlet na univerzitu.

tušili, nechali rozdělat oheň a svařit víno s ovocem. Tančilo se, zpívalo

ké přísloví: „Neříkej hop, dokud nepřeskočíš“. Po našem příletu bohužel

prudy. Večer pak okusit ruské speciality, zhlédnout alternativní film

Jen co nás místní studenti přivítali, už jsme seděli v seminární místnosti

se, ale vína rychle ubývalo, dřevo dohořívalo, prstíčky mrzly, a tak jsme

nastal problém se zavazadlem jedné „účastnice našeho zájezdu“. Jak

ruské výtvarnice a poznat noční život v jednom z klubů. Pokud půjdete

a poslouchali novinky ze světa protetiky. Hned po přednášce jsme do-

pokračovali uvnitř. Byl to náš poslední společný večer, vykládali jsme

jsme se mohli přesvědčit, Rusové nemají v nátuře rychlé řešení problé-

do klubu v centru Moskvy, počítejte s „kontrolou vzhledu“. Pokud se ne-

stali výborný oběd, po kterém následovala „palba“ soutěžních projektů

dloooouho do rána, ani spát jsme nechtěli, protože jsme věděli, že po

mů. Díky české zarputilosti se ale kufr dostal zpět do správných rukou.

líbíte vyhazovačům nebo se jim nelíbí to, co máte na sobě, do klubu vás

ze světa stomatologie. My jsme se letos nezúčastnili, musíme na tom

probuzení přijde loučení.

Sice až po třech dnech, ale dostal.

nepustí. My jsme naštěstí byli připraveni a nastrojeni, díky čemuž jsme

zapracovat do příště. Nakonec se vyhodnotil vítěz a hurá zpátky na

bec jsem se na její konec netěšila. Věděla jsem, že je na večer plánované

si užili nezapomenutelný večer. První tři dny v hlavním městě Ruské

hotel připravit Exchange fair, to nesmí chybět na žádném meetingu

A taky že ano. Naštěstí jsme odjížděli ve spěchu a tak na slzičky nebylo

První část setkání, tzv. premeeting jsme trávili v hostelu blízko Rudého

federace byli hezkým začátkem celého setkání. Zbývalo jen naložit kufry

(je to přehlídka tradičních pokrmů, nápojů, sladkostí a dalších věcí

mnoho času. Že ten báječný čas s IADS pro tentokrát končí, jsme si

náměstí. Během prvních tří dnů jsme v programu našli poznávání nové-

do autobusu a těšit se, co přinesou dny následující.

typických pro danou zemi).

uvědomovali až ve vlaku do centra Moskvy.

Petra Horáková studentka 4. ročníku LF MU Brno

Od středy nám začaly bloky GA (=general assembly). Uf, seděli jsme

Domů jsme přijeli sice zavalení úkoly, vyčerpaní a ne-

na zadku celé dopoledne i odpoledne - hlasovali, volili, poslouchali,

vyspaní, ale hlavně nabití nápady se spoustou nových

rudá hvězda, v mauzoleu stále leží Lenin a chrám Vasila Blaženého je

jaká se udělala práce za posledního půlroku… Mám problém udržet

přátel, kontaktů a zážitků, které zůstávají.

opravdu tak barevný, jako na obrázcích a vypadá jako z pohádky. Ob-

pozornost dvě hodiny na přednášce, takže tohle pro mě bylo hotové

chodní dům GUM, umístěný hned naproti Kremlu, je kýčovitě nasvícen a

peklo. A ještě v angličtině! Ale opravdu jsem se snažila a organizaci

ho města, jeho památek a seznamování s novými lidmi. Naše první kroky vedly na Rudé náměstí. Nad Kremlem stále v noci září

Tereza Folovská studentka 5. ročníku LF UK Praha


17 jaro 2011

14

Dentální hygienistky

17 jaro 2011

15

V roce 1996 u nás byla založena nová stomatologická profese – diplomovaná dentální hygienistka. Vyučování bylo poprvé zahájeno ve školním roce 1996/1997. Tato profese se u nás od té doby stala velmi oblíbenou a lidmi čím dál více vyhledávanou. Zubní lékaři tvoří spolu s dentálními hygienistkami moderní stomatologický tým.

STUDY AND PARTY IN NOVI SAD

Už v roce 1913 doktor Alfred C. Fones inicioval aktivní úlohu dentální hygienistky, napsal pro ně první učebnici a provedl první odborný kurz v nově založené škole pro hygienistky v Bridgeportu v USA. První evropskou zemí, která vzala dentální hygienistky na vědomí, bylo Norsko a to už v roce 1924, pak následovala Velká Británie, v roce 1993 Slovensko. Dnes je tato profese vykonávána ve více než 20 státech světa. Dentální hygienistka provádí vstupní i kontrolní vyšetření, odebírá anamnestické údaje, speciální indexy, dělá intraorální snímky, provádí

Dear friends, it’s my great pleasure and honor having this

FOOD

odborné čištění chrupu, odstraňuje zubní kámen, provádí lokální fluo-

opportunity to represent my home town Novi Sad to all of you

Serbia has a lot to offer to hedonists and eating out to catch local flavors

First two years are mostly theoretical, but in the third year students alrea-

ridaci, s pacienty nacvičuje orální hygienu a motivuje je k pravidelné a

who never had chance to come and visit this beautiful city on

is an unforgettable experience and a highlight for many visitors. Traditi-

dy have chance to work with patients, and during the years the number

systematické péči o zoubky. Tohle všechno ale může provádět pouze u

the north of Serbia.

onal food includes soups, stews, smoked meats, minced meat ( ćevapčići

of clinical hours is increasing. Theoretical part of classes is held in the buil-

and meatballs), stuffed vegetables (such as peppers) and kebabs. A dish

ding of Medical faculty, and clinical classes are held in Dentistry clinic of

pacientů, kteří byli v minulých šesti měsících vyšetřeni zubním lékařem. Dentální hygienistky jsou pod přímým nebo nepřímým vedením zub-

Novi Sad is a capital of Autonomous Province of Vojvodina,

of mixed grilled meat is a speciality. Fish is used in chowders and is grilled

Vojvodina. Every year dentistry program attend about 50 new students,

ního lékaře. Přímé vedení znamená, že je zubní lékař osobně přítomen

second largest city in Republic of Serbia with the population

and fried.

during the years we have more and more groups so on the clinic classes

a k dispozici. U nepřímého vedení nemusí být zubní lékař přítomen,

between 300,000 and 400,000 citizens. Situated on the Danube

Alcoholic drinks are wine, beer and brandy; plum brandy ( šljivovica )

we have maximum 10 students in group,which allows us very good work

ale odpovídá za práci hygienistky, která pracuje dle jeho pokynů a je

River between Budapest and Belgrade, it is a treasured regional

and grape brandy (Lozova rakija) are popular. Coffee is usually Turkish

conditions with patients. Our students during the whole year have chance

zubnímu lékaři odborně podřízena. Zubní lékař indukuje její pracovní

and cultural centre. A widely recognizable symbol of the city

or espresso. Fruit juices are produced locally. Should you be lucky enough

to work profylactic workshops with children. Dentistry Students Club is

úkony a je za ně také právně odpovědný. Dentální hygienistka však ne-

is Exit Festival. Our city, in contrast to many other European

to be invited to a dinner with a Serbian family, do not hesitate to accept!

our local organization, which gives opportunity to students to take part

smí indikovat celkově působící léky, měnit dávkování, preparovat tvrdé

destinations, has the reputation, by full right, of a multinatio-

Such an invitation is always sincere, eating home-cooking meals always

in projects which are done during the school year mostly with school and

zubní tkáně, používat chirurgické nástroje s výjimkou scalerů a kyret,

nal, multicultural and multi-confessional metropolis in which

opens a whole new spectrum of tastes and flavors, and šljivovica offered

pre-school children.

odebírat krev, aplikovat léky parentálně.

all differences are seen as advantages. The witnesses to that

to the guest in a Serbian home is always pure, strong and natural!

V Čechách je dnes možné profesi dentální hygienistky vystudovat na

is also University of Novi Sad with 19 faculties and specialized

vyšší odborné škole nebo v bakalářském programu na vysoké škole.

departments at which the lectures are held in languages

EDUCATION

going to fall in love with it. You are going to meet very kind people, you

Může se přihlásit každý po ukončení střední školy, ale střední zdra-

of national minorities or were founded with that purpose.

The Faculty of Medicine in Novi Sad was founded in 1960.

will be able to try traditional Serbian food, expirience great nightlife.

votnická škola je výhodou. Studium trvá tři roky. V současné době je

Fortress of Petrovaradin, a historical site, is situated on the right

The Central building of the Faculty is situated near Clinical Centre

If you decide to come for studies you definitely are going to learn a lot,

možné studovat obor dentální hygienistka na těchto školách:

bank of the River Danube. What eyes could perceive are green

of Vojvodina . Its numerous clinics and institutes provide a very supportive

have a great time on the faculty and have a lot of friends. It is a city one

oases embodied in City parks, with labyrinth of streets and

learning environment for medical students and offer them the possibility

gets to know and love easily, but also a place hard to forget and leave

• Soukromá VOŠ pro dentální hygienistky v Praze 2

alleys meandering around them and cut across with wide and

of gaining first-hand clinical experience. Teaching activities at the Faculty

forever. Novi Sad is a simple city, hospitable and open-hearted to all

• VOŠZ Brno, Merhautova

straight boulevards. Moreover, there is the Danube as an un-

are carried out in institutes for basic pre-medical and medical education,

of its visitors, built by measure of a man.

• VOŠ zdravotnická a střední zdravotnická škola v Praze 1

symmetrical, potent axe of the city, embraced with long quay

institutes for education in preventive medicine as well as at 29 clinics and

• VOŠ zdravotnická a střední zdravotnická škola v Ústí nad Labem

and Strand, the most beautiful city beach along the Danube. In

8 regional health centres throughout Vojvodina. Medical faculty offers an

• 3. lékařská fakulta UK v Praze (bakalářský program)

addition to that, there are the bridges that Novi Sad once lost,

opportunity of studing in English, which is very imoprtant thing for our

but that are re-built from scratch.

international cooperation, exchange programs etc…

(asociace dentálních hygienistek ČR). Diplomovaná dentální hygienist-

EXIT

DENTISTRY

ka je v naší republice stále spíše novým a ne moc známým oborem,

is the largest music festival in this part of Europe, situated on

is the one of 6 studying programs in our faculty, Integrated studies of

který je však v zahraničí už po mnoho let zcela běžný. Dentální hygiena

historical monument of Novi Sad- Petrovaradin fortress.It has a

dentistry, which gain the academic title of Doctor of Dentistry, last 5 years

prováděná dentálními hygienistkami

wider variety of music genres such as Rock, Dance, Reggae, Hi-

or 10 semesters. During this 5 years students have opportunity to use this

je velmi důležitou a nezbytnou součástí komplexní péče

p-Hop, Folk, and Techno. Many world famous bands played on

methods :

o chrup pacienta a každý zubní lékař by měl s nějakou

the festival (Slayer, Moloko, Iggy Pop, Snoop Dogg, Wu-Tang-

dentální hygienistkou spolupracovat.

Clan, Public Enemy, Billy Idol, Pet Shop Boys, The Cult, HIM and

1.     Interactive communication in the teaching process;

many DJs from around Europe and Asia)

2.     Teaching in small groups;

Nightlife in Novi Sad is very vibrant and colorful. It seems that

3.     Individual laboratory and clinical practice;

this city of Serbia comes to life at night. Novi Sad is an ideal

4.     Skills demonstration

destination for the night birds.

5.     Lectures illustrated by slides and video clips.

Dentální hygienistky mají i svou asociaci, a to ADH

Zuzana Brokešová studentka 3. ročníku LF MU Brno

I sincerely recommand you to come and visit Novi Sad, becouse you are

Hope to see you in Novi Sad, Isidora Marković


17

17

16

17

jaro 2011

jaro 2011

Na stáži ve Slovinsku Ljubljana Den 1

fakultu General medicine a pak zpět na kliniku, kde probíhala přednáška

Měli jsme možnost vidět několik adenotomií, mimo to měl jeden klou-

Kdyby nebylo Jože Plečnika, asi bychom se do Ljubljany, hlavního

z chirurgie. Replantace luxovaných zubů – ve slovinštině, ale rozuměli

ček tumor glomu... Večer jsme vyrazili na pivo, které bohužel nebylo

města Slovinska, nedostali. EC Jože Plečník je rychlík pojmenovaný

jsme dobře.

nic moc. O tom svědčí i to, že měli jen 2 druhy. Především jsme ale nero-

po slavném slovinském architektovi, který v Praze navrhl spoustu archi-

Večer nás čekala garden party, pořádaná místními holkami. Jednalo se

zuměli tomu, že půllitr stál 2.5 € 

tektonických skvostů. Asi dvanáctihodinové spojení bylo přímé

o tradiční akci, která spočívala v pečení kaštanů. Došlo opět k rozsáh-

z Prahy do Ljubljany. Projížděli jsme podél úpatí Alp, které z vlaku

lým rozhovorům na systém školství ve Slovinsku a u nás. Podávalo se

8. den jsme měli volno, proto jsme si naplánovali výlet k jezeru Bled,

skýtaly nepopsatelný pohled.

kuchané neboli svařené víno, opekany kruh – běžná topinka s česnekem

ležící na úpatí Julských Alp, a do Postojne jamy, což byl překrásný

Díky dostačující kooperaci a komunikaci jsme dorazili na ljubljanské

a kaštany.

jeskynní systém. Vstupné stálo sice 25€ ale stálo to zato. Hned u vchodu

nádraží, kde nás čekala vyslankyně, která měla za úkol nás ubytovat,

jsme nasedli do malého vláčku, ve kterém jsme si připadali jako náklad

provádět městem a bavit.

Den číslo 4 byl ve znamení prvních praktik. Praktikárna byla vybavena

s uhlím na šachtě, husí kůži musel mít snad každý.

Tamější studenti jsou ubytováni buď na běžných kolejích, nebo ve

zhruba 8 křesly, u kterých bylo 8 studentů. Ano, u každého křesla jeden

Takže ani o kulturní život jsme nebyli ochuzeni.

zvláštních studentských domech zvaných Oražen house. (Oražen byl

student. Vid nás rozdělil ke křeslům. Dostal jsem do rukou prazvláštní

doktor, který se oženil s velmi bohatou nevěstou. Bohužel neměli děti,

formulář, který provází pacienta od samého začátku a je NAPROSTO

9. den ráno jsme se opět účastnili lalokových operací. Chirurgické

tak veškerý majetek odkázali studentům lékařské fakulty. Tedy spíše

VYČERPÁVAJÍCÍ, co se týká výpovědních hodnot. Studenti musí ke

mytí mají vychytané, vše je jednorázové.

fakultě za podmínek, že domy budou užívat výhradně jejich studenti).

zkoušce ošetřit 10 pacientů. Neznamená to 10 výkonů a padla, ale to,

Zvláštní byla houbička napuštěná mýdlem, z jedné strany zdrsněná

že student ošetřuje celoročně 10 pacientů od první návštěvy. Na odpo-

pro vyčistění nehtů. Něco jako houbička na nádobí, stejného tvaru

2. den byl čistě poznávacím a až 3. den jsme se seznámili s místní

vědnost studenta je tedy kladen velký důraz. Studenti si brousí kyrety

a velikosti, zabalená do folie. Moc se nám líbilo prostředí kliniky. Sálek

školou. Náš milý průvodce Vid Gregorian nás instruoval, že máme čekat

Arkansaským kamenem a provádí kyretáže běžně. Praktikum pro

připomínal spíš milou ordinaci, žádné zbytečnosti kolem, žádný stres.

v 9.00 na náměstí u sochy. Poté jsme si zašli na kávu a jako postižení

8 studentů trvalo zhruba hodinu a čtvrt a pak se střídala další skupina.

Další fází byla záchovná stomatologie, kam jsme se dostali už poněkoli-

školou jsme jako téma číslo jedna probrali především »Zubní politiku

Vid nás moc nechtěl brát na pedostomotalogii. Prý to je nuda a relax.

káté. Studenti pracovali s kofferdamem, sice stylem poper se sám,

školy« a jak to u nich chodí. Je zvykem studentů si spíše stěžovat na to

Přišel odborný dozor a jal se rozdávat OPG. Na OPG snímcích byl smíše-

ale pracovali.

své a obdivovat věci druhých. Zatím jsme nic ještě neviděli, takže podo-

ny chrup s patrnými zárodky zubů. Úkolem bylo zjistit zvláštnosti. Holky

Večer nás čekala menší seznamovací party. Všude se prodávaly výtečné

týkám ZATÍM nebylo co oslavovat ani hanit. Prakticky jsme ale naznali,

měly chlapce s hypoplazií skloviny na dolních molárech, v mém případě

pečené kaštany a kromě toho ubíjející dietní Kremschnittte, skládající se

že stejné problémy existují všude.

šlo o agenezi druhého řezáku a o hypoplastický levý řezák.

z listového těsta ve výšce 5 cm, pudinkový krém ve výšce 5 cm, šlehačka

Poté jsme se konečně dostali na kliniku, kde jsme měli vůbec první

Po skončení praktik jsme se vydali na ljubljanský hrad, odkud byl krásný

3 cm, a vrstva čokolády-centimetr. Něco jak když domorodci nabízí

entre. Myslím, že jsme se zapsali celkem slušně, jazykové bariéry nebyly

výhled na celé město. Následovala návštěva jediného velkého obchod-

svým hostům to nejlepší, co mají. Si řikám, že ještěže nejsme v Peru

téměř žádné. Oni mluví naprosto perfektně anglicky…my skoro taky.

ního centra. Zvenčí vypadalo dobře, ale vevnitř se míchal styl Holešovic-

(v Peru je lahůdka pokrm z morčete).

Setkali jsme se s deanem prof.Dr. Urosem Skalericem. Čekal jsem něco

kého nádraží a vietnamské tržnice, nic moc teda.

ve stylu, že nás uvítá, řekne, ať se nám to líbí a zase pošle po svých. Vše

Na předposlední den jsme měli domluvenou prohlídku mikroskopické

bylo ale jinak. Pan profesor byl velmi zvědavý, jak to u nás chodí. Popsali

5. den jsme šli na oddělení fixní a snímatelné protetiky. Vešli jsme

endodoncie. Měli jsme možnost vidět případ zalomeného nástroje

jsme základní informace, kolik máme studentů a kolik fakult. Zajímala

do obrovské místnosti s 10 křesly, u každého z nich byl 1 student, 1 pa-

v kanálku. Celá procedura trvala asi hodinu. Zalomený H-file v apikální

ho délka studia a zda souhlasíme se zkrácením na 5 let. Jeho názor byl,

cient a asistent, pendlující mezi nimi. Šokující bylo to, že student, než je

třetině by za normálních okolností byl téměř neřešitelný problém,

že 5 let je málo. Student potřebuje praxi, atd. atd... Byl také naprosto

připuštěn ke zkoušce, musí mít hotových 5 totálek a 5 fixních prací. Není

ale s mikroskopem to byla jiná liga.

zděšen a kritizoval, když jsme se zmínili, že škola do prvního ročníku

třeba dalších slov.... Limity, limity, limity...které se dokážou plnit.

přijímá kolem 80 studentů. »It´s very bad step, very bad.«

Odpoledne jsme šli balit, abychom další den

Také pro nás bylo překvapením, že zná Topolánkovu vládu a Klause.

Den 6. jsme se měli prostřídat na lalokových operacích. Účastnili jsme

Na slova, že ho nemám rád, se pousmál. Pak se mne zeptal, jestli mám

se operace osmnáctileté pacientky, která měla cheilognathopalatoschi-

rád Václava Havla. Popravdě jsem odvětil, že mám. Docela zvážněl.

sis a jednalo se o korekční operaci zahrnující odstranění esteticky nevy-

Prožili jsme krásných pár dní v krásném městě, ve kterém se o nás starali

Havel je pro něj velká osobnost, zvlášť jak se zasadil o mírový proces

hovující jizvy a uvolnění tahu nosu. Vypadalo to jako plastická operace.

jen samí milí lidé a klinika na vysoké úrovni nás utvrdila v tom, že vytáh-

po roztrhnutí Jugoslávie. Po hodině nás propustil s přáním hezkého

Nasvědčoval tomu i fakt, že vedení stehu bylo nestandardní. Profesorka

nout paty z baráku se vyplácí. 

pobytu. Šli jsme tedy na oběd – bohužel jen na bagetu, protože tu

provedla šití skrz chrupavčité septum kvůli budoucímu vzhledu nozder.

nejsme více než měsíc, nemáme nárok na speciální kartičku, která by nám umožňovala slevové bony za obrok. Šli jsme se také podívat na

7. den jsme byli domluveni, že chceme vidět nějaké operace na ORL.

ráno mohli odcestovat domů.

MDDr. Tomáš Slavíček Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno


17 jaro 2011

18

Dne 5. 8. 2011 se vydalo 14 statečných budoucích zubaříků na obrovské dobrodružství. Vybíralo se ze členů SSSČR metodou – kdo dřív přijde, ten dřív mele. A co to bylo vlastně za akci? Šlo o to vzbudit v lidech zájem o ústní hygienu. Udělat jim jakousi osvětu a názorně na modelech a obrázcích ukázat, jak správně o své zoubky pečovat, jak je důležité kromě kartáčku a pasty používat i další doplňky, jako jsou ústní vody, mezizubní kartáčky nebo zubní nitě. Veselou náladu ani úsměv z tváří nám nedokázaly vzít České dráhy svými výlukami a zpožděními, ani nepříjemné počasí s občasným poprcháním a teplotami ne příliš letními. Naším cílem byl Vyšší Brod, konkrétně kemp Pod Hrází. Zde jsme absolvovali instruktáž, jak se správně na vodě chovat, abychom se „neudělali“, školení a teoretickou přípravu na školení kempařů o ústní hygieně. Proběhl také nezbytný seznamovací večírek, protože se sešli studenti zubního lékařství nejen z Brna, ale také z Olomouce, Prahy a Plzně. Už od první chvíle bylo jasné, že „nové vodáky“ čeká spousta zábavy a nezapomenutelných okamžiků, protože jsme si od začátku, jak se říká, „sedli“ a toto „sednutí“ jsme šli hned zapít do místních hospůdek.  Druhý den se měla konat romantická ranní rozcvička na břehu Vltavy, ale bohužel se jí nebyl schopen nikdo zúčastnit a ani další dny se cvičící morálka nelepšila, ba naopak. Vodácké ráno totiž začíná zhruba v poledne. Vodákovi, který se vydává na vodu před desátou hodinou ranní, se říká „přízrak“.  Klasickým vodáckým pozdravem AHÓÓÓÓÓJ (jiné pozdravy nejsou povoleny a bývají zdrojem všeobecného posměchu a opovržení) jsme se rozloučili s naším „vodním průvodcem a půjčovatelem lodí“ panem Čendou Hrabalem. Moc milý pán plný energie, kterou by mu mohli mnozí z nás závidět! Díky němu jsme překonali všechny jezy bez „udělání“ a ještě k tomu jsme je sjížděli vždy elegantně a ne „šusem“ jako ostatní účastníci vodního provozu. Naší nejoblíbenější činností bylo (hned po školení) soulodění: stav při plavbě, kdy dvě (nebo více) lodí srazí boky k sobě (v našem případě 4 kanoe a jeden raft  ). Tato činnost je velmi vhodná pro navazování nových známostí, koštování konkurenčních pohonných hmot a k všeobecnému klábosení, o čemž jsme se nejednou mile přesvědčili. Nešťastníci, kteří se nacházejí na kraji, se snaží celou skupinu lodí alespoň trochu řídit, abychom nejeli cik-cak nebo naopak nedobrovolně „nezakotvili“ v houští podél řeky. Mezi nejoblíbenější pití vodáků patří, jak určitě všichni víte, rum. Osvěžující nápoj, nazývaný také tekutý svetr, který zahřeje, povzbudí, ředí strach a zjemňuje ovládání lodě (o tom jsme se také nejednou přesvědčili). Školení v kempech probíhalo vždy navečer. S nepříjemnými ohlasy jsme se setkávali jenom málo. Lidé se sami zastavovali u našeho stánečku s Listerinem a kladli nám mnoho zvídavých dotazů. Potěšil nás zájem a také to, že pro čím dál více lidí už není cizím pojmem například dentální hygienistka, „mezizubáky“ a tak dále. Pro děti jsme měli nachystané soutěže jako „chyť si svého Listeriňáka, udělej 15 kroků s Listerinem na hlavě, shoď pyramidu z Listerinu“. Za odměnu dostaly od našeho sponzora (firmy Johnson and Johnson, s. r. o., se značkou Listerine) jahodový Listerine pro děti (smart rinse), obrázek nebo šampón. Nechyběly ani soutěže pro dospělé. Všichni jsme se skvěle bavili. Rodiče byli rádi, že jsme jim jejich ratolesti zabavili, protože počasí bylo spíše uplakané než slunečné. A protože nám počasí opravdu nepřálo, nemohli jsme dokončit naplánovanou trasu až do konce, tedy do Zlaté Koruny, ale lodě jsme předávali už za Českým Krumlovem. Byly to překrásné 4 dny, na které nikdo z nás nezapomene. Našli jsme spoustu nových kamarádů a už teď se všichni těšíme na další ročník. Tak Ahóóóóóój  PS.: Chtěla bych moc poděkovat Peťovi Kučerovi, který se o nás tak pěkně staral a zařizoval ubytování a takové ty organizační věci ;-) Zuzana Brokešová studentka 3. ročníku LF MU Brno

Děkujeme firmě Johnson & Johnson za možnost uskutečnění této osvětové akce. Rádi budeme i nadále spolupracovat na organizaci letního putování po krásách českých řek.


17

17

20

21

jaro 2011

jaro 2011

MOTIVACE PACIENTŮ RŮZNÝCH VĚKOVÝCH SKUPIN K PÉČI O CHRUP A DUTINU ÚSTNÍ Opět začnu svou oblíbenou větou – „Nemůže zapalovat, kdo sám nehoří.“

KDY?

Děti v mateřinkách a děti předškolního věku

Dospělý pacient

Mějte ji na paměti, nejen při čtení tohoto článku, ale hlavně právě při již

Nejlépe ráno a večer. Ráno pro krásu nebo pro přítele a večer

• Musíme si umět získat jejich pozornost

• U dospělých pacientů má význam zohledňovat jak životnost zubů

zmíněné motivaci.

pro zdraví nebo pro sebe. Raději ne bezprostředně po jídle, lépe je počkat

• Nedáváme jim zbytečně mnoho informací, jen důležité a ty opakujeme

a co největší odložení potřeby náhrad, tak i finanční stránku, jež bývá

cca. 20 minut.

• Používáme přirovnání, pohádky, hádanky

poměrně náročná

Pro začátek si položme otázku: „Co je to vlastně motivace?“. Když zapátrá-

• Schopnost koordinace je v tomto věku omezená, volíme jednoduchou

me ve slovníku, zjistíme, že: motivace je psychologický proces vedoucí k

JAK DLOUHO?

energetizaci organismu. Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro

Dokud nebudou zuby čisté.

• Během povídání se často ptáme, abychom udrželi pozornost

ČÍM?

• Snažíme se, aby si děti vytvořily dobrý hygienický návyk, na což mají

dosažení určitého cíle. Kostrbaté, ale pravdivé. Pojďme si tedy tato slova objasnit a převést do praxe.

techniku, s důrazem na čištění okluzních plošek a aby si vše děti lépe zapamatovaly

• Důležitá je i stránka sociálního zařazení do společnosti a sebevědomí, které může v závislosti na zhoršování stavu chrupu klesat • Můžeme zdůraznit nesrovnatelně lepší šanci udržet nebo získat pracovní místo • Měli bychom také zdůraznit komfort vlastního chrupu (jídlo, mluva)

Nejlépe klasickým kartáčkem, který by měl být měkký, rovně zastřižený,

velký vliv učitelky, které s dětmi tráví velkou část dne, když si je získáme,

a rizika spojená se špatnou ústní hygienou, jako například riziko

Motivace pacientů je v pravdě sisyfovská práce, ale je prvním a nejdůle-

s malou pracovní hlavou a měl by mít hodně štětin. Mezizubní hygiena

vytvoříme si z nich skvělé partnery

celkových onemocnění

žitějším předpokladem pro zavedení správných návyků při péči o zdraví

by měla být užívána po konzultaci s lékařem nebo dentální hygienistkou,

dutiny ústní. Musíme začít ale u sebe. Dokonalá hygiena motivátora je na-

zejména nit jen po pečlivém nácviku. Dále můžeme doporučit jednosvaz-

prostou a neoddiskutovatelnou samozřejmostí. Nemá význam kázat vodu

kový kartáček pro pečlivé a dobře motivované pacienty.

a pít víno. Pokud bude mít pacient pocit, že mu povídáme o něčem, co my

• Rozhodně a nikdy děti nestrašíme

Handicapovaní pacienti Děti na prvním stupni základní školy • Rozdíly ve vyspělosti dětí této věkové skupiny jsou nejmarkantnější,

sami neděláme, ztratíme jeho důvěru a už jí nikdy nemusíme nabýt zpět.

Feed back (zpětná vazba) je velmi důležitou součástí motivačního ško-

Proto bychom nejprve sami měli bravurně ovládat a dělat vše, co chceme

lení. Vždy se ptáme, zda pacient, resp. rodič rozumí dané problematice,

předat pacientovi. Dalším důležitým předpokladem je i příjemné a

poprosíme ho, aby nám vše zopakoval. Tak zjistíme, zda se orientuje. Při

přátelské prostředí, ve kterém se vše odehrává. Jako první a základní

praktickém nácviku pacientovi, resp. rodiči ukážeme čištění na modelu,

předpoklad pro úspěšnou motivaci je získání důvěry pacienta, a to

následně se zrcadlem v ústech a pak požádáme, aby zkusil čistit sám, a

nemá hned dobře vyčištěno, tím ho můžeme jedině demotivovat

prostřednictvím komunikace. Nesmíme jednat direktivně, pacient by

korigujeme jeho techniku. Nezbytná je pak kontrola techniky v odstupu

a ztratíme jeho důvěru

neměl mít pocit, že není partner a že se nad něj jakkoli povyšujeme. A to

různých časových intervalů – tzv. recall systém.

psychicky i fyzicky. Proto je dobré sedět ve stejné výšce, jako pacient. Vše

jak v rámci kolektivu, tak individuálně • Opět se zaměřujeme na zavedení dobrého návyku, dále hlavně čištění okluzních plošek • Nikdy dítě nenapomínáme před spolužáky, či rodičem, pokud

• Nevidomí, neslyšící nebo mentálně postižení pacienti jsou samostatnou kapitolou • Mnohdy jsou zruční a i přes svůj handicap dovedou dodržovat naše doporučení lépe, než někteří zdraví pacienti • Měli bychom zohledňovat jejich handicap a musíme je vést k tomu, že je jejich handicap skutečně a reálně nemusí omezovat v péči o dutinu ústní • V závislosti na jejich postižení musíme zohlednit jejich schopnosti

• Už v tomto věku můžeme narazit na „machrování“ a účelový odpor

• Vše vysvětlujeme jednoduše, srozumitelně a bez nepotřebných detailů

• Je potřebné zachovat si autoritu, ale rozhodně ne vylučovat jedince

• Vnímáme každého individuálně a přizpůsobujeme se jeho potřebám

bychom měli vysvětlovat jednoduše a pomalu. Musíme brát v potaz, že

POSTUP MOTIVACE

z kolektivu, naopak, zaměřit se na něj a využít jeho popularitu v kolekti-

většina pacientů patří k laické veřejnosti. Neměli bychom proto používat

Vždy jdeme od jednoduššího ke složitějšímu. Nepoužíváme odborné ná-

vu pozitivně

odbornou terminologii. Některé pacienty (zejména ty blíže našemu obo-

zvosloví, pokud to pacient nevyžaduje. Nesnažíme se také vysvětlit příliš

ru) si však tímto přístupem můžeme naopak získat. Odhadnout pacienta je

mnoho věcí naráz, vše radši rozplánujeme do několika sezení. Důležité

Děti na druhém stupni základní školy

• Je důležité motivovat jak dětského pacienta, tak současně rodiče

náročné, ale s přibývajícími zkušenostmi velmi užitečné. Pacient má právo

věci zdůrazňujeme a opakujeme, ptáme se na ně pacienta – feedback.

• V tomto věku se začínáme setkávat s rebelstvím, které se v našem

• Předáváním informací oběma podpoříme jejich vzájemnou motivaci,

se rozhodnout, proto musí mít všechny dostupné informace. Pokud si ale

Jelikož je každý člověk individuum, musíme zvolit naprosto individuální

získáme jeho důvěru, pacient na nás při rozhodování více dá.

přístup a školení udělat každému na míru. Pokud provádíme školení v

Synchronní motivace

případě projevuje odmítáním čistit si zuby – hlavně u chlapců • Na druhou stranu si studenti a hlavně studentky začínají všímat

kolektivu, musíme umět odhadnout i jednotlivce a přizpůsobit jim průběh

estetiky, chtějí vypadat dobře a hezký úsměv k tomu dost přispívá –

Ještě, než začneme pacientovi ukazovat techniku čištění, je nutné mu

školení. Musíme uvážit priority – každému dát to, co potřebuje – ne pro

což je pro nás velké plus

zjednodušeně, ale pečlivě vysvětlit důvod, proč je ústní hygiena tak důle-

každého je okamžitě vhodný jednosvazkový kartáček.

žitá. Zaměřujeme se na tyto otázky: proč?, kdy?, jak dlouho?, čím?,

Množství pomůcek musíme redukovat na minimum, jinak se pacient bude

a teprve potom přistupujeme k tomu, jak?

v čištění ztrácet, nebude ho bavit, a proto v něm nebude pokračovat. Měli

PROČ?

bychom také pacienta přimět k tomu, aby si navykl zuby čistit i mimo koupelnu a čištění bral jako běžnou, bezproblémovou a v nejlepším případě

Nejprve pacientovi vysvětlíme tvorbu, složení a škodlivý vliv plaku.

i zábavnou věc. Musíme mít na paměti, že každá věková skupina je jiná, a

Zaměříme se na situaci, kdy pacient dostatečně nečistí, a na důsledky,

proto se způsoby motivace liší a musíme je vhodně přizpůsobovat.

rodiči dáme možnost zodpovědně kontrolovat dítě • Důležité informace opakujeme a díváme se školenému rodiči do očí • Příjemné je udělat z toho třeba rodinnou zábavu

• Odměnou za pečlivou ústní hygienu je krásný úsměv a na to slyší mnoho pacientů • Je důležité studentům říci, že ne všichni mají předpisové zuby, ale všichni je mohou mít zdravé

Uvědomme si, že celá řada pacientů si čistit chce, jen jim nikdo neřekl, proč a jak to mají správně dělat. My jsme ti, kteří mohou ukazovat cestu… ale nemůže zapalovat, kdo sám nehoří.

• Toto je věková kategorie, se kterou se nejčastěji potkáme v ortodontických ordinacích MDDr. Karolína Floryková

které to může mít, jako je tvorba kazů, zánětů gingivy, destrukce parodon-

Studenti středních škol

tálních struktur – viklavost a ztráta zubů, zápach z úst, zhoršená estetika

• V této době sílí touha po estetice a už má význam studenty obeznámit

a ojediněle i hrozba závažných celkových onemocnění.

• Chválíme a nijak nezmiňujeme postižení

s výhodami dobré hygieny – delší životnost zubů, svěží dech, bezbolestnost a už zmiňovaná estetika


17

17

22

23

jaro 2011

jaro 2011

Hygienistky Co Vás vedlo k rozhodnutí začít studovat tento obor

Účastní se studentky dentální hygieny

Kolik je momentálně v naší zemi dentálních hygienistek?

Jaké jsou nejčastější problémy a zákroky ve Vaší ordinaci?

a jak jste se o něm dozvěděla?

v rámci výuky nějakého preventivního programu?

Před třemi lety, když jsem v prezidiu ADDH ČR působila, tak bylo

A kolik pacientů Vás denně navštíví?

Nejdříve jsem studovala SZŠ a VZŠ v Brně v oboru zubní technik a tam

Ano, účastní. Pokud budu mluvit za školu, na které v současnosti působím,

v České republice přibližně 200 pracujících dentálních hygienistek,

Pacienti jsou k nám nejčastěji odesíláni svými zubními lékaři kvůli

jsem se dozvěděla o oboru dentální hygienistky. Zaujalo mě to a začala

tak jsme zapojeni do celorepublikového programu Zdravý zoubek, kdy

ale současnou situaci bohužel nevím. Nevím, kolik jich je nyní celkem

odstranění zubního kamene, hlavně subgingiválního a nebo z estetic-

jsem si o tomto oboru zjišťovat více. Nakonec jsem nastoupila na Soukro-

studentky dentální hygieny navštěvují dětičky předškolního věku, prv-

vystudovaných a kolik z nich se tomuto oboru skutečně věnuje,

kých důvodů (odstranění pigmentací, bělení zubů…). Nárůst pacientů,

mou vyšší zdravotnickou školu pro dentální hygienistky v Praze. Tu jsem

ňáčky a druháčky. Edukují je v prevenci a hygieně dutiny ústní. Návštěvy

ale je to dobrý námět pro studii. 

kteří chtějí svůj chrup vybělit, není nijak výrazný, protože stejně spousta

úspěšně ukončila v roce 2004. Při studiu mě podporoval zubní lékař, u

probíhají ve 4 až 5ti blocích, kdy se s dětmi probere ústní hygiena, pato-

kterého jsem byla v té době zaměstnána. Po vystudování této školy jsem

logie jako zubní kaz, záněty v dutině ústní, anatomie zoubků. Snažíme se

Nabízí ADDH (Asociace diplomovaných dentálních hygienistek)

to je velice alarmující! Dále je také zubní lékař často posílá kvůli zánětům

pracovala jako diplomovaná dentální hygienistka ve dvou zařízeních.

spolupracovat i s rodiči. V jednom bloku mají možnost se děti podívat i do

svým členkám možnosti dalšího vzdělávání a seberealizace?

způsobených plakem a zubním kamenem. Přichází k nám ale i pacienti

V té době nebyla po tomto oboru v Brně taková poptávka. Po čase jsem

školní ordinace, kde si mohou prohlédnout prostředí detailněji - osahat

Jaké jsou hlavní cíle této organizace?

z vlastní iniciativy, kteří mají zájem dozvědět se, jak správně pečovat o

se dostala k výbornému zubnímu lékaři v Boskovicích. Lidé tam vůbec

si nástroje, zubařské křeslo, světlo aj. První školy jsme oslovovali sami, ale

ADDH je pomocník. Je to sdružení odborného charakteru. Má statut

svůj chrup. Dentální hygienistky si mohou pacienti najít i sami, ale v tako-

neměli ponětí, kdo dentální hygienistka je a co její práce obnáší, ale po

protože je tento projekt velmi úspěšný a oblíbený, školy se nám už větši-

udělování souhlasných stanovisek ke vzdělávacím akcím pro DH. Snaží

vém případě je musíme poslat za jejich zubním lékařem se žádankou, na

dobu šesti let mého působení se pojem dentální hygiena v tomto regionu

nou ozývají samy. Program v Brně běží už 3 roky.

se zvyšovat prestiž této profese mezi odbornou i laickou veřejností. Mi-

kterou zubní lékař napíše indikaci a dá na ni razítko. A kolik pacientů mě

nimálně 2x do roka pořádá sněm dentálních hygienistek, který je spojen

navštíví denně? To je individuální, protože naše výkony jsou hrazené pří-

rozšířil a sami pacienti začali služby dentální hygienistky vyhledávat. Rok

pacientů preferuje komerční typ bělení v nezdravotnických zařízeních a

po ukončení absolutoria DH v Praze jsem nastoupila na Prešovskou uni-

Musí dentální hygienistky během vykonávání profese

se vzdělávacími programy a volí se na něm i představenstvo. Tento rok

mo (ne ze zdravotního pojištění), objevují se výkyvy, ale pokud je dentální

verzitu v Prešově na obor dentální hygiena, protože v té době ještě tato

také sbírat kredity jako zubní lékaři?

došlo ke kompletní přeměně představenstva na volbách sněmu ADDH ČR

hygienistka šikovná, tak nemá problém zaplnit si svou pracovní dobu. Na

forma vysokoškolského studia nešla studovat v České republice. Zde jsem

Samozřejmě, kreditní systém je zákonem daná povinnost pro všechny

v dubnu 2011.

každého pacienta je potřeba nechat si zhruba 60 minut, takže za den to

v červnu 2008 odpromovala na Katedře dentální hygieny. Tímto studiem

zdravotnické pracovníky, takže i pro dentální hygienistky. Kredity lze

jsem si prohloubila znalosti a získala více informací. Z Česka nás v Prešově

získat za školící akce, e-learningové kurzy, odborné stáže, kongresy, pub-

Jak dlouho už tuto profesi vykonáváte?

studovalo 5 a celkem nás studium ukončilo asi 20 dentálních hygienistek.

likační činnosti, pedagogické činnosti,… Registrační období bylo 6 let na

Jako diplomovaná DH (po ukončení řádného studia) je to přes 7 let.

Tři z nás v současné době, mimo své povolání, ještě vyučují „mladé“ den-

40 kreditů, ale uvažuje se o změně na 10 let.

tální hygienistky na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné zdravotnické škole v Brně na ulici Merhautově.

vychází kolem sedmi pacientů. Když jde pacient pouze na kontrolu, tak si musím vyhradit tak 30 minut. Děkuji za rozhovor a přeji mnoho profesních i osobních úspěchů.  Co Vás na Vaší práci nejvíce baví? Pokud byste si mohla zpětně vybrat,

Jaký mají dentální hygienistky vztah se zubními lékaři? Musejí pracovat

šla byste tento obor studovat znovu?

výhradně s lékařem? Co všechno vlastně mohou v ordinaci dělat?

Má práce mě velmi uspokojuje, baví mě a velmi si jí vážím, ale je pravda,

Mgr. Krejčířová Petra, DiS. je registrovaná diplomovaná dentální

Jak studium vypadá? Jak je dlouhé, jaké předměty jsou zahrnuty

Já si myslím, že vztah mezi zubními lékaři, co mají skutečný zájem s den-

že pokud bych mohla vrátit čas a něco změnit, tak by to byla doba mého

hygienistka. Vystudovala SZŠ a VZŠ v Brně v oboru zubní technik,

do studia, jakým způsobem je studium zakončeno?

tálními hygienistkami spolupracovat, je velice dobrý. Jsou to zubní lékaři,

počátečního studia a určitě bych se zkusila lépe připravovat, abych se do-

dále absolvovala Soukromou vyšší zdravotnickou školu pro dentální

Jsou dvě možnosti studia a to studium vyšší odborné (DiS. - diplomovaný

co dbají na prevenci a mají zájem o prevenci i u pacientů. Většina chce

stala na zubní lékařku. Dříve to byla má touha pracovat jako zubní lékařka,

hygienistky v Praze a v červnu 2008 promovala na Katedře dentální

specialista) nebo bakalářské ( Bc. - bakalář). Současná legislativa prozatím

dentální hygienistku zaměstnávat, popřípadě s ní spolupracovat. Dentální

avšak z osobních a jiných důvodů jsem se nakonec rozhodla pro práci

hygieny Prešovské univerzity. Věnuje se přednáškové činnosti, pub-

nerozděluje tyto tituly na „lepší a horší“. Oba mají stejnou váhu. Předmě-

hygienistka má ze zákona vymezené činnosti, které může vykonávat

dentální hygienistky a v současné chvíli jsem velice spokojená.

likační činnosti, jako školitel se podílí na akreditovaných kurzech pro

ty jako takové jsou rozdílné, ale náplň je podobná. Předměty se mohou

samostatně, pod přímým vedením nebo pod odborným dohledem. Pod

lišit například názvem nebo tak, že na bakalářském směru mají zvlášť

přímým vedením znamená, že zubní lékař musí být v přímém dosahu

biochemii a biofyziku a na vyšším odborném je to třeba vyučováno pod jedním předmětem například s názvem chemie. Dotovány jsou mnohdy

dentální hygienistky, zubní asistentky a studenty dentální hygieny, Kolik let měl Váš nejmladší pacient a kolik ten nejstarší? 

zubního lékařství v rámci dentální hygieny. V roce 2007 na meetingu

(např.: při provádění povrchové anestézie nebo pečetění fissur). Takže

Maminky k nám přichází se svými ratolestmi už v průběhu prvního půl

Evropské federace dentálních hygienistek (EDHF) byla zvolena do

zubní hygienistka si nemůže sama otevřít ordinaci bez bezprostřední

roku. Jsou to maminky, co k nám samy chodí na dentální hygienu a my

představenstva pro vzdělávání profesionálů v Evropě a v květnu 2008

hodiny stejně, ale jedná se právě pouze o jiný název. Školy si také určují

blízkosti zubního lékaře. I samy hygienistky mají zájem se zubními lékaři

je vlastně instruujeme už v průběhu těhotenství. Jde spíše o formální

byla jmenována ministrem zdravotnictví do Komise Ministerstva

samy svoje počty kreditů. Znalostně by to však mělo být stejné, ale vše

spolupracovat a této spolupráce si velmi váží. 

návštěvy, kde maminky dostanou pouze informace, jak pečovat o dutinu

zdravotnictví pro prevenci v zubním lékařství. Také se od roku 2008

záleží na vyučujících, ostatně jako na kterékoli jiné škole. To vidím jako

ústní svého dítka. Takže se dá říci, že nejmladší „pacienti“ mají půl roku.

věnuje pedagogické činnosti při výuce dentálních hygienistek na SZŠ

velký problém v našem vzdělávání. Je spousta dobrých profesionálů a

Pzn.: viz zákon 96/2004 sb. §17 – Odborná způsobilost k výkonu povolání

Opravdová práce s dětmi začíná zhruba kolem jejich 2.-3. roku, do té doby

a VOŠZ Brno Merhautova. I přes mnoho profesních aktivit jsou pro ni

uznávaných odborníků, kteří se snaží vyučovat, ale nemají třeba takové

dentální hygienistky

jde o konzultace s rodiči.  A nejstarší? Já si myslím, že ta paní měla snad

prioritou její spokojení klienti s přirozeně sebevědomým úsměvem.

schopnosti vést a studenty naučit. A protože mě vzdělávání jak mladé po-

86 let a dokonce měla ještě všechny svoje zuby. Byla to paní, co celý život

pulace, tak dospělých velmi baví, začala jsem před dvěma lety studovat na

Novelizace 55/2011 sb. §16 – Vyhláška o činnostech zdravotnických pra-

neměla se svými zuby výraznější problémy a k nám byla poslána svým

pedagogické fakultě v Praze magisterský obor andragogika, kde mě čekají

covníků a jiných odborných pracovníků

zubním lékařem jenom kvůli obrovským nánosům zubního kamene.

v červnu státní zkoušky. Po té už „jen“ do budoucna rigorózní a myslím, že sled mého vzdělávání bude konečně po mnoha letech u konce. 

Zuzana Brokešová studentka 3. ročníku LF MU Brno


17 jaro 2011

v Egyptě

17 jaro 2011

24

25 Všichni musí uznat, že po třetím ročníku studia to chce pořádný oraz. Zapomenout na všechno to úmorné učení důležitých pato-předmětů a vyvalit se někde na pláži. Ale že už jsme k tomu našemu budoucímu řemeslu tak nějak přičuchly, představa, že strávíme celé léto bez jediného vrtnutí nás tak trochu mrzí. Ale je tu šance, jak to všechno spojit dohromady – a to letní stáží v cizině. Podmínky byly jasné – dorozumívacím jazykem musí být angličtina, na klinice aby nás pustili k pacientům a hlavně aby tam bylo sluníčko. No a vypadl nám z toho Egypt. Ano, Egypt je v Africe, ne, mami, nepotřebuju žádné speciální očkování a ano, oni dokonce ví, co je vrtačka. Komunikace s Egypťany je mírně pomalá a po většinu času velmi nejasná. Když jsme si konečně ujasnily, že ramadán opravdu není vhodnou dobou k příjezdu, dozvěděly jsme se, že v září pořádají pod hlavičkou EDSA (European Dental Students Association) událost zvanou Summer

Další den byla naplánovaná akce nazvaná Dental Field Trip – výjezd

Ale abyste si nemysleli, že v Egyptě jsou jen chudí a ještě chudší. Většina

Camp a podle všeho to je akce, na které bychom neměly chybět. Že

doktorů a studentů do předem určené oblasti, kde žijí lidé bez jakého-

zubních lékařů má svou soukromou praxi a svoji klientelu, jejich vybave-

ze všech zemí světa přijely jenom dvě nadšené Češky z Brna, je už věc

koliv přístupu k lékařskému ošetření. Většina z těchto pacientů viděla

ní je někdy dokonce lepší, než vidíme v ordinacích našich lékařů. Jeden

druhá. A že akci chtěli úplně zrušit, dokud nezjistili, že už jsme zaslaly

zubaře poprvé v životě. Hned na začátku jsme se rozdělili do čtyř skupin

z našich posledních dnů praxe se konal implantologický kurz spojený

registrační poplatek... no berme to z té lepší stránky – jako jediné účast-

podle prováděné činnosti - vstupní vyšetření, odstranění zubního

s praktickým nácvikem na klinice doktora Ziada, takže jsme soukromou

níce jsme měly full service 24/7.

kamene, aplikace anestezie a extrakce. První skupina zjistila, co má

ordinaci prozkoumaly zblízka.

pacient za problém, a odeslala ho buď na odstranění zubního kameEgypťany už jsme znaly z brněnského letního kongresu IADS. Všichni

ne nebo k aplikaci anestezie a poté k extrakci. Všechno to zní velice

Když se náš čas v Alexandrii nachýlil, rozloučily jsme se se všemi novými

usměvaví, přátelští a věčně poslední. Té jejich zdánlivé nespolehlivosti

profesionálně, až na ty podmínky. Diagnóza se stanovovala na dvoře,

známými a obrečely jsme to v autobuse do Káhiry. A když jsme si mys-

jsme se trochu obávaly. Přece jenom “Egyptian time“ je velmi rozšířený

OZK a aplikace anestezie v neobydlené a polorozbořené budově, kde

lely, že už nás nic lepšího nemůže čekat, poznaly jsme doktora Gomaa

pojem (a vlastní všem Egypťanům bez výjimek) a představa, že trčíme

jediný luxus byla studená tekoucí voda, a jediné zubařské křeslo bylo ve

a jeho přátele (dodnes se hádáme, která z nás si dr. Gomaa vezme za

v pět ráno na letišti v Káhiře... Nic takového se však nestalo až do konce

speciálně upravené dodávce, a to sloužilo k extrakcím. Základem byly

muže :-)) Ukázali nám všechny nejznámější káhirské památky, vzali nás

našeho pobytu. Musím říct, že jejich bezstarostnost a nedochvilnost,

dvoje rukavice, jako zubařská dokumentace sloužily malé lístečky, kde

na noční projížďku na Nilu, odmítly jsme návštěvu nákupního centra

kterou ukazovali u nás, se změnila ve snahu a ochotu udělat naprosto

bylo napsáno číslo zubu k extrakci. A když jsme pod číslem zubu viděly

a za to prozkoumaly další soukromou kliniku. Vybaveny miniaturními

cokoliv pro hosty v jejich vlastní zemi. Neustále se ujišťovali, jestli jsme

připsáno Hep.C, byly jsme vydensifikovaný snad i za ušima. Odstranění

pyramidami, soškami bohů, krásnými muslimskými šátky pro maminky,

v pořádku, dobře vyspané, najezené, spokojené... Některé jejich sliby

zubního kamene pomocí ručních nástrojů, kdy pacient sedí na obyčejné

nejlepší egyptskou kávou pro tatínky nás před půlnocí zavezli na letiště,

sice vyšly naprázdno, ke konci pobytu jsme však pochopily, že je to sou-

židli, opírá si hlavu o břicho doktora stojícího za ním a vyplivuje si do

naposledy jsme se objali, rozloučili… kdesi hluboko jsme vyhrabaly

část jejich povahy, stejně jako menší neupřímnost, když nám měli sdělit

plastového kelímku, je opravdu dobrá zkušenost. Nefungující ultrazvu-

podzimní bundy, šály na krk a z brněnského nádraží přímo na naši první

něco, co by se nám nemuselo úplně líbit. Ale každý národ má něco, jistě

ková koncovka na klinice vás pak nechává naprosto klidnými…

výuku v novém semestru.

tu nebudeme rozvíjet naše národní kvality. Místo konání letní školy bylo v Alexandrii. Přístavní město severně od Káhiry, pokoj s krásným výhledem na moře a fakulta zubního lékařství asi deset minut od hotelu. Starala se o nás skupinka studentů, která se neustále obměňovala, rozšiřovala, každý den jsme poznaly nějaké nové spolužáky našich hostitelů. Program byl takový, že dopoledne byla připravena praktická výuka na fakultě, odpolední přednášky proběhly u oběda v restauraci a večery jsme trávily s našimi novými kamarády. První den nás představili panu děkanovi, provedli po fakultě a ukázali všechna oddělení. Některá byla nově zrekonstruovaná a moderně vybavená, některá na rekonstrukci ještě čekala, třeba jako oddělení záchovné stomatologie, kde jsme poznaly, jaké je vedro v Egyptě bez jejich milované klimatizace. První den se o nás staral dr. Ziad z oddělení chirurgie, druhý den budoucí pan doktor Amir, který byl s námi na oddělení záchovné stomatologie. Oba dva dny na nás čekali pacienti – v Egyptě si studenti hledají své pacienty sami stejně jako my, ale s tím rozdílem, že za všechny výkony platí student, což je pro některé chudší Egypťany samozřejmě lákavá nabídka, takže o pacienty tam nouze opravdu není.

Hana Mézlová studentka 5. ročníku LF MU Brno


Představujeme vám novou stomatologickou

17

soupravu firmy DentalSystemInnovation,

26

Na trh bude uvedena v průběhu několika

jaro 2011

která ještě bohužel nebyla ani založena. příštích desetiletí, nicméně objednávky přijímáme již dnes. V následujících sedmi bodech se pokusíme přiblížit její nesporné výhody, které poskytuje v průběhu ošetřování pacientů. Začtěte se a přistihněte sami sebe, jak sníte o této úžasné novince!

Ihned po usazení pacienta do křesla systém načte jeho čipovou kartu a

V opěrce hlavy je důmyslně vestavěn rentgen ne nepodobný nejmoder-

nastaví křeslo do stejné výšky, v jaké byl pacient polohován při minulé

nějším CT přístrojům. Pokud pacient nemá v kartě doposud OPG scan, je

návštěvě. Díky integrované paměti 2,5 GB je možné uložit až dvanáct

tento automaticky vytvořen ihned po dosednutí pacienta a opření jeho

milionů poloh křesla. To se bude jistě hodit, jelikož zubní lékaři postupně

hlavy. Vzhledem k možnosti rychlé tvorby 3D rekonstrukce celé lebky,

vymírají a v době výroby této soupravy bude na jednoho zubního lékaře

včetně podrobných rozborů (průchod mandibulárního kanálu, kořenové

připadat asi 6,381 milionů pacientů. Reálnost těchto čísel podtrhuje fakt,

kanálky jednotlivých zubů a jejich případné ramifikace) odpadá nutnost

že pochází od prestižní agentury Lojzík & Maruška, B. F. F. Pokud si stoma-

vlastnit další přístroj k tvorbě intraorálních snímků.

tologickou soupravu objednáte ve verzi Exclusive, obsahuje v základní výbavě také plně automatizovaný bič na dealery konkurenčních dentálních firem a jiné potulné prodejce.

V násadcích všech nástrojů je obdobný systém mikrojehel jako v opěrkách rukou. Lékař zde má možnost si skrze dotykový display nechat udělat jakýkoliv z biochemických či genetických testů. Vyhodnotí-li systém, že

V opěrkách na ruce se nachází hned několik integrovaných systémů. Prv-

lékař začíná být v průběhu ošetření nervózní, automaticky mu naordinuje

ním anamnestickým pomocníkem je systém miniaturních jehel, které se

různá léčiva za účelem co nejrychleji vrátit jeho stav do naprosté psychic-

po odložení ruky na opěrku aktivují a odeberou pacientovi několik kapek

ké pohody. Není třeba se obávat, nejde o nic nelegálního – dlouholetým

žilní krve, aniž by si toho vůbec všiml. Na obrazovce se pak zobrazuje

výzkumem bylo stejně zjištěno, že legální chemikálie jsou v mnoha přípa-

většina existujících biochemických testů. Nechybí testy na přítomnost

dech účinnější a zábavnější než jejich zákonem opovrhované protějšky.

různých farmak a rozbor DNA kvůli predispozicím k dědičným onemocněním. Integrovaný detektor lži se prokázal být při anamnestických otázkách také velmi užitečným. Systém postupné sedace zase pomáhá při vlastním

Někteří pacienti mají tendenci z křesla prchat, či přicházet do ordinace

ošetření. Je-li lokální anestesie vyhodnocena jako nedostatečně účinná, je

řádně premedikováni alkoholem, v důsledku čehož pak v průběhu ošet-

mikrojehlami do oběhu pacienta deponována směs analgetik, celkových

ření padají a sjíždí z křesla. Pro takové situace je zde systém imobilizace

anestetik a hypnotik. Tento koktejl byl několik let testován v laboratořích

pacienta. Pomocí výsuvných kovových a kožených pout a popruhů je

farmaceutických firem a v současné době se testuje ve vybraných barech

pacient v nestřežené chvíli automaticky znehybněn. Jak si jistě dovedete

po celé Evropě. Obavy z negativních účinků tedy nejsou na místě.

představit, zákrok se v takovýchto podmínkách provádí nesrovnatelně pohodlněji a rychleji.

Lampa určená k osvětlování pracovního pole byla upravena, aby svým spektrem připomínala zapadající slunce nad oceánem. Působí tedy velmi

3D FullHD monitor primárně slouží k zobrazení záznamu z intraorální

uklidňujícím dojmem na pacienta a zároveň neztrácí nic ze své účinnosti.

kamery. Většina pacientů však shledává zubní ošetření dostatečně děsivé i

Integrovaný holografický projektor ocení lékaři, kteří se již za dobu své

bez toho, aby se přitom museli dívat na přímý přenos jejich zakrvácených

praxe setkali s tzv. syndromem bílého pláště. S pacienty, kteří nespolu-

dásní, či na brusný kotouč otáčející se závratnou rychlostí nebezpečně

pracují jen kvůli barvě oblečení svého ošetřujícího lékaře, je konec. Díky

blízko jejich jazyka. Právě pro takové případy je tu systém automatické

systému projekce přímo na lékaře v reálném čase ošetření si lze zvolit

eufemizace záběrů. Výkonné jádro celé soupravy zajišťuje editaci videa

z několika přednastavených skinů, nebo si do paměti nahrát svůj vlastní.

v reálném čase a dokáže pomocí několika filtrů proměnit krvácející ote-

Zmatený pacient si pak může myslet, že ho ošetřuje Anakin Skywalker,

vřenou dřeňovou dutinu v páreček jednorožců hrajících si na písečné pláži

Obi-Wan Kenobi, nebo samotný Master Yoda. U některých pacientů je ale

s roztomilým štěňátkem.

při použití těchto projekcí popisován tzv. Dark Side Syndrome, jenž je definován jako strach z ovládnutí jejich mysli temnou stranou síly. Pro dětské pacienty nechybí postava klauna, Ferdy mravence, či stále oblíbenějšího

Štěpán Jurčík student 4. ročníku LF MU Brno

Stewie Griffina. Právě jste dočetli sedmnácté číslo časopisu StuDent, oficiálního časopisu Sdružení studentů stomatologie České republiky. Z titulní stránky se na Vás usmívá fotografie číslo 47147188 z fotobanky Shutterstock. Rádi bychom touto cestou poděkovali Mgr. Haně Klementové za pomoc s korekturou a klukům z firmy Kuzkuz s.r.o. za perfektní grafickou práci a zprostředkování tisku. Těšíme se na Vás v dalším čísle!


PF 2012

PF 2012 Šťastný úsměv po celý rok 2012 přeje

prim. MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.

Nadační fond Šťastný úsměv pomáhá s péčí o děti s vrozenými vývojovými vadami obličeje.

Cílem Nadačního fondu Šťastný úsměv je pomáhat lidem s rozštěpy obličeje, poskytovat veškeré dostupné informace a pořádat pravidelná informační setkání rodin dětí s rozštěpy obličeje s odborníky, logopedické pobyty a další podpůrné akce.

Děkujeme všem našim dárcům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří se v roce 2011 podíleli na činnosti Nadačního fondu Šťastný úsměv a všem přejeme šťastný úsměv do roku 2012. www.rozstepy.cz

Profile for Petra Horáková

StuDent 17  

Časopis studentů stomatologie České republiky

StuDent 17  

Časopis studentů stomatologie České republiky

Profile for ssscr
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded